Sony | CAS-1 | Sony CAS-1 Hi-res-audiosysteem met hoofdtelefoonversterker Gebruiksaanwijzing

Compact Audio System
Gebruiksaanwijzing
Instrukcja obsługi
CAS-1
Inhoudsopgave / Spis treści
Inhoud van de verpakking / Zawartość opakowania
4
Configuratie / Ustaw
6
Aansluiting / Podłączenie
8
Afspelen / Odtwarzanie
12
Muziek afspelen op een Walkman en smartphone /
Unikalne odtwarzanie z Walkmana lub smartfona
26
Namen van onderdelen / Nazwy części
28
Raadpleeg het bijgeleverde document
"Voorzorgsmaatregelen / Problemen oplossen" voor
meer informatie zoals technische gegevens of
opmerkingen betreffende het gebruik van het
toestel.
Dane techniczne i uwagi dotyczące użytkowania
urządzenia można znaleźć w dostarczonym tekście
zatytułowanym „Środki ostrożności / usuwanie
awarii”.
Inhoud van de
verpakking /
Zawartość opakowania
Hoofdtoestel (1)
Główne urządzenie (1)
Netspanningsadapter (1)
Adapter sieciowy (1)
Netsnoer (1)
Przewód zasilający (1)
Afstandsbediening (knoopcelbatterij inbegrepen) (1)
Pilot (w zestawie bateria guzikowa) (1)
Luidspreker (2)
Głośnik (2)
Luidsprekerkabel (2)
Przewód głośnika (2)
Luidsprekerbasis (2)
Podstawa głośnika (2)
Voetje (groot) (4)
Nóżka (duża) (4)
Gebruiksaanwijzing (dit document) (1)
Instrukcja obsługi (niniejszy dokument) (1)
4
Voorzorgsmaatregelen / Problemen oplossen (1)
Środki ostrożności / usuwanie awarii (1)
USB-kabel (1)
Przewód USB (1)
Garantie (1)
Gwarancja (1)
De afstandsbediening voorbereiden
Verwijder het isolatievel van de batterij uit de
afstandsbediening.
Przygotuj pilota
Zdejmij folię izolacyjną baterii z pilota.
Isolatievel
Folia izolacyjna
5
Configuratie
Ustaw
Basisinstallatie
•Zet de linker- en rechterluidspreker uit elkaar (beide luidprekers
kunnen als linker- of rechterluidspreker gebruikt worden).
•Plaats de bijgeleverde luidsprekerbasissen onder de luidsprekers.
•Verwijder de folie van de onderkant van de luidsprekers.
Podstawowa instalacja
•Rozstaw gł. lewy i prawy (dow. gł. może służ. jako L lub R).
•Pod każdym gł. umieść dost. podst. gł.
•Usuń zabezp. z dolnej części gł.
Linkerluidspreker (L)
Lewy głośnik (L)
Richt de kant met de kussentjes omlaag.
Obróć stroną ze stopkami do dołu.
Rechterluidspreker (R)
Prawy głośnik (R)
Luidsprekerbasis
(bijgeleverd)
Podstawa głośnika
(w zestawie)
6
De luidsprekerbasis gebruiken
Korzystanie z podstawy głośnika
(onderkant)
(Dół)
Genieten van een betere geluidskwaliteit aan uw bureau
De voetjes vervangen
Zmiana nóżek
•Kantel de luidsprekers door de voetjes te vervangen door de
bijgeleverde voetjes (groot).
•Zet de luidsprekers 70-75 cm uit elkaar.
•Richt de luidsprekers naar binnen.
Aby cieszyć się lepszą jakością dźwięku
•Pochyl głośniki, zmieniając nóżki na dostarczone (duże).
•Ustaw głośniki w odległości 70–75 cm od siebie.
•Ustaw głośniki tak, aby skierowane były do środka.
Linkerluidspreker (L)
Lewy głośnik (L)
Rechterluidspreker (R)
Prawy głośnik (R)
70 cm ~ 75 cm
Verwijder de folie
Usuń plombę
7
Aansluiting
Podłączenie
Sluit de luidsprekerkabels aan op de luidsprekeraansluitingen. Houd hierbij rekening met de polariteit (/).
Podłącz przewody głośnika do zacisków w głośniku, zwracając uwagę na prawidłowość biegunów (/).
Rechterluidspreker (R)
Prawy głośnik (R)

8

Gemarkeerd met een zwarte lijn
Oznaczono czarną linią
Linkerluidspreker (L)
Lewy głośnik (L)

Luidsprekerkabel (bijgeleverd)
Przewód głośnika (w zestawie)



Luidsprekerkabel
(bijgeleverd)
Przewód głośnika
(w zestawie)


9
Aansluiting
Podłączenie
Het toestel inschakelen
Włączanie urządzenia
Netsnoer (bijgeleverd)
Przewód zasilający
(w zestawie)
Netspanningsadapter
(bijgeleverd)
Adapter sieciowy (w zestawie)
Richt de afstandsbediening tijdens het
bedienen van het toestel naar de  (aan/
stand-by)-knop op de voorkant ervan.
Jeśli używasz pilota zdalnego sterowania,
kieruj go na przycisk  (włączanie/tryb
czuwania) na przodzie urządzenia.
10
Het toestel gebruikt leds om de status van het
volumeniveau en de dempingsfunctie aan te geven.
Zie pagina 29 voor meer informatie.
Urządzenie wykorzystuje diody LED do informowania
użytkownika o poziomie natężenia dźwięku i stanie
wyciszenia. Szczegóły można znaleźć na stronie
strona 29.
De cirkelvormige putjes geven het minimum- en
maximumvolume aan.
Koliste nacięcia wskazują poziomy maksymalny i
minimalny natężenia dźwięku.
11
Afspelen
Odtwarzanie
Muziek beluisteren door een apparaat aan te sluiten
Słuchanie muzyki po podłączeniu własnego urządzenia
Kies uit de volgende mogelijkheden de manier die geschikt is voor uw apparaat.
Spośród poniższych sposobów podłączania urządzeń wybierz ten, który najlepiej pasuje do danego urządzenia.
Ingebouwde NFC-functie
Wbudowana funkcja NFC
Smartphone / Walkman®
Smartfon / Walkman®
Draadloze verbinding via one-touch
Łączność bezprzewodowa za jednym
dotykiem
Draadloze verbinding
Komunikacja bezprzewodowa
Muziek beluisteren op een smartphone of
Walkman die uitgerust is met de NFC-functie
Słuchanie muzyki na smartfonie lub Walkmanie
z funkcją NFC
Muziek beluisteren op een iPhone, smartphone of
Walkman
Słuchanie muzyki na iPhonie, smartfonie lub
Walkmanie
pagina
strona
14
12
iPhone / Smartphone / Walkman
iPhone / Smartfon / Walkman
pagina
strona
16
USB-flashstation
Nośnik USB pamięci flash
Pc / Mac
Komputer PC / Mac
Een USB-flashstation aansluiten
Podłączanie nośnika USB
pamięci flash
Verbinding via een USB-kabel
Podłączanie za pomocą
przewodu USB
 B (USB-B)-poort
Gniazdo  B (USB-B)
 A (USB-A)-poort
Gniazdo  A (USB-A)
Muziek beluisteren op een USB-flashstation
Słuchanie muzyki z nośnika USB pamięci flash
Muziek beluisteren op een pc
Słuchanie muzyki na komputerze PC
pagina
strona
pagina
strona
20
22
13
Afspelen
Odtwarzanie
NFC (Near Field Communication)
Muziek beluisteren op een smartphone of Walkman die
uitgerust is met de NFC-functie
Słuchanie muzyki na smartfonie lub Walkmanie z
funkcją NFC
NFC is een technologie voor draadloze communicatie
binnen een kort bereik tussen verschillende
apparaten.
Door apparaten die ondersteuning bieden voor NFC
elkaar te laten raken, worden de apparaten
automatisch via BLUETOOTH® gekoppeld en
verbonden met elkaar.
Compatibele apparaten
•Walkmans met NFC
•Smartphones met NFC (Android™ 2.3.3 of recenter,
behalve 3.x)
NFC (komunikacja zbliżeniowa)
NFC to bezprzewodowa technologia zbliżeniowa
łączności pomiędzy urządzeniami.
Dotykając urządzenia z funkcją NFC, można
przeprowadzać automatyczne parowanie i łączenie
urządzeń w technologii BLUETOOTH®.
Kompatybilne urządzenia
•Walkmany z funkcją NFC
•Smartfony z funkcją NFC (Android™ w wersji 2.3.3
lub późniejszej, z wyjątkiem 3.x)
14
1
Activeer NFC op uw apparaat en raak er
het toestel mee aan.
Aktywuj funkcję NFC na swoim urządzeniu
i dotknij nim opisywanego urządzenia.
2
Maak verbinding via BLUETOOTH door de
instructies op het scherm van uw
apparaat te volgen.
De BLUETOOTH-ingangsled stopt met knipperen en blijft
branden wanneer de BLUETOOTH-verbinding tot stand is
gebracht.
Nawiąż połączenie BLUETOOTH,
postępując zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na urządzeniu.
3
Gebruik een muziekapp voor het afspelen
van muziek op uw apparaat.
U kunt SongPal gebruiken om muziek af te spelen
(pagina 34).
Odtwórz muzykę ze swojego urządzenia,
używając aplikacji do odtwarzania muzyki.
Do odtwarzania muzyki możesz użyć aplikacji SongPal
(strona 34).
Po ustanowieniu połączenia BLUETOOTH dioda LED sygnału
BLUETOOTH przestaje migać i zapala się.
15
Afspelen
Odtwarzanie
Koppel uw apparaat met het toestel (u hoeft
dit alleen de eerste keer te doen).
Om muziek via BLUETOOTH te kunnen beluisteren,
koppelt u uw apparaat met het toestel door de
volgende procedure uit te voeren.
Sparuj swoje urządzenie z opisywanym
urządzeniem (tylko za pierwszym razem).
Aby słuchać muzyki poprzez BLUETOOTH, sparuj
swoje urządzenie z opisywanym urządzeniem,
postępując zgodnie z poniższą procedurą.
Muziek beluisteren op een iPhone, smartphone of
Walkman
Słuchanie muzyki na iPhonie, smartfonie lub Walkmanie
1
Schakel de BLUETOOTH-functie van uw
apparaat in en plaats het maximaal 1 m
verwijderd van het toestel.
Włącz funkcję BLUETOOTH na swoim
urządzeniu, a następnie umieść je
w odległości 1 m od opisywanego
urządzenia.
Maximaal 1 m
W odległości 1 m
16
2
Druk op de PAIRING-knop om de
koppelingsstand te activeren op het
toestel.
De BLUETOOTH-ingangsled begint snel te knipperen.
Aby wejść w tryb parowania, naciśnij
przycisk PAIRING.
Dioda LED sygnału BLUETOOTH zacznie gwałtownie migać.
3
Activeer de koppelingsstand op uw
apparaat en selecteer "CAS-1" in de lijst
met BLUETOOTH-apparaten.
Als u om een wachtwoord wordt gevraagd, voert u "0000"
in.
Na swoim urządzeniu wejdź w tryb
parowania. Z listy dostępnych urządzeń
BLUETOOTH wybierz „CAS-1”.
Jeśli wyświetli się prośba o podanie hasła, wpisz „0000”.
17
Muziek beluisteren op een iPhone, smartphone of Walkman
Słuchanie muzyki na iPhonie, smartfonie lub Walkmanie
4
Wacht tot de BLUETOOTH-ingangsled
stopt met knipperen en blijft branden.
De koppeling is voltooid en de BLUETOOTH-verbinding is
tot stand gebracht.
18
5
Gebruik een muziekapp voor het afspelen
van muziek op uw apparaat.
U kunt SongPal gebruiken om muziek af te spelen
(pagina 34).
Odczekaj, aż dioda LED sygnału
BLUETOOTH skończy migać i zapali się.
Odtwórz muzykę ze swojego urządzenia,
używając aplikacji do odtwarzania muzyki.
Parowanie zostało ukończone, ustanowiono połączenie
BLUETOOTH.
Do odtwarzania muzyki możesz użyć aplikacji SongPal
(strona 34).
Luisteren naar muziek van een gekoppeld
apparaat
Słuchanie muzyki ze sparowanego
urządzenia
1Druk op de (BLUETOOTH)-knop op de
1Na pilocie naciśnij przycisk (BLUETOOTH).
afstandsbediening.
De BLUETOOTH-ingangsled begint te knipperen.
2Selecteer "CAS-1" in de lijst met gekoppelde
apparaten op uw apparaat.
3Wacht tot de BLUETOOTH-ingangsled van het
toestel stopt met knipperen en blijft branden.
4Gebruik een muziekapp voor het afspelen van
muziek op uw apparaat.
Dioda LED sygnału BLUETOOTH zacznie migać.
2Z listy dostępnych urządzeń na swoim urządzeniu
wybierz „CAS-1”.
3Odczekaj, aż dioda BLUETOOTH przestanie migać i
zacznie świecić ciągłym światłem.
4Odtwórz muzykę ze swojego urządzenia, używając
aplikacji do odtwarzania muzyki.
19
Afspelen
Odtwarzanie
1
Muziek beluisteren op een USB-flashstation
Słuchanie muzyki z nośnika USB pamięci flash
Druk op de USB-A-knop.
De USB-A-ingangsled knippert en blijft daarna branden.
Naciśnij przycisk USB-A.
Dioda LED sygnału USB-A będzie migać, a następnie zapali
się.
20
2
Open de klep van de  A (USB-A)-poort.
Otwórz pokrywę gniazda  A (USB-A).
3
Sluit een USB-flashstation aan.
De USB-A-ingangsled stopt met knipperen en blijft branden
wanneer de gegevens op het USB-flashstation gelezen zijn.
Podłącz nośnik USB pamięci flash.
Po wczytaniu podłączonego nośnika USB pamięci flash
dioda LED sygnału USB-A przestanie migać, a następnie
zapali się.
4
Speel muziek af met de knoppen  /
 /  / .
Odtwórz muzykę, używając przycisków
 /  /  / .
USB-flashstation
Nośnik USB pamięci
flash
21
Afspelen
Odtwarzanie
1
Druk op de USB-B-knop.
De USB-B-ingangsled licht op.
Naciśnij przycisk USB-B.
Dioda LED sygnału USB-B zapali się.
Muziek beluisteren op een pc
Słuchanie muzyki na komputerze PC
2
Sluit de pc aan op de  B (USB-B)-poort
van het toestel met behulp van de
bijgeleverde USB-kabel.
Windows Vista*: u moet de benodigde
stuurprogrammasoftware handmatig downloaden en
installeren.
Open de onderstaande URL en voer "CAS-1" in het
zoekvenster. Klik vervolgens op [Software en downloads]
en download de stuurprogramma's voor CAS-1. Meer
informatie over de procedures voor het installeren van
stuurprogramma's en gebruiken van apps kunt u
terugvinden via dezelfde URL.
http://support.sony-europe.com/
* Voor Windows 7/8/8.1 wordt het stuurprogramma automatisch
geïnstalleerd. Voor Mac OS hebt u geen stuurprogramma nodig.
USB-kabel (bijgeleverd)
Przewód USB (w zestawie)
22
Za pomocą załączonego przewodu USB
podłącz komputer PC do gniazda  B
(USB-B) opisywanego urządzenia.
Windows Vista*: należy ręcznie pobrać i zainstalować
odpowiedni sterownik.
Wejdź na stronę internetową, której adres znajduje się
poniżej, a następnie wprowadź „CAS-1” w polu
wyszukiwania. Następnie kliknij [Szukaj pomocy
technicznej] i pobierz sterowniki do CAS-1. Na tej samej
stronie internetowej można znaleźć opis procedury
instalacji sterownika i obsługi aplikacji.
http://support.sony-europe.com/
* W przypadku systemu operacyjnego Windows 7/8/8.1 sterownik jest
instalowany automatycznie. W przypadku systemu operacyjnego
Mac OS nie ma potrzeby instalacji sterownika.
3
Gebruik muziekafspeelsoftware om
muziek af te spelen.
Stel "Sony Audio" in als geluidsapparaat op uw computer of
pas de instellingen toe die vermeld worden onder "Hi-Resaudiobestanden afspelen op uw pc" (pagina 24).
Wanneer het niet lukt om muziek normaal af te spelen,
raadpleegt u "Problemen oplossen"  "USB-B"  "Er is
geen geluid hoorbaar of het geluid wordt uitgevoerd via de
luidsprekers van de aangesloten pc." in het afzonderlijke
document "Voorzorgsmaatregelen / Problemen oplossen".
Odtwarzanie muzyki programem do
odtwarzania muzyki.
Na komputerze dla urządzenia do obsługi dźwięku wybierz
ustawienie „Sony Audio” lub zastosuj ustawienia opisane
w sekcji „Aby odtworzyć pliki Hi-Res Audio na komputerze
PC” (strona 25).
Jeśli muzyka nie jest odtwarzana normalnie, należy
zapoznać się z oddzielnym dokumentem „Środki
ostrożności / usuwanie awarii” i przejść do sekcji „Usuwanie
awarii”  „USB-B”  „Dźwięk nie jest emitowany lub jest
emitowany z głośników podłączonego komputera.”
23
Muziek beluisteren op een pc
Słuchanie muzyki na komputerze PC
Hi-Res-audiobestanden afspelen op uw pc
Stel de geluidsuitvoerinstelling van de
muziekafspeelsoftware op de pc in op ASIO (Audio
Stream Input Output)-apparaat en selecteer [Sony
Audio Driver].
Als [Sony Audio Driver] niet geselecteerd kan worden,
gebruikt u de aanbevolen muziekafspeelsoftware
"Media Go" of "Hi-Res Audio Player".
1Installeer "Media Go" of "Hi-Res Audio Player" op
uw pc.
Ga naar de website via de onderstaande URL. Voer
"CAS-1" in in het zoekvenster op de website en klik
op [Software en downloads]. Download vervolgens
"Media Go" of "Hi-Res Audio Player". Op de website
vindt u ook meer informatie over het installeren en
gebruiken van de software.
http://support.sony-europe.com/
2Stel de geluidsuitvoerinstelling in op [Sony Audio
Driver].
"Media Go": klik op de werkbalk op [Extra] –
[Voorkeuren] – [Audio-uitgang] (in deze volgorde)
en stel vervolgens [ASIO-apparaat] in op [Sony
Audio Driver].
"Hi-Res Audio Player": klik op de werkbalk op
[Configure] en stel vervolgens [Device] in op [Sony
Audio Driver].
24
Aby odtworzyć pliki Hi-Res Audio na
komputerze PC
Ustaw wyjście dźwięku w programie do odtwarzania
muzyki na urządzenie ASIO (wejście/wyjście
strumienia audio) i wybierz [Sony Audio Driver].
Jeśli opcji [Sony Audio Driver] nie da się wybrać, użyj
zalecanego programu do odtwarzania muzyki „Media
Go” lub „Hi-Res Audio Player”.
1Zainstaluj programy „Media Go” lub „Hi-Res Audio
Player” na komputerze.
Przejdź do witryny internetowej, której adres
znajduje się poniżej. Na stronie internetowej
wprowadź „CAS-1” w polu wyszukiwania, a
następnie kliknij [Szukaj pomocy technicznej].
Następnie pobierz „Media Go” lub „Hi-Res Audio
Player”. W witrynie można się również zapoznać z
instrukcją instalacji i obsługi oprogramowania.
http://support.sony-europe.com/
2Zmień ustawienia wyjścia audio na [Sony Audio
Driver].
„Media Go”: Na pasku narzędzi wybierz kolejno
[Narzędzia] – [Preferencje] – [Wyjście audio] i dla
opcji [Urządzenie ASIO] wybierz [Sony Audio Driver].
„Hi-Res Audio Player”: Na pasku narzędzi wybierz
pozycję [Configure], a dla opcji [Device] wybierz
ustawienia [Sony Audio Driver].
25
Afspelen
Odtwarzanie
Muziek afspelen op een Walkman en smartphone
Unikalne odtwarzanie z Walkmana lub smartfona
Hi-Res-audiobestanden met de originele
geluidskwaliteit afspelen op uw apparaat*
Aby odtworzyć pliki Hi-Res Audio na swoim
urządzeniu* w oryginalnej jakości dźwięku
Sluit uw apparaat aan op de  B (USB-B)-poort van
het toestel met behulp van de USB-kabel (bijgeleverd)
en een USB-conversiekabel (niet bijgeleverd) die
geschikt is voor uw apparaat. Via de USB-DACverbinding worden de Hi-Res-audiobestanden met
de originele geluidskwaliteit afgespeeld. Speel
muziek af op het aangesloten apparaat.
Podłącz swoje urządzenie do gniazda  B (USB-B)
w opisywanym urządzeniu, używając przewodu USB
(w zestawie) i przewodu przejściowego USB (brak
w zestawie) pasującego do Twojego urządzenia.
Poprzez złącze USB-DAC pliki Hi-Res Audio
odtwarzane są w oryginalnej jakości. Odtwarzanie
muzyki poprzez sterowanie podłączonym
urządzeniem.
*Alleen Walkmans en smartphones die
ondersteuning bieden voor digitale uitvoer van
Hi-Res-audio
USB-conversiekabel (niet bijgeleverd)
Przewód przejściowy USB (brak w zestawie)
26
*Tylko urządzenia Walkman i smartfony z wyjściem
cyfrowym mogą odtwarzać pliki Hi-Res Audio
USB-kabel (bijgeleverd)
Przewód USB (w zestawie)
Muziek op een Walkman afspelen tijdens het
opladen
Odtwarzanie muzyki na urządzeniu
Walkman podczas ładowania
Sluit uw apparaat aan op het toestel met behulp van
een USB-kabel (niet bijgeleverd) die zowel geschikt is
voor de  A (USB-A)-poort van het toestel als voor uw
apparaat. In dat geval is het niet mogelijk om muziek
af te spelen door het aangesloten apparaat te
bedienen, aangezien het nu alleen herkend wordt als
een USB-flashstation. Gebruik de bijgeleverde
afstandsbediening om muziek af te spelen op het
aangesloten apparaat.
Podłącz swoje urządzenie do opisywanego
urządzenia, używając przewodu USB (brak
w zestawie), który będzie pasować zarówno do
gniazda  A (USB-A) opisywanego urządzenia, jak i
Twojego urządzenia. Odtwarzanie muzyki za pomocą
przycisków sterowania na podłączonym urządzeniu
nie jest wówczas możliwe, gdyż urządzenie to
wykrywane jest tylko jako nośnik USB pamięci flash.
Aby odtworzyć muzykę z podłączonego urządzenia,
użyj dołączonego pilota.
USB-kabel (niet bijgeleverd)
Przewód USB (brak w zestawie)
27
Namen van
onderdelen /
Nazwy części
Toestel (voorkant/bovenkant)
Urządzenie (przód/góra)
N-markering (pagina 14)
Znak N (strona 14)
 (aan/stand-by)-knop /
afstandsbedieningssensor
Przycisk  (włączanie/tryb
czuwania) / czujnik zdalnego
sterowania
Led-ingangslampjes
Deze lampjes geven de status van de
geselecteerde ingangsbron aan.
De bron is
geselecteerd.
Kontrolki LED sygnału
Sygnalizuje stan podłączonego
źródła.
Źródło zostało
wybrane.
(BLUETOOTH)
Wachten
(BLUETOOTH)
Oczekiwanie
A (USB-A)
De bron is
geselecteerd.
Opladen
B (USB-B)
De bron is
geselecteerd.
Ingangsselectieknop
Hiermee kunt u de bron als volgt
wijzigen:
BLUETOOTH  USB-A  USB-B
28
A (USB-A)
Źródło zostało
wybrane.
Wczytywanie
B (USB-B)
Źródło zostało
wybrane.
Przycisk wyboru źródła
Służy do zmiany źródła
w następującej kolejności:
BLUETOOTH  USB-A  USB-B
Led-statuslampjes
Kontrolki LED stanu
De positie van de verlichting geeft het
volumeniveau aan.
Za pomocą wskazania świetlnego wskazuje
poziom głośności.
Knippert ononderbroken wanneer het geluid
gedempt is.
Knippert drie keer wanneer het maximum- of
minimumvolume bereikt is.
Miga bezustannie, gdy dźwięk jest wyciszony.
Miga trzy razy po osiągnięciu głośności
maksymalnej lub minimalnej.
Zapala się w trybie czuwania BLUETOOTH.
Licht op tijdens de BLUETOOTH-stand-bystand.
Geeft aan dat de functie geactiveerd is (in het
geval van de dimmer gaan de leds feller branden).
Geeft aan dat de functie uitgeschakeld is (in het
geval van de dimmer gaan de leds minder fel
branden).
Geeft aan dat de beveiligingsfunctie geactiveerd
is. Raadpleeg "Problemen oplossen" 
"Algemeen" in het afzonderlijke document
"Voorzorgsmaatregelen / Problemen oplossen".
Volumeregeling
 A (USB-A)-poort (pagina 20)
 (hoofdtelefoon)-aansluiting
Wanneer er een hoofdtelefoon aangesloten is, wordt er geen
geluid uitgevoerd via de luidsprekers.
Sygnalizuje, że funkcja jest aktywna (W przypadku
ściemniania diody LED świecą jaśniej).
Sygnalizuje, że funkcja jest nieaktywna
(W przypadku ściemniania diody LED świecą
ciemniej).
Sygnalizuje, że funkcja zabezpieczenia jest
aktywna. Patrz: oddzielny dokument „Środki
ostrożności / usuwanie awarii” i odszukaj sekcję
„Usuwanie awarii”  „Informacje ogólne”.
Sterowanie głośnością
Gniazdo  A (USB-A) (strona 20)
Wejście słuchawek 
Po podłączeniu słuchawek dźwięk nie jest emitowany
z głośników.
29
Namen van onderdelen
Nazwy części
Toestel (achterkant)
Urządzenie (tył)
 (hoofdtelefoon) GAINschakelaar
Hiermee kunt u het
gevoeligheidsniveau van uw
hoofdtelefoon instellen. Selecteer HI
bij een te stil geluid of LOW wanneer
het geluid te luid is.
 (BLUETOOTH) PAIRING-knop
Hiermee kunt u de koppelingsstand
op het toestel activeren.
SPEAKERS (luidsprekeruitgang)
L/R-aansluitingen (pagina 8)
AUTO STANDBY-schakelaar
Wanneer deze schakelaar op ON
staat, wordt het toestel automatisch
uitgeschakeld als er gedurende 15
minuten geen handelingen worden
uitgevoerd of muziek wordt
afgespeeld.
DC IN-aansluiting (pagina 10)
 B (USB-B)-poort (pagina 22)
30
Przełącznik GAIN słuchawek 
Służy do ustawiania poziomu
wzmocnienia dla słuchawek. Gdy
dźwięk jest cichy, wybierz HI, a LOW,
gdy dźwięk jest zbyt głośny.
Przycisk PAIRING
(BLUETOOTH)
Służy do przechodzenia do trybu
parowania.
Zaciski SPEAKERS (wyjście
głośników) L/R (strona 8)
Przełącznik AUTO STANDBY
Gdy jest ustawiony w położeniu ON,
urządzenie wyłącza się
automatycznie po upływie 15 minut
bezczynności lub nieodtwarzania
muzyki.
Wejście DC IN (strona 10)
Gniazdo  B (USB-B)
(strona 22)
Luidspreker
Głośnik
Tweeter
Woofer
Verluchtingsopening
Aansluitingen (pagina 8)
Voetjes (pagina 7)
Głośnik wysokotonowy
Głośnik niskotonowy
Przewód
Zaciski (strona 8)
Nóżki (strona 7)
31
Namen van onderdelen
Nazwy części
Afstandsbediening
Pilot
 (aan/stand-by)-knop
(pagina 10)
Przycisk  (włączanie/tryb
czuwania) (strona 10)
Ingangsknoppen (pagina 20,
22)
Przyciski wejścia (strona 20,
22)
Knoppen  /  /  / 
(achteruit overslaan / afspelen
en pauzeren / stoppen / vooruit
overslaan)
 /  /  /  (przyciski
przewiń w tył / odtwórz i pauza /
zatrzymanie / przewiń w przód)
Deze bedieningselementen kunnen
gebruikt worden wanneer
BLUETOOTH of USB-A als invoer
geselecteerd is.
Przyciski VOL +/–
Knoppen VOL +/–
Przycisk MUTING
MUTING-knop
Na przyciskach VOL + oraz 
(odtwarzanie i pauza) znajduje się
wyczuwalna pod palcami kropka. Ułatwia
ona posługiwanie się pilotem.
De knoppen VOL + en  (afspelen en
pauzeren) zijn voorzien van een voelstip.
Gebruik de voelstip als richtpunt
wanneer u de afstandsbediening
gebruikt.
32
Przycisków sterowania można
używać po wybraniu sygnału
BLUETOOTH lub USB-A.
PAIRING-knop (pagina 17)
Przycisk PAIRING (strona 17)
BT (BLUETOOTH) STANDBY
BT (BLUETOOTH) STANDBY
Wanneer deze functie ingeschakeld is, wordt
het toestel automatisch ingeschakeld door via
BLUETOOTH verbinding te maken vanaf een
BLUETOOTH-apparaat (BLUETOOTH-stand-by).
LDAC
Wanneer deze functie ingeschakeld is,
speelt het toestel muziek op het
aangesloten LDAC-compatibele
apparaat met een hoge kwaliteit af.
Opmerking
Als u deze instelling wijzigt terwijl het
toestel verbonden is via BLUETOOTH,
wordt de BLUETOOTH-verbinding
verbroken. Maak in dat geval opnieuw
verbinding via BLUETOOTH.
L.V.M (Low Volume Mode)-knop
Hiermee kunt u het frequentiebereik van
het volume naar wens aanpassen. Deze
functie is alleen beschikbaar wanneer er
geluid uitgevoerd wordt via de
luidsprekers.
DIMMER-knop
Hiermee kunt u de helderheid van de
leds regelen.
Jeśli jest wł., urządzenie będzie wł. się
automatycznie, nawiązując połączenie
BLUETOOTH z podł. urządzenia
BLUETOOTH (Tryb czuwania BLUETOOTH).
LDAC
Jeśli jest wł., urządzenie odtwarza dźwięki
z podł. urządzenia kompatybilnego
z techn. LDAC w wys. jakości.
Uwaga
W przypadku zmiany tego ustawienia,
gdy urządzenie jest podł. za pomocą
poł. BLUETOOTH, to poł. BLUETOOTH
zostanie zakończone. Należy wtedy
ustanowić poł. BLUETOOTH ponownie.
Przycisk L.V.M (tryb małego
natężenia dźwięku)
Służy do reg. zakresu częstotliwości
natęż. dźwięku, pozwalając na
dostosowanie go do indywidualnych
preferencji. Ta funkcja jest dostępna
wyłącznie wtedy, gdy dźwięk jest
emitowany z głośników.
Przycisk DIMMER
Służy do zmiany jasności diod LED.
33
De app SongPal voor afspelen van muziek
gebruiken in plaats van de afstandsbediening
Korzystanie z aplikacji do odtwarzania
muzyki SongPal zamiast pilota
SongPal is een applicatie voor het bedienen van
Sony-audioapparaten vanaf smartphones/iPhones.
Wanneer SongPal geïnstalleerd is op een
smartphone/iPhone, kunt u de volgende handelingen
uitvoeren:
•Weergeven van de lijst met nummers die
opgeslagen zijn op het USB-flashstation dat
aangesloten is op de  A (USB-A)-poort van het
toestel, en een gekozen nummer afspelen.
•De ingang van het toestel wijzigen.
•Het geluid van het toestel configureren.
•De DSEE-HX-functie instellen.
Aplikacja SongPal jest aplikacją do sterowania
urządzeniami dźwiękowymi Sony za pomocą
smartfona/iPhone’a.
Po zainstalowaniu aplikacji SongPal na smartfonie/
iPhonie można będzie przeprowadzać następujące
czynności:
•Wyświetlanie listy utworów na nośniku USB pamięci
flash podłączonym go gniazda  A (USB-A)
urządzenia i odtwarzanie wybranych utworów.
•Zmiana źródła sygnału urządzenia.
•Ustawianie dźwięku urządzenia.
•Ustawianie funkcji DSEE-HX.
Zoek SongPal in Google Play™ (Play
store) of in de App Store.
Aplikację SongPal znajdziesz w Google
Play™ (Play store) lub App Store.
Raadpleeg de helpfunctie van SongPal voor meer
informatie over het gebruik van SongPal.
Więcej szczegółów dotyczących aplikacji SongPal
znajdziesz w dokumentacji pomocy tej aplikacji.
http://info.songpal.sony.net/help/
http://info.songpal.sony.net/help/
34
4-572-691-61(1)
©2015 Sony Corporation Printed in China
Download PDF

advertising