Sony | CMT-X7CDB | Sony CMT-X7CDB Hifisysteem met Wi-Fi®/Bluetooth® Snelstartgids

Het apparaat en de afstandsbediening voorbereiden
4-528-300-53(1)
Systeem voor personal audio
De afstandsbediening voorbereiden
Het apparaat inschakelen
De batterij wordt in de fabriek in de afstandsbediening geplaatst. Voor u de
afstandsbediening voor het eerst gebruikt, verwijdert u het isolatievel uit de
batterijhouder.
 Sluit het netsnoer (bijgeleverd) aan op de achterkant van het apparaat.
 Steek de stekker van het netsnoer in een stopcontact.
 Druk op / op het apparaat om het apparaat in te schakelen.
Snelstartgids
Afstandsbediening (achterkant)
Genieten van muziek via een draadloos netwerk
©2014 Sony Corporation Printed in China CMT-X7CD / CMT-X7CDB
In deze Snelstartgids vindt u meer informatie over
het configureren van een draadloos netwerk met
SongPal* en het beluisteren van muziek op uw
Xperia™/iPhone via een draadloos netwerk.
Xperia
Muziek op uw Xperia beluisteren
ÔÔZie deze zijde.
Volg voor andere Android-smartphones stap 1 tot
4 langs deze zijde om uw smartphone te
verbinden met een Wi-Fi-netwerk.
iPhone
Muziek op uw iPhone beluisteren
Xperia
Verbinding maken met een draadloos netwerk via SongPal
1
2
3
4
Zorg ervoor dat uw Xperia verbonden is met
het draadloze netwerk.
Installeer SongPal op uw Xperia en start de
app.
Volg de instructies in de app om een
BLUETOOTH-verbinding tussen het apparaat
en uw Xperia te maken.
Volg de instructies in de app om de Wi-Fiinstellingen te configureren.
Noteer hieronder het SSID en wachtwoord van uw
router.
Zoek naar "SongPal" in Google
Play™.
Raak de N-markering op het apparaat aan met de
Xperia.
De koppeling is na ongeveer een minuut voltooid.
Voer het wachtwoord in dat
u hebt gekozen in stap 1 en
tik vervolgens op [OK].
Blijven aanraken tot
de Xperia reageert.
SSID:
ÔÔZie de ommezijde.
Wachtwoord:
* SongPal is een app voor het bedienen van
verschillende Sony-audioapparaten met uw
smartphone/iPhone.
Raadpleeg voor meer informatie de
gebruiksaanwijzing van uw router.
Volg na het starten van SongPal de weergegeven
instructies.
Het ontwerp van de app kan zonder voorafgaande
kennisgeving gewijzigd worden.
Raadpleeg "Wanneer NFC niet beschikbaar is op de
Xperia" als uw Xperia de NFC-functie niet ondersteunt.
5
Wanneer NFC niet beschikbaar is op de
Xperia
Speel de muziek af.
([WALKMAN®]Start
toepassing)* op uw
Xperia.
*, selecteer
Tik op
[SONY:CMT-X7××] en start
het afspelen.
Gebruik de afstandsbediening om de
koppelingsstand te activeren op het apparaat. De
status van het apparaat wordt getoond in het
display.
Display
FUNCTION
MENU
/
(bevestigen)
* Mogelijk is uw Xperia niet uitgerust met de
[WALKMAN®]-toepassing. In dat geval kunt u deze
functie niet gebruiken.
De verbinding is na
ongeveer twee minuten
tot stand gebracht.
Wanneer de verbinding tot
stand is gebracht, licht
op in het display. Druk op
 op het apparaat om
het uit te schakelen, en
start het vervolgens
opnieuw op.
Tijdens het afspelen van muziek verschijnt "HOME NET"
in het display.
* Mogelijk moet u op uw Xperia [Autom. select.
draadloze optie] onder [Instellingen voor Throw]
uitschakelen.
Raadpleeg de gebruikershandleiding van de Xperia
voor meer informatie.
BT AUDIO

BT MENU

PAIRING
Druk op FUNCTION op de afstandsbediening om "BT
AUDIO" te selecteren.
Druk op MENU op de afstandsbediening.
Als u twee keer op MENU drukt, wordt de bediening
geannuleerd.
Druk op / op de afstandsbediening om "BT MENU" te
(bevestigen) op de
selecteren, en druk vervolgens op
afstandsbediening.
Breng een BLUETOOTHverbinding tot stand vanaf
uw Xperia.
Tik op [Open the
Bluetooth setting
screen].
Tik op [SONY:CMTX7××(Bluetooth)].
De koppeling is na
ongeveer een minuut
voltooid.
Druk op / op de afstandsbediening om "PAIRING" te
(bevestigen) op de
selecteren, en druk vervolgens op
afstandsbediening.
Druk op / op de afstandsbediening om "OK" te
(bevestigen) op de
selecteren, en druk vervolgens op
afstandsbediening.
Wanneer "PAIRING" begint te knipperen in het display,
schakelt het apparaat over naar de koppelingsstand.
Ga verder naar stap 4.
iPhone
Verbinding maken met een draadloos netwerk via SongPal
1
2
3
4
Zorg ervoor dat uw iPhone verbonden is met
het draadloze netwerk.
Installeer SongPal op uw iPhone en start de
app.
Activeer de koppelingsstand op het apparaat.
Breng een BLUETOOTH-verbinding tot stand
vanaf uw iPhone.
Zoek naar "SongPal" in de App
Store.
Gebruik de afstandsbediening om de
koppelingsstand te activeren op het apparaat. De
status van het apparaat wordt getoond in het
display.
Display
FUNCTION
MENU
Volg na het starten van SongPal de weergegeven
instructies.
BT AUDIO

BT MENU

PAIRING
/
(bevestigen)
Druk op FUNCTION op de afstandsbediening om "BT
AUDIO" te selecteren.
Druk op / op de afstandsbediening om "BT MENU" te
(bevestigen) op de
selecteren, en druk vervolgens op
afstandsbediening.
Druk op / op de afstandsbediening om "PAIRING" te
selecteren, en druk vervolgens op
(bevestigen) op de
afstandsbediening.
Druk op / op de afstandsbediening om "OK" te
(bevestigen) op de
selecteren, en druk vervolgens op
afstandsbediening.
Wanneer "PAIRING" begint te knipperen in het display,
schakelt het apparaat over naar de koppelingsstand.
5
6
Start SongPal op uw iPhone.
Speel de muziek af.
Tik op [OK] wanneer het
volgende scherm wordt
weergegeven.
Tik op [Allow]. De verbinding
is na ongeveer twee
minuten tot stand gebracht.
Wanneer de verbinding tot
stand is gebracht, licht
op in het display.
Druk op  op het apparaat
om het uit te schakelen, en
start het vervolgens
opnieuw op.
Activeer BLUETOOTH.
Druk op MENU op de afstandsbediening.
Als u twee keer op MENU drukt, wordt de bediening
geannuleerd.
Tik op [SONY:CMTX7××(Bluetooth)].
De koppeling is na ongeveer
een minuut voltooid.
Tik op [Settings] 
[Bluetooth].
Sluit SongPal op uw
iPhone, en veeg
vervolgens omhoog
vanaf de onderkant van
het scherm om het
Control Center weer te
geven.
Tik op
[AirPlay],
selecteer
[SONY:CMT-X7××] en start
het afspelen.
Tijdens het afspelen van muziek
verschijnt "AirPlay" in het
display.
Het ontwerp van de app kan zonder voorafgaande
kennisgeving gewijzigd worden.
Een draadloze verbinding instellen via de WPS-knop op uw draadloze LAN-router
1
2
3
Controleer of de netwerkkabel (LAN) (niet
bijgeleverd) losgekoppeld is van het
apparaat en schakel vervolgens het apparaat
in.
Activeer de WPS-stand op het apparaat door
de volgende procedures uit te voeren.
Houd de WPS-knop* langer dan 3 seconden
ingedrukt.
MENU
Stand-byaanduiding
De stand-byaanduiding licht groen op en
begint
na ongeveer twee minuten te knipperen in het
display.
/
(bevestigen)
Druk op MENU op de
afstandsbediening.
Als u twee keer op MENU drukt,
wordt de bediening geannuleerd.
Druk op / op de
afstandsbediening om
"NETWORK" te selecteren, en
druk vervolgens op
(bevestigen) op de
afstandsbediening.
Druk op / op de
afstandsbediening om "WPS" te
selecteren, en druk vervolgens op
(bevestigen) op de
afstandsbediening.
Wanneer "OK" verschijnt in het
display, drukt u op
(bevestigen) op de
afstandsbediening.
Over "SongPal"
Geluidsinstellingen
U kunt het geluid eenvoudig zelf aanpassen of
"CA+", de aanbevolen instellingen van Sony,
gebruiken.
Device Select
Selecteer een apparaat dat compatibel is
met "SongPal".
Beginscherm
Hier worden de functies van het geselecteerde
apparaat, muziekdiensten en apps geïnstalleerd
op uw smartphone/iPhone getoond.
Muziekdienst
U kunt verschillende muziekdiensten gebruiken.
Apparaten op uw thuisnetwerk bedienen
U kunt muziek die opgeslagen is op uw pc of
DLNA-server afspelen via het netwerk.
Bedieningen voor een CD in het apparaat, of
voor een toestel dat verbonden is via USB
U kunt muziek op een CD in het apparaat of op een
toestel dat verbonden is via de USB-poort afspelen.
"CONNECT" begint te knipperen nadat "WPS" enkele
tientallen seconden geknipperd heeft in het display.
branden.
Zodra de verbinding gemaakt is, gaat
* Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de draadloze
LAN-router voor meer informatie.
"WPS" knippert in het display.
U kunt de Wi-Fi-verbinding ook doorvoeren met behulp van een pc, of u kunt een bekabeld netwerk gebruiken. Meer informatie vindt u in de gebruiksaanwijzing.
De bedieningsmogelijkheden van "SongPal"
variëren afhankelijk van het verbonden apparaat.
De technische gegevens en het ontwerp van de app
kunnen zonder voorafgaande kennisgeving
gewijzigd worden.
Instellingen van het aangesloten toestel
Hier worden verschillende geluids-/
netwerkinstellingen getoond. U kunt dit menu op
elk scherm oproepen door naar rechts te vegen.
Minispeler
Dit is de controller voor de geselecteerde
functie.
Download PDF

advertising