Sony MHC-V77DW Quick start guide

Sony MHC-V77DW Quick start guide
4-684-345-52(1)
Eerst
Breng het systeem in
gereedheid.
Home Audio System
Beknopte Wi-Fi-gids
Plaats de antenne voor draadloos LAN
zoals op de afbeelding te zien is.
Muziek beluisteren via een Wi-Fi-netwerk
Kies een geschikte Wi-Fiverbindingsmethode en ga
vervolgens naar " Het
systeem met uw Wi-Fi-netwerk
verbinden" hieronder.
Ga naar " Muziek beluisteren
met het systeem" op de
keerzijde.
Muziek beluisteren met behulp van
SongPal
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
U kunt muziek beluisteren die opgeslagen
is op uw smartphone/iPhone met SongPal
(gratis app).
Gebruik een draadloze router met een
WPS-knop (AOSS) om de Wi-Fiinstellingen van het systeem te
configureren met een druk op de knop.
MHC-V77DW
Muziek beluisteren met behulp van
een app met Chromecast
Smartphone/iPhone
©2016 Sony Corporation
Printed in Malaysia
Zorg ervoor dat het toestel
aangesloten is op een stopcontact.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
voor meer informatie over het
installeren en aansluiten.
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
U kunt muziek beluisteren die afkomstig
is van een app met Chromecast op uw
smartphone/iPhone.
Gebruik een smartphone/iPhone waarop
SongPal (gratis app) geïnstalleerd is om
de Wi-Fi-instellingen van het systeem te
configureren.
 Het systeem met uw Wi-Fi-netwerk verbinden
Via een Wi-Fi-netwerk kunt u
eenvoudig muziek beluisteren die
opgeslagen is op draadloze
apparaten bij u thuis
Andere manieren van afspelen
Via een Wi-Fi-netwerk kunt u met hoge
geluidskwaliteit muziek afspelen van online
muziekstreamdiensten of de muziek afspelen
die opgeslagen is op uw computer of
smartphone/iPhone. U kunt de muziek
bovendien in verschillende kamers tegelijk
afspelen.
Kies een van de onderstaande werkwijzen.
Vereist item: draadloze router met Wi-Fi Protected Setup™-knop (WPS)
1
Druk op de  (aan/uit)-knop om het systeem in te schakelen.
Als het systeem ingeschakeld is, licht het aan/uit-lampje groen op.
2
Houd de WPS-toets ingedrukt op het toestel tot het
NETWORK-lampje wit knippert.
3
Druk binnen 90 seconden op de Wi-Fi Protected Setup™-knop (WPS) van de router.
Als het NETWORK-lampje wit oplicht, is de verbinding met het Wi-Fi-netwerk voltooid.
Afhankelijk van de draadloze router dient u de
WPS-knop enkele seconden ingedrukt te houden.
Raadpleeg voor meer informatie de
gebruiksaanwijzing van uw router.
** Afhankelijk van de draadloze router kan de WPS-knop
ook "AOSS-knop" genaamd zijn.
Zie keerzijde voor afspelen
Smartphone/iPhone
Vereist item: Android-smartphone/iPhone en draadloze router
Gebruik een smartphone/iPhone waarop SongPal geïnstalleerd is om de Wi-Fi-instellingen van het systeem te configureren.
Installeer SongPal op uw smartphone/iPhone. Volg de scherminstructies van de applicatie om het systeem met een Wi-Finetwerk te verbinden.
Zoek naar SongPal op Google
Play™ of de App Store
Vooraf controleren
•• Schakel de BLUETOOTH-functie van uw smartphone/iPhone in en verbind deze via BLUETOOTH met dit systeem.
•• Sommige draadloze routers hebben meerdere SSID's. Verbind het systeem en uw smartphone/iPhone met dezelfde SSID.
Zie keerzijde voor afspelen
Zie keerzijde voor "  Muziek
beluisteren met het systeem"
 Muziek beluisteren met het systeem
Het ontwerp en de schermen van de app kunnen zonder
kennisgeving worden gewijzigd.
Meegeleverde documenten
Beknopte Wi-Fi-gids (dit document)
SongPal installeren en het systeem
selecteren
1
Installeer SongPal op uw smartphone/iPhone.
Zoek naar SongPal op Google Play™
of de App Store
Hierin wordt uitgelegd hoe u via uw Wi-Fi-netwerk muziek kunt
beluisteren die opgeslagen is op uw pc of op een ander
apparaat.
Als SongPal al geïnstalleerd is, start u vanaf stap 2.
2
Tik op [SongPal] om dit op te starten op uw
smartphone/iPhone.
3
Gebruiksaanwijzing (afzonderlijk document)
Hierin wordt uitgelegd hoe u muziek kunt beluisteren die
opgeslagen is op een schijf, USB-apparaat, BLUETOOTHapparaat of -radio enz.
Als het onderstaande scherm weergegeven
wordt, raakt u [MHC-V77DW] aan.
Volg de instructies op het scherm.
Bepaalde instellingen die hier geconfigureerd
worden, gelden ook voor apps met Chromecast.
Helpgids (webdocument voor pc/smartphone/
iPhone)
Speaker & Group
MHC-X99
Connection Status
Hierin wordt meer informatie gegeven over hoe u muziek op
uw personal computer (pc)/smartphone/iPhone via uw
draadloos/bekabeld netwerk kunt beluisteren.
Add speaker
Muziek beluisteren met behulp van SongPal
1
Raak [My Music] aan op het
SongPal-scherm.
http://rd1.sony.net/help/has/mhc-v77dw/h_zz/
Muziek beluisteren met behulp van een app met Chromecast
2
1
2
Regel het volume.
Als er al een app met Chromecast geïnstalleerd is, gaat u naar stap 2. Als u
Chromecast built-in nog niet ingesteld hebt, volgt u de onderstaande werkwijze.
Raak [Settings] aan in SongPal.
Start de geïnstalleerde app.
Selecteer een nummer om af te
spelen.
Configureer Chromecast built-in met behulp van SongPal.
MHC-X99
Start de app en selecteer een nummer om af te spelen.
Raak het Cast-pictogram aan en selecteer
vervolgens [MHC-V77DW].
MHC-X99
MHC-X99
Start het afspelen op de app en regel het volume.
Raak [Chromecast built-in] aan.
Raak [Learn how to Cast] aan.
Ga na hoe u de cast service dient te gebruiken en welke apps beschikbaar
zijn, en selecteer vervolgens een app om te installeren.
Andere manieren van afspelen
Voor meer informatie raadpleegt u de Helpgids (webdocument voor pc/smartphone/iPhone)
U kunt muziek beluisteren die opgeslagen is op uw Xperia
door de Music-app te gebruiken. U kunt met het systeem
muziek beluisteren die op uw pc opgeslagen is door de
"Sony | Music Center for PC"-software te gebruiken.
Vul uw kamers met muziek door tegelijkertijd
een groep luidsprekers te gebruiken.
Koppel twee luidsprekers om een breder
stereogeluid te bekomen.
Ga naar onderstaande URL voor meer
informatie over apparaten die
compatibel zijn met SongPal.
http://sony.net/nasite/
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement