Sony MHC-V90DW User manual

Sony MHC-V90DW User manual
4-694-844-42(1)
Eerst
Breng het systeem in
gereedheid.
Home Audio System
Beknopte Wi-Fi-gids
Muziek beluisteren via een Wi-Fi-netwerk
Kies een geschikte Wi-Fiverbindingsmethode en ga
vervolgens naar " Het
systeem met uw Wi-Fi-netwerk
verbinden" hieronder.
Ga naar " Muziek beluisteren
met het systeem" op de
keerzijde.
Muziek beluisteren met behulp van
SongPal
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
U kunt muziek beluisteren die opgeslagen
is op uw smartphone/iPhone met SongPal
(gratis app).
Gebruik een draadloze router met een
WPS-knop (AOSS) om de Wi-Fiinstellingen van het systeem te
configureren met een druk op de knop.
MHC-V90DW
Muziek beluisteren met behulp van
een app met Chromecast
Smartphone/iPhone
©2017 Sony Corporation
Printed in Malaysia
Zorg ervoor dat het toestel
aangesloten is op een stopcontact.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
voor meer informatie over het
installeren en aansluiten.
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
U kunt muziek beluisteren die afkomstig
is van een app met Chromecast op uw
smartphone/iPhone.
Gebruik een smartphone/iPhone waarop
SongPal (gratis app) geïnstalleerd is om
de Wi-Fi-instellingen van het systeem te
configureren.
Andere manieren van afspelen
 Het systeem met uw Wi-Fi-netwerk verbinden
Via een Wi-Fi-netwerk kunt u
eenvoudig muziek beluisteren die
opgeslagen is op draadloze
apparaten bij u thuis
Via een Wi-Fi-netwerk kunt u met hoge
geluidskwaliteit muziek afspelen van online
muziekstreamdiensten of de muziek afspelen
die opgeslagen is op uw computer of
smartphone/iPhone. U kunt de muziek
bovendien in verschillende kamers tegelijk
afspelen.
Kies een van de onderstaande werkwijzen.
Vereist item: draadloze router met Wi-Fi Protected Setup™-knop (WPS)
1
Druk op de  (aan/uit)-knop om het systeem in te schakelen.
Als het systeem ingeschakeld is, licht het aan/uit-lampje groen op.
2
Houd de WPS-toets ingedrukt op het toestel tot het
NETWORK-lampje wit knippert.
3
Druk binnen 90 seconden op de Wi-Fi Protected Setup™-knop (WPS) van de router.
Als het NETWORK-lampje wit oplicht, is de verbinding met het Wi-Fi-netwerk voltooid.
Afhankelijk van de draadloze router dient u de
WPS-knop enkele seconden ingedrukt te houden.
Raadpleeg voor meer informatie de
gebruiksaanwijzing van uw router.
** Afhankelijk van de draadloze router kan de WPS-knop
ook "AOSS-knop" genaamd zijn.
Zie keerzijde voor afspelen
Smartphone/iPhone
Vereist item: Android-smartphone/iPhone en draadloze router
Gebruik een smartphone/iPhone waarop SongPal geïnstalleerd is om de Wi-Fi-instellingen van het systeem te configureren.
Installeer SongPal op uw smartphone/iPhone. Volg de scherminstructies van de applicatie om het systeem met een Wi-Finetwerk te verbinden.
Zoek naar SongPal op Google
Play™ of de App Store
Vooraf controleren
•• Schakel de BLUETOOTH-functie van uw smartphone/iPhone in en verbind deze via BLUETOOTH met dit systeem.
•• Sommige draadloze routers hebben meerdere SSID's. Verbind het systeem en uw smartphone/iPhone met dezelfde SSID.
Zie keerzijde voor afspelen
Zie keerzijde voor "  Muziek
beluisteren met het systeem"
 Muziek beluisteren met het systeem
Het ontwerp en de schermen van de app kunnen zonder
kennisgeving worden gewijzigd.
Meegeleverde documenten
Beknopte Wi-Fi-gids (dit document)
SongPal installeren en het systeem
selecteren
1
Installeer SongPal op uw smartphone/iPhone.
Zoek naar SongPal op Google Play™
of de App Store
Hierin wordt uitgelegd hoe u via uw Wi-Fi-netwerk muziek kunt
beluisteren die opgeslagen is op uw pc of op een ander
apparaat.
Als SongPal al geïnstalleerd is, start u vanaf stap 2.
2
Tik op [SongPal] om dit op te starten op uw
smartphone/iPhone.
3
Gebruiksaanwijzing (afzonderlijk document)
Hierin wordt uitgelegd hoe u muziek kunt beluisteren die
opgeslagen is op een schijf, USB-apparaat, BLUETOOTHapparaat of -radio enz.
Als het onderstaande scherm weergegeven
wordt, raakt u [MHC-V90DW] aan.
Volg de instructies op het scherm.
Bepaalde instellingen die hier geconfigureerd
worden, gelden ook voor apps met Chromecast.
Helpgids (webdocument voor pc/smartphone/
iPhone)
Speaker & Group
MHC-X99
Connection Status
Hierin wordt meer informatie gegeven over hoe u muziek op
uw personal computer (pc)/smartphone/iPhone via uw
draadloos/bekabeld netwerk kunt beluisteren.
Add speaker
Muziek beluisteren met behulp van SongPal
1
Raak [My Music] aan op het
SongPal-scherm.
http://rd1.sony.net/help/has/mhc-v90dw/h_zz/
Muziek beluisteren met behulp van een app met Chromecast
2
1
2
Regel het volume.
Als er al een app met Chromecast geïnstalleerd is, gaat u naar stap 2. Als u
Chromecast built-in nog niet ingesteld hebt, volgt u de onderstaande werkwijze.
Raak [Settings] aan in SongPal.
Start de geïnstalleerde app.
Selecteer een nummer om af te
spelen.
Configureer Chromecast built-in met behulp van SongPal.
MHC-X99
Start de app en selecteer een nummer om af te spelen.
Raak het Cast-pictogram aan en selecteer
vervolgens [MHC-V90DW].
MHC-X99
MHC-X99
Start het afspelen op de app en regel het volume.
Raak [Chromecast built-in] aan.
Raak [Learn how to Cast] aan.
Ga na hoe u de cast service dient te gebruiken en welke apps beschikbaar
zijn, en selecteer vervolgens een app om te installeren.
Andere manieren van afspelen
Voor meer informatie raadpleegt u de Helpgids (webdocument voor pc/smartphone/iPhone)
U kunt muziek beluisteren die opgeslagen is op uw Xperia
door de Music-app te gebruiken. U kunt met het systeem
muziek beluisteren die op uw pc opgeslagen is door de
"Sony | Music Center for PC"-software te gebruiken.
Ga naar onderstaande URL voor meer
informatie over apparaten die
compatibel zijn met SongPal.
Vul uw kamers met muziek door tegelijkertijd
een groep luidsprekers te gebruiken.
http://sony.net/nasite/
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement