Sony | DSC-H55 | Sony DSC-H55 H55 Digitale compactcamera Gebruiksaanwijzing

Inhoudsopgave
Zoeken op
bediening
Zoeken op MENU/
Instellingen
Index
Cyber-shot-handboek
DSC-H55
© 2010 Sony Corporation
4-172-679-72(1)
NL
Inhoudsopgave
Dit handboek gebruiken
Klik op een knop rechts bovenaan om naar de overeenstemmende pagina te gaan.
Dat is handig als u zoekt naar een functie die u wilt bekijken.
Zoeken op MENU/
Instellingen
Zoek naar informatie aan de hand van
een lijst met items van MENU/
Instellingen.
Index
Zoek naar informatie aan de hand van
trefwoorden.
Aanduidingen en notaties in dit handboek
Zoeken op MENU/
Instellingen
Zoeken op
bediening
Zoek naar informatie aan de hand van de
bediening.
Zoeken op
bediening
Inhoudsopgave
Zoek naar informatie aan de hand van
functies.
Index
In dit handboek wordt een opeenvolging
van handelingen uitgedrukt met behulp van
pijlen (t). Bedien de camera in de
aangegeven volgorde. Aanduidingen
worden weergegeven zoals ze verschijnen
bij de standaardinstelling van de camera.
De standaardinstelling wordt aangeduid
door .
Wijst op waarschuwingen en beperkingen
die belangrijk zijn voor de correcte
bediening van de camera.
z Wijst op nuttige informatie.
2NL
• Zie pagina 126 voor meer informatie over de
"Memory Stick Duo".
Bij gebruik van een "Memory Stick
Duo" met "Memory Stick"-sleuf van
standaardformaat
U kunt de "Memory Stick Duo" gebruiken
door deze in de "Memory Stick Duo"-adapter
(los verkrijgbaar) te plaatsen.
Opmerkingen over het LCD-scherm en
de lens
• Het LCD-scherm is vervaardigd met
precisietechnologie, waardoor meer dan 99,99%
van de pixels operationeel is. Soms kunnen er op
het LCD-scherm zwarte en/of heldere stipjes
(wit, rood, blauw of groen) zichtbaar zijn. Deze
stipjes zijn normaal en hebben geen enkele
invloed op de opname.
Index
Voor het opnemen van films raden wij u aan
de volgende types geheugenkaarten te
gebruiken:
–
(Mark2) ("Memory
Stick PRO Duo" (Mark2))
–
("Memory Stick PROHG Duo")
– SD-geheugenkaart, SDHC-geheugenkaart
of SDXC-geheugenkaart (klasse 4 of
sneller)
• Laad de accu (bijgeleverd) op voordat u de
camera voor het eerst gebruikt.
• U kunt de accu zelfs opladen wanneer deze nog
niet volledig leeg is. Zelfs als de accu niet
volledig is opgeladen, kunt u de gedeeltelijk
opgeladen accu gebruiken.
• Als u de accu langere tijd niet gebruikt, moet u
de resterende lading van de accu verbruiken en
de accu uit de camera halen. Vervolgens
bewaart u de accu op een koele, droge plaats.
Hierdoor zorgt u ervoor dat de accu goed blijft
werken.
• Zie pagina 128 voor meer informatie over de
accu.
Zoeken op MENU/
Instellingen
• "Memory Stick Duo" van maximaal 32 GB en
SD-geheugenkaarten van maximaal 64 GB
werden getest en kunnen worden gebruikt met
deze camera.
Opmerkingen over de accu
Zoeken op
bediening
Opmerkingen over de types
geheugenkaart die kunnen worden
gebruikt (los verkrijgbaar)
De volgende geheugenkaarten kunnen met
deze camera worden gebruikt: "Memory
Stick PRO Duo", "Memory Stick PRO-HG
Duo", "Memory Stick Duo", SDgeheugenkaarten, SDHC-geheugenkaarten en
SDXC-geheugenkaarten. Een
MultiMediaCard kan niet worden gebruikt.
In dit handboek worden "Memory Stick PRO
Duo", "Memory Stick PRO-HG Duo" en
"Memory Stick Duo" omschreven als
"Memory Stick Duo" en worden SDgeheugenkaarten, SDHC-geheugenkaarten en
SDXC-geheugenkaarten omschreven als SDgeheugenkaarten.
Inhoudsopgave
Opmerkingen over het gebruik
van de camera
Zwarte, witte, rode, blauwe of
groene stipjes
• Als het LCD-scherm of de lens langdurig wordt
blootgesteld aan direct zonlicht, kunnen
storingen optreden. Wees voorzichtig wanneer u
de camera buiten of bij een raam neerlegt.
• Druk niet op het LCD-scherm. Het scherm kan
verkleuren en hierdoor kunnen storingen
optreden.
• In een koude omgeving kunnen de beelden op
het LCD-scherm nasporen vertonen. Dit is
normaal.
• Wees voorzichtig dat u de beweegbare lens niet
ergens tegenaan stoot en oefen er geen druk op
uit.
"Memory Stick
Duo"-adapter
3NL
Wordt vervolgd r
De beelden in dit handboek
De beelden die in dit handboek worden gebruikt
als voorbeelden, zijn gereproduceerde beelden die
niet daadwerkelijk met deze camera zijn
opgenomen.
Zoeken op
bediening
• Als de camera rechtstreeks vanuit een koude
naar een warme omgeving wordt overgebracht,
kan vocht condenseren in of op de buitenkant
van de camera. Deze condensvorming kan een
storing in de camera veroorzaken.
• Schakel de camera bij condensvorming uit en
wacht ongeveer een uur om het vocht te laten
verdampen. Als u opnames maakt met vocht in
de lens, kunt u geen heldere beelden opnemen.
Inhoudsopgave
Condensvorming
Zoeken op MENU/
Instellingen
Index
4NL
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave
Opmerkingen over het gebruik van de
camera
Zoeken op
bediening
Zoeken op MENU/
Instellingen
Dit handboek gebruiken ········································ 2
Opmerkingen over het gebruik van de camera ····· 3
Zoeken op bediening············································· 8
Zoeken op MENU/Instellingen ···························· 10
Onderdelen en bedieningselementen ················· 14
Lijst met pictogrammen weergegeven op het
scherm ································································ 15
De modusknop gebruiken ··································· 17
Het interne geheugen gebruiken························· 18
Index
Opnemen
Slim automatisch instellen··································· 19
Eenvoudig opnemen ··········································· 20
Autom. Programma ············································· 22
Opnemen handm belichting ································ 23
Panorama door beweging ··································· 24
Scènekeuze ························································ 26
Bewegende beeldn ············································· 28
Zoom ··································································· 29
DISP (Scherminstellingen)····································30
Flitser ·································································· 32
Lach-sluiter·························································· 33
Zelfontsp. ···························································· 34
5NL
Inhoudsopgave
Weergeven
MENU (Opnemen)
MENU (Weergeven)
MENU-items (weergeven)··································· 11
Zoeken op MENU/
Instellingen
MENU-items (Opnemen)····································· 10
Zoeken op
bediening
Stilstaande beelden weergeven ·························· 35
Weergavezoom ··················································· 36
Beeldindex ·························································· 37
Wissen ································································ 38
Films weergeven ················································· 39
Index
Instellingen
Instelitems ··························································· 12
Televisie
Een beeld weergeven op een tv························ 100
Computer
Gebruik met uw computer ································· 103
De software gebruiken ······································ 104
De camera op de computer aansluiten·················106
Beelden uploaden naar een mediaservice ···········108
6NL
Inhoudsopgave
Afdrukken
Stilstaande beelden afdrukken·························· 110
Problemen oplossen
Zoeken op
bediening
Problemen oplossen ········································· 112
Foutcodes en berichten····································· 121
Overige
Zoeken op MENU/
Instellingen
"Memory Stick Duo" ·········································· 126
Accu ·································································· 128
Acculader ·························································· 129
Index
Index
Index ································································· 130
7NL
Portretten maken
Soft Snap ······························································· 26
Schemer-portret ··················································· 26
Lach-sluiter ···························································· 33
Scèneherkenning················································· 55
Gezichtsherkenning ············································ 58
Dichte-ogenvermindering ·································· 61
Rode-ogenvermind. ············································ 78
Beelden opnemen met Opnemen handm belichting ····························· 23
de handmatige functie
Zoeken op MENU/
Instellingen
Slim automatisch instellen ································ 19
Scènekeuze ·························································· 26
Scèneherkenning················································· 55
Zoeken op
bediening
De instellingen aan de
camera overlaten
Inhoudsopgave
Zoeken op bediening
Index
Panoramische beelden Panorama door beweging ································· 24
opnemen
Perfecte foto's maken
van uw huisdier
Huisdieren ····························································· 26
Beelden van
bewegende objecten
opnemen
Bewegende beeldn ············································· 28
Geavanceerde sportopname ··························· 26
Burstinstellingen ·················································· 45
Beelden opnemen
zonder beeldwaas
Hoge gevoeligheid ·············································· 26
Zelfontspanner met vertraging van
2 seconden ···························································· 34
ISO ··········································································· 48
SteadyShot ···························································· 62
Beelden opnemen met Flitser altijd aan ···················································· 32
tegenlicht
Scèneherkenning················································· 55
DRO········································································· 60
8NL
Scherpstelpositie
wijzigen
Scherpstellen ························································ 52
Gezichtsherkenning ············································ 58
Beeldformaat wijzigen
Beeldformaat ························································ 41
Beelden verwijderen
Wissen ······························································ 38, 68
Formatteren··························································· 92
Vergrote beelden
weergeven
Weergavezoom ···················································· 36
Trimmen (formaat wijz.) ····································· 67
Beelden bewerken
Bijwerken ······························································· 67
Een reeks beelden
afspelen in volgorde
Diavoorstelling ······················································ 63
Opnemen/weergeven
met goed zichtbare
aanduidingen
Eenvoudig opnemen··········································· 20
Index
EV ············································································ 47
Zoeken op MENU/
Instellingen
Belichting aanpassen
Zoeken op
bediening
Hoge gevoeligheid ·············································· 26
Lgz synchro ··························································· 32
ISO ··········································································· 48
Inhoudsopgave
Beelden opnemen op
donkere plaatsen
Beelden met de datum "PMB (Picture Motion Browser)" gebruiken
················································································ 104
afdrukken
Instellingen van datum Tijdzone instellen ················································· 98
en tijd wijzigen
Datum/tijd instellen ·············································· 99
Instellingen initialiseren Initialiseren ···························································· 84
Beelden afdrukken
Afdrukken ····························································· 110
Weergeven op televisie Een beeld weergeven op een tv ··················· 100
9NL
MENU-items (Opnemen)
U kunt de verschillende opnamefuncties gemakkelijk selecteren met behulp van de MENU-toets.
ON/OFF (aan/uit)toets
2 Druk op de MENU-toets om het menuscherm
weer te geven.
3 Selecteer het gewenste menu-item met
v/V/b/B op de regeltoets.
MENU-toets
Regeltoets
In de onderstaande tabel wijst op instellingen die gewijzigd kunnen worden en — op
instellingen die niet gewijzigd kunnen worden. Afhankelijk van de opnamefunctie is het
mogelijk dat een instelling niet wijzigbaar of niet beschikbaar is. Raadpleeg de pagina van elk
item voor meer informatie. De pictogrammen onder
wijzen op de beschikbare functies.
Scènekeuze
—
—
—
—
Opnamerichting
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Index
Modusknop
Menu-items
Zoeken op MENU/
Instellingen
4 Druk op de MENU-toets om het menuscherm
uit te schakelen.
Zoeken op
bediening
1 Druk op de ON/OFF (aan/uit)-toets om de
opnamefunctie te activeren.
Inhoudsopgave
Zoeken op MENU/Instellingen
Beeldformaat
Flitser
—
Burstinstellingen
Bracket-instellingen
—
—
EV
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
ISO
—
—
Witbalans
—
—
Scherpstellen
—
—
—
Lichtmeetfunctie
—
—
—
Scèneherkenning
—
Lach-herkenn.gevoeligheid
—
—
Gezichtsherkenning
—
—
—
—
—
DRO
—
—
—
Dichte-ogenvermindering
—
—
—
—
—
SteadyShot
—
—
—
—
—
(Instellingen)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Opmerking
• Alleen de items die beschikbaar zijn voor elke functie, worden op het scherm weergegeven.
10NL
U kunt de verschillende weergavefuncties gemakkelijk selecteren met behulp van de MENUtoets.
1 Druk op de
(weergave)-toets om over te
schakelen naar de weergavefunctie.
Regeltoets
Zoeken op
bediening
2 Druk op de MENU-toets om het menuscherm
weer te geven.
3 Selecteer het gewenste menu-item met v/V/b/B
op de regeltoets.
4 Druk op z in het midden van de regeltoets.
Weergavefunctie
Menu-items
(weergave)toets
MENU-toets
Intern
geheugen
Geheugenkaart
Zoeken op MENU/
Instellingen
In de onderstaande tabel wijst op instellingen die gewijzigd
kunnen worden en — op instellingen die niet gewijzigd kunnen
worden.
Inhoudsopgave
MENU-items (weergeven)
Datumweergave Mapweergave Mapweergave Mapweergave
(stilstaand)
(bewegend)
(Weergavefunctie)
—
(Bijwerken)
Index
(Diavoorstelling)
—
(Wissen)
(Beveiligen)
DPOF
—
(Afdrukken)
—
(Roteren)
—
(Map kiezen)
—
—
—
(Instellingen)
Opmerking
• Alleen de items die beschikbaar zijn voor elke functie, worden op het scherm weergegeven.
11NL
U kunt de instellingen aanpassen op het
(Instellingen)-scherm.
1 Druk op de MENU-toets om het menuscherm
weer te geven.
Regeltoets
Zoeken op
bediening
2 Selecteer
(Instellingen) met behulp van V op
de regeltoets en druk dan op z in het midden van
de regeltoets om het instelscherm weer te geven.
3 Selecteer elk item met v/V/b/B en druk
vervolgens op z.
Categorieën
Opname-instellingn
MENU-toets
Items
AF-verlicht.
Stramienlijn
Displayresolutie
Zoeken op MENU/
Instellingen
4 Selecteer de gewenste instelling en druk
vervolgens op z.
Inhoudsopgave
Instelitems
Digitale zoom
Autom. Oriëntatie
Index
Rode-ogenvermind.
Dichte-ogenalarm
Hoofdinstellingen
Pieptoon
Language Setting
Functiegids
Demonstratiefunctie
Initialiseren
COMPONENT
Video-uit
USB-aansluiting
LUN-instellingen
Downl. muz.
Format. muz.
Stroombesparing
Geheugenkaart-tool
Formatteren
Opnamemap maken
Opnamemap wijz.
Opn.map wissen
Kopiëren
Bestandsnummer
Intern geheugen-tool
Formatteren
Bestandsnummer
12NL
Wordt vervolgd r
Klokinstellingen
Items
Tijdzone instellen
Datum/tijd instellen
Opmerkingen
• [Opname-instellingn] wordt alleen weergegeven als er instellingen zijn opgegeven in de opnamefunctie.
• [Geheugenkaart-tool] wordt alleen weergegeven wanneer er een geheugenkaart in de camera is geplaatst,
terwijl [Intern geheugen-tool] alleen wordt weergegeven wanneer er geen geheugenkaart is geplaatst.
Inhoudsopgave
Categorieën
Zoeken op
bediening
Zoeken op MENU/
Instellingen
Index
13NL
Inhoudsopgave
Onderdelen en
bedieningselementen
A Sluiterknop
B Modusknop (17)
D Flitser
E ON/OFF (aan/uit)-toets
F Microfoon
H Lens
I LCD-scherm
J Oog voor de polsriem*
K
L
(weergave)-toets (35)
(Wissen)-toets (38)
Zoeken op MENU/
Instellingen
G Zelfontspannerlampje/Lachsluiterlampje/AF-verlichting
Zoeken op
bediening
C Voor opnemen: W/T (zoom)-hendel (29)
Voor weergeven: (weergavezoom)hendel/ (index)-hendel (36, 37)
M MENU-toets (10)
O Bevestigingsopening voor statief
Index
N Regeltoets
Menu aan: v/V/b/B/z
Menu uit: DISP/ / /
P Luidspreker
Q Multifunctionele aansluiting
R Klepje voor accu/geheugenkaart
S Toegangslampje
T Accusleuf
U Accuontgrendelknop
V Geheugenkaartsleuf
* Bij gebruik van de polsriem
De polsriem werd in de fabriek al aan de camera
bevestigd. Steek uw hand door de lus om te
voorkomen dat de camera valt en zo wordt
beschadigd.
Oog
14NL
Pictogrammen worden weergegeven op het scherm om de camerastatus aan te tonen.
U kunt de schermweergave wijzigen met DISP (Scherminstellingen) op de regeltoets.
Bij opname van stilstaande beelden
Inhoudsopgave
Lijst met pictogrammen
weergegeven op het scherm
A
Resterende acculading
Waarschuwing voor zwakke
accu
Zoeken op
bediening
Weergave Aanduiding
Beeldformaat
Zoeken op MENU/
Instellingen
• De pictogrammen zijn beperkt in de functie
Eenvoudig opnemen.
Scènekeuze
Bij opname van films
Pictogram voor scèneherkenning
Index
Modusknop (Slim automatisch
instellen/Bewegende beeldn/
Panorama door beweging/
Opnemen handm belichting/
Autom. Programma)
Witbalans
Lichtmeetfunctie
Bij weergave
Trillingswaarschuwing
Scèneherkenning
Burstinstellingen
Bracketopnames
Bracket-instellingen
DRO
Aanduiding lachherkenn.gevoeligheid
15NL
Wordt vervolgd r
Weergave Aanduiding
Zoomvergrotingsfactor
Witbalans
PictBridge-aansluiting
Beveiligen
ISO 400
Databasebestand vol/fout
databasebestand
Afdrukmarkering (DPOF)
Weergavezoom
D
Weergave Aanduiding
B
Weergave Aanduiding
z
AE/AF-vergrendeling
ISO400
ISO-waarde
Zelfontspanner
C:32:00
Zelfdiagnosefunctie
Bestemming
Waarschuwing oververhitting
Gezichtsherkenning
125
Sluitertijd
F3.5
Diafragmawaarde
Databasebestand vol/fout
databasebestand
+2.0EV
Belichtingswaarde
AF-bereikzoekerframe
Scherpstellen
0:12
Opnameduur (m:s)
101-0012
Map-bestandsnummer
2010 1 1
9:30 AM
Opnamedatum/-tijd van het
weergavebeeld
C
Weergave Aanduiding
Dradenkruis van de
puntlichtmeting
+2.0EV
Belichtingswaarde
500
Sluitertijd
F3.5
Diafragmawaarde
N
Weergave
Weergavebalk
Opnamemap
Weergavemap
96
Aantal opneembare beelden
12/12
Beeldnummer/aantal beelden
opgenomen in geselecteerd
datumbereik, geselecteerde map
100Min
Opnameduur
Opname-/weergavemedium
(geheugenkaart, intern geheugen)
Map wijzigen
Index
Bewegende beelden opnemen/
stand-by voor bewegende
beelden
Zoeken op MENU/
Instellingen
NR trage sluitertijd
OPNMN.
Standby
Zoeken op
bediening
Weergavefunctie
ISO-waarde
Inhoudsopgave
Weergave Aanduiding
00:00:12
Teller
Richting
GPS-informatie
35° 37’ 32” N
139° 44’ 31” E
Weergave breedtegraden en
lengtegraden
Histogram
•
wordt weergegeven als het
histogramscherm is
uitgeschakeld.
Volume
AF-verlicht.
Rode-ogenvermindering
Lichtmeetfunctie
Flitsfunctie
Flitser wordt opgeladen
16NL
Zet de modusknop op de gewenste functie.
Modusknop
Inhoudsopgave
De modusknop gebruiken
Zoeken op
bediening
Hiermee kunt u films opnemen (pagina 28).
(Panorama door
beweging)
Hiermee kunt u verschillende beelden samenvoegen tot een
panoramisch beeld (pagina 24).
(Opnemen handm
belichting)
Hiermee kunt u opnemen nadat u de belichting handmatig hebt
ingesteld (zowel de sluitertijd als het diafragma (F-waarde))
(pagina 23).
(Autom. Programma)
Hiermee kunt u opnemen terwijl de belichting automatisch wordt
aangepast (zowel de sluitertijd als het diafragma (F-waarde))
(pagina 22). U kunt verschillende functies instellen met behulp van
het menu.
Hiermee kunt u eenvoudig opnemen terwijl de instellingen
automatisch worden aangepast (pagina 19).
(Eenvoudig
opnemen)
Hiermee kunt u stilstaande beelden opnemen/weergeven met goed
zichtbare aanduidingen (pagina 20).
(Scènekeuze)
Index
(Slim automatisch
instellen)
Zoeken op MENU/
Instellingen
(Bewegende beeldn)
Hiermee kunt u opnemen met vooraf ingestelde instellingen op basis
van de scène (pagina 26).
17NL
De camera heeft een intern geheugen van ongeveer 45 MB. Dit geheugen kan niet uit de camera
worden verwijderd.
U kunt beelden opnemen in het interne geheugen wanneer er geen geheugenkaart is geplaatst in
de camera.
B
Intern
geheugen
Index
Beeldgegevens die in het interne geheugen zijn
opgeslagen
Zoeken op MENU/
Instellingen
B
Als er geen geheugenkaart is geplaatst
[Opnemen]: beelden worden in het interne geheugen
opgenomen.
[Weergave]: beelden die in het interne geheugen zijn
opgeslagen, worden weergegeven.
[Menu, Instellingen, enzovoort]: verschillende functies
kunnen worden toegepast op beelden in het interne geheugen.
Zoeken op
bediening
Als er een geheugenkaart is geplaatst
[Opnemen]: beelden worden op de geheugenkaart
opgenomen.
[Weergave]: beelden op de geheugenkaart worden
weergegeven.
[Menu, Instellingen, enzovoort]: verschillende functies
kunnen worden toegepast op beelden op de geheugenkaart.
Inhoudsopgave
Het interne geheugen gebruiken
U kunt het beste altijd een reservekopie (back-up) van de gegevens maken door een van de
onderstaande procedures te volgen.
Een reservekopie (back-up) van gegevens maken op de vaste schijf van een
computer
Voer de procedure op pagina 106 uit zonder dat er een geheugenkaart in de camera is geplaatst.
Een reservekopie (back-up) van gegevens maken op een geheugenkaart
Bereid een geheugenkaart met voldoende opslagcapaciteit voor en voer vervolgens de procedure
bij [Kopiëren] uit (pagina 96).
Opmerkingen
• U kunt beeldgegevens die op een geheugenkaart zijn opgeslagen, niet overzetten naar het interne
geheugen.
• U kunt gegevens die zijn opgeslagen in het interne geheugen, overzetten naar een computer door een
USB-verbinding tot stand te brengen tussen de camera en de computer met een kabel voor
multifunctionele aansluiting. U kunt gegevens die op een computer zijn opgeslagen, niet overzetten naar
het interne geheugen.
18NL
Hiermee kunt u stilstaande beelden opnemen terwijl de instellingen automatisch worden
aangepast.
1 Zet de modusknop op
(Slim automatisch instellen).
Inhoudsopgave
Slim automatisch instellen
2 Neem op met de sluiterknop.
• De flitsfunctie is ingesteld op [Autom.] of [Uit].
zScèneherkenning
Pictogram en gids voor
scèneherkenning
Index
• De camera herkent (Schemer),
(Schemer-portret),
(Schemeropn. met statief),
(Tegenlichtopname),
(Portretopn. met tegenlicht),
(Landschap),
(Macro) of
(Portretopname) en geeft het overeenstemmende pictogram en de overeenstemmende gids weer
op het LCD-scherm als de scène herkend wordt.
Meer informatie vindt u op pagina 55.
Zoeken op MENU/
Instellingen
Scèneherkenning werkt bij de functie Slim automatisch instellen. Deze functie zorgt ervoor
dat de camera automatisch de opnameomstandigheden herkent en het beeld opneemt.
Zoeken op
bediening
Opmerking
zAls u een stilstaand beeld opneemt van een
onderwerp waarop u moeilijk kunt scherpstellen
• De kortste opnameafstand is ongeveer 5 cm (W), 100 cm (T).
• Wanneer de camera niet automatisch kan scherpstellen op het onderwerp, gaat de aanduiding van de
AE/AF-vergrendeling langzaam knipperen en hoort u geen pieptoon. Stel de opname opnieuw
samen of wijzig de instelling voor het scherpstellen (pagina 52).
•
–
–
–
–
–
–
In de volgende situaties kan scherpstellen moeilijk zijn:
Het is donker en het onderwerp ligt veraf.
Het contrast tussen het onderwerp en de achtergrond is klein.
Het onderwerp wordt door glas bekeken.
Het onderwerp beweegt snel.
Er is weerkaatsend licht op glanzende oppervlakken.
Het onderwerp ligt in tegenlicht of er is een knipperend licht aanwezig.
19NL
Hiermee kunt u stilstaande beelden opnemen met de minimaal noodzakelijke functies.
Het tekstformaat wordt groter en de aanduidingen worden makkelijker zichtbaar.
1 Zet de modusknop op
(Eenvoudig opnemen).
Inhoudsopgave
Eenvoudig opnemen
2 Neem op met de sluiterknop.
• De acculading wordt sneller opgebruikt doordat het scherm automatisch helderder wordt.
zBeschikbare functies in de functie Eenvoudig
Zoeken op
bediening
Opmerking
opnemen
MENU t [Beeldformaat] t z op de regeltoets t gewenste
functie t z
Kies tussen het formaat [Groot] of [Klein].
Zelfontsp.:
op de regeltoets t gewenste functie
Kies tussen de functie [10 sec] of [Uit].
Flitser:
op de regeltoets t gewenste functie
Kies tussen de functie [Autom.] of [Uit].
Lach-sluiter:
op de regeltoets
Index
MENU t [Flitser] t z op de regeltoets t gewenste functie
tz
Kies tussen de functie [Autom.] of [Uit].
Zoeken op MENU/
Instellingen
Beeldformaat:
zScèneherkenning
Scèneherkenning is actief bij het gebruik van de functie eenvoudig opnemen. Deze functie
zorgt ervoor dat de camera automatisch de opnameomstandigheden herkent en het beeld
opneemt.
Pictogram voor scèneherkenning
• De camera herkent (Schemer),
(Schemer-portret),
(Schemeropn. met statief),
(Tegenlichtopname),
(Portretopn. met tegenlicht),
(Landschap),
(Macro) of
(Portretopname) en geeft een pictogram op het LCD-scherm weer als de scène herkend wordt.
Meer informatie vindt u op pagina 55.
20NL
Wordt vervolgd r
Als u op de
(weergave)-toets drukt terwijl de modusknop op
(Eenvoudig opnemen)
is ingesteld, wordt de tekst op het weergavescherm groter en eenvoudiger leesbaar.
Daarnaast is alleen de wisfunctie beschikbaar.
(Wissen)-toets
• [Weergavefunctie] is ingesteld op [Datumweergave] wanneer u een geheugenkaart gebruikt.
Zoeken op
bediening
MENU-toets
U kunt het momenteel weergegeven beeld verwijderen.
Selecteer [OK] t z op de regeltoets.
U kunt het momenteel weergegeven beeld wissen met [Enkel beeld
wissen] en alle afbeeldingen in het geselecteerde datumbereik of
het interne geheugen (indien geselecteerd) wissen met [Alle
beelden wissen].
Inhoudsopgave
zEenvoudig weergeven
Zoeken op MENU/
Instellingen
Index
21NL
Hiermee kunt u opnemen terwijl de belichting automatisch wordt aangepast (zowel de sluitertijd
als de diafragmawaarde). U kunt ook verschillende instellingen selecteren met het menu.
1 Zet de modusknop op
(Autom. Programma).
Inhoudsopgave
Autom. Programma
2 Neem op met de sluiterknop.
Zoeken op
bediening
Zoeken op MENU/
Instellingen
Index
22NL
U kunt opnemen met uw favoriete belichting door de sluitertijd en de diafragmawaarde
handmatig in te stellen.
1 Zet de modusknop op
(Opnemen handm belichting).
Inhoudsopgave
Opnemen handm belichting
2 Druk op z op de regeltoets.
Functie
z
Terugkeren
vV
Sluitertijd
bB
Diafragma (F-waarde)
• Selecteer een sluitertijd van 1/1600 tot 30 seconden.
• Wanneer de zoom volledig op W staat, kunt u een diafragma selecteren van F3,5 of F8 (bij gebruik
met de interne ND-filter (neutrale dichtheid)).
Wanneer de zoom volledig op T staat, kunt u een diafragma selecteren van F5,5 of F13 (bij gebruik
met de interne ND-filter (neutrale dichtheid)).
Zoeken op MENU/
Instellingen
Regeltoets
Zoeken op
bediening
3 Kies de sluitertijd en het diafragma (F-waarde) met behulp van de
regeltoets.
4 Druk de sluiterknop in om het beeld op te nemen.
Opmerkingen
Index
• Als de correcte belichting niet kan worden verkregen met uw instellingen, gaan de aanduidingen voor de
ingestelde waarde op het scherm knipperen als de sluiterknop half wordt ingedrukt. U kunt in die
toestand opnemen, maar het verdient aanbeveling de belichting opnieuw aan te passen.
• De flitser is ingesteld op [Aan] of [Uit].
• U kunt de sluitertijd en het diafragma (F-waarde) niet selecteren wanneer de zelfontspanner ingesteld is
op [Zelfportret één persoon] of [Zelfportret twee personen].
zDe sluitertijd en het diafragma (F-waarde) instellen
Het verschil tussen de instellingen en de juiste belichting volgens de camera verschijnt als
een EV-waarde op het scherm.
Sluitertijd/diafragma (F-waarde)
Belichtingswaarde
0EV is volgens de camera de meest geschikte waarde.
• Als de sluitertijd één seconde of korter bedraagt, wordt de sluitertijd aangegeven door ["],
bijvoorbeeld, [1"].
• Als u een langere sluitertijd instelt, wordt het gebruik van een statief aangeraden om de effecten van
trillingen te voorkomen.
• Als de sluitertijd onder een bepaalde snelheid zakt, wordt de NR trage-sluitertijdfunctie
ingeschakeld om beeldruis te verminderen en verschijnt [NR] op het scherm.
• Als u lange sluitertijden selecteert, duurt het even om de gegevens te verwerken.
23NL
Hiermee kunt u verschillende beelden samenvoegen tot een panoramisch beeld.
Zoeken op
bediening
1 Zet de modusknop op
Inhoudsopgave
Panorama door beweging
(Panorama door beweging).
2 Richt de camera op de rand van het onderwerp
en druk vervolgens de sluiterknop volledig in.
3 Pan de camera tot aan het einde en volg
hierbij de hulpbalk op het LCD-scherm.
Zoeken op MENU/
Instellingen
Dit deel wordt niet gebruikt
Hulpbalk
Index
Opmerkingen
• Als u er niet in slaagt het hele onderwerp te pannen binnen de opgegeven tijd, wordt een deel van het
samengestelde beeld grijs weergegeven. Wanneer dit het geval is, moet u de camera sneller bewegen om
een volledig panoramisch beeld op te nemen.
• Omdat verschillende beelden aan elkaar worden gehecht, zal het gehechte deel niet volledig zuiver
worden opgenomen.
• Panoramische beelden kunnen wazig zijn bij weinig licht.
• Bij onderwerpen met flikkerende lichten, zoals bij fluorescerend licht, is de helderheid of het kleur van
het samengestelde beeld niet altijd gelijk.
• Wanneer de helderheid, de kleur en de scherpstelling van de volledige opnamehoek van het
panoramische beeld sterk afwijken van de hoek waarbinnen u de scherpstelling en de belichting hebt
vergrendeld met de AE/AF-vergrendeling, zal de opname niet lukken. Wijzig in dat geval de
vergrendelingshoek en maak de opname opnieuw.
• Panorama door beweging werkt niet in de volgende situaties:
– Bij bewegende onderwerpen
– Wanneer het onderwerp zich te dicht bij de camera bevindt
– Bij beelden met een repetitief patroon, zoals tegels, en beelden met weinig contrast, zoals de lucht, een
zandstrand of een gazon
– Bij beelden die constant wijzigen, zoals golven of een waterval
– Bij beelden waar de zon of elektrische verlichting veel helderder is dan de omgeving
• In de volgende gevallen kunt u geen panoramische beelden opnemen:
– Wanneer u de camera te snel of te traag pant
– Wanneer er te veel cameratrillingen zijn
24NL
Wordt vervolgd r
panoramisch beeld wijzigen
Opnamerichting:
Beeldformaat:
MENU t [Opnamerichting] t selecteer [Naar rechts], [Naar
links], [Naar boven] en [Naar beneden] t z op de regeltoets
MENU t [Beeldformaat] t selecteer [Standaard] of [Breed]
tz
Horizontale richting
• Bepaal eerst wat u zult opnemen en druk vervolgens de sluiterknop half in, zodat de scherpstelling,
belichting en witbalans vergrendeld worden.
• Pas de kadrering aan zodat een grillige scène zich in het midden van het beeld bevindt.
Index
Verticale richting
Zo klein
mogelijke radius
Zoeken op MENU/
Instellingen
Pan de camera aan een constante snelheid en in de richting die aangegeven wordt op het
LCD-scherm. Panorama door beweging is meer geschikt voor stilstaande onderwerpen dan
voor bewegende onderwerpen.
Zoeken op
bediening
zTips voor het maken van panoramische beelden
Inhoudsopgave
zDe opnamerichting of het beeldformaat van een
zDoor panoramische beelden scrollen
U kunt scrollen door een panoramisch beeld door te drukken op z op de regeltoets terwijl
een panoramisch beeld wordt weergegeven. Beweeg de W (zoom)-hendel om het volledige
beeld opnieuw weer te geven.
Toont het weergegeven deel
van het panoramische beeld
Bedieningstoets/
hendel
Beschrijving
z
Beelden weergeven om te
scrollen/stoppen
b/B/v/V
Beelden scrollen
W
Het volledige beeld weergeven
• Panoramische beelden kunt u weergeven met de bijgeleverde software "PMB" (pagina 104).
• Panoramische beelden opgenomen met andere camera's worden mogelijk niet correct gescrold.
25NL
Hiermee kunt u opnemen met vooraf ingestelde instellingen op basis van de scène.
1 Zet de modusknop op
(Scènekeuze).
2 Selecteer de gewenste functie t z op de regeltoets.
Inhoudsopgave
Scènekeuze
Druk op de MENU-toets als u naar een andere scène wilt overschakelen.
(Soft Snap)
Zoeken op
bediening
(Hoge
gevoeligheid)
Hiermee worden wazige beelden
voorkomen wanneer u beelden zonder
flitser opneemt bij weinig licht.
Hiermee kunt u beelden opnemen met een rustigere
achtergrond voor portretten en bloemen, enzovoort.
Hiermee kunt u snelle bewegingen fotograferen, zoals
op sportevenementen. Wanneer u de sluiter half indrukt,
wordt de beweging van het onderwerp voorspeld en
wordt de scherpstelling aangepast.
(Landschap)
Hiermee kunt eenvoudig verre scènes opnemen door in
de verte scherp te stellen. Neemt levendige beelden op
van een blauwe hemel en flora.
(Schemer)
(Voedsel)
(Huisdieren)
Hiermee kunt u scherpe beelden van personen opnemen
met de nachtweergave in de achtergrond zonder de
atmosfeer te verliezen.
Index
(Schemerportret)
Zoeken op MENU/
Instellingen
(Geavanceerde
sportopname)
Hiermee kunt u 's nachts beelden in de verte opnemen
zonder de donkere atmosfeer van de omgeving te
verliezen.
Gaat over op de macrofunctie zodat u voedsel kunt
fotograferen in heerlijk ogende, heldere kleuren.
Hiermee kunt u opnames maken van uw huisdier met de
beste instellingen.
(Strand)
Hiermee kunt u de blauwe kleur van het water duidelijk
opnemen als u aan het water opneemt.
(Sneeuw)
Hiermee kunt u duidelijke beelden opnemen waarbij
flauwe kleuren worden voorkomen bij sneeuwscènes of
andere plaatsen waar het hele beeld wit lijkt.
26NL
Wordt vervolgd r
Hiermee neemt u vuurwerk in alle pracht op.
Opmerking
Functies die u in de scènekeuze kunt gebruiken
Flitser
Gezichtsherkenning/
Lach-sluiter
Zelfontsp.
*2
Burstinstellingen/
Bracketinstellingen
ISO
—
—
*3
—
3
DichteWitbalans ogenvermindering
*1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
*
*3
3
*
—
—
—
*3
—
—
—
—
—
—
—
Index
—
—
Zoeken op MENU/
Instellingen
De camera bepaalt de meest geschikte combinatie van functies om een beeld correct op te nemen
op basis van de scène. geeft een beschikbare functie aan en — geeft een functie aan die niet
beschikbaar is. De pictogrammen onder [Flitser] en [Zelfontsp.] wijzen op de beschikbare modi.
Bepaalde opties zijn niet beschikbaar, afhankelijk van de scènekeuzefunctie.
Zoeken op
bediening
• Wanneer u beelden opneemt met
(Schemer-portret), (Schemer) of
(Vuurwerk), is de sluitertijd
langer en vertonen de beelden vaak beeldwaas. U kunt het beste een statief gebruiken om wazige foto's te
voorkomen.
Inhoudsopgave
(Vuurwerk)
*1 [Flitser] voor [Witbalans] kan niet worden geselecteerd.
*2 [Uit] voor [Gezichtsherkenning] kan niet worden geselecteerd.
*3 [Witbalans] kan niet worden geselecteerd voor [Bracket-instellingen].
27NL
Hiermee kunt u films opnemen.
1 Zet de modusknop op
(Bewegende beeldn).
2 Druk de sluiterknop volledig in.
Zoeken op
bediening
3 Als u wilt stoppen met opnemen, drukt u de sluiterknop nogmaals volledig
in.
Inhoudsopgave
Bewegende beeldn
Zoeken op MENU/
Instellingen
Index
28NL
U kunt het beeld vergroten bij het maken van opnames. De optische zoomfunctie van de camera
kan beelden tot 10× vergroten.
1 Beweeg de W/T (zoom)-hendel.
T-zijde
Inhoudsopgave
Zoom
Beweeg de W/T (zoom)-hendel naar (T) om in te zoomen en
naar (W) om uit te zoomen.
W-zijde
• De zoom is vergrendeld aan de W-kant bij het opnemen in de functie Panorama door beweging.
• Het bedieningsgeluid van de lens wordt opgenomen wanneer de zoomfunctie wordt gebruikt tijdens het
filmen.
Zoeken op MENU/
Instellingen
Opmerkingen
Zoeken op
bediening
• Beweeg de W/T (zoom)-hendel zacht om trager te zoomen. Beweeg
de hendel verder voor een snellere zoombeweging.
• Zie pagina 76 als de zoomvergrotingsfactor groter is dan 10×.
Index
29NL
1 Druk op DISP (Scherminstellingen) op de regeltoets.
2 Selecteer de gewenste functie met de regeltoets.
(Helder +
Belichtingsgeg.)
Maakt het scherm helderder en geeft de
informatie weer.
Geeft een opgenomen beeld weer.
Er wordt ook een histogram weergegeven.
(Helder)
Maakt het scherm helderder en geeft de
informatie weer.
(Normaal)
Stelt het scherm in op de standaardhelderheid
en geeft de informatie weer.
Zoeken op MENU/
Instellingen
Maakt het scherm helderder en geeft alleen
beelden weer.
Zoeken op
bediening
(Helder +
alleen Beeld)
Inhoudsopgave
DISP (Scherminstellingen)
Index
Opmerking
• Regel de helderheid van het scherm naar boven bij als u beelden bij helder natuurlijk licht wilt
weergeven. Het accuniveau kan echter sneller afnemen in deze omstandigheden.
30NL
Een histogram is een grafiek die de helderheid van een beeld weergeeft. De weergegeven grafiek
geeft een donker beeld aan wanneer deze links hoger is en geeft een helder beeld aan wanneer
deze rechts hoger is.
A Aantal pixels
B Helderheid
B
Donker
Helder
Opmerkingen
Index
• Het histogram wordt ook weergegeven wanneer u één beeld weergeeft, maar u kunt de belichting dan
niet aanpassen.
• Het histogram wordt niet weergegeven in de volgende situaties:
– Bij het opnemen van films
– Bij het afspelen van films
– Bij het bekijken van verticaal georiënteerde beelden
– Bij het draaien van stilstaande beelden
– Bij opnames met Panorama door beweging
– Bij het bekijken van beelden opgenomen met Panorama door beweging
• Er kan een groot verschil optreden tussen het histogram dat wordt weergegeven tijdens het opnemen en
tijdens het weergeven wanneer:
– De flitser afgaat.
– De sluitertijd langzaam of snel is.
• Het histogram wordt wellicht niet weergegeven voor beelden die zijn opgenomen met andere camera's.
Zoeken op MENU/
Instellingen
1 Druk op DISP (Scherminstellingen) op de regeltoets en selecteer
vervolgens [Helder + Belichtingsgeg.].
Zoeken op
bediening
A
Inhoudsopgave
Histogram
31NL
1 Druk op
(Flitser) op de regeltoets.
2 Selecteer de gewenste functie met de regeltoets.
(Autom.)
(Lgz
synchro)
(Uit)
Flitser werkt altijd.
Flitser werkt altijd.
De sluitertijd is lang in een donkere omgeving om de achtergrond
helder op te kunnen nemen die buiten het bereik is van het flitslicht.
Zoeken op
bediening
(Aan)
De flitser wordt automatisch geactiveerd in donkere locaties of bij
tegenlicht.
Inhoudsopgave
Flitser
Flitser werkt niet.
•
•
•
•
De flitser gaat twee keer af. De eerste flits wijzigt de lichthoeveelheid.
Tijdens het opladen van de flitser wordt
weergegeven.
U kunt de flitser niet gebruiken bij burst- of bracketopnamen.
In de functie Slim automatisch instellen of Eenvoudig opnemen kunt u alleen [Autom.] of [Uit]
selecteren.
• In de functie Opnemen handm belichting kan alleen [Aan] of [Uit] geselecteerd worden.
• In Panorama door beweging is de flitser ingesteld op [Uit].
foto's die met een flitser genomen zijn
Index
zAls "witte cirkelvormige vlekken" verschijnen op
Zoeken op MENU/
Instellingen
Opmerkingen
Dit wordt veroorzaakt door deeltjes (stof, pollen enz.) die in de buurt van de lens
rondzweven. Als deze door de flitser van de camera worden geaccentueerd, verschijnen ze
als witte cirkelvormige vlekken.
Camera
Onderwerp
Deeltjes (stof, pollen enz.) in
de lucht
Hoe kunnen de "witte cirkelvormige vlekken" worden teruggedrongen?
• Verlicht het vertrek en neem het onderwerp op zonder flitser.
• Selecteer -functie (Hoge gevoeligheid) in scènekeuze. ([Uit] wordt automatisch geselecteerd.)
32NL
Wanneer de camera een glimlach detecteert, gaat de sluiterknop automatisch af.
1 Druk op
(Lach) op de regeltoets.
2 Wacht tot een lach wordt gedetecteerd.
3 Druk opnieuw op
opnemen.
(Lach) om op te houden met
Opmerkingen
• Het opnemen met de lach-sluiter houdt automatisch op als de geheugenkaart of het interne geheugen vol
is.
• Lachen wordt mogelijk niet correct herkend afhankelijk van de omstandigheden.
• U kunt de digitale zoomfunctie niet gebruiken.
• Als de functie Panorama door beweging of Bewegende beelden geselecteerd is, kunt u de functie Lachsluiter niet gebruiken.
Zorg ervoor dat de ogen niet bedekt zijn door het haar.
Verstop het gezicht niet achter een hoed, masker,
zonnebril enz.
2 Probeer het gezicht recht voor de camera te plaatsen en
zo horizontaal mogelijk. Knijp de ogen dicht.
3 Geef een duidelijke lach met een open mond. De lach is
makkelijker te detecteren wanneer de tanden zichtbaar
zijn.
1
Index
zTips voor het beter vastleggen van een lach
Zoeken op MENU/
Instellingen
Frame
gezichtsherkenning
Aanduiding lachherkenn.gevoeligheid
Zoeken op
bediening
Als het lachniveau hoger is dan het b-punt op de aanduiding,
dan neemt de camera automatisch beelden op.
Als u op de sluiterknop drukt terwijl Lach-sluiter actief is,
neemt de camera het beeld op en keert deze vervolgens terug
naar de functie Lach-sluiter.
Inhoudsopgave
Lach-sluiter
• De sluiter treedt in werking als een persoon lacht van wie het gezicht wordt herkend.
• U kunt met [Gezichtsherkenning] het onderwerp selecteren dat voorrang krijgt voor
gezichtsherkenning. Om lach-herkenning voor een ander gezicht uit te voeren, verandert u het
voorkeursgezicht met z op de regeltoets (pagina 58).
• Als er geen lach wordt herkend, stelt u de [Lach-herkenn.gevoeligheid] in het instellingenmenu in.
33NL
1 Druk op
(Zelfontsp.) op de regeltoets.
2 Selecteer de gewenste functie met de regeltoets.
(Uit)
(10 sec)
• In de functie Eenvoudig opnemen kunt u alleen [10 sec] of [Uit] selecteren.
• In de functie Bewegende beeldn kan [Zelfportret één persoon] of [Zelfportret twee personen] niet worden
geselecteerd.
• U kunt de zelfontspanner niet gebruiken wanneer u opnames maakt met de functie Panorama door
beweging.
Index
zAutomatisch opnemen met de Zelfportrettimer
Zoeken op MENU/
Instellingen
Opmerkingen
Zoeken op
bediening
(2 sec)
(Zelfportret
één persoon)
(Zelfportret
twee personen)
De zelfontspanner wordt niet gebruikt.
De zelfontspanner met een vertraging van 10 seconden wordt
ingesteld.
Wanneer u op de sluiterknop drukt, knippert het zelfontspannerlampje
en hoort u een pieptoon tot de sluiter werkt.
Druk nogmaals op om te annuleren.
De zelfontspanner met een vertraging van 2 seconden wordt ingesteld.
Stel de zelfontspanner in op Zelfportrettimer.
Wanneer de camera het opgegeven aantal gezichten gedetecteerd
heeft, hoort u een pieptoon, waarna 2 seconden later de sluiter in
werking treedt. Zorg ervoor dat u de camera tijdens deze fase niet
beweegt.
Inhoudsopgave
Zelfontsp.
Richt de lens op uzelf zodat uw gezicht wordt weergegeven in het LCD-scherm. De camera
detecteert de subjecten, waarna de sluiter in werking treedt. De camera bepaalt de optimale
compositie en voorkomt dat gezichten worden weggeknipt uit het LCD-scherm.
• U kunt ook een opname maken door de sluiterknop in te drukken
tijdens deze handeling.
zTips om wazige beelden te voorkomen
Als u uw handen of uw lichaam beweegt wanneer u de camera vasthoudt en de sluiterknop
indrukt, komen "camerabewegingen" voor. Camerabeweging komt geregeld voor onder
omstandigheden met weinig licht of trage sluitertijd zoals bij de functie
(Schemerportret) of (Schemer).
Neem in dit geval op met onderstaande tips in het achterhoofd.
• Gebruik de zelfontspanner met een vertraging van
2 seconden om een foto te maken en stabiliseer de
camera door uw armen strak langs uw zijde te
houden nadat u de sluiterknop hebt ingedrukt.
• Gebruik een statief of plaats de camera op een plat
oppervlak om de camera stil te houden.
34NL
1 Druk op de
(weergave)-toets om over te schakelen naar de
weergavefunctie.
2 Selecteer een beeld met de regeltoets.
opgenomen zijn
• Gebruik een volledig opgeladen accu voor de registratie. Als u probeert niet-geregistreerde
bestanden te registreren terwijl de accu bijna leeg is, kan de accu helemaal leeg raken. Hierdoor kan
het kopiëren mislukken en kunnen de gegevens zelfs beschadigd raken.
Zoeken op MENU/
Instellingen
Deze camera maakt een databasebestand aan op de geheugenkaart en registreert elk
opgenomen beeld in dat bestand voor latere weergave. Als de camera beelden detecteert die
niet werden geregistreerd in het databasebestand op de geheugenkaart, wordt het
registratiescherm "Niet-herkende bestanden gevonden Bestanden importeren"
weergegeven.
Als u niet-geregistreerde beelden wilt weergeven, selecteert u [OK] om de beelden te
registreren.
Zoeken op
bediening
zBeelden bekijken die met een andere camera
Inhoudsopgave
Stilstaande beelden weergeven
Index
35NL
Inhoudsopgave
Weergavezoom
Speelt het vergrote beeld af.
1 Beweeg de
(weergavezoom)-hendel naar (T)
tijdens het weergeven van een stilstaand beeld.
2 Regel de positie met de regeltoets.
3 Wijzig de zoomvergrotingsfactor met de
(weergavezoom)-hendel.
zVergrote beelden opslaan
U kunt een vergroot beeld opslaan met behulp van de trimfunctie.
Druk op MENU t [Bijwerken] t [Trimmen (formaat wijz.)].
Zoeken op MENU/
Instellingen
Beweeg de -hendel naar (T) om in te zoomen of naar (W) om uit te
zoomen.
Druk op z om de weergavezoom te annuleren.
Toont het
weergegeven deel van
het volledige beeld
Zoeken op
bediening
Het beeld wordt vergroot tot twee keer het vorige formaat, in het
midden van het beeld.
Index
36NL
Geeft tegelijkertijd meerdere beelden weer.
1 Druk op de
(weergave)-toets om over te schakelen naar de
weergavefunctie.
(index)-hendel naar (W) om het beeldindexscherm weer te
Beweeg de hendel opnieuw om een indexscherm weer te geven met meer beelden. Beweeg de
hendel nogmaals om beelden weer te geven met de Kalender bij weergave in
[Datumweergave].
3 Selecteer een beeld met de regeltoets en druk op z om terug te keren
naar het enkelbeeldscherm.
• Als de modusknop ingesteld is op
indexfunctie.
(Eenvoudig opnemen), kunt u geen beelden bekijken in de
zBeelden weergeven van de gewenste datum/map
Zoeken op MENU/
Instellingen
Opmerking
Zoeken op
bediening
2 Beweeg de
geven.
Inhoudsopgave
Beeldindex
Selecteer met de regeltoets de balk aan de linkerkant en
selecteer vervolgens de gewenste datum/map met v/V.
Index
zBeelden bekijken met de Kalender
Wanneer [Weergavefunctie] ingesteld is op [Datumweergave], beweegt u de
(index)hendel om beelden weer te geven met de Kalender, terwijl de index meer beelden weergeeft.
• Om de maand te selecteren die u wilt weergeven, selecteert u /
met de regeltoets en daarna de gewenste maand.
• Om beelden weer te geven met de geselecteerde datum in de
indexfunctie, selecteert u de datum met de regeltoets en drukt u op
z.
• Selecteer
met de regeltoets en druk vervolgens op z om de
Kalender te verlaten.
37NL
Hiermee kunt u ongewenste beelden selecteren om te wissen. U kunt ook beelden wissen met de
MENU-toets (pagina 68).
1 Druk op de
(weergave)-toets om over te schakelen naar de
weergavefunctie.
(Wissen)-toets t gewenste functie t z op de regeltoets
Alle beelden in
datumbereik
Alle in deze map
Meerdere beelden
Hiermee verwijdert u in een keer alle beelden in het
geselecteerde datumbereik of de geselecteerde map.
Druk op [OK] t z na stap 2.
1Selecteer een beeld en druk vervolgens op z.
Herhaal de bovenstaande stap tot er geen beelden meer
moeten gewist worden. Selecteer een beeld met een
-markering opnieuw om de -markering ongedaan te
maken.
2MENU t [OK] t z
Hiermee wist u het momenteel weergegeven beeld in de
enkelbeeldfunctie.
Sluiten
Hiermee annuleert u het wissen.
Opmerkingen
Index
Dit beeld
Zoeken op MENU/
Instellingen
U kunt meerdere beelden selecteren en wissen.
Doe na stap 2 het volgende.
Zoeken op
bediening
2
Inhoudsopgave
Wissen
• In de functie Eenvoudig weergeven kunt u alleen het momenteel weergegeven beeld wissen.
• De Weergavefunctie is ingesteld op Mapweergave als u het interne geheugen gebruikt voor het opnemen
van beelden.
zU kunt schakelen tussen de indexfunctie en de
enkelbeeldfunctie bij het selecteren van beelden
Beweeg de -hendel van de W/T (zoom)-hendel naar (T) in de
indexfunctie om terug te keren naar de enkelbeeldfunctie en
beweeg de
(index)-hendel naar (W) in de enkelbeeldfunctie
om terug te keren naar de indexfunctie.
• U kunt ook schakelen tussen de indexfunctie en de enkelbeeldfunctie
in [Beveiligen], [DPOF] of [Afdrukken].
38NL
1 Druk op de
(weergave)-toets om over te schakelen naar de
weergavefunctie.
2 Selecteer een film met de regeltoets.
Inhoudsopgave
Films weergeven
3 Druk op z.
Weergavefunctie
z
Afspelen/stoppen
B
Snel vooruit
b
Snel achteruit
V
Hiermee geeft u het scherm voor volumeregeling weer.
• Regel het volume met v/V op de regeltoets en druk vervolgens
op z.
Opmerking
• Beelden die met andere camera's zijn opgenomen, kunnen soms niet worden afgespeeld.
Zoeken op MENU/
Instellingen
Regeltoets
Zoeken op
bediening
Het afspelen van de film start.
zHet scherm voor weergave van films
,
of
verschijnt op het scherm voor weergave van
films.
Het weergegeven pictogram kan variëren afhankelijk van het
beeldformaat en de -kwaliteit.
Index
Selecteer het beeld dat u wilt weergeven met b/B op de regeltoets en druk op z.
De weergavebalk wordt weergegeven waar u de afspeelpositie van een film kunt bekijken.
Weergavebalk
39NL
Voor het selecteren van de richting waarin u de camera wilt pannen bij het nemen van beelden
met Panorama door beweging.
1 MENU t
(Opnamerichting) t gewenste richting
Van links naar rechts pannen.
(Naar links)
Van rechts naar links pannen.
(Naar boven)
Van onder naar boven pannen.
(Naar
beneden)
Van boven naar onder pannen.
Zoeken op
bediening
(Naar rechts)
Inhoudsopgave
Opnamerichting
Zoeken op MENU/
Instellingen
Index
40NL
Het beeldformaat bepaalt de grootte van het beeldbestand dat opgenomen wordt als u een beeld
opneemt.
Hoe groter het beeldformaat, hoe meer detail er zal worden weergegeven als het beeld in groot
formaat afgedrukt wordt op papier. Hoe kleiner het beeldformaat, hoe meer beelden er kunnen
worden opgenomen.
(Beeldformaat) t gewenst formaat
Zoeken op
bediening
1 MENU t
Bij opname van stilstaande beelden
Beeldformaat
Gebruiksrichtlijnen
Aantal
beelden
Afdrukken
Minder
Fijn
Meer
Ruw
Minder
Fijn
Meer
Ruw
(3648×2736)
(640×480)
Index
(2592×1944) Voor afdrukken tot maximaal L/2L/
A4-formaat
Zoeken op MENU/
Instellingen
(4320×3240) Voor afdrukken tot maximaal A3+
formaat
Inhoudsopgave
Beeldformaat
Voor e-mailbijlages
(4320×2432) Voor weergave op een
hogedefinitietelevisie en voor
afdrukken tot A3-formaat
(1920×1080) Voor weergave op een HD-televisie
Opmerking
• Als u stilstaande beelden afdrukt die opgenomen zijn met breedte-/hoogteverhouding 16:9, is het
mogelijk dat beide randen afgesneden worden.
41NL
Groot
Neemt beelden op in het formaat [14M].
Klein
Neemt beelden op in het formaat [5M].
(Standaard)
Beelden opnemen in standaardformaat.
(Verticaal: 3424×1920)
(Horizontaal: 4912×1080)
(Breed)
Beelden opnemen in breedformaat.
Bij opname van films
Hoe groter het beeldformaat, hoe hoger de beeldkwaliteit. Hoe hoger het aantal gegevens dat per
seconde gebruikt wordt (gemiddelde bitsnelheid), hoe vloeiender het afgespeelde beeld.
De films gemaakt met deze camera worden opgenomen in MPEG-4, ongeveer 30 frames per
seconde, Progressive, AAC, mp4-formaat.
Index
1280×720 (Fijn)
Gemiddelde
bitsnelheid
Gebruiksrichtlijnen
9 Mbps
Films van de hoogste kwaliteit opnemen
voor weergave op een HDTV.
1280×720 (Standaard) 6 Mbps
Films van standaardkwaliteit opnemen
voor weergave op een HDTV.
VGA
Opnemen in een beeldformaat dat
geschikt is om te uploaden naar het
internet.
3 Mbps
Zoeken op MENU/
Instellingen
(Verticaal: 4912×1920)
(Horizontaal: 7152×1080)
Beeldformaat van films
Zoeken op
bediening
Bij het opnemen van beelden met Panorama door
beweging
Inhoudsopgave
In de functie eenvoudig opnemen
Opmerking
• Als het beeldformaat [VGA] wordt gekozen voor films krijgt u een teleopname.
42NL
Wordt vervolgd r
Beschrijving van de pixels en het beeldformaat
Beeldformaat: 14M
4320 pixels × 3240 pixels = 13.996.800 pixels
2 Beeldformaat: VGA
640 pixels × 480 pixels = 307.200 pixels
1
Pixel
Veel pixels
(Hoge beeldkwaliteit en groot bestand)
Weinig pixels
(Lage beeldkwaliteit maar klein bestand)
Zoeken op MENU/
Instellingen
Pixels
Zoeken op
bediening
Een digitaal beeld is samengesteld uit een groot aantal kleine puntjes die pixels worden
genoemd.
Als een beeld uit veel pixels bestaat, is het beeld groot, neemt het meer geheugenruimte in
beslag en wordt het zeer gedetailleerd weergegeven. "Beeldformaat" wordt aangegeven
door het aantal pixels. Hoewel u op het scherm van de camera het verschil niet kunt zien,
verschillen de kleine details en de verwerkingstijd wanneer het beeld wordt afgedrukt of
weergegeven op een computerscherm.
Inhoudsopgave
zOver "beeldkwaliteit" en "beeldformaat"
Index
43NL
In de functie eenvoudig opnemen kunt u de flitsinstelling ook selecteren met behulp van de
MENU-toets.
1 Zet de modusknop op
(Eenvoudig opnemen).
Inhoudsopgave
Flitser
2 MENU t [Flitser] t z op de regeltoets
Autom.
De flitser wordt automatisch geactiveerd in donkere locaties of bij
tegenlicht.
Uit
Hiermee wordt de flitser niet gebruikt.
Zoeken op
bediening
3 Selecteer de gewenste functie.
Zoeken op MENU/
Instellingen
Index
44NL
U kunt de functie voor enkele opname of de functie Burst selecteren.
1 MENU t
(Burstinstellingen) t gewenste functie
(Één beeld)
Hiermee neemt u een enkelbeeld op.
Hiermee worden maximaal 100 beelden achter elkaar opgenomen
wanneer u de sluiterknop ingedrukt houdt.
Zoeken op
bediening
(Burst)
Inhoudsopgave
Burstinstellingen
Opmerkingen
Zoeken op MENU/
Instellingen
Index
• De functie Burst is niet beschikbaar voor de functies Eenvoudig
opnemen, Panorama door beweging, Bewegende beelden en Lachsluiter.
• De flitser is ingesteld op [Uit].
• Als u opneemt met de zelfontspanner, wordt een reeks van maximaal vijf
beelden opgenomen.
• Het opname-interval wordt mogelijk langer, afhankelijk van de instelling
voor het beeldformaat.
• Als de accu bijna leeg is, of als het interne geheugen of de geheugenkaart
vol is, stopt de functie Burst.
• [Scherpstellen], [Witbalans] en [EV] worden voor het eerste beeld
ingesteld en deze instellingen worden ook gebruikt voor de andere
beelden.
45NL
U kunt het type bracketopnames instellen. In de bracketopnamefunctie kunt u een reeks van
3 beelden opnemen met gewijzigde instellingen. U kunt achteraf het meest geschikte beeld
selecteren.
1 MENU t
(Bracket-instellingen) t gewenste functie
De bracketopnamefunctie wordt niet gebruikt.
(EXP±0,3)
Neemt een reeks van 3 beelden op met de belichting aangepast in
de volgende volgorde: helder, standaard, donker.
Hoe groter de waarde van de bracket-stap, hoe groter de
verschuiving van de belichtingswaarde.
(EXP±0,7)
(EXP±1,0)
(Witbalans)
• Wanneer u [Witbalans] op iets anders instelt dan [Autom.], wijzigt de
kleurtoon gebaseerd op de geselecteerde witbalans.
Opmerkingen
(Scènekeuze).
Index
• U kunt [Witbalans] niet selecteren wanneer de modusknop ingesteld is op
• U kunt [Bracket-instellingen] niet selecteren in de volgende gevallen:
– Bij de functie Slim automatisch instellen
– In de functie eenvoudig opnemen
– Bij de functie Bewegende beeldn
– Bij de functie Panorama door beweging
– Wanneer [Burstinstellingen] is ingesteld op [Burst]
– Als de functie Lach-sluiter actief is
Zoeken op MENU/
Instellingen
Neemt een reeks van 3 beelden op met de witbalans aangepast in de
volgende volgorde: huidige kleurtoon, blauwer, roder.
Zoeken op
bediening
(Uit)
Inhoudsopgave
Bracket-instellingen
46NL
U kunt de belichting handmatig bijregelen in stappen van 1/3 EV, van –2.0 EV tot +2.0 EV.
1 MENU t
(EV) t gewenste EV-instelling
Opmerkingen
zDe belichting aanpassen voor beter uitziende
beelden
Lagere EV-instelling –
Zoeken op MENU/
Instellingen
Overbelichting = te veel licht
Te licht beeld
Zoeken op
bediening
• Bij Eenvoudig opnemen of Opnemen handm belichting kan de instelling [EV] niet worden aangepast.
• Wanneer u een onderwerp onder bijzonder heldere of donkere omstandigheden opneemt of wanneer u de
flitser gebruikt, kan de belichting mogelijk niet goed worden ingesteld.
Inhoudsopgave
EV
Juiste belichting
Onderbelichting = te weinig licht
Te donker beeld
Index
Hogere EV-instelling +
47NL
Voor het aanpassen van de lichtgevoeligheid wanneer de camera is ingesteld op Autom.
Programma, Opnemen handm belichting of
(Geavanceerde sportopname) bij Scènekeuze.
1 MENU t
(ISO) t gewenste functie
(Autom.)
/
/
/
Hiermee wordt de ISO-gevoeligheid automatisch geselecteerd.
/
U kunt beeldwazigheid op donkere plaatsen of bij bewegende
onderwerpen terugdringen door de ISO-gevoeligheid te verhogen
(kies een hogere waarde).
Opmerkingen
zDe ISO-gevoeligheid aanpassen (aanbevolen
Zoeken op MENU/
Instellingen
• U kunt [ISO AUTO] niet selecteren bij Opnemen handm belichting.
• U kunt geen andere ISO-instellingen selecteren dan [ISO AUTO] of [ISO 80] tot [ISO 800] in de
volgende gevallen:
– Als de functie Burst/Bracket geselecteerd is
– Wanneer Scènekeuze ingesteld is op
(Geavanceerde sportopname)
– Wanneer [DRO] is ingesteld op [DRO plus]
Zoeken op
bediening
/
/
Inhoudsopgave
ISO
belichtingsindex)
Index
De ISO-gevoeligheid is een snelheidswaarde voor opnamemedia met een beeldsensor die
het licht opvangt. Zelfs wanneer de belichting hetzelfde is, verschillen de beelden
afhankelijk van de ISO-gevoeligheid.
Hoge ISO-gevoeligheid
Neemt een helder beeld op, zelfs in donkere omgevingen, terwijl de
sluitertijd wordt verlengd om de wazigheid te verminderen.
Het beeld wordt echter korrelig.
Lage ISO-gevoeligheid
Neemt een vloeiender beeld op.
Het beeld wordt echter donkerder als de belichting onvoldoende is.
48NL
Wordt vervolgd r
Hoewel de camera stabiel is, beweegt het onderwerp tijdens de belichting zodat het wazig
wordt opgenomen als de sluiterknop wordt ingedrukt. Camerabewegingen worden
automatisch verminderd, maar deze functie vermindert onderwerpwazigheid niet efficiënt.
Onderwerpwazigheid komt geregeld voor bij weinig licht of bij een trage sluitertijd.
Neem in dit geval op met onderstaande tips in het achterhoofd.
Zoeken op
bediening
• Kies een hogere ISO-gevoeligheid voor een kortere
sluitertijd en druk op de sluiterknop voordat het
onderwerp beweegt.
• Selecteer -functie (Hoge gevoeligheid) in
scènekeuze.
Inhoudsopgave
zTips om wazige beelden te voorkomen
Zoeken op MENU/
Instellingen
Index
49NL
Wijzigt de kleurtonen volgens de omliggende lichtomstandigheden. Gebruik deze functie als de
beeldkleur onnatuurlijk lijkt.
1 MENU t
(Witbalans) t gewenste functie
(Autom.)
(Daglicht)
Hiermee wordt gecompenseerd voor omstandigheden buiten op
een mooie dag, avondzichten, nachtelijke scènes, neonreclames,
vuurwerk enz.
(Bewolkt)
Hiermee wordt gecompenseerd voor een bewolkte lucht of
schaduwrijke omgeving.
[Fluorescerend Witbalans 1]: hiermee wordt gecompenseerd voor
wit fluorescerende verlichting.
[Fluorescerend Witbalans 2]: hiermee wordt gecompenseerd voor
natuurlijk wit fluorescerende verlichting.
[Fluorescerend Witbalans 3]: hiermee wordt gecompenseerd voor
dagwit fluorescerende verlichting.
n (Gloeilamp)
Hiermee wordt gecompenseerd voor plaatsen onder een gloeilamp
of onder felle verlichting, zoals in een fotostudio.
Hiermee wordt gecompenseerd voor de flitser.
(1× drukken)
Past afhankelijk van de lichtbron de witbalans aan. De witte kleur
die opgeslagen is in de stand [1× druk.inst.] wordt de witte
basiskleur. Gebruik deze instelling als [Autom.] of andere standen
de kleur niet correct kunnen instellen.
(1× druk.inst.)
Onthoudt de witte basiskleur die gebruikt wordt in de stand [1×
drukken].
Index
(Flitser)
Zoeken op MENU/
Instellingen
(Fluorescerend
Witbalans 1)
(Fluorescerend
Witbalans 2)
(Fluorescerend
Witbalans 3)
Zoeken op
bediening
Hiermee wordt de witbalans automatisch aangepast zodat de
kleuren natuurlijk lijken.
Inhoudsopgave
Witbalans
Opmerkingen
• [Witbalans] kan niet worden aangepast in de functies Slim automatisch instellen of Eenvoudig opnemen.
• [Flitser] bij [Witbalans] kan niet worden aangepast in de volgende situaties:
– Bij Panorama door beweging
– Bij de functie Bewegende beeldn
– Wanneer Scènekeuze ingesteld is op de functie
(Hoge gevoeligheid).
• Het is mogelijk dat de witbalansfunctie niet goed werkt onder fluorescerende lampen die flikkeren, zelfs
niet als u [Fluorescerend Witbalans 1], [Fluorescerend Witbalans 2] of [Fluorescerend Witbalans 3] hebt
ingesteld.
• Bij opnemen met een flitser in een andere functie dan [Flitser], wordt [Witbalans] ingesteld op [Autom.].
• Wanneer de flitser is ingesteld op [Aan] of [Lgz synchro], kan de witbalans enkel worden ingesteld op
[Autom.], [Flitser], [1× drukken] of [1× druk.inst.].
• [1× druk.inst.] kan niet worden geselecteerd tijdens het laden van de flitser.
50NL
1 Geef een wit voorwerp, zoals een vel papier, volledig weer op het scherm
onder dezelfde lichtomstandigheden als waarmee u het onderwerp wilt
opnemen.
(Witbalans) t [1× druk.inst.] t z op de regeltoets
Het scherm wordt even zwart en als de witbalans aangepast is en in het geheugen is
opgeslagen, wordt het opnamescherm opnieuw weergegeven.
Opmerkingen
zUitwerking van lichtomstandigheden
De natuurlijke kleur van het onderwerp wordt beïnvloed door de
belichtingsomstandigheden.
De kleurtinten worden automatisch aangepast, maar u kunt ook de kleurtinten handmatig
aanpassen met behulp van de functie Witbalans.
Daglicht
Bewolkt
Fluorescerend
Gloeilamp
Kenmerken van
het licht
Wit (standaard)
Blauwachtig
Groengetint
Roodachtig
Index
Weer/lichtbron
Zoeken op MENU/
Instellingen
• Als de
-aanduiding knippert tijdens het opnemen, is de witbalans niet ingesteld of kan deze niet
worden ingesteld. Gebruik de automatische witbalans.
• Stel de camera niet bloot aan schokken of trillingen als [1× druk.inst.] is geactiveerd.
• Als de flitser ingesteld is op [Aan] of [Lgz synchro], wordt de witbalans aangepast aan de situatie waarbij
de flitser flitst.
Zoeken op
bediening
2 MENU t
Inhoudsopgave
Om de witte basiskleur vast te leggen in de stand
[1× druk.inst.]
51NL
U kunt de scherpstellingsmethode wijzigen. Gebruik het menu als het moeilijk is goed scherp te
stellen met de functie voor automatische scherpstelling.
AF staat voor "Auto Focus" (automatische scherpstelling), een functie die de scherpstelling
automatisch aanpast.
1 MENU t
Inhoudsopgave
Scherpstellen
(Scherpstellen) t gewenste functie
AF-bereikzoekerframe
• Als de gezichtsherkenningsfunctie actief is, werkt AF met voorrang voor
gezichten.
(Midden-AF)
Hiermee wordt automatisch scherpgesteld
op een onderwerp in het midden van het
zoekerframe. Als u dit gebruikt met de AFvergrendelfunctie, kunt u de gewenste
beeldcompositie opnemen.
Zoeken op MENU/
Instellingen
Hiermee wordt automatisch scherpgesteld
op een onderwerp in het hele bereik van het
zoekerframe.
Als u de sluiterknop half indrukt in de
opnamefunctie voor stilstaande beelden,
wordt een groen frame weergegeven rond
het gebied waarop scherpgesteld is.
Zoeken op
bediening
(Multi-AF)
AF-bereikzoekerframe
Hiermee wordt automatisch scherpgesteld
op een zeer klein onderwerp of een klein
gebied. Als u dit gebruikt met de AFvergrendelfunctie, kunt u de gewenste
beeldcompositie opnemen. Houd de camera
stevig vast zodat het onderwerp en het AFbereikzoekerframe op één lijn blijven.
Index
(Punt-AF)
AF-bereikzoekerframe
Opmerkingen
• Wanneer u [Digitale zoom] of [AF-verlicht.] gebruikt, wordt het AF-bereikzoekerframe uitgeschakeld en
in een stippellijn weergegeven. In dit geval wordt voor de scherpstelling voorrang gegeven aan
onderwerpen rond het midden van het frame.
• Als de scherpstelling op iets anders dan [Multi-AF] is ingesteld, dan kunt u de
gezichtsherkenningsfunctie niet gebruiken.
• De scherpstellingsfunctie wordt vergrendeld op [Multi-AF] in de volgende situaties:
– Bij de functie Slim automatisch instellen
– In de functie eenvoudig opnemen
– Bij de functie Bewegende beeldn
– Als de functie Lach-sluiter actief is
– Als de zelfontspanner ingesteld is op [Zelfportret één persoon] of [Zelfportret twee personen]
52NL
Wordt vervolgd r
het scherm
Als er niet is scherpgesteld op het onderwerp, doet u het volgende:
AFbereikzoekerframe
2Wanneer de aanduiding voor AE/AFvergrendeling ophoudt met knipperen en blijft
branden, keert u terug naar het samengestelde
beeld en drukt u de sluiterknop volledig in.
Zoeken op MENU/
Instellingen
• Zolang u de sluiterknop niet volledig indrukt, kunt u de
procedure zo vaak als nodig opnieuw uitvoeren.
Zoeken op
bediening
Aanduiding
voor AE/AFvergrendeling
1Stel de opname opnieuw zodanig samen dat het
onderwerp zich in het midden van de AFbereikzoeker bevindt en druk de sluiterknop half
in om op het onderwerp scherp te stellen (AFvergrendeling).
Inhoudsopgave
zScherpstellen op onderwerpen nabij de rand van
Index
53NL
Hiermee kunt u de lichtmeetfunctie selecteren die bepaalt welk gedeelte van het onderwerp
wordt gemeten voor de berekening van de belichting.
1 MENU t
(Lichtmeetfunctie) t gewenste functie
(Midden)
Hiermee wordt het midden van het beeld gebruikt voor de
lichtmeting en wordt de belichting berekend aan de hand van de
helderheid van dat gedeelte van het onderwerp (Lichtmeting met
nadruk op het midden).
(Punt)
Hiermee wordt slechts een gedeelte van
het onderwerp gebruikt voor de
lichtmeting (Puntlichtmeting). Deze
functie is handig wanneer het
onderwerp tegenlicht heeft of wanneer
er een sterk contrast is tussen het
onderwerp en de achtergrond.
Dradenkruis van de
puntlichtmeting
Zoeken op MENU/
Instellingen
Hiermee wordt het beeld opgedeeld in meerdere gedeelten en wordt
op elk gedeelte een lichtmeting uitgevoerd. De camera berekent een
uitgebalanceerde belichting (Lichtmeting met meerdere patronen).
Zoeken op
bediening
(Multi)
Inhoudsopgave
Lichtmeetfunctie
Plaats dit op het onderwerp
Opmerkingen
Index
• In de functie Bewegende beeldn kan [Punt] niet worden geselecteerd.
• Als de Lichtmeetfunctie op iets anders dan [Multi] is ingesteld, dan kunt u de functie Gezichtsherkenning
niet gebruiken.
• De Lichtmeetfunctie wordt vergrendeld op [Multi] in de volgende situaties:
– Bij Slim automatisch instellen
– In de functie eenvoudig opnemen
– Als de functie Lach-sluiter actief is
– Als de zelfontspanner ingesteld is op [Zelfportret één persoon] of [Zelfportret twee personen]
54NL
In de functie Slim automatisch instellen, detecteert de camera automatisch de
opnameomstandigheden en maakt deze vervolgens de opname. Als een beweging wordt
gedetecteerd, wordt de ISO-gevoeligheid verhoogd op basis van de beweging om
onderwerpwazigheid te verminderen (Bewegingsherkenning).
De camera herkent de volgende soorten scènes. Als de
camera de optimale scène bepaalt, geeft deze het
overeenkomstige pictogram en de overeenkomstige
gids weer.
1 Zet de modusknop op
2 MENU t
(Autom.)
(Scèneherkenning) t gewenste functie
Als de camera de scène herkent, schakelt deze over naar de
optimale instellingen en wordt het beeld opgenomen.
Als de camera de scène herkent, schakelt deze over naar de
optimale instellingen. Als de camera (Schemer), (Schemerportret),
(Schemeropn. met statief), (Tegenlichtopname) of
(Portretopn. met tegenlicht) herkent, wijzigt hij automatisch de
instelling en neemt hij nog een beeld op.
Index
(Geavanceerd)
(Slim automatisch instellen).
Zoeken op MENU/
Instellingen
(Schemer),
(Schemer-portret),
(Schemeropn. met statief),
(Tegenlichtopname),
(Portretopn. met
tegenlicht),
(Landschap),
(Macro),
(Portretopname)
Zoeken op
bediening
Voorbeeld van een beeld waar
(Tegenlichtopname) geactiveerd werd.
Pictogram en gids voor scèneherkenning
Inhoudsopgave
Scèneherkenning
• Wanneer u twee beelden na elkaar opneemt, wordt de + markering op het
pictogram
groen.
• Wanneer er twee beelden werden opgenomen, worden deze meteen na
de opname naast elkaar weergegeven.
• Wanneer [Dichte-ogenvermindering] wordt weergegeven, worden 2
beelden automatisch genomen en wordt het beeld waar de ogen open zijn
automatisch geselecteerd. Raadpleeg "Wat is de functie dichteogenvermindering?" voor meer informatie over de functie voor dichteogenvermindering.
Opmerkingen
• Scèneherkenning werkt niet bij het gebruik van de digitale zoom.
• Scèneherkenning wordt vergrendeld op [Autom.] in de volgende situaties:
– Bij burstopnames
– Als de functie Lach-sluiter actief is
– Als de zelfontspanner ingesteld is op [Zelfportret één persoon] en [Zelfportret twee personen]
• De beschikbare flitsinstellingen zijn [Autom.] en [Uit].
•
-scènes (Schemeropn. met statief) kunnen soms niet worden herkend in een omgeving waar trillingen
worden doorgegeven aan de camera, zelfs als deze is bevestigd op een statief.
• Soms is de sluiter trager wanneer een scène wordt herkend als een
(Schemeropn. met statief). Houd
de camera stil tijdens het opnemen.
• Deze scènes worden mogelijk niet herkend afhankelijk van de situatie.
55NL
Wordt vervolgd r
heel wat handiger! ([Geavanceerd])
Wanneer de camera in [Geavanceerd] een moeilijk op te nemen scène herkent
( (Schemer), (Schemer-portret),
(Schemeropn. met statief), (Tegenlichtopname)
en (Portretopn. met tegenlicht)), wordt de instelling als volgt gewijzigd en worden twee
beelden opgenomen met verschillende effecten, waarna u de beste opname kunt kiezen.
Maakt opnames met Lgz synchro
Maakt opnames met een verhoogde gevoeligheid
en verminderde camerabewegingen
Maakt opnames met Lgz synchro
gebaseerd op het gezicht dat wordt
opgelicht door de flitser
Maakt opnames met een verhoogde gevoeligheid
gebaseerd op het gezicht en verminderde
camerabewegingen
Maakt opnames met Lgz synchro
Maakt opnames met een nog langere sluitertijd
zonder de gevoeligheid te verhogen
Opnemen met de flitser
Maakt opnames met de helderheid en het contrast
van de achtergrond aangepast (DRO plus)
Opnemen gebaseerd op het gezicht dat
wordt opgelicht door de flitser
Maakt opnames met de helderheid en het contrast
tussen het gezicht en de achtergrond aangepast
(DRO plus)
Zoeken op MENU/
Instellingen
Tweede opname
Zoeken op
bediening
Eerste opname*
Inhoudsopgave
z Twee opnames maken en de beste achteraf kiezen -
* Wanneer de flitser is ingesteld op [Autom.].
Wanneer [Geavanceerd] is ingesteld, maakt de camera automatisch twee opeenvolgende*
beelden wanneer
(Portretopname) wordt herkend. De camera zal het beeld waarop de
ogen niet gesloten zijn automatisch selecteren, weergeven en opslaan. Als de ogen gesloten
zijn op beide beelden, wordt de melding "Dichte ogen gedetecteerd" weergegeven.
Index
zWat is de functie dichte-ogenvermindering?
* behalve wanneer de flitser afgaat/bij een lange sluitertijd
56NL
Hiermee selecteert u gevoeligheid van de functie Lach-sluiter voor het herkennen van een lach.
1 MENU t
(Lach-herkenn.gevoeligheid) t gewenste functie
Inhoudsopgave
Lach-herkenn.gevoeligheid
(Schaterlach) Detecteert een brede lach.
(Glimlach)
Detecteert een normale lach.
Detecteert een kleine lach.
Opmerkingen
Zoeken op MENU/
Instellingen
• Lachen wordt mogelijk niet correct herkend afhankelijk van de omstandigheden.
• [Lach-herkenn.gevoeligheid] kan niet worden aangepast in de volgende situaties:
– In de functie eenvoudig opnemen
– Bij Panorama door beweging
– Bij de functie Bewegende beeldn
Zoeken op
bediening
(Normale
lach)
Index
57NL
Bij de functie voor gezichtsherkenning worden ook de instellingen voor scherpstelling, flitser,
belichting, witbalans en het rode-ogeneffect automatisch bepaald.
Frame gezichtsherkenning (oranje)
Frame gezichtsherkenning (wit)
1 MENU t
(Gezichtsherkenning) t gewenste functie
(Autom.)
(Voorkeur
voor kinderen)
Maakt geen gebruik van de gezichtsherkenningsfunctie.
Selecteert het gezicht waarop de camera automatisch dient scherp
te stellen.
Detecteert en neemt bij voorkeur het gezicht van kinderen op.
Detecteert en neemt bij voorkeur het gezicht van volwassenen op.
(Voorkeur voor
volwassenen)
• [Gezichtsherkenning] kan niet worden geselecteerd in de volgende situaties:
– In de functie eenvoudig opnemen
– Bij de functie Bewegende beeldn
– Bij de functie Panorama door beweging
• U kunt [Uit] selecteren als de zelfontspanner ingesteld is op [Zelfportret één persoon] of [Zelfportret
twee personen].
• U kunt [Gezichtsherkenning] enkel selecteren als de scherpstelling ingesteld is op [Multi-AF] of als de
lichtmeetfunctie ingesteld is op [Multi].
• De gezichtsherkenningsfunctie werkt niet bij gebruik van de digitale zoom.
• Er kunnen maximaal 8 gezichten in de onderwerpen worden herkend.
• Afhankelijk van de omstandigheden worden volwassenen en kinderen niet correct herkend.
• Tijdens het opnemen met Lach-sluiter wordt [Gezichtsherkenning] automatisch ingesteld op [Autom.],
zelfs als dit op [Uit] ingesteld is.
Index
Opmerkingen
Zoeken op MENU/
Instellingen
(Uit)
Zoeken op
bediening
Wanneer de camera meerdere onderwerpen herkent, zal de camera bepalen wat het
hoofdonderwerp is en de scherpstelling instellen met voorrang. Het frame voor
gezichtsherkenning van het hoofdonderwerp wordt oranje. Het frame waarop is
scherpgesteld, wordt groen door de sluiterknop half in te drukken.
Inhoudsopgave
Gezichtsherkenning
58NL
Wordt vervolgd r
Normaal selecteert de camera automatisch het gezicht waarop wordt scherpgesteld volgens
de instelling van [Gezichtsherkenning], maar u kunt ook een gezicht selecteren dat voorrang
krijgt.
1Druk op z op de regeltoets terwijl gezichtsherkenning actief is. Het meest linkse gezicht
wordt geselecteerd als het voorkeursgezicht en het frame verandert van
naar een
oranje frame ( ).
3Om de gezichtsselectie te annuleren, verplaatst u het oranje frame naar het meest rechtse
gezicht en drukt u vervolgens opnieuw op z.
Index
• Het is soms niet mogelijk het geselecteerde gezicht te herkennen afhankelijk van de helderheid van
de omgeving, de haarstijl van het onderwerp, enzovoort. Selecteer het gezicht in dat geval opnieuw
in de omstandigheden waarin het beeld zal worden opgenomen.
• Als de functie Lach-sluiter gebruikt wordt terwijl het frame voor Gezichtsherkenning geselecteerd
is, wordt de lachherkenning alleen uitgevoerd op het geselecteerde gezicht.
• U kunt het voorkeursgezicht niet selecteren bij Eenvoudig opnemen, Opnemen handm belichting of
wanneer de zelfontspanner ingesteld is op [Zelfportret één persoon] of [Zelfportret twee personen].
Zoeken op MENU/
Instellingen
2Bij elke druk op z schuift het voorkeursgezicht een gezicht naar rechts op. Druk
herhaaldelijk op z tot het oranje frame ( ) zich over het gezicht bevindt dat u wilt
selecteren.
Zoeken op
bediening
Frame gezichtsvoorkeur uit
Inhoudsopgave
zHet voorkeursgezicht selecteren
59NL
In de functie Autom. Programma of Opnemen handm belichting analyseert de camera de op te
nemen scène en corrigeert deze automatisch de helderheid en het contrast om de beeldkwaliteit
te verbeteren.
DRO staat voor "Dynamic Range Optimizer", een functie die het verschil tussen lichte en
donkere delen van een beeld automatisch optimaliseert.
(DRO) t gewenste functie
(Uit)
(DRO
standard)
(DRO plus)
Er wordt niets aangepast.
Hiermee worden de helderheid en het contrast van de beelden
automatisch gewijzigd.
Opmerkingen
• Afhankelijk van de opnameomstandigheden is het niet mogelijk om correctie-effecten te bekomen.
• Alleen [ISO AUTO] of waarden van [ISO 80] tot [ISO 800] kunnen worden ingesteld als ISO-waarde als
[DRO plus] ingesteld is.
Zoeken op MENU/
Instellingen
Hiermee worden de helderheid en het contrast van de beelden
automatisch sterk gewijzigd.
Zoeken op
bediening
1 MENU t
Inhoudsopgave
DRO
Index
60NL
Als Scènekeuze ingesteld is op
(Soft Snap) bij het maken van een opname, maakt de camera
automatisch twee opeenvolgende opnames. De camera zal het beeld waarop de ogen niet
gesloten zijn automatisch selecteren, weergeven en opslaan.
1 Zet de modusknop op
(Soft Snap).
3 MENU t
(Dichte-ogenvermindering) t gewenste functie
Als Gezichtsherkenning actief is, werkt de functie Dichteogenvermindering zodat beelden opgenomen worden waarop de
ogen van het onderwerp open zijn.
(Uit)
De functie dichte-ogenvermindering wordt niet gebruikt.
Opmerkingen
Index
• [Dichte-ogenvermindering] werkt niet in de volgende situaties:
– Bij gebruik van de flitser
– Als de functie Burst geselecteerd is
– Als de functie Gezichtsherkenning niet werkt
– Als de functie Lach-sluiter actief is
• Soms werkt de functie Dichte-ogenvermindering niet afhankelijk van de situatie.
• Als de functie Dichte-ogenvermindering ingesteld is op [Autom.] maar er alleen beelden worden
opgenomen waarbij de ogen van het onderwerp gesloten zijn, wordt de boodschap "Dichte ogen
gedetecteerd" weergegeven op het LCD-scherm. Maak opnieuw een opname als dat nodig is.
Zoeken op MENU/
Instellingen
(Autom.)
Zoeken op
bediening
2 Selecteer
(Scènekeuze).
Inhoudsopgave
Dichte-ogenvermindering
61NL
Bij Bewegende beeldn kunt u de intensiteit van SteadyShot instellen.
1 Zet de modusknop op
2 MENU t
(Bewegende beeldn).
(SteadyShot) t gewenste functie
Zorgt voor een SteadyShot-effect bij stabiele
opnameomstandigheden.
(Actief)
Zorgt voor een krachtiger SteadyShot-effect.
Zoeken op
bediening
(Standaard)
Inhoudsopgave
SteadyShot
Zoeken op MENU/
Instellingen
Index
62NL
Beelden worden automatisch opeenvolgend afgespeeld.
1 Druk op de
(weergave)-toets om over te schakelen naar de
weergavefunctie.
(Diavoorstelling) t gewenste diavoorstelling t z op de
(Continue weergave)
(Diavoorstelling met
muziek)
Geeft alle beelden opeenvolgend weer.
Afbeeldingen worden opeenvolgend afgespeeld met
toegevoegde effecten en muziek.
1 Selecteer het beeld dat u wilt afspelen met de regeltoets.
2 MENU t
(Diavoorstelling) t [Continue weergave] t z
Weergavefunctie
z
Stoppen
v
Hiermee kunt u de scherminstellingen instellen.
V
Hiermee geeft u het scherm voor volumeregeling weer.
• Regel het volume met v/V op de regeltoets en druk vervolgens
op z.
b
Beeld terugspoelen.
B
Beeld vooruitspoelen.
Index
Regeltoets
Zoeken op MENU/
Instellingen
Continue weergave
Zoeken op
bediening
2 MENU t
regeltoets
Inhoudsopgave
Diavoorstelling
zPanoramische beelden bekijken tijdens continue
weergave
Het volledige panoramische beeld wordt gedurende 3 seconden weergegeven.
U kunt door een panoramisch beeld scrollen door op z te drukken.
Druk nogmaals op z tijdens het scrollen om terug te keren naar het volledige panoramische
beeld.
63NL
1 MENU t
(Diavoorstelling) t [Diavoorstelling met muziek] t z op
de regeltoets
Geeft het instelscherm weer.
2 Selecteer een gewenste instelling.
Inhoudsopgave
Diavoorstelling met muziek
3 [Start] t z
Opmerkingen
• U kunt geen bewegende of panoramische beelden weergeven.
• Andere instellingen dan [Beeld] worden opgeslagen tot de volgende keer dat ze worden gewijzigd.
Alle beelden
Een diavoorstelling wordt afgespeeld met alle beelden op volgorde.
Deze datum
Een diavoorstelling wordt afgespeeld met de beelden binnen het
huidige geselecteerde datumbereik als Weergavefunctie ingesteld is
op [Datumweergave].
Map
Een diavoorstelling wordt afgespeeld met de beelden binnen de
huidige geselecteerde map als Weergavefunctie ingesteld is op
Mapweergave.
Index
Opmerking
• Deze instelling staat vast op [Map] als het interne geheugen wordt gebruikt om beelden op te nemen.
Zoeken op MENU/
Instellingen
Beeld
Hiermee selecteert u de groep beelden die moeten worden getoond.
Zoeken op
bediening
4 Druk op z om de diavoorstelling te beëindigen.
Effecten
Hiermee selecteert u de afspeelsnelheid en stemming voor diavoorstellingen.
Simpel
Een eenvoudige diavoorstelling waarbij beelden worden gewijzigd
volgens een vooraf ingesteld interval.
Het afspeelinterval is regelbaar in [Interval] zodat u ten volle van
uw beelden kunt genieten.
Nostalgisch
Een donkere diavoorstelling die vergelijkbaar is met de sfeer van
een filmscène.
Stijlvol
Een stijlvolle diavoorstelling met een gemiddelde snelheid.
Actief
Een diavoorstelling met een hoge snelheid voor actieve scènes.
64NL
Wordt vervolgd r
Music2
De standaardinstelling voor een diavoorstelling met de instelling
[Nostalgisch].
Music3
De standaardinstelling voor een diavoorstelling met de instelling
[Stijlvol].
Music4
De standaardinstelling voor een diavoorstelling met de instelling
[Actief].
Geen geluid
Gebruik BGM niet.
Interval
Hiermee bepaalt u het interval waarmee van scherm overgeschakeld wordt. De instelling is
vastgesteld op [Autom.] wanneer [Simpel] niet is geselecteerd bij [Effecten].
1 sec
3 sec
Stelt het weergave-interval van beelden voor een diavoorstelling
met de instelling [Simpel] in.
Zoeken op MENU/
Instellingen
De standaardinstelling voor een diavoorstelling met de instelling
[Simpel].
Zoeken op
bediening
Music1
Inhoudsopgave
Muziek
Hiermee bepaalt u welke muziek moet worden afgespeeld tijdens diavoorstellingen. U kunt
meer dan een nummer als achtergrondmuziek kiezen. Druk op V op de regeltoets om het
scherm voor het volume weer te geven en druk vervolgens op v/V om het volume aan te
passen.
5 sec
10 sec
Het interval is ingesteld zodat dit geschikt is voor het geselecteerde
[Effecten]-item.
Index
Autom.
Herhalen
Hiermee schakelt u het herhalen van de diavoorstelling in of uit.
Aan
De weergave van de beelden wordt continu herhaald.
Uit
Nadat alle beelden zijn weergegeven, wordt de diavoorstelling
beëindigd.
zAchtergrondmuziek selecteren
U kunt een gewenst muziekbestand van uw CD's of MP3-bestanden overbrengen naar een
camera om af te spelen tijdens een diavoorstelling. Installeer de software "Music Transfer"
(bijgeleverd) op uw computer om muziek over te brengen. Zie pagina 104 en 105 voor meer
informatie.
• U kunt maximaal vier muziekstukken op de camera opnemen (de vier vooraf ingestelde liedjes
(Music1 - Music4) kunnen worden vervangen door de muziek die u overbrengt).
• De maximale lengte van elk muziekbestand voor weergave op de camera is 5 minuten.
• Als u geen muziekbestand kunt afspelen omdat het bestand beschadigd is of niet goed werkt, voer
dan [Format. muz.] (pagina 90) uit en breng de muziek opnieuw over.
65NL
Hiermee kunt u het weergaveformaat selecteren voor beelden.
1 Druk op de
(weergave)-toets om over te schakelen naar de
weergavefunctie.
(Weergavefunctie) t gewenste functie t z op de
Hiermee geeft u beelden weer volgens datum.
(Datumweergave)
Geeft alleen stilstaande beelden weer.
Geeft alleen bewegende beelden weer.
(Mapweergave
(bewegend))
Opmerkingen
• Wanneer u het interne geheugen gebruikt, is de weergavefunctie ingesteld op Mapweergave en worden
stilstaande en bewegende beelden afgespeeld uit dezelfde map.
• Weergave per gebeurtenis is niet beschikbaar op deze camera.
1 MENU t
regeltoets
Index
De kalender weergeven
Zoeken op MENU/
Instellingen
(Mapweergave
(stilstaand))
Zoeken op
bediening
2 MENU t
regeltoets
Inhoudsopgave
Weergavefunctie
(Weergavefunctie) t [Datumweergave] t z op de
2 Beweeg de
(index)-hendel herhaaldelijk tot de Kalender wordt
weergegeven.
Gebruik de regeltoets om / te selecteren en selecteer vervolgens de maand die u wilt
weergeven. Selecteer de datum en druk op z om de beelden van de geselecteerde datum in de
indexfunctie weer te geven.
zBeelden bekijken die met een andere camera
opgenomen zijn
Deze camera maakt een databasebestand aan op de geheugenkaart en registreert elk
opgenomen beeld in dat bestand voor latere weergave. Als de camera beelden detecteert die
niet werden geregistreerd in het databasebestand op de geheugenkaart, wordt het
registratiescherm "Niet-herkende bestanden gevonden Bestanden importeren"
weergegeven.
Als u niet-geregistreerde beelden wilt weergeven, selecteert u [OK] om de beelden te
registreren.
• Gebruik een volledig opgeladen accu voor de registratie. Als u probeert niet-geregistreerde
bestanden te registreren terwijl de accu bijna leeg is, kan de accu helemaal leeg raken. Hierdoor kan
het kopiëren mislukken en kunnen de gegevens zelfs beschadigd raken.
66NL
Werkt een opgenomen beeld bij en slaat het op als een nieuw bestand. Het oorspronkelijke beeld
wordt behouden.
1 Druk op de
(weergave)-toets om over te schakelen naar de
weergavefunctie.
(Bijwerken) t gewenste functie t z op de regeltoets
3 Voer het bijwerken uit volgens de werkwijze in elke functie.
(Trimmen
(formaat wijz.))
Neemt het ingezoomde
weergavebeeld op.
Beweeg de -hendel naar (T) om
in te zoomen en naar (W) om uit te
zoomen.
2 Stel het zoompunt in met de regeltoets.
3 MENU t selecteer een beeldformaat om op te slaan t z
4 [OK] t z
• De beeldkwaliteit van bijgesneden beelden kan afnemen.
• Het beeldformaat dat u kunt bijsnijden, kan verschillen afhankelijk van het
beeld.
Zoeken op
bediening
2 MENU t
Inhoudsopgave
Bijwerken
1
Corrigeert het rode-ogenfenomeen dat door een flitser
wordt veroorzaakt.
Index
Selecteer [OK] met de regeltoets
t z.
• Het is mogelijk dat u rode ogen niet kunt corrigeren, afhankelijk van het
beeld.
1
(Onscherpte
repareren)
Zoeken op MENU/
Instellingen
(Rode-ogencorrectie)
Maakt het beeld scherper binnen
een gekozen kader.
Selecteer met de regeltoets het
gebied (frame) van het beeld dat u
wilt bijwerken t MENU.
2 [OK] t z
• Afhankelijk van het beeld wordt
mogelijk niet voldoende correctie
uitgevoerd en kan de kwaliteit van
het beeld afnemen.
1
Opmerking
• U kunt geen bewegende of panoramische beelden bijwerken.
67NL
Hiermee kunt u ongewenste beelden selecteren om te wissen.
U kunt ook beelden wissen met de (Wissen)-toets (pagina 38).
1 Druk op de
(weergave)-toets om over te schakelen naar de
weergavefunctie.
(Wissen) t gewenste functie t z op de regeltoets
3 [OK] t z
(Dit beeld)
U kunt meerdere beelden selecteren en wissen.
Doe na stap 2 het volgende.
1Selecteer een beeld en druk vervolgens op z.
Herhaal de bovenstaande stap tot er geen beelden meer moeten
gewist worden. Selecteer een beeld met een -markering om de
-markering ongedaan te maken.
2MENU t [OK] t z
Hiermee verwijdert u in een keer alle beelden in het datumbereik of
de geselecteerde map.
Opmerkingen
Index
(Alle beelden in
datumbereik)
(Alle in deze
map)
Zoeken op MENU/
Instellingen
(Meerdere
beelden)
Hiermee wist u het momenteel weergegeven beeld in de
enkelbeeldfunctie.
Zoeken op
bediening
2 MENU t
Inhoudsopgave
Wissen
• In de functie Eenvoudig weergeven kunt kiezen tussen [Enkel beeld wissen] of [Alle beelden wissen].
• De Weergavefunctie is ingesteld op Mapweergave als u het interne geheugen gebruikt voor het opnemen
van beelden.
68NL
Hiermee kunt u de opgenomen beelden beveiligen tegen per ongeluk wissen.
De aanduiding
wordt weergegeven voor geregistreerde beelden.
1 Druk op de
(weergave)-toets om over te schakelen naar de
weergavefunctie.
(Dit beeld)
(Meerdere
beelden)
(Beveiligen) t gewenste functie t z op de regeltoets
Hiermee beveiligt u het momenteel weergegeven beeld in de
enkelbeeldfunctie.
U kunt meerdere beelden selecteren en beveiligen.
Doe na stap 2 het volgende.
2MENU t [OK] t z
Opmerking
Zoeken op MENU/
Instellingen
1Selecteer een beeld en druk vervolgens op z.
Herhaal de bovenstaande stap tot er geen beelden meer moeten
beveiligd worden. Selecteer een beeld met een -markering om
de -markering ongedaan te maken.
Zoeken op
bediening
2 MENU t
Inhoudsopgave
Beveiligen
• De Weergavefunctie is ingesteld op Mapweergave als u het interne geheugen gebruikt voor het opnemen
van beelden.
Selecteer het beeld waarvan u de beveiliging wilt annuleren en verwijder de vergrendeling
door op z op de regeltoets te drukken. De werkwijze is dus dezelfde als de werkwijze voor
het beveiligen.
De aanduiding verdwijnt en de beveiliging wordt geannuleerd.
Index
zDe beveiliging annuleren
69NL
DPOF (Digital Print Order Format) is een functie waarmee u kunt opgeven welke beelden op de
geheugenkaart u later wilt afdrukken.
De
-markering (afdrukmarkering) wordt weergegeven voor geregistreerde beelden.
2 MENU t
(Dit beeld)
Hiermee geeft u aan dat u het momenteel in de enkelbeeldfunctie
weergegeven beeld wilt afdrukken.
U kunt meerdere beelden selecteren en een afdrukmarkering
toevoegen.
Doe na stap 2 het volgende.
1Selecteer een beeld en druk vervolgens op z.
Herhaal de bovenstaande stap tot er geen beelden meer moeten
afgedrukt worden. Selecteer een beeld met een -markering om
de -markering ongedaan te maken.
2MENU t [OK] t z
Zoeken op MENU/
Instellingen
(Meerdere
beelden)
t gewenste functie t z op de regeltoets
Zoeken op
bediening
1 Druk op de
(weergave)-toets om over te schakelen naar de
weergavefunctie.
Inhoudsopgave
DPOF
Opmerkingen
Index
• De
-markering (afdrukmarkering) kan niet worden toegevoegd aan films of beelden in het interne
geheugen.
• U kunt een
-markering (afdrukmarkering) aanbrengen op maximaal 999 beelden.
zDe DPOF-markering wissen
Selecteer het beeld waarvan u de DPOF-registratie wilt wissen en druk vervolgens op z op
de regeltoets, zoals bij de werkwijze om een
-markering aan te brengen.
De
-markering verdwijnt en de DPOF-registratie is gewist.
70NL
Hiermee kunt u een stilstaand beeld roteren. Gebruik dit om een horizontaal gericht beeld in
verticale positie weer te geven.
2 MENU t
Zoeken op
bediening
1 Druk op de
(weergave)-toets om over te schakelen naar de
weergavefunctie.
Inhoudsopgave
Roteren
(Roteren) t z op de regeltoets
4 [OK] t z
Opmerkingen
• U kunt films of beveiligde beelden niet roteren.
• Beelden die met andere camera's zijn opgenomen, kunnen soms niet worden geroteerd.
• Wanneer u beelden op een computer weergeeft, wordt de beeldrotatie mogelijk niet toegepast,
afhankelijk van de gebruikte software.
Zoeken op MENU/
Instellingen
3 Roteer het beeld met [ / ] t b/B.
Index
71NL
Als er meerdere mappen aangemaakt zijn op een geheugenkaart, kunt u hiermee de map
selecteren met het beeld dat u wilt weergeven.
1 Druk op de
(weergave)-toets om over te schakelen naar de
weergavefunctie.
3 MENU t
(Map kiezen) t z
4 Selecteer de map met b/B.
Zoeken op
bediening
2 MENU t
(Weergavefunctie) t [Mapweergave (stilstaand)] of
[Mapweergave (bewegend)] t z op de regeltoets
Inhoudsopgave
Map kiezen
5 [OK] t z
• Dit item wordt niet weergegeven als het interne geheugen wordt gebruikt om beelden op te nemen.
zBeelden over meerdere mappen bekijken
Index
Als er meerdere mappen aangemaakt zijn, verschijnen de volgende aanduidingen op de
eerste en laatste beelden in de map.
: naar de vorige map
: naar de volgende map
: naar de vorige of volgende map
Zoeken op MENU/
Instellingen
Opmerking
72NL
De AF-verlichting levert vullicht om gemakkelijker te kunnen scherpstellen op een onderwerp in
een donkere omgeving.
De AF-verlichting zendt rood licht uit zodat de camera gemakkelijk kan scherpstellen zodra de
sluiterknop half ingedrukt wordt gehouden totdat de scherpstelling is vergrendeld. Op dat
moment wordt de aanduiding
weergegeven.
2 MENU t
(Instellingen) t
(Opname-instellingn) t [AF-verlicht.]
t gewenste functie t z op de regeltoets
Hiermee wordt de AF-verlichting gebruikt.
Uit
Hiermee wordt de AF-verlichting niet gebruikt.
Opmerkingen
Index
• De camera kan scherpstellen zolang de AF-verlichting het onderwerp bereikt, ongeacht of licht het
midden van het onderwerp al dan niet bereikt.
• U kunt in de volgende gevallen de AF-verlichting niet gebruiken:
– Bij de functie Panorama door beweging
– Als de functie
(Geavanceerde sportopname),
(Landschap), (Schemer),
(Huisdieren) of
(Vuurwerk) geselecteerd is in Scènekeuze.
– De zelfontspanner ingesteld is op [Zelfportret één persoon] of [Zelfportret twee personen].
• Wanneer u de AF-verlichting gebruikt, wordt het normale AF-bereikzoekerframe uitgeschakeld en wordt
een nieuw AF-bereikzoekerframe weergegeven met een stippellijn. AF werkt met voorrang voor
onderwerpen die zich in de buurt van het midden van het frame bevinden.
• De AF-verlichting zendt zeer helder licht uit. Hoewel er geen enkel gezondheidsgevaar bestaat, kunt u
het beste niet rechtstreeks van dichtbij in het lichtvenster van de AF-verlichting kijken.
Zoeken op MENU/
Instellingen
Autom.
Zoeken op
bediening
1 Activeer de opnamefunctie op de camera.
Inhoudsopgave
AF-verlicht.
73NL
Door de stramienlijnen als referentie te gebruiken, kunt u eenvoudig de horizontale/verticale
positie van een onderwerp bepalen.
1 Activeer de opnamefunctie op de camera.
Aan
Hiermee worden stramienlijnen weergegeven. De stramienlijnen
worden niet opgenomen.
Uit
Hiermee worden de stramienlijnen niet weergegeven.
Zoeken op
bediening
2 MENU t
(Instellingen) t
(Opname-instellingn) t [Stramienlijn]
t gewenste functie t z op de regeltoets
Inhoudsopgave
Stramienlijn
Zoeken op MENU/
Instellingen
Index
74NL
Hiermee selecteert u de weergavekwaliteit op het LCD-scherm om opnames te maken.
1 Activeer de opnamefunctie op de camera.
2 MENU t
(Instellingen) t
(Opname-instellingn) t
[Displayresolutie] t gewenste functie t z op de regeltoets
Geeft een beeld van standaardkwaliteit weer om opnames te maken.
Hoog
Geeft een beeld van hoge kwaliteit weer om opnames te maken.
Opmerkingen
Zoeken op MENU/
Instellingen
• De batterijlading wordt sneller opgebruikt wanneer [Displayresolutie] ingesteld is op [Hoog].
• Voor Panorama door beweging en Bewegende beelden is [Displayresolutie] ingesteld op [Hoog].
• In de functie Eenvoudig opnemen is [Displayresolutie] ingesteld op [Standaard].
Zoeken op
bediening
Standaard
Inhoudsopgave
Displayresolutie
Index
75NL
Voor het selecteren van de digitale zoomfunctie. De camera vergroot het beeld met de optische
zoomfunctie (tot maximaal 10×). Als de zoomvergrotingsfactor hoger wordt, gebruikt de camera
de slimme-zoomfunctie of de precisie-digitale-zoomfunctie
1 Activeer de opnamefunctie op de camera.
Slim (
)
Nauwkeurig (
)
Vergroot alle beeldformaten met een totale zoomvergrotingsfactor
van ongeveer 20×, inclusief de optische zoom 10×. Merk echter op
dat de beeldkwaliteit verslechtert wanneer de optische
zoomvergrotingsfactor wordt overschreden (precisie-digitalezoomfunctie).
Hiermee wordt de digitale zoomfunctie niet gebruikt.
Opmerkingen
Index
• De digitale zoomfunctie werkt niet in de volgende gevallen:
– Wanneer Scènekeuze ingesteld is op
(Geavanceerde sportopname)
– Bij de functie Bewegende beeldn
– Bij de functie Panorama door beweging
– Als de functie Lach-sluiter actief is
– Als de zelfontspanner ingesteld is op [Zelfportret één persoon] of [Zelfportret twee personen]
• De slimme-zoomfunctie is niet beschikbaar als het beeldformaat is ingesteld op [14M] of [16:9(11M)].
• De gezichtsherkenningsfunctie werkt niet bij gebruik van de digitale zoom.
Zoeken op MENU/
Instellingen
Uit
Vergroot het beeld digitaal binnen het bereik waar het beeld niet zal
worden vervormd, volgens het beeldformaat (slimme zoomfunctie).
Zoeken op
bediening
2 MENU t
(Instellingen) t
(Opname-instellingn) t [Digitale
zoom] t gewenste functie t z op de regeltoets
Inhoudsopgave
Digitale zoom
Totale zoomvergrotingsfactor bij gebruik van de
slimme-zoomfunctie (inclusief optische zoom
10×)
De ondersteunde zoomverhouding verschilt afhankelijk van het beeldformaat.
Formaat
Totale
zoomvergrotingsfactor
10M
Ongeveer 11×
5M
Ongeveer 16×
VGA
Ongeveer 67×
16:9(2M)
Ongeveer 22×
76NL
Wanneer de camera gedraaid is om een portretfoto (verticaal) op te nemen, legt de camera de
gewijzigde positie vast en geeft het beeld weer in portretpositie.
1 Activeer de opnamefunctie op de camera.
Aan
Neemt het beeld op met de correcte oriëntatie.
Uit
Hiermee wordt Autom. Oriëntatie niet gebruikt.
Zoeken op
bediening
2 MENU t
(Instellingen) t
(Opname-instellingn) t [Autom.
Oriëntatie] t gewenste functie t z op de regeltoets
Inhoudsopgave
Autom. Oriëntatie
Opmerkingen
zBeelden roteren na opname
Zoeken op MENU/
Instellingen
• Links en rechts van verticaal georiënteerde beelden wordt zwart weergegeven.
• Afhankelijk van de opnamehoek van de camera wordt de oriëntatie van het beeld mogelijk niet correct
weergegeven.
• U kunt Autom. Oriëntatie niet gebruiken bij Bewegende beeldn.
Als de oriëntatie van een beeld niet correct is, kunt u [Roteren] op het menuscherm
gebruiken om het beeld in portretpositie weer te geven.
Index
77NL
De flitser gaat twee of meer keren voor het opnemen af om het rode-ogeneffect te verminderen
tijdens het gebruik van de flitser.
1 Activeer de opnamefunctie op de camera.
Autom.
Wanneer de gezichtsherkenningsfunctie is geactiveerd, gaat de
flitser altijd af om het rode-ogeneffect te beperken.
Aan
De flitser gaat altijd af om het rode-ogeneffect te beperken.
Uit
Hiermee wordt de rode-ogenvermindering niet gebruikt.
Index
• Houd de camera stevig vast tot de sluiter wordt vrijgegeven om wazige beelden te voorkomen. Het duurt
gewoonlijk een seconde voordat de sluiter afgaat, dus zorg ervoor dat het onderwerp gedurende deze tijd
niet beweegt.
• De rode-ogenvermindering geeft mogelijk niet de gewenste resultaten. Het hangt af van individuele
verschillen en omstandigheden, zoals de afstand tot het onderwerp of als het onderwerp wegkeek van de
voorflitser.
• Als u de gezichtsherkenningsfunctie niet gebruikt, werkt de functie rode-ogenvermindering niet, zelf als
u [Autom.] selecteert.
• In de volgende situaties is [Rode-ogenvermind.] ingesteld op [Uit]:
– Wanneer Scènekeuze ingesteld is op de functie
(Hoge gevoeligheid)
– Als de functie Lach-sluiter actief is
Zoeken op MENU/
Instellingen
Opmerkingen
Zoeken op
bediening
2 MENU t
(Instellingen) t
(Opname-instellingn) t [Rodeogenvermind.] t gewenste functie t z op de regeltoets
Inhoudsopgave
Rode-ogenvermind.
zWat veroorzaakt het rode-ogeneffect?
Pupillen worden groter in donkere omgevingen. Het flitslicht wordt door de bloedvaten aan
de achterkant van het oog (netvlies) gereflecteerd, met het "rode-ogeneffect" als resultaat.
Camera
Oog
Netvlies
Andere manieren om rode ogen tegen te gaan
• Selecteer -functie (Hoge gevoeligheid) in scènekeuze. (De flitser wordt automatisch ingesteld op
[Uit].)
• Corrigeer het beeld met [Bijwerken] t [Rode-ogen-correctie] in het weergavemenu of met de
bijgeleverde software "PMB" als de ogen van het onderwerp rood worden weergegeven.
78NL
Wanneer een beeld wordt opgenomen waarop de ogen van het onderwerp gesloten zijn terwijl de
functie Gezichtsherkenning geactiveerd is, wordt de melding "Dichte ogen gedetecteerd"
weergegeven.
1 Activeer de opnamefunctie op de camera.
Autom.
De melding "Dichte ogen gedetecteerd" wordt weergegeven.
Uit
De melding wordt niet weergegeven.
Zoeken op
bediening
2 MENU t
(Instellingen) t
(Opname-instellingn) t [Dichteogenalarm] t gewenste functie t z op de regeltoets
Inhoudsopgave
Dichte-ogenalarm
Zoeken op MENU/
Instellingen
Index
79NL
Hiermee kunt u het geluid selecteren dat wordt weergegeven wanneer u de camera bedient of u
kunt het uitschakelen.
1 MENU t
(Instellingen) t
(Hoofdinstellingen) t [Pieptoon] t
gewenste functie t z op de regeltoets
Hiermee wordt het sluitergeluid ingeschakeld dat wordt
weergegeven als u de sluiterknop indrukt.
Hoog
Laag
Hiermee wordt de pieptoon/het sluitergeluid ingeschakeld dat
wordt weergegeven als u de regeltoets/sluiterknop indrukt.
Selecteer [Laag] als u het volume wilt verlagen.
Uit
Hiermee wordt de pieptoon/het sluitergeluid uitgeschakeld.
Zoeken op
bediening
Sluiter
Inhoudsopgave
Pieptoon
Zoeken op MENU/
Instellingen
Index
80NL
Hiermee kunt u de taal selecteren voor de menu-items, waarschuwingen en berichten.
1 MENU t
(Instellingen) t
(Hoofdinstellingen) t [Language
Setting] t gewenste functie t z op de regeltoets
Inhoudsopgave
Language Setting
Zoeken op
bediening
Zoeken op MENU/
Instellingen
Index
81NL
U kunt selecteren of de functiegids al dan niet wordt weergegeven als u de camera bedient.
1 MENU t
(Instellingen) t
(Hoofdinstellingen) t [Functiegids] t
gewenste functie t z op de regeltoets
Hiermee wordt de functiegids weergegeven.
Uit
Hiermee wordt de functiegids niet weergegeven.
Zoeken op
bediening
Aan
Inhoudsopgave
Functiegids
Zoeken op MENU/
Instellingen
Index
82NL
U kunt instellen of u een demonstratie van de lach-sluiter en scèneherkenning wilt.
Stel in op [Uit] as u het niet nodig vindt een demonstratie te zien.
1 MENU t
(Instellingen) t
(Hoofdinstellingen) t
[Demonstratiefunctie] t gewenste functie t z op de regeltoets
Geeft een demonstratie van de functie Scèneherkenning.
Demofunctie2
Start automatisch de demonstratie voor Lach-sluiter wanneer
gedurende 15 seconden geen handeling wordt uitgevoerd.
Uit
Er wordt geen demonstratie gegeven.
Zoeken op
bediening
Demofunctie1
Inhoudsopgave
Demonstratiefunctie
Opmerking
Zoeken op MENU/
Instellingen
• Wanneer u op de sluiterknop drukt tijdens de Lach-sluiterdemonstratie wordt de sluiter bediend, maar
wordt er geen foto genomen.
Index
83NL
Hiermee kunt u alle instellingen terugzetten op de standaardinstellingen.
Zelfs als u deze functie uitvoert, blijven de beelden bewaard.
1 MENU t
(Instellingen) t
[OK] t z op de regeltoets
(Hoofdinstellingen) t [Initialiseren] t
Zoeken op
bediening
Opmerking
• Zorg ervoor dat de camera niet wordt uitgeschakeld bij het initialiseren.
Inhoudsopgave
Initialiseren
Zoeken op MENU/
Instellingen
Index
84NL
Hiermee selecteert u aan de hand van de aangesloten televisie het type video-uitgangssignaal uit
SD en HD(1080i) wanneer u de camera en televisie aansluit via een HD-uitgangsadapterkabel
(los verkrijgbaar).
Gebruik een HD-uitgangsadapterkabel die compatibel is met Type2b (los verkrijgbaar).
HD(1080i)
Selecteer dit item als u de camera wilt aansluiten op een HDtelevisie met 1080i.
SD
Selecteer dit item als u de camera wilt aansluiten op een televisie
die niet compatibel is met een HD(1080i)-signaal.
Zoeken op MENU/
Instellingen
Opmerking
• Bij het opnemen van films met de camera en een tv die aangesloten is met behulp van een HDuitgangsadapterkabel (los verkrijgbaar), wordt het beeld dat u opneemt niet weergegeven op de televisie.
Zoeken op
bediening
1 MENU t
(Instellingen) t
(Hoofdinstellingen) t [COMPONENT]
t gewenste functie t z op de regeltoets
Inhoudsopgave
COMPONENT
Index
85NL
Hiermee wordt het video-uitgangssignaal ingesteld overeenkomstig het televisiekleursysteem
van de aangesloten videoapparatuur. De kleursystemen voor televisies hangen af van het land en
de regio.
Als u de beelden op een televisie wilt bekijken, controleert u het televisiekleursysteem van het
land of de regio waar de camera wordt gebruikt (pagina 102).
Hiermee wordt het video-uitgangssignaal ingesteld op de NTSCfunctie (bijvoorbeeld voor de Verenigde Staten en Japan).
PAL
Hiermee wordt het video-uitgangssignaal ingesteld op de PALfunctie (bijvoorbeeld voor Europa en China).
Zoeken op MENU/
Instellingen
NTSC
Zoeken op
bediening
1 MENU t
(Instellingen) t
(Hoofdinstellingen) t [Video-uit] t
gewenste functie t z op de regeltoets
Inhoudsopgave
Video-uit
Index
86NL
Hiermee kunt u de USB-modus selecteren wanneer de camera wordt aangesloten op een
computer of een PictBridge-compatibele printer met de kabel voor de multifunctionele
aansluiting.
De computer of PictBridge-compatibele printer wordt automatisch
herkend door de camera en een verbinding wordt tot stand gebracht.
PictBridge
Hiermee wordt de camera aangesloten op een PictBridgecompatibele printer.
PTP/MTP
Wanneer u de camera aansluit op een computer, wordt de wizard
Automatisch afspelen automatisch gestart en worden de stilstaande
beelden in de opnamemap op de camera naar de computer
gekopieerd. (met Windows 7/Vista/XP, Mac OS X)
Mass Storage
Hiermee wordt een verbinding voor Mass Storage gemaakt tussen
de camera en een computer of ander USB-apparaat.
Opmerkingen
Index
• Selecteer [PictBridge] als u de camera niet op een PictBridge-compatibele printer kunt aansluiten met de
instelling [Autom.].
• Selecteer [Mass Storage] als u de camera niet op een computer of een USB-apparaat kunt aansluiten met
de instelling [Autom.].
• Als [USB-aansluiting] is ingesteld op [PTP/MTP], kunt u geen films naar een computer exporteren. Stel
[USB-aansluiting] in op [Autom.] of [Mass Storage] om films naar een computer te exporteren.
Zoeken op MENU/
Instellingen
Autom.
Zoeken op
bediening
1 MENU t
(Instellingen) t
(Hoofdinstellingen) t [USBaansluiting] t gewenste functie t z op de regeltoets
Inhoudsopgave
USB-aansluiting
87NL
Hiermee kunt u de weergavemethode instellen voor het opnamemedium dat wordt weergegeven
op een computerscherm of een ander scherm wanneer de camera verbonden is met de computer
of een AV-component via een USB-aansluiting.
Zowel de beelden op de geheugenkaart als in het interne geheugen
worden weergegeven. Selecteer deze instelling als u de camera
aansluit op een computer.
Enkel
Wanneer de geheugenkaart in de camera is geplaatst, worden de
beelden op de geheugenkaart weergegeven; wanneer deze niet is
geplaatst, worden de beelden in het interne geheugen weergegeven.
Selecteer deze instelling in gevallen waar de beelden van zowel de
geheugenkaart als het interne geheugen niet worden weergegeven
wanneer de camera aangesloten is op een ander apparaat dan een
computer.
Opmerking
Zoeken op MENU/
Instellingen
Multi
Zoeken op
bediening
1 MENU t
(Instellingen) t
(Hoofdinstellingen) t [LUNinstellingen] t gewenste functie t z op de regeltoets
Inhoudsopgave
LUN-instellingen
• U moet steeds [Multi] bij [LUN-instellingen] selecteren bij het uploaden van beelden naar een
mediaservice met "PMB Portable".
Index
88NL
U kunt "Music Transfer" op de CD-ROM (bijgeleverd) gebruiken om achtergrondmuziek te
wijzigen.
1 MENU t
(Instellingen) t
t z op de regeltoets
(Hoofdinstellingen) t [Downl. muz.]
2 Breng een USB-verbinding tot stand tussen de camera en een computer
en start vervolgens "Music Transfer".
3 Volg de instructies op het scherm als u muziekbestanden wilt wijzigen.
Zoeken op
bediening
Het bericht "Aansluiten op computer" wordt weergegeven.
Inhoudsopgave
Downl. muz.
Zoeken op MENU/
Instellingen
Index
89NL
U kunt alle achtergrondmuziekbestanden wissen die op de camera opgeslagen zijn. Dat kan
handig zijn in gevallen waar de achtergrondmuziekbestanden beschadigd zijn en niet kunnen
worden afgespeeld.
(Hoofdinstellingen) t [Format. muz.]
zDe vooraf ingestelde muziek herstellen op de
camera
1Voer [Downl. muz.] uit en breng een USB-verbinding tot stand tussen de camera en een
computer.
2Start "Music Transfer", en herstel de standaardmuziek.
• Raadpleeg de Help van "Music Transfer" voor meer informatie over het gebruik van "Music
Transfer".
Zoeken op MENU/
Instellingen
U kunt "Music Transfer" op de CD-ROM (bijgeleverd) gebruiken om muziekbestanden
opnieuw in te stellen naar de vooraf ingestelde bestanden.
Zoeken op
bediening
1 MENU t
(Instellingen) t
t [OK] t z op de regeltoets
Inhoudsopgave
Format. muz.
Index
90NL
Hiermee kunt u de tijd instellen voor het scherm gedimd wordt en de camera wordt
uitgeschakeld. Als de camera op een accu werkt en u deze gedurende een bepaalde tijd niet
bedient, wordt het LCD-scherm gedimd, waarna de camera automatisch wordt uitgeschakeld om
te verhinderen dat de accu leegloopt (automatische uitschakeling).
Het LCD-scherm wordt gedimd wanneer er gedurende ongeveer
30 seconden geen handelingen worden uitgevoerd. De camera
wordt uitgeschakeld wanneer er gedurende nog 30 seconden geen
handelingen worden uitgevoerd.
Standaard
Het LCD-scherm wordt gedimd wanneer er gedurende 1 minuut
geen handelingen worden uitgevoerd. De camera wordt
uitgeschakeld wanneer er gedurende nog 1 minuut geen
handelingen worden uitgevoerd.
Uit
Het LCD-scherm wordt niet verduisterd en de camera wordt niet
automatisch uitgeschakeld.
Zoeken op MENU/
Instellingen
Uithoudverm.
Zoeken op
bediening
1 MENU t
(Instellingen) t
(Hoofdinstellingen) t
[Stroombesparing] t gewenste functie t z op de regeltoets
Inhoudsopgave
Stroombesparing
Index
91NL
Hiermee formatteert u de geheugenkaart of het interne geheugen. Wanneer u een geheugenkaart
voor het eerst met deze camera gebruikt, is het aan te raden de kaart te formatteren met de
camera om stabiele opnameprestaties te kunnen garanderen. Houd er rekening mee dat bij het
formatteren alle gegevens op de geheugenkaart onherroepelijk worden verwijderd. Sla
belangrijke gegevens op een computer enz. op.
Opmerking
• Houd er rekening mee dat bij het formatteren alle gegevens, zelfs beveiligde beelden, definitief worden
gewist.
Zoeken op
bediening
1 MENU t
(Instellingen) t
(Geheugenkaart-tool) of
(Intern
geheugen-tool) t [Formatteren] t [OK] t z op de regeltoets
Inhoudsopgave
Formatteren
Zoeken op MENU/
Instellingen
Index
92NL
Hiermee kunt u een map op een geheugenkaart maken waarin beelden worden opgenomen.
De beelden worden opgenomen in de nieuwe map totdat u een andere map maakt of een andere
opnamemap selecteert.
Opmerkingen
• Dit item wordt niet weergegeven als het interne geheugen wordt gebruikt om beelden op te nemen.
• Als u een geheugenkaart die gebruikt werd in combinatie met andere apparatuur in de camera plaatst en
beelden opneemt, is het mogelijk dat er automatisch een nieuwe map wordt aangemaakt.
• Er kunnen maximaal 4.000 beelden in een map worden opgeslagen. Als de map vol is, wordt automatisch
een nieuwe map gemaakt.
Nadat een nieuwe map is gemaakt, kunt u de doelmap voor opslag wijzigen (pagina 94) en
de map selecteren om beelden weer te geven (pagina 72).
Zoeken op MENU/
Instellingen
zDe mappen
Zoeken op
bediening
1 MENU t
(Instellingen) t
(Geheugenkaart-tool) t
[Opnamemap maken] t [OK] t z op de regeltoets
Inhoudsopgave
Opnamemap maken
Index
93NL
Hiermee wijzigt u de map op de geheugenkaart die op dat moment gebruikt wordt voor het
opnemen van beelden.
1 MENU t
(Instellingen) t
[Opnamemap wijz.]
(Geheugenkaart-tool) t
3 [OK] t z
Opmerkingen
Zoeken op MENU/
Instellingen
• Dit item wordt niet weergegeven als het interne geheugen wordt gebruikt om beelden op te nemen.
• U kunt de volgende map niet selecteren als opnamemap.
– De map "100"
– Een map met een nummer waarin alleen "sssMSDCF" of "sssMNV01" voorkomt.
• U kunt opgenomen beelden niet verplaatsen naar een andere map.
Zoeken op
bediening
2 Selecteer een map met b/B op de regeltoets.
Inhoudsopgave
Opnamemap wijz.
Index
94NL
Hiermee verwijdert u een map voor het opnemen van beelden op de geheugenkaart.
1 MENU t
wissen]
(Instellingen) t
(Geheugenkaart-tool) t [Opn.map
Inhoudsopgave
Opn.map wissen
2 Selecteer een map met b/B op de regeltoets.
Opmerkingen
Zoeken op MENU/
Instellingen
• Dit item wordt niet weergegeven als het interne geheugen wordt gebruikt om beelden op te nemen.
• Als u met [Opn.map wissen] de map wist die ingesteld is als opnamemap, wordt de map met het hoogste
mapnummer geselecteerd als de volgende opnamemap.
• U kunt alleen lege mappen wissen. Als een map beelden of bestanden bevat die niet kunnen worden
afgespeeld door de camera, wis dan eerst die beelden en bestanden en verwijder vervolgens de map.
Zoeken op
bediening
3 [OK] t z
Index
95NL
Hiermee kunt u alle beelden die in het interne geheugen zijn opgeslagen, kopiëren naar een
geheugenkaart.
1 Plaats een geheugenkaart met voldoende resterende opslagcapaciteit in
de camera.
(Geheugenkaart-tool) t [Kopiëren]
Opmerkingen
Zoeken op MENU/
Instellingen
• Gebruik een volledig opgeladen accu. Als u probeert beeldbestanden te kopiëren terwijl de accu bijna
leeg is, kan de accu helemaal leeg raken. Hierdoor kan het kopiëren mislukken en kunnen de gegevens
zelfs beschadigd raken.
• Beelden kunnen niet individueel worden gekopieerd.
• De oorspronkelijke beelden blijven ook na het kopiëren bewaard in het interne geheugen. Als u de
inhoud van het interne geheugen wilt verwijderen, verwijdert u na het kopiëren eerst de geheugenkaart en
formatteert u vervolgens het interne geheugen ([Formatteren] in [Intern geheugen-tool]).
• Een nieuwe map wordt aangemaakt op de geheugenkaart en alle gegevens worden ernaar gekopieerd. U
kunt geen specifieke map kiezen en er beelden naar kopiëren.
Zoeken op
bediening
2 MENU t
(Instellingen) t
t [OK] t z op de regeltoets
Inhoudsopgave
Kopiëren
Index
96NL
Hiermee selecteert u de methode die wordt gebruikt om bestandsnummers toe te kennen aan
beelden.
Wijst bestandsnummers opeenvolgend toe, zelfs als de opnamemap
of de geheugenkaart gewijzigd wordt. (Als de vervangen
geheugenkaart een bestand bevat met een nummer dat hoger is dan
het laatst toegewezen nummer, wordt een nummer één hoger dan
het hoogste nummer toegekend.)
Terugstellen
Start bij 0001 telkens wanneer de map wijzigt. (Als de opnamemap
een bestand bevat, wordt een nummer toegekend dat één hoger is
dan het grootste nummer.)
Zoeken op MENU/
Instellingen
Reeks
Zoeken op
bediening
1 MENU t
(Instellingen) t
(Geheugenkaart-tool) of
(Intern
geheugen-tool) t [Bestandsnummer] t gewenste functie t z op de
regeltoets
Inhoudsopgave
Bestandsnummer
Index
97NL
Hiermee wordt de tijd aangepast aan de lokale tijd van een geselecteerde tijdzone.
1 MENU t
(Instellingen) t
(Klokinstellingen) t [Tijdzone
instellen] t gewenste instelling t z op de regeltoets
U gebruikt de camera in uw tijdzone.
Als de momenteel ingestelde tijdzone verschilt van die waar u
woont, moet u de tijdzone instellen.
Bestemming
U gebruikt de camera ingesteld op de tijd van uw bestemming.
Stel de tijdzone voor de bestemming in.
Als u een vaak bezochte bestemming instelt, kunt u eenvoudig de tijd aanpassen als u die
bestemming bezoekt.
Zoeken op MENU/
Instellingen
zDe instelling van de tijdzone wijzigen
Zoeken op
bediening
Thuis
Inhoudsopgave
Tijdzone instellen
Pictogram Zomertijd
Index
1Selecteer het gedeelte tijdzone bij [Bestemming] en druk vervolgens op z op de
regeltoets.
2Selecteer een tijdzone met b/B op de regeltoets en selecteer zomertijd met v/V.
98NL
Hiermee stelt u de datum en tijd opnieuw in.
1 MENU t
(Instellingen) t
(Klokinstellingen) t [Datum/tijd
instellen] t gewenste instelling t z op de regeltoets
Inhoudsopgave
Datum/tijd instellen
2 Kies een numerieke waarde en de gewenste instellingen met v/V/b/B.
Datum/tijd-notatie
Hiermee kunt u het weergaveformaat selecteren voor datum en tijd.
Zomertijd
Hiermee kunt u kiezen tussen zomertijd aan/uit.
Datum en tijd
Hiermee kunt u de datum en tijd instellen.
Zoeken op MENU/
Instellingen
Opmerking
• De camera beschikt niet over een functie voor het toevoegen van datums aan beelden. Met "PMB" op de
CD-ROM (bijgeleverd) kunt u beelden met de datum afdrukken of opslaan.
Zoeken op
bediening
3 [OK] t z
Index
99NL
U kunt de beelden weergeven op een televisie door de camera aan te sluiten op een televisie.
Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing geleverd bij de tv voor meer informatie.
1 Schakel zowel de camera als de televisie uit.
2 Sluit de camera aan op de televisie met de kabel voor multifunctionele
aansluiting (bijgeleverd).
(weergave)-toets
Zoeken op MENU/
Instellingen
1 Naar de audio-/videoingangen
Zoeken op
bediening
Beelden weergeven door de camera op een
televisie aan te sluiten met de bijgeleverde kabel
of multifunctionele aansluiting
Inhoudsopgave
Een beeld weergeven op een tv
Kabel voor de multifunctionele
aansluiting
3 Schakel de televisie in en bepaal de ingang.
4 Druk op de
Index
2 Naar de multifunctionele
aansluiting
(weergave)-toets en schakel de camera in.
De beelden die met de camera zijn opgenomen, worden op de televisie weergegeven.
Selecteer het gewenste beeld met de regeltoets.
Opmerkingen
• Als u de camera in het buitenland gebruikt, kan het nodig zijn de videosignaaluitgang in te stellen
overeenkomstig de uitgang van het plaatselijke televisiesysteem (pagina 86).
• Het opnamebeeld wordt niet weergegeven op de tv wanneer de film wordt opgenomen als de camera en
tv met elkaar verbonden zijn.
• Bij het uitvoeren naar de tv is Eenvoudig weergeven niet beschikbaar.
100NL
U kunt een beeld dat opgenomen is op de camera weergeven door de camera aan te sluiten op
een HD-televisie (High Definition) met de HD-uitgangsadapterkabel (los verkrijgbaar). Gebruik
een HD-uitgangsadapterkabel die compatibel is met Type2b (los verkrijgbaar).
Inhoudsopgave
Een beeld weergeven door de camera aan te
sluiten op een HD-televisie
1 Schakel zowel de camera als de televisie uit.
Groen/blauw/rood
1 Naar de audio-/
video-ingangen
(weergave)-toets
Zoeken op MENU/
Instellingen
COMPONENT AUDIO
VIDEO IN
Zoeken op
bediening
2 Sluit de camera aan op de tv met een HD-uitgangsadapterkabel (los
verkrijgbaar).
Wit/rood
2 Naar de multifunctionele
aansluiting
Index
HD-uitgangsadapterkabel
(los verkrijgbaar)
3 Schakel de televisie in en bepaal de ingang.
4 Druk op de
(weergave)-toets en schakel de camera in.
De beelden die met de camera zijn opgenomen, worden op de televisie weergegeven.
Selecteer het gewenste beeld met de regeltoets.
Opmerkingen
• Stel [COMPONENT] in op [HD(1080i)] (pagina 85).
• Beelden die in beeldformaat [VGA] zijn opgenomen, kunnen niet in HD-formaat worden weergegeven.
• Bij het opnemen van films met de camera en een tv die aangesloten is met behulp van een HDuitgangsadapterkabel (los verkrijgbaar), wordt het beeld dat u opneemt niet weergegeven op de televisie.
• Als u de camera in het buitenland gebruikt, kan het nodig zijn de videosignaaluitgang in te stellen
overeenkomstig de uitgang van het plaatselijke televisiesysteem (pagina 86).
• Bij het uitvoeren naar de tv is Eenvoudig weergeven niet beschikbaar.
z"PhotoTV HD"
Deze camera is compatibel met de standaard "PhotoTV HD".
Door apparaten van Sony die compatibel zijn met PhotoTV HD aan te sluiten met een HDuitgangsadapterkabel (los verkrijgbaar), kunt u genieten van een heel nieuwe wereld van
foto's in adembenemende Full HD-kwaliteit.
• PhotoTV HD zorgt voor een uiterst gedetailleerde, fotografische uitdrukking van subtiele texturen
en kleuren.
• De instellingen moeten ook worden opgegeven op de televisie. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij
de televisie voor meer informatie.
101NL
Als u de beelden op een televisiescherm wilt weergeven, hebt u een televisie met een videoingang en de kabel voor de multifunctionele aansluiting nodig. Het kleursysteem van de televisie
moet overeenkomen met dat van de digitale camera. Raadpleeg de onderstaande lijsten voor het
televisiekleursysteem van het land of de regio waar de camera wordt gebruikt.
PAL-M-systeem
Brazilië
PAL-N-systeem
Argentinië, Paraguay, Uruguay
Zoeken op MENU/
Instellingen
PAL-systeem
Australië, Oostenrijk, België, China, Kroatië, Tsjechische Republiek, Denemarken, Finland,
Duitsland, Nederland, Hongkong, Hongarije, Indonesië, Italië, Koeweit, Maleisië,
Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Singapore, Slowaakse Republiek,
Spanje, Zweden, Zwitserland, Thailand, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Vietnam enz.
Zoeken op
bediening
NTSC-systeem
Bahama's, Bolivia, Canada, Chili, Colombia, Ecuador, Filippijnen, Jamaica, Japan, Korea,
Mexico, Midden-Amerika, Peru, Suriname, Taiwan, Venezuela, Verenigde Staten, enz.
Inhoudsopgave
Televisiekleursystemen
SECAM-systeem
Bulgarije, Frankrijk, Griekenland, Guyana, Iran, Irak, Monaco, Rusland, Oekraïne enz.
Index
102NL
"PMB" en andere toepassingen zijn opgeslagen op de CD-ROM (bijgeleverd) voor een
veelzijdig gebruik van de beelden genomen met uw Cyber-shot-camera.
Aanbevolen computeromgeving (Windows)
Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/
Windows7
Overige
CPU: Intel Pentium III 800 MHz of sneller (voor het
afspelen/bewerken van HD-films: Intel Core Duo
1,66 GHz of sneller/Intel Core 2 Duo 1,20 GHz of sneller)
Geheugen: 512 MB of meer (voor het afspelen/
bewerken van HD-films: 1 GB of meer)
Harde schijf: vrije schijfruimte benodigd voor
installatie—ongeveer 500 MB
Scherm: schermresolutie: 1.024 × 768 pixels of meer
Zoeken op MENU/
Instellingen
Besturingssysteem
(voorgeïnstalleerd)
Zoeken op
bediening
De volgende computeromgeving wordt aanbevolen bij het gebruik van de bijgeleverde software
"PMB", "Music Transfer" of "PMB Portable" en voor het importeren van beelden via een USBaansluiting.
Inhoudsopgave
Gebruik met uw computer
*1 64-bits-edities en Starter (Edition) worden niet ondersteund.
Index
Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver.2.0 of later is vereist voor het gebruiken van de functie
voor het aanmaken van discs.
*2 Starter (Edition) wordt niet ondersteund.
Aanbevolen computeromgeving (Macintosh)
De volgende computeromgeving wordt aanbevolen bij het gebruik van de bijgeleverde software
"Music Transfer" of "PMB Portable" en voor het importeren van beelden via een USBaansluiting.
Besturingssysteem
(voorgeïnstalleerd)
USB-aansluiting: Mac OS X (v10.3 tot v10.6)
Music Transfer/PMB Portable: Mac OS X (v10.4 tot
v10.6)
Opmerkingen
• De juiste werking kan niet worden gegarandeerd in een computeromgeving waarin een upgrade naar een
van de bovenstaande besturingssystemen is uitgevoerd of in een computeromgeving met meerdere
besturingssystemen (multi-boot).
• Als u twee of meer USB-apparaten tegelijkertijd op één computer aansluit, is het mogelijk dat sommige
apparaten, waaronder de camera, niet werken afhankelijk van de types USB-apparaten die u gebruikt.
• Als u de camera aansluit via een USB-interface die compatibel is met Hi-Speed USB (compatibel met
USB 2.0), kunt u gebruikmaken van geavanceerde gegevensoverdracht (snelle overdracht) aangezien
deze camera ook compatibel is met Hi-Speed USB (compatibel met USB 2.0).
• Na herstel van de computer vanuit de stand-by- of slaapstand is het mogelijk dat de communicatie tussen
de camera en de computer niet op hetzelfde moment wordt hersteld.
103NL
"PMB (Picture Motion Browser)" en "Music
Transfer" installeren (Windows)
Het installatiemenu wordt weergegeven.
• Als dit niet wordt weergegeven, dubbelklikt u op [Computer] (in Windows XP, [Deze computer]) t
(SONYPMB).
• Selecteer "Install.exe uitvoeren" en volg de instructies op het scherm om verder te gaan met de
installatie als het scherm Automatisch afspelen verschijnt.
Zoeken op
bediening
1 Schakel de computer in en plaats de CD-ROM (bijgeleverd) in het
CD-ROM-station.
Inhoudsopgave
De software gebruiken
2 Klik op [Installeren].
3 Selecteer de gewenste taal en ga verder naar het volgende scherm.
Het "License Agreement"-scherm verschijnt.
4 Lees de overeenkomst zorgvuldig, klik op het keuzerondje ( t ) als u
de voorwaarden van de overeenkomst aanvaardt en klik vervolgens op
[Volgende].
Zoeken op MENU/
Instellingen
Het "Choose Setup Language"-scherm verschijnt.
5 Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
Index
• Voor de installatie moet u de camera tijdens de procedure op de computer aansluiten (pagina 106).
• Wanneer het bevestigingsbericht voor opnieuw opstarten wordt weergegeven, start u de computer
opnieuw op volgens de aanwijzingen op het scherm.
• DirectX wordt mogelijk geïnstalleerd afhankelijk van de systeemomgeving van uw computer.
6 Verwijder de CD-ROM uit de computer nadat de installatie is voltooid.
7 Start de software.
• Om "PMB" te starten klikt u op
(PMB) op het bureaublad.
Voor meer informatie over de bediening raadpleegt u de onderstaande "PMB"-ondersteuningspagina
(alleen Engels) of klikt u op
(PMB Help).
http://www.sony.co.jp/pmb-se/
• Om "PMB" te starten via het menu Start selecteert u [start] t [Alle programma's] t
(PMB).
• Als "PMB" reeds geïnstalleerd is op uw computer door "PMB" te installeren via de cd-rom
(bijgeleverd), kunt u de volledige applicatie starten via "PMB Launcher".
Om "PMB Launcher" te starten dubbelklikt u op
(PMB Launcher) op het bureaublad.
Opmerkingen
• Meld u aan als beheerder.
• Het bevestigingsbericht van de informatie-tool wordt weergegeven op het scherm wanneer u "PMB" de
eerste keer opstart. Selecteer [start].
104NL
1 Schakel de Macintosh-computer in en plaats de CD-ROM (bijgeleverd) in
het CD-ROM-station.
2 Dubbelklik op
(SONYPMB).
3 Dubbelklik op het bestand [MusicTransfer.pkg] in de map [Mac].
Inhoudsopgave
"Music Transfer" installeren (Macintosh)
De installatie wordt gestart.
• "PMB" is niet compatibel met Macintosh-computers.
• Sluit alle andere toepassingen voordat u "Music Transfer" installeert.
• U moet zich aanmelden als beheerder om te kunnen installeren.
Index
• Met "PMB" kunt u beelden die werden opgenomen met de camera overzetten naar een computer om
deze weer te geven. Breng een USB-verbinding tot stand tussen de camera en de computer en klik
op [Importeren].
• Beelden op een computer kunnen geëxporteerd worden naar een geheugenkaart en weergegeven
worden op de camera. Breng een USB-verbinding tot stand tussen de camera en de computer, klik
op [Exporteren] t [Eenvoudig exporteren (PC Sync)] in het menu [Behandelen] en klik daarna op
[Exporteren].
• U kunt beelden met de datum opslaan en afdrukken.
• U kunt beelden die opgeslagen zijn op een computer weergeven op opnamedatum in een kalender.
• U kunt stilstaande beelden corrigeren (Rode-ogenvermindering enz.) en de opnamedatum en -tijd
wijzigen.
• U kunt discs aanmaken met een CD- of DVD-writer.
• U kunt beelden uploaden naar mediaservices. (Hiervoor is een internetverbinding vereist.)
• Raadpleeg
(PMB Help) voor meer informatie.
Zoeken op MENU/
Instellingen
zInleiding tot "PMB"
Zoeken op
bediening
Opmerkingen
zInleiding tot "Music Transfer"
Met "Music Transfer" kunt u de muziekbestanden die standaard op de camera opgeslagen
zijn, vervangen door uw favoriete nummers en muziekbestanden wissen en toevoegen.
U kunt eveneens de standaardmuziekbestanden herstellen als u deze hebt verwijderd.
De volgende types muziekbestanden kunnen geïmporteerd worden met "Music Transfer".
–
–
–
•
MP3-bestanden die opgeslagen zijn op de harde schijf van de computer
Muziek-CD-nummers
Vooraf ingestelde muziek die op deze camera is opgeslagen
Voor u "Music Transfer" start, voert u MENU t
(Instellingen) t [Hoofdinstellingen] t
[Downl. muz.] uit en sluit u de camera aan op de computer.
Raadpleeg de helpfunctie van "Music Transfer" voor meer informatie.
105NL
• Gebruik een USB/AV/DC IN-kabel die compatibel is met Type2b (los verkrijgbaar).
2 Schakel de computer in en druk op de
(weergave)-toets.
3 Sluit de camera op uw computer aan.
Zoeken op
bediening
1 Plaats een voldoende opgeladen accu in de camera of sluit de camera
met de AC-LS5-netspanningsadapter (los verkrijgbaar) aan op een
stopcontact en de USB/AV/DC IN-kabel voor multifunctionele aansluiting
(los verkrijgbaar).
Inhoudsopgave
De camera op de computer
aansluiten
• Als een USB-verbinding voor het eerst tot stand wordt gebracht, wordt op de computer automatisch
een programma uitgevoerd om de camera te herkennen. Wacht enige tijd.
Zoeken op MENU/
Instellingen
1 Naar een USB-aansluiting
van de computer
Index
2 Naar de multifunctionele
aansluiting
Kabel voor multifunctionele aansluiting (bijgeleverd)
Beelden importeren naar een computer
(Windows)
Met "PMB" kunt u eenvoudig beelden importeren.
Raadpleeg "PMB Help" voor meer informatie over de functies van "PMB".
Beelden importeren naar een computer zonder gebruik te maken van "PMB"
Als de wizard Automatisch afspelen verschijnt na het tot stand brengen van een USB-verbinding
tussen de camera en de computer, klikt u op [Map openen en bestanden weergeven] t [OK] t
[DCIM] of [MP_ROOT] t kopieer de gewenste beelden naar de computer.
106NL
1 Sluit de camera eerst aan op uw Macintosh. Dubbelklik op het nieuwe
pictogram op het bureaublad t [DCIM] of [MP_ROOT] t de map met
de beelden die u wilt importeren.
Inhoudsopgave
Beelden importeren naar een computer
(Macintosh)
2 Sleep de beeldbestanden naar het pictogram van de vaste schijf.
3 Dubbelklik op het pictogram van de vaste schijf t het gewenste
beeldbestand in de map met de gekopieerde bestanden.
Het beeld wordt weergegeven.
Voer de procedures uit van stap 1 tot 3 hieronder voordat u:
•
•
•
•
De kabel voor de multifunctionele aansluiting loskoppelt.
Een geheugenkaart verwijdert.
Een geheugenkaart in de camera plaatst na het kopiëren van beelden vanuit het interne geheugen.
De camera uitschakelt.
1 Dubbelklik op het pictogram voor loskoppelen
op de taakbalk.
3 Controleer of het juiste apparaat wordt
aangegeven in het bevestigingsvenster en klik
op [OK].
Windows Vista
Windows XP
Index
2 Klik op (USB-apparaat voor massaopslag)
t [Stoppen].
Zoeken op MENU/
Instellingen
De USB-verbinding annuleren
Zoeken op
bediening
De beeldbestanden worden naar de vaste schijf gekopieerd.
Pictogram voor loskoppelen
Opmerking
• Sleep eerst het pictogram van de geheugenkaart of het stationspictogram naar het pictogram "Prullenbak"
als u een Macintosh gebruikt en de camera van de computer wordt losgekoppeld.
107NL
De camera heeft een ingebouwde toepassing "PMB Portable".
U kunt deze toepassing gebruiken om het volgende te doen:
Raadpleeg de helpfunctie van "PMB Portable" voor meer informatie over "PMB Portable".
"PMB Portable" starten (Windows)
1 Breng een USB-verbinding tot stand tussen de camera en een computer.
De wizard Automatisch afspelen verschijnt als u de camera en de computer verbindt.
Klik op [×] om de wizard Automatisch afspelen te sluiten voor onnodige stations.
Zoeken op MENU/
Instellingen
Als u "PMB Portable" voor het eerst gebruikt, moet u de taal kiezen. Volg onderstaande
procedure om de keuze te maken. Als de taalkeuze eenmaal is gemaakt, zijn stappen 3 tot 5 de
volgende keer dat u "PMB Portable" gebruikt onnodig.
Zoeken op
bediening
• Beelden eenvoudig uploaden naar een blog of andere mediaservice.
• Beelden uploaden van een computer die is verbonden met het internet zelfs als u niet thuis of op kantoor
bent.
• Mediaservices (zoals blogs) die u vaak gebruikt eenvoudig registreren.
Inhoudsopgave
Beelden uploaden naar een
mediaservice
• Als de gewenste wizard Automatisch afspelen niet verschijnt, klikt u op [Computer] (in Windows XP,
[Deze computer]) t [PMBPORTABLE] en dubbelklikt u op "PMBP_Win.exe".
• Als [PMB Portable] niet wordt weergegeven in de wizard Automatisch afspelen, klikt u op
[Computer] t [PMBPORTABLE] en dubbelklikt u op "PMBP_Win.exe".
Index
2 Klik op "PMB Portable".
(In Windows XP klikt u op "PMB Portable" t [OK])
Het scherm voor het kiezen van de taal wordt weergegeven.
3 Selecteer de gewenste taal en klik op [OK].
Het scherm voor het kiezen van de regio wordt weergegeven.
4 Selecteer de correcte [Regio] en [Land/streek] en klik vervolgens op [OK].
Het gebruikersovereenkomstscherm verschijnt.
5 Lees de overeenkomst aandachtig. Klik op [Ik ga akkoord] als u de
voorwaarden van de overeenkomst aanvaardt.
"PMB Portable" wordt gestart.
108NL
1 Breng een USB-verbinding tot stand tussen de camera en een Macintoshcomputer.
[PMB Portable] verschijnt op het bureaublad als u de camera en de computer verbindt.
Klik op [×] om onnodige stations te sluiten.
Inhoudsopgave
"PMB Portable" starten (Macintosh)
2 Klik op de map [PMBPORTABLE] en klik vervolgens op [PMBP_Mac].
3 Selecteer de correcte [Regio] en [Land/streek] en klik vervolgens op [OK].
Het gebruikersovereenkomstscherm verschijnt.
4 Lees de overeenkomst aandachtig. Klik op [Ik ga akkoord] als u de
voorwaarden van de overeenkomst aanvaardt.
Zoeken op
bediening
Het scherm voor het kiezen van de regio wordt weergegeven.
"PMB Portable" wordt gestart.
• Stel [LUN-instellingen] bij [Hoofdinstellingen] in op [Multi].
• Maak steeds verbinding met een netwerk als u "PMB Portable" gebruikt.
• Als u beelden uploadt via het internet, kan de cache in de gebruikte computer blijven afhankelijk van de
serviceprovider. Dit geldt ook als de camera hiervoor wordt gebruikt.
• Als er een bug voorkomt in "PMB Portable" of als u "PMB Portable" per ongeluk wist, kunt u "PMB
Portable" herstellen door het installatieprogramma voor PMB Portable te downloaden van de website.
"PMB Portable" maakt het mogelijk om URL's van een aantal websites te downloaden van de
door Sony beheerde server (de "Sony-server").
Om "PMB Portable" te gebruiken om van de voordelen van de uploadservice voor beelden en
andere diensten gebruik te maken (de "services") geleverd door deze en andere websites, moet u
met het volgende akkoord gaan.
Index
Opmerkingen over "PMB Portable"
Zoeken op MENU/
Instellingen
Opmerkingen
• Sommige websites eisen registratieprocedures en/of tarieven voor het gebruik van hun service. Om
gebruik te maken van deze services, moet u akkoord gaan met de voorwaarden van de betreffende
websites.
• Services kunnen worden beëindigd of gewijzigd als de websitebeheerders dit wensen. Sony kan niet
aansprakelijk worden gehouden voor geschillen tussen gebruikers en derden of voor het ongemak voor
de gebruikers ten gevolge van het gebruik van de services met inbegrip van het beëindigen of wijzigen
van deze services.
• Om de website te bekijken, wordt u doorgestuurd door de Sony-server. Het kan voorkomen dat u geen
toegang krijgt tot de website wegens serveronderhoud of andere redenen.
• Als het gebruik van de Sony-server wordt stopgezet, zal dit op voorhand worden aangekondigd op Sonywebsites enz.
• De URL waarnaar u wordt doorgezonden door de Sony-server, wordt mogelijk geregistreerd ter
verbetering van toekomstige Sony-producten en -diensten. Er worden hierbij echter geen persoonlijke
gegevens geregistreerd.
109NL
Opmerkingen
Beelden rechtstreeks afdrukken met een
PictBridge-compatibele printer
Zelfs als u geen computer hebt, kunt u de beelden die u met de camera hebt opgenomen,
afdrukken door de camera rechtstreeks aan te sluiten op een PictBridge-compatibele printer.
1 Plaats een voldoende opgeladen accu in de camera.
Index
"PictBridge" is gebaseerd op de CIPA-norm. (CIPA: Camera & Imaging
Products Association)
Zoeken op MENU/
Instellingen
• Als u stilstaande beelden afdrukt die opgenomen zijn in [16:9], is het mogelijk dat beide randen
afgesneden worden.
• Afhankelijk van de printer kunt u geen panoramische beelden afdrukken.
Zoeken op
bediening
U kunt stilstaande beelden op de volgende manieren afdrukken.
• Beelden rechtstreeks afdrukken met een PictBridge-compatibele printer
• Beelden rechtstreeks afdrukken met een printer die uw type geheugenkaart ondersteunt
Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de printer voor meer informatie.
• Beelden afdrukken met een computer
U kunt beelden naar een computer importeren met de bijgeleverde software "PMB" en de
beelden afdrukken. U kunt de datum invoegen in het beeld en het beeld afdrukken.
Raadpleeg de "PMB Help" voor meer informatie.
• Afdrukken bij een fotowinkel (pagina 111)
Inhoudsopgave
Stilstaande beelden afdrukken
2 Sluit de camera aan op de printer.
1 Naar een USBaansluiting van de
printer
2 Naar de multifunctionele
aansluiting
Kabel voor de multifunctionele aansluiting
3 Schakel de camera en de printer in.
Nadat de verbinding tot stand is gebracht, wordt de aanduiding
op het scherm
weergegeven.
Als de aanduiding
knippert op het scherm van de camera (foutmelding), controleer u de
aangesloten printer.
110NL
Wordt vervolgd r
(Afdrukken) t gewenste functie t z op de regeltoets
Dit beeld
Hiermee drukt u het momenteel in de enkelbeeldfunctie
weergegeven beeld af.
Meerdere beelden
U kunt meerdere beelden selecteren en afdrukken.
Voer na stap 4 het volgende uit.
2MENU t [OK] t z.
5 Gewenst item t [Start] t z
Aantal
Zoeken op
bediening
1Selecteer een beeld en druk vervolgens op z.
Herhaal de bovenstaande stap tot er geen beelden meer afgedrukt
moeten worden. Selecteer een beeld met een -markering
opnieuw om de -markering ongedaan te maken.
Inhoudsopgave
4 MENU t
Hiermee selecteert u het aantal vellen waarop u het opgegeven
beeld wilt afdrukken.
Opmaak
Selecteert het aantal beelden dat u op één vel naast elkaar wilt
afdrukken.
Formaat
Selecteert het formaat van het afdrukvel.
Datum
Selecteert [Datum] of [Dag&Tijd] om de datum en tijd in de
beelden in te voegen.
Opmerkingen
Index
• Als u [Datum] kiest, wordt de datum ingevoegd in de volgorde die u hebt
geselecteerd met [Datum/tijd instellen] op de camera. Deze functie is
mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de printer.
Zoeken op MENU/
Instellingen
• Het is mogelijk dat niet alle beelden op één vel passen, afhankelijk van
het aantal beelden.
• Films kunnen niet worden afgedrukt.
• Zorg dat u [USB-aansluiting] bij (Hoofdinstellingen) op [PictBridge] instelt indien het niet mogelijk
was om de camera aan te sluiten op de printer.
• Koppel de kabel voor de multifunctionele aansluiting niet los wanneer de aanduiding
(PictBridgeaansluiting) op het scherm wordt weergegeven.
Afdrukken bij een fotowinkel
U kunt een geheugenkaart met beelden die met de camera zijn opgenomen, meenemen naar een
fotowinkel. Als de fotowinkel beschikt over een fotoafdrukservice die gebruikmaakt van DPOF,
kunt u van tevoren in de weergavefunctie een
-markering (afdrukmarkering) op de beelden
aanbrengen, zodat u deze niet bij het afdrukken in de winkel hoeft te selecteren.
Opmerkingen
• U kunt de beelden in het interne geheugen niet rechtstreeks vanaf de camera afdrukken in een fotowinkel.
Kopieer de beelden eerst naar een geheugenkaart (pagina 96) en neem de geheugenkaart mee naar de
fotowinkel.
• Vraag aan de medewerkers van de fotowinkel welke types geheugenkaarten ze kunnen verwerken.
• Het is mogelijk dat u een geheugenkaartadapter (los verkrijgbaar) nodig hebt. Vraag inlichtingen bij uw
fotowinkel.
• Voordat u beeldgegevens meeneemt naar een fotowinkel, moet u altijd eerst een reservekopie (back-up)
van de gegevens maken op een schijf.
• U kunt het aantal afdrukken niet instellen.
• Als u datums op de beelden wilt afdrukken, raadpleegt u de fotowinkel.
111NL
Als u problemen ondervindt met de camera, kunt u de volgende oplossingen proberen.
1 Controleer de items op pagina's 112 tot 120.
Zie pagina 121 als een foutcode als "C/E:ss:ss" op het scherm
wordt weergegeven.
4 Neem contact op met uw Sony-handelaar of de plaatselijke
technische dienst van Sony.
Wanneer u de camera opstuurt voor reparatie, stemt u er automatisch mee in dat de inhoud en
muziekbestanden in het interne geheugen worden gecontroleerd.
Index
Ga naar onze website voor klantenondersteuning voor meer informatie over dit
product en antwoorden op veelgestelde vragen.
http://www.sony.net/
Zoeken op MENU/
Instellingen
3 Herstel de standaardinstellingen (pagina 84).
Zoeken op
bediening
2 Verwijder de accu uit de camera, wacht ongeveer één minuut,
plaats de accu terug en schakel de camera in.
Inhoudsopgave
Problemen oplossen
Accu en stroombron
De accu kan niet worden geplaatst.
• Zorg ervoor dat de accu in de juiste richting is geplaatst en druk erop tot de hendel voor het uitwerpen
van de accu vergrendeld is.
De camera kan niet worden ingeschakeld.
• Nadat u de accu in de camera hebt geplaatst, kan het even duren voordat u de camera kunt
inschakelen.
• Plaats de accu op de juiste manier.
• De accu is ontladen. Plaats een opgeladen accu.
• De contactpunten van de accu zijn vuil. Verwijder stof of vuil voorzichtig van de batterij met een
zachte doek.
• Gebruik een aanbevolen accu.
De camera wordt plotseling uitgeschakeld.
• Afhankelijk van de temperatuur van de camera en de accu, is het mogelijk dat de camera ter
bescherming automatisch wordt uitgeschakeld. In dat geval wordt een bericht weergegeven op het
LCD-scherm voordat het toestel wordt uitgeschakeld.
• Wanneer [Stroombesparing] ingesteld is op [Uithoudverm.] of [Standaard] en u de camera gedurende
een bepaalde tijd niet bedient terwijl deze is ingeschakeld, wordt de camera automatisch
uitgeschakeld om te voorkomen dat de accu leegloopt. Schakel de camera weer in.
112NL
• Dit kan gebeuren wanneer u de camera op een zeer warme of koude plaats gebruikt.
• Er heeft zich een afwijking voorgedaan tussen de aanduiding voor resterende acculading en de
werkelijke resterende acculading. Ontlaad de accu één keer volledig en laad de accu weer op om de
juiste aanduiding weer te geven.
• De capaciteit van de accu neemt af door herhaaldelijk gebruik en naarmate de tijd verstrijkt. Als een
verminderde gebruikstijd tussen het laden opmerkelijk wordt, is het waarschijnlijk tijd om de accu te
vervangen door een nieuwe.
• U kunt de accu niet opladen met de netspanningsadapter (los verkrijgbaar). Gebruik de acculader om
de accu op te laden.
Zoeken op
bediening
De accu kan niet worden opgeladen.
Inhoudsopgave
De aanduiding voor resterende acculading is onjuist.
Het CHARGE-lampje knippert als u de accu oplaadt.
Stilstaande beelden/films opnemen
Zoeken op MENU/
Instellingen
• Verwijder de accu en plaats deze terug. Zorg daarbij dat de accu correct geplaatst is.
• De temperatuur is mogelijk ongeschikt om te laden. Probeer de accu op te laden binnen het bereik van
de geschikte laadtemperatuur (10 °C tot 30 °C).
• Raadpleeg pagina 129 voor meer informatie.
Beelden kunnen niet worden opgenomen.
Index
• Als beelden worden opgenomen in het interne geheugen, zelfs wanneer er een geheugenkaart
geplaatst is in de camera, dient u na te gaan of de geheugenkaart volledig in de camera is ingevoerd.
• Controleer de resterende opslagcapaciteit van het interne geheugen of de geheugenkaart. Als deze vol
is, voert u een van de volgende handelingen uit:
– Verwijder overbodige beelden (pagina 38).
– Plaats een andere geheugenkaart.
• Tijdens het opladen van de flitser kunt u geen beelden opnemen.
• Voor het opnemen van films raden wij u aan de volgende types geheugenkaarten te gebruiken:
– "Memory Stick PRO Duo" (Mark2), "Memory Stick PRO-HG Duo"
– SD-geheugenkaart, SDHC-geheugenkaart of SDXC-geheugenkaart (klasse 4 of sneller)
• Stel [Demonstratiefunctie] in op [Uit] (pagina 83).
De functie Lach-sluiter werkt niet.
• Er wordt geen beeld opgenomen als geen lachend gezicht wordt gedetecteerd.
• Stel [Demonstratiefunctie] in op [Uit] (pagina 83).
De SteadyShot-functie werkt niet.
• De SteadyShot-functie werkt mogelijk niet goed wanneer u nachtelijke scènes opneemt.
• Druk eerst de sluiterknop half in voor u een opname maakt.
• Als de camera onderhevig is aan hevige trillingen, werkt de SteadyShot-functie mogelijk niet, zelfs
niet wanneer [SteadyShot] geactiveerd is.
Het opnemen duurt erg lang.
• Als de sluitertijd onder een bepaalde snelheid belandt bij weinig licht, wordt de NR tragesluitertijdfunctie (Noise Reduction: ruisonderdrukking) automatisch ingeschakeld om beeldruis te
verminderen. Het opnemen duurt erg lang in dergelijke omstandigheden.
• De functie dichte-ogenvermindering werkt. Stel [Dichte-ogenvermindering] terug in op [Uit]
(pagina 61).
113NL
• Het onderwerp bevindt zich te dichtbij. Zorg ervoor dat u tijdens het opnemen de lens verder van het
onderwerp verwijdert dan de kortste opnameafstand (ongeveer 5 cm (W)/100 cm (T) vanaf de lens).
• De functie
(Geavanceerde sportopname), (Schemer),
(Landschap) of (Vuurwerk) is
geselecteerd in de scènekeuzefunctie bij het opnemen van stilstaande beelden.
De zoomfunctie werkt niet.
Zoeken op
bediening
• U kunt de zoom niet gebruiken bij het opnemen met Panorama door beweging.
• U kunt de slimme-zoomfunctie niet gebruiken afhankelijk van het beeldformaat (pagina 76).
• U kunt in de volgende gevallen de digitale zoom niet gebruiken:
– Bij de functie Bewegende beeldn
– Als de Lach-sluiter actief is.
– Wanneer de functie
(Geavanceerde sportopname) geselecteerd is in Scènekeuze
Inhoudsopgave
Het beeld is onscherp.
De gezichtsherkenningsfunctie kan niet worden geselecteerd.
De flitser werkt niet.
Index
• U kunt in de volgende gevallen de flitser niet gebruiken:
– Als de functie Burst geselecteerd is (pagina 45).
– Wanneer (Hoge gevoeligheid),
(Geavanceerde sportopname), (Schemer) of (Vuurwerk)
geselecteerd is in Scènekeuze
– Bij de functie Panorama door beweging
– Bij de functie Bewegende beeldn
• Stel de flitser in op (Aan) (pagina 32) wanneer de functie Scènekeuze ingesteld is op
(Landschap), (Voedsel),
(Huisdieren),
(Strand) of (Sneeuw).
Zoeken op MENU/
Instellingen
• U kunt gezichtsherkenning enkel selecteren als de scherpstelling ingesteld is op [Multi-AF] of als de
lichtmeetfunctie ingesteld is op [Multi].
Wazige witte punten verschijnen in beelden die met de flitser worden
opgenomen.
• Deeltjes (stof, pollen, enz.) in de lucht hebben het flitslicht gereflecteerd en worden in het beeld
weergegeven. Dit is normaal.
De close-upopnamefunctie (Macro) werkt niet.
• De camera past de scherpstelling automatisch aan. Houd de sluiterknop half ingedrukt. Het kan even
duren voor de scherptelling correct is aangepast wanneer u onderwerpen dichtbij opneemt.
• De functie
(Geavanceerde sportopname),
(Landschap), (Schemer) of (Vuurwerk) is
geselecteerd in de scènekeuzefunctie.
De datum en tijd worden niet weergegeven op het LCD-scherm.
• Tijdens het opnemen worden de datum en tijd niet weergegeven. Ze worden alleen weergegeven
tijdens het afspelen.
Er kunnen geen datums aan de beelden worden toegevoegd.
• Deze camera beschikt niet over een functie voor het toevoegen van datums aan beelden. Met "PMB"
kunt u beelden met de datum afdrukken of opslaan (pagina 104).
De F-waarde en de sluitertijd knipperen wanneer u de sluiterknop half ingedrukt
houdt.
• De belichting is niet goed. Corrigeer de belichting (pagina 47).
114NL
• Pas de witbalans aan (pagina 50).
Witte of paarse strepen verschijnen in heldere delen van het onderwerp of het
hele beeld krijgt een rode tint.
In het beeld verschijnt ruis wanneer u op een donkere plaats naar het scherm
kijkt.
• De camera probeert de zichtbaarheid van het scherm te verhogen door het beeld tijdelijk helderder te
maken onder omstandigheden met een slechte verlichting. Dit is niet van invloed op het opgenomen
beeld.
• Stel [Rode-ogenvermind.] in op [Autom.] of [Aan] (pagina 78).
• Neem het onderwerp op vanaf een afstand korter dan het flitsbereik bij gebruik van de flitser.
• Verlicht het vertrek en neem het onderwerp op.
• Werk het beeld bij met [Bijwerken] t [Rode-ogen-correctie] in het weergavemenu (pagina 67) of
corrigeer met "PMB".
Zoeken op MENU/
Instellingen
De ogen van het onderwerp zijn rood.
Zoeken op
bediening
• Dit verschijnsel wordt ook wel "smeer" genoemd. Dit is normaal. Smeer wordt niet opgenomen op
stilstaande beelden, maar wordt opgenomen als strepen of ongelijke kleuren in beelden met Panorama
door beweging of films. ("Heldere delen" verwijst naar de zon of elektrische verlichting die veel
helderder is dan de omgeving.)
Inhoudsopgave
De kleuren van het beeld zijn niet juist.
Er verschijnen puntjes op het scherm.
Beelden kunnen niet continu worden opgenomen.
Index
• Dit is normaal. Deze puntjes worden niet opgenomen.
• Het interne geheugen of de geheugenkaart is vol. Verwijder overbodige beelden (pagina 38).
• De accu is bijna leeg. Plaats een opgeladen accu.
Hetzelfde beeld wordt meerdere keren opgenomen.
• Stel [Burstinstellingen] in op [Één beeld] (pagina 45).
• Stel [Bracket-instellingen] in op [Uit] (pagina 46).
• [Scèneherkenning] is ingesteld op [Geavanceerd] (pagina 55).
Beelden weergeven
Beelden kunnen niet worden weergegeven.
• Zorg ervoor dat de geheugenkaart volledig in de camera is geplaatst.
• De naam van de map of het bestand is gewijzigd op de computer.
• Er zijn geen garanties voor het afspelen op deze camera van bestanden die beelden bevatten die op
een computer verwerkt werden of beelden die met andere camera's werden opgenomen.
• De camera is ingesteld op de USB-functie. Annuleer de USB-verbinding (pagina 107).
• Gebruik "PMB" om beelden die opgeslagen zijn op een pc weer te geven op deze camera.
De datum en tijd worden niet weergegeven.
• De schermweergave is enkel ingesteld om beelden weer te geven. Druk op de DISP
(Scherminstellingen)-toets om informatie weer te geven (pagina 30).
115NL
• [Autom. Oriëntatie] is ingesteld op [Aan] (pagina 77).
Er kunnen geen beelden worden verwijderd in de indexfunctie.
• Annuleer de functie Eenvoudig weergeven als deze geactiveerd is.
Inhoudsopgave
De linker- en rechterkant van het scherm worden in zwart weergegeven.
Geen muziek tijdens diavoorstelling.
Het beeld verschijnt niet op de televisie.
Zoeken op MENU/
Instellingen
• Controleer [Video-uit] om te zien of het video-uitgangssignaal van de camera is ingesteld op het
kleursysteem van de televisie (pagina 86).
• Controleer de aansluiting (pagina 100).
• Als de USB-aansluiting van de kabel voor multifunctionele aansluiting is aangesloten op een ander
apparaat, koppelt u deze los (pagina 107).
• Bij het opnemen van films wanneer de camera aangesloten is op een tv, wordt het beeld dat u
opneemt niet weergegeven op de tv.
Zoeken op
bediening
• Zet muziekbestanden over naar de camera met "Music Transfer" (pagina's 104, 105).
• Controleer of de volume-instelling en instellingen van de diavoorstelling correct zijn (pagina 63).
• Een diavoorstelling wordt weergegeven met [Continue weergave]. Selecteer [Diavoorstelling met
muziek] en speel af.
Wissen
• Annuleer de beveiliging (pagina 69).
Index
Beeld kan niet worden verwijderd.
Computers
"Memory Stick PRO Duo" wordt niet herkend door een computer met een
"Memory Stick"-sleuf.
• Controleer of de computer en de "Memory Stick"-Readers/Writers "Memory Stick PRO Duo"
ondersteunen. Gebruikers van computers en "Memory Stick"-Readers/Writers van een andere
fabrikant dan Sony moeten contact opnemen met die fabrikant.
• Als de "Memory Stick PRO Duo" niet wordt ondersteund, sluit u de camera aan op de computer
(pagina's 106, 107). De "Memory Stick PRO Duo" wordt door de computer herkend.
De computer herkent de camera niet.
• Als de acculading laag is, plaatst u de opgeladen accu of gebruikt u de netspanningsadapter (los
verkrijgbaar).
• Stel [USB-aansluiting] in op [Autom.] of [Mass Storage] (pagina 87).
• Gebruik de kabel voor de multifunctionele aansluiting (bijgeleverd).
• Koppel de kabel voor de multifunctionele aansluiting los van de computer en de camera en sluit de
kabel opnieuw stevig aan.
• Koppel alle apparatuur, behalve de camera, het toetsenbord en de muis, los van de USB-aansluitingen
van de computer.
• Sluit de camera rechtstreeks aan op de computer en niet via een USB-hub of ander apparaat.
116NL
• Breng een USB-verbinding tussen de camera en de computer tot stand (pagina 106).
• Wanneer u beelden opneemt op een geheugenkaart die met een computer is geformatteerd, kunt u de
beelden mogelijk niet naar een computer importeren. Maak opnames op een geheugenkaart die met
de camera is geformatteerd (pagina 92).
Nadat de USB-verbinding tot stand is gebracht, wordt "PMB" niet automatisch
gestart.
Nadat de USB-verbinding tot stand is gebracht, wordt "PMB Portable" niet
gestart.
Beelden kunnen niet worden weergegeven op uw computer.
• Raadpleeg "PMB Help" als u "PMB" gebruikt (pagina 104).
• Raadpleeg de fabrikant van de computer of de software.
Wanneer u een film op een computer weergeeft, worden beeld en geluid
onderbroken door storing.
Beelden die al naar de computer zijn geëxporteerd, kunnen niet op de camera
worden weergegeven.
Index
• U geeft de film rechtstreeks weer vanuit het interne geheugen of vanaf de geheugenkaart. Importeer
de beelden naar uw computer met "PMB" en geef deze weer (pagina's 104, 106).
Zoeken op MENU/
Instellingen
• Stel [LUN-instellingen] in op [Multi].
• Stel [USB-aansluiting] in op [Autom.] of [Mass Storage].
• Verbind de computer met het netwerk.
Zoeken op
bediening
• Breng de USB-verbinding tot stand nadat de computer is ingeschakeld.
Inhoudsopgave
Er kunnen geen beelden worden geïmporteerd.
• Gebruik "PMB" om beelden die opgeslagen zijn op een pc weer te geven op deze camera.
• Registreer het beeld bij het beelddatabasebestand en geef dit weer met [Datumweergave] (pagina 66).
• Weergave per gebeurtenis is niet beschikbaar op deze camera.
Geheugenkaart
De geheugenkaart kan niet worden geplaatst.
• Plaats de geheugenkaart in de juiste richting.
U hebt een geheugenkaart per ongeluk geformatteerd.
• Alle beeldgegevens op de geheugenkaart zijn verwijderd door het formatteren. U kunt deze niet meer
herstellen.
Beelden worden opgenomen in het interne geheugen, zelfs als er een
geheugenkaart in de camera is geplaatst.
• Zorg ervoor dat de geheugenkaart volledig in de camera is geplaatst.
117NL
Er kunnen geen beelden worden weergegeven of opgenomen in het interne
geheugen.
• Er is een geheugenkaart in de camera geplaatst. Verwijder deze uit de camera.
Inhoudsopgave
Intern geheugen
De beeldgegevens in het interne geheugen kunnen niet naar een geheugenkaart
worden gekopieerd.
De beeldgegevens op de geheugenkaart of de computer kunnen niet naar het
interne geheugen worden gekopieerd.
Zoeken op
bediening
• De geheugenkaart is vol. Kopieer naar een geheugenkaart met voldoende capaciteit.
• Deze functie is niet beschikbaar.
Zie “PictBridge-compatibele printer” in combinatie met de volgende punten.
Beeld kan niet worden afgedrukt.
• Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de printer.
Zoeken op MENU/
Instellingen
Afdrukken
Beelden worden zonder beide randen afgedrukt.
Index
• Afhankelijk van de printer kunnen alle randen van het beeld worden bijgesneden. Vooral wanneer u
een beeld hebt opgenomen met het beeldformaat [16:9], kunnen de zijranden van het beeld worden
bijgesneden.
• Wanneer u beelden afdrukt met uw eigen printer, kunt u de instellingen voor bijsnijden en afdrukken
zonder randen annuleren. Vraag de fabrikant van de printer of de printer beschikt over deze functies.
• Wanneer u de beelden laat afdrukken bij een digitale-fotowinkel, vraagt u of de beelden kunnen
worden afgedrukt zonder beide randen bij te snijden.
Beelden kunnen niet met de datum worden afgedrukt.
• Met "PMB" kunt u beelden met de datum afdrukken (pagina 104).
• De camera beschikt niet over een functie voor het toevoegen van datums aan beelden. Aangezien de
beelden die met de camera zijn opgenomen echter gegevens bevatten over de opnamedatum, kunt u
beelden met de datum afdrukken als de printer of de software Exif-gegevens kan herkennen. Vraag de
fabrikant van de printer of de software of het product compatibel is met Exif-gegevens.
• Vraag, als u een beroep doet op een fotowinkel, om de data op de beelden af te drukken.
PictBridge-compatibele printer
Er kan geen verbinding tot stand worden gebracht.
• De camera kan niet rechtstreeks worden aangesloten op een printer die niet compatibel is met
PictBridge. Vraag de fabrikant van de printer of uw printer compatibel is met PictBridge.
• Controleer of de printer is ingeschakeld en op de camera kan worden aangesloten.
• Stel [USB-aansluiting] in op [PictBridge] (pagina 87).
• Koppel de kabel voor de multifunctionele aansluiting los en sluit deze weer aan. Als een foutbericht
wordt weergegeven op de printer, moet u de gebruiksaanwijzing geleverd bij de printer raadplegen.
118NL
• Ga na of u de kabel voor multifunctionele aansluiting niet hebt losgekoppeld terwijl het pictogram
(PictBridge-aansluiting) werd weergegeven.
In de indexfunctie kan de datum niet worden ingevoegd of kunnen beelden niet
worden afgedrukt.
• De printer beschikt niet over deze functies. Vraag de fabrikant van de printer of de printer beschikt
over deze functies.
• Afhankelijk van de printer kan de datum niet worden ingevoegd in de indexfunctie. Raadpleeg de
fabrikant van de printer.
• Het beeld heeft geen opnamegegevens en de datum kan niet worden ingevoegd. Stel [Datum] in op
[Uit] en druk het beeld opnieuw af (pagina 110).
Index
In plaats van de datum wordt "---- -- --" afgedrukt op het beeld.
Zoeken op MENU/
Instellingen
Het afdrukken is geannuleerd.
Zoeken op
bediening
• Controleer of de camera en de printer correct zijn aangesloten met de kabel voor de multifunctionele
aansluiting.
• Schakel de printer in. Raadpleeg de bij de printer bijgeleverde gebruiksaanwijzing voor meer
informatie.
• Als u tijdens het afdrukken [Sluiten] selecteert, worden de beelden mogelijk niet afgedrukt. Koppel
de kabel voor de multifunctionele aansluiting los en sluit deze weer aan. Als u de beelden nog steeds
niet kunt afdrukken, koppelt u de kabel voor de multifunctionele aansluiting los, schakelt u de printer
uit en vervolgens weer in en sluit u de kabel voor de multifunctionele aansluiting weer aan.
• Films kunnen niet worden afgedrukt.
• Beelden die met andere camera's zijn opgenomen of beelden die op een computer zijn bewerkt,
kunnen mogelijk niet worden afgedrukt.
• Panoramische beelden worden mogelijk niet of slechts gedeeltelijk afgedrukt, afhankelijk van de
printer.
Inhoudsopgave
Beelden kunnen niet worden afgedrukt.
Het beeld kan niet met het geselecteerde formaat worden afgedrukt.
• Als u papier van verschillende formaten gebruikt nadat u de printer op de camera hebt aangesloten,
koppelt u de kabel voor multifunctionele aansluiting los en terug vast.
• De afdrukinstelling van de camera is anders dan die van de printer. Wijzig de instelling van de camera
(pagina 110) of de printer.
• Vraag de fabrikant van de printer of het gewenste afdrukformaat beschikbaar is op de printer.
De camera kan niet worden bediend nadat het afdrukken is geannuleerd.
• Wacht enige tijd terwijl het afdrukken wordt geannuleerd op de printer. Dit kan enige tijd duren,
afhankelijk van de printer.
Overige
De lens raakt beslagen.
• Er is condensvorming opgetreden. Schakel de camera uit en wacht ongeveer een uur voordat u deze
weer gebruikt.
De camera wordt uitgeschakeld terwijl de lens is uitgeschoven.
• De accu is ontladen. Vervang de accu door een opgeladen accu en schakel de camera opnieuw in.
• Forceer de lens niet als die is gestopt met bewegen.
119NL
• Dit is normaal.
Het scherm voor het instellen van de klok wordt weergegeven nadat de camera is
ingeschakeld.
• Stel de datum en tijd nogmaals in (pagina 99).
• De interne oplaadbare reservebatterij is leeg. Plaats een opgeladen batterij en laat de camera 24 uur of
langer uitgeschakeld.
• Tijdzone instellen is op een andere zone ingesteld dan uw huidige zone. Wijzig de instelling met
MENU t
(Instellingen) t [Klokinstellingen] t [Tijdzone instellen].
Zoeken op
bediening
De datum of tijd is niet correct.
Inhoudsopgave
De camera wordt warm wanneer u deze langere tijd gebruikt.
Zoeken op MENU/
Instellingen
Index
120NL
Zelfdiagnosefunctie
Zoeken op
bediening
Als een foutcode wordt weergegeven die met een letter van het alfabet begint, is de
zelfdiagnosefunctie van de camera actief. De laatste twee cijfers (hieronder aangeduid met ss)
verschillen afhankelijk van de status van de camera.
Als u het probleem niet kunt verhelpen, zelfs niet nadat u de volgende oplossingen een aantal
keer hebt geprobeerd, moet de camera mogelijk worden gerepareerd.
Neem contact op met de Sony-handelaar of een plaatselijke, door Sony erkende
onderhoudsdienst.
Inhoudsopgave
Foutcodes en berichten
C:32:ss
C:13:ss
• De camera kan geen gegevens lezen vanaf of schrijven naar de geheugenkaart. Probeer de camera uit
en weer in te schakelen, of verwijder de geheugenkaart en plaats deze een aantal keren terug.
• Er is een formatteringsfout in het interne geheugen opgetreden of er is een niet-geformatteerde
geheugenkaart geplaatst. Formatteer het interne geheugen of de geheugenkaart (pagina 92).
• De geplaatste geheugenkaart kan niet met de camera worden gebruikt of de gegevens zijn beschadigd.
Plaats een nieuwe geheugenkaart.
E:62:ss
Index
E:61:ss
Zoeken op MENU/
Instellingen
• Er is een probleem met de hardware van de camera. Schakel de camera uit en weer in.
E:91:ss
• Er is een storing opgetreden in de camera. Herstel de standaardinstellingen van de camera (pagina 84)
en schakel de camera weer in.
E:94:ss
• Er is een storing opgetreden die u niet zelf kunt verhelpen. Neem contact op met uw Sony-handelaar
of de plaatselijke technische dienst van Sony. Geef hierbij de 5-cijferige code door die begint met
"E".
Berichten
Als een van de volgende berichten wordt weergegeven, volgt u de aanwijzingen.
• De accu is bijna leeg. Laad de accu onmiddellijk op. Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en
het type accu, kan de aanduiding knipperen, zelfs als er nog voldoende acculading is voor 5 tot
10 minuten gebruik.
Gebruik uitsluitend een geschikte batterij
• De gebruikte accu is geen NP-BG1-accu (bijgeleverd) of NP-FG1-accu (los verkrijgbaar).
121NL
• Schakel de camera uit en weer in.
De camera is oververhit
Laat de camera eerst afkoelen
• De temperatuur van de camera is gestegen. Het is mogelijk dat de camera automatisch uitgeschakeld
wordt of dat u geen films kunt opnemen. Bewaar de camera op een koele plaats tot de temperatuur
zakt.
• Schakel de camera uit en weer in.
Plaats de geheugenkaart opnieuw
Verkeerd type geheugenkaart
• De geplaatste geheugenkaart kan niet met de camera worden gebruikt (pagina 3).
Zoeken op MENU/
Instellingen
• De geplaatste geheugenkaart kan niet met de camera worden gebruikt (pagina 3).
• Het aansluitpunt van de geheugenkaart is vuil.
• De geheugenkaart is beschadigd.
Zoeken op
bediening
Fout van intern geheugen
Inhoudsopgave
Systeemfout
Met geheugenkaart is opnemen en weergeven misschien onmogelijk
• De geplaatste geheugenkaart kan niet met de camera worden gebruikt (pagina 3).
Index
Fout bij formatteren intern geheugen
Fout bij formatteren geheugenkaart
• Formatteer het medium opnieuw (pagina 92).
Geheugenkaart vergrendeld
• U gebruikt de geheugenkaart met de schrijfbeveiligingsschakelaar in de stand LOCK. Zet de
schakelaar in de stand voor opnemen.
Geheugenkaart voor alleen-lezen
• De camera kan geen beelden opnemen of verwijderen op deze geheugenkaart.
Geen beelden beschikbaar
• Er zijn geen beelden die kunnen worden weergegeven opgenomen in het interne geheugen.
• Er zijn in deze map van de geheugenkaart geen beelden opgenomen die kunnen worden weergegeven.
Er zijn geen stilstaande beelden
• De geselecteerde map of datum bevat geen bestand dat in een diavoorstelling kan worden afgespeeld.
Bestand gevonden dat niet herkend werd
• U hebt geprobeerd een map te wissen die een bestand bevat dat niet kan worden afgespeeld op deze
camera. Wis het bestand met een computer en wis dan de map.
122NL
• Op de geheugenkaart staat al een map met dezelfde drie eerste cijfers (bijvoorbeeld: 123MSDCF en
123ABCDE). Selecteer een andere map of maak een nieuwe map (pagina's 93, 94).
Kan geen mappen meer maken
• Op de geheugenkaart staat een map waarvan de naam begint met "999". U kunt in dat geval geen
mappen meer maken.
• U hebt geprobeerd een map te wissen die een of meer bestanden bevat. Wis alle bestanden en wis dan
de map.
Map is beschermd
Bestandsfout
• Er is een fout opgetreden tijdens het weergeven van het beeld.
Er zijn geen garanties voor het afspelen op deze camera van bestanden die beelden bevatten die op
een computer verwerkt werden of beelden die met andere camera's werden opgenomen.
Zoeken op MENU/
Instellingen
• U hebt geprobeerd een map te wissen die met een pc of een ander apparaat als "alleen lezen" werd
gemarkeerd.
Zoeken op
bediening
Inhoud map weggooien
Inhoudsopgave
Mapfout
Deze map heeft het kenmerk Alleen lezen.
Bestandsbeveiliging
Index
• U hebt een map geselecteerd die niet kan worden ingesteld op de camera als een opnamemap.
Selecteer een andere map (pagina 94).
• Annuleer de beveiliging (pagina 69).
Te groot beeldformaat
• U geeft een beeld weer met een formaat dat niet kan worden weergegeven op de camera.
Kan gezicht voor bewerken niet vinden
• Het is mogelijk dat u het beeld niet kunt corrigeren, afhankelijk van het beeld.
(Trillingswaarschuwing)
• Door onvoldoende licht is de camera gevoelig voor beweging. Gebruik de flitser of bevestig de
camera op een statief om de camera te stabiliseren.
1280×720 (Fijn) wordt niet ondersteund door deze geheugenkaart
1280×720 (Standaard) wordt niet ondersteund door deze geheugenkaart
• Voor het opnemen van films kunt u het beste een geheugenkaart gebruiken van 1 GB of meer.
Schakel uit en weer in
• Fout van de lens.
123NL
• U kunt maximaal 100 bestanden selecteren met behulp van [Meerdere beelden].
• U kunt een
-markering (afdrukmarkering) toevoegen aan maximaal 999 bestanden. Annuleer de
selectie.
Inhoudsopgave
Maximumaantal beelden is reeds geselecteerd
• De gegevensoverdracht naar de printer is mogelijk nog niet voltooid. Koppel de kabel voor de
multifunctionele aansluiting niet los.
• De printer annuleert de huidige afdruktaak. U kunt niet afdrukken voordat dit is voltooid. Dit kan
enige tijd duren, afhankelijk van de printer.
Zoeken op
bediening
Verwerkt...
Fout tijdens weergeven van muziek
Muziekgeheugen-formatteringsfout
• Voer [Format. muz.] uit.
Bediening kan niet worden uitgevoerd voor niet-onderst. bestanden
Zoeken op MENU/
Instellingen
• Wis het muziekbestand of vervang het door een onbeschadigd muziekbestand.
• Voer [Format. muz.] uit en download vervolgens nieuwe muziekbestanden.
• Verwerken en andere bewerkingsfuncties van de camera kunnen niet worden uitgevoerd op
beeldbestanden die door een computer werden verwerkt of werden opgenomen met andere camera's.
• De camera herstelt de informatie m.b.t. datum enz. in gevallen waar beelden gewist werden op een pc
enz.
• De camera maakt de nodige databasebestanden aan nadat de geheugenkaart is geformatteerd.
Index
Voorbereiden beelddatabasebestand
• Het aantal beelden overschrijdt het aantal waarvoor databeheer in een databasebestand door de
camera mogelijk is. Om nieuwe beelden te registreren bij het databasebestand, wist u overbodige
beelden uit [Datumweergave].
Geen ruimte meer in interne geheugen
Beelden wissen?
• Het interne geheugen is vol. Selecteer [Ja] en wis ongewenste beelden om op te nemen in het interne
geheugen.
• Kan niet registreren bij het beelddatabasebestand of weergeven met [Datumweergave]. Importeer alle
beelden naar een computer met "PMB" en herstel de geheugenkaart of het interne geheugen.
124NL
• Importeer alle beelden naar de computer met behulp van "PMB" en formatteer de geheugenkaart of
het interne geheugen (pagina 92).
Importeer alle beelden naar de computer zonder "PMB" als u niet alle beelden naar de computer kunt
importeren met behulp van "PMB" (pagina 106).
Exporteer de geïmporteerde beelden naar de camera met "PMB" om de beelden opnieuw op de
camera te bekijken.
• De temperatuur van de camera is gestegen. U kunt geen beelden opnemen tot de temperatuur gezakt
is.
Zoeken op
bediening
Opnamefunctie is niet beschikbaar vanwege hoge interne temperatuur
Inhoudsopgave
Fout van beelddatabasebestand
Kan niet herstellen
Het opnemen is gestopt vanwege verhoogde temperatuur in camera
• Als u gedurende lange tijd films opneemt, stijgt de temperatuur van de camera. Stop in dat geval met
films op te nemen.
Zoeken op MENU/
Instellingen
• Het opnemen is gestopt door een temperatuurstijging tijdens het opnemen van een film. Gelieve te
wachten tot de temperatuur daalt.
Index
125NL
Een "Memory Stick Duo" is een compact, draagbaar IC-opnamemedium. De types "Memory
Stick Duo" die kunnen worden gebruikt met deze camera, worden vermeld in de onderstaande
tabel. Een goede werking kan echter niet worden gegarandeerd voor alle functies van de
"Memory Stick Duo".
Opname/weergave
a*1
Memory Stick Duo (met MagicGate)
MagicGate Memory Stick Duo
a*2
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
Memory Stick PRO-HG Duo
a*2*3
a*2*3*4
Zoeken op
bediening
Type "Memory Stick"
Memory Stick Duo (zonder MagicGate)
Inhoudsopgave
"Memory Stick Duo"
Zoeken op MENU/
Instellingen
*1 Een hoge gegevensoverdrachtsnelheid via een parallelle interface wordt niet ondersteund.
*2 "Memory Stick Duo", "MagicGate Memory Stick Duo" en "Memory Stick PRO Duo" zijn uitgerust met
MagicGate-functies. MagicGate is een technologie ter bescherming van auteursrechten waarbij wordt
gebruikgemaakt van coderingstechnologie. Deze camera kan geen gegevens opnemen/weergeven
waarvoor MagicGate-functies zijn vereist.
*3 Films met de indeling [1280×720] kunnen niet worden opgenomen in het interne geheugen of op een
andere "Memory Stick" dan een "Memory Stick PRO Duo", "Memory Stick PRO-HG Duo".
*4 Deze camera ondersteunt een 8-bits parallelle gegevensoverdracht niet. Deze voert dezelfde 4-bits
parallelle gegevensoverdracht uit als de "Memory Stick PRO Duo".
Opmerkingen
Index
• Dit product is compatibel met "Memory Stick Micro" ("M2"). "M2" is een afkorting van "Memory Stick
Micro".
• De juiste werking van een "Memory Stick Duo" die op een computer is geformatteerd, kan met de
camera niet worden gegarandeerd.
• De lees-/schrijfsnelheid van de gegevens verschilt afhankelijk van de gebruikte "Memory Stick Duo" en
apparatuur.
• Verwijder de "Memory Stick Duo" niet terwijl gegevens worden gelezen of geschreven.
• De gegevens kunnen in de volgende gevallen worden beschadigd:
– Wanneer de "Memory Stick Duo" uit de camera wordt verwijderd of de camera wordt uitgeschakeld
tijdens het lezen of schrijven van gegevens
– Wanneer de "Memory Stick Duo" wordt gebruikt op plaatsen met statische elektriciteit of elektrische
ruis
• U kunt het beste een reservekopie (back-up) van belangrijke gegevens maken.
• Plak geen etiket op de "Memory Stick Duo" zelf of op een "Memory Stick Duo"-adapter.
• Raak het aansluitpunt van de "Memory Stick Duo" niet aan met uw hand of een metalen voorwerp.
• Sla niet tegen de "Memory Stick Duo", buig deze niet en laat deze niet vallen.
• Demonteer of wijzig de "Memory Stick Duo" niet.
• Stel de "Memory Stick Duo" niet bloot aan water.
• Houd de "Memory Stick Duo" buiten het bereik van kleine kinderen. Kinderen kunnen de kaart per
ongeluk doorslikken.
• Plaats geen ander voorwerp dan een "Memory Stick Duo" in de "Memory Stick Duo"-sleuf. Hierdoor zal
de werking worden verstoord.
• Gebruik of bewaar de "Memory Stick Duo" niet onder de volgende omstandigheden:
– Op plaatsen met een hoge temperatuur, zoals in een hete auto die in de zon is geparkeerd
– Op plaatsen die zijn blootgesteld aan direct zonlicht
– Op vochtige plaatsen of plaatsen waar zich corrosieve stoffen bevinden
126NL
Wordt vervolgd r
• Om een "Memory Stick Micro" met deze camera te gebruiken, dient u de "Memory Stick Micro" in een
"M2"-adapter van het Duo-formaat te plaatsen. Als u een "Memory Stick Micro" rechtstreeks in de
camera plaatst zonder een "M2"-adapter van het Duo-formaat te gebruiken, is het mogelijk dat u deze
niet weer uit de camera kunt halen.
• Houd de "Memory Stick Micro" buiten het bereik van kleine kinderen. Kinderen kunnen de kaart per
ongeluk doorslikken.
Zoeken op MENU/
Instellingen
Opmerkingen bij het gebruik van een "Memory Stick Micro"
(los verkrijgbaar)
Zoeken op
bediening
• Als u een "Memory Stick Duo" met een "Memory Stick"-apparaat wilt gebruiken, moet u de "Memory
Stick Duo" eerst in een "Memory Stick Duo"-adapter plaatsen. Als u een "Memory Stick Duo" in een
"Memory Stick"-compatibel apparaat plaatst zonder een "Memory Stick Duo"-adapter, is het mogelijk
dat u deze niet kunt verwijderen.
• Zorg ervoor dat u bij het plaatsen van een "Memory Stick Duo" in een "Memory Stick Duo"-adapter voor
dat de "Memory Stick Duo" in de juiste richting en volledig wordt geplaatst. Verkeerde plaatsing kan een
fout veroorzaken.
• Wanneer u een "Memory Stick Duo" die in een "Memory Stick Duo"-adapter is geplaatst, met een
"Memory Stick"-apparaat gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de "Memory Stick Duo"-adapter in de
juiste richting wordt geplaatst. Houd er rekening mee dat de apparatuur kan worden beschadigd door
onjuist gebruik.
• Plaats een "Memory Stick Duo"-adapter niet in een "Memory Stick"-compatibel apparaat zonder dat een
"Memory Stick Duo" in de adapter is geplaatst. Als u dit toch doet, kan een storing in de camera
optreden.
Inhoudsopgave
Opmerkingen bij het gebruik van een "Memory Stick Duo"adapter (los verkrijgbaar)
Index
127NL
De accu opladen
• Wij raden u aan de accu op te laden in een omgevingstemperatuur tussen 10 °C en 30 °C. De accu wordt
mogelijk niet efficiënt opgeladen bij temperaturen die buiten dit bereik liggen.
Inhoudsopgave
Accu
De accu efficiënt gebruiken
Index
• Ontlaad de accu volledig voordat u ze in een koele droge plaats opbergt. Om de werking van de accu te
behouden moet u minstens één keer per jaar tijdens bewaring de accu volledig opladen en vervolgens
volledig ontladen in de camera.
• Als u de acculading wilt verbruiken, schakelt u de camera in de weergavefunctie voor diavoorstelling
totdat de camera wordt uitgeschakeld.
• Gebruik de bijgeleverde accuhouder wanneer u de accu meeneemt of opbergt om vlekken op het
aansluitpunt, kortsluiting enz. te voorkomen.
Zoeken op MENU/
Instellingen
De accu bewaren
Zoeken op
bediening
• De prestaties van de accu gaan achteruit als deze in een koude omgeving wordt gebruikt. Op koude
plaatsen is de gebruiksduur van de accu korter. Voor een langdurig gebruik raden we u het volgende aan:
– Bewaar de accu in een binnenzak om deze warm te houden en plaats de accu vlak voordat u begint met
opnemen in de camera.
• De acculading wordt sneller verbruikt wanneer u de flitser of zoomfunctie vaak gebruikt.
• U kunt het best reserveaccu's bij de hand houden met een totale opnameduur van twee of drie keer zo
lang als de verwachte opnameduur, en eerst proefopnames maken voordat u de werkelijke opnames
maakt.
• Stel de accu niet bloot aan water. De accu is niet waterbestendig.
• Laat de accu niet liggen op zeer warme locaties, zoals in een auto of in direct zonlicht.
• Als de contactpunten van de batterij vuil zijn, is het mogelijk dat u de camera niet kunt inschakelen of dat
de accu niet correct wordt opgeladen. Verwijder in dat geval stof of vuil voorzichtig van de batterij met
een zachte doek.
Levensduur van de accu
• De levensduur van de accu is beperkt. De capaciteit van de accu neemt af door herhaaldelijk gebruik en
naarmate de tijd verstrijkt. Als een verminderde gebruikstijd tussen het laden opmerkelijk wordt, is het
waarschijnlijk tijd om de accu te vervangen door een nieuwe.
• De levensduur van de accu verschilt afhankelijk van de opslag- en gebruiksomstandigheden waaronder
de accu wordt gebruikt.
Compatibele accu
• De NP-BG1 (bijgeleverd) kan alleen worden gebruikt in Cyber-shot-modellen compatibel met type G.
• Als u de NP-FG1-accu gebruikt (los verkrijgbaar), verschijnen de minuten na de aanduiding voor de
resterende accuduur (
60 Min).
128NL
Zoeken op
bediening
Zoeken op MENU/
Instellingen
• Met de acculader (bijgeleverd) kunt u alleen accu's van het type NP-BG of NP-FG (geen andere types)
opladen. Andere accu's kunnen lekken, oververhit geraken of ontploffen als u ze probeert op te laden. Dit
kan leiden tot elektrocutie en brandwonden.
• Verwijder de opgeladen accu uit de acculader. Als u de opgeladen accu in de lader laat zitten, kan de
levensduur van de accu worden verkort.
• Het CHARGE-lampje van de bijgeleverde acculader knippert als volgt:
– Snel knipperen: het lampje knippert met een interval van 0,15 seconden.
– Traag knipperen: het lampje knippert met een interval van 1,5 seconden.
• Als het CHARGE-lampje snel knippert, haalt u de accu die wordt opgeladen uit de acculader en plaatst u
dezelfde accu stevig terug in de acculader. Als het CHARGE-lampje opnieuw snel knippert, kan dit
aangeven dat een accufout is opgetreden of dat een accu van een ander type dan het opgegeven type is
geplaatst. Controleer of de geplaatste accu van het opgegeven type is. Als de accu van het opgegeven
type is, haalt u de accu uit de lader, vervangt u deze door een nieuwe of een andere en controleert u of de
acculader goed werkt. Als de acculader goed werkt, kan een accufout zijn opgetreden.
• Als het CHARGE-lampje traag knippert, betekent dit dat de acculader het laden tijdelijk heeft
onderbroken. De acculader stopt het laden en schakelt automatisch over naar de wachtstand wanneer de
temperatuur zich buiten het aangeraden bereik bevindt. Wanneer de temperatuur zich opnieuw binnen het
aangeraden bereik bevindt, hervat de acculader het laden en gaat het CHARGE-lampje weer branden.
Wij raden u aan de accu op te laden in een omgevingstemperatuur tussen 10 °C en 30 °C.
Inhoudsopgave
Acculader
Index
129NL
A
DPOF .....................................................................................70
Aansluiten
DRO .......................................................................................60
Computer ....................................................................106
Printer ...........................................................................110
Televisie ......................................................................100
Acculader ...........................................................................129
AF-bereikzoekerframe ...................................................52
Afdrukken ....................................................................70, 110
Afdrukmarkering ......................................................70, 111
AF-verlicht. .........................................................................73
Autom. Programma .........................................................22
B
Beeldformaat ......................................................................41
Beeldindex ...........................................................................37
Belichting .............................................................................47
Bestandsnummer...............................................................97
Beveiligen ............................................................................69
Bewegende beeldn ...........................................................28
Bijwerken .............................................................................67
Bracket-instellingen.........................................................46
EV ...........................................................................................47
F
Flitser .....................................................................................32
Format. muz.
.....................................................................90
Formatteren .........................................................................92
Foutcodes en berichten.................................................121
Functiegids ..........................................................................82
G
Geavanceerde sportopname .........................................26
Geheugenkaart .....................................................................3
Gezichtsherkenning .........................................................58
H
HD(1080i) ............................................................................85
Hoge gevoeligheid ...........................................................26
Huisdieren ............................................................................26
Burstinstellingen ...............................................................45
I
C
Initialiseren ..........................................................................84
CD-ROM ............................................................................104
COMPONENT ..................................................................85
Computer ............................................................................103
Beelden importeren ........................................106, 107
Installeren...........................................................................104
Instellingen ..........................................................................12
Intern geheugen .................................................................18
ISO ..........................................................................................48
Continue weergave ..........................................................63
K
D
Kalender ...............................................................................66
Datum/tijd instellen .........................................................99
Demonstratiefunctie ........................................................83
Diavoorstelling ..................................................................63
Diavoorstelling met muziek .........................................64
Dichte-ogenalarm .............................................................79
Digitale zoom .....................................................................76
DISP .......................................................................................30
Displayresolutie.................................................................75
Downl. muz.
......................................................................89
Index
Besturingssysteem ..........................................................103
Eenvoudig weergeven ....................................................21
Zoeken op MENU/
Instellingen
Autom. Oriëntatie .............................................................77
Eenvoudig opnemen ........................................................20
Zoeken op
bediening
Accu .....................................................................................128
E
Inhoudsopgave
Index
Klokinstellingen ................................................................99
Kopiëren ...............................................................................96
L
Lach-herkenn.gevoeligheid ..........................................57
Lach-sluiter .........................................................................33
Landschap ............................................................................26
Language Setting ..............................................................81
Lgz synchro .........................................................................32
Lichtmeetfunctie ...............................................................54
130NL
PMB Portable ...................................................................108
Lichtmeting met nadruk op het midden ..................54
Precisie-digitale-zoomfunctie .....................................76
LUN-instellingen ..............................................................88
Problemen oplossen .......................................................112
PTP .........................................................................................87
M
Punt-AF.................................................................................52
Macintosh-computer .....................................................103
Puntlichtmeting .................................................................54
Map
R
Selecteren......................................................................72
Regeltoets.............................................................................14
Wijzigen ........................................................................94
Rode-ogen-correctie ........................................................67
Wissen ............................................................................95
Rode-ogenvermind.
Map kiezen ..........................................................................72
Mass Storage ......................................................................87
........................................................78
Roteren ..................................................................................71
S
MENU ...................................................................................10
Scèneherkenning ...............................................................55
Midden-AF ..........................................................................52
Scènekeuze ..........................................................................26
Modusknop ..........................................................................17
Schemer ................................................................................26
MTP ........................................................................................87
Schemer-portret .................................................................26
Multi-AF...............................................................................52
Scherm...................................................................................30
Multifunctionele aansluiting ......................100, 106, 110
Scherpstellen.......................................................................52
Music Transfer .........................................................104, 105
SD ............................................................................................85
Zoeken op MENU/
Instellingen
"Memory Stick Duo" ....................................................126
Zoeken op
bediening
Maken .............................................................................93
Inhoudsopgave
Lichtmeting met meerdere patronen ........................54
Slim automatisch instellen ............................................19
Slimme-zoomfunctie .......................................................76
NTSC .............................................................................86, 102
Sneeuw ..................................................................................26
Soft Snap ..............................................................................26
O
Index
N
Software ..............................................................................104
Onderdelen en bedieningselementen .......................14
SteadyShot ...........................................................................62
Onscherpte repareren ......................................................67
Stramienlijn .........................................................................74
Opn.map wissen ................................................................95
Strand .....................................................................................26
Opnamemap maken .........................................................93
Stroombesparing ...............................................................91
Opnamemap wijz.
...........................................................94
Opnamerichting .................................................................40
T
Opnemen
Televisie .............................................................................100
Bij films .........................................................................28
Tijdzone instellen .............................................................98
Stilstaand beeld ..........................................................19
Trimmen (formaat wijz.) ...............................................67
Opnemen handm belichting .........................................23
Optische zoom .............................................................29, 76
U
USB-aansluiting ................................................................87
P
PAL.................................................................................86, 102
V
Panorama door beweging ..............................................24
VGA .......................................................................................41
PC ..........................................................................................103
Video-uit...............................................................................86
PictBridge ....................................................................87, 110
Voedsel .................................................................................26
Pieptoon ................................................................................80
Vuurwerk .............................................................................27
Pixel ........................................................................................43
PMB .....................................................................................104
131NL
Weergave .............................................................................35
Weergavefunctie ...............................................................66
Weergavezoom ..................................................................36
Windows-computer .......................................................103
Wissen .............................................................................38, 68
Inhoudsopgave
W
Witbalans .............................................................................50
Zelfdiagnosefunctie .......................................................121
Zelfontsp.
............................................................................34
Zelfportret ............................................................................34
Zoeken op
bediening
Z
Zoom ......................................................................................29
Zoeken op MENU/
Instellingen
Index
132NL
De software "C Library", "Expat", "zlib", "dtoa", "pcre" en "libjpeg" zijn opgenomen in de
camera. Deze software wordt geleverd op basis van licentieovereenkomsten met de houders van
het auteursrecht. Op basis van verzoeken van de houders van het auteursrecht van deze
toepassingen, zijn we verplicht u op de hoogte te stellen van het volgende. Gelieve onderstaande
hoofdstukken te lezen.
Lees "license1.pdf" in de map "License" op de CD-ROM. U vindt hier licenties (in het Engels)
van de software "C Library", "Expat", "zlib", "dtoa", "pcre" en "libjpeg".
Index
Informatie over software waarop GNU GPL/LGPL van
toepassing is
Zoeken op MENU/
Instellingen
ER WORDT GEEN LICENTIE VERLEEND OF IMPLICIET TOEGEKEND VOOR ENIG
ANDER GEBRUIK. VOOR BIJKOMENDE INFORMATIE, BIJVOORBEELD OVER
PROMOTIONEEL, INTERN EN COMMERCIEEL GEBRUIK EN LICENTIES, KUNT U
TERECHT BIJ MPEG LA, LLC.
ZIE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Zoeken op
bediening
DIT PRODUCT HEEFT ONDER DE MPEG-4 VISUAL-PATENTENPORTEFEUILLE EEN
LICENTIE VOOR HET PERSOONLIJKE EN NIET-COMMERCIËLE GEBRUIK VAN EEN
KLANT OM
(i) VIDEO TE CODEREN OVEREENKOMSTIG DE MPEG-4 VISUAL-STANDAARD
("MPEG-4 VIDEO")
EN/OF
(ii) MPEG-4 VIDEO TE DECODEREN DIE DOOR EEN KLANT WERD GECODEERD IN
EEN PERSOONLIJKE EN NIET-COMMERCIELE ACTIVITEIT EN/OF WERD
VERKREGEN VAN EEN VIDEOLEVERANCIER DIE VAN MPEG LA EEN LICENTIE
HEEFT VOOR HET LEVEREN VAN MPEG-4 VIDEO.
Inhoudsopgave
Opmerkingen bij de licentie
De software die in aanmerking komt voor de volgende GNU General Public License (hierna
aangeduid als "GPL") of GNU Lesser General Public License (hierna aangeduid als "LGPL") is
in de camera opgenomen.
Hiermee wordt aangegeven dat u recht hebt op toegang tot de broncode voor deze software en
deze mag aanpassen en opnieuw distribueren volgens de voorwaarden van de bijgeleverde GPL/
LGPL.
U vindt de broncode op het internet. Gebruik de volgende URL om deze te downloaden.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Gelieve ons niet te contacteren over de inhoud van de broncode.
Lees "license2.pdf" in de map "License" op de CD-ROM. U vindt hier licenties (in het Engels)
van de software "GPL" en "LGPL".
Adobe Reader is vereist als u het PDF-bestand wilt weergeven. Als dit niet op de computer is
geïnstalleerd, kunt u het downloaden van de webpagina van Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
Betreffende de licentie voor "Music Transfer" die zich op de
CD-ROM bevindt (bijgeleverd)
MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licensed from Fraunhofer IIS and
Thomson.
133NL
Download PDF

advertising