SLT-A65/SLT-A65V/SLT-A77/SLT-A77V
De nieuwe functies die deze firmware-update biedt en de bijbehorende
bedieningshandelingen worden hier beschreven.
Raadpleeg de "Gebruiksaanwijzing" en het "α-handboek"* die op de
bijgeleverde CD-ROM staan.
* De "α-handboek" wordt niet geleverd bij de SLT-A77/A77V.
© 2012 Sony Corporation
4-456-997-71(1)
Geboden functies
De volgende nieuwe functies worden bij deze firmware-update geleverd.
Toegevoegde nieuwe items
Functies
Knop MOVIE
Hiermee kunt u de functie instellen die de MOVIE-knop
activeert.
2NL
Knop MOVIE
Stelt in of de MOVIE-knop is geactiveerd of niet.
1 MENU t
3 t [Knop MOVIE] t gewenste instelling.
Altijd
De MOVIE-knop wordt altijd geactiveerd.
Alleen Filmmodus
De MOVIE-knop wordt alleen geactiveerd wanneer de
functiekeuzetoets in de stand
(Film) staat.
3NL
Download PDF

advertising