Sony | SVS1311C5E | Sony SVS1311C5E VAIO S-serie 13 Probleemoplossingsgids

4-426-910-61 (1)
Inleiding
Meer informatie over
herstel
Gids systeemherstel,
back-up en
probleemoplossing
Wat is herstel?
Herstel is het proces waarbij u de computer herstelt
in de oorspronkelijke staat, zoals die uit de fabriek is
geleverd.
U kunt dit op twee manieren doen:
 Vanaf Herstelmedia
 Vanaf het herstelgebied
Wanneer moet ik mijn systeem
herstellen?
 Als uw computer instabiel is geworden
 Als uw computer is besmet met een computervirus
 Als uw computer problemen vertoont die niet
kunnen worden opgelost door middel van de
procedures voor probleemoplossing
 Als u per ongeluk het station C: van uw computer
hebt geformatteerd
Welke software moet ik gebruiken
om mijn computer te onderhouden
en te herstellen?
Herstelmedia maken
Wat is een herstelgebied?
Het herstelgebied op de ingebouwde harde schijf
of SSD bevat de gegevens die nodig zijn om het
systeem en de toepassingen te herstellen. Meestal
kunt u de gegevens in dit gedeelte niet wijzigen of
verwijderen, maar er is op de markt software
verkrijgbaar die hiervoor is bedoeld.
Waarom moet ik Herstelmedia
maken?
Kies een van de volgende herstelmethoden om uw computer te herstellen in de fabrieksstaat.
U kunt geen DVD-RAM-, CD-R- en CD-RW-schijven
als Herstelmedia gebruiken.
U kunt optische schijven en USB-flashstations als
Herstelmedia gebruiken. Wij raden echter aan
optische schijven, zoals DVD-R's, te gebruiken,
aangezien u de gegevens op een USB-flashstation
per ongeluk kunt wissen.
Met Herstelmedia kunt u de computer terugzetten
naar de oorspronkelijke staat, zoals die uit de fabriek
werd geleverd.
Als Windows niet kan worden gestart en u het
herstelgebied hebt gewist, hebt u Herstelmedia
nodig om de herstelprocedure uit te voeren. Maak
de Herstelmedia zodra de computer gebruiksklaar is.
Het aantal vereiste schijven, het type media dat
u kunt gebruiken en de capaciteit van het USBflashstation dat u gebruikt worden weergegeven
tijdens het maken van Herstelmedia.
Meer informatie over
back-ups
2
1
Wat is een back-upproces?
Bij het back-upproces wordt een reservekopie
gemaakt van de gegevens die zijn opgeslagen op
de ingebouwde harde schijf of SSD. Deze kopie wordt
op een andere locatie bewaard.
3
Gebruik de hierna genoemde software:
VAIO Care
 Herstelmedia maken
 De hardware van uw computer controleren
VAIO Care Rescue
 Uw gegevens in veiligheid brengen (back-up
maken)
 De computer herstellen
 Alle gegevens op de ingebouwde HDD (harde
schijf ) of SSD (solid-state disk) wissen
Raadpleeg het Help-bestand bij VAIO Care en
VAIO Care Rescue voor meer informatie.
Printed in China
© 2012 Sony Corporation
De computer herstellen
Waarom moet ik een back-up van
mijn gegevens maken?
Door onverwachte gebeurtenissen of
computervirussen kunnen gegevens die zijn
opgeslagen op de ingebouwde harde schijf of
SSD, verloren gaan. Als u de verloren gegevens
wilt herstellen, hebt u een back-up nodig.
U wordt ten zeerste aangeraden om regelmatig
een back-up van uw gegevens te maken.
Maak op uw computer een verbinding met
internet en download en installeer de nieuwste
updates met VAIO Update.
Als u Herstelmedia (optische schijven) wilt maken
op een computermodel dat niet is uitgerust met
een ingebouwd optisch station, sluit u een extern
optisch station (niet meegeleverd) of het docking
station met ingebouwd optisch station
(meegeleverd bij bepaalde modellen) aan op de
computer en op een stopcontact.
Klik achtereenvolgens op Start
,
Alle programma's en VAIO Care.
Als het venster Gebruikersaccountbeheer
verschijnt, klikt u op Ja.
Als u momenteel bij de computer bent aangemeld
als standaardgebruiker, wordt u mogelijk gevraagd
een naam en wachtwoord van een account met
beheerrechten in te voeren.
4
Klik achtereenvolgens op Geavanceerde
hulpprogramma's, Herstel en terugzetten en
Herstelmedia maken.
5
Lees de instructies op het scherm goed door en
klik op Volgende.
6
Volg de instructies op het scherm op.
Mogelijk duurt het even voordat de huidige status
van de procedure wordt weergegeven.
Druk niet op de uitwerpknop van het station terwijl
de Herstelmedia worden gemaakt. Als u dit toch doet,
kan het proces mislukken.
Bewaar de Herstelmedia op een veilige plaats.
U kunt mogelijk geen Herstelmedia maken met een
USB-flashstation, afhankelijk van het station dat u
gebruikt. Raadpleeg het Help-bestand bij VAIO Care
voor meer informatie.
Door uw computer terug te zetten naar de fabrieksinstellingen vernietigt u alle gegevens op de ingebouwde
harde schijf of SSD.
Uw computer herstellen
vanaf het herstelgebied
1
Druk op de knop ASSIST terwijl uw computer op
het punt staat VAIO Care Rescue te starten.
Als het venster voor de taalkeuze verschijnt,
selecteert u de gewenste taal en klikt u op OK.
2
2
Klik op Herstelwizard starten.
Als uw computer is uitgerust met een USB-poort
die compatibel is met USB 2.0, sluit u een USBapparaat aan op de poort.
3
4
Zet de computer uit en weer aan.
5
Druk op de toets  of  om Start VAIO Care
Rescue te selecteren en druk op Enter.
Voor een aangepast herstel selecteert u Extra
en klikt u op Wizard voor geavanceerd herstel
starten.
3
Volg de instructies op het scherm op.
Als u de versleutelingsfuncties van de harde schijf
wilt gebruiken, schakelt u Rapid Wake uit via het
aangepast herstel, om te voorkomen dat er
niet-versleutelde gegevens op de computer
blijven staan.
(Alleen bij de Z-serie en de T-serie)
Uw computer herstellen
vanaf Herstelmedia
1
Als u systeemherstel vanaf Herstelmedia (optische
schijven) wilt uitvoeren op een computermodel
dat niet is uitgerust met een ingebouwd optisch
station, sluit u een extern optisch station (niet
meegeleverd) of het docking station met
ingebouwd optisch station (meegeleverd bij
bepaalde modellen) aan op de computer en op
een stopcontact.
Als uw computer is uitgerust met een USB-poort
die compatibel is met USB 2.0, sluit u een USBapparaat aan op de poort.
Plaats de schijf in het optische schijfstation of
verbind het USB-flashstation met de USB-poort
op de computer terwijl de computer in de normale
stand staat.
Als u het externe optische schijfstation gebruikt,
drukt u herhaaldelijk op de knop F11 totdat het
VAIO-logoscherm verdwijnt.
Het venster Windows Opstartbeheer wordt
geopend.
Als het venster voor de taalkeuze verschijnt,
selecteert u de gewenste taal en klikt u op OK.
6
Selecteer Herstelwizard starten.
Voor een aangepast herstel selecteert u Extra
en klikt u op Wizard voor geavanceerd herstel
starten.
7
Volg de instructies op het scherm op.
Als u de versleutelingsfuncties van de harde schijf
wilt gebruiken, schakelt u Rapid Wake uit via het
aangepast herstel, om te voorkomen dat er
niet-versleutelde gegevens op de computer
blijven staan.
(Alleen bij de Z-serie en de T-serie)
Zie de achterzijde.
Een back-up van uw gegevens maken en uw gegevens herstellen
Een back-up van uw
gegevens maken en deze
herstellen wanneer u
Windows kunt starten
Systeembestanden herstellen met
het herstelpunt wanneer u Windows
niet kunt starten
Als u Windows kunt starten, maakt u een back-up
van uw gegevens en herstelt u deze met de
betreffende Windows-functie. Als u deze functie
wilt gebruiken, klikt u achtereenvolgens op Start,
Configuratiescherm, Systeem en beveiliging en
Back-up maken en terugzetten.
2
Druk op de toets  of  om Windows 7
herstellen te selecteren en druk op Enter.
3
Selecteer een toetsenbordindeling en klik op
Volgende.
Een back-up van uw
gegevens maken en deze
herstellen wanneer u
Windows niet kunt starten
Wanneer u Windows niet kunt starten, maakt u een
back-up van uw gegevens met VAIO Care Rescue.
Wanneer u bestanden wilt herstellen waarvan u
een back-up hebt gemaakt met VAIO Care Rescue,
gebruikt u de functie VAIO Data Restore Tool.
Als uw computer is uitgerust met een USB-poort die
compatibel is met USB 2.0 en u een USB-apparaat
gebruikt om een back-up van uw gegevens te maken,
dan sluit u het USB-apparaat aan op de poort.
Uw gegevens herstellen
met een herstelpunt
Met een herstelpunt kunt u de systeembestanden
van uw computer herstellen in de staat waarin de
computer was toen het herstelpunt werd gemaakt.
Meestal wordt automatisch een herstelpunt gemaakt,
bijvoorbeeld wanneer u stuurprogrammasoftware
installeert. Wij raden u echter aan handmatig een
herstelpunt te maken in het Configuratiescherm
voordat u stuurprogramma's of andere software op
uw computer installeert.
1
Voer stap 1 tot en met 4 in "Uw computer
herstellen vanaf Herstelmedia" van De computer
herstellen aan de voorzijde uit.
Als u niet de juiste toetsenbordindeling hebt
geselecteerd, kunt u mogelijk het wachtwoord
niet correct invoeren.
4
Selecteer uw besturingssysteem en klik op
Volgende.
Maak een back-up van uw bestanden met het
Back-upprogramma als u de bestanden hebt
gewijzigd nadat u er een back-up van hebt
gemaakt met de back-upfunctie van Windows.
5
Klik op Systeemherstel.
Het venster Systeemherstel wordt geopend.
6
Klik in het venster Herstel op Systeemherstel
starten.
7
Als de optie Een ander herstelpunt selecteren
wordt weergegeven in het venster Systeemherstel,
selecteert u deze optie en klikt u op Volgende.
Klik anders op Volgende.
8
9
Selecteer een herstelpunt en klik op Volgende.
Klik op Voltooien om het herstelpunt te
bevestigen.
Start uw computer opnieuw op als in het venster
een melding verschijnt dat u de computer opnieuw
moet opstarten.
Problemen oplossen
Bij problemen met het bedienen
van de computer
Probeer het probleem te verhelpen met de volgende
suggesties voordat u contact opneemt met een
bevoegd service-/supportcenter van Sony of uw
plaatselijke Sony-dealer.
 Lees de informatie voor het oplossen van problemen
in dit gedeelte of in de Gebruikershandleiding
op het scherm.
 Druk op de knop ASSIST terwijl uw computer op
het punt staat VAIO Care te starten en voer
vervolgens de vereiste handelingen uit.
 Ga naar de website voor online ondersteuning
van VAIO.
Problemen met de
herstelfunctie
Veel voorkomende
problemen
Ik kan het systeem niet herstellen
vanaf het herstelgebied
Mijn computer wordt niet opgestart
Herstel uw computer met behulp van de Herstelmedia
als u software hebt gebruikt om het herstelgebied
te wijzigen, als u een ander besturingssysteem hebt
geïnstalleerd dan het systeem dat vooraf op de
computer was geïnstalleerd of als u de ingebouwde
harde schijf of SSD hebt geformatteerd zonder
gebruik te maken van VAIO Care Rescue.
zorg dan dat de computer is aangesloten op een
stopcontact. Bij levering is de aan/-uitknop of de
aan-/uitschakelaar uitgeschakeld totdat de
computer wordt aangesloten op een stopcontact.
 Controleer of uw computer goed is aangesloten
op een stopcontact en is ingeschakeld, en of het
voedingslampje brandt.
 Controleer of de batterij correct is geïnstalleerd
en is opgeladen.
 Koppel alle aangesloten USB-apparaten (indien
aanwezig) los en start de computer vervolgens
opnieuw op.
 Verwijder alle extra geheugenmodules die u na
aankoop hebt geplaatst, en start de computer
vervolgens opnieuw op.
 Als uw computer is aangesloten op een
verlengsnoer of een noodvoeding (UPS),
controleert u of het verlengsnoer of de
noodvoeding is aangesloten op het stopcontact
en is ingeschakeld.
 Koppel het netsnoer of de netadapter los en
verwijder de batterij. Wacht drie tot vijf minuten.
Plaats de batterij terug, sluit het netsnoer of de
netadapter aan en zet uw computer weer aan.
 Condens kan storingen in uw computer
veroorzaken. Als dit zich voordoet, mag u de
computer gedurende ten minste één uur niet
gebruiken.
 Verzeker u ervan dat u het meegeleverde Sonynetsnoer of de meegeleverde netadapter gebruikt.
 Als u een extern beeldscherm gebruikt, controleert
u of dit op het stopcontact is aangesloten en is
ingeschakeld.
Ik kan geen Herstelmedia maken
 Probeer het probleem aan de hand van
onderstaande suggesties te verhelpen:
1
Start uw computer opnieuw op. Probeer
vervolgens opnieuw om Herstelmedia te maken.
2
Download en installeer de nieuwste updates
met VAIO Update.
 Probeer andere betrouwbare media.
Ik kan het herstelproces niet
voltooien
 Verwijder alle overbodige externe apparaten van
uw computer.
 Probeer het probleem aan de hand van
onderstaande suggesties te verhelpen:
 Controleer de staat van de Herstelmedia.
Gebruikt u optische schijven, controleer deze
dan op stof of krassen. Als de schijven niet
schoon zijn, reinigt u deze en probeert u de
herstelprocedure opnieuw uit te voeren.
 Als u de computer niet vanaf het herstelgebied
kunt herstellen, start u de computer opnieuw
op en herstelt u de computer nogmaals vanaf
het herstelgebied, of gebruikt u Herstelmedia.
 Als u de computer niet kunt herstellen met
behulp van een optisch USB-station of een
USB-flashstation, sluit u het station aan op een
andere USB-poort op de computer. Schakel
vervolgens de computer uit en probeer
nogmaals om de computer te herstellen.
Als het probleem zich blijft voordoen, raadpleegt
u de website voor online ondersteuning van VAIO
voor meer informatie.
 Als u de computer voor de eerste keer gebruikt,
Het groene stroomlampje brandt,
maar mijn scherm blijft leeg
 Druk enkele keren op de toetsencombinatie
Alt+F4 om het venster van de toepassing te
sluiten. Mogelijk is er een toepassingsfout
opgetreden.
 Druk op de toetsencombinatie Ctrl+Alt+Delete
en klik achtereenvolgens op de pijl naast de
knop Afsluiten
en op Opnieuw opstarten.
 Druk de aan/uit-knop in en houd deze ingedrukt
of verschuif de aan/uit-schakelaar en houd deze
meer dan vier seconden vast om uw computer af
te sluiten.
Koppel het netsnoer of de netadapter los en laat
de computer circa vijf minuten uitgeschakeld. Sluit
het netsnoer of de netadapter weer aan en zet de
computer weer aan.
Als u de computer uitschakelt met de toetsen
Ctrl+Alt+Delete, de aan/uit-schakelaar of de
aan/uit-knop, kunnen gegevens die u nog niet
hebt opgeslagen, verloren gaan.
Het batterijlampje knippert snel en
mijn computer wordt niet opgestart
 Dit probleem kan worden veroorzaakt doordat
de batterij niet correct is geplaatst. U verhelpt dit
probleem door de computer uit te schakelen en
de batterij te verwijderen. Plaats vervolgens de
batterij terug in de computer. Raadpleeg de
Gebruikershandleiding op het scherm voor
meer informatie.
 Als het probleem zich blijft voordoen, is de
geïnstalleerde batterij niet geschikt voor deze
computer.
Verwijder de batterij en neem contact op met
een bevoegd service-/supportcenter van Sony.
Raadpleeg de Gebruikershandleiding op
het scherm om een supportcenter of
vertegenwoordiger bij u in de buurt te zoeken.
Er wordt een bericht weergegeven
dat de batterij incompatibel is of
verkeerd is geplaatst, en mijn
computer gaat over op de
sluimerstand
Hoe maak ik een partitie op de
harde schijf?
1
Zie het antwoord op "Het batterijlampje knippert
snel en mijn computer wordt niet opgestart".
Windows accepteert mijn
wachtwoord niet en geeft de
melding: Enter Onetime Password
Als u driemaal achter elkaar een onjuist
opstartwachtwoord invoert, verschijnt het bericht
Enter Onetime Password en zal Windows niet meer
starten. Druk de aan/uit-knop in en houd deze
ingedrukt of schuif de aan/uit-schakelaar en houd
deze meer dan vier seconden vast om te controleren
of het stroomlampje uitgaat. Wacht 10 tot 15
seconden, start uw computer opnieuw op en voer
het juiste wachtwoord in.
In het wachtwoord wordt onderscheid gemaakt
tussen hoofdletters en kleine letters. Controleer
daarom het hoofdlettergebruik voordat u het
wachtwoord invoert.
Ik weet mijn opstartwachtwoord
niet meer
Neem contact op met een bevoegd
service-/supportcenter van Sony als u niet meer
kunt achterhalen wat uw opstartwachtwoord is.
Hiervoor worden kosten in rekening gebracht.
Klik op Start, Configuratiescherm, Systeem en
beveiliging, en Partities op harde schijf maken
en formatteren onder Systeembeheer.
Als het venster Gebruikersaccountbeheer
verschijnt, klikt u op Ja.
Als u momenteel bij de computer bent aangemeld
als standaardgebruiker, wordt u mogelijk gevraagd
een naam en wachtwoord van een account met
beheerrechten in te voeren.
2
Klik met de rechtermuisknop op het station C: en
selecteer Volume verkleinen.
3
Geef de grootte op van de partitie die u wilt maken
in Geef op met hoeveel MB de partitie moet
worden verkleind en klik op Verkleinen.
4
Klik met de rechtermuisknop Niet-toegewezen
en selecteer Nieuw eenvoudig volume.
5
Volg de instructies op het scherm op.
Download PDF

advertising