Sony | SVS1513C5E | Sony SVS1513C5E VAIO S-serie 15 Probleemoplossingsgids

4-445-107-61 (1)
Inleiding
Meer informatie over
herstel
Gids systeemherstel,
back-up en
probleemoplossing
Wat is herstel?
Herstel is het proces waarbij u de ingebouwde
harde schijf of SSD herstelt in de oorspronkelijke
staat, zoals die uit de fabriek is geleverd.
Vernieuwen is het proces waarbij het
besturingssysteem opnieuw wordt geïnstalleerd
en de belangrijkste instellingen en persoonlijke
gegevens behouden blijven.
U kunt dit op twee manieren doen:
 Vanaf Herstelmedia
 Vanaf het herstelgebied
De vernieuwingsfunctie wordt niet ondersteund
door modellen met een SSD van 64 GB of
128 GB SSD. Om de capaciteit van de SSD te
controleren, drukt u op de knop ASSIST terwijl
de computer is uitgeschakeld om het scherm
VAIO Care reddingsmodus (VAIO Care Rescue
Mode) weer te geven, en selecteert u BIOSsetup starten (Start BIOS setup).
Wanneer moet ik mijn systeem
herstellen of vernieuwen?
 Als uw computer instabiel is geworden
 Als uw computer is besmet met een
computervirus
 Als uw computer problemen vertoont die
niet kunnen worden opgelost door middel
van de procedures voor probleemoplossing
 Als u per ongeluk het station C: van uw
computer hebt geformatteerd
Wat is een herstelgebied?
Het herstelgebied op de ingebouwde harde
schijf of SSD bevat de gegevens die nodig zijn
om het systeem en de toepassingen te
herstellen. Meestal kunt u de gegevens in dit
gedeelte niet wijzigen of verwijderen, maar er
is op de markt software verkrijgbaar die
hiervoor is bedoeld.
Printed in China
© 2012 Sony Corporation
De computer herstellen
Waarom moet ik Herstelmedia maken?
Met Herstelmedia kunt u de computer
terugzetten naar de oorspronkelijke staat,
zoals die uit de fabriek werd geleverd. Als
Windows niet kan worden gestart en u het
herstelgebied hebt gewist, hebt u Herstelmedia
nodig om de herstelprocedure uit te voeren.
Maak de Herstelmedia zodra de computer
gebruiksklaar is.
Meer informatie over
back-ups
Wat is een back-upproces?
Bij het back-upproces wordt een reservekopie
gemaakt van de gegevens die zijn opgeslagen
op de ingebouwde harde schijf of SSD. Deze
kopie wordt op een andere locatie bewaard.
Waarom moet ik een back-up van
mijn gegevens maken?
Door onverwachte gebeurtenissen of
computervirussen kunnen gegevens die zijn
opgeslagen op de ingebouwde harde schijf of
SSD, verloren gaan. Als u de verloren gegevens
wilt herstellen, hebt u een back-up nodig.
U wordt ten zeerste aangeraden om regelmatig
een back-up van uw gegevens te maken.
Herstelmedia maken
U kunt Herstelmedia maken met VAIO Care.
Raadpleeg de Gebruikershandleiding op het
scherm voor meer informatie over het maken
van Herstelmedia. Maak op uw computer een
verbinding met internet en download en
installeer de nieuwste updates met VAIO
Update voordat u de Herstelmedia maakt.
U kunt geen BD-RE-, BD-RE DL-, DVD-RW-,
DVD+RW-, DVD-RAM-, CD-R-, en CD-RWschijven als Herstelmedia gebruiken.
U kunt optische schijven en USB-flashstations
als Herstelmedia gebruiken. Wij raden echter
aan DVD-R’s te gebruiken, aangezien u de
gegevens op een USB-flashstation per ongeluk
kunt wissen.
Het type media dat u kunt gebruiken, het
aantal vereiste schijven, en de capaciteit van
het USB-flashstation dat u gebruikt worden
weergegeven tijdens het maken van
Herstelmedia.
Herstel met een USB-flashstation dat de USB
3.0-standaard gebruikt wordt niet ondersteund
door USB-poorten die de USB 3.0-standaard
gebruiken. Op modellen met USB-poorten die
alleen de USB 2.0-standaard gebruiken dient u
Herstelmedia te maken met een USB-flashstation
dat niet de USB 3.0-standaard gebruikt.
(Behalve SVE111)
Voer eerst de vernieuwingsprocedure uit als
de computer instabiel is geworden. Als het
probleem zich blijft voordoen, dient u de
computer te herstellen.
Uw computer herstellen
vanaf het herstelgebied
1
Door uw computer terug te zetten naar de
fabrieksinstellingen vernietigt u alle gegevens
op de ingebouwde harde schijf of SSD.
De belangrijkste instellingen en persoonlijke
gegevens op uw computer blijven behouden
als u de vernieuwingsprocedure uitvoert.
De computer vernieuwen
1
2
Druk op de knop ASSIST terwijl uw computer
is uitgeschakeld.
Het scherm VAIO Care reddingsmodus (VAIO
Care Rescue Mode) wordt weergegeven.
Selecteer Uw systeem herstellen of
onderhoud uitvoeren (Recover or maintain
your system).
Volg de instructions op het scherm op
totdat het scherm Een optie selecteren
wordt weergegeven.
3Selecteer Problemen oplossen en Pc
vernieuwen (Refresh your PC).
Raadpleeg de Gebruikershandleiding op
het scherm voor meer informatie.
Sla belangrijke gegevens op voorhand op.
Auteursrechtelijk beschermde gegevens zoals
digitale uitzendingen of muziekbestanden die
worden georganiseerd door digitale mediaspelers
zijn mogelijk niet beschikbaar, zelfs niet als de
gegevens op dezelfde locatie staan nadat u de
vernieuwingsprocedure hebt uitgevoerd.
Raadpleeg het Help-bestand bij de gebruikte
software voor meer informatie.
De software die was geïnstalleerd toen u
de computer hebt aangeschaft en die werd
geïnstalleerd via de Windows Store blijft
behouden, maar alle software die u na de
aankoop hebt geïnstalleerd zal worden gewist.
Druk op de knop ASSIST terwijl uw computer
is uitgeschakeld.
Het scherm VAIO Care reddingsmodus (VAIO
Care Rescue Mode) wordt weergegeven.
2Selecteer Uw systeem herstellen of
onderhoud uitvoeren (Recover or maintain
your system).
Volg de instructions op het scherm op totdat
het scherm Een optie selecteren wordt
weergegeven.
3Selecteer Problemen oplossen en Herstel
en onderhoud (Recovery and maintenance).
Volg de instructions op totdat het scherm
VAIO Care (reddingsmodus) : Herstel of
onderhoud van uw systeem (VAIO Care
(Rescue Mode) : Recover or maintain your
system) wordt weergegeven.
Als het venster voor de taalkeuze verschijnt,
selecteert u de gewenste taal en OK.
4Selecteer Herstelwizard starten (Start
recovery wizard).
5 Volg de instructies op het scherm op.
Voor een aangepast herstel selecteert u Extra
(Tools) en Wizard voor geavanceerd herstel
starten (Start advanced recovery wizard).
2
3
Schakel de computer uit.
Druk op de knop ASSIST om het scherm
VAIO Care reddingsmodus (VAIO Care Rescue
Mode) weer te geven en selecteer Starten
vanaf media (USB-stick/optische schijf)
(Start from media (USB device/optical disc))
Volg de instructies op het scherm op
totdat het scherm Een optie selecteren
wordt weergegeven.
4Selecteer Problemen oplossen en Herstel
en onderhoud (Recovery and maintenance).
Volg de instructions op totdat het scherm
VAIO Care (reddingsmodus) : Herstel of
onderhoud van uw systeem (VAIO Care
(Rescue Mode) : Recover or maintain your
system) wordt weergegeven.
Als het venster voor de taalkeuze verschijnt,
selecteert u de gewenste taal en OK.
5Selecteer Herstelwizard starten (Start
recovery wizard).
6 Volg de instructies op het scherm op.
Voor een aangepast herstel selecteert u Extra
(Tools) en Wizard voor geavanceerd herstel
starten (Start advanced recovery wizard).
Als u de computer niet kunt herstellen met
behulp van een USB-flashstation, sluit u het
station aan op een andere USB-poort op de
computer en probeert u nogmaals om de
computer te herstellen.
Uw computer herstellen
vanaf Herstelmedia
Bij modellen zonder ingebouwd optische
schijfstation dient u een extern optische
schijfstation (niet meegeleverd) op de computer
aan te sluiten. Als bij het externe optische
schijfstation een netadapter werd meegeleverd,
sluit u de netadapter aan op een stopcontact.
1 Plaats de Herstelmedia (optische schijven) in
het optische schijfstation of sluit het USBflashstation aan op de USB-poort op de
computer terwijl de computer in de normale
stand staat.
Zie de achterzijde.
Een back-up van uw systeem maken en uw systeem herstellen
Problemen oplossen
Een back-up van uw
gegevens maken en
deze herstellen wanneer
u Windows kunt starten
Systeembestanden herstellen met het
herstelpunt wanneer u Windows niet
kunt starten
Bij problemen met het
bedienen van de computer
Problemen met de
herstelfunctie
Bij modellen zonder ingebouwd optische
schijfstation dient u een extern optische
schijfstation (niet meegeleverd) op de computer
aan te sluiten. Als bij het externe optische
schijfstation een netadapter werd meegeleverd,
sluit u de netadapter aan op een stopcontact.
1 Voer stap 1 tot en met 3 in "Uw computer
herstellen vanaf Herstelmedia" van De
computer herstellen aan de voorzijde uit
Probeer het probleem te verhelpen met de
volgende suggesties voordat u contact opneemt
met een bevoegd service-/supportcenter van
Sony of uw plaatselijke Sony-dealer.
Ik kan het systeem niet herstellen
vanaf het herstelgebied
Als u Windows kunt starten, maakt u een
back-up van uw gegevens en herstelt u deze
met de betreffende Windows-functie. Als u
deze functie wilt gebruiken, opent u het
Configuratiescherm en selecteert u Systeem
en beveiliging en Bestandsgeschiedenis.
Een back-up van uw
gegevens maken en deze
herstellen wanneer u
Windows niet kunt starten
Als u Windows niet kunt starten, maakt u een
back-up van uw gegevens met VAIO Care
(reddingsmodus) : Herstel of onderhoud van
uw systeem (VAIO Care (Rescue Mode) : Recover
or maintain your system).
U kunt VAIO Data Restore Tool gebruiken om
bestanden waarvan u eerder een back-up hebt
gemaakt met VAIO Care (reddingsmodus) :
Herstel of onderhoud van uw systeem (VAIO
Care (Rescue Mode) : Recover or maintain your
system).
Uw systeem herstellen
met een herstelpunt
Met een herstelpunt kunt u de systeembestanden
van uw computer herstellen in de staat waarin
de computer was toen het herstelpunt werd
gemaakt. Meestal wordt automatisch een
herstelpunt gemaakt, bijvoorbeeld wanneer
u stuurprogrammasoftware installeert. Wij raden
u echter aan handmatig een herstelpunt te
maken voordat u stuurprogramma’s of andere
software op uw computer installeert.
2Selecteer Problemen oplossen,
Geavanceerde opties, en Systeemherstel.
3
Selecteer uw besturingssysteem.
Het venster Systeemherstel wordt
weergegeven.
4Selecteer Volgende.
5 Selecteer een herstelpunt en Volgende.
Het bevestigingsvenster van het
geselecteerde herstelpunt wordt
weergegeven.
6Selecteer Voltooien om het herstelpunt te
bevestigen.
De computer wordt opnieuw opgestart
nadat de systeembestanden hersteld zijn.
 Lees de informatie voor het oplossen
van problemen in dit gedeelte of in de
Gebruikershandleiding op het scherm.
 Druk op de knop ASSIST terwijl uw computer
op het punt staat VAIO Care te starten en
voer vervolgens de vereiste handelingen uit.
 Ga naar de website voor online ondersteuning
van VAIO.
Herstel uw computer met behulp van de
Herstelmedia als u software hebt gebruikt om
het herstelgebied te wijzigen, als u een ander
besturingssysteem hebt geïnstalleerd dan het
systeem dat vooraf op de computer was
geïnstalleerd of als u de ingebouwde harde
schijf of SSD hebt geformatteerd zonder gebruik
te maken van VAIO Care (reddingsmodus) :
Herstel of onderhoud van uw systeem (VAIO
Care (Rescue Mode) : Recover or maintain your
system)
Ik kan geen Herstelmedia maken
 Probeer het probleem aan de hand van
onderstaande suggesties te verhelpen:
1
2
Download en installeer de nieuwste
updates met VAIO Update.
Start uw computer opnieuw op. Probeer
vervolgens opnieuw om Herstelmedia te
maken.
3
Als bij het externe optische schijfstation
een netadapter werd meegeleverd, sluit
u de netadapter aan op een stopcontact.
 Probeer andere betrouwbare media.
 Als het probleem zich blijft voordoen,
raadpleegt u de website voor online
ondersteuning van VAIO voor meer informatie.
Ik kan het herstelproces niet starten of
voltooien
 Verwijder alle overbodige externe apparaten
van uw computer.
 Probeer het probleem aan de hand van
onderstaande suggesties te verhelpen:
Controleer de staat van de Herstelmedia.
Gebruikt u optische schijven, controleer
deze dan op stof of krassen. Als de schijven
niet schoon zijn, reinigt u deze en probeert
u de herstelprocedure opnieuw uit te
voeren.
Als u de computer niet vanaf het
herstelgebied kunt herstellen, start
u de computer opnieuw op en herstelt
u de computer nogmaals vanaf het
herstelgebied, of gebruikt u Herstelmedia.
Als u de computer niet kunt herstellen
met behulp van een optisch USB-station of
een USB-flashstation, sluit u het station
aan op een andere USB-poort of op de
USB-poort die de USB 2.0-standaard
gebruikt (indien aanwezig). Schakel de
computer vervolgens uit en probeer
nogmaals om de computer te herstellen.
 Als het probleem zich blijft voordoen,
raadpleegt u de website voor online
ondersteuning van VAIO voor meer informatie.
Veel voorkomende
problemen
Mijn computer wordt niet opgestart
 Voordat u de computer voor de eerste keer
gebruikt, moet u de computer aansluiten op
een stopcontact (met de netadapter, indien
meegeleverd).
 Controleer dat alle kabels goed zijn
aangesloten op alle apparaten, zoals de
aansluiting van de computer en het netsnoer
(met de netadapter, indien meegeleverd).
 Controleer of de batterij correct is geïnstalleerd
en is opgeladen.
 Koppel alle kabels en randapparaten los,
zoals het netsnoer, de netadapter, en het
USB-apparaat. Verwijder vervolgens de
batterij en wacht ongeveer vijf minuten.
Sluit daarna alles opnieuw aan en schakel
de computer opnieuw in.
 Verwijder alle extra geheugenmodules die
u na aankoop hebt geplaatst, en start de
computer vervolgens opnieuw op.
 Als uw computer is aangesloten op een
verlengsnoer met schakelaar, controleert
u of de schakelaar is ingeschakeld en het
verlengsnoer is aangesloten op het
stopcontact.
 Als u een extern beeldscherm gebruikt,
controleert u of dit op het stopcontact is
aangesloten en is ingeschakeld.
Het groene stroomlampje brandt,
maar mijn scherm blijft leeg
 Druk enkele keren op de toetsencombinatie
Alt+F4 om het venster van de toepassing te
sluiten. Mogelijk is er een toepassingsfout
opgetreden.
 Druk op de toetsencombinatie
Ctrl+Alt+Delete, selecteer
(Afsluiten) in
de rechterbenedenhoek van het scherm, en
selecteer vervolgens Opnieuw opstarten.
 Druk de aan/uit-knop in en houd deze
ingedrukt of verschuif de aan/uit-schakelaar
en houd deze meer dan vier seconden vast
om uw computer af te sluiten. Koppel het
netsnoer of de netadapter los en laat de
computer circa vijf minuten uitgeschakeld.
Sluit het netsnoer of de netadapter weer
aan en zet de computer weer aan.
Als u de computer uitschakelt met de toetsen
Ctrl+Alt+Delete, de aan/uit-schakelaar of
de aan/uit-knop, kunnen gegevens die u
nog niet hebt opgeslagen, verloren gaan.
Het batterijlampje knippert snel en
mijn computer wordt niet opgestart
 Dit probleem kan worden veroorzaakt
doordat de batterij niet correct is geplaatst.
U verhelpt dit probleem door de computer
uit te schakelen en de batterij te verwijderen.
Plaats vervolgens de batterij terug in de
computer. Raadpleeg de
Gebruikershandleiding op het scherm
voor meer informatie.
 Als het probleem zich blijft voordoen, is de
geïnstalleerde batterij niet geschikt voor
deze computer.
Verwijder de batterij en neem contact op met
een bevoegd service-/supportcenter van
Sony. Raadpleeg de Gebruikershandleiding
op het scherm om een supportcenter of
vertegenwoordiger bij u in de buurt te zoeken.
Er wordt een bericht weergegeven dat
de batterij incompatibel is of verkeerd
is geplaatst, en mijn computer gaat
over op de sluimerstand
Hoe maak ik een partitie op de harde
schijf?
Zie het antwoord op "Het batterijlampje
knippert snel en mijn computer wordt niet
opgestart".
Als u per ongeluk het volume de schijfpartitie
C: hebt verkleind, is het mogelijk dat u geen
Herstelmedia kunt maken of de herstelprocedure
niet kunt voltooien omdat de vrije ruimte op
het ingebouwde harde schijfstation of de
ingebouwde SSD ontoereikend is.
Windows accepteert mijn wachtwoord
niet en geeft de melding: Enter Onetime
Password
Als u driemaal achter elkaar een onjuist
opstartwachtwoord invoert, verschijnt het
bericht Enter Onetime Password en zal
Windows niet meer starten. Druk de aan/
uit-knop in en houd deze ingedrukt of schuif
de aan/uit-schakelaar en houd deze meer dan
vier seconden vast om te controleren of het
stroomlampje uitgaat. Wacht 10 tot 15 seconden,
start uw computer opnieuw op en voer het
juiste wachtwoord in.
In het wachtwoord wordt onderscheid gemaakt
tussen hoofdletters en kleine letters. Controleer
daarom het hoofdlettergebruik voordat u het
wachtwoord invoert.
Ik weet mijn opstartwachtwoord niet
meer
Neem contact op met een bevoegd service-/
supportcenter van Sony als u niet meer kunt
achterhalen wat uw opstartwachtwoord is.
Hiervoor worden kosten in rekening gebracht.
1
Open het Configuratiescherm, selecteer
Systeem en beveiliging, en selecteer
Partities op harde schijf maken en
formatteren onder Systeembeheer.
Als het venster Gebruikersaccountbeheer
verschijnt, selecteert u Ja.
2
Klik met de rechtermuisknop op het station
C: en selecteer Volume verkleinen.
3
Geef de grootte op van de partitie die u wilt
maken in Geef op met hoeveel MB de
partitie moet worden verkleind: en selecteer
Verkleinen.
4 Klik met de rechtermuisknop op Niettoegewezen en selecteer Nieuw
eenvoudig volume.
5 Volg de instructies op het scherm op.
Het venster Windows activeren wordt
weergegeven.
Windows is nog niet geactiveerd. Selecteer
Ga naar Pc-instellingen en maak op de
computer een verbinding met het internet. De
activeringsprocedure wordt automatisch gestart.
U kunt Windows ook activeren via de telefoon.
Raadpleeg het scherm Pc-instellingen voor
meer informatie.
De inhoud van deze handleiding kan zonder
kennisgeving worden gewijzigd.
Download PDF

advertising