Sony | NAC-HD1E | Sony NAC-HD1E Gebruiksaanwijzing

3-213-272-41(1)
Handleiding voor
snelle aansluiting en
bediening
Aansluitingen................................................ 2
CD’s of radio-uitzendingen
beluisteren.............................................. 5
De vaste schijf gebruiken.......................... 7
HDD Network Audio Component
NAC-HD1E
In deze handleiding worden de algemene
aansluitingen en handelingen beschreven waarmee
u muziek kunt beluisteren op uw GIGA JUKE.
Raadpleeg de bijgeleverde Gebruiksaanwijzing voor
een uitgebreidere beschrijving van de verschillende
handelingen.
© 2007 Sony Corporation
Internet gebruiken.....................................14
Problemen oplossen.................Achterflap
Aansluitingen
 Sluit de AM-kaderantenne aan.
Sluit de AM-kaderantenne aan op de
aansluitingen voor de AM-antenne op het
apparaat.
Trek vervolgens voorzichtig aan het snoer
om te controleren of de antenne stevig is
aangesloten.
Opmerkingen
 Houd de AM-kaderantenne uit de buurt van het
apparaat en andere AV-apparatuur, omdat dit
ruis in de radio-ontvangst kan veroorzaken.
 Controleer of de metalen draden (niet het
gedeelte dat is bedekt met isolatiemateriaal)
stevig in de antenneaansluitingen zijn geplaatst.
Opmerkingen
 Wind de FM-draadantenne niet op tijdens het
gebruik.
 Nadat u de FM-draadantenne hebt aangesloten,
moet u deze neerleggen zodat de antenne zo
parallel mogelijk met de vloer loopt.
Sluit de versterker aan.
Gebruik de bijgeleverde audiokabel om de
ANALOG OUT 1-aansluitingen van het
apparaat te verbinden met de ingang (TAPE,
MD, enzovoort) op de versterker. Zorg ervoor
dat u de gekleurde snoeren aansluit op de
bijbehorende aansluitingen op het apparaat:
rood (rechts) op rood en wit (links) op wit.
Audiokabel
(bijgeleverd)
 Sluit de FM-draadantenne aan.
Sluit de FM-draadantenne aan op de
aansluiting voor de FM-antenne op het
apparaat.
FM-draadantenne
NL
: Signaalverloop
Naar de ingang (TAPE, MD,
enzovoort) van de versterker
Wanneer u het apparaat aansluit op
een digitale versterker of andere
digitale component
U kunt een digitale versterker of andere
digitale component aansluiten op de
DIGITAL COAXIAL OUT-aansluiting of
DIGITAL OPTICAL OUT-aansluiting van
het apparaat. Raadpleeg pagina 80 van de
Gebruiksaanwijzing voor meer informatie.
 Sluit het apparaat aan op een netwerk.
Als u beschikt over een netwerkomgeving,
kunt u het apparaat gemakkelijk verbinden
met internet, zoals in de onderstaande
afbeelding wordt weergegeven.
 Koppel de netwerkkabel los van de
computer.
 Sluit de netwerkkabel aan op de
NETWORK-poort van het apparaat.
 Terwijl de netwerkkabel is aangesloten op het
apparaat, zoals hierboven is beschreven, hebt
u op de computer geen toegang tot internet.
Als u tegelijkertijd op het apparaat en op de
computer toegang tot internet wilt hebben, moet
u een afzonderlijke netwerkkabel gebruiken
om de computer op het netwerk aan te sluiten.
Raadpleeg pagina 82 van de Gebruiksaanwijzing
of de website voor klantenondersteuning van
Sony Europe op
http://support.sony-europe.com/ (alleen voor
klanten in Europa) voor meer informatie over de
aansluitingen.
 Sluit het netsnoer aan.
Sluit het netsnoer aan op een stopcontact
nadat u alle andere aansluitingen hebt
gemaakt.
Het apparaat wordt
automatisch ingeschakeld en de
standaardinstellingen worden
geregistreerd. Wacht tot het apparaat
weer wordt uitgeschakeld.
Het registreren van de standaardinstellingen
kan enige minuten duren, afhankelijk van de
status van het apparaat.
WAARSCHUWING
Koppel het netsnoer niet los terwijl de
standaardinstellingen worden geregistreerd. Als u
dit wel doet, kan er een storing optreden.
De batterijen in de
afstandsbediening plaatsen
Opmerkingen
 Deze methode voor toegang tot internet
is wellicht niet mogelijk voor bepaalde
internetproviders.
Plaats twee batterijen van AA-formaat (R6)
(bijgeleverd) in de afstandsbediening met de
plus-  en minpolen  op de juiste plaats.
Als de afstandsbediening het apparaat niet
langer kan bedienen, moet u beide batterijen
vervangen door nieuwe.
NL
De AM-kaderantenne instellen
1 Wikkel het antennesnoer los van de antenne.
Antennesnoer
2 Monteer de AM-kaderantenne zodat deze
rechtop staat.
Klap de standaard uit, zet de antenne rechtop en
plaats deze in de sleuf, zoals in de onderstaande
afbeelding wordt weergegeven.
NL
CD's of radio-uitzendingen beluisteren
Een audio-CD beluisteren
1
Druk op .
De disclade wordt geopend.

2
Plaats een audio-CD in de disclade.
Plaats een CD met de labelzijde omhoog.
3
Druk op CD.
De disclade wordt gesloten en het afspelen wordt gestart.
Wanneer een audio-CD wordt geplaatst, wordt automatisch gezocht naar titelinformatie in
de database op het apparaat of op het web (als het apparaat is verbonden met internet).
CD
Het afspelen stoppen
Druk op .

Andere handelingen uitvoeren met de afstandsbediening
Het afspelen onderbreken
Druk op .
De vorige/volgende track selecteren
Druk op /.
Snel terugspoelen of vooruitspoelen
Houd / ingedrukt.
NL
CD's of radio-uitzendingen beluisteren (vervolg)
De radio beluisteren
1
Druk op FM/AM.
Druk herhaaldelijk op de toets om FM of AM te selecteren.
FM/AM
2
Druk op TUNING + of TUNING – op de afstandsbediening om af te stemmen op
een zender.
TUNING +/–
NL
De vaste schijf gebruiken
O Opslaan
Audio-CD's
FM/AM
Vaste
schijf
(HDD)
Externe
component*
USBopslagapparaat
* U kunt een analoge component (zoals een cassettedeck) aansluiten op de
ANALOG IN-aansluitingen van het apparaat om een analoge opname te
maken.
U kunt een digitale component (zoals een digitale tuner) aansluiten op de
DIGITAL COAXIAL IN-aansluiting of DIGITAL OPTICAL IN-aansluiting
van het apparaat om een digitale opname te maken.
Voor meer informatie over opnemen vanaf een audio-CD of importeren vanaf een USB-opslagapparaat:  Zie pagina 8
L Luisteren
Afspelen op artiest
Afspelen op album
Afspelen op genre
 Zie pagina 11
O Overzetten
"WALKMAN"
Vaste
schijf
(HDD)
USBopslagapparaat
PSP
"WALKMAN"telefoon (mobiele
telefoon)
Voor meer informatie over het overzetten van gegevens naar een "WALKMAN":  Zie pagina 13
NL
De vaste schijf gebruiken (vervolg)
Opslaan ~ Opnemen vanaf een audio-CD ~
1
Druk op  en plaats een audio-CD in de disclade.
Er wordt automatisch gezocht naar titelinformatie in de database op het apparaat of op het
web (als het apparaat is verbonden met internet).
Plaats een CD met de labelzijde omhoog.
2
Druk op CD en start het afspelen.
CD
3
Druk op HDD .
Het apparaat begint met opnemen vanaf de eerste track en voegt titelinformatie toe aan de
opgenomen tracks.
HDD 
De opname stoppen
Druk op .
NL
Opslaan ~ Bestanden importeren vanaf een USB-opslagapparaat ~
1
Druk op FUNCTION om het functiemenu weer te geven.
FUNCTION
2
Druk op /// om [HDD JUKEBOX] te selecteren.
///
3
Druk op ENTER.
ENTER
4
� Sluit het USB-opslagapparaat aan op de USB-aansluiting op het apparaat.
Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing bij het USB-opslagapparaat.
USB-opslagapparaat
5
USB-aansluiting
Druk op OPTIONS om het optiemenu weer te geven.
OPTIONS
Vervolg

NL
De vaste schijf gebruiken (vervolg)
6
Druk op // om [Import] – [USB storage] te selecteren en druk op ENTER.
///
ENTER
7
Als het stationselectievenster wordt weergegeven, selecteert u het station.
Als het aangesloten USB-opslagapparaat maar één station bevat, wordt het
stationselectievenster niet weergegeven.
8
Druk op / om het album te selecteren dat u wilt importeren en druk op
ENTER.
Het geselecteerde album wordt voorzien van een vinkje
.
U kunt een vinkje verwijderen door nogmaals op ENTER te drukken.
//ENTER
9
Druk op  om [Import] te selecteren en druk op ENTER.
/ENTER
Het importeren annuleren
Druk op ENTER.
Opmerkingen
 U kunt maximaal 10.000 tracks in één keer importeren.
 Als er tegelijkertijd twee USB-opslagapparaten zijn aangesloten op beide aansluitingen (voorzijde en achterzijde),
krijgt het apparaat dat aan de voorzijde is aangesloten voorrang.
Opnemen vanaf een externe component
Raadpleeg pagina 32 van de bijgeleverde Gebruiksaanwijzing voor meer informatie over
aansluitingen en handelingen.
10NL
Luisteren ~ Tracks in de HDD Jukebox afspelen ~
1
Druk op HDD .
Het apparaat begint de audiogegevens in de HDD Jukebox af te spelen.
HDD
Het afspelen stoppen
Druk op .
Audiogegevens afspelen op album, artiest, genre, enzovoort
Naast de albummodus, artiestenmodus en genremodus beschikt het apparaat over de volgende
lijstmodi.
Lijstmodus
Beschrijving
Album (Album)
Tracks in het geselecteerde album afspelen.
Artist (Artiest)
Tracks van de geselecteerde artiest afspelen.
Genre (Genre)
Tracks van het geselecteerde genre afspelen, zoals klassiek of jazz.
Recording source
(Opnamebron)
Tracks afspelen die zijn opgenomen vanaf een geselecteerde opnamebron,
zoals een CD of de radio.
Folder (Map)
Tracks in een geselecteerde map afspelen, zoals My library of een nieuwe
map.
Playlist (Afspeellijst)
Een geselecteerde afspeellijst met uw favoriete tracks afspelen.
1
Druk herhaaldelijk op  tot de "Mode"-directory (een lijst met lijstmodi) wordt
weergegeven.

Vervolg

11NL
De vaste schijf gebruiken (vervolg)
2
Druk op / om de lijstmodus te selecteren.
/
3
Druk op ENTER om de lijstmodus te openen.
Voorbeeld: wanneer u de albummodus
selecteert
ENTER
4
Druk op // om het gewenste album of de gewenste track te selecteren.
//
5
Druk op ENTER.
Het apparaat begint af te spelen met de geselecteerde lijstmodus.
ENTER
12NL
Overzetten ~ Tracks overzetten naar een "WALKMAN" ~
Opmerking
Met de onderstaande procedure kunt u op bepaalde “WALKMAN”-modellen mogelijk geen tracks overzetten. In dit
geval selecteert u het USB-opslagapparaat als overdrachtsbestemming. Raadpleeg pagina 48 van de Gebruiksaanwijzing
voor meer informatie. Raadpleeg http://support.sony-europe.com/ (alleen voor klanten in Europa) voor de compatibele
“WALKMAN”-modellen.
1
Sluit de "WALKMAN" aan op de USB-aansluiting op het apparaat.
Zorg ervoor dat de HDD JUKEBOX-functie op het apparaat is geactiveerd.
USB-aansluiting
2
Druk op TRANSFER.
Er worden maximaal 30 van de meest recent opgenomen of geïmporteerde groepen
(albums) automatisch geselecteerd.
TRANSFER
3
Druk op TRANSFER.
De geselecteerde groepen worden overgezet naar de "WALKMAN".
TRANSFER
Wanneer u de volgende keer audiogegevens overzet
Groepen die zijn opgenomen of geïmporteerd in de HDD Jukebox na de laatste overdracht
worden geselecteerd (met uitzondering van de groepen die eerder zijn overgezet).
Audiogegevens overzetten naar andere apparaten
U kunt tracks overzetten naar een ander apparaat door het apparaat toe te wijzen aan de
TRANSFER-toets of door het apparaat in het menu te selecteren als bestemming. Raadpleeg
pagina 46 van de Gebruiksaanwijzing voor meer informatie.
13NL
Internet gebruiken
T Titelinformatie ophalen
Via een internetverbinding kunt u titelinformatie ophalen voor albums die niet waren
voorzien van een label toen u deze hebt opgenomen of geïmporteerd.
Albums die in de HDD
Jukebox worden opgeslagen,
kunnen automatisch worden
voorzien van een label.
Voor meer informatie over het ophalen van titelinformatie voor een album:  Zie pagina 15
14NL
Titelinformatie ophalen ~ Titelinformatie ophalen voor een album dat in de
HDD Jukebox is opgeslagen ~
In dit gedeelte wordt beschreven hoe titelinformatie (albumnaam, artiestennaam, enzovoort)
wordt opgehaald voor albums in de HDD Jukebox.
1
Selecteer het album waarvoor u de informatie wilt zoeken.
2
Druk op OPTIONS om het optiemenu weer te geven.
OPTIONS
3
Druk op // / om [Obtain title info] – [Album] te selecteren en druk op
ENTER.
Het zoeken wordt gestart. Nadat de zoekopdracht is uitgevoerd, worden de resultaten
weergegeven. Er kunnen meerdere zoekresultaten voor een album worden gevonden.
////
ENTER
4
Druk op ENTER om de titelinformatie op te halen.
ENTER
Titelinformatie ophalen voor een afzonderlijke track of meerdere tracks
U kunt met één handeling titelinformatie voor een afzonderlijke track of voor meerdere tracks
ophalen. Raadpleeg pagina 55 en 56 van de Gebruiksaanwijzing voor meer informatie.
15NL
Problemen oplossen
Als er een probleem optreedt tijdens het bedienen van het apparaat, moet u de onderstaande
stappen uitvoeren voordat u contact opneemt met uw plaatselijke Sony-dealer. Als er een
foutbericht wordt weergegeven, kunt u de inhoud hiervan het beste noteren ter referentie.
Stap 1: Raadpleeg de bijgeleverde "Gebruiksaanwijzing".
Controleer in het gedeelte "Problemen oplossen" in de bijgeleverde
Gebruiksaanwijzing of het probleem wordt beschreven.
Stap 2: Raadpleeg de website voor klantenondersteuning.
Hier vindt u de meest recente ondersteuningsinformatie en antwoorden op
veelgestelde vragen.
Website voor klantenondersteuning van Sony Europe
Voor klanten in Europa:
http://support.sony-europe.com/
Stap 3: Als u het probleem na stap 1 en 2 nog niet kunt
verhelpen
Raadpleeg de dichtstbijzijnde Sony-dealer.
Printed in Malaysia
Download PDF

advertising