Sony | MAP-S1 | Sony MAP-S1 Audio-cd-ontvanger met hoge resolutie en Bluetooth® Snelstartgids

Het apparaat en de afstandsbediening voorbereiden
4-533-095-53(1)
Multi-audiosysteem
De luidsprekers aansluiten
De batterijen plaatsen
Het apparaat inschakelen
Sluit de luidsprekers aan op de connectors
SPEAKERS L/R (links/rechts) aan de achterzijde van
het toestel. Verbind het rechterluidsprekersnoer
goed met R en het linkerluidsprekersnoer met L.
Plaats twee bijgeleverde R03 (AAA-formaat)
batterijen, met de -zijde eerst, in
overeenstemming met de hieronder weergegeven
polariteiten.
Sluit het netsnoer (bijgeleverd) aan op de
achterkant van het apparaat.
Steek de stekker van het netsnoer in een
stopcontact.
Druk op / op het apparaat om het apparaat in
te schakelen.
Snelstartgids

Genieten van muziek via een draadloos netwerk


©2014 Sony Corporation Printed in China MAP-S1
In deze Snelstartgids vindt u meer informatie over
het configureren van een draadloos netwerk met
SongPal* en het beluisteren van muziek op uw
Xperia™/iPhone via een draadloos netwerk.
Xperia
Muziek op uw Xperia beluisteren
ÔÔZie deze zijde.
Volg voor andere Android-smartphones stap 1 tot
4 langs deze zijde om uw smartphone te
verbinden met een Wi-Fi-netwerk.
iPhone
Muziek op uw iPhone beluisteren
Xperia
Verbinding maken met een draadloos netwerk via SongPal
1
2
3
4
Zorg ervoor dat uw Xperia verbonden is met
het draadloze netwerk.
Installeer SongPal op uw Xperia en start de
app.
Volg de instructies in de app om een
BLUETOOTH-verbinding tussen het apparaat
en uw Xperia te maken.
Volg de instructies in de app om de Wi-Fiinstellingen te configureren.
Noteer hieronder het SSID en wachtwoord van uw
router.
Zoek naar "SongPal" in Google
Play™.
Raak de N-markering op het apparaat aan met de
Xperia.
De koppeling is na ongeveer een minuut voltooid.
Voer het wachtwoord in dat
u hebt gekozen in stap 1 en
tik vervolgens op [OK].
Blijven aanraken tot
de Xperia reageert.
SSID:
ÔÔZie de ommezijde.
Wachtwoord:
* SongPal is een app voor het bedienen van
verschillende Sony-audioapparaten met uw
smartphone/iPhone.
Raadpleeg voor meer informatie de
gebruiksaanwijzing van uw router.
De verbinding is na
ongeveer twee minuten
tot stand gebracht.
Wanneer de verbinding tot
stand is gebracht, licht
op in het display. Druk op
/ op het apparaat om
het uit te schakelen, en
start het vervolgens
opnieuw op.
Volg na het starten van SongPal de weergegeven
instructies.
Het ontwerp van de app kan zonder voorafgaande
kennisgeving gewijzigd worden.
Raadpleeg "Wanneer NFC niet beschikbaar is op de
Xperia" als uw Xperia de NFC-functie niet ondersteunt.
5
Speel de muziek af.
([WALKMAN®]Start
toepassing)* op uw
Xperia.
, selecteer
Tik op
[SONY:MAP-S1] en start
het afspelen.
Wanneer NFC niet beschikbaar is op de
Xperia
Druk op FUNCTION op de afstandsbediening om
"BLUETOOTH" te selecteren.
Gebruik de afstandsbediening om de
koppelingsstand te activeren op het apparaat. De
status van het apparaat wordt getoond in het
display.
Druk op MENU op de afstandsbediening.
Als u twee keer op MENU drukt, wordt de bediening
geannuleerd.
Breng een BLUETOOTHverbinding tot stand vanaf
uw Xperia.
Druk op / op de afstandsbediening om "Bluetooth
Menu" te selecteren, en druk vervolgens op ENTER op de
afstandsbediening.
Tik op [Open the
Bluetooth setting
screen].
Display
FUNCTION
MENU
/
ENTER
* Mogelijk is uw Xperia niet uitgerust met de
[WALKMAN®]-toepassing. In dat geval kunt u deze
functie niet gebruiken.
Tijdens het afspelen van muziek verschijnt "HOME
NETWORK" in het display.
* Mogelijk moet u op uw Xperia [Autom. select.
draadloze optie] onder [Instellingen voor Throw]
uitschakelen.
Raadpleeg de gebruikershandleiding van de Xperia
voor meer informatie.
BLUETOOTH

Bluetooth Menu

Pairing
Tik op [SONY:MAPS1(Bluetooth)].
De koppeling is na
ongeveer een minuut
voltooid.
Druk op / op de afstandsbediening om "Pairing" te
selecteren, en druk vervolgens op ENTER op de
afstandsbediening.
Druk op / op de afstandsbediening om "Ok" te
selecteren, en druk vervolgens op ENTER op de
afstandsbediening.
Wanneer "Pairing" begint te knipperen in het display,
schakelt het apparaat over naar de koppelingsstand.
Ga verder naar stap 4.
iPhone
Verbinding maken met een draadloos netwerk via SongPal
1
2
3
4
Zorg ervoor dat uw iPhone verbonden is met
het draadloze netwerk.
Installeer SongPal op uw iPhone en start de
app.
Activeer de koppelingsstand op het apparaat.
Breng een BLUETOOTH-verbinding tot stand
vanaf uw iPhone.
Zoek naar "SongPal" in de App
Store.
Gebruik de afstandsbediening om de
koppelingsstand te activeren op het apparaat. De
status van het apparaat wordt getoond in het
display.
Display
FUNCTION
Volg na het starten van SongPal de weergegeven
instructies.
MENU
/
ENTER
BLUETOOTH

Bluetooth Menu

Pairing
Druk op / op de afstandsbediening om "Bluetooth Menu"
te selecteren, en druk vervolgens op ENTER op de
afstandsbediening.
Druk op / op de afstandsbediening om "Pairing" te
selecteren, en druk vervolgens op ENTER op de
afstandsbediening.
Druk op / op de afstandsbediening om "Ok" te selecteren,
en druk vervolgens op ENTER op de afstandsbediening.
Wanneer "Pairing" begint te knipperen in het display,
schakelt het apparaat over naar de koppelingsstand.
5
6
Start SongPal op uw iPhone.
Speel de muziek af.
Tik op [OK] wanneer het
volgende scherm wordt
weergegeven.
Tik op [Allow]. De verbinding
is na ongeveer twee
minuten tot stand gebracht.
Wanneer de verbinding tot
stand is gebracht, licht
op in het display.
Druk op / op het apparaat
om het uit te schakelen, en
start het vervolgens
opnieuw op.
Activeer BLUETOOTH.
Druk op MENU op de afstandsbediening.
Als u twee keer op MENU drukt, wordt de bediening
geannuleerd.
Tik op [SONY:MAPS1(Bluetooth)].
De koppeling is na
ongeveer een minuut
voltooid.
Tik op [Settings] 
[Bluetooth].
Druk op FUNCTION op de afstandsbediening om
"BLUETOOTH" te selecteren.
Sluit SongPal op uw
iPhone, en veeg
vervolgens omhoog
vanaf de onderkant van
het scherm om het
Control Center weer te
geven.
Tik op
[AirPlay],
selecteer [SONY:MAP-S1]
en start het afspelen.
Tijdens het afspelen van muziek
verschijnt "AirPlay" in het
display.
Het ontwerp van de app kan zonder voorafgaande
kennisgeving gewijzigd worden.
Een draadloze verbinding instellen via de WPS-knop op uw draadloze LAN-router
1
2
3
Controleer of de netwerkkabel (LAN) (niet
bijgeleverd) losgekoppeld is van het
apparaat en schakel vervolgens het apparaat
in.
Activeer de WPS-stand op het apparaat door
de volgende procedures uit te voeren.
Houd de WPS-knop* langer dan 3 seconden
ingedrukt.
Druk op MENU op de afstandsbediening.
Als u twee keer op MENU drukt, wordt
de bediening geannuleerd.
Stand-byaanduiding
MENU
/
ENTER
De stand-byaanduiding licht geelgroen op en
begint na ongeveer twee minuten te knipperen in
het display.
Wanneer "Ok" verschijnt in het display,
drukt u op ENTER op de
afstandsbediening.
Geluidsinstellingen
U kunt het geluid eenvoudig zelf aanpassen.
Muziekdienst
Device Select
Selecteer een apparaat dat compatibel is
met "SongPal".
U kunt verschillende muziekdiensten gebruiken.
Beginscherm
Hier worden de functies van het geselecteerde
apparaat, muziekdiensten en apps geïnstalleerd
op uw smartphone/iPhone getoond.
Apparaten op uw thuisnetwerk bedienen
U kunt muziek die opgeslagen is op uw pc of
DLNA-server afspelen via het netwerk.
Druk op / op de afstandsbediening
om "Network Menu" te selecteren, en
druk vervolgens op ENTER op de
afstandsbediening.
Druk op / op de afstandsbediening
om "WPS" te selecteren, en druk
vervolgens op ENTER op de
afstandsbediening.
Over "SongPal"
Bedieningen voor een CD in het apparaat, of
voor een toestel dat verbonden is via USB
U kunt muziek op een CD in het apparaat of op een
toestel dat verbonden is via de USB-poort afspelen.
"Connect" begint te knipperen nadat "WPS" enkele
tientallen seconden geknipperd heeft in het display.
branden.
Zodra de verbinding gemaakt is, gaat
* Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de draadloze
LAN-router voor meer informatie.
"WPS" knippert in het display.
U kunt de Wi-Fi-verbinding ook doorvoeren met behulp van een pc, of u kunt een bekabeld netwerk gebruiken. Meer informatie vindt u in de gebruiksaanwijzing.
De bedieningsmogelijkheden van "SongPal"
variëren afhankelijk van het verbonden apparaat.
De technische gegevens en het ontwerp van de app
kunnen zonder voorafgaande kennisgeving
gewijzigd worden.
Instellingen van het aangesloten toestel
Hier worden verschillende geluids-/
netwerkinstellingen getoond. U kunt dit menu op
elk scherm oproepen door naar rechts te vegen.
Minispeler
Dit is de controller voor de geselecteerde
functie.
Download PDF

advertising