Sony | NEX-5 | Sony NEX-5 Gebruiksaanwijzing

NEX-3/NEX-5/NEX-5C
De nieuwe functies die deze firmware-update biedt, en de bijbehorende
bedieningshandelingen worden hier beschreven.
Raadpleeg de "Gebruiksaanwijzing" en het "α handboek" die op de
bijgeleverde CD-ROM staan.
© 2010 Sony Corporation
A-DTQ-100-72(1)
Soft-key instellingen
[Soft-key instellingen] is toegevoegd aan [Instellingen] in het menu.
Met dit item kunt u de functie van soft-key B en C aanpassen.
Soft-key A
Soft-key C
Soft-key B
Opmerking
• Soft-key A kunt u niet aanpassen.
Soft-key B aanpassen
Wanneer u in de standaardinstelling op soft-key B drukt, activeert u [Opnametips]. In
plaats daarvan kunt u één van de volgende functies aan soft-key B toewijzen.
Opn.modus/Opnametips/Dig.Pr.zm./ISO/Witbalans/Lichtmeetfunctie/Flitscompensatie/
DRO/Auto HDR/Creatieve stijl/MF Assist
1 [Menu] t [Instellingen] t [Instelling soft-key B] t gewenste functie.
2NL
Vervolg r
Soft-key C aanpassen
Wanneer u in de standaardinstelling op soft-key C drukt, activeert u [Opn.modus]. In
plaats daarvan kunt u één van de volgende 3 functies aan soft-key C toewijzen.
AF-gebied/ISO/Witbalans/Lichtmeetfunctie/Flitscompensatie/DRO/Auto HDR/
Creatieve stijl
1 [Menu] t [Instellingen] t [Instelling soft-key C] t [Eigen].
2 [Menu] t [Instellingen] t Een functie toewijzen aan [Eigen instel.1],
[Eigen instel.2] of [Eigen instel.3].
U hoeft niet de functies voor 1, 2 en 3 in één keer in te stellen.
In de standaardinstelling is [Eigen instel.1] toegewezen aan [ISO], [Eigen instel.2] aan
[Witbalans] en [Eigen instel.3] aan [DRO/Auto HDR].
De functie die u pas aan een soft-key heb
toegewezen, gebruiken
U kunt de functie die u pas aan soft-key B of C hebt toegewezen, als volgt gebruiken.
Soft-key B:
1 Wanneer de toegewezen functie in de
rechterbenedenhoek van het scherm
wordt getoond, drukt u op soft-key B.
Soft-key C:
1 Wanneer [Eigen] wordt getoond, drukt
u op soft-key C.
2 Selecteer [Eigen instel.1/2 /3] door op
de rechter- of linkerzijde van het
instelwiel te drukken.
Soft-key B
Soft-key C
Opmerking
• U kunt de toegewezen functie alleen gebruiken in de opnamestanden P (Autom. programma), A
(Diafragmavoorkeuze), S (Sluitertijdvoorkeuze) en M (Handmatige belichting).
3NL
Menustartpositie
De functie [Menustartpositie] wordt aan het menu toegevoegd. Met dit item kunt u
selecteren of u altijd het eerste scherm van het menu of het scherm van het item dat u de
laatste keer hebt ingesteld, wilt tonen.
1 [Menu] t [Instellingen] t [Menustartpositie] t gewenste instelling.
Hoofdmenu
Toont altijd het eerste scherm van het menu.
Vorige menu
Toont het laatste item dat is ingesteld. Dit maakt het gemakkelijker
snel het laatste item dat u eerder hebt ingesteld, te resetten.
4NL
MF Assist
Eerder waren er in de functie [MF Assist] slechts 2 instellingen, [Aan] (2 seconden) en
[Uit]. U kunt echter instellen hoe lang het beeld vergroot wordt weergegeven wanneer
een lens met montagestuk E op het toestel is bevestigd.
1 [Menu] t [Instellingen] t [MF Assist] t gewenste instelling.
Geen beperk.
Vergroot de weergave totdat [Sluiten] wordt geselecteerd.
5 sec.
Vergroot het beeld gedurende 5 seconden.
2 sec.
Vergroot het beeld gedurende 2 seconden.
Uit
Vergroot het beeld niet.
Opmerking
• Wanneer een lens met montagestuk A op het toestel is gezet, wordt de weergave vergroot totdat u
[Sluiten] selecteert op dezelfde wijze als [Geen beperk.], ook als u [2 sec.] of [5 sec.] selecteert.
Vergrote positie van [MF Assist] wordt
gehandhaafd
Met [MF Assist] werd, voorheen, het beeld vergroot vanuit het midden. De geüpgrade
firmware handhaaft echter de positie vanwaaruit het beeld moet worden vergroot totdat
de camera wordt uitgeschakeld in de stand voor handmatige scherpstelling.
Opmerking
• Het beeld wordt vergroot vanuit de positie waarop is scherp gesteld in de stand Directe Handmatige
Scherpstelling.
5NL
Andere verbeteringen in de
bediening
De geüpgrade firmware voert ook de volgende verbeteringen door.
Het geselecteerde menu-item wijzigen
Als u het instelwiel naar links draait of op de bovenzijde van het instelwiel drukt,
wanneer het eerste item van de lijst is geselecteerd, wordt uw selectie naar het laatste
item verplaatst. Als u het instelwiel naar rechts draait of op de onderzijde van het
instelwiel drukt, wanneer het laatste item van de lijst is geselecteerd, wordt uw selectie
naat het eerste item verplaatst.
Diafragmainstelling wordt gehandhaafd in de
stand voor filmopname
Als u begint met het opnemen van films, paste de camera voorheen automatisch het
diafragma aan. De diafragmainstelling wordt echter gehandhaafd, ook als u begint met
het opnemen van films in de stand ''Achtergrond onscherp maken" en in de stand A
(Diafragmavoorkeuze). De volgende informatie wordt weergegeven.
- Opnamestand ("Achterg. onsch." of A)
- F-waarde
Opmerking
• U kunt niet het diafragma aanpassen tijdens het opnemen van films.
6NL
Vervolg r
Autofocus-functie met lenzen met montagestuk A
Upgraden Montage-adapter LA-EA1 (los verkrijgbaar) maakt autofocus (Enkelv. AF)
mogelijk wanneer een SAM- of SSM-lens met montagestuk A op de camera is gezet. U
kunt autofocus (Enkelv. AF) ook gebruiken in de stand voor het opnemen van films door
de ontspanknop half in te drukken.
Bezoek voor informatie over het opwaarderen van de Montage-adapter de Sony Supportwebsite.
http://www.sony.net/
Opmerkingen
• U kunt AF-hulplicht niet gebruiken wanneer u een lens met een montagestuk A gebruikt.
• De autofocus-snelheid zal langzamer zijn dan wanneer een lens met een montagestuk E op het toestel zit.
(Wanneer er een lens met een montagestuk A wordt bevestigd, bedraagt de autofocussnelheid ongeveer 2
tot 7 seconden, wanneer u onder Sony meetomstandigheden fotografeert. De snelheid kan variëren,
afhankelijk van het onderwerp, het omgevingslicht enzovoort.)
• Het geluid van de lens en de camera in bedrijf zullen mogelijk ook worden opgenomen wanneer u films
opneemt. U kunt dit vermijden door [Menu] t [Instellingen] t [Filmgeluid opnemen] t [Uit] te
selecteren.
• Het scherpstellen van de camera kan lange tijd duren of kan moeilijk zijn, afhankelijk van de lens die
wordt gebruikt of het onderwerp.
7NL
Download PDF

advertising