Sony | SLV-D900E | Sony SLV-D900E Gebruiksaanwijzing

3-079-775-61 (1) NL
DVD Player/
Video Cassette
Recorder
Gebruiksaanwijzing
PAL
SLV-D900E
© 2002 Sony Corporation
WAARSCHUWING
Stel het toestel niet bloot
aan regen noch vocht om
brand of elektrocutie te
voorkomen.
Open de behuizing niet
om elektrocutie te
voorkomen. Laat het
toestel alleen nakijken
door bevoegd
vakpersoneel.
Het netsnoer mag alleen
door bevoegd
vakpersoneel worden
vervangen.
Dit toestel is geklasseerd als
CLASS 1 LASER product.
Het label met vermelding van
CLASS 1 LASER PRODUCT
bevindt zich op de achterkant
van het toestel.
OPGELET
De optische instrumenten in
dit toestel kunnen oogletsels
veroorzaken. De laserstraal
van deze DVD-speler/
videorecorder is schadelijk
voor de ogen en bijgevolg mag
u de behuizing niet proberen te
openen.
Laat het toestel alleen
nakijken door bevoegd
vakpersoneel.
Welkom!
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
• Dit toestel werkt op 220 –
240 V wisselstroom, 50 Hz.
Kijk of dit voltage
overeenstemt met de
plaatselijke netspanning.
• Plaats geen met vloeistof
gevulde voorwerpen zoals
bijvoorbeeld een vaas op
het toestel om elektrocutie
of brand te voorkomen.
• Het toestel blijft onder
(net)spanning staan zolang
de stekker in het
stopcontact zit, ook al is het
toestel zelf uitgeschakeld.
Installatie
• Zet het apparaat niet
schuin. Het apparaat is
ontworpen voor gebruik in
horizontale stand.
• Houd zowel het apparaat
als discs uit de buurt van
apparatuur waarin een
krachtige magneet gebruikt
wordt, zoals een grote
luidspreker of
magnetronoven.
• Plaats geen zware
voorwerpen op het toestel.
• Zet het toestel niet op een
ondergrond (kleedje,
deken, enz.) of bij
materialen (gordijnen,
overgordijnen) waardoor de
ventilatie-openingen
geblokkeerd kunnen
worden.
Gooi de
batterij niet
weg maar lever
deze in als
klein chemisch
afval (KCA).
2
WAARSCHUWING
Dank u voor aankoop van deze
Sony DVD-speler/
videorecorder. Voor u de
speler in gebruik neemt, moet
u deze gebruiksaanwijzing
aandachtig lezen en bewaren
zodat u ze later nog kunt
raadplegen.
Opgelet
Voor het gebruik van
de videorecorder
Televisieprogramma’s, films,
videobanden en ander
beeldmateriaal kunnen
auteursrechtelijk zijn
beschermd. Het zonder
toestemming opnemen van
dergelijk materiaal kan
derhalve strafbaar zijn.
Tevens kan voor het gebruik
van deze videorecorder in
combinatie met kabeltelevisie
toestemming nodig zijn van de
kabeltelevisiemaatschappij
en/of eigenaar van de rechten
op het programma.
Voor het gebruik van
de DVD-speler
Dit product is voorzien van
copyrightbeveiligingstechnologie die op
haar beurt is beschermd door
sommige Amerikaanse
patenten en andere
intellectuele
eigendomsrechten van
Macrovision Corporation en
anderen. Het gebruik van deze
copyrightbeveiligingstechnologie moet
zijn goedgekeurd door
Macrovision Corporation, en
is bedoeld voor gebruik in huis
en beperkte kring tenzij
Macrovision Corporation
hiervoor uitdrukkelijk
toestemming heeft verleend.
Aanpassing of demontage is
verboden.
Opgelet
3
Inhoudsopgave
2
2
3
6
6
7
WAARSCHUWING
Welkom!
Opgelet
Betreffende deze gebruiksaanwijzing
Met dit toestel kunnen de volgende discs worden afgespeeld
Opmerkingen betreffende discs
Voorbereidingen
8
9
12
15
18
19
21
29
Stap 1 : Uitpakken
Stap 2 : De afstandsbediening instellen
Stap 3 : Aansluiten van de DVD-videorecorder
Stap 4 : De DVD-videorecorder instellen met Automatische Instelling
Stap 5 : Taal kiezen
Stap 6 : Instellen van de klok
Stap 7 : Kanalen voorinstellen
Instellen van de betaal-/abonnee-TV decoder
Basisbediening
32
35
37
40
44
Discs afspelen
Gids bij het schermmenu
Een band afspelen
TV-programma’s opnemen
TV-programma’s opnemen met het
ShowView® systeem
49 TV-programma’s opnemen met de
timer
53 Timerinstellingen controleren/
wijzigen/wissen
4
Inhoudsopgave
Geavanceerde
aansluitingen
55 A/V-ontvangeraansluitingen
57 S-Video-aansluiting
DVD-instellingen en
afstellingen
58 Audio Instelling
61 Scherminstelling
64 Taal van uitleesvenster of
geluidsspoor instellen
66 Kinderslotfunctie (afspeelbeperking
voor kinderen)
Aanvullende bedieningen
voor DVD’s
69
71
72
73
74
75
79
80
82
86
Gebruik van het menu van de DVD
Inzoomen op een scène
Keuze van de gezichtshoek
Ondertitels in beeld zien
Beeldnavigatie
Meerdere afspeelfuncties (Afspelen
in geprogrammeerde volgorde,
afspelen in willekeurige volgorde,
herhaald afspelen)
Taal- en kanaalkeuze voor de
geluidsweergave
Virtual surround-instelling
Afspelen van een MP3-geluidsspoor
Afspelen van VIDEO CD’s met
“MENU AAN/UIT”-functies
Aanvullende informatie
103 Algemene informatie over
instellingen
105 Verhelpen van storingen
111 Technische gegevens
113 Onderdelen en bedieningselementen
118 DVD AUDIO/TAAL
ONDERTITELS
119 Index
Aanvullende bediening van
de videorecorder
88 Afspelen van een band met SQPBfunctie
89 De opnameduur instellen
91 Opnemen van stereo- en tweetalige
programma’s
94 Zoeken met index-functie
96 Het beeld regelen (spoorvolging)
98 Menu-opties wijzigen
100 Montage
Inhoudsopgave
5
Betreffende deze
gebruiksaanwijzing
Betekenis
Op de achterkant van het toestel staat een
regiocode vermeld die ook op de DVD VIDEO
discs (alleen weergave) moet vermeld staan om
met dit toestel te kunnen worden afgespeeld. Dit
systeem is bedoeld ter bescherming van de
auteursrechten.
Functies beschikbaar voor
DVD VIDEO’s of DVD-R’s/
DVD-RW’s in video mode
DVD’s met label ALL kunnen ook met dit
toestel worden afgespeeld.
• In deze gebruiksaanwijzing vindt u de volgende
symbolen:
Symbool
Regiocode
Functies beschikbaar voor
VIDEO CD’s, Super VCD’s of
CD-R’s/CD-RW’s in video
CD-formaat
Functies beschikbaar voor
DATA CD’s (CD-ROM’s/
CD-R’s/CD-RW’s met MP3*
audio tracks)
Indien u een andere DVD probeert af te spelen,
verschijnt het bericht “Weergave van deze disc
niet toegestaan wegens regiobeperkingen.” op
het scherm. Het is mogelijk dat op sommige
DVD’s waarop geen regiocode staat vermeld,
toch niet kunnen worden afgespeeld.
X
Functies beschikbaar voor
muziek CD’s of CD-R’s/
CD-RW’s in muziek CD
formaat
Functies beschikbaar voor
VHS VIDEO’s
* MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) is een
standaardformaat van ISO/MPEG waarbij
audiogegevens worden gecomprimeerd.
Met dit toestel kunnen de
volgende discs worden
afgespeeld
Disc-formaat
DVD VIDEO
00W
NO.
0-000-000-00
Voorbeeld van discs die niet
kunnen worden afgespeeld met
het toestel
Het toestel kan de volgende discs niet afspelen:
• Alle CD-ROM’s (met inbegrip van PHOTO
CD’s)/CD-R’s/CD-RW’s behalve deze die
zijn opgenomen in de volgende formaten:
– muziek CD formaat
– video CD formaat
– MP3 formaat conform ISO9660* Level 1/
Level 2, of het uitgebreide formaat, Joliet
• Datasecties van CD-Extra’s
• DVD-RW’s in VR mode
• DVD-ROM’s
• DVD Audio discs
• HD laag op Super Audio CD’s
VIDEO CD
* Een logisch formaat van bestanden en mappen op
CD-ROM’s, bepaald door ISO (International
Standard Organization).
Audio CD
Het toestel kan ook de volgende discs niet
afspelen:
Het “DVD VIDEO” logo is een handelsmerk.
6
Regiocode
SLV–DXXXX
00V 00Hz
• Een DVD met een andere regiocode.
• Een disc met een speciale vorm (b.v., kaart,
hart).
• Een disc waarop papier of stickers zijn
gekleefd.
• Een disc met resten kleefmiddel van kleefband
of stickers.
Opmerking
Merk op dat sommige CD-R’s, CD-RW’s, DVD-R’s of
DVD-RW’s (in video modus) niet met dit toestel
kunnen worden afgespeeld afhankelijk van de
opnamekwaliteit, de staat van de disc of de
karakteristieken van de opnameapparatuur.
Ook een disc die niet correct werd gefinaliseerd, wordt
niet afgespeeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van
de opnameapparatuur voor meer informatie.
Merk op dat discs aangemaakt in Packet Write formaat
ook niet kunnen worden afgespeeld.
Opmerking betreffende de
weergave van DVD’s en VIDEO CD’s
Sommige weergavefuncties van DVD’s en
VIDEO CD’s kunnen opzettelijk door softwareproducenten zijn vastgelegd. Dit toestel speelt
DVD’s en VIDEO CD’s af volgens de inhoud
van de disc zodat bepaalde weergavefuncties
niet beschikbaar kunnen zijn. Raadpleeg daarom
de instructies die bij DVD’s of VIDEO CD’s
worden geleverd.
Opmerkingen betreffende
discs
• Neem de disc vast aan de rand om ze proper te
houden. Raak het oppervlak niet aan.
• Stel een disc niet bloot aan directe
zonnestraling of warmtebronnen zoals
bijvoorbeeld heteluchtkanalen en laat ze niet
achter in een auto die in de volle zon
geparkeerd staat en waarin de temperatuur
sterk kan oplopen.
• Berg discs na gebruik weer op in de houder.
• Reinig de disc met een zachte doek.
Wrijf van binnen naar buiten toe.
Gebruik geen solventen zoals benzine, thinner
en in de handel verkrijgbare reinigingsmiddelen
of antistatische sprays voor grammofoonplaten.
7
Voorbereidingen
Stap 1 : Uitpakken
Controleer of u de volgende onderdelen hebt ontvangen bij de DVD-videorecorder:
• Afstandsbediening
• R6 (AA) batterijen
• Antennekabel
• Audio-snoer
(penstekker ×2 y penstekker ×2)
• Video-snoer
(penstekker ×1 y penstekker ×1)
8
Uitpakken
Stap 2 : De afstandsbediening instellen
Voorbereidingen
De batterijen plaatsen
Plaats twee AA (R6) batterijen,
met de + en – polen volgens de
aanduidingen op de binnenzijde
van de batterijhouder.
Breng eerst de (–) kant erin en
druk de batterij omlaag tot de (+)
kant vastklikt.
Gebruik van de
afstandsbediening
Afstandsbedieningssensor
U kunt deze afstandsbediening
gebruiken voor het bedienen van
deze DVD-videorecorder en een
Sony-TV. De toetsen op de
afstandsbediening die zijn
voorzien van een stip (•) kunnen
worden gebruikt om uw Sony TV
te bedienen.
TV /
Als er naast de
DVD·VIDEO
afstandsbedieningssensor op de
TV geen
symbool staat, kan de
TV niet met deze
afstandsbediening worden
bediend.
Voor het
bedienen van
Zet TV / DVD·VIDEO op
de DVD-speler
DVD·VIDEO, druk daarna op SELECT DVD en richt de
afstandsbediening op de afstandsbedieningssensor op de DVDvideorecorder
de videorecorder
DVD·VIDEO, druk daarna op SELECT VIDEO en richt de
afstandsbediening op de afstandsbedieningssensor op de DVDvideorecorder
uw TV
TV en richt de afstandsbediening op de afstandsbedieningssensor op de
TV
wordt vervolgd
De afstandsbediening instellen
9
Opmerkingen
• Bij normaal gebruik gaan de batterijen ongeveer drie tot zes maanden mee.
• Als u de afstandsbediening langere tijd niet gaat gebruiken, verwijder dan de batterijen om
beschadiging door batterijlekkage te voorkomen.
• Gebruik geen nieuwe en oude batterijen naast elkaar.
• Gebruik geen verschillende batterijtypes naast elkaar.
Andere TV’s bedienen met de afstandsbediening
De afstandsbediening is voorgeprogrammeerd om TV’s van een ander merk dan Sony
te bedienen. Indien uw TV in de verder aangegeven tabel vermeld staat, moet u het
betreffende codenummer invoeren.
1 Zet TV / DVD·VIDEO boven op de afstandsbediening op TV.
?/1 ingedrukt en voer met de cijfertoetsen het codenummer van uw TV in.
2 Houd
Laat ?/1 daarna los.
Nu kunt u de toetsen ?/1, VOL +/–, PROG +/–, MUTING*, TV/VIDEO, 0-9 en -/--*
gebruiken om uw TV te bedienen. De toetsen die zijn voorzien van een stip (•)
kunnen worden gebruikt om een Sony-TV te bedienen. Om de DVD-videorecorder
te bedienen, zet u TV / DVD·VIDEO terug op DVD·VIDEO.
* alleen voor een Sony-TV
Codenummers van TV’s die kunnen worden bediend
Indien er meer dan één codenummer vermeld staat, probeer deze dan
achtereenvolgens in te voeren tot er één met uw TV werkt.
10
Merk
Codenummer
Merk
Codenummer
Sony
01, 02
Panasonic
17, 49
Akai
68
Philips
06, 07, 08
Ferguson
52
Saba
12, 13
Grundig
10, 11
Samsung
22, 23
Hitachi
24
Sanyo
25
JVC
33
Sharp
29
Loewe
45
Telefunken
36
Mivar
09, 70
Thomson
43
NEC
66
Toshiba
38
Nokia
15, 16, 69
De afstandsbediening instellen
De afstandsbediening instellen
Voorbereidingen
Opmerkingen
• Wanneer u een nieuw codenummer invoert, wordt het reeds ingevoerde codenummer gewist.
• Indien voor de TV een ander afstandsbedieningssysteem wordt gebruikt dan het systeem dat
geprogrammeerd is voor gebruik met de DVD-videorecorder, dan kunt u de
afstandsbediening niet gebruiken voor het bedienen van uw TV.
• Het codenummer kan veranderen als u de batterijen van de afstandsbediening vervangt. Stel
het codenummer telkens in wanneer u de batterijen vervangt.
11
Stap 3 : Aansluiten van de DVDvideorecorder
In het hoofdstuk “Geavanceerde aansluitingen” (pagina 55) worden aanvullende
aansluitmethoden beschreven waarmee u het beeld en geluid kunt optimaliseren ten
behoeve van een echte “thuisbioscoop”-ervaring.
Als uw TV is voorzien van een Scart (EURO-AV) aansluiting, zie pagina 13.
Als uw TV niet is voorzien van een Scart (EURO-AV)
aansluiting
Netsnoer
AERIAL IN
naar stopcontact
Antennekabel (meegeleverd)
: Signaalverloop
1
Koppel de antennekabel los van uw TV en
sluit deze aan op
op het achterpaneel
van de DVD-videorecorder.
2
Sluit
van de DVD-videorecorder aan op
de antenne-ingang van uw TV met behulp
van de bijgeleverde antennekabel.
3
Sluit het netsnoer aan op het stopcontact.
Opmerking
• Als de DVD-videorecorder alleen met een antennekabel is aangesloten op uw TV,
moet u uw TV afstemmen op de DVD-videorecorder (zie pagina 15).
12
Aansluiten van de DVD-videorecorder
Als uw TV is voorzien van een Scart (EURO-AV) aansluiting
AERIAL IN
Scart
(EURO-AV)
: Signaalverloop
Netsnoer
naar stopcontact
Antennekabel (meegeleverd)
Voorbereidingen
LINE-1
(EURO AV)
Scart kabel (niet meegeleverd)
1
Koppel de antennekabel los van uw
TV en sluit deze aan op
op het
achterpaneel van de DVDvideorecorder.
2
Sluit
van de DVD-videorecorder
aan op de antenne-ingang van uw TV
met behulp van de bijgeleverde
antennekabel.
3
Sluit LINE-1 (EURO AV) van de
DVD-videorecorder aan op de Scart
(EURO-AV)-aansluiting van uw TV
met behulp van de los verkrijgbare
Scart-kabel.
Deze aansluiting verbetert de beelden geluidskwaliteit. Wanneer u het
beeld van de DVD-videorecorder wilt
bekijken, druk dan op TV/VIDEO om
de VIDEO-indicator in het
uitleesvenster te laten verschijnen.
4
Sluit het netsnoer aan op het stopcontact.
wordt vervolgd
Aansluiten van de DVD-videorecorder
13
Aanvullende aansluitingen
Naar een satelliet- of
digitale tuner met Line
Through
Met de Line Through-functie
kunt u met de TV programma’s
bekijken van een satelliet- of
digitale tuner die op deze DVDvideorecorder is aangesloten,
ook al staat de DVDvideorecorder uit. Als u de
satellite- of digitale tuner
inschakelt, stuurt deze DVDvideorecorder automatisch het
signaal van de satelliet- of
digitale tuner naar de TV zonder
zichzelf in te schakelen.
LINE-3
LINE OUT
Scart kabel (niet meegeleverd)
: Signaalverloop
de satellite- of digitale tuner aan op de LINE-3-aansluiting zoals hierboven
1 Sluit
is aangegeven.
de DVD-videorecorder uit.
2 Zet
Zet de satelliet- of digitale tuner en de TV aan om een programma te bekijken.
Opmerkingen
• Het is mogelijk dat deze functie niet werkt bij bepaalde types satelliet- of digitale tuners.
• Wanneer de DVD-videorecorder uitstaat, moet u de TV instellen op het videokanaal.
14
Aansluiten van de DVD-videorecorder
Stap 4 : De DVD-videorecorder instellen
met Automatische Instelling
Voorbereidingen
Voordat u de DVD-videorecorder voor het
eerst gebruikt, moet u die instellen met
Automatische Instelling. Met deze functie
kunt u de TV-kanalen, de gidskanalen voor
het ShowView-systeem en de klok van de
DVD-videorecorder automatisch instellen.
V/v/B/b
ENTER
O RETURN
1
Zet de TV aan en stem af op het videokanaal.
2
Sluit het netsnoer aan op het stopcontact.
De DVD-videorecorder wordt automatisch
ingeschakeld en het menu “LANGUAGE SET”
verschijnt.
Indien uw TV geen Scart (EURO-AV)-aansluiting heeft, moet u de TV
afstemmen op kanaal 32 (het initiële RF-kanaal voor deze DVDvideorecorder). Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw TV voor de
afstemprocedure. Als het beeld niet helder is, zie “Het RF-kanaal wijzigen”
op pagina 17.
LANGUAGE SET
B
RETURN
English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
Vv
ENTER
wordt vervolgd
De DVD-videorecorder instellen met Automatische Instelling
15
3
Druk herhaald op V/v om de gewenste taal te
kiezen en druk daarna op ENTER.
ENTER
Het menu “LANDEN KEUZE” verschijnt op
het TV-scherm.
LANDEN KEUZE
A
B
DK
FIN
D
NL
RETURN
I
N
P
E
S
CH
TR
GR
HU
PL
CZ
OTHERS
vV b B ENTER
De afkortingen van de landen zijn
als volgt:
4
ENTER
Afkorting
Land
Afkorting
Land
A
Oostenrijk
E
Spanje
B
België
S
Zweden
DK
Denemarken
CH
Zwitserland
FIN
Finland
TR
Turkije
D
Duitsland
GR
Griekenland
NL
Nederland
HU
Hongarije
I
Italië
PL
Polen
N
Noorwegen
CZ
Tsjechië
P
Portugal
Druk op V/v/B/b om de afkorting van de taal
uit de tabel in stap 3 te kiezen en druk op
ENTER.
Kies OTHERS als uw land niet verschijnt.
De DVD-videorecorder begint te zoeken naar
alle ontvangbare kanalen en programmeert
deze (in de juiste volgorde voor uw regio).
AUTO-INSTELLEN
EVEN GEDULD S. V. P
4 0 %
RETURN
Om de volgorde van de kanalen te veranderen of ongewenste
programmaposities te deactiveren, zie “Programmaposities wijzigen/
deactiveren” op pagina 23.
Na het zoeken verschijnt de huidige tijd voor alle zenders die een tijdsignaal
versturen. Stel de klok handmatig in als de tijd niet verschijnt. Zie
“Instellen van de klok” op pagina 19.
16
De DVD-videorecorder instellen met Automatische Instelling
Automatische Instelling annuleren
Druk op O RETURN.
Tip
• Om voor het schermmenu een andere taal te kiezen dan de taal die is vooringesteld met
Automatische Instelling, zie pagina 18.
Voorbereidingen
Het RF-kanaal wijzigen
Indien er geen helder beeld op de TV verschijnt, moet u het RF-kanaal op de DVDvideorecorder en TV wijzigen. Kies
(INSTELLEN) in het menu en druk daarna
op V/v om VIDEO UITGANG CH te kiezen. Kies het RF-kanaal door op de B/b
toetsen te drukken. Stem dan de TV af op het nieuwe RF-kanaal tot een helder beeld
verschijnt.
Opmerkingen
• Wanneer u Automatische Instelling gebruikt, worden sommige instellingen (ShowView,
timer, enz.) teruggesteld. Deze instellingen moeten dan opnieuw worden verricht.
• Het automatisch voorinstellen begint alleen automatisch nadat u de stekker van het netsnoer
voor het eerst in het stopcontact hebt gestoken nadat u de DVD-videorecorder hebt
aangeschaft.
• Om Automatische Instelling opnieuw te gebruiken, drukt u op SET UP en vervolgens op
V/v/B/b om
(INSTELLEN) te kiezen en daarna drukt u op ENTER. Druk op V/v
om AUTO-INSTELLEN te kiezen en herhaal daarna stap 3.
• Automatische voorinstelling is mogelijk door x op de DVD-videorecorder gedurende
5 seconden of langer ononderbroken in te drukken, met het apparaat uitgeschakeld en zonder
dat er een tape is geplaatst.
De DVD-videorecorder instellen met Automatische Instelling
17
Stap 5 : Taal kiezen
De taal waarin de mededelingen op het
scherm verschijnen, kan worden gewijzigd.
SET UP
Voor u begint...
• Zet de DVD-videorecorder en uw TV aan.
• Zet uw TV op het videokanaal zodat het
signaal van de speler op het TV-scherm
verschijnt.
• Als de DVD-speler zich in de
afspeelmodus bevindt, kunt u
“INSTELLING MENU” niet laten
verschijnen. Stop het afspelen van de
DVD.
1
SET UP
V/v/B/b
ENTER
O RETURN
Druk op SET UP.
INSTELLING MENU
Het scherm “INSTELLING MENU”
verschijnt.
DVD INSTELLEN
VvB b
RETURN
2
Druk op V/v/B/b om
(TAALKEUZE)
te kiezen en druk daarna op ENTER.
TAALKEUZE
ENTER
Het menu “TAALKEUZE” verschijnt.
B
RETURN
3
English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
Vv
ENTER
Druk op V/v om de gewenste taal te kiezen en druk daarna op ENTER.
ENTER
4
Druk op O RETURN om het menu te verlaten.
RETURN
18
ENTER
Taal kiezen
Stap 6 : Instellen van de klok
Voorbereidingen
Voor timergestuurde opname moeten de tijd
en datum op de DVD-videorecorder correct
zijn ingesteld.
SET UP
Automatische Klokinstelling werkt alleen
wanneer een zender in uw streek een
tijdsignaal uitzendt.
Voor u begint...
• Zet de DVD-videorecorder en uw TV aan.
• Zet uw TV op het videokanaal zodat het
signaal van de speler op het TV-scherm
verschijnt.
• Als de DVD-speler zich in de
afspeelmodus bevindt, kunt u
“INSTELLING MENU” niet laten
verschijnen. Stop het afspelen van de
DVD.
1
SET UP
V/v/B/b
ENTER
O RETURN
Druk op SET UP.
INSTELLING MENU
Het scherm “INSTELLING MENU”
verschijnt.
DVD INSTELLEN
VvB b
RETURN
2
ENTER
Druk op V/v/B/b om
(KLOK
INSTELLEN) te kiezen en druk daarna op
ENTER.
INSTALLATION
KLOK INSTELLEN
12:00
b BvV
RETURN
Druk op V/v om het uur in te stellen.
ENTER
1 / JAN / 2002
DI
AUTO KLOK : AAN
Het menu “KLOK INSTELLEN” verschijnt.
3
ENTER
KLOK INSTELLEN
18:00
1 / JAN / 2002
DI
AUTO KLOK : AAN
RETURN
b BvV
wordt vervolgd
Instellen van de klok
19
4
Druk op b om de minuten te kiezen en stel dan
de minuten in door op V/v te drukken.
KLOK INSTELLEN
18:30
ENTER
1 / JAN / 2002
DI
AUTO KLOK : AAN
RETURN
5
ENTER
Stel achtereenvolgens dag, maand en jaar in
door op b te drukken om ze te selecteren, druk
vervolgens op V/v om de cijfers te kiezen en
druk dan op b.
De dag van de week wordt automatisch
ingesteld.
6
KLOK INSTELLEN
18:30
De DVD-videorecorder stelt automatisch de
klok in via het kanaal tussen PR 1 en PR 5 dat
het tijdsignaal uitzendt.
Kies UIT wanneer u Automatische
Klokinstelling niet nodig hebt.
7
28 / SEP / 2002
ZAT
AUTO KLOK : AAN
RETURN
Druk op V/v om “AAN” te kiezen voor het
activeren van Automatische Klokinstelling.
ENTER
b BvV
b BvV
KLOK INSTELLEN
18:30
28 / SEP / 2002
ZAT
AUTO KLOK : AAN
RETURN
b BvV
Druk herhaald op O RETURN om het menu te verlaten.
RETURN
Tips
• Als u “AUTO KLOK” op “AAN” zet, wordt bij het uitzetten van de DVD-videorecorder de
Automatische Klokinstelling geactiveerd. De tijd wordt automatisch ingesteld op basis van
het tijdsignaal van de zender.
• Om de cijfers tijdens het instellen te wijzigen, drukt u op B om terug te keren naar het item
dat u wilt wijzigen en kiest u de cijfers door op V/v te drukken.
20
Instellen van de klok
Stap 7 : Kanalen voorinstellen
SET UP
Voor u begint...
• Zet de DVD-videorecorder en uw TV aan.
• Zet uw TV op het videokanaal zodat het
signaal van de speler op het TV-scherm
verschijnt.
• Als de DVD-speler zich in de
afspeelmodus bevindt, kunt u
“INSTELLING MENU” niet laten
verschijnen. Stop het afspelen van de
DVD.
1
SET UP
Voorbereidingen
Kanalen die niet met Automatische Instelling
konden worden vooringesteld, kunt u
handmatig voorinstellen.
V/v/B/b
ENTER
O RETURN
Druk op SET UP.
INSTELLING MENU
Het scherm “INSTELLING MENU”
verschijnt.
DVD INSTELLEN
VvB b
RETURN
2
Druk op V/v/B/b om
(INSTELLEN) te
kiezen en druk daarna op ENTER.
ENTER
Het menu “INSTELLEN” verschijnt.
ENTER
INSTALLATION
INSTELLEN
AUTO-INSTELLEN
HAND-INSTELLEN
VIDEO UITGANG CH : CH32
RETURN
vV
ENTER
wordt vervolgd
Kanalen voorinstellen
21
3
Druk op V/v om “HAND-INSTELLEN” te
kiezen en druk daarna op ENTER.
ENTER
TV ZENDER OVERZICHT
PR
1
2
3
4
5
CH
027
029
03 0
03 2
NAAM
AA B –
L MN –
CD E –
I J K–
DEC
UIT
UIT
UIT
UIT
vV B V E R W I S S E L : ENTER
RETURN
4
Druk op V/v om de rij te kiezen die u wilt
voorinstellen en druk daarna op b.
ENTER
Om andere pagina’s voor programmapositie 6
t/m 80 te laten verschijnen, drukt u
herhaaldelijk op V/v.
V E R P L : CLEAR
MET DE HAND AFSTEMMEN
PR
CH
FIJN
DECODER
NAAM
vV b B
:
:
:
:
:
5
– – –
–
UIT
– – – –
O P S L A A N : ENTER
RETURN
5
Druk herhaald op B/b tot het gewenste kanaal
verschijnt.
ENTER
MET DE HAND AFSTEMMEN
PR
CH
FIJN
DECODER
NAAM
vV b B
:
:
:
:
:
5
0 3 3
–
UIT
– – – –
O P S L A A N : ENTER
RETURN
6
Druk op V/v om “NAAM” te kiezen en druk
daarna op b.
ENTER
MET DE HAND AFSTEMMEN
PR
CH
FIJN
DECODER
NAAM
vV b B
:
:
:
:
:
5
0 3 3
–
UIT
– – – –
O P S L A A N : ENTER
RETURN
7
Voer de zendernaam in.
ENTER
1 Druk op V/v om een teken te kiezen.
Bij elke druk op V verandert het teken zoals
hieronder aangegeven.
AtBt…tZt0t1t…t9
tA
MET DE HAND AFSTEMMEN
PR
CH
FIJN
DECODER
NAAM
vV b B
:
:
:
:
:
5
0 3 3
–
UIT
O– – –
O P S L A A N : ENTER
RETURN
2 Druk op b om het volgende teken in te stellen.
De volgende positie knippert.
Om een teken te corrigeren, drukt u op B/b totdat het teken dat u wilt
corrigeren knippert en voer het teken daarna opnieuw in.
Een zendernaam kan maximum 4 tekens lang zijn.
8
Druk op ENTER om de zendernaam te bevestigen.
ENTER
22
Kanalen voorinstellen
9
Druk herhaald op O RETURN om het menu te verlaten.
RETURN
Tips
• Om de programmapositie voor de decoder in te stellen, zie “Instellen van de betaal-/abonneeTV decoder” op pagina 29.
• De DVD-videorecorder moet kanaalinformatie ontvangen om zendernamen automatisch te
laten verschijnen.
Voorbereidingen
Als het beeld onscherp is
Als het beeld onscherp is, kunt u echter ook handmatig afstemmen (FIJN). Druk na
stap 5 op V/v om “FIJN” te kiezen. Druk op B/b om een scherp beeld te bekomen
en druk vervolgens op O RETURN om het menu te verlaten.
Opmerking
• Bij het gebruik van FIJN kan het menu moeilijk leesbaar zijn doordat het wordt gestoord door
het ontvangstbeeld.
Programmaposities wijzigen/deactiveren
Na het instellen van de zenders kunt u de
programmaposities naar believen wijzigen.
Ongebruikte of ongewenste
programmaposities kunt u deactiveren.
U kunt ook de zendernamen wijzigen.
Zendernamen die niet verschijnen kunnen
handmatig worden ingevoerd.
Programmaposities wijzigen
Voor u begint...
• Zet de DVD-videorecorder en uw TV aan.
• Zet uw TV op het videokanaal zodat het
signaal van de speler op het TV-scherm
verschijnt.
• Als de DVD-speler zich in de
afspeelmodus bevindt, kunt u
“INSTELLING MENU” niet laten
verschijnen. Stop het afspelen van de
DVD.
SET UP
V/v/B/b
ENTER
O RETURN
wordt vervolgd
Kanalen voorinstellen
23
1
SET UP
Druk op SET UP.
INSTELLING MENU
Het scherm “INSTELLING MENU”
verschijnt.
DVD INSTELLEN
VvB b
RETURN
2
Druk op V/v/B/b om
(INSTELLEN) te
kiezen en druk daarna op ENTER.
ENTER
Het menu “INSTELLEN” verschijnt.
INSTALLATION
INSTELLEN
AUTO-INSTELLEN
HAND-INSTELLEN
VIDEO UITGANG CH : CH32
vV
RETURN
3
Druk op V/v om “HAND-INSTELLEN” te
kiezen en druk daarna op ENTER.
ENTER
ENTER
ENTER
TV ZENDER OVERZICHT
PR
1
2
3
4
5
CH
027
029
03 0
03 2
NAAM
AA B –
L MN –
CD E –
I J K–
DEC
UIT
UIT
UIT
UIT
vV B V E R W I S S E L : ENTER
V E R P L : CLEAR
RETURN
4
ENTER
Druk op V/v om de rij met de
programmapositie die u wilt wijzigen te
kiezen.
Om andere pagina’s voor programmapositie 6
t/m 80 te laten verschijnen, drukt u herhaald op
V/v.
5
Druk op ENTER en vervolgens op V/v om
naar de gewenste programmapositie te gaan.
ENTER
TV ZENDER OVERZICHT
PR
1
2
3
4
5
CH
027
029
03 0
03 2
V E R P L : CLEAR
RETURN
TV ZENDER OVERZICHT
PR
1
2
3
4
5
CH
027
NAAM
AA B –
DEC
UIT
03 0
03 2
029
CD E –
I J K–
L MN –
UIT
UIT
UIT
RETURN
V E R W I S S E L : ENTER
V E R P L : CLEAR
Druk op ENTER om de instelling te bevestigen.
ENTER
7
Herhaal stap 4 t/m 6 om de programmapositie van een andere zender te
wijzigen.
Druk herhaald op O RETURN om het menu te verlaten.
RETURN
24
DEC
UIT
UIT
UIT
UIT
vV B V E R W I S S E L : ENTER
vV
6
NAAM
AA B –
L MN –
CD E –
I J K–
Kanalen voorinstellen
Ongewenste programmaposities deactiveren
PROG +/–
Voor u begint...
• Zet de DVD-videorecorder en uw TV aan.
• Zet uw TV op het videokanaal zodat het
signaal van de speler op het TV-scherm
verschijnt.
• Als de DVD-speler zich in de
afspeelmodus bevindt, kunt u
“INSTELLING MENU” niet laten
verschijnen. Stop het afspelen van de
DVD.
Voorbereidingen
Na het voorinstellen van kanalen kunnen
ongebruikte programmaposities worden
gedeactiveerd. De gedeactiveerde posities
worden dan overgeslagen wanneer u op de
PROG +/– toetsen drukt.
CLEAR
SET UP
V/v/B/b
ENTER
O RETURN
1
SET UP
Druk op SET UP.
INSTELLING MENU
Het scherm “INSTELLING MENU”
verschijnt.
DVD INSTELLEN
VvB b
RETURN
2
Druk op V/v/B/b om
(INSTELLEN) te
kiezen en druk daarna op ENTER.
ENTER
Het menu “INSTELLEN” verschijnt.
ENTER
INSTALLATION
INSTELLEN
AUTO-INSTELLEN
HAND-INSTELLEN
VIDEO UITGANG CH : CH32
RETURN
vV
ENTER
wordt vervolgd
Kanalen voorinstellen
25
3
Druk op V/v om “HAND-INSTELLEN” te
kiezen en druk daarna op ENTER.
ENTER
TV ZENDER OVERZICHT
PR
1
2
3
4
5
CH
027
029
03 0
03 2
NAAM
AA B –
L MN –
CD E –
I J K–
DEC
UIT
UIT
UIT
UIT
vV B V E R W I S S E L : ENTER
RETURN
4
Druk op V/v om de rij te kiezen die u wilt
deactiveren.
ENTER
Om andere pagina’s voor programmapositie 6
t/m 80 te laten verschijnen, drukt u herhaald op
V/v.
TV ZENDER OVERZICHT
PR
1
2
3
4
5
CH
027
029
03 0
03 2
Druk op CLEAR.
DEC
UIT
UIT
UIT
UIT
V E R P L : CLEAR
TV ZENDER OVERZICHT
CLEAR
De gekozen rij wordt gewist zoals hiernaast
afgebeeld.
NAAM
AA B –
L MN –
CD E –
I J K–
vV B V E R W I S S E L : ENTER
RETURN
5
V E R P L : CLEAR
PR
1
2
3
4
5
CH
027
NAAM
AA B –
DEC
UIT
03 0
03 2
CD E –
I J K–
UIT
UIT
vV B V E R W I S S E L : ENTER
RETURN
V E R P L : CLEAR
6
Herhaal stap 4 en 5 voor andere programmaposities die u wilt deactiveren.
7
Druk herhaald op O RETURN om het menu te verlaten.
RETURN
Opmerking
• Kies de programmapositie die u wilt deactiveren zorgvuldig. Als u een programmapositie per
vergissing deactiveert, moet u dit kanaal weer handmatig instellen.
26
Kanalen voorinstellen
Zendernamen wijzigen
Voorbereidingen
U kunt zendernamen wijzigen of invoeren
(maximum 4 tekens). De DVDvideorecorder moet kanaalinformatie
ontvangen om zendernamen automatisch te
laten verschijnen.
Voor u begint...
• Zet de DVD-videorecorder en uw TV aan.
• Zet uw TV op het videokanaal zodat het
signaal van de speler op het TV-scherm
verschijnt.
• Als de DVD-speler zich in de
afspeelmodus bevindt, kunt u
“INSTELLING MENU” niet laten
verschijnen. Stop het afspelen van de
DVD.
SET UP
V/v/B/b
ENTER
O RETURN
1
SET UP
Druk op SET UP.
INSTELLING MENU
Het scherm “INSTELLING MENU”
verschijnt.
DVD INSTELLEN
VvB b
RETURN
2
Druk op V/v/B/b om
(INSTELLEN) te
kiezen en druk daarna op ENTER.
ENTER
Het menu “INSTELLEN” verschijnt.
ENTER
INSTALLATION
INSTELLEN
AUTO-INSTELLEN
HAND-INSTELLEN
VIDEO UITGANG CH : CH32
RETURN
vV
ENTER
wordt vervolgd
Kanalen voorinstellen
27
3
Druk op V/v om “HAND-INSTELLEN” te
kiezen en druk daarna op ENTER.
TV ZENDER OVERZICHT
PR
1
2
3
4
5
ENTER
CH
027
029
03 0
03 2
03 3
NAAM
AA B –
L MN –
CD E –
I J K–
– – – –
DEC
UIT
UIT
UIT
UIT
UIT
vV B V E R W I S S E L : ENTER
RETURN
4
ENTER
Druk op V/v om de rij te kiezen waarin u de
zendernaam wilt wijzigen of invoeren en druk
daarna op b.
MET DE HAND AFSTEMMEN
PR
CH
FIJN
DECODER
NAAM
Om andere pagina’s voor programmapositie 6
t/m 80 te laten verschijnen, drukt u
herhaaldelijk op v/V.
5
V E R P L : CLEAR
vV b B
:
:
:
:
:
5
0 3 3
–
UIT
– – – –
O P S L A A N : ENTER
RETURN
Druk op V/v om “NAAM” te kiezen en druk
daarna op b.
MET DE HAND AFSTEMMEN
PR
CH
FIJN
DECODER
NAAM
ENTER
vV b B
:
:
:
:
:
5
0 3 3
–
UIT
– – – –
O P S L A A N : ENTER
RETURN
6
Voer de zendernaam in.
ENTER
1 Druk op V/v om een teken te kiezen.
Bij elke druk op V verandert het teken zoals
hieronder aangegeven.
AtBt…tZt0t1t…t9
tA
MET DE HAND AFSTEMMEN
PR
CH
FIJN
DECODER
NAAM
vV b B
:
:
:
:
:
5
0 3 3
–
UIT
O– – –
O P S L A A N : ENTER
RETURN
2 Druk op b om het volgende teken in te stellen.
De volgende positie knippert.
Om een teken te corrigeren, drukt u op B/b totdat het teken dat u wilt
corrigeren knippert en voer het teken daarna opnieuw in.
Een zendernaam kan maximum 4 tekens lang zijn.
7
Druk op ENTER om de nieuwe naam te bevestigen.
ENTER
8
Druk herhaald op O RETURN om het menu te verlaten.
RETURN
28
Kanalen voorinstellen
Instellen van de betaal-/abonnee-TV
decoder
Een decoder aansluiten
Scart kabel
(niet meegeleverd)
Betaal-/abonneeTV decoder
Voorbereidingen
U kunt betaal-/abonnee-TV-programma’s bekijken of opnemen wanneer een decoder (niet
meegeleverd) op de DVD-videorecorder is aangesloten.
Scart
(EURO-AV)
LINE-3
LINE-1 (EURO AV)
AERIAL IN
Antennekabel (meegeleverd)
Scart
(EURO-AV)
Scart kabel (niet meegeleverd)
: Signaalverloop
wordt vervolgd
Instellen van de betaal-/abonnee-TV decoder
29
Betaal-/abonnee-TV kanalen instellen
Om betaal-/abonnee-TV-programma’s te
bekijken of op te nemen, stelt u uw DVDvideorecorder via het schermmenu in om
deze kanalen te ontvangen.
Volg de onderstaande procedure om de
kanalen correct in te stellen.
Voor u begint...
• Zet de DVD-videorecorder en uw TV aan.
• Zet uw TV op het videokanaal zodat het
signaal van de speler op het TV-scherm
verschijnt.
• Als de DVD-speler zich in de
afspeelmodus bevindt, kunt u
“INSTELLING MENU” niet laten
verschijnen. Stop het afspelen van de
DVD.
SET UP
V/v/B/b
ENTER
O RETURN
1
SET UP
Druk op SET UP.
INSTELLING MENU
Het scherm “INSTELLING MENU”
verschijnt.
DVD INSTELLEN
VvB b
RETURN
2
Druk op V/v/B/b om
(INSTELLEN) te
kiezen en druk daarna op ENTER.
ENTER
Het menu “INSTELLEN” verschijnt.
INSTALLATION
INSTELLEN
AUTO-INSTELLEN
HAND-INSTELLEN
VIDEO UITGANG CH : CH32
RETURN
3
Druk op V/v om “HAND-INSTELLEN” te
kiezen en druk daarna op ENTER.
ENTER
ENTER
vV
ENTER
TV ZENDER OVERZICHT
PR
1
2
3
4
5
CH
027
029
03 0
03 2
03 3
NAAM
AA B –
L MN –
CD E –
I J K–
– – – –
DEC
UIT
UIT
UIT
UIT
UIT
vV B V E R W I S S E L : ENTER
RETURN
30
Instellen van de betaal-/abonnee-TV decoder
V E R P L : CLEAR
4
Druk op V/v om de rij te kiezen die u wilt
instellen voor de decoder en druk daarna op b.
ENTER
Om de posities 6 t/m 80 af te beelden, drukt u
herhaaldelijk op V/v.
MET DE HAND AFSTEMMEN
PR
CH
FIJN
DECODER
NAAM
5
0 3 3
–
UIT
– – – –
O P S L A A N : ENTER
RETURN
5
Druk op V/v om “DECODER” te kiezen.
MET DE HAND AFSTEMMEN
PR
CH
FIJN
DECODER
NAAM
ENTER
vV b B
:
:
:
:
:
5
0 3 3
–
UIT
– – – –
Voorbereidingen
vV b B
:
:
:
:
:
O P S L A A N : ENTER
RETURN
6
Druk op b om “DECODER” op “AAN” te
zetten en druk daarna op ENTER.
ENTER
MET DE HAND AFSTEMMEN
PR
CH
FIJN
DECODER
NAAM
vV b B
:
:
:
:
:
5
0 3 3
–
AAN
– – – –
O P S L A A N : ENTER
RETURN
7
Druk herhaald op O RETURN om het menu te verlaten.
RETURN
Opmerkingen
• De DVD-videorecorder is niet geschikt voor RGB-invoer van betaal-abonnee-TV decoders.
• Wanneer u betaal-/abonnee-TV programma’s bekijkt via de RFU ingang van de TV, druk dan
op TV/VIDEO zodat de videorecorder indicator verschijnt in het uitleesvenster.
Instellen van de betaal-/abonnee-TV decoder
31
Basisbediening
Discs afspelen
Al naar gelang de disc kunnen sommige
bedieningen afwijken of niet worden
uitgevoerd. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing die met uw disc is
meegeleverd.
?/1
Z
SELECT DVD
Voor u begint...
• Zet de DVD-videorecorder en uw TV aan.
• Zet uw TV op het videokanaal zodat het
signaal van de speler op het TV-scherm
verschijnt.
• Druk op SELECT DVD om de DVDspeler te bedienen.
m/M
C
./ >
X
x
H
1
Druk op Z om de disclade te openen en
plaats een disc in de disclade.
met de afspeelkant omlaag
32
Discs afspelen
2
Druk op H.
De disclade sluit en de DVD-speler begint met het afspelen.
In het uitleesvenster wordt de
afspeelduur weergegeven.
Al naar gelang de disc kan er op
het TV-scherm een menu
verschijnen. Voor DVD’s, zie
Uren Minuten Seconden
pagina 69. Voor VIDEO CD’s,
zie pagina 86.
Aanvullende bediening
Druk op:
Te stoppen
x
Het afspelen tijdelijk te onderbreken
X
Om verder te gaan met afspelen, drukt u op H.
In de pauzemodus beeld-voor-beeld te
bekijken
C
In de doorlopende afspeelmodus naar
het volgende hoofdstuk, muziekstuk
of scène te gaan
> op de afstandsbediening
In de doorlopende afspeelmodus naar
het vorige hoofdstuk, muziekstuk of
scène te gaan
. op de afstandsbediening
Het afspelen te stoppen en de disc te
verwijderen
Z
Basisbediening
Om
Doorgaan met afspelen van de huidige disc (Hervattingsfunctie)
Het punt waarop u bent gestopt met het afspelen van de disc, blijft in het geheugen
van de DVD-speler bewaard, ook als de DVD-speler in de opnamewachtstand is gezet
door indrukken van ?/1.
1 Druk tijdens het afspelen van een disc op x om het afspelen te stoppen.
op H.
2 Druk
De DVD-speler begint met afspelen vanaf het punt waarop u bij stap 1 de disc
hebt stopgezet.
Om in de doorlopende afspeelmodus snel een bepaald punt te vinden
door het snel vooruit of achteruit afspelen van een disc
Druk op m of M. Bij elke druk verandert de afspeelsnelheid als volgt.
×2 t ×4 t ×8 t ×16 t ×32 t ×128
Laat de toets los wanneer de gewenste snelheid is bereikt.
Wanneer u het gewenste punt hebt gevonden, druk dan op H.
wordt vervolgd
Discs afspelen
33
Om de beelden in de doorlopende afspeelmodus vertraagd af te spelen
Druk op X en vervolgens op M SLOW y. Bij elke druk verandert de
afspeelsnelheid als volgt.
1/8 t 1/4 t 1/2
Om door te gaan met normaal afspelen, drukt u op H.
Tips
• Tijdens ×2 snel vooruitspelen kunt u naar het geluid luisteren. U kunt echter niet luisteren
naar DTS (alleen Digital Out), MPEG-audio en LPCM-geluid.
• Om tijdens het afspelen van een DVD een videotimer-reservering te maken, bevelen wij u aan
om de bedieningsstappen onder “De opnameduur instellen” (pagina 89) uit te voeren.
Opmerkingen
• Via het menu “SCHERMINSTELLING” kunt u het schermtype wijzigen. (Zie
“Scherminstelling” op pagina 61)
• Tijdens het afspelen van een disc kunt u de VIDEO-afspeelmodus niet gebruiken.
• De afspeelsnelheid van de VIDEO CD verandert als volgt.
×4 t ×8
• U kunt de afspeelsnelheid van de CD of DATA-CD niet wijzigen.
Opmerkingen betreffende het afspelen van DTS*-geluidssporen op een CD
• Bij het afspelen van CD’s die met DTS gecodeerd zijn, komt er overmatige ruis uit de analoge
stereo-aansluitbussen. Om mogelijke schade aan de geluidsinstallatie te voorkomen, dient de
gebruiker de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen wanneer de analoge stereoaansluitbussen van de DVD-speler worden aangesloten op een versterkingssysteem. Om te
luisteren naar DTS Digital Surround™-geluid, moet er een extern 5.1-kanaals
decodersysteem worden aangesloten op de digitale aansluitbus van de DVD-speler.
• Wanneer u DTS-geluidssporen op een CD afspeelt (pagina 79), zet dan het geluid met behulp
van de AUDIO-toets op “STEREO”.
• DTS-geluidssporen mogen pas worden afgespeeld nadat u eerst de DVD-speler hebt
aangesloten op een audiocomponent met een ingebouwde DTS-decoder. De DVD-speler
geeft het DTS-signaal weer via de DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL of OPTICAL)aansluitbus, zelfs als “DTS” in het menu “AUDIO INSTELLING” op “Uit” is gezet
(pagina 59), en hierdoor kunnen uw oren of luidsprekers beschadigd raken.
Opmerkingen betreffende het afspelen van DVD’s met een DTS-geluidsspoor
• DTS-audiosignalen worden alleen weergegeven via de DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL
of OPTICAL)-aansluitbus.
• Wanneer u een DVD met DTS-geluidssporen afspeelt, zet dan in het menu “AUDIO
INSTELLING” (pagina 59) de optie “DTS” op “Aan”.
• Indien u de speler aansluit op audioapparatuur zonder DTS-decoder, zet dan in het menu
“AUDIO INSTELLING” (pagina 59) de optie “DTS” niet op “Aan”. Er kan een hard geluid
uit de luidsprekers komen waardoor uw oren of de luidsprekers beschadigd kunnen raken.
* “DTS” en “DTS Digital Out” zijn handelsmerken van Digital Theater Systems, Inc.
34
Discs afspelen
Gids bij het schermmenu
Tijdens het afspelen kunt u de informatie op
de disc controleren.
V/v/B/b
ENTER
De weergegeven informatie is afhankelijk
van het type disc dat wordt afgespeeld.
O RETURN
DISPLAY
Type disc
Huidige titel/muziekstuknummer
Huidige hoofdstuknummer
Tellerstand
Gesproken taal
Taal van ondertiteling
DVD
T:01 B b
C:02
0:01:09
Basisbediening
Druk op DISPLAY. De volgende informatie verschijnt: het type disc, de huidige
titel/muziekstuk, het hoofdstuk, de tellerstand, de gesproken taal en de taal van de
ondertiteling. Raadpleeg “DVD AUDIO/TAAL ONDERTITELS” op pagina 118
voor de afkorting van de taal.
ENG 5.1CH
ENG
Via dit menu kunt u de gewenste titel/muziekstuk, hoofdstuk of tellerstand
weergeven.
Afspelen van titel/muziekstuk of hoofdstuk van
uw keuze
1
2 Druk op B/b om het onderdeel te wijzigen.
3 Druk op ENTER om het afspelen te laten beginnen.
op DISPLAY of O RETURN om het menu uit
4 Druk
te zetten.
Druk op V/v om het gewenste onderdeel te kiezen.
DVD
T:01 B b
C:02
0:01:09
ENG 5.1CH
ENG
Op het DVD-afspeelscherm verschijnt het pictogram van de titel/muziekstuk of
hoofdstuk, gevolgd door de huidige titel/muziekstuk of hoofdstuknummer en de
tellerstand.
wordt vervolgd
Gids bij het schermmenu
35
Afspelen vanaf de gewenste tellerstand
DVD
1
2
3 Druk op ENTER om het afspelen te laten beginnen.
op DISPLAY of O RETURN om het menu uit
4 Druk
te zetten.
Druk op V/v om het pictogram van de tellerstand te
kiezen.
Voer met de cijfertoetsen de gewenste stand in.
T:01
C:02
0:01:09
ENG 5.1CH
ENG
Opmerking
• Al naar gelang de disc zal het uitleesvenster bij bediening niet altijd veranderen.
36
Gids bij het schermmenu
Een band afspelen
Voor u begint...
• Zet de DVD-videorecorder en uw TV aan.
• Zet uw TV op het videokanaal zodat het
signaal van de speler op het TV-scherm
verschijnt.
• Druk op SELECT VIDEO om de
videorecorder te bedienen.
?/1
Z
SELECT VIDEO
TRACKING +/–
CLEAR
Basisbediening
m
MSLOWy
C STEP
./ > SHUTTLE
X
x
H
DISPLAY
1
Plaats een band.
2
Druk op H.
Bij het plaatsen van een band waarvan het
wispreventienok is verwijderd, begint de
videorecorder automatisch met afspelen.
In het uitleesvenster wordt de
afspeelduur weergegeven.
Als de band ten einde is, wordt
deze automatisch
teruggespoeld.
Uren Minuten Seconde
wordt vervolgd
Een band afspelen
37
Aanvullende bediening
Om
Druk op:
de weergave te stoppen
x
de weergave tijdelijk te
onderbreken
X
de weergave na een pauze te
hervatten
X of H
de band snel vooruit te spoelen
M wanneer de band is stopgezet
de band achteruit te spoelen
m wanneer de band is stopgezet
de band te verwijderen
Z
Uitschakelen van de spanning tijdens het terugspoelen (Uitschakelen
tijdens terugspoelen)
Druk op ?/1 terwijl de band wordt teruggespoeld. De spanning wordt uitgeschakeld,
maar de band wordt nog tot aan het einde teruggespoeld.
Afspelen/zoeken met verschillende snelheden
Weergavemogelijkheden
Handeling
Snel vooruitof achteruitspoelen met beeld
Houd M ingedrukt tijdens snel vooruitspoelen. Houd m
ingedrukt tijdens snel achteruitspoelen.
Weergave met hoge snelheid
• Druk tijdens de weergave kort op M of m. De band
blijft doorspelen met 5 maal de normale snelheid.
• Houd tijdens de weergave M of m ingedrukt. De
band blijft doorspelen met 5 maal de normale snelheid.
Als u de toets loslaat, wordt de normale weergave hervat.
Vertraagde weergave
Druk in de pauzestand op MSLOW y.
Beeld-voor-beeld weergave
Druk in de pauzestand op C STEP.
Weergave met verschillende
snelheden
(Weergave met wisselende
snelheden)
Druk tijdens de weergave op .of > SHUTTLE. U
kunt de weergavesnelheid als volgt wijzigen:
SNEL ACHTERUITSPOELEN MET BEELD y –×2 y
–×1 y –VERTRAAGDE WEERGAVE y
STILSTAANDE BEELDWEERGAVE y
VERTRAAGDE WEERGAVE y NORMALE
WEERGAVE y ×2 y SNEL VOORUITSPOELEN
MET BEELD
Terugkeren naar normale weergave
Druk op H.
38
Een band afspelen
De tijdteller gebruiken
Druk op CLEAR op het punt dat u later op de band wilt terugvinden. De teller in het
uitleesvenster wordt teruggezet op “0:00:00”.
Druk op DISPLAY om de teller op het TV-scherm te laten verschijnen.
Tip
• Stel met de TRACKING +/–-toetsen het beeld af indien:
– Er strepen verschijnen bij vertraagde weergave.
– Er in de pauzestand stroken bovenaan en onderaan verschijnen.
– Het beeld tijdens pauzestand trilt.
Een band afspelen
Basisbediening
Opmerkingen
• Banden die op een andere videorecorder in de LP-modus zijn opgenomen, kunnen worden
afgespeeld op deze videorecorder, maar de beeldkwaliteit kan niet worden gegarandeerd.
• Wanneer een band opnieuw wordt geplaatst, komt de teller weer op “0:00:00” te staan.
• De teller stopt met tellen wanneer een onbespeeld gedeelte wordt bereikt.
• Afhankelijk van uw TV kan het volgende zich voordoen bij het afspelen van een in NTSC
opgenomen band:
– Het beeld wordt zwart/wit.
– Het beeld trilt.
– Er verschijnt geen beeld op het TV-scherm.
– Er verschijnen horizontale zwarte strepen op het TV-scherm.
– De kleurintensiteit neemt toe of af.
• Wanneer er 10 uur verstreken zijn, komt de teller in het uitleesvenster weer op “0:00:00” te
staan en begint het tellen weer helemaal opnieuw.
• Tijdens het afspelen met verschillende snelheden wordt het geluid gedempt.
• Bij versnelde weergave achteruit kan er beeldruis optreden.
• Tijdens het afspelen van een band kunt u “INSTELLING MENU” laten verschijnen, maar de
afstandsbediening wordt automatisch overgeschakeld op de functie DVD. Druk herhaald op
O RETURN om het menu te verlaten.
• Stop het afspelen van een disc wanneer u een video afspeelt.
• Vanuit de modus voor vertraagde weergave in omgekeerde richting wordt het beeld na 30
seconden weer normaal weergegeven.
39
TV-programma’s opnemen
Voor u begint...
• Zet de DVD-videorecorder en uw TV aan.
• Stel de ingangskeuzeschakelaar op uw TV
zo in dat het signaal van de speler op het
TV-scherm verschijnt.
• Druk op SELECT VIDEO om de
videorecorder te bedienen.
• Om op te nemen van een decoder, moet u
die aanzetten.
• Zorg dat de band langer is dan de totale
opnameduur.
?/1
Z
SELECT VIDEO
PROG +/–
SP/LP
TV/VIDEO
INPUT
SELECT
z REC
x
H
DISPLAY
1
40
Plaats een band waarvan het
wispreventienokje intact is.
TV-programma’s opnemen
2
• PROG/
TRACKING
• Om een normaal kanaal op te nemen, drukt u op PROG +/– totdat het
nummer van de gewenste programmapositie in het uitleesvenster
verschijnt.
INPUT
SELECT
• Om op te nemen van een decoder of een andere bron die is aangesloten
op één of meer LINE-ingangen, drukt u op INPUT SELECT totdat de
aangesloten lijn in het uitleesvenster verschijnt.
SP / LP
4
REC
Druk op SP/LP om de bandsnelheid te kiezen: SP of LP.
In LP (Long Play) is de opnameduur dubbel zo lang als in SP. SP (Standard
Play) geeft een betere beeld- en geluidskwaliteit.
Basisbediening
3
Druk op z REC om de opname te starten.
De opname-indicator licht rood op in het uitleesvenster.
Opname-indicator
Stoppen met opnemen
Druk op x.
wordt vervolgd
TV-programma’s opnemen
41
De resterende opnameduur controleren
Druk tweemaal op DISPLAY. Druk met het uitleesvenster aan opnieuw op DISPLAY
om de resterende opnameduur te controleren.
RESTANT
0 :00 :22
1 :46
Tijdteller
Resterende bandlengte
Voor een correcte indicatie van de resterende tijd, moet u “Tape Lengte” in het menu
“VIDEO FUNCTIES INSTELLEN.” juist instellen (zie pagina 98).
Maximale opnameduur
Bandlengte
SP
LP
E-180
3 uur
6 uur
E-240
4 uur
8 uur
E-260
4 uur 20 minuten
8 uur 40 minuten
E-300
5 uur
10 uur
Een ander TV-programma bekijken tijdens de opname
1 Druk op TV/VIDEO om “TV” in het uitleesvenster te laten verschijnen.
2 Kies op de TV een ander kanaal.
Een DVD bekijken tijdens het opnemen
1 Druk op SELECT DVD om de DVD-speler te bedienen.
2 Druk op Z en plaats de disc op de disclade.
op H.
3 Druk
De disclade sluit en de DVD-speler begint met het afspelen. Het TV-scherm
verandert automatisch in het DVD-afspeelscherm.
42
TV-programma’s opnemen
Een opname beveiligen
Om te voorkomen dat een opname per
ongeluk wordt gewist, verwijdert u
het wispreventienokje zoals de
afbeelding laat zien. Om opnieuw op
de band te kunnen opnemen, moet u
het wispreventienokje afdekken met
plakband.
Wispreventienokje
Opmerkingen
• De DISPLAY informatie verschijnt niet bij stilstaand beeld (pauzestand) of vertraagde
weergave.
• Als een band PAL- en NTSC-gedeelten bevat, werkt de teller niet juist. De afwijking is te
wijten aan het verschil tussen de telcycli van beide videosystemen.
• U kunt niet naar een betaal-/abonnee-TV programma kijken terwijl u een ander betaal-/
abonnee-TV programma opneemt.
• Als u een in de handel verkrijgbare niet-standaard band plaatst, is het mogelijk dat de
resterende opnameduur niet klopt.
• De resterende opnameduur is slechts een ruwe indicatie.
• Ongeveer 30 seconden na het beginnen met de weergave van de band, verschijnt de
resterende opnameduur.
• U kunt geen DVD opnemen op een videoband.
• Om tijdens het opnemen van een video naar een TV-programma te kijken, dient u het
afspelen van de disc te stoppen.
TV-programma’s opnemen
Basisbediening
Tips
• Om een programmapositie te kiezen, kunt u de cijfertoetsen op de afstandsbediening
gebruiken. Voor nummers die uit twee cijfers bestaan, bijvoorbeeld, drukt u op 2 en 3 om
“PR 23” te kiezen.
• Als u extra apparatuur aansluit via LINE, kunt u het ingangssignaal kiezen met behulp van de
INPUT SELECT of PROG +/– toetsen.
• De op het TV-scherm weergegeven DISPLAY informatie over de band wordt niet
opgenomen.
• Als u geen televisie wilt bekijken tijdens de opname, kunt u de TV uitzetten. Wanneer u een
decoder gebruikt, moet u die aan laten staan.
43
TV-programma’s opnemen met het
ShowView® systeem
Het ShowView systeem is een functie
waarmee makkelijk timergestuurde opnamen
kunnen worden geprogrammeerd. Hiertoe
voert u gewoon het ShowView nummer in dat
vermeld staat in TV-programmagidsen.
Datum, tijd en programmapositie van dit
programma worden dan automatisch
ingesteld. U kunt maximaal acht
programma’s voorinstellen, met inbegrip van
instellingen verricht met andere
timermethoden.
Voor u begint...
• Controleer of de klok van de DVDvideorecorder correct is ingesteld.
• Zet de DVD-videorecorder en uw TV aan.
• Zet uw TV op het videokanaal zodat het
signaal van de speler op het TV-scherm
verschijnt.
• Druk op SELECT VIDEO om de
videorecorder te bedienen.
• Wanneer u gebruikmaakt van een decoder,
zet deze dan aan.
• Plaats een band waarvan het
wispreventienokje intact is. Zorg dat de
band langer is dan de totale opnameduur.
• Zet “TIMER” in het menu
“INSTELLING” op “SHOWVIEW” of
“VARIABEL” (zie pagina 103).
44
TV-programma’s opnemen met het ShowView® systeem
?/1
SELECT VIDEO
CLEAR
SET UP
TIMER
INPUT
SELECT
x
V/v/B/b
ENTER
O RETURN
1
SUBTITLE/
TIMER
Druk op TIMER.
• Als u “TIMER” op “VARIABEL” hebt
gezet:
Het menu “TIMER” verschijnt op het TVscherm. Druk op V/v om “SHOWVIEW”
te kiezen en druk daarna op ENTER.
TIMER
STANDAARD
SHOWVIEW
ENTER
vV ENTER
RETURN
SHOWVIEW
CODE
CODE: 0 – 9
RETURN
2
3
4
5
6
7
8
9
0
CLEAR
3
Voer met de cijfertoetsen het ShowViewnummer in.
Als u zich vergist, druk dan op CLEAR en voer
het juiste nummer opnieuw in.
U kunt ook op B drukken om het laatst
ingevoerde cijfer te wissen.
Druk op ENTER.
ENTER
INPUT
SELECT
CLEAR
De datum, start- en stoptijden,
programmapositie, bandsnelheid en VPS
(Video Programme System)/PDC (Programme
Delivery Control)-instelling verschijnen op het
TV-scherm.
SHOWVIEW
CODE
CODE: 0 – 9
RETURN
PR DAG
3 5 Z A2 9
– – ––––
– – ––––
– – ––––
– – ––––
– – ––––
– – ––––
– – ––––
RETURN
1 2 3 4 – – – – –
VERANDEREN:
ENTER
Basisbediening
1
VERANDEREN:
ENTER
B
2
– – – – – – – – –
B
• Als u “TIMER” op “SHOWVIEW” hebt
gezet:
Het menu “SHOWVIEW” verschijnt op het
TV-scherm.
START STOP
V/P
1 9 : 0 0 2 0 : 0 0 SP –
– – : –– –– : –– –– –
–– : –– –– : –––– –
– – : –– –– : –– –– –
– – : –– –– : –– –– –
– – : –– –– : –– –– –
– – : –– –– : –– –– –
– – : –– –– : –– –– –
vV b B
CLEAR
• Als “– –” verschijnt in de kolom “PR”
(programma) (dit kan gebeuren bij lokale uitzendingen), moet u de juiste
programmapositie handmatig instellen.
Druk op V/v om de gewenste programmapositie te kiezen.
• Om op te nemen van een decoder of een andere bron die is aangesloten
op één of meer LINE ingangen, drukt u op INPUT SELECT om onder
“PR” de aangesloten lijn te laten verschijnen.
U hoeft dit slechts eenmaal te doen voor het betreffende kanaal. De
videorecorder slaat de instelling op.
Als u zich vergist, drukt u op CLEAR om de instelling te wissen.
wordt vervolgd
TV-programma’s opnemen met het ShowView® systeem
45
4
Om de datum, de bandsnelheid en de VPS/
PDC-instelling te wijzigen:
ENTER
1 Druk op B/b om het item te kiezen dat u
wilt veranderen.
2 Druk op V/v om het terug te zetten.
PR DAG
3 5 Z A2 9
– – ––––
– – ––––
– – ––––
– – ––––
– – ––––
– – ––––
– – ––––
RETURN
START STOP
V/P
1 9 : 0 0 2 0 : 0 0 SP –
– – : –– –– : –– –– –
–– : –– –– : –––– –
– – : –– –– : –– –– –
– – : –– –– : –– –– –
– – : –– –– : –– –– –
– – : –– –– : –– –– –
– – : –– –– : –– –– –
CLEAR
vV b B
• Om hetzelfde programma dagelijks of
wekelijks op te nemen, zie “Dagelijks/
wekelijks opnemen” op pagina 46.
• Om de VPS/PDC functie te gebruiken, zet u V/P op ON. Voor details
omtrent VPS/PDC, zie “Timergestuurde opname met VPS/PDC
signalen” op pagina 46.
5
Druk op O RETURN om de instelling te bevestigen.
RETURN
6
Druk op O RETURN om het menu te verlaten.
RETURN
7
Druk op ?/1 om de DVD-videorecorder uit te schakelen.
De
indicator verschijnt in het uitleesvenster en de videorecorder schakelt
over naar de opnamewachtstand.
Om op te nemen van een decoder of een andere bron, moet u de aangesloten
apparatuur aan laten staan.
Stoppen met opnemen
Om de DVD-videorecorder tijdens het opnemen te stoppen, druk dan op SELECT
VIDEO en druk daarna op x.
Dagelijks/wekelijks opnemen
Druk bij stap 4 hierboven op v om het opnamepatroon te kiezen. Bij elke druk op v
verandert de indicatie zoals hieronder aangegeven. Druk op V om de indicatie
omgekeerd te wijzigen.
vandaag t DAG (maandag t/m zondag) t W-ZA (elke zaterdag) ..... t
W-ZO (elke zondag) t 1 maand later t (data tellen af) t vandaag
Timergestuurde opname met VPS/PDC signalen
Sommige zenders sturen VPS of PDC signalen mee met hun TV uitzendingen.
Dankzij deze signalen gebeuren timergestuurde opnamen altijd op het juiste moment,
zelfs wanneer uitzendingen te laat of te vroeg starten of worden onderbroken.
Om de VPS/PDC functie te gebruiken, zet u bij stap 4 hierboven V/P op ON. U kunt
de VPS/PDC functie ook gebruiken voor een bron die is aangesloten op één of meer
LINE ingangen.
46
TV-programma’s opnemen met het ShowView® systeem
Na het instellen van de timer een ander TV-programma bekijken
1 Druk op TV/VIDEO om “TV” in het uitleesvenster te laten verschijnen.
uw TV en videorecorder via A/V-aansluitingen met elkaar zijn verbonden,
2 Indien
zet dan de TV op de antenne-ingang van de TV. Is dit niet het geval, dan kunt u
3
deze stap overslaan.
Kies op de TV een ander kanaal.
Na het instellen van de timer een DVD bekijken
verandert automatisch in het DVD-afspeelscherm.
Tips
• Om het kanaal in te stellen, kunt u ook gebruikmaken van de V/v of cijfertoetsen.
• Als de indicator
verschijnt, betekent dit dat de videorecorder op dat moment bezig is met
het opnemen van dit programma.
• Terwijl de videorecorder bezig is met opnemen, kunt u ook de volgende taken verrichten:
– De teller terugzetten (pagina 39).
– Informatie over de band laten verschijnen op het TV-scherm (pagina 42).
Basisbediening
1 Druk op SELECT DVD om de DVD-speler te bedienen.
2 Druk op Z en plaats de disc op de disclade.
op H.
3 Druk
De disclade sluit en de DVD-speler begint met het afspelen. Het TV-scherm
Gebruik van de automatische bandsnelheidsfunctie
Druk in stap 4 hierboven op v om “AUTO” te kiezen. Wanneer u een programma
opneemt in de SP modus en de resterende bandlengte wordt korter dan de
opnametijd, verandert de opnamesnelheid automatisch naar de LP modus. Merk op
dat enige ruis in het beeld zal verschijnen op het punt waar de bandsnelheid wordt
veranderd. Om deze functie op de juiste manier te bedienen, moet de instelling van
“Tape Lengte” op het menu “VIDEO FUNCTIES INSTELLEN.” correct zijn (zie
pagina 98).
Tips
• De lijningang kan ook worden gekozen met de INPUT SELECT toets.
• U kunt de tijd voor ShowView verlengen met 10, 20, 30, 40, 50 of 60 minuten. Zet
“SHOWVIEW UITGEBR.” in het menu “INSTELLING” op de gewenste verlengde tijd op
pagina 103.
• Om de programma-instelling te controleren, te wijzigen of te annuleren, zie
“Timerinstellingen controleren/wijzigen/wissen” op pagina 53.
wordt vervolgd
TV-programma’s opnemen met het ShowView® systeem
47
Opmerkingen
• Als het VPS/PDC signaal te zwak is of de zender geen VPS/PDC signalen uitzendt, start de
videorecorder de opname op het ingestelde tijdstip zonder gebruik te maken van de VPS/PDC
functie.
• De -indicator knippert in het uitleesvenster wanneer u op ?/1 drukt en er geen band is
geplaatst.
• Wanneer u “TIMER” in het menu “INSTELLING” op “STANDAARD” zet, verschijnt het
menu “SHOWVIEW” niet op het TV-scherm. Kies “SHOWVIEW” of “VARIABEL”.
48
TV-programma’s opnemen met het ShowView® systeem
TV-programma’s opnemen met de timer
U kunt maximaal acht programma’s tegelijk
voorinstellen.
?/1
SELECT VIDEO
CLEAR
SET UP
TIMER
INPUT
SELECT
x
V/v/B/b
ENTER
O RETURN
Basisbediening
Voor u begint...
• Controleer of de klok van de DVDvideorecorder correct is ingesteld.
• Zet de DVD-videorecorder en uw TV aan.
• Stel de ingangskeuzeschakelaar op uw TV
zo in dat het signaal van de speler op het
TV-scherm verschijnt.
• Druk op SELECT VIDEO om de
videorecorder te bedienen.
• Wanneer u gebruikmaakt van een decoder,
zet deze dan aan.
• Plaats een band waarvan het
wispreventienokje intact is. Zorg dat de
band langer is dan de totale opnameduur.
• Als de DVD-speler zich in de
afspeelmodus bevindt, kunt u
“INSTELLING MENU” niet laten
verschijnen. Stop het afspelen van de
DVD.
• Zet “TIMER” in het menu
“INSTELLING” op “STANDAARD” of
“VARIABEL” (zie pagina 103).
wordt vervolgd
TV-programma’s opnemen met de timer
49
1
SUBTITLE/
TIMER
ENTER
Druk op TIMER.
• Als u “TIMER” op “VARIABEL” hebt
gezet:
Het menu “TIMER” verschijnt op het TVscherm. Druk op V/v om “STANDAARD”
te kiezen en druk daarna op ENTER.
TIMER
STANDAARD
SHOWVIEW
RETURN
• Als u “TIMER” op “STANDAARD” hebt
gezet:
Het menu “TIMER PROGRAMMEREN”
verschijnt op het TV-scherm.
2
ENTER
Stel de datum, start- en stoptijden,
programmapositie, bandsnelheid en VPS-PDCfunctie in:
1 Druk op b om ieder item één voor één te
kiezen.
2 Druk op V/v om elk item in te stellen.
vV ENTER
PR DAG
– – ––––
– – ––––
– – ––––
– – ––––
– – ––––
– – ––––
– – ––––
– – ––––
RETURN
V/P
START STOP
– – : –– –– : –– – – –
– – : –– –– : –– – – –
–– : –– –– : –––– –
– – : –– –– : –– – – –
– – : –– –– : –– – – –
– – : –– –– : –– – – –
– – : –– –– : –– – – –
– – : –– –– : –– – – –
vV b B
CLEAR
PR DAG
3 5 ––––
– – ––––
– – ––––
– – ––––
– – ––––
– – ––––
– – ––––
– – ––––
RETURN
V/P
START STOP
– – : –– –– : –– – – –
– – : –– –– : –– – – –
–– : –– –– : –––– –
– – : –– –– : –– – – –
– – : –– –– : –– – – –
– – : –– –– : –– – – –
– – : –– –– : –– – – –
– – : –– –– : –– – – –
vV b B
CLEAR
Om een instelling te corrigeren, drukt u op B
om ernaar terug te keren en stelt u opnieuw in.
INPUT
SELECT
3
• Om hetzelfde programma dagelijks of wekelijks op te nemen, zie
“Dagelijks/wekelijks opnemen” op pagina 51.
• Om de VPS/PDC functie te gebruiken, zet u V/P op ON. Voor details
omtrent VPS/PDC, zie “Timergestuurde opname met VPS/PDC
signalen” op pagina 46.
• Om op te nemen van een decoder of een andere bron die is aangesloten
op één of meer LINE ingangen, drukt u op INPUT SELECT om de
aangesloten lijn onder “PR” te laten verschijnen.
Druk op O RETURN om de instelling te bevestigen.
RETURN
CLEAR
De
indicator verschijnt in het uitleesvenster.
Om een andere instelling in te voeren, druk dan op V/v om de volgende rij
te kiezen en herhaal stap 2.
Druk op CLEAR om de instelling te annuleren.
4
Druk op O RETURN om het menu te verlaten.
RETURN
50
TV-programma’s opnemen met de timer
5
Druk op ?/1 om de DVD-videorecorder uit te schakelen.
De
indicator verschijnt in het uitleesvenster en de videorecorder schakelt
over naar de opnamewachtstand.
Om op te nemen van een decoder of een andere bron, moet u de aangesloten
apparatuur aan laten staan.
Stoppen met opnemen
Om de DVD-videorecorder tijdens het opnemen te stoppen, druk dan op SELECT
VIDEO en druk daarna op x.
Dagelijks/wekelijks opnemen
Druk bij stap 2 hierboven op v om het opnamepatroon te kiezen. Bij elke druk op v
verandert de indicatie zoals hieronder aangegeven. Druk op V om de indicatie
omgekeerd te wijzigen.
Gebruik van de automatische bandsnelheidsfunctie
Druk in stap 2 hierboven op v om “AUTO” te kiezen. Wanneer u een programma
opneemt in de SP modus en de resterende bandlengte wordt korter dan de
opnametijd, verandert de opnamesnelheid automatisch naar de LP modus. Merk op
dat enige ruis in het beeld zal verschijnen op het punt waar de bandsnelheid wordt
veranderd. Om deze functie op de juiste manier te bedienen, moet de instelling van
“Tape Lengte” op het menu “VIDEO FUNCTIES INSTELLEN.” correct zijn (zie
pagina 98).
Basisbediening
vandaag t DAG (maandag t/m zondag) t W-ZA (elke zaterdag) ..... t
W-ZO (elke zondag) t 1 maand later t (data tellen af) t vandaag
Tips
• De lijningang kan ook worden gekozen met de INPUT SELECT toets.
• Ook als u “TIMER” in het menu “INSTELLING” op “SHOWVIEW” hebt gezet, kunt u de
timer nog handmatig instellen. Druk op SET UP om TIMER PROGRAMMEREN te kiezen
en ga daarna naar stap 2.
• Om de programma-instelling te controleren, te wijzigen of te annuleren, zie
“Timerinstellingen controleren/wijzigen/wissen” op pagina 53.
Opmerkingen
• Om de timer in te stellen met VPS/PDC signalen, moet u de starttijd precies invoeren zoals ze
vermeld staan in de TV-programmagids. Indien u dat niet doet, werkt de VPS/PDC functie
niet.
• Als het VPS/PDC signaal te zwak is of de zender geen VPS/PDC signalen uitzendt, start de
videorecorder de opname op het ingestelde tijdstip zonder gebruik te maken van de VPS/PDC
functie.
• De -indicator knippert in het uitleesvenster wanneer u op ?/1 drukt en er geen band is
geplaatst.
wordt vervolgd
TV-programma’s opnemen met de timer
51
Na het instellen van de timer een ander TV-programma bekijken
1 Druk op TV/VIDEO om “TV” in het uitleesvenster te laten verschijnen.
uw TV en videorecorder via A/V-aansluitingen met elkaar zijn verbonden,
2 Indien
zet dan de TV op de antenne-ingang van de TV. Is dit niet het geval, dan kunt u
3
deze stap overslaan.
Kies op de TV een ander kanaal.
Na het instellen van de timer een DVD bekijken
1 Druk op SELECT DVD om de DVD-speler te bedienen.
2 Druk op Z en plaats de disc op de disclade.
op H.
3 Druk
De disclade sluit en de DVD-speler begint met het afspelen. Het TV-scherm
verandert automatisch in het DVD-afspeelscherm.
Tips
• Om het kanaal in te stellen, kunt u ook gebruikmaken van de V/v of cijfertoetsen.
• Als de indicator
verschijnt, betekent dit dat de videorecorder op dat moment bezig is met
het opnemen van dit programma.
• Terwijl de videorecorder bezig is met opnemen, kunt u ook de volgende taken verrichten:
– De teller terugzetten (pagina 39).
– Informatie over de band laten verschijnen op het TV-scherm (pagina 42).
52
TV-programma’s opnemen met de timer
Timerinstellingen controleren/wijzigen/
wissen
Voor u begint...
• Controleer of de klok van de DVDvideorecorder correct is ingesteld.
• Zet de DVD-videorecorder en uw TV aan.
• Stel de ingangskeuzeschakelaar op uw TV
zo in dat het signaal van de speler op het
TV-scherm verschijnt.
• Druk op SELECT VIDEO om de
videorecorder te bedienen.
• Wanneer u gebruikmaakt van een decoder,
zet deze dan aan.
• Plaats een band waarvan het
wispreventienokje intact is. Zorg dat de
band langer is dan de totale opnameduur.
• Als de DVD-speler zich in de
afspeelmodus bevindt, kunt u
“INSTELLING MENU” niet laten
verschijnen. Stop het afspelen van de
DVD.
• Zet “TIMER” in het menu
“INSTELLING” op “STANDAARD” of
“VARIABEL” (zie pagina 103).
SET UP
SELECT
VIDEO
CLEAR
SET UP
Basisbediening
1
?/1
V/v/B/b
ENTER
O RETURN
Druk op SET UP wanneer de DVD-speler zich
in de stopstand bevindt.
INSTELLING MENU
Het scherm “INSTELLING MENU”
verschijnt.
DVD INSTELLEN
VvB b
RETURN
ENTER
wordt vervolgd
Timerinstellingen controleren/wijzigen/wissen
53
2
Druk op V/v/B/b om
druk daarna op ENTER.
(TIMER PROGRAMMEREN) te kiezen en
ENTER
• Als u een instelling wilt wijzigen, ga dan naar de volgende stap.
• Als u de instellingen niet hoeft te wijzigen, druk dan herhaald op
O RETURN om het menu te verlaten.
RETURN
3
Druk op V/v om de instelling te kiezen die u
wilt wijzigen of annuleren.
ENTER
CLEAR
• Om de instelling te wijzigen, drukt u op B/b
zodat het onderdeel dat u wilt wijzigen gaat
knipperen en druk daarna op V/v om het
onderdeel te wijzigen.
PR DAG
3 5 MA30
2 0 WO02
6 0 DI30
–– ––––
– – ––––
– – ––––
– – ––––
– – ––––
RETURN
START STOP
V/P
2 0 : 0 0 2 1 : 0 0 SP –
2 2 : 0 0 2 3 : 3 0 LP –
2 0 : 3 0 2 2 : 0 0 AUTO –
– – : –– –– : –– –– –
– – : –– –– : –– –– –
– – : –– –– : –– –– –
– – : –– –– : –– –– –
– – : –– –– : –– –– –
vV b B
CLEAR
• Druk op CLEAR om de instelling te wissen.
4
Druk op O RETURN om de instelling te bevestigen.
RETURN
Als er nog instellingen overblijven, zet u de videorecorder uit om terug te
keren naar de opnamewachtstand.
Als de timerinstellingen elkaar overlappen
Het programma dat het eerst begint krijgt voorrang en het tweede programma wordt
pas opgenomen nadat het eerste programma is afgelopen. Als de programma’s op
hetzelfde ogenblik starten, krijgt het eerste programma in het menu voorrang.
Programma 1
ongeveer 20 seconden
Programma 2
wordt onderbroken
Programma 1
Programma 2
ongeveer 20 seconden worden afgesneden
54
Timerinstellingen controleren/wijzigen/wissen
Geavanceerde aansluitingen
A/V-ontvangeraansluitingen
A Gebruik deze aansluiting indien uw A/V-ontvanger is voorzien van
een Dolby* Surround (Pro Logic)-decoder en 3 tot 6 luidsprekers
De effecten van Dolby Surround werken alleen bij het afspelen van Dolby Surround
audio- of meerkanaals (Dolby Digital)-audiodiscs.
∗ Gefabriceerd onder licensie van Dolby Laboratories. “Dolby”, “Pro Logic” en het dubbele
D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
DVD-videorecorder
Geavanceerde aansluitingen
A
Stereo-audiosnoer
(meegeleverd)
(rood)
R
AUDIO
L
(wit)
VIDEO
naar LINE OUT L/R (AUDIO)
(wit)
(rood)
l: Signaalverloop
naar audioingang
[Luidsprekers]
[Luidsprekers]
Versterker (ontvanger) met
Dolby Surround-decoder
Vóór (L)
Achter (L) Achter (R)
Subwoofer
Midden
Vóór (R)
Achter (mono)
Opmerking
• Bij het aansluiten van 6 luidsprekers dient u de mono-achterluidspreker te vervangen door
een middenluidspreker, 2 achterluidsprekers en een subwoofer.
wordt vervolgd
A/V-ontvangeraansluitingen
55
B Gebruik deze aansluiting indien uw A/V-ontvanger is voorzien van
een Dolby Digital-, MPEG-audio- of DTS*-decoder, een digitale
ingangsaansluitbus en 6 luidsprekers
Met deze aansluiting kunt u gebruikmaken van de Dolby Digital-, MPEG-audio- of
DTS-decoderfunctie van uw AV-versterker (ontvanger). De surroundgeluidseffecten
van deze speler zullen dan niet werken. U moet aansluitingen maken met behulp van
B-1 en B-2 .
∗ “DTS” en “DTS Digital Out” zijn handelsmerken van Digital Theater Systems, Inc.
DVD-videorecorder
B-1
(rood)
Stereo-audiosnoer
(meegeleverd)
B-2
Coaxiaal digitaal snoer
(niet meegeleverd)
R
DIGITAL AUDIO OUT
AUDIO
OPTICAL
L
COAXIAL
(wit)
of
en
VIDEO
naar LINE OUT L/R (AUDIO)
l: Signaalverloop
(wit)
(rood)
naar audioingang
naar DIGITAL OUT
(COAXIAL of OPTICAL)
Optisch digitaal snoer
(niet meegeleverd)
Verwijder de dop van de
aansluiting alvorens u de
aansluiting gaat maken
naar coaxiale of optische
digitale ingang
[Luidsprekers]
[Luidsprekers]
AV-versterker (ontvanger) met
decoder
Achter (L)
Subwoofer
Achter (R)
Vóór (L)
Midden
Vóór (R)
Opmerking
• Nadat u de aansluitingen hebt voltooid, dient u in “Audio Instelling” (pagina 58) “Dolby
Digital” op “Dolby Digital” te zetten, en “DTS” op “Aan”. Indien uw AV-versterker
(ontvanger) is voorzien van een MPEG-audio-decoderfunctie, zet dan “MPEG” op “MPEG”
(pagina 58). Anders komt er geen geluid of een te hard geluid uit de luidsprekers.
56
A/V-ontvangeraansluitingen
S-Video-aansluiting
Maak audio-aansluitingen met behulp van de LINE OUT AUDIO L/R-aansluitbussen of
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL of COAXIAL)-aansluitbussen op de rechterkant van de
DVD-videorecorder wanneer u gebruikmaakt van de S-VIDEO-aansluiting.
Gebruik deze aansluiting indien uw TV is voorzien van een S VIDEOingangsaansluitbus.
• Sluit een S VIDEO-snoer aan (niet meegeleverd). U krijgt kwalitatief
hoogwaardige beelden.
DVD-videorecorder
TV
INPUT
S VIDEO
of
Audiosnoer
(meegeleverd)
Coaxiaal
digitaal snoer
(niet
meegeleverd)
naar audioingang
of
Optisch digitaal
snoer (niet
S VIDEO-snoer
meegeleverd) (niet
Verwijder de meegeleverd)
dop van de
aansluiting
alvorens u de
aansluiting gaat
maken
Geavanceerde aansluitingen
l: Signaalverloop
(alleen bij de DVD)
naar coaxiale of
optische digitale ingang
TV of AV-versterker
Opmerkingen
• Zet “DVD-Video Out” in het menu “SCHERMINSTELLING” op “S-Video” (pagina 61) om
beelden via de S VIDEO-aansluitbus te bekijken.
• De aansluiting met behulp van de S VIDEO OUT-aansluitbus is alleen voor de DVD-speler.
S-Video-aansluiting
57
DVD-instellingen en afstellingen
Audio Instelling
Met “Audio Instelling” kunt u het geluid
instellen in overeenstemming met de afspeelen aansluitvoorwaarden.
SET UP
V/v/B/b
ENTER
O RETURN
1
SET UP
Druk op SET UP wanneer de DVD-speler zich
in de stopstand bevindt.
INSTELLING MENU
Het scherm “INSTELLING MENU”
verschijnt.
DVD INSTELLEN
VvB b
RETURN
2
ENTER
Druk op V/v/B/b om
(DVD
INSTELLEN) te kiezen en druk daarna op
ENTER.
Het menu “DVD INSTELLEN” verschijnt.
DVD INSTELLEN
DVD Menu
Taal Geluid
Taal Ondertitels
Kinderslot
Audio Instelling
Scherminstelling
RETURN
3
Druk op V/v om “Audio Instelling” te kiezen
en druk daarna op ENTER.
ENTER
Audio Instelling
English
Origineel
Als Geluid
Uit
Vv
ENTER
AUDIO INSTELLING
Dolby Digital
DTS
Audio DRC
MPEG
RETURN
58
ENTER
B b D - PCM
Uit
Standaard
PCM
Vv
4
ENTER
5
Druk op V/v om uit de weergegeven lijst het onderdeel te kiezen dat u wilt
instellen:
“Dolby Digital”, “DTS”, “Audio DRC” of “MPEG”.
Druk op B/b om een onderdeel te kiezen en druk daarna op O RETURN
om de instelling te bevestigen.
ENTER
RETURN
6
Druk herhaald op O RETURN om het menu te verlaten.
RETURN
Menukeuzes
• Dolby Digital
Hiermee kiest u het type Dolby Digital-signaal.
De standaardinstelling wordt vetgedrukt aangegeven.
Kies deze instelling wanneer de speler is aangesloten op een
audiocomponent zonder ingebouwde Dolby Digital-decoder.
Dolby Digital
Kies deze instelling wanneer de speler is aangesloten op een
audiocomponent met ingebouwde Dolby Digital-decoder.
• DTS
Hiermee bepaalt u of u wel of niet DTS-signalen wilt weergeven.
De standaardinstelling wordt vetgedrukt aangegeven.
Uit
Kies deze instelling wanneer de speler is aangesloten op een
audiocomponent zonder ingebouwde DTS-decoder.
Aan
Kies deze instelling wanneer de speler is aangesloten op een
audiocomponent met ingebouwde DTS-decoder.
DVD-instellingen en afstellingen
D-PCM
• Audio DRC (regeling van het dynamische bereik)
Hiermee wordt gezorgd voor een helder geluid wanneer het volume bij het afspelen
van een DVD die geschikt is voor “Audio DRC” lager gezet wordt. Dit is van invloed
op de weergave via de volgende aansluitbussen:
– LINE OUT AUDIO L/R-aansluitbussen
– DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL of COAXIAL)-aansluitbus alleen wanneer
“Dolby Digital” op “D-PCM” is gezet.
wordt vervolgd
Audio Instelling
59
De standaardinstelling wordt vetgedrukt aangegeven.
Standaard
Kies normaliter deze instelling.
TV
Hiermee wordt gezorgd voor een helder geluid, ook wanneer u
het volume lager zet.
• MPEG
Hiermee kiest u het type MPEG-audiosignaal.
De standaardinstelling wordt vetgedrukt aangegeven.
PCM
Kies deze instelling wanneer de speler is aangesloten op een
audiocomponent zonder ingebouwde MPEG-decoder. Bij het
afspelen van MPEG-audiogeluidssporen worden de
stereosignalen door de speler weergegeven via de DIGITAL
OUT (OPTICAL of COAXIAL)-aansluitbus.
MPEG
Kies deze instelling wanneer de speler is aangesloten op een
audiocomponent met ingebouwde MPEG-decoder.
Opmerkingen
• Indien u tijdens het afspelen van een DVD de surround-instelling kiest, worden de volgende
signalen door de speler niet via de DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL of COAXIAL)aansluitbus weergegeven.
– Dolby Digital-signalen (wanneer u “Dolby Digital” in “AUDIO INSTELLING” op
“D-PCM” hebt gezet)
– MPEG-audiosignalen
• Indien u een component kiest die niet geschikt is voor het gekozen audiosignaal, komt er een
hard geluid (of geen geluid) uit de luidsprekers waardoor uw oren en de luidsprekers
beschadigd kunnen raken.
60
Audio Instelling
Scherminstelling
Met “Scherminstelling” kunt u het scherm
instellen in overeenstemming met de afspeelen aansluitvoorwaarden.
SET UP
V/v/B/b
ENTER
O RETURN
SET UP
Druk op SET UP wanneer de DVD-speler zich
in de stopstand bevindt.
INSTELLING MENU
Het scherm “INSTELLING MENU”
verschijnt.
DVD INSTELLEN
VvB b
RETURN
2
ENTER
Druk op V/v/B/b om
(DVD
INSTELLEN) te kiezen en druk daarna op
ENTER.
Het menu “DVD INSTELLEN” verschijnt.
DVD INSTELLEN
DVD Menu
Taal Geluid
Taal Ondertitels
Kinderslot
Audio Instelling
Scherminstelling
RETURN
3
Druk op V/v om “Scherminstelling” te kiezen
en druk daarna op ENTER.
ENTER
ENTER
English
Origineel
Als Geluid
Uit
Vv
DVD-instellingen en afstellingen
1
ENTER
SCHERMINSTELLING
B b 4 : 3 Letter Box
TV Type
S - Video
DVD Video Out
RETURN
Vv
wordt vervolgd
Scherminstelling
61
4
ENTER
5
Druk op V/v om uit de weergegeven lijst het onderdeel te kiezen dat u wilt
instellen:
“TV Type” of “DVD Video Out”.
Druk op B/b om een onderdeel te kiezen en druk daarna op O RETURN
om de instelling te bevestigen.
ENTER
RETURN
6
Druk herhaald op O RETURN om het menu te verlaten.
RETURN
Menukeuzes
• TV Type
Hiermee kiest u de beeldverhouding van de aangesloten TV (4:3 standaard of breed).
De standaardinstelling wordt vetgedrukt aangegeven.
4:3 Letter Box
Kies deze instelling wanneer u een TV met een scherm van 4:3
aansluit. Hiermee wordt een breed beeld met strepen aan de
boven- en onderkant van het scherm weergegeven.
4:3 Pan Scan
Kies deze instelling wanneer u een TV met een scherm van 4:3
aansluit. Hiermee wordt automatisch het brede beeld over het
gehele scherm weergegeven en worden de delen die niet op het
scherm passen afgeknipt.
16:9
Kies deze instelling wanneer u een breedbeeld-TV of een TV met
breedbeeldfunctie aansluit.
4:3 Letter Box
4:3 Pan Scan
16:9
• DVD Video Out
Hiermee kiest u de methode waarbij videosignalen via de LINE (RGB)-TVaansluitbus op het achterpaneel worden weergegeven.
De standaardinstelling wordt vetgedrukt aangegeven.
62
S-Video
Hiermee worden S Video-signalen weergegeven.
RGB (LINE)
Hiermee worden RGB-signalen weergegeven.
Scherminstelling
Opmerkingen
• De afspeelinstellingen die op de disc zijn vastgelegd hebben voorrang boven de afstellingen
van het menu “DVD INSTELLEN” en mogelijk zullen niet alle beschreven functies werken.
• Al naar gelang de DVD bestaat de kans dat in plaats van “4:3 Pan&Scan” automatisch “4:3
Letter Box” wordt gekozen, of omgekeerd.
• De aansluiting met behulp van de S VIDEO OUT-aansluitbus is alleen voor de DVD-speler.
• Wanneer “RGB (LINE)” is gekozen, kunnen er geen S VIDEO-signalen worden uitgevoerd.
DVD-instellingen en afstellingen
Scherminstelling
63
Taal van uitleesvenster of geluidsspoor
instellen
U kunt verschillende talen instellen voor het
menu van de disc, het geluidsspoor en de
ondertiteling.
SET UP
V/v/B/b
ENTER
O RETURN
1
SET UP
Druk op SET UP wanneer de DVD-speler zich
in de stopstand bevindt.
INSTELLING MENU
Het scherm “INSTELLING MENU”
verschijnt.
DVD INSTELLEN
VvB b
RETURN
2
ENTER
Druk op V/v/B/b om
(DVD
INSTELLEN) te kiezen en druk daarna op
ENTER.
Het menu “DVD INSTELLEN” verschijnt.
DVD INSTELLEN
DVD Menu
Taal Geluid
Taal Ondertitels
Kinderslot
Audio Instelling
Scherminstelling
RETURN
3
ENTER
64
ENTER
English
Origineel
Als Geluid
Uit
Vv
ENTER
Druk op V/v om uit de weergegeven lijst het onderdeel “Taalkeuze” te
kiezen:
“DVD Menu”, “Taal Geluid” of “Taal Ondertitels”.
Druk daarna op ENTER.
Taal van uitleesvenster of geluidsspoor instellen
4
Druk op V/v om de gewenste taal te kiezen en druk daarna op ENTER.
ENTER
• DVD MENUTAAL
U kunt de gewenste taal voor het menu van
de disc kiezen.
DVD MENUTAAL
B
English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
Andere
Vv
RETURN
• TAAL GELUID
Hiermee schakelt u over op de taal van het
geluidsspoor. Wanneer u “Origineel” kiest,
wordt de taal gekozen die op de disc
voorrang heeft.
• TAAL ONDERTITELS
Hiermee schakelt u over op de taal van de
ondertitels die op de DVD zijn vastgelegd.
Wanneer u “Als Geluid” kiest, verandert de
taal van de ondertitels in overeenstemming
met de taal die u voor het geluidsspoor hebt
gekozen.
TAAL GELUID
English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
B Origineel
Andere
RETURN
Vv
ENTER
TAAL ONDERTITELS
Als Geluid
English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
Andere
RETURN
B
Vv
ENTER
Druk herhaald op O RETURN om het menu te verlaten.
RETURN
Tip
• Als u bij stap 4 “Andere” hebt gekozen, verschijnt er een
ander taalmenu. Druk op V/v/B/b om de gewenste taal te
kiezen en druk daarna op ENTER.
DVD MENUTAAL
Cesky
Dansk
Magyar
Svenska
Norsk
Polski
Português
Suomi
RETURN
Afrikaans
Arabic
Chinese
Greek
Hindi
Japanese
Russian
Turkish
VvB b
ENTER
Opmerkingen
• Wanneer u bij stap 4 een taal hebt gekozen die niet op de
DVD is vastgelegd, dan wordt er automatisch één van de
vastgelegde talen gekozen.
• De afspeelinstellingen die op de disc zijn vastgelegd hebben voorrang boven de afstellingen
van DVD SETUP en mogelijk zullen niet alle beschreven functies werken.
Taal van uitleesvenster of geluidsspoor instellen
DVD-instellingen en afstellingen
5
ENTER
65
Kinderslotfunctie (afspeelbeperking voor
kinderen)
Hiermee kunt u het afspelen van bepaalde
DVD’s beperken in overeenstemming met
een vooraf ingesteld niveau, zoals de leeftijd
van de gebruikers. Met de “KINDERSLOT”
kunt u een niveau van afspeelbeperking
instellen.
Cijfertoetsen
SET UP
V/v/B/b
ENTER
O RETURN
1
SET UP
Druk op SET UP wanneer de DVD-speler zich
in de stopstand bevindt.
INSTELLING MENU
Het scherm “INSTELLING MENU”
verschijnt.
DVD INSTELLEN
VvB b
RETURN
66
Kinderslotfunctie (afspeelbeperking voor kinderen)
ENTER
2
Druk op V/v/B/b om
(DVD
INSTELLEN) te kiezen en druk daarna op
ENTER.
ENTER
Het menu “DVD INSTELLEN” verschijnt.
DVD INSTELLEN
DVD Menu
Taal Geluid
Taal Ondertitels
Kinderslot
Audio Instelling
Scherminstelling
Vv
RETURN
3
English
Origineel
Als Geluid
Uit
Druk op V/v om “Kinderslot” te kiezen en
druk daarna op ENTER.
ENTER
KINDERSLOT
ENTER
Gebruik Toegangscode B b Nee
RETURN
4
ENTER
Druk op b om “Ja” te kiezen.
• Wanneer u nog geen wachtwoord hebt
ingevoerd
ENTER
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Geef Toegangscode
––––
RETURN
TOETS 0-9
• Wanneer u al een wachtwoord hebt
ingevoerd
TOEGANGSCODE
Geef Toegangscode
––––
Het uitleesvenster voor het invoeren van het
wachtwoord verschijnt.
Voer met de cijfertoetsen het 4-cijferige
wachtwoord in.
RETURN
TOETS 0-9
KINDERSLOT
Gebruik Toegangscode B b Ja
Kinderslot
1
Veranderen Toegangscode
RETURN
5
ENTER
Druk op V/v om “Kinderslot”
(Beperkingsniveau) te kiezen en druk daarna
op ENTER.
Niveau 8
Niveau 7
Niveau 6
Niveau 5
Niveau 4
Niveau 3
Niveau 2
Niveau 1
RETURN
Vv
DVD-instellingen en afstellingen
1
Het uitleesvenster voor het invoeren van een
nieuw wachtwoord verschijnt.
Voer met de cijfertoetsen een 4-cijferig
wachtwoord in.
Het uitleesvenster voor het bevestigen van het
wachtwoord verschijnt.
Voer het wachtwoord opnieuw in.
INSTELLEN TOEGANGSCODE
ENTER
KINDERSLOT
Volwassenen
Kinderen
Vv
ENTER
wordt vervolgd
Kinderslotfunctie (afspeelbeperking voor kinderen)
67
6
Druk op V/v om het gewenste niveau te
kiezen en druk daarna op ENTER.
ENTER
De opties zijn als volgt.
Niveau 8 (Volwassenen) y Niveau 7 y
Niveau 6 y Niveau 5 y Niveau 4 y
Niveau 3 y Niveau 2 y Niveau 1
(Kinderen)
Niveau 8
Niveau 7
Niveau 6
Niveau 5
Niveau 4
Niveau 3
Niveau 2
Niveau 1
RETURN
KINDERSLOT
Volwassenen
Kinderen
Vv
ENTER
Hoe hoger de waarde, des te groter de beperking.
7
Druk herhaald op O RETURN om het menu te verlaten.
RETURN
Het wachtwoord wijzigen
bij stap 4 de optie “Veranderen Toegangscode”.
1 Kies
Het uitleesvenster voor het invoeren van een nieuw wachtwoord verschijnt.
met de cijfertoetsen een nieuw 4-cijferig wachtwoord in.
2 Voer
Het uitleesvenster voor het bevestigen van het wachtwoord verschijnt.
3 Voer het nieuwe wachtwoord opnieuw in.
De kinderslotfunctie uitschakelen
Zet bij stap 4 de optie “Gebruik Toegangscode” op “Nee”.
Afspelen van een disc waarvoor het kinderslot is ingesteld
Plaats de disc en druk daarna op H.
1 Het
uitleesvenster voor het invoeren van uw wachtwoord verschijnt.
Voer met de cijfertoetsen uw 4-cijferige wachtwoord in.
2 De speler begint met afspelen.
Indien u uw wachtwoord bent vergeten
1 Verwijder de disc en zet de DVD-videorecorder uit.
2 Zet de DVD-videorecorder opnieuw aan, maar zonder disc erin.
Houd m en M op het voorpaneel tegelijkertijd gedurende 5 seconden
3 ingedrukt.
4
Op het scherm verschijnt “reset ok”.
Zet de DVD-videorecorder uit.
Het wachtwoord is nu verwijderd.
Opmerkingen
• Wanneer u DVD’s afspeelt die niet zijn voorzien van de kinderslotfunctie, kunt u op deze
speler geen afspeelbeperking instellen.
• Alle niveaus boven het door u gekozen niveau zullen worden geblokkeerd.
• Noteer uw wachtwoord en bewaar het op een veilige plaats voor het geval dat u het
wachtwoord vergeet.
68
Kinderslotfunctie (afspeelbeperking voor kinderen)
Aanvullende bedieningen voor DVD’s
Gebruik van het menu van de DVD
Een DVD is verdeeld in lange muziekwerken
of speelfilms e.d. die we hier “titels” noemen.
Bij het afspelen van een DVD met
verscheidene titels kunt u met de TOP
MENU-toets de gewenste titel kiezen.
Cijfertoetsen
Bij het afspelen van DVD’s waarbij u
bepaalde onderdelen kunt instellen, zoals de
taal voor de ondertitels en de taal voor het
geluid, kunt u die onderdelen kiezen met
behulp van de MENU-toets.
x
V/v/B/b
ENTER
MENU
TOP
MENU
Druk op TOP MENU of MENU.
Het menu van de disc verschijnt op het TV-scherm.
TOP MENU
De inhoud van het menu verschilt per disc.
MENU
2
Druk op V/v/B/b om het onderdeel te kiezen dat u wilt afspelen of
wijzigen.
ENTER
U kunt het onderdeel ook met de cijfertoetsen kiezen.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Aanvullende bedieningen voor DVD’s
1
0
wordt vervolgd
Gebruik van het menu van de DVD
69
3
Druk op ENTER.
ENTER
Het menu van de DVD uitzetten
Druk op x.
Opmerking
• Bij sommige DVD’s kunt u de TOP MENU-toets niet gebruiken.
70
Gebruik van het menu van de DVD
Inzoomen op een scène
In de afspeelmodus of stilstaand beeldmodus kunt u inzoomen op een scène.
ZOOM
V/v/B/b
ENTER
MUTING/
ZOOM
2
Druk op ZOOM.
“
” verschijnt.
Druk op V/v/B/b om “
inzoomen.
” te verplaatsen naar de positie waarin u wilt
ENTER
3
Druk herhaald op ENTER om de vergroting te wijzigen.
ENTER
Bij elke druk op de toets verandert de vergroting in de onderstaande
volgorde.
Aanvullende bedieningen voor DVD’s
1
2× t 4× t 2× t normale vergroting
Opmerkingen
• Bij het afspelen van VIDEO CD’s kan 4× vergroting niet gebruikt worden.
• Bij sommige DVD’s zal de zoomfunctie niet werken.
• U kunt de zoomfunctie niet gebruiken voor stilstaande beelden.
Inzoomen op een scène
71
Keuze van de gezichtshoek
Wanneer bij het afspelen van een DVD een
scène bereikt wordt die vanuit verschillende
gezichtshoeken is opgenomen, verschijnt
“ ” in het uitleesvenster als u tijdens het
afspelen op ANGLE drukt. U kunt dan zelf
een andere gezichtshoek kiezen.
ANGLE
V/v
1
ANGLE/
SQPB
Druk tijdens het afspelen op ANGLE.
1/6 V v
In het uitleesvenster verschijnt een getal dat de
gezichtshoek aangeeft.
Het getal na de schuine streep geeft het totale
aantal gezichtshoeken aan.
2
Druk herhaald op V/v om het getal van de gezichtshoek te kiezen.
ENTER
De scène wordt dan weergegeven vanuit de door u gekozen gezichtshoek.
Opmerking
• Bij sommige DVD’s kunt u de gezichtshoek niet kiezen, ook niet als er op de DVD meerdere
gezichtshoeken zijn opgenomen.
72
Keuze van de gezichtshoek
Ondertitels in beeld zien
Als er op de disc ondertitels zijn opgenomen,
kunt u deze tijdens het afspelen van de DVD
naar wens in- en uitschakelen.
SUBTITLE
V/v/B/b
ENTER
1
SUBTITLE/
TIMER
ENG V v Uit B b
Druk herhaald op V/v om de taal te kiezen en druk daarna op ENTER.
ENTER
3
De beschikbare talen verschillen per DVD.
Raadpleeg “DVD AUDIO/TAAL ONDERTITELS” op pagina 118 voor de
afkortingen van de talen.
Druk herhaald op B/b om “Aan” te kiezen en druk daarna op ENTER.
ENTER
Aanvullende bedieningen voor DVD’s
2
Druk tijdens het afspelen op SUBTITLE.
De ondertitels uitschakelen
Kies bij stap 3 de optie “Uit” en druk daarna op ENTER.
Opmerking
• Bij sommige DVD’s kunt u de ondertitels niet wijzigen, ook niet als daarop ondertitels in
meerdere talen zijn opgenomen. Ook kunt u ze soms niet uitschakelen.
Ondertitels in beeld zien
73
Beeldnavigatie
U kunt het scherm verdelen in 9
deelschermen en daarin van elk hoofdstuk de
eerste scène weergeven.
./>
PICTURE
NAVI
V/v/B/b
ENTER
1
PICTURE NAVI/
STEP
Druk tijdens het afspelen op PICTURE NAVI.
PICTURE NAVI
De 9 deelschermen verschijnen.
Elke scène vertegenwoordigt een bepaald
hoofdstuk op de DVD.
PAGE ./>
01
02
03
04
05
06
07
08
09
De weergegeven deelschermen verschillen per
DVD.
2
Druk herhaald op V/v/B/b om de gewenste scène te kiezen en druk
daarna op ENTER.
ENTER
U kunt het afspelen vanaf het gewenste hoofdstuk laten beginnen.
Opmerkingen
• Indien de DVD meer dan 9 hoofdstukken bevat, druk dan op ./> om de volgende
deelschermen te bekijken.
• Bij sommige DVD’s zal de beeldnavigatie niet werken.
• De beeldnavigatiefunctie werkt niet met DVD-RW’s.
• Wanneer DTS is gekozen, kunt u het geluid niet beluisteren.
74
Beeldnavigatie
Meerdere afspeelfuncties (Afspelen in
geprogrammeerde volgorde, afspelen in
willekeurige volgorde, herhaald afspelen)
U kunt de volgende afspeelfuncties instellen:
• Afspelen in geprogrammeerde volgorde (pagina 75)
• Afspelen in willekeurige volgorde (pagina 77)
• Herhaald afspelen (pagina 78)
Opmerking
• De afspeelfunctie wordt geannuleerd wanneer:
– u de disclade opent
– de speler in de wachtstand wordt gezet door indrukken van [/1.
Uw eigen programma samenstellen (PROGRAMME-afspeelfunctie)
Cijfertoetsen
CLEAR
PROGRAM
H
V/v/B/b
ENTER
Aanvullende bedieningen voor DVD’s
U kunt uw eigen programma samenstellen
door de hoofdstukken en muziekstukken op
de disc naar eigen inzicht te ordenen en deze
in de gekozen volgorde afspelen. U kunt
maximaal 20 hoofdstukken en
muziekstukken programmeren.
wordt vervolgd
Meerdere afspeelfuncties (Afspelen in geprogrammeerde volgorde, afspelen in willekeurige volgorde, herhaald afspelen)
75
1
REPEAT/
PROGRAM
2
Druk op PROGRAM wanneer de DVD-speler
zich in de stopstand bevindt.
PROGRAMMA B b WILLEKEURIG
Druk op B/b om “PROGRAMMA” te kiezen
en druk daarna op ENTER.
PROGRAMMA 01
Hoof. (T:01)
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16B
VvBb
ENTER
3
Druk op V/v/B/b om het nummer van het
hoofdstuk/muziekstuk te kiezen dat u wilt
programmeren en druk daarna op ENTER.
ENTER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Voor het invoeren van het nummer van het
hoofdstuk/muziekstuk kunt u ook
gebruikmaken van de cijfertoetsen.
Programma Order
–– –– ––
–– –– –– ––
–– –– –– ––
–– –– –– ––
PROGRAMMA 02
Hoof. (T:01)
Programma Order
–– ––
01 02 03 04
01
05 06 07 08
–– –– –– ––
–– –– –– ––
09 10 11 12
13 14 15 16B – – – – – – – –
VvBb
0
4
Om nog meer hoofdstukken/muziekstukken te programmeren, herhaalt u
stap 3.
De nummers van de geprogrammeerde titels, hoofdstukken en
muziekstukken worden in de gekozen volgorde weergegeven.
5
Druk op H om het programma af te spelen.
Het afspelen van het programma begint.
Wanneer het programma is geëindigd, kunt u hetzelfde programma opnieuw
afspelen door indrukken van H.
Stoppen met het afspelen in geprogrammeerde volgorde
Druk tijdens het afspelen in geprogrammeerde volgorde op CLEAR.
Een programma wijzigen of annuleren
stap 1 en 2 van “Uw eigen programma samenstellen (PROGRAMME1 Volg
afspeelfunctie)”.
op CLEAR.
2 Druk
Het laatst geprogrammeerde nummer wordt geannuleerd.
3 Volg stap 3 om een nieuw programma samen te stellen.
76
Meerdere afspeelfuncties (Afspelen in geprogrammeerde volgorde, afspelen in willekeurige volgorde, herhaald afspelen)
Afspelen in willekeurige volgorde (RANDOM-afspeelfunctie)
U kunt de titels, hoofdstukken en
muziekstukken in willekeurige volgorde
afspelen. Als u later deze functie opnieuw
kiest, is de willekeurige volgorde weer
anders.
CLEAR
PROGRAM
V/v/B/b
ENTER
REPEAT/
PROGRAM
2
Druk op PROGRAM wanneer de DVD-speler
zich in de stopstand bevindt.
PROGRAMMA B b WILLEKEURIG
Druk op B/b om “WILLEKEURIG” te kiezen
en druk daarna op ENTER.
PROGRAMMA B b WILLEKEURIG
ENTER
Terugkeren naar normaal afspelen
Druk tijdens het afspelen in willekeurige volgorde op CLEAR.
Aanvullende bedieningen voor DVD’s
1
wordt vervolgd
Meerdere afspeelfuncties (Afspelen in geprogrammeerde volgorde, afspelen in willekeurige volgorde, herhaald afspelen)
77
Herhaald afspelen (REPEAT-afspeelfunctie)
U kunt alle titels of muziekstukken op een
disc of één titel, hoofdstuk of muziekstuk
herhaald afspelen.
CLEAR
REPEAT
1
REPEAT/
PROGRAM
2
REPEAT/
PROGRAM
Druk tijdens het afspelen op REPEAT.
Uit
Druk herhaald op REPEAT om het onderdeel te kiezen dat herhaald moet
worden.
Bij het afspelen van een DVD
• Hoofdstuk: het huidige hoofdstuk wordt herhaald.
• Titel: de huidige titel op een disc wordt herhaald.
Bij het afspelen van een VIDEO CD of CD
• Track: het huidige muziekstuk wordt herhaald.
• Disc: alle muziekstukken worden herhaald.
Bij het afspelen van een DATA CD (MP3 audio)
• Track: het huidige muziekstuk wordt herhaald.
Terugkeren naar normaal afspelen
Kies “Uit” of druk tijdens het herhaald afspelen bij stap 2 op CLEAR.
Tip
• Om tijdens het afspelen van een DATA CD de functie voor herhaald afspelen te stoppen,
drukt u opnieuw op REPEAT.
78
Meerdere afspeelfuncties (Afspelen in geprogrammeerde volgorde, afspelen in willekeurige volgorde, herhaald afspelen)
Taal- en kanaalkeuze voor de
geluidsweergave
Bij het afspelen van een DVD die is
opgenomen in meerdere audioformaten
(PCM, Dolby Digital, MPEG of DTS) kunt u
het audioformaat wijzigen. Bij DVD’s met
geluidssporen in meerdere talen kunt u
kiezen welke taal u wilt horen.
AUDIO
Bij CD’s, DATA CD’s en VIDEO CD’s kunt
u het geluid van het rechter- of linkerkanaal
kiezen om dan alleen dat kanaal te
beluisteren via zowel de rechter- als
linkerluidspreker. Bij het afspelen van een
disc waarbij de zang op het rechterkanaal
klinkt en de instrumentale begeleiding op het
linkerkanaal, kunt u bijvoorbeeld het
linkerkanaal kiezen en hoort u de
instrumentale muziek via beide luidsprekers.
AUDIO
Druk tijdens het afspelen op AUDIO.
ENG DOLBY DIGITAL 5.1CH V v
2
Druk herhaald op V/v om de gewenste taal/audio-instelling te kiezen.
ENTER
• Bij het afspelen van een DVD
De beschikbare talen verschillen per DVD.
Raadpleeg “DVD AUDIO/TAAL ONDERTITELS” op pagina 118 voor
de afkortingen van de talen.
• Bij het afspelen van een VIDEO CD, CD of DATA CD (MP3 audio)
De standaardinstelling wordt vetgedrukt aangegeven.
Stereo
Aanvullende bedieningen voor DVD’s
1
V/v
Het normale stereogeluid
Links
Het geluid van het linkerkanaal (mono)
Rechts
Het geluid van het rechterkanaal (mono)
Taal- en kanaalkeuze voor de geluidsweergave
79
Virtual surround-instelling
Wanneer u een stereo-TV of twee
voorluidsprekers aansluit, kunt u met
SURROUND luisteren naar surroundgeluidseffecten door middel van
geluidsbeeldverwerking om van het geluid
van de voorluidsprekers virtuele
achterluidsprekers te maken zonder dat
daarbij echte achterluidsprekers worden
gebruikt.
SURROUND
Deze functie is ontworpen om te werken met
de LINE OUT AUDIO L/R-aansluitbussen.
1
SURROUND
Druk tijdens het afspelen op SURROUND.
2
SURROUND
Druk herhaald op SURROUND om “Aan” te kiezen.
De instelling annuleren
Kies bij stap 2 de optie “Uit”.
80
Virtual surround-instelling
Uit
Opmerkingen
• Bij DTS, lineaire PCM en MP3 zal het geluid geen surround-effect hebben.
• Wanneer het afspeelsignaal geen signaal voor de achterluidsprekers bevat, zullen de
surround-effecten moeilijk te horen zijn.
• Wanneer u het surround-effect activeert, zet dan de surround-instelling van de aangesloten
TV of versterker (ontvanger) uit.
• Zorg voor een luisterpositie tussen en op gelijke afstand van uw luidsprekers en zorg dat de
luidsprekers zich in een soortgelijke omgeving bevinden.
• Indien u gebruikmaakt van de DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL of COAXIAL)aansluitbus en “Dolby Digital” in het menu “AUDIO INSTELLING” op “Dolby Digital” zet,
of “DTS” op “Aan”, komt er wel geluid uit uw luidsprekers, maar zal dit niet het surroundeffect hebben.
• Delen van dit product zijn in licensie verkregen van Desper Products, Inc., een
dochteronderneming van Spatializer Audio Laboratories, Inc. Copyright ©19972001Spatializer®, N-2-2™ en het mechanisme met de cirkel in het vierkant zijn
handelsmerken van Desper Products, Inc.
Aanvullende bedieningen voor DVD’s
Virtual surround-instelling
81
Afspelen van een MP3-geluidsspoor
U kunt DATA CD’s (CD-ROM’s/CD-R’s/
CD-RW’s) afspelen die zijn opgenomen in
het formaat MP3 (MPEG1 Audio Layer 3).
Z
H
V/v/V/v
ENTER
O RETURN
1
Druk op Z, plaats een DATA CD op de
disclade en druk daarna op Z om de lade te
sluiten.
MP3
album 1
track 1
Total: 012
1 track 1
2 track 2
3 track 3
4 track 4
5 track 5
6 track 6
7 track 7
8 track 8
Vv
2
Druk op V/v om het gewenste muziekstuk te kiezen en druk daarna op
ENTER.
ENTER
Het afspelen van het gekozen muziekstuk begint.
Terwijl het muziekstuk of album wordt afgespeeld, wordt de titel daarvan in
zwart weergegeven.
82
Afspelen van een MP3-geluidsspoor
3
Om van album te verwisselen, druk u op
O RETURN.
MP3
album 1
track 1
RETURN
1 album 1
2 album 2
3 album 3
Vv
4
Druk op V/v om een album te kiezen en druk
daarna op ENTER.
ENTER
MP3
album 1
track 1
De lijst met de op het album aanwezige
muziekstukken verschijnt.
Om een muziekstuk te kiezen, herhaalt u
stap 2.
Total: 012
1 track 1
2 track 2
3 track 3
4 track 4
5 track 5
6 track 6
7 track 7
8 track 8
Vv
Om naar de volgende of vorige pagina te gaan
Druk op b of B.
Om terug te keren naar het vorige display
Druk op O RETURN.
Om het display uit te zetten
Druk op x en druk daarna op O RETURN.
Betreffende MP3-geluidssporen
U kunt MP3-geluidssporen afspelen die zijn opgenomen op CD-ROM, CD-R of CDRW. De discs moeten echter het formaat niveau 1 of niveau 2 volgens ISO 9660 of het
formaat Joliet hebben omdat de muziekstukken anders niet door de speler herkend
zullen worden.
U kunt ook discs afspelen die in meerdere sessies zijn opgenomen.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het CD-R/RW-apparaat of de opnamesoftware
(niet meegeleverd) voor bijzonderheden over het opnameformaat.
Afspelen van een CD die in meerdere sessies is opgenomen
Op deze speler kunnen in meerdere sessies opgenomen CD’s worden afgespeeld
wanneer er in de eerste sessie een MP3-geluidsspoor aanwezig is. Ook MP3geluidssporen die in latere sessies zijn opgenomen kunnen worden afgespeeld.
Wanneer in de eerste sessie geluidssporen en beelden in muziek-CD-formaat of
video-CD-formaat zijn opgenomen, zal alleen de eerste sessie worden afgespeeld.
Aanvullende bedieningen voor DVD’s
Opmerkingen
• Voor album- en muziekstuknamen kunnen alleen alfanumerieke tekens gebruikt worden.
Alle andere tekens worden weergegeven als sterretjes.
• Van elke album- en muziekstuknaam kunnen maximaal acht alfanumerieke tekens worden
weergegeven.
• ID3-tags kunnen niet worden weergegeven.
wordt vervolgd
Afspelen van een MP3-geluidsspoor
83
Opmerkingen
• Indien u de extensie “.MP3” toevoegt aan een niet-MP3-bestand, zal de speler de gegevens
niet goed kunnen herkennen en harde ruis voortbrengen waardoor uw luidsprekersysteem
beschadigd kan raken.
• Geluidssporen die zijn opgenomen in het formaat MP3PRO kunnen op deze speler niet
worden afgespeeld.
• Deze speler is geschikt voor MP3-geluidssporen die zijn opgenomen met een bitsnelheid van
128 kbps en een bemonsteringsfrequentie van 44,1 kHz. Indien u probeert om MP3geluidssporen af te spelen die zijn opgenomen in een ander formaat, kan dit resulteren in
harde ruis, overslaan en beschadiging van uw luidsprekers.
• Bij sommige discs kan het even duren voordat het afspelen begint.
De afspeelvolgorde van MP3-geluidssporen
De afspeelvolgorde van albums en muziekstukken die zijn opgenomen op een DATA
CD is als volgt.
• Structuur van de informatie op de disc
Boom 1 Boom 2 Boom 3 Boom 4 Boom 5
ROOT
album
muziekstuk
Wanneer u een DATA CD plaatst en op H drukt, worden de genummerde
muziekstukken achter elkaar van 1 t/m 7 afgespeeld. Eventuele deel-albums/
muziekstukken die deel uitmaken van het op dat moment gekozen album, hebben
voorrang boven het volgende album in dezelfde boom. (Voorbeeld: C bevat D
zodat 4 wordt afgespeeld vóór 5.)
Wanneer u op O RETURN drukt en de lijst van MP3-albums verschijnt (pagina 83),
worden de albums in de als volgt vermelde volgorde gezet: A t B t C t D
t F t G. Albums zonder muziekstukken (zoals album E) verschijnen niet in de
lijst.
84
Afspelen van een MP3-geluidsspoor
Tips
• Indien u de bestandsnamen van de muziekstukken laat voorafgaan door een cijfer (01, 02, 03,
enz.), worden de muziekstukken in numerieke volgorde afgespeeld.
• Omdat het bij een disc met veel bomen langer duurt voordat het afspelen begint, dient u uw
albums binnen de eerste twee bomen te plaatsen.
Opmerkingen
• Bij bepaalde software voor het maken van een DATA CD kan de afspeelvolgorde verschillen
van die welke hierboven is aangegeven.
• Bij een DATA CD met in totaal meer dan 200 albums en muziekstukken is de bovenstaande
volgorde mogelijk niet van toepassing.
• De speler kan maximaal 100 albums herkennen (de speler telt alleen de albums, inclusief
albums zonder MP3-geluidssporen). Alleen de eerste 100 albums worden door de speler
afgespeeld. Van de eerste 100 albums worden er door de speler niet meer dan een
gecombineerd totaal van 200 albums en muziekstukken afgespeeld.
Aanvullende bedieningen voor DVD’s
Afspelen van een MP3-geluidsspoor
85
Afspelen van VIDEO CD’s met “MENU
AAN/UIT”-functies
Met de PBC (Playback control)afspeelfunctie kunt u op een interactieve
manier zoeken en andere bedieningen
uitvoeren. De PBC-afspeelfunctie werkt via
een keuzemenu dat op uw TV-scherm
verschijnt.
Cijfertoetsen
De “MENU AAN”-functie is de PBCfunctie.
H
V/v
ENTER
O RETURN
MENU
1
Start het afspelen van een VIDEO CD met “MENU AAN”.
2
Druk op V/v om het nummer van het gewenste onderdeel te kiezen.
Het keuzemenu verschijnt.
U kunt het nummer van het onderdeel en het muziekstuk ook kiezen met
behulp van de cijfertoetsen.
ENTER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
86
Afspelen van VIDEO CD’s met “MENU AAN/UIT”-functies
3
Druk op ENTER.
ENTER
4
Ga te werk volgens de aanwijzingen in het menu om gebruik te kunnen
maken van de interactieve functies.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die met de disc is meegeleverd omdat de
bedieningsprocedure per VIDEO CD kan verschillen.
Terugkeren naar het menu
Druk op O RETURN.
Afspelen met behulp van “MENU UIT”
Druk op MENU om “MENU UIT” te kiezen.
Wanneer “MENU UIT” wordt gekozen, begint de DVD-speler met continu afspelen.
Stilstaande beelden, zoals een menu, kunnen niet worden afgespeeld.
Om terug te keren naar “MENU AAN”, drukt u op MENU om “MENU AAN” te
kiezen.
Opmerking
• Bij bepaalde VIDEO CD’s wordt bij stap 3 in de gebruiksaanwijzing die met de disc is
meegeleverd in plaats van “Druk op ENTER” de aanwijzing “Druk op SELECT” gegeven.
Druk in dat geval op H.
Aanvullende bedieningen voor DVD’s
Afspelen van VIDEO CD’s met “MENU AAN/UIT”-functies
87
Aanvullende bediening van de videorecorder
Afspelen van een band met SQPB-functie
De SQPB(Super VHS Quasi Playback)functie is alleen bedoeld voor het afspelen
van Super VHS-banden.
SQPB
H
1
Plaats een Super VHS-band.
2
Druk op H.
3
ANGLE/
SQPB
Druk op SQPB om de SQPB-functie te starten.
Opmerkingen
• U kunt de SQPB-functie niet gebruiken om opnamen te maken.
• Indien u de SQPB-functie gebruikt bij een normale VHS-band zal er beeldvervorming
optreden.
• Wanneer u de band verwijdert, keert de videorecorder automatisch terug naar de normale
modus.
• Banden die op een NTSC-systeem zijn opgenomen in de EP-modus (lange afspeelduur)
kunnen niet met zekerheid worden afgespeeld.
88
Afspelen van een band met SQPB-functie
De opnameduur instellen
Nadat u met opnemen bent begonnen, kunt u
de videorecorder zo instellen dat het
opnemen na een bepaalde tijd automatisch
wordt stopgezet.
z REC
x
REC
Druk tijdens het opnemen op z REC.
2
REC
Druk herhaald op z REC om de duur in te stellen.
In de SP-functie
Bij elke druk wordt de duur met 30 minuten verlengd.
0:30
1:00
4:00
4:30
Normale opname
In de LP-functie
Bij elke druk wordt de duur veranderd zoals hieronder aangegeven.
0:30
1:00
8:00
9:00
Normale opname
De tijdteller telt minuutsgewijs af tot 0:00 waarna de videorecorder stopt
met opnemen.
Aanvullende bediening van de videorecorder
1
wordt vervolgd
De opnameduur instellen
89
De duur verlengen
Druk herhaald op z REC om de nieuwe duur in te stellen.
De duur annuleren
Druk herhaald op z REC totdat de indicatie is verdwenen en de videorecorder
zich weer in de normale opnamemodus bevindt.
Stoppen tijdens het opnemen
Druk op x.
Opmerking
• Bij het instellen van de opnameduur kan de huidige tijd niet in het uitleesvenster worden
getoond.
90
De opnameduur instellen
Opnemen van stereo- en tweetalige
programma’s
Met het ZWEITON (Duitse stereo) systeem
Met deze videorecorder kunen stereo- en tweetalige programma’s volgens het
ZWEITON systeem automatisch worden ontvangen en opgenomen. Bij ontvangst
van een stereo- of tweetalig programma, verschijnt de STEREO indicator in het
uitleesvenster.
Tweetalig geluid kiezen tijdens de opname
Druk op AUDIO om het gewenste geluid te kiezen.
Beluisteren van
Schermbeeld
Uitleesvenster
Hoofdgeluid
MAIN
STEREO
Subgeluid
SUB
STEREO
Hoofd- en subgeluid
MAIN/SUB
STEREO
Standaard geluid*
MONO
STEREO
* Gewoonlijk het hoofdkanaal weergegeven van zowel links als rechts in tweetalige
programma’s
Stereoprogramma kiezen tijdens de opname
Schermbeeld
Uitleesvenster
Stereo
STEREO
STEREO
Linkerkanaal
LINKS
STEREO
Rechterkanaal
RECHTS
STEREO
Standaard geluid*
L. KAN. + R. KAN.
STEREO
* Gewoonlijk het gemengde geluid van het linker- en rechterkanaal in stereoprogramma’s
Met het NICAM systeem
Met deze videorecorder kunnen stereo- en tweetalige programma’s volgens het
NICAM-systeem worden ontvangen en opgenomen (NICAM verschijnt op het TVscherm). Bij ontvangst van een stereo- of tweetalig programma, verschijnt de
STEREO indicator in het uitleesvenster.
Om een NICAM-programma op te nemen moet “NICAM” in het menu
“INSTELLING” op “AAN” worden gezet (aanvankelijke instelling). Voor
bijzonderheden over de menu-instelling, zie pagina 103.
Aanvullende bediening van de videorecorder
Beluisteren van
wordt vervolgd
Opnemen van stereo- en tweetalige programma’s
91
Het geluid kiezen tijdens de opname
Druk op AUDIO om het gewenste geluid te kiezen.
Stereoprogramma’s
Beluisteren van
Schermbeeld
Uitleesvenster
Stereo
NICAM, STEREO
STEREO
Linkerkanaal
NICAM, LCH
STEREO
Rechterkanaal
NICAM, RCH
STEREO
Linker- en rechterkanaal*
NICAM, L. KAN. + R. KAN.
STEREO
* Gewoonlijk het gemengde geluid van het linker- en rechterkanaal
Tweetalige programma’s
Beluisteren van
Schermbeeld
Uitleesvenster
Hoofdgeluid
NICAM, MAIN
STEREO
Subgeluid
NICAM, SUB
STEREO
Hoofd- en subgeluid
NICAM, MAIN/SUB
STEREO
Standaard geluid*
NICAM, MONO
STEREO
* Gewoonlijk het hoofdgeluid (mono)
Het geluid kiezen tijdens hifi-weergave
Druk op AUDIO om het gewenste geluid te kiezen.
Beluisteren van
Schermbeeld
Uitleesvenster
Stereo
STEREO
STEREO
Linkerkanaal
LINKS
STEREO
Rechterkanaal
RECHTS
STEREO
Gemengd geluid*
MENGEN
STEREO
Monogeluid
MONO
Geen indicator
* Het gemengde geluid van het linker- en rechterkanaal, en het normale audiospoor
92
Opnemen van stereo- en tweetalige programma’s
Hoe geluid wordt opgenomen op een videoband
De videorecorder neemt geluid op twee verschillende sporen op. Hifi-geluid wordt
samen met het beeld opgenomen op het hoofdspoor. Mono geluid wordt opgenomen
op het normale geluidsspoor aan de rand van de cassetteband.
Normaal
geluidsspoor (mono)
Hifi-geluidsspoor
(hoofdgeluidsspoor)
Stereo
Gewoonlijk gemengd
linker-/rechterkanaal
Stereogeluid
(linker-/rechterkanaal)
Tweetalig
Normaal hoofdgeluid
Hoofdgeluid
(linkerkanaal)
Subgeluid
(rechterkanaal)
Opmerkingen
• Voor stereoweergave moet u de Scart of AUDIO OUT aansluitingen gebruiken.
• Bij het afspelen van een band die in mono is opgenomen, wordt het geluid altijd in mono
weergegeven, ongeacht de instelling van AUDIO.
Aanvullende bediening van de videorecorder
Opnemen van stereo- en tweetalige programma’s
93
Zoeken met index-functie
De videorecorder brengt op de band bij het
begin van elke opname automatisch een
index-signaal aan. Aan de hand van deze
signalen kan een bepaalde opname worden
gezocht.
INDEX
m/M
H
x
Zoeken naar een bepaalde opname door te scannen (indexscannen)
1
2
3
94
Plaats een geïndexeerde band in het bandgedeelte.
INDEX
Druk op INDEX en vervolgens op m/M.
De videorecorder begint met het scannen van
iedere opname gedurende vijf seconden in de
overeenkomstige richting.
INDEX SCANNEN : B B
Druk op H om met het weergeven te beginnen nadat u het gewenste punt
hebt gevonden.
Zoeken met index-functie
Zoeken naar een bepaalde opname (index-zoeken)
1
2
Plaats een geïndexeerde band in de videorecorder.
INDEX
Druk op INDEX en vervolgens tweemaal op
m/M.
• Druk tweemaal op M om vooruit te
zoeken.
INDEX ZOEKEN : B B +01
• Druk tweemaal op m om achteruit te
zoeken.
3
Druk op m/M, al naar gelang in welke richting waarin het door u
gewenste programma zich bevindt.
Bij iedere druk op de toets wordt het nummer verhoogd, respectievelijk
verlaagd, tot ±20.
4
De videorecorder begint te zoeken en de weergave start automatisch vanaf
dat punt.
Stoppen met zoeken
Druk op x.
Zoeken met index-functie
Aanvullende bediening van de videorecorder
Opmerking
• Wanneer de opname start vanuit de opnamepauzestand, wordt er geen index-signaal
aangebracht. Wanneer u echter in de opnamepauzestand van programmapositie verandert,
wordt er wel een index-signaal aangebracht.
95
Het beeld regelen (spoorvolging)
De spoorvolging regelen
Hoewel de videorecorder de spoorvolging
automatisch regelt bij het afspelen van een
band, kan er toch vervorming optreden bij
een slechte opname. In dat geval kunt u de
spoorvolging handmatig regelen.
Druk tijdens het afspelen op TRACKING +/–
om de spoorvolgingsmeter te laten
verschijnen. De vervorming moet
verdwijnen wanneer u één van beide toetsen
indrukt. Verwijder de band en plaats deze
opnieuw om terug te keren naar automatische
regeling.
De beeldscherpte regelen
(Smart trilogic)
TRACKING – – – – – –
– – – – – –
Spoorvolgingsmeter
SET UP
U kunt de scherpte van het beeld automatisch
instellen.
V/v/B/b
ENTER
O RETURN
1
SET UP
Druk tijdens het afspelen op SET UP, druk daarna op V/v/B/b om
(INSTELLING) te kiezen en druk op ENTER.
ENTER
96
Het beeld regelen (spoorvolging)
2
Druk op V/v om “SMART TRILOGIC” te
kiezen en druk daarna op b.
INSTELLING
KLEUR SYSTEEM
: AUTO
NICAM
: AAN
SMART TRILOGIC
: AAN
AUTO UITSCHAKELEN : U IT
SHOWVIEW UITGEBR. : U I T
TIMER
: VARIABEL
ENTER
vV b B
RETURN
3
Druk op V/v om “SMART TRILOGIC” op
“AAN” of “UIT” te zetten.
BEELD
ENTER
• AAN: De beeldscherpte wordt automatisch
ingesteld.
• UIT: Stel de beeldscherpte met de hand in.
SMART TRILOGIC : AAN
ZACHTER
– – – – – – – –
RETURN
SCHERPER
– – – – – – – – –
bB AAN/UIT
: vV
Druk op B voor een minder scherp beeld.
Druk op b voor een scherper beeld.
4
Druk op O RETURN om terug te keren naar het oorspronkelijke scherm.
RETURN
Aanvullende bediening van de videorecorder
Het beeld regelen (spoorvolging)
97
Menu-opties wijzigen
SET UP
V/v/B/b
ENTER
O RETURN
1
SET UP
Druk op SET UP wanneer de DVD-speler zich
in de stopstand bevindt.
INSTELLING MENU
DVD INSTELLEN
VvB b
RETURN
2
ENTER
Druk op V/v/B/b om
(VIDEO
FUNCTIES INSTELLEN.) te kiezen en druk
daarna op ENTER.
VIDEO FUNCTIES INSTELLEN.
Tape Lengte
Herhalen
OSD
B b E180
Uit
Aan
Het menu “VIDEO FUNCTIES
INSTELLEN.” verschijnt.
RETURN
3
Druk op V/v om de optie te kiezen die u wilt wijzigen.
ENTER
98
Menu-opties wijzigen
ENTER
Vv
4
Druk op B/b om de instelling te wijzigen.
ENTER
5
Druk herhaald op O RETURN om het menu te verlaten.
RETURN
Menukeuzes
De standaardinstellingen worden vetgedrukt aangegeven.
Menu-optie
Zet deze optie op:
Tape Lengte
•
•
•
•
Herhalen
• Aan om een band herhaald af te spelen. De videorecorder
spoelt de band helemaal terug en begint daarna automatisch
opnieuw met afspelen.
• Uit om de automatische herhaalfunctie uit te zetten.
OSD
• Aan om het menu op het TV-scherm te laten verschijnen.
• Uit om het menu van het TV-scherm te laten verdwijnen.
E180 voor een E-180 of kortere band.
E240 voor een E-240 band.
E260 voor een E-260 band.
E300 voor een E-300 band.
Aanvullende bediening van de videorecorder
Menu-opties wijzigen
99
Montage
Aansluiting voor opname met deze videorecorder
Sluit de lijnuitgangen van de andere videorecorder aan op de lijningang van deze videorecorder.
Bekijk de voorbeelden A t/m C en kies de aansluiting die het best past bij uw videorecorder.
Voorbeeld A
TV
Uw videorecorder (opnametoestel)
LINE-1 (EURO AV)
Andere videorecorder
(weergavetoestel)
Scart
(EURO-AV)
VMC-2121HG Scart kabel (niet meegeleverd)
: Signaalverloop
Voorbeeld B
TV
Uw videorecorder (opnametoestel)
LINE-2 IN t/o L/R
Andere videorecorder
(weergavetoestel)
LINE OUT
: Signaalverloop
100
Montage
audio-/videosnoer
(niet meegeleverd)
Voorbeeld C
TV
Andere videorecorder
(weergavetoestel)
Uw videorecorder (opnametoestel)
LINE-3
Scart
(EURO-AV)
VMC-2121HG Scart kabel (niet meegeleverd)
: Signaalverloop
Een stereo-installatie aansluiten
Sluit de LINE-2 IN t/o L/R-aansluitbussen op deze DVD-videorecorder met behulp van de
audiokabel RK-C510HG (niet meegeleverd) aan op de audio-uitgangsaansluitbussen op het
stereosysteem.
Aanvullende bediening van de videorecorder
Opmerkingen
• Steek de stekkers in de aansluitingen van dezelfde kleur.
• Sluit de rode stekkers niet aan wanneer de andere videorecorder van het mono type is.
• Als u deze videorecorder aansluit op LINE IN en LINE OUT van de andere videorecorder,
moet u de juiste ingang kiezen om een brommend geluid te voorkomen.
• Als de andere videorecorder geen Scart (EURO-AV) aansluiting heeft, moet u de
VMC-2106HG kabel gebruiken en die aansluiten op de lijnuitgangen van de andere
videorecorder.
• Wanneer u een andere videorecorder verbindt met de aansluiting LINE-3 of LINE-2, druk
dan op INPUT SELECT om “LINE 3” of “LINE 2” in het uitleesvenster te laten verschijnen.
wordt vervolgd
Montage
101
Werkwijze (bij opname op deze videorecorder)
Voor u begint te monteren
• Zet de TV aan en stem af op het
videokanaal.
• Druk op INPUT SELECT om de
aansluiting in het uitleesvenster te laten
verschijnen.
• Druk op SP/LP om de bandsnelheid te
kiezen: SP of LP.
X
z REC
• Druk op SELECT VIDEO om de
videorecorder te bedienen.
1
Plaats een als bron te gebruiken band, waarvan het wispreventienokje is
verwijderd, in de andere (weergave) videorecorder. Zoek het punt waarop u
de weergave wilt laten beginnen en schakel over naar de
weergavepauzestand.
2
Plaats een band met intact wispreventienokje in deze (opname)
videorecorder. Zoek het punt waarop u de opname wilt laten beginnen en
druk op X om het apparaat in de weergavepauzestand te zetten.
3
4
REC
Druk op REC z op deze videorecorder om die over te schakelen naar de
opnamepauzestand.
Om de montage te starten, drukt u de X toetsen op beide videorecorders
tegelijkertijd in.
Stoppen met monteren
Druk op de x toetsen op beide videorecorders.
Tip
• Om ongewenste scènes tijdens het monteren te wissen, drukt u aan het begin van de
betreffende scène op X op deze videorecorder. Aan het einde drukt u nogmaals op X om de
opname te hervatten.
102
Montage
Aanvullende informatie
Algemene informatie over instellingen
Wijziging van de opties voor
instellingen
SET UP
V/v/B/b
ENTER
O RETURN
1
SET UP
Druk op SET UP wanneer de DVD-speler zich
in de stopstand bevindt.
INSTELLING MENU
2
Druk op V/v/B/b om
(INSTELLING)
te kiezen en druk daarna op ENTER.
ENTER
Het menu “INSTELLING” verschijnt.
INSTELLING
KLEUR SYSTEEM
: AUTO
NICAM
: AAN
SMART TRILOGIC
: AAN
AUTO UITSCHAKELEN : U IT
SHOWVIEW UITGEBR. : U I T
TIMER
: VARIABEL
RETURN
3
ENTER
vV b B
Druk op V/v om de optie te kiezen die u wilt wijzigen.
Aanvullende informatie
DVD INSTELLEN
VvB b
RETURN
ENTER
wordt vervolgd
Algemene informatie over instellingen
103
4
Druk op B/b om de instelling te wijzigen.
ENTER
5
Druk herhaald op O RETURN om het menu te verlaten.
RETURN
Menukeuzes
De oorspronkelijke instellingen zijn vet gedrukt.
104
Menu-optie
Zet deze optie op:
KLEUR SYSTEEM
• AUTO om het kleursysteem automatisch te kiezen.
• PAL voor banden opgenomen met het PAL-kleursysteem.
• B/W voor banden die in zwart/wit zijn opgenomen.
NICAM
• AAN om NICAM-uitzendingen op te nemen op het hifigeluidsspoor.
• UIT om standaard geluid op te nemen op het hifi-geluidsspoor.
Voor details, zie pagina 91.
SMART TRILOGIC
• AAN om de beeldscherpte automatisch in te stellen.
• UIT om de beeldscherpte met de hand in te stellen.
AUTO
UITSCHAKELEN
• UIT om Auto Uitschakelen af te zetten.
• 2UUR/3UUR om de videorecorder automatisch te laten
uitschakelen wanneer er geen signaal wordt ontvangen en u
ondertussen geen van de toetsen indrukt.
SHOWVIEW
UITGEBR.
• UIT om de ShowView-verlengfunctie af te zetten.
• 10/20/30/.../60 (minuten) om de ShowView-insteltijd met de
gekozen tijdsduur te verlengen.
TIMER
• VARIABEL om bij indrukken van de TIMER-toets het menu
“TIMER” te laten verschijnen voor het kiezen van
“STANDAARD” of “SHOWVIEW”.
• STANDAARD om bij indrukken van de TIMER-toets het
menu “TIMER PROGRAMMEREN” te laten verschijnen.
• SHOWVIEW om bij indrukken van de TIMER-toets het menu
“SHOWVIEW” te laten verschijnen.
Voor details, zie pagina’s 44 en 49.
Algemene informatie over instellingen
Verhelpen van storingen
Indien u nog andere vragen of problemen hebt dan hieronder vermeld, wendt u zich dan tot uw
dichtstbijzijnde Sony-handelaar.
Probleem
Oplossing
De ?/1 (aan/wachtstand)-schakelaar
werkt niet.
• Sluit het netsnoer stevig aan op een stopcontact.
De stroom is ingeschakeld maar de
DVD-videorecorder werkt niet.
• Er is condensvorming opgetreden. Zet het toestel uit, trek
de stekker uit het stopcontact en laat de DVDvideorecorder gedurende minstens drie uur drogen.
De klok is gestopt en “--:--”
verschijnt in het uitleesvenster.
• De klok stopt als de stekker van de DVD-videorecorder
uit het stopcontact is getrokken. Stel de klok (en de
timer) terug.
De afstandsbediening werkt niet.
• Richt de afstandsbediening goed op de sensor van de
DVD-videorecorder.
• Vervang alle batterijen in de afstandsbediening wanneer
deze bijna leeg zijn.
• Controleer of de TV / DVD·VIDEO-schakelaar correct is
ingesteld.
• Kies met de SELECT DVD/VIDEO-toets de juiste
instelling, VIDEO of DVD.
De spoorvolgingsmeter verschijnt
niet op het scherm.
• De band is in zeer slechte staat en de spoorvolging kan
niet worden geregeld.
U kunt geen andere TV’s bedienen.
• Stel het codenummer van uw TV in. Het codenummer
kan veranderen als u de batterijen van de
afstandsbediening vervangt.
Andere
Klok
Voeding
Verhelpen van storingen in het algemeen
Beeld
Probleem
Oplossing
Er is geen beeld/er zit ruis in het
beeld.
• Maak het aansluitsnoer opnieuw stevig vast.
• De aansluitsnoeren zijn beschadigd.
• Controleer de aansluiting op uw TV (pagina 12) en stel de
ingangskiezer op uw TV zo in dat het signaal van de
speler op het TV-scherm verschijnt.
• De disc is verontreinigd of defect.
• Als het weergegeven beeld van uw speler via uw
videorecorder uw TV binnenkomt of als u bent
aangesloten op een combinatie TV/VIDEO-speler, kan
het kopieerbeveiligingssignaal dat op bepaalde DVDprogramma’s wordt toegepast van invloed zijn op de
beeldkwaliteit. Indien u, ook nadat u uw speler
rechtstreeks op uw TV hebt aangesloten, nog steeds
problemen ondervindt, sluit dan eens uw speler aan op de
S VIDEO-ingang van uw TV (pagina 57).
Aanvullende informatie
Verhelpen van storingen bij de DVD-speler
wordt vervolgd
Verhelpen van storingen
105
Beeld
Oplossing
• De beeldverhouding van de disc is vastgelegd op uw
DVD.
Er is geen beeld van uw
videorecorder die is aangesloten op
de LINE IN-aansluitbussen.
• Om de beelden van uw videorecorder te kunnen bekijken,
dient de DVD-speler zich in de wachtstand te bevinden.
Er is geen geluid.
• Maak het aansluitsnoer opnieuw stevig vast.
• Het aansluitsnoer is beschadigd.
• De speler is aangesloten op de verkeerde
ingangsaansluitbus op de versterker (ontvanger)
(pagina 55).
• De versterker (ontvanger)-ingang is niet correct ingesteld.
• De speler bevindt zich in de pauzemodus of in de modus
voor vertraagde weergave.
• De speler bevindt zich in de modus voor snel
vooruitspoelen of snel terugspoelen.
• Als het geluidssignaal niet via de DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL of COAXIAL)-aansluitbus komt, controleer
dan de geluidsinstellingen (pagina’s 55, 56).
Er zit ruis in het geluid.
• Bij het afspelen van een CD met DTS-geluidssporen komt
er ruis uit de LINE OUT L/R (AUDIO)-aansluitbussen
(pagina 34) of DIGITAL OUT- (OPTICAL of
COAXIAL)-aansluitbus.
Het geluidsvolume is laag.
• Bij sommige DVD’s is het geluidsvolume laag. Het
geluidsvolume kan verbeteren als u “Audio DRC” op
“TV” zet (pagina 59).
De disc wordt niet afgespeeld.
•
•
•
•
Handeling
Geluid
Probleem
Hoewel u bij “TV Type” van het
menu “SCHERMINSTELLING” de
beeldverhouding hebt ingesteld,
wordt het beeld niet schermvullend
weergegeven.
•
•
•
•
•
106
Verhelpen van storingen
De disc wordt omgedraaid.
Plaats de disc met de afspeelkant omlaag op de disclade.
De disc is kromgetrokken.
Bepaalde discs kunnen door de speler niet worden
afgespeeld (pagina 6).
De regiocode op de DVD is niet dezelfde als op de speler.
In de speler is condensvorming opgetreden.
CD-R’s, CD-RW’s, DVD-R’s en DVD-RW’s die niet zijn
gefinaliseerd kunnen door de speler niet worden
afgespeeld (pagina 7).
Controleer of de TV / DVD·VIDEO-schakelaar correct is
ingesteld.
Kies met de SELECT DVD/VIDEO-toets de correcte
instelling, VIDEO of DVD.
Handeling
Oplossing
• De DATA CD is niet opgenomen in het MP3-formaat dat
overeenstemt met niveau 1 of niveau 2 volgens ISO9660
of Joliet.
• Het MP3-geluidsbestand heeft niet de extensie “.MP3”.
• De informatie is niet geformatteerd in MP3, hoewel het
bestand wel de extensie “.MP3” heeft.
• De informatie is geen MPEG1 Audio Layer 3-informatie.
• Geluidssporen die zijn opgenomen in het formaat
MP3PRO kunnen op deze speler niet worden afgespeeld.
De titel van het MP3-geluidsalbum
of -muziekstuk wordt niet correct
weergegeven.
• De speler kan alleen cijfers en letters weergeven. Andere
tekens worden weergegeven als een sterretje.
Het afspelen van de disc begint niet
bij het begin.
• De modus voor afspelen in geprogrammeerde volgorde,
afspelen in willekeurige volgorde of herhaald afspelen
(pagina’s 75, 77, 78) is gekozen.
• De hervattingsfunctie is in werking getreden (pagina 33).
De speler begint automatisch met het
afspelen van de disc.
• De disc is voorzien van een functie voor automatisch
afspelen.
Het afspelen stopt automatisch.
• Tijdens het afspelen van een disc met een automatisch
pauzesignaal wordt het afspelen door de speler stopgezet
bij het automatische pauzesignaal.
Bepaalde functies, zoals stoppen,
zoeken, vertraagde weergave,
herhaald afspelen, afspelen in
willekeurige volgorde of afspelen in
geprogrammeerde volgorde, kunnen
niet gebruikt worden.
• Bij sommige discs kunnen bepaalde bedieningen niet
worden uitgevoerd. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die
met de disc is meegeleverd.
De taal van het geluidsspoor kan niet
worden gewijzigd.
• Gebruik eens het menu van de DVD in plaats van de
rechtstreekse keuzetoets op de afstandsbediening
(pagina 69).
• De DVD die wordt afgespeeld bevat geen geluidssporen
in meerdere talen.
• Bij de betreffende DVD mag de taal van het geluidsspoor
niet worden gewijzigd.
De taal van de ondertitels kan niet
worden gewijzigd of uitgezet.
• Gebruik eens het menu van de DVD in plaats van de
rechtstreekse keuzetoets op de afstandsbediening
(pagina 69).
• De DVD die wordt afgespeeld bevat geen ondertitels in
meerdere talen.
• Bij de betreffende DVD mag de taal van de ondertitels
niet worden gewijzigd.
De gezichtshoeken kunnen niet
worden gewijzigd.
• Gebruik eens het menu van de DVD in plaats van de
rechtstreekse keuzetoets op de afstandsbediening
(pagina 69).
• De DVD die wordt afgespeeld bevat niet meerdere
gezichtshoeken.
• Bij de betreffende DVD mag de gezichtshoek niet worden
gewijzigd.
Aanvullende informatie
Probleem
Het MP3-geluidsspoor kan niet
worden afgespeeld (pagina 82).
wordt vervolgd
Verhelpen van storingen
107
Handeling
Probleem
Oplossing
De speler werkt niet goed.
• Indien de speler tengevolge van statische elektriciteit,
enz. niet goed werkt, trek dan de stekker van de speler uit
het stopcontact.
Verhelpen van storingen bij de videorecorder
Oplossing
Het weergavebeeld verschijnt niet op
het TV-scherm.
• Controleer of op de TV het kanaal voor de videorecorder
is gekozen. Zet deze op de video-ingang wanneer u
gebruik maakt van een monitor.
• Als de videorecorder met behulp van de Scart-kabel is
aangesloten op de TV, controleer dan of de VIDEOindicator oplicht in het uitleesvenster. Gebruik de TV/
VIDEO-toets op de afstandsbediening om de VIDEOindicator te doen oplichten.
Het beeld is niet helder.
• Bestaande uitzendingen kunnen de werking van de
videorecorder verstoren. Zet de RF-kanaaluitgang van
uw videorecorder terug in de oorspronkelijke stand
(pagina 17).
• Regel de spoorvolging met de TRACKING +/– toetsen.
• De videokoppen zijn vuil (zie laatste bladzijde van
“Verhelpen van storingen”). Reinig de videokoppen met
de Sony T-25CLD, E-25CLDR of T-25CLW
reinigingscassette. Indien deze reinigingscassettes niet
verkrijgbaar zijn in uw woongebied, moet u de koppen
laten reinigen door een Sony-handelaar (standaard
vergoeding verschuldigd). Gebruik geen
reinigingscassettes van het natte type behalve die van
Sony, aangezien anders de videokoppen beschadigd
kunnen raken.
• De videokoppen moeten eventueel worden vervangen.
Voor meer informatie kunt u terecht bij uw Sonyhandelaar.
Het beeld rolt verticaal tijdens
zoeken met beeld.
• Regel de verticale instelling van uw TV of monitor.
Er is wel beeld maar geen geluid.
• De band is defect.
• Als u A/V-aansluitingen hebt gemaakt, controleer dan de
aansluiting van de audiosnoeren.
Het geluid van een met de
videorecorder opgenomen band is
niet stereo, of de STEREO indicator
in het uitleesvenster knippert.
• Regel de spoorvolging.
• De videokoppen zijn vuil. Reinig de videokoppen met de
Sony T-25CLD, E-25CLDR of T-25CLW
reinigingscassette zoals hierboven uitgelegd.
Weergave
Probleem
108
Verhelpen van storingen
Opname
Oplossing
• Controleer of de TV is afgestemd op het videokanaal. Zet
deze op de video-ingang wanneer u gebruik maakt van
een monitor.
• Bestaande uitzendingen kunnen de werking van de
videorecorder verstoren. Zet de RF-kanaaluitgang van
uw videorecorder terug in de oorspronkelijke stand
(pagina 17).
• Kies de juiste bron met de INPUT SELECT toets. Kies
een programmapositie bij opname van TV-programma’s;
kies een lijningang bij opname van andere apparatuur.
De TV-ontvangst is slecht.
• Controleer of de antennekabel goed is aangesloten.
• Stel de antenne af.
De band begint te spelen zodra deze
is geplaatst.
• Het wispreventienokje werd verwijderd. Plak de opening
af om op te nemen op deze band.
De band wordt verwijderd wanneer u
op z REC drukt.
• Het wispreventienokje werd verwijderd. Plak de opening
af om op te nemen op deze band.
Er gebeurt niets wanneer u op
z REC drukt.
• Controleer of de band niet ten einde is.
De timer werkt niet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Controleer of de klok juist is ingesteld.
Controleer of er een band is geplaatst.
Controleer of het wispreventienokje niet is verwijderd.
Controleer of de band niet ten einde is.
Controleer of er een timergestuurde opname is
geprogrammeerd.
Controleer of de timer na de huidige tijd is ingesteld.
Controleer of de decoder aan staat.
Controleer of de satelliettuner aan staat.
De klok stopt als de stekker van de DVD-videorecorder
langer dan een minuut uit het stopcontact is getrokken.
Stel de klok en de timer terug.
Zet de videorecorder uit en trek de stekker uit het
stopcontact.
Het menu SHOWVIEW of TIMER
PROGRAMMEREN verschijnt niet.
• Controleer of TIMER in het menu INSTELLING correct
is ingesteld (pagina 103).
De VPS/PDC functie werkt niet
goed.
• Controleer of de klok en de datum correct zijn ingesteld.
• Controleer of de VPS/PDC tijd correct is ingesteld
(misschien staat er een fout in de TV-programmagids).
Als samen met de uitzending die u wilde opnemen niet de
correcte VPS/PDC informatie werd verstuurd, begint de
videorecorder niet met opnemen.
• Bij slechte ontvangst kan het VPS/PDC signaal zijn
aangetast en kan de videorecorder soms niet beginnen
met opnemen.
Aanvullende informatie
Timergestuurde opname
Probleem
Er verschijnen geen TV-programma’s
op het TV-scherm.
wordt vervolgd
Verhelpen van storingen
109
Betaal-/abonnee-TV
Andere
Probleem
Oplossing
U kunt geen betaal-/abonnee-TV
programma’s bekijken met de
videorecorder in de wachtstand.
• Controleer dat DEC op AAN staat voor dit kanaal op het
menu TV ZENDER OVERZICHT.
• Controleer of de betaal-/abonnee-TV Scart kabel goed is
aangesloten.
Een betaal-/abonnee-TV programma
wordt altijd gecodeerd opgenomen.
• Controleer of de betaal-/abonnee-TV Scart kabel goed is
aangesloten.
• Controleer dat DEC op AAN staat voor dit kanaal op het
menu TV ZENDER OVERZICHT.
Er kan geen band worden geplaatst.
• Controleer of er al geen band in de cassettehouder zit.
De gekozen lijningang verschijnt niet
in het uitleesvenster.
• Druk op INPUT SELECT om de aangesloten lijn weer te
geven.
Het videorecordermechanisme dient
te worden gereinigd.
• Reinig de behuizing, het paneel en de
bedieningselementen met een droge, zachte doek of een
zachte doek die lichtjes is bevochtigd met een zacht
zeepsopje. Gebruik geen oplosmiddelen zoals alcohol of
benzine.
Problemen veroorzaakt door vervuilde videokoppen
• Normaal beeld
• Verbogen
beeld
licht vervuild
110
Verhelpen van storingen
• Onscherp
beeld
• Geen beeld (of
Z/W-scherm)
sterk vervuild
Technische gegevens
Ingangen en uitgangen
Laser
LINE-1 (EURO AV)
21-pins
Video-ingang: pen 20
Audio-ingang: pen 2 en 6
Video-uitgang: pen 19
Audio-uitgang: pen 1 en 3
LINE-3
21-pins
Video-ingang: pen 20
Audio-ingang: pen 2 en 6
LINE-2 IN t/o L/R
VIDEO IN, phono aansluiting (1)
Ingangssignaal: 1 Vp-p, 75 ohm, asymmetrisch,
negatieve sync
AUDIO IN, phono aansluiting (2)
Ingangsniveau: 327 mVrms
Ingangsimpedantie: meer dan 47 kilohm
LINE OUT
VIDEO OUT, tulpstekker (1)
Uitgangssignaal: 1 Vp-p, 75 ohm, asymmetrisch,
negatieve sync
AUDIO OUT, tulpstekkers (2)
Standaarduitgang: 327 mVrms
Belastingsimpedantie: 47 kilohm
Uitgangsimpedantie: minder dan 10 kilohm
LINE OUT (AUDIO)
Tulpstekker (2)
Standaarduitgang: 327 mVrms
Belastingsimpedantie: 47 kilohm
Uitgangsimpedantie: minder dan 10 kilohm
DIGITAL OUT (OPTICAL)
Optische uitgangsaansluitbus/–18 dBm (golflengte
660 nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL)
Tulpstekker/0,5 Vp-p/75 ohm
LINE OUT (VIDEO)
Tulpstekker/1,0 Vp-p/75 ohm
S VIDEO OUT
4-pens mini DIN/Y: 1,0 Vp-p, C: 0,3 Vp-p (PAL),
0,286 Vp-p (NTSC)/75 ohm
Halfgeleider-laser
Signaalformaatsysteem
PAL/(NTSC)
Kanalen
PAL (B/G)
VHF E2 t/m E12
Italiaanse VHF-kanalen A t/m H
UHF E21 t/m E69
CATV S01 t/m S05, S1 t/m S20
HYPER S21 t/m S41
RF-uitgangssignaal
UHF-kanalen 21 t/m 69
Antenne-uitgang
75-ohm asymmetrische antenne-aansluiting
Bandsnelheid
SP: PAL
23,39 mm/s (opname/weergave)
NTSC 33,35 mm/s (alleen weergave)
LP: PAL
11,70 mm/s (opname/weergave)
NTSC 16,67 mm/s (alleen weergave)
EP: NTSC 11,12 mm/s (alleen weergave)
Maximum opname-/weergaveduur
10 h in LP modus (met E300 cassette)
Achteruitspoeltijd
ca. 1 min. (met E180 cassette)
Audiokarakteristieken
Frequentiebereik
DVD VIDEO (PCM 96 kHz): 2 Hz tot 44 kHz
(±1,0 dB)/DVD VIDEO (PCM 48 kHz): 2 Hz tot
22 kHz (±0,5 dB)/CD: 2 Hz tot 20 kHz (±0,5 dB)
Signaal-ruisverhouding (S/N-verhouding)
Minimaal 100 dB (alleen DVD LINE OUT L/R
(AUDIO)-aansluitbussen)
Harmonische vervorming
0,003 %
Dynamisch bereik
DVD VIDEO: 103 dB/CD: 99 dB
Wow en flutter
Minder dan de gedetecteerde waarde (±0,001% W
PEAK)
De signalen van LINE OUT L/R (AUDIO)-aansluitbussen
worden gemeten. Bij het afspelen van PCMgeluidssporen met een bemonsteringsfrequentie van
96 kHz worden de uitgangssignalen van de DIGITAL
OUT (OPTICAL of COAXIAL)-aansluitbus omgezet in
een bemonsteringsfrequentie van 48 kHz.
Aanvullende informatie
Systeem
Timergedeelte
Klok
Kwartsvergrendeling
Timer-indicatie
12-urencyclus
Timerinstelling
Maximaal 8 programma’s
wordt vervolgd
Technische gegevens
111
Algemeen
Voeding
220 – 240 V wisselstroom, 50 Hz
Verbruik
29 W
Bedrijfstemperatuur
5°C tot 40°C
Opslagtemperatuur
–20°C tot 60°C
Afmetingen inclusief uitstekende onderdelen en
bedieningselementen
(b/h/d)
ca. 430 × 100 × 330 mm
Gewicht
ca. 4,5 kg
Meegeleverde accessoires
Afstandsbediening (1)
R6 (AA) batterijen (2)
Antennekabel (1)
Audio-snoer (penstekker ×2 y penstekker ×2) (1)
Video-snoer (penstekker ×1 y penstekker ×1) (1)
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.
112
Technische gegevens
Onderdelen en bedieningselementen
Meer details vindt u op de tussen haakjes ( ) aangegeven bladzijden.
Voorpaneel
A ?/1 (aan/wachtstand) schakelaar (10)
(38)
B Disclade (32)
C A (open/dicht) toets (32) (33)
I PROGRAM +/– toetsen (41)
J Uitleesvenster (33) (37)
K
Afstandsbedieningssensor
D Bandgedeelte (37)
L m (terugspoelen)/M
(snelvooruitspoelen) toets (33) (38)
E A (verwijderen) toets (38)
M x (stop) toets (33) (38)
F LINE-2 IN t/o L/R aansluitbussen
(100)
N X (pauze) toets (33) (38)
G SELECT DVD/VIDEO (9)
O H (weergave) toets (33) (37)
Aanvullende informatie
H z REC (opname) toets (41)
wordt vervolgd
Onderdelen en bedieningselementen
113
Uitleesvenster
A DVD-indicator (33)
G TIMER-indicator (46)
B Disc-indicator (33)
H STEREO-indicator (91)
C Afspeelduur/klok/actuele status-indicator
(33)
I CHAPTER-indicator
D Band-indicator (37)
K DTS-indicator (59)
E Videorecorder-indicator (37)
L SURROUND-indicator (80)
F RECORD-indicator (41)
114
Onderdelen en bedieningselementen
J TITLE-indicator
Achterpaneel
DVD-speler en videorecorder
A
(uitgang naar tv)-aansluiting (12)
B
(binnen van antenne)-aansluiting (12)
C LINE-1 (EURO AV)-aansluiting (13)
D LINE-3-aansluiting (14)
E LINE OUT VIDEO/AUDIO L/Raansluitbussen (55)
alleen voor de DVD-speler
F Netsnoer (12)
G LINE OUT AUDIO L/R-aansluitbussen
(57)
H S VIDEO OUT-aansluitbussen (57)
I DIGITAL AUDIO OUT-aansluitbus
(OPTICAL) (56)
J DIGITAL AUDIO OUT-aansluitbus
(COAXIAL) (56)
Aanvullende informatie
wordt vervolgd
Onderdelen en bedieningselementen
115
Afstandsbediening voor DVD
A TV / DVD•VIDEO-schakelaar (9)
B Z (open/dicht) toets (32) (33)
C SELECT DVD toets (9)
D Cijfertoetsen* (10) (67)
E CLEAR toets (76)
F SURROUND toets (80)
G SET UP toets (17)
H SUBTITLE toets (73)
I AUDIO toets* (79)
J PROGRAM toets (76)
K C PICTURE NAVI (beeldnavigatie)
toets (33) (74)
L X (pauze) toets (33)
M H (weergave) toets* (33)
N V/v/B/b toetsen
ENTER toets (16)
O DISPLAY toets (35) (42)
P TOP MENU toets (69)
Q ?/1 (aan/wachtstand) schakelaar (10)
R VOL (volume) +/– toetsen (10)
S ZOOM toets (71)
T ANGLE toets (72)
U m/M SCAN/SLOW y toetsen (33)
V ./> PREV/NEXT toetsen (33)
W x (stop) toets (33)
X O RETURN toets (18)
wg MENU toets (69)
∗ Cijfertoets 5 en de AUDIO- en H-toets zijn
voorzien van een tastpunt. Gebruik het tastpunt
als referentie wanneer u de DVD-videorecorder
bedient.
116
Onderdelen en bedieningselementen
Afstandsbediening voor
videorecorder
F SET UP toets (17)
G TIMER toets (50)
H AUDIO toets*1 (91)
I INDEX toets (94)
J C STEP (beeld-voor-beeld-weergave)
toets (38)
K z REC (opname) toets (41)
L X (pauze) toets (38)
M H (weergave) toets*1 (37)
N V/v/B/b toetsen
ENTER toets (16)
O DISPLAY toets (42)
P ?/1 (aan/wachtstand) schakelaar (10)
(38)
Q PROG (programmeren)/TRACKING +/–
(spoorvolging) toetsen*2 (39) (41)
R VOL (volume) +/– toetsen (10)
S -/-- (tientallen) toets (10)
T MUTING toets (10)
[alleen voor Sony TV] MUTING toets
U SP (Standaard afspeelduur)/LP (Lange
afspeelduur) toets (41)
V TV/VIDEO toets (42)
W SQPB toets (88)
Y m (terugspoelen)/M
(snelvooruitspoelen) toeten
SLOW y (vertraagde weergave) toets
(38)
Z ./> SHUTTLE toets (38)
wj x toets (38)
wk O RETURN toets (18)
A TV / DVD•VIDEO-schakelaar (9)
B Z (verwijderen) toets (38)
C SELECT VIDEO toets (9)
D Cijfertoetsen*1 (10)
Aanvullende informatie
X INPUT SELECT toets (41)
*1 Cijfertoets 5 en de AUDIO- en H-toets zijn
voorzien van een tastpunt. Gebruik het tastpunt
als referentie wanneer u de DVD-videorecorder
bedient.
*2 De PROG/TRACKING + toets is voorzien van
een tastpunt. Gebruik het tastpunt als referentie.
E CLEAR toets (26)
Onderdelen en bedieningselementen
117
DVD AUDIO/TAAL ONDERTITELS
118
Taal
Afkorting
Koreaans
KOR
Engels
ENG
Chinees
CHI
Japans
JPN
Russisch
RUS
Frans
FRA
Spaans
ESP
Duits
DEU
Nederlands
NLD
Italiaans
ITA
Hindi
IND
Arabisch
ARA
Deens
DAN
Fins
FIN
Ijslands
ISL
Hebreeuws
IWR
Noors
NOR
Portugees
POR
Zweeds
SVE
Turks
TUR
Afrikaans
ZAF
Kroatisch
CRO
Tsjechië
CZK
Grieks
GRE
Hongaars
HUN
Indonesisch
IDN
Maleis
MAL
Pools
POL
Thais
THA
Vietnamees
VIE
DVD AUDIO/TAAL ONDERTITELS
Index
Numerieken
G
P
16:9 62
4:3 Letter Box 62
4:3 Pan Scan 62
Geluidsspoor 93
Gezichtshoek 72
PBC (Playback control) 86
PDC (Programme Delivery
Control) 46
Programmaposities deactiveren
25
Programmaposities wijzigen 23
A
Aansluiting
de DVD-videorecorder en
uw TV 12
naar videoapparuur 100
op een TV met een Scart
(EURO-AV) aansluiting 13
van de videorecorder en uw
TV 13
Abonnee-TV 29
Afspeelbare discs 6
Afspelen in geprogrammeerde
volgorde 75
Afspelen in willekeurige
volgorde 77
Afstelling
beeld 96
spoorvolging 96
Antenne aansluiten 12
Automatische Instelling 15
Automatische Klokinstelling 16
H
Hanteren van de discs 7
Herhaald afspelen 78
Hifi-geluidsspoor 93
R
I
RF kanaal 15, 17
Index-scannen 94
S
K
Scart-aansluiting 13
ShowView
opname 44
Smart trilogic 96
SP modus 41
Spoorvolging regelen. zie
Afstellen
STEREO 79, 91
Kanalen deactiveren 23
Kanalen voorinstellen 21
Kinderslotfunctie 66
Klok instellen 19
Kopiëren. Zie Montage
L
LP modus 41
T
M
Menu-optie wijzigen 98
Met de hand fijnafstemmen 23
Mono 92
Montage 100
MP3 6, 82
Taal kiezen 18
Teller 39
Timerinstelling
dagelijks/wekelijks
opnemen 46, 51
met het ShowView systeem
44
N
V
C
NICAM uitzendingen 91
Normaal geluidsspoor 93
Controleren
tijdens de opname 91
tijdens weergave 92
VIDEO CD 6
VPS (Video Programme
System) 46
O
B
Beeldnavigatie 74
Beeldregeling 96
Betaal-TV 29
D
DATA CD 6, 82
DOLBY DIGITAL 55, 79
DTS 56, 79
DVD 6
Ondertitels 73
Opname
beveiligen 43
met het ShowView systeem
44
tijdens het bekijken van een
ander programma 42, 47,
52
wordt vervolgd
Index
119
W
Weergave 32, 37
afspelen in
geprogrammeerde volgorde
75
afspelen in willekeurige
volgorde 77
beeld-voor-beeld 33, 38
herhaald afspelen 78
het geluid kiezen 91, 92
met verschillende
snelheden 33, 38
MP3-geluidsspoor 82
vertraagd 34, 38
VIDEO CD’s 86
Wispreventienokje 43
Z
Zendernaam wijzigen 27
Zoeken
met verschillende
snelheden 33, 38
Zoom 71
ZWEITON uitzendingen 91
Sony Corporation
AK68-00108A
Download PDF

advertising