Sony | SLV-D930D | Sony SLV-D930D Gebruiksaanwijzing

2-109-223-53 (1) NL
DVD Player/
Video Cassette
Recorder
Gebruiksaanwijzing
PAL
SLV-D960P E
SLV-D930 D
SLV-D925 E
SLV-D920 E
© 2004 Sony Corporation
WAARSCHUWING
Stel het toestel niet bloot
aan regen of vocht om
brand of een electrische
schok te voorkomen.
Open de behuizing niet
om een electrische schok
te voorkomen. Laat het
toestel alleen nakijken
door bevoegd
vakpersoneel.
Het netsnoer mag alleen
door bevoegd
vakpersoneel worden
vervangen.
Dit toestel is geklasseerd als
CLASS 1 LASER product.
Het label met vermelding van
CLASS 1 LASER PRODUCT
bevindt zich op de achterkant
van het toestel.
OPGELET
De optische instrumenten in
dit toestel kunnen oogletsels
veroorzaken. De laserstraal
van deze DVD-speler/
videorecorder is schadelijk
voor de ogen en bijgevolg mag
u de behuizing niet proberen te
openen.
Laat het toestel alleen
nakijken door bevoegd
vakpersoneel.
Welkom!
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
• Dit toestel werkt op 220 –
240 V wisselstroom, 50 Hz.
Kijk of dit voltage
overeenstemt met de
plaatselijke netspanning.
• Plaats geen met vloeistof
gevulde voorwerpen zoals
bijvoorbeeld een vaas op
het toestel om een
electrische schok of brand
te voorkomen.
• Het apparaat blijft onder
netspanning staan zolang
de stekker in het
stopcontact zit, ook al is het
apparaat zelf uitgeschakeld.
Installatie
• Plaats het apparaat niet in
een enge ruimte, zoals op
een boekenplank of iets
dergelijks.
• Zet het apparaat niet
schuin. Het apparaat is
ontworpen voor gebruik in
een horizontale stand.
• Houd zowel het apparaat
als discs uit de buurt van
apparatuur waarin een
krachtige magneet gebruikt
wordt, zoals een grote
luidspreker of
magnetronoven.
• Plaats geen zware
voorwerpen op het toestel.
• Zet het toestel niet op een
ondergrond (kleedje,
deken, enz.) of bij
materialen (gordijnen,
overgordijnen) waardoor de
ventilatie-openingen
geblokkeerd kunnen
worden.
Gooi de
batterij niet
weg maar lever
deze in als
klein chemisch
afval (KCA).
2
WAARSCHUWING
Dank u voor aankoop van deze
Sony DVD-speler/
videorecorder. Voor u de
speler in gebruik neemt, moet
u deze gebruiksaanwijzing
aandachtig lezen en bewaren
zodat u ze later nog kunt
raadplegen.
Opgelet
Voor het gebruik van
de videorecorder
Televisieprogramma’s, films,
videobanden en ander
beeldmateriaal kunnen
auteursrechtelijk zijn
beschermd. Het zonder
toestemming opnemen van
dergelijk materiaal kan
derhalve strafbaar zijn.
Tevens kan voor het gebruik
van deze videorecorder in
combinatie met kabeltelevisie
toestemming nodig zijn van de
kabeltelevisiemaatschappij
en/of eigenaar van de rechten
op het programma.
Voor het gebruik van
de DVD-speler
Dit product maakt gebruik van
copyright-beschermingtechnologie en valt onder
patent- en andere
intellectueeleigendomsrechten in de VS.
Het gebruik van deze
copyright-beschermingstechnologie moet zijn
goedgekeurd door
Macrovision en is uitsluitend
bedoeld voor privé-gebruik en
ander beperkt
weergavegebruik, behalve
indien anderszins
goedgekeurd door
Macrovision. Reverse
engineering en demontage zijn
niet toegestaan.
Opgelet
3
Inhoudsopgave
2
2
3
6
6
8
WAARSCHUWING
Welkom!
Opgelet
Betreffende deze gebruiksaanwijzing
Met dit toestel kunnen de volgende discs worden afgespeeld
Opmerkingen betreffende discs
Voorbereidingen
9
10
13
16
19
20
22
30
Stap 1 : Uitpakken
Stap 2 : De afstandsbediening instellen
Stap 3 : Aansluiten van de DVD-videorecorder
Stap 4 : De DVD-videorecorder instellen met Automatische Instelling
Stap 5 : Taal kiezen
Stap 6 : Instellen van de klok
Stap 7 : Kanalen voorinstellen
Instellen van de betaal-/abonnee-TV decoder
Basisbediening
33 Discs afspelen
37 Gids bij het schermmenu
40 De disclade vergrendelen
(Kinderslot)
41 Een band afspelen
45 TV-programma’s opnemen
49 TV-programma’s opnemen met het
ShowView® systeem (alleen
SLV-D960P E en D930 D)
53 TV-programma’s opnemen met de
timer
57 Televisieprogramma’s opnemen met
behulp van DIAL TIMER (alleen
SLV-D960P E)
62 Timerinstellingen controleren/
wijzigen/wissen
4
Inhoudsopgave
Geavanceerde
aansluitingen
64 A/V-ontvangeraansluitingen
67 S-Video/Component videoaansluiting
DVD-instellingen en
afstellingen
70 Audio Instelling
73 Scherminstelling
77 Taal van uitleesvenster of
geluidsspoor instellen
79 Kinderslotfunctie (afspeelbeperking
voor kinderen)
Aanvullende bedieningen
voor DVD’s
82
84
85
86
87
92
94
96
102
106
Gebruik van het menu van de DVD
Inzoomen op een scène
Keuze van de gezichtshoek
Ondertitels in beeld zien
Meerdere afspeelfuncties (afspelen in
geprogrammeerde volgorde, afspelen
in willekeurige volgorde, herhaalde
afspelen)
Taal- en kanaalkeuze voor de
geluidsweergave
Virtual surround-instelling
Afspelen van een MP3-geluidsspoor
Afspelen van JPEG-beeldbestanden
Afspelen van Video-CD’s met "PBC
Aan/Uit"-functies
Aanvullende bediening van
de videorecorder
108 Snelle-timeropname
110 Opnemen van stereo- en tweetalige
programma’s
113 Zoeken met index-functie
115 Het beeld regelen (spoorvolging)
117 Menu-opties wijzigen
119 Montage
Aanvullende informatie
122 Algemene informatie over
instellingen
124 Verhelpen van storingen
131 Verklarende woordenlijst
133 Technische gegevens
135 Onderdelen en bedieningselementen
140 DVD Audio/Ondertitel Taal
141 Index
Inhoudsopgave
5
Betreffende deze
gebruiksaanwijzing
• Deze gebruiksaanwijzing legt hoofdzakelijk
de bediening met de afstandsbediening uit,
maar dezelfde handelingen kunt u ook
uitvoeren met de (nagenoeg) gelijknamige
toetsen op de DVD-videorecorder.
• "DVD" wordt gebruikt als de algemene term
voor DVD-Video’s, DVD-RW’s/DVD-R’s,
en DVD+RW’s/DVD+R’s.
• In deze gebruiksaanwijzing vindt u de
volgende symbolen:
Symbool
Betekenis
Functies beschikbaar voor
DVD-Video’s en DVD-RW’s/
DVD-R’s in videomodus of
DVD+RW’s/DVD+R’s
Functies beschikbaar voor
DVD-RW’s in VR (Video
Recording)-modus
Functies beschikbaar voor
Video-CD’s, Super-VCD’s of
CD-R’s/CD-RW’s in VideoCD-formaat of Super-VCDformaat
Met dit toestel kunnen de
volgende discs worden
afgespeeld
Discformaat
DVD-Video
DVD-RW
Video-CD
Muziek-CD
"DVD Video" en "DVD-RW" logo’s zijn
handelsmerken.
Regiocode
Functies beschikbaar voor dataCD’s (CD-ROM’s/CD-R’s/CDRW’s die MP3* audiotracks of
JPEG-bestanden bevatten)
Op de achterkant van het toestel staat een
regiocode vermeld die ook op de DVD-Video
discs (alleen weergave) vermeld moet staan om
weergave met dit toestel mogelijk te maken. Dit
systeem wordt gebruikt om auteursrechten te
beschermen.
Functies beschikbaar voor
muziek-CD’s of CD-R’s/CDRW’s in muziek CD-formaat
DVD’s met het label ALL kunnen ook met dit
toestel weergegeven worden.
Functies beschikbaar voor VHS
Video’s
* MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) is een
standaardformaat van ISO/MPEG waarbij
audiogegevens worden gecomprimeerd.
Indien u weergave van een andere DVD-Video
probeert, verschijnt het bericht "Weergave van
deze disc niet toegestaan wegens
regiobeperkingen." op het scherm. Het is
mogelijk dat weergave van sommige DVDVideo’s, waarop geen regiocode staat vermeld,
niet mogelijk is wegens regiorestricties.
DVD PLAYER/
VIDEO CASSETTE RECORDER
MODEL NO. SLV-DXXXX
NO.
~AC 220–240V
50Hz 20W
X
6
Betreffende deze gebruiksaanwijzing
Regiocode
Voorbeelden van discs die niet
kunnen worden afgespeeld met
het toestel
Opmerkingen over DVD-RW’s/DVDR’s, DVD+RW’s/DVD+R’s, of CD-R’s/
CD-RW’s
Het toestel kan de volgende discs niet afspelen:
• Alle CD-ROM’s (met inbegrip van FotoCD’s)/CD-R’s/CD-RW’s behalve wanneer ze
zijn opgenomen in de volgende formaten:
– muziek-CD formaat
– Video-CD formaat
– MP3 of JPEG formaat conform
ISO9660* niveau 1/niveau 2
• Datasecties van CD-Extra’s
• DVD-ROM’s
• DVD-Audiodiscs
• HD-laag op Super-Audio-CD’s
Afhankelijk van de opnamekwaliteit, de staat
van de disc of de eigenschappen van de
opnameapparatuur en bewerkingssoftware,
kunnen sommige DVD-RW’s/DVD-R’s,
DVD+RW’s/DVD+R’s of CD-R’s/CD-RW’s
niet met dit toestel weergegeven worden.
Ook een disc, die niet op juiste wijze werd
gesloten, kan niet weergegeven worden. Ook
beeldmateriaal op DVD-RW discs met CPRM*beveiliging kan niet weergegeven worden als
deze een copyrightbeveiligingssignaal bevat.
* CPRM (bescherming van opneembare
media) is een coderingstechniek die de
copyright van beeldmateriaal beveiligt.
* Een logisch formaat van bestanden en mappen op
CD-ROM’s, vastgesteld door ISO (International
Standard Organization).
Dit toestel kan ook de volgende discs niet
afspelen:
• Een DVD-Video met een andere regiocode.
• Een disc die is opgenomen in een ander
kleursysteem dan PAL, zoals bijvoorbeeld
NTSC of SECAM (deze speler is ontworpen
voor het kleursysteem PAL).
• Een disc met een speciale vorm (bijv. kaart,
hart).
• Een disc waarop papier of stickers zijn
gekleefd.
• Een disc met resten kleefmiddel van plakband
of stickers.
Opmerking betreffende de
weergave van DVD’s en Video-CD’s
Sommige weergavefuncties van DVD’s en
Video-CD’s kunnen opzettelijk door
softwareproducenten zijn vastgelegd. Dit
toestel geeft DVD’s en Video-CD’s weer
volgens de inhoud van de disc, zodat bepaalde
weergavefuncties niet beschikbaar kunnen zijn.
Raadpleeg daarom de instructies die bij DVD’s
of Video-CD’s worden meegeleverd.
Muziekdiscs die zijn gecodeerd
met copyrightbeveilgingstechnologieën
Dit product is ontworpen voor het afspelen van
discs die voldoen aan de CD-norm (Compact
Disc). Onlangs hebben platenmaatschappijen
muziekdiscs op de markt gebracht die zijn
gecodeerd met copyrightbeveiligingstechnologieën. Houd er rekening
mee dat sommige van deze discs niet voldoen
aan de CD-norm en wellicht niet met dit product
kunnen worden afgespeeld.
Met dit toestel kunnen de volgende discs worden afgespeeld
7
Opmerkingen betreffende
discs
• Pak de disc aan de rand vast om ze schoon te
houden. Raak het oppervlak niet aan.
• Stel een disc niet bloot aan directe
zonnestraling of warmtebronnen zoals
bijvoorbeeld heteluchtkanalen en laat ze niet
achter in een auto die in de volle zon
geparkeerd staat en waarin de temperatuur
sterk kan oplopen.
• Berg discs, na gebruik, weer op in de houder.
• Reinig de disc met een zachte doek.
Wrijf over de disc van binnen naar buiten toe.
Gebruik geen oplosmiddelen zoals benzine,
thinner en in de handel verkrijgbare
reinigingsmiddelen of antistatische sprays voor
grammofoonplaten.
8
Opmerkingen betreffende discs
Voorbereidingen
Stap 1 : Uitpakken
• R6 (AA) batterijen
Voorbereidingen
Controleer of u de volgende onderdelen hebt ontvangen bij de DVD-videorecorder:
• Afstandsbediening
• Antennekabel
• Audio-snoer
(penstekker ×2 y penstekker ×2)
• Video-snoer
(penstekker ×1 y penstekker ×1)
Opmerking
• U kunt deze afstandsbediening alleen gebruiken voor de bediening van deze DVD-videorecorder.
Controleer het modeltype
Deze gebruiksaanwijzing geldt voor de volgende 4 modellen: SLV-D960P E,
SLV-D930 D, SLV-D925 E en SLV-D920 E. Controleer het modeltype van uw DVDvideorecorder door op het achterpaneel te kijken.
SLV-D960P E is het model dat telkens is afgebeeld. Eventuele afwijkingen in de
bediening worden in de tekst duidelijk aangegeven, bijvoorbeeld "alleen SLV-D960P E".
Uitpakken
9
Stap 2 : De afstandsbediening instellen
De batterijen plaatsen
Plaats twee AA (R6) batterijen,
met de + en – polen volgens de
aanduidingen op de binnenzijde
van de batterijhouder.
Breng eerst de (–) kant erin en
druk de batterij omlaag tot de (+)
kant vastklikt.
Gebruik van de
afstandsbediening
U kunt deze afstandsbediening
gebruiken voor het bedienen van
deze DVD-videorecorder en een
Sony-TV. De toetsen op de
afstandsbediening die zijn
voorzien van een stip (•) kunnen
worden gebruikt om uw Sony TV
te bedienen.
Als er naast de
afstandsbedieningssensor op de
TV geen
symbool staat, kan de
TV niet met deze
afstandsbediening worden
bediend.
Voor het
bedienen van
10
Afstandsbedieningssensor
TV /
DVD·VIDEO
SELECT
VIDEO
SELECT
DVD
Zet TV / DVD·VIDEO op
de DVD-speler
DVD·VIDEO, druk daarna op SELECT DVD en richt de
afstandsbediening op de afstandsbedieningssensor op de DVDvideorecorder
de videorecorder
DVD·VIDEO, druk daarna op SELECT VIDEO en richt de
afstandsbediening op de afstandsbedieningssensor op de DVDvideorecorder
uw TV
TV en richt de afstandsbediening op de afstandsbedieningssensor op de
TV
De afstandsbediening instellen
Andere TV’s bedienen met de afstandsbediening
Voorbereidingen
Opmerkingen
• Bij normaal gebruik gaan de batterijen ongeveer drie tot zes maanden mee.
• Als u de afstandsbediening langere tijd niet gaat gebruiken, verwijder dan de batterijen om
beschadiging door batterijlekkage te voorkomen.
• Gebruik geen nieuwe en oude batterijen naast elkaar.
• Gebruik geen verschillende batterijtypes naast elkaar.
• Laat de afstandsbediening niet op een zeer warme of vochtige plaats liggen.
• Laat geen vreemde voorwerpen in de behuizing van de afstandsbediening vallen, met name
tijdens het vervangen van de batterijen.
• Stel de afstandsbedieningssensor niet bloot aan direct zon- of kunstlicht. Hierdoor kan een
storing worden veroorzaakt.
De afstandsbediening is voorgeprogrammeerd om TV’s van een ander merk dan Sony
te bedienen. Indien uw TV in de verder aangegeven tabel vermeld staat, moet u het
betreffende codenummer invoeren.
1 Zet TV / DVD·VIDEO boven op de afstandsbediening op TV.
?/1 ingedrukt en voer met de cijfertoetsen het codenummer van uw TV in.
2 Houd
Laat ?/1 daarna los.
Nu kunt u de toetsen ?/1, VOL +/–, PROG +/–, MUTING*, TV/VIDEO , 0-9 en
-/--* toetsen voor de bediening van uw televisie. De toetsen die zijn voorzien van een
stip (•) kunnen worden gebruikt om een Sony-TV te bedienen. Om de DVDvideorecorder te bedienen, zet u TV / DVD·VIDEO terug op DVD·VIDEO.
* alleen voor een Sony-TV
wordt vervolgd
De afstandsbediening instellen
11
Codenummers van TV’s die kunnen worden bediend
Indien er meer dan één codenummer vermeld staat, probeer deze dan
achtereenvolgens in te voeren tot er één met uw TV werkt.
Merk
Codenummer
Merk
Codenummer
Sony
01, 02
Panasonic
17, 49
Akai
68
Philips
06, 07, 08
Ferguson
52
Saba
12, 13
Grundig
10, 11
Samsung
22, 23
Hitachi
24
Sanyo
25
JVC
33
Sharp
29
Loewe
45
Telefunken
36
Mivar
09, 70
Thomson
43
NEC
66
Toshiba
38
Nokia
15, 16, 69
Opmerkingen
• Wanneer u een nieuw codenummer invoert, wordt het reeds ingevoerde codenummer gewist.
• Indien voor de TV een ander afstandsbedieningssysteem wordt gebruikt dan het systeem dat
geprogrammeerd is voor gebruik met de DVD-videorecorder, dan kunt u de
afstandsbediening niet gebruiken voor het bedienen van uw TV.
• Het codenummer kan veranderen als u de batterijen van de afstandsbediening vervangt. Stel
het codenummer telkens in wanneer u de batterijen vervangt.
12
De afstandsbediening instellen
Stap 3 : Aansluiten van de DVDvideorecorder
Als uw TV is voorzien van een Scart (EURO-AV) aansluiting, zie pagina 14.
Als uw TV niet is voorzien van een Scart (EURO-AV)
aansluiting
Voorbereidingen
In het hoofdstuk "Geavanceerde aansluitingen" (pagina 64) worden aanvullende
aansluitmethoden beschreven waarmee u het beeld en geluid kunt optimaliseren ten
behoeve van een echte "thuisbioscoop"-ervaring.
Netsnoer
naar stopcontact
AERIAL IN
Antennekabel (meegeleverd)
: Signaalverloop
1
Koppel de antennekabel los van uw TV en
sluit deze aan op
op het achterpaneel
van de DVD-videorecorder.
2
Sluit
van de DVD-videorecorder aan op
de antenne-ingang van uw TV met behulp
van de bijgeleverde antennekabel.
3
Sluit het netsnoer aan op het stopcontact.
Opmerking
• Als de DVD-videorecorder alleen met een antennekabel is aangesloten op uw TV, moet u uw
TV afstemmen op de DVD-videorecorder (zie pagina 16).
wordt vervolgd
Aansluiten van de DVD-videorecorder
13
Als uw TV is voorzien van een Scart (EURO-AV) aansluiting
Netsnoer
AERIAL IN
Scart
(EURO-AV)
: Signaalverloop
naar stopcontact
Antennekabel (meegeleverd)
Scart kabel (niet meegeleverd)
1
Koppel de antennekabel los van uw
TV en sluit deze aan op
op het
achterpaneel van de DVDvideorecorder.
2
Sluit
van de DVD-videorecorder
aan op de antenne-ingang van uw TV
met behulp van de bijgeleverde
antennekabel.
3
Sluit LINE-1 (EURO AV) van de
DVD-videorecorder aan op de Scart
(EURO-AV)-aansluiting van uw TV
met behulp van de los verkrijgbare
Scart-kabel.
Deze aansluiting verbetert de beelden geluidskwaliteit.
4
14
Sluit het netsnoer aan op het stopcontact.
Aansluiten van de DVD-videorecorder
LINE-1
(EURO AV)
Extra aansluitingen
Voorbereidingen
Naar een satelliettuner of
digitale tuner met Line
Through
LINE-3
Met de Line Through-functie
LINE OUT
kunt u de TV programma’s
bekijken van een satelliet- of
digitale tuner die op deze DVDvideorecorder is aangesloten,
ook al staat de DVDScart kabel (niet meegeleverd)
videorecorder uit. Als u de
satelliet- of digitale tuner
: Signaalverloop
inschakelt, stuurt deze DVDvideorecorder automatisch het
signaal van de satelliet- of
digitale tuner naar de TV zonder zichzelf in te schakelen.
de satelliet- of digitale tuner aan op de LINE-3-aansluiting zoals hierboven
1 Sluit
is aangegeven.
de DVD-videorecorder uit.
2 Zet
Zet de satelliet- of digitale tuner en de TV aan om een programma te bekijken.
Opmerkingen
• Het is mogelijk dat deze functie niet werkt bij bepaalde types satelliet- of digitale tuners.
• Wanneer de DVD-videorecorder uitstaat, moet u de TV instellen op het videokanaal.
• De Line Through-functie zal niet goed werken als "Spaarstand" in het menu "OPTIE" op
"Aan" staat. Zet "Spaarstand" op "Uit" om een goede werking te garanderen.
Aansluiten van de DVD-videorecorder
15
Stap 4 : De DVD-videorecorder instellen
met Automatische Instelling
Voordat u de DVD-videorecorder voor het
eerst gebruikt, moet u deze instellen met
Automatische Instelling. Met deze functie
kunt u de TV-kanalen, de gidskanalen voor
het ShowView-systeem* en de klok van de
DVD-videorecorder automatisch instellen.
SET UP
* alleen SLV-D960P E en D930 D.
Voor u begint...
• Om de DVD-videorecorder te bedienen,
zet u TV / DVD·VIDEO op DVD·VIDEO
op de afstandsbediening (pagina 10).
1
Zet de TV aan en stem af op het videokanaal.
2
Sluit het netsnoer aan op het stopcontact.
V/v/B/b
ENTER
Indien uw TV geen Scart (EURO-AV)-aansluiting heeft, moet u de TV
afstemmen op kanaal 32 (het initiële RF-kanaal voor deze DVDvideorecorder). Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw TV voor de
afstemprocedure. Als het beeld niet helder is, zie "Het RF-kanaal wijzigen"
op pagina 18.
LANGUAGE SET
De DVD-videorecorder wordt automatisch
ingeschakeld en het menu "LANGUAGE SET"
verschijnt.
B
V v
16
De DVD-videorecorder instellen met Automatische Instelling
English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
ENTER
RETURN
SET UP
3
Druk op V/v om de gewenste taal te kiezen en
druk daarna herhaaldelijk op ENTER.
LANDEN KEUZE
A
B
DK
FIN
D
ENTER
Het menu "LANDEN KEUZE" verschijnt.
4
ENTER
S
CH
TR
GR
HU
V v B b ENTER
PL
CZ
Andere
RETURN
Afkorting
Land
Afkorting
Land
A
Oostenrijk
E
Spanje
B
België
S
Zweden
DK
Denemarken
CH
Zwitserland
FIN
Finland
TR
Turkije
D
Duitsland
GR
Griekenland
NL
Nederland
HU
Hongarije
I
Italië
PL
Polen
N
Noorwegen
CZ
Tsjechië
P
Portugal
Druk op V/v/B/b om de afkorting van uw
land uit de tabel in stap 3 te kiezen en druk op
ENTER.
Kies "Andere" als uw land niet verschijnt.
De DVD-videorecorder begint te zoeken naar
alle ontvangbare kanalen en programmeert deze
(in de juiste volgorde voor uw regio).
SET UP
Voorbereidingen
De afkortingen van de landen zijn
als volgt:
NL
I
N
P
E
AUTOM. INSTAL.
Even wachten A.U.B
RETURN
10%
SET UP
Om de volgorde van de kanalen te veranderen of ongewenste
programmaposities te deactiveren, zie "Programmaposities wijzigen/
deactiveren" op pagina 24.
Na het zoeken verschijnt de huidige tijd voor alle zenders die een tijdsignaal
versturen. Stel de klok handmatig in als de tijd niet verschijnt. Zie
"Instellen van de klok" op pagina 20.
wordt vervolgd
De DVD-videorecorder instellen met Automatische Instelling
17
Automatische Instelling annuleren
Druk op SET UP.
Het RF-kanaal wijzigen
Indien er geen helder beeld op de TV verschijnt, moet u het RF-kanaal op de DVDvideorecorder en TV wijzigen. Kies "Afstemmen" in het menu "OPTIE" en druk
daarna op V/v om "Video Uitgang CH" te kiezen. Kies het RF-kanaal door op de
B/b toetsen te drukken en druk daarna op ENTER. Stem dan de TV af op het
nieuwe RF-kanaal tot een helder beeld verschijnt.
Tip
• Om voor het schermmenu een andere taal te kiezen dan de taal die is vooringesteld met
Automatische Instelling, zie pagina 19.
Opmerkingen
• Wanneer u Automatische Instelling gebruikt, worden sommige instellingen (ShowView,
timer, enz.) teruggesteld. Deze instellingen moeten dan opnieuw worden verricht.
• Het automatisch voorinstellen begint alleen automatisch nadat u de stekker van het netsnoer
voor het eerst in het stopcontact hebt gestoken nadat u de DVD-videorecorder hebt
aangeschaft.
• Om Automatische Instelling opnieuw te gebruiken, kiest u "Afstemmen" in het menu
"OPTIE" en vervolgens drukt u op V/v om "Autom. Instal." te kiezen, en daarna herhaalt u
stap 3.
• Automatische voorinstelling is mogelijk door x op het apparaat gedurende 5 seconden of
langer ononderbroken in te drukken, met het apparaat uitgeschakeld en zonder dat er een tape
is geplaatst.
18
De DVD-videorecorder instellen met Automatische Instelling
Stap 5 : Taal kiezen
De taal waarin de mededelingen op het
scherm verschijnen, kan worden gewijzigd.
Voor u begint...
• Zet de DVD-videorecorder en uw TV aan.
• Om de DVD-videorecorder te bedienen,
zet u TV / DVD·VIDEO op DVD·VIDEO
op de afstandsbediening (pagina 10).
• Zet uw TV op het videokanaal zodat het
signaal van de speler op het TV-scherm
verschijnt.
• Als de DVD-speler zich in de
afspeelmodus bevindt, kunt u het
instelmenu niet laten verschijnen. Stop het
afspelen van de DVD.
1
SET UP
2
V/v
ENTER
Druk op SET UP, druk daarna op V/v om
(OPTION) te kiezen en druk op ENTER.
ENTER
OPTIE
:Nederlands
Taal
Klok
Afstemmen
Opties
[ Uit ]
Auto Uitschakelen
[ Aan ]
Meldingen via TV
[ Uit ]
Spaarstand
V v
Druk op V/v om "Taal" te kiezen en druk
daarna op.
ENTER
RETURN
SET UP
TAALKEUZE
English
Français
Deutsch
Español
Italiano
B Nederlands
ENTER
Het menu "TAALKEUZE" verschijnt.
V v
3
Voorbereidingen
SET UP
ENTER
RETURN
SET UP
Druk op V/v om de gewenste taal te kiezen en druk daarna op ENTER.
ENTER
4
SET UP
Druk op SET UP om het menu te verlaten.
Taal kiezen
19
Stap 6 : Instellen van de klok
Voor timergestuurde opname moeten de tijd
en datum op de DVD-videorecorder correct
zijn ingesteld.
SET UP
Automatische Klokinstelling werkt alleen
wanneer een zender in uw streek een
tijdsignaal uitzendt.
Voor u begint...
• Zet de DVD-videorecorder en uw TV aan.
• Om de DVD-videorecorder te bedienen,
zet u TV / DVD·VIDEO op DVD·VIDEO
op de afstandsbediening (pagina 10).
• Zet uw TV op het videokanaal zodat het
signaal van de speler op het TV-scherm
verschijnt.
• Als de DVD-speler zich in de
afspeelmodus bevindt, kunt u het
instelmenu niet laten verschijnen. Stop het
afspelen van de DVD.
1
SET UP
Druk op SET UP, druk daarna op V/v om
(OPTION) te kiezen en druk op ENTER.
ENTER
2
V/v/B/b
ENTER
OPTIE
:Nederlands
Taal
Klok
Afstemmen
Opties
[ Uit ]
Auto Uitschakelen
[ Aan ]
Meldingen via TV
[ Uit ]
Spaarstand
V v
ENTER
Druk op V/v om "Klok" te kiezen en druk
daarna op ENTER.
ENTER
Het menu "KLOK INSTELLEN" verschijnt.
Tijd
Jaar
Datum
12:00
1/JAN /2004 DO
[ Aan ]
Auto Klok
Druk op V/v om het uur in te stellen.
ENTER
Instellen van de klok
RETURN
SET UP
KLOK INSTELLEN
Jaar
Tijd
Datum
1/JAN /2004 DO
18:00
[ Aan ]
Auto Klok
V v B b ENTER
20
SET UP
KLOK INSTELLEN
V v B b ENTER
3
RETURN
RETURN
SET UP
4
Druk op b om de minuten te kiezen en stel dan
de minuten in door op V/v te drukken.
KLOK INSTELLEN
Tijd
Jaar
Datum
18:30
1/JAN /2004 DO
[ Aan ]
Auto Klok
ENTER
5
ENTER
Stel achtereenvolgens dag, maand en jaar in
door op b te drukken om ze te selecteren, druk
vervolgens op V/v om de cijfers te kiezen en
druk dan op b.
De dag van de week wordt automatisch
ingesteld.
RETURN
SET UP
KLOK INSTELLEN
Tijd
Jaar
Datum
18:30 28/SEP /2004 DI
[ Aan ]
Auto Klok
V v B b ENTER
RETURN
Voorbereidingen
V v B b ENTER
SET UP
Druk op b om "Auto Klok" te kiezen.
6
Druk op V/v om "Aan" te kiezen voor het
activeren van de Automatische Klokinstelling.
ENTER
De DVD-videorecorder stelt automatisch de
klok in via het kanaal tussen PR 1 en PR 5 dat
het tijdsignaal uitzendt.
Kies "Uit" wanneer u de Automatische
Klokinstelling niet nodig hebt.
7
KLOK INSTELLEN
Tijd
Jaar
Datum
18:30 28/SEP /2004 DI
[ Aan ]
Auto Klok
V v B b ENTER
RETURN
SET UP
Druk op ENTER om de instelling te bevestigen.
ENTER
8
SET UP
Druk op SET UP om het menu te verlaten.
Tips
• Als u "Auto Klok" op "Aan" zet, wordt bij het uitzetten van de DVD-videorecorder de
Automatische Klokinstelling geactiveerd. De tijd wordt automatisch ingesteld op basis van
het tijdsignaal van de zender.
• Om de cijfers tijdens het instellen te wijzigen, drukt u op B om terug te keren naar het item
dat u wilt wijzigen en kiest u de cijfers door op V/v te drukken.
Opmerking
• De kloktijd wordt afgebeeld wanneer de VIDEO-modus is gekozen zonder dat een videoband
is geplaatst, of wanneer de DVD-videorecorder is uitgeschakeld.
Instellen van de klok
21
Stap 7 : Kanalen voorinstellen
Kanalen die niet met de Automatische
Instelling konden worden vooringesteld, kunt
u handmatig voorinstellen.
SET UP
Voor u begint...
• Zet de DVD-videorecorder en uw TV aan.
• Om de DVD-videorecorder te bedienen,
zet u TV / DVD·VIDEO op DVD·VIDEO
op de afstandsbediening (pagina 10).
• Zet uw TV op het videokanaal zodat het
signaal van de speler op het TV-scherm
verschijnt.
• Als de DVD-speler zich in de
afspeelmodus bevindt, kunt u het
instelmenu niet laten verschijnen. Stop het
afspelen van de DVD.
1
SET UP
O RETURN
Druk op SET UP, druk daarna op V/v om
(OPTION) te kiezen en druk op ENTER.
ENTER
2
V/v/B/b
ENTER
OPTIE
:Nederlands
Taal
Klok
Afstemmen
Opties
[ Uit ]
Auto Uitschakelen
[ Aan ]
Meldingen via TV
[ Uit ]
Spaarstand
V v
Druk op V/v om "Afstemmen" te kiezen en
druk daarna op ENTER.
V v
ENTER
Kanalen voorinstellen
ENTER
RETURN
[ CH32 ]
SET UP
TV ZENDER OVERZICHT
PR
1
2
3
4
5
vV B
RETURN
22
SET UP
AFSTEMMEN
Het menu "AFSTEMMEN" verschijnt.
Druk op V/v om "Handmatig Instal." te
kiezen en druk daarna op ENTER.
RETURN
Autom. Instal.
Handmatig Instal.
Video Uitgang CH
ENTER
3
ENTER
CH
027
029
030
032
NAAM
AAB –
LMN –
CDE –
IJK–
DEC
UIT
UIT
UIT
UIT
VERWISSEL : ENTER
WIS. : CLEAR
4
Druk op V/v om de rij te kiezen die u wilt
voorinstellen en druk daarna op b.
ENTER
5
Druk herhaald op B/b tot het gewenste kanaal
verschijnt.
ENTER
:
:
:
:
:
OPSLAAN : ENTER
vVb B
RETURN
MET DE HAND AFSTEMMEN
PR
CH
FIJN
DECODER
NAAM
:
:
:
:
:
Druk op V/v om "NAAM" te kiezen en druk
daarna op b.
ENTER
MET DE HAND AFSTEMMEN
PR
CH
FIJN
DECODER
NAAM
:
:
:
:
:
Voer de zendernaam in.
ENTER
1 Druk op V/v om een teken te kiezen.
Bij elke druk op V verandert het teken zoals
hieronder aangegeven.
AtBt…tZt0t1t…t9
tA
5
033
–
UIT
––––
OPSLAAN : ENTER
vVb B
RETURN
7
5
–––
–
UIT
––––
OPSLAAN : ENTER
vVb B
RETURN
6
5
–––
–
UIT
––––
Voorbereidingen
Om andere pagina’s voor programmapositie 6
t/m 80 te laten verschijnen, drukt u herhaald op
V/v.
MET DE HAND AFSTEMMEN
PR
CH
FIJN
DECODER
NAAM
MET DE HAND AFSTEMMEN
PR
CH
FIJN
DECODER
NAAM
vVb B
RETURN
:
:
:
:
:
5
033
–
UIT
O–––
OPSLAAN : ENTER
2 Druk op b om het volgende teken in te stellen.
De volgende positie knippert.
Om een teken te corrigeren, drukt u op B/b totdat het teken dat u wilt
corrigeren knippert en voer het teken daarna opnieuw in.
Een zendernaam kan maximum 4 tekens lang zijn.
8
Druk op ENTER om de zendernaam te bevestigen.
ENTER
9
Druk op O RETURN en druk daarna op SET UP om het menu te verlaten.
RETURN
SET UP
wordt vervolgd
Kanalen voorinstellen
23
Als het beeld onscherp is
Als het beeld onscherp is, kunt u ook handmatig afstemmen (FIJN). Druk na stap 5
op V/v om "FIJN" te kiezen. Druk op B/b om een scherp beeld te krijgen. Druk
daarna op ENTER.
Tips
• Om de programmapositie voor de decoder in te stellen, zie "Instellen van de betaal-/abonneeTV decoder" op pagina 30.
• De DVD-videorecorder moet kanaalinformatie ontvangen om zendernamen automatisch te
laten verschijnen.
Opmerking
• Bij het gebruik van FIJN kan het menu moeilijk leesbaar zijn doordat het wordt gestoord door
het ontvangstbeeld.
Programmaposities wijzigen/deactiveren
Na het instellen van de zenders kunt u de
programmaposities naar believen wijzigen.
Ongebruikte of ongewenste
programmaposities kunt u deactiveren.
U kunt ook de zendernamen wijzigen.
Zendernamen die niet verschijnen kunnen
handmatig worden ingevoerd.
Programmaposities wijzigen
Voor u begint...
• Zet de DVD-videorecorder en uw TV aan.
• Om de DVD-videorecorder te bedienen,
zet u TV / DVD·VIDEO op DVD·VIDEO
op de afstandsbediening (pagina 10).
• Zet uw TV op het videokanaal zodat het
signaal van de speler op het TV-scherm
verschijnt.
• Als de DVD-speler zich in de
afspeelmodus bevindt, kunt u het
instelmenu niet laten verschijnen. Stop het
afspelen van de DVD.
SET UP
O RETURN
V/v
ENTER
24
Kanalen voorinstellen
1
SET UP
Druk op de toets SET UP, druk daarna op de
toetsen V/v om
(OPTION) te kiezen en
druk op de toets ENTER.
2
V v
ENTER
Druk op V/v om "Afstemmen" te kiezen en
druk daarna op ENTER.
Het menu "AFSTEMMEN" verschijnt.
V v
Druk op V/v om "Handmatig Instal." te
kiezen en druk daarna op ENTER.
ENTER
ENTER
ENTER
Druk op V/v om de rij met de
programmapositie die u wilt wijzigen te
kiezen.
Om andere pagina’s voor programmapositie 6
t/m 80 te laten verschijnen, drukt u herhaald op
V/v.
5
Druk op ENTER en vervolgens op V/v om
naar de gewenste programmapositie te gaan.
ENTER
SET UP
NAAM
AAB –
LMN –
CDE –
IJK–
DEC
UIT
UIT
UIT
UIT
VERWISSEL : ENTER
WIS : CLEAR
TV ZENDER OVERZICHT
CH
027
029
030
032
PR
1
2
3
4
5
vV B
RETURN
NAAM
AAB –
LMN –
CDE –
IJK–
DEC
UIT
UIT
UIT
UIT
VERWISSEL : ENTER
WIS : CLEAR
TV ZENDER OVERZICHT
PR
1
2
3
4
5
vV B
RETURN
6
RETURN
[ CH32 ]
TV ZENDER OVERZICHT
CH
027
029
030
032
PR
1
2
3
4
5
vV B
RETURN
4
SET UP
AFSTEMMEN
Autom. Instal.
Handmatig Instal.
Video Uitgang CH
ENTER
3
RETURN
Voorbereidingen
ENTER
OPTIE
:Nederlands
Taal
Klok
Afstemmen
Opties
[ Uit ]
Auto Uitschakelen
[ Aan ]
Meldingen via TV
[ Uit ]
Spaarstand
CH
027
NAAM
AAB –
DEC
UIT
030
032
029
CDE –
IJK–
LMN –
UIT
UIT
UIT
VERWISSEL : ENTER
Druk op ENTER om de instelling te bevestigen.
ENTER
Herhaal stap 4 t/m 6 om de programmapositie van een andere zender te
wijzigen.
wordt vervolgd
Kanalen voorinstellen
25
7
Druk op O RETURN en druk daarna op SET UP om het menu te verlaten.
RETURN
SET UP
Ongewenste programmaposities deactiveren
Na het voorinstellen van kanalen kunnen
ongebruikte programmaposities worden
gedeactiveerd. De gedeactiveerde posities
worden dan overgeslagen wanneer u op de
PROG +/– toetsen drukt.
Voor u begint...
• Zet de DVD-videorecorder en uw TV aan.
• Om de DVD-videorecorder te bedienen,
zet u TV / DVD·VIDEO op DVD·VIDEO
op de afstandsbediening (pagina 10).
• Zet uw TV op het videokanaal zodat het
signaal van de speler op het TV-scherm
verschijnt.
• Als de DVD-speler zich in de
afspeelmodus bevindt, kunt u het
instelmenu niet laten verschijnen. Stop het
afspelen van de DVD.
CLEAR
SET UP
O RETURN
V/v
ENTER
1
SET UP
Druk op de toets SET UP, druk daarna op de
ENTER
26
OPTIE
toetsen V/v om
(OPTION) te kiezen en
druk op de toets ENTER.
Kanalen voorinstellen
:Nederlands
Taal
Klok
Afstemmen
Opties
[ Uit ]
Auto Uitschakelen
[ Aan ]
Meldingen via TV
[ Uit ]
Spaarstand
V v
ENTER
RETURN
SET UP
2
Druk op V/v om "Afstemmen" te kiezen en
druk daarna op ENTER.
AFSTEMMEN
Autom. Instal.
Handmatig Instal.
Video Uitgang CH
ENTER
Het menu "AFSTEMMEN" verschijnt.
3
Druk op V/v om "Handmatig Instal." te
kiezen en druk daarna op ENTER.
ENTER
ENTER
Druk op V/v om de rij te kiezen die u wilt
deactiveren.
ENTER
Om andere pagina’s voor programmapositie 6
t/m 80 te laten verschijnen, drukt u herhaald op
V/v.
5
CLEAR
NAAM
AAB –
LMN –
CDE –
IJK–
DEC
UIT
UIT
UIT
UIT
VERWISSEL : ENTER
WIS : CLEAR
TV ZENDER OVERZICHT
CH
027
029
030
032
PR
1
2
3
4
5
vV B
RETURN
Druk op CLEAR.
De gekozen rij wordt gewist zoals hiernaast
afgebeeld.
SET UP
TV ZENDER OVERZICHT
CH
027
029
030
032
PR
1
2
3
4
5
vV B
RETURN
4
RETURN
Voorbereidingen
V v
[ CH32 ]
NAAM
AAB –
LMN –
CDE –
IJK–
DEC
UIT
UIT
UIT
UIT
VERWISSEL : ENTER
WIS : CLEAR
TV ZENDER OVERZICHT
PR
1
2
3
4
5
vV B
RETURN
CH
027
NAAM
AAB –
DEC
UIT
030
032
CDE –
IJK–
UIT
UIT
VERWISSEL : ENTER
WIS : CLEAR
6
Herhaal stap 4 en 5 voor andere programmaposities die u wilt deactiveren.
7
Druk op O RETURN en druk daarna op SET UP om het menu te verlaten.
RETURN
SET UP
Opmerking
• Kies de programmapositie die u wilt deactiveren zorgvuldig. Als u een programmapositie per
vergissing deactiveert, moet u dit kanaal weer handmatig instellen.
wordt vervolgd
Kanalen voorinstellen
27
Zendernamen wijzigen
U kunt zendernamen wijzigen of invoeren
(maximum 4 tekens). De DVDvideorecorder moet kanaalinformatie
ontvangen om zendernamen automatisch te
laten verschijnen.
SET UP
Voor u begint...
• Zet de DVD-videorecorder en uw TV aan.
• Om de DVD-videorecorder te bedienen,
zet u TV / DVD·VIDEO op DVD·VIDEO
op de afstandsbediening (pagina 10).
• Zet uw TV op het videokanaal zodat het
signaal van de speler op het TV-scherm
verschijnt.
• Als de DVD-speler zich in de
afspeelmodus bevindt, kunt u het
instelmenu niet laten verschijnen. Stop het
afspelen van de DVD.
V/v/B/b
ENTER
1
SET UP
Druk op SET UP, druk daarna op V/v om
(OPTION) te kiezen en druk op ENTER.
ENTER
2
O RETURN
OPTIE
:Nederlands
Taal
Klok
Afstemmen
Opties
[ Uit ]
Auto Uitschakelen
[ Aan ]
Meldingen via TV
[ Uit ]
Spaarstand
V v
Druk op V/v om "Afstemmen" te kiezen en
druk daarna op ENTER.
V v
ENTER
Kanalen voorinstellen
ENTER
RETURN
[ CH32 ]
SET UP
TV ZENDER OVERZICHT
PR
1
2
3
4
5
vV B
RETURN
28
SET UP
AFSTEMMEN
Het menu "AFSTEMMEN" verschijnt.
Druk op V/v om "Handmatig Instal." te
kiezen en druk daarna op ENTER.
RETURN
Autom. Instal.
Handmatig Instal.
Video Uitgang CH
ENTER
3
ENTER
CH
027
029
030
032
033
NAAM
AAB –
LMN –
CDE –
IJK–
DEC
UIT
UIT
UIT
UIT
UIT
VERWISSEL : ENTER
WIS : CLEAR
4
ENTER
Druk op V/v om de rij te kiezen waarin u de
zendernaam wilt wijzigen of invoeren en druk
daarna op b.
5
Druk op V/v om "NAAM" te kiezen en druk
daarna op b.
ENTER
:
:
:
:
:
OPSLAAN : ENTER
vVb B
RETURN
MET DE HAND AFSTEMMEN
PR
CH
FIJN
DECODER
NAAM
:
:
:
:
:
Voer de zendernaam in.
ENTER
1 Druk op V/v om een teken te kiezen.
Bij elke druk op V verandert het teken zoals
hieronder aangegeven.
AtBt…tZt0t1t…t9
tA
5
033
–
UIT
––––
OPSLAAN : ENTER
vVb B
RETURN
6
5
033
–
UIT
––––
Voorbereidingen
Om andere pagina’s voor programmapositie 6
t/m 80 te laten verschijnen, drukt u herhaald op
V/v.
MET DE HAND AFSTEMMEN
PR
CH
FIJN
DECODER
NAAM
MET DE HAND AFSTEMMEN
PR
CH
FIJN
DECODER
NAAM
vVb B
RETURN
:
:
:
:
:
5
033
–
UIT
O–––
OPSLAAN : ENTER
2 Druk op b om het volgende teken in te stellen.
De volgende positie knippert.
Om een teken te corrigeren, drukt u op B/b totdat het teken dat u wilt
corrigeren knippert en voer het teken daarna opnieuw in.
Een zendernaam kan maximum 4 tekens lang zijn.
7
Druk op ENTER om de zendernaam te bevestigen.
ENTER
8
Druk op O RETURN en druk daarna op SET UP om het menu te verlaten.
RETURN
SET UP
Kanalen voorinstellen
29
Instellen van de betaal-/abonnee-TV
decoder
U kunt betaal-/abonnee-TV-programma’s bekijken of opnemen wanneer een decoder (niet
meegeleverd) op de DVD-videorecorder is aangesloten.
Een decoder aansluiten
Scart kabel
(niet meegeleverd)
Scart
(EURO-AV)
LINE-3
LINE-1 (EURO AV)
AERIAL IN
Antennekabel (meegeleverd)
Scart
(EURO-AV)
Scart kabel (niet meegeleverd)
: Signaalverloop
30
Instellen van de betaal-/abonnee-TV decoder
Betaal-/abonneeTV decoder
Betaal-/abonnee-TV kanalen instellen
Om betaal-/abonnee-TV-programma’s te
bekijken of op te nemen, stelt u uw DVDvideorecorder via het schermmenu in om
deze kanalen te ontvangen.
SET UP
Voorbereidingen
Volg de onderstaande procedure om de
kanalen correct in te stellen.
Voor u begint...
• Zet de DVD-videorecorder en uw TV aan.
• Om de DVD-videorecorder te bedienen,
zet u TV / DVD·VIDEO op DVD·VIDEO
op de afstandsbediening (pagina 10).
• Zet uw TV op het videokanaal zodat het
signaal van de speler op het TV-scherm
verschijnt.
• Als de DVD-speler zich in de
afspeelmodus bevindt, kunt u het
instelmenu niet laten verschijnen. Stop het
afspelen van de DVD.
1
SET UP
V/v/B/b
ENTER
O RETURN
Druk op SET UP, druk daarna op V/v om
(OPTION) te kiezen en druk op ENTER.
ENTER
2
OPTIE
:Nederlands
Taal
Klok
Afstemmen
Opties
[ Uit ]
Auto Uitschakelen
[ Aan ]
Meldingen via TV
[ Uit ]
Spaarstand
V v
Druk op V/v om "Afstemmen" te kiezen en
druk daarna op ENTER.
V v
ENTER
SET UP
AFSTEMMEN
Het menu "AFSTEMMEN" verschijnt.
Druk op V/v om "Handmatig Instal." te
kiezen en druk daarna op ENTER.
RETURN
Autom. Instal.
Handmatig Instal.
Video Uitgang CH
ENTER
3
ENTER
ENTER
RETURN
[ CH32 ]
SET UP
TV ZENDER OVERZICHT
PR
1
2
3
4
5
vV B
RETURN
CH
027
029
030
032
033
NAAM
AAB –
LMN –
CDE –
IJK–
––– –
DEC
UIT
UIT
UIT
UIT
UIT
VERWISSEL : ENTER
WIS : CLEAR
wordt vervolgd
Instellen van de betaal-/abonnee-TV decoder
31
4
Druk op V/v om de rij te kiezen die u wilt
instellen voor de decoder en druk daarna op b.
ENTER
Om de posities 6 t/m 80 af te beelden, drukt u
herhaaldelijk op V/v.
MET DE HAND AFSTEMMEN
PR
CH
FIJN
DECODER
NAAM
:
:
:
:
:
OPSLAAN : ENTER
vVb B
RETURN
5
Druk op V/v om "DECODER" te kiezen.
MET DE HAND AFSTEMMEN
PR
CH
FIJN
DECODER
NAAM
ENTER
:
:
:
:
:
Druk op b om "DECODER" op "AAN" te
zetten en druk daarna op ENTER.
ENTER
MET DE HAND AFSTEMMEN
PR
CH
FIJN
DECODER
NAAM
vVb B
RETURN
7
:
:
:
:
:
5
033
–
AAN
––––
OPSLAAN : ENTER
Druk op O RETURN en druk daarna op SET UP om het menu te verlaten.
RETURN
SET UP
32
5
033
–
UIT
––––
OPSLAAN : ENTER
vVb B
RETURN
6
5
033
–
UIT
––––
Instellen van de betaal-/abonnee-TV decoder
Basisbediening
Discs afspelen
Al naar gelang de disc kunnen sommige
bedieningen afwijken of niet worden
uitgevoerd. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing die met uw disc is
meegeleverd.
?/1
Z
Voor u begint...
• Zet de DVD-videorecorder en uw TV aan.
• Zet uw TV op het videokanaal zodat het
signaal van de speler op het TV-scherm
verschijnt.
• Zet TV / DVD·VIDEO op DVD·VIDEO
en druk daarna op SELECT DVD om de
DVD-speler te bedienen (pagina 10).
/
m/M y
1
Basisbediening
./>
X
x
H
Druk op Z om de disclade te openen
en plaats een disc in de disclade.
met de afspeelkant
omlaag
wordt vervolgd
Discs afspelen
33
2
Druk op H.
De disclade sluit en de DVD-speler begint met het afspelen.
In het uitleesvenster wordt de
afspeelduur weergegeven.*
Al naar gelang de disc kan er op
het TV-scherm een menu
verschijnen. Voor DVD’s, zie
pagina 82. Voor Video-CD’s,
Uren Minuten Seconden
zie pagina 106.
* "– – – – –" wordt afgebeeld als geen disc is geplaatst.
Aanvullende bediening
Om
Druk op
x
de weergave te stoppen
de weergave tijdelijk te onderbreken*
1
de weergave na een pauze te hervatten
X
H
In de pauzemodus naar het volgende
beeldje gaan
SKIP
In de pauzemodus naar het vorige
beeldje gaan
REPLAY
In de doorlopende afspeelmodus naar
het volgende hoofdstuk, track of scène
te gaan
> NEXT op de afstandsbediening of M op het
toestel
In de doorlopende afspeelmodus naar
het vorige hoofdstuk, track of scène te
gaan
. PREV op de afstandsbediening of m op het
toestel
In de doorlopende afspeelmodus de
vorige scène 10 seconden herhalen*2
(Onmiddellijk herhaalde weergave)
REPLAY
In de doorlopende afspeelmodus de
vorige scène 30 seconden snel
vooruitspoelen*2*3
(Onmiddellijk verspringen)
SKIP
Het afspelen te stoppen en de disc te
verwijderen
Z
*1 Als u de DVD-speler gedurende langer dan 5 minuten pauzeert, zal de DVD-speler
automatisch stoppen.
*2 Alleen bij DVD-Video’s en DVD-RW’s/DVD-R’s of DVD+RW’s/DVD+R’s
SKIP drukken. Hierdoor kunt u maximaal 2 minuten snel
*3 U kunt maximaal 4 keer op
vooruitspoelen.
34
Discs afspelen
Tips
• De functie Onmiddellijk herhaalde weergave is handig als u een scène of een dialoog wilt
bekijken, die u gemist heeft.
• De functie Onmiddellijk verspringen is handig als u een scène, die u niet wilt zien, wilt
overslaan.
Opmerkingen
• Bij sommige scènes is de functie Onmiddellijk herhaalde weergave of Onmiddellijk
verspringen niet mogelijk.
• Met een disc die is opgenomen in de VR-modus is het wisselen tussen origineel (ORG) en
afspeellijst (PL) alleen mogelijk in de stopstand. Druk op TOP MENU om te wisselen tussen
ORG en PL.
Doorgaan met afspelen van de huidige disc (Hervattingsfunctie)
Het punt waarop u bent gestopt met het afspelen van de disc, blijft in het geheugen
van de DVD-speler bewaard, ook als de DVD-speler in de opnamewachtstand is gezet
door indrukken van ?/1.
hebt stopgezet.
Tip
• Om met het afspelen te beginnen vanaf het begin van de disc, drukt u tweemaal op x en
vervolgens op H.
Basisbediening
1 Druk tijdens het afspelen van een disc op x om het afspelen te stoppen.
op H.
2 Druk
De DVD-speler begint met afspelen vanaf het punt waarop u bij stap 1 de disc
Om in de doorlopende afspeelmodus snel een bepaald punt te vinden
door het snel vooruit of achteruit afspelen van een disc
Druk op m of M op de afstandsbediening of hold m of M ingedrukt op het
toestel.
Bij iedere druk verandert de afspeelsnelheid als volgt.
• DVD:
PLAY t FF1/FR1 t FF2/FR2 t FF3/FR3 t FF4/FR4 t FF5/FR5 t
FF6/FR6
• CD, MP3 en Video-CD:
PLAY t FF1/FR1 t FF2/FR2 t FF3/FR3
Wanneer u het gewenste punt hebt gevonden, druk dan op H.
Opmerking
• Afhankelijk van de opnamemethode is bij CD, MP3 en Video-CD snel achteruitspoelen niet
mogelijk.
wordt vervolgd
Discs afspelen
35
Om de beelden in de doorlopende afspeelmodus vertraagd af te spelen
(alleen DVD en Video-CD)
Druk op X, druk daarna op
als volgt.
of y. Bij iedere druk verandert de afspeelsnelheid
* Tijdens vertraagd achteruitspoelen met een DVD-RW in VR-modus is er geen
beeldweergave. Afhankelijk van de opnamemethode is bij sommige Video-CD’s vertraagd
achteruitspoelen ook niet mogelijk.
Om door te gaan met normaal afspelen, drukt u op H.
Tips
• Om tijdens het afspelen van een DVD een videotimer-reservering te maken, bevelen wij u aan
om de bedieningsstappen onder "Snelle-timeropname" (pagina 108) te volgen.
• Tijdens het afspelen van een DVD staat de DVD-videorecorder niet in de wachtstand, zelfs
als de videorecorder stopt met opnemen.
Opmerkingen
• Via het menu "SCHERMINSTELLING" kunt u het schermtype wijzigen. (Zie
"Scherminstelling" op pagina 73.)
• Tijdens het afspelen van een disc kunt u de VIDEO-afspeelmodus niet gebruiken.
• Als u een DVD of Video-CD afspeelt waarop krassen staan, kan de speler op de plaats van de
kras het afspelen stoppen of naar de volgende track verspringen.
• Er is geen geluidsweergave, behalve bij normale afspeelsnelheid of FF1.
• Weergave van discs, opgenomen in VR-modus met Eenmalig kopiëren-signaal, is niet
mogelijk vanwege copyright bescherming.
• Weergave van afspeellijsten, opgenomen in VR-modus en met een speelduur van meer dan
10 uur, wordt niet gegarandeerd.
Opmerkingen betreffende het afspelen van DTS*-geluidssporen op een CD
• Bij het afspelen van CD’s die met DTS gecodeerd zijn, zal geen geluid worden uitgevoerd via
de analoge stereo-aansluitingen. Ter voorkoming van mogelijke schade aan het
audiosysteem, moet de gebruiker afdoende maatregelen treffen wanneer de analoge stereoaansluitingen van de DVD-speler zijn aangesloten op een versterkingssysteem.
• DTS-geluidssporen mogen pas worden afgespeeld nadat u eerst de DVD-speler hebt
aangesloten op een audiocomponent met een ingebouwde DTS-decoder. De DVD-speler
geeft het DTS-signaal weer via de DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL of OPTICAL)aansluitbus, zelfs als "DTS" in het menu "AUDIO INSTELLING" op "Uit" is gezet
(pagina 71), waardoor uw oren of luidsprekers beschadigd kunnen raken.
Opmerkingen betreffende het afspelen van DVD’s met een DTS-geluidsspoor
• DTS-audiosignalen worden alleen weergegeven via de DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL
of OPTICAL)-aansluitbus.
• Wanneer u een DVD met DTS-geluidssporen afspeelt, zet dan in het menu "AUDIO
INSTELLING" de optie "DTS" op "Aan" (pagina 71). Kunt u geen DTS audio wanneer
"DTS" op "Uit" staat.
• Indien u de speler aansluit op audioapparatuur zonder DTS-decoder, zet dan in het menu
"AUDIO INSTELLING" de optie "DTS" niet op "Aan" (pagina 71). Er kan een hard geluid
uit de luidsprekers komen waardoor uw oren of de luidsprekers beschadigd kunnen raken.
* "DTS" en "DTS Digital Out" zijn handelsmerken van Digital Theater Systems, Inc.
36
Discs afspelen
Gids bij het schermmenu
Tijdens het afspelen kunt u de informatie op
de disc controleren.
De weergegeven informatie is afhankelijk
van het type disc dat wordt afgespeeld.
Cijfertoetsen
Basisbediening
V/v/B/b
ENTER
O RETURN
DISPLAY
Druk tijdens het afspelen op DISPLAY. De volgende informatie wordt afgebeeld:
type disc, huidige titel/track, hoofdstuk, tellerstand, gesproken taal, taal van de
ondertiteling en de persoonlijke AV (Audio/Video)-instelling. Raadpleeg "DVD
Audio/Ondertitel Taal" op pagina 140 voor de afkorting van de taal.
Type disc
Huidige titel/tracknummer
Huidig hoofdstuknummer
Tellerstand
Gesproken taal
Taal van ondertiteling
Persoonlijke AV-instelling
N
1/3
1/36
T 0:01:09
ENG 5.1CH
ENG (3/5)
Standaard
V v B b 0 ~ 9
ENTER
Opmerking
• De informatie van de disc kan niet gekozen worden in de stopstand.
wordt vervolgd
Gids bij het schermmenu
37
Afspelen van titel/track of hoofdstuk van uw keuze
Via dit menu kunt u de gewenste titel/track of hoofdstuk
weergeven.
tijdens weergave, op V/v om het gewenste
1 Druk,
fragment te kiezen.
2 Druk op B/b om het onderdeel te wijzigen.
3 Druk op ENTER om het afspelen te laten beginnen.
op DISPLAY of O RETURN om het menu uit
4 Druk
te zetten.
N
1/3
1/36
T 0:01:09
ENG 5.1CH
ENG (3/5)
Standaard
V v B b 0 ~ 9
ENTER
Op het DVD-afspeelscherm verschijnt het pictogram van de titel/track of hoofdstuk,
gevolgd door het huidige titel/track of hoofdstuknummer en de tellerstand.
Afspelen vanaf de gewenste tellerstand van de titel/track
Via dit menu kunt u de gewenste titel/track vanaf een
tellerstand weergeven.
tijdens weergave, op V/v om het symbool van
1 Druk,
de tellerstand te kiezen.
de gewenste verstreken afspeelduur van de
2 Voer
huidige titel/muziekstuk in met behulp van de
cijfertoetsen.
Druk op ENTER om het afspelen te laten beginnen.
3
op DISPLAY of O RETURN om het menu uit
4 teDruk
zetten.
N
1/3
1/36
T 0:01:09
ENG 5.1CH
ENG (3/5)
Standaard
V v B b 0 ~ 9
ENTER
Tip
• U kunt de tellerstandinformatie (afspeelduur of resterende duur) veranderen met behulp van
B/b (alleen DVD en CD).
DVD
Aanduiding
Tellerinformatie
T ∗ : ∗∗ : ∗∗
Verstreken afspeelduur van de huidige titel
T– ∗ : ∗∗ : ∗∗
Resterende afspeelduur van de huidige titel
C ∗ : ∗∗ : ∗∗
Verstreken afspeelduur van het huidige hoofdstuk
C– ∗ : ∗∗ : ∗∗
Resterende afspeelduur van het huidige hoofdstuk
CD
38
Aanduiding
Tellerinformatie
T ∗ : ∗∗ : ∗∗
Verstreken afspeelduur van de huidige track
T– ∗ : ∗∗ : ∗∗
Resterende afspeelduur van de huidige track
D ∗ : ∗∗ : ∗∗
Verstreken afspeelduur van de disc
D– ∗ : ∗∗ : ∗∗
Resterende afspeelduur van de disc
Gids bij het schermmenu
Opmerkingen
• Al naar gelang de disc zal het uitleesvenster bij bediening niet altijd veranderen.
• Het uitleesvenster blijft de afspeelduur afbeelden, zelfs wanneer de tellerstandinformatie op
het schermmenu wordt veranderd.
• De indicatie van de resterende afspeelduur van de huidige track en disc kan incorrect worden
weergegeven voor Copy Control CD’s, CD EXTRA of CD’s met "jacket" afbeeldingen op de
disc, enz.
Aanpassen van de beeldweergave (Persoonlijke AV-instelling)
U kunt, met het toestel, het videosignaal van de DVD of Video-CD (met
uitgeschakelde PBC-functie) aanpassen, om de gewenste beeldkwaliteit te krijgen.
Kies, voor het programma dat u bekijkt, de instellingen die daarvoor het beste
geschikt zijn.
Druk, tijdens weergave, op V/v om het symbool
N
1/3
van Persoonlijke AV-instelling te kiezen.
1
1/36
T 0:01:09
ENG 5.1CH
ENG (3/5)
ENTER
2 Druk op B/b om de instelling te veranderen.
Instelling
Video Instelling
Audio Instelling
Dynamisch 2
Voor een dynamischer
beeldweergave dan
"Dynamisch 1" door het
beeldcontrast en de
kleurenintensiteit nog meer te
verhogen.
Voor een vol (gemoduleerd)
geluid met helderder hoge en
lage tonen dan "Dynamisch 1".
Dynamisch 1
Voor een robuuste en
dynamische beeldweergave door
verhoging van het beeldcontrast
en de kleurenintensiteit.
Voor een vol (gemoduleerd)
geluid met heldere hoge en lage
tonen.
Standaard
Uit (Fabrieksinstelling)
Standaard beeldweergave.
Standaard geluid.
Cinema 1
Witte kleuren worden helderder
en zwarte kleuren worden rijker,
en het kleurcontrast wordt
vergroot.
Krachtige geluidsweergave met
zware bassen.
Cinema 2
Verbetert de details in donkere
gedeelten door het verhogen van
het zwartniveau.
Krachtige geluidsweergave met
nog zwaardere bassen dan
Cinema 1.
Basisbediening
Standaard
V v B b 0 ~ 9
Tip
• Bij het bekijken van een film wordt "Cinema 1" of "Cinema 2" aanbevolen.
Gids bij het schermmenu
39
De disclade vergrendelen (Kinderslot)
U kunt de disclade vergrendelen zodat deze
niet per ongeluk geopend kan worden.
SELECT DVD
Xx
De disclade vergrendelen
Druk, bij ingeschakelde DVD-videorecorder, tegelijkertijd op de toetsen x, X en
SELECT DVD van het toestel . "LOCK" verschijnt in het uitleesvenster. De disclade
is vergrendeld.
De disclade ontgrendelen
Druk tegelijkertijd op de toetsen x, X en SELECT DVD van het toestel. De disclade
is ontgrendeld.
Opmerkingen
• Als u de disclade vergrendelt in openstaande toestand, zal de vergrendeling pas in werking
treden als de disclade gesloten is.
• U kunt de disclade niet vergrendelen als de DVD-videorecorder uitgeschakeld is. Bij
ingeschakelde DVD-videorecorder kunt u de disclade zowel in afspeelmodus als in stopstand
vergrendelen.
40
De disclade vergrendelen (Kinderslot)
Een band afspelen
Voor u begint...
• Zet de DVD-videorecorder en uw TV aan.
• Zet uw TV op het videokanaal zodat het
signaal van de speler op het TV-scherm
verschijnt.
• Zet TV / DVD·VIDEO op DVD·VIDEO
en druk daarna op SELECT VIDEO om de
videorecorder te bedienen (pagina 10).
?/1
Z
TRACKING +/–
CLEAR
/
m/M y
Basisbediening
./>
X
x
H
DISPLAY
1
Plaats een band.
2
Druk op H.
Bij het plaatsen van een band waarvan het
wispreventienokje is verwijderd, begint de
videorecorder automatisch met afspelen.
In het uitleesvenster wordt de
afspeelduur weergegeven.
Als de band ten einde is, wordt
deze automatisch
teruggespoeld.
Uren Minuten Seconden
wordt vervolgd
Een band afspelen
41
Aanvullende bediening
Om
Druk op
de weergave te stoppen
x
de weergave tijdelijk te
onderbreken∗
X
de weergave na een pauze te
hervatten
X of H
de band snel vooruit te spoelen
M wanneer de band is stopgezet
de band achteruit te spoelen
m wanneer de band is stopgezet
de band te verwijderen
Z
* Als u de videorecorder gedurende langer dan 5 minuten pauzeert, zal de videorecorder
automatisch verdergaan met afspelen.
Uitschakelen van de spanning tijdens het terugspoelen (Uitschakelen
tijdens terugspoelen)
Druk op ?/1 terwijl de band wordt teruggespoeld. De spanning wordt uitgeschakeld,
maar de band wordt nog tot aan het einde teruggespoeld.
Afspelen/zoeken met verschillende snelheden
42
Weergavemogelijkheden
Handeling
Snel vooruit- of
achteruitspoelen met beeld
Houd M ingedrukt tijdens snel vooruitspoelen. Houd m
ingedrukt tijdens snel achteruitspoelen.
Weergave met hoge snelheid
• Druk tijdens de weergave kort op M of m. De band
blijft doorspelen met 5 maal de normale snelheid.
• Druk tijdens de weergave kort op M of m. De band
blijft doorspelen met 5 maal de normale snelheid. Als u
de toets loslaat, wordt de normale weergave hervat.
Vertraagde weergave*1
Druk in de pauzestand op y.
Herhaalde weergave van de
vorige scène in de
doorlopende afspeelmodus*2
(Onmiddellijk herhaalde
weergave)
Druk tijdens de weergave op
REPLAY.
De huidige scène 30 seconden
snel vooruitspoelen in de
doorlopende afspeelmodus*3
(Onmiddellijk overslaan)
Druk tijdens de weergave op
SKIP.
Weergave met verschillende
snelheden
(Weergave met wisselende
snelheden)
Druk tijdens de weergave op .of >. U kunt de
weergavesnelheid als volgt wijzigen:
REW*4 y –PLAY2 y –PLAY y –SLOW y STILL
y SLOW y PLAY y PLAY2 y FF*5
Een band afspelen
*1 U kunt de vertraagde weergavesnelheid veranderen door op de M of m.
*2 10 seconden in de SP of LP modus/15 seconden in de EP modus
SKIP drukken. Hierdoor kunt u maximaal 2 minuten snel
*3 U kunt maximaal 4 keer op
vooruitspoelen.
*4 "REW" knippert op het display.
*5 "FF" knippert op het display.
Afspelen van een eerder bekeken scène
U kunt de band onmiddellijk terugspoelen en de scène afspelen die u opnieuw wilt
bekijken.
Tijdens weergave, druk op
verschillende snelheden").
REPLAY (zie bovenstaande "Afspelen/zoeken met
Fragmenten overslaan
Scènes die u niet wilt bekijken kunt u overslaan en daarna kunt u het afspelen
opnieuw laten beginnen.
SKIP (zie bovenstaande "Afspelen/zoeken met
Terugkeren naar normale weergave
Druk op H.
Het kleursysteem instellen
Als het weergavebeeld geen kleur heeft of als tijdens het weergeven strepen in het
beeld verschijnen, stelt u het item "Kleursysteem" op het menu "OPTIES" in
overeenkomstig het systeem waarin de videoband werd opgenomen (pagina 122).
(Normaal gesproken stelt u de optie in op "Auto".)
Basisbediening
Tijdens weergave, druk op
verschillende snelheden").
De tijdteller gebruiken
Druk op CLEAR op het punt dat u later op de band wilt terugvinden. De teller in het
uitleesvenster wordt teruggezet op "0:00:00".
Om de teller op het TV-scherm af te beelden, drukt u op DISPLAY tijdens het
normaal afspelen.
Tip
• Stel met de TRACKING +/– toetsen het beeld af indien:
– Er strepen verschijnen bij vertraagde weergave.
– Er in de pauzestand stroken bovenaan en onderaan verschijnen.
– Het beeld tijdens een pauze trilt.
wordt vervolgd
Een band afspelen
43
Opmerkingen
• Banden die op een andere videorecorder in de LP-modus zijn opgenomen, kunnen worden
afgespeeld op deze videorecorder, maar de beeldkwaliteit kan niet worden gegarandeerd.
• Wanneer een band opnieuw wordt geplaatst, komt de teller weer op "0:00:00" te staan.
• De teller stopt met tellen wanneer een onbespeeld gedeelte wordt bereikt.
• Afhankelijk van uw TV kan het volgende zich voordoen bij het afspelen van een in NTSC
opgenomen band:
– Het beeld wordt zwart/wit.
– Het beeld trilt.
– Er verschijnt geen beeld op het TV-scherm.
– Er verschijnen horizontale zwarte strepen op het TV-scherm.
– De kleurintensiteit neemt toe of af.
• Wanneer er 10 uur verstreken zijn, komt de teller in het uitleesvenster weer op "0:00:00" te
staan en begint het tellen weer helemaal opnieuw.
• Tijdens het afspelen met verschillende snelheden wordt het geluid gedempt.
• Bij versnelde weergave achteruit kan er beeldruis optreden.
• Tijdens het afspelen van een band kunt u het instellingenmenu afbeelden, maar de
afstandsbedieningsfunctie schakelt automatisch over naar DVD. Druk op SET UP om het
menu te verlaten.
• Stop het afspelen van een disc wanneer u een video afspeelt.
• Vanuit de modus voor vertraagde weergave in omgekeerde richting wordt het beeld na
30 seconden weer normaal weergegeven.
44
Een band afspelen
TV-programma’s opnemen
Voor u begint...
• Zet de DVD-videorecorder en uw TV aan.
• Stel de ingangskeuzeschakelaar op uw TV
zo in dat het signaal van de speler op het
TV-scherm verschijnt.
• Zet TV / DVD·VIDEO op DVD·VIDEO
en druk daarna op SELECT VIDEO om de
videorecorder te bedienen (pagina 10).
• Om op te nemen van een decoder, zet deze
dan aan.
• Zorg dat de band langer is dan de totale
opnameduur.
Z
SELECT DVD
PROG +/–
Cijfertoetsen
-/-INPUT
SELECT
SP/LP
x
H
Basisbediening
z REC
DISPLAY
1
Plaats een band waarvan het
wispreventienokje intact is.
wordt vervolgd
TV-programma’s opnemen
45
2
• PROG/
TRACKING
• Om een normaal kanaal op te nemen, drukt u op PROG +/– totdat het
nummer van de gewenste programmapositie in het uitleesvenster
verschijnt.
INPUT
SELECT
• Om op te nemen van een decoder of een andere bron die is aangesloten
op één of meer LINE-ingangen, drukt u op INPUT SELECT totdat de
aangesloten lijn in het uitleesvenster verschijnt.
3
SP / LP
4
REC
Druk op SP/LP om de bandsnelheid te kiezen: SP of LP.
In LP (Long Play) is de opnameduur dubbel zo lang als in SP. SP (Standard
Play) geeft echter een betere beeld- en geluidskwaliteit.
Druk op z REC om de opname te starten.
De opname-indicator licht rood op in het uitleesvenster.
Opname-indicator
Stoppen met opnemen
Druk op x.
46
TV-programma’s opnemen
De resterende opnameduur controleren
Druk drie keer op DISPLAY. Druk met de schermaaduiding aan opnieuw op
DISPLAY om de resterende opnameduur te controleren.
STEREO
PAL
AUTO
PR 1
BBC 1
SP
RESTANT
0 :00 :22
1 :46
Tijdteller
Resterende bandlengte
Voor een correcte indicatie van de resterende tijd, moet u "Tape Lengte" in het menu
"VIDEO FUNCTIES INSTELLEN" juist instellen (zie pagina 117).
Maximale opnameduur
SP
LP
E-180
3 uur
6 uur
E-240
4 uur
8 uur
E-260
4 uur 20 minuten
8 uur 40 minuten
E-300
5 uur
10 uur
Basisbediening
Bandlengte
Een ander TV-programma bekijken tijdens de opname
uw televisie is aangesloten op de videorecorder via A/V-aansluitingen, stel
1 Indien
dan de televisie in op de televisieantenne-ingang. Is dit niet het geval, dan kunt u
deze stap overslaan.
2 Kies op de TV een ander kanaal.
Een DVD bekijken tijdens het opnemen
1 Druk op SELECT DVD om de DVD-speler te bedienen.
2 Druk op Z en plaats de disc op de disclade.
op H.
3 Druk
De disclade sluit en de DVD-speler begint met het afspelen. Het TV-scherm
verandert automatisch in het DVD-afspeelscherm.
wordt vervolgd
TV-programma’s opnemen
47
Een opname beveiligen
Om te voorkomen dat een opname per
ongeluk wordt gewist, verwijdert u
het wispreventienokje zoals de
afbeelding laat zien. Om opnieuw op
de band te kunnen opnemen, moet u
het wispreventienokje afdekken met
plakband.
Wispreventienokje
Tips
• Om een programmapositie te kiezen, kunt u de cijfertoetsen op de afstandsbediening
gebruiken. Voor nummers die uit twee cijfers bestaan, drukt u op -/-- (tientallig) en daarna op
de cijfertoetsen.
• Als u extra apparatuur aansluit via LINE, kunt u het ingangssignaal kiezen met behulp van de
INPUT SELECT of PROG +/– toetsen.
• De op het beeldscherm weergegeven informatie over de band, wordt niet opgenomen.
• Als u geen televisie wilt kijken tijdens de opname, kunt u de TV uitzetten. Wanneer u een
decoder gebruikt, moet u die aan laten staan.
Opmerkingen
• Als een band PAL- en NTSC-gedeelten bevat, werkt de teller niet juist. De afwijking is te
wijten aan het verschil tussen de telcycli van beide videosystemen.
• U kunt niet naar een betaal-/abonnee-TV programma kijken terwijl u een ander betaal-/
abonnee-TV programma opneemt.
• De resterende opnameduur zal voor banden met een korte speelduur, zoals T-20 of T-30, of
voor banden opgenomen in de opnamemodus LP, niet nauwkeurig zijn.
• De resterende opnameduur is slechts een ruwe indicatie.
• Ongeveer 30 seconden na het beginnen met de weergave van de band, verschijnt de
resterende opnameduur.
• U kunt geen DVD opnemen op een videoband.
• Om tijdens het opnemen van een video naar een TV-programma te kijken, dient u het
afspelen van de disc te stoppen.
48
TV-programma’s opnemen
TV-programma’s opnemen met het
ShowView® systeem (alleen SLV-D960P E en
D930 D)
ShowView is een systeem dat het
programmeren van een timeropname sterk
vereenvoudigt. Hiertoe voert u gewoon het
ShowView nummer in dat vermeld staat in
TV-programmagidsen. Datum, tijd en
programmapositie van dit programma
worden dan automatisch ingesteld. U kunt
maximaal zes programma’s voorinstellen,
met inbegrip van instellingen verricht met
andere timermethoden.
?/1
SELECT VIDEO
Cijfertoetsen
CLEAR
1
SUBTITLE/
TIMER
INPUT SELECT
TIMER
x
Basisbediening
Voor u begint...
• Controleer of de klok van de DVDvideorecorder correct is ingesteld.
• Zet de DVD-videorecorder en uw TV aan.
• Zet uw TV op het videokanaal zodat het
signaal van de speler op het TV-scherm
verschijnt.
• Zet TV / DVD·VIDEO op DVD·VIDEO
en druk daarna op SELECT VIDEO om de
videorecorder te bedienen (pagina 10).
• Wanneer u gebruikmaakt van een decoder,
zet deze dan aan.
• Plaats een band waarvan het
wispreventienokje intact is. Zorg dat de
band langer is dan de totale opnameduur.
• Als de DVD-speler zich in de
afspeelmodus bevindt, kunt u het
instelmenu niet laten verschijnen. Stop het
afspelen van de DVD.
V/v/B/b
ENTER
Druk op TIMER.
TIMER
Het menu "TIMER" verschijnt.
Timerprogramma
ShowView
V v
ENTER
RETURN
SET UP
wordt vervolgd
TV-programma’s opnemen met het ShowView® systeem (alleen SLV-D960P E en D930 D)
49
2
Druk op V/v om "ShowView" te kiezen en
druk daarna op ENTER.
ShowView
ENTER
Code – – – – – – – – –
Het menu "ShowView" verschijnt.
Code : 0 – 9
Veranderen : B
-~9
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
CLEAR
RETURN
Voer met de cijfertoetsen het ShowViewnummer in.
ShowView
Code 1 2 3 4 – – – – –
Als u zich vergist, druk dan op CLEAR en
voer het juiste nummer opnieuw in.
U kunt ook op B drukken om het laatst
ingevoerde cijfer te wissen.
SET UP
Code : 0 – 9
Veranderen : B
-~9
ENTER
RETURN
SET UP
ENTER
4
Druk op ENTER.
ENTER
INPUT
SELECT
CLEAR
De programmapositie, datum, start- en
stoptijden, bandsnelheid en VPS (Video
Programme System)/PDC (Programme
Delivery Control) -instelling verschijnen op het
TV-scherm.
PR DAG
35
––
––
––
––
––
ZA
––
––
––
––
––
19
––
––
––
––
––
START STOP SPEED V/P
19 : 00
––:––
––:––
––:––
––:––
––:––
V v B b ENTER
20 : 00
––:––
––:––
––:––
––:––
––:––
CLEAR
Uit
––
––
––
––
––
SETUP
• Als "– –" verschijnt in de kolom "PR"
(programma) (dit kan gebeuren bij lokale uitzendingen), moet u de juiste
programmapositie handmatig instellen.
Druk op V/v om de gewenste programmapositie te kiezen. Zonder
instellen van de programmapositie, kunt u geen de datum, start- en
stoptijden, bandsnelheid en VPS- instelling niet selecteren.
• Om op te nemen van een decoder of een andere bron die is aangesloten
op één of meer LINE ingangen, drukt u op INPUT SELECT om onder
"PR" de aangesloten lijn te laten verschijnen.
U hoeft dit slechts eenmaal te doen voor het betreffende kanaal. De
videorecorder slaat de instelling op.
Als u zich vergist, drukt u op CLEAR om de instelling te wissen.
50
SP
––
––
––
––
––
TV-programma’s opnemen met het ShowView® systeem (alleen SLV-D960P E en D930 D)
5
Om de datum, de bandsnelheid en de VPS/
PDC-instelling te wijzigen:
ENTER
1 Druk op B/b om het item te kiezen dat u
wilt veranderen.
2 Druk op V/v om het terug te zetten.
PR DAG
35
––
––
––
––
––
ZA
––
––
––
––
––
19
––
––
––
––
––
V v B b
START STOP SPEED V/P
19 : 00
––:––
––:––
––:––
––:––
––:––
20 : 00
––:––
––:––
––:––
––:––
––:––
CLEAR
SP
––
––
––
––
––
Uit
––
––
––
––
––
SETUP
ENTER
• Om hetzelfde programma dagelijks of
wekelijks op te nemen, zie "Dagelijks/
wekelijks opnemen" op pagina 51.
• Om de VPS/PDC functie te gebruiken, zet u "V/P" op "Aan". Voor
details omtrent VPS/PDC, zie "Timergestuurde opname met VPS/PDC
signalen" op pagina 52.
6
Druk op ENTER om de instelling te bevestigen.
ENTER
Basisbediening
7
Druk op ENTER om de instelling te bevestigen.
ENTER
8
Druk op ?/1 om de DVD-videorecorder uit te schakelen.
De -indicator verschijnt in het uitleesvenster en de videorecorder schakelt
over naar de opnamewachtstand.
Om op te nemen van een decoder of een andere bron, moet u de aangesloten
apparatuur aan laten staan.
Stoppen met opnemen
Om de DVD-videorecorder tijdens het opnemen te stoppen, druk dan op SELECT
VIDEO en druk daarna op x.
Dagelijks/wekelijks opnemen
Druk bij stap 5 hierboven op v om het opnamepatroon te kiezen. Bij elke druk op v
verandert de indicatie zoals hieronder aangegeven. Druk op V om de indicatie
omgekeerd te wijzigen.
vandaag t DAG (maandag t/m zondag) t W-ZA (elke zaterdag) ..... t
W-ZO (elke zondag) t 1 maand later t (data tellen af) t vandaag
wordt vervolgd
TV-programma’s opnemen met het ShowView® systeem (alleen SLV-D960P E en D930 D)
51
Timergestuurde opname met VPS/PDC signalen
Sommige zenders sturen VPS of PDC signalen mee met hun TV uitzendingen.
Dankzij deze signalen gebeuren timergestuurde opnamen altijd op het juiste moment,
zelfs wanneer uitzendingen te laat of te vroeg starten of worden onderbroken.
Om de VPS/PDC functie te gebruiken, zet u bij stap 5 hierboven "V/P" op "Aan". U
kunt de VPS/PDC functie ook gebruiken voor een bron die is aangesloten op één of
meer LINE ingangen.
Na het instellen van de timer een ander TV-programma bekijken
uw TV en videorecorder via A/V-aansluitingen met elkaar zijn verbonden,
1 Indien
zet dan de TV op de antenne-ingang van de TV. Is dit niet het geval, dan kunt u
2
deze stap overslaan.
Kies op de TV een ander kanaal.
Tips
• Om het kanaal in te stellen, kunt u ook gebruikmaken van de V/v of cijfertoetsen.
• Als de indicator
verschijnt, betekent dit dat de videorecorder op dat moment bezig is met
het opnemen van dit programma.
• Terwijl de videorecorder bezig is met opnemen, kunt u ook de volgende taken verrichten:
– De teller terugzetten (pagina 43).
– Informatie over de band laten verschijnen op het TV-scherm (pagina 47).
Gebruik van de automatische bandsnelheidsfunctie
Druk in stap 5 hierboven op v om "Auto" te kiezen. Wanneer u een programma
opneemt in de SP modus en de resterende bandlengte wordt korter dan de
opnametijd, verandert de opnamesnelheid automatisch naar de LP modus. Merk op
dat enige ruis in het beeld zal verschijnen op het punt waar de bandsnelheid wordt
veranderd. Om deze functie op de juiste manier te bedienen, moet de instelling van
"Tape Lengte" op het menu "VIDEO FUNCTIES INSTELLEN" correct zijn (zie
pagina 117).
Tips
• De lijningang kan ook worden gekozen met de INPUT SELECT toets.
• U kunt de tijd voor ShowView verlengen met 10, 20, 30, 40, 50 of 60 minuten. Zet
"ShowView Verlengen" in het "OPTIES" menu op de gewenste verlenging op pagina 122.
• Om de programma-instelling te controleren, te wijzigen of te annuleren, zie
"Timerinstellingen controleren/wijzigen/wissen" op pagina 62.
Opmerkingen
• Als het VPS/PDC signaal te zwak is of de zender geen VPS/PDC signalen uitzendt, start de
videorecorder de opname op het ingestelde tijdstip zonder gebruik te maken van de VPS/PDC
functie.
• De -indicator knippert in het uitleesvenster wanneer u op ?/1 drukt en er geen band is
geplaatst.
52
TV-programma’s opnemen met het ShowView® systeem (alleen SLV-D960P E en D930 D)
TV-programma’s opnemen met de timer
U kunt maximaal zes programma’s tegelijk
voorinstellen.
SELECT VIDEO
Cijfertoetsen
TIMER
INPUT
SELECT
x
V/v/B/b
ENTER
Basisbediening
Voor u begint...
• Controleer of de klok van de DVDvideorecorder correct is ingesteld.
• Zet de DVD-videorecorder en uw TV aan.
• Stel de ingangskeuzeschakelaar op uw TV
zo in dat het signaal van de speler op het
TV-scherm verschijnt.
• Zet TV / DVD·VIDEO op DVD·VIDEO
en druk daarna op SELECT VIDEO om de
videorecorder te bedienen (pagina 10).
• Wanneer u gebruikmaakt van een decoder,
zet deze dan aan.
• Plaats een band waarvan het
wispreventienokje intact is. Zorg dat de
band langer is dan de totale opnameduur.
• Als de DVD-speler zich in de
afspeelmodus bevindt, kunt u het
instelmenu niet laten verschijnen. Stop het
afspelen van de DVD.
?/1
wordt vervolgd
TV-programma’s opnemen met de timer
53
1
SUBTITLE/
TIMER
Druk op TIMER.
• SLV-D960P E en D930 D
Het menu "TIMER" verschijnt.
TIMER
Timerprogramma
ShowView
V v
• SLV-D925 E en D920 E
Het timer-programmeermenu verschijnt.
Stap 2 is overgeslagen.
PR DAG
ENTER
RETURN
START STOP SPEED V/P
V v B b
2
ENTER
Alleen SLV-D960P E en D930 D
Druk op V/v om "Timerprogramma" te
kiezen, druk daarna op ENTER.
PR DAG
SET UP
SET UP
START STOP SPEED V/P
Het timer-programmeermenu verschijnt.
V v B b
3
ENTER
Stel de programmapositie, datum, start- en
stoptijden, bandsnelheid en VPS/PDC functie
in:
SET UP
PR DAG
START STOP SPEED V/P
V v B b
CLEAR
1 Druk op b om ieder item één voor één te
kiezen.
2 Druk op V/v om elk item in te stellen.
SET UP
Om een instelling te corrigeren, drukt u op
B om ernaar terug te keren en stelt u opnieuw in.
INPUT
SELECT
54
• Om hetzelfde programma dagelijks of wekelijks op te nemen, zie
"Dagelijks/wekelijks opnemen" op pagina 55.
• Om de VPS/PDC functie te gebruiken, zet u "V/P" op "Aan". Voor
details omtrent VPS/PDC, zie "Timergestuurde opname met VPS/PDC
signalen" op pagina 52.
• Om op te nemen van een decoder of een andere bron die is aangesloten
op één of meer LINE ingangen, drukt u op INPUT SELECT om onder
"PR" de aangesloten lijn te laten verschijnen.
TV-programma’s opnemen met de timer
4
Druk op ENTER om de instelling te bevestigen.
ENTER
5
Om een andere instelling in te voeren, druk dan op V/v om de volgende rij
te kiezen en herhaal stap 3.
Druk op ENTER om de instelling te bevestigen.
ENTER
6
Druk op ?/1 om de DVD-videorecorder uit te schakelen.
De -indicator verschijnt in het uitleesvenster en de videorecorder schakelt
over naar de opnamewachtstand.
Om op te nemen van een decoder of een andere bron, moet u de aangesloten
apparatuur aan laten staan.
Dagelijks/wekelijks opnemen
Druk bij stap 3 hierboven op v om het opnamepatroon te kiezen. Bij elke druk op v
verandert de indicatie zoals hieronder aangegeven. Druk op V om de indicatie
omgekeerd te wijzigen.
Basisbediening
Stoppen met opnemen
Om de DVD-videorecorder tijdens het opnemen te stoppen, druk dan op SELECT
VIDEO en druk daarna op x.
vandaag t DAG (maandag t/m zondag) t W-ZA (elke zaterdag) ..... t
W-ZO (elke zondag) t 1 maand later t (data tellen af) t vandaag
Gebruik van de automatische bandsnelheidsfunctie
Druk in stap 3 hierboven op v om "Auto" te kiezen. Wanneer u een programma
opneemt in de SP modus en de resterende bandlengte wordt korter dan de
opnametijd, verandert de opnamesnelheid automatisch naar de LP modus. Merk op
dat enige ruis in het beeld zal verschijnen op het punt waar de bandsnelheid wordt
veranderd. Om deze functie op de juiste manier te bedienen, moet de instelling van
"Tape Lengte" op het menu "VIDEO FUNCTIES INSTELLEN" correct zijn (zie
pagina 117).
Tips
• De lijningang kan ook worden gekozen met de INPUT SELECT toets.
• Om de programma-instelling te controleren, te wijzigen of te annuleren, zie
"Timerinstellingen controleren/wijzigen/wissen" op pagina 62.
wordt vervolgd
TV-programma’s opnemen met de timer
55
Opmerkingen
• Om de timer in te stellen met VPS/PDC signalen, moet u de begintijden precies invoeren
zoals ze vermeld staan in de TV-programmagids. Indien u dat niet doet, werkt de VPS/PDC
functie niet.
• Als het VPS/PDC signaal te zwak is of de zender geen VPS/PDC signalen uitzendt, start de
videorecorder de opname op het ingestelde tijdstip zonder gebruik te maken van de VPS/PDC
functie.
• De -indicator knippert in het uitleesvenster wanneer u op ?/1 drukt en er geen band is
geplaatst.
Na het instellen van de timer een ander TV-programma bekijken
uw TV en videorecorder via A/V-aansluitingen met elkaar zijn verbonden,
1 Indien
zet dan de TV op de antenne-ingang van de TV. Is dit niet het geval, dan kunt u
2
deze stap overslaan.
Kies op de TV een ander kanaal.
Tips
• Om het kanaal in te stellen, kunt u ook gebruikmaken van de V/v of cijfertoetsen.
• Als de indicator
verschijnt, betekent dit dat de videorecorder op dat moment bezig is met
het opnemen van dit programma.
• Terwijl de videorecorder bezig is met opnemen, kunt u ook de volgende taken verrichten:
– De teller terugzetten (pagina 43).
– Informatie over de band laten verschijnen op het TV-scherm (pagina 47).
56
TV-programma’s opnemen met de timer
Televisieprogramma’s opnemen met
behulp van DIAL TIMER (alleen SLV-D960P E)
Met Dial Timer (kiestimer) kunt u
timergestuurde opnamen maken van
programma’s zonder uw TV aan te zetten. Stel
de opnametimer in met behulp van DIAL
TIMER om maximaal zes programma’s op te
nemen die binnen een maand worden
uitgezonden. De opnamestart- en -stoptijden
kunnen in eenheden van één minuut worden
ingesteld.
PROGRAM +/–
DIAL TIMER
X
1
DIAL TIMER
Druk op
Basisbediening
Voor u begint...
• Schakel de DVD-videorecorder in.
• Wanneer u gebruikmaakt van een decoder, zet deze dan aan.
• Plaats een band waarvan het wispreventienokje intact is. Zorg dat de band langer is dan de
totale opnameduur.
• Zet de DVD-videorecorder stopstand.
DIAL TIMER.
De DATE-indicator verschijnt en de huidige datum knippert in het
uitleesvenster.
Als de datum en tijd niet zijn ingesteld, zal de MONTH-indicator
verschijnen. Om de datum en tijd in te stellen, zie "De klok instellen" op
pagina 60.
2
DIAL TIMER
Draai de
DIAL TIMER om de opnamestarttijd in te stellen.
wordt vervolgd
Televisieprogramma’s opnemen met behulp van DIAL TIMER (alleen SLV-D960P E)
57
3
DIAL TIMER
4
DIAL TIMER
Druk op
DIAL TIMER om de starttijd in te stellen.
"START" en de volgende kwartier-stap verschijnen beurtelings in het
uitleesvenster.
Draai de
DIAL TIMER om de starttijd in te stellen.
U kunt de opnamestarttijd instellen in stappen van 15 minuten of de tijd
aanpassen in stappen van een minuut door op de PROGRAM +/– toetsen
op het apparaat te drukken.
PROGRAM
5
58
DIAL TIMER
Druk op
DIAL TIMER om de stoptijd in te stellen.
"STOP" en de volgende kwartier-stap verschijnen beurtelings in het
uitleesvenster.
Televisieprogramma’s opnemen met behulp van DIAL TIMER (alleen SLV-D960P E)
6
DIAL TIMER
Draai de
DIAL TIMER om de opnamestarttijd in te stellen.
U kunt de opnamestoptijd instellen in stappen van 15 minuten of de tijd
aanpassen in stappen van 1 minuut door op de PROGRAM +/– toetsen
op het apparaat te drukken.
PROGRAM
7
DIAL TIMER
8
DIAL TIMER
Druk op
DIAL TIMER.
Het huidige programmapositienummer knippert in het uitleesvenster.
9
DIAL TIMER
10
DIAL TIMER
DIAL TIMER om het programmapositienummer in te stellen.
Om op te nemen vanaf een bron aangesloten op de LINE-1-aansluitbus,
LINE-2-IN-aansluitingen of LINE-3-aansluitbus, draait u de
DIAL
TIMER of drukt u op INPUT SELECT om "L1", "L2" of "L3" te laten
verschijnen.
Druk op
Basisbediening
INPUT
SELECT
Draai de
DIAL TIMER.
De huidige bandsnelheid knippert in het uitleesvenster.
Draai de
DIAL TIMER om de bandsnelheid in te stellen.
wordt vervolgd
Televisieprogramma’s opnemen met behulp van DIAL TIMER (alleen SLV-D960P E)
59
11
DIAL TIMER
Druk op
DIAL TIMER om de instelling te bevestigen.
"OK" verschijnt gedurende ongeveer vijf seconden in het uitleesvenster.
De timerindicator verschijnt in het uitleesvenster en de videorecorder
schakelt over naar de opnamewachtstand. Wanneer u gebruikmaakt van een
decoder, laat deze dan aanstaan.
Terugkeren naar de vorige stap
Om terug te keren naar de voorgaande stap, drukt u tegelijkertijd op PROGRAM + en
– toetsen op het apparaat tijdens het maken van de Dial Timer-instellingen.
De klok instellen
DIAL TIMER ingedrukt zodat de DAY-indicator in het uitleesvenster
1 Houd
verschijnt. Als de klok echter reeds is ingesteld, verschijnt de huidige instelling.
2 Draai de DIAL TIMER om de opnamestarttijd in te stellen.
op
DIAL TIMER.
3 Druk
De MONTH-indicator verschijnt in het uitleesvenster.
en druk op
DIAL TIMER om de maand en vervolgens het jaar in te
4 Draai
stellen.
Nadat u het jaar hebt ingesteld, verschijnt "CLOCK" in het uitleesvenster.
Draai en druk op
DIAL TIMER om de uren en de minuten in te stellen.
5
6 Druk na het instellen van de tijd op
DIAL TIMER om de klok te laten lopen.
Tips
• Om een Dial Timer-instelling te annuleren, drukt u op iedere willekeurige toets op het
apparaat behalve
DIAL TIMER of PROGRAM +/– op het toestel of alle toetsen op de
afstandsbediening tijdens het maken van de instelling.
• Om de programma-instelling te controleren, te wijzigen of te annuleren, zie
"Timerinstellingen controleren/wijzigen/wissen" op pagina 62.
Opmerkingen
• Als reeds zes programma’s ingesteld zijn met behulp van het ShowView-systeem of de
handmatige timerinstelling, verschijnt "FULL" gedurende ongeveer vijf seconden in het
uitleesvenster.
• Als u de klok instelt met behulp van de Automatische Klokinstelling, zal de klok zichzelf
gelijkzetten op het binnenkomende tijdsignaal, ongeacht de gemaakte instelling met de DIAL
TIMER. Zorg ervoor dat Automatische Klokinstelling correct is ingesteld.
• Als u de klok voor het eerst instelt of als "12:– –" in het uitleesvenster verschijnt, kunt u de
klok niet instellen op 29 februari met behulp van de DIAL TIMER. Gebruik alstublieft de
Automatische Klokinstelling op de videorecorder om deze dag in te stellen.
• De timer indicator knippert in het uitleesvenster nadat u de instelling hebt afgerond in stap 11
op pagina 60 zonder dat een band is geplaatst.
• Als de ingestelde tijd onjuist is, verschijnt "Error" in het uitleesvenster in stap 11. Stel de
timer opnieuw in vanaf stap 1.
60
Televisieprogramma’s opnemen met behulp van DIAL TIMER (alleen SLV-D960P E)
Betreffende de demonstratiemodus
De Dial Timer-functie heeft een Demonstratiefunctie waarmee de gebruiker,
bijvoorbeeld een verkoper, meer dan zes voorbeelden van timerinstellingen kan
invoeren om te demonstreren hoe de DIAL TIMER moet worden gebruikt. Dit
annuleert de FULL-indicatie die verschijnt wanneer er al zes programma’s werden
ingesteld. Gebruik de demonstratiemodus niet voor timergestuurde opnamen.
Hierdoor kunnen de instellingen onnauwkeurig zijn.
De demonstratiemodus activeren
Druk op X op het apparaat terwijl u de
DIAL TIMER draait. "DEMO" verschijnt
gedurende enkele seconden in het uitleesvenster.
Televisieprogramma’s opnemen met behulp van DIAL TIMER (alleen SLV-D960P E)
Basisbediening
De demonstratiemodus annuleren
Zet de videorecorder uit en trek de stekker uit het stopcontact. Hoewel de
demonstratiemodus is geannuleerd, blijven de timerinstellingen die in de
demonstratiemodus werden ingevoerd, behouden. Annuleer altijd handmatig de
timerinstellingen voordat u DIAL TIMER of een andere timermethode gebruikt,
nadat u de stekker weer in het stopcontact hebt gestoken (pagina 62).
61
Timerinstellingen controleren/wijzigen/
wissen
Voor u begint...
• Controleer of de klok van de DVDvideorecorder correct is ingesteld.
• Zet de DVD-videorecorder en uw TV aan.
• Stel de ingangskeuzeschakelaar op uw TV
zo in dat het signaal van de speler op het
TV-scherm verschijnt.
• Zet TV / DVD·VIDEO op DVD·VIDEO
en druk daarna op SELECT VIDEO om de
videorecorder te bedienen (pagina 10).
• Wanneer u gebruikmaakt van een decoder,
zet deze dan aan.
• Plaats een band waarvan het
wispreventienokje intact is. Zorg dat de
band langer is dan de totale opnameduur.
• Als de DVD-speler zich in de
afspeelmodus bevindt, kunt u het
instelmenu niet laten verschijnen. Stop het
afspelen van de DVD.
CLEAR
SET UP
V/v/B/b
ENTER
1
SET UP
Druk op SET UP, druk vervolgens op V/v om
daarna op ENTER.
(TIMER), en druk
• SLV-D960P E en D930 D
Het menu "TIMER" verschijnt.
TIMER
Timerprogramma
ShowView
ENTER
V v
• SLV-D925 E en D920 E
Het timer-programmeermenu verschijnt.
Stap 2 is overgeslagen.
PR DAG
ENTER
Timerinstellingen controleren/wijzigen/wissen
SET UP
START STOP SPEED V/P
35 MA 30 2 0 :0 0 21
20 WO 02 2 2 : 0 0 23
60 DI 30 2 0 :3 0 22
V v B b ENTER
62
RETURN
: 00
: 30
: 00
SP Uit
LP Uit
Auto Uit
SET UP
2
Alleen SLV-D960P E en D930 D
Druk op V/v om "Timerprogramma" te kiezen en druk daarna op ENTER.
ENTER
• Als u een instelling wilt wijzigen, ga dan naar de volgende stap.
SET UP
3
• Als u de instellingen niet hoeft te wijzigen, druk u op SET UP om het
menu te verlaten.
Druk op V/v om de instelling te kiezen die u
wilt wijzigen of annuleren.
ENTER
CLEAR
• Om de instelling te wijzigen, drukt u op B/b
zodat het onderdeel dat u wilt wijzigen gaat
knipperen en druk daarna op V/v om het
onderdeel te wijzigen.
PR DAG
START STOP SPEED V/P
35 MA 30 2 0 :0 0 21 : 0 0
20 WO 02 2 2 : 0 0 23 : 3 0
60 DI 30 2 0 :3 0 22 : 0 0
SP Uit
LP Uit
Auto Uit
V v B b ENTER
SET UP
CLEAR
• Druk op CLEAR om de instelling te wissen.
Druk op ENTER om de instelling te bevestigen.
ENTER
5
Druk op ENTER om de instelling te bevestigen.
ENTER
Basisbediening
4
Als er nog instellingen overblijven, zet u de videorecorder uit om terug te
keren naar de opnamewachtstand.
Om op te nemen van een decoder of een andere bron, moet u de aangesloten
apparatuur aan laten staan.
Als de timerinstellingen elkaar overlappen
Het programma dat het eerst begint krijgt voorrang en het tweede programma wordt
pas opgenomen nadat het eerste programma is afgelopen. Als de programma’s op
hetzelfde ogenblik starten, krijgt het eerste programma in het menu voorrang.
Programma 1
ongeveer 20 seconden
Programma 2
wordt onderbroken
Programma 1
Programma 2
ongeveer 20 seconden worden afgesneden
Timerinstellingen controleren/wijzigen/wissen
63
Geavanceerde aansluitingen
A/V-ontvangeraansluitingen
A Gebruik deze aansluiting indien uw A/V-ontvanger is voorzien van
een Dolby* Surround (Pro Logic)-decoder en 3 tot 6 luidsprekers
De effecten van Dolby Surround werken alleen bij het afspelen van Dolby Surround
audio- of meerkanaals-(Dolby Digital) audiodiscs.
* Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories. 'Dolby', 'Pro Logic' en het symbool
double-D zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
DVD-videorecorder
Stereo-audiosnoer
(rood)
(meegeleverd)
A
R
AUDIO
L
(wit)
VIDEO
naar OUT AUDIO L/R
(wit)
(rood)
l : Signaalverloop
naar audio-ingang
[Luidsprekers]
[Luidsprekers]
Versterker (ontvanger) met
Dolby Surround-decoder
Achter (L)
Achter (R)
Subwoofer
64
A/V-ontvangeraansluitingen
Vóór (L)
Midden
Vóór (R)
B Gebruik deze aansluiting indien uw A/V-ontvanger is voorzien van
een Dolby Digital-, MPEG-audio- of DTS*-decoder, een digitale
ingangsaansluitbus en 6 luidsprekers
Met deze aansluiting kunt u gebruikmaken van de Dolby Digital-, MPEG-audio- of
DTS-decoderfunctie van uw AV-versterker (ontvanger). De surroundgeluidseffecten
van deze speler zullen dan niet werken. U moet aansluitingen maken met behulp van
B-1 en B-2 .
* "DTS" en "DTS Digital Out" zijn handelsmerken van Digital Theater Systems, Inc.
DVD-videorecorder
B-1
(rood)
B-2
Stereo-audiosnoer
(meegeleverd)
R
DIGITAL
AUDIO OUT
COAXIAL
L
(wit)
of
en
VIDEO
naar DIGITAL AUDIO OUT
(COAXIAL of OPTICAL)
naar OUT AUDIO L/R
Coaxiaal digitaal
snoer (niet
meegeleverd)
l : Signaalverloop
(wit)
Optisch digitaal snoer
(niet meegeleverd)
Verwijder de dop van de
aansluiting alvorens u de
aansluiting gaat maken
(rood)
Geavanceerde aansluitingen
OPTICAL
AUDIO
naar coaxiale of optische
digitale ingang
naar audio-ingang
[Luidsprekers]
[Luidsprekers]
AV-versterker (ontvanger) met
decoder
Achter (L)
Subwoofer
Achter (R)
Vóór (L)
Midden
Vóór (R)
wordt vervolgd
A/V-ontvangeraansluitingen
65
Opmerking
• Nadat u de aansluitingen hebt voltooid, dient u in het menu "AUDIO INSTELLING", "Dolby
Digital" op "Dolby Digital" te zetten en "DTS" op "Aan" (pagina 70). Indien uw AVversterker (ontvanger) is voorzien van een MPEG-audio-decoderfunctie, zet dan "MPEG" op
"MPEG" in het "AUDIO INSTELLING" menu. Anders komt er geen geluid of een te hard
geluid uit de luidsprekers.
66
A/V-ontvangeraansluitingen
S-Video/Component video-aansluiting
Sluit de audio aan met behulp van OUT AUDIO L/R-aansluitpunten of DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL of COAXIAL)-aansluitpunten, wanneer u gebruik maakt van de S-VIDEO/
Component video aansluiting.
A Gebruik deze aansluiting indien uw TV is voorzien van een S-VIDEOingangsaansluitbus
Sluit een S-VIDEO-snoer aan (niet bijgeleverd). U krijgt kwalitatief hoogwaardige
beelden.
DVD-videorecorder
Geavanceerde aansluitingen
l: Signaalverloop
(alleen DVD)
TV
of
Audiosnoer
(meegeleverd)
Coaxiaal digitaal
snoer (niet
meegeleverd)
naar audioingang
of
S-VIDEO
snoer (niet
meegeleverd)
INPUT
S VIDEO
Optisch digitaal
snoer (niet
meegeleverd)
Verwijder de dop
van de aansluiting
alvorens u de
aansluiting gaat
maken
naar coaxiale of
optische digitale
ingang
TV of AV-versterker
Opmerkingen
• Zet "DVD S-Video Out" in het menu "SCHERMINSTELLING" op "Aan" (pagina 73) om
beelden via de S-VIDEO-aansluitbus te bekijken.
• De aansluiting met behulp van de S-VIDEO OUT-aansluitbus is alleen voor de DVD-speler.
wordt vervolgd
S-Video/Component video-aansluiting
67
B Gebruik deze aansluiting als uw televisie is voorzien van
componentvideo-ingangsaansluitpunten (alleen SLV-D960P E)
Sluit uw televisie aan via de COMPONENT VIDEO OUT-aansluitpunten, met
behulp van een componentvideokabel (niet meegeleverd) of drie videokabels (niet
meegeleverd) van gelijke soort en lengte. U zult genieten van de nauwkeurige
kleurweergave en hoge beeldkwaliteit.
Zie pagina 64 voor audioaansluitingen.
DVD-videorecorder
(groen)
(blauw)
(rood)
TV
Component videokabel
(niet meegeleverd)
(groen)
(blauw)
(rood)
l : Signaalverloop
(alleen DVD)
Als uw televisie geschikt is voor progressief (525P/625P) scannen, moet u gebruik
maken van deze aansluiting en daarna "Progressive" instellen op "Aan" in het menu
"SCHERMINSTELLING" (pagina 75). De indicator PROGRESSIVE zal oranje
branden als de DVD-speler progressieve signalen uitvoert.
PROGRESSIVE-indicator
68
S-Video/Component video-aansluiting
Opmerkingen
• De aansluiting met behulp van de COMPONENT VIDEO OUT-aansluitbus is alleen voor de
DVD-speler.
• Consumenten worden erop geattendeerd dat niet alle hoge-definitie televisies volledig
compatibel zijn met dit product en dit kan artefacten veroorzaken in het beeld. Bij problemen
met de beeldweergave volgens progressieve scan, wordt het aanbevolen dat de gebruiker de
aansluiting verandert naar de standaad definitie signalen. Voor vragen over de geschiktheid
van uw Sony televisie met deze DVD-speler, kunt u contact opnemen met onze
klantenservice.
Geavanceerde aansluitingen
S-Video/Component video-aansluiting
69
DVD-instellingen en afstellingen
Audio Instelling
Met "Audio Instelling" kunt u het geluid
instellen in overeenstemming met de afspeelen aansluitvoorwaarden.
SET UP
V/v/B/b
ENTER
1
SET UP
Druk op SET UP terwijl de DVD-speler zich in
stopstand bevindt, druk daarna op V/v om
(DVD) te kiezen en druk daarna op
ENTER.
ENTER
2
Taal Instellen
Audio Instelling
Scherminstelling
Kinderslot
V v
Druk op V/v om "Audio Instelling" te kiezen
en druk daarna op ENTER.
ENTER
DVD OPTIES
SET UP
[ D-PCM ]
[ PCM ]
[ Uit ]
[ Standaard ]
RETURN
SET UP
Druk op V/v om uit de weergegeven lijst het onderdeel te kiezen dat u wilt
instellen: "Dolby Digital", "MPEG", "DTS" of "Audio DRC".
ENTER
70
RETURN
AUDIO INSTELLING
Dolby Digital
MPEG
DTS
Audio DRC
V v B b
3
ENTER
Audio Instelling
4
Druk op B/b om een onderdeel te kiezen.
ENTER
5
SET UP
Druk op SET UP om het menu te verlaten.
Menukeuzes
• Dolby Digital
Hiermee kiest u het type Dolby Digital-signaal.
De standaardinstelling wordt vetgedrukt aangegeven.
D-PCM
Kies deze instelling wanneer de speler is aangesloten op een
audiocomponent zonder ingebouwde Dolby Digital-decoder.
Dolby Digital
Kies deze instelling wanneer de speler is aangesloten op een
audiocomponent met ingebouwde Dolby Digital-decoder.
PCM
Kies deze instelling wanneer de speler is aangesloten op een
audiocomponent zonder ingebouwde MPEG-decoder. Bij het
afspelen van MPEG-audiogeluidssporen worden de stereosignalen
door de speler weergegeven via de DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL of COAXIAL)-aansluitbus.
MPEG
Kies deze instelling wanneer de speler is aangesloten op een
audiocomponent met ingebouwde MPEG-decoder.
• DTS
Hiermee bepaalt u of u wel of niet DTS-signalen wilt weergeven.
De standaardinstelling wordt vetgedrukt aangegeven.
Uit
Kies deze instelling wanneer de speler is aangesloten op een
audiocomponent zonder ingebouwde DTS-decoder.
Aan
Kies deze instelling wanneer de speler is aangesloten op een
audiocomponent met ingebouwde DTS-decoder.
DVD-instellingen en afstellingen
• MPEG
Hiermee kiest u het type MPEG-audiosignaal.
De standaardinstelling wordt vetgedrukt aangegeven.
wordt vervolgd
Audio Instelling
71
• Audio DRC (regeling van het dynamische bereik)
Hiermee wordt gezorgd voor een helder geluid wanneer het volume bij het afspelen
van een DVD die geschikt is voor "Audio DRC" lager gezet wordt. Dit is van invloed
op de weergave via de volgende aansluitbussen:
– OUT AUDIO L/R-aansluitbussen
– DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL of COAXIAL)-aansluitpunt alleen wanneer
"Dolby Digital" is ingesteld voor "D-PCM".
De standaardinstelling wordt vetgedrukt aangegeven.
Standaard
Kies normaliter deze instelling.
Breedband
Geeft u het gevoel aanwezig te zijn bij een live optreden.
Opmerkingen
• Indien u een component kiest die niet geschikt is voor het gekozen audiosignaal, komt er een
hard geluid (of geen geluid) uit de luidsprekers waardoor uw oren en de luidsprekers
beschadigd kunnen raken.
• In LinearPCM audio op tweevoudige snelheid kan ruis optreden. Dit is geen storing.
• Bij de instelling van "DTS" op "Aan", kunt u geen surroundinstelling kiezen (pagina 94).
72
Audio Instelling
Scherminstelling
Met "Scherminstelling" kunt u het scherm
instellen in overeenstemming met de afspeelen aansluitvoorwaarden.
SET UP
V/v/B/b
ENTER
SET UP
Druk op SET UP terwijl de DVD-speler zich in
de stopstand bevindt, druk vervolgens op V/v
om
(DVD) te kiezen, en druk daarna op
ENTER.
V v
ENTER
2
Druk op V/v om "Scherminstelling" te kiezen
en druk daarna op ENTER.
ENTER
DVD OPTIES
Taal Instellen
Audio Instelling
Scherminstelling
Kinderslot
ENTER
ENTER
SET UP
SCHERMINSTELLING
[ 4:3 Letter Box ]
TV Type
[ Uit ]
DVD LINE1 RGB Out
[ Aan ]
DVD S-Video Out
[ Aan ]
DVD Component Out
Progressive
[ Uit ]
V v B b ENTER
3
RETURN
DVD-instellingen en afstellingen
1
RETURN
SET UP
Druk op V/v om uit de weergegeven lijst het onderdeel te kiezen dat u wilt
instellen: "TV Type", "DVD LINE1 RGB Out", "DVD S-Video Out" of
"DVD Component Out" (alleen SLV-D960P E).
Voor het instellen van de "Progressive" instelling (alleen SLV-D960P E), zie
pagina 75.
wordt vervolgd
Scherminstelling
73
4
Druk op B/b om een onderdeel te kiezen.
ENTER
5
SET UP
Druk op SET UP om het menu te verlaten.
Menukeuzes
• TV Type
Hiermee kiest u de beeldverhouding van de aangesloten TV (4:3 standaard of breed).
De standaardinstelling wordt vetgedrukt aangegeven.
4:3 Letter Box
Kies deze instelling wanneer u een TV met een scherm van 4:3
aansluit. Hiermee wordt een breed beeld met strepen aan de bovenen onderkant van het scherm weergegeven.
4:3 Pan&Scan
Kies deze instelling wanneer u een TV met een scherm van 4:3
aansluit. Hiermee wordt automatisch het brede beeld over het
gehele scherm weergegeven en worden de delen die niet op het
scherm passen afgeknipt.
16:9
Kies deze instelling wanneer u een breedbeeld-TV of een TV met
breedbeeldfunctie aansluit.
4:3 Letter Box
4:3 Pan&Scan
16:9
• DVD LINE1 RGB Out
Hiermee kiest u de methode waarbij videosignalen via de LINE-1 (EURO AV)aansluitbus op het achterpaneel worden weergegeven.
De standaardinstelling wordt vetgedrukt aangegeven.
Uit
Kies dit om geen RGB-signalen uit te voeren.
Aan
Kies dit om RGB-signalen uit te voeren.
• DVD S-Video Out
Hiermee kiest u of u S-videosignalen wilt uitvoeren of niet uit de S-VIDEO OUTaansluitbus op de achterkant van de speler.
De standaardinstelling wordt vetgedrukt aangegeven.
74
Aan
Kies deze instelling wanneer de speler is aangesloten op een TV
met een S-VIDEO-ingangsaansluitbus.
Uit
Kies deze instelling wanneer de speler is aangesloten op een
televisie zonder een S-VIDEO-ingangsaansluitpunt.
Scherminstelling
• DVD Component Out (alleen DVD Component Out)
Hiermee kunt u kiezen of de DVD-component-uitgangssignalen wel of niet via het
DVD-component-uitgangsaansluitpunt op de achterzijde van het toestel moeten
worden uitgevoerd.
De standaardinstelling wordt vetgedrukt aangegeven.
Aan
Kies deze als DVD-component-uitgangssignalen uitgevoerd
moeten worden.
Uit
Kies deze als DVD-component-uitgangssignalen niet uitgevoerd
moeten worden.
∗ alleen SLV-D960P E
Instelling van "Progressive" (alleen SLV-D960P E)
Als uw televisie geschikt is voor progressief (525P/625P) scannen, kunt u genieten
van een nauwkeurige kleurweergave en hoge beeldkwaliteit.
stap 1 en 2 op pagina 73, druk daarna op V/v
1 Volg
om "Progressive" te kiezen.
SCHERMINSTELLING
[ 4:3 Letter Box ]
TV Type
[ Uit ]
DVD LINE1 RGB Out
[ Aan ]
DVD S-Video Out
[ Aan ]
DVD Component Out
Progressive
[ Uit ]
V v B b
op B/b om "Aan" te kiezen en druk daarna op
2 Druk
ENTER.
RETURN
SET UP
DVD-instellingen en afstellingen
Opmerkingen
• De afspeelinstellingen die op de disc zijn vastgelegd hebben voorrang op de "DVD OPTIES"
menu-instellingen en mogelijk zullen niet alle beschreven functies werken.
• Al naar gelang de DVD bestaat de kans dat in plaats van "4:3 Letter Box" automatisch
"4:3 Pan&Scan" wordt gekozen, of omgekeerd.
• De aansluiting met behulp van de S-VIDEO OUT-aansluitbus is alleen voor de DVD-speler.
• Wanneer u in de "DVD LINE1 RGB Out" instelling "Aan" kiest, worden "DVD S-Video
Out"* en "DVD Component Out"* automatisch op "Uit" geschakeld.
• Wanneer u "Aan" kiest voor de instelling "DVD LINE1 RGB Out", worden "DVD S-Video
Out" en "DVD Component Out"* signalen niet goed uitgevoerd.
• Wanneer u in de "DVD S-Video Out" en "DVD Component Out" instellingen "Aan" kiest,
wordt "DVD LINE1 RGB Out" automatisch op "Uit" geschakeld.
• Wanneer u in de "Progressive" instelling "Aan" kiest, worden "DVD LINE1 RGB Out" en
"DVD S-Video Out" automatisch op "Uit" geschakeld.
SCHERMINSTELLING
[ 4:3 Letter Box ]
TV Type
DVD LINE1 RGB Out
[ Uit ]
[ Aan ]
DVD S-Video Out
[ Aan ]
DVD Component Out
Progressive
[ Aan ]
V v B b ENTER RETURN
SET UP
wordt vervolgd
Scherminstelling
75
3 Volg de instructies van het beeldscherm op.
1 Controleer of uw televisie geschikt is voor
progressief (525P/625P) scannen.
SCHERMINSTELLING
Progressieve Video-uitvoer
1) Sluit aan op componentenvideo-uitgangsaansluitingen.
2) Kies [OK] om uw videosignaal te testen.
3) Als het videosignaal goed is, is het aansluiten klaar.
2 Maak de aansluitingen met de componentvideouitgangsaansluitpunten (rode/groene/blauwe
aansluitingen).
Zie "Gebruik deze aansluiting als uw televisie is
voorzien van componentvideoingangsaansluitpunten (alleen SLV-D960P E)" op
pagina 68.
OK
B b
ANNULEREN
ENTER RETURN
SET UP
SCHERMINSTELLING
TESTSCHERM
3 Druk op B/b om [OK] te kiezen voor de test van
het videosignaal.
SCHERMINSTELLING
Als het beeld goed is, drukt u op [ENTER].
Als het beeld vervormd is, drukt u op [RETURN].
Om uit te schakelen:
Houd [PAUSE] op apparaat 5 sec. ingedrukt.
ENTER
het videosignaal OK aangeeft, is de
4 Als
videoaansluiting voltooid. Druk op ENTER.
De indicator PROGRESSIVE op het toestel gaat
oranje branden.
5
Bij vervormde beeldweergave drukt u op
O RETURN.
Controleer de aansluiting (pagina 68).
Druk op SET UP om het menu te verlaten.
RETURN
SCHERMINSTELLING
[ 4:3 Letter Box ]
TV Type
DVD LINE1 RGB Out
[ Uit ]
[ Uit ]
DVD S-Video Out
[ Aan ]
DVD Component Out
Progressive
[ Aan ]
V v B b
RETURN
SET UP
Tip
• De "Progressive" instelling kan in de stopstand geannuleerd worden door minimaal
5 seconden op de toets X van het toestel te drukken, of door "Uit" in stap 2 te kiezen.
Opmerking
• Als u kiest voor progressief scannen, terwijl de DVD-speler is aangesloten op een televisie
die niet geschikt is voor progressief scannen, zal de beeldkwaliteit verslechteren. Zet in dit
geval "Progressive" op "Uit".
76
Scherminstelling
Taal van uitleesvenster of geluidsspoor
instellen
U kunt verschillende talen instellen voor het
menu van de disc, het geluidsspoor en de
ondertiteling.
SET UP
V/v/B/b
ENTER
SET UP
Druk op SET UP terwijl de DVD-speler zich in
stopstand bevindt, druk daarna op V/v om
(DVD) te kiezen en druk daarna op ENTER.
ENTER
2
ENTER
DVD OPTIES
Taal Instellen
Audio Instelling
Scherminstelling
Kinderslot
V v
Druk op V/v om "Taal Instellen" te kiezen en
druk daarna op ENTER.
Het menu "TAAL INSTELLEN" verschijnt.
ENTER
RETURN
SET UP
DVD-instellingen en afstellingen
1
TAAL INSTELLEN
DVD Menu
Taal Geluid
Taal Ondertitels
V v
ENTER
: English
: Origineel
: Als Geluid
RETURN
SET UP
wordt vervolgd
Taal van uitleesvenster of geluidsspoor instellen
77
3
ENTER
4
Druk op V/v om uit de weergegeven lijst het onderdeel taalkeuze te kiezen:
"DVD Menu", "Taal Geluid", of "Taal Ondertitels".
Druk daarna op ENTER.
Druk op V/v om de gewenste taal te kiezen en druk daarna op ENTER.
ENTER
• DVD MENUTAAL
U kunt de gewenste taal voor het menu van
de disc kiezen.
DVD MENUTAAL
B
DVD Menu
V v
• TAAL GELUID
Hiermee schakelt u over op de taal van het
geluidsspoor. Wanneer u "Origineel" kiest,
wordt de taal gekozen die op de disc
voorrang heeft.
5
SET UP
RETURN
SET UP
TAAL GELUID
English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
B Origineel
Andere
Taal Geluid
V v
• TAAL ONDERTITELS
Hiermee schakelt u over op de taal van de
ondertitels die op de DVD zijn vastgelegd.
Wanneer u "Als Geluid" kiest, verandert de
taal van de ondertitels in overeenstemming
met de taal die u voor het geluidsspoor hebt
gekozen.
ENTER
English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
Andere
ENTER
RETURN
SET UP
TAAL ONDERTITELS
B Als Geluid
English
Français
Taal Ondertitels
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
Andere
V v
ENTER
RETURN
SET UP
Druk op SET UP om het menu te verlaten.
Tip
• Als u bij stap 4 "Andere" hebt gekozen, verschijnt er een
ander taalmenu. Druk op V/v/B/b om de gewenste taal te
kiezen en druk daarna op ENTER.
DVD MENUTAAL
Cesky
Dansk
Magyar
Svenska
Norsk
Polski
Português
Suomi
Afrikaans
Arabic
Chinese
Greek
V v B b ENTER
Hindi
Japanese
Russian
Turkish
Thai
Korean
RETURN
SET UP
Opmerkingen
• Wanneer u bij stap 4 een taal hebt gekozen die niet op de DVD is vastgelegd, dan wordt er
automatisch één van de vastgelegde talen gekozen.
• De afspeelinstellingen die op de disc zijn vastgelegd hebben voorrang boven de afstellingen
van DVD SETUP en mogelijk zullen niet alle beschreven functies werken.
• Als u de instelling DVD MENUTAAL verandert nadat u de disc hebt afgespeeld, drukt u op
Z om de disclade te openen en te sluiten zodat de nieuwe instelling wordt geactiveerd, en
daarna speelt u de disc opnieuw af.
78
Taal van uitleesvenster of geluidsspoor instellen
Kinderslotfunctie (afspeelbeperking voor
kinderen)
Hiermee kunt u het afspelen van bepaalde
DVD’s beperken in overeenstemming met
een vooraf ingesteld niveau, zoals de leeftijd
van de gebruikers. Met deze
kinderslotfunktie kunt u een niveau van
afspeelbeperking instellen.
Cijfertoetsen
SET UP
V/v/B/b
ENTER
1
SET UP
Druk op SET UP terwijl de DVD-speler zich in
stopstand bevindt, druk daarna op V/v om
(DVD) te kiezen en druk daarna op
ENTER.
ENTER
2
DVD OPTIES
Taal Instellen
Audio Instelling
Scherminstelling
Kinderslot
V v
Druk op V/v om "Kinderslot" te kiezen en
druk daarna op ENTER.
ENTER
ENTER
RETURN
DVD-instellingen en afstellingen
H
SET UP
KINDERSLOT
Gebruik Toegangscode
B b
RETURN
[ Nee ]
SET UP
wordt vervolgd
Kinderslotfunctie (afspeelbeperking voor kinderen)
79
3
Druk op b om "Ja" te kiezen.
• Wanneer u nog geen wachtwoord hebt
ingevoerd
ENTER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
INSTELLEN TOEGANGSCODE
Geef Toegangscode
Het scherm voor het invoeren van een nieuw
wachtwoord verschijnt.
Voer met de cijfertoetsen een 4-cijferig
wachtwoord in.
Het scherm voor het bevestigen van het
wachtwoord verschijnt.
Voer het wachtwoord opnieuw in.
-~9
RETURN
INSTELLEN TOEGANGSCODE
Geef Toegangscode Nogmaals in
-~9
• Wanneer u al een wachtwoord hebt
ingevoerd
RETURN
TOEGANGSCODE
Geef Toegangscode
Het scherm voor het invoeren van het
wachtwoord verschijnt.
Voer met de cijfertoetsen het 4-cijferige
wachtwoord in.
Wanneer u na het registeren van een
wachtwoord "Gebruik Toegangscode" op
"Nee" instelt, zal net "TOEGANGSCODE"
scherm niet verschijnen.
-~9
RETURN
KINDERSLOT
[ Ja ]
Gebruik Toegangscode
Kinderslot
:1
Veranderen Toegangscode
V v B b
4
Druk op V/v om "Kinderslot" te kiezen en
druk daarna op ENTER.
ENTER
Druk op V/v om het gewenste niveau te
kiezen en druk daarna op ENTER.
ENTER
De opties zijn als volgt.
Niveau 8 (Volwassenen) y Niveau 7 y
Niveau 6 y Niveau 5 y Niveau 4 y
Niveau 3 y Niveau 2 y Niveau 1
(Kinderen)
Hoe lager de waarde, hoe strenger de beperking.
80
Kinderslotfunctie (afspeelbeperking voor kinderen)
SET UP
KINDERSLOT
Niveau 8 Volwassenen
Niveau 7
Niveau 6
Niveau 5
Niveau 4
Niveau 3
Niveau 2
Niveau 1 Kinderen
V v
5
RETURN
ENTER
RETURN
SET UP
KINDERSLOT
Niveau 8 Volwassenen
Niveau 7
Niveau 6
Niveau 5
Niveau 4
Niveau 3
Niveau 2
Niveau 1 Kinderen
V v
ENTER
RETURN
SET UP
6
SET UP
Druk op SET UP om het menu te verlaten.
Het wachtwoord wijzigen
bij stap 4 de optie "Veranderen Toegangscode" op pagina 80.
1 Kies
Het scherm voor het invoeren van uw wachtwoord verschijnt.
met de cijfertoetsen uw 4-cijferig wachtwoord in.
2 Voer
Het scherm voor het bevestigen van het wachtwoord verschijnt.
3 Voer het nieuwe wachtwoord opnieuw in.
De kinderslotfunctie uitschakelen
Stel bij stap 3 op pagina 80 de optie "Gebruik Toegangscode" in op "Nee".
Afspelen van een disc waarvoor het kinderslot is ingesteld
de disc en druk daarna op H.
1 Plaats
Het scherm voor het invoeren van uw nieuwe wachtwoord verschijnt.
met de cijfertoetsen uw nieuwe 4-cijferige wachtwoord in.
2 Voer
De speler begint met afspelen.
1 Verwijder de disc en zet de DVD-videorecorder uit.
2 Zet de DVD-videorecorder opnieuw aan, maar zonder disc erin.
Houd m en M op het voorpaneel tegelijkertijd gedurende 5 seconden
3 ingedrukt.
4
5
Op het scherm verschijnt "Reset OK".
Zet de DVD-videorecorder uit.
Het wachtwoord is nu verwijderd.
Voer stap 3 op pagina 80 uit om een nieuw wachtwoord in te voeren.
DVD-instellingen en afstellingen
Indien u uw wachtwoord bent vergeten
Opmerkingen
• Wanneer u DVD’s afspeelt die niet zijn voorzien van de kinderslotfunctie, kunt u op deze
speler geen afspeelbeperking instellen.
• Alle niveaus boven het door u gekozen niveau zullen worden geblokkeerd.
• Noteer uw wachtwoord en bewaar het op een veilige plaats voor het geval dat u het
wachtwoord vergeet.
• Alle onderstaande DVD-instellingen die u kunt instellen op het menu "DVD OPTIES",
worden ook gewist wanneer u de DVD-videorecorder terugstelt om de wachtwoordinstelling
te wissen.
– Taal Instellen
– Audio Instelling
– Scherminstelling
– Kinderslot
Kinderslotfunctie (afspeelbeperking voor kinderen)
81
Aanvullende bedieningen voor DVD’s
Gebruik van het menu van de DVD
Een DVD is verdeeld in lange muziekwerken
of speelfilms e.d. die we hier "titels" noemen.
Bij het afspelen van een DVD met
verscheidene titels kunt u met de TOP
MENU-toets de gewenste titel kiezen.
Cijfertoetsen
Bij het afspelen van DVD’s waarbij u
bepaalde onderdelen kunt instellen, zoals de
taal voor de ondertitels en de taal voor het
geluid, kunt u die onderdelen kiezen met
behulp van de MENU-toets.
x
V/v/B/b
ENTER
MENU
TOP
MENU
1
Druk op TOP MENU of MENU.
Het menu van de disc verschijnt op het TV-scherm.
TOP MENU
De inhoud van het menu verschilt per disc.
MENU
2
Druk op V/v/B/b om het onderdeel te kiezen dat u wilt afspelen of
wijzigen.
ENTER
U kunt het onderdeel ook met de cijfertoetsen kiezen. In dit geval kunt u
stap 3 overslaan.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
82
Gebruik van het menu van de DVD
3
Druk op ENTER.
ENTER
Het menu van de DVD uitzetten
Druk op x.
Opmerking
• Bij sommige DVD’s kunt u de TOP MENU-toets niet gebruiken of u kunt niet een bepaald
punt door middel van tijd vinden.
Aanvullende bedieningen voor DVD’s
Gebruik van het menu van de DVD
83
Inzoomen op een scène
In de afspeelmodus of stilstaand beeldmodus kunt u inzoomen op een scène.
Om in te zoomen op een JPEG-beeld, zie
"Afspelen van JPEG-beeldbestanden" op
pagina 102.
ZOOM
V/v/B/b
ENTER
1
MUTING/
ZOOM
2
Druk op ZOOM.
"
" verschijnt.
Druk op V/v/B/b om "
inzoomen.
" te verplaatsen naar de positie waarin u wilt
ENTER
3
Druk herhaald op ENTER om de vergroting te wijzigen.
ENTER
Bij elke druk op de toets verandert de vergroting in de onderstaande
volgorde.
2× t 4× t 2× t normale vergroting
Opmerkingen
• Bij het afspelen van Video-CD’s kan 4× vergroting niet gebruikt worden.
• Bij sommige DVD’s zal de zoomfunctie niet werken.
84
Inzoomen op een scène
Keuze van de gezichtshoek
Wanneer bij het afspelen van een DVD een
scène bereikt wordt die vanuit verschillende
gezichtshoeken is opgenomen, verschijnt
" " op het scherm als u bij het afspelen op
ANGLE drukt. U kunt dan zelf een andere
gezichtshoek kiezen.
Cijfertoetsen
ANGLE
B/b
Druk tijdens het afspelen op ANGLE.
ANGLE
Op het scherm verschijnt een getal dat de
gezichtshoek aangeeft.
Het getal na de schuine streep geeft het totale
aantal gezichtshoeken aan.
2
Druk herhaald op B/b of gebruik de nummer toetsen om het
gezichtshoeknummer te kiezen.
ENTER
De scène wordt dan weergegeven vanuit de door u gekozen gezichtshoek.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Aanvullende bedieningen voor DVD’s
1
0
Opmerking
• Controleer de gebruiksaanwijzing van de gekochte disc om te bepalen of deze geschikt is
voor keuze van gezichtshoek. Merk echter op dat bij bepaalde discs de gezichtshoek niet kan
worden gekozen.
Keuze van de gezichtshoek
85
Ondertitels in beeld zien
Als er op de disc ondertitels zijn opgenomen,
kunt u deze tijdens het afspelen van de DVD
naar wens in- en uitschakelen.
SUBTITLE
V/v/B/b
1
SUBTITLE/
TIMER
2
Druk tijdens het afspelen op SUBTITLE.
Aan
Druk herhaald op B/b om de taal te kiezen.
ENTER
3
De beschikbare talen verschillen per DVD.
Raadpleeg "DVD Audio/Ondertitel Taal" op pagina 140 voor de afkortingen
van de talen.
Druk herhaald op V/v om "Aan" te kiezen.
ENTER
De ondertitels uitschakelen
Kies bij stap 3 de optie "Uit".
Opmerking
• Bij sommige DVD’s kunt u de ondertitels niet wijzigen, ook niet als daarop ondertitels in
meerdere talen zijn opgenomen. Ook kunt u ze soms niet uitschakelen.
86
Ondertitels in beeld zien
Meerdere afspeelfuncties (afspelen in
geprogrammeerde volgorde, afspelen in
willekeurige volgorde, herhaalde afspelen)
U kunt de volgende afspeelfuncties instellen:
• Afspelen in geprogrammeerde volgorde (pagina 87), Geprogrammeerde weergave van MP3geluidssporen (pagina 98).
• Afspelen in willekeurige volgorde (pagina 89), Willekeurige weergave van MP3geluidssporen (pagina 99).
• Herhaald afspelen (pagina 90)
Opmerking
• De afspeelfunctie wordt geannuleerd wanneer:
– u de disclade opent
– de speler in de wachtstand wordt gezet door indrukken van [/1.
Uw eigen programma samenstellen (afspelen in
geprogrammeerde volgorde)
CLEAR
REPEAT
Zie pagina 99 voor het programmeren van
MP3-geluidssporen.
H
V/v/B/b
ENTER
Aanvullende bedieningen voor DVD’s
U kunt uw eigen programma samenstellen
door de tracks op de disc naar eigen inzicht te
ordenen en deze in de gekozen volgorde af te
spelen. U kunt maximaal 20 tracks
programmeren.
wordt vervolgd
Meerdere afspeelfuncties (afspelen in geprogrammeerde volgorde, afspelen in willekeurige volgorde, herhaalde afspelen)
87
1
REPEAT/
INDEX
2
Druk op REPEAT wanneer de DVD-speler
zich in de stopstand bevindt.
PROGRAMMA
Druk op B/b om "PROGRAMMA" te kiezen
en druk daarna op ENTER.
PROGRAMMA
ENTER
Track
01
05
09
13
17
02
06
10
14
18
03
07
11
15
19
Wis laatste
V v B b
3
ENTER
Druk op V/v/B/b om het nummer van de
track te kiezen dat u wilt programmeren en
druk daarna op ENTER.
SHUFFLE
Programma Order
04
08
12
16
20 B
––
––
––
––
––
Wis
track
ENTER
–– –– ––
–– –– ––
–– –– ––
–– –– ––
–– –– ––
alle tracks
RETURN
CLEAR
PROGRAMMA
Track
01
05
09
13
17
02
06
10
14
18
03
07
11
15
19
Wis laatste
V v B b
4
Om nog meer tracks te programmeren, herhaalt u stap 3.
5
Druk op H om het programma af te spelen.
Programma Order
04
08
12
16
20 B
track
ENTER
06
––
––
––
––
Wis
–– –– ––
–– –– ––
–– –– ––
–– –– ––
–– –– ––
alle tracks
RETURN
CLEAR
De nummers van de geprogrammeerde tracks worden in de gekozen
volgorde weergegeven.
Het afspelen van het programma begint.
Wanneer het programma is geëindigd, kunt u hetzelfde programma opnieuw
afspelen door indrukken van H.
Stoppen met het afspelen in geprogrammeerde volgorde
Druk op CLEAR totdat "Uit" wordt afgebeeld in de linkerbovenhoek van het TVscherm tijdens geprogrammeerde weergave.
Een programma wijzigen of annuleren
stap 1 en 2 van "Uw eigen programma samenstellen (afspelen in
1 Volg
geprogrammeerde volgorde)".
herhaald op v om "Wis laatste track" te kiezen en druk daarna op ENTER.
2 Druk
Elke keer als u op de toets drukt wordt het laatst geprogrammeerde nummer
3
88
geannuleerd. U kunt het laatst geprogrammeerde nummer ook annuleren door op
CLEAR te drukken.
Volg stap 3 om een nieuw programma samen te stellen.
Meerdere afspeelfuncties (afspelen in geprogrammeerde volgorde, afspelen in willekeurige volgorde, herhaalde afspelen)
Alle geprogrammeerde nummers annuleren
stap 1 en 2 van "Uw eigen programma samenstellen (afspelen in
1 Volg
geprogrammeerde volgorde)".
herhaald op v om "Wis laatste track" te kiezen, druk daarna op b om "Wis
2 Druk
alle tracks" te kiezen en druk op ENTER.
Alle geprogrammeerde nummers zijn geannuleerd.
Opmerkingen
• U kunt maximaal 99 tracks tonen.
• U kunt maximaal 20 tracks programmeren.
Afspelen in willekeurige volgorde (afspelen in willekeurige
volgorde)
U kunt de titels, hoofdstukken en tracks in
willekeurige volgorde afspelen. Als u later
deze functie opnieuw kiest, is de
willekeurige volgorde weer anders.
CLEAR
REPEAT
1
REPEAT/
INDEX
Druk op REPEAT wanneer de DVD-speler
zich in de stopstand bevindt.
PROGRAMMA
SHUFFLE
Aanvullende bedieningen voor DVD’s
B/b
ENTER
wordt vervolgd
Meerdere afspeelfuncties (afspelen in geprogrammeerde volgorde, afspelen in willekeurige volgorde, herhaalde afspelen)
89
2
Druk op B/b om "SHUFFLE" te kiezen en
druk daarna op ENTER.
PROGRAMMA
SHUFFLE
ENTER
Terugkeren naar normaal afspelen
Druk op CLEAR totdat "Uit" wordt afgebeeld in de linkerbovenhoek van het TVscherm tijdens willekeurige weergave.
Tips
• De willekeurige weergave zal stoppen nadat alle tracks eenmaal zijn weergegeven.
• U kunt de weergave niet herhalen tijdens willekeurige weergave.
Herhaalde afspelen (herhaald afspelen)
U kunt alle titels of tracks op een disc of één
titel, hoofdstuk of track herhaald afspelen.
Zie pagina 99 voor het willekeurig afspelen
van MP3-geluidssporen.
CLEAR
REPEAT
B/b
1
90
REPEAT/
INDEX
Druk tijdens het afspelen op REPEAT.
Uit
Meerdere afspeelfuncties (afspelen in geprogrammeerde volgorde, afspelen in willekeurige volgorde, herhaalde afspelen)
2
REPEAT/
INDEX
Druk op REPEAT of B/b om het onderdeel, dat herhaald moet worden, te
kiezen.
Bij het afspelen van een DVD
• Hoofdstuk: het huidige hoofdstuk wordt herhaald.
• Titel: de huidige titel op een disc wordt herhaald.
Bij het afspelen van een Video-CD (met uitgeschakelde PBCfunctie) of CD
• Track: de huidige track wordt herhaald.
• Disc: alle tracks worden herhaald.
Bij het afspelen van een DATA CD (MP3 audio)
• DOS.: de huidige track (bestand) wordt herhaald.
• ADR.: het huidige album (map) wordt herhaald.
• DISK: de huidige disc wordt herhaald.
Terugkeren naar normaal afspelen
Kies "Uit" in stap 2 of druk herhaald op CLEAR tijdens weergave.
Tip
• Om tijdens het afspelen van een DATA CD de functie voor herhaald afspelen te stoppen,
drukt u opnieuw op REPEAT.
Meerdere afspeelfuncties (afspelen in geprogrammeerde volgorde, afspelen in willekeurige volgorde, herhaalde afspelen)
Aanvullende bedieningen voor DVD’s
Opmerkingen
• U kunt de weergave niet herhalen terwijl de DVD-RW in de VR-functie staat.
• U kunt de weergave van VIDEO CD’s met ingeschakelde PBC-functie niet herhalen. Zie
"Afspelen van Video-CD’s met "PBC Aan/Uit"-functies" op pagina 106.
91
Taal- en kanaalkeuze voor de
geluidsweergave
Bij het afspelen van een DVD die is
opgenomen in meerdere audioformaten
(PCM, Dolby Digital, MPEG of DTS) kunt u
het audioformaat wijzigen. Bij DVD’s met
geluidssporen in meerdere talen kunt u
kiezen welke taal u wilt horen.
Bij CD’s, data-CD’s en Video-CD’s kunt u
het geluid van het rechter- of linkerkanaal
kiezen om dan alleen dat kanaal te
beluisteren via zowel de rechter- als
linkerluidspreker. Bijvoorbeeld, bij
weergave van een Karaoke Video-CD,
waarbij de zang op het rechterkanaal klinkt
en de instrumentale begeleiding op het
linkerkanaal, kunt u bijvoorbeeld het
linkerkanaal kiezen en hoort u de
instrumentale muziek via beide luidsprekers.
AUDIO
B/b
Om de effecten van Dolby Digital of DTS
van een LinearPCM disc te kunnen
waarnemen, moet u de B-2 aansluiting
maken zoals getoond op pagina 65.
1
92
AUDIO
Druk tijdens het afspelen op AUDIO.
Taal- en kanaalkeuze voor de geluidsweergave
ENG DOLBY DIGITAL 3/2.1CH 1/2 B b
2
Druk herhaald op B/b om de gewenste taal/audio-instelling te kiezen.
ENTER
• Bij het afspelen van een DVD
De beschikbare talen verschillen per DVD.
Raadpleeg "DVD Audio/Ondertitel Taal" op pagina 140 voor de
afkortingen van de talen.
• Bij het afspelen van een Video-CD of CD
De standaardinstelling wordt vetgedrukt aangegeven.
STEREO
Het normale stereogeluid
Links
Het geluid van het linkerkanaal (mono)
Rechts
Het geluid van het rechterkanaal (mono)
Aanvullende bedieningen voor DVD’s
Taal- en kanaalkeuze voor de geluidsweergave
93
Virtual surround-instelling
Wanneer u een stereo-TV of twee
voorluidsprekers aansluit, kunt u met
SURROUND luisteren naar surroundgeluidseffecten door middel van
geluidsbeeldverwerking om van het geluid
van de voorluidsprekers virtuele
achterluidsprekers te maken zonder dat
daarbij echte achterluidsprekers worden
gebruikt.
SURROUND
B/b
1
SURROUND
2
Druk tijdens het afspelen op SURROUND.
Uit
Druk herhaald op B/b om "Surround1", "Surround2" of "Surround3" te
kiezen.
ENTER
Het surroundeffect wordt versterkt zoals hieronder aangegeven.
Surround1
Surround2
Surround3
TV
TV
TV
: Virtuele luidspreker
94
Virtual surround-instelling
De instelling annuleren
Kies bij stap 2 de optie "Uit".
Opmerkingen
• Wanneer het afspeelsignaal geen signaal voor de achterluidsprekers bevat, zullen de
surround-effecten moeilijk te horen zijn.
• Wanneer u het surround-effect activeert, zet dan de surround-instelling van de aangesloten
TV of versterker (ontvanger) uit.
• Zorg voor een luisterpositie tussen en op gelijke afstand van uw luidsprekers en zorg dat de
luidsprekers zich in een soortgelijke omgeving bevinden.
• Indien u gebruikmaakt van de DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL of COAXIAL)aansluitbus en "Dolby Digital" in het menu "AUDIO INSTELLING" op "Dolby Digital" zet,
of "DTS" op "Aan", komt er wel geluid uit uw luidsprekers, maar zal dit niet het surroundeffect hebben.
Aanvullende bedieningen voor DVD’s
Virtual surround-instelling
95
Afspelen van een MP3-geluidsspoor
U kunt data-CD’s (CD-ROM’s/CD-R’s/CDRW’s) afspelen die zijn opgenomen in het
formaat MP3 (MPEG1 Audio Layer 3).
Z
CLEAR
REPEAT
H
x
V/v/B/b
ENTER
O RETURN
TOP MENU
1
Druk op Z, plaats een data-CD op de disclade
en druk daarna op Z om de lade te sluiten.
Wanneer u een data-CD plaatst waarop MP3geluidsspoor en JPEG-beeldbestanden staan,
verschijnt het menu "Kies Mediatype".
Als u een data-CD plaatst waarop alleen MP3audiobestanden staan, verschijnt het MP3scherm. U kunt vervolgens stap 2 overslaan.
96
Afspelen van een MP3-geluidsspoor
Kies Mediatype
1 MP3
2 JPEG
V v
ENTER
2
Druk op V/v om "MP3" te kiezen en druk
daarna op ENTER.
Functie herhaalde weergave
Verstreken weergavetijd
ENTER
De weergave van de eerste track begint.
Druk indien nodig op x.
MP3
track 1
ADR.:007
album 1
album 2
album 3
album 4
album 5
album 6
album 7
V v B b ENTER
3
RETURN
Druk op O RETURN, druk daarna op V/v
om de gewenste map in de linker kolom te
kiezen en druk vervolgens op ENTER.
track 1
ADR.:007
album 1
album 2
album 3
album 4
album 5
album 6
album 7
V v B b ENTER
ENTER
Druk op V/v om de gewenste track in de
rechter kolom te kiezen en druk daarna op
ENTER.
Het afspelen van de gekozen track begint.
RETURN
SET UP
00:00
UIT
DOSSIERS:014
mp3 track 1
mp3 track 2
mp3 track 3
mp3 track 4
mp3 track 5
mp3 track 6
mp3 track 7
mp3 track 8
mp3 track 9
mp3 track 10
RETURN
SET UP
MP3
track 5
ADR.:007
album 1
album 2
album 3
album 4
album 5
album 6
album 7
V v B b ENTER
00:01
UIT
DOSSIERS:014
mp3 track 1
mp3 track 2
mp3 track 3
mp3 track 4
mp3 track 5
mp3 track 6
mp3 track 7
mp3 track 8
mp3 track 9
mp3 track 10
RETURN
De weergave stoppen
Druk op x.
De weergave herhalen
Druk tijdens weergave herhaald op REPEAT om de functie herhaalde weergave te
wisselen.
• DOS.: de huidige track (bestand) wordt herhaald.
• ADR.: het huidige album (map) wordt herhaald.
• DISK: de huidige disc wordt herhaald.
Aanvullende bedieningen voor DVD’s
Als een track of album wordt weergegeven,
wordt de titel ervan in een kader afgebeeld.
Het tracknummer dat wordt weergegeven
verschijnt op het uitleesvenster.
UIT
MP3
ENTER
4
00:00
DOSSIERS:014
mp3 track 1
mp3 track 2
mp3 track 3
mp3 track 4
mp3 track 5
mp3 track 6
mp3 track 7
mp3 track 8
mp3 track 9
mp3 track 10
Om naar de volgende of vorige pagina te gaan
Druk op b of B.
Om terug te keren naar het vorige scherm
Druk op O RETURN.
wordt vervolgd
Afspelen van een MP3-geluidsspoor
97
Terugkeren naar het menu "Kies Mediatype".
Druk tweemaal op x en druk daarna op TOP MENU.
Om het scherm uit te zetten
Druk twee keer op x, druk daarna herhaald op O RETURN.
Opmerkingen
• Voor album- en tracknamen kunnen alleen alfanumerieke tekens gebruikt worden. Alle
andere tekens worden weergegeven als sterretjes.
• Van elke album- en tracknaam kunnen maximaal 12 alfanumerieke tekens worden
weergegeven.
• ID3-tags kunnen niet worden weergegeven.
Programmeren van MP3-geluidssporen
1 Druk tweemaal op x en druk daarna op REPEAT.
op B/b om "PROGRAMMA" te kiezen en
2 Druk
druk daarna op ENTER.
PROGRAMMA SHUFFLE
PROGRAMMA
00:00
ADR.:007
V v
op V/v om de gewenste map in de linker
3 Druk
kolom te kiezen en druk vervolgens op ENTER.
ENTER
00:00
ADR.:003
mp3 track
mp3 track
mp3 track
mp3 track
mp3 track
De geprogrammeerde tracks worden getoond in de
gekozen volgorde. Druk op CLEAR om de laatst
geprogrammeerde track te wissen.
98
Afspelen van een MP3-geluidsspoor
CLEAR
UIT
DOSSIERS:000
1
2
3
4
5
ENTER
RETURN
CLEAR
PROGRAMMA
00:00
ADR.:003
mp3 track
mp3 track
mp3 track
mp3 track
mp3 track
V v
nog meer tracks te programmeren, herhaalt u
5 Om
stap 4.
RETURN
PROGRAMMA
V v
op V/v om de track te kiezen die u wilt
4 Druk
programmeren en druk daarna op ENTER.
UIT
DOSSIERS:000
album 1
album 2
album 3
album 4
album 5
album 6
album 7
UIT
DOSSIERS:001
mp3 track 3
1
2
3
4
5
ENTER
RETURN
CLEAR
op H om het programma af te spelen.
6 Druk
Het afspelen van het programma begint. Wanneer het
programma is geëindigd, kunt u hetzelfde programma
opnieuw afspelen door indrukken van H.
Stoppen met het afspelen in geprogrammeerde volgorde
Druk tijdens het afspelen in geprogrammeerde volgorde op x.
Opmerking
• U kunt maximaal 20 tracks programmeren.
Terugkeren naar de normale weergave
Druk op CLEAR tijdens geprogrammeerde weergave.
Tip
• U kunt de weergave niet herhalen tijdens geprogrammeerde weergave.
Willekeurig afspelen van MP3geluidssporen
op REPEAT wanneer de MP3 zich in de
1 Druk
stopstand bevindt.
Druk B/b om "SHUFFLE" te kiezen en druk daarna
2 op
ENTER.
PROGRAMMA SHUFFLE
Tips
• Weergave in willekeurige volgorde wordt beëindigd als alle tracks weergegeven zijn.
• In de functie weergave in willekeurige volgorde is herhaalde weergave niet mogelijk.
Betreffende MP3-geluidssporen
U kunt MP3-geluidssporen afspelen die zijn opgenomen op CD-ROM, CD-R of CDRW. De discs moeten echter het formaat niveau 1 of niveau 2 volgens ISO9660
hebben, omdat de tracks anders niet door de speler herkend zullen worden.
U kunt ook discs afspelen die in meerdere sessies zijn opgenomen.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het CD-R/RW-apparaat of de opnamesoftware
(niet meegeleverd) voor bijzonderheden over het opnameformaat.
Afspelen van een CD die in meerdere sessies is opgenomen
Op deze speler kunnen in meerdere sessies opgenomen CD’s worden afgespeeld
wanneer er in de eerste sessie een MP3-geluidsspoor aanwezig is. Ook MP3geluidssporen die in latere sessies zijn opgenomen kunnen worden afgespeeld.
Wanneer in de eerste sessie geluidssporen en beelden in muziek-CD-formaat of
video-CD-formaat zijn opgenomen, zal alleen de eerste sessie worden afgespeeld.
Aanvullende bedieningen voor DVD’s
Terugkeren naar normaal afspelen
Druk op CLEAR tijdens het afspelen in willekeurige
volgorde.
wordt vervolgd
Afspelen van een MP3-geluidsspoor
99
Opmerkingen
• Indien u de extensie ".MP3" toevoegt aan een niet-MP3-bestand, zal de speler de gegevens
niet goed kunnen herkennen en harde ruis voortbrengen waardoor uw luidsprekersysteem
beschadigd kan raken.
• Geluidssporen die zijn opgenomen in het formaat MP3PRO kunnen op deze speler niet
worden afgespeeld.
• Deze speler is geschikt voor MP3-geluidssporen die zijn opgenomen met een bitsnelheid van
128 kbps en een bemonsteringsfrequentie van 44,1 kHz. Indien u probeert om MP3geluidssporen af te spelen die zijn opgenomen in een ander formaat, kan dit resulteren in
harde ruis, overslaan en beschadiging van uw luidsprekers.
• Bij sommige discs kan het even duren voordat het afspelen begint.
De afspeelvolgorde van MP3-geluidssporen
De afspeelvolgorde van albums en tracks die zijn opgenomen op een data-CD is als
volgt.
• Structuur van de informatie op de disc
Boom 1
Boom 2 Boom 3 Boom 4 Boom 5
album
track
Wanneer u een data-CD plaatst en op H drukt, worden de genummerde tracks
achter elkaar van 1 t/m 7 afgespeeld. Eventuele deel-albums/tracks, die deel
uitmaken van het op dat moment gekozen album, hebben geen voorrang boven het
volgende album in dezelfde boom. (Voorbeeld: E bevat G maar 6 wordt eerder
weergegeven dan 7.)
Wanneer u op O RETURN drukt en de lijst van MP3-albums verschijnt (pagina 97),
worden de albums in de als volgt vermelde volgorde gezet: A t B t C t D
t F t G. Albums zonder tracks (zoals album C) verschijnen niet in de lijst.
100
Afspelen van een MP3-geluidsspoor
Tips
• Indien u de bestandsnamen van de tracks laat voorafgaan door een cijfer (01, 02, 03, enz.),
worden de tracks in numerieke volgorde afgespeeld.
• Een disc met een diepe hiërarchie heeft meer tijd nodig om te beginnen met afspelen.
Bepaalde discs met een diepe hiërarchie kunnen niet worden afgespeeld.
Opmerkingen
• Bij bepaalde software voor het maken van een data-CD kan de afspeelvolgorde verschillen
van die welke hierboven is aangegeven.
• Bij een data-CD met in totaal meer dan 1.000 albums en tracks is de bovenstaande volgorde
mogelijk niet van toepassing.
• Bij discs met MP3- en JPEG-bestanden kunnen maximaal 999 bestanden herkend worden.
Bestanden worden herkend in de volgorde waarmee ze opgenomen zijn. Als, bijvoorbeeld,
na de opname van 990 JPEG-bestanden, nog 100 MP3-bestanden worden opgenomen,
worden de eerder opgenomen 990 JPEG-bestanden en slechts de eerste 9 MP3-bestanden
herkend.
• Afhankelijk van de inhoud van de disc kan het een tijd duren voordat de weergave begint.
Aanvullende bedieningen voor DVD’s
Afspelen van een MP3-geluidsspoor
101
Afspelen van JPEG-beeldbestanden
U kunt JPEG-beeldbestanden op data-CD’s
(CD-ROM’s/CD-R’s/CD-RW’s) weergeven.
Z
CLEAR
./>
H
x
V/v/B/b
ENTER
MENU
TOP MENU
1
Druk op Z, plaats een data-CD op de disclade
en druk daarna op Z om de lade te sluiten.
Wanneer u een data-CD plaatst waarop MP3geluidssporen en JPEG-beeldbestanden staan,
verschijnt het menu "Kies Mediatype".
Als u een data-CD plaatst waarop alleen JPEGbeeldbestanden staan, verschijnt het "Album"scherm. U kunt vervolgens stap 2 overslaan.
2
Druk op V/v om "JPEG" te kiezen en druk
daarna op ENTER.
ENTER
Het "Album"-scherm verschijnt.
Als u niet op ENTER drukt na een mediasoort
te hebben gekozen, zal de gekozen mediasoort
onmiddellijk worden afgespeeld.
102
Afspelen van JPEG-beeldbestanden
Kies Mediatype
1 MP3
2 JPEG
V v
ENTER
3
Druk op ./> om het volgende/voorgaande albumscherm te kiezen en
druk daarna op V/v/B/b om een afbeelding in het "Album"-scherm te
kiezen.
Een gekozen afbeelding weergeven
1 Druk op ENTER.
ENTER
Het nummer van het gekozen beeld
verschijnt in het uitleesvenster.
2 Om het volgende/voorgaande beeld af te
beelden, drukt u op ./>.
IMAGE
Een diavoorstelling afspelen
: Hoge snelheid
1 Druk op H.
U kunt de diavoorstelling ook met behulp
van het menu op het gekozen beeld
weergeven.
Voor details, zie "Een diavoorstelling
geven" op pagina 104.
2 Druk op B/b om de gewenste
afspeelsnelheid te kiezen op het menu
"Interval", en druk vervolgens op ENTER.
De diavoorstelling begint vanaf het
gekozen beeld.
: Normale
snelheid
: Lage
snelheid
Interval:
op V/v/B/b om een beeld op het "Album"1 Druk
scherm te kiezen en druk daarna op ENTER.
op B/b om "
" te kiezen en druk daarna op
2 Druk
ENTER.
IMAGE
Bij iedere druk op ENTER, wordt het beeld 90°
rechtsom geroteerd.
Een beeld inzoomen
op V/v/B/b om een beeld op het "Album"1 Druk
scherm te kiezen en druk daarna op ENTER.
op B/b om " " te kiezen en druk daarna op
2 Druk
ENTER.
3
4
" " verschijnt.
Druk op V/v/B/b om " " te verplaatsen naar de
positie waarin u wilt inzoomen.
Druk herhaald op ENTER om de vergroting te
wijzigen. Bij iedere druk op ENTER, wijzigt de
vergrotingsfactor zoals hieronder aangegeven.
Aanvullende bedieningen voor DVD’s
Een afbeelding roteren
2× t normale vergroting
wordt vervolgd
Afspelen van JPEG-beeldbestanden
103
Een diavoorstelling geven
op V/v/B/b om een beeld op het "Album"1 Druk
scherm te kiezen en druk daarna op ENTER.
op B/b om "
" te kiezen en druk daarna op
2 Druk
ENTER.
3
Interval:
Het "Interval"-menu verschijnt.
Druk op B/b om de gewenste weergavesnelheid te
kiezen en druk daarna op ENTER.
De diavoorstelling begint.
Het menu in het enkel-beeld-scherm in-/uitschakelen
Druk op CLEAR om het menu uit te zetten. Druk op B or b om het menu in te
schakelen.
Terugkeren naar het "Album"-scherm
Druk op MENU om terug te keren naar het "Album"-scherm. Druk herhaald op .
om terug te keren naar de eerste "Album"-pagina.
Terugkeren naar het menu "Kies Mediatype".
Druk tweemaal op x en druk daarna op TOP MENU.
Opmerkingen
• De diavoorstelling kan slechts in één richting worden afgespeeld.
• Tijdens de diavoorstelling kunt u het beeld niet roteren of erop inzoomen.
• Als u " " kiest op de geroteerde afbeelding, worden de afbeeldingen op het "Album"scherm niet geroteerd. Maar als u de diavoorstelling laat beginnen, worden de afbeeldingen
geroteerd. Corrigeer de rotatie op het "
"-scherm.
104
Afspelen van JPEG-beeldbestanden
Over JPEG-beeldbestanden
U kunt JPEG-beeldbestanden op CD-ROM’s, CD-R’s of CD-RW’s afspelen. De
discs moeten echter zijn opgenomen met het formaat niveau 1 of niveau 2 volgens
ISO9660, omdat de bestanden anders niet door de speler herkend zullen worden.
U kunt ook discs afspelen die in meerdere sessies zijn opgenomen.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het CD-R/RW-apparaat of de opnamesoftware
(niet meegeleverd) voor bijzonderheden over het opnameformaat.
Opmerking
• Bij discs met MP3- en JPEG-bestanden kunnen maximaal 999 bestanden herkend worden.
Bestanden worden herkend in de volgorde waarmee ze opgenomen zijn. Als, bijvoorbeeld,
na de opname van 990 JPEG-bestanden, nog 100 MP3-bestanden worden opgenomen,
worden de eerder opgenomen 990 JPEG-bestanden en slechts de eerste 9 MP3-bestanden
herkend.
Afspelen van een CD die in meerdere sessies is opgenomen
Deze speler kan multisessie CD’s afspelen wanneer een JPEG-beeldbestand zich in
de eerste sessie bevindt. Alle volgende JPEG-beeldbestanden, die in latere sessies
zijn opgenomen, kunnen eveneens worden afgespeeld. Wanneer in de eerste sessie
geluidssporen en beelden in muziek-CD-formaat of video-CD-formaat zijn
opgenomen, zal alleen de eerste sessie worden afgespeeld.
Tip
• Als u nummers (01, 02, 03, enz.) invoegt vooraan de bestandsnamen, zullen de bestanden in
die volgorde worden afgespeeld.
Afspelen van JPEG-beeldbestanden
Aanvullende bedieningen voor DVD’s
Opmerkingen
• Het apparaat kan bestanden met de extensie ".JPG" of ".JPEG" afspelen.
• Bepaalde CD-R’s en CD-RW’s kunnen niet op dit apparaat worden afgespeeld afhankelijk
van het bestandsformaat.
• Als u de extensie ".JPG" of ".JPEG" toevoegt aan een bestandsnaam waarvan de gegevens
niet in het JPEG-formaat zijn opgenomen, zal "Kan niet afbeelden" verschijnen.
• Afhankelijk van de disc of de grootte van de beeldbestanden, kan het enige tijd duren voordat
het afspelen begint.
• JPEG-beeldmateriaal met progressieve en "verliesvrije" compressie wordt niet ondersteund.
• Er gelden beperkingen voor de beeldgrootte die weergeven kan worden. U kunt de volgende
beeldformaten weergeven; breedte 32 – 7.680 pixels en hoogte 32 – 8.192 pixels.
105
Afspelen van Video-CD’s met "PBC Aan/
Uit"-functies
Met de PBC (Playback control)afspeelfunctie kunt u op een interactieve
manier zoeken en andere bedieningen
uitvoeren. De PBC-afspeelfunctie werkt via
een keuzemenu dat op uw TV-scherm
verschijnt.
Cijfertoetsen
H
V/v
ENTER
O RETURN
MENU
1
Druk op MENU om "PBC Aan" te kiezen.
Het keuzemenu verschijnt.
MENU
2
Druk op V/v om het nummer van het gewenste onderdeel te kiezen.
U kunt het nummer van het onderdeel en de track ook kiezen met behulp
van de cijfertoetsen.
ENTER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
106
Afspelen van Video-CD’s met "PBC Aan/Uit"-functies
3
Druk op ENTER.
ENTER
4
Ga te werk volgens de aanwijzingen in het menu om gebruik te kunnen
maken van de interactieve functies.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die met de disc is meegeleverd omdat de
bedieningsprocedure per Video-CD kan verschillen.
Terugkeren naar het menu
Druk op O RETURN.
Afspelen met behulp van "PBC Uit"
Druk op MENU om "PBC Uit" te kiezen.
Wanneer "PBC Uit" wordt gekozen, begint de DVD-speler met continu afspelen.
Stilstaande beelden, zoals een menu, kunnen niet worden afgespeeld.
Om terug te keren naar "PBC Aan", drukt u op MENU om "PBC Aan" te kiezen.
Tip
• Bij bepaalde Video-CD’s wordt bij stap 3 in de gebruiksaanwijzing die met de disc is
meegeleverd in plaats van "Druk op ENTER" de aanwijzing "Druk op SELECT" gegeven.
Druk in dat geval op H.
Aanvullende bedieningen voor DVD’s
Afspelen van Video-CD’s met "PBC Aan/Uit"-functies
107
Aanvullende bediening van de videorecorder
Snelle-timeropname
Nadat u met opnemen bent begonnen, kunt u
de videorecorder zo instellen dat het
opnemen na een bepaalde tijd automatisch
wordt stopgezet.
z REC
x
1
REC
Druk tijdens het opnemen op z REC.
2
REC
Druk herhaald op z REC om de duur in te stellen.
In de SP-functie
Bij elke druk wordt de duur met 30 minuten verlengd.
0:30
1:00
4:00
4:30
Normale opname
In de LP-functie
Bij elke druk wordt de duur veranderd zoals hieronder aangegeven.
0:30
1:00
8:00
9:00
Normale opname
De tijdteller telt minuutsgewijs af tot 0:00 waarna de videorecorder stopt
met opnemen.
108
Snelle-timeropname
De duur verlengen
Druk herhaald op z REC om de nieuwe duur in te stellen.
De duur annuleren
Druk herhaald op z REC totdat de indicator is verdwenen en de videorecorder
zich weer in de normale opnamemodus bevindt.
Stoppen tijdens het opnemen
Druk op x.
Opmerkingen
• Bij het instellen van de opnameduur kan de huidige tijd niet in het uitleesvenster worden
getoond.
• Tijdens DVD-weergave, wordt de DVD-videorecorder niet in de standby-stand gezet, zelfs
niet als de videorecorder stopt met opnemen.
Aanvullende bediening van de videorecorder
Snelle-timeropname
109
Opnemen van stereo- en tweetalige
programma’s
Met het ZWEITON (Duitse stereo) systeem
Met deze videorecorder kunen stereo- en tweetalige programma’s volgens het
ZWEITON systeem automatisch worden ontvangen en opgenomen. Bij ontvangst
van een stereo- of tweetalig programma, verschijnt de STEREO indicator in het
uitleesvenster.
Tweetalig geluid kiezen tijdens de opname
Druk op AUDIO om het gewenste geluid te kiezen.
Beluisteren van
Schermbeeld
Uitleesvenster
Hoofdgeluid
MAIN
STEREO
Subgeluid
SUB
STEREO
Hoofd- en subgeluid
MAIN/SUB
STEREO
Standaard geluid*
MONO
STEREO
* Gewoonlijk het hoofdkanaal weergegeven van zowel links als rechts in tweetalige
programma’s
Stereoprogramma kiezen tijdens de opname
Beluisteren van
Schermbeeld
Uitleesvenster
Stereo
STEREO
STEREO
Linkerkanaal
LINKS
STEREO
Rechterkanaal
RECHTS
STEREO
Standaard geluid*
L.KAN. + R.KAN.
STEREO
* Gewoonlijk het gemengde geluid van het linker- en rechterkanaal in stereoprogramma’s
Met het NICAM* systeem
Met deze videorecorder kunnen stereo- en tweetalige programma’s volgens het
NICAM-systeem worden ontvangen en opgenomen (NICAM verschijnt op het TVscherm). Bij ontvangst van een stereo- of tweetalig programma, verschijnt de
STEREO indicator in het uitleesvenster.
Om een NICAM-programma op te nemen moet "NICAM" in het menu "OPTIES" op
"Aan" worden gezet (aanvankelijke instelling). Zie pagina 122 voor bijzonderheden
over de menu-instelling.
* niet beschikbaar op de SLV-D930 D
110
Opnemen van stereo- en tweetalige programma’s
Het geluid kiezen tijdens de opname
Druk op AUDIO om het gewenste geluid te kiezen.
Stereoprogramma’s
Beluisteren van
Schermbeeld
Uitleesvenster
Stereo
NICAM, STEREO
STEREO
Linkerkanaal
NICAM, LINKS
STEREO
Rechterkanaal
NICAM, RECHTS
STEREO
Linker- en rechterkanaal*
NICAM, L.KAN. + R.KAN.
STEREO
* Gewoonlijk het gemengde geluid van het linker- en rechterkanaal
Tweetalige programma’s
Beluisteren van
Schermbeeld
Uitleesvenster
Hoofdgeluid
NICAM, MAIN
STEREO
Subgeluid
NICAM, SUB
STEREO
Hoofd- en subgeluid
NICAM, MAIN/SUB
STEREO
Standaard geluid*
NICAM, MONO
STEREO
* Gewoonlijk het hoofdgeluid (mono)
Het geluid kiezen tijdens hifi-weergave
Druk op AUDIO om het gewenste geluid te kiezen.
Beluisteren van
Schermbeeld
Uitleesvenster
STEREO
STEREO
Linkerkanaal
LINKS
STEREO
Rechterkanaal
RECHTS
STEREO
Gemengd geluid*
MENGEN
STEREO
Monogeluid
MONO
Geen indicator
* Het gemengde geluid van het linker- en rechterkanaal en het normale audiospoor
Aanvullende bediening van de videorecorder
Stereo
wordt vervolgd
Opnemen van stereo- en tweetalige programma’s
111
Hoe geluid wordt opgenomen op een videoband
De videorecorder neemt geluid op twee verschillende sporen op. Hifi-geluid wordt
samen met het beeld opgenomen op het hoofdspoor. Mono geluid wordt opgenomen
op het normale geluidsspoor aan de rand van de cassetteband.
Normaal
geluidsspoor (mono)
Hifi-geluidsspoor
(hoofdgeluidsspoor)
Stereo
Gewoonlijk gemengd
linker-/rechterkanaal
Stereogeluid
(linker-/rechterkanaal)
Tweetalig
Normaal hoofdgeluid
Hoofdgeluid (linkerkanaal)
Subgeluid (rechterkanaal)
Opmerkingen
• Voor stereoweergave moet u de Scart of AUDIO OUT aansluitingen gebruiken.
• Bij het afspelen van een band die in mono is opgenomen, wordt het geluid altijd in mono
weergegeven, ongeacht de instelling van AUDIO.
112
Opnemen van stereo- en tweetalige programma’s
Zoeken met index-functie
De videorecorder brengt op de band bij het
begin van elke opname automatisch een
index-signaal aan. Aan de hand van deze
signalen kan een bepaalde opname worden
gezocht.
INDEX
m/M
H
x
Zoeken naar een bepaalde opname door te scannen (indexscannen)
2
3
Plaats een geïndexeerde band in het bandgedeelte.
REPEAT/
INDEX
Druk op INDEX en vervolgens op m/M.
De videorecorder begint met het scannen van
iedere opname gedurende vijf seconden in de
overeenkomstige richting.
INDEX SCANNEN : B B
Druk op H om met het weergeven te beginnen nadat u het gewenste punt
hebt gevonden.
Aanvullende bediening van de videorecorder
1
wordt vervolgd
Zoeken met index-functie
113
Zoeken naar een bepaalde opname (index-zoeken)
1
2
Plaats een geïndexeerde band in de videorecorder.
REPEAT/
INDEX
Druk op INDEX en druk daarna tweemaal op
m/M.
• Druk tweemaal op M om vooruit te
zoeken.
INDEX ZOEKEN : B B +01
• Druk tweemaal op m om achteruit te
zoeken.
3
Druk op m/M, al naar gelang in welke richting waarin het door u
gewenste programma zich bevindt.
Bij iedere druk op de toets wordt het nummer verhoogd, respectievelijk
verlaagd, tot ±20.
4
De videorecorder begint te zoeken en de weergave start automatisch vanaf
dat punt.
Stoppen met zoeken
Druk op x.
Opmerking
• Wanneer de opname start vanuit de opnamepauzestand, wordt er geen index-signaal
aangebracht. Wanneer u echter in de opnamepauzestand van programmapositie verandert,
wordt er wel een index-signaal aangebracht.
114
Zoeken met index-functie
Het beeld regelen (spoorvolging)
De spoorvolging regelen
Hoewel de videorecorder de spoorvolging
automatisch regelt bij het afspelen van een
band, kan er toch vervorming optreden bij
een slechte opname. In dat geval kunt u de
spoorvolging handmatig regelen.
TRACKING – – – – – –
Druk tijdens weergave op TRACKING +/–
om de spoorvolgingsmeter te laten
verschijnen. De vervorming moet
verdwijnen wanneer u één van beide toetsen
indrukt. Verwijder de band en plaats deze
opnieuw om terug te keren naar automatische
regeling.
– – – – – –
Spoorvolgingsmeter
De beeldscherpte regelen
(Smart trilogic)
SET UP
U kunt de scherpte van het beeld automatisch
instellen.
O RETURN
1
SET UP
ENTER
Druk tijdens weergave op SET UP en druk
daarna op V/v om
(OPTION) te kiezen
en druk vervolgens op ENTER.
OPTIE
:Nederlands
Taal
Klok
Afstemmen
Opties
[ Uit ]
Auto Uitschakelen
[ Aan ]
Meldingen via TV
[ Uit ]
Spaarstand
V v
ENTER
RETURN
SET UP
Aanvullende bediening van de videorecorder
V/v/B/b
ENTER
wordt vervolgd
Het beeld regelen (spoorvolging)
115
2
Druk op V/v om "Opties" te kiezen en druk
daarna op ENTER.
OPTIES
[ Auto ]
Kleursysteem
[ Aan ]
NICAM
[ Aan ]
Smart Trilogic
[ Uit ]
ShowView Verlengen
ENTER
V v B b
3
Druk op V/v om "Smart Trilogic" te kiezen
en druk daarna op b.
RETURN
OPTIES
[ Auto ]
Kleursysteem
[ Aan ]
NICAM
[ Aan ]
Smart Trilogic
[ Uit ]
ShowView Verlengen
ENTER
V v B b
4
SET UP
RETURN
Druk op V/v "SMART TRILOGIC" op
"AAN" of "UIT" te stellen.
SET UP
BEELD
ENTER
• AAN: De beeldscherpte wordt automatisch
ingesteld.
• UIT: Stel de beeldscherpte met de hand in.
SMART TRILOGIC : AAN
SCHERPER
ZACHTER
––––––––––*–––––––––
RETURN
bB
AAN / UIT : v V
Druk op B voor een minder scherp beeld.
Druk op b voor een scherper beeld.
5
Druk op O RETURN om terug te keren naar het oorspronkelijke scherm.
RETURN
116
Het beeld regelen (spoorvolging)
Menu-opties wijzigen
SET UP
V/v/B/b
ENTER
1
SET UP
Druk op SET UP wanneer de DVD-speler zich
in stopstand bevindt, druk daarna op V/v om
(OPTION) of
(VIDEO) te kiezen
en druk vervolgens op ENTER.
OPTIE
V v
ENTER
ENTER
RETURN
SET UP
VIDEO FUNCTIES INSTELLEN
Tape Lengte
Herhalen
V v B b
2
Druk op V/v om de optie te kiezen die u wilt
wijzigen.
ENTER
RETURN
[ E180 ]
[ Uit ]
SET UP
VIDEO FUNCTIES INSTELLEN
Tape Lengte
Herhalen
V v B b
RETURN
[ E180 ]
[ Uit ]
SET UP
Aanvullende bediening van de videorecorder
:Nederlands
Taal
Klok
Afstemmen
Opties
[ Uit ]
Auto Uitschakelen
[ Aan ]
Meldingen via TV
[ Uit ]
Spaarstand
wordt vervolgd
Menu-opties wijzigen
117
3
Druk op B/b om de instelling te veranderen.
ENTER
4
SET UP
Druk op SET UP om het menu te verlaten.
Menukeuzes
De standaardinstellingen worden vetgedrukt aangegeven.
OPTIE
Menu-optie
Zet deze optie op
Auto Uitschakelen
• "Uit" om Auto Uitschakelen af te zetten.
• "1Uur"/"2Uur"/"3Uur" om de DVD-videorecorder automatisch
te laten uitschakelen wanneer er geen signaal wordt ontvangen
en u ondertussen geen van de toetsen indrukt.
Meldingen via TV
• "Aan" om het menu op het televisiescherm te laten
verschijnen.
• "Uit" om het menu van het TV-scherm te laten verdwijnen.
Spaarstand
• "Aan" om de indicatoren in het uitleesvenster in de wachtstand
uit te schakelen en zo het stroomverbruik van de DVDvideorecorder tot een minimum te beperken.
• "Uit" om de indicatoren in het uitleesvenster aan te zetten
wanneer de DVD-videorecorder zich in de wachtstand bevindt.
VIDEO FUNCTIES INSTELLEN
Menu-optie
Zet deze optie op
Tape Lengte
•
•
•
•
Herhalen
• "Aan" om een band herhaald af te spelen. De videorecorder
spoelt de band helemaal terug en begint daarna automatisch
opnieuw met afspelen.
• "Uit" om de automatische herhaalfunctie uit te zetten.
"E180" voor een E-180 of kortere band.
"E240" voor een E-240 band.
"E260" voor een E-260 band.
"E300" voor een E-300 band.
Opmerkingen
• Met de videorecorder in de opnamewachtstand blijft de
indicator in het uitleesvenster aan,
ook al staat "Spaarstand" op "Aan".
• De Line Through-functie zal niet goed werken als "Spaarstand" in het menu "OPTIE" op
"Aan" staat. Zet "Spaarstand" op "Uit" om een goede werking te garanderen.
118
Menu-opties wijzigen
Montage
Aansluiting voor opname met deze videorecorder
Sluit de lijnuitgangen van de andere videorecorder aan op de lijningang van deze videorecorder.
Bekijk de voorbeelden A t/m C en kies de aansluiting die het best past bij uw videorecorder.
Voorbeeld A
TV
Uw videorecorder (opnametoestel)
Andere videorecorder (weergavetoestel)
LINE-1 (EURO AV)
Scart
(EURO-AV)
Scart kabel (niet meegeleverd)
: Signaalverloop
Uw videorecorder (opnametoestel)
Aanvullende bediening van de videorecorder
Voorbeeld B
TV
LINE-2 IN t/o L/R
Andere videorecorder
(weergavetoestel)
LINE OUT
audio-/videosnoer
(niet meegeleverd)
: Signaalverloop
wordt vervolgd
Montage
119
Voorbeeld C
TV
Uw videorecorder (opnametoestel)
Andere videorecorder (weergavetoestel)
LINE-3
Scart
(EURO-AV)
Scart kabel (niet meegeleverd)
: Signaalverloop
Een stereo-installatie aansluiten
Sluit de LINE-2 IN t/o L/R-aansluitbussen op deze DVD-videorecorder met behulp van de
audiokabel (niet meegeleverd) aan op de audio-uitgangsaansluitbussen op het stereosysteem.
Opmerkingen
• Steek de stekkers in de aansluitingen van dezelfde kleur.
• Sluit de rode stekkers niet aan wanneer de andere videorecorder van het mono type is.
• Als u deze videorecorder aansluit op LINE IN en LINE OUT van de andere videorecorder,
moet u de juiste ingang kiezen om een brommend geluid te voorkomen.
• Wanneer u een andere videorecorder verbindt met de aansluiting LINE-3 of LINE-2, druk
dan op INPUT SELECT om "L3" of "L2" in het uitleesvenster te laten verschijnen.
120
Montage
Werkwijze (bij opname op deze videorecorder)
Voor u begint te monteren
• Zet de TV aan en stem af op het
videokanaal.
x
• Druk op INPUT SELECT om de
aansluiting in het uitleesvenster te laten
verschijnen.
• Druk op SELECT VIDEO om de
videorecorder te bedienen.
X
z REC
• Druk op SP/LP om de bandsnelheid te
kiezen: SP of LP.
1
Plaats een als bron te gebruiken band, waarvan het wispreventienokje is
verwijderd, in de andere (weergave) videorecorder. Zoek het punt waarop u
de weergave wilt laten beginnen en schakel over naar de
weergavepauzestand.
2
Plaats een band met intact wispreventienokje in deze (opname)
videorecorder. Zoek het punt waarop u de opname wilt laten beginnen en
druk op X om het apparaat in de weergavepauzestand te zetten.
3
4
REC
Druk op z REC op deze videorecorder om die over te schakelen naar de
opnamepauzestand.
Om de montage te starten, drukt u de X (pauze)-toetsen op beide
videorecorders tegelijkertijd in.
Tip
• Om ongewenste scènes tijdens het monteren te wissen, drukt u aan het begin van de
betreffende scène op X op deze videorecorder. Aan het einde drukt u nogmaals op X om de
opname te hervatten.
Montage
Aanvullende bediening van de videorecorder
Stoppen met monteren
Druk op de x (stop)-toetsen op beide videorecorders.
121
Aanvullende informatie
Algemene informatie over instellingen
Wijziging van de opties voor
instellingen
SET UP
V/v/B/b
ENTER
1
SET UP
Druk op SET UP wanneer de DVD-speler zich
in de stopstand bevindt en druk daarna op V/v
om
(OPTION) te kiezen en druk daarna
op ENTER.
ENTER
2
OPTIE
:Nederlands
Taal
Klok
Afstemmen
Opties
[ Uit ]
Auto Uitschakelen
[ Aan ]
Meldingen via TV
[ Uit ]
Spaarstand
V v
Druk op V/v om "Opties" te kiezen en druk
daarna op ENTER.
ENTER
[ Auto ]
Kleursysteem
[ Aan ]
NICAM
[ Aan ]
Smart Trilogic
[ Uit ]
ShowView Verlengen
Het menu "OPTIES" verschijnt.
V v B b
Druk op V/v om de optie te kiezen die u wilt wijzigen.
ENTER
122
Algemene informatie over instellingen
SET UP
OPTIES
ENTER
3
RETURN
RETURN
SET UP
4
Druk op B/b om de instelling te wijzigen.
ENTER
5
SET UP
Bij verandering van het "RF Output Channel" verschijnen meldingen ter
bevestiging. Druk op ENTER om de melding te bevestigen.
Druk op SET UP om het menu te verlaten.
Menukeuzes
De oorspronkelijke instellingen zijn vet gedrukt.
Zet deze optie op
Kleursysteem
• "Auto" om het kleursysteem automatisch te kiezen.
• "PAL" voor banden opgenomen met het PAL-kleursysteem.
• "B/W" voor banden die in zwart/wit zijn opgenomen.
Als u een band gebruikt die is opgenomen volgens de tv-norm
NTSC:
• "NTPB" voor het afspelen van een band opgenomen volgens
de tv-norm NTSC op een PAL-tv.
• "NT4.43" voor het afspelen van een band opgenomen volgens
de tv-norm NTSC op een multisysteem-tv.
NICAM*1
• "Aan" om NICAM-uitzendingen op te nemen op het
hifigeluidsspoor.
• "Uit" om standaardgeluid op te nemen op het hifigeluidsspoor.
Voor details, zie pagina 110.
Smart Trilogic
• "Aan" om de beeldscherpte automatisch in te stellen.
• "Uit" om de beeldscherpte met de hand in te stellen.
ShowView Verlengen*2
• "Uit" om de ShowView-verlengfunctie af te zetten.
• 10/20/30/.../60 (minuten) om de ShowView-insteltijd met de
gekozen tijdsduur te verlengen.
*1 niet beschikbaar op de SLV-D930 D
*2 alleen SLV-D960P E en D930 D
Algemene informatie over instellingen
Aanvullende informatie
Menu-optie
123
Verhelpen van storingen
Indien u nog andere vragen of problemen hebt dan hieronder vermeld, wendt u zich dan tot uw
dichtstbijzijnde Sony-handelaar.
Probleem
Oplossing
De ?/1 (aan/wachtstand) -schakelaar
werkt niet.
• Sluit het netsnoer stevig aan op een stopcontact.
De stroom is ingeschakeld maar de
DVD-videorecorder werkt niet.
• Er is condensvorming opgetreden. Zet het toestel uit, trek
de stekker uit het stopcontact en laat de DVDvideorecorder gedurende minstens drie uur drogen.
De klok is gestopt en "--:--"
verschijnt in het uitleesvenster.
• De klok stopt als de stekker van de DVD-videorecorder
uit het stopcontact is getrokken. Stel de klok (en de
timer) opnieuw in.
De afstandsbediening werkt niet.
• Richt de afstandsbediening goed op de sensor van de
DVD-videorecorder.
• Vervang alle batterijen in de afstandsbediening wanneer
deze bijna leeg zijn.
• Controleer of de TV / DVD·VIDEO-schakelaar correct is
ingesteld.
• Kies met de SELECT DVD/VIDEO-toets de juiste
instelling, VIDEO of DVD.
De spoorvolgingsmeter verschijnt
niet op het scherm.
• De band is in zeer slechte staat en de spoorvolging kan
niet worden geregeld.
U kunt geen andere TV’s bedienen.
• Stel het codenummer van uw TV in. Het codenummer
kan veranderen als u de batterijen van de
afstandsbediening vervangt.
Andere
Klok
Voeding
Verhelpen van storingen in het algemeen
124
Verhelpen van storingen
Verhelpen van storingen bij de DVD-speler
• Maak het aansluitsnoer opnieuw stevig vast.
• De aansluitsnoeren zijn beschadigd.
• Controleer de aansluiting op uw TV (pagina 13) en stel de
ingangskiezer op uw TV zo in dat het signaal van de
speler op het TV-scherm verschijnt.
• De disc is verontreinigd of defect.
• Als het weergegeven beeld van uw speler via uw
videorecorder uw TV binnenkomt of als u bent
aangesloten op een combinatie TV/VIDEO-speler, kan
het kopieerbeveiligingssignaal dat op bepaalde DVDprogramma’s wordt toegepast van invloed zijn op de
beeldkwaliteit. Indien u, ook nadat u uw speler
rechtstreeks op uw TV hebt aangesloten, nog steeds
problemen ondervindt, sluit dan eens uw speler aan op de
S-VIDEO-ingang van uw TV (pagina 67).
• U hebt de speler ingesteld op progressief scannen (de
indicator PROGRESSIVE brandt oranje), ondanks dat uw
televisie niet geschikt is voor ontvangst van progressieve
signalen. Zet in dit geval "Progressive" op "Uit"
(pagina 75) (alleen SLV-D960P E).
• Zelfs als uw televisie geschikt is voor progressief (480p)
scannen, kan de beeldweergave verslechteren als de
speler wordt ingesteld op progressieve scan. Zet in dit
geval "Progressive" in op "Uit" en de speler op de
normale (geïnterlinieerde) beeldweergave (pagina 75)
(alleen SLV-D960P E).
• De COMPONENT VIDEO OUT-uitgang is niet gebruikt
of "Progressive" op het menu "SCHERMINSTELLING"
is niet op de juiste wijze ingesteld, terwijl de indicator
PROGRESSIVE oranje brandt. Controleer de instelling
(pagina 73) en de aansluiting (pagina 68) (alleen
SLV-D960P E).
Hoewel u bij "TV Type" van het
menu "SCHERMINSTELLING" de
beeldverhouding hebt ingesteld,
wordt het beeld niet schermvullend
weergegeven.
• De beeldverhouding van de disc is vastgelegd op uw
DVD.
Er is geen beeld van uw
videorecorder die is aangesloten op
de LINE IN-aansluitbussen.
• Om de beelden van uw videorecorder te kunnen bekijken,
dient de DVD-speler zich in de wachtstand te bevinden.
Beeld
Oplossing
Er is geen beeld/er zit ruis in het
beeld.
Aanvullende informatie
Probleem
wordt vervolgd
Verhelpen van storingen
125
Oplossing
• Maak het aansluitsnoer opnieuw stevig vast.
• Het aansluitsnoer is beschadigd.
• De speler is aangesloten op de verkeerde
ingangsaansluitbus op de versterker (ontvanger)
(pagina 64).
• De versterker (ontvanger)-ingang is niet correct ingesteld.
• De speler bevindt zich in de pauzemodus of in de modus
voor vertraagde weergave.
• De speler bevindt zich in de modus voor snel
vooruitspoelen of snel terugspoelen.
• Als het geluidssignaal niet via de DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL of COAXIAL)-aansluitbus komt, controleer
dan de geluidsinstellingen (pagina 70).
Er zit ruis in het geluid.
• Bij het afspelen van een CD met DTS-geluidssporen komt
er ruis uit de OUT AUDIO L/R-aansluitbussen
(pagina 36) of DIGITAL OUT (OPTICAL of
COAXIAL)-aansluitbus.
Het geluidsvolume is laag.
• Bij sommige DVD’s is het geluidsvolume laag. Het
geluidsvolume kan verbeteren als u "Audio DRC" op
"Breedband" zet (pagina 72).
De disc wordt niet afgespeeld.
•
•
•
•
Geluid
Probleem
Er is geen geluid.
•
•
•
•
Handeling
•
126
De disc is ondersteboven geplaatst.
Plaats de disc met de afspeelkant omlaag op de disclade.
De disc is kromgetrokken.
Bepaalde discs kunnen door de speler niet worden
afgespeeld (pagina 7).
De regiocode op de DVD is niet dezelfde als op de speler.
In de speler is condensvorming opgetreden.
CD-R’s, CD-RW’s, DVD-R’s en DVD-RW’s die niet zijn
gefinaliseerd kunnen door de speler niet worden
afgespeeld (pagina 7).
Controleer of de TV / DVD·VIDEO-schakelaar correct is
ingesteld.
Kies met de SELECT DVD/VIDEO-toets de juiste
instelling, VIDEO of DVD.
Het MP3-geluidsspoor kan niet
worden afgespeeld (pagina 96).
• De data-CD is niet opgenomen in het MP3-formaat dat
overeenstemt met niveau 1 of niveau 2 volgens ISO9660.
• Het MP3-geluidsbestand heeft niet de extensie ".MP3".
• De informatie is niet geformatteerd in MP3, hoewel het
bestand wel de extensie ".MP3" heeft.
• De informatie is geen MPEG1 Audio Layer 3-informatie.
• Geluidssporen die zijn opgenomen in het formaat
MP3PRO kunnen op deze speler niet worden afgespeeld.
Het JPEG-beeldbestand kan niet
worden afgespeeld.
• De data-CD is niet opgenomen in het JPEG-formaat dat
overeenstemt met niveau 1 of niveau 2 volgens ISO9660.
• Het JPEG-beeldbestand heeft niet de extensie ".JPG" of
".JPEG".
• Het beeldmateriaal is niet geformatteerd in JPEG, hoewel
het bestand wel de extensie ".JPG" of ".JPEG" heeft.
• De lengte of breedte van het beeld is meer dan 4.720
beeldpunten.
Verhelpen van storingen
Handeling
Oplossing
• De speler kan alleen cijfers en letters weergeven. Andere
tekens worden weergegeven als een sterretje.
Het afspelen van de disc begint niet
bij het begin.
• Afspelen in geprogrammeerde volgorde, afspelen in
willekeurige volgorde, of herhaald afspelen is gekozen
(pagina’s 87, 89 en 90).
• De hervattingsfunctie is in werking getreden (pagina 35).
De speler begint automatisch met het
afspelen van de disc.
• De disc is voorzien van een functie voor automatisch
afspelen.
Het afspelen stopt automatisch.
• Tijdens het afspelen van een disc met een automatisch
pauzesignaal wordt het afspelen door de speler stopgezet
bij het automatische pauzesignaal.
U kunt bepaalde functies niet
uitvoeren, zoals stoppen, zoeken,
vertraagd afspelen, herhaald
afspelen, afspelen in willekeurige
volgorde, en afspelen in
geprogrammeerde volgorde.
• Bij sommige discs kunnen bepaalde bedieningen niet
worden uitgevoerd. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die
met de disc is meegeleverd.
De taal van het geluidsspoor kan niet
worden gewijzigd.
• Gebruik eens het menu van de DVD in plaats van de
rechtstreekse keuzetoets op de afstandsbediening
(pagina 82).
• De DVD die wordt afgespeeld bevat geen geluidssporen
in meerdere talen.
• Bij de betreffende DVD mag de taal van het geluidsspoor
niet worden gewijzigd.
De taal van de ondertitels kan niet
worden gewijzigd of uitgezet.
• Gebruik eens het menu van de DVD in plaats van de
rechtstreekse keuzetoets op de afstandsbediening
(pagina 82).
• De DVD die wordt afgespeeld bevat geen ondertitels in
meerdere talen.
• Bij de betreffende DVD mag de taal van de ondertitels
niet worden gewijzigd.
De gezichtshoeken kunnen niet
worden gewijzigd.
• Gebruik eens het menu van de DVD in plaats van de
rechtstreekse keuzetoets op de afstandsbediening
(pagina 82).
• De DVD die wordt afgespeeld bevat niet meerdere
gezichtshoeken.
• Bij de betreffende DVD mag de gezichtshoek niet worden
gewijzigd.
De speler werkt niet goed.
• Indien de speler tengevolge van statische elektriciteit,
enz. niet goed werkt, trek dan de stekker van de speler uit
het stopcontact.
Aanvullende informatie
Probleem
De titel van het MP3-audioalbum/
track of JPEG-bestand wordt niet
correct weergegeven.
wordt vervolgd
Verhelpen van storingen
127
Verhelpen van storingen bij de videorecorder
Oplossing
Het weergavebeeld verschijnt niet op
het TV-scherm.
• Controleer of op de TV het kanaal voor de videorecorder
is gekozen. Zet deze op de video-ingang wanneer u
gebruik maakt van een monitor.
• Als de videorecorder met behulp van de Scart-kabel is
aangesloten op de TV, controleer dan of de VIDEOindicator oplicht in het uitleesvenster. Gebruik de TV/
VIDEO-toets op de afstandsbediening om de VIDEOindicator te doen oplichten.
Het beeld is niet helder.
• Bestaande uitzendingen kunnen de werking van de
videorecorder verstoren. Zet de RF-kanaaluitgang van
uw videorecorder terug in de oorspronkelijke stand
(pagina 18).
• Regel de spoorvolging met de TRACKING +/– toetsen.
• De videokoppen zijn vuil (zie laatste bladzijde van
"Verhelpen van storingen"). Reinig de videokoppen met
behulp van een videokoppenreinigingscassette van Sony.
Indien deze reinigingscassettes van Sony niet verkrijgbaar
zijn in uw woongebied, moet u de koppen laten reinigen
door een Sony-handelaar (standaard vergoeding
verschuldigd). Gebruik geen reinigingscassettes van het
natte type behalve die van Sony, aangezien anders de
videokoppen beschadigd kunnen raken.
• De videokoppen moeten eventueel worden vervangen.
Voor meer informatie kunt u terecht bij uw Sonyhandelaar.
Het beeld heeft geen kleur.
• De optie "Kleursysteem" in het menu "OPTIES" staat
verkeerd ingesteld. Stel het item in op het kleursysteem
waarin de videoband werd opgenomen.
Het beeld rolt verticaal tijdens
zoeken met beeld.
• Regel de verticale instelling van uw TV of monitor.
Er is wel beeld maar geen geluid.
• De band is defect.
• Als u A/V-aansluitingen hebt gemaakt, controleer dan de
aansluiting van de audiosnoeren.
Het geluid van een met de
videorecorder opgenomen band is
niet stereo, of de STEREO indicator
in het uitleesvenster knippert.
• Regel de spoorvolging.
• De videokoppen zijn vuil. Reinig de videokoppen met
behulp van een videokoppenreinigingscassette van Sony.
Weergave
Probleem
128
Verhelpen van storingen
Opname
Timergestuurde opname
Oplossing
• Controleer of de TV is afgestemd op het videokanaal. Zet
deze op de video-ingang wanneer u gebruik maakt van
een monitor.
• Bestaande uitzendingen kunnen de werking van de
videorecorder verstoren. Zet de RF-kanaaluitgang van
uw videorecorder terug in de oorspronkelijke stand
(pagina 18).
• Kies de juiste bron met de INPUT SELECT toets. Kies
een programmapositie bij opname van TV-programma’s;
kies een lijningang bij opname van andere apparatuur.
De TV-ontvangst is slecht.
• Controleer of de antennekabel goed is aangesloten.
• Stel de TV-antenne af.
De band begint te spelen zodra deze
is geplaatst.
• Het wispreventienokje werd verwijderd. Plak de opening
af om op te nemen op deze band.
De band wordt verwijderd wanneer u
op z REC drukt.
• Het wispreventienokje werd verwijderd. Plak de opening
af om op te nemen op deze band.
Er gebeurt niets wanneer u op
z REC drukt.
• Controleer of de band niet ten einde is.
De timer werkt niet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Controleer of de klok juist is ingesteld.
Controleer of er een band is geplaatst.
Controleer of het wispreventienokje niet is verwijderd.
Controleer of de band niet ten einde is.
Controleer of er een timergestuurde opname is
geprogrammeerd.
Controleer of de timer na de huidige tijd is ingesteld.
Controleer of de decoder aan staat.
Controleer of de satelliettuner aan staat.
De klok stopt als de stekker van de DVD-videorecorder
langer dan een minuut uit het stopcontact is getrokken.
Stel de klok en de timer opnieuw in.
Zet de videorecorder uit en trek de stekker uit het
stopcontact.
De VPS/PDC functie werkt niet
goed.
• Controleer of de klok en de datum correct zijn ingesteld.
• Controleer of de VPS/PDC tijd correct is ingesteld
(misschien staat er een fout in de TV-programmagids).
Als samen met de uitzending die u wilde opnemen niet de
correcte VPS/PDC informatie werd verstuurd, begint de
videorecorder niet met opnemen.
• Bij slechte ontvangst kan het VPS/PDC signaal zijn
aangetast en kan de videorecorder soms niet beginnen
met opnemen.
U kunt geen betaal-/abonnee-TV
programma’s bekijken met de
videorecorder in de wachtstand.
• Controleer dat "DEC" op "AAN" staat voor dit kanaal in
het menu "TV ZENDER OVERZICHT".
• Controleer of de betaal-/abonnee-TV Scart kabel goed is
aangesloten.
Een betaal-/abonnee-TV programma
wordt altijd gecodeerd opgenomen.
• Controleer of de betaal-/abonnee-TV Scart kabel goed is
aangesloten.
• Controleer dat "DEC" op "AAN" staat voor dit kanaal in
het menu "TV ZENDER OVERZICHT".
Aanvullende informatie
Betaal-/abonnee-TV
Probleem
Er verschijnen geen TV-programma’s
op het TV-scherm.
wordt vervolgd
Verhelpen van storingen
129
Andere
Probleem
Oplossing
Er kan geen band worden geplaatst.
• Controleer of er al geen band in de cassettehouder zit.
De gekozen lijningang verschijnt niet
in het uitleesvenster.
• Druk op INPUT SELECT om de aangesloten lijn weer te
geven.
Het videorecordermechanisme dient
te worden gereinigd.
• Reinig de behuizing, het paneel en de
bedieningselementen met een droge, zachte doek of een
zachte doek die lichtjes is bevochtigd met een zacht
zeepsopje. Gebruik geen oplosmiddelen zoals alcohol of
benzine.
Problemen veroorzaakt door vervuilde videokoppen
• Normaal beeld
• Verbogen beeld
licht vervuild
130
Verhelpen van storingen
• Onscherp beeld
• Geen beeld
(of Z/W-scherm)
sterk vervuild
Verklarende woordenlijst
Dolby Digital (pagina’s 65 en 71)
Digitale geluidscompressietechnologie
ontwikkeld door Dolby Laboratories. Deze
technologie voldoet aan 5.1-kanaals
surroundgeluid. De achterkanalen zijn in
stereo en er is ook een discreet
subwooferkanaal in dit formaat opgenomen.
Dolby Digital levert dezelfde discrete 5.1kanaals aan topkwaliteit digitale audio die
Dolby Digital audiosystemen in bioscopen
hebben. Een goede kanaalscheiding wordt
verkregen omdat alle kanaalgegevens
discreet worden opgenomen en slechts
geringe vervorming optreedt omdat alle
kanaalgegevens digitaal worden bewerkt.
Dolby Surround (Pro Logic)
(pagina 64)
Een geluidssignaalbewerkingstechnologie
ontwikkeld door Dolby Laboratories voor
surroundgeluid. Als het ingangssignaal een
surroundcomponent bevat, voert het Pro
Logic-proces de signalen van de voor-,
midden- en achterkanalen uit. Het
achterkanaal is in mono.
De gegevenscapaciteit van een enkellaags,
enkelzijdige DVD is met 4,7 GB (gigabyte)
ongeveer 7 maal zo groot als die van een CD.
De gegevenscapaciteit van een dubbellaags,
enkelzijdige DVD is 8,5 GB, die van een
enkellaags, dubbelzijdige DVD is 9,4 GB, en
die van een dubbellaags, dubbelzijdige DVD
is maar liefst 17 GB.
De beeldgegevens zijn vastgelegd volgens de
MPEG 2 norm, een van de wereldwijde
standaardnormen voor digitale
compressietechnologie. De beeldgegevens
worden hiermee gecomprimeerd tot ongeveer
1/40 van de oorspronkelijke hoeveelheid.
Daarnaast gebruikt een DVD een variabele
coderingstechnologie, die de toe te wijzen
beeldgegevens verandert overeenkomstig de
toestand van het beeld. De geluidsgegevens
worden vastgelegd in een
multikanalenformaat, zoals Dolby Digital,
voor een realistischere aanwezigheid van het
geluid.
Bovendien kent de DVD een reeks
geavanceerde functies, zoals meerdere
gezichtshoeken, meerdere talen en een
kinderslot-beveiliging.
DVD-RW (pagina 6)
Een DVD-RW is een opneembare en
herschrijfbare disc van dezelfde grootte als
een DVD-Video. De DVD-RW heeft twee
verschillende functies: De VR-functie en de
Video-functie. DVD-RW’s die in de Videofunctie zijn gemaakt, hebben hetzelfde
formaat als een DVD-Video, terwijl bij discs
die in de VR (Video Recording)-functie zijn
gemaakt, de inhoud kan worden
geprogrammeerd en bewerkt.
Aanvullende informatie
DTS (pagina 71)
Een digitale geluidscompressietechnologie
ontwikkeld door Digital Theater Systems,
Inc. Deze technologie voldoet aan 5.1kanaals surroundgeluid. De achterkanalen
zijn in stereo en er is ook een discreet
subwooferkanaal in dit formaat opgenomen.
DTS levert dezelfde discrete 5.1-kanaals aan
topkwaliteit digitale audio.
Een goede kanaalscheiding wordt verkregen
omdat alle kanaalgegevens discreet worden
opgenomen en slechts geringe vervorming
optreedt omdat alle kanaalgegevens digitaal
worden bewerkt.
DVD (pagina 6)
Een disc waarop 8 uur aan bewegende
beelden past ondanks dat de diameter ervan
hetzelfde is als die van een CD.
wordt vervolgd
Verklarende woordenlijst
131
DVD+RW (pagina 6)
Een DVD+RW (plus RW) is een opneembare
en herschrijfbare disc. DVD+RW’s maken
gebruik van een opnameformaat dat
compatibel is met het DVD-Video-formaat.
Geïnterlinieerde beeldweergave
Geïnterlinieerd wil zeggen dat de, in twee
velden gegroepeerde, even en oneven
beeldlijnen afwisselend weergegeven
worden. Dit is de normale beeldopbouw van
een televisie. Het veld met het even nummer
geeft de even beeldlijnen weer, en het veld
met het oneven nummer geeft de oneven
beeldlijnen weer.
Hoofdstuk (pagina 37)
Delen van een afbeelding of muziekstuk die
kleiner zijn dan titels. Een titel is
onderverdeeld in meerdere hoofdstukken.
Afhankelijk van de disc is het mogelijk dat
geen hoofdstukken zijn opgenomen.
Progressieve scan (pagina’s 68 en 75)
Vergeleken met de geïnterlinieerde
beeldweergave, die voor de beeldopbouw
afwisselend, per veld slechts de helft van de
beeldlijnen toont, laat progressieve scan het
gehele beeld in één keer zien. Dat betekent
dat geïnterlinieerd 25 of 30 beeldjes (50-60
velden) per seconde weergeeft, terwijl
progressieve scan 50-60 beeldjes per seconde
kan produceren. De totale beeldkwaliteit
wordt hierdoor verbeterd en weergave van
stilstaande beelden, tekst en lijnen lijkt
scherper. SLV-D960P E en D930 D zijn
geschikt voor 525 of 625 progressieve scan.
Titel (pagina 37)
Het langste gedeelte van een beeld- of
muziekwerk op een DVD, in een film, enz.,
in geval van videosoftware, of een heel
album in geval van audiosoftware.
Track (pagina 37)
Gedeelten van een beeld- of muziekwerk op
een CD of Video-CD (de lengte van een
muziekstuk).
132
Verklarende woordenlijst
Technische gegevens
Ingangen en uitgangen
Laser
Halfgeleider-laser
Signaalformaatsysteem
PAL/(NTSC)
Kanalen
PAL (B/G)
VHF E2 t/m E12
Italiaanse VHF-kanalen A t/m H
UHF E21 t/m E69
CATV S01 t/m S05, S1 t/m S20
HYPER S21 t/m S41
RF-uitgangssignaal
UHF-kanalen 21 t/m 69
Antenne-uitgang
75-ohm asymmetrische antenne-aansluiting
Bandsnelheid
SP: PAL
23,39 mm/s (opname/weergave)
NTSC 33,35 mm/s (alleen weergave)
LP: PAL
11,70 mm/s (opname/weergave)
NTSC 16,67 mm/s (alleen weergave)
EP: NTSC 11,12 mm/s (alleen weergave)
Maximum opname-/weergaveduur
10 u. in LP modus (met E300 cassette)
Achteruitspoeltijd
ca. 1 min. (met E180 cassette)
LINE-1 (EURO AV)
21-pins
Video-ingang: pen 20
Audio-ingang: pen 2 en 6
Video-uitgang: pen 19
Audio-uitgang: pen 1 en 3
LINE-2 IN t/o L/R
VIDEO IN, tulpstekker (1)
Ingangssignaal: 1 Vp-p, 75 ohm, asymmetrisch,
negatieve sync
AUDIO IN, tulpstekkers (2)
Ingangsniveau: 327 mVrms
Ingangsimpedantie: meer dan 47 kilohm
LINE-3
21-pins
Video-ingang: pen 20
Audio-ingang: pen 2 en 6
OUT
VIDEO OUT, tulpstekker (1)
Uitgangssignaal: 1 Vp-p, 75 ohm, asymmetrisch,
negatieve sync
AUDIO OUT, tulpstekkers (2)
Standaarduitgang: 327 mVrms
Belastingsimpedantie: 47 kilohm
Uitgangsimpedantie: minder dan 10 kilohm
Aanvullende AUDIO OUT, tulpstekkers (2)
Standaarduitgang: 327 mVrms
Belastingsimpedantie: 47 kilohm
Uitgangsimpedantie: minder dan 10 kilohm
DIGITAL OUT (OPTICAL)
Optische uitgangsaansluitbus/–18 dBm (golflengte
660 nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL)
Tulpstekker/0,5 Vp-p/75 ohm
COMPONENT VIDEO OUT (Y, CB, CR) (alleen
SLV-D960P E)
Tulpstekker
Y: 1,0 Vp-p/CB, CR: 0,7 Vp-p, 75 ohm
S-VIDEO OUT
4-pins mini DIN/Y: 1,0 Vp-p, C: 0,3 Vp-p (PAL),
0,286 Vp-p (NTSC)/75 ohm
Aanvullende informatie
Systeem
wordt vervolgd
Technische gegevens
133
Timergedeelte
Klok
Kwartsvergrendeling
Timer-indicatie
24-urencyclus
Timerinstelling
Maximaal 6 programma’s
Algemeen
Voeding
220 – 240 V wisselstroom, 50 Hz
Verbruik
20 W
Bedrijfstemperatuur
5° C tot 40° C
Opslagtemperatuur
–20° C tot 60° C
Afmetingen inclusief uitstekende onderdelen en
bedieningselementen (b/h/d)
SLV-D960P E
Ca. 430 × 85 × 293 mm
SLV-D930 D/D925 E/D920 E
Ca. 430 × 85 × 287 mm
Gewicht
Ca. 3,9 kg
Meegeleverde accessoires
Afstandsbediening (1)
R6 (AA) batterijen (2)
Antennekabel (1)
Audio-snoer (penstekker ×2 y penstekker ×2) (1)
Video-snoer (penstekker ×1 y penstekker ×1) (1)
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.
134
Technische gegevens
Onderdelen en bedieningselementen
Meer details vindt u op de tussen haakjes ( ) aangegeven bladzijden.
Voorpaneel
SLV-D960P E
SLV-D930 D, D925 E en D920 E
B PROGRESSIVE (progressief)indicator*1 (68) (75)
C Disclade (33)
D A (open/dicht) toets (33) (34)
E Bandgedeelte (41)
F A (uitwerp) toets (42)
G z REC (opname) toets (46)
H m (terugspoelen)/M
(snelvooruitspoelen) toetsen (35) (42)
I x (stop) toets (34) (42)
J X (pauze) toets (34) (42)
L
DIAL TIMER*1 (57)
M
Afstandsbedieningssensor (10)
N PROGRAM (programma) +/– toets*2
(46)
O SELECT DVD/VIDEO (video kiezen)
(10)
P LINE-2 IN (lijn-2 ingang) t/o L/R
(links/rechts) aansluitbussen*3 (119)
Aanvullende informatie
A ?/1 (aan/wachtstand) schakelaar (11)
(35) (42)
*1 Alleen SLV-D960P E
*2 H en PROGRAM + toets zijn voorzien van
een voelbaar puntje.
Gebruik het tastpunt als referentie wanneer u de
DVD-videorecorder bedient.
*3 Afgedekt
K H (weergave) toets*2 (34) (41)
wordt vervolgd
Onderdelen en bedieningselementen
135
Uitleesvenster
A DVD-indicator (34)
I Timer-indicator (51)
B MONTH (maand)-indicator∗ (57)
J STEREO-indicator (110)
C DAY (dag)-indicator∗ (60)
D YEAR (jaar)-indicator∗ (60)
K Afspeelduur/klok/actuele status-indicator
(34) (41)
E DATE (datum)-indicator∗ (57)
L SURR (surround)-indicator (94)
F Opname-indicator (46)
M DTS-indicator (71)
G VIDEO-indicator (41)
N Disc-indicator (34)
H Band-indicator (41)
136
Onderdelen en bedieningselementen
* Alleen SLV-D960P E
Achterpaneel
DVD-speler en videorecorder
A Netsnoer (13)
B OUT AUDIO L/R/VIDEO (audio/video
L/R-uitgang)-aansluitbussen (64)
C
(binnen van antenne)-aansluiting (13)
D
(uitgang naar tv)-aansluiting (13)
E LINE-3 (lijn-3)-aansluiting (15)
F LINE-1 (lijn-1) (EURO AV)-aansluiting
(14)
Alleen voor de DVD-speler
G LINE OUT AUDIO L/R (audio L/Rlijnuitgang)-aansluitbussen (67)
H COMPONENT VIDEO OUT
(componentvideo-uitgang) CR/CB/Yaansluitingen* (68)
I S-VIDEO OUT (S-VIDEO-uitgang)aansluitbussen (67)
J DIGITAL AUDIO OUT (digitale audiouitgang)-aansluitbus (OPTICAL)
(optisch) (65)
K DIGITAL AUDIO OUT (digitale audiouitgang)-aansluitbus (COAXIAL)
(coaxiaal) (65)
Aanvullende informatie
* Alleen SLV-D960P E
wordt vervolgd
Onderdelen en bedieningselementen
137
Afstandsbediening voor DVD
A Z (open/dicht) toets (33) (34)
B TV / DVD·VIDEO (TV/DVDvideorecorder)-schakelaar (10)
C SELECT DVD (DVD kiezen) toets (10)
D Cijfertoetsen* (11) (80)
E CLEAR (wis) toets (27) (88)
F SURROUND toets (94)
G SET UP (instel) toets (18)
H SUBTITLE (ondertitel) toets (86)
I AUDIO toets* (92)
J
SKIP (overslaan) toets (34)
K
REPLAY (herhaalde weergave) toets
(34)
L X (pauze) toets (34)
M H (weergave) toets* (34)
N V/v/B/b toetsen
ENTER (invoer) toets (17) (70)
O DISPLAY (display) toets (37)
P TOP MENU (hoofdmenu) toets (82)
Q ?/1 (aan/wachtstand) schakelaar (11)
(35)
R VOL (volume) +/– toetsen (11)
S ZOOM toets (84)
T -/-- (tientallen) toets (11)
U REPEAT (herhalen) toets (88) (90)
V ANGLE (gezichtshoek) toets (85)
W
m/M y toetsen (34) (36)
X . PREV (vorige)/> NEXT
(volgende) toetsen (34)
Y x (stop) toets (34)
Z O RETURN (terug) toets (23) (38)
wj MENU toets (82)
* Cijfertoets 5 en de AUDIO- en H-toets zijn
voorzien van een tastpunt. Gebruik het tastpunt
als referentie wanneer u de DVD-videorecorder
bedient.
138
Onderdelen en bedieningselementen
Afstandsbediening voor de
videorecorder
F SET UP (instel) toets (18)
G TIMER toets (54)
H AUDIO toets* (110)
I
SKIP (overslaan) toets (42)
J
REPLAY (herhaalde weergave) toets
(42)
K SP (Standaard afspeelduur)/LP (Lange
afspeelduur) toets (46)
L z REC (opname) toets (46)
M X (pauze) toets (42)
N H (weergave) toets* (41)
O V/v/B/b toetsen
ENTER (invoer) toets (17) (50)
P DISPLAY (display) toets (47)
Q ?/1 (aan/wachtstand) schakelaar (11)
(42)
R PROG (programmeren)/TRACKING
(spoorvolging) +/– toetsen* (46) (115)
S VOL (volume) +/– toetsen (11)
T -/-- (tientallen) toets (11)
U MUTING (dempen) toets (11)
V INDEX toets (113)
W TV/VIDEO toets (11)
Y m (terugspoelen)/M
(snelvooruitspoelen)/
SLOW (vertragde weergave) y toetsen
(42)
Z ./> SHUTTLE (weergave met
verschillende snelheden) toets (42)
wj x (stop) toets (42)
A Z (uitwerp) toets (42)
wk O RETURN (terug) toets (23) (116)
B TV / DVD·VIDEO (TV/DVDvideorecorder)-schakelaar (10)
* Cijfertoets 5 en de AUDIO, H- en PROG/
TRACKING + -toets zijn voorzien van een
tastpunt. Gebruik het tastpunt als referentie
wanneer u de DVD-videorecorder bedient.
C SELECT VIDEO (video kiezen) toets
(10)
Aanvullende informatie
X INPUT SELECT (ingang kiezen) toets
(46)
D Cijfertoetsen* (11)
E CLEAR (wis) toets (27) (43)
Onderdelen en bedieningselementen
139
DVD Audio/Ondertitel Taal
140
Afkorting
Taal
ARA
Arabisch
BUL
Bulgaars
CHI
Chinees
CRO
Kroatisch
CZK
Tsjechisch
DAN
Deens
DEU
Duits
ENG
Engels
ESP
Spaans
FIN
Fins
FRA
Frans
GRE
Grieks
HUN
Hongaars
IDN
Indonesisch
IND
Hindi
ISL
Ijslands
ITA
Italiaans
IWR
Hebreeuws
JPN
Japans
KOR
Koreaans
MAL
Maleis
NLD
Nederlands
NOR
Noors
POL
Pools
POR
Portugees
RUS
Russisch
SVE
Zweeds
THA
Thais
TUR
Turks
VIE
Vietnamees
ZAF
Afrikaans
DVD Audio/Ondertitel Taal
Index
Getallen
D
O
16:9 74
4:3 Letter Box 74
4:3 Pan Scan 74
Dagelijks/wekelijks opnemen
51
Data-CD 6, 96, 102
De spoorvolging regelen. zie
Afstellen
Demonstratiefunctie 61
Dial Timer (kiestimer) 57
Diavoorstelling 104
DIGITAL OUT (COAXIAL)
64, 71, 92
DTS 65, 71, 92
DVD 6
Ondertitels 86
Onmiddellijk herhaalde
weergave 34, 42
Onmiddellijk overslaan 42
Onmiddellijk verspringen 34
Opname 45
beveiligen 48
dagelijks/wekelijks 55
met behulp van DIAL
TIMER 57
met het ShowView systeem
49
Snelle-timeropname 108
tijdens het bekijken van een
ander programma 47, 52,
56
A
Aansluiting
de DVD-videorecorder en
uw TV 13
naar videoapparuur 119
op een TV met een Scart
(EURO-AV) aansluiting 14
Abonnee-TV 30
Afspeelbare discs 6
Afspelen
JPEG-beeldbestanden 102
MP3-geluidsspoor 96
Video-CD’s 106
Afspelen in geprogrammeerde
volgorde 87
Afspelen in willekeurige
volgorde 89
Afstelling
beeld 115
spoorvolging 115
Antenne aansluiten 13
Automatische Instelling 16
Automatische Klokinstelling 20
E
EP modus 43
G
Geluidsspoor 112
Gezichtshoek 85
H
Hanteren van de discs 8
Herhaald afspelen 90
Hifi-geluidsspoor 112
I
Index-scannen 113
P
PBC (weergaveregeling) 106
PDC (Programme Delivery
Control) 52
Persoonlijke AV-instelling. 39
Programmaposities deactiveren
26
Programmaposities wijzigen 24
Progressive 68, 132
R
B
J
Beeldregeling 115
Betaal-TV 30
JPEG 6, 102
RF kanaal 16, 18
Roteren 103
K
C
S
Kanalen voorinstellen 22
Kinderslotfunctie 79
Klok instellen 20
Scart-aansluiting 14
ShowView
opname 49
Smart trilogic 115
SP modus 46
STEREO 93, 110
Controleren
tijdens de opname 110
tijdens weergave 111
L
LP modus 46
M
Met de hand fijnafstemmen 24
Mono 111
Montage 119
MP3 6, 96
N
NICAM uitzendingen 110
Normaal geluidsspoor 112
wordt vervolgd
Index
141
T
Taal kiezen 19
Teller 43
Timerinstelling
met behulp van DIAL
TIMER 57
met het ShowView systeem
49
Snelle-timeropname 108
V
Video-CD 6
Videokoppen reinigen 128
VPS (Video Programme
System) 52
W
Weergave 33, 41
afspelen in
geprogrammeerde volgorde
87
Afspelen in willekeurige
volgorde 89
herhaald afspelen 90
het geluid kiezen 110, 111
met verschillende
snelheden 35, 42
overslaan 43
vertraagd 36, 42
Weergave met wisselende
snelheden 42
Weergave met wisselende
snelheden 42
Wispreventienokje 48
Z
Zendernaam wijzigen 28
Zoeken
met verschillende
snelheden 35, 42
Zoom 84, 103
ZWEITON uitzendingen 110
142
Index
Sony Corporation
Printed in Indonesia
AK68-00538R
Download PDF