Sony | VPCF13C5E | Sony VPCF13C5E Probleemoplossingsgids

Inleiding
Gids systeemherstel, back-up
en probleemoplossing
Meer informatie over
herstel
Wat is herstel?
Herstel is het proces waarbij u de computer herstelt
in de oorspronkelijke staat, zoals die uit de fabriek is
geleverd.
U kunt dit op twee manieren doen:
 Vanaf Herstelmedia
 Vanaf het herstelgebied
Wanneer moet ik mijn systeem
herstellen?
 Als uw computer instabiel is geworden
 Als uw computer is besmet met een computervirus
 Als uw computer problemen vertoont die niet
kunnen worden opgelost door middel van de
procedures voor probleemoplossing
 Als u per ongeluk station C van uw computer
hebt geformatteerd
Maak uw Herstelmedia meteen na de
installatie en configuratie.
Welke software moet ik gebruiken
om mijn computer te onderhouden
en te herstellen?
Herstelmedia maken
Wat is een herstelgebied?
Het herstelgebied op het ingebouwde opslagapparaat
bevat de gegevens die nodig zijn om het systeem en
de toepassingen te herstellen. Meestal kunt u de
gegevens in dit gedeelte niet wijzigen of verwijderen,
maar er is op de markt software verkrijgbaar die
hiervoor is bedoeld.
Waarom moet ik Herstelmedia
maken?
Met Herstelmedia kunt u de computer terugzetten
naar de oorspronkelijke staat, zoals die uit de fabriek
werd geleverd.
Als Windows niet kan worden gestart en u het
herstelgebied hebt gewist, hebt u Herstelmedia nodig
om de herstelprocedure uit te voeren. Maak de
Herstelmedia zodra de computer gebruiksklaar is.
Kies een van de volgende herstelmethoden om uw computer te herstellen in de fabrieksstaat.
U kunt in stap 6 controleren hoeveel schijven u nodig
hebt om Herstelmedia te maken en welke mediatypen
u daarvoor kunt gebruiken.
U kunt niet Blu-ray Disc™-media of DVD-RAM-,
CD-R- en CD-RW-schijven als Herstelmedia
gebruiken.
1
2
3
Meer informatie over
back-ups
VAIO Care Rescue
 Uw gegevens in veiligheid brengen (back-up
maken)
 De computer herstellen
 Alle gegevens op uw ingebouwde opslagapparaat
wissen
Raadpleeg het Help-bestand bij VAIO Care en
VAIO Care Rescue voor meer informatie.
4-258-288-61 (1) © 2010 Sony Corporation Printed in China
Als uw computer niet is uitgerust met een
ingebouwd optisch station, sluit u een extern
optisch station (niet meegeleverd) aan op de
computer en op een stopcontact.
Klik achtereenvolgens op Start
,
Alle programma’s, VAIO Care en VAIO Care.
Als het venster Gebruikersaccountbeheer
verschijnt, klikt u op Ja.
Mogelijk duurt het even voordat de huidige status
van de procedure wordt weergegeven.
Druk niet op de uitwerpknop van het station terwijl
de Herstelmedia worden gemaakt: als u dit toch doet,
kan het proces mislukken.
Bewaar de Herstelmedia op een veilige plaats.
Door uw computer terug te zetten naar de fabrieksinstellingen vernietigt u alle gegevens op het ingebouwde
opslagapparaat.
Uw computer herstellen
vanaf het herstelgebied
Uw computer herstellen
vanaf Herstelmedia
 Op modellen met de ASSIST-knop
1
Als uw computer niet is uitgerust met een
ingebouwd optisch station, sluit u een extern
optisch station (niet meegeleverd) aan op de
computer en op een stopcontact.
2
Plaats de eerste van de Herstelmedia in het
optische station terwijl de computer in de
normale stand staat, schakel de computer uit en
schakel hem weer in.
3
Als u het externe optische station gebruikt, drukt
u een aantal op de knop F11 voordat het VAIOlogoscherm verdwijnt.
Het venster Windows Opstartbeheer wordt
geopend.
4
Druk op de toets  of  om Start VAIO Care
Rescue te selecteren en druk op Enter.
5
Selecteer Herstelwizard starten.
1
Druk op de knop ASSIST terwijl uw computer
op het punt staat VAIO Care Rescue te starten.
2
Klik op Herstelwizard starten.
Voor een aangepast herstel selecteert
u Extra en klikt u op Wizard voor
geavanceerd herstel starten.
3
Volg de instructies op het scherm op.
 Op modellen zonder de ASSIST-knop
1
Bij het back-upproces wordt een reservekopie
gemaakt van de gegevens die zijn opgeslagen op
het ingebouwde opslagapparaat en wordt die op
een andere locatie bewaard.
Zet uw computer aan en druk een aantal
maal op F10 voordat het VAIO-logoscherm
verdwijnt.
Druk op Enter als het venster Opstartopties
bewerken verschijnt.
2 Selecteer Herstelwizard starten.
Als u momenteel bij de computer bent aangemeld
als standaardgebruiker, wordt u mogelijk gevraagd
een naam en wachtwoord van een account met
beheerrechten in te voeren.
VAIO Care
 De hardware van uw computer controleren
Maak op uw computer een verbinding met
internet en download en installeer de nieuwste
updates met VAIO Update.
Wat is een back-upproces?
Gebruik de hierna genoemde software:
 Herstelmedia maken
De computer herstellen
Waarom moet ik een back-up van
mijn gegevens maken?
Door onverwachte gebeurtenissen of
computervirussen kunnen gegevens die zijn
opgeslagen op uw ingebouwde opslagapparaat
verloren gaan. Als u de verloren gegevens wilt
herstellen, hebt u een back-up nodig.
U wordt ten zeerste aanbevolen om regelmatig een
back-up van uw gegevens te maken.
4
Klik achtereenvolgens op Herstel, Herstel en
Herstelmedia maken.
5
Lees de instructies op het scherm goed door en
klik op Volgende.
6
Plaats de media die u wilt gebruiken.
7
Volg de instructies op het scherm op.
Voor een aangepast herstel selecteert
u Extra en klikt u op Wizard voor
geavanceerd herstel starten.
3
Voor een aangepast herstel selecteert u Extra
en klikt u op Wizard voor geavanceerd herstel
starten.
6
Volg de instructies op het scherm op.
Volg de instructies op het scherm op.
Zie de achterzijde.
back-up van uw gegevens
Een
maken en uw gegevens herstellen
Een back-up van uw
gegevens maken en
deze herstellen wanneer
u Windows kunt starten
Als u Windows kunt starten, maakt u een back-up
van uw gegevens en herstelt u deze met de
betreffende Windows-functie. Als u deze functie
wilt gebruiken, klikt u achtereenvolgens op Start,
Configuratiescherm, Systeem en beveiliging en
Back-up maken en terugzetten.
Een back-up van uw
gegevens maken en deze
herstellen wanneer u
Windows niet kunt starten
Wanneer u Windows niet kunt starten, maakt u een
back-up van uw gegevens met VAIO Care Rescue.
Wanneer u bestanden wilt herstellen waarvan u een
back-up hebt gemaakt met VAIO Care Rescue,
gebruikt u de functie VAIO Data Restore Tool.
Uw gegevens herstellen
met een herstelpunt
Met een herstelpunt kunt u de systeembestanden
van uw computer herstellen in de staat waarin de
computer was toen het herstelpunt werd gemaakt.
Meestal wordt automatisch een herstelpunt gemaakt,
bijvoorbeeld wanneer u stuurprogrammasoftware
installeert. Wij raden u echter aan handmatig een
herstelpunt te maken in het Configuratiescherm
voordat u software of stuurprogrammasoftware op
uw computer installeert.
Problemen oplossen
Systeembestanden herstellen met
het herstelpunt wanneer u Windows
niet kunt starten
Bij problemen met het bedienen van de computer
1
 Lees de informatie voor het oplossen van problemen in dit gedeelte of in de Gebruikershandleiding op
Voer stap 1 tot en met 3 in "Uw computer herstellen
vanaf Herstelmedia" van
De computer herstellen op de voorzijde uit.
2
Druk op de toets  of  om Windows RE te
selecteren en druk op Enter.
3
Selecteer een toetsenbordindeling en klik op
Volgende.
Als u niet de juiste toetsenbordindeling hebt
geselecteerd, kunt u mogelijk het wachtwoord
niet correct invoeren.
4
Selecteer uw besturingssysteem en klik op
Volgende.
Maak een back-up van uw bestanden met het
Back-upprogramma als u de bestanden hebt
gewijzigd nadat u er een back-up van hebt
gemaakt met de back-upfunctie van Windows.
5
Klik op Systeemherstel.
Het venster Systeemherstel wordt geopend.
6
Klik in het venster Herstel op Systeemherstel
starten.
7
Als de optie Een ander herstelpunt selecteren
wordt weergegeven in het venster
Systeemherstel, selecteert u die en klikt
u op Volgende.
Klik anders op Volgende.
8
Selecteer een herstelpunt en klik op Volgende.
9
Klik op Voltooien om het herstelpunt te
bevestigen.
Start uw computer opnieuw op als in het venster
een melding verschijnt dat u de computer opnieuw
moet opstarten.
Probeer het probleem te verhelpen met de volgende suggesties voordat u contact opneemt met een bevoegd
service-/supportcenter van Sony of uw plaatselijke Sony-dealer.
het scherm.
 Start VAIO Care en voer de nodige bewerkingen uit.
 Ga naar de website voor online ondersteuning van VAIO.
Problemen met de
herstelfunctie
Veel voorkomende
problemen
Ik kan het systeem niet herstellen
vanaf het herstelgebied
Mijn computer wordt niet opgestart
Herstel uw computer met behulp van de Herstelmedia
als u software hebt gebruikt om het herstelgebied
te wijzigen, als u een ander besturingssysteem hebt
geïnstalleerd dan het systeem dat op de computer
was voorgeïnstalleerd of als u het ingebouwde
opslagapparaat hebt geformatteerd zonder gebruik
te maken van VAIO Care Rescue.
op een stopcontact en is ingeschakeld, en of het
voedingslampje brandt.
 Controleer of de batterij correct is geïnstalleerd
en is opgeladen.
 Koppel alle aangesloten USB-apparaten (indien
aanwezig) los en start de computer vervolgens
opnieuw op.
 Verwijder alle extra geheugenmodules die u na
aankoop hebt geplaatst en start de computer
vervolgens opnieuw op.
 Als uw computer is aangesloten op een
verlengsnoer of een noodvoeding (UPS),
controleert u of het verlengsnoer of de
noodvoeding is aangesloten op het stopcontact
en is ingeschakeld.
 Koppel het netsnoer of de netadapter los en
verwijder de batterij. Wacht drie tot vijf minuten.
Plaats de batterij terug, sluit het netsnoer of de
netadapter aan en zet uw computer weer aan.
 Condens kan storingen in uw computer
veroorzaken. Als dit zich voordoet, mag u de
computer gedurende ten minste één uur niet
gebruiken.
 Controleer of u het meegeleverde Sony-netsnoer
of de meegeleverde netadapter gebruikt.
 Als u een extern beeldscherm gebruikt,
controleert u of dit op het stopcontact is
aangesloten en is ingeschakeld.
Ik kan geen Herstelmedia maken
 Probeer het probleem met onderstaande
suggesties te verhelpen:
1
Start uw computer opnieuw op. Probeer
vervolgens opnieuw om Herstelmedia te
maken.
2
Download en installeer de nieuwste updates
met VAIO Update.
 Probeer andere, betrouwbare schijven te gebruiken.
Ik kan het herstelproces niet voltooien
 Verwijder alle overbodige externe apparaten van
uw computer.
 Probeer het probleem met onderstaande suggesties
te verhelpen:
1
Controleer, als u de computer probeert te
herstellen met behulp van Herstelmedia, of de
media vuil of beschadigd zijn. Als de media
niet schoon zijn, reinigt u deze en probeert u
de herstelprocedure nogmaals uit te voeren.
2
Herstel de computer vanaf het herstelgebied of
met behulp van de Herstelmedia.
3
Als het probleem zich blijft voordoen,
raadpleegt u de website voor online
ondersteuning van VAIO voor meer informatie.
 Controleer of uw computer goed is aangesloten
Het groene stroomlampje brandt,
maar mijn scherm blijft leeg
 Druk enkele keren op de toetsencombinatie
Alt+F4 om het venster van de toepassing te sluiten.
Mogelijk is er een toepassingsfout opgetreden.
 Druk op de toetsencombinatie Ctrl+Alt+Delete
en klik achtereenvolgens op de pijl naast de
knop Afsluiten
en op Opnieuw opstarten.
Druk
de
aan/uit-knop
in en houd deze ingedrukt

of schuif de aan/uit-schakelaar en houd deze meer
dan vier seconden vast om uw computer af te sluiten.
Koppel het netsnoer of de netadapter los en laat
de computer circa vijf minuten uitgeschakeld.
Sluit het netsnoer of de netadapter weer aan en
zet de computer weer aan.
Als u de computer uitschakelt met de toetsen
Ctrl+Alt+Delete, de aan/uit-schakelaar of de
aan/uit-knop, kunnen gegevens die u nog niet
hebt opgeslagen, verloren gaan.
Het batterijlampje knippert snel en
mijn computer wordt niet opgestart
Dit probleem kan worden veroorzaakt doordat de
batterij niet correct is geplaatst. U verhelpt dit
probleem door de computer uit te schakelen en
de batterij te verwijderen. Plaats vervolgens de
batterij terug in de computer. Raadpleeg de
Gebruikershandleiding op het scherm voor
meer informatie.
 Als het probleem zich blijft voordoen, is de
geïnstalleerde batterij niet geschikt voor deze
computer.
Verwijder de batterij en neem contact op met een
bevoegd service-/supportcenter van Sony.
Raadpleeg de Gebruikershandleiding op het
scherm om een center of vertegenwoordiger bij
u in de buurt te zoeken.
Er wordt een bericht weergegeven
dat de batterij incompatibel is of
verkeerd is geplaatst, en mijn
computer gaat over op de
sluimerstand
Zie het antwoord op "Het batterijlampje knippert
snel en mijn computer wordt niet opgestart".
Windows accepteert mijn
wachtwoord niet en geeft de
melding: Enter Onetime Password
Als u driemaal achter elkaar een verkeerd
opstartwachtwoord invoert, verschijnt het bericht
Enter Onetime Password en zal Windows niet
meer starten. Druk de aan/uit-knop in en houd deze
ingedrukt of schuif de aan/uit-schakelaar en houd
deze meer dan vier seconden vast om te controleren
of het stroomlampje uitgaat. Wacht 10 tot 15 seconden,
start uw computer opnieuw op en voer het juiste
wachtwoord in.
In het wachtwoord wordt onderscheid gemaakt
tussen hoofdletters en kleine letters. Controleer
daarom het hoofdlettergebruik voordat u het
wachtwoord invoert.
Ik weet mijn opstartwachtwoord
niet meer
Neem contact op met een bevoegd service-/
supportcenter van Sony als u niet meer kunt
achterhalen wat uw opstartwachtwoord is.
Hiervoor worden kosten in rekening gebracht.
Download PDF

advertising