Sony | VPCEB2F4E | Sony VPCEB2F4E Probleemoplossingsgids

Inleiding
Gids systeemherstel, back-up
en probleemoplossing
Meer informatie over
herstel
Wat is herstel?
Herstel is het proces waarbij u de fabrieksinstellingen
terugzet op de computer.
U kunt dit op twee manieren doen: met behulp
van de Herstelmedia en vanaf het herstelgebied.
Wat is een herstelgebied?
Een herstelgebied op het ingebouwde
opslagapparaat bevat de gegevens die nodig zijn
om het systeem en de toepassingen te herstellen.
Normaal gesproken kunt u gegevens in dit gebied
niet wijzigen of verwijderen. U kunt de gegevens
echter wel wijzigen of verwijderen met in de handel
verkrijgbare software die speciaal bedoeld is om
de informatie in dit gebied te wijzigen.
Waarom moet ik Herstelmedia
maken?
Wanneer moet ik mijn systeem
herstellen?
Als uw computer instabiel is geworden
Als uw computer is besmet met een
computervirus
Als uw computer problemen vertoont die niet
kunnen worden opgelost door middel van de
procedures voor probleemoplossing
Als u per ongeluk station C van uw computer
hebt geformatteerd
Maak uw Herstelmedia meteen na de
installatie en configuratie.
Herstelmedia maken
Welke software moet ik gebruiken
om mijn computer te herstellen?
Gebruik de hierna genoemde software: u kunt
deze eenvoudig starten.
Met Herstelmedia kunt u de computer terugzetten
naar de fabrieksinstellingen. Als Windows niet kan
worden gestart en u het herstelgebied hebt gewist,
hebt u Herstelmedia nodig om een herstelprocedure
uit te voeren. Maak Herstelmedia zodra de computer
gebruiksklaar is.
Meer informatie over
back-ups
VAIO Care Rescue
Een back-up van uw gegevens maken
(uw gegevens redden)
De computer herstellen
Alle gegevens op uw ingebouwde
opslagapparaat wissen
Raadpleeg het Help-bestand bij VAIO Care en
VAIO Care Rescue voor meer informatie over
het gebruik van de software.
4-191-962-61 (1) © 2010 Sony Corporation Printed in Japan
Kies een van de volgende herstelmethoden om uw computer terug te zetten naar de fabrieksherstellingen.
U kunt in de volgende stap 6 controleren hoeveel
schijven u nodig hebt om Herstelmedia te maken
en welke mediatypen u daarvoor kunt gebruiken.
U kunt voor het maken van Herstelmedia geen
Blu-ray Disc™-media, DVD-RAM's, CD-R's en
CD-RW's gebruiken.
1 Maak op uw computer een verbinding met
internet en download en installeer de nieuwste
updates met VAIO Update.
2 Als uw computer niet is uitgerust met een
ingebouwd optisch station, sluit u een extern
optisch station (niet meegeleverd) aan op de
computer en op een stopcontact.
3 Klik achtereenvolgens op Start
, Alle
programma's, VAIO Care en VAIO Care.
Als het venster Gebruikersaccountbeheer
verschijnt, klikt u op Ja.
Door onverwachte gebeurtenissen of
computervirussen kunnen gegevens die zijn
opgeslagen op uw ingebouwde opslagapparaat,
zoals documenten of foto's, verloren gaan. Als u
de verloren gegevens wilt herstellen, hebt u een
back-up nodig.
U wordt ten zeerste aanbevolen om regelmatig
een back-up van uw gegevens te maken.
Door uw computer terug te zetten naar de fabrieksinstellingen vernietigt u alle gegevens op het ingebouwde
opslagapparaat.
Uw computer herstellen
vanaf het herstelgebied
Uw computer herstellen
vanaf Herstelmedia
Op modellen met de ASSIST-knop
1 Als uw computer niet is uitgerust met een
1 Druk op de knop ASSIST terwijl uw computer
op het punt staat VAIO Care Rescue te
starten.
2 Klik op Herstelwizard starten.
Voor een aangepast herstel selecteert u Extra
in plaats van Herstelwizard starten en klikt
u op Wizard voor geavanceerd herstel
starten.
3 Volg de instructies op het scherm op.
1 Zet uw computer aan en druk een aantal
maal op F10 voordat het VAIO-logo
verdwijnt.
Druk op Enter als het venster Opstartopties
bewerken verschijnt.
Een back-upproces is het proces waarbij op een
andere locatie een reservekopie wordt gemaakt
van de gegevens die zijn opgeslagen op het
ingebouwde opslagapparaat.
Waarom moet ik een back-up van
mijn gegevens maken?
Mogelijk duurt het even voordat de huidige status
van de procedure wordt weergegeven.
Druk niet op de uitwerpknop van het station terwijl
de Herstelmedia worden gemaakt: als u dit toch
doet, kan het proces mislukken.
Bewaar de Herstelmedia op een veilige plaats.
Op modellen zonder de ASSIST-knop
Wat is een back-upproces?
VAIO Care
Herstelmedia maken
De hardware van uw computer controleren
De computer herstellen
Als u momenteel bij de computer bent
aangemeld als standaardgebruiker, wordt u
mogelijk gevraagd een naam en wachtwoord
van een account met beheerrechten in te voeren.
4 Klik achtereenvolgens op Herstel, Herstel en
Herstelmedia maken.
5 Lees de instructies op het scherm goed door
2 Selecteer Herstelwizard starten.
Voor een aangepast herstel selecteert u Extra
in plaats van Herstelwizard starten en klikt
u op Wizard voor geavanceerd herstel
starten.
ingebouwd optisch station, sluit u een extern
optisch station (niet meegeleverd) aan op de
computer en op een stopcontact.
2 Plaats de eerste van de Herstelmedia in het
optische station terwijl de computer in de
normale stand staat, schakel de computer uit
en schakel hem weer in.
3 Als u het externe optische station gebruikt,
drukt u een aantal op de knop F11 voordat
het VAIO-logo verdwijnt.
Het venster Windows Opstartbeheer wordt
geopend.
4 Druk op de toets  of  om Start VAIO Care
Rescue te selecteren en druk op Enter.
5 Selecteer Herstelwizard starten.
Voor een aangepast herstel selecteert u Extra
in plaats van Herstelwizard starten en klikt u
op Wizard voor geavanceerd herstel starten.
6 Volg de instructies op het scherm op.
3 Volg de instructies op het scherm op.
en klik op Volgende.
6 Plaats de media die u wilt gebruiken.
7 Volg de instructies op het scherm op.
Zie de achterzijde.
Een back-up van uw
gegevens maken en uw
gegevens herstellen
Problemen oplossen
Een back-up van uw
gegevens maken en deze
herstellen wanneer u
Windows kunt starten
Systeembestanden herstellen met
het herstelpunt wanneer u Windows
niet kunt starten
Bij problemen met het bedienen van de computer
1 Voer stap 1 tot en met 3 in "Uw computer
Als u Windows kunt starten, maakt u een back-up
van uw gegevens en herstelt u deze met de
betreffende Windows-functie. Als u deze functie
wilt gebruiken, klikt u achtereenvolgens op Start,
Configuratiescherm, Systeem en beveiliging en
Back-up maken en terugzetten.
2 Druk op de toets  of  om Windows RE te
 Lees de informatie voor het oplossen van problemen in dit gedeelte of in de Gebruikershandleiding
op het scherm.
 Start VAIO Care en voer de nodige bewerkingen uit.
 Ga naar de ondersteuningswebsite van VAIO.
Een back-up van uw
gegevens maken en deze
herstellen wanneer u
Windows niet kunt starten
Wanneer u Windows niet kunt starten, maakt u een
back-up van uw gegevens met VAIO Care Rescue.
Wanneer u bestanden wilt herstellen waarvan u
een back-up hebt gemaakt met VAIO Care Rescue,
gebruikt u de functie VAIO Data Restore Tool.
Uw gegevens herstellen
met een herstelpunt
Met een herstelpunt kunt u de systeembestanden
van uw computer herstellen in de staat waarin de
computer was toen het herstelpunt werd gemaakt.
Meestal wordt een herstelpunt automatisch
gemaakt, bijvoorbeeld wanneer u
stuurprogrammasoftware installeert, maar we
raden u aan handmatig een herstelpunt te maken
via het Configuratiescherm voordat u
stuurprogramma's of andere software op uw
computer installeert.
herstellen vanaf Herstelmedia" in "De computer
herstellen" op de voorzijde uit.
selecteren en druk op Enter.
3 Selecteer een toetsenbordindeling en klik op
Volgende.
Als u niet de juiste toetsenbordindeling hebt
geselecteerd, kunt u mogelijk het wachtwoord
niet correct invoeren.
4 Selecteer uw besturingssysteem en klik op
Probeer het probleem te verhelpen met de volgende suggesties voordat u contact opneemt met een
bevoegd service-/supportcenter van Sony of uw plaatselijke Sony-dealer.
Problemen met de
herstelfunctie
Veel voorkomende
problemen
Ik kan het systeem niet herstellen
vanaf het herstelgebied
Mijn computer wordt niet opgestart
Herstel uw computer met behulp van de
Herstelmedia als u software hebt gebruikt om
het herstelgebied te wijzigen, als u een ander
besturingssysteem hebt geïnstalleerd dan het
systeem dat op de computer was voorgeïnstalleerd
of als u het ingebouwde opslagapparaat hebt
geformatteerd zonder gebruik te maken van
VAIO Care Rescue.
op een stopcontact en is ingeschakeld, en of
het voedingslampje brandt.
Controleer of de batterij correct is geïnstalleerd
en is opgeladen.
Koppel alle aangesloten USB-apparaten (indien
aanwezig) los en start de computer vervolgens
opnieuw op.
Verwijder eventuele extra geheugenmodules
die u na aankoop hebt geplaatst en start de
computer vervolgens opnieuw op.
Als uw computer is aangesloten op een
verlengsnoer of een noodvoeding (UPS),
controleert u of het verlengsnoer of de
noodvoeding is aangesloten op het stopcontact
en is ingeschakeld.
Koppel het netsnoer of de voedingsadapter
los en verwijder de batterij. Wacht drie tot vijf
minuten. Plaats de batterij terug, sluit het
netsnoer of de voedingsadapter aan en zet
uw computer weer aan.
Condens kan storingen in uw computer
veroorzaken. Als dit zich voordoet, mag u de
computer gedurende ten minste één uur niet
gebruiken.
Controleer of u het meegeleverde Sony-netsnoer
of de meegeleverde voedingsadapter gebruikt.
Ik kan geen Herstelmedia maken
Probeer het probleem met onderstaande
suggesties te verhelpen:
Volgende.
1 Zet de computer uit en weer aan. Probeer
Maak een back-up van uw bestanden met het
Back-upprogramma als u de bestanden hebt
gewijzigd nadat u er een back-up van hebt
gemaakt met de back-upfunctie van Windows.
2 Download en installeer de nieuwste updates
5 Klik op Systeemherstel.
Het venster Systeemherstel wordt geopend.
6 Klik in het venster Herstel op Systeemherstel
starten.
7 Als de optie Een ander herstelpunt selecteren
wordt weergegeven in het venster
Systeemherstel, selecteert u die en klikt u op
Volgende.
Klik anders op Volgende.
8 Selecteer een herstelpunt en klik op Volgende.
9 Klik op Voltooien om het herstelpunt te
bevestigen.
Start uw computer opnieuw op als in het
venster een melding verschijnt dat u de
computer opnieuw moet opstarten.
vervolgens opnieuw om Herstelmedia te
maken.
met VAIO Update.
Probeer andere, betrouwbare schijven te
gebruiken.
Ik kan het herstelproces niet
voltooien
Verwijder eventuele overbodige externe
apparaten van uw computer.
Probeer het probleem met onderstaande
suggesties te verhelpen:
1 Controleer, als u de computer probeert te
herstellen met behulp van Herstelmedia,
of de media vuil of beschadigd zijn. Als de
media niet schoon zijn, reinigt u deze en
probeert u de herstelprocedure nogmaals
uit te voeren.
2 Herstel de computer vanaf het herstelgebied
of met behulp van de Herstelmedia.
3 Als het probleem zich blijft voordoen,
raadpleegt u de ondersteuningswebsite
voor VAIO voor meer informatie.
Controleer of uw computer goed is aangesloten
Het groene stroomlampje brandt,
maar mijn scherm blijft leeg
Druk enkele keren op de toetsencombinatie
Alt+F4 om het venster van de toepassing te
sluiten. Mogelijk is er een toepassingsfout
opgetreden.
Druk op de toetsencombinatie Ctrl+Alt+Delete
en klik achtereenvolgens op de pijl naast de
knop Afsluiten
en op Opnieuw opstarten.
Druk de aan/uit-knop in en houd deze ingedrukt
of schuif de aan/uit-schakelaar en houd deze
meer dan vier seconden vast om uw computer
af te sluiten.
Koppel het netsnoer of de netadapter los en laat
de computer circa vijf minuten uitgeschakeld.
Sluit het netsnoer of de voedingsadapter weer
aan en zet de computer weer aan.
Als u de computer uitschakelt met de toetsen
Ctrl+Alt+Delete of met de aan/uit-schakelaar,
kunnen gegevens die u nog niet hebt
opgeslagen, verloren gaan.
Als u een extern beeldscherm gebruikt,
controleert u of dit op het stopcontact is
aangesloten en is ingeschakeld.
Het batterijlampje knippert snel en
mijn computer wordt niet opgestart
Dit probleem kan worden veroorzaakt doordat
de batterij niet correct is geplaatst. U verhelpt
dit probleem door de computer uit te schakelen
en de batterij te verwijderen. Plaats vervolgens
de batterij terug in de computer. Raadpleeg
de Gebruikershandleiding op het scherm
voor meer informatie.
Als het probleem zich blijft voordoen, is de
geïnstalleerde batterij niet geschikt voor deze
computer.
Verwijder de batterij en neem contact op met
een bevoegd service-/supportcenter van Sony.
Raadpleeg de Gebruikershandleiding op het
scherm om een center of vertegenwoordiger
bij u in de buurt te zoeken.
Er wordt een bericht weergegeven
dat de batterij incompatibel is of
verkeerd is geplaatst, en mijn
computer gaat over op de
sluimerstand
Zie het antwoord op "Het batterijlampje knippert
snel en mijn computer wordt niet opgestart".
Windows accepteert mijn
wachtwoord niet en het bericht
Enter Onetime Password in wordt
weergegeven
Als u driemaal achter elkaar een verkeerd
opstartwachtwoord invoert, verschijnt het
bericht Enter Onetime Password en zal
Windows niet meer starten. Druk de aan/uit-knop
in en houd deze ingedrukt of schuif de aan/uitschakelaar en houd deze meer dan vier seconden
vast om te controleren of het stroomlampje uitgaat.
Wacht 10 tot 15 seconden, start uw computer
opnieuw op en voer het juiste wachtwoord in.
In het wachtwoord wordt onderscheid gemaakt
tussen hoofdletters en kleine letters. Controleer
daarom het hoofdlettergebruik voordat u het
wachtwoord invoert.
Ik weet mijn opstartwachtwoord
niet meer
Neem contact op met een bevoegd service-/
supportcenter van Sony als u niet meer kunt
achterhalen wat uw opstartwachtwoord is.
Hiervoor worden kosten in rekening gebracht.
Download PDF

advertising