Sony | DVP-NS305 | Sony DVP-NS305 Gebruiksaanwijzing

3-074-263-41(1)
CD/DVD
Player
Gebruiksaanwijzing
DVP-NS305
DVP-NS310
DVP-NS405
DVP-NS410
© 2002 Sony Corporation
WAARSCHUWING
Stel het toestel niet bloot aan
regen noch vocht om brand
of elektrocutie te voorkomen.
Open de behuizing niet om
elektrocutie te voorkomen.
Laat het toestel alleen
nakijken door bevoegd
vakpersoneel.
Het netsnoer mag alleen door
bevoegd vakpersoneel
worden vervangen.
Dit toestel is geklasseerd als
CLASS 1 LASER product. Het
label met vermelding van CLASS
1 LASER PRODUCT bevindt zich
op de achterkant van het toestel.
OPGELET
De optische instrumenten in dit
toestel kunnen oogletsels
veroorzaken. De laserstraal van
deze CD/DVD-speler is schadelijk
voor de ogen en bijgevolg mag u de
behuizing niet proberen te openen.
Laat het toestel alleen nakijken
door bevoegd vakpersoneel.
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
• Dit toestel werkt op 220 – 240 V
AC, 50/60 Hz. Kijk of dit voltage
overeenstemt met de plaatselijke
netspanning.
• Plaats geen met vloeistof
gevulde voorwerpen zoals
bijvoorbeeld een vaas op het
toestel om elektrocutie of brand
te voorkomen.
Installatie
• Zet het apparaat niet schuin. Het
apparaat is ontworpen voor
gebruik in horizontale stand.
• Houd zowel het apparaat als
discs uit de buurt van apparatuur
waarin een krachtige magneet
gebruikt wordt, zoals een grote
luidspreker of magnetronoven.
• Plaats geen zware voorwerpen
op het toestel.
2
Welkom!
Gooi de batterij
niet weg maar
lever deze in als
klein chemisch
afval (KCA).
Dank u voor aankoop van deze
Sony CD/DVD Player. Voor u de
speler in gebruik neemt, moet u
deze gebruiksaanwijzing
aandachtig lezen en bewaren zodat
u ze later nog kunt raadplegen.
Volumeregeling
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
• Opgelet - De optische instrumenten in dit
toestel kunnen oogletsels veroorzaken.
• Indien er een voorwerp of vloeistof in de
behuizing terechtkomt, moet u de stekker
uit het stopcontact trekken en het toestel
laten nakijken door een deskundige
alvorens het weer in gebruik te nemen.
Spanningsbronnen
• Het toestel blijft onder (net)spanning staan
zolang de stekker in het stopcontact zit, ook
al is het toestel zelf uitgeschakeld.
• Trek de stekker uit het stopcontact indien u
van plan bent het toestel gedurende lange
tijd niet te gebruiken. Trek altijd aan de
stekker zelf en nooit aan het netsnoer.
Plaatsing
• Installeer het toestel op een goed
geventileerde plaats om te voorkomen dat
het te sterk opwarmt.
• Plaats het toestel niet op een zachte
ondergrond zoals bijvoorbeeld een tapijt
waardoor de ventilatiegaten onderaan
kunnen worden afgesloten.
• Installeer het toestel niet in de buurt van
warmtebronnen of op een plaats waar het is
blootgesteld aan directe zonnestraling,
overmatig stof of mechanische schokken.
Zet het volume niet hoger bij het beluisteren
van een zeer stille passage of een onbespeeld
gedeelte. Als u dat toch doet, kunnen de
luidsprekers worden beschadigd wanneer er
plots een piekwaarde wordt bereikt.
Reiniging
Reinig de behuizing, het voorpaneel en de
bedieningselementen met een zachte doek die
lichtjes is bevochtigd met een mild zeepsopje.
Gebruik geen schuursponsje, schuurpoeder
noch solventen zoals alcohol of benzine.
Met alle vragen over eventuele problemen
met uw toestel kunt u steeds terecht bij uw
dichtstbijzijnde Sony handelaar.
Discs reinigen
Gebruik geen in de handel verkrijgbare
reinigingsdisc. Die kan defecten veroorzaken.
BELANGRIJK
Opgelet : Dit toestel kan voor onbepaalde
duur een stilstaand videobeeld of
instelscherm op het TV-scherm tonen. Als u
dat beeld lange tijd op het TV-scherm laat
staan, bestaat het gevaar dat uw
televisiescherm onherstelbaar wordt
beschadigd. Vooral projectietelevisies zijn
hier gevoelig voor.
Werking
• Indien het toestel direct van een koude in
een warme of een zeer vochtige ruimte
wordt gebracht, kan er condensvorming
optreden op de lenzen in het toestel. In dat
geval kan de werking van het toestel zijn
verstoord. Verwijder in dat geval de disc en
laat het toestel ongeveer een half uur aan
staan tot alle vocht is verdampt.
• Haal de discs uit de speler wanneer u die
verplaatst. Indien u dat niet doet, kunnen
discs beschadigd worden.
3
Inhoudsopgave
WAARSCHUWING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Welkom! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Voorzorgsmaatregelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Betreffende deze gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Met deze speler kunnen de volgende discs worden afgespeeld . . . . . . . . . . . 6
Opmerkingen betreffende discs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Onderdelen en bedieningselementen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Toelichting bij schermdisplay (bedieningsbalk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Beknopte handleiding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Snelle kennismaking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stap 1: Uitpakken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stap 2: De batterijen in de afstandsbediening plaatsen. . . . . . . . . . . . . . . . .
Stap 3: TV-aansluitingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stap 4: Een disc afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
15
15
16
17
Aansluitingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
De speler aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stap 1: Videokabels aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stap 2: Audiokabels aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stap 3: Het netsnoer aansluiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stap 4: Snel Instelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
18
20
25
25
Discs afspelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Discs afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zoeken naar een bepaald punt op een disc
(Scan, Slow-motion Play, Search, Freeze Frame). . . . . . . . . . . . . . . . . .
De weergave hervatten vanaf het punt waar u de disc hebt gestopt
(Resume Play/Multi-disc Resume). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gebruik van het DVD Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIDEO CD’s met PBC-functies afspelen (PBC-weergave) . . . . . . . . . . . . . .
Afspelen van een MP3 Audio Track. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diverse weergavemogelijkheden
(Programme Play, Shuffle Play, Repeat Play, A-B Repeat Play) . . . . . .
28
30
32
33
34
35
37
Een scène zoeken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Een titel/hoofdstuk/track/index/scène zoeken (Search mode) . . . . . . . . . . . . 42
Disc-informatie controleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Speelduur en resterende speelduur controleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Geluidsregeling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Het geluid regelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
TV Virtual Surround Settings (TVS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
4
Filmweergave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Hoeken wijzigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ondertitels weergeven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De beeldkwaliteit regelen (BNR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De beeldweergave regelen (INDIVIDUELE BEELDREGELING). . . . . . . . . .
De weergave verbeteren
(DIGITAL VIDEO ENHANCER) (alleen DVP-NS405/NS410) . . . . . . . . .
49
49
50
51
52
Diverse bijkomende functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Discs vergrendelen
(EIGEN KINDERBEVEILIGING, KINDERBEVEILIGING) . . . . . . . . . . . . 53
Uw TV bedienen met de meegeleverde afstandsbediening . . . . . . . . . . . . . 57
Instellingen en afstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Gebruik van het instelscherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De taal voor schermweergave en geluid kiezen (TAALKEUZE) . . . . . . . . . .
Beeldinstellingen (SCHERMINSTELLING) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Individuele instellingen (INDIVIDUELE INSTELLING). . . . . . . . . . . . . . . . . .
Geluidsinstellingen (AUDIO INSTELLING) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59
60
61
62
63
Aanvullende informatie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Verhelpen van storingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zelfdiagnosefunctie
(Wanneer er letters/cijfers verschijnen in het uitleesvenster) . . . . . . . . .
Verklarende woordenlijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taalcodelijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66
68
69
70
71
72
5
Betreffende deze
gebruiksaanwijzing
Met deze speler kunnen
de volgende discs
worden afgespeeld
Controleer de modelnaam
De instructies in deze gebruiksaanwijzing
gelden voor de volgende 4 modellen:
DVP-NS305, DVP-NS310, DVP-NS405 en
DVP-NS410. Controleer de modelnaam
van uw toestel op het voorpaneel van de
speler. DVP-NS405 is het model dat telkens
is afgebeeld. Verschillen in bediening
tussen de modellen worden in de tekst
duidelijk aangegeven, als bijvoorbeeld
“alleen DVP-NS405”.
• In deze gebruiksaanwijzing staan de
bedieningselementen op de
afstandsbediening beschreven. Ook de
bedieningselementen op de speler kunnen
worden gebruikt indien ze dezelfde of
soortgelijke namen hebben als die op de
afstandsbediening.
• In deze gebruiksaanwijzing vindt u de
volgende symbolen:
Symbool
Disc-formaat
DVD VIDEO
VIDEO CD
Audio CD
Het “DVD VIDEO” logo is een handelsmerk.
Regiocode
Op de achterkant van het toestel staat een
regiocode vermeld die ook op de DVD
VIDEO discs (alleen weergave) moet
vermeld staan om met dit toestel te kunnen
worden afgespeeld. Dit systeem is bedoeld ter
bescherming van de auteursrechten.
Betekenis
Functies beschikbaar voor
DVD VIDEO’s of DVD-R’s/
DVD-RW’s in video mode
Functies beschikbaar voor
VIDEO CD’s of CD-R’s/CDRW’s in video CD formaat
Functies beschikbaar voor
DATA CD’s (CD-ROM’s/CDR’s/CD-RW’s met MP3* audio
tracks)
Functies beschikbaar voor
muziek CD’s of CD-R’s/CDRW’s in muziek CD formaat
DVD’s met label ALL kunnen ook met dit
toestel worden afgespeeld.
Indien u een andere DVD probeert af te
spelen, verschijnt het bericht “Weergave van
deze disc niet toegestaan wegens
regiobeperkingen.” op het scherm. Het is
mogelijk dat op sommige DVD’s waarop
geen regiocode staat vermeld, toch niet
kunnen worden afgespeeld.
X
Regiocode
DVP–XXXX
00V 00Hz
00W
NO.
0-000-000-00
* MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) is een
standaardformaat van ISO/MPEG waarbij
audiogegevens worden gecomprimeerd.
Voorbeeld van discs die niet
kunnen worden afgespeeld met
het toestel
Het toestel kan de volgende discs niet
afspelen:
• Alle CD-ROM’s (met inbegrip van PHOTO
CD’s)/CD-R’s/CD-RW’s behalve deze die
zijn opgenomen in de volgende formaten:
– muziek CD formaat
6
•
•
•
•
•
– video CD formaat
– MP3 formaat conform ISO9660* Level 1/
Level 2, of het uitgebreide formaat, Joliet
Datasecties van CD-Extra’s
DVD-RW’s in VR mode
DVD-ROM’s
DVD Audio discs
HD laag op Super Audio CD’s
* Een logisch formaat van bestanden en mappen op
CD-ROM’s, bepaald door ISO (International
Standard Organization).
Het toestel kan ook de volgende discs niet
afspelen:
• Een DVD met een andere regiocode.
• Een disc met een speciale vorm (b.v., kaart,
hart).
• Een disc waarop papier of stickers zijn
gekleefd.
• Een disc met resten kleefmiddel van
kleefband of stickers.
Opmerking
Merk op dat sommige CD-R’s, CD-RW’s, DVDR’s of DVD-RW’s (in video mode) niet met dit
toestel kunnen worden afgespeeld afhankelijk van
de opnamekwaliteit, de staat van de disc of de
karakteristieken van de opnameapparatuur.
Ook een disc die niet correct werd gefinaliseerd,
wordt niet afgespeeld. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de opnameapparatuur voor
meer informatie.
Merk op dat discs aangemaakt in Packet Write
formaat ook niet kunnen worden afgespeeld.
Opmerking betreffende de
weergave van DVD’s en VIDEO
CD’s
Sommige weergavefuncties van DVD’s en
VIDEO CD’s kunnen opzettelijk door
software-producenten zijn vastgelegd. Dit
apparaat speelt DVD’s en VIDEO CD’s af
volgens de inhoud van de disc zodat bepaalde
weergavefuncties niet beschikbaar kunnen
zijn. Raadpleeg daarom de instructies die bij
DVD’s of VIDEO CD’s worden geleverd.
Auteursrechten
Dit product is voorzien van copyrightbeveiligingstechnologie die op haar beurt is
beschermd door sommige Amerikaanse
patenten en andere intellectuele
eigendomsrechten van Macrovision
Corporation en anderen. Het gebruik van deze
copyright-beveiligingstechnologie moet zijn
goedgekeurd door Macrovision Corporation,
en is bedoeld voor gebruik in huis en beperkte
kring tenzij Macrovision Corporation
hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft
verleend. Aanpassing of demontage is
verboden.
Opmerkingen
betreffende discs
• Neem de disc vast aan de rand om ze proper
te houden. Raak het oppervlak niet aan.
• Stel een disc niet bloot aan directe
zonnestraling of warmtebronnen zoals
bijvoorbeeld heteluchtkanalen en laat ze
niet achter in een auto die in de volle zon
geparkeerd staat en waarin de temperatuur
sterk kan oplopen.
• Berg discs na gebruik weer op in de houder.
• Reinig de disc met een zachte doek.
Wrijf van binnen naar buiten toe.
• Gebruik geen solventen zoals benzine,
thinner en in de handel verkrijgbare
reinigingsmiddelen of antistatische sprays
voor grammofoonplaten.
7
Onderdelen en bedieningselementen
Meer details vindt u op de pagina’s tussen haakjes.
Voorpaneel
DVP-NS305/NS310
DVP-NS405/NS410
A [/1 (aan/wacht) toets/indicator (28)
Licht groen op wanneer het toestel aan
staat en licht rood op met de speler in de
wachtstand.
B Disc-lade (28)
C A (openen/sluiten) toets (28)
D Uitleesvenster op het voorpaneel (9)
E
(afstandsbedieningssensor) (15)
8
F Weergaveknop (DVP-NS305/NS310)
(29) (31)
Multi-mode weergaveknop
(DVP-NS405/NS410) (29) (31)
G MODE CHANGE (stand wijzigen)
toets (alleen DVP-NS405/NS410) (31)
H x (stop) toets (29)
I X (pauze) toets (29)
J SURROUND (ruimtelijke weergave)
toets (46)
K PICTURE MODE (beeldstand) toets
(51)
Uitleesvenster op het voorpaneel
Bij het afspelen van een DVD
Disc-type
Weergavestatus
Licht op tijdens
herhaalde
weergave (40)
Licht op wanneer u de hoek wijzigt (49)
Huidig audiosignaal (45)
Huidige titel/hoofdstuk of
speelduur (44)
Bij het afspelen van een VIDEO CD met PBC-weergave (34)
Disc-type
Weergavestatus
Licht op tijdens A-B herhaalde weergave (40)
Huidige scène of speelduur (44)
Bij het afspelen van een CD, DATA CD (MP3 audio) of VIDEO CD (zonder PBC)
Weergavestatus
Disc-type
Licht op tijdens
herhaalde
weergave (40)
Huidige track (44)
Licht op tijdens het afspelen van MP3
audio tracks (35)
Speelduur (44)
,wordt vervolgd
9
Achterpaneel
DVP-NS305/NS310
DIGITAL OUT
L
CENTER
LINE (RGB) - TV
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
COAXIAL
LINE OUT
R -AUDIO- L
VIDEO
DVP-NS405/NS410
DIGITAL OUT
L
CENTER
LINE (RGB) - TV
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
COAXIAL OPTICAL
LINE OUT
R -AUDIO- L
S VIDEO OUT
VIDEO
A DIGITAL OUT (COAXIAL) (digitale
coaxiaaluitgang) aansluiting (22) (23)
(24)
B DIGITAL OUT (OPTICAL) (optisch
digitale uitgang) aansluiting (alleen
DVP-NS405/NS410) (22) (23) (24)
C LINE (RGB)-TV (TV (RGB)-lijn)
aansluiting (16) (18)
10
D S VIDEO OUT (S Video-uitgang)
aansluiting (alleen DVP-NS405/
NS410) (18)
E LINE OUT (VIDEO) (videolijnuitgang) aansluiting (18)
F LINE OUT L/R (AUDIO) (audiolijnuitgang L/R) aansluitingen (21)
(22) (23)
Afstandsbediening
DVP-NS305
A
B
C
D
E
F
G
Z (openen/sluiten) toets (29)
SUR (surround) toets (46)
(ondertitel) toets (49)
(audio) toets (45)
(hoek) toets (49)
CLEAR (wissen) toets (37)
./> (vorige/volgende) toetsen
(29)
H
m/M
(scan/traag) toetsen
(30)
I X (pauze) toets (29)
J H (weergave) toets (28)
De H toets is voorzien van een
voelstip.*
K
L
M
N
C/X/x/c toetsen (33)
DISPLAY (schermdisplay) toets (13)
TOP MENU toets (33)
TV ]/1 (televisie aan/wachtstand)
toets (57)
O ]/1 (aan/wachtstand) toets (28)
P PICTURE MODE (beeldstand) toets
(51)
Q 2 (volume) +/– toetsen (57)
De + toets is voorzien van een voelstip.*
R TV/DVD toets (57)
S SEARCH MODE (zoekstand) toets
(42)
T REPLAY (herhaal) toets (29)
U x (stop) toets (29)
V ENTER (invoer) toets (25)
W O RETURN (terug) toets (34)
X MENU toets (33) (35)
* Bij het bedienen van de speler kan de voelstip
fungeren als richtpunt.
,wordt vervolgd
11
DVP-NS310/NS405/NS410
A TV [/1 (televisie aan/wachtstand)
toets (57)
B Z (openen/sluiten) toets (29)
C Cijfertoetsen (33)
Cijfertoets 5 is voorzien van een
voelstip.*
D CLEAR (wissen) toets (37)
E
(ondertitel) toets (49)
F
(audio) toets (45)
G ./> (vorige/volgende) toetsen
(29)
H
m/M
(scan/traag) toetsen
(30)
I X (pauze) toets (29)
J H (weergave) toets (28)
De H toets is voorzien van een
voelstip.*
K
L
M
N
O
C/X/x/c toetsen (33)
DISPLAY (schermdisplay) toets (13)
TOP MENU toets (33)
]/1 (aan/wachtstand) toets (28)
2 (volume) +/– toetsen (57)
De + toets is voorzien van een voelstip.*
P TV/DVD toets (57)
Q ENTER (invoer) toets (heeft dezelfde
functie als Z)
R PICTURE MODE (beeldstand) toets
(51)
S
(hoek) toets (49)
T SUR (surround) toets (46)
U TIME/TEXT (tijd/tekst) toets (43)
V REPEAT (herhalen) toets (40)
W REPLAY (herhaal) toets (29)
X SEARCH MODE (zoekstand) toets
(42)
Y x (stop) toets (29)
Z ENTER (invoer) toets (25)
wj O RETURN (terug) toets (34)
wk MENU toets (33) (35)
* Bij het bedienen van de speler kan de voelstip
fungeren als richtpunt.
12
Toelichting bij
schermdisplay
(bedieningsbalk)
Hieronder staat de bedieningsbalk uitgelegd.
De bedieningsbalk dient om tijdens het
afspelen instellingen te verrichten of
informatie te laten verschijnen.
De weergave hangt af van het soort disc dat
wordt afgespeeld.
De cijfers tussen haakjes verwijzen naar de
referentiepagina’s.
G TVS (46)
H BNR (50)
I INDIVIDUELE BEELDREGELING
(51)
J DIGITAL VIDEO ENHANCER (52)
(alleen DVP-NS405/NS410)
De bedieningsbalk tonen tijdens
het afspelen
◆Display 3
De volgende weergave-informatie verschijnt.
Voorbeeld: Bij het afspelen van een DVD.
m
Dit verschijnt wanneer de DISPLAY toets
wordt ingedrukt tijdens de weergave. U kunt
de instelling kiezen die past bij het getoonde
item en aanverwante informatie bekijken.
◆Display 1
De volgende weergavestanden A~D
kunnen worden gekozen. De indicator licht
blauw op indien geactiveerd.
Voorbeeld: wanneer herhaalde weergave is
gekozen. (Het display is anders bij A-B
Repeat Play.)
T41 – 8
K
L
M
N
T 1:01:57
TIJD/TEKST symbool
Titelnummer DVD (42)
Hoofdstuknummer DVD (42)
Speelduur of resterende duur (43)
m
HOOFDSTUK
◆Display 4 (alleen DVD weergave)
DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
A
B
C
D
E
Repeat Play (40)
Shuffle Play (39)
Program Play (37)
A-B Repeat Play (40)
Onderdeel dat in dit voorbeeld wordt
herhaald.
F Weergavestatus (NWeergave,
XPauze, xStop, enz.)
m
O Formaat van het huidige audiosignaal
(45)
m
◆Geen weergave
m
◆Terug naar Display 1
◆Display 2
De volgende functies G~J kunnen worden
ingesteld. De indicator licht blauw op indien
geactiveerd.
Voorbeeld: wanneer “TVS” is ingesteld.
,wordt vervolgd
13
De bedieningsbalk tonen in de
stopstand
Dit verschijnt wanneer de DISPLAY toets
wordt ingedrukt in de stopstand. U kunt
basisinstellingen verrichten en de speler naar
eigen voorkeur instellen.
◆Display 1
De volgende instellingen kunnen worden
verricht.
◆Display 4
Toont dezelfde informatie als Display 3
tijdens de weergave.
T41 – 8
T 1:01:57
m
◆Geen weergave
m
◆Terug naar Display 1
SNEL
A
INSTELLING (59)
• Kies SNEL om het minimum aan
basisinstellingen te verrichten om de speler
te gebruiken.
• Kies VOLLEDIG voor volledige instelling.
• Kies HERSTELLEN om de
standaardinstellingen te herstellen.
B
KINDERBEVEILIGING (53)
• Stel dit in om de weergave van bepaalde
discs met deze speler te beperken.
m
◆Display 2
Toont dezelfde informatie als Display 1
tijdens de weergave.
HOOFDSTUK
m
◆Display 3
Toont dezelfde informatie als Display 2
tijdens de weergave.
m
14
Beknopte handleiding
Snelle kennismaking
Dit toestel kan worden bediend met de
meegeleverde afstandsbediening. Plaats twee
AA (R6) batterijen in de batterijhouder en
hou daarbij rekening met de 3 en #
aanduidingen. Richt de afstandsbediening op
de afstandsbedieningssensor
op de speler.
Beknopte handleiding
Een snelle kennismaking in dit hoofdstuk
verschaft u voldoende informatie om de
speler meteen te laten werken. Om gebruik te
maken van de surroundfuncties van deze
speler, zie “Aansluitingen” op pagina 18.
Stap 2: De batterijen in
de afstandsbediening
plaatsen
Opmerkingen
• U kunt deze speler niet aansluiten op een TV die
niet is voorzien van een SCART (EURO AV) of
video-ingang.
• Zorg ervoor dat de stekker van elke component is
uitgetrokken alvorens aansluitingen te verrichten.
Stap 1: Uitpakken
Controleer of het volgende is meegeleverd:
• Audio/video-kabel (pinstekker × 3 y
pinstekker × 3) (1)
• Afstandsbediening (1)
• R6 (AA) batterijen (2)
Opmerkingen
• Laat de afstandsbediening niet achter op een zeer
warme of vochtige plaats.
• Zorg ervoor dat er niets in de behuizing van de
afstandsbediening terechtkomt, vooral bij het
vervangen van de batterijen.
• Stel de afstandsbedieningssensor niet bloot aan
directe zonnestraling of felle verlichting.
Hierdoor kan de werking worden verstoord.
• Indien u de afstandsbediening gedurende lange
tijd niet zult gebruiken, verwijder dan de
batterijen om mogelijke schade door
batterijlekkage en corrosie te voorkomen.
15
Stap 3: TV-aansluitingen
Sluit een SCART (EURO AV) kabel (niet meegeleverd) en netsnoer aan in de volgorde
(1~3) zoals hieronder aangegeven. Sluit altijd het netsnoer aan als laatste.
naar SCART (EURO AV) ingang
1 SCART (Euro AV)
kabel (niet meegeleverd)
naar T LINE
(RGB)-TV
LINE (RGB) - TV
TV
2 netsnoer
CD/DVD-speler
DIGITAL OUT
LINE (RGB) - TV
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
COAXIAL OPTICAL
LINE OUT
R -AUDIO- L
S VIDEO OUT
VIDEO
l: Signaalverloop
Aansluiting op een TV met 4:3 scherm
Bij sommige discs past het beeld niet op het
TV-scherm.
Zie pagina 61 om de breedte/hoogteverhouding te wijzigen.
Indien uw TV geen SCART (EURO AV)
aansluiting heeft
Zie B in “Stap 1: Videokabels aansluiten”
(pagina 18).
16
3 netsnoer
Stap 4: Een disc afspelen
Beknopte handleiding
Met de weergavekant omlaag
A Zet de TV aan.
B Druk op [/1 op de speler.
C Stel de ingangskeuzeschakelaar
van uw TV zo in dat het signaal van
de speler op het TV-scherm
verschijnt.
Na Stap 6
Bij sommige discs verschijnt er een menu op
het TV-scherm. Indien dat het geval is, kies
dan het gewenste item in het menu en speel de
DVD (pagina 33) of VIDEO CD disc (pagina
34) af.
De weergave stoppen
Druk op x.
D Druk op A op de speler om de
disc-lade te openen.
De disc verwijderen
E Plaats een disc in de disc-lade met
het label naar boven.
De speler afzetten
F Druk op H.
De disc-lade sluit en de speler begint de
disc af te spelen.
Druk op A.
Druk op [/1. De speler schakelt over naar de
wachtstand en de voedingsindicator licht
rood op.
17
Aansluitingen
De speler aansluiten
Volg Stap 1 tot 4 om de speler aan te sluiten en in te stellen.
Alvorens te beginnen, trekt u eerst de stekker uit, controleert u of alle toebehoren zijn
meegeleverd en plaatst u de batterijen in de afstandsbediening (pagina 15).
Opmerkingen
• Sluit de kabels stevig aan om ongewenste ruis te voorkomen.
• Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de aan te sluiten componenten.
Stap 1: Videokabels aansluiten
Sluit deze speler met behulp van een videokabel aan op uw TV-monitor, projector of AVversterker (receiver). Kies een patroon A tot C, afhankelijk van de ingang op uw TV monitor,
projector of AV-versterker (receiver). (Patroon C is alleen voor DVP-NS405/NS410.)
A
C
S VIDEO-kabel
(niet meegeleverd)
INPUT
S VIDEO
SCART (EURO AV)
kabel (niet
meegeleverd)
TV
naar S
VIDEO
OUT
naar LINE (RGB)-TV
DIGITAL OUT
TV, projector of AVversterker (receiver)
(alleen DVP-NS405/NS410)
CD/DVD-speler
LINE (RGB) - TV
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
COAXIAL OPTICAL
LINE OUT
R -AUDIO- L
S VIDEO OUT
VIDEO
naar LINE OUT (VIDEO)
(geel)
INPUT
VIDEO
(geel)
L
AUDIO
Audio-/videokabel
(meegeleverd)
l: Signaalverloop
18
R
TV, projector of AVversterker (receiver)
B
A Indien u aansluit op een SCART (EURO AV) ingang
Aansluitingen
Sluit de SCART (EURO AV) kabel (niet meegeleverd) aan. Sluit de stekkers stevig aan om
gebrom en ruis te voorkomen. Indien u gebruik maakt van de SCART (EURO AV) kabel,
controleer dan of de TV compatibel is met S VIDEO of RGB-signalen. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de aan te sluiten TV. Wanneer u “LINE” onder
“SCHERMINSTELLING” in het instelscherm (pagina 61) op “S VIDEO” of “RGB” zet, moet
u de juiste SCART (EURO AV) kabel gebruiken.
B Indien u aansluit op een video-ingang
Steek de gele stekker van de audio/video-kabel (meegeleverd) in de gele (video) aansluitingen.
Het beeld is dan van standaardkwaliteit.
Geel (Video)
Geel (Video)
Wit (L)
Wit (L)
Rood (R)
Rood (R)
Verbind de rode en witte stekkers met de audio-aansluitingen (pagina 21). (Alleen bij aansluiting
op een TV.)
C Bij aansluiting op een S VIDEO-ingang (alleen DVP-NS405/NS410)
Sluit de S VIDEO-kabel (niet meegeleverd) aan. Het beeld is van hoge kwaliteit.
Opmerkingen
• Sluit de speler niet aan op een videorecorder. Wanneer de spelersignalen via een videorecorder passeren,
krijgt u mogelijk geen helder beeld op het TV-scherm. Indien uw TV slechts één audio/video-ingang heeft,
moet u de speler hierop aansluiten.
Videorecorder
TV
CD/DVD-speler
Direct aansluiten
• Wanneer u de speler via SCART (EURO AV) aansluit op uw TV, wordt de ingangsbron van de TV
automatisch ingesteld op de speler wanneer u de weergave start of op een andere toets dan [/1 indrukt.
Druk in dat geval op TV/DVD op de afstandsbediening om de ingang weer op TV te zetten.
Bij het afspelen van een disc opgenomen met het NTSC-kleurensysteem, voert de speler het
videosignaal of het instelmenu enz. uit in het NTSC-kleurensysteem en kan het beeld
eventueel niet verschijnen op PAL-televisies. Open dan de disc-lade en verwijder de disc.
19
Stap 2: Audiokabels aansluiten
Raadpleeg de onderstaande tabel om na te gaan welke aansluiting het best bij uw systeem past.
Lees de instructies voor de componenten die u wilt aansluiten.
Kies een aansluiting
Kies één van de volgende aansluitingen,
A
tot
D
.
Aan te sluiten componenten
TV
A
(pagina 21)
Stereo versterker (receiver)
(met alleen L en R audio-ingangen of met een digitale ingang)
• 2 luidsprekers
(L en R voor)
B
(pagina 22)
MD deck/DAT deck
B
(pagina 22)
AV versterker (receiver) met Dolby* Surround (Pro Logic)
decoder
(met alleen L en R audio-ingangen of met een digitale ingang)
• 3 luidsprekers
(L en R voor, en achter (mono))
of
• 6 luidsprekers
(L en R voor, midden, L en R achter, subwoofer)
C
(pagina 23)
AV versterker (receiver) met Dolby Digital, MPEG audio of DTS**
decoder en digitale ingang
• 6 luidsprekers
(L en R voor, midden, L en R achter, subwoofer)
D
(pagina 24)
* Vervaardigd in licentie van Dolby Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic” en het dubbele
D-symbool zijn handelsmerken van Dolby
Laboratories.
** “DTS” en “DTS Digital Out” zijn
handelsmerken van Digital Theater Systems,
Inc.
20
Aansluiting
A
Aansluiting op uw TV
Bij deze aansluiting wordt het geluid weergegeven via de luidsprekers van uw TV. Indien u een
SCART (EURO AV) kabel gebruikt in A van “Stap 1: Videokabels aansluiten” (pagina 18),
hoeft u geen audiokabels op uw TV aan te sluiten.
DIGITAL OUT
Aansluitingen
CD/DVD-speler
LINE (RGB) - TV
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
COAXIAL OPTICAL
LINE OUT
R -AUDIO- L
S VIDEO OUT
VIDEO
A
LINE OUT
R -AUDIO- L
(geel)*
(geel)
(wit)
(wit)
TV
VIDEO
(rood)
naar LINE OUT L/R
(AUDIO)
(rood)
Audio-/
videokabel
(meegeleverd)
naar audio-ingang
l: Signaalverloop
* De gele stekker dient voor videosignalen (pagina
18).
◆Aanbevolen surround sound-effecten voor
deze aansluiting
• TVS DYNAMISCH (pagina 47)
• TVS BREED (pagina 47)
z Tip
Gebruik een stereo/mono-conversiekabel (niet
meegeleverd) om een mono-TV aan te sluiten.
Verbind de LINE OUT L/R (AUDIO) aansluitingen
met de audio-ingang van de TV.
,wordt vervolgd
21
B Aansluiting op een stereo versterker (receiver) en 2 luidsprekers/
Aansluiting op een MD deck of DAT deck
Gebruik B-1 indien uw versterker (receiver) alleen L en R audio-ingangen heeft. Gebruik
B-2 indien de versterker (receiver) is voorzien van een digitale ingang of bij aansluiting op een
MD deck of DAT deck. In dit geval kunt u de speler ook rechtstreeks aansluiten op het MD deck
of DAT deck zonder uw stereo versterker (receiver) te gebruiken.
CD/DVD-speler
DIGITAL OUT
LINE (RGB) - TV
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
COAXIAL OPTICAL
S VIDEO OUT
LINE OUT
R -AUDIO- L
VIDEO
B-2
DIGITAL OUT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
B-1
Digitale coaxkabel
(niet meegeleverd)
Stereo audiokabel
(niet meegeleverd)
(wit)
LINE OUT
COAXIAL OPTICAL
of
of
(rood)
naar DIGITAL OUT
(COAXIAL of OPTICAL)
VIDEO
naar LINE OUT L/R
(AUDIO)
Optisch digitale kabel
(niet meegeleverd)
Verwijder het dopje om
aan te sluiten (alleen
DVP-NS405/NS410)
(wit)
(rood)
naar audioingang
naar coax- of optisch
digitale ingang
[Luidsprekers]
R -AUDIO- L
Stereo versterker (receiver)
Voor (L)
MD deck/DAT deck
Voor (R)
l: Signaalverloop
◆Aanbevolen surround effecten alleen voor
de B-1 aansluiting
• TVS STANDAARD (pagina 47)
z Tip
Voor aansluiting B-1 kunt u de meegeleverde
audio/video-kabel gebruiken in plaats van een
aparte audiokabel.
22
Opmerking
Wanneer u tijdens het afspelen van een DVD een
TVS-effect (pagina 46) kiest, weerklinkt er geen
geluid uit de luidsprekers met de B-2 aansluiting.
C Aansluiting op een AV-versterker (receiver) met Dolby Surround (ProLogic) decoder en 3 tot 6 luidsprekers
CD/DVD-speler
DIGITAL OUT
LINE (RGB) - TV
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
COAXIAL OPTICAL
LINE OUT
R -AUDIO- L
C-2
S VIDEO OUT
VIDEO
Stereo
audiokabel (niet
meegeleverd)
Digitale coaxkabel
(niet meegeleverd)
DIGITAL OUT
Aansluitingen
Dolby Surround-effecten zijn alleen mogelijk bij weergave van Dolby Surround audio of
meerkanaals audio (Dolby Digital) discs.
Gebruik C-1 indien uw versterker (receiver) alleen R en L audio-ingangen heeft. Gebruik
C-2 indien de versterker (receiver) is uitgerust met een digitale ingang.
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
C-1
(wit)
LINE OUT
COAXIAL OPTICAL
of
of
(rood)
naar DIGITAL OUT
(COAXIAL of OPTICAL)
Optisch digitale kabel
(niet meegeleverd)
Verwijder het dopje om
aan te sluiten (alleen
DVP-NS405/NS410)
R -AUDIO- L
VIDEO
naar LINE OUT L/R
(AUDIO)
(wit)
(rood)
naar audio-ingang
naar coax- of optisch
digitale ingang
[Luidsprekers]
[Luidsprekers]
Versterker (receiver) met Dolby
Surround decoder
Achter
(L)
Voor (L)
Achter
(R)
Subwoofer
Midden
Voor (R)
Achter (mono)
l: Signaalverloop
Opmerking
Wanneer u 6 luidsprekers aansluit, moet u de mono
luidspreker achteraan vervangen door een
middenluidspreker, 2 achterluidsprekers en een
subwoofer.
,wordt vervolgd
23
D Aansluiting op een AV-versterker (receiver) met digitale ingang, Dolby
Digital, MPEG audio of DTS decoder en 6 luidsprekers
Met deze aansluiting kunt u de Dolby digital, MPEG audio of DTS decoder functie van uw AVversterker (receiver) gebruiken. De surround-geluidseffecten van de speler zijn dan niet
beschikbaar.
CD/DVD-speler
DIGITAL OUT
LINE (RGB) - TV
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL
LINE OUT
R -AUDIO- L
S VIDEO OUT
VIDEO
D
DIGITAL OUT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL
naar DIGITAL OUT
(COAXIAL of OPTICAL)
of
Digitale coaxkabel
(niet meegeleverd)
naar digitale coaxingang
[Luidsprekers]
Achter (L)
naar optisch digitale ingang
AV-versterker (receiver) met
een decoder
Subwoofer
Achter (R)
l: Signaalverloop
Opmerking
Na het aansluiten moet u “DOLBY DIGITAL” op
“DOLBY DIGITAL” en “DTS” op “AAN” zetten
onder Snel Instelling (pagina 25). Indien uw AVversterker (receiver) is uitgerust met een MPEG
audio decoder, moet u “MPEG” op “MPEG” zetten
(pagina 64). Als u dat niet doet, komt er geen of een
hard geluid uit de luidsprekers.
24
Optisch digitale kabel
(niet meegeleverd)
Verwijder het dopje
voor het aansluiten
(alleen DVP-NS405/
NS410)
[Luidsprekers]
Voor (L)
Midden
Voor (R)
Stap 3: Het netsnoer aansluiten
Steek de stekker van de speler en de TV (netsnoer) in een stopcontact.
Volg de onderstaande procedure voor een minimale basisinstelling van de speler.
Druk op > om een instelling over te slaan. Druk op . om terug te keren naar de vorige
stap.
DVP-NS305
DVP-NS310/405/410
Aansluitingen
Stap 4: Snel Instelling
4 Druk op ENTER zonder dat er een
disc is ingebracht.
Het instelscherm voor de taal van het
schermdisplay verschijnt.
Welke talen beschikbaar zijn, hangt af
van het spelermodel.
ENTER
1 Zet de TV aan.
2 Druk op [/1.
3 Stel de ingangskeuzeschakelaar
van uw TV zo in dat het signaal van
de speler op het TV-scherm
verschijnt.
“Press [ENTER] to run QUICK SETUP”
(Druk op [ENTER] voor snelle
instelling) verschijnt onderaan het
scherm. Wanneer dit bericht niet
verschijnt, kies dan “QUICK” (SNEL)
onder “SETUP” (INSTELLING) in de
bedieningsbalk (pagina 60) om Snel
Instelling te draaien.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
NEDERLANDS
5 Druk op X/x om een taal te kiezen.
De speler gebruikt de taal die hier is
gekozen voor de weergave van het menu
en de ondertitels.
6 Druk op ENTER.
Het instelscherm voor de breedte/hoogteverhouding van de aangesloten TV
verschijnt.
SCHERMINSTELLING
16:9
TV TYPE:
16:9
SCHERMBEVEILIGING:
4:3 LETTER BOX
ACHTERGROND:
4:3 PAN&SCAN
LINE:
7 Druk op X/x om de voor uw TV
geschikte instelling te kiezen.
◆ Voor een breedbeeld-TV of standaard
4:3 TV met breedbeeldstand
• 16:9 (pagina 61)
,wordt vervolgd
25
◆ Voor een standaard 4:3 TV
• 4:3 LETTER BOX of 4:3 PAN SCAN
(pagina 61)
8 Druk op ENTER.
Het instelscherm voor het kiezen van het
type videosignaaluitvoer via LINE
(RGB)-TV verschijnt.
SCHERMINSTELLING
TV TYPE:
SCHERMBEVELIGING:
ACHTERGROND:
LINE:
16:9
AAN
HOESBEELD
VIDEO
VIDEO
S VIDEO
RGB
9 Druk op X/x om het soort signal te
kiezen dat u wilt uitvoeren via LINE
(RGB)-TV.
◆ Videosignalen
• VIDEO (pagina 61)
◆ S Videosignalen
• S VIDEO (pagina 61)
A
• Wanneer u alleen maar een TV en geen
andere apparatuur aansluit, kiest u
“NEE”. Snel Instelling is dan voltooid
en alle aansluitingen zijn verricht.
B-1
B-2
JA
LINE OUTPUT L/R (AUDIO)
DIGITAL OUTPUT
NEE
11Druk op X/x om het soort
aansluiting (eventueel) te kiezen
voor de aansluiting op een
versterker (receiver), en druk dan
op ENTER.
Kies het item dat past bij de
audioverbinding die u op pagina’s 21 tot
24 hebt gekozen ( A tot D ).
26
D
12Druk op X/x om het soort Dolby
Digital signaal te kiezen dat u naar
uw versterker (receiver) wilt
sturen.
Kies het siognaal dat past bij de
audioverbinding die u op pagina’s 22 tot
24 hebt gekozen ( B tot D ).
AUDIO INSTELLING
AUDIO VERZWAKKER:
UIT
AUDIO DRC:
STANDAARD
DOWN MIX:
DOLBY SURROUND
DIGITALE UITGANG:
AAN
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
D-PCM
MPEG:
DOLBY DIGITAL
DTS:
10Druk op ENTER.
Is deze speler aangesloten op een
versterker (receiver)? Kies het
gebruikte type aansluiting.
C-2
• Kies “DIGITAL OUTPUT”. Het
instelscherm voor “DOLBY
DIGITAL” verschijnt.
◆ RGB-signalen
• RGB (pagina 61)
Het instelscherm voor het kiezen van het
soort aansluiting voor uw versterker
(receiver) verschijnt.
C-1
• Kies “LINE OUTPUT L/R (AUDIO)”.
Snel Instelling is voltooid en alle
aansluitingen zijn verricht.
B-2
C-2
• D-PCM (pagina 64)
D
• DOLBY DIGITAL (alleen indien de
versterker (receiver) is uitgerust met
een Dolby Digital decoder) (pagina 64)
13Druk op ENTER.
“DTS” is gekozen.
AUDIO INSTELLING
AUDIO VERZWAKKER:
UIT
AUDIO DRC:
STANDAARD
DOWN MIX:
DOLBY SURROUND
DIGITALE UITGANG:
AAN
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
UIT
UIT
AAN
14Druk op X/x om te kiezen of u al
dan niet een DTS-signaal naar uw
versterker (receiver) wilt sturen.
B-2
C-2
• UIT (pagina 65)
D
C-2
D
Aansluitingen
Kies het item dat past bij de
audioverbinding die u op pagina’s 22 tot
24 hebt gekozen ( B tot D ).
B-2
• Zet “DOWN MIX” op “DOLBY
SURROUND” (pagina 64)
• Zet “DIGITALE UITGANG” op “AAN”
(pagina 64)
• AAN (alleen indien de versterker
(receiver) is uitgerust met een DTS
decoder) (pagina 65)
15Druk op ENTER.
Snel Instelling is voltooid. Alle
aansluitingen en instellingen zijn
verricht.
Indien uw AV-versterker (receiver) is
uitgerust met een MPEG audio decoder,
moet u “MPEG” op “MPEG” zetten
(pagina 64).
Surround sound-effecten
Om te genieten van de surround soundeffecten met deze speler of uw versterker
(receiver), moeten de volgende items zijn
ingesteld zoals hieronder beschreven voor de
audioverbinding die u op pagina’s 22 tot 24
( B tot D ) hebt gekozen. Dit zijn de
standaardinstellingen die niet hoeven te
worden gewijzigd wanneer u de speler voor
het eerst aansluit. Zie pagina 59 voor het
gebruik van het instelscherm.
Audio-aansluiting (pagina’s 21 tot 24)
A
• Er zijn geen bijkomende instellingen
vereist.
B-1
C-1
• Zet “DOWN MIX” op “DOLBY
SURROUND” (pagina 64)
• Indien het geluid ook is vervormd bij laag
volume, zet dan “AUDIO
VERZWAKKER” op “AAN” (pagina 63)
27
Zet de versterker (receiver) aan en kies
het juiste kanaal zodat u het geluid van
deze speler kunt beluisteren.
Discs afspelen
Discs afspelen
4 Druk op A op de speler en leg een
disc op de disc-lade.
Afhankelijk van de DVD of VIDEO CD
kunnen sommige functies verschillend of
onbeschikbaar zijn.
Raadpleeg de instructies die bij de disc zijn
geleverd.
Met de weergavekant omlaag
[/1 Voedingsindicator A H/Weergaveknop
MODE CHANGE
(alleen DVP-NS405/NS410)
DVP-NS305
DVP-NS310/405/410
5 Druk op H.
De disc-lade gaat dicht en de speler start
de weergave (Continuous Play). Regel
het volume op de TV of de versterker
(receiver).
Bij sommige discs verschijnt er een menu
op het TV-scherm. Voor DVD’s, zie
pagina 33. Voor VIDEO CD’s, zie pagina
34.
De speler afzetten
Druk op [/1. De speler schakelt over naar de
wachtstand.
Opmerkingen bij de weergave van DTS
geluidssporen op een CD
1 Zet de TV aan.
2 Druk op [/1.
De speler schakelt aan en de
voedingsindicator licht groen op.
3 Stel de ingangskeuzeschakelaar
van uw TV zo in dat het signaal van
de speler op het TV-scherm
verschijnt.
◆ Bij gebruik van een versterker
(receiver)
28
• Bij het afspelen van DTS CD’s wordt
overmatige ruis geproduceerd via de
analoge stereo aansluitingen. Om eventuele
beschadiging van het audiosysteem te
voorkomen, dient de gebruiker de nodige
voorzorgsmaatregelen te nemen wanneer de
analoge stereo aansluitingen van de speler
zijn verbonden met een versterker. Voor
DTS Digital Surround™ weergave moet
een externe 5.1-kanaals decoder worden
verbonden met de digitale aansluitingen van
de speler.
• Stel het geluid in op “STEREO” met behulp
van de
(audio) toets bij weergave van
DTS sound tracks op een CD (pagina 45).
• Speel geen DTS geluidssporen af zonder de
speler eerst aan te sluiten op een
audiocomponent met ingebouwde DTS
decoder.
De speler voert het DTS signaal uit via de
DIGITAL OUT (COAXIAL of OPTICAL)
aansluiting, ook al staat “DTS” onder
“AUDIO INSTELLING” in het
instelscherm op “UIT” (pagina 65),
waardoor uw gehoor of de luidsprekers
kunnen worden beschadigd.
• DTS audiosignalen worden alleen
uitgevoerd via DIGITAL OUT (COAXIAL
of OPTICAL).
• Bij het afspelen van een DVD met DTS
geluidssporen zet u “DTS” onder “AUDIO
INSTELLING” op “AAN” (pagina 65).
• Wanneer u de speler aansluit op
geluidsapparatuur zonder DTS decoder,
mag u “DTS” onder “AUDIO
INSTELLING” niet op “AAN” zetten
(pagina 65). Er kan een luid geluid worden
geproduceerd, waardoor uw gehoor of de
luidsprekers kunnen worden beschadigd.
Opmerking
Indien de speler of de afstandsbediening langer dan
30 minuten niet worden bediend terwijl geen disc
wordt afgespeeld, schakelt de speler automatisch
over naar de wachtstand (Auto Power Off functie).
Om deze functie af te zetten, zet u “AUTOM.
UITSCHAKELING” in “INDIVIDUELE
INSTELLING” op “UIT” (pagina 62).
Handeling
Te pauzeren
Druk op X
De weergave te
Druk op X of H
hervatten na pauzeren
Tijdens continu
weergave naar het
volgende hoofdstuk,
de volgende track of
scène te gaan
Druk op > op de
afstandsbediening of
draai de
weergaveknop* op de
speler rechtsom
Tijdens continu
weergave naar het
vorige hoofdstuk, de
vorige track of scène
te gaan
Druk op . op de
afstandsbediening of
draai de
weergaveknop* op de
speler linksom
De weergave te
stoppen en de disc te
verwijderen
Druk op Z
De vorige scène
opnieuw af te spelen
(alleen DVD)
Druk op REPLAY
Discs afspelen
Opmerkingen bij de weergave van DVD’s
met DTS geluidsspoor
Om
* Werkt wanneer de MODE CHANGE indicator
groen of gedoofd is. Voor meer details omtrent de
multi-mode weergaveknop, zie pagina 31 (alleen
DVP-NS405/NS410).
z Tip
De Replay-functie is handig om een scène of
dialoog die u hebt gemist, te herhalen.
Opmerking
Met bepaalde scènes werkt Replay eventueel niet.
Bijkomende handelingen
DVP-NS305
DVP-NS310/405/410
REPLAY
Om
Handeling
Te stoppen
Druk op x
,wordt vervolgd
29
De disc-lade vergrendelen
(Kinderslot)
De disc-lade kan worden vergrendeld zodat
kinderen ze niet kunnen openen.
DVP-NS305
DVP-NS310/405/410
Zoeken naar een bepaald
punt op een disc (Scan, Slowmotion Play, Search, Freeze Frame)
U kunt snel een bepaald punt op een disc
zoeken met beeld of vertraagde weergave.
DVP-NS305
DVP-NS310/405/410
ENTER
RETURN
Druk met de speler in de wachtstand op
O RETURN, ENTER en vervolgens op [/1
op de afstandsbediening.
De speler schakelt aan en “LOCKED”
verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel. De Z toets op de speler of de
afstandsbediening werkt niet wanneer het
kinderslot is geactiveerd.
De disc-lade ontgrendelen
Druk met de speler in de wachtstand weer op
O RETURN, ENTER en vervolgens op [/1
op de afstandsbediening.
Opmerking
De disc-lade blijft gesloten, ook al kiest u
“HERSTELLEN” onder “INSTELLING” in de
bedieningsbalk (pagina 60).
Weergaveknop (DVP-NS305/NS310)
Multi-mode weergaveknop (DVP-NS405/
NS410)
MODE CHANGE
(alleen DVP-NS405/NS410)
Opmerking
Bij sommige DVD/VIDEO CD’s zijn bepaalde van
de beschreven handelingen niet mogelijk.
Snel een bepaald punt zoeken
door een disc snel vooruit of snel
achteruit (Scan) af te spelen
Druk op
m of M
tijdens het
afspelen van een disc. Wanneer u het
gewenste punt hebt gevonden, drukt u op H
om terug te keren naar normale snelheid. Bij
elke druk op
m of M
tijdens het
zoeken, verandert de weergavesnelheid. Er
zijn drie snelheden beschikbaar. Bij elke druk
op de toets verandert de indicatie als volgt:
30
Weergaverichting
× 2B (alleen DVD/CD) t 1M t 2M
Tegenovergestelde richting
× 2b (alleen DVD) t 1m t 2m
Vertraagde weergave (Slowmotion Play)
Druk op
m of M
met de speler in
de pauzestand. Druk op H om terug te keren
naar de normale snelheid.
Bij elke druk op
m of M
tijdens
vertraagde weergave, verandert de
weergavesnelheid. Er zijn twee snelheden
beschikbaar. Bij elke druk op de toets
verandert de indicatie als volgt:
Weergaverichting
2
y1
Tegenovergestelde richting (alleen DVD)
2
y1
De “2
”/“2
” weergavesnelheid ligt
lager dan “1
”/“1
”.
Met de weergaveknop op de
speler (alleen DVP-NS305/
NS310)
Met de weergaveknop kan op verschillende
manieren worden gezocht naar een bepaald
punt op de disc.
Naar een volgende hoofdstuk/track/scène
gaan
Draai de weergaveknop tijdens het afspelen
even rechtsom resp. linksom om naar een
volgende resp. vorige hoofdstuk/track/scène
te gaan.
Hou de weergaveknop tijdens het afspelen
naar rechts gedraaid om een punt te zoeken in
de weergaverichting of naar links gedraaid
om een punt in de andere richting te zoeken.
Om terug te keren naar de normale
weergavesnelheid laat u de knop los wanneer
u het gewenste punt hebt gevonden.
Met de multi-mode
weergaveknop op de speler
(alleen DVP-NS405/NS410)
Discs afspelen
De “× 2B”/“× 2b” weergavesnelheid is
ongeveer het dubbele van de normale
snelheid. De “2M”/“2m”
weergavesnelheid is sneller dan “1M”/
“1m”.
Snel een punt zoeken (Search)
Met de MODE CHANGE toets kan op
verschillende manieren worden gezocht naar
een bepaald punt op de disc.
Naar een volgende hoofdstuk/track/scène
gaan
Draai de weergaveknop tijdens het afspelen
en met de MODE CHANGE indicator uit
eventjes rechtsom om naar een volgende
hoofstuk/track/scène te gaan of linksom om
naar een vorige te gaan. (Dezelfde handeling
kan worden verricht wanneer de MODE
CHANGE indicator groen oplicht.)
Snel een punt zoeken (Search)
Hou tijdens het afspelen en met de MODE
CHANGE indicator uit de weergaveknop
rechtsom gedraaid om een punt te zoeken in
de weergaverichting of linksom gedraaid om
een punt te zoeken in de tegenovergestelde
richting. Om terug te keren naar de normale
weergavesnelheid laat u de knop los wanneer
u het gewenste punt hebt gevonden.
Een titel/hoofdstuk/track zoeken
1
Druk herhaaldelijk op MODE CHANGE
zodat de indicator groen oplicht.
2
Hou tijdens het afspelen de
weergaveknop rechtsom gedraaid om
volgende titels/hoofdstukken/tracks te
zoeken of linksom gedraaid om vorige te
zoeken.
,wordt vervolgd
31
Beeld per beeld-weergave (Freeze Frame)
1
Druk herhaaldelijk op MODE CHANGE
zodat de indicator amberkleurig oplicht.
2
Draai de weergaveknop tijdens het
afspelen naar rechts om naar het
volgende beeld te gaan of naar links om
naar het vorige beeld te gaan. Door de
knop gedraaid te houden, kunt u de
beelden achtereenvolgens bekijken.
De weergave hervatten
vanaf het punt waar u de
disc hebt gestopt (Resume
Play/Multi-disc Resume)
De speler onthoudt het punt waar de disc
werd gestopt.
DVP-NS305
DVP-NS310/405/410
De weergave van de huidige disc
hervatten (Resume Play)
De speler onthoudt het punt waar de disc
werd gestopt, ook al wordt overgeschakeld
naar de wachtstand door op [/1 te drukken.
1
Druk tijdens het afspelen van een disc
op x om de weergave te stoppen.
“RESUME” verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
2
Druk op H.
De speler start de weergave vanaf het
punt waar u de disc in Stap 1 hebt gestopt.
z Tip
Om de weergave te starten vanaf het begin van de
disc drukt u tweemaal op x en vervolgens op H.
32
Opmerkingen
Het punt waar de disc werd
gestopt memoriseren (Multi-disc
Resume) (alleen DVP-NS405/
NS410)
De speler memoriseert het punt waar u de disc
hebt gestopt en hervat de weergave vanaf
datzelfde punt wanneer u dezelfde disc nog
eens inbrengt. Er blijven herstartpunten voor
maximum 6 verschillende DVD/VIDEO
CD’s in het geheugen opgeslagen, ook al
wordt het netsnoer losgekoppeld. Wanneer u
een herstartpunt voor een zevende disc
memoriseert, wordt het herstartpunt voor de
eerste disc gewist.
z Tips
• Om de weergave te starten vanaf het begin van de
disc drukt u tweemaal op x en vervolgens op H.
• Om de Multi-disc Resume functie uit te
schakelen, zet u “MULTI-DISC RESUME” in
“INDIVIDUELE INSTELLING” op “UIT”
(pagina 63). De weergave wordt alleen herstart
voor de huidige disc in de speler.
Opmerkingen
• Het punt waar u de weergave hebt gestopt wordt
gewist wanneer:
– u verandert van weergavestand.
– u de instellingen op het instelscherm wijzigt.
• Deze functie werkt niet met sommige discs.
Gebruik van het DVD
Menu
Een DVD is opgesplitst in lange stukken
beeld of muziek die “titels” worden genoemd.
Bij het afspelen van een DVD die
verscheidene titels bevat, kunt u titels kiezen
via het TOP MENU.
Bij het afspelen van een DVD waarop items
zoals de taal van de ondertitels en het geluid
kunnen worden gekozen, kunt u die kiezen
met de MENU toets.
DVP-NS305
Discs afspelen
• Het punt waar u de weergave hebt gestopt wordt
gewist wanneer:
– u verandert van weergavestand.
– u de instellingen op het instelscherm wijzigt.
– u de disc-lade opent (alleen DVP-NS305/NS310).
– u het netsnoer loskoppelt.
• Bij het afspelen van een CD, wordt het punt waar
u stopt gewist wanneer u de disc-lade opent of het
netsnoer loskoppelt.
• Bij het afspelen van een DATA CD, wordt het
punt waar u stopt gewist wanneer de speler in de
wachtstand wordt gebracht, de disc-lade wordt
geopend of het netsnoer losgekoppeld.
• Deze functie werkt niet met sommige discs.
DVP-NS310/405/410
Cijfertoetsen
ENTER
MENU
TOP MENU
1 Druk op TOP MENU of MENU.
Het disc-menu verschijnt op het TVscherm.
De inhoud van het menu varieert van disc
tot disc.
2 Druk op C/X/x/c om het item te
kiezen dat u wilt afspelen of
wijzigen.
Het item kan ook worden gekozen met de
cijfertoetsen (alleen DVP-NS310/
NS405/NS410).
3 Druk op ENTER.
33
Terugkeren naar het menu
VIDEO CD’s met PBCfuncties afspelen
(PBC-weergave)
Met PBC (Playback Control) kunt u VIDEO
CD’s interactief afspelen door de instructies
in het menu op het TV-scherm te volgen.
DVP-NS305
DVP-NS310/405/410
Druk op O RETURN.
z Tip
Voor weergave zonder PBC, drukt u op ./>
met de speler in de stopstand om een track te kiezen
en drukt u vervolgens op H of ENTER.
“Weergave zonder PBC” verschijnt op het TVscherm en continu weergave begint. Er kunnen geen
stilstaande beelden zoals bijvoorbeeld een
menuscherm worden getoond.
Om terug te keren naar PBC-weergave, drukt u
tweemaal op x en vervolgens op H.
Opmerking
Cijfertoetsen
ENTER
RETURN
1 Start de weergave van een VIDEO
CD met PBC-functies.
Het menu voor uw keuze verschijnt.
2 Kies het gewenste itemnummer
door op X/x te drukken.
Itemnummer en track kunnen ook
worden gekozen met de cijfertoetsen
(alleen DVP-NS310/NS405/NS410).
3 Druk op ENTER.
4 Volg de instructies op het
menuscherm voor interactieve
handelingen.
Afhankelijk van de VIDEO CD kan de
procedure verschillen; raadpleeg de
gebruiksaanwijzing die bij de disc wordt
geleverd.
34
Afhankelijk van de VIDEO CD kan in de
gebruiksaanwijzing die bij de disc wordt geleverd
“Druk op ENTER” in Stap 3 zijn vervangen door
“Druk op SELECT”. Druk in dat geval op H.
Afspelen van een MP3
Audio Track
1( 30)
ROCK BEST HIT
KARAOKE
JAZZ
R&B
MY FAVORITE SONGS
CLASSICAL
SALSA OF CUBA
BOSSANOVA
DATA CD’s (CD-ROM’s/CD-R’s/CDRW’s) opgenomen in MP3 (MPEG 1 Audio
Layer 3) formaat kunnen worden afgespeeld.
DVP-NS310/405/410
2
Kies een album met X/x, en druk
vervolgens op ENTER.
De lijst van tracks in het album
verschijnt.
Discs afspelen
DVP-NS305
JAZZ
1(90)
0
0
0
0
0
0
0
ENTER
RETURN
MENU
1 Druk op Z en plaats de DATA CD
op de disc-lade.
2 Druk op H.
De disc-lade wordt gesloten en de eerste
MP3 audio track in het eerste album op
de disc begint te spelen.
Opmerkingen
3
1
2
3
4
5
6
7
SHE IS SPECIAL
ALL YOU NEED IS ...
SPICY LIFE
HAPPY HOUR
RIVER SIDE
5
TAKE TIME,TAKE TIME
Kies een track met X/x, en druk
vervolgens op ENTER.
De gekozen track begint te spelen. Bij het
afspelen van een track of album, is de titel
grijs.
Naar een volgende of vorige pagina gaan
Druk op c or C.
Terugkeren naar de vorige indicatie
Druk op O RETURN.
De indicatie afzetten
Druk op MENU.
• Deze speler kan MP3 audiotracks afspelen die
zijn opgenomen met de volgende
bemonsteringsfrequenties: 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz.
• De weergavevolgorde kan verschillen van de
montagevolgorde. Zie “Afspeelvolgorde van
MP3 audio tracks” hieronder voor details.
• Voor album- of tracknamen kunnen alleen letters
uit het alfabet en cijfers worden gebruikt. Andere
tekens verschijnen als een asterisk.
• ID3 tags kunnen niet worden getoond.
Kiezen van een album en track
Betreffende MP3 audio tracks
1
Druk op MENU.
De lijst van MP3 albums op de DATA
CD verschijnt.
Opmerkingen
U kunt MP3 audio tracks op CD-ROM’s, CDR’s of CD-RW’s afspelen. Om tracks door de
speler te laten herkennen, moeten de discs
echter zijn opgenomen conform ISO9660
level 1, level 2 of Joliet formaat.
Multi-sessie discs kunnen ook worden
afgespeeld.
,wordt vervolgd
35
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de
CD-R/RW apparatuur of opnamesoftware
(niet meegeleverd) voor details omtrent het
opnameformaat.
Afspeelvolgorde van MP3 audio tracks
Een Multi-sessie CD afspelen
Boom 1 Boom 2 Boom 3 Boom 4 Boom 5
Deze speler kan alleen een Multi-sessie CD
afspelen wanneer de eerste sessie een MP3
audio track bevat. Volgende MP3 audio
tracks die in latere sessies werden
opgenomen, kunnen eveneens worden
afgespeeld.
Wanneer audiotracks en beelden in muziekCD-formaat of video-CD-formaat zijn
opgenomen tijdens de eerste sessie, wordt
alleen de eerste sessie afgespeeld.
De afspeelvolgorde van albums en tracks
opgenomen op een DATA CD is als volgt.
◆Structuur van de disc-inhoud
ROOT
Opmerkingen
• Wanneer u de extensie “.MP3” toevoegt aan
gegevens van een ander formaat dan MP3, kan de
speler de gegevens niet goed herkennen en
produceert hij een hard geluid dat uw luidsprekers
kan beschadigen.
• De speler kan geen audio tracks in MP3PRO
formaat afspelen.
album
track
Wanneer u een DATA CD inbrengt en op H
drukt, worden de genummerde tracks in
volgorde afgespeeld, van 1 tot 7. Subalbums/tracks in een gekozen album hebben
voorrang op het volgende album in dezelfde
boom. (Voorbeeld: C bevat D en dus speelt
4 voor 5.)
Wanneer u op MENU drukt en de lijst van
MP3 albums verschijnt (pagina 35), worden
de albums in de onderstaande volgorde
geplaatst: A t B t C t D t F t
G. Albums die geen tracks bevatten
(bijvoorbeeld album E) zijn niet opgenomen
in de lijst.
z Tips
• Wanneer u nummers (01, 02, 03, enz.) voor de
track-bestandsnamen plaatst, worden de tracks in
die volgorde afgespeeld.
• Doordat een disc met veel “bomen” pas na enige
tijd begint te spelen, moet u uw albums in de
eerste twee bomen zetten.
36
Opmerkingen
Diverse
weergavemogelijkheden
(Programme Play, Shuffle Play,
Repeat Play, A-B Repeat Play)
Er is keuze uit de volgende weergavestanden:
• Programme Play (pagina 37)
• Shuffle Play (pagina 39)
• Repeat Play (pagina 40)
• A-B Repeat Play (pagina 40)
Discs afspelen
• De afspeelvolgorde kan verschillen van wat
hierboven staat afgebeeld, afhankelijk van de
software die wordt gebruikt voor het aanmaken
van de DATA CD.
• De bovenstaande afspeelvolgorde kan niet van
toepassing zijn wanneer een DATA CD meer dan
200 albums en tracks bevat.
• De speler kan tot 100 albums herkennen (alleen
albums worden geteld, ook albums die geen MP3
audio tracks bevatten). De speler speelt geen
albums verder dan de eerste 100 albums. Van de
eerste 100 albums kan maximum een
gecombineerd totaal van 200 albums en tracks
worden afgespeeld.
Opmerking
De weergavestand wordt geannuleerd wanneer:
– u de disc-lade opent.
– de speler overschakelt naar de wachtstand door op
[/1 te drukken.
Uw eigen programma
samenstellen (Programme Play)
U kunt zelf de volgorde bepalen waarin de
titels, hoofdstukken of tracks op de disc
worden afgespeeld en zo uw eigen
programma samenstellen. U kunt maximum
99 titels, hoofdstukken en tracks
programmeren.
DVP-NS305
DVP-NS310/405/410
Cijfertoetsen
CLEAR
ENTER
DISPLAY
1
Druk tweemaal op DISPLAY met de
speler in de stopstand.
De volgende bedieningsbalk verschijnt.
,wordt vervolgd
37
PROGRAMMEREN
2
Druk op C/c om
(PROGRAMMEREN) te kiezen en druk
op ENTER.
ALLES WISSEN
1. TITEL
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
T
––
01
02
03
04
05
PROGRAMMEREN
++
01
02
03
04
05
06
––
01
02
03
04
05
Gekozen titel en hoofdstuk
Druk op c.
◆ Bij het afspelen van een VIDEO CD of
CD
Kies bijvoorbeeld track “02”.
Druk op X/x om “02” te kiezen onder
“T” en druk vervolgens op ENTER.
De cursor gaat naar de titel- of trackrij
“T” (in dit geval “01”).
PROGRAMMEREN
ALLES WISSEN
1. TITEL – –
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
T
C
––
01
02
03
04
05
++
01
02
03
04
05
06
Gekozen track
ALLES WISSEN
1. MUZIEKSTUK
2. MUZIEKSTUK
3. MUZIEKSTUK
4. MUZIEKSTUK
5. MUZIEKSTUK
6. MUZIEKSTUK
7. MUZIEKSTUK
Kies een titel, hoofdstuk of track om te
programmeren.
◆ Bij het afspelen van een DVD
Kies bijvoorbeeld hoofdstuk “03” van
titel “02”.
Druk op X/x om “02” te kiezen onder
“T” en druk vervolgens op ENTER. Het
nummer kan ook worden gekozen met de
cijfertoetsen (alleen DVP-NS310/
NS405/NS410).
0:15:30
T
PROGRAMMEREN
Hoofdstukken opgenomen op een disc
4
C
T
ALLES WISSEN
1. TITEL 0 2 – 0 3
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
Titels of tracks opgenomen
op een disc
3
––
01
02
03
04
05
Druk vervolgens op X/x om “03” onder
“C” te kiezen en druk op ENTER. Het
nummer kan ook worden gekozen met de
cijfertoetsen (alleen DVP-NS310/
NS405/NS410).
“MUZIEKSTUK” verschijnt bij het
afspelen van een VIDEO CD of CD.
PROGRAMMEREN
T
ALLES WISSEN
1. TITEL – –
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
02
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
Totale duur van de geprogrammeerde tracks
5
Herhaal stap 3 en 4 om andere titels,
hoofdstukken of tracks te
programmeren.
De geprogrammeerde titels,
hoofdstukken en tracks worden getoond
in de gekozen volgorde.
6
Druk op H om Programme Play te
starten.
Geprogrammeerde weergave start.
Na afloop van het programma kunt u
hetzelfde programma opnieuw starten
door op H te drukken.
38
Programme Play stoppen
Druk op CLEAR.
DVP-NS305
DVP-NS310/405/410
De indicatie afzetten
Druk herhaaldelijk op DISPLAY tot de
indicatie verdwijnt.
CLEAR
Een programma wijzigen of annuleren
Volg stap 1 en 2 van “Uw eigen
programma samenstellen (Programme
Play)”.
2
Kies het programmanummer van de titel,
het hoofdstuk of de track die u wilt
wijzigen of annuleren met X/x en druk
op c. Het nummer kan ook worden
gekozen met de cijfertoetsen (alleen
DVP-NS310/NS405/NS410).
3
ENTER
DISPLAY
1
1
Volg stap 1 en 2 van “Uw eigen
programma samenstellen (Programme
Play)”.
2
3
Druk op X en kies “ALLES WISSEN”.
Druk op DISPLAY tijdens de weergave.
De volgende bedieningsbalk verschijnt.
Volg Stap 4 voor verdere
programmering. Om een programma te
annuleren, kiest u “--”onder “T” en drukt
u vervolgens op ENTER.
Alle titels, hoofdstukken of tracks
annuleren in de geprogrammeerde
volgorde
Discs afspelen
1
2
Druk op C/c om
(SHUFFLE) te
kiezen, en druk vervolgens
herhaaldelijk op ENTER om het item te
kiezen dat moet worden geschud.
TITEL
Druk op ENTER.
z Tip
Repeat Play of Shuffle Play is mogelijk met de
geprogrammeerde titels, hoofdstukken of tracks.
Volg tijdens Programme Play de stappen van
“Repeat Play” (pagina 40) of “Shuffle Play”
(pagina 39).
Weergave in willekeurige
volgorde (Shuffle Play)
U kunt de speler titels, hoofdstukken of tracks
laten “schudden”. De afspeelvolgorde kan
worden gewijzigd door nogmaals te
“schudden”.
◆ Bij het afspelen van een DVD
• TITEL
• HOOFDSTUK
◆ Bij het afspelen van een VIDEO CD of
CD
• MUZIEKSTUK
◆ Wanneer Programme Play is
geactiveerd
• AAN: titels, hoofdstukken of tracks die
met Programme Play werden gekozen,
worden geschud.
Terugkeren naar normale weergave
Druk op CLEAR of kies “UIT” in Stap 2.
De bedieningsbalk afzetten
Druk herhaaldelijk op DISPLAY tot de
bedieningsbalk is afgezet.
,wordt vervolgd
39
z Tips
• Shuffle Play kan worden ingesteld met de speler
in de stopstand. Kies “SHUFFLE” en druk
vervolgens op H. Shuffle Play start.
• Wanneer “HOOFDSTUK” is gekozen kunnen
maximum 200 hoofdstukken op een disc in
willekeurige volgorde worden afgespeeld.
Herhaalde weergave (Repeat
Play)
U kunt alle titels/tracks op een disc of één
titel/hoofdstuk/track herhaaldelijk afspelen.
U kunt Shuffle en Programme Play
combineren.
DVP-NS305
DVP-NS310/405/410
◆ Bij het afspelen van een VIDEO CD of
CD
• DISC: alle tracks worden herhaald.
• MUZIEKSTUK: huidige track wordt
herhaald.
◆ Bij het afspelen van een DATA CD
(MP3 audio)
• DISC: alle albums worden herhaald.
• ALBUM: huidig album wordt herhaald.
• MUZIEKSTUK: huidige track wordt
herhaald.
◆ Wanneer Program Play of Shuffle Play
is geactiveerd
• AAN: Programme Play of Shuffle Play
wordt herhaald.
Terugkeren naar normale weergave
Druk op CLEAR of kies “UIT” in Stap 2.
CLEAR
De bedieningsbalk afzetten
REPEAT
Druk herhaaldelijk op DISPLAY tot de
bedieningsbalk is afgezet.
ENTER
DISPLAY
1
Druk op DISPLAY tijdens de weergave.
De volgende bedieningsbalk verschijnt.
2
z Tips
• Repeat Play kan worden ingesteld met de speler in
de stopstand. Kies “HERHALEN” en druk
vervolgens op H. Repeat Play start.
• U kunt “HERHALEN” direct kiezen door op
REPEAT te drukken (alleenDVP-NS310/NS405/
NS410).
Een bepaald gedeelte herhalen
(A-B Repeat Play)
U kunt een bepaald gedeelte van een titel,
hoofdstuk of track herhaaldelijk afspelen. (Dit
is nuttig om bijvoorbeeld tekst uit het hoofd te
leren.)
Druk op C/com
(HERHALEN) te
kiezen, en druk vervolgens
herhaaldelijk op ENTER om het item te
kiezen dat moet worden geschud.
DVP-NS305
DVP-NS310/405/410
HOOFDSTUK
CLEAR
◆ Bij het afspelen van een DVD
• DISC: alle titels worden herhaald.
• TITEL: huidige titel wordt herhaald.
• HOOFDSTUK: huidig hoofdstuk
wordt herhaald.
40
ENTER
DISPLAY
1
Druk op DISPLAY tijdens de weergave.
De volgende bedieningsbalk verschijnt.
Druk op C/c om
(A-B
HERHALEN) te kiezen.
3
Druk op ENTER wanneer u tijdens het
afspelen het beginpunt (punt A) vindt
van het gedeelte dat herhaaldelijk
moet worden afgespeeld.
Discs afspelen
2
Het beginpunt (punt A) is ingesteld.
A13 – 0:27:34 B
4
Druk nogmaals op ENTER wanneer het
eindpunt (punt B) is bereikt.
De instelpunten verschijnen op het
scherm en het gedeelte wordt herhaald.
Terugkeren naar normale weergave
Druk op CLEAR.
De bedieningsbalk afzetten
Druk herhaaldelijk op DISPLAY tot de
bedieningsbalk is afgezet.
Opmerking
Als A-B Repeat Play wordt ingesteld, worden de
instellingen voor Shuffle Play, Repeat Play en
Programme Play geannuleerd.
41
Een scène zoeken
Een titel/hoofdstuk/
track/index/scène
zoeken (Search mode)
U kunt een titel op hoofdstuk zoeken op een
DVD en een track, index of scène op een
VIDEO CD/CD. Aan titels en tracks op de
disc zijn unieke nummers toegekend, zodat u
ze kunt kiezen door het betreffende nummer
in te voeren. U kunt ook een scène zoeken aan
de hand van de tijdcode.
DVP-NS305
DVP-NS310/405/410
◆ Bij het afspelen van een DVD
(TITEL),
(HOOFDSTUK),
(TIJD/TEKST), of
(NUMMER INVOEREN)
Kies “TIJD/TEKST” om een startpunt te
zoeken door de tijdcode in te voeren.
◆ Bij het afspelen van een VIDEO CD
(MUZIEKSTUK) of
(INDEX)
◆ Bij het afspelen van een VIDEO CD
tijdens PBC-weergave
(SCENE)
◆ Bij het afspelen van een CD
(MUZIEKSTUK) of
(INDEX)
◆ Bij het afspelen van een DATA CD
(MP3 audio)
(ALBUM) of
(MUZIEKSTUK)
3 Kies het nummer van de gewenste
Cijfertoetsen
CLEAR
SEARCH
MODE
ENTER
1 Druk op SEARCH MODE.
Het volgende scherm verschijnt.
“-- (**)” verschijnt naast het symbool
(** verwijst naar een nummer).
Het cijfer tussen haakjes geeft het totale
aantal titels, tracks, indexen, scènes, enz.
van de disc aan.
– –(10)
2 Druk herhaaldelijk op SEARCH
MODE om de zoekmethode te
kiezen.
42
titel, track, scène, tijdcode, enz.,
door op X/x te drukken om het
cijfer te kiezen, gevolgd door C/c
om de cursor te verplaatsen.
Om bijvoorbeeld te zoeken naar de scène
na 2 uur, 10 minuten en 20 seconden,
kiest u TIJD/TEKST in Stap 2 en voert u
“2:10:20” in. Het nummer kan ook
worden gekozen met de cijfertoetsen
(alleen DVP-NS310/NS405/NS410).
Als u zich hebt vergist
Annuleer het cijfer door op CLEAR te
drukken en kies vervolgens een ander
cijfer.
4 Druk op ENTER.
De speler start de weergave vanaf het
gekozen cijfer.
z Tips
• Wanneer een disc afspeelt en u een cijfer moet
invoeren, kies dan “NUMMER INVOEREN” in
Stap 2.
• Wanneer het bedieningsmenu uit staat, kunt u een
hoofdstuk (DVD) of track (CD) zoeken door op
de cijfertoetsen en ENTER te drukken (alleen
DVP-NS310/NS405/NS410).
Disc-informatie controleren
Speelduur en resterende
speelduur controleren
DVP-NS305
DVP-NS310/405/410
TIME/TEXT
ENTER
DISPLAY
1 Druk tijdens de weergave
herhaaldelijk op DISPLAY tot
(TIJD/TEKST) verschijnt.
Titel, track (CD/VIDEO CD), scène of
albumnummer
T41 – 8
T 1:01:57
Hoofdstuk, index of
track (DATA CD)
Tijd
informatie
2 Druk herhaaldelijk op ENTER om
de tijd te wijzigen.
De indicatie en het soort tijd dat u kunt
wijzigen hangen af van de disc die u
afspeelt.
◆ Bij weergave van een VIDEO CD
(met PBC-functies)
• **:**
Speelduur van de huidige scène
◆ Bij het afspelen van een VIDEO CD
(zonder PBC-functie) of CD
• T **:**
Speelduur van de huidige track
• T–**:**
Resterende speelduur van de huidige
track
• D **:**
Speelduur van de huidige disc
• D –**:**
Resterende speelduur van de huidige
disc
Disc-informatie controleren
U kunt de speelduur en resterende speelduur
van een huidige titel, hoofdstuk of track
controleren. U kunt ook de DVD/CD tekst of
tracknaam (MP3 audio) op een disc
controleren.
◆ Bij het afspelen van een DVD
• T **:**:**
Speelduur van de huidige titel
• T–**:**:**
Resterende speelduur van de huidige
titel
• C **:**:**
Speelduur van het huidige hoofdstuk
• C–**:**:**
Resterende speelduur van het huidige
hoofdstuk
◆ Bij het afspelen van een DATA CD
(MP3 audio)
• ****:**
Speelduur van de huidige track
De bedieningsbalk afzetten
Druk herhaaldelijk op DISPLAY tot de
bedieningsbalk is afgezet.
DVD/CD tekst of tracknaam controleren
(MP3 audio)
Druk in stap 2 herhaaldelijk op ENTER om
de tekst te tonen die op de DVD/CD/DATA
CD is opgenomen. De DVD/CD tekst
verschijnt alleen wanneer de tekst op de disc
staat. U kunt de tekst niet wijzigen. Wanneer
er geen tekst op de disc staat, verschijnt “NO
TEXT”.
Voor DATA CD’s verschijnt alleen de
tracknaam van de MP3 audio track.
BRAHMS SYMPHONY
,wordt vervolgd
43
Informatie via het uitleesvenster
op het voorpaneel controleren
Tijd en tekst kunnen behalve op het TVscherm ook worden gecontroleerd via het
uitleesvenster op het voorpaneel. De
informatie in het uitleesvenster op het
voorpaneel verandert als volgt wanneer u de
tijdinformatie op uw TV-scherm wijzigt.
Bij het afspelen van een VIDEO CD (zonder
PBC-functie) of CD
Speelduur en nummer
huidige track
Resterende speelduur van de
huidige track
Bij het afspelen van een DVD
Speelduur van de huidige titel
Speelduur van de disc
Resterende speelduur van de
huidige titel
Resterende speelduur van de
disc
Speelduur van het huidige
hoofdstuk
Tekst
Resterende speelduur van het
huidige hoofdstuk
Nummer huidige track en index
(gaat automatisch terug naar boven)
Tekst
Nummer huidige titel en hoofdstuk
(gaat automatisch terug naar boven)
Bij het afspelen van een DATA CD
(MP3 audio)
Speelduur en nummer van de
huidige track
Track-naam
44
z Tips
• Bij het afspelen van VIDEO CD’s met PBC-functies
verschijnt het scènenummer of de speelduur.
• Lange tekst die niet op één regel past, rolt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
• U kunt ook de tijd- en tekstinformatie controleren
door herhaaldelijk op TIME/TEXT te drukken
(alleen DVP-NS310/NS405/NS410).
Opmerkingen
• Bij sommige discs verschijnt de DVD/CD tekstof track-naam niet.
• De speler kan alleen het eerste niveau van DVD/
CD-tekst zoals disc-naam of titel tonen.
• De speelduur van MP3 audio tracks kan mogelijk
niet juist worden weergegeven.
2 Druk herhaaldelijk op
(audio)
om het gewenste audiosignaal te
kiezen.
Geluidsregeling
Het geluid regelen
DVP-NS305
DVP-NS310/405/410
◆ Bij het afspelen van een VIDEO CD, CD
of DATA CD (MP3 audio)
De standaard instelling is onderstreept.
• STEREO: standaard stereo geluid
• 1/L : geluid van het linker kanaal
(mono)
• 2/R : geluid van het rechter kanaal
(mono)
Het audiosignaalformaat
controleren
Geluidsregeling
Bij het afspelen van een DVD die is
opgenomen in verschillende audioformaten
(PCM, Dolby Digital, MPEG audio of DTS)
kunt u het audioformaat kiezen. Bij een
meertalige DVD kan ook de taal worden
gewijzigd.
Bij CD’s, DATA CD’s of VIDEO CD’s kunt
u het geluid van het rechter of linker kanaal
kiezen en het geluid van het gekozen kanaal
beluisteren via de rechter en de linker
luidspreker. Bij een disc met een liedje
bijvoorbeeld kan het stemgeluid via het
rechter kanaal en de muziek via het linker
kanaal worden weergegeven. Als u dan alleen
de muziek wilt horen, kunt u het linker kanaal
kiezen en het geluid via beide luidsprekers
beluisteren.
◆ Bij het afspelen van een DVD
De taalkeuze hangt af van de DVD.
De 4 cijfers die verschijnen, stellen de
taalcode voor. Zie “Taalcodelijst” op
pagina 71 voor de taalcode. Als dezelfde
taal twee of meer keer verschijnt, wordt
de DVD opgenomen in meervoudig
audioformaat.
Als u tijdens de weergave herhaaldelijk op
DISPLAY drukt, verschijnt het formaat van
het huidige audiosignaal (Dolby Digital,
MPEG audio, DTS, PCM enz.) zoals
hieronder wordt getoond.
Voorbeeld:
Dolby Digital 5.1 ch
Achter (L/R)
DOLBY DIGITAL
DISPLAY
Voor (L/R)
+ midden
3 / 2 .1
LFE (Low Frequency
Effect)
Betreffende audiosignalen
1 Druk op
(audio) tijdens de
weergave.
Het volgende scherm verschijnt.
Het cijfer tussen haakjes geeft het totale
aantal beschikbare audiosignalen aan.
1(4):ENGELS
Audiosignalen die op een disc zijn
opgenomen, bevatten de onderstaande
geluidselementen (kanalen). Elk kanaal
wordt door een aparte luidspreker
weergegeven.
• Voor (L)
• Voor (R)
• Midden
• Achter (L)
• Achter (R)
,wordt vervolgd
45
• Achter (Mono): Dolby Surround Soundsignalen of Dolby Digital mono
achtersignalen.
• LFE (Low Frequency Effect) signaal
Opmerking
Indien “DTS” onder “AUDIO INSTELLING” op
“UIT” staat, kunnen geen DTS tracks worden
gekozen via het scherm, ook al bevat de disc DTS
tracks (pagina 65).
TV Virtual Surround
Settings (TVS)
Wanneer u een stereo TV of 2
voorluidsprekers aansluit, biedt TVS (TV
Virtual Surround) u de mogelijkheid van
surround sound-effecten door met behulp van
sound imaging virtuele achterluidsprekers te
creëren op basis van het geluid van de
voorluidsprekers (L: links, R: rechts) zonder
dat er effectief achterluidsprekers zijn
aangesloten. TVS werd door Sony
ontwikkeld om thuis surround-geluid te
produceren met alleen maar een stereo TV.
Deze functie is bedoeld om te werken met de
LINE OUT L/R (AUDIO) en LINE (RGB)
TV-aansluitingen.
Merk op dat als u tijdens het afspelen één van
de de TVS-instellingen kiest, de speler de
volgende signalen niet uitvoert via DIGITAL
OUT (OPTICAL of COAXIAL).
• Dolby Digital signalen (wanneer u
“DOLBY DIGITAL” onder “AUDIO
INSTELLING” op “D-PCM” zet) (pagina
64)
• MPEG audiosignalen
DVP-NS305
DVP-NS310/405/410
SUR
ENTER
DISPLAY
1 Druk tweemaal op DISPLAY
tijdens de weergave.
De volgende bedieningsbalk verschijnt.
46
2 Druk op C/com
(SURROUND) te kiezen, en druk
vervolgens herhaaldelijk op
ENTER om één van de TVS
geluidseffecten te kiezen.
Op de volgende pagina vindt u meer
uitleg over elk van deze instellingen.
• TVS DYNAMISCH
• TVS BREED
• TVS NACHT
• TVS STANDAARD
◆TVS BREED
Creëert virtuele achterluidsprekers op basis
van het geluid afkomstig van de
voorluidsprekers (L, R) zonder dat er effectief
achterluidsprekers moeten worden
geïnstalleerd. De virtuele luidsprekers
worden gereproduceerd zoals hieronder
afgebeeld.
Deze instelling is aangewezen wanneer de
linker en rechter voorluidsprekers dicht bij
elkaar staan, zoals bij ingebouwde
luidsprekers of een stereo TV.
TV
TVS DYNAMISCH
Kies “UIT” in Stap 2.
De bedieningsbalk afzetten
Druk herhaaldelijk op DISPLAY tot de
bedieningsbalk is afgezet.
◆TVS DYNAMISCH
Creëert virtuele achterluidsprekers op basis
van het geluid afkomstig van de
voorluidsprekers (L, R) zonder dat er effectief
achterluidsprekers moeten worden
geïnstalleerd.
Deze instelling is aangewezen wanneer de
linker en rechter voorluidsprekers dicht bij
elkaar staan, zoals bij ingebouwde
luidsprekers of een stereo TV.
◆TVS NACHT
Luide geluiden zoals explosies worden
gedempt maar stille geluiden blijven
onaangeroerd. Dit is handig wanneer u een
dialoog en de surround sound-effecten van
“TVS BREED” met laag volume wilt horen.
Geluidsregeling
SURROUND annuleren
◆TVS STANDAARD
Creëert virtuele achterluidsprekers op basis
van het geluid afkomstig van de
voorluidsprekers (L, R) zonder dat er effectief
achterluidsprekers moeten worden
geïnstalleerd. De virtuele luidsprekers
worden gereproduceerd zoals hieronder
afgebeeld. Kies deze instellen wanneer u TVS
wilt gebruiken met 2 aparte luidsprekers.
L
R
TV
L : Voorluidspreker (links)
R : Voorluidspreker (rechts)
: Virtuele luidspreker
z Tip
U kunt de instelling ook wijzigen door herhaaldelijk
op SUR (of SURROUND op de speler) te drukken.
,wordt vervolgd
47
Opmerkingen
• Wanneer het weergavesignaal geen signaal voor
de achterluidsprekers bevat, kunnen surroundeffecten moeilijk hoorbaar zijn.
• Wanneer u een TVS mode kiest, moet u de
surround-functie van de aangesloten TV of
versterker (receiver) afzetten.
• Zorg ervoor dat de luisterpositie zich op precies
dezelfde afstand van en tussen beide luidsprekers
in bevindt, en dat ze beide in een soortgelijke
omgeving zijn opgesteld.
• “TVS NACHT” werkt alleen met Dolby Digital
discs. Niet alle discs reageren evenwel op
dezelfde manier op de TVS NACHT-functie.
• Indien u gebruik maakt van DIGITAL OUT
(OPTICAL of COAXIAL) en “DOLBY
DIGITAL” onder “AUDIO INSTELLING” op
“DOLBY DIGITAL” of “DTS” op “AAN” zet,
produceren uw luidsprekers wel geluid maar
zonder TVS effect.
48
Ondertitels weergeven
Filmweergave
Hoeken wijzigen
Indien een scène vanuit verschillende hoeken
is opgenomen op de DVD, verschijnt “ ” in
het uitleesvenster op het voorpaneel. Dit
betekent dat u de kijkhoek kunt wijzigen.
DVP-NS305
DVP-NS305
DVP-NS310/405/410
DVP-NS310/405/410
1 Druk op
(hoek) tijdens de
weergave.
Het hoeknummer verschijnt in het
uitleesvenster.
Het cijfer tussen haakjes geeft het totale
aantal hoeken aan.
(ondertiteling) tijdens
de weergave.
Het volgende scherm verschijnt.
Het cijfer tussen haakjes geeft het totale
aantal beschikbare ondertitels aan.
Filmweergave
1 Druk op
Bij discs waarop ondertitels zijn opgenomen,
kunt u die ondertitels wijzigen of tijdens het
afspelen laten verschijnen of doen
verdwijnen.
1(8):ENGELS
2(7)
2 Druk herhaaldelijk op
2 Druk herhaaldelijk op
(hoek)
om het hoeknummer te kiezen.
De scène wordt vanuit de gekozen hoek
getoond.
Opmerking
Bij sommige DVD’s kunt u de hoeken niet
wijzigen, ook al zijn er meervoudige hoeken op
opgenomen.
(ondertiteling) om de taal te
kiezen.
De taalkeuze hangt af van de DVD.
De 4 cijfers die verschijnen, stellen de
taalcode voor. Zie “Taalcodelijst” op
pagina 71 voor de taalcode.
De ondertitels afzetten
Kies “UIT” in Stap 2.
Opmerking
Bij sommige DVD’s kunt u de ondertitels niet
wijzigen, ook al zijn er meertalige ondertitels op
opgenomen. Eventueel kunnen ze ook niet worden
afgezet.
49
De BNR-instelling wijzigen
De beeldkwaliteit
regelen (BNR)
De Block Noise Reduction (BNR) functie
regelt de beeldkwaliteit door “blokruis” of
mozaïekpatronen op uw TV-scherm te
onderdrukken.
DVP-NS305
DVP-NS310/405/410
ENTER
DISPLAY
1 Druk tweemaal op DISPLAY
tijdens de weergave.
De volgende bedieningsbalk verschijnt.
2 Druk op C/c om
(BNR) te
kiezen, en druk vervolgens
herhaaldelijk op ENTER om een
niveau te kiezen.
1
• 1: beperkt “blokruis”.
• 2: beperkt “blokruis” meer dan 1.
• 3: beperkt “blokruis” meer dan 2.
50
Kies “UIT” in Stap 2.
De bedieningsbalk afzetten
Druk herhaaldelijk op DISPLAY tot de
bedieningsbalk is afgezet.
Opmerkingen
• Zet “BNR” op “UIT” wanneer de randen van het
beeld op het scherm minder scherp zijn.
• Bij sommige discs of scènes is het BNR-effect
minder duidelijk.
De beeldweergave
regelen (INDIVIDUELE
BEELDREGELING)
U kunt het videosignaal van de DVD of
VIDEO CD regelen via de speler tot u de
gewenste beeldkwaliteit verkrijgt. Kies de
instelling die het best past bij het programma
dat u bekijkt.
DVP-NS305
• STANDAARD: standaard beeld.
• DYNAMISCH 1: voor een dynamisch
beeld met meer contrast en fellere
kleuren.
• DYNAMISCH 2: voor een nog
dynamischer beeld dan met
DYNAMISCH 1 door nog meer
contrast en nog fellere kleuren.
• CINEMA 1: meer details in donkere
zones door een hoger zwartniveau.
• CINEMA 2: lichte kleuren zijn
helderder en donkere kleuren voller,
met meer kleurcontrast.
DVP-NS310/405/410
De bedieningsbalk afzetten
Druk herhaaldelijk op DISPLAY tot de
bedieningsbalk is afgezet.
PICTURE
MODE
Filmweergave
ENTER
z Tips
• Voor films is “CINEMA 1” of “CINEMA 2”
aanbevolen.
• U kunt “INDIVIDUELE BEELDREGELING”
ook kiezen door herhaaldelijk op PICTURE
MODE te drukken.
DISPLAY
1 Druk tweemaal op DISPLAY
tijdens de weergave.
De volgende bedieningsbalk verschijnt.
2 Druk op C/c om
(INDIVIDUELE BEELDREGELING)
te kiezen, en druk dan
herhaaldelijk op ENTER om de
gewenste instelling te kiezen.
De standaard instelling is onderstreept.
DYNAMISCH 1
51
De weergave verbeteren
(DIGITAL VIDEO ENHANCER) (alleen
DVP-NS405/NS410)
De Digital Video Enhancer (DVE) functie
maakt het beeld helderder en scherper door de
randen beter zichtbaar te maken op uw TVscherm. Met deze functie kunt u de
beeldranden ook minder scherp maken.
DVP-NS405/NS410
•
•
•
•
1: verscherpt de randen.
2: verscherpt de randen meer dan 1.
3: verscherpt de randen meer dan 2.
ZACHT: verzacht de randen (alleen
DVD).
De “DIGITAL VIDEO ENHANCER”
instelling annuleren
Kies “UIT” in Stap 2.
De bedieningsbalk afzetten
Druk herhaaldelijk op DISPLAY tot de
bedieningsbalk is afgezet.
Opmerking
Bij sommige discs of scènes kan beeldruis
duidelijker zichtbaar worden. In dat geval
combineert u het best de BNR-functie (pagina 50)
met de DVE-functie. Indien het beeld dan nog niet
beter is, verlaagt u het Digital Video Enhancerniveau of kiest u “ZACHT” (alleen DVD) in stap 2
hierboven.
ENTER
DISPLAY
1 Druk tweemaal op DISPLAY
tijdens de weergave.
De volgende bedieningsbalk verschijnt.
2 Druk op C/c om
(DIGITAL
VIDEO ENHANCER) te kiezen, en
druk vervolgens herhaaldelijk op
ENTER om een niveau te kiezen.
1
52
SNEL
Diverse bijkomende functies
Discs vergrendelen (EIGEN
KINDERBEVEILIGING,
KINDERBEVEILIGING)
3
De weergave van discs kan op twee manieren
worden beperkt.
• Eigen kinderbeveiliging
U kunt de weergave zo beperken dat de
speler bepaalde discs niet kan afspelen.
• Kinderbeveiliging
Voor de weergave van sommige DVD’s kan
bijvoorbeeld een leeftijdsbeperking worden
ingesteld. Scènes kunnen zijn vergrendeld
of vervangen door andere scènes.
Kinderbeveiliging en eigen kinderbeveiliging
werken met eenzelfde wachtwoord.
Een wachtwoord voor eigen
kinderbeveiliging kan voor maximum 40
discs worden ingesteld. Vanaf de 41e disc
wordt de eerste disc gewist.
DVP-NS305
DVP-NS310/405/410
De opties voor
“KINDERBEVEILIGING” verschijnen.
UIT
AAN
SPELER
WACHTWOORD
4
Druk op X/x om “AAN t” te kiezen
en druk op ENTER.
◆ Als u nog geen wachtwoord hebt
ingevoerd
Het scherm voor het registreren van een
nieuw wachtwoord verschijnt.
KINDERBEVEILIGING
Diverse bijkomende functies
Eigen kinderbeveiliging
Druk op X/x om
(KINDERBEVEILIGING) te kiezen en
druk vervolgens op ENTER.
Voer een nieuw 4-cijferig
wachtwoord in en druk vervolgens
op ENTER .
Cijfertoetsen
ENTER
DISPLAY
1
Plaats de disc die u wilt vergrendelen.
Druk tijdens het afspelen van een disc op
x om de weergave te stoppen.
2
Druk op DISPLAY met de speler in de
stopstand.
Voer een 4-cijferig wachtwoord in door
op X/x te drukken om het cijfer te kiezen,
gevolgd door C/c om de cursor te
verplaatsen en druk vervolgens op
ENTER. Het wachtwoord kan ook
worden ingevoerd met de cijfertoetsen
(alleen DVP-NS310/NS405/NS410).
Het wachtwoord-bevestigingsscherm
verschijnt.
◆ Als u al een wachtwoord hebt
geregistreerd
Het wachtwoord-invoerscherm
verschijnt.
De volgende bedieningsbalk verschijnt.
,wordt vervolgd
53
2
KINDERBEVEILIGING
Geef het wachtwoord in, druk
daarna op ENTER .
5
Voer uw 4-cijferig wachtwoord
(opnieuw) in door op X/x te drukken
om het cijfer te kiezen, gevolgd door
C/c om de cursor te verplaatsen en
druk vervolgens op ENTER.
Het wachtwoord kan ook worden
ingevoerd met de cijfertoetsen (alleen
DVP-NS310/NS405/NS410).
“Eigen kinderbeveiliging staat aan.”
verschijnt wanneer u uw wachtwoord
invoert.
Eigen kinderbeveiliging afzetten
1
Volg stap 1 tot 3 van “Eigen
kinderbeveiliging”.
2
Druk op X/x om “UIT t” te kiezen en
druk op ENTER.
3
Voer uw 4-cijferig wachtwoord in door
op X/x te drukken om het cijfer te kiezen,
gevolgd door C/c om de cursor te
verplaatsen en druk vervolgens op
ENTER. Het wachtwoord kan ook
worden ingevoerd met de cijfertoetsen
(alleen DVP-NS310/NS405/NS410).
Voer uw 4-cijferig wachtwoord in door
op X/x te drukken om het cijfer te kiezen,
gevolgd door C/c om de cursor te
verplaatsen en druk vervolgens op
ENTER. Het wachtwoord kan ook
worden ingevoerd met de cijfertoetsen
(alleen DVP-NS310/NS405/NS410).
De speler is klaar voor weergave.
z Tip
Indien u uw wachtwoord bent vergeten, voer dan
het cijfer “199703” in met X/x om het cijfer te
kiezen, gevolgd door C/c om de cursor te
verplaatsen wanneer het “EIGEN
KINDERBEVEILIGING” scherm uw wachtwoord
vraagt en druk vervolgens op ENTER. (Druk op c
na het 4e cijfer om de volgende 6 cijfers te kunnen
invoeren.) U wordt gevraagd een nieuw 4-cijferig
wachtwoord in te voeren. Het wachtwoord kan ook
worden ingevoerd met de cijfertoetsen (alleen
DVP-NS310/NS405/NS410).
Kinderbeveiliging (weergave
door kinderen beperken)
Voor de weergave van sommige DVD’s kan
bijvoorbeeld een leeftijdsbeperking worden
ingesteld. Dat kan met de functie
“KINDERBEVEILIGING”.
DVP-NS305
DVP-NS310/405/410
Cijfertoetsen
Een disc afspelen waarvoor Eigen
Kinderbeveiliging is ingesteld
1
Plaats de disc waarvoor Eigen
Kinderbeveiliging is ingesteld.
Het “EIGEN KINDERBEVEILIGING”
scherm verschijnt.
EIGEN KINDERBEVEILIGING
Eigen kinderbeveiliging staat al aan.
Voor weergave voer uw wachtwoord
in en druk op ENTER .
54
ENTER
DISPLAY
1
Druk op DISPLAY met de speler in de
stopstand.
De volgende bedieningsbalk verschijnt.
SNEL
KINDERBEVEILIGING
Geef het wachtwoord in, druk
daarna op ENTER .
2
Druk op X/x om
(KINDERBEVEILIGING) te kiezen en
druk vervolgens op ENTER.
4
De opties voor
“KINDERBEVEILIGING” verschijnen.
Het wachtwoord kan ook worden
ingevoerd met de cijfertoetsen (alleen
DVP-NS310/NS405/NS410).
Het scherm voor het instellen van het
weergavebeperkingsniveau verschijnt.
UIT
AAN
SPELER
WACHTWOORD
KINDERBEVEILIGING
NIVEAU:
STANDAARD:
Druk op X/x om “SPELER t” te
kiezen en druk op ENTER.
◆ Als u nog geen wachtwoord hebt
ingevoerd
Het scherm voor het registreren van een
nieuw wachtwoord verschijnt.
5
Voer een nieuw 4-cijferig
wachtwoord in en druk vervolgens
op ENTER .
◆ Als u al een wachtwoord hebt
geregistreerd
Het wachtwoord-invoerscherm
verschijnt.
Druk op X/x om “STANDAARD” te
kiezen en druk op ENTER.
De gekozen items voor “STANDAARD”
verschijnen.
KINDERBEVEILIGING
Voer een 4-cijferig wachtwoord in door
op X/x te drukken om het cijfer te kiezen,
gevolgd door C/c om de cursor te
verplaatsen en druk vervolgens op
ENTER. Het wachtwoord kan ook
worden ingevoerd met de cijfertoetsen
(alleen DVP-NS310/NS405/NS410).
Het wachtwoord-bevestigingsscherm
verschijnt.
UIT
USA
KINDERBEVEILIGING
NIVEAU:
STANDAARD:
6
Diverse bijkomende functies
3
Voer uw 4-cijferig wachtwoord
(opnieuw) in door op X/x te drukken
om het cijfer te kiezen, gevolgd door
C/c om de cursor te verplaatsen en
druk vervolgens op ENTER.
UIT
USA
USA
ANDERE
Druk op X/x om een geografisch
gebied als beperking te kiezen en druk
vervolgens op ENTER.
Het gebied wordt gekozen.
Wanneer u “ANDERE t” kiest, voer
dan een standaardcode in de tabel op
pagina 56 in.
7
Druk op X/x om “NIVEAU” te kiezen
en druk op ENTER.
De gekozen items voor “NIVEAU”
verschijnen.
,wordt vervolgd
55
KINDERBEVEILIGING
NIVEAU:
STANDAARD:
UIT
UIT
8:
7:
6:
5:
8
drukken. Voer uw nieuwe wachtwoord in wanneer
het wachtwoord-invoerscherm verschijnt. Het
wachtwoord kan ook worden ingevoerd met de
cijfertoetsen (alleen DVP-NS310/NS405/NS410).
NC17
R
Kies het gewenste niveau met X/x, en
druk vervolgens op ENTER.
Opmerking
Bij het afspelen van DVD’s zonder
kinderbeveiligingsfunctie kan de weergave niet
worden beperkt met deze speler.
Regiocode
Kinderbeveiliging is ingesteld.
Standaard
Codenummer
Standaard
Argentinië
2044
Korea
2304
Australië
2047
Maleisië
2363
België
2057
Mexico
2362
Brazilië
2070
Nederland
2376
Canada
2079
Nieuw-Zeeland
2390
Chili
2090
Noorwegen
2379
China
2092
Oostenrijk
2046
Denemarken
2115
Pakistan
2427
Kinderbeveiliging afzetten
Duitsland
2109
Portugal
2436
Zet “NIVEAU” in Stap 8 op “UIT”.
Filippijnen
2424
Rusland
2489
Een disc afspelen waarvoor
Kinderbeveiliging is ingesteld
Finland
2165
Singapore
2501
Frankrijk
2174
Spanje
2149
1
India
2248
Thailand
2528
Indonesië
2238
Verenigd
Koninkrijk
2184
Zweden
2499
Zwitserland
2086
KINDERBEVEILIGING
NIVEAU:
STANDAARD:
4:
PG13
USA
Hoe lager de waarde, hoe strenger de
beperking.
2
Breng de disc in en druk op H.
Het wachtwoord-invoerscherm
verschijnt.
Voer uw 4-cijferig wachtwoord in door
op X/x te drukken om het cijfer te kiezen,
gevolgd door C/c om de cursor te
verplaatsen en druk vervolgens op
ENTER. Het wachtwoord kan ook
worden ingevoerd met de cijfertoetsen
(alleen DVP-NS310/NS405/NS410).
De weergave start.
z Tip
Wanneer u uw wachtwoord bent vergeten,
verwijder dan de disc en herhaal stap 1 tot 3 van
“Kinderbeveiliging (weergave door kinderen
beperken).” Voer desgevraagd uw “199703”
wachtwoord in door op X/x te drukken om het cijfer
te kiezen, gevolgd door C/c om de cursor te
verplaatsen en druk vervolgens op ENTER. (Druk
op c na het 4e cijfer om de volgende 6 cijfers te
kunnen invoeren.) U wordt gevraagd een nieuw 4cijferig wachtwoord in te voeren. Nadat u in stap 4
een nieuw 4-cijferig wachtwoord hebt ingevoerd,
moet u de disc weer in de speler plaatsen en op H
56
Italië
2254
Japan
2276
Codenummer
Wachtwoord wijzigen
1
Druk op DISPLAY met de speler in de
stopstand.
De bedieningsbalk verschijnt.
2
Druk op X/x om
(KINDERBEVEILIGING) te kiezen en
druk vervolgens op ENTER.
De opties voor
“KINDERBEVEILIGING” verschijnen.
3
Druk op X/x om “WACHTWOORD t”
te kiezen en druk op ENTER.
Het wachtwoord-invoerscherm
verschijnt.
4
Voer uw 4-cijferig wachtwoord in door
op X/x te drukken om het cijfer te
kiezen, gevolgd door C/c om de
cursor te verplaatsen en druk
vervolgens op ENTER.
Het wachtwoord kan ook worden
ingevoerd met de cijfertoetsen (alleen
DVP-NS310/NS405/NS410).
5
Voer een 4-cijferig wachtwoord in
door op X/x te drukken om het cijfer te
kiezen, gevolgd door C/c om de
cursor te verplaatsen en druk
vervolgens op ENTER.
Uw TV bedienen met de
meegeleverde
afstandsbediening
U kunt volume, ingang en
voedingsschakelaar van uw Sony TV
bedienen met de meegeleverde
afstandsbediening.
DVP-NS305
Het wachtwoord kan ook worden
ingevoerd met de cijfertoetsen (alleen
DVP-NS310/NS405/NS410).
6
DVP-NS310/405/410
TV
Cijfertoetsen
Voer uw wachtwoord ter bevestiging
opnieuw in door X/x te drukken om
het cijfer te kiezen, gevolgd door C/c
om de cursor te verplaatsen en druk
dan op ENTER.
TV/DVD
Indien u zich vergist bij het invoeren van
uw wachtwoord
U kunt uw TV bedienen met de onderstaande
toetsen.
Druk op C voor u ENTER indrukt en voer het
juiste nummer in.
Druk op
Om
TV [/1
De TV aan of uit te zetten
Als u zich hebt vergist
2 (volume) +/– Het volume van de TV te
regelen
Druk op O RETURN.
De indicatie afzetten
Druk herhaaldelijk op DISPLAY tot de
indicatie verdwijnt.
TV/DVD*
Diverse bijkomende functies
Het wachtwoord kan ook worden
ingevoerd met de cijfertoetsen (alleen
DVP-NS310/NS405/NS410).
De ingang van de TV over te
schakelen tussen TV en
speler.
* Wanneer u de speler via SCART (EURO AV)
aansluit op uw TV, wordt de ingangsbron van de
TV automatisch ingesteld op de speler wanneer u
de weergave start of op een andere toets dan [/1
indrukt. Druk in dat geval op TV/DVD om de
ingang weer op TV te zetten.
Opmerking
Afhankelijk van de aangesloten apparatuur is het
mogelijk dat u uw TV met sommige van de
bovenvermelde toetsen niet kunt bedienen.
,wordt vervolgd
57
Andere TV’s bedienen met de
afstandsbediening (alleen
DVP-NS310/NS405/NS410)
Met de meegeleverde afstandsbediening kunt
u ook volume, ingang en voedingsschakelaar
van TV’s van andere merken dan Sony
bedienen.
Stel de passende merkcode van uw TV in
zoals in de onderstaande tabel vermeld staat.
1
Hou TV [/1 ingedrukt en voer de
merkcode van uw TV in met behulp
van de cijfertoetsen (zie onderstaande
tabel).
2
Laat TV [/1 los.
Codenummers van bedienbare TV’s
Als er meer dan één codenummer is vermeld,
voer ze dan één voor één in tot u het juiste
codenummer hebt gevonden.
Merk
Codenummer
Sony (standaard) 01
Grundig
11
Hitachi
24
Loewe
06
Panasonic
17, 49
Philips
06
Samsung
06
Sanyo
25
Sharp
29
Thomson
43
Toshiba
38
Opmerkingen
• Wanneer u een nieuw codenummer invoert, wordt
het oude codenummer gewist.
• Wanneer u de batterijen van de afstandsbediening
vervangt, wordt het codenummer automatisch
teruggesteld. Voer dan opnieuw het juiste
codenummer in.
58
Het instelscherm verschijnt.
Instellingen en afstellingen
Gebruik van het
instelscherm
Via het instelscherm kunt u diverse beeld- en
geluidsinstellingen verrichten. U kunt ook
een taal kiezen voor bijvoorbeeld de
ondertitels en het instelscherm. Zie pagina 60
tot 65 voor meer details omtrent het gebruik
van het scherm.
Opmerking
Weergave-instellingen die op de disc zijn
opgeslagen, hebben voorrang op de instellingen via
het instelscherm en niet alle beschreven functies
kunnen beschikbaar zijn.
TAALKEUZE
SCHERMDISPL.:
MENU:
GELUID:
ONDERTITELING:
NEDERLANDS
NEDERLANDS
ORIGINEEL
NEDERLANDS
4 Druk op X/x om het instelitem te
kiezen uit de lijst: “TAALKEUZE”,
“SCHERMINSTELLING”,
“INDIVIDUELE INSTELLING” of
“AUDIO INSTELLING”. Druk
vervolgens op ENTER.
Het item wordt gekozen.
Voorbeeld: “SCHERMINSTELLING”.
Gekozen item
DVP-NS305
DVP-NS310/405/410
SCHERMINSTELLING
TV TYPE:
SCHERMBEVEILIGING:
ACHTERGROND:
LINE:
16:9
AAN
HOESBEELD
VIDEO
ENTER
DISPLAY
1 Druk op DISPLAY met de speler in
de stopstand.
De volgende bedieningsbalk verschijnt.
SNEL
2 Druk op X/x om
(INSTELLING) te kiezen en druk
vervolgens op ENTER.
5 Kies het hoofditem met X/x, en
druk vervolgens op ENTER.
De opties voor het gekozen item
verschijnen.
Voorbeeld: “TV TYPE”
Instellingen en afstellingen
Instel-item
SCHERMINSTELLING
16:9
TV TYPE:
16:9
SCHERMBEVEILIGING:
4:3 LETTER BOX
ACHTERGROND:
4:3 PAN&SCAN
LINE:
Opties
6 Kies een instelling met X/x, en
druk vervolgens op ENTER.
De instelling wordt gekozen en
beëindigd.
Voorbeeld: “4:3 PAN&SCAN”
3 Druk op X/x om “VOLLEDIG” te
kiezen en druk op ENTER.
,wordt vervolgd
59
Gekozen instelling
SCHERMINSTELLING
4:3 PAN&SCAN
TV TYPE:
AAN
SCHERMBEVEILIGING:
ACHTERGROND:
HOESBEELD
LINE:
VIDEO
De taal voor
schermweergave en
geluid kiezen (TAALKEUZE)
Met “TAALKEUZE” kunt u de taal instellen
voor schermweergave of geluid.
De indicatie afzetten
Druk herhaaldelijk op DISPLAY tot de
indicatie verdwijnt.
Overschakelen naar Snel Instelling
Kies “SNEL” in stap 3. Volg vanaf stap 5 van
de gebruiksaanwijzing voor Snel Instelling
om de basisinstellingen te verrichten
(pagina 25).
Kies “TAALKEUZE” in het instelscherm.
Om het scherm te gebruiken, zie “Gebruik
van het instelscherm” (pagina 59).
TAALKEUZE
SCHERMDISPL.:
MENU:
GELUID:
ONDERTITELING:
NEDERLANDS
NEDERLANDS
ORIGINEEL
NEDERLANDS
Alle “INSTELLING” instellingen
terugstellen
◆ SCHERMDISPL. (schermdisplay)
Wanneer u “HERSTELLEN” kiest in stap 3,
kunt u alle instel-items op 60 tot 65 in de
standaardinstelling brengen. Nadat u
“HERSTELLEN” hebt gekozen en op
ENTER hebt gedrukt, kiest u “JA” gevolgd
door een druk op ENTER om de instellingen
terug te stellen (dit duurt enkele seconden) of
“NEE” gevolgd door een druk op ENTER om
terug te keren naar het bedieningsmenu. Druk
niet op [/1 bij het terugstellen van de speler.
◆ MENU (alleen DVD)
De taal voor het schermdisplay kiezen.
U kunt de gewenste taal kiezen uit het DVD
menu.
◆ GELUID (alleen DVD)
De taal van het geluid kiezen.
Als u “ORIGINEEL” kiest, wordt de taal op
de disc gekozen die voorrang krijgt.
◆ ONDERTITELING (alleen DVD)
De taal van de ondertitels op de DVD kiezen.
Wanneer u “ALS GELUID” kiest, verandert
de taal voor de ondertiteling mee met de taal
van het geluid.
z Tip
Wanneer u “ANDERE t” kiest onder “MENU”,
“ONDERTITELING” en “GELUID”, kunt u een
taalcode uit de “Taalcodelijst” op pagina 71 kiezen
en invoeren door met X/x het cijfer te kiezen,
gevolgd door C/c om de cursor te verplaatsen. Het
wachtwoord kan ook worden ingevoerd met de
cijfertoetsen (alleen DVP-NS310/NS405/NS410).
Opmerking
Wanneer u onder “MENU”, “ONDERTITELING”
of “GELUID” een taal kiest die niet op de DVD
staat, wordt automatisch één van de opgenomen
talen gekozen.
60
Opmerking
Beeldinstellingen
Bij sommige DVD’s kan “4:3 LETTER BOX”
automatisch worden gekozen in plaats van “4:3
PAN&SCAN” en omgekeerd.
(SCHERMINSTELLING)
Kies de instellingen volgens de aangesloten
TV.
Kies “SCHERMINSTELLING” in het
instelscherm. Om het scherm te gebruiken,
zie “Gebruik van het instelscherm” (pagina
59).
Standaard instellingen zijn onderstreept.
SCHERMINSTELLING
TV TYPE:
SCHERMBEVEILIGING:
ACHTERGROND:
LINE:
16:9
AAN
HOESBEELD
VIDEO
◆ SCHERMBEVEILIGING
Het schermbeveiligingsbeeld verschijnt
wanneer u de speler 15 minuten in de pauzeof stopstand laat, of wanneer u een CD of
DATA CD (MP3 audio) langer dan 15
minuten afspeelt. De schermbeveiliging
voorkomt dat het scherm wordt beschadigd
(spookbeelden). Druk op H om de
schermbeveiliging af te zetten.
AAN
Om de schermbeveiliging aan
te zetten.
UIT
Om de schermbeveiliging af te
zetten.
◆ ACHTERGROND
◆ TV TYPE
Om de breedte/hoogte-verhouding van de
aangesloten TV te kiezen (4:3 of breedbeeld).
Kies dit wanneer u een
breedbeeldtelevisie of een
televisie met breedbeeldfunctie
aansluit.
4:3
LETTER
BOX
Kies dit wanneer u een TV met
4:3 scherm aansluit. Toont een
breedbeeld met zwarte stroken
bovenaan en onderaan het
scherm.
4:3
Kies dit wanneer u een TV met
PAN&SCAN 4:3 scherm aansluit. Toont
automatisch het breedbeeld op
het volledige scherm en snijdt
het overtollige gedeelte af.
16:9
HOESBEELD Het hoesbeeld (stilstaand beeld)
verschijnt alleen wanneer het is
opgenomen op de disc (CDEXTRA enz.). Als er geen
hoesbeeld op de disc staat,
verschijnt het “GRAFISCH”
beeld.
GRAFISCH Er verschijnt een voorinstelbeeld
dat in de speler is opgeslagen.
BLAUW
Blauwe achtergrond.
ZWART
Zwarte achtergrond.
Instellingen en afstellingen
16:9
Om de achtergrondkleur van het TV-scherm in
de stopstand of bij het afspelen van een CD of
DATA CD (MP3 audio)te kiezen.
◆ LINE
Om de methode te kiezen voor de uitvoer van
videosignalen via de LINE (RGB)-TV
aansluitingen achteraan op de speler.
VIDEO
Voert videosignalen uit.
S VIDEO
Voert S videosignalen uit.
4:3 LETTER BOX
RGB
Voert RGB-signalen uit.
4:3 PAN&SCAN
• Als uw TV niet compatibel is met S video of
RGB-signalen, verschijnt er geen beeld op het
TV-scherm, ook al kiest u “S VIDEO” of “RGB”.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw TV.
Opmerkingen
,wordt vervolgd
61
• Als uw TV alleen is voorzien van een SCART
(EURO AV) aansluiting, mag u “S VIDEO” niet
kiezen.
Individuele instellingen
(INDIVIDUELE INSTELLING)
Gebruik dit om de weergave en andere items
in te stellen.
Kies “INDIVIDUELE INSTELLING” in het
instelscherm. Om het scherm te gebruiken,
zie “Gebruik van het instelscherm” (pagina
59).
Standaard instellingen zijn onderstreept.
INDIVIDUELE INSTELLING
AUTOM. UITSCHAKELING:
AUTO WEERGAVE:
DIMMER:
PAUZESTAND:
MUZIEKSTUKKEUZE:
MULTI-DISC RESUME:
AAN
UIT
LICHT
AUTO
UIT
AAN
◆ AUTOM. UITSCHAKELING
Om automatische uitschakeling AAN of UIT
te zetten.
AAN
De speler schakelt na 30
minuten in de stopstand over
naar de wachtstand.
UIT
Functie staat af.
◆ AUTO WEERGAVE
Om automatische weergave AAN of UIT te
zetten. Deze functie is handig wanneer de
speler is aangesloten op een timer (niet
meegeleverd).
UIT
Functie staat af.
AAN
De weergave start automatisch
wanneer de speler wordt
aangeschakeld.
◆ DIMMER
Om de verlichting van het uitleesvenster op het
voorpaneel te regelen.
62
LICHT
Feller verlicht.
DONKER
Minder fel verlicht.
UIT
Verlichting uit.
◆ PAUZESTAND (alleen DVD)
Om het beeld in de pauzestand te kiezen.
Geluidsinstellingen (AUDIO
AUTO
INSTELLING)
BEELD
Er verschijnt een trillingsvrij
beeld met bewegende
elementen. Kies normaal deze
instelling.
Er verschijnt een
hogeresolutiebeeld zonder
bewegende elementen.
◆ MUZIEKSTUKKEUZE (alleen DVD)
Geeft het geluidsspoor met het grootste aantal
kanalen voorrang bij het afspelen van een
DVD met verschillende geluidsformaten
(PCM, MPEG audio, DTS of Dolby Digital).
UIT
Geen voorrang toegekend.
AUTO
Voorrang toegekend.
Met “AUDIO INSTELLING” kunt u het
geluid instellen afhankelijk van de weergave
en de aansluitingen.
Kies “AUDIO INSTELLING” in het
instelscherm. Om het scherm te gebruiken,
zie “Gebruik van het instelscherm” (pagina
59).
Standaard instellingen zijn onderstreept.
AUDIO INSTELLING
AUDIO VERZWAKKER:
UIT
AUDIO DRC:
STANDAARD
DOWN MIX:
DOLBY SURROUND
DIGITALE UITGANG:
AAN
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
UIT
Opmerkingen
◆ MULTI-DISC RESUME (alleen
DVP-NS405/NS410) (alleen DVD/VIDEO
CD only)
Om Multi-disc Resume AAN of UIT te
zetten. Het herstartpunt kan worden
gememoriseerd voor 6 verschillende DVD/
VIDEO CD discs (pagina 33).
AAN
Om het herstartpunt te
memoriseren voor maximum
zes discs. (De instellingen
blijven in het geheugen, ook al
kiest uit UIT.)
UIT
De instellingen worden niet
opgeslagen in het geheugen. De
weergave wordt alleen herstart
voor de huidige disc in de
speler.
◆ AUDIO VERZWAKKER (verzwakken)
Zet dit item op “AAN” wanneer het
weergavegeluid is vervormd. De speler
verlaagt het uitgangsniveau.
Deze functie beïnvloedt het uitgangssignaal
van de volgende aansluitingen:
– LINE OUT L/R (AUDIO) aansluitingen
– LINE (RGB)-TV aansluiting
UIT
Kies normaal deze instelling.
AAN
Kies deze stand wanneer het
weergavegeluid van de ingebouwde
TV-luidsprekers is vervormd.
Instellingen en afstellingen
• Wanneer u het item instelt op “AUTO” kan de taal
veranderen. De instelling
“MUZIEKSTUKKEUZE” heeft een hogere
prioriteit dan de “GELUID” instellingen onder
“TAALKEUZE” (pagina 60).
• Wanneer u “DTS” op “UIT” zet (pagina 65)
wordt het DTS geluidsspoor niet afgespeeld, ook
al zet u “MUZIEKSTUKKEUZE” op “AUTO”.
• Als PCM, DTS, MPEG audio en Dolby Digital
geluidssporen evenveel kanalen hebben, kiest het
systeem PCM, DTS, Dolby Digital en MPEG
geluidssporen in deze volgorde.
◆ AUDIO DRC (Dynamic Range Control)
(alleen DVD)
Zorgt voor een helder geluid bij weergave
met laag volume van een DVD met “AUDIO
DRC” functie. Deze functie beïnvloedt het
uitgangssignaal van de volgende
aansluitingen:
– LINE OUT L/R (AUDIO) aansluitingen
– LINE (RGB)-TV aansluiting
– DIGITAL OUT (OPTICAL of COAXIAL)
aansluiting alleen wanneer “DOLBY
DIGITAL” is ingesteld op “D-PCM”
(pagina 64).
STANDAARD Kies normaal deze instelling.
TV
Zorgt voor een helder geluid,
ook bij laag volume.
,wordt vervolgd
63
BREEDBAND Geeft u het gevoel van een
live optreden.
AUDIO INSTELLING
AUDIO VERZWAKKER:
UIT
AUDIO DRC:
STANDAARD
DOWN MIX:
DOLBY SURROUND
DIGITALE UITGANG:
AAN
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
UIT
◆ DOWN MIX (alleen DVD)
Mengt tot 2 kanalen bij het afspelen van een
DVD met achtergeluidselementen (kanalen)
of die is opgenomen in Dolby Digital. Zie
“Het audiosignaalformaat controleren”
(pagina 45) voor meer details omtrent
achtersignaalcomponenten. Deze functie
beïnvloedt het uitgangssignaal van de
volgende aansluitingen:
– LINE OUT L/R (AUDIO) aansluitingen
– LINE (RGB)-TV aansluiting
– DIGITAL OUT (OPTICAL of COAXIAL)
aansluiting wanneer “DOLBY DIGITAL”
is ingesteld op “D-PCM” (pagina 64).
Wanneer u een component aansluit die niet
compatibel is met het gekozen audiosignaal,
kunnen de luidsprekers een hard (of geen)
geluid produceren, waardoor uw gehoor of de
luidsprekers kunnen worden beschadigd.
◆ DOLBY DIGITAL (alleen DVD)
Om het Dolby Digital signaal te kiezen.
D-PCM
Kies dit wanneer de speler is
aangesloten op een
audiocomponent zonder
ingebouwde Dolby Digital
decoder. U kunt bepalen of de
signalen al dan niet compatibel
zijn met Dolby Surround (Pro
Logic) via “DOWN MIX”
onder “AUDIO
INSTELLING” (pagina 64).
DOLBY
DIGITAL
Kies dit wanneer de speler is
aangesloten op een
audiocomponent met
ingebouwde Dolby Digital
decoder.
Kies dit als de speler is
DOLBY
SURROUND aangesloten op een
audiocomponent die compatibel
is met Dolby Surround (Pro
Logic).
NORMAAL Kies dit als de speler is
aangesloten op een
audiocomponent die niet
compatibel is met Dolby
Surround (Pro Logic).
◆ DIGITALE UITGANG
Kies dit wanneer signalen worden uitgevoerd
via DIGITAL OUT (OPTICAL of
COAXIAL).
◆ MPEG (alleen DVD)
AAN
Kies normaal deze instelling. Wanneer
u “AAN” kiest, zie “Digitaal
uitgangssignaal instellen” voor
verdere instellingen.
PCM
UIT
De invloed van de digitale schakeling
op de analoge schakeling is minimaal.
Kies dit wanneer de speler is
aangesloten op een
audiocomponent zonder
ingebouwde MPEG decoder.
Bij weergave van MPEG
geluidssporen voert de speler
stereo signalen uit via
DIGITAL OUT (OPTICAL of
COAXIAL).
MPEG
Kies dit wanneer de speler is
aangesloten op een
audiocomponent met
ingebouwde MPEG decoder.
Digitaal uitgangssignaal
instellen
Regelt de uitvoer van audiosignalen bij
aansluiting van een component zoals
bijvoorbeeld een versterker (receiver) of MD
deck met digitale ingang.
Voor aansluitingsdetails zie pagina 20.
Kies “DOLBY DIGITAL”, “MPEG” en
“DTS” nadat u “DIGITALE UITGANG” op
“AAN” hebt gezet.
64
Om het MPEG audiosignaal te kiezen.
◆ DTS (alleen DVD)
Om al dan niet DTS signalen uit te voeren.
UIT
Kies dit wanneer de speler is
aangesloten op een
audiocomponent zonder
ingebouwde DTS decoder.
AAN
Kies dit wanneer de speler is
aangesloten op een
audiocomponent met
ingebouwde DTS decoder.
Opmerking
Merk op dat als u tijdens het afspelen van een DVD
één van de de TVS-instellingen kiest, de speler de
volgende signalen niet uitvoert via DIGITAL OUT
(OPTICAL of COAXIAL).
– Dolby Digital signalen (wanneer u “DOLBY
DIGITAL” onder “AUDIO INSTELLING” op
“D-PCM” zet) (pagina 64).
– MPEG audiosignalen.
Instellingen en afstellingen
65
Het beeld is zwart/wit.
Aanvullende informatie
Verhelpen van storingen
Indien u problemen ondervindt bij het
gebruik van dit toestel, probeer die dan eerst
zelf op de lossen aan de hand van de
onderstaande lijst. Als het probleem daarmee
niet is opgelost, raadpleeg dan de
dichtstbijzijnde Sony handelaar.
Voeding
Het toestel schakelt niet aan.
, Controleer of het netsnoer goed is
aangesloten.
Beeld
Er is geen beeld of er verschijnt beeldruis.
, Sluit de kabel goed aan.
, De verbindingskabels zijn beschadigd.
, Controleer de aansluiting op uw TV (pagina
18) en stel de ingangskeuzeschakelaar van
uw TV zo in dat het signaal van de speler op
het TV-scherm verschijnt.
, Zet “LINE” onder
“SCHERMINSTELLING” in het
instelscherm op het juiste item (pagina 61).
, De disc is vuil of vervormd.
, Als het videosignaal van het toestel via uw
videorecorder naar uw TV moet gaan of
wanneer het toestel is aangesloten op een
gecombineerde TV/videorecorder, kan de
kopieerbeveiliging van sommige DVDprogramma’s de beeldkwaliteit
beïnvloeden. Indien u nog altijd problemen
hebt wanneer de speler rechtstreeks is
aangesloten op uw TV, probeer dan de
speler eens aan te sluiten op de S VIDEOingang van uw TV (pagina 18) (alleen
DVP-NS405/NS410).
Het beeld vult niet volledig het scherm,
ook al is de breedte/hoogte-verhouding
onder “TV TYPE” bij
“SCHERMINSTELLING” op het
instelscherm ingesteld.
, De breedte/hoogte-verhouding ligt vast op
de DVD.
66
, Zet “LINE” onder
“SCHERMINSTELLING” in het
instelscherm op het juiste item volgens uw
TV (pagina 61).
, Bij sommige TV’s is het beeld zwart/wit bij
het afspelen van een disc opgenomen met
het NTSC-kleursysteem.
Geluid
Geen geluid.
, Sluit de kabel goed aan.
, De verbindingskabel is beschadigd.
, De speler is aangesloten op de verkeerde
ingang van de versterker (receiver)
(pagina 22, 23, 24).
, De versterker (receiver) ingang is niet goed
ingesteld.
, Het toestel staat in de pauzestand of in de
vertraagde weergave-stand.
, Het toestel staat in de snel vooruit- of snel
achteruit-stand.
, Als het audiosignaal niet via DIGITAL
OUT (OPTICAL of COAXIAL) gaat, moet
u de audio instellingen controleren
(pagina 64).
Het geluid is gestoord.
, Bij weergave van een CD met DTS
geluidssporen is ruis hoorbaar via de LINE
OUT L/R (AUDIO) of DIGITAL OUT
(OPTICAL of COAXIAL) aansluiting
(pagina 28).
Het geluid is vervormd.
, Zet “AUDIO VERZWAKKER” onder
“AUDIO INSTELLING” op “AAN”
(pagina 63).
Het volume is te laag.
, Bij sommige DVD’s is het volume laag. Het
volume kan beter zijn door “AUDIO DRC”
op “TV” te zetten (pagina 63).
, Zet “AUDIO VERZWAKKER” onder
“AUDIO INSTELLING” op “UIT”
(pagina 63).
Bediening
De afstandsbediening werkt niet.
, Er bevinden zich obstakels tussen
afstandsbediening en speler.
, De afstand tussen afstandsbediening en
speler is te groot.
, De afstandsbediening is niet op de
afstandsbedieningssensor op het toestel
gericht.
, De batterijen in de afstandsbediening zijn
bijna leeg.
, “AUTO WEERGAVE” onder
“INDIVIDUELE INSTELLING” staat op
“AAN” (pagina 62).
De weergave stopt automatisch.
, Bij het afspelen van discs met een
automatisch pauzesignaal stopt de
weergave bij het auto-pauzesignaal.
De disc speelt niet.
, De disc zit omgekeerd.
Plaats de disc correct met de weergavekant
naar onderen op de disc-lade.
, De disc zit scheef.
, De speler kan sommige discs niet afspelen
(pagina 6).
, De regiocode op de DVD komt niet overeen
met die op de speler.
, Er is condensvorming opgetreden in het
toestel (pagina 3).
, De speler kan geen ongefinaliseerde CDR’s, CD-RW’s DVD-R’s of DVD-RW’s
afspelen (pagina 6).
Een MP3 audio track kan niet worden
afgespeeld (pagina 35).
De titel van het MP3 audio album of track
wordt niet juist getoond.
, De speler kan alleen cijfers en letters tonen.
Andere tekens verschijnen als sterretjes.
De disc begint niet te spelen vanaf het
begin.
, Programme Play, Shuffle Play, Repeat Play
of A-B Repeat Play werd gekozen
(pagina 37).
, Resume Play werkt (pagina 32).
, Bij sommige discs zijn bepaalde
handelingen niet mogelijk. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de disc.
De taal voor het geluid kan niet worden
gewijzigd.
, Probeer met het DVD menu in plaats van de
directe keuzetoetsen op de
afstandsbediening (pagina 33).
, Er zijn geen meertalige geluidssporen
opgenomen op de DVD.
, De taal voor het geluid van een DVD kan
niet worden gewijzigd.
De taal voor de ondertiteling kan niet
worden gewijzigd of afgezet.
, Probeer met het DVD menu in plaats van de
directe keuzetoetsen op de
afstandsbediening (pagina 33).
, Er zijn geen meertalige ondertitels
opgenomen op de DVD.
, De taal voor de ondertitels kan niet worden
gewijzigd op de DVD.
Aanvullende informatie
, De DATA CD is niet opgenomen in het
MP3 formaat conform ISO 9660 Level 1/
Level 2 of Joliet.
, De MP3 audio track is niet voorzien van de
extensie “.MP3”.
, De gegevens zijn niet van MP3 formaat,
ondanks de extensie “.MP3”.
, De gegevens zijn geen MPEG1 Audio
Layer 3 gegevens.
, De speler kan geen audio tracks in
MP3PRO formaat afspelen.
Sommige functies zoals Stop, Search,
Slow-motion Play, Repeat Play, Shuffle
Play of Programme Play werken niet.
De hoeken kunnen niet worden gewijzigd.
, Probeer met het DVD menu in plaats van de
directe keuzetoetsen op de
afstandsbediening (pagina 33).
, Er zijn geen meervoudige hoeken
opgenomen op de DVD.
, De hoek kan worden gewijzigd wanneer de
“
” indicator groen oplicht in het
uitleesvenster op het voorpaneel (pagina 9).
, Hoeken veranderen kan niet met de DVD.
De speler werkt niet zoals het hoort.
De speler begint de disc automatisch af te
spelen.
, De disc is voorzien van een automatische
weergavefunctie.
, Trek de stekker uit wanneer de werking van
de speler is verstoord door statische
elektriciteit e.d.
,wordt vervolgd
67
Er verschijnt niets in het uitleesvenster op
het voorpaneel.
, “DIMMER” onder “INDIVIDUELE
INSTELLING” staat op “UIT”. Zet
“DIMMER” op “LICHT” of “DONKER”
(pagina 62).
Er verschijnen 5 cijfers of letters op het
scherm en in het uitleesvenster.
, De zelfdiagnosefunctie werd geactiveerd.
(Raadpleeg de tabel op pagina 68.)
De disc-lade gaat niet open en “LOCKED”
verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
Zelfdiagnosefunctie
(Wanneer er letters/cijfers
verschijnen in het uitleesvenster)
Als de zelfdiagnosefunctie werd geactiveerd
om te voorkomen dat de werking wordt
verstoord, knippert een servicecode van vijf
tekens (b.v. C 13 50) met een combinatie van
een letter en vier cijfers op het scherm en in
het uitleesvenster. Raadpleeg dan de
onderstaande tabel.
C:13:50
, Het kinderslot staat op (pagina 30).
De disc-lade gaat niet open en “TRAY
LOCKED” verschijnt in het uitleesvenster
op het voorpaneel.
, Neem contact op met uw Sony handelaar of
een plaatselijke erkende Sony
onderhoudsdienst.
“Gegevensfout” verschijnt op het TVscherm bij het afspelen van een DATA CD.
, De MP3 audio track die u wilt afspelen is
defect.
, De gegevens zijn geen MPEG1 Audio
Layer 3 gegevens.
68
Eerste drie
Oorzaak en/of oplossing
tekens van
de servicecode
C 13
De disc is vuil.
, Reinig de disc met een
zachte doek (pagina 7).
C 31
De disc is niet correct
ingebracht.
, Breng de disc correct in.
E XX
De zelfdiagnosefunctie van
(xx is een cijfer) de speler heeft gewerkt om
een defect te voorkomen.
, Neem contact op met uw
Sony dealer of een
erkende Sony werkplaats
en vermeld de 5-cijferige
servicecode.
Voorbeeld: E 61 10
Verklarende
woordenlijst
Dolby Digital (pagina 24, 64)
Digitale audiocompressietechnologie
ontwikkeld door Dolby Laboratories. Deze
technologie is compatibel met 5.1-channel
surround sound. Het achterkanaal is stereo en
er is ook een apart subwooferkanaal. Dolby
Digital produceert hetzelfde digitale
kwaliteitsgeluid via 5.1 kanalen als Dolby
Digital cinema audiosystemen. De
kanaalscheiding is uitstekend doordat de
gegevens van alle kanalen afzonderlijk zijn
opgenomen en digitaal worden verwerkt.
beeldgegevens worden gecomprimeerd tot
ongeveer 1/40e (gemiddeld) van de
oorspronkelijke grootte. De DVD maakt ook
gebruik van variabele codeertechnologie die
de toe te kennen gegevens aanpast volgens de
beeldstatus. Audio-informatie is opgenomen
met een multi-kanaalssysteem, zoals Dolby
Digital, zodat de geluidsweergave
levensechter is.
Een DVD biedt ook tal van geavanceerde
mogelijkheden zoals meervoudige hoeken,
meervoudige talen en kinderbeveiliging.
Hoofdstuk (pagina 9)
Delen van een beeld of een muziekstuk die
korter zijn dan titels. Een titel bestaat uit
verscheidene hoofdstukken. Sommige discs
bevatten geen hoofdstukken.
Dolby Surround (Pro Logic) (pagina 23)
Audiosignaalverwerkingstechnologie door
Dolby Laboratories ontwikkeld voor
surround sound. Wanneer het ingangssignaal
een surround component bevat, voert Pro
Logic voor-, midden- en achtersignalen uit.
Het achterkanaal is mono.
Index (CD)/Video Index (VIDEO CD)
(pagina 9)
DTS (pagina 24, 65)
MPEG audio (pagina 24, 64)
Digitale audiocompressietechnologie
ontwikkeld door Digital Theater Systems,
Inc..Deze technologie is compatibel met 5.1channel surround sound. Het achterkanaal is
stereo en er is ook een apart subwooferkanaal.
DTS produceert hetzelfde digitale
kwaliteitsgeluid via 5.1 kanalen.
De kanaalscheiding is uitstekend doordat de
gegevens van alle kanalen afzonderlijk zijn
opgenomen en digitaal worden verwerkt.
Internationaal codeersysteem voor het
comprimeren van digitale audiosignalen
goedgekeurd door ISO/IEC. MPEG 1 is
compatibel met maximum 2-kanaals stereo.
MPEG 2, dat met DVD’s wordt gebruikt, is
compatibel met 7.1-kanaals surround.
Een getal waarmee een track wordt
opgesplitst zodat u makkelijk een bepaald
punt op een CD of VIDEO CD kunt vinden.
Sommige discs bevatten geen index.
Aanvullende informatie
Scène (pagina 9)
Op een VIDEO CD met PBC-functies zijn de
menuschermen, bewegende beelden en
stilstaande beelden opgesplitst in “scènes”.
DVD (pagina 6)
Een disc die tot 8 uur beeld kan bevatten, met
eenzelfde diameter als de CD.
De datacapaciteit van een éénlagige en
enkelzijdige DVD is 4,7 GB (Giga Byte), wat
7 keer meer is dan die van een CD. De
datacapaciteit van een tweelagige en
dubbelzijdige DVD is 8,5 GB, van een
éénlagige en dubbelzijdige DVD 9,4 GB en
van een tweelagige en dubbelzijdige DVD 17
GB.
De beeldgegevens zijn van het MPEG 2
formaat, één van de wereldwijde normen
inzake digitale compressietechnologie. De
Titel (pagina 9)
Het langste deel van een beeld of muziekstuk
op een DVD, een film enz op video software,
of een heel album voor audio software.
Track (pagina 9)
Delen van een beeld of een muziekstuk op
een VIDEO CD of een CD (lengte van een
song).
69
Technische gegevens
Systeem
Algemeen
Laser: Halfgeleiderlaser
Signaalformaat: PAL/(NTSC)
Voeding: 220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Stroomverbruik: 13 W
Afmetingen (ong.): 430 × 62 × 255 mm
(breedte/hoogte/diepte) incl. uitstekende
onderdelen
Gewicht (ong.): 2,3 kg
Werkingstemperatuur: 5 ° C tot 35 ° C
Vochtigheidsgraad bij werking: 25 % tot
80 %
Audiokarakteristieken
Frequentiebereik: DVD VIDEO (PCM
96 kHz): 2 Hz tot 44 kHz (±1,0 dB)/
DVD VIDEO (PCM 48 kHz): 2 Hz tot
22 kHz (±0,5 dB)/CD: 2 Hz tot 20 kHz
(±0,5 dB)
Signaal/ruis-afstand (S/R): 115 dB
(alleen LINE OUT L/R (AUDIO))
Harmonische vervorming: 0,003 %
Dynamiek: DVD VIDEO: 103 dB/CD:
99 dB
Snelheidsfluctuaties: Minder dan
gedetecteerde waarde
(±0,001% W PEAK)
De signalen van LINE OUT L/R (AUDIO)
worden gemeten. Bij weergave van PCMgeluidssporen met een
bemonsteringsfrequentie van 96 kHz worden
de uitgangssignalen van DIGITAL OUT
(OPTICAL of COAXIAL) omgezet in
48 kHz (bemonsteringsfrequentie).
Uitgangen
(Aansluiting: type/uitgangsniveau/
belastingsimpedantie)
LINE OUT (AUDIO): Phono-aansluiting/
2 Vrms/meer dan 10 kilohm
DIGITAL OUT (OPTICAL)*: Optische
uitgang/–18 dBm (golflengte 660 nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL): Phonoaansluiting/0,5 Vp-p/75 ohm
LINE OUT (VIDEO): Phono-aansluiting/
1,0 Vp-p/75 ohm
S VIDEO OUT*: 4-pins mini DIN/Y:
1,0 Vp-p, C: 0,3 Vp-p (PAL), 0,286 Vp-p
(NTSC)/75 ohm
* alleen DVP-NS405/NS410
70
Meegeleverde toebehoren
Zie pagina 15.
Wijzigingen in ontwerp en technische
gegevens voorbehouden zonder
voorafgaande kennisgeving.
Taalcodelijst
Voor details, zie pagina 45, 49, 60.
Taalspelling conform ISO 639: 1988 (E/F).
Code Taal
Code Taal
Code Taal
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Aanvullende informatie
Code Taal
1703 Niet vermeld
71
Index
Cijfers
16:9 61
4:3 LETTER BOX 61
4:3 PAN&SCAN 61
5.1 Channel Suround 45
A
GELUID 45, 60
Geschikte discs 6
H
HERHALEN 40
HERSTELLEN 60
Hoek 49
HOOFDSTUK 42
Hoofdstuk 9, 69
R
Repeat Play 40
REPLAY 29
Resume Play 32
S
Batterijen 15
Bedieningsbalk 13
Behandeling van discs 7
BNR 50
KINDERBEVEILIGING 53
Kinderslot 30
S Video-uitgang 18
SCENE 42
Scène 9, 69
SCHERMBEVEILIGING 61
SCHERMDISPL. 60
Schermdisplay
Bedieningsbalkweergave
13
Instelscherm 59
SCHERMINSTELLING 61
SHUFFLE 39
Shuffle Play 39
SNEL 60
Snel achteruit 30
Snel Instelling 25, 60
Snel vooruit 30
SURROUND 21, 22, 46
C
L
T
Aansluiting 18
A-B HERHALEN 40
ACHTERGROND 61
Afstandsbediening 15, 57
Album 35
AUDIO DRC 63
AUDIO INSTELLING 63
AUDIO VERZWAKKER 63
AUTO WEERGAVE 62
AUTOM. UITSCHAKELING
62
B
I
INDEX 42
Index 69
INDIVIDUELE
BEELDREGELING 51
INDIVIDUELE
INSTELLING 62
INSTELLING 59
Instelscherm 59
K
CD 28
Continuous Play
CD/VIDEO CD 28
DVD 28
LINE 61
Luidsprekers
Aansluiting 20
D
MENU 60
Menu
DVD menu 33
top menu 33
MODE CHANGE 31
MP3 6, 35
MPEG 24, 45, 64, 69
MULTI-DISC RESUME 33,
63
Multi-mode weergaveknop 31
MUZIEKSTUK 42
MUZIEKSTUKKEUZE 63
DATA CD 6, 35
Digitaal uitgangssignaal 64
DIGITAL VIDEO
ENHANCER 52
DIGITALE UITGANG 64
DIMMER 62
Display
Bedieningsbalkweergave
13
Instelscherm 59
Uitleesvenster op het
voorpaneel 9
DOLBY DIGITAL 24, 45,
64, 69
DOWN MIX 64
DTS 24, 45, 65, 69
DVD 6, 28, 69
E
EIGEN
KINDERBEVEILIGING
53
72
G
M
N
TAALKEUZE 60
TIJD/TEKST 42, 43
TITEL 42
Titel 9, 69
TOP MENU 33
Track 9, 69
TV TYPE 61
TVS (TV Virtual Surround)
46
U
Uitleesvenster op het
voorpaneel 9
V
Verhelpen van storingen 66
Vertraagde weergave 31
VIDEO CD 6, 28
VOLLEDIG 59
NUMMER INVOEREN 42
W
O
Weergaveknop 31
ONDERTITELING 49, 60
Z
P
Zoeken 30
naar een bepaald punt met
beeld 30
PAUZESTAND 63
PBC-weergave 34
PRO LOGIC 23, 64, 69
PROGRAM 37
Programme Play 37
73
74
75
Gedrukt op 100% kringlooppapier.
Sony Corporation
Download PDF