Sony | RDR-GX3 | Sony RDR-GX3 Gebruiksaanwijzing

3-084-640-61(1)
DVD Recorder
Gebruiksaanwijzing
RDR-GX3
© 2003 Sony Corporation
WAARSCHUWING
Voorzorgsmaatregelen
• Haal de discs uit de recorder wanneer u
deze verplaatst. Als u dit niet doet,
kunnen de discs worden beschadigd.
Opname
Stel het apparaat niet bloot aan regen of
vocht om brand of elektrische schokken
te voorkomen.
Open de behuizing niet om elektrische
schokken te voorkomen. Laat het
apparaat alleen nakijken door bevoegde
servicetechnici.
Het netsnoer mag alleen door bevoegde
servicetechnici worden vervangen.
Dit apparaat is geklasseerd als CLASS 1
LASER product. Het label met de
vermelding CLASS 1 LASER
PRODUCT bevindt zich aan de
achterkant van het apparaat.
LET OP
De optische instrumenten in dit apparaat
kunnen oogletsel veroorzaken. De
laserstraal van deze DVD-recorder is
schadelijk voor de ogen, dus u mag de
behuizing niet openen.
Laat het apparaat alleen nakijken door
bevoegde servicetechnici.
DANGER
VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN.
AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM.
ATTENTION
RAYONNEMENT VISIBLE ET INVISIBLE EN CAS D’OUVERTURE.
EXPOSITION DANGERUSE AU FAISCEAU.
VORSICHT
SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET.
NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.
ADVARSEL
SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING.
UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING.
ADVARSEL
SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES.
UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.
VARNING
SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD.
STRÅLEN ÄR FARLIG.
VARO!
NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÄTÖN AVATTAESSA OLET ALTTIINA LASERSÄTEILYLLE.
ÄLÄ KATSO SÄTEESEN.
Dit label vindt u op het beschermhulsel
tegen laserstralen in de behuizing.
Voorzorgsmaatregelen
• Dit apparaat werkt op 220 – 240 V AC,
50/60 Hz. Controleer of het voltage van
het apparaat overeenkomt met de
plaatselijke netspanning.
• Plaats geen met vloeistof gevulde
voorwerpen, zoals een vaas, op het
apparaat om elektrische schokken of
brand te voorkomen.
SHOWVIEW is een handelsmerk van
Gemstar Development Corporation. Het
SHOWVIEW systeem wordt gefabriceerd
onder licentie van Gemstar
Development Corporation.
Gooi de batterij niet weg maar
lever deze in als klein chemisch
afval (KCA).
2
WAARSCHUWING
Deze apparatuur is getest en voldoet aan
de beperkingen in de EMC-richtlijn voor
het gebruik van een aansluitsnoer van
minder dan 3 meter.
Veiligheid
• Opnamen worden niet vergoed als er
niet wordt opgenomen of weergegeven
wegens een storing van de recorder,
problemen met de discs, enzovoort.
• Maak eerst proefopnamen voordat u
echt begint met opnemen.
Volumeregeling
Als een voorwerp of vloeistof in de kast
terechtkomt, moet u de recorder
ontkoppelen en laten nakijken door
bevoegde servicetechnici voordat u het
apparaat verder gebruikt.
Zet het volume niet hoger bij het
beluisteren van een zeer stille passage of
een onbespeeld gedeelte. Als u dit toch
doet, kunnen de luidsprekers worden
beschadigd wanneer er plots een
piekwaarde wordt bereikt.
Spanningsbronnen
Reiniging
• De recorder blijft onder (net)spanning
staan zolang de stekker in het
stopcontact zit, ook al is de recorder
zelf uitgeschakeld.
• Als u de recorder langere tijd niet wilt
gebruiken, moet u de stekker van de
recorder uit het stopcontact halen. Trek
altijd aan de stekker zelf en nooit aan
het netsnoer.
Reinig de behuizing, het voorpaneel en
de bedieningselementen met een zachte
doek die lichtjes is bevochtigd met een
mild zeepsopje. Gebruik geen
schuursponsje, schuurpoeder of
oplosmiddelen, zoals alcohol of benzine.
Plaatsing
• Installeer de recorder op een goed
geventileerde plaats om te voorkomen
dat deze te warm wordt.
• Plaats de recorder niet op een zachte
ondergrond, zoals een tapijt, waardoor
de ventilatieopeningen kunnen worden
afgesloten.
• Plaats de recorder niet in een gesloten
ruimte, zoals een boekenrek.
• Plaats de recorder niet in de buurt van
warmtebronnen of op een plaats waar
deze is blootgesteld aan direct zonlicht,
overmatige hoeveelheden stof of
mechanische schokken.
• Zet de recorder niet schuin neer. Het
apparaat is ontworpen voor gebruik in
een horizontale stand.
• Houd de recorder en de discs uit de
buurt van apparatuur waarin een
krachtige magneet wordt gebruikt,
zoals een magnetron of grote
luidspreker.
• Plaats geen zware voorwerpen op de
recorder.
Werking
• Als u de recorder direct van een koude
naar een warme omgeving verplaatst of
als de recorder in een zeer vochtige
omgeving wordt geplaatst, kan vocht
condenseren op de lenzen van de
recorder. Als dit het geval is, kan de
werking van de recorder worden
verstoord. Verwijder in dit geval de
disc en laat de recorder ongeveer een
half uur aan staan tot alle vocht is
verdampt.
Discs reinigen
Gebruik geen in de handel verkrijgbare
reinigingsdisc. Dergelijke discs kunnen
defecten veroorzaken.
Auteursrechten
•Televisieprogramma’s, films,
videobanden, discs en ander
beeldmateriaal kunnen beschermd zijn
door auteursrechten. Het zonder
toestemming opnemen van dergelijk
materiaal kan in strijd zijn met deze
auteursrechten. Het gebruik van deze
recorder met televisie-uitzendingen via
de kabel vereist wellicht ook
toestemming van de aanbieder van
kabeltelevisie en/of de eigenaar van het
programma.
• Dit product is voorzien van
copyrightbeveiligingstechnologie die
wordt beschermd door bepaalde
Amerikaanse patenten en andere
intellectuele eigendomsrechten van
Macrovision Corporation en anderen.
Het gebruik van deze
copyrightbeveiligingstechnologie
moet zijn goedgekeurd door
Macrovision Corporation en is bedoeld
voor gebruik in huis en beperkte kring
tenzij Macrovision Corporation
hiervoor uitdrukkelijk toestemming
heeft verleend. Aanpassing of
demontage is verboden.
Kopieerbeveiligingsfunctie
De recorder heeft een
kopieerbeveiligingsfunctie waardoor
programma’s die worden ontvangen via
een externe tuner (niet bijgeleverd)
kopieerbeveiligingssignalen
(kopieerbeveiligingsfunctie) kunnen
bevatten en daardoor wellicht niet
kunnen worden opgenomen, afhankelijk
van het type signaal.
Muziekdiscs die zijn
gecodeerd met
copyrightbeveiligingstechnologieën
• Gebruik geen oplosmiddelen, zoals
benzine, thinner en in de handel
verkrijgbare reinigingsmiddelen, of
antistatische sprays voor
grammofoonplaten.
• Gebruik de volgende discs niet:
– Een disc met een speciale vorm (zoals
een kaart of hart).
– Een disc met een label of sticker.
– Een disc met kleefmiddel van plakband
of stickers.
Dit product is ontworpen om discs af te
spelen die conformeren aan de CD-norm
(Compact Disc).
Recentelijk worden door bepaalde
platenmaatschappijen discs op de markt
gebracht die zijn gecodeerd met
copyrightbeveiligingstechnologieën.
Sommige van deze discs conformeren
niet aan de CD-norm en kunnen wellicht
niet worden afgespeeld op dit apparaat.
BELANGRIJK
Let op: Deze recorder kan voor
onbepaalde duur een stilstaand
videobeeld of instelscherm op het
televisiescherm tonen. Als u dit beeld
lange tijd op het televisiescherm laat
staan, bestaat het gevaar dat het
televisiescherm onherstelbaar wordt
beschadigd. Plasmaschermen en
projectietelevisies zijn met name
gevoelig hiervoor.
Met alle vragen over of eventuele
problemen met de recorder kunt u terecht
bij de dichtstbijzijnde Sony-handelaar.
Opmerkingen over discs
• Neem de disc vast aan de rand om deze
schoon te houden. Raak het oppervlak
niet aan. De disc kan defect raken door
stof, vingerafdrukken of krassen.
• Stel een disc niet bloot aan direct
zonlicht of warmtebronnen, zoals
heteluchtkanalen, en laat deze niet
achter in een auto die in de volle zon
geparkeerd staat en waarin de
temperatuur sterk kan oplopen.
• Berg discs na gebruik weer op in de
hoesjes.
• Reinig de disc met een zachte doek.
Veeg de disc van binnen naar buiten
schoon.
Voorzorgsmaatregelen
3
Inhoudsopgave
Opnemen/Opnemen met timer
Vóór het opnemen .................................. 35
WAARSCHUWING ......................................2
Voorzorgsmaatregelen ..............................2
Opmerkingen over discs ................................ 3
Kenmerken .................................................6
Opnemen ....................................................... 6
Afspelen ......................................................... 6
Een disc bewerken......................................... 6
Informatie over deze
gebruiksaanwijzing ...............................7
Algemene procedures voor
DVD-recorders ......................................8
Onderdelen en bedieningselementen ....11
Voorpaneel ...................................................11
Afstandsbediening ........................................12
Uitleesvenster op het voorpaneel................. 14
Achterpaneel ................................................14
Algemene aansluitingen en
instellingen
Snelle kennismaking ...............................15
Stap 1: Uitpakken .....................................16
Stap 2: Antennekabel aansluiten ...........16
Stap 3: Videokabels aansluiten ..............17
Stap 4: Audiokabels aansluiten ..............19
Stap 5: Netsnoer aansluiten ...................21
Stap 6: Batterijen plaatsen ......................22
Stap 7: Easy Setup ..................................22
Afstandsbediening instellen ...................25
Televisies bedienen met de
afstandsbediening .................................. 25
Als u een Sony DVD-speler of meer dan één
Sony DVD-recorder hebt ........................ 25
Videorecorder of vergelijkbaar
opnameapparaat aansluiten op de
LINE3 aansluiting ................................27
Videorecorder of vergelijkbaar
opnameapparaat aansluiten op de LINE
2 IN of LINE 4 IN aansluitingen ..........27
Satelliet of digitale tuner aansluiten ......28
PAY-TV/Canal Plus-decoder
aansluiten ............................................28
Decoder aansluiten ...................................... 28
PAY-TV/Canal Plus-kanalen instellen.......... 28
Opneembare discs .......................................
Informatie over opname-indelingen..............
Opnamemodus.............................................
Niet-opneembare beelden............................
Beschikbare discruimte controleren
(Disc Info) ...............................................
35
36
36
36
36
Televisieprogramma’s opnemen ........... 38
De Quick Timer functie gebruiken................
Stereoprogramma’s en tweetalige
programma’s opnemen ..........................
De discstatus controleren tijdens de
opname ..................................................
Hoofdstukken in een titel maken ..................
40
40
40
40
Opnemen met timers .............................. 41
De timer handmatig instellen (Standard)...... 41
Timerinstellingen controleren/wijzigen/
annuleren (Timer List) ............................ 43
Televisieprogramma’s opnemen met het
ShowView-systeem ................................ 44
De beeldkwaliteit en het beeldformaat van
de opname aanpassen ...................... 46
Opnemen vanaf aangesloten apparatuur
met een timer (Synchro Rec) ............ 47
Opnemen vanaf aangesloten apparatuur
zonder een timer ................................ 48
Afspelen
Vóór het afspelen .................................... 50
Afspeelbare discs......................................... 50
Discs afspelen ......................................... 51
Het DVD-menu gebruiken ............................ 52
Basishandelingen/De afspeelsnelheid
wijzigen................................................... 53
Een opgenomen titel op een disc
selecteren ........................................... 54
Een titel/hoofdstuk/track zoeken ........... 56
Afspeelinformatie en speelduur
controleren ......................................... 57
Speelduur controleren via het uitleesvenster op
het voorpaneel........................................ 58
Het geluid selecteren .............................. 59
De indeling van het audiosignaal
controleren ............................................. 60
TV Virtual Surround Settings (TVS) ...... 60
Hoeken wijzigen ...................................... 61
Ondertiteling weergeven ........................ 62
De beeldweergave en het geluid
regelen ................................................ 62
De beeldkwaliteit regelen ............................. 62
De geluidskwaliteit regelen .......................... 63
Recorder bedienen
Overzicht bij vensters .............................31
System Menu (systeemmenu) .....................
Title List (titellijst)..........................................
Tool ..............................................................
Submenu......................................................
31
32
32
33
Werken met de vensters .........................33
Tekens invoeren ......................................34
4
Inhoudsopgave
DVD bewerken
Vóór het bewerken .................................. 64
Disctype, opname-indeling en titeltype
controleren ............................................. 64
Bewerkingsopties voor DVD-RW
(Video-modus), DVD+RW, DVD-R......... 64
Bewerkingsopties voor DVD-RW’s
(VR-modus) ............................................ 65
Basisbewerkingen .................................. 66
Titel van een label voorzien (Title Name)....
Titel beveiligen (Protect)..............................
Een titel wissen (Erase)...............................
Meerdere titels wissen (Erase Titles) ..........
Een gedeelte van een titel wissen
(A-B Erase) ...........................................
Hoofdstukken handmatig maken.................
66
66
67
67
68
69
Geavanceerd bewerken
(afspeellijst bewerken) ...................... 70
Een afspeellijsttitel maken van andere
titels .......................................................
Een afspeellijsttitel verplaatsen (Move).......
Een afspeellijsttitel splitsen (Divide) ............
Meerdere afspeellijsttitels samenvoegen
(Combine) ..............................................
Extra bewerkingsfuncties voor
afspeellijsten ..........................................
70
72
73
73
74
Discs voorzien van een label, beveiligen of
finaliseren ........................................... 74
Een disc van een label voorzien
(Disc Name)...........................................
Een disc beveiligen (Protect Disc)...............
Een disc finaliseren (Finalize) .....................
Alle titels op de disc wissen (Erase All) .......
Een disc opnieuw formatteren (Format) ......
74
75
75
76
77
Instellingen en afstellingen
Informatie over de structuur van de
instelschermen ................................... 78
Instelschermen gebruiken ..................... 79
Settings (basisinstellingen) ................... 80
Video instellingen ................................... 83
Audio instellingen ................................... 85
Features instellingen .............................. 86
Options instellingen ............................... 89
Easy Setup
(Standaardwaarden voor de recorder
herstellen) ........................................... 90
Aanvullende informatie
Problemen oplossen ............................... 91
Zelfdiagnosefunctie (Wanneer er letters/
cijfers verschijnen in het
uitleesvenster) .................................... 95
Technische gegevens ............................. 96
Verklarende woordenlijst ....................... 97
Taalcodelijst ............................................ 98
Index ......................................................... 99
Overzicht van
DVD-disctypen ......................Achterflap
Inhoudsopgave
5
Kenmerken
Afspelen
Eenvoudig afspelen met het Title List menu
(pagina 54)
Met deze recorder kunt u DVD’s of CD’s afspelen, op DVD-R’s,
DVD-RW’s of DVD+RW’s opnemen en met de verschillende
bewerkingsfuncties kunt u programma’s en andere beelden
bewerken die u opneemt.
Alle titels die u op de disc hebt opgenomen, worden door de
recorder weergegeven in de lijst “Title List”. Wanneer u een titel
in het Title List menu selecteert, kunt u gemakkelijk het afspelen
starten of de disc bewerken. Met de recorder kunt u zelfs de
inhoud van de titel weergeven met miniatuurbeelden.
Title List
Opnemen
-RW.VR
Sort
Geschikt voor verschillende soorten RW’s
(pagina 35)
De recorder is geschikt voor herschrijfbare disctypen (DVD-RW
en DVD+RW) en voor het eenmalig beschrijfbare disctype
(DVD-R). U kunt deze beschikbare disctypen voor verschillende
taken gebruiken, zoals het opnemen van programma’s en het
maken van persoonlijke videobibliotheken. Deze discs kunnen
op verschillende DVD-apparaten worden afgespeeld.
TITLE LIST
ORIGINAL
1
AAB
My Movies
13:00-14:00
Date
Mon 5. 9 13:00 (1H00M)
Number
2
Title
DEF
20:00-21:00
Wed 17. 9 20:00 (1H00M)
3
AAB
9:00-9:30
Thu 25. 9 9:00 (0H30M)
4
GHI
20:00-20:30
Thu 25. 9 20:00 (0H30M)
1.5/4.7GB
AAB
SP
DEF
SLP
AAB
EP
GHI
SLP
TV Virtual Surround Settings, “TVS”
(pagina 60)
Als u alleen de stereoluidsprekers van de televisie gebruikt, kan
de recorder een dynamisch surround-sound produceren via de
meerkanaals audiosignalen van de DVD-Video-software. U kunt
kiezen uit vier surround-modi.
Een disc bewerken
DVD-RW
DVD+RW
DVD-R
Verschillende functies voor opnemen/opnemen
met timers (pagina 35)
Naast de gebruikelijke functies voor opnemen, zoals Timer
Recording, ShowView en PDC/VPS, kunt u met Synchro Rec
synchroon opnemen met een set-top box of vergelijkbaar
apparaat. Nadat u op de Rec toets hebt gedrukt, zoekt de recorder
automatisch naar beschikbare lege ruimte op de disc. U hoeft
zelf niet te zoeken. Een dergelijke functie is alleen mogelijk met
een DVD-recorder.
Aanpassingen voor het opnemen en afspelen
van beelden (pagina 46, 62)
Met de recorder kunt u de beeldkwaliteit van invoerbronnen,
zoals een videorecorder, aanpassen. Daarna kunt u deze
opnemen op een DVD. Als u bijvoorbeeld een kopie van uw
videobanden wilt maken, kunt u de beeldkwaliteit van de
opname aanpassen om de kwaliteit van de banden te
compenseren. Verschillende aanpassingen voor de
beeldkwaliteit zijn ook beschikbaar voor software voor het
afspelen van DVD-Video.
Programma’s automatisch een naam geven
met teletekst* (pagina 86)
Als u programma’s opneemt met deze recorder, neemt de
recorder automatisch de labelinformatie voor de programma’s
over van de teletekstservice en slaat deze op als de titel van het
programma. Als er geen teletekstservice beschikbaar is of u de
titel van het programma wilt wijzigen, kunt u de titel handmatig
invoeren. Titels zijn handig bij het zoeken naar een titel op een
disc of om de naam van de titel te controleren die nu wordt
afgespeeld.
* niet beschikbaar in bepaalde gebieden
6
Kenmerken
Afspeellijst bewerken (alleen DVD-RW in
VR-modus) (pagina 70)
Wanneer u een afspeellijst maakt, kunt u niet alleen de
opgenomen originele titel bewerken, maar ook geavanceerde
bewerkingsfuncties uitvoeren. U kunt meerdere afspeellijsten
maken, aangezien een afspeellijst niet veel discruimte in beslag
neemt. U kunt een afspeellijst zo vaak als u wilt bewerken,
aangezien de originele titel niet wordt gewijzigd.
Functie voor hoofdstukmarkeringen (pagina 69)
Voor DVD-RW’s in VR-modus kunt u handmatig
hoofdstukmarkeringen invoegen om een titel in hoofdstukken te
verdelen, zodat u snel bepaalde scènes kunt vinden voor het
afspelen of bewerken. Voor andere disctypen en opnameindelingen maakt de recorder automatisch
hoofdstukmarkeringen op gegeven intervallen tijdens het
opnemen.
Functie voor snel zoeken (pagina 53)
De afstandsbediening beschikt over een instelknop voor de
hoofdbewerkingen van de recorder. Als u de instelknop met uw
duim beweegt, kunt u vooruit en achteruit zoeken of op
verschillende snelheden afspelen. Zo kunt u gemakkelijk scènes
vinden, wat vooral handig is bij afspelen en bewerken.
Zoeken
Instelknop
Vertraagd
afspelen
Informatie over deze
gebruiksaanwijzing
In deze gebruiksaanwijzing worden de bedieningselementen op
de afstandsbediening beschreven. U kunt ook de
bedieningselementen op de recorder gebruiken als deze dezelfde
of soortgelijke namen hebben als die op de afstandsbediening.
In deze gebruiksaanwijzing vindt u de volgende symbolen:
Symbool
Betekenis
Functies beschikbaar voor DVD VIDEO’s
of DVD+R’s
Functies beschikbaar voor DVD-RW’s die
zijn geformatteerd in VR-modus op deze
recorder
Functies beschikbaar voor DVD-RW’s die
zijn geformatteerd in Video-modus op
deze recorder
Functies beschikbaar voor DVD+RW’s
Functies beschikbaar voor DVD-R’s
Functies beschikbaar voor muziek-CD’s of
CD-R’s/CD-RW’s met muziek-CDindeling
Opmerkingen
• De afbeeldingen in de weergavevensters die in deze handleiding
worden gebruikt, kunnen verschillen van de afbeeldingen die worden
weergegeven op het televisiescherm.
• De uitleg over discs in deze handleiding heeft betrekking op discs die
met deze recorder zijn gemaakt. De uitleg is niet van toepassing op
discs die zijn gemaakt met andere recorders en die op deze recorder
worden afgespeeld.
Informatie over deze gebruiksaanwijzing
7
Algemene procedures voor
DVD-recorders
“Wat kan ik verwachten van DVD-opnamen?” is een
logische vraag voor iedereen die onbekend is met
DVD-opnamen. In dit gedeelte worden de algemene
procedures voor het opnemen met DVD beschreven.
Stap 1: Het disctype selecteren
Beschrijfbare DVD’s worden per type verkocht in
tegenstelling tot videobanden die worden
verkocht per tijdsduur, zoals 60 of 120 minuten.
Selecteer het disctype aan de hand van het
overzicht op de achterkaft. Elk type heeft andere
kenmerken.
Deze recorder kan opnemen op de volgende
disctypen.
Als u herhaaldelijk op dezelfde disc wilt
opnemen of als u de disc na de opname wilt
bewerken, selecteert u het herschrijfbare disctype
DVD-RW of DVD+RW.
Als u opnamen zonder wijzigingen wilt opslaan,
kunt u een niet-herschrijfbare DVD-R kiezen.
Opmerking
Behalve dat sommige discs herschrijfbaar zijn en andere
niet, zijn er ook andere verschillen.
Zie “Overzicht van DVD-disctypen” op de achterkaft om
de disc te selecteren die het beste bij uw behoeften past.
Stap 2: De disc formatteren voor opname
Plaats de disc in de recorder. De recorder, in
tegenstelling tot een videorecorder, begint
automatisch met formatteren wanneer een
ongebruikte disc wordt geplaatst. Dit is nodig om
de disc gereed te maken voor opname.
Bij gebruik van DVD-R’s
Bij gebruik van DVD-RW’s
Opmerkingen
• U kunt niet twee indelingen combineren op één DVD-RW.
• U kunt de indeling van een DVD-RW wijzigen in een
andere indeling. De inhoud van de disc gaat echter
verloren als u deze opnieuw formatteert.
• Niet alle discs kunnen worden afgespeeld op andere
DVD-apparatuur.
Dit disctype kan worden geformatteerd in DVD
Video-indeling (Video-modus) of DVD Video
Recording-indeling (VR-modus). Discs in Videomodus kunnen op verschillende DVD-apparaten
worden afgespeeld. Met discs in VR-modus kunt
u meer bewerkingen uitvoeren.
Bij gebruik van DVD+RW’s
Deze discs worden geformatteerd in DVD+RW
Video-indeling. Dit disctype kan worden afgespeeld
op verschillende andere DVD-apparaten.
8
Algemene procedures voor DVD-recorders
Deze discs worden geformatteerd in DVDVideo-indeling. Dit disctype kan worden
afgespeeld op verschillende andere DVDapparaten.
Wanneer het formatteren is voltooid, kunt u
op de disc gaan opnemen.
Stap 3: Digitaal opnemen
Neem een programma op. Als u de timer gebruikt,
vindt u, net zoals op gewone videorecorders,
bekende en gemakkelijke functies, zoals
ShowView/VIDEO Plus+ en PDC/VPS. U kunt
ook de inhoud van aangesloten videoapparatuur,
zoals een videocamera, kopiëren.
SMARTLINK
Stap 4: De opgenomen inhoud afspelen
U kunt de titel die u wilt afspelen, selecteren in
een weergegeven menu en direct beginnen met
afspelen. Opgenomen inhoud is toegankelijker op
een disc dan op een videoband. De procedure is
eenvoudig en u hoeft, in tegenstelling tot gewone
videorecorders, niet terug te spoelen!
Een opgenomen disc bevat titels en elke titel
bevat hoofdstukken
Beginpunt
van opname
Titel 1
Stoppen/
Starten
Eindpunt
van opname
Titel 2
Wat zijn titels en hoofdstukken?
DVD-inhoud bestaat uit gedeelten die titels
worden genoemd en kleinere subgedeelten die
hoofdstukken worden genoemd.
Op deze recorder wordt een titel gemaakt tussen
het begin en het einde van een opname.
Hoofdstukken worden automatisch gemaakt op
opgegeven intervallen of kunnen handmatig
worden gemaakt (alleen bij DVD-RW’s in VRmodus).
Hoofdstukken
Hoofdstukmarkeringen
Hoofdstukken
Hoofdstukmarkeringen
Ga naar de volgende pagina.
,wordt vervolgd
Algemene procedures voor DVD-recorders
9
Stap 5: De opgenomen disc bewerken
U kunt discs gemakkelijker bewerken dan
gewone videobanden. De recorder biedt
verschillende bewerkingsfuncties die alleen
beschikbaar zijn voor DVD’s.
Snel en gemakkelijk bewerkingen in het
weergegeven menu uitvoeren
U hoeft alleen titels en scènes in de weergegeven
menu’s te selecteren om bewerkingen uit te
voeren.
Beveiliging van afzonderlijke titels
Bij gewone videorecorders kunt u de gehele
videoband beveiligen tegen wissen en aanpassen
van de opnamen. Met deze recorder kunt u
opgenomen titels afzonderlijk beveiligen
(behalve titels in de Playlist).
Met deze recorder kunt u een Playlist
(afspeelgegevens) op dezelfde disc maken en de
Playlist bewerken zonder de oorspronkelijke
opnamen te wijzigen. Een Playlist neemt niet
veel discruimte in beslag en u hebt slechts één
recorder en één disc nodig.
Voorbeeld: u hebt een aantal voetbalwedstrijden
op een DVD-RW in VR-modus opgenomen. U
wilt de oorspronkelijke opname bewaren, maar
ook een samenvatting met alle doelpunten
maken. In dit geval kunt u de doelpunten
selecteren om een Playlist te maken zonder de
oorspronkelijke opnamen te wijzigen.
Origineel
Bewerken en opslaan op één discPlaylist bewerken (alleen voor DVD-RW’s in
VR-modus)
Als u een gewone videoband wilt bewerken
zonder de oorspronkelijke opname te
beïnvloeden, moet u een andere videorecorder
aansluiten, de hoofdband kopiëren met de twee
videorecorders en een extra videoband en
vervolgens de gekopieerde videoband bewerken.
Playlist
U hebt nu een eigen DVD!
Afspelen op andere DVD apparaten
U kunt de DVD afspelen op andere DVD
apparaten. Als u dit wilt doen, moet u de disc
finaliseren. Voordat u de disc finaliseert, moet u
de bewerkingen en opnamen op de disc hebben
voltooid.
Als u een DVD-RW in VR-modus gebruikt
Hoewel finaliseren over het algemeen niet nodig
is bij het afspelen van de disc op apparatuur die
geschikt is voor VR-modus, is voor sommige
appartuur een gefinaliseerde disc vereist. U kunt
na het finaliseren nog steeds op de disc opnemen
of deze bewerken.
Als u een DVD+RW gebruikt
De recorder finaliseert de disc automatisch
voordat deze wordt uitgeworpen. In dit geval kunt
u verder opnemen op de disc of deze verder
bewerken.
10
Algemene procedures voor DVD-recorders
Als u een DVD-RW in Video-modus
gebruikt
De disc moet eerst zijn gefinaliseerd voordat
deze kan worden afgespeeld op een andere
recorder. Is de disc eenmaal gefinaliseerd, dan
kan er niet meer worden opgenomen op deze
disc en deze kan niet meer worden bewerkt. Als
u opnieuw wilt opnemen op de disc, moet u de
disc opnieuw formatteren. (De vorige inhoud
wordt gewist bij het opnieuw formatteren.)
Als u een DVD-R gebruikt
U moet de disc finaliseren als u deze wilt
afspelen op andere apparatuur. U kunt niet op
de disc opnemen of deze bewerken als deze is
gefinaliseerd.
Onderdelen en bedieningselementen
Zie de pagina’s tussen haakjes voor meer informatie.
Voorpaneel
De toetsen op de recorder hebben
dezelfde functie als de toetsen op de
afstandsbediening als deze dezelfde of
soortgelijke namen hebben.
Open het
paneel.
A @/1 (aan/stand-by) toets/
aanduiding (22, 38)
Schakelt de recorder in en uit.
Brandt groen als de stroom is
ingeschakeld.
B Uitleesvenster op het
voorpaneel (14, 58)
Geeft de afspeelstatus, titel/
hoofdstuk/tijd, enzovoort weer.
C Disclade (38)
Wordt geopend zodat u een disc
kunt plaatsen.
D
(afstandsbedieningssensor)
(22)
Ontvangt het
afstandsbedieningssignaal.
E Disctype-aanduidingen
Gaan branden om het disc-/
indelingstype van de huidige
disc aan te geven.
F A (openen/sluiten) toets (38)
Opent of sluit de disclade.
G H (afspelen) toets/
aanduiding (51)
Speelt een disc af.
J z REC toets/aanduiding (38)
Start het opnemen.
K X REC PAUSE toets/
aanduiding (39)
Onderbreekt het opnemen.
L x REC STOP toets (39)
Stopt het opnemen.
M REC MODE toets (36)
Selecteert de opnamemodus.
N INPUT SELECT toets
(38, 48)
Selecteert apparatuur die op de
lijningangen is aangesloten.
O ./> (vorige/volgende)
toetsen (53)
Gaat naar de volgende/vorige
titel, het volgende/vorige
hoofdstuk of de volgende/
vorige track.
Q TIMER REC aanduiding (41)
Gaat branden als opnemen met
timer is ingesteld.
SYNCHRO REC aanduiding (47)
Brandt wanneer de Synchro
Rec functie is ingeschakeld.
SMARTLINK aanduiding
Brandt wanneer een
SMARTLINK apparaat, zoals
een televisie, is ingeschakeld.
FINALIZED aanduiding (75)
Brandt als een geplaatste disc is
gefinaliseerd.
R LINE 2 IN (S VIDEO/VIDEO/
AUDIO L/R) aansluitingen (27)
Sluit externe apparatuur aan.
P PROGRAM +/– toetsen (38)
Selecteert de programmapositie
of lijningang.
H X (pauze) toets/aanduiding
(53)
Onderbreekt het afspelen van
een disc.
I x (stoppen) toets (51)
Stopt het afspelen van een disc.
,wordt vervolgd
Onderdelen en bedieningselementen
11
Afstandsbediening
De toetsen op de afstandsbediening hebben dezelfde functie als
de toetsen op de recorder als deze dezelfde of soortgelijke namen
hebben. Toetsen waarnaast een oranje stip wordt weergegeven,
kunnen voor de televisie worden gebruikt als de TV/DVDschakelaar op TV is gezet.
A TV/DVD-schakelaar (25)
Schakelt tussen televisie en DVD op de
afstandsbediening.
B Z (openen/sluiten) toets (38)
Opent of sluit de disclade. Het duurt enkele seconden
voordat de disclade wordt geopend nadat u een disc
hebt opgenomen of bewerkt.
C Cijfertoetsen (38, 44)
Selecteren een nummer, zoals een
programmanummer of een titelnummer.
Cijfertoets 5 is voorzien van een voelstip.*
D CLEAR/-/-- (tientallen) toets (25, 44)
CLEAR: annuleert een ingevoerd nummer wanneer
de toets met deze recorder wordt gebruikt.
-/-- (tientallen): voert getallen hoger dan negen in
wanneer de toets met de televisie wordt gebruikt.
E
(ondertiteling) toets (62)
Wijzigt de ondertiteling tijdens het afspelen van een
disc.
F
(audio) toets (59)
Wijzigt het geluid tijdens het afspelen van een disc.
De toets is voorzien van een voelstip.*
G [TIMER] toets (41, 44)
Geeft het Timer Programming menu weer op het
televisiescherm.
H TOP MENU toets (52)
Geeft het menu van de disc weer op het
televisiescherm.
I DISPLAY toets (40, 57)
Geeft informatie over de disc of de afspeel-/
opnamestatus weer op het televisiescherm.
J TIME/TEXT toets (58)
Geeft de tijdinformatie van de disc weer.
K SYSTEM MENU toets (31)
Geeft het systeemmenu weer op het televisiescherm.
L TITLE LIST toets (32, 54, 66)
Geeft het Title List menu weer op het
televisiescherm.
Schuif het
deksel.
M CURSOR MODE toets (32)
Schakelt tussen de cursor/paginamodus in de
titellijst, enzovoort.
N RETURN O toets (33)
Gaat terug naar het vorige geselecteerde venster,
enzovoort.
O . (vorige) toets (53)
Gaat terug naar het vorige hoofdstuk, de vorige track
of titel.
P m / M (zoeken) instelknop (53)
Zoekt snel vooruit of terug (tijdens het afspelen van
een disc) of speelt een disc vertraagd of beeld voor
beeld af (in de pauzemodus).
12
Onderdelen en bedieningselementen
Q H (afspelen) toets (51)
Speelt een disc af.
De toets is voorzien van een voelstip.*
R X (pauze) toets (53)
Onderbreekt het afspelen van een disc.
ek x REC STOP toets (39)
Stopt het opnemen.
el X REC PAUSE toets (39)
Onderbreekt het opnemen.
S z REC toets (38)
Start het opnemen.
r; CHAPTER MARK/ERASE toetsen (69)
Plaatst/wist een hoofdstukmarkering in de
opgenomen titel.
T REC MODE toets (38)
Selecteert de opnamemodus.
ra SUR (surround) toets (60)
Selecteert de surround-modus.
U INPUT SELECT toets (38, 48)
Selecteert apparatuur die op de lijningangen is
aangesloten.
rs COMMAND MODE schakelaar (DVD 1,2,3) (25)
Schakelt tussen de opdrachtmodi van deze recorder.
Zorgt dat de opdrachtmodus van de schakelaar
overeenkomt met de opdrachtmodus die in het
Options instelscherm is geselecteerd (pagina 89).
V SYNCHRO REC toets (47)
Synchroniseert de recorder en de timeropname die is
ingesteld op de aangesloten externe apparatuur.
* Gebruik de voelstip als richtpunt wanneer u de recorder bedient.
W [/1 (aan/stand-by) toets (38)
Schakelt de recorder in en uit.
X PROG (programma) +/– toetsen (38)
Selecteert de programmapositie of lijningang.
Y
2 (volume) +/– toetsen (25)
Hiermee kunt u het volume van de televisie regelen.
Z SET toets (34)
Wordt gebruikt om het cijfer in te voeren dat met de
cijfertoetsen 3 is geselecteerd.
wj t (televisie/video) toets (25)
Wijzigt de invoerbron van de televisie.
wk
(hoek) toets (61)
Wijzigt de hoeken bij het afspelen van een DVD
VIDEO.
wl
(breedbeeld) toets (25)
Wijzigt de breedbeeldinstellingen van de televisie.
e; MENU toets (52)
Geeft het menu van de disc weer op het
televisiescherm.
ea TV/DVD toets (25, 38)
Schakelt tussen de televisie en de recorder als
invoerbron wanneer de televisie is aangesloten op de
LINE 1-TV aansluiting.
es REPLAY toets (53)
Speelt de huidige scène opnieuw af.
ed TOOL toets (32)
Geeft het Tool menu weer.
ef ZOOM +/– toetsen (31)
Schakelt tussen de informatie die in het Title List
menu wordt weergegeven.
eg </M/m/,/(ENTER) toets (33)
Selecteert items of instellingen.
eh > (volgende) toets (53)
Gaat naar het volgende hoofdstuk, de volgende track
of titel.
ej x (stoppen) toets (51)
Stopt het afspelen van een disc.
,wordt vervolgd
Onderdelen en bedieningselementen
13
Uitleesvenster op het voorpaneel
A Aanduiding van de
opdrachtmodus (25, 89)
Geeft de geselecteerde
opdrachtmodus op de
afstandsbediening aan.
E STEREO/BILINGUAL
aanduidingen (40)
Brandt wanneer er een
stereoprogramma/tweetalig
programma wordt ontvangen.
B NTSC aanduiding
Brandt wanneer de recorder het
signaal in NTSC-indeling
uitvoert.
F NICAM aanduiding (40)
Brandt wanneer er een NICAM
signaal wordt ontvangen.
C ANGLE aanduiding (61)
Brandt wanneer u de hoek kunt
wijzigen.
D PLAYLIST aanduiding (32)
Brandt wanneer de afspeellijst
is geselecteerd.
G TV aanduiding (25)
Gaat branden als op de TV/
DVD toets op de
afstandsbediening wordt
gedrukt en de signalen van de
antenne rechtstreeks naar de
televisie worden verzonden.
H Geeft het volgende weer (58):
• Speelduur/resterende
speelduur
• Huidige titel/track en huidig
hoofdstuk/indexnummer
• Opnametijd
• Klok
• Programmapositie
• TV Direct Rec aanduiding
(39): “TV” verschijnt als
laatste twee tekens aan de
rechterkant.
I Audiosignaalaanduidingen
(60)
Branden wanneer Dolby
Digital of DTS geluidssporen
worden afgespeeld.
z Tip
U kunt het uitleesvenster op het voorpaneel uitschakelen door “Dimmer” in te stellen op “Off” in het Options instelscherm (pagina 89).
Achterpaneel
LINE 1 - TV
AERIAL
LINE 3/DECODER
COMPONENT
VIDEO OUT
IN
Y
~
AC IN
DIGITAL OUT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
OUT
LINE 4 IN
R-AUDIO-L
VIDEO
LINE 2 OUT
S VIDEO
R-AUDIO-L
VIDEO
S VIDEO
A AERIAL IN/OUT aansluitingen
(16)
Sluit de antennekabels aan.
B LINE 1-TV aansluiting (17)
Sluit de televisie aan met een
SCART (EURO AV) kabel.
C LINE 3/DECODER aansluiting
(27, 47)
Sluit de externe apparatuur,
zoals een videorecorder of
decoder, aan met een SCART
(EURO AV) kabel.
14
Onderdelen en bedieningselementen
CB
CR
COAXIAL
D AC IN ingang (21)
Sluit het netsnoer aan.
E COMPONENT VIDEO OUT
(Y, CB, CR) aansluitingen (18)
Sluit apparatuur met
componentvideoingangen aan.
F LINE 2 OUT (S VIDEO/VIDEO/
AUDIO L/R) aansluitingen
(27, 48)
Sluit de ingang van externe
apparatuur aan met een audio-/
videokabel of een S VIDEO
kabel.
G LINE 4 IN (S VIDEO/VIDEO/
AUDIO L/R) aansluitingen
(27, 48)
Sluit de uitgang van externe
apparatuur aan met een audio-/
videokabel of een S VIDEO
kabel.
H DIGITAL OUT (COAXIAL)
aansluitingen (20)
Sluit een versterker (receiver)
met een digitale ingang aan.
Snelle kennismaking
Een snelle kennismaking in deze handleiding verschaft u
voldoende informatie om de recorder meteen te kunnen
gebruiken.
Stap 1: Uitpakken
m
Stap 2: Antennekabel aansluiten
m
Stap 3: Videokabels aansluiten
m
Stap 4: Audiokabels aansluiten
m
Stap 5: Netsnoer aansluiten
Algemene aansluitingen en instellingen
Algemene
aansluitingen
en
instellingen
m
Stap 6: Batterijen plaatsen
m
Stap 7: Easy Setup
Opmerkingen
• Snelle kennismaking . . . . . . . . . . . . pagina 15
• Stap 1: Uitpakken . . . . . . . . . . . . . . . pagina 16
• U kunt deze recorder niet aansluiten op een televisie die niet is
voorzien van een SCART (EURO AV) aansluiting of videoingang.
• Zorg ervoor dat de stekker van elke component uit het stopcontact is
getrokken voordat u de aansluitingen uitvoert.
• Stap 2: Antennekabel aansluiten . . . pagina 16
• Stap 3: Videokabels aansluiten. . . . . pagina 17
• Stap 4: Audiokabels aansluiten . . . . pagina 19
• Stap 5: Netsnoer aansluiten . . . . . . . pagina 21
• Stap 6: Batterijen plaatsen . . . . . . . . pagina 22
• Stap 7: Easy Setup . . . . . . . . . . . . . . pagina 22
• Afstandsbediening instellen . . . . . . . pagina 25
• Videorecorder of vergelijkbaar opnameapparaat
aansluiten op de LINE3 aansluiting
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 27
•.Videorecorder of vergelijkbaar opnameapparaat
aansluiten op de LINE 2 IN of LINE 4 IN
aansluitingen . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 27
• Satelliet of digitale tuner aansluiten
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 28
• PAY-TV/Canal Plus-decoder aansluiten
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 28
Snelle kennismaking
15
Stap 1: Uitpakken
Controleer of de verpakking de volgende onderdelen bevat:
• Audio-/videokabel (pinstekker × 3 y pinstekker × 3) (1)
• Netsnoer (1)
• Antennekabel (1)
• Afstandsbediening (1)
• R6-batterijen (AA-formaat) (2)
Stap 2: Antennekabel
aansluiten
Voer de volgende procedure uit om de antennekabel aan te
sluiten. Sluit het netsnoer pas aan bij “Stap 5: Netsnoer
aansluiten” (pagina 21).
naar AERIAL IN
DVD-recorder
LINE 1 - TV
AERIAL
LINE 3/DECODER
COMPONENT
VIDEO OUT
IN
Y
~
AC IN
DIGITAL OUT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
OUT
LINE 4 IN
R-AUDIO-L
VIDEO
LINE 2 OUT
S VIDEO
R-AUDIO-L
VIDEO
S VIDEO
COAXIAL
CB
CR
AERIAL
IN
OUT
Televisie
naar AERIAL OUT
naar
antenne-ingang
Antennekabel (bijgeleverd)
: Signaalverloop
a Koppel de antennekabel los van de televisie
en sluit deze aan op AERIAL IN aan de
achterzijde van de recorder.
b Sluit AERIAL OUT van de recorder aan op
de antenne-ingang van de televisie met de
bijgeleverde antennekabel.
16
Stap 1: Uitpakken
Stap 3: Videokabels
aansluiten
B Aansluiten op een videoingang
DVD-recorder
LINE 1 - TV
AERIAL
LINE 3/DECODER
COMPONENT
VIDEO OUT
IN
~
Y
AC IN
DIGITAL OUT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
LINE 4 IN
OUT
R-AUDIO-L
VIDEO
LINE 2 OUT
S VIDEO
R-AUDIO-L
VIDEO
S VIDEO
naar LINE 2 OUT (VIDEO)
LINE 2 OUT
Als u de recorder aansluit op een videorecorder
of decoder
R-AUDIO-L
CB
CR
COAXIAL
VIDEO
S VIDEO
Sluit de videorecorder aan op de LINE 3/DECODER aansluiting
op de recorder (pagina 27).
(geel)
INPUT
(geel)
VIDEO
A Aansluiten op een SCART (EURO AV)
ingang
Sluit de recorder aan met een SCART (EURO AV) kabel (niet
bijgeleverd). Sluit de stekkers stevig aan om gebrom en ruis te
voorkomen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de televisie
die u wilt aansluiten. Wanneer u “Line1 Output” instelt op “S
Video” of “RGB” in stap 17 van Easy Setup (pagina 24), moet u
bovendien een SCART (EURO AV) kabel gebruiken die
geschikt is voor het geselecteerde signaal.
L
AUDIO
Audio-/videokabel (bijgeleverd)
R
Televisie, projector of
AV-versterker (receiver)
: Signaalverloop
Algemene aansluitingen en instellingen
Sluit deze recorder met een videokabel aan op de
televisiemonitor, projector of AV-versterker (receiver).
Selecteer een van de patronen A tot en met D, afhankelijk van
de ingang op de televisiemonitor, projector of AV-versterker
(receiver). Als u dit doet, kunt u beelden bekijken.
Audioaansluitingen worden beschreven bij “Stap 4:
Audiokabels aansluiten” (pagina 19).
Steek de gele stekker van de audio-/videokabel (bijgeleverd) in
de gele (video) aansluitingen. Het beeld is dan van
standaardkwaliteit.
Verbind de rode en witte stekkers met de audioingangen
(pagina 19).
C Aansluiten op een S VIDEO ingang
DVD-recorder
AERIAL
LINE 1 - TV
LINE 3/DECODER
COMPONENT
VIDEO OUT
IN
~
Y
AC IN
DIGITAL OUT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
LINE 4 IN
OUT
R-AUDIO-L
VIDEO
LINE 2 OUT
S VIDEO
R-AUDIO-L
VIDEO
S VIDEO
CB
Sluit de recorder aan met een S VIDEO kabel (niet bijgeleverd).
Het beeld is dan van hoge kwaliteit.
CR
COAXIAL
DVD-recorder
Televisie
LINE 1 - TV
AERIAL
LINE 3/DECODER
COMPONENT
VIDEO OUT
IN
Y
~
AC IN
DIGITAL OUT
LINE 1 - TV
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
OUT
LINE 4 IN
R-AUDIO-L
VIDEO
LINE 2 OUT
S VIDEO
R-AUDIO-L
VIDEO
S VIDEO
naar i LINE1-TV
CB
CR
COAXIAL
LINE 2 OUT
R-AUDIO-L
VIDEO
S VIDEO
naar LINE 2 OUT (S VIDEO)
naar SCART
(EURO AV) ingang
INPUT
S VIDEO kabel (niet bijgeleverd)
SCART (EURO AV) kabel (niet bijgeleverd)
: Signaalverloop
S VIDEO
Televisie, projector of
AV-versterker (receiver)
Opmerkingen
• Wanneer u de recorder via de SCART (EURO AV) aansluitingen op
de televisie aansluit, wordt de ingangsbron voor de televisie
automatisch ingesteld op de recorder wanneer u het afspelen start.
Druk desgewenst op TV/DVD op de afstandsbediening om de ingang
weer op TV te zetten.
• Als u deze recorder aansluit op een televisie met SMARTLINK, stelt
u “Line1 Output” in op “Video”.
• Voor de juiste SMARTLINK aansluiting hebt u een SCART (EURO
AV) kabel nodig met 21 pinnen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van
de televisie voor deze aansluiting.
,wordt vervolgd
Stap 3: Videokabels aansluiten
17
*1
D Aansluiten op
componentvideoingangen (Y, CB, CR)
Sluit de recorder aan met een componentvideokabel (niet
bijgeleverd) of drie videokabels (niet bijgeleverd) van hetzelfde
type en dezelfde lengte. U kunt genieten van beelden met een
zeer nauwkeurige kleurweergave en uitstekende beeldkwaliteit.
DVD-recorder
LINE 1 - TV
AERIAL
LINE 3/DECODER
~
Y
AC IN
Opmerkingen
DIGITAL OUT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
LINE 4 IN
R-AUDIO-L
VIDEO
LINE 2 OUT
S VIDEO
R-AUDIO-L
VIDEO
S VIDEO
CB
CR
COAXIAL
• SMARTLINK functies zijn niet beschikbaar voor apparaten die zijn
aangesloten via de LINE 3/DECODER aansluiting van de DVDrecorder.
• Niet alle televisies reageren op de bovenstaande functies.
naar COMPONENT
VIDEO OUT
(groen)
(groen)
(blauw)
(blauw)
(rood)
(rood)
COMPONENT
VIDEO OUT
Y
COMPONENT
VIDEO IN
Y
PB/CB
CB
CR
PR/CR
Televisie, projector of
Componentvideo-kabel
AV-versterker (receiver)
(niet bijgeleverd)
: Signaalverloop
Informatie over de SMARTLINK functies
(alleen voor SCART aansluitingen)
Als de aangesloten televisie compatibel is met SMARTLINK,
NexTView Link, MEGALOGIC*1, EASYLINK*2,
CINEMALINK*2, Q-Link*3, EURO VIEW LINK*4 of T-V
LINK*5, wordt de SMARTLINK functie op de recorder
automatisch uitgevoerd nadat u het aansluitingspatroon A op
pagina 17 hebt voltooid (de SMARTLINK aanduiding gaat
branden als u de televisie inschakelt). U kunt de volgende
SMARTLINK functies gebruiken.
• Voorinstellingen laden
U kunt de vooraf ingestelde tunergegevens van de televisie
downloaden naar deze recorder en de recorder met Easy Setup
afstemmen aan de hand van deze gegevens. Hiermee wordt de
Easy Setup procedure nog eenvoudiger. Koppel de kabels niet
los en verlaat de Easy Setup functie niet tijdens deze procedure
(pagina 22).
• Directe televisie-opname
U kunt de programma’s die u op de televisie bekijkt,
gemakkelijk opnemen (pagina 38).
• Eéntoetsweergave
U kunt de recorder en de televisie inschakelen, de ingangsbron
voor de televisie instellen op de recorder en het afspelen starten
met één druk op de H (afspelen) toets (pagina 51).
• Eéntoetsmenu
U kunt de recorder en de televisie inschakelen, de televisie
instellen op het kanaal van de recorder en het Title List menu
weergeven met één druk op de TITLE LIST toets (pagina 54).
• Eéntoetstimer
U kunt de recorder en de televisie inschakelen, de televisie
instellen op het kanaal van de recorder en de menu voor
timerprogrammering weergeven met één druk op de TIMER
toets op de afstandsbediening (pagina 41).
• Automatische uitschakeling
De recorder wordt automatisch uitgeschakeld als de recorder
niet wordt gebruikt nadat u de televisie hebt uitgeschakeld.
• NexTView downloaden
U kunt de timer eenvoudig instellen met de NexTView
Download functie op de televisie. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de televisie voor meer informatie.
18
z Tip
SMARTLINK werkt ook met televisies met EPG Timer Control en Now
Recording functies. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de televisie
voor meer informatie.
COMPONENT
VIDEO OUT
IN
OUT
“MEGALOGIC” is een gedeponeerd handelsmerk van Grundig
Corporation.
*2“EASYLINK” en “CINEMALINK” zijn handelsmerken van Philips
Corporation.
*3
“Q-Link” is een handelsmerk van Panasonic Corporation.
*4“EURO VIEW LINK” is een handelsmerk van Toshiba Corporation.
*5
“T-V LINK” is een handelsmerk van JVC Corporation.
Stap 3: Videokabels aansluiten
Stap 4: Audiokabels
aansluiten
Selecteer de aansluiting die het meest geschikt is voor het
systeem. Lees de instructies voor de componenten die u wilt
aansluiten.
Aansluiting op de televisie
A
Bij deze aansluiting wordt het geluid weergegeven via de
luidsprekers van de televisie. Als u een SCART (EURO AV)
kabel in patroon A van “Stap 3: Videokabels aansluiten”
(pagina 17) gebruikt, hoeft u geen audiokabels op de televisie
aan te sluiten.
DVD-recorder
LINE 1 - TV
AERIAL
LINE 3/DECODER
COMPONENT
VIDEO OUT
IN
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
LINE 4 IN
R-AUDIO-L
VIDEO
AC IN
LINE 2 OUT
S VIDEO
VIDEO
S VIDEO
CB
CR
COAXIAL
Aansluiting
R-AUDIO-L
Uw opstelling
A
Televisie
• Surround-effecten: Dynamic,
Wide
A
naar LINE 2 OUT (R-AUDIO-L)
LINE 2 OUT
R-AUDIO-L
B
Stereoversterker (receiver) en
twee luidsprekers
• Surround-effecten: Standard
MD-deck/DAT-deck
• Surround-effecten: Geen
VIDEO
S VIDEO
Televisie
(geel)*
(geel)
INPUT
VIDEO
(wit)
(wit)
(rood)
(rood)
L
AUDIO
R
Audio-/videokabel (bijgeleverd)
C
AV-versterker (receiver) met een
Dolby Surround (Pro Logic)
decoder*1 en 3-6 luidsprekers
• Surround-effecten: Dolby
Surround (Pro Logic)
D
AV-versterker (receiver) met een
digitale ingang met een Dolby
Digital, MPEG audio of DTS*2
decoder en 6 luidsprekers
• Surround-effecten: Dolby Digital
(5.1ch), DTS (5.1ch), MPEG
audio
Algemene aansluitingen en instellingen
~
Y
DIGITAL OUT
OUT
: Signaalverloop
* De gele stekker wordt gebruikt voor videosignalen (pagina 17).
z Tip
Gebruik een stereo-/monoconversiekabel (niet bijgeleverd) om een
monotelevisie aan te sluiten. Sluit de LINE 2 OUT (R-AUDIO-L)
aansluitingen aan op de audioingang van de televisie.
Opmerkingen
Sluit niet tegelijkertijd de LINE 4 IN (R-AUDIO-L) aansluitingen aan op
de audiouitgangen van de televisie.
*1
Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic” en het symbool double-D zijn handelsmerken
van Dolby Laboratories.
*2
“DTS” en “DTS Digital Out” zijn handelsmerken van Digital Theater
Systems, Inc.
,wordt vervolgd
Stap 4: Audiokabels aansluiten
19
Aansluiting op een
stereoversterker (receiver) en 2
luidsprekers/Aansluiting op een
MD-deck of DAT-deck
B
Gebruik B-1 als de stereoversterker (receiver) alleen L en R
audioingangen heeft. Gebruik B-2 als de versterker (receiver) is
voorzien van een digitale ingang of bij aansluiting op een MDdeck of DAT-deck. In dit geval kunt u de recorder ook
rechtstreeks aansluiten op het MD-deck of DAT-deck zonder de
stereoversterker (receiver) te gebruiken.
Aansluiting op een AV-versterker
(receiver) met een Dolby Surround (Pro
Logic) decoder en 3-6 luidsprekers
C
Gebruik C-1 als de AV-versterker (receiver) alleen L en R
audioingangen heeft. Gebruik C-2 als de versterker (receiver) is
uitgerust met een digitale ingang.
Dolby Surround-effecten zijn alleen mogelijk bij weergave van
Dolby Surround audio of meerkanaals audiodiscs (Dolby
Digital).
DVD-recorder
LINE 1 - TV
AERIAL
DVD-recorder
LINE 3/DECODER
COMPONENT
VIDEO OUT
IN
~
Y
AC IN
DIGITAL OUT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
LINE 1 - TV
AERIAL
OUT
LINE 3/DECODER
LINE 4 IN
R-AUDIO-L
VIDEO
LINE 2 OUT
S VIDEO
R-AUDIO-L
VIDEO
S VIDEO
CB
COMPONENT
VIDEO OUT
IN
CR
COAXIAL
~
Y
AC IN
DIGITAL OUT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
OUT
LINE 4 IN
R-AUDIO-L
VIDEO
LINE 2 OUT
S VIDEO
R-AUDIO-L
VIDEO
CB
S VIDEO
CR
COAXIAL
C-2
B-2
DIGITAL OUT
B-1
Digitale coaxkabel
(niet bijgeleverd)
Digitale coaxkabel
(niet bijgeleverd)
DIGITAL OUT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
C-1
LINE 2 OUT
R-AUDIO-L
VIDEO
S VIDEO
LINE 2 OUT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
R-AUDIO-L
VIDEO
S VIDEO
COAXIAL
COAXIAL
naar LINE 2 OUT
(R-AUDIO-L)
naar DIGITAL
OUT (COAXIAL)
(rood)
naar LINE 2
OUT
(R-AUDIO-L)
naar DIGITAL
OUT (COAXIAL)
(rood)
(wit)
(wit)
Stereoaudiokabel (niet
bijgeleverd)
Stereoaudiokabel
(niet bijgeleverd)
(rood)
(rood)
(wit)
(wit)
naar
audioingang
naar digitale coaxingang
naar digitale coaxingang
[Luidsprekers]
naar
audioingang
[Luidsprekers]
[Luidsprekers]
Versterker
(receiver) met Dolby
Surround decoder
Stereoversterker (receiver)
Voor (R)
Achter (L) Achter (R)
Voor (L)
MD-deck/DAT-deck
Midden
Voor (R)
Subwoofer
Voor (L)
Achter (mono)
: Signaalverloop
: Signaalverloop
z Tip
Bij aansluiting B-1 kunt u de bijgeleverde audio-/videokabel
gebruiken in plaats van een afzonderlijke stereoaudiokabel.
z Tip
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de aangesloten componenten voor
een correcte opstelling van de luidsprekers.
Opmerking
Wanneer u 6 luidsprekers aansluit, moet u de achterste monoluidspreker
vervangen door een middenluidspreker, 2 achterluidsprekers en een
subwoofer.
20
Stap 4: Audiokabels aansluiten
Aansluiting op een AV-versterker
(receiver) met een digitale ingang en 6
luidsprekers
D
Gebruik deze aansluiting als de AV-versterker (receiver) een
Dolby Digital, MPEG audio of DTS decoder en een digitale
ingang heeft. Houd er rekening mee dat de surround soundeffecten van deze recorder kunnen niet worden gebruikt met
deze aansluiting.
LINE 3/DECODER
COMPONENT
VIDEO OUT
IN
~
Y
AC IN
DIGITAL OUT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
OUT
LINE 4 IN
R-AUDIO-L
VIDEO
LINE 2 OUT
S VIDEO
R-AUDIO-L
VIDEO
S VIDEO
CB
CR
COAXIAL
Sluit het bijgeleverde netsnoer aan op de AC IN ingang van de
recorder. Steek de stekkers van de netsnoeren van de recorder en
de televisie in het stopcontact. Als u het netsnoer hebt
aangesloten, moet u even wachten voordat u de recorder
bedient. U kunt de recorder bedienen als het uitleesvenster op
het voorpaneel gaat branden en de recorder overschakelt naar de
stand-bymodus.
Als u extra apparatuur aansluit op deze recorder (pagina 27-28),
moet u het netsnoer pas aansluiten als alle andere aansluitingen
zijn voltooid.
naar DIGITAL OUT
(COAXIAL)
D
DIGITAL OUT
~
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
AC IN
COAXIAL
naar AC IN
Digitale coaxkabel
(niet bijgeleverd)
netsnoer
Algemene aansluitingen en instellingen
DVD-recorder
LINE 1 - TV
AERIAL
Stap 5: Netsnoer aansluiten
naar digitale coaxingang
[Luidsprekers]
[Luidsprekers]
AV-versterker
(receiver) met een
decoder
Achter (L)
Midden
Achter (R)
Subwoofer
Voor (R)
Voor (L)
: Signaalverloop
z Tip
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de aangesloten componenten voor
een correcte opstelling van de luidsprekers.
Opmerking
Nadat u de aansluiting hebt voltooid, moet u “Dolby Digital” instellen op
“Dolby Digital” en “DTS” op “On” onder “Audio” in Easy Setup
(pagina 22). Als de AV-versterker (receiver) is uitgerust met een
decoderfunctie voor MPEG audio, stelt u “MPEG” bij “Audio” in op
“MPEG”. Als u dit niet doet, komt er geen of een hard geluid uit de
luidsprekers.
Stap 5: Netsnoer aansluiten
21
Stap 6: Batterijen plaatsen
U kunt de recorder bedienen met de bijgeleverde
afstandsbediening. Plaats twee R6-batterijen (AA-formaat) in de
batterijhouder door de 3 en # zijden van de batterijen te laten
samenvallen met de markeringen in de houder. Als u de
afstandsbediening gebruikt, richt u deze op de
afstandsbedieningssensor
op de recorder.
Stap 7: Easy Setup
Volg de onderstaande procedure voor een minimale
basisinstelling van de recorder. Als u Easy Setup niet voltooid,
verschijnt dit elke keer als u de recorder inschakelt.
Maak de instellingen in de onderstaande volgorde.
OSD-taal instellen
m
Tuner en kanaal instellen
m
Klok instellen
m
Televisietype instellen
m
Videoaansluiting instellen
Opmerkingen
• Laat de afstandsbediening niet achter op een zeer warme of vochtige
plaats.
• Zorg ervoor dat er niets in de behuizing van de afstandsbediening
terechtkomt, vooral bij het vervangen van de batterijen.
• Stel de afstandsbedieningssensor niet bloot aan direct zonlicht of
andere lichtbronnen. Hierdoor kan de werking worden verstoord.
• Als u de afstandsbediening gedurende langere tijd niet gebruikt, moet
u de batterijen verwijderen om mogelijke schade door batterijlekkage
en corrosie te voorkomen.
m
Audioaansluiting instellen
"/1
RETURN
</M/m/,,
ENTER
a Schakel de televisie in.
b Druk op [/1.
c Stel de ingangskeuzeschakelaar van de
televisie zo in dat het signaal van de recorder
op het televisiescherm verschijnt.
“Initial settings necessary to operate the DVD
recorder will be made. You can change them later
using Setup.” wordt weergegeven. Als dit bericht
niet verschijnt, selecteert u “Easy Setup” bij
“SETUP” in het systeemmenu om Easy Setup uit te
voeren. Zie “Instellingen en afstellingen” op
pagina 78 voor meer informatie.
22
Stap 6: Batterijen plaatsen
d Druk op ENTER.
i Als het downloaden of zoeken is voltooid,
Er verschijnt een instelscherm waarin u de taal kunt
selecteren die op het scherm wordt gebruikt.
wordt de Clock functie automatisch gestart.
EASY SETUP
EASY SETUP
OSD
Clock
4/9
1/9
Searching for clock data.
Please wait.
Select the screen Language.
English
Français
Deutsch
Italiano
e Druk op M/m om een taal te selecteren.
f Druk op ENTER.
Het instelscherm voor het selecteren van het land en
de taal voor het tunersysteem verschijnt. De
programmavolgorde wordt ingesteld volgens het
geselecteerde land of de geselecteerde taal.
Als de huidige tijd of datum niet is ingesteld, wordt
“The clock was not set automatically. Set the time
and date manually.” weergegeven. Stel de klok
handmatig in met </M/m/, en druk op ENTER.
EASY SETUP
Tuner System
Select a country and
language.
4/9
The clock was not set automatically.
Set the time and date manually.
Sun 14
EASY SETUP
Clock
9
2003
21 : 00
2/9
L
– Français
N
– Dansk/Norsk
NL
– Nederlands
P
– Português
S
– Svenska
SF
– Suomi
UK
– English
j Als het kloksignaal wordt ontvangen,
ELSE – English
g Druk op M/m om het land of de taal te
verschijnt het instelscherm voor de hoogte-/
breedteverhouding van de aangesloten
televisie.
selecteren.
EASY SETUP
Als u in een Franstalig land woont dat niet op het
scherm wordt weergegeven, selecteert u “ELSE”.
TV Type
Algemene aansluitingen en instellingen
Español
5/9
Select your TV screen type.
h Druk op ENTER.
16 : 9
4 : 3 Letter Box
Als u aansluiting A (pagina 17) hebt gemaakt en de
aangesloten televisie compatibel is met
SMARTLINK, wordt de Preset Download functie
automatisch gestart (pagina 18).
4 : 3 Pan Scan
k Druk op M/m om de instelling te selecteren
die overeenkomt met de televisie.
EASY SETUP
Preset Download
Loading data from TV.
Please wait.
3/9
Prog. 1
◆ Voor een breedbeeldtelevisie of standaard 4:3televisie met breedbeeldmodus
• 16:9
◆ Voor een standaard 4:3-televisie
Als de Preset Download functie niet werkt of u een
andere aansluiting dan A (pagina 17) hebt gemaakt,
wordt met de Auto Tuner Preset functie automatisch
gezocht naar alle beschikbare kanalen en worden
deze automatisch ingesteld.
EASY SETUP
Auto Tuner Preset
Searching for receivable channels.
Please wait.
3/9
Prog. 1
• 4:3 Letter Box
Geeft een breed beeld weer met zwarte stroken aan de
boven- en onderkant van het scherm.
• 4:3 Pan Scan
Geeft automatisch een breed beeld weer op het
volledige scherm waarbij het overtollige gedeelte wordt
bijgesneden.
Zie “Video instellingen” op pagina 83 voor meer
informatie.
l Druk op ENTER.
Het instelscherm voor de Component Out
aansluitingen verschijnt.
m Druk op M/m om een optie te selecteren.
Zie pagina 80 als u de kanalen handmatig wilt
instellen.
Selecteer “On” als u de COMPONENT VIDEO
OUT aansluitingen gebruikt of selecteer “Off” als u
de COMPONENT VIDEO OUT aansluitingen niet
gebruikt.
,wordt vervolgd
Stap 7: Easy Setup
23
n Druk op ENTER.
t Druk op M/m om het type Dolby Digital
Het instelscherm voor de LINE 3/DECODER
aansluiting verschijnt.
o Druk op M/m om een optie te selecteren.
Selecteer “Yes” als u een decoder gaat aansluiten op
de LINE 3/DECODER aansluiting of selecteer “No”
als u geen decoder gaat aansluiten.
signaal te selecteren dat u naar de versterker
(receiver) wilt verzenden.
Kies het signaal dat past bij de audioaansluiting die u
op pagina’s 20 tot en met 21 hebt geselecteerd
( B tot en met D ).
EASY SETUP
p Druk op ENTER.
9/9
Dolby Digital
Het instelscherm voor het selecteren van het type
videosignaaluitvoer via de LINE1-TV aansluiting
verschijnt.
EASY SETUP
Audio Connection
Line1 Output
D-PCM
Dolby Digital
8/9
B-2
Select the Line1 output signal.
C-2
• D-PCM
Video
D
S Video
• Dolby Digital (alleen als de versterker (receiver) is
uitgerust met een Dolby Digital decoder)
RGB
u Druk op ENTER.
q Druk op M/m om het type signaal te
selecteren dat u via de LINE1-TV aansluiting
wilt uitvoeren.
Het instelscherm voor het selecteren van de DTSsignaaluitvoer verschijnt.
EASY SETUP
Als u “On” selecteert in stap 13, kunt u “RGB” niet
selecteren en als u “Yes” selecteert in stap 15, kunt u
“S Video” niet selecteren.
Audio Connection
9/9
DTS
On
◆ Voor het uitvoeren van videosignalen
Off
• Video
◆ Voor het uitvoeren van S-videosignalen
• S Video
◆ Voor het uitvoeren van RGB-signalen
• RGB
Als u “S Video” of “RGB” selecteert, wordt
SMARTLINK uitgeschakeld.
r Druk op ENTER.
Het instelscherm voor het kiezen van het type
aansluiting voor de versterker (receiver) verschijnt.
v Druk op M/m om aan te geven of u een DTSsignaal wilt verzenden naar de versterker
(receiver) en druk op ENTER.
Kies het item dat past bij de audioaansluiting die u op
pagina’s 20 tot en met 21 hebt geselecteerd ( B tot
en met D ).
B-2
C-2
• Off
D
EASY SETUP
Audio Connection
9/9
Is this recorder connected to an amplifier (receiver)?
Select the type of jack you are using.
Yes : LINE2 OUT(R-AUDIO-L)
Yes : DIGITAL OUT
No
s Druk op M/m om het type aansluiting (indien
aanwezig) te selecteren voor de aansluiting op
een versterker (receiver) en druk op ENTER.
• On (alleen als de versterker (receiver) is uitgerust met
een DTS decoder)
w Druk op ENTER als “Finish” verschijnt.
Easy Setup is voltooid. Alle aansluitingen en
instellingen zijn voltooid.
EASY SETUP
Easy Setup is finished
Finish
Kies het item dat past bij de audioaansluiting die u op
pagina’s 19 tot en met 21 hebt geselecteerd ( A tot
en met D ).
A
• Als u alleen een televisie aansluit, selecteert u “No” en
gaat u vervolgens naar stap 23.
B-1
C-1
• Selecteer “Yes: LINE 2 OUT (R-AUDIO-L)” en ga
vervolgens naar stap 23.
B-2
C-2
D
• Selecteer “Yes: DIGITAL OUT.” Het instelscherm
voor “Dolby Digital” verschijnt.
24
Stap 7: Easy Setup
Terugkeren naar de vorige stap
Druk op RETURN.
z Tips
• Als de AV-versterker (receiver) een decoder voor MPEG audio heeft,
stelt u “MPEG” in op “MPEG” (pagina 85).
• Als u Easy Setup opnieuw wilt uitvoeren, selecteert u “Easy Setup” bij
“Setup” in het systeemmenu.
* Als u de programmapositie van de televisie selecteert met de
cijfertoetsen, moet u op -/-- en de cijfertoetsen drukken als u
tweecijferige getallen wilt invoeren.
Afstandsbediening
instellen
De TV/DVD-toets bedienen
(alleen voor SCART aansluitingen)
U kunt de televisie bedienen met de bijgeleverde
afstandsbediening door het signaal van de afstandsbediening aan
te passen.
• Afhankelijk van het aangesloten apparaat, kunt u de televisie wellicht
niet bedienen met bepaalde toetsen.
• Als u een nieuw codenummer invoert, wordt het oude codenummer
gewist.
• Wanneer u de batterijen van de afstandsbediening vervangt, wordt het
codenummer wellicht teruggezet op de standaardinstelling. Voer dan
nogmaals het juiste codenummer in.
Televisies bedienen met de
afstandsbediening
TV/DVD-schakelaar
"/1
PROG +/–
Cijfertoetsen, -/-2 +/–
t
a Schuif de TV/DVD-schakelaar naar TV.
b Houd [/1 ingedrukt.
c Geef met de cijfertoetsen de code voor de
fabrikant van de televisie op (zie
“Codenummers van bedienbare televisies”
hieronder).
d Laat [/1 los.
Wanneer de TV/DVD-schakelaar op TV staat, werkt
de afstandsbediening als volgt:
[/1
Hiermee kunt u de televisie in- of
uitschakelen
2 (volume) +/–
Hiermee kunt u het volume van de
televisie regelen
(breedbeeldmodus)
Codenummers van bedienbare televisies
Als er meer dan één codenummer is vermeld, voert u deze één
voor één in tot u het juiste codenummer voor de televisie hebt
gevonden.
Fabrikant
Codenummer
Sony
01 (standaard)
Aiwa
01 (standaard)
Grundig
11
Hitachi
24
Loewe
08, 45
Nokia
15, 16, 69
Panasonic
17, 49
Philips
06, 07, 08
Saba
12, 13
Samsung
06, 22, 23
Sanyo
25
Sharp
29
Telefunken
36
Thomson
43
Toshiba
38
Algemene aansluitingen en instellingen
Opmerkingen
Met de TV/DVD-toets kunt u schakelen tussen de recorder en de
laatste ingangsbron die op de televisie is geselecteerd. Richt de
afstandsbediening op de recorder wanneer u deze toets gebruikt.
Deze toetsen werken ook wanneer de TV/DVD-schakelaar op
DVD staat.
Wanneer u de recorder via de SCART (EURO AV)
aansluitingen op de televisie aansluit, wordt de ingangsbron voor
de televisie automatisch ingesteld op de recorder wanneer u het
afspelen start. Als u een andere bron wilt bekijken, drukt u op de
TV/DVD-toets om de ingangsbron voor de televisie te wijzigen.
Als u een Sony DVD-speler of meer dan
één Sony DVD-recorder hebt
Als de bijgeleverde afstandsbediening de werking van de tweede
Sony DVD-recorder of -speler stoort, stelt u voor deze recorder
en de bijgeleverde afstandsbediening een ander nummer voor de
opdrachtmodus in dan voor de eerste Sony DVD-recorder of speler.
De standaardopdrachtmodus voor deze recorder en de
bijgeleverde afstandsbediening is DVD 3.
Hiermee kunt u overschakelen naar of
van de breedbeeldmodus van een
breedbeeldtelevisie
t (televisie/video)
Hiermee kunt u de invoerbron van de
televisie wijzigen
PROG +/–,
Cijfertoetsen, -/--*
Hiermee kunt u de programmapositie
op de televisie selecteren
,wordt vervolgd
Afstandsbediening instellen
25
e Druk op M/m om de opdrachtmodus (DVD1,
DVD2 of DVD3) te selecteren en druk op
ENTER.
f Verschuif de COMMAND MODE
schakelaar op de afstandsbediening zodat
deze overeenkomt met de modus die u
hierboven hebt geselecteerd.
Terugkeren naar de vorige stap
SYSTEM
MENU
Druk op RETURN.
M/m, ENTER
RETURN
COMMAND MODE
a Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu verschijnt.
b Druk op M/m om “SETUP” te selecteren en
druk op ENTER.
SETUP
Settings
Channel Setting
Video
Channel List
Audio
Clock
Features
Language
Options
Easy Setup
c Druk op M/m om “Options” te selecteren en
druk op ENTER.
SETUP
Settings
Format Disc :
Selectable
Video
Bilingual Recording : Main
Audio
Dimmer :
Bright
Auto Display :
On
Command Mode :
DVD3
Features
Options
Factory Setup
Easy Setup
d Druk op M/m om “Command Mode” te
selecteren en druk op ENTER.
SETUP
Settings
Format Disc :
Selectable
Video
Bilingual Recording : Main
Audio
Dimmer :
Bright
Auto Display :
On
Command Mode :
DVD3
DVD1
Features
Options
Factory Setup
Easy Setup
26
Afstandsbediening instellen
DVD2
DVD3
Videorecorder of vergelijkbaar
opnameapparaat aansluiten op de
LINE 2 IN of LINE 4 IN aansluitingen
U kunt deze recorder gebruiken als bronspeler of als
opnameapparaat.
Sluit een videorecorder of vergelijkbaar opnameapparaat aan op
de LINE 3/DECODER aansluiting van deze recorder.
Koppel het netsnoer van de recorder los van het stopcontact als
u de videorecorder of het opnameapparaat aansluit.
Zie pagina 48 als u wilt opnemen op deze recorder.
U kunt andere apparatuur (bijvoorbeeld een videorecorder of een
videocamera) aansluiten en de audio- en videosignalen van die
apparatuur uitvoeren naar de recorder voor opname.
Sluit een videorecorder of vergelijkbaar opnameapparaat aan op
de LINE 2 IN of LINE 4 IN aansluitingen van deze recorder.
Haal het netsnoer van de recorder uit het stopcontact als u de
tuner aansluit.
Zie pagina 48 als u wilt opnemen.
Televisie
Videorecorder, enzovoort.
OUTPUT
VIDEO
S VIDEO
AUDIO
L
R
naar SCART
(EURO AV) ingang
SCART (EURO AV)
kabel (niet bijgeleverd)
S VIDEO
kabel (niet
bijgeleverd)
Videorecorder
naar i
LINE1-TV
AERIAL
naar i LINE
3/DECODER
LINE 1 - TV
LINE 3/DECODER
DVD-recorder
Audio-/videokabel
(niet bijgeleverd)
Algemene aansluitingen en instellingen
Videorecorder of vergelijkbaar
opnameapparaat aansluiten
op de LINE3 aansluiting
DVD-recorder (voorzijde)
naar LINE 2 IN
COMPONENT
VIDEO OUT
IN
Y
~
AC IN
DIGITAL OUT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
OUT
LINE 4 IN
R-AUDIO-L
COAXIAL
VIDEO
LINE 2 OUT
S VIDEO
R-AUDIO-L
VIDEO
S VIDEO
CB
CR
(achterzijde)
AERIAL
LINE 1 - TV
LINE 3/DECODER
COMPONENT
VIDEO OUT
IN
Y
z Tips
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
• Als u nog een andere recorder gebruikt met S VIDEO en AUDIO IN/
OUT aansluitingen, kunt u deze aansluitingen op de S VIDEO en RAUDIO-L IN/OUT aansluitingen van deze recorder aansluiten.
• Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het aangesloten apparaat voor
opname-instructies als u deze recorder gebruikt als bronspeler.
LINE 4 IN
R-AUDIO-L
VIDEO
AC IN
LINE 2 OUT
S VIDEO
R-AUDIO-L
VIDEO
S VIDEO
CB
CR
COAXIAL
naar LINE 4 IN
Videorecorder,
enzovoort.
Opmerkingen
: Signaalverloop
• Wanneer de recordersignalen via een videorecorder naar de televisie
worden verzonden, krijgt u mogelijk geen helder beeld op het
televisiescherm.
DVD-recorder
~
DIGITAL OUT
OUT
Videorecorder
Televisie
• SMARTLINK functies zijn niet beschikbaar voor apparaten die zijn
aangesloten via de LINE 3/DECODER aansluiting van de DVDrecorder.
• Beelden met kopieerbeveiligingssignalen waarmee kopiëren wordt
verhinderd, kunnen niet worden opgenomen.
• Wanneer u op een videorecorder opneemt vanaf deze DVD-recorder,
moet u de ingangsbron niet overschakelen naar TV door op de TV/
DVD-toets te drukken op de afstandsbediening.
• Als u het netsnoer van de recorder loskoppelt, kunt u wellicht de
signalen van de aangesloten videorecorder niet bekijken.
z Tip
Gebruik audiokabels die monogeluid verdelen over het rechter- en het
linkerkanaal als de aangesloten apparatuur alleen monogeluid uitvoert
(niet bijgeleverd).
Opmerkingen
• Sluit de gele LINE IN (VIDEO) aansluiting niet aan als u een S VIDEO
kabel (niet bijgeleverd) gebruikt.
• Verbind de uitgang van deze recorder niet met de ingang van een ander
apparaat als de uitgang van dat andere apparaat is verbonden met de
ingang van deze recorder. Het gevolg kan zijn dat de apparatuur gaat
rondzingen.
• Beelden met kopieerbeveiligingssignalen waarmee kopiëren wordt
verhinderd, kunnen niet worden opgenomen.
Videorecorder of vergelijkbaar opnameapparaat aansluiten op de LINE3 aansluiting
27
Satelliet of digitale tuner
aansluiten
Sluit een satelliet of digitale tuner aan op deze recorder via de
LINE 3/DECODER aansluiting. Haal het netsnoer van de
recorder uit het stopcontact als u de tuner aansluit.
Zie het volgende gedeelte als u de Synchro-Rec functie wilt
gebruiken.
Televisie
PAY-TV/Canal Plusdecoder aansluiten
U kunt programma’s van PAY-TV/Canal Plus bekijken of
opnemen als u een decoder (niet bijgeleverd) aansluit op de
recorder. Koppel het netsnoer van de recorder los van het
stopcontact als u de decoder aansluit.
Decoder aansluiten
Televisie
Antennekabel
(bijgeleverd)
naar AERIAL IN
naar SCART
(EURO AV) ingang
naar SCART
(EURO AV) ingang
SCART (EURO AV) kabel
(niet bijgeleverd)
Satelliettuner, enzovoort.
SCART (EURO AV)
PAY-TV/Canal
kabel (niet bijgeleverd) Plus-decoder
naar AERIAL
OUT
naar i
LINE1-TV
AERIAL
naar i LINE
3/DECODER
LINE 1 - TV
LINE 3/DECODER
SCART (EURO AV) kabel
(niet bijgeleverd)
naar i
LINE1-TV
DVD-recorder
naar i LINE 3/DECODER
COMPONENT
VIDEO OUT
IN
Y
~
AC IN
DIGITAL OUT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
OUT
LINE 4 IN
R-AUDIO-L
VIDEO
DVD-recorder
LINE 2 OUT
S VIDEO
R-AUDIO-L
VIDEO
S VIDEO
COAXIAL
CB
CR
AERIAL
LINE 1 - TV
LINE 3/DECODER
COMPONENT
VIDEO OUT
IN
Y
~
AC IN
DIGITAL OUT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
OUT
LINE 4 IN
R-AUDIO-L
COAXIAL
VIDEO
LINE 2 OUT
S VIDEO
R-AUDIO-L
VIDEO
S VIDEO
CB
CR
Als de satelliettuner RGB-signalen kan uitvoeren
Deze recorder accepteert RGB-signalen. Als de satelliettuner
RGB-signalen kan uitvoeren, verbindt u de TV SCART
aansluiting op de satelliettuner met de LINE 3/DECODER
aansluiting en stelt u “Line3 Input” bij “Scart Setting” in op
“Video/RGB”. Zie “Video instellingen” op pagina 83. Houd er
rekening mee dat de SMARTLINK functie niet beschikbaar is
bij deze aansluiting en instelling.
PAY-TV/Canal Plus-kanalen instellen
Als u programma’s van PAY-TV/Canal Plus wilt bekijken of
opnemen, kunt u via het instelscherm de recorder instellen voor
het ontvangen van deze kanalen.
Voer de onderstaande procedure uit om de kanalen juist in te
stellen.
Als u de Synchro Rec functie wilt gebruiken
Deze aansluiting is vereist als u de Synchronized Recording
functie wilt gebruiken. Zie “Opnemen vanaf aangesloten
apparatuur met een timer (Synchro Rec)” op pagina 47.
Stel “Line3 Input” bij “Scart Setting” in volgens de technische
gegevens van de satelliettuner. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de satelliettuner voor meer informatie.
PROG +/–
◆Als u een B Sky B-tuner gebruikt
Sluit de VCR SCART aansluiting van de tuner aan op de LINE 3/
DECODER aansluiting. Stel “Line3 Input” bij “Scart Setting” in volgens
de technische gegevens van de VCR SCART aansluiting op de
satelliettuner.
Opmerkingen
• Stel “Line3 Input” van “Scart Setting” bij “Video” niet in op “Decoder”.
• De Synchronized Recording functie werkt niet bij alle tuners.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de tuner voor meer informatie.
• Als u het netsnoer van de recorder loskoppelt, kunt u wellicht de
signalen van de aangesloten tuner niet bekijken.
28
Satelliet of digitale tuner aansluiten
SYSTEM
MENU
RETURN
</M/m/,,
ENTER
a Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu verschijnt.
b Druk op M/m om “SETUP” te selecteren en
druk op ENTER.
SETUP
Settings
Settings - Channel Setting
Prog. 8
System :
BG
Normal / CATV :
Normal
Channel Set :
C2
Station Name :
CDE
Pay - TV / CANAL+ :
Off
Audio :
NICAM
Channel Setting
Video
Channel List
Audio
Clock
i Druk op PROG +/– om de gewenste
programmapositie te selecteren.
Language
Options
Geselecteerde programmapositie
Easy Setup
Settings - Channel Setting
c Druk op M/m om “Video” te selecteren en
druk op ENTER.
System :
BG
Normal / CATV :
Normal
Channel Set :
C24
Station Name :
PQR
Pay - TV / CANAL+ :
Off
Audio :
NICAM
Prog. 6
SETUP
Settings
TV Type :
16 : 9
Video
Pause Mode :
Auto
Audio
Component Out :
Off
Features
Scart Setting
Options
Line4 input :
j Druk op M/m om “System” te selecteren en
druk op ENTER.
Video
k Druk op M/m om een beschikbaar
televisiesysteem (BG, DK, L of I) te selecteren
en druk op ENTER.
Easy Setup
d Druk op M/m om “Scart Settings” te
selecteren en druk op ENTER.
Line1 Output
Line3 Input
Line3 Output
Video
Video/RGB
Video
Video
Video/RGB
S Video
Video
Decoder
Video
S Video
S Video
Video
S Video
S Video
S Video
RGB
Video/RGB
Video
e Druk op M/m om “Video” of “RGB” te
selecteren voor “Line1 Output”, “Decoder”
voor “Line3 Input” en “Video” voor “Line3
Output” en druk op ENTER.
Het Video instelscherm verschijnt opnieuw.
f Druk op RETURN om de cursor terug te
plaatsen in de linkerkolom.
g Druk op M/m om “Settings” te selecteren en
druk op ENTER.
SETUP
Settings
Channel Setting
Video
Channel List
Audio
Clock
Features
Language
Als u uitzendingen in Frankrijk wilt ontvangen,
selecteert u L.
Settings - Channel Setting
Video - Scart Setting
Algemene aansluitingen en instellingen
Features
h Druk op M/m om “Channel Setting” te
selecteren en druk op ENTER.
System :
BG
BG
Normal / CATV
Normal
DK
Channel Set :
C1
I
Station Name :
ARD
L
Pay - TV / CANAL+ :
On
Audio :
NICAM
Prog. 6
l Druk op M/m om “Normal/CATV” te
selecteren en druk op ENTER.
Settings - Channel Setting
System :
BG
Normal / CATV :
Normal
Normal
Channel Set :
C1
CATV
Station Name :
PQR
Pay - TV / CANAL+ :
Off
Audio :
NICAM
Prog. 6
m Druk op M/m om “Normal” te selecteren en
druk op ENTER.
Als u CATV-kanalen (Cable Television) wilt
instellen, selecteert u “CATV”.
n Druk op M/m om “Channel Set” te selecteren
en druk op ENTER.
Settings - Channel Setting
Prog. 6
Options
Easy Setup
System :
BG
Normal / CATV :
Normal
Channel Set :
C1
C24
Station Name :
PQR
Pay - TV / CANAL+ :
Off
Audio :
NICAM
o Druk op M/m om het PAY-TV/Canal Pluskanaal te selecteren en druk op ENTER.
,wordt vervolgd
PAY-TV/Canal Plus-decoder aansluiten
29
p Druk op M/m om “PAY-TV/CANAL+” te
selecteren en druk op ENTER.
Settings - Channel Setting
System :
BG
Normal / CATV :
Normal
Channel Set :
C24
Station Name :
PQR
Pay - TV / CANAL+ :
On
On
Audio :
NICAM
Off
Prog. 6
q Druk op M/m om “On” te selecteren en druk
op ENTER.
r Druk herhaaldelijk op SYSTEM MENU om
het menu te sluiten.
Terugkeren naar de vorige stap
Druk op RETURN.
Opmerkingen
• Als u “Line3 Input” instelt op “Decoder” in stap 5 hierboven, kunt u
“L3” niet selecteren omdat Line 3 een toegewezen lijn voor de decoder
wordt.
• Als u het netsnoer van de recorder loskoppelt, kunt u wellicht de
signalen van de aangesloten decoder niet bekijken.
30
PAY-TV/Canal Plus-decoder aansluiten
Overzicht bij vensters
Recorder
bedienen
In grote lijnen is de recorder erg eenvoudig
te bedienen. Over het algemeen worden
opdrachten in het menu weergegeven en
kunt u deze selecteren door op </M/m/
,, en ENTER te drukken. Als u de
standaardprocedure eenmaal kent, is het
niet moeilijk om de recorder te bedienen.
Cijfertoetsen,
SET
Recorder bedienen
De recorder beschikt voor de meeste bewerkingen over de
volgende vier venstertypen: System Menu, Title List, Tool en
submenu.
De recorder heeft ook een Disc Information venster voor het
controleren van de status van een geplaatste disc en een
schermtoetsenbord waarmee u een titel of een disc van een label
kunt voorzien.
TITLE LIST
TOOL
SYSTEM MENU
CURSOR MODE
ZOOM +/–
RETURN
</M/m/,,
ENTER
System Menu (systeemmenu)
Het systeemmenu verschijnt als u op SYSTEM MENU drukt en
biedt toegang tot de belangrijkste functies van de recorder.
SYSTEM
MENU
TITLE LIST
DVD Recorder
Dual RW
Compatible
Plays/erases/edits recorded titles.
TIMER
TIMER LIST
SETUP
A TITLE LIST (pagina 54, 66):
Opent het Title List menu waarin de opgenomen
titels op de disc worden weergegeven.
B TIMER (pagina 41):
Geeft u de mogelijkheid een nieuwe instelling
voor timeropname op te geven.
C TIMER LIST (pagina 43):
Opent het Timer List menu waarin u
timerinstellingen kunt controleren, wijzigen en
annuleren.
• Overzicht bij vensters . . . . . . . . . . . . pagina 31
• Werken met de vensters. . . . . . . . . . pagina 33
• Tekens invoeren . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 34
D SETUP (pagina 79):
Opent het instelscherm waarin u
voorkeursinstellingen voor de recorder kunt
opgeven.
,wordt vervolgd
Overzicht bij vensters
31
De typen Title List menu’s
Title List (titellijst)
De recorder gebruikt lijsten voor bepaalde bewerkingen. Het
Title List menu wordt het meest gebruikt.
Het Title List menu verschijnt als u op TITLE LIST drukt of als
u “TITLE LIST” in het systeemmenu selecteert. In de lijst
worden alle titels op de disc weergegeven.
Druk op ZOOM+ om de lijst gedetailleerder (zoomen) weer te
geven. Druk op ZOOM– om terug te keren naar de vorige
weergave.
De weergave van het Title List menu verschilt, afhankelijk van
het type disc en de opname-indeling.
◆Voor DVD+RW’s, DVD-R’s, DVD-RW’s (Video-modus):
Het Title List menu verschijnt en geeft de titels op de disc weer.
◆Voor DVD-RW (VR-modus):
Het Title List (Original) of Title List (Playlist) menu verschijnt
met de originele titels of de afspeellijsttitels op de disc. De
“PLAYLIST” aanduiding gaat branden in het uitleesvenster op
het voorpaneel als het Title List (Playlist) menu wordt
geselecteerd.
Standaardtitellijst
-RW.VR
TITLE LIST
My Movies
ORIGINAL
1.5/4.7GB
1
AAB
13:00-14:00
15. 9
Date
2
DEF
20:00-21:00
17. 9
Number
3
AAB
9:00- 9:30
25. 9
4
GHI
20:00-20:30
25. 9
5
DEF
20:00-20:30
15.10
6
L3
21:00-21:30
19.10
7
L3
21:00-21:30
26.10
8
GHI
10:00-10:30
28.10
Sort
Title
"Ingezoomde” titellijst
-RW.VR
TITLE LIST
Sort
ORIGINAL
1
AAB
My Movies
13:00-14:00
Date
Mon 5. 9 13:00 (1H00M)
Number
2
Title
DEF
20:00-21:00
Wed 17. 9 20:00 (1H00M)
3
AAB
9:00-9:30
Thu 25. 9 9:00 (0H30M)
4
GHI
20:00-20:30
Thu 25. 9 20:00 (0H30M)
1.5/4.7GB
AAB
SP
DEF
SLP
AAB
EP
GHI
SLP
A Sorteertoetsen (pagina 55):
Bepaalt de sorteervolgorde van de titels.
B Zoomaanduiding (pagina 55):
Geeft de huidige zoomstatus weer.
Het Title List menu voor een DVD-RW (VRmodus) omzetten
De recorder geeft de lijst met originele titels of de lijst met
afspeellijsttitels weer. Voer de onderstaande procedure uit.
1
Druk op TITLE LIST.
Het Title List menu verschijnt.
2
Druk op TOOL.
Het Tool menu verschijnt.
3
Druk op M/m om “Original” of “Playlist” te
selecteren, afhankelijk van welke wordt
weergegeven, en druk op ENTER.
De weergave schakelt over naar het geselecteerde
Title List menu.
Per pagina door de lijst bladeren
(Paginamodus)
Druk op CURSOR MODE als de lijstweergave is ingeschakeld.
De weergave gaat over naar de paginamodus. Als u op M/m
drukt, wordt de volgende/vorige pagina met titels weergegeven.
Druk nogmaals op CURSOR MODE om terug te keren naar de
cursormodus.
Opmerkingen
• Als u de lijstweergave uitschakelt, wordt de paginamodus geannuleerd.
• Wanneer alle titels op de disc op één pagina passen, kunt u de
paginamodus niet selecteren.
C Discnaam (pagina 74)
D Discruimte (resterend/totaal)
E Titelinformatie (pagina 55):
Geeft het titelnummer, de titelnaam en de
opnamedatum weer.
F Schuifbalk:
Verschijnt wanneer niet alle titels in de lijst
passen. Druk op M/m om de verborgen titels weer
te geven.
G Miniatuur van de titel (pagina 55)
Tool
Als u op TOOL drukt, verschijnt het Tool menu met opties die
van toepassing zijn op de gehele disc of recorder.
Voorbeeld 1: U drukt op TOOL terwijl het Title List menu is
ingeschakeld.
-RW.VR
Opties voor de
disc of het menu
TITLE LIST
Close
Sort
DatePlaylist
• De titellijst verschijnt niet wanneer u DVD VIDEO’s, CD’s, CD-R’s
of CD-RW’s afspeelt.
• De titellijst verschijnt wellicht niet voor discs die zijn gemaakt met
andere DVD-recorders.
• Voor dit model staat 1 GB gelijk aan 1 miljard bytes.
32
Overzicht bij vensters
1.5/4.7GB
13:00-14:00
15. 9
2
DEF
20:00-21:00
17. 9
AAB
9:00- 9:30
25. 9
Create Playlist
4
GHI
20:00-20:30
25. 9
Disc Info
5
DEF
20:00-20:30
15.10
6
L3
21:00-21:30
19.10
7
L3
21:00-21:30
26.10
8
GHI
10:00-10:30
28.10
3
Opmerkingen
My Movies
AAB
Number
Erase Titles
Title
ORIGINAL
1
TOOL
Voorbeeld 2: U drukt op TOOL terwijl een DVD wordt
afgespeeld.
Werken met de vensters
Close
Opties voor de
disc of het beeld
Stop
Title Search
Chapter Search
Time Search
TOOL
Gebruik de vensters op de volgende manier. Dezelfde procedure
wordt gebruikt voor veel bewerkingen.
a Druk op SYSTEM MENU.
Het submenu verschijnt als u een item in het weergegeven
lijstmenu selecteert en op ENTER drukt. In het submenu staan
alleen opties die van toepassing zijn op het geselecteerde item.
b Druk op M/m om een functie te selecteren en
druk op ENTER.
Het venster voor de geselecteerde functie verschijnt.
Voorbeeld: Het Title List menu
Voorbeeld: Als “TITLE LIST” is geselecteerd.
-RW.VR
Sort
Date
Number
Title
TITLE LIST
ORIGINAL
1
AAB
13:00-14:00
2
DEF
20:00-21:00
My Movies
1.5/4.7GB
Close
15. 9
Play
17. 9
Play From Start
3
AAB
9:00- 9:30
Erase25. 9
4
GHI
20:00-20:30
Protect
25. 9
5
DEF
20:00-20:30
6
L3
21:00-21:30
7
L3
21:00-21:30
26.10
8
GHI
10:00-10:30
28.10
Title Name
15.10
Set Thumbnail
19.10
A-B Erase
Opties voor het
geselecteerde
item
-RW.VR
TITLE LIST
ORIGINAL
My Movies
1.5/4.7GB
1
AAB
13:00-14:00
15. 9
Date
2
DEF
20:00-21:00
17. 9
Number
3
AAB
9:00- 9:30
25. 9
4
GHI
20:00-20:30
25. 9
5
DEF
20:00-20:30
15.10
6
L3
21:00-21:30
19.10
7
L3
21:00-21:30
26.10
8
GHI
10:00-10:30
28.10
Sort
Title
Recorder bedienen
Het systeemmenu verschijnt met opties voor de
belangrijkste functies.
Submenu
◆ Het Tool menu gebruiken
Met het Tool menu geeft u opties voor de gehele disc
weer.
A Druk op TOOL.
Het Tool menu verschijnt.
B Druk op M/m om een optie te selecteren en
druk op ENTER.
◆ Het submenu gebruiken
In het submenu staan opties voor een bepaalde titel.
A Druk op M/m om een titel in de lijst te
selecteren en druk op ENTER.
Het submenu verschijnt.
B Druk op M/m om een optie te selecteren en
druk op ENTER.
c Druk herhaaldelijk op RETURN om de
lijstweergave uit te schakelen.
Terugkeren naar het vorige venster
Druk op RETURN.
Werken met de vensters
33
◆ Tekens wissen
Tekens invoeren
A Druk op </M/m/, om de cursor naar de
invoerrij te verplaatsen.
B Druk op </, om de cursor te verplaatsen
naar de rechterkant van het teken dat u wilt
wissen.
U kunt een titel, een disc, een programma of een kanaal voorzien
van een label door tekens in te voeren. U kunt maximaal 64
tekens invoeren voor een titel-/disc-/programmanaam, maar het
aantal tekens dat daadwerkelijk wordt weergegeven in menu’s
zoals het Title List menu, verschilt. Voer de onderstaande
procedure uit als het invoervenster voor tekens verschijnt.
C Druk op </M/m/, om “Back” te selecteren
en druk op ENTER.
◆ Tekens invoegen
A Druk op </M/m/, om de cursor naar de
invoerrij te verplaatsen.
B Druk op </, om de cursor te verplaatsen
naar de rechterkant van het punt waar u een
teken wilt invoegen.
a Druk op </M/m/, om de cursor naar
rechts te verplaatsen en selecteer “A”
(hoofdletters), “a” (kleine letters) of
“Symbol” en druk op ENTER.
C Druk op </M/m/, om het teken te
selecteren dat u wilt invoegen en druk op
ENTER.
De tekens van het geselecteerde type worden
weergegeven.
◆ Alle tekens wissen
Druk op </M/m/, om “Clear All” te selecteren en
druk op ENTER.
Voorbeeld: De titelnaam invoeren
Input Title Name
AAB
13:00-14:00
"A"
-
1
2 A B C
2
3 D E
3
1
.
,
F
4 G H
I
4
5 J
L
5
K
6 M N O 6
Back
7 P Q R S
Clear All 8 T U V
8
9 W X Y
Z
Space
0
"a"
7
d Druk op </M/m/, om “Finish” te
selecteren en druk op ENTER.
Symbol
Selecteer “Cancel” om de instelling annuleren.
9
Cancel
0
Finish
De cijfertoetsen gebruiken
U kunt ook tekens invoeren met de cijfertoetsen.
1
Druk in stap 2 hiervoor herhaaldelijk op een
cijfertoets om het teken te selecteren dat u wilt
invoeren.
Voorbeeld:
Druk één keer op cijfertoets 3 om de letter “D” in te
voeren.
Druk drie keer op cijfertoets 3 om de letter “F” in te
voeren.
Selecteer het volgende teken of druk op SET.
Symbol
2
3
Cancel
4
Druk op </M/m/, om “Finish” te selecteren en
druk op ENTER.
b Druk op </M/m/, om een teken te
selecteren dat u wilt invoeren en druk op
ENTER.
Het geselecteerde teken verschijnt boven aan het
venster.
Input Title Name
K
"A"
1
.
,
-
1
2 A B C
2
3 D E
3
F
4 G H
I
4
5 J
L
5
K
6 M N O 6
Back
7 P Q R S
Clear All 8 T U V
8
9 W X Y
Z
Space
0
"a"
7
9
0
Finish
Als u een letter met een accent wilt invoeren,
selecteert u een accent gevolgd door de letter.
Voorbeeld: Selecteer “ ´ ” en vervolgens “a” om “á”
in te voeren.
Voer een spatie tussen de tekens in door “Space” te
selecteren.
c Herhaal stap 1 en 2 om alle tekens voor de
naam in te voeren.
Input Title Name
Kids
"A"
1
.
,
-
1
2 A B C
2
3 D E
3
F
4 G H
I
4
5 J
L
5
K
6 M N O 6
Back
7 P Q R S
Clear All 8 T U V
8
9 W X Y
Z
Space
0
0
"a"
7
Symbol
9
Cancel
Finish
34
Tekens invoeren
Herhaal stap 1 en 2 om alle tekens voor de naam
in te voeren.
Vóór het opnemen
In dit gedeelte worden de basisbeginselen
van DVD-opnamen en de beschikbare
methoden voor het instellen van de timer
weergegeven.
Met deze recorder kunt u op verschillende discs opnemen. Lees
voordat u gaat opnemen de volgende aanwijzingen en selecteer
het disctype aan de hand van uw behoeften.
Opneembare discs
Met deze recorder kunt u op de volgende discs opnemen.
◆Disctype
Opnemen/Opnemen met timer
Opnemen/
Opnemen met
timer
DVD-RW*1
Versie 1.1
Versie 1.1 met CPRM*2
DVD+RW*1
DVD-R*1
Versie 2.0
*1 “DVD-RW”, “DVD+RW” en “DVD-R” zijn handelsmerken.
*2 CPRM (Content Protection for Recordable Media) is een
codeertechnologie die de auteursrechten van beelden beschermt.
DVD-RW’s en DVD+RW’s zijn herschrijfbaar. DVD-R’s zijn
niet herschrijfbaar.
Met de recorder kunt u op de volgende discs niet opnemen:
• 8-cm discs
• DVD+R
• DVD-RW (Versie 1.0)
• DVD-RAM
• CD-R/CD-RW
Opmerkingen
• Vóór het opnemen . . . . . . . . . . . . . . pagina 35
• Televisieprogramma’s opnemen
. . . . . . . . . . . . . . pagina 38
• Opnemen met timers
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 41
• De beeldkwaliteit en het beeldformaat van de
opname aanpassen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 46
• Opnemen vanaf aangesloten apparatuur met een
timer (Synchro Rec)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 47
• De volgende disctypen met hoge snelheid kunt u gebruiken voor de
opnamen: DVD-RW’s (revisie 1.0) met een maximumsnelheid van 2×,
DVD-R’s (revisie 1.0) met een maximumsnelheid van 4× of
DVD+RW’s met een maximumsnelheid van 4×. Houd er rekening mee
dat discs met hoge snelheid niet met hogere snelheden worden
opgenomen. U kunt niet opnemen op de disc als deze niet geschikt is
voor een snelheid van 1×.
• Gebruik een disc met CPRM om Copy-Once-televisieprogramma’s op
te nemen (pagina 36).
• U kunt het beste discs gebruiken waarbij “For Video” op de verpakking
staat.
• U kunt geen nieuwe opnamen toevoegen aan DVD-R’s en DVD-RW’s
(Video-modus) met opnamen die zijn gemaakt met andere DVDrecorders.
• In bepaalde gevallen kunt u geen nieuwe opnamen toevoegen aan
DVD+RW’s met opnamen die zijn gemaakt met andere DVDrecorders. Als u een nieuwe opname toevoegt, wordt het DVD-menu
herschreven. Als de disc computergegevens bevat die niet worden
herkend door deze recorder, worden de gegevens gewist.
• Opnemen vanaf aangesloten apparatuur zonder
een timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 48
,wordt vervolgd
Vóór het opnemen
35
Informatie over opname-indelingen
Als u een ongebruikte disc plaatst, begint de recorder
automatisch met formatteren. Beschikbare functies kunnen
verschillen per disctype, dus selecteer de disc die het beste past
bij uw behoeften aan de hand van het onderstaande overzicht.
U kunt de indeling instellen voor ongebruikte DVD-RW’s in het
Options instelscherm. Als “Format Disc” is ingesteld op “VR” of
“Video” (pagina 89), begint de recorder met formatteren in de
geselecteerde modus zonder een vraag ter bevestiging. Selecteer
“Selectable” als u de modus wilt selecteren elke keer dat u een
ongebruikte DVD-RW plaatst.
Verschillen tussen de disctypen
Zie de pagina’s tussen haakjes voor meer informatie.
Disctype
Niet-opneembare beelden
Beelden met kopieerbeveiliging kunnen niet worden opgenomen
met deze recorder.
Wanneer de recorder een kopieerbeveiligingssignaal ontvangt
tijdens de opname, stopt de recorder met opnemen en verschijnt
er een bericht op het televisiescherm.
Kenmerken
– Neemt slechts één geluidsspoor op van een
tweetalig programma (pagina 40, 89)
– Maakt automatisch hoofdstukken op
gegeven intervallen (pagina 86)
– Eenvoudige bewerkingen (titels wissen/
titelnaam wijzigen) (pagina 66)
– Neemt tweetalige programma’s op
(pagina 40)
– Maakt hoofdstukken handmatig of
automatisch (pagina 69)
– Verschillende bewerkingsopties gebruiken
met een gemaakte afspeellijst (pagina 70)
– Neemt Copy-Once-programma’s op als de
disc is voorzien van CPRM
• Als u een opgenomen disc wilt afspelen op andere DVD-apparatuur,
moet u de disc finaliseren. Zie pagina 75 voor meer informatie over
finaliseren.
• U kunt niet twee indelingen combineren op één DVD-RW. Als u de
indeling van de disc wilt wijzigen, moet u de disc opnieuw formatteren
(pagina 77). De inhoud van de disc wordt gewist nadat deze opnieuw
is geformatteerd.
Opnamemodus
Terwijl de recorder is gestopt, kunt u een van de zes
opnamemodi selecteren door herhaaldelijk op REC MODE te
drukken voor de gewenste opnameduur en beeldkwaliteit. De
beeldkwaliteit verbetert over het algemeen als de opnametijd
vermindert.
Opnamemodus
Opnameduur (minuten)
HQ
60
HSP
90
SP (Standaardmodus)
120
LP
180
EP
240
SLP
360
Vóór het opnemen
Informatie over beelden met
kopieerbeveiligingssignalen
Uitzendingen met kopieerbeveiligingssignalen kunnen een van
de volgende drie signaaltypen bevatten: Copy-Free, Copy-Once
en Copy-Never. Met de recorder wordt de opname beperkt aan
de hand van het kopieerbeveiligingssignaal zoals hieronder
wordt aangegeven.
Als u een Copy-Once-programma wilt opnemen, gebruikt u een
DVD-RW met CPRM in VR-modus.
◆Beschikbare opnameopties
CopyFree
CopyOnce
CopyNever
a
—
—
DVD-RW (Versie
1.1 met CPRM)
VR-modus:
Video-modus:
a
a
a*
—
—
—
DVD+RW
a
—
—
DVD-R (Versie
2.0)
a
—
—
DVD-RW (Versie
1.1)
Opmerkingen
36
Opmerkingen
• De opnametijden zijn een schatting en de werkelijke tijden kunnen
verschillen.
• De onderstaande situaties kunnen leiden tot kleine fouten in de
opnameduur.
– Een programma dat slecht wordt ontvangen of een programma of
videobron met slechte beeldkwaliteit opnemen.
– Opnemen op een disc die al is bewerkt.
– Alleen stilstaande beelden of geluid opnemen.
* De opgenomen disc kan alleen worden afgespeeld op CPRMcompatibele apparatuur.
Beschikbare discruimte controleren
(Disc Info)
Als u opneemt op een gebruikte disc, moet u controleren of er
voldoende discruimte is voor de opnamen. Bij DVD-RW’s of
DVD+RW’s kunt u discruimte vrijmaken door titels te wissen.
a Druk op TOOL als de disc in de recorder is
geplaatst.
Het Tool menu verschijnt.
b Druk op M/m om “Disc Info” te selecteren en
druk op ENTER.
Het Disc Information venster verschijnt.
De items in het venster verschillen per disctype of
opname-indeling. De aanduiding voor de resterende
discruimte is een schatting en de werkelijke
beschikbare ruimte kan verschillen.
Voorbeeld: DVD-RW (VR-modus)
Disc Information
U kunt geen discruimte vrijmaken op een DVD-R. Als u een titel
wist, wordt alleen de titelnaam verborgen in het Title List menu.
De gewiste titels nemen nog steeds ruimte op de disc in beslag.
◆Hoe programma’s worden opgenomen op een DVD-RW (VRmodus)
Een programma wordt opgenomen op de vrije discruimte [a].
Controleer of de resterende discruimte groot genoeg is voor de
opnamen.
Met het wissen van “B” wordt meer ruimte vrijgemaakt
Close
DiscName Movie
Media
Title no.
DVD-RW
Format
Original 3 / Playlist 2
Erase All
SP : 1H00M
SLP : 3H00M
2. 3 / 4. 7GB
a
A
C
Nieuwe opname
Format
Nieuwe opname
(vervolg)
1 Disc Name
2 Media:
Disctype
3 Format:
Opname-indeling (alleen DVD-RW)
4 Title no.:
Totaalaantal titels
5 Protected:
Geeft aan of beveiliging is ingesteld (alleen
DVD-RW in VR-modus)
6 Date:
De datums waarop de oudste en de meest recente
titels zijn opgenomen
◆Discruimte vrijmaken
U kunt geen discruimte vrijmaken door titels te wissen. De
oorspronkelijke titel voor een afspeellijst kan niet worden
gewist.
Zie pagina 67 als u een titel wilt wissen.
Zie pagina 67 als u meerdere titels wilt wissen.
◆Hoe programma’s worden opgenomen op een DVD-RW
(Video-modus) of DVD+RW
De recorder zoekt naar het grootste gedeelte met vrije ruimte [a]
en neemt hier op. Controleer of er doorlopend voldoende vrije
ruimte is voor de opnamen. Als dit niet het geval is, stopt de
opname.
Met het wissen van “B” en “C” wordt meer ruimte vrijgemaakt
A
7 Continuous Rem. Time/Remainder:
• De langste voortdurende opnameduur in elke
opnamemodus (bij benadering).
• Discruimtebalk (bij benadering)
• Resterende discruimte/totale discruimte (bij
benadering)
8 Toetsen voor discinstellingen
• Disc Name: de disc van een label voorzien
(pagina 74)
• Protect Disc: de disc beveiligen (alleen DVD-RW in
VR-modus) (pagina 75)
• Finalize: de disc finaliseren/een DVD-menu maken
(pagina 75)
• Unfinalize: het finaliseren van de disc ongedaan
maken (alleen DVD-RW in VR-modus) (pagina 76)
• Erase All: alle titels op de disc wissen (pagina 76)
• Format: de disc opnieuw formatteren (pagina 77)
◆Hoe programma’s worden opgenomen op een DVD-R
Een nieuw programma wordt alleen op het laatste gedeelte [a]
opgenomen. Controleer of de resterende discruimte groot
genoeg is voor de opnamen.
Opnemen/Opnemen met timer
HSP : 0H45M
EP : 2H00M
C
a
Finalize
15. 9. 2003 ~ 28. 10. 2003
HQ : 0H30M
Remainder LP : 1H30M
B
Protect Disc
Protected Not Protected
Date
A
Disc Name
VR
B
C
D
a
D
A
Nieuwe opname
◆Discruimte controleren of vrijmaken
Alleen voor DVD-RW’s (Video-modus) en DVD+RW’s kunt u
de vrije discruimte en de titellocatie controleren en ook de titels
wissen met het Disc Map venster (zie hieronder).
Dicsruimte vrijmaken met het Disc Map venster
(alleen DVD-RW’s in Video-modus en
DVD+RW’s)
Met het Disc Map venster in het Tool menu kunt u de discstatus
controleren en titels op de disc wissen.
1
Druk op TITLE LIST als de disc in de recorder is
geplaatst.
2
3
Druk op TOOL.
Druk op M/m om “Disc Map” te selecteren en
druk op ENTER.
Het Disc Map venster verschijnt.
Met het wissen van “B” wordt er
geen ruimte vrijgemaakt
a
A
B
C
Nieuwe opname
,wordt vervolgd
Vóór het opnemen
37
◆ Vrije discruimte controleren
Druk op </, om een vrije ruimte te selecteren.
De resterende ruimte en de langste opnameduur in
elke opnamemodus verschijnen.
Televisieprogramma’s
opnemen
Disc Map
Empty
HQ[ 0H30M]
LP [ 1H30M]
HSP[ 0H45M]
EP[ 2H00M]
SP[ 1H00M]
2.3GB
SLP[ 3H00M]
Geselecteerde
vrije ruimte
Voordat u begint…
Erase
Cancel
◆ Discruimte vrijmaken door een titel te wissen
met het Disc Map venster
A Druk op </, om de titel te selecteren die u
wilt wissen en druk op ENTER.
De titel wordt geselecteerd.
• Controleer of er voldoende discruimte beschikbaar is voor de
opname (pagina 36).
• Wanneer u een tweetalig programma opneemt op een
DVD+RW, DVD-R of DVD-RW (Video-modus), kunt u niet
beide geluidssporen opnemen. Selecteer het geluidsspoor
(hoofd of sub) met het Options instelscherm (pagina 89).
• Pas, indien nodig, de beeldkwaliteit en het beeldformaat van
de opname aan (pagina 46).
Disc Map
Z
"/1
2 DEF 20:00- 21:00
Wed 17.9 20:00( 1H00M)
SP 0.6GB
PROG +/–
Cijfertoetsen, -/--
Geselecteerde
titel
Erase
Cancel
TIME/TEXT
Als u de selectie wilt annuleren, drukt u nogmaals
op ENTER.
Herhaal stap 1 om meerdere titels te wissen.
TV/DVD
TOOL
B Druk op m om “Erase” te selecteren en druk
op ENTER.
Er verschijnt een vraag ter bevestiging.
</M/m/,,
ENTER
C Druk op </, om “OK” te selecteren.
Alle geselecteerde titels worden gewist en er
wordt discruimte vrijgemaakt. Als u de selectie
wilt wijzigen, selecteert u “Change”.
X REC PAUSE
z REC
x REC STOP
REC MODE
INPUT SELECT
D Druk herhaaldelijk op RETURN om het Title
List menu uit te schakelen.
z Tip
U kunt alle disctitels (behalve de beveiligde titels) in één keer wissen
(pagina 76).
Opmerkingen
• Wanneer u titels wist, kan de titelvolgorde worden gewijzigd
afhankelijk van het disctype of de discindeling.
• Als u de disc hebt gefinaliseerd, kunt u geen opnamen meer maken op
een DVD-RW (Video-modus) of DVD-R.
• U kunt een titel niet wissen tijdens het afspelen of opnemen.
a Druk op }/1.
De recorder wordt ingeschakeld en de
stroomaanduiding op het voorpaneel gaat groen
branden.
b Schakel de televisie in en stel de
ingangskeuzeschakelaar van uw televisie zo
in dat het signaal van de recorder op het
televisiescherm verschijnt.
◆ Bij gebruik van een versterker (receiver)
Zet de versterker (receiver) aan en kies het juiste
kanaal zodat u het geluid van de recorder kunt
beluisteren.
38
Televisieprogramma’s opnemen
c Druk op Z en plaats een opneembare disc in
de disclade.
Met de opnamekant omlaag
d Druk nogmaals op Z om de disclade te
Informatie over de teletekstfunctie
Bepaalde uitzendsystemen bieden een teletekstservice* waarin
volledige programma’s met de gegevens (titel, datum, kanaal,
begintijd van opname, enzovoort) per dag worden opgeslagen.
Als u een programma opneemt, neemt de recorder de
programmanaam automatisch over van de teletekstpagina’s en
slaat deze op als de titelnaam. Zie “TV Guide Page” (pagina 86)
voor meer informatie.
De teletekstinformatie verschijnt niet op het televisiescherm. Als
u de teletekstinformatie wilt weergeven op het televisiescherm,
drukt u op TV/DVD op de afstandsbediening om de ingangsbron
in te stellen op de televisie.
* niet beschikbaar in bepaalde gebieden
sluiten.
e Druk op PROG +/– om de programmapositie
of de invoerbron die u wilt opnemen, te
selecteren.
f Druk herhaaldelijk op REC MODE om de
opnamemodus te selecteren.
Wanneer u op de toets drukt, wordt het venster op het
televisiescherm als volgt gewijzigd:
HQ
HSP
SP
LP
EP
SLP
Zie pagina 36 voor meer informatie over de
opnamemodus.
g Druk op z REC.
Het opnemen wordt gestart.
De opname gaat door totdat u de opname stopt of
totdat de disc vol is.
Het opnemen stoppen
Druk op x REC STOP. Het duurt enkele seconden voordat de
opname wordt gestopt.
Een opname onderbreken
Druk op X REC PAUSE. Als u weer wilt opnemen, drukt u
opnieuw op de toets.
Een ander televisieprogramma bekijken tijdens
de opname
Als de televisie is aangesloten op de LINE 1-TV aansluiting,
moet u de televisie instellen op de televisie-ingang met de TV/
DVD-toets. Selecteer het programma dat u wilt bekijken. Als de
televisie is aangesloten op de LINE 2 OUT of COMPONENT
VIDEO OUT aansluitingen, moet u de televisie instellen op de
televisie-ingang met de t (televisie/video) toets (pagina 25).
z Tips
• U kunt de opname ook starten en stoppen met het Tool menu. Druk op
TOOL, selecteer “Record” of “Rec Stop” en druk op ENTER.
• U kunt de opname ook stoppen vanuit het Title List menu. Selecteer de
titel die u op dit moment opneemt en druk op ENTER. Selecteer “Rec
Stop” in het submenu.
• Als u geen televisie kijkt tijdens de opname, kunt u de televisie
uitschakelen. Gebruikt u een decoder, dan houdt u deze ingeschakeld.
• Als u een programmapositie wilt selecteren, kunt u ook de cijfertoetsen
gebruiken in stap 5 hierboven.
• Als u opneemt vanaf apparatuur die is aangesloten op de ingang van de
recorder, kunt u ook de INPUT SELECT toets gebruiken om “L1”,
“L2”, “L3” of “L4” te selecteren in stap 5. Zie “Opnemen vanaf
aangesloten apparatuur zonder een timer” (pagina 48) voor meer
informatie.
• U kunt de opnamemodus ook selecteren met het Tool menu
(pagina 46).
Opnemen/Opnemen met timer
Wacht totdat “LOAD” verdwijnt uit het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Als u een ongebruikte DVD gebruikt, wordt het
formatteren automatisch gestart.
Als u een ongebruikte DVD-RW gebruikt, selecteert
u de opname-indeling VR of Video.
Opmerkingen
• Als u op z REC hebt gedrukt, kan het even duren voordat de opname
wordt gestart.
• U kunt de opnamemodus niet wijzigen tijdens de opname of de
opnamepauze.
• Als er een stroomstoring is, kan het programma dat u opneemt, worden
gewist.
• U kunt geen PAY-TV/Canal Plus-programma bekijken tijdens het
opnemen van een ander PAY-TV/Canal Plus-programma.
Het televisieprogramma opnemen dat u bekijkt
(Directe televisie-opname) (alleen voor SCART
aansluitingen)
Als u de SMARTLINK aansluiting gebruikt, kunt u gemakkelijk
het programma opnemen dat u op de televisie bekijkt.
Druk op z REC als een disc in de recorder is geplaatst.
De recorder wordt automatisch ingeschakeld en neemt het
programma op dat u op de televisie bekijkt. “TV”
verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel.
Als u deze functie wilt uitschakelen, stelt u “TV Direct
Rec” in op “Off” in het Features instelscherm (pagina 86).
Opmerkingen
• U kunt programma’s die u bekijkt, niet opnemen met deze methode als
de recorder in de volgende modi staat: pauze, tuner preset, Easy Setup,
afspelen en opnemen. U kunt ook niet opnemen op een beveiligde disc.
• Schakel de televisie niet uit en wijzig de programmapositie van de
televisie niet tijdens TV Direct Rec.
,wordt vervolgd
Televisieprogramma’s opnemen
39
De Quick Timer functie gebruiken
U kunt op de z REC toets drukken om de recorder in te stellen
om op te nemen in stappen van 30 minuten.
Druk herhaaldelijk op z REC om de tijdsduur in
te stellen.
Als u op deze toets drukt, neemt de tijd toe in stappen van
30 minuten. De maximale tijdsduur is zes uur.
0:30
1:00
5:30
6:00
De discstatus controleren tijdens de
opname
U kunt de opnamegegevens, zoals de opnametijd of het disctype,
controleren.
a Druk twee keer op DISPLAY tijdens het
opnemen.
De opnamegegevens verschijnen.
(normale opname)
De tijdteller vermindert per minuut tot 0:00 en de opname wordt
gestopt (de recorder wordt niet uitgeschakeld). Zelfs als u de
recorder uitschakelt tijdens het opnemen, blijft de recorder
opnemen totdat de tijdteller is afgelopen.
DVD-RW
VIDEO
SP
1:23:45
1 Type of indeling van disc
2 Opnamestatus
Quick Timer annuleren
Druk herhaaldelijk op z REC totdat de teller in het
uitleesvenster op het voorpaneel verschijnt. De recorder keert
terug naar de normale opnamemodus.
Stereoprogramma’s en tweetalige
programma’s opnemen
De recorder ontvangt stereoprogramma’s en tweetalige
programma’s gebaseerd op het ZWEITON systeem of het
NICAM systeem en neemt deze op.
Op een DVD-RW (VR-modus) kunnen hoofd- en subgeluiden
worden opgenomen. U kunt tijdens het afspelen van de disc
schakelen tussen hoofd en sub.
Op een DVD+RW, DVD-R of DVD-RW (Video-modus) kunt u
maar één geluidsspoor (hoofd of sub) tegelijkertijd opnemen.
Selecteer het geluidsspoor met het instelscherm voordat u met de
opname begint. Stel “Bilingual Recording” in op “Main”
(standaard) of “Sub” in het Options instelscherm (pagina 89).
◆ZWEITON (Duits stereo) systeem
Wanneer een stereo of tweetalig ZWEITON programma wordt
ontvangen, verschijnt “STEREO” of “BILINGUAL” in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
◆NICAM systeem
Wanneer een stereo of tweetalig NICAM programma wordt
ontvangen, verschijnt “NICAM” in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
Als u een NICAM programma opneemt, moet u “Audio” bij
“Channel Setting” in “Settings” instellen op “NICAM”
(standaard). Als het geluid niet helder is bij het luisteren naar
NICAM uitzendingen, stelt u “Audio” in op “Standard”. Zie
“Channel Setting” op pagina 80 voor meer informatie.
z Tip
U kunt het geluid (hoofd of sub) selecteren tijdens het opnemen van
tweetalige programma’s met de
(audio) toets. Dit heeft geen invloed
op het opgenomen geluid.
40
Televisieprogramma’s opnemen
3 Opnamemodus
4 Opnametijd
b Druk op DISPLAY om het venster uit te
schakelen.
Hoofdstukken in een titel maken
Een opname (een titel) kan door de recorder automatisch worden
gesplitst in hoofdstukken door hoofdstukmarkeringen toe te
voegen op intervallen van 6 of 15 minuten tijdens het opnemen.
Selecteer het interval, “6Min” (standaard) of “15Min”, bij “Auto
Chapter” in het Features instelscherm (pagina 86).
z Tip
U kunt handmatig titels maken als u DVD-RW’s (VR-modus) afspeelt.
Zie pagina 69 voor meer informatie.
Opmerkingen
• Als “Auto Chapter” is ingesteld op “Off” in het Features instelscherm,
worden hoofdstukken niet automatisch gemaakt.
• Als er geen hoofdstukmarkeringen meer kunnen worden toegevoegd,
kunt u wellicht geen extra opnamen maken of de disc bewerken.
Opnemen met timers
c Druk op Z en plaats een opneembare disc in
de disclade.
d Druk nogmaals op Z om de disclade te sluiten.
U kunt maximaal acht programma’s voor de timer instellen,
maximaal één maand van tevoren.
Er zijn twee instelmethoden: handmatige instelling en
ShowView-instelling.
• Standard: de datum, de tijd en de programmapositie van het
programma handmatig instellen.
• ShowView: het ShowView-codenummer invoeren dat is
vastgesteld voor elk televisieprogramma (pagina 44).
Wacht totdat “LOAD” verdwijnt uit het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Als u een ongebruikte DVD gebruikt, wordt het
formatteren automatisch gestart.
Als u een ongebruikte DVD-RW gebruikt, selecteert
u de opname-indeling VR of Video.
e Druk op [TIMER].
Het Timer (Standard) menu verschijnt.
Timer - Standard
Set the timer manually.
• Controleer of er voldoende discruimte beschikbaar is voor de
opname (pagina 36).
• Wanneer u een tweetalig programma opneemt op een
DVD+RW, DVD-R of DVD-RW (Video-modus), kunt u niet
beide geluidssporen opnemen. Selecteer het geluidsspoor
(hoofd of sub) met het Options instelscherm (pagina 89).
• Pas, indien nodig, de beeldkwaliteit en het beeldformaat van
de opname aan (pagina 46).
De timer handmatig instellen (Standard)
Z
"/1
RETURN
Start
Stop
:
:
Prog.
PDC
Mode VPS
Cancel
ShowView
Als het Timer (ShowView) menu verschijnt, drukt u
op < om het venster te wijzigen.
f Stel de volgende items in met </M/m/,.
A Druk op M/m om de datum in te stellen en
druk op ,.
Als u op M/m drukt, wordt het item als volgt
gewijzigd.
Today (vandaag) y Tomorrow (morgen) y
…… y Tue 28.10 (1 maand later) y Sun (elke
zondag) y …… y Sat (elke zaterdag) y
Mon-Fri (maandag tot en met vrijdag) y Mon-Sat
(maandag tot en met zaterdag) y Sun-Sat (zondag
tot en met zaterdag) y Today (vandaag)
B Druk op M/m om de begintijd in te stellen en
druk op ,.
[TIMER]
SYSTEM MENU
Date
Today
Opnemen/Opnemen met timer
Voordat u begint…
TOOL
</M/m/,,
ENTER
x REC STOP
a Druk op }/1.
b Schakel de televisie in en stel de
ingangskeuzeschakelaar van uw televisie zo
in dat het signaal van de recorder op het
televisiescherm verschijnt.
◆ Bij gebruik van een versterker (receiver)
Zet de versterker (receiver) aan en kies het juiste
kanaal zodat u het geluid van de recorder kunt
beluisteren.
C Druk op M/m om de eindtijd in te stellen en
druk op ,.
D Druk op M/m om de programmapositie in te
stellen en druk op ,.
Als u de timer instelt voor het opnemen vanaf
aangesloten apparatuur, selecteert u “Line1”,
“Line2”, “Line3” of “Line4”.
E Druk op M/m om de opnamemodus te
selecteren (HQ, HSP, SP, LP, EP of SLP) en
druk op ,.
F Druk op M/m om de PDC/VPS functie in te
stellen op “On” of “Off”.
Zie “Informatie over de PDC/VPS functie”
hieronder voor meer informatie.
Timer - Standard
OK
Set the timer manually.
Date
Start
Stop
Tomorrow 20 : 00 20 : 30
Prog.
AAB
PDC
Mode VPS
SP
Cancel
On
ShowView
◆ Als u zich hebt vergist
Druk op </, om het item te selecteren dat u wilt
wijzigen.
,wordt vervolgd
Opnemen met timers
41
◆ Afsluiten zonder de huidige instelling op te slaan
Druk op </M/m/, om “Cancel” te selecteren en
druk op ENTER.
g Druk op </M/m/, om “OK” te selecteren
en druk op ENTER.
Het Timer List menu verschijnt. De TIMER REC
aanduiding gaat branden in het uitleesvenster op het
voorpaneel en de recorder is gereed voor het
opnemen met de timer.
h Druk op RETURN om de timerlijst uit te
schakelen of druk op [TIMER] en herhaal de
procedure vanaf stap 5 om extra
timerinstellingen op te geven.
U hoeft de recorder, in tegenstelling tot een
videorecorder, niet uit te schakelen voordat het
opnemen met de timer begint.
De opname stoppen tijdens het opnemen met
de timer
Druk op x REC STOP.
schakelt u over naar de tuner van de televisie of schakelt u de
functie voor zoeken naar PDC/VPS kanalen in.
◆ De functie voor zoeken naar PDC/VPS kanalen uitschakelen
A Druk op TOOL.
B Druk op M/m om “PDC/VPS Scan Off” te selecteren.
Als u wilt controleren of de PDC/VPS functie juist werkt,
schakelt u de recorder uit voordat het opnemen met de timer
begint. Hiermee wordt de PDC/VPS functie voor zoeken naar
kanalen automatisch opnieuw ingeschakeld terwijl de recorder
uitgeschakeld blijft.
Opmerking
Het kan zijn dat het begin niet wordt opgenomen met de PDC/VPS
functie.
Het programmeringsmenu voor de timer
automatisch weergeven met één toets
(Eéntoetstimer) (alleen voor SCART
aansluitingen)
Als u de SMART LINK aansluiting gebruikt, kunt u het
programmeringsmenu eenvoudig weergeven door op de [TIMER]
toets te drukken.
Druk op [TIMER] als een disc in de recorder is geplaatst.
Het opnemen met de timer bevestigen,
wijzigen of annuleren
Zie “Timerinstellingen controleren/wijzigen/annuleren (Timer
List)” (pagina 43).
z Tips
• Als u tot en met de volgende dag wilt opnemen, hoeft u de begintijd
niet te wijzigen en voert u de eindtijd in. De datum wordt automatisch
gewijzigd in de volgende dag.
• U kunt het programmeringsmenu voor de timer ook weergeven door:
– “TIMER” te selecteren in het systeemmenu.
– “Timer” te selecteren in het Tool menu als het Timer List menu
wordt weergegeven.
• U kunt de recorder ook gebruiken als de recorder in de stand-bymodus
staat voor een opname. Er verschijnt vijf minuten voordat de timer
begint met opnemen, een bericht op het televisiescherm om u te helpen
herinneren aan de timerinstelling.
Opmerkingen
• Als “The disc is full or nearly full” op het scherm verschijnt, wijzigt u
de disc of maakt u ruimte vrij voor de opnamen (alleen DVD-RW/
DVD+RW).
• Controleer of de klok juist is ingesteld voordat u het opnemen met
timers instelt. Als u dit niet doet, kunt u niet opnemen met de timer.
Als u een satellietprogramma wilt opnemen, schakelt u de
satelliettuner in en selecteert u het satellietprogramma dat u wilt
opnemen. Houd de satelliettuner ingeschakeld totdat de opnamen met
de recorder zijn voltooid. Als u apparatuur met een timerfunctie
aansluit, kunt u de Synchro Rec functie gebruiken (pagina 47).
De televisie en de recorder worden ingeschakeld en de televisieingang wordt overgeschakeld naar de recorder. Het Timer menu
verschijnt.
Opmerking
Als u deze functie gebruikt, moet de televisie ingeschakeld zijn of in de
stand-bymodus staan.
Rec Mode Adjust
Als er niet voldoende discruimte beschikbaar is voor de
opnamen, wordt de opnamemodus waarmee het programma kan
worden opgenomen, automatisch geselecteerd door de recorder.
Deze functie is normaal ingeschakeld.
◆De functie uitschakelen
A Druk op TOOL als de timerlijst wordt weergegeven.
B Druk op M/m om “Rec Mode Adjust” te selecteren
en druk op ENTER.
C Druk op </, om “Off” te selecteren en druk op
ENTER.
Opmerking
Deze functie werkt alleen bij opnemen met timers en als de PDC/VPS
functie is uitgeschakeld. Deze functie werkt niet met Quick Timer of
Synchro Rec.
De opnameduur verlengen
U kunt de opnameduur verlengen tijdens het opnemen.
Informatie over de PDC/VPS functie
PDC/VPS signalen worden verzonden met
televisieprogramma’s bij bepaalde uitzendsystemen. Deze
signalen zorgen ervoor dat de opnamen met de timer worden
gemaakt, zelfs als uitzendingen te vroeg of te laat beginnen of
worden onderbroken.
Stel “PDC/VPS” in op “On” in stap 6 hierboven om de PDC/
VPS functie te gebruiken.
Als u deze functie inschakelt, begint de recorder te zoeken naar
het kanaal voordat het opnemen met de timer begint. Als u naar
de televisie kijkt en het scannen begint, verschijnt er een bericht
op het televisiescherm. Als u naar de televisie wilt kijken,
42
Opnemen met timers
1
2
Druk op TOOL tijdens het opnemen.
Druk op M/m om “Extend Rec” te selecteren en
druk op ENTER.
Het volgende venster verschijnt.
Extend Rec. Time
OK
Set the timer extend function.
Cancel
Sun 28.9 10:00-11:30 AAB
SP
Extend Time
Off
3
Druk op M/m om de tijdsduur te selecteren en
druk op ENTER.
U kunt de tijdsduur instellen in stappen van 10
minuten tot maximaal 60 minuten.
4
Druk op </M/m/, om “OK” te selecteren en
druk op ENTER.
z Tip
U kunt de opnameduur ook verlengen met “Extend Rec” in het submenu
van de timerlijst.
Timerinstellingen controleren/
wijzigen/annuleren (Timer List)
U kunt timerinstellingen controleren, wijzigen en annuleren met
het Timer List menu.
a Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu verschijnt.
Opmerking
U kunt de opnameduur niet verlengen als “PDC/VPS” is ingesteld op
“On”.
Het Timer List menu verschijnt.
Overlappende timerinstellingen worden als volgt weergegeven.
Timer
TIMER LIST
These timer settings overlap. Do you want to save this setting?
Sports
-RW VR
Mon-Sat 22:00-22:15 SP
AAB
Wed 29.10
21:00-22:00
AAB
SP
Wed 29.10 20:30-21:30 SP
DEF
Wed 29.10
20:30-21:00
DEF
SP
Wed 29.10 21:00-22:00 SLP
GHI
Thu 30.10 16:00-17:00 SLP
DEF
PDC
VPS
PDC
VPS
Cancel
OK
Druk op </, om “OK” te selecteren en druk op ENTER om
de instelling op te slaan.
Selecteer “Cancel” om de instelling te annuleren of te wijzigen.
Als het Timer List menu verschijnt, wijzigt of annuleert u de
instelling (pagina 43).
◆Als de timerinstellingen elkaar overlappen
Het programma dat het eerst begint, heeft voorrang. Het tweede
programma begint pas met opnemen nadat het eerste programma
is afgelopen.
7:00
8:00
9:00
10:00
1 Discnaam
Zie “Een disc van een label voorzien (Disc
Name)” (pagina 74) als u een discnaam wilt
invoeren.
Opnemen/Opnemen met timer
Als de timerinstellingen elkaar overlappen
b Druk op M/m om “TIMER LIST” te
selecteren en druk op ENTER.
2 Timerinformatie:
Weergave van opnamedatum, -tijd, -modus,
enzovoort.
• ❐ duidt de overlappende instelling aan.
• a (rood) duidt de instelling aan van de huidige
opname.
• z (grijs) duidt aan dat de instelling niet kan worden
opgenomen in de geselecteerde opnamemodus.
Timerinstelling A
c Druk op M/m om de instelling die u wilt
controleren/wijzigen/annuleren, te selecteren
en druk vervolgens op ENTER.
Timerinstelling B
wordt afgekapt
◆De opnamen beginnen op hetzelfde moment
Het programma dat het laatst is ingesteld, krijgt voorrang. In dit
voorbeeld is timer B ingesteld ná timer A zodat het eerste deel
van de timerinstelling A niet zal worden opgenomen.
7:00
8:00
9:00
10:00
Timerinstelling A
Het submenu verschijnt.
d Druk op M/m om een van de volgende items
te selecteren.
• Modify
• Erase
• Check Overlap
◆ De instelling wijzigen
Timerinstelling B
◆De eindtijd van een opname valt samen met de begintijd van
een andere opname
Na het beëindigen van de eerste opname kan een vertraging
optreden voordat de tweede opname begint.
7:00
8:00
9:00
10:00
Timerinstelling A
A Selecteer “Modify” en druk op ENTER.
Het aanpassingsvenster verschijnt.
Modify
OK
Modify the timer setting.
Date
Mon-Sat
Start
Stop
22 : 00 22 : 15
Prog.
AAB
PDC
Mode VPS
SP
Cancel
Off
Timerinstelling B
Opmerking
Als “PDC/VPS” is ingesteld op “On” voor een of meer opnamen met
timers, kunnen de begintijden van de opname worden aangepast als de
uitzending later of eerder begint.
,wordt vervolgd
Opnemen met timers
43
B Druk op </M/m/, om het item te selecteren
en de instelling te wijzigen.
Druk op </M/m/, om “Cancel” te selecteren
en druk op ENTER of RETURN om de wijziging
ongedaan te maken.
Herhaal stap 2 als u nog een instelling wilt
wijzigen.
C Druk op </M/m/, om “OK” te selecteren en
druk op ENTER.
◆ De instelling wissen
A Selecteer “Erase” en druk op ENTER.
Er verschijnt een vraag ter bevestiging.
Televisieprogramma’s opnemen met
het ShowView-systeem
Het ShowView-systeem is een functie die het opgeven van
instellingen voor opnamen met timers vereenvoudigt. U geeft
gewoon het ShowView-nummer op dat in de televisiegids wordt
vermeld. De datum, de tijd en de programmapositie van het
programma worden automatisch ingesteld.
Controleer of het kanaal correct is ingesteld bij “Channel
Setting” in “Settings” (pagina 80).
Erase
Z
Are you sure you want to erase
this timer setting?
Mon-Sat 22:00-22:15
OK
AAB
SP
Cancel
"/1
Cijfertoetsen
CLEAR
SET
Als u de instelling niet wilt wissen, selecteert u
“Cancel” en drukt u op ENTER of RETURN.
[TIMER]
B Druk op </, om “OK” te selecteren en
druk op ENTER.
◆ Overlappende instellingen controleren
RETURN
A Selecteer “Check Overlap” en druk op
ENTER.
Het venster voor het bevestigen van
overlappende instellingen verschijnt.
</M/m/,,
ENTER
x REC STOP
Check Overlap
These timer settings overlap.
Wed 29.10
21:00-22:00
AAB
Wed 29.10
21:30-22:30
DEF
Close
B Selecteer “Close”.
Als u de instelling wilt wijzigen of annuleren,
drukt u op RETURN om terug te keren naar het
Timer List menu en herhaalt u stap 3 en d
hiervoor.
e Druk op RETURN om de timerlijst uit te
schakelen.
z Tip
Tijdens het opnemen kunt u de timerinstelling voor de huidige opname
niet wijzigen, maar u kunt de opnameduur voor de opname wel
verlengen (pagina 43).
44
Opnemen met timers
a Druk op }/1.
b Schakel de televisie in en stel de
ingangskeuzeschakelaar van uw televisie zo
in dat het signaal van de recorder op het
televisiescherm verschijnt.
◆ Bij gebruik van een versterker (receiver)
Zet de versterker (receiver) aan en kies het juiste
kanaal zodat u het geluid van de recorder kunt
beluisteren.
c Druk op Z en plaats een opneembare disc in
de disclade.
d Druk nogmaals op Z om de disclade te
sluiten.
Wacht totdat “LOAD” verdwijnt uit het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Als u een ongebruikte DVD gebruikt, wordt het
formatteren automatisch gestart.
Als u een ongebruikte DVD-RW gebruikt, selecteert
u de opname-indeling VR of Video.
e Druk op [TIMER].
Het Timer (ShowView) menu verschijnt.
De opname stoppen tijdens het opnemen met
de timer
Druk op x REC STOP.
Timer - ShowView
Set the timer by entering the timer code.
ShowView No.
Cancel
Als de timerinstellingen elkaar overlappen
Zie pagina 43.
Standard
Als het Timer (Standard) menu verschijnt, drukt u op
< om het venster te wijzigen.
f Druk op de cijfertoetsen om het ShowViewnummer in te voeren en druk op SET.
◆ De instelling annuleren
Druk op M/m om “Cancel” te selecteren en druk op
ENTER.
g Druk op M/m om “OK” te selecteren en druk
op ENTER.
De datum, begin- en eindtijd, programmapositie of
zendernaam, opnamemodus en PDC/VPS instelling
worden weergegeven. Zie pagina 42 voor meer
informatie over de PDC/VPS functie.
Zie “Timerinstellingen controleren/wijzigen/annuleren (Timer
List)” (pagina 43).
z Tips
• De Rec Mode Adjust functie werkt ook bij deze methode met
timerinstellingen (pagina 42).
• U kunt de opnameduur verlengen tijdens het opnemen (pagina 42).
• U kunt het programmeringsmenu voor de timer ook weergeven door:
– “TIMER” te selecteren in het systeemmenu.
– “Timer” te selecteren in het Tool menu als het Timer List menu
wordt weergegeven.
Opmerkingen
• Controleer of de klok juist is ingesteld voordat u het opnemen met
timers instelt. Als u dit niet doet, kunt u niet opnemen met de timer.
• U kunt de recorder ook gebruiken als de recorder in de stand-bymodus
staat voor een opname. Er verschijnt vijf minuten voordat de timer
begint met opnemen, een bericht op het televisiescherm om u te helpen
herinneren aan de timerinstelling.
Opnemen/Opnemen met timer
◆ Als u zich hebt vergist
Druk op CLEAR en voer het juiste nummer in.
Het opnemen met de timer bevestigen,
wijzigen of annuleren
Timer - ShowView
Is the follwing timer setting correct? To modify,
adjust each item or re-enter the timer code.
Date
Start
Stop
Mon 28.6 10 : 00 11 : 30
Prog.
AAB
OK
Cancel
PDC
Mode VPS
HQ
Off
Change
◆ Als u de instelling wilt wijzigen
A Druk op </, om het item te selecteren dat u
wilt wijzigen.
B Druk op M/m om de instelling te wijzigen.
Selecteer “Cancel” om de instelling annuleren.
Selecteer “Change” om het ShowView-nummer
opnieuw in te voeren.
h Druk op </M/m/, om “OK” te selecteren
en druk op ENTER.
De TIMER REC aanduiding gaat branden in het
uitleesvenster op het voorpaneel en de recorder is
gereed voor het opnemen met de timer.
i Druk op RETURN om het venster uit te
schakelen.
Schakel de aangesloten apparatuur niet uit als u wilt
opnemen van een decoder of een andere bron.
Opnemen met timers
45
◆ Rec Mode
De opnamemodus en de beeldkwaliteit selecteren
voor de gewenste opnametijd. Zie “Opnamemodus”
(pagina 36) voor meer informatie.
De beeldkwaliteit en het
beeldformaat van de
opname aanpassen
• HQ
• HSP
• SP (standaard)
• LP
• EP
• SLP
U kunt de beeldkwaliteit en het beeldformaat van de opname
aanpassen.
◆ Rec Screen Size
Het beeldformaat van het op te nemen programma
instellen
• 4:3 (standaard): het beeldformaat wordt ingesteld op
4:3.
• 16:9: het beeldformaat wordt ingesteld op 16:9
(breedbeeldmodus).
Deze functie werkt met DVD-R’s en DVD-RW’s
(Video-modus) als de opnamemodus is ingesteld op
HQ, HSP of SP. Voor alle andere opnamemodi is het
schermformaat vastgesteld op “4:3”.
Bij DVD-RW’s (VR-modus) wordt het werkelijke
beeldformaat opgenomen ongeacht de instelling. Als
er bijvoorbeeld een beeld met het formaat 16:9 wordt
ontvangen, wordt het beeld met 16:9 opgenomen op
de disc, zelfs als “Rec Screen Size” is ingesteld op
“4:3”.
Voor DVD+RW’s is het schermformaat vastgesteld
op “4:3”.
TOOL
</M/m/,,
ENTER
RETURN
◆ Rec NR (ruisvermindering)
De ruis in het videosignaal verminderen.
a Druk op TOOL voordat de opname begint.
◆ Rec Video Equalizer
Past het beeld gedetailleerder aan.
Druk op M/m om het item te selecteren dat u wilt
aanpassen en druk op ENTER.
Het Tool menu verschijnt.
b Druk op M/m om “Rec Settings” te selecteren
en druk op ENTER.
• Contrast: regelt het contrast.
• Brightness: regelt de algemene helderheid.
• Color: maakt de kleuren donkerder of lichter.
Het volgende venster verschijnt.
Rec. Settings
d Pas de instelling aan met </M/m/, en druk
Select the item you want to change.
Rec Mode :
SP
Rec Screen Size :
4:3
Rec NR :
1
op ENTER.
Een hogere waarde heeft een groter effect. De
standaardinstelling is onderstreept.
Rec Video Equalizer
c Druk op M/m om het item te selecteren dat u
wilt aanpassen en druk op ENTER.
Items
Instellingen
Rec NR
Off 1 ~ 3
Rec Video Equalizer
Het aanpassingsvenster verschijnt.
Contrast
–3 ~ 0 ~ 3
Voorbeeld: Rec NR
Brightness
–3 ~ 0 ~ 3
Color
–3 ~ 0 ~ 3
Rec NR
Off
1
2
3
e Herhaal stap 3 en 4 om andere items aan te
passen.
f Druk op RETURN om het venster uit te
schakelen.
Opmerking
Deze aanpassingen zijn van toepassing op de recorder en kunnen niet
worden opgeslagen voor afzonderlijke titels.
46
De beeldkwaliteit en het beeldformaat van de opname aanpassen
Opnemen vanaf aangesloten
apparatuur met een timer
(Synchro Rec)
Voordat u begint…
• Controleer of er voldoende discruimte beschikbaar is voor de
opname (pagina 36).
• Wanneer u een tweetalig programma opneemt op een
DVD+RW, DVD-R of DVD-RW (Video-modus), kunt u niet
beide geluidssporen opnemen. Selecteer het geluidsspoor
(hoofd of sub) met het Options instelscherm (pagina 89).
• Pas, indien nodig, de beeldkwaliteit en het beeldformaat van
de opname aan (pagina 46).
sluiten.
Wacht totdat “LOAD” verdwijnt uit het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Als u een ongebruikte DVD gebruikt, wordt het
formatteren automatisch gestart.
Als u een ongebruikte DVD-RW gebruikt, selecteert
u de opname-indeling VR of Video.
e Selecteer de audiolijningang als u een
tweetalig programma opneemt.
A Druk op TOOL.
B Druk op M/m om “Line Audio Input” te
selecteren en druk op ENTER.
C Druk op M/m om “Bilingual” te selecteren en
druk op ENTER.
f Druk herhaaldelijk op REC MODE om de
opnamemodus te selecteren (HQ, HSP, SP,
LP, EP of SLP).
g Stel de timer op het aangesloten apparaat in
op de tijd van het programma dat u wilt
opnemen en schakel het apparaat uit.
Z
"/1
Opnemen/Opnemen met timer
U kunt de recorder zo instellen dat programma’s van aangesloten
apparatuur met een timerfunctie (bijvoorbeeld een sateliettuner)
automatisch worden opgenomen. Sluit de apparatuur aan op de
LINE 3/DECODER aansluiting van de recorder (pagina 27).
Als de aangesloten apparatuur wordt ingeschakeld, begint de
recorder met het opnemen van een programma via de LINE 3/
DECODER aansluiting.
d Druk nogmaals op Z om de disclade te
h Druk op SYNCHRO REC.
De SYNCHRO REC aanduiding gaat branden in het
uitleesvenster op het voorpaneel. De recorder is
gereed voor Synchro-Recording.
De recorder begint automatisch met opnemen op het
moment dat een signaal wordt ontvangen van het
aangesloten apparaat. De recorder stopt met
opnemen als de aangesloten apparatuur wordt
uitgeschakeld.
TOOL
</M/m/,,
ENTER
Het opnemen stoppen
Druk op x REC STOP.
x REC STOP
REC MODE
SYNCHRO REC
Synchro Rec annuleren
Druk op SYNCHRO REC. De SYNCHRO REC aanduiding gaat
uit.
Opmerkingen
a Druk op }/1.
b Schakel de televisie in en stel de
ingangskeuzeschakelaar van uw televisie zo
in dat het signaal van de recorder op het
televisiescherm verschijnt.
◆ Bij gebruik van een versterker (receiver)
Zet de versterker (receiver) aan en kies het juiste
kanaal zodat u het geluid van de recorder kunt
beluisteren.
c Druk op Z en plaats een opneembare disc in
de disclade.
• De Synchro Rec functie werkt niet bij alle tuners. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de tuner voor meer informatie.
• Terwijl Synchro-Recording wordt uitgevoerd, kunnen andere functies,
zoals gewoon opnemen, niet worden uitgevoerd.
• Als u de aangesloten apparatuur wilt gebruiken terwijl de recorder in
de stand-bymodus staat voor Synchro-Recording, annuleert u SynchroRecording door op SYNCHRO REC te drukken. U moet de
aangesloten apparatuur uitschakelen en op SYNCHRO REC drukken
om Synchro-Recording opnieuw in te stellen voordat het opnemen met
de timer begint.
• De recorder begint alleen met opnemen nadat het videosignaal van het
aangesloten apparaat is waargenomen. Het begin van het programma
wordt wellicht niet opgenomen, ongeacht of de recorder is
ingeschakeld.
• Programma’s met een Copy-Never kopieerbeveiligingssignaal kunnen
niet worden opgenomen. Als u een programma wilt opnemen met een
Copy-Once signaal, gebruikt u een DVD-RW (Versie 1.1 met CPRM)
in VR-modus voor het opnemen. Zie “Niet-opneembare beelden”
(pagina 36) voor meer informatie.
,wordt vervolgd
Opnemen vanaf aangesloten apparatuur met een timer (Synchro Rec)
47
• Gebruik de functies voor het bedienen van de videorecorder op het
aangesloten apparaat niet als u de Synchro Rec functie gebruikt.
• U kunt de Synchro Rec functie niet gebruiken met een decoder.
Als de timerinstellingen voor SynchroRecording en een andere timeropname elkaar
overlappen
Het programma dat het eerst begint, heeft voorrang, ongeacht of
het programma een Synchro Rec programma is. Het tweede
programma begint pas met opnemen nadat het eerste programma
is afgelopen.
7:00
8:00
9:00
Opnemen vanaf
aangesloten apparatuur
zonder een timer
Sluit een videorecorder, digitale tuner of vergelijkbaar apparaat
aan op de LINE 3, LINE 2 IN of LINE 4 IN aansluitingen
(pagina 27-28). Voer daarna de volgende procedure uit om een
opname op deze recorder te maken.
10:00
Eerste programma
Z
Tweede programma
wordt afgekapt
TOOL
M/m, ENTER
X REC PAUSE
x REC STOP
REC MODE
INPUT SELECT
a Schakel de televisie en de recorder in en stel
de televisie in op het aangesloten kanaal
(“VIDEO”, enzovoort).
b Druk op Z en plaats een opneembare disc in
de disclade.
c Druk nogmaals op Z om de disclade te
sluiten.
Wacht totdat “LOAD” verdwijnt uit het
uitleesvenster op het voorpaneel.
d Druk op INPUT SELECT om een
ingangsbron te selecteren aan de hand van de
gemaakte aansluiting.
Het uitleesvenster op het voorpaneel wordt als volgt
gewijzigd:
Programmapositie
L1
L2
L3
L4
e Druk herhaaldelijk op REC MODE om de
opnamemodus te selecteren.
De opnamemodus wordt als volgt gewijzigd:
HQ
48
Opnemen vanaf aangesloten apparatuur zonder een timer
HSP
SP
LP
EP
SLP
f Selecteer de audioingang met het Tool menu.
A Druk op TOOL.
B Druk op M/m om “Line Audio Input” te
selecteren en druk op ENTER.
C Druk op M/m om het item te selecteren en druk
op ENTER.
• Stereo (standaard)
• Bilingual*
* Wanneer u een tweetalig programma op een DVD-RW (Videomodus), DVD+RW of DVD-R opneemt, selecteert u het
geluidsspoor “Main” of “Sub” bij “Bilingual Recording” in het
Options instelscherm (pagina 89).
Opnemen/Opnemen met timer
g Druk op X REC PAUSE om deze recorder in
de pauzemodus voor opname te zetten.
h Plaats de bronband in het aangesloten
apparaat en zet dat apparaat in de
pauzemodus voor afspelen.
i Druk tegelijkertijd op X REC PAUSE op de
recorder en de pauze- of afspeeltoets op de
aangesloten apparatuur.
Het opnemen wordt gestart.
j Druk op x REC STOP als u het opnemen op
deze recorder wilt stoppen.
z Tip
U kunt de beeldkwaliteit voor de opname aanpassen voordat u begint
met opnemen. Zie “De beeldkwaliteit en het beeldformaat van de
opname aanpassen” (pagina 46).
Opmerking
Als u het beeld van een videogame opneemt, is het mogelijk dat het
scherm niet helder is.
Opnemen vanaf aangesloten apparatuur zonder een timer
49
Vóór het afspelen
Afspelen
Lees de volgende informatie voordat u een disc afspeelt.
In dit gedeelte worden de basisbeginselen
van het afspelen beschreven zoals
afspeelbare disctypen en de algemene
instellingen die voor het afspelen nodig zijn.
Afspeelbare discs
Deze recorder kan de volgende discs met het formaat 12 en 8 cm
afspelen.
◆Disctypen
DVD VIDEO*
DVD-RW*
Versie 1.0
Versie 1.1
Versie 1.1 met CPRM
DVD+RW*
DVD-R*
DVD+R*
Muziek-CD
• Vóór het afspelen . . . . . . . . . . . . . . . pagina 50
• Discs afspelen
. . . . . . . . . . . . . . pagina 51
• Een opgenomen titel op een disc selecteren
CD-R/CD-RW
(alleen
muziek-CD-indeling)
* “DVD-VIDEO”, “DVD-RW”, “DVD+R” “DVD+RW” en “DVD-R”
zijn handelsmerken.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 54
Regiocode (alleen DVD VIDEO)
• Een titel/hoofdstuk/track zoeken
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 56
• Afspeelinformatie en speelduur controleren
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 57
• Het geluid selecteren
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 59
• TV Virtual Surround Settings (TVS)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 60
• Hoeken wijzigen
• Ondertiteling weergeven
. . . . . . . . . . pagina 61
Op de achterkant van het apparaat staat een regiocode vermeld
die ook op de DVD VIDEO’s (alleen afspelen) moet staan om
met dit apparaat te kunnen worden afgespeeld. Dit systeem is
bedoeld ter bescherming van de auteursrechten.
DVD VIDEO’s met het label
worden afgespeeld.
X
RDR–XXXX
00V 00Hz
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 62
50
Vóór het afspelen
kunnen ook met deze recorder
Als u probeert een andere DVD VIDEO af te spelen, verschijnt
het bericht “Playback prohibited by region code.” op het
televisiescherm. Het is mogelijk dat sommige DVD VIDEO’s
waarop geen regiocode staat vermeld, toch niet kunnen worden
afgespeeld.
. . . pagina 62
• De beeldweergave en het geluid regelen
ALL
00W
NO.
0-000-000-00
Regiocode
Discs die niet op deze recorder kunnen worden
afgespeeld
De recorder kan de volgende discs niet afspelen:
• Alle CD-ROM’s (waaronder PHOTO CD’s)
• CD-R’s/CD-RW’s die niet zijn opgenomen in de muziek-CDindeling
• Datasecties van CD-Extra’s
• VIDEO CD’s
• Super VCD’s
• DVD-ROM’s
• DVD Audio discs
• DVD-RAM’s
• HD-laag van Super Audio CD’s
• Een DVD VIDEO met een andere regiocode (pagina 50)
Discs afspelen
Afhankelijk van de disc kunnen sommige functies verschillen of
onderhevig zijn aan beperkingen. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing die bij de disc is geleverd.
Opmerkingen over het afspelen van DTS
geluidssporen op een CD
Opmerkingen bij het afspelen van DVD’s met
DTS geluidsspoor
• DTS audiosignalen worden alleen via de DIGITAL OUT
(COAXIAL) aansluiting uitgevoerd.
• Bij het afspelen van een DVD met DTS geluidssporen zet u
“DTS” op “On” in het Audio instelscherm (pagina 86).
• Zet “DTS” niet op “On” in het Audio instelscherm (pagina 86)
als u de recorder aansluit op audioapparatuur zonder
ingebouwde DTS decoder. Er kan een hard geluid worden
geproduceerd. Dit kan van invloed zijn op uw gehoor of kan de
luidsprekers beschadigen.
Opmerkingen
• De volgende discstypen met hoge snelheid kunnen op deze recorder
worden afgespeeld: DVD-RW’s (revisie 1.0) met een
maximumsnelheid van 2×, DVD-R’s (revisie 1.0) met een
maximumsnelheid van 4× en DVD+RW’s/DVD-R’s met een
maximumsnelheid van 4×.
• DVD-RW/-R’s, DVD+RW’s/+R’s en CD-RW/-R’s die op een ander
opnameapparaat zijn opgenomen, kunnen pas op deze recorder worden
afgespeeld als deze correct zijn gefinaliseerd. Sommige discs kunnen
niet worden afgespeeld vanwege inferieure opnamekwaliteit, een
slechte fysieke staat van de disc of de kenmerken van de
opnameapparatuur en de gebruikte software voor het opnemen.
"/1
Cijfertoetsen,
SET
Afspelen
• Bij het afspelen van CD’s die met DTS zijn gecodeerd, wordt
overmatige ruis geproduceerd via de analoge
stereoaansluitingen. De gebruiker moet bepaalde
voorzorgsmaatregelen nemen wanneer de analoge
stereoaansluitingen van de recorder zijn aangesloten op een
versterker om eventuele beschadiging van het audiosysteem te
voorkomen. Als u wilt genieten van weergave met DTS Digital
Surround™, moet een externe 5.1-kanaals decoder worden
aangesloten op de digitale aansluiting van de recorder.
• Stel het geluid in op “Stereo” met de
(audio) toets als u
DTS geluidssporen op een CD wilt afspelen (pagina 59).
• Speel geen DTS geluidssporen af zonder de recorder eerst aan
te sluiten op een audiocomponent met ingebouwde DTS
decoder. De recorder voert het DTS signaal uit via de
DIGITAL OUT (COAXIAL) aansluiting, zelfs als “DTS” is
ingesteld op “Off” in het Audio instelscherm (pagina 86). Dit
kan van invloed zijn op uw gehoor of kan de luidsprekers
beschadigen.
Z
MENU
TOP MENU
</M/m/,,
ENTER
H
x
a Druk op }/1.
De recorder wordt ingeschakeld en de
stroomaanduiding gaat groen branden.
b Schakel de televisie in en stel de
ingangskeuzeschakelaar van uw televisie zo
in dat het signaal van de recorder op het
televisiescherm verschijnt.
◆ Bij gebruik van een versterker
Zet de versterker (receiver) aan en kies het juiste
kanaal zodat u het geluid van de recorder kunt
beluisteren.
c Druk nogmaals op Z om de disclade te
openen.
d Plaats een disc in de disclade.
Met de afspeelkant omlaag
e Druk nogmaals op Z om de disclade te sluiten.
Wacht tot “LOAD” verdwijnt uit het uitleesvenster
op het voorpaneel.
,wordt vervolgd
Discs afspelen
51
◆ Als u een DVD-RW/DVD+RW/DVD-R afspeelt
U kunt een titel selecteren in het Title List menu. Zie
“Een opgenomen titel op een disc selecteren”
(pagina 54).
◆ Als een menu op het televisiescherm verschijnt
Zie “Het DVD-menu gebruiken” hieronder.
f Druk op H.
Het afspelen wordt gestart.
Het DVD-menu gebruiken
Bij het afspelen van een DVD die meerdere titels bevat, kunt u
titels kiezen met de TOP MENU of MENU toets.
Bij het afspelen van een DVD VIDEO waarop items, zoals de
taal van de ondertiteling en het geluid, kunnen worden
geselecteerd, kunt u deze selecteren met de MENU toets.
a Druk op TOP MENU of MENU.
Het volume wijzigen
Regel het volume van de televisie of de versterker (receiver).
b Druk op </M/m/, of de cijfertoetsen om
het item te selecteren dat u wilt afspelen of
wijzigen.
Het afspelen stoppen
Druk op x.
De recorder uitschakelen
c Druk op ENTER.
Druk op @/1.
z Tip
U kunt het afspelen ook starten en stoppen met het Tool menu.
Het afspelen automatisch starten met één toets
(Eéntoetsweergave) (alleen voor SCART
aansluitingen)
Als u de SMARTLINK aansluiting gebruikt, kunt u de recorder
en de televisie inschakelen, de ingangsbron voor de televisie
instellen op de recorder en het afspelen starten met één toets.
Druk op H als een disc in de recorder is geplaatst.
De televisie en de recorder worden ingeschakeld en de televisieingang wordt overgeschakeld naar de recorder. Het afspelen start
automatisch.
Opmerking
Als u deze functie gebruikt, moet de televisie ingeschakeld zijn of in de
stand-bymodus staan.
Een DVD VIDEO afspelen waarvoor
kinderbeveiliging is ingesteld
Als het bericht “Do you want to temporarily change parental
control to *?” verschijnt op het televisiescherm, voert u de
volgende procedure uit.
1
Druk op </, om “OK” te selecteren en druk op
ENTER.
Het venster voor het invoeren van het wachtwoord
verschijnt.
Parental Control
Enter your password.
Cancel
Password
2
Voer uw viercijferige wachtwoord in met de
cijfertoetsen.
De cursor wordt verplaatst naar “OK”.
3
Druk op ENTER om “OK” te selecteren.
Het afspelen wordt gestart.
Zie “Parental Control (alleen DVD VIDEO)” (pagina 87) voor
meer informatie over het registreren of wijzigen van het
wachtwoord.
52
Discs afspelen
Het discmenu verschijnt op het televisiescherm.
De inhoud van het menu varieert van disc tot disc.
z Tip
Als u een gefinaliseerde DVD-R, DVD+RW of DVD-RW (Videomodus) afspeelt, kunt u het menu weergeven met de TOP MENU of
MENU toets. Zie “Een disc finaliseren (Finalize)” (pagina 75) voor
meer informatie over finaliseren en DVD-menu’s.
Basishandelingen/De afspeelsnelheid
wijzigen
Z
REPLAY
TOOL
M
/
M (Zoeken)
Afspelen
</M/m/,, ENTER
./>
x
X
Instelknop
H
Actie
Handeling
Discs
Pauzeren
Druk op X. Druk op X of H om het afspelen te hervatten.
Alle discs
Het begin van een titel/
hoofdstuk/track zoeken
Druk op > of . tijdens het afspelen.
• > : Gaat naar het volgende hoofdstuk, de volgende track of titel.
• . : Gaat terug naar het begin van het vorige hoofdstuk, de vorige
track of titel.
Voor DVD-RW’s (VR-modus) kunt u handmatig hoofdstukmarkeringen
toevoegen (pagina 70).
Alle discs
Het afspelen stoppen en
de disc verwijderen
Druk op Z.
Alle discs
De vorige scène
opnieuw afspelen
Druk op REPLAY.
Deze functie is handig om een scène of dialoog die u hebt gemist, te
herhalen.
Snel vooruit/snel terug
(zoeken)
Terwijl u een disc afspeelt, drukt u de instelknop kort naar links of naar
rechts. Wanneer u op de instelknop drukt, wordt de zoeksnelheid als
volgt gewijzigd:
snel terug m
FR1 T
FR2 T T
FR3* T T T
Alle discs
snel vooruit
M
t FF1
t t FF2
t t t FF3*
Druk op H om de normale snelheid te herstellen.
Als u de instelknop naar links of rechts ingedrukt houdt, gaat het snel
vooruit of snel terug spoelen door met de geselecteerde snelheid tot u de
instelknop loslaat. De werkelijke snelheid kan verschillen, afhankelijk
van de disc of de opnamemodus.
* Muziek-CD’s kunnen niet worden afgespeeld met FR3/FF3.
Beeld voor beeld
weergave
(Vertraagd afspelen)
Duw de m / M instelknop langer dan één seconde naar links of
rechts als de recorder in de pauzemodus staat.
Druk op H om de normale snelheid te herstellen.
Eén beeld per keer
weergeven (Freeze
Frame)
Duw kort de m / M instelknop naar links of rechts als de
recorder in de pauzemodus staat.
Druk op H om de normale snelheid te herstellen.
,wordt vervolgd
Discs afspelen
53
Het afspelen hervatten vanaf het punt waar u de
disc hebt gestopt (Resume Play)
Als u een disc stopt, onthoudt de recorder het punt waar u op x
hebt gedrukt.
• Voor DVD’s:
De Resume Play functie werkt zo lang u de disclade niet opent
(u mag de recorder wel uitschakelen).
• Voor CD’s:
De Resume Play functie werkt zo lang u de recorder niet
uitschakelt en de disclade niet opent.
1
Druk tijdens het afspelen van een disc op x om
het afspelen te stoppen.
“RESUME” verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
Als “RESUME” niet verschijnt, is de Resume Play
functie niet beschikbaar.
2
Druk op H.
De recorder start het afspelen vanaf het punt waar u
de disc in stap 1 hebt gestopt.
◆Afspelen vanaf het begin van een disc
Stel het hervatpunt opnieuw in met het Tool menu.
Druk op TOOL en op M/m om “Reset Resume” te selecteren en
druk op ENTER.
◆Afspelen vanaf het begin van een titel
U kunt het begin van een titel/track zoeken met het Tool menu.
Druk op TOOL en op M/m om “Play From Start” te selecteren
en druk op ENTER. Het afspelen begint automatisch vanaf het
begin van de titel.
Een opgenomen titel op een
disc selecteren
In het Title List menu worden alle op de disc opgenomen titels
weergegeven. U kunt hier de titel selecteren die u wilt afspelen.
Zie ook pagina 32 voor meer informatie.
TITLE LIST
SYSTEM MENU
</M/m/,,
ENTER
ZOOM +/–
CURSOR MODE
RETURN
m/M
H
X
Opmerkingen
• Het is afhankelijk van de disc of de recorder het afspelen hervat op het
punt waar u het afspelen hebt stopgezet.
• Afhankelijk van waar u het afspelen hebt stopgezet, hervat de recorder
het afspelen misschien niet op exact hetzelfde punt.
• Het punt waar u het afspelen hebt stopgezet, wordt gewist als:
– u de disclade opent.
– u een andere titel afspeelt.
– u schakelt tussen de Title List menu’s (Original of Playlist).
– u de disc bewerkt, bijvoorbeeld door een titel te wissen.
– u de instellingen op de recorder wijzigt.
– u de recorder uitschakelt (alleen CD).
– u een opname maakt (behalve voor DVD-RW’s in VR-modus).
a Plaats een disc en druk op TITLE LIST.
Het Title List menu verschijnt.
Voor een DVD-RW (VR-modus) selecteert u
“Original” of “Playlist” met het Tool menu
(pagina 32).
-RW.VR
TITLE LIST
ORIGINAL
My Movies
1.5/4.7GB
1
AAB
13:00-14:00
15. 9
Date
2
DEF
20:00-21:00
17. 9
Number
3
AAB
9:00- 9:30
25. 9
4
GHI
20:00-20:30
25. 9
5
DEF
20:00-20:30
15.10
6
L3
21:00-21:30
19.10
7
L3
21:00-21:30
26.10
8
GHI
10:00-10:30
28.10
Sort
Title
b Druk op M/m om de titel te selecteren en druk
op ENTER.
Het submenu verschijnt.
c Druk op M/m om “Play” te selecteren en druk
op ENTER.
Het afspelen begint automatisch vanaf de
geselecteerde titel.
z Tips
• U kunt het Title List menu ook weergeven vanuit het systeemmenu.
Druk op SYSTEM MENU, selecteer “TITLE LIST” en druk op
ENTER (pagina 32).
• U kunt op CURSOR MODE drukken om de paginamodus te selecteren
(pagina 32). In de paginamodus kunt u een andere pagina van de
titellijst opvragen met M/m.
• U kunt ook de H toets gebruiken om het afspelen te starten.
54
Een opgenomen titel op een disc selecteren
• Zie “Titel van een label voorzien (Title Name)” (pagina 66) als u de
titelnaam wilt wijzigen. Als het programma teletekstsignalen bevat,
verschijnt de titelnaam automatisch in de titellijst.
De titellijst automatisch weergeven met één
toets (Eéntoetsmenu) (alleen voor SCART
aansluitingen)
De titelvolgorde wijzigen (Sort)
Als u de SMART LINK aansluiting gebruikt, kunt u het Title
List menu eenvoudig weergeven door op de TITLE LIST toets
te drukken.
U kunt de titels sorteren op datum, nummer en titel.
1
Druk op < terwijl het Title List menu is
ingeschakeld.
De sorteertoetsen worden geselecteerd.
-RW.VR
TITLE LIST
13:00-14:00
15. 9
Date
2
DEF
20:00-21:00
17. 9
Number
3
AAB
9:00- 9:30
25. 9
4
GHI
20:00-20:30
25. 9
5
DEF
20:00-20:30
15.10
6
L3
21:00-21:30
19.10
7
L3
21:00-21:30
26.10
8
GHI
10:00-10:30
28.10
Druk op M/m om datum, nummer of titel te
selecteren en druk op ENTER.
De titels worden in de geselecteerde volgorde
geplaatst.
De televisie en de recorder worden ingeschakeld en de televisieingang wordt overgeschakeld naar de recorder.
Het Title List menu verschijnt.
Opmerking
Als u deze functie gebruikt, moet de televisie ingeschakeld zijn of in de
stand-bymodus staan.
De miniatuur van een titel wijzigen (Thumbnail)
(alleen DVD-RW in VR-modus)
U kunt naar eigen voorkeur een scène selecteren voor een
miniatuur in een ingezoomd Title List menu.
1
Druk op TITLE LIST als een disc in de recorder
is geplaatst.
Het Title List menu verschijnt.
Volgorde
Sorteermethode
Date
op volgorde van datum (waarop de
titels zijn opgenomen). De titel die het
meest recent is opgenomen, staat
bovenaan.
2
Druk op M/m om een titel in de lijst te selecteren
waarvoor u een andere miniatuur wilt gebruiken,
en druk op ENTER.
Het submenu verschijnt.
Number
op volgorde van opgenomen
titelnummer.
3
Title
in alfabetische volgorde.
Druk op M/m om “Set Thumbnail” te selecteren
en druk op ENTER.
Het venster voor het opgeven van een miniatuur
verschijnt.
De geselecteerde titel wordt op de achtergrond
afgespeeld.
De lijst gedetailleerder weergeven (Zoomen)
Druk op ZOOM+ terwijl het Title List menu is ingeschakeld om
gedetailleerde informatie over een titel weer te geven.
Druk op ZOOM– om terug te keren naar het normale Title List
menu.
Set Thumbnail
Afspelen
AAB
Title
2
1.5/4.7GB
1
Sort
Sorteertoetsen
My Movies
ORIGINAL
Druk op TITLE LIST als een disc in de recorder is
geplaatst.
1 AAB 13:00-14:00
Voorbeeld: DVD-RW (VR-modus)
-RW.VR
Sort
TITLE LIST
ORIGINAL
1
AAB
My Movies
13:00-14:00
Date
Mon 5. 9 13:00 (1H00M)
Number
2
Title
DEF
20:00-21:00
Wed 17. 9 20:00 (1H00M)
3
AAB
9:00-9:30
Thu 25. 9 9:00 (0H30M)
4
GHI
20:00-20:30
Thu 25. 9 20:00 (0H30M)
1.5/4.7GB
AAB
SP
DEF
SLP
AAB
EP
0:00:45
4
GHI
SLP
1 Miniatuur van de titel
2 Titelinformatie:
Het titelnummer, de titelnaam, de opnamedatum/
-tijd, de programmapositie en de opnamemodus
weergeven*.
Terwijl u naar het beeld kijkt dat wordt
afgespeeld, drukt u op H, X of m/M om de
scène te selecteren die u wilt instellen als
miniatuur. Vervolgens drukt u op ENTER.
Het afspelen wordt onderbroken bij de geselecteerde
scène en u wordt om bevestiging gevraagd.
Set Thumbnail
Do you want to set this point as a Thumbnail?
• geeft aan dat de titel beveiligd is.
• a (rood) geeft aan dat de titel wordt opgenomen.
OK
* De weergegeven opnamemodus is de modus die is geselecteerd bij het
opnemen van het programma op deze recorder.
Change
Cancel
Als u de selectie wilt wijzigen, selecteert u
“Change”.
5
Druk op </, om “OK” te selecteren en druk op
ENTER.
De scène wordt ingesteld als miniatuur voor de titel.
6
Druk op RETURN om het venster uit te schakelen.
,wordt vervolgd
Een opgenomen titel op een disc selecteren
55
z Tip
Na een opname wordt automatisch de eerste scène van de opname (de
titel) ingesteld als miniatuur bij de titel.
Een titel/hoofdstuk/track
zoeken
Opmerkingen
• Titelminiaturen worden alleen op deze recorder weergegeven.
• Het duurt enkele seconden voordat de miniaturen worden
weergegeven.
U kunt op een DVD zoeken op titel en hoofdstuk en op een CD
op track. Aangezien titels en tracks unieke nummers krijgen
toegewezen op een disc, kunt u een titel/hoofdstuk/track
selecteren door het nummer ervan op te geven. U kunt echter ook
naar een scène zoeken met de tijdcode.
Cijfertoetsen, SET
CLEAR
TOOL
M/m, ENTER
RETURN
a Druk op TOOL tijdens het afspelen.
Het Tool menu verschijnt.
b Druk op M/m om een zoekmethode te
selecteren en druk op ENTER.
• Title Search (voor DVD’s)
• Chapter Search (voor DVD’s)
• Track Search (voor CD’s)
• Time Search (voor DVD’s): zoeken naar een startpunt
door de tijdcode in te voeren.
Het venster voor het opgeven van het nummer
verschijnt.
Voorbeeld: Title Search
Title : -- (21)
Het cijfer tussen haakjes geeft het totale aantal titels,
tracks, enzovoort aan.
56
Een titel/hoofdstuk/track zoeken
c Druk op de cijfertoetsen om het nummer te
selecteren van de titel, het hoofdstuk, de
track, de tijdcode, enzovoort.
Voorbeeld: Time Search
Typ “21020” om een scène te zoeken op 2 uur, 10
minuten en 20 seconden.
Afspeelinformatie en
speelduur controleren
◆ Als u zich hebt vergist
Annuleer het cijfer door op CLEAR te drukken en
kies vervolgens een ander cijfer.
d Druk op SET.
Het afspelen begint automatisch vanaf de
geselecteerde titel/track/scène of het geselecteerde
hoofdstuk.
U kunt de speelduur en resterende speelduur van de huidige titel
of track of het huidige hoofdstuk controleren. U kunt ook de
discnaam controleren die bij het opnemen is opgeslagen op de
disc.
Afspelen
Zoeken annuleren
Druk op RETURN.
Opmerkingen
• Op een DVD-RW (VR-modus) kunt u met Time Search niet zoeken
naar een stilstaand beeld.
• Als u een nummer opgeeft dat niet bestaat, wordt de huidige selectie
niet gewijzigd.
TIME/TEXT
DISPLAY
Druk herhaaldelijk op DISPLAY.
Wanneer u op de toets drukt, wordt het venster als volgt
gewijzigd:
Titel-/trackinformatie (venster 1)
m
Afspeelmodus/speelduurinformatie (venster 2)
m
(venster uit)
De vensters verschillen per disctype of opname-indeling.
◆ Venster 1
Voorbeeld: Bij het afspelen van een DVD VIDEO
Title 1
1 : English DolbyDigital 2/0
1 Titel/tracknummer/naam
2 Beschikbare discfuncties (hoek/audio/
ondertiteling, enzovoort)
3 De huidige geselecteerde functie of
geluidsinstelling (wordt tijdelijk weergegeven)
,wordt vervolgd
Afspeelinformatie en speelduur controleren
57
◆ Venster 2
Voorbeeld: Bij het afspelen van een DVD-RW (VR-modus)
Speelduur controleren via het
uitleesvenster op het voorpaneel
1 Type of indeling van disc (pagina 35)
U kunt de speelduur of disctekst bekijken in het uitleesvenster op
het voorpaneel.
Druk herhaaldelijk op TIME/TEXT.
Wanneer u op de toets drukt, wordt de informatie als volgt
gewijzigd:
2 Titeltype (Original of Playlist) (pagina 32)
◆Bij het afspelen van een DVD
Original
DVD-RW
VR
SP
T1
0:00:45
Speelduur van de titel en huidig titel-/hoofdstuknummer
3 Afspeelmodus
4 Opnamemodus* (pagina 36)
5 Statusbalk bij afspelen
6 Titelnummer (pagina 54)
Resterende speelduur van de huidige titel
7 Speelduur
* De weergegeven opnamemodus is de modus die is geselecteerd bij het
opnemen van het programma op deze recorder.
Speelduur en nummer van het huidige hoofdstuk
De resterende tijd controleren
Druk herhaaldelijk op TIME/TEXT terwijl het hiervoor
beschreven venster 2 wordt weergegeven.
Wanneer u op de toets drukt, wordt het venster als volgt
gewijzigd.
◆Bij het afspelen van een DVD
• Speelduur van de huidige titel (uren: minuten: seconden)
• Resterende speelduur van de huidige titel
• Speelduur van het huidige hoofdstuk
• Resterende speelduur van het huidige hoofdstuk
• Discnaam (alleen DVD-RW/DVD+RW/DVD-R)
◆Bij het afspelen van een CD
• Speelduur van de huidige track (minuten: seconden)
• Resterende speelduur van de huidige track
• Speelduur van de huidige disc
• Resterende speelduur van de huidige disc
• Discnaam
De discnaam controleren (behalve DVD VIDEO)
Druk herhaaldelijk op TIME/TEXT terwijl het venster 2 wordt
weergegeven.
De tekst verschijnt alleen als tekst op een CD is opgenomen of
als u de discnaam hebt opgegeven. Zie “Een disc van een label
voorzien (Disc Name)” (pagina 74) als u een DVD-RW/
DVD+RW/DVD-R van een label wilt voorzien.
Movies
DVD-RW
VR
SP
T2
0:00:45
Resterende speelduur van het huidige hoofdstuk
Discnaam
◆Bij het afspelen van een CD
Speelduur van de track en huidig track-/indexnummer
Resterende speelduur van de huidige track
Speelduur van de disc
Tekst,
Discnaam
Resterende speelduur van de disc
z Tip
Als “Auto Display” is ingesteld op “On” (standaard) in het Options
instelscherm (pagina 89), verschijnt afspeelinformatie automatisch
gedurende enige seconden nadat het afspelen is begonnen.
Discnaam
z Tip
Lange tekst die niet op één regel past, rolt in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
58
Afspeelinformatie en speelduur controleren
Opmerkingen
• Bij sommige discs verschijnt de tekst niet.
• De recorder kan alleen het eerste niveau van CD-tekst, zoals de
discnaam, weergeven.
• De letters en symbolen die niet kunnen worden weergegeven, worden
vervangen door een “*”.
Het geluid selecteren
Afspelen
Bij het afspelen van een DVD VIDEO die is opgenomen met
verschillende audioindelingen (PCM, Dolby Digital, MPEG
audio of DTS), kunt u de audioindeling selecteren. Bij een
meertalige DVD VIDEO kunt u ook de taal wijzigen.
Bij CD’s kunt u het geluid van het rechter- of linkerkanaal
kiezen en het geluid van het geselecteerde kanaal beluisteren via
de rechter- en linkerluidsprekers. Bij een disc met een liedje
bijvoorbeeld kan het stemgeluid via het rechterkanaal en de
muziek via het linkerkanaal worden weergegeven. Als u dan
alleen de muziek wilt horen, kunt u het linkerkanaal kiezen en
het geluid via beide luidsprekers beluisteren.
DISPLAY
Druk herhaaldelijk op
optie te kiezen.
(audio) om een audio-
Het volgende venster verschijnt.
Voorbeeld: DVD VIDEO
1 : English DolbyDigital 2/0
◆Bij het afspelen van een DVD VIDEO
De taalkeuze hangt af van de DVD VIDEO.
Als vier cijfers worden weergegeven, duiden deze een taalcode
aan. Zie “Taalcodelijst” (pagina 98) voor een overzicht van de
taalcodes. Als dezelfde taal twee of meer keren wordt
weergegeven, is de DVD VIDEO opgenomen in meerdere
audioindelingen.
◆Bij het afspelen van een DVD-RW (VR-modus)
De typen geluidssporen die op een disc zijn opgenomen,
verschijnen. De standaardinstelling is onderstreept.
Voorbeeld:
• 1: Main (hoofdgeluid)
• 1: Sub (subgeluid)
• 1: Main/Sub (hoofdgeluid en subgeluid)
,wordt vervolgd
Het geluid selecteren
59
◆Bij het afspelen van een CD
De standaardinstelling is onderstreept.
• Stereo: standaardstereogeluid
• 1/L: geluid van het linkerkanaal (mono)
• 2/R: geluid van het rechterkanaal (mono)
TV Virtual Surround
Settings (TVS)
Opmerkingen
• Bij sommige discs kunt u de audioindeling niet wijzigen.
• Bij het afspelen van een DVD-RW in VR-modus: Als u de recorder hebt
aangesloten op een AV-versterker (receiver) met de DIGITAL OUT
(COAXIAL) aansluiting en u tussen de geluidssporen wilt schakelen,
stelt u “Dolby Digital” in het Audio instelscherm in op “D-PCM”.
De indeling van het audiosignaal
controleren
Bij het afspelen van een DVD kunt u de indeling van het huidige
audiosignaal controleren (Dolby Digital, MPEG audio, DTS,
PCM, enzovoort).
Wanneer u een stereotelevisie of twee voorluidsprekers aansluit,
biedt TVS (TV Virtual Surround) u de mogelijkheid van
surround sound-effecten door met behulp van een geluidsbeeld
virtuele achterluidsprekers te creëren op basis van het geluid van
de voorluidsprekers (L: links, R: rechts) zonder dat er werkelijk
achterluidsprekers zijn aangesloten. Als de speler is ingesteld
om het signaal via de DIGITAL OUT (COAXIAL) aansluiting
uit te voeren, is het surround-effect alleen hoorbaar als “Dolby
Digital” in het Audio instelscherm is ingesteld op “D-PCM”.
TVS is ontwikkeld door Sony om surround-sound te produceren
in huis met behulp van niet meer dan een stereotelevisie.
Druk op DISPLAY.
Het volgende venster verschijnt.
Voorbeeld: Dolby Digital 5.1 ch
Achter (L/R)
SUR
1 : English DolbyDigital 3/2.1
Voor (L/R)
+ Midden
LFE (Low Frequency Effect)
◆Audiosignalen
Audiosignalen die zijn opgenomen op een disc, bevatten de
volgende geluidselementen (kanalen). Elk kanaal wordt
uitgevoerd naar een afzonderlijke luidspreker.
• Voor (L)
• Voor (R)
• Midden
• Achter (L)
• Achter (R)
• Achter (Mono): dit signaal kan een door Dolby Surround
Sound verwerkt signaal zijn of het achterste monoaudiosignaal
van Dolby Digital geluid.
• LFE (Low Frequency Effect) signaal
Opmerking
Als “DTS” op “Off” staat in het Audio instelscherm, kunnen DTS tracks
niet worden geselecteerd via het venster, zelfs niet als de disc DTS tracks
bevat (pagina 86).
60
TV Virtual Surround Settings (TVS)
Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op SUR
om een TVS-geluidsmodus te selecteren.
Hieronder vindt u meer uitleg over elk van deze instellingen.
• Off
• Dynamic
• Wide
• Night
• Standard
TV Virtual Surround modi
◆Dynamic
Creëert een set virtuele achterluidsprekers op basis van het
geluid van de voorluidsprekers (L, R) zoals hieronder getoond.
Deze instelling is effectief wanneer de linker- en
rechtervoorluidsprekers dicht bij elkaar staan, zoals bij
ingebouwde luidsprekers van een stereotelevisie.
TV
◆Wide
Creëert vijf sets virtuele achterluidsprekers op basis van het
geluid van de voorluidsprekers (L, R) zoals hieronder getoond.
Deze instelling is effectief wanneer de linker- en
rechtervoorluidsprekers dicht bij elkaar staan, zoals bij
ingebouwde luidsprekers van een stereotelevisie.
Hoeken wijzigen
TV
Als een scène vanuit verschillende hoeken is opgenomen op een
DVD VIDEO, verschijnt “ANGLE” in het uitleesvenster op het
voorpaneel. Dit betekent dat u de kijkhoek kunt wijzigen.
Afspelen
◆Night
Luide geluiden, zoals explosies, worden gedempt maar zachte
geluiden worden niet beïnvloed. Dit is handig wanneer u een
dialoog en de surround sound-effecten van “Wide” met laag
volume wilt horen.
◆Standard
Creëert drie sets virtuele achterluidsprekers op basis van het
geluid van de voorluidsprekers (L, R) zoals hieronder getoond.
Dit werkt alleen met twee afzonderlijke voorluidsprekers.
L
R
Druk herhaaldelijk op
selecteren.
(hoek) om een hoek te
De scène wordt vanuit de geselecteerde hoek getoond.
Angle 1(3)
L: Voorluidspreker (links)
R: Voorluidspreker (rechts)
: Virtuele luidspreker
De instelling annuleren
Selecteer “Off”.
z Tip
U kunt de TVS-modus kiezen via het Tool menu (pagina 63).
Opmerkingen
• Bij bepaalde DVD VIDEO’s kunt u de hoeken niet wijzigen, zelfs niet
als er meervoudige hoeken zijn opgenomen.
• U kunt geen hoeken wijzigen als u een disc afspeelt die op deze
recorder is opgenomen.
Opmerkingen
• Als het afspeelsignaal geen signaal voor de achterluidsprekers bevat,
kunnen de geluidseffecten moeilijk hoorbaar zijn.
• Wanneer u een surround-modus selecteert, moet u de surround-functie
van de aangesloten televisie of versterker (receiver) uitschakelen.
• Zorg ervoor dat de luisterpositie zich op precies dezelfde afstand van
en tussen de luidsprekers in bevindt en dat deze in een soortgelijke
omgeving zijn opgesteld.
• Niet alle discs reageren op dezelfde manier op de instelling “Night”.
• U kunt de TVS-modus niet gebruiken voor discs die op deze recorder
zijn opgenomen.
• Als u de DIGITAL OUT (COAXIAL) aansluiting gebruikt om naar
MPEG audiosignalen te luisteren en “MPEG” instelt op “MPEG” in
het Audio instelscherm, produceren de luidsprekers geen geluid als u
een van de TVS-modi selecteert.
Hoeken wijzigen
61
Ondertiteling weergeven
De beeldweergave en het
geluid regelen
U kunt het video-/audiosignaal van de recorder aanpassen aan de
gewenste beeld- en geluidskwaliteit.
Bij discs waarop ondertitels zijn opgenomen, kunt u de taal voor
de ondertiteling wijzigen of de ondertiteling tijdens het afspelen
weergeven of verbergen.
TOOL
</M/m/,,
ENTER
RETURN
Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op
(ondertiteling) om een instelling te selecteren.
1 : English
De taalkeuze hangt af van de DVD VIDEO.
Als vier cijfers worden weergegeven, duiden deze een taalcode
aan. Zie “Taalcodelijst” (pagina 98) voor een overzicht van de
taalcodes.
De ondertiteling uitschakelen
Selecteer “Off”.
Opmerkingen
De beeldkwaliteit regelen
a Druk op TOOL tijdens het afspelen.
Het Tool menu verschijnt.
b Druk op M/m om “Video Settings” te
selecteren en druk op ENTER.
Het volgende venster verschijnt.
Video Settings
Select the item you want to change.
• Bij bepaalde DVD VIDEO’s kunt u de taal voor de ondertiteling niet
wijzigen, zelfs niet als er meertalige ondertitels zijn opgenomen.
Mogelijk kunt u deze ook niet uitschakelen.
• U kunt geen instellingen voor ondertiteling wijzigen als u een disc
afspeelt die op deze recorder is opgenomen.
Y NR :
2
C NR :
2
BNR :
2
DVE :
Off
PB Video Equalizer
c Druk op M/m om het item te selecteren dat u
wilt aanpassen en druk op ENTER.
Het aanpassingsvenster verschijnt.
Voorbeeld: Y NR
Y NR
Off
1
2
3
◆ Y NR (ruisvermindering helderheid)
Vermindert de ruis in het helderheidsgedeelte van het
videosignaal.
62
Ondertiteling weergeven
◆ C NR (ruisvermindering kleur)
Vermindert de ruis in het kleurgedeelte van het
videosignaal.
◆ BNR (blokruisvermindering)
Vermindert “blokruis” of mozaïekpatronen in het
beeld.
◆ DVE (digital video enhancer)
Verscherpt de contouren van de beelden.
◆ PB Video Equalizer (Weergave video equalizer)
Past het beeld gedetailleerder aan.
Druk op M/m om het item te selecteren dat u wilt
aanpassen en druk op ENTER.
• Contrast: regelt het contrast.
• Brightness: regelt de algemene helderheid.
• Color: maakt de kleuren donkerder of lichter.
• Hue: wijzigt de kleurenbalans.
Een hogere waarde heeft een groter effect.
Standaardinstellingen zijn onderstreept.
a Druk op TOOL.
Het Tool menu verschijnt.
b Druk op M/m om “Audio Settings” te
selecteren en druk op ENTER.
Het volgende venster verschijnt.
Audio Settings
Select the item you want to change.
Surround :
Off
Audio Filter :
Sharp
c Druk op M/m om het item te selecteren en
druk op ENTER.
Afspelen
d Druk op </, om de instelling te wijzigen
en druk op ENTER.
De geluidskwaliteit regelen
Voorbeeld: Surround (TVS)
Surround (TVS)
Items
Instellingen
Y NR
Off
1
2
3
C NR
Off
1
2
3
BNR
Off
1
2
3
Select a surround effect.
Off
Dynamic
Wide
Night
DVE
Off
1
2
3
Standard
PB Video Equalizer
Contrast
–3 ~ 0 ~ 3
Brightness
–3 ~ 0 ~ 3
Color
–3 ~ 0 ~ 3
Hue
–3 ~ 0 ~ 3
e Herhaal stap 3 en 4 om andere items aan te
passen.
f Druk op RETURN om het venster uit te
schakelen.
Opmerkingen
• Zet “BNR” op “Off” wanneer de randen van het beeld op het
televisiescherm minder scherp zijn.
• Bij sommige discs of scènes is het effect van BNR minder duidelijk.
Deze functie werkt niet bij sommige schermformaten.
• Bij het afspelen van een disc die is opgenomen in de opnamemodus
SLP, heeft de instelling BNR minder effect.
◆ Surround (alleen DVD VIDEO)
Selecteer hiermee een van de surround-modi. Zie
“TV Virtual Surround Settings (TVS)” (pagina 60)
voor meer informatie.
• Off (standaard)
• Dynamic
• Wide
• Night
• Standard
◆ Audio Filter (alle discs)
Selecteert het digitale filter om ruis boven 22,05 kHz
(Fs* 44,1 kHz), 24 kHz (Fs 48 kHz) of 48 kHz (Fs
boven 96 kHz) te onderdrukken.
• Sharp (standaard): Geeft een ruim frequentiebereik en
een ruimtelijk gevoel.
• Slow: Voor een vloeiend en warm geluid.
* Bemonsteringsfrequentie van het audiosignaal
Deze functie beïnvloedt het uitgangssignaal van de
volgende aansluitingen: LINE 1 TV, LINE 3/
DECODER en LINE 2 OUT (AUDIO L/R).
d Druk op </M/m/, om de optie te
selecteren en druk op ENTER.
e Druk op RETURN om het venster uit te
schakelen.
Opmerking
Het effect van het geluidsfilter is afhankelijk van de disc en de
omgeving.
De beeldweergave en het geluid regelen
63
Vóór het bewerken
DVD bewerken
Dit gedeelte is een inleiding in de
basisbeginselen van het bewerken van
DVD-opnamen en beschrijft de functies
voor het bewerken van opnamen op een
disc en de functies voor het bewerken van
de volledige disc.
Deze recorder biedt verschillende bewerkingsopties. Lees
voordat u gaat bewerken het onderstaande om te zien wat er voor
uw disc beschikbaar is.
De bewerkte inhoud kan verloren gaan als u de disc verwijdert
of als een timeropname wordt gestart tijdens de bewerking.
Disctype, opname-indeling en
titeltype controleren
Druk op TITLE LIST en controleer het disctype en de opnameindeling boven in het Title List menu. Als de disc is opgenomen
in VR-modus, controleert u ook het titeltype, origineel of
afspeellijst. Als u per ongeluk een originele titel bewerkt in
plaats van een afspeellijsttitel, kan dit niet ongedaan worden
gemaakt. Het is niet mogelijk de gewiste titel terug te halen of de
oorspronkelijke staat van een bewerkte titel te herstellen.
Bewerkingsopties voor DVD-RW
(Video-modus), DVD+RW, DVD-R
U kunt eenvoudige bewerkingen uitvoeren. Aangezien titels in
de Video-modus daadwerkelijk opnamen op de disc zijn, kunt u
bewerkingen niet ongedaan maken.
Title List menu voor DVD-RW
(Video-modus)/DVD+RW/DVD-R
Disctype/
Opnameindeling
-RW.Video
My Movies
TITLE LIST
1.5/4.7GB
1
AAB
13:00-14:00
15. 9
Date
2
DEF
20:00-21:00
17. 9
Number
3
AAB
9:00- 9:30
25. 9
4
GHI
20:00-20:30
25. 9
5
DEF
20:00-20:30
15.10
6
L3
21:00-21:30
19.10
7
L3
21:00-21:30
26.10
8
GHI
10:00-10:30
28.10
Sort
Title
Functies voor basisbewerkingen beschikbaar voor titels in de
Video-modus:
– Beveiliging instellen tegen wissen (pagina 66).
– Titels voorzien van een label (pagina 66).
– Een titel wissen (pagina 67).
– Meerdere titels wissen (pagina 67)
Opmerkingen
• Vóór het bewerken . . . . . . . . . . . . . . pagina 64
• Basisbewerkingen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 66
• Geavanceerd bewerken (afspeellijst bewerken)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 70
• Discs voorzien van een label, beveiligen of
finaliseren
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 74
64
Vóór het bewerken
• Als de disc eenmaal is gefinaliseerd, kunt u de disc niet meer bewerken
en er niets meer op opnemen (met uitzondering van DVD-RW’s in VRmodus en DVD+RW’s).
• U kunt geen afspeellijst (zie hieronder) maken op DVD-RW’s (Videomodus), DVD+RW’s of DVD-R’s.
Bewerkingsopties voor DVD-RW’s
(VR-modus)
Er zijn twee opties voor een DVD-RW (VR-modus): u kunt de
oorspronkelijk opname die “Original” wordt genoemd, of de
afspeelinformatie die voor dat origineel is gemaakt en die
“Playlist” wordt genoemd, bewerken. Omdat de opties wezenlijk
van elkaar verschillen en elk hun eigen voordelen bieden, kunt u
beter eerst het onderstaande doorlezen en de optie selecteren die
het meest voldoet aan uw wensen.
Het voorgaande is niet meer dan een voorbeeld. Experimenteer
met de verschillende functies voor het bewerken van de
afspeellijst of gebruik deze samen met een bewerking van de
originele opname. Ontwikkel uw eigen bewerkingsmethoden
voor afspeellijsten en originele titels.
Het Title List (Playlist) menu geeft alle afspeellijsttitels op de disc
weer.
Disctype/
Opname-indeling
-RW.VR
Sort
Date
Titeltype
TITLE LIST
ORIGINAL
My Movies
1.5/4.7GB
13:00-14:00
15. 9
2
DEF
20:00-21:00
17. 9
Geavanceerde functies voor het bewerken van afspeellijsten:
– Titels voorzien van een label (pagina 66).
– Een titel wissen (pagina 67).
– Meerdere titels wissen (pagina 67).
– Een deel van een titel wissen (A-B Erase) (pagina 68).
– Een afspeellijsttitel maken van geselecteerde titels en scènes
(pagina 70).
– De volgorde van titels wijzigen (pagina 72).
– Een titel splitsen in meerdere titels (pagina 73).
– Meerdere titels combineren tot één titel (pagina 73).
1.5/4.7GB
1
AAB
13:00-14:00
15. 9
Date
2
DEF
20:00-21:00
17. 9
Number
3
AAB
9:00- 9:30
25. 9
4
GHI
20:00-20:30
25. 9
5
DEF
20:00-20:30
15.10
6
L3
21:00-21:30
19.10
7
L3
21:00-21:30
26.10
8
GHI
10:00-10:30
28.10
Title
My Movies
AAB
DVD bewerken
Het Title List (Original) menu geeft alle originele titels op de disc weer.
-RW.VR
PLAYLIST
1
Title
Basisfuncties voor het bewerken van originele titels:
– Titels voorzien van een label (pagina 66).
– Beveiliging instellen tegen wissen (pagina 66).
– Een titel wissen (pagina 67).
– Meerdere titels wissen (pagina 67).
– Een deel van een titel wissen (A-B Erase) (pagina 68).
Alle bewerkingen die u in de oorspronkelijke titel maakt, zijn
definitief. Als u een onbewerkte versie van de opname wilt
bewaren, kunt u beter een afspeellijst maken en die bewerken
(zie hieronder).
Sort
TITLE LIST
Number
“Original” bewerken
Disctype/
Opname-indeling
Titeltype
Opmerking
Originele titels zijn de bron voor de afspeellijst. Als u een originele titel
gebruikt voor een afspeellijst, kunt u die originele titel niet meer wissen.
“Playlist” bewerken
Een afspeellijst is een groep afspeellijsttitels die is gemaakt op
basis van de originele titel voor bewerkingsdoeleinden. Als u een
afspeellijst maakt, wordt alleen de informatie die nodig is voor
het afspelen, bijvoorbeeld de volgorde waarin titels worden
afgespeeld, opgeslagen op de disc.
Voorbeeld: u hebt de laatste paar wedstrijden van een
voetbaltoernooi opgenomen op een DVD-RW (VR-modus). U
wilt een samenvatting maken met alle goals en andere
hoogtepunten, maar u wilt ook de oorspronkelijke opname
handhaven.
Maak in dat geval een verzameling van de scènes met de
hoogtepunten en leg daarvoor afspeelinformatie vast (een
afspeellijsttitel). U kunt zelfs de volgorde van de scènes
aanpassen in de afspeellijsttitel.
Vóór het bewerken
65
b Druk op M/m om de titel te selecteren en druk
op ENTER.
Basisbewerkingen
Het submenu verschijnt.
c Druk op M/m om “Title Name” te selecteren
en druk op ENTER.
In dit gedeelte worden de basisfuncties voor bewerken uitgelegd.
Houd er rekening mee dat u deze bewerkingen niet ongedaan
kunt maken.
Maak een afspeellijst als u een DVD-RW (VR-modus) wilt
bewerken zonder wijzigingen aan te brengen in de originele
opnamen (pagina 70).
Het venster voor het opgeven van een titelnaam
verschijnt.
Zie pagina 34 als u tekens wilt invoeren.
Input Title Name
AAB
13:00-14:00
"A"
Opmerkingen
-
1
2 A B C
.
2
3 D E
3
1
• Als “No new data can be added to this disc” op het scherm verschijnt,
moet u ongewenste titels verwijderen vóór het bewerken.
• Voor DVD-R’s/DVD-RW’s (Video-modus):
Voer alle bewerkingen uit voordat u de disc finaliseert. U kunt een
gefinaliseerde disc niet bewerken.
• Voor oorspronkelijke titels op DVD-RW’s (VR-modus):
Originele titels zijn een bron voor afgeleide afspeellijsten. Als u een
originele titel gebruikt voor een afspeellijst, kunt u die originele titel
niet meer wissen of bewerken.
,
F
4 G H
I
4
5 J
L
5
K
6 M N O 6
Back
7 P Q R S
Clear All 8 T U V
8
9 W X Y
Z
Space
0
"a"
7
Symbol
9
Cancel
0
Finish
d Druk op </M/m/, om “Finish” te
selecteren als u de titelnaam hebt ingevoerd.
Er verschijnt een nieuw Title List menu met de titel
van de ingevoerde naam.
TITLE LIST
TOOL
</M/m/,,
ENTER
./>
m/M
H
X
CHAPTER MARK
CHAPTER ERASE
Titel beveiligen (Protect)
U kunt een titel beveiligen, zodat deze niet kan worden gewist.
a Druk op TITLE LIST.
Het Title List menu verschijnt. Als u een DVD-RW
(VR-modus) gebruikt, drukt u op TOOL en selecteert
u “Original” in het Tool menu.
-RW.VR
TITLE LIST
Voor een naam kunt u maximaal 64 tekens invoeren. De
titelnaam verschijnt in het Title List menu.
a Druk op TITLE LIST.
Het Title List menu verschijnt. Als u een DVD-RW
(VR-modus) gebruikt, drukt u op TOOL en selecteert
u “Original” of “Playlist” in het Tool menu om
desgewenst de titellijst te wijzigen.
13:00-14:00
15. 9
Date
2
DEF
20:00-21:00
17. 9
Number
3
AAB
9:00- 9:30
25. 9
4
GHI
20:00-20:30
25. 9
5
DEF
20:00-20:30
15.10
6
L3
21:00-21:30
19.10
7
L3
21:00-21:30
26.10
8
GHI
10:00-10:30
28.10
b Druk op M/m om de titel te selecteren en druk
op ENTER.
Het submenu verschijnt.
c Druk op M/m om “Protect” te selecteren en
druk op ENTER.
Het volgende venster verschijnt.
Protect
Select the protection status for this title.
1
-RW.VR
TITLE LIST
ORIGINAL
My Movies
AAB
On
AAB
13:00-14:00
15. 9
Date
2
DEF
20:00-21:00
17. 9
Number
3
AAB
9:00- 9:30
25. 9
4
GHI
20:00-20:30
25. 9
5
DEF
20:00-20:30
15.10
6
L3
21:00-21:30
19.10
7
L3
21:00-21:30
26.10
8
GHI
10:00-10:30
28.10
Title
66
Basisbewerkingen
13:00-14:00
Mon 15. 9
1.5/4.7GB
1
Sort
1.5/4.7GB
AAB
Title
Titel van een label voorzien (Title
Name)
My Movies
ORIGINAL
1
Sort
Off
d Druk op </, om “On” te selecteren en
druk op ENTER.
De beveiliging is ingesteld.
De beveiliging annuleren
1
2
Selecteer de titel die u in stap 2 hebt beveiligd.
3
Druk op </, om “Off” te selecteren en druk op
ENTER.
Druk op M/m om “Protect” te selecteren en druk
op ENTER.
◆ Als een afspeellijst verwijst naar de
geselecteerde titel
Selecteer “Close” omdat originele titels waarnaar
wordt verwezen in een afspeellijst, niet kunnen
worden gewist.
Als u de originele titel wilt wissen, moet u eerst de
afspeellijsttitel verwijderen. Wis daarna de originele
titel.
De volledige disc beveiligen
z Tip
Zie pagina 75.
Als u een DVD-RW (Video-modus) of DVD+RW gebruikt, kunt u een
titel wissen met het Disc Map venster (pagina 37).
Opmerking
U kunt afspeellijsttitels niet beveiligen.
Meerdere titels wissen (Erase Titles)
Een titel wissen (Erase)
U kunt meer dan twee titels tegelijkertijd wissen met het Tool
menu.
◆Voor DVD-R’s:
Houd er rekening mee dat het wissen van titels op een DVD-R
geen extra discruimte oplevert.
◆Voor DVD-RW’s (VR-modus):
Houd er rekening mee dat u een originele titel niet kunt wissen
als van deze titel een afspeellijsttitel is afgeleid.
a Druk op TITLE LIST.
Het Title List menu verschijnt. Als u een DVD-RW
(VR-modus) gebruikt, drukt u op TOOL en selecteert
u “Original” of “Playlist” in het Tool menu om
desgewenst de titellijst te wijzigen.
◆Voor DVD-RW’s (VR-modus):
Houd er rekening mee dat u een originele titel niet kunt wissen
als van deze titel een afspeellijsttitel is afgeleid.
a Druk op TITLE LIST.
Het Title List menu verschijnt. Als u een DVD-RW
(VR-modus) gebruikt, drukt u op TOOL en selecteert
u “Original” of “Playlist” in het Tool menu om
desgewenst de titellijst te wijzigen.
-RW.VR
TITLE LIST
TITLE LIST
ORIGINAL
My Movies
1.5/4.7GB
ORIGINAL
My Movies
1.5/4.7GB
1
AAB
13:00-14:00
15. 9
Date
2
DEF
20:00-21:00
17. 9
Number
3
AAB
9:00- 9:30
25. 9
4
GHI
20:00-20:30
25. 9
Sort
-RW.VR
Title
1
AAB
13:00-14:00
15. 9
Date
2
DEF
20:00-21:00
17. 9
5
DEF
20:00-20:30
15.10
Number
3
AAB
9:00- 9:30
25. 9
6
L3
21:00-21:30
19.10
4
GHI
20:00-20:30
25. 9
7
L3
21:00-21:30
26.10
5
DEF
20:00-20:30
15.10
8
GHI
10:00-10:30
28.10
6
L3
21:00-21:30
19.10
7
L3
21:00-21:30
26.10
8
GHI
10:00-10:30
28.10
Sort
Title
b Druk op M/m om de titel te selecteren die u
wilt wissen en druk op ENTER.
Het submenu verschijnt.
c Druk op M/m om “Erase” te selecteren en
druk op ENTER.
Er verschijnt een vraag ter bevestiging.
d Druk op </, om “OK” te selecteren en
druk op ENTER.
De titel wordt gewist.
DVD bewerken
U kunt afzonderlijke titels wissen met het submenu.
◆Voor DVD-R’s:
Houd er rekening mee dat het wissen van titels op een DVD-R
geen extra discruimte oplevert.
b Druk op TOOL.
Het Tool menu verschijnt.
c Druk op M/m om “Erase Titles” te selecteren
en druk op ENTER.
Het venster voor het selecteren van te wissen titels
verschijnt.
Erase Titles
Select the titles to erase.
1
AAB
13:00-14:00
15. 9
2
DEF
20:00-21:00
17. 9
3
AAB
9:00- 9:30
25. 9
4
GHI
20:00-20:30
25. 9
5
DEF
20:00-20:30
15.10
Cancel
◆ Als de geselecteerde titel beveiligd is
• Druk op , om “Change” te selecteren, zodat u verder
kunt gaan met de procedure.
Het venster voor beveiliging verschijnt. Druk op
</, om “Off” te selecteren en druk op ENTER.
• Als u de procedure wilt annuleren, selecteert u “Close”
door op </, te drukken en drukt u op ENTER.
,wordt vervolgd
Basisbewerkingen
67
d Druk op M/m om de titel te selecteren en druk
op ENTER.
In het selectievakje naast de geselecteerde titel wordt
een vinkje geplaatst.
Als u het vinkje weer wilt verwijderen, drukt u
nogmaals op ENTER.
a Druk op TITLE LIST.
Het Title List menu verschijnt. Als u een DVD-RW
(VR-modus) gebruikt, drukt u op TOOL en selecteert
u “Original” of “Playlist” in het Tool menu om
desgewenst de titellijst te wijzigen.
-RW.VR
Erase Titles
Select the titles to erase.
1
AAB
13:00-14:00
2
DEF
20:00-21:00
17. 9
3
AAB
9:00- 9:30
25. 9
4
GHI
20:00-20:30
25. 9
5
DEF
20:00-20:30
15.10
15. 9
Date
2
DEF
20:00-21:00
17. 9
Number
3
AAB
9:00- 9:30
25. 9
4
GHI
20:00-20:30
25. 9
List
5
DEF
20:00-20:30
15.10
Reset All
6
L3
21:00-21:30
19.10
7
L3
21:00-21:30
26.10
8
GHI
10:00-10:30
28.10
Cancel
Title
e Herhaal stap 4 voor alle titels die u wilt
verwijderen.
◆ Als de geselecteerde titel beveiligd is
Er verschijnt een vraag ter bevestiging.
• Druk op , om “Change” te selecteren, zodat u verder
kunt gaan met de procedure.
Het venster voor beveiliging verschijnt. Druk op
</, om “Off” te selecteren en druk op ENTER.
• Als u de procedure wilt annuleren, selecteert u “Close”
door op </, te drukken en drukt u op ENTER.
◆ Als een afspeellijst verwijst naar de
geselecteerde titel
Selecteer “Close” omdat originele titels waarnaar
wordt verwezen in een afspeellijst, niet kunnen
worden gewist.
Als u de originele titel wilt wissen, moet u eerst de
afspeellijsttitel verwijderen. Wis daarna de originele
titel.
f Druk op </, om “OK” te selecteren en
druk op ENTER.
Er verschijnt een vraag ter bevestiging.
Als u wilt terugkeren naar het venster met de
geselecteerde titels, selecteert u “View All”.
g Druk op </, om “OK” te selecteren en
druk op ENTER.
z Tip
Als u een DVD-RW (Video-modus) of DVD+RW gebruikt, kunt u een
titel wissen met het Disc Map venster (pagina 37).
Een gedeelte van een titel wissen
(A-B Erase)
U kunt een deel van een titel wissen met het submenu.
◆Voor originele titels op een DVD-RW (VR-modus):
Houd er rekening mee dat u een originele titel niet kunt wissen
als van deze titel een afspeellijsttitel is afgeleid.
Basisbewerkingen
1.5/4.7GB
13:00-14:00
Selecteer “List” om alle titels weer te geven die
worden gewist.
Als u alle vinkjes weer wilt verwijderen, selecteert u
“Reset All”.
68
My Movies
ORIGINAL
AAB
OK
15. 9
TITLE LIST
1
Sort
b Druk op M/m om de titel te selecteren en druk
op ENTER.
Het submenu verschijnt.
c Druk op M/m om “A-B Erase” te selecteren
en druk op ENTER.
Het venster voor het instellen van punt A verschijnt.
De geselecteerde titel wordt op de achtergrond
afgespeeld. De schuifregelaar geeft steeds het punt
aan dat wordt afgespeeld.
A-B Erase (Set point A)
2 DEF 20:00-21:00
A 0:12:34
B – :– –:– –
Afspeelpunt
◆ Als de geselecteerde titel beveiligd is
Er verschijnt een vraag ter bevestiging.
• Druk op </, om “Change” te selecteren zodat u
verder kunt gaan met de procedure.
Het venster voor beveiliging verschijnt. Druk op
</, om “Off” te selecteren en druk op ENTER.
• Als u de procedure wilt annuleren, selecteert u “Close”
door op </, te drukken en drukt u op ENTER.
◆ Als een afspeellijst verwijst naar de
geselecteerde titel
Selecteer “Close” omdat originele titels waarnaar
wordt verwezen in een afspeellijst, niet kunnen
worden gewist.
Als u een gedeelte van de originele titel wilt
verwijderen, moet u eerst de afspeellijsttitel
verwijderen. Wis daarna het gedeelte van de
originele titel.
d Terwijl u naar het beeld kijkt dat wordt
afgespeeld, stelt u punt A in met H, X en
m/M en drukt u op ENTER.
Het venster voor het instellen van punt B verschijnt
en de titel wordt afgespeeld op de achtergrond.
A-B Erase (Set point B)
2 DEF 20:00-21:00
Marking...
Hoofdstukmarkeringen wissen
U kunt twee hoofdstukken combineren door een
hoofdstukmarkering te wissen tijdens het afspelen.
A 0:12:34
B 0:23:45
A
e Terwijl u naar het beeld kijkt dat wordt
afgespeeld, stelt u punt B in met H, X en
m/M en drukt u op ENTER.
Er verschijnt een vraag ter bevestiging.
Erase the scene
between A 0:12:34 and B 0:23:45?
OK
Cancel
Preview
Change A
Druk op . of > om naar een
hoofdstuknummer te zoeken.
2
Druk op CHAPTER ERASE tijdens het
weergeven van het hoofdstuk dat u wilt wissen.
Het huidige hoofdstuk dat wordt weergegeven, wordt
gecombineerd met het vorige hoofdstuk.
Opmerkingen
• Het afspelen wordt wellicht tijdelijk gestopt als een
hoofdstukmarkering wordt toegevoegd.
• Er wordt een bericht weergegeven als er geen hoofdstukmarkeringen
meer kunnen worden toegevoegd. In dit geval kunt u wellicht niet
opnemen op de disc of de disc bewerken.
Change B
DVD bewerken
A-B Erase
1
Selecteer “Preview” als u een voorbeeld wilt
bekijken.
Selecteer “Change A” of “Change B” als u de
instelling voor punt A of B wilt wijzigen.
f Druk op </M/m/, om “OK” te selecteren
en druk op ENTER.
De scène wordt gewist en in het venster wordt de
vraag gesteld of u nog een scène wilt wissen.
Selecteer “Yes” en herhaal de bovenstaande
procedure om door te gaan.
g Druk op </, om “No” te selecteren en
druk op ENTER om te stoppen.
Het Title List menu verschijnt opnieuw.
Opmerkingen
• Beelden of geluid kunnen tijdelijk worden onderbroken op het punt
waar u een gedeelte van een titel wist.
• U kunt geen gedeelten wissen die korter zijn dan vijf seconden.
Hoofdstukken handmatig maken
U kunt een hoofdstukmarkering handmatig invoegen op elk
gewenst punt.
Druk op CHAPTER MARK tijdens het afspelen
op het punt waar u de titel wilt splitsen in
hoofdstukken.
Als u op de toets drukt, verschijnt “Marking…” op het scherm
en worden de scènes links en rechts van het teken hoofdstukken.
Basisbewerkingen
69
Geavanceerd bewerken
(afspeellijst bewerken)
a Druk op TITLE LIST.
Het Title List (Original) menu of het Title List
(Playlist) menu verschijnt.
Voorbeeld: Het Title List (Original) menu.
-RW.VR
In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u een afspeellijst maakt.
Daarna worden de beschikbare bewerkingsfuncties voor de
gemaakte afspeellijst behandeld.
U kunt afspeellijsttitels maken van scènes die geselecteerde
originele titels zijn, maar ook van andere afspeellijsttitels.
Omdat bewerkingen van de afspeellijst geen gevolgen hebben
voor de originele titel, kunt u deze bewerkingen net zo vaak
uitvoeren als u maar wilt.
Voer de volgende procedure uit om een afspeellijsttitel te maken.
TITLE LIST
My Movies
ORIGINAL
1.5/4.7GB
1
AAB
13:00-14:00
15. 9
Date
2
DEF
20:00-21:00
17. 9
Number
3
AAB
9:00- 9:30
25. 9
4
GHI
20:00-20:30
25. 9
5
DEF
20:00-20:30
15.10
6
L3
21:00-21:30
19.10
7
L3
21:00-21:30
26.10
8
GHI
10:00-10:30
28.10
Sort
Title
b Druk op TOOL.
Het Tool menu verschijnt.
1.Een titel of titels selecteren voor het bewerken
m
2.Meerdere scènes uit de geselecteerde titels vastleggen
m
c Druk op M/m om “Create Playlist” te
selecteren en druk op ENTER.
Het venster voor het selecteren van titels verschijnt.
Create Playlist
3.De scènes in de scènelijst bevestigen
Select the titles you want to capture.
Original
m
4.De scènes in de scènelijst desgewenst bewerken
m
5.Scènes verbinden om een afspeellijsttitel te maken
Cancel
1
AAB
13:00-14:00
15. 9
2
DEF
20:00-21:00
17. 9
3
AAB
9:00- 9:30
25. 9
4
GHI
0:00-20:30
25. 9
5
DEF
20:00-20:30
15.10
6
L3
21:00-21:30
19.10
Select All
d Druk op M/m om de titel die u wilt opnemen
in de afspeellijsttitel te selecteren en druk op
ENTER.
In het selectievakje naast de geselecteerde titel wordt
een vinkje geplaatst.
Als u het vinkje weer wilt verwijderen, drukt u
nogmaals op ENTER.
TITLE LIST
TOOL
</M/m/,,
ENTER
m/M
Create Playlist
Select the titles you want to capture.
OK
Original
Cancel
1
AAB
13:00-14:00
15. 9
2
DEF
20:00-21:00
17. 9
3
AAB
9:00- 9:30
25. 9
4
GHI
0:00-20:30
25. 9
5
DEF
20:00-20:30
15.10
6
L3
21:00-21:30
19.10
Select All
Reset All
X
H
Als u alle titels wilt selecteren, selecteert u “Select All”.
Een afspeellijsttitel maken van andere
titels
Verzamel scènes uit originele titels of andere afspeellijsttitels
om een nieuwe afspeellijsttitel te maken. U kunt de volgorde van
de scènes wijzigen of de scènes bewerken.
e Herhaal stap 4 om nog meer titels toe te
voegen.
Druk op m om naar de volgende pagina te gaan.
Als u alle vinkjes weer wilt verwijderen, selecteert u
“Reset All”.
f Druk op </, om “OK” te selecteren en
druk op ENTER.
De lijst met geselecteerde titels verschijnt.
Create Playlist - Selected Titles
Select a title to start capturing.
1
AAB
13:00-14:00
15. 9
0
2
DEF
20:00-21:00
17. 9
0
Cancel
Add Title
Selecteer “Add Title” om een andere titel toe te voegen.
70
Geavanceerd bewerken (afspeellijst bewerken)
g Druk op M/m om een van de titels te
selecteren en druk op ENTER.
Capture
Do you want to select another scene?
Het submenu verschijnt.
◆ De volledige titel als één scène aan de
afspeellijsttitel toevoegen
Selecteer “Capture All” en ga naar stap 14.
h Druk op M/m om “Capture” te selecteren en
druk op ENTER.
Het venster voor het instellen van het startpunt (IN)
verschijnt. De geselecteerde titel wordt op de
achtergrond afgespeeld.
Capture (Set IN point)
2 DEF 20:00-21:00
More
No More
New Title
l Druk op </, om een optie in het venster te
selecteren en druk op ENTER.
Als u een scène uit dezelfde titel wilt vastleggen,
selecteert u “More” en herhaalt u de bovenstaande
procedure.
Als u een scène uit een andere titel wilt vastleggen,
selecteert u “New Title” en herhaalt u de
bovenstaande procedure.
m Als u het vastleggen van scènes wilt
beëindigen, drukt u op </, om “No More”
te selecteren en drukt u op ENTER.
i Terwijl u naar het beeld kijkt dat wordt
afgespeeld, selecteert u het begin van de scène
met H, X en m/M en drukt u op
ENTER.
Het venster voor het instellen van het eindpunt
(OUT) verschijnt en de titel wordt afgespeeld op de
achtergrond.
Capture (Set OUT point)
2 DEF 20:00-21:00
De lijst met de geselecteerde titels verschijnt
opnieuw.
◆ De vastgelegde scènes in een titel controleren
A Druk op M/m om een titel in de lijst met
geselecteerde titels te selecteren en druk op
ENTER.
Het submenu verschijnt.
B Druk op M/m om “Check Scenes” te selecteren
en druk op ENTER.
De miniaturen van de vastgelegde scènes in de
titel verschijnen.
Check Scenes
1
j Terwijl u naar het beeld kijkt dat wordt
afgespeeld, selecteert u het eindpunt van de
scène met H, X en m/M en drukt u op
ENTER.
Er verschijnt een vraag ter bevestiging.
Capture
Cancel
Change IN
Close
n Druk op </M/m/, om “Scene List” te
selecteren en druk op ENTER.
Het Scene List menu verschijnt met alle
geselecteerde scènes.
Totale tijdsduur van de geselecteerde
scène
Scene List
Do you want to capture the scene
between IN 0:10:26 and OUT 0:23:45?
OK
2 DEF 20:00-21:00
2
IN0:10:26
OUT0:23:45
IN
Preview
DVD bewerken
IN0:10:26
OUT- : - - : - -
Change OUT
Selecteer “Preview” als u een voorbeeld wilt
bekijken.
Selecteer “Change IN” of “Change OUT” als u de
instelling voor het IN of OUT punt wilt wijzigen.
k Druk op </, om “OK” te selecteren en
druk op ENTER.
Het geselecteerde fragment wordt als scène
vastgelegd en in het venster wordt de vraag gesteld of
u wilt doorgaan met het vastleggen van scènes.
Total 0:33:28
DEF
1
DEF
2
20:00-21:00
-1
0:10:26 - 0:23:45
20:00-21:00
0:25:00 - 0:45:08
Totaalaantal scènes
Scenes 2
OK
Quit
-2
Add
Preview
◆ De scènevolgorde wijzigen (Move)
A Druk op M/m om de scène te selecteren die u
wilt verplaatsen en druk op ENTER.
Het submenu verschijnt.
B Druk op M/m om “Move” te selecteren en druk
op ENTER.
Het venster voor het selecteren van het
invoegpunt verschijnt.
,wordt vervolgd
Geavanceerd bewerken (afspeellijst bewerken)
71
Move
DEF
1
20:00-21:00
-1
Cancel
0:10:26 - 0:23:45
Where do you want to move this scene to?
DEF
2
20:00-21:00
-2
0:25:00 - 0:45:08
C Druk op M/m om een invoegpunt te selecteren
en druk op ENTER.
De scène wordt verplaatst naar de nieuwe positie
en het Scene List menu verschijnt opnieuw.
◆ De scène wissen (Erase)
A Druk op M/m om de scène te selecteren die u
wilt wissen en druk op ENTER.
Het submenu verschijnt.
B Druk op M/m om “Erase” te selecteren en
druk op ENTER.
C Als er een vraag ter bevestiging verschijnt,
drukt u op </, om “OK” te selecteren en
drukt u op ENTER.
◆ De inhoud van scènes wijzigen. (Change IN/
Change OUT)
A Druk op M/m om de scène te selecteren die u
wilt wijzigen en druk op ENTER.
Het submenu verschijnt.
B Druk op M/m om “Change IN” te selecteren en
druk op ENTER.
Het venster voor het instellen van het punt IN
verschijnt.
Capture (Set IN point)
◆ Een nieuwe naam invoeren
Selecteer “Enter” en volg de instructies op
pagina 34.
◆ De standaardnaam gebruiken
Druk op </, om “OK” te selecteren en druk op
ENTER.
Er verschijnt een nieuw Title List menu met de titel
van de ingevoerde naam.
z Tip
Bij het maken van een afspeellijsttitel worden de punten “IN” en “OUT”
hoofdstukmarkeringen en wordt elke scène een hoofdstuk.
Opmerkingen
• Mogelijk wordt het beeld in de pauzemodus gezet als het afspelen van
de bewerkte scène is voltooid.
• U kunt de IN en OUT punten vastleggen, verplaatsen of wijzigen voor
maximaal 50 scènes per titel.
Een afspeellijsttitel verplaatsen
(Move)
U kunt de volgorde van afspeellijsttitels in de Title List (Playlist)
wijzigen.
a Druk op TITLE LIST.
Het Title List menu verschijnt.
Als het Title List (Original) menu verschijnt, drukt u
op TOOL en selecteert u “Playlist” in het Tool menu.
2 DEF 20:00-21:00
-RW.VR
Sort
Date
TITLE LIST
PLAYLIST
My Movies
1.5/4.7GB
1
AAB
13:00-14:00
15. 9
2
DEF
20:00-21:00
17. 9
Number
Title
IN0:10:26
OUT0:23:45
C Herhaal stap 9 tot en met 14.
Als u het punt OUT opnieuw wilt instellen,
selecteert u “Change OUT” en herhaalt u de stap
10 tot en met 14.
Het Scene List menu verschijnt opnieuw.
◆ Een andere scène toevoegen
Druk op </M/m/, om “Add” te selecteren en druk
op ENTER. Herhaal de bovenstaande procedure.
◆ Een voorbeeld van de volledige afspeellijsttitel
bekijken
Druk op </M/m/, om “Preview” te selecteren en
druk op ENTER. De vastgelegde scènes worden in
de weergegeven volgorde afgespeeld. Als het
afspelen is voltooid, verschijnt het Scene List menu
opnieuw.
o Druk op </, om “OK” te selecteren en
druk op ENTER.
De scènes worden verbonden tot een nieuwe
afspeellijsttitel en het venster voor het opgeven van
een titelnaam verschijnt.
72
Geavanceerd bewerken (afspeellijst bewerken)
b Druk op < om de sorteertoetsen te
selecteren.
c Druk op M/m om “Number” te selecteren en
druk op ENTER.
d Druk op M/m om de titel te selecteren die u
wilt verplaatsen en druk op ENTER.
Het submenu verschijnt.
e Druk op M/m om “Move” te selecteren en
druk op ENTER.
Het venster voor het verplaatsen van titels verschijnt.
f Druk op M/m om een functie te selecteren en
druk op ENTER.
De titel wordt verplaatst naar de nieuwe positie en
het nieuwe Title List (Playlist) menu verschijnt.
Een afspeellijsttitel splitsen (Divide)
U kunt een afspeellijsttitel splitsen in twee afspeellijsttitels. Als
een afspeellijsttitel bijvoorbeeld twee voetbalwedstrijden bevat,
kunt u de titel splitsen na de eerste wedstrijd.
a Druk op TITLE LIST.
Het Title List menu verschijnt.
Als het Title List (Original) menu verschijnt, drukt u
op TOOL en selecteert u “Playlist” in het Tool menu.
-RW.VR
TITLE LIST
Sort
Date
My Movies
PLAYLIST
1.5/4.7GB
1
AAB
13:00-14:00
15. 9
2
DEF
20:00-21:00
17. 9
◆ Een nieuwe naam invoeren
Selecteer “Yes” en volg de instructies op pagina 34.
◆ Dezelfde naam gebruiken
Selecteer “No”.
De titel wordt gesplitst en het Title List menu
verschijnt met de twee gesplitste titels.
Meerdere afspeellijsttitels
samenvoegen (Combine)
U kunt nieuwe inhoud toevoegen aan een bestaande
afspeellijsttitel door de titel samen te voegen met andere
afspeellijsttitels.
Number
Title
a Druk op TITLE LIST.
b Druk op M/m om de titel te selecteren en druk
op ENTER.
Het submenu verschijnt.
-RW.VR
TITLE LIST
Het venster voor het instellen van het splitsingspunt
verschijnt.
De geselecteerde titel wordt op de achtergrond
afgespeeld.
My Movies 1.5 / 4.7GB
AAB
13:00-14:00
15. 9
Date
2
DEF
20:00-21:00
17. 9
Number
3
AAB
13:00-14:00
28. 9
4
AAB
13:00-14:00
5. 10
Sort
c Druk op M/m om “Divide” te selecteren en
druk op ENTER.
PLAYLIST
1
Title
DVD bewerken
Het Title List menu verschijnt.
Als het Title List (Original) menu verschijnt, drukt u
op TOOL en selecteert u “Playlist” in het Tool menu.
b Druk op TOOL.
Het Tool menu verschijnt.
Divide
1 ABC 13:00-14:00
c Druk op M/m om “Combine” te selecteren en
druk op ENTER.
Het venster voor het selecteren van titels verschijnt.
Combine
Select the titles to combine.
0:12:34
d Terwijl u naar het beeld kijkt, verplaatst u
het afspeelpunt met H, X en m/M.
1
AAB
13:00-14:00
15. 9
2
DEF
20:00-21:00
17. 9
3
AAB
13:00-14:00
28. 9
4
AAB
13:00-14:00
5. 10
Cancel
e Druk op ENTER op het punt waar u de titel
wilt splitsen.
Er verschijnt een vraag ter bevestiging.
Divide
Do you want to divide this title at this point?
OK
Change
Cancel
d Druk op M/m om de titel te selecteren en druk
op ENTER.
Naast de geselecteerde titel verschijnt een nummer
om aan te geven in welke volgorde u titels selecteert.
Combine
Select the titles to combine.
Als u het splitsingspunt wilt wijzigen, selecteert u
“Change”.
1 1
AAB
13:00-14:00
15. 9
2
DEF
20:00-21:00
17. 9
3
AAB
13:00-14:00
28. 9
4
AAB
13:00-14:00
5. 10
Cancel
Reset All
f Druk op </, om “OK” te selecteren en
druk op ENTER.
In het venster verschijnt een vraag of u een nieuwe
naam wilt opgeven.
Als u de selectie ongedaan wilt maken, drukt u op
M/m om de cursor naar de geselecteerde titel te
verplaatsen en drukt u op ENTER.
,wordt vervolgd
Geavanceerd bewerken (afspeellijst bewerken)
73
e Herhaal stap 4 voor alle titels die u wilt
samenvoegen.
Selecteer “List” om de titels weer te geven die
worden samengevoegd.
Als u alle selecties weer wilt annuleren, selecteert u
“Reset All”.
f Druk op , om “OK” te selecteren en druk
op ENTER.
Er verschijnt een vraag ter bevestiging.
Discs voorzien van een
label, beveiligen of
finaliseren
In het Disc Information venster kunt u discs voorzien van een
label, beveiligen of finaliseren. U kunt er zelfs de volledige disc
wissen, met uitzondering van de beveiligde titels. In dit gedeelte
worden de instellingen beschreven die van toepassing zijn op de
volledige disc.
Combine
Combine the titles in the following order.
1
1
AAB
13:00-14:00
15. 9
2
3
AAB
13:00-14:00
28. 9
3
4
AAB
13:00-14:00
5.10
OK
Change
Als u de selectie wilt wijzigen, selecteert u
“Change”.
TOOL
g Druk op </, om “OK” te selecteren en
druk op ENTER.
Het venster voor het selecteren van een titelnaam uit
de geselecteerde titels verschijnt.
Selecteer “Enter Text” en volg de instructies op
pagina 34 als u een nieuwe naam wilt opgeven.
</M/m/,,
ENTER
RETURN
h Druk op M/m om een naam te selecteren en
druk op ENTER.
De titels worden samengevoegd en het Title List
menu verschijnt opnieuw.
Extra bewerkingsfuncties voor
afspeellijsten
U kunt voor afspeellijsten ook nog de volgende bewerkingen
uitvoeren.
– Een afspeellijsttitel voorzien van een label (pagina 66).
– Een afspeellijsttitel wissen (pagina 67).
– Meerdere afspeellijsttitels wissen (pagina 67).
– Een gedeelte van een afspeellijsttitel wissen (A-B Erase)
(pagina 68).
– Hoofdstukken in een titel maken (pagina 70).
Als u deze bewerkingen wilt uitvoeren, drukt u op
TITLE LIST* en volgt u de instructies die voor deze functies
worden gegeven bij “Basisbewerkingen” (pagina 66).
* Als het Title List (Original) menu verschijnt, drukt u op TOOL en
selecteert u “Playlist” in het Tool menu.
Een disc van een label voorzien (Disc
Name)
U kunt maximaal 64 tekens invoeren voor een discnaam (het
werkelijke aantal tekens dat wordt weergegeven, kan
verschillen). De discnaam wordt bijvoorbeeld weergegeven in
de titellijst.
a Druk op TOOL als de disc in de recorder is
geplaatst.
Het Tool menu verschijnt.
b Druk op M/m om “Disc Info” te selecteren en
druk op ENTER.
Het Disc Information venster verschijnt.
Voorbeeld: De geplaatste disc is een DVD-RW
(VR-modus).
Disc Information
Close
DiscName
Opmerking
Het wissen van afspeellijsttitels levert geen vrije discruimte op.
Media
DVD-RW
Title no.
Original 3 / Playlist 2
Discs voorzien van een label, beveiligen of finaliseren
Disc Name
VR
Protect Disc
Protected Not Protected
Finalize
Date
Erase All
15. 9. 2003 ~ 28. 10. 2003
HQ : 0H30M
Remainder LP : 1H30M
74
Format
HSP : 0H45M
EP : 2H00M
SP : 1H00M
SLP : 3H00M
2. 3 / 4. 7GB
Format
c Druk op M/m om “Disc Name” te selecteren
en druk op ENTER.
c Druk op M/m om “Protect Disc” te selecteren
en druk op ENTER.
Het venster voor het opgeven van een discnaam
verschijnt.
Het venster voor het instellen van discbeveiliging
verschijnt.
Protect Disc
Input Disc Name
Select the protection status for this disc.
Protect
"A"
-
1
2 A B C
2
3 D E
F
3
4 G H
I
4
5 J
L
5
1
.
,
K
6 M N O 6
Back
7 P Q R S
Clear All 8 T U V
8
9 W X Y
Z
Space
0
0
Don't Protect
"a"
7
Symbol
9
d Druk op </, om “Protect” te selecteren en
druk op ENTER.
Cancel
Het Disc Information venster wordt opnieuw
weergegeven.
Finish
d Voer een naam in volgens de instructies op
pagina 34.
Het Disc Information venster verschijnt met de
nieuwe naam.
e Druk op RETURN om het venster uit te
schakelen.
Close
DiscName Movie
Media
DVD-RW
Title no.
Original 3 / Playlist 2
Format
1
Herhaal stap 1 tot en met 3 hierboven.
Het venster voor het instellen van discbeveiliging
verschijnt.
2
Druk op </, om “Don’t Protect” te selecteren.
Het Disc Information venster wordt opnieuw
weergegeven.
3
Druk op RETURN om het venster uit te
schakelen.
Disc Name
VR
Protect Disc
e Druk op RETURN om het venster uit te
schakelen.
DVD bewerken
De discbeveiliging uitschakelen
Disc Information
Opmerking
De discnaam verschijnt niet als de disc op een andere recorder wordt
afgespeeld.
Een disc finaliseren (Finalize)
Een disc beveiligen (Protect Disc)
U kunt een volledige disc beveiligen. Zie pagina 66 als u
afzonderlijke titels wilt beveiligen.
Houd er rekening mee dat deze beveiliging alleen geldt voor
onopzettelijk gegeven opdrachten om de disc te bewerken of te
wissen.
a Druk op TOOL als de disc in de recorder is
geplaatst.
Finaliseren is noodzakelijk als u discs die u met deze recorder
hebt opgenomen, wilt afspelen op andere DVD-apparatuur.
Controleer de verschillen tussen de disctypen voordat u begint
met finaliseren.
Als u een DVD-RW (Video-modus), een DVD+RW of een
DVD-R finaliseert, wordt automatisch een DVD-menu gemaakt
dat op andere DVD-apparatuur kan worden weergegeven.
Als u een gefinaliseerde disc in de recorder plaatst, gaat de
FINALIZED aanduiding in het uitleesvenster op het voorpaneel
branden.
Het Tool menu verschijnt.
b Druk op M/m om “Disc Info” te selecteren en
druk op ENTER.
Het Disc Information venster verschijnt.
Disc Information
Close
DiscName Movie
Media
DVD-RW
Title no.
Original 3 / Playlist 2
Format
Disc Name
VR
Protect Disc
Protected Not Protected
Finalize
Date
Erase All
15. 9. 2003 ~ 28. 10. 2003
HQ : 0H30M
Remainder LP : 1H30M
HSP : 0H45M
EP : 2H00M
SP : 1H00M
SLP : 3H00M
2. 3 / 4. 7GB
Format
,wordt vervolgd
Discs voorzien van een label, beveiligen of finaliseren
75
Verschillen tussen de disctypen
Finaliseren is niet nodig voor het afspelen van
een disc op apparatuur die compatibel is met de
VR-indeling.
Afhankelijk van de DVD-apparatuur, of als de
opnameduur kort is, moet u de disc misschien
finaliseren. U kunt de inhoud van de disc
wijzigen en nieuwe inhoud opnemen, ook na het
finaliseren.
Finaliseren is niet nodig omdat DVD+RW’s
automatisch worden gefinaliseerd als deze uit
de recorder worden verwijderd. Bij bepaalde
DVD-apparatuur of als de opnameduur kort is,
moet u de disc wellicht wel finaliseren met de
onderstaande procedure. U kunt de inhoud van
de disc wijzigen en nieuwe inhoud opnemen,
ook na het finaliseren.
Finaliseren is nodig als u de disc afspeelt op
andere apparatuur dan deze recorder. Na het
finaliseren kunt u de inhoud van de disc niet
meer bewerken en geen nieuwe inhoud op de
disc opnemen. Als u opnieuw op de disc wilt
opnemen, moet u de disc eerst opnieuw
formatteren (pagina 77). Dat betekent wel dat
alle bestaande inhoud op de disc wordt gewist.
Finaliseren is nodig als u de disc afspeelt op
andere apparatuur dan deze recorder. U kunt na
het finaliseren de inhoud van de disc niet
bewerken en geen nieuwe inhoud opnemen.
a Druk op TOOL als de disc in de recorder is
geplaatst.
Het Tool menu verschijnt.
b Druk op M/m om “Disc Info” te selecteren en
druk op ENTER.
Het Disc Information venster verschijnt.
Disc Information
Close
DiscName Movie
Media
DVD-RW
Title no.
Original 3 / Playlist 2
Format
Als u geen inhoud kunt opnemen of bewerken met een DVDRW (VR-modus) die met andere DVD-apparatuur is
gefinaliseerd (er wordt dan een bericht weergegeven), maakt u
het finaliseren van de disc ongedaan.
Selecteer “Unfinalize” in stap 3 hierboven.
z Tip
U hoeft een disc niet opnieuw te finaliseren als deze eenmaal met deze
recorder is gefinaliseerd.
Opmerkingen
• Zelfs als een disc gefinaliseerd is, kunt u deze soms niet afspelen omdat
de disc, de opname of de DVD-apparatuur in slechte staat verkeert.
• De recorder kan wellicht discs die met een andere recorder zijn
opgenomen, niet finaliseren.
Alle titels op de disc wissen (Erase All)
U kunt alle disctitels, behalve de beveiligde titels, in één keer
wissen.
De discnaam en de opname-indeling blijven hierbij hetzelfde.
a Druk op TOOL als de disc in de recorder is
geplaatst.
Het Tool menu verschijnt.
b Druk op M/m om “Disc Info” te selecteren en
druk op ENTER.
Het Disc Information venster verschijnt.
Disc Information
Close
DiscName Movie
Media
DVD-RW
Title no.
Original 3 / Playlist 2
Format
VR
Disc Name
VR
Protect Disc
Protected Not Protected
Finalize
Date
Erase All
15. 9. 2003 ~ 28. 10. 2003
HQ : 0H30M
Remainder LP : 1H30M
HSP : 0H45M
EP : 2H00M
Disc Name
SP : 1H00M
SLP : 3H00M
2. 3 / 4. 7GB
Format
Protect Disc
Protected Not Protected
Finalize
Date
Erase All
15. 9. 2003 ~ 28. 10. 2003
HQ : 0H30M
Remainder LP : 1H30M
Het finaliseren van een disc ongedaan maken
HSP : 0H45M
EP : 2H00M
SP : 1H00M
SLP : 3H00M
2. 3 / 4. 7GB
Format
c Druk op M/m om “Finalize” te selecteren en
druk op ENTER.
In het venster wordt de tijd weergegeven die bij
benadering nodig is voor het finaliseren. Bovendien
wordt de vraag gesteld of u wilt doorgaan.
c Druk op M/m om “Erase All” te selecteren en
druk op ENTER.
Er verschijnt een vraag ter bevestiging.
Als er beveiligde titels op de disc staan, wordt
daarvan een overzicht gegeven.
Erase All Titles
Do you want to erase all the titles?
OK
Cancel
Finalize
About xx min is needed for finalizing this disc.
Cannot cancel finalizing during transaction.
Do you want to finalize?
OK
Cancel
d Druk op </, om “OK” te selecteren en
druk op ENTER.
De recorder begint met het finaliseren van de disc.
76
Discs voorzien van een label, beveiligen of finaliseren
d Druk op </, om “OK” te selecteren en
druk op ENTER.
De titels worden gewist.
Een disc opnieuw formatteren (Format)
Als u opnieuw formatteert, kunt u de opname-indeling van een
DVD-RW wijzigen of opnieuw opnemen op een DVD-RW
(Video-modus) die is gefinaliseerd. Controleer of er geen
belangrijke inhoud meer op de disc staat, want alle inhoud gaat
verloren. Formatteer DVD+RW’s opnieuw als u een lege disc
wilt maken.
a Druk op TOOL als de disc in de recorder is
geplaatst.
Het Tool menu verschijnt.
b Druk op M/m om “Disc Info” te selecteren en
druk op ENTER.
Het Disc Information venster verschijnt.
DVD bewerken
Disc Information
Close
DiscName Movie
Media
DVD-RW
Title no.
Original 3 / Playlist 2
Format
Disc Name
VR
Protect Disc
Protected Not Protected
Finalize
Date
Erase All
15. 9. 2003 ~ 28. 10. 2003
HQ : 0H30M
Remainder LP : 1H30M
HSP : 0H45M
EP : 2H00M
SP : 1H00M
SLP : 3H00M
2. 3 / 4. 7GB
Format
c Druk op M/m om “Format” te selecteren en
druk op ENTER.
Er verschijnt een vraag ter bevestiging.
d Druk op </, om “OK” te selecteren en
druk op ENTER.
◆ Als u een DVD-RW plaatst en “Format Disc” in
het Options instelscherm instelt op “Selectable”
In het venster wordt u gevraagd een opname-indeling
te selecteren.
Format
Select the recording format.
VR
Video
Druk op </, om “VR” of “Video” te selecteren
en druk op ENTER.
De recorder begint met het formatteren van de disc.
Opmerkingen
• Zelfs als u beveiliging hebt ingesteld voor een titel, wordt alle inhoud
gewist bij het formatteren van een disc.
• Een beveiligde disc kan niet opnieuw worden geformatteerd (alleen
DVD-RW in VR-modus).
Discs voorzien van een label, beveiligen of finaliseren
77
Instellingen en
afstellingen
Met de instelschermen kunt u de recorder
helemaal aan uw eigen wensen aanpassen.
In dit gedeelte worden alle instelschermen
beschreven en wordt uitgelegd hoe u de
instelschermen kunt gebruiken
(“Instelschermen gebruiken”).
Informatie over de
structuur van de
instelschermen
In de instelschermen kunt u items als beeld en geluid aanpassen,
maar ook de taal voor de ondertiteling selecteren.
Systeemmenu
DVD Recorder
Dual RW
Compatible
SYSTEM
MENU
TITLE LIST
Plays/erases/edits recorded titles.
TIMER
TIMER LIST
SETUP
m
Selecteer “SETUP"
Instelschermen
1. “Settings”
(pagina 80)
SETUP
Settings
Channel Setting
Video
Channel List
Audio
Clock
Features
Language
Options
Easy Setup
SETUP
Settings
TV Type :
16 : 9
Video
Pause Mode :
Auto
Audio
Component Out :
Off
Features
Scart Setting
Options
Line4 input :
2. “Video”
(pagina 83)
Video
Easy Setup
SETUP
Settings
Audio ATT :
Off
Video
Audio DRC :
Standard
Audio
Downmix :
Dolby Surround
Digital Out :
On
Features
Options
Easy Setup
Dolby Digital
D-PCM
MPEG :
PCM
DTS :
Off
SETUP
Settings
TV Direct Rec :
On
Video
Auto Chapter :
6 Min
Audio
TV Guide Page
Features
3. “Audio”
(pagina 85)
4. “Features”
(pagina 86)
Parental Control
Options
Easy Setup
• Informatie over de structuur van de
instelschermen. . . . . . . . . . . . . . . pagina 78
SETUP
Settings
Format Disc :
Selectable
Video
Bilingual Recording : Main
Audio
Dimmer :
Bright
Auto Display :
On
Command Mode :
DVD3
• Instelschermen gebruiken. . . . . . . . . pagina 79
Features
• Settings (basisinstellingen). . . . . . . . pagina 80
Easy Setup
Options
5. “Options”
(pagina 89)
Factory Setup
• Video instellingen . . . . . . . . . . . . . . . pagina 83
• Audio instellingen . . . . . . . . . . . . . . . pagina 85
• Features instellingen . . . . . . . . . . . . . pagina 86
SETUP
Settings
Video
Audio
• Options instellingen . . . . . . . . . . . . . pagina 89
• Easy Setup (Standaardwaarden voor de
recorder herstellen) . . . . . . . . . . . pagina 90
78
Informatie over de structuur van de instelschermen
Features
Options
Easy Setup
Easy Setup
6. “Easy Setup”
(pagina 90)
Instelschermen gebruiken
c Druk op M/m om “Settings”, “Video”,
“Audio”, “Features”, “Options” of “Easy
Setup” te selecteren en druk op ENTER.
Het geselecteerde instelscherm verschijnt.
Voorbeeld: “Video”
U kunt de instelschermen op de volgende manier gebruiken.
SETUP
Settings
Opmerking
Afspeelinstellingen die op de disc zijn opgeslagen, hebben voorrang op
de instellingen via het instelscherm. Mogelijk zijn niet alle beschreven
functies beschikbaar.
TV Type :
16 : 9
Video
Pause Mode :
Auto
Audio
Component Out :
Off
Features
Scart Setting
Options
Line4 input :
Video
Easy Setup
d Druk op M/m om het item te selecteren dat u
wilt aanpassen en druk op ENTER.
De opties voor het item verschijnen.
Voorbeeld: “TV Type”
SYSTEM MENU
</M/m/,,
ENTER
RETURN
a Druk op SYSTEM MENU als de recorder is
gestopt.
Het systeemmenu verschijnt.
16 : 99
Pause Mode :
Auto
4
:3
Letter Box
Audio
Component Out :
Off
4
:3
Pan Scan
Features
Scart Setting
Options
Line4 Input :
Video
Easy Setup
Bij sommige items verschijnt een dialoogvenster
voor het opgeven van gedetailleerde instellingen.
Voorbeeld: Het volgende dialoogvenster verschijnt
als u “Parental Control” in het Features instelscherm
selecteert.
Features - Parental Control
Enter your password.
DVD Recorder
Dual RW
Compatible
SYSTEM
MENU
TV Type :
Video
Instellingen en afstellingen
SETUP
Settings
OK
TITLE LIST
Plays/erases/edits recorded titles.
Cancel
TIMER
TIMER LIST
SETUP
b Druk op M/m om “SETUP” te selecteren en
druk op ENTER.
Het instelscherm verschijnt.
SETUP
Settings
Channel List
Audio
Clock
Options
Easy Setup
e Druk op M/m om een optie te selecteren en
druk op ENTER.
De insteloptie verschijnt naast het instelitem.
Voorbeeld: het instellen van “4:3 Letter Box”.
Channel Setting
Video
Features
Zie in dit geval “Parental Control” bij “Features
instellingen” (pagina 86).
Language
SETUP
Settings
TV Type :
4 : 3 Letter Box
Video
Pause Mode :
Auto
Audio
Component Out :
Off
Features
Scart Setting
Options
Line4 input :
Video
Easy Setup
Het uitleesvenster uitschakelen
Druk herhaaldelijk op SYSTEM MENU.
Instelschermen gebruiken
79
Settings (basisinstellingen)
Met het Settings instelscherm kunt u de basisinstellingen voor de
recorder opgeven.
Selecteer “Settings” in het instelscherm. Zie “Instelschermen
gebruiken” (pagina 79) als u het scherm wilt gebruiken.
Standaardinstellingen zijn onderstreept.
BG
Selecteer dit systeem in West-Europese landen,
behalve in de landen die bij “Beschikbare kanalen”
worden vermeld.
DK
Selecteer dit systeem in Oost-Europese landen.
I
Selecteer dit systeem in Groot-Brittannië en Ierland.
L
Selecteer dit systeem in Frankrijk.
6
Druk op M/m om “Normal/CATV” te selecteren
en druk op ENTER.
Settings - Channel Setting
SETUP
Settings
Channel Setting
Video
Channel List
Audio
Clock
Features
Language
System :
BG
Normal / CATV :
Normal
Normal
Channel Set :
C1
CATV
Station Name :
CDE
Pay - TV / CANAL+ :
Off
Audio :
NICAM
Prog. 8
Options
Easy Setup
Channel Setting
Als bepaalde kanalen niet kunnen worden ingesteld met de Easy
Setup functie, kunt u deze handmatig instellen.
Als er geen geluid is of het beeld vervormd is, is wellicht het
verkeerde tunersysteem ingesteld tijdens Easy Setup. Voer de
volgende procedure uit om het juiste tunersysteem handmatig in
te stellen.
1
2
Volg stap 1 tot en met 3 van “Instelschermen
gebruiken” (pagina 79) om “Settings” te
selecteren in het instelscherm.
Druk op M/m om “Normal” te selecteren en druk
op ENTER.
Als u CATV-kanalen (Cable Television) wilt
instellen, selecteert u “CATV”.
8
Druk op M/m om “Channel Set” te selecteren en
druk op ENTER.
Settings - Channel Setting
BG
Normal / CATV :
Normal
Channel Set :
C3
Station Name :
AAB
Pay - TV / CANAL+ :
Off
Audio :
NICAM
4
BG
Normal / CATV :
Normal
Channel Set :
C2
Station Name :
CDE
Pay - TV / CANAL+ :
Off
Audio :
NICAM
Settings - Channel Setting
5
80
System :
BG
BG
Normal / CATV :
Normal
DK
Channel Set :
C1
I
Station Name :
ARD
L
Pay - TV / CANAL+ :
On
Audio :
NICAM
11
CDE
Pay - TV / CANAL+ :
Off
Audio :
NICAM
System :
BG
Normal / CATV :
Normal
Channel Set :
C2
Station Name :
CDE
Pay - TV / CANAL+ :
Off
NICAM
Audio :
NICAM
Standard
Prog. 8
Druk op M/m om “NICAM” te selecteren en druk
op ENTER.
NICAM
Selecteer normaal deze instelling.
Standard
Selecteer deze instelling als het geluid van
NICAM uitzendingen niet helder is.
Prog. 8
Druk op M/m om een beschikbaar
televisiesysteem (BG, DK, L of I) te selecteren en
druk op ENTER.
Settings (basisinstellingen)
C1
C2
Station Name :
Settings - Channel Setting
Prog. 8
Druk op M/m om “System” te selecteren en druk
op ENTER.
Normal
Channel Set :
Druk op M/m om “Audio” te selecteren en druk
op ENTER.
Geselecteerde programmapositie
System :
Normal / CATV :
Prog. 8
10
Druk op PROG +/– om de programmapositie te
selecteren.
Settings - Channel Setting
BG
Druk herhaaldelijk op M/m tot het gewenste
kanaal wordt weergegeven en druk op ENTER.
De kanalen worden gescand in de volgorde die in de
onderstaande tabel wordt aangegeven.
Als u het cijfer van het gewenste kanaal weet, drukt u
op de cijfertoetsen. Druk voor kanaal 5 bijvoorbeeld
eerst op “0” en vervolgens op “5”. Druk op ENTER.
Prog. 1
System :
System :
9
Druk op M/m om “Channel Setting” te selecteren
en druk op ENTER.
Settings - Channel Setting
3
7
12
Druk op M/m om “AFT” te selecteren en druk op
ENTER.
Settings - Channel Setting
Normal / CATV :
Normal
Channel Set :
C2
Station Name :
CDE
Pay - TV / CANAL+ :
Off
Audio :
NICAM
On
AFT :
On
Off
Prog. 8
13
B Druk op M/m om “Channel Setting” te
selecteren en druk op ENTER.
Druk op M/m om “On” te selecteren en druk op
ENTER.
On
Settings - Channel Setting
Selecteer normaal deze instelling.
Off
Maakt handmatig aanpassen van het beeld
mogelijk. Selecteer deze instelling als de Auto
Fine Tuning functie niet goed werkt.
• Als het beeld niet helder is
Normal
Channel Set :
C3
Station Name :
AAB
Pay - TV / CANAL+ :
Off
Audio :
NICAM
Input Station Name:
AAB
"A"
.
,
-
1
2 A B C
2
3 D E
3
Als u een andere programmapositie wilt instellen,
herhaalt u stap 3 tot en met 13.
1
Druk herhaaldelijk op SYSTEM MENU om het
menu te sluiten.
4 G H
I
4
5 J
L
5
F
K
6 M N O 6
Back
7 P Q R S
Clear All 8 T U V
8
9 W X Y
Z
Space
0
"a"
7
Symbol
9
Cancel
Finish
0
Zie pagina 34 als u tekens wilt invoeren.
• Beschikbare kanalen
Televisiesysteem
Kanalen
BG (West-Europese landen,
behalve de landen die
hieronder worden
aangegeven)
E2 – E12 VHF
F Druk herhaaldelijk op SYSTEM MENU om
het menu te sluiten.
Italië A – H VHF
E21 – E69 UHF
S1 – S20 CATV
S21 – S41 HYPER
S01 – S05 CATV
DK (Oost-Europese landen)
E Druk op </M/m/, om “Finish” te selecteren
en druk op ENTER.
R1 – R12 VHF
E21 – E69 UHF
S1 – S20 CATV
S21 – S41 HYPER
• De PAY-TV/CANAL+ optie gebruiken
Zie pagina 28.
Channel List (Kanalen wijzigen/uitschakelen)
Als u de kanalen hebt ingesteld, kunt u de programmaposities
wijzigen. Als programmaposities niet worden gebruikt of
ongewenste kanalen bevatten, kunt u deze uitschakelen.
U kunt ook de zendernamen wijzigen. Als de zendernamen niet
worden weergegeven, kunt u deze handmatig invoeren.
1
Volg stap 1 tot en met 3 van “Instelschermen
gebruiken” (pagina 79) om “Settings” te
selecteren in het instelscherm.
2
Druk op M/m om “Channel List” te selecteren en
druk op ENTER.
S01 – S05 CATV
L (Frankrijk)
F2 – F10 VHF
F21 – F69 UHF
B – Q CATV
S21 – S41 HYPER
I (Groot-Brittannië/Ierland)
Settings - Channel List
Ierland A – J VHF
Zuid-Afrika 4 – 13 VHF
B21 – B69 UHF
S1 – S20 CATV
S21 – S41 HYPER
S01 – S05 CATV
• Zendernamen wijzigen
U kunt een zendernaam wijzigen of een nieuwe zendernaam
invoeren (maximaal 5 tekens). Voor de recorder moeten de
kanaalgegevens (zoals SMARTLINK gegevens) voor
zendernamen automatisch verschijnen.
A Volg stap 1 tot en met 3 van “Instelschermen
gebruiken” (pagina 79) om “Settings” te
selecteren in het instelscherm.
Instellingen en afstellingen
15
Normal / CATV :
D Druk op M/m om “Station Name” te selecteren
en druk op ENTER.
Het invoerscherm voor tekens verschijnt.
Prog. 8
B Druk op </, om een helderder beeld te
krijgen en druk op ENTER.
14
BG
C Druk op PROG +/– om de programmapositie
te selecteren waarvoor u een zendernaam wilt
wijzigen of invoeren.
A Druk op M/m om “Off” te selecteren en druk
op ENTER.
De balk voor nauwkeurig afstemmen verschijnt.
Fine Tuning
Prog. 1
System :
3
Prog
Channel
1
C3
Name
AAB
2
C5
FGH
3
C12
4
C21
5
C23
6
C24
PQR
Druk op M/m om de rij te selecteren met de
programmapositie die u wilt wijzigen of
uitschakelen.
• Wijzigen
Druk op ENTER en ga naar stap 4.
• Uitschakelen
Druk op CLEAR en ga verder met stap 6. De
uitgeschakelde posities worden overgeslagen
wanneer u op de PROG +/– toetsen drukt.
Druk herhaaldelijk op M/m om andere pagina’s weer
te geven voor programmaposities 7 tot en met 99.
,wordt vervolgd
Settings (basisinstellingen)
81
4
Druk op de M/m totdat de geselecteerde kanaalrij
wordt verplaatst naar de gewenste
programmapositie.
Het geselecteerde kanaal wordt bij de nieuwe
programmapositie ingevoegd.
Settings - Channel List
5
6
7
Prog
Channel
Name
1
C3
AAB
2
C12
3
C21
4
C5
5
C23
6
C24
FGH
PQR
Druk op ENTER om de instelling te bevestigen.
Als u de programmapositie van een andere zender
wilt wijzigen of uitschakelen, herhaalt u stap 3 tot
en met 6.
Druk herhaaldelijk op SYSTEM MENU om het
menu te sluiten.
z Tip
Als u “Auto Adjust” instelt op “On”, wordt de Auto Clock Set functie
ingeschakeld wanneer de recorder wordt uitgeschakeld. De tijd wordt
automatisch aangepast wanneer het tijdsignaal wordt ontvangen van de
zender die in de rij “Auto Adjust” wordt weergegeven.
• De klok handmatig instellen
Als met de Auto Clock Set functie de klok niet juist is ingesteld
voor uw gebied, moet u een andere zender voor de Auto Clock
Set functie proberen of de klok handmatig instellen.
A Volg stap 1 tot en met 3 van “Instelschermen
gebruiken” (pagina 79) om “Settings” te
selecteren in het instelscherm.
B Druk op M/m om “Clock” te selecteren en
druk op ENTER.
Settings - Clock
Auto Adjust :
Off
Present Time :
Wed 1. 1. 2003. 00:00
1
C Druk op M/m om “Auto Adjust” te selecteren
en druk op ENTER.
Opmerking
Selecteer de juiste programmapositie die u wilt uitschakelen. Als u per
ongeluk een programmapositie uitschakelt, moet u dat kanaal handmatig
herstellen.
Settings - Clock
Off
Off
Auto Adjust :
Present Time :
1 1
ARD
Wed 1. 1. 2003. 00:00
Clock
◆Auto Adjust
De Auto Clock Set functie wordt ingeschakeld als een zender in
uw gebied een tijdsignaal uitzendt. Het programmanummer dat
het tijdsignaal uitzendt, wordt ingesteld.
1
2
Volg stap 1 tot en met 3 van “Instelschermen
gebruiken” (pagina 79) om “Settings” te
selecteren in het instelscherm.
Auto Adjust :
Off
Present Time :
Sun 14. 9. 2003. 21:39
1
Druk op M/m om “Auto Adjust” te selecteren en
druk op ENTER.
Settings - Clock
Auto Adjust :
Present Time :
4
5
E Druk op M/m om “Present Time” te selecteren
en druk op ENTER.
Clock - Present Time
Set the time and date manually.
Druk op M/m om “Clock” te selecteren en druk op
ENTER.
Settings - Clock
3
D Druk op M/m om “Off” te selecteren en druk
op ENTER.
Wed 1
1
2003 00 : 00
F Druk op M/m om de dag in te stellen en druk
op ,.
Stel achtereenvolgens de maand, het jaar, de uren
en de minuten in. Druk op </, om het item te
selecteren dat u wilt instellen en druk op M/m om
de nummers in te stellen. De dag van de week
wordt automatisch ingesteld.
G Druk op ENTER om de klok te starten.
Off
Off
1 1
ARD
Sun 14. 9. 2003. 21:39
Druk op M/m om “On” te selecteren en druk op
,.
Druk herhaaldelijk op M/m totdat de
programmapositie van de zender met een
tijdsignaal verschijnt en druk op ENTER.
H Druk herhaaldelijk op SYSTEM MENU om
het menu te sluiten.
z Tip
Als u de nummers in stap 6 wilt wijzigen, drukt u op < om terug te
keren naar het item dat moet worden gewijzigd en selecteert u de
nummers door op M/m te drukken.
Language
Settings - Clock
Auto Adjust :
Present Time :
Off
On
1 1
ARD
Sun 14. 9. 2003. 21:39
Als de recorder geen tijdsignaal van een zender
ontvangt, keert “Auto Adjust” automatisch terug
naar “Off” en verschijnt het menu voor het
handmatig instellen van de klok op het scherm.
6
82
Druk herhaaldelijk op SYSTEM MENU om het
menu te sluiten.
Settings (basisinstellingen)
◆OSD (weergavevenster)
De taal voor het weergavevenster selecteren.
◆DVD Menu
De taal van het DVD-menu selecteren.
◆Audio
De taal voor het geluidsspoor selecteren.
Als u “Original” selecteert, wordt de taal geselecteerd die op de
disc voorrang krijgt.
◆Subtitle
De taal selecteren voor de ondertiteling die is opgenomen op de
disc.
Wanneer u “Audio Follow” selecteert, wordt de taal voor de
ondertiteling gewijzigd aan de hand van de taal die u voor het
geluidsspoor hebt geselecteerd.
z Tip
Als u “Others” bij “DVD Menu”, “Subtitle” of “Audio” selecteert,
selecteert u een taalcode uit de “Taalcodelijst” (pagina 98) en voert u
deze in met de cijfertoetsen.
Opmerking
Video instellingen
Kies de instellingen die horen bij de aan te sluiten televisie, tuner
of decoder.
Selecteer “Video” in het instelscherm. Zie “Instelschermen
gebruiken” (pagina 79) als u het scherm wilt gebruiken.
Standaardinstellingen zijn onderstreept.
Wanneer u onder “DVD Menu”, “Subtitle” of “Audio” een taal kiest die
niet op de DVD VIDEO staat, wordt automatisch een van de opgenomen
talen gekozen.
SETUP
Settings
TV Type :
16 : 9
Video
Pause Mode :
Auto
Audio
Component Out :
Off
Features
Scart Setting
Options
Line4 input :
Video
Easy Setup
Hiermee selecteert u de hoogte-/breedteverhouding van de
aangesloten televisie (4:3 of breedbeeld).
16:9
Selecteer deze instelling wanneer u een
breedbeeldtelevisie of een televisie met
breedbeeldfunctie aansluit.
4:3 Letter Box
Selecteer deze instelling wanneer u een
televisie met een 4:3-scherm aansluit.
Geeft een breed beeld weer met zwarte
stroken aan de bovenkant en onderkant
van het scherm.
4:3 Pan Scan
Selecteer deze instelling wanneer u een
televisie met een 4:3-scherm aansluit.
Geeft automatisch een breed beeld
weer op het volledige scherm waarbij
het overtollige gedeelte wordt
bijgesneden.
Instellingen en afstellingen
TV Type
16:9
4:3 Letter Box
4:3 Pan Scan
Opmerking
Bij sommige discs kan “4:3 Letter Box” automatisch worden
geselecteerd in plaats van “4:3 Pan Scan” en omgekeerd.
,wordt vervolgd
Video instellingen
83
Pause Mode (alleen DVD’s)
Hiermee selecteert u het beeld in de pauzemodus.
Auto
Frame
Er verschijnt een trillingsvrij beeld met
bewegende elementen. Selecteer
normaal deze instelling.
Er verschijnt een beeld met hoge
resolutie zonder bewegende
elementen.
Component Out
Hiermee bepaalt u of de videosignalen worden uitgevoerd via de
COMPONENT VIDEO OUT aansluitingen.
On
Voert de componentvideosignalen uit.
Off
Voert geen signalen uit.
Opmerkingen
• Als u “Line1 Output” instelt op “RGB”, kunt u “Component Out” niet
instellen op “On”.
• Selecteer “Off” niet als u de recorder uitsluitend aansluit op een
monitor of projector via de COMPONENT VIDEO OUT aansluiting.
Als u in dat geval wel “Off” selecteert, verschijnt er mogelijk geen
beeld.
Scart Setting
Hiermee stelt u het type ingangs-/uitgangssignaal in van de
SCART (EURO AV) aansluitingen aan de achterzijde van de
recorder. Selecteer een optie voor elk van de onderstaande items
overeenkomstig de combinatie van aansluitingen en typen die u
gaat gebruiken.
◆Line1 Output
Hiermee selecteert u een methode voor het uitvoeren van
videosignalen voor de LINE 1-TV aansluiting.
Video
Voert videosignalen uit.
S Video
Voert S-videosignalen uit.
RGB
Voert RGB-signalen uit.
Opmerkingen
• Als de televisie niet compatibel is met S-video- of RGB-signalen,
verschijnt er geen beeld op het televisiescherm, zelfs niet wanneer u “S
Video” of “RGB” selecteert. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de
televisie.
• Als “Component Out” hierboven is ingesteld op “On”, kunt u “RGB”
niet selecteren.
• SMARTLINK is alleen beschikbaar als “Video” is geselecteerd.
◆Line3 Input
Hiermee selecteert u een videoingangssignaal voor de LINE 3/
DECODER aansluiting.
84
Video/RGB
Voert videosignalen of RGB-signalen
in.
S Video
Voert S-videosignalen in.
Decoder
Selecteer deze instelling als u een
PAY-TV/Canal Plus-decoder aansluit.
Video instellingen
◆Line3 Output
Hiermee selecteert u een videouitgangssignaal voor de LINE 3/
DECODER aansluiting.
Video
Voert videosignalen uit.
S Video
Voert S-videosignalen uit.
Line4 Input
Hiermee selecteert u een methode voor het invoeren van
videosignalen voor de LINE 4 IN aansluiting aan de achterzijde
van de recorder.
Video
Voert videosignalen in.
S Video
Voert S-videosignalen in.
Audio instellingen
Dolby Surround
Selecteer normaal deze instelling.
Meerkanaals audiosignalen worden
uitgevoerd naar twee kanalen voor het
genieten van surround-sound.
Normal
Meerkanaals audiosignalen worden
gemengd tot twee kanalen voor
afspelen met een stereogeluid.
In het Audio instelscherm kunt u het geluid instellen op basis van
de afspeelomstandigheden en de aansluitingen.
Selecteer “Audio” in het instelscherm. Zie “Instelschermen
gebruiken” (pagina 79) als u het scherm wilt gebruiken.
Standaardinstellingen zijn onderstreept.
SETUP
Settings
Audio ATT :
Off
Video
Audio DRC :
Standard
Audio
Downmix :
Dolby Surround
Digital Out :
On
Features
Options
Easy Setup
Dolby Digital
D-PCM
MPEG :
PCM
DTS :
Off
Als het weergavegeluid is vervormd, stelt u dit item in op “On”.
De recorder verlaagt het geluidsniveau.
Deze functie beïnvloedt het uitgangssignaal van de volgende
aansluitingen:
– LINE 2 OUT AUDIO L/R aansluitingen
– LINE 1-TV aansluiting
– LINE 3/DECODER aansluiting
Hiermee geeft u aan of audiosignalen worden uitgevoerd via de
the DIGITAL OUT (COAXIAL) aansluiting.
On
Selecteer normaal deze instelling. Zie “Digitaal
uitgangssignaal instellen” voor meer informatie als
u “On” selecteert.
Off
De invloed van de digitale schakeling op de analoge
schakeling is minimaal.
• Digitaal uitgangssignaal instellen
Met de volgende instellingen regelt u de uitvoer van
audiosignalen wanneer u een component aansluit zoals een
versterker (receiver) of MD-deck met digitale ingang.
Zie “Audiokabels aansluiten” (pagina 19) voor meer informatie
over aansluitingen.
Selecteer “Dolby Digital,” “MPEG” en “DTS” nadat u “Digital
Out” hebt ingesteld op “On”.
SETUP
Settings
On
Selecteer deze instelling wanneer het
weergavegeluid van de ingebouwde luidsprekers is
vervormd.
Audio ATT :
Off
Video
Audio DRC :
Standard
Audio
Downmix :
Dolby Surround
Digital Out :
On
Features
Options
Easy Setup
Off
Dolby Digital
D-PCM
MPEG :
PCM
DTS :
Off
Instellingen en afstellingen
Audio ATT (dempen)
Digital Out
Selecteer normaal deze instelling.
Audio DRC (Dynamic Range Control) (alleen
DVD’s)
Zorgt voor een helder geluid bij weergave met laag volume van
een DVD met “Audio DRC” functie. Deze functie beïnvloedt het
uitgangssignaal van de volgende aansluitingen:
– LINE 2 OUT AUDIO L/R aansluitingen
– LINE 1-TV aansluiting
– DIGITAL OUT (COAXIAL) aansluiting alleen wanneer
“Dolby Digital” is ingesteld op “D-PCM” (pagina 85).
– LINE 3/DECODER aansluiting
Standard
Selecteer normaal deze instelling.
TV Mode
Zorgt voor een helder geluid van lage
tonen, ook bij laag volume.
Wide Range
Geeft u het gevoel van een live
optreden.
Wanneer u een component aansluit die het gekozen audiosignaal
niet accepteert, hoort u mogelijk geen geluid of produceren de
luidsprekers een hard geluid. Dit kan van invloed zijn op uw
gehoor of kan de luidsprekers beschadigen.
◆Dolby Digital (alleen DVD’s)
Hiermee kiest u het Dolby Digital signaal.
D-PCM
Selecteer deze instelling wanneer de recorder is
aangesloten op een audiocomponent zonder
ingebouwde Dolby Digital decoder. U kunt
aangeven of de signalen compatibel zijn met
Dolby Surround (Pro Logic) door het item
“Downmix” in het Audio instelscherm aan te
passen (pagina 85).
Dolby
Digital
Selecteer deze instelling wanneer de recorder is
aangesloten op een audiocomponent met
ingebouwde Dolby Digital decoder.
Downmix (alleen DVD’s)
Mengt tot twee kanalen bij het afspelen van een DVD met
achtergeluidselementen (kanalen) of die is opgenomen in Dolby
Digital indeling. Zie “De indeling van het audiosignaal
controleren” (pagina 60) voor meer informatie over
achtersignaalcomponenten. Deze functie beïnvloedt het
uitgangssignaal van de volgende aansluitingen:
– LINE 2 OUT AUDIO L/R aansluitingen
– LINE 1-TV aansluiting
– DIGITAL OUT (COAXIAL) aansluiting wanneer “Dolby
Digital” is ingesteld op “D-PCM” (pagina 85).
– LINE 3/DECODER aansluiting
,wordt vervolgd
Audio instellingen
85
◆MPEG (alleen DVD VIDEO)
Hiermee kiest u het MPEG audiosignaal.
PCM
MPEG
Selecteer deze instelling wanneer de recorder is
aangesloten op een audiocomponent zonder
ingebouwde MPEG decoder. Als u tracks met
MPEG audio geluidssporen afspeelt, voert de
recorder stereosignalen uit via de DIGITAL
OUT (COAXIAL) aansluiting.
Selecteer deze instelling wanneer de recorder is
aangesloten op een audiocomponent met
ingebouwde MPEG decoder.
Features instellingen
Het Features instelscherm biedt toegang tot de volgende functies.
Selecteer “Features” in het instelscherm. Zie “Instelschermen
gebruiken” (pagina 79) als u het scherm wilt gebruiken.
Standaardinstellingen zijn onderstreept.
SETUP
◆DTS (alleen DVD VIDEO)
Hiermee selecteert u of DTS signalen worden uitgevoerd.
On
Off
Settings
Selecteer deze instelling wanneer de recorder is
aangesloten op een audiocomponent met
ingebouwde DTS decoder.
Selecteer deze instelling wanneer de recorder is
aangesloten op een audiocomponent zonder
ingebouwde DTS decoder.
On
Auto Chapter :
6 Min
TV Guide Page
Features
Parental Control
Options
Easy Setup
TV Direct Rec (alleen DVD-RW/DVD+RW/DVD-R)
On
Als u de SMARTLINK aansluiting gebruikt,
kunt u gemakkelijk het programma opnemen
dat u op de televisie bekijkt.
Off
Hiermee schakelt u de TV Direct Rec functie
uit.
Opmerking
Als u de DIGITAL OUT (COAXIAL) aansluiting gebruikt om naar
MPEG audiosignalen te luisteren en “MPEG” instelt op “MPEG” in het
Audio instelscherm, produceren de luidsprekers geen geluid als u een
van de TVS-modi selecteert.
TV Direct Rec :
Video
Audio
Auto Chapter
Verdeelt een opname (een titel) automatisch in hoofdstukken
door op vaste punten hoofdstukmarkeringen te plaatsen. De
markeringen worden tijdens de opname geplaatst.
Off
Er worden geen hoofdstukmarkeringen
geplaatst.
6Min
Voegt hoofdstukmarkeringen in met
intervallen van ongeveer 6 minuten.
15Min
Voegt hoofdstukmarkeringen in met
intervallen van ongeveer 15 minuten.
Opmerking
Het interval dat hierboven wordt aangegeven, is bij benadering. Het
werkelijke interval kan verschillen, afhankelijk van de lengte van de
opname die wordt gemaakt.
TV Guide Page
Sommige uitzendsystemen bieden een teletekstservice* waarin
elke dag volledige programma’s met de gegevens (titel, datum,
kanaal, begintijd van opname, enzovoort) worden opgeslagen.
Een pagina van de TV guide komt overeen met één dag van de
week. Als u een programma opneemt, neemt de recorder de
programmanaam automatisch over van de teletekstpagina’s en
slaat deze op als de titelnaam. De paginanummers van de TV
guide zijn afhankelijk van de uitzending en kunnen worden
gewijzigd. In dit geval moet u wellicht die paginanummers van
de TV guide handmatig instellen in het TV Guide Page menu.
* Niet beschikbaar in bepaalde gebieden.
86
Features instellingen
1
Volg stap 1 tot en met 3 van “Instelschermen
gebruiken” (pagina 79) om “Features” te
selecteren in het instelscherm.
2
Druk op M/m om “TV Guide Page” te selecteren
en druk op , of ENTER.
Het TV Guide Page menu verschijnt.
3
Selecteer de programmapositie waarvoor u de
paginainstelling voor de TV guide wilt opgeven of
wijzigen.
• De paginanummers van de TV guide verschijnen
automatisch als de recorder deze detecteert
(bijvoorbeeld P301).
Features-TV Guide Page
Sun
P 301
Mon
P 302
Tue
P 303
Wed
P 304
Thu
P 305
Fri
P 306
Sat
P 307
Prog. 4
• Als er geen paginanummers worden gedetecteerd
(P000), moet u het juiste paginanummer voor de TV
guide handmatig opgeven.
Features-TV Guide Page
P 000
Mon
P 000
Tue
P 000
Wed
P 000
Thu
P 000
Fri
P 000
Sat
P 000
Parental Control (alleen DVD VIDEO)
Het afspelen van bepaalde DVD VIDEO’s kan worden beperkt,
bijvoorbeeld door het instellen van een leeftijdsbeperking.
Scènes kunnen worden vergrendeld of vervangen door andere
scènes.
1
Volg stap 1 tot en met 3 van “Instelschermen
gebruiken” (pagina 79) om “Features” te
selecteren in het instelscherm.
2
Druk op M/m om “Parental Control” te selecteren
en druk op ENTER.
• Als u nog geen wachtwoord hebt ingevoerd
Het scherm voor het registreren van een nieuw
wachtwoord verschijnt.
Prog. 4
Features - Parental Control
Enter a new password.
Instellingen en afstellingen
4
Sun
• Houd er rekening mee dat deze functie bij programmauitzendingen van
sommige zenders niet correct werkt.
• Als het uitzendsysteem de teletekstinformatie bijwerkt op het moment
dat de opname begint, is het mogelijk dat het label met de titel niet
overeenkomt met het opgenomen programma. In dit geval moet u
wellicht handmatig de juiste titel opgeven (pagina 66).
OK
Cancel
Druk op M/m om het paginanummer van de TV
guide dat u wilt wijzigen, te selecteren en druk op
ENTER.
Features-TV Guide Page
• Als u al een wachtwoord hebt geregistreerd
Het wachtwoordinvoerscherm verschijnt.
Prog. 4
Features - Parental Control
5
6
7
Sun
PP 000
0 0
Mon
P 000
Tue
P 000
Wed
P 000
Thu
P 000
Fri
P 000
Sat
P 000
0
Druk op de cijfertoetsen om een paginanummer
voor de TV guide in te voeren en druk op ENTER
om de invoer te bevestigen.
Als u zich hebt vergist, drukt u op CLEAR en voert
u het juiste nummer in.
Enter your password.
OK
Cancel
3
Features - Parental Control
Herhaal stap 4 en 5 als u nog een paginanummer
voor de TV guide wilt wijzigen of opgeven.
Druk herhaaldelijk op SYSTEM MENU om het
venster uit te schakelen.
Level :
Off
Standard :
USA
Password
4
z Tip
Als u teletekstinformatie op het televisiescherm wilt bekijken tijdens een
uitzending, moet u overschakelen naar de tuner van de televisie door op
t te drukken.
Druk op M/m om “Standard” te selecteren en
druk op , of ENTER.
De geselecteerde items voor “Standard” verschijnen.
Features - Parental Control
Opmerkingen
• Geef in stap 5 hierboven “000” op als u het paginanummer van de TV
guide niet wilt gebruiken om automatisch labels toe te wijzen. De
recorder slaat dan een standaardtitelnaam op (programmapositie,
begintijd-eindtijd)
• Raadpleeg de teletekstinformatie op de televisie voor informatie over
het paginanummer van de TV guide met programmatitels en de
begintijden.
• Als de televisiegids op teletekst een pagina heeft waarop altijd de
programma’s voor de huidige dag staan, geeft u dat paginanummer op
voor alle dagen.
• Als u meer dan drie minuten voordat het programma gepland is om te
beginnen, begint met opnemen, is het mogelijk dat de verkeerde info
voor het label wordt overgedragen.
Voer het viercijferige wachtwoord in met de
cijfertoetsen, selecteer vervolgens “OK” en druk
op ENTER.
5
Level :
Off
Standard :
Others
USA
Password
Others
Druk op M/m om een geografisch gebied te
selecteren als beperkingsniveau en druk op
ENTER.
Het gebied wordt geselecteerd.
Als u “Others” selecteert, voert u met de cijfertoetsen
een regiocode in uit de tabel op pagina 88. Selecteer
“OK” en druk op ENTER.
,wordt vervolgd
Features instellingen
87
6
Druk op M/m om “Level” te selecteren en druk op
ENTER.
De geselecteerde items voor “Level” verschijnen.
Features - Parental Control
Level :
Off
Off
Standard :
Others
8
Password
7
6
• Regiocode
Standaard
Codenummer
Argentinië
2044
Australië
2047
België
2057
Brazilië
2070
Canada
2079
5
4
7
Selecteer het gewenste niveau met M/m en druk op
ENTER.
Kinderbeveiliging is ingesteld.
Hoe lager de waarde, hoe strenger de beperking.
2090
China
2092
Denemarken
2115
Duitsland
2109
• De instelling voor kinderbeveiliging voor de disc wissen
Geef in stap 7 de instelling “Off” op voor “Level”.
• Het wachtwoord wijzigen
Filippijnen
2424
Finland
2165
A Selecteer “Password” in stap 4 en druk op ENTER.
Het scherm voor het registreren van een wachtwoord
verschijnt.
Frankrijk
2174
India
2248
Indonesië
2238
B Voer een nieuw viercijferig wachtwoord in met de
cijfertoetsen, selecteer vervolgens “OK” en druk
op ENTER.
Italië
2254
Japan
2276
Korea
2304
Opmerkingen
• Als u het wachtwoord vergeet, moet u de standaardinstelling herstellen
door “Parental Control” te selecteren bij “Factory Setup” in het
Options instelscherm (pagina 89).
• Bij het afspelen van discs zonder kinderbeveiligingsfunctie kan het
afspelen niet worden beperkt met deze recorder.
• Bij sommige discs moet u wellicht het kinderbeveiligingsniveau
wijzigen. Voer dan uw wachtwoord in en wijzig het niveau. Wanneer
Resume Play wordt gestopt, wordt het vorige niveau hersteld.
88
Chili
Features instellingen
Maleisië
2363
Mexico
2362
Nederland
2376
Nieuw-Zeeland
2390
Noorwegen
2379
Oostenrijk
2046
Pakistan
2427
Portugal
2436
Rusland
2489
Singapore
2501
Spanje
2149
Thailand
2528
Verenigd Koninkrijk
2184
Zweden
2499
Zwitserland
2086
Options instellingen
In het Options instelscherm kunt u verschillende instellingen
opgeven.
Selecteer “Options” in het instelscherm. Zie “Instelschermen
gebruiken” (pagina 79) als u het scherm wilt gebruiken.
Standaardinstellingen zijn onderstreept.
SETUP
Settings
Format Disc :
Bilingual Recording : Main
Dimmer :
Bright
Auto Display :
On
Command Mode :
DVD3
Options
Hiermee wijzigt u de opdrachtmodus van de recorder als aan
andere DVD-apparatuur dezelfde opdrachtmodus is
toegewezen. Vergeet niet om de Command Mode schakelaar op
de afstandsbediening in dezelfde modus te zetten. Zie
“Batterijen plaatsen” op pagina 22.
DVD1
Selecteer deze instelling als de
standaardopdrachtmodus een conflict
oplevert met andere DVD-apparatuur.
DVD2
Selecteer deze instelling als de
standaardopdrachtmodus een conflict
oplevert met andere DVD-apparatuur.
DVD3
De standaardopdrachtmodus van de recorder.
Selectable
Video
Audio
Features
Command Mode
Factory Setup
Easy Setup
Factory Setup
Hiermee kunt u de instellingen per groep selecteren en daarvoor
vervolgens de standaardinstellingen herstellen. Houd er
rekening mee dat alle bestaande instellingen verloren zullen
gaan.
Volg stap 1 tot en met 3 van “Instelschermen
gebruiken” (pagina 79) om “Options” te
selecteren in het instelscherm.
2
Druk op M/m om “Factory Setup” te selecteren en
druk op , of ENTER.
Het scherm voor het selecteren van de groep met
instellingen verschijnt.
3
Druk op M/m om de groep te selecteren waarvan
u de standaardwaarden wilt herstellen in
“Settings”, “Video”, “Audio”, “Features”,
“Options”, “Parental Control” en “All” en druk
op , of ENTER.
Het dialoogvenster verschijnt.
4
Druk op </, om “Start” te selecteren en druk
op ENTER.
De standaardwaarden van de geselecteerde
instellingen worden hersteld.
5
Druk op ENTER als “Finish” verschijnt.
Format Disc (alleen DVD-RW)
Hiermee selecteert u de opname-indeling bij het formatteren van
een DVD-RW.
VR
De disc wordt automatisch in VRmodus geformatteerd.
Video
De disc wordt automatisch in Videomodus geformatteerd.
Selectable
Maakt het selecteren van een indeling
mogelijk voordat met formatteren
wordt begonnen.
Bilingual Recording (voor alle opneembare
discs, behalve DVD-RW in VR-modus)
Hiermee selecteert u het geluid voor de opname op de disc. Deze
instelling is overbodig als u opneemt op een DVD-RW (VRmodus) waarop zowel het hoofd- als het subgeluid wordt
opgenomen.
Main
Het hoofdgeluid voor het tweetalige
programma opnemen.
Sub
Het subgeluid voor het tweetalige programma
opnemen.
Instellingen en afstellingen
1
Dimmer
Hiermee regelt u de verlichting van het uitleesvenster op het
voorpaneel.
Bright
Heldere verlichting.
Dark
Zwakke verlichting.
Off
Verlichting uit.
Auto Display
On
Geeft automatisch informatie weer op het
scherm als de recorder wordt ingeschakeld,
enzovoort.
Off
Geeft alleen informatie weer als op DISPLAY
wordt gedrukt.
Options instellingen
89
Easy Setup
(Standaardwaarden voor de
recorder herstellen)
Selecteer deze instelling om Easy Setup opnieuw te starten voor
basisinstellingen.
Selecteer “Easy Setup” in het instelscherm. Zie “Instelschermen
gebruiken” (pagina 79) als u het scherm wilt gebruiken.
SETUP
Settings
Easy Setup
Video
Audio
Features
Options
Easy Setup
Easy Setup
90
1
Volg stap 1 tot en met 3 van “Instelschermen
gebruiken” (pagina 79) om “Easy Setup” te
selecteren in het instelscherm.
2
3
Druk op ENTER.
4
Voer de procedure voor Easy Setup uit vanaf stap
5 op pagina 22.
Druk op </, om “Start” te selecteren en druk
op ENTER.
Easy Setup (Standaardwaarden voor de recorder herstellen)
Problemen oplossen
Aanvullende
informatie
Als u problemen ondervindt bij het gebruik van deze recorder,
probeert u deze eerst zelf op te lossen aan de hand van de
onderstaande lijst. Als het probleem daarmee niet is opgelost,
raadpleegt u de dichtstbijzijnde Sony-handelaar.
Voeding
De recorder wordt niet ingeschakeld.
, Controleer of het netsnoer goed is aangesloten.
Beeld
Er is geen beeld.
Aanvullende informatie
, Sluit de kabel goed aan.
, De aansluitkabels zijn beschadigd.
, Het instelscherm verschijnt. Druk op RETURN om het
venster uit te schakelen.
, Controleer de aansluiting op de televisie (pagina 16, 17).
, Controleer of “Scart Setting” in het Video instelscherm is
ingesteld op het juiste item voor uw systeem (pagina 84).
, Stel de ingangskeuzeschakelaar van de televisie zo in
(bijvoorbeeld op “VCR”) dat het signaal van de recorder op
het televisiescherm verschijnt.
, Als u de recorder alleen via de COMPONENT VIDEO OUT
aansluitingen aansluit op de televisie, stelt u “Component
Out” in het Video instelscherm in op “On” (pagina 84).
Er verschijnt beeldruis.
, De disc is vuil of vervormd.
, Als het videosignaal van de recorder via de videorecorder
naar de televisie wordt verzonden of wanneer de recorder is
aangesloten op een gecombineerde TV/VIDEO, kan de
kopieerbeveiliging van sommige DVD-programma’s de
beeldkwaliteit beïnvloeden. Als u nog altijd problemen hebt
wanneer de recorder rechtstreeks is aangesloten op de
televisie, probeert u de recorder aan te sluiten op de S
VIDEO ingang van de televisie.
, U speelt een disc af die is opgenomen met een ander
kleursysteem dan wordt gebruikt door de televisie.
De ontvangst van het televisieprogramma is
niet schermvullend.
• Problemen oplossen . . . . . . . . . . . . pagina 91
• Zelfdiagnosefunctie (Wanneer er letters/cijfers
verschijnen in het uitleesvenster)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 95
, Stel het kanaal handmatig in bij “Channel Setting” in het
Settings instelscherm (pagina 80).
, Selecteer de juiste bron met de INPUT SELECT toets of
selecteer een programmapositie van een televisieprogramma
met de PROG +/– toetsen.
• Technische gegevens. . . . . . . . . . . . pagina 96
• Verklarende woordenlijst . . . . . . . . . pagina 97
• Taalcodelijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 98
,wordt vervolgd
Problemen oplossen
91
Het beeld van televisieprogramma’s is
vervormd.
, Richt de televisieantenne opnieuw.
, Pas het beeld aan. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de
televisie.
, Plaats de recorder en de televisie verder uit elkaar.
, Plaats de televisie en gebundelde antennekabels verder uit
elkaar.
Televisiekanalen kunnen niet worden
gewijzigd.
, Stel de ingangskeuzeschakelaar in op TV.
, Sluit de antennekabel juist aan (pagina 16).
Het beeld van apparatuur die is aangesloten op
de ingang van de recorder, is niet
schermvullend.
, Selecteer “L1” in het uitleesvenster op het voorpaneel door
op PROG +/– of INPUT SELECT te drukken als de
apparatuur is aangesloten op de LINE 1-TV aansluiting.
Selecteer “L2” in het uitleesvenster op het voorpaneel door
op PROG +/– of INPUT SELECT te drukken als de
apparatuur is aangesloten op de LINE 2 IN aansluiting.
Selecteer “L3” in het uitleesvenster op het voorpaneel door
op PROG +/– of INPUT SELECT te drukken als de
apparatuur is aangesloten op de LINE 3/DECODER
aansluiting.
Selecteer “L4” in het uitleesvenster op het voorpaneel door
op PROG +/– of INPUT SELECT te drukken als de
apparatuur is aangesloten op de LINE 4 IN aansluiting.
De beeldweergave of het televisieprogramma
van apparatuur die is aangesloten op de
recorder, is vervormd.
, Als het beeld van een DVD-speler, een videorecorder of een
tuner via de videorecorder naar de televisie wordt
verzonden, kan de kopieerbeveiliging van sommige
programma’s de beeldkwaliteit beïnvloeden. Koppel het
bewuste afspeelapparaat los en sluit het rechtstreeks aan op
de televisie.
Het beeld is niet schermvullend, ook niet als de
hoogte-/breedteverhouding is ingesteld op “TV
Type” in het Video instelscherm.
Geluid
Geen geluid.
, De disc is vuil of vervormd.
, Sluit alle kabels opnieuw goed aan.
, De aansluitkabel is beschadigd.
, Controleer de aansluitingen op de ingangen van de
versterker.
, De instelling voor ingangsbron op de versterker is niet
correct.
, De recorder staat in de pauzemodus of in de modus voor
vertraagd afspelen.
, De recorder staat in de modus voor snel vooruit of snel terug.
, Als het audiosignaal niet via de DIGITAL OUT
(COAXIAL) aansluitingen gaat, moet u de instellingen in
het Audio instelscherm controleren (pagina 85).
Het geluid is vervormd.
, Stel “Audio ATT” in het Audio instelscherm in op “On”
(pagina 85).
Het geluid bevat ruis.
, De disc is vuil of vervormd.
, Bij het afspelen van een CD met DTS geluidssporen is ruis
hoorbaar via de LINE 2 OUT AUDIO L/R aansluitingen, de
LINE 1-TV aansluiting of de LINE 3/DECODER
aansluiting (pagina 50).
Het volume is te laag.
, Het volume is te laag bij sommige DVD’s.
U kunt het volume verhogen door “Audio DRC” in het
Audio instelscherm in te stellen op “TV Mode” (pagina 85).
, Stel “Audio ATT” in het Audio instelscherm in op “On”
(pagina 85).
De taal voor het geluid kan niet worden
gewijzigd.
, U kunt geen meertalige geluidssporen (hoofd en sub)
opnemen op een DVD-RW (Video-modus), DVD+RW of
DVD-R. Selecteer “Main” of “Sub” bij “Bilingual
Recording” in het Options instelscherm voordat u begint met
opnemen als u een taal wilt opnemen (pagina 89). Maak de
opname op een DVD-RW (VR-modus) als u zowel het
hoofdgeluid als het subgeluid wilt opnemen.
, De hoogte-/breedteverhouding ligt vast op de DVD.
Het beeld is zwart/wit.
, Controleer of “Line1 Output” van “Scart Setting” in het
Video instelscherm is ingesteld op het juiste item voor uw
systeem (pagina 84).
, Als u een SCART (EURO AV) kabel gebruikt, controleert u
of de kabel een 21-pins kabel is.
92
Problemen oplossen
Afspelen
De disc wordt niet afgespeeld.
, Er is geen disc in de speler geplaatst.
, Er is een lege disc in de speler geplaatst.
, De disc is omgekeerd geplaatst.
Plaats de disc in de disclade met het label naar boven.
, De disc is niet correct geplaatst.
, De recorder kan sommige discs niet afspelen (zoals een CDROM) (pagina 50).
, De regiocode op de DVD VIDEO komt niet overeen met die
op de recorder (pagina 50).
, Er is vocht gecondenseerd in de recorder. Verwijder de disc
en laat de recorder ongeveer een half uur aan staan tot alle
vocht is verdampt (pagina 2).
, Als de disc is opgenomen op een andere recorder, kan de
recorder de disc niet afspelen als deze niet is gefinaliseerd
(pagina 75).
De disc wordt niet afgespeeld vanaf het begin.
, Resume Play is ingeschakeld (pagina 54). Als u stopt,
selecteert u “Reset Resume” in het Tool menu en drukt u op
ENTER.
, U hebt een disc geplaatst waarvan het Title menu of het
DVD-menu automatisch op het televisiescherm verschijnt
na het plaatsen van de disc.
De disc wordt automatisch afgespeeld.
, De DVD VIDEO is voorzien van een automatische
afspeelfunctie.
Opnemen/Opnemen met timer/
Bewerken
De programmapositie kan niet worden
gewijzigd van het kanaal waarop u opneemt.
, Stel de invoerbron van de televisie in op “TV”.
Het opnemen begint niet onmiddellijk nadat u
op de z REC toets drukt.
, U hebt een niet eerder gebruikte DVD-RW geplaatst. De
recorder heeft even tijd nodig om een DVD-RW (VRmodus) automatisch te formatteren.
Hoewel u de timer juist hebt ingesteld, is er
niets opgenomen.
De taal voor het geluid kan niet worden
gewijzigd.
Het opnemen wordt niet onmiddellijk gestopt
nadat u op de x REC STOP toets drukt.
, Er zijn geen meertalige geluidssporen opgenomen op de
DVD VIDEO, DVD-R, DVD+R, DVD+RW of DVD-RW
die wordt afgespeeld.
, De taal voor het geluid van een DVD VIDEO kan niet
worden gewijzigd.
, Probeer de taal te wijzigen met het menu van de DVD
VIDEO.
, De recorder heeft enkele seconden nodig om discgegevens
in te voeren voordat het opnemen kan worden gestopt.
Het afspelen stopt automatisch.
, Bij het afspelen van discs met een automatisch pauzesignaal
stopt de weergave bij het auto-pauzesignaal.
Sommige functies, zoals Stop, Search of Slowmotion Play, werken niet.
De taal voor de ondertiteling kan niet worden
gewijzigd of uitgeschakeld.
, Er zijn geen meertalige ondertitels opgenomen op de DVD
VIDEO.
, De taal voor de ondertitels kan niet worden gewijzigd op de
DVD VIDEO.
, Probeer de ondertitels te wijzigen met het menu van de DVD
VIDEO.
De hoeken kunnen niet worden gewijzigd.
, Er zijn geen meervoudige hoeken opgenomen op de DVD
VIDEO.
, U probeert de hoeken te wijzigen terwijl “ANGLE” niet op
het televisiescherm verschijnt (pagina 61).
, Hoeken kunnen niet worden gewijzigd op de DVD VIDEO.
, Probeer de hoek te wijzigen met het menu van de DVD
VIDEO.
Aanvullende informatie
, Voor sommige discs zijn bepaalde bovenstaande functies
niet beschikbaar. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij de
disc.
, Tijdens de opname is een stroomstoring opgetreden.
, De interne klok van de recorder is stil blijven staan als
gevolg van een stroomstoring die langer dan 1 uur heeft
geduurd. Stel de klok opnieuw in (pagina 82).
, Het kanaal is uitgeschakeld nadat de opname met de timer is
ingesteld (pagina 81).
, Trek de stekker uit het stopcontact en steek deze opnieuw
weer in het stopcontact.
, “PDC/VPS Scan Off” is geselecteerd in het Tool menu
(pagina 42).
, Het programma bevat kopieerbeveiligingssignalen die het
kopiëren beperken.
Het opnemen stopt niet als u op x drukt.
, Druk op x REC STOP.
De opname met de timer is niet voltooid of is
niet bij het begin begonnen.
, Tijdens de opname is een stroomstoring opgetreden. Als de
storing wordt verholpen binnen de tijdsduur van een opname
met de timer, hervat de recorder het opnemen.
Als de stroomstoring langer duurt dan een uur, moet u de
klok opnieuw instellen (pagina 82).
, De verschillende timerinstellingen overlappen elkaar
(pagina 43).
, Er is niet genoeg discruimte.
, De PDC/VPS functie is actief.
Eerder opgenomen inhoud is gewist.
, Gegevens die op een DVD zijn opgenomen met een
computer, worden gewist van de disc als de disc wordt
geplaatst.
,wordt vervolgd
Problemen oplossen
93
De PDC/VPS functie werkt niet.
, Controleer of de klok en de datum juist zijn ingesteld.
, Controleer of u de juiste VPS/PDC tijd hebt ingesteld (er kan
een drukfout staan in de televisiegids). Als de uitzending die
u wilt opnemen, niet de juiste VPS/PDC informatie
verzendt, begint de recorder niet met opnemen.
, Als de ontvangst slecht is, kan het VPS/PDC signaal zijn
gewijzigd, waardoor de recorder niet opneemt.
, De “PDC/VPS Scan” functie is ingesteld op “Off”
(pagina 42).
Opnemen vanaf de apparatuur met een
timer
Hoewel u de Synchro-Rec functie juist hebt
ingesteld, is er niets opgenomen.
, U hebt de aangesloten apparatuur niet uitgeschakeld.
Schakel de aangesloten apparatuur uit en zet de recorder in
de stand-bymodus voor de Synchro-Rec functie.
, De recorder is aangesloten op de TV uitgang van de
aangesloten apparatuur.
Synchro-Recording wordt niet voltooid.
, De timerinstelling voor de aangesloten apparatuur overlapt
met de timerinstelling van de recorder (pagina 48).
, Tijdens de opname is een stroomstoring opgetreden.
De recorder begint automatisch met opnemen
op het moment dat de tuner wordt
ingeschakeld.
, De Synchro-Rec functie is geactiveerd. Schakel de tuner uit
en annuleer de Synchro-Rec functie (pagina 47).
De afstandsbediening werkt niet.
, De batterijen zijn leeg.
, Er bevinden zich obstakels tussen de afstandsbediening en
de recorder.
, De afstand tussen de afstandsbediening en de recorder is te
groot.
, Er zijn geen batterijen in de afstandsbediening geplaatst.
, De standaardwaarde voor de code van de fabrikant van de
afstandsbediening is hersteld bij het vervangen van de
batterijen. Stel de code opnieuw in. (Zie “Afstandsbediening
instellen” op pagina 25).
, Schakel de recorder in.
, De afstandsbediening is niet op de afstandsbedieningssensor
van de recorder gericht.
, Voor de recorder en de afstandsbediening zijn verschillende
opdrachtmodi ingesteld. Geef beide dezelfde
opdrachtmodus. (Zie “Batterijen plaatsen” op pagina 22).
, De TV/DVD-schakelaar staat op TV. (Zie
“Afstandsbediening instellen” op pagina 25).
Andere Sony-apparatuur reageert op de
afstandsbediening.
, Voor het andere apparaat en de recorder is dezelfde
opdrachtmodus ingesteld. Stel een andere opdrachtmodus in
voor de recorder (pagina 25).
Overig
De speler werkt niet correct.
, Wanneer de speler door bijvoorbeeld statische elektriciteit
niet goed functioneert, trekt u de stekker uit het stopcontact
en sluit u de stekker opnieuw aan.
Uitleesvenster
Er verschijnt niets in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
De klok is gestopt.
, “Dimmer” in het Options instelscherm is ingesteld op “Off”
(pagina 89).
, Stel de klok opnieuw in (pagina 82).
, De klok is stil blijven staan als gevolg van een stroomstoring
die langer heeft geduurd dan 1 uur. Stel de klok opnieuw in
(pagina 82).
Er verschijnen vijf cijfers of letters in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
De TIMER REC aanduiding knippert.
, Er is niet genoeg ruimte op de disc of de disc bevat meer dan
99 titels. Plaats een opneembare disc en schakel de recorder
uit.
, Er is geen opneembare disc in de recorder geplaatst.
De aanduiding voor de opnamemodus is
onjuist.
, Als u een opname maakt van minder dan 3 minuten, kan de
aanduiding voor de opnamemodus die wordt weergegeven
tijdens het afspelen wellicht niet overeenkomen met de
opnamemodus die u hebt geselecteerd tijdens het opnemen.
De werkelijke opnamemodus komt altijd overeen met de
geselecteerde modus en niet met de aanduiding tijdens het
afspelen.
94
Afstandsbediening
Problemen oplossen
, De zelfdiagnosefunctie is geactiveerd (zie de tabel op
pagina 95).
De disclade wordt niet geopend als u op de Z
(openen/sluiten) toets drukt.
, Het kan enkele seconden duren voordat de disclade wordt
geopend nadat u een disc hebt opgenomen of bewerkt. Dit is
het geval omdat de recorder discgegevens toevoegt aan de
disc.
“RECOVERY” verschijnt in het uitleesvenster
op het voorpaneel.
, De herstelfunctie van de recorder is geactiveerd bij het
inschakelen van de recorder omdat de stroom is
uitgeschakeld of is onderbroken tijdens het opnemen. Laat
de recorder ingeschakeld staan totdat “RECOVERY”
verdwijnt uit het uitleesvenster op het voorpaneel.
Zelfdiagnosefunctie (Wanneer
er letters/cijfers verschijnen
in het uitleesvenster)
Als de zelfdiagnosefunctie is geactiveerd om te voorkomen dat de
werking van de recorder wordt verstoord, knippert een servicecode
van vijf tekens (bijvoorbeeld C 13 50) met een combinatie van een
letter en vier cijfers in het uitleesvenster. Raadpleeg dan de
onderstaande tabel.
Eerste drie tekens
van de servicecode
Oorzaak en/of oplossing
C 13
De disc is vuil.
, Reinig de disc met een zachte doek
(pagina 3).
C 31
De disc is niet correct geplaatst.
, Plaats de disc correct.
E XX
(xx is een cijfer)
De zelfdiagnosefunctie van de recorder is
uitgevoerd om een defect te voorkomen.
, Neem contact op met de Sony-handelaar
of een erkende Sony-werkplaats en
vermeld de vijfcijferige servicecode.
Voorbeeld: E 61 10
Aanvullende informatie
Zelfdiagnosefunctie (Wanneer er letters/cijfers verschijnen in het uitleesvenster)
95
Technische
gegevens
Systeem
Laser
Halfgeleiderlaser
Kanalen
PAL/SECAM (B/G, D/K, I, L)
VHF: E2 tot E12, R1 tot R12, F1 tot
F10, Italië A tot H, Ierland A tot J,
Zuid-Afrika 4 tot 13
UHF: E21 tot E69, R21 tot R69, B21
tot B69, F21 tot F69
CATV: S01 tot S05, S1 tot S20,
Frankrijk B tot Q
HYPER: S21 tot S41
Het bovenstaande overzicht van kanalen
geeft slechts aan welke kanalen binnen
dit bereik kunnen worden ontvangen.
Het biedt geen garantie dat het signaal
ook onder alle omstandigheden
ontvangen kan worden.
Video-ontvangst:
frequentiesynthesizersysteem
Audio-ontvangst: gescheiden
draaggolfsysteem
Antenne-uitgang
75-ohm asymmetrische
antenneaansluiting
Timer:
Klok: quartzgestuurd
Tijdsaanduiding: 24-uurs klok
(digitaal)
Reservevoeding: 1 uur
Indeling voor video-opname
MPEG Video
Indeling voor audio-opname/
toepasselijke bitsnelheid
Dolby Digital/2 ch, 256 kbps
Audiokenmerken (afspelen)
Frequentiebereik
DVD (PCM 96 kHz): 4 Hz tot 44
kHz (±1,0 dB)/DVD (PCM 48 kHz):
4 Hz tot 22 kHz (±0,5 dB)/CD: 4 Hz
tot 20 kHz (±0,5 dB)
Signaal/ruis-verhouding (S/R)
DVD: 115dB (alleen LINE 2 OUT
(AUDIO L/R) aansluitingen)
Harmonische vervorming
DVD: 0,002 %
Dynamisch bereik
DVD: 110 dB/CD: 100 dB
Snelheidsfluctuaties
DVD: Minder dan gedetecteerde
waarde (0,001% W PEAK)
96
Technische gegevens
Audiokenmerken (opnemen/
afspelen)
Frequentiebereik
DVD (Dolby Digital 48 kHz):
10 Hz-20 kHz (±1,0 dB)
Signaal/ruis-verhouding
DVD: 96 dB
Harmonische vervorming
DVD: 0,004 %
Dynamisch bereik
DVD: 96 dB
De signalen zijn gemeten van de LINE 2
OUT (AUDIO L/R) aansluitingen. Als u
PCM geluidssporen afspeelt met een
bemonsteringsfrequentie van 96 kHz,
worden de uitgangssignalen van de
DIGITAL OUT (COAXIAL)
aansluiting geconverteerd naar een
bemonsteringsfrequentie van 48 kHz.
Ingangen en uitgangen
LINE 2 OUT
(AUDIO)
Phono-aansluiting
Uitgangsniveau: 2 Vrms
Belastingsimpedantie: 10 kilohm
(VIDEO)
Phono-aansluiting
Uitgangsniveau: 1,0 Vp-p
(S VIDEO)
4-polige mini-DIN-aansluiting
Uitgangsniveau: Y:1,0 Vp-p,
C: 0,3 Vp-p (PAL)
LINE 4 IN
(AUDIO)
Phono-aansluiting
Ingangsniveau: 2 Vrms
Ingangsimpedantie:
meer dan 22 kilohm
(VIDEO)
Phono-aansluiting
Ingangsniveau: 1,0 Vp-p
(S VIDEO)
4-polige mini-DIN-aansluiting
Ingangsniveau: Y:1,0 Vp-p,
C: 0,3 Vp-p (PAL)
LINE 2 IN
(AUDIO)
Phono-aansluiting
Ingangsniveau: 2 Vrms
Ingangsimpedantie:
meer dan 22 kilohm
(VIDEO)
Phono-aansluiting
Ingangsniveau: 1,0 Vp-p
(S VIDEO)
4-polige mini-DIN-aansluiting
Ingangsniveau: Y:1,0 Vp-p,
C: 0,3 Vp-p (PAL)
LINE 1-TV
21-pins
CVBS IN/OUT
S-Video/RGB OUT (upstream)
LINE 3/DECODER
21-pins
CVBS IN/OUT
S-Video/RGB IN
S-Video OUT (downstream)
Decoder
DIGITAL OUT (COAXIAL)
Phono-aansluiting
Uitgangsniveau: 0,5 Vp-p
Belastingsimpedantie: 75 ohm
COMPONENT VIDEO OUT (Y, CB, CR)
Phono-aansluiting
Uitgangsniveau: Y: 1,0 Vp-p/
CB, CR: 0,7 Vp-p
Algemeen
Voeding
220-240 V wisselstroom, 50/60 Hz
Stroomverbruik
43 W
Afmetingen (ong.)
430 × 89 × 380 mm (breedte/hoogte/
diepte) inclusief uitstekende
onderdelen
Gewicht (ong.)
5,3 kg
Werkingstemperatuur
5 ºC tot 35 ºC
Werkingsvochtigheid
25 % tot 80 %
Bijgeleverde accessoires
Audio-/videokabel (1)
Netsnoer (1)
Antennekabel (1)
Afstandsbediening (1)
R6-batterijen (AA-formaat) (2)
Compatibele kleursystemen
Deze recorder gebruikt het PALkleursysteem voor het opnemen en het
PAL- of het NTSC-kleursysteem voor
het afspelen.
De signalen van het SECAMkleursysteem kunnen wel worden
ontvangen en opgenomen, maar alleen
worden afgespeeld in het PALkleursysteem. Opname van
videobronnen gebaseerd op andere
kleursystemen kan niet worden
gegarandeerd.
Wijzigingen in ontwerp en technische
gegevens voorbehouden zonder
voorafgaande kennisgeving.
Verklarende
woordenlijst
CPRM (pagina 35)
CPRM (Content Protection for
Recordable Media) is een
codeertechnologie die de auteursrechten
van beelden beschermt.
Dolby Digital (pagina 85)
Het langste deel van een beeld of
muziekstuk op een DVD, een film,
enzovoort, op videosoftware of een heel
album voor audiosoftware.
Track (pagina 56)
Een deel van een muziekstuk op een CD
(duur van een liedje).
DVD-R (pagina 35)
Een DVD-R is een opneembare disc van
hetzelfde formaat als een DVD VIDEO.
Op een DVD-R kan slechts één keer
worden opgenomen en de inhoud heeft
dezelfde indeling als een DVD VIDEO.
DVD-RW (pagina 35)
Audiosignaalverwerkingstechnologie
door Dolby Laboratories ontwikkeld
voor surround-sound. Wanneer het
ingangssignaal een surround-component
bevat, voert Pro Logic voor-, midden- en
achtersignalen uit. Het achterkanaal is
mono.
Een DVD-RW is een opneembare en
herschrijfbare disc van hetzelfde formaat
als een DVD VIDEO. Een DVD-RW
kan worden opgenomen in twee
verschillende modi: VR-modus en
Video-modus. Een DVD die is
opgenomen in de Video-modus, heeft
dezelfde indeling als een DVD VIDEO,
terwijl de inhoud van een disc die is
opgenomen in de VR-modus (Video
Recording), kan worden
geprogrammeerd en bewerkt.
DTS (pagina 86)
DVD+RW (pagina 35)
Digitale audiocompressietechnologie
ontwikkeld door Digital Theater
Systems, Inc. Deze technologie is
compatibel met meerkanaals surroundsound. Het achterkanaal is stereo en er is
een afzonderlijk subwooferkanaal. DTS
produceert hetzelfde geluid van digitale
kwaliteit via afzonderlijke kanalen.
De kanaalscheiding is uitstekend
doordat de gegevens van alle kanalen
afzonderlijk zijn opgenomen en digitaal
worden verwerkt.
Een DVD+RW (plus RW) is een
opneembare en herschrijfbare disc. De
indeling die voor DVD+RW wordt
gebruikt, is vergelijkbaar met DVD
VIDEO.
DVD VIDEO (pagina 50)
Index (pagina 58)
Een disc die tot 8 uur beeld kan bevatten,
met dezelfde diameter als een CD.
De gegevenscapaciteit van een
enkelzijdige DVD met één laag is 4,7
GB (gigabyte). Dit is 7 keer meer dan de
capaciteit van een CD. De
gegevenscapaciteit van een enkelzijdige
DVD met twee lagen is 8,5 GB, van een
dubbelzijdige DVD met één laag 9,4 GB
en van een dubbelzijdige DVD met twee
lagen 17 GB.
Een indexgetal waarmee een track in
delen wordt opgesplitst, zodat het
zoeken naar een bepaald punt op een CD
eenvoudiger wordt. Sommige discs
bevatten geen index.
Dolby Surround (Pro Logic)
(pagina 85)
Titel (pagina 56)
Aanvullende informatie
Digitale audiocompressietechnologie
ontwikkeld door Dolby Laboratories.
Deze technologie is compatibel met
meerkanaals surround-sound. Het
achterkanaal is stereo en er is een
afzonderlijk subwooferkanaal. Dolby
Digital produceert hetzelfde digitale
kwaliteitsgeluid via afzonderlijke
kanalen als “Dolby Digital” theatre
surround-soundsystemen. De
kanaalscheiding is uitstekend doordat de
gegevens van alle kanalen afzonderlijk
zijn opgenomen en digitaal worden
verwerkt.
De beeldgegevens hebben de indeling
MPEG 2, een van de wereldwijde
normen voor digitale
compressietechnologie. De
beeldgegevens worden gecomprimeerd
tot ongeveer 1/40e (gemiddeld) van de
oorspronkelijke grootte. De DVD maakt
ook gebruik van variabele
codeertechnologie die de toe te kennen
gegevens aanpast volgens de
beeldstatus. Audioinformatie is
opgenomen met een meerkanaals
systeem, zoals Dolby Digital, zodat de
geluidsweergave levensechter is.
Een DVD biedt ook tal van
geavanceerde mogelijkheden zoals
meervoudige hoeken, meervoudige talen
en kinderbeveiliging.
Hoofdstuk (pagina 56)
Delen van een beeld of een muziekstuk
die korter zijn dan titels. Een titel bestaat
uit verscheidene hoofdstukken.
Sommige discs bevatten geen
hoofdstukken.
MPEG Audio (pagina 86)
Internationaal coderingssysteem voor
het comprimeren van digitale
audiosignalen goedgekeurd door ISO/
IEC. MPEG 2, dat met DVD’s wordt
gebruikt, is compatibel met 7.1-kanaals
surround.
Verklarende woordenlijst
97
Taalcodelijst
Zie pagina’s 59, 62, 82 voor meer
informatie.
Taalspelling conform ISO 639: 1988
(E/F).
Taal
Code
Taal
1233
Armenian
1501
Sangho
1235
Interlingua
1502
Serbo-Croatian
1239
Interlingue
1503
Singhalese
1245
Inupiak
1505
Slovak
1248
Indonesian
1506
Slovenian
1253
Icelandic
1507
Samoan
1254
Italian
1508
Shona
1257
Hebrew
1509
Somali
Japanese
1511
Albanian
Code
Taal
1261
1027
Afar
1269
Yiddish
1512
Serbian
1028
Abkhazian
1283
Javanese
1513
Siswati
1032
Afrikaans
1287
Georgian
1514
Sesotho
1039
Amharic
1297
Kazakh
1515
Sundanese
1044
Arabic
1298
Greenlandic
1516
Swedish
1045
Assamese
1299
Cambodian
1517
Swahili
1051
Aymara
1300
Kannada
1521
Tamil
1052
Azerbaijani
1301
Korean
1525
Telugu
1053
Bashkir
1305
Kashmiri
1527
Tajik
1057
Byelorussian
1307
Kurdish
1528
Thai
1059
Bulgarian
1311
Kirghiz
1529
Tigrinya
1060
Bihari
1313
Latin
1531
Turkmen
1061
Bislama
1326
Lingala
1532
Tagalog
1066
Bengali; Bangla
1327
Laothian
1534
Setswana
1067
Tibetan
1332
Lithuanian
1535
Tonga
1070
Breton
1334
Latvian; Lettish
1538
Turkish
1079
Catalan
1345
Malagasy
1539
Tsonga
1093
Corsican
1347
Maori
1540
Tatar
1097
Czech
1349
Macedonian
1543
Twi
1103
Welsh
1350
Malayalam
1557
Ukrainian
1105
Danish
1352
Mongolian
1564
Urdu
1109
German
1353
Moldavian
1572
Uzbek
1130
Bhutani
1356
Marathi
1581
Vietnamese
1142
Greek
1357
Malay
1587
Volapük
1144
English
1358
Maltese
1613
Wolof
1145
Esperanto
1363
Burmese
1632
Xhosa
1149
Spanish
1365
Nauru
1665
Yoruba
1150
Estonian
1369
Nepali
1684
Chinese
1151
Basque
1376
Dutch
1697
Zulu
1157
Persian
1379
Norwegian
1165
Finnish
1393
Occitan
1703
Niet vermeld
1166
Fiji
1403
(Afan) Oromo
1171
Faroese
1408
Oriya
1174
French
1417
Punjabi
1181
Frisian
1428
Polish
1183
Irish
1435
Pashto; Pushto
1186
Scots Gaelic
1436
Portuguese
1194
Galician
1463
Quechua
1196
Guarani
1481
Rhaeto-Romance
1203
Gujarati
1482
Kirundi
1209
Hausa
1483
Romanian
1217
Hindi
1489
Russian
1226
Croatian
1491
Kinyarwanda
Hungarian
1495
Sanskrit
1498
Sindhi
1229
98
Code
Taalcodelijst
Index
Woorden tussen aanhalingstekens
worden weergegeven in de
weergavevensters.
Cijfers
16:9 23, 83
4:3 Letter Box 23, 83
4:3 Pan Scan 23, 83
A
K
Canal Plus 28
“CATV” 29, 80
CD 50
“Channel List” 81
“Channel Set” 29, 80
“Channel Setting” 29, 80, 81
“Clock” 23, 82
“Combine” 73
“Command Mode” 26, 89
“Component Out” 23, 84
Copy-Free 36
Copy-Never 36
Copy-Once 36
CPRM 35
“Create Playlist” 70
Kleursystemen 96
Kopieerbeveiligingssignalen 36
D
“Decoder” 29
“Digital Out” 85
“Dimmer” 89
Directe televisie-opname 39
Disc Info 36
Disc Map 37
Disc Name 74
Discruimte 36
“Divide” 73
Dolby Digital 21, 24, 59, 85, 97
“Downmix” 85
DTS 21, 24, 59, 86, 97
“DVD Menu” 82
DVD VIDEO 50, 97
DVD+RW 35, 97
DVD-R 35, 97
DVD-RW 35, 97
E
“Easy Setup” 90
Easy Setup 22
Eéntoetsmenu 55
Eéntoetstimer 42
Eéntoetsweergave 52
“Erase” 67
“Erase All” 76
“Erase Titles” 67
“Extend Rec” 42
B
F
Batterijen 22
Behandeling van discs 3
Beveiliging
Disc 75
Titel 66
Bewerken 64
Afspeellijst bewerken 70
“Bilingual Recording” 89
“Factory Setup” 89
Finaliseren 75
“Format Disc” 89
Formatteren 77
G
Geschikte discs 35, 50
H
Hoek 61
Hoofdstuk 40, 97
Hoofdstukmarkering 69
I
L
“Language” 82
“Line Audio Input” 47
“Line1 Output” 17, 29, 84
“Line3 Input” 28, 29, 84
“Line3 Output” 84
“Line4 Input” 84
M
Menu
DVD-menu 52
Hoofdmenu 52
“Move” 72
MPEG 21, 59, 86, 97
N
“NICAM” 80
NICAM 40, 80
“Normal” 29, 80
O
Ondertiteling 62, 83
Opnemen 35
Beeld aanpassen 46
Opname-indeling 36
Opnamemodus 36
Opneembare discs 35
Tijdens het bekijken van een ander
programma 39
Opnemen met timers
Controleren/wijzigen/annuleren 43
Handmatige instelling 41
Rec Mode Adjust 42
ShowView 44
Synchro Rec 47
“Options” 26
Original 32, 65
“OSD” 82
“OSD” taal 23
Overzicht van DVD-disctypen
achterflap
Aanvullende informatie
Aanpassen
Beeldkwaliteit 46
Beeldweergave/geluid 62
Aansluiten
Antennekabel 16
Audiokabels 19
Videokabels 17
“A-B Erase” 68
Afspelen 50
Afspeelbare discs 50
Freeze Frame 53
Opgenomen titel selecteren 54
Opnieuw afspelen 53
Resume Play 54
Snel vooruit/snel terug 53
Vertraagd afspelen 53
Afstandsbediening 22
“AFT” 80
“Audio” 80, 82
Audio 59
“Audio ATT” 85
“Audio Connection” 22
“Audio DRC” 85
“Audio Filter” 63
“Audio Settings” 63
“Auto Adjust” 82
“Auto Chapter” 86
“Auto Clock Set” 82
“Auto Display” 89
C
P
Paginamodus 32
Parental Control 52, 87
“Pause Mode” 84
PAY-TV 28
PCM 59
PDC 42
Playlist 32, 65
“Present Time” 82
“Preset Download” 23
Pro Logic 20, 97
Problemen oplossen 91
Q
Quick Timer 40
Index 97
Instelknop 53
Instelscherm 79
,wordt vervolgd
Index
99
R
Z
Rec Mode Adjust 42
RECOVERY 94
Regiocode 50, 88
Resume Play 54
“Play From Start” 54
“Reset Resume” 54
“RGB” 17, 24, 28
Zoeken
Begin van een titel/hoofdstuk/track
zoeken 53
Snel vooruit/snel terug 53
Zoekmodus 56
Zoomen 55
ZWEITON 40
S
“S Video” 17, 24
“Scart Setting” 28, 29, 84
“Scene List” 71
“Settings” 29
“SETUP” 26, 29
SMARTLINK 18
Sorteren 55
“Station Name” 81
Submenu 33
Surround 60
Synchro Rec 47
Systeemmenu 26, 29, 31
“System” 29, 80
T
“TIMER” 42
Timer List 43
Titel 97
Title List 32, 54, 70
Sort 55
Thumbnail 55
Zoomen 55
“Title Name” 66
Tool menu 32
Track 97
“Tuner System” 23
TV Direct Rec 86
“TV Guide Page” 86
“TV Type” 23, 83
TVS (TV Virtual Surround) 60
Dynamic 60
Night 61
Standard 61
Wide 61
Tweetalige programma’s 40
U
Uitleesvenster
Instelscherm 79
Uitleesvenster op het voorpaneel
14, 58
Weergavevenster 31
Uitleesvenster op het voorpaneel 14, 58
V
“Video” 24, 29
“Video Settings” 62
Video-modus 64
VPS 42
VR-modus (Video Recording) 36, 65
W
Weergavevenster
Instelscherm 79
Submenu 33
Systeemmenu 31
Tool menu 32
100
Index
Overzicht van DVDdisctypen
: Meest geschikt.
: Kan worden gebruikt.
: Sommige functies zijn beperkt.
: Kan niet worden gebruikt.
Zie het volgende gedeelte als u een disc (DVD-R, DVD+RW of
DVD-RW) en een opname-indeling (VR-modus of Videomodus voor DVD-RW’s) wilt selecteren. Op elke disc kan
maximaal zes uur worden opgenomen.
U wilt…
Televisieprogramma’s opnemen
Opnieuw gebruiken door ongewenste inhoud te verwijderen
Opgenomen inhoud bewerken
Bewerken of opnemen vanaf de aangesloten apparatuur
Discs kopiëren voor distributie
*1
Afspelen op andere DVD-apparatuur
*1
Kenmerken
Opnemen
Herschrijfbaar?
Ja
Ja
Ja
Nee
Hoofdstukken maken op vastgestelde intervallen (automatisch)
Ja
Ja
Ja
Ja
Hoofdstukken maken op elke gewenste plaats (handmatig)
Ja
Nee
Nee
Nee
Beide geluiden (hoofd/sub) opnemen van een tweetalig programma
Ja
Nee
Nee
Nee
Beelden met het formaat 16:9 opnemen
Ja
Ja
Nee
Ja
Copy-Once-programma’s opnemen
Ja
Nee
Nee
Nee
De basisfuncties voor bewerken uitvoeren
Ja
Ja
Ja
Ja
Geavanceerde bewerkingsfunctie uitvoeren (Playlist)
Ja
Nee
Nee
Nee
*2
*2
Bewerken
Compatibiliteit met andere DVD-apparatuur
Finaliseren vereist?
Nee *4
Ja
Een Title Menu (DVD Menu) genereren
Nee
Ja
*1 DVD-RW’s (VR-modus) kunnen alleen worden afgespeeld op DVDapparatuur die geschikt is voor VR.
*2 Alleen als de opnamemodus SP, HSP of HQ is en “Rec Screen Size” is
ingesteld op 16:9.
*3 Met het wissen van titels wordt er geen discruimte vrijgemaakt.
*4 Voor bepaalde DVD-apparatuur is finaliseren vereist.
Opmerking
Zie de uitleg in de handleiding voor informatie over de bovenstaande
functies en de bijbehorende beperkingen.
Gedrukt op 100% kringlooppapier met
VOC (vluchtige organische verbinding)vrije inkt op basis van plantaardige olie.
Sony Corporation
Nee *4
Ja
Ja
Ja
*3
Download PDF

advertising