Sony | DVP-NS36 | Sony DVP-NS36 Gebruiksaanwijzing

2-661-163-31(1)
CD/DVD
Player
Gebruiksaanwijzing
DVP-NS36
DVP-NS37
© 2006 Sony Corporation
WAARSCHUWING
Stel het toestel niet bloot aan
regen of vocht. Zo kunt u het
risico op brand of elektrische
schokken verkleinen.
Open de behuizing niet om
elektrocutie te voorkomen.
Laat het toestel alleen
nakijken door bevoegd
vakpersoneel.
Het netsnoer mag alleen door
bevoegd vakpersoneel
worden vervangen.
Dit toestel is geklasseerd als
CLASS 1 LASER product. Het
label met vermelding van CLASS
1 LASER PRODUCT bevindt zich
op de achterkant van het toestel.
OPGELET
De optische instrumenten in dit
toestel kunnen oogletsels
veroorzaken. De laserstraal van
deze CD/DVD-speler is schadelijk
voor de ogen en bijgevolg mag u de
behuizing niet proberen te openen.
Laat het toestel alleen nakijken
door bevoegd vakpersoneel.
Verwijdering van oude elektrische
en elektronische apparaten
(Toepasbaar in de Europese Unie
en andere Europese landen met
gescheiden ophaalsystemen)
Het symbool op het product of op
de verpakking wijst erop dat dit
product niet als huishoudelijk afval
mag worden behandeld. Het moet
echter naar een plaats worden
gebracht waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt
gerecycled. Als u ervoor zorgt dat
dit product op de correcte manier
wordt verwijderd, voorkomt u voor
mens en milieu negatieve gevolgen
die zich zouden kunnen voordoen
in geval van verkeerde
afvalbehandeling. De recycling
2
van materialen draagt bij tot het
vrijwaren van natuurlijke bronnen.
Voor meer details in verband met
het recyclen van dit product, neemt
u contact op met de gemeentelijke
instanties, het bedrijf of de dienst
belast met de verwijdering van
huishoudafval of de winkel waar u
het product hebt gekocht.
Opmerkingen
over discs
• Pak de disc vast bij de randen
zodat deze schoon blijft. Raak
het oppervlak niet aan.
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
• Dit toestel werkt op 220 – 240 V
AC, 50/60 Hz. Kijk of dit voltage
overeenstemt met de plaatselijke
netspanning.
• Plaats geen met vloeistof
gevulde voorwerpen zoals
bijvoorbeeld een vaas op het
toestel om elektrocutie of brand
te voorkomen.
Installatie
• Zet het apparaat niet schuin. Het
apparaat is ontworpen voor
gebruik in horizontale stand.
• Houd zowel het apparaat als
discs uit de buurt van apparatuur
waarin een krachtige magneet
gebruikt wordt, zoals een grote
luidspreker of magnetronoven.
• Plaats geen zware voorwerpen
op het toestel.
• Stel een disc niet bloot aan direct
zonlicht of warmtebronnen,
zoals heteluchtkanalen, en laat
deze niet achter in een auto die in
de volle zon geparkeerd staat en
waarin de temperatuur sterk kan
oplopen.
• Berg discs na gebruik weer op in
de hoesjes.
• Reinig de disc met een zachte
doek. Veeg de disc van binnen
naar buiten schoon.
Gooi de batterij niet
weg maar lever deze
in als klein chemisch
afval (KCA).
• Gebruik geen oplosmiddelen,
zoals benzine, thinner en in de
handel verkrijgbare
reinigingsmiddelen voor discs/
lenzen, of antistatische sprays
voor grammofoonplaten.
• Als u het label voor de disc hebt
afgedrukt, moet u het label laten
drogen voordat u de disc gaat
afspelen.
Volumeregeling
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
Indien er een voorwerp of vloeistof in de
behuizing terechtkomt, moet u de stekker uit
het stopcontact trekken en de speler laten
nakijken door een deskundige voordat u deze
weer gaat gebruiken.
Spanningsbronnen
• De speler blijft onder (net) spanning staan
zolang de stekker in het stopcontact zit, ook
al is de speler zelf uitgeschakeld.
• Trek de stekker uit het stopcontact indien u
van plan bent de speler gedurende lange tijd
niet te gebruiken. Trek altijd aan de stekker
zelf en nooit aan het netsnoer.
Plaatsing
• Installeer de speler op een goed
geventileerde plaats om te voorkomen dat
deze te warm wordt.
• Plaats de speler niet op een zachte
ondergrond zoals een tapijt.
• Installeer de speler niet in de buurt van
warmtebronnen of op een plaats waar deze
is blootgesteld aan directe zonnestraling,
overmatige hoeveelheden stof of
mechanische schokken.
Werking
• Indien de speler direct van een koude in een
warme of een zeer vochtige ruimte wordt
gebracht, kan er condensvorming optreden
op de lenzen in de speler. In dat geval kan de
werking van de speler zijn verstoord.
Verwijder in dit geval de disc en laat de
speler ongeveer een half uur aan staan tot
alle vocht is verdampt.
• Haal de discs uit de speler wanneer u deze
verplaatst. Indien u dit niet doet, kunnen de
discs worden beschadigd.
Zet het volume niet hoger bij het beluisteren
van een zeer stille passage of een onbespeeld
gedeelte. Als u dit toch doet, kunnen de
luidsprekers worden beschadigd wanneer er
plots een piekwaarde wordt bereikt.
Reiniging
Reinig de behuizing, het voorpaneel en de
bedieningselementen met een zachte doek die
lichtjes is bevochtigd met een mild zeepsopje.
Gebruik geen schuursponsje, schuurpoeder of
oplosmiddelen, zoals alcohol of benzine.
Reinigingsdiscs en disc-/lensreinigers
Gebruik geen in de handel verkrijgbare
reinigingsdisc of disc-/lensreiniger
(vloeistof of spray). Deze kunnen defecten
veroorzaken.
BELANGRIJK
Let op: Dit toestel kan voor onbepaalde
duur een stilstaand videobeeld of
instelscherm op het TV-scherm tonen. Als u
dit beeld lange tijd op het TV-scherm laat
staan, bestaat het gevaar dat het
televisiescherm onherstelbaar wordt
beschadigd. Televisies met
plasmaschermen en projectietelevisies zijn
gevoelig hiervoor.
Met alle vragen over eventuele problemen
met de speler kunt u terecht bij de
dichtstbijzijnde Sony handelaar.
3
Inhoudsopgave
WAARSCHUWING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Opmerkingen over discs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Voorzorgsmaatregelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Informatie over deze gebruiksaanwijzing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Met deze speler kunnen de volgende discs worden afgespeeld . . . . . . . . . . . 6
Onderdelen en bedieningselementen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Bedieningsmenuscherm (Magic Pad) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Aansluitingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
De speler aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stap 1: Uitpakken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stap 2: De batterijen in de afstandsbediening plaatsen. . . . . . . . . . . . . . . . .
Stap 3: Videokabels aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stap 4: Audiokabels aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stap 5: Het netsnoer aansluiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stap 6: Snel Instelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
14
15
17
19
19
Discs afspelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Discs afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Het afspelen hervatten vanaf het punt waar u de disc hebt gestopt
(Resume Play/Multi-disc Resume). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gebruik van het DVD menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"ORIGINAL" of "PLAY LIST" selecteren op een DVD-RW/DVD-R . . . . . . . .
VIDEO CD's met PBC-functies afspelen (PBC-weergave) . . . . . . . . . . . . . .
Diverse afspeelmogelijkheden (Programma afspelen, Willekeurig afspelen,
Herhaaldelijk afspelen, A-B herhaaldelijk afspelen). . . . . . . . . . . . . . . . .
22
24
25
26
27
28
Een scène zoeken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Zoeken naar een bepaald punt op een disc (Zoeken, Scannen, Vertraagd
afspelen, Frame stilzetten). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Een titel/hoofdstuk/track/scène zoeken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Zoeken op scène (BEELDNAVIGATIE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Discinformatie controleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Speelduur en resterende speelduur controleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Geluidsregeling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Het geluid regelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
TV Virtual Surround Settings (TVS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Filmweergave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Hoeken wijzigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ondertitels weergeven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De beeldweergave regelen (INDIVIDUELE BEELDREGELING). . . . . . . . . .
Beelden verscherpen (SCHERPTE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
44
45
47
MP3-audio beluisteren en JPEG-beelden bekijken . . . . . . . . . . . . . 48
Informatie over MP3-audiotracks en JPEG-beeldbestanden. . . . . . . . . . . . . 48
MP3-audiotracks of JPEG-beeldbestanden afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
JPEG-afbeeldingen weergeven als diavoorstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
4
DivX® video's bekijken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Betreffende DivX-videobestanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
DivX-videobestanden afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Diverse bijkomende functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Discs vergrendelen (EIGEN KINDERBEVEILIGING,
KINDERBEVEILIGING) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
De televisie bedienen met de bijgeleverde afstandsbediening . . . . . . . . . . . 61
Instellingen en afstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Gebruik van het Instelscherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De taal voor schermweergave en geluid kiezen (TAALKEUZE) . . . . . . . . . .
Beeldinstellingen (SCHERMINSTELLING) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Individuele instellingen (INDIVIDUELE INSTELLING). . . . . . . . . . . . . . . . . .
Geluidsinstellingen (AUDIO INSTELLING) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63
64
65
66
68
Aanvullende informatie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Problemen oplossen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zelfdiagnosefunctie (Wanneer er letters/cijfers verschijnen in het display) . .
Verklarende woordenlijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taalcodelijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Regiocodelijst voor kinderbeveiliging. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70
73
73
75
76
76
77
Informatie over deze gebruiksaanwijzing
• In deze gebruiksaanwijzing worden de bedieningselementen op de afstandsbediening
beschreven. U kunt ook de bedieningselementen op de speler gebruiken als deze dezelfde of
soortgelijke namen hebben als die op de afstandsbediening.
• "DVD" kan worden gebruikt als algemene term voor DVD VIDEO's, DVD+RW's/DVD+R's
(+VR-modus) en DVD-RW's/DVD-R's (videomodus).
• In deze gebruiksaanwijzing vindt u de volgende symbolen:
Symbolen
Betekenis
Functies beschikbaar voor DVD VIDEO's en DVD+RW's/DVD+R's in VRmodus of DVD-RW's/DVD-R's in videomodus
Functies beschikbaar voor DVD-RW's/DVD-Rs in VR-modus (Video
Recording)
Functies beschikbaar voor VIDEO CD's (met inbegrip van Super VCD's of
CD-R's/CD-RW's met video-CD-indeling of Super VCD-indeling)
Functies beschikbaar voor muziek-CD's of CD-R's/CD-RW's met muziekCD-indeling
Functies beschikbaar voor DATA CD's (CD-ROM's/CD-R's/CD-RW's met
MP3*1 audiotracks, JPEG-beeldbestanden en DivX*2*3 -videobestanden)
Functies beschikbaar voor DATA DVD's (DVD-ROM's/DVD+RW's/DVD+R's/
DVD-RW's/DVD-R's met MP3-audiotracks*1 , JPEG-beeldbestanden en DivXvideobestanden*2*3)
*1 MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) is een standaardindeling van ISO (International Organization for
Standardization)/IEC (International Electrotechnical Commission) en MPEG voor de compressie van
audiogegevens.
*2 DivX® is videobestandscompressietechnologie ontwikkeld door DivX, Inc.
*3 DivX, DivX Certified en bijbehorende logo's zijn handelsmerken van DivX, Inc. en worden gebruikt onder
licentie.
5
Met deze speler kunnen
de volgende discs
worden afgespeeld
Disc-formaat
DVD VIDEO
DVD-RW/-R
DVD+RW/+R
VIDEO CD/
Muziek-CD
CD-RW/-R
"DVD+RW", "DVD-RW", "DVD+R",
"DVD-R", "DVD-VIDEO" en het logo "CD"
zijn handelsmerken.
Opmerking over CD's/DVD's
U kunt op de speler CD-ROM's/CD-R's/CDRW's met de volgende indelingen afspelen:
– muziek-CD-indeling
– video-CD-indeling
– MP3-audiotracks, JPEG-beeldbestanden en
DivX-videobestanden die geschikt zijn voor
de indeling ISO 9660* Level 1/Level 2 of
Joliet, de uitgebreide indeling
– KODAK Picture CD-indeling
* Een logische indeling van bestanden en mappen
op CD-ROM's bepaald door ISO (International
Organization for Standardization).
U kunt op de speler DVD-ROM's/
DVD+RW's/DVD-RW's/DVD+R's/DVDR's met de volgende indelingen afspelen:
– MP3-audiotracks, JPEG-beeldbestanden en
DivX-videobestanden die geschikt zijn voor
de indeling UDF (Universal Disk Format).
6
Voorbeeld van discs die niet
kunnen worden afgespeeld met
de speler
De speler kan de volgende discs niet afspelen:
• CD-ROM's/CD-R's/CD-RW's die zijn
opgenomen met een andere indeling dan die
op deze pagina worden weergegeven.
• CD-ROM's opgenomen met de PHOTO
CD-indeling.
• Datasecties van CD-Extra's.
• DVD-audiodiscs.
• DATA DVD's die geen MP3-audiotracks,
JPEG-beeldbestanden of DivXvideobestanden bevatten.
• HD-lagen op Super Audio CD's.
De speler kan ook de volgende discs niet
afspelen:
• Een DVD VIDEO met een andere
regiocode.
• Een disc met een speciale vorm (zoals een
kaart of hart).
• Een disc waarop papier of stickers zijn
geplakt.
• Een disc met resten kleefmiddel van
plakband of stickers.
Regiocode
Er staat een regiocode vermeld op de
achterkant van de speler. De speler kan alleen
DVD VIDEO's (alleen weergave) afspelen
met dezelfde regiocode. Dit systeem is
bedoeld ter bescherming van de
auteursrechten.
DVD VIDEO's met het label ALL kunnen
ook met deze speler worden afgespeeld.
Indien u een andere DVD VIDEO probeert af
te spelen, verschijnt het bericht "Weergave
van deze disc niet toegestaan wegens
regiobeperkingen." op het scherm. Het is
mogelijk dat sommige DVD VIDEO's
waarop geen regiocode staat vermeld, toch
niet kunnen worden afgespeeld.
DVP–XXXX
X
00V 00Hz
NO.
00W
0-000-000-00
Regiocode
Notes
• Opmerkingen over DVD+RW's/DVD+R's,
DVD-RW's/DVD-R's of CD-R's/CD-RW's
Bepaalde DVD+RW's/DVD+R's, DVD-RW's/
DVD-R's of CD-R's/CD-RW's kunnen niet op
deze speler worden afgespeeld wegens de
opnamekwaliteit, de staat van de disc of de
kenmerken van de opnameapparatuur en de
gebruikte opnamesoftware.
Een disc die niet correct is gefinaliseerd, kan niet
worden afgespeeld. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de opnameapparatuur
voor meer informatie. Houd er rekening mee dat
sommige afspeelfuncties niet werken met
bepaalde DVD+RW's/DVD+R's, zelfs als deze op
de juiste wijze zijn gefinaliseerd. Gebruik in
dergelijke gevallen de normale afspeelmodus.
Ook kunnen sommige DATA CD's/DATA
DVD's die zijn opgenomen in de indeling Packet
Write, niet worden afgespeeld.
• Muziekdiscs die zijn gecodeerd met
copyrightbeveiligingstechnologieën
Dit product is ontworpen voor het afspelen van
discs die voldoen aan de CD-norm (Compact
Disc).
Onlangs hebben platenmaatschappijen
muziekdiscs op de markt gebracht die zijn
gecodeerd met
copyrightbeveiligingstechnologieën. Houd er
rekening mee dat sommige van deze discs niet
voldoen aan de CD-norm en wellicht niet met dit
product kunnen worden afgespeeld.
• Bericht over DualDiscs
Een DualDisc is een tweezijdige disc, waarop aan
de ene kant DVD-materiaal is opgenomen en aan
de andere kant digitaal audiomateriaal.
Echter, aangezien de kant met het audiomateriaal
niet voldoet aan de Compact Disc (CD)-norm,
wordt een juiste weergave op dit apparaat niet
gegarandeerd.
Auteursrechten
Dit product is voorzien van
copyrightbeveiligingstechnologie die wordt
beschermd door Amerikaanse patenten en
andere intellectuele-eigendomsrechten. Het
gebruik van deze copyrightbeveiligingstechnologie moet zijn goedgekeurd door
Macrovision Corporation, en is alleen
bedoeld voor gebruik in huis en beperkte
kring, tenzij Macrovision Corporation
uitdrukkelijk toestemming heeft verleend
voor ander gebruik. Aanpassing of
demontage is verboden.
Opmerking over de
afspeelfuncties van DVD's en
VIDEO CD's
Bepaalde afspeelfuncties van DVD's en
VIDEO CD's kunnen opzettelijk door
softwareproducenten zijn vastgelegd. Deze
speler speelt DVD's en VIDEO CD's af
volgens de inhoud van de disc zodat bepaalde
afspeelfuncties wellicht niet beschikbaar zijn.
Raadpleeg ook de instructies die bij de DVD's
of VIDEO CD's worden geleverd.
7
Onderdelen en bedieningselementen
Zie de pagina's tussen haakjes voor meer informatie.
Voorpaneel
A [/1 (aan/wachtstand) toets (22)
E A (openen/sluiten) toets (22)
B Disc-lade (22)
F H (afspelen) toets (22)
C Display op het voorpaneel (9)
G x (stop) toets (23)
D
H ./> (vorige/volgende) toetsen
(32)
(afstandsbedieningssensor) (14)
Achterpaneel
L
8
CENTER
A LINE OUT (VIDEO) aansluiting (15)
C LINE (RGB) - TV aansluiting (15)
B LINE OUT L/R (AUDIO)
aansluitingen (17)
D DIGITAL OUT (COAXIAL)
aansluiting (17)
Display op het voorpaneel
Bij het afspelen van een DVD VIDEO/disc in DVD-VR-modus
Disc-type
Afspeelstatus
Licht op tijdens
herhaalde
weergave (30)
Licht op wanneer u de hoek wijzigt (44)
Huidig audiosignaal (41)
Huidige titel/hoofdstuk of
speelduur (36)
Bij het afspelen van een VIDEO CD met PBC-weergave (27)
Disc-type
Afspeelstatus
Licht op tijdens A-B herhaalde weergave (31)
Huidige scène of speelduur (36)
Bij het afspelen van een CD, DATA DVD (MP3 audio/DivX video), DATA CD (MP3 audio/
DivX video) of VIDEO CD (zonder PBC)
Afspeelstatus
Disc-type*2
Licht op tijdens herhaalde
Huidige track*1 (36)
weergave (30)
Licht op tijdens het afspelen van MP3 audio
tracks (48)
Speelduur (36)
*1 De huidige track verschijnt niet bij het afspelen van DivX-videobestanden.
*2 Bij het afspelen van DATA DVD's wordt de DVD aanduiding weergegeven.
Bij het afspelen van VIDEO CD's (zonder PBC) wordt de VCD aanduiding weergegeven.
,wordt vervolgd
9
Afstandsbediening
I ./> (vorige/volgende) toetsen
(23)
J
m/M
(33)
(scan/traag) toetsen
K ZOOM (zoom) toets (23, 51)
L SLOW PLAY/FAST PLAY toetsen
(23)
M
(geluid) toets (40)
N
(ondertitel) toets (44)
O [/1 (aan/wachtstand) toets (22)
P 2 (volume) +/– toetsen (61)
De + toets is voorzien van een voelstip.*
Q t (TV/video) toets (61)
R PICTURE NAVI (beeldnavigatie)
toets (35, 51)
S TIME/TEXT (tijd/tekst) toets (36)
T MENU (menu) toets (25)
U ENTER (enter) toets (19)
V DISPLAY (display) toets (11)
W H (afspelen) toets (22)
De H toets is voorzien van een
voelstip.*
X x (stop) toets (23)
Y X (pauze) toets (23)
Z SUR (surround) toets (42)
wj
(hoek) toets (44)
* Gebruik de voelstip als richtpunt wanneer u de
speler bedient.
A TV [/1 (aan/wachtstand) toets (61)
B Z (openen/sluiten) toets (23)
C Cijfertoetsen (25)
Cijfertoets 5 is voorzien van een
voelstip.*
D CLEAR (wissen) toets (28)
E TOP MENU (boven menu) toets (25)
F C/X/x/c toetsen (25)
G O RETURN (terug) toets (24)
H
10
/
(opnieuw afspelen/
stap/vooruit/stap) toetsen (23, 33)
Bedieningsmenuscherm (Magic Pad)
Gebruik het bedieningsmenu om een functie te kiezen en de bijbehorende informatie te bekijken.
Druk herhaaldelijk op DISPLAY om het bedieningsmenuscherm als volgt weer te geven of te
wijzigen:
, Bedieningsmenuscherm 1
m
Bedieningsmenuscherm 2 (Alleen voor DATA CD's/DATA DVD's zonder DivXvideobestanden)
m
Bedieningsmenuscherm uit
Bedieningsmenuscherm
Bedieningsmenuscherm 1 en 2 verschillen afhankelijk van het disc-type. Zie de pagina tussen
haakjes voor meer informatie over elk item.
Voorbeeld: bedieningsmenuscherm 1 bij het afspelen van een DVD VIDEO.
Huidig hoofdstuknummer*2
Huidig titelnummer*1
Totaal aantal titels*1
Totaal aantal hoofdstukken*2
Items in het
bedieningsmenu
Gekozen item
Functienaam van
gekozen item in het
bedieningsmenu
Melding
12(27)
18(34)
T
1:32:55
UIT
UIT
INSTEL
AAN
PLAY
DVD VIDEO
Afspeelstatus
(N afspelen, X
pauze,
x stop, enz.)
Type disc dat
wordt
afgespeeld*3
Speelduur*4
Huidige instelling
Opties
PROGRAMMEREN
ENTER
*1 Toont het scènenummer voor VIDEO CD's
(PBC aan), het tracknummer voor VIDEO CD's/
CD's, het albumnummer voor DATA CD's/
DATA DVD's
*2 Toont het indexnummer voor VIDEO CD's of
het MP3-audiotracknummer of JPEGbeeldbestandsnummer voor DATA CD's/DATA
DVD's. DivX-videobestandsnummer voor
DATA CD's/DATA DVD's.
*3 Geeft Super VCD weer als "SVCD".
*4 Geeft de datum weer voor JPEG-bestanden.
Stoppen: DISPLAY
Het display uitschakelen
Druk op DISPLAY.
,wordt vervolgd
11
Lijst van items in het bedieningsmenu
Item
Itemnaam, Functie
TITEL (pagina 33)/SCENE (pagina 34)/MUZIEKSTUK (pagina 34)
Om de titel, scène of track te kiezen voor afspelen.
HOOFDSTUK (pagina 33)/INDEX (pagina 34)
Om het hoofdstuk of de index te kiezen voor afspelen.
MUZIEKSTUK (pagina 34)
Om de track te kiezen voor afspelen.
ORIGINAL/PLAY LIST (pagina 26)
Om het type titels (DVD-RW/DVD-R in VR-modus) te kiezen dat u wilt afspelen:
ORIGINAL of een bewerkte PLAY LIST.
TIJD/TEKST (pagina 33)
Om verstreken en resterende speelduur te controleren.
Om de tijdcode voor het zoeken naar beeld en muziek in te voeren.
Om de DVD/CD-tekst of de track-/bestandsnaam van een DATA CD/DATA DVD
weer te geven.
PROGRAMMEREN (pagina 28)
Om de afspeelvolgorde van titels, hoofdstukken of tracks te kiezen.
SHUFFLE (pagina 30)
Om titels, hoofdstukken of tracks af te spelen in willekeurige volgorde.
HERHALEN (pagina 30)
Om de hele disc (alle titels/alle tracks/alle albums) herhaaldelijk of één titel/hoofdstuk/
track/album/bestand herhaaldelijk af te spelen.
A-B HERHALEN (pagina 31)
Om de stukken aan te duiden die u herhaaldelijk wilt afspelen.
INDIVIDUELE BEELDREGELING (pagina 45)
Om het videosignaal van de speler aan te passen. U kunt de beeldkwaliteit selecteren
die het geschiktst is voor het programma dat u bekijkt.
SCHERPTE (pagina 47)
Om de beeldranden te accentueren voor een scherper beeld.
KINDERBEVEILIGING (pagina 58)
Om afspelen op deze speler te verhinderen.
INSTELLING (pagina 63)
SNEL instelling (pagina 19)
Gebruik Snel instelling om de taal voor het bedieningsmenu, de breedte-/
hoogteverhouding van het televisiescherm en het geluidssignaal te selecteren.
VOLLEDIG instelling
Behalve Snel Instelling kunt u nog diverse andere instellingen verrichten.
HERSTELLEN
Om de instellingen van "INSTELLING" terug te stellen.
ALBUM (pagina 34)
Om het album te selecteren met de MP3-audiotrack en het JPEG-beeldbestand die u
wilt afspelen.
BESTAND (pagina 34)
Om het JPEG-beeldbestand te selecteren dat u wilt afspelen.
ALBUM (pagina 34)
Om het album te selecteren met het DivX-videobestand dat u wilt afspelen.
BESTAND (pagina 34)
Om het DivX-videobestand te selecteren dat u wilt afspelen.
12
DATUM (pagina 51)
Om de datum weer te geven waarop de foto is gemaakt met de digitale camera.
INTERVAL (pagina 53)
Om aan te geven hoe lang beelden moeten worden weergegeven.
EFFECT (pagina 54)
Om de effecten te kiezen die u wilt gebruiken om dia's te wisselen tijdens een
diavoorstelling.
STAND (MP3, JPEG) (pagina 52)
Om het gegevenstype, MP3-audiotrack (GELUID), JPEG-beeldbestand (BEELD) of
beide (AUTO), te selecteren dat moet worden afgespeeld tijdens het afspelen van een
DATA CD/DATA DVD.
z Tip
De pictogramaanduiding van het bedieningsmenu
gaat groen branden
t
wanneer u een ander punt kiest dan "UIT". (Alleen
"PROGRAMMEREN", "SHUFFLE",
"HERHALEN", "A-B HERHALEN",
"SCHERPTE", "INDIVIDUELE
BEELDREGELING"). "ORIGINAL/PLAY LIST"
licht groen op als u "PLAY LIST" selecteert
(standaardinstelling).
13
Aansluitingen
De speler aansluiten
Voer stap 1 tot en met 6 uit om de speler aan te sluiten en in te stellen.
Opmerkingen
•
•
•
•
Sluit de kabels stevig aan om ongewenste ruis te voorkomen.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de aan te sluiten componenten.
U kunt deze speler niet aansluiten op een televisie die niet is voorzien van een SCART of video-ingang.
Zorg ervoor dat de stekker van elke component uit het stopcontact is getrokken voordat u de aansluitingen
uitvoert.
Stap 1: Uitpakken
Controleer of de volgende items zijn bijgeleverd:
• Afstandsbediening (1)
• R6 (AA) batterijen (2)
Stap 2: De batterijen in de afstandsbediening
plaatsen
Deze speler kan worden bediend met de bijgeleverde afstandsbediening. Plaats twee R6 (AA)
batterijen in de batterijhouder door de 3 en # zijden van de batterijen te laten samenvallen met
de markeringen in de houder. Richt de afstandsbediening op de afstandsbedieningssensor op
de speler.
Opmerkingen
• Laat de afstandsbediening niet achter op een zeer warme of vochtige plaats.
• Zorg ervoor dat er niets in de behuizing van de afstandsbediening terechtkomt, vooral bij het vervangen van
de batterijen.
• Stel de afstandsbedieningssensor niet bloot aan direct zonlicht of andere lichtbronnen. Hierdoor kan de
werking worden verstoord.
• Als u de afstandsbediening gedurende lange tijd niet gebruikt, verwijdert u de batterijen om mogelijke
schade door batterijlekkage en corrosie te voorkomen.
14
Stap 3: Videokabels aansluiten
Sluit deze speler met behulp van een videokabel aan op de televisiemonitor of AV-versterker
(receiver). Selecteer een van de patronen A tot en met B, afhankelijk van de ingang op de
televisiemonitor, projector of AV-versterker (receiver).
B
INPUT
INPUT
(geel)
VIDEO
Audio-/videokabel (niet
bijgeleverd)
Aansluitingen
A
Televisie
L
AUDIO
R
Televisie, projector of
AV-versterker
(receiver)
SCART kabel
(niet bijgeleverd)
(geel)
naar LINE (RGB)-TV
naar LINE OUT (VIDEO)
(geel)
L
CENTER
l: Signaalverloop
CD/DVD-speler
A Als u de speler aansluit op een video-ingang
Steek de gele stekker van de audio-/videokabel (niet bijgeleverd) in de gele (video)
aansluitingen. Het beeld is dan van standaardkwaliteit.
Geel
Wit (L)
Rood (R)
Geel
Wit (L)
Rood (R)
B Als u de speler aansluit op een SCART-ingang
Sluit een SCART-kabel aan (niet bijgeleverd). Sluit de stekkers stevig aan om gebrom en ruis te
voorkomen. Als u de SCART-kabel gebruikt, controleert u of de televisie compatibel is met S
video- of RGB-signalen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de aan te sluiten televisie. Ook
wanneer u "LINE" bij "SCHERMINSTELLING" in het instelscherm (pagina 65) instelt op "S
VIDEO" of "RGB", moet u de juiste SCART-kabel gebruiken.
,wordt vervolgd
15
Als u de speler aansluit op een standaardtelevisie met 4:3-scherm
Bij sommige discs past het beeld niet op het televisiescherm. Zie pagina 65 om de breedte-/
hoogteverhouding te wijzigen.
Opmerkingen
• Sluit geen videorecorder, enzovoort aan tussen de televisie en de speler. Wanneer de spelersignalen via een
videorecorder naar de televisie worden verzonden, krijgt u mogelijk geen helder beeld op het
televisiescherm. Als de televisie slechts één audio/video-ingang heeft, moet u de speler hierop aansluiten.
Videorecorder
CD/DVD-speler
Televisie
Direct
aansluiten
• Wanneer u de speler via SCART aansluit op de televisie, wordt de ingangsbron van de televisie automatisch
ingesteld op de speler wanneer u het afspelen start. Druk in dit geval op t (TV/video) op de
afstandsbediening om de ingang weer op televisie te zetten.
• Als u "LINE" bij SCHERMINSTELLING instelt op "RGB" (pagina 19, 66), worden er geen
componentvideosignalen uitgevoerd.
Bij het afspelen van een disc opgenomen met het NTSC-kleurensysteem, voert de speler het
videosignaal of het instelmenu enz. uit in het NTSC-kleurensysteem en kan het beeld
eventueel niet verschijnen op PAL-televisies. Open dan de disc-lade en verwijder de disc.
16
Stap 4: Audiokabels aansluiten
(rood)
Audio-/
videokabel (niet
bijgeleverd)
(geel)*
A
INPUT
VIDEO
(wit)
(wit)
(geel)*
(rood)
Aansluitingen
Selecteer een van de patronen A of B, afhankelijk van de ingang op de televisiemonitor,
projector of AV-versterker (receiver).
Hierdoor kunt u geluid beluisteren.
L
AUDIO
R
Televisie, projector
of AV-versterker
(receiver)
naar LINE OUT L/R (AUDIO)
L
CENTER
CD/DVD-speler
naar DIGITAL OUT
(COAXIAL)
Digitale coaxkabel
(niet bijgeleverd)
[Luidsprekers]
naar digitale
coaxingang
Achter (L)
B
Achter (R)
Voor (L)
Midden
[Luidsprekers]
Voor (R)
AV-versterker (receiver)
met een decoder
Subwoofer
: Signaalverloop
* De gele stekker dient voor videosignalen (pagina 15).
z Tip
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de aangesloten onderdelen voor de juiste opstelling van de luidspreker.
,wordt vervolgd
17
A Aansluiten op de L/R-audio-
B Aansluiten op een digitale
ingangen
audio-ingang
Bij deze aansluiting wordt het geluid
weergegeven via de twee luidsprekers van de
televisie of stereoversterker. Maak de
aansluiting met de audio-/videokabel (niet
bijgeleverd).
Als de AV-versterker (receiver) een decoder
voor Dolby Digital*1, DTS*2 of MPEG audio
en een digitale ingang heeft, gebruikt u deze
aansluiting.
Maak de aansluiting met een digitale
coaxkabel (niet bijgeleverd).
Geel
Wit (L)
Rood (R)
Geel
Wit (L)
Coaxkabel
Rood (R)
• Surround-effecten (pagina 42)
TV: Dynamisch theater, Dynamisch, Breed,
Nacht
• Surround-effecten
Dolby Digital (5.1ch), DTS (5.1ch), MPEG
audio (5.1ch)
*1
Stereoversterker (receiver): Standaard, Nacht
*2
Gefabriceerd onder licentie van Dolby
Laboratories.
"Dolby", "Pro Logic" en het symbool double-D
zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
"DTS" en "DTS Digital Out" zijn handelsmerken
van Digital Theater Systems, Inc.
Opmerkingen
• Nadat u de aansluiting hebt voltooid, maakt u de
juiste instellingen in Snel instelling (pagina 19).
Als de AV-versterker (receiver) een decoder voor
MPEG audio heeft, stelt u "MPEG" in op
"MPEG" bij Audio instelling (pagina 69). Als u
dat niet doet, komt er geen of een hard geluid uit
de luidsprekers.
• Met deze aansluiting kunnen de TVS-effecten van
deze speler niet worden gebruikt.
• Gebruik deze aansluiting als u DTSgeluidssporen wilt afspelen. DTS-geluidssporen
worden niet uitgevoerd via de LINE OUT L/R
(AUDIO) aansluiting, zelfs niet als u "DTS"
instelt op "AAN" bij Snel instelling (pagina 19).
18
Stap 5: Het netsnoer aansluiten
Steek de stekker van de speler en de televisie (netsnoer) in een stopcontact.
Voer de onderstaande procedure uit voor een minimale basisinstelling van de speler.
Druk op > om een instelling over te slaan. Druk op . om terug te keren naar de vorige stap.
Aansluitingen
Stap 6: Snel Instelling
ENTER
1 Zet de televisie aan.
2 Druk op [/1.
3 Stel de ingangskeuzeschakelaar
van de televisie zo in dat het
signaal van de speler op het
televisiescherm verschijnt.
"Press [ENTER] to run QUICK SETUP"
(Druk op [ENTER] voor snelle
instelling) verschijnt onder aan het
scherm. Als dit bericht niet verschijnt,
moet u "QUICK" (SNEL) selecteren bij
"SETUP" (INSTELLING) in het
bedieningsmenu (pagina 64) om Snel
instelling uit te voeren.
4 Druk op ENTER zonder dat er een
disc is geplaatst.
Het instelscherm voor de taal van het
schermdisplay verschijnt.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
DANSK
SVENSKA
5 Druk op X/x om een taal te
selecteren.
Het menu en de ondertitels worden
weergegeven in de geselecteerde taal.
6 Druk op ENTER.
Het instelscherm voor de breedte-/
hoogteverhouding van de aangesloten
televisie verschijnt.
SCHERMINSTELLING
16:9
TV TYPE:
16:9
SCHERMBEVEILIGING:
4:3 LETTER BOX
ACHTERGROND:
4:3 PAN&SCAN
LINE:
,wordt vervolgd
19
7 Druk op X/x om de instelling te
selecteren die overeenkomt met
de televisie.
◆ Voor een breedbeeld-TV of standaard
4:3 TV met breedbeeldstand
• 16:9 (pagina 65)
◆ Voor een standaard 4:3 TV
• 4:3 LETTER BOX of 4:3 PAN&SCAN
(pagina 65)
8 Druk op ENTER.
Het instelscherm voor het kiezen van het
type videosignaaluitvoer via LINE
(RGB)-TV verschijnt.
SCHERMINSTELLING
TV TYPE:
SCHERMBEVELIGING:
ACHTERGROND:
LINE:
16:9
AAN
HOESBEELD
VIDEO
VIDEO
S VIDEO
RGB
9 Druk op X/x om het type signaal te
kiezen dat u wilt uitvoeren via LINE
(RGB)-TV.
◆ Videosignalen
• VIDEO (pagina 66)
◆ S video-signalen
• S-VIDEO (pagina 66)
◆ RGB-signalen
• RGB (pagina 66)
10Druk op ENTER.
Het instelscherm voor het selecteren van
het type aansluiting voor de versterker
(receiver) verschijnt.
Is deze speler aangesloten op een
versterker (receiver)? Kies het
gebruikte type aansluiting.
JA
LINE OUTPUT L/R (AUDIO)
DIGITAL OUTPUT
NEE
20
11Druk op X/x om het type
aansluiting (indien aanwezig) te
selecteren voor de aansluiting op
een versterker (receiver) en druk
vervolgens op ENTER.
Als u geen AV-versterker (receiver) hebt
aangesloten, selecteert u "NEE" en gaat u
naar stap 15.
Als u een AV-versterker (receiver) hebt
aangesloten met een audiokabel,
selecteert u "JA: LINE OUTPUT L/R
(AUDIO)" en gaat u naar stap 15.
Als u een AV-versterker (receiver) hebt
aangesloten met een digitale coaxkabel,
selecteert u "JA: DIGITAL OUTPUT."
12Druk op X/x om het type Dolby
Digital signaal te kiezen dat u naar
de versterker (receiver) wilt
sturen.
als de AV-versterker (receiver) een
Dolby Digital decoder heeft, selecteert u
"DOLBY DIGITAL". Selecteer anders
"D-PCM".
AUDIO INSTELLING
UIT
AUDIO VERZWAKKER:
STANDAARD
AUDIO DRC:
DOWN MIX:
DOLBY SURROUND
DIGITALE UITGANG:
AAN
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
D-PCM
MPEG:
DOLBY DIGITAL
DTS:
48kHz/16bit
48kHz/96kHz PCM:
13Druk op ENTER.
"DTS" wordt gekozen.
AUDIO INSTELLING
UIT
AUDIO VERZWAKKER:
STANDAARD
AUDIO DRC:
DOWN MIX:
DOLBY SURROUND
DIGITALE UITGANG:
AAN
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
UIT
48kHz/96kHz PCM:
UIT
AAN
14Druk op X/x om te kiezen of u een
DTS-signaal naar de versterker
(receiver) wilt sturen.
15Druk op ENTER.
Snel instelling is voltooid. Alle
aansluitingen en instellingen zijn
gemaakt.
Als de AV-versterker (receiver) een
decoder voor MPEG audio heeft, stelt u
"MPEG" in op "MPEG" (pagina 69).
Aansluitingen
Als de AV-versterker (receiver) een DTS
decoder heeft, selecteert u "AAN".
Selecteer anders "UIT".
21
4 Druk op A op de speler en leg een
disc op de disc-lade.
Discs afspelen
Discs afspelen
Afhankelijk van de DVD of VIDEO CD
kunnen sommige functies verschillen of niet
beschikbaar zijn.
Raadpleeg de instructies die bij de disc zijn
geleverd.
Met de afspeelkant omlaag
5 Druk op H.
De disc-lade gaat dicht. Het afspelen
wordt gestart (doorlopend afspelen).
Regel het volume op de televisie of de
versterker (receiver).
Bij sommige discs verschijnt er een menu
op het televisiescherm. Voor DVD
VIDEO's, zie pagina 25. Voor VIDEO
CD's, zie pagina 27.
De speler uitschakelen
Druk op [/1. De speler schakelt over naar de
wachtstand.
ENTER
RETURN
z Tip
De speler kan automatisch worden uitgeschakeld
wanneer u deze langer dan 30 minuten in de
stopstand laat staan. Als u deze functie wilt in- of
uitschakelen, stelt u "AUTOM.
UITSCHAKELING" bij "INDIVIDUELE
INSTELLING" in op "AAN" of "UIT" (pagina 66).
Opmerking¦
1 Zet de televisie aan.
2 Druk op [/1.
De speler wordt ingeschakeld.
3 Stel de ingangskeuzeschakelaar
van de televisie zo in dat het
signaal van de speler op het
televisiescherm verschijnt.
◆ Bij gebruik van een versterker
(receiver)
Zet de versterker (receiver) aan en kies
het juiste kanaal zodat u het geluid van
deze speler kunt beluisteren.
22
Discs die op DVD-recorders worden gemaakt,
moeten goed worden gefinaliseerd voordat ze
kunnen worden afgespeeld. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing bij de DVD-recorder voor meer
informatie over het finaliseren.
Opmerkingen over het afspelen van DTSgeluidssporen op een DVD VIDEO
• DTS-audiosignalen worden alleen uitgevoerd via
de DIGITAL OUT (COAXIAL) aansluiting.
• Als u een DVD VIDEO met DTS-geluidssporen
afspeelt, stelt u "DTS" in op "AAN" bij "AUDIO
INSTELLING" (pagina 69).
• Als u de speler aansluit op audioapparatuur
zonder DTS-decoder, moet u "DTS" niet instellen
op "AAN" bij "AUDIO INSTELLING"
(pagina 69). Er kan een hard geluid worden
geproduceerd. Dit kan van invloed zijn op uw
gehoor of kan de luidsprekers beschadigen.
Aanvullende handelingen
CLEAR
*2 Alleen DVD VIDEO's/DVD-RW's/DVD-R's/
DVD+RW's/DVD+R's. De toets kan worden
gebruikt, behalve voor DivX-videobestanden.
*3 Alleen video en JPEG-afbeeldingen (behalve
ACHTERGROND beelden). U kunt het
vergrote beeld verplaatsen met C/X/x/c.
Afhankelijk van de inhoud van de disc wordt de
zoomfunctie automatisch uitgeschakeld als het
beeld wordt verplaatst.
(direct
doorspoelen)
Bij bepaalde scènes werkt de functie voor opnieuw
afspelen of doorspoelen mogelijk niet.
Snel of langzaam afspelen met
geluid
ZOOM
SLOW PLAY
FAST PLAY
Actie
Handeling
Stoppen
Druk op x
Pauzeren
Druk op X
Afspelen hervatten na Druk op X of H
pauzeren
Tijdens continu
afspelen naar het
volgende hoofdstuk,
de volgende track of
scène gaan
Druk op >
Tijdens continu
afspelen naar het
vorige hoofdstuk, de
vorige track of scène
gaan
Druk op .
Discs afspelen
Opmerking¦
(direct
opnieuw
afspelen)
U kunt een dialoog of geluid beluisteren
terwijl u de huidige scène snel of langzaam
afspeelt.
Druk tijdens het afspelen op FAST PLAY of
SLOW PLAY.
De snelheid wordt gewijzigd als u op FAST
PLAY of SLOW PLAY drukt.
Terugkeren naar normaal afspelen
Druk op H.
Opmerkingen
Het afspelen stoppen Druk op Z
en de disc verwijderen
De vorige scène
opnieuw afspelen*1
Druk op
(direct opnieuw
afspelen) tijdens het
afspelen
De huidige scène
korte tijd snel
vooruitspoelen*2
Druk op
(direct doorspoelen)
tijdens het afspelen
• U kunt deze functie alleen gebruiken met DVD's/
VIDEO CD's/Super VCD's en DVD-RW's/DVDR's in VR-modus.
• "Bediening niet mogelijk" wordt weergegeven als
de maximale of minimale snelheid wordt bereikt.
• In de FAST PLAY en SLOW PLAY modus kunt
u de hoek (pagina 44), de ondertiteling (pagina
44) en het geluid (pagina 40) niet wijzigen. U kunt
het geluid alleen wijzigen voor VIDEO CD's/
Super VCD's.
• Fast Play en Slow Play werken niet bij het
afspelen van DTS-geluidssporen.
• U kunt Fast Play en Slow Play niet gebruiken voor
het weergeven van een stilstaand beeld op een
DVD-RW/DVD-R in VR-modus.
Het beeld vergroten*3 Druk herhaaldelijk op
ZOOM. Druk op
CLEAR om te
annuleren.
*1 Alleen DVD VIDEO's/DVD-RW's/DVD-R's.
De toets kan worden gebruikt, behalve voor
DivX-videobestanden.
,wordt vervolgd
23
De disc-lade vergrendelen
(Kinderslot)
De disc-lade kan worden vergrendeld zodat
kinderen deze niet kunnen openen.
Druk met de speler in de wachtstand op
O RETURN, ENTER en vervolgens op [/1
op de afstandsbediening.
De speler wordt ingeschakeld en "LOCKED"
verschijnt in het display op het voorpaneel.
De A en Z toetsen op de speler of de
afstandsbediening werken niet wanneer het
kinderslot is geactiveerd.
Het afspelen hervatten
vanaf het punt waar u de
disc hebt gestopt
(Resume Play/Multi-disc Resume)
De speler onthoudt het punt waar u de disc
hebt gestopt.
De disc-lade ontgrendelen
Druk met de speler in de wachtstand weer op
O RETURN, ENTER en vervolgens op [/1
op de afstandsbediening.
Opmerking¦
De disc-lade blijft gesloten, ook al kiest u
"HERSTELLEN" onder "INSTELLING" in het
bedieningsmenu (pagina 64).
Opmerking¦
• Voor DVD-RW's/DVD-R's in VR-modus, CD's,
DATA CD' en DATA DVD's onthoudt de speler
het hervatpunt voor afspelen voor de huidige disc.
Het hervatpunt wordt gewist wanneer:
– u de disclade opent.
– u het netsnoer loskoppelt.
– de wachtstand van de speler wordt geactiveerd
(alleen DATA CD/DATA DVD).
• Resume Play werkt niet tijdens Shuffle Play en
Programme Play.
• Deze functie werkt niet met sommige discs.
Het afspelen van de huidige disc
hervatten (Resume Play)
De speler onthoudt het punt waar u de disc
hebt gestopt, ook als de wachtstand van de
speler wordt geactiveerd door op [/1 te
drukken.
1
Druk tijdens het afspelen van een disc
op x om het afspelen te stoppen.
"RESUME" verschijnt in het display op
het voorpaneel.
2
Druk op H.
De speler start het afspelen vanaf het punt
waar u de disc in stap 1 hebt gestopt.
z Tip
Als u het afspelen wilt starten vanaf het begin van
de disc, drukt u twee keer op x en vervolgens op
H.
24
Opmerking¦
• Het hervatpunt voor de huidige disc wordt gewist
wanneer:
– u de afspeelstand wijzigt.
– u de instellingen op het instelscherm wijzigt.
– u het netsnoer loskoppelt.
De speler slaat het punt op waar u de disc hebt
gestopt voor maximaal 6 discs en hervat de
weergave op dat punt wanneer u dezelfde disc
de volgende keer plaatst. Wanneer u een
hervatpunt voor de 7e disc opslaat, wordt het
hervatpunt van de eerste disc gewist.
z Tips
• Als u het afspelen wilt starten vanaf het begin van
de disc, drukt u twee keer op x en vervolgens op
H.
• Als u de Multi-disc Resume functie wilt
uitschakelen, stelt u "MULTI-DISC RESUME"
bij “INDIVIDUELE INSTELLING" in op "UIT"
(pagina 66). Het afspelen wordt alleen hervat bij
het hervatpunt voor de huidige disc in de speler.
Een DVD is opgesplitst in lange stukken
beeld of muziek die "titels" worden genoemd.
Bij het afspelen van een DVD die
verscheidene titels bevat, kunt u titels kiezen
met de TOP MENU toets.
Bij het afspelen van een DVD waarop items,
zoals de taal van het geluid en de ondertitels,
kunnen worden geselecteerd, kunt u deze
selecteren met de MENU toets.
Discs afspelen
Het punt opslaan waar u de disc
hebt gestopt (Multi-disc
Resume) (alleen DVP-NS37)
Gebruik van het DVD
menu
Cijfertoetsen
TOP MENU
MENU
ENTER
Opmerking¦
• "MULTI-DISC RESUME" bij "INDIVIDUELE
INSTELLING" moet zijn ingesteld op "AAN"
(standaard) om deze functie te laten werken
(pagina 66).
• Het punt waar u het afspelen hebt gestopt, wordt
gewist wanneer:
– u de afspeelstand wijzigt.
– u de instellingen op het instelscherm wijzigt.
• Als "MULTI-DISC RESUME" bij
"INDIVIDUELE INSTELLING" is ingesteld op
"AAN" en u een opgenomen disc, zoals DVDRW, afspeelt, kan de speler andere opgenomen
discs gaan afspelen vanaf hetzelfde hervatpunt.
1 Druk op TOP MENU of MENU.
Het disc-menu verschijnt op het TVscherm.
De inhoud van het menu varieert van disc
tot disc.
2 Druk op C/X/x/c of de
cijfertoetsen om het item te kiezen
dat u wilt afspelen of wijzigen.
Als u op de cijfertoetsen drukt, verschijnt
het volgende scherm.
Druk op de cijfertoetsen om het gewenste
item te selecteren.
1
3 Druk op ENTER.
25
"ORIGINAL" of "PLAY
LIST" selecteren op een
DVD-RW/DVD-R
Sommige DVD-RW's/DVD-R's in de VRmodus (Video Recording) hebben twee typen
titels voor het afspelen: oorspronkelijk
opgenomen titels (ORIGINAL) en
bewerkbare titels die op opneembare DVDspelers kunnen worden gemaakt (PLAY
LIST). U kunt kiezen welk type titel wordt
afgespeeld.
ENTER
DISPLAY
1 Druk op DISPLAY met de speler in
de stopstand.
Het bedieningsmenu verschijnt.
2 Druk op X/x om
(ORIGINAL/PLAY LIST) te kiezen
en druk vervolgens op ENTER.
De opties voor "ORIGINAL/PLAY
LIST" verschijnen.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
PLAY LIST
PLAY LIST
ORIGINAL
26
DVD-VR
3 Druk op X/x om een instelling te
kiezen.
• PLAY LIST: om de titels af te spelen
die zijn samengesteld uit
"ORIGINAL".
• ORIGINAL: om de oorspronkelijk
opgenomen titels af te spelen.
4 Druk op ENTER.
VIDEO CD's met PBCfuncties afspelen (PBCweergave)
Opmerking¦
Afhankelijk van de VIDEO CD kan in de
gebruiksaanwijzing die bij de disc wordt geleverd
"Druk op ENTER" in stap 3 zijn vervangen door
"Druk op SELECT". Druk in dat geval op H.
Cijfertoetsen
Discs afspelen
Met PBC (Playback Control) kunt u VIDEO
CD's interactief afspelen door de instructies
in het menu op het televisiescherm te volgen.
z Tip
Voor weergave zonder PBC, drukt u op ./>
of de cijfertoetsen met de speler in de stopstand om
een track te kiezen en drukt u vervolgens op H of
ENTER.
"Weergave zonder PBC" verschijnt op het TVscherm en continu weergave begint. Er kunnen geen
stilstaande beelden, zoals een menuscherm, worden
getoond.
Als u wilt terugkeren naar PBC-weergave, drukt u
twee keer op x en vervolgens op H.
ENTER
RETURN
1 Speel een VIDEO CD met PBCfuncties af.
Het menu voor uw keuze verschijnt.
2 Druk op de cijfertoetsen om het
gewenste itemnummer te
selecteren.
3 Druk op ENTER.
4 Volg de instructies op het
menuscherm voor interactieve
handelingen.
Afhankelijk van de VIDEO CD kan de
procedure verschillen. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing die bij de disc wordt
geleverd.
Terugkeren naar het menu
Druk op O RETURN.
27
De opties voor "PROGRAMMEREN"
verschijnen.
Diverse
afspeelmogelijkheden
12(27)
18(34)
T
1:32:55
UIT
UIT
INSTEL
AAN
(Programma afspelen, Willekeurig
afspelen, Herhaaldelijk afspelen, A-B
PLAY
DVD VIDEO
herhaaldelijk afspelen)
U kunt de volgende afspeelstanden instellen:
• Programma afspelen (pagina 28)
• Willekeurig afspelen (pagina 30)
• Herhaaldelijk afspelen (pagina 30)
• A-B herhaaldelijk afspelen (pagina 31)
3
Druk op X/x om "INSTEL. t" te
kiezen en druk op ENTER.
"MUZIEKSTUK" verschijnt bij het afspelen
van een VIDEO CD of CD.
PROGRAMMEREN
CLEAR
ALLES WISSEN
1. TITEL
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
ENTER
DISPLAY
T
++
01
02
03
04
05
Tracks of titels
opgenomen op een disc
4
Druk op c.
De cursor gaat naar de titel- of trackrij
"T" (in dit geval "01").
PROGRAMMEREN
ALLES WISSEN
1. TITEL – –
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
Opmerking¦
De afspeelstand wordt geannuleerd wanneer:
– u de disc uitwerpt.
– de speler overschakelt naar de wachtstand door op
[/1 te drukken.
Uw eigen programma
samenstellen (Programma
afspelen)
U kunt zelf de volgorde bepalen waarin de
titels, hoofdstukken of tracks op de disc
worden afgespeeld en zo uw eigen
programma samenstellen. U kunt maximaal
99 titels, hoofdstukken en tracks
programmeren.
1
Druk op DISPLAY.
Het bedieningsmenu verschijnt.
2
28
Druk op X/x om
(PROGRAMMEREN) te kiezen en druk
op ENTER.
T
C
––
01
02
03
04
05
++
01
02
03
04
05
06
Hoofdstukken opgenomen op een disc
5
Kies een titel, hoofdstuk of track om te
programmeren.
◆ Bij het afspelen van een DVD VIDEO
Kies bijvoorbeeld hoofdstuk "03" van
titel "02".
Druk op X/x om "02" te kiezen bij "T" en
druk vervolgens op ENTER.
PROGRAMMEREN
ALLES WISSEN
1. TITEL – –
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
Terugkeren naar normaal afspelen
T
C
––
01
02
03
04
05
++
01
02
03
04
05
06
Druk op CLEAR of selecteer "UIT" na stap 2.
Als u hetzelfde programma opnieuw wilt
afspelen, selecteert u "AAN" in stap 3 en
drukt u op ENTER.
Een programma wijzigen of annuleren
Voer stap 1 tot en met 3 van "Uw eigen
programma samenstellen (Programma
afspelen)" uit.
PROGRAMMEREN
2
Kies het programmanummer van de titel,
het hoofdstuk of de track die u wilt
wijzigen of annuleren met X/x en druk
op c. Druk op CLEAR om een titel,
hoofdstuk of track uit het programma te
wissen.
ALLES WISSEN
1. TITEL 0 2 – 0 3
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
3
Voer stap 5 uit voor verdere
programmering. Om een programma te
annuleren, kiest u "--"onder "T" en drukt
u vervolgens op ENTER.
T
++
01
02
03
04
05
Gekozen titel en hoofdstuk
◆ Bij het afspelen van een VIDEO CD of
CD
Kies bijvoorbeeld track "02".
Druk op X/x om "02" te kiezen bij "T" en
druk vervolgens op ENTER.
Alle titels, hoofdstukken of tracks
annuleren in de geprogrammeerde
volgorde
1
Voer stap 1 tot en met 3 van "Uw eigen
programma samenstellen (Programma
afspelen)" uit.
2
3
Druk op X en kies "ALLES WISSEN".
Gekozen track
PROGRAMMEREN
ALLES WISSEN
1. MUZIEKSTUK 0 2
2.MUZIEKSTUK– –
3.MUZIEKSTUK– –
4.MUZIEKSTUK– –
5.MUZIEKSTUK– –
6.MUZIEKSTUK– –
7.MUZIEKSTUK– –
0:15:30
T
++
01
02
03
04
05
Totale duur van de geprogrammeerde
6
Herhaal stap 4 en 5 om andere titels,
hoofdstukken of tracks te
programmeren.
De geprogrammeerde titels,
hoofdstukken en tracks worden getoond
in de gekozen volgorde.
7
Discs afspelen
1
Druk vervolgens op X/x om "03" onder
"C" te kiezen en druk op ENTER.
Druk op ENTER.
z Tip
Repeat Play of Shuffle Play is mogelijk met de
geprogrammeerde titels, hoofdstukken of tracks.
Volg tijdens Programme Play de procedure voor
Repeat Play (pagina 30) of Shuffle Play (pagina 30).
Opmerkingen
• Als u tracks op een Super VCD programmeert,
wordt de totale speelduur niet weergegeven.
• U kunt deze functie niet gebruiken met VIDEO
CD's of Super VCD's met PBC-weergave.
Druk op H om Programme Play te
starten.
Programme Play wordt gestart.
Na afloop van het programma kunt u
hetzelfde programma opnieuw starten
door op H te drukken.
,wordt vervolgd
29
Weergave in willekeurige
volgorde (Willekeurig afspelen)
• Als u "HOOFDSTUK" hebt geselecteerd, kunt u
maximaal 200 hoofdstukken op een disc in
willekeurige volgorde afspelen.
Opmerking¦
Titels, hoofdstukken of tracks kunnen in
willekeurige volgorde worden afgespeeld. De
afspeelvolgorde kan opnieuw worden
gewijzigd door nogmaals te "schudden".
1
Druk op DISPLAY tijdens het afspelen.
U kunt deze functie niet gebruiken met VIDEO
CD's of Super VCD's met PBC-weergave.
Herhaalde weergave
(Herhaaldelijk afspelen)
Het bedieningsmenu verschijnt.
2
Druk op X/x om
(SHUFFLE) te
kiezen en druk op ENTER.
De opties voor "SHUFFLE" verschijnen.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
PLAY
DVD VIDEO
UIT
UIT
TITEL
HOOFDSTUK
U kunt alle titels/tracks op een disc of één
titel/hoofdstuk/track herhaaldelijk afspelen.
U kunt Shuffle en Programme Play
combineren.
1
Druk op DISPLAY tijdens het afspelen.
Het bedieningsmenu verschijnt.
2
Druk op X/x om
(HERHALEN)
te kiezen en druk op ENTER.
De opties voor "HERHALEN"
verschijnen.
3
12(27)
18(34)
T
1:32:55
Druk op X/x om een item te kiezen dat
u in willekeurige volgorde wilt
afspelen.
UIT
UIT
DISC
TITEL
HOOFDSTUK
◆ Bij het afspelen van een DVD VIDEO
• TITEL
• HOOFDSTUK
◆ Bij het afspelen van een VIDEO CD of
CD
• MUZIEKSTUK
◆ Wanneer Programme Play is
geactiveerd
• AAN: titels, hoofdstukken of tracks die
met Programme Play zijn gekozen,
worden in willekeurige volgorde
afgespeeld.
4
Druk op ENTER.
Shuffle Play wordt gestart.
Terugkeren naar normaal afspelen
Druk op CLEAR of kies "UIT" in stap 3.
z Tips
• Shuffle Play kan worden ingesteld met de speler
in de stopstand. Kies "SHUFFLE" en druk
vervolgens op H. Shuffle Play wordt gestart.
30
PLAY
DVD VIDEO
3
Druk op X/x om het item te selecteren
dat u wilt herhalen.
◆ Bij het afspelen van een DVD VIDEO
• DISC: alle titels worden herhaald.
• TITEL: huidige titel wordt herhaald.
• HOOFDSTUK: huidig hoofdstuk
wordt herhaald.
◆ Bij het afspelen van een disc in DVDVR-modus
• DISC: alle titels van het gekozen type
worden herhaald.
• TITEL: huidige titel wordt herhaald.
• HOOFDSTUK: huidig hoofdstuk
wordt herhaald.
◆ Bij het afspelen van een VIDEO CD of
CD
• DISC: alle titels worden herhaald.
• MUZIEKSTUK: huidige track wordt
herhaald.
◆ Bij het afspelen van een DATA CD/
DATA DVD
• DISC: alle titels worden herhaald.
• ALBUM: huidig album wordt herhaald.
• MUZIEKSTUK (alleen MP3audiotracks): huidige track wordt
herhaald.
• BESTAND (alleen DivXvideobestanden): huidig bestand wordt
herhaald.
4
12(27)
18(34)
T
1:32:55
PLAY
DVD VIDEO
UIT
INSTEL.
UIT
3
Druk op X/x om "INSTEL. t" te
kiezen en druk op ENTER.
De "A-B HERHALEN" instelbalk
verschijnt.
Druk ENTER.
Repeat Play wordt gestart.
A 18 - 1:32:30
Discs afspelen
◆ Wanneer Program Play of Shuffle Play
is geactiveerd
• AAN: Programme Play of Shuffle Play
wordt herhaald.
De opties voor "A-B HERHALEN"
verschijnen.
B
Terugkeren naar normaal afspelen
Druk op CLEAR of kies "UIT" in stap 2.
z Tip
Repeat Play kan worden ingesteld met de speler in
de stopstand. Kies "HERHALEN" en druk
vervolgens op H. Repeat Play wordt gestart.
4
Het beginpunt (punt A) is ingesteld.
Opmerkingen
• U kunt deze functie niet gebruiken met VIDEO
CD's of Super VCD's met PBC-weergave.
• Als u een DATA CD/DATA DVD opnieuw
afspeelt met MP3-audiotracks en JPEGbeeldbestanden, waarvan de speeltijden niet
gelijk zijn, komt het geluid niet overeen met het
beeld.
• Als "STAND (MP3, JPEG)" is ingesteld op
"BEELD (JPEG)" (pagina 52), kunt u
"MUZIEKSTUK" niet selecteren.
Een bepaald gedeelte herhalen
(A-B herhaaldelijk afspelen)
Druk op ENTER wanneer u tijdens het
afspelen het beginpunt (punt A) vindt
van het gedeelte dat herhaaldelijk
moet worden afgespeeld.
A 18 - 1:32:30
5
B 18 - 1:33:05
Druk nogmaals op ENTER wanneer het
eindpunt (punt B) is bereikt.
De instelpunten verschijnen op het
scherm en het gedeelte wordt herhaald.
Terugkeren naar normaal afspelen
Druk op CLEAR of kies "UIT" in stap 3.
U kunt een bepaald gedeelte van een titel,
hoofdstuk of track herhaaldelijk afspelen.
(Dit is nuttig om bijvoorbeeld tekst uit het
hoofd te leren.)
1
Druk op DISPLAY tijdens het afspelen.
Het bedieningsmenu verschijnt.
2
Druk op X/x om
(A-B
HERHALEN) te kiezen en druk
vervolgens op ENTER.
Opmerkingen
• Als A-B Repeat Play wordt ingesteld, worden de
instellingen voor Shuffle Play, Repeat Play en
Programme Play geannuleerd.
• A-B Repeat Play werkt niet voor meerdere titels.
• A-B Repeat Play werkt niet met een DVD-RW/
DVD-R (VR-modus) waarop stilstaande beelden
staan.
31
Een scène zoeken
Zoeken naar een bepaald
punt op een disc (Zoeken,
Scannen, Vertraagd afspelen, Frame
stilzetten)
U kunt snel een bepaald punt op een disc
zoeken met beeld of vertraagd afspelen.
Snel een punt zoeken met de
vorige/volgende toetsen
(Zoeken)
U kunt zoeken naar volgende of vorige
hoofdstukken, tracks of scènes met ./
> op de speler.
Druk tijdens het afspelen één keer kort op
> of . om naar het volgende of vorige
hoofdstuk, de volgende of vorige track/scène
te gaan. Of houd > of . ingedrukt om
vooruit of achteruit te zoeken. Laat de toets
los bij het punt waar u wilt terugkeren naar de
normale afspeelstand. (Zoeken)
Snel een bepaald punt zoeken
door een disc snel vooruit of
achteruit af te spelen (Scannen)
(stap)
(stap)
Druk op
m of M
tijdens het
afspelen van een disc. Wanneer u het
gewenste punt hebt gevonden, drukt u op H
om terug te keren naar normale snelheid.
Telkens als u tijdens het zoeken op
m
of M
drukt, verandert de zoeksnelheid.
Bij elke druk op de toets verandert de
aanduiding zoals hierna aangegeven is. De
werkelijke snelheid kan verschillen
afhankelijk van de disc.
Afspeelrichting
×2B t 1M t 2M t 3M
Opmerkingen
• Bij sommige discs zijn bepaalde handelingen niet
mogelijk.
• Op DATA CD's/DATA DVD's kunt u alleen in
MP3-audiotracks of DivX-videobestanden naar
een bepaald punt zoeken.
3M (alleen DVD VIDEO/DVD-VR-modus/
VIDEO CD/DATA CD*/DATA DVD*)
×2B (alleen DVD VIDEO/CD)
Tegenovergestelde richting
×2b t 1m t 2m t 3m
3m (alleen DVD VIDEO/DVD-VR-modus/
VIDEO CD/DATA CD*/DATA DVD*)
×2b (alleen DVD VIDEO)
* Alleen DivX video
32
De "×2B"/"×2b" afspeelsnelheid is ongeveer
het dubbele van de normale snelheid.
De "3M"/"3m" afspeelsnelheid is hoger
dan "2M"/"2m" en de "2M"/"2m"
afspeelsnelheid is hoger dan "1M"/"1m".
Een titel/hoofdstuk/
track/scène zoeken
Vertraagd afspelen
(Vertraagd afspelen)
Afspeelrichting
2
Cijfertoetsen
y1
Tegenovergestelde richting (alleen DVD
VIDEO/DVD-VR-modus)
2
Een scène zoeken
Druk op
m of M
met de speler in
de pauzestand. Druk op H om terug te keren
naar normale snelheid.
Telkens als u tijdens het vertraagd afspelen op
m of M
drukt, verandert de
afspeelsnelheid. Er zijn twee snelheden
beschikbaar. Bij elke druk op de toets
verandert de aanduiding als volgt:
U kunt een titel op hoofdstuk zoeken op een
DVD en een track, index, bestand of scène op
een VIDEO CD/CD/DATA CD/DATA
DVD. Aan titels en tracks op de disc zijn
unieke nummers toegekend, zodat u ze kunt
kiezen door het betreffende nummer in te
voeren. U kunt ook een scène zoeken aan de
hand van de tijdcode.
CLEAR
ENTER
y1
DISPLAY
De "2 y"/"2
dan "1 y"/"1
" afspeelsnelheid is lager
".
Opmerking¦
Bij DATA CD's/DATA DVD's werkt deze functie
alleen met DivX-videobestanden.
Beeld voor beeld afspelen
(Frame stilzetten)
Druk met de speler in de pauzestand op
(stap) om naar het volgende beeld te
gaan. Druk op
(stap) om naar het
vorige beeld te gaan (alleen DVD VIDEO/
DVD-VR). Druk op H om terug te keren
naar de normale afspeelstand.
Opmerkingen
• Op een DVD-RW/DVD-R kunt u in de VRmodus niet zoeken naar een stilstaand beeld.
• Bij DATA CD's/DATA DVD's werkt deze functie
alleen met DivX-videobestanden.
1 Druk op DISPLAY (twee keer als u
DATA CD's/DATA DVD's met JPEGbeeldbestanden afspeelt).
Het bedieningsmenu verschijnt.
2 Druk op X/x om de zoekmethode
te kiezen.
◆ Bij het afspelen van een DVD VIDEO/
disc in DVD-VR-modus
TITEL
HOOFDSTUK
TIJD/TEKST
Kies "TIJD/TEKST" om een startpunt te
zoeken door de tijdcode in te voeren.
,wordt vervolgd
33
◆ Bij het afspelen van een VIDEO CD of
Super VCD zonder PBC-weergave
4 Druk op de cijfertoetsen om het
nummer van een titel, hoofdstuk,
track, index of scène te kiezen
waarnaar u wilt zoeken.
MUZIEKSTUK
INDEX
◆ Bij het afspelen van een VIDEO CD of
Super VCD met PBC-weergave
◆ Als u zich hebt vergist
Annuleer het cijfer door op CLEAR te
drukken en kies vervolgens een ander
cijfer.
SCENE
◆ Bij het afspelen van een CD
MUZIEKSTUK
◆ Bij het afspelen van een DATA CD/
DATA DVD
5 Druk op ENTER.
Het afspelen wordt gestart vanaf het
gekozen cijfer.
ALBUM
MUZIEKSTUK (alleen MP3audiotracks)
BESTAND (alleen JPEGbeeldbestanden)
◆ Bij het afspelen van een DATA CD
(DivX-videobestanden)/DATA DVD
(DivX-videobestanden)
Een scène zoeken aan de hand van de
tijdcode (alleen DVD VIDEO/DVD-VRmodus)
1
Selecteer
TIJD/TEKST in stap
2.
"T **:**:**" (speelduur van de huidige
titel) wordt geselecteerd.
2
Druk op ENTER.
"T **:**:**" verandert in "T --:--:--".
Voer de tijdcode in met behulp van de
cijfertoetsen en druk vervolgens op
ENTER.
Om bijvoorbeeld te zoeken naar de scène
na 2 uur, 10 minuten en 20 seconden,
voert u gewoon "2:10:20" in.
ALBUM
BESTAND
Voorbeeld: wanneer u
HOOFDSTUK selecteert, wordt
"**(**)" gekozen (** verwijst naar een
nummer).
Het cijfer tussen haakjes geeft het totale
aantal titels, hoofdstukken, tracks,
indexen, scènes, albums of bestanden
aan.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
PLAY
DVD VIDEO
Gekozen rij
3 Druk op ENTER.
"** (**)" verandert in "-- (**)".
12(27)
(34)
T
1:32:55
34
PLAY
DVD VIDEO
3
z Tips
• Wanneer het bedieningsmenu niet wordt
weergegeven, kunt u een hoofdstuk (DVD
VIDEO/DVD-VR-modus), track (CD/DATA
CD/DATA DVD) of bestand (DATA CD (DivX
video)/DATA DVD (DivX video)) zoeken door
op de cijfertoetsen en ENTER te drukken.
• U kunt de eerste scène van titels, hoofdstukken of
tracks op de disc weergeven op een scherm dat is
verdeeld in 9 delen. U kunt het afspelen direct
starten door een scène te kiezen. Voor details, zie
“Zoeken op scène (BEELDNAVIGATIE)”
(pagina 35).
Opmerkingen
• Titels, hoofdstukken of tracks verschijnen met
hetzelfde nummer als op de disc.
• U kunt geen scène zoeken op een DVD+RW/
DVD+R aan de hand van de tijdcode.
Zoeken op scène
(BEELDNAVIGATIE)
U kunt het scherm opsplitsen in 9
subschermen om snel de gewenste scène te
vinden.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4 Druk op C/X/x/c om een
PICTURE
NAVI
Het afspelen start vanaf de gekozen
scène.
ENTER
RETURN
DISPLAY
Een scène zoeken
hoofdstuk, titel of track te
selecteren en druk op ENTER.
Terugkeren naar de normale afspeelstand
tijdens het instellen
Druk op O RETURN of DISPLAY.
1 Druk tijdens het afspelen op
PICTURE NAVI.
Het volgende scherm verschijnt.
BEKIJK HFST
ENTER
z Tip
Als er meer dan 9 hoofdstukken, titels of tracks zijn,
verschijnt V rechtsonder.
Als u extra hoofdstukken, titels of tracks wilt
weergeven, selecteert u de onderste scènes en drukt
u op x. Wilt u terugkeren naar de vorige scène, dan
selecteert u de bovenste scènes en drukt u op X.
Opmerking¦
Bij sommige discs kunt u niet alle items kiezen.
2 Druk herhaaldelijk op PICTURE
NAVI om het item te kiezen.
• BEKIJK HFST (alleen DVD VIDEO):
geeft de eerste scène van elk hoofdstuk
weer.
• BEKIJK TITEL (alleen DVD VIDEO):
geeft de eerste scène van elke titel weer.
• BEKIJK MUZIEKSTUK (alleen
VIDEO CD/Super VCD): geeft de
eerste scène van elke track weer.
3 Druk op ENTER.
De eerste scène van elk hoofdstuk, elke
titel of track verschijnt als volgt.
35
Discinformatie controleren
Speelduur en resterende
speelduur controleren
U kunt de speelduur en resterende speelduur
van de huidige titel of track of het huidige
hoofdstuk controleren. U kunt ook de DVD/
CD tekst of tracknaam (MP3 audio) of
bestandsnaam (DivX video) op een disc
controleren.
TIME/TEXT
◆ Bij het afspelen van een DVD VIDEO of
disc in DVD-VR-modus
• T *:*:* (uren: minuten: seconden)
Speelduur van de huidige titel
• T–*:*:*
Resterende speelduur van de huidige
titel
• C *:*:*
Speelduur van het huidige hoofdstuk
• C–*:*:*
Resterende speelduur van het huidige
hoofdstuk
◆ Bij het afspelen van een VIDEO CD of
Super VCD (met PBC-functies)
• *:* (minuten: seconden)
Speelduur van de huidige scène
◆ Bij het afspelen van een VIDEO CD
(zonder PBC-functie) of CD
• T *:* (minuten: seconden)
Speelduur van de huidige track
• T–*:*
Resterende speelduur van de huidige
track
• D *:*
Speelduur van de huidige disc
• D –*:*
Resterende speelduur van de huidige
disc
◆ Bij het afspelen van een Super VCD
(zonder PBC-functies)
• T *:* (minuten: seconden)
Speelduur van de huidige track
1 Druk tijdens het afspelen op TIME/
TEXT.
Het volgende scherm verschijnt.
T 1:01:57
Tijdinformatie
2 Druk herhaaldelijk op TIME/TEXT
om de tijd te wijzigen.
De beschikbare tijdinformatie is
afhankelijk van het type disc dat u
afspeelt.
36
◆ Bij het afspelen van een DATA CD
(MP3 audio) of DATA DVD (MP3 audio)
• T *:* (minuten: seconden)
Speelduur van de huidige track
◆ Bij het afspelen van een DATA CD
(DivX video) of DATA DVD (DivX video)
• *:*:* (uren: minuten: seconden)
Speelduur van het huidige bestand
Afspeelinformatie van de disc
controleren
Informatie via het display op het
voorpaneel controleren
DVD/CD-tekst controleren
Tijd en tekst kunnen behalve op het
televisiescherm ook worden gecontroleerd
via het display op het voorpaneel. De
informatie in het display op het voorpaneel
verandert als volgt wanneer u de
tijdinformatie op het televisiescherm wijzigt.
Druk in stap 2 herhaaldelijk op TIME/TEXT
om de tekst weer te geven die op de DVD/CD
is opgenomen.
De DVD/CD tekst verschijnt alleen wanneer
de tekst op de disc staat. U kunt de tekst niet
wijzigen. Wanneer er geen tekst op de disc
staat, verschijnt "NO TEXT".
Bij het afspelen van een DVD VIDEO of
disc in DVD-VR-modus
Speelduur van de huidige titel
Albumnaam op DATA CD (MP3 audio of
DivX video)/DATA DVD (MP3 audio of DivX
video), enzovoort controleren
Door op TIME/TEXT te drukken tijdens het
afspelen van MP3-audiotracks op een DATA
CD/DATA DVD of DivX-videobestanden op
een DATA CD/DATA DVD, kunt u de naam
van het album/track/bestand en de
audiobitsnelheid (hoeveelheid gegevens per
seconde van de huidige audiotrack) op uw
TV-scherm laten verschijnen.
Resterende speelduur van de
huidige titel
Speelduur van het huidige
hoofdstuk
Discinformatie controleren
BRAHMS SYMPHONY
Resterende speelduur van het
huidige hoofdstuk
Bitsnelheid*
T
17:30
128k
Tekst
Nummer huidige titel en hoofdstuk
JAZZ
RIVER SIDE
Albumnaam
Track-/bestandsnaam
(gaat automatisch terug naar
boven)
* Verschijnt bij:
– het afspelen van een MP3-audiotrack op een
DATA CD/DATA DVD.
– het afspelen van een DivX-videobestand met
MP3 audio op een DATA CD/DATA DVD.
,wordt vervolgd
37
Bij het afspelen van een DATA CD(MP3
audio)/DATA DVD (MP3 audio)
Bij het afspelen van een VIDEO CD (zonder
PBC-functie) of CD
Speelduur en nummer van de
huidige track
Speelduur en nummer van de
huidige track
Tracknaam
Resterende speelduur van de
huidige track
Huidig album en tracknummer
Speelduur van de disc
(gaat automatisch terug naar boven)
Bij het afspelen van een DATA CD (DivX
video) of DATA DVD (DivX video)
Resterende speelduur van de disc
Speelduur van het huidige bestand
Naam van het huidige bestand
Nummer van het huidige album en bestand
(gaat automatisch terug naar
boven)
Tekst
Nummer huidige track en index*
(gaat automatisch terug naar boven)
* Het huidige track- en indexnummer verschijnen
alleen bij de weergave van een VIDEO CD.
z Tips
• Bij het afspelen van VIDEO CD's zonder PBCfuncties worden het track- en indexnummer na de
tekst weergegeven.
• Bij het afspelen van VIDEO CD's met PBCfuncties verschijnt het scènenummer of de
speelduur.
• Lange tekst die niet op één regel past, rolt in het
display op het voorpaneel.
• U kunt ook de tijdinformatie en tekst controleren
via het bedieningsmenu (pagina 11).
38
Opmerkingen
• Bij sommige discs verschijnt de tekst of
tracknaam van DVD/CD niet.
• De speler kan alleen het eerste niveau van DVD/
CD-tekst, zoals disc-naam of titel, tonen.
• De speelduur van MP3 audio tracks en DivXvideobestanden wordt mogelijk niet juist
weergegeven.
• Als u een disc met alleen JPEG-beeldbestanden
afspeelt, verschijnt "NO AUDIO DATA" op het
display wanneer "STAND (MP3, JPEG)" is
ingesteld op "AUTO" en verschijnt "JPEG"
wanneer "STAND (MP3, JPEG)" is ingesteld op
"BEELD (JPEG)".
Discinformatie controleren
39
2 Druk herhaaldelijk op
Geluidsregeling
Het geluid regelen
Bij het afspelen van een DVD VIDEO of
DATA CD (DivX-videobestanden)/DATA
DVD (DivX-videobestanden) die is
opgenomen in verschillende audioindelingen (PCM, Dolby Digital, MPEGaudio of DTS), kunt u de audio-indeling
wijzigen. Bij een meertalige DVD VIDEO
kan ook de taal worden gewijzigd.
Bij CD's, DATA CD's, DATA DVD's of
VIDEO CD's kunt u het geluid van het
rechter- of linkerkanaal kiezen en het geluid
van het gekozen kanaal beluisteren via de
rechter- en linkerluidspreker. Bij een disc met
een liedje bijvoorbeeld kan het stemgeluid via
het rechterkanaal en de muziek via het
linkerkanaal worden weergegeven. Als u dan
alleen de muziek wilt horen, kunt u het
linkerkanaal kiezen en het geluid via beide
luidsprekers beluisteren.
(geluid)
om het gewenste audiosignaal te
kiezen.
◆ Bij het afspelen van een DVD VIDEO
De taalkeuze hangt af van de DVD
VIDEO.
Als 4 cijfers worden weergegeven,
duiden deze een taalcode aan. Zie
"Taalcodelijst" op pagina 76 voor de
taalcode. Als dezelfde taal twee of meer
keer verschijnt, wordt de DVD VIDEO
opgenomen in meervoudige audioindeling.
◆ Bij het afspelen van een disc in DVDVR-modus
De soorten geluidssporen die op een disc
zijn opgenomen, verschijnen. De
standaardinstelling is onderstreept.
Voorbeeld:
• 1: MAIN (hoofdgeluid)
• 1: SUB (subgeluid)
• 1: MAIN+SUB (hoofdgeluid en
subgeluid)
◆ Bij het afspelen van een VIDEO CD,
CD, DATA CD (MP3 audio) of DATA DVD
(MP3 audio)
De standaardinstelling is onderstreept.
• STEREO: standaardstereogeluid
• 1/L: geluid van het linkerkanaal (mono)
• 2/R: geluid van het rechterkanaal (mono)
◆ Bij het afspelen van een DATA CD
(DivX video) of DATA DVD (DivX video)
Selecteer een van de
audiosignaalindelingen die worden
weergegeven. Als “Geen audiogegevens”
wordt weergegeven, biedt de speler geen
ondersteuning voor de
audiosignaalindeling van de disc.
1 Druk op
(geluid) tijdens het
afspelen.
Het volgende scherm verschijnt.
1:ENGELS DOLBY DIGITAL 3/2.1
40
◆ Bij het afspelen van een Super VCD
De standaardinstelling is onderstreept.
• 1:STEREO: het stereogeluid van
audiotrack 1
• 1:1/L: het geluid van het linkerkanaal
van audiotrack 1 (mono)
• 1:2/R: het geluid van het linkerkanaal
van audiotrack 1 (mono)
• 2:STEREO: het stereogeluid van
audiotrack 2
• 2:1/L: het geluid van het linkerkanaal
van audiotrack 2 (mono)
• 2:2/R: het geluid van het linkerkanaal
van audiotrack 2 (mono)
◆Bij het afspelen van een DivXvideobestand op een DATA CD of DATA DVD
Opmerkingen
• Bij het afspelen van een Super VCD zonder
audiotrack 2 wordt er geen geluid weergegeven
wanneer u "2:STEREO", "2:1/L" of "2:2/R"
selecteert.
• Bij het afspelen van een DVD-RW/DVD-R in
VR-modus: als u de speler hebt aangesloten op
een AV-versterker (receiver) met de DIGITAL
OUT (COAXIAL) aansluiting en u tussen de
geluidssporen wilt schakelen, stelt u “DOLBY
DIGITAL” in op “D-PCM” in “AUDIO
INSTELLING”.
De indeling van het audiosignaal
controleren
◆Bij het afspelen van een DVD VIDEO
Voorbeeld:
Dolby Digital 5.1-kanaals
Achter (L/R)
1:ENGELS DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
Voor (L/R)
+ midden
LFE (Low Frequency
Effect)
Voorbeeld:
MP3 audio
1: MP3 128k
Bitsnelheid
Betreffende audiosignalen
Audiosignalen die op een disc zijn
opgenomen, bevatten de onderstaande
geluidselementen (kanalen). Elk kanaal
wordt door een aparte luidspreker
weergegeven.
• Voor (L)
• Voor (R)
• Midden
• Achter (L)
• Achter (R)
• Achter (Mono): Dolby Surround Soundsignalen of Dolby Digital mono
achtersignalen.
• LFE (Low Frequency Effect) signaal.
Geluidsregeling
U kunt de indeling van het audiosignaal
controleren door herhaaldelijk op
(geluid) te drukken tijdens het afspelen. De
indeling van het huidige audiosignaal (Dolby
Digital, DTS, PCM, enzovoort) wordt
weergegeven zoals hieronder wordt getoond.
Voorbeeld:
Opmerkingen
• Als "DTS" bij "AUDIO INSTELLING" op "UIT"
staat, kunt u geen DTS tracks selecteren via het
scherm, ook al bevat de disc DTS tracks (pagina
69).
• MPEG-audiosignalen met meer dan twee kanalen
verschijnen zoals hierboven wordt aangegeven (3/
2.1, 2/1), maar alleen de signalen Voor (L) en
Voor (R) worden uitgevoerd via de twee
voorluidsprekers.
Dolby Digital 3 ch
2:NEDERLANDS DOLBY DIGITAL 2 / 1
Voor (L/R)
Achter
(Mono)
41
De instelling annuleren
TV Virtual Surround
Settings (TVS)
Wanneer u een stereotelevisie of 2
voorluidsprekers aansluit, biedt TVS (TV
Virtual Surround) u de mogelijkheid van
surround sound-effecten door met behulp van
geluidsbeeld virtuele achterluidsprekers te
creëren op basis van het geluid van de
voorluidsprekers (L: links, R: rechts) zonder
dat er achterluidsprekers moeten worden
geïnstalleerd. TVS is door Sony ontwikkeld
om thuis surround-geluid te produceren met
alleen maar een stereotelevisie.
Indien de speler is ingesteld om het signaal uit
te voeren via de DIGITAL OUT (COAXIAL)
aansluiting, is het surround effect alleen
hoorbaar wanneer u "DOLBY DIGITAL"
instelt op "D-PCM" en "MPEG" op "PCM"
onder "AUDIO INSTELLING" (pagina 69).
SUR
Kies "UIT" in stap 2.
◆TVS DYNAMISCH THEATER
Maakt een set grote virtuele
achterluidsprekers en een virtuele subwoofer
op basis van het geluid afkomstig van de
voorluidsprekers (L, R) zonder dat er
achterluidsprekers en een subwoofer moeten
worden geïnstalleerd (zie hieronder).
Deze instelling is aangewezen wanneer de
linker- en rechtervoorluidsprekers dicht bij
elkaar staan, zoals bij ingebouwde
luidsprekers of een stereotelevisie.
TV
Sub
woofer
◆TVS DYNAMISCH
Maakt een set virtuele achterluidsprekers op
basis van het geluid afkomstig van de
voorluidsprekers (L, R) zonder dat er
achterluidsprekers moeten worden
geïnstalleerd (zie hieronder).
Deze instelling is aangewezen wanneer de
linker- en rechtervoorluidsprekers dicht bij
elkaar staan, zoals bij ingebouwde
luidsprekers of een stereotelevisie.
TV
1 Druk op SUR tijdens het afspelen.
Het volgende scherm verschijnt.
TVS DYNAMISCH THEATER
2 Druk herhaaldelijk op SUR om een
van de TVS-geluidseffecten te
kiezen.
In het volgende hoofdstuk vindt u meer
uitleg over deze instellingen.
• TVS DYNAMISCH THEATER
• TVS DYNAMISCH
• TVS BREED
• TVS NACHT
• TVS STANDAARD
42
◆TVS BREED
Maakt vijf sets virtuele achterluidsprekers op
basis van het geluid afkomstig van de
voorluidsprekers (L, R) zonder dat er
achterluidsprekers moeten worden
geïnstalleerd (zie hieronder).
Deze instelling is aangewezen wanneer de
linker- en rechtervoorluidsprekers dicht bij
elkaar staan, zoals bij ingebouwde
luidsprekers of een stereotelevisie.
TV
Geluidsregeling
◆TVS NACHT
Harde geluiden, zoals explosies, worden
gedempt maar zachte geluiden blijven
onaangeroerd. Dit is handig wanneer u een
dialoog en de surround sound-effecten van
"TVS BREED" met laag volume wilt horen.
Opmerkingen
• Wanneer het weergavesignaal geen signaal voor
de achterluidsprekers bevat, zijn de
surroundeffecten niet hoorbaar.
• Wanneer u een TVS-modus kiest, moet u de
surround-functie van de aangesloten televisie of
versterker (receiver) afzetten.
• Zorg dat de luisterpositie zich op precies dezelfde
afstand van en tussen beide luidsprekers in
bevindt, en dat ze beide in een soortgelijke
omgeving zijn opgesteld.
• Niet alle discs reageren op dezelfde manier op de
"TVS NACHT" functie.
• De TVS-effecten werken niet met Fast Play of
Slow Play, ook al kunt u de TVS-modi wijzigen.
◆TVS STANDAARD
Maakt drie sets virtuele achterluidsprekers op
basis van het geluid afkomstig van de
voorluidsprekers (L, R) zonder dat er
achterluidsprekers moeten worden
geïnstalleerd (zie hieronder). Gebruik deze
instelling wanneer u TVS wilt gebruiken met
2 afzonderlijke luidsprekers.
L
R
L: Voorluidspreker (links)
R: Voorluidspreker (rechts)
: Virtuele luidspreker
43
Filmweergave
Hoeken wijzigen
Indien een scène vanuit verschillende hoeken
is opgenomen op de DVD VIDEO, verschijnt
"
" in het uitleesvenster op het
voorpaneel. Dit betekent dat u de kijkhoek
kunt wijzigen.
Ondertitels weergeven
Bij discs waarop ondertitels zijn opgenomen,
kunt u die ondertitels wjizigen of in- en
uitschakelen tijdens het afspelen van een
DVD.
1 Druk op
(ondertiteling) tijdens
het afspelen.
1 Druk op
(hoek) tijdens het
afspelen.
Het volgende scherm verschijnt.
1:ENGELS
Het hoeknummer verschijnt in het
display.
2
2 Druk herhaaldelijk op
(hoek)
om een hoeknummer te kiezen.
De scène wordt vanuit de gekozen hoek
getoond.
Opmerking¦
Bij sommige DVD VIDEO's kunt u de hoeken niet
wijzigen, ook al is er vanuit meer hoeken
opgenomen.
44
2 Druk herhaaldelijk op
(ondertiteling) om een instelling
te kiezen.
◆ Bij het afspelen van een DVD VIDEO
Kies de taal.
De taalkeuze hangt af van de DVD
VIDEO.
Als 4 cijfers worden weergegeven,
duiden deze een taalcode aan. Zie
"Taalcodelijst" op pagina 76 voor de
taalcode.
◆ Bij het afspelen van een disc in DVDVR-modus
Kies "AAN".
◆ Bij het afspelen van een DATA CD
(DivX video) of DATA DVD (DivX video)
Selecteer de weergegeven taal. Als
“UIT” wordt weergegeven, biedt de
speler geen ondersteuning voor de
ondertitelsignaalindeling van de disc.
De beeldweergave
regelen (INDIVIDUELE
BEELDREGELING)
De ondertitels uitschakelen
Kies "UIT" in stap 2.
Opmerkingen
Filmweergave
• Bij sommige DVD VIDEO's kunt u de ondertitels
niet wijzigen, ook al zijn er meertalige ondertitels
opgenomen. Eventueel kunnen ze ook niet
worden uitgeschakeld.
• U kunt de ondertitels wijzigen indien het DivXvideobestand de extensie ".AVI" of ".DIVX"
heeft en ondertitelinformatie bevat.
• Als u een disc met ondertitels afspeelt,
verdwijnen de ondertitels als u op de FAST
PLAY of SLOW PLAY toets drukt.
U kunt het videosignaal van de DVD, VIDEO
CD, DATA CD/DATA DVD met JPEGindeling of DATA CD/DATA DVD met
DivX-videobestanden regelen via de speler
tot u de gewenste beeldkwaliteit verkrijgt.
Kies de instelling die het best past bij het
programma dat u bekijkt. Wanneer u
"GEHEUGEN" kiest, kunt u elk
beeldelement (kleur, helderheid, enz.)
afzonderlijk regelen.
ENTER
RETURN
DISPLAY
1 Druk op DISPLAY tijdens het
afspelen (Twee keer als u een
DATA CD of DATA DVD met JPEGbeeldbestanden afspeelt).
Het bedieningsmenu verschijnt.
2 Druk op X/x om
(INDIVIDUELE BEELDREGELING)
te kiezen en druk vervolgens op
ENTER.
De opties voor "INDIVIDUELE
BEELDREGELING" verschijnen.
,wordt vervolgd
45
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD VIDEO
STANDAARD
STANDAARD
DYNAMISCH 1
3 Druk op X/x om de gewenste
instelling te selecteren.
De standaardinstelling is onderstreept.
• STANDAARD: standaardbeeld.
• DYNAMISCH 1: voor een dynamisch
beeld met meer contrast en fellere
kleuren.
• DYNAMISCH 2: voor een
dynamischer beeld dan met
DYNAMISCH 1 door meer contrast en
fellere kleuren.
• CINEMA 1: meer details in donkere
zones door een hoger zwartniveau.
• CINEMA 2: lichte kleuren zijn
helderder en donkere kleuren voller,
met meer kleurcontrast.
• GEHEUGEN: om het beeld meer in
detail te regelen.
4 Druk op ENTER.
De geselecteerde instelling wordt
geactiveerd.
z Tip
Voor films wordt "CINEMA 1" of "CINEMA 2"
aanbevolen.
De beeldelementen regelen in
"GEHEUGEN"
Elk beeldelement kan afzonderlijk worden
geregeld.
• BEELD: regelt het contrast.
• HELDERHEID: regelt de algemene
helderheid.
• KLEUR: maakt de kleuren donkerder of
lichter.
• KLEURTINT: verandert de kleurenbalans.
1
Selecteer "GEHEUGEN" in stap 3 bij
"De beeldweergave regelen" en druk
op ENTER.
De "BEELD" regelbalk verschijnt.
C
01:32:55
BEELD
2
Select :
0
ENTER
Cancel : RETURN
Druk op C/c om het beeldcontrast te
regelen.
Druk op X/x om naar het volgende of
vorige beelditem te gaan zonder de
huidige instelling op te slaan.
3
Druk op ENTER.
De instelling wordt bewaard en de
"HELDERHEID" regelbalk verschijnt.
4
Herhaal stap 2 en 3 om
"HELDERHEID", "KLEUR" en
"KLEURTINT" te regelen.
Het display uitschakelen
Druk op O RETURN of DISPLAY.
46
Beelden verscherpen
3 Druk op X/x om een niveau te
kiezen.
• 1: verscherpt de randen.
• 2: verscherpt de randen meer dan 1.
(SCHERPTE)
4 Druk op ENTER.
U kunt de beeldranden accentueren voor een
scherper beeld.
De geselecteerde instelling wordt
geactiveerd.
De "SCHERPTE" instelling annuleren
Kies "UIT" in stap 3.
ENTER
DISPLAY
Filmweergave
1 Druk tijdens het afspelen op
DISPLAY (Twee keer als u een
DATA CD of DATA DVD met JPEGbeeldbestanden afspeelt).
Het bedieningsmenu verschijnt.
2 Druk op X/x om
(SCHERPTE) te selecteren. Druk
op ENTER.
De opties voor "SCHERPTE"
verschijnen.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD VIDEO
UIT
1
2
UIT
47
MP3-audio beluisteren en JPEGbeelden bekijken
Informatie over MP3audiotracks en JPEGbeeldbestanden
MP3 is een audiocompressietechnologie die
voldoet aan de ISO/IEC MPEG-voorschriften.
JPEG is een beeldcompressietechnologie.
U kunt DATA CD's/DATA DVD's afspelen
waarop MP3-audiotracks of JPEGbeeldbestanden staan.
DATA CD's/DATA DVD's die met
de speler kunnen worden
afgespeeld
DATA CD's (CD-ROM's/CD-R's/CD-RW's)
of DATA DVD's (DVD-ROM's/DVD+RW's/
DVD+R's/DVD-RW's/DVD-R's)
opgenomen in MP3-indeling (MPEG-1
Audio Layer III) en JPEG-indeling, kunnen
worden afgespeeld.
De discs moeten zijn opgenomen conform de
indeling ISO 9660 Level 1/Level 2 of de
indeling Joliet en DATA DVD's van
Universal Disk Format (UDF). Anders
worden de tracks (of bestanden) niet herkend.
Raadpleeg de instructies bij de CD-R-/CDRW-stations en de opnamesoftware (niet
bijgeleverd) voor meer informatie over de
opname-indeling.
– JPEG-beeldbestanden die conform zijn met
de DCF*-beeldbestandsindeling.
* "Design rule for Camera File system":
beeldnormen voor digitale camera's bepaald door
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
Opmerkingen
• De speler speelt alle gegevens af met de extensie
".MP3", ".JPG" of ".JPEG", zelfs wanneer de
gegevens niet de indeling MP3 of JPEG hebben.
Het afspelen van deze gegevens kan een hard
geluid produceren waardoor het speakersysteem
kan worden beschadigd.
• De speler speelt geen audiotracks met mp3PROindeling af.
• Sommige JPEG-bestanden kunnen niet worden
afgespeeld.
• U kunt geen MP3-audiotracks/JPEGbeeldbestanden afspelen op DATA CD's/DATA
DVD's waarop DivX-videobestanden staan.
Afspeelvolgorde van albums,
tracks en bestanden
Albums worden in de onderstaande volgorde
afgespeeld:
◆Structuur van de disc-inhoud
Boom 1 Boom 2 Boom 3 Boom 4 Boom 5
ROOT
Opmerking¦
Sommige DATA CD's/DATA DVD's die zijn
opgenomen in de indeling Packet Write kunnen
wellicht niet worden afgespeeld.
MP3-audiotracks of JPEGbeeldbestanden die met de
speler kunnen worden
afgespeeld
De volgende tracks en bestanden kunnen
worden afgespeeld:
– MP3-audiotracks met de extensie ".MP3".
– JPEG-beeldbestanden me de extensie
".JPEG" of ".JPG".
48
Album
Track of bestand
Als u een DATA CD/DATA DVD plaatst en
op H drukt, worden de genummerde tracks
(of bestanden) in volgorde afgespeeld van 1
tot en met 7. Subalbums/-tracks (of
bestanden) binnen het momenteel
geselecteerde album krijgen voorrang boven
het volgende album in dezelfde structuur.
(Voorbeeld: C bevat D dus 4 wordt voor
5 afgespeeld.)
Als u op MENU drukt en de lijst met
albumnamen verschijnt (pagina 50), worden
de albumnamen in de onderstaande volgorde
weergegeven:
A t B t C t D t F t G. Albums
die geen tracks (of bestanden) bevatten (zoals
album E) worden niet weergegeven in de
lijst.
U kunt MP3-audiotracks en JPEGbeeldbestanden op DATA CD's (CD-ROM's/
CD-R's/CD-RW's) of DATA DVD's (DVDROM's/DVD+RW's/DVD+R's/DVD-RW's/
DVD-R's) afspelen.
CLEAR
PICTURE
NAVI
MENU
ENTER
RETURN
• DATA CD's die zijn opgenomen met de indeling
KODAK Picture CD worden automatisch gestart.
• Als er geen MP3-audiotrack of JPEGbeeldbestand is opgenomen op de DATA CD/
DATA DVD, verschijnt "Geen audiogegevens"
of "Geen beeldgegevens" op het scherm.
MP3-audio beluisteren en JPEG-beelden bekijken
z Tips
• Als u nummers (01, 02, 03, enzovoort) toevoegt
voor de track-/bestandsnamen wanneer u de
tracks (of bestanden) opslaat op een disc, worden
de tracks en bestanden in die volgorde afgespeeld.
• Aangezien het langer duurt om het afspelen van
een disc met veel structuren te starten, kunt u het
beste albums maken met maximaal twee
structuren.
MP3-audiotracks of
JPEG-beeldbestanden
afspelen
,wordt vervolgd
49
ZOOM
Opmerkingen
• Afhankelijk van de software die u gebruikt om de
DATA CD/DATA DVD te maken, kan de
afspeelvolgorde verschillen van de bovenstaande
afbeelding.
• De afspeelvolgorde is niet van toepassing als elk
album meer dan 200 albums en 300 tracks/
bestanden bevat.
• De speler kan maximaal 200 albums herkennen
(de speler telt alleen albums, waaronder albums
die geen MP3-audiotracks en JPEGbeeldbestanden bevatten). Alleen de eerste 200
albums worden afgespeeld.
• Als u doorgaat naar het volgende of een ander
album, kan dit enige tijd duren.
z Tip
U kunt de disc-informatie bekijken tijdens het
afspelen van MP3-audiotracks (pagina 36).
Opmerkingen
Een album selecteren
Een MP3-audiotrack selecteren
1
1
Druk op MENU.
De lijst van albums op de disc verschijnt.
Bij het afspelen van een album, is de titel
grijs.
Druk na stap 2 van "Een album
selecteren" op ENTER.
De lijst met tracks van het album
verschijnt.
3( 30)
MY FAVOURITE SONG
1(256)
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
2
Druk op X/x om het album te
selecteren dat u wilt afspelen.
3
Druk op H.
Het afspelen wordt gestart vanaf het
geselecteerde album.
Zie “Een MP3-audiotrack selecteren” als
u MP3-audiotracks wilt selecteren
(pagina 50).
Zie “JPEG-beeldbestanden selecteren”
als u JPEG-beeldbestanden wilt
selecteren (pagina 51).
WALTZ FOR DEBBY
MY ROMANCE
MILES TONES
MY FUNNY VALENTINE
AUTUM LEAVES
ALL BLUES
S O M E D A Y M Y P R I N C E W ...
2
Druk op X/x om een track te
selecteren en druk op ENTER.
De weergave begint vanaf de gekozen
track.
Het afspelen stoppen
Druk op x.
Naar een volgende of vorige pagina gaan
Druk op c of C.
Terugkeren naar de vorige aanduiding
Het afspelen stoppen
Druk op x.
Naar een volgende of vorige pagina gaan
Druk op c of C.
Het display in- of uitschakelen
Druk herhaaldelijk op MENU.
z Tip
U kunt bepalen of u van het geselecteerde album de
MP3-audiotracks, de JPEG-beeldbestanden of
beide wilt afspelen door "STAND (MP3, JPEG)" in
te stellen (pagina 52).
50
Druk op O RETURN.
Naar de volgende of vorige MP3audiotrack gaan
Druk op > of . tijdens het afspelen. U
kunt de eerste track van het volgende album
selecteren door op > te drukken tijdens het
afspelen van de laatste track van het huidige
album.
U kunt niet terugkeren naar het vorige album
met .. U moet het vorige album selecteren
in de albumlijst.
JPEG-beeldbestanden
selecteren
1
Druk op PICTURE NAVI na stap 2 van
"Een album selecteren".
De beeldbestanden in het album worden
in 16 subschermen weergegeven. Er
wordt een schuifvak weergegeven aan de
rechterkant van het scherm.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2
Druk op C/X/x/c om het beeld te
selecteren dat u wilt weergeven en
druk op ENTER.
Het geselecteerde beeld verschijnt.
Voorbeeld
Druk op X/x tijdens het weergeven van het
beeld. Als u op X drukt, wordt het beeld 90
graden linksom gedraaid.
Druk op CLEAR om terug te keren naar
normale weergave. U keert ook terug naar de
normale weergave als u op C/c drukt om naar
het volgende of vorige beeld te gaan.
Voorbeeld: als u één keer op X drukt.
Draairichting
JPEG-afbeeldingen vergroten (ZOOM)
Druk op ZOOM terwijl het beeld wordt
weergegeven. U kunt het beeld tot maximaal
vier keer de normale grootte vergroten en
bladeren met C/X/x/c.
Druk op CLEAR om terug te keren naar
normale weergave.
◆Eenmaal indrukken (x2)
Het beeld wordt vergroot tot tweemaal de
normale grootte.
◆Tweemaal indrukken (x4)
Het beeld wordt vergroot tot viermaal de
normale grootte.
Het afspelen van de JPEG-afbeelding
stoppen
Druk op x.
Naar het volgende of vorige JPEGbeeldbestand gaan
Druk op C of c tijdens het afspelen. U kunt
het eerste bestand selecteren van het volgende
album door op c te drukken tijdens het
afspelen van het laatste bestand van het
huidige album.
U kunt niet terugkeren naar het vorige album
met C. U moet het vorige album selecteren in
de albumlijst.
MP3-audio beluisteren en JPEG-beelden bekijken
Als u extra beeldbestanden wilt
weergeven, selecteert u de onderste
beelden en drukt u op x. Wilt u
terugkeren naar het vorige beeld, dan
selecteert u de bovenste beelden en drukt
u op X.
JPEG-afbeeldingen draaien
z Tips
• Tijdens het afspelen van JPEG-beeldbestanden,
kunt u opties instellen zoals "INTERVAL"
(pagina 53), "EFFECT" (pagina 54) en
"SCHERPTE" (pagina 47).
• U kunt JPEG-beeldbestanden afspelen zonder MP3audio door "STAND (MP3, JPEG)" in te stellen op
"BEELD (JPEG)" (pagina 52).
• De datum waarop het beeld is opgenomen, wordt
naast "DATUM" in het bedieningsmenu
weergegeven (pagina 11). Houd er rekening mee
dat er mogelijk geen datum wordt weergegeven,
afhankelijk van de digitale camera.
Opmerking¦
PICTURE NAVI werkt niet als "GELUID (MP3)" is
geselecteerd bij "STAND (MP3, JPEG)" (pagina 52).
51
JPEG-afbeeldingen
weergeven als
diavoorstelling
U kunt JPEG-beeldbestanden op een DATA
CD of DATA DVD achter elkaar afspelen als
een diavoorstelling.
Opmerkingen
• De diavoorstelling wordt gestopt wanneer X/x of
ZOOM wordt ingedrukt. Druk op H om de
diavoorstelling te hervatten.
• Deze functie werkt niet als "STAND (MP3,
JPEG)" is ingesteld op "GELUID (MP3)"
(pagina 52).
Diavoorstelling weergeven met
geluid (STAND (MP3, JPEG))
Als JPEG-beeldbestanden en MP3audiotracks in hetzelfde album zijn geplaatst,
kunt u een diavoorstelling weergeven met
geluid.
1
Druk op DISPLAY in de stopstand.
Het bedieningsmenu verschijnt.
MENU
ENTER
DISPLAY
2
Druk op X/x om
(STAND
(MP3, JPEG)) te selecteren. Druk op
ENTER.
De opties voor "STAND (MP3, JPEG)"
verschijnen.
12(27)
18(34)
T
32:55
AUTO
AUTO
GELUID (MP3)
BEELD (JPEG)
1 Druk op MENU.
De lijst met albums op de DATA CD/
DATA DVD wordt weergegeven.
DATA CD MP3
3( 30)
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
3
• AUTO: de JPEG-beeldbestanden en
MP3-audiotracks in hetzelfde album
worden afgespeeld als diavoorstelling.
• GELUID (MP3): alleen MP3audiotracks worden doorlopend
afgespeeld.
• BEELD (JPEG): alleen JPEGbeeldbestanden worden doorlopend
afgespeeld.
2 Druk op X/x om een album te
selecteren.
3 Druk op H.
De JPEG-afbeeldingen in het
geselecteerde album worden afgespeeld
als een diavoorstelling.
Het afspelen stoppen
Druk op x.
52
Druk op X/x om "AUTO"
(standaardinstelling) te selecteren en
druk op ENTER.
4
Druk op MENU.
De lijst met albums op de DATA CD/
DATA DVD wordt weergegeven.
3( 30)
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
5
6
Druk op X/x om het album te
selecteren dat de MP3-audiotracks en
JPEG-afbeeldingen bevat die u wilt
afspelen.
De snelheid instellen voor een
diavoorstelling (INTERVAL)
U kunt instellen hoe lang beelden worden
weergegeven.
1
Het bedieningsmenu verschijnt.
2
Er wordt een diavoorstelling met geluid
afgespeeld.
3 ( 12)
4)
1(
29/10/2006
NORMAAL
NORMAAL
SNEL
LANGZAAM 1
LANGZAAM 2
DATA CD JPEG
Druk op X/x om een instelling te
kiezen.
De standaardinstelling is onderstreept.
• NORMAAL: voor een duur tussen 6 en
9 seconden.
• SNEL: voor een duur die korter is dan
NORMAAL.
• LANGZAAM 1: voor een duur die
langer is dan NORMAAL.
• LANGZAAM 2: voor een duur die
langer is dan LANGZAAM 1.
4
Druk op ENTER.
MP3-audio beluisteren en JPEG-beelden bekijken
3
Opmerkingen
• Deze functie werkt niet als de MP3-audiotracks
en JPEG-beeldbestanden niet in hetzelfde album
zijn geplaatst.
• Als de speeltijden van de JPEG-afbeeldingen of
MP3-audiotracks niet gelijk zijn, speelt de langste
door zonder geluid of zonder beeld.
• Als u tegelijkertijd een groot MP3-bestand en een
grote JPEG-afbeelding weergeeft, kan het geluid
verspringen. U kunt het beste de MP3-bitsnelheid
instellen op 128 kbps of lager wanneer u het
bestand maakt. Als het geluid blijft verspringen,
moet u het formaat van de JPEG-afbeelding
verkleinen.
Druk op X/x om
(INTERVAL)
te selecteren. Druk op ENTER.
De opties voor "INTERVAL"
verschijnen.
Druk op H.
z Tips
• Als u MP3-audiotracks en JPEG-beeldbestanden
in één album wilt herhalen, herhaalt u dezelfde
MP3-audiotrack of hetzelfde album wanneer
"STAND (MP3, JPEG)" is ingesteld op "AUTO".
Zie "Herhaalde weergave (Repeat Play)" (pagina
30) als u de track of het album wilt herhalen.
• Maximaal 200 albums worden herkend, ongeacht
de geselecteerde modus. Van elk album worden
maximaal 300 MP3-audiotracks herkend en 300
JPEG-beeldbestanden wanneer "AUTO" is
geselecteerd, 600 MP3-audiotracks wanneer
"GELUID (MP3)" is geselecteerd en 600 JPEGbeeldbestanden wanneer "BEELD (JPEG)" is
geselecteerd.
Druk tweemaal op DISPLAY tijdens het
weergeven van een JPEG-afbeelding
of wanneer de speler in de stopstand
staat.
Opmerking¦
Met name het weergeven van progressieve JPEGbestanden of JPEG-bestanden van 3.000.000 pixels
of meer duurt mogelijk langer. Hierdoor lijkt het
alsof de bestanden langer worden weergegeven dan
u hebt ingesteld met de betreffende optie.
,wordt vervolgd
53
Weergave van de dia's
selecteren (EFFECT)
U kunt selecteren op welke manier dia's
worden weergegeven tijdens een
diavoorstelling.
1
Druk tweemaal op DISPLAY tijdens het
weergeven van een JPEG-afbeelding
of wanneer de speler in de stopstand
staat.
2
Druk op X/x om
(EFFECT) te
selecteren. Druk op ENTER.
De opties voor "EFFECT" verschijnen.
3 ( 12)
4)
1(
23/10/2006
DATA CD JPEG
MODUS 1
MODUS 1
MODUS 2
MODUS 3
MODUS 4
MODUS 5
UIT
3
Druk op X/x om een instelling te
kiezen.
De standaardinstelling is onderstreept.
• MODUS 1: het beeld wordt van boven
naar beneden verplaatst.
• MODUS 2: het beeld wordt van links
naar rechts verplaatst.
• MODUS 3: het beeld wordt vanuit het
midden van het scherm uitgerekt.
• MODUS 4: de beelden worden
willekeurig met alle effecten
weergegeven.
• MODUS 5: het volgende beeld wordt
over het vorige beeld geschoven.
• UIT: hiermee wordt de functie
uitgeschakeld.
4
54
Druk op ENTER.
DivX® video's bekijken
Betreffende DivXvideobestanden
DivX® is videobestandscompressietechnologie
ontwikkeld door DivX, Inc. Dit product is een
officieel DivX® Certified product.
DATA CD's en DATA DVD's waarop DivXvideobestanden staan, kunnen worden
afgespeeld.
DATA CD's en DATA DVD's die
met de speler kunnen worden
afgespeeld
De speler kan gegevens afspelen die zijn
opgenomen in DivX-indeling en de extensie
".AVI" of ".DIVX" hebben. De speler kan
geen bestanden afspelen met de extensie
".AVI" of ".DIVX" wanneer ze geen DivX
video bevatten.
z Tip
Zie "DATA CD's/DATA DVD's die met de speler
kunnen worden afgespeeld" (pagina 48) voor meer
informatie over afspeelbare MP3-audiotracks of
JPEG-beeldbestanden op DATA CD's/DATA
DVD's.
Opmerkingen
• De speler kan mogelijk een DivX-videobestand
niet afspelen wanneer het werd samengevoegd uit
twee of meer DivX-videobestanden.
• De speler kan geen DivX-videobestand afspelen
van meer dan 720 (breedte) × 576 (hoogte)/2 GB.
• Bij sommige DivX-videobestanden kan het beeld
onscherp zijn of het geluid verspringen.
• De speler kan sommige DivX videobestanden die
langer zijn dan 3 uur niet afspelen.
DivX® video's bekijken
Voor het afspelen van DATA CD's (CDROM's/CD-R's/CD-RW's) en DATA DVD's
(DVD-ROM's/DVD+RW's/DVD+R's/DVDRW's/DVD-R's) met deze speler gelden
bepaalde voorwaarden:
– Bij DATA CD's/DATA DVD's waarop
behalve DivX-videobestanden ook MP3audiotracks of JPEG-beeldbestanden staan,
kunnen alleen de DivX-videobestanden
worden afgespeeld.
Deze speler is echter alleen geschikt voor het
afspelen van DATA CD's met als logische
indeling ISO 9660 Level 1/Level 2 of Joliet
en DATA DVD's van Universal Disk Format
(UDF).
Raadpleeg de instructies bij de disc drives en
de opnamesoftware (niet bijgeleverd) voor
meer informatie over de opname-indeling.
DivX-videobestanden die kunnen
worden afgespeeld
Afspeelvolgorde van gegevens op DATA
CD's of DATA DVD's
Zie "Afspeelvolgorde van albums, tracks en
bestanden" (pagina 48). Merk op dat de
afspeelvolgorde mogelijk niet van toepassing
is, afhankelijk van de software waarmee het
DivX-videobestand is aangemaakt of indien
er meer dan 200 albums zijn en elk album
meer dan 600 DivX-videobestanden bevat.
Opmerking¦
Sommige DATA CD's/DATA DVD's die zijn
opgenomen in de indeling Packet Write kunnen
wellicht niet worden afgespeeld.
55
DivX-videobestanden
afspelen
Een album selecteren
1
Druk op MENU.
De lijst van albums op de disc verschijnt.
Alleen albums die DivX-videobestanden
bevatten, verschijnen op het scherm.
U kunt DivX-videobestanden op DATA CD's
(CD-ROM's/CD-R's/CD-RW's) en DATA
DVD's (DVD-ROM's/DVD+RW's/
DVD+R's/DVD-RW's/DVD-R's) afspelen.
3( 3)
SUMMER 2003
NEW YEAR'S DAY
MY FAVOURITES
MENU
RETURN
ENTER
DISPLAY
2
Druk op X/x om het album te
selecteren dat u wilt afspelen.
3
Druk op H.
Het afspelen wordt gestart vanaf het
geselecteerde album.
Om DivX-videobestanden te selecteren,
zie "Een DivX-videobestand selecteren"
(pagina 57).
z Tip
U kunt de disc-informatie bekijken tijdens het
afspelen van een DivX-videobestand (pagina 36).
Opmerkingen
• Wanneer er geen DivX-videobestanden op de
DATA CD/DATA DVD staan, verschijnt er een
bericht met de melding dat de disc niet kan
worden afgespeeld.
• Bij sommige DivX-videobestanden kan het beeld
onderbroken of onscherp zijn. Maak in dat geval
een bestand met een lagere bitsnelheid aan. Indien
het geluid nog altijd is gestoord, dan is MP3 de
aanbevolen indeling. Deze speler is evenwel niet
compatibel met de indeling WMA (Windows
Media Audio).
• Wegens de compressietechnologie die voor
DivX-videobestanden wordt gebruikt, kan het
enige tijd duren voor er een beeld verschijnt nadat
u op H (weergave) hebt gedrukt.
• Bij sommige DivX-videobestanden kan het
geluid mogelijk niet samenvallen met het beeld.
56
Het afspelen stoppen
Druk op x.
Naar een volgende of vorige pagina gaan
Druk op C of c.
Het display in- of uitschakelen
Druk herhaaldelijk op MENU.
Een DivX-videobestand
selecteren
1
Druk na stap 2 van "Een album
selecteren" op ENTER.
De lijst met bestanden in het album
verschijnt.
MY FAVOURITES
1(2 )
z Tip
Indien het aantal kijkbeurten is vooringesteld, kan
het DivX-videobestand zoveel keer worden
bekeken als het vooringestelde cijfer. De volgende
gebeurtenissen worden geteld:
– wanneer de speler wordt uitgeschakeld. Dit geldt
ook wanneer de speler automatisch wordt
uitgeschakeld door de Auto Power Off functie.
Druk op X in plaats van x als u wilt stoppen met
kijken.
– wanneer de disc-lade is geopend.
– wanneer een ander bestand wordt afgespeeld.
HAWAII 2004
VENUS
2
Druk op X/x om een bestand te
selecteren en druk op ENTER.
Het gekozen bestand begint te spelen.
Het afspelen stoppen
Druk op x.
Druk op C of c.
Terugkeren naar de vorige aanduiding
Druk op O RETURN.
Naar het volgende of vorige DivXvideobestand gaan zonder de
bestandslijst te raadplegen
DivX® video's bekijken
Naar een volgende of vorige pagina gaan
U kunt het vorige of volgende DivXvideobestand in eenzelfde album selecteren
door op > of . te drukken.
U kunt het eerste bestand van het volgende
album selecteren door op > te drukken
tijdens het afspelen van het laatste bestand
van het huidige album. Merk op dat u niet
naar het vorige album kunt terugkeren met
behulp van .. Om terug te keren naar het
vorige album, selecteert u het in de albumlijst.
57
3
Diverse bijkomende functies
Druk op X/x om
(KINDERBEVEILIGING) te kiezen en
druk vervolgens op ENTER.
De opties voor
"KINDERBEVEILIGING" verschijnen.
Discs vergrendelen (EIGEN
12(27)
18(34)
T
1:32:55
KINDERBEVEILIGING,
KINDERBEVEILIGING)
Het afspelen van discs kan op twee manieren
worden beperkt.
• Eigen kinderbeveiliging
U kunt de weergave zo beperken dat de
speler bepaalde discs niet kan afspelen.
• Kinderbeveiliging
Voor de weergave van sommige DVD
VIDEO's kan bijvoorbeeld een
leeftijdsbeperking worden ingesteld. Scènes
kunnen zijn vergrendeld of vervangen door
andere scènes.
Kinderbeveiliging en eigen kinderbeveiliging
werken met hetzelfde wachtwoord.
STOP
DVD VIDEO
AAN
SPELER
WACHTWOORD
UIT
4
Druk op X/x om "AAN t" te
selecteren en druk op ENTER.
◆ Als u nog geen wachtwoord hebt
ingevoerd
Het scherm voor het registreren van een
nieuw wachtwoord verschijnt.
KINDERBEVEILIGING
Voer een nieuw 4-cijferig
wachtwoord in en druk vervolgens
op
Cijfertoetsen
ENTER
.
Voer een 4-cijferig wachtwoord in met de
cijfertoetsen en druk vervolgens op
ENTER.
Het wachtwoordbevestigingsscherm
verschijnt.
ENTER
DISPLAY
◆ Als u al een wachtwoord hebt
geregistreerd
Het wachtwoordinvoerscherm verschijnt.
Eigen kinderbeveiliging
U kunt hetzelfde wachtwoord voor eigen
kinderbeveiliging instellen voor maximaal 40
discs. Vanaf de 41e disc wordt de eerste disc
gewist.
1
Plaats de disc die u wilt vergrendelen.
Druk tijdens het afspelen van een disc op
x om de weergave te stoppen.
2
Druk op DISPLAY met de speler in de
stopstand.
Het bedieningsmenu verschijnt.
58
5
Voer het 4-cijferige wachtwoord
(opnieuw) in met de cijfertoetsen en
druk vervolgens op ENTER.
"Eigen kinderbeveiliging staat aan."
verschijnt en het bedieningsmenuscherm
keert terug.
Eigen kinderbeveiliging uitschakelen
1
Voer stap 1 tot en met 3 van "Eigen
kinderbeveiliging" uit.
2
Druk op X/x om "UIT t" te selecteren
en druk op ENTER.
3
Voer het 4-cijferige wachtwoord in met
de cijfertoetsen en druk vervolgens op
ENTER.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
Een disc afspelen waarvoor eigen
kinderbeveiliging is ingesteld
1
Plaats de disc waarvoor eigen
kinderbeveiliging is ingesteld.
Het "EIGEN KINDERBEVEILIGING"
scherm verschijnt.
STOP
DVD VIDEO
AAN
SPELER
WACHTWOORD
UIT
3
Druk op X/x om "SPELER t" te
selecteren en druk op ENTER.
◆ Als u nog geen wachtwoord hebt
ingevoerd
Het scherm voor het registreren van een
nieuw wachtwoord verschijnt.
EIGEN KINDERBEVEILIGING
Eigen kinderbeveiliging staat al aan.
Voor weergave voer uw wachtwoord
in en druk op ENTER
KINDERBEVEILIGING
2
Voer het 4-cijferige wachtwoord in met
de cijfertoetsen en druk vervolgens op
ENTER.
De speler is klaar voor weergave.
Voer een nieuw 4-cijferig
wachtwoord in en druk vervolgens
op ENTER .
Kinderbeveiliging
(weergavebeperking)
Voor de weergave van sommige DVD
VIDEO's kan bijvoorbeeld een
leeftijdsbeperking worden ingesteld. Dat kan
met de functie "KINDERBEVEILIGING".
1
Druk op DISPLAY met de speler in de
stopstand.
Het bedieningsmenu verschijnt.
2
Druk op X/x om
(KINDERBEVEILIGING) te kiezen en
druk vervolgens op ENTER.
Voer een 4-cijferig wachtwoord in met de
cijfertoetsen en druk vervolgens op
ENTER.
Het wachtwoordbevestigingsscherm
verschijnt.
◆ Als u al een wachtwoord hebt
geregistreerd
Het wachtwoordinvoerscherm verschijnt.
4
Voer het 4-cijferige wachtwoord
(opnieuw) in met de cijfertoetsen en
druk vervolgens op ENTER.
Het scherm voor het instellen van het
afspeelbeperkingsniveau verschijnt.
KINDERBEVEILIGING
NIVEAU:
STANDAARD:
Diverse bijkomende functies
z Tip
Indien u uw wachtwoord bent vergeten, voer dan
het cijfer "199703" in met de cijfertoetsen wanneer
het "EIGEN KINDERBEVEILIGING" scherm uw
wachtwoord vraagt en druk vervolgens op ENTER.
U wordt gevraagd een nieuw 4-cijferig wachtwoord
in te voeren.
UIT
USA
De opties voor
"KINDERBEVEILIGING" verschijnen.
,wordt vervolgd
59
5
Druk op X/x om "STANDAARD" te
selecteren en druk op ENTER.
Een disc afspelen waarvoor
kinderbeveiliging is ingesteld
De gekozen items voor "STANDAARD"
verschijnen.
1
Plaats de disc en druk op H.
Het wachtwoordinvoerscherm verschijnt.
2
Voer het 4-cijferige wachtwoord in met
de cijfertoetsen en druk vervolgens op
ENTER.
Het afspelen wordt gestart.
KINDERBEVEILIGING
NIVEAU:
STANDAARD:
6
UIT
USA
USA
ANDERE
Druk op X/x om een geografisch
gebied als beperking te kiezen en druk
vervolgens op ENTER.
Het gebied wordt gekozen.
Wanneer u "ANDERE t" selecteert,
moet u een standaardcode opgeven in de
tabel op pagina 76 met behulp van de
cijfertoetsen.
7
Druk op X/x om "NIVEAU" te kiezen en
druk op ENTER.
De gekozen items voor "NIVEAU"
verschijnen.
KINDERBEVEILIGING
NIVEAU:
STANDAARD:
UIT
UIT
8:
7:
6:
5:
8
NC17
R
Kinderbeveiliging is ingesteld.
4:
Opmerkingen
• Bij het afspelen van discs zonder
kinderbeveiligingsfunctie kan met deze speler de
weergave niet worden beperkt.
• Bij sommige discs kan u worden gevraagd het
kinderbeveiligingsniveau te wijzigen. Voer dan
uw wachtwoord in en wijzig het niveau. Wanneer
Resume Play wordt gestopt, wordt het vorige
niveau hersteld.
Wachtwoord wijzigen
1
Kies het gewenste niveau met X/x en
druk vervolgens op ENTER.
KINDERBEVEILIGING
NIVEAU:
STANDAARD:
z Tip
Wanneer u uw wachtwoord bent vergeten,
verwijder dan de disc en herhaal stap 1 tot 3 van
"Kinderbeveiliging (weergavebeperking)".
Wanneer u wordt gevraagd uw wachtwoord in te
voeren, voert u "199703" in met de cijfertoetsen en
drukt u vervolgens op ENTER. U wordt gevraagd
een nieuw 4-cijferig wachtwoord in te voeren.
Nadat u een nieuw 4-cijferig wachtwoord hebt
ingevoerd, moet u de disc weer in de speler plaatsen
en op H drukken. Voer uw nieuwe wachtwoord in
wanneer het wachtwoordinvoerscherm verschijnt.
Druk op DISPLAY met de speler in de
stopstand.
Het bedieningsmenu verschijnt.
2
Druk op X/x om
(KINDERBEVEILIGING) te kiezen en
druk vervolgens op ENTER.
De opties voor
"KINDERBEVEILIGING" verschijnen.
PG13
USA
3
Druk op X/x om "WACHTWOORD t"
te selecteren en druk op ENTER.
Het wachtwoordinvoerscherm verschijnt.
Hoe lager de waarde, hoe strenger de
beperking.
Kinderbeveiliging uitschakelen
Zet "NIVEAU" in stap 8 op "UIT".
60
4
Voer het 4-cijferige wachtwoord in
met de cijfertoetsen en druk
vervolgens op ENTER.
5
Voer een nieuw 4-cijferig wachtwoord
in met de cijfertoetsen en druk
vervolgens op ENTER.
6
Om uw wachtwoord te bevestigen,
voert u het nogmaals in met de
cijfertoetsen en drukt u vervolgens op
ENTER.
Als u zich vergist bij het invoeren van het
wachtwoord
Druk op C voor u ENTER indrukt en voer het
juiste nummer in.
De televisie bedienen
met de bijgeleverde
afstandsbediening
U kunt volume, ingang en
voedingsschakelaar van de Sony-televisie
bedienen met de bijgeleverde
afstandsbediening.
TV
2 +/–
Cijfertoetsen
t
Toets
Actie
TV [/1
De televisie in- of
uitschakelen
2 (volume) +/– Het volume van de televisie
regelen
t (TV/video)
De ingang van de TV
overschakelen tussen de TV
en andere bronnen.
Diverse bijkomende functies
U kunt de televisie bedienen met de
onderstaande toetsen.
Opmerking¦
Afhankelijk van de aangesloten eenheid is het
mogelijk dat u de televisie niet kunt bedienen met
alle of bepaalde toetsen op de bijgeleverde
afstandsbediening.
,wordt vervolgd
61
Andere televisies bedienen met
de afstandsbediening
Met de bijgeleverde afstandsbediening kunt u
ook volume, ingang en voedingsschakelaar
van televisies van andere merken dan Sony
bedienen.
Stel de passende merkcode van de televisie
in, zoals vermeld in de onderstaande tabel.
1
Houd TV [/1 ingedrukt en voer de
merkcode van de televisie in met de
cijfertoetsen (zie de onderstaande
tabel).
2
Laat TV [/1 los.
Codenummers van bedienbare televisies
Als er meer dan één codenummer is vermeld,
voert u deze één voor één in tot u het juiste
codenummer hebt gevonden.
Merk
62
Codenummer
Sony
01 (standaard)
Aiwa
01 (standaard)
Grundig
11
Hitachi
24
JVC
33
LG
06
Loewe
06
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08
Samsung
06, 71
Sanyo
25
Sharp
29
Thomson
43
Toshiba
38
Opmerkingen
• Wanneer u de batterijen van de afstandsbediening
vervangt, wordt mogelijk het
standaardcodenummer automatisch hersteld.
Voer in dat geval het juiste codenummer opnieuw
in.
• Afhankelijk van de aangesloten apparatuur is het
mogelijk dat u de televisie met sommige of alle
toetsen op de bijgeleverde afstandsbediening niet
kunt bedienen.
( 47 )
Instellingen en afstellingen
Gebruik van het
Instelscherm
:
STOP
DVD VIDEO
:
SNEL
VOLLEDIG
HERSTELLEN
SNEL
Via het instelscherm kunt u diverse beeld- en
geluidsinstellingen verrichten. U kunt ook
een taal kiezen voor bijvoorbeeld de
ondertitels en het instelscherm.
Zie pagina 64 tot 69 voor meer informatie
over het gebruik van het instelscherm.
Opmerking¦
Afspeelinstellingen die op de disc zijn opgeslagen,
hebben voorrang op de instellingen via het
instelscherm. Mogelijk zijn niet alle beschreven
functies beschikbaar.
3 Druk op X/x om "VOLLEDIG" te
selecteren en druk op ENTER.
Het instelscherm verschijnt.
TAALKEUZE
SCHERMDISPL.:
MENU:
GELUID:
ONDERTITELING :
NEDERLANDS
NEDERLANDS
ORIGINEEL
NEDERLANDS
4 Druk op X/x om het instelitem te
ENTER
DISPLAY
kiezen uit de lijst: "TAALKEUZE",
"SCHERMINSTELLING",
"INDIVIDUELE INSTELLING" of
"AUDIO INSTELLING". Druk
vervolgens op ENTER.
Gekozen item
1 Druk op DISPLAY met de speler in
de stopstand.
SCHERMINSTELLING
TV TYPE:
SCHERMBEVEILIGING:
ACHTERGROND:
LINE:
16:9
AAN
HOESBEELD
VIDEO
Het bedieningsmenu verschijnt.
2 Druk op X/x om
(INSTELLING) te kiezen en druk
vervolgens op ENTER.
De opties voor "INSTELLING"
verschijnen.
Instellingen en afstellingen
Het item wordt gekozen.
Voorbeeld: "SCHERMINSTELLING"
Instelitems
5 Druk op X/x om een item te
selecteren en druk vervolgens op
ENTER.
De opties voor het gekozen item
verschijnen.
Voorbeeld: "TV TYPE"
,wordt vervolgd
63
SCHERMINSTELLING
TV TYPE:
SCHERMBEVEILIGING:
ACHTERGROND:
LINE:
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN&SCAN
Opties
6 Druk op X/x om een instelling te
selecteren en druk vervolgens op
ENTER.
De instelling wordt gekozen en
geactiveerd.
Voorbeeld: "4:3 PAN&SCAN"
Gekozen instelling
SCHERMINSTELLING
TV TYPE:
SCHERMBEVEILIGING:
ACHTERGROND:
LINE:
4:3 PAN&SCAN
AAN
HOESBEELD
VIDEO
De taal voor
schermweergave en
geluid kiezen (TAALKEUZE)
Met "TAALKEUZE" kunt u de taal instellen
voor schermweergave of geluid.
Kies "TAALKEUZE" in het instelscherm.
Als u het scherm wilt gebruiken, zie "Gebruik
van het Instelscherm" (pagina 63).
TAALKEUZE
SCHERMDISPL.:
MENU:
GELUID:
ONDERTITELING:
NEDERLANDS
NEDERLANDS
ORIGINEEL
NEDERLANDS
◆ SCHERMDISPL. (schermdisplay)
De taal voor het schermdisplay kiezen.
◆ MENU (alleen DVD VIDEO)
U kunt de gewenste taal kiezen uit het
discmenu.
Overschakelen naar Snel Instelling
◆ GELUID (alleen DVD VIDEO)
Kies "SNEL" in stap 3. Voer de procedure uit
vanaf stap 5 van de gebruiksaanwijzing voor
Snel Instelling om de basisinstellingen te
verrichten (pagina 19).
◆ ONDERTITELING (alleen DVD VIDEO)
De instellingen voor "INSTELLING"
terugzetten
64
1
Kies "HERSTELLEN" in stap 3 en druk
op ENTER.
2
Selecteer "JA" met X/x.
U kunt ook de procedure stoppen en
terugkeren naar het bedieningsmenu door
hier "NEE" te kiezen.
3
Druk op ENTER.
Alle instellingen uitgelegd op pagina's 64
tot 69 keren terug naar de
standaardwaarden. Druk niet op [/1
tijdens het herstellen van de instellingen
van de speler. Dit duurt een aantal
seconden.
De taal van het geluid kiezen.
Als u "ORIGINEEL" selecteert, wordt de taal
geselecteerd die op de disc voorrang krijgt.
De taal van de ondertitels op de DVD VIDEO
kiezen.
Wanneer u "ALS GELUID" kiest, verandert
de taal voor de ondertiteling mee met de taal
van het geluid.
z Tip
Wanneer u "ANDERE t" kiest in "MENU",
"ONDERTITELING" of "GELUID", moet u een
taalcode uit "Taalcodelijst" op pagina 76 opgeven
met de cijfertoetsen.
Opmerking¦
Wanneer u onder "MENU", "ONDERTITELING"
of "GELUID" een taal kiest die niet op de DVD
VIDEO staat, wordt automatisch een van de
opgenomen talen gekozen.
16:9
Beeldinstellingen
(SCHERMINSTELLING)
Kies de instellingen volgens de aangesloten
televisie.
Kies "SCHERMINSTELLING" in het
instelscherm. Als u het scherm wilt
gebruiken, zie "Gebruik van het
Instelscherm" (pagina 63).
Standaardinstellingen zijn onderstreept.
SCHERMINSTELLING
TV TYPE:
SCHERMBEVEILIGING:
ACHTERGROND:
LINE:
16:9
AAN
HOESBEELD
VIDEO
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN&SCAN
Opmerking¦
Bij sommige discs kan "4:3 LETTER BOX"
automatisch worden geselecteerd in plaats van "4:3
PAN&SCAN" en omgekeerd.
◆ SCHERMBEVEILIGING
◆ TV TYPE
Hiermee kiest u de breedte-/
hoogteverhouding van de aangesloten
televisie (4:3 of breedbeeld).
Kies deze instelling wanneer u
een breedbeeldtelevisie of een
televisie met breedbeeldfunctie
aansluit.
4:3
LETTER
BOX
Kies dit wanneer u een TV met
4:3 scherm aansluit. Toont een
breedbeeld met zwarte stroken
aan de boven- en onderkant van
het scherm.
4:3
Kies dit wanneer u een TV met
PAN&SCAN 4:3 scherm aansluit. Toont
automatisch het breedbeeld op
het volledige scherm en het
overtollige gedeelte wordt
bijgesneden.
AAN
Om de schermbeveiliging aan te
zetten.
UIT
Om de schermbeveiliging uit te
zetten.
◆ ACHTERGROND
Hiermee wordt de achtergrondkleur of het
beeld op het televisiescherm in de stopstand of
bij het afspelen van een CD of DATA CD (MP3
audio)/DATA DVD (MP3 audio) gekozen.
HOESBEELD Het hoesbeeld (stilstaand
beeld) verschijnt alleen
wanneer het is opgenomen op
de disc (CD-EXTRA,
enzovoort). Als er geen
hoesbeeld op de disc staat,
verschijnt het "GRAFISCH"
beeld.
GRAFISCH
Er verschijnt een
voorinstelbeeld dat in de
speler is opgeslagen.
BLAUW
Blauwe achtergrond.
ZWART
Zwarte achtergrond.
,wordt vervolgd
Instellingen en afstellingen
16:9
Het schermbeveiligingsbeeld verschijnt
wanneer de speler 15 minuten in de pauze- of
stopstand staat, of wanneer u een CD of
DATA CD (MP3 audio)/DATA DVD (MP3
audio) langer dan 15 minuten afspeelt. De
schermbeveiliging voorkomt dat het scherm
wordt beschadigd (spookbeelden). Druk op
H om de schermbeveiliging uit te
schakelen.
65
◆ LINE
Hiermee selecteert u de uitvoer voor
videosignalen via de LINE (RGB)-TV
aansluiting aan de achterkant van de speler.
VIDEO
Voert videosignalen uit.
S VIDEO
Voert S video-signalen uit.
RGB
Voert RGB-signalen uit.
Opmerkingen
• Als de televisie niet compatibel is met S-video- of
RGB-signalen, verschijnt er geen beeld op het
televisiescherm, zelfs niet wanneer u "S VIDEO"
of "RGB" selecteert. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de televisie.
• Als de TV slechts één SCART (EURO AV)
aansluiting heeft, moet u "S VIDEO" niet
selecteren.
Individuele instellingen
(INDIVIDUELE INSTELLING)
Gebruik dit om de afspeelinstellingen en
andere instellingen op te geven.
Kies "INDIVIDUELE INSTELLING" in het
instelscherm. Als u het scherm wilt
gebruiken, zie "Gebruik van het
Instelscherm" (pagina 63).
Standaardinstellingen zijn onderstreept.
INDIVIDUELE INSTELLING
AUTOM. UITSCHAKELING:
AAN
AUTO WEERGAVE:
UIT
DIMMER:
LICHT
AUTO
PAUZESTAND:
MUZIEKSTUKKEUZE:
UIT
MULTI-DISC RESUME:
AAN
Registratiecode
DivX:
◆ AUTOM. UITSCHAKELING
Hiermee kunt de instelling voor automatisch
uitschakelen in- of uitschakelen.
AAN
De speler schakelt na 30
minuten in de stopstand over
naar de wachtstand.
UIT
Hiermee wordt de functie
uitgeschakeld.
◆ AUTO WEERGAVE
Om automatische weergave aan of uit te
zetten. Deze functie is handig wanneer de
speler is aangesloten op een timer (niet
bijgeleverd).
UIT
Hiermee wordt de functie
uitgeschakeld.
AAN
Het afspelen wordt automatisch
gestart als de speler wordt
ingeschakeld door een timer
(niet bijgeleverd).
◆ DIMMER
Hiermee regelt u de verlichting van het
display op het voorpaneel.
66
LICHT
Feller verlicht.
DONKER
Minder fel verlicht.
◆ PAUZESTAND (alleen DVD VIDEO/DVDVR-modus)
Hiermee kiest u het beeld in de pauzestand.
AUTO
BEELD
Het beeld, inclusief bewegende
elementen, wordt zonder
trillingen weergegeven. Kies
normaal deze instelling.
Het beeld, inclusief statische
elementen, wordt met hoge
resolutie weergegeven.
Opmerking¦
Als u Snel Instelling uitvoert, worden de
standaardwaarden voor de opgeslagen Multi-disc
Resume instellingen in het geheugen wellicht
hersteld.
◆ DivX
Toont de registratiecode van deze speler.
Meer informatie vindt u op
http://www.divx.com
◆ MUZIEKSTUKKEUZE (alleen DVD
VIDEO)
Geeft het geluidsspoor met het grootste aantal
kanalen voorrang bij het afspelen van een
DVD VIDEO met verschillende
geluidsindelingen (PCM, MPEG-audio, DTS
of Dolby Digital).
UIT
Geen voorrang toegekend.
AUTO
Voorrang toegekend.
Opmerkingen
◆ MULTI-DISC RESUME (alleen DVD
VIDEO/VIDEO CD) (alleen DVP-NS37)
Om Multi-disc Resume aan of uit te zetten.
Het hervatpunt kan worden opgeslagen in het
geheugen voor maximaal 6 verschillende
DVD VIDEO's/VIDEO CD's (pagina 24).
AAN
Het hervatpunt opslaan voor
maximaal 6 discs.
UIT
De instellingen worden niet
opgeslagen in het geheugen.
Het afspelen wordt alleen
hervat bij het hervatpunt voor
de huidige disc in de speler.
Instellingen en afstellingen
• Wanneer u het item instelt op "AUTO" kan de taal
worden gewijzigd. De instelling
"MUZIEKSTUKKEUZE" heeft een hogere
prioriteit dan de "GELUID" instellingen bij
"TAALKEUZE" (pagina 64).
• Wanneer u "DTS" op "UIT" zet (pagina 69) wordt
het DTS geluidsspoor niet afgespeeld, ook al zet u
"MUZIEKSTUKKEUZE" op "AUTO".
• Als PCM, DTS, MPEG-audio en Dolby Digital
geluidssporen evenveel kanalen hebben, kiest het
systeem PCM, DTS, MPEG en Dolby Digital
geluidssporen in deze volgorde.
67
Geluidsinstellingen (AUDIO
INSTELLING)
Met "AUDIO INSTELLING" kunt u het
geluid instellen afhankelijk van het afspelen
en de aansluitingen.
Kies "AUDIO INSTELLING" in het
instelscherm. Als u het scherm wilt
gebruiken, zie "Gebruik van het
Instelscherm" (pagina 63).
Standaardinstellingen zijn onderstreept.
AUDIO INSTELLING
AUDIO VERZWAKKER:
UIT
AUDIO DRC:
STANDAARD
DOWN MIX:
DOLBY SURROUND
DIGITALE UITGANG:
AAN
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
UIT
48kHz/96kHz PCM:
48kHz/16bit
◆ DOWN MIX (alleen DVD VIDEO/DVD-VRmodus)
Mengt tot 2 kanalen bij het afspelen van een
DVD met achtergeluidselementen (kanalen)
of die is opgenomen in Dolby Digitalindeling. Zie "De indeling van het
audiosignaal controleren" (pagina 41) voor
meer informatie over
achtersignaalcomponenten. Deze functie
beïnvloedt het uitgangssignaal van de
volgende aansluitingen:
– LINE OUT L/R (AUDIO) aansluitingen
– LINE (RGB)-TV aansluiting
– DIGITAL OUT (COAXIAL) aansluiting
wanneer "DOLBY DIGITAL" is ingesteld
op "D-PCM" (pagina 69).
DOLBY
Kies normaal deze instelling.
SURROUND Meerkanaalse audiosignalen
worden uitgevoerd naar 2
kanalen voor surround sound.
NORMAAL
◆ AUDIO VERZWAKKER (verzwakken)
Als het weergavegeluid is vervormd, stelt u
dit item in op "AAN". Het volumeniveau
wordt verlaagd.
Deze functie beïnvloedt het uitgangssignaal
van de volgende aansluitingen:
– LINE OUT L/R (AUDIO) aansluitingen
– LINE (RGB)-TV aansluiting
◆ DIGITALE UITGANG
UIT
Kies normaal deze instelling.
AAN
AAN
Kies deze stand wanneer het
weergavegeluid van de ingebouwde
televisieluidsprekers is vervormd.
Kies normaal deze instelling. Wanneer
u "AAN" selecteert, zie "Digitaal
uitgangssignaal instellen" voor
verdere instelling (pagina 69).
UIT
De invloed van de digitale schakeling
op de analoge schakeling is minimaal.
◆ AUDIO DRC (Dynamic Range Control)
(alleen DVD VIDEO/DVD-VR-modus)
Zorgt voor een helder geluid bij weergave
met laag volume van een DVD met "AUDIO
DRC" functie.
Deze functie beïnvloedt het uitgangssignaal
van de volgende aansluitingen:
– LINE OUT L/R (AUDIO) aansluitingen
– LINE (RGB)-TV aansluiting
– DIGITAL OUT (COAXIAL) aansluiting
alleen wanneer "DOLBY DIGITAL" is
ingesteld op "D-PCM" (pagina 69).
STANDAARD Kies normaal deze instelling.
TV
Zorgt voor een helder geluid,
ook bij laag volume.
BREEDBAND Geeft u het gevoel van een
live optreden.
68
Meerkanaalse audiosignalen
worden gereduceerd tot
afspelen via 2 kanalen voor
stereo.
Kies deze instelling wanneer signalen worden
uitgevoerd via de DIGITAL OUT
(COAXIAL) aansluiting.
Digitaal uitgangssignaal
instellen
Hiermee wordt de uitvoer van audiosignalen
gewijzigd bij aansluiting van een component,
zoals een versterker (receiver) of MD deck
met digitale ingang.
Zie pagina 17 voor meer informatie over de
aansluiting.
Kies "DOLBY DIGITAL," "MPEG," "DTS"
en "48kHz/96kHz PCM" nadat u
"DIGITALE UITGANG" op "AAN" hebt
gezet.
Wanneer u een component aansluit die niet
compatibel is met het gekozen audiosignaal,
kunnen de luidsprekers een hard (of geen)
geluid produceren, waardoor uw gehoor of de
luidsprekers kunnen worden beschadigd.
◆ DOLBY DIGITAL (alleen DVD VIDEO/
DVD-VR-modus)
Om het Dolby Digital signaal te kiezen.
D-PCM
Kies deze instelling wanneer de
speler is aangesloten op een
audiocomponent met
ingebouwde Dolby Digital
decoder.
◆ MPEG (alleen DVD VIDEO/DVD-VRmodus)
Om het MPEG audiosignaal te kiezen.
PCM
Kies deze instelling wanneer de
speler is aangesloten op een
audiocomponent zonder
ingebouwde MPEG decoder.
Bij weergave van MPEGgeluidssporen voert de speler
stereosignalen uit via
DIGITAL OUT (COAXIAL).
MPEG
Kies deze instelling wanneer de
speler is aangesloten op een
audiocomponent met
ingebouwde MPEG-decoder.
Om al dan niet DTS-signalen uit te voeren.
UIT
Kies deze instelling wanneer de
speler is aangesloten op een
audiocomponent zonder
ingebouwde DTS-decoder.
AAN
Kies deze instelling wanneer de
speler is aangesloten op een
audiocomponent met
ingebouwde DTS-decoder.
◆ 48kHz/96kHz PCM (alleen DVD VIDEO)
Om de bemonsteringsfrequentie van het
audiosignaal te kiezen.
48kHz/16bit De audiosignalen van DVD
VIDEO's worden altijd
omgezet naar 48kHz/16bit.
96kHz/24bit Alle signalen, inclusief 96kHz/
24bit worden uitgevoerd in de
originele indeling. Indien het
signaal echter is versleuteld ter
bescherming van het
auteursrecht, wordt het alleen
uitgevoerd als 48kHz/16bit.
Opmerking¦
De analoge audiosignalen van de LINE OUT L/R
(AUDIO) aansluitingen worden niet door deze
instelling beïnvloed en behouden het originele
bemonsteringsfrequentieniveau.
Instellingen en afstellingen
DOLBY
DIGITAL
Kies deze instelling wanneer de
speler is aangesloten op een
audiocomponent zonder
ingebouwde Dolby Digital
decoder. U kunt bepalen of de
signalen al dan niet compatibel
zijn met Dolby Surround (Pro
Logic) via "DOWN MIX"
onder "AUDIO INSTELLING"
(pagina 68).
◆ DTS
69
Aanvullende informatie
Problemen oplossen
Indien u problemen ondervindt bij het
gebruik van deze speler, probeer die dan eerst
zelf op de lossen aan de hand van de
onderstaande lijst. Als het probleem daarmee
niet is opgelost, raadpleeg dan de
dichtstbijzijnde Sony handelaar.
Voeding
De speler wordt niet ingeschakeld.
, Controleer of het netsnoer goed is
aangesloten.
Beeld
Er is geen beeld of er verschijnt beeldruis.
, Sluit de kabel goed aan.
, De verbindingskabels zijn beschadigd.
, Controleer de aansluiting op de televisie
(pagina 15) en stel de
ingangskeuzeschakelaar van de televisie zo
in dat het signaal van de speler op het
televisiescherm verschijnt.
, Stel "LINE" bij "SCHERMINSTELLING"
in op het juiste item (pagina 65).
, De disc is vuil of vervormd.
, Als het videosignaal van de speler via uw
videorecorder naar de televisie moet gaan of
wanneer de speler is aangesloten op een
gecombineerde televisie/videorecorder, kan
de kopieerbeveiliging van sommige DVDprogramma's de beeldkwaliteit
beïnvloeden.
, De disc is opgenomen met een ander
kleurensysteem dan wordt gebruikt door de
televisie.
Het beeld vult het scherm niet volledig,
ook al is de breedte-/hoogteverhouding
ingesteld bij "TV TYPE" van
"SCHERMINSTELLING".
, De breedte-/hoogteverhouding ligt vast op
de DVD.
Het beeld is zwart/wit.
, Stel "LINE" bij "SCHERMINSTELLING"
in op het juiste item (pagina 65).
70
, Bij sommige televisie is het beeld zwart/wit
bij het afspelen van een disc opgenomen
met het NTSC-kleursysteem.
, Als u een SCART-kabel gebruikt,
controleert u of de kabel een 21-pins kabel
is.
Geluid
Geen geluid.
, Sluit de kabel goed aan.
, De verbindingskabel is beschadigd.
, De speler is aangesloten op de verkeerde
ingang van de versterker (receiver)
(pagina 17).
, De ingang voor de versterker (receiver) is
niet goed ingesteld.
, De speler staat in de pauzestand of in de
vertraagde afspeelstand.
, De speler staat in de stand voor snel
vooruitspoelen of snel achteruitspoelen.
, Als het audiosignaal niet via DIGITAL
OUT (COAXIAL) gaat, moet u de audioinstellingen controleren (pagina 68).
, Bij het afspelen van een Super VCD zonder
audiotrack 2 wordt er geen geluid
weergegeven wanneer u "2:STEREO",
"2:1/L" of "2:2/R" selecteert. wordt
vervolgd
, Als u meerkanaalse MPEGaudiogeluidssporen afspeelt, worden alleen
de signalen Voor (L) en Voor (R)
uitgevoerd via de twee voorluidsprekers.
Het geluid wordt vervormd.
, Stel "AUDIO VERZWAKKER" bij
"AUDIO INSTELLING" in op "AAN"
(pagina 68).
Het volume is te laag.
, Bij sommige DVD's is het volume laag. U
kunt het volume verhogen door "AUDIO
DRC" bij "AUDIO INSTELLING" op
"TV" te zetten (pagina 68).
, Stel "AUDIO VERZWAKKER" bij
"AUDIO INSTELLING" in op "UIT"
(pagina 68).
Handeling
De afstandsbediening werkt niet.
, De batterijen in de afstandsbediening zijn
bijna leeg.
, Er bevinden zich obstakels tussen
afstandsbediening en speler.
, De afstand tussen afstandsbediening en
speler is te groot.
, De afstandsbediening is niet op de
afstandsbedieningssensor op de speler
gericht.
De disc wordt niet afgespeeld.
, De disc is omgekeerd geplaatst.
Plaats de disc met de afspeelkant naar
onderen gericht.
, De disc zit scheef.
, De speler kan sommige discs niet afspelen
(pagina 6).
, De regiocode op de DVD komt niet overeen
met die op de speler.
, Er is condensvorming opgetreden in de
speler (pagina 3).
, Een disc die niet goed is gefinaliseerd, kan
niet worden afgespeeld op de speler
(pagina 6).
Een MP3-audiotrack kan niet worden
afgespeeld (pagina 49).
Een JPEG-beeldbestand kan niet worden
afgespeeld (pagina 49).
De MP3-audiotracks en JPEGbeeldbestanden worden tegelijkertijd
afgespeeld.
, "STAND (MP3, JPEG)" is ingesteld op
"AUTO" (pagina 52).
Een DivX-videobestand kan niet worden
afgespeeld
, Het bestand is niet aangemaakt met DivXindeling.
, Het bestand heeft een andere extensie dan
".AVI" of ".DIVX".
, De DATA CD (DivX video)/DATA DVD
(DivX video) is niet opgenomen in de
DivX-indeling conform ISO 9660 Level 1/
Level 2 of Joliet/UDF.
, Het DivX-videobestand is groter dan 720
(breedte) × 576 (hoogte).
De namen van albums/tracks/bestanden
worden niet juist weergegeven.
, De speler kan alleen cijfers en letters tonen.
Andere tekens verschijnen als "*".
Aanvullende informatie
, De DATA CD is niet opgenomen in de
MP3-indeling conform ISO 9660 Level 1/
Level 2 of Joliet.
, De DATA DVD is niet opgenomen in de
MP3-indeling conform UDF (Universal
Disk Format).
, De MP3 audio track is niet voorzien van de
extensie ".MP3".
, De gegevens zijn niet van MP3 formaat,
ondanks de extensie ".MP3".
, De gegevens zijn geen MPEG-1 Audio
Layer III-gegevens.
, De speler kan geen audiotracks in mp3PROindeling afspelen.
, "STAND (MP3, JPEG)" is ingesteld op
"BEELD (JPEG)" (pagina 52).
, Er staat een DivX-videobestand op de
DATA CD/DATA DVD.
, De DATA DVD is niet opgenomen in de
JPEG-indeling conform UDF (Universal
Disk Format).
, Het bestand heeft een andere extensie dan
".JPEG" of ".JPG".
, Het beeld is groter dan 3072 (breedte) ×
2048 (hoogte) in de normale modus of meer
dan 3.300.000 pixels in progressieve JPEG.
(Sommige progressieve JPEG-bestanden
kunnen niet worden weergegeven zelfs
wanneer het formaat van het bestand niet
groter is dan de opgegeven capaciteit.)
, Het beeldstand past niet op het scherm (het
beeld wordt verkleind).
, "STAND (MP3, JPEG)" is ingesteld op
"GELUID (MP3)" (pagina 52).
, Er staat een DivX-videobestand op de
DATA CD/DATA DVD.
De disc begint niet te spelen vanaf het
begin.
, Programma afspelen, Willekeurig afspelen,
Herhaaldelijk afspelen, A-B herhaaldelijk
afspelen is gekozen (pagina 28).
, Resume Play werkt (pagina 24).
, De DATA CD is niet opgenomen in de
JPEG-indeling conform ISO 9660 Level 1/
Level 2 of Joliet.
,wordt vervolgd
71
De speler begint de disc automatisch af te
spelen.
, De disc is voorzien van een automatische
afspeelfunctie.
, "AUTO WEERGAVE" bij
"INDIVIDUELE INSTELLING" is
ingesteld op "AAN" (pagina 66).
Het afspelen stopt automatisch.
, Bij het afspelen van discs met een
automatisch pauzesignaal stopt het afspelen
bij het auto-pauzesignaal.
Bepaalde functies, zoals Stoppen,
Zoeken, Snel afspelen en Traag afspelen,
Vertraagd afspelen, Herhaaldelijk
afspelen, Willekeurig afspelen of
Programma afspelen, werken niet.
, Bij sommige discs zijn bepaalde
handelingen niet mogelijk. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de disc.
De taal voor het geluid kan niet worden
gewijzigd.
, Probeer met het DVD menu in plaats van de
directe keuzetoetsen op de
afstandsbediening (pagina 25).
, Er zijn geen meertalige geluidssporen
opgenomen op de DVD.
, De taal voor het geluid van een DVD kan
niet worden gewijzigd.
De taal voor de ondertiteling kan niet
worden gewijzigd of afgezet.
, Probeer met het DVD menu in plaats van de
directe keuzetoetsen op de
afstandsbediening (pagina 25).
, Er zijn geen meertalige ondertitels
opgenomen op de DVD.
, De taal voor de ondertitels kan niet worden
gewijzigd op de DVD.
De hoeken kunnen niet worden gewijzigd.
, Probeer met het DVD menu in plaats van de
directe keuzetoetsen op de
afstandsbediening (pagina 25).
, Er zijn geen meervoudige hoeken
opgenomen op de DVD.
, De hoek kan worden gewijzigd wanneer de
"
" indicator groen oplicht in het
uitleesvenster op het voorpaneel (pagina 9).
, Hoeken veranderen kan niet met de DVD.
72
De speler werkt niet correct.
, Trek de stekker uit wanneer de werking van
de speler is verstoord door statische
elektriciteit e.d.
Er verschijnen 5 cijfers of letters op het
scherm en in het display op het
voorpaneel.
, De zelfdiagnosefunctie werd geactiveerd.
(Zie de tabel op pagina 73.)
De disc-lade gaat niet open en "LOCKED"
verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
, Het kinderslot is ingesteld (pagina 24).
De disc-lade gaat niet open en "TRAY
LOCKED" verschijnt in het uitleesvenster
op het voorpaneel.
, Neem contact op met de Sony-handelaar of
een plaatselijke erkende Sony
onderhoudsdienst.
"Gegevensfout" verschijnt op het
televisiescherm bij het afspelen van een
DATA CD of DATA DVD.
, De MP3-audiotrack/JPEG-beeldbestand/
DivX-videobestand is defect.
, De gegevens zijn geen MPEG-1 Audio
Layer III-gegevens.
, De indeling van het JPEG-beeldbestand is
niet compatibel met DCF (pagina 48).
, Het JPEG-beeldbestand heeft de extensie
".JPG" of ".JPEG", maar is niet in JPEGindeling.
, Het bestand dat u wilt afspelen heeft de
extensie ".AVI" of ".DIVX" maar is niet in
DivX-indeling, of is in DivX-indeling maar
beantwoordt niet aan een DivX Certifiedprofiel.
Zelfdiagnosefunctie
(Wanneer er letters/cijfers
verschijnen in het display)
Als de zelfdiagnosefunctie is geactiveerd om
te voorkomen dat de werking wordt
verstoord, knippert een servicecode van vijf
tekens (bijvoorbeeld C 13 50) met een
combinatie van een letter en vier cijfers op het
scherm en in het display. Raadpleeg dan de
onderstaande tabel.
C:13:50
Verklarende
woordenlijst
Album (pagina 50, 56)
Een eenheid waarin u DivX-videobestanden,
JPEG-beeldbestanden of MP3-audiotracks op
een DATA CD/DATA DVD kunt opslaan.
("Album" is een exclusieve definitie voor
deze speler.)
Bestand (pagina 48, 51)
Een JPEG-afbeelding opgenomen op een
DATA CD/DATA DVD of een DivX video
op een DATA CD/DATA DVD ("Bestand" is
een exclusieve definitie voor deze speler).
Eén bestand bevat één afbeelding of video.
DivX® (pagina 55)
Eerste drie
Oorzaak en/of oplossing
tekens van
de servicecode
C 13
C 31
De disc is vuil of opgenomen
in een indeling die deze
speler niet kan afspelen
(pagina 6).
, Reinig de disc met een
reinigingsdoekje of
controleer de indeling
(pagina 2).
E XX
De zelfdiagnosefunctie van
(xx is een cijfer) de speler is uitgevoerd om
een defect te voorkomen.
, Neem contact op met de
Sony-handelaar of een
plaatselijke erkende
onderhoudsdienst van
Sony en geef de
servicecode van 5 tekens
door.
Voorbeeld: E 61 10
Dolby Digital (pagina 18, 69)
Digitale audiocompressietechnologie
ontwikkeld door Dolby Laboratories. Deze
technologie is compatibel met 5.1-kanaals
surround sound. Het achterkanaal is stereo en
er is ook een apart subwooferkanaal. Dolby
Digital produceert hetzelfde digitale
kwaliteitsgeluid via afzonderlijke kanalen als
"Dolby Digital" theatre surroundsoundsystemen. De kanaalscheiding is
uitstekend doordat de gegevens van alle
kanalen afzonderlijk zijn opgenomen en
digitaal worden verwerkt.
DTS (pagina 18, 69)
Digitale audiocompressietechnologie
ontwikkeld door Digital Theater Systems,
Inc. Deze technologie is compatibel met
meerkanaals surround sound. Het
achterkanaal is stereo en er is ook een apart
subwooferkanaal. DTS produceert hetzelfde
digitale kwaliteitsgeluid via kanalen.
De kanaalscheiding is uitstekend doordat de
gegevens van alle kanalen afzonderlijk zijn
opgenomen en digitaal worden verwerkt.
,wordt vervolgd
Aanvullende informatie
De disc is niet correct
ingebracht.
, Plaats de disc correct.
Digitale videotechnologie van DivX, Inc.
Videofilms met DivX-technologie zijn van
uitstekende kwaliteit ondanks een
betrekkelijk kleine bestandsgrootte.
73
DVD VIDEO (pagina 5)
MPEG audio (pagina 18, 69)
Een disc die tot 8 uur beeld kan bevatten, met
eenzelfde diameter als een CD.
De gegevenscapaciteit van een enkelzijdige
DVD met één laag is 4,7 GB (gigabyte), wat
7 keer meer is dan die van een CD. De
gegevenscapaciteit van een enkelzijdige
DVD met twee lagen is 8,5 GB, van een
dubbelzijdige DVD met één laag 9,4 GB en
van een dubbelzijdige DVD met twee lagen
17 GB.
De beeldgegevens zijn van de MPEG 2indeling, een wereldwijde norm inzake
digitale compressietechnologie. De
beeldgegevens worden gecomprimeerd tot
ongeveer 1/40e (gemiddeld) van de
oorspronkelijke grootte. De DVD maakt ook
gebruik van variabele codeertechnologie die
de toe te kennen gegevens aanpast volgens de
beeldstatus. Audio-informatie is opgenomen
met een meerkanaalssysteem, zoals Dolby
Digital, zodat de geluidsweergave
levensechter is.
Een DVD biedt ook tal van geavanceerde
mogelijkheden zoals meervoudige hoeken,
meervoudige talen en kinderbeveiliging.
Internationaal codeersysteem voor het
comprimeren van digitale audiosignalen
goedgekeurd door ISO/IEC. MPEG 1 is
compatibel met maximaal 2-kanaals stereo.
MPEG 2, dat voor DVD's wordt gebruikt, is
compatibel met 7.1-kanaals surround.
DVD-RW (pagina 5)
Een DVD-RW is een opneembare en
herschrijfbare disc van hetzelfde formaat als
een DVD VIDEO. De DVD-RW heeft twee
verschillende standen: VR-modus en
videomodus. DVD-RW's die zijn gemaakt in
videomodus hebben dezelfde indeling als een
DVD VIDEO terwijl gegevens op discs die
gemaakt zijn in VR-modus (Video
Recording) kunnen worden geprogrammeerd
of bewerkt.
DVD+RW (pagina 5)
Een DVD+RW (plus RW) is een opneembare
en herschrijfbare disc. DVD+RW's gebruiken
een opname-indeling die te vergelijken is met
de indeling DVD VIDEO.
Hoofdstuk (pagina 9)
Delen van een beeld of een muziekstuk die
korter zijn dan titels. Een titel bestaat uit
verscheidene hoofdstukken. Eén bestand
bevat één afbeelding of video.
74
Titel (pagina 9)
Het langste deel van een beeld of muziekstuk
op een DVD, film, enzovoort, op
videosoftware of een heel album voor
audiosoftware.
Technische gegevens
Systeem
Algemeen
Laser: Halfgeleiderlaser
Signaalindelingssysteem: PAL/(NTSC)
Voeding:
220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Stroomverbruik: 9 W
Afmetingen (ong.):
430 × 43 × 208 mm
(breedte/hoogte/diepte) incl. uitstekende
onderdelen
Gewicht (ong.): 1,75 kg
Werkingstemperatuur: 5 °C tot 35 °C
Vochtigheidsgraad bij werking: 25 % tot
80 %
Audiokenmerken
Frequentiebereik: DVD VIDEO (PCM 96
kHz): 2 Hz tot 44 kHz (±1,0 dB)/DVD
VIDEO (PCM 48 kHz): 2 Hz tot 22 kHz
(±0,5 dB)/CD: 2 Hz tot 20 kHz (±0,5 dB)
Signaal/ruis-verhouding (S/Rverhouding): 115 dB (alleen LINE OUT
L/R (AUDIO) aansluitingen)
Harmonische vervorming: 0,003 %
Dynamisch bereik: DVD VIDEO: 103 dB/
CD: 99 dB
Wow en flutter: Minder dan gedetecteerde
waarde (±0,001% W PEAK)
Uitgangen
Bijgeleverde accessoires
Zie pagina 14.
Wijzigingen in ontwerp en technische
gegevens voorbehouden zonder
voorafgaande kennisgeving.
(Aansluiting: aansluitingstype/
uitgangsniveau/belastingsimpedantie)
LINE OUT (AUDIO): Phono-aansluiting/
2 Vrms/10 kilohm
DIGITAL OUT (COAXIAL): Phonoaansluiting/0,5 Vp-p/75 ohm
LINE OUT (VIDEO): Phono-aansluiting/
1,0 Vp-p/75 ohm
Aanvullende informatie
75
Taalcodelijst
Voor meer details, zie pagina 40, 44, 64.
Taalspelling conform ISO 639: 1988 (E/F).
Code Taal
Code Taal
Code Taal
Code Taal
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703 Niet vermeld
Regiocodelijst voor kinderbeveiliging
Voor meer informatie, zie pagina 59.
76
Code Regio
Code Regio
Code Regio
Code Regio
2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2115
2165
2174
2109
2248
2238
2254
2276
2304
2363
2362 Mexico
2376 Nederland
2390 NieuwZeeland
2379 Noorwegen
2427 Pakistan
2424 Filippijnen
2436 Portugal
2489 Rusland
2501
2149
2499
2086
2528
2184
Argentinië
Australië
Oostenrijk
België
Brazilië
Canada
Chili
China
Denemarken
Finland
Frankrijk
Duitsland
India
Indonesië
Italië
Japan
Korea
Maleisië
Singapore
Spanje
Zweden
Zwitserland
Thailand
Verenigd
Koninkrijk
Index
Cijfers
16:9 65
4:3 LETTER BOX 65
4:3 PAN&SCAN 65
48kHz/96kHz PCM 69
5.1 Channel Surround 18
A
Aansluiting 14, 15
A-B HERHALEN 31
ACHTERGROND 65
ADVANCE 23
Afstandsbediening 10, 14, 61
ALBUM 34
Album 48, 73
AUDIO DRC 68
AUDIO INSTELLING 68
AUDIO VERZWAKKER 68
AUTO WEERGAVE 66
AUTOM. UITSCHAKELING
66
B
Batterijen 14
Bedieningsmenu 11
BEELDNAVIGATIE 35, 51
Behandeling van discs 2
BEKIJK HFST 35
BEKIJK MUZIEKSTUK 35
BEKIJK TITEL 35
BESTAND 34
Bestand 73
C
CD 6, 22
DATA CD 5, 48, 55
DATA DVD 5, 48, 55
DATUM 51
Diavoorstelling 52
DIGITALE UITGANG 68
Digitale uitgang 69
DIMMER 66
Display
Bedieningsmenuscherm 11
Display op het voorpaneel 9
Instelscherm 63
Display op het voorpaneel 9
DivX® 55, 67
DOLBY DIGITAL 40, 69,
73
Doorlopend afspelen
CD/VIDEO CD 22
DVD 22
DOWN MIX 68
DTS 40, 69, 73
ONDERTITELING 64
ORIGINAL 26
ORIGINAL/PLAY LIST 26
E
P
EFFECT 54
EIGEN
KINDERBEVEILIGING
58
F
FAST PLAY 23
Frame stilzetten 33
G
GEHEUGEN 46
GELUID 40, 64
Geschikte discs 6
H
Herhaaldelijk afspelen 30
HERHALEN 30
HERSTELLEN 64
HOEK 44
HOOFDSTUK 33
Hoofdstuk 74
I
INDEX 34
INDIVIDUELE
BEELDREGELING 45
INDIVIDUELE
INSTELLING 66
INSTELLING 63
Instelscherm 63
INTERVAL 53
J
JPEG 5, 48
K
KINDERBEVEILIGING 58
Kinderslot 24
L
LINE 66
Luidsprekers
Aansluiting 17
M
MENU 64
MP3 5, 48
MPEG 40, 69, 74
MULTI-DISC RESUME 25,
67
MUZIEKSTUK 34
MUZIEKSTUKKEUZE 67
O
PAUZESTAND 67
PBC-weergave 27
PLAY LIST 26
Problemen oplossen 70
Programma afspelen 28
PROGRAMMEREN 28
R
REPLAY 23
Resume Play 24
S
Scannen 32
SCENE 33
SCHERMBEVEILIGING 65
SCHERMDISPL. 64
Schermdisplay
Bedieningsmenuscherm 11
Instelscherm 63
SCHERMINSTELLING 65
SCHERPTE 47
SHUFFLE 30
SLOW PLAY 23
SNEL 64
Snel achteruit 32
Snel instelling 19, 64
Snel vooruit 32
STAND (MP3, JPEG) 52
Surround 42
T
TAALKEUZE 64
TIJD/TEKST 33
TIME/TEXT 36
TITEL 33
Titel 74
TOP MENU 25
TV TYPE 65
TVS (TV Virtual Surround)
42
Aanvullende informatie
D
DVD 5, 22, 74
DVD menu 25
DVD+RW 5, 23, 74
DVD-RW 5, 26, 74
V
Vertraagd afspelen 33
VIDEO CD 5, 22
VOLLEDIG 63
W
Willekeurig afspelen 30
Z
Zoeken 32
naar een bepaald punt met
,wordt vervolgd
77
beeld 32
ZOOM 23, 51
78
Gedrukt op 100% kringlooppapier met VOC
(vluchtige organische verbinding)- vrije inkt op
basis van plantaardige olie.
Sony Corporation Printed in Malaysia
Download PDF

advertising