Sony | DVP-FX810 | Sony DVP-FX810 Gebruiksaanwijzing

Kijk voor handige tips en informatie over de producten en diensten van
Sony op: www.sony-europe.com/myproduct
Gebruikershandleiding
Draagbare
cd-/dvd-speler
CD_DV_player.book Page 1 Wednesday, October 25, 2006 3:26 PM
Opmerking voor klanten in
Groot-Brittannië en Ierland
2
Voor extra veiligheid en gemak is uw apparaat voorzien van een aangegoten stekker conform
BS 1363.
Als de zekering in de stekker moet worden vervangen, moet een zekering van 5 ampère met ASTAof BSI-keurmerk conform BS 1362 worden gebruikt (dus voorzien van keurmerk
of
).
Als de zekering in de bij deze apparatuur geleverde stekker een los afdekplaatje heeft, mag u het
afdekplaatje niet vergeten aan te brengen nadat u de zekering hebt vervangen. Gebruik de stekker
nooit zonder afdekplaatje. Neem contact op met het dichtstbijzijnde servicepunt van Sony als u het
afdekplaatje kwijt bent.
Deze markering bevindt zich onder op het apparaat.
Deze cd-/dvd-speler is een apparaat met een LASER VAN KLASSE 1.
Dit label bevindt zich onder op het apparaat.
Het gebruik van optische instrumenten met dit apparaat kan oogletsel veroorzaken. De laserstraal die in deze cd-/dvdspeler wordt gebruikt, is schadelijk voor de ogen. Haal het apparaat dus nooit uit elkaar.
Laat onderhoud over aan gekwalificeerd personeel.
LET OP
Verklein de kans op brand of elektrische schokken en stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht. Voorkom
elektrische schokken en open de behuizing niet. Laat onderhoud over aan gekwalificeerd personeel.
WAARSCHUWING
Inleiding
CD_DV_player.book Page 2 Wednesday, October 25, 2006 3:26 PM
Installeer het systeem zodanig dat de stekker van het
netsnoer bij problemen onmiddellijk uit het stopcontact kan
worden getrokken.
Aan deze adapter is geen onderhoud mogelijk. Als het
product het niet meer goed doet, moet u het terugbezorgen
aan de fabrikant of inleveren.
Steek geen vreemde voorwerpen in de aansluiting voor de
voedingsadapter (DC IN 9,5 V).
Als er een voorwerp of vloeistof in het apparaat valt, moet u
de stekker van de speler uit het stopcontact trekken en het
apparaat laten nakijken door gekwalificeerd personeel
voordat u het opnieuw gebruikt.
Voorkom brand of schokken en plaats geen voorwerpen met
vloeistof, zoals een vaas, op het apparaat.
Let op: het gebruik van optische instrumenten met dit
apparaat kan oogletsel veroorzaken.
●
●
Als de omgevingstemperatuur erg hoog is, gaat de speler
automatisch uit.
Laat de speler circa 30 minuten afkoelen (op een koele
plaats) voordat u het apparaat opnieuw gebruikt.
Tijdens het laden of tijdens langdurig gebruik kan de
temperatuur toenemen. Dit is geen defect.
Temperatuur
●
●
●
●
●
●
Veiligheid
De voedingsvereisten van dit apparaat staan op de
voedingsadapter. Controleer of de gebruiksspanning van het
apparaat overeenkomt met uw lokale elektriciteitsnet.
Voorzorgsmaatregelen
CD_DV_player.book Page 3 Wednesday, October 25, 2006 3:26 PM
3
●
●
●
●
●
●
●
Eventueel kunt u, afhankelijk van het type stopcontact, een in
de handel verkrijgbaar verloopstuk voor de stekker
gebruiken.
Laat een eventuele reparatie van het netsnoer altijd uitvoeren
door gekwalificeerd personeel.
Als u de speler lange tijd niet gebruikt, trek dan de stekker uit
het stopcontact. Trek altijd aan de stekker zelf, niet aan het
snoer.
Zelfs wanneer de speler uitstaat, is deze nog steeds
verbonden met het lichtnet zolang de stekker in het
stopcontact zit.
Kom niet met natte handen aan de voedingsadapter.
Als de radio-ontvangst wordt gestoord door de voedingsadapter, moet u de adapter verder van de radio af zetten.
Polariteit van de stekker
Gebruik alleen de bijgeleverde voedingsadapter. Gebruik
geen andere voedingsadapters. Dit kan storingen
veroorzaken.
Voeding
Inleiding
Gooi gebruikte batterijen weg in overeenstemming met de
lokale voorschriften.
Niet verbranden.
●
Niet uit elkaar halen.
●
Gebruik alleen de batterij (NP-FX110) die met deze speler
(DVP-FX810) is meegeleverd. De oplaadbare batterij die bij
andere modellen wordt geleverd, is niet geschikt voor deze
speler. De batterij kan ontploffen als deze niet goed wordt
geplaatst.
4
Laad de batterij ten minste om de zes maanden op en
gebruik haar.
Bewaar de batterij op een koele plaats.
Gebruik de speler totdat de batterij helemaal leeg is voordat u
de batterij opbergt.
Haal de batterij uit de speler na gebruik. (Ook als de speler
uitstaat, wordt een beetje stroom verbruikt.)
In de loop van de tijd wordt de batterij geleidelijk minder sterk,
ook al wordt hij nooit gebruikt. Bewaar de batterij als volgt om
haar in optimale conditie te houden:
●
●
Wanneer een volledig opgeladen batterij nog maar half zo
lang meegaat als een nieuwe batterij, kan het nodig zijn dat u
de batterij vervangt.
Tijdens het laden kan de batterij warm worden. Dit is geen
defect.
Oplaadbare batterij opladen
●
●
Laat de batterij niet liggen in de volle zon of in een auto met
de ramen dicht.
●
●
●
Houd de batterij droog.
In sommige landen is het weggooien van batterijen aan
voorschriften gebonden. Raadpleeg uw gemeente.
Oplaadbare batterij bewaren
●
Oplaadbare batterij weggooien
Open de afdekplaatjes van de contactpunten van de speler
niet.
Veroorzaak geen kortsluiting tussen de contactpunten.
Zorg ervoor dat de contactpunten voor de batterij van de
speler en de batterij zelf stofvrij blijven.
Laad de batterij vóór gebruik goed op.
●
●
●
●
●
●
●
●
Oplaadbare batterij
Stel het batterypack nooit bloot aan temperaturen boven 60 °C
(140 °F). Laat het apparaat bijvoorbeeld nooit liggen in de volle
zon of in een auto die in de volle zon staat.
LET OP
Voorzorgsmaatregelen (vervolg)
CD_DV_player.book Page 4 Wednesday, October 25, 2006 3:26 PM
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Plaats het apparaat niet in een beperkte ruimte, zoals tussen
boekenplanken.
5
●
●
●
●
●
Houd de speler en schijfjes verwijderd van apparatuur met
sterke magneten, zoals een magnetron of grote luidsprekers.
Als de radio- of televisieontvangst wordt gestoord door de
speler, moet u de speler uitzetten of verder van de radio of
televisie af zetten.
Wikkel de speler niet in een doek of deken tijdens het
gebruik. Dit kan storingen of ernstige ongelukken
veroorzaken.
Gebruik de speler niet in de volgende omstandigheden: in de
buurt van een warmtebron of in de volle zon, in een omgeving
met veel stof of zand, vocht of regen, in een omgeving waar
het apparaat blootstaat aan mechanische schokken, op een
ongelijkmatige ondergrond of in een auto met de ramen dicht.
Plaats geen zware voorwerpen op de speler. U zou de speler
en schijfjes kunnen beschadigen.
Gebruik de speler op een voldoende geventileerde plaats
zodat het apparaat niet te warm wordt.
Houd de lens van de speler schoon (niet aanraken). Wanneer
u de lens aanraakt, kunt u deze beschadigen met mogelijke
storing van de speler tot gevolg.
Gebruik van de speler
Voorzorgsmaatregelen (vervolg)
CD_DV_player.book Page 5 Wednesday, October 25, 2006 3:26 PM
Verwijder het schijfje voordat u de speler verplaatst.
Raak een nog ronddraaiend schijfje niet aan na het openen
van het deksel.
Gebruik de speler in een stabiele, horizontale positie (zonder
trillingen).
Stel de speler tijdens het gebruik niet bloot aan schokken en
schud de speler niet. Dit kan storingen veroorzaken.
Schijfjes met een afwijkende vorm (hartje, vierkant, ster en
dergelijke) zijn ongeschikt voor deze speler. Gebruik
dergelijke schijfjes niet.
Te warm!
Als de speler meteen van een koude naar een warme ruimte
wordt overgebracht, of als de speler in een zeer vochtige
ruimte komt, kan er condens worden gevormd op de lens van
de speler. In dit geval doet de speler het mogelijk niet goed.
Verwijder het schijfje en laat de speler circa een half uur
acclimatiseren. Het vocht heeft dan tijd om te verdampen.
Inleiding
Het scherm wordt warm tijdens het gebruik. Dit is normaal en
geen defect.
Als u de speler lange tijd niet gebruikt, moet u het apparaat
uitzetten.
Als hetzelfde beeld lang op het scherm blijft staan, kan dit
beeld nadien nog even op het scherm zichtbaar zijn. Na korte
tijd verdwijnt dit.
Wanneer de speler wordt gebruikt in lage temperaturen, kan
het beeld enigszins na-ijlen. Dit is geen defect. In normale
temperaturen is het beeld weer normaal.
Maak geen krassen op het scherm en druk er niet op. Dit kan
defecten veroorzaken.
Het LCD-scherm is gemaakt met behulp van uiterst
nauwkeurige technologie en heeft voor de effectieve pixels
een waarde van 99,99% of meer. Er kunnen echter zwarte of
lichte puntjes (rood, blauw of groen) zichtbaar zijn in het LCDscherm. Dit is een eigenschap van LCD-schermen en is geen
defect.
Gebruik de hoofdtelefoon niet bij hoge volumes. Langdurig
gebruik bij hoge volumes wordt afgeraden door gehoordeskundigen. Als u een piep in uw oren hebt, moet u het geluid
zachter zetten of het apparaat niet meer gebruiken.
Voorkom gehoorschade
Hoofdtelefoon
●
●
●
●
●
●
Gebruik van het LCD-scherm
Voorzorgsmaatregelen (vervolg)
CD_DV_player.book Page 6 Wednesday, October 25, 2006 3:26 PM
6
●
Plaats het scherm niet in het zicht van de bestuurder.
Gebruik de monitor en hoofdtelefoon niet tijdens het besturen
van een voertuig. Dit is gevaarlijk en in sommige landen zelfs
strafbaar. Ook tijdens het lopen kunnen hoge volumes
gevaarlijk zijn, bijvoorbeeld bij een zebrapad. In dergelijke
gevaarlijke situaties moet u zeer voorzichtig zijn of het apparaat
niet langer gebruiken.
Veiligheid onderweg
Zet het volume niet te hoog wanneer u een stuk beluistert dat
heel zacht of zelfs zonder geluid is opgenomen. Wanneer na
zo’n stuk opnieuw met een hoog volume wordt afgespeeld, kunt
u de luidsprekers beschadigen.
Volume regelen
Houd het volume bescheiden. Zo kunt u nog steeds geluiden
van buitenaf horen en valt u de mensen om u heen niet lastig.
Houd rekening met uw omgeving
Haal altijd eerst het schijfje uit de speler vóór het transport.
Gebruik voor het transport van deze speler de
oorspronkelijke doos en verpakking.
Raadpleeg uw dichtstbijzijnde Sony-leverancier voor vragen
over of problemen met uw speler.
BELANGRIJK
Let op: Deze speler kan een stilstaand beeld of het menu tot
in het oneindige blijven weergeven op een televisiescherm.
Als u een stilstaand beeld of het menu lang op uw televisie
weergeeft, bestaat er kans op permanente schade aan uw
televisiescherm. Vooral plasma- en projectietelevisies zijn
gevoelig hiervoor.
Gebruik geen in de handel verkrijgbare reinigingsschijven
of schoonmaakmiddelen voor schijven/lenzen (vloeibaar
noch spuitbus). Deze producten kunnen storingen
veroorzaken.
Schijfjes/lens schoonmaken
Maak de behuizing, het scherm en de knoppen schoon met een
zachte doek die licht is bevochtigd met (een oplossing van) een
mild schoonmaakmiddel.
Gebruik geen schuursponsjes, schuurpoeder of oplosmiddelen
als alcohol en wasbenzine.
Schoonmaken
●
●
Transport
Voorzorgsmaatregelen (vervolg)
CD_DV_player.book Page 7 Wednesday, October 25, 2006 3:26 PM
7
Dit symbool op het product of op de verpakking wil zeggen
dat het product niet mag worden behandeld als
huishoudelijk afval. Het product moet worden ingeleverd
bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en
elektronische apparatuur. Door recycling van dit product
mogelijk te maken zorgt u ervoor dat dit product op een
milieuvriendelijke manier kan worden verwerkt. Recycling
van materiaal zorgt er bovendien voor dat onze natuurlijke
hulpbronnen worden gespaard. Voor meer informatie over
de recycling van dit product neemt u contact op met de
gemeente, een inzamelpunt of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
Afvalscheiding voor oude elektrische en elektronische
apparatuur
(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese
landen met een apart inzamelsysteem)
Gebruik geen beschadigde of lekkende lithium-ionbatterijen.
Stel de batterij nooit bloot aan temperaturen hoger dan 60 °C
(140 °F), bijvoorbeeld in (een auto in) de volle zon.
Voor klanten in Nederland
●
Let op:
Inleiding
●
●
DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD-R, DVD VIDEO,
CD, CD-RW en CD-R zijn handelsmerken.
CD-RW/-R
Muziek-cd/
video-cd
DVD+RW/+R
DVD-RW/-R
DVD VlDEO
Schijftype
Geschikte schijfjes
Tijdens het gebruik kan ‘ ’ worden weergegeven op het
LCD-scherm. Dit symbool wil zeggen dat een in de
gebruikershandleiding uitgelegde functie niet beschikbaar is
voor het schijfje dat u gebruikt.
In deze gebruikershandleiding worden de rechts beschreven
codes gebruikt.
In deze gebruikershandleiding worden de functies uitgelegd
die met de afstandsbediening kunnen worden bediend. De
knoppen op de speler zelf worden op dezelfde manier
gebruikt.
Deze handleiding
CD_DV_player.book Page 8 Wednesday, October 25, 2006 3:26 PM
8
Beschrijving
Functies voor een dataschijfje
(inclusief DivX-videobestanden)
Functies voor DATA CD/DATA DVD (dataschijfje met MP3audiobestanden en JPEG-afbeeldingsbestanden)
Functies voor muziek-cd’s of CD-R/CD-RW gebruikt als
muziek-cd
Functies voor VlDEO CD (inclusief Super VCD of CD-R/
CD-RW gebruikt als video-cd of Super VCD)
Functies voor DVD-R/DVD-RW (VR-modus)
Functies voor DVD VIDEO, DVD+RW/DVD+R (+VR-modus),
DVD-RW/DVD-R (videomodus)
Op een DVD+RW/+R kan een DVD VlDEO van hetzelfde formaat worden
opgenomen. Een DVD+RW kan meermaals worden beschreven.
DVD+RW werkt met een opnamemethode die compatibel is met DVD VlDEO.
DVD+RW/+R
Op een DVD-RW/-R kan een DVD VlDEO van hetzelfde formaat worden
opgenomen. Een DVD-RW kan meermaals worden beschreven.
Voor een DVD-RW/-R worden twee opnamemodi gebruikt: video en VR.
De videomodus is compatibel met DVD VlDEO.
Diverse montage- of opnamemogelijkheden die in de videomodus onmogelijk
zijn, zijn in de VR-modus, wat staat voor Video Recording, wel mogelijk.
DVD-RW/-R
Een schijfje met bewegend beeld of geluidsopnamen met dezelfde diameter
(12 cm) als een cd/cd-rom. Afhankelijk van het schijfje kunnen meerdere talen
en/of ondertitels worden gebruikt. Dit product kan op veel manieren worden
gebruikt. Video opnemen is niet mogelijk op dit type schijf.
DVD VlDEO
Terminologie met betrekking tot schijfjes
* MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) is een door de ISO (International Organization for
Standardization)/IEC (International Electrotechnical Commission) vastgelegde
norm voor de compressie van audiogegevens.
Code
●
●
●
●
●
●
Bestandsnamen die in het UDF-bestandssysteem zijn
weggeschreven op een CD-R/RW worden mogelijk niet goed
weergegeven.
Schijfjes van het type CD-R/RW die in meerdere sessies zijn
beschreven, kunnen niet worden afgespeeld.
Schijfjes van het type CD-R/RW (DVD±R/±RW) die in
pakketvorm zijn beschreven, kunnen niet worden afgespeeld.
Schijfjes van het type DVD-R DL die in VR-modus zijn
opgenomen, kunnen niet worden afgespeeld.
MP3- en JPEG-bestanden die op de tweede laag van een
DVD+R DL/-R DL (dubbellaags) zijn vastgelegd, kunnen niet
worden afgespeeld.
Afhankelijk van de toestand van de opname op het schijfje is
weergave op dit apparaat misschien niet mogelijk.
Opmerkingen:
Dit apparaat is geproduceerd in overeenstemming met de
licentievoorwaarden van Dolby Laboratories. Dolby, Pro
Logic en het uit een dubbele D samengestelde symbool
zijn een wettig gedeponeerd handelsmerk van Dolby
Laboratories.
Joint Pictures Expert Group. JPEG is een vorm van compressie
voor stilstaande beelden (foto’s).
JPEG
MP3 is een vorm van audiocompressie die bijna de kwaliteit
van een cd biedt.
MP3
Geschikte schijfjes (vervolg)
CD_DV_player.book Page 9 Wednesday, October 25, 2006 3:26 PM
9
Als u een schijfje van het type DVD-RW/-R of DVD+R dat met
een recorder of soortgelijk apparaat is opgenomen wilt
afspelen, moet u het schijfje eerst afsluiten. Schijfjes die niet
zijn afgesloten, kunnen niet worden afgespeeld.
Dit apparaat is ook geschikt voor dvd’s van 8 cm.
DualDiscs
Een DualDisc is een tweezijdig product met dvd-materiaal op
de ene zijde en digitale audio op de andere zijde.
De zijde met audiomateriaal is echter niet conform de norm
voor cd’s, waardoor weergave op dit apparaat niet kan
worden gegarandeerd.
Dit systeem is gericht op bescherming van auteursrechten. De
regiocode voor het land van aanschaf staat op de doos. Als in
de regiocode (een wettig gedeponeerde handelsmerk) ‘All’ of
‘2’ staat, is weergave op dit apparaat mogelijk.
Regiocodes
●
Tip:
●
Inleiding
●
●
Laat schijfjes in het doosje zitten. Schijfjes die u zonder
doosje op elkaar legt, kunnen kromtrekken.
Laat schijfjes niet liggen in de volle zon of in een omgeving
met een hoge temperatuur of luchtvochtigheid.
Schijfjes opbergen
Gebruik geen schijfjes met plakband of etiketten van een
verhuurbedrijf (of lijmresten als dergelijke etiketten zijn
verwijderd). Dergelijke schijfjes kunnen vast komen te zitten
in de speler of andere problemen veroorzaken.
Plak geen papier of tape op een schijfje.
●
●
Raak de gegevenszijde van een schijfje niet aan.
●
Omgaan met schijfjes
Gebruik van schijfjes
De maker van de software kan bepaalde afspeeltaken zelf
hebben vastgelegd. Omdat dvd’s op deze speler worden
afgespeeld zoals de maker van het schijfje heeft bedoeld, zijn
sommige functies mogelijk niet beschikbaar. Lees ook altijd de
instructies die u krijgt bij het schijfje dat u wilt afspelen.
Voorzorgsmaatregelen voor het afspelen van dvd’s en het
uitvoeren van andere handelingen
Gebruik van de afspeelfunctie
CD_DV_player.book Page 10 Wednesday, October 25, 2006 3:26 PM
10
●
●
●
●
●
Deze speler is alleen geschikt voor normale ronde muziekcd’s. Afwijkende vormen (een ster of hart bijvoorbeeld)
kunnen storingen veroorzaken.
Gebruik geen wasbenzine of in de handel verkrijgbare schoonmaakmiddelen of antistatische spuitbussen. Dergelijke producten kunnen schade toebrengen aan de beschermlaag.
Erg vuile schijfjes maakt u schoon met een licht vochtige
doek. Daarna droogvegen met een droge doek.
Maak uw schijfjes regelmatig schoon (van binnen naar buiten
schoonvegen met een zachte doek).
Vingerafdrukken of stof op een schijfje kunnen leiden tot een
mindere beeld- of geluidskwaliteit. Gebruik alleen schone
schijfjes.
Schijfjes schoonmaken
Dit product bevat technologie ter bescherming van de auteursrechten die door Amerikaanse octrooien en andere intellectuele
eigendomsrechten wordt beschermd. Het gebruik van deze
technologie moet door Macrovision worden goedgekeurd en is
bedoeld voor weergave in huishoudelijke kring of ander beperkt
gebruik, tenzij anders toegestaan door Macrovision. Reverseengineeren of disassembleren is niet toegestaan.
Auteursrechten
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
Algemene functies....................................................... 29–31
Audio-cd’s en schijfjes met mp3-bestanden afspelen . 32–34
Afspelen programmeren.................................................... 35
Afspelen herhalen ............................................................. 36
Willekeurig afspelen .......................................................... 36
JPEG-bestanden weergeven ...................................... 37–38
VCD-video afspelen .......................................................... 39
DivX-video afspelen .................................................... 40–42
Geavanceerde handelingen
❏ Schijfjes afspelen ........................................................ 23–27
❏ Scherm DISPLAY .............................................................. 28
Basishandelingen
11
❏ Storingen............................................................................ 50
❏ Specificaties.......................................................................51
Referentie
❏ AV-kabel aansluiten ...........................................................47
❏ Speler in de auto gebruiken met een adapter..............48–49
Aansluitingen
❏ Menu Set Up................................................................ 43–46
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
WAARSCHUWING.............................................................. 2
Voorzorgsmaatregelen .................................................... 3–7
Deze handleiding ................................................................ 8
Geschikte schijfjes .......................................................... 8–9
Gebruik van de afspeelfunctie........................................... 10
Auteursrechten.................................................................. 10
Gebruik van schijfjes ......................................................... 10
Inhoud ................................................................................11
Eenvoudige voorzorgsmaatregelen voor het gebruik.. 12–14
Bedieningselementen.................................................. 15–17
Werken met de afstandsbediening.................................... 18
LCD-scherm ...................................................................... 19
Voedingsadapter aansluiten.............................................. 20
Gebruik op batterijen................................................... 21–22
Basisinstellingen
Inleiding
Inhoud
CD_DV_player.book Page 11 Wednesday, October 25, 2006 3:26 PM
Inleiding
In een vochtige of slecht geventileerde ruimte
In een stoffige omgeving
In de volle zon of in een ruimte met hoge temperaturen
In een extreem koude omgeving
●
●
●
●
●
●
●
●
Als de speler meteen van een koude naar een warme ruimte
wordt overgebracht, van buiten naar binnen bijvoorbeeld, kan
er condens worden gevormd op het LCD-scherm. Veeg in dit
geval alle druppels weg vóór gebruik. Een papieren doekje of
soortgelijk materiaal wordt aanbevolen voor het wegvegen
van condens. Wanneer het LCD-scherm uit een koude
omgeving komt, kan er ook na het wegvegen van het vocht
nog condensvorming optreden. Laat het LCD-scherm daarom
eerst goed acclimatiseren voordat u het gebruikt.
Plaats geen voorwerpen op het LCD-scherm en laat er niets
op vallen. Leun ook nooit op het scherm met uw ellebogen of
andere lichaamsdelen.
Kom niet met vocht op het LCD-scherm. Vocht in het scherm
kan storing veroorzaken.
Het LCD-scherm is gemaakt met behulp van uiterst
nauwkeurige technologie. Er kunnen echter zwarte of lichte
puntjes (rood, blauw of groen) zichtbaar zijn in het LCDscherm. Dit is geen defect.
LCD-scherm
12
Plaats het apparaat nergens waar het nat kan worden.
Plaats geen vazen of andere voorwerpen met vloeistof erin op het apparaat.
Installeer het systeem zodanig dat de stekker van het netsnoer bij problemen onmiddellijk
uit het stopcontact kan worden getrokken.
In de buurt van een radio, televisie of videorecorder
(Het gebruik van deze speler in de buurt van een audio-/
videotuner, televisietoestel of videorecorder kan het beeld of
geluid storen. Deze storingen komen vaker voor bij een
binnenantenne. Gebruik van een buitenantenne wordt
daarom aanbevolen.)
Op een tapijt
●
●
Op een instabiele tafel of andere instabiele ondergrond
●
Gebruik de speler niet op de volgende plaatsen:
Een plaats kiezen voor de speler
Eenvoudige voorzorgsmaatregelen voor het gebruik
Inleiding
CD_DV_player.book Page 12 Wednesday, October 25, 2006 3:26 PM
●
●
●
●
A
B
Laat het apparaat niet nat worden.
Laat de speler niet achter in een warme auto, in de volle zon
of in temperaturen van 60 °C of hoger.
Zorg ervoor dat er geen zand, stof of andere voorwerpen bij
de contactpunten 3 en # (A) en de batterijgeleiders (B)
kunnen komen.
Veroorzaak geen kortsluiting tussen de contacten 3 en # (A)
met een metalen voorwerp (een ketting bijvoorbeeld).
A
B
Zorg ervoor dat er geen zand, stof of andere voorwerpen bij
de contactpunten van de batterij (A) en in de
geleidingsopeningen (B) kunnen komen.
Batterypack
●
Achterzijde van de speler
13
Gebruik geen transformatoren voor de omzetting van
verschillende soorten voeding (in een internationale context).
Dit kan oververhitting of storingen veroorzaken.
Gebruik de voedingsadapter die u bij de speler hebt
gekregen. Gebruik van adapters die niet voor de speler
bedoeld zijn kunnen storingen veroorzaken.
Vergeleken met een langspeelplaat bevat een schijfje erg
weinig achtergrondruis. Wanneer u het volume verhoogt om
een zacht opgenomen stuk te beluisteren, kunt u de
luidsprekers beschadigen wanneer daarna een stuk wordt
afgespeeld met een normaal geluidsniveau. Verlaag het volume
altijd voordat u muziek afspeelt.
Volume regelen
●
●
Gebruik van de voedingsadapter
Eenvoudige voorzorgsmaatregelen voor het gebruik (vervolg)
CD_DV_player.book Page 13 Wednesday, October 25, 2006 3:26 PM
Inleiding
Veeg het LCD-scherm licht af met een zachte, droge doek.
Wanneer u merkt dat het apparaat vies wordt, moet u al het
vuil grondig verwijderen.
Als de behuizing of het scherm vies wordt, kunt u het
apparaat schoonmaken met een zachte doek met een mild
schoonmaakmiddel. Gebruik geen thinner of wasbenzine.
Deze producten kunnen het scherm beschadigen.
●
●
Gebruik geen alcohol, thinner of andere vluchtige stoffen,
omdat deze producten schade kunnen toebrengen aan de
coating van het scherm. Houd u bij het gebruik van een
voorbehandelde stofdoek aan de beschreven
waarschuwingen.
Kom niet met vocht op het LCD-scherm. Vocht in het scherm
kan storing veroorzaken.
Waarschuwing:
●
●
Speler schoonmaken
14
Laat het apparaat niet gedurende lange tijd hetzelfde beeld
(van bijvoorbeeld het menu of een ander beeld) weergeven op
het LCD-scherm of op een televisie- of ander scherm. Dit kan
inbranden veroorzaken. Met name projectietelevisies zijn
gevoelig hiervoor.
Voorzorgsmaatregelen tegen inbranden
Wanneer het beeld vervormt of de cd overslaat, is de lens
misschien vies. Maak in dit geval de lens schoon met een in de
handel verkrijgbaar ‘blaaskwastje’. Zorg ervoor dat u de lens
niet aanraakt bij het schoonmaken.
Gebruik geen reinigingsschijven of schoonmaakmiddelen voor
schijven/lenzen (vloeibaar noch spuitbus) in dit apparaat. Deze
producten kunnen storingen veroorzaken.
Lens schoonmaken
Eenvoudige voorzorgsmaatregelen voor het gebruik (vervolg)
CD_DV_player.book Page 14 Wednesday, October 25, 2006 3:26 PM
Speler
Bedieningselementen
14
15
13
10
11
12
9
8
7
6
2
3
4
5
1
CD_DV_player.book Page 15 Wednesday, October 25, 2006 3:26 PM
15
LCD-scherm (pagina 19)
Knop LCD MODE (pagina 24–25)
Knop DISPLAY (pagina 28)
Knop RETURN (pagina 28)
Knop B / V / v / b, ENTER (pagina 29)
Hiermee kiest u opties in het dvd-menu. Wanneer u een
dvd afspeelt, heeft de knop B / b de functie SCAN/SLOW.
De knop ENTER werkt als PLAY.
Opmerking:
Afhankelijk van het dvd-menu werkt de knop B / b niet op
de normale manier.
Gebruik in dergelijke gevallen de knop B / b op de
afstandsbediening.
6. Sensor voor afstandsbediening (pagina 18)
7. Knop MENU (pagina 29)
8. Luidspreker
9. Knop . / > [PREV/NEXT] (pagina 29)
10. Knop x [STOP] (pagina 26)
11. Knop X [PAUSE] (pagina 26)
12. Knop B [PLAY] (pagina 23)
13. Deksel (pagina 23)
14. Laadindicator (pagina 22)
Opladen: oranje lampje
15. Aan-uitindicator (pagina 23)
Apparaat aan: groen lampje aan
Apparaat uit: groen lampje uit
1.
2.
3.
4.
5.
Inleiding
16
7
8
9
●
Wanneer u de knop HOLD naar links schuift, wordt het
apparaat vergrendeld. Als u vervolgens per ongeluk op een
knop op de speler drukt, gebeurt er niets.
Wanneer het apparaat is vergrendeld, kan het nog wel
worden bediend met de afstandsbediening.
Voorkomen dat knoppen per ongeluk worden ingedrukt
9. Ingang voor voedingsadapter [DC IN 9,5 V]
(pagina 20)
8. Keuzeschakelaar voor lijningang/-uitgang
[LINE SELECT IN/OUT] (pagina 47)
7. Video-ingang/-uitgang [VIDEO] (pagina 47)
6. Audio-ingang/-uitgang [AUDIO] (pagina 47)
6
5. Hoofdtelefoonaansluiting 1,2 [PHONES]
5
3. Aan/uit / vergrendelen (pagina 23)
4
2. Sensor voor afstandsbediening (pagina 18)
3
4. Volumeregelaar (pagina 23) [VOLUME]
2
1. Openen [OPEN]
1
Bedieningselementen (vervolg)
CD_DV_player.book Page 16 Wednesday, October 25, 2006 3:26 PM
Afstandsbediening
Bedieningselementen (vervolg)
CD_DV_player.book Page 17 Wednesday, October 25, 2006 3:26 PM
17
20. Knop O [RETURN] (pagina 28)
Hiermee kiest u opties in het dvd-menu en andere
menuschermen.
19. Knop B / V / v / b, ENTER (pagina 29)
18. Knop X [PAUSE] (pagina 26)
17. Knop MENU (pagina 29)
16. Knop x [STOP] (pagina 26)
15. Knop SET UP (pagina 43-46)
14. Cijferknoppen
13. Knop POWER
12. Knop DISPLAY (pagina 28)
11. Knop TOP MENU (pagina 29)
10. Knop H [PLAY] (pagina 23)
9. Knop CLEAR (pagina 45)
8. Knop m / M [SCAN/SLOW] (pagina 26–27)
7. Knop . / > [PREV/NEXT] (pagina 29)
6. Knop A-B (pagina 31)
5. Knop RANDOM (pagina 36)
4. Knop PROGRAM (pagina 35)
3. Knop REPEAT (pagina 31)
2. Knop ANGLE (pagina 30)
1. Knop AUDIO (pagina 30)
Inleiding
●
●
Let er bij gebruik van de afstandsbediening op dat er geen
direct zonlicht of ander sterk licht in de sensor voor de
afstandsbediening valt. In bepaalde omstandigheden doet de
afstandsbediening het niet.
1. Plaats e en E in de juiste richting.
2. Gebruik geen gebruikte en nieuwe batterijen of batterijen
van een verschillend type door elkaar.
3. Probeer normale batterijen nooit op te laden.
4. Vervang de batterijen wanneer de afstandsbediening
enige tijd niet is gebruikt.
5. Als een batterij lek is, moet u de weggelekte vloeistof goed
uit het batterijvak vegen voordat u nieuwe batterijen
plaatst.
Verkeerd gebruik van de batterijen kan lekkage of
openbarsten tot gevolg hebben.
VOLG ALTIJD DE ONDERSTAANDE INSTRUCTIES.
Opmerkingen:
Plaats eerst de E
Plaats twee R6-batterijen (AA, bijgeleverd) met e en E in de
aangegeven richting in de afstandsbediening.
Batterijen in de afstandsbediening plaatsen
Werken met de afstandsbediening
CD_DV_player.book Page 18 Wednesday, October 25, 2006 3:26 PM
18
Figuur 1
Figuur 2
Figuur 3
3. Draai het LCD-scherm langzaam 180 graden in de richting
van de pijl (rechtsom). (Zie figuur 2.)
2. Druk het LCD-scherm met uw duimen omhoog en zet het
rechtop. (Zie figuur 1.)
1. Leg het apparaat op tafel of op een ander vlakke, stabiele
ondergrond.
LCD-scherm draaien
Het LCD-scherm van dit apparaat kan maximaal 180 graden
rechtsom worden gedraaid en dan nog gewoon worden
gebruikt. Na het draaien kan het scherm neergeklapt worden op
de speler. Ook nu blijft het scherm werken.
Draaimechanisme van het LCD-scherm
LCD-scherm
CD_DV_player.book Page 19 Wednesday, October 25, 2006 3:26 PM
19
Draai het LCD-scherm niet verder dan 180 graden. Draai het
scherm bovendien nooit in de andere richting. Het LCDscherm kan dan mogelijk afbreken.
Draai niet aan het LCD-scherm als het niet helemaal kan
worden geopend. U kunt het scherm beschadigen.
●
Zet het LCD-scherm na gebruik terug in de oorspronkelijke
stand. Het LCD-scherm kan schade oplopen door plotselinge
schokken.
Opmerking:
1. Zet het LCD-scherm rechtop.
2. Draai het scherm langzaam linksom tot de klik.
LCD-scherm terugzetten in de oorspronkelijke stand
Nadat u het LCD-scherm 180 graden rechtsom hebt gedraaid,
klapt u het scherm neer op de speler. De schermzijde wijst nu
naar boven. (Zie figuur 3.)
LCD-scherm draaien en neerklappen
●
●
Opmerkingen:
Inleiding
●
Naar stopcontact
Voedingsadapter
(meegeleverd)
20
Zet de speler uit voordat u de stekker uit het stopcontact trekt. Als u dit doet terwijl de speler in gebruik is, kan dit een storing
veroorzaken.
Opmerking:
Netsnoer
(meegeleverd)
Naar DC IN 9,5 V
Volg stap 1 t/m 3 hieronder om de voedingsadapter aan te sluiten.
Ga in de omgekeerde volgorde te werk om de adapter los te maken.
Voedingsadapter aansluiten
CD_DV_player.book Page 20 Wednesday, October 25, 2006 3:26 PM
Laad het batterypack vóór gebruik goed op.
Haken
1. Steek de haken van het batterypack in de daarvoor
bestemde openingen onder in de speler.
2. Schuif het batterypack in de richting van de pijl (moet
vastklikken).
■ Batterypack installeren
●
Wanneer er geen stopcontact in de buurt is, kunt u de speler
gebruiken met het (meegeleverde) batterypack.
Gebruik op batterijen
CD_DV_player.book Page 21 Wednesday, October 25, 2006 3:26 PM
21
Raak de contactpunten van de speler en het batterypack
nooit aan. Dit kan storingen veroorzaken.
Zet de speler uit voordat u het batterypack installeert.
Maak het batterypack nooit los wanneer de speler in gebruik is.
Laat het batterypack niet vallen.
●
●
Opmerkingen:
Ontgrendelknop
1. Verschuif de ontgrendelknop.
2. Schuif het batterypack in de richting van de pijl (moet
loskomen).
■ Batterypack verwijderen
●
●
Opmerkingen:
Inleiding
Batterypack
Laadindicator
Vol
Bijna leeg
Opladen
weergegeven op het LCD-scherm. Wanneer [
] wordt
weergegeven of wanneer de laadindicator knippert, moet u de
batterij opnieuw opladen.
22
●
●
●
■ Kijken hoe vol de batterij nog is
De batterij heeft een beperkte levensduur. Bij constant
gebruik (en sowieso na verloop van tijd) neemt de capaciteit
van de batterij af. Als de batterij nog maar kort meegaat,
besef dan dat de batterij versleten is en koop een nieuw
exemplaar.
Opladen tot het maximum wordt aanbevolen wanneer de
omgevingstemperatuur tussen 10 en 30 °C bedraagt.
De laadtijd kan afwijken van de bovenstaande tijden. De
precieze waarden hangen af van de gebruiksomstandigheden.
Het batterijpictogram is niet zichtbaar op het LCD-scherm
wanneer de voedingsadapter of lijningang wordt gebruikt.
Opmerkingen:
●
Wanneer de speler wordt gestopt, wordt het batterijpictogram
Afspeeltijd (DVD-VIDEO)
Scherm aan
Circa
6 uur*
* In de volgende omstandigheden kan het langst continu
worden afgespeeld bij kamertemperatuur (20 °C). De
toestand van de batterij bepaalt de precieze gebruiksduur.
– Gebruik van hoofdtelefoon
– Met Backlight op de laagste stand
Opladen (apparaat uit)
Met speler
Circa
5 uur en 30 minuten
■ Laadtijd en afspeeltijd
Het batterijpictogram wordt niet weergegeven wanneer een dvd
of JPEG-bestanden worden afgespeeld. Stop de speler en kijk
hoe vol de batterij nog is.
5. Na het laden maakt u de voedingsadapter los en trekt u de
stekker uit het stopcontact.
4. Wanneer het laden is afgelopen, gaat het indicatielampje uit.
3. Wanneer het laden begint, gaat het indicatielampje branden.
Ingang voor voedingsadapter
[DC IN 9,5 V]
Speler
2. Sluit de voedingsadapter aan en steek de stekker in het
stopcontact.
1. Breng het batterypack aan.
■ Batterypack opladen
Gebruik op batterijen (vervolg)
CD_DV_player.book Page 22 Wednesday, October 25, 2006 3:26 PM
Verwijder het schijfje na gebruik en schuif de aan-uitschakelaar
[POWER] naar rechts om het apparaat uit te zetten.
Minimumvolume Maximumvolume
VOLUME
1. Open het LCD-scherm.
2. Schuif de aan-uitschakelaar POWER op de speler naar
rechts (ON) om het apparaat aan te zetten. Het groene
aan-uitlampje gaat branden.
3. Schuif de knop OPEN naar links en open het deksel.
4. Plaats het gewenste schijfje met de labelzijde naar boven in
de speler.
5. Druk op [PUSH CLOSE] om het deksel te sluiten.
• Als het schijfje met het label naar onder in de speler wordt
geplaatst, wordt ‘No Disc’ of ‘Check Disc’ weergegeven.
6. Druk op [PLAY] om het schijfje af te spelen.
• De speler kan automatisch beginnen met afspelen.
• Nadat alle titels zijn afgespeeld, stopt de speler en wordt
opnieuw het menuscherm weergegeven.
7. Pas het volume aan.
• Stel het gewenste geluidsniveau in met de knop
[VOLUME] rechts op de speler.
23
●
●
●
Dvd’s hebben een regiocode.
Deze speler kan schijfjes afspelen met de regiocode ‘2’ en
‘ALL’.
Deze speler is uitgerust met bepaalde beperkingsfuncties
(voor bijvoorbeeld ouderlijk toezicht). Dit betekent dat een
wachtwoord moet worden ingevoerd om een schijfje te
kunnen bekijken waarop dergelijke beperkingen van
toepassing zijn.
Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte over ouderlijk
toezicht op pagina 45–46.
Het formaat van het beeld dat op het LCD-scherm zichtbaar
is, kan worden aangepast met de knop [LCD MODE].
Opmerkingen:
Raadpleeg voor meer informatie de verpakking of het boekje
van het schijfje dat u wilt afspelen.
Kies een optie met B / V / v / b en druk op [ENTER]. U kunt ook
op het nummer drukken om een optie te kiezen.
Afhankelijk van het schijfje kan het menuscherm worden
weergegeven.
Schuif de schakelaar LINE SELECT IN/OUT naar OUT, want
anders doet de speler het misschien niet.
– Sluit de voedingsadapter aan of installeer het
batterypack.
Wanneer het menuscherm wordt weergegeven
Schijfjes afspelen
Schijfjes afspelen
Basishandelingen
CD_DV_player.book Page 23 Wednesday, October 25, 2006 3:26 PM
Basishandelingen
Menu
LCD Aspect
Backlight
Contrast
Hue
Color
Default
Normal, Full, Off
LCD Aspect
Normal
Full
Off
Schijfje met JPEG-bestanden (diavoorstelling)
Off
Audio CD / MP3 / VCD / DivX / JPEG (menu)
Normal, Full, Off
Dvd
Nadat u op de knop [LCD MODE] hebt gedrukt, kiest u ‘LCD
Aspect’ en drukt u op [ENTER]. Voor het beeldformaat hebt u
de onderstaande mogelijkheden, afhankelijk van type schijf.
Met de knop [LCD MODE] wijzigt u het beeldformaat.
■ Beeldformaat wijzigen
Schijfjes afspelen (vervolg)
CD_DV_player.book Page 24 Wednesday, October 25, 2006 3:26 PM
24
Wanneer u een dvd afspeelt die in breedbeeld ‘16:9’ is
opgenomen, kan ‘Normal’ niet worden geselecteerd.
Bij het afspelen van een dvd hangen de beschikbare opties
voor het beeldformaat af van het specifieke schijfje dat wordt
afgespeeld.
●
●
In de modus ‘Line In’ kan ‘Normal’ of ‘Full’ worden
geselecteerd wanneer u op de knop [LCD MODE] drukt.
Het LCD-scherm gaat automatisch uit wanneer het wordt
gesloten.
Opmerkingen:
Wanneer het scherm op [Off] is gezet, kunt u het weer
aanzetten door op [ENTER] of [LCD MODE] te drukken.
■ Opnieuw starten wanneer het scherm op [Off]
staat
●
●
Opmerkingen:
25
Wanneer u op ‘Default’ drukt, zet u de instellingen terug op de
van fabriekswege vastgelegde standaardwaarden.
5. Default
Selecteer ‘Color’ en druk op B / b om de levendigheid van de
kleuren bij te regelen.
4. Kleur aanpassen
Selecteer ‘Hue’ en druk op B / b om de kleurbalans tussen rood
en groen bij te regelen.
3. Kleurtoon aanpassen
Selecteer ‘Contrast’ en druk op B / b om het contrast (verschil
tussen lichte en donkere delen) bij te regelen.
2. Contrast aanpassen
Selecteer ‘Backlight’ en druk op B / b om de helderheid bij te
regelen.
Open het menu met de knop [LCD MODE].
Menu
LCD Aspect
Backlight
Contrast
Hue
Color
Default
Backlight
1. Helderheid aanpassen
LCD-scherm bijregelen
Schijfjes afspelen (vervolg)
CD_DV_player.book Page 25 Wednesday, October 25, 2006 3:26 PM
Basishandelingen
Haal een schijfje pas uit de speler wanneer het niet meer
draait.
Raak een nog ronddraaiend schijfje niet aan na het openen
van het deksel.
●
●
●
In de VR-modus kan de speler niet automatisch doorgaan
met afspelen vanaf het punt waar was gestopt, ook niet als de
speler uit en weer aan wordt gezet.
‘Resume’ uitzetten:
Druk opnieuw op de knop [STOP] wanneer de speler is
gestopt. Wanneer de speler wordt aangezet, opent u het
deksel.
Als de speler in stand ‘Resume’ wordt uitgezet en vervolgens
weer wordt aangezet, gaat de speler automatisch door met
afspelen vanaf het punt waar was gestopt.
Opmerkingen:
Als ‘Resume’ wordt weergegeven op het LCD-scherm nadat het
afspelen is gestopt, dan heeft de speler onthouden waar met
afspelen is gestopt. Als u nu opnieuw op [PLAY] drukt, wordt
automatisch vanaf dat punt doorgegaan met afspelen. Zolang
het deksel niet wordt geopend, zal de speler doorgaan met
afspelen vanaf het punt waar het afspelen was gestopt (ook
wanneer u de speler uitzet).
Afspelen hervatten
●
●
26
Langzaam > > > > Snel
In de zoekmodus wordt geen geluid weergegeven.
De zoeksnelheid verschilt per schijfje.
●
●
Opmerkingen:
3. De knop B of b op de speler heeft dezelfde werking als
[SCAN/SLOW] m of M op de afstandsbediening.
4. Druk op de onderstaande knop om de zoekmodus te
verlaten.
Afstandsbediening: [PLAY]
Speler: [PLAY] of [ENTER]
Vooruit
Achteruit
2. Wanneer u meermaals op [SCAN/SLOW] m of M drukt,
wijzigt u de snelheid waarmee u vooruit of achteruit gaat.
1. Druk tijdens het afspelen op [SCAN/SLOW], m of M om
de zoekmodus te activeren.
Zoeken
Druk op [PLAY] of [PAUSE] om de pauzemodus te verlaten.
1. Druk op [PAUSE] tijdens het afspelen.
Druk op [STOP] tijdens het afspelen.
Opmerkingen:
Onderbreken
Afspelen stoppen
Schijfjes afspelen (vervolg)
CD_DV_player.book Page 26 Wednesday, October 25, 2006 3:26 PM
Snel > > > > Langzaam
– Schijfjes (DVD-RW/DVD-R) afspelen die in VR-modus zijn
opgenomen
● Als een afspeellijst is opgenomen op een schijfje in deze
speler, wordt eerst die afspeellijst weergegeven.
Schijfjes afspelen die in VR-modus zijn
opgenomen
Wanneer de speler 15 minuten is gestopt, wordt de
schermbeveiliging weergegeven.
Wanneer de schermbeveiliging 15 minuten is weergegeven,
gaat de speler automatisch uit.
Schermbeveiliging
3. Druk op [PLAY] om het vertraagd afspelen te verlaten.
Langzaam achteruit
Langzaam vooruit
2. U kunt de gewenste snelheid selecteren met [SCAN/SLOW]
m of M.
1. Druk op [PAUSE] [ X ] tijdens het afspelen. Het afspelen
wordt onderbroken.
Vertraagd afspelen
Schijfjes afspelen (vervolg)
CD_DV_player.book Page 27 Wednesday, October 25, 2006 3:26 PM
27
Als geen afspeellijst is opgenomen, wordt het originele menu
van het schijfje weergegeven.
Druk (wanneer het schijfje is gestopt) eenmaal op
[TOP MENU] om de huidige modus weer te geven. U kunt
heen en weer schakelen tussen de afspeellijst en het
originele menu door (wanneer het schijfje is gestopt)
meerdere keren op [TOP MENU] te drukken.
Druk tijdens het afspelen op de knop [DISPLAY] als u wilt
weten wat de huidige modus is. Onder ‘Title’ wordt Playlist
(PL) of Original (ORG) weergegeven.
●
●
●
●
In de stand ‘Resume’ (pagina 26) kan niet heen en weer
worden geschakeld tussen de afspeellijst en het originele
menu. Door tweemaal op de knop [STOP] en vervolgens
enkele keren op [TOP MENU] te drukken maakt u het
mogelijk om heen en weer te schakelen tussen de afspeellijst
en het originele menu.
Wanneer een schijfje zonder afspeellijst wordt gestopt en u
drukt vervolgens op [TOP MENU], wordt een verbodsteken
weergegeven.
Schijfjes van het type DVD-RW/DVD-R die op een andere
dvd-recorder (in VR-modus) zijn opgenomen, moeten worden
afgesloten om ze te kunnen afspelen.
Schijfjes van het type DVD-RW/DVD-R (in VR-modus) die
niet zijn afgesloten, kunnen niet worden afgespeeld.
Raadpleeg de handleiding van de recorder waarmee u
opneemt voor meer informatie over het afsluiten.
Bij een DVD-RW/DVD-R (VR-modus) kan er, afhankelijk van
de inhoud van het schijfje, enige vertraging optreden tussen
het plaatsen van het schijfje en het afspelen.
Opmerkingen:
●
●
●
Basishandelingen
01/07
17/33
01 2CH AC 3 English
01 English
Title Elapsed 1:16:46
Menu
Title
Chapter
Audio
Subtitle
Voorbeeld: DISPLAY wanneer een schijfje van het
type DVD VIDEO wordt afgespeeld.
3. Het submenu kan worden geopend door na selectie van een
item op [ENTER] te drukken. Druk op [ V / v ] en [ENTER]
om de gekozen instellingen toe te passen. Gebruik de
cijferknoppen indien van toepassing (bijvoorbeeld om
titelnummers in te voeren).
2. Druk op [ V / v ] om een optie te selecteren.
De geselecteerde items worden gemarkeerd.
1. Druk tijdens het afspelen van een dvd op de knop
[DISPLAY] op de speler of op [DISPLAY] op de
afstandsbediening.
Het scherm DISPLAY gebruiken:
De huidige afspeelinstellingen kunnen op het LCD-scherm
worden weergegeven. Sommige instellingen kunnen worden
gewijzigd met de afstandsbediening.
Scherm DISPLAY
CD_DV_player.book Page 28 Wednesday, October 25, 2006 3:26 PM
28
●
●
●
●
●
●
●
Wanneer een schijfje in VR-modus wordt afgespeeld, wordt
afspeellijst (PL) of origineel (ORG) weergegeven naast het
titelnummer.
In de linkerbovenhoek van het scherm staat een pictogram
voor de gebruikte weergavemodus (afspelen, pauze, zoeken
of vertraagd afspelen).
Afhankelijk van het schijfje zijn de hierna beschreven functies
niet beschikbaar.
De items van het scherm DISPLAY kunnen tijdens het
afspelen worden gewijzigd. Welke items echter precies
kunnen worden gewijzigd, verschilt per schijf.
Druk op [DISPLAY] of [RETURN] om DISPLAY te verlaten.
Gebruik de cijferknoppen op de afstandsbediening om de
instellingen bij Title, Chapter, T. Time, C. Time en Angle te
wijzigen.
De standaardinstelling voor Time Display is ‘Title Elapsed’.
Wanneer u de andere optie voor Time Display selecteert en
DISPLAY verlaat, wordt opnieuw ‘Title Elapsed’ weergegeven
wanneer u opnieuw naar DISPLAY gaat.
Opmerkingen:
Items weergegeven op het scherm DISPLAY
1. Title
2. Chapter
3. Audio
4. Subtitle
5. Angle
6. T. Time (tijd van titel)
7. C. Time (tijd van hoofdstuk)
8. Repeat
9. Time Display
3. Voer het nummer van de titel in met de cijferknoppen.
2. Druk op [ V / v ] om een item te selecteren en druk ter
bevestiging op [ENTER].
Wanneer een schijfje meerdere titels bevat, kunt u naar een
andere titel gaan.
1. Druk op [DISPLAY] tijdens het afspelen.
Naar een andere titel gaan
De inhoud van een dvd kan met dit menu worden geselecteerd.
Wanneer u dit type dvd afspeelt, selecteert u het gewenste item
en de taal van de ondertitels of de taal van de audiotrack in dit
menu. U opent dit menu met de knop [MENU]. Vervolgens voert
u het gewenste nummer in met de cijferknoppen op de
afstandsbediening. U kunt het gewenste item ook selecteren
met B / V / v / b en vervolgens op [ENTER] drukken.
Menu
29
Druk tweemaal op [PREV .] om terug te keren naar het
vorige hoofdstuk.
●
●
●
●
Het ‘Direct Search Window’ werkt niet met schijfjes in VRmodus.
Druk anders, wanneer het ‘Direct Search Window’ geopend
is, op de knop [B] om naar de modus voor het selecteren van
een titel te gaan.
Voer met de cijferknoppen het nummer van het gewenste
hoofdstuk in en druk ter bevestiging op [ENTER].
Druk tijdens het afspelen van een dvd op de cijferknoppen
van de afstandsbediening om het ‘Direct Search Window’ te
openen.
Opmerkingen:
●
Druk tijdens het afspelen op de knop [PREV .] of
[NEXT >] om terug te keren naar het begin van het huidige
hoofdstuk of om naar het volgende hoofdstuk te gaan.
Wanneer een titel meerdere hoofdstukken bevat, kunt u naar
een ander hoofdstuk gaan.
1. Druk op [DISPLAY] tijdens het afspelen.
2. Druk op [ V / v ] om een hoofdstuk te selecteren en druk ter
bevestiging op [ENTER].
3. Voer het nummer van de titel in met de cijferknoppen.
Een dvd kan beelden of liedjes bevatten. In deze handleiding
worden deze beelden of liedjes ‘titels’ genoemd. Wanneer u
een dvd met meerdere titels afspeelt, kunt u de gewenste
titel(s) selecteren in het hoofdmenu.
U opent dit hoofdmenu met de knop [TOP MENU]. Vervolgens
voert u het gewenste nummer in met de cijferknoppen op de
afstandsbediening. U kunt de gewenste titel ook selecteren met
B / V / v / b en vervolgens op [ENTER] drukken.
●
Naar een ander hoofdstuk gaan
Hoofdmenu
Algemene functies
Geavanceerde handelingen
CD_DV_player.book Page 29 Wednesday, October 25, 2006 3:26 PM
Geavanceerde handelingen
Wanneer een dvd wordt afgespeeld waarop meerdere
camerastandpunten zijn opgenomen, kunnen deze
verschillende standpunten tijdens het afspelen worden
geselecteerd.
1. Druk op [ANGLE] tijdens het afspelen.
2. Druk herhaaldelijk op [ANGLE] totdat het gewenste
camerastandpunt is geselecteerd. U kunt ook op [DISPLAY]
drukken om het standpunt te selecteren.
Bij het afspelen van een schijfje in VR-modus worden geen
hoofdstuktijden weergegeven.
De hoofdstuktijd wordt weergegeven als ‘- -:- -:- -’.
30
Camerastandpunt
Waarschuwing:
Afhankelijk van het schijfje is de functie Time Search mogelijk
niet beschikbaar.
Gebruik de afstandsbediening om een tijdstip te zoeken.
Bij het afspelen van sommige schijfjes is het niet mogelijk om
een andere taal te selecteren. Raadpleeg in dit geval het boekje
van de schijf in kwestie.
Opmerking:
Voor schijfjes met geluid in verschillende talen kan de
afgespeelde taal worden gewijzigd met [AUDIO] op de
afstandsbediening. Deze taal kan ook worden geselecteerd in
het scherm DISPLAY.
Audio
●
●
●
●
●
Het camerastandpunt kan worden gewijzigd met de
afstandsbediening.
Wanneer in het menu SETUP de optie voor een
camerapictogram is geselecteerd, wordt dit pictogram
weergegeven op het LCD-scherm.
Tijdens het zoeken of vertraagd afspelen kan het
camerastandpunt niet worden gewijzigd.
Opmerkingen:
De taal van de ondertitels kan worden geselecteerd in het
scherm DISPLAY. (Zie pagina 44 voor meer informatie.) Deze
functie is alleen beschikbaar voor schijfjes met ondertitels in
verschillende talen.
1. Druk op [DISPLAY] tijdens het afspelen.
2. Druk op [ V / v ] om de optie voor ondertitels te selecteren
en druk ter bevestiging op [ENTER].
3. Druk herhaaldelijk op [ V / v] totdat de gewenste taal is
gekozen. Druk vervolgens op [ENTER].
Via het scherm DISPLAY kunt u met afspelen beginnen op een
specifiek tijdstip.
1. Druk op [DISPLAY] tijdens het afspelen.
2. Druk op [ V / v ] om de optie voor het tijdstip van een titel of
dat van een hoofdstuk te selecteren en druk ter bevestiging
op [ENTER]. [0:00:00] wordt weergegeven.
3. Voer met de cijferknoppen de starttijd in, van links naar rechts
(eerst de uren, dan de minuten en ten slotte de seconden).
4. Er wordt afgespeeld vanaf het geselecteerde tijdstip.
Opmerkingen:
Taal van ondertitels
Tijdstip zoeken
Algemene functies (vervolg)
CD_DV_player.book Page 30 Wednesday, October 25, 2006 3:26 PM
U kunt ook een specifiek stuk herhalen.
1. Druk tijdens het afspelen op de knop [A-B] om het beginpunt
te selecteren. ‘
A’ wordt weergegeven op het scherm.
2. Druk opnieuw op [A-B] om het eindpunt te selecteren.
Wanneer ‘
AB’ op het scherm wordt weergegeven, is de
herhaalmodus actief.
3. Druk opnieuw op [A-B] om deze modus te verlaten.
Opmerking:
31
●
●
De standaardinstelling voor Time Display is ‘Title Elapsed’.
Wanneer u de gewenste optie voor Time Display hebt
geselecteerd en het scherm DISPLAY verlaat, wordt opnieuw
‘Title Elapsed’ weergegeven wanneer u opnieuw naar
DISPLAY gaat.
Chapter Elapsed en Chapter Remain worden niet
weergegeven wanneer een schijfje in VR-modus wordt
afgespeeld.
Opmerkingen:
Off: De herhaalfunctie wordt uitgeschakeld.
●
Herhalen A-B
All: De hele schijf wordt herhaald.
●
Afhankelijk van het schijfje is de herhaalfunctie niet
beschikbaar.
Title: De huidige titel wordt herhaald.
●
De herhaalmodus A-B kan worden gebruikt in de volgende
afspeelmodi: Play, Pause, Slow F/R, FF1, FR1
Alleen stukken binnen één titel kunnen worden herhaald.
Tijdweergave
●
●
Opmerkingen:
U kunt de tijdweergave wijzigen tijdens het afspelen:
1. Druk op [DISPLAY] tijdens het afspelen.
2. Druk op [ V / v ] om ‘Time Disp’ te selecteren en druk ter
bevestiging op [ENTER].
3. Druk op [ V / v ] om de gewenste weergaveoptie te
selecteren en druk ter bevestiging op [ENTER].
Title Elapsed, Title Remain, Chapter Elapsed, Chapter
Remain.
Chapter: Het huidige hoofdstuk wordt herhaald.
●
Wanneer op de knop [REPEAT] op de afstandsbediening wordt
gedrukt, wordt de geselecteerde herhaalmodus weergegeven
op het LCD-scherm.
DVD VIDEO
Herhalen
Algemene functies (vervolg)
CD_DV_player.book Page 31 Wednesday, October 25, 2006 3:26 PM
Geavanceerde handelingen
Als u tijdens het afspelen van een cd op [DISPLAY] drukt, wordt
achtereenvolgens het volgende weergegeven op het LCDscherm: verstreken tijd van track, resterende tijd van track,
verstreken tijd van schijf, resterende tijd van schijf, uit.
Opmerking:
Track
Wanneer een audio-cd in de speler wordt geplaatst, worden het
tracknummer en de verstreken tijd weergegeven op het LCDscherm. Druk tijdens het afspelen op de knop [PREV .] of
[NEXT >] om terug te keren naar het begin van de huidige
track of om naar de volgende track te gaan. Druk tweemaal op
[PREV .] om terug te keren naar de vorige track.
Audio-cd
Dit apparaat kan ook MP3- (MPEG-1 Audio Layer III) en JPEGbestanden afspelen die zijn opgenomen op een dataschijfje van
het type CD-ROM/CD-R/CD-RW en DVD+RW/DVD+R/
DVD-RW/DVD-R. Alleen dataschijfjes die zijn opgenomen
conform de norm ISO9660 Joliet kunnen worden afgespeeld.
Raadpleeg de handleiding van de brander of brandsoftware
voor meer informatie over de opnametechniek.
32
●
●
Druk op de knop [PREV .] / [NEXT >] om naar de vorige
of volgende pagina van de lijst met bestanden te gaan.
Als u wilt terugkeren naar de vorige map, gaat u met [ V / v ]
naar
en drukt u op [ENTER].
Opmerkingen:
Hier staat de naam van de huidige map.
Het pad wordt weergegeven als ‘\..\’.
1. Druk op [ V / v ] om een map te selecteren en druk op
[ENTER] om de inhoud van die map weer te geven.
2. Druk op [ V / v ] om een bestand te selecteren en druk ter
bevestiging op [PLAY] of [ENTER]. Het MP3-bestand wordt
nu afgespeeld.
MP3
Audio-cd’s en schijfjes met mp3-bestanden afspelen
CD_DV_player.book Page 32 Wednesday, October 25, 2006 3:26 PM
3. Druk op [PLAY] om de zoekmodus te verlaten.
2. Wanneer u herhaaldelijk op [SCAN/SLOW] (m / M) drukt,
wijzigt u de snelheid waarmee u vooruit of achteruit gaat.
1. Druk tijdens het afspelen op [SCAN/SLOW] (m / M) om
de zoekmodus te activeren.
Zoeken
Druk op de knop [PREV/NEXT] (. / >) om tijdens het
afspelen naar de vorige of volgende track te gaan.
Naar een andere track gaan
Druk op [STOP] tijdens het afspelen. ‘Resume’ wordt
weergegeven op het scherm. Druk op [PLAY] om door te gaan
met afspelen vanaf het punt waar was gestopt.
Als op [STOP] wordt gedrukt bij het afspelen van een MP3bestand, verandert ‘ B ’ in ‘ x ’ op het LCD-scherm.
Bij MP3-bestanden wordt het gekozen bestand afgespeeld
zodra u op [PLAY] of [ENTER] drukt.
Stoppen
Druk op [PAUSE] tijdens het afspelen.
Druk op [PLAY] of [PAUSE] om de pauzemodus te verlaten en
verder af te spelen.
Onderbreken
Functies voor audio-cd’s en schijfjes met MP3bestanden
33
MP3-bestanden moeten eindigen op de extensie ‘.mp3’
Schijfjes moeten zijn opgenomen conform Joliet ISO9660
●
Bitsnelheid: van 32 tot 320 kbps (MP3)
●
●
Samplingfrequentie: van 11 tot 48 kHz (MP3)
●
De volgende soorten MP3-bestanden kunnen op dit
apparaat worden afgespeeld.
Data-cd’s en data-dvd’s
Wanneer het pictogram ‘
AB’ op het scherm wordt
weergegeven, wordt het stuk herhaald.
3. Druk opnieuw op [A-B] om deze modus te verlaten en terug
te keren naar de normale afspeelmodus. Het pictogram voor
de herhaling verdwijnt van het LCD-scherm.
‘
A’ wordt weergegeven op het LCD-scherm.
2. Druk opnieuw op [A-B] om het eindpunt te selecteren.
1. Druk tijdens het afspelen op de knop [A-B] om het beginpunt
aan te geven van het stuk dat u wilt herhalen. Het pictogram
Herhalen A-B
Audio-cd’s en schijfjes met mp3-bestanden afspelen (vervolg)
CD_DV_player.book Page 33 Wednesday, October 25, 2006 3:26 PM
Geavanceerde handelingen
Het totale aantal mappen op een schijfje moet ongeveer 299
zijn.
Het totale aantal bestanden op een schijfje moet ongeveer
648 zijn.
Afhankelijk van het schijfje worden tekens die niet goed
kunnen worden afgebeeld, weergegeven als *.
Speciale tekens zijn niet toegestaan, zoals / ? * : < > |
enzovoort.
Een bestandsnaam kan maximaal 14 tekens lang zijn en
moet voorzien zijn van de extensie .mp3.
Dit apparaat kan geen data-cd’s of data-dvd’s afspelen die in
pakketvorm zijn geschreven.
●
●
●
Deze speler is niet compatibel met laag 1 en 2 van de norm
MPEG-1.
Het afspelen van dergelijke bestanden kan ruis geven.
Afhankelijk van de kopieeromstandigheden van het schijfje,
kunnen er minder bestanden en mappen zijn dan 648.
Wanneer MP3-bestanden worden afgespeeld die in VBRmodus zijn opgenomen, kan de juiste bitsnelheid niet worden
weergegeven.
Wanneer MP3-bestanden worden afgespeeld die in VBRmodus zijn opgenomen, werkt de functie Time Search niet
goed.
Opmerkingen:
●
●
●
●
●
●
34
●
●
Schijven met meerdere sessies kunnen mogelijk niet goed
worden afgespeeld op dit apparaat.
Muziekschijven met technologie ter bescherming van de
auteursrechten.
Dit product is gemaakt voor het afspelen van schijfjes die
voldoen aan de norm voor cd’s. In de afgelopen tijd hebben
enkele platenmaatschappijen muziekschijven met
technologie ter bescherming van de auteursrechten op de
markt gebracht. Houd er rekening mee dat sommige hiervan
niet voldoen aan de norm voor cd’s en daardoor niet op dit
product kunnen worden afgespeeld.
Audio-cd’s en schijfjes met mp3-bestanden afspelen (vervolg)
CD_DV_player.book Page 34 Wednesday, October 25, 2006 3:26 PM
Start
Programmeren
Exit
Next
5. Herhaal stap 3 t/m 4 om alle gewenste tracks te
programmeren.
Track
1. Plaats het schijfje in het apparaat.
2. Druk op [PROGRAM]. Het programmeerscherm wordt
weergegeven.
3. Voer het nummer van de gewenste track in met de
cijferknoppen.
4. Druk ter bevestiging op [ENTER].
Afspelen programmeren
Tracks kunnen in de gewenste volgorde worden geplaatst en
afgespeeld.
Afspelen programmeren
CD_DV_player.book Page 35 Wednesday, October 25, 2006 3:26 PM
35
●
●
De cd draait niet zolang de lijst met geprogrammeerde
nummers wordt weergegeven.
U kunt maximaal 20 tracks programmeren.
Opmerkingen:
6. Selecteer ‘Start’ met [ V / v ]. De tracks worden in de
geprogrammeerde volgorde afgespeeld. Wanneer alle
geprogrammeerde tracks eenmaal zijn afgespeeld, wordt
gestopt.
Als u alle geprogrammeerde bestanden wilt wissen,
selecteert u ‘All Clear’ met de knop [ V / v ].
Als u het afspelen van de geprogrammeerde nummers wilt
stoppen, gaat u met [ V / v ] naar ‘Exit’.
Geavanceerde handelingen
Repeat One: Hiermee wordt het huidige bestand herhaald.
Repeat Folder: Hiermee worden alle bestanden in de huidige
map herhaald.
Off: Hiermee keert u terug naar de normale afspeelmodus
(zonder scherm).
DivX
Track: Hiermee wordt de huidige track herhaald.
All: Hiermee worden alle tracks op het schijfje herhaald.
Off: Hiermee keert u terug naar de normale afspeelmodus
(zonder scherm).
VCD (alleen PBC Off)
Repeat One: Hiermee wordt het bestand herhaald dat nu wordt
afgespeeld.
Repeat Folder: Hiermee herhaalt u alle bestanden in de map
waaruit nu wordt afgespeeld.
Off: Hiermee keert u terug naar de normale afspeelmodus.
MP3
Track: De huidige track wordt herhaald.
All: Alle tracks op de schijf worden herhaald.
Off: Hiermee keert u terug naar de normale afspeelmodus.
36
●
●
Willekeurig afspelen van schijfjes van het type VCD is alleen
mogelijk wanneer PBC op Off staat.
Tijdens het willekeurig afspelen kan dezelfde track meerdere
keren worden herhaald.
Druk tijdens het willekeurig afspelen tweemaal op [ . ] of
druk eenmaal op de knop [ > ] om naar een willekeurige
volgende track te gaan en door te gaan met afspelen.
Willekeurig afspelen is bij sommige schijfjes niet mogelijk.
●
●
Willekeurig afspelen is niet mogelijk bij dvd’s.
●
Opmerkingen:
Tracks kunnen in willekeurige volgorde worden afgespeeld.
1. Druk op [RANDOM] tijdens het afspelen.
‘Random’ wordt weergegeven op het LCD-scherm zodra in
willekeurige volgorde wordt afgespeeld.
2. Druk opnieuw op [RANDOM] om terug te keren naar de
normale afspeelmodus.
CD
Willekeurig afspelen
Druk op [REPEAT] tijdens het afspelen.
Druk herhaaldelijk op [REPEAT] om de gewenste
herhaalmodus te selecteren.
Willekeurig afspelen
Herhalen
Afspelen herhalen
CD_DV_player.book Page 36 Wednesday, October 25, 2006 3:26 PM
2. Druk op [ V / v ] om een map te selecteren en druk ter
bevestiging op [ENTER]. Een lijst met de bestanden in de
map wordt weergegeven. Als u van de huidige bestandenlijst wilt terugkeren naar de mappenlijst gaat u met de knop
[ V / v ] naar
en drukt u ter bevestiging op [ENTER].
3. Selecteer het bestand dat u wilt weergeven met [ V / v ] en
druk vervolgens op [ENTER] of [PLAY].
4. Druk eenmaal op [PREV/NEXT] (. of >) als u naar het
vorige of volgende bestand wilt gaan terwijl er bestanden
worden weergegeven.
5. Druk op [STOP] om de bestandenlijst weer te geven
wanneer er bestanden worden weergegeven op het scherm.
Dit apparaat kan ook MP3- (MPEG-1 Audio Layer III) en JPEGbestanden afspelen die zijn opgenomen op een dataschijfje van
het type CD-ROM/CD-R/CD-RW en DVD+RW/DVD+R/
DVD-RW/DVD-R. Alleen dataschijfjes die zijn opgenomen
conform de norm ISO9660 Joliet kunnen worden afgespeeld.
Raadpleeg de handleiding van de brander of brandsoftware
voor meer informatie over de opnametechniek.
1. Plaats het schijfje in de speler en sluit het deksel. Wanneer
de informatie op het schijfje is gelezen, wordt het
bestandsmenu weergegeven op het LCD-scherm.
JPEG-bestanden weergeven
CD_DV_player.book Page 37 Wednesday, October 25, 2006 3:26 PM
37
Prev Next
1. Druk tijdens de diavoorstelling op [PAUSE]. Het afspelen
wordt onderbroken.
2. Druk opnieuw op [PAUSE] of druk op [PLAY] om de
diavoorstelling voort te zetten.
Diavoorstelling onderbreken
1. Ga met [ V / v / B / b ] naar het bestand dat u in het groot
wilt zien en druk ter bevestiging op [ENTER] of [PLAY].
2. Als u een diavoorstelling wilt weergeven, selecteert u ‘Slide
show’ met [ V / v / B / b ] en drukt u op [ENTER]. Met
[STOP] of [MENU] annuleert u de diavoorstelling.
3. Wanneer u in dit scherm ‘Help’ selecteert, wordt uitleg
weergegeven.
4. Als u naar de vorige of volgende pagina met miniaturen wilt
gaan, selecteert u ‘b Prev’ / ‘Next B’.
5. Druk op [MENU] om de miniaturen te verlaten.
Slide Show Help
Druk op [MENU]. Miniaturen worden als hieronder
weergegeven:
Bestanden weergeven in miniatuurmodus
Geavanceerde handelingen
De grootte van de JPEG-bestanden of het aantal JPEGbestanden op een schijf bepaalt hoe snel de bestanden
worden gelezen.
Als na enkele minuten geen bestanden worden
weergegeven, zijn sommige bestanden misschien te groot
om te lezen.
Het wordt aangeraden geen JPEG-bestanden weer te geven
van meer dan 6 megapixel. (Voor progressieve JPEGbestanden wordt niet meer dan 2,4 megapixel aangeraden.)
●
●
●
JPEG-bestanden moeten eindigen op de extensie ‘.jpg’.
Het totale aantal bestanden op een schijfje bedraagt
ongeveer 299.
Het totale aantal bestanden en mappen op een schijfje
bedraagt ongeveer 648.
De volgende soorten JPEG-bestanden kunnen op dit
apparaat worden afgespeeld.
●
Opmerkingen:
Druk op [v] om de afbeelding in horizontale richting (links en
rechts) te draaien en druk op [V] om de afbeelding in verticale
richting (boven en onder) te draaien.
Als u de afbeelding 90 graden linksom of rechtsom wilt draaien,
drukt u op [B] of [b].
Afbeeldingen draaien
JPEG-bestanden weergeven (vervolg)
CD_DV_player.book Page 38 Wednesday, October 25, 2006 3:26 PM
38
●
●
●
●
●
Afhankelijk van het schijfje worden tekens die niet goed
kunnen worden afgebeeld, weergegeven als *.
Schijfjes moeten zijn opgenomen conform Joliet ISO9660.
Afhankelijk van de kopieeromstandigheden van het schijfje,
kunnen er minder bestanden en mappen zijn dan 648.
Deze speler ondersteunt geen bestanden in KODAK ERI
JPEG-indeling.
Bestanden met de extensie ‘.jpe’ of ‘.jpeg’ moet u zelf
veranderen in ‘.jpg’.
●
●
●
●
●
Als u niets doet binnen 10 seconden nadat het PBC-menu
wordt weergegeven, wordt automatisch met afspelen
begonnen bij het begin van de eerste track.
Wat u precies kunt doen, verschilt per video-cd.
Raadpleeg voor meer informatie de instructies bij het schijfje
in kwestie.
Druk tijdens het afspelen van een VCD herhaaldelijk op
[AUDIO] om stereo, links of rechts te selecteren (in deze
volgorde).
Druk tijdens het afspelen van een VCD op [DISPLAY]. Van
links naar rechts worden het tracknummer, het totale aantal
tracks en de verstreken tijd van een track weergegeven.
Druk op [RETURN/TOP MENU/MENU] om terug te keren
naar het uitgangsmenu (als PBC is ingeschakeld).
Opmerkingen:
PBC staat voor Playback Control en maakt het mogelijk om
video-cd’s interactief af te spelen met behulp van het menu op
het LCD-scherm.
1. Het menu wordt onmiddellijk weergegeven zodra een videocd met PBC wordt afgespeeld.
2. Selecteer het gewenste item met de cijferknoppen.
3. Voer de gewenste handelingen uit aan de hand van de
aanwijzingen in het menu.
Video-cd met PBC
VCD-video afspelen
CD_DV_player.book Page 39 Wednesday, October 25, 2006 3:26 PM
39
●
Herhalen en willekeurig afspelen is alleen mogelijk wanneer
PBC op Off staat.
Opmerking:
Deze optie is niet bij alle VCD’s beschikbaar. Als u het
indexmenu wilt overslaan en meteen wilt afspelen vanaf het
begin, gaat u naar het menu SET UP en zet u PBC op Off
(onder General) (zie pagina 43).
Geavanceerde handelingen
Druk op [STOP] om tijdens het afspelen van een DivXvideobestand terug te keren naar de bestandenlijst.
Druk in de pauzemodus herhaaldelijk op [SCAN/SLOW] om
de gewenste snelheid voor het vertraagd afspelen te
selecteren.
Druk herhaaldelijk op [SCAN/SLOW] om tijdens het afspelen
de gewenste snelheid voor de zoekmodus te selecteren.
Druk op [PREV/NEXT] om naar het vorige of volgende
bestand te gaan.
Selecteer het bestand dat u wilt weergeven met [ V / v ] en
druk vervolgens op [ENTER]. Het afspelen begint.
Druk op [ V / v ] om een map te selecteren. Druk op [ENTER]
om de inhoud van de map te raadplegen.
Druk op [PREV/NEXT] om naar de vorige of volgende pagina
van de lijst te gaan.
Plaats een schijfje met DivX-video in het apparaat. Het
bestandsmenu wordt weergegeven op het scherm.
●
Langzaam achteruit afspelen is niet toegestaan.
Opmerking:
●
●
●
●
●
●
●
●
DivX® is een vorm van compressie voor videobestanden die is
ontwikkeld door DivXNetworks, Inc. Dit apparaat is een officieel
door DivX® goedgekeurd product.
Dit apparaat kan DivX-bestanden afspelen die zijn opgenomen
op een dataschijfje van het type CD-ROM/CD-R/CD-RW en
DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R.
DivX-video afspelen
CD_DV_player.book Page 40 Wednesday, October 25, 2006 3:26 PM
40
Druk op [DISPLAY] om informatie over ondertitels weer te
geven in de rechterbovenhoek van het scherm.
Druk op [ V / v ] om de selectie te wijzigen en druk op [ENTER].
Wanneer bestanden zonder ondertitels worden afgespeeld,
wordt ‘Off’ weergegeven in de rechterbovenhoek van het
scherm nadat u op [DISPLAY] hebt gedrukt.
Ondertitels
Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op [AUDIO] om een
andere audiostream te selecteren. Dit werkt alleen bij schijfjes
waarop meerdere audiostreams zijn opgenomen.
Audio
Als u tijdens het afspelen van DivX-video op [DISPLAY] drukt,
wordt achtereenvolgens het volgende weergegeven op het
LCD-scherm: verstreken tijd van titel, resterende tijd van titel,
scherm uit, ondertitels.
Scherm
Functies voor schijfjes met DivX-videobestanden
Als u een DivX VOD-bestand hebt gedownload en vervolgens
op een schijfje hebt opgenomen, bestaat de mogelijkheid dat
het opgenomen bestand niet compatibel is met uw speler als
gevolg van verschillende versies of onjuiste
downloadinstellingen. Ook de instellingen waarmee u het
bestand op een schijfje hebt gebrand kunnen hier de oorzaak
van zijn. Het is niet mogelijk om u hier alle informatie en
instellingen voor DivX VOD-bestanden te geven. Daarom raden
wij u aan om gespecialiseerde websites over dit onderwerp te
raadplegen, zoals www.divx.com/vod.
Opmerking:
DivX VOD-bestanden kunnen na betaling van een bepaald
huurbedrag worden gedownload van commerciële websites.
Voordat u een VOD-bestand downloadt, moet u het
registratienummer van uw dvd-speler invoeren op de website.
Volg de hier gegeven instructies om het registratienummer van
uw speler te bepalen. Plaats een schijf en selecteer de optie
DivX in het menu General Setup. Noteer het VODregistratienummer van acht tekens. Dit nummer moet u
opgeven op de website waar u DivX VOD-bestanden wilt
bestellen.
DivX® VOD-bestanden huren (kopen)
DivX-video afspelen (vervolg)
CD_DV_player.book Page 41 Wednesday, October 25, 2006 3:26 PM
41
●
●
●
●
●
●
Een bestandsnaam kan maximaal 14 tekens lang zijn.
Schijven met meerdere sessies kunnen mogelijk niet goed
worden afgespeeld op dit apparaat.
Sommige data-cd’s en data-dvd’s die in pakketvorm zijn
beschreven kunnen mogelijk niet worden afgespeeld.
De afspeelvolgorde is mogelijk niet van toepassing,
afhankelijk van de software waarmee het DivX-videobestand
is gemaakt of als er meer dan 299 mappen en 648 DivXvideobestanden per map zijn.
Deze speler speelt alleen data-cd’s af die zijn opgenomen
conform ISO9660 Joliet en data-dvd’s die zijn opgenomen
conform het Universal Disc Format (UDF).
Raadpleeg de handleiding van de brander of brandsoftware
(niet bijgeleverd) voor meer informatie over de
opnametechniek.
De speler kan gegevens afspelen die in DivX-indeling zijn
opgenomen en die de extensie ‘.avi’ of ‘.divx’ hebben.
Bestanden met de extensie ‘.avi’ of ‘.divx’ worden niet
afgespeeld als ze geen DivX-video bevatten.
Compatibiliteit van DivX-videobestanden:
Geavanceerde handelingen
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Wanneer het geselecteerde bestand niet wordt ondersteund
(codec/systeem), wordt ‘Data Error (DivX)’ weergegeven op
het LCD-scherm en wordt het bestand niet afgespeeld.
DTS-geluid wordt niet ondersteund. Als u DTS selecteert,
wordt er geen geluid weergegeven.
De speler kan sommige DivX-videobestanden die langer
duren dan drie uur niet afspelen.
De speler kan geen DivX-videobestanden afspelen die groter
zijn dan 720 (breed) x 576 (hoog)/2 GB.
Afhankelijk van het DivX-videobestand kan het geluid
overslaan.
De speler is mogelijk niet in staat om een DivX-videobestand
af te spelen dat uit twee of meer DivX-videobestanden is
samengesteld.
Afhankelijk van het DivX-videobestand loopt het geluid
mogelijk niet gelijk met het beeld op het scherm.
Door de voor DivX-videobestanden gebruikte compressie kan
het even duren voordat het beeld wordt weergegeven nadat u
op [PLAY] hebt gedrukt.
Afhankelijk van het DivX-videobestand kan het beeld worden
onderbroken of onscherp zijn. In dit geval wordt u
aangeraden een lagere bitsnelheid te gebruiken voor het
bestand. Als het geluid gestoord is, wordt MP3 aangeraden
voor het geluid. Deze speler is niet compatibel met WMA
(Windows Media Audio).
DivX-video afspelen (vervolg)
CD_DV_player.book Page 42 Wednesday, October 25, 2006 3:26 PM
42
1. Druk op [SET UP]. Het menu SET UP wordt weergegeven.
2. Druk op [ B / b ] om de gewenste opties te selecteren. Druk
op [ v ] om naar het volgende menuniveau te gaan. De
huidige instelling en de mogelijke instellingen voor de optie
worden weergegeven.
3. Druk op [ V / v ] om de gewenste secundaire optie te
selecteren, druk op [ b ] om naar het derde menuniveau te
gaan of druk op [ B ] om terug te keren naar het eerste
menuniveau.
4. Druk op [ V / v ] om de gewenste instelling te selecteren en
druk ter bevestiging op [ENTER]. Er kunnen extra stappen
nodig zijn om bepaalde menu-items te bereiken.
5. Druk op [SET UP] of [RETURN] of selecteer Exit Setup om
het menu SET UP te sluiten.
Basishandelingen
Druk op de knop [SET UP] om het scherm SET UP weer te
geven. Druk opnieuw op [SET UP] om het menu SET UP te
sluiten.
Menu SET UP openen en sluiten
Met het menu SET UP kunnen het beeld en geluid op diverse
manieren worden bijgeregeld. Ook kunnen de ondertitels en
talen worden ingesteld. Raadpleeg pagina 43–46 voor meer
informatie over de afzonderlijke opties in het menu SET UP.
Menu Set Up
Basisinstellingen
CD_DV_player.book Page 43 Wednesday, October 25, 2006 3:26 PM
43
16:9
On
On
On
Selecteer deze optie wanneer een breedbeeldtelevisie
(beeldverhouding 16:9) is aangesloten.
16:9:
Het beeldformaat van een gewone televisie met een
beeldverhouding van 4:3. Bij breedbeeldweergave krijgt u
horizontale balken boven- en onderaan.
4:3 LB (Letter Box):
Het beeldformaat van een gewone televisie met een
beeldverhouding van 4:3. Als het volledige scherm wordt
gebruikt, wordt automatisch in breedbeeld weergegeven. Delen
die niet op het scherm passen vallen weg.
4:3 PS (Pan Scan):
Selecteer het scherm dat overeenstemt met het televisietoestel
waarop de speler is aangesloten. Het schermformaat dat wordt
weergegeven verschilt per DVD-video. Daardoor is het
weergegeven beeld van een DVD-video mogelijk niet
compatibel met het geselecteerde beeldformaat.
Het beeldformaat staat standaard op 16:9.
TV Display
General
TV Display
Angle Mark
Screen Saver
PBC
DivX
Default
Algemene instellingen
Basisinstellingen
Hiermee zet u alle functies terug op de van fabriekswege
vastgelegde instellingen. Selecteer ‘Reset’ en druk op
[ENTER]. Wanneer Reset wordt gebruikt, wordt het menu
SET UP gesloten.
Default
Sony biedt u een DivX-registratiecode waarmee u video’s kunt
huren of kopen via de DivX-service. Zie pagina 40–42 voor
meer informatie.
DivX
Playback Control biedt scènes en informatie om interactief te
selecteren in een menu.
U kunt de optie PBC wijzigen (On of Off) na het openen van het
deksel.
Deze instelling is standaard ingeschakeld.
PBC
Wanneer deze optie op On staat, wordt de schermbeveiliging
geactiveerd wanneer het apparaat 15 minuten niet is gebruikt.
Deze instelling is standaard ingeschakeld.
Screen Saver
Wanneer een dvd wordt afgespeeld waarop verschillende
camerastandpunten staan, kan hiermee worden ingesteld of op
het LCD-scherm moet worden aangegeven dat een wijziging
van het camerastandpunt mogelijk is (On of Off).
Deze instelling is standaard ingeschakeld.
Angle Mark
Menu Set Up (vervolg)
CD_DV_player.book Page 44 Wednesday, October 25, 2006 3:26 PM
44
Audio
Dolby Digital
Language
OSD Language
Disc Menu
Subtitle
Audio
ENG
ENG
ENG
ENG
Hiermee selecteert u de taal van het geluid, de ondertitels of
het schijfmenu van een dvd.
Al deze instellingen staan standaard op Engels.
Disc Menu/Subtitle/Audio
Hiermee selecteert u de taal die op het scherm wordt gebruikt.
Deze instelling staat standaard op Engels.
OSD Language
Taalinstellingen
Hiermee wordt rekening gehouden met luide stukken op een
dvd.
Dit werkt alleen bij dvd’s met DRC-functie.
DRC (Dynamic Range Control)
Audio-instellingen
Wanneer u de optie Password voor de eerste keer opent, moet
u een nieuw wachtwoord invoeren.
Opmerking:
Hiermee kan een wachtwoord worden opgegeven of gewijzigd.
Het wachtwoord staat standaard op ‘136900’.
1. Selecteer ‘Password’ onder Parental, selecteer ‘Change’ en
druk op [ENTER].
2. U wijzigt uw wachtwoord door het huidige wachtwoord
(6 cijfers) in te voeren bij ‘Old Password’ en het nieuwe bij
‘New Password’. Voer het nieuwe wachtwoord nog een keer
in bij ‘Verify Password’ en druk ter bevestiging op [ENTER].
Password
Parental
Password
Parental
Instellingen voor ouderlijk toezicht
Menu Set Up (vervolg)
CD_DV_player.book Page 45 Wednesday, October 25, 2006 3:26 PM
45
Bij sommige DVD-video’s gelden er beperkingen voor het
bekijken ervan (bijvoorbeeld op basis van de leeftijd van de
kijker).
Wanneer de functie voor ouderlijk toezicht is ingeschakeld, is
een wachtwoord nodig om schijfjes te kunnen bekijken.
1. Selecteer ‘Parental’ in het menu Parental en druk op
[ENTER].
2. Om het niveau van het ouderlijk toezicht te wijzigen, moet
het wachtwoord worden ingevoerd.
Als geen wachtwoord is ingesteld, kan het ouderlijk toezicht
niet worden ingesteld. Geef dus eerst een wachtwoord op.
Voer het wachtwoord in en druk op [ENTER]. Als het
wachtwoord niet klopt, drukt u eerst op [CLEAR] voordat u
op [ENTER] drukt.
Parental
Als u het wachtwoord niet meer weet, kunt u het ingestelde
wachtwoord als volgt wissen.
1. Volg stap 1 van de hiervoor beschreven procedure voor het
invoeren van een wachtwoord.
2. Voer ‘136900’ in bij ‘Old Password’.
3. Volg de uitleg voor het nieuwe wachtwoord in stap 2 en voer
een nieuw wachtwoord in.
Wachtwoord vergeten?
Basisinstellingen
Selecteer de speciale functie daarvoor om het menu SET UP te
sluiten. U kunt dit menu ook sluiten met [SET UP] of [RETURN].
Menu SET UP sluiten
3. Druk op de knop [ V / v ] om voor het ouderlijk toezicht een
niveau van 1 t/m 8 te selecteren.
Niveau 1 t/m 8 voor ouderlijk toezicht:
Niveau 1 heeft de meeste beperkingen, niveau 8 de minste.
4. Bevestig het geselecteerde niveau met [ENTER]. Druk op
[SET UP] om het menu te sluiten.
Menu Set Up (vervolg)
CD_DV_player.book Page 46 Wednesday, October 25, 2006 3:26 PM
46
AV-uitgang
Videospeler of camcorder
AV-ingang
Lijningang van televisie of monitor
Zet de schakelaar LlNE SELECT IN OUT altijd op ‘OUT’ wanneer u een schijfje afspeelt op dit apparaat.
Sluit deze speler niet aan op een videorecorder. De beeldkwaliteit kan te wensen overlaten als de video-uitgang van deze speler
via een videorecorder wordt doorgelust naar een televisietoestel.
Voordat u de speler aansluit op een ander apparaat, moet u beide apparaten uitzetten en de stekker van beide apparaten uit het
stopcontact trekken.
Raadpleeg de handleiding van het apparaat dat u wilt aansluiten.
Video-ingang/-uitgang
AV-kabel (meegeleverd)
Zet de knop op [IN]
Video-ingang/-uitgang
AV-kabel (meegeleverd)
Zet de knop op [OUT]
47
LlNE SELECT IN: een ingang voor beeld of geluid van een extern apparaat. Op het LCD-scherm wordt ‘Line In’ weergegeven totdat
het signaal van het externe apparaat binnenkomt.
LlNE SELECT OUT: een uitgang voor het signaal van dit apparaat naar een televisietoestel.
Schakelen tussen [LINE SELECT IN] en [LINE SELECT OUT]
●
●
●
●
Opmerkingen:
Audio-ingang/-uitgang
Lijningang
Audio-ingang/-uitgang
Lijnuitgang
AV-kabel aansluiten
Aansluitingen
CD_DV_player.book Page 47 Wednesday, October 25, 2006 3:26 PM
Aansluitingen
DCC-FX110
(meegeleverd)
Ingang voor voedingsadapter
(DC IN 9,5 V)
De speler
In het contact van de sigarettenaansteker
48
●
●
●
●
●
●
Trek de autoadapter na gebruik uit de sigarettenaansteker.
Omdat de stroom wordt geleverd door de sigarettenaansteker,
is het bij sommige auto’s mogelijk dat de accu leegloopt als de
motor uitstaat.
Wanneer het gevaar bestaat dat de autoadapter of het gebruik
ervan de bediening van het voertuig kan hinderen, wordt een in
de handel verkrijgbare verlengkabel voor de
sigarettenaansteker aanbevolen
Trek de autoadapter uit het apparaat als de beeldkwaliteit
minder wordt.
Zorg ervoor dat de bestuurder het scherm niet kan zien.
Als u de speler gebruikt met een autoadapter, moet u de speler
na gebruik altijd uitzetten met zijn eigen aan-uitschakelaar.
Wanneer u de motor van de auto uitzet terwijl de speler
aanstaat, krijgt de speler geen stroom meer en kan schade
optreden.
Zorg ervoor dat de kabel de bestuurder niet hindert.
Opmerkingen:
Steek de bijgeleverde autoadapter (DCC-FX110) in de sigarettenaansteker.
Met de bijgeleverde verloopkabel (DCC-FX110) kunt u de speler van stroom voorzien uit de sigarettenaansteker.
Deze adapter is bedoeld voor een autoaccu van 12 volt. Gebruik de adapter niet wanneer uw auto een accu van 24 volt
heeft.
Speler in de auto gebruiken met een adapter
CD_DV_player.book Page 48 Wednesday, October 25, 2006 3:26 PM
●
●
●
●
●
●
Kom nooit met een metalen voorwerp tegen de metalen
onderdelen van de adapter. Dit kan kortsluiting veroorzaken
en de autoadapter beschadigen.
Gebruik de autoadapter niet als hij is gevallen of anderszins
beschadigd.
49
●
Trek de autoadapter uit de sigarettenaansteker als de
adapter niet wordt gebruikt. Trek bij het verwijderen aan de
stekker. Trek niet aan de kabel zelf.
●
●
Leg het product niet in de volle zon, op het dashboard of in de
buurt van de kachel. Houd het product uit de buurt van hoge
temperaturen.
Bewaar de speler niet op een plaats die in beweging is.
Voorkom storing bij het luisteren naar de autoradio: trek de
autoadapter uit de sigarettenaansteker en houd de adapter
verwijderd van de radio.
De speler kan warm worden tijdens het laden of na langdurig
gebruik. Dit is geen defect.
Laat het apparaat niet vallen en schud het niet.
●
U mag dit product niet uit elkaar halen of wijzigen.
●
Als de sigarettenaansteker vies is (door as bijvoorbeeld), kan
dit een slecht contact veroorzaken. Hierdoor kan de stekker
warm worden. Maak dit onderdeel altijd goed schoon na
gebruik.
●
●
Gebruik dit product met een draaiende motor. Als het product
wordt gebruikt wanneer de motor uitstaat, kan de accu
leeglopen.
Auto’s kunnen negatief of positief geaard zijn. Deze
autoadapter is bedoeld voor gebruik met negatief geaarde
voertuigen.
Deze autoadapter is bedoeld voor gebruik met een accu van
12 volt. Gebruik de adapter niet wanneer uw auto een accu
van 24 volt heeft.
Diversen
Speler in de auto gebruiken met een adapter (vervolg)
CD_DV_player.book Page 49 Wednesday, October 25, 2006 3:26 PM
Aansluitingen
Oorzaak
Voedingskabel zit los.
De batterij is leeg.
De videokabel zit niet goed vast.
Weergavemodus staat op [OFF].
De helderheid staat op de laagste stand.
Op de aangesloten televisie is een
verkeerde ingang geselecteerd.
50
• De sensor van de afstandsbediening
bevindt zich in de volle zon of ander fel
licht.
• De batterijen zijn leeg.
• Het signaal van de afstandsbediening
bereikt het apparaat niet.
• Er is ouderlijk toezicht van toepassing.
Er gebeurt niets
• De speler is vergrendeld.
wanneer op de
knoppen wordt gedrukt.
Afstandsbediening
• Het signaal van de afstandsbediening
werkt niet goed.
bereikt het apparaat niet.
Geen geluid.
• De lijningang/-uitgang staat op IN.
• Op de aangesloten geluidsinstallatie is
een verkeerde ingang geselecteerd voor
het geluid.
• De audiokabel zit niet goed vast.
Apparaat speelt niet af. • Een schijfje in het apparaat kan niet
worden afgespeeld.
Probleem
Apparaat gaat niet aan. •
•
Geen beeld op het
•
LCD-scherm of op een •
aangesloten televisie. •
•
Storingen
Referentie
CD_DV_player.book Page 50 Wednesday, October 25, 2006 3:26 PM
Oplossing
Steek de kabel goed in het contact.
Laad de batterij op.
Steek de videokabel goed in het contact.
Zet het scherm op een andere modus dan [OFF].
Wijzig de helderheid via [LCD MODE].
Wijzig de ingang op de aangesloten televisie,
zodat u het beeld van de speler op het scherm
krijgt.
Zet de lijningang/-uitgang op OUT.
Wijzig de ingang op de aangesloten
geluidsinstallatie, zodat u het geluid van de
speler hoort.
Steek de audiokabel goed in het contact.
Plaats een geschikte schijf in het apparaat.
Controleer het type, het kleursysteem en de
regiocode van het schijfje.
Pas de instellingen voor ouderlijk toezicht aan.
Schuif de schakelaar [HOLD] naar rechts om het
apparaat te ontgrendelen.
• Vervang de batterijen in de afstandsbediening.
• Verwijder alle obstakels tussen de
afstandsbediening en de sensor.
• Wijs de afstandsbediening goed naar de sensor
en zorg ervoor dat u niet te ver van de speler af
staat.
• Houd de sensor van de afstandsbediening uit de
volle zon of ander fel licht.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Oortelefoon: stereo-mini-jack Ø 3,5 mm x 2
LCD-scherm
Formaat: 20 cm (8 inch) (diagonaal)
Projectiesysteem: RGB
Schermtechniek: TFT active matrix
Resolutie: 480 x 220
(effectief aantal pixels: meer dan 99,99%)
Gewicht: 1,02 kg (2,244 lb) (zonder batterypack)
226 x 160 x 32,4 mm (8,90 x 6,30 x 1,28 inch)
Signaal: PAL/(NTSC)
Frequentiegebied (audio):
Lineair geluid dvd: 48 kHz sampling, 20 Hz tot 20 kHz
51
2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), stereo-mini-jack Ø 3,5 mm x 1
(Afspelen DVD VIDEO met LCD-scherm aan.)
●
Dynamisch bereik (audio): Meer dan 90 dB
Afstandsbediening (RMT-D182A) .......................................... 1
Batterijen voor afstandsbediening (type: R6 (AA)) ................ 2
Draagtas ................................................................................ 1
●
●
Wijzigingen voorbehouden.
Batterypack (NP-FX110) ........................................................ 1
●
Autoadapter (DCC-FX110) .................................................... 1
IN: 12 V DC
Netsnoer ................................................................................ 1
Voedingsadapter (AC-FX110)................................................ 1
IN: 100–240 V AC, 50/60 Hz
AV-kabel (RCA)...................................................................... 1
●
●
Temperatuur: 5 °C tot 35 °C (41 °F tot 95 °F)
Gebruiksstand: horizontaal
●
Gebruiksomstandigheden:
Harmonische vervorming (audio): 0,008%
●
Signaal-ruisverhouding (audio): Meer dan 95 dB
96 kHz sampling, 20 Hz tot 44 kHz
Meegeleverde accessoires
Audio-ingang/-uitgang (analoog geluid):
Stroomverbruik: 23 W met batterypack
Buitenafmetingen (B x H x D):
1,0 V (p-p), 75 Ω, neg. synchr., mini-jack Ø 3,5 mm x 1
DC 7,4 V (batterij)
Video-ingang/-uitgang:
Aansluitingen
DC 9,5 V (via aansluiting voor lichtnetadapter en autoadapter),
Cd-/dvd-speler
Voeding:
Specificaties
CD_DV_player.book Page 51 Wednesday, October 25, 2006 3:26 PM
Referentie
CD_DV_player.book Page 52 Wednesday, October 25, 2006 3:26 PM
52
[ Ruimte voor aantekeningen ]
CD_DV_player.book Page 53 Wednesday, October 25, 2006 3:26 PM
53
[ Ruimte voor aantekeningen ]
CD_DV_player.book Page 54 Wednesday, October 25, 2006 3:26 PM
54
CD_DV_player.book Page 55 Wednesday, October 25, 2006 3:26 PM
55
Sony Corporation Gedrukt in Nederland
CD_DV_player.book Page 56 Wednesday, October 25, 2006 3:26 PM
56
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising