Sony | DVP-NS78H | Sony DVP-NS78H Gebruiksaanwijzing

3-209-004-31(1)
CD/DVD
Player
Gebruiksaanwijzing
DVP-NS78H
© 2007 Sony Corporation
WAARSCHUWING
Stel het toestel niet bloot aan
regen of vocht. Zo kunt u het
risico op brand of elektrische
schokken verkleinen.
Open de behuizing niet om
elektrocutie te voorkomen.
Laat het toestel alleen
nakijken door bevoegd
vakpersoneel.
Het netsnoer mag alleen door
bevoegd vakpersoneel
worden vervangen.
Stel de batterij niet bloot aan
overdreven warmte zoals
direct zonlicht, vuur en
dergelijke.
Dit toestel is geklasseerd als
CLASS 1 LASER product. Het
label met vermelding van CLASS
1 LASER PRODUCT bevindt zich
op de achterkant van het toestel.
OPGELET
De optische instrumenten in dit
toestel kunnen oogletsels
veroorzaken. De laserstraal van
deze CD/DVD-speler is schadelijk
voor de ogen en bijgevolg mag u de
behuizing niet proberen te openen.
Laat het toestel alleen nakijken
door bevoegd vakpersoneel.
Verwijdering van oude elektrische
en elektronische apparaten
(Toepasbaar in de Europese Unie
en andere Europese landen met
gescheiden ophaalsystemen)
Het symbool op het product of op
de verpakking wijst erop dat dit
product niet als huishoudelijk afval
mag worden behandeld. Het moet
echter naar een plaats worden
gebracht waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt
gerecycled. Als u ervoor zorgt dat
dit product op de correcte manier
2
wordt verwijderd, voorkomt u voor
mens en milieu negatieve gevolgen
die zich zouden kunnen voordoen
in geval van verkeerde
afvalbehandeling. De recycling
van materialen draagt bij tot het
vrijwaren van natuurlijke bronnen.
Voor meer details in verband met
het recyclen van dit product, neemt
u contact op met de gemeentelijke
instanties, het bedrijf of de dienst
belast met de verwijdering van
huishoudafval of de winkel waar u
het product hebt gekocht.
De producent van dit product is
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. De erkende
vertegenwoordiger voor EMC en
productveiligheid is Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Duitsland. Voor vragen over
dienstverlening of garantie
raadpleegt u de contactadressen in
de aparte documenten over
dienstverlening en garantie.
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
• Dit toestel werkt op 220 – 240 V
AC, 50/60 Hz. Kijk of dit voltage
overeenstemt met de plaatselijke
netspanning.
• Plaats geen met vloeistof
gevulde voorwerpen zoals
bijvoorbeeld een vaas op het
toestel om elektrocutie of brand
te voorkomen.
Installatie
• Zet het apparaat niet schuin. Het
apparaat is ontworpen voor
gebruik in horizontale stand.
• Houd zowel het apparaat als
discs uit de buurt van apparatuur
waarin een krachtige magneet
gebruikt wordt, zoals een grote
luidspreker of magnetronoven.
• Plaats geen zware voorwerpen
op het toestel.
Gooi de batterij niet
weg maar lever deze
in als klein chemisch
afval (KCA).
Opmerkingen
over discs
• Pak de disc vast bij de randen
zodat deze schoon blijft. Raak
het oppervlak niet aan. Stof,
vingerafdrukken of krassen op
de disc kunnen storingen
veroorzaken.
• Stel een disc niet bloot aan direct
zonlicht of warmtebronnen,
zoals heteluchtkanalen, en laat
deze niet achter in een auto die in
de volle zon geparkeerd staat en
waarin de temperatuur sterk kan
oplopen.
• Berg discs na gebruik weer op in
de hoesjes.
• Reinig de disc met een zachte
doek. Veeg de disc van binnen
naar buiten schoon.
• Gebruik geen oplosmiddelen,
zoals benzine, thinner en in de
handel verkrijgbare
reinigingsmiddelen voor, of
antistatische sprays voor
grammofoonplaten.
• Als u het label voor de disc hebt
afgedrukt, moet u het label laten
drogen voordat u de disc gaat
afspelen.
Volumeregeling
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
Indien er een voorwerp of vloeistof in de
behuizing terechtkomt, moet u de stekker uit
het stopcontact trekken en de speler laten
nakijken door een deskundige voordat u deze
weer gaat gebruiken.
Spanningsbronnen
• De speler blijft onder (net) spanning staan
zolang de stekker in het stopcontact zit, ook
al is de speler zelf uitgeschakeld.
• Trek de stekker uit het stopcontact indien u
van plan bent de speler gedurende lange tijd
niet te gebruiken. Trek altijd aan de stekker
zelf en nooit aan het netsnoer.
Plaatsing
• Installeer de speler op een goed
geventileerde plaats om te voorkomen dat
deze te warm wordt.
• Plaats de speler niet op een zachte
ondergrond zoals een tapijt.
• Installeer de speler niet in de buurt van
warmtebronnen of op een plaats waar deze
is blootgesteld aan directe zonnestraling,
overmatige hoeveelheden stof of
mechanische schokken.
• Stel de speler zodanig op dat de stekker van
het netsnoer onmiddellijk uit het
stopcontact kan worden getrokken in geval
van problemen.
Werking
• Indien de speler direct van een koude in een
warme of een zeer vochtige ruimte wordt
gebracht, kan er condensvorming optreden
op de lenzen in de speler. In dat geval kan de
werking van de speler zijn verstoord.
Verwijder in dit geval de disc en laat de
speler ongeveer een half uur aan staan tot
alle vocht is verdampt.
• Haal de discs uit de speler wanneer u deze
verplaatst. Indien u dit niet doet, kunnen de
discs worden beschadigd.
Zet het volume niet hoger bij het beluisteren
van een zeer stille passage of een onbespeeld
gedeelte. Als u dit toch doet, kunnen de
luidsprekers worden beschadigd wanneer er
plots een piekwaarde wordt bereikt.
Reiniging
Reinig de behuizing, het voorpaneel en de
bedieningselementen met een zachte doek die
lichtjes is bevochtigd met een mild zeepsopje.
Gebruik geen schuursponsje, schuurpoeder of
oplosmiddelen, zoals alcohol of benzine.
Reinigingsdiscs en disc-/lensreinigers
Gebruik geen reinigingsdiscs of disc-/
lensreinigers (inclusief vloeistof of spray).
Deze kunnen defecten veroorzaken.
Vervanging van onderdelen
Indien dit toestel wordt hersteld, kunnen
gerepareerde onderdelen mogelijk worden
verzameld voor hergebruik of
recyclagedoeleinden.
BELANGRIJK
Let op: Dit toestel kan voor onbepaalde
duur een stilstaand videobeeld of
instelscherm op het TV-scherm tonen. Als u
dit beeld lange tijd op het TV-scherm laat
staan, bestaat het gevaar dat het
televisiescherm onherstelbaar wordt
beschadigd. Televisies met
plasmaschermen en projectietelevisies zijn
gevoelig hiervoor.
Met alle vragen over eventuele problemen
met de speler kunt u terecht bij de
dichtstbijzijnde Sony handelaar.
3
Inhoudsopgave
WAARSCHUWING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Opmerkingen over discs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Voorzorgsmaatregelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Informatie over deze gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Met deze speler kunnen de volgende discs worden afgespeeld . . . . . . . . . . 6
Onderdelen en bedieningselementen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Bedieningsmenuscherm (Magic Pad) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Aansluitingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
De speler aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stap 1: Videokabels/HDMI-kabels aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Over de functies van HDMI-REGELING voor 'BRAVIA' Theatre Sync
(enkel voor HDMI-aansluitingen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stap 2: Audiokabels aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stap 3: Het netsnoer aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stap 4: De afstandsbediening klaarmaken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De televisie bedienen met de bijgeleverde afstandsbediening . . . . . . . .
Stap 5: Snel Instelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
15
17
19
21
21
22
23
Afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Discs afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diverse afspeelmogelijkheden (Programma afspelen, Willekeurig afspelen,
Herhaaldelijk afspelen, A-B herhaaldelijk afspelen) . . . . . . . . . . . . . . . .
De beeldweergave regelen (INDIVIDUELE BEELDREGELING) . . . . . . . . .
Beelden verscherpen (SCHERPTE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vertraging tussen beeld en geluid aanpassen (AV SYNCHRONISATIE) . . .
Discs vergrendelen (EIGEN KINDERBEVEILIGING,
KINDERBEVEILIGING) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
33
37
38
39
40
Een scène zoeken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Zoeken naar een bepaald punt op een disc (Scannen, Vertraagd afspelen,
Frame stilzetten) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Een titel/hoofdstuk/track/scène zoeken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Zoeken op scène (BEELDNAVIGATIE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Geluidsregeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Het geluid regelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
TV Virtual Surround Settings (TVS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
MP3-audio beluisteren en JPEG-afbeeldingen bekijken . . . . . . . . . 50
Informatie over MP3-audiotracks en JPEG-beeldbestanden . . . . . . . . . . . . 50
MP3-audiotracks of JPEG-beeldbestanden afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
JPEG-afbeeldingen weergeven als diavoorstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
DivX®-video's bekijken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Betreffende DivX-videobestanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
DivX-videobestanden afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
4
Instellingen en afstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Gebruik van het instelscherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De taal voor schermweergave en geluid kiezen (TAALKEUZE) . . . . . . . . . .
Beeldinstellingen (SCHERMINSTELLING) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Individuele instellingen (INDIVIDUELE INSTELLING) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Geluidsinstellingen (AUDIO INSTELLING) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
61
62
64
66
Aanvullende informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Problemen oplossen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zelfdiagnosefunctie (Wanneer er letters/cijfers verschijnen in het display) .
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taalcodelijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Regiocodelijst voor kinderbeveiliging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69
73
74
75
75
76
Informatie over deze gebruiksaanwijzing
• In deze gebruiksaanwijzing worden de bedieningselementen op de afstandsbediening
beschreven. U kunt ook de bedieningselementen op de speler gebruiken als deze dezelfde of
soortgelijke namen hebben als die op de afstandsbediening.
• "DVD" kan worden gebruikt als een algemene term voor commerciële DVD's, DVD+RW's/
DVD+R's/DVD+R's DL (+VR-modus) en DVD-RW's/DVD-R's/DVD-R's DL (VR-modus,
videomodus).
• In deze gebruiksaanwijzing vindt u de volgende symbolen:
Symbolen Betekenis
Functies beschikbaar voor commerciële DVD's en DVD+RW's/DVD+R's/
DVD+R's DL in VR-modus of DVD-RW's/DVD-R's/DVD-R's DL in
videomodus
Functies beschikbaar voor DVD-RW's/DVD-R's/DVD-R's DL in VR-modus
(Video Recording)
Functies beschikbaar voor VIDEO CD's (met inbegrip van Super VCD's of
CD-R's/CD-RW's met video-CD-indeling of Super VCD-indeling)
Functies beschikbaar voor muziek-CD's of CD-R's/CD-RW's met muziek-CDindeling
Functies beschikbaar voor DATA CD's (CD-ROM's/CD-R's/CD-RW's met
MP3*1 audiotracks, JPEG-beeldbestanden en DivX*2*3 -videobestanden)
Functies beschikbaar voor DATA DVD's (DVD-ROM's/DVD+RW's/DVD+R's/
DVD+R's DL/DVD-RW's/DVD-R's/DVD-R's DL met MP3-audiotracks*1, JPEGbeeldbestanden, en DivX-videobestanden*2*3)
*1 MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) is een standaardindeling van ISO (International Organization for
Standardization)/IEC (International Electrotechnical Commission) en MPEG voor de compressie van
audiogegevens.
*2 DivX® is videobestandscompressietechnologie ontwikkeld door DivX, Inc.
*3 DivX, DivX Certified en bijbehorende logo's zijn handelsmerken van DivX, Inc. en worden gebruikt onder
licentie.
5
Met deze speler kunnen
de volgende discs
worden afgespeeld
Disc-formaat
Commerciële DVD
DVD-RW/-R
DVD+RW/+R/
+R DL
De speler kan de volgende discs niet afspelen:
• CD-ROM's/CD-R's/CD-RW's die zijn
opgenomen met een andere indeling dan die
op deze pagina worden weergegeven.
• CD-ROM's opgenomen met de PHOTO
CD-indeling.
• Datasecties van CD-Extra's.
• DVD-audiodiscs.
• HD-lagen op Super Audio CD's.
• DATA DVD's die geen MP3-audiotracks,
JPEG-beeldbestanden of DivXvideobestanden bevatten.
• BD's.
• HD-DVD's.
• Discs die met een AVCHD-compatibele
DVD-videocamera zijn opgenomen.
"DVD+RW", "DVD-RW", "DVD+R",
"DVD+R DL", "DVD-R", "DVD VIDEO",
en het logo "CD" zijn handelsmerken.
De speler kan ook de volgende discs niet
afspelen:
• Een commerciële DVD met een andere
regiocode.
• Een disc met een speciale vorm (zoals een
kaart of hart).
• Een disc waarop papier of stickers zijn
geplakt.
• Een disc met resten kleefmiddel van
plakband of stickers.
Opmerking over CD's/DVD's
Regiocode
U kunt op de speler CD-ROM's/CD-R's/CDRW's met de volgende indelingen afspelen:
– muziek-CD-indeling
– video-CD-indeling
– MP3-audiotracks, JPEG-beeldbestanden en
DivX-videobestanden die geschikt zijn voor
de indeling ISO 9660* Level 1/Level 2 of
Joliet, de uitgebreide indeling
– KODAK Picture CD-indeling
Er staat een regiocode vermeld op de
achterkant van de speler. De speler kan alleen
commerciële DVD's (alleen weergave)
afspelen met dezelfde regiocode. Dit systeem
is bedoeld ter bescherming van de
auteursrechten.
VIDEO CD/
Muziek-CD
CD-RW/-R
* Een logische indeling van bestanden en mappen
op CD-ROM's bepaald door ISO (International
Organization for Standardization).
U kunt op de speler DVD-ROM's/
DVD+RW's/DVD+R's/DVD+R's DL/
DVD-RW's/DVD-R's/DVD-R's DL met de
volgende indelingen afspelen:
– MP3-audiotracks, JPEG-beeldbestanden en
DivX-videobestanden die geschikt zijn voor
de indeling UDF (Universal Disk Format).
6
Voorbeeld van discs die niet
kunnen worden afgespeeld met
de speler
Commerciële DVD's met het label ALL
kunnen ook met deze speler worden
afgespeeld.
Indien u een andere commerciële DVD
probeert af te spelen, verschijnt het bericht
"Weergave van deze disc niet toegestaan
wegens regiobeperkingen." op het scherm.
Afhankelijk van de commerciële DVD is het
mogelijk dat er geen regiocode staat vermeld,
hoewel de commerciële DVD niet kan
worden afgespeeld.
DVP–XXXX
X
00V 00Hz
NO.
Regiocode
00W
0-000-000-00
Opmerkingen
• Opmerkingen over DVD+RW's/DVD+R's/
DVD+R's DL, DVD-RW's/DVD-R's/
DVD-R's DL of CD-R's/CD-RW's
Bepaalde DVD+RW's/DVD+R's/DVD+R's DL,
DVD-RW's/DVD-R's/DVD-R's DL of CD-R's/
CD-RW's kunnen niet op deze speler worden
afgespeeld wegens de opnamekwaliteit, de staat
van de disc of de kenmerken van de
opnameapparatuur en de gebruikte
opnamesoftware.
Een disc die niet correct is gefinaliseerd, kan niet
worden afgespeeld. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de opnameapparatuur
voor meer informatie. Houd er rekening mee dat
sommige afspeelfuncties niet werken met
bepaalde DVD+RW's/DVD+R's/DVD+R's DL,
zelfs als deze op de juiste wijze zijn gefinaliseerd.
Gebruik in dergelijke gevallen de normale
afspeelmodus. Ook kunnen sommige DATA
CD's/DATA DVD's die zijn opgenomen in de
indeling Packet Write, niet worden afgespeeld.
• Muziekdiscs die zijn gecodeerd met
copyrightbeveiligingstechnologieën
Dit product is ontworpen voor het afspelen van
discs die voldoen aan de CD-norm (Compact
Disc).
Onlangs hebben platenmaatschappijen
muziekdiscs op de markt gebracht die zijn
gecodeerd met
copyrightbeveiligingstechnologieën. Houd er
rekening mee dat sommige van deze discs niet
voldoen aan de CD-norm en wellicht niet met dit
product kunnen worden afgespeeld.
• Bericht over DualDiscs
Een DualDisc is een tweezijdige disc, waarop aan
de ene kant DVD-materiaal is opgenomen en aan
de andere kant digitaal audiomateriaal.
Echter, aangezien de kant met het audiomateriaal
niet voldoet aan de Compact Disc (CD)-norm,
wordt een juiste weergave op dit apparaat niet
gegarandeerd.
Opmerking over de
afspeelfuncties van DVD's en
VIDEO CD's
Bepaalde afspeelfuncties van DVD's en
VIDEO CD's kunnen opzettelijk door
softwareproducenten zijn vastgelegd. Deze
speler speelt DVD's en VIDEO CD's af
volgens de inhoud van de disc zodat bepaalde
afspeelfuncties wellicht niet beschikbaar zijn.
Raadpleeg ook de instructies die bij de DVD's
of VIDEO CD's worden geleverd.
Auteursrechten
Dit product is voorzien van
copyrightbeveiligingstechnologie die wordt
beschermd door Amerikaanse patenten en
andere intellectuele-eigendomsrechten. Het
gebruik van deze
copyrightbeveiligingstechnologie moet zijn
goedgekeurd door Macrovision Corporation,
en is alleen bedoeld voor gebruik in huis en
beperkte kring, tenzij Macrovision
Corporation uitdrukkelijk toestemming heeft
verleend voor ander gebruik. Aanpassing of
demontage is verboden.
7
Onderdelen en bedieningselementen
Zie de pagina's tussen haakjes voor meer informatie.
Voorpaneel
A [/1 (aan/wachtstand) toets (26)
G x (stop) toets (27)
B Disc-lade (26)
H H (afspelen) toets (26)
C Display op het voorpaneel (9)
I A (openen/sluiten) toets (26)
D
(afstandsbedieningssensor) (21)
E PROGRESSIVE toets (17)
F HDMI* (multimedia-interface met
hoge definitie) aanduiding (16, 62, 68)
Gaat branden als de HDMI OUT
aansluiting goed is aangesloten op een
HDCP-compatibel (beveiliging van
digitale inhoud met hoge bandbreedte)
apparaat met een HDMI of DVI
(digitale visuele interface) ingang.
* Deze DVD-speler is voorzien van de (HDMI™)
technologie (High-Definition Multimedia
Interface).
"HDMI, het HDMI-logo en High-Definition
Multimedia Interface zijn handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken van HDMI
Licensing LLC."
Achterpaneel
L
CENTER
A HDMI OUT (Multimedia-Interface
met Hoge Definitie (uitvoer))
aansluiting (15)
B DIGITAL OUT (COAXIAL)
aansluiting (19)
C LINE OUT L/R (AUDIO)
aansluitingen (19)
8
D LINE OUT (VIDEO) aansluiting (15)
E LINE (RGB)-TV aansluiting (15)
F COMPONENT VIDEO OUT
aansluitingen (15)
Display op het voorpaneel
Bij het afspelen van een DVD
Huidige titel/hoofdstuk of speelduur (30)
Afspeelstatus
Licht op tijdens
herhaalde weergave
(35)
Licht op wanneer u de hoek kunt wijzigen (27)
Bij het afspelen van een VIDEO CD met PBC-weergave (29)
Huidige scène of speelduur (30)
Afspeelstatus
Licht op tijdens A-B herhaalde weergave (36)
Bij het afspelen van een CD, DATA CD (MP3-audio/DivX-video), DATA DVD (MP3-audio/
DivX-video), of VIDEO CD (zonder PBC)
Afspeelstatus
Huidige track* (30)
Licht op tijdens herhaalde
weergave (35)
Speelduur (30)
* De huidige track verschijnt niet bij het afspelen van DivX-videobestanden.
,wordt vervolgd
9
Afstandsbediening
I ./> (vorige/volgende) toetsen
(27)
J
m/M
(43)
(scan/traag) toetsen
K ZOOM toets (27, 53)
L SLOW PLAY/FAST PLAY toetsen
(27)
M
N
(geluid) toets (47)
(ondertitel) toets (27, 53)
O [/1 (aan/wachtstand) toets (26)
P 2 (volume) +/– toetsen (22)
De + toets is voorzien van een voelstip.*
Q t (TV/Video) toets (22)
R PICTURE NAVI (beeldnavigatie)
toets (46, 53)
S TIME/TEXT toets (30)
T MENU toets (29)
U ENTER toets (23)
V DISPLAY toets (11)
W H (afspelen) toets (26)
De H toets is voorzien van een
voelstip.*
X x (stop) toets (27)
Y X (pauze) toets (27)
Z SUR (surround) toets (49)
wj
(hoek) toets (27)
* Gebruik de voelstip als richtpunt wanneer u de
speler bedient.
A TV [/1 (aan/wachtstand) toets (22)
B Z (openen/sluiten) toets (27)
C Cijfertoetsen (29)
Cijfertoets 5 is voorzien van een
voelstip.*
D CLEAR toets (34)
E TOP MENU (boven menu) toets (29)
F C/X/x/c toetsen (29)
G O RETURN (terug) toets (28)
H
10
/
(opnieuw afspelen/
stap/vooruit/stap) toetsen (27, 44)
Bedieningsmenuscherm (Magic Pad)
Gebruik het bedieningsmenu om een functie te kiezen en de bijbehorende informatie te bekijken.
Druk herhaaldelijk op DISPLAY om het bedieningsmenuscherm als volgt weer te geven of te
wijzigen:
, Bedieningsmenuscherm 1
m
Bedieningsmenuscherm 2 (wordt alleen bij bepaalde discs weergegeven)
m
Bedieningsmenuscherm uit
Bedieningsmenuscherm
Bedieningsmenuscherm 1 en 2 verschillen afhankelijk van het disc-type. Zie de pagina tussen
haakjes voor meer informatie over elk item.
Voorbeeld: bedieningsmenuscherm 1 bij het afspelen van een DVD VIDEO.
Huidig hoofdstuknummer*2
Huidig titelnummer*1
Totaal aantal titels*1
Totaal aantal hoofdstukken*2
Items in het
bedieningsmenu
Gekozen item
Functienaam van
gekozen item in het
bedieningsmenu
Melding
12(27)
18(34)
T
1:32:55
UIT
UIT
INSTEL
AAN
PLAY
DVD VIDEO
Afspeelstatus
(N afspelen,
X pauze,
x stop,
enzovoort)
Type disc dat
wordt
afgespeeld*3
Speelduur*4
Huidige instelling
Opties
PROGRAMMEREN
ENTER
*1 Toont het scènenummer voor VIDEO CD's
(PBC aan), het tracknummer voor VIDEO CD's/
CD's, het albumnummer voor DATA CD's/
DATA DVD's.
*2 Toont het indexnummer voor VIDEO CD's, het
MP3-audiotracknummer of JPEGbeeldbestandsnummer voor DATA CD's/DATA
DVD's. DivX-videobestandsnummer voor
DATA CD's/DATA DVD's.
*3 Geeft Super VCD weer als "SVCD".
4
* Geeft de datum weer voor JPEG-bestanden.
Stoppe: DISPLAY
Het display uitschakelen
Druk herhaaldelijk op DISPLAY.
,wordt vervolgd
11
Lijst van items in het bedieningsmenu
Item
Itemnaam, Functie
TITEL (pagina 44)/SCENE (pagina 44)/MUZIEKSTUK (pagina 44)
Om de titel, scène of track te kiezen voor afspelen.
HOOFDSTUK (pagina 44)/INDEX (pagina 44)
Om het hoofdstuk of de index te kiezen voor afspelen.
MUZIEKSTUK (pagina 44)
Om de track te kiezen voor afspelen.
TIJD/TEKST (pagina 44)
Om verstreken en resterende speelduur te controleren.
Om de tijdcode voor het zoeken naar beeld en muziek in te voeren.
Om de DVD/CD-tekst of de track-/bestandsnaam van een DATA CD/DATA DVD
weer te geven.
ORIGINAL/PLAY LIST (pagina 29)
Om het type titels (DVD-VR-modus) te kiezen dat u wilt afspelen: ORIGINAL of een
bewerkte PLAY LIST.
PROGRAMMEREN (pagina 33)
Om de afspeelvolgorde van titels, hoofdstukken of tracks te kiezen.
SHUFFLE (pagina 34)
Om titels, hoofdstukken of tracks af te spelen in willekeurige volgorde.
HERHALEN (pagina 35)
Om de hele disc (alle titels/alle tracks/alle albums) herhaaldelijk of één titel/hoofdstuk/
track/album/bestand herhaaldelijk af te spelen.
A-B HERHALEN (pagina 36)
Om de stukken aan te duiden die u herhaaldelijk wilt afspelen.
INDIVIDUELE BEELDREGELING (pagina 37)
Om het videosignaal van de speler aan te passen. U kunt de beeldkwaliteit selecteren
die het geschiktst is voor het programma dat u bekijkt.
SCHERPTE (pagina 38)
Om de beeldranden te accentueren voor een scherper beeld.
AV SYNCHRONISATIE (pagina 39)
Om de vertraging tussen het beeld en het geluid aan te passen.
KINDERBEVEILIGING (pagina 40)
Om afspelen op deze speler te verhinderen.
INSTELLING (pagina 60)
SNEL instelling (pagina 23)
Gebruik Snel instelling om de taal voor het bedieningsmenu, de breedte-/
hoogteverhouding van het televisiescherm, en het geluidssignaal.
VOLLEDIG instelling
Behalve Snel instelling kunt u nog diverse andere instellingen aanpassen.
HERSTELLEN
Herstelt de standaardinstellingen van "INSTELLING".
ALBUM (pagina 44)
Om het album te selecteren met de MP3-audiotrack en het JPEG-beeldbestand die u
wilt afspelen.
BESTAND (pagina 44)
Om het JPEG-beeldbestand te selecteren dat u wilt afspelen.
ALBUM (pagina 44)
Om het album te selecteren met het DivX-videobestand dat u wilt afspelen.
12
BESTAND (pagina 44)
Om het DivX-videobestand te selecteren dat u wilt afspelen.
DATUM (pagina 53)
Om de datum weer te geven waarop de foto is gemaakt met de digitale camera.
INTERVAL (pagina 55)
Om aan te geven hoe lang beelden moeten worden weergegeven.
EFFECT (pagina 56)
Om de effecten te kiezen die u wilt gebruiken om dia's te wisselen tijdens een
diavoorstelling.
STAND (MP3, JPEG) (pagina 54)
Om het gegevenstype, MP3-audiotrack (GELUID), JPEG-beeldbestand (BEELD), of
beide (AUTO), te selecteren dat moet worden afgespeeld tijdens het afspelen van een
DATA CD of DATA DVD.
z Tip
De pictogramaanduiding van het bedieningsmenu
gaat groen branden
t
wanneer u een ander item kiest dan "UIT" (Alleen
"PROGRAMMEREN", "SHUFFLE",
"HERHALEN", "A-B HERHALEN",
"SCHERPTE"). "ORIGINAL/PLAY LIST" licht
groen op als u "PLAY LIST" selecteert
(standaardinstelling). De indicator
"INDIVIDUELE BEELDREGELING" licht groen
op als een andere instelling dan "STANDAARD" is
geselecteerd. "AV SYNCHRONISATIE" gaat
groen branden als voor deze optie meer dan 0 ms is
ingesteld.
13
Aansluitingen
De speler aansluiten
Voer stap 1 tot en met 5 uit om de speler aan te sluiten en in te stellen.
Opmerkingen
•
•
•
•
•
14
Raadpleeg "Technische gegevens" (pagina 74) voor een lijst van bijgeleverde accessoires.
Sluit de kabels stevig aan om ongewenste ruis te voorkomen.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de aan te sluiten componenten.
U kunt deze speler niet aansluiten op een televisie die niet is voorzien van een SCART of video-ingang.
Zorg ervoor dat de stekker van elke component uit het stopcontact is getrokken voordat u de aansluitingen
uitvoert.
Stap 1: Videokabels/HDMI-kabels aansluiten
A
(geel)
INPUT
Audio-/video- kabel
(niet bijgeleverd)
VIDEO
Aansluitingen
Sluit deze speler met een videokabel aan op uw televisiescherm, projector of audiocomponent
zoals een AV-versterker (ontvanger). Selecteer één van de patronen A tot en met D,
afhankelijk van de ingang op uw televisiescherm, projector of audiocomponent.
Als u beelden met een progressief signaal (525p of 625p) wilt bekijken met een compatibele
televisie, projector of monitor, moet u patroon C gebruiken. Selecteer patroon B als u de speler
aansluit op een televisie, projector of audiocomponent met een HDMI-ingang.
L
AUDIO
R
Televisie, projector of
audiocomponent
(geel)
naar LINE OUT (VIDEO)
L
CENTER
CD/DVD-speler
naar HDMI OUT
(groen)
(blauw)
(rood)
naar LINE
(RGB)-TV
SCART-kabel
(niet bijgeleverd)
HDMI-kabel
(niet bijgeleverd)
B
HDMI IN
Televisie, projector of
audiocomponent
naar COMPONENT
VIDEO OUT
COMPONENT
VIDEO IN
(groen)
(blauw)
(rood)
Y
PB/CB
PR/CR
Televisie, projector
of audiocomponent
C
Componentvideokabel
(niet bijgeleverd)
INPUT
Televisie
D
: Signaalverloop
,wordt vervolgd
15
2
Opmerking
Als u de speler aansluit op een televisie die geschikt
is voor progressieve signalen, kunt u het beste
alleen patroon C gebruiken. Als u de televisie
aansluit met C en D, kan een speciaal
bedieningssignaal dat via de SCART-kabel wordt
verzonden, ervoor zorgen dat het signaal wordt
geschakeld naar de SCART aansluiting.
Steek de HDMI-aansluiting recht in de
HDMI OUT-aansluiting.
Buig de HDMI-aansluiting niet en oefen
er geen druk op uit.
A Video-ingang
Het beeld is dan van standaardkwaliteit.
Selecteer met deze aansluiting "NORMAAL
(INTERLACE)" (standaard) door op de
PROGRESSIVE toets op het voorpaneel te
drukken.
B HDMI/DVI-ingang
Gebruik een gecertificeerde Sony HDMIkabel om van digitale beelden en geluid van
hoge kwaliteit te genieten via de HDMI OUTaansluiting.
Raadpleeg pagina 17 wanneer u een Sony
televisie aansluit die compatibel is met de
functie HDMI-REGELING.
Bij aansluiting op de HDMI OUTaansluiting
Voer de onderstaande procedure uit: Onjuiste
behandeling kan schade toebrengen aan de
HDMI OUT-aansluiting en de aansluiting.
1
Lijn de HDMI OUT-aansluiting op de
achterkant van de speler en de HDMIaansluiting voorzichtig uit door hun
vormen te controleren.
Zorg ervoor dat de aansluiting niet
ondersteboven of schuin is.
Aansluiting is
ondersteboven
16
Niet recht
Aansluiten op een televisie met DVI
ingang
Gebruik een HDMI-DVI-conversiekabel
(niet bijgeleverd). De DVI aansluiting
accepteert geen audiosignalen, dus u moet
naast deze aansluiting een andere
audioaansluiting gebruiken (pagina 19).
Bovendien kunt u de HDMI OUT aansluiting
niet aansluiten op de DVI aansluitingen die
niet compatibel zijn met HDCP (bijvoorbeeld
DVI aansluitingen op beeldschermen van
computers).
C Componentvideo-ingangen
(Y, PB/CB, PR/CR)
U kunt genieten van beelden met een zeer
nauwkeurige kleurweergave en uitstekende
beeldkwaliteit.
Gebruik deze aansluiting indien uw televisie
compatibel is met progressieve 525p/625p
signalen en druk op de PROGRESSIVE toets
op het voorpaneel om progressieve signalen
uit te voeren. Voor details, zie "Gebruik van
de PROGRESSIVE toets" (pagina 17).
D SCART-ingang
Sluit de stekkers stevig aan om gebrom en
ruis te voorkomen. Als u de SCART-kabel
gebruikt, controleert u of de televisie
compatibel is met S- video- of RGB-signalen.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de aan
te sluiten televisie. Ook wanneer u "LINE" bij
"SCHERMINSTELLING" in het
instelscherm (pagina 64) instelt op "S
VIDEO" of "RGB (COMPONENT OFF)",
moet u de juiste SCART-kabel gebruiken.
Selecteer met deze aansluiting "NORMAAL
(INTERLACE)" (standaard) door op de
PROGRESSIVE toets op het voorpaneel te
drukken.
Bij sommige discs past het beeld niet op het
televisiescherm. Zie pagina 62 om de breedte/hoogteverhouding te wijzigen.
Videorecorder
CD/DVD-speler
Direct
aansluiten
Televisie
• Wanneer u de speler via SCART aansluit op de
televisie, wordt de ingangsbron van de televisie
automatisch ingesteld op de speler wanneer u het
afspelen start. Druk in dit geval op t (TV/video)
op de afstandsbediening om de ingang weer op
televisie te zetten.
• Als u "LINE" bij SCHERMINSTELLING instelt
op "RGB (COMPONENT OFF)" (pagina 64),
worden er geen componentvideosignalen
uitgevoerd.
• Koppel de HDMI-kabel los bij het verplaatsen
van de speler.
• Oefen niet te veel druk uit op de wand van de
behuizing als u de speler op de behuizing plaatst
met de HDMI-kabel aangesloten. Hierdoor kan de
HDMI OUT-aansluiting of de HDMI-kabel
beschadigd worden.
• Draai de HDMI-aansluiting niet in of draai er niet
mee bij het aansluiten of loskoppelen.
Bij het afspelen van een disc opgenomen
met het NTSC-kleurensysteem, voert de
speler het videosignaal of het instelmenu,
enzovoort uit in het NTSC-kleurensysteem
en kan het beeld eventueel niet verschijnen
op PAL-televisies. Open dan de disc-lade en
verwijder de disc.
Door aan te sluiten op componenten van Sony
die compatibel zijn met de functie HMDIREGELING met een HDMI-kabel (niet
bijgeleverd), kunt u gebruikmaken van de
volgende mogelijkheden:
• Afspelen met één knop (pagina 26)
• Systeem uitschakelen
Wanneer u de televisie uitschakelt met
behulp van de toets [/1 op de
afstandsbediening van de televisie, worden
de componenten die compatibel zijn met de
functie HDMI-REGELING automatisch
uitgeschakeld.
Aansluitingen
Opmerkingen
• Sluit niet meer dan één type videokabel
tegelijkertijd aan tussen de speler en uw televisie.
• Gebruik aansluitingen B en D niet tegelijkertijd.
• Sluit geen videorecorder, enzovoort aan tussen de
televisie en de speler. Wanneer de spelersignalen
via een videorecorder naar de televisie worden
verzonden, krijgt u mogelijk geen helder beeld op
het televisiescherm. Als de televisie slechts één
audio/video-ingang heeft, moet u de speler hierop
aansluiten.
Over de functies van HDMIREGELING voor 'BRAVIA' Theatre
Sync (enkel voor HDMIaansluitingen)
Voorbereiding voor de 'BRAVIA' Theatre
Sync-functies
Stel "HDMI-REGELING" in op "AAN" bij
"INDIVIDUELE INSTELLING" (pagina 65).
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing meegeleverd bij
de televisie voor meer informatie over het instellen
van de televisie.
Opmerking
Afhankelijk van de aangesloten component, werkt
de functie HDMI-REGELING mogelijk niet.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing meegeleverd bij
de component.
Gebruik van de PROGRESSIVE
toets
Met de PROGRESSIVE toets op het
voorpaneel kunt u het formaat kiezen waarin
de speler videosignalen uitvoert (Progressive
of Interlace), alsook de conversiemethode
voor progressieve signalen.
Bij elke druk op de PROGRESSIVE toets
verandert de aanduiding als volgt:
PROGRESSIVE AUTO
m
PROGRESSIVE VIDEO
m
NORMAAL (INTERLACE)
,
Als u de speler aansluit op een
standaardtelevisie met 4:3-scherm
,wordt vervolgd
17
◆PROGRESSIVE AUTO
Kies deze instelling wanneer:
– de televisie progressieve signalen
accepteert, en
– de televisie is aangesloten op de
COMPONENT VIDEO OUT
aansluitingen.
Kies dit normaal in de bovengenoemde
omstandigheden. Hierbij wordt de software
automatisch gedetecteerd en de juiste
conversiemethode geselecteerd.
Merk op dat het beeld onscherp is of er zelfs
geen beeld verschijnt wanneer u deze
instellingen selecteert en één van de
bovenstaande voorwaarden niet is vervuld.
◆PROGRESSIVE VIDEO
Kies deze instelling wanneer:
– de televisie progressieve signalen
accepteert, en
– de televisie is aangesloten op de
COMPONENT VIDEO OUT aansluitinge,
en,
– u de conversiemethode wilt omschakelen
naar PROGRESSIVE VIDEO voor
videosoftware.
Kies dit wanneer het beeld onscherp is met
PROGRESSIVE AUTO.
Merk op dat het beeld onscherp is of er zelfs
geen beeld verschijnt wanneer u deze
instellingen selecteert en één van de
bovenstaande voorwaarden niet is vervuld.
◆NORMAAL (INTERLACE)
Kies deze instelling wanneer:
– de televisie geen progressieve signalen
accepteert, of,
– de televisie is aangesloten op andere
aansluitingen dan de COMPONENT
VIDEO OUT aansluitingen (LINE OUT
(VIDEO)).
◆Typen DVD-software en conversiemethode
DVD-software kan worden onderverdeeld in
twee soorten: filmsoftware en videosoftware.
Videosoftware is afgeleid van televisie, zoals
drama en comedy's, met een weergave van 25
beelden/50 velden (30 beelden/60 velden) per
seconde. Filmsoftware is vergelijkbaar met
weergave in de bioscoop, met 24 beelden per
seconde. Bepaalde DVD-software bevat
video en film.
18
Om deze beelden natuurlijk op het
televisiescherm te laten verschijnen in de
progressieve stand, moet het progressieve
videosignaal worden omgezet naar het type
DVD-software dat u bekijkt.
Opmerkingen
• Als u videosoftware met progressieve signalen
afspeelt, worden gedeelten van bepaalde soorten
beelden onnatuurlijk weergegeven vanwege het
conversieproces als deze worden uitgevoerd via
de COMPONENT VIDEO OUT aansluitingen.
Beelden afkomstig van de LINE OUT (VIDEO)
aansluitingen blijven intact omdat ze in het
normale (interlace) formaat worden uitgevoerd.
• Wanneer u "LINE" bij "SCHERMINSTELLING"
op "RGB (COMPONENT OFF)" zet, schakelt de
speler over naar "NORMAAL (INTERLACE)".
Dit gebeurt ook wanneer u "PROGRESSIVE
AUTO" of "PROGRESSIVE VIDEO" selecteert.
Stap 2: Audiokabels aansluiten
Selecteer één van de volgende patronen A of B, afhankelijk van de ingang op uw
televisiescherm, projector of audiocomponent, zoals een AV-versterker (ontvanger). Hierdoor
kunt u geluid beluisteren.
(geel)*
Audio-/videokabel
(niet bijgeleverd)
INPUT
VIDEO
(wit)
(wit)
(geel)*
(rood)
A
Aansluitingen
(rood)
L
AUDIO
R
Televisie, projector
of audiocomponent
naar LINE OUT L/R (AUDIO)
L
CD/DVD-speler
CENTER
naar DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT
of
Digitale coaxkabel
(niet bijgeleverd)
HDMI-kabel (niet bijgeleverd)
naar coaxingang/
HDMI digitale ingang
[Luidsprekers]
[Luidsprekers]
Achter (R)
Achter (L)
Voor (L)
B
Audiocomponent met
een decoder
Midden
Voor (R)
Subwoofer
: Signaalverloop
* De gele stekker dient voor videosignalen (pagina 15).
z Tip
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de aangesloten onderdelen voor de juiste opstelling van de luidspreker.
,wordt vervolgd
19
A Audio L/R-ingangen
Bij deze aansluiting wordt het geluid
weergegeven via de twee luidsprekers van de
televisie of de audiocomponent.
B Digitale audio-ingang
Als de audiocomponent een decoder voor
Dolby*1 Digital, DTS*2, of MPEG-audio en
een digitale ingang heeft, gebruikt u deze
aansluiting. U kunt genieten van het Dolby
Digital (5.1-kanaals) en DTS (5.1-kanaals)
surroundeffect.
Als u aansluit op een audiocomponent van
Sony die compatibel is met de functie HDMIREGELING, raadpleeg de
gebruiksaanwijzing meegeleverd bij de
audiocomponent.
*1
*2
Gefabriceerd onder licentie van Dolby
Laboratories.
Dolby, Pro Logic en het symbool double-D zijn
handelsmerken van Dolby Laboratories.
"DTS" en "DTS Digital Out" zijn deponeerde
handelsmerken van DTS, Inc.
Opmerkingen
• Nadat u de aansluiting hebt voltooid, moet u in
Snel instelling "DOLBY DIGITAL" instellen op
"DOLBY DIGITAL" en "DTS" op "AAN"
(pagina 23). Als de audiocomponent een decoder
voor MPEG-audio heeft, stelt u "MPEG" in op
"MPEG" bij Audio instelling (pagina 67). Als u
dat niet doet, komt er geen of een hard geluid uit
de luidsprekers.
• Bij aansluiting op een audiocomponent die werkt
met een demonsteringsfrequentie van 96 kHz,
stelt u "48kHz/96kHz PCM" bij "AUDIO
INSTELLING" in op "96kHz/24bit" (pagina 67).
• Met deze aansluiting kunnen de TVS-effecten van
deze speler niet worden gebruikt.
• Als u de speler aansluit op een audiocomponent
met een HDMI-kabel, moet u een van de volgende
handelingen uitvoeren:
– Sluit de audiocomponent met de HDMI-kabel aan
op de televisie
– Sluit de speler met een andere videokabel dan de
HDMI-kabel aan op de televisie
(componentvideokabel, of audio-/videokabel.
• Wanneer u aansluit op de HDMI OUTaansluiting, moet u de HDMI-stekker zorgvuldig
uitlijnen met de aansluiting. Buig de HDMI-kabel
niet en oefen geen druk op deze kabel uit.
20
Stap 3: Het netsnoer aansluiten
Steek de stekker van de speler en de televisie (netsnoer) in een stopcontact.
Deze speler kan worden bediend met de bijgeleverde afstandsbediening. Plaats twee R6 (AA)
batterijen in de batterijhouder door de 3 en # zijden van de batterijen te laten samenvallen met
de markeringen in de houder. Richt de afstandsbediening op de afstandsbedieningssensor op
de speler.
Aansluitingen
Stap 4: De afstandsbediening klaarmaken
Opmerkingen
• Laat de afstandsbediening niet achter op een zeer warme of vochtige plaats.
• Zorg ervoor dat er niets in de behuizing van de afstandsbediening terechtkomt, vooral bij het vervangen van
de batterijen.
• Stel de afstandsbedieningssensor niet bloot aan direct zonlicht of andere lichtbronnen. Hierdoor kan de
werking worden verstoord.
• Als u de afstandsbediening gedurende lange tijd niet gebruikt, verwijdert u de batterijen om mogelijke
schade door batterijlekkage en corrosie te voorkomen.
,wordt vervolgd
21
De televisie bedienen met de
bijgeleverde afstandsbediening
Andere televisies bedienen met
de afstandsbediening
U kunt volume, ingang en
voedingsschakelaar van de Sony-televisie
bedienen met de bijgeleverde
afstandsbediening.
Met de bijgeleverde afstandsbediening kunt u
ook volume, ingang en voedingsschakelaar
van televisies van andere merken dan Sony
bedienen.
Stel de passende merkcode van de televisie
in, zoals vermeld in de onderstaande tabel.
TV
1
Houd TV [/1 ingedrukt en voer de
merkcode van de televisie in met de
cijfertoetsen (zie de onderstaande
tabel).
2
Laat TV [/1 los.
2 +/–
Cijfertoetsen
t
Codenummers van bedienbare televisies
Als er meer dan één codenummer is vermeld,
voert u deze één voor één in tot u het juiste
codenummer hebt gevonden.
Merk
Codenummer
Sony
01 (standaard)
Aiwa
01 (standaard)
Grundig
11
Hitachi
24
JVC
33
2 (volume) +/– Het volume van de televisie
regelen
LG
06
Loewe
06
t (TV/video)
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08
Samsung
06, 71
Sanyo
25
Sharp
29
Thomson
43
Toshiba
38
U kunt de televisie bedienen met de
onderstaande toetsen.
Toets
Actie
TV [/1
De televisie in- of
uitschakelen
De ingang van de TV
overschakelen tussen de TV
en andere bronnen
Opmerking
Afhankelijk van de aangesloten eenheid is het
mogelijk dat u de televisie niet kunt bedienen met
alle of bepaalde toetsen op de bijgeleverde
afstandsbediening.
Opmerkingen
• Wanneer u de batterijen van de afstandsbediening
vervangt, wordt mogelijk het
standaardcodenummer automatisch hersteld.
Voer in dat geval het juiste codenummer opnieuw
in.
• Afhankelijk van de aangesloten apparatuur is het
mogelijk dat u de televisie met sommige of alle
toetsen op de bijgeleverde afstandsbediening niet
kunt bedienen.
22
Stap 5: Snel Instelling
Aansluitingen
Voer de onderstaande procedure uit voor een minimale basisinstelling van de speler.
Druk op > om een instelling over te slaan. Druk op . om terug te keren naar de vorige
stap.
ENTER
1 Zet de televisie aan.
2 Druk op [/1.
3 Stel de ingangskeuzeschakelaar
van de televisie zo in dat het
signaal van de speler op het
televisiescherm verschijnt.
"Press [ENTER] to run QUICK SETUP"
(Druk op [ENTER] voor snelle
instelling) verschijnt onder aan het
scherm. Als dit bericht niet verschijnt,
moet u "QUICK" (SNEL) selecteren bij
"SETUP" (INSTELLING) in het
bedieningsmenu (pagina 61) om Snel
instelling uit te voeren.
4 Druk op ENTER zonder dat er een
disc is geplaatst.
Het instelscherm voor de taal van het
schermdisplay verschijnt.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
DANSK
SVENSKA
5 Druk op X/x om een taal te
selecteren.
Het menu en de ondertitels worden
weergegeven in de geselecteerde taal.
6 Druk op ENTER.
Het instelscherm voor de breedte-/
hoogteverhouding van de aangesloten
televisie verschijnt.
SCHERMINSTELLING
TV TYPE:
HDMI-RESOLUTIE:
JPEG-RESOLUTIE:
YCBCR/RGB (HDMI):
SCHERMBEVEILIGING:
ACHTERGROND:
LINE:
4:3 VERHOUDING:
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN&SCAN
AAN
HOESBEELD
VIDEO
VOLLEDIG
,wordt vervolgd
23
7 Druk op X/x om de instelling te
selecteren die overeenkomt met
de televisie.
◆ Voor een breedbeeldtelevisie of
standaard 4:3-televisie met
breedbeeldstand
• 16:9 (pagina 62)
◆ Voor een standaard 4:3-televisie
• 4:3 LETTER BOX of 4:3 PAN&SCAN
(pagina 62)
8 Druk op ENTER.
Het instelscherm voor het kiezen van het
type videosignaaluitvoer via LINE
(RGB)-TV verschijnt.
SCHERMINSTELLING
TV TYPE:
16:9
HDMI-RESOLUTIE:
AUTO (1920×1080p)
JPEG-RESOLUTIE:
HD
VIDEO
YCBCR/RGB (HDMI):
SCHERMBEVEILIGING:
S VIDEO
ACHTERGROND:
RGB (COMPONENT OFF)
VIDEO
LINE:
4:3 VERHOUDING:
VOLLEDIG
9 Druk op X/x om het type signaal te
kiezen dat u wilt uitvoeren via LINE
(RGB)-TV.
◆ Videosignalen
• VIDEO (pagina 64)
◆ S video-signalen
• S-VIDEO (pagina 64)
◆ RGB-signalen
• RGB (COMPONENT OFF)
(pagina 64)
10Druk op ENTER.
Het instelscherm voor het selecteren van
het type aansluiting voor de
audiocomponent verschijnt.
Is deze speler aangesloten op een
versterker (receiver)? Kies het
gebruikte type aansluiting.
JA
LINE OUTPUT L/R (AUDIO)
DIGITAL OUTPUT
NEE
24
11Druk op X/x om het type
aansluiting (indien aanwezig) te
selecteren voor de aansluiting op
een audiocomponent en druk
vervolgens op ENTER.
Als u geen audiocomponent hebt
aangesloten, selecteert u "NEE" en gaat u
verder met stap 15.
Als u een audiocomponent alleen met een
audiokabel hebt aangesloten, selecteert u
"JA: LINE OUTPUT L/R (AUDIO)", en
gaat u verder met stap 15. Als u een
audiocomponent hebt aangesloten met
een digitale coaxkabel of HDMIkabel,
selecteert u "JA: DIGITAL OUTPUT".
12Druk op X/x om het type Dolby
Digital signaal te kiezen dat u naar
de audiocomponent wilt sturen.
Als de audiocomponent een Dolby
Digital decoder heeft, selecteert u
"DOLBY DIGITAL". Selecteer anders
"D-PCM".
AUDIO INSTELLING
AUDIO DRC:
STANDAARD
DOWN MIX:
DOLBY SURROUND
DIGITALE UITGANG:
AAN
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
D-PCM
DTS:
DOLBY DIGITAL
48kHz/96kHz PCM:
48kHz/16bit
GELUID (HDMI):
AUTO
13Druk op ENTER.
"DTS" wordt gekozen.
AUDIO INSTELLING
STANDAARD
AUDIO DRC:
DOWN MIX:
DOLBY SURROUND
DIGITALE UITGANG:
AAN
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
UIT
48kHz/96kHz PCM:
UIT
GELUID (HDMI):
AAN
14Druk op X/x om te kiezen of u een
DTS-signaal naar de
audiocomponent wilt sturen.
15Druk op ENTER.
Snel instelling is voltooid en alle
aansluitingen zijn gemaakt.
Als de audiocomponent een decoder voor
MPEG-audio heeft, stelt u "MPEG" in op
"MPEG" (pagina 67).
Aansluitingen
Als de audiocomponent een decoder voor
DTS heeft, selecteert u "AAN". Selecteer
anders "UIT".
25
◆ Bij gebruik van een audiocomponent
Zet de audiocomponent aan en kies het
juiste kanaal zodat u het geluid van deze
speler kunt beluisteren.
Afspelen
Discs afspelen
4 Druk op A op de speler en leg een
disc op de disc-lade.
Afhankelijk van de DVD of VIDEO CD
kunnen sommige functies verschillen of niet
beschikbaar zijn.
Raadpleeg de instructies die bij de disc zijn
geleverd.
Met de afspeelkant omlaag
5 Druk op H.
De disc-lade gaat dicht. Het afspelen
wordt gestart (doorlopend afspelen).
Regel het volume op de televisie of de
audiocomponent.
Bij sommige discs verschijnt er een menu
op het televisiescherm. Voor DVD
VIDEO's, zie pagina 29. Voor VIDEO
CD's, zie pagina 29.
Cijfertoetsen
CLEAR
TOP MENU
TIME/TEXT
RETURN
MENU
ENTER
DISPLAY
(opnieuw afspelen)
(doorspoelen)
ZOOM
SLOW PLAY
Druk op [/1. De speler schakelt over naar de
wachtstand.
Afspelen met één toets (enkel voor SCART/
HDMI-aansluitingen)
FAST PLAY
1 Zet de televisie aan.
2 Druk op [/1.
De speler wordt ingeschakeld.
3 Stel de ingangskeuzeschakelaar
van de televisie zo in dat het
signaal van de speler op het
televisiescherm verschijnt.
26
De speler uitschakelen
Met één druk op de H-toets op de
afstandsbediening, worden de speler en uw
televisie automatisch ingeschakeld en
schakelt de ingang van de televisie
automatisch over naar de speler. Het afspelen
wordt automatisch gestart.
De ingang van de televisie schakelt ook
automatisch over naar de speler in de
volgende gevallen:
– Als u op de toetsen H, TOP MENU,
MENU of DISPLAY op de
afstandsbediening drukt.
Merk op dat deze toetsen geen effect hebben
wanneer u een audio-CD of MP3audiotrack afspeelt in de modus "GELUID
(MP3)".
– Als een disc met de functie automatische
weergave wordt geladen.
z Tip
De speler kan automatisch worden uitgeschakeld
wanneer u deze langer dan 30 minuten in de
stopstand laat staan. Als u deze functie wilt in- of
uitschakelen, stelt u "AUTOM.
UITSCHAKELING" bij "INDIVIDUELE
INSTELLING" in op "AAN" of "UIT" (pagina 64).
• DTS-audiosignalen worden alleen uitgevoerd via
de DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT
aansluiting.
• Als u een DVD VIDEO met DTS-geluidssporen
afspeelt, stelt u "DTS" in op "AAN" bij "AUDIO
INSTELLING" (pagina 67).
• Als u de speler aansluit op audioapparatuur
zonder DTS-decoder, moet u "DTS" niet instellen
op "AAN" bij "AUDIO INSTELLING"
(pagina 67). Er kan een hard geluid worden
geproduceerd. Dit kan van invloed zijn op uw
gehoor of kan de luidsprekers beschadigen.
Opmerking
Discs die op DVD-recorders worden gemaakt,
moeten goed worden gefinaliseerd voordat ze
kunnen worden afgespeeld. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing bij de DVD-recorder voor meer
informatie over het finaliseren.
Aanvullende handelingen
Zie de illustratie op pagina 26 om de positie
van de onderstaande toetsen te controleren.
Actie
Handeling
Stoppen
Druk op x
Pauzeren
Druk op X
Afspelen hervatten na Druk op X of H
pauzeren
Tijdens continu
afspelen naar het
volgende hoofdstuk,
de volgende track of
scène gaan
Druk op >
Tijdens continu
afspelen naar het
vorige hoofdstuk, de
vorige track of scène
gaan
Druk op .
Handeling
Druk op
(hoek)
tijdens de weergave.
Druk herhaaldelijk op
(hoek) om een
hoeknummer te
selecteren.
De ondertitels
weergeven
Druk op
(ondertiteling) tijdens
de weergave.
Druk herhaaldelijk op
(ondertiteling) om
de taal van de
ondertiteling te
selecteren.
De vorige scène
opnieuw afspelen*1
Druk op
(opnieuw afspelen)
tijdens het afspelen
De huidige scène
korte tijd snel
vooruitspoelen*2
Druk op
(doorspoelen) tijdens
het afspelen
Afspelen
Opmerkingen over het afspelen van DTSgeluidssporen op een DVD VIDEO
Actie
De hoek veranderen
Het beeld vergroten*3 Druk herhaaldelijk op
ZOOM. Druk op
CLEAR om te
annuleren.
*1 Alle DVD's behalve DVD+RW's/DVD+R's/
DVD+R's DL. De toets kan worden gebruikt,
behalve voor DivX-videobestanden.
*2 Alleen DVD. De toets kan worden gebruikt,
behalve voor DivX-videobestanden.
*3 Alleen video en JPEG-afbeeldingen (behalve
ACHTERGROND beelden). U kunt het
vergrote beeld verplaatsen met C/X/x/c.
Afhankelijk van de inhoud van de disc wordt de
zoomfunctie automatisch uitgeschakeld als het
beeld wordt verplaatst.
Opmerking
Bij bepaalde scènes werkt de functie voor opnieuw
afspelen of doorspoelen mogelijk niet.
Snel of traag afspelen met geluid
Het afspelen stoppen Druk op Z
en de disc verwijderen
U kunt een dialoog of geluid beluisteren
terwijl u de huidige scène snel of langzaam
afspeelt.
Druk tijdens het afspelen op FAST PLAY of
SLOW PLAY.
De snelheid wordt gewijzigd als u op FAST
PLAY of SLOW PLAY drukt.
Terugkeren naar normaal afspelen
Druk op H.
,wordt vervolgd
27
Opmerkingen
• U kunt deze functie alleen gebruiken met DVD's,
VIDEO CD's, of Super VCD's.
• "Bediening niet mogelijk" wordt weergegeven als
de maximale of minimale snelheid wordt bereikt.
• In de Fast Play en Slow Play modus kunt u de
hoek (pagina 27), de ondertiteling (pagina 27) en
het geluid (pagina 47) niet wijzigen. U kunt het
geluid alleen wijzigen voor VIDEO CD's/Super
VCD's.
• Fast Play en Slow Play werken niet bij het
afspelen van DTS-geluidssporen.
• U kunt Fast Play en Slow Play niet gebruiken voor
het weergeven van een stilstaand beeld op een
DVD-VR-modus.
De disc-lade vergrendelen
(Kinderslot)
De disc-lade kan worden vergrendeld zodat
kinderen deze niet kunnen openen.
Druk met de speler in de wachtstand op
O RETURN, ENTER en vervolgens op [/1
op de afstandsbediening.
De speler wordt ingeschakeld en "LOCKED"
verschijnt in het display op het voorpaneel.
De A en Z toetsen op de speler of de
afstandsbediening werken niet wanneer het
kinderslot is geactiveerd.
De disc-lade ontgrendelen
Druk met de speler in de wachtstand weer op
O RETURN, ENTER en vervolgens op [/1
op de afstandsbediening.
Opmerking
De disc-lade blijft gesloten, ook al kiest u
"HERSTELLEN" onder "INSTELLING" in het
bedieningsmenu (pagina 61).
Het afspelen hervatten vanaf het
punt waar u de disc hebt gestopt
(Multi-disc Resume)
De speler onthoudt het punt waar u de disc
hebt gestopt voor maximaal 6 discs en hervat
daar de weergave wanneer u dezelfde disc de
volgende keer in de speler plaatst. Wanneer u
de weergave hervat van de 7e disc, wordt het
hervatpunt van de eerste disc gewist.
28
1 Druk tijdens het afspelen van een
disc op x om het afspelen te
stoppen.
"RESUME" verschijnt in het display op
het voorpaneel.
2 Druk op H.
De speler start het afspelen vanaf het punt
waar u de disc in stap 1 hebt gestopt.
z Tip
Als u het afspelen wilt starten vanaf het begin van
de disc, drukt u twee keer op x en vervolgens op
H.
Opmerkingen
• "MULTI-DISC RESUME" bij "INDIVIDUELE
INSTELLING" moet zijn ingesteld op "AAN"
(standaard) om deze functie te laten werken
(pagina 65).
• Het punt waar u het afspelen hebt gestopt, wordt
gewist wanneer:
– u de afspeelstand wijzigt.
– u de instellingen op het instelscherm wijzigt.
• Voor DVD-VR-modus, CD's, DATA CD's en
DATA DVD's wordt het hervatpunt voor de
huidige disc onthouden.
Het hervatpunt wordt gewist wanneer:
– u de disc-lade hebt geopend.
– u het netsnoer loskoppelt.
– de speler overschakelt naar de wachtstand (alleen
DATA CD's/DATA DVD's).
• Resume Play werkt niet tijdens Shuffle Play en
Programme Play.
• Deze functie werkt niet met sommige discs.
• Als "MULTI-DISC RESUME" bij
"INDIVIDUELE INSTELLING" is ingesteld op
"AAN" en u een opgenomen disc, zoals DVDRW, afspeelt, kan de speler andere opgenomen
discs gaan afspelen vanaf hetzelfde hervatpunt.
Gebruik van het DVD menu
(ORIGINAL/PLAY LIST) te kiezen
en druk vervolgens op ENTER.
De opties voor "ORIGINAL/PLAY
LIST" verschijnen.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
PLAY LIST
PLAY LIST
ORIGINAL
DVD-VR
Afspelen
Een DVD VIDEO is opgesplitst in lange
stukken beeld of muziek die "titels" worden
genoemd. Bij het afspelen van een DVD
VIDEO die verscheidene titels bevat, kunt u
titels kiezen met de TOP MENU toets.
Bij het afspelen van een DVD VIDEO's
waarop items, zoals de taal van het geluid en
de ondertitels, kunnen worden geselecteerd,
kunt u deze selecteren met de MENU toets.
2 Druk op X/x om
1 Druk op TOP MENU of MENU.
Het discmenu verschijnt op het
televisiescherm.
De inhoud van het menu varieert van disc
tot disc.
2 Druk op C/X/x/c of de
cijfertoetsen om het item te kiezen
dat u wilt afspelen of wijzigen.
Als u op de cijfertoetsen drukt, verschijnt
het volgende scherm.
Druk op de cijfertoetsen om het gewenste
item te selecteren.
1
3 Druk op X/x om een instelling te
kiezen.
• PLAY LIST: om de titels af te spelen
die zijn samengesteld uit
"ORIGINAL".
• ORIGINAL: om de oorspronkelijk
opgenomen titels af te spelen.
4 Druk op ENTER.
VIDEO CD's met PBC-functies
afspelen (PBC-weergave)
Met PBC (Playback Control) kunt u VIDEO
CD's interactief afspelen door de instructies
in het menu op het televisiescherm te volgen.
3 Druk op ENTER.
1 Speel een VIDEO CD met PBCfuncties af.
"ORIGINAL" of "PLAY LIST"
selecteren in DVD-VR-modus
Sommige DVD-VR-modus (Video
Recording) hebben twee typen titels voor het
afspelen: oorspronkelijk opgenomen titels
(ORIGINAL) en bewerkbare titels die op
opneembare DVD-spelers kunnen worden
gemaakt (PLAY LIST). U kunt kiezen welk
type titel wordt afgespeeld.
1 Druk op DISPLAY met de speler in
de stopstand.
Het bedieningsmenu verschijnt.
Het menu voor uw keuze verschijnt.
2 Druk op de cijfertoetsen om het
gewenste itemnummer te
selecteren.
3 Druk op ENTER.
4 Volg de instructies op het
menuscherm voor interactieve
handelingen.
Afhankelijk van de VIDEO CD kan de
procedure verschillen. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing die bij de disc wordt
geleverd.
,wordt vervolgd
29
Terugkeren naar het menu
Druk op O RETURN.
z Tip
Voor weergave zonder PBC drukt u op ./>
of de cijfertoetsen met de speler in de stopstand om
een track te kiezen. Druk vervolgens op H of
ENTER.
"Weergave zonder PBC" verschijnt op het
televisiescherm en doorlopend afspelen begint. Er
kunnen geen stilstaande beelden, zoals een
menuscherm, worden getoond.
Als u wilt terugkeren naar PBC-weergave, drukt u
twee keer op x en vervolgens op H.
Opmerking
Afhankelijk van de VIDEO CD kan in de
gebruiksaanwijzing die bij de disc wordt geleverd
"Druk op ENTER" in stap 3 zijn vervangen door
"Druk op SELECT". Druk in dat geval op H.
Speelduur en resterende
speelduur controleren
U kunt de speelduur en resterende speelduur
van de huidige titel of track of het huidige
hoofdstuk controleren. U kunt ook de DVD-/
CD-tekst of tracknaam (MP3-audio) of
bestandsnaam (DivX-video) op een disc
controleren.
1 Druk tijdens het afspelen op TIME/
TEXT.
Het volgende scherm verschijnt.
T 1:01:57
Tijdinformatie
2 Druk herhaaldelijk op TIME/TEXT
om de tijd te wijzigen.
De beschikbare tijdinformatie is
afhankelijk van het type disc dat u
afspeelt.
◆ Bij het afspelen van een DVD
• T *:*:* (uren: minuten: seconden)
Speelduur van de huidige titel
30
• T–*:*:*
Resterende speelduur van de huidige
titel
• C *:*:*
Speelduur van het huidige hoofdstuk
• C–*:*:*
Resterende speelduur van het huidige
hoofdstuk
◆ Bij het afspelen van een VIDEO CD of
Super VCD (met PBC-functies)
• *:* (minuten: seconden)
Speelduur van de huidige scène
◆ Bij het afspelen van een VIDEO CD
(zonder PBC-functies) of CD
• T *:* (minuten: seconden)
Speelduur van de huidige track
• T–*:*
Resterende speelduur van de huidige
track
• D *:*
Speelduur van de huidige disc
• D –*:*
Resterende speelduur van de huidige
disc
◆ Bij het afspelen van een Super VCD
(zonder PBC-functies)
• T *:* (minuten: seconden)
Speelduur van de huidige track
◆ Bij het afspelen van een DATA CD
(MP3-audio) of DATA DVD (MP3-audio)
• T *:* (minuten: seconden)
Speelduur van de huidige track
◆ Bij het afspelen van een DATA CD
(DivX-video) of DATA DVD (DivX-video)
• *:*:* (uren: minuten: seconden)
Speelduur van het huidige bestand
Informatie via het display op het
voorpaneel controleren
DVD-/CD-tekst controleren
Tijd en tekst kunnen behalve op het
televisiescherm ook worden gecontroleerd
via het display op het voorpaneel. De
informatie in het display op het voorpaneel
verandert als volgt wanneer u de
tijdinformatie op het televisiescherm wijzigt.
Druk in stap 2 herhaaldelijk op TIME/TEXT
om de tekst weer te geven die op de DVD/CD
is opgenomen.
De DVD-/CD-tekst verschijnt alleen wanneer
de tekst op de disc is opgenomen. U kunt de
tekst niet wijzigen. Wanneer er geen tekst op
de disc staat, verschijnt "NO TEXT".
Albumnaam op DATA CD/DATA DVD,
enzovoort controleren
Door op TIME/TEXT te drukken tijdens het
afspelen van MP3-audiotracks of DivXvideobestanden op een DATA CD/DATA
DVD, kunt u de naam van het album/de track/
het bestand en de audiobitsnelheid
(hoeveelheid gegevens per seconde van de
huidige audiotrack) op uw televisiescherm
weergeven.
Bitsnelheid*
T
17:30
Bij het afspelen van een DVD
Afspelen
Afspeelinformatie van de disc
controleren
Speelduur van de huidige
titel
Resterende speelduur van
de huidige titel
Speelduur van het huidige
hoofdstuk
128k
Resterende speelduur van
het huidige hoofdstuk
JAZZ
RIVER SIDE
Albumnaam
Tekst
Track-/bestandsnaam
* Verschijnt bij:
– het afspelen van een MP3-audiotrack op een
DATA CD/DATA DVD.
– het afspelen van een DivX-videobestand met
MP3-audio op een DATA CD/DATA DVD.
Nummer huidige titel en
hoofdstuk
(gaat automatisch terug
naar boven)
,wordt vervolgd
31
Bij het afspelen van een DATA CD (MP3audio) of DATA DVD (MP3-audio)
,
Speelduur en nummer van de
huidige track
,
Tracknaam
,
Huidig album en tracknummer
(gaat automatisch terug naar
boven)
Bij het afspelen van een DATA CD (DivXvideo) of DATA DVD (DivX-video)
,
Speelduur van het huidige
bestand
,
Naam van het huidige bestand
,
Nummer van het huidige album
en bestand
(gaat automatisch terug naar
boven)
Bij het afspelen van een VIDEO CD (zonder
PBC-functies) of CD
,
Speelduur en nummer van de
huidige track
,
Resterende speelduur van de
huidige track
,
Speelduur van de disc
,
Resterende speelduur van de
disc
,
Tekst
z Tips
• Bij het afspelen van VIDEO CD's zonder PBCfuncties worden het track-, en indexnummer na de
tekst weergegeven.
• Bij het afspelen van VIDEO CD's met PBCfuncties verschijnt het scènenummer of de
speelduur.
• Lange tekst die niet op één regel past, rolt in het
display op het voorpaneel.
• U kunt ook de tijdinformatie en tekst controleren
via het bedieningsmenu (pagina 11).
32
Opmerkingen
• Afhankelijk van het type disc dat wordt
afgespeeld, wordt de DVD/CD-tekst of
tracknaam mogelijk niet weergegeven.
• De speler kan alleen het eerste niveau van
DVD/CD-tekst, zoals disc-naam of titel,
weergeven.
• De speelduur van MP3-audiotracks en DivXvideobestanden wordt mogelijk niet juist
weergegeven.
• Als u een disc plaatst die enkel JPEGbeeldbestanden bevat, verschijnt "BMG" wanneer
"STAND (MP3, JPEG)" is ingesteld op "AUTO"
of "AUTO (BMG)" en verschijnt "JPEG"
wanneer "STAND (MP3, JPEG)" is ingesteld op
"BEELD (JPEG)" in het display op het
voorpaneel.
Diverse
afspeelmogelijkheden
3
"MUZIEKSTUK" verschijnt bij het afspelen
van een VIDEO CD of CD.
(Programma afspelen, Willekeurig
PROGRAMMEREN
herhaaldelijk afspelen)
Tracks of titels opgenomen
op een disc
4
De afspeelstand wordt geannuleerd wanneer:
– u de disclade uitwerpt.
– de speler overschakelt naar de wachtstand door op
[/1 te drukken.
PROGRAMMEREN
ALLES WISSEN
1. TITEL – –
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
Uw eigen programma
samenstellen (Programma
afspelen)
1
Druk op DISPLAY.
Het bedieningsmenu verschijnt.
2
Druk op X/x om
(PROGRAMMEREN) te kiezen en druk
op ENTER.
De opties voor "PROGRAMMEREN"
verschijnen.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
UIT
UIT
INSTEL.
AAN
PLAY
DVD VIDEO
Druk op c.
De cursor gaat naar de titel- of trackrij
"T" (in dit geval "01").
Opmerking
U kunt zelf de volgorde bepalen waarin de
titels, hoofdstukken of tracks op de disc
worden afgespeeld en zo uw eigen
programma samenstellen. U kunt maximaal
99 titels, hoofdstukken en tracks
programmeren.
T
––
01
02
03
04
05
Afspelen
ALLES WISSEN
1. TITEL
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
afspelen, Herhaaldelijk afspelen, A-B
U kunt de volgende afspeelstanden instellen:
• Programma afspelen (pagina 33)
• Willekeurig afspelen (pagina 34)
• Herhaaldelijk afspelen (pagina 35)
• A-B herhaaldelijk afspelen (pagina 36)
Druk op X/x om "INSTEL. t" te
kiezen en druk op ENTER.
T
C
––
01
02
03
04
05
++
01
02
03
04
05
06
Hoofdstukken opgenomen op een disc
5
Kies een titel, hoofdstuk of track om te
programmeren.
◆ Bij het afspelen van een DVD VIDEO
Kies bijvoorbeeld hoofdstuk "03" van
titel "02".
Druk op X/x om "02" te kiezen bij "T" en
druk vervolgens op ENTER.
PROGRAMMEREN
ALLES WISSEN
1. TITEL – –
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
T
––
01
02
03
04
05
C
++
01
02
03
04
05
06
Druk vervolgens op X/x om "03" onder
"C" te kiezen en druk op ENTER.
,wordt vervolgd
33
PROGRAMMEREN
ALLES WISSEN
1. TITEL 0 2 – 0 3
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
2
Kies het programmanummer van de titel,
het hoofdstuk of de track die u wilt
wijzigen of annuleren met X/x en druk
op c. Druk op CLEAR om een titel,
hoofdstuk of track uit het programma te
wissen.
3
Voer stap 5 uit voor verdere
programmering. Om een programma te
annuleren, kiest u "--"onder "T" en drukt
u vervolgens op ENTER.
T
––
01
02
03
04
05
Gekozen titel en hoofdstuk
◆ Bij het afspelen van een VIDEO CD of
CD
Kies bijvoorbeeld track "02".
Druk op X/x om "02" te kiezen bij "T" en
druk vervolgens op ENTER.
Gekozen track
PROGRAMMEREN
ALLES WISSEN
1. MUZIEKSTUK 0 2
2. MUZIEKSTUK – –
3. MUZIEKSTUK – –
4. MUZIEKSTUK – –
5. MUZIEKSTUK – –
6. MUZIEKSTUK – –
7. MUZIEKSTUK – –
0:15:30
T
––
01
02
03
04
05
Totale duur van de geprogrammeerde
tracks
6
Herhaal stap 4 en 5 om andere titels,
hoofdstukken of tracks te
programmeren.
De geprogrammeerde titels,
hoofdstukken en tracks worden getoond
in de gekozen volgorde.
7
Druk op H om Programme Play te
starten.
Programme Play wordt gestart.
Na afloop van het programma kunt u
hetzelfde programma opnieuw starten
door op H te drukken.
Terugkeren naar normaal afspelen
Druk op CLEAR, of kies "UIT" in stap 3. Als
u hetzelfde programma opnieuw wilt
afspelen, selecteert u "AAN" in stap 3 en
drukt u op ENTER.
Een programma wijzigen of annuleren
1
34
Voer stap 1 tot en met 3 van "Uw eigen
programma samenstellen (Programma
afspelen)" uit.
Alle titels, hoofdstukken of tracks
annuleren in de geprogrammeerde
volgorde
1
Voer stap 1 tot en met 3 van "Uw eigen
programma samenstellen (Programma
afspelen)" uit.
2
3
Druk op X en kies "ALLES WISSEN".
Druk op ENTER.
z Tip
Repeat Play of Shuffle Play is mogelijk met de
geprogrammeerde titels, hoofdstukken of tracks.
Volg tijdens Programme Play de procedure voor
Repeat Play (pagina 35) of Shuffle Play (pagina 34).
Opmerkingen
• Als u tracks op een Super VCD programmeert,
wordt de totale speelduur niet weergegeven.
• U kunt deze functie niet gebruiken met VIDEO
CD's of Super VCD's met PBC-weergave.
Afspelen in willekeurige
volgorde (Willekeurig afspelen)
Titels, hoofdstukken of tracks kunnen in
willekeurige volgorde worden afgespeeld. De
afspeelvolgorde kan opnieuw worden
gewijzigd door nogmaals te "schudden".
1
Druk op DISPLAY tijdens het afspelen.
Het bedieningsmenu verschijnt.
2
Druk op X/x om
(SHUFFLE)
te kiezen en druk op ENTER.
De opties voor "SHUFFLE" verschijnen.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
1
PLAY
DVD VIDEO
Het bedieningsmenu verschijnt.
2
UIT
UIT
TITEL
HOOFDSTUK
De opties voor "HERHALEN"
verschijnen.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
Druk op X/x om een item te kiezen dat
u in willekeurige volgorde wilt
afspelen.
◆ Bij het afspelen van een DVD VIDEO
• TITEL
• HOOFDSTUK
◆ Bij het afspelen van een VIDEO CD of
CD
• MUZIEKSTUK
3
Druk op X/x om het item te selecteren
dat u wilt herhalen.
◆ Bij het afspelen van een DVD VIDEO
• DISC: alle titels worden herhaald.
• TITEL: huidige titel wordt herhaald.
• HOOFDSTUK: huidig hoofdstuk
wordt herhaald.
◆ Bij het afspelen in DVD-VR-modus
• DISC: alle titels van het gekozen type
worden herhaald.
• TITEL: huidige titel wordt herhaald.
• HOOFDSTUK: huidig hoofdstuk
wordt herhaald.
Druk op ENTER.
Shuffle Play wordt gestart.
◆ Bij het afspelen van een VIDEO CD of
CD
• DISC: alle titels worden herhaald.
• MUZIEKSTUK: huidige track wordt
herhaald.
Terugkeren naar normaal afspelen
Druk op CLEAR, of kies "UIT" in stap 3.
z Tips
• Shuffle Play kan worden ingesteld met de speler
in de stopstand. Kies "SHUFFLE" en druk
vervolgens op H. Shuffle Play wordt gestart.
• Als u "HOOFDSTUK" hebt geselecteerd, kunt u
maximaal 200 hoofdstukken op een disc in
willekeurige volgorde afspelen.
◆ Bij het afspelen van een DATA CD of
DATA DVD
• DISC: alle titels worden herhaald.
• ALBUM: huidig album wordt herhaald.
• MUZIEKSTUK (alleen MP3audiotracks): huidige track wordt
herhaald.
• BESTAND (alleen DivXvideobestanden): huidig bestand wordt
herhaald.
Opmerking
U kunt deze functie niet gebruiken met VIDEO
CD's of Super VCD's met PBC-weergave.
Herhaalde weergave
(Herhaaldelijk afspelen)
U kunt alle titels/tracks op een disc of één
titel/hoofdstuk/track herhaaldelijk afspelen.
U kunt Shuffle en Programme Play
combineren.
DVD VIDEO
UIT
UIT
DISC
TITEL
HOOFDSTUK
◆ Wanneer Programme Play is
geactiveerd
• AAN: titels, hoofdstukken, of tracks die
met Programme Play zijn gekozen,
worden in willekeurige volgorde
afgespeeld.
4
Druk op X/x om
(HERHALEN)
te kiezen en druk op ENTER.
Afspelen
3
Druk op DISPLAY tijdens het afspelen.
◆ Wanneer Programme Play of Shuffle
Play is geactiveerd
• AAN: Programme Play of Shuffle Play
wordt herhaald.
4
Druk op ENTER.
Shuffle Play wordt gestart.
,wordt vervolgd
35
De "A-B HERHALEN" instelbalk
verschijnt.
Terugkeren naar normaal afspelen
Druk op CLEAR, of kies "UIT" in stap 3.
z Tip
Repeat Play kan worden ingesteld met de speler in
de stopstand. Kies "HERHALEN" en druk
vervolgens op H. Repeat Play wordt gestart.
A 18 - 1:32:30
4
Opmerkingen
• U kunt deze functie niet gebruiken met VIDEO
CD's of Super VCD's met PBC-weergave.
• Als u een DATA CD/DATA DVD opnieuw
afspeelt met MP3-audiotracks en JPEGbeeldbestanden, waarvan de speeltijden niet
gelijk zijn, komt het geluid niet overeen met het
beeld.
• Als "STAND (MP3, JPEG)" is ingesteld op
"BEELD (JPEG)" (pagina 54), kunt u
"MUZIEKSTUK" niet selecteren.
Een bepaald gedeelte herhalen
(A-B herhaaldelijk afspelen)
U kunt een bepaald gedeelte van een titel,
hoofdstuk, of track herhaaldelijk afspelen.
(Dit is nuttig om bijvoorbeeld tekst uit het
hoofd te leren.)
1
Druk op DISPLAY tijdens het afspelen.
Het bedieningsmenu verschijnt.
2
Druk op X/x om
(A-B
HERHALEN) te kiezen en druk
vervolgens op ENTER.
De opties voor "A-B HERHALEN"
verschijnen.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
PLAY
DVD VIDEO
UIT
INSTEL.
UIT
3
36
Druk op X/x om "INSTEL. t" te
kiezen en druk op ENTER.
B
Druk op ENTER wanneer u tijdens het
afspelen het beginpunt (punt A) vindt
van het gedeelte dat herhaaldelijk
moet worden afgespeeld.
Het beginpunt (punt A) is ingesteld.
A 18 - 1:32:30
5
B 18 - 1:33:05
Druk nogmaals op ENTER wanneer het
eindpunt (punt B) is bereikt.
De instelpunten verschijnen op het
scherm en het gedeelte wordt herhaald.
Terugkeren naar normaal afspelen
Druk op CLEAR, of kies "UIT" in stap 3.
Opmerkingen
• Als A-B Repeat Play wordt ingesteld, worden de
instellingen voor Shuffle Play, Repeat Play en
Programme Play geannuleerd.
• A-B Repeat Play werkt niet voor meerdere titels.
• U mag A-B Repeat Play niet inschakelen voor
inhoud in DVD-VR-modus die stilstaande
beelden bevat.
DYNAMISCH 1 door meer contrast en
fellere kleuren.
• CINEMA 1: meer details in donkere
zones door een hoger zwartniveau.
• CINEMA 2: lichte kleuren zijn
helderder en donkere kleuren voller,
met meer kleurcontrast.
• GEHEUGEN: om het beeld meer in
detail te regelen.
De beeldweergave
regelen (INDIVIDUELE
BEELDREGELING)
1 Druk twee keer op DISPLAY tijdens
het afspelen.
Het bedieningsmenu verschijnt.
2 Druk op X/x om
(INDIVIDUELE BEELDREGELING)
te kiezen en druk vervolgens op
ENTER.
De opties voor "INDIVIDUELE
BEELDREGELING" verschijnen.
STANDAARD
STANDAARD
DYNAMISCH 1
DYNAMISCH 2
CINEMA 1
CINEMA 2
GEHEUGEN
4 Druk op ENTER.
De geselecteerde instelling wordt
geactiveerd.
z Tip
Voor films wordt "CINEMA 1" of "CINEMA 2"
aanbevolen.
De beeldelementen regelen in
"GEHEUGEN"
Elk beeldelement kan afzonderlijk worden
geregeld.
• BEELD: regelt het contrast.
• HELDERHEID: regelt de algemene
helderheid.
• KLEUR: maakt de kleuren donkerder of
lichter.
• KLEURTINT: verandert de kleurenbalans.
1
Selecteer "GEHEUGEN" in stap 3 bij
"De beeldweergave regelen" en druk
op ENTER.
De "BEELD"
(
) regelbalk verschijnt.
DVD VIDEO
C
01:32:55
BEELD
3 Druk op X/x om de gewenste
2
instelling te selecteren.
De standaardinstelling is onderstreept.
• STANDAARD: standaardbeeld.
• DYNAMISCH 1: voor een dynamisch
beeld met meer contrast en fellere
kleuren.
• DYNAMISCH 2: voor een
dynamischer beeld dan met
Afspelen
U kunt het videosignaal van de DVD, VIDEO
CD, DATA CD/DATA DVD met JPEGindeling of DATA CD/DATA DVD met
DivX-videobestanden regelen via de speler
tot u de gewenste beeldkwaliteit verkrijgt.
Kies de instelling die het best past bij het
programma dat u bekijkt. Wanneer u
"GEHEUGEN" kiest, kunt u elk
beeldelement (kleur, helderheid, enzovoort)
afzonderlijk regelen.
Select :
0
ENTER
Cancel : RETURN
Druk op C/c om het beeldcontrast te
regelen.
Druk op X/x om naar het volgende of
vorige beelditem te gaan zonder de
huidige instelling op te slaan.
3
Druk op ENTER.
De instelling wordt bewaard en de
"HELDERHEID" regelbalk verschijnt.
,wordt vervolgd
37
4
Herhaal stap 2 en 3 om
"HELDERHEID", "KLEUR" en
"KLEURTINT" te regelen.
Beelden verscherpen
(SCHERPTE)
Het display uitschakelen
Druk op O RETURN of DISPLAY.
U kunt de beeldranden accentueren voor een
scherper beeld.
1 Druk twee keer op DISPLAY tijdens
het afspelen.
Het bedieningsmenu verschijnt.
2 Druk op X/x om
(SCHERPTE) te selecteren. Druk
op ENTER.
De opties voor "SCHERPTE"
verschijnen.
UIT
UIT
1
2
DVD VIDEO
3 Druk op X/x om een niveau te
kiezen.
• 1: verscherpt de randen.
• 2: verscherpt de randen meer dan 1.
4 Druk op ENTER.
De geselecteerde instelling wordt
geactiveerd.
De "SCHERPTE" instelling annuleren
Kies "UIT" in stap 3.
38
Vertraging tussen beeld
en geluid aanpassen
(AV SYNCHRONISATIE)
5 Druk op ENTER.
De geselecteerde instelling wordt
geactiveerd.
De instelling voor "AV SYNCHRONISATIE"
terugzetten
Druk op CLEAR in stap 4.
1 Druk twee keer op DISPLAY tijdens
het afspelen.
Het bedieningsmenu verschijnt.
2 Druk op X/x om
(AV
SYNCHRONISATIE) te selecteren
en druk op ENTER.
Opmerkingen
• Deze functie werkt niet als u de DIGITAL OUT
(COAXIAL) aansluiting gebruikt en "DOLBY
DIGITAL", "MPEG" of "DTS" bij AUDIO
INSTELLING respectievelijk instelt op "DOLBY
DIGITAL", "MPEG" of "AAN" (pagina 67).
• Deze functie werkt niet als u een Dolby Digital- of
DTS-compatibel apparaat aansluit via de HDMI
OUT aansluiting en "DOLBY DIGITAL",
"MPEG" of "DTS" bij AUDIO INSTELLING
respectievelijk instelt op "DOLBY DIGITAL",
"MPEG" of "AAN" (pagina 67).
• Bij DATA CD's/DATA DVD's werkt deze functie
alleen met DivX-videobestanden.
Afspelen
Als het geluid niet overeenkomt met de
beelden op het scherm, kunt u de vertraging
tussen het beeld en het geluid aanpassen.
Het volgende scherm verschijnt.
STOP
DVD VIDEO
0 ms
INSTEL.
3 Druk op xom "INSTEL. c" te
selecteren en druk op ENTER.
De regelbalk voor "AV
SYNCHRONISATIE" verschijnt.
AV SYNCHRONISATIE
0ms
4 Druk herhaaldelijk op c om de
vertraging aan te passen.
Elke keer dat u op C/c drukt, wordt de
vertraging met 10 milliseconden
aangepast.
39
Discs vergrendelen
4
◆ Als u nog geen wachtwoord hebt
ingevoerd
Het scherm voor het registreren van een
nieuw wachtwoord verschijnt.
(EIGEN KINDERBEVEILIGING,
KINDERBEVEILIGING)
Het afspelen van discs kan op twee manieren
worden beperkt.
• Eigen kinderbeveiliging
U kunt de weergave zo beperken dat de
speler bepaalde discs niet kan afspelen.
• Kinderbeveiliging
Voor de weergave van sommige DVD
VIDEO's kan bijvoorbeeld een
leeftijdsbeperking worden ingesteld. Scènes
kunnen worden vergrendeld of vervangen
door andere scènes.
Kinderbeveiliging en eigen kinderbeveiliging
werken met hetzelfde wachtwoord.
KINDERBEVEILIGING
Voer een nieuw 4-cijferig
wachtwoord in en druk vervolgens
op ENTER .
Voer een 4-cijferig wachtwoord in met de
cijfertoetsen en druk vervolgens op
ENTER.
Het wachtwoordbevestigingsscherm
verschijnt.
◆ Als u al een wachtwoord hebt
geregistreerd
Het wachtwoordinvoerscherm verschijnt.
Eigen kinderbeveiliging
U kunt hetzelfde wachtwoord voor eigen
kinderbeveiliging instellen voor maximaal 40
discs. Vanaf de 41e disc wordt de eerste disc
gewist.
1
2
3
5
Eigen kinderbeveiliging uitschakelen
Druk op DISPLAY met de speler in de
stopstand.
1
Het bedieningsmenu verschijnt.
Voer stap 1 tot en met 3 van "Eigen
kinderbeveiliging" uit.
2
Druk op X/x om "UIT t" te selecteren
en druk op ENTER.
3
Voer het 4-cijferige wachtwoord in met
de cijfertoetsen en druk vervolgens op
ENTER.
Druk op X/x om
(KINDERBEVEILIGING) te kiezen en
druk vervolgens op ENTER.
De opties voor
"KINDERBEVEILIGING" verschijnen.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
UIT
AAN
SPELER
WACHTWOORD
40
Voer het 4-cijferige wachtwoord
(opnieuw) in met de cijfertoetsen en
druk vervolgens op ENTER.
"Eigen kinderbeveiliging staat aan."
verschijnt en het bedieningsmenuscherm
keert terug.
Plaats de disc die u wilt vergrendelen.
Druk tijdens het afspelen van een disc op
x om de weergave te stoppen.
Druk op X/x om "AAN t" te
selecteren en druk op ENTER.
STOP
DVD VIDEO
Een disc afspelen waarvoor eigen
kinderbeveiliging is ingesteld
1
Plaats de disc waarvoor eigen
kinderbeveiliging is ingesteld.
Het "EIGEN KINDERBEVEILIGING"
scherm verschijnt.
Voer een 4-cijferig wachtwoord in met de
cijfertoetsen en druk vervolgens op
ENTER.
Het wachtwoordbevestigingsscherm
verschijnt.
EIGEN KINDERBEVEILIGING
Eigen kinderbeveiliging staat al aan.
Voor weergave voer uw wachtwoord
in en druk op ENTER .
Voer het 4-cijferige wachtwoord in met
de cijfertoetsen en druk vervolgens op
ENTER.
De speler is klaar voor weergave.
z Tip
Indien u uw wachtwoord bent vergeten, voer dan
het cijfer "199703" in met de cijfertoetsen wanneer
het "EIGEN KINDERBEVEILIGING" scherm uw
wachtwoord vraagt en druk vervolgens op ENTER.
U wordt gevraagd een nieuw 4-cijferig wachtwoord
in te voeren.
4
Het scherm voor het instellen van het
afspeelbeperkingsniveau verschijnt.
5
1
Druk op DISPLAY met de speler in de
stopstand.
6
Druk op X/x om
(KINDERBEVEILIGING) te kiezen en
druk vervolgens op ENTER.
7
STOP
DVD VIDEO
Druk op X/x om "NIVEAU" te kiezen en
druk op ENTER.
De gekozen items voor "NIVEAU"
verschijnen.
8
Kies het gewenste niveau met X/x en
druk vervolgens op ENTER.
Kinderbeveiliging is ingesteld.
Hoe lager de waarde, hoe strenger de
beperking.
De opties voor
"KINDERBEVEILIGING" verschijnen.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
Druk op X/x om een geografisch
gebied als beperking te kiezen en druk
vervolgens op ENTER.
Het gebied wordt gekozen.
Wanneer u "ANDERE t" selecteert,
moet u een standaardcode uit de tabel op
pagina 75 opgeven met behulp van de
cijfertoetsen.
Het bedieningsmenu verschijnt.
2
Druk op X/x om "STANDAARD" te
selecteren en druk op ENTER.
De gekozen items voor "STANDAARD"
verschijnen.
Kinderbeveiliging
(weergavebeperking)
Voor de weergave van sommige DVD
VIDEO's kan bijvoorbeeld een
leeftijdsbeperking worden ingesteld. Dat kan
met de functie "KINDERBEVEILIGING".
Voer het 4-cijferige wachtwoord
(opnieuw) in met de cijfertoetsen en
druk vervolgens op ENTER.
Afspelen
2
◆ Als u al een wachtwoord hebt
geregistreerd
Het wachtwoordinvoerscherm verschijnt.
Kinderbeveiliging uitschakelen
Zet "NIVEAU" in stap 8 op "UIT".
UIT
AAN
SPELER
WACHTWOORD
3
Druk op X/x om "SPELER t" te
selecteren en druk op ENTER.
◆ Als u nog geen wachtwoord hebt
ingevoerd
Het scherm voor het registreren van een
nieuw wachtwoord verschijnt.
Een disc afspelen waarvoor
kinderbeveiliging is ingesteld
1
Plaats de disc en druk op H.
Het wachtwoordinvoerscherm verschijnt.
2
Voer het 4-cijferige wachtwoord in met
de cijfertoetsen en druk vervolgens op
ENTER.
Het afspelen wordt gestart.
,wordt vervolgd
41
z Tip
Wanneer u uw wachtwoord bent vergeten,
verwijder dan de disc en herhaal stap 1 tot 3 van
"Kinderbeveiliging (weergavebeperking)".
Wanneer u wordt gevraagd uw wachtwoord in te
voeren, voert u "199703" in met de cijfertoetsen en
drukt u vervolgens op ENTER. U wordt gevraagd
een nieuw 4-cijferig wachtwoord in te voeren.
Nadat u een nieuw 4-cijferig wachtwoord hebt
ingevoerd, moet u de disc weer in de speler plaatsen
en op H drukken. Voer uw nieuwe wachtwoord in
wanneer het wachtwoordinvoerscherm verschijnt.
Opmerkingen
• Bij het afspelen van discs zonder
kinderbeveiligingsfunctie kan met deze speler de
weergave niet worden beperkt.
• Bij sommige discs kan u worden gevraagd het
kinderbeveiligingsniveau te wijzigen. Voer dan
uw wachtwoord in en wijzig het niveau. Wanneer
Resume Play wordt gestopt, wordt het vorige
niveau hersteld.
Wachtwoord wijzigen
1
Druk op DISPLAY met de speler in de
stopstand.
Het bedieningsmenu verschijnt.
2
Druk op X/x om
(KINDERBEVEILIGING) te kiezen en
druk vervolgens op ENTER.
De opties voor
"KINDERBEVEILIGING" verschijnen.
3
Druk op X/x om "WACHTWOORD t"
te selecteren en druk op ENTER.
Het wachtwoordinvoerscherm verschijnt.
4
Voer het 4-cijferige wachtwoord in
met de cijfertoetsen en druk
vervolgens op ENTER.
5
Voer een nieuw 4-cijferig wachtwoord
in met de cijfertoetsen en druk
vervolgens op ENTER.
6
Om uw wachtwoord te bevestigen,
voert u het nogmaals in met de
cijfertoetsen en drukt u vervolgens op
ENTER.
Als u zich vergist bij het invoeren van het
wachtwoord
Druk op C voor u ENTER indrukt en voer het
juiste nummer in.
42
Afspeelrichting
×2B t 1M t 2M t 3M
Een scène zoeken
Zoeken naar een bepaald
punt op een disc (Scannen,
Vertraagd afspelen, Frame stilzetten)
3M (alleen DVD/VIDEO CD/DATA CD*/
DATA DVD*)
×2B (alleen DVD VIDEO/CD)
Tegenovergestelde richting
×2b t 1m t 2m t 3m
3m (alleen DVD/VIDEO CD/DATA CD*/
DATA DVD*)
×2b (alleen DVD VIDEO)
* Alleen DivX-video
De "×2B"/"×2b" afspeelsnelheid is ongeveer
het dubbele van de normale snelheid.
De "3M"/"3m" afspeelsnelheid is hoger
dan "2M"/"2m" en de "2M"/"2m"
afspeelsnelheid is hoger dan "1M"/"1m".
(stap)
(stap)
Opmerkingen
• Bij sommige discs zijn bepaalde handelingen niet
mogelijk.
• Op DATA CD's/DATA DVD's kunt u alleen in
MP3-audiotracks of DivX-videobestanden naar
een bepaald punt zoeken.
Snel een bepaald punt zoeken
door een disc snel vooruit of
achteruit af te spelen (Scannen)
Een scène zoeken
U kunt snel een bepaald punt op een disc
zoeken met beeld of vertraagd afspelen.
Vertraagd afspelen
(Vertraagd afspelen)
Druk op
m of M
met de speler in
de pauzestand. Druk op H om terug te keren
naar normale snelheid.
Telkens als u tijdens het vertraagd afspelen op
m of M
drukt, verandert de
afspeelsnelheid. Er zijn twee snelheden
beschikbaar. Bij elke druk op de toets
verandert de aanduiding als volgt:
Afspeelrichting
2
y1
Tegenovergestelde richting (alleen DVD)
Druk op
m of M
tijdens het
afspelen van een disc. Wanneer u het
gewenste punt hebt gevonden, drukt u op H
om terug te keren naar normale snelheid.
Telkens als u tijdens het zoeken op
m
of M
drukt, verandert de zoeksnelheid.
Bij elke druk op de toets verandert de
aanduiding zoals hierna aangegeven is. De
werkelijke snelheid kan verschillen
afhankelijk van de disc.
2
y1
De "2 y"/"2
dan "1 y"/"1
" afspeelsnelheid is lager
".
Opmerking
Bij DATA CD's/DATA DVD's werkt deze functie
alleen met DivX-videobestanden.
,wordt vervolgd
43
Beeld voor beeld afspelen
(Frame stilzetten)
Druk met de speler in de pauzestand op
(stap) om naar het volgende beeld te
gaan. Druk op
(stap) om naar het
vorige beeld te gaan (alleen DVD). Druk op
H om terug te keren naar de normale
afspeelstand.
Opmerkingen
• Op een DVD-VR-modus kunt u niet zoeken naar
een stilstaand beeld.
• Bij DATA CD's/DATA DVD's werkt deze functie
alleen met DivX-videobestanden.
Een titel/hoofdstuk/
track/scène zoeken
U kunt een titel of hoofdstuk zoeken op een
DVD en een track, index, bestand of scène op
een VIDEO CD/CD/DATA CD/DATA
DVD. Aan titels en tracks op de disc zijn
unieke nummers toegekend, zodat u ze kunt
kiezen door het betreffende nummer in te
voeren. U kunt ook een scène zoeken aan de
hand van de tijdcode.
Cijfertoetsen
CLEAR
ENTER
DISPLAY
1 Druk op DISPLAY (Twee keer als u
DATA CD's/DATA DVD's met JPEGbeeldbestanden afspeelt).
Het bedieningsmenu verschijnt.
2 Druk op X/x om de zoekmethode
te kiezen.
◆ Bij het afspelen van een DVD
TITEL
HOOFDSTUK
TIJD/TEKST
Kies "TIJD/TEKST" om een startpunt te
zoeken door de tijdcode in te voeren.
44
◆ Bij het afspelen van een VIDEO CD of
Super VCD zonder PBC-weergave
4 Druk op de cijfertoetsen om het
nummer van een titel, hoofdstuk,
track, index of scène te kiezen
waarnaar u wilt zoeken.
MUZIEKSTUK
INDEX
◆ Bij het afspelen van een VIDEO CD of
Super VCD met PBC-weergave
Als u zich hebt vergist
Annuleer het cijfer door op CLEAR te
drukken en kies vervolgens een ander
cijfer.
SCENE
◆ Bij het afspelen van een CD
MUZIEKSTUK
5 Druk op ENTER.
Het afspelen wordt gestart vanaf het
gekozen cijfer.
ALBUM
MUZIEKSTUK (alleen MP3audiotracks)
BESTAND (alleen JPEGbeeldbestanden)
◆ Bij het afspelen van een DATA CD
(DivX-videobestanden)/DATA DVD
(DivX-videobestanden)
ALBUM
BESTAND
Voorbeeld: wanneer u
HOOFDSTUK selecteert, wordt
"**(**)" gekozen (** verwijst naar een
nummer).
Het cijfer tussen haakjes geeft het totale
aantal titels, hoofdstukken, tracks,
indexen, scènes, albums of bestanden
aan.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
PLAY
DVD VIDEO
Gekozen rij
3 Druk op ENTER.
"** (**)" verandert in "-- (**)".
12(27)
(34)
T
1:32:55
PLAY
DVD VIDEO
Een scène zoeken aan de hand van de
tijdcode (alleen DVD)
1
Selecteer
TIJD/TEKST in stap
2.
"T **:**:**" (speelduur van de huidige
titel) wordt geselecteerd.
2
Druk op ENTER.
"T **:**:**" verandert in "T --:--:--".
Voer de tijdcode in met behulp van de
cijfertoetsen en druk vervolgens op
ENTER.
Om bijvoorbeeld te zoeken naar de scène
na 2 uur, 10 minuten, en 20 seconden,
voert u gewoon "2:10:20" in.
3
Een scène zoeken
◆ Bij het afspelen van een DATA CD/
DATA DVD
z Tips
• Wanneer het bedieningsmenu niet wordt
weergegeven, kunt u een hoofdstuk (DVD), track
(CD/DATA CD/DATA DVD) of bestand (DATA
CD (DivX-video)/DATA DVD (DivX-video))
zoeken door op de cijfertoetsen en ENTER te
drukken.
• U kunt de eerste scène van titels, hoofdstukken of
tracks op de disc weergeven op een scherm dat is
verdeeld in 9 delen. U kunt het afspelen direct
starten door een scène te kiezen. Voor details, zie
"Zoeken op scène (BEELDNAVIGATIE)"
(pagina 46).
Opmerkingen
• Titels, hoofdstukken of tracks verschijnen met
hetzelfde nummer als op de disc.
• U kunt geen scène zoeken op een DVD+RW/
DVD+R/DVD+R DL aan de hand van de
tijdcode.
45
Zoeken op scène
(BEELDNAVIGATIE)
U kunt het scherm opsplitsen in 9
subschermen om snel de gewenste scène te
vinden.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4 Druk op C/X/x/c om een
hoofdstuk, titel of track te
selecteren en druk op ENTER.
PICTURE
NAVI
ENTER
RETURN
Het afspelen start vanaf de gekozen
scène.
DISPLAY
Terugkeren naar de normale afspeelstand
tijdens het instellen
Druk op O RETURN of DISPLAY.
1 Druk tijdens het afspelen op
PICTURE NAVI.
Het volgende scherm verschijnt.
BEKIJK HFST
ENTER
z Tip
Als er meer dan 9 hoofdstukken, titels of tracks zijn,
verschijnt V rechts onder op het scherm.
Als u extra hoofdstukken, titels of tracks wilt
weergeven, selecteert u de onderste scènes en drukt
u op x. Wilt u terugkeren naar de vorige scène, dan
selecteert u de bovenste scènes en drukt u op X.
Opmerking
Bij sommige discs kunt u niet alle items kiezen.
2 Druk herhaaldelijk op PICTURE
NAVI om het item te kiezen.
• BEKIJK HFST (alleen DVD VIDEO):
geeft de eerste scène van elk hoofdstuk
weer.
• BEKIJK TITEL (alleen DVD VIDEO):
geeft de eerste scène van elke titel weer.
• BEKIJK MUZIEKSTUK (alleen
VIDEO CD/Super VCD): geeft de
eerste scène van elke track weer.
3 Druk op ENTER.
De eerste scène van elk hoofdstuk, elke
titel of track verschijnt als volgt.
46
2 Druk herhaaldelijk op
Geluidsregeling
Het geluid regelen
1 Druk op
(geluid) tijdens het
afspelen.
Het volgende scherm verschijnt.
1:ENGELS DOLBY DIGITAL 3/2.1
◆ Bij het afspelen van een DVD VIDEO
De taalkeuze hangt af van de DVD
VIDEO.
Als 4 cijfers worden weergegeven,
duiden deze een taalcode aan. Zie
"Taalcodelijst" op pagina 75 voor de
taalcode. Als dezelfde taal twee of meer
keer verschijnt, wordt de DVD VIDEO
opgenomen in meervoudige audioindeling.
◆ Bij het afspelen in DVD-VR-modus
De soorten geluidssporen die op een disc
zijn opgenomen, verschijnen. De
standaardinstelling is onderstreept.
Voorbeeld:
• 1: MAIN (hoofdgeluid)
• 1: SUB (subgeluid)
• 1: MAIN+SUB (hoofdgeluid en
subgeluid)
◆ Bij het afspelen van een VIDEO CD of
CD
De standaardinstelling is onderstreept.
• STEREO: standaardstereogeluid
• 1/L: geluid van het linkerkanaal (mono)
• 2/R: geluid van het rechterkanaal
(mono)
◆ Bij het afspelen van een DATA CD
(DivX-video) of DATA DVD (DivX-video)
Selecteer een van de
audiosignaalindelingen die worden
weergegeven. Als "Geen audiogegevens"
wordt weergegeven, biedt de speler geen
ondersteuning voor de
audiosignaalindeling van de disc.
◆ Bij het afspelen van een Super VCD
De standaardinstelling is onderstreept.
• 1:STEREO: het stereogeluid van
audiotrack 1
• 1:1/L: het geluid van het linkerkanaal
van audiotrack 1 (mono)
• 1:2/R: het geluid van het rechterkanaal
van audiotrack 1 (mono)
• 2:STEREO: het stereogeluid van
audiotrack 2
• 2:1/L: het geluid van het linkerkanaal
van audiotrack 2 (mono)
• 2:2/R: het geluid van het rechterkanaal
van audiotrack 2 (mono)
,wordt vervolgd
Geluidsregeling
Bij het afspelen van een DVD VIDEO of
DATA CD (DivX-videobestanden)/DATA
DVD (DivX-videobestanden) die is
opgenomen in verschillende audioindelingen (PCM, Dolby Digital, MPEGaudio of DTS), kunt u de audio-indeling
wijzigen. Bij een meertalige DVD VIDEO
kan ook de taal worden gewijzigd.
Bij CD's of VIDEO CD's kunt u het geluid
van het rechter- of linkerkanaal kiezen en het
geluid van het gekozen kanaal beluisteren via
de rechter- en linkerluidspreker. Bij een disc
met een liedje bijvoorbeeld kan het
stemgeluid via het rechterkanaal en de
muziek via het linkerkanaal worden
weergegeven. Als u dan alleen de muziek wilt
horen, kunt u het linkerkanaal kiezen en het
geluid via beide luidsprekers beluisteren.
(geluid)
om het gewenste audiosignaal te
kiezen.
47
◆ Wanneer u een DATA CD of DATA DVD
weergeeft
Het interne achtergrondgeluid van de
speler wordt weergegeven.
De standaardinstelling is onderstreept.
• BMG 1
• BMG 2
• BMG 3
• BMG 4
◆Bij het afspelen van een DivXvideobestand op een DATA CD of DATA DVD
Voorbeeld:
MP3-audio
1: MP3 128k
Bitsnelheid
Opmerkingen
• Bij het afspelen van een Super VCD zonder
audiotrack 2 wordt er geen geluid weergegeven
wanneer u "2:STEREO", "2:1/L" of "2:2/R"
selecteert.
• Bij het afspelen in DVD-VR-modus: als u de
speler hebt aangesloten op een audiocomponent
met de DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI
OUT-aansluiting en u tussen de geluidssporen
wilt schakelen, stelt u "DOLBY DIGITAL" in op
"D-PCM" in "AUDIO INSTELLING"
(pagina 67).
• Als "STAND (MP3, JPEG)" is ingesteld op
"AUTO" or "AUTO (BMG)" (pagina 54), hoort u
het interne achtergrondgeluid van de speler
wanneer er geen MP3-audiotrack wordt
weergegeven.
De indeling van het audiosignaal
controleren
U kunt de indeling van het audiosignaal
controleren door herhaaldelijk op
(geluid) te drukken tijdens het afspelen. De
indeling van het huidige audiosignaal (Dolby
Digital, DTS, PCM, enzovoort) wordt
weergegeven zoals hieronder wordt getoond.
◆Bij het afspelen van een DVD VIDEO
Voorbeeld:
Dolby Digital 5.1-kanaals
Achter (L/R)
LFE (Low
Frequency Effect)
1:ENGELS DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
Voor (L/R) + midden
48
Betreffende audiosignalen
Audiosignalen die op een disc zijn
opgenomen, bevatten de onderstaande
geluidselementen (kanalen). Elk kanaal
wordt door een aparte luidspreker
weergegeven.
• Voor (L)
• Voor (R)
• Midden
• Achter (L)
• Achter (R)
• Achter (mono): Dolby Surround Soundsignalen of Dolby Digital mono
achtersignalen.
• LFE (Low Frequency Effect) signaal
Opmerking
Als "DTS" bij "AUDIO INSTELLING" op "UIT"
(pagina 67) staat, kunt u geen DTS-geluidssporen
selecteren via het scherm, ook al bevat de disc DTSgeluidssporen.
TV Virtual Surround
Settings (TVS)
van de TVS-geluidseffecten te
kiezen.
In het volgende hoofdstuk vindt u meer
uitleg over deze instellingen.
• TVS DYNAMISCH THEATER
• TVS DYNAMISCH
• TVS BREED
• TVS NACHT
• TVS STANDAARD
De instelling annuleren
Kies "UIT" in stap 2.
◆TVS DYNAMISCH THEATER, TVS
DYNAMISCH, TVS BREED
Deze instelling is aangewezen wanneer de
linker- en rechtervoorluidsprekers dicht bij
elkaar staan, zoals bij ingebouwde
luidsprekers of een stereotelevisie.
Geluidsregeling
Wanneer u een stereotelevisie of 2
voorluidsprekers aansluit, biedt TVS (TV
Virtual Surround) u de mogelijkheid van
surround sound-effecten door met behulp van
geluidsbeeld virtuele achterluidsprekers te
creëren op basis van het geluid van de
voorluidsprekers (L: links, R: rechts) zonder
dat er achterluidsprekers moeten worden
geïnstalleerd. TVS is door Sony ontwikkeld
om thuis surround sound te produceren met
alleen maar een stereotelevisie.
Dit functioneert alleen als u een meerkanaals
Dolby-geluidsspoor afspeelt. Als de speler is
ingesteld om het signaal uit te voeren via de
DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT
aansluiting, is het surround-effect alleen
hoorbaar wanneer u "DOLBY DIGITAL"
instelt op "D-PCM" en "MPEG" op "PCM"
bij "AUDIO INSTELLING" (pagina 67).
2 Druk herhaaldelijk op SUR om een
◆TVS NACHT
Dit is handig wanneer u een dialoog en de
surround sound-effecten van "TVS BREED"
met laag volume wilt horen.
◆TVS STANDAARD
Gebruik deze instelling wanneer u TVS wilt
gebruiken met 2 afzonderlijke luidsprekers.
Opmerkingen
SUR
1 Druk op SUR tijdens het afspelen.
Het volgende scherm verschijnt.
TVS DYNAMISCH THEATER
• Wanneer het weergavesignaal geen signaal bevat
voor de achterste luidsprekers, kan het surround
effect niet worden weergegeven.
• Wanneer u een TVS-modus kiest, moet u de
surround-functie van de aangesloten televisie of
audiocomponent afzetten.
• Niet alle discs reageren op dezelfde manier op de
"TVS NACHT" functie.
• Zorg dat de luisterpositie zich op precies dezelfde
afstand van en tussen beide luidsprekers in
bevindt, en dat ze beide in een soortgelijke
omgeving zijn opgesteld.
• Als u de DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI
OUT aansluiting gebruikt en "DOLBY
DIGITAL" instelt op "DOLBY DIGITAL",
"MPEG" op "MPEG" en "DTS" op "AAN" bij
"AUDIO INSTELLING", wordt het geluid
uitgevoerd via de luidsprekers, maar zonder het
SURROUND effect.
• De TVS-effecten werken niet met Fast Play of
Slow Play, ook al kunt u de TVS-modi wijzigen.
49
MP3-audio beluisteren en JPEGafbeeldingen bekijken
Informatie over MP3audiotracks en JPEGbeeldbestanden
MP3 is een audiocompressietechnologie die
voldoet aan de ISO/IEC MPEGvoorschriften. JPEG is een
beeldcompressietechnologie.
U kunt DATA CD's/DATA DVD's afspelen
waarop MP3-audiotracks of JPEGbeeldbestanden staan.
DATA CD's/DATA DVD's die met
de speler kunnen worden
afgespeeld
DATA CD's of DATA DVD's opgenomen in
MP3-indeling (MPEG-1 Audio Layer III) en
JPEG-indeling, kunnen worden afgespeeld.
Deze speler is echter alleen geschikt voor het
afspelen van DATA CD's met als logische
indeling ISO 9660 Level 1/Level 2 of Joliet
en DATA DVD's van Universal Disk Format
(UDF).
Raadpleeg de instructies bij de schijfstations
en de opnamesoftware (niet bijgeleverd) voor
meer informatie over de opname-indeling.
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
Opmerkingen
• De speler speelt alle gegevens af met de extensie
".MP3", ".JPG" of ".JPEG", zelfs wanneer de
gegevens niet de indeling MP3 of JPEG hebben.
Het afspelen van deze gegevens kan een hard
geluid produceren waardoor het
luidsprekersysteem kan worden beschadigd.
• De speler speelt geen audiotracks met mp3PROindeling af.
• Sommige JPEG-bestanden kunnen niet worden
afgespeeld.
• U kunt geen MP3-audiotracks/JPEGbeeldbestanden afspelen op DATA CD's/DATA
DVD's waarop DivX-videobestanden staan.
Afspeelvolgorde van albums,
tracks en bestanden
Albums worden in de onderstaande volgorde
afgespeeld:
◆Structuur van de disc-inhoud
Boom 1 Boom 2 Boom 3 Boom 4 Boom 5
ROOT
Opmerking
Sommige DATA CD's/DATA DVD's die zijn
opgenomen in de indeling Packet Write kunnen
wellicht niet worden afgespeeld.
MP3-audiotracks of JPEGbeeldbestanden die met de
speler kunnen worden
afgespeeld
De volgende tracks en bestanden kunnen
worden afgespeeld:
– MP3-audiotracks met de extensie ".MP3".
– JPEG-beeldbestanden met de extensie
".JPEG" of ".JPG".
– JPEG-beeldbestanden die conform zijn aan
de DCF*-beeldbestandsindeling.
* "Design rule for Camera File system":
beeldnormen voor digitale camera's bepaald door
50
Album
Track of bestand
Als u een DATA CD/DATA DVD plaatst en
op H drukt, worden de genummerde tracks
(of bestanden) in volgorde afgespeeld van 1
tot en met 7. Subalbums/-tracks (of
bestanden) binnen het momenteel
geselecteerde album krijgen voorrang boven
het volgende album in dezelfde structuur.
(Voorbeeld: C bevat D dus 4 wordt voor
5 afgespeeld.)
z Tips
• Als u nummers (01, 02, 03, enzovoort) toevoegt
voor de track-/bestandsnamen wanneer u de
tracks (of bestanden) opslaat op een disc, worden
de tracks en bestanden in die volgorde afgespeeld.
• Aangezien het langer duurt om het afspelen van
een disc met veel structuren te starten, kunt u het
beste albums maken met maximaal twee
structuren.
Opmerkingen
• Afhankelijk van de software die u gebruikt om de
DATA CD/DATA DVD te maken, kan de
afspeelvolgorde verschillen van de bovenstaande
afbeelding.
• De afspeelvolgorde is niet van toepassing als elk
album meer dan 200 albums en 300 tracks/
bestanden bevat.
• De speler kan maximaal 200 albums herkennen
(de speler telt alleen albums, waaronder albums
die geen MP3-audiotracks en JPEGbeeldbestanden bevatten). Alleen de eerste 200
albums worden afgespeeld.
• Als u doorgaat naar het volgende of een ander
album, kan dit enige tijd duren.
U kunt MP3-audiotracks en JPEGbeeldbestanden op DATA CD's of DATA
DVD's afspelen.
CLEAR
PICTURE
NAVI
MENU
ENTER
RETURN
ZOOM
z Tip
U kunt de disc-informatie bekijken tijdens het
afspelen van MP3-audiotracks (pagina 30).
Opmerkingen
• DATA CD's die zijn opgenomen met de indeling
KODAK Picture CD worden automatisch gestart.
• Als er geen MP3-audiotrack of JPEGbeeldbestand is opgenomen op de DATA CD/
DATA DVD, verschijnt "Geen audiogegevens"
of "Geen beeldgegevens" op het scherm.
,wordt vervolgd
MP3-audio beluisteren en JPEG-afbeeldingen bekijken
Als u op MENU drukt en de lijst met
albumnamen wordt weergegeven, worden de
albumnamen in de onderstaande volgorde
weergegeven:
A t B t C t D t F t G. Albums
die geen tracks (of bestanden) bevatten (zoals
album E) worden niet weergegeven in de
lijst.
MP3-audiotracks of
JPEG-beeldbestanden
afspelen
51
Een album selecteren
Een MP3-audiotrack selecteren
1
1
Druk op MENU.
De lijst van albums op de disc verschijnt.
Bij het afspelen van een album, is de titel
grijs.
2
Druk op X/x om het album te
selecteren dat u wilt afspelen.
3
Druk op H.
Het afspelen wordt gestart vanaf het
geselecteerde album.
Zie "Een MP3-audiotrack selecteren"
(pagina 52)
als u MP3-audiotracks wilt selecteren.
Zie "JPEG-beeldbestanden selecteren"
als u JPEG-beeldbestanden wilt
selecteren (pagina 53).
Druk na stap 2 van "Een album
selecteren" op ENTER.
De lijst met tracks van het album
verschijnt.
2
Druk op X/x om een track te
selecteren en druk op ENTER.
De weergave begint vanaf de gekozen
track.
Het afspelen stoppen
Druk op x.
Naar een volgende of vorige pagina gaan
Druk op c of C.
Terugkeren naar het vorige scherm
Het afspelen stoppen
Druk op O RETURN.
Druk op x.
Naar de volgende of vorige MP3audiotrack gaan
Naar een volgende of vorige pagina gaan
Druk op c of C.
Het display in- of uitschakelen
Druk herhaaldelijk op MENU.
z Tip
U kunt bepalen of u van het geselecteerde album de
MP3-audiotracks, de JPEG-beeldbestanden of
beide wilt afspelen door "STAND (MP3, JPEG)" in
te stellen (pagina 54).
52
Druk op > of . tijdens het afspelen. U
kunt de eerste track van het volgende album
selecteren door op > te drukken tijdens het
afspelen van de laatste track van het huidige
album.
U kunt niet terugkeren naar het vorige album
met .. U moet het vorige album selecteren
in de albumlijst.
JPEG-beeldbestanden
selecteren
1
Druk op PICTURE NAVI na stap 2 van
"Een album selecteren".
De beeldbestanden in het album worden
in 16 subschermen weergegeven. Er
wordt een schuifvak weergegeven aan de
rechterkant van het scherm.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Als u extra beelden wilt weergeven,
selecteert u een beeld onderaan en drukt u
op x. Wilt u terugkeren naar het vorige
beeld, dan selecteert u een beeld
bovenaan en drukt u op X.
2
Druk op C/X/x/c om het beeld te
selecteren dat u wilt weergeven en
druk op ENTER.
Het geselecteerde beeld verschijnt.
Naar het volgende of vorige JPEGbeeldbestand gaan
Druk op C of c tijdens het afspelen. U kunt
het eerste bestand selecteren van het volgende
album door op c te drukken tijdens het
afspelen van het laatste bestand van het
huidige album.
U kunt niet terugkeren naar het vorige album
met C. U moet het vorige album selecteren in
de albumlijst.
JPEG-afbeeldingen draaien
Druk op X/x tijdens het weergeven van het
beeld. Als u op X drukt, wordt het beeld 90
graden linksom gedraaid.
Druk op CLEAR om terug te keren naar
normale weergave. U keert ook terug naar de
normale weergave als u op C/c drukt om naar
het volgende of vorige beeld te gaan.
Druk op ZOOM terwijl het beeld wordt
weergegeven. U kunt het beeld tot maximaal
vier keer de normale grootte vergroten en
bladeren met C/X/x/c.
Druk op CLEAR om terug te keren naar
normale weergave.
◆Eenmaal indrukken (x2)
Het beeld wordt vergroot tot tweemaal de
normale grootte.
◆Tweemaal indrukken (x4)
Het beeld wordt vergroot tot viermaal de
normale grootte.
JPEG-beeldinformatie weergeven
Druk op
(ondertiteling) terwijl u JPEG
beeldbestanden bekijkt.
De bestandsnaam, camerafabrikant/-model,
datum, tijd, beeldresolutie, bestandsgrootte,
camera-instellingsinformatie (ISOsnelheidsgraad, belichtingstijd, F-nummer,
belichtingseffect of brandpuntsafstand) van
het beeld worden op het scherm
weergegeven.
wordt weergegeven als het beeld met een
flits werd gemaakt.
wordt weergegeven als het beeld
automatisch werd gedraaid.
Druk op
(ondertiteling) om de informatie
te verbergen.
Denk eraan dat bovenstaande informatie
mogelijk niet wordt weergegeven,
afhankelijk van de digitale camera.
Het afspelen van de JPEG-afbeelding
stoppen
MP3-audio beluisteren en JPEG-afbeeldingen bekijken
1
JPEG-afbeeldingen vergroten (ZOOM)
Druk op x.
z Tips
• Tijdens het bekijken van JPEG-beeldbestanden
kunt u opties instellen, zoals "INTERVAL"
(pagina 55), "EFFECT" (pagina 56) en
"SCHERPTE" (pagina 38).
• U kunt JPEG-beeldbestanden afspelen zonder MP3audio door "STAND (MP3, JPEG)" in te stellen op
"BEELD (JPEG)" (pagina 54).
• De datum waarop het beeld is opgenomen, wordt
naast "DATUM" in het bedieningsmenu
weergegeven (pagina 11). Houd er rekening mee
dat er mogelijk geen datum wordt weergegeven,
afhankelijk van de digitale camera.
Opmerking
PICTURE NAVI werkt niet als "GELUID (MP3)"
is geselecteerd bij "STAND (MP3, JPEG)"
(pagina 54).
53
JPEG-afbeeldingen
weergeven als
diavoorstelling
Diavoorstelling weergeven met
geluid (STAND (MP3, JPEG))
Kunt u een diavoorstelling weergeven met
geluid.
1
Druk op DISPLAY in de stopstand.
Het bedieningsmenu verschijnt.
U kunt JPEG-beeldbestanden op een DATA
CD of DATA DVD achter elkaar afspelen als
een diavoorstelling.
2
Druk op X/x om
(STAND
(MP3, JPEG)) te selecteren. Druk op
ENTER.
De opties voor "STAND (MP3, JPEG)"
verschijnen.
12(27)
18(34)
T
32:55
AUTO
AUTO
AUTO (BMG)
GELUID (MP3)
BEELD (JPEG)
MENU
ENTER
DATA CD MP3
DISPLAY
3
De standaardinstelling is onderstreept.
• AUTO: geeft JPEG-beeldbestanden
weer met MP3-audiogeluidssporen. Als
er geen MP3-bestand is, worden JPEGbeeldbestanden weergegeven met het
interne achtergrondgeluid van de
speler.
• AUTO (BMG): de JPEGbeeldbestanden worden weergegeven
met het interne achtergrondgeluid van
de speler. Om de melodie van het
achtergrondgeluid te kiezen, drukt u op
(geluid) terwijl de afbeelding
wordt weergegeven. U kunt luisteren
naar MP3-audiotracks wanneer een
MP3-audiotrack is geselecteerd.
• GELUID (MP3): alleen MP3audiotracks worden doorlopend
afgespeeld.
• BEELD (JPEG): alleen JPEGbeeldbestanden worden doorlopend
afgespeeld.
1 Druk op MENU.
De lijst met albums op de DATA CD/
DATA DVD wordt weergegeven.
2 Druk op X/x om een album te
selecteren.
3 Druk op H.
De JPEG-afbeeldingen in het
geselecteerde album worden afgespeeld
als een diavoorstelling.
Het afspelen stoppen
Druk op x.
Opmerkingen
• De diavoorstelling wordt gestopt wanneer u op
X/x of ZOOM drukt. Druk op H om de
diavoorstelling te hervatten.
• Deze functie werkt niet als "STAND (MP3,
JPEG)" is ingesteld op "GELUID (MP3)"
(pagina 54).
54
Druk op X/x om "AUTO"
(standaardinstelling) te selecteren en
druk op ENTER.
4
Druk op MENU.
De lijst met albums op de DATA CD/
DATA DVD wordt weergegeven.
5
Druk op X/x om het album te
selecteren dat de MP3-audiotracks en
JPEG-afbeeldingen bevat die u wilt
afspelen.
6
Druk op H.
Er wordt een diavoorstelling met geluid
afgespeeld.
Opmerkingen
• Als u een disc weergeeft met alleen MP3audiotracks erop en "STAND (MP3, JPEG)" is
ingesteld op "AUTO" of "AUTO (BMG)", kunt u
alleen naar MP3-audiotracks luisteren.
• Als u een disc weergeeft met alleen JPEGbeeldbestanden erop, dan wordt het interne
achtergrondgeluid van de speler weergegeven als
"STAND (MP3, JPEG)" is ingesteld op "AUTO"
of "AUTO (BMG)".
• Als de weergave van een JPEG stopt tijdens de
weergave van een MP3-audiotrack, wordt de
weergave van de MP3-audiotrack voortgezet met
een achtergrondafbeelding.
• Als de weergave van de MP3-audiotrack stopt
tijdens de JPEG-weergave, wordt het interne
achtergrondgeluid van de speler gestart.
• Als u tegelijkertijd een groot MP3-bestand en een
grote JPEG-afbeelding weergeeft, kan het geluid
verspringen. U kunt het beste de MP3-bitsnelheid
instellen op 128 kbps of lager wanneer u het
bestand maakt. Als het geluid blijft verspringen,
moet u het formaat van de JPEG-afbeelding
verkleinen.
U kunt instellen hoe lang beelden worden
weergegeven.
1
Druk tweemaal op DISPLAY tijdens het
weergeven van een JPEG-afbeelding
of wanneer de speler in de stopstand
staat.
Het bedieningsmenu verschijnt.
2
Druk op X/x om
(INTERVAL)
te selecteren. Druk op ENTER.
De opties voor "INTERVAL"
verschijnen.
3 ( 12)
4)
1(
29/10/2007
NORMAAL
NORMAAL
SNEL
LANGZAAM 1
LANGZAAM 2
3
DATA CD JPEG
Druk op X/x om een instelling te
kiezen.
De standaardinstelling is onderstreept.
• NORMAAL: Ingesteld op standaard
duur.
• SNEL: voor een duur die korter is dan
NORMAAL.
• LANGZAAM 1: voor een duur die
langer is dan NORMAAL.
• LANGZAAM 2: voor een duur die
langer is dan LANGZAAM 1.
4
MP3-audio beluisteren en JPEG-afbeeldingen bekijken
z Tips
• Als u MP3-audiotracks en JPEG-beeldbestanden
in één album wilt herhalen, herhaalt u dezelfde
MP3-audiotrack of hetzelfde album wanneer
"STAND (MP3, JPEG)" is ingesteld op "AUTO"
of "AUTO (BMG)". Zie "Herhaalde weergave
(Herhaaldelijk afspelen)" (pagina 35) als u de
track of het album wilt herhalen.
• Maximaal 200 albums worden herkend, ongeacht
de geselecteerde modus. Van elk album worden
maximaal 300 MP3-audiotracks herkend en 300
JPEG-beeldbestanden wanneer "AUTO" of
"AUTO (BMG)" is geselecteerd, 600 MP3audiotracks wanneer "GELUID (MP3)" is
geselecteerd en 600 JPEG-beeldbestanden
wanneer "BEELD (JPEG)" is geselecteerd.
De snelheid instellen voor een
diavoorstelling (INTERVAL)
Druk op ENTER.
Opmerkingen
• Met name het weergeven van progressieve JPEGbestanden of JPEG-bestanden van 3.000.000
pixels of meer duurt mogelijk langer. Hierdoor
lijkt het alsof de JPEG-bestanden langer worden
weergegeven dan u hebt ingesteld met de
betreffende optie.
• De duur van het interval is afhankelijk van de
instelling “JPEG-RESOLUTIE” onder
“SCHERMINSTELLING” (pagina 63).
,wordt vervolgd
55
Weergave van de dia's
selecteren (EFFECT)
U kunt selecteren op welke manier dia's
worden weergegeven tijdens een
diavoorstelling.
1
Druk tweemaal op DISPLAY tijdens het
weergeven van een JPEG-afbeelding
of wanneer de speler in de stopstand
staat.
2
Druk op X/x om
(EFFECT) te
selecteren. Druk op ENTER.
De opties voor "EFFECT" verschijnen.
3 ( 12)
4)
1(
23/10/2007
DATA CD JPEG
MODUS 1
MODUS 1
MODUS 2
MODUS 3
MODUS 4
MODUS 5
UIT
3
Druk op X/x om een instelling te
kiezen.
De standaardinstelling is onderstreept.
• MODUS 1: de beelden worden
willekeurig met alle effecten
weergegeven.
• MODUS 2: het volgende beeld wordt
over het vorige beeld geschoven.
• MODUS 3: het beeld wordt van boven
naar beneden verplaatst.
• MODUS 4: het beeld wordt van links
naar rechts verplaatst.
• MODUS 5: het beeld wordt vanuit het
midden van het scherm uitgerekt.
• UIT: hiermee wordt de functie
uitgeschakeld.
4
Druk op ENTER.
Opmerking
Merk op dat deze instelling niet geldt wanneer het
JPEG-bestand informatie over draaien
bevat.
56
Opmerking
DivX®-video's
bekijken
Betreffende DivXvideobestanden
DivX® is videobestandscompressietechnologie
ontwikkeld door DivX, Inc. Dit product is een
officieel DivX® Certified product.
DATA CD's en DATA DVD's waarop DivXvideobestanden staan, kunnen worden
afgespeeld.
DATA CD's en DATA DVD's die
met de speler kunnen worden
afgespeeld
DivX-videobestanden die kunnen
worden afgespeeld
De speler kan gegevens afspelen die zijn
opgenomen in DivX-indeling en de extensie
".AVI" of ".DIVX" hebben. De speler kan
geen bestanden afspelen met de extensie
".AVI" of ".DIVX" wanneer ze geen DivXvideo bevatten.
z Tip
Zie "DATA CD's/DATA DVD's die met de speler
kunnen worden afgespeeld" (pagina 50) voor meer
informatie over afspeelbare MP3-audiotracks of
JPEG-beeldbestanden op DATA CD's/DATA
DVD's.
Opmerkingen
• De speler kan mogelijk een DivX-videobestand
niet afspelen wanneer het werd samengevoegd uit
twee of meer DivX-videobestanden.
• De speler kan geen DivX-videobestand afspelen
dat groter is dan 720 (breedte) × 576 (hoogte)/
2 GB.
• Bij sommige DivX-videobestanden kan het beeld
onscherp zijn of het geluid verspringen.
• De speler kan sommige DivX-videobestanden die
langer zijn dan 3 uur niet afspelen.
DivX®-video's bekijken
Voor het afspelen van DATA CD's en DATA
DVD's met deze speler gelden bepaalde
voorwaarden:
– Bij DATA CD's/DATA DVD's waarop
behalve DivX-videobestanden ook MP3audiotracks of JPEG-beeldbestanden staan,
kunnen alleen de DivX-videobestanden
worden afgespeeld.
Deze speler is echter alleen geschikt voor het
afspelen van DATA CD's met als logische
indeling ISO 9660 Level 1/Level 2 of Joliet
en DATA DVD's van Universal Disk Format
(UDF).
Raadpleeg de instructies bij de schijfstations
en de opnamesoftware (niet bijgeleverd) voor
meer informatie over de opname-indeling.
Sommige DATA CD's/DATA DVD's die zijn
opgenomen in de indeling Packet Write kunnen
wellicht niet worden afgespeeld.
Afspeelvolgorde van gegevens op DATA
CD's of DATA DVD's
Zie "Afspeelvolgorde van albums, tracks en
bestanden" (pagina 50). Merk op dat de
afspeelvolgorde mogelijk niet van toepassing
is, afhankelijk van de software waarmee het
DivX-videobestand is aangemaakt of indien
er meer dan 200 albums zijn en elk album
meer dan 600 DivX-videobestanden bevat.
57
DivX-videobestanden
afspelen
U kunt DivX-videobestanden op DATA CD's
en DATA DVD's afspelen.
MENU
ENTER
Een album selecteren
1
Druk op MENU.
De lijst van albums op de disc verschijnt.
Alleen albums die DivX-videobestanden
bevatten, verschijnen op het scherm.
2
Druk op X/x om het album te
selecteren dat u wilt afspelen.
3
Druk op H.
Het afspelen wordt gestart vanaf het
geselecteerde album.
Om DivX-videobestanden te selecteren,
zie "Een DivX-videobestand selecteren"
(pagina 59).
RETURN
Het afspelen stoppen
Druk op x.
Naar een volgende of vorige pagina gaan
Druk op C of c.
Het display in- of uitschakelen
z Tip
U kunt de disc-informatie bekijken tijdens het
afspelen van een DivX-videobestand (pagina 30).
Opmerkingen
• Wanneer er geen DivX-videobestanden op de
DATA CD/DATA DVD staan, verschijnt er een
bericht met de melding dat de disc niet kan
worden afgespeeld.
• Bij sommige DivX-videobestanden kan het beeld
onderbroken of onscherp zijn. Maak in dat geval
een bestand met een lagere bitsnelheid aan. Indien
het geluid nog altijd is gestoord, dan is MP3 de
aanbevolen indeling. Deze speler is echter niet
compatibel met de indeling WMA (Windows
Media Audio).
• Wegens de compressietechnologie die voor
DivX-videobestanden wordt gebruikt, kan het
enige tijd duren voor er een beeld verschijnt nadat
u op H (weergave) hebt gedrukt.
• Bij sommige DivX-videobestanden kan het
geluid mogelijk niet samenvallen met het beeld.
58
Druk herhaaldelijk op MENU.
Een DivX-videobestand
selecteren
1
Druk na stap 2 van "Een album
selecteren" op ENTER.
De lijst met bestanden in het album
verschijnt.
2
Druk op X/x om een bestand te
selecteren en druk op ENTER.
Het gekozen bestand begint te spelen.
Het afspelen stoppen
Druk op x.
Naar een volgende of vorige pagina gaan
Druk op C of c.
Terugkeren naar het vorige scherm
Naar het volgende of vorige DivXvideobestand gaan zonder de
bestandslijst te raadplegen
U kunt het vorige of volgende DivXvideobestand in eenzelfde album selecteren
door op > of . te drukken.
U kunt het eerste bestand van het volgende
album selecteren door op > te drukken
tijdens het afspelen van het laatste bestand
van het huidige album. Merk op dat u niet
naar het vorige album kunt terugkeren met
behulp van .. Om terug te keren naar het
vorige album, selecteert u het in de albumlijst.
DivX®-video's bekijken
Druk op O RETURN.
z Tip
Indien het aantal kijkbeurten is vooringesteld, kan
het DivX-videobestand zoveel keer worden
bekeken als het vooringestelde cijfer. De volgende
gebeurtenissen worden geteld:
– wanneer de speler wordt uitgeschakeld. Dit geldt
ook wanneer de speler automatisch wordt
uitgeschakeld door de automatische
uitschakelfunctie. Druk op X in plaats van x als
u wilt stoppen met kijken.
– wanneer de disc-lade is geopend.
– wanneer een ander bestand wordt afgespeeld.
59
( 47 )
Instellingen en afstellingen
STOP
DVD VIDEO
SNEL
VOLLEDIG
HERSTELLEN
SNEL
Gebruik van het
instelscherm
Via het instelscherm kunt u diverse beeld- en
geluidsinstellingen verrichten. U kunt ook
een taal kiezen voor bijvoorbeeld de
ondertitels en het instelscherm.
Zie pagina 61 tot 68 voor meer informatie
over het gebruik van het instelscherm.
Opmerking
Afspeelinstellingen die op de disc zijn opgeslagen,
hebben voorrang op de instellingen via het
instelscherm. Mogelijk zijn niet alle beschreven
functies beschikbaar.
3 Druk op X/x om "VOLLEDIG" te
selecteren en druk op ENTER.
Het instelscherm verschijnt.
TAALKEUZE
SCHERMDISPL.:
MENU:
GELUID:
ONDERTITELING
NEDERLANDS
NEDERLANDS
ORIGINEEL
NEDERLANDS
4 Druk op X/x om het instelitem te
Cijfertoetsen
ENTER
DISPLAY
kiezen uit de lijst: "TAALKEUZE",
"SCHERMINSTELLING",
"INDIVIDUELE INSTELLING", of
"AUDIO INSTELLING". Druk
vervolgens op ENTER.
Het item wordt gekozen.
Voorbeeld: "SCHERMINSTELLING"
Gekozen item
1 Druk op DISPLAY met de speler in
de stopstand.
Het bedieningsmenu verschijnt.
2 Druk op X/x om
(INSTELLING) te kiezen en druk
vervolgens op ENTER.
De opties voor "INSTELLING"
verschijnen.
SCHERMINSTELLING
TV TYPE:
16:9
HDMI-RESOLUTIE:
AUTO (1920×1080p)
JPEG-RESOLUTIE:
HD
YCBCR/RGB (HDMI):
YCBCR
AAN
SCHERMBEVEILIGING:
HOESBEELD
ACHTERGROND:
VIDEO
LINE:
VOLLEDIG
4:3 VERHOUDING:
Instelitems
5 Druk op X/x om een item te
selecteren en druk vervolgens op
ENTER.
De opties voor het gekozen item
verschijnen.
Voorbeeld: "TV TYPE"
60
SCHERMINSTELLING
TV TYPE:
HDMI-RESOLUTIE:
JPEG-RESOLUTIE:
YCBCR/RGB (HDMI):
SCHERMBEVEILIGING:
ACHTERGROND:
LINE:
4:3 VERHOUDING:
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN&SCAN
AAN
HOESBEELD
VIDEO
VOLLEDIG
Opties
6 Druk op X/x om een instelling te
selecteren en druk vervolgens op
ENTER.
De instelling wordt gekozen en
geactiveerd.
Voorbeeld: "4:3 PAN&SCAN"
Gekozen instelling
Met "TAALKEUZE" kunt u de taal instellen
voor schermweergave of geluid.
Kies "TAALKEUZE" in het instelscherm.
Als u het scherm wilt gebruiken, zie "Gebruik
van het instelscherm" (pagina 60).
TAALKEUZE
SCHERMDISPL.:
MENU:
GELUID:
ONDERTITELING :
NEDERLANDS
NEDERLANDS
ORIGINEEL
NEDERLANDS
◆ SCHERMDISPL. (schermdisplay)
De taal voor het schermdisplay kiezen.
◆ MENU (alleen DVD VIDEO)
U kunt de gewenste taal kiezen uit het
discmenu.
Overschakelen naar Snel Instelling
◆ GELUID (alleen DVD VIDEO)
Kies "SNEL" in stap 3. Voer de procedure uit
vanaf stap 5 van de gebruiksaanwijzing voor
Snel instelling om de basisinstellingen te
verrichten (pagina 23).
◆ ONDERTITELING (alleen DVD VIDEO)
De instellingen voor "INSTELLING"
terugzetten
1
Kies "HERSTELLEN" in stap 3 en druk
op ENTER.
2
Selecteer "JA" met X/x.
U kunt ook de procedure stoppen en
terugkeren naar het bedieningsmenu door
hier "NEE" te kiezen.
3
Druk op ENTER.
Alle instellingen uitgelegd op pagina's 61
tot 68 keren terug naar de
standaardwaarden. Druk niet op [/1
tijdens het herstellen van de instellingen
van de speler. Dit duurt een aantal
seconden.
De taal van het geluid kiezen.
Als u "ORIGINEEL" selecteert, wordt de taal
geselecteerd die op de disc voorrang krijgt.
Instellingen en afstellingen
SCHERMINSTELLING
TV TYPE:
4:3 PAN&SCAN
HDMI-RESOLUTIE:
AUTO (1920×1080p)
JPEG-RESOLUTIE:
HD
YCBCR/RGB (HDMI):
YCBCR
AAN
SCHERMBEVEILIGING:
HOESBEELD
ACHTERGROND:
VIDEO
LINE:
VOLLEDIG
4:3 VERHOUDING:
De taal voor
schermweergave en
geluid kiezen (TAALKEUZE)
De taal van de ondertitels op de DVD VIDEO
kiezen.
Wanneer u "ALS GELUID" kiest, verandert
de taal voor de ondertiteling mee met de taal
van het geluid.
z Tip
Wanneer u "ANDERE t" kiest in "MENU",
"ONDERTITELING" of "GELUID", moet u een
taalcode uit "Taalcodelijst" op pagina 75 opgeven
met de cijfertoetsen.
Opmerking
Wanneer u onder "MENU", "ONDERTITELING"
of "GELUID" een taal kiest die niet op de DVD
VIDEO staat, wordt automatisch een van de
opgenomen talen gekozen.
61
Beeldinstellingen
16:9
(SCHERMINSTELLING)
Kies de instellingen volgens de aangesloten
televisie.
Kies "SCHERMINSTELLING" in het
instelscherm. Als u het scherm wilt
gebruiken, zie "Gebruik van het
instelscherm" (pagina 60).
Standaardinstellingen zijn onderstreept.
SCHERMINSTELLING
TV TYPE:
16:9
HDMI-RESOLUTIE:
AUTO (1920×1080p)
JPEG-RESOLUTIE:
HD
YCBCR/RVB (HDMI):
YCBCR
SCHERMBEVEILIGING:
AAN
ACHTERGROND:
HOESBEELD
LINE:
VIDEO
4:3 VERHOUDING:
VOLLEDIG
◆ TV TYPE
Hiermee kiest u de breedte-/
hoogteverhouding van de aangesloten
televisie (4:3 of breedbeeld).
16:9
Kies deze instelling wanneer u
een breedbeeldtelevisie of een
televisie met breedbeeldfunctie
aansluit.
4:3
LETTER
BOX
Kies dit wanneer u een TV met
4:3-scherm aansluit. Toont een
breedbeeld met zwarte stroken
aan de boven- en onderkant van
het scherm.
4:3
Kies dit wanneer u een TV met
PAN&SCAN 4:3-scherm aansluit. Toont
automatisch het breedbeeld op
het volledige scherm en het
overtollige gedeelte wordt
bijgesneden.
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN&SCAN
Opmerking
Bij sommige discs kan "4:3 LETTER BOX"
automatisch worden geselecteerd in plaats van "4:3
PAN&SCAN" en omgekeerd.
◆ HDMI-RESOLUTIE
Hiermee selecteert u het type videosignalen
dat wordt uitgevoerd via de HDMI OUT
aansluiting. Als u AUTO (1920×1080p)
(standaard) selecteert, worden videosignalen
met de hoogst mogelijke resolutie voor de
televisie uitgevoerd. Als het beeld niet helder,
natuurlijk of naar wens is, probeert u een
andere optie die geschikt is voor de disc en de
televisie/projector, enzovoort. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing die bij de televisie/
projector, enzovoort wordt geleverd voor
meer informatie.
AUTO
(1920×1080p)
Kies normaal deze optie.
1920×1080i
Verzendt videosignalen
van 1920×1080i.
1280×720p
Verzendt videosignalen
van 1280×720p.
720×480/576p
Verzendt videosignalen
van 720×480/576p.
De instellingen herstellen
Als het beeld er niet normaal uitziet of zwart
wordt, druk dan op [/1 om de speler uit te
schakelen en voer "369" in met de
cijfertoetsen op de afstandsbediening. Druk
vervolgens op [/1 om de speler terug in te
schakelen.
62
Opmerkingen
• Als "AUTO (1920 × 1080p)" wordt weergegeven,
past de speler automatisch de videosignalen aan
die geschikt zijn voor de televisie.
In andere gevallen stuurt de speler het signaal
rechtstreeks, ook al kan de televisie het niet
aanvaarden.
• Wanneer de HDMI aanduiding op het voorpaneel
brandt, worden beelden van de LINE OUT
(VIDEO) aansluitingen verticaal vergroot.
(Behalve wanneer 720 × 480/576p is
geselecteerd.)
• Als u deze instelling op "(1920×1080i) HD "
of "(1920×1080i) HD" zet, wordt het volgende
beeld weergegeven na een zwart beeld en stilte.
• Het HDMI-signaal stopt even tijdens het laden of
uitwerpen van een DATA CD of DATA DVD.
◆ YCBCR/RGB (HDMI)
Hiermee selecteert u het type HDMI-signalen
dat wordt uitgevoerd via de HDMI OUT
aansluiting.
YCBCR
Voert YCBCR-signalen uit.
RGB
Voert RGB-signalen uit.
◆ JPEG-RESOLUTIE
Selecteer het type JPEG-resolutie zodat u
kunt genieten van een hoge beeldkwaliteit via
uw HDMI-verbinding.
U kunt dit niet selecteren wanneer "HDMIRESOLUTIE" is ingesteld op "720 × 480 ×
576p" of wanneer "TV TYPE" is ingesteld op
"4:3 LETTER BOX" of "4:3 PAN&SCAN".
HD
Geeft een beeld met high
definition en een zwart kader
weer.
HD
Geeft een beeld met high
definition zonder een zwart
kader weer.
(1920×1080i)
HD
Geeft een beeld met high
definition en een zwart kader
weer aan 1920 × 1080 pixels.
(1920×1080i)
HD
Geeft een beeld met high
definition zonder een zwart
kader weer aan 1920 × 1080
pixels.
Opmerkingen
• Om de beste beeldkwaliteit te hebben, moet u
deze instelling zetten op "(1920x1080i) HD "
of "(1920x1080i) HD".
• "(1920×1080i) HD " en "(1920×1080i) HD"
zijn alleen geldig wanneer "HDMI RESOLUTIE"
is ingesteld op "1920x1080i" en "TV TYPE" op
"16:9."
• Als u deze instelling op "(1920×1080i) HD "
of "(1920×1080i) HD" zet, zijn wissen, draaien en
de zoomfunctie niet beschikbaar.
• Als u wissen, draaien en de zoomfunctie wilt
gebruiken, moet u deze instelling op
"STANDAARD-DEF. ", "HD " of "HD"
zetten.
◆ SCHERMBEVEILIGING
Het schermbeveiligingsbeeld verschijnt
wanneer de speler 15 minuten in de pauze- of
stopstand staat, of wanneer u een CD of DATA
CD (MP3-audio)/DATA DVD (MP3-audio)
langer dan 15 minuten afspeelt. De
schermbeveiliging voorkomt dat het scherm
wordt beschadigd (spookbeelden). Druk op
H om de schermbeveiliging uit te schakelen.
AAN
Om de schermbeveiliging aan
te zetten.
UIT
Om de schermbeveiliging uit te
zetten.
Instellingen en afstellingen
STANDAARD- Geeft een beeld met standard
DEF.
definition en een zwart kader
weer.
Opmerkingen
• Als het beeld wordt vervormd, stelt u "YCBCR" in
op "RGB".
• Als de HDMI OUT aansluiting is aangesloten op
apparatuur met een DVI aansluiting, worden
automatisch "RGB" signalen uitgevoerd, zelfs als
u "YCBCR" selecteert.
◆ ACHTERGROND
Hiermee wordt de achtergrondkleur of het
achtergrondbeeld geselecteerd voor het
televisiescherm in de stopstand of bij het
afspelen van een CD of DATA CD (MP3audio)/DATA DVD (MP3-audio).
HOESBEELD
Het hoesbeeld (stilstaand beeld)
verschijnt alleen wanneer het is
opgenomen op de disc (CDEXTRA, enzovoort). Als er
geen hoesbeeld op de disc staat,
verschijnt het "GRAFISCH"
beeld.
GRAFISCH Er verschijnt een
voorinstelbeeld dat in de speler
is opgeslagen.
BLAUW
Blauwe achtergrond.
ZWART
Zwarte achtergrond.
,wordt vervolgd
63
◆ LINE
Hiermee selecteert u de uitvoer voor
videosignalen via de LINE (RGB)-TV
aansluiting aan de achterkant van de speler.
VIDEO
Voert videosignalen uit.
S VIDEO
Voert S-videosignalen uit.
RGB
Voert RGB-signalen en geen
(COMPONENT componentvideosignalen
OFF)
uit.
Opmerkingen
• Als de televisie niet compatibel is met S-video- of
RGB-signalen, verschijnt er geen beeld op het
televisiescherm, zelfs niet wanneer u "S VIDEO"
of "RGB (COMPONENT OFF)" selecteert.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de
televisie.
• Als de televisie slechts één SCART (EURO AV)
aansluiting heeft, moet u "S VIDEO" niet
selecteren.
• Wanneer u "RGB (COMPONENT OFF)"
selecteert, kunt u de PROGRESSIVE toets en
COMPONENT VIDEO OUT aansluitingen niet
gebruiken.
• U kunt "RGB (COMPONENT OFF)" niet
selecteren wanneer de speler progressieve
signalen uitvoert (pagina 17).
◆ 4:3 VERHOUDING
Deze instelling geldt alleen wanneer u “TV
TYPE” onder “SCHERMINSTELLING”
instelt op “16:9”. Pas dit aan om weer te
geven met een 4:3 breedte-/
hoogteverhouding.
Als u de breedte-/hoogteverhouding van uw
televisie kunt wijzigen, wijzig deze dan op
uw televisie en niet op de speler.
VOLLEDIG
NORMAAL
16:9-televisie
64
Selecteer dit om de breedte-/
hoogteverhouding van uw
televisie te regelen.
Selecteer dit wanneer u de
breedte-/hoogteverhouding van
uw televisie niet kunt regelen.
Geeft een signaal met een
breedte-/hoogteverhouding van
16:9 weer met zwarte stroken
links en rechts van het beeld.
Individuele instellingen
(INDIVIDUELE INSTELLING)
Gebruik dit om de afspeelinstellingen en
andere instellingen op te geven.
Kies "INDIVIDUELE INSTELLING" in het
instelscherm. Als u het scherm wilt
gebruiken, zie "Gebruik van het
instelscherm" (pagina 60).
Standaardinstellingen zijn onderstreept.
INDIVIDUELE INSTELLING
AUTOM. UITSCHAKELING:
AAN
AUTO WEERGAVE:
UIT
DIMMER:
LICHT
AUTO
PAUZESTAND:
MUZIEKSTUKKEUZE:
UIT
AAN
MULTI-DISC RESUME:
Registratiecode
DivX:
UIT
HDMI-REGELING:
AAN
TAALAANPASSING:
◆ AUTOM. UITSCHAKELING
Hiermee kunt u de instelling voor
automatisch uitschakelen in- of uitschakelen.
AAN
De speler schakelt na 30
minuten in de stopstand over
naar de wachtstand.
UIT
Hiermee wordt de functie
uitgeschakeld.
◆ AUTO WEERGAVE
Om automatische weergave aan of uit te
zetten. Deze functie is handig wanneer de
speler is aangesloten op een timer (niet
bijgeleverd).
UIT
Hiermee wordt de functie
uitgeschakeld.
AAN
Het afspelen wordt automatisch
gestart als de speler wordt
ingeschakeld door een timer
(niet bijgeleverd).
◆ DIMMER
Hiermee regelt u de verlichting van het
display op het voorpaneel.
LICHT
Feller verlicht.
DONKER
Minder fel verlicht.
AUTO
DONKER
Wanneer speler of
afstandsbediening enige tijd
niet wordt bediend, wordt de
verlichting donkerder.
◆ MULTI-DISC RESUME (alleen DVD
VIDEO/VIDEO CD)
Om Multi-disc Resume aan of uit te zetten.
Het hervatpunt kan worden opgeslagen in het
geheugen voor maximaal 6 verschillende
DVD VIDEO's/VIDEO CD's (pagina 28).
AAN
Het hervatpunt opslaan voor
maximaal 6 discs.
UIT
De instellingen worden niet
opgeslagen in het geheugen.
Het afspelen wordt alleen
hervat bij het hervatpunt voor
de huidige disc in de speler.
◆ PAUZESTAND (alleen DVD's)
Hiermee kiest u het beeld in de pauzestand.
AUTO
BEELD
Het beeld, inclusief bewegende
elementen, wordt zonder
trillingen weergegeven. Kies
normaal deze instelling.
Het beeld, inclusief statische
elementen, wordt met hoge
resolutie weergegeven.
Geeft het geluidsspoor met het grootste aantal
kanalen voorrang bij het afspelen van een
DVD VIDEO met verschillende
geluidsindelingen (PCM, MPEG-audio, DTS
of Dolby Digital).
◆ DivX
Toont de registratiecode van deze speler. Ga
naar
http://www.divx.com/vod
voor meer informatie.
◆ HDMI-REGELING
Schakelt de instelling voor de HDMIREGELING in of uit.
UIT
Geen voorrang toegekend.
AUTO
UIT
Schakelt deze functie uit.
Voorrang toegekend.
AAN
Hiermee kunt u de functies van
de HDMI-REGELING
gebruiken (pagina 17).
Opmerkingen
• Wanneer u het item instelt op "AUTO" kan de taal
worden gewijzigd. De instelling
"MUZIEKSTUKKEUZE" heeft een hogere
prioriteit dan de "GELUID" instellingen bij
"TAALKEUZE" (pagina 61).
• Als u "DTS" instelt op "UIT" (pagina 67), dan
wordt het DTS-geluidsspoor niet weergegeven,
zelfs niet als "MUZIEKSTUKKEUZE" is
ingesteld op "AUTO".
• Als PCM, DTS, MPEG-audio en Dolby Digital
geluidssporen evenveel kanalen hebben, kiest het
systeem PCM, DTS, MPEG en Dolby Digital
geluidssporen in deze volgorde.
Instellingen en afstellingen
◆ MUZIEKSTUKKEUZE (alleen DVD
VIDEO)
Opmerking
Als u Snel Instelling uitvoert, worden de
standaardwaarden voor de opgeslagen Multi-disc
Resume instellingen in het geheugen wellicht
hersteld.
◆ TAALAANPASSING
Stelt de taal van de DVD-speler in op
dezelfde taal als die van het huidige
schermdisplay van de televisie.
U kunt deze functie niet selecteren als
"HDMI-REGELING" is ingesteld op "UIT".
AAN
Schakelt deze functie in.
UIT
Schakelt deze functie uit.
Opmerkingen
• Sluit alle weergaven voordat u deze functie
gebruikt.
• De taal van het schermdisplay van de speler blijft
dezelfde als de taal van de televisie niet kan
worden ondersteund.
65
Geluidsinstellingen
(AUDIO INSTELLING)
Met "AUDIO INSTELLING" kunt u het
geluid instellen afhankelijk van het afspelen
en de aansluitingen.
Kies "AUDIO INSTELLING" in het
instelscherm. Als u het scherm wilt
gebruiken, zie "Gebruik van het
instelscherm" (pagina 60).
Standaardinstellingen zijn onderstreept.
AUDIO INSTELLING
AUDIO DRC:
STANDAARD
DOWN MIX:
DOLBY SURROUND
DIGITALE UITGANG:
AAN
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
UIT
48kHz/96kHz PCM:
48kHz/16bit
GELUID (HDMI):
AUTO
◆ AUDIO DRC (Dynamic Range Control)
(alleen DVD's)
Zorgt voor een helder geluid bij weergave
met laag volume van een DVD met "AUDIO
DRC" functie.
Deze functie beïnvloedt het uitgangssignaal
van de volgende aansluitingen:
– LINE OUT L/R (AUDIO) aansluitingen
– LINE (RGB)-TV aansluiting
– DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT
aansluiting alleen wanneer "DOLBY
DIGITAL" is ingesteld op "D-PCM" (pagina
67).
STANDAARD Kies normaal deze instelling.
TV
Zorgt voor een helder geluid,
ook bij laag volume.
BREEDBAND Geeft u het gevoel van een live
optreden.
66
◆ DOWN MIX (alleen DVD's)
Mengt tot 2 kanalen bij het afspelen van een
DVD met achtergeluidselementen (kanalen)
of die is opgenomen in Dolby Digitalindeling. Zie "De indeling van het
audiosignaal controleren" (pagina 48) voor
meer informatie over
achtersignaalcomponenten. Deze functie
beïnvloedt het uitgangssignaal van de
volgende aansluitingen:
– LINE OUT L/R (AUDIO) aansluitingen
– LINE (RGB)-TV aansluiting
– DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT
aansluiting wanneer “DOLBY DIGITAL”
zijn ingesteld op “D-PCM” (pagina 67).
DOLBY
Kies normaal deze instelling.
SURROUND Meerkanaals audiosignalen
worden uitgevoerd naar 2
kanalen voor surround sound.
NORMAAL Meerkanaals audiosignalen
worden gereduceerd tot afspelen
via 2 kanalen voor stereo.
◆ DIGITALE UITGANG
Kies deze instelling wanneer audiosignalen
worden uitgevoerd via de DIGITAL OUT
(COAXIAL)/HDMI OUT aansluiting.
AAN
Kies normaal deze instelling. Wanneer
u "AAN" selecteert, zie "Digitaal
uitgangssignaal instellen" voor
verdere instelling.
UIT
De invloed van de digitale schakeling
op de analoge schakeling is minimaal.
Als u de HDMI OUT aansluiting
gebruikt, wordt PCM-geluid
uitgevoerd, afhankelijk van de
aangesloten apparatuur. Als het
signaal echter is gecodeerd ter
bescherming van het auteursrecht,
wordt het alleen uitgevoerd als 48 kHz/
16-bits PCM.
Digitaal uitgangssignaal
instellen
Hiermee wordt de uitvoer van audiosignalen
gewijzigd bij aansluiting van een component,
zoals een audiocomponent of MD deck met
digitale ingang.
Zie pagina 19 voor meer informatie over de
aansluiting.
"DOLBY DIGITAL", "MPEG", "DTS" en
"48kHz/96kHz PCM" nadat u "DIGITALE
UITGANG" op "AAN" hebt gezet.
Wanneer u een component aansluit die niet
compatibel is met het gekozen audiosignaal,
kunnen de luidsprekers een hard (of geen)
geluid produceren, waardoor uw gehoor of de
luidsprekers kunnen worden beschadigd.
Opmerkingen
◆ DOLBY DIGITAL (alleen DVD's)
Om het Dolby Digital signaal te kiezen.
D-PCM
DOLBY
DIGITAL
Kies deze instelling wanneer de
speler is aangesloten op een
audiocomponent zonder
ingebouwde Dolby Digital
decoder. U kunt bepalen of de
signalen al dan niet compatibel
zijn met Dolby Surround (Pro
Logic) via "DOWN MIX"
onder "AUDIO INSTELLING"
(pagina 66).
Kies deze instelling wanneer de
speler is aangesloten op een
audiocomponent met
ingebouwde Dolby Digital
decoder.
Opmerking
Als de HDMI OUT aansluiting is aangesloten op
apparatuur die niet compatibel is met DOLBY
DIGITAL signalen, worden de "D-PCM" signalen
automatisch uitgevoerd, zelfs als u "DOLBY
DIGITAL" selecteert.
Om het MPEG-audiosignaal te kiezen.
PCM
Kies deze instelling wanneer de
speler is aangesloten op een
audiocomponent zonder
ingebouwde MPEG-decoder.
Als u meerkanaals MPEGaudiogeluidssporen afspeelt,
worden alleen de signalen Voor
(L) en Voor (R) uitgevoerd via
de twee voorluidsprekers.
MPEG
Kies deze instelling wanneer de
speler is aangesloten op een
audiocomponent met
ingebouwde MPEG-decoder.
Opmerking
Als de HDMI OUT aansluiting is aangesloten op
apparatuur die niet compatibel is met MPEGaudiosignalen, worden automatisch "PCM"
signalen uitgevoerd, zelfs als u "MPEG" selecteert.
◆ DTS
Hiermee kunt u het type DTS-audiosignalen
selecteren.
UIT
Kies deze instelling wanneer de
speler is aangesloten op een
audiocomponent zonder
ingebouwde DTS-decoder.
AAN
Kies deze instelling wanneer de
speler is aangesloten op een
audiocomponent met
ingebouwde DTS-decoder.
Instellingen en afstellingen
• De AV SYNCHRONISATIE functie (pagina 39)
werkt niet als u de DIGITAL OUT (COAXIAL)
aansluiting gebruikt en "DOLBY DIGITAL",
"MPEG" of "DTS" respectievelijk instelt op
"DOLBY DIGITAL", "MPEG" of "AAN".
• De AV SYNCHRONISATIE functie (pagina 39)
werkt niet als u een Dolby Digital- of DTScompatibel apparaat aansluit via de HDMI OUT
aansluiting en "DOLBY DIGITAL", "MPEG" of
"DTS" respectievelijk instelt op "DOLBY
DIGITAL", "MPEG" of "AAN".
◆ MPEG (alleen DVD's)
Opmerking
Als de HDMI OUT aansluiting is aangesloten op
apparatuur die niet compatibel is met DTSsignalen, worden automatisch "UIT" signalen
uitgevoerd, zelfs als u "AAN" selecteert.
◆ 48kHz/96kHz PCM (alleen DVD VIDEO)
Om de bemonsteringsfrequentie van het
audiosignaal te kiezen.
48kHz/16bit De audiosignalen van DVD
VIDEO's worden altijd
omgezet naar 48kHz/16bit.
96kHz/24bit Alle signalen, inclusief 96kHz/
24bit worden uitgevoerd in de
originele indeling. Indien het
signaal echter is versleuteld ter
bescherming van het
auteursrecht, wordt het alleen
uitgevoerd als 48kHz/16bit.
,wordt vervolgd
67
Opmerkingen
• De analoge audiosignalen van de LINE OUT L/R
(AUDIO) aansluitingen aansluiting worden niet
door deze instelling beïnvloed en behouden het
originele bemonsteringsfrequentieniveau.
• Als de HDMI OUT aansluiting is aangesloten op
apparatuur die niet compatibel is met 96 kHz/
24-bit signalen, wordt automatisch 48 kHz/
16-bit PCM uitgevoerd, zelfs als u "96kHz/24bit"
selecteert.
◆ GELUID (HDMI)
Hiermee selecteert u het type audiosignalen
dat wordt uitgevoerd via de HDMI OUT
aansluiting.
AUTO
Kies normaal deze optie. De
audiosignalen worden volgens
de "DIGITAL OUT"
instellingen uitgevoerd (pagina
67).
PCM
Dolby Digital, of 96 kHz/
24-bits PCM-signalen worden
omgezet naar 48 kHz/
16-bits PCM.
Opmerking
Er wordt een hard geluid (of geen geluid)
uitgevoerd als u de speler aansluit op een televisie
die niet compatibel is met DOLBY DIGITAL/DTS
signalen en "AUTO" is geselecteerd. Selecteer in
dit geval "PCM".
68
Aanvullende informatie
Problemen oplossen
Indien u problemen ondervindt bij het
gebruik van deze speler, probeer die dan eerst
zelf op de lossen aan de hand van de
onderstaande lijst. Als het probleem daarmee
niet is opgelost, raadpleeg dan de
dichtstbijzijnde Sony-handelaar.
Voeding
De speler wordt niet ingeschakeld.
, Controleer of het netsnoer goed is aangesloten.
Beeld
Er is geen beeld of er verschijnt beeldruis.
Er is geen beeld of beeldruis verschijnt bij
aansluiting op de HDMI OUT-aansluiting.
, Probeer het volgende: 1Schakel de speler
uit en vervolgens weer aan. 2Schakel het
aangesloten apparaat uit en vervolgens weer
aan. 3Koppel de HDMI-kabel los en sluit
deze vervolgens weer aan.
Aanvullende informatie
, Sluit de kabel goed aan.
, De verbindingskabels zijn beschadigd.
, Controleer de aansluiting op de televisie
(pagina 15) en stel de
ingangskeuzeschakelaar van de televisie zo
in dat het signaal van de speler op het
televisiescherm verschijnt.
, Stel "LINE" bij "SCHERMINSTELLING"
in op het juiste item (pagina 64).
, De disc is vuil of vervormd.
, Als het videosignaal van de speler via uw
videorecorder naar de televisie moet gaan of
wanneer de speler is aangesloten op een
gecombineerde televisie/videorecorder, kan
de kopieerbeveiliging van sommige DVDprogramma's de beeldkwaliteit
beïnvloeden.
, De disc is opgenomen met een ander
kleurensysteem dan wordt gebruikt door de
televisie.
, U hebt "PROGRESSIVE AUTO" of
"PROGRESSIVE VIDEO" geselecteerd
met de PROGRESSIVE toets op het
voorpaneel terwijl uw televisie niet
compatibel is met progressieve signalen.
, Zelfs als de televisie compatibel is met
progressieve signalen met 525p-/625pindeling, wordt het beeld wellicht beïnvloed
wanneer u de speler instelt op progressieve
indeling. Selecteer in dit geval
"NORMAAL (INTERLACE)" met de toets
PROGRESSIVE op het voorpaneel zodat de
speler wordt ingesteld op het normale
(interlace) formaat.
, Als u "LINE" bij
"SCHERMINSTELLING" instelt op "RGB
(COMPONENT OFF)" (pagina 64),
worden er geen componentvideosignalen
uitgevoerd.
, De speler is aangesloten op een
invoerapparaat dat niet geschikt is voor
HDCP (de HDMI aanduiding op het
voorpaneel gaat niet branden). Zie
pagina 16.
, Als de HDMI OUT aansluiting wordt
gebruikt voor video-uitvoer, wordt het
probleem wellicht opgelost als u de
"HDMI-RESOLUTIE" instelling bij
"SCHERMINSTELLING" wijzigt
(pagina 62). Sluit de televisie en de speler
aan met een andere videoaansluiting dan de
HDMI OUT aansluiting en schakel de
ingangsbron van de televisie naar de
aangesloten video-ingang zodat u de
instelschermen kunt zien. Wijzig de
"HDMI-RESOLUTIE" bij
"SCHERMINSTELLING" en schakel de
ingang van televisie terug naar HDMI. Als
het beeld nog steeds niet wordt
weergegeven, herhaalt u de stappen en
probeert u de andere opties.
, Druk op [/1 om de speler uit te schakelen
en voer "369" in met de cijfertoetsen van de
afstandsbediening. Druk vervolgens op [/1
om de speler opnieuw in te schakelen
(pagina 62).
Het beeld vult het scherm niet volledig,
ook al is de breedte-/hoogteverhouding
ingesteld bij "TV TYPE" van
"SCHERMINSTELLING".
, De breedte-/hoogteverhouding ligt vast op
de DVD.
Het beeld is zwart/wit.
, Stel "LINE" bij "SCHERMINSTELLING"
in op het juiste item (pagina 64).
, Bij sommige televisies is het beeld zwart/
wit bij het afspelen van een disc opgenomen
met het NTSC-kleursysteem.
, Als u een SCART-kabel gebruikt,
controleert u of de kabel een 21-pins kabel
is.
,wordt vervolgd
69
Geluid
Handeling
Geen geluid.
De afstandsbediening werkt niet.
, Sluit de kabel goed aan.
, De verbindingskabel is beschadigd.
, De speler is aangesloten op de verkeerde
ingang van de audiocomponent (pagina 19).
, De ingang voor de audiocomponent is niet
goed ingesteld.
, De speler staat in de pauzestand of in de
vertraagde afspeelstand.
, De speler staat in de stand voor snel
vooruitspoelen of snel achteruitspoelen.
, Als het audiosignaal niet via de DIGITAL
OUT (COAXIAL)/HDMI OUT aansluiting
gaat, moet u de audio-instellingen
controleren (pagina 66).
, Bij het afspelen van een Super VCD zonder
audiotrack 2 wordt er geen geluid
weergegeven wanneer u "2:STEREO",
"2:1/L" of "2:2/R" selecteert.
, Als u meerkanaals MPEGaudiogeluidssporen afspeelt, worden alleen
de signalen Voor (L) en Voor (R)
uitgevoerd via de twee voorluidsprekers.
, De apparatuur die is aangesloten op de
HDMI OUT aansluiting, voldoet niet aan de
audiosignaalindeling. Stel in dit geval
"GELUID (HDMI)" bij "AUDIO
INSTELLING" in op "PCM" (pagina 68).
, De batterijen in de afstandsbediening zijn
bijna leeg.
, Er bevinden zich obstakels tussen
afstandsbediening en speler.
, De afstand tussen afstandsbediening en
speler is te groot.
, De afstandsbediening is niet op de
afstandsbedieningssensor op de speler
gericht.
Er wordt geen geluid uitgevoerd via de
HDMI OUT aansluiting
, Probeer het volgende: 1Schakel de speler
uit en vervolgens weer aan. 2Schakel het
aangesloten apparaat uit en vervolgens weer
aan. 3Koppel de HDMI-kabel los en sluit
deze vervolgens weer aan.
, De HDMI OUT aansluiting is aangesloten
op een DVI apparaat (audiosignalen kunnen
niet via DVI aansluitingen worden
uitgevoerd).
Het volume is laag.
, Bij sommige DVD's is het volume laag. U
kunt het volume verhogen door "AUDIO
DRC" bij "AUDIO INSTELLING" op
"TV" te zetten (pagina 66).
De disc wordt niet afgespeeld.
, De disc is omgekeerd geplaatst.
Plaats de disc met de afspeelkant naar
onderen gericht.
, De disc zit scheef.
, De speler kan sommige discs niet afspelen
(pagina 6).
, De regiocode op de DVD komt niet overeen
met die op de speler.
, Er is condensvorming opgetreden in de
speler (pagina 3).
, Een disc die niet goed is gefinaliseerd, kan
niet worden afgespeeld op de speler
(pagina 6).
Een MP3-audiotrack kan niet worden
afgespeeld (pagina 50).
, De DATA CD is niet opgenomen in de
MP3-indeling conform ISO 9660 Level 1/
Level 2 of Joliet.
, De DATA DVD is niet opgenomen in de
MP3-indeling conform UDF (Universal
Disk Format).
, De MP3-audiotrack is niet voorzien van de
extensie ".MP3".
, De gegevens hebben niet de MP3-indeling,
ondanks de extensie ".MP3".
, De gegevens zijn geen MPEG-1 Audio
Layer III-gegevens.
, De speler kan geen audiotracks in mp3PROindeling afspelen.
, "STAND (MP3, JPEG)" is ingesteld op
"BEELD (JPEG)" (pagina 54).
, Er staat een DivX-videobestand op de
DATA CD/DATA DVD.
Een JPEG-beeldbestand kan niet worden
afgespeeld (pagina 50).
, De DATA CD is niet opgenomen in de
JPEG-indeling conform ISO 9660 Level 1/
Level 2 of Joliet.
70
, De DATA DVD is niet opgenomen in de
JPEG-indeling conform UDF (Universal
Disk Format).
, Het bestand heeft een andere extensie dan
".JPEG" of ".JPG".
, Het beeld is groter dan 3072 (breedte) ×
2048 (hoogte) in de normale modus of meer
dan 3.300.000 pixels in progressieve JPEG.
(Sommige progressieve JPEG-bestanden
kunnen niet worden weergegeven zelfs
wanneer het formaat van het bestand niet
groter is dan de opgegeven capaciteit.)
, Het beeld past niet op het scherm (het beeld
wordt verkleind).
, "STAND (MP3, JPEG)" is ingesteld op
"GELUID (MP3)" (pagina 54).
, Er staat een DivX-videobestand op de
DATA CD/DATA DVD.
De MP3-audiotracks en JPEGbeeldbestanden worden tegelijkertijd
afgespeeld.
, "STAND (MP3, JPEG)" is ingesteld op
"AUTO" (pagina 54).
, "STAND (MP3, JPEG)" is ingesteld op
"AUTO (BMG)" (pagina 54).
Een DivX-videobestand kan niet worden
afgespeeld
, Het bestand is niet aangemaakt met DivXindeling.
, Het bestand heeft een andere extensie dan
".AVI" of ".DIVX".
, De DATA CD/DATA DVD (DivX-video)
is niet opgenomen in de DivX-indeling
conform ISO 9660 Level 1/Level 2 of Joliet/
UDF.
, Het DivX-videobestand is groter dan 720
(breedte) × 576 (hoogte).
De namen van albums/tracks/bestanden
worden niet juist weergegeven.
, De speler kan alleen cijfers en letters tonen.
Andere tekens verschijnen als "*".
, Programme Play, Shuffle Play, Repeat Play
of A-B Repeat Play is gekozen (pagina 33).
, Resume Play werkt (pagina 28).
De speler begint de disc automatisch af te
spelen.
, De disc is voorzien van een automatische
afspeelfunctie.
, "AUTO WEERGAVE" bij
"INDIVIDUELE INSTELLING" is
ingesteld op "AAN" (pagina 64).
Het afspelen stopt automatisch.
, Bij het afspelen van discs met een
automatisch pauzesignaal stopt het afspelen
bij het auto-pauzesignaal.
Bepaalde functies, zoals Stoppen, Snel
afspelen, Traag afspelen, Vertraagd
afspelen, Herhaaldelijk afspelen,
Willekeurig afspelen of Programma
afspelen, werken niet.
, Bij sommige discs zijn bepaalde
handelingen niet mogelijk. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de disc.
De taal voor het geluid kan niet worden
gewijzigd.
, Probeer het DVD menu te gebruiken in
plaats van de directe keuzetoetsen op de
afstandsbediening (pagina 29).
, Er zijn geen meertalige geluidssporen
opgenomen op de DVD.
, De taal voor het geluid van een DVD kan
niet worden gewijzigd.
Aanvullende informatie
De weergave van het interne
achtergrondgeluid van de speler en de
JPEG-beeldbestanden begint
tegelijkertijd.
De disc begint niet te spelen vanaf het
begin.
De taal voor de ondertiteling kan niet
worden gewijzigd of uitgeschakeld.
, Probeer het met DVD menu te gebruiken in
plaats van de directe keuzetoetsen op de
afstandsbediening (pagina 29).
, Er zijn geen meertalige ondertitels
opgenomen op de DVD.
, De taal voor de ondertitels kan niet worden
gewijzigd op de DVD.
,wordt vervolgd
71
De hoeken kunnen niet worden gewijzigd.
De functie HDMI-REGELING werkt niet.
, Probeer het met DVD menu te gebruiken in
plaats van de directe keuzetoetsen op de
afstandsbediening (pagina 29).
, Er zijn geen meervoudige hoeken
opgenomen op de DVD.
, De hoek kan worden gewijzigd wanneer de
"
" aanduiding groen oplicht in het
display op het voorpaneel (pagina 9).
, Hoeken veranderen kan niet met de DVD.
, Wanneer de HDMI-aanduiding op het
voorpaneel niet gaat branden, moet u de
HDMIverbinding controleren (pagina 17).
, Stel "HDMI-REGELING" onder
"INDIVIDUELE INSTELLING" in op
"AAN" (pagina 65).
, Zorg dat de aangesloten component
compatibel is met de functie HDMIREGELING. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de component voor
meer uitleg.
, Als u de HDMI-verbinding wijzigt, het
netsnoer vast- en daarna loskoppelt, of
wanneer u een stroompanne ondervindt, stel
dan "HDMI-REGELING" onder
"INDIVIDUELE INSTELLING" in op
"UIT," en stel dan "HDMI-REGELING"
onder "INDIVIDUELE INSTELLING" in
op "AAN" (pagina 65).
De speler werkt niet correct.
, Trek de stekker uit het stopcontact wanneer
de werking van de speler is verstoord door
statische elektriciteit, enzovoort.
Er verschijnen 5 cijfers of letters op het
scherm en in het display op het
voorpaneel.
, De zelfdiagnosefunctie werd geactiveerd.
(Zie de tabel op pagina 73.)
De disc-lade gaat niet open en "LOCKED"
verschijnt in het display op het
voorpaneel.
, Het kinderslot is ingesteld (pagina 28).
De disc-lade gaat niet open en "TRAY
LOCKED" verschijnt in het display op het
voorpaneel.
, Neem contact op met de Sony-handelaar of
een plaatselijke erkende Sony
onderhoudsdienst.
"Gegevensfout" verschijnt op het
televisiescherm bij het afspelen van een
DATA CD of DATA DVD.
, De MP3-audiotrack/JPEG-beeldbestand/
DivX-videobestand is defect.
, De gegevens zijn geen MPEG-1 Audio
Layer III-gegevens.
, De indeling van het JPEG-beeldbestand is
niet compatibel met DCF (pagina 50).
, Het JPEG-beeldbestand heeft de extensie
".JPG" of ".JPEG", maar is niet in JPEGindeling.
, Het bestand dat u wilt afspelen heeft de
extensie ".AVI" of ".DIVX" maar is niet in
DivX-indeling, of is in DivX-indeling maar
beantwoordt niet aan een DivX Certifiedprofiel.
72
De displaytaal op het scherm wijzigt
automatisch.
, Wanneer "TAALAANPASSING" onder
"INDIVIDUELE INSTELLING" is
ingesteld op "AAN" (pagina 65), wijzigt de
displaytaal op het scherm automatisch,
volgens de taalinstelling van de aangesloten
televisie, als u de taalinstellingen op uw tv
wijzigt, enz.
De DVD-speler schakelt automatisch in.
, De HDMI-ingang wordt geselecteerd via de
interface van de televisie. Sommige
televisies hebben deze functie voor HDMIREGELING.
, “HDMI-REGELING” onder
“INDIVIDUELE INSTELLING” is
ingesteld op “AAN” (pagina 65)
Zelfdiagnosefunctie
(Wanneer er letters/cijfers
verschijnen in het display)
Als de zelfdiagnosefunctie is geactiveerd om
te voorkomen dat de werking wordt
verstoord, knippert een servicecode van vijf
tekens (bijvoorbeeld C 13 50) met een
combinatie van een letter en vier cijfers op het
scherm en in het display. Raadpleeg dan de
onderstaande tabel.
C:13:50
Eerste drie
Oorzaak en/of oplossing
tekens van
de servicecode
De disc is vuil of opgenomen
in een indeling die deze
speler niet kan afspelen
(pagina 6).
, Reinig de disc met een
reinigingsdoekje of
controleer de indeling.
C 31
De disc is niet correct
geplaatst.
, Plaats de disc correct.
Aanvullende informatie
C 13
E XX
De zelfdiagnosefunctie van
(xx is een cijfer) de speler is uitgevoerd om
een defect te voorkomen.
, Neem contact op met de
Sony-handelaar of een
plaatselijke erkende
onderhoudsdienst van
Sony en geef de
servicecode van 5 tekens
door.
Voorbeeld: E 61 10
73
Technische gegevens
Systeem
Algemeen
Laser: Halfgeleiderlaser
Signaalindelingssysteem: PAL/(NTSC)
Stroomvereisten:
220 – 240 V wisselstroom, 50/60 Hz
Stroomverbruik: 11 W
Afmetingen (ongeveer):
430 × 43 × 210,4 mm
(breedte/hoogte/diepte) incl. uitstekende
onderdelen
Gewicht (ongeveer): 1,76 kg
Werkingstemperatuur: 5 °C tot 35 °C
Vochtigheidsgraad bij werking: 25 % tot
80 %
Audiokenmerken
Frequentiebereik: DVD VIDEO (PCM
48 kHz): 2 Hz tot 22 kHz (±0,5 dB)/
CD: 2 Hz tot 20 kHz (±0,5 dB)
Wow en flutter: Minder dan gedetecteerde
waarde (±0,001% W PEAK)
Uitgangen
(Aansluiting: aansluitingstype/
uitgangsniveau/belastingsimpedantie)
LINE OUT (AUDIO): Phono-aansluiting/
2 Vrms/10 kilohm
DIGITAL OUT (COAXIAL): Phonoaansluiting/0,5 Vp-p/75 ohm
HDMI OUT: HDMI 19-pins – Standaard
aansluiting
LINE OUT (VIDEO): Phono-aansluiting/
1,0 Vp-p/75 ohm
COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB/CB,
PR/CR): Phono-aansluiting/Y: 1,0 Vp-p,
PB/CB, PR/ CR: 0,7 Vp-p/75 ohm
74
Bijgeleverde accessoires
Afstandsbediening (1)
R6 (AA) batterijen (2)
Wijzigingen in ontwerp en technische
gegevens voorbehouden zonder
voorafgaande kennisgeving.
Taalcodelijst
Voor meer details, zie pagina 47, 61.
Taalspelling conform ISO 639: 1988 (E/F).
Code Taal
Code Taal
Code Taal
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Aanvullende informatie
Code Taal
1703 Niet vermeld
Regiocodelijst voor kinderbeveiliging
Voor meer informatie, zie pagina 41.
Code Regio
Code Regio
Code Regio
Code Regio
2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2115
2165
2174
2109
2248
2238
2254
2276
2304
2363
2362 Mexico
2376 Nederland
2390 NieuwZeeland
2379 Noorwegen
2427 Pakistan
2424 Filippijnen
2436 Portugal
2489 Rusland
2501 Singapore
2149
2499
2086
2528
2184
Argentinië
Australië
Oostenrijk
België
Brazilië
Canada
Chili
China
Denemarken
Finland
Frankrijk
Duitsland
India
Indonesië
Italië
Japan
Korea
Maleisië
Spanje
Zweden
Zwitserland
Thailand
Verenigd
Koninkrijk
75
Index
Symbolen
‘BRAVIA’ Theatre Sync 17
Cijfers
16:9 62
4:3 LETTER BOX 62
4:3 PAN&SCAN 62
4:3 VERHOUDING 64
48 kHz/96 kHz PCM 67
5.1 Channel Surround 20
A
Aansluiting 14, 15
A-B HERHALEN 36
ACHTERGROND 63
Afstandsbediening 10, 21, 22
ALBUM 45
Album 50
AUDIO DRC 66
AUDIO INSTELLING 66
AUTO (BMG) 32, 48, 54
AUTO WEERGAVE 64
AUTOM. UITSCHAKELING
64
AV SYNCHRONISATIE 39
B
Batterijen 21
Bedieningsmenu 11
BEELDNAVIGATIE 46, 53
Behandeling van discs 2
BEKIJK HFST 46
BEKIJK TITEL 46
BESTAND 45
C
L
LINE 64
Luidsprekers
Aansluiting 19
M
EFFECT 56
EIGEN
KINDERBEVEILIGING 40
MENU 61
MP3 5, 50
MPEG 47, 67
MULTI-DISC RESUME 28,
65
MUZIEKSTUK 45
MUZIEKSTUKKEUZE 65
F
N
E
FAST PLAY 27
Flmsoftware 18
Frame stilzetten 44
NORMAAL (INTERLACE) 17
O
GEHEUGEN 37
GELUID 47, 61
Geschikte discs 6
ONDERTITELING 27, 53,
61
Opnieuw afspelen 27
ORIGINAL 29
ORIGINAL/PLAY LIST 29
H
P
G
HDMI
GELUID (HDMI) 68
HDMI-REGELING 17, 65
HDMI-RESOLUTIE 62
TAALAANPASSING 65
Herhaaldelijk afspelen 35
HERHALEN 35
HERSTELLEN 61
Hervat 28
HOEK 27
HOOFDSTUK 44
CD 6, 26
I
D
INDEX 45
INDIVIDUELE
BEELDREGELING 37
INDIVIDUELE INSTELLING
64
INSTELLING 60
Instelscherm 60
INTERVAL 55
DATA CD 5, 50, 57
DATA DVD 5, 50, 57
DATUM 53
Diavoorstelling 54
DIGITALE UITGANG 66
Digitale uitgang 67
DIMMER 65
Display
Bedieningsmenuscherm 11
Display op het voorpaneel 9
Instelscherm 60
Display op het voorpaneel 9
DivX® 57, 65
DOLBY DIGITAL 47, 67
Doorlopend afspelen
CD/VIDEO CD 26
76
DVD 26
DOORSPOELEN 27
DOWN MIX 66
DTS 47, 67
DVD 5, 26
DVD menu 29
DVD+RW 5, 27
DVD-RW 5
J
JPEG 50
JPEG-RESOLUTIE 63
K
KINDERBEVEILIGING 40
Kinderslot 28
PAUZESTAND 65
PBC-weergave 29
PLAY LIST 29
Problemen oplossen 69
Programma afspelen 33
PROGRAMMEREN 33
PROGRESSIVE AUTO 17
PROGRESSIVE VIDEO 17
S
Scannen 43
SCENE 44
SCHERMBEVEILIGING 63
SCHERMDISPL. 61
Schermdisplay
Bedieningsmenuscherm 11
Instelscherm 60
SCHERMINSTELLING 62
SCHERPTE 38
SHUFFLE 34
SLOW PLAY 27
SNEL 61
Snel achteruit 43
Snel instelling 23, 61
Snel vooruit 43
STAND (MP3, JPEG) 54
Surround 49
T
TAALKEUZE 61
TIJD/TEKST 44
TIME/TEXT 30
TITEL 44
TOP MENU 29
TV TYPE 62
TVS (TV Virtual Surround) 49
V
Vertraagd afspelen 43
VIDEO CD 5, 26
Videosoftware 18
VOLLEDIG 60
W
Willekeurig afspelen 34
Z
Zoeken 43
naar een bepaald punt met
beeld 43
ZOOM 27, 53
Aanvullende informatie
77
Gedrukt op 70% of hoger kringlooppapier met
VOC (vluchtige organische verbinding)-vrije inkt
op basis van plantaardige olie.
Sony Corporation Printed in Malaysia
Download PDF

advertising