Sony | DVP-NS905V | Sony DVP-NS905V Gebruiksaanwijzing

3-075-801-41(1)
CD/DVD
Player
Gebruiksaanwijzing
DVP-NS705V
DVP-NS905V
© 2002 Sony Corporation
WAARSCHUWING
Stel het toestel niet bloot aan
regen noch vocht om brand
of elektrocutie te voorkomen.
Open de behuizing niet om
elektrocutie te voorkomen.
Laat het toestel alleen
nakijken door bevoegd
vakpersoneel.
Het netsnoer mag alleen door
bevoegd vakpersoneel
worden vervangen.
Dit toestel is geklasseerd als
CLASS 1 LASER product. Het
label met vermelding van CLASS
1 LASER PRODUCT bevindt zich
op de achterkant van het toestel.
OPGELET
De optische instrumenten in dit
toestel kunnen oogletsels
veroorzaken. De laserstraal van
deze CD/DVD-speler is schadelijk
voor de ogen en bijgevolg mag u de
behuizing niet proberen te openen.
Laat het toestel alleen nakijken
door bevoegd vakpersoneel.
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
• Dit toestel werkt op 220 – 240 V
AC, 50/60 Hz. Kijk of dit voltage
overeenstemt met de plaatselijke
netspanning.
• Plaats geen met vloeistof
gevulde voorwerpen zoals
bijvoorbeeld een vaas op het
toestel om elektrocutie of brand
te voorkomen.
Installatie
• Zet het apparaat niet schuin. Het
apparaat is ontworpen voor
gebruik in horizontale stand.
• Houd zowel het apparaat als
discs uit de buurt van apparatuur
waarin een krachtige magneet
gebruikt wordt, zoals een grote
luidspreker of magnetronoven.
• Plaats geen zware voorwerpen
op het toestel.
2
Welkom!
Gooi de batterij
niet weg maar
lever deze in als
klein chemisch
afval (KCA).
Dank u voor aankoop van deze
Sony CD/DVD Player. Voor u de
speler in gebruik neemt, moet u
deze gebruiksaanwijzing
aandachtig lezen en bewaren zodat
u ze later nog kunt raadplegen.
Reiniging
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
• Opgelet - De optische instrumenten in dit
toestel kunnen oogletsels veroorzaken.
• Indien er een voorwerp of vloeistof in de
behuizing terechtkomt, moet u de stekker
uit het stopcontact trekken en het toestel
laten nakijken door een deskundige
alvorens het weer in gebruik te nemen.
Spanningsbronnen
• Het toestel blijft onder (net)spanning staan
zolang de stekker in het stopcontact zit, ook
al is het toestel zelf uitgeschakeld.
• Trek de stekker uit het stopcontact indien u
van plan bent het toestel gedurende lange
tijd niet te gebruiken. Trek altijd aan de
stekker zelf en nooit aan het netsnoer.
Plaatsing
• Installeer het toestel op een goed
geventileerde plaats om te voorkomen dat
het te sterk opwarmt.
• Plaats het toestel niet op een zachte
ondergrond zoals bijvoorbeeld een tapijt
waardoor de ventilatiegaten kunnen worden
afgesloten.
• Installeer het toestel niet in de buurt van
warmtebronnen of op een plaats waar het is
blootgesteld aan directe zonnestraling,
overmatig stof of mechanische schokken.
Reinig de behuizing, het voorpaneel en de
bedieningselementen met een zachte doek die
lichtjes is bevochtigd met een mild zeepsopje.
Gebruik geen schuursponsje, schuurpoeder
noch solventen zoals alcohol of benzine.
Discs reinigen
Gebruik geen in de handel verkrijgbare
reinigingsdisc. Die kan defecten veroorzaken.
BELANGRIJK
Opgelet : Dit toestel kan voor onbepaalde
duur een stilstaand videobeeld of
instelscherm op het TV-scherm tonen. Als u
dat beeld lange tijd op het TV-scherm laat
staan, bestaat het gevaar dat uw
televisiescherm onherstelbaar wordt
beschadigd. Vooral projectietelevisies zijn
hier gevoelig voor.
Met alle vragen over eventuele problemen
met uw toestel kunt u steeds terecht bij uw
dichtstbijzijnde Sony handelaar.
Werking
• Indien het toestel direct van een koude in
een warme of een zeer vochtige ruimte
wordt gebracht, kan er condensvorming
optreden op de lenzen in het toestel. In dat
geval kan de werking van het toestel zijn
verstoord. Verwijder in dat geval de disc en
laat het toestel ongeveer een half uur aan
staan tot alle vocht is verdampt.
• Haal de discs uit de speler wanneer u die
verplaatst. Indien u dat niet doet, kunnen
discs beschadigd worden.
Volumeregeling
Zet het volume niet hoger bij het beluisteren
van een zeer stille passage of een onbespeeld
gedeelte. Als u dat toch doet, kunnen de
luidsprekers worden beschadigd wanneer er
plots een piekwaarde wordt bereikt.
3
Inhoudsopgave
WAARSCHUWING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Welkom! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Voorzorgsmaatregelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Betreffende deze gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Met deze speler kunnen de volgende discs worden afgespeeld . . . . . . . . . . 6
Opmerkingen betreffende discs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Onderdelen en bedieningselementen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Bedieningsmenuweergave (Magic Pad) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Beknopte handleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Snelle kennismaking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stap 1: Uitpakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stap 2: De batterijen in de afstandsbediening plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . .
Stap 3: TV-aansluitingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stap 4: Een disc afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
16
16
17
18
Aansluitingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
De speler aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stap 1: Videokabels aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stap 2: Audiokabels aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stap 3: Het netsnoer aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stap 4: Snel Instelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
19
22
29
29
Discs afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Discs afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zoeken naar een bepaald punt op een disc
(Search, Scan, Slow-motion play, Freeze Frame) . . . . . . . . . . . . . . . . .
De weergave hervatten vanaf het punt waar u de disc hebt gestopt
(Multi-disc Resume) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gebruik van het DVD menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
“ORIGINAL” of “PLAY LIST” op een DVD-RW Disc kiezen . . . . . . . . . . . . .
Een weergavezone kiezen voor een Super Audio CD Disc . . . . . . . . . . . . .
VIDEO CD’s met PBC-functies afspelen (PBC-weergave) . . . . . . . . . . . . . .
Afspelen van een MP3 Audio Track . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diverse weergavemogelijkheden
(Programme Play, Shuffle Play, Repeat Play, A-B Repeat Play) . . . . . .
33
35
37
38
39
40
41
42
44
Een scène zoeken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Een titel/hoofdstuk/track/index/scène zoeken (Search mode) . . . . . . . . . . . 49
Zoeken op Scène (BEELDNAVIGATIE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Disc-informatie controleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Speelduur en resterende speelduur controleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Weergave-informatie controleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
4
Geluidsregeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Het geluid regelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
SURROUND Mode instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Filmweergave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Hoeken wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ondertitels weergeven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De beeldkwaliteit regelen (BNR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De beeldweergave regelen (INDIVIDUELE BEELDREGELING) . . . . . . . . .
De weergave verbeteren (DIGITAL VIDEO ENHANCER) . . . . . . . . . . . . . .
61
61
62
63
65
Diverse bijkomende functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Discs vergrendelen
(EIGEN KINDERBEVEILIGING, KINDERBEVEILIGING) . . . . . . . . . . . . 66
Pieptoon (bevestigingsgeluid) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Uw TV of AV-versterker (receiver) bedienen met de meegeleverde
afstandsbediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Instellingen en afstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Gebruik van het instelscherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De taal voor schermweergave en geluid kiezen (TAALKEUZE) . . . . . . . . . .
Beeldinstellingen (SCHERMINSTELLING) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Individuele instellingen (INDIVIDUELE INSTELLING) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Geluidsinstellingen (AUDIO INSTELLING) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luidsprekerinstellingen (LUIDSPREKER) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74
75
76
77
79
81
Aanvullende informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Verhelpen van storingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zelfdiagnosefunctie
(Wanneer er letters/cijfers verschijnen in het uitleesvenster) . . . . . . . . .
Verklarende woordenlijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taalcodelijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84
87
87
90
91
92
5
Betreffende deze
gebruiksaanwijzing
Met deze speler kunnen
de volgende discs
worden afgespeeld
Controleer de modelnaam
De instructies in deze gebruiksaanwijzing
gelden voor 2 modellen: DVP-NS705V en
DVP-NS905V. Controleer de modelnaam
van uw toestel op het voorpaneel van de
speler. DVP-NS905V is het model dat
telkens is afgebeeld. Verschillen in
bediening tussen de modellen worden in de
tekst duidelijk aangegeven, bijvoorbeeld
met “alleen DVP-NS905V”.
• In deze gebruiksaanwijzing staan de
bedieningselementen op de
afstandsbediening beschreven. Ook de
bedieningselementen op de speler kunnen
worden gebruikt indien ze dezelfde of
soortgelijke namen hebben als die op de
afstandsbediening.
• “DVD” kan worden gebruikt als algemene
term voor DVD VIDEO’s, DVD-R’s en
DVD-RW’s.
• In deze gebruiksaanwijzing vindt u de
volgende symbolen:
Symbool
Betekenis
Functies beschikbaar voor
DVD VIDEO’s of DVD-R’s/
DVD-RW’s in video mode
Functies beschikbaar voor
DVD-RW’s in VR (Video
Recording) mode
Functies beschikbaar voor
VIDEO CD’s of CD-R’s/CDRW’s in video CD formaat
Functies beschikbaar voor
Super Audio CD’s
Functies beschikbaar voor
muziek CD’s of CD-R’s/CDRW’s in muziek CD formaat
Functies beschikbaar voor
DATA CD’s (CD-ROM’s/CDR’s/CD-RW’s met MP3* audio
tracks)
* MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) is een
standaardformaat van ISO/MPEG waarbij
audiogegevens worden gecomprimeerd.
6
Disc-formaat
DVD VIDEO
(pagina 87)
DVD-RW
(pagina 88)
Super Audio CD
(pagina 88)
VIDEO CD
Muziek CD
“DVD VIDEO” en “DVD-RW” zijn
handelsmerken.
Regiocode
Op de achterkant van het toestel staat een
regiocode vermeld die ook op de DVD
VIDEO discs (alleen weergave) moet
vermeld staan om met dit toestel te kunnen
worden afgespeeld. Dit systeem is bedoeld ter
bescherming van de auteursrechten.
DVD VIDEO’s met label ALL kunnen ook
met dit toestel worden afgespeeld.
Indien u een andere DVD VIDEO probeert af
te spelen, verschijnt het bericht “Weergave
van deze disc niet toegestaan wegens
regiobeperkingen.” op het scherm. Het is
mogelijk dat sommige DVD VIDEO’s
waarop geen regiocode staat vermeld, toch
niet kunnen worden afgespeeld.
X
DVP–XXXX
00V 00Hz
00W
NO.
0-000-000-00
Regiocode
Voorbeeld van discs die niet
kunnen worden afgespeeld met
het toestel
Het toestel kan de volgende discs niet afspelen:
• Alle CD-ROM’s (met inbegrip van PHOTO
CD’s)/CD-R’s/CD-RW’s behalve deze die
zijn opgenomen in de volgende formaten:
–muziek CD formaat
–video CD formaat
–MP3 formaat conform ISO9660* Level 1/
Level 2, of het uitgebreide formaat, Joliet
• Datasecties van CD-Extra’s
• DVD-ROM’s
• DVD Audio discs
* Een logisch formaat van bestanden en mappen op
CD-ROM’s, bepaald door ISO (International
Standard Organization)
Het toestel kan ook de volgende discs niet
afspelen:
• Een DVD VIDEO met een andere regiocode.
• Een disc met een speciale vorm (b.v., kaart,
hart).
• Een disc waarop papier of stickers zijn
gekleefd.
• Een disc met resten kleefmiddel van
kleefband of stickers.
software-producenten zijn vastgelegd. Dit
apparaat speelt DVD’s en VIDEO CD’s af
volgens de inhoud van de disc zodat bepaalde
weergavefuncties niet beschikbaar kunnen
zijn. Raadpleeg daarom de instructies die bij
DVD’s of VIDEO CD’s worden geleverd.
Auteursrechten
Dit product is voorzien van copyrightbeveiligingstechnologie die op haar beurt is
beschermd door sommige Amerikaanse
patenten en andere intellectuele
eigendomsrechten van Macrovision
Corporation en anderen. Het gebruik van deze
copyright-beveiligingstechnologie moet zijn
goedgekeurd door Macrovision Corporation,
en is bedoeld voor gebruik in huis en beperkte
kring tenzij Macrovision Corporation hiervoor
uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.
Aanpassing of demontage is verboden.
Opmerkingen
betreffende discs
• Neem de disc vast aan de rand om ze proper
te houden. Raak het oppervlak niet aan.
Opmerking
Merk op dat sommige DVD-R’s, DVD-RW’s, CDR’s of CD-RW’s niet met dit toestel kunnen worden
afgespeeld afhankelijk van de opnamekwaliteit, de
staat van de disc of de karakteristieken van de
opnameapparatuur.
Ook een disc die niet correct werd gefinaliseerd,
wordt niet afgespeeld. Beelden op DVD-RW discs
met CPRM* beveiliging kunnen ook mogelijk niet
worden afgespeeld wanneer ze een
kopieerbeveiligingssignaal bevatten. “Copyright
beveiliging” verschijnt dan op het scherm.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de
opnameapparatuur voor meer informatie. Merk op
dat discs aangemaakt in Packet Write formaat ook
niet kunnen worden afgespeeld.
* CPRM (Content Protection for Recordable
Media) is een codeertechnologie die het
auteursrecht van beelden beschermt.
Opmerking betreffende de
weergave van DVD’s en VIDEO CD’s
Sommige weergavefuncties van DVD’s en
VIDEO CD’s kunnen opzettelijk door
• Stel een disc niet bloot aan directe
zonnestraling of warmtebronnen zoals
bijvoorbeeld heteluchtkanalen en laat ze
niet achter in een auto die in de volle zon
geparkeerd staat en waarin de temperatuur
sterk kan oplopen.
• Berg discs na gebruik weer op in de houder.
• Reinig de disc met een zachte doek.
Wrijf van binnen naar buiten toe.
• Gebruik geen solventen zoals benzine,
thinner en in de handel verkrijgbare
reinigingsmiddelen of antistatische sprays
voor grammofoonplaten.
7
Onderdelen en bedieningselementen
Meer details vindt u op de pagina’s tussen haakjes.
Voorpaneel
DVP-NS705V
DVP-NS905V
A [/1 (aan/wacht) toets/indicator (33)
Licht groen op wanneer het toestel aan
staat en licht rood op met de speler in de
wachtstand.
B SUPER AUDIO CD indicator
Licht op bij weergave van een Super
Audio CD.
C MULTI CHANNEL (multikanaal)
indicator
Licht op wanneer:
– u een disc afspeelt die meervoudige
audiosignaalkanalen bevat
– er geen disc is ingebracht
D Disc-lade (33)
E A (openen/sluiten) toets (33)
F ./> (vorige/volgende) toetsen
(34)
G C/X/x/c ENTER (invoer) toetsen (38)
8
H Klik-shuttle (36)
(alleen DVP-NS905V)
I JOG toets/indicator (37)
(alleen DVP-NS905V)
J TOP MENU toets (38)
K MENU toets (38) (42)
L O RETURN (terug) toets (35)
M DISPLAY (schermdisplay) toets (13)
N x (stop) toets (34)
O X (pauze) toets (34)
P H (weergave) toets (33)
Q Uitleesvenster op het voorpaneel (9)
R
(afstandsbedieningssensor) (16)
S SURROUND (ruimtelijke weergave)
toets (58)
T PICTURE MODE (beeldstand) toets
(63)
Uitleesvenster op het voorpaneel
Bij het afspelen van een DVD VIDEO/DVD-RW
Disc-type Weergavestatus
Digital
MULTI
REPEAT 1
SHUFFLE PGM A–B
Huidig audio
signaal (56)
Nummer huidige titel
en hoofdstuk (53)
TITLE
TRACK
Huidige weergavestand (44)
CHAP
Licht op wanneer de speler een
NTSC signaal produceert
INDEX
ANGLE
NTSC HOUR
Licht op wanneer u de
hoek wijzigt (61)
MIN
SEC
Speelduur (53)
Bij het afspelen van een VIDEO CD met PBC-weergave (41)
Disc-type
Weergavestatus
Digital
MULTI
MPEG REPEAT 1
SHUFFLE PGM A–B
Licht op wanneer de speler een NTSC signaal produceert
TITLE
TRACK
CHAP
INDEX
ANGLE
NTSC HOUR
Huidige weergavestand (44)
MIN
SEC
Speelduur (53)
Huidige scène (53)
Bij het afspelen van een Super Audio CD, CD, DATA CD (MP3 audio) of VIDEO CD (zonder
PBC)
Licht op bij weergave van de
multikanaalszone op Super
Disc-type* Weergavestatus Audio CD’s (40)
Digital
MULTI
MP3 REPEAT 1
SHUFFLE PGM A–B
Licht op tijdens het
afspelen van MP3
audio tracks (42)
TITLE
Huidige
weergavestand
(44)
TRACK
CHAP
INDEX
Licht op wanneer de speler een
NTSC signaal produceert
ANGLE
NTSC HOUR
MIN
SEC
Speelduur (53)
Huidige track en index (53)
* Het disc-type verschijnt niet bij weergave van de
HD-laag van Super Audio CD’s.
z Tip
Het uitleesvenster op het voorpaneel kan worden
afgezet door “DIMMER” onder “INDIVIDUELE
INSTELLING” op “UIT” te zetten in het
instelscherm (pagina 77).
,wordt vervolgd
9
Achterpaneel
DVP-NS705V
AUDIO
L
VIDEO
S VIDEO OUT
CENTER
R
COAXIAL OPTICAL
FRONT
REAR
WOOFER
R
L
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
DIGITAL OUT
5.1CH OUTPUT
LINE (RGB)-TV
LINE OUT
DVP-NS905V
AUDIO
L
VIDEO
S VIDEO OUT
CENTER
R
COAXIAL OPTICAL
FRONT
REAR
WOOFER
R
L
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
DIGITAL OUT
5.1CH OUTPUT
LINE OUT
LINE 1 (RGB)-TV
A DIGITAL OUT (COAXIAL) (digitale
coaxiaaluitgang) aansluiting (25) (26)
(27)
B DIGITAL OUT (OPTICAL) (optisch
digitale uitgang) aansluiting (25) (26)
(27)
C 5.1CH OUTPUT aansluitingen (27)
D LINE OUT L/R (AUDIO) (audiolijnuitgang L/R) aansluitingen (24)
(25) (26)
10
LINE 2
E LINE OUT (VIDEO) (videolijnuitgang) aansluiting (19)
F S VIDEO OUT (S Video-uitgang)
aansluiting (19)
G LINE 2 (lijn-2) aansluiting (17) (19)
(alleen DVP-NS905V)
H LINE (RGB)-TV (TV (RGB)-lijn)
aansluiting (17) (19)
(voor DVP-NS705V)
LINE 1 (RGB)-TV (TV (RGB)-lijn-1)
aansluiting (17) (19)
(voor DVP-NS905V)
Afstandsbediening
DVP-NS705V
A TV [/1 (televisie aan/wachtstand)
toets (71)
B Z (openen/sluiten) toets (34)
C Cijfertoetsen (38)
Cijfertoets 5 is voorzien van een voelstip.*
D CLEAR (wissen) toets (44)
E SACD (Super Audio CD)/CD toets (40)
F SACD (Super Audio CD) MULTI/
2CH toets (40)
G
(ondertitel) toets (61)
H
(geluid) toets (56)
I TIME/TEXT (tijd/tekst) toets (52)
J REPEAT (herhalen) toets (47)
K ./> (vorige/volgende) toetsen
(34)
L c / C (zoeken/stap) toetsen (35)
M H (weergave) toets (33)
De H toets is voorzien van een voelstip.*
N
O
P
Q
R
S
X (pauze) toets (34)
C/X/x/c toetsen (38)
DISPLAY (schermdisplay) toets (13)
TOP MENU toets (38)
]/1 (aan/wachtstand) toets (33)
2 (volume) +/– toetsen (71)
De + toets is voorzien van een voelstip.*
T t (TV/video) toets (71)
U ENTER (invoer) toets (heeft dezelfde
functie als ed)
V
(wide mode) toets (71)
W SHUFFLE toets (46)
X TV/DVD toets (71)
Y PICTURE NAVI (beeldnavigatie)
toets (50)
Z
(hoek) toets (61)
wj PICTURE MODE (beeldstand) toets
(63)
wk SUR (surround) toets (58)
wl REPLAY (herhaal) toets (34)
e; SEARCH MODE (zoekstand) toets (49)
ea
m/M
(scan/traag) toetsen
(36)
es x (stop) toets (34)
ed ENTER (invoer) toets (29)
ef O RETURN (terug) toets (35)
eg MENU toets (38) (42)
* Bij het bedienen van de speler kan de voelstip
fungeren als richtpunt.
,wordt vervolgd
11
DVP-NS905V
K ./> (vorige/volgende) toetsen
(34)
L c / C (zoeken/stap) toetsen
(35)
M H (weergave) toets (33)
De H toets is voorzien van een voelstip.*
N
O
P
Q
R
S
X (pauze) toets (34)
C/X/x/c toetsen (38)
DISPLAY (schermdisplay) toets (13)
TOP MENU toets (38)
]/1 (aan/wachtstand) toets (33)
2 (volume) +/– toetsen (71)
De + toets is voorzien van een voelstip.*
A TV/DVD schakelaar (71)
B Z (openen/sluiten) toets (34)
C Cijfertoetsen (38)
Cijfertoets 5 is voorzien van een voelstip.*
D CLEAR/- (wissen/tientallen) toets
(44) (71)
E SACD (Super Audio CD)/CD toets
(40)
F SACD (Super Audio CD) MULTI/
2CH toets (40)
G
(ondertitel) toets (61)
H
(geluid) toets (56)
I TIME/TEXT (tijd/tekst) toets (52)
J REPEAT (herhalen) toets (47)
12
T TV/DVD/t (TV/video) toets (71)
U ENTER (invoer) toets (heeft dezelfde
functie als ed)
V
(wide mode) toets (71)
W SHUFFLE toets (46)
X A-B toets (47)
Y PICTURE NAVI (beeldnavigatie)
toets (50)
Z
(hoek) toets (61)
wj PICTURE MODE (beeldstand) toets
(63)
wk SUR (surround) toets (58)
wl REPLAY (herhaal) toets (34)
e; SEARCH MODE (zoekstand) toets
(49)
ea
m/M
(scan/traag) toetsen
(36)
es x (stop) toets (34)
ed ENTER (invoer) toets (29)
ef O RETURN (terug) toets (35)
eg MENU toets (38) (42)
* Bij het bedienen van de speler kan de voelstip
fungeren als richtpunt.
Bedieningsmenuweergave (Magic Pad)
Gebruik het bedieningsmenu om een functie te kiezen en aanverwante informatie te bekijken.
Druk herhaaldelijk op DISPLAY om het bedieningsmenuscherm te laten verschijnen of te
wijzigen als volgt:
, Bedieningsmenuscherm 1
m
Bedieningsmenuscherm 2 (alleen DVD/VIDEO CD)
m
GEAVANCEERD scherm (alleen DVD. Zie pagina 54.)
m
Bedieningsmenuscherm uit
z Tip
Het GEAVANCEERD scherm kan worden
overgeslagen door “GEAVANCEERD” in het
bedieningsmenu op “UIT” te zetten (pagina 54).
Bedieningsmenuscherm
Bedieningsmenuscherm 1 en 2 verschillen volgens het disc-type. Meer details over elk item
vindt u op de pagina’s tussen haakjes.
Voorbeeld: bedieningsmenuscherm 1 bij het afspelen van een DVD VIDEO.
Huidig hoofdstuknummer**
Huidig titelnummer*
Totaal aantal titels*
Totaal aantal hoofdstukken**
Bedieningsmenupunten
Gekozen item
Functienaam van
gekozen
bedieningsmenupunt
Melding
12(27)
18(34)
T
1:32:55
Type disc dat
wordt afgespeeld
DVD VIDEO
Speelduur
Huidige instelling
UIT
UIT
1: ENGELS
2: FRANS
3: SPAANS
ONDERTITELING
Kiezen:
Weergavestatus
(N Weergave,
X Pauze, x Stop,
enz.)
Opties
ENTER
Annuleren: RETURN
*
Toont het scènenummer voor VIDEO CD’s
(PBC aan), tracknummer voor VIDEO CD’s/
Super Audio CD’s/CD’s, albumnummer voor
DATA CD’s.
** Toont het indexnummer voor VIDEO CD’s/
Super Audio CD’s/CD’s, MP3
audiotracknummer voor DATA CD’s.
,wordt vervolgd
13
Lijst van bedieningsmenupunten
Item
Itemnaam, functie, relevant disc-type
TITEL (pagina 49)/SCENE (pagina 49)/MUZIEKSTUK (pagina 49)
Om de titel, scène of track te kiezen voor weergave.
HOOFDSTUK (pagina 49)/INDEX (pagina 49)
Om het hoofdstuk of de index te kiezen voor weergave.
ALBUM (pagina 42)
Om het album te kiezen voor weergave.
MUZIEKSTUK (pagina 49)
Om de track te kiezen voor weergave.
INDEX (pagina 49)
Om de index te kiezen voor weergave.
ORIGINAL/PLAY LIST (pagina 39)
Om bij een DVD-RW te kiezen tussen ORIGINAL weergave of zelf samengestelde
PLAY LIST.
TIJD/TEKST (pagina 49)
Verstreken en resterende speelduur controleren.
Tijdcode voor het zoeken naar beeld en muziek invoeren.
Toont de DVD/Super Audio CD/CD tekst of tracknaam van een DATA CD.
MULTI/2K (pagina 40)
Om de weergavezone op Super Audio CD’s te kiezen indien beschikbaar.
GELUID (pagina 56)
Om de geluidsinstelling te wijzigen.
ONDERTITELING (pagina 61)
Ondertitels weergeven.
Om de taal van de ondertitels te wijzigen.
HOEK (pagina 61)
Om de hoek te wijzigen.
SURROUND (pagina 58)
Om de surroundfuncties te kiezen.
GEAVANCEERD (pagina 54)
Toont de informatie (bit rate of laag) van de disc die wordt afgespeeld.
KINDERBEVEILIGING (pagina 66)
Om weergave met deze speler te verhinderen.
14
INSTELLING (pagina 74)
SNEL instelling (pagina 29)
Gebruik Snel Instelling om de taal voor het bedieningsmenu, de breedte/hoogteverhouding van het TV-scherm, het geluidssignaal en de luidsprekergrootte in te
stellen.
VOLLEDIG instelling
Behalve Snel Instelling kunt u nog diverse andere instellingen verrichten.
HERSTELLEN
Om de instellingen van “INSTELLING” terug te stellen.
PROGRAMMEREN (pagina 44)
Om de weergavevolgorde van titels, hoofdstukken of tracks te kiezen.
SHUFFLE (pagina 46)
Om titels, hoofdstukken of tracks af te spelen in willekeurige volgorde.
HERHALEN (pagina 47)
Om de hele disc (alle titels/alle tracks) herhaaldelijk of één titel/hoofdstuk/track
herhaaldelijk af te spelen.
A-B HERHALEN (pagina 47)
Duidt de stukken aan die u herhaaldelijk wilt afspelen.
BNR (pagina 62)
Om de beeldkwaliteit te verbeteren door “blokruis” of mozaïekpatronen op het TVscherm te onderdrukken.
INDIVIDUELE BEELDREGELING (pagina 63)
Regelt het videosignaal van de speler. U kunt de beeldkwaliteit kiezen die het best
past bij het programma dat u bekijkt.
DIGITAL VIDEO ENHANCER (pagina 65)
Accentueert de beeldranden voor een scherper beeld.
BEELDNAVIGATIE (pagina 50)
Deelt het scherm op in 9 subbeelden om snel een bepaalde scène te vinden.
z Tip
De bedieningsmenupictogramindicator licht groen
op
wanneer u een ander
t
punt kiest dan “UIT”. (alleen “SURROUND,”
“PROGRAMMEREN,” “SHUFFLE,”
“HERHALEN,” “A-B HERHALEN,” “BNR,”
“DIGITAL VIDEO ENHANCER”). De “HOEK”
indicator licht alleen groen op wanneer hoeken
kunnen worden gewijzigd. De “INDIVIDUELE
BEELDREGELING” indicator licht groen op
wanneer een andere instelling dan
“STANDAARD” wordt gekozen.
15
Beknopte handleiding
Snelle kennismaking
Een snelle kennismaking in dit hoofdstuk
verschaft u voldoende informatie om de
speler meteen te laten werken. Om gebruik te
maken van de surroundfuncties van deze
speler, zie “Aansluitingen” op pagina 19.
Stap 2: De batterijen in
de afstandsbediening
plaatsen
Dit toestel kan worden bediend met de
meegeleverde afstandsbediening. Plaats twee
R6 (AA) batterijen in de batterijhouder en
hou daarbij rekening met de 3 en #
aanduidingen. Richt de afstandsbediening op
de afstandsbedieningssensor
op de speler.
Opmerkingen
• U kunt deze speler niet aansluiten op een TV die
niet is voorzien van een SCART (EURO AV) of
video-ingang.
• Zorg ervoor dat de stekker van elke component is
uitgetrokken alvorens aansluitingen te verrichten.
Stap 1: Uitpakken
Controleer of het volgende is meegeleverd:
• Audio/video-kabel (pinstekker × 3 y
pinstekker × 3) (1)
• Afstandsbediening (1)
• R6 (AA) batterijen (2)
16
Opmerkingen
• Laat de afstandsbediening niet achter op een zeer
warme of vochtige plaats.
• Zorg ervoor dat er niets in de behuizing van de
afstandsbediening terechtkomt, vooral bij het
vervangen van de batterijen.
• Stel de afstandsbedieningssensor niet bloot aan
directe zonnestraling of felle verlichting.
Hierdoor kan de werking worden verstoord.
• Indien u de afstandsbediening gedurende lange
tijd niet zult gebruiken, verwijder dan de
batterijen om mogelijke schade door
batterijlekkage en corrosie te voorkomen.
Stap 3: TV-aansluitingen
Sluit een SCART (EURO AV) kabel (niet meegeleverd) en netsnoer aan in de volgorde
(1~3) zoals hieronder aangegeven. Sluit altijd het netsnoer aan als laatste.
AUDIO
L
VIDEO
S VIDEO OUT
CENTER
R
COAXIAL OPTICAL
FRONT
REAR
WOOFER
R
L
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
DIGITAL OUT
5.1CH OUTPUT
LINE OUT
LINE 1 (RGB)-TV
LINE 2
3 netsnoer
Beknopte handleiding
CD/DVD-speler
LINE 1 (RGB)-TV
LINE 2
LINE 1 (RGB)-TV
naar t LINE 2
(alleen DVP-NS905V)
naar T LINE 1
(RGB)-TV*
naar SCART (EURO AV) ingang
TV
1SCART (Euro AV)
kabel (niet meegeleverd)
2 netsnoer
l: Signaalverloop
* Aansluiten op T LINE (RGB)-TV voor
DVP-NS705V.
Aansluiting op een TV met 4:3 scherm
Bij sommige discs past het beeld niet op het
TV-scherm. Zie pagina 76 om de breedte/
hoogte-verhouding te wijzigen.
naar SCART
(EURO AV) uitgang
Videorecorder
Opmerking
Sluit uw TV met de SCART (EURO AV) kabel aan
op LINE 1 (RGB)-TV op de speler. (alleen
DVP-NS905V)
Indien uw TV geen SCART (EURO AV)
aansluiting heeft
Zie B in “Stap 1: Videokabels aansluiten” op
pagina 19.
Indien u aansluit op een videorecorder
(alleen DVP-NS905V)
Sluit uw videorecorder aan op LINE 2 op de
speler. De videorecorder kan alleen het
signaal van de TV opnemen.
17
Stap 4: Een disc afspelen
Met de weergavekant omlaag
A Zet de TV aan.
B Druk op [/1 op de speler.
C Stel de ingangskeuzeschakelaar
van uw TV zo in dat het signaal van
de speler op het TV-scherm
verschijnt.
Bij sommige discs verschijnt er een menu op
het TV-scherm. Indien dat het geval is, kies
dan het gewenste item in het menu en speel de
DVD VIDEO (pagina 38) of VIDEO CD disc
(pagina 41) af.
De weergave stoppen
Druk op x.
D Druk op A op de speler om de
disc-lade te openen.
De disc verwijderen.
E Plaats een disc in de disc-lade met
het label naar boven.
De speler afzetten
F Druk op H.
De disc-lade sluit en de speler begint de
disc af te spelen.
18
Na stap 6
Druk op A.
Druk op [/1. De speler schakelt over naar de
wachtstand en de voedingsindicator licht
rood op.
Aansluitingen
De speler aansluiten
Aansluitingen
Volg stap 1 tot 4 om de speler aan te sluiten en in te stellen.
Alvorens te beginnen, trekt u eerst de stekker uit, controleert u of alle toebehoren zijn
meegeleverd en plaatst u de batterijen in de afstandsbediening (pagina 16).
Opmerkingen
• Sluit de kabels stevig aan om ongewenste ruis te voorkomen.
• Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de aan te sluiten componenten.
Stap 1: Videokabels aansluiten
Sluit deze speler met behulp van een videokabel aan op uw TV-monitor of AV-versterker
(receiver). Kies een patroon A tot C, afhankelijk van de ingang op uw TV monitor, projector
of AV-versterker (receiver).
B
Audio-/
videokabel
(meegeleverd)
(geel)
INPUT
VIDEO
C
S VIDEO kabel
(niet meegeleverd)
INPUT
S VIDEO
L
AUDIO
R
TV, projector of AVversterker (receiver)
TV, projector of AVversterker (receiver)
(geel)
naar S VIDEO OUT
CD/DVD-speler
naar LINE OUT (VIDEO)
AUDIO
L
VIDEO
S VIDEO OUT
CENTER
R
COAXIAL OPTICAL
FRONT
REAR
WOOFER
R
L
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
DIGITAL OUT
naar T LINE 1
(RGB)-TV*
A
5.1CH OUTPUT
LINE OUT
LINE 1 (RGB)-TV
LINE 2
naar t LINE 2
(alleen DVP-NS905V)
Sluit de videorecorder aan
TV
Videorecorder
SCART
(EURO AV)
kabel (niet
meegeleverd)
l: Signaalverloop
* Aansluiten op T LINE (RGB)-TV voor DVP-NS705V.
,wordt vervolgd
19
A Indien u aansluit op een SCART (EURO AV) ingang
Sluit de SCART (EURO AV) kabel (niet meegeleverd) aan. Sluit de stekkers stevig aan om
gebrom en ruis te voorkomen. Indien u gebruik maakt van de SCART (EURO AV) kabel,
controleer dan of de TV compatibel is met S VIDEO of RGB-signalen. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de aan te sluiten TV. Wanneer u “LINE” onder
“SCHERMINSTELLING” in het instelscherm (pagina 77) op “S VIDEO” of “RGB” zet, moet
u de juiste SCART (EURO AV) kabel gebruiken.
Indien u aansluit op een videorecorder (alleen DVP-NS905V)
Sluit uw videorecorder aan op LINE 2 op de speler. De videorecorder kan alleen het signaal van
de TV opnemen.
B Indien u aansluit op een video-ingang
Steek de gele stekker van de audio/video-kabel (meegeleverd) in de gele (video) aansluitingen.
Het beeld is dan van standaardkwaliteit.
Geel (Video)
Geel (Video)
Wit (L)
Wit (L)
Rood (R)
Rood (R)
Verbind de rode en witte stekkers met de audio-aansluitingen (pagina 24). (Alleen bij aansluiting
op een TV.)
C Indien u aansluit op een S-VIDEO-ingang
Sluit een S VIDEO-kabel (niet meegeleverd) aan. Het beeld is van hoge kwaliteit.
Opmerkingen
• Sluit geen videorecorder e.d. aan tussen uw TV en de speler. Wanneer de spelersignalen via een
videorecorder passeren, krijgt u mogelijk geen helder beeld op het TV-scherm. Indien uw TV slechts één
audio/video-ingang heeft, moet u de speler hierop aansluiten.
Videorecorder
CD/DVD-speler
TV
Direct
aansluiten
• Wanneer u de speler via SCART (EURO AV) aansluit op uw TV, wordt de ingangsbron van de TV
automatisch ingesteld op de speler wanneer u de weergave start of een andere toets dan [/1 indrukt. Druk
in dat geval op TV/DVD op de afstandsbediening om de ingang weer op TV te zetten.
20
Bij het afspelen van een disc opgenomen met het NTSC-kleurensysteem, voert de speler het
videosignaal of het instelmenu enz. uit in het NTSC-kleurensysteem en kan het beeld
eventueel niet verschijnen op PAL-televisies. Open dan de disc-lade en verwijder de disc.
Aansluitingen
Voor DVP-NS905V
• Indien u met deze speler geen beelden kunt bekijken van een videorecorder die is aangesloten op een TV
met RGB componentaansluitingen, moet u
op uw TV instellen op t. Wanneer u
(RGB)
kiest, kan de TV geen signalen ontvangen van de videorecorder.
• Indien u de SmartLink-functie van de videorecorder wilt gebruiken, moet u de videorecorder verbinden met
de SmartLink-aansluiting van uw TV en de speler via een andere aansluiting met de TV.
• Het is mogelijk dat de SmartLink-functie niet correct werkt als uw videorecorder op uw TV is aangesloten
via de SCART (EURO AV) aansluitingen op de speler.
21
Stap 2: Audiokabels aansluiten
Raadpleeg de onderstaande tabel om na te gaan welke aansluiting het best bij uw systeem past.
Lees de instructies voor de componenten die u wilt aansluiten.
Kies een aansluiting
Kies één van de volgende aansluitingen,
A
tot
Aan te sluiten componenten
.
Aansluiting
TV
• Surround effecten: TVS DYNAMISCH
(pagina 58), TVS BREED (pagina 58)
A
(pagina 24)
Stereo versterker (receiver) en twee luidsprekers
• Surround effecten: TVS STANDAARD
(pagina 59)
of
MD deck/DAT deck
• Surround effecten: TVS STANDAARD
(pagina 59)
B
(pagina 25)
Aansluiting op een AV-versterker (receiver) met
Dolby* Surround (Pro Logic) decoder en 3 tot 6
luidsprekers
• Surround effecten: Dolby Surround (Pro Logic)
(pagina 87)
C
(pagina 26)
AV-versterker (receiver) met 5.1 ch-ingangen en
4 tot 6 luidsprekers
• Surround effecten:
– Dolby Digital (5.1 ch) (pagina 87)
– DTS (5.1 ch) (alleen DVP-NS905V) (pagina 87)
– Super Audio CD multikanaals (pagina 88)
– MPEG audio (5.1 ch) (pagina 88)
D
(pagina 27)
of
AV-versterker (receiver) met digitale ingang,
Dolby, DTS** of MPEG audio decoder en 6
luidsprekers
• Surround effecten:
– Dolby Digital (5.1 ch) (pagina 87)
– DTS (5.1 ch) (pagina 87)
– MPEG audio (5.1 ch) (pagina 88)
22
D
Uw opstelling
(voorbeeld)
z Tip
Wanneer u een AV-versterker (receiver) aansluit
die met een bemonsteringsfrequentie van 96 kHz
werkt, gebruik dan aansluiting D .
*
Aansluitingen
Gefabriceerd onder licentie van Dolby
Laboratories. “Dolby”, “Pro Logic” en het
symbool double-D zijn handelsmerken van
Dolby Laboratories.
Voor DVP-NS705V
** “DTS” en “DTS Digital Out” zijn
handelsmerken van Digital Theater Systems,
Inc.
Voor DVP-NS905V
** Gefabriceerd onder licentie van Digital Theater
Systems, Inc. US Pat. No. 5,451,942,
5,956,674, 5,974,380, 5,978,762 en andere
wereldwijde patenten verkregen en
aangevraagd. “DTS” en “DTS Digital
Surround” zijn handelsmerken van Digital
Theater Systems, Inc. Copyright 1996, 2000
Digital Theater Systems, Inc. Alle rechten
voorbehouden.
,wordt vervolgd
23
A
Aansluiting op uw TV
Bij deze aansluiting wordt het geluid weergegeven via de luidsprekers van uw TV. Indien u een
SCART (EURO AV) kabel gebruikt in A van “Stap 1: Videokabels aansluiten” (pagina 19),
hoeft u geen audiokabels op uw TV aan te sluiten.
CD/DVD-speler
AUDIO
L
S VIDEO OUT
VIDEO
CENTER
R
COAXIAL OPTICAL
FRONT
REAR
WOOFER
R
L
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
DIGITAL OUT
5.1CH OUTPUT
LINE 1 (RGB)-TV
LINE OUT
LINE 2
A
AUDIO
R
(geel)*
(geel)
(wit)
(wit)
L
(rood)
LINE OUT
(rood)
Audio-/videokabel
(meegeleverd)
naar LINE OUT L/R (AUDIO)
l: Signaalverloop
* De gele stekker dient voor videosignalen
(pagina 19).
z Tip
Gebruik een stereo/mono-conversiekabel (niet
meegeleverd) om een mono-TV aan te sluiten.
Verbind de LINE OUT L/R (AUDIO) aansluitingen
met de audio-ingang van de TV.
24
TV
VIDEO
naar audio-ingang
B Aansluiting op een stereo versterker (receiver) en 2 luidsprekers/
Aansluiting op een MD deck of DAT deck
CD/DVD-speler
AUDIO
L
VIDEO
S VIDEO OUT
CENTER
R
COAXIAL OPTICAL
FRONT
REAR
WOOFER
R
L
Aansluitingen
Gebruik B-1 indien uw versterker (receiver) alleen L en R audio-ingangen heeft. Gebruik
B-2 indien de versterker (receiver) is voorzien van een digitale ingang of bij aansluiting op een
MD deck of DAT deck. In dit geval kunt u de speler ook rechtstreeks aansluiten op het MD deck
of DAT deck zonder uw stereo versterker (receiver) te gebruiken.
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
DIGITAL OUT
5.1CH OUTPUT
LINE OUT
LINE 1 (RGB)-TV
Digitale coaxkabel
(niet meegeleverd)
B-2
LINE 2
B-1
Stereo audiokabel
(niet meegeleverd) (wit)
AUDIO
of
COAXIAL OPTICAL
(rood)
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
DIGITAL OUT
L
naar LINE OUT L/R (AUDIO)
(wit)
(rood)
naar coax- of optisch
digitale ingang
[Luidsprekers]
R
LINE OUT
naar DIGITAL OUT
(COAXIAL of OPTICAL)
Optisch digitale kabel
(niet meegeleverd)
Verwijder eerst het
aansluitingsdopje
VIDEO
of
naar audio-ingang
Stereo versterker (receiver)
Voor (L)
MD deck/DAT deck
Voor (R)
l: Signaalverloop
z Tips
• Voor aansluiting B-1 kunt u de meegeleverde
audio/video-kabel gebruiken in plaats van een
aparte audiokabel.
• Zorg ervoor dat uw luisterpositie zich precies
tussen de luidsprekers in bevindt voor een
optimaal surround sound-effect.
Opmerking
Super Audio CD-audiosignalen worden niet
uitgevoerd via een digitale aansluiting.
,wordt vervolgd
25
C Aansluiting op een AV-versterker (receiver) met Dolby Surround (ProLogic) decoder en 3 tot 6 luidsprekers
Dolby Surround-effecten zijn alleen mogelijk bij weergave van Dolby Surround audio of
meerkanaals audio (Dolby Digital) discs.
Gebruik C-1 indien uw versterker (receiver) alleen R en L audio-ingangen heeft. Gebruik
C-2 indien de versterker (receiver) is uitgerust met een digitale ingang.
CD/DVD-speler
AUDIO
L
VIDEO
S VIDEO OUT
CENTER
R
COAXIAL OPTICAL
FRONT
REAR
WOOFER
R
L
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
DIGITAL OUT
5.1CH OUTPUT
LINE OUT
LINE 1 (RGB)-TV
Digitale coaxkabel
(niet meegeleverd)
C-2
LINE 2
Stereo
audiokabel (niet
meegeleverd)
C-1
(wit)
AUDIO
of
COAXIAL OPTICAL
(rood)
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
DIGITAL OUT
R
L
LINE OUT
naar DIGITAL OUT
(COAXIAL of OPTICAL)
Optisch digitale kabel
(niet meegeleverd)
Verwijder eerst het
aansluitingsdopje
VIDEO
of
naar LINE OUT L/R (AUDIO)
(wit)
(rood)
naar audio-ingang
naar coax- of optisch
digitale ingang
[Luidsprekers]
[Luidsprekers]
Versterker (receiver) met Dolby
Surround decoder
Achter (L)
Voor (L)
Achter (R)
Subwoofer
l: Signaalverloop
Midden
z Tip
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de versterker
(receiver) voor een correcte opstelling van de
luidsprekers.
26
Voor (R)
Achter (mono)
Opmerkingen
• Wanneer u 6 luidsprekers aansluit, moet u de
mono luidspreker achteraan vervangen door een
middenluidspreker, 2 achterluidsprekers en een
subwoofer.
• Super Audio CD-audiosignalen worden niet
uitgevoerd via een digitale aansluiting.
D Aansluiting op een AV-versterker (receiver) met 5.1-kanaalsingangen en/
of een digitale ingang en 4 tot 6 luidsprekers
CD/DVD-speler
AUDIO
L
VIDEO
S VIDEO OUT
CENTER
R
COAXIAL OPTICAL
FRONT
REAR
WOOFER
R
Aansluitingen
Gebruik D-1 indien uw AV-versterker (receiver) is uitgerust met 5.1-kanaalsingangen.
Gebruik D-2 indien u de Dolby Digital, MPEG audio of DTS decoderfunctie van uw AVversterker (receiver) wilt gebruiken door digitale aansluiting. Met de volgende aansluitingen
geniet u comfortabel bij u thuis van een nog meer levensechte weergave.
L
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
DIGITAL OUT
D-2
5.1CH OUTPUT
LINE OUT
LINE 1 (RGB)-TV
LINE 2
naar DIGITAL OUT
(COAXIAL of OPTICAL)
D-1
naar 5.1 CH OUTPUT
L
CENTER
R
COAXIAL OPTICAL
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
Optisch digitale kabel
(niet meegeleverd)
Verwijder het dopje
om aan te sluiten
FRONT
REAR
WOOFER
5.1CH OUTPUT
DIGITAL OUT
Stereo audiokabel
(niet meegeleverd)
of
of
Digitale coaxkabel
(niet meegeleverd)
Mono audiokabel
(niet meegeleverd)
naar coax- of optisch
digitale ingang
naar audio-ingang
[Luidsprekers]
[Luidsprekers]
AV-versterker (receiver)
met 5.1-kanaalsingangen
en/of een decoder
Midden Subwoofer
l: Signaalverloop
Voor (L)
Voor (R)
Achter (L)
Achter (R)
,wordt vervolgd
27
D-1 : Aansluiting op
5.1-kanaalsingangen
U kunt genieten van 5.1 ch surround sound
met behulp van de ingebouwde Dolby
Digital, MPEG audio, DTS (alleen
DVP-NS905V) of Super Audio CD Multi
decoder van deze speler. (Zet “SURROUND”
op “UIT” wanneer er 6 luidsprekers zijn
aangesloten.)
Dolby Surround (Pro Logic) of surround
sound is ook beschikbaar via diverse
“SURROUND” modes (pagina 58).
D-2
: Digitale aansluiting
Met deze aansluiting kunt u de Dolby digital,
MPEG audio of DTS decoder functie van uw
AV-versterker (receiver) gebruiken. De
surround-geluidseffecten van de speler zijn
dan niet beschikbaar.
z Tips
• Voor aansluiting D-2
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de
aangesloten componenten voor een correcte
opstelling van de luidsprekers.
• Voor een betere geluidsweergave:
– Gebruik krachtige luidsprekers.
– Gebruik voor-, achter- en middenluidsprekers van
hetzelfde kaliber.
– Plaats een subwoofer tussen de linker en rechter
voorluidsprekers.
Opmerkingen
Voor aansluiting D-2
• Na het aansluiten moet u “DOLBY DIGITAL” op
“DOLBY DIGITAL” en “DTS” op “DTS” zetten.
(voor DVP-NS905V) of “AAN” (voor
DVP-NS705V) in Snel Instelling (pagina 29).
Indien uw AV-versterker (receiver) is uitgerust
met een MPEG audio decoder, moet u “MPEG”
onder “AUDIO INSTELLING” op “MPEG”
zetten (pagina 80). Als u dat niet doet, komt er
geen of een hard geluid uit de luidsprekers.
• Bij aansluiting op een versterker (receiver) die
werkt met een bemonsteringsfrequentie van
96kHz, zet u “48kHz/96kHz PCM” onder
“AUDIO INSTELLING” op “96kHz/24bit”
(pagina 80).
• Super Audio CD-audiosignalen worden niet
uitgevoerd via een digitale aansluiting.
28
Stap 3: Het netsnoer aansluiten
Steek de stekker van de speler en de TV (netsnoer) in een stopcontact.
Volg de onderstaande procedure voor een minimale basisinstelling van de speler.
Druk op > om een instelling over te slaan. Druk op . om terug te keren naar de vorige
stap.
Aansluitingen
Stap 4: Snel Instelling
[/1
./>
X/x
1 Zet de TV aan.
2 Druk op [/1.
3 Stel de ingangskeuzeschakelaar
van uw TV zo in dat het signaal van
de speler op het TV-scherm
verschijnt.
“Press [ENTER] to run QUICK SETUP”
(Druk op [ENTER] voor snelle
instelling) verschijnt onderaan het
scherm. Wanneer dit bericht niet
verschijnt, kies dan “QUICK” (SNEL)
onder “SETUP” (INSTELLING) in het
bedieningsmenu (pagina 75) om Snel
Instelling te draaien.
ENTER
Het instelscherm voor de taal van het
schermdisplay verschijnt.
Welke talen beschikbaar zijn, hangt af
van het spelermodel.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
DANSK
SVENSKA
5 Druk op X/x om een taal te kiezen.
De speler gebruikt de taal die hier is
gekozen voor de weergave van het menu
en de ondertitels.
4 Druk op ENTER zonder dat er een
disc is ingebracht.
,wordt vervolgd
29
6 Druk op ENTER.
10Druk op ENTER.
Het instelscherm voor de
breedte/hoogte-verhouding van de
aangesloten TV verschijnt.
Het instelscherm voor het kiezen van het
soort aansluiting voor uw versterker
(receiver) verschijnt.
SCHERMINSTELLING
16:9
TV TYPE:
16:9
SCHERMBEVEILIGING:
4:3 LETTER BOX
ACHTERGROND:
4:3 PAN&SCAN
LINE:
Is deze speler aangesloten op een
versterker (receiver)? Kies het
gebruikte type aansluiting.
JA
LINE OUTPUT L/R (AUDIO)
DIGITAL OUTPUT
DIGITAL & 5.1CH OUTPUT
NEE
7 Druk op X/x om de voor uw TV
geschikte instelling te kiezen.
◆ Voor een breedbeeld-TV of standaard
4:3 TV met breedbeeldstand
• 16:9 (pagina 76)
◆ Voor een standaard 4:3 TV
• 4:3 LETTER BOX of 4:3 PAN &
SCAN (pagina 76)
Het instelscherm voor het kiezen van het
type videosignaaluitvoer via LINE 1
(RGB)-TV* verschijnt.
16:9
AAN
HOESBEELD
VIDEO
VIDEO
S VIDEO
RGB
9 Druk op X/x om het soort signaal
te kiezen dat u wilt uitvoeren via
LINE 1 (RGB)-TV*.
◆ Videosignalen
• VIDEO (pagina 77)
◆ S Videosignalen
• S VIDEO (pagina 77)
◆ RGB-signalen
• RGB (pagina 77)
* LINE (RGB)-TV voor DVP-NS705V.
30
aansluiting (eventueel) te kiezen
voor de aansluiting op een
versterker (receiver), en druk dan
op ENTER.
Kies het item dat past bij de
audioverbinding die u op pagina’s 24 tot
27 hebt gekozen ( A tot D ).
A
8 Druk op ENTER.
SCHERMINSTELLING
TV TYPE:
SCHERMBEVELIGING:
ACHTERGROND:
LINE:
11Druk op X/x om het soort
• Wanneer u alleen maar een TV en geen
andere apparatuur aansluit, kiest u
“NEE”. Snel Instelling is dan voltooid
en alle aansluitingen zijn verricht.
B-1
C-1
• Kies “LINE OUTPUT L/R (AUDIO)”.
Snel Instelling is voltooid en alle
aansluitingen zijn verricht.
B-2
C-2
D-2
• Kies “DIGITAL OUTPUT”. Het
instelscherm voor “DOLBY
DIGITAL” verschijnt.
D-1 of D-1 en D-2
• Kies “DIGITAL & 5.1CH OUTPUT.”
Het instelscherm voor “DOLBY
DIGITAL” verschijnt.
12Druk op X/x om het soort Dolby
Digital signaal te kiezen dat u naar
uw versterker (receiver) wilt
sturen.
AUDIO INSTELLING
UIT
AUDIO VERZWAKKER:
AUDIO DRC:
STANDAARD
AUDIOFILTER.:
SHARP
DOWN MIX:
DOLBY SURROUND
DIGITALE UITGANG:
AAN
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
D-PCM
MPEG:
DOLBY DIGITAL
DTS:
48kHz/96kHz PCM:
48kHz/16bit
◆ Wanneer “DIGITAL OUTPUT” is
gekozen in stap qa
• Snel Instelling is voltooid en alle
aansluitingen zijn verricht.
• Indien uw AV-versterker (receiver) is
uitgerust met een MPEG audio decoder,
moet u “MPEG” op “MPEG” zetten
(pagina 80).
◆ Wanneer “DIGITAL & 5.1CH OUTPUT”
is gekozen in stap qa
• Het instelscherm voor
“LUIDSPREKER” verschijnt.
Aansluitingen
Kies het signaal dat past bij de
audioverbinding die u op pagina’s 25 tot
27 hebt gekozen ( B tot D ).
15Druk op ENTER.
16Druk op X/x om het formaat van
de middenluidspreker te kiezen.
B-2
C-2
• D-PCM (pagina 80)
D-2
• DOLBY DIGITAL (alleen indien de
versterker (receiver) is uitgerust met
een Dolby Digital decoder) (pagina 80)
13Druk op ENTER.
“DTS” is gekozen.
AUDIO INSTELLING
UIT
AUDIO VERZWAKKER:
AUDIO DRC:
STANDAARD
AUDIOFILTER.:
SHARP
DOWN MIX:
DOLBY SURROUND
DIGITALE UITGANG:
AAN
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
D-PCM
48kHz/96kHz PCM:
D-PCM
DTS
14Druk op X/x om het soort DTSsignaal te kiezen dat u naar uw
versterker (receiver) wilt sturen.
Kies het item dat past bij de
audioverbinding die u op pagina’s 25 tot
27 hebt gekozen ( B tot D ).
B-2
C-2
• D-PCM (pagina 80) (voor
DVP-NS905V)
• UIT (pagina 80) (voor DVP-NS705V)
D-2
• DTS (pagina 80) (voor DVP-NS905V)
• AAN (pagina 80) (voor DVP-NS705V)
(alleen indien de versterker (receiver) is
uitgerust met een DTS decoder)
Kies “GEEN” wanneer geen
middenluidspreker is aangesloten
(pagina 81).
LUIDSPREKER
GROOTTE:
AFSTAND:
BALANS:
NIVEAU:
UIT
TEST TOON:
VOOR:
MIDDEN:
ACHTER:
SUBWOOFER:
GROOT
GEEN
GEEN
GROOT
KLEIN
17Druk op ENTER.
“ACHTER” is gekozen.
LUIDSPREKER
GROOTTE:
AFSTAND:
BALANS:
NIVEAU:
UIT
TEST TOON:
VOOR:
MIDDEN:
ACHTER:
SUBWOOFER:
GROOT
GROOT
GEEN
GEEN
GROOT(ACHTER)
18Druk op X/x om het formaat van
de achterluidsprekers te kiezen.
Kies “GEEN” wanneer geen
achterluidspreker is aangesloten.
“OPZIJ” en “ACHTER” duidt op de
luidsprekerpositie ten opzichte van uw
luisterpositie (pagina 81).
,wordt vervolgd
31
19Druk op ENTER.
“SUBWOOFER” is gekozen.
LUIDSPREKER
GROOTTE:
AFSTAND:
BALANS:
NIVEAU:
UIT
TEST TOON:
GROOT
VOOR:
GROOT
MIDDEN:
ACHTER:
GROOT(ACHTER)
SUBWOOFER:
GEEN
GEEN
ENTER
JA
DISPLAY
To quit press SETUP
20Druk op X/x om te kiezen of er al
dan niet een subwoofer is
aangesloten.
21Druk op ENTER.
Snel Instelling is voltooid. Alle
aansluitingen en instellingen zijn
verricht.
Surround sound-effecten
Om te genieten van de surround
sound-effecten met deze speler of uw
versterker (receiver), moeten de volgende
items zijn ingesteld zoals hieronder
beschreven voor de audioverbinding die u op
pagina’s 25 tot 27 ( B tot D ) hebt
gekozen. Dit zijn de standaardinstellingen die
niet hoeven te worden gewijzigd wanneer u de
speler voor het eerst aansluit. Zie pagina 74
voor het gebruik van het instelscherm.
Audio-aansluiting (pagina’s 24 tot 27)
A
• Er zijn geen bijkomende instellingen
vereist.
B-1
C-1
• Zet “DOWN MIX” op “DOLBY
SURROUND” (pagina 79).
• Indien het geluid ook is vervormd bij laag
volume, zet dan “AUDIO
VERZWAKKER” op “AAN” (pagina 79).
32
B-2
C-2
D-2
• Zet “DOWN MIX” op “DOLBY
SURROUND” (pagina 79).
• Zet “DIGITALE UITGANG” op “AAN”
(pagina 80).
• Stel “48kHz/96kHz PCM” alleen in op
“96kHz/24bit” bij aansluiting van een
versterker (receiver) die werkt met een
bemonsteringsfrequentie van 96 kHz
(pagina 81).
D-1
• Stel “AFSTAND”, “BALANS” en
“NIVEAU” in volgens de aangesloten
luidsprekers (pagina 82).
• Indien het geluid ook is vervormd bij laag
volume, zet dan “AUDIO
VERZWAKKER” op “AAN” (pagina 79).
◆ Bij gebruik van een versterker
(receiver)
Zet de versterker (receiver) aan en kies
het juiste kanaal zodat u het geluid van
deze speler kunt beluisteren.
Discs afspelen
Discs afspelen
4 Druk op A op de speler en leg een
disc op de disc-lade.
Discs afspelen
Afhankelijk van de DVD of VIDEO CD
kunnen sommige functies verschillend of
onbeschikbaar zijn.
Raadpleeg de instructies die bij de disc zijn
geleverd.
Voedingsindicator
Met de weergavekant omlaag
A
5 Druk op H.
H
[/1
Z
[/1
(audio)
H
De disc-lade gaat dicht en de speler start
de weergave (Continuous Play). Regel
het volume op de TV of de versterker
(receiver).
Bij sommige discs verschijnt er een menu
op het TV-scherm. Voor DVD VIDEO’s,
zie pagina 38. Voor VIDEO CD’s, zie
pagina 41.
De speler afzetten
Druk op [/1. De speler schakelt over naar de
wachtstand.
z Tip
De speler schakelt automatisch uit wanneer hij
langer dan 30 minuten in de stopstand staat (Auto
Power Off).
Opmerking
1 Zet de TV aan.
2 Druk op [/1.
Super Audio CD-audiosignalen worden niet
uitgevoerd via een digitale aansluiting.
De speler schakelt aan en de
voedingsindicator licht groen op.
3 Stel de ingangskeuzeschakelaar
van uw TV zo in dat het signaal van
de speler op het TV-scherm
verschijnt.
,wordt vervolgd
33
Opmerkingen bij de weergave van CD’s
met DTS geluidsspoor
(alleen DVP-NS705V)
• Bij het afspelen van DTS CD’s wordt
overmatige ruis geproduceerd via de
analoge stereo aansluitingen. Om eventuele
beschadiging van het audiosysteem te
voorkomen, dient de gebruiker de nodige
voorzorgsmaatregelen te nemen wanneer de
analoge stereo aansluitingen van de speler
zijn verbonden met een versterker. Voor
DTS Digital Surround™ weergave moet
een externe 5.1-kanaals decoder worden
verbonden met de digitale aansluitingen van
de speler.
• Zet het geluid op “STEREO” met de
(geluid) toets op de afstandsbediening
om DTS geluidssporen op een CD (pagina
56) te beluisteren.
• Speel geen DTS geluidssporen af zonder de
speler eerst aan te sluiten op een
audiocomponent met ingebouwde DTS
decoder.
De speler voert het DTS signaal uit via de
DIGITAL OUT (COAXIAL of OPTICAL)
aansluiting, ook al staat “DTS” onder
“AUDIO INSTELLING” in het
instelscherm op “UIT” (pagina 80),
waardoor uw gehoor of de luidsprekers
kunnen worden beschadigd.
Opmerkingen bij de weergave van DVD
VIDEO’s met DTS geluidsspoor (alleen
DVP-NS705V)
• DTS audiosignalen worden alleen
uitgevoerd via DIGITAL OUT (COAXIAL
of OPTICAL).
• Bij het afspelen van een DVD VIDEO met
DTS geluidssporen zet u “DTS” onder
“AUDIO INSTELLING” op “AAN”
(pagina 80).
• Wanneer u de speler aansluit op
geluidsapparatuur zonder DTS decoder,
mag u “DTS” onder “AUDIO
INSTELLING” niet op “AAN” zetten
(pagina 80). Er kan een luid geluid worden
geproduceerd, waardoor uw gehoor of de
luidsprekers kunnen worden beschadigd.
34
Bijkomende handelingen
Z
./>
REPLAY
X
H
x
Om
Bediening
Te stoppen
Druk op x
Te pauzeren
Druk op X
De weergave te
Druk op X of H
hervatten na pauzeren
Tijdens continu
weergave naar het
volgende hoofdstuk,
de volgende track of
scène te gaan
Druk op >
Tijdens continu
weergave naar het
vorige hoofdstuk, de
vorige track of scène
te gaan
Druk op .
De weergave te
stoppen en de disc te
verwijderen
Druk op Z
De vorige scène
Druk op REPLAY
opnieuw af te spelen
(alleen DVD VIDEO)
z Tip
De Replay-functie is handig om een scène of
dialoog die u hebt gemist, te herhalen.
Opmerking
Met bepaalde scènes werkt Replay eventueel niet.
De disc-lade vergrendelen
(Kinderslot)
De disc-lade kan worden vergrendeld zodat
kinderen ze niet kunnen openen.
Zoeken naar een bepaald
punt op een disc (Search,
Scan, Slow-motion play, Freeze
Frame)
[/1
ENTER
Discs afspelen
U kunt snel een bepaald punt op een disc
zoeken met beeld of vertraagde weergave.
m
O RETURN
c
/
C
M
H
Druk met de speler in de wachtstand op
O RETURN, ENTER en vervolgens op [/1
op de afstandsbediening.
De speler schakelt aan en “LOCKED”
verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
De Z toets op de speler of de
afstandsbediening werkt niet wanneer het
kinderslot is geactiveerd.
De disc-lade ontgrendelen
Druk met de speler in de wachtstand weer op
O RETURN, ENTER en vervolgens op [/1
op de afstandsbediening.
Opmerking
De disc-lade blijft gesloten, ook al kiest u
“HERSTELLEN” onder “INSTELLING” in het
bedieningsmenu (pagina 75).
Opmerking
Bij sommige DVD/VIDEO CD’s zijn bepaalde van
de beschreven handelingen niet mogelijk.
Snel een punt zoeken (Search)
Hou tijdens het afspelen C ingedrukt
om een punt te zoeken in de
weergaverichting of hou c ingedrukt
om een punt in de andere richting te
zoeken. Om terug te keren naar de normale
weergavesnelheid laat u de toets los
wanneer u het gewenste punt hebt
gevonden.
,wordt vervolgd
35
Snel een bepaald punt zoeken
door een disc snel vooruit of snel
achteruit (Scan) af te spelen
Druk op
m of M
tijdens het
afspelen van een disc. Wanneer u het
gewenste punt hebt gevonden, drukt u op H
om terug te keren naar normale snelheid. Bij
elke druk op
m of M
tijdens het
zoeken, verandert de weergavesnelheid. Er
zijn drie snelheden beschikbaar. Bij elke druk
op de toets verandert de indicatie als volgt:
Weergaverichting
Beeld per beeld-weergave
(Freeze Frame)
Druk met de speler in de pauzestand op
C om naar het volgende beeld te gaan.
Druk op c om naar het vorige beeld te
gaan (alleen DVD). Door de toets ingedrukt
te houden, kunt u de beelden
achtereenvolgens bekijken. Druk op H om
terug te keren naar normale weergave.
Gebruik van de klik-shuttle op de
speler (Shuttle mode)
(alleen DVP-NS905V)
× 2B (alleen DVD VIDEO/Super Audio CD/CD)
2M T 1M
JOG
Tegenovergestelde richting
× 2b (alleen DVD VIDEO) t 1m t 2m
De “× 2B”/“× 2b” weergavesnelheid is
ongeveer het dubbele van de normale
snelheid. De “2M”/“2m”
weergavesnelheid is sneller dan “1M”/
“1m”.
Vertraagde weergave (Slowmotion Play)
Druk op
m of M
met de speler in
de pauzestand. Druk op H om terug te keren
naar de normale snelheid.
Bij elke druk op
m of M
tijdens
vertraagde weergave, verandert de
weergavesnelheid. Er zijn twee snelheden
beschikbaar. Bij elke druk op de toets
verandert de indicatie als volgt:
Weergaverichting
2
y1
Tegenovergestelde richting (alleen DVD)
2
y1
De “2
”/“2
” weergavesnelheid ligt
lager dan “1
”/“1
”.
36
Klik-shuttle
Draai aan de klik-shuttle op de speler. De
weergavesnelheid verandert volgens de
draairichting en de mate waarin aan de knop
wordt gedraaid, en wel als volgt:
◆Tijdens de weergave
2M Snel vooruit (sneller dan 1M)
Y
1M Snel vooruit
Y
× 2B (alleen DVD VIDEO/Super Audio
CD/CD)
Y
N Weergave (normale snelheid)
Y
× 2b (alleen DVD VIDEO)
Y
1m Snel achteruit
Y
2m Snel achteruit (sneller dan 1m)
Wanneer u snel aan de klik-shuttle draait,
schakelt de weergavesnelheid meteen om
naar “2M” of “2m”.
De weergave hervatten
vanaf het punt waar u de
disc hebt gestopt (Multi-disc
Resume)
De speler memoriseert het punt waar u de disc
hebt gestopt voor maximum 40 discs en
hervat daar de weergave wanneer u dezelfde
disc de volgende keer inbrengt. Wanneer u de
weergave hervat van de 41e disc, wordt het
hervatpunt van de eerste disc gewist.
Discs afspelen
◆In de pauzestand (alleen DVD VIDEO, DVDRW, VIDEO CD)
1
Traag (weergaverichting)
Y
2
Traag (weergaverichting – trager
dan 1
)
Y
X Pauze
Y
2
Traag (tegenovergestelde richting –
trager dan 1
) (alleen DVD VIDEO)
Y
1
Traag (tegenovergestelde richting)
(alleen DVD VIDEO)
Terugkeren naar normale weergave
Druk op H.
Om een disc beeld per beeld af te
spelen met de klik-shuttle.
(Jog mode) (alleen DVP-NS905V)
1
Druk op JOG.
De indicator licht op en de speler schakelt
over naar de pauzestand.
2
H
x
Draai aan de klik-shuttle.
De weergave gebeurt beeld per beeld in
de richting en de mate waarin de klikshuttle wordt gedraaid. Draai de klikshuttle in wijzerzin om vooruit te gaan en
in tegenwijzerzin om achteruit te gaan
(alleen DVD). Wanneer u een tijdje met
constante snelheid aan de klik-shuttle
draait, keert de weergavesnelheid terug
naar traag of normaal.
Terugkeren naar normale weergave
Druk op H.
1 Druk tijdens het afspelen van een
disc op x om de weergave te
stoppen.
“RESUME” verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
2 Druk op H.
De speler start de weergave vanaf het
punt waar u de disc in Stap 1 hebt gestopt.
De Jog mode afzetten
Druk weer op JOG zodat de indicator dooft.
z Tips
• Om de weergave te starten vanaf het begin van de
disc drukt u tweemaal op x en vervolgens op H.
• Bij DVD-RW’s in VR mode, CD’s, Super Audio
CD’s en DATA CD’s onthoudt de speler het
weergavehervatpunt voor de huidige disc tenzij
de disc-lade wordt geopend, de stekker wordt
uitgetrokken of – alleen bij DATA CD’s, de
speler overschakelt naar de wachtstand.
,wordt vervolgd
37
Opmerkingen
• “MULTI-DISC RESUME” onder
“INDIVIDUELE INSTELLING” moet op
“AAN” (standaard) staan om deze functie te laten
werken (pagina 78).
• Het weergavehervatpunt voor de huidige disc
wordt gewist wanneer:
– u verandert van weergavestand.
– u de instellingen op het instelscherm wijzigt.
• Resume Play werkt niet tijdens Shuffle Play en
Programme Play.
• Deze functie werkt niet met sommige discs.
Gebruik van het DVD menu
Een DVD is opgesplitst in lange stukken
beeld of muziek die “titels” worden genoemd.
Bij het afspelen van een DVD die
verscheidene titels bevat, kunt u titels kiezen
via het TOP MENU.
Bij het afspelen van een DVD waarop items
zoals de taal van de ondertitels en het geluid
kunnen worden gekozen, kunt u die kiezen
met de MENU toets.
Cijfertoetsen
C/X/x/c
TOP MENU
ENTER
MENU
1 Druk op TOP MENU of MENU.
Het disc-menu verschijnt op het TVscherm.
De inhoud van het menu varieert van disc
tot disc.
2 Druk op C/X/x/c of de
cijfertoetsen om het item te kiezen
dat u wilt afspelen of wijzigen.
3 Druk op ENTER.
z Tip
Het disc-menu verschijnt ook wanneer de TOP
MENU of MENU toets op de speler wordt
ingedrukt.
38
“ORIGINAL” of “PLAY
LIST” op een DVD-RW
Disc kiezen
X/x
kiezen.
• PLAY LIST: om de titels samengesteld
van “ORIGINAL” af te spelen.
• ORIGINAL: om de origineel
opgenomen titels af te spelen.
4 Druk op ENTER.
Het bedieningsmenu afzetten
Druk herhaaldelijk op DISPLAY tot het
bedieningsmenu is afgezet.
Discs afspelen
Sommige DVD-RW discs in VR (Video
Recording) mode hebben twee soorten titels
voor weergave: origineel opgenomen titels
(ORIGINAL) en zelf samengestelde titels
(PLAY LIST). U kunt kiezen welk type titels
wordt afgespeeld.
3 Druk op X/x om de instelling te
ENTER
DISPLAY
1 Druk op DISPLAY in de stopstand.
Het bedieningsmenu verschijnt.
2 Druk op X/x om
(ORIGINAL/PLAY LIST) te kiezen
en druk vervolgens op ENTER.
De opties voor “ORIGINAL/PLAY
LIST” verschijnen.
12(27)
18(34)
PLAY LIST
PLAY LIST
ORIGINAL
DVD-RW
39
Een weergavezone
kiezen voor een Super
Audio CD Disc
Een weergavelaag kiezen op een
hybride Super Audio CD
Sommige Super Audio CD’s bestaan uit een
HD-laag en een CD-laag. U kunt de
weergavelaag kiezen die u wilt beluisteren.
Druk op SACD/CD in de stopstand.
SACD
MULTI/2CH
SACD/CD
Bij elke druk op de toets wordt afwisselend
een HD- of een CD-laag gekozen. Bij het
afspelen van een CD-laag licht de “CD”
indicator in het uitleesvenster op het
voorpaneel op.
Opmerkingen
Een weergavezone kiezen op een
2-kanaals + Multi-kanaals Super
Audio CD
Sommige Super Audio CD’s bestaan uit een
2-kanaalsweergavezone en een multikanaalsweergavezone. U kunt de
weergavezone kiezen die u wilt beluisteren.
1
Druk op SACD MULTI/2CH in de
stopstand.
Het volgende scherm verschijnt.
2K
2
Druk herhaaldelijk op SACD MULTI/
2CH om het item te kiezen.
• MULTI: om een multikanaalsweergavezone af te spelen.
• 2K: om een 2-kanaalsweergavezone af
te spelen.
Bij het afspelen van een
multikanaalsweergavezone licht de
“MULTI” indicator in het uitleesvenster
op het voorpaneel op.
z Tip
U kunt ook “MULTI/2K” kiezen via het
bedieningsmenu (pagina 13).
40
• Voor meer informatie over Super Audio CD
discs, zie pagina 88.
• Elke weergavefunctie werkt alleen binnen de
gekozen laag of weergavezone.
Terugkeren naar het menu
VIDEO CD’s met PBCfuncties afspelen
(PBC-weergave)
Cijfertoetsen
Opmerking
Afhankelijk van de VIDEO CD kan in de
gebruiksaanwijzing die bij de disc wordt geleverd
“Druk op ENTER” in Stap 3 zijn vervangen door
“Druk op SELECT”. Druk in dat geval op H.
./>
H
X/x
z Tip
Voor weergave zonder PBC, drukt u op ./>
of de cijfertoetsen met het toestel in de stopstand om
een track te kiezen en drukt u vervolgens op H of
ENTER.
“Weergave zonder PBC” verschijnt op het TVscherm en continu weergave begint. Er kunnen geen
stilstaande beelden zoals bijvoorbeeld een
menuscherm worden getoond.
Om terug te keren naar PBC-weergave, drukt u
tweemaal op x en vervolgens op H.
Discs afspelen
Met PBC (Playback Control) kunt u VIDEO
CD’s interactief afspelen door de instructies
in het menu op het TV-scherm te volgen.
Druk op O RETURN.
x
ENTER
O
RETURN
1 Start de weergave van een VIDEO
CD met PBC-functies.
Het menu voor uw keuze verschijnt.
2 Kies het gewenste itemnummer
door op X/x of cijfertoetsen te
drukken.
3 Druk op ENTER.
4 Volg de instructies op het
menuscherm voor interactieve
handelingen.
Afhankelijk van de VIDEO CD kan de
procedure verschillen; raadpleeg de
gebruiksaanwijzing die bij de disc wordt
geleverd.
41
Afspelen van een MP3
Audio Track
1( 30)
ROCK BEST HIT
KARAOKE
JAZZ
R&B
MY FAVORITE SONGS
CLASSICAL
SALSA OF CUBA
BOSSANOVA
DATA CD’s (CD-ROM’s/CD-R’s/CDRW’s) opgenomen in MP3 (MPEG1 Audio
Layer 3) formaat kunnen worden afgespeeld.
2
Z
Kies een album met X/x, en druk
vervolgens op ENTER.
De lijst van tracks in het album verschijnt.
JAZZ
1(90)
0
0
0
0
0
0
0
H
C/X/x/c
ENTER
O RETURN
MENU
1 Druk op Z en plaats de DATA CD
op de disc-lade.
2 Druk op H.
De disc-lade wordt gesloten en de eerste
MP3 audio track in het eerste album op
de disc begint te spelen.
3
1
2
3
4
5
6
7
SHE IS SPECIAL
ALL YOU NEED IS ...
SPICY LIFE
HAPPY HOUR
RIVER SIDE
5
TAKE TIME,TAKE TIME
Kies een track met X/x, en druk
vervolgens op ENTER.
De gekozen track begint te spelen.
Bij het afspelen van een track of album, is
de titel grijs.
Naar een volgende of vorige pagina gaan
Druk op c of C.
Terugkeren naar de vorige indicatie
Druk op O RETURN.
De indicatie afzetten
Druk op MENU.
Opmerkingen
• Deze speler kan MP3 audiotracks afspelen die
zijn opgenomen met de volgende
bemonsteringsfrequenties: 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz.
• De weergavevolgorde kan verschillen van de
montagevolgorde. Zie “Afspeelvolgorde van
MP3 audio tracks” hieronder voor details.
Kiezen van een album en track
1
Druk op MENU.
De lijst van MP3 albums op de DATA
CD verschijnt.
42
Opmerkingen
• Voor album- of tracknamen kunnen alleen letters
uit het alfabet en cijfers worden gebruikt. Iets
anders verschijnt als “*”.
• ID3 tags kunnen niet worden getoond.
Betreffende MP3 audio tracks
Boom 1 Boom 2 Boom 3 Boom 4 Boom 5
ROOT
Discs afspelen
U kunt MP3 audio tracks op CD-ROM’s, CDR’s of CD-RW’s afspelen. Om tracks door de
speler te laten herkennen, moeten de discs
echter zijn opgenomen conform ISO9660
level 1, level 2 of Joliet formaat.
Multi-sessie discs kunnen ook worden
afgespeeld.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de
CD-R/RW apparatuur of opnamesoftware
(niet meegeleverd) voor details omtrent het
opnameformaat.
◆Structuur van de disc-inhoud
Een Multi-sessie CD afspelen
Deze speler kan alleen een Multi-sessie CD
afspelen wanneer de eerste sessie een MP3
audio track bevat. Volgende MP3 audio tracks
die in latere sessies werden opgenomen,
kunnen eveneens worden afgespeeld.
Wanneer audiotracks en beelden in muziek
CD-formaat of video-CD-formaat zijn
opgenomen tijdens de eerste sessie, wordt
alleen de eerste sessie afgespeeld.
Opmerkingen
• Wanneer u de extensie “.MP3” toevoegt aan
gegevens van een ander formaat dan MP3, kan de
speler de gegevens niet goed herkennen en
produceert hij een hard geluid dat uw luidsprekers
kan beschadigen.
• De speler kan geen audio tracks in MP3PRO
formaat afspelen.
Afspeelvolgorde van MP3 audio tracks
De afspeelvolgorde van albums en tracks
opgenomen op een DATA CD is als volgt.
album
track
Wanneer u een DATA CD inbrengt en op H
drukt, worden de genummerde tracks in
volgorde afgespeeld, van 1 tot 7. Subalbums/tracks in een gekozen album hebben
voorrang op het volgende album in dezelfde
boom. (Voorbeeld: C bevat D en dus 4
speelt voor 5.)
Wanneer u op MENU drukt en de lijst van
MP3 albums verschijnt (pagina 42), worden
de albums in de onderstaande volgorde
geplaatst: A t B t C t D t F t
G. Albums die geen tracks bevatten
(bijvoorbeeld album E) zijn niet opgenomen
in de lijst.
z Tips
• Wanneer u nummers (01, 02, 03, enz.) voor de
track-bestandsnamen plaatst, worden de tracks in
die volgorde afgespeeld.
• De weergave van een disc met een ingewikkelde
boomstructuur start minder snel en bijgevolg is
het aanbevolen om albums met niet meer dan
twee bomen aan te maken.
,wordt vervolgd
43
Opmerkingen
• De afspeelvolgorde kan verschillen van wat
hierboven staat afgebeeld, afhankelijk van de
software die wordt gebruikt voor het aanmaken
van de DATA CD.
• De bovenstaande afspeelvolgorde kan niet van
toepassing zijn wanneer een DATA CD meer dan
999 albums en tracks bevat.
• De speler kan tot 499 albums herkennen (alleen
albums worden geteld, ook albums die geen MP3
audio tracks bevatten). De speler speelt geen
albums verder dan de eerste 499 albums. Van de
eerste 499 albums kan maximum een
gecombineerd totaal van 999 albums en tracks
worden afgespeeld.
Diverse
weergavemogelijkheden
(Programme Play, Shuffle Play,
Repeat Play, A-B Repeat Play)
Er is keuze uit de volgende weergavestanden:
• Programme Play (pagina 44)
• Shuffle Play (pagina 46)
• Repeat Play (pagina 47)
• A-B Repeat Play (pagina 47)
Opmerking
De weergavestand wordt geannuleerd wanneer:
– u de disc-lade opent.
– de speler overschakelt naar de wachtstand door op
[/1 te drukken.
Uw eigen programma
samenstellen (Programme Play)
U kunt zelf de volgorde bepalen waarin de
titels, hoofdstukken of tracks op de disc
worden afgespeeld en zo uw eigen
programma samenstellen. U kunt maximum
99 titels, hoofdstukken en tracks
programmeren.
Cijfertoetsen
CLEAR
H
X/x/c
DISPLAY
44
ENTER
1
Druk tweemaal op DISPLAY (eenmaal
bij het afspelen van een Super Audio
CD/CD).
Druk op X/x of de cijfertoetsen om “02”
te kiezen onder “T” en druk vervolgens
op ENTER.
Het bedieningsmenu verschijnt.
2
PROGRAMMEREN
Druk op X/x om
(PROGRAMMEREN) te kiezen en druk
op ENTER.
3
DVD VIDEO
PROGRAMMEREN
◆ Bij het afspelen van een VIDEO CD,
Super Audio CD of CD.
Kies bijvoorbeeld track “02”.
Druk op X/x of de cijfertoetsen om “02”
te kiezen onder “T” en druk vervolgens
op ENTER.
Voor een Super Audio CD kan een
tracknummer uit 3 cijfers bestaan.
––
01
02
03
04
05
Gekozen track
Druk op c.
PROGRAMMEREN
ALLES WISSEN
1. TITEL – –
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
0:15:30
T
PROGRAMMEREN
De cursor gaat naar de titel- of trackrij
“T” (in dit geval “01”).
T
C
––
01
02
03
04
05
++
01
02
03
04
05
06
Hoofdstukken opgenomen op een disc
5
––
01
02
03
04
05
Gekozen titel en hoofdstuk
T
Tracks of titels opgenomen op een disc
4
++
01
02
03
04
05
06
T
ALLES WISSEN
1. TITEL 0 2 – 0 3
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
“MUZIEKSTUK” verschijnt bij het afspelen
van een VIDEO CD, Super Audio CD of CD.
ALLES WISSEN
1. TITEL
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
C
Druk vervolgens op X/x of de
cijfertoetsen om “03” onder “C” te kiezen
en druk op ENTER.
Druk op X/x om “INSTEL. t” te
kiezen en druk op ENTER.
PROGRAMMEREN
––
01
02
03
04
05
Discs afspelen
De opties voor “PROGRAMMEREN”
verschijnen.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
UIT
UIT
INSTEL.
AAN
T
ALLES WISSEN
1. TITEL – –
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
Kies een titel, hoofdstuk of track om te
programmeren.
ALLES WISSEN
1. MUZIEKSTUK
2. MUZIEKSTUK
3. MUZIEKSTUK
4. MUZIEKSTUK
5. MUZIEKSTUK
6. MUZIEKSTUK
7. MUZIEKSTUK
02
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
Totale duur van de geprogrammeerde
6
Herhaal stap 4 en 5 om andere titels,
hoofdstukken of tracks te
programmeren.
De geprogrammeerde titels,
hoofdstukken en tracks worden getoond
in de gekozen volgorde.
◆ Bij het afspelen van een DVD VIDEO
Kies bijvoorbeeld hoofdstuk “03” van
titel “02”.
,wordt vervolgd
45
7
Druk op H om Programme Play te
starten.
Geprogrammeerde weergave start.
Na afloop van het programma kunt u
hetzelfde programma opnieuw starten
door op H te drukken.
Terugkeren naar normale weergave
Weergave in willekeurige
volgorde (Shuffle Play)
U kunt de speler titels, hoofdstukken of tracks
laten “schudden”. De afspeelvolgorde kan
worden gewijzigd door nogmaals te
“schudden”.
Druk op CLEAR of kies “UIT” in stap 3. Om
hetzelfde programma opnieuw af te spelen,
kiest u “AAN” in stap 3 en drukt u op
ENTER.
De indicatie afzetten
CLEAR
SHUFFLE
Druk herhaaldelijk op DISPLAY tot de
indicatie verdwijnt.
Een programma wijzigen of annuleren
1
Volg stap 1 tot 3 van “Uw eigen
programma samenstellen (Programme
Play)”.
2
Kies het programmanummer van de titel,
het hoofdstuk of de track die u wilt
wijzigen met X/x of de cijfertoetsen, en
druk op c.
3
2
3
1
Volg Stap 5 voor verdere
programmering. Om een programma te
annuleren, kiest u “--”onder “T” en drukt
u vervolgens op ENTER.
Alle titels, hoofdstukken of tracks
annuleren in de geprogrammeerde
volgorde
1
H
Volg stap 1 tot 3 van “Uw eigen
programma samenstellen (Programme
Play).”
Druk op X en kies “ALLES WISSEN”.
Druk op ENTER.
z Tip
Repeat Play of Shuffle Play is mogelijk met de
geprogrammeerde titels, hoofdstukken of tracks.
Volg tijdens Programme Play de stappen van
“Repeat Play” (pagina 47) of “Shuffle Play”
(pagina 46).
Druk op SHUFFLE tijdens de
weergave.
Het volgende scherm verschijnt.
TITEL
2
Druk herhaaldelijk op SHUFFLE om
het item te kiezen dat u wilt schudden.
◆ Bij het afspelen van een DVD VIDEO
• TITEL
• HOOFDSTUK
◆ Bij het afspelen van een VIDEO CD,
Super Audio CD of CD.
• MUZIEKSTUK
◆ Wanneer Programme Play is
geactiveerd
• AAN: titels, hoofdstukken of tracks die
met Programme Play werden gekozen,
worden geschud.
Terugkeren naar normale weergave
Druk op CLEAR of kies “UIT” in stap 2.
46
z Tips
• Shuffle Play kan worden ingesteld met de speler
in de stopstand. Kies “SHUFFLE” en druk
vervolgens op H. Shuffle Play start.
• Wanneer “HOOFDSTUK” is gekozen kunnen
maximum 200 hoofdstukken op een disc in
willekeurige volgorde worden afgespeeld.
• U kunt ook “SHUFFLE” kiezen via het
bedieningsmenu (pagina 13).
• HOOFDSTUK: huidig hoofdstuk
wordt herhaald.
◆ Bij het afspelen van een VIDEO CD,
Super Audio CD of CD.
• DISC: alle tracks worden herhaald.
• MUZIEKSTUK: huidige track wordt
herhaald.
U kunt alle titels/tracks op een disc of één
titel/hoofdstuk/track herhaaldelijk afspelen.
U kunt Shuffle en Programme Play
combineren.
◆ Wanneer Program Play of Shuffle Play
is geactiveerd
• AAN: Programme Play of Shuffle Play
wordt herhaald.
Discs afspelen
Herhaalde weergave (Repeat
Play)
◆ Bij het afspelen van een DATA CD
(MP3 audio)
• DISC: alle albums worden herhaald.
• ALBUM: huidig album wordt herhaald.
• MUZIEKSTUK: huidige track wordt
herhaald.
Terugkeren naar normale weergave
Druk op CLEAR of kies “UIT” in stap 2.
CLEAR
z Tips
• Repeat Play kan worden ingesteld met de speler in
de stopstand. Kies “HERHALEN” en druk
vervolgens op H. Repeat Play start.
• U kunt ook “HERHALEN” kiezen via het
bedieningsmenu (pagina 13).
REPEAT
H
Een bepaald gedeelte herhalen
(A-B Repeat Play)
1
Druk op REPEAT tijdens de weergave.
Het volgende scherm verschijnt.
U kunt een bepaald gedeelte van een titel,
hoofdstuk of track herhaaldelijk afspelen. (Dit
is nuttig om bijvoorbeeld tekst uit het hoofd te
leren.)
DISC
2
Druk herhaaldelijk op REPEAT om het
item te kiezen dat u wilt herhalen.
CLEAR
A-B (alleen
DVP-NS905V)
◆ Bij het afspelen van een DVD VIDEO
• DISC: alle titels worden herhaald.
• TITEL: huidige titel wordt herhaald.
• HOOFDSTUK: huidig hoofdstuk
wordt herhaald.
◆ Bij het afspelen van een DVD-RW
• DISC: herhaalt alle titels van het
gekozen type.
• TITEL: huidige titel wordt herhaald.
X/x
ENTER
DISPLAY
,wordt vervolgd
47
1
Druk tweemaal op DISPLAY tijdens de
weergave (eenmaal bij het afspelen
van een Super Audio CD/CD).
12(27)
18(34)
T
1 : 34 : 30
DVD VIDEO
Het bedieningsmenu verschijnt.
2
Druk op X/x om
(A-B
HERHALEN) te kiezen en druk op
ENTER.
De opties voor “A-B HERHALEN”
verschijnen.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD VIDEO
AAN
HOOFDSTUK TIJD
A: 18 – 1 : 32 : 55
B: 18 – 1 : 34 : 30
Terugkeren naar normale weergave
Druk op CLEAR of kies “UIT” in stap 3.
Het bedieningsmenu afzetten
UIT
INSTEL.
UIT
3
Druk herhaaldelijk op DISPLAY tot het
bedieningsmenu is afgezet.
Druk op X/x om “INSTEL.t” te
kiezen en druk op ENTER.
Het “A-B HERHALEN” instelscherm
verschijnt.
z Tip
U kunt “A-B HERHALEN” direct kiezen door op
A-B te drukken. Druk op de toets om punt A in te
stellen en druk nogmaals om punt B in te stellen.
(alleen DVP-NS905V)
Opmerkingen
A-B HERHALEN
Stel punt A in met
4
ENTER .
Druk op ENTER wanneer u tijdens het
afspelen het beginpunt (punt A) vindt
van het gedeelte dat herhaaldelijk
moet worden afgespeeld.
Het beginpunt (punt A) is ingesteld.
A-B HERHALEN
Stel punt B in met
ENTER
.
HOOFDSTUK TIJD
A: 18 – 1 : 32 : 55
5
Druk nogmaals op ENTER wanneer het
eindpunt (punt B) is bereikt.
De instelpunten verschijnen op het
scherm en het gedeelte wordt herhaald.
48
• Als A-B Repeat Play wordt ingesteld, worden de
instellingen voor Shuffle Play, Repeat Play en
Programme Play geannuleerd.
• A-B Repeat Play werkt niet met titels die
stilstaande beelden bevatten op een DVD-RW in
VR mode.
• A-B Repeat Play werkt niet met meervoudige
titels op een DVD-RW in VR mode.
2 Druk herhaaldelijk op SEARCH
MODE om de zoekmethode te
kiezen.
Een scène zoeken
Een titel/hoofdstuk/
track/index/scène
zoeken (Search mode)
◆ Bij het afspelen van een VIDEO CD
MUZIEKSTUK
INDEX
◆ Bij het afspelen van een VIDEO CD
tijdens PBC-weergave
SCENE
INDEX
Een scène zoeken
U kunt een titel of hoofdstuk zoeken op een
DVD en een track, index of scène op een
VIDEO CD/Super Audio CD/CD. Aan titels
en tracks op de disc zijn unieke nummers
toegekend, zodat u ze kunt kiezen door het
betreffende nummer in te voeren. U kunt ook
een scène zoeken aan de hand van de tijdcode.
◆ Bij het afspelen van een DVD VIDEO/
DVD-RW
TITEL
HOOFDSTUK
TIJD/TEKST
Kies “TIJD/TEKST” om een startpunt te
zoeken door de tijdcode in te voeren.
◆ Bij het afspelen van een Super Audio
CD/CD
MUZIEKSTUK
INDEX
◆ Bij het afspelen van een DATA CD
(MP3 audio)
ALBUM
MUZIEKSTUK
Cijfertoetsen
CLEAR
SEARCH
MODE
ENTER
1 Druk op SEARCH MODE.
Het volgende scherm verschijnt.
“-- (**)” verschijnt naast het symbool (**
verwijst naar een nummer).
Het cijfer tussen haakjes geeft het totale
aantal titels, hoofdstukken, tracks,
indexen, scènes enz. aan.
3 Kies het nummer van de gewenste
titel, track, scène, tijdcode, enz.
met behulp van de cijfertoetsen.
Om bijvoorbeeld te zoeken naar de scène
na 2 uur, 10 minuten en 20 seconden,
kiest u TIJD/TEKST in stap 2 en voert u
“21020” in.
Als u zich hebt vergist
Annuleer het cijfer door op CLEAR te
drukken en kies vervolgens een ander
cijfer.
4 Druk op ENTER.
De speler start de weergave vanaf het
gekozen cijfer.
– –(10)
De indicatie afzetten
Druk herhaaldelijk op SEARCH MODE tot
de indicatie verdwijnt.
,wordt vervolgd
49
z Tips
• U kunt de eerste scène van titels, hoofdstukken of
tracks op de disc laten verschijnen op een scherm
dat in 9 is verdeeld. U kunt de weergave direct
starten door een scène te kiezen (pagina 50).
• U kunt “TITEL”, “HOOFDSTUK”,
“MUZIEKSTUK”, “INDEX”, “SCENE”, “TIJD/
TEKST” of “ALBUM” ook kiezen via het
bedieningsmenu (pagina 13).
Zoeken op Scène
(BEELDNAVIGATIE)
U kunt het scherm opsplitsen in 9
subschermen om snel de gewenste scène te
vinden.
Opmerking
Op een DVD-RW kunt u in de VR mode niet
zoeken naar een stilstaand beeld.
PICTURE
NAVI
X
ENTER
C/X/x/c
O RETURN
1 Druk tijdens de weergave op
PICTURE NAVI.
Het volgende scherm verschijnt.
BEKIJK TITEL
ENTER
2 Druk herhaaldelijk op PICTURE
NAVI om het item te kiezen.
In de volgende hoofdstukken vindt u
meer uitleg over elk van deze
instellingen.
• BEKIJK TITEL (alleen DVD VIDEO)
• BEKIJK HFST (alleen DVD VIDEO)
• BEKIJK MUZIEKSTUK (alleen
VIDEO CD)
• STROBO-WEERGAVE (alleen DVD
VIDEO/VIDEO CD)
• BEKIJK HOEK (alleen DVD VIDEO)
3 Druk op ENTER.
50
Terugkeren naar normale weergave
Druk op O RETURN.
z Tip
U kunt ook “BEELDNAVIGATIE” kiezen via het
bedieningsmenu (pagina 13).
Opmerkingen
• Bij sommige discs kunt u niet alle functies kiezen.
• Bij gebruik van deze functie is het geluid
onderdrukt.
U kunt het scherm opsplitsen in 9
subschermen en de eerste scène van titels,
hoofdstukken of tracks tonen.
U kunt de weergave ook starten vanaf een
bepaalde titel, hoofdstuk of track. Kies na
stap 3 van “Zoeken op Scène
(BEELDNAVIGATIE)” hierboven de scène
met C/X/x/c en druk op ENTER.
U kunt 9 opeenvolgende bewegende beelden
tonen op het scherm.
Wanneer u op X drukt na stap 3 van “Zoeken
op Scène (BEELDNAVIGATIE)” pauzeert
het bewegende beeld.
Verschillende hoeken tegelijk
tonen (BEKIJK HOEK)
Indien er diverse hoeken (meervoudige
hoeken) voor een scène zijn opgenomen op
een DVD VIDEO, kunt u alle hoeken op
eenzelfde 9-delig scherm tonen.
Een scène zoeken
Titels, hoofdstukken of tracks
scannen (BEKIJK TITEL, BEKIJK
HFST, BEKIJK MUZIEKSTUK)
Een scène opslitsen in 9 delen
(STROBO-WEERGAVE)
De weergave kan ook vanaf de gekozen hoek
worden gestart. Kies na stap 3 van “Zoeken
op Scène (BEELDNAVIGATIE)” hierboven
de hoek met C/X/x/c en druk op ENTER.
z Tip
Indien er meer dan 9 titels, hoofdstukken of tracks
zijn, verschijnt V onderaan rechts.
Om extra titels, hoofdstukken of tracks te tonen,
kiest u de scène onderaan rechts (positie 9) en drukt
u op x. Om terug te keren naar de vorige scène,
kiest u de scène bovenaan links (positie 1) en drukt
u op X.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
51
Speelduur en resterende
speelduur controleren
◆ Bij het afspelen van een DVD VIDEO of
DVD-RW
• T *:*:* (uren:minuten:seconden)
Speelduur van de huidige titel
• T–*:*:*
Resterende speelduur van de huidige
titel
• C *:*:*
Speelduur van het huidige hoofdstuk
• C–*:*:*
Resterende speelduur van het huidige
hoofdstuk
U kunt de speelduur en resterende speelduur
van een huidige titel, hoofdstuk of track
controleren. U kunt ook de DVD/Super
Audio CD/CD tekst of tracknaam (MP3
audio) op een disc controleren.
◆ Bij weergave van een VIDEO CD (met
PBC-functies)
• *:* (minuten:seconden)
Speelduur van de huidige scène
Disc-informatie controleren
TIME/TEXT
1 Druk tijdens de weergave op TIME/
TEXT.
Het volgende scherm verschijnt.
T 1:01:57
Tijdinformatie
2 Druk herhaaldelijk op TIME/TEXT
◆ Bij het afspelen van een VIDEO CD
(zonder PBC functies), Super Audio CD of
CD.
• T *:* (minuten:seconden)
Speelduur van de huidige track
• T–*:*
Resterende speelduur van de huidige
track
• D *:*
Speelduur van de huidige disc
• D –*:*
Resterende speelduur van de huidige
disc
◆ Bij het afspelen van een DATA CD
(MP3 audio)
• *:* (minuten:seconden)
Speelduur van de huidige track
DVD/Super Audio CD/CD tekst of track- en
albumnaam controleren (MP3 audio)
Druk in stap 2 herhaaldelijk op TIME/TEXT
om de tekst te tonen die op de DVD VIDEO/
Super Audio CD/CD/DATA CD is opgenomen.
De DVD/Super Audio CD/CD tekst verschijnt
alleen wanneer de tekst op de disc staat. U kunt
de tekst niet wijzigen. Wanneer er geen tekst op
de disc staat, verschijnt “NO TEXT”.
om de tijd te wijzigen.
De indicatie en het soort tijd dat u kunt
wijzigen hangen af van de disc die u
afspeelt.
BRAHMS SYMPHONY
Voor DATA CD’s verschijnen de track- en
albumnaam van de MP3 audio track
(pagina 55).
52
Informatie via het uitleesvenster
op het voorpaneel controleren
Tijd en tekst kunnen behalve op het TVscherm ook worden gecontroleerd via het
uitleesvenster op het voorpaneel. De
informatie in het uitleesvenster op het
voorpaneel verandert als volgt wanneer u de
tijdinformatie op uw TV-scherm wijzigt.
Bij het afspelen van een DVD VIDEO of
DVD-RW
Bij het afspelen van een VIDEO CD (zonder
PBC functies), Super Audio CD of CD
Trackspeelduur en huidig track en
indexnummer
TITLE
TRACK
CHAP
INDEX
ANGLE
NTSC HOUR
MIN
SEC
Resterende speelduur van de huidige track
TITLE
TRACK
CHAP
INDEX
ANGLE
NTSC HOUR
MIN
SEC
MIN
SEC
Speelduur van de disc
TITLE
TRACK
CHAP
INDEX
ANGLE
NTSC HOUR
TITLE
TRACK
CHAP
INDEX
ANGLE
NTSC HOUR
MIN
SEC
Resterende speelduur van de disc
TITLE
TRACK
CHAP
INDEX
ANGLE
NTSC HOUR
MIN
SEC
TRACK
CHAP
INDEX
ANGLE
NTSC HOUR
MIN
SEC
Resterende speelduur van de huidige titel
TITLE
TRACK
CHAP
INDEX
ANGLE
NTSC HOUR
MIN
SEC
Tekst
TITLE
Speelduur en nummer van het
huidige hoofdstuk
TITLE
TRACK
CHAP
INDEX
ANGLE
NTSC HOUR
MIN
SEC
Resterende speelduur van het
huidige hoofdstuk
TITLE
Disc-informatie controleren
Titelspeelduur en huidig titelen hoofdstuknummer
TRACK
CHAP
INDEX
ANGLE
NTSC HOUR
MIN
SEC
TRACK
CHAP
INDEX
ANGLE
NTSC HOUR
MIN
SEC
z Tips
• Bij het afspelen van VIDEO CD’s met PBCfuncties verschijnt het scènenummer en de
speelduur.
• Lange tekst die niet op één regel past, rolt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
• U kunt ook de tijdinformatie en tekst controleren
via het bedieningsmenu (pagina 13).
Tekst
TITLE
Opmerkingen
Bij het afspelen van een DATA CD (MP3
audio)
Trackspeelduur en huidig track- en
albumnummer
TITLE
TRACK
CHAP
INDEX
ANGLE
NTSC HOUR
MIN
SEC
INDEX
ANGLE
NTSC HOUR
MIN
SEC
• Bij sommige discs verschijnt de tekst of
tracknaam niet.
• De speler kan alleen het eerste niveau van CDtekst zoals disc-naam of titel tonen.
• De speelduur van MP3 audio tracks kan mogelijk
niet juist worden weergegeven.
Track-naam
TITLE
TRACK
CHAP
53
Het GEAVANCEERD venster sluiten
Weergave-informatie
controleren
U kunt informatie zoals bit rate of de disclaag die wordt afgespeeld controleren.
Kies “UIT” in stap 3.
Het bedieningsmenu afzetten
Druk herhaaldelijk op DISPLAY tot het
bedieningsmenu is afgezet.
Weergave van elk item
Door herhaaldelijk op de DISPLAY toets te
drukken, kunt u “BIT RATE” of “LAAG”
laten verschijnen, afhankelijk van wat bij
“GEAVANCEERD” werd gekozen.
◆BIT RATE
BIT RATE
TIME/TEXT
0
X/x
ENTER
DISPLAY
5
Druk op DISPLAY tijdens de weergave.
Het bedieningsmenu verschijnt.
Press X/x om
(GEAVANCEERD) te kiezen en druk
vervolgens op ENTER.
De opties voor “GEAVANCEERD”
verschijnen.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
BIT RATE
UIT
BIT RATE
LAAG
3
DVD VIDEO
54
0
5
kbps
1000
Audio
Mbps
Video
10
Bit rate staat voor het aantal video/audio data
per seconde op een disc. Bij het afspelen van
een disc verschijnt de bit rate van het beeld bij
benadering in Mbps (Mega bit per seconde)
en het geluid in kbps (kilo bit per seconde).
Hoe hoger de bit rate, hoe groter het aantal
gegevens. Dit betekent echter niet
noodzakelijk dat de beeldkwaliteit dan beter
is.
◆LAAG
Verschijnt bij een
tweelagige DVD
384 kbps
0
5
10
Mbps
Druk op X/x om items te kiezen.
Druk op ENTER.
Video
BIT RATE
Zie “Weergave van elk item” voor meer
informatie over elk item.
• BIT RATE: toont de bit rate.
• LAAG: toont laag en uitleespunt.
4
Mbps
10
BIT RATE
De weergave-informatie van een
DVD controleren (GEAVANCEERD)
2
Audio
Bij het afspelen van MPEG
audiogeluidssporen
0
1
384kbps
Geeft aan waar de disc speelt.
Bij een tweelagige DVD geeft de speler aan
welke laag wordt gelezen (“Layer 0” of
“Layer 1”).
Voor details betreffende de lagen, zie pagina
87 (DVD VIDEO).
De weergave-informatie van een
DATA CD controleren
Door bij de weergave van MP3 audio tracks
op een DATA CD op TIME/TEXT te
drukken, kunt u de audio bit rate (data per
seconde van het geluid) laten verschijnen.
Bit rate
T
17:30
128k
Albumnaam
Track-naam
Disc-informatie controleren
JAZZ
RIVER SIDE
55
2 Druk herhaaldelijk op
Geluidsregeling
Het geluid regelen
Bij het afspelen van een DVD VIDEO die is
opgenomen in verschillende audioformaten
(PCM, Dolby Digital, MPEG audio of DTS)
kunt u het audioformaat kiezen. Bij een
meertalige DVD VIDEO kan ook de taal
worden gewijzigd.
Bij CD’s, DATA CD’s of VIDEO CD’s kunt
u het geluid van het rechter of linker kanaal
kiezen en het geluid van het gekozen kanaal
beluisteren via de rechter en de linker
luidspreker. Bij een disc met een liedje
bijvoorbeeld kan het stemgeluid via het
rechter kanaal en de muziek via het linker
kanaal worden weergegeven. Als u dan alleen
de muziek wilt horen, kunt u het linker kanaal
kiezen en het geluid via beide luidsprekers
beluisteren.
(geluid) om het gewenste
audiosignaal te kiezen.
◆ Bij het afspelen van een DVD VIDEO
De taalkeuze hangt af van de DVD
VIDEO.
De 4 cijfers die verschijnen, stellen de
taalcode voor. Zie “Taalcodelijst” op
pagina 91 voor de taalcode. Als dezelfde
taal twee of meer keer verschijnt, wordt
de DVD VIDEO opgenomen in
meervoudig audioformaat.
◆ Bij het afspelen van een DVD-RW
De soorten geluidssporen die op een disc
zijn opgenomen, verschijnen. De
standaard instelling is onderstreept.
Voorbeeld:
• 1: MAIN (hoofdgeluid)
• 1: SUB (subgeluid)
• 1: MAIN+SUB (hoofdgeluid en
subgeluid)
◆ Bij het afspelen van een VIDEO CD, CD
of DATA CD (MP3 audio)
De standaard instelling is onderstreept.
• STEREO: standaard stereo geluid
• 1/L : geluid van het linker kanaal
(mono)
• 2/R : geluid van het rechter kanaal
(mono)
z Tip
U kunt ook “GELUID” kiezen via het
bedieningsmenu (pagina 13).
(geluid)
Opmerking
U kunt het geluid van Super Audio CD’s niet
regelen.
X/x
De audio-informatie van de disc
tonen
DISPLAY
1 Druk op
(geluid) tijdens de
weergave.
Het volgende scherm verschijnt.
1:ENGELS
56
Druk tijdens de weergave op DISPLAY om
het bedieningsmenu te laten verschijnen. Kies
“GELUID” met behulp van X/x. De
weergavekanalen verschijnen op het scherm.
In Dolby Digital kunnen verscheidene
signalen, van mono tot 5.1-kanaalssignalen
worden opgenomen op een DVD VIDEO.
Het aantal opgenomen kanalen hangt af van
de DVD VIDEO.
Huidig audioformaat*
12(27)
18(34)
T
1:32:55
1: ENGELS
DVD VIDEO
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
L
C
R
LFE
LS
RS
Opmerkingen
• Indien “DTS” onder “AUDIO INSTELLING”
(pagina 80) op “UIT” staat, kunnen geen DTS
tracks worden gekozen via het scherm, ook al
bevat de disc DTS tracks (alleen DVP-NS705V).
• “LFE” is bij de weergave van DTS geluidssporen
altijd omrand met een volle lijn, ongeacht welke
LFE-signaalcomponent wordt uitgevoerd (alleen
DVP-NS705V).
Huidig programmaformaat**
*“PCM”, “MPEG”, “DTS” of “DOLBY
DIGITAL” verschijnt.
Bij “DOLBY DIGITAL” verschijnen de
kanalen in de spelende track als volgt:
Achtercomponent 2
DOLBY DIGITAL 3 / 2 . 1
Voorcomponent 2 +
Middencomponent 1
Geluidsregeling
Voor Dolby Digital 5.1ch
geluidscomponent:
LEF (Low Frequency
Effect) component 1
**De letters in het programmaformaatscherm
staan voor de volgende geluidscomponent:
L : Voor (links)
R : Voor (rechts)
C : Midden
LS : Achter (links)
RS : Achter (rechts)
S : Achter (mono): De
achtercomponent van het Dolby
Surround signaal en het Dolby
Digital signaal.
LFE: Low Frequency Effect signaal
z Tip
Bij weergave van Dolby Digital geluidssporen of
DTS geluidssporen (alleen DVP-NS905V), is
“LFE” omgeven door een stippellijn wanneer het
LFE-signaal niet wordt uitgevoerd.
57
SURROUND annuleren
SURROUND Mode
instellingen
Surround sound is mogelijk bij het afspelen van
Dolby Digital, DTS en (alleen DVP-NS905V)
MPEG audio DVD’s, ook al beschikt u maar
over 2 of 4 luidsprekers. Kies de surround mode
die het best bij uw luidsprekeropstelling past.
SUR
1 Druk op SUR tijdens de weergave.
Het volgende scherm verschijnt.
TVS DYNAMISCH
Kies “UIT” in stap 2.
Voor 2 luidsprekers
Wanneer u een stereo TV of 2 voorluidsprekers
aansluit, biedt TVS (TV Virtual Surround) u de
mogelijkheid van surround sound-effecten
door met behulp van sound imaging virtuele
achterluidsprekers te creëren op basis van het
geluid van de voorluidsprekers (L: links, R:
rechts) zonder dat er effectief
achterluidsprekers zijn aangesloten.
Indien de speler is ingesteld om het signaal uit
te voeren via de DIGITAL OUT (OPTICAL
of COAXIAL) aansluiting, is het surround
effect alleen hoorbaar wanneer u “DOLBY
DIGITAL” en “DTS” (alleen DVP-NS905V)
onder “AUDIO INSTELLING” op “D-PCM”
en “MPEG” zet (pagina 80).
◆TVS DYNAMISCH
Creëert een set virtuele achterluidsprekers op
basis van het geluid van de voorluidsprekers
(L, R) zoals hieronder getoond.
Deze instelling is aangewezen wanneer de
linker en rechter voorluidsprekers dicht bij
elkaar staan, zoals bij ingebouwde
luidsprekers of een stereo TV.
TV
2 Druk herhaaldelijk op SUR om een
surround mode te kiezen.
Op de volgende pagina vindt u meer
uitleg over elk van deze instellingen.
◆ Voor 2 luidsprekers
• TVS DYNAMISCH
• TVS BREED
• TVS NACHT
• TVS STANDAARD
◆ Voor 4 tot 6 luidsprekers
(Indien u “GEEN” kiest voor “ACHTER”
bij “LUIDSPREKER” (pagina 81), kunt u
deze standen niet kiezen.)
• NORMAL SURROUND
• ENHANCED SURROUND
• VIRTUAL REAR SHIFT
• VIRTUAL MULTI REAR
• VIRTUAL MULTI DIMENSION
58
◆TVS BREED
Creëert vijf sets virtuele achterluidsprekers op
basis van het geluid van de voorluidsprekers
(L, R) zoals hieronder getoond.
Deze instelling is aangewezen wanneer de
linker en rechter voorluidsprekers dicht bij
elkaar staan, zoals bij ingebouwde
luidsprekers of een stereo TV.
TV
◆TVS NACHT
Luide geluiden zoals explosies worden
gedempt maar stille geluiden blijven
onaangeroerd. Dit is handig wanneer u een
dialoog en de surround sound-effecten van
“TVS BREED” met laag volume wilt horen.
◆TVS STANDAARD
Creëert drie sets virtuele achterluidsprekers
op basis van het geluid van de
voorluidsprekers (L, R) zoals hieronder
getoond. Dit werkt alleen met 2 aparte
voorluidsprekers.
L
◆NORMAL SURROUND
Software met 2-kanaals audiosignalen wordt
gedecodeerd met Dolby Surround (Pro
Logic) om een ruimtelijk effect te verkrijgen.
De achterluidsprekers produceren identiek
monogeluid. Wanneer u gebruik maakt van
een middenluidspreker, produceert die het
passende geluid.
L
R
R
LS
Voor 4 tot 6 luidsprekers
U kunt genieten van de volgende surroundeffecten met 2 voorluidsprekers en 2
achterluidsprekers.
Sluit de speler aan op de versterker (receiver)
via D-1 (pagina 27).
U kunt genieten van Dolby Surround (Pro
Logic) geluid of Digital Cinema Sound
(DCS). DCS maakt gebruik van
geluidsbewerking om het geluid van de
achterluidsprekers weg van de effectieve
luidsprekerpositie te schuiven of creëert
volledige sets virtuele achterluidsprekers op
basis van een set effectieve
achterluidsprekers. “VIRTUAL REAR
SHIFT”, “VIRTUAL MULTI REAR” en
“VIRTUAL MULTI DIMENSION” maken
gebruik van deze technologie.
◆ENHANCED SURROUND
Geeft een groter gevoel van présence bij
weergave van een Dolby Surround (Pro
Logic) bron met monosignaal via het
achterkanaal. Produceert een stereoachtig
effect via de achterkanalen.
Geluidsregeling
L : Voorluidspreker (links)
R : Voorluidspreker (rechts)
: Virtuele luidspreker
RS
◆VIRTUAL REAR SHIFT
Schuift het geluid van de achterluidsprekers
weg van de effectieve luidsprekerpositie.
De positie hangt af van de “ACHTER” of
“OPZIJ” instelling van de achterluidsprekers
(pagina 81).
ACHTER
L
LS
OPZIJ
L
LS
R
RS
R
RS
,wordt vervolgd
59
◆VIRTUAL MULTI REAR
Creëert een reeks virtuele achterluidsprekers
op basis van één set achterluidsprekers. De
positie van de virtuele achterluidsprekers
verschilt volgens de “ACHTER” of “OPZIJ”
instelling van de achterluidsprekers (pagina
81).
ACHTER
L
R
L : Voorluidspreker (links)
R : Voorluidspreker (rechts)
LS : Achterluidspreker (links)
RS : Achterluidspreker (rechts)
: Virtuele luidspreker
z Tips
• U kunt “SURROUND” kiezen door op
SURROUND op de speler te drukken.
• U kunt ook “SURROUND” kiezen via het
bedieningsmenu (pagina 13).
Opmerkingen
LS
OPZIJ
L
RS
R
LS
RS
◆VIRTUAL MULTI DIMENSION
Creëert een reeks virtuele achterluidsprekers
hoger dan de luisteraar op basis van één set
achterluidsprekers.
Deze stand creëert vijf sets virtuele luidsprekers
rond de luisteraar in een horizontale hoek van
ongeveer 30° . Het effect hangt af van de
“ACHTER” of “OPZIJ” instelling van de
achterluidsprekers (pagina 81).
ACHTER
L
LS
OPZIJ
L
LS
60
R
RS
R
RS
• Om meerkanaalsgeluid te beluisteren via de
5.1CH OUTPUT aansluitingen, moeten positie en
afstand van elke luidspreker correct zijn
(pagina 81).
• Wanneer het weergavesignaal geen signaal voor
de achterluidsprekers bevat, kunnen de
geluidseffecten moeilijk hoorbaar zijn.
• Wanneer u één van de TVS modes kiest, voert de
speler het geluid van de middenluidspreker niet
uit.
• Wanneer u een surround mode kiest, moet u de
surround-functie van de aangesloten TV of
versterker (receiver) afzetten.
• Zorg ervoor dat de luisterpositie zich op precies
dezelfde afstand van en tussen beide luidsprekers
in bevindt, en dat ze beide in een soortgelijke
omgeving zijn opgesteld.
• “TVS NACHT” werkt alleen met Dolby Digital
discs. Niet alle discs reageren evenwel op
dezelfde manier op de TVS NACHT-functie.
• Indien u de DIGITAL OUT (OPTICAL of
COAXIAL) aansluiting kiest en “DOLBY
DIGITAL” op “DOLBY DIGITAL,” “DTS” op
“DTS” (voor DVP-NS905V) of “AAN” (voor
DVP-NS705V), en “MPEG” op “MPEG” zet in
“AUDIO INSTELLING”, wordt het geluid
geproduceerd door uw luidsprekers maar zonder
SURROUND effect.
• Wanneer de speler is ingesteld om het signaal uit
te voeren via DIGITAL OUT (OPTICAL of
COAXIAL), is het TVS-effect niet hoorbaar bij
het afspelen van een CD.
Ondertitels weergeven
Filmweergave
Hoeken wijzigen
Indien een scène vanuit verschillende hoeken
is opgenomen op de DVD VIDEO, verschijnt
“ANGLE” in het uitleesvenster op het
voorpaneel. Dit betekent dat u de kijkhoek
kunt wijzigen.
Bij discs waarop ondertitels zijn opgenomen,
kunt u die ondertitels wijzigen of tijdens het
afspelen laten verschijnen of doen
verdwijnen.
(ondertiteling)
(hoek)
1 Druk op
(ondertiteling) tijdens
de weergave.
(hoek) tijdens de
Het volgende scherm verschijnt.
Filmweergave
1 Druk op
weergave.
Het hoeknummer verschijnt in het
uitleesvenster.
1:ENGELS
2
2 Druk herhaaldelijk op
2 Druk herhaaldelijk op
(hoek)
om het hoeknummer te kiezen.
De scène wordt vanuit de gekozen hoek
getoond.
z Tips
• U kunt alle opgenomen hoeken op eenzelfde
scherm tonen en continu weergave direct starten
met een bepaalde hoek. Voor hoekweergave is het
scherm in 9 gedeeld (pagina 50).
• U kunt ook “HOEK” kiezen via het
bedieningsmenu (pagina 13).
(ondertiteling) om de instelling te
kiezen.
◆ Bij het afspelen van een DVD VIDEO
Kies de taal.
De taalkeuze hangt af van de DVD
VIDEO.
De 4 cijfers die verschijnen, stellen de
taalcode voor. Zie “Taalcodelijst” op
pagina 91 voor de taalcode.
◆ Bij het afspelen van een DVD-RW
Kies “AAN”.
De ondertitels afzetten
Kies “UIT” in stap 2.
Opmerking
Bij sommige DVD VIDEO’s kunt u de hoeken niet
wijzigen, ook al zijn er meervoudige hoeken op
opgenomen.
z Tip
U kunt ook “ONDERTITELING” kiezen via het
bedieningsmenu (pagina 13).
,wordt vervolgd
61
Opmerking
Bij sommige DVD VIDEO’s kunt u de ondertitels
niet wijzigen, ook al zijn er meertalige ondertitels
op opgenomen. Eventueel kunnen ze ook niet
worden afgezet.
De beeldkwaliteit
regelen (BNR)
De Block Noise Reduction (BNR) functie
regelt de beeldkwaliteit door “blokruis” of
mozaïekpatronen op uw TV-scherm te
onderdrukken.
X/x
ENTER
DISPLAY
1 Druk tweemaal op DISPLAY
tijdens de weergave.
Het bedieningsmenu verschijnt.
2 Druk op X/x om
(BNR) te
kiezen en druk op ENTER.
De opties voor “BNR” verschijnen.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
UIT
1
2
3
UIT
DVD VIDEO
3 Druk op X/x om een niveau te
kiezen.
• 1: beperkt “blokruis”.
• 2: beperkt “blokruis” meer dan 1.
• 3: beperkt “blokruis” meer dan 2.
62
4 Druk op ENTER.
De disc speelt met de gekozen instelling.
De “BNR”-instelling wijzigen
Kies “UIT” in stap 3.
De beeldweergave
regelen (INDIVIDUELE
BEELDREGELING)
Het bedieningsmenu afzetten
Druk herhaaldelijk op DISPLAY tot het
bedieningsmenu is afgezet.
Opmerkingen
• Zet “BNR” op “UIT” wanneer de randen van het
beeld op het scherm minder scherp zijn.
• Bij sommige discs of scènes is het “BNR”-effect
minder duidelijk.
U kunt het videosignaal van de DVD of
VIDEO CD regelen via de speler tot u de
gewenste beeldkwaliteit verkrijgt. Kies de
instelling die het best past bij het programma
dat u bekijkt.
Wanneer u “GEHEUGEN” kiest, kunt u elk
beeldelement (kleur, helderheid, enz.)
afzonderlijk regelen.
Filmweergave
PICTURE
MODE
ENTER
C/X/x/c
O RETURN
1 Druk tijdens de weergave op
PICTURE MODE.
Het volgende scherm verschijnt.
DYNAMISCH 1
2 Druk herhaaldelijk op PICTURE
MODE om de gewenste instelling
te kiezen.
De standaard instelling is onderstreept.
• STANDAARD: standaard beeld.
• DYNAMISCH 1: voor een dynamisch
beeld met meer contrast en fellere
kleuren.
,wordt vervolgd
63
• DYNAMISCH 2: voor een nog
dynamischer beeld dan met
DYNAMISCH 1 door nog meer
contrast en nog fellere kleuren.
• CINEMA 1: meer details in donkere
zones door een hoger zwartniveau.
• CINEMA 2: lichte kleuren zijn
helderder en donkere kleuren voller,
met meer kleurcontrast.
• GEHEUGEN: om het beeld meer in
detail te regelen.
z Tips
• Voor films is “CINEMA 1” of “CINEMA 2”
aanbevolen.
• Het beeld kan ook worden geregeld door op
PICTURE MODE op de speler te drukken.
• U kunt ook “INDIVIDUELE
BEELDREGELING” kiezen via het
bedieningsmenu (pagina 13).
De beeldelementen regelen in
“GEHEUGEN”
Elk beeldelement kan afzonderlijk worden
geregeld.
• BEELD: regelt het contrast.
• HELDERHEID: regelt de algemene
helderheid.
• KLEUR: maakt de kleuren donkerder of
lichter.
• KLEURTINT: verandert de kleurenbalans.
1
Druk herhaaldelijk op PICTURE MODE
om “GEHEUGEN” te kiezen en druk op
ENTER.
De “BEELD” regelbalk verschijnt.
C
01:32:55
BEELD
2
0
Druk op C/c om het beeldcontrast te
regelen en druk op ENTER.
De instelling wordt bewaard en de
“HELDERHEID” regelbalk verschijnt.
3
Herhaal stap 2 om “HELDERHEID”,
“KLEUR” en “KLEURTINT” te regelen.
Het eigen beeldstand-scherm verschijnt.
U kunt elke instelling controleren.
64
C
01:32:55
BEELD
HELDERHEID
KLEUR
KLEURTINT
TERUGKEREN
+1
–3
+3
–1
HERSTELLEN
De indicatie afzetten
Druk op O RETURN of kies
“TERUGKEREN” in stap 3 en druk op
ENTER.
z Tips
• Om de beeldregeling terug te stellen, drukt na stap
3 op c om “HERSTELLEN” te kiezen en druk
vervolgens op ENTER.
• Wanneer “TOESTANDGEHEUGEN” in
“INDIVIDUELE INSTELLING” “AAN” staat,
bewaart de speler één enkele instelling voor
maximum 40 discs. (Dit geldt niet voor DVDRW’s in VR mode.)
• Wanneer u de instelling in stap 2 niet wilt
bewaren, kunt u naar het volgende beelditem gaan
door op X/x te drukken zonder te bewaren.
De weergave verbeteren
3 Druk op X/x om een niveau te
kiezen.
•
•
•
•
(DIGITAL VIDEO ENHANCER)
De Digital Video Enhancer (DVE) functie
maakt het beeld helderder en scherper door de
randen beter zichtbaar te maken op uw TVscherm. Met deze functie kunt u de
beeldranden ook minder scherp maken.
1: verscherpt de randen.
2: verscherpt de randen meer dan 1.
3: verscherpt de randen meer dan 2.
ZACHT: voor een minder scherp beeld
(alleen DVD).
4 Druk op ENTER.
De disc speelt met de gekozen instelling.
De “DIGITAL VIDEO ENHANCER”
instelling annuleren
Kies “UIT” in stap 3.
Het bedieningsmenu afzetten
Druk herhaaldelijk op DISPLAY tot het
bedieningsmenu is afgezet.
X/x
ENTER
DISPLAY
1 Druk tweemaal op DISPLAY
Filmweergave
Opmerking
Bij sommige discs of scènes kan beeldruis
duidelijker zichtbaar worden. In dat geval
combineert u het best de BNR-functie (pagina 62)
met de DVE-functie. Indien het beeld dan nog niet
beter is, verlaagt u het Digital Video Enhancerniveau of kiest u “ZACHT” (alleen DVD) in stap 3
hierboven.
tijdens de weergave.
Het bedieningsmenu verschijnt.
2 Druk op X/x om
(DIGITAL
VIDEO ENHANCER) te kiezen en
druk op ENTER.
De opties voor “DIGITAL VIDEO
ENHANCER” verschijnen.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD VIDEO
UIT
1
2
3
ZACHT
UIT
65
Het bedieningsmenu verschijnt.
Diverse bijkomende functies
3
Discs vergrendelen (EIGEN
Druk op X/x om
(KINDERBEVEILIGING) te kiezen en
druk vervolgens op ENTER.
De opties voor
“KINDERBEVEILIGING” verschijnen.
KINDERBEVEILIGING,
12(27)
18(34)
T
1:32:55
KINDERBEVEILIGING)
De weergave van discs kan op twee manieren
worden beperkt.
• Eigen kinderbeveiliging
U kunt de weergave zo beperken dat de
speler bepaalde discs niet kan afspelen.
• Kinderbeveiliging
Voor de weergave van sommige DVD
VIDEO’s kan bijvoorbeeld een
leeftijdsbeperking worden ingesteld. Scènes
kunnen zijn vergrendeld of vervangen door
andere scènes.
Kinderbeveiliging en eigen kinderbeveiliging
werken met eenzelfde wachtwoord.
DVD VIDEO
AAN
SPELER
WACHTWOORD
UIT
4
Druk op X/x om “AAN t” te kiezen
en druk op ENTER.
◆ Als u nog geen wachtwoord hebt
ingevoerd
Het scherm voor het registreren van een
nieuw wachtwoord verschijnt.
KINDERBEVEILIGING
Eigen kinderbeveiliging
Voer een nieuw 4-cijferig
wachtwoord in en druk vervolgens
op ENTER .
Een wachtwoord voor eigen
kinderbeveiliging kan voor maximum 40
discs worden ingesteld. Vanaf de 41e disc
wordt de eerste disc gewist.
Voer een 4-cijferig wachtwoord in met
behulp van de cijfertoetsen, en druk
vervolgens op ENTER.
Het wachtwoord-bevestigingsscherm
verschijnt.
Cijfertoetsen
◆ Als u al een wachtwoord hebt
geregistreerd
Het wachtwoord-invoerscherm
verschijnt.
x
X/x
KINDERBEVEILIGING
Geef het wachtwoord in, druk
daarna op ENTER .
ENTER
DISPLAY
1
Plaats de disc die u wilt vergrendelen.
Druk tijdens het afspelen van een disc op
x om de weergave te stoppen.
2
66
Druk op DISPLAY met de speler in de
stopstand.
5
Voer uw 4-cijferig wachtwoord
(opnieuw) in met behulp van de
cijfertoetsen, en druk vervolgens op
ENTER.
“Eigen kinderbeveiliging staat aan.”
verschijnt en het bedieningsmenuscherm
keert terug.
Cijfertoetsen
Eigen kinderbeveiliging afzetten
1
Volg stap 1 tot 3 van “Eigen
kinderbeveiliging.”
2
Druk op X/x om “UIT t” te kiezen en
druk op ENTER.
3
Voer uw 4-cijferig wachtwoord in met
behulp van de cijfertoetsen, en druk
vervolgens op ENTER.
H
Een disc afspelen waarvoor Eigen
Kinderbeveiliging is ingesteld
1
Plaats de disc waarvoor Eigen
Kinderbeveiliging is ingesteld.
Het “EIGEN KINDERBEVEILIGING”
scherm verschijnt.
X/x
1
2
Voor de weergave van sommige DVD
VIDEO’s kan bijvoorbeeld een
leeftijdsbeperking worden ingesteld. Dat kan
met de functie “KINDERBEVEILIGING”.
DVD VIDEO
AAN
SPELER
WACHTWOORD
UIT
3
Diverse bijkomende functies
12(27)
18(34)
T
1:32:55
Voer uw 4-cijferig wachtwoord in met
behulp van de cijfertoetsen, en druk
vervolgens op ENTER.
De speler is klaar voor weergave.
Kinderbeveiliging
(weergavebeperking)
Druk op X/x om
(KINDERBEVEILIGING) te kiezen en
druk vervolgens op ENTER.
De opties voor
“KINDERBEVEILIGING” verschijnen.
Eigen kinderbeveiliging staat al aan.
Voor weergave voer uw wachtwoord
in en druk op ENTER .
z Tip
Indien u uw wachtwoord bent vergeten, voer dan
het cijfer “199703” in met de cijfertoetsen wanneer
het “EIGEN KINDERBEVEILIGING” scherm uw
wachtwoord vraagt en druk vervolgens op ENTER.
U wordt gevraagd een nieuw 4-cijferig wachtwoord
in te voeren.
Druk op DISPLAY met de speler in de
stopstand.
Het bedieningsmenu verschijnt.
EIGEN KINDERBEVEILIGING
2
ENTER
DISPLAY
Druk op X/x om “SPELER t” te
kiezen en druk op ENTER.
◆ Als u nog geen wachtwoord hebt
ingevoerd
Het scherm voor het registreren van een
nieuw wachtwoord verschijnt.
KINDERBEVEILIGING
Voer een nieuw 4-cijferig
wachtwoord in en druk vervolgens
op ENTER .
Voer een 4-cijferig wachtwoord in met
behulp van de cijfertoetsen, en druk
vervolgens op ENTER.
,wordt vervolgd
67
Het wachtwoord-bevestigingsscherm
verschijnt.
7
◆ Als u al een wachtwoord hebt
geregistreerd
Het wachtwoord-invoerscherm
verschijnt.
Druk op X/x om “NIVEAU” te kiezen
en druk op ENTER.
De gekozen items voor “NIVEAU”
verschijnen.
KINDERBEVEILIGING
NIVEAU:
STANDAARD:
KINDERBEVEILIGING
8:
7:
6:
5:
Geef het wachtwoord in, druk
daarna op ENTER .
8
4
Voer uw 4-cijferig wachtwoord
(opnieuw) in met behulp van de
cijfertoetsen, en druk vervolgens op
ENTER.
NC17
R
Kies het gewenste niveau met X/x, en
druk vervolgens op ENTER.
Kinderbeveiliging is ingesteld.
KINDERBEVEILIGING
NIVEAU:
STANDAARD:
Het scherm voor het instellen van het
weergavebeperkingsniveau verschijnt.
KINDERBEVEILIGING
NIVEAU:
STANDAARD:
UIT
UIT
UIT
USA
4:
PG13
USA
Hoe lager de waarde, hoe strenger de
beperking.
Kinderbeveiliging afzetten
5
Druk op X/x om “STANDAARD” te
kiezen en druk op ENTER.
De gekozen items voor “STANDAARD”
verschijnen.
KINDERBEVEILIGING
NIVEAU:
STANDAARD:
6
UIT
USA
USA
ANDERE
Druk op X/x om een geografisch
gebied als beperking te kiezen en druk
vervolgens op ENTER.
Het gebied wordt gekozen.
Wanneer u “ANDERE t” kiest, voer
dan een standaardcode in de tabel op
pagina 69 in met behulp van de
cijfertoetsen.
68
Zet “NIVEAU” in stap 8 op “UIT”.
Een disc afspelen waarvoor
Kinderbeveiliging is ingesteld
1
Breng de disc in en druk op H.
Het wachtwoord-invoerscherm verschijnt.
2
Voer uw 4-cijferig wachtwoord in met
behulp van de cijfertoetsen, en druk
vervolgens op ENTER.
De weergave start.
z Tip
Wanneer u uw wachtwoord bent vergeten,
verwijder dan de disc en herhaal stap 1 tot 3 van
“Kinderbeveiliging (weergavebeperking).”
Wanneer u wordt gevraagd uw wachtwoord in te
voeren, voert u “199703” in met de cijfertoetsen en
drukt u vervolgens op ENTER. U wordt gevraagd
een nieuw 4-cijferig wachtwoord in te voeren.
Nadat u een nieuw 4-cijferig wachtwoord hebt
ingevoerd, moet u de disc weer in de speler plaatsen
en op H drukken. Voer uw nieuwe wachtwoord in
wanneer het wachtwoord-invoerscherm verschijnt.
Opmerkingen
• Bij het afspelen van discs zonder
kinderbeveiligingsfunctie kan de weergave niet
worden beperkt met deze speler.
• Bij sommige discs kan u worden gevraagd het
kinderbeveiligingsniveau te wijzigen. Voer dan
uw wachtwoord in en wijzig het niveau. Wanneer
Resume Play wordt gestopt, wordt het vorige
niveau hersteld.
Regiocode
Standaard
Codenummer
Argentinië
2044
Australië
2047
België
2057
Brazilië
2070
Canada
2079
Chili
2090
2092
Denemarken
2115
Duitsland
2109
Filippijnen
2424
Finland
2165
Frankrijk
2174
India
2248
Indonesië
2238
Italië
2254
Japan
2276
Korea
2304
Codenummer
Zwitserland
2086
Wachtwoord wijzigen
1
Druk op DISPLAY met de speler in de
stopstand.
Het bedieningsmenu verschijnt.
2
Druk op X/x om
(KINDERBEVEILIGING) te kiezen en
druk vervolgens op ENTER.
De opties voor
“KINDERBEVEILIGING” verschijnen.
3
Druk op X/x om “WACHTWOORD t”
te kiezen en druk op ENTER.
Het wachtwoord-invoerscherm
verschijnt.
4
Voer uw 4-cijferig wachtwoord in met
behulp van de cijfertoetsen, en druk
vervolgens op ENTER.
5
Voer een nieuw 4-cijferig wachtwoord
in met behulp van de cijfertoetsen, en
druk vervolgens op ENTER.
6
Om uw wachtwoord te bevestigen,
voert u het nogmaals in met de
cijfertoetsen en drukt u vervolgens op
ENTER.
Indien u zich vergist bij het invoeren van
uw wachtwoord
Maleisië
2363
Mexico
2362
Druk op C voor u ENTER indrukt en voer het
juiste nummer in.
Nederland
2376
Als u zich hebt vergist
Nieuw-Zeeland
2390
Druk op O RETURN.
Noorwegen
2379
Oostenrijk
2046
Pakistan
2427
Portugal
2436
Rusland
2489
Singapore
2501
Spanje
2149
Thailand
2528
Verenigd Koninkrijk
2184
Zweden
2499
Diverse bijkomende functies
China
Standaard
De indicatie afzetten
Druk herhaaldelijk op DISPLAY tot de
indicatie verdwijnt.
69
Pieptoon (bevestigingsgeluid)
De speler produceert een pieptoon wanneer
de volgende handelingen worden verricht.
De bevestigingsgeluidsfunctie staat normaal
af.
Bediening
Pieptoon
De speler wordt aangezet Eén pieptoon
De speler wordt afgezet
Twee pieptonen
H wordt ingedrukt
Eén pieptoon
X wordt ingedrukt
Twee pieptonen
De weergave stopt
Eén lange pieptoon
Bediening onmogelijk
Drie pieptonen
Bevestigingsgeluidsfunctie
instellen
Voedingsindicator
[/1
A
X
[/1
1
Druk op [/1 op de speler of de
afstandsbediening.
De voedingsindicator licht groen op.
Druk op A als er een disc in de speler zit
en verwijder de disc. Druk dan nogmaals
op A om de disc-lade te sluiten.
2
Hou X op de speler langer dan twee
seconden ingedrukt.
U hoort een pieptoon en de
bevestigingsgeluidsfunctie staat aan.
70
De bevestigingsgeluidsfunctie
uitschakelen
Hou terwijl er geen disc in de speler zit X op
de speler langer dan twee seconden ingedrukt.
U hoort twee pieptonen en de
bevestigingsgeluidsfunctie schakelt uit.
Uw TV of AV-versterker
(receiver) bedienen met
de meegeleverde
afstandsbediening
Als het signaal van de afstandsbediening juist
is ingesteld, kunt u uw TV bedienen met de
meegeleverde afstandsbediening.
Bij aansluiting op een AV-versterker
(receiver) kunt u het volume regelen met de
meegeleverde afstandsbediening.
2
Laat TV [/1 los.
De afstandsbediening is als volgt
ingesteld:
TV [/1
(wide mode) Om over te schakelen naar of
van de breedbeeldstand van
een breedbeeld-TV
t (TV/video)
Om de ingang van de TV over
te schakelen tussen de TV en
andere bronnen
TV/DVD**
Om de ingang van de TV over
te schakelen tussen TV en
speler
Opmerkingen
TV’s bedienen met de
afstandsbediening
Voor DVP-NS905V
Voor DVP-NS705V
TV [/1
Cijfertoetsen
* Eens een codenummer voor uw AV-versterker
(receiver) is ingesteld, kan met de 2 +/– toetsen
op de afstandsbediening alleen het volume van
de AV-versterker worden geregeld. Om het
volume van de TV te regelen, zet u het
codenummer op “90” (standaard) (pagina 73).
** Wanneer u de speler via SCART (EURO AV)
aansluit op uw TV, wordt de ingangsbron van de
TV automatisch ingesteld op de speler wanneer u
de weergave start of een andere toets dan [/1
indrukt. Druk in dat geval op TV/DVD om de
ingang weer op TV te zetten.
2 +/–
TV/DVDschakelaar
Cijfertoetsen
[/1
Diverse bijkomende functies
• Afhankelijk van de aangesloten apparatuur is het
mogelijk dat u uw TV of AV-versterker (receiver)
niet kunt bedienen of sommige van de hieronder
vermelde toetsen niet kunt gebruiken.
• Wanneer u een nieuw codenummer invoert, wordt
het oude codenummer gewist.
• Wanneer u de batterijen van de afstandsbediening
vervangt, wordt het codenummer automatisch
teruggesteld. Voer dan opnieuw het juiste
codenummer in.
Om de TV aan of uit te zetten
2 (volume) +/– Om het volume van de TV te
regelen*
2 +/–
TV/DVD, t
-/--
t
TV/DVD
1
Hou [/1 ingedrukt en voer de
merkcode van uw TV (zie
“Codenummers van bedienbare TV’s”
hieronder) in met behulp van de
cijfertoetsen.
1
2
3
Schuif de TV/DVD-schakelaar naar TV.
Hou [/1 ingedrukt en voer de
merkcode van uw TV (zie
“Codenummers van bedienbare TV’s”
hieronder) in met behulp van de
cijfertoetsen.
Laat [/1 los.
Wanneer de TV/DVD-schakelaar op TV
staat, werkt de afstandsbediening als volgt:
,wordt vervolgd
71
[/1
Om de TV aan of uit te zetten
2 (volume) +/– Om het volume van de TV te
regelen
(wide mode) Om over te schakelen naar of
van de breedbeeldstand van
een breedbeeld-TV
Codenummer
NEC
66
Nokia
15, 16, 69
Orion
47, 48
Panasonic
17, 49
Om de ingang van de TV over
te schakelen tussen de TV en
andere bronnen
Deze toetsen werken ook
wanneer de TV/DVDschakelaar op DVD staat.
Philips
06, 07, 08
Cijfertoetsen,
-/--*
TV/DVD**
t (TV/video)
Pioneer
26
Saba
12, 13
Samsung
22, 23
Om de programmapositie van
de TV te kiezen
Sanyo
25
Sharp
29
Om de ingang van de TV over
te schakelen tussen TV en
speler
Deze toetsen werken ook
wanneer de TV/DVDschakelaar op DVD staat.
Siemens
39
TEAC
67
Telefunken
36
Thomson
43
Toshiba
38
* Om de programmapositie van de TV te kiezen
met de cijfertoetsen, drukt u op -/-- gevolgd door
de cijfertoetsen voor tweecijferige getallen.
** Wanneer u de speler via SCART (EURO AV)
aansluit op uw TV, wordt de ingangsbron van de
TV automatisch ingesteld op de speler wanneer u
de weergave start of op een andere toets dan [/1
indrukt. Druk in dat geval op TV/DVD om de
ingang weer op TV te zetten.
72
Merk
◆DVP-NS905V
Merk
Codenummer
Sony (standaard)
01
Grundig
11
Hitachi
24
Codenummers van bedienbare TV’s
Loewe
06, 45
Als er meer dan één codenummer is vermeld,
voer ze dan één voor één in tot u het juiste
codenummer hebt gevonden.
Nokia
15, 16, 69
Panasonic
17, 49
◆DVP-NS705V
Philips
06, 07, 08
Saba
12, 13
Merk
Codenummer
Samsung
06, 22, 23
Sony
01 (standaard), 03, 04
Sanyo
25
Aiwa
32
Sharp
29
Akai
68
Telefunken
36
Blaupunkt
10, 21
Thomson
43
Grundig
10, 11
Toshiba
38
Hitachi
24
LG
06
JVC
33
Loewe
45
Mitsubishi
27, 28, 50
Mivar
09
Het volume van uw AV-versterker
(receiver) regelen met de
afstandsbediening
Voor DVP-NS705V
[/1
Cijfertoetsen
2 +/–
◆ Om het volume van de TV te regelen
Schuif de TV/DVD-schakelaar naar TV.
z Tip
Om het volume van de TV te kunnen regelen ook al
staat de TV/DVD-schekalaar op DVD, herhaalt u de
bovenstaande stappen en voert u codenummer 90
(standaard) in.
Codenummers van bedienbare AVversterkers (receivers)
Indien er meer dan één codenummer is
vermeld, voer die dan in tot u het
codenummer vindt dat werkt met uw AVversterker (receiver).
1
Codenummer
Sony
80, 88, 89, 91
Denon
84, 85, 86
Kenwood
92, 93
Laat [/1 los.
Onkyo
81, 82, 83
Met de 2 +/– toetsen wordt het volume
van de AV-versterker geregeld.
Pioneer
99
Sansui
87
Technics
97, 98
Yamaha
94, 95, 96
◆ Om het volume van de TV te regelen
Herhaal de stappen hierboven en voer
codenummer 90 (standaard) in.
Voor DVP-NS905V
TV/DVDschakelaar
Cijfertoetsen
Diverse bijkomende functies
2
Merk
Hou [/1 ingedrukt en voer de
merkcode van uw AV-versterker
(receiver) (zie tabel) in met behulp
van de cijfertoetsen.
[/1
2 +/–
1
Schuif de TV/DVD-schakelaar naar
DVD.
2
Hou [/1 ingedrukt en voer de
merkcode van uw AV-versterker
(receiver) (zie tabel) in met behulp
van de cijfertoetsen.
3
Laat [/1 los.
Met de 2 +/– toetsen wordt het volume
van de AV-versterker geregeld.
73
( 47 )
Instellingen en afstellingen
Gebruik van het
instelscherm
:
:
DVD VIDEO
SNEL
VOLLEDIG
HERSTELLEN
SNEL
Via het instelscherm kunt u diverse beeld- en
geluidsinstellingen verrichten. U kunt ook
een taal kiezen voor bijvoorbeeld de
ondertitels en het instelscherm. Zie page 75
tot 83 voor meer details omtrent het gebruik
van het scherm.
Opmerking
3 Druk op X/x om “VOLLEDIG” te
kiezen en druk op ENTER.
Het instelscherm verschijnt.
TAALKEUZE
SCHERMDISPL.:
MENU:
GELUID:
ONDERTITELING:
NEDERLANDS
NEDERLANDS
ORIGINEEL
NEDERLANDS
Weergave-instellingen die op de disc zijn
opgeslagen, hebben voorrang op de instellingen via
het instelscherm en niet alle beschreven functies
kunnen beschikbaar zijn.
4 Druk op X/x om het instelitem te
kiezen uit de lijst: “TAALKEUZE”,
“SCHERMINSTELLING”,
“INDIVIDUELE INSTELLING”,
“AUDIO INSTELLING” of
“LUIDSPREKER”. Druk vervolgens
op ENTER.
X/x
Het item wordt gekozen.
Voorbeeld: “SCHERMINSTELLING”.
ENTER
DISPLAY
1 Druk op DISPLAY met de speler in
Gekozen item
SCHERMINSTELLING
TV TYPE:
SCHERMBEVEILIGING:
ACHTERGROND:
LINE:
16:9
AAN
HOESBEELD
VIDEO
de stopstand.
Het bedieningsmenu verschijnt.
2 Druk op X/x om
(INSTELLING) te kiezen en druk
vervolgens op ENTER.
De opties voor “INSTELLING”
verschijnen.
74
Instel-items
5 Kies het hoofditem met X/x, en
druk vervolgens op ENTER.
De opties voor het gekozen item
verschijnen.
Voorbeeld: “TV TYPE”
SCHERMINSTELLING
16:9
TV TYPE:
16:9
SCHERMBEVEILIGING:
4:3 LETTER BOX
ACHTERGROND:
4:3 PAN&SCAN
LINE:
Opties
6 Kies een instelling met X/x, en
druk vervolgens op ENTER.
De instelling wordt gekozen en
beëindigd.
Voorbeeld: “4:3 PAN&SCAN”
De taal voor
schermweergave en
geluid kiezen (TAALKEUZE)
Met “TAALKEUZE” kunt u de taal instellen
voor schermweergave of geluid.
Kies “TAALKEUZE” in het instelscherm.
Om het scherm te gebruiken, zie “Gebruik
van het instelscherm” (pagina 74).
TAALKEUZE
SCHERMDISPL.:
MENU:
GELUID:
ONDERTITELING:
NEDERLANDS
NEDERLANDS
ORIGINEEL
NEDERLANDS
Gekozen instelling
SCHERMINSTELLING
TV TYPE:
4:3 PAN&SCAN
SCHERMBEVEILIGING:
AAN
ACHTERGROND:
HOESBEELD
LINE:
VIDEO
◆ SCHERMDISPL. (schermdisplay)
De taal voor het schermdisplay kiezen.
◆ MENU (alleen DVD VIDEO)
◆ GELUID (alleen DVD VIDEO)
De indicatie afzetten
Druk herhaaldelijk op DISPLAY tot de
indicatie verdwijnt.
De taal van het geluid kiezen.
Als u “ORIGINEEL” kiest, wordt de taal op
de disc gekozen die voorrang krijgt.
Overschakelen naar Snel Instelling
◆ ONDERTITELING (alleen DVD VIDEO)
Kies “SNEL” in stap 3. Volg vanaf stap 5 van
de gebruiksaanwijzing voor Snel Instelling
om de basisinstellingen te verrichten
(pagina 29).
Alle “INSTELLING” instellingen
terugstellen
1
Kies “HERSTELLEN” in stap 3 en druk
op ENTER.
2
Kies “JA” met X/x.
U kunt ook de procedure stoppen en
terugkeren naar het bedieningsmenu door
hier “NEE” te kiezen.
3
Druk op ENTER.
Alle instellingen uitgelegd op pagina’s
75 tot 83 worden weer standaard. Druk
niet op [/1 tijdens het terugstellen van de
speler, wat enkele seconden in beslag
neemt.
De taal van de ondertitels op de DVD VIDEO
kiezen.
Wanneer u “ALS GELUID” kiest, verandert
de taal voor de ondertiteling mee met de taal
van het geluid.
Instellingen en afstellingen
U kunt de gewenste taal kiezen uit het DVD
menu.
z Tip
Wanneer u “ANDEREc” kiest in “MENU,”
“ONDERTITELING” of “GELUID”, kies en voer
dan de taalcode uit “Taalcodelijst” op pagina 91 in
met behulp van de cijfertoetsen.
Opmerking
Wanneer u onder “MENU”, “ONDERTITELING”
of “GELUID” een taal kiest die niet op de DVD
VIDEO staat, wordt automatisch één van de
opgenomen talen gekozen.
75
Opmerking
Beeldinstellingen
Bij sommige DVD’s kan “4:3 LETTER BOX”
automatisch worden gekozen in plaats van “4:3
PAN&SCAN” en omgekeerd.
(SCHERMINSTELLING)
Kies de instellingen volgens de aangesloten
TV.
Kies “SCHERMINSTELLING” in het
instelscherm. Om het scherm te gebruiken, zie
“Gebruik van het instelscherm” (pagina 74).
Standaard instellingen zijn onderstreept.
SCHERMINSTELLING
TV TYPE:
SCHERMBEVEILIGING:
ACHTERGROND:
LINE:
16:9
AAN
HOESBEELD
VIDEO
Het schermbeveiligingsbeeld verschijnt
wanneer u de speler 15 minuten in de pauzeof stopstand laat, of wanneer u een Super
Audio CD, CD of DATA CD (MP3 audio)
langer dan 15 minuten afspeelt. De
schermbeveiliging voorkomt dat het scherm
wordt beschadigd (spookbeelden). Druk op
H om de schermbeveiliging af te zetten.
AAN
Om de schermbeveiliging aan
te zetten.
UIT
Om de schermbeveiliging af te
zetten.
◆ TV TYPE
◆ ACHTERGROND
Om de breedte/hoogte-verhouding van de
aangesloten TV te kiezen (4:3 of breedbeeld).
Om de achtergrondkleur van het TV-scherm
in de stopstand of bij het afspelen van een
Super Audio CD, CD of DATA CD (MP3
audio) te kiezen.
16:9
4:3
LETTER
BOX
Kies dit wanneer u een
breedbeeldtelevisie of een
televisie met breedbeeldfunctie
aansluit.
Kies dit wanneer u een TV met
4:3 scherm aansluit. Toont een
breedbeeld met zwarte stroken
bovenaan en onderaan het
scherm.
4:3
Kies dit wanneer u een TV met
PAN&SCAN 4:3 scherm aansluit. Toont
automatisch het breedbeeld op
het volledige scherm en snijdt
het overtollige gedeelte af.
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN&SCAN
76
◆ SCHERMBEVEILIGING
HOESBEELD Het hoesbeeld (stilstaand beeld)
verschijnt alleen wanneer het is
opgenomen op de disc (CDEXTRA enz.). Als er geen
hoesbeeld op de disc staat,
verschijnt het “GRAFISCH”
beeld.
GRAFISCH Er verschijnt een
voorinstelbeeld dat in de speler
is opgeslagen.
BLAUW
Blauwe achtergrond.
ZWART
Zwarte achtergrond.
◆ LINE
Om de methode te kiezen voor de uitvoer van
videosignalen via de LINE (RGB)-TV (voor
DVP-NS705V) of LINE 1 (RGB)-TV (voor
DVP-NS905V) aansluitingen achteraan op de
speler.
VIDEO
Voert videosignalen uit.
S VIDEO
Voert S videosignalen uit.
RGB
Voert RGB-signalen uit.
Opmerking
Individuele instellingen
(INDIVIDUELE INSTELLING)
Gebruik dit om de weergave en andere items
in te stellen.
Kies “INDIVIDUELE INSTELLING” in het
instelscherm. Om het scherm te gebruiken,
zie “Gebruik van het instelscherm”
(pagina 74).
Standaard instellingen zijn onderstreept.
Als uw TV niet compatibel is met S video of RGBsignalen, verschijnt er geen beeld op het
TV-scherm, ook al kiest u “S VIDEO” of “RGB”.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw TV.
INDIVIDUELE INSTELLING
AUTO WEERGAVE:
DIMMER:
PAUZESTAND:
TOESTANDGEHEUGEN:
MUZIEKSTUKKEUZE:
MULTI-DISC RESUME:
CD DIRECT:
UIT
LICHT
AUTO
AAN
UIT
AAN
UIT
◆ AUTO WEERGAVE
UIT
Functie staat af.
AAN
De weergave start automatisch
wanneer de speler wordt
aangeschakeld.
◆ DIMMER
Om de verlichting van het uitleesvenster op het
voorpaneel te regelen.
LICHT
Feller verlicht.
DONKER
Minder fel verlicht.
AUTO
DONKER
(alleen
DVP-NS905V)
Wanneer speler of
afstandsbediening enige tijd
niet worden bediend,
verdonkert de verlichting.
Instellingen en afstellingen
Om automatische weergave AAN of UIT te
zetten. Deze functie is handig wanneer de
speler is aangesloten op een timer (niet
meegeleverd).
AUTO UIT
Wanneer speler of
(alleen
afstandsbediening enige tijd
DVP-NS905V) niet worden bediend, schakelt
de verlichting uit.
UIT
Verlichting uit.
,wordt vervolgd
77
◆ PAUZESTAND (alleen DVD VIDEO/DVDRW)
Om het beeld in de pauzestand te kiezen.
AUTO
Er verschijnt een trillingsvrij
beeld met bewegende
elementen. Kies normaal deze
instelling.
BEELD
Er verschijnt een
hogeresolutiebeeld zonder
bewegende elementen.
◆ TOESTANDGEHEUGEN (alleen DVD
VIDEO/VIDEO CD)
De speler kan “ONDERTITELING” en
andere instellingen voor elke disc
afzonderlijk opslaan, met een maximum van
40 discs (weergavegeheugen).
Zet deze functie “AAN” of “UIT”.
AAN
UIT
De instellingen worden in het
geheugen opgeslagen wanneer
u de disc uitwerpt.
◆ MULTI-DISC RESUME (alleen DVD
VIDEO/VIDEO CD)
Om Multi-disc Resume AAN of UIT te
zetten. Het herstartpunt kan worden
gememoriseerd voor 40 verschillende DVD
VIDEO/VIDEO CD discs (pagina 37).
AAN
Memoriseert de hervatinstellingen voor maximum 40
discs (de instellingen blijven in
het geheugen, ook al kiest u
UIT.)
UIT
De instellingen worden niet
opgeslagen in het geheugen. De
weergave wordt alleen herstart
voor de huidige disc in de
speler.
De instellingen worden niet
opgeslagen in het geheugen.
De volgende instellingen worden opgeslagen
in het geheugen.
– HOEK (pagina 61)*
– GELUID (pagina 56)*
– BNR (pagina 62)
– DIGITAL VIDEO ENHANCER
(pagina 65)
– ONDERTITELING (pagina 61)*
– INDIVIDUELE BEELDREGELING
(pagina 63)
* alleen DVD VIDEO
Opmerking
Er kunnen instellingen voor maximum 40 discs
worden opgeslagen in het geheugen. Wanneer u de
instelling van de 41e disc opslaat, wordt de
instelling van de eerste disc gewist.
◆ MUZIEKSTUKKEUZE (alleen DVD
VIDEO)
Geeft het geluidsspoor met het grootste aantal
kanalen voorrang bij het afspelen van een
DVD VIDEO met verschillende
geluidsformaten (PCM, MPEG audio, DTS
of Dolby Digital).
78
Opmerkingen
• Wanneer u het item instelt op “AUTO” kan de taal
veranderen. De instelling
“MUZIEKSTUKKEUZE” heeft een hogere
prioriteit dan de “GELUID” instellingen onder
“TAALKEUZE” (pagina 75).
• Wanneer u “DTS” op “UIT” zet (pagina 80)
wordt het DTS geluidsspoor niet afgespeeld, ook
al zet u “MUZIEKSTUKKEUZE” op “AUTO”.
(alleen DVP-NS705V)
• Als PCM, MPEG audio, DTS en Dolby Digital
geluidssporen evenveel kanalen hebben, kiest het
systeem PCM, MPEG audio, DTS en Dolby
Digital geluidssporen in deze volgorde.
UIT
Geen voorrang toegekend.
AUTO
Voorrang toegekend.
◆ CD DIRECT (alleen DVP-NS905V)
Voorkomt het gebruik van overbodige
circuits bij het afspelen van CD’s. Deze
instelling wordt geactiveerd bij het openen/
sluiten van de disc-lade.
Deze functie beïnvloedt het uitgangssignaal
van de volgende aansluitingen:
– LINE OUT L/R (AUDIO) aansluitingen
– LINE 1 (RGB)-TV aansluiting
– 5.1CH OUTPUT aansluitingen
UIT
Kies dit bij het afspelen van
CD’s, met inbegrip van DTS
tracks van het CD-type.
AAN
Voorkomt het gebruik van
overbodige circuits bij het
afspelen van CD’s.
Opmerking
Wanneer u “AAN” kiest bij het afspelen van DTS
tracks van het CD-type zal het geluid ruis bevatten.
Geluidsinstellingen (AUDIO
INSTELLING)
– DIGITAL OUT (OPTICAL of COAXIAL)
aansluiting alleen wanneer “DOLBY
DIGITAL” is ingesteld op “D-PCM” (pagina
80).
STANDAARD Kies normaal deze instelling.
Met “AUDIO INSTELLING” kunt u het
geluid instellen afhankelijk van de weergave
en de aansluitingen.
Kies “AUDIO INSTELLING” in het
instelscherm. Om het scherm te gebruiken,
zie “Gebruik van het instelscherm”
(pagina 74).
Standaard instellingen zijn onderstreept.
AUDIO INSTELLING
AUDIO VERZWAKKER:
UIT
AUDIO DRC:
STANDAARD
AUDIOFILTER:
SHARP
DOWN MIX:
DOLBY SURROUND
DIGITALE UITGANG:
AAN
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
D-PCM
48kHz/96kHz PCM:
48kHz/16bit
◆ AUDIO VERZWAKKER (verzwakken)
– 5.1CH OUTPUT aansluitingen
UIT
Kies normaal deze instelling.
AAN
Kies deze stand wanneer het
weergavegeluid van de ingebouwde
TV-luidsprekers is vervormd.
◆ AUDIO DRC (Dynamic Range Control)
(alleen DVD VIDEO/DVD-RW)
Zorgt voor een helder geluid bij weergave
met laag volume van een DVD met “AUDIO
DRC” functie.
Deze functie beïnvloedt het uitgangssignaal
van de volgende aansluitingen:
– LINE OUT L/R (AUDIO) aansluitingen
– LINE (RGB)-TV aansluiting (voor
DVP-NS705V)
– LINE 1 (RGB)-TV aansluiting (voor
DVP-NS905V)
– 5.1CH OUTPUT aansluitingen
Zorgt voor een helder geluid,
ook bij laag volume.
BREEDBAND Geeft u het gevoel van een live
optreden.
◆ AUDIOFILTER (behalve Super Audio CD)
(alleen DVP-NS905V)
Kies hiermee het digitale filter om ruis boven
22,05 kHz (bemonsteringsfrequentie (Fs)
geluidsbron 44,1 kHz), 24 kHz (Fs 48 kHz) of
48 kHz (Fs boven 96 kHz) te onderdrukken.
SHARP
Geeft een ruim
frequentiebereik en een
ruimtelijk gevoel.
SLOW
Voor een vloeiend en warm
geluid.
Opmerking
Bij sommige discs en in bepaalde omgevingen kan
het digitale filter weinig effect hebben.
◆ DOWN MIX (alleen DVD VIDEO/DVD-RW)
Mengt tot 2 kanalen bij het afspelen van een
DVD met achtergeluidselementen (kanalen)
of die is opgenomen in Dolby Digital of DTS
(alleen DVP-NS905V) formaat. Zie “De
audio-informatie van de disc tonen” on
page 56. voor meer details omtrent
achtersignaalcomponenten.
Deze functie beïnvloedt het uitgangssignaal
van de volgende aansluitingen:
– LINE OUT L/R (AUDIO) aansluitingen
– LINE (RGB)-TV aansluiting (voor
DVP-NS705V)
– LINE 1 (RGB)-TV aansluiting (voor
DVP-NS905V)
– DIGITAL OUT (OPTICAL of
COAXICAL) aansluiting wanneer
“DOLBY DIGITAL” en “DTS” (alleen
DVP-NS905V) zijn ingesteld op “D-PCM”
(pagina 80).
Instellingen en afstellingen
Zet dit item op “AAN” wanneer het
weergavegeluid is vervormd. De speler
verlaagt het uitgangsniveau.
Deze functie beïnvloedt het uitgangssignaal
van de volgende aansluitingen:
– LINE OUT L/R (AUDIO) aansluitingen
– LINE (RGB)-TV aansluiting (voor
DVP-NS705V)
– LINE 1 (RGB)-TV aansluiting (voor
DVP-NS905V)
TV
Kies dit als de speler is
DOLBY
SURROUND aangesloten op een
audiocomponent die
compatibel is met Dolby
Surround (Pro Logic).
,wordt vervolgd
79
NORMAAL
Kies dit als de speler is
aangesloten op een
audiocomponent die niet
compatibel is met Dolby
Surround (Pro Logic).
◆ DOLBY DIGITAL (alleen DVD VIDEO/
DVD-RW)
Om het Dolby Digital signaal te kiezen.
D-PCM
Kies dit wanneer de speler is
aangesloten op een
audiocomponent zonder
ingebouwde Dolby Digital
decoder. U kunt bepalen of de
signalen al dan niet compatibel
zijn met Dolby Surround (Pro
Logic) via “DOWN MIX”
onder “AUDIO
INSTELLING” (pagina 79).
DOLBY
DIGITAL
Kies dit wanneer de speler is
aangesloten op een
audiocomponent met
ingebouwde Dolby Digital
decoder.
◆ DIGITALE UITGANG
Kies dit wanneer signalen worden uitgevoerd
via DIGITAL OUT (OPTICAL of
COAXIAL).
AAN
UIT
Kies normaal deze instelling. Wanneer
u “AAN” kiest, zie “Digitaal
uitgangssignaal instellen” voor
verdere instellingen.
De invloed van de digitale schakeling
op de analoge schakeling is minimaal.
Opmerking
Super Audio CD-audiosignalen worden niet
uitgevoerd via een digitale aansluiting.
◆ MPEG (alleen DVD VIDEO/DVD-RW)
Om het MPEG audiosignaal te kiezen.
PCM
Kies dit wanneer de speler is
aangesloten op een
audiocomponent zonder
ingebouwde MPEG decoder.
Bij weergave van MPEG
geluidssporen voert de speler
stereo signalen uit via
DIGITAL OUT (OPTICAL of
COAXIAL).
MPEG
Kies dit wanneer de speler is
aangesloten op een
audiocomponent met
ingebouwde MPEG decoder.
Digitaal uitgangssignaal
instellen
Regelt de uitvoer van audiosignalen bij
aansluiting van een component zoals
bijvoorbeeld een versterker (receiver) of MD
deck met digitale ingang.
Voor aansluitingsdetails zie pagina 22.
Kies “DOLBY DIGITAL”, “MPEG”, “DTS”
en “48kHz/96kHz PCM” nadat u
“DIGITALE UITGANG” op “AAN” hebt
gezet.
◆ DTS (alleen DVD VIDEO)
AUDIO INSTELLING
AUDIO VERZWAKKER:
UIT
AUDIO DRC:
STANDAARD
AUDIOFILTER:
SHARP
DOWN MIX:
DOLBY SURROUND
DIGITALE UITGANG:
AAN
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
D-PCM
48kHz/96kHz PCM:
48kHz/16bit
Wanneer u een component aansluit die niet
compatibel is met het gekozen audiosignaal,
kunnen de luidsprekers een hard (of geen)
geluid produceren, waardoor uw gehoor of de
luidsprekers kunnen worden beschadigd.
80
Voor DVP-NS705V
Om al dan niet DTS signalen uit te voeren.
UIT
Kies dit wanneer de speler is
aangesloten op een
audiocomponent zonder
ingebouwde DTS decoder.
AAN
Kies dit wanneer de speler is
aangesloten op een
audiocomponent met
ingebouwde DTS decoder.
Voor DVP-NS905V
Om het DTS audiosignaal te kiezen.
Luidsprekerinstellingen
D-PCM
(LUIDSPREKER)
DTS
Kies dit wanneer de speler is
aangesloten op een
audiocomponent zonder
ingebouwde DTS decoder. Bij
weergave van DTS
geluidssporen voert de speler
stereo signalen uit via
DIGITAL OUT (OPTICAL of
COAXIAL).
Kies dit wanneer de speler is
aangesloten op een
audiocomponent met
ingebouwde DTS decoder.
◆ 48kHz/96kHz PCM (alleen DVD VIDEO)
Om de bemonsteringsfrequentie van het
audiosignaal te kiezen.
Voor een optimaal surround-geluid, moet u
het formaat van de aangesloten luidsprekers
en hun afstand tot uw luisterpositie instellen.
Schakel vervolgens luidsprekervolume en –
balans gelijk aan de hand van de testtoon.
Deze instelling werkt bij aansluiting van een
luidspreker via 5.1 CH OUTPUT (pagina 27).
Kies “LUIDSPREKER” in het instelscherm.
Voor details omtrent het gebruik van het
scherm, zie “Gebruik van het instelscherm”
(pagina 74).
Standaard instellingen zijn onderstreept.
LUIDSPREKER
GROOTTE:
AFSTAND:
BALANS:
NIVEAU:
UIT
TEST TOON:
GROOT
VOOR:
GROOT
MIDDEN:
GROOT(ACHTER)
ACHTER:
SUBWOOFER:
JA
48kHz/16bit De audiosignalen van DVD
VIDEO’s worden altijd
omgezet naar 48 kHz/16 bit.
Opmerkingen
• Zelfs indien u “48kHz/96kHz PCM” op “96kHz/
24bit” zet, wordt de bemonsteringsfrequentie
omgezet in 48kHz/16bit wanneer een
SURROUND mode (pagina 58) wordt gekozen.
• De analoge audiosignalen van de LINE OUT L/R
(AUDIO) en 5.1CH OUTPUT aansluitingen
worden niet door deze instelling beïnvloed en
behouden hun origineel
bemonsteringsfrequentieniveau.
Terugkeren naar de standaard instelling
Kies het item en druk op CLEAR. Merk op
dat alleen de instelling “GROOTTE” niet
terugkeert naar de standaard instelling.
◆ GROOTTE
Om de grootte van de luidsprekers te kiezen.
• VOOR
GROOT
Kies normaal deze instelling.
KLEIN
Kies dit wanneer het geluid is
vervormd of de surround
effecten moeilijk hoorbaar zijn.
Instellingen en afstellingen
96kHz/24bit Alle signalen, met inbegrip van
96kHz/24bit worden uitgevoerd
in het originele formaat. Indien
het signaal echter is versleuteld
ter bescherming van het
auteursrecht, wordt het alleen
uitgevoerd als 48 kHz/16 bit.
• MIDDEN
GEEN
Kies dit wanneer u geen
middenluidspreker aansluit.
GROOT
Kies normaal deze instelling.
KLEIN
Kies dit wanneer het geluid is
vervormd of de surround
effecten moeilijk hoorbaar zijn.
,wordt vervolgd
81
• ACHTER
Opmerkingen
GEEN
Kies dit wanneer u geen
achterluidsprekers aansluit.
GROOT
(ACHTER/OPZIJ): Kies
normaal deze instelling. Kies de
instelling volgens de positie van
de achterluidspreker*.
KLEIN
(ACHTER/OPZIJ): Kies dit
wanneer het geluid is vervormd
of de surround effecten moeilijk
hoorbaar zijn.
Kies de instelling volgens de
positie van de
achterluidspreker*.
* Achterluidsprekerpositie
Geef nauwkeurig de positie van de
achterluidsprekers op om te genieten van het
surround effect.
• Kies “OPZIJ” indien de positie van de
achterluidsprekers overeenkomt met A
hieronder.
• Kies “ACHTER” indien de positie van de
achterluidsprekers overeenkomt met B
hieronder.
Deze instelling heeft alleen een invloed op de
“VIRTUAL REAR SHIFT”, “VIRTUAL MULTI
REAR” en “VIRTUAL MULTI DIMENSION”
mode (pagina 59). Deze instelling heeft geen
invloed op de Super Audio CD Multiaudiosignalen.
• De kantelfrequentie van de subwoofer is ingesteld
op 120 kHz.
• Indien de luidsprekers te klein zijn om lage
frequenties weer te geven, moet u een subwoofer
aansluiten. Wanneer u alle luidsprekers instelt op
“KLEIN”, wordt het bass-omleidingscircuit
geactiveerd en worden de lage tonen
weergegeven door de subwoofer.
• Ook wanneer er minder dan 6 luidsprekers zijn
aangesloten, stuurt de speler de
audiosignaalcomponent naar de voorluidsprekers.
◆ AFSTAND
Stelt de afstand in van uw luisterplaats tot de
luidspreker.
Stel eerst de afstand tot de voorluidsprekers in
met “VOOR” (C). De waarden van
“MIDDEN” (middenluidspreker) en
“ACHTER” (achterluidspreker) worden
automatisch ingesteld op (D en E). Stel
deze waarden in volgens de afstand tot de
middenluidspreker en achterluidsprekers.
(1~15m)
(1~15m)
90
45
20
• SUBWOOFER
82
GEEN
Kies dit wanneer u geen
subwoofer aansluit.
JA
Indien een subwoofer is
aangesloten, kies dan dit om het
LFE (low frequency effect)
signalen van de subwoofer uit te
voeren.
Verander de waarde via het instelscherm
wanneer u de luidsprekers verplaatst.
De standaard instellingen zijn vermeld tussen
haakjes.
VOOR (3 m) In stappen van 0,2 meter in te
stellen tussen 1 en 15 meter.
MIDDEN
(3 m)
In stappen van 0,2 meter
instellen tussen –1,6 en +0,6
meter van de instelling
“VOOR”. Wanneer “VOOR”
bijvoorbeeld is ingesteld op 6
meter, kan “MIDDEN” worden
ingesteld tussen 4,4 en 6,6
meter.
ACHTER
(3 m)
In stappen van 0,2 meter in te
stellen tussen “VOOR” en –5
meter. Wanneer “VOOR”
bijvoorbeeld is ingesteld op 6
meter, kan “ACHTER” worden
ingesteld tussen 1 en 6 meter.
Opmerkingen
• Als de voor- of achterluidsprekers niet even ver
van de luisterpositie af staan, stel dan de afstand
van de dichtste luidspreker in.
• Plaats de achterluidsprekers niet verder van de
luisterpositie dan de voorluidsprekers.
• Deze instellingen hebben geen invloed op de
Super Audio CD Multi-audiosignalen.
◆ BALANS
Regelt de balans tussen de linker en rechter
luidsprekers. Zorg ervoor dat “TEST TOON”
op “AAN” staat.
De standaard instellingen zijn vermeld tussen
haakjes.
Instellen tussen –6 dB [L] en
+6 dB [R] (stappen van 0,5 dB).
ACHTER
(0 dB)
Instellen tussen –6 dB [L] en
+6 dB [R] (stappen van 0,5 dB).
De luidsprekers produceren een testtoon. Doe
dit wanneer u gebruik maakt van de 5.1CH
OUTPUT aansluitingen en regel “BALANS”
en “NIVEAU”.
UIT
De luidsprekers produceren
geen testtoon.
AAN
Bij het regelen van balans of
niveau produceert elke
luidspreker achtereenvolgens
de testtoon.
Luidsprekervolume en –niveau
regelen
1
Kies “LUIDSPREKER” in het
instelscherm.
2
Kies “TEST TOON” en zet “TEST
TOON” op “AAN”.
Elke luidspreker produceert
achtereenvolgens de testtoon.
3
◆ NIVEAU
Regelt het niveau van elke luidspreker. Zorg
ervoor dat “TEST TOON” op “AAN” staat.
De standaard instellingen zijn vermeld tussen
haakjes.
VOOR (0 dB)
Instellen tussen –6 dB en
0 dB (stappen van 0,5 dB).
MIDDEN
(0 dB)
Instellen tussen –12 dB en
0 dB (stappen van 0,5 dB).
ACHTER
(0 dB)
Instellen tussen –12 dB en
0 dB (stappen van 0,5 dB).
Kies vanuit uw luisterpositie
“BALANS” of “NIVEAU” en stel de
waarde van “BALANS” in met C/c en
“NIVEAU” met X/x.
Zowel de linker als de rechter
luidsprekers produceren een testtoon.
4
Kies “TEST TOON” en zet “TEST
TOON” op “UIT” om de testtoon af te
zetten.
Instellingen en afstellingen
VOOR
(0 dB)
◆ TEST TOON
Opmerking
De testtoonsignalen worden niet uitgevoerd via een
digitale aansluiting.
SUBWOOFER Instellen tussen –10 dB en
(0 dB)
+10 dB (stappen van 0,5 dB).
Het volume van alle luidsprekers tegelijk
regelen
Gebruik de volumeregeling van de versterker
(receiver).
83
Het beeld is zwart/wit.
Aanvullende informatie
Verhelpen van storingen
Indien u problemen ondervindt bij het
gebruik van dit toestel, probeer die dan eerst
zelf op de lossen aan de hand van de
onderstaande lijst. Als het probleem daarmee
niet is opgelost, raadpleeg dan de
dichtstbijzijnde Sony handelaar.
Voeding
Het toestel schakelt niet aan.
, Controleer of het netsnoer goed is aangesloten.
Beeld
Er is geen beeld of er verschijnt beeldruis.
, Sluit de kabel goed aan.
, De verbindingskabels zijn beschadigd.
, Controleer de aansluiting op uw TV (pagina
19) en stel de ingangskeuzeschakelaar van
uw TV zo in dat het signaal van de speler op
het TV-scherm verschijnt.
, Zet “LINE” onder
“SCHERMINSTELLING” in het
instelscherm op het juiste item volgens uw
systeem (pagina 77).
, De disc is vuil of vervormd.
, Als het videosignaal van het toestel via uw
videorecorder naar uw TV moet gaan of
wanneer het toestel is aangesloten op een
gecombineerde TV/videorecorder, kan de
kopieerbeveiliging van sommige DVDprogramma’s de beeldkwaliteit
beïnvloeden. Indien u nog altijd problemen
hebt wanneer de speler rechtstreeks is
aangesloten op uw TV, probeer dan de
speler eens aan te sluiten op de S VIDEOingang van uw TV (pagina 19).
Het beeld vult niet volledig het scherm, ook
al is de breedte/hoogte-verhouding onder
“TV TYPE” bij “SCHERMINSTELLING” op
het instelscherm ingesteld.
, De breedte/hoogte-verhouding ligt vast op
de DVD.
84
, Zet “LINE” onder “SCHERMINSTELLING”
in het instelscherm op het juiste item volgens
uw TV (pagina 77).
, Bij sommige TV’s is het beeld zwart/wit bij
het afspelen van een disc opgenomen met
het NTSC-kleursysteem.
Geluid
Geen geluid.
, Sluit de kabel goed aan.
, De verbindingskabel is beschadigd.
, De speler is aangesloten op de verkeerde
ingang van de versterker (receiver) (pagina
25, 26, 27).
, De versterker (receiver) ingang is niet goed
ingesteld.
, Het toestel staat in de pauzestand of in de
vertraagde weergave-stand.
, Het toestel staat in de snel vooruit- of snel
achteruit-stand.
, Als het audiosignaal niet via DIGITAL OUT
(OPTICAL of COAXIAL) gaat, moet u de
audio instellingen controleren (pagina 80).
, Super Audio CD-audiosignalen worden niet
uitgevoerd via een digitale aansluiting.
Het geluid is gestoord.
, Bij weergave van een CD met DTS
geluidssporen is ruis hoorbaar via de LINE
OUT L/R (AUDIO) of DIGITAL OUT
(OPTICAL of COAXIAL) aansluiting
(pagina 34) (alleen DVP-NS705V).
Het geluid is vervormd.
, Zet “AUDIO VERZWAKKER” onder
“AUDIO INSTELLING” op “AAN”
(pagina 79).
Het volume is te laag.
, Bij sommige DVD’s is het volume laag. Het
volume kan beter zijn door “AUDIO DRC”
op “TV” te zetten (pagina 79).
, Zet “AUDIO VERZWAKKER” onder
“AUDIO INSTELLING” op “UIT”
(pagina 79).
Het surround effect is moeilijk hoorbaar
bij weergave van een Dolby Digital, DTS of
MPEG geluidsspoor.
, Controleer de luidsprekeraansluitingen en
–instelling (pagina 27, 29, 80).
, Op de disc die speelt is geen 5.1kanaalsgeluid opgenomen.
Alleen de middenluidspreker werkt.
, Bij sommige discs weerklinkt het geluid
alleen uit de middenluidspreker.
, Zet “SURROUND” op “UIT” (pagina 58).
Bediening
De afstandsbediening werkt niet.
, De batterijen in de afstandsbediening zijn
bijna leeg.
, Er bevinden zich obstakels tussen
afstandsbediening en speler.
, De afstand tussen afstandsbediening en
speler is te groot.
, De afstandsbediening is niet op de
afstandsbedieningssensor op het toestel
gericht.
De disc speelt niet.
, De DATA CD is niet opgenomen in het
MP3 formaat conform ISO9660 Level 1/
Level 2 of Joliet.
, De MP3 audio track is niet voorzien van de
extensie “.MP3”.
, De gegevens zijn niet van MP3 formaat,
ondanks de extensie “.MP3”.
, De gegevens zijn geen MPEG1 Audio
Layer 3 gegevens.
, De speler kan geen audio tracks in
MP3PRO formaat afspelen.
“Copyright beveiliging” verschijnt en het
scherm wordt blauw bij het afspelen van
een DVD-RW disc.
, Beelden van digitale uitzendingen e.d.
kunnen kopieerbeveiligingssignalen
bevatten, zoals bijvoorbeeld volledige
kopieerbeveiligingssignalen, enkelvoudige
kopieersignalen en restrictievrije signalen.
Wanneer beelden die
kopieerbeveiligingssignalen bevatten
worden afgespeeld, kan een blauw scherm
verschijnen in plaats van de beelden. Het
zoeken naar afspeelbare beelden kan een
tijdje duren.
De titel van het MP3 audio album of track
wordt niet juist getoond.
, De speler kan alleen cijfers en letters tonen.
Andere tekens verschijnen als “*”.
De disc begint niet te spelen vanaf het
begin.
Aanvullende informatie
, De disc zit omgekeerd.
Plaats de disc correct met de weergavekant
naar onderen op de disc-lade.
, De disc zit scheef.
, De speler kan sommige discs niet afspelen
(pagina 6).
, De regiocode op de DVD komt niet overeen
met die op de speler.
, Er is condensvorming opgetreden in het
toestel (pagina 3).
, De speler kan geen ongefinaliseerde DVDR’s, DVD-RW’s, CD-R’s of CD-RW’s
afspelen (pagina 7).
Een MP3 audio track kan niet worden
afgespeeld (pagina 43).
, Programme Play, Shuffle Play, Repeat Play of
A-B Repeat Play werd gekozen (pagina 44).
, Resume Play werkt (pagina 37).
De speler begint de disc automatisch af te
spelen.
, De disc is voorzien van een automatische
weergavefunctie.
, “AUTO WEERGAVE” onder
“INDIVIDUELE INSTELLING” staat op
“AAN” (pagina 77).
De weergave stopt automatisch.
, Bij het afspelen van discs met een
automatisch pauzesignaal stopt de
weergave bij het auto-pauzesignaal.
,wordt vervolgd
85
Sommige functies zoals Stop, Search,
Slow-motion Play, Repeat Play, Shuffle
Play of Programme Play werken niet.
, Bij sommige discs zijn bepaalde
handelingen niet mogelijk. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de disc.
De taal voor het geluid kan niet worden
gewijzigd.
, Probeer met het DVD menu in plaats van de
directe keuzetoetsen op de
afstandsbediening (pagina 38).
, Er zijn geen meertalige geluidssporen
opgenomen op de DVD.
, De taal voor het geluid van een DVD kan
niet worden gewijzigd.
De taal voor de ondertiteling kan niet
worden gewijzigd of afgezet.
, Probeer met het DVD menu in plaats van de
directe keuzetoetsen op de
afstandsbediening (pagina 38).
, Er zijn geen meertalige ondertitels
opgenomen op de DVD.
, De taal voor de ondertitels kan niet worden
gewijzigd op de DVD.
De hoeken kunnen niet worden gewijzigd.
, Probeer met het DVD menu in plaats van de
directe keuzetoetsen op de
afstandsbediening (pagina 38).
, Er zijn geen meervoudige hoeken
opgenomen op de DVD.
, De hoek kan worden gewijzigd wanneer de
“ANGLE” indicator oplicht in het
uitleesvenster op het voorpaneel (pagina 9).
, Hoeken veranderen kan niet met de DVD.
De speler werkt niet zoals het hoort.
, Trek de stekker uit wanneer de werking van
de speler is verstoord door statische
elektriciteit e.d..
Er verschijnt niets in het uitleesvenster op
het voorpaneel.
, “DIMMER” onder “INDIVIDUEL
INSTELLING” staat op “UIT” of “AUTO
UIT”. Zet “DIMMER” op een andere
instelling dan “UIT” of “AUTO UIT”
(pagina 77).
86
Er verschijnen 5 cijfers of letters op het
scherm en in het uitleesvenster.
, De zelfdiagnosefunctie werd geactiveerd.
(Raadpleeg de tabel op pagina 87.)
De disc-lade gaat niet open en “LOCKED”
verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
, Het kinderslot staat op (pagina 35).
De disc-lade gaat niet open en “TRAY
LOCKED” verschijnt in het uitleesvenster
op het voorpaneel.
, Neem contact op met uw Sony handelaar of
een plaatselijke erkende Sony
onderhoudsdienst.
“Gegevensfout” verschijnt op het TVscherm bij het afspelen van een DATA CD.
, De MP3 audio track die u wilt afspelen is
defect.
, De gegevens zijn geen MPEG1 Audio
Layer 3 gegevens.
Zelfdiagnosefunctie
(Wanneer er letters/cijfers
verschijnen in het uitleesvenster)
Als de zelfdiagnosefunctie werd geactiveerd
om te voorkomen dat de werking wordt
verstoord, knippert een servicecode van vijf
tekens (b.v. C 13 50) met een combinatie van
een letter en vier cijfers op het scherm en in
het uitleesvenster. Raadpleeg dan de
onderstaande tabel.
C:13:50
Verklarende
woordenlijst
Dolby Digital (pagina 27, 80)
Digitale audiocompressietechnologie
ontwikkeld door Dolby Laboratories. Deze
technologie is compatibel met 5.1-channel
surround sound. Het achterkanaal is stereo en
er is ook een apart subwooferkanaal. Dolby
Digital produceert hetzelfde digitale
kwaliteitsgeluid via 5.1 kanalen als Dolby
Digital cinema audiosystemen. De
kanaalscheiding is uitstekend doordat de
gegevens van alle kanalen afzonderlijk zijn
opgenomen en digitaal worden verwerkt.
Dolby Surround (Pro Logic) (pagina 26)
Eerste drie
Oorzaak en/of oplossing
tekens van
de servicecode
De disc is vuil.
, Reinig de disc met een
zachte doek (pagina 7).
C 31
De disc is niet correct
ingebracht.
, Breng de disc correct in.
E XX
De zelfdiagnosefunctie van
(xx is een cijfer) de speler heeft gewerkt om
een defect te voorkomen.
, Neem contact op met uw
Sony dealer of een
erkende Sony werkplaats
en vermeld de 5-cijferige
servicecode.
Voorbeeld: E 61 10
DTS (pagina 27, 80)
Digitale audiocompressietechnologie
ontwikkeld door Digital Theater Systems,
Inc.. Deze technologie is compatibel met 5.1kanaals surround sound. Het achterkanaal is
stereo en er is ook een apart subwooferkanaal.
DTS produceert hetzelfde digitale
kwaliteitsgeluid via 5.1 kanalen.
De kanaalscheiding is uitstekend doordat de
gegevens van alle kanalen afzonderlijk zijn
opgenomen en digitaal worden verwerkt.
Aanvullende informatie
C 13
Audiosignaalverwerkingstechnologie door
Dolby Laboratories ontwikkeld voor
surround sound. Wanneer het ingangssignaal
een surround component bevat, voert Pro
Logic voor-, midden- en achtersignalen uit.
Het achterkanaal is mono.
DVD VIDEO (pagina 6)
Een disc die tot 8 uur beeld kan bevatten, met
eenzelfde diameter als de CD.
De datacapaciteit van een éénlagige en
enkelzijdige DVD is 4,7 GB (Giga Byte), wat
7 keer meer is dan die van een CD. De
datacapaciteit van een tweelagige en
dubbelzijdige DVD is 8,5 GB, van een
éénlagige en dubbelzijdige DVD 9,4 GB en
van een tweelagige en dubbelzijdige DVD 17
GB.
,wordt vervolgd
87
De beeldgegevens zijn van het MPEG 2
formaat, één van de wereldwijde normen
inzake digitale compressietechnologie. De
beeldgegevens worden gecomprimeerd tot
ongeveer 1/40e (gemiddeld) van de
oorspronkelijke grootte. De DVD maakt ook
gebruik van variabele codeertechnologie die
de toe te kennen gegevens aanpast volgens de
beeldstatus. Audio-informatie is opgenomen
met een multi-kanaalssysteem, zoals Dolby
Digital, zodat de geluidsweergave
levensechter is.
Een DVD biedt ook tal van geavanceerde
mogelijkheden zoals meervoudige hoeken,
meervoudige talen en kinderbeveiliging.
DVD-RW (pagina 6)
Een DVD-RW is een opneembare en
herschrijfbare disc van hetzelfde formaat als
een DVD VIDEO. Een DVD-RW kan
worden opgenomen in twee verschillende
standen: VR mode en Video mode. de VR
(Video Recording) mode biedt diverse
programmeer- en montagefuncties, waarvan
er enkele beperkt zijn in de Video mode. De
video mode is compatibel met het DVD
VIDEO formaat en kan worden afgespeeld op
andere DVD-spelers, terwijl een DVD-RW
opgenomen in VR mode alleen kan worden
afgespeeld met DVD-RW compatibele
spelers. “DVD-RW” in deze
gebruiksaanwijzing of in het schermdisplay
verwijst naar DVD-RW’s in VR mode.
Hoofdstuk (pagina 9)
Delen van een beeld of een muziekstuk die
korter zijn dan titels. Een titel bestaat uit
verscheidene hoofdstukken. Sommige discs
bevatten geen hoofdstukken.
Index (CD)/Video Index (VIDEO CD)
(pagina 9)
Een getal waarmee een track wordt
opgesplitst zodat u makkelijk een bepaald
punt op een CD of VIDEO CD kunt vinden.
Sommige discs bevatten geen index.
88
MPEG audio (pagina 27, 80)
Internationaal codeersysteem voor het
comprimeren van digitale audiosignalen
goedgekeurd door ISO/IEC. MPEG 1 is
compatibel met maximum 2-kanaals stereo.
MPEG 2, dat met DVD’s wordt gebruikt, is
compatibel met 7.1-kanaals surround.
Scène (pagina 9)
Op een VIDEO CD met PBC-functies zijn de
menuschermen, bewegende beelden en
stilstaande beelden opgesplitst in “scènes”.
Super Audio CD (pagina 6)
Een Super Audio CD disc kan geluid
bijzonder natuurgetrouw reproduceren
dankzij DSD (Direct Stream Digital)
technologie. Deze technologie maakt gebruik
van een bemonsteringsfrequentie van 2,8224
MHz, 64 keer meer dan bij een conventionele
CD en 1-bit kwantisering waarmee de disc 4
keer meer informatie kan bevatten dan een
CD van standaard PCM formaat. Super
Audio CD’s zijn ingedeeld in de volgende
types.
• Super Audio CD (éénlagige disc)
Deze disc bestaat uit één HD laag*.
*Signaallaag met hoge densiteit voor de Super
Audio CD
HD (high density) laag
• Super Audio CD (tweelagige disc)
Deze disc bestaat uit dubbele HD-lagen en
is geschikt voor een lange speelduur.
Doordat een tweelagige disc slechts twee
HD-lagen aan één kant bevat, hoeft u de
disc tijdens het afspelen niet om te draaien.
HD-laag
HD-laag
• Super Audio CD + CD (hybride disc)
Deze disc bestaat uit een HD-laag en een
CD-laag. Doordat de twee lagen zich slechts
aan één kant bevinden, hoeft u de disc
tijdens de weergave niet om te draaien. De
CD-laag kan worden afgespeeld met een
conventionele CD-speler.
CD-laag
HD-laag
• 2-kanaals + multikanaals Super Audio CD
Deze discs bestaat uit een 2kanaalsweergavezone en een
multikanaalsweergavezone.
2-kanaalsweergavezone
Multikanaalsweergave
zone
Titel (pagina 9)
Het langste deel van een beeld of muziekstuk
op een DVD, een film enz op video software,
of een heel album voor audio software.
Track (pagina 9)
Aanvullende informatie
Delen van een beeld of een muziekstuk op
een VIDEO CD of een CD (lengte van een
song).
89
Technische gegevens
Systeem
Algemeen
Laser: Halfgeleiderlaser
Signaalformaat: PAL/(NTSC)
Voeding: 220-240 V AC,
50/60 Hz
Stroomverbruik:
DVP-NS705V: 16W
DVP-NS905V: 18W
Afmetingen (ong.):
DVP-NS705V: 430 × 74 × 255 mm
DVP-NS905V: 430 × 77 × 257 mm
(breedte/hoogte/diepte) incl. uitstekende
onderdelen
Gewicht (ong.):
DVP-NS705V: 2,6 kg
DVP-NS905V: 2,8 kg
Werkingstemperatuur: 5 ° C tot 35 ° C
Vochtigheidsgraad bij werking: 25 % tot
80 %
Audiokarakteristieken
Frequentiebereik DVD VIDEO (PCM
96 kHz): 2 Hz tot 44 kHz (44 kHz:
–2 dB±1 dB)/Super Audio CD: 2 Hz tot
100 kHz (50 kHz: –3 dB±1 dB)/CD:
2 Hz tot 20 kHz (±0,5 dB)
Signaal/ruis-afstand (S/R): 115 dB (alleen
LINE OUT L/R (AUDIO) aansluitingen)
Harmonische vervorming 0.003 %
Dynamiek: DVD VIDEO/Super Audio CD:
103 dB/CD: 99 dB
Snelheidsfluctuaties: Minder dan
gedetecteerde waarde (±0,001% W
PEAK)
Meegeleverde toebehoren
90
Uitgangen
Zie pagina 16.
(Aansluiting: type/uitgangsniveau/
belastingsimpedantie)
LINE OUT (AUDIO): Phono-aansluiting/
2 Vrms/10 kilohm
DIGITAL OUT (OPTICAL): Optische
uitgang/–18 dBm (golflengte: 660 nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL): Phonoaansluiting/0,5 Vp-p/75 ohm
5.1CH OUTPUT: Phono-aansluiting/
2 Vrms/10 kilohm
LINE OUT (VIDEO): Phono-aansluiting/
1,0 Vp-p/75 ohm
S VIDEO OUT: 4-pins mini DIN/Y: 1,0
Vp-p, C: 0,3 Vp-p (PAL), 0,286 Vp-p
(NTSC)/75 ohm
Wijzigingen in ontwerp en technische
gegevens voorbehouden zonder
voorafgaande kennisgeving.
Taalcodelijst
Voor details, zie pagina 56, 61, 75.
Taalspelling conform ISO 639: 1988 (E/F).
Code Taal
Code Taal
Code Taal
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Aanvullende informatie
Code Taal
1703 Niet vermeld
91
Index
16:9 76
4:3 LETTER BOX 76
4:3 PAN&SCAN 76
48kHz/96kHz PCM 81
5.1 Channel Suround 22, 27
DOLBY DIGITAL 27, 56,
80, 87
DOWN MIX 79
DTS 27, 56, 80, 87
DVD 6, 33, 87
DVD-RW 6, 39, 88
A
E
Cijfers
Aansluiting 19
A-B HERHALEN 47
ACHTERGROND 76
AFSTAND 82
Afstandsbediening 16, 71
Album 42
AUDIO DRC 79
AUDIO INSTELLING 79
AUDIO VERZWAKKER 79
AUDIOFILTER 79
AUTO WEERGAVE 77
B
BALANS 83
Batterijen 16
Bedieningsmenu 13
BEELDNAVIGATIE 50
Behandeling van discs 7
BEKIJK HFST 51
BEKIJK HOEK 51
BEKIJK MUZIEKSTUK 51
BEKIJK TITEL 51
BNR 62
C
CD 33
CD DIRECT 78
Continuous Play
DVD 33
Super Audio CD/CD/
VIDEO CD 33
D
DATA CD 6, 42
DCS (Digital Cinema Sound)
59
DIGITAL VIDEO
ENHANCER 65
DIGITALE UITGANG 80
Digitale uitgang 80
DIMMER 77
Display
Bedieningsmenuscherm 13
Instelscherm 74
Uitleesvenster op het
voorpaneel 9
92
EIGEN
KINDERBEVEILIGING
66
G
GEAVANCEERD 54
GELUID 56, 75
Geschikte discs 6
GROOTTE 81
H
HERHALEN 47
HERSTELLEN 75
HOEK 61
HOOFDSTUK 49
Hoofdstuk 88
I
INDEX 49
Index 88
INDIVIDUELE
BEELDREGELING 63
INDIVIDUELE
INSTELLING 77
INSTELLING 74
Instelscherm 74
J
Jog mode 37
K
KINDERBEVEILIGING 67
Kinderslot 35
Klik-shuttle 36
L
LINE 77
LUIDSPREKER 81
Luidsprekers
Aansluiting 22
M
MENU 75
Menu
DVD menu 38
top menu 38
MP3 6, 42
MPEG 27, 56, 80, 88
MULTI-DISC RESUME 37,
78
MUZIEKSTUK 49
MUZIEKSTUKKEUZE 78
N
NIVEAU 83
O
ONDERTITELING 61, 75
ORIGINAL 39
ORIGINAL/PLAY LIST 39
P
PAUZESTAND 78
PBC-weergave 41
PLAY LIST 39
PRO LOGIC 26, 79, 87
Programme Play 44
PROGRAMMEREN 44
R
Repeat Play 47
REPLAY 34
Resume Play 37
S
S Video-uitgang 19
SCENE 49
Scène 88
SCHERMBEVEILIGING 76
SCHERMDISPL. 75
Schermdisplay
Bedieningsmenuscherm 13
Instelscherm 74
SCHERMINSTELLING 76
SHUFFLE 46
Shuffle Play 46
Shuttle mode 36
SNEL 75
Snel achteruit 36
Snel Instelling 29, 75
Snel vooruit 36
STROBO-WEERGAVE 51
Super Audio CD 6, 40, 88
SURROUND 22, 58
T
TAALKEUZE 75
TEST TOON 83
TIJD/TEKST 49, 52
TITEL 49
Titel 89
TOESTANDGEHEUGEN 78
TOP MENU 38
Track 89
TV TYPE 76
TVS (TV Virtual Surround)
58
U
Uitleesvenster op het
voorpaneel 9
V
Verhelpen van storingen 84
Vertraagde weergave 36
VIDEO CD 6, 33
VOLLEDIG 74
Z
Zoeken 35
naar een bepaald punt met
beeld 35
93
94
95
Sony Corporation
Download PDF