Sony | DVP-NS92V | Sony DVP-NS92V Gebruiksaanwijzing

2-634-585-41(2)
CD/DVD
Player
Gebruiksaanwijzing
DVP-NS92V
© 2005 Sony Corporation
WAARSCHUWING
Stel het toestel niet bloot aan
regen of vocht. Zo kunt u het
risico op brand of elektrische
schokken verkleinen.
Open de behuizing niet om
elektrocutie te voorkomen.
Laat het toestel alleen
nakijken door bevoegd
vakpersoneel.
Het netsnoer mag alleen door
bevoegd vakpersoneel
worden vervangen.
Dit toestel is geklasseerd als
CLASS 1 LASER product. Het
label met vermelding van CLASS
1 LASER PRODUCT bevindt zich
op de achterkant van het toestel.
OPGELET
De optische instrumenten in dit
toestel kunnen oogletsels
veroorzaken. De laserstraal van
deze CD/DVD-speler is schadelijk
voor de ogen en bijgevolg mag u de
behuizing niet proberen te openen.
Laat het toestel alleen nakijken
door bevoegd vakpersoneel.
Verwijdering van oude elektrische
en elektronische apparaten
(Toepasbaar in de Europese Unie
en andere Europese landen met
gescheiden ophaalsystemen)
Het symbool op het product of op
de verpakking wijst erop dat dit
product niet als huishoudelijk afval
mag worden behandeld. Het moet
echter naar een plaats worden
gebracht waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt
gerecycled. Als u ervoor zorgt dat
dit product op de correcte manier
wordt verwijderd, voorkomt u voor
mens en milieu negatieve gevolgen
die zich zouden kunnen voordoen
in geval van verkeerde
afvalbehandeling. De recycling
2
van materialen draagt bij tot het
vrijwaren van natuurlijke bronnen.
Voor meer details in verband met
het recyclen van dit product, neemt
u contact op met de gemeentelijke
instanties, het bedrijf of de dienst
belast met de verwijdering van
huishoudafval of de winkel waar u
het product hebt gekocht.
Opmerkingen
over discs
• Pak de disc vast bij de randen
zodat deze schoon blijft. Raak
het oppervlak niet aan.
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
• Dit toestel werkt op 220 – 240 V
AC, 50/60 Hz. Kijk of dit voltage
overeenstemt met de plaatselijke
netspanning.
• Plaats geen met vloeistof
gevulde voorwerpen zoals
bijvoorbeeld een vaas op het
toestel om elektrocutie of brand
te voorkomen.
Installatie
• Zet het apparaat niet schuin. Het
apparaat is ontworpen voor
gebruik in horizontale stand.
• Houd zowel het apparaat als
discs uit de buurt van apparatuur
waarin een krachtige magneet
gebruikt wordt, zoals een grote
luidspreker of magnetronoven.
• Plaats geen zware voorwerpen
op het toestel.
• Stel een disc niet bloot aan direct
zonlicht of warmtebronnen,
zoals heteluchtkanalen, en laat
deze niet achter in een auto die in
de volle zon geparkeerd staat en
waarin de temperatuur sterk kan
oplopen.
• Berg discs na gebruik weer op in
de hoesjes.
• Reinig de disc met een zachte
doek. Veeg de disc van binnen
naar buiten schoon.
Gooi de batterij niet
weg maar lever deze
in als klein chemisch
afval (KCA).
• Gebruik geen oplosmiddelen,
zoals benzine, thinner en in de
handel verkrijgbare
reinigingsmiddelen voor discs/
lenzen, of antistatische sprays
voor grammofoonplaten.
• Als u het label voor de disc hebt
afgedrukt, moet u het label laten
drogen voordat u de disc gaat
afspelen.
Volumeregeling
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
Indien er een voorwerp of vloeistof in de
behuizing terechtkomt, moet u de stekker uit
het stopcontact trekken en de speler laten
nakijken door een deskundige voordat u deze
weer gaat gebruiken.
Spanningsbronnen
• De speler blijft onder (net) spanning staan
zolang de stekker in het stopcontact zit, ook
al is de speler zelf uitgeschakeld.
• Trek de stekker uit het stopcontact indien u
van plan bent de speler gedurende lange tijd
niet te gebruiken. Trek altijd aan de stekker
zelf en nooit aan het netsnoer.
Plaatsing
• Installeer de speler op een goed
geventileerde plaats om te voorkomen dat
deze te warm wordt.
• Plaats de speler niet op een zachte
ondergrond zoals een tapijt.
• Installeer de speler niet in de buurt van
warmtebronnen of op een plaats waar deze
is blootgesteld aan directe zonnestraling,
overmatige hoeveelheden stof of
mechanische schokken.
Werking
• Indien de speler direct van een koude in een
warme of een zeer vochtige ruimte wordt
gebracht, kan er condensvorming optreden
op de lenzen in de speler. In dat geval kan de
werking van de speler zijn verstoord.
Verwijder in dit geval de disc en laat de
speler ongeveer een half uur aan staan tot
alle vocht is verdampt.
• Haal de discs uit de speler wanneer u deze
verplaatst. Indien u dit niet doet, kunnen de
discs worden beschadigd.
Zet het volume niet hoger bij het beluisteren
van een zeer stille passage of een onbespeeld
gedeelte. Als u dit toch doet, kunnen de
luidsprekers worden beschadigd wanneer er
plots een piekwaarde wordt bereikt.
Reiniging
Reinig de behuizing, het voorpaneel en de
bedieningselementen met een zachte doek die
lichtjes is bevochtigd met een mild zeepsopje.
Gebruik geen schuursponsje, schuurpoeder of
oplosmiddelen, zoals alcohol of benzine.
Reinigingsdiscs en disc-/lensreinigers
Gebruik geen in de handel verkrijgbare
reinigingsdisc of disc-/lensreiniger
(vloeistof of spray). Deze kunnen defecten
veroorzaken.
BELANGRIJK
Let op: Dit toestel kan voor onbepaalde
duur een stilstaand videobeeld of
instelscherm op het TV-scherm tonen. Als u
dit beeld lange tijd op het TV-scherm laat
staan, bestaat het gevaar dat het
televisiescherm onherstelbaar wordt
beschadigd. Televisies met
plasmaschermen en projectietelevisies zijn
gevoelig hiervoor.
Met alle vragen over eventuele problemen
met de speler kunt u terecht bij de
dichtstbijzijnde Sony handelaar.
3
Inhoudsopgave
WAARSCHUWING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Opmerkingen over discs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Voorzorgsmaatregelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Informatie over deze gebruiksaanwijzing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Met deze speler kunnen de volgende discs worden afgespeeld . . . . . . . . . . . 7
Onderdelen en bedieningselementen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Bedieningsmenuscherm (Magic Pad) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Aansluitingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
De speler aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stap 1: Uitpakken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stap 2: De batterijen in de afstandsbediening plaatsen. . . . . . . . . . . . . . . . .
Stap 3: De video-/HDMI-kabels aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stap 4: Audiokabels aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stap 5: Het netsnoer aansluiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stap 6: Snel instelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
16
16
17
21
24
24
Discs afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Discs afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Het afspelen hervatten vanaf het punt waar u de disc hebt gestopt (Multi-disc
Resume) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Gebruik van het DVD menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
"ORIGINAL" of "PLAY LIST" selecteren op een DVD-RW/DVD-R . . . . . . . . 31
Afspeelgedeelte voor een Super Audio CD selecteren . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
VIDEO CD's met PBC-functies afspelen (PBC-weergave) . . . . . . . . . . . . . . 33
Diverse afspeelmogelijkheden (Programma afspelen, Willekeurig afspelen,
Herhaaldelijk afspelen, A-B herhaaldelijk afspelen). . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Een scène zoeken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Zoeken naar een bepaald punt op een disc (Zoeken, Scannen, Vertraagd
afspelen, Frame stilzetten). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Een titel/hoofdstuk/track/scène zoeken (zoekmodus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Zoeken op scène (BEELDNAVIGATIE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Disc-informatie controleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Speelduur en resterende speelduur controleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Geluidsregeling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Het geluid regelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Instellingen voor de surround-modus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
4
Filmweergave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Hoeken wijzigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ondertitels weergeven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De beeldweergave regelen (INDIVIDUELE BEELDREGELING). . . . . . . . . .
Beelden verscherpen (SCHERPTE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De beeldkwaliteit aanpassen (BNR, MNR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vertraging tussen beeld en geluid aanpassen (AV SYNCHRONISATIE) . . .
52
52
53
55
56
57
MP3-audio beluisteren en JPEG-afbeeldingen bekijken . . . . . . . . . . 59
Informatie over MP3-audiotracks en JPEG-beeldbestanden. . . . . . . . . . . . . 59
MP3-audiotracks of JPEG-beeldbestanden afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
JPEG-afbeeldingen weergeven als diavoorstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
DivX®-video's bekijken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Betreffende DivX-videobestanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
DivX-videobestanden afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Diverse bijkomende functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Discs vergrendelen (EIGEN KINDERBEVEILIGING,
KINDERBEVEILIGING) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
De televisie of AV-versterker (receiver) bedienen met de bijgeleverde
afstandsbediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Instellingen en afstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Gebruik van het instelscherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De taal voor schermweergave en geluid kiezen (TAALKEUZE) . . . . . . . . . .
Beeldinstellingen (SCHERMINSTELLING) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Individuele instellingen (INDIVIDUELE INSTELLING). . . . . . . . . . . . . . . . . .
Geluidsinstellingen (AUDIO INSTELLING) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instellingen voor luidsprekers (LUIDSPREKER) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75
76
77
79
81
83
Aanvullende informatie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Problemen oplossen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zelfdiagnosefunctie (Wanneer er letters/cijfers verschijnen in het display) . .
Verklarende woordenlijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taalcodelijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87
91
91
94
95
96
,wordt vervolgd
5
Informatie over deze gebruiksaanwijzing
• In deze gebruiksaanwijzing worden de bedieningselementen op de afstandsbediening
beschreven. U kunt ook de bedieningselementen op de speler gebruiken als deze dezelfde of
soortgelijke namen hebben als die op de afstandsbediening.
• "DVD" kan worden gebruikt als algemene term voor DVD VIDEO's, DVD+RW's/DVD+R's en
DVD-RW's/DVD-R's.
• In deze gebruiksaanwijzing vindt u de volgende symbolen:
Symbolen Betekenis
Functies beschikbaar voor DVD VIDEO's en DVD+RW's/DVD+R's in +VRmodus of DVD-RW's/DVD-R's in videomodus
Functies beschikbaar voor DVD-RW's/DVD-Rs in VR-modus (Video
Recording)
Functies beschikbaar voor VIDEO CD's (met inbegrip van Super VCD's of CDR's/CD-RW's met video-CD-indeling of Super VCD-indeling)
Functies beschikbaar voor muziek-CD's of CD-R's/CD-RW's met muziek-CDindeling
Functies beschikbaar voor Super Audio CDs
Functies beschikbaar voor DATA CD's (CD-ROM's/CD-R's/CD-RW's) met
MP3*1 audiotracks, JPEG-beeldbestanden en DivX*2*3 -videobestanden
Functies beschikbaar voor DATA DVD's (DVD-ROM's/DVD+RW's/DVD+R's/
DVD-RW's/DVD-R's) met MP3*1-audiotracks, JPEG-beeldbestanden en DivX*2*3videobestanden
*1 MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) is een standaardindeling van ISO (International Organization for
Standardization)/IEC (International Electrotechnical Commission) en MPEG voor de compressie van
audiogegevens.
*2 DivX® is videobestandscompressietechnologie ontwikkeld door DivX Networks, Inc.
*3 DivX, DivX Certified en bijbehorende logo's zijn handelsmerken van DivXNetworks, Inc. en worden gebruikt
onder licentie.
6
Met deze speler kunnen
de volgende discs
worden afgespeeld
Disc-formaat
DVD VIDEO
DVD-RW/-R
DVD+RW/+R
Super Audio CD
VIDEO CD/
Muziek-CD
CD-RW/-R
– MP3-audiotracks, JPEG-beeldbestanden en
DivX-videobestanden die geschikt zijn voor
de indeling UDF (Universal Disk Format).
Voorbeeld van discs die niet
kunnen worden afgespeeld met
de speler
De speler kan de volgende discs niet afspelen:
• CD-ROM's/CD-R's/CD-RW's die zijn
opgenomen met een andere indeling dan die
op deze pagina worden weergegeven.
• CD-ROM's opgenomen met de PHOTO
CD-indeling.
• Datasecties van CD-Extra's.
• DVD-audiodiscs.
• DATA DVD's die geen MP3-audiotracks,
JPEG-beeldbestanden of DivXvideobestanden bevatten.
De speler kan ook de volgende discs niet
afspelen:
• Een DVD VIDEO met een andere
regiocode.
• Een disc met een speciale vorm (zoals een
kaart of hart).
• Een disc waarop papier of stickers zijn
geplakt.
• Een disc met resten kleefmiddel van
plakband of stickers.
Regiocode
"DVD+RW", "DVD-RW", "DVD+R",
"DVD-R", "DVD-Video" en het logo "CD"
zijn handelsmerken.
Opmerking over CD's/DVD's
U kunt op de speler CD-ROM's/CD-R's/CDRW's met de volgende indelingen afspelen:
– muziek-CD-indeling
– video-CD-indeling
– MP3-audiotracks, JPEG-beeldbestanden en
DivX-videobestanden die geschikt zijn voor
de indeling ISO 9660* Level 1/Level 2 of
Joliet, de uitgebreide indeling
– KODAK Picture CD-indeling
* Een logische indeling van bestanden en mappen
op CD-ROM's bepaald door ISO (International
Organization for Standardization).
Er staat een regiocode vermeld op de
achterkant van de speler. De speler kan alleen
DVD VIDEO's (alleen weergave) afspelen
met dezelfde regiocode. Dit systeem is
bedoeld ter bescherming van de
auteursrechten.
DVD VIDEO's met het label ALL kunnen
ook met deze speler worden afgespeeld.
Indien u een andere DVD VIDEO probeert af
te spelen, verschijnt het bericht "Weergave
van deze disc niet toegestaan wegens
regiobeperkingen." op het scherm.
Afhankelijk van de DVD VIDEO, het is
mogelijk dat sommige DVD VIDEO's
waarop geen regiocode staat vermeld, toch
niet kunnen worden afgespeeld.
DVP–XXXX
U kunt op de speler DVD-ROM's/
DVD+RW's/DVD-RW's/DVD+R's/DVDR's met de volgende indelingen afspelen:
X
00V 00Hz
NO.
Regiocode
00W
0-000-000-00
,wordt vervolgd
7
Opmerkingen
• Opmerkingen over DVD+RW's/DVD+R's,
DVD-RW's/DVD-R's of CD-R's/CD-RW's
Bepaalde DVD+RW's/DVD+R's, DVD-RW's/
DVD-R's of CD-R's/CD-RW's kunnen niet op
deze speler worden afgespeeld wegens de
opnamekwaliteit, de staat van de disc of de
kenmerken van de opnameapparatuur en de
gebruikte opnamesoftware.
Een disc die niet correct is gefinaliseerd, kan niet
worden afgespeeld. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de opnameapparatuur
voor meer informatie. Houd er rekening mee dat
sommige afspeelfuncties niet werken met
bepaalde DVD+RW's/DVD+R's, zelfs als deze op
de juiste wijze zijn gefinaliseerd. Gebruik in
dergelijke gevallen de normale afspeelmodus.
Ook kunnen sommige DATA CD's/DATA
DVD's die zijn opgenomen in de indeling Packet
Write, niet worden afgespeeld.
• Muziekdiscs die zijn gecodeerd met
copyrightbeveiligingstechnologieën
Dit product is ontworpen voor het afspelen van
discs die voldoen aan de CD-norm (Compact
Disc).
Onlangs hebben platenmaatschappijen
muziekdiscs op de markt gebracht die zijn
gecodeerd met
copyrightbeveiligingstechnologieën. Houd er
rekening mee dat sommige van deze discs niet
voldoen aan de CD-norm en wellicht niet met dit
product kunnen worden afgespeeld.
• Bericht over DualDiscs
EEen DualDisc is een tweezijdige disc, waarop
aan de ene kant DVD-materiaal is opgenomen en
aan de andere kant digitaal audiomateriaal.
Echter, aangezien de kant met het audiomateriaal
niet voldoet aan de Compact Disc (CD)-norm,
wordt een juiste weergave op dit apparaat niet
gegarandeerd.
Opmerking over de
afspeelfuncties van DVD's en
VIDEO CD's
Bepaalde afspeelfuncties van DVD's en
VIDEO CD's kunnen opzettelijk door
softwareproducenten zijn vastgelegd. Deze
speler speelt DVD's en VIDEO CD's af
volgens de inhoud van de disc zodat bepaalde
afspeelfuncties wellicht niet beschikbaar zijn.
Raadpleeg ook de instructies die bij de DVD's
of VIDEO CD's worden geleverd.
8
Auteursrechten
Dit product is voorzien van
copyrightbeveiligingstechnologie die wordt
beschermd door Amerikaanse patenten en
andere intellectuele-eigendomsrechten. Het
gebruik van deze
copyrightbeveiligingstechnologie moet zijn
goedgekeurd door Macrovision Corporation,
en is alleen bedoeld voor gebruik in huis en
beperkte kring, tenzij Macrovision
Corporation uitdrukkelijk toestemming heeft
verleend voor ander gebruik. Aanpassing of
demontage is verboden.
Onderdelen en bedieningselementen
Zie de pagina's tussen haakjes voor meer informatie.
Voorpaneel
A [/1 (aan/wachtstand) toets (27)
G H (afspelen) toets (27)
B HDMI* (multimedia-interface met
hoge definitie) aanduiding (18, 77, 80,
92)
Gaat branden als de HDMI OUT
aansluiting goed is aangesloten op een
HDCP-compatibel (beveiliging van
digitale inhoud met hoge bandbreedte)
apparaat met een HDMI of DVI
(digitale visuele interface) ingang.
H X (pauze) toets (28)
C SUPER AUDIO CD aanduiding (32,
93) Gaat branden wanneer:
– een HD-laag (hoge densiteit) van
Super Audio CD's wordt afgespeeld.
– er geen disc is geplaatst.
D MULTI CHANNEL aanduiding (32,
93) Gaat branden wanneer:
– een disc met verschillende
audiosignaalkanalen wordt afgespeeld.
– er geen disc is geplaatst.
E Disc-lade (27)
F A (openen/sluiten) toets (27)
I x (stop) toets (28)
J ./> (vorige/volgende) toetsen
(38)
K PROGRESSIVE toets/aanduiding (19)
Gaat branden als de speler
progressieve signalen uitvoert.
L Display op het voorpaneel (11)
M Afstandsbedieningssensor (16)
N FL OFF aanduiding (display op het
voorpaneel uitgeschakeld) (79)
O VIDEO OFF aanduiding (27)
* Deze speler is gebaseerd op versie 1.1 van de
technische gegevens voor High-Definition
Multimedia Interface.
Deze DVD-speler is voorzien van de (HDMI™)
technologie (High-Definition Multimedia
Interface).
HDMI, het HDMI-logo en High-Definition
Multimedia Interface zijn handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken van HDMI
Licensing LLC.
,wordt vervolgd
9
Achterpaneel
COAXIAL
OPTICAL
FRONT
REAR
CENTER
R-AUDIO-L
VIDEO
Y
PB / CB
PR / CR
L
DIGITAL
OUT
LINE OUT
R
S VIDEO
COMPONENT VIDEO OUT
OUT
WOOFER
HDMI OUT
5.1CH OUTPUT
A DIGITAL OUT (COAXIAL)
aansluiting (21)
B DIGITAL OUT (OPTICAL)
aansluiting (21)
C 5.1CH OUTPUT aansluitingen (21)
D LINE OUT L/R (AUDIO)
aansluitingen (21)
E LINE OUT (VIDEO) aansluiting (17)
10
LINE (RGB) -TV
F S VIDEO OUT aansluiting (17)
G COMPONENT VIDEO OUT
aansluitingen (17) (Y, PB/CB, PR/CR)
H LINE (RGB)-TV aansluiting (17)
I HDMI OUT (multimedia-interface met
hoge definitie (uitvoer)) aansluiting
(17)
Display op het voorpaneel
Bij het afspelen van een DVD VIDEO/disc in DVD-VR-modus
Disc-type
Afspeelstatus
Licht op tijdens
herhaalde weergave
(36)
Licht op wanneer u de hoek kunt wijzigen (52)
Huidig audiosignaal (47)
Huidige titel/hoofdstuk of
speelduur (42)
Bij het afspelen van een VIDEO CD met PBC-weergave (33)
Disc-type
Afspeelstatus
Licht op tijdens A-B herhaalde weergave (37)
Huidige scène of speelduur (42)
Bij het afspelen van een Super Audio CD, CD, DATA DVD (MP3-audio/DivX-video), DATA
CD (MP3-audio/DivX-video) of VIDEO CD (zonder PBC)
Afspeelstatus
Licht op tijdens herhaalde
Huidige track*1 (42)
weergave (36)
Disc-type*2 Licht op tijdens het afspelen van MP3-audiotracks (59) Speelduur (42)
*1 De huidige track verschijnt niet bij het afspelen van DivX-videobestanden.
*2 Bij het afspelen van DATA DVD's wordt de DVD aanduiding weergegeven. Als u de HD-laag van Super
Audio CD's afspeelt, wordt het disc-type niet weergegeven.
z Tip
U kunt de verlichting van het display op het
voorpaneel aanpassen door "DISPLAY" bij
"INDIVIDUELE INSTELLING" in te stellen.
(pagina 79)
,wordt vervolgd
11
Afstandsbediening
I ./> (vorige/volgende) toetsen
(28)
J
m/M
(39)
(scan/traag) toetsen
K ZOOM toets (28, 62)
L SLOW PLAY/FAST PLAY toetsen
(28)
M SA-CD/CD (Super Audio CD/CD)
toets (32)
N SA-CD MULTI/2CH (Super Audio
CD meerkanaals/2-kanaals) toets (32)
O
(ondertitel) toets (52)
P
(geluid) toets (46)
Q [/1 (aan/wachtstand) toets (27)
R 2 (volume) +/– toetsen (72)
De + toets is voorzien van een voelstip.*
S t (TV/Video)/TIME/TEXT (tijd/
tekst) toets (42, 72)
T PICTURE NAVI (beeldnavigatie)
toets (41, 62)
U ENTER toets
V MENU toets (30)
W ENTER toets (24)
X DISPLAY toets (13)
Y H (afspelen) toets (27)
De H toets is voorzien van een
voelstip.*
Z X (pauze) toets (28)
A TV/DVD schakelaar (73)
wj x (stop) toets (28)
B Z (openen/sluiten) toets (28)
wk SHUFFLE (willekeurig) toets (36)
C Cijfertoetsen (30)
wl REPEAT (herhaaldelijk) toets (36)
Cijfertoets 5 is voorzien van een
voelstip.*
D - (cijfers vanaf tien)/CLEAR toets
(34, 72)
E TOP MENU (boven menu) toets (30)
F C/X/x/c toetsen (30)
e; SUR (surround) toets (48)
ea SEARCH MODE (zoekmodus) toets
(39)
es
(hoek) toets (52)
ed VIDEO ON/OFF (video aan/uit) toets
(27)
G O RETURN (terug) toets (29)
H
12
/
(opnieuw afspelen/
stap/vooruit/stap) toetsen (28, 39)
* Gebruik de voelstip als richtpunt wanneer u de
speler bedient.
Bedieningsmenuscherm (Magic Pad)
Gebruik het bedieningsmenu om een functie te kiezen en de bijbehorende informatie te bekijken.
Druk herhaaldelijk op DISPLAY om het bedieningsmenuscherm als volgt weer te geven of te
wijzigen:
, Bedieningsmenuscherm 1
m
Bedieningsmenuscherm 2 (wordt alleen bij bepaalde discs weergegeven)
m
Bedieningsmenuscherm uit
Bedieningsmenuscherm
Bedieningsmenuscherm 1 en 2 verschillen afhankelijk van het disc-type. Zie de pagina tussen
haakjes voor meer informatie over elk item.
Voorbeeld: bedieningsmenuscherm 1 bij het afspelen van een DVD VIDEO.
Huidig hoofdstuknummer*2
Huidig titelnummer*1
Totaal aantal titels*1
Totaal aantal hoofdstukken*2
Items in het
bedieningsmenu
Gekozen item
Functienaam van
gekozen item in het
bedieningsmenu
Melding
12(27)
18(34)
T
1:32:55
UIT
UIT
INSTEL
AAN
PLAY
DVD VIDEO
Afspeelstatus
(N afspelen,
X pauze,
x stop,
enzovoort)
Type disc dat
wordt
afgespeeld*3
Speelduur*4
Huidige instelling
Opties
PROGRAMMEREN
ENTER
*1 Toont het scènenummer voor VIDEO CD's
(PBC aan), het tracknummer voor VIDEO CD's/
Super Audio CD's/CD's, het albumnummer voor
DATA CD's/DATA DVD's.
*2 Toont het indexnummer voor VIDEO CD's/
Super Audio CD's, het MP3-audiotracknummer
of JPEG-beeldbestandsnummer voor DATA
CD's/DATA DVD's. DivXvideobestandsnummer voor DATA CD's/DATA
DVD's.
3
* Geeft Super VCD weer als "SVCD".
*4 Geeft de datum weer voor JPEG-bestanden.
Stoppe: DISPLAY
Het display uitschakelen
Druk herhaaldelijk op DISPLAY.
,wordt vervolgd
13
Lijst van items in het bedieningsmenu
Item
Itemnaam, Functie
TITEL (pagina 39)/SCENE (pagina 39)/MUZIEKSTUK (pagina 39)
Om de titel, scène of track te kiezen voor afspelen.
HOOFDSTUK (pagina 39)/INDEX (pagina 39)
Om het hoofdstuk of de index te kiezen voor afspelen.
MUZIEKSTUK (pagina 39)
Om de track te kiezen voor afspelen.
ORIGINAL/PLAY LIST (pagina 31)
Om het type titels (DVD-RW/DVD-R in VR-modus) te kiezen dat u wilt afspelen:
ORIGINAL of een bewerkte PLAY LIST.
TIJD/TEKST (pagina 39)
Om verstreken en resterende speelduur te controleren.
Om de tijdcode voor het zoeken naar beeld en muziek in te voeren.
Om de DVD/Super Audio CD/CD-tekst of de track-/bestandsnaam van een DATA CD/
DATA DVD weer te geven.
MULTI/2K (pagina 32)
Om het afspeelgebied op Super Audio CD's, indien beschikbaar, te selecteren.
PROGRAMMEREN (pagina 34)
Om de afspeelvolgorde van titels, hoofdstukken of tracks te kiezen.
SHUFFLE (pagina 36)
Om titels, hoofdstukken of tracks af te spelen in willekeurige volgorde.
HERHALEN (pagina 36)
Om de hele disc (alle titels/alle tracks/alle albums) herhaaldelijk of één titel/hoofdstuk/
track/album/bestand herhaaldelijk af te spelen.
A-B HERHALEN (pagina 37)
Om de stukken aan te duiden die u herhaaldelijk wilt afspelen.
BNR (pagina 56)
Om de beeldkwaliteit aan te passen door de 'blokruis' of mozaïekpatronen op het
televisiescherm te verminderen.
MNR (pagina 56)
Om de beeldkwaliteit aan te passen door de trillingen langs de beeldranden te
verminderen.
INDIVIDUELE BEELDREGELING (pagina 53)
Om het videosignaal van de speler aan te passen. U kunt de beeldkwaliteit selecteren
die het geschiktst is voor het programma dat u bekijkt.
SCHERPTE (pagina 55)
Om de beeldranden te accentueren voor een scherper beeld.
AV SYNCHRONISATIE (pagina 57)
Om de vertraging tussen het beeld en het geluid aan te passen.
KINDERBEVEILIGING (pagina 69)
Om afspelen op deze speler te verhinderen.
14
INSTELLING (pagina 75)
SNEL instelling (pagina 24)
Gebruik Snel instelling om de taal voor het bedieningsmenu, de breedte-/
hoogteverhouding van het televisiescherm, het geluidssignaal en het formaat van de
gebruikte luidspreker te selecteren.
VOLLEDIG instelling
Behalve Snel instelling kunt u nog diverse andere instellingen aanpassen.
HERSTELLEN
Om de instellingen van "INSTELLING" te herstellen.
ALBUM (pagina 39)
Om het album te kiezen voor afspelen.
BESTAND (pagina 39)
Om het JPEG-beeldbestand te selecteren dat u wilt afspelen.
ALBUM (pagina 39)
Om het album te selecteren met het DivX-videobestand dat u wilt afspelen.
BESTAND (pagina 39)
Om het DivX-videobestand te selecteren dat u wilt afspelen.
DATUM (pagina 62)
Om de datum weer te geven waarop de foto is gemaakt met de digitale camera.
INTERVAL (pagina 65)
Om aan te geven hoe lang beelden moeten worden weergegeven.
EFFECT (pagina 65)
Om de effecten te kiezen die u wilt gebruiken om dia's te wisselen tijdens een
diavoorstelling.
STAND (MP3, JPEG) (pagina 64)
Om het gegevenstype, MP3-audiotrack (GELUID), JPEG-beeldbestand (BEELD) of
beide (AUTO), te selecteren dat moet worden afgespeeld tijdens het afspelen van een
DATA CD/DATA DVD.
z Tip
De pictogramaanduiding van het bedieningsmenu
gaat groen branden
t
wanneer u een ander item kiest dan "UIT". (Alleen
"PROGRAMMEREN", "SHUFFLE",
"HERHALEN", "A-B HERHALEN", "BNR",
"MNR", "SCHERPTE", "INDIVIDUELE
BEELDREGELING"). "ORIGINAL/PLAY LIST"
licht groen op als u "PLAY LIST" selecteert
(standaardinstelling). "MULTI/2K" gaat groen
branden als u het meerkanaals afspeelgedeelte op
een Super Audio CD selecteert. "AV
SYNCHRONISATIE" gaat groen branden als voor
deze optie meer dan 0 ms is ingesteld.
15
Aansluitingen
De speler aansluiten
Voer stap 1 tot en met 6 uit om de speler aan te sluiten en in te stellen.
Opmerkingen
•
•
•
•
Sluit de kabels stevig aan om ongewenste ruis te voorkomen.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de aan te sluiten componenten.
U kunt deze speler niet aansluiten op een televisie die niet is voorzien van een SCART of video-ingang.
Zorg ervoor dat de stekker van elke component uit het stopcontact is getrokken voordat u de aansluitingen
uitvoert.
Stap 1: Uitpakken
Controleer of de volgende items zijn bijgeleverd:
• Afstandsbediening (1)
• R6 (AA) batterijen (2)
Stap 2: De batterijen in de afstandsbediening
plaatsen
Deze speler kan worden bediend met de bijgeleverde afstandsbediening. Plaats twee R6 (AA)
batterijen in de batterijhouder door de 3 en # zijden van de batterijen te laten samenvallen met
de markeringen in de houder. Richt de afstandsbediening op de afstandsbedieningssensor
op
de speler.
Opmerkingen
• Laat de afstandsbediening niet achter op een zeer warme of vochtige plaats.
• Zorg ervoor dat er niets in de behuizing van de afstandsbediening terechtkomt, vooral bij het vervangen van
de batterijen.
• Stel de afstandsbedieningssensor niet bloot aan direct zonlicht of andere lichtbronnen. Hierdoor kan de
werking worden verstoord.
• Als u de afstandsbediening gedurende lange tijd niet gebruikt, verwijdert u de batterijen om mogelijke
schade door batterijlekkage en corrosie te voorkomen.
16
Stap 3: De video-/HDMI-kabels aansluiten
A
Audio-/videokabel (niet
bijgeleverd)
(geel)
INPUT
S VIDEO-kabel
(niet bijgeleverd)
VIDEO
INPUT
B
Aansluitingen
Sluit deze speler met behulp van een videokabel aan op de televisiemonitor of AV-versterker
(receiver). Selecteer een van de patronen A tot en met E, afhankelijk van de ingang op de
televisiemonitor, projector of AV-versterker (receiver).
Als u beelden met een progressief signaal (525p of 625p) wilt bekijken met een compatibele
televisie, projector of monitor, moet u patroon D gebruiken. Selecteer patroon C als u de speler
aansluit op een televisie, projector of AV-versterker (receiver) met een HDMI ingang.
S VIDEO
Televisie, projector of
AV-versterker (receiver)
L
AUDIO
R
naar S VIDEO OUT
Televisie, projector of
AV-versterker (receiver)
(geel)
naar LINE OUT (VIDEO)
COAXIAL
OPTICAL
FRONT
REAR
CENTER
R-AUDIO-L
VIDEO
Y
PB / CB
PR / C R
L
DIGITAL
naar HDMI OUT
OUT
LINE OUT
R
S VIDEO
COMPONENT VIDEO OUT
OUT
WOOFER
HDMI OUT
5.1CH OUTPUT
LINE (RGB) -TV
naar LINE
(RGB)-TV
(groen)
(blauw)
CD/DVD-speler
(rood)
SCART-kabel
(niet bijgeleverd)
HDMI-kabel (niet
bijgeleverd)
C
naar COMPONENT
VIDEO OUT
IN
Televisie, projector of AVversterker (receiver)
COMPONENT
VIDEO IN
Y
(groen)
PB/CB
(blauw)
PR/CR
(rood)
Televisie, projector
of AV-versterker
(receiver)
Componentvideokabel
(niet bijgeleverd)
D
: Signaalverloop
Televisie
E
,wordt vervolgd
17
Opmerking
Als u de speler aansluit op een televisie die geschikt is voor progressieve signalen, kunt u het beste alleen
patroon D gebruiken. Als u de televisie aansluit met D en E, kan een speciaal bedieningssignaal dat via de
SCART-kabel wordt verzonden, ervoor zorgen dat het signaal wordt geschakeld naar de SCART aansluiting.
A Als u de speler aansluit op een video-ingang
Steek de gele stekker van de audio-/videokabel (niet bijgeleverd) in de gele (video) aansluiting.
Het beeld is dan van standaardkwaliteit.
Selecteer met deze aansluiting "NORMAAL (INTERLACE)" (standaard) door op de
PROGRESSIVE toets op het voorpaneel te drukken.
Geel
Wit (L)
Rood (R)
Geel
Wit (L)
Rood (R)
B Als u de speler aansluit op een S VIDEO ingang
Sluit een S VIDEO-kabel (niet bijgeleverd) aan. Het beeld is van hoge kwaliteit.
Selecteer met deze aansluiting "NORMAAL (INTERLACE)" (standaard) door op de
PROGRESSIVE toets op het voorpaneel te drukken.
C Als u de speler aansluit op een HDMI/DVI ingang
Gebruik een goedgekeurde Sony HDMI-kabel (niet bijgeleverd) voor digitale beelden en geluid
van hoge kwaliteit via de HDMI OUT aansluiting.
Het geluid van de Super Audio CD wordt niet via de HDMI OUT aansluiting uitgevoerd.
Aansluiten op een televisie met DVI ingang
Gebruik een HDMI-DVI-conversiekabel (niet bijgeleverd). De DVI aansluiting accepteert geen
audiosignalen, dus u moet naast deze aansluiting een andere audioaansluiting gebruiken
(pagina 21). Bovendien kunt u de HDMI OUT aansluiting niet aansluiten op de DVI
aansluitingen die niet compatibel zijn met HDCP (bijvoorbeeld DVI aansluitingen op
beeldschermen van computers).
D Als u de speler aansluit op een monitor, projector of AV-versterker
(receiver) met componentvideo-ingangen (Y, PB/CB, PR/CR)
Sluit de component aan op de COMPONENT VIDEO OUT aansluitingen met een
componentvideokabel (niet bijgeleverd) of met drie videokabels (niet bijgeleverd) van dezelfde
lengte. U kunt genieten van beelden met een zeer nauwkeurige kleurweergave en uitstekende
beeldkwaliteit.
Gebruik deze aansluiting indien uw televisie compatibel is met progressieve 525p/625p signalen
en druk op de PROGRESSIVE toets op het voorpaneel om progressieve signalen uit te voeren.
Voor details, zie "Gebruik van de PROGRESSIVE toets" (pagina 19).
18
Groen
Blauw
Blauw
Groen
Rood
Rood
Sluit een SCART-kabel aan (niet bijgeleverd). Sluit de stekkers stevig aan om gebrom en ruis te
voorkomen. Als u de SCART-kabel gebruikt, controleert u of de televisie compatibel is met Svideo- of RGB-signalen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de aan te sluiten televisie. Ook
wanneer u "LINE" bij "SCHERMINSTELLING" in het instelscherm (pagina 78) instelt op "S
VIDEO" of "RGB", moet u de juiste SCART-kabel gebruiken.
Selecteer met deze aansluiting "NORMAAL (INTERLACE)" (standaard) door op de
PROGRESSIVE toets op het voorpaneel te drukken.
Aansluitingen
E Als u de speler aansluit op een SCART ingang
Als u de speler aansluit op een breedbeeldtelevisie
Bij sommige discs past het beeld niet op het televisiescherm. Zie pagina 77 om de breedte-/
hoogteverhouding te wijzigen.
Opmerkingen
• Sluit geen videorecorder, enzovoort aan tussen de televisie en de speler. Wanneer de spelersignalen via een
videorecorder naar de televisie worden verzonden, krijgt u mogelijk geen helder beeld op het
televisiescherm. Als de televisie slechts één audio/video-ingang heeft, moet u de speler hierop aansluiten.
Videorecorder
CD/DVD-speler
Televisie
Direct
aansluiten
• Als u "LINE" bij SCHERMINSTELLING instelt op "RGB" (pagina 78), worden er geen
componentvideosignalen uitgevoerd.
Bij het afspelen van een disc opgenomen met het NTSC-kleurensysteem, voert de speler het
videosignaal of het instelmenu, enzovoort uit in het NTSC-kleurensysteem en kan het beeld
eventueel niet verschijnen op PAL-televisies. Open dan de disc-lade en verwijder de disc.
Gebruik van de PROGRESSIVE toets
Met de PROGRESSIVE toets op het voorpaneel kunt u het formaat kiezen waarin de speler
videosignalen uitvoert (Progressive of Interlace), alsook de conversiemethode voor progressieve
signalen. De PROGRESSIVE aanduiding gaat branden als de speler progressieve signalen
uitvoert.
Bij elke druk op de PROGRESSIVE toets verandert de aanduiding als volgt:
PROGRESSIVE AUTO
m
PROGRESSIVE VIDEO
m
NORMAAL (INTERLACE)
,wordt vervolgd
19
◆PROGRESSIVE AUTO
Kies deze instelling wanneer:
– de televisie progressieve signalen accepteert, en
– de televisie is aangesloten op de COMPONENT VIDEO OUT aansluitingen.
Kies dit normaal in de bovengenoemde omstandigheden. Hierbij wordt de software automatisch
gedetecteerd en de juiste conversiemethode geselecteerd.
Merk op dat het beeld onscherp is of er zelfs geen beeld verschijnt wanneer u deze instellingen
selecteert en één van de bovenstaande voorwaarden niet is vervuld.
◆PROGRESSIVE VIDEO
Kies deze instelling wanneer:
– de televisie progressieve signalen accepteert, en
– de televisie is aangesloten op de COMPONENT VIDEO OUT aansluitinge, en
– u de conversiemethode wilt omschakelen naar PROGRESSIVE VIDEO voor videosoftware.
Kies dit wanneer het beeld onscherp is met PROGRESSIVE AUTO.
Merk op dat het beeld onscherp is of er zelfs geen beeld verschijnt wanneer u deze instellingen
selecteert en één van de bovenstaande voorwaarden niet is vervuld.
◆NORMAAL (INTERLACE)
Kies deze instelling wanneer:
– de televisie geen progressieve signalen accepteert, of
– de televisie is aangesloten op andere aansluitingen dan de COMPONENT VIDEO OUT
aansluitingen (LINE OUT (VIDEO) of S VIDEO OUT).
U kunt deze instelling niet selecteren als de HDMI aanduiding brandt.
◆Typen DVD-software en conversiemethode
DVD-software kan worden onderverdeeld in twee soorten: filmsoftware en videosoftware.
Videosoftware is afgeleid van televisie, zoals drama en comedy's, met een weergave van 25
beelden/50 velden (30 beelden/60 velden) per seconde. Filmsoftware is vergelijkbaar met
weergave in de bioscoop, met 24 beelden per seconde. Bepaalde DVD-software bevat video en
film.
Om deze beelden natuurlijk op het televisiescherm te laten verschijnen in de progressieve stand,
moet het progressieve videosignaal worden omgezet naar het type DVD-software dat u bekijkt.
Opmerkingen
• Als u videosoftware met progressieve signalen afspeelt, worden gedeelten van bepaalde soorten beelden
onnatuurlijk weergegeven vanwege het conversieproces als deze worden uitgevoerd via de COMPONENT
VIDEO OUT aansluitingen. Beelden afkomstig van de S VIDEO OUT en LINE OUT (VIDEO)
aansluitingen blijven intact omdat ze in het normale (interlace) formaat worden uitgevoerd.
• Wanneer u "LINE" bij "SCHERMINSTELLING" op "RGB" zet, schakelt de speler over naar "NORMAAL
(INTERLACE)". Dit gebeurt ook wanneer u "PROGRESSIVE AUTO" of "PROGRESSIVE VIDEO"
selecteert.
• Als u LINE OUT (VIDEO) of S VIDEO OUT gebruikt, kan het beeld flikkeren als u op de PROGRESSIVE
toets op het voorpaneel drukt (Interlace schakelt over naar Progressive of omgekeerd).
20
Stap 4: Audiokabels aansluiten
Selecteer een van de patronen A, B-1 of B-2 , afhankelijk van de ingang op de
televisiemonitor, projector of AV-versterker (receiver). Hierdoor kunt u geluid beluisteren.
A
INPUT
(geel)*
Audio-/videokabel
(niet bijgeleverd)
VIDEO
(wit)
(wit)
(geel)*
(rood)
L
Aansluitingen
(rood)
AUDIO
R
R-AUDIO-L
Televisie, projector
of AV-versterker
(receiver)
VIDEO
LINE OUT
naar LINE OUT L/R (AUDIO)
COAXIAL
OPTICAL
FRONT
REAR
CENTER
R-AUDIO-L
VIDEO
Y
PB / CB
PR / CR
L
DIGITAL
OUT
LINE OUT
R
S VIDEO
COMPONENT VIDEO OUT
OUT
WOOFER
HDMI OUT
5.1CH OUTPUT
LINE (RGB) -TV
CD/DVD-speler
B-2
naar DIGITAL OUT
(COAXIAL of OPTICAL)/HDMI OUT
COAXIAL
B-1
OPTICAL
naar 5.1CH OUTPUT
DIGITAL
Optisch digitale
kabel (niet
bijgeleverd).
Verwijder eerst het
aansluitingsdopje
OUT
HDMI OUT
FRONT
REAR
CENTER
L
R
WOOFER
5.1CH OUTPUT
HDMI-kabel
(niet bijgeleverd)
Digitale
coaxkabel
(niet bijgeleverd)
of
Stereo-audiokabel
(niet bijgeleverd)
of of
Mono-audiokabel
(niet bijgeleverd)
naar coaxingang of
optisch/HDMI digitale
ingang
naar audio-ingang
[Luidsprekers]
[Luidsprekers]
Achter (L)
Achter (R)
Voor (L)
Midden
AV-versterker
(receiver) met 5.1kanaals ingangen en/of
een decoder
B
Voor (R)
Subwoofer
: Signaalverloop
* De gele stekker dient voor videosignalen (pagina 17).
,wordt vervolgd
21
A Aansluiten op de L/R-audio-
ingangen
Bij deze aansluiting wordt het geluid
weergegeven via de twee luidsprekers van de
televisie of stereoversterker (receiver). Maak
de aansluiting met de audio-/videokabel (niet
bijgeleverd).
Geel
Wit (L)
Rood (R)
Geel
Wit (L)
Rood (R)
• Surround-effecten (pagina 48)
TV: Dynamisch theater, Dynamisch, Breed,
Nacht
B-1 : Aansluiten op de 5.1-kanaals
ingangen
U kunt luisteren naar 5.1-kanaals surround
sound met de interne decoder voor Dolby
Digital, DTS, MPEG-audio of Super Audio
CD Multi van deze speler.
7.1-kanaals MPEG-signalen worden
gereduceerd tot 5.1-kanaals signalen.
Maak de aansluiting met de stereo- of monoaudiokabel (niet bijgeleverd).
Stereo-audiokabel
Wit
Wit
Rood
Rood
Wit
Rood
Wit
Rood
Mono-audiokabel
Stereoversterker (receiver): Standaard, Nacht
B Aansluiten op een AVversterker (receiver) met 5.1kanaals ingangen en/of een
digitale audio-ingang
Als de AV-versterker (receiver) 5.1-kanaals
ingangen heeft, gebruikt u B-1 .
Als u de decoder voor Dolby Digital*1,
DTS*2 of MPEG-audio op de AV-versterker
(receiver) wilt gebruiken, moet u de speler
aansluiten op de digitale aansluiting met
B-2 . Met de volgende aansluitingen kunt u
thuis genieten van een geluidsweergave die
levensechter is.
Wit
Wit
Wit
Wit
• Surround-effecten
Dolby Digital (5.1ch), DTS (5.1ch), MPEGaudio (5.1ch), Super Audio CD meerkanaals
B-2 : Aansluiten op een digitale audioingang
Als de AV-versterker (receiver) een decoder
voor Dolby Digital, DTS of MPEG-audio en
een digitale ingang heeft, gebruikt u deze
aansluiting.
Maak de aansluiting met een coaxkabel of
optisch digitale kabel/HDMI-kabel (niet
bijgeleverd).
Coaxkabel
Optische kabel
HDMI-kabel
22
• Surround-effecten
Dolby Digital (5.1ch), DTS (5.1ch), MPEGaudio (5.1ch)
*2
Gefabriceerd onder licentie van Dolby
Laboratories.
"Dolby", "Pro Logic" en het symbool double-D
zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
Gefabriceerd onder licentie van Digital Theater
Systems, Inc. Amerikaanse patenten
5.451.942; 5.956.674; 5.974.380; 5.978.762;
6.226.616; 6.487.535 en andere Amerikaanse en
wereldwijde patenten toegekend of aangevraagd.
"DTS" en "DTS Digital Surround" zijn
gedeponeerde handelsmerken van Digital
Theater Systems, Inc. Copyright 1996, 2003
Digital Theater Systems, Inc. Alle rechten
voorbehouden.
z Tips
• Voor aansluiting B-2
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de
aangesloten onderdelen voor de juiste opstelling
van de luidspreker.
• Voor een betere geluidsweergave:
– Gebruik krachtige luidsprekers.
– Gebruik voor-, achter- en middenluidsprekers van
hetzelfde formaat en dezelfde prestatie.
– Plaats de subwoofer tussen de linker- en
rechtervoorluidsprekers.
• Gebruik aansluiting B-2 als u de speler aansluit
op 7 of meer luidsprekers (6.1-kanaals of meer).
Aansluitingen
*1
Opmerkingen
Voor aansluiting B-2
• Nadat u de aansluiting hebt voltooid, moet u in
Snel instelling "DOLBY DIGITAL" instellen op
"DOLBY DIGITAL" en "DTS" op "DTS"
(pagina 24). Als de AV-versterker (receiver) een
decoder voor MPEG-audio heeft, stelt u "MPEG"
in op "MPEG" bij Audio instelling (pagina 82).
Als u dat niet doet, komt er geen of een hard
geluid uit de luidsprekers.
• Bij aansluiting op een versterker (receiver) die
werkt met een bemonsteringsfrequentie van 96
kHz, stelt u "48kHz/96kHz PCM" bij "AUDIO
INSTELLING" in op "96kHz/24bit" (pagina 83).
• Met deze aansluiting kunnen de surround soundeffecten van deze speler niet worden gebruikt.
• Super Audio CD-audiosignalen worden niet
uitgevoerd via de DIGITAL OUT (COAXIAL of
OPTICAL)/HDMI OUT aansluitingen.
• Als u de speler aansluit op een AV-versterker
(receiver) met een HDMI-kabel, moet u een van
de volgende handelingen uitvoeren:
– Sluit de AV-versterker (receiver) met de HDMIkabel aan op de televisie.
– Sluit de speler met een andere videokabel dan de
HDMI-kabel aan op de televisie
(componentvideokabel, S VIDEO-kabel of audio/videokabel.
23
Stap 5: Het netsnoer aansluiten
Steek de stekker van de speler en de televisie (netsnoer) in een stopcontact.
Stap 6: Snel instelling
Voer de onderstaande procedure uit voor een minimale basisinstelling van de speler.
Druk op > om een instelling over te slaan. Druk op . om terug te keren naar de vorige
stap.
ENTER
1 Zet de televisie aan.
2 Druk op [/1.
3 Stel de ingangskeuzeschakelaar
van de televisie zo in dat het
signaal van de speler op het
televisiescherm verschijnt.
"Press [ENTER] to run QUICK SETUP"
(Druk op [ENTER] voor snelle
instelling) verschijnt onder aan het
scherm. Als dit bericht niet verschijnt,
moet u "QUICK" (SNEL) selecteren bij
"SETUP" (INSTELLING) in het
bedieningsmenu (pagina 76) om Snel
instelling uit te voeren.
4 Druk op ENTER zonder dat er een
disc is geplaatst.
Het instelscherm voor de taal van het
schermdisplay verschijnt.
24
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
DANSK
SVENSKA
5 Druk op X/x om een taal te
selecteren.
Het menu en de ondertitels worden
weergegeven in de geselecteerde taal.
6 Druk op ENTER.
Het instelscherm voor de breedte-/
hoogteverhouding van de aangesloten
televisie verschijnt.
SCHERMINSTELLING
TV TYPE:
HDMI-RESOLUTIE:
YCBCR/RGB (HDMI):
SCHERMBEVEILIGING:
ACHTERGROND:
LINE:
4:3 VERHOUDING:
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN&SCAN
HOESBEELD
VIDEO
VOLLEDIG
selecteren die overeenkomt met
de televisie.
◆ Voor een breedbeeldtelevisie of
standaard 4:3-televisie met
breedbeeldstand
• 16:9 (pagina 77)
◆ Voor een standaard 4:3-televisie
• 4:3 LETTER BOX of 4:3 PAN&SCAN
(pagina 77)
8 Druk op ENTER.
Het instelscherm voor het selecteren van
het type aansluiting voor de versterker
(receiver) verschijnt.
Is deze speler aangesloten op een
versterker (receiver)? Kies het
gebruikte type aansluiting.
JA
LINE OUTPUT L/R (AUDIO)
DIGITAL OUTPUT
DIGITAL & 5.1CH OUTPUT
NEE
9 Druk op X/x om het type
aansluiting (indien aanwezig) te
selecteren voor de aansluiting op
een versterker (receiver) en druk
vervolgens op ENTER.
Als u geen AV-versterker (receiver) hebt
aangesloten, selecteert u “NEE” en gaat u
verder met stap 19.
Als u een AV-versterker (receiver) alleen
met een audiokabel hebt aangesloten,
selecteert u “JA: LINE OUTPUT L/R
(AUDIO)” en gaat u verder met stap 19.
Als u een AV-versterker (receiver) hebt
aangesloten met een digitale optische
kabel, coaxkabel of HDMI-kabel,
selecteert u "JA: DIGITAL OUTPUT".
Het instelscherm voor "DOLBY
DIGITAL" verschijnt.
10Druk op X/x om het type Dolby
Digital signaal te kiezen dat u naar
de versterker (receiver) wilt
sturen.
Aansluitingen
7 Druk op X/x om de instelling te
Als u een AV-versterker (receiver) hebt
aangesloten met een audiokabel,
selecteert u "JA: DIGITAL & 5.1CH
OUTPUT". Het instelscherm voor
"DOLBY DIGITAL" verschijnt.
Als de AV-versterker (receiver) een
Dolby Digital decoder heeft, selecteert u
"DOLBY DIGITAL". Selecteer anders
"D-PCM".
AUDIO INSTELLING
UIT
AUDIO VERZWAKKER:
STANDAARD
AUDIO DRC:
AUDIOFILTER:
SHARP
DOWN MIX:
DOLBY SURROUND
DIGITALE UITGANG:
AAN
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
D-PCM
DTS:
DOLBY DIGITAL
48kHz/96kHz PCM:
48kHz/16bit
11Druk op ENTER.
"DTS" wordt gekozen.
AUDIO INSTELLING
UIT
AUDIO VERZWAKKER:
STANDAARD
AUDIO DRC:
AUDIOFILTER:
SHARP
DOWN MIX:
DOLBY SURROUND
DIGITALE UITGANG:
AAN
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
DTS
DTS:
D-PCM
48kHz/96kHz PCM:
48kHz/16bit
12Druk op X/x om te kiezen of u een
DTS-signaal naar de versterker
(receiver) wilt sturen.
Als de AV-versterker (receiver) een
decoder voor DTS heeft, selecteert u
"DTS". Selecteer anders "D-PCM".
13Druk op ENTER.
◆ Als "DIGITAL OUTPUT" is geselecteerd
in stap 9
• Snel instelling is voltooid en alle
aansluitingen zijn gemaakt.
• Als de AV-versterker (receiver) een
decoder voor MPEG-audio heeft, stelt u
"MPEG" in op "MPEG" (pagina 82).
,wordt vervolgd
25
◆ Als "DIGITAL & 5.1CH OUTPUT" is
geselecteerd in stap 9
Het instelscherm voor
"LUIDSPREKER" verschijnt.
14Druk op X/x om het formaat van
de middenluidspreker te
selecteren.
Als er geen middenluidspreker is
aangesloten, selecteert u "GEEN"
(pagina 84).
LUIDSPREKER (DVD)
GROOTTE:
AFSTAND:
NIVEAU(VOOR):
NIVEAU(ACHTER):
UIT
TEST TOON :
VOOR:
MIDDEN:
ACHTER:
SUBWOOFER:
GROOT
LARGE
KLEIN
LARGE
GEEN
LARGE
JA
15Druk op ENTER.
"ACHTER" wordt geselecteerd.
LUIDSPREKER (DVD)
GROOTTE:
AFSTAND:
NIVEAU(VOOR):
NIVEAU(ACHTER):
UIT
TEST TOON :
GROOT
VOOR:
LARGE
GROOT(ACHTER)
MIDDEN:
GROOT(OPZIJ)
LARGE(REAR)
ACHTER:
SUBWOOFER:
JA
16Druk op X/x om het formaat van
de achterluidsprekers te
selecteren.
Als er geen achterluidspreker is
aangesloten, selecteert u "GEEN".
17Druk op ENTER.
"SUBWOOFER" wordt geselecteerd.
LUIDSPREKER (DVD)
GROOTTE:
AFSTAND:
NIVEAU(VOOR):
NIVEAU(ACHTER):
UIT
TEST TOON :
VOOR:
MIDDEN:
ACHTER:
SUBWOOFER:
GROOT
LARGE
JA
LARGE(REAR)
GEEN
JA
ENTER
18Druk op X/x om te selecteren of u
DISPLAY
een subwoofer hebt aangesloten.
26
19Druk op ENTER.
Snel instelling is voltooid. Alle
aansluitingen en instellingen zijn
gemaakt.
Als de AV-versterker (receiver) een
decoder voor MPEG-audio heeft, stelt u
"MPEG" in op "MPEG" (pagina 82).
Opmerking
Als u Snel instelling hebt uitgevoerd, worden de
instellingen die bij "TOESTANDGEHEUGEN" in
"INDIVIDUELE INSTELLING" (pagina 79) zijn
opgeslagen, wellicht teruggezet op de
standaardinstellingen.
◆ Bij gebruik van een versterker
(receiver)
Zet de versterker (receiver) aan en kies
het juiste kanaal zodat u het geluid van
deze speler kunt beluisteren.
Discs afspelen
Discs afspelen
4 Druk op A op de speler en leg een
disc op de disc-lade.
Discs afspelen
Afhankelijk van de DVD of VIDEO CD
kunnen sommige functies verschillen of niet
beschikbaar zijn.
Raadpleeg de instructies die bij de disc zijn
geleverd.
Met de afspeelkant omlaag
5 Druk op H.
De disc-lade gaat dicht. Het afspelen
wordt gestart (doorlopend afspelen).
Regel het volume op de televisie of de
versterker (receiver).
Bij sommige discs verschijnt er een menu
op het televisiescherm. Voor DVD
VIDEO's, zie pagina 30. Voor VIDEO
CD's, zie pagina 33.
ENTER
RETURN
VIDEO
ON/OFF
De geluidsweergave van Super Audio CD/
CD nog helderder weergeven
U kunt het effect van de video-uitvoer
beperken door deze uit te schakelen.
Druk op VIDEO ON/OFF, zodat de VIDEO
OFF aanduiding op de speler gaat branden.
Druk nogmaals op VIDEO ON/OFF om de
instelling te annuleren.
De speler uitschakelen
1 Zet de televisie aan.
2 Druk op [/1.
De speler wordt ingeschakeld.
3 Stel de ingangskeuzeschakelaar
van de televisie zo in dat het
signaal van de speler op het
televisiescherm verschijnt.
Druk op [/1. De speler schakelt over naar de
wachtstand.
z Tip
De speler kan automatisch worden uitgeschakeld
wanneer u deze langer dan 30 minuten in de
stopstand laat staan. Als u deze functie wilt in- of
uitschakelen, stelt u "AUTOM.
UITSCHAKELING" bij "INDIVIDUELE
INSTELLING" in op "AAN" of "UIT" (pagina 79).
,wordt vervolgd
27
Opmerkingen
• Super Audio CD-audiosignalen worden niet
uitgevoerd via de DIGITAL OUT (COAXIAL of
OPTICAL)/HDMI OUT aansluitingen.
• De VIDEO ON/OFF functie werkt niet als u de
HDMI aansluiting gebruikt.
• Discs die op DVD-recorders worden gemaakt,
moeten goed worden gefinaliseerd voordat ze
kunnen worden afgespeeld. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing bij de DVD-recorder voor
meer informatie over het finaliseren.
Aanvullende handelingen
CLEAR
Actie
Handeling
De huidige scène
korte tijd snel
vooruitspoelen*2
Druk op
(doorspoelen) tijdens
het afspelen
Het beeld vergroten*3 Druk herhaaldelijk op
ZOOM. Druk op
CLEAR om te
annuleren.
*1 Alleen DVD VIDEO's/DVD-RW's/DVD-R's.
De toets kan worden gebruikt, behalve voor
DivX-videobestanden.
*2 Alleen DVD VIDEO's/DVD-RW's/DVD-R's/
DVD+RW's/DVD+R's. De toets kan worden
gebruikt, behalve voor DivX-videobestanden.
3
* Alleen video en JPEG-afbeeldingen (behalve
ACHTERGROND beelden). U kunt het
vergrote beeld verplaatsen met C/X/x/c.
Afhankelijk van de inhoud van de disc wordt de
zoomfunctie automatisch uitgeschakeld als het
beeld wordt verplaatst.
Opmerking
(opnieuw
afspelen)
ZOOM
SLOW PLAY
(doorspoelen)
Snel of langzaam afspelen met
geluid
FAST PLAY
Actie
Handeling
Stoppen
Druk op x
Pauzeren
Druk op X
Afspelen hervatten na Druk op X of H
pauzeren
Tijdens continu
afspelen naar het
volgende hoofdstuk,
de volgende track of
scène gaan
Druk op >
Tijdens continu
afspelen naar het
vorige hoofdstuk, de
vorige track of scène
gaan
Druk op .
28
U kunt een dialoog of geluid beluisteren
terwijl u de huidige scène snel of langzaam
afspeelt.
Druk tijdens het afspelen op FAST PLAY of
SLOW PLAY.
De snelheid wordt gewijzigd als u op FAST
PLAY of SLOW PLAY drukt.
Terugkeren naar normaal afspelen
Druk op H.
Het afspelen stoppen Druk op Z
en de disc verwijderen
De vorige scène
opnieuw afspelen*1
Bij bepaalde scènes werkt de functie voor opnieuw
afspelen of doorspoelen mogelijk niet.
Druk op
(opnieuw afspelen)
tijdens het afspelen
Opmerkingen
Het afspelen hervatten
vanaf het punt waar u de
disc hebt gestopt (Multi-disc
Resume)
De speler onthoudt het punt waar u de disc
hebt gestopt voor maximaal 40 discs en
hervat daar de weergave wanneer u dezelfde
disc de volgende keer in de speler plaatst.
Wanneer u de weergave hervat van de 41e
disc, wordt het hervatpunt van de eerste disc
gewist.
Discs afspelen
• U kunt deze functie alleen gebruiken met DVD's/
VIDEO CD's/Super VCD's en DVD-RW's/DVDR's in VR-modus.
• "Bediening niet mogelijk" wordt weergegeven als
de maximale of minimale snelheid wordt bereikt.
• In de Fast Play en Slow Play modus kunt u de
hoek (pagina 52), de ondertiteling (pagina 52) en
het geluid (pagina 46) niet wijzigen. U kunt het
geluid alleen wijzigen voor VIDEO CD's/Super
VCD's.
• Fast Play en Slow Play werken niet bij het
afspelen van DTS-geluidssporen.
• U kunt Fast Play en Slow Play niet gebruiken voor
het weergeven van een stilstaand beeld op een
DVD-RW/DVD-R in VR-modus.
De disc-lade vergrendelen
(Kinderslot)
De disc-lade kan worden vergrendeld zodat
kinderen deze niet kunnen openen.
Druk met de speler in de wachtstand op
O RETURN, ENTER en vervolgens op [/1
op de afstandsbediening.
De speler wordt ingeschakeld en "LOCKED"
verschijnt in het display op het voorpaneel.
De A en Z toetsen op de speler of de
afstandsbediening werken niet wanneer het
kinderslot is geactiveerd.
De disc-lade ontgrendelen
Druk met de speler in de wachtstand weer op
O RETURN, ENTER en vervolgens op [/1
op de afstandsbediening.
Opmerking
De disc-lade blijft gesloten, ook al kiest u
"HERSTELLEN" onder "INSTELLING" in het
bedieningsmenu (pagina 76).
1 Druk tijdens het afspelen van een
disc op x om het afspelen te
stoppen.
"RESUME" verschijnt in het display op
het voorpaneel.
2 Druk op H.
De speler start het afspelen vanaf het punt
waar u de disc in stap 1 hebt gestopt.
z Tip
Als u het afspelen wilt starten vanaf het begin van
de disc, drukt u twee keer op x en vervolgens op
H.
,wordt vervolgd
29
Opmerkingen
• "MULTI-DISC RESUME" bij "INDIVIDUELE
INSTELLING" moet zijn ingesteld op "AAN"
(standaard) om deze functie te laten werken
(pagina 80).
• Het punt waar u het afspelen hebt gestopt, wordt
gewist wanneer:
– u de afspeelstand wijzigt.
– u de instellingen op het instelscherm wijzigt.
• Voor DVD-RW's/DVD-R's in VR-modus, CD's,
Super Audio CD's, DATA CD's en DATA DVD's
wordt het hervatpunt voor de huidige disc
onthouden.
Het hervatpunt wordt gewist wanneer:
– u de disc-lade hebt geopend.
– u het netsnoer loskoppelt (alleen Super Audio
CD's, CD's of DATA CD's/DATA DVD's).
– de speler overschakelt naar de wachtstand (alleen
DATA CD's/DATA DVD's).
• Resume Play werkt niet tijdens Shuffle Play en
Programme Play.
• Deze functie werkt niet met sommige discs.
• Als "MULTI-DISC RESUME" bij
"INDIVIDUELE INSTELLING" is ingesteld op
"AAN" en u een opgenomen disc, zoals DVDRW, afspeelt, kan de speler andere opgenomen
discs gaan afspelen vanaf hetzelfde hervatpunt.
Wilt u vanaf het begin afspelen, dan moet u twee
keer op x drukken en vervolgens op H.
Gebruik van het DVD
menu
Een DVD is opgesplitst in lange stukken
beeld of muziek die "titels" worden genoemd.
Bij het afspelen van een DVD die
verscheidene titels bevat, kunt u titels kiezen
met de TOP MENU toets.
Bij het afspelen van een DVD waarop items,
zoals de taal van het geluid en de ondertitels,
kunnen worden geselecteerd, kunt u deze
selecteren met de MENU toets.
Cijfertoetsen
TOP MENU
MENU
ENTER
1 Druk op TOP MENU of MENU.
Het discmenu verschijnt op het
televisiescherm.
De inhoud van het menu varieert van disc
tot disc.
2 Druk op C/X/x/c of de
cijfertoetsen om het item te kiezen
dat u wilt afspelen of wijzigen.
Als u op de cijfertoetsen drukt, verschijnt
het volgende scherm.
Druk op de cijfertoetsen om het gewenste
item te selecteren.
1
3 Druk op ENTER.
30
"ORIGINAL" of "PLAY
LIST" selecteren op een
DVD-RW/DVD-R
kiezen.
• PLAY LIST: om de titels af te spelen
die zijn samengesteld uit
"ORIGINAL".
• ORIGINAL: om de oorspronkelijk
opgenomen titels af te spelen.
4 Druk op ENTER.
Discs afspelen
Sommige DVD-RW's/DVD-R's in VRmodus (Video Recording) hebben twee typen
titels voor het afspelen: oorspronkelijk
opgenomen titels (ORIGINAL) en
bewerkbare titels die op opneembare DVDspelers kunnen worden gemaakt (PLAY
LIST). U kunt kiezen welk type titel wordt
afgespeeld.
3 Druk op X/x om een instelling te
ENTER
DISPLAY
1 Druk op DISPLAY met de speler in
de stopstand.
Het bedieningsmenu verschijnt.
2 Druk op X/x om
(ORIGINAL/PLAY LIST) te kiezen
en druk vervolgens op ENTER.
De opties voor "ORIGINAL/PLAY
LIST" verschijnen.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
PLAY LIST
PLAY LIST
ORIGINAL
DVD-VR
31
Afspeelgedeelte voor
een Super Audio CD
selecteren
Afspeellaag selecteren als een
hybride Super Audio CD wordt
afgespeeld
Bepaalde Super Audio CD's bevatten een
HD-laag en een CD-laag. U kunt de gewenste
afspeellaag selecteren.
Druk op SA-CD/CD met de speler in de
stopstand.
SA-CD/CD
SA-CD
MULTI/2CH
Bij elke druk op de toets wordt afwisselend
een HD-laag of CD-laag geselecteerd. Als u
een CD-laag afspeelt, gaat de "CD"
aanduiding branden in het display op het
voorpaneel.
Opmerkingen
Afspeelgedeelte op een 2kanaals + meerkanaals Super
Audio CD selecteren
Bepaalde Super Audio CD's bevatten een 2kanaals afspeelgedeelte en een meerkanaals
afspeelgedeelte. U kunt het afspeelgedeelte
selecteren waarnaar u wilt luisteren.
1
Druk op SA-CD MULTI/2K met de
speler in de stopstand.
Het volgende scherm verschijnt.
2K
2
Druk herhaaldelijk op SA-CD MULTI/
2K om het item te selecteren.
• MULTI: een meerkanaals
afspeelgedeelte wordt afgespeeld.
• 2K: een 2-kanaals afspeelgedeelte
wordt afgespeeld.
De MULTI CHANNEL aanduiding op
het voorpaneel gaat branden als een
meerkanaals afspeelgedeelte wordt
afgespeeld.
32
• Zie pagina 93 voor meer informatie over Super
Audio CD's.
• Elke afspeelstand werkt alleen voor de
geselecteerde laag of het geselecteerde
afspeelgedeelte.
VIDEO CD's met PBCfuncties afspelen (PBCweergave)
Opmerking
Afhankelijk van de VIDEO CD kan in de
gebruiksaanwijzing die bij de disc wordt geleverd
"Druk op ENTER" in stap 3 zijn vervangen door
"Druk op SELECT". Druk in dat geval op H.
Cijfertoetsen
Discs afspelen
Met PBC (Playback Control) kunt u VIDEO
CD's interactief afspelen door de instructies
in het menu op het televisiescherm te volgen.
z Tip
Voor weergave zonder PBC drukt u op ./>
of de cijfertoetsen met de speler in de stopstand om
een track te kiezen. Druk vervolgens op H of
ENTER.
"Weergave zonder PBC" verschijnt op het
televisiescherm en doorlopend afspelen begint. Er
kunnen geen stilstaande beelden, zoals een
menuscherm, worden getoond.
Als u wilt terugkeren naar PBC-weergave, drukt u
twee keer op x en vervolgens op H.
ENTER
RETURN
1 Speel een VIDEO CD met PBCfuncties af.
Het menu voor uw keuze verschijnt.
2 Druk op de cijfertoetsen om het
gewenste itemnummer te
selecteren.
3 Druk op ENTER.
4 Volg de instructies op het
menuscherm voor interactieve
handelingen.
Afhankelijk van de VIDEO CD kan de
procedure verschillen. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing die bij de disc wordt
geleverd.
Terugkeren naar het menu
Druk op O RETURN.
33
Diverse
afspeelmogelijkheden
2
De opties voor "PROGRAMMEREN"
verschijnen.
(Programma afspelen, Willekeurig
12(27)
18(34)
T
1:32:55
UIT
UIT
INSTEL.
AAN
afspelen, Herhaaldelijk afspelen, A-B
herhaaldelijk afspelen)
U kunt de volgende afspeelstanden instellen:
• Programma afspelen (pagina 34)
• Willekeurig afspelen (pagina 36)
• Herhaaldelijk afspelen (pagina 36)
• A-B herhaaldelijk afspelen (pagina 37)
Druk op X/x om
(PROGRAMMEREN) te kiezen en druk
op ENTER.
3
PLAY
DVD VIDEO
Druk op X/x om "INSTEL. t" te
kiezen en druk op ENTER.
"MUZIEKSTUK" verschijnt bij het afspelen
van een VIDEO CD, Super Audio CD of CD.
PROGRAMMEREN
CLEAR
ALLES WISSEN
1. TITEL
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
ENTER
DISPLAY
T
––
01
02
03
04
05
Tracks of titels opgenomen
op een disc
SHUFFLE
REPEAT
4
Druk op c.
De cursor gaat naar de titel- of trackrij
"T" (in dit geval "01").
Opmerking
PROGRAMMEREN
ALLES WISSEN
1. TITEL – –
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
De afspeelstand wordt geannuleerd wanneer:
– u de disc uitwerpt.
– de speler overschakelt naar de wachtstand door op
[/1 te drukken.
Uw eigen programma
samenstellen (Programma
afspelen)
U kunt zelf de volgorde bepalen waarin de
titels, hoofdstukken of tracks op de disc
worden afgespeeld en zo uw eigen
programma samenstellen. U kunt maximaal
99 titels, hoofdstukken en tracks
programmeren.
1
Druk op DISPLAY.
Het bedieningsmenu verschijnt.
34
T
C
––
01
02
03
04
05
++
01
02
03
04
05
06
Hoofdstukken opgenomen op een disc
5
Kies een titel, hoofdstuk of track om te
programmeren.
◆ Bij het afspelen van een DVD VIDEO
Kies bijvoorbeeld hoofdstuk "03" van
titel "02".
Druk op X/x om "02" te kiezen bij "T" en
druk vervolgens op ENTER.
PROGRAMMEREN
ALLES WISSEN
1. TITEL – –
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
Terugkeren naar normaal afspelen
T
––
01
02
03
04
05
C
++
01
02
03
04
05
06
Druk op CLEAR of kies "UIT" in stap 2. Als
u hetzelfde programma opnieuw wilt
afspelen, selecteert u "AAN" in stap 3 en
drukt u op ENTER.
Een programma wijzigen of annuleren
Voer stap 1 tot en met 3 van "Uw eigen
programma samenstellen (Programma
afspelen)" uit.
PROGRAMMEREN
2
Kies het programmanummer van de titel,
het hoofdstuk of de track die u wilt
wijzigen of annuleren met X/x en druk
op c. Druk op CLEAR om een titel,
hoofdstuk of track uit het programma te
wissen.
ALLES WISSEN
1. TITEL 0 2 – 0 3
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
3
Voer stap 5 uit voor verdere
programmering. Om een programma te
annuleren, kiest u "--"onder "T" en drukt
u vervolgens op ENTER.
T
––
01
02
03
04
05
Gekozen titel en hoofdstuk
◆ Bij het afspelen van een VIDEO CD,
Super Audio CD of CD
Kies bijvoorbeeld track "02".
Druk op X/x om "02" te kiezen bij "T" en
druk vervolgens op ENTER. Het
tracknummer wordt wellicht met 3 cijfers
weergegeven voor een Super Audio CD.
Gekozen track
PROGRAMMEREN
ALLES WISSEN
1. MUZIEKSTUK 0 2
2. MUZIEKSTUK – –
3. MUZIEKSTUK – –
4. MUZIEKSTUK – –
5. MUZIEKSTUK – –
6. MUZIEKSTUK – –
7. MUZIEKSTUK – –
0:15:30
T
––
01
02
03
04
05
Totale duur van de geprogrammeerde
tracks
6
Herhaal stap 4 en 5 om andere titels,
hoofdstukken of tracks te
programmeren.
Discs afspelen
1
Druk vervolgens op X/x om "03" onder
"C" te kiezen en druk op ENTER.
Alle titels, hoofdstukken of tracks
annuleren in de geprogrammeerde
volgorde
1
Voer stap 1 tot en met 3 van "Uw eigen
programma samenstellen (Programma
afspelen)" uit.
2
3
Druk op X en kies "ALLES WISSEN".
Druk op ENTER.
z Tip
Repeat Play of Shuffle Play is mogelijk met de
geprogrammeerde titels, hoofdstukken of tracks.
Volg tijdens Programme Play de procedure voor
Repeat Play (pagina 36) of Shuffle Play (pagina 36).
Opmerkingen
• Als u tracks op een Super VCD programmeert,
wordt de totale speelduur niet weergegeven.
• U kunt deze functie niet gebruiken met VIDEO
CD's of Super VCD's met PBC-weergave.
De geprogrammeerde titels,
hoofdstukken en tracks worden getoond
in de gekozen volgorde.
7
Druk op H om Programme Play te
starten.
Programme Play wordt gestart.
Na afloop van het programma kunt u
hetzelfde programma opnieuw starten
door op H te drukken.
,wordt vervolgd
35
Afspelen in willekeurige
volgorde (Willekeurig afspelen)
Titels, hoofdstukken of tracks kunnen in
willekeurige volgorde worden afgespeeld. De
afspeelvolgorde kan opnieuw worden
gewijzigd door nogmaals te "schudden".
1
Druk op SHUFFLE tijdens het afspelen.
Het volgende scherm verschijnt.
TITEL
2
Druk herhaaldelijk op SHUFFLE om
een item te kiezen dat u in
willekeurige volgorde wilt afspelen.
◆ Bij het afspelen van een DVD VIDEO
• TITEL
• HOOFDSTUK
◆ Bij het afspelen van een VIDEO CD,
Super Audio CD of CD
• MUZIEKSTUK
◆ Wanneer Programme Play is
geactiveerd
• AAN: titels, hoofdstukken of tracks die
met Programme Play zijn gekozen,
worden in willekeurige volgorde
afgespeeld.
Terugkeren naar normaal afspelen
Druk op CLEAR of kies "UIT" in stap 2.
z Tips
• Shuffle Play kan worden ingesteld met de speler
in de stopstand. Kies "SHUFFLE" en druk
vervolgens op H. Shuffle Play wordt gestart.
• Als u "HOOFDSTUK" hebt geselecteerd, kunt u
maximaal 200 hoofdstukken op een disc in
willekeurige volgorde afspelen.
Opmerking
U kunt deze functie niet gebruiken met VIDEO
CD's of Super VCD's met PBC-weergave.
Herhaalde weergave
(Herhaaldelijk afspelen)
U kunt alle titels/tracks op een disc of één
titel/hoofdstuk/track herhaaldelijk afspelen.
U kunt Shuffle en Programme Play
combineren.
1
Druk op REPEAT tijdens het afspelen.
Het volgende scherm verschijnt.
2
Druk herhaaldelijk op REPEAT om een
item te kiezen dat u wilt herhalen.
◆ Bij het afspelen van een DVD VIDEO
• DISC: alle titels worden herhaald.
• TITEL: huidige titel wordt herhaald.
• HOOFDSTUK: huidig hoofdstuk
wordt herhaald.
◆ Bij het afspelen van een disc in DVDVR-modus
• DISC: alle titels van het gekozen type
worden herhaald.
• TITEL: huidige titel wordt herhaald.
• HOOFDSTUK: huidig hoofdstuk
wordt herhaald.
◆ Bij het afspelen van een VIDEO CD,
Super Audio CD of CD
• DISC: alle titels worden herhaald.
• MUZIEKSTUK: huidige track wordt
herhaald.
◆ Bij het afspelen van een DATA CD/
DATA DVD
• DISC: alle titels worden herhaald.
• ALBUM: huidig album wordt herhaald.
• MUZIEKSTUK (alleen MP3audiotracks): huidige track wordt
herhaald.
• BESTAND (alleen DivXvideobestanden): huidig bestand wordt
herhaald.
◆ Wanneer Programme Play of Shuffle
Play is geactiveerd
• AAN: Programme Play of Shuffle Play
wordt herhaald.
Terugkeren naar normaal afspelen
Druk op CLEAR of kies "UIT" in stap 2.
36
van het gedeelte dat herhaaldelijk
moet worden afgespeeld.
z Tip
Repeat Play kan worden ingesteld met de speler in
de stopstand. Kies "HERHALEN" en druk
vervolgens op H. Repeat Play wordt gestart.
Het beginpunt (punt A) is ingesteld.
A 18 - 1:32:30
Opmerkingen
Een bepaald gedeelte herhalen
(A-B herhaaldelijk afspelen)
5
Druk nogmaals op ENTER wanneer het
eindpunt (punt B) is bereikt.
De instelpunten verschijnen op het
scherm en het gedeelte wordt herhaald.
Discs afspelen
• U kunt deze functie niet gebruiken met VIDEO
CD's of Super VCD's met PBC-weergave.
• Als u een DATA CD/DATA DVD opnieuw
afspeelt met MP3-audiotracks en JPEGbeeldbestanden, waarvan de speeltijden niet
gelijk zijn, komt het geluid niet overeen met het
beeld.
• Als "STAND (MP3, JPEG)" is ingesteld op
"BEELD (JPEG)" (pagina 64), kunt u
"MUZIEKSTUK" niet selecteren.
B 18 - 1:33:05
Terugkeren naar normaal afspelen
Druk op CLEAR of kies "UIT" in stap 3.
Opmerkingen
U kunt een bepaald gedeelte van een titel,
hoofdstuk of track herhaaldelijk afspelen.
(Dit is nuttig om bijvoorbeeld tekst uit het
hoofd te leren.)
1
Druk op DISPLAY tijdens het afspelen.
• Als A-B Repeat Play wordt ingesteld, worden de
instellingen voor Shuffle Play, Repeat Play en
Programme Play geannuleerd.
• A-B Repeat Play werkt niet voor meerdere titels.
• A-B Repeat Play werkt niet met een disc in DVDVR-modus waarop stilstaande beelden zijn
opgenomen.
Het bedieningsmenu verschijnt.
2
Druk op X/x om
(A-B
HERHALEN) te kiezen en druk
vervolgens op ENTER.
De opties voor "A-B HERHALEN"
verschijnen.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
PLAY
DVD VIDEO
UIT
INSTEL.
UIT
3
Druk op X/x om "INSTEL. t" te
kiezen en druk op ENTER.
De "A-B HERHALEN" instelbalk
verschijnt.
A 18 - 1:32:30
4
B
Druk op ENTER wanneer u tijdens het
afspelen het beginpunt (punt A) vindt
37
Een scène zoeken
Zoeken naar een bepaald
punt op een disc (Zoeken,
Scannen, Vertraagd afspelen, Frame
stilzetten)
U kunt snel een bepaald punt op een disc
zoeken met beeld of vertraagd afspelen.
Snel een punt zoeken met de
vorige/volgende toetsen
(Zoeken)
U kunt zoeken naar volgende of vorige
hoofdstukken, tracks of scènes met ./
> op de speler.
Druk tijdens het afspelen één keer kort op
> of . om naar het volgende of vorige
hoofdstuk, de volgende of vorige track/scène
te gaan. Of houd > of . ingedrukt om
vooruit of achteruit te zoeken. Laat de toets
los bij het punt waar u wilt terugkeren naar de
normale afspeelstand. (Zoeken)
Snel een bepaald punt zoeken
door een disc snel vooruit of
achteruit af te spelen (Scannen)
(stap)
(stap)
Druk op
m of M
tijdens het
afspelen van een disc. Wanneer u het
gewenste punt hebt gevonden, drukt u op H
om terug te keren naar normale snelheid.
Telkens als u tijdens het zoeken op
m
of M
drukt, verandert de zoeksnelheid.
Bij elke druk op de toets verandert de
aanduiding zoals hierna aangegeven is. De
werkelijke snelheid kan verschillen
afhankelijk van de disc.
Opmerkingen
• Bij sommige discs zijn bepaalde handelingen niet
mogelijk.
• Op DATA CD's/DATA DVD's kunt u alleen in
MP3-audiotracks of DivX-videobestanden naar
een bepaald punt zoeken.
Afspeelrichting
×2B t 1M t 2M t 3M
3M (alleen DVD VIDEO/disc in DVD-VRmodus/VIDEO CD/DATA CD*/DATA DVD*)
×2B (alleen DVD VIDEO/Super Audio CD/CD)
Tegenovergestelde richting
×2b t 1m t 2m t 3m
3m (alleen DVD VIDEO/disc in DVD-VRmodus/VIDEO CD/DATA CD*/DATA DVD*)
×2b (alleen DVD VIDEO)
* Alleen DivX-video
38
De "×2B"/"×2b" afspeelsnelheid is ongeveer
het dubbele van de normale snelheid.
De "3M"/"3m" afspeelsnelheid is hoger
dan "2M"/"2m" en de "2M"/"2m"
afspeelsnelheid is hoger dan "1M"/"1m".
Een titel/hoofdstuk/
track/scène zoeken
(zoekmodus)
Vertraagd afspelen
(Vertraagd afspelen)
U kunt een titel of hoofdstuk zoeken op een
DVD en een track, index of scène op een
VIDEO CD/Super Audio CD/CD/DATA
CD/DATA DVD. Aan titels en tracks op de
disc zijn unieke nummers toegekend, zodat u
ze kunt kiezen door het betreffende nummer
in te voeren. U kunt ook een scène zoeken aan
de hand van de tijdcode.
Een scène zoeken
Druk op
m of M
met de speler in
de pauzestand. Druk op H om terug te keren
naar normale snelheid.
Telkens als u tijdens het vertraagd afspelen op
m of M
drukt, verandert de
afspeelsnelheid. Er zijn twee snelheden
beschikbaar. Bij elke druk op de toets
verandert de aanduiding als volgt:
Afspeelrichting
2
y1
Tegenovergestelde richting (alleen DVD/disc
in DVD-VR-modus)
2
CLEAR
y1
De "2 y"/"2
dan "1 y"/"1
Cijfertoetsen
" afspeelsnelheid is lager
".
ENTER
Opmerking
Bij DATA CD's/DATA DVD's werkt deze functie
alleen met DivX-videobestanden.
Beeld voor beeld afspelen
(Frame stilzetten)
SEARCH
MODE
1 Druk op SEARCH MODE.
Druk met de speler in de pauzestand op
(stap) om naar het volgende beeld te
gaan. Druk op
(stap) om naar het
vorige beeld te gaan (alleen DVD/disc in
DVD-VR-modus). Druk op H om terug te
keren naar de normale afspeelstand.
Opmerkingen
• Op een DVD-RW/DVD-R in VR-modus kunt u
niet zoeken naar een stilstaand beeld.
• Bij DATA CD's/DATA DVD's werkt deze functie
alleen met DivX-videobestanden.
Het volgende scherm verschijnt.
"-- (**)" wordt naast het pictogram
weergegeven (** verwijst naar een
nummer). Het cijfer tussen haakjes geeft
het totale aantal titels, tracks, indexen,
scènes, enzovoort van de disc aan.
– –(10)
,wordt vervolgd
39
2 Druk herhaaldelijk op SEARCH
MODE om een zoekmethode te
selecteren.
◆ Bij het afspelen van een DVD VIDEO/
disc in DVD-VR-modus
TITEL
HOOFDSTUK
TIJD/TEKST
Kies "TIJD/TEKST" om een startpunt te
zoeken door de tijdcode in te voeren.
◆ Bij het afspelen van een VIDEO CD of
Super VCD zonder PBC-weergave
MUZIEKSTUK
INDEX
◆ Bij het afspelen van een VIDEO CD of
Super VCD met PBC-weergave
SCENE
◆ Bij het afspelen van een Super Audio
CD/CD
MUZIEKSTUK
◆ Bij het afspelen van een DATA CD/
DATA DVD
ALBUM
MUZIEKSTUK (alleen MP3audiotracks)
BESTAND (alleen JPEGbeeldbestanden)
◆ Bij het afspelen van een DATA CD/
DATA DVD (DivX-videobestanden)
ALBUM
BESTAND
3 Druk op de cijfertoetsen om het
nummer van een titel, track, scène
of tijdcode, enzovoort te kiezen
waarnaar u wilt zoeken.
◆ Als u
TIJD/TEKST selecteert
Als u een scène zoekt na 2 uur, 10
minuten en 20 seconden, voert u "21020"
in.
◆ Als u zich hebt vergist
Annuleer het cijfer door op CLEAR te
drukken en kies vervolgens een ander
cijfer.
40
4 Druk op ENTER.
Het afspelen wordt gestart vanaf het
gekozen cijfer.
Het display uitschakelen
Druk herhaaldelijk op SEARCH MODE
totdat het display is uitgeschakeld.
z Tips
• Wanneer het bedieningsmenu niet wordt
weergegeven, kunt u een hoofdstuk (DVD
VIDEO/disc in DVD-VR-modus), track (Super
Audio CD/CD/DATA CD/DATA DVD) of
bestand (DATA CD/DATA DVD (DivX-video))
zoeken door op de cijfertoetsen en ENTER te
drukken.
• U kunt de eerste scène van titels, hoofdstukken of
tracks op de disc weergeven op een scherm dat is
verdeeld in 9 delen. U kunt het afspelen direct
starten door een scène te kiezen. Voor details, zie
"Zoeken op scène (BEELDNAVIGATIE)"
(pagina 41).
Opmerkingen
• Titels, hoofdstukken of tracks verschijnen met
hetzelfde nummer als op de disc.
• U kunt geen scène zoeken op een DVD+RW/
DVD+R aan de hand van de tijdcode.
Zoeken op scène
(BEELDNAVIGATIE)
U kunt het scherm opsplitsen in 9
subschermen om snel de gewenste scène te
vinden.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4 Druk op C/X/x/c om een
PICTURE
NAVI
Het afspelen start vanaf de gekozen
scène.
ENTER
RETURN
DISPLAY
Een scène zoeken
hoofdstuk, titel of track te
selecteren en druk op ENTER.
Terugkeren naar de normale afspeelstand
tijdens het instellen
Druk op O RETURN of DISPLAY.
1 Druk tijdens het afspelen op
PICTURE NAVI.
Het volgende scherm verschijnt.
BEKIJK HFST
ENTER
z Tip
Als er meer dan 9 hoofdstukken, titels of tracks zijn,
verschijnt V rechts onder op het scherm.
Als u extra hoofdstukken, titels of tracks wilt
weergeven, selecteert u de onderste scènes en drukt
u op x. Wilt u terugkeren naar de vorige scène, dan
selecteert u de bovenste scènes en drukt u op X.
Opmerking
Bij sommige discs kunt u niet alle items kiezen.
2 Druk herhaaldelijk op PICTURE
NAVI om het item te kiezen.
• BEKIJK HFST (alleen DVD VIDEO):
geeft de eerste scène van elk hoofdstuk
weer.
• BEKIJK TITEL (alleen DVD VIDEO):
geeft de eerste scène van elke titel weer.
• BEKIJK MUZIEKSTUK (alleen
VIDEO CD/
Super VCD): geeft de eerste scène van
elke track weer.
3 Druk op ENTER.
De eerste scène van elk hoofdstuk, elke
titel of track verschijnt als volgt.
41
Disc-informatie controleren
Speelduur en resterende
speelduur controleren
U kunt de speelduur en resterende speelduur
van de huidige titel of track of het huidige
hoofdstuk controleren. U kunt ook de DVD-/
Super Audio CD-/CD-tekst of tracknaam
(MP3-audio) of bestandsnaam (DivX-video)
op een disc controleren.
TV/DVD schakelaar
TIME/TEXT
◆ Bij het afspelen van een DVD VIDEO of
disc in DVD-VR-modus
• T *:*:* (uren: minuten: seconden)
Speelduur van de huidige titel
• T–*:*:*
Resterende speelduur van de huidige
titel
• C *:*:*
Speelduur van het huidige hoofdstuk
• C–*:*:*
Resterende speelduur van het huidige
hoofdstuk
◆ Bij het afspelen van een VIDEO CD of
Super VCD (met PBC-functies)
• *:* (minuten: seconden)
Speelduur van de huidige scène
◆ Bij het afspelen van een VIDEO CD
(zonder PBC-functies), Super Audio CD
of CD
• T *:* (minuten: seconden)
Speelduur van de huidige track
• T–*:*
Resterende speelduur van de huidige
track
• D *:*
Speelduur van de huidige disc
• D –*:*
Resterende speelduur van de huidige
disc
◆ Bij het afspelen van een Super VCD
(zonder PBC-functies)
• T *:* (minuten: seconden)
Speelduur van de huidige track
1 Zorg dat de TV/DVD schakelaar op
DVD staat. Druk tijdens het
afspelen op TIME/TEXT.
Het volgende scherm verschijnt.
T 1:01:57
Tijdinformatie
2 Druk herhaaldelijk op TIME/TEXT
om de tijd te wijzigen.
De beschikbare tijdinformatie is
afhankelijk van het type disc dat u
afspeelt.
42
◆ Bij het afspelen van een DATA CD of
DATA DVD (MP3-audio)
• T *:* (minuten: seconden)
Speelduur van de huidige track
◆ Bij het afspelen van een DATA CD of
DATA DVD (DivX-video)
• *:*:* (uren: minuten: seconden)
Speelduur van het huidige bestand
Afspeelinformatie van de disc
controleren
Informatie via het display op het
voorpaneel controleren
DVD-/Super Audio CD-/CD-tekst
controleren
Tijd en tekst kunnen behalve op het
televisiescherm ook worden gecontroleerd
via het display op het voorpaneel. De
informatie in het display op het voorpaneel
verandert als volgt wanneer u de
tijdinformatie op het televisiescherm wijzigt.
Druk in stap 2 herhaaldelijk op TIME/TEXT
om de tekst weer te geven die op de DVD/
Super Audio CD/CD is opgenomen.
De DVD-/Super Audio CD-/CD-tekst
verschijnt alleen wanneer de tekst op de disc
is opgenomen. U kunt de tekst niet wijzigen.
Wanneer er geen tekst op de disc staat,
verschijnt "NO TEXT".
Albumnaam op DATA CD/DATA DVD (MP3audio of DivX-video), enzovoort
controleren
Door op TIME/TEXT te drukken tijdens het
afspelen van MP3-audiotracks of DivXvideobestanden op een DATA CD/DATA
DVD, kunt u de naam van het album/de track/
het bestand en de audiobitsnelheid
(hoeveelheid gegevens per seconde van de
huidige audiotrack) op uw televisiescherm
weergeven.
Speelduur van de huidige titel
Resterende speelduur van de
huidige titel
Speelduur van het huidige
hoofdstuk
Disc-informatie controleren
BRAHMS SYMPHONY
Bij het afspelen van een DVD VIDEO of
disc in DVD-VR-modus
Resterende speelduur van
het huidige hoofdstuk
Bitsnelheid*
Tekst
T
17:30
128k
Nummer huidige titel en hoofdstuk
(gaat automatisch terug naar boven)
JAZZ
RIVER SIDE
Albumnaam
Track-/bestandsnaam
* Verschijnt bij:
– het afspelen van een MP3-audiotrack op een
DATA CD/DATA DVD.
– het afspelen van een DivX-videobestand met
MP3-audio op een DATA CD/DATA DVD.
,wordt vervolgd
43
Bij het afspelen van een DATA CD/DATA
DVD (MP3-audio)
Bij het afspelen van een VIDEO CD (zonder
PBC-functies), Super Audio CD of CD
Speelduur en nummer van de
huidige track
Speelduur en nummer van de
huidige track
Tracknaam
Resterende speelduur van de
huidige track*1
Huidig album en tracknummer
Speelduur van de disc
(gaat automatisch terug naar boven)
Bij het afspelen van een DATA CD/DATA
DVD (DivX-video)
Resterende speelduur van de disc
Speelduur van het huidige bestand
Tekst
Naam van het huidige bestand
Huidig tracknummer en
indexnummer*2
Nummer van het huidige album en bestand
(gaat automatisch terug naar boven)
(gaat automatisch terug naar boven)
*1 Als
u een Super Audio CD afspeelt, wordt de
huidige track niet weergegeven.
*2 Het huidige tracknummer en indexnummer
verschijnen alleen bij het afspelen van een
VIDEO CD of Super Audio CD.
z Tips
• Bij het afspelen van VIDEO CD's zonder PBCfuncties worden het track- en indexnummer na de
tekst weergegeven.
• Bij het afspelen van VIDEO CD's met PBCfuncties verschijnt het scènenummer of de
speelduur.
• Lange tekst die niet op één regel past, rolt in het
display op het voorpaneel.
• U kunt ook de tijdinformatie en tekst controleren
via het bedieningsmenu (pagina 13).
44
Opmerkingen
• Bij sommige discs verschijnt de tekst op de disc of
de tracknaam niet.
• De speler kan alleen het eerste niveau van tekst op
de disc, zoals disc-naam of titel, weergeven.
• De speelduur van MP3-audiotracks en DivXvideobestanden wordt mogelijk niet juist
weergegeven.
• Als u een disc met alleen JPEG-beeldbestanden
afspeelt, verschijnt "NO AUDIO DATA" op het
display wanneer "STAND (MP3, JPEG)" is
ingesteld op "AUTO" en verschijnt "JPEG"
wanneer "STAND (MP3, JPEG)" is ingesteld op
"BEELD (JPEG)".
Disc-informatie controleren
45
2 Druk herhaaldelijk op
Geluidsregeling
Het geluid regelen
Bij het afspelen van een DVD VIDEO of
DATA CD/DATA DVD (DivXvideobestanden) die is opgenomen in
verschillende audio-indelingen (PCM, Dolby
Digital, MPEG-audio of DTS), kunt u de
audio-indeling wijzigen. Bij een meertalige
DVD VIDEO kan ook de taal worden
gewijzigd.
Bij CD's, DATA CD's, DATA DVD's of
VIDEO CD's kunt u het geluid van het
rechter- of linkerkanaal kiezen en het geluid
van het gekozen kanaal beluisteren via de
rechter- en linkerluidspreker. Bij een disc met
een liedje bijvoorbeeld kan het stemgeluid via
het rechterkanaal en de muziek via het
linkerkanaal worden weergegeven. Als u dan
alleen de muziek wilt horen, kunt u het
linkerkanaal kiezen en het geluid via beide
luidsprekers beluisteren.
1 Druk op
(audio) tijdens het
afspelen.
Het volgende scherm verschijnt.
1:ENGELS DOLBY DIGITAL 3/2.1
46
(audio)
om het gewenste audiosignaal te
kiezen.
◆ Bij het afspelen van een DVD VIDEO
De taalkeuze hangt af van de DVD
VIDEO.
Als 4 cijfers worden weergegeven,
duiden deze een taalcode aan. Zie
"Taalcodelijst" op pagina 95 voor de
taalcode. Als dezelfde taal twee of meer
keer verschijnt, wordt de DVD VIDEO
opgenomen in meervoudige audioindeling.
◆ Bij het afspelen van een disc in DVDVR-modus
De soorten geluidssporen die op een disc
zijn opgenomen, verschijnen. De
standaardinstelling is onderstreept.
Voorbeeld:
• 1: MAIN (hoofdgeluid)
• 1: SUB (subgeluid)
• 1: MAIN+SUB (hoofdgeluid en
subgeluid)
◆ Bij het afspelen van een VIDEO CD,
CD, DATA CD of DATA DVD (MP3-audio)
De standaardinstelling is onderstreept.
• STEREO: standaardstereogeluid
• 1/L: geluid van het linkerkanaal (mono)
• 2/R: geluid van het rechterkanaal
(mono)
◆ Bij het afspelen van een DATA CD of
DATA DVD (DivX-video)
Selecteer een van de
audiosignaalindelingen die worden
weergegeven. Als "Geen audiogegevens"
wordt weergegeven, biedt de speler geen
ondersteuning voor de
audiosignaalindeling van de disc.
◆ Bij het afspelen van een Super VCD
De standaardinstelling is onderstreept.
• 1:STEREO: het stereogeluid van
audiotrack 1
• 1:1/L: het geluid van het linkerkanaal
van audiotrack 1 (mono)
• 1:2/R: het geluid van het rechterkanaal
van audiotrack 1 (mono)
• 2:STEREO: het stereogeluid van
audiotrack 2
• 2:1/L: het geluid van het linkerkanaal
van audiotrack 2 (mono)
• 2:2/R: het geluid van het rechterkanaal
van audiotrack 2 (mono)
◆Bij het afspelen van een DivXvideobestand op een DATA CD of DATA DVD
Opmerkingen
• Bij het afspelen van een Super VCD zonder
audiotrack 2 wordt er geen geluid weergegeven
wanneer u "2:STEREO", "2:1/L" of "2:2/R"
selecteert.
• U kunt het geluid voor Super Audio CD's niet
wijzigen.
• Bij het afspelen van een DVD-RW/DVD-R in
VR-modus: als u de speler hebt aangesloten op
een AV-versterker (receiver) met de DIGITAL
OUT (COAXIAL of OPTICAL)/HDMI OUT
aansluiting en u wilt schakelen tussen de
geluidssporen, stelt u "DOLBY DIGITAL" in op
"D-PCM" bij "AUDIO INSTELLING".
De indeling van het audiosignaal
controleren
◆Bij het afspelen van een DVD VIDEO
Voorbeeld:
Dolby Digital 5.1-kanaals
Achter (L/R)
1: MP3 128k
Bitsnelheid
Betreffende audiosignalen
Audiosignalen die op een disc zijn
opgenomen, bevatten de onderstaande
geluidselementen (kanalen). Elk kanaal
wordt door een aparte luidspreker
weergegeven.
• Voor (L)
• Voor (R)
• Midden
• Achter (L)
• Achter (R)
• Achter (mono): Dolby Surround Soundsignalen of Dolby Digital mono
achtersignalen.
• LFE (Low Frequency Effect) signaal
Opmerking
LFE (Low
Frequency Effect)
1:ENGELS DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
Voor (L/R)
+ midden
MP3-audio
Geluidsregeling
U kunt de indeling van het audiosignaal
controleren door herhaaldelijk op
(geluid) te drukken tijdens het afspelen. De
indeling van het huidige audiosignaal (Dolby
Digital, DTS, PCM, enzovoort) wordt
weergegeven zoals hieronder wordt getoond.
Voorbeeld:
L
C
Als "DTS" bij "AUDIO INSTELLING" op "DPCM" staat, kunt u geen DTS-geluidssporen
selecteren via het scherm, ook al bevat de disc DTSgeluidssporen (pagina 83).
R
LFE
LS
RS
Programma-indeling die wordt afgespeeld
Voorbeeld:
Dolby Digital 3-kanaals
Voor (L/R)
Achter (Mono)
2:NEDERLANDS DOLBY DIGITAL 2 / 1
L
R
S
Programma-indeling die wordt afgespeeld
47
Instellingen voor de
surround-modus
(pagina 84), kunt u deze modi niet
selecteren.)
• NORMAL SURROUND
• ENHANCED SURROUND
• VIRTUAL REAR SHIFT
• VIRTUAL MULTI REAR
• VIRTUAL MULTI DIMENSION
De instelling annuleren
U kunt surround sound beluisteren terwijl u
discs, waaronder DVD's met Dolby Digital,
DTS en MPEG-audio, afspeelt, zelfs als u
slechts 2 of 4 luidsprekers hebt. Selecteer de
surround-modus die het beste bij uw
luidsprekeropstelling past.
SUR
1 Druk op SUR tijdens het afspelen.
Het volgende scherm verschijnt.
TVS DYNAMISCH THEATER
2 Druk herhaaldelijk op SUR om een
van de surround-modi te
selecteren.
In het volgende hoofdstuk vindt u meer
uitleg over deze instellingen.
◆ Voor een opstelling met 2
luidsprekers
• TVS DYNAMISCH THEATER
• TVS DYNAMISCH
• TVS BREED
• TVS NACHT
• TVS STANDAARD
◆ Voor een opstelling met 4 tot 6
luidsprekers
(Als u "GEEN" selecteert bij de instelling
voor "ACHTER" bij "LUIDSPREKER"
48
Kies "UIT" in stap 2.
Voor een opstelling met 2
luidsprekers
Wanneer u een stereotelevisie of 2
voorluidsprekers aansluit, biedt TVS (TV
Virtual Surround) u de mogelijkheid van
surround sound-effecten door met behulp van
geluidsbeeld virtuele achterluidsprekers te
creëren op basis van het geluid van de
voorluidsprekers (L: links, R: rechts) zonder
dat er achterluidsprekers moeten worden
geïnstalleerd. TVS is door Sony ontwikkeld
om thuis surround sound te produceren met
alleen maar een stereotelevisie. Dit
functioneert alleen als u een meerkanaals
Dolby-geluidsspoor afspeelt.
Als de speler is ingesteld om het signaal uit te
voeren via de DIGITAL OUT (OPTICAL of
COAXIAL)/HDMI OUT aansluiting, is het
surround-effect alleen hoorbaar wanneer u
"DOLBY DIGITAL" en "DTS" instelt op "DPCM" en "MPEG" op "PCM" bij "AUDIO
INSTELLING" (pagina 82).
◆TVS DYNAMISCH THEATER
Maakt een set grote virtuele
achterluidsprekers en een virtuele subwoofer
op basis van het geluid afkomstig van de
voorluidsprekers (L, R) zonder dat er
achterluidsprekers en een subwoofer moeten
worden geïnstalleerd (zie hieronder).
Deze instelling is aangewezen wanneer de
linker- en rechtervoorluidsprekers dicht bij
elkaar staan, zoals bij ingebouwde
luidsprekers of een stereotelevisie.
TV
Sub
woofer
◆TVS DYNAMISCH
Maakt een set virtuele achterluidsprekers op
basis van het geluid afkomstig van de
voorluidsprekers (L, R) zonder dat er
achterluidsprekers moeten worden
geïnstalleerd (zie hieronder).
Deze instelling is aangewezen wanneer de
linker- en rechtervoorluidsprekers dicht bij
elkaar staan, zoals bij ingebouwde
luidsprekers of een stereotelevisie.
TV
TV
◆TVS NACHT
Harde geluiden, zoals explosies, worden
gedempt maar zachte geluiden blijven
onaangeroerd. Dit is handig wanneer u een
dialoog en de surround sound-effecten van
"TVS BREED" met laag volume wilt horen.
◆TVS STANDAARD
Maakt drie sets virtuele achterluidsprekers op
basis van het geluid afkomstig van de
voorluidsprekers (L, R) zonder dat er
achterluidsprekers moeten worden
geïnstalleerd (zie hieronder). Gebruik deze
instelling wanneer u TVS wilt gebruiken met
2 afzonderlijke luidsprekers.
R
L: Voorluidspreker (links)
R: Voorluidspreker (rechts)
: Virtuele luidspreker
Voor een opstelling met 4 tot 6
luidsprekers
U kunt de volgende surround-effecten
beluisteren met 2 voorluidsprekers en 2
achterluidsprekers.
Sluit de speler aan op de versterker (receiver)
met de B-1 aansluiting (pagina 21).
U kunt luisteren naar Dolby Surround (Pro
Logic) of Digital Cinema Sound (DCS). Bij
DCS worden geluidsbeelden gebruikt om het
geluid van de achterluidsprekers te
verschuiven van de werkelijke
luidsprekerpositie of om sets virtuele
achterluidsprekers te maken van één set
werkelijke achterluidsprekers. Bij
"VIRTUAL REAR SHIFT", "VIRTUAL
MULTI REAR" en "VIRTUAL MULTI
DIMENSION" wordt deze technologie
gebruikt.
Geluidsregeling
◆TVS BREED
Maakt vijf sets virtuele achterluidsprekers op
basis van het geluid afkomstig van de
voorluidsprekers (L, R) zonder dat er
achterluidsprekers moeten worden
geïnstalleerd (zie hieronder).
Deze instelling is aangewezen wanneer de
linker- en rechtervoorluidsprekers dicht bij
elkaar staan, zoals bij ingebouwde
luidsprekers of een stereotelevisie.
L
◆NORMAL SURROUND
Software met 2-kanaals audiosignalen wordt
gedecodeerd met Dolby Surround (Pro
Logic) om surround-effecten te creëren. Er
worden identieke monogeluiden uit de
achterluidsprekers uitgevoerd. Als u een
middenluidspreker gebruikt, worden de juiste
geluiden aan de middenluidspreker geleverd.
L
LS
R
RS
,wordt vervolgd
49
◆ENHANCED SURROUND
De uitvoer van een Dolby Surround (Pro
Logic) bron met mono-achtersignalen wordt
benadrukt. Hiermee wordt een stereo-effect
in de achterkanalen geproduceerd.
◆VIRTUAL REAR SHIFT
Hiermee wordt het geluid van de
achterluidsprekers verschoven van de
werkelijke luidsprekerpositie.
De verschuivingspositie verschilt afhankelijk
van de instelling "ACHTER" of "OPZIJ" van
de achterluidsprekers (pagina 83).
ACHTER
L
R
LS
OPZIJ
RS
L
R
ACHTER
L
LS
OPZIJ
L
LS
LS
R
RS
R
RS
◆VIRTUAL MULTI REAR
Hiermee wordt een reeks virtuele
achterluidsprekers gemaakt van één set
werkelijke achterluidsprekers.
De positie van de virtuele achterluidsprekers
verschilt afhankelijk van de instelling
"ACHTER" of "OPZIJ" van de
achterluidsprekers (pagina 83).
RS
◆VIRTUAL MULTI DIMENSION
Hiermee wordt een reeks virtuele
achterluidsprekerposities die hoger is dan de
luisteraar, gemaakt van één set werkelijke
achterluidsprekers.
Met deze instelling worden vijf sets virtuele
luidsprekers rondom de luisteraar gemaakt
met een verhogingshoek van 30°. Het effect
verschilt afhankelijk van de instelling
"ACHTER" of "OPZIJ" van de
achterluidsprekers (pagina 83).
ACHTER
L
R
LS
RS
OPZIJ
L
LS
50
R
RS
L: Voorluidspreker (links)
R: Voorluidspreker (rechts)
LS: Achterluidspreker (links)
RS: Achterluidspreker (rechts)
: Virtuele luidspreker
Opmerkingen
Geluidsregeling
• Wanneer u een van de surround-modi kiest, moet
u de surround-instelling van de aangesloten
televisie of versterker (receiver) uitschakelen.
• Niet alle discs reageren op dezelfde manier op de
"TVS NACHT" functie.
• Als u meerkanaals audio wilt uitvoeren via de
5.1CH OUTPUT aansluitingen, moet u de juiste
positie en afstand voor elke luidspreker instellen
(pagina 21, 83).
• Wanneer het weergavesignaal geen signaal voor
de achterluidsprekers bevat, is het TVS-effect niet
hoorbaar.
• Als u een van de TVS-modi selecteert, wordt het
geluid niet via de middenluidspreker uitgevoerd.
• Zorg dat de luisterpositie zich op precies dezelfde
afstand van en tussen beide luidsprekers in
bevindt, en dat ze beide in een soortgelijke
omgeving zijn opgesteld.
• Als u de DIGITAL OUT (OPTICAL of
COAXIAL)/HDMI OUT aansluiting gebruikt en
"DOLBY DIGITAL" instelt op "DOLBY
DIGITAL", "MPEG" op "MPEG" en "DTS" op
"DTS" bij "AUDIO INSTELLING", wordt het
geluid uitgevoerd via de luidsprekers, maar
zonder het SURROUND effect.
• De surround-effecten werken niet met Fast Play
of Slow Play, ook al kunt u de surround-modi
wijzigen.
51
Filmweergave
Hoeken wijzigen
Indien een scène vanuit verschillende hoeken
is opgenomen op de DVD VIDEO, verschijnt
"
" in het display op het voorpaneel. Dit
betekent dat u de kijkhoek kunt wijzigen.
1 Druk op
Ondertitels weergeven
Bij discs waarop ondertitels zijn opgenomen,
kunt u die ondertitels wijzigen of tijdens het
afspelen laten verschijnen of doen
verdwijnen.
1 Druk op
(hoek) tijdens het
afspelen.
Het hoeknummer verschijnt in het
display.
(ondertiteling) tijdens
het afspelen.
Het volgende scherm verschijnt.
1:ENGELS
2
2 Druk herhaaldelijk op
2 Druk herhaaldelijk op
(hoek)
om een hoeknummer te kiezen.
De scène wordt vanuit de gekozen hoek
getoond.
Opmerking
Bij sommige DVD VIDEO's kunt u de hoeken niet
wijzigen, ook al is er op de DVD VIDEO vanuit
meer hoeken opgenomen.
52
(ondertiteling) om een instelling
te kiezen.
◆ Bij het afspelen van een DVD VIDEO
Kies de taal.
De taalkeuze hangt af van de DVD
VIDEO.
Als 4 cijfers worden weergegeven,
duiden deze een taalcode aan. Zie
"Taalcodelijst" op pagina 95 voor de
taalcode.
◆ Bij het afspelen van een disc in DVDVR-modus
Kies "AAN".
◆ Bij het afspelen van een DATA CD
(DivX-video) of DATA DVD (DivX-video)
Selecteer de taal die wordt weergegeven.
Als "UIT" wordt weergegeven, biedt de
speler geen ondersteuning voor de
ondertitelsignaalindeling van de disc.
De beeldweergave
regelen (INDIVIDUELE
BEELDREGELING)
De ondertitels uitschakelen
Kies "UIT" in stap 2.
Opmerkingen
Filmweergave
• Bij sommige DVD VIDEO's kunt u de ondertitels
niet wijzigen, ook al zijn er meertalige ondertitels
opgenomen. Eventueel kunnen ze ook niet
worden uitgeschakeld.
• U kunt de ondertitels wijzigen indien het DivXvideobestand de extensie ".AVI" of ".DIVX"
heeft en ondertitelinformatie bevat.
• Als u een disc met ondertitels afspeelt,
verdwijnen de ondertitels als u op de FAST
PLAY of SLOW PLAY toets drukt.
U kunt het videosignaal van de DVD, VIDEO
CD, DATA CD/DATA DVD met JPEGindeling of DATA CD/DATA DVD met
DivX-videobestanden regelen via de speler
tot u de gewenste beeldkwaliteit verkrijgt.
Kies de instelling die het best past bij het
programma dat u bekijkt. Wanneer u
"GEHEUGEN" kiest, kunt u elk
beeldelement (kleur, helderheid, enzovoort)
afzonderlijk regelen.
ENTER
RETURN
DISPLAY
1 Druk twee keer op DISPLAY tijdens
het afspelen.
Het bedieningsmenu verschijnt.
2 Druk op X/x om
(INDIVIDUELE BEELDREGELING)
te kiezen en druk vervolgens op
ENTER.
De opties voor "INDIVIDUELE
BEELDREGELING" verschijnen.
,wordt vervolgd
53
STANDAARD
STANDAARD
DYNAMISCH 1
DYNAMISCH 2
CINEMA 1
CINEMA 2
GEHEUGEN
DVD VIDEO
3 Druk op X/x om de gewenste
instelling te selecteren.
De standaardinstelling is onderstreept.
• STANDAARD: standaardbeeld.
• DYNAMISCH 1: voor een dynamisch
beeld met meer contrast en fellere
kleuren.
• DYNAMISCH 2: voor een
dynamischer beeld dan met
DYNAMISCH 1 door meer contrast en
fellere kleuren.
• CINEMA 1: meer details in donkere
zones door een hoger zwartniveau.
• CINEMA 2: lichte kleuren zijn
helderder en donkere kleuren voller,
met meer kleurcontrast.
• GEHEUGEN: om het beeld meer in
detail te regelen.
4 Druk op ENTER.
De geselecteerde instelling wordt
geactiveerd.
z Tip
Voor films wordt "CINEMA 1" of "CINEMA 2"
aanbevolen.
De beeldelementen regelen in
"GEHEUGEN"
Elk beeldelement kan afzonderlijk worden
geregeld.
• BEELD: regelt het contrast.
• HELDERHEID: regelt de algemene
helderheid.
• KLEUR: maakt de kleuren donkerder of
lichter.
• KLEURTINT: verandert de kleurenbalans.
1
Selecteer "GEHEUGEN" in stap 3 bij
"De beeldweergave regelen" en druk
op ENTER.
De "BEELD"
8 ( 3 ) regelbalk verschijnt.
C
01:32:55
BEELD
2
Select :
0
ENTER
Cancel : RETURN
Druk op C/c om het beeldcontrast te
regelen.
Druk op X/x om naar het volgende of
vorige beelditem te gaan zonder de
huidige instelling op te slaan.
3
Druk op ENTER.
De instelling wordt bewaard en de
"HELDERHEID" regelbalk verschijnt.
4
Herhaal stap 2 en 3 om
"HELDERHEID", "KLEUR" en
"KLEURTINT" te regelen.
Het display uitschakelen
Druk op O RETURN of DISPLAY.
Opmerking
Deze “HELDERHEID” instelling werkt niet
wanneer de speler is aangesloten op LINE OUT
(VIDEO), S VIDEO OUT of LINE (RGB)-TV en u
"PROGRESSIVE AUTO" of "PROGRESSIVE
VIDEO" kiest met de PROGRESSIVE toets op het
voorpaneel.
54
Beelden verscherpen
(SCHERPTE)
4 Druk op ENTER.
De geselecteerde instelling wordt
geactiveerd.
De "SCHERPTE" instelling annuleren
Kies "UIT" in stap 3.
U kunt de beeldranden accentueren voor een
scherper beeld.
Opmerking
Deze instelling werkt niet wanneer de speler is
aangesloten op LINE OUT (VIDEO), S VIDEO
OUT of LINE (RGB)-TV en u "PROGRESSIVE
AUTO" of "PROGRESSIVE VIDEO" kiest met de
PROGRESSIVE toets op het voorpaneel.
ENTER
Filmweergave
DISPLAY
1 Druk twee keer op DISPLAY tijdens
het afspelen.
Het bedieningsmenu verschijnt.
2 Druk op X/x om
(SCHERPTE) te selecteren. Druk
op ENTER.
De opties voor "SCHERPTE"
verschijnen.
UIT
UIT
1
2
DVD VIDEO
3 Druk op X/x om een niveau te
kiezen.
• 1: verscherpt de randen.
• 2: verscherpt de randen meer dan 1.
55
De beeldkwaliteit
aanpassen (BNR, MNR)
U kunt de beeldkwaliteit aanpassen met
"BNR" (Block Noise Reduction) of "MNR"
(Mosquito Noise Reduction).
3 Druk op X/x om de instelling te
selecteren.
• UIT: het effect van "BNR"
uitschakelen.
• AAN: het effect van "BNR"
inschakelen.
4 Druk op ENTER.
De disc wordt met de geselecteerde
instelling afgespeeld.
De "BNR" instelling annuleren
Kies "UIT" in stap 3.
Het bedieningsmenu uitschakelen
Druk herhaaldelijk op DISPLAY totdat het
bedieningsmenu is uitgeschakeld.
ENTER
DISPLAY
Opmerkingen
• Zet "BNR" op "UIT" wanneer de randen van het
beeld op het scherm minder scherp zijn.
• Afhankelijk van de disc of scène die wordt
afgespeeld, heeft "BNR" wellicht geen effect of is
het effect minder duidelijk.
BNR aanpassen
Met de functie "BNR" wordt de
beeldkwaliteit aangepast door de 'blokruis' of
mozaïekpatronen op het televisiescherm te
verminderen.
1 Druk twee keer op DISPLAY tijdens
het afspelen.
Het bedieningsmenu verschijnt.
2 Druk op X/xom
(BNR) te
selecteren en druk vervolgens op
ENTER.
De opties voor "BNR" verschijnen.
DVD VIDEO
UIT
UIT
AAN
MNR aanpassen
Met de functie "MNR" wordt de
beeldkwaliteit aangepast door de trillingen
langs de beeldranden te verminderen.
De ruisverminderingseffecten worden
automatisch aangepast in het instelbereik aan
de hand van de videobitsnelheid en andere
factoren.
1 Druk twee keer op DISPLAY tijdens
het afspelen.
Het bedieningsmenu verschijnt.
2 Druk op X/x om
(MNR) te
selecteren. Druk op ENTER.
De opties voor "MNR" verschijnen.
DVD VIDEO
UIT
UIT
AAN
56
3 Druk op X/x om de instelling te
kiezen.
• UIT: het effect van "MNR"
uitschakelen.
• AAN: het effect van "MNR"
inschakelen.
Vertraging tussen beeld
en geluid aanpassen (AV
SYNCHRONISATIE)
4 Druk op ENTER.
De disc wordt met de geselecteerde
instelling afgespeeld.
Als het geluid niet overeenkomt met de
beelden op het scherm, kunt u de vertraging
tussen het beeld en het geluid aanpassen.
De "MNR" instelling annuleren
Kies "UIT" in stap 3.
Het bedieningsmenu uitschakelen
Druk herhaaldelijk op DISPLAY totdat het
bedieningsmenu is uitgeschakeld.
CLEAR
• Zet "MNR" op "UIT" wanneer de randen van het
beeld op het scherm minder scherp zijn.
• Afhankelijk van de disc of scène die wordt
afgespeeld, heeft "MNR" wellicht geen effect of
is het effect minder duidelijk.
ENTER
DISPLAY
Filmweergave
Opmerkingen
1 Druk twee keer op DISPLAY tijdens
het afspelen.
Het bedieningsmenu verschijnt.
2 Druk op X/x om
(AV
SYNCHRONISATIE) te selecteren
en druk op ENTER.
Het volgende scherm verschijnt.
STOP
DVD VIDEO
0 ms
INSTEL.
3 Druk op xom "INSTEL. c" te
selecteren en druk op ENTER.
De regelbalk voor "AV
SYNCHRONISATIE" verschijnt.
,wordt vervolgd
57
AV SYNCHRONISATIE
0ms
4 Druk herhaaldelijk op c om de
vertraging aan te passen.
Elke keer dat u op C/c drukt, wordt de
vertraging met 10 milliseconden
aangepast.
5 Druk op ENTER.
De geselecteerde instelling wordt
geactiveerd.
De instelling voor "AV SYNCHRONISATIE"
terugzetten
Druk op CLEAR in stap 4.
Opmerkingen
• Deze functie werkt niet als u de DIGITAL OUT
(OPTICAL of COAXIAL) aansluiting gebruikt
en "DOLBY DIGITAL", "MPEG" of "DTS" bij
AUDIO INSTELLING respectievelijk instelt op
"DOLBY DIGITAL", "MPEG" of "DTS"
(pagina 82).
• Deze functie werkt niet als u een Dolby Digital- of
DTS-compatibel apparaat aansluit via de HDMI
OUT aansluiting en "DOLBY DIGITAL",
"MPEG" of "DTS" bij AUDIO INSTELLING
respectievelijk instelt op "DOLBY DIGITAL",
"MPEG" of "DTS" (pagina 82).
• Bij DATA CD's/DATA DVD's werkt deze functie
alleen met DivX-videobestanden.
58
MP3-audio beluisteren en JPEGafbeeldingen bekijken
Informatie over MP3audiotracks en JPEGbeeldbestanden
MP3 is een audiocompressietechnologie die
voldoet aan de ISO/IEC MPEGvoorschriften. JPEG is een
beeldcompressietechnologie.
U kunt DATA CD's/DATA DVD's afspelen
waarop MP3-audiotracks of JPEGbeeldbestanden staan.
DATA CD's/DATA DVD's die met
de speler kunnen worden
afgespeeld
* "Design rule for Camera File system":
beeldnormen voor digitale camera's bepaald door
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
Opmerkingen
• De speler speelt alle gegevens af met de extensie
".MP3", ".JPG" of ".JPEG", zelfs wanneer de
gegevens niet de indeling MP3 of JPEG hebben.
Het afspelen van deze gegevens kan een hard
geluid produceren waardoor het
luidsprekersysteem kan worden beschadigd.
• De speler speelt geen audiotracks met mp3PROindeling af.
• Sommige JPEG-bestanden kunnen niet worden
afgespeeld.
• U kunt geen MP3-audiotracks/JPEGbeeldbestanden afspelen op DATA CD's/DATA
DVD's waarop DivX-videobestanden staan.
Afspeelvolgorde van albums,
tracks en bestanden
Albums worden in de onderstaande volgorde
afgespeeld:
◆Structuur van de disc-inhoud
Boom 1 Boom 2 Boom 3 Boom 4 Boom 5
ROOT
Opmerking
Sommige DATA CD's/DATA DVD's die zijn
opgenomen in de indeling Packet Write kunnen
wellicht niet worden afgespeeld.
MP3-audio beluisteren en JPEG-afbeeldingen bekijken
DATA CD's (CD-ROM's/CD-R's/CD-RW's)
of DATA DVD's (DVD-ROM's/DVD+RW's/
DVD+R's/DVD-RW's/DVD-R's)
opgenomen in MP3-indeling (MPEG-1
Audio Layer III) en JPEG-indeling, kunnen
worden afgespeeld. De discs moeten zijn
opgenomen conform de indeling ISO 9660
Level 1/Level 2 of de indeling Joliet en
DATA DVD's van Universal Disk Format
(UDF). Anders worden de tracks (of
bestanden) niet herkend.
Raadpleeg de instructies bij de CD-R-/CDRW-stations en de opnamesoftware (niet
bijgeleverd) voor meer informatie over de
opname-indeling.
– JPEG-beeldbestanden die conform zijn aan
de DCF*-beeldbestandsindeling.
MP3-audiotracks of JPEGbeeldbestanden die met de
speler kunnen worden
afgespeeld
De volgende tracks en bestanden kunnen
worden afgespeeld:
– MP3-audiotracks met de extensie ".MP3".
– JPEG-beeldbestanden met de extensie
".JPEG" of ".JPG".
Album
Track (MP3-audio)
of bestand (JPEGafbeelding)
,wordt vervolgd
59
Als u een DATA CD/DATA DVD plaatst en
op H drukt, worden de genummerde tracks
(of bestanden) in volgorde afgespeeld van 1
tot en met 7. Subalbums/-tracks (of
bestanden) binnen het momenteel
geselecteerde album krijgen voorrang boven
het volgende album in dezelfde structuur.
(Voorbeeld: C bevat D dus 4 wordt voor
5 afgespeeld.)
Als u op MENU drukt en de lijst met
albumnamen wordt weergegeven
(pagina 61), worden de albumnamen in de
onderstaande volgorde weergegeven:
A t B t C t D t F t G. Albums
die geen tracks (of bestanden) bevatten (zoals
album E) worden niet weergegeven in de
lijst.
MP3-audiotracks of
JPEG-beeldbestanden
afspelen
U kunt MP3-audiotracks en JPEGbeeldbestanden op DATA CD's (CD-ROM's/
CD-R's/CD-RW's) of DATA DVD's (DVDROM's/DVD+RW's/DVD+R's/DVD-RW's/
DVD-R's) afspelen.
CLEAR
z Tips
• Als u nummers (01, 02, 03, enzovoort) toevoegt
voor de track-/bestandsnamen wanneer u de
tracks (of bestanden) opslaat op een disc, worden
de tracks en bestanden in die volgorde afgespeeld.
• Aangezien het langer duurt om het afspelen van
een disc met veel structuren te starten, kunt u het
beste albums maken met maximaal twee
structuren.
PICTURE
NAVI
MENU
ENTER
RETURN
ZOOM
Opmerkingen
• Afhankelijk van de software die u gebruikt om de
DATA CD/DATA DVD te maken, kan de
afspeelvolgorde verschillen van de bovenstaande
afbeelding.
• De afspeelvolgorde is niet van toepassing als elk
album meer dan 200 albums en 300 tracks/
bestanden bevat.
• De speler kan maximaal 200 albums herkennen
(de speler telt alleen albums, waaronder albums
die geen MP3-audiotracks en JPEGbeeldbestanden bevatten). Alleen de eerste 200
albums worden afgespeeld.
• Als u doorgaat naar het volgende of een ander
album, kan dit enige tijd duren.
60
z Tip
U kunt de disc-informatie bekijken tijdens het
afspelen van MP3-audiotracks (pagina 42).
Opmerkingen
• DATA CD's die zijn opgenomen met de indeling
KODAK Picture CD worden automatisch gestart.
• Als er geen MP3-audiotrack of JPEGbeeldbestand is opgenomen op de DATA CD/
DATA DVD, verschijnt "Geen audiogegevens"
of "Geen beeldgegevens" op het scherm.
Een album selecteren
Een MP3-audiotrack selecteren
1
1
Druk op MENU.
De lijst van albums op de disc verschijnt.
Bij het afspelen van een album, is de titel
grijs.
Druk na stap 2 van "Een album
selecteren" op ENTER.
De lijst met tracks van het album
verschijnt.
3( 30)
MY FAVOURITE SONG
1(256)
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
2
Druk op X/x om het album te
selecteren dat u wilt afspelen.
3
Druk op H.
2
Druk op X/x om een track te
selecteren en druk op ENTER.
De weergave begint vanaf de gekozen
track.
Het afspelen stoppen
Druk op x.
Naar een volgende of vorige pagina gaan
Druk op c of C.
Terugkeren naar het vorige scherm
Het afspelen stoppen
Druk op x.
Naar een volgende of vorige pagina gaan
Druk op c of C.
Het display in- of uitschakelen
Druk herhaaldelijk op MENU.
z Tip
U kunt bepalen of u van het geselecteerde album de
MP3-audiotracks, de JPEG-beeldbestanden of
beide wilt afspelen door "STAND (MP3, JPEG)" in
te stellen (pagina 64).
Druk op O RETURN.
Naar de volgende of vorige MP3audiotrack gaan
Druk op > of . tijdens het afspelen. U
kunt de eerste track van het volgende album
selecteren door op > te drukken tijdens het
afspelen van de laatste track van het huidige
album.
U kunt niet terugkeren naar het vorige album
met .. U moet het vorige album selecteren
in de albumlijst.
,wordt vervolgd
MP3-audio beluisteren en JPEG-afbeeldingen bekijken
Het afspelen wordt gestart vanaf het
geselecteerde album.
Zie "Een MP3-audiotrack selecteren"
(pagina 61)
als u MP3-audiotracks wilt selecteren.
Zie "JPEG-beeldbestanden selecteren"
als u JPEG-beeldbestanden wilt
selecteren (pagina 62).
WALTZ FOR DEBBY
MY ROMANCE
MILES TONES
MY FUNNY VALENTINE
AUTUM LEAVES
ALL BLUES
S O M E D A Y M Y P R I N C E W ...
61
JPEG-beeldbestanden
selecteren
1
Druk op PICTURE NAVI na stap 2 van
"Een album selecteren".
De beeldbestanden in het album worden
in 16 subschermen weergegeven. Er
wordt een schuifvak weergegeven aan de
rechterkant van het scherm.
JPEG-afbeeldingen draaien
Druk op X/x tijdens het weergeven van het
beeld. Als u op X drukt, wordt het beeld 90
graden linksom gedraaid.
Druk op CLEAR om terug te keren naar
normale weergave. U keert ook terug naar de
normale weergave als u op C/c drukt om naar
het volgende of vorige beeld te gaan.
Voorbeeld: als u één keer op X drukt.
Draairichting
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Als u extra beeldbestanden wilt
weergeven, selecteert u de onderste
beelden en drukt u op x. Wilt u
terugkeren naar het vorige beeld, dan
selecteert u de bovenste beelden en drukt
u op X.
2
Druk op C/X/x/c om het beeld te
selecteren dat u wilt weergeven en
druk op ENTER.
Het geselecteerde beeld verschijnt.
Voorbeeld
JPEG-afbeeldingen vergroten (ZOOM)
Druk op ZOOM terwijl het beeld wordt
weergegeven. U kunt het beeld tot maximaal
vier keer de normale grootte vergroten en
bladeren met C/X/x/c.
Druk op CLEAR om terug te keren naar
normale weergave.
◆Eenmaal indrukken (x2)
Het beeld wordt vergroot tot tweemaal de
normale grootte.
◆Tweemaal indrukken (x4)
Het beeld wordt vergroot tot viermaal de
normale grootte.
Het afspelen van de JPEG-afbeelding
stoppen
Druk op x.
Naar het volgende of vorige JPEGbeeldbestand gaan
Druk op C of c tijdens het afspelen. U kunt
het eerste bestand selecteren van het volgende
album door op c te drukken tijdens het
afspelen van het laatste bestand van het
huidige album.
U kunt niet terugkeren naar het vorige album
met C. U moet het vorige album selecteren in
de albumlijst.
62
z Tips
• Tijdens het bekijken van JPEG-beeldbestanden
kunt u opties instellen, zoals "INTERVAL"
(pagina 65), "EFFECT" (pagina 65) en
"SCHERPTE" (pagina 55).
• U kunt JPEG-beeldbestanden afspelen zonder MP3audio door "STAND (MP3, JPEG)" in te stellen op
"BEELD (JPEG)" (pagina 64).
• De datum waarop het beeld is opgenomen, wordt
naast "DATUM" in het bedieningsmenu
weergegeven (pagina 13). Houd er rekening mee
dat er mogelijk geen datum wordt weergegeven,
afhankelijk van de digitale camera.
Opmerking
PICTURE NAVI werkt niet als "GELUID (MP3)"
is geselecteerd bij "STAND (MP3, JPEG)" (pagina
64).
JPEG-afbeeldingen
weergeven als
diavoorstelling
U kunt JPEG-beeldbestanden op een DATA
CD of DATA DVD achter elkaar afspelen als
een diavoorstelling.
MENU
ENTER
DISPLAY
De lijst met albums op de DATA CD/
DATA DVD wordt weergegeven.
3( 30)
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
2 Druk op X/x om een album te
MP3-audio beluisteren en JPEG-afbeeldingen bekijken
1 Druk op MENU.
selecteren.
3 Druk op H.
De JPEG-afbeeldingen in het
geselecteerde album worden afgespeeld
als een diavoorstelling.
Het afspelen stoppen
Druk op x.
,wordt vervolgd
63
Opmerkingen
3( 30)
• De diavoorstelling wordt gestopt wanneer u op X/
x of ZOOM drukt. Druk op H om de
diavoorstelling te hervatten.
• Deze functie werkt niet als "STAND (MP3,
JPEG)" is ingesteld op "GELUID (MP3)"
(pagina 64).
Diavoorstelling weergeven met
geluid (STAND (MP3, JPEG))
5
Als JPEG-beeldbestanden en MP3audiotracks in hetzelfde album zijn geplaatst,
kunt u een diavoorstelling weergeven met
geluid.
Druk op X/x om het album te
selecteren dat de MP3-audiotracks en
JPEG-afbeeldingen bevat die u wilt
afspelen.
6
Druk op H.
1
Druk op DISPLAY in de stopstand.
Het bedieningsmenu verschijnt.
2
Druk op X/x om
(STAND
(MP3, JPEG)) te selecteren. Druk op
ENTER.
De opties voor "STAND (MP3, JPEG)"
verschijnen.
12(27)
18(34)
T
32:55
AUTO
AUTO
GELUID (MP3)
BEELD (JPEG)
3
DATA CD MP3
Druk op X/x om "AUTO"
(standaardinstelling) te selecteren en
druk op ENTER.
• AUTO: de JPEG-beeldbestanden en
MP3-audiotracks in hetzelfde album
worden afgespeeld als diavoorstelling.
• GELUID (MP3): alleen MP3audiotracks worden doorlopend
afgespeeld.
• BEELD (JPEG): alleen JPEGbeeldbestanden worden doorlopend
afgespeeld.
4
Druk op MENU.
De lijst met albums op de DATA CD/
DATA DVD wordt weergegeven.
64
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
Er wordt een diavoorstelling met geluid
afgespeeld.
z Tips
• Als u MP3-audiotracks en JPEG-beeldbestanden
in één album wilt herhalen, herhaalt u dezelfde
MP3-audiotrack of hetzelfde album wanneer
"STAND (MP3, JPEG)" is ingesteld op "AUTO".
Zie "Herhaalde weergave (Herhaaldelijk
afspelen)" (pagina 36) als u de track of het album
wilt herhalen.
• Maximaal 200 albums worden herkend, ongeacht
de geselecteerde modus. Van elk album worden
maximaal 300 MP3-audiotracks herkend en 300
JPEG-beeldbestanden wanneer "AUTO" is
geselecteerd, 600 MP3-audiotracks wanneer
"GELUID (MP3)" is geselecteerd en 600 JPEGbeeldbestanden wanneer "BEELD (JPEG)" is
geselecteerd.
Opmerkingen
• Deze functie werkt niet als de MP3-audiotracks
en JPEG-beeldbestanden niet in hetzelfde album
zijn geplaatst.
• Als de speeltijden van de JPEG-afbeeldingen of
MP3-audiotracks niet gelijk zijn, speelt de langste
door zonder geluid of zonder beeld.
• Als u tegelijkertijd een groot MP3-bestand en een
grote JPEG-afbeelding weergeeft, kan het geluid
verspringen. U kunt het beste de MP3-bitsnelheid
instellen op 128 kbps of lager wanneer u het
bestand maakt. Als het geluid blijft verspringen,
moet u het formaat van de JPEG-afbeelding
verkleinen.
De snelheid instellen voor een
diavoorstelling (INTERVAL)
Weergave van de dia's
selecteren (EFFECT)
U kunt instellen hoe lang beelden worden
weergegeven.
U kunt selecteren op welke manier dia's
worden weergegeven tijdens een
diavoorstelling.
1
Druk tweemaal op DISPLAY tijdens het
weergeven van een JPEG-afbeelding
of wanneer de speler in de stopstand
staat.
1
Druk tweemaal op DISPLAY tijdens het
weergeven van een JPEG-afbeelding
of wanneer de speler in de stopstand
staat.
2
Druk op X/x om
(EFFECT) te
selecteren. Druk op ENTER.
Het bedieningsmenu verschijnt.
2
Druk op X/x om
(INTERVAL)
te selecteren. Druk op ENTER.
De opties voor "INTERVAL"
verschijnen.
3 ( 12)
4)
1(
29/10/2005
NORMAAL
NORMAAL
SNEL
LANGZAAM 1
LANGZAAM 2
3 ( 12)
4)
1(
23/10/2005
DATA CD JPEG
INTERVAL
Druk op X/x om een instelling te
kiezen.
MODUS 1
MODUS 1
MODUS 2
MODUS 3
MODUS 4
MODUS 5
UIT
3
Druk op ENTER.
Opmerking
Met name het weergeven van progressieve JPEGbestanden of JPEG-bestanden van 3.000.000 pixels
of meer duurt mogelijk langer. Hierdoor lijkt het
alsof de JPEG-bestanden langer worden
weergegeven dan u hebt ingesteld met de
betreffende optie.
EFFECT
Druk op X/x om een instelling te
kiezen.
De standaardinstelling is onderstreept.
• MODUS 1: het beeld wordt van boven
naar beneden verplaatst.
• MODUS 2: het beeld wordt van links
naar rechts verplaatst.
• MODUS 3: het beeld wordt vanuit het
midden van het scherm uitgerekt.
• MODUS 4: de beelden worden
willekeurig met alle effecten
weergegeven.
• MODUS 5: het volgende beeld wordt
over het vorige beeld geschoven.
• UIT: hiermee wordt de functie
uitgeschakeld.
De standaardinstelling is onderstreept.
• NORMAAL: voor een duur tussen 6 en
9 seconden.
• SNEL: voor een duur die korter is dan
NORMAAL.
• LANGZAAM 1: voor een duur die
langer is dan NORMAAL.
• LANGZAAM 2: voor een duur die
langer is dan LANGZAAM 1.
4
DATA CD JPEG
4
MP3-audio beluisteren en JPEG-afbeeldingen bekijken
3
De opties voor "EFFECT" verschijnen.
Druk op ENTER.
65
Opmerking
DivX®-video's
bekijken
Betreffende DivXvideobestanden
DivX® is
videobestandscompressietechnologie
ontwikkeld door DivX Networks, Inc. Dit
product is een officieel DivX® Certified
product.
DATA CD's en DATA DVD's waarop DivXvideobestanden staan, kunnen worden
afgespeeld.
DATA CD's en DATA DVD's die
met de speler kunnen worden
afgespeeld
Voor het afspelen van DATA CD's (CDROM's/CD-R's/CD-RW's) en DATA DVD's
(DVD-ROM's/DVD+RW's/DVD+R's/DVDRW's/DVD-R's) met deze speler gelden
bepaalde voorwaarden:
– Bij DATA CD's/DATA DVD's waarop
behalve DivX-videobestanden ook MP3audiotracks of JPEG-beeldbestanden staan,
kunnen alleen de DivX-videobestanden
worden afgespeeld.
Deze speler is echter alleen geschikt voor het
afspelen van DATA CD's met als logische
indeling ISO 9660 Level 1/Level 2 of Joliet
en DATA DVD's van Universal Disk Format
(UDF).
Raadpleeg de instructies bij de schijfstations
en de opnamesoftware (niet bijgeleverd) voor
meer informatie over de opname-indeling.
Afspeelvolgorde van gegevens op DATA
CD's of DATA DVD's
Zie "Afspeelvolgorde van albums, tracks en
bestanden" (pagina 59). Merk op dat de
afspeelvolgorde mogelijk niet van toepassing
is, afhankelijk van de software waarmee het
DivX-videobestand is aangemaakt of indien
er meer dan 200 albums zijn en elk album
meer dan 600 DivX-videobestanden bevat.
66
Sommige DATA CD's/DATA DVD's die zijn
opgenomen in de indeling Packet Write kunnen
wellicht niet worden afgespeeld.
DivX-videobestanden die kunnen
worden afgespeeld
De speler kan gegevens afspelen die zijn
opgenomen in DivX-indeling en de extensie
".AVI" of ".DIVX" hebben. De speler kan
geen bestanden afspelen met de extensie
".AVI" of ".DIVX" wanneer ze geen DivXvideo bevatten.
z Tip
Zie "DATA CD's/DATA DVD's die met de speler
kunnen worden afgespeeld" (pagina 59) voor meer
informatie over afspeelbare MP3-audiotracks of
JPEG-beeldbestanden op DATA CD's/DATA
DVD's.
Opmerkingen
• De speler kan mogelijk een DivX-videobestand
niet afspelen wanneer het werd samengevoegd uit
twee of meer DivX-videobestanden.
• De speler kan geen DivX-videobestand afspelen
dat groter is dan 720 (breedte) × 576 (hoogte)/
2 GB.
• Bij sommige DivX-videobestanden kan het beeld
onscherp zijn of het geluid verspringen.
• De speler kan sommige DivX-videobestanden die
langer zijn dan 3 uur niet afspelen.
DivX-videobestanden
afspelen
Een album selecteren
1
Druk op MENU.
De lijst van albums op de disc verschijnt.
Alleen albums die DivX-videobestanden
bevatten, verschijnen op het scherm.
U kunt DivX-videobestanden op DATA CD's
(CD-ROM's/CD-R's/CD-RW's) en DATA
DVD's (DVD-ROM's/DVD+RW's/
DVD+R's/DVD-RW's/DVD-R's) afspelen.
3( 3)
SUMMER 2003
NEW YEAR'S DAY
MY FAVOURITES
MENU
ENTER
RETURN
2
Druk op X/x om het album te
selecteren dat u wilt afspelen.
3
Druk op H.
Het afspelen wordt gestart vanaf het
geselecteerde album.
Om DivX-videobestanden te selecteren,
zie "Een DivX-videobestand selecteren"
(pagina 68).
Het afspelen stoppen
Druk op x.
Naar een volgende of vorige pagina gaan
Opmerkingen
• Wanneer er geen DivX-videobestanden op de
DATA CD/DATA DVD staan, verschijnt er een
bericht met de melding dat de disc niet kan
worden afgespeeld.
• Bij sommige DivX-videobestanden kan het beeld
onderbroken of onscherp zijn. Maak in dat geval
een bestand met een lagere bitsnelheid aan. Indien
het geluid nog altijd is gestoord, dan is MP3 de
aanbevolen indeling. Deze speler is echter niet
compatibel met de indeling WMA (Windows
Media Audio).
• Wegens de compressietechnologie die voor
DivX-videobestanden wordt gebruikt, kan het
enige tijd duren voor er een beeld verschijnt nadat
u op H (weergave) hebt gedrukt.
• Bij sommige DivX-videobestanden kan het
geluid mogelijk niet samenvallen met het beeld.
Druk op C of c.
Het display in- of uitschakelen
DivX®-video's bekijken
z Tip
U kunt de disc-informatie bekijken tijdens het
afspelen van een DivX-videobestand (pagina 42).
Druk herhaaldelijk op MENU.
,wordt vervolgd
67
Een DivX-videobestand
selecteren
1
Druk na stap 2 van "Een album
selecteren" op ENTER.
De lijst met bestanden in het album
verschijnt.
MY FAVOURITES
1(2 )
HAWAII
VENUS
2
Druk op X/x om een bestand te
selecteren en druk op ENTER.
Het gekozen bestand begint te spelen.
Het afspelen stoppen
Druk op x.
Naar een volgende of vorige pagina gaan
Druk op C of c.
Terugkeren naar het vorige scherm
Druk op O RETURN.
Naar het volgende of vorige DivXvideobestand gaan zonder de
bestandslijst te raadplegen
U kunt het vorige of volgende DivXvideobestand in eenzelfde album selecteren
door op > of . te drukken.
U kunt het eerste bestand van het volgende
album selecteren door op > te drukken
tijdens het afspelen van het laatste bestand
van het huidige album. Merk op dat u niet
naar het vorige album kunt terugkeren met
behulp van .. Om terug te keren naar het
vorige album, selecteert u het in de albumlijst.
68
z Tip
Indien het aantal kijkbeurten is vooringesteld, kan
het DivX-videobestand zoveel keer worden
bekeken als het vooringestelde cijfer. De volgende
gebeurtenissen worden geteld:
– wanneer de speler wordt uitgeschakeld. Dit geldt
ook wanneer de speler automatisch wordt
uitgeschakeld door de automatische
uitschakelfunctie. Druk op X in plaats van x als
u wilt stoppen met kijken.
– wanneer de disc-lade is geopend.
– wanneer een ander bestand wordt afgespeeld.
2
Diverse bijkomende functies
Discs vergrendelen (EIGEN
Druk op DISPLAY met de speler in de
stopstand.
Het bedieningsmenu verschijnt.
3
KINDERBEVEILIGING,
Druk op X/x om
(KINDERBEVEILIGING) te kiezen en
druk vervolgens op ENTER.
De opties voor
"KINDERBEVEILIGING" verschijnen.
KINDERBEVEILIGING)
Het afspelen van discs kan op twee manieren
worden beperkt.
• Eigen kinderbeveiliging
U kunt de weergave zo beperken dat de
speler bepaalde discs niet kan afspelen.
• Kinderbeveiliging
Voor de weergave van sommige DVD
VIDEO's kan bijvoorbeeld een
leeftijdsbeperking worden ingesteld. Scènes
kunnen worden vergrendeld of vervangen
door andere scènes.
Kinderbeveiliging en eigen kinderbeveiliging
werken met hetzelfde wachtwoord.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
STOP
DVD VIDEO
UIT
AAN
SPELER
WACHTWOORD
4
Druk op X/x om "AAN t" te
selecteren en druk op ENTER.
◆ Als u nog geen wachtwoord hebt
ingevoerd
Het scherm voor het registreren van een
nieuw wachtwoord verschijnt.
KINDERBEVEILIGING
Cijfertoetsen
ENTER
DISPLAY
Voer een 4-cijferig wachtwoord in met de
cijfertoetsen en druk vervolgens op
ENTER.
Het wachtwoordbevestigingsscherm
verschijnt.
◆ Als u al een wachtwoord hebt
geregistreerd
Het wachtwoordinvoerscherm verschijnt.
Eigen kinderbeveiliging
5
U kunt hetzelfde wachtwoord voor eigen
kinderbeveiliging instellen voor maximaal 40
discs. Vanaf de 41e disc wordt de eerste disc
gewist.
1
Plaats de disc die u wilt vergrendelen.
Diverse bijkomende functies
"Voer een nieuw 4-cijferig
wachtwoord in en druk vervolgens
op ENTER .
Voer het 4-cijferige wachtwoord
(opnieuw) in met de cijfertoetsen en
druk vervolgens op ENTER.
"Eigen kinderbeveiliging staat aan."
verschijnt en het bedieningsmenuscherm
keert terug.
Druk tijdens het afspelen van een disc op
x om de weergave te stoppen.
,wordt vervolgd
69
Eigen kinderbeveiliging uitschakelen
1
Voer stap 1 tot en met 3 van "Eigen
kinderbeveiliging" uit.
2
Druk op X/x om "UIT t" te selecteren
en druk op ENTER.
3
Voer het 4-cijferige wachtwoord in met
de cijfertoetsen en druk vervolgens op
ENTER.
2
De opties voor
"KINDERBEVEILIGING" verschijnen.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
Een disc afspelen waarvoor eigen
kinderbeveiliging is ingesteld
1
Plaats de disc waarvoor eigen
kinderbeveiliging is ingesteld.
Het "EIGEN KINDERBEVEILIGING"
scherm verschijnt.
Druk op X/x om
(KINDERBEVEILIGING) te kiezen en
druk vervolgens op ENTER.
STOP
DVD VIDEO
UIT
AAN
SPELER
WACHTWOORD
3
Druk op X/x om "SPELER t" te
selecteren en druk op ENTER.
◆ Als u nog geen wachtwoord hebt
ingevoerd
Het scherm voor het registreren van een
nieuw wachtwoord verschijnt.
EIGEN KINDERBEVEILIGING
Eigen kinderbeveiliging staat al aan.
Voor weergave voer uw wachtwoord
in en druk op ENTER .
KINDERBEVEILIGING
2
Voer een nieuw 4-cijferig
wachtwoord in en druk vervolgens
op ENTER .
Voer het 4-cijferige wachtwoord in met
de cijfertoetsen en druk vervolgens op
ENTER.
De speler is klaar voor weergave.
Voer een 4-cijferig wachtwoord in met de
cijfertoetsen en druk vervolgens op
ENTER.
Het wachtwoordbevestigingsscherm
verschijnt.
z Tip
Indien u uw wachtwoord bent vergeten, voer dan
het cijfer "199703" in met de cijfertoetsen wanneer
het "EIGEN KINDERBEVEILIGING" scherm uw
wachtwoord vraagt en druk vervolgens op ENTER.
U wordt gevraagd een nieuw 4-cijferig wachtwoord
in te voeren.
Kinderbeveiliging
(weergavebeperking)
Voor de weergave van sommige DVD
VIDEO's kan bijvoorbeeld een
leeftijdsbeperking worden ingesteld. Dat kan
met de functie "KINDERBEVEILIGING".
1
Druk op DISPLAY met de speler in de
stopstand.
Het bedieningsmenu verschijnt.
70
◆ Als u al een wachtwoord hebt
geregistreerd
Het wachtwoordinvoerscherm verschijnt.
4
Voer het 4-cijferige wachtwoord
(opnieuw) in met de cijfertoetsen en
druk vervolgens op ENTER.
Het scherm voor het instellen van het
afspeelbeperkingsniveau verschijnt.
KINDERBEVEILIGING
NIVEAU:
STANDAARD:
UIT
USA
5
Druk op X/x om "STANDAARD" te
selecteren en druk op ENTER.
Een disc afspelen waarvoor
kinderbeveiliging is ingesteld
De gekozen items voor "STANDAARD"
verschijnen.
1
Plaats de disc en druk op H.
Het wachtwoordinvoerscherm verschijnt.
2
Voer het 4-cijferige wachtwoord in met
de cijfertoetsen en druk vervolgens op
ENTER.
Het afspelen wordt gestart.
KINDERBEVEILIGING
NIVEAU:
STANDAARD:
6
UIT
USA
USA
ANDERE
Druk op X/x om een geografisch
gebied als beperking te kiezen en druk
vervolgens op ENTER.
Het gebied wordt gekozen.
Wanneer u "ANDERE t" selecteert,
moet u een standaardcode uit de tabel op
pagina 95 opgeven met behulp van de
cijfertoetsen.
7
Druk op X/x om "NIVEAU" te kiezen en
druk op ENTER.
De gekozen items voor "NIVEAU"
verschijnen.
UIT
UIT
8:
7:
6:
5:
8
NC17
R
Kinderbeveiliging is ingesteld.
4:
Wachtwoord wijzigen
1
Kies het gewenste niveau met X/x en
druk vervolgens op ENTER.
KINDERBEVEILIGING
NIVEAU:
STANDAARD:
Opmerkingen
• Bij het afspelen van discs zonder
kinderbeveiligingsfunctie kan met deze speler de
weergave niet worden beperkt.
• Bij sommige discs kan u worden gevraagd het
kinderbeveiligingsniveau te wijzigen. Voer dan
uw wachtwoord in en wijzig het niveau. Wanneer
Resume Play wordt gestopt, wordt het vorige
niveau hersteld.
Druk op DISPLAY met de speler in de
stopstand.
Het bedieningsmenu verschijnt.
2
Druk op X/x om
(KINDERBEVEILIGING) te kiezen en
druk vervolgens op ENTER.
Diverse bijkomende functies
KINDERBEVEILIGING
NIVEAU:
STANDAARD:
z Tip
Wanneer u uw wachtwoord bent vergeten,
verwijder dan de disc en herhaal stap 1 tot 3 van
"Kinderbeveiliging (weergavebeperking)".
Wanneer u wordt gevraagd uw wachtwoord in te
voeren, voert u "199703" in met de cijfertoetsen en
drukt u vervolgens op ENTER. U wordt gevraagd
een nieuw 4-cijferig wachtwoord in te voeren.
Nadat u een nieuw 4-cijferig wachtwoord hebt
ingevoerd, moet u de disc weer in de speler plaatsen
en op H drukken. Voer uw nieuwe wachtwoord in
wanneer het wachtwoordinvoerscherm verschijnt.
De opties voor
"KINDERBEVEILIGING" verschijnen.
PG13
USA
3
Druk op X/x om "WACHTWOORD t"
te selecteren en druk op ENTER.
Het wachtwoordinvoerscherm verschijnt.
Hoe lager de waarde, hoe strenger de
beperking.
Kinderbeveiliging uitschakelen
Zet "NIVEAU" in stap 8 op "UIT".
4
Voer het 4-cijferige wachtwoord in
met de cijfertoetsen en druk
vervolgens op ENTER.
5
Voer een nieuw 4-cijferig wachtwoord
in met de cijfertoetsen en druk
vervolgens op ENTER.
,wordt vervolgd
71
6
Om uw wachtwoord te bevestigen,
voert u het nogmaals in met de
cijfertoetsen en drukt u vervolgens op
ENTER.
Als u zich vergist bij het invoeren van het
wachtwoord
Druk op C voor u ENTER indrukt en voer het
juiste nummer in.
De televisie of AVversterker (receiver)
bedienen met de
bijgeleverde
afstandsbediening
Als u het signaal van de afstandsbediening
aanpast, kunt u de televisie bedienen met de
bijgeleverde afstandsbediening.
Sluit u de speler aan op een AV-versterker
(receiver), dan kunt u het volume regelen met
de bijgeleverde afstandsbediening.
Opmerkingen
• Afhankelijk van het aangesloten apparaat is het
mogelijk dat u de televisie of AV-versterker
(receiver) niet goed kunt bedienen met een aantal
van de onderstaande toetsen.
• Wanneer u een nieuw codenummer invoert, wordt
het oude codenummer gewist.
• Wanneer u de batterijen van de afstandsbediening
vervangt, wordt mogelijk het
standaardcodenummer automatisch hersteld.
Voer in dat geval het juiste codenummer opnieuw
in.
Televisies bedienen met de
afstandsbediening
TV/DVD
schakelaar
[/1
Cijfertoetsen
2 +/–
(TV/Video)
1
2
72
Schuif de TV/DVD schakelaar naar TV.
Houd [/1 ingedrukt en voer de
merkcode van de televisie in met de
cijfertoetsen (zie onderstaande tabel).
3
Laat [/1 los.
Wanneer de TV/DVD schakelaar op TV staat,
werkt de afstandsbediening als volgt:
[/1
De televisie in- of
uitschakelen
Het volume van de AV-versterker
(receiver) regelen met de
afstandsbediening
2 (volume) +/– Het volume van de televisie
regelen
t (TV/Video)
Cijfertoetsen en
-
TV/DVD
schakelaar
[/1
De ingangsbron van de
televisie schakelen tussen de
televisie en andere bronnen
Cijfertoetsen
2 +/–
De programmapositie op de
televisie selecteren
Codenummers van bedienbare televisies
Als er meer dan één codenummer is vermeld,
voert u deze één voor één in tot u het juiste
codenummer hebt gevonden.
Merk
Codenummer
Sony
01 (standaard)
Aiwa
01 (standaard)
Grundig
11
23, 24, 72
Loewe
06, 45
Nokia
15, 73
Panasonic
17, 49
Philips
06, 07, 08, 23, 45, 72
Saba
43, 75
Samsung
06, 22, 23, 71, 72
Sanyo
25
Sharp
29
Telefunken
43, 75
Thomson
43, 75
Toshiba
38
LG
06
JVC
33
Schuif de TV/DVD schakelaar naar
DVD.
2
Houd [/1 ingedrukt en voer de
merkcode (zie onderstaande tabel)
van de AV-versterker (receiver) in met
de cijfertoetsen.
3
Laat [/1 los.
Met de 2 (volume) +/– toetsen regelt u
het volume van de AV-versterker.
◆ Als u het volume van de televisie wilt
regelen
Schuif de TV/DVD schakelaar naar TV.
,wordt vervolgd
Diverse bijkomende functies
Hitachi
1
73
Codenummers van bedienbare AVversterkers (receivers)
Als er meer dan één codenummer is vermeld,
voert u deze één voor één in tot u het juiste
codenummer voor de AV-versterker
(receiver) hebt gevonden.
Merk
Codenummer
Sony
78, 79, 80, 91
Denon
84, 85, 86
Kenwood
92, 93
Onkyo
81, 82, 83
Pioneer
99
Sansui
87
Technics
97, 98
Yamaha
94, 95, 96
z Tip
Als u het volume van de televisie wilt regelen, zelfs
als de TV/DVD schakelaar op DVD staat, herhaalt
u stap 1 en 2 en voert u het codenummer 90
(standaard) in.
74
STOP
DVD VIDEO
Instellingen en afstellingen
SNEL
VOLLEDIG
HERSTELLEN
SNEL
Gebruik van het
instelscherm
Via het instelscherm kunt u diverse beeld- en
geluidsinstellingen verrichten. U kunt ook
een taal kiezen voor bijvoorbeeld de
ondertitels en het instelscherm.
Zie pagina 76 tot 86 voor meer informatie
over het gebruik van het instelscherm.
Opmerking
Afspeelinstellingen die op de disc zijn opgeslagen,
hebben voorrang op de instellingen via het
instelscherm. Mogelijk zijn niet alle beschreven
functies beschikbaar.
3 Druk op X/x om "VOLLEDIG" te
selecteren en druk op ENTER.
Het instelscherm verschijnt.
TAALKEUZE
SCHERMDISPL.:
MENU:
GELUID:
ONDERTITELING
NEDERLANDS
NEDERLANDS
ORIGINEEL
NEDERLANDS
4 Druk op X/x om het instelitem te
ENTER
DISPLAY
kiezen uit de lijst: "TAALKEUZE",
"SCHERMINSTELLING,
"INDIVIDUELE INSTELLING",
"AUDIO INSTELLING" of
"LUIDSPREKER". Druk vervolgens
op ENTER.
Gekozen item
1 Druk op DISPLAY met de speler in
de stopstand.
Het bedieningsmenu verschijnt.
SCHERMINSTELLING
TV TYPE:
HDMI-RESOLUTIE:
YCBCR/RGB (HDMI):
SCHERMBEVEILIGING:
ACHTERGROND:
LINE:
4:3 VERHOUDING:
16:9
AUTO
YCBCR
AAN
HOESBEELD
VIDEO
VOLLEDIG
Instellingen en afstellingen
Het item wordt gekozen.
Voorbeeld: "SCHERMINSTELLING"
2 Druk op X/x om
(INSTELLING) te kiezen en druk
vervolgens op ENTER.
De opties voor "INSTELLING"
verschijnen.
Instelitems
5 Druk op X/x om een item te
selecteren en druk vervolgens op
ENTER.
De opties voor het gekozen item
verschijnen.
Voorbeeld: "TV TYPE"
,wordt vervolgd
75
SCHERMINSTELLING
TV TYPE:
HDMI-RESOLUTIE:
YCBCR/RGB (HDMI):
SCHERMBEVEILIGING:
ACHTERGROND:
LINE:
4:3 VERHOUDING:
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN&SCAN
HOESBEELD
VIDEO
VOLLEDIG
Opties
6 Druk op X/x om een instelling te
selecteren en druk vervolgens op
ENTER.
De instelling wordt gekozen en
geactiveerd.
Voorbeeld: "4:3 PAN&SCAN"
Gekozen instelling
SCHERMINSTELLING
TV TYPE:
4:3 PAN&SCAN
HDMI-RESOLUTIE:
AUTO
YCBCR/RGB (HDMI):
YCBCR
AAN
SCHERMBEVEILIGING:
HOESBEELD
ACHTERGROND:
VIDEO
LINE:
VOLLEDIG
4:3 VERHOUDING:
De taal voor
schermweergave en
geluid kiezen (TAALKEUZE)
Met "TAALKEUZE" kunt u de taal instellen
voor schermweergave of geluid.
Kies "TAALKEUZE" in het instelscherm.
Als u het scherm wilt gebruiken, zie "Gebruik
van het instelscherm" (pagina 75).
TAALKEUZE
SCHERMDISPL.:
MENU:
GELUID:
ONDERTITELING :
NEDERLANDS
NEDERLANDS
ORIGINEEL
NEDERLANDS
◆ SCHERMDISPL. (schermdisplay)
De taal voor het schermdisplay kiezen.
◆ MENU (alleen DVD VIDEO)
U kunt de gewenste taal kiezen uit het
discmenu.
Overschakelen naar Snel instelling
Kies "SNEL" in stap 3. Voer de procedure uit
vanaf stap 5 van de gebruiksaanwijzing voor
Snel instelling om de basisinstellingen te
verrichten (pagina 24).
De instellingen voor "INSTELLING"
terugzetten
76
1
Kies "HERSTELLEN" in stap 3 en druk
op ENTER.
2
Selecteer "JA" met X/x.
U kunt ook de procedure stoppen en
terugkeren naar het bedieningsmenu door
hier "NEE" te kiezen.
3
Druk op ENTER.
Alle instellingen uitgelegd op pagina's 76
tot 81 keren terug naar de
standaardwaarden. Druk niet op [/1
tijdens het herstellen van de instellingen
van de speler. Dit duurt een aantal
seconden.
◆ GELUID (alleen DVD VIDEO)
De taal van het geluid kiezen.
Als u "ORIGINEEL" selecteert, wordt de taal
geselecteerd die op de disc voorrang krijgt.
◆ ONDERTITELING (alleen DVD VIDEO)
De taal van de ondertitels op de DVD VIDEO
kiezen.
Wanneer u "ALS GELUID" kiest, verandert
de taal voor de ondertiteling mee met de taal
van het geluid.
z Tip
Wanneer u "ANDERE t" kiest in "MENU",
"ONDERTITELING" of "GELUID", moet u een
taalcode uit "Taalcodelijst" op pagina 95 opgeven
met de cijfertoetsen.
Opmerking
Wanneer u onder "MENU", "ONDERTITELING"
of "GELUID" een taal kiest die niet op de DVD
VIDEO staat, wordt automatisch een van de
opgenomen talen gekozen.
16:9
Beeldinstellingen
(SCHERMINSTELLING)
Kies de instellingen volgens de aangesloten
televisie.
Kies "SCHERMINSTELLING" in het
instelscherm. Als u het scherm wilt
gebruiken, zie "Gebruik van het
instelscherm" (pagina 75).
Standaardinstellingen zijn onderstreept.
SCHERMINSTELLING
TV TYPE:
HDMI-RESOLUTIE:
YCBCR/RGB (HDMI):
SCHERMBEVEILIGING:
ACHTERGROND:
LINE:
4:3 VERHOUDING:
16:9
AUTO
YCBCR
AAN
HOESBEELD
VIDEO
VOLLEDIG
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN&SCAN
Opmerking
Bij sommige discs kan "4:3 LETTER BOX"
automatisch worden geselecteerd in plaats van "4:3
PAN&SCAN" en omgekeerd.
◆ HDMI-RESOLUTIE
◆ TV TYPE
Hiermee kiest u de breedte-/
hoogteverhouding van de aangesloten
televisie (4:3 of breedbeeld).
Kies deze instelling wanneer u
een breedbeeldtelevisie of een
televisie met breedbeeldfunctie
aansluit.
4:3
LETTER
BOX
Kies dit wanneer u een televisie
met 4:3-scherm aansluit. Toont
een breedbeeld met zwarte
stroken aan de boven- en
onderkant van het scherm.
4:3
Kies dit wanneer u een televisie
PAN&SCAN met 4:3-scherm aansluit. Toont
automatisch het breedbeeld op
het volledige scherm en het
overtollige gedeelte wordt
bijgesneden.
AUTO
Kies normaal deze optie.
1920×1080i
Verzendt videosignalen
van 1920×1080i.
1280×720p
Verzendt videosignalen
van 1280×720p.
720×480/576p
Verzendt videosignalen
van 720×480p of
720×576p.
Instellingen en afstellingen
16:9
Hiermee selecteert u het type videosignalen
dat wordt uitgevoerd via de HDMI OUT
aansluiting. Als u AUTO (standaard)
selecteert, worden videosignalen met de
hoogst mogelijke resolutie voor de televisie
uitgevoerd. Als het beeld niet helder,
natuurlijk of naar wens is, probeert u een
andere optie die geschikt is voor de disc en de
televisie/projector, enzovoort. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing die bij de televisie/
projector, enzovoort wordt geleverd voor
meer informatie.
Opmerking
Zelfs als u een andere instelling dan "AUTO" hebt
geselecteerd, worden de videosignalen automatisch
aangepast door de speler en geschikt gemaakt voor
de televisie als de aangesloten televisie de resolutie
niet kan accepteren.
◆ YCBCR/RGB (HDMI)
Hiermee selecteert u het type HDMI-signalen
dat wordt uitgevoerd via de HDMI OUT
aansluiting.
,wordt vervolgd
77
YCBCR
Voert YCBCR-signalen uit.
RGB
Voert RGB-signalen uit.
Opmerkingen
• Als het beeld wordt vervormd, stelt u "YCBCR" in
op "RGB".
• Als de HDMI OUT aansluiting is aangesloten op
apparatuur met een DVI aansluiting, worden
automatisch "RGB" signalen uitgevoerd, zelfs als
u "YCBCR" selecteert.
◆ SCHERMBEVEILIGING
Het schermbeveiligingsbeeld verschijnt
wanneer de speler 15 minuten in de pauze- of
stopstand staat, of wanneer u een Super Audio
CD, CD of DATA CD/DATA DVD (MP3audio) langer dan 15 minuten afspeelt. De
schermbeveiliging voorkomt dat het scherm
wordt beschadigd (spookbeelden). Druk op
H om de schermbeveiliging uit te schakelen.
AAN
Om de schermbeveiliging aan
te zetten.
UIT
Om de schermbeveiliging uit te
zetten.
◆ ACHTERGROND
Hiermee wordt de achtergrondkleur of het
achtergrondbeeld geselecteerd voor het
televisiescherm in de stopstand of bij het
afspelen van een Super Audio CD, CD of
DATA CD/DATA DVD (MP3-audio).
HOESBEELD
Het hoesbeeld (stilstaand beeld)
verschijnt alleen wanneer het is
opgenomen op de disc (CDEXTRA, enzovoort). Als er
geen hoesbeeld op de disc staat,
verschijnt het "GRAFISCH"
beeld.
Opmerkingen
• Als de televisie niet compatibel is met S-video- of
RGB-signalen, verschijnt er geen beeld op het
televisiescherm, zelfs niet wanneer u "S VIDEO"
of "RGB" selecteert. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de televisie.
• Als de televisie slechts één SCART (EURO AV)
aansluiting heeft, moet u "S VIDEO" niet
selecteren.
• Wanneer u "RGB" selecteert, kunt u de
PROGRESSIVE toets en COMPONENT VIDEO
OUT aansluitingen niet gebruiken.
• U kunt "RGB" niet selecteren als de HDMI
aanduiding brandt. "RGB" wordt automatisch
overgeschakeld naar "VIDEO" als u de
aangesloten HDMI-apparatuur inschakelt.
◆ 4:3 VERHOUDING
Deze instelling geldt alleen wanneer u "TV
TYPE" bij "SCHERMINSTELLING" op
"16:9" zet. Pas deze optie aan om
progressieve signalen met de breedte-/
hoogteverhouding 4:3 te bekijken. Wanneer u
de breedte-/hoogteverhouding van uw
progressive (525p/625p) compatibele
televisie kunt regelen, moet u dat doen op uw
televisie en niet op de speler. Deze instelling
werkt alleen wanneer "PROGRESSIVE
AUTO" of "PROGRESSIVE VIDEO" is
geselecteerd met de PROGRESSIVE toets op
het voorpaneel.
VOLLEDIG
Selecteer dit om de breedte-/
hoogteverhouding van uw
televisie te regelen.
NORMAAL
Selecteer dit wanneer u de
breedte-/hoogteverhouding van
uw televisie niet kunt regelen.
Geeft een signaal met een
breedte-/hoogteverhouding van
16:9 weer met zwarte stroken
links en rechts van het beeld.
GRAFISCH Er verschijnt een
voorinstelbeeld dat in de speler
is opgeslagen.
BLAUW
Blauwe achtergrond.
ZWART
Zwarte achtergrond.
16:9-televisie
◆ LINE
Hiermee selecteert u de uitvoer voor
videosignalen via de LINE (RGB)-TV
aansluiting aan de achterkant van de speler.
78
VIDEO
Voert videosignalen uit.
S VIDEO
Voert S-videosignalen uit.
RGB
Voert RGB-signalen uit.
◆ DISPLAY
Individuele instellingen
(INDIVIDUELE INSTELLING)
Gebruik dit om de afspeelinstellingen en
andere instellingen op te geven.
Kies "INDIVIDUELE INSTELLING" in het
instelscherm. Als u het scherm wilt
gebruiken, zie "Gebruik van het
instelscherm" (pagina 75).
Standaardinstellingen zijn onderstreept.
INDIVIDUELE INSTELLING
AUTOM. UITSCHAKELING:
AAN
AUTO WEERGAVE:
UIT
DISPLAY:
LICHT
AUTO
PAUZESTAND:
TOESTANDGEHEUGEN:
AAN
MUZIEKSTUKKEUZE:
UIT
AAN
MULTI-DISC RESUME:
Registratiecode
DivX:
AUTO
GELUID (HDMI):
Hiermee regelt u de verlichting van het
display op het voorpaneel.
LICHT
Feller verlicht.
DONKER
Minder fel verlicht.
AUTO
DONKER
Wanneer speler of
afstandsbediening enige tijd
niet wordt bediend, wordt de
verlichting donkerder.
AUTO UIT
De verlichting wordt
uitgeschakeld als u de speler of
afstandsbediening enige tijd
niet bedient.
UIT
(FL OFF)
Hiermee wordt de verlichting
uitgeschakeld. De FL OFF
aanduiding op de speler gaat
branden.
◆ PAUZESTAND (alleen DVD VIDEO/disc
in DVD-VR-modus)
◆ AUTOM. UITSCHAKELING
Hiermee kiest u het beeld in de pauzestand.
Hiermee kunt u de instelling voor
automatisch uitschakelen in- of uitschakelen.
AUTO
Het beeld, inclusief bewegende
elementen, wordt zonder
trillingen weergegeven. Kies
normaal deze instelling.
BEELD
Het beeld, inclusief statische
elementen, wordt met hoge
resolutie weergegeven.
AAN
De speler schakelt na 30
minuten in de stopstand over
naar de wachtstand.
UIT
Hiermee wordt de functie
uitgeschakeld.
Om automatische weergave aan of uit te
zetten. Deze functie is handig wanneer de
speler is aangesloten op een timer (niet
bijgeleverd).
◆ TOESTANDGEHEUGEN
De speler kan "INDIVIDUELE
BEELDREGELING" en andere instellingen
van elke disc opslaan voor maximaal 40 discs
(toestandgeheugen).
Stel deze functie in op "AAN" of "UIT".
UIT
Hiermee wordt de functie
uitgeschakeld.
AAN
AAN
Het afspelen wordt automatisch
gestart als de speler wordt
ingeschakeld door een timer
(niet bijgeleverd).
De instellingen worden in het
geheugen opgeslagen als u de
disc verwijdert.
UIT
De instellingen worden niet
opgeslagen in het geheugen.
Instellingen en afstellingen
◆ AUTO WEERGAVE
De volgende instellingen worden in het
geheugen opgeslagen.
– INDIVIDUELE BEELDREGELING
(pagina 53)*
– AV SYNCHRONISATIE (pagina 57)*
– SCHERPTE (pagina 55)*
* Alleen DVD VIDEO/VIDEO CD/Super VCD
,wordt vervolgd
79
Opmerkingen
• De speler kan de instellingen voor maximaal 40
discs opslaan. Als u de instelling van de 41e disc
opslaat, wordt de instelling van de eerste disc
geannuleerd.
• Als u Snel instelling uitvoert, worden de
standaardwaarden voor de opgeslagen
instellingen in het geheugen wellicht hersteld.
◆ MUZIEKSTUKKEUZE (alleen DVD
VIDEO)
Geeft het geluidsspoor met het grootste aantal
kanalen voorrang bij het afspelen van een
DVD VIDEO met verschillende
geluidsindelingen (PCM, MPEG-audio, DTS
of Dolby Digital).
UIT
Geen voorrang toegekend.
AUTO
Voorrang toegekend.
Opmerkingen
• Wanneer u het item instelt op "AUTO" kan de taal
worden gewijzigd. De instelling
"MUZIEKSTUKKEUZE" heeft een hogere
prioriteit dan de "GELUID" instellingen bij
"TAALKEUZE" (pagina 76).
• Als PCM, DTS, MPEG-audio en Dolby Digital
geluidssporen evenveel kanalen hebben, kiest het
systeem PCM, DTS, MPEG en Dolby Digital
geluidssporen in deze volgorde.
◆ MULTI-DISC RESUME (alleen DVD
VIDEO/VIDEO CD)
Om Multi-disc Resume aan of uit te zetten.
Het hervatpunt kan worden opgeslagen in het
geheugen voor maximaal 40 verschillende
DVD VIDEO's/VIDEO CD's (pagina 29).
AAN
Het hervatpunt opslaan voor
maximaal 40 discs.
UIT
De instellingen worden niet
opgeslagen in het geheugen.
Het afspelen wordt alleen
hervat bij het hervatpunt voor
de huidige disc in de speler.
Opmerking
Als u Snel instelling uitvoert, worden de
standaardwaarden voor de opgeslagen Multi-disc
Resume instellingen in het geheugen wellicht
hersteld.
80
◆ DivX
Toont de registratiecode van deze speler. Ga
naar
http://www.divx.com
voor meer informatie.
◆ GELUID (HDMI)
Hiermee selecteert u het type audiosignalen
dat wordt uitgevoerd via de HDMI OUT
aansluiting.
AUTO
Kies normaal deze optie. De
audiosignalen worden volgens
de "DIGITAL OUT"
instellingen uitgevoerd (pagina
82).
PCM
Dolby Digital, DTS of 96 kHz/
24-bits PCM-signalen worden
omgezet naar 48 kHz/16-bits
PCM.
Opmerking
Er wordt een hard geluid (of geen geluid)
uitgevoerd als u de speler aansluit op een televisie
die niet compatibel is met DOLBY DIGITAL/DTS
signalen en "AUTO" is geselecteerd. Selecteer in
dit geval "PCM".
Geluidsinstellingen (AUDIO
STANDAARD Kies normaal deze instelling.
TV
INSTELLING)
Met "AUDIO INSTELLING" kunt u het
geluid instellen afhankelijk van het afspelen
en de aansluitingen.
Kies "AUDIO INSTELLING" in het
instelscherm. Als u het scherm wilt
gebruiken, zie "Gebruik van het
instelscherm" (pagina 75).
Standaardinstellingen zijn onderstreept.
AUDIO INSTELLING
AUDIO VERZWAKKER:
UIT
AUDIO DRC:
STANDAARD
AUDIOFILTER:
SHARP
DOWN MIX:
DOLBY SURROUND
DIGITALE UITGANG:
AAN
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
D-PCM
48kHz/96kHz PCM:
48kHz/16bit
◆ AUDIO VERZWAKKER (verzwakken)
Als het weergavegeluid is vervormd, stelt u
dit item in op "AAN". Het volumeniveau
wordt verlaagd.
Deze functie beïnvloedt het uitgangssignaal
van de volgende aansluitingen:
– LINE OUT L/R (AUDIO) aansluitingen
– LINE (RGB)-TV aansluiting
– 5.1CH OUTPUT aansluitingen
Kies normaal deze instelling.
AAN
Kies deze stand wanneer het
weergavegeluid van de ingebouwde
televisieluidsprekers is vervormd.
◆ AUDIO DRC (Dynamic Range Control)
(alleen DVD VIDEO/disc in DVD-VRmodus)
Zorgt voor een helder geluid bij weergave
met laag volume van een DVD met "AUDIO
DRC" functie.
Deze functie beïnvloedt het uitgangssignaal
van de volgende aansluitingen:
– LINE OUT L/R (AUDIO) aansluitingen
– 5.1CH OUTPUT aansluitingen
– LINE (RGB)-TV aansluiting
– DIGITAL OUT (OPTICAL of COAXIAL)/
HDMI OUT aansluiting alleen wanneer
"DOLBY DIGITAL" is ingesteld op "DPCM" (pagina 82).
BREEDBAND Geeft u het gevoel van een live
optreden.
◆ AUDIOFILTER
Kies hiermee het digitale filter om ruis boven
22,05 kHz (bemonsteringsfrequentie (Fs)
geluidsbron 44,1 kHz), 24 kHz (Fs 48 kHz) of
48 kHz (Fs boven 96 kHz) te onderdrukken.
SHARP
Geeft een ruim frequentiebereik
en een ruimtelijk gevoel.
SLOW
Voor een vloeiend en warm
geluid.
Opmerking
Bij sommige discs en in bepaalde omgevingen kan
het digitale filter weinig effect hebben.
◆ DOWN MIX (alleen DVD VIDEO/disc in
DVD-VR-modus)
Mengt tot 2 kanalen bij het afspelen van een
DVD met achtergeluidselementen (kanalen)
of die is opgenomen in Dolby Digitalindeling. Zie "De indeling van het
audiosignaal controleren" (pagina 47) voor
meer informatie over
achtersignaalcomponenten. Deze functie
beïnvloedt het uitgangssignaal van de
volgende aansluitingen:
– LINE OUT L/R (AUDIO) aansluitingen
– LINE (RGB)-TV aansluiting
– DIGITAL OUT (OPTICAL of COAXIAL)/
HDMI OUT aansluiting wanneer “DOLBY
DIGITAL” en “DTS” zijn ingesteld op “DPCM” (pagina 82).
DOLBY
Kies normaal deze instelling.
SURROUND Meerkanaals audiosignalen
worden uitgevoerd naar 2
kanalen voor surround sound.
Instellingen en afstellingen
UIT
Zorgt voor een helder geluid,
ook bij laag volume.
NORMAAL Meerkanaals audiosignalen
worden gereduceerd tot afspelen
via 2 kanalen voor stereo.
,wordt vervolgd
81
◆ DIGITALE UITGANG
Kies deze instelling wanneer audiosignalen
worden uitgevoerd via de DIGITAL OUT
(OPTICAL of COAXIAL)/HDMI OUT
aansluiting.
AAN
Kies normaal deze instelling. Wanneer
u "AAN" selecteert, zie "Digitaal
uitgangssignaal instellen" voor
verdere instelling.
UIT
De invloed van de digitale schakeling
op de analoge schakeling is minimaal.
Als u de HDMI OUT aansluiting
gebruikt, wordt PCM-geluid
uitgevoerd, afhankelijk van de
aangesloten apparatuur. Als het
signaal echter is gecodeerd ter
bescherming van het auteursrecht,
wordt het alleen uitgevoerd als 48 kHz/
16-bits PCM.
Opmerking
Audiosignalen van Super Audio CD's worden niet
uitgevoerd via een DIGITAL OUT (COAXIAL of
OPTICAL)/HDMI OUT aansluiting.
Digitaal uitgangssignaal
instellen
Hiermee wordt de uitvoer van audiosignalen
gewijzigd bij aansluiting van een component,
zoals een versterker (receiver) of MD deck
met digitale ingang.
Zie pagina 21 voor meer informatie over de
aansluiting.
"DOLBY DIGITAL", "MPEG", "DTS" en
"48kHz/96kHz PCM" nadat u "DIGITALE
UITGANG" op "AAN" hebt gezet.
Wanneer u een component aansluit die niet
compatibel is met het gekozen audiosignaal,
kunnen de luidsprekers een hard (of geen)
geluid produceren, waardoor uw gehoor of de
luidsprekers kunnen worden beschadigd.
◆ DOLBY DIGITAL (alleen DVD VIDEO/disc
in DVD-VR-modus)
Om het Dolby Digital signaal te kiezen.
D-PCM
Kies deze instelling wanneer de
speler is aangesloten op een
audiocomponent zonder
ingebouwde Dolby Digital
decoder. U kunt bepalen of de
signalen al dan niet compatibel
zijn met Dolby Surround (Pro
Logic) via "DOWN MIX"
onder "AUDIO INSTELLING"
(pagina 81).
DOLBY
DIGITAL
Kies deze instelling wanneer de
speler is aangesloten op een
audiocomponent met
ingebouwde Dolby Digital
decoder.
Opmerking
Als de HDMI OUT aansluiting is aangesloten op
apparatuur die niet compatibel is met DOLBY
DIGITAL signalen, worden de "D-PCM" signalen
automatisch uitgevoerd, zelfs als u "DOLBY
DIGITAL" selecteert.
◆ MPEG (alleen DVD VIDEO/disc in DVDVR-modus)
Om het MPEG-audiosignaal te kiezen.
PCM
Kies deze instelling wanneer de
speler is aangesloten op een
audiocomponent zonder
ingebouwde MPEG-decoder.
Als u meerkanaals MPEGaudiogeluidssporen afspeelt,
worden alleen de signalen Voor
(L) en Voor (R) uitgevoerd via
de twee voorluidsprekers.
MPEG
Kies deze instelling wanneer de
speler is aangesloten op een
audiocomponent met
ingebouwde MPEG-decoder.
Opmerkingen
• De AV SYNCHRONISATIE functie (pagina 57)
werkt niet als u de DIGITAL OUT (OPTICAL of
COAXIAL) aansluiting gebruikt en "DOLBY
DIGITAL", "MPEG" of "DTS" respectievelijk
instelt op "DOLBY DIGITAL", "MPEG" of
"DTS".
• De AV SYNCHRONISATIE functie (pagina 57)
werkt niet als u een Dolby Digital- of DTScompatibel apparaat aansluit via de HDMI OUT
aansluiting en "DOLBY DIGITAL", "MPEG" of
"DTS" respectievelijk instelt op "DOLBY
DIGITAL", "MPEG" of "DTS".
82
Opmerking
Als de HDMI OUT aansluiting is aangesloten op
apparatuur die niet compatibel is met MPEGaudiosignalen, worden automatisch "PCM"
signalen uitgevoerd, zelfs als u "MPEG" selecteert.
◆ DTS
Hiermee kunt u het type DTS-audiosignalen
selecteren.
D-PCM
DTS
Kies deze instelling wanneer de
speler is aangesloten op een
audiocomponent zonder
ingebouwde DTS-decoder.
Kies deze instelling wanneer de
speler is aangesloten op een
audiocomponent met
ingebouwde DTS-decoder.
Opmerking
Als de HDMI OUT aansluiting is aangesloten op
apparatuur die niet compatibel is met DTSsignalen, worden automatisch "D-PCM" signalen
uitgevoerd, zelfs als u "DTS" selecteert.
◆ 48kHz/96kHz PCM (alleen DVD VIDEO)
Om de bemonsteringsfrequentie van het
audiosignaal te kiezen.
48kHz/16bit De audiosignalen van DVD
VIDEO's worden altijd
omgezet naar 48kHz/16bit.
96kHz/24bit Alle signalen, inclusief 96kHz/
24bit worden uitgevoerd in de
originele indeling. Indien het
signaal echter is versleuteld ter
bescherming van het
auteursrecht, wordt het alleen
uitgevoerd als 48kHz/16bit.
Instellingen voor
luidsprekers (LUIDSPREKER)
Voor de beste surround sound stelt u de
grootte van de aangesloten luidsprekers en de
afstand tot de luisterpositie in. Gebruik
vervolgens de testtoon om het volume van de
luidsprekers op hetzelfde niveau te krijgen.
Deze instelling is actief als de luidspreker is
aangesloten met de 5.1 CH OUTPUT
aansluitingen (pagina 21).
U kunt twee verschillende instellingen voor
luidsprekers maken, één voor Super Audio
CD's en één voor alle andere discs.
1 Voer stap 1 tot en met 4 van
"Gebruik van het instelscherm"
(pagina 75) uit om
"LUIDSPREKER" te selecteren in
het instelscherm.
LUIDSPREKER
DVD:
SUPER AUDIO CD:
2 Selecteer "DVD" of "SUPER AUDIO
CD" met X/x en druk op ENTER.
Voorbeeld: "DVD"
LUIDSPREKER(DVD)
GROOTTE:
AFSTAND:
NIVEAU(VOOR):
NIVEAU(ACHTER):
UIT
TEST TOON :
GROOT
VOOR:
GROOT
MIDDEN:
GROOT(ACHTER)
ACHTER:
SUBWOOFER:
JA
T
t
th
Instellingen en afstellingen
Opmerkingen
• De analoge audiosignalen van de LINE OUT L/R
(AUDIO) aansluitingen en 5.1CH OUTPUT
aansluiting worden niet door deze instelling
beïnvloed en behouden het originele
bemonsteringsfrequentieniveau.
• Als de HDMI OUT aansluiting is aangesloten op
apparatuur die niet compatibel is met 96 kHz/24bits signalen,
wordt automatisch 48 kHz/16-bits PCM
uitgevoerd, zelfs als u "96kHz/24bit" selecteert.
ENTER
3 Stel de volgende items in de
volgorde die hieronder wordt
beschreven in.
Standaardinstellingen zijn onderstreept.
,wordt vervolgd
83
De standaardinstellingen herstellen
Selecteer het item en druk op CLEAR. De
standaardinstelling voor "GROOTTE" wordt
niet hersteld.
◆ GROOTTE
Hiermee selecteert u de grootte van de
luidsprekers.
• VOOR
GROOT
Kies normaal deze instelling.
KLEIN
Selecteer deze instelling als de
lage tonen niet goed worden
gereproduceerd.
90
45
20
• SUBWOOFER
JA
Selecteer deze instelling als u
een subwoofer aansluit om de
LFE-signalen (Low Frequency
Effect) via de subwoofer uit te
voeren.
GEEN
Selecteer deze instelling als u
geen subwoofer aansluit.
• MIDDEN
GROOT
Kies normaal deze instelling.
KLEIN
Selecteer deze instelling als de
lage tonen niet goed worden
gereproduceerd.
GEEN
Selecteer deze instelling als u
geen middenluidspreker
aansluit.
• ACHTER
GROOT
(ACHTER/OPZIJ): kies
normaal deze instelling.
Selecteer de instelling aan de
hand van de positie van de
achterluidspreker*.
KLEIN
(ACHTER/OPZIJ): selecteer
deze instelling als het geluid
wordt vervormd of de surroundeffecten niet hoorbaar zijn.
Selecteer de instelling aan de
hand van de positie van de
achterluidspreker*.
GEEN
Selecteer deze instelling als u
geen achterluidsprekers
aansluit.
* Positie van achterluidspreker
Geef de juiste locatie van de achterluidsprekers op
voor de surround-effecten.
• Stel "OPZIJ" in als de locatie van de
achterluidsprekers overeenkomt met gedeelte A
hieronder.
• Stel "ACHTER" in als de locatie van de
achterluidsprekers overeenkomt met gedeelte B
hieronder.
Deze instelling is alleen van invloed op de modus
"VIRTUAL REAR SHIFT", "VIRTUAL MULTI
REAR" en "VIRTUAL MULTI DIMENSION"
(pagina 49). Deze instelling heeft geen invloed op
meerkanaals audiosignalen van Super Audio CD's.
84
Opmerkingen
• De kantelfrequentie voor de subwoofer is
vastgesteld op 120 Hz.
• Als de luidsprekers te klein zijn om lage tonen te
reproduceren, gebruikt u een subwoofer voor de
lage tonen. Stelt u de luidsprekerinstellingen in op
"KLEIN", dan wordt het omleidingssysteem voor
lage tonen ingeschakeld en worden de lage tonen
voor de luidsprekers via de subwoofer uitgevoerd.
• Zelfs als u minder dan 6 luidsprekers hebt
aangesloten, worden de audiosignalen naar de
voorluidsprekers uitgevoerd.
◆ AFSTAND
Stel de afstand van de luisterpositie tot de
luidsprekers in.
Stel eerst de afstand tot de voorluidsprekers in
bij "VOOR" (A). Pas vervolgens de waarden
bij "MIDDEN" (middenluidspreker B),
"ACHTER" (achterluidspreker C) en
"SUBWOOFER" (D) aan om de werkelijke
afstand tot de middenluidspreker,
achterluidsprekers en subwoofer aan te
duiden.
◆ NIVEAU (VOOR)
B
D
A
(1~15 m)
C
A
(1~15 m)
C
Pas de waarde in het instelscherm aan als u de
luidsprekers verplaatst. Begin bij de
voorluidspreker. De standaardinstellingen
staan tussen haakjes.
VOOR
(3 m)
Stel deze optie in tussen 1
en 15 m in stappen van 0,2
m.
MIDDEN (3 m)
Stel deze optie in tussen –
1,6 en +0,6 m van de
"VOOR" instelling in
stappen van 0,2 m. Als u
"VOOR" bijvoorbeeld
instelt op 6 m, kunt u
"MIDDEN" instellen
tussen 4,4 en 6,6 m.
SUBWOOFER
(3 m)
Stel deze optie in tussen –
1,6 en +0,6 m van de
"VOOR" instelling in
stappen van 0,2 m. Als u
"VOOR" bijvoorbeeld
instelt op 6 m, kunt u
"SUBWOOFER" instellen
tussen 4,4 en 6,6 m.
Opmerking
Als de voor- of achterluidsprekers niet op gelijke
afstand van de luisterpositie staan, stelt u de afstand
van de dichtstbijzijnde luidspreker in.
L (0 dB)
Stel deze optie in tussen –6
dB en 0 dB in stappen van 0,5
dB.
R (0 dB)
Stel deze optie in tussen –6
dB en 0 dB in stappen van 0,5
dB.
MIDDEN
(0 dB)
Stel deze optie in tussen –12
dB en 0 dB in stappen van 0,5
dB.
SUBWOOFER Stel deze optie in tussen –15
(DVD: –5 dB/ dB en +5 dB in stappen van
0,5 dB.
Super Audio
CD: 0 dB)
◆ NIVEAU (ACHTER)
Hiermee regelt u het niveau van de
achterluidsprekers. Stel "TEST TOON" in op
"AAN" zodat u het niveau gemakkelijk kunt
aanpassen.
De standaardinstellingen staan tussen
haakjes.
L (0 dB)
Stel deze optie in tussen –12
dB en 0 dB in stappen van 0,5
dB.
R (0 dB)
Stel deze optie in tussen –12
dB en 0 dB in stappen van 0,5
dB.
Het volume van alle luidsprekers
tegelijkertijd aanpassen
Gebruik de volumeregeling van de versterker
(receiver).
Instellingen en afstellingen
ACHTER (3 m) Stel deze optie in tussen –5
en +0,6 m van de "VOOR"
instelling in stappen van 0,2
m. Als u "VOOR"
bijvoorbeeld instelt op 6 m,
kunt u "ACHTER"
instellen tussen 1 en 6,6 m.
Hiermee regelt u het niveau van de
voorluidsprekers. Stel "TEST TOON" in op
"AAN" zodat u het niveau gemakkelijk kunt
aanpassen.
De standaardinstellingen staan tussen
haakjes.
◆ TEST TOON
Er wordt een testtoon via de luidsprekers
uitgevoerd. Gebruik deze optie als u de
5.1CH OUTPUT aansluitingen gebruikt en
"NIVEAU (VOOR)" en "NIVEAU
(ACHTER)" aanpast.
UIT
De testtoon wordt niet via de
luidsprekers uitgevoerd.
AAN
De testtoon wordt
achtereenvolgens via elke
luidspreker uitgevoerd terwijl u
het niveau aanpast.
,wordt vervolgd
85
Het luidsprekervolume en
-niveau aanpassen
1
Selecteer "LUIDSPREKER" in het
instelscherm.
2
Selecteer "TEST TOON" en stel "AAN"
in.
De testtoon wordt achtereenvolgens via
elke luidspreker uitgevoerd.
3
Vanaf de luisterpositie selecteert u
"NIVEAU (VOOR)" of "NIVEAU
(ACHTER)" en past u de waarde aan
met X/x.
De testtoon wordt tegelijkertijd
uitgevoerd via de linker- en
rechterluidsprekers.
4
Selecteer "TEST TOON" en stel "UIT" in
om de testtoon uit te schakelen.
Opmerking
De testtoonsignalen worden niet via de DIGITAL
OUT (COAXIAL of OPTICAL)/HDMI OUT
aansluiting uitgevoerd.
86
Aanvullende informatie
Problemen oplossen
Indien u problemen ondervindt bij het
gebruik van deze speler, probeer die dan eerst
zelf op de lossen aan de hand van de
onderstaande lijst. Als het probleem daarmee
niet is opgelost, raadpleeg dan de
dichtstbijzijnde Sony-handelaar.
Voeding
De speler wordt niet ingeschakeld.
, Controleer of het netsnoer goed is aangesloten.
Beeld
Er is geen beeld of er verschijnt beeldruis.
Er is geen beeld of beeldruis verschijnt bij
aansluiting op de HDMI OUT-aansluiting.
, Probeer het volgende: 1Schakel de speler
uit en vervolgens weer aan. 2Schakel het
aangesloten apparaat uit en vervolgens weer
aan. 3Koppel de HDMI-kabel los en sluit
deze vervolgens weer aan.
Aanvullende informatie
, Sluit de kabel goed aan.
, De verbindingskabels zijn beschadigd.
, Controleer de aansluiting op de televisie
(pagina 17) en stel de
ingangskeuzeschakelaar van de televisie zo
in dat het signaal van de speler op het
televisiescherm verschijnt.
, Stel "LINE" bij "SCHERMINSTELLING"
in op het juiste item (pagina 77).
, De disc is vuil of vervormd.
, Als het videosignaal van de speler via uw
videorecorder naar de televisie moet gaan of
wanneer de speler is aangesloten op een
gecombineerde televisie/videorecorder, kan
de kopieerbeveiliging van sommige DVDprogramma's de beeldkwaliteit
beïnvloeden. Als u nog altijd problemen
hebt wanneer de speler rechtstreeks is
aangesloten op de televisie, moet u de speler
aansluiten op de S VIDEO ingang van de
televisie (pagina 17).
, De disc is opgenomen met een ander
kleurensysteem dan wordt gebruikt door de
televisie.
, U hebt "PROGRESSIVE AUTO" of
"PROGRESSIVE VIDEO" geselecteerd
met de PROGRESSIVE toets op het
voorpaneel (de PROGRESSIVE aanduiding
gaat branden) terwijl uw televisie niet
compatibel is met progressieve signalen.
Koppel in dit geval de HDMI-kabel los van
de speler en selecteer "NORMAAL
(INTERLACE)" zodat de PROGRESSIVE
aanduiding uitgaat.
, Zelfs als de televisie compatibel is met
progressieve signalen met 525p-/625pindeling, wordt het beeld wellicht beïnvloed
wanneer u de speler instelt op progressieve
indeling. In dit geval selecteert u
"NORMAAL (INTERLACE)" met de
PROGRESSIVE toets op het display op het
voorpaneel zodat de PROGRESSIVE
aanduiding dooft en de speler op de normale
(interlace) indeling wordt ingesteld.
, Als u "LINE" bij
"SCHERMINSTELLING" instelt op
"RGB" (pagina 77), worden er geen
componentvideosignalen uitgevoerd.
, De VIDEO OFF functie wordt geactiveerd.
, De speler is aangesloten op een
invoerapparaat dat niet geschikt is voor
HDCP (de HDMI aanduiding op het
voorpaneel gaat niet branden). Zie
pagina 18.
, Als de HDMI OUT aansluiting wordt
gebruikt voor video-uitvoer, wordt het
probleem wellicht opgelost als u de
"HDMI-RESOLUTIE" instelling bij
"SCHERMINSTELLING" wijzigt
(pagina 77). Sluit de televisie en de speler
aan met een andere videoaansluiting dan de
HDMI OUT aansluiting en schakel de
ingangsbron van de televisie naar de
aangesloten video-ingang zodat u de
instelschermen kunt zien. Wijzig de
"HDMI-RESOLUTIE" bij
"SCHERMINSTELLING" en schakel de
ingang van televisie terug naar HDMI. Als
het beeld nog steeds niet wordt
weergegeven, herhaalt u de stappen en
probeert u de andere opties.
Het beeld vult het scherm niet volledig,
ook al is de breedte-/hoogteverhouding
ingesteld bij "TV TYPE" van
"SCHERMINSTELLING".
, De breedte-/hoogteverhouding ligt vast op
de DVD.
,wordt vervolgd
87
Het beeld is zwart/wit.
, Stel "LINE" bij "SCHERMINSTELLING"
in op het juiste item (pagina 77).
, Bij sommige televisies is het beeld zwart/
wit bij het afspelen van een disc opgenomen
met het NTSC-kleursysteem.
, Als u een SCART-kabel gebruikt,
controleert u of de kabel een 21-pins kabel
is.
, Er kan geen geluid van Super Audio CD's
via de HDMI OUT aansluiting worden
uitgevoerd.
Het geluid wordt vervormd.
, Stel "AUDIO VERZWAKKER" bij
"AUDIO INSTELLING" in op "AAN"
(pagina 81).
Het volume is laag.
Geluid
Geen geluid.
, Sluit de kabel goed aan.
, De verbindingskabel is beschadigd.
, De speler is aangesloten op de verkeerde
ingang van de versterker (receiver)
(pagina 21).
, De ingang voor de versterker (receiver) is
niet goed ingesteld.
, De speler staat in de pauzestand of in de
vertraagde afspeelstand.
, De speler staat in de stand voor snel
vooruitspoelen of snel achteruitspoelen.
, Als het audiosignaal niet via de DIGITAL
OUT (OPTICAL of COAXIAL)/HDMI
OUT aansluiting gaat, moet u de audioinstellingen controleren (pagina 82).
, Super Audio CD-audiosignalen worden niet
uitgevoerd via de DIGITAL OUT
(OPTICAL of COAXIAL)/HDMI OUT
aansluiting.
, Bij het afspelen van een Super VCD zonder
audiotrack 2 wordt er geen geluid
weergegeven wanneer u "2:STEREO",
"2:1/L" of "2:2/R" selecteert.
, Als u meerkanaals MPEGaudiogeluidssporen afspeelt, worden alleen
de signalen Voor (L) en Voor (R)
uitgevoerd via de twee voorluidsprekers.
, De apparatuur die is aangesloten op de
HDMI OUT aansluiting, voldoet niet aan de
audiosignaalindeling. Stel in dit geval
"GELUID (HDMI)" bij "AUDIO
INSTELLING" in op "PCM" (pagina 80).
Er wordt geen geluid uitgevoerd via de
HDMI OUT aansluiting
, Probeer het volgende: 1Schakel de speler
uit en vervolgens weer aan. 2Schakel het
aangesloten apparaat uit en vervolgens weer
aan. 3Koppel de HDMI-kabel los en sluit
deze vervolgens weer aan.
, De HDMI OUT aansluiting is aangesloten
op een DVI apparaat (audiosignalen kunnen
niet via DVI aansluitingen worden
uitgevoerd).
88
, Bij sommige DVD's is het volume laag. U
kunt het volume verhogen door "AUDIO
DRC" bij "AUDIO INSTELLING" op
"TV" te zetten (pagina 81).
, Stel "AUDIO VERZWAKKER" bij
"AUDIO INSTELLING" in op "UIT"
(pagina 81).
Het surround-effect is moeilijk te horen
wanneer u Dolby Digital, MPEG-audio of
DTS-geluidssporen afspeelt.
, Controleer de aansluitingen en instelling
van de luidsprekers (pagina 22, 24, 82).
, Het 5.1-kanaals geluid is niet op de disc
opgenomen die wordt afgespeeld.
Het geluid wordt alleen via de
middenluidspreker uitgevoerd.
, Afhankelijk van de disc wordt het geluid
alleen via de middenluidspreker uitgevoerd.
, Zet de surround-instelling op "UIT"
(pagina 48).
Handeling
De afstandsbediening werkt niet.
, De batterijen in de afstandsbediening zijn
bijna leeg.
, Er bevinden zich obstakels tussen
afstandsbediening en speler.
, De afstand tussen afstandsbediening en
speler is te groot.
, De afstandsbediening is niet op de
afstandsbedieningssensor op de speler
gericht.
De disc wordt niet afgespeeld.
, De disc is omgekeerd geplaatst.
Plaats de disc met de afspeelkant naar
onderen gericht.
, De disc zit scheef.
, De speler kan sommige discs niet afspelen
(pagina 7).
, De regiocode op de DVD komt niet overeen
met die op de speler.
, Er is condensvorming opgetreden in de
speler (pagina 3).
, Een disc die niet goed is gefinaliseerd, kan
niet worden afgespeeld op de speler
(pagina 7).
Een MP3-audiotrack kan niet worden
afgespeeld (pagina 60).
, De DATA CD is niet opgenomen in de
MP3-indeling conform ISO 9660 Level 1/
Level 2 of Joliet.
, De DATA DVD is niet opgenomen in de
MP3-indeling conform UDF (Universal
Disk Format).
, De MP3-audiotrack is niet voorzien van de
extensie ".MP3".
, De gegevens hebben niet de MP3-indeling,
ondanks de extensie ".MP3".
, De gegevens zijn geen MPEG-1 Audio
Layer III-gegevens.
, De speler kan geen audiotracks in mp3PROindeling afspelen.
, "STAND (MP3, JPEG)" is ingesteld op
"BEELD (JPEG)" (pagina 64).
, Er staat een DivX-videobestand op de
DATA CD/DATA DVD.
Een JPEG-beeldbestand kan niet worden
afgespeeld (pagina 60).
, "STAND (MP3, JPEG)" is ingesteld op
"AUTO" (pagina 64).
Een DivX-videobestand kan niet worden
afgespeeld
, Het bestand is niet aangemaakt met DivXindeling.
, Het bestand heeft een andere extensie dan
".AVI" of ".DIVX".
, De DATA CD/DATA DVD (DivX-video)
is niet opgenomen in de DivX-indeling
conform ISO 9660 Level 1/Level 2 of Joliet/
UDF.
, Het DivX-videobestand is groter dan 720
(breedte) × 576 (hoogte).
De namen van albums/tracks/bestanden
worden niet juist weergegeven.
, De speler kan alleen cijfers en letters tonen.
Andere tekens verschijnen als "*".
De disc begint niet te spelen vanaf het
begin.
, Programme Play, Shuffle Play, Repeat Play
of A-B Repeat Play is gekozen (pagina 34).
, Resume Play werkt (pagina 29).
De speler begint de disc automatisch af te
spelen.
, De disc is voorzien van een automatische
afspeelfunctie.
, "AUTO WEERGAVE" bij
"INDIVIDUELE INSTELLING" is
ingesteld op "AAN" (pagina 79).
Het afspelen stopt automatisch.
, Bij het afspelen van discs met een
automatisch pauzesignaal stopt het afspelen
bij het auto-pauzesignaal.
Aanvullende informatie
, De DATA CD is niet opgenomen in de
JPEG-indeling conform ISO 9660 Level 1/
Level 2 of Joliet.
, De DATA DVD is niet opgenomen in de
JPEG-indeling conform UDF (Universal
Disk Format).
, Het bestand heeft een andere extensie dan
".JPEG" of ".JPG".
, Het beeld is groter dan 3072 (breedte) ×
2048 (hoogte) in de normale modus of meer
dan 3.300.000 pixels in progressieve JPEG.
(Sommige progressieve JPEG-bestanden
kunnen niet worden weergegeven zelfs
wanneer het formaat van het bestand niet
groter is dan de opgegeven capaciteit.)
, Het beeld past niet op het scherm (het beeld
wordt verkleind).
, "STAND (MP3, JPEG)" is ingesteld op
"GELUID (MP3)" (pagina 64).
, Er staat een DivX-videobestand op de
DATA CD/DATA DVD.
De MP3-audiotracks en JPEGbeeldbestanden worden tegelijkertijd
afgespeeld.
Bepaalde functies, zoals Stop, Search,
Fast Play en Slow Play, Slow-motion Play,
Repeat Play, Shuffle Play of Programme
Play, werken niet.
, Bij sommige discs zijn bepaalde
handelingen niet mogelijk. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de disc.
,wordt vervolgd
89
De taal voor het geluid kan niet worden
gewijzigd.
, Probeer het DVD menu te gebruiken in
plaats van de directe keuzetoetsen op de
afstandsbediening (pagina 30).
, Er zijn geen meertalige geluidssporen
opgenomen op de DVD.
, De taal voor het geluid van een DVD kan
niet worden gewijzigd.
De taal voor de ondertiteling kan niet
worden gewijzigd of uitgeschakeld.
, Probeer het met DVD menu te gebruiken in
plaats van de directe keuzetoetsen op de
afstandsbediening (pagina 30).
, Er zijn geen meertalige ondertitels
opgenomen op de DVD.
, De taal voor de ondertitels kan niet worden
gewijzigd op de DVD.
De hoeken kunnen niet worden gewijzigd.
, Probeer het met DVD menu te gebruiken in
plaats van de directe keuzetoetsen op de
afstandsbediening (pagina 30).
, Er zijn geen meervoudige hoeken
opgenomen op de DVD.
, De hoek kan worden gewijzigd wanneer de
"
" aanduiding groen oplicht in het
display op het voorpaneel (pagina 11).
, Hoeken veranderen kan niet met de DVD.
De speler werkt niet correct.
, Trek de stekker uit het stopcontact wanneer
de werking van de speler is verstoord door
statische elektriciteit, enzovoort.
Er wordt niets weergegeven in het display
op het voorpaneel.
, "DISPLAY" bij "INDIVIDUELE
INSTELLING" is ingesteld op "UIT" of
"AUTO UIT". Stel "DISPLAY" in op een
andere instelling dan "UIT" of "AUTO
UIT" (pagina 79).
Er verschijnen 5 cijfers of letters op het
scherm en in het display op het
voorpaneel.
, De zelfdiagnosefunctie werd geactiveerd.
(Zie de tabel op pagina 91.)
90
De disc-lade gaat niet open en "LOCKED"
verschijnt in het display op het
voorpaneel.
, Het kinderslot is ingesteld (pagina 29).
De disc-lade gaat niet open en "TRAY
LOCKED" verschijnt in het display op het
voorpaneel.
, Neem contact op met de Sony-handelaar of
een plaatselijke erkende Sony
onderhoudsdienst.
"Gegevensfout" verschijnt op het
televisiescherm bij het afspelen van een
DATA CD of DATA DVD.
, De MP3-audiotrack/JPEG-beeldbestand/
DivX-videobestand is defect.
, De gegevens zijn geen MPEG-1 Audio
Layer III-gegevens.
, De indeling van het JPEG-beeldbestand is
niet compatibel met DCF (pagina 59).
, Het JPEG-beeldbestand heeft de extensie
".JPG" of ".JPEG", maar is niet in JPEGindeling.
, Het bestand dat u wilt afspelen heeft de
extensie ".AVI" of ".DIVX" maar is niet in
DivX-indeling, of is in DivX-indeling maar
beantwoordt niet aan een DivX Certifiedprofiel.
Zelfdiagnosefunctie
(Wanneer er letters/cijfers
verschijnen in het display)
Als de zelfdiagnosefunctie is geactiveerd om
te voorkomen dat de werking wordt
verstoord, knippert een servicecode van vijf
tekens (bijvoorbeeld C 13 50) met een
combinatie van een letter en vier cijfers op het
scherm en in het display. Raadpleeg dan de
onderstaande tabel.
C:13:50
Verklarende
woordenlijst
Album (pagina 59, 61)
Een eenheid waarin u JPEG-beeldbestanden
of MP3-audiotracks op een DATA CD/
DATA DVD kunt opslaan. ("Album" is een
exclusieve definitie voor deze speler.)
Bestand (pagina 59, 62)
Een JPEG-afbeelding opgenomen op een
DATA CD/DATA DVD of een DivX-video
op een DATA CD/DATA DVD ("Bestand" is
een exclusieve definitie voor deze speler).
Eén bestand bevat één afbeelding of video.
DivX® (pagina 66)
Eerste drie
Oorzaak en/of oplossing
tekens van
de servicecode
C 13
C 31
De disc is vuil of opgenomen
in een indeling die deze
speler niet kan afspelen
(pagina 7).
, Reinig de disc met een
zachte doek of controleer
de indeling (pagina 2).
De disc is niet correct
geplaatst.
, Plaats de disc correct.
Dolby Digital (pagina 18, 82)
Digitale audiocompressietechnologie
ontwikkeld door Dolby Laboratories. Deze
technologie is compatibel met meerkanaals
surround sound. Het achterkanaal is stereo en
er is ook een apart subwooferkanaal. Dolby
Digital produceert hetzelfde digitale
kwaliteitsgeluid via afzonderlijke kanalen als
"Dolby Digital" theatre surroundsoundsystemen. De kanaalscheiding is
uitstekend doordat de gegevens van alle
kanalen afzonderlijk zijn opgenomen en
digitaal worden verwerkt.
DTS (pagina 18, 83)
Digitale audiocompressietechnologie
ontwikkeld door Digital Theater Systems,
Inc. Deze technologie is compatibel met
meerkanaals surround sound. Het
achterkanaal is stereo en er is ook een apart
subwooferkanaal. DTS produceert hetzelfde
digitale kwaliteitsgeluid via kanalen.
De kanaalscheiding is uitstekend doordat de
gegevens van alle kanalen afzonderlijk zijn
opgenomen en digitaal worden verwerkt.
,wordt vervolgd
Aanvullende informatie
E XX
De zelfdiagnosefunctie van
(xx is een cijfer) de speler is uitgevoerd om
een defect te voorkomen.
, Neem contact op met de
Sony-handelaar of een
plaatselijke erkende
onderhoudsdienst van
Sony en geef de
servicecode van 5 tekens
door.
Voorbeeld: E 61 10
Digitale videotechnologie van
DivXNetworks, Inc. Videofilms met DivXtechnologie zijn van uitstekende kwaliteit
ondanks een betrekkelijk kleine
bestandsgrootte.
91
DVD VIDEO (pagina 6)
Een disc die tot 8 uur beeld kan bevatten, met
eenzelfde diameter als een CD.
De gegevenscapaciteit van een enkelzijdige
DVD met één laag is 4,7 GB (gigabyte), wat
7 keer meer is dan die van een CD. De
gegevenscapaciteit van een enkelzijdige
DVD met twee lagen is 8,5 GB, van een
dubbelzijdige DVD met één laag 9,4 GB en
van een dubbelzijdige DVD met twee lagen
17 GB.
De beeldgegevens zijn van de MPEG 2indeling, een wereldwijde norm inzake
digitale compressietechnologie. De
beeldgegevens worden gecomprimeerd tot
ongeveer 1/40e (gemiddeld) van de
oorspronkelijke grootte. De DVD maakt ook
gebruik van variabele codeertechnologie die
de toe te kennen gegevens aanpast volgens de
beeldstatus. Audio-informatie is opgenomen
met een meerkanaalssysteem, zoals Dolby
Digital, zodat de geluidsweergave
levensechter is.
Een DVD biedt ook tal van geavanceerde
mogelijkheden zoals meervoudige hoeken,
meervoudige talen en kinderbeveiliging.
DVD-RW (pagina 6)
Een DVD-RW is een opneembare en
herschrijfbare disc van hetzelfde formaat als
een DVD VIDEO. De DVD-RW heeft twee
verschillende standen: VR-modus en
videomodus. DVD-RW's die zijn gemaakt in
videomodus hebben dezelfde indeling als een
DVD VIDEO terwijl gegevens op discs die
gemaakt zijn in VR-modus (Video
Recording) kunnen worden geprogrammeerd
of bewerkt.
DVD+RW (pagina 6)
Een DVD+RW (plus RW) is een opneembare
en herschrijfbare disc. DVD+RW's gebruiken
een opname-indeling die te vergelijken is met
de indeling DVD VIDEO.
Filmsoftware, Videosoftware (pagina 20)
DVD's kunnen film- of videosoftware
bevatten. DVD's met filmsoftware bevatten
hetzelfde aantal beelden (24 frames per
seconde) als in bioscopen wordt gebruikt.
DVD's met videosoftware, zoals drama of
comedy's op de televisie, bevatten 25 frames/
60 velden per seconde (30 frames/60 velden).
92
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface)
HDMI is een interface die ondersteuning
biedt voor video en geluid via één digitale
aansluiting. Via de HDMI aansluiting worden
zowel standaard als high-definition
videosignalen en meerkanaals audiosignalen
in digitale vorm zonder kwaliteitsverlies
uitgevoerd naar AV-componenten, zoals
televisies met HDMI.
Aangezien de videosignalen compatibel zijn
met de huidige DVI (Digital Visual Interface)
indeling, kunnnen HDMI aansluitingen
worden aangesloten op de DVI aansluitingen
met een HDMI-DVI-conversiekabel. De
HDMI-norm ondersteunt HDCP (Highbandwidth Digital Contents Protection), een
kopieerbeveiligingstechnologie die is
voorzien van coderingstechnologie voor
digitale videosignalen.
Hoofdstuk (pagina 11)
Delen van een beeld of een muziekstuk die
korter zijn dan titels. Een titel bestaat uit
verscheidene hoofdstukken. Eén bestand
bevat één afbeelding of video.
MPEG-audio (pagina 18, 82)
Internationaal codeersysteem voor het
comprimeren van digitale audiosignalen
goedgekeurd door ISO/IEC. MPEG 1 is
compatibel met maximaal 2-kanaals stereo.
MPEG 2, dat voor DVD's wordt gebruikt, is
compatibel met 7.1-kanaals surround.
Normale (Interlace) indeling (pagina 20)
Met deze indeling wordt elke lijn van een
beeld als één "veld" getoond. Dit is de
standaardmethode voor het weergeven van
beelden op televisie. De velden met een even
nummer geven de even lijnen van een beeld
weer en de oneven velden geven de oneven
lijnen van een beeld weer.
Progressieve indeling (pagina 19)
In tegenstelling tot de interlace-indeling
waarbij de regels van een beeld (veld) om en
om worden weergegeven om één frame te
maken, wordt in de progressieve indeling het
volledige beeld als een afzonderlijk frame
weergegeven. Dit betekent dat met de
interlace-indeling 25 of 30 beelden (50-60
velden) in één seconde kunnen worden
weergegeven, met de progressieve indeling
kunnen 50-60 beelden in één seconde worden
weergegeven. De algehele beeldkwaliteit
wordt verbeterd en stilstaande beelden, tekst
en horizontale lijnen worden scherper
weergegeven. Deze speler is compatibel met
de progressieve indeling 525 of 625.
Progressieve JPEG's
Progressieve JPEG's worden vooral op
internet gebruikt. Deze verschillen van
andere JPEG's omdat ze geleidelijk infaden in
plaats van te worden getekend (van boven
naar onder) wanneer de JPEG's worden
weergegeven in een browser. Op deze wijze
kunt u het beeld weergeven terwijl het wordt
gedownload.
Super Audio CD (pagina 6)
HD-laag
HD-laag
• Super Audio CD + CD (hybride disc)
Deze disc bestaat uit een HD-laag en een
CD-laag. Bovendien staan de twee lagen op
één kant van deze disc. U hoeft de disc
tijdens het afspelen dus niet om te draaien.
U kunt de CD-laag afspelen met een
gewone CD-speler.
CD-laag
HD-laag
• 2-kanaals + meerkanaals Super Audio CD
De disc bestaat uit een 2-kanaals
afspeelgedeelte en een meerkanaals
afspeelgedeelte.
2-kanaals
afspeelgedeelte
Meerkanaals
afspeelgedeelte
Titel (pagina 11)
Het langste deel van een beeld of muziekstuk
op een DVD, film, enzovoort, op
videosoftware of een heel album voor
audiosoftware.
Aanvullende informatie
Met een Super Audio CD kunnen geluiden
zeer natuurgetrouw worden gereproduceerd
met de DSD (Direct Stream Digital)
technologie. Bij deze technologie wordt
gebruikgemaakt van een
bemonsteringsfrequentie van 2,8224 MHz.
Dit is ongeveer 64 keer zo hoog als bij een
gewone CD en met de 1-bits quantisering kan
de disc 4 keer zo veel informatie bevatten als
een CD met de standaard PCM-indeling.
Super Audio CD's kunnen worden
onderverdeeld in de volgende typen.
• Super Audio CD (disc met één laag)
De disc bestaat uit één HD-laag*.
• Super Audio CD (disc met twee lagen)
De disc bestaat uit twee HD-lagen waardoor
de disc over een langere afspeelduur
beschikt.
Bovendien staan de twee HD-lagen op één
kant van deze disc. U hoeft de disc tijdens
het afspelen dus niet om te draaien.
*HD-laag voor de Super Audio CD
HD-laag (High Density)
93
Technische gegevens
Systeem
Algemeen
Laser: Halfgeleiderlaser
Signaalindelingssysteem: PAL/(NTSC)
Stroomvereisten:
220 – 240 V wisselstroom, 50/60 Hz
Stroomverbruik: 13 W
Afmetingen (ongeveer):
430 × 55,5 × 237 mm
(breedte/hoogte/diepte) incl. uitstekende
onderdelen
Gewicht (ongeveer): 2,12 kg
Werkingstemperatuur: 5 °C tot 35 °C
Vochtigheidsgraad bij werking: 25 % tot
80 %
Audiokenmerken
Frequentiebereik: DVD VIDEO (PCM 96
kHz): 2 Hz tot 44 kHz (±1,0 dB)/DVD
VIDEO (PCM 48 kHz): 2 Hz tot 22 kHz
(±0,5 dB)/CD: 2 Hz tot 20 kHz (±0,5 dB)
Signaal/ruis-verhouding (S/Rverhouding): 115 dB (alleen LINE OUT
L/R (AUDIO) aansluitingen)
Harmonische vervorming: 0,003 %
Dynamisch bereik: DVD VIDEO: 103 dB/
CD: 99 dB
Wow en flutter: Minder dan gedetecteerde
waarde (±0,001% W PEAK)
Uitgangen
(Aansluiting: aansluitingstype/
uitgangsniveau/belastingsimpedantie)
LINE OUT (AUDIO): Phono-aansluiting/
2 Vrms/10 kilohm
DIGITAL OUT (OPTICAL): Optische
uitgang/–18 dBm (golflengte 660 nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL): Phonoaansluiting/0,5 Vp-p/75 ohm
HDMI OUT: Type A (19 pins)
LINE OUT (VIDEO): Phono-aansluiting/
1,0 Vp-p/75 ohm
S VIDEO OUT: 4-pins mini DIN/Y:
1,0 Vp-p, C: 0,3 Vp-p (PAL), 0,286 Vp-p
(NTSC)/75 ohm
5.1CH OUTPUT: Phono-aansluiting/2
Vrms/10 kilohm
COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB/CB,
PR/CR): Phono-aansluiting/Y: 1,0 Vp-p,
PB/CB, PR/ CR: 0,7 Vp-p/75 ohm
94
Bijgeleverde accessoires
Zie pagina 16.
Wijzigingen in ontwerp en technische
gegevens voorbehouden zonder
voorafgaande kennisgeving.
Taalcodelijst
Voor meer details, zie pagina 46, 52, 76.
Taalspelling conform ISO 639: 1988 (E/F).
Code Taal
Code Taal
Code Taal
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703 Niet vermeld
Regiocodelijst voor kinderbeveiliging
Aanvullende informatie
Code Taal
Voor meer informatie, zie pagina 70.
Code Regio
Code Regio
Code Regio
Code Regio
2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2115
2165
2174
2109
2248
2238
2254
2276
2304
2363
2362 Mexico
2376 Nederland
2390 NieuwZeeland
2379 Noorwegen
2427 Pakistan
2424 Filippijnen
2436 Portugal
2489 Rusland
2501 Singapore
2149
2499
2086
2528
2184
Argentinië
Australië
Oostenrijk
België
Brazilië
Canada
Chili
China
Denemarken
Finland
Frankrijk
Duitsland
India
Indonesië
Italië
Japan
Korea
Maleisië
Spanje
Zweden
Zwitserland
Thailand
Verenigd
Koninkrijk
95
Index
Cijfers
16:9 77
4:3 LETTER BOX 77
4:3 PAN&SCAN 77
4:3 VERHOUDING 78
48 kHz/96 kHz PCM 83
5.1 Channel Surround 47
A
Aansluiting 16, 17
A-B HERHALEN 37
ACHTERGROND 78
AFSTAND 84
Afstandsbediening 12, 16, 72
ALBUM 40
Album 59, 91
AUDIO DRC 81
AUDIO INSTELLING 81
AUDIO VERZWAKKER 81
AUDIOFILTER 81
AUTO WEERGAVE 79
AUTOM. UITSCHAKELING
79
AV SYNCHRONISATIE 57
EFFECT 65
EIGEN
KINDERBEVEILIGING 69
F
N
FAST PLAY 28
Filmsoftware 92
FL OFF 79
Frame stilzetten 39
NIVEAU 85
NORMAAL (INTERLACE) 19
Normale (Interlace) indeling 92
O
G
ONDERTITELING 76
Opnieuw afspelen 28
ORIGINAL 31
ORIGINAL/PLAY LIST 31
E
GEHEUGEN 54
GELUID 46, 76
Geschikte discs 7
GROOTTE 84
H
Batterijen 16
Bedieningsmenu 13
BEELDNAVIGATIE 41, 62
Behandeling van discs 2
BEKIJK HFST 41
BEKIJK TITEL 41
BESTAND 40
Bestand 91
BNR 56
C
I
CD 7, 27
D
DATA CD 6, 59, 66
DATA DVD 6, 66
DATUM 62
DCS (Digital Cinema Sound)
49
Diavoorstelling 63
DIGITALE UITGANG 82
Digitale uitgang 82
DISPLAY 79
Display
Bedieningsmenuscherm 13
Display op het voorpaneel 11
Instelscherm 75
Display op het voorpaneel 11
DivX® 66, 80
DOLBY DIGITAL 46, 82, 91
Doorlopend afspelen
CD/VIDEO CD 27
DVD 27
Doorspoelen 28
M
MENU 76
MNR 56
MP3 6, 59
MPEG 46, 82, 92
MULTI/2K 32
MULTI-DISC RESUME 29,
80
MUZIEKSTUK 40
MUZIEKSTUKKEUZE 80
HDMI
GELUID (HDMI) 80
HDMI 92
HDMI-RESOLUTIE 77
Herhaaldelijk afspelen 36
HERHALEN 36
HERSTELLEN 76
Hervat 29
HOEK 52
HOOFDSTUK 40
Hoofdstuk 92
B
96
DOWN MIX 81
DTS 46, 83, 91
DVD 6, 27, 92
DVD menu 30
DVD+RW 6, 28, 92
DVD-RW 6, 31, 92
INDEX 40
INDIVIDUELE
BEELDREGELING 53
INDIVIDUELE INSTELLING
79
INSTELLING 75
Instelscherm 75
Interlace-indeling 92
INTERVAL 65
J
JPEG 59
K
KINDERBEVEILIGING 69
Kinderslot 29
L
LINE 78
LUIDSPREKER 83
Luidsprekers
Aansluiting 21
P
PAUZESTAND 79
PBC-weergave 33
PLAY LIST 31
Problemen oplossen 87
Programma afspelen 34
PROGRAMMEREN 34
Progressieve indeling 93
PROGRESSIVE AUTO 19
PROGRESSIVE VIDEO 19
S
Scannen 38
SCENE 39
SCHERMBEVEILIGING 78
SCHERMDISPL. 76
Schermdisplay
Bedieningsmenuscherm 13
Instelscherm 75
SCHERMINSTELLING 77
SCHERPTE 55
SHUFFLE 36
SLOW PLAY 28
SNEL 76
Snel achteruit 38
Snel instelling 24, 76
Snel vooruit 38
STAND (MP3, JPEG) 64
Super Audio CD 6, 32, 93
SURROUND 48
T
TAALKEUZE 76
TEST TOON 85
TIJD/TEKST 40, 42
TITEL 40
Titel 93
TOESTANDGEHEUGEN 79
TOP MENU 30
TV TYPE 77
TVS 48
TVS (TV Virtual Surround) 48
V
Vertraagd afspelen 39
VIDEO CD 6, 27
VIDEO OFF 27
Videosoftware 92
VOLLEDIG 75
W
Willekeurig afspelen 36
Z
Zoeken 38
naar een bepaald punt met
beeld 38
ZOOM 28, 62
97
Gedrukt op 100% kringlooppapier met
VOC (vluchtige organische verbinding)vrije inkt op basis van plantaardige olie.
Sony Corporation Printed in Malaysia
Download PDF

advertising