Sony | DVP-NS999ES | Sony DVP-NS999ES Gebruiksaanwijzing

3-077-160-72(1)
CD/DVD
Player
Gebruiksaanwijzing
DVP-NS999ES
© 2003 Sony Corporation
WAARSCHUWING
Stel het apparaat niet bloot
aan regen of vocht om brand
of elektrocutie te voorkomen.
Open de behuizing niet om
elektrocutie te voorkomen.
Laat het apparaat alleen
nakijken door bevoegd
vakpersoneel.
Het netsnoer mag alleen door
bevoegd vakpersoneel
worden vervangen.
Dit apparaat is geklasseerd als
CLASS 1 LASER product. Het
label met vermelding van CLASS
1 LASER PRODUCT bevindt zich
op de achterkant van het apparaat.
OPGELET
De optische instrumenten in dit
apparaat kunnen oogletsel
veroorzaken. De laserstraal van
deze CD/DVD-speler is schadelijk
voor de ogen en u moet daarom
niet proberen de behuizing te
openen.
Laat het apparaat alleen nakijken
door bevoegd vakpersoneel.
Dit label bevindt zich aan de
zijkant van de speler.
2
Welkom!
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
• Dit apparaat werkt op 220-240 V
AC, 50/60 Hz. Kijk of dit voltage
overeenstemt met de plaatselijke
netspanning.
• Plaats geen met vloeistof
gevulde voorwerpen, zoals een
vaas, op het apparaat om
elektrocutie of brand te
voorkomen.
Installatie
• Zet het apparaat niet schuin. Het
apparaat is ontworpen voor
gebruik in horizontale stand.
• Houd zowel het apparaat als
discs uit de buurt van apparatuur
waarin een krachtige magneet
wordt gebruikt, zoals een grote
luidspreker of magnetron.
• Plaats geen zware voorwerpen
op het apparaat.
Gooi de batterij
niet weg maar
lever deze in als
klein chemisch
afval (KCA).
Dank u voor aankoop van deze
Sony CD/DVD Player. Voor u de
speler in gebruik neemt, moet u
deze gebruiksaanwijzing
aandachtig doorlezen. Bewaar de
gebruiksaanwijzing zodat u deze
later desgewenst opnieuw kunt
raadplegen.
Volumeregeling
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
• Opgelet: de optische instrumenten in dit
apparaat kunnen oogletsel veroorzaken.
• Indien er een voorwerp of vloeistof in de
behuizing terechtkomt, moet u de stekker
uit het stopcontact trekken en de speler laten
nakijken door een deskundige alvorens deze
weer in gebruik te nemen.
Spanningsbronnen
• De speler blijft onder (net)spanning staan
zolang de stekker in het stopcontact zit, ook
al is de speler zelf uitgeschakeld.
• Trek de stekker uit het stopcontact indien u
van plan bent de speler gedurende lange tijd
niet te gebruiken. Trek altijd aan de stekker
zelf en nooit aan het netsnoer.
Plaatsing
• Installeer de speler op een goed
geventileerde plaats om te voorkomen dat
het te warm wordt.
• Plaats de speler niet op een zachte
ondergrond, zoals een tapijt, waardoor de
ventilatiegaten kunnen worden afgesloten.
• Installeer de speler niet in de buurt van
warmtebronnen of op een plaats waar het is
blootgesteld aan directe zonnestraling,
overmatige hoeveelheden stof of
mechanische schokken.
Zet het volume niet hoger bij het beluisteren
van een zeer stille passage of een onbespeeld
gedeelte. Als u dat toch doet, kunnen de
luidsprekers worden beschadigd wanneer er
plots een piekwaarde wordt bereikt.
Reiniging
Reinig de behuizing, het voorpaneel en de
bedieningselementen met een zachte doek die
lichtjes is bevochtigd met een mild zeepsopje.
Gebruik geen schuursponsje, schuurpoeder of
oplosmiddelen, zoals alcohol of benzine.
Discs reinigen
Gebruik geen in de handel verkrijgbare
reinigingsdisc. Dergelijke discs kunnen
defecten veroorzaken.
BELANGRIJK
Opgelet: deze speler kan voor onbepaalde
duur een stilstaand videobeeld of
instelscherm op het TV-scherm tonen. Als u
dat beeld lange tijd op het TV-scherm laat
staan, bestaat het gevaar dat uw
televisiescherm onherstelbaar wordt
beschadigd. Vooral projectietelevisies zijn
hier gevoelig voor.
Met alle vragen over eventuele problemen
met uw speler kunt u terecht bij de
dichtstbijzijnde Sony handelaar.
Werking
• Indien de speler direct van een koude in een
warme of een zeer vochtige ruimte wordt
gebracht, kan er condensvorming optreden
op de lenzen in de speler. In dat geval kan de
werking van de speler zijn verstoord.
Verwijder in dat geval de disc en laat de
speler ongeveer een half uur aan staan tot
alle vocht is verdampt.
• Haal de discs uit de speler wanneer u deze
verplaatst. Indien u dat niet doet, kunnen
discs beschadigd worden.
3
Inhoudsopgave
WAARSCHUWING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Welkom! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Voorzorgsmaatregelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Betreffende deze gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Met deze speler kunnen de volgende discs worden afgespeeld . . . . . . . . . . 6
Opmerkingen betreffende discs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Onderdelen en bedieningselementen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Het LCD-scherm van de afstandsbediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Bedieningsmenuscherm (Magic Pad) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Beknopte handleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Snelle kennismaking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stap 1: Uitpakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stap 2: De afstandsbediening voorbereiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stap 3: TV-aansluitingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stap 4: Een disc afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
17
17
19
20
Aansluitingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
De speler aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stap 1: Videokabels aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stap 2: Audiokabels aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stap 3: Het netsnoer aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stap 4: Snel instelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
21
25
32
32
Discs afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Discs afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zoeken naar een bepaald punt op een disc
(Search, Shuttle mode, Jog mode) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De weergave hervatten vanaf het punt waar u de disc hebt gestopt
(Multi-disc Resume) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gebruik van het DVD menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
“ORIGINAL” of “PLAY LIST” op een DVD-RW kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . .
Een weergavezone kiezen voor een Super Audio CD . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIDEO CD’s met PBC-functies afspelen (PBC-weergave) . . . . . . . . . . . . . .
Afspelen van een MP3 Audio Track . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diverse weergavemogelijkheden
(Programme Play, Shuffle Play, Repeat Play, A-B Repeat Play) . . . . . .
36
38
39
40
41
42
43
44
46
Een scène zoeken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Een titel/hoofdstuk/track/index/scène zoeken (Search mode) . . . . . . . . . . . 51
Zoeken op scène (BEELDNAVIGATIE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Discinformatie controleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Speelduur en resterende speelduur controleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Weergave-informatie controleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
4
Geluidsregeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Het geluid regelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
SURROUND Mode instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Filmweergave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Hoeken wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Ondertitels weergeven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Het beeld aanpassen (VIDEOREGELING) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Verschillende aanvullende functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Discs voorzien van een label . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Discs vergrendelen
(EIGEN KINDERBEVEILIGING, KINDERBEVEILIGING) . . . . . . . . . . . .
Pieptoon (bevestigingsgeluid) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uw TV of AV-versterker (receiver) bedienen met de meegeleverde
afstandsbediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68
69
74
75
Instellingen en afstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Gebruik van het instelscherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De taal voor schermweergave en geluid kiezen (TAALKEUZE) . . . . . . . . . .
Beeldinstellingen (SCHERMINSTELLING) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Individuele instellingen (INDIVIDUELE INSTELLING) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Geluidsinstellingen (AUDIO INSTELLING) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luidsprekerinstellingen (LUIDSPREKER) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77
78
79
82
84
86
Aanvullende informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Verhelpen van storingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zelfdiagnosefunctie (Wanneer er letters/cijfers verschijnen in het
uitleesvenster) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verklarende woordenlijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taalcodelijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90
93
93
97
98
99
5
Betreffende deze
gebruiksaanwijzing
• In deze gebruiksaanwijzing staan de
bedieningselementen op de
afstandsbediening beschreven. Ook de
bedieningselementen op de speler kunnen
worden gebruikt indien deze dezelfde of
soortgelijke namen hebben als die op de
afstandsbediening.
• “DVD” kan worden gebruikt als algemene
term voor DVD VIDEO’s, DVD-R’s,
DVD-RW’s, DVD+R’s en DVD+RW’s.
• In deze gebruiksaanwijzing vindt u de
volgende symbolen:
Symbool
Met deze speler kunnen
de volgende discs
worden afgespeeld
Discformaat
DVD VIDEO
(pagina 93)
DVD-RW
(pagina 94)
Super Audio CD
(pagina 96)
Betekenis
VIDEO CD
Functies beschikbaar voor
DVD VIDEO’s en DVD-R’s/
DVD-RW’s in video mode of
DVD+R’s/DVD+RW’s
Muziek CD
Functies beschikbaar voor
DVD-RW’s in VR (Video
Recording) mode
“DVD VIDEO” en “DVD-RW” zijn
handelsmerken.
Functies beschikbaar voor
VIDEO CD’s of CD-R’s/
CD-RW’s in video CD formaat
Regiocode
Functies beschikbaar voor
Super Audio CD’s
Functies beschikbaar voor
muziek CD’s of CD-R’s/
CD-RW’s in muziek CD
formaat
Functies beschikbaar voor
DATA CD’s (CD-ROM’s/
CD-R’s/CD-RW’s met MP3*
audio tracks)
* MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) is een
standaardformaat van ISO/MPEG waarbij
audiogegevens worden gecomprimeerd.
Op de achterkant van de speler staat een
regiocode vermeld die ook op de DVD
VIDEO’s (alleen weergave) vermeld moet
staan om met deze speler te kunnen worden
afgespeeld. Dit systeem is bedoeld ter
bescherming van de auteursrechten.
DVD VIDEO’s met label ALL kunnen ook
met deze speler worden afgespeeld.
Indien u een andere DVD VIDEO probeert af
te spelen, verschijnt het bericht “Weergave
van deze disc niet toegestaan wegens
regiobeperkingen.” op het scherm. Het is
mogelijk dat sommige DVD VIDEO’s
waarop geen regiocode staat vermeld, toch
niet kunnen worden afgespeeld.
X
DVP–XXXX
00V 00Hz
00W
NO.
0-000-000-00
6
Regiocode
Voorbeeld van discs die niet
kunnen worden afgespeeld met
de speler
De speler kan de volgende discs niet afspelen:
• De CD-ROM’s (waaronder PHOTO CD’s)/
CD-R’s/CD-RW’s die niet zijn opgenomen
in de volgende formaten:
–muziek CD formaat
–video CD formaat
–MP3 formaat conform ISO9660* Level 1/
Level 2, of het uitgebreide formaat, Joliet
• Datasecties van CD-Extra’s
• DVD-ROM’s
• DVD Audio’s
* Een logisch formaat van bestanden en mappen op
CD-ROM’s, bepaald door ISO (International
Standard Organization).
De speler kan ook de volgende discs niet
afspelen:
• Een DVD VIDEO met een andere
regiocode.
• Een disc met een speciale vorm (zoals een
kaart of hart).
• Een disc waarop papier of stickers zijn
gekleefd.
• Een disc met resten kleefmiddel van
kleefband of stickers.
Opmerkingen
• Opmerkingen over DVD-R’s, DVD-RW’s,
DVD+R’s, DVD+RW’s, CD-R’s of CD-RW’s
Bepaalde DVD-R’s, DVD-RW’s, DVD+R’s,
DVD+RW’s, CD-R’s of CD-RW’s kunnen niet
op deze speler worden afgespeeld wegens de
opnamekwaliteit, de fysieke staat van de disc of
de karakteristieken van de opnameapparatuur.
Ook een disc die niet correct is gefixeerd, wordt
niet afgespeeld. Beelden op DVD-RW’s met
CPRM* beveiliging kunnen mogelijk ook niet
worden afgespeeld wanneer ze een
kopieerbeveiligingssignaal bevatten. “Copyright
beveiliging” verschijnt dan op het scherm.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de
opnameapparatuur voor meer informatie. Discs
die in Packet Write formaat zijn gemaakt, kunnen
ook niet worden afgespeeld.
* CPRM (Content Protection for Recordable
Media) is een codeertechnologie die het
auteursrecht van beelden beschermt.
• Muziekdiscs die zijn gecodeerd met copyrightbeveilgingstechnologieën
Dit product is ontworpen voor het afspelen van discs
die voldoen aan de CD-norm (Compact Disc).
Onlangs hebben platenmaatschappijen muziekdiscs
op de markt gebracht die zijn gecodeerd met
copyright-beveiligingstechnologieën. Houd er
rekening mee dat sommige van deze discs niet
voldoen aan de CD-norm en wellicht niet met dit
product kunnen worden afgespeeld.
Opmerking betreffende de
weergave van DVD’s en VIDEO
CD’s
Sommige weergavefuncties van DVD’s en
VIDEO CD’s kunnen opzettelijk door
software-producenten zijn vastgelegd. Deze
speler speelt DVD’s en VIDEO CD’s af
volgens de inhoud van de disc zodat bepaalde
weergavefuncties niet beschikbaar kunnen
zijn. Raadpleeg daarom de instructies die bij
DVD’s of VIDEO CD’s worden geleverd.
Auteursrechten
Dit product is voorzien van copyrightbeveiligingstechnologie die is beschermd
door sommige Amerikaanse patenten en
andere intellectuele eigendomsrechten van
Macrovision Corporation en anderen. Het
gebruik van deze copyrightbeveiligingstechnologie moet zijn
goedgekeurd door Macrovision Corporation,
en is bedoeld voor gebruik in huis en beperkte
kring tenzij Macrovision Corporation
hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft
verleend. Aanpassing of demontage is
verboden.
7
Opmerkingen
betreffende discs
• Neem de disc vast aan de rand om deze
schoon te houden. Raak het oppervlak niet
aan.
• Stel een disc niet bloot aan directe
zonnestraling of warmtebronnen, zoals
heteluchtkanalen, en laat deze niet achter in
een auto die in de volle zon geparkeerd staat
en waarin de temperatuur sterk kan oplopen.
• Berg discs na gebruik weer op in de houder.
• Reinig de disc met een zachte doek.
Wrijf van binnen naar buiten toe.
• Gebruik geen oplosmiddelen, zoals
benzine, thinner en in de handel
verkrijgbare reinigingsmiddelen, of
antistatische sprays voor
grammofoonplaten.
8
Onderdelen en bedieningselementen
Meer details vindt u op de pagina’s tussen haakjes.
Voorpaneel
A [/1 (aan/wacht) toets/indicator (36)
Licht groen op wanneer de speler aan
staat en licht rood op met de speler in de
wachtstand.
B MULTI CHANNEL (multikanaal)
indicator
Licht op wanneer:
— u een disc afspeelt die drie of meer
audiosignaalkanalen bevat;
— er geen disc in de speler is geplaatst.
C Disclade (36)
D A (openen/sluiten) toets (36)
E ./> (vorige/volgende) toetsen
(37)
F
G
H
I
x (stop) toets (37)
X (pauze) toets (37)
H (weergave) toets (36)
FL OFF (uitleesvenster uit) indicator
(10)
J VIDEO OFF (video uit) indicator (36)
K Uitleesvenster op het voorpaneel (10)
L SUPER AUDIO CD indicator
Licht op wanneer:
— u een HD-laag (High Density) van
Super Audio CD’s afspeelt;
— er geen disc in de speler is geplaatst.
M
(afstandsbedieningssensor) (17)
,wordt vervolgd
9
Uitleesvenster op het voorpaneel
Bij het afspelen van een DVD VIDEO/DVD-RW
Licht op wanneer de speler
progressieve signalen
produceert (80)
Huidig audiosignaal (60)
Disctype Weergavestatus
Digital
PROGRESSIVE MULTI
REPEAT 1
SHUFFLE PGM A–B
Huidig audio
signaal (60)
TITLE
Huidige
weergavestand
(46)
TRACK
CHAP
INDEX
Nummer huidige
titel en hoofdstuk
(56)
Licht op wanneer de speler een
NTSC signaal produceert
ANGLE
NTSC HOUR
Licht op wanneer
u de hoek wijzigt (62)
MIN
SEC
Speelduur (56)
Bij het afspelen van een VIDEO CD met PBC-weergave (43)
Disctype Weergavestatus
Digital
PROGRESSIVE MULTI
MPEG REPEAT 1
SHUFFLE PGM A–B
Licht op wanneer de speler
progressieve signalen
produceert (80)
TITLE
TRACK
CHAP
Licht op wanneer de speler een
NTSC signaal produceert
INDEX
ANGLE
NTSC HOUR
Huidige weergavestand (46)
MIN
SEC
Speelduur (56)
Huidige scène (56)
Bij het afspelen van een CD, Super Audio CD, DATA CD (MP3 audio) of VIDEO CD
(zonder PBC)
Licht op wanneer de speler
progressieve signalen
uitvoert (80)
Disctype*
Weergavestatus
Digital
PROGRESSIVE MULTI
MP3 REPEAT 1
SHUFFLE PGM A–B
Licht op bij weergave
van de multikanaalszone op Super
Audio CD’s (42)
TITLE
Licht op tijdens het Huidige
afspelen van MP3 weergavestand
(46)
audio tracks (44)
TRACK
INDEX
ANGLE
NTSC HOUR
MIN
SEC
Speelduur (56)
Huidige track en index (56)
* Het disctype verschijnt niet bij weergave van de
HD-laag van Super Audio CD’s.
Het uitleesvenster op het voorpaneel
uitschakelen
Ga met de bladertoets omhoog of omlaag
totdat “FL ON/OFF” verschijnt op het
LCD-scherm. Richt de afstandsbediening
vervolgens op de speler en druk op de
10
CHAP
Licht op wanneer de speler een
NTSC signaal produceert
bladertoets totdat
verschijnt op het
LCD-scherm.
Als het uitleesvenster op het voorpaneel
wordt uitgeschakeld, licht de FL OFF
indicator op de speler op.
z Tip
U kunt de verlichting van het uitleesvenster op het
voorpaneel regelen door de instelling “DIMMER”
onder “INDIVIDUELE INSTELLING” (pagina 82)
te wijzigen.
Achterpaneel
DIGITAL OUT
AUDIO OUT
5.1CH OUTPUT
FRONT
PCM/ DTS/
MPEG/ DOLBY DIGITAL
COAXIAL OPTICAL
REAR
CENTER
L
L
COMMAND MODE
1 2 3
R
R
WOOFER
Y
PB/CB
PR/CR
SELECTABLE
INTERLACE
PROGRESSIVE
VIDEO
OUT
S VIDEO
OUT
SCAN SELECT
COMPONENT VIDEO OUT
LINE 1 (RGB)
TV
A DIGITAL OUT (COAXIAL) (digitale
coaxiaaluitgang) aansluiting (28) (29)
(30)
B DIGITAL OUT (OPTICAL) (optisch
digitale uitgang) aansluiting (28) (29)
(30)
C AUDIO OUT L/R (geluids uitgang
links/rechts) aansluitingen (27) (28)
(29)
D 5.1CH OUTPUT (5.1CH uitgang)
aansluitingen (30)
E COMMAND MODE (opdrachtstand)
schakelaar (1, 2, 3) (18)
F AC IN (netvoeding) ingang (17)
LINE 2
G LINE 2 (lijn-2) aansluiting (19) (21)
H LINE 1 (RGB)-TV (TV (RGB)-lijn-1)
aansluiting (19) (21)
I COMPONENT VIDEO OUT/SCAN
SELECT (component video uitgang/
scanselectie) schakelaar (80)
J COMPONENT VIDEO OUT
(component video uitgang)
(Y, PB/CB, PR/CR) aansluitingen (21)
K S VIDEO OUT (S Video-uitgang)
aansluiting (21)
L VIDEO OUT (video uitgang)
aansluiting (21)
,wordt vervolgd
11
Afstandsbediening
H H (weergave) toets (36)
De H toets is voorzien van een
voelstip.*
I PICTURE NAVI (beeldnavigatie)
toets (52)
J Klik-shuttle (38)
K DISPLAY (schermdisplay) toets (14)
L TOP MENU toets (40)
M Cijfertoetsen (40)
Cijfertoets 5 is voorzien van een
voelstip.*
N CLEAR (wissen) /- (tientallen) toets
(46) (75)
O SEARCH MODE (zoekstand) toets
(51)
P PICTURE MEMORY (beeldstand)
toets (80)
Q TV/DVD toets (75)
R [/1 (aan/wachtstand) toets (36) (75 )
S Bladertoets (13)
T A-B toets (50)
U BOOKMARK (markering) toets (53)
V REPLAY (herhaal) toets (37)
W x (stop) toets (37)
X X (pauze) toets (37)
Y JOG toets (39)
Z ENTER (invoer) toets (32)
wj C/X/x/c toets (40)
wk O RETURN (terug) toets (37)
wl MENU toets (40)
e; PROG (programma) +/– toetsen (75)
De + toets is voorzien van een voelstip.*
ea 2 (volume) +/– toetsen (75)
De + toets is voorzien van een voelstip.*
A TV/DVD schakelaar (75)
B Z (openen/sluiten) toets (37)
C LCD (Liquid Crystal Display) scherm
(13)
D PROGRAM (programmeren) toets
(46)
E VIDEO CONTROL (videoregeling)
toets (64)
F / (zoeken) toetsen (38)
G ./> (vorige/volgende) toetsen
(37)
12
es ENTER (invoer) toets (heeft dezelfde
functie als wh)
ed
(wide mode) toets (75)
ef COMMAND MODE (opdrachtstand)
schakelaar (DVD 1, 2, 3) (18)
eg t (TV/video) toets (75)
* Bij het bedienen van de speler kan de voelstip
fungeren als richtpunt.
Het LCD-scherm van de afstandsbediening
De meegeleverde afstandsbediening beschikt over een LCD-scherm en bladertoets waarmee u
de instellingen van de speler kunt regelen. Als u met bladertoets omhoog of omlaag gaat, kunt u
verschillende menu’s en functies oproepen zoals “TIME/TEXT” en “SUBTITLE”.
LCD-scherm
Bladertoets
Werken met het LCD-scherm en de bladertoets
1
Ga met de bladertoets omhoog of omlaag om een opdracht te selecteren.
Het LCD-scherm bevat de volgende opdrachten. Zolang u de bladertoets omlaag of omhoog
gedrukt houdt, blijven de opdrachten verschijnen op het scherm. Meer informatie over de
opdrachten vindt u op de pagina’s die tussen haakjes worden aangegeven.
AUDIO (pagina 59) y TIME/TEXT (pagina 55)y VIDEO OFF (pagina 36)
Y
Y
SUBTITLE (pagina 63)
FL ON/OFF (pagina 10)
Y
Y
ANGLE (pagina 62)
MULTI/2CH (pagina 42)
Y
Y
SURROUND (pagina 61)
SACD*/CD (pagina 42)
Y
Y
SHUFFLE (pagina 48) T
t REPEAT (pagina 49)
* Super Audio CD
2
Richt de afstandsbediening op de (afstandbedieningssensor) op de speler en druk
op het woord PUSH dat op de bladertoets staat gedrukt totdat
verschijnt op het
LCD-scherm.
De speler reageert op de geselecteerde opdracht zolang de opdracht zichtbaar blijft op het
LCD-scherm. Voor sommige opdrachten moet u enkele malen op de bladertoets drukken.
Het scherm verschijnt op het TV-scherm.
Voorbeeld: als u “ANGLE” selecteert.
Pictogram van de geselecteerde opdracht
2
Geselecteerde optie
13
Bedieningsmenuscherm (Magic Pad)
Met het bedieningsmenu kunt u een functie selecteren en de bijbehorende informatie bekijken.
Welke items worden weergegeven op het bedieningsmenuscherm is afhankelijk van het type
disc.
Voorbeeld: bedieningsmenuscherm 1 bij het afspelen van een DVD VIDEO.
Totaal aantal titels**
Huidig hoofdstuknummer*
Huidig titelnummer*
Totaal aantal hoofdstukken**
Items in het
bedieningsmenu
Type disc dat
wordt afgespeeld
12(27)
18(34)
T
1:32:55
Gekozen item
Functienaam van
gekozen item in het
bedieningsmenu
Melding
*
DVD VIDEO
Speelduur
Huidige instelling
UIT
UIT
1: ENGELS
2: FRANS
3: SPAANS
ONDERTITELING
Kiezen:
Toont het scènenummer voor VIDEO CD’s
(PBC aan), tracknummer voor VIDEO CD’s/
Super Audio CD’s/CD’s, albumnummer voor
DATA CD’s.
Weergavestatus
(N Weergave,
X Pauze,
x Stop, enzovoort)
Opties
ENTER
Annuleren: RETURN
** Toont het indexnummer voor VIDEO CD’s/
Super Audio CD’s/CD’s, MP3
audiotracknummer voor DATA CD’s.
Werken met het bedieningsmenuscherm
1
Druk enkele malen op DISPLAY om het bedieningsmenu op te roepen of als volgt te
wijzigen:
, Bedieningsmenuscherm 1
m
Bedieningsmenuscherm 2 (alleen DVD/VIDEO CD)
m
GEAVANCEERD scherm (alleen DVD. Zie pagina 57.)
m
(bedieningsmenuscherm uit)
2
Selecteer met X/x het item in het bedieningsmenu waarvoor u de instelling wilt
wijzigen voor de huidige disc en druk op ENTER.
De beschikbare opties voor het geselecteerde item in het bedieningsmenu worden
weergegeven.
3
14
Kies de gewenste optie met X/x en druk op ENTER.
z Tip
U kunt het scherm GEAVANCEERD overslaan door “UIT” bij “GEAVANCEERD” in het bedieningsmenu
in te stellen (pagina 57).
Lijst van items in het bedieningsmenu
Hierna volgt een korte uitleg van de items in het bedieningsmenu. Op de pagina’s tussen haakjes
leest u welke opties voor elk item beschikbaar zijn.
Item
Itemnaam, functie, relevant disctype
TITEL (pagina 51)/SCENE (pagina 51)/MUZIEKSTUK (pagina 51)
Om de titel, scène of track te kiezen voor weergave.
HOOFDSTUK (pagina 51)/INDEX (pagina 51)
Om het hoofdstuk of de index te kiezen voor weergave.
ALBUM (pagina 44)
Om het album te kiezen voor weergave.
MUZIEKSTUK (pagina 51)
Om de track te kiezen voor weergave.
INDEX (pagina 51)
Om de index te kiezen voor weergave.
ORIGINAL/PLAY LIST (pagina 41)
Om bij een titel te kiezen tussen ORIGINAL weergave of zelf samengestelde PLAY
LIST.
TIJD/TEKST (pagina 51, 55)
TIJD/MEMO (pagina 51, 68)
Verstreken en resterende speelduur controleren.
Tijdcode voor het zoeken naar beeld en muziek invoeren.
Toont de DVD/Super Audio CD/CD tekst of tracknaam van een DATA CD.
Hiermee kunt u een disc een naam geven of het label (Disc Memo) weergeven dat u
aan de disc hebt toegewezen.
MULTI/2K (pagina 42)
Om de weergavezone op Super Audio CD’s te kiezen, indien beschikbaar.
GELUID (pagina 59)
Om de geluidsinstelling te wijzigen.
ONDERTITELING (pagina 63)
Ondertitels weergeven.
Om de taal van de ondertitels te wijzigen.
HOEK (pagina 62)
Om de hoek te wijzigen.
SURROUND (pagina 61)
Om de surround-functies te selecteren. Beschikbaar wanneer 4 tot 6 luidsprekers
zijn aangesloten.
GEAVANCEERD (pagina 57)
Toont de informatie (bit rate of laag) van de disc die wordt afgespeeld.
KINDERBEVEILIGING (pagina 69)
Om weergave met deze speler te verhinderen.
,wordt vervolgd
15
INSTELLING (pagina 77)
SNEL instelling (pagina 32)
Gebruik Snel instelling om de taal voor het bedieningsmenu, de breedte-/
hoogteverhouding van het TV-scherm, het geluidssignaal en de luidsprekergrootte
in te stellen.
VOLLEDIG instelling
Behalve Snel instelling kunt u nog diverse andere instellingen verrichten.
HERSTELLEN
Om de instellingen van “INSTELLING” terug te stellen.
PROGRAMMEREN (pagina 46)
Om de weergavevolgorde van titels, hoofdstukken of tracks te kiezen.
SHUFFLE (pagina 48)
Om titels, hoofdstukken of tracks af te spelen in willekeurige volgorde.
HERHALEN (pagina 49)
Om de hele disc (alle titels/alle tracks) herhaaldelijk of één titel/hoofdstuk/track
herhaaldelijk af te spelen.
A-B HERHALEN (pagina 50)
Duidt de stukken aan die u herhaaldelijk wilt afspelen.
VIDEOREGELING (pagina 64)
Regelt het videosignaal van de speler op verschillende manieren.
Selecteer de instelling die het meest geschikt is voor het programma dat u bekijkt.
Ook kunt u elk element van de beeldkwaliteit, zoals helderheid, kleur, geluid en
scherpte, gedetailleerd aanpassen.
BEELDNAVIGATIE (pagina 52)
Deelt het scherm op in 9 subbeelden om snel een bepaalde scène te vinden.
z Tip
De pictogramindicator van het bedieningsmenu
licht groen op
wanneer u
t
een andere optie kiest dan “UIT” (alleen
“SURROUND”, “PROGRAMMEREN”,
“SHUFFLE”, “HERHALEN”, “A-B
HERHALEN”). De “HOEK” indicator licht alleen
groen op wanneer hoeken kunnen worden
gewijzigd. De “VIDEOREGELING” indicator licht
groen op wanneer een andere instelling dan
“STANDAARD” wordt gekozen. De
“BEELDNAVIGATIE” indicator licht groen op bij
een markering.
16
Een snelle kennismaking in dit hoofdstuk
verschaft u voldoende informatie om de
speler meteen te laten werken. Zie
“Aansluitingen” op pagina 21 om gebruik te
maken van de surround-functies van deze
speler.
Deze speler kan worden bediend met de
meegeleverde afstandsbediening. Plaats twee
R6 (AA) batterijen in de batterijhouder en
houd daarbij rekening met de 3 en #
aanduidingen. Richt de afstandsbediening op
de afstandsbedieningssensor
op de speler.
Beknopte handleiding
Snelle kennismaking
Stap 2:
De afstandsbediening
voorbereiden
Beknopte handleiding
Opmerkingen
• U kunt deze speler niet aansluiten op een TV die
niet is voorzien van een SCART (EURO AV) of
video-ingang.
• Zorg ervoor dat de stekker van elke component uit
het stopcontact is getrokken alvorens
aansluitingen te verrichten.
Stap 1: Uitpakken
Controleer of het volgende is meegeleverd:
• Audio/video-kabel (pinstekker × 3 y
pinstekker × 3) (1)
• Netsnoer (1)
• Afstandsbediening (1)
• R6 (AA) batterijen (2)
Het netsnoer aansluiten
Sluit het meegeleverde netsnoer aan op de AC
IN ingang van de speler.
Opmerkingen
• Laat de afstandsbediening niet achter op een zeer
warme of vochtige plaats.
• Zorg ervoor dat er niets in de behuizing van de
afstandsbediening terechtkomt, vooral bij het
vervangen van de batterijen.
• Stel de afstandsbedieningssensor niet bloot aan
directe zonnestraling of felle verlichting.
Hierdoor kan de werking worden verstoord.
• Indien u de afstandsbediening gedurende lange
tijd niet gebruikt, verwijdert u de batterijen om
mogelijke schade door batterijlekkage en corrosie
te voorkomen.
,wordt vervolgd
17
Wanneer u over meerdere Sony
DVD-spelers hebt
Indien de meegeleverde afstandsbediening de
werking van uw tweede Sony DVD-speler
stoort, stelt u voor deze speler en de
meegeleverde afstandsbediening een andere
opdrachtstand in dan voor de eerste Sony
DVD-speler.
De standaardinstelling voor deze speler en de
meegeleverde afstandsbediening is DVD 1.
COMMAND
MODE
schakelaar
1
Stel met de COMMAND MODE
schakelaar op de afstandsbediening
de opdrachtstand zodanig in (DVD 1,
DVD 2 of DVD 3) dat de instelling van
de afstandsbediening verschilt van de
overige DVD-spelers.
Als de overige DVD-spelers bijvoorbeeld
reageren op de standaardopdrachtstand
van de meegeleverde afstandsbediening
(DVD 1), stelt u de afstandsbediening in
op DVD 2 of DVD 3.
2
18
Pas de instelling van de COMMAND
MODE schakelaar op de achterzijde
van de speler aan de instelling van de
meegeleverde afstandsbediening
aan.
Stap 3: TV-aansluitingen
Sluit een SCART (EURO AV) kabel (niet meegeleverd) en netsnoer aan in de volgorde
(1~3) zoals hieronder aangegeven. Sluit het netsnoer altijd als laatste aan.
Beknopte handleiding
CD/DVD-speler
AUDIO OUT
DIGITAL OUT
5.1CH OUTPUT
FRONT
PCM/ DTS/
MPEG/ DOLBY DIGITAL
COAXIAL OPTICAL
REAR
CENTER
L
L
COMMAND MODE
1 2 3
R
R
WOOFER
Y
PB/CB
PR/CR
SELECTABLE
INTERLACE
PROGRESSIVE
VIDEO
OUT
S VIDEO
OUT
SCAN SELECT
COMPONENT VIDEO OUT
LINE 1 (RGB)
TV
LINE 2
3 netsnoer
LINE 1 (RGB)
TV
LINE 2
naar t LINE 2
naar T LINE 1
(RGB)-TV
naar SCART (EURO AV) ingang
1 SCART (EURO AV)
kabel (niet meegeleverd)
TV
2 netsnoer
naar SCART
(EURO AV) uitgang
Videorecorder
l: Signaalverloop
De breedte-/hoogteverhouding van het
aangesloten TV-scherm wijzigen
Afhankelijk van de disc en het type TV
(standaard 4:3 scherm of breedbeeld) past het
beeld soms niet volledig op het TV-scherm.
In dit geval wijzigt u de breedte-/
hoogteverhouding (pagina 79).
Indien uw TV geen SCART (EURO AV)
aansluiting heeft
Zie patroon C bij “Stap 1: Videokabels
aansluiten” op pagina 21.
Wanneer u een TV aansluit die
progressieve signalen (525p/625p)
accepteert
Voor het bekijken van progressieve signalen
moet u de COMPONENT VIDEO OUT
aansluitingen gebruiken. Sluit uw TV aan
volgens patroon A op pagina 21 en voer
vervolgens Snel instelling uit op pagina 32.
Indien u aansluit op een videorecorder
Sluit uw videorecorder aan op LINE 2 op de
speler. De videorecorder kan alleen het
signaal van de TV opnemen.
Opmerking
Sluit de TV aan op LINE 1 (RGB)-TV op de speler
met een SCART (EURO AV) kabel.
19
Stap 4: Een disc afspelen
Met de weergavekant omlaag
A Zet de TV aan.
B Druk op [/1 op de speler.
C Stel de ingangskeuzeschakelaar
van uw TV zo in dat het signaal van
de speler op het TV-scherm
verschijnt.
Bij sommige discs verschijnt er een menu op
het TV-scherm. Indien dat het geval is, kiest
u het gewenste item in het menu en speelt u de
DVD VIDEO (pagina 40) of VIDEO CD af.
(pagina 43).
De weergave stoppen
Druk op x.
D Druk op A op de speler om de
disclade te openen.
De disc verwijderen
E Plaats een disc in de disclade met
het label naar boven.
De speler uitschakelen
F Druk op H.
De disclade sluit en de speler begint de
disc af te spelen.
20
Na stap 6
Druk op A.
Druk op [/1. De speler schakelt over naar de
wachtstand en de voedingsindicator licht
rood op.
Aansluitingen
De speler aansluiten
Aansluitingen
Volg stap 1 tot 4 om de speler aan te sluiten en in te stellen.
Alvorens te beginnen, trekt u eerst de stekker uit het stopcontact, controleert u of alle toebehoren
zijn meegeleverd en plaatst u de batterijen in de afstandsbediening (pagina 17).
Opmerkingen
• Sluit de kabels stevig aan om ongewenste ruis te voorkomen.
• Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de aan te sluiten componenten.
Stap 1: Videokabels aansluiten
Sluit deze speler aan op de TV-monitor, projector of AV-versterker (receiver) met een
videokabel. Selecteer een van de patronen A tot en met D op basis van de ingang op uw
TV-monitor, projector of AV-versterker (receiver). Gebruik patroon A als u beelden via
progressieve signalen (525p/625p) wilt ontvangen op een TV, projector of monitor die daarvoor
geschikt is.
,wordt vervolgd
21
C
Audio/video
kabel
(meegeleverd)
(geel)
INPUT
VIDEO
D
S VIDEO kabel
(niet meegeleverd)
INPUT
S VIDEO
L
AUDIO
R
TV, projector of AVversterker (receiver)
TV, projector of AVversterker (receiver)
(geel)
naar S VIDEO OUT
naar VIDEO OUT
DIGITAL OUT
AUDIO OUT
5.1CH OUTPUT
FRONT
PCM/ DTS/
MPEG/ DOLBY DIGITAL
COAXIAL OPTICAL
REAR
CENTER
L
L
COMMAND MODE
1 2 3
R
R
WOOFER
Y
naar
COMPONENT
VIDEO OUT
(groen)
PB/CB
PR/CR
SELECTABLE
INTERLACE
PROGRESSIVE
VIDEO
OUT
(blauw)
CD/DVD-speler
SCAN SELECT
S VIDEO
OUT
COMPONENT VIDEO OUT
LINE 1 (RGB)
TV
naar LINE 1
(RGB)-TV
LINE 2
naar LINE 2
(rood)
De videorecorder
aansluiten
SCART (EURO AV)
kabel
(niet meegeleverd)
Videorecorder
COMPONENT
VIDEO IN
(groen)
Y
PB/CB
(blauw)
PR/CR
(rood)
A
TV, projector of AVversterker (receiver)
Component video-kabel
(niet meegeleverd)
l: Signaalverloop
Opmerking
Wanneer u de speler aansluit op een progressieve
TV, wordt u aangeraden alleen patroon A te
gebruiken. Als u de speler aansluit op de TV met A
en B, wordt een speciaal controlesignaal
verzonden via de SCART (EURO AV) kabel
waardoor het signaal in sommige gevallen wordt
doorgeschakeld naar de SCART (EURO AV)
aansluiting.
22
TV
B
A Als u de speler aansluit op een monitor, projector of AV-versterker (receiver)
met component video-ingangen (Y, PB/CB, PR/CR)
Groen
Groen
Blauw
Blauw
Rood
Rood
Aansluitingen
Sluit de component aan via de COMPONENT VIDEO OUT aansluitingen met een videokabel
(niet meegeleverd) of drie videokabels (niet meegeleverd) van hetzelfde type en dezelfde lengte.
U kunt genieten van beelden met een zeer nauwkeurige kleurweergave en uitstekende
beeldkwaliteit. Gebruik deze aansluiting als uw TV geschikt is voor progressieve signalen
(525p/625p) en stel “COMPONENT OUT” bij “SCHERMINSTELLING” in op
“PROGRESSIVE” in het instelscherm (pagina 80).
B Indien u de speler aansluit op een SCART (EURO AV) ingang
Sluit de SCART (EURO AV) kabel (niet meegeleverd) aan. Sluit de stekkers stevig aan om
bromgeluiden en ruis te voorkomen. Indien u gebruik maakt van de SCART (EURO AV) kabel,
moet u controleren of de TV compatibel is met S video- of RGB-signalen. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de aan te sluiten TV. Wanneer u “LINE” bij “SCHERMINSTELLING”
in het instelscherm (pagina 81) op “S VIDEO” of “RGB” zet, moet u de juiste SCART (EURO
AV) kabel gebruiken.
Indien u aansluit op een videorecorder
Sluit uw videorecorder aan op LINE 2 op de speler. De videorecorder kan alleen het signaal van
de TV opnemen.
C Indien u de speler aansluit op een video-ingang
Steek de gele stekker van de audio/video-kabel (meegeleverd) in de gele (video) aansluitingen.
Het beeld is dan van standaardkwaliteit.
Geel (Video)
Geel (Video)
Wit (L)
Wit (L)
Rood (R)
Rood (R)
Verbind de rode en witte stekkers met de audio-aansluitingen (pagina 27). U moet dit alleen
doen bij aansluitingen op een TV.
D Indien u de speler aansluit op een S VIDEO ingang
Sluit een S VIDEO kabel (niet meegeleverd) aan. Het beeld is van hoge kwaliteit.
Opmerkingen
• Sluit geen videorecorder of iets dergelijks aan tussen uw TV en de speler. Wanneer de spelersignalen via
een videorecorder passeren, krijgt u mogelijk geen helder beeld op het TV-scherm. Indien uw TV slechts
één audio/video-ingang heeft, moet u de speler hierop aansluiten.
,wordt vervolgd
23
Videorecorder
CD/DVD-speler
TV
Direct
aansluiten
• Houd er rekening mee dat niet alle high definition TV’s volledig compatibel zijn met dit product. Dit kan
leiden tot een misvormde weergave. Als er problemen optreden met de weergave van progressieve beelden
tijdens het gebruik van de zoekfunctie, wordt aangeraden de standaardweergave-instelling van de TV te
gebruiken. Voor vragen over de compatibiliteit van uw Sony TV met betrekking tot deze DVD-speler kunt
u contact opnemen met onze afdeling klantenservice.
• Indien u met deze speler geen beelden kunt bekijken van een videorecorder die is aangesloten op een TV
met RGB componentaansluitingen, moet u
op uw TV instellen op t (Audio/Video). Wanneer u
(RGB) kiest, kan de TV geen signalen ontvangen van de videorecorder.
• Indien u de SmartLink-functie van de videorecorder wilt gebruiken, moet u de videorecorder verbinden met
de SCART (EURO AV) aansluiting van uw TV en de speler via een andere aansluiting met de TV.
• Het is mogelijk dat de SmartLink-functie niet correct werkt als uw videorecorder op uw TV is aangesloten
via de SCART (EURO AV) aansluitingen op de speler.
• Wanneer u de speler via SCART (EURO AV) aansluit op uw TV, wordt de ingangsbron van de TV
automatisch ingesteld op de speler wanneer u de weergave start of een andere toets dan \/1 indrukt. Druk
in dat geval op TV/DVD op de afstandsbediening om de ingang weer op TV te zetten.
Bij het afspelen van een disc opgenomen met het NTSC-kleurensysteem, voert de speler het
videosignaal, het instelmenu, enzovoort uit in het NTSC-kleurensysteem en kan het beeld
eventueel niet verschijnen op PAL-televisies. Open dan de disclade en verwijder de disc.
24
Stap 2: Audiokabels aansluiten
Raadpleeg de onderstaande tabel om na te gaan welke aansluiting het best bij uw systeem past.
Lees de instructies voor de componenten die u wilt aansluiten.
Aansluitingen
Kies een aansluiting
Kies een van de volgende aansluitingen,
A
tot
Aan te sluiten componenten
D
.
Aansluiting
TV
• Surround-effecten: geen
A
(pagina 27)
Stereo versterker (receiver) en twee
luidsprekers
• Surround-effecten: geen
of
MD deck/DAT deck
• Surround-effecten: geen
B
(pagina 28)
Aansluiting op een AV-versterker (receiver)
met Dolby* Surround (Pro Logic) decoder en
3 tot 6 luidsprekers
• Surround-effecten: Dolby Surround (Pro Logic)
(pagina 93)
C
(pagina 29)
AV-versterker (receiver) met 5.1 kanaalingangen en 4 tot 6 luidsprekers
• Surround-effecten:
– Dolby Digital (5.1 ch) (pagina 93)
– DTS (5.1 ch) (pagina 93)
– Super Audio CD Multi-kanaals (pagina 96)
– MPEG audio (5.1 ch) (pagina 94)
D
(pagina 30)
Uw opstelling
(voorbeeld)
of
AV-versterker (receiver) met digitale ingangen,
Dolby, DTS** of MPEG audio decoder en 6
luidsprekers
• Surround-effecten:
– Dolby Digital (5.1 ch) (pagina 93)
– DTS (5.1 ch) (pagina 93)
– MPEG audio (5.1 ch) (pagina 94)
,wordt vervolgd
25
z Tip
Wanneer u een AV-versterker (receiver) aansluit
die met een bemonsteringsfrequentie van 96 kHz
werkt, gebruikt u aansluiting D .
* Gefabriceerd onder licentie van Dolby
Laboratories. “Dolby”, “Pro Logic” en het
symbool double-D zijn handelsmerken van
Dolby Laboratories.
** Gefabriceerd onder licentie van Digital Theater
Systems, Inc. US Pat. No. 5,451,942,
5,956,674, 5,974,380, 5,978,762 en andere
wereldwijde patenten verkregen en
aangevraagd. “DTS” en “DTS Digital
Surround” zijn handelsmerken van Digital
Theater Systems, Inc. Copyright 1996, 2000
Digital Theater Systems, Inc. Alle rechten
voorbehouden.
26
A
Aansluiting op uw TV
Bij deze aansluiting wordt het geluid weergegeven via de luidsprekers van uw TV. Indien u een
SCART (EURO AV) kabel gebruikt in B van “Stap 1: Videokabels aansluiten” (pagina 21),
hoeft u geen audiokabels op uw TV aan te sluiten.
AUDIO OUT
DIGITAL OUT
5.1CH OUTPUT
FRONT
PCM/ DTS/
MPEG/ DOLBY DIGITAL
COAXIAL OPTICAL
Aansluitingen
CD/DVD-speler
REAR
CENTER
L
L
COMMAND MODE
1 2 3
R
R
WOOFER
Y
PB/CB
PR/CR
SELECTABLE
INTERLACE
PROGRESSIVE
VIDEO
OUT
A
S VIDEO
OUT
SCAN SELECT
COMPONENT VIDEO OUT
LINE 1 (RGB)
TV
LINE 2
(geel)*
(geel)
(wit)
(wit)
TV
AUDIO OUT
L
R
(rood)
Audio-/videokabel
(meegeleverd)
(rood)
naar audio-ingang
naar AUDIO OUT L/R
l: Signaalverloop
* De gele stekker dient voor videosignalen
(pagina 21).
z Tip
Gebruik een stereo/mono-conversiekabel (niet
meegeleverd) om een mono-TV aan te sluiten.
Verbind de AUDIO OUT L/R aansluitingen met de
audio-ingang van de TV.
,wordt vervolgd
27
B Aansluiting op een stereo versterker (receiver) en 2 luidsprekers/
Aansluiting op een MD deck of DAT deck
Gebruik B-1 indien uw versterker (receiver) alleen L en R audio-ingangen heeft. Gebruik
B-2 indien de versterker (receiver) is voorzien van een digitale ingang of bij aansluiting op een
MD deck of DAT deck. In dit geval kunt u de speler ook rechtstreeks aansluiten op het MD deck
of DAT deck zonder uw stereo versterker (receiver) te gebruiken.
CD/DVD-speler
AUDIO OUT
DIGITAL OUT
5.1CH OUTPUT
FRONT
PCM/ DTS/
MPEG/ DOLBY DIGITAL
COAXIAL OPTICAL
REAR
CENTER
L
L
COMMAND MODE
1 2 3
R
R
WOOFER
Y
PB/CB
PR/CR
SELECTABLE
INTERLACE
PROGRESSIVE
VIDEO
OUT
S VIDEO
OUT
B-2
SCAN SELECT
COMPONENT VIDEO OUT
LINE 1 (RGB)
TV
LINE 2
B-1
Digitale coaxkabel
(niet meegeleverd) Stereo audiokabel
(niet meegeleverd)
DIGITAL OUT
PCM/ DTS/
MPEG/ DOLBY DIGITAL
COAXIAL OPTICAL
AUDIO OUT
(wit)
L
of
of
R
(rood)
naar DIGITAL OUT
(COAXIAL of OPTICAL)
naar AUDIO OUT L/R
Optisch digitale kabel
(niet meegeleverd)
Verwijder eerst het
aansluitingsdopje
(wit)
(rood)
naar coax- of optisch
digitale ingang
[Luidsprekers]
naar audio-ingang
Stereo versterker (receiver)
Voor (L)
MD deck/DAT deck
Voor (R)
l: Signaalverloop
z Tips
• Voor aansluiting B-1 kunt u de meegeleverde
audio/video-kabel gebruiken in plaats van een
aparte audiokabel.
• Zorg ervoor dat uw luisterpositie zich precies
tussen de luidsprekers in bevindt voor een
optimaal surround sound-effect.
28
Opmerking
Super Audio CD-audiosignalen worden niet
uitgevoerd via een digitale aansluiting.
C Aansluiting op een AV-versterker (receiver) met Dolby Surround
(Pro-Logic) decoder en 3 tot 6 luidsprekers
CD/DVD-speler
AUDIO OUT
DIGITAL OUT
5.1CH OUTPUT
FRONT
PCM/ DTS/
MPEG/ DOLBY DIGITAL
COAXIAL OPTICAL
REAR
CENTER
L
L
COMMAND MODE
1 2 3
Aansluitingen
Dolby Surround-effecten zijn alleen mogelijk bij weergave van Dolby Surround audio of
meerkanaals audio (Dolby Digital) discs.
Gebruik C-1 indien uw versterker (receiver) alleen R en L audio-ingangen heeft. Gebruik
C-2 indien de versterker (receiver) is uitgerust met een digitale ingang.
R
R
WOOFER
Y
PB/CB
PR/CR
SELECTABLE
INTERLACE
PROGRESSIVE
VIDEO
OUT
S VIDEO
OUT
C-2
SCAN SELECT
COMPONENT VIDEO OUT
LINE 1 (RGB)
TV
LINE 2
C-1
Digitale coaxkabel
(niet meegeleverd) Stereo audiokabel
(niet meegeleverd) (wit)
DIGITAL OUT
PCM/ DTS/
MPEG/ DOLBY DIGITAL
COAXIAL OPTICAL
AUDIO OUT
L
of
of
R
(rood)
naar DIGITAL OUT
(COAXIAL of OPTICAL)
naar AUDIO OUT L/R
Optisch digitale kabel
(niet meegeleverd)
Verwijder eerst het
aansluitingsdopje
(wit)
(rood)
naar audio-ingang
naar coax- of optisch
digitale ingang
[Luidsprekers]
[Luidsprekers]
Versterker (receiver) met Dolby
Surround decoder
Voor (L)
Achter (L) Achter (R)
Subwoofer
Midden
Voor (R)
Achter (mono)
l: Signaalverloop
z Tip
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de versterker
(receiver) voor een correcte opstelling van de
luidsprekers.
Opmerkingen
• Wanneer u zes luidsprekers aansluit, moet u de
mono luidspreker achteraan vervangen door een
middenluidspreker, twee achterluidsprekers en
een subwoofer.
• Super Audio CD-audiosignalen worden niet
uitgevoerd via een digitale aansluiting.
,wordt vervolgd
29
D Aansluiting op een AV-versterker (receiver) met 5.1-kanaalsingangen
en/of een digitale ingang en 4 tot 6 luidsprekers
Gebruik D-1 indien uw AV-versterker (receiver) is uitgerust met 5.1-kanaalsingangen.
Gebruik D-2 indien u de Dolby Digital, MPEG audio of DTS decoderfunctie van uw AVversterker (receiver) wilt gebruiken door digitale aansluiting. Met de volgende aansluitingen
kunt u thuis comfortabel genieten van een nog realistischer geluid.
CD/DVD-speler
AUDIO OUT
DIGITAL OUT
5.1CH OUTPUT
FRONT
PCM/ DTS/
MPEG/ DOLBY DIGITAL
COAXIAL OPTICAL
REAR
CENTER
L
L
COMMAND MODE
1 2 3
R
R
WOOFER
Y
PB/CB
PR/CR
SELECTABLE
INTERLACE
PROGRESSIVE
VIDEO
OUT
S VIDEO
OUT
D-2
SCAN SELECT
COMPONENT VIDEO OUT
LINE 1 (RGB)
TV
LINE 2
naar DIGITAL OUT
(COAXIAL of OPTICAL)
naar 5.1 CH
OUTPUT
DIGITAL OUT
PCM/ DTS/
MPEG/ DOLBY DIGITAL
COAXIAL OPTICAL
D-1
5.1CH OUTPUT
FRONT
REAR
CENTER
L
Optisch digitale kabel
(niet meegeleverd)
Verwijder het dopje
om aan te sluiten
R
WOOFER
Stereo audiokabel
(niet meegeleverd)
of
of
Digitale coaxkabel
(niet meegeleverd)
Mono audiokabel
(niet meegeleverd)
naar coax- of optisch
digitale ingang
naar audio-ingang
[Luidsprekers]
[Luidsprekers]
AV-versterker (receiver) met 5.1kanaalsingangen en/of een decoder
Midden Subwoofer
l: Signaalverloop
30
Voor (L)
Voor (R)
Achter (L)
Achter (R)
D-1 : Aansluiting op
5.1-kanaalsingangen
D-2
: Digitale aansluiting
Met deze aansluiting kunt u de Dolby Digital,
MPEG audio of DTS decoder functie van uw
AV-versterker (receiver) gebruiken. De
surround-geluidseffecten van de speler zijn
dan niet beschikbaar.
Aansluitingen
U kunt genieten van 5.1-kanaals surround
sound met de ingebouwde Dolby Digital,
MPEG audio, DTS of Super Audio CD Multi
decoder van deze speler. Houd er rekening
mee dat 7.1 kanaals MPEG-signalen worden
gewijzigd in 5.1-kanaals signalen.
z Tips
• Voor aansluiting D-2
Raadpleeg de instructies bij de aangesloten
componenten voor een correcte opstelling van de
luidsprekers.
• Voor een betere geluidsweergave:
– Gebruik krachtige luidsprekers.
– Gebruik voor-, achter- en middenluidsprekers van
hetzelfde kaliber.
– Plaats een subwoofer tussen de linker- en
rechtervoorluidsprekers.
Opmerkingen
Voor aansluiting D-2
• Nadat u de aansluiting hebt voltooid, stelt u
“DOLBY DIGITAL” in op “DOLBY DIGITAL”
en “DTS” op “DTS” in Snel instelling (pagina
32). Als de AV-versterker (receiver) beschikt
over een MPEG audio-decoder stelt u “MPEG”
bij “AUDIO INSTELLING” in op “MPEG”
(pagina 85). Anders komt er geen geluid uit de
luidsprekers of hoort u alleen luide ruis.
• Bij aansluiting op een versterker (receiver) die
werkt met een bemonsteringsfrequentie van
96kHz, stelt u “48kHz/96kHz PCM” bij “AUDIO
INSTELLING” in op “96kHz/24bit” (pagina 86).
• Super Audio CD-audiosignalen worden niet
uitgevoerd via een digitale aansluiting.
31
Stap 3: Het netsnoer aansluiten
Steek de stekker van de speler en de TV (netsnoer) in een stopcontact.
Stap 4: Snel instelling
Volg de onderstaande procedure voor een minimale basisinstelling van de speler.
Druk op > (of draai de knop ./> op de speler naar rechts) om een instelling over te
slaan. Als u wilt terugkeren naar de vorige instelling, drukt u op . (of draait u de knop
./> op de speler naar links).
[/1
./>
X/x
ENTER
1 Zet de TV aan.
2 Druk op [/1.
3 Stel de ingangskeuzeschakelaar
van uw TV zo in dat het signaal van
de speler op het TV-scherm
verschijnt.
Onder aan het scherm verschijnt het
bericht “Press [ENTER] to run QUICK
SETUP” (Druk op [ENTER] voor
SNELLE INSTELLING). Wanneer dit
bericht niet verschijnt, kies dan
“QUICK” (SNEL) bij “SETUP”
(INSTELLING) in het bedieningsmenu
(pagina 78) om Snel instelling uit te
voeren.
32
4 Druk op ENTER zonder dat er een
disc is geplaatst.
Het instelscherm voor de taal van het
schermdisplay verschijnt.
Welke talen beschikbaar zijn, hangt af
van het spelermodel.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
DANSK
SVENSKA
5 Druk op X/x om een taal te
selecteren.
De speler gebruikt de taal die hier is
gekozen voor de weergave van het menu
en de ondertitels.
6 Druk op ENTER.
Het instelscherm voor de breedte-/
hoogteverhouding van de aangesloten
TV verschijnt.
7 Druk op X/x om de voor uw TV
geschikte instelling te kiezen.
◆ Voor een breedbeeld-TV of standaard
4:3 TV met breedbeeldstand
• 16:9 (pagina 79)
◆ Voor een standaard 4:3 TV
• 4:3 LETTER BOX of 4:3 PAN&SCAN
(pagina 79)
8 Druk op ENTER.
Het instelscherm voor het kiezen van het
type videosignaaluitvoer via de
COMPONENT VIDEO OUT
aansluitingen verschijnt.
SCHERMINSTELLING
TV TYPE:
16:9
SCHERMBEVELIGING:
AAN
HOESBEELD
ACHTERGROND:
ZWARTNIVEAU:
UIT
ZWARTNIVEAU (COMPONENT OUT):
UIT
INTERLACE
COMPONENT OUT:
4:3 VERHOUDING:
INTERLACE
LINE:
PROGRESSIVE
UIT
9 Druk op X/x om het type
signaaluitvoer naar de TV te
selecteren.
Selecteer alleen “PROGRESSIVE” als u
videopatroon A (pagina 21) hebt
gebruikt en progressieve videosignalen
wilt bekijken.
10Druk op ENTER.
Het instelscherm voor het kiezen van het
type videosignaaluitvoer via LINE 1
(RGB)-TV verschijnt.
SCHERMINSTELLING
TV TYPE:
16:9
SCHERMBEVELIGING:
AAN
ACHTERGROND:
HOESBEELD
ZWARTNIVEAU:
UIT
ZWARTNIVEAU (COMPONENT OUT):
UIT
COMPONENT OUT:
INTERLACE
VOLLEDIG
4:3 VERHOUDING:
VIDEO
LINE:
VIDEO
S VIDEO
RGB
Aansluitingen
SCHERMINSTELLING
16:9
TV TYPE:
16:9
SCHERMBEVEILIGING:
4:3 LETTER BOX
ACHTERGROND:
4:3 PAN&SCAN
ZWARTNIVEAU:
ZWARTNIVEAU (COMPONENT OUT):
UIT
COMPONENT OUT:
INTERLACE
VOLLEDIG
4:3 VERHOUDING:
VIDEO
LINE:
◆ Als u “LINE” wilt instellen op “RGB”
in stap 11
• UIT (pagina 80)
11Druk op X/x om het type signaal
te kiezen dat u wilt uitvoeren via
LINE 1 (RGB)-TV.
Als u “INTERLACE” of
“PROGRESSIVE” selecteert in stap 9,
kunt u geen “RGB” selecteren.
◆ Videosignalen
• VIDEO (pagina 81)
◆ S videosignalen
• S VIDEO (pagina 81)
◆ RGB-signalen
• RGB (pagina 81)
12Druk op ENTER.
Het instelscherm voor het kiezen van het
type aansluiting voor uw versterker
(receiver) verschijnt.
Is deze speler aangesloten op een
versterker (receiver)? Kies het
gebruikte type aansluiting.
JA
AUDIO OUTPUT L/R
DIGITAL OUTPUT
DIGITAL & 5.1CH OUTPUT
NEE
◆ Voor een TV met interlace-indeling
(standaard TV)
• INTERLACE (pagina 80)
◆ Voor een TV met progressieve
indeling
• PROGRESSIVE (pagina 80)
,wordt vervolgd
33
13Druk op X/x om het type
aansluiting (indien aanwezig) te
kiezen voor de aansluiting op een
versterker (receiver) en druk dan
op ENTER.
Kies het item dat past bij de
audioverbinding die u op pagina’s 27 tot
30 hebt gekozen ( A tot D ).
A
• Wanneer u alleen maar een TV en geen
andere apparatuur aansluit, kiest u
“NEE”. Snel instelling is dan voltooid
en alle aansluitingen zijn voltooid.
B-1
C-1
• Kies “AUDIO OUTPUT L/R”. Snel
instelling is voltooid en alle
aansluitingen zijn voltooid.
B-2
C-2
D-2
• Kies “DIGITAL OUTPUT”. Het
instelscherm voor “DOLBY DIGITAL”
verschijnt.
D-1 of D-1 en D-2
• Kies “DIGITAL & 5.1CH OUTPUT”.
Het instelscherm voor “DOLBY
DIGITAL” verschijnt.
14Druk op X/x om het type Dolby
Digital signaal te kiezen dat u naar
uw versterker (receiver) wilt
sturen.
Kies het signaal dat past bij de
audioverbinding die u op pagina’s 28 tot
30 hebt gekozen ( B tot D ).
AUDIO INSTELLING
AUDIO VERZWAKKER:
UIT
AUDIO DRC:
STANDAARD
AUDIOFILTER.:
SHARP
DOWN MIX:
DOLBY SURROUND
DIGITALE UITGANG:
AAN
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
D-PCM
MPEG:
DOLBY DIGITAL
DTS:
48kHz/96kHz PCM:
48kHz/16bit
B-2
C-2
• D-PCM (pagina 85)
D-2
• DOLBY DIGITAL (alleen indien de
versterker (receiver) is uitgerust met
een Dolby Digital decoder) (pagina 85)
34
15Druk op ENTER.
“DTS” is gekozen.
AUDIO INSTELLING
AUDIO VERZWAKKER:
UIT
AUDIO DRC:
STANDAARD
AUDIOFILTER.:
SHARP
DOWN MIX:
DOLBY SURROUND
DIGITALE UITGANG:
AAN
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
D-PCM
48kHz/96kHz PCM:
D-PCM
DTS
16Druk op X/x om het type DTS
signaal te kiezen dat u naar uw
versterker (receiver) wilt sturen.
Kies het item dat past bij de
audioverbinding die u op pagina’s 28 tot
30 hebt gekozen ( B tot D ).
B-2
C-2
• D-PCM (pagina 85)
D-2
• DTS (alleen indien de versterker
(receiver) is uitgerust met een DTS
decoder) (pagina 85)
17Druk op ENTER.
◆ Wanneer “DIGITAL OUTPUT” is
gekozen in stap 13
• Snel instelling is voltooid en alle
aansluitingen zijn voltooid.
• Indien uw AV-versterker (receiver) is
uitgerust met een MPEG audio decoder,
moet u “MPEG” instellen op “MPEG”
(pagina 85).
◆ Wanneer “DIGITAL & 5.1CH OUTPUT”
is gekozen in stap 13
• Het instelscherm voor
“LUIDSPREKER” verschijnt.
18Druk op X/x om het formaat van
de middenluidspreker te kiezen.
Kies “GEEN” wanneer geen
middenluidspreker is aangesloten
(pagina 87).
Genieten van de surroundeffecten
GROOT
GROOT
GROOT
KLEIN
GEEN
19Druk op ENTER.
“ACHTER” is gekozen.
LUIDSPREKER (DVD)
GROOTTE:
AFSTAND:
NIVEAU(VOOR):
NIVEAU(ACHTER):
UIT
TEST TOON:
VOOR:
MIDDEN:
ACHTER:
SUBWOOFER:
Audio-aansluiting (pagina’s 27 tot 30)
GROOT
GROOT
GROOT
GROOT
KLEIN
GEEN
20Druk op X/x om het formaat van
de achterluidsprekers te kiezen.
Kies “GEEN” wanneer geen
achterluidspreker is aangesloten.
21Druk op ENTER.
“SUBWOOFER” is gekozen.
LUIDSPREKER (DVD)
GROOTTE:
AFSTAND:
NIVEAU(VOOR):
NIVEAU(ACHTER):
UIT
TEST TOON:
VOOR:
MIDDEN:
ACHTER:
SUBWOOFER:
ENTER
To quit press
SETUP
DISPLAY
Als u wilt genieten van de surround soundeffecten met deze speler of uw versterker
(receiver), moeten de volgende items zijn
ingesteld zoals hieronder beschreven voor de
audioverbinding die u op pagina’s 28 tot 30
( B tot D ) hebt gekozen. Dit zijn de
standaardinstellingen die niet hoeven te
worden gewijzigd wanneer u de speler voor
het eerst aansluit. Zie pagina 77 voor het
gebruik van het instelscherm.
Aansluitingen
LUIDSPREKER (DVD)
GROOTTE:
AFSTAND:
NIVEAU(VOOR):
NIVEAU(ACHTER):
UIT
TEST TOON:
VOOR:
MIDDEN:
ACHTER:
SUBWOOFER:
GROOT
GROOT
GROOT
JA
JA
GEEN
22Druk op X/x om te kiezen of er al
dan niet een subwoofer is
aangesloten.
A
• Er zijn geen aanvullende instellingen
vereist.
B-1
C-1
• Stel “DOWN MIX” in op “DOLBY
SURROUND” (pagina 84).
B-2
C-2
D-2
• Stel “DOWN MIX” in op “DOLBY
SURROUND” (pagina 84).
• Stel “DIGITALE UITGANG” in op
“AAN” (pagina 85).
D-1
• Stel “AFSTAND”, “NIVEAU (VOOR)” en
“NIVEAU (ACHTER)” in volgens de
aangesloten luidsprekers (pagina 87).
z Tips
• Voor aansluitingen B-2
D-2
C-2
Stel “48kHz/96kHz PCM” alleen in op “96kHz/
24bit” bij aansluiting van een versterker
(receiver) die werkt met een
bemonsteringsfrequentie van 96 kHz (pagina 85).
• Voor aansluitingen B-1
C-1
D-1
Indien het geluid zelfs bij een laag volume
vervormd is, stelt u “AUDIO VERZWAKKER”
in op “AAN” (pagina 84).
23Druk op ENTER.
Snel instelling is voltooid. Alle
aansluitingen en instellingen zijn
voltooid.
35
◆ Bij gebruik van een versterker
(receiver)
Zet de versterker (receiver) aan en kies
het juiste kanaal zodat u het geluid van
deze speler kunt beluisteren.
Discs afspelen
Discs afspelen
4 Druk op A op de speler en leg een
disc op de disclade.
Afhankelijk van de DVD of VIDEO CD
kunnen sommige functies verschillend of
onbeschikbaar zijn.
Raadpleeg de instructies die bij de disc zijn
geleverd.
./>
A knop
Voedingsindicator
Met de weergavekant omlaag
5 Druk op H.
VIDEO OFF H
indicator
[/1
Z
[/1
Bladertoets
H
1 Zet de TV aan.
2 Druk op [/1.
De speler schakelt in en de
voedingsindicator licht groen op.
3 Stel de ingangskeuzeschakelaar
van uw TV zo in dat het signaal van
de speler op het TV-scherm
verschijnt.
36
De disclade gaat dicht en de speler start
de weergave (Continuous Play). Regel
het volume op de TV of de versterker
(receiver).
Bij sommige discs verschijnt er een menu
op het TV-scherm. Zie pagina 40 voor
DVD VIDEO’s. Zie pagina 43 voor
VIDEO CD’s.
Voor een grotere helderheid van het
geluid van Super Audio CD/CD
U kunt het effect van de video-uitvoer
verkleinen door deze uit te schakelen.
Ga met de bladertoets omhoog of omlaag
totdat “VIDEO OFF” verschijnt op het
LCD-scherm. Richt de afstandsbediening
vervolgens op de speler en druk eenmaal op
de bladertoets zodat
verschijnt op het
LCD-scherm.
Als er geen videosignaal wordt ontvangen
van de speler licht de VIDEO OFF indicator
op de speler op.
De speler uitschakelen
Druk op [/1. De speler schakelt over naar de
wachtstand.
z Tip
De speler schakelt automatisch uit wanneer deze
langer dan 30 minuten in de stopstand staat (Auto
Power Off).
Opmerking
Super Audio CD-audiosignalen worden niet
uitgevoerd via een digitale aansluiting.
Aanvullende handelingen
De disclade vergrendelen
(Kinderslot)
De disclade kan worden vergrendeld zodat
kinderen deze niet kunnen openen.
[/1
Z
Discs afspelen
./>
H
REPLAY
x
X
ENTER
O RETURN
Om
Bediening
Te stoppen
Druk op x
Te pauzeren
Druk op X
De weergave te
Druk op X of H
hervatten na pauzeren
Tijdens continu
weergave naar het
volgende hoofdstuk,
de volgende track of
scène te gaan
Druk op > op de
afstandsbediening of
draai de knop
./> op de
speler kort naar
rechts.
Tijdens continu
weergave naar het
vorige hoofdstuk, de
vorige track of scène
te gaan
Druk op . op de
afstandsbediening of
draai de knop
./> op de
speler kort naar links.
De weergave te
stoppen en de disc te
verwijderen
Druk op Z
De vorige scène
Druk op REPLAY
opnieuw af te spelen
(alleen DVD VIDEO)
Druk met de speler in de wachtstand op
O RETURN, ENTER en vervolgens op [/1
op de afstandsbediening.
De speler schakelt in en “LOCKED”
verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
De Z toets op de speler of de
afstandsbediening werkt niet wanneer het
kinderslot is geactiveerd.
De disclade ontgrendelen
Druk met de speler in de wachtstand weer op
O RETURN, ENTER en vervolgens op [/1
op de afstandsbediening.
Opmerking
De disclade blijft gesloten, ook al kiest u
“HERSTELLEN” bij “INSTELLING” in het
bedieningsmenu (pagina 78).
z Tip
De Replay-functie is handig om een scène of
dialoog die u hebt gemist, te herhalen.
Opmerkingen
• Met bepaalde scènes werkt Replay eventueel niet.
• De functie Replay werkt niet bij DVD+RW’s.
37
Zoeken naar een bepaald
punt op een disc
(Search, Shuttle mode, Jog mode)
U kunt snel een bepaald punt op een disc
zoeken met beeld of vertraagde weergave.
/
H
JOG
Klikshuttle
Opmerking
Bij sommige DVD/VIDEO CD’s zijn bepaalde van
de beschreven handelingen niet mogelijk.
Snel een punt zoeken (Search)
Houd tijdens het afspelen
ingedrukt om
een punt te zoeken in de weergaverichting of
houd
ingedrukt om een punt in de andere
richting te zoeken. Om terug te keren naar de
normale weergavesnelheid laat u de toets los
wanneer u het gewenste punt hebt gevonden.
De klik-shuttle op de speler
gebruiken (Shuttle mode)
Draai aan de klik-shuttle op de
afstandsbediening. De weergavesnelheid
verandert volgens de draairichting en de mate
waarin aan de knop wordt gedraaid, en wel als
volgt:
◆Tijdens de weergave
2M Snel vooruit (sneller dan 1M)
Y
1M Snel vooruit
Y
× 2B (alleen DVD VIDEO/Super Audio
CD/CD)
Y
N Weergave (normale snelheid)
Y
× 2b (alleen DVD VIDEO)
Y
1m Snel achteruit
Y
2m Snel achteruit (sneller dan 1m)
Wanneer u snel aan de klik-shuttle draait,
verandert de weergavesnelheid meteen in
“2M” of “2m”.
◆In de pauzestand (alleen DVD VIDEO, DVDRW, VIDEO CD)
1
Traag (weergaverichting)
Y
2
Traag (weergaverichting – trager
dan 1
)
Y
X Pauze
Y
2
Traag (tegenovergestelde richting –
trager dan 1 ) (alleen DVD)
Y
1
Traag (tegenovergestelde richting)
(alleen DVD)
Terugkeren naar normale weergave
Druk op H.
38
Een disc beeld voor beeld
afspelen met de klik-shuttle
(Jog mode)
1
2
Druk op JOG op de afstandsbediening.
De weergave hervatten
vanaf het punt waar u de
disc hebt gestopt
“JOG” verschijnt op het LCD-scherm.
(Multi-disc Resume)
Draai aan de klik-shuttle.
De speler slaat het punt waar u de disc hebt
gestopt, op in het geheugen voor maximaal
300 discs en hervat daar de weergave
wanneer u dezelfde disc de volgende keer in
de speler plaatst. Wanneer u de weergave
hervat van de 301e disc, wordt het hervatpunt
van de eerste disc gewist.
Discs afspelen
De weergave vindt beeld voor beeld
plaats, afhankelijk van de richting en de
mate waarin de klik-shuttle wordt
gedraaid. Draai de klik-shuttle rechtsom
om vooruit te gaan en linksom om
achteruit te gaan (alleen DVD). Wanneer
u een tijdje met constante snelheid aan de
klik-shuttle draait, verandert de
weergavesnelheid weer in traag of
normaal.
Terugkeren naar normale weergave
Druk op H.
De Jog mode uitschakelen
H
x
Druk nogmaals op JOG zodat “JOG”
verdwijnt van het LCD-scherm.
1 Druk tijdens het afspelen van een
disc op x om de weergave te
stoppen.
“RESUME” verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
2 Druk op H.
De speler start de weergave vanaf het
punt waar u de disc in stap 1 hebt gestopt.
z Tips
• Om de weergave te starten vanaf het begin van de
disc drukt u tweemaal op x en vervolgens op H.
• Bij DVD-RW’s in VR mode, CD’s, Super Audio
CD’s en DATA CD’s onthoudt de speler het
weergavehervatpunt voor de huidige disc tenzij
de disclade wordt geopend, de stekker uit het
stopcontact wordt getrokken of (alleen bij DATA
CD’s) de speler overschakelt naar de wachtstand.
,wordt vervolgd
39
Opmerkingen
• “MULTI-DISC RESUME” bij “INDIVIDUELE
INSTELLING” moet op “AAN” (standaard)
staan om deze functie te laten werken (pagina 83).
• Het weergavehervatpunt voor de huidige disc
wordt gewist wanneer:
– u verandert van weergavestand.
– u de instellingen op het instelscherm wijzigt.
• Resume Play werkt niet tijdens Shuffle Play en
Programme Play.
• Deze functie werkt niet met sommige discs.
Gebruik van het DVD menu
Een DVD is opgesplitst in lange stukken
beeld of muziek die “titels” worden genoemd.
Bij het afspelen van een DVD die
verscheidene titels bevat, kunt u titels kiezen
via het TOP MENU.
Bij het afspelen van een DVD waarop items
zoals de taal van de ondertitels en het geluid
kunnen worden gekozen, kunt u die kiezen
met de MENU toets.
C/X/x/c
ENTER
TOP MENU
MENU
Cijfertoetsen
1 Druk op TOP MENU of MENU.
Het discmenu verschijnt op het TVscherm.
De inhoud van het menu varieert van disc
tot disc.
2 Druk op C/X/x/c of de
cijfertoetsen om het item te kiezen
dat u wilt afspelen of wijzigen.
3 Druk op ENTER.
40
“ORIGINAL” of “PLAY
LIST” op een DVD-RW
kiezen
kiezen.
• PLAY LIST: om de samengestelde
titels van “ORIGINAL” af te spelen.
• ORIGINAL: om de origineel
opgenomen titels af te spelen.
4 Druk op ENTER.
Het bedieningsmenu uitschakelen
Druk herhaaldelijk op DISPLAY tot het
bedieningsmenu is uitgeschakeld.
Discs afspelen
Sommige DVD-RW’s in VR (Video
Recording) mode hebben twee typen titels
voor weergave: origineel opgenomen titels
(ORIGINAL) en zelf samengestelde titels
(PLAY LIST). U kunt kiezen welk type titels
wordt afgespeeld.
3 Druk op X/x om de instelling te
X/x
ENTER
DISPLAY
1 Druk op DISPLAY terwijl de speler
is gestopt.
Het bedieningsmenu verschijnt.
2 Druk op X/x om
(ORIGINAL/PLAY LIST) te kiezen
en druk vervolgens op ENTER.
De opties voor “ORIGINAL/PLAY
LIST” verschijnen.
12(27)
18(34)
PLAY LIST
PLAY LIST
ORIGINAL
DVD-RW
41
Een weergavezone
kiezen voor een Super
Audio CD
z Tip
U kunt ook “MULTI/2K” kiezen via het
bedieningsmenu (pagina 14).
Een weergavelaag kiezen van
hybride Super Audio CD’s
Sommige Super Audio CD’s bestaan uit een
HD-laag en een CD-laag. U kunt de
weergavelaag kiezen die u wilt beluisteren.
Bladertoets
Een weergavezone kiezen op een
2-kanaals + Multi-kanaals Super
Audio CD
Sommige Super Audio CD’s bestaan uit een
2-kanaalsweergavezone en een multikanaalsweergavezone. U kunt de
weergavezone kiezen die u wilt beluisteren.
1
Ga met de bladertoets omlaag of
omhoog terwijl de speler is gestopt
om “MULTI/2CH” op het LCD-scherm
weer te geven.
2
Richt de afstandsbediening op de
speler en druk op de bladertoets totdat
verschijnt op het LCD-scherm.
Het volgende scherm verschijnt.
2K
3
Druk herhaaldelijk op de bladertoets
om “MULTI” te selecteren voor een
multi-kanaalsweergavezone of “2K”
voor een 2-kanaalsweergavezone.
Bij het afspelen van een multikanaalsweergavezone licht de “MULTI”
indicator in het uitleesvenster op het
voorpaneel op.
42
1
Ga met de bladertoets omlaag of
omhoog terwijl de speler is gestopt
om “SACD/CD” op het LCD-scherm
weer te geven.
2
Richt de afstandsbediening op de
speler en druk op de bladertoets totdat
verschijnt op het LCD-scherm.
3
Druk herhaaldelijk op de bladertoets
om “SACD” te kiezen voor een
HD-laag of “CD” voor een CD-laag.
Wanneer u een CD-laag afspeelt, licht de
“CD” indicator op het voorpaneel op.
Opmerkingen
• Zie pagina 96 voor meer informatie over Super
Audio CD’s.
• Elke weergavefunctie werkt alleen binnen de
gekozen laag of weergavezone.
Terugkeren naar het menu
VIDEO CD’s met
PBC-functies afspelen
(PBC-weergave)
z Tip
Voor weergave zonder PBC, drukt u op ./>
of de cijfertoetsen met de speler in de stopstand om
een track te kiezen en drukt u vervolgens op H of
ENTER.
“Weergave zonder PBC” verschijnt op het TVscherm en de normale weergave begint. Er kunnen
geen stilstaande beelden, zoals een menuscherm,
worden getoond.
Om terug te keren naar PBC-weergave, drukt u
tweemaal op x en vervolgens op H.
Discs afspelen
Met PBC (Playback Control) kunt u VIDEO
CD’s interactief afspelen door de instructies
in het menu op het TV-scherm te volgen.
Druk op O RETURN.
Opmerking
./>
H
x
X/x
Afhankelijk van de VIDEO CD kan in de
gebruiksaanwijzing die bij de disc wordt geleverd,
“Druk op ENTER” in stap 3 zijn vervangen door
“Druk op SELECT”. Druk in dat geval op H.
ENTER
O
RETURN
Cijfertoetsen
1 Start de weergave van een VIDEO
CD met PBC-functies.
Het menu voor uw keuze verschijnt.
2 Kies het gewenste itemnummer
door op X/x of cijfertoetsen te
drukken.
3 Druk op ENTER.
4 Volg de instructies op het
menuscherm voor interactieve
handelingen.
Afhankelijk van de VIDEO CD kan de
procedure verschillen. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing die bij de disc wordt
geleverd.
43
Afspelen van een MP3
Audio Track
Kiezen van een album en track
1
Druk op MENU.
De lijst van MP3 albums op de DATA
CD verschijnt.
DATA CD’s (CD-ROM’s/CD-R’s/CDRW’s) opgenomen in MP3 (MPEG1 Audio
Layer 3) formaat kunnen worden afgespeeld.
1( 30)
ROCK BEST HIT
KARAOKE
JAZZ
R&B
MY FAVORITE SONGS
CLASSICAL
SALSA OF CUBA
BOSSANOVA
Z
2
H
C/X/x/c
Kies een album met X/x en druk
vervolgens op ENTER.
De lijst van tracks in het album
verschijnt.
ENTER
O RETURN
JAZZ
1(90)
MENU
0
0
0
0
0
0
0
1 Druk op Z en plaats de DATA CD
op de disclade.
2 Druk op H.
De disclade wordt gesloten en de eerste
MP3 audio track in het eerste album op
de disc begint te spelen.
3
1
2
3
4
5
6
7
SHE IS SPECIAL
ALL YOU NEED IS ...
SPICY LIFE
HAPPY HOUR
RIVER SIDE
5
TAKE TIME,TAKE TIME
Kies een track met X/x en druk
vervolgens op ENTER.
De gekozen track begint te spelen.
Bij het afspelen van een track of album is
de titel grijs.
Naar een volgende of vorige pagina gaan
Opmerkingen
• Deze speler kan MP3 audiotracks afspelen die
zijn opgenomen met de volgende
bemonsteringsfrequenties: 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz.
• De weergavevolgorde kan verschillen van de
montagevolgorde. Zie “Afspeelvolgorde van
MP3 audio tracks” voor meer informatie (pagina
45).
Druk op c of C.
Terugkeren naar de vorige indicatie
Druk op O RETURN.
De indicatie uitschakelen
Druk op MENU.
Opmerkingen
• Voor album- of tracknamen kunnen alleen letters
uit het alfabet en cijfers worden gebruikt. Iets
anders verschijnt als “*”.
• ID3 tags kunnen niet worden getoond.
44
Betreffende MP3 audio tracks
Boom 1 Boom 2 Boom 3 Boom 4 Boom 5
ROOT
Discs afspelen
U kunt MP3 audio tracks op CD-ROM’s,
CD-R’s of CD-RW’s afspelen. Om tracks
door de speler te laten herkennen, moeten de
discs echter zijn opgenomen conform
ISO9660 level 1, level 2 of Joliet formaat.
Multi-sessie discs kunnen ook worden
afgespeeld.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de
CD-R/RW apparatuur of opnamesoftware
(niet meegeleverd) voor meer informatie over
het opnameformaat.
◆Structuur van de discinhoud
Een Multi-sessie CD afspelen
Deze speler kan alleen een Multi-sessie CD
afspelen wanneer de eerste sessie een MP3
audio track bevat. Volgende MP3 audio
tracks die in latere sessies werden
opgenomen, kunnen eveneens worden
afgespeeld.
Wanneer audiotracks en beelden in muziek
CD-formaat of video-CD-formaat zijn
opgenomen tijdens de eerste sessie, wordt
alleen de eerste sessie afgespeeld.
album
track
Opmerkingen
• Wanneer u de extensie “.MP3” toevoegt aan
gegevens van een ander formaat dan MP3, kan de
speler de gegevens niet goed herkennen en
produceert deze een hard geluid dat de
luidsprekers kan beschadigen.
• De speler kan geen audio tracks in MP3PRO
formaat afspelen.
Afspeelvolgorde van MP3 audio tracks
De afspeelvolgorde van albums en tracks
opgenomen op een DATA CD is als volgt.
Wanneer u een DATA CD plaatst en op H
drukt, worden de genummerde tracks in
volgorde afgespeeld, van 1 tot 7.
Subalbums/tracks in een gekozen album
hebben voorrang op het volgende album in
dezelfde boom. (Voorbeeld: C bevat D en
dus 4 speelt voor 5.)
Wanneer u op MENU drukt en de lijst van
MP3 albums verschijnt (pagina 44), worden
de albums in de onderstaande volgorde
geplaatst: A t B t C t D t F t
G. Albums die geen tracks bevatten
(bijvoorbeeld album E) zijn niet opgenomen
in de lijst.
z Tips
• Wanneer u nummers (01, 02, 03, enzovoort) voor
de trackbestandsnamen plaatst, worden de tracks
in die volgorde afgespeeld.
• De weergave van een disc met een ingewikkelde
boomstructuur start minder snel. U kunt dus het
beste albums met niet meer dan twee bomen
maken.
,wordt vervolgd
45
Opmerkingen
• De afspeelvolgorde kan verschillen van wat
hierboven staat afgebeeld, afhankelijk van de
software die wordt gebruikt voor het aanmaken
van de DATA CD.
• De bovenstaande afspeelvolgorde kan niet van
toepassing zijn wanneer een DATA CD meer dan
999 albums en tracks bevat.
• De speler kan tot 499 albums herkennen (alleen
albums worden geteld, ook albums die geen MP3
audio tracks bevatten). De speler speelt geen
albums verder dan de eerste 499 albums. Van de
eerste 499 albums kan maximaal een
gecombineerd totaal van 999 albums en tracks
worden afgespeeld.
Diverse
weergavemogelijkheden
(Programme Play, Shuffle Play,
Repeat Play, A-B Repeat Play)
Er is keuze uit de volgende weergavestanden:
• Programme Play (pagina 46)
• Shuffle Play (pagina 48)
• Repeat Play (pagina 49)
• A-B Repeat Play (pagina 50)
Opmerking
De weergavestand wordt geannuleerd wanneer:
– u de disclade opent.
– de speler overschakelt naar de wachtstand door op
[/1 te drukken.
Uw eigen programma
samenstellen (Programme Play)
U kunt zelf de volgorde bepalen waarin de
titels, hoofdstukken of tracks op de disc
worden afgespeeld en zo uw eigen
programma samenstellen. U kunt maximaal
99 titels, hoofdstukken en tracks
programmeren.
PROGRAM
H
X/x/c
ENTER
Cijfertoetsen
CLEAR
46
1
Druk op PROGRAM.
PROGRAMMEREN
Het programmeerscherm verschijnt.
Tijdens het afspelen van een VIDEO CD, Super
Audio CD of een CD verschijnt
“MUZIEKSTUK”.
PROGRAMMEREN
T
––
01
02
03
04
05
Gekozen titel en hoofdstuk
◆ Bij het afspelen van een VIDEO CD,
Super Audio CD of CD
Kies bijvoorbeeld track “02”.
Druk op X/x of de cijfertoetsen om “02”
te kiezen onder “T” en druk vervolgens
op ENTER.
Voor een Super Audio CD kan een
tracknummer uit 3 cijfers bestaan.
Tracks of titels
opgenomen op een disc
2
Druk op c.
De cursor gaat naar de titel- of trackrij
“T” (in dit geval “01”).
PROGRAMMEREN
ALLES WISSEN
1. TITEL – –
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
T
C
––
01
02
03
04
05
++
01
02
03
04
05
06
Kies een titel, hoofdstuk of track om te
programmeren.
◆ Bij het afspelen van een DVD VIDEO
Kies bijvoorbeeld hoofdstuk “03” van
titel “02”.
Druk op X/x of de cijfertoetsen om “02”
te kiezen onder “T” en druk vervolgens
op ENTER.
PROGRAMMEREN
ALLES WISSEN
1. TITEL – –
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
Gekozen track
0:15:30
T
PROGRAMMEREN
Hoofdstukken opgenomen op een disc
3
––
01
02
03
04
05
T
––
01
02
03
04
05
C
++
01
02
03
04
05
06
Discs afspelen
ALLES WISSEN
1. TITEL
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
T
ALLES WISSEN
1. TITEL 0 2 – 0 3
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
ALLES WISSEN
1. MUZIEKSTUK
2. MUZIEKSTUK
3. MUZIEKSTUK
4. MUZIEKSTUK
5. MUZIEKSTUK
6. MUZIEKSTUK
7. MUZIEKSTUK
02
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
Totale duur van de geprogrammeerde tracks
4
Herhaal stap 2 en 3 om andere titels,
hoofdstukken of tracks te
programmeren.
De geprogrammeerde titels,
hoofdstukken en tracks worden getoond
in de gekozen volgorde.
5
Druk op H om Programme Play te
starten.
Geprogrammeerde weergave start.
Na afloop van het programma kunt u
hetzelfde programma opnieuw starten
door op H te drukken.
Terugkeren naar normale weergave
Druk op CLEAR tijdens de weergave.
Druk vervolgens op X/x of de
cijfertoetsen om “03” onder “C” te kiezen
en druk op ENTER.
De indicatie uitschakelen
Druk herhaaldelijk op PROGRAM tot de
indicatie verdwijnt.
,wordt vervolgd
47
Een programma wijzigen of annuleren
1
2
3
Druk op PROGRAM.
Kies het programmanummer van de titel,
het hoofdstuk of de track die u wilt
wijzigen met X/x of de cijfertoetsen en
druk op c.
Ga verder met stap 3 van “Uw eigen
programma samenstellen (Programme
Play)” (pagina 46) voor verdere
programmering. Om een programma te
annuleren, kiest u “--” bij “T” en drukt u
vervolgens op ENTER.
Weergave in willekeurige
volgorde (Shuffle Play)
U kunt de speler titels, hoofdstukken of tracks
laten “schudden”. De afspeelvolgorde kan
worden gewijzigd door nogmaals te
“schudden”.
Bladertoets
Alle titels, hoofdstukken of tracks
annuleren in de geprogrammeerde
volgorde
1
2
3
H
Druk op PROGRAM.
Druk op X en kies “ALLES WISSEN”.
Druk op ENTER.
z Tips
• Repeat Play of Shuffle Play is mogelijk met de
geprogrammeerde titels, hoofdstukken of tracks.
Volg tijdens Programme Play de stappen van
“Repeat Play” (pagina 49) of “Shuffle Play”
(pagina 48).
• U kunt “PROGRAMMEREN” ook kiezen via het
bedieningsmenu (pagina 14).
CLEAR
1
Ga met de bladertoets omhoog of
omlaag om “SHUFFLE” op het LCDscherm weer te geven.
2
Richt de afstandsbediening op de
speler en druk op de bladertoets totdat
verschijnt op het LCD-scherm.
Het volgende scherm verschijnt.
TITEL
48
3
Druk herhaaldelijk op de bladertoets
om het item te kiezen dat in
willekeurige volgorde moet worden
afgespeeld.
Bladertoets
◆ Bij het afspelen van een DVD VIDEO
• TITEL
• HOOFDSTUK
H
Discs afspelen
◆ Bij het afspelen van een VIDEO CD,
Super Audio CD of CD
• MUZIEKSTUK
◆ Wanneer Programme Play is
geactiveerd
• AAN: titels, hoofdstukken of tracks die
met Programme Play werden gekozen,
worden geschud.
CLEAR
Terugkeren naar normale weergave
Druk op CLEAR of kies “UIT” in stap 3.
z Tips
• Shuffle Play kan worden ingesteld met de speler
in de stopstand. Kies “SHUFFLE” en druk
vervolgens op H. Shuffle Play start.
• Wanneer “HOOFDSTUK” is gekozen kunnen
maximaal 200 hoofdstukken op een disc in
willekeurige volgorde worden afgespeeld.
• U kunt “SHUFFLE” ook kiezen via het
bedieningsmenu (pagina 14).
1
Ga met de bladertoets omhoog of
omlaag om “REPEAT” op het LCDscherm weer te geven.
2
Richt de afstandsbediening op de
speler en druk op de bladertoets totdat
verschijnt op het LCD-scherm.
Het volgende scherm verschijnt.
DISC
Herhaalde weergave
(Repeat Play)
U kunt alle titels/tracks op een disc of één
titel/hoofdstuk/track herhaaldelijk afspelen.
U kunt Shuffle en Programme Play
combineren.
3
Druk herhaaldelijk op de bladertoets
om het item te kiezen dat moet worden
herhaald.
◆ Bij het afspelen van een DVD VIDEO
• DISC: alle titels worden herhaald.
• TITEL: huidige titel wordt herhaald.
• HOOFDSTUK: huidig hoofdstuk
wordt herhaald.
◆ Bij het afspelen van een DVD-RW
• DISC: alle titels van de gekozen type,
ORIGINAL of PLAY LIST, worden
herhaald (pagina 41).
• TITEL: huidige titel wordt herhaald.
• HOOFDSTUK: huidig hoofdstuk
wordt herhaald.
,wordt vervolgd
49
◆ Bij het afspelen van een VIDEO CD,
Super Audio CD of CD
• DISC: alle tracks worden herhaald.
• MUZIEKSTUK: huidige track wordt
herhaald.
1
Het beginpunt (punt A) is ingesteld.
◆ Bij het afspelen van een DATA CD
(MP3 audio)
• DISC: alle albums worden herhaald.
• ALBUM: huidig album wordt herhaald.
• MUZIEKSTUK: huidige track wordt
herhaald.
◆ Wanneer Program Play of Shuffle Play
is geactiveerd
• AAN: Programme Play of Shuffle Play
wordt herhaald.
Terugkeren naar normale weergave
Druk op CLEAR of kies “UIT” in stap 3.
z Tips
• Repeat Play kan worden ingesteld met de speler in
de stopstand. Kies “REPEAT” en druk vervolgens
op H. Repeat Play start.
• U kunt “HERHALEN” ook kiezen via het
bedieningsmenu (pagina 14).
Een bepaald gedeelte herhalen
(A-B Repeat Play)
U kunt een bepaald gedeelte van een titel,
hoofdstuk of track herhaaldelijk afspelen
(bijvoorbeeld als u tekst uit het hoofd wilt
leren.)
A-B
ENTER
CLEAR
50
Druk op A-B wanneer u tijdens het
afspelen het beginpunt (punt A) vindt
van het gedeelte dat herhaaldelijk
moet worden afgespeeld.
A-B HERHALEN
Stel punt B in met
ENTER
.
HOOFDSTUK TIJD
A: 18 – 1 : 32 : 55
2
Druk op ENTER of nogmaals op A-B
wanneer het eindpunt (punt B) is
bereikt.
De instelpunten verschijnen op het
scherm en het gedeelte wordt herhaald.
Terugkeren naar normale weergave
Druk op CLEAR.
z Tip
U kunt “A-B HERHALEN” ook kiezen via het
bedieningsmenu (pagina 14).
Opmerkingen
• Als A-B Repeat Play wordt ingesteld, worden de
instellingen voor Shuffle Play, Repeat Play en
Programme Play geannuleerd.
• A-B Repeat Play werkt niet met titels die
stilstaande beelden bevatten op een DVD-RW in
VR mode.
• A-B Repeat Play werkt niet met meervoudige
titels op een DVD-RW in VR mode.
2 Druk herhaaldelijk op SEARCH
MODE om de zoekmethode te
kiezen.
Een scène zoeken
◆ Bij het afspelen van een DVD VIDEO/
DVD-RW
TITEL
HOOFDSTUK
TIJD/TEKST
TIJD/MEMO
Kies “TIJD/TEKST” of
“TIJD/MEMO” om een startpunt te
zoeken door de tijdcode in te voeren.
U kunt een titel of hoofdstuk zoeken op een
DVD en een track, index of scène op een
VIDEO CD/Super Audio CD/CD. Aan titels
en tracks op de disc zijn unieke nummers
toegekend, zodat u deze kunt kiezen door het
betreffende nummer in te voeren. U kunt ook
een scène zoeken aan de hand van de tijdcode.
◆ Bij het afspelen van een VIDEO CD
MUZIEKSTUK
INDEX
◆ Bij het afspelen van een VIDEO CD
tijdens PBC-weergave
SCENE
INDEX
Een scène zoeken
Een titel/hoofdstuk/
track/index/scène
zoeken (Search mode)
◆ Bij het afspelen van een Super Audio
CD/CD
MUZIEKSTUK
INDEX
◆ Bij het afspelen van een DATA CD
(MP3 audio)
ALBUM
MUZIEKSTUK
ENTER
3 Kies het nummer van de gewenste
titel, track, scène, tijdcode,
enzovoort met behulp van de
cijfertoetsen.
Cijfertoetsen
CLEAR
SEARCH
MODE
1 Druk op SEARCH MODE.
Het volgende scherm verschijnt.
“-- (**)” verschijnt naast het symbool (**
verwijst naar een nummer).
Het cijfer tussen haakjes geeft het totale
aantal titels, hoofdstukken, tracks,
indexen, scènes, enzovoort aan.
– –(10)
Om bijvoorbeeld te zoeken naar de scène
die 2 uur, 10 minuten en 20 seconden na
het begin van de weergave plaatsvindt,
kiest u “TIJD/TEKST” of “TIJD/
MEMO” in stap 2 en voert u “21020” in.
Als u zich hebt vergist
Annuleer het cijfer door op CLEAR te
drukken en kies vervolgens een ander
cijfer.
4 Druk op ENTER.
De speler start de weergave vanaf het
gekozen cijfer.
,wordt vervolgd
51
De indicatie uitschakelen
Druk herhaaldelijk op SEARCH MODE tot
de indicatie verdwijnt.
Zoeken op scène
(BEELDNAVIGATIE)
z Tips
• U kunt de eerste scènes van titels, hoofdstukken
of tracks op de disc laten verschijnen op een
scherm dat in 9 subschermen is verdeeld. U kunt
de weergave direct starten door een van de scènes
te kiezen (pagina 53).
• U kunt “TITEL”, “HOOFDSTUK”,
“MUZIEKSTUK”, “INDEX”, “SCENE”, “TIJD/
TEKST” (“TIJD/MEMO”) of “ALBUM” ook
kiezen via het bedieningsmenu (pagina 14).
• U kunt zoeken naar een hoofdstuk (DVD VIDEO/
DVD-RW) of track (Super Audio CD/CD) door
op de cijfertoetsen te drukken, gevolgd door
ENTER.
Opmerkingen
U kunt het scherm opsplitsen in 9
subschermen om snel de gewenste scène te
vinden.
[/1
BOOKMARK
X
C/X/x/c
PICTURE
NAVI
ENTER
• Op een DVD-RW kunt u in de VR mode niet
zoeken naar een stilstaand beeld.
• U kunt geen scène zoeken op een DVD+RW aan
de hand van de tijdcode.
O RETURN
CLEAR
1 Druk tijdens de weergave op
PICTURE NAVI.
Het volgende scherm verschijnt.
BEKIJK TITEL
ENTER
2 Druk herhaaldelijk op PICTURE
NAVI om het item te kiezen.
In de volgende hoofdstukken vindt u
meer uitleg over elk van deze
instellingen.
• BEKIJK TITEL (alleen DVD VIDEO)
• BEKIJK HFST (alleen DVD VIDEO)
• MARKERING (alleen DVD VIDEO/
VIDEO CD)
• BEKIJK MUZIEKSTUK (alleen
VIDEO CD)
• STROBO-WEERGAVE (alleen DVD
VIDEO/VIDEO CD)
• BEKIJK HOEK (alleen DVD VIDEO)
52
3 Druk op ENTER.
Een favoriete scène instellen en
selecteren (Markering)
Terugkeren naar normale weergave
Druk op O RETURN.
z Tip
U kunt ook “BEELDNAVIGATIE” kiezen via het
bedieningsmenu (pagina 14).
Opmerkingen
Titels, hoofdstukken of tracks
scannen (BEKIJK TITEL, BEKIJK
HFST, BEKIJK MUZIEKSTUK)
U kunt het scherm opsplitsen in 9
subschermen en de eerste scène van titels,
hoofdstukken of tracks tonen.
U kunt de weergave ook starten vanaf een
bepaalde titel, hoofdstuk of track. Kies na
stap 3 van “Zoeken op scène
(BEELDNAVIGATIE)” hierboven de scène
met C/X/x/c en druk op ENTER.
z Tip
Indien er meer dan 9 titels, hoofdstukken of tracks
zijn, verschijnt V rechtsonder.
Om extra titels, hoofdstukken of tracks te tonen,
kiest u de scène rechtsonder (positie 9) en drukt u op
x. Om terug te keren naar de vorige scène, kiest u
de scène linksboven (positie 1) en drukt u op X.
U kunt de weergave starten vanaf de
gemarkeerde scène. Kies na stap 3 van
“Zoeken op scène (BEELDNAVIGATIE)”
hierboven de markering met C/X/x/c en druk
op ENTER.
Een markering instellen
Een scène zoeken
• Bij sommige discs kunt u niet alle functies kiezen.
• Bij gebruik van deze functie is het geluid
onderdrukt.
U kunt specifieke delen van een disc opslaan
in het geheugen van de speler en deze op elk
gewenst moment afspelen (Markering). U
kunt maximaal 9 markeringen per disc van in
totaal 300 discs opslaan in het geheugen.
Gemarkeerde scènes worden op het scherm
weergegeven in 9 subschermen.
Druk tijdens het afspelen op BOOKMARK
als u een scène ziet die u wilt markeren.
Een markering verwijderen
Nadat u de markeringen hebt weergegeven
met de functie BEELDNAVIGATIE, kiest u
de markering die u wilt verwijderen met
C/X/x/c en drukt u op CLEAR.
Alle markeringen in het geheugen
verwijderen
Kies “MARKERING VERWIJDEREN t”
of “INDIVIDUELE INSTELLING” in het
instelscherm (pagina 83).
z Tip
Het aantal markeringen dat u hebt geselecteerd,
wordt boven in het uitleesvenster van het
voorpaneel weergegeven.
Opmerking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Het geheugen van de speler biedt plaats aan
maximaal 300 discs. Wanneer u meer dan 300 discs
opslaat in het geheugen, worden de oudste discs
gewist.
,wordt vervolgd
53
Een scène verdelen in 9
gedeelten (STROBO-WEERGAVE)
U kunt 9 opeenvolgende bewegende beelden
tonen op het scherm.
Wanneer u op X drukt na stap 3 van “Zoeken
op scène (BEELDNAVIGATIE)”, pauzeert
het bewegende beeld.
Verschillende hoeken tegelijk
tonen (BEKIJK HOEK)
Indien er diverse hoeken (meervoudige
hoeken) voor een scène zijn opgenomen op
een DVD VIDEO, kunt u alle hoeken op
eenzelfde 9-delig scherm tonen.
De weergave kan ook vanaf de gekozen hoek
worden gestart. Kies na stap 3 van “Zoeken
op scène (BEELDNAVIGATIE)” hierboven
de hoek met C/X/x/c en druk op ENTER.
54
Discinformatie controleren
Speelduur en resterende
speelduur controleren
Bladertoets
1 Ga met de bladertoets omlaag of
omhoog tijdens het afspelen om
“TIME/TEXT” weer te geven op het
LCD-scherm.
2 Richt de afstandsbediening op de
speler en druk op de bladertoets
totdat
verschijnt op het
LCD-scherm.
Het volgende scherm verschijnt.
T 1:01:57
Tijdinformatie
3 Druk een aantal malen achter
elkaar op de bladertoets om de
tijdinformatie te wijzigen.
◆ Bij het afspelen van een DVD VIDEO of
DVD-RW
• T *:*:* (uren: minuten: seconden)
Speelduur van de huidige titel
• T–*:*:*
Resterende speelduur van de huidige
titel
• C *:*:*
Speelduur van het huidige hoofdstuk
• C–*:*:*
Resterende speelduur van het huidige
hoofdstuk
◆ Bij weergave van een VIDEO CD (met
PBC-functies)
• *:* (minuten: seconden)
Speelduur van de huidige scène
◆ Bij het afspelen van een VIDEO CD
(zonder PBC functies), Super Audio CD of
CD
• T *:* (minuten: seconden)
Speelduur van de huidige track
• T–*:*
Resterende speelduur van de huidige
track
• D *:*
Speelduur van de huidige disc
• D –*:*
Resterende speelduur van de huidige
disc
Discinformatie controleren
U kunt de speelduur en resterende speelduur
van een huidige titel, hoofdstuk of track
controleren. U kunt ook de Disc Memo,
DVD/Super Audio CD/CD tekst of track/
albumnaam (MP3 audio) op een disc
controleren.
De indicatie en het soort tijdinformatie
dat u kunt controleren, zijn afhankelijk
van de disc die u afspeelt.
◆ Bij het afspelen van een DATA CD
(MP3 audio)
• *:* (minuten: seconden)
Speelduur van de huidige track
Disc Memo, DVD/Super Audio CD/CD tekst
of track- en albumnaam controleren
(MP3 audio)
Druk enkele malen achter elkaar op de
bladertoets in stap 3 om de Disc Memo of de
tekst weer te geven die is vastgelegd op de
DVD/Super Audio CD/CD/DATA CD. De
tekst van de DVD/Super Audio CD/CD
verschijnt alleen als de tekst is opgeslagen op
de disc. U kunt de tekst niet wijzigen. Als de
disc geen tekst bevat, verschijnt het bericht
“NO TEXT”. In dat geval kunt u de disc
voorzien van een label. Zie pagina 68 voor
meer informatie.
,wordt vervolgd
55
Bij het afspelen van een VIDEO CD (zonder
PBC functies), Super Audio CD of CD
Trackspeelduur en huidig track en
indexnummer
BRAHMS SYMPHONY
TITLE
Bij DATA CD’s verschijnen de track- en
albumnaam van de MP3 audio track
(pagina 58).
Informatie via het uitleesvenster
op het voorpaneel controleren
Bij het afspelen van een DVD VIDEO of
DVD-RW
Titelspeelduur en huidig titelen hoofdstuknummer
TITLE
TRACK
CHAP
INDEX
ANGLE
NTSC HOUR
MIN
SEC
Resterende speelduur van de huidige titel
TITLE
TRACK
CHAP
INDEX
ANGLE
NTSC HOUR
MIN
SEC
Speelduur en nummer van het
huidige hoofdstuk
TITLE
TRACK
CHAP
INDEX
ANGLE
NTSC HOUR
MIN
TRACK
CHAP
INDEX
ANGLE
NTSC HOUR
MIN
SEC
TRACK
CHAP
INDEX
ANGLE
NTSC HOUR
MIN
SEC
Tekst
TITLE
INDEX
ANGLE
NTSC HOUR
MIN
SEC
TITLE
TRACK
CHAP
INDEX
ANGLE
NTSC HOUR
MIN
SEC
MIN
SEC
Speelduur van de disc
TRACK
CHAP
INDEX
ANGLE
NTSC HOUR
Resterende speelduur van de disc
TITLE
TRACK
CHAP
INDEX
ANGLE
NTSC HOUR
MIN
SEC
TRACK
CHAP
INDEX
ANGLE
NTSC HOUR
MIN
SEC
Tekst
TITLE
Bij het afspelen van een DATA CD
(MP3 audio)
Trackspeelduur en huidig track- en
albumnummer
TITLE
TRACK
CHAP
INDEX
ANGLE
NTSC HOUR
MIN
SEC
INDEX
ANGLE
NTSC HOUR
MIN
SEC
Tracknaam
SEC
Resterende speelduur van het
huidige hoofdstuk
TITLE
CHAP
Resterende speelduur van de huidige track
TITLE
Tijd en tekst kunnen behalve op het
TV-scherm ook worden gecontroleerd via het
uitleesvenster op het voorpaneel. De
informatie in het uitleesvenster op het
voorpaneel verandert als volgt wanneer u de
tijdinformatie op uw TV-scherm wijzigt.
TRACK
TITLE
TRACK
CHAP
z Tips
• Bij het afspelen van VIDEO CD’s met PBCfuncties verschijnt het scènenummer en de
speelduur.
• Lange tekst die niet op één regel past, rolt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
• U kunt de tijdinformatie en tekst controleren via
het bedieningsmenu (pagina 14).
Opmerkingen
• Bij sommige discs verschijnt de tekst of
tracknaam niet.
• De speler kan alleen het eerste niveau van CDtekst zoals discnaam of -titel tonen.
• De speelduur van MP3 audio tracks kan mogelijk
niet juist worden weergegeven.
56
Het bedieningsmenu uitschakelen
Weergave-informatie
controleren
Druk herhaaldelijk op DISPLAY tot het
bedieningsmenu is uitgeschakeld.
U kunt informatie controleren zoals bit rate of
de disclaag die wordt afgespeeld.
Door herhaaldelijk op de DISPLAY toets te
drukken, kunt u “BIT RATE” of “LAAG”
laten verschijnen, afhankelijk van wat bij
“GEAVANCEERD” werd gekozen.
Weergave van elk item
◆BIT RATE
Bladertoets
BIT RATE
X/x
ENTER
DISPLAY
Druk op DISPLAY tijdens de weergave.
Het bedieningsmenu verschijnt.
2
Druk op X/x om
(GEAVANCEERD) te kiezen en druk
vervolgens op ENTER.
De opties voor “GEAVANCEERD”
verschijnen.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
BIT RATE
UIT
BIT RATE
LAAG
3
5
kbps
1000
Audio
Mbps
Video
10
Bit rate staat voor het aantal video/audiogegevens per seconde op een disc. Bij het
afspelen van een disc verschijnt de bit rate
van het beeld bij benadering in Mbps
(megabits per seconde) en het geluid in kbps
(kilobits per seconde). Hoe hoger de bit rate,
hoe groter het aantal gegevens. Dit betekent
echter niet noodzakelijk dat de beeldkwaliteit
dan beter is.
◆LAAG
Verschijnt bij een DVD
met twee lagen
DVD VIDEO
BIT RATE
384 kbps
0
5
10
Mbps
Druk op X/x om items te kiezen.
Zie voor elk item “Weergave van elk
item” hieronder.
• BIT RATE: toont de bit rate.
• LAAG: toont laag en uitleespunt.
4
Video
BIT RATE
0
De weergave-informatie van een
DVD controleren (GEAVANCEERD)
Mbps
10
Bij het afspelen van MPEG audio tracks
0
1
5
Audio
Discinformatie controleren
0
384kbps
Geeft aan waar de disc speelt.
Bij een DVD met twee lagen geeft de speler
aan welke laag wordt gelezen (“Layer 0” of
“Layer 1”).
Zie pagina 93 (DVD VIDEO) voor meer
informatie over de lagen.
Druk op ENTER.
De indicatie GEAVANCEERD uitschakelen
Kies “UIT” in stap 3.
,wordt vervolgd
57
De weergave-informatie van een
DATA CD controleren
U kunt de audio bit rate (het aantal gegevens
per seconde van het huidige geluid)
weergeven op het TV-scherm.
1
Ga tijdens het afspelen van MP3 audio
tracks op een DATA CD met de
bladertoets omlaag en omhoog totdat
“TIME/TEXT” verschijnt op het
LCD-scherm.
2
Richt de afstandsbediening op de
speler en druk op de bladertoets totdat
verschijnt op het LCD-scherm.
De audio bit rate verschijnt op het
TV-scherm.
Bit rate
T
17:30
128k
JAZZ
RIVER SIDE
Albumnaam
58
Tracknaam
2 Richt de afstandsbediening op de
speler en druk op de bladertoets
totdat
verschijnt op het
LCD-scherm.
Geluidsregeling
Het geluid regelen
Het volgende scherm verschijnt.
1:ENGELS
Bladertoets
X/x
DISPLAY
1 Ga met de bladertoets omlaag of
omhoog tijdens het afspelen om
“AUDIO” weer te geven op het
LCD-scherm.
3 Druk herhaaldelijk op de
bladertoets om een audio-optie te
kiezen.
◆ Bij het afspelen van een DVD VIDEO
De taalkeuze hangt af van de DVD
VIDEO.
De vier cijfers die verschijnen, geven de
taalcode weer. Zie “Taalcodelijst” op
pagina 98 voor de taalcode. Als dezelfde
taal twee of meer keer verschijnt, wordt
de DVD VIDEO opgenomen in
meervoudig audioformaat.
Geluidsregeling
Bij het afspelen van een DVD VIDEO die is
opgenomen in verschillende audioformaten
(PCM, Dolby Digital, MPEG audio of DTS)
kunt u het audioformaat kiezen. Bij een
meertalige DVD VIDEO kan ook de taal
worden gewijzigd.
Bij CD’s, DATA CD’s of VIDEO CD’s kunt
u het geluid van het rechter- of linkerkanaal
kiezen en het geluid van het gekozen kanaal
beluisteren via de rechter- en de
linkerluidspreker. Bij een disc met een liedje
bijvoorbeeld kan het stemgeluid via het
rechterkanaal en de muziek via het
linkerkanaal worden weergegeven. Als u dan
alleen de muziek wilt horen, kunt u het
linkerkanaal kiezen en het geluid via beide
luidsprekers beluisteren.
◆ Bij het afspelen van een DVD-RW
De typen geluidssporen die op een disc
zijn opgenomen, verschijnen. De
standaardinstelling is onderstreept.
Voorbeeld:
• 1: MAIN (hoofdgeluid)
• 1: SUB (subgeluid)
• 1: MAIN+SUB (hoofdgeluid en
subgeluid)
◆ Bij het afspelen van een VIDEO CD, CD
of DATA CD (MP3 audio)
De standaardinstelling is onderstreept.
• STEREO: standaardstereogeluid
• 1/L: geluid van het linkerkanaal (mono)
• 2/R: geluid van het rechterkanaal
(mono)
z Tip
U kunt ook “GELUID” kiezen via het
bedieningsmenu (pagina 14).
Opmerking
U kunt het geluid van Super Audio CD’s niet
regelen.
,wordt vervolgd
59
De audio-informatie van de disc
tonen
Druk tijdens het afspelen op DISPLAY om
het bedieningsmenu weer te geven. Kies
“GELUID” met behulp van X/x. De
weergavekanalen verschijnen op het scherm.
In Dolby Digital kunnen verscheidene
signalen, van mono tot 5.1-kanaalssignalen
worden opgenomen op een DVD VIDEO.
Het aantal opgenomen kanalen hangt af van
de DVD VIDEO.
Huidig audioformaat*
12(27)
18(34)
T
1:32:55
1: ENGELS
DVD VIDEO
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
L
C
R
LFE
LS
RS
Huidig programmaformaat**
*“PCM”, “MPEG”, “DTS” of “DOLBY
DIGITAL” verschijnt.
Bij “DOLBY DIGITAL” verschijnen de
kanalen in de spelende track als volgt:
Voor Dolby Digital 5.1-kanaals
geluidscomponent:
Achtercomponent 2
DOLBY DIGITAL 3 / 2 . 1
Voorcomponent 2 +
Middencomponent 1
LEF (Low Frequency
Effect) component 1
**De letters in het programmaformaatscherm
staan voor de volgende geluidscomponent:
L: Voor (links)
R: Voor (rechts)
C: Midden
LS: Achter (links)
RS: Achter (rechts)
S: Achter (mono): De achtercomponent
van het Dolby Surround signaal en het
Dolby Digital signaal.
LFE:Low Frequency Effect signaal
60
z Tip
Bij weergave van Dolby Digital- of
DTS-geluidssporen wordt rond “LFE” een
stippellijn weergegeven wanneer er geen LFEsignaal wordt ontvangen.
SURROUND Mode
instellingen
Bij het afspelen van discs die zijn opgenomen
met Dolby Surround (Pro Logic), kunt u
genieten van surround sound.
Deze functie is beschikbaar wanneer u 4 of
meer luidsprekers aansluit en bij “ACHTER”
onder “GROOTTE” van “LUIDSPREKER”
een andere instelling opgeeft dan “GEEN”.
• NORMAL SURROUND
Discs met 2-kanaals audiosignalen
worden gedecodeerd met Dolby
Surround (Pro Logic) om surroundeffecten te verkrijgen. De
achterluidsprekers produceren identiek
monogeluid. Wanneer u gebruik maakt
van een middenluidspreker, produceert
die het passende geluid.
• ENHANCED SURROUND
Geeft een groter gevoel van
aanwezigheid bij weergave van een
Dolby Surround (Pro Logic) bron met
monosignaal via het achterkanaal.
Produceert een op stereo lijkend effect
via de achterkanalen.
L
R
Geluidsregeling
Bladertoets
1 Ga met de bladertoets omlaag of
omhoog tijdens het afspelen om
“SURROUND” weer te geven op
het LCD-scherm.
2 Richt de afstandsbediening op de
speler en druk op de bladertoets
totdat
verschijnt op het
LCD-scherm.
LS
RS
L: Voorluidspreker (links)
R: Voorluidspreker (rechts)
LS: Achterluidspreker (links)
RS: Achterluidspreker (rechts)
De instelling annuleren
Kies “UIT” in stap 3.
z Tip
U kunt “SURROUND” ook kiezen via het
bedieningsmenu (pagina 14).
Het volgende scherm verschijnt.
Opmerkingen
NORMAL SURROUND
3 Druk herhaaldelijk op de
bladertoets om een van de
surround-modes te kiezen.
• Indien u de DIGITAL OUT (OPTICAL of
COAXIAL) aansluiting kiest en “DOLBY
DIGITAL” instelt op “DOLBY DIGITAL”,
“DTS” op “DTS” en “MPEG” op “MPEG” onder
“AUDIO INSTELLING”, wordt het geluid
geproduceerd door uw luidsprekers zonder
surround-effect.
• Wanneer de speler is ingesteld om het signaal uit
te voeren via de DIGITAL OUT uitgang
(OPTICAL of COAXIAL), is het surround-effect
niet hoorbaar bij het afspelen van een CD.
61
Filmweergave
Hoeken wijzigen
Indien een scène vanuit verschillende hoeken
is opgenomen op de DVD VIDEO, verschijnt
“ANGLE” in het uitleesvenster op het
voorpaneel. Dit betekent dat u de kijkhoek
kunt wijzigen.
Bladertoets
1 Ga met de bladertoets omlaag of
omhoog tijdens het afspelen om
“ANGLE” weer te geven op het
LCD-scherm.
2 Richt de afstandsbediening op de
speler en druk op de bladertoets
totdat
verschijnt op het
LCD-scherm.
Het volgende scherm verschijnt.
2
3 Druk een aantal malen achter
elkaar op de bladertoets om een
hoek te kiezen.
De scène wordt vanuit de gekozen hoek
getoond.
62
z Tips
• U kunt alle hoeken weergeven op een scherm dat
is verdeeld in 9 subschermen en de weergave
meteen vanuit de gekozen hoek starten
(pagina 54).
• U kunt ook “HOEK” kiezen via het
bedieningsmenu (pagina 14).
Opmerking
Bij sommige DVD VIDEO’s kunt u de hoeken niet
wijzigen, ook al zijn er meervoudige hoeken
opgenomen.
De ondertitels uitschakelen
Ondertitels weergeven
Bij discs waarop ondertitels zijn opgenomen,
kunt u de ondertitels wijzigen of tijdens het
afspelen weergeven of verbergen.
Kies “UIT” in stap 3.
z Tip
U kunt ook “ONDERTITELING” kiezen via het
bedieningsmenu (pagina 14).
Opmerking
Bij sommige DVD VIDEO’s kunt u de ondertitels
niet wijzigen, ook al zijn er meertalige ondertitels
op opgenomen. Mogelijk kunt u ze ook niet
uitschakelen.
Bladertoets
1 Ga met de bladertoets omlaag of
2 Richt de afstandsbediening op de
Filmweergave
omhoog tijdens het afspelen om
“SUBTITLE” weer te geven op het
LCD-scherm.
speler en druk op de bladertoets
totdat
verschijnt op het
LCD-scherm.
Het volgende scherm verschijnt.
1:ENGELS
3 Druk een aantal malen achter
elkaar op de bladertoets om een
instelling te kiezen.
◆ Bij het afspelen van een DVD VIDEO
Kies de taal.
De taalkeuze hangt af van de DVD
VIDEO.
De vier cijfers die verschijnen, geven de
taalcode weer. Zie “Taalcodelijst” op
pagina 98 voor informatie de taalcode.
◆ Bij het afspelen van een DVD-RW
Kies “AAN”.
63
Het beeld aanpassen
(VIDEOREGELING)
U kunt het videosignaal van een DVD of
VIDEO CD van de speler aanpassen aan de
gewenste beeldkwaliteit.
Kies de vooraf gedefinieerde video-instelling
die het meest geschikt is voor het programma
dat u bekijkt of kies “GEHEUGEN” om
afzonderlijke beeldelementen zoals kleur of
helderheid in te stellen. In beide gevallen
maakt u voor de disc een vaste set met
aangepaste beeldopties.
Zolang “TOESTANDGEHEUGEN” bij
“INDIVIDUELE INSTELLING” is ingesteld
op de standaardwaarde “AAN”, worden de
instellingen voor videoregeling van
maximaal 300 discs opgeslagen in het
geheugen van de speler. De instellingen
worden automatisch toegepast wanneer u de
disc opnieuw afspeelt. Als u instellingen voor
videoregeling opgeeft voor de 301e disc,
worden de instellingen voor de 1e disc
gewist.
2 Druk herhaaldelijk op VIDEO
CONTROL om de gewenste
instelling te kiezen.
De standaardinstelling is onderstreept.
• STANDAARD: standaardbeeld.
• DYNAMISCH 1: een dynamisch beeld
met meer contrast en fellere kleuren.
• DYNAMISCH 2: extra contrast en
fellere kleuren geven een dynamischer
beeld dan het beeld dat u krijgt met
DYNAMISCH 1.
• CINEMA 1: meer details in donkere
zones door een hoger zwartniveau.
• CINEMA 2: lichte kleuren zijn
helderder en donkere kleuren voller,
met meer kleurcontrast.
• GEHEUGEN: om het beeld meer in
detail te regelen.
z Tips
• Voor films wordt “CINEMA 1” of “CINEMA 2”
aanbevolen.
• U kunt “VIDEOREGELING” ook kiezen via het
bedieningsmenu (pagina 14).
Opmerking
De instellingen van videoregeling voor DVD-RW’s
in VR mode worden geannuleerd als u de disclade
opent of wanneer de speler in de standby mode
overgaat.
VIDEO
CONTROL
De beeldelementen regelen in
“GEHEUGEN”
./>
C/X/x/c
ENTER
O RETURN
1 Druk op VIDEO CONTROL tijdens
de weergave.
Het volgende scherm verschijnt.
DYNAMISCH 1
64
Elk beeldelement kan afzonderlijk worden
geregeld.
• DVE (digital video enhancer):
Verscherpt of verzacht de contouren van de
beelden. “ZACHT” is alleen beschikbaar
voor DVD’s.
• BNR (blokruisvermindering):
Vermindert “blokruis” of mozaïekpatronen
in het beeld.
• Y NR (ruisvermindering helderheid):
Vermindert de ruis in het
helderheidsgedeelte van het videosignaal.
• C NR (ruisvermindering kleur):
Vermindert de ruis in het kleurgedeelte van
het videosignaal.
1
Druk herhaaldelijk op VIDEO
CONTROL om “GEHEUGEN” te kiezen
en druk op ENTER.
De “DVE” regelbalk verschijnt.
C
DVE
2
01:32:55
UIT
1
S l
2
3
ZACHT
C
l
Druk op C/c om de contouren te
regelen en druk op ENTER.
De instelling wordt opgeslagen en de
regelbalk “BNR” verschijnt.
3
Herhaal stap 2 om “BNR” en overige
beeldelementen zoals “Y NR” en
“C NR” aan te passen.
4
Wanneer de regelbalk “GAMMA”
wordt weergegeven, drukt u op x.
Scherm 1 van Videoregeling verschijnt.
Als u naar scherm 2 van Videoregeling
wilt gaan, drukt u nogmaals op x. U kunt
alle instellingen met uitzondering van
“GAMMA” controleren.
Filmweergave
• KL. SIGN. VERTR.
(kleursignaalvertraging):
Past kleuren aan die horizontaal verschoven
lijken te zijn.
• AV ALIGNMENT:
Past de vertraging tussen beeld en geluid
aan.
• PROGRESSIVE 1:
Stelt een drempel in op basis waarvan de
speler de progressieve conversiemethode
bepaalt.
Wanneer “COMPONENT OUT” bij
“SCHERMINSTELLING” wordt ingesteld
op “PROGRESSIVE,” herkent de speler
automatisch of de software is gebaseerd op
video of op film en zet de videosignalen om
volgens de bijbehorende progressieve
conversiemethode. Wanneer het instelpunt
dichter bij “VIDEO” ligt, wordt eerder voor
de videoconversie gekozen. Ligt het
instelpunt daarentegen dichter bij “FILM”,
dan wordt gekozen voor filmconversie.
Wanneer u uitdrukkelijk “VIDEO” instelt,
wordt ongeacht het type software altijd
gebruikgemaakt van videoconversie.
Zie “Verklarende woordenlijst” voor meer
informatie over de video- en filmsoftware
(pagina 94).
• PROGRESSIVE 2:
Regelt de progressieve videosignalen die
zijn verwerkt tijdens de videoconversie. Bij
overwegend statische beelden, zoals
landschapsbeelden, stelt u “STILL” in.
Voor software die overwegend dynamische
beelden bevat met veel actie stelt u
“MOVE” in.
• BEELD:
Regelt het contrast.
• HELDERHEID:
Regelt de algemene helderheid.
• KLEUR:
Maakt de kleuren donkerder of lichter.
• KLEURTINT:
Wijzigt de kleurenbalans.
• GAMMA:
Past de helderheid van gekozen gedeelten
aan. Zie “De helderheid van geselecteerde
gedeelten regelen (gammacorrectie)”
(pagina 66) voor meer informatie.
Scherm 1 van Videoregeling
DVE
BNR
Y NR
C NR
KL.SIGN.VERTR.
AV ALIGNMENT
UIT 1 2 3 ZACHT
UIT 1 2 3
UIT
UIT
0 1 2
120ms
Scherm 2 van Videoregeling
PROGRESSIVE1 FILM
PROGRESSIVE2 STILL
BEELD
HELDERHEID
KLEUR
KLEURTINT
VIDEO - 4
MOVE 0
0
0
0
0
HERSTELLEN
,wordt vervolgd
65
De indicatie uitschakelen
Druk op O RETURN.
z Tips
• Als u de standaardinstellingen van de
beeldelementen wilt herstellen, drukt u na stap 4
op c om “HERSTELLEN” te kiezen in scherm 2
van Videoregeling. Druk vervolgens op ENTER.
• Als u de gewijzigde instellingen niet wilt opslaan,
drukt u in stap 2 op X/x.
• Op video gebaseerde software, zoals TV-series,
animatiefilms en live muziek, worden beter
verwerkt met de videoconversiemethode. De
filmconversiemethode kan het beste worden
gebruikt voor het verwerken van op film
gebaseerde software, zoals films.
Opmerkingen
• Zet “BNR” op “UIT” wanneer de randen van het
beeld op het scherm minder scherp zijn.
• Afhankelijk van de disc of scène die wordt
afgespeeld, is het effect van “BNR”, “Y NR” of
“C NR” wellicht minder duidelijk.
• Bij sommige discs of scènes is beeldruis mogelijk
duidelijker aanwezig. In dat geval kunt u de BNRfunctie het best combineren met de DVE-functie.
Indien het beeld dan nog niet beter is, verlaagt u
het DVE-niveau of kiest u “ZACHT” (alleen
DVD).
• Sommige DVD’s bevatten zowel op video als op
film gebaseerde gedeelten. Een DVD kan
bijvoorbeeld een op film opgenomen film
bevatten, die wordt gevolgd door een “Making
of” gedeelte dat op video is gefilmd.
• Als beelden met een progressief formaat
onduidelijk of onnatuurlijk worden als
“GEHEUGEN” is ingesteld op “PROGRESSIVE
1” of “PROGRESSIVE 2”, moet u proberen te
kijken met “PROGRESSIVE 1” ingesteld op
“VIDEO”. Als de beeldkwaliteit hierdoor niet
verbetert, kunt u de beelden bekijken in Interlaceformaat via de COMPONENT VIDEO OUT
aansluitingen (pagina 81) of overschakelen naar
een andere aansluiting.
• U kunt geen scène zoeken op een DVD+RW aan
de hand van de tijdcode.
• De instellingen voor “DVE” en “BNR” in
“GEHEUGEN” blijven van kracht, zelfs wanneer
u “STANDAARD”, “DYNAMISCH 1”,
“DYNAMISCH 2”, “CINEMA 1” of “CINEMA
2” instelt.
De helderheid van geselecteerde
gedeelten regelen
(gammacorrectie)
Afhankelijk van uw TV of kijkomgeving
worden beelden op het scherm mogelijk
onduidelijk als een bepaald gedeelte van het
beeld zo licht is dat het lijkt te verbleken of zo
donker is dat het lijkt op te gaan in de
omringende donkere gedeelten.
66
Door de gammawaarde aan te passen, kunt u
de helderheid van geselecteerde gedeelten
regelen voor een duidelijker beeld. Terwijl u
met “HELDERHEID” de helderheid van het
gehele beeld kunt bijstellen, is “GAMMA”
vooral handig als u alleen bepaalde gedeelten
van het beeld wilt aanpassen.
Voorbeeld: u kijkt naar een film met veel
schaduwen en u wilt de verborgen details van
de omgeving zien.
Met “HELDERHEID” wordt het beeld in zijn
geheel helderder, waardoor de reeds heldere
gedeelten minder duidelijk worden. Met
“GAMMA” kunt u de donkere gedeelten
selecteren en de helderheid langzaam
verhogen zonder dat het beeld in zijn geheel
aan duidelijkheid verliest.
1
Druk na stap 3 van “De
beeldelementen regelen in
GEHEUGEN” op X/x om de regelbalk
“GAMMA” weer te geven en druk
vervolgens op ENTER of c.
Het regelscherm “GAMMA” verschijnt.
0%
32
64
1: ENGLISH 96
OFF
128
50
1: ENGLISH 160
2: FRENCH 192
3: SPANISH 224
100
HERSTELLEN
Huidige gamma-instellingen
2
Druk op X/x om gedeelten van het
beeld te selecteren.
Met het bovenste bereik regelt u de
donkere gedeelten en met het onderste
bereik de lichte gedeelten.
Donkere
gedeelten
Geselecteerde
gedeelten van
het beeld
Lichte
gedeelten
0%
32
64
1: ENGLISH 96
OFF
128
50
1: ENGLISH 160
2: FRENCH 192
3: SPANISH 224
100
HERSTELLEN
3
Druk op C/c om de helderheid te
regelen van het gedeelte dat u hebt
geselecteerd.
C verlaagt de helderheid (maakt het
gedeelte donkerder) en c verhoogt de
helderheid (maakt het gedeelte lichter).
Het helderheidsniveau ligt tussen 16 en
235. Het is niet mogelijk voor donkere
gedeelten een hoger helderheidsniveau in
te stellen dan voor lichte gedeelten.
5
Druk op ENTER.
De regelbalk “GAMMA” verschijnt en
de aangepaste gammawaarden worden
opgeslagen in het geheugen.
Alleen voor gammawaarde de
standaardinstelling herstellen
Kies “HERSTELLEN” in het regelscherm
“GAMMA” door op X/x te drukken en druk
op ENTER.
0%
32
64
1: ENGLISH 120
OFF
128
50
1: ENGLISH 160
2: FRENCH 192
3: SPANISH 224
100
HERSTELLEN
4
Lichter
maken
Herhaal stap 2 en 3 om de helderheid
van de overige geselecteerde
gedeelten te regelen.
Filmweergave
Donkerder
maken
De gammawaarde
en de positie op de
regelbalk
veranderen
afhankelijk van de
aanpassing die u
uitvoert.
z Tip
U kunt het regelscherm horizontaal verplaatsen
door te drukken op ./>.
Probeer de overgangen in de helderheid
van de verschillende gedeelten zo
vloeiend mogelijk te laten verlopen (zie
hieronder).
De donkere
gedeelten van het
beeld lichter maken
De lichte gedeelten
van het beeld
donkerder maken
0%
0%
58
89
1: ENGLISH 94
OFF
50
128
1: ENGLISH 160
2: FRENCH 192
3: SPANISH 224
100
HERSTELLEN
35
64
1: ENGLISH 105
OFF
50
128
1: ENGLISH 150
2: FRENCH 159
3: SPANISH 174
100
HERSTELLEN
Houd de lijnen tussen de verschillende
gedeelten zo zacht mogelijk om te
voorkomen dat te duidelijk te zien is dat
het beeld gemanipuleerd is. Breng de
aanpassingen geleidelijk aan terwijl u
naar het beeld op de TV blijft kijken.
Druk op O RETURN om te stoppen met
de aanpassingen.
67
Verschillende aanvullende
functies
12(27)
18(34)
T --:--:-DISC MEMO INVOER
DVD VIDEO
Discs voorzien van een
label
U kunt een disc zelf voorzien van een label als
er op de disc geen tekst is vastgelegd (Disc
Memo).
U kunt een persoonlijke tekst van maximaal
20 tekens plaatsen op de disc. U kunt de tekst
voor de Disc Memo geheel naar eigen inzicht
samenstellen, bijvoorbeeld een titel, naam
van de muzikant, categorie of de datum van
aanschaf.
4 Druk op x om “DISC MEMO
INVOER t” te kiezen en druk op
ENTER.
Het scherm “DISC MEMO INVOER”
verschijnt.
DISC MEMO INVOER
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
YZ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 < > + – ✽ / = ? / _ @
SAVE
Bladertoets
5 Kies een teken door te drukken op
./>
x
C/X/x/c
Klikshuttle
ENTER
DISPLAY
C/X/x/c of door aan de klikshuttle te draaien.
Het gekozen teken verandert van kleur.
6 Druk op ENTER.
DISC MEMO INVOER
CLEAR
B
1 Plaats de disc die u van een label
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
YZ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 < > + – ✽ / = ? / _ @
SAVE
wilt voorzien.
2 Druk op DISPLAY.
7 Herhaal stap 5 en 6 om de overige
tekens in te voeren.
Het bedieningsmenu verschijnt.
3 Druk op X/x om
(TIJD/
MEMO) te kiezen en druk op
ENTER.
“DISC MEMO INVOER t” verschijnt.
8 Wanneer u alle tekens voor de
Disc Memo hebt ingevoerd, kiest u
“SAVE” door te drukken op
C/X/x/c en drukt u op ENTER.
De Disc Memo wordt opgeslagen.
68
De indicatie uitschakelen
Druk op O RETURN.
Discs vergrendelen
Tekens wissen
(EIGEN KINDERBEVEILIGING,
1
Druk op . of > om de cursor te
verplaatsen naar het teken dat u wilt
wissen.
KINDERBEVEILIGING)
2
Druk op CLEAR.
Tekens invoegen of overschrijven
1
Druk op . of > om de cursor te
verplaatsen naar het punt waar u een
teken wilt invoegen of naar het teken dat
u wilt corrigeren.
2
Kies een teken door te drukken op
C/X/x/c of aan de klik-shuttle te draaien.
3
Druk op ENTER om een teken in te
voegen.
Om een teken te overschrijven drukt u
op . of >.
De weergave van discs kan op twee manieren
worden beperkt.
• Eigen kinderbeveiliging
U kunt de weergave zo beperken dat de
speler bepaalde discs niet kan afspelen.
• Kinderbeveiliging
Voor de weergave van sommige DVD
VIDEO’s kan bijvoorbeeld een
leeftijdsbeperking worden ingesteld. Scènes
kunnen zijn vergrendeld of vervangen door
andere scènes.
Kinderbeveiliging en eigen kinderbeveiliging
werken met hetzelfde wachtwoord.
Eigen kinderbeveiliging
Ga met de bladertoets omhoog of omlaag om
“TIME/TEXT” weer te geven op het LCDscherm. Richt vervolgens de
afstandsbediening op de speler en druk op
bladertoets zodat
verschijnt op het LCDscherm. Druk herhaaldelijk op de bladertoets
totdat de Disc Memo onderin het TV-scherm
verschijnt.
U kunt voor maximaal 300 discs een
wachtwoord voor de eigen kinderbeveiliging
instellen. Vanaf de 301e disc wordt de eerste
disc gewist.
Opmerking
U kunt maximaal 300 discs voorzien van een label.
Nadat 300 discs in het geheugen zijn opgeslagen,
worden de oudste Disc Memo’s gewist door de
nieuwe Disc Memo.
Verschillende aanvullende functies
De Disc Memo controleren
x
X/x
ENTER
DISPLAY
Cijfertoetsen
1
Plaats de disc die u wilt vergrendelen.
Druk tijdens het afspelen van een disc op
x om de weergave te stoppen.
,wordt vervolgd
69
2
Druk op DISPLAY terwijl de speler is
gestopt.
5
Het bedieningsmenu verschijnt.
3
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD VIDEO
AAN
SPELER
WACHTWOORD
UIT
4
“Eigen kinderbeveiliging staat aan.”
verschijnt en het bedieningsmenuscherm
keert terug.
Druk op X/x om
(KINDERBEVEILIGING) te kiezen en
druk vervolgens op ENTER.
De opties voor
“KINDERBEVEILIGING” verschijnen.
Druk op X/x om “AAN t” te kiezen
en druk op ENTER.
◆ Als u nog geen wachtwoord hebt
ingevoerd
Het scherm voor het registreren van een
nieuw wachtwoord verschijnt.
Voer uw viercijferige wachtwoord
(opnieuw) in met de cijfertoetsen en
druk vervolgens op ENTER.
Eigen kinderbeveiliging uitschakelen
1
Volg stap 1 tot 3 van “Eigen
kinderbeveiliging”.
2
Druk op X/x om “UIT t” te kiezen en
druk op ENTER.
3
Voer uw viercijferige wachtwoord in met
de cijfertoetsen en druk vervolgens op
ENTER.
Een disc afspelen waarvoor Eigen
Kinderbeveiliging is ingesteld
1
Plaats de disc waarvoor Eigen
Kinderbeveiliging is ingesteld.
Het “EIGEN KINDERBEVEILIGING”
scherm verschijnt.
KINDERBEVEILIGING
EIGEN KINDERBEVEILIGING
Voer een nieuw 4-cijferig
wachtwoord in en druk vervolgens
op ENTER .
Voer een viercijferig wachtwoord in met
behulp van de cijfertoetsen, en druk
vervolgens op ENTER.
Het wachtwoordbevestigingsscherm
verschijnt.
◆ Als u al een wachtwoord hebt
geregistreerd
Het wachtwoordinvoerscherm verschijnt.
KINDERBEVEILIGING
Geef het wachtwoord in, druk
daarna op ENTER .
70
Eigen kinderbeveiliging staat al aan.
Voor weergave voer uw wachtwoord
in en druk op ENTER .
2
Voer uw viercijferige wachtwoord in met
de cijfertoetsen en druk vervolgens op
ENTER.
De speler is klaar voor weergave.
z Tip
Indien u uw wachtwoord bent vergeten, voert u het
cijfer “199703” in met de cijfertoetsen wanneer het
“EIGEN KINDERBEVEILIGING” scherm uw
wachtwoord vraagt en druk vervolgens op ENTER.
U wordt gevraagd een nieuw viercijferig
wachtwoord in te voeren.
Kinderbeveiliging
(weergavebeperking)
KINDERBEVEILIGING
Voer een nieuw 4-cijferig
wachtwoord in en druk vervolgens
op ENTER .
Voor de weergave van sommige DVD
VIDEO’s kan bijvoorbeeld een
leeftijdsbeperking worden ingesteld. Dat kan
met de functie “KINDERBEVEILIGING”.
Voer een viercijferig wachtwoord in met
de cijfertoetsen en druk vervolgens op
ENTER.
Het wachtwoordbevestigingsscherm
verschijnt.
◆ Als u al een wachtwoord hebt
geregistreerd
Het wachtwoordinvoerscherm verschijnt.
H
X/x
ENTER
KINDERBEVEILIGING
DISPLAY
Geef het wachtwoord in, druk
daarna op ENTER .
Cijfertoetsen
1
Druk op DISPLAY terwijl de speler is
gestopt.
Het scherm voor het instellen van het
weergavebeperkingsniveau verschijnt.
Het bedieningsmenu verschijnt.
2
Druk op X/x om
(KINDERBEVEILIGING) te kiezen en
druk vervolgens op ENTER.
KINDERBEVEILIGING
NIVEAU:
STANDAARD:
De opties voor
“KINDERBEVEILIGING” verschijnen.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
UIT
USA
DVD VIDEO
AAN
SPELER
WACHTWOORD
UIT
3
Voer uw viercijferige wachtwoord
(opnieuw) in met de cijfertoetsen en
druk vervolgens op ENTER.
Verschillende aanvullende functies
4
Druk op X/x om “SPELER t” te
kiezen en druk op ENTER.
◆ Als u nog geen wachtwoord hebt
ingevoerd
Het scherm voor het registreren van een
nieuw wachtwoord verschijnt.
5
Druk op X/x om “STANDAARD” te
kiezen en druk op ENTER.
De gekozen items voor “STANDAARD”
verschijnen.
KINDERBEVEILIGING
NIVEAU:
STANDAARD:
UIT
USA
USA
ANDERE
,wordt vervolgd
71
6
Druk op X/x om een geografisch
gebied als beperking te kiezen en druk
vervolgens op ENTER.
Het gebied wordt gekozen.
Wanneer u “ANDERE t” kiest, voert u
met de cijfertoetsen een standaardcode
uit de tabel op pagina 73 in.
7
Druk op X/x om “NIVEAU” te kiezen
en druk op ENTER.
De gekozen items voor “NIVEAU”
verschijnen.
z Tip
Wanneer u uw wachtwoord bent vergeten,
verwijdert u de disc en herhaalt u stap 1 tot 3 van
“Kinderbeveiliging (weergavebeperking)”.
Wanneer u wordt gevraagd uw wachtwoord in te
voeren, voert u “199703” in met de cijfertoetsen en
drukt u vervolgens op ENTER. U wordt gevraagd
een nieuw viercijferig wachtwoord in te voeren.
Nadat u een nieuw viercijferig wachtwoord hebt
ingevoerd, moet u de disc weer in de speler plaatsen
en op H drukken. Voer uw nieuwe wachtwoord in
wanneer het wachtwoordinvoerscherm verschijnt.
Opmerkingen
KINDERBEVEILIGING
NIVEAU:
STANDAARD:
UIT
UIT
8:
7:
6:
5:
8
NC17
R
Kies het gewenste niveau met X/x en
druk vervolgens op ENTER.
Kinderbeveiliging is ingesteld.
KINDERBEVEILIGING
NIVEAU:
STANDAARD:
4:
PG13
USA
Hoe lager de waarde, hoe strenger de
beperking.
Kinderbeveiliging uitschakelen
Zet “NIVEAU” in stap 8 op “UIT”.
Een disc afspelen waarvoor
Kinderbeveiliging is ingesteld
72
1
Plaats de disc en druk op H.
Het wachtwoordinvoerscherm verschijnt.
2
Voer uw viercijferige wachtwoord in met
de cijfertoetsen en druk vervolgens op
ENTER.
De weergave start.
• Bij het afspelen van discs zonder
kinderbeveiligingsfunctie kan de weergave niet
worden beperkt met deze speler.
• Bij sommige discs kan u worden gevraagd het
kinderbeveiligingsniveau te wijzigen. Voer dan
uw wachtwoord in en wijzig het niveau. Wanneer
Resume Play wordt gestopt, wordt het vorige
niveau hersteld.
Regiocode
Wachtwoord wijzigen
Standaard
Codenummer
Argentinië
2044
Australië
2047
België
2057
Brazilië
2070
Canada
2079
Chili
2090
1
Druk op DISPLAY terwijl de speler is
gestopt.
Het bedieningsmenu verschijnt.
2
Druk op X/x om
(KINDERBEVEILIGING) te kiezen en
druk vervolgens op ENTER.
De opties voor
“KINDERBEVEILIGING” verschijnen.
3
China
2092
Denemarken
2115
Druk op X/x om “WACHTWOORD t”
te kiezen en druk op ENTER.
Duitsland
2109
Het wachtwoordinvoerscherm verschijnt.
Filippijnen
2424
Finland
2165
Frankrijk
2174
India
2248
Indonesië
2238
2254
Japan
2276
Korea
2304
Maleisië
2363
Mexico
2362
Nederland
2376
Nieuw-Zeeland
2390
Noorwegen
2379
Oostenrijk
2046
Pakistan
2427
Portugal
2436
Rusland
2489
Voer uw viercijferige wachtwoord in
met de cijfertoetsen en druk
vervolgens op ENTER.
5
Voer een nieuw viercijferig
wachtwoord in met de cijfertoetsen en
druk vervolgens op ENTER.
6
Om uw wachtwoord te bevestigen,
voert u het nogmaals in met de
cijfertoetsen en drukt u vervolgens op
ENTER.
Indien u zich vergist bij het invoeren van
uw wachtwoord
Druk op C voor u ENTER indrukt en voer het
juiste nummer in.
Als u zich hebt vergist
Verschillende aanvullende functies
Italië
4
Druk op O RETURN.
Singapore
2501
De indicatie uitschakelen
Spanje
2149
Thailand
2528
Druk herhaaldelijk op DISPLAY tot de
indicatie verdwijnt.
Verenigd Koninkrijk
2184
Zweden
2499
Zwitserland
2086
73
Pieptoon (bevestigingsgeluid)
De speler produceert een pieptoon wanneer
de volgende handelingen worden verricht.
De functie voor bevestigingsgeluiden is
gewoonlijk uitgeschakeld.
Bediening
Pieptoon
De speler wordt
ingeschakeld
Eén pieptoon
De speler wordt
uitgeschakeld
Twee pieptonen
H wordt ingedrukt
Eén pieptoon
X wordt ingedrukt
Twee pieptonen
De weergave stopt
Eén lange pieptoon
Bediening onmogelijk
Drie pieptonen
Functie voor
bevestigingsgeluiden instellen
Voedingsindicator
A
X
[/1
[/1
1
Druk op [/1 op de speler of de
afstandsbediening.
De voedingsindicator licht groen op.
Druk op A als er een disc in de speler zit
en verwijder de disc. Druk dan nogmaals
op A om de disclade te sluiten.
2
Houd X op de speler langer dan twee
seconden ingedrukt.
U hoort een pieptoon en de functie voor
bevestigingsgeluiden is ingeschakeld.
74
De functie voor bevestigingsgeluiden
uitschakelen
Houd terwijl er geen disc in de speler zit X op
de speler langer dan twee seconden ingedrukt.
U hoort twee pieptonen en de functie voor
bevestigingsgeluiden wordt uitgeschakeld.
Uw TV of AV-versterker
(receiver) bedienen met
de meegeleverde
afstandsbediening
Als het signaal van de afstandsbediening juist
is ingesteld, kunt u uw TV bedienen met de
meegeleverde afstandsbediening.
Bij aansluiting op een AV-versterker
(receiver) kunt u het volume regelen met de
meegeleverde afstandsbediening.
1
2
Schuif de TV/DVD-schakelaar naar TV.
Druk op de bladertoets, terwijl u [/1
ingedrukt houdt.
“TV P-1” (standaard) verschijnt op het
LCD-scherm.
3
4
Laat [/1 los.
5
Druk op bladertoets.
Ga met de bladertoets omhoog of
omlaag om de code van de fabrikant
van de TV te kiezen
(zie “Codenummers van bedienbare
TV’s” hierna).
De code van de fabrikant knippert en de
afstandsbediening wordt ingesteld.
Wanneer de TV/DVD-schakelaar op TV
staat, werkt de afstandsbediening als
volgt:
Opmerkingen
• Afhankelijk van de aangesloten apparatuur is het
mogelijk dat u uw TV of AV-versterker (receiver)
niet correct kunt bedienen of sommige van de
hieronder vermelde toetsen niet kunt gebruiken.
• Wanneer u een nieuw codenummer invoert, wordt
het oude codenummer gewist.
• Wanneer u de batterijen van de afstandsbediening
vervangt, wordt het codenummer automatisch
teruggezet. Voer dan opnieuw het juiste
codenummer in.
[/1
TV’s bedienen met de
afstandsbediening
t (TV/video)
Om de ingang van de TV over
te schakelen tussen de TV en
andere bronnen
PROG +/–,
cijfertoetsen, en
-/--*
Om de programmapositie van
de TV te kiezen
TV/DVD**
Om de ingangsbron van de
TV over te schakelen tussen
de TV en de speler (richt de
afstandsbediening op de
DVD-speler).
Deze toetsen werken ook
wanneer de TV/DVDschakelaar op DVD staat.
[/1
Bladertoets
Cijfertoetsen,
-/--
TV/DVD
PROG +/–
2 +/–
t
(wide mode) Om over te schakelen naar of
van de breedbeeldstand van
een breedbeeld-TV
Verschillende aanvullende functies
TV/DVDschakelaar
Om de TV aan of uit te zetten
2 (volume) +/– Om het volume van de TV te
regelen
* Om de programmapositie van de TV te kiezen
met de cijfertoetsen drukt u op -/-- gevolgd door
de cijfertoetsen voor tweecijferige getallen.
** Wanneer u de speler via SCART (EURO AV)
aansluit op uw TV, wordt de ingangsbron van de
TV automatisch ingesteld op de speler wanneer u
de weergave start of op een andere toets dan [/1
drukt. Druk in dat geval op TV/DVD om de
ingang weer op TV te zetten.
,wordt vervolgd
75
Codenummers van bedienbare TV’s
1
Als er meer dan één codenummer is vermeld,
voert u deze één voor één in tot u het juiste
codenummer hebt gevonden.
Schuif de TV/DVD-schakelaar naar
DVD.
2
Druk op de bladertoets, terwijl u [/1
ingedrukt houdt.
Merk
Codenummer
Sony (standaard)
1
Grundig
11
Hitachi
24
Loewe
8, 45
Nokia
15, 16, 69
Panasonic
17, 49
Philips
6, 7, 8
Saba
12, 13
Samsung
6, 22, 23
Sanyo
25
Sharp
29
Telefunken
36
Thomson
43
Toshiba
38
“AV P-90” (standaard) verschijnt op het
LCD-scherm.
5
Druk op bladertoets.
Ga met de bladertoets omhoog of
omlaag om de code van de fabrikant
van de AV-versterker (receiver) te
kiezen (zie “Codenummers van
bedienbare AV-versterkers
(receivers)” hierna).
◆ Om het volume van de TV te regelen
Schuif de TV/DVD-schakelaar naar TV.
Codenummers van bedienbare AVversterkers (receivers)
[/1
Bladertoets
2 +/–
76
Laat [/1 los.
De code van de fabrikant knippert en de
afstandsbediening wordt ingesteld. Met
de toetsen 2 +/– kunt u het volume van
de AV-versterker regelen.
Het volume van uw AV-versterker
(receiver) regelen met de
afstandsbediening
TV/DVDschakelaar
3
4
Indien er meer dan één codenummer is
vermeld, voert u deze in tot u het
codenummer vindt dat werkt met uw
AV-versterker (receiver).
Merk
Codenummer
Sony
80, 88, 89, 91
Denon
84, 85, 86
Kenwood
92, 93
Onkyo
81, 82, 83
Pioneer
99
Sansui
87
Technics
97, 98
Yamaha
94, 95, 96
z Tip
Om het volume van de TV te kunnen regelen ook
als de TV/DVD-schakelaar op DVD staat, herhaalt
u stap 1 tot en met 5 en voert u codenummer 90
(standaard) in.
3 Druk op X/x om “VOLLEDIG” te
Instellingen en afstellingen
Gebruik van het
instelscherm
kiezen en druk op ENTER.
Het instelscherm verschijnt.
TAALKEUZE
SCHERMDISPL.:
MENU:
GELUID:
ONDERTITELING:
Via het instelscherm kunt u diverse beeld- en
geluidsinstellingen opgeven. Zo kunt u een
taal kiezen voor de ondertitels en het
instelscherm. Zie pagina 78 tot 89 voor meer
details omtrent het gebruik van het scherm.
Opmerking
Weergave-instellingen die op de disc zijn
opgeslagen, hebben voorrang op de instellingen via
het instelscherm. Mogelijk zijn niet alle beschreven
functies beschikbaar.
NEDERLANDS
NEDERLANDS
ORIGINEEL
NEDERLANDS
4 Druk op X/x om het instelitem te
kiezen uit de lijst: “TAALKEUZE”,
“SCHERMINSTELLING”,
“INDIVIDUELE INSTELLING”,
“AUDIO INSTELLING” of
“LUIDSPREKER”. Druk vervolgens
op ENTER.
Het item wordt gekozen.
Voorbeeld: “SCHERMINSTELLING”.
Gekozen item
ENTER
DISPLAY
1 Druk op DISPLAY terwijl de speler
is gestopt.
Het bedieningsmenu verschijnt.
2 Druk op X/x om
(INSTELLING) te kiezen en druk
vervolgens op ENTER.
De opties voor “INSTELLING”
verschijnen.
( 47 )
:
SNEL
VOLLEDIG
HERSTELLEN
SNEL
:
DVD VIDEO
Instelitems
Instellingen en afstellingen
X/x
SCHERMINSTELLING
TV TYPE:
16:9
SCHERMBEVEILIGING:
AAN
ACHTERGROND:
HOESBEELD
ZWARTNIVEAU:
UIT
ZWARTNIVEAU (COMPONENT OUT):
UIT
COMPONENT OUT:
INTERLACE
VOLLEDIG
4:3 VERHOUDING:
VIDEO
LINE:
5 Kies het hoofditem met X/x en
druk op ENTER.
De opties voor het gekozen item
verschijnen.
Voorbeeld: “TV TYPE”
SCHERMINSTELLING
16:9
TV TYPE:
16:9
SCHERMBEVEILIGING:
4:3 LETTER BOX
ACHTERGROND:
4:3 PAN&SCAN
ZWARTNIVEAU:
UIT
ZWARTNIVEAU (COMPONENT OUT):
COMPONENT OUT:
INTERLACE
VOLLEDIG
4:3 VERHOUDING:
VIDEO
LINE:
Opties
,wordt vervolgd
77
6 Kies een instelling met X/x en
druk op ENTER.
De instelling wordt gekozen en
geactiveerd.
Voorbeeld: “4:3 PAN&SCAN”
De taal voor
schermweergave en
geluid kiezen (TAALKEUZE)
Gekozen instelling
SCHERMINSTELLING
4:3 PAN&SCAN
TV TYPE:
SCHERMBEVEILIGING:
AAN
ACHTERGROND:
HOESBEELD
ZWARTNIVEAU:
UIT
ZWARTNIVEAU (COMPONENT OUT):
UIT
COMPONENT OUT:
INTERLACE
VOLLEDIG
4:3 VERHOUDING:
VIDEO
LINE:
Met “TAALKEUZE” kunt u de taal instellen
voor schermweergave of geluid.
Kies “TAALKEUZE” in het instelscherm.
Zie “Gebruik van het instelscherm” (pagina
77) als u het scherm wilt gebruiken.
TAALKEUZE
SCHERMDISPL.:
MENU:
GELUID:
ONDERTITELING:
NEDERLANDS
NEDERLANDS
ORIGINEEL
NEDERLANDS
De indicatie uitschakelen
Druk herhaaldelijk op DISPLAY tot de
indicatie verdwijnt.
Overschakelen naar Snel instelling
Kies “SNEL” in stap 3. Ga verder vanaf stap
5 van de gebruiksaanwijzing voor Snel
instelling om de basisinstellingen op te geven
(pagina 32).
De instellingen voor “INSTELLING”
terugzetten
◆ SCHERMDISPL. (schermdisplay)
De taal voor het schermdisplay kiezen.
◆ MENU (alleen DVD VIDEO)
De taal van het discmenu kiezen.
◆ GELUID (alleen DVD VIDEO)
De taal van het geluid kiezen.
Als u “ORIGINEEL” kiest, wordt de taal op
de disc gekozen die voorrang krijgt.
1
Kies “HERSTELLEN” in stap 3 en druk
op ENTER.
2
Kies “JA” met X/x.
U kunt ook de procedure stoppen en
terugkeren naar het bedieningsmenu door
hier “NEE” te kiezen.
3
De taal van de ondertitels op de DVD VIDEO
kiezen.
Wanneer u “ALS GELUID” kiest, verandert
de taal voor de ondertiteling mee met de taal
van het geluid.
Druk op ENTER.
Voor alle instellingen die worden
beschreven op pagina’s 78 tot 89 worden
de standaardinstellingen hersteld. Druk
niet op [/1 tijdens het terugzetten van de
standaardinstellingen van de speler. Dit
kan enkele seconden duren.
z Tip
Wanneer u “ANDEREt” kiest in “MENU”,
“ONDERTITELING” of “GELUID”, selecteert u
een taalcode in “Taalcodelijst” op pagina 98 en
voert u deze in met de cijfertoetsen.
◆ ONDERTITELING (alleen DVD VIDEO)
Opmerking
Wanneer u onder “MENU”, “ONDERTITELING”
of “GELUID” een taal kiest die niet op de DVD
VIDEO staat, wordt automatisch een van de
opgenomen talen gekozen.
78
Beeldinstellingen
16:9
(SCHERMINSTELLING)
Kies de instellingen volgens de aangesloten
TV.
Kies “SCHERMINSTELLING” in het
instelscherm. Zie “Gebruik van het
instelscherm” (pagina 77) als u het scherm
wilt gebruiken.
Standaardinstellingen zijn onderstreept.
SCHERMINSTELLING
TV TYPE:
16:9
SCHERMBEVEILIGING:
AAN
ACHTERGROND:
HOESBEELD
ZWARTNIVEAU:
UIT
UIT
ZWARTNIVEAU (COMPONENT OUT):
COMPONENT OUT:
INTERLACE
4:3 VERHOUDING:
VOLLEDIG
LINE:
VIDEO
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN&SCAN
Opmerking
Bij sommige DVD’s kan “4:3 LETTER BOX”
automatisch worden gekozen in plaats van “4:3
PAN&SCAN” en omgekeerd.
◆ SCHERMBEVEILIGING
◆ TV TYPE
Hiermee kiest u de breedte-/hoogteverhouding van de aangesloten TV
(4:3 of breedbeeld).
Kies deze instelling wanneer u
een breedbeeldtelevisie of een
televisie met breedbeeldfunctie
aansluit.
4:3
LETTER
BOX
Kies deze instelling wanneer u
een TV met 4:3 scherm
aansluit. Toont een breedbeeld
met zwarte stroken boven aan
en onder aan het scherm.
4:3
Kies deze instelling wanneer u
PAN&SCAN een TV met 4:3 scherm
aansluit. Toont automatisch het
breedbeeld op het volledige
scherm en snijdt het overtollige
gedeelte af.
AAN
Hiermee zet u de functie voor
schermbeveiliging aan.
UIT
Hiermee zet u de functie voor
schermbeveiliging uit.
Instellingen en afstellingen
16:9
Het schermbeveiligingsbeeld verschijnt
wanneer u de speler 15 minuten in de pauzeof stopstand laat staan, of wanneer u een
Super Audio CD, CD of DATA CD (MP3
audio) langer dan 15 minuten afspeelt. De
schermbeveiliging voorkomt dat het scherm
wordt beschadigd (spookbeelden). Druk op
H om de schermbeveiliging uit te zetten.
◆ ACHTERGROND
Hiermee kiest u de achtergrondkleur van het
TV-scherm die wordt weergegeven als de
speler zich in de stopstand bevindt of als er
een Super Audio CD, CD of DATA CD (MP3
audio) wordt afgespeeld.
HOESBEELD Het hoesbeeld (stilstaand beeld)
verschijnt alleen wanneer het is
opgenomen op de disc (CDEXTRA, enzovoort). Als er
geen hoesbeeld op de disc staat,
verschijnt het beeld
“GRAFISCH”.
,wordt vervolgd
79
BEELDUw favoriete beeld verschijnt
GEHEUGEN op de achtergrond. Zie Een
beeld opslaan in het geheugen
hierna voor informatie over het
opslaan van een beeld in het
geheugen.
GRAFISCH Er verschijnt een
voorinstelbeeld dat in de speler
is opgeslagen.
BLAUW
Blauwe achtergrond.
ZWART
Zwarte achtergrond.
Opmerking
Dit werkt niet voor PAL-discs.
◆ ZWARTNIVEAU (COMPONENT OUT)
Hiermee kiest u het zwartniveau
(instelniveau) voor de videosignalen (NTSC)
van de COMPONENT VIDEO OUT
aansluitingen. Deze instelling is niet
beschikbaar als “COMPONENT OUT” is
ingesteld op “PROGRESSIVE” (zie hierna).
UIT
Het zwartniveau van het
uitgangssignaal wordt
ingesteld op het
standaardniveau. Dit is de
normale positie.
AAN
Het standaardzwartniveau
wordt verhoogd. Gebruik deze
instelling als het beeld te
donker is.
Een beeld opslaan in het geheugen
In het geheugen van de speler kunt u één
beeld opslaan voor de achtergrond.
Druk tijdens de weergave op PICTURE
MEMORY als u een scène ziet die u in het
geheugen wilt opslaan.
Het beeld wordt opgeslagen in het geheugen.
Opmerking
Dit werkt niet voor PAL-discs.
◆ COMPONENT OUT
PICTURE
MEMORY
Opmerking
Als u de speler bedient terwijl het beeld wordt
opgeslagen in het geheugen, kan de speler het beeld
niet opslaan.
◆ ZWARTNIVEAU
Hiermee kiest u het zwartniveau
(instelniveau) voor de videosignalen (NTSC)
van andere aansluitingen dan COMPONENT
VIDEO OUT.
UIT
AAN
80
Het zwartniveau van het
uitgangssignaal wordt
ingesteld op het
standaardniveau. Dit is de
normale positie.
Het standaardzwartniveau
wordt verhoogd. Gebruik deze
instelling als het beeld te
donker is.
Hiermee selecteert u het type uitvoersignaal
van de COMPONENT VIDEO OUT
aansluitingen wanneer de COMPONENT
VIDEO OUT/SCAN SELECT schakelaar op
het achterpaneel van de speler op
SELECTABLE is gezet. Zie pagina 94 voor
meer informatie over de verschillende typen
uitgangssignalen.
INTERLACE
Kies deze instelling als u
de speler aansluit op een
interlace-TV (standaardTV).
PROGRESSIVE Kies deze instelling als
uw TV progressieve
signalen accepteert.
UIT
De speler verzendt geen
uitgangssignalen via de
component videoaansluiting.
Informatie over de COMPONENT VIDEO
OUT/SCAN SELECT schakelaar
Met de COMPONENT VIDEO OUT/SCAN
SELECT schakelaar op het achterpaneel van
de speler wordt het uitvoersignaal voor de
COMPONENT VIDEO OUT aansluitingen
geselecteerd: interlace, progressive of
selectable. De schakelaar krijgt voorrang
boven de instelling bij “COMPONENT
OUT”.
Het formaat van het videosignaal wijzigen
Als u “PROGRESSIVE” hebt geselecteerd
voor een TV die niet geschikt is voor
progressieve signalen of als de videosignalen
van de software niet geschikt zijn voor
progressieve conversie, kunt u het beeld
bekijken in Interlace-formaat.
Stel de COMPONENT VIDEO OUT/
SCAN SELECT-schakelaar aan de
achterzijde van de speler in op
INTERLACE.
2
Stel “COMPONENT OUT” in op
“INTERLACE.”
3
Zet de COMPONENT VIDEO OUT/
SCAN SELECT-schakelaar weer terug
op SELECTABLE.
Gewoonlijk laat u de schakelaar in deze
stand staan wanneer u de COMPONENT
VIDEO OUT aansluitingen gebruikt.
Opmerkingen
• Wanneer u “LINE” instelt op “RGB” (pagina 81),
is het niet mogelijk “INTERLACE” of
“PROGRESSIVE” te kiezen.
• Wanneer u de speler alleen via de COMPONENT
VIDEO OUT-uitgangen aansluit op een monitor
of projector, moet u niet “UIT” selecteren. In dat
geval bestaat de mogelijkheid dat er geen beeld
wordt weergegeven.
Wanneer “PROGRESSIVE” is gekozen
onder “COMPONENT OUT”
• 4:3 VERHOUDING
Pas deze instelling aan als u progressieve
signalen wilt bekijken op een TV met een
standaard breedte-/hoogteverhouding van
4:3. Als uw TV geschikt is voor het
progressieve formaat (525p/625p) en u de
breedte-/hoogteverhouding hieraan wilt
aanpassen, moet u de instelling op de TV
wijzigen en niet op de speler.
NORMAAL Kies deze instelling als u de
breedte-/hoogteverhouding van
de TV niet kunt wijzigen. In dat
geval wordt een breedte-/
hoogtesignaal van 16:9
weergegeven met een zwarte balk
aan de linker- en rechterzijde van
het beeld en een breedte-/
hoogtesignaal van 4:3 met een
zwarte balk aan alle zijden van
het beeld.
TV met breedte-/
hoogteverhouding
16:9
TV met breedte-/
hoogteverhouding
4:3
◆ LINE
Hiermee kiest u het type videouitgangssignaal van de LINE 1 (RGB) TVaansluiting aan de achterzijde van de speler.
VIDEO
Voert videosignalen uit.
S VIDEO
Voert S videosignalen uit.
RGB
Voert RGB-signalen uit.
Opmerkingen
• Als uw TV niet compatibel is met S video of
RGB-signalen, verschijnt er geen beeld op het
TV-scherm, ook al kiest u “S VIDEO” of “RGB”.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw TV.
• Wanneer “INTERLACE” of “PROGRESSIVE”
is gekozen onder “COMPONENT OUT”, is het
niet mogelijk “RGB” te kiezen.
• Als u “RGB” selecteert en vervolgens de
COMPONENT VIDEO OUT/SCAN SELECT
schakelaar op het achterpaneel van de speler op
INTERLACE of PROGRESSIVE (page 80) zet,
wordt het uitvoersignaal “VIDEO”.
Instellingen en afstellingen
1
VOLLEDIG Kies deze instelling als u de
breedte-/hoogteverhouding van
uw TV kunt wijzigen.
81
Individuele instellingen
(INDIVIDUELE INSTELLING)
◆ PAUZESTAND
(alleen DVD VIDEO/DVD-RW)
Hiermee kiest u het beeld in de pauzestand.
AUTO
Er verschijnt een trillingsvrij
beeld met bewegende
elementen. Kies normaal deze
instelling.
BEELD
Er verschijnt een beeld met
hoge resolutie zonder
bewegende elementen.
Gebruik dit om de weergave en andere items
in te stellen.
Kies “INDIVIDUELE INSTELLING” in het
instelscherm. Zie “Gebruik van het
instelscherm” (pagina 77) als u het scherm
wilt gebruiken.
Standaardinstellingen zijn onderstreept.
INDIVIDUELE INSTELLING
AUTO WEERGAVE:
DIMMER:
PAUZESTAND:
TOESTANDGEHEUGEN:
MUZIEKSTUKKEUZE:
MULTI-DISC RESUME:
MARKERING VERWIJDEREN
CD DIRECT:
UIT
LICHT
AUTO
AAN
UIT
AAN
UIT
◆ AUTO WEERGAVE
Hiermee schakelt u automatische weergave in
of uit. Deze functie is handig wanneer de
speler is aangesloten op een timer (niet
meegeleverd).
UIT
Hiermee wordt de functie
uitgeschakeld.
AAN
De weergave start automatisch
wanneer de speler wordt
ingeschakeld.
◆ DIMMER
Hiermee regelt u de verlichting van het
uitleesvenster op het voorpaneel.
LICHT
Feller verlicht.
DONKER
Minder fel verlicht.
AUTO
DONKER
Wanneer de speler of
afstandsbediening enige tijd
niet wordt bediend, wordt de
verlichting gedimd.
AUTO UIT
Wanneer de speler of
afstandsbediening enige tijd
niet wordt bediend, wordt de
verlichting uitgeschakeld.
UIT
82
Verlichting uit.
◆ TOESTANDGEHEUGEN
De speler kan “ONDERTITELING” en
andere instellingen voor elke disc
afzonderlijk opslaan, met een maximum van
300 discs (weergavegeheugen).
Zet deze functie “AAN” of “UIT”.
AAN
De instellingen worden in het
geheugen opgeslagen wanneer
u de disc verwijderd.
UIT
De instellingen worden niet
opgeslagen in het geheugen.
De volgende instellingen worden opgeslagen
in het geheugen.
– HOEK (pagina 62)*
– GELUID (pagina 59)*
– MARKERING (pagina 53)**
– DISC MEMO (pagina 68)***
– VIDEOREGELING (pagina 64)**
– ONDERTITELING (pagina 63)*
* alleen DVD VIDEO
** alleen DVD VIDEO/VIDEO CD
*** alleen DVD VIDEO/VIDEO CD/Super Audio
CD/CD
Opmerking
Er kunnen instellingen voor maximaal 300 discs
worden opgeslagen in het geheugen. Wanneer u de
instelling van de 301e disc opslaat, wordt de
instelling van de eerste disc gewist.
◆ MUZIEKSTUKKEUZE (alleen DVD
VIDEO)
Geeft het geluidsspoor met het grootste aantal
kanalen voorrang bij het afspelen van een
DVD VIDEO met verschillende
geluidsformaten (PCM, MPEG audio, DTS
of Dolby Digital).
UIT
Geen voorrang toegekend.
AUTO
Voorrang toegekend.
Opmerkingen
• Wanneer u het item op “AUTO” instelt, kan de
taal veranderen. De instelling
“MUZIEKSTUKKEUZE” heeft een hogere
prioriteit dan de instellingen “GELUID” onder
“TAALKEUZE” (pagina 78).
• Als PCM, MPEG audio, DTS en Dolby Digital
geluidssporen evenveel kanalen hebben, kiest het
systeem PCM, MPEG audio, DTS en Dolby
Digital geluidssporen in deze volgorde.
Opmerking
Wanneer u “AAN” kiest bij het afspelen van DTS
tracks van het CD-type zal het geluid ruis bevatten.
◆ MULTI-DISC RESUME (alleen DVD
VIDEO/VIDEO CD)
Om Multi-disc Resume in of uit te schakelen.
Het herstartpunt kan in het geheugen worden
opgeslagen voor 300 verschillende DVD
VIDEO’s/VIDEO CD’s (pagina 39).
De instellingen voor hervatten
worden voor maximaal 300
discs opgeslagen (de
instellingen blijven in het
geheugen, ook al kiest u UIT.)
UIT
De instellingen worden niet
opgeslagen in het geheugen. De
weergave wordt alleen herstart
voor de huidige disc in de
speler.
◆ MARKERING VERWIJDERENt
Hiermee verwijdert u de markeringen. Kies
deze instelling en druk op ENTER. Het
scherm “MARKERING VERWIJDEREN”
verschijnt. Druk nogmaals op ENTER als u
alle markeringen in alle discs wilt
verwijderen.
Instellingen en afstellingen
AAN
◆ CD DIRECT
Voorkomt het gebruik van overbodige
circuits bij het afspelen van CD’s. Deze
instelling wordt geactiveerd bij het openen/
sluiten van de disclade.
Deze functie beïnvloedt het uitgangssignaal
van de volgende aansluitingen:
– AUDIO OUT L/R aansluitngen
– LINE 1 (RGB)-TV aansluiting
– 5.1CH OUTPUT aansluitingen
UIT
Kies deze instelling bij het
afspelen van CD’s, waaronder
DTS tracks van het CD-type.
AAN
Voorkomt het gebruik van
overbodige circuits bij het
afspelen van CD’s.
83
Geluidsinstellingen
STANDAARD Kies normaal deze instelling.
TV
Zorgt voor een helder geluid,
ook bij laag volume.
(AUDIO INSTELLING)
Met “AUDIO INSTELLING” kunt u het
geluid instellen op basis van de weergave en
de aansluitingen.
Kies “AUDIO INSTELLING” in het
instelscherm. Zie “Gebruik van het
instelscherm” (pagina 77) als u het scherm
wilt gebruiken.
Standaardinstellingen zijn onderstreept.
AUDIO INSTELLING
AUDIO VERZWAKKER:
UIT
AUDIO DRC:
STANDAARD
AUDIOFILTER:
SHARP
DOWN MIX:
DOLBY SURROUND
DIGITALE UITGANG:
AAN
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
D-PCM
48kHz/96kHz PCM:
48kHz/16bit
◆ AUDIO VERZWAKKER (verzwakken)
Zet dit item op “AAN” wanneer het
weergavegeluid is vervormd. De speler
verlaagt het uitgangsniveau.
Deze functie beïnvloedt het uitgangssignaal
van de volgende aansluitingen:
– AUDIO OUT L/R aansluitingen
– LINE 1 (RGB)-TV aansluiting
– 5.1CH OUTPUT aansluitingen
UIT
Kies normaal deze instelling.
AAN
Kies deze stand wanneer het
weergavegeluid van de ingebouwde
TV-luidsprekers is vervormd.
◆ AUDIO DRC (Dynamic Range Control)
(alleen DVD VIDEO/DVD-RW)
Hiermee is het mogelijk zachte geluiden
hoorbaar af te spelen bij een laag volume als
u een DVD afspeelt die compatibel is met
“AUDIO DRC”. Deze instelling beïnvloedt
het uitgangssignaal van de volgende
aansluitingen:
– AUDIO OUT L/R aansluitngen
– LINE 1 (RGB)-TV aansluiting
– 5.1CH OUTPUT aansluitingen
– DIGITAL OUT (OPTICAL of COAXIAL)
aansluiting alleen wanneer “DOLBY
DIGITAL” is ingesteld op “D-PCM”
(pagina 85).
84
BREEDBAND Geeft u het gevoel van een live
optreden.
◆ AUDIOFILTER (behalve Super Audio CD)
Kies hiermee het digitale filter om ruis boven
22,05 kHz (bemonsteringsfrequentie (Fs)
geluidsbron 44,1 kHz), 24 kHz (Fs 48 kHz) of
48 kHz (Fs boven 96 kHz) te onderdrukken.
SHARP
Geeft een ruim
frequentiebereik en een
ruimtelijk gevoel.
SLOW
Voor een vloeiend en warm
geluid.
Opmerking
Het effect van de digitale filter is afhankelijk van de
disc en de omgeving.
◆ DOWN MIX
(alleen DVD VIDEO/DVD-RW)
Mengt tot 2 kanalen bij het afspelen van een
DVD met achtergeluidselementen (kanalen)
of een DVD die is opgenomen in Dolby
Digital- of DTS-formaat. Zie “De audioinformatie van de disc tonen” (pagina 60)
voor meer informatie over
achtersignaalcomponenten. Deze functie
beïnvloedt het uitgangssignaal van de
volgende aansluitingen.
– AUDIO OUT L/R aansluitingen
– LINE 1 (RGB)-TV aansluiting
– DIGITAL OUT (OPTICAL of COAXIAL)
aansluiting wanneer “DOLBY DIGITAL”
en “DTS” zijn ingesteld op “D-PCM”
(pagina 85).
Kies deze instelling als de speler
DOLBY
SURROUND is aangesloten op een
audiocomponent die compatibel
is met Dolby Surround (Pro
Logic).
NORMAAL Kies deze instelling als de speler
is aangesloten op een
audiocomponent die niet
compatibel is met Dolby
Surround (Pro Logic).
◆ DIGITALE UITGANG
Kies deze instelling wanneer signalen worden
uitgevoerd via DIGITAL OUT (OPTICAL of
COAXIAL).
AAN
Dit is de normale instelling. Wanneer u
“AAN” kiest, vindt u meer instellingen
bij “Het digitale uitgangssignaal
instellen”.
UIT
De invloed van de digitale schakeling
op de analoge schakeling is minimaal.
Opmerking
Super Audio CD-audiosignalen worden niet
uitgevoerd via een digitale aansluiting.
• DOLBY DIGITAL (alleen DVD VIDEO/
DVD-RW)
Hiermee kiest u het Dolby Digital signaal.
D-PCM
Kies deze instelling wanneer de
speler is aangesloten op een
audiocomponent zonder
ingebouwde Dolby Digital
decoder. U kunt bepalen of de
signalen al dan niet compatibel
zijn met Dolby Surround (Pro
Logic) via “DOWN MIX”
onder “AUDIO
INSTELLING” (pagina 84).
DOLBY
DIGITAL
Kies dit wanneer de speler is
aangesloten op een
audiocomponent met
ingebouwde Dolby Digital
decoder.
Het digitale uitgangssignaal instellen
AUDIO INSTELLING
UIT
AUDIO VERZWAKKER:
AUDIO DRC:
STANDAARD
AUDIOFILTER:
SHARP
DOWN MIX:
DOLBY SURROUND
DIGITALE UITGANG:
AAN
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
D-PCM
48kHz/96kHz PCM:
48kHz/16bit
Wanneer u een component aansluit die niet
compatibel is met het gekozen audiosignaal,
kunnen de luidsprekers een hard (of geen)
geluid produceren, waardoor uw gehoor of de
luidsprekers kunnen worden beschadigd.
• MPEG (alleen DVD VIDEO/DVD-RW)
Hiermee kiest u het MPEG audiosignaal.
PCM
Kies deze instelling wanneer de
speler is aangesloten op een
audiocomponent zonder
ingebouwde MPEG decoder.
MPEG
Kies deze instelling wanneer de
speler is aangesloten op een
audiocomponent met
ingebouwde MPEG decoder.
• DTS (alleen DVD VIDEO)
Hiermee kiest u het DTS audiosignaal.
D-PCM
Kies dit wanneer de speler is
aangesloten op een
audiocomponent zonder
ingebouwde DTS decoder.
DTS
Kies dit wanneer de speler is
aangesloten op een
audiocomponent met
ingebouwde DTS decoder.
,wordt vervolgd
Instellingen en afstellingen
Regelt de uitvoer van audiosignalen bij
aansluiting van een component zoals een
versterker (receiver) of MD-deck met digitale
ingang.
Zie pagina 25 voor meer informatie over de
aansluiting.
Kies “DOLBY DIGITAL”, “MPEG”, “DTS”
en “48 kHz/96 kHz PCM” nadat u
“DIGITALE UITGANG” hebt ingesteld op
“AAN”.
85
• 48kHz/96kHz PCM (alleen DVD VIDEO)
Hiermee kiest u de bemonsteringsfrequentie
van het audiosignaal.
48kHz/16bit De audiosignalen van DVD
VIDEO’s worden altijd
omgezet naar 48kHz/16bit.
96kHz/24bit Alle signalen, waaronder
96kHz/24bit, worden
uitgevoerd in het originele
formaat. Indien het signaal
echter is gecodeerd ter
bescherming van het
auteursrecht, wordt het signaal
alleen uitgevoerd als 48 kHz/
16 bit-signaal.
Opmerkingen
• Wanneer een SURROUND mode (pagina 61)
wordt gekozen, wordt de
bemonsteringsfrequentie altijd omgezet in
48kHz/16bit, ook als u “48kHz/96kHz PCM”
hebt ingesteld op “96kHz/24bit”.
• De analoge audiosignalen van de AUDIO OUT L/
R en 5.1CH OUTPUT aansluitingen worden niet
door deze instelling beïnvloed en behouden hun
originele bemonsteringsfrequentieniveau.
Luidsprekerinstellingen
(LUIDSPREKER)
Voor een optimaal surround-geluid, moet u
de grootte van de aangesloten luidsprekers en
de afstand tot uw luisterpositie instellen.
Schakel vervolgens het volume van de
luidsprekers gelijk aan de hand van de
testtoon.
Deze instelling werkt bij aansluiting van een
luidspreker via 5.1 CH OUTPUT
aansluitingen (pagina 30).
U kunt twee verschillende
luidsprekerinstellingen maken, een voor
Super Audio CD’s en een voor alle overige
soorten discs.
Wanneer u geen instelling opgeeft bij
“SUPER AUDIO CD” wordt bij het afspelen
van Super Audio CD’s de opgegeven DVDinstelling gebruikt.
1 Volg stap 1 tot en met 4 van
“Gebruik van het instelscherm”
(pagina 77) om “LUIDSPREKER”
te kiezen in het instelscherm.
LUIDSPREKER
DVD:
SUPER AUDIO CD:
2 Kies “DVD” of “SUPER AUDIO CD”
met X/x en druk op ENTER.
Voorbeeld: als u “DVD” kiest.
LUIDSPREKER (DVD)
GROOTTE:
AFSTAND:
NIVEAU(VOOR):
NIVEAU(ACHTER):
UIT
TEST TOON:
VOOR:
MIDDEN:
ACHTER:
SUBWOOFER:
86
GROOT
GROOT
GROOT
JA
3 Stel de volgende items in de
volgorde waarin ze hierna worden
beschreven in.
Standaardinstellingen zijn onderstreept.
Terugkeren naar de standaardinstelling
Kies het item en druk op CLEAR. Merk op
dat alleen voor de instelling “GROOTTE” de
standaardinstelling niet wordt hersteld.
◆ GROOTTE
Hiermee kiest u de grootte van de
luidsprekers.
• VOOR
GROOT
Kies normaal deze instelling.
KLEIN
Kies deze instelling wanneer de
luidspreker niet de juiste lage
tonen produceert.
• MIDDEN
Kies normaal deze instelling.
KLEIN
Kies deze instelling wanneer de
luidspreker niet de juiste lage
tonen produceert.
◆ AFSTAND
Stelt de afstand in van uw luisterplaats tot de
luidspreker.
Stel eerst de afstand tot de voorluidsprekers in
met “VOOR” (A). Stel vervolgens de
waarden voor “MIDDEN”
(middenluidspreker B), “ACHTER”
(achterluidspreker C) en “SUBWOOFER”
(D) in zodat deze overeenkomen met de
werkelijke afstand tot de middenluidspreker,
achterluidsprekers en subwoofer.
B
D
GEEN
Kies dit instelling wanneer u
geen middenluidspreker
aansluit.
A
(1~15 m)
A
(1~15 m)
• ACHTER
GROOT
Kies normaal deze instelling.
KLEIN
Kies deze instelling wanneer de
luidspreker niet de juiste lage
tonen produceert.
GEEN
Kies deze instelling wanneer u
geen achterluidsprekers
aansluit.
C
• SUBWOOFER
JA
GEEN
Indien een subwoofer is
aangesloten, kiest u deze
instelling om de LFE-signalen
(low frequency effect) van de
subwoofer uit te voeren.
C
Instellingen en afstellingen
GROOT
Opmerkingen
• De kantelfrequentie van de subwoofer is ingesteld
op 120 Hz.
• Indien de luidsprekers te klein zijn om lage
frequenties weer te geven, moet u een subwoofer
aansluiten. Wanneer u de luidsprekers instelt op
“KLEIN”, wordt het bass-omleidingscircuit
geactiveerd en worden de lage tonen van de
luidsprekers weergegeven door de subwoofer.
• Ook wanneer er minder dan 6 luidsprekers zijn
aangesloten, stuurt de speler de
audiosignaalcomponent naar de voorluidsprekers.
Wijzig de waarde in het instelscherm elke
keer dat u de luidsprekers verplaatst. Begin
met de voorste luidspreker. De
standaardinstellingen zijn vermeld tussen
haakjes.
VOOR (3 m)
Stel hier een waarde tussen
1 en 15 m in stappen van
0,05 m in.
Kies deze instelling wanneer u
geen subwoofer aansluit.
,wordt vervolgd
87
MIDDEN (3 m)
Stel deze waarde in binnen
±2 m van de instelling bij
“VOOR” in stappen van
0,05 m. Als “VOOR”
bijvoorbeeld is ingesteld op
6 m, kan “MIDDEN”
worden ingesteld tussen 4
en 8 m.
SUBWOOFER
(DVD: –5 dB/
SUPER
AUDIO CD:
0 dB)
ACHTER (3 m) Stel deze waarde in binnen
–5 en +2 m van de
instelling bij “VOOR” in
stappen van 0,05 m. Als
“VOOR” bijvoorbeeld is
ingesteld op 6 m, kan voor
“ACHTER” een waarde
tussen 1 en 8 m worden
ingesteld.
SUBWOOFER
(3 m)
Stel deze waarde in binnen
–5 en +2 m van de
instelling bij “VOOR” in
stappen van 0,05 m. Als
“VOOR” bijvoorbeeld is
ingesteld op 6 m, kan voor
“ACHTER” een waarde
tussen 1 en 8 m worden
ingesteld.
◆ NIVEAU (ACHTER)
Regelt het niveau van de achterste
luidsprekers. Zorg ervoor dat “TEST TOON”
op “AAN” staat.
De standaardinstellingen zijn vermeld tussen
haakjes.
L (0 dB)
Instellen tussen –12 dB en
0 dB in stappen van 0,5 dB.
R (0 dB)
Instellen tussen –12 dB en
0 dB in stappen van 0,5 dB.
Opmerking
Als de voor- of achterluidsprekers niet even ver van
de luisterpositie af staan, stelt u de afstand van de
dichtstbijzijnde luidspreker in.
Het volume van alle luidsprekers tegelijk
regelen
◆ NIVEAU (VOOR)
Gebruik de volumeregeling van de versterker
(receiver).
Regelt het niveau van de voorste
luidsprekers. Zorg ervoor dat “TEST TOON”
op “AAN” staat.
De standaardinstellingen zijn vermeld tussen
haakjes.
88
Voor DVD’s:
(wanneer “GROOTTE” is
ingesteld op de
standaardinstelling):
Instellen tussen –10 dB en
+10 dB in stappen van
0,5 dB.
(wanneer voor “GROOTTE”
niet de standaardinstelling is
opgegeven):
Instellen tussen –15 dB en
+5 dB in stappen van
0,5 dB.
Voor Super Audio CD’s:
Instellen tussen –10 dB en
+10 dB in stappen van 0,5
dB.
L (0 dB)
Instellen tussen –6 dB en
0 dB in stappen van 0,5 dB.
R (0 dB)
Instellen tussen –6 dB en
0 dB in stappen van 0,5 dB.
MIDDEN
(0 dB)
Instellen tussen –12 dB en
0 dB in stappen van 0,5 dB.
◆ TEST TOON
De luidsprekers produceren een testtoon.
Regel “NIVEAU (VOOR)” en “NIVEAU
(ACHTER)” met deze testtoon wanneer u
5.1CH OUTPUT aansluitingen gebruikt.
UIT
De luidsprekers produceren
geen testtoon.
AAN
Bij het regelen van het niveau
produceert elke luidspreker
achtereenvolgens de testtoon.
Luidsprekervolume en –niveau
regelen
1
Kies “LUIDSPREKER” in het
instelscherm.
2
Kies “TEST TOON” en zet “TEST
TOON” op “AAN”.
Elke luidspreker produceert
achtereenvolgens de testtoon.
3
Kies vanuit uw luisterpositie “NIVEAU
(VOOR)” of “NIVEAU (ACHTER)” en
regel de waarde met X/x.
Zowel de linker- als de
rechterluidspreker produceert een
testtoon.
4
Kies “TEST TOON” en zet “TEST
TOON” op “UIT” om de testtoon uit te
schakelen.
Opmerking
Instellingen en afstellingen
De testtoonsignalen worden niet uitgevoerd via een
digitale aansluiting.
89
Aanvullende informatie
Verhelpen van storingen
Indien u problemen ondervindt bij het
gebruik van deze speler, probeert u deze eerst
zelf op de lossen aan de hand van de
onderstaande lijst. Als het probleem daarmee
niet is opgelost, raadpleegt u de
dichtstbijzijnde Sony handelaar.
Voeding
De speler wordt niet ingeschakeld.
, Controleer of het netsnoer goed is
aangesloten.
Beeld
Er is geen beeld of er verschijnt beeldruis.
, Sluit de kabel goed aan.
, De verbindingskabels zijn beschadigd.
, Controleer de aansluiting op uw TV (pagina
21) en stel de ingangskeuzeschakelaar van
uw TV zo in dat het signaal van de speler op
het TV-scherm verschijnt.
, Zet “LINE” bij “SCHERMINSTELLING”
in het instelscherm op het juiste item
volgens uw systeem (pagina 81).
, De disc is vuil of vervormd.
, Als het videosignaal van de speler via uw
videorecorder naar uw TV moet gaan of
wanneer de speler is aangesloten op een
gecombineerde TV/videorecorder, kan de
kopieerbeveiliging van sommige
DVD-programma’s de beeldkwaliteit
beïnvloeden. Indien u nog altijd problemen
hebt wanneer de speler rechtstreeks is
aangesloten op uw TV, probeert u de speler
aan te sluiten op de S VIDEO ingang van
uw TV (pagina 21).
90
, U hebt “COMPONENT OUT” bij
“SCHERMINSTELLING” ingesteld op
“PROGRESSIVE” terwijl de TV niet
geschikt is voor de ontvangst van
progressieve signalen. Zet in dat geval de
COMPONENT VIDEO OUT/SCAN
SELECT schakelaar aan de achterzijde van
de speler op INTERLACE. Stel vervolgens
“COMPONENT OUT” in op
“INTERLACE” nadat u het TV-beeld goed
kunt zien en zet de COMPONENT VIDEO
OUT/SCAN SELECT schakelaar weer op
SELECTABLE.
, Ook als uw TV geschikt is voor de
ontvangst van progressieve signalen (525p/
625p), kan de kwaliteit van het beeld soms
worden beïnvloed als u “COMPONENT
OUT” instelt op “PROGRESSIVE”. Stel in
dat geval “COMPONENT OUT” in op
“INTERLACE”.
, U hebt “VIDEO OFF” gekozen (pagina 36).
, U speelt een disc af die is opgenomen met
een ander kleurensysteem dan wordt
gebruikt door uw TV.
Het beeld is niet schermvullend, ook niet
als de hoogte-/breedteverhouding is
ingesteld in “TV TYPE” bij
“SCHERMINSTELLING”.
, De breedte-/hoogteverhouding ligt vast op
de DVD.
Het beeld is zwart/wit.
, Stel “LINE” bij “SCHERMINSTELLING”
in het instelscherm in op het voor uw TV
juiste item (pagina 81).
, Als u een SCART (EURO AV) kabel
gebruikt, controleert u of de kabel een
21-pens kabel is.
Geluid
Geen geluid.
, Sluit de kabel goed aan.
, De verbindingskabel is beschadigd.
, De speler is aangesloten op de verkeerde
ingang van de versterker (receiver) (pagina
28, 29, 30).
, De versterker (receiver) ingang is niet goed
ingesteld.
, De speler staat in de pauzestand of in de
vertraagde weergavestand.
, De speler staat in de stand voor snel vooruit
of snel achteruit.
, Als het audiosignaal niet via DIGITAL
OUT (OPTICAL of COAXIAL) gaat, moet
u de audio-instellingen controleren (pagina
85).
, Super Audio CD-audiosignalen worden niet
uitgevoerd via een digitale aansluiting.
Het geluid is vervormd.
, Stel “AUDIO VERZWAKKER” bij
“AUDIO INSTELLING” in op “AAN”
(pagina 84).
Het volume is te laag.
, Bij sommige DVD’s is het volume laag. U
kunt volume verhogen door “AUDIO DRC”
in te stellen op “TV” (pagina 84).
, Stel “AUDIO VERZWAKKER” bij
“AUDIO INSTELLING” in op “UIT”
(pagina 84).
Het surround-effect is moeilijk hoorbaar
bij weergave van een Dolby Digital,
MPEG-audio of DTS-geluidsspoor.
, Controleer de aansluitingen en de instelling
van de luidspreker (pagina 30, 32, 85).
, Op de disc die wordt afgespeeld, is geen
5.1-kanaalsgeluid opgenomen.
, Bij sommige discs komt het geluid alleen uit
de middenluidspreker.
Bediening
De afstandsbediening werkt niet.
, De batterijen in de afstandsbediening zijn
bijna leeg.
, Er bevinden zich obstakels tussen
afstandsbediening en speler.
, De afstand tussen afstandsbediening en
speler is te groot.
, De afstandsbediening is niet op de
afstandsbedieningssensor op de speler
gericht.
, De COMMAND MODE instelling op de
afstandsbediening komt niet overeen met de
instelling op de speler (pagina 18).
De disc wordt niet afgespeeld.
Een MP3 audio track kan niet worden
afgespeeld (pagina 45).
, De DATA CD is niet opgenomen in het
MP3 formaat conform ISO9660 Level 1/
Level 2 of Joliet.
, De MP3 audio track is niet voorzien van de
extensie “.MP3”.
, De gegevens zijn niet van MP3 formaat,
ondanks de extensie “.MP3”.
, De gegevens zijn geen MPEG1 Audio
Layer 3 gegevens.
, De speler kan geen audio tracks in
MP3PRO formaat afspelen.
“Copyright beveiliging” verschijnt en het
scherm wordt blauw bij het afspelen van
een DVD-RW disc.
, Beelden die afkomstig zijn van digitale
uitzendingen, enzovoort, kunnen
kopieerbeveiligingssignalen bevatten, zoals
volledige kopieerbeveiligingssignalen,
enkelvoudige kopieersignalen en
restrictievrije signalen. Wanneer beelden
die kopieerbeveiligingssignalen bevatten,
worden afgespeeld, kan een blauw scherm
verschijnen in plaats van de beelden. Het
zoeken naar afspeelbare beelden kan enige
tijd in beslag nemen.
Aanvullende informatie
Alleen de middenluidspreker werkt.
, De speler kan sommige discs niet afspelen
(pagina 6).
, De regiocode op de DVD komt niet overeen
met die op de speler.
, Er is condensvorming opgetreden in de
speler (pagina 3).
, De speler kan geen niet-gefixeerde DVDR’s, DVD-RW’s, CD-R’s of CD-RW’s
afspelen (pagina 7).
De titel van het MP3 audio album of track
wordt niet juist getoond.
, De speler kan alleen cijfers en letters tonen.
Andere tekens verschijnen als “*”.
De disc begint niet te spelen vanaf het
begin.
, Programme Play, Shuffle Play, Repeat Play
of A-B Repeat Play is gekozen (pagina 46).
, Resume Play werkt (pagina 39).
, De disc zit omgekeerd.
Plaats de disc correct met de weergavekant
naar beneden op de disclade.
, De disc zit scheef.
,wordt vervolgd
91
De speler begint de disc automatisch af te
spelen.
, De disc is voorzien van een automatische
weergavefunctie.
, “AUTO WEERGAVE” bij
“INDIVIDUELE INSTELLING” is
ingesteld op “AAN” (pagina 82).
De weergave stopt automatisch.
, Bij het afspelen van discs met een
automatisch pauzesignaal stopt de
weergave bij het auto-pauzesignaal.
Sommige functies, zoals Stop, Search,
Slow-motion Play, Repeat Play, Shuffle
Play of Programme Play, werken niet.
, Bij sommige discs zijn bepaalde
handelingen niet mogelijk. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de disc.
De taal voor het geluid kan niet worden
gewijzigd.
, Gebruik het DVD menu in plaats van de
bladertoets op de afstandsbediening
(pagina 40).
, Er zijn geen meertalige geluidssporen
opgenomen op de DVD.
, De taal voor het geluid van een DVD kan
niet worden gewijzigd.
De taal voor de ondertiteling kan niet
worden gewijzigd of uitgeschakeld.
, Gebruik het DVD menu in plaats van de
bladertoets op de afstandsbediening
(pagina 40).
, Er zijn geen meertalige ondertitels
opgenomen op de DVD.
, De taal voor de ondertitels kan niet worden
gewijzigd op de DVD.
De hoeken kunnen niet worden gewijzigd.
, Gebruik het DVD menu in plaats van de
bladertoets op de afstandsbediening
(pagina 40).
, Er zijn geen meervoudige hoeken
opgenomen op de DVD.
, De hoek kan worden gewijzigd wanneer de
“ANGLE” indicator oplicht in het
uitleesvenster op het voorpaneel
(pagina 10).
, Hoeken veranderen kan niet met de DVD.
92
De speler werkt niet correct.
, Trek de stekker uit het stopcontact wanneer
de werking van de speler is verstoord door
statische elektriciteit, enzovoort.
Er verschijnt niets in het uitleesvenster op
het voorpaneel.
, “DIMMER” bij “INDIVIDUELE
INSTELLING” staat op “UIT” of “AUTO
UIT”. Stel “DIMMER” in op een andere
instelling dan “UIT” of “AUTO UIT”
(pagina 82).
Er verschijnen 5 cijfers of letters op het
scherm en in het uitleesvenster.
, De zelfdiagnosefunctie is geactiveerd.
(Raadpleeg de tabel op pagina 93.)
De disclade gaat niet open en “LOCKED”
verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
, Het kinderslot staat op (pagina 37).
De disclade gaat niet open en “TRAY
LOCKED” verschijnt in het uitleesvenster
op het voorpaneel.
, Neem contact op met uw Sony handelaar of
een plaatselijke erkende Sony
onderhoudsdienst.
“Gegevensfout” verschijnt op het TVscherm bij het afspelen van een DATA CD.
, De MP3 audio track die u wilt afspelen, is
defect.
, De gegevens zijn geen MPEG1 Audio
Layer 3 gegevens.
Zelfdiagnosefunctie
(Wanneer er letters/cijfers
verschijnen in het uitleesvenster)
Als de zelfdiagnosefunctie is geactiveerd om
te voorkomen dat de werking wordt
verstoord, knippert een servicecode van vijf
tekens (bijvoorbeeld C 13 50) met een
combinatie van een letter en vier cijfers op het
scherm en in het uitleesvenster. Raadpleeg
dan de onderstaande tabel.
C:13:50
Verklarende
woordenlijst
Dolby Digital (pagina 30, 85)
Digitale audiocompressietechnologie
ontwikkeld door Dolby Laboratories. Deze
technologie is compatibel met 5.1-kanaals
surround sound. Het achterkanaal is stereo en
er is ook een apart subwooferkanaal. Dolby
Digital produceert hetzelfde digitale
kwaliteitsgeluid via 5.1 kanalen als “Dolby
Digital” theater surround-soundsystemen. De
kanaalscheiding is uitstekend doordat de
gegevens van alle kanalen afzonderlijk zijn
opgenomen en digitaal worden verwerkt.
Dolby Surround (Pro Logic) (pagina 29)
Eerste drie
Oorzaak en/of oplossing
tekens van
de servicecode
De disc is vuil.
, Reinig de disc met een
zachte doek (pagina 8).
C 31
De disc is niet correct
ingebracht.
, Plaats de disc correct.
E XX
De zelfdiagnosefunctie van
(xx is een cijfer) de speler heeft gewerkt om
een defect te voorkomen.
, Neem contact op met uw
Sony dealer of een
erkende Sony werkplaats
en vermeld de
vijfcijferige servicecode.
Voorbeeld: E 61 10
DTS (pagina 30, 85)
Digitale audiocompressietechnologie
ontwikkeld door Digital Theater Systems,
Inc.. Deze technologie is compatibel met 5.1kanaals surround sound. Het achterkanaal is
stereo en er is ook een apart subwooferkanaal.
DTS produceert geluid van digitale kwaliteit
via 5.1 kanalen.
De kanaalscheiding is uitstekend doordat de
gegevens van alle kanalen afzonderlijk zijn
opgenomen en digitaal worden verwerkt.
Aanvullende informatie
C 13
Audiosignaalverwerkingstechnologie door
Dolby Laboratories ontwikkeld voor
surround sound. Wanneer het ingangssignaal
een surround-component bevat, voert Pro
Logic voor-, midden- en achtersignalen uit.
Het achterkanaal is mono.
DVD VIDEO (pagina 6)
Een disc die tot 8 uur beeld kan bevatten, met
eenzelfde diameter als de CD.
De gegevenscapaciteit van een enkelzijdige
DVD met één laag is 4,7 GB (Giga Byte),
hetgeen 7 keer meer is dan die van een CD.
De gegevenscapaciteit van een enkelzijdige
DVD met twee lagen is 8,5 GB, van een
dubbelzijdige DVD met één laag 9,4 GB en
van een dubbelzijdige DVD met twee lagen
17 GB.
De beeldgegevens zijn van het MPEG 2
formaat, een van de wereldwijde normen
inzake digitale compressietechnologie. De
,wordt vervolgd
93
beeldgegevens worden gecomprimeerd tot
ongeveer 1/40e (gemiddeld) van de
oorspronkelijke grootte. De DVD maakt ook
gebruik van variabele codeertechnologie die
de toe te kennen gegevens aanpast volgens de
beeldstatus. Audio-informatie is opgenomen
met een multi-kanaalssysteem, zoals Dolby
Digital, zodat de geluidsweergave
levensechter is.
Een DVD biedt ook tal van geavanceerde
mogelijkheden zoals meervoudige hoeken,
meervoudige talen en kinderbeveiliging.
DVD-RW (pagina 6)
Een DVD-RW is een opneembare en
herschrijfbare disc van hetzelfde formaat als
een DVD VIDEO. De DVD-RW heeft twee
verschillende standen: VR mode en Video
mode. DVD-RW’s die zijn gemaakt in Video
mode hebben dezelfde indeling als een DVD
VIDEO terwijl gegevens op discs die
gemaakt zijn in VR (Video Recording) mode
kunnen worden geprogrammeerd of bewerkt.
DVD+RW (pagina 6)
Een DVD+RW (plus RW) is een opneembare
en herschrijfbare disc. DVD+RW’s
gebruiken een opnameformaat die te
vergelijken is met het formaat van DVD
VIDEO.
Hoofdstuk (pagina 10)
Delen van een beeld of een muziekstuk die
korter zijn dan titels. Een titel bestaat uit
verscheidene hoofdstukken. Sommige discs
bevatten geen hoofdstukken.
Index (CD)/Video Index (VIDEO CD)
(pagina 10)
Delen van een beeld of een muziekstuk die
korter zijn dan titels. Een titel bestaat uit
verscheidene hoofdstukken. Sommige discs
bevatten geen hoofdstukken.
Interlace-formaat (pagina 80)
In Interlace-formaat wordt elke tweede lijn
als een enkel “veld” weergegeven. Interlace is
de standaardmethode voor het weergeven van
beelden op televisie, waarbij de even velden
de even lijnen van een beeld weergeven en de
oneven velden de oneven lijnen van een
beeld.
94
MPEG audio (pagina 30, 85)
Internationaal codeersysteem voor het
comprimeren van digitale audiosignalen
goedgekeurd door ISO/IEC. MPEG 1 is
compatibel met maximaal 2-kanaals stereo.
MPEG 2, dat met DVD’s wordt gebruikt, is
compatibel met 7.1-kanaals surround.
Op film gebaseerde software, op video
gebaseerde software (pagina 64)
DVD’s kunnen worden onderverdeeld in op
film gebaseerde en op video gebaseerde
software. Film-DVD’s bevatten evenveel
beelden (24 frames per seconde) als films die
in de bioscoop worden vertoond. Bij videoDVD’s, bijvoorbeeld TV-series en comedy’s,
wordt het beeld weergegeven met 25 frames
(of 50 velden) per seconde.
Progressieve conversiemethode (PAL)
(pagina 64)
• Videosoftware-conversie
Bij video wordt het beeld gevormd door elke
tweede lijn van een beeld (veld) met 25
frames (50 velden) per seconde weer te geven
(Interlace-formaat).
Bij het Interlace-formaat worden 25 frames
(50 velden) per seconde weergegeven door
elke tweede lijn van het beeld te tonen. Dit
zorgt voor scanlijnen door het beeld. Omdat
slechts de helft van het beeld in één keer
wordt weergegeven, is de hoeveelheid
beeldinformatie bovendien beperkter.
Bij het progressieve formaat worden 50
volledige frames per seconde weergegeven.
Dit effect wordt bereikt doordat de speler elk
veld via veldconversie of via frameconversie
omzet in een frame. De juiste methode wordt
door de speler automatisch geselecteerd op
basis van de beweging van de beelden op het
scherm. Als de beweging op het scherm
langzaam is, wordt via de
frameconversiemethode de naastliggende
veldinformatie als het ware geleend om de
ontbrekende informatie aan te vullen. Als de
beweging op het scherm snel is, wordt via de
veldconversiemethode de ontbrekende
informatie aangevuld door de beweging van
de beelden op het scherm van veld tot veld te
voorspellen. Het eindresultaat is een
beeldkwaliteit die in vergelijking met het
Interlace-formaat vele malen hoger ligt.
Interlace-beelden
Deze speler lost dit probleem op door de
snelheid waarmee de frames worden
weergegeven te verhogen. In de tijd die
normaal nodig is om één frame te tonen,
worden twee identieke frames na elkaar
getoond. Als gevolg hiervan worden de 24
frames per seconde verhoogd tot 50 frames
per seconde, hetgeen gelijk staat aan de
snelheid waarmee progressieve
videosignalen worden weergegeven.
Geconverteerde progressieve beelden
Dit houdt in dat films niet alleen kunnen
worden getoond in een op frames gebaseerd
formaat, maar ook dat de duidelijkere en
scherpere weergave wordt bereikt die uniek is
voor progressieve beelden.
Progressief formaat (PAL) (pagina 80)
Geconverteerde progressieve beelden
Aanvullende informatie
• Filmsoftware-conversie
Op film wordt een beeld weergegeven door
een volledig beeld met 24 frames per seconde
te tonen. Wanneer u een film op televisie
bekijkt, wordt elke tweede lijn van het frame
als een veld weergegeven, waardoor de
informatiehoeveelheid en de duidelijkheid
van het filmbeeld minder wordt.
Vergeleken met het Interlace-formaat waarbij
afwisselend elke tweede lijn van een beeld
(veld) wordt weergegeven om één frame te
maken, wordt in het progressieve formaat het
gehele beeld in een keer in één frame
weergegeven. Dit betekent dat bij het
Interlace-formaat 25 frames (50 velden) per
seconde kunnen worden weergegeven en bij
het progressieve formaat 50 frames per
seconde. Hierdoor is de algehele
beeldkwaliteit hoger en worden stilstaande
beelden, tekst en horizontale lijnen scherper
weergegeven.
Scène (pagina 10)
Interlace-beelden
Op een VIDEO CD met PBC-functies zijn de
menuschermen, bewegende beelden en
stilstaande beelden opgesplitst in “scènes”.
,wordt vervolgd
95
Super Audio CD (pagina 6)
Een Super Audio CD disc kan geluid
bijzonder natuurgetrouw reproduceren
dankzij DSD (Direct Stream Digital)
technologie. Deze technologie maakt gebruik
van een bemonsteringsfrequentie van 2,8224
MHz, 64 keer meer dan bij een conventionele
CD en 1-bit kwantisering waarmee de disc 4
keer meer informatie kan bevatten dan een
CD van standaard PCM formaat. Super
Audio CD’s zijn ingedeeld in de volgende
types.
• Super Audio CD (disc met één laag)
Deze disc bestaat uit één HD laag*.
*Signaallaag met hoge densiteit voor de Super
Audio CD
HD (high density) laag
• Super Audio CD (disc met twee lagen)
Deze disc bestaat uit dubbele HD-lagen en
is geschikt voor een lange speelduur.
Doordat een disc met twee lagen twee
HD-lagen aan slechts één kant bevat, hoeft
u de disc tijdens het afspelen niet om te
draaien.
HD-laag
HD-laag
• Super Audio CD + CD (hybride disc)
Deze disc bestaat uit een HD-laag en een
CD-laag. Doordat de twee lagen zich slechts
aan één kant bevinden, hoeft u de disc
tijdens de weergave niet om te draaien. De
CD-laag kan worden afgespeeld met een
conventionele CD-speler.
CD-laag
HD-laag
96
• 2-kanaals + Multi-kanaals Super Audio CD
Deze discs bestaat uit een 2kanaalsweergavezone en een multikanaalsweergavezone.
2kanaalsweergavezone
Multikanaalsweergavezone
Titel (pagina 10)
Het langste deel van een beeld of muziekstuk
op een DVD, een film, enzovoort, op
videosoftware of een heel album voor
audiosoftware.
Track (pagina 10)
Delen van een beeld of een muziekstuk op
een VIDEO CD of een CD (lengte van een
liedje).
Technische gegevens
Systeem
Algemeen
Laser: Halfgeleiderlaser
Signaalformaat: PAL/(NTSC)
Voeding:
220-240 V AC, 50/60 Hz
Stroomverbruik:
23 W
Afmetingen (ong.):
430 × 113 × 349 mm (breedte/hoogte/
diepte) incl. uitstekende onderdelen
Gewicht (ong.): 6,4 kg
Werkingstemperatuur: 5 ° C tot 35 ° C
Vochtigheidsgraad bij werking: 25 % tot
80 %
Audiokarakteristieken
Frequentiebereik: DVD VIDEO (PCM
96 kHz): 2 Hz tot 44 kHz (44 kHz: –2 dB
±1 dB), Super Audio CD: 2 Hz to
100 kHz (50 kHz: –3 dB ±1 dB), CD:
2 Hz to 20 kHz (±0,5 dB)
Harmonische vervorming: DVD VIDEO/
Super Audio CD: 0,0012 %, CD:
0,0016 %
Dynamiek: DVD VIDEO/Super Audio CD:
103 dB, CD: 99 dB
Snelheidsfluctuaties: Minder dan
gedetecteerde waarde (±0,001% W
PEAK)
Meegeleverde toebehoren
Zie pagina 17.
Wijzigingen in ontwerp en technische
gegevens voorbehouden zonder
voorafgaande kennisgeving.
Uitgangen
Aanvullende informatie
(Aansluiting: type/uitgangsniveau/
belastingsimpedantie)
AUDIO OUT: Phono-aansluiting/2 Vrms/
10 kilohm
DIGITAL OUT (OPTICAL): Optische
uitgang/–18 dBm (golflengte: 660 nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL):
Phono-aansluiting/0,5 Vp-p/75 ohm
5.1CH OUTPUT: Phono-aansluiting/
2 Vrms/10 kilohm
COMPONENT VIDEO OUT(Y, PB/CB,
PR/CR): Phono-aansluiting/Y: 1,0 Vp-p,
PB/CB, PR/CR: interlace*=0,648 Vp-p,
progressief of interlace**=0,7 Vp-p/
75 ohm
* ZWARTNIVEAU is AAN
** ZWARTNIVEAU is UIT
VIDEO OUT: Phono-aansluiting/1,0 Vp-p/
75 ohm
S VIDEO OUT: 4-pins mini DIN/Y:
1,0 Vp-p, C: 0,286 Vp-p/75 ohm
97
Taalcodelijst
Zie pagina’s 59, 63, 78 voor meer informatie.
Taalspelling conform ISO 639: 1988 (E/F).
Code Taal
Code Taal
Code Taal
Code Taal
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
98
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703 Niet vermeld
Index
Cijfers
16:9 79
4:3 LETTER BOX 79
4:3 PAN&SCAN 79
4:3 VERHOUDING 81
48kHz/96kHz PCM 86
5.1 Channel Surround 25, 30
625p (525p) 81
A
Aansluiting 21
A-B HERHALEN 50
ACHTERGROND 79
AFSTAND 87
Afstandsbediening 17, 75
Album 44
AUDIO DRC 84
AUDIO INSTELLING 84
AUDIO VERZWAKKER 84
AUDIOFILTER 84
AUTO WEERGAVE 82
B
Batterijen 17
Bedieningsmenu 14
BEELDNAVIGATIE 52
Behandeling van discs 8
BEKIJK HFST 52
BEKIJK HOEK 54
BEKIJK MUZIEKSTUK 52
BEKIJK TITEL 52
Bladertoets 13
C
CD 36
CD DIRECT 83
COMMAND MODE 18
COMPONENT OUT 80
Continuous Play
DVD 36
Super Audio CD/CD/
VIDEO CD 36
D
DATA CD 6, 44
DIGITALE UITGANG 85
Digitale uitgang 85
DIMMER 82
Disc Memo 55, 68
DISC MEMO INVOER 68
Display
Bedieningsmenuscherm 14
Instelscherm 77
Uitleesvenster op het
voorpaneel 10
DOLBY DIGITAL 30, 59, 85,
93
DOWN MIX 84
DTS 30, 59, 85, 93
DVD 6, 36, 93
DVD-RW 6, 41, 94
DVD+RW 6, 94
E
EIGEN
KINDERBEVEILIGING
69
G
GEAVANCEERD 57
GELUID 59, 78
Geschikte discs 6
GROOTTE 87
H
HERHALEN 49
HERSTELLEN 78
HOEK 62
HOOFDSTUK 51
Hoofdstuk 94
I
INDEX 51
Index 94
INDIVIDUELE
INSTELLING 82
INSTELLING 77
Instelscherm 77
INTERLACE 80
J
Jog mode 39
K
KINDERBEVEILIGING 71
Kinderslot 37
Klik-shuttle 38
L
LCD 13
LINE 81
LUIDSPREKER 86
Luidsprekers
Aansluiting 25
M
MARKERING 52
MARKERING
VERWIJDEREN 83
MENU 78
Menu
DVD menu 40
top menu 40
MP3 6, 44
MPEG 30, 59, 85, 94
MULTI-DISC RESUME 39,
83
MUZIEKSTUK 51
MUZIEKSTUKKEUZE 82
N
NIVEAU 88
O
ONDERTITELING 63, 78
ORIGINAL 41
ORIGINAL/PLAY LIST 41
P
PAUZESTAND 82
PBC-weergave 43
PLAY LIST 41
PRO LOGIC 29, 84, 93
Programme Play 46
PROGRAMMEREN 46
PROGRESSIVE 80
R
Repeat Play 49
REPLAY 37
Resume Play 39
S
S Video-uitgang 21
SCENE 51
Scène 95
SCHERMBEVEILIGING 79
SCHERMDISPL. 78
Schermdisplay
Bedieningsmenuscherm 14
Instelscherm 77
SCHERMINSTELLING 79
SHUFFLE 48
Shuffle Play 48
Shuttle mode 38
SNEL 78
Snel instelling 32, 78
STROBO-WEERGAVE 54
Super Audio CD 6, 42, 96
SURROUND 25, 61
,wordt vervolgd
99
T
TAALKEUZE 78
TEST TOON 88
TIJD/MEMO 51, 68
TIJD/TEKST 51, 55
TITEL 51
Titel 96
TOESTANDGEHEUGEN 82
TOP MENU 40
Track 96
TV TYPE 79
U
Uitleesvenster op het
voorpaneel 10
V
Verhelpen van storingen 90
VIDEO CD 6, 36
VIDEO OFF 36
VIDEOREGELING 64
VOLLEDIG 77
Z
Zoeken 38
naar een bepaald punt met
beeld 38
ZWARTNIVEAU 80
Gedrukt op 100% kringlooppapier met
VOC (vluchtige organische verbinding)vrije inkt op basis van plantaardige olie.
Sony Corporation Printed in Japan
Download PDF

advertising