Sony | DVP-F25 | Sony DVP-F25 Gebruiksaanwijzing

3-077-371-41(2)
CD/DVD
Player
Gebruiksaanwijzing
DVP-F25
© 2002 Sony Corporation
D:\projekty\Sony\dvpf25\nl\3077371411\01GB02WAR-CE.fm
master page=left
WAARSCHUWING
Stel het apparaat niet bloot
aan regen of vocht, om brand
en elektrische schokken te
voorkomen.
Open de behuizing niet om
elektrocutie te voorkomen.
Laat het toestel alleen
nakijken door bevoegde
vaklieden.
Het netsnoer mag alleen door
bevoegde vaklieden worden
vervangen.
Dit apparaat is geclassificeerd als
een KLASSE 1
LASERPRODUCT. Het label met
vermelding van CLASS 1 LASER
PRODUCT bevindt zich op de
onderzijde van het apparaat.
OPGELET
Welkom!
• Om brand en elektrische
schokken te voorkomen, mag
u geen voorwerpen op het
apparaat plaatsen die zijn gevuld
met water, zoals vazen.
Installatie
• Houd zowel de speler als de
discs uit de buurt van apparatuur
waarin een krachtige magneet
wordt gebruikt, zoals een grote
luidspreker of een
magnetronoven.
• Zet het apparaat niet schuin. Het
apparaat is ontworpen voor
gebruik in horizontale of
verticale positie.
• Plaats geen zware voorwerpen
op de speler.
• De naamplaat bevindt zich aan
de onderzijde van de speler.
Dank u voor aankoop van deze
Sony CD/DVD-speler. Lees deze
gebruiksaanwijzing aandachtig
door voordat u de speler in gebruik
neemt, en bewaar de
gebruiksaanwijzing, zodat u deze
ook later kunt raadplegen.
Gooi de batterij
niet weg maar
lever deze in als
klein chemisch
afval (KCA).
De optische instrumenten in dit
apparaat kunnen oogletsel
veroorzaken. De laserstraal van
deze CD/DVD-speler is schadelijk
voor de ogen. Probeer daarom de
behuizing niet te openen.
Laat onderhoud en reparatie alleen
verrichten door bevoegde
vaklieden.
Op de beschermende
laserbehuizing in de speler
bevinden zich de volgende
waarschuwingsstickers (geldt niet
voor Aziatische modellen).
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
• Dit apparaat werkt op
wisselstroom van 220 tot 240 V,
50/60 Hz. Kijk of dit voltage
overeenstemt met de plaatselijke
netspanning.
2
DVP-F25
3-077-371-41(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\nl\3077371411\01GB03PRE1-CE.fm
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
• Opgelet – De optische instrumenten in dit
apparaat kunnen oogletsel veroorzaken.
• Indien er een voorwerp of vloeistof in de
behuizing terechtkomt, moet u de stekker
uit het stopcontact trekken en het apparaat
laten nakijken door een deskundige, voordat
u het weer in gebruik neemt.
Spanningsbronnen
• Het apparaat blijft onder spanning staan
zolang de stekker in het stopcontact zit, ook
al is het apparaat zelf uitgeschakeld.
• Trek de stekker uit het stopcontact indien
u van plan bent de speler gedurende lange
tijd niet te gebruiken. Trek altijd aan de
stekker zelf en nooit aan het netsnoer.
Plaatsing
• Installeer de speler op een goed
geventileerde plaats, om te voorkomen dat
het te sterk opwarmt.
• Installeer het apparaat niet in de buurt van
warmtebronnen of op een plaats waar het is
blootgesteld aan directe zonnestraling,
overmatig stof of mechanische schokken.
• Plaats het apparaat niet in een omsloten
ruimte, zoals een boekenkast of een vaste
kast.
master page=right
Werking
• Indien de speler direct van een koude in een
warme of een zeer vochtige ruimte wordt
gebracht, kan er condensvorming optreden
op de lenzen in de speler. In dat geval kan de
werking van de speler zijn verstoord.
Verwijder in dat geval de disc en laat de
speler ongeveer een half uur aanstaan totdat
alle vocht is verdampt.
• Plaats geen disc met een speciale vorm in de
speler (b.v. kaartvormig of hartvormig).
De disc kan dan wellicht niet meer worden
verwijderd, waardoor storingen kunnen
ontstaan.
• Haal de discs uit de speler wanneer u het
apparaat verplaatst. Als u dat niet doet,
kunnen de discs beschadigd raken.
Volumeregeling
Zet het volume niet hoger bij het beluisteren
van een zeer stille passage of een geluidloos
gedeelte. Als u dat toch doet, kunnen de
luidsprekers worden beschadigd wanneer er
plotseling een piekwaarde wordt bereikt.
De speler tegen een muur plaatsen
Als de speler valt, kan dit ernstig letsel of
forse schade tot gevolg hebben. Neem de
volgende aanwijzingen in acht om te
voorkomen dat de speler valt.
• Bevestig de speler tegen een muur die sterk
genoeg is om de speler te dragen met behulp
van twee schroeven die geschikt zijn voor
het materiaalsoort en de sterkte van de
muur.
Bevestig de speler aan een verticale, vlakke,
versterkte muur. Als u niet zeker weet of de
muur of de schroeven sterk genoeg zijn,
neem dan contact op met een
ijzerwarenwinkel of een installateur.
• Installeer de speler niet scheef.
• Plaats de speler niet te hoog.
• Ga niet aan de speler hangen of erop leunen.
• Zet geen voorwerpen op de speler.
• Trek niet aan de aansluitsnoeren als de
speler aan de muur is bevestigd.
• Let erop dat u niet over de aansluitsnoeren
struikelt.
• Als u de speler bedient, of als u een disc
plaatst of verwijdert, oefen dan geen
buitensporige kracht uit op de speler.
• Leg tijdens het reinigen uw handen niet op
de speler en oefen geen buitensporige
kracht uit.
3
DVP-F25
3-077-371-41(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\nl\3077371411\01GB03PRE1-CE.fm
master page=left
Reinigen
Reinig de behuizing, het voorpaneel en de
bedieningselementen met een zachte doek die
licht is bevochtigd met een mild zeepsopje.
Gebruik geen schuursponsje, schuurpoeder of
oplosmiddelen zoals alcohol of benzine.
Discs reinigen
Gebruik niet de in de handel verkrijgbare
reinigingsdiscs. Deze kunnen defecten
veroorzaken.
BELANGRIJK
Opgelet: Deze speler kan voor onbepaalde
tijd een stilstaand videobeeld of
schermdisplay op het tv-scherm weergeven.
Als u dat beeld lange tijd op het tv-scherm
laat staan, bestaat het gevaar dat uw
televisiescherm onherstelbaar wordt
beschadigd. Vooral projectietelevisies zijn
hier gevoelig voor.
Met alle vragen over en eventuele problemen
met uw speler kunt u altijd terecht bij de
dichtstbijzijnde Sony-dealer.
4
DVP-F25
3-077-371-41(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\nl\3077371411\01GB01COVCETOC.fm
master page=right
Inhoud
WAARSCHUWING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Welkom!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Voorzorgsmaatregelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Over deze gebruiksaanwijzing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Met deze speler kunnen de volgende discs worden afgespeeld . . . . . . . . . . . 7
Opmerkingen over de discs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Onderdelen en bedieningselementen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Schermdisplays (Bedieningsbalk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Eenvoudige inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Snelle kennismaking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stap 1: Uitpakken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stap 2: De batterijen in de afstandsbediening plaatsen. . . . . . . . . . . . . . . . .
Stap 3: Tv-aansluitingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stap 4: Een disc afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
14
15
16
Aansluitingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
De speler aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stap 1: De videokabels aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stap 2: De audiokabels aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stap 3: Het deksel voor het aansluitpaneel en de steun bevestigen . . . . . .
Stap 4: Het netsnoer aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stap 5: Basisinstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
18
21
26
28
28
Discs afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Discs afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Een bepaald punt op een disc zoeken (Versneld, Vertraagd afspelen). . . . .
Het afspelen hervatten vanaf het punt waar u de disc hebt gestopt
(Multi-disc Resume) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Het DVD-menu gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIDEO CD’s met PBC-functies afspelen (PBC-afspelen) . . . . . . . . . . . . . . .
Een MP3-bestand afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diverse afspeelfuncties (Geprogrammeerd afspelen, Shuffleafspelen,
Herhaald afspelen, A-B Herhaald afspelen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
33
34
35
36
37
39
Een scène zoeken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Een titel/hoofdstuk/track/index/scène zoeken (Zoekstand) . . . . . . . . . . . . . . 45
Informatie over een disc bekijken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
De speelduur en de resterende speelduur controleren . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Geluidsregeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Het geluid regelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
TV Virtual Surround-instellingen (TVS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
c wordt vervolgd
DVP-F25
3-077-371-41(1)
5
D:\projekty\Sony\dvpf25\nl\3077371411\01GB01COVCETOC.fm
master page=left
Films bekijken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Hoeken wijzigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ondertitels weergeven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De beeldkwaliteit regelen (BNR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De beeldkwaliteit regelen (INDIVIDUELE BEELDREGELING) . . . . . . . . . .
De beeldkwaliteit versterken (DIGITAL VIDEO ENHANCER) . . . . . . . . . . .
51
51
52
53
54
Extra functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Discs vergrendelen (EIGEN KINDERBEVEILIGING,
KINDERBEVEILIGING) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Uw tv bedienen met de meegeleverde afstandsbediening . . . . . . . . . . . . . . 60
Instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Het Instelscherm gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De taal voor schermweergave en geluid kiezen (TAALKEUZE) . . . . . . . . . .
Tv-scherminstellingen (SCHERMINSTELLING) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Individuele instellingen (INDIVIDUELE INSTELLING). . . . . . . . . . . . . . . . . .
Geluidsinstellingen (AUDIO INSTELLING) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62
63
64
65
66
Aanvullende informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Verhelpen van storingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zelfdiagnosefunctie (Wanneer er een code op het scherm verschijnt) . . . . .
Verklarende woordenlijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taalcodelijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69
71
72
73
74
75
6
DVP-F25
3-077-371-41(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\nl\3077371411\01GB04PRE2-CE.fm
Over deze
gebruiksaanwijzing
• De instructies in deze gebruiksaanwijzing
hebben betrekking op de
bedieningselementen op de
afstandsbediening. Maar ook de
bedieningselementen op de speler kunnen
worden gebruikt indien ze dezelfde of
soortgelijke namen hebben als die op de
afstandsbediening.
• In deze gebruiksaanwijzing vindt u de
volgende symbolen:
Symbool
Betekenis
Functies die beschikbaar zijn
voor DVD VIDEO’s of
DVD-R’s/DVD-RW’s in de
videostand
Functies die beschikbaar zijn
voor VIDEO CD’s of CD-R’s/
CD-RW’s in video-CD-formaat
master page=right
Regiocode
Op de onderzijde van het toestel staat een
regiocode vermeld die ook op de (niet
opneembare) DVD VIDEO-disc vermeld
moet staan om met dit toestel te kunnen
worden afgespeeld. Dit systeem is bedoeld ter
bescherming van auteursrechten.
Ook DVD’s met het label ALL kunnen met
deze speler worden afgespeeld.
Indien u een andere DVD probeert af te
spelen, verschijnt het bericht “Weergave van
deze disc niet toegestaan wegens
regiobeperkingen.” op het tv-scherm.
Op sommige DVD’s staat geen regiocode
vermeld, terwijl ze toch niet kunnen worden
afgespeeld wegens regiobeperkingen.
X
Regiocode
DVP–XXXX
00V 00Hz
00W
NO.
0-000-000-00
Functies die beschikbaar zijn
voor DATA CD’s (CD-ROM’s/
CD-R’s/CD-RW’s met MP3*audiobestanden)
Voorbeelden van discs die niet
op deze speler kunnen worden
afgespeeld
Functies die beschikbaar zijn
voor audio-CD’s of CD-R’s/
CD-RW’s in audio-CD-formaat
De speler kan de volgende discs niet afspelen:
• Alle CD-ROM’s (inclusief PHOTO CD’s),
CD-R’s en CD-RWs die niet zijn
opgenomen in een van volgende
bestandsformaten:
–audio-CD-formaat
–video-CD-formaat
–MP3-formaat conform ISO9660*
Niveau 1/Niveau 2, of de uitbreiding
ervan: Joliet-formaat
• Datasecties van CD-Extra’s
• DVD-RW’s in VR-stand
• DVD-ROM’s
• DVD-audiodiscs
• HD-laag op Super Audio CD’s
* MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) is een standaard
voor geluidscompressie die is vastgesteld door
ISO (Internationale Organisatie voor
Standaardisatie)/MPEG.
Met deze speler kunnen
de volgende discs
worden afgespeeld
Discformaat
DVD VIDEO
VIDEO CD
Audio-CD
Het “DVD VIDEO”-logo is een handelsmerk.
* Een logisch bestands- of mapformaat op
CD-ROM’s zoals vastgesteld door ISO
(Internationale Organisatie voor Standaardisatie).
Ook de volgende discs kunnen niet op deze
speler worden afgespeeld:
• Een DVD met een andere regiocode.
• Een disc met een speciale vorm (b.v.
kaartvormig of hartvormig).
• Een disc waarop papier of stickers zijn
geplakt.
• Een disc met lijmresten van plakband of
stickers.
c wordt vervolgd
DVP-F25
3-077-371-41(1)
7
D:\projekty\Sony\dvpf25\nl\3077371411\01GB04PRE2-CE.fm
Opmerking
Sommige CD-R’s, CD-RW’s, DVD-R’s of
DVD-RW’s (in videostand) kunnen niet op deze
speler worden afgespeeld vanwege gebrekkige
opnamekwaliteit of de fysieke toestand van de disc,
of vanwege de eigenschappen van het apparaat
waarmee de opname is gemaakt.
Verder kan de disc niet worden afgespeeld als deze
niet correct is afgesloten. Raadpleeg voor meer
informatie de gebruiksaanwijzing van het
opnameapparaat.
Denk eraan dat discs die zijn aangemaakt in Packet
Write-formaat, niet kunnen worden afgespeeld.
Opmerking over het afspelen van
DVD’s en VIDEO CD’s
Sommige afspeelfuncties van DVD’s en
VIDEO CD’s kunnen opzettelijk door
softwareproducenten zijn vastgelegd. Dit
apparaat speelt DVD’s en VIDEO CD’s af
volgens de inhoud zoals deze door de
softwareproducenten is vastgelegd. Daardoor
zijn mogelijkerwijs niet alle afspeelfuncties
beschikbaar. Raadpleeg daarom ook de
aanwijzingen die met de DVD’s of VIDEO
CD’s worden meegeleverd.
Auteursrechten
Dit product is voorzien van een copyrightbeveiligingstechnologie die wordt beschermd
door bepaalde Amerikaanse patenten en
andere intellectuele eigendomsrechten die in
bezit zijn van Macrovision Corporation en
anderen. Het gebruik van deze copyrightbeveiligingstechnologie moet zijn
goedgekeurd door Macrovision Corporation,
en is bedoeld voor gebruik in huis en beperkte
kring tenzij Macrovision Corporation
hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft
verleend. Verder is het verboden deze
technologie aan te passen of na te bouwen.
master page=left
Opmerkingen over de
discs
• Pak de disc vast bij de rand om hem schoon
te houden. Raak het oppervlak niet aan.
• Stel een disc niet bloot aan direct zonlicht of
aan warmtebronnen zoals heteluchtkanalen
en laat een disc niet liggen in een auto die in
de volle zon staat, want de temperatuur in de
auto kan dan sterk oplopen.
• Als u op A op de speler hebt gedrukt om de
disc te verwijderen, moet u de disc zo niet
laten zitten. Neem de disc dan uit de speler.
• Berg de discs na gebruik weer op in de
houder.
• Als er zich lijmresten bevinden op de
buitenrand van de disc, veeg dan met de
zijkant van een pen of potlood langs de
discrand, zodat de lijm egaal over de rand
wordt uitgespreid. Daarna kunt u de disc in
de speler plaatsen. Zorg ervoor dat u tijdens
deze procedure de afspeelzijde van de disc
niet aanraakt.
• Als er lijmstukjes aan de buitenrand van de
disc blijven zitten, veeg ze dan weg met de
zijkant van een pen of potlood. Als de
lijmstukjes niet worden verwijderd, kunt
u de disc wellicht niet meer goed in de
speler plaatsen. Ook is het mogelijk dat er
fragmenten op de afspeelzijde van de disc
blijven kleven, zodat het geluid kan
overslaan.
• Reinig de disc met een reinigingsdoek.
Wrijf van binnen naar buiten toe.
• Gebruik geen oplosmiddelen zoals benzine,
verdunners, in de handel verkrijgbare
reinigingsmiddelen of antistatische sprays
voor grammofoonplaten.
8
DVP-F25
3-077-371-41(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\nl\3077371411\01GB04PRE2-CE.fm
master page=right
Onderdelen en bedieningselementen
Meer details vindt u op de pagina’s die tussen haakjes zijn vermeld.
Voorpaneel
A
B
C
D
Discgleuf (31)
A (uitwerpen)-toets (32)
N (afspelen)-toets (31)
[/1 (aan/wachtstand)
-toets/-indicator (31)
De indicator licht groen op als de speler is
ingeschakeld en licht rood op als de
speler zich in de wachtstand bevindt.
E
(afstandsbedieningssensor) (14)
F
G
H
I
J
K
x (stoppen)-toets (32)
X (pauzeren)-toets (32)
Schroefopening voor de steun (27)
Discvenster (31)
(afstandsbedieningssensor) (14)
Verlichting (65)
Licht blauw op als de speler is
ingeschakeld.
c wordt vervolgd
DVP-F25
3-077-371-41(1)
9
D:\projekty\Sony\dvpf25\nl\3077371411\01GB04PRE2-CE.fm
master page=left
Achterpaneel
A COMPONENT VIDEO OUT (Y, CB,
CR) (samengestelde video-uitgang)
-aansluitingen (18)
B AUDIO OUT L/R
(L/R-audio-uitgangen)
-aansluitingen (22) (23) (24)
C VIDEO OUT (video-uitgang)
-aansluiting (18)
D S VIDEO OUT (S VIDEO-uitgang)
-aansluiting (18)
E DIGITAL OUT (OPTICAL) (digitale
uitgang (optisch))
-aansluiting (23) (24) (25)
F CONTROL S IN (Control S-ingang)
-aansluiting (18)
Het deksel van het aansluitpaneel
verwijderen
Bij aflevering is het deksel van het
aansluitpaneel op de speler bevestigd. Druk
op de twee delen met de
-markering om
het deksel van het aansluitpaneel te
verwijderen. Vervolgens ziet u de
aansluitingen en het netsnoer zoals deze
hierboven zijn afgebeeld.
Het deksel van het
aansluitpaneel
10
DVP-F25
3-077-371-41(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\nl\3077371411\01GB04PRE2-CE.fm
master page=right
Afstandsbediening
A TV [/1 (aan/wachtstand)-toets (60)
B Z EJECT (uitwerpen)-toets (32)
C Cijfertoetsen (35)
De toets met cijfer 5 heeft een voelbare
punt.*
D CLEAR (wissen)-toets (39)
E SUBTITLE (ondertitels)-toets (51)
F AUDIO-toets (48)
G ./> PREV/NEXT (vorige/
volgende)-toetsen (32)
H
m/M
SCAN/SLOWtoetsen (versneld/vertraagd) (33)
I X PAUSE (pauzeren)-toets (32)
J H PLAY (afspelen)-toets (31)
De H-toets heeft een voelbare punt.*
K C/X/x/c-toetsen (35)
L DISPLAY (schermdisplay)-toets (12)
M TOP MENU (topmenu)-toets (35)
N [/1 (aan/wachtstand)-toets (31)
O VOL +/– (volume)-toetsen (60)
De + heeft een voelbare punt.*
P TV/VIDEO-toets (60)
Q ENTER (invoer)-toets (33)
R PICTURE MODE (afbeeldingsstand)
-toets (53)
S ANGLE (hoek)-toets (51)
T SUR (surround)-toets (49)
U TIME/TEXT (tijd/tekst)-toets (46)
V REPEAT (herhalen)-toets (42)
W REPLAY (herhalen)-toets (32)
X SEARCH MODE (zoekstand)
-toets (45)
Y x STOP (stoppen)-toets (32)
Z ENTER (invoer)-toets (33)
wj O RETURN (terug)-toets (36)
wk MENU-toets (35) (37)
* Gebruik de voelbare punt als referentiepunt bij het
bedienen van de speler.
11
DVP-F25
3-077-371-41(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\nl\3077371411\01GB04PRE2-CE.fm
master page=left
◆Display 2
Schermdisplays
(Bedieningsbalk)
Hieronder wordt het gebruik van de
Bedieningsbalk uitgelegd. De
Bedieningsbalk wordt gebruikt voor het
aanpassen van de instellingen en voor het
weergeven van informatie tijdens het
afspelen.
De weergegeven informatie verschilt per type
disc dat wordt afgespeeld. De cijfers tussen
haakjes verwijzen naar pagina’s waar
u informatie over het betreffende item vindt.
De Bedieningsbalk weergeven
tijdens het afspelen
Als tijdens het afspelen de DISPLAY-toets
enkele malen wordt ingedrukt, verschijnen de
volgende schermdisplays. U kunt een
instelling kiezen die past bij het huidige
afspeelitem. Verder kunt u de betreffende
informatie weergeven.
◆Display 1
U kunt de afspeelstanden 1~4 selecteren.
De indicator licht blauw op als dit display
wordt geactiveerd.
Voorbeeld: Als Herhaald afspelen wordt
gekozen. (Bij A-B Herhaald afspelen ziet het
display er anders uit.)
U kunt de afspeelstanden 7~qs selecteren.
De indicator licht blauw op als dit display
wordt geactiveerd.
Voorbeeld: Als “TVS” is ingesteld.
NTSC
G TVS (49)
H “BNR” (52)
I “INDIVIDUELE
BEELDREGELING” (53)
J “DIGITAL VIDEO ENHANCER” (54)
K “HOEK” (51)
De indicator licht blauw op als de scène
met verschillende hoeken is
opgenomen.
L Verschijnt wanneer de speler een
NTSC-signaal produceert.
m
◆Display 3
De volgende afspeelgegevens worden
weergegeven.
Voorbeeld: Tijdens het afspelen van een DVD.
DVD T41– 8
T 1:01:57
HOOFDSTUK
A
B
C
D
E
Herhaald afspelen (42)
Shuffle-afspelen (41)
Geprogrammeerd afspelen (39)
A-B Herhaald afspelen (43)
Eenheid die in dit voorbeeld wordt
herhaald.
F Afspeelstatus (NAfspelen, XPauze,
xStop, enz.)
m
M
N
O
P
Q
TIJD/TEKST-pictogram (46)
Disctype
Titelnummer van de DVD (46)
Hoofdstuknummer van de DVD (46)
Speelduur of resterende duur (46)
m
◆Display 4 (Alleen bij het afspelen van een
DVD)
DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
qk
R Formaat van het huidige
audiosignaal (49)
12
DVP-F25
3-077-371-41(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\nl\3077371411\01GB04PRE2-CE.fm
master page=right
◆Display 3
Geeft dezelfde informatie weer als Display
2 tijdens het afspelen.
m
◆Geen display
m
NTSC
◆Terug naar Display 1
De Bedieningsbalk weergeven in
de stopstand
Als in de stopstand de DISPLAY-toets enkele
malen wordt ingedrukt, verschijnen de
volgende schermdisplays. U kunt enkele
basisinstellingen invoeren en de speler
aanpassen aan uw eigen voorkeuren.
◆Display 1
U kunt de volgende instellingen invoeren.
m
◆Display 4
Geeft dezelfde informatie weer als Display
3 tijdens het afspelen.
DVD T41– 8
T 1:01:57
m
SNEL
◆Geen display
m
◆Terug naar Display 1
A
INSTELLING (62)
• Kies SNEL om het minimum aan
basisinstellingen te verrichten om de speler
te kunnen gebruiken.
• Kies VOLLEDIG om alle instellingen aan
te kunnen passen.
• Kies HERSTELLEN om de
INSTELLING-instellingen op te heffen en
de standaardinstellingen te herstellen.
B
KINDERBEVEILIGING (56)
• Stel dit in om het afspelen van bepaalde
discs op deze speler te bewaken.
m
◆Display 2
Geeft dezelfde informatie weer als Display
1 tijdens het afspelen.
HOOFDSTUK
m
13
DVP-F25
3-077-371-41(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\nl\3077371411\01GB05GET1-CE.fm
Eenvoudige inleiding
Snelle kennismaking
Deze snelle kennismaking verschaft
u voldoende informatie om meteen met de
speler aan de slag te gaan. Om gebruik te
maken van de surroundfuncties van deze
speler, zie “Aansluitingen” op pagina 17.
Opmerkingen
master page=left
Stap 2: De batterijen in
de afstandsbediening
plaatsen
Dit apparaat kan worden bediend met de
meegeleverde afstandsbediening. Plaats twee
R6-batterijen (AA-formaat) in de
batterijhouder. Houd daarbij rekening met de
3- en #-markeringen op de batterijen en in
de houder. Richt de afstandsbediening op de
afstandsbedieningssensor op de speler.
• U kunt deze speler niet aansluiten op een tv die
niet is voorzien van een video- of SCART
(EURO AV)-ingang.
• Zorg ervoor dat alle componenten zijn
losgekoppeld van de netspanning voordat u ze
gaat aansluiten.
Stap 1: Uitpakken
Controleer of het volgende is meegeleverd:
• Audio-/videokabel (pinstekker × 3 y
pinstekker × 3) (1)
• Afstandsbediening (1)
• R6-batterijen (AA-formaat) (2)
• Steun (1)
• Schroef (1)
• Bij sommige modellen wordt een EURO
AV-adapter meegeleverd.
Opmerkingen
• Laat de afstandsbediening niet achter op een zeer
warme of vochtige plaats.
• Zorg ervoor dat er niets in de behuizing van de
afstandsbediening terechtkomt, vooral bij het
vervangen van de batterijen.
• Stel de afstandsbedieningssensor niet bloot aan
directe zonnestraling of felle verlichting.
Hierdoor kan de werking worden verstoord.
• Indien u de afstandsbediening gedurende lange
tijd niet gebruikt, verwijder dan de batterijen om
mogelijke schade door batterijlekkage en corrosie
te voorkomen.
14
DVP-F25
3-077-371-41(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\nl\3077371411\01GB05GET1-CE.fm
master page=right
Stap 3: Tv-aansluitingen
Eenvoudige inleiding
Verwijder het deksel van het aansluitpaneel van de speler (zie afb. A en pagina 10).
Sluit de meegeleverde audio-/videokabel en het netsnoer aan in de volgorde (1~3) zoals
hieronder is aangegeven. Sluit het netsnoer altijd als laatste aan.
Als u de kabels hebt aangesloten, kunt u het deksel van het aansluitpaneel bevestigen (pagina 26).
CD/DVD-speler
(rood)(wit)(geel)
(rood)
naar AUDIO
OUT L/R
3 Stroombron
(geel)
naar VIDEO OUT
Tv
naar video
-ingang
(wit)
(geel)
(geel)
(wit)
(wit)
1 Audio-/videokabel
(meegeleverd)
l: Signaalrichting
(rood)
(rood)
naar audio-ingang
Aansluiting op een gewone tv met
4:3-scherm
Afhankelijk van het type tv-toestel past bij
sommige discs het beeld niet op het tvscherm.
Zie pagina 64 om het beeldschermformaat te
wijzigen.
Als uw tv een SCART (EURO AV)aansluiting heeft
Sluit de meegeleverde EURO AV-adapter
aan op de tv en sluit de tv aan op de speler met
de meegeleverde audio-/videokabel.
Als u de speler aansluit op een mono-tv
Gebruik een stereo-mono-conversiekabel
(niet meegeleverd). Sluit de VIDEO OUT-
2 Stroombron
aansluiting van de speler aan op de videoingang van de tv en sluit de AUDIO OUT L/
R-aansluitingen van de speler aan op de
audio-ingangen van de tv.
Alleen voor Aziatische modellen
Het kleursysteem wijzigen
Het kleursysteem van de speler is ingesteld op
NTSC of PAL. Als het schermdisplay van de
speler niet op de tv verschijnt, pas dan het
kleursysteem van de speler aan aan dat van
uw tv (PAL of NTSC). Om het kleursysteem
te wijzigen houd u gedurende enkele
seconden ?/1 ingedrukt terwijl u op X op de
speler drukt.
15
DVP-F25
3-077-371-41(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\nl\3077371411\01GB05GET1-CE.fm
master page=left
Stap 4: Een disc afspelen
De zijde met het label (de nietweergavezijde) kunt u door
het discvenster zien.
A Zet de tv aan.
B Druk op [/1 op de speler.
C Zet de ingangskeuzeschakelaar
van de tv op de spelerstand zodat
de beelden van de speler op het
tv-scherm verschijnen.
D Plaats de disc in de speler zodat
de zijde met het label (de nietweergavezijde) door het
discvenster te zien is.
E Druk op N.
De speler begint de disc af te spelen.
Na stap 5
Bij sommige discs verschijnt er een menu op
het tv-scherm. Indien dat het geval is, kies
dan het gewenste item in het menu en speel de
DVD- (pagina 35) of VIDEO CD-disc
(pagina 36) af.
Het afspelen stoppen
Druk op x.
De disc verwijderen
Druk op A.
Neem de disc uit de speler.
De speler uitzetten
Druk op [/1. De speler schakelt over naar de
wachtstand en de voedingsindicator licht
rood op.
16
DVP-F25
3-077-371-41(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\nl\3077371411\01GB06GET2-CE.fm
master page=right
Aansluitingen
De speler aansluiten
Aansluitingen
Volg stap 1 t/m 5 om de speler aan te sluiten en in te stellen.
Alvorens te beginnen, koppelt u eerst de netsnoeren los, controleert u of alle toebehoren zijn
meegeleverd en plaatst u de batterijen in de afstandsbediening (pagina 14). Verwijder het deksel
van het aansluitpaneel (pagina 10).
Opmerkingen
• Sluit de kabels stevig aan om ongewenste ruis te voorkomen.
• Raadpleeg de gebruiksaanwijzingen van de aan te sluiten componenten.
c wordt vervolgd
DVP-F25
3-077-371-41(1)
17
D:\projekty\Sony\dvpf25\nl\3077371411\01GB06GET2-CE.fm
master page=left
Stap 1: De videokabels aansluiten
Sluit deze speler met behulp van een videokabel aan op uw tv-toestel, tv-projector of AVversterker (receiver). Kies een van de aansluitpatronen A t/m C, afhankelijk van de ingang op
uw tv-toestel, tv-projector of AV-versterker (receiver).
S VIDEOSamengestelde kabel (niet
videokabel (niet meegeleverd)
meegeleverd)
(groen)
(groen)
(blauw)
Tv, projector of AVversterker (receiver)
(blauw)
(rood)
Control S-kabel
(niet meegeleverd)
(rood)
Tv, projector of AVversterker (receiver)
(groen)
(blauw)
(rood)
naar COMPONENT
VIDEO OUT
naar
S VIDEO
OUT
Tv of video met
CONTROL
S-aansluiting
naar CONTROL S IN
CD/DVD-speler
(geel)
naar VIDEO
OUT
(geel)
(geel)
Tv, projector of AVversterker (receiver)
(geel)
Audio-/videokabel
(meegeleverd)
(geel)
Tv
l: Signaalrichting
EURO AV-adapter (bij
sommige modellen
meegeleverd)
Audio-/videokabel
(meegeleverd)
18
DVP-F25
3-077-371-41(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\nl\3077371411\01GB06GET2-CE.fm
master page=right
A Als u aansluit op een video-ingang
Steek de gele stekker van de audio-/videokabel (meegeleverd) in de gele (video) aansluiting. Het
beeld is dan van standaardkwaliteit.
Geel (video)
Wit (L)
Rood (R)
Verbind de rode en witte stekkers met de audio-ingangen (pagina 22). (Gebruik deze aansluiting
als u alleen een tv aansluit.)
Aansluitingen
Geel (video)
Wit (L)
Rood (R)
B Als u aansluit op een S VIDEO-ingang
Gebruik een S VIDEO-kabel (niet meegeleverd). Het beeld is dan van hoge kwaliteit.
C Als u aansluit op een SCART (EURO AV)-ingang
Steek de meegeleverde EURO AV-adapter in de SCART (EURO AV)-ingang van de tv en sluit
de speler en de EURO AV-adapter op elkaar aan met behulp van de meegeleverde audio-/
videokabel. Steek de gele stekkers van de audio-/videokabel in de gele (video) aansluitingen.
Sluit de rode en witte stekkers aan op de audio-ingang (pagina 22).
Geel (video)
Geel (video)
Wit (L)
Rood (R)
Tv
Wit (L)
EURO AV-adapter
Rood (R)
D Als u een monitor, projector of AV-versterker (receiver) met video-ingangen
aansluit (Y, CB, CR)
Sluit het betreffende apparaat via de COMPONENT VIDEO OUT-aansluiting aan met behulp
van een samengestelde videokabel (niet meegeleverd) of met behulp van drie aparte videokabels
(niet meegeleverd). Let er dan wel op dat de kabels van hetzelfde soort en van gelijke lengte zijn.
U kunt dan genieten van een accurate kleurweergave en van beelden van hoge kwaliteit.
Groen
Blauw
Rood
Groen
Blauw
Rood
Als uw tv of videoapparaat een CONTROL S-aansluiting heeft
U kunt de speler bedienen door de afstandsbediening te richten op de afstandsbedieningssensor van de tv of
de video. Dit is vooral handig voor het geval u de speler op enige afstand van de tv of het videoapparaat hebt
geplaatst.
Sluit de tv of het videoapparaat aan via de CONTROL S IN-aansluitingen met behulp van de Control S-kabel
(niet meegeleverd). Raadpleeg de gebruiksaanwijzingen van de apparaten die u gaat aansluiten.
c wordt vervolgd
DVP-F25
3-077-371-41(1)
19
D:\projekty\Sony\dvpf25\nl\3077371411\01GB06GET2-CE.fm
master page=left
Opmerkingen
• Sluit de speler rechtstreeks aan op de tv. Wanneer de signalen van de speler via de videorecorder of een
ander apparaat lopen, krijgt u mogelijk geen helder beeld op het tv-scherm.
Videorecorder
CD/DVD-speler
Tv
Rechtstreeks
aansluiten
Bij het afspelen van een disc opgenomen met het NTSC-kleursysteem, voert de speler het
videosignaal of het Instelscherm enz. uit in het NTSC-kleursysteem en verschijnt het beeld
mogelijk niet op PAL-televisies. Verwijder in dat geval de disc.
• Alleen voor Aziatische modellen
U kunt het kleursysteem van de speler wijzigen zodat deze overeenkomt met het kleursysteem van de
aangesloten tv (pagina 15).
20
DVP-F25
3-077-371-41(1)
Stap 2: De audiokabels aansluiten
Raadpleeg onderstaande tabel om na te gaan welke aansluiting het best bij uw systeem past.
Raadpleeg tevens de gebruiksaanwijzingen van de componenten die u wilt aansluiten.
Aansluitingen
Kies een aansluiting
Kies een van de aansluitingen
A
t/m
D
die hieronder staan vermeld.
Aan te sluiten componenten
Aansluiting
Uw opstelling
Tv
• Surround-effecten: TVS DYNAMISCH
(pagina 50), TVS BREED (pagina 50)
A
(pagina 22) Voorbeeld
Stereoversterker (receiver) en twee
luidsprekers
• Surround-effecten: TVS STANDAARD
(pagina 50)
of
MD-deck/DAT-deck
• Surround-effecten: geen
B
(pagina 23) Voorbeeld
AV-versterker (receiver) met Dolby* Surround
(Pro Logic)-decoder en 3 tot 6 luidsprekers
• Surround-effecten: Dolby Surround (Pro Logic)
(pagina 67)
C
(pagina 24) Voorbeeld
AV-versterker (receiver) met een digitale
ingang, voorzien van een Dolby Digital-,
MPEG-audio- of DTS**-decoder, en
6 luidsprekers
• Surround-effecten: Dolby Digital (5.1-kan.)
(pagina 67), DTS (5.1-kan.) (pagina 68),
MPEG-audio (5.1-kan) (pagina 68)
D
(pagina 25) Voorbeeld
* Gefabriceerd onder licentie van Dolby
Laboratories. ‘Dolby’, ‘Pro Logic’ en het
symbool double-D zijn handelsmerken van
Dolby Laboratories.
** “DTS” en “DTS Digital Out” zijn
handelsmerken van Digital Theater Systems,
Inc.
c wordt vervolgd
21
D:\projekty\Sony\dvpf25\nl\3077371411\01GB06GET2-CE.fm
A
master page=left
Aansluiting op uw tv
Bij deze aansluiting wordt het geluid weergegeven via de luidsprekers van uw tv.
CD/DVD-speler
(rood)(wit)
naar audio-ingang
(geel)*
(rood)
naar AUDIO
OUT L/R
(wit)
Tv
(rood)
(wit)
Audio-/videokabel
(meegeleverd)
l: Signaalrichting
(geel)*
EURO AV-adapter (wordt bij sommige
modellen meegeleverd) om aan te sluiten
op de SCART (EURO AV)-ingang
* De gele stekker dient voor videosignalen
(pagina 18).
z Tip
Als u de speler op een mono-tv aansluit, gebruik
dan een stereo-mono-conversiekabel (niet
meegeleverd). Sluit de AUDIO OUT L/Raansluitingen aan op de audio-ingangen van de tv.
22
DVP-F25
3-077-371-41(1)
B Aansluiting op een stereoversterker (receiver) en twee luidsprekers/
Aansluiting op een MD-deck of DAT-deck
CD/DVD-speler
Optische digitale
kabel (niet
meegeleverd)
Stereoaudiokabel
(niet meegeleverd)
(wit)
(rood)
(wit)
Aansluitingen
Als de stereoversterker (receiver) alleen L- en R-ingangen heeft, gebruik dan B-1 . Als de
versterker (receiver) een digitale ingang heeft of als u de speler aansluit op een MD-deck of
DAT-deck, gebruik dan B-2 . In dit geval kunt u de speler ook rechtstreeks aansluiten op het
MD-deck of het DAT-deck, zonder gebruik te maken van uw stereoversterker (receiver).
of
(rood)
naar DIGITAL
OUT (OPTICAL)
naar AUDIO OUT L/R
(wit)
(rood)
naar audio-ingang
[Luidsprekers]
naar optische digitale ingang
Stereoversterker (receiver)
Voor (L)
MD-deck/DAT-deck
Voor (R)
l: Signaalrichting
z Tip
Voor de B-1 -aansluiting kunt u de meegeleverde
audio-/videokabel gebruiken in plaats van een
aparte audiokabel.
c wordt vervolgd
23
D:\projekty\Sony\dvpf25\nl\3077371411\01GB06GET2-CE.fm
master page=left
C Aansluiting op een AV-versterker (receiver) met Dolby Surround
(Pro Logic)-decoder en 3 tot 6 luidsprekers
Dolby surround-effecten zijn alleen mogelijk als u Dolby Surround-audiodiscs of meerkanaalsaudiodiscs (Dolby Digital) afspeelt.
Gebruik C-1 indien uw versterker (receiver) alleen R- en L-ingangen heeft. Gebruik C-2 als
de versterker (receiver) is uitgerust met een digitale ingang.
CD/DVD-speler
Optische digitale
kabel (niet
meegeleverd)
Stereoaudiokabel
(niet meegeleverd)
(wit)
(rood)
(wit)
of
(rood)
naar DIGITAL
OUT (OPTICAL)
naar AUDIO OUT L/R
(wit)
(rood)
naar optische digitale ingang
naar audio-ingang
[Luidsprekers]
[Luidsprekers]
Versterker (receiver) met Dolby
Surround-decoder
Achter (L)
Voor (L)
Achter (R)
Subwoofer
Midden
Voor (R)
Achter (mono)
l: Signaalrichting
Opmerking
Als u 6 luidsprekers aansluit, moet u de monoachterluidspreker vervangen door een
middenluidspreker, twee achterluidsprekers en een
subwoofer.
24
DVP-F25
3-077-371-41(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\nl\3077371411\01GB06GET2-CE.fm
master page=right
D Aansluiting op een AV-versterker (receiver) met een digitale ingang,
voorzien van een Dolby Digital-, MPEG-audio- of DTS-decoder, en 6 luidsprekers
CD/DVD-speler
Aansluitingen
Met deze aansluiting kunt u de Dolby Digital-, MPEG-audio- of DTS-decoderfunctie van uw
AV-versterker (receiver) gebruiken. De surround-geluidseffecten van deze speler zijn dan niet
beschikbaar.
naar DIGITAL OUT
(OPTICAL)
Optische digitale
kabel (niet
meegeleverd)
naar optische digitale ingang
[Luidsprekers]
Achter (L)
AV-versterker (receiver) met
decoder
Subwoofer
Achter (R)
[Luidsprekers]
Voor (L)
Midden
Voor (R)
l: Signaalrichting
Opmerking
Na het aansluiten moet u bij de basisinstellingen
“DOLBY DIGITAL” op “DOLBY DIGITAL” en
“DTS” op “AAN” zetten (pagina 28). Als uw
AV-versterker (receiver) is uitgerust met een
MPEG-audio-decoderfunctie, moet u “MPEG” op
“MPEG” zetten (pagina 68). Als u dat niet doet,
komt er geen geluid of hard lawaai uit de
luidsprekers.
25
DVP-F25
3-077-371-41(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\nl\3077371411\01GB06GET2-CE.fm
master page=left
Stap 3: Het deksel voor het aansluitpaneel en de
steun bevestigen
U kunt de speler in horizontale positie
plaatsen, of verticaal door de meegeleverde
steun aan de achterzijde van de speler te
bevestigen. Tevens kunt u de speler aan de
muur bevestigen.
Het deksel van het
aansluitpaneel bevestigen (Als
u de speler horizontaal plaatst)
1
Bundel alle verbindingskabels en
geleid ze via het midden van de
opening aan de achterzijde van de
speler.
• Oefen geen neerwaartse kracht op de speler uit als
het discvenster zich aan de onderzijde bevindt.
Zo voorkomt u krassen of andere schade aan de
speler.
• Als u nieuwe kabels aanschaft, raden we u aan om
kabels te kiezen die qua formaat overeenkomen
met de kabels die met de speler zijn meegeleverd.
Als de kabels te dik of te stug zijn, of als de
stekkers te groot zijn, kunt u het deksel wellicht
niet meer goed bevestigen. Als het niet mogelijk
blijkt om het deksel van het aansluitpaneel te
bevestigen, kunt u de plaatsing van het deksel
achterwege laten.
Als u de speler verticaal plaatst
Zorg dat u de meegeleverde steun bevestigt.
De speler op de achterzijde plaatsen
1 Bevestig de steun met de meegeleverde
schroef in de schroefopening voor het
deksel van het aansluitpaneel.
2
Bevestig het deksel van het
aansluitpaneel voorzichtig, zodat de
kabels niet klem komen te zitten.
2 Zet de speler rechtop op de steun.
3
Leg de speler plat neer op een
horizontaal oppervlak.
Opmerkingen
• Zorg dat de aansluitkabels niet klem komen te
zitten onder het deksel.
26
DVP-F25
3-077-371-41(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\nl\3077371411\01GB06GET2-CE.fm
De speler op de zijkant plaatsen
1 Bevestig de steun met de meegeleverde
schroef in de schroefopening aan de
zijkant van de speler.
master page=right
De speler aan de muur
bevestigen
80 mm
Aansluitingen
Bevestig het deksel van het aansluitpaneel
(pagina 26).
Bevestig de schroeven (niet meegeleverd) op
gelijke hoogte in de muur met een onderlinge
afstand van 80 mm. De schroeven moeten
5 à 6 mm uit de muur blijven steken.
2 Zet de speler op de steun.
5 à 6 mm
Verwijder de afdekkapjes van de
ophanguitsparingen. Hang de speler aan de
schroeven. Duw de speler stevig tegen de muur.
4,2 mm
9,2 mm
Opmerkingen
• Gebruik de meegeleverde steun alleen als u de
speler verticaal plaatst. Bevestig de steun dus niet
als u de speler horizontaal plaatst.
• Als u de speler verplaatst, draag deze dan niet aan
de steun. Als u de speler aan de steun draagt, kan
deze breken.
• Zet de speler niet in verticale positie zonder
gebruik te maken van de steun. Als u niet eerst de
steun bevestigt, staat de speler niet stabiel en kan
omvallen.
Opmerkingen
• Gebruik schroeven die passen bij het materiaal en
de stevigheid van de muur.
• Bevestig de speler aan een verticale, vlakke,
versterkte muur. Bevestig de speler niet aan de
muur als deze niet verticaal, vlak of sterk genoeg
is.
• Neem contact op met een ijzerhandel of een
installateur om u te informeren over het materiaal
van de muur en de schroeven die moeten worden
toegepast.
• Afhankelijk van het materiaal waar de muur van
is gemaakt, kan na langere tijd de muur achter en
boven de speler verkleuren of afbladderen ten
gevolge van de hitte die de speler uitstraalt.
• Sony wijst iedere aansprakelijkheid af ten aanzien
van ongevallen en schade die worden veroorzaakt
door onjuiste installatie, gebrekkige
duurzaamheid van de muur of de schroeven,
onjuiste bediening, natuurrampen enz.
27
DVP-F25
3-077-371-41(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\nl\3077371411\01GB06GET2-CE.fm
master page=left
Stap 4: Het netsnoer aansluiten
Steek de netsnoerstekkers van de DVD-speler en de tv in een stopcontact.
Stap 5: Basisinstellingen
Volg onderstaande procedure voor een minimale basisinstelling van de speler.
Druk op > om een instelitem over te slaan. Druk op . om terug te keren naar het vorige
instelitem.
Welke schermdisplays beschikbaar zijn, hangt af van het spelermodel.
4 Druk op ENTER zonder dat er een
disc is geplaatst.
Nu verschijnt het Instelscherm voor de
taalkeuze op het schermdisplay.
Welke talen beschikbaar zijn, hangt af
van het spelermodel.
LANGUAGE SETUP
OSD:
DVD MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
1 Zet de tv aan.
2 Druk op [/1.
3 Zet de ingangskeuzeschakelaar
van de tv op de spelerstand zodat
de beelden van de speler op het tvscherm verschijnen.
“Press [ENTER] to run QUICK SETUP.”
(Druk op [ENTER] voor snelle instelling.)
verschijnt onderaan op het scherm.
Wanneer dit bericht niet verschijnt, kies
dan “QUICK” (SNEL) onder “SETUP”
(INSTELLING) in de Bedieningsbalk
om de basisinstellingen te activeren
(pagina 63).
ENGLISH
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
DANSK
SVENSKA
5 Druk op X/x om een taal te kiezen.
De speler gebruikt de hier geselecteerde
taal zowel in het menu als bij de
ondertitels.
6 Druk op ENTER.
Het Instelscherm voor het
beeldschermformaat van de aangesloten
tv verschijnt.
SCHERMINSTELLING
16:9
TV TYPE:
16:9
SCHERMBEVEILIGING:
4:3 LETTER BOX
ACHTERGROND:
4:3 PAN&SCAN
28
DVP-F25
3-077-371-41(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\nl\3077371411\01GB06GET2-CE.fm
master page=right
7 Druk op X/x om de instelling te
AUDIO INSTELLING
AUDIO VERZWAKKER:
UIT
AUDIO DRC:
STANDAARD
DOWN MIX:
DOLBY SURROUND
DIGITALE UITGANG:
AAN
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
D-PCM
MPEG:
DOLBY DIGITAL
DTS:
kiezen die past bij uw tv-type.
8 Druk op ENTER.
Het Instelscherm voor het kiezen van het
type aansluiting voor uw versterker
(receiver) verschijnt.
Is deze speler aangesloten op een
versterker (receiver)? Kies het
gebruikte type aansluiting.
JA
B-2
D
• DOLBY DIGITAL (alleen indien de
versterker (receiver) is uitgerust met
een Dolby Digital-decoder) (pagina 67)
11Druk op ENTER.
“DTS” is geselecteerd.
AUDIO INSTELLING
AUDIO VERZWAKKER:
UIT
AUDIO DRC:
STANDAARD
DOWN MIX:
DOLBY SURROUND
DIGITALE UITGANG:
AAN
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
UIT
UIT
AAN
NEE
9 Druk indien van toepassing op X/x
Kies het item dat overeenkomt met de
audioverbinding die u op pagina 22 t/m
25 ( A t/m D ) hebt gekozen.
A
• Als u alleen een tv aansluit en verder
niets, kies dan “NEE”. De
basisinstellingen en de aansluitingen
zijn nu gereed.
B-1
C-2
12Druk op X/x om te kiezen of u al
dan niet een DTS-signaal naar uw
versterker (receiver) wilt
uitvoeren.
Kies het item dat overeenkomt met de
audioverbinding die u op pagina 23 t/m
25 ( B t/m D ) hebt gekozen.
B-2
C-2
• UIT (pagina 68)
D
C-1
• Kies “AUDIO OUTPUT L/R”. De
basisinstellingen en de aansluitingen
zijn nu gereed.
B-2
C-2
• D-PCM (pagina 67)
AUDIO OUTPUT L/R
DIGITAL OUTPUT
om het aansluitingstype in te
stellen dat u gebruikt voor het
aansluiten van een versterker
(receiver). Druk vervolgens op
ENTER.
Aansluitingen
◆ Als u een breedbeeld-tv of een 4:3standaard-tv met breedbeeldstand hebt
• 16:9 (pagina 64)
◆ Als u een 4:3-standaard-tv hebt
• 4:3 LETTER BOX of 4:3 PAN&SCAN
(pagina 64)
D
• Kies “DIGITAL OUTPUT”. Het
Instelscherm voor “DOLBY DIGITAL”
verschijnt.
10Druk op X/x om het type Dolby
Digital-signaal te kiezen dat
u naar uw versterker (receiver)
wilt uitvoeren.
• AAN (alleen als de versterker
(receiver) is uitgerust met een
DTS-decoder) (pagina 68)
13Druk op ENTER.
De basisinstellingen zijn voltooid. Alle
aansluitingen en instellingen zijn gereed.
Als uw AV-versterker (receiver) is
uitgerust met een MPEG-audio-decoder,
moet u de “MPEG”-instelling wijzigen
(pagina 68).
Kies het signaal dat overeenkomt met de
audioverbinding die u op pagina 23 t/m
25 ( B t/m D ) hebt gekozen.
c wordt vervolgd
DVP-F25
3-077-371-41(1)
29
D:\projekty\Sony\dvpf25\nl\3077371411\01GB06GET2-CE.fm
master page=left
Surround-geluidseffecten
Om de surround-geluidsfunctie van deze
speler of uw versterker (receiver) te benutten,
moet u onderstaande instellingen verrichten
voor de audioverbindingen die u op pagina 23
t/m 25 ( B t/m D ) hebt gekozen.
Dit zijn de standaardinstellingen die niet
hoeven te worden gewijzigd wanneer u de
speler voor het eerst aansluit. Zie pagina 62
voor het gebruik van het Instelscherm.
Audioverbindingen (pagina 22 t/m 25)
A
• Er zijn geen nadere instellingen vereist.
B-1
C-1
• Stel “DOWN MIX” in op “DOLBY
SURROUND” (pagina 67).
• Indien het geluid ook bij laag volume wordt
vervormd, zet “AUDIO VERZWAKKER”
dan op “AAN” (pagina 66).
B-2
C-2
D
• Stel “DOWN MIX” in op “DOLBY
SURROUND” (pagina 67).
• Stel “DIGITALE UITGANG” in op
“AAN” (pagina 67).
30
DVP-F25
3-077-371-41(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\nl\3077371411\01GB07PLY1-CE.fm
master page=right
4 Plaats een disc in de speler.
Discs afspelen
Discs afspelen
?/1 (aan/uit)-toets/
-indicator)
De zijde met het label (de nietweergavezijde) kunt u door het
discvenster zien.
5 Druk op H.
Discs afspelen
Afhankelijk van de DVD of VIDEO CD
kunnen sommige functies afwijken of
onbeschikbaar zijn.
Raadpleeg de instructies die bij de disc zijn
meegeleverd.
Het afspelen begint (onafgebroken
afspelen). Regel het volume via de tv of
de versterker (receiver).
Bij sommige discs verschijnt er een menu
op het tv-scherm. Voor DVD’s zie pagina
35. Voor VIDEO CD’s zie pagina 36.
De speler uitzetten
Druk op [/1. De speler komt nu in de
wachtstand.
z Tip
U kunt ervoor zorgen dat de speler automatisch
wordt uitgeschakeld als u deze meer dan 30 minuten
in de wachtstand laat staan. U kunt deze functie
inschakelen door “AUTOM. UITSCHAKELING”
in “INDIVIDUELE INSTELLING” op “AAN” te
zetten (pagina 65).
1 Zet de tv aan.
2 Druk op [/1.
De speler gaat aan en de
voedingsindicator licht groen op.
3 Zet de ingangskeuzeschakelaar
van de tv op de spelerstand zodat
de beelden van de speler op het
tv-scherm verschijnen.
Opmerkingen bij het afspelen van
DTS-geluidssporen op een CD
• Bij het afspelen van DTS-CD’s wordt via de
analoge stereo-uitgangen overmatige ruis
geproduceerd. Om mogelijke beschadiging
van het audiosysteem te voorkomen, dient
de gebruiker de nodige
voorzorgsmaatregelen te nemen wanneer de
analoge stereo-uitgangen van de speler zijn
aangesloten op een versterker. Voor
DTS Digital Surround™-weergave moet
een externe 5.1-kanaalsdecoder worden
aangesloten op de digitale uitgang van de
speler.
• Stel het geluid in op “STEREO” met behulp
van de AUDIO-toets als u DTSgeluidssporen van een CD afspeelt
(pagina 48).
◆ Bij gebruik van een versterker
(receiver)
Zet de versterker (receiver) aan en kies
het juiste kanaal zodat u het geluid van de
speler kunt horen.
c wordt vervolgd
DVP-F25
3-077-371-41(1)
31
D:\projekty\Sony\dvpf25\nl\3077371411\01GB07PLY1-CE.fm
• Speel geen tracks met DTS-geluid af zonder
de speler eerst aan te sluiten op een
audiocomponent met ingebouwde
DTS-decoder.
De speler voert het DTS-signaal uit via de
DIGITAL OUT (OPTICAL)-aansluiting,
ook al staat “DTS” onder “AUDIO
INSTELLING” in het Instelscherm op
“UIT” (pagina 68). Uw gehoor of de
luidsprekers kunnen dan worden
beschadigd.
master page=left
Extra bedieningsmogelijkheden
Opmerkingen bij het afspelen van DVD’s
met DTS-geluidssporen
• DTS-signalen worden alleen uitgevoerd via
de DIGITAL OUT (OPTICAL)aansluiting.
• Bij het afspelen van een DVD met DTSgeluid zet u “DTS” in “AUDIO
INSTELLING” op “AAN” (pagina 68).
• Wanneer u de speler aansluit op
geluidsapparatuur zonder DTS-decoder,
mag u “DTS” in “AUDIO INSTELLING”
niet op “AAN” zetten (pagina 68). De
luidsprekers kunnen dan een luid geluid
produceren, waardoor uw gehoor of de
luidsprekers kunnen worden beschadigd.
Opmerkingen
• Als u een disc van 8 cm plaatst, schuif de disc dan
langzaam in het midden van de discgleuf naar
binnen. Als u de disc niet kunt verwijderen, neem
dan contact op met de dichtstbijzijnde Sonydealer.
• Bij deze speler hebt u geen adapter nodig om discs
van 8 cm af te kunnen spelen. Als u een adapter
gebruikt, kan de speler beschadigd raken. Gebruik
daarom nooit een adapter als u discs van 8 cm
afspeelt.
Om dit te doen
Verricht u deze
handeling
Stoppen
Druk op x
Pauzeren
Druk op X
Het afspelen hervatten
na pauzeren
Druk op X of N
of H
Tijdens onafgebroken
afspelen naar het
volgende hoofdstuk, de
volgende track of
volgende scène gaan
Druk op >
Druk op .
Tijdens onafgebroken
afspelen naar het vorige
hoofdstuk, de vorige
track of vorige scène
gaan
Het afspelen stoppen en Druk op A of Z
de disc verwijderen
De vorige scène
herhalen (alleen DVD)
Druk op REPLAY
z Tip
De herhaalfunctie is handig wanneer u een scène
of een dialoog die u hebt gemist, nog een keer wilt
zien.
Opmerking
Bij sommige scènes kunt u de herhaalfunctie niet
gebruiken.
32
DVP-F25
3-077-371-41(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\nl\3077371411\01GB07PLY1-CE.fm
De discgleuf vergrendelen
(Kinderslot)
U kunt de discgleuf vergrendelen zodat
kinderen er geen discs uit kunnen halen.
master page=right
Een bepaald punt op een
disc zoeken (Versneld,
Vertraagd afspelen)
U kunt snel een bepaald punt op een disc
zoeken terwijl u naar het beeld of de
vertraagde weergave kijkt.
Discs afspelen
Druk in de wachtstand op O RETURN,
ENTER en op [/1 op de
afstandsbediening.
“Vergrendeld” verschijnt op het tv-scherm
als u op de A/Z-toets op de speler of de
afstandsbediening drukt.
De A/Z-toets op de speler en de
afstandsbediening treedt buiten werking als
het Kinderslot is geactiveerd.
De discgleuf ontgrendelen
Druk in de wachtstand nogmaals op
O RETURN, ENTER en [/1.
Opmerking
Ook als u onder “INSTELLING” van de
Bedieningsbalk “HERSTELLEN” kiest
(pagina 62), blijft de discgleuf vergrendeld.
Opmerking
Bij sommige DVD’s/VIDEO CD’s zijn bepaalde
handelingen die hier worden beschreven, niet
mogelijk.
Snel een bepaald punt zoeken
door een disc snel voor- of
achteruit af te spelen (Versneld
afspelen)
Druk tijdens het afspelen van een disc op
m of M
. Wanneer u het gewenste
punt hebt gevonden, drukt u nogmaals op
H om terug te keren naar de normale
afspeelsnelheid. Telkens als u tijdens het
versneld afspelen op
m of M
drukt, verandert de afspeelsnelheid. Er zijn
drie snelheden beschikbaar. Elke keer als u op
deze toets drukt, verandert de indicatie als
volgt:
Afspeelrichting
×2B (alleen DVD/CD) t 1M t 2M
c wordt vervolgd
DVP-F25
3-077-371-41(1)
33
D:\projekty\Sony\dvpf25\nl\3077371411\01GB07PLY1-CE.fm
master page=left
Tegenovergestelde richting
×2b (alleen DVD) t 1m t 2m
De afspeelsnelheid “×2B”/“×2b” is ongeveer
het dubbele van de normale snelheid.
De afspeelsnelheid “2M”/“2m” is sneller
dan “1M”/“1m”.
Beeld voor beeld kijken
(Vertraagd afspelen)
Druk op
m of M
als de speler zich
in de pauzestand bevindt. Druk op H om
terug te keren naar de normale snelheid.
Telkens als u tijdens het vertraagd afspelen
op
m of M
drukt, verandert de
afspeelsnelheid. Er zijn twee snelheden
beschikbaar. Elke keer als u op deze toets
drukt, verandert de indicatie als volgt:
Het afspelen hervatten
vanaf het punt waar u de
disc hebt gestopt (Multi-disc
Resume)
De speler onthoudt voor maximaal
6 verschillende discs het punt waar het
afpelen moet worden hervat. De volgende
keer als u een van deze discs afspeelt, wordt
het afspelen vanaf dat stoppunt hervat.
Als het stoppunt van de zevende disc wordt
opgeslagen, wordt het stoppunt van de eerste
disc gewist.
Afspeelrichting
2
y1
Tegenovergestelde richting (alleen DVD)
2
y1
De afspeelsnelheid “2 y”/“2
dan “1 y”/“1 ”.
” is kleiner
1 Druk tijdens het afspelen van een
disc op x om het afspelen te
stoppen.
“Disc hervat vanaf dit punt.” verschijnt
op het tv-scherm.
2 Druk op H.
De speler start met afspelen vanaf het
punt waar u de disc in stap 1 hebt gestopt.
z Tips
• Als u wilt afspelen vanaf het begin van de disc,
druk dan tweemaal op x en vervolgens op H.
• Bij CD’s en DATA CD’s onthoudt de speler
alleen het stoppunt voor de huidige disc. Maar als
een dergelijke disc wordt verwijderd of als het
netsnoer wordt losgekoppeld, gaat het stoppunt
verloren. Verder gaat bij DATA CD’s het
stoppunt ook verloren als de speler in de
wachtstand komt.
34
DVP-F25
3-077-371-41(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\nl\3077371411\01GB07PLY1-CE.fm
Opmerkingen
Het DVD-menu gebruiken
Een DVD is opgesplitst in lange stukken film
of muziek die “titels” worden genoemd. Bij
het afspelen van een DVD die verscheidene
titels bevat, kunt u titels kiezen via de TOP
MENU-toets.
Als u DVD’s afspeelt waarbij u de taal voor
de ondertitels en de taal voor het geluid enz.
kunt kiezen, kunt u de betreffende items
instellen via de MENU-toets.
Discs afspelen
• “MULTI-DISC RESUME” in “INDIVIDUELE
INSTELLING” moet op “AAN” staan
(standaardinstelling), anders treedt deze functie
niet in werking (pagina 66).
• Het stoppunt voor de huidige disc gaat in de
volgende gevallen verloren:
– U wijzigt de afspeelstand.
– U wijzigt de instellingen op het Instelscherm.
• Bij sommige discs is deze functie niet
beschikbaar.
• De functie voor het hervatten van het afspelen
werkt niet tijdens Shuffle-afspelen en
Geprogrammeerd afspelen.
master page=right
Cijfertoetsen
1 Druk op TOP MENU of op MENU.
Het menu van de disc verschijnt op het
tv-scherm.
De inhoud van het menu varieert van disc
tot disc.
2 Druk op C/X/x/c of op de
cijfertoetsen om het item de
kiezen dat u wilt afspelen of
wijzigen.
3 Druk op ENTER.
35
DVP-F25
3-077-371-41(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\nl\3077371411\01GB07PLY1-CE.fm
VIDEO CD’s met PBCfuncties afspelen (PBCafspelen)
Met PBC (Playback Control) kunt
u VIDEO CD’s interactief afspelen via het
menu op het tv-scherm.
master page=left
z Tip
Als u wilt afspelen zonder PBC, druk dan op
./> terwijl de speler is gestopt om een track
te kiezen. Druk vervolgens op H of op ENTER.
“Weergave zonder PBC.” verschijnt op het
tv-scherm en het onafgebroken afspelen begint.
Er kunnen geen stilstaande beelden zoals een menu
worden afgespeeld.
Om terug te keren naarPBC-afspelen drukt
u tweemaal op x en vervolgens op H.
Opmerkingen
Cijfertoetsen
• Afhankelijk van de VIDEO CD kan in de
gebruiksaanwijzing die bij de disc wordt geleverd
“Druk op ENTER” in stap 3 zijn vervangen door
“Druk op SELECT”. Druk in dat geval op H.
• De PBC-functies van Super VCD’s werken niet
op deze speler. Super VCD’s worden alleen
onafgebroken worden afgespeeld.
1 Start het afspelen van een VIDEO
CD met PBC-functies.
Het menu waarmee u uw keuzes kunt
instellen, verschijnt.
2 Kies het gewenste itemnummer en
de gewenste track met behulp van
X/x of de cijfertoetsen.
3 Druk op ENTER.
4 Volg de instructies op het
menuscherm voor interactieve
handelingen.
Afhankelijk van de VIDEO CD kan de
procedure verschillen; raadpleeg de
gebruiksaanwijzing die bij de disc wordt
meegeleverd.
Terugkeren naar het menu
Druk op O RETURN.
36
DVP-F25
3-077-371-41(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\nl\3077371411\01GB07PLY1-CE.fm
Een MP3-bestand
afspelen
U kunt DATA CD’s (CD-ROM’s, CD-R’s,
CD-RW’s) afspelen die zijn opgenomen in
MP3-formaat (MPEG1 Audio Layer 3).
master page=right
Een album en track kiezen
1 Druk op MENU.
Er verschijnt een lijst van MP3-albums
die op de DATA CD zijn opgeslagen.
1( 30)
Discs afspelen
ROCK BEST HIT
KARAOKE
JAZZ
R&B
MY FAVORITE SONGS
CLASSICAL
SALSA OF CUBA
BOSSANOVA
2 Kies de een album met X/x en
druk op ENTER.
Nu verschijnt een lijst van tracks die bij
het betreffende album horen.
JAZZ
1 ( 90 )
1 Plaats een DATA CD in de speler.
2 Druk op H.
De speler begint nu het eerste
MP3-bestand van het eerste album op de
disc af te spelen.
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
SHE IS SPECIAL
ALL YOU NEED IS ...
SPICY LIFE
HAPPY HOUR
RIVER SIDE
5
TAKE TIME,TAKE TIME
3 Kies de een track met X/x en druk
op ENTER.
Opmerkingen
• De afspeelvolgorde kan afwijken van de volgorde
waarin de bestanden zijn bewerkt. Zie
“De afspeelvolgorde van MP3-bestanden”
(pagina 38) voor meer informatie.
• Deze speler kan MP3-bestanden afspelen die met
de volgende aftastfrequenties zijn opgenomen:
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz.
De gekozen track wordt nu afgespeeld.
Wanneer een track of album wordt
afgespeeld, wordt de betreffende titel
gemarkeerd.
Naar de volgende of vorige pagina gaan
Druk op c of C.
Naar het vorige scherm terugkeren
Druk op O RETURN.
Het scherm uitschakelen
Druk op MENU.
Opmerkingen
• Van de album- en tracknamen worden alleen de
letters van het alfabet en de cijfers weergegeven.
Andere tekens worden als een asterisk (*)
weergegeven.
• ID3-tags kunnen niet worden weergegeven.
c wordt vervolgd
DVP-F25
3-077-371-41(1)
37
D:\projekty\Sony\dvpf25\nl\3077371411\01GB07PLY1-CE.fm
MP3-geluidsbestanden
U kunt MP3-bestanden vanaf CD-ROM’s,
CD-R’s of CD-RW’s afspelen. De discs
moeten echter wel zijn opgenomen conform
ISO9660 Niveau 1, Niveau 2, of conform het
Joliet-formaat. Anders herkent de speler de
tracks niet.
U kunt ook discs afspelen die in Multi
Session-formaat zijn opgenomen.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het
CD-R/RW-apparaat of van de
opnamesoftware (niet meegeleverd) voor
nadere informatie over het opnameformaat.
master page=left
De afspeelvolgorde van MP3-bestanden
De afspeelvolgorde van albums en tracks op
een DATA CD is als volgt.
◆Structuur van de discinhoud
Boom 1 Boom 2 Boom 3 Boom 4 Boom 5
ROOT
Een Multi Session-CD afspelen
Deze speler kan Multi Session-CD’s afspelen
als er in de eerste sessie een MP3-bestand is
opgenomen. Eventuele volgende
MP3-bestanden die in latere sessies zijn
opgenomen, kunnen ook worden afgespeeld.
Als er in de eerste sessie geluids- en
beeldbestanden in audio- of video-CDformaat zijn opgenomen, wordt alleen deze
eerste sessie afgespeeld.
Opmerkingen
• Als u de extensie “.MP3” toevoegt aan een
bestand dat niet in MP3-formaat is opgenomen,
kan de speler de gegevens niet goed herkennen.
Hierdoor kan een hard lawaai worden
gegenereerd waardoor uw luidsprekers zouden
kunnen beschadigen.
• Deze speler is niet in staat om geluidsbestanden in
MP3PRO-formaat af te spelen.
album
track
Als u een DATA CD plaatst en op H drukt,
worden de genummerde tracks
achtereenvolgens afgespeeld van 1 t/m 7.
Eventuele subalbums of subtracks die zich in
het huidige gekozen album bevinden, krijgen
voorrang boven het volgende album in
dezelfde boom. (Voorbeeld: C bevat D
zodat 4 vóór 5 wordt afgespeeld.)
Als u op MENU drukt en de lijst met MP3albums verschijnt (pagina 37), worden de
albums in deze volgorde weergegeven: A t
B t C t D t F t G. Albums die
geen tracks bevatten (zoals album E),
verschijnen niet in de lijst.
z Tips
• Als u nummers (01, 02, 03 enz.) toevoegt aan het
begin van de trackbestandsnamen, worden de
tracks in deze volgorde afgespeeld.
• Discs met een uitgebreide boomstructuur doen er
langer over om met afspelen te beginnen. Daarom
kunt u uw albums het beste binnen de eerste twee
bomen plaatsen.
38
DVP-F25
3-077-371-41(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\nl\3077371411\01GB07PLY1-CE.fm
Opmerkingen
Diverse afspeelfuncties
(Geprogrammeerd afspelen, Shuffleafspelen, Herhaald afspelen,
A-B Herhaald afspelen)
U kunt de volgende afspeelstanden instellen:
• Geprogrammeerd afspelen (pagina 39)
• Shuffle-afspelen (pagina 41)
• Herhaald afspelen (pagina 42)
• A-B Herhaald afspelen (pagina 43)
Opmerking
Discs afspelen
• Afhankelijk van de software waarmee u de
DATA-CD hebt gemaakt, kan de afspeelvolgorde
afwijken van bovenstaande afbeelding.
• Bovenstaande afspeelvolgorde is mogelijk niet
van toepassing als er zich meer dan 200 albums en
tracks op de DATA-CD bevinden.
• De speler herkent maximaal 100 albums
(de speler telt eenvoudigweg alle aanwezige
albums, ook al bevatten ze geen
MP3-geluidsbestanden). Na de eerste 100 albums
speelt de speler geen albums meer af. Van de
eerste 100 albums, speelt de speler niet meer dan
het gecombineerde totaal van 200 albums en
tracks af.
master page=right
In de volgende gevallen wordt de afspeelstand
geannuleerd:
– u drukt op [/1 zodat de speler in de wachtstand
komt.
– u verwijdert de disc.
Uw eigen programma
samenstellen
(Geprogrammeerd afspelen)
U kunt zelf de volgorde bepalen waarin de
titels, hoofdstukken of tracks op de disc
worden afgespeeld en zo uw eigen
programma samenstellen.
U kunt maximaal 99 items programmeren.
Cijfertoetsen
1
Druk tweemaal op DISPLAY met de
speler in de stopstand.
De volgende Bedieningsbalk verschijnt.
c wordt vervolgd
DVP-F25
3-077-371-41(1)
39
D:\projekty\Sony\dvpf25\nl\3077371411\01GB07PLY1-CE.fm
2
master page=left
Druk op C/c om
(PROGRAMMEREN) te kiezen en druk
op ENTER.
PROGRAMMEREN
“MUZIEKSTUK” verschijnt bij het
afspelen van een VIDEO CD of CD.
PROGRAMMEREN
ALLES WISSEN
1. TITEL
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
Gekozen titel en hoofdstuk
◆ Bij het afspelen van een VIDEO CD
of CD
Kies bijvoorbeeld track “02”.
Druk op X/x of op de cijfertoetsen om
“02” te kiezen onder “ T ” en druk
vervolgens op ENTER.
Gekozen track
ALLES WISSEN
1. TITEL – –
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
T
C
––
01
02
03
04
05
++
01
02
03
04
05
06
ALLES WISSEN
1. MUZIEKSTUK
2. MUZIEKSTUK
3. MUZIEKSTUK
4. MUZIEKSTUK
5. MUZIEKSTUK
6. MUZIEKSTUK
7. MUZIEKSTUK
Kies een titel, hoofdstuk of track om te
programmeren.
◆ Tijdens het afspelen van een DVD
Kies bijvoorbeeld hoofdstuk “03” of titel
“02”.
Druk op X/x of op de cijfertoetsen om
“02” te kiezen onder “ T ” en druk
vervolgens op ENTER.
PROGRAMMEREN
ALLES WISSEN
1. TITEL – –
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
T
––
01
02
03
04
05
C
++
01
02
03
04
05
06
Druk daarna op X/x of op de cijfertoetsen
om “03” te kiezen onder “C” en druk
vervolgens op ENTER.
02
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
Totale tijd van de
geprogrammeerde tracks
5
Hoofdstukken opgenomen
op een disc
4
0:15:30
T
PROGRAMMEREN
Druk op c.
De cursor gaat naar de titel- of
trackkolom “ T ” (in dit geval “01”).
PROGRAMMEREN
––
01
02
03
04
05
T
––
01
02
03
04
05
Titels of tracks opgenomen
op een disc
3
T
ALLES WISSEN
1. TITEL 0 2 – 0 3
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
6
Herhaal stap 3 en 4 om andere titels,
hoofdstukken of tracks te
programmeren.
De geprogrammeerde titels,
hoofdstukken en tracks worden getoond
in de gekozen volgorde.
Druk op H om Geprogrammeerd
afspelen te starten.
Geprogrammeerd afspelen begint.
Na afloop van het programma kunt
u hetzelfde programma opnieuw starten
door op H te drukken.
Geprogrammeerd afspelen beëindigen
Druk op CLEAR.
Het scherm uitschakelen
Druk enkele malen op DISPLAY tot het
scherm is uitgeschakeld.
Een programma wijzigen of annuleren
1 Volg stap 1 en 2 van “Uw eigen
programma samenstellen
(Geprogrammeerd afspelen)”.
40
DVP-F25
3-077-371-41(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\nl\3077371411\01GB07PLY1-CE.fm
2 Kies de programmanummers van de
3
titels, hoofdstukken of tracks die u wilt
annuleren of wijzigen met X/x of met de
cijfertoetsen en druk op c.
Volg stap 5 voor een nieuw programma.
Om een programma te annuleren kiest
u “--” onder “ T” en vervolgens drukt u op
ENTER.
Afspelen in willekeurige
volgorde (Shuffle-afspelen)
U kunt de speler de titels, hoofdstukken of
tracks laten “schudden”. De afspeelvolgorde
kan worden gewijzigd door nogmaals te
“schudden”.
Discs afspelen
Alle titels, hoofdstukken of tracks in het
programma annuleren
master page=right
1 Volg stap 1 en 2 van “Uw eigen
2
3
programma samenstellen
(Geprogrammeerd afspelen)”.
Druk op X en kies “ALLES WISSEN”.
Druk op ENTER.
z Tip
U kunt de functies Herhaald afspelen en Shuffleafspelen op de geprogrammeerde titels,
hoofdstukken of tracks toepassen. Volg tijdens
Geprogrammeerd afspelen de stappen voor
“Herhaald afspelen” (pagina 42) of “Shuffleafspelen” (pagina 41).
Opmerking
1
Druk tijdens het afspelen op DISPLAY.
De volgende Bedieningsbalk verschijnt.
Als u Super VCD’s afspeelt, verschijnt de totale tijd
van de geprogrammeerde tracks niet op het scherm.
2
Druk op C/c om
(SHUFFLE) te
kiezen en druk enkele malen op ENTER
om het item te kiezen dat moet worden
geschud.
TITEL
◆ Bij het afspelen van een DVD
• TITEL
• HOOFDSTUK
◆ Bij het afspelen van een VIDEO CD
of CD
• MUZIEKSTUK
◆ Als Geprogrammeerd afspelen actief
is
• AAN: hiermee worden de
geprogrammeerde titels, hoofdstukken
of tracks in willekeurige volgorde
afgespeeld.
c wordt vervolgd
DVP-F25
3-077-371-41(1)
41
Terugkeren naar normaal afspelen
Druk op CLEAR of kies “UIT ” in stap 2.
De Bedieningsbalk uitschakelen
Druk enkele malen op DISPLAY tot de
Bedieningsbalk is uitgeschakeld.
z Tips
• Het is mogelijk Shuffle-afspelen in te stellen als
de speler is gestopt. Kies eerst de optie
“SHUFFLE” en druk daarna op H. Shuffleafspelen gaat nu van start.
• Wanneer “HOOFDSTUK” is gekozen, kunnen
maximaal 200 hoofdstukken op een disc in
willekeurige volgorde worden afgespeeld.
Herhaald afspelen
U kunt alle titels, albums of tracks op een
disc, of één titel, hoofdstuk, album of track,
herhaaldelijk afspelen.
U kunt de functies Shuffle-afspelen en
Geprogrammeerd afspelen combineren.
1
Druk tijdens het afspelen op REPEAT.
De volgende Bedieningsbalk verschijnt.
DISC
2
Druk enkele malen op REPEAT om het
item te kiezen dat u wilt instellen.
◆ Bij het afspelen van een DVD
• DISC: alle titels worden herhaald.
• TITEL: de huidige titel op de disc wordt
herhaald.
• HOOFDSTUK: het huidige hoofdstuk
wordt herhaald.
◆ Bij het afspelen van een VIDEO CD
of CD
• DISC: alle tracks worden herhaald.
• MUZIEKSTUK: de huidige track wordt
herhaald.
◆ Bij het afspelen van een DATA CD
(MP3-geluidsbestanden)
• DISC: alle albums worden herhaald.
• ALBUM: het huidige album wordt
herhaald.
• MUZIEKSTUK: de huidige track wordt
herhaald.
◆ Wanneer Program Play of Shuffleafspelen actief is
• AAN: Geprogrammeerd afspelen of
Shuffle-afspelen wordt herhaald.
42
Terugkeren naar normaal afspelen
Druk op CLEAR of kies “UIT ” in stap 2.
z Tip
Het is mogelijk Herhaald afspelen in te stellen als de
speler is gestopt. Kies eerst de optie “HERHALEN”
en druk daarna op H. Herhaald afspelen gaat nu
van start.
Een bepaald gedeelte herhalen
(A-B Herhaald afspelen)
U kunt een bepaald gedeelte van een titel,
hoofdstuk of track herhaaldelijk afspelen.
(Dit is nuttig om bijvoorbeeld tekst uit het
hoofd te leren.)
Discs afspelen
1
Druk tijdens het afspelen op DISPLAY.
De volgende Bedieningsbalk verschijnt.
2
Druk op C/c om
(A-B HERHALEN).
3
Druk op ENTER wanneer u tijdens het
afspelen het beginpunt (punt A) vindt
van het gedeelte dat herhaaldelijk
moet worden afgespeeld.
te kiezen
Het beginpunt (punt A) is ingesteld.
A13 – 0:27:34 B
4
Druk nogmaals op ENTER wanneer het
eindpunt (punt B) is bereikt.
De instelpunten verschijnen op het
scherm en het gedeelte wordt herhaald.
c wordt vervolgd
43
D:\projekty\Sony\dvpf25\nl\3077371411\01GB07PLY1-CE.fm
master page=left
Terugkeren naar normaal afspelen
Druk op CLEAR.
De Bedieningsbalk uitschakelen
Druk enkele malen op DISPLAY tot de
Bedieningsbalk is uitgeschakeld.
Opmerking
Als u A-B Herhaald afspelen instelt, worden de
instelling voor Shuffle-afspelen, Herhaald afspelen
en Geprogrammeerd afspelen geannuleerd.
44
DVP-F25
3-077-371-41(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\nl\3077371411\01GB08PLY2-CE.fm
master page=right
◆ Tijdens het afspelen van een DVD
Een scène zoeken
Een titel/hoofdstuk/
track/index/scène
zoeken (Zoekstand)
Cijfertoetsen
Een scène zoeken
U kunt een titel of hoofdstuk zoeken op een
DVD, en een track, index of scène op een
VIDEO CD, CD of DATA CD. Aan titels en
tracks op de disc zijn unieke nummers
toegekend, zodat u ze kunt kiezen door het
betreffende nummer in te voeren. U kunt ook
een scène zoeken aan de hand van de tijdcode.
(TITEL)
(HOOFDSTUK)
(TIJD/TEKST)
(NUMMER INVOEREN)
Kies “TIJD/TEKST” om een beginpunt
te zoeken door middel van het invoeren
van de tijdcode.
◆ Tijdens het afspelen van een
VIDEO CD
(MUZIEKSTUK)
(INDEX)
◆ Tijdens het afspelen van een
VIDEO CD met PBC-afspelen
(SCENE)
(INDEX)
◆ Tijdens het afspelen van een CD
(MUZIEKSTUK)
(INDEX)
◆ Tijdens het afspelen van een DATA CD
(MP3-geluidsbestanden)
(ALBUM)
(MUZIEKSTUK)
3 Kies het gewenste nummer van de
titel, track, scène, tijdcode enz.
met behulp van de cijfertoetsen.
Om bijvoorbeeld te zoeken naar de scène
op 2 uur, 10 minuten en 20 seconden na
het begin, kiest u “TIJD/TEKST” in stap
2 en voert u “2:10:20” in.
1 Druk op SEARCH MODE.
Het volgende scherm verschijnt.
“-- (**)” verschijnt naast het symbool
(** verwijst naar een getal).
Het getal tussen haakjes geeft het totale
aantal titels, hoofdstukken, tracks,
indexen, scènes enz. op de disc aan.
Als u zich hebt vergist
Annuleer het cijfer door op CLEAR te
drukken en kies vervolgens een ander
cijfer.
4 Druk op ENTER.
De speler begint met afspelen vanaf het
gekozen nummer.
– –(10)
2 Druk enkele malen op SEARCH
z Tip
Wanneer u een disc afspeelt en u een nummer moet
invoeren, kies dan “NUMMER INVOEREN” in
stap 2.
MODE om de zoekmethode te
kiezen.
45
DVP-F25
3-077-371-41(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\nl\3077371411\01GB09PLY3-CE.fm
Informatie over een disc bekijken
De speelduur en de
resterende speelduur
controleren
U kunt de speelduur en de resterende
speelduur van huidige titels, hoofdstukken of
tracks controleren. Verder kunt u zien welke
DVD/CD-tekst of tracknaam (MP3geluidsbestand) op de disc is opgenomen.
1 Druk tijdens het afspelen enkele
malen op DISPLAY totdat
(TIJD/TEKST) verschijnt.
Disctype
Nummer van titel,
track (CD/VIDEO CD),
scène of album
DVD T41– 8
Hoofdstuk, index of
track (DATA CD)
T 1:01:57
Tijdinformatie
2 Druk enkele malen op ENTER om
de tijdinformatie te wijzigen.
De indicatie en het soort tijd dat u kunt
wijzigen, hangen af van de disc die
u afspeelt.
master page=left
◆ Bij het afspelen van een DVD
• T *:*:* (uren:minuten:seconden)
Speelduur van de huidige titel
• T–*:*:*
Resterende speelduur van de huidige
titel
• C *:*:*
Speelduur van het huidige hoofdstuk
• C–*:*:*
Resterende speelduur van het huidige
hoofdstuk
◆ Tijdens het afspelen van een
VIDEO CD (met PBC-functies)
• *:* (minuten:seconden)
Speelduur van de huidige scène
◆ Tijdens het afspelen van een
VIDEO CD (zonder PBC-functies) of CD
• T *:* (minuten:seconden)
Speelduur van de huidige track
• T–*:*
Resterende speelduur van de huidige
track
• D *:*
Speelduur van de huidige disc
• D–*:*
Resterende speelduur van de huidige
disc
◆ Bij het afspelen van een DATA CD
(MP3-geluidsbestanden)
• *:* (minuten:seconden)
Speelduur van de huidige track
◆ Tijdens het afspelen van een
Super VCD
• T *:* (minuten:seconden)
Speelduur van de huidige track
De Bedieningsbalk uitschakelen
Druk enkele malen op DISPLAY tot de
Bedieningsbalk is uitgeschakeld.
De DVD/CD-tekst of tracknaam bekijken
(MP3-geluidsbestand)
Druk in stap 2 enkele malen op ENTER om
de tekst weer te geven die op de DVD, CD of
DATA CD is opgenomen.
De DVD/CD-tekst verschijnt alleen als er
tekst op de disc is opgenomen. U kunt de tekst
niet wijzigen. Als de disc geen tekst bevat,
verschijnt “NO TEXT”.
Bij DATA CD’s, verschijnt alleen de
tracknaam van het MP3-geluidsbestand.
BRAHMS SYMPHONY
46
DVP-F25
3-077-371-41(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\nl\3077371411\01GB09PLY3-CE.fm
master page=right
z Tips
• Als u VIDEO CD’s met PBC-functies afspeelt,
worden het scènenummer en de speelduur
weergegeven.
• Verder kunt u de tijdinformatie en de tekst
bekijken door enkele malen op TIME/TEXT
te drukken.
Opmerkingen
Informatie over een disc bekijken
• Bij sommige disctypen worden tijdens het
afspelen geen teksten of tracknamen
weergegeven.
• De speler kan alleen het eerste niveau van de
DVD/CD-tekst zoals disc-naam of titel tonen.
• Soms wordt de speelduur van MP3geluidsbestanden niet juist weergegeven.
47
DVP-F25
3-077-371-41(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\nl\3077371411\01GB10ADV1-CE.fm
master page=left
2 Druk enkele malen op AUDIO om
Geluidsregeling
Het geluid regelen
Als u een DVD afspeelt die is opgenomen in
verschillende audioformaten (PCM, Dolby
Digital, MPEG-audio of DTS), kunt u het
audioformaat wijzigen. Bij DVD's met
meertalige geluidssporen kunt u ook de taal
wijzigen.
Bij CD’s, DATA CD’s of VIDEO CD’s kunt
u het geluid van het rechter- of linkerkanaal
kiezen en het geluid van het gekozen kanaal
via zowel de rechter- als de linkerluidspreker
beluisteren. Bij een disc met een liedje kan
bijvoorbeeld het stemgeluid via het
rechterkanaal en de muziek via het
linkerkanaal worden weergegeven. Als u dan
alleen de muziek wilt horen, kunt u het
linkerkanaal kiezen en het geluid via beide
luidsprekers beluisteren.
AUDIO
het gewenste audiosignaal te
kiezen.
◆ Bij het afspelen van een DVD
De talen waaruit u kunt kiezen hangt af
van de DVD.
De 4 cijfers die worden weergegeven,
stellen een taalcode voor. In de
“Taalcodelijst” op pagina 74 kunt u de
betekenis van de taalcode opzoeken.
Als dezelfde taal meerdere keren
verschijnt, is de DVD opgenomen in
meervoudig audioformaat.
◆ Tijdens het afspelen van een VIDEO
CD, CD of DATA CD (MP3-bestand)
De standaardinstelling is onderstreept.
• STEREO: Het standaardstereogeluid
• 1/L: Het geluid van het linkerkanaal
(mono)
• 2/R: Het geluid van het rechterkanaal
(mono)
◆ Tijdens het afspelen van een
Super VCD
De standaardinstelling is onderstreept.
• 1:STEREO: Het stereogeluid van
audiotrack 1
• 1:1/L: Het geluid van het linkerkanaal
van audiotrack 1 (mono)
• 1:2/R: Het geluid van het rechterkanaal
van audiotrack 1 (mono)
• 2:STEREO: Het stereogeluid van
audiotrack 2
• 2:1/L: Het geluid van het linkerkanaal
van audiotrack 2 (mono)
• 2:2/R: Het geluid van het rechterkanaal
van audiotrack 2 (mono)
Opmerking
DISPLAY
1 Druk tijdens het afspelen op
Als u een Super VCD afspeelt waarop audiotrack
2 niet is opgenomen, hoort u geen geluid als
u “2:STEREO”, “2:1/L” of “2:2/R” selecteert.
AUDIO.
Het volgende scherm verschijnt.
Het getal tussen haakjes geeft het totale
aantal beschikbare audiosignalen aan.
1(4):ENGELS
48
DVP-F25
3-077-371-41(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\nl\3077371411\01GB10ADV1-CE.fm
Het audiosignaalformaat
controleren
Als u tijdens het afspelen enkele malen op
DISPLAY drukt, verschijnt het formaat van
het huidige audiosignaal (Dolby Digital,
MPEG-audio, DTS, PCM enz.) zoals
hieronder wordt getoond.
Voorbeeld:
Dolby Digital 5.1-kan.
Achter (L/R)
DOLBY DIGITAL
LFE (Lage
Frequentie-Effect)
TV Virtual Surroundinstellingen (TVS)
Als u een stereo-tv of 2 voorluidsprekers
aansluit, kunt u via de functie TVS
(TV Virtual Surround) surroundgeluidseffecten verkrijgen. Op basis van het
geluid van de voorluidsprekers, worden dan
via geluidsbewerking virtuele
achterluidsprekers gecreëerd (L: links,
R: rechts) zonder dat er daadwerkelijk
achterluidsprekers zijn aangesloten. TVS in
ontwikkeld door Sony om thuis surroundgeluid te kunnen reproduceren op een gewone
stereo-tv.
Geluidsregeling
Voor (L/R)
+ midden
3 / 2 .1
master page=right
Audiosignalen
De audiosignalen die op een disc zijn
opgenomen, bevatten onderstaande
geluidselementen (kanalen). Elk kanaal
wordt uitgevoerd via een aparte luidspreker.
• Voor (L)
• Voor (R)
• Midden
• Achter (L)
• Achter (R)
• Achter (mono): Dolby Surround-signalen of
Dolby Digital-achtersignalen (mono).
• LEF-signaal (Lage Frequentie-Effect)
Opmerking
Als “DTS” in “AUDIO INSTELLING” is ingesteld
op “UIT”, verschijnt de keuzeoptie DTS-track niet
op het scherm, ook al bevat de disc DTS-tracks
(pagina 68).
1 Druk tijdens het afspelen op SUR.
De volgende Bedieningsbalk verschijnt.
TVS DYNAMISCH
2 Druk enkele malen op SUR om een
van de TVS-instellingen te
selecteren.
Raadpleeg de uitleg die hieronder voor
elk item wordt gegeven.
• TVS DYNAMISCH
• TVS BREED
• TVS NACHT
• TVS STANDAARD
c wordt vervolgd
DVP-F25
3-077-371-41(1)
49
De instelling annuleren
Kies “UIT” in stap 2.
◆TVS DYNAMISCH
Deze functie creëert virtuele
achterluidsprekers op basis van het geluid van
de voorluidsprekers (L, R) zonder dat er
daadwerkelijk achterluidsprekers worden
gebruikt (zoals hieronder aangegeven).
Deze instelling gebruikt u wanneer de linkeren rechtervoorluidsprekers dicht bij elkaar
staan, zoals bij ingebouwde luidsprekers van
een stereo-tv.
◆TVS STANDAARD
Deze functie creëert virtuele
achterluidsprekers op basis van het geluid van
de voorluidsprekers (L, R) zonder dat er
daadwerkelijk achterluidsprekers worden
gebruikt. De virtuele luidsprekers worden
gereproduceerd zoals hieronder wordt
afgebeeld. Gebruik deze instelling als u TVS
wilt gebruiken met 2 aparte luidsprekers.
L
R
TV
◆TVS BREED
Deze functie creëert virtuele
achterluidsprekers op basis van het geluid van
de voorluidsprekers (L, R) zonder dat er
daadwerkelijk achterluidsprekers worden
gebruikt. De virtuele luidsprekers worden
gereproduceerd zoals hieronder wordt
afgebeeld.
Deze instelling gebruikt u wanneer de linkeren rechtervoorluidsprekers dicht bij elkaar
staan, zoals bij ingebouwde luidsprekers van
een stereo-tv.
TV
◆TVS NACHT
Harde geluiden zoals explosies worden
gedempt, maar zachtere geluiden blijven
intact. Deze instelling is handig wanneer u bij
een laag volume de dialogen wilt kunnen
horen en tegelijkertijd wilt kunnen genieten
van de surround-geluidseffecten van “TVS
BREED”.
50
L: Voorluidspreker (links)
R: Voorluidspreker (rechts)
: Virtuele luidspreker
Opmerkingen
• Wanneer de uitvoer geen signaal voor de
achterluidsprekers bevat, kunnen surroundeffecten moeilijk hoorbaar zijn.
• Wanneer u een van de TVS-instellingen kiest,
moet u de surround-functie van de aangesloten
tv of versterker (receiver) uitschakelen.
• Zorg dat uw luisterpositie zich tussen de
luidsprekers bevindt, op gelijke afstand van elke
luidspreker, en dat de luidsprekers correct zijn
opgesteld.
• “TVS NACHT” werkt alleen bij Dolby Digitaldiscs. Niet alle discs reageren echter op dezelfde
manier op de “TVS NACHT”-functie.
• Als u gebruikmaakt van de DIGITAL OUT
(OPTICAL)-aansluiting om te luisteren naar
MPEG-audiosignalen en u hebt “MPEG” in
“AUDIO INSTELLING” op “MPEG” ingesteld,
komt er geen geluid uit uw luidsprekers als u een
van de TVS-instellingen kiest.
D:\projekty\Sony\dvpf25\nl\3077371411\01GB11ADV2-CE.fm
Films bekijken
Hoeken wijzigen
Als er een scène vanuit meerdere hoeken op
de DVD is opgenomen, licht de
indicator op de Bedieningsbalk blauw op.
Dit betekent dat u de hoek van waaruit u de
scène bekijkt, kunt wijzigen.
master page=right
Ondertitels weergeven
Bij DVD’s waarop ondertitels zijn
opgenomen, kunt u de ondertitels tijdens het
afspelen op ieder gewenst moment wijzigen
of aan- of uitzetten.
SUBTITLE
Films bekijken
1 Druk tijdens het afspelen op
SUBTITLE.
1 Druk tijdens het afspelen op
ANGLE.
De volgende Bedieningsbalk verschijnt.
Het cijfer tussen haakjes geeft het totale
aantal hoeken aan.
Het volgende scherm verschijnt.
Het cijfer tussen haakjes geeft het totale
aantal beschikbare ondertitels aan.
1(8):ENGELS
2(7)
2 Druk enkele malen op SUBTITLE
om de taal te kiezen.
2 Druk enkele malen op ANGLE om
het hoeknummer te kiezen.
De scène wordt vanuit de gekozen hoek
getoond.
De talen waaruit u kunt kiezen hangt af
van de DVD.
De 4 cijfers die worden weergegeven,
stellen een taalcode voor. In de
“Taalcodelijst” op pagina 74 kunt u de
betekenis van de taalcode opzoeken.
Opmerking
Bij sommige DVD’s kunt u de hoeken niet
wijzigen, ook al zijn er meerdere hoeken
opgenomen.
c wordt vervolgd
DVP-F25
3-077-371-41(1)
51
D:\projekty\Sony\dvpf25\nl\3077371411\01GB11ADV2-CE.fm
De ondertitels uitzetten
Kies “UIT” in stap 2.
Opmerking
Bij sommige DVD’s kunt u de ondertitels niet
wijzigen, ook al zijn er ondertitels in meerdere talen
opgenomen. Ook is het niet altijd mogelijk om de
ondertitels uit te schakelen.
master page=left
De beeldkwaliteit
regelen (BNR)
De BNR-functie (Block Noise Reduction)
regelt de beeldkwaliteit door “blokruis” of
mozaïekachtige patronen op uw tv-scherm te
onderdrukken.
1 Druk tijdens het afspelen op
DISPLAY.
De volgende Bedieningsbalk verschijnt.
2 Druk op C/c om
(BNR) te
kiezen en druk enkele malen op
ENTER om een niveau te kiezen.
1
• 1: beperkt de “blokruis”.
• 2: beperkt de “blokruis” meer dan 1.
• 3: beperkt de “blokruis” meer dan 2.
52
DVP-F25
3-077-371-41(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\nl\3077371411\01GB11ADV2-CE.fm
De “BNR”-instelling annuleren
Kies “UIT” in stap 2.
De Bedieningsbalk uitschakelen
Druk enkele malen op DISPLAY tot de
Bedieningsbalk is uitgeschakeld.
Opmerkingen
• Zet “BNR” op “UIT” wanneer de randen van het
beeld op het scherm minder scherp zijn.
• Bij sommige discs of scènes is het “BNR”-effect
minder duidelijk.
master page=right
De beeldkwaliteit
regelen (INDIVIDUELE
BEELDREGELING)
U kunt het videosignaal van de DVD of
VIDEO CD dat van de speler afkomstig is,
regelen om zo de gewenste beeldkwaliteit te
verkrijgen. Kies de instelling die het beste
past bij het programma waar u naar kijkt.
Films bekijken
1 Druk tijdens het afspelen op
PICTURE MODE.
De volgende Bedieningsbalk verschijnt.
DYNAMISCH 1
2 Druk enkele malen op PICTURE
MODE om de gewenste instelling
te kiezen.
De standaardinstelling is onderstreept.
• STANDAARD: geeft een
standaardbeeld weer.
• DYNAMIC 1: produceert een duidelijk
dynamisch beeld via het vergroten van
het beeldcontrast en de kleurintensiteit.
• DYNAMIC 2: produceert een
dynamischer beeld dan DYNAMIC 1
door het beeldcontrast en de
kleurintensiteit nog verder te vergroten.
• CINEMA 1: versterkt details in
donkere gebieden door het zwartniveau
te verhogen.
c wordt vervolgd
DVP-F25
3-077-371-41(1)
53
D:\projekty\Sony\dvpf25\nl\3077371411\01GB11ADV2-CE.fm
• CINEMA 2: lichte kleuren worden
helderder en donkere kleuren worden
rijker en het kleurcontrast wordt groter.
z Tip
Als u naar een film kijkt, kunt u het beste
“CINEMA 1” of “CINEMA 2” kiezen.
master page=left
De beeldkwaliteit
versterken (DIGITAL VIDEO
ENHANCER)
De DVE-functie (Digital Video Enhancer)
zorgt voor een helder en fris beeld door op uw
tv-scherm de beeldcontouren te versterken.
Met deze functie kunt u tevens de beelden op
het scherm zachter maken.
ENTER
DISPLAY
1 Druk tijdens het afspelen op
DISPLAY.
De volgende Bedieningsbalk verschijnt.
2 Druk op C/c om
(DIGITAL
VIDEO ENHANCER) te kiezen en
druk enkele malen op ENTER om
een niveau te kiezen.
1
• 1: versterkt de contouren.
• 2: versterkt de contouren meer dan 1.
• 3: versterkt de contouren meer dan 2.
• ZACHT: maakt het beeld zachter
(alleen DVD).
54
DVP-F25
3-077-371-41(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\nl\3077371411\01GB11ADV2-CE.fm
master page=right
De “DIGITAL VIDEO ENHANCER”instelling annuleren
Kies “UIT” in stap 2.
De Bedieningsbalk uitschakelen
Druk enkele malen op DISPLAY tot de
Bedieningsbalk is uitgeschakeld.
Opmerking
Afhankelijk van de disc of de scène die wordt
afgespeeld, kan het zijn dat eventueel aanwezige
ruis extra wordt versterkt. Als dit zich voordoet,
raden we u aan om de DVE-functie te combineren
met de BNR-functie (pagina 52). Als dit niet leidt
tot een beter resultaat, verminder dan het DVEniveau of kies “ZACHT” (alleen DVD) in stap
2 hierboven.
Films bekijken
55
DVP-F25
3-077-371-41(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\nl\3077371411\01GB12ADV3-CE.fm
master page=left
SNEL
Extra functies
Discs vergrendelen
(EIGEN KINDERBEVEILIGING,
KINDERBEVEILIGING)
3
Het afspelen van discs kan op twee manieren
worden beperkt.
• Eigen kinderbeveiliging
U kunt het afspelen zo beperken dat de
speler bepaalde discs niet kan afspelen.
• Kinderbeveiliging
Voor het afspelen van sommige DVD’s kan
een beperking voor bijvoorbeeld leeftijd
worden ingesteld. Sommige scènes kunnen
dan zijn geblokkeerd, of vervangen door
andere.
Kinderbeveiliging en Eigen
kinderbeveiliging werken met hetzelfde
wachtwoord.
Eigen kinderbeveiliging
Een wachtwoord voor Eigen
kinderbeveiliging kan voor maximaal
40 discs worden ingesteld. Als u de 41-ste
disc instelt, wordt de instelling van de eerste
disc geannuleerd.
Druk op X/x om
(KINDERBEVEILIGING) te kiezen en
druk op ENTER.
De opties voor
“KINDERBEVEILIGING” worden
weergegeven.
UIT
AAN
SPELER
WACHTWOORD
4
Druk op X/x om “AAN t” te kiezen
en druk op ENTER.
◆ Als u nog geen wachtwoord hebt
ingevoerd
Het scherm voor het registreren van een
nieuw wachtwoord verschijnt.
KINDERBEVEILIGING
Voer een nieuw 4-cijferig
wachtwoord in en druk vervolgens
op ENTER .
Cijfertoetsen
Voer met behulp van de cijfertoetsen een
4-cijferig wachtwoord in en druk
vervolgens op ENTER.
Het scherm voor het bevestigen van het
wachtwoord verschijnt.
◆ Als u al een wachtwoord hebt
geregistreerd
Het scherm voor het invoeren van het
wachtwoord verschijnt.
1
2
Plaats de disc die u wilt vergrendelen.
Druk tijdens het afspelen van een disc op
x om het afspelen te stoppen.
Druk op DISPLAY als de speler zich in
de stopstand bevindt.
De volgende Bedieningsbalk verschijnt.
KINDERBEVEILIGING
Geef het wachtwoord in, druk
daarna op ENTER .
56
DVP-F25
3-077-371-41(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\nl\3077371411\01GB12ADV3-CE.fm
5
Voer met behulp van de cijfertoetsen
(nogmaals) het 4-cijferig wachtwoord
in en druk vervolgens op ENTER.
“Eigen kinderbeveiliging staat aan.”
verschijnt als u uw wachtwoord invoert.
Eigen kinderbeveiliging uitschakelen
master page=right
Kinderbeveiliging (afspelen door
kinderen beperken)
Voor het afspelen van sommige DVD’s kan
een beperking voor bijvoorbeeld leeftijd
worden ingesteld. Dat kan met de functie
“KINDERBEVEILIGING”.
1 Volg stap 1 t/m 3 van “Eigen
kinderbeveiliging”.
2 Druk op X/x om “UIT t” te kiezen en
Cijfertoetsen
druk op ENTER.
3 Voer met behulp van de cijfertoetsen uw
4-cijferig wachtwoord in en druk
vervolgens op ENTER.
Een disc afspelen waarvoor Eigen
kinderbeveiliging is ingesteld
1 Plaats de disc waarvoor Eigen
1
EIGEN KINDERBEVEILIGING
Eigen kinderbeveiliging staat al aan.
Voor weergave voer uw wachtwoord
in en druk op ENTER .
Druk op DISPLAY als de speler zich in
de stopstand bevindt.
De volgende Bedieningsbalk verschijnt.
SNEL
Extra functies
kinderbeveiliging is ingesteld.
Het “EIGEN KINDERBEVEILIGING”scherm verschijnt.
2 Voer met behulp van de cijfertoetsen uw
4-cijferig wachtwoord in en druk
vervolgens op ENTER.
De speler is gereed om af te spelen.
z Tip
Als u uw wachtwoord bent vergeten, voer dan met
behulp van de cijfertoetsen het 6-cijferige getal
“199703” in wanneer het scherm “EIGEN
KINDERBEVEILIGING” om uw wachtwoord
vraagt en druk vervolgens op ENTER. U wordt
gevraagd een nieuw 4-cijferig wachtwoord in te
voeren.
2
Druk op X/x om
(KINDERBEVEILIGING) te kiezen en
druk op ENTER.
De opties voor
“KINDERBEVEILIGING” worden
weergegeven.
UIT
AAN
SPELER
WACHTWOORD
c wordt vervolgd
DVP-F25
3-077-371-41(1)
57
D:\projekty\Sony\dvpf25\nl\3077371411\01GB12ADV3-CE.fm
3
master page=left
Druk op X/x om “SPELER t” te
kiezen en druk op ENTER.
KINDERBEVEILIGING
NIVEAU:
STANDAARD:
◆ Als u nog geen wachtwoord hebt
ingevoerd
Het scherm voor het registreren van een
nieuw wachtwoord verschijnt.
6
KINDERBEVEILIGING
Voer een nieuw 4-cijferig
wachtwoord in en druk vervolgens
op ENTER .
Voer met behulp van de cijfertoetsen een
4-cijferig wachtwoord in en druk
vervolgens op ENTER.
Het scherm voor het bevestigen van het
wachtwoord verschijnt.
◆ Als u al een wachtwoord hebt
geregistreerd
Het scherm voor het invoeren van het
wachtwoord verschijnt.
7
UIT
USA
USA
ANDERE
Druk op X/x om een geografisch
gebied als beperking te kiezen en druk
vervolgens op ENTER.
Het gebied is gekozen.
Wanneer u “ANDEREt” kiest, voer
dan een standaardcode in op basis van de
tabel op pagina 59.
Druk op X/x om “NIVEAU” te kiezen
en druk op ENTER.
De items voor “NIVEAU” verschijnen.
KINDERBEVEILIGING
NIVEAU:
STANDAARD:
UIT
UIT
8:
7:
6:
5:
NC17
R
KINDERBEVEILIGING
8
Geef het wachtwoord in, druk
daarna op ENTER .
4
Voer met behulp van de cijfertoetsen
(nogmaals) het 4-cijferig wachtwoord
in en druk vervolgens op ENTER.
Het scherm voor het instellen van het
beperkingsniveau verschijnt.
KINDERBEVEILIGING
NIVEAU:
STANDAARD:
UIT
USA
Kies het gewenste niveau met X/x,
en druk vervolgens op ENTER.
De Kinderbeveiliging is nu ingesteld.
KINDERBEVEILIGING
NIVEAU:
STANDAARD:
4:
PG13
USA
Hoe lager de waarde, hoe strenger de
beperking.
Kinderbeveiliging uitschakelen
Stel “NIVEAU” in stap 8 in op “UIT”.
5
Druk op X/x om “STANDAARD” te
kiezen en druk op ENTER.
De items voor “STANDAARD”
verschijnen.
58
DVP-F25
3-077-371-41(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\nl\3077371411\01GB12ADV3-CE.fm
Een disc afspelen waarvoor Eigen
kinderbeveiliging is ingesteld
1 Plaats de disc en druk op H.
Het scherm voor het invoeren van het
wachtwoord verschijnt.
2 Voer met behulp van de cijfertoetsen uw
4-cijferig wachtwoord in en druk
vervolgens op ENTER.
Het afspelen begint.
z Tip
Als u uw wachtwoord bent vergeten, verwijder dan
de disc en herhaal stap 1 t/m 3 van
“Kinderbeveiliging (afspelen door kinderen
beperken)”. Als u wordt gevraagd uw wachtwoord
in te voeren, voer dan “199703” in met behulp van
de cijfertoetsen en druk vervolgens op ENTER.
U wordt gevraagd een nieuw 4-cijferig wachtwoord
in te voeren. Als u in stap 4 een nieuw 4-cijferig
wachtwoord hebt ingevoerd, plaatst u de disc
opnieuw in de speler en drukt u op H. Voer uw
nieuwe wachtwoord in als het scherm voor het
invoeren van uw wachtwoord verschijnt.
master page=right
Regiocode
Standaard
Code
Standaard
Argentinië
2044
Korea
2304
Australië
2047
Maleisië
2363
België
2057
Mexico
2362
Brazilië
2070
Nederland
2376
Canada
2079
Nieuw-Zeeland
2390
Chili
2090
Noorwegen
2379
China
2092
Oostenrijk
2046
Denemarken
2115
Pakistan
2427
Duitsland
2109
Portugal
2436
Filippijnen
2424
Rusland
2489
Finland
2165
Singapore
2501
Frankrijk
2174
Spanje
2149
India
2248
Thailand
2528
Indonesië
2238
Zweden
2499
Italië
2254
Zwitserland
2086
Japan
2276
Verenigd
Koninkrijk
2184
Het wachtwoord wijzigen
1
2
3
4
5
6
Extra functies
Opmerking
Bij DVD’s zonder kinderbeveiligingsfunctie kan
het afspelen niet worden beperkt met deze speler.
Code
Druk op DISPLAY met de speler in de
stopstand.
De Bedieningsbalk verschijnt.
Druk op X/x om
(KINDERBEVEILIGING) te kiezen en
druk op ENTER.
De opties voor
“KINDERBEVEILIGING” worden
weergegeven.
Druk op X/x om “WACHTWOORD t”
te kiezen en druk op ENTER.
Het scherm voor het invoeren van het
wachtwoord verschijnt.
Voer met behulp van de cijfertoetsen
uw 4-cijferig wachtwoord in en druk
vervolgens op ENTER.
Voer met behulp van de cijfertoetsen
een nieuw 4-cijferig wachtwoord in en
druk vervolgens op ENTER.
Voer met behulp van de cijfertoetsen
nogmaals uw 4-cijferig wachtwoord in
om deze te bevestigen, en druk
vervolgens op ENTER.
c wordt vervolgd
DVP-F25
3-077-371-41(1)
59
D:\projekty\Sony\dvpf25\nl\3077371411\01GB12ADV3-CE.fm
Als u zich vergist tijdens het invoeren van
uw wachtwoord
Druk op C en voer het juiste nummer in,
voordat u op ENTER drukt.
Als u zich hebt vergist
Druk op O RETURN.
Het scherm uitschakelen
Druk enkele malen op DISPLAY tot het
scherm is uitgeschakeld.
master page=left
Uw tv bedienen met de
meegeleverde
afstandsbediening
Met de meegeleverde afstandsbediening kunt
u het volume, de signaalinvoer en de
voedingsschakelaar van uw tv bedienen. Voer
de merkcode van uw tv in.
Cijfertoetsen
1
2
Druk op de cijfertoetsen terwijl u TV
[/1 ingedrukt houdt om de merkcode
van uw tv in te voeren (zie
onderstaande tabel).
Laat TV [/1 los.
60
DVP-F25
3-077-371-41(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\nl\3077371411\01GB12ADV3-CE.fm
master page=right
Codes van tv’s die bediend kunnen worden
Als er meer dan één code wordt vermeld,
probeer ze dan een voor een totdat u de code
hebt gevonden die hoort bij uw tv.
Merk
Code
Sony (standaard) 01
Grundig
11
Hitachi
24
JVC
33
LG
06
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08
Samsung
06
Sanyo
25
Sharp
29
Thomson
43
Toshiba
38
Extra functies
U kunt uw tv bedienen met onderstaande
toetsen.
Als u drukt op Kunt u
TV [/1
De tv in- en uitschakelen
VOL +/–
Het volume van de tv regelen
TV/VIDEO
De signaalinvoer voor de tv
schakelen tussen de tv en
andere bronnen
Opmerkingen
• Afhankelijk van de apparatuur die u aansluit is het
mogelijk dat u uw tv niet kunt bedienen of dat
u sommige van de bovenvermelde toetsen niet
kunt gebruiken.
• Als u een nieuwe code invoert, wordt de eerder
ingevoerde code gewist.
• Als u de batterijen van de afstandsbediening hebt
vervangen, kan de door u gekozen code weer op
de standaardwaarde zijn teruggezet. Voer in dat
geval de door u gewenste code opnieuw in.
61
DVP-F25
3-077-371-41(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\nl\3077371411\01GB13ADV4-CE.fm
master page=left
3 Druk op X/x om “VOLLEDIG” te
kiezen en druk op ENTER.
Instellingen
Het Instelscherm
gebruiken
Via het Instelscherm kunt u diverse
instellingen regelen voor onder andere beeld
en geluid. Ook kunt u een taal kiezen voor
bijvoorbeeld de ondertitels en het
Instelscherm. Welke schermdisplays
beschikbaar zijn, hangt af van het
spelermodel. Zie pagina 63 t/m 68 voor
informatie over elk item van het
Instelscherm.
Opmerking
De afspeelinstellingen die op de disc zijn
opgeslagen, hebben voorrang boven de instellingen
van het Instelscherm. Verder werken niet alle
instellingen voor alle discs.
Het Instelscherm verschijnt.
TAALKEUZE
SCHERMDISPL.:
MENU:
GELUID:
ONDERTITELING:
NEDERLANDS
NEDERLANDS
ORIGINEEL
NEDERLANDS
4 Druk op X/x om het instelitem te
kiezen uit de lijst: “TAALKEUZE”,
“SCHERMINSTELLING”,
“INDIVIDUELE INSTELLING” of
“AUDIO INSTELLING”. Druk
vervolgens op ENTER.
Het instelitem is gekozen.
Voorbeeld: “SCHERMINSTELLING”
Gekozen item
SCHERMINSTELLING
TV TYPE:
SCHERMBEVEILIGING:
ACHTERGROND:
16:9
AAN
HOESBEELD
Instelitems
5 Kies een item met X/x en druk
vervolgens op ENTER.
1 Druk op DISPLAY met de speler in
de stopstand.
De Bedieningsbalk verschijnt.
SNEL
De opties voor het gekozen item worden
weergegeven.
Voorbeeld: “TV TYPE”
SCHERMINSTELLING
16:9
TV TYPE:
16:9
SCHERMBEVEILIGING:
4:3 LETTER BOX
ACHTERGROND:
4:3 PAN&SCAN
Opties
2 Druk op X/x om
(INSTELLING) te kiezen en druk op
ENTER.
62
DVP-F25
3-077-371-41(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\nl\3077371411\01GB13ADV4-CE.fm
6 Kies een instelling met X/x en
druk vervolgens op ENTER.
Het item is gekozen en de instelling is
voltooid.
Voorbeeld: “4:3 PAN&SCAN”
Gekozen instelling
SCHERMINSTELLING
TV TYPE:
4:3 PAN&SCAN
AAN
SCHERMBEVEILIGING:
ACHTERGROND:
HOESBEELD
master page=right
De taal voor
schermweergave en
geluid kiezen (TAALKEUZE)
Met “TAALKEUZE” kunt u de taal instellen
voor het schermdisplay en het geluid.
Kies “TAALKEUZE” in het Instelscherm.
Zie “Het Instelscherm gebruiken” (pagina 62)
voor het gebruik van het instelscherm.
TAALKEUZE
SCHERMDISPL.:
MENU:
GELUID:
ONDERTITELING:
NEDERLANDS
NEDERLANDS
ORIGINEEL
NEDERLANDS
Het scherm uitschakelen
Druk enkele malen op DISPLAY tot het
scherm is uitgeschakeld.
De basisinstellingen invoeren
Kies “SNEL” in stap 3. Ga verder vanaf stap
5 van de procedure voor het invoeren van de
basisinstellingen (pagina 28).
1 Kies “HERSTELLEN” in stap 3 en druk
op ENTER.
2 Kies “JA” met X/x.
U kunt het proces onderbreken en
terugkeren naar de Bedieningsbalk door
hier “NEE” te selecteren.
3 Druk op ENTER.
Alle instellingen die op pagina 63 t/m
68 worden verklaard, worden terugezet
op de standaardwaarden. Druk niet op
[/1 als u de standaardinstellingen van de
speler herstelt aangezien deze procedure
enkele seconden in beslag neemt.
◆ MENU (alleen DVD)
U kunt de gewenste taal voor het menu van de
disc kiezen.
◆ GELUID (alleen DVD)
Hiermee kiest u de taal van het geluid.
Als u “ORIGINEEL” kiest, wordt de
originele taal van de disc geselecteerd.
Instellingen
Alle “INSTELLING”-instellingen
terugzetten op de standaardwaarden
◆ SCHERMDISPL. (Schermdisplay)
Hiermee kiest u de taal voor het
schermdisplay.
◆ ONDERTITELING (alleen DVD)
Hiermee kiest u de taal van de ondertitels op
de DVD.
Wanneer u “ALS GELUID” kiest, verandert
de taal voor de ondertiteling mee met de taal
die u voor het geluid hebt gekozen.
z Tip
Als u “ANDERE t” kiest in “MENU”,
“ONDERTITELING” en “GELUID”, kunt u met
de cijfertoetsen een taalcode kiezen uit
“Taalcodelijst” op pagina 74.
Opmerking
Als u in “MENU”, “ONDERTITELING” of
“GELUID” een taal kiest die niet op de DVD is
opgenomen, wordt automatisch een van de talen
gekozen die wel op de DVD staan.
63
DVP-F25
3-077-371-41(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\nl\3077371411\01GB13ADV4-CE.fm
Tv-scherminstellingen
master page=left
16:9
(SCHERMINSTELLING)
Kies de instellingen die passen bij de tv die
u aansluit.
Kies “SCHERMINSTELLING” in het
Instelscherm. Zie “Het Instelscherm
gebruiken” op pagina 62 voor het gebruik van
het instelscherm.
De standaardinstellingen zijn onderstreept.
Welke schermdisplays beschikbaar zijn,
hangt af van het spelermodel.
SCHERMINSTELLING
TV TYPE:
SCHERMBEVEILIGING:
ACHTERGROND:
4:3 PAN&SCAN
Opmerking
16:9
AAN
HOESBEELD
◆ TV TYPE
Hiermee kiest u het beeldschermformaat van
de aangesloten tv (4:3 of breedbeeld).
16:9
4:3 LETTER BOX
Kies dit als u een
breedbeeldtelevisie of een
televisie met breedbeeldstand
aansluit.
4:3 LETTER Kies dit als u een tv met 4:3BOX
scherm aansluit. Er wordt een
breedbeeld getoond met zwarte
stroken bovenaan en onderaan
het scherm.
4:3
Kies dit als u een tv met 4:3PAN&SCAN scherm aansluit. Er wordt
automatisch een breedbeeld op
het volledige scherm getoond
en het overtollige gedeelte
wordt afgesneden.
Bij sommige DVD’s wordt automatisch
“4:3 LETTER BOX” gekozen in plaats van
“4:3 PAN&SCAN” of omgekeerd.
◆ KLEURSYSTEEM (alleen VIDEO CD;
alleen voor Aziatische modellen)
Hiermee selecteert u het kleursysteem als
u een VIDEO CD afspeelt.
AUTO
Hiermee voert u het
videosignaal uit naar het
systeem van de VIDEO CD,
hetzij in PAL, hetzij in NTSC.
Als uw tv werkt met het DUALsysteem, kies dan AUTO.
PAL
Hiermee zet u het videosignaal
van een NTSC VIDEO CD om
en voert deze uit in het PALsysteem.
NTSC
Hiermee zet u het videosignaal
van een PAL VIDEO CD om en
voert deze uit in het NTSCsysteem.
Opmerkingen
• Het is niet mogelijk het kleursysteem van DVD’s
te wijzigen.
• U kunt het kleursysteem van deze speler
aanpassen aan dat van de aangesloten tv.
Zie pagina 15.
64
DVP-F25
3-077-371-41(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\nl\3077371411\01GB13ADV4-CE.fm
◆ SCHERMBEVEILIGING
Het beeld van de schermbeveiliging
verschijnt als de speler gedurende 15 minuten
in de pauze- of stopstand staat of als u langer
dan 15 minuten een CD of DATA CD (MP3bestanden) afspeelt. De schermbeveiliging
voorkomt dat het scherm wordt beschadigd
(spookbeelden). Druk op H om de
schermbeveiliging uit te schakelen.
AAN
Om de schermbeveiliging aan
te zetten.
UIT
Om de schermbeveiliging uit te
zetten.
master page=right
Individuele instellingen
(INDIVIDUELE INSTELLING)
Hiermee kunt u instellingen invoeren met
betrekking tot onder andere afspelen.
Kies “INDIVIDUELE INSTELLING” in het
Instelscherm. Zie “Het Instelscherm
gebruiken” (pagina 62) voor het gebruik van
het Instelscherm.
De standaardinstellingen zijn onderstreept.
Welke schermdisplays beschikbaar zijn,
hangt af van het spelermodel.
INDIVIDUELE INSTELLING
AUTOM. UITSCHAKELING:
AUTO WEERGAVE:
DIMMER:
PAUZESTAND:
MUZIEKSTUKKEUZE:
MULTI-DISC RESUME:
◆ ACHTERGROND
Om de achtergrondkleur of
achtergrondafbeelding voor het tv-scherm te
kiezen die in de stopstand of tijdens het
afspelen van een CD of DATA CD
(MP3-bestanden) wordt weergegeven.
Het hoesbeeld (stilstaand
beeld) verschijnt alleen als
het is opgenomen op de disc
(CD-EXTRA enz.). Als er
geen hoesbeeld op de disc
staat, verschijnt het
“GRAFISCH” beeld.
GRAFISCH
Er verschijnt een beeld dat
vooraf in de speler is
opgeslagen.
BLAUW
De achtergrondkleur is
blauw.
ZWART
De achtergrondkleur is
zwart.
◆ AUTOM. UITSCHAKELING
Hiermee schakelt u de automatische
uitschakelfunctie aan of uit.
Voor Aziatische modellen is de
standaardinstelling “UIT.”
AAN
De speler komt in de
wachtstand als deze zich meer
dan 30 minuten in de stopstand
bevindt.
UIT
Hiermee wordt deze functie
uitgeschakeld.
Instellingen
HOESBEELD
AAN
UIT
LICHT
AUTO
UIT
AAN
◆ AUTO WEERGAVE
Hiermee schakelt u Automatisch afspelen in
of uit. De functie komt van pas als de speler is
aangesloten op een timer (niet meegeleverd).
UIT
Hiermee wordt deze functie
uitgeschakeld.
AAN
De speler begint automatisch
met spelen zodra deze wordt
ingeschakeld.
◆ DIMMER
Hiermee regelt u de blauwe verlichting van de
speler.
LICHT
Maakt de verlichting helder.
DONKER 1 Maakt de verlichting donker.
DONKER 2 Maakt de verlichting donkerder.
c wordt vervolgd
DVP-F25
3-077-371-41(1)
65
D:\projekty\Sony\dvpf25\nl\3077371411\01GB13ADV4-CE.fm
◆ PAUZESTAND (alleen DVD)
Hiermee selecteert u het beeld voor de
pauzestand.
AUTO
BEELD
Er verschijnt een trillingsvrij
beeld met bewegende
elementen. Kies normaal deze
instelling.
Er verschijnt een
hogeresolutiebeeld zonder
bewegende elementen.
◆ MUZIEKSTUKKEUZE (alleen DVD)
Geeft het geluidsspoor met het grootste aantal
kanalen voorrang bij het afspelen van een
DVD met verschillende geluidsformaten
(PCM, DTS, MPEG-audio of Dolby Digital).
UIT
Geen voorrang toegekend.
AUTO
Voorrang toegekend.
Opmerkingen
• Wanneer u het item instelt op “AUTO”, kan de
taal worden gewijzigd. De instelling
“MUZIEKSTUKKEUZE” heeft een hogere
prioriteit dan de “GELUID”-instellingen bij
“TAALKEUZE” (pagina 63).
• Als u “DTS” op “UIT” zet (pagina 68), wordt het
DTS-geluidsspoor niet afgespeeld, ook al zet
u “MUZIEKSTUKKEUZE” op “AUTO”.
• Als de geluidssporen PCM, DTS, MPEG-audio
en Dolby Digital evenveel kanalen hebben, kiest
de speler de geluidssporen PCM, DTS, Dolby
Digital en MPEG-audio in deze volgorde.
◆ MULTI-DISC RESUME (alleen DVD/
VIDEO CD)
Hiermee schakelt u de instelling Multi-disc
Resume in of uit. De functie Afspelen
hervatten kan voor maximaal 6 verschillende
DVD/VIDEO CD-discs in het geheugen
worden opgeslagen (pagina 34).
AAN
Slaat de instellingen voor het
hervatten op voor maximaal
6 discs (De instellingen blijven
in het geheugen ook al kiest
u “UIT”.)
UIT
De instellingen voor het
hervatten worden niet in het
geheugen opgeslagen. De
functie Afspelen hervatten
vanaf hetzelfde punt werkt nu
alleen voor de disc die op dat
moment in de speler is
geplaatst.
master page=left
Geluidsinstellingen
(AUDIO INSTELLING)
Met “AUDIO INSTELLING” kunt u het
geluid instellen afhankelijk van de
afspeelstand en de aansluitingen.
Kies “AUDIO INSTELLING” in het
Instelscherm. Zie “Het Instelscherm
gebruiken” (pagina 62) voor het gebruik van
het instelscherm.
De standaardinstellingen zijn onderstreept.
AUDIO INSTELLING
AUDIO VERZWAKKER:
UIT
AUDIO DRC:
STANDAARD
DOWN MIX:
DOLBY SURROUND
DIGITALE UITGANG:
AAN
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
UIT
◆ AUDIO VERZWAKKER (verzwakker)
Zet dit item op “AAN” als de
geluidsweergave tijdens het afspelen is
vervormd. De speler verlaagt het
uitgangsniveau.
Deze functie beïnvloedt het uitgangssignaal
van de AUDIO OUT L/R-aansluitingen.
UIT
Kies normaal deze instelling.
AAN
Kies deze stand als de
geluidsweergave van de luidsprekers
wordt vervormd.
◆ AUDIO DRC (Dynamic Range Control)
(alleen DVD)
Zorgt voor een helder geluid bij het afspelen
van een DVD op een laag volume, als de
DVD “AUDIO DRC”-conform is. Deze
functie beïnvloedt het uitgangssignaal van de
volgende aansluitingen:
– AUDIO OUT L/R-aansluitingen
– DIGITAL OUT (OPTICAL)-aansluiting
indien “DOLBY DIGITAL” is ingesteld op
“D-PCM” (pagina 67).
STANDAARD Kies normaal deze instelling.
TV
Zorgt voor een helder geluid,
ook bij laag volume.
BREEDBAND Geeft u het gevoel van een
live optreden.
66
DVP-F25
3-077-371-41(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\nl\3077371411\01GB13ADV4-CE.fm
◆ DOWN MIX (alleen DVD)
Schakelt de mengmethode in waarbij de
kanalen van DVD’s met
achtersignaalcomponenten of van DVD’s die
zijn opgenomen in Dolby Digital-formaat,
tijdens het afspelen neerwaarts worden
gemengd tot 2 kanalen. Zie “Het
audiosignaalformaat controleren” (pagina 49)
voor meer informatie over
achtersignaalcomponenten. Deze functie
beïnvloedt het uitgangssignaal van de
volgende aansluitingen:
– AUDIO OUT L/R-aansluitingen
– DIGITAL OUT (OPTICAL)-aansluiting als
“DOLBY DIGITAL” is in ingesteld op
“D-PCM” (pagina 67).
DOLBY
SURROUND
Kies dit als de speler is
aangesloten op een
audiocomponent die
compatibel is met Dolby
Surround (Pro Logic).
NORMAAL
Kies dit als de speler is
aangesloten op een
audiocomponent die niet
compatibel is met Dolby
Surround (Pro Logic).
master page=right
Het digitale uitgangssignaal
instellen
Hiermee kiest u de methode voor het
uitvoeren van audiosignalen wanneer u een
component zoals een versterker (receiver) of
een MD-deck met een digitale ingang
aansluit.
Voor aansluitingsdetails zie pagina 21.
Kies “DOLBY DIGITAL”, “MPEG” en
“DTS” nadat u “DIGITALE UITGANG”
hebt ingesteld op “AAN”.
AUDIO INSTELLING
AUDIO VERZWAKKER:
UIT
AUDIO DRC:
STANDAARD
DOWN MIX:
DOLBY SURROUND
DIGITALE UITGANG:
AAN
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
UIT
◆ DIGITALE UITGANG
Om audiosignalen uit te voeren via de
DIGITAL OUT (OPTICAL)-aansluiting.
◆ DOLBY DIGITAL (alleen DVD)
Hiermee kiest u het type Dolby Digitalsignaal.
AAN
Kies normaal deze instelling. Als
u “AAN” kiest, raadpleeg dan “Het
digitale uitgangssignaal instellen”
voor de verdere instellingen.
D-PCM
UIT
Het digitale systeem heeft slechts
minimale invloed op het analoge
systeem.
Kies dit wanneer de speler is
aangesloten op een
audiocomponent zonder
ingebouwde Dolby Digitaldecoder. U kunt bepalen of de
signalen al dan niet compatibel
zijn met Dolby Surround
(Pro Logic) via het item
“DOWN MIX” onder “AUDIO
INSTELLING” (pagina 67).
DOLBY
DIGITAL
Kies dit wanneer de speler is
aangesloten op een
audiocomponent met
ingebouwde Dolby Digitaldecoder.
c wordt vervolgd
DVP-F25
3-077-371-41(1)
Instellingen
Als u een component aansluit dat niet
overeenkomt met het gekozen audiosignaal,
kunnen de luidsprekers een hard (of geen)
geluid produceren, waardoor uw gehoor of de
luidsprekers kunnen worden beschadigd.
67
D:\projekty\Sony\dvpf25\nl\3077371411\01GB13ADV4-CE.fm
master page=left
◆ MPEG (alleen DVD)
Hiermee kiest u het type MPEGaudiosignaal.
PCM
Kies dit wanneer de speler is
aangesloten op een
audiocomponent zonder
ingebouwde MPEG-decoder.
Bij het afspelen van MPEGgeluidssporen voert de speler
stereosignalen uit via de
DIGITAL OUT (OPTICAL)aansluiting.
MPEG
Kies dit wanneer de speler is
aangesloten op een
audiocomponent met
ingebouwde MPEG-decoder.
◆ DTS (alleen DVD)
Hiermee kiest u of er al dan niet een DTSsignaal moet worden uitgevoerd.
UIT
Kies dit wanneer de speler
is aangesloten op een
audiocomponent zonder
ingebouwde DTS-decoder.
AAN
Kies dit wanneer de speler
is aangesloten op een
audiocomponent met
ingebouwde DTS-decoder.
Opmerking
Als u gebruikmaakt van de DIGITAL OUT
(OPTICAL)-aansluiting om te luisteren naar
MPEG-audiosignalen en u hebt “MPEG” in
“AUDIO INSTELLING” op “MPEG” ingesteld,
komt er geen geluid uit uw luidsprekers als u een
van de TVS-instellingen kiest.
68
DVP-F25
3-077-371-41(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\nl\3077371411\01GB14ADD-CE.fm
Aanvullende informatie
Verhelpen van storingen
Als u problemen ondervindt bij het gebruik
van dit apparaat, probeer die dan eerst zelf op
de lossen aan de hand van onderstaande lijst.
Als het probleem daarmee niet is opgelost,
raadpleeg dan de dichtstbijzijnde Sonydealer.
Voeding
Het apparaat kan niet worden
ingeschakeld.
, Controleer of het netsnoer goed is
aangesloten.
Beeld
Er is geen beeld of het beeld vertoont ruis.
Het beeld vult het scherm niet volledig,
ook al is het beeldschermformaat onder
“TV TYPE” bij “SCHERMINSTELLING” op
het Instelscherm ingesteld.
, Het beeldschermformaat ligt vast op de DVD.
Geluid
Geen geluid.
, Sluit de aansluitkabel opnieuw goed aan.
, De aansluitkabel is beschadigd.
, De speler is aangesloten op de verkeerde
ingang van de versterker (receiver) (pagina
23, 24, 25).
, De ingang van de versterker (receiver) is
niet goed ingesteld.
, Het toestel staat in de pauzestand of op
vertraagd afspelen.
, De speler staat in de stand voor snel voor- of
achteruitspelen.
, Als het audiosignaal niet binnenkomt via de
DIGITAL OUT (OPTICAL)-aansluiting,
controleer dan de geluidsinstellingen
(pagina 67).
, Als u een Super VCD afspeelt waarop
audiotrack 2 niet is opgenomen, wordt er
geen geluid weergegeven als
u “2:STEREO”, “2:1/L” of “2:2/R” kiest.
Het geluid is gestoord.
, Bij het afspelen van een CD met DTSgeluidssporen is ruis hoorbaar via de
AUDIO OUT L/R-aansluitingen of de
DIGITAL OUT (OPTICAL)-aansluiting
(pagina 31).
Het geluid is vervormd.
, Stel “AUDIO VERZWAKKER” onder
“AUDIO INSTELLING” in op “AAN”
(pagina 66).
Aanvullende informatie
, Sluit de aansluitkabel opnieuw goed aan.
, De aansluitkabel is beschadigd.
, Controleer de verbinding met de tv (pagina
18) en schakel de ingangskeuzeschakelaar
van de tv zo in dat het signaal van de speler
op het tv-scherm verschijnt.
, De disc is vuil of defect.
, Als het videosignaal van de speler via een
videorecorder naar de tv gaat of als de speler
is aangesloten op een tv/video-combinatie,
kan de kopieerbeveiliging van sommige
DVD-programma’s de beeldkwaliteit
nadelig beïnvloeden. Als u nog steeds
problemen ondervindt, hoewel de speler
rechtstreeks is aangesloten op uw tv,
probeer de speler dan aan te sluiten op de
S VIDEO-ingang van uw tv (pagina 18).
, (Alleen voor Aziatische modellen)
Als het kleursysteem van uw speler niet
overeenkomt met dat van uw tv, wijzig dan
het kleursysteem van de speler. Zie pagina
15 voor nadere informatie. (Het is niet
mogelijk om het kleursysteem van de
DVD-disc zelf te wijzigen.)
, Als u een disc afspeelt die is opgenomen in
een kleursysteem dat afwijkt van het
kleursysteem van uw tv, krijgt u een zwartwitbeeld.
master page=right
Het geluidsvolume is laag.
, Bij sommige DVD’s is sprake van een laag
geluidsvolume. U kunt het volume soms
verbeteren als u “AUDIO DRC” op “TV”
instelt (pagina 66).
, Stel “AUDIO VERZWAKKER” onder
“AUDIO INSTELLING” in op “UIT”
(pagina 66).
Bediening
De afstandsbediening werkt niet.
, Er bevinden zich obstakels tussen de
afstandsbediening en de speler.
, De afstand tussen de afstandsbediening en
de speler is te groot.
c wordt vervolgd
DVP-F25
3-077-371-41(1)
69
D:\projekty\Sony\dvpf25\nl\3077371411\01GB14ADD-CE.fm
, De afstandsbediening is niet op de
afstandsbedieningssensor van het apparaat
gericht.
, De afstandsbedieningssensor van de speler
wordt blootgesteld aan fel licht.
, De batterijen in de afstandsbediening zijn
bijna leeg.
master page=left
De speler begint de disc automatisch af te
spelen.
, De disc is voorzien van een automatische
afspeelfunctie.
, “AUTO WEERGAVE” in
“INDIVIDUELE INSTELLING” is
ingesteld op “AAN” (pagina 65).
De disc speelt niet.
, Er zit geen disc in het apparaat.
, De disc is ondersteboven geplaatst.
Plaats de disc zo dat de zijde met het label
(de niet-weergavezijde) naar het venster is
gericht.
, De speler kan bepaalde discs niet afspelen
(pagina 7).
, De regiocode van de DVD komt niet
overeen met die van de speler.
, Er is condensvorming opgetreden in de
speler (pagina 3).
, De speler kan geen CD-R’s, CD-RW’s,
DVD-R’s of DVD-RW’s (videostand)
afspelen die niet zijn afgesloten (pagina 7).
Het afspelen stopt automatisch.
“Gegevensfout” verschijnt als u een DATA
CD afspeelt.
De taal voor het geluid kan niet worden
gewijzigd.
, Het MP3-geluidsbestand dat u wilt afspelen
is corrupt.
, Het bestand is niet van het formaat MPEG1
Audio Layer 3.
, Probeer dit item in te stellen via het DVDmenu in plaats van met de rechtstreekse
selectietoets op de afstandsbediening
(pagina 35).
, Er zijn geen meertalige geluidssporen op de
afgespeelde DVD opgenomen.
, De taal voor het geluid kan bij deze DVD
niet worden gewijzigd.
Het MP3-geluidsbestand kan niet worden
afgespeeld (pagina 38).
, De DATA CD is niet opgenomen in het
MP3-formaat dat voldoet aan ISO9660
Niveau 1/Niveau 2 of Joliet.
, Het MP3-geluidsbestand is niet voorzien
van de extensie “.MP3”.
, Ondanks de extensie “.MP3” betreft het hier
geen MP3-bestand.
, Het bestand is niet van het formaat MPEG1
Audio Layer 3.
, Deze speler is niet in staat om
geluidsbestanden in MP3PRO-formaat af te
spelen.
De titel van het MP3-album of -bestand
wordt niet correct weergegeven.
, De speler kan alleen cijfers en
standaardletters weergeven. Andere tekens
worden als een asterisk weergegeven.
De disc begint niet te spelen vanaf het
begin.
, U hebt Geprogrammeerd afspelen , Shuffleafspelen, Herhaald afspelen of A-B
Herhaald afspelen gekozen (pagina 39).
, De functie voor het hervatten van het
afspelen is in werking getreden (pagina 34).
, Als een disc met een automatisch
pauzeersignaal wordt afgespeeld, stopt de
speler bij dit signaal.
Sommige functies zoals Stoppen,
Versneld en Vertraagd afspelen, Herhaald
afspelen, Shuffle-afspelen of
Geprogrammeerd afspelen werken niet.
, Bij sommige discs zijn niet alle
bedieningsmogelijkheden die hierboven
zijn genoemd, beschikbaar. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de disc.
De taal voor de ondertiteling kan niet
worden gewijzigd of uitgeschakeld.
, Probeer dit item in te stellen via het DVDmenu in plaats van met de rechtstreekse
selectietoets op de afstandsbediening
(pagina 35).
, Er zijn geen meertalige ondertitels op de
DVD opgenomen.
, Het is bij deze DVD niet mogelijk om de
ondertiteling te wijzigen.
De hoeken kunnen niet worden gewijzigd.
, Probeer dit item in te stellen via het DVDmenu in plaats van met de rechtstreekse
selectietoets op de afstandsbediening
(pagina 35).
, Er zijn geen meervoudige hoeken
opgenomen op de DVD.
, De hoek kan worden gewijzigd als de
indicator in de Bedieningsbalk blauw
oplicht (pagina 51).
, Het is bij deze DVD niet mogelijk om van
hoek te veranderen.
70
DVP-F25
3-077-371-41(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\nl\3077371411\01GB14ADD-CE.fm
De speler werkt niet zoals het hoort.
, Als de speler abnormaal functioneert ten
gevolge van bijvoorbeeld statische
elektriciteit e.d., haal dan de stekker uit het
stopcontact.
Er verschijnt een code van 5 tekens op het
scherm.
, De zelfdiagnosefunctie is geactiveerd.
(Raadpleeg de tabel op pagina 71.)
De disc kan niet worden verwijderd en
“Vergrendeld” verschijnt op het tvscherm.
master page=right
Zelfdiagnosefunctie
(Wanneer er een code op het scherm
verschijnt)
Als de zelfdiagnosefunctie is geactiveerd om
te voorkomen dat de speler defect raakt,
knippert een servicecode van vijf tekens
(b.v. C 13 00) met een combinatie van één
letter en vier cijfers op het scherm. Raadpleeg
in dat geval onderstaande tabel.
C:13:00
, Het Kinderslot is ingesteld (pagina 33).
De disc kan niet worden geplaatst of
verwijderd.
, Er is condensvorming opgetreden in de
speler (pagina 3).
, De disc heeft een niet-reguliere vorm
(pagina 3).
, Een disc kan niet worden geplaatst als er al
een in het apparaat zit.
De eerste drie Oorzaak en/of oplossing
tekens van
de servicecode
De disc is vuil.
, Reinig de disc met een
zachte doek (pagina 8).
C 31
De disc is niet correct
ingebracht.
, Plaats de disc op de juiste
wijze.
E XX
(xx is een getal)
De zelfdiagnosefunctie van
de speler is uitgevoerd om
een defect te voorkomen.
, Neem contact op met de
dichtstbijzijnde Sonydealer of met een erkende
Sony-onderhoudsdienst
en vermeld de 5 tekens
van de servicecode.
Voorbeeld: E 61 10
Aanvullende informatie
C 13
71
DVP-F25
3-077-371-41(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\nl\3077371411\01GB14ADD-CE.fm
Verklarende
woordenlijst
Dolby Digital (pagina 25, 67)
Digitale audiocompressietechnologie
ontwikkeld door Dolby Laboratories. Deze
technologie is compatibel met 5.1-kanaalssurround-geluid. In dit formaat is het
achterkanaal in stereo en er is tevens een apart
subwooferkanaal. Dolby Digital produceert
hetzelfde digitale kwaliteitsgeluid via de 5.1kanalen als de Dolby Digital cinemaaudiosystemen. De kanaalscheiding is
uitstekend doordat de gegevens van alle
kanalen afzonderlijk zijn opgenomen en
digitaal worden verwerkt.
Dolby Surround (Pro Logic) (pagina 24, 67)
Een audiosignaalverwerkingstechnologie van
Dolby Laboratories voor surround-geluid.
Wanneer het ingangssignaal een surroundcomponent bevat, voert Pro Logic voor-,
midden- en achtersignalen uit. Het
achterkanaal is mono.
DTS (pagina 25, 68)
Digitale audiocompressietechnologie
ontwikkeld door Digital Theater Systems,
Inc. Deze technologie is compatibel met 5.1kanaals-surround-geluid. In dit formaat is het
achterkanaal in stereo en er is tevens een apart
subwooferkanaal. DTS produceert hetzelfde
digitale kwaliteitsgeluid via de gescheiden
5.1-kanalen.
De kanaalscheiding is uitstekend doordat de
gegevens van alle kanalen afzonderlijk zijn
opgenomen en de vervorming is minimaal
doordat de gegevens van ieder kanaal digitaal
worden verwerkt.
DVD (pagina 7)
Een disc die maximaal 8 uur aan bewegende
beelden kan bevatten, met dezelfde diameter
als een CD.
De datacapaciteit van een eenlagige en
enkelzijdige DVD is 4,7 GB (Gigabyte), wat
7 keer meer is dan die van een CD. De
datacapaciteit van een tweelagige
enkelzijdige DVD is 8,5 GB, van een
eenlagige dubbelzijdige DVD 9,4 GB en van
een tweelagige dubbelzijdige DVD 17 GB.
De beeldgegevens zijn van het MPEG 2formaat, een van de wereldwijd
geaccepteerde normen voor digitale
compressietechnologie. De beeldgegevens
worden gecomprimeerd tot ongeveer 1/40-ste
deel (gemiddeld) van de oorspronkelijke
master page=left
grootte. De DVD maakt daarnaast gebruik
van een variabele coderingstechnologie die
de toe te kennen gegevens aanpast aan de
beeldstatus. De audiogegevens worden
opgenomen in een meerkanaalsformaat zoals
Dolby Digital, voor een meer natuurgetrouwe
geluidsweergave.
Verder biedt een DVD tal van geavanceerde
mogelijkheden zoals meerdere hoeken,
meerdere talen en kinderbeveiliging.
Hoofdstuk (pagina 45)
Delen van een film of een muziekstuk die
korter zijn dan titels. Een titel bestaat uit
meerdere hoofdstukken. Sommige discs
bevatten geen hoofdstukken.
Index (CD)/Video Index (VIDEO CD)
(pagina 45)
Een getal waarmee een track wordt
opgesplitst zodat u makkelijk een bepaald
punt op een CD of een VIDEO CD kunt
vinden. Sommige discs bevatten geen index.
MPEG-audio (pagina 25, 68)
Internationale coderingsstandaard voor het
comprimeren van digitale audiosignalen,
goedgekeurd door ISO/IEC. MPEG 1 is
compatibel met maximaal 2-kanaalsstereo.
MPEG 2, dat bij DVD’s wordt gebruikt, is
compatibel met maximaal 7.1-kanaalssurround.
Scène (pagina 45)
Op een VIDEO CD met PBC-functies
(afspeelfuncties) zijn de menuschermen,
bewegende beelden en stilstaande beelden
opgesplitst in “scènes”.
Titel (pagina 45)
Het langste deel van een film of muziekstuk
op een DVD, bijvoorbeeld een complete film
bij videosoftware of een compleet album bij
audiosoftware.
Track (pagina 45)
Delen van een film op een VIDEO CD of een
eigenschap van een muziekstuk op een CD
(de lengte van een muziekstuk).
72
DVP-F25
3-077-371-41(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\nl\3077371411\01GB14ADD-CE.fm
master page=right
Technische gegevens
Systeem
Laser: Halfgeleiderlaser
Signaalformaat: PAL/NTSC
Audiokarakteristieken
Frequentiebereik: DVD VIDEO (PCM
96 kHz): 2 Hz tot 44 kHz (±1,0 dB)/DVD
VIDEO (PCM 48 kHz): 2 Hz tot 22 kHz
(±0,5 dB)/CD: 2 Hz tot 20 kHz (±0,5 dB)
Signaal/ruis-verhouding
(S/R-verhouding): 115 dB (alleen de
AUDIO OUT L/R-aansluitingen)
Harmonische vervorming: 0,003 %
Dynamisch bereik: DVD VIDEO: 103 dB/
CD: 99 dB
Wow en flutter: Minder dan gedetecteerde
waarde (±0,001% W PIEK)
Algemeen
Voeding:
220 tot 240 V wisselstroom, 50/60 Hz
Stroomverbruik: 9 W
Afmetingen (ongeveer): 196 × 61 × 265 mm
(breedte/hoogte/diepte) incl. uitstekende
delen
Gewicht (ongeveer): 1,8 kg
Bedrijfstemperatuur: 5°C tot 35°C
Luchtvochtigheid: 25 % tot 80 %
Meegeleverde toebehoren
Zie pagina 14.
Wijzigingen in ontwerp en technische
gegevens voorbehouden zonder
voorafgaande kennisgeving.
Bij weergave van PCM-geluidssporen met
een bemonsteringsfrequentie van 96 kHz
worden de uitgangssignalen van de DIGITAL
OUT (OPTICAL)-aansluiting omgezet in een
bemonsteringsfrequentie van 48 kHz.
Aanvullende informatie
Uitgangen
(Aansluiting: Aansluitingstype/
Uitgangsniveau/Belastingsimpedantie)
AUDIO OUT L/R: Aansluiting
hoofdtelefoon/2 Vrms/10 kilo-ohm
DIGITAL OUT (OPTICAL): Optische
uitgang/-18 dBm (golflengte: 660 nm)
COMPONENT VIDEO OUT (Y, CB, CR):
Aansluiting hoofdtelefoon/Y: 1,0 Vp-p/
CB, CR: 0,7 Vp-p/75 ohm
VIDEO OUT: Aansluiting hoofdtelefoon/
1,0 Vp-p/75 ohm
S VIDEO OUT: 4-pinsmini-DIN/
Y: 1,0 Vp-p/C: 0,3 Vp-p (PAL),
0,286 Vp-p (NTSC)/75 ohm
73
DVP-F25
3-077-371-41(1)
D:\projekty\Sony\dvpf25\nl\3077371411\01GB14ADD-CE.fm
master page=left
Taalcodelijst
Zie pagina 48, 51 en 63 voor nadere informatie.
Taalspelling conform ISO 639: 1988 (E/F).
Code Taal
Code Taal
Code Taal
Code Taal
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan) Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703 Niet
gespecificeerd
74
DVP-F25
3-077-371-41(1)
Register
Cijfers
H
PROGRAMMEREN 39
16:9 64
4:3 LETTER BOX 64
4:3 PAN&SCAN 64
5.1-kanaals-surround 21
HERSTELLEN 63
Het deksel van het
aansluitpaneel
Bevestigen 26
Verwijderen 10
Hoek 51
HOOFDSTUK 45
Hoofdstuk 72
R
A
Aansluitingen 17
A-B Herhaald afspelen 43
ACHTERGROND 65
Afspelen hervatten 34
Afstandsbediening 14, 60
ALBUM 45
Album 37
AUDIO DRC 66
AUDIO INSTELLING 66
AUDIO VERZWAKKER 66
Audiosignaalformaat 49
AUTOM. UITSCHAKELING
65
AUTO WEERGAVE 65
B
Basisinstellingen 28, 63
Batterijen 14
Bedieningsbalk 12
Behandeling discs 8
BNR 52
Bruikbare discs 7
C
CD 31
INDIVIDUELE
BEELDREGELING 53
D
DATA CD 7, 37
DIGITAL VIDEO
ENHANCER 54
DIGITALE UITGANG 67
Digitale uitgang 67
DIMMER 65
DOLBY DIGITAL 24, 25,
48, 67, 72
DOWN MIX 67
DTS 25, 48, 68, 72
DVD 7, 31, 72
DVD/CD-tekst 46
E
EIGEN
KINDERBEVEILIGING 56
G
GELUID 48, 63
I
INDEX 45
Index 72
INDIVIDUELE
INSTELLING 65
Installatie aan de muur 27
INSTELLING 62
Instelscherm 62
K
KINDERBEVEILIGING 57
Kinderslot 33
KLEURSYSTEEM 64
L
Luidsprekers
Aansluitingen 21
M
REPEAT 42
Herhaald afspelen 42
REPLAY 32
S
S VIDEO-uitgang 18
SCENE 45
Scène 72
SCHERMBEVEILIGING 65
SCHERMDISPL. 63
Schermdisplay
Bedieningsbalk 12
Instelscherm 62
SCHERMINSTELLING 64
SHUFFLE 41
Shuffle-afspelen 41
Vertraagd afspelen 33
SNEL 63
Snel achteruit 33
Snel vooruit 33
Steun 26
Storingen verhelpen 69
SURROUND 49
T
MENU 63
Menu
DVD-menu 35
Topmenu 35
MP3 7, 37, 46
MPEG 25, 48, 68, 72
MULTI-DISC RESUME 34,
66
MUZIEKSTUK 45
MUZIEKSTUKKEUZE 66
TAALKEUZE 63
TIJD/TEKST 45, 46
TITEL 45
Titel 72
TOP MENU 35
Track 37, 72
TV TYPE 64
TVS (TV Visual Surround) 49
Tv-scherm
Bedieningsbalk 12
Instelscherm 62
N
V
NUMMER INVOEREN 45
O
Onafgebroken afspelen
CD/VIDEO CD 31
DATA CD 37
DVD 31
Ondertitel 51
ONDERTITELING 63
Verbindingen 18
VIDEO CD 7, 31
VOLLEDIG 62
Z
Zoeken 33
Bepaald punt terwijl u naar
het tv-scherm kijkt 33
P
PAUZESTAND 66
PBC-afspelen 36
PRO LOGIC 24, 72
Geprogrammeerd afspelen 39
75
D:\projekty\Sony\dvpf25\nl\3077371411\01GB15BCO-CE.fm
master page=left
Gedrukt op 100% kringlooppapier met
VOC (vluchtige organische verbinding)vrije inkt op basis van plantaardige olie.
Sony Corporation Printed in Japan
DVP-F25
3-077-371-41(1)
Download PDF

advertising