Sony | DVP-NC615 | Sony DVP-NC615 Gebruiksaanwijzing

3-074-252-81(2)
CD/DVD
Player
Gebruiksaanwijzing
DVP-NC615
© 2002 Sony Corporation
WAARSCHUWING
Stel het apparaat niet bloot
aan regen of vocht, om brand
en elektrische schokken te
voorkomen.
Open de behuizing niet om
elektrische schokken te
voorkomen. Laat onderhoud
en reparatie alleen verrichten
door bevoegde vaklieden.
Het netsnoer mag alleen bij
een erkende servicewinkel
worden vervangen.
Welkom!
Installatie
• Zet het apparaat niet schuin. Het
apparaat is ontworpen voor
gebruik in horizontale positie.
• Houd zowel het apparaat als de
discs uit de buurt van apparatuur
waarin een krachtige magneet
wordt gebruikt, zoals een grote
luidspreker of een
magnetronoven.
• Plaats geen zware voorwerpen
op het apparaat.
Gooi de batterij
niet weg maar
lever deze in als
klein chemisch
afval (KCA).
Dit apparaat is geclassificeerd als
een KLASSE 1 LASER
PRODUCT. Het label met
vermelding van CLASS 1 LASER
PRODUCT bevindt zich op de
achterzijde van het apparaat.
OPGELET
De optische instrumenten in dit
apparaat kunnen oogletsel
veroorzaken. De laserstraal van
deze CD/DVD-speler is schadelijk
voor de ogen. Probeer daarom de
behuizing niet te openen.
Laat onderhoud en reparatie alleen
verrichten door bevoegde vaklieden.
Op de beschermende laserbehuizing
in de speler bevindt zich de volgende
waarschuwingssticker.
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
• Dit apparaat werkt op
wisselstroom van 220 tot 240 V,
50/60 Hz. Kijk of dit voltage
overeenstemt met de plaatselijke
netspanning.
• Om brand en elektrische
schokken te voorkomen, mag u
geen voorwerpen op het apparaat
plaatsen die zijn gevuld met
water, zoals vazen.
2
Dank u voor aankoop van deze
Sony CD/DVD-speler. Lees deze
gebruiksaanwijzing aandachtig
door voordat u de speler in gebruik
neemt, en bewaar de
gebruiksaanwijzing, zodat u deze
ook later kunt raadplegen.
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
• Let op – De optische instrumenten in dit
apparaat kunnen oogletsel veroorzaken.
• Indien er een voorwerp of vloeistof in de
behuizing terechtkomt, moet u de stekker
uit het stopcontact trekken en het apparaat
laten nakijken door een deskundige, voordat
u het weer in gebruik neemt.
Spanningsbronnen
• Het apparaat blijft onder spanning staan
zolang de stekker in het stopcontact zit, ook
al is het apparaat zelf uitgeschakeld.
• Trek de stekker uit het stopcontact indien u
van plan bent de speler gedurende lange tijd
niet te gebruiken. Trek altijd aan de stekker
zelf en nooit aan het netsnoer.
Reinigen
Reinig de behuizing, het voorpaneel en de
bedieningselementen met een zachte doek die
licht is bevochtigd met een mild zeepsopje.
Gebruik geen schuursponsje, schuurpoeder of
oplosmiddelen zoals alcohol of benzine.
Discs reinigen
Gebruik niet de in de handel verkrijgbare
reinigingsdiscs. Deze kunnen defecten
veroorzaken.
BELANGRIJK
Let op: Deze speler kan voor onbepaalde tijd
een stilstaand videobeeld of schermdisplay
op het tv-scherm weergeven. Als u dat beeld
lange tijd op het tv-scherm laat staan, bestaat
het gevaar dat uw televisiescherm
onherstelbaar wordt beschadigd. Vooral
projectietelevisies zijn hier gevoelig voor.
Plaatsing
• Installeer de speler op een goed
geventileerde plaats, om te voorkomen dat
het te sterk opwarmt.
• Plaats het apparaat niet op een zachte
ondergrond zoals een tapijt, waardoor de
ventilatiegaten kunnen worden afgesloten.
• Installeer het apparaat niet in de buurt van
warmtebronnen of op een plaats waar het is
blootgesteld aan directe zonnestraling,
overmatig stof of mechanische schokken.
Gebruik
• Indien de speler direct van een koude in een
warme of een zeer vochtige ruimte wordt
gebracht, kan er condensvorming optreden
op de lenzen in de speler. In dat geval kan de
werking van de speler zijn verstoord.
Verwijder in dat geval de disc en laat de
speler ongeveer een half uur aanstaan totdat
alle vocht is verdampt.
• Haal de discs uit de speler wanneer u het
apparaat verplaatst. Als u dat niet doet,
kunnen de discs beschadigd raken.
Volumeregeling
Zet het volume niet hoger bij het beluisteren
van een zeer stille passage of een geluidloos
gedeelte. Als u dat toch doet, kunnen de
luidsprekers worden beschadigd wanneer er
plotseling een piekwaarde wordt bereikt.
3
De speler vervoeren
Voordat u de speler verplaatst, dient u ervoor
te zorgen dat het interne mechaniek weer
wordt ingesteld op de oorspronkelijk positie.
Volg hiertoe onderstaande procedure.
1 Verwijder alle discs uit de disclade.
2 Druk op Z om de disclade te sluiten.
Controleer of “NO DISC” op het
uitleesvenster van het voorpaneel
verschijnt.
3 Druk op ?/1 om de speler uit te
schakelen.
De speler schakelt over naar de
wachtstand en de voedingsindicator licht
rood op.
4 Koppel het netsnoer los.
Met alle vragen over en eventuele problemen
met uw speler kunt u altijd terecht bij de
dichtstbijzijnde Sony-dealer.
4
Inhoud
WAARSCHUWING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Welkom!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Voorzorgsmaatregelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Over deze gebruiksaanwijzing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Met deze speler kunnen de volgende discs worden afgespeeld . . . . . . . . . . . 7
Opmerkingen over de discs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Onderdelen en bedieningselementen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Schermdisplays (Bedieningsbalk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Eenvoudige inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Snelle kennismaking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stap 1: Uitpakken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stap 2: De batterijen in de afstandsbediening plaatsen. . . . . . . . . . . . . . . . .
Stap 3: De tv aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stap 4: Een disc afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
15
15
16
17
Aansluitingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
De speler aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stap 1: De videokabels aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stap 2: De audiokabels aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stap 3: Het netsnoer aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stap 4: Basisinstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
18
20
25
25
Discs afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Discs afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Een bepaald punt op een disc zoeken (Versneld, Vertraagd afspelen,
Zoeken, Freeze frame) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Het afspelen hervatten vanaf het punt waar u de disc hebt gestopt
(Afspelen hervatten/Multidisc hervatten) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Het DVD-menu gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIDEO CD’s met PBC-functies afspelen (PBC-afspelen) . . . . . . . . . . . . . . .
Een MP3-geluidsbestand afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diverse afspeelfuncties (Geprogrammeerd afspelen, Shuffle-afspelen,
Herhaald afspelen, A-B Herhaald afspelen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
31
32
33
33
34
37
Een scène zoeken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Een titel, hoofdstuk, track, index of scène zoeken (Zoekstand) . . . . . . . . . . 43
Informatie over een disc bekijken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
De speelduur en de resterende speelduur controleren
. . . . . . . . . . . . . . . 44
Geluidsregeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Het geluid wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
TV Virtual Surround-instellingen (TVS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
5
Films bekijken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Hoeken wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ondertitels weergeven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De beeldkwaliteit regelen (BNR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De beeldweergave regelen (INDIVIDUELE BEELDREGELING) . . . . . . . . .
De beeldweergave versterken (DIGITAL VIDEO ENHANCER) . . . . . . . . .
50
50
51
52
53
Extra functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Discs vergrendelen (EIGEN KINDERBEVEILIGING,
KINDERBEVEILIGING) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Uw tv bedienen met de meegeleverde afstandsbediening . . . . . . . . . . . . . . 59
Instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Het Instelscherm gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De taal voor schermweergave en geluid kiezen (TAALKEUZE) . . . . . . . . . .
Scherminstellingen (SCHERMINSTELLING). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Individuele instellingen (INDIVIDUELE INSTELLING). . . . . . . . . . . . . . . . . .
Geluidsinstellingen (AUDIO INSTELLING) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61
62
63
64
65
Aanvullende informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Verhelpen van storingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zelfdiagnosefunctie (Wanneer er een servicecode op het uitleesvenster
verschijnt). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verklarende woordenlijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taalcodelijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
68
70
71
73
74
75
Over deze
gebruiksaanwijzing
• De instructies in deze gebruiksaanwijzing
hebben betrekking op de
bedieningselementen op de
afstandsbediening. Maar ook de
bedieningselementen op de speler kunnen
worden gebruikt indien ze dezelfde of
soortgelijke namen hebben als die op de
afstandsbediening.
• In deze gebruiksaanwijzing vindt u de
volgende symbolen:
Symbool
Betekenis
Functies die beschikbaar zijn
voor DVD VIDEO’s of DVDR’s/DVD-RW’s in de
videostand
Functies die beschikbaar zijn
voor VIDEO CD’s of CD-R’s/
CD-RW’s in video-CD-formaat
Functies die beschikbaar zijn
voor DATA CD’s (CD-ROM’s
of CD-R’s/CD-RW’s met
MP3*-geluidsbestanden)
Functies die beschikbaar zijn
voor audio-CD’s of CD-R’s/
CD-RW’s in audio-CD-formaat
* MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) is een standaard
voor geluidscompressie die is vastgesteld door ISO
(Internationale Organisatie voor Standaardisatie)/
MPEG.
Met deze speler kunnen
de volgende discs
worden afgespeeld
Discformaat
DVD VIDEO
VIDEO CD
Audio-CD
Het “DVD VIDEO”-logo is een handelsmerk.
Regiocode
Op de achterkant van de speler staat een
regiocode vermeld. Deze code moet ook op
de DVD VIDEO-discs (alleen afspelen)
staan, om ze op dit apparaat te kunnen
afspelen. Dit systeem is bedoeld om
auteursrechten te beschermen.
Ook DVD’s met het label ALL kunnen met
deze speler worden afgespeeld.
Indien u een andere DVD probeert af te
spelen, verschijnt het bericht “Weergave van
deze disc niet toegestaan wegens
regiobeperkingen.” op het tv-scherm. Op
sommige DVD's staat geen regiocode
vermeld, terwijl ze toch niet kunnen worden
afgespeeld wegens regiobeperkingen.
X
Regiocode
DVP–XXXX
00V 00Hz
00W
NO.
0-000-000-00
Voorbeelden van discs die niet
op deze speler kunnen worden
afgespeeld
De speler kan de volgende discs niet afspelen:
• Alle CD-ROM’s (inclusief PHOTO CD’s).
CD-R’s/CD-RW’s, behalve als ze zijn
opgenomen in een van de volgende formaten:
–audio-CD-formaat
–video-CD-formaat
–MP3-formaat conform ISO9660* Niveau
1/Niveau 2, of de uitbreiding hiervan, het
Joliet-formaat
• Datasectie van CD-Extra’s
• DVD-RW’s in VR-stand
• DVD-ROM’s
• DVD-audiodiscs
• HD-laag van Super Audio CD’s
* Een logisch formaat van bestanden en mappen op
CD-ROM’s zoals gedefinieerd door ISO
(Internationale Organisatie voor Standaardisatie).
Ook de volgende discs kunnen niet op deze
speler worden afgespeeld:
• Een DVD met een andere regiocode.
• Een disc met een speciale vorm (b.v. kaartof hartvormig).
• Een disc waarop papier of stickers zijn
geplakt.
• Een disc met lijmresten van plakband of
stickers.
7
Opmerking
Sommige CD-R’s, CD-RW’s, DVD-R’s en DVDRW’s (in videostand) kunnen niet op deze speler
worden afgespeeld vanwege gebrekkige
opnamekwaliteit of de fysieke toestand van de disc,
of vanwege de eigenschappen van het apparaat
waarmee de opname is gemaakt.
Verder kan de disc niet worden afgespeeld als deze
niet correct is afgesloten. Raadpleeg voor meer
informatie de gebruiksaanwijzing van het
opnameapparaat.
Denk eraan dat discs die zijn aangemaakt in Packet
Write-formaat, niet kunnen worden afgespeeld.
Opmerking over het afspelen van
DVD’s en VIDEO CD’s
Sommige afspeelfuncties van DVD’s en
VIDEO CD’s kunnen opzettelijk door
softwareproducenten zijn vastgelegd. Dit
apparaat speelt DVD’s en VIDEO CD’s af
volgens de inhoud zoals deze door de
softwareproducenten is vastgelegd. Daardoor
zijn mogelijk niet alle afspeelfuncties
beschikbaar. Raadpleeg daarom ook de
aanwijzingen die met de DVD’s of VIDEO
CD’s worden meegeleverd.
Auteursrechten
Dit product is voorzien van een copyrightbeveiligingstechnologie die wordt beschermd
door bepaalde Amerikaanse patenten en
andere intellectuele eigendomsrechten die in
bezit zijn van Macrovision Corporation en
anderen. Het gebruik van deze copyrightbeveiligingstechnologie moet zijn
goedgekeurd door Macrovision Corporation,
en is bedoeld voor gebruik in huis en beperkte
kring tenzij Macrovision Corporation
hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft
verleend. Verder is het verboden deze
technologie aan te passen of na te bouwen.
8
Opmerkingen over de
discs
• Pak de disc vast bij de rand om hem schoon
te houden. Raak het oppervlak niet aan.
• Stel een disc niet bloot aan direct zonlicht of
aan warmtebronnen zoals heteluchtkanalen
en laat een disc niet liggen in een auto die in
de volle zon staat, want de temperatuur in de
auto kan dan sterk oplopen.
• Berg de discs na gebruik weer op in de houder.
• Reinig de disc met een reinigingsdoekje.
Veeg van binnen naar buiten.
• Gebruik geen oplosmiddelen zoals benzine,
verdunners, in de handel verkrijgbare
reinigingsmiddelen of antistatische sprays
voor grammofoonplaten.
Onderdelen en bedieningselementen
Meer details vindt u op de pagina’s die tussen haakjes zijn vermeld.
Voorpaneel
A [/1-toets/-indicator (aan/wachtstand)
(28)
Licht groen op als de speler is
ingeschakeld en licht rood op als de
speler in de wachtstand staat.
B DISC SELECT 1 – 5-toetsen
(disckeuze) (29)
C
(afstandsbedieningssensor) (15)
D Uitleesvenster voorpaneel (10)
E H-toets (afspelen) (28)
De H-toets heeft een voelbare punt.*
F X-toets (pauzeren) (29)
G x-toets (stoppen) (29)
H ./>-toetsen (vorige/volgende)
(29)
I A-toets (openen/sluiten) (28)
J DISC SKIP-toets (volgende disc) (28)
K EXCHANGE-toets (disc wisselen) (30)
L Disclade (28)
M SURROUND-toets (47)
N LOAD-toets (geplaatst) (29)
O PICTURE MODE-toets
(afbeeldingsstand) (52)
* Gebruik de voelbare punt als referentiepunt bij het
bedienen van de speler.
c wordt vervolgd
9
Uitleesvenster voorpaneel
Bij het afspelen van een DVD
Afspeelstatus
Licht op wanneer u de hoek
kunt wijzigen (50)
Speelduur (45)
Discnummers (29)
Disctype
Huidige disc
Huidig
audiosignaal (46)
ALLE DISCSstand (37)
Huidige titel en
hoofdstuk (45)
Huidige
afspeelstand (37)
Licht op wanneer de speler een
NTSC-signaal produceert
Als u een VIDEO CD met PBC-weergave (Playback Control) afspeelt (33)
Afspeelstatus
Discnummers (29)
Huidige scène (45)
Disctype
ALLE DISCS-stand (37)
Huidige disc
Licht op tijdens A-B Herhaald afspelen (41)
Speelduur (45)
Licht op wanneer de speler een
NTSC-signaal produceert
Als u een CD, DATA CD (MP3-audio) of VIDEO CD (zonder PBC) afspeelt
Afspeelstatus
Disctype
Discnummers (29)
Huidige disc
ALLE DISCSstand (37)
Licht op als er MP3-bestanden
worden afgespeeld (34)
Huidige afspeelstand (37)
10
Huidig track- en
indexnummer (45)
Speelduur (45)
Licht op wanneer de speler een
NTSC-signaal produceert
Achterpaneel
A LINE (RGB)-TV-aansluiting (16) (18)
B DIGITAL OUT (COAXIAL)aansluiting (coaxiale digitale uitgang)
(22) (23) (24)
C DIGITAL OUT (OPTICAL)aansluiting (optische digitale uitgang)
(22) (23) (24)
D LINE OUT L/R (AUDIO)-aansluiting
(audio-uitgangen links en rechts) (21)
(22) (23)
E LINE OUT (VIDEO)-aansluiting
(videolijnuitgang) (18)
F S VIDEO OUT-aansluiting (S VIDEOuitgang) (18)
c wordt vervolgd
11
Afstandsbediening
A TV [/1-toets (aan/wachtstand) (59)
B Z-toets (openen/sluiten) (28)
C Cijfertoetsen (33)
De toets met nummer 5 heeft een
voelbare punt.*
D CLEAR-toets (wissen) (37)
E -toets (ondertitels) (50)
F
-toets (audio) (46)
G ./>-toetsen (vorige/volgende)
(29)
H
m/M
-toetsen (versneld/
vertraagd) (31)
I X-toets (pauzeren) (29)
J H-toets (afspelen) (28)
De H-toets heeft een voelbare punt.*
K C/X/x/c-toetsen (33)
L DISPLAY-toets (schermdisplay) (13)
M TOP MENU-toets (topmenu) (33)
N [/1-toets (aan/wachtstand) (28)
O 2 +/–-toetsen (volume) (59)
De + heeft een voelbare punt.*
P TV/DVD-toets (59)
Q TIME/TEXT-toets (tijd/tekst) (44)
R DISC SKIP-toets (volgende disc) (28)
S
-toets (hoek) (50)
T PICTURE MODE-toets
(afbeeldingsstand) (52)
U SUR-toets (surround) (47)
V REPEAT-toets (herhalen) (40)
W REPLAY-toets (herhalen) (29)
X SEARCH MODE-toets (zoekstand) (43)
Y x-toets (stoppen) (29)
Z ENTER-toets (invoeren) (25)
wj O RETURN-toets (terugkeren) (33)
wk MENU-toets (33) (34)
* Gebruik de voelbare punt als referentiepunt bij het
bedienen van de speler.
12
7 8 9 q;
Schermdisplays
qa
(Bedieningsbalk)
Hieronder wordt de Bedieningsbalk uitgelegd.
De Bedieningsbalk wordt gebruikt voor het
aanpassen van de instellingen en voor het
weergeven van informatie tijdens het afspelen.
De weergegeven informatie verschilt per type
disc dat wordt afgespeeld. De getallen tussen
haakjes verwijzen naar pagina’s waar u
informatie over het betreffende item vindt.
De Bedieningsbalk weergeven
tijdens het afspelen
Als tijdens het afspelen de DISPLAY-toets
enkele malen wordt ingedrukt, verschijnen de
volgende displays. U kunt een instelling
kiezen die past bij het huidige afspeelitem.
Verder kunt u de betreffende informatie
weergeven.
◆Display 1
U kunt de afspeelstanden 1~5 selecteren.
De indicator licht blauw op als deze wordt
geactiveerd.
Voorbeeld: Als Herhaald afspelen wordt
gekozen. (Bij A-B Herhaald afspelen ziet het
display er anders uit.)
HOOFDSTUK
G TVS (47)
H “BNR” (51)
I “INDIVIDUELE
BEELDREGELING” (52)
J “DIGITAL VIDEO ENHANCER” (53)
K Afspeelstatus (NAfspelen, XPauzeren,
xStoppen enz.)
m
◆Display 3
De volgende afspeelgegevens worden
weergegeven.
Voorbeeld: Bij het afspelen van een DVD.
qs
qd
qf
qg
3:DVD T41 – 8
L
M
N
O
P
qh
T 1:01:57
TIJD/TEKST-pictogram
Discnummer en -type
Titelnummer van de DVD (44)
Hoofdstuknummer van de DVD (44)
Speelduur of resterende duur (44)
m
◆Display 4 (DVD alleen afspelen)
A
B
C
D
E
F
Discstand (37)
Herhaald afspelen (40)
Shuffle-afspelen (39)
Geprogrammeerd afspelen (37)
A-B Herhaald afspelen (41)
Eenheid die in dit voorbeeld wordt
herhaald.
m
◆Display 2
U kunt de afspeelstanden 7~0 selecteren.
De indicator licht blauw op als deze wordt
geactiveerd.
Voorbeeld: Als “TVS” is ingesteld.
DOLBY DIGITAL 3/2.1
qj
Q Formaat van het huidige audiosignaal
(46)
m
◆Geen display
m
◆Terugkeren naar Display 1
c wordt vervolgd
13
De Bedieningsbalk weergeven in
de stopstand
Als in de stopstand de DISPLAY-toets enkele
malen wordt ingedrukt, verschijnen de
volgende displays. U kunt enkele
basisinstellingen verrichten en u kunt de
weergaveopties van speler aan uw eigen
wensen aanpassen.
◆Display 1
U kunt de volgende instellingen verrichten.
m
◆Display 4
Geeft dezelfde informatie weer als Display 3
tijdens het afspelen.
3:DVD T41 – 8
T 1:01:57
m
◆Geen display
m
SNEL
◆Terugkeren naar Display 1
A
INSTELLING (61)
• Kies SNEL om het minimum aan
basisinstellingen te verrichten om de speler
te kunnen gebruiken.
• Kies VOLLEDIG om alle instellingen aan
te kunnen passen.
• Kies HERSTELLEN om de
INSTELLING-standaardinstellingen te
herstellen.
B
KINDERBEVEILIGING (55)
• Stel dit in om het afspelen van bepaalde
discs op deze speler te bewaken.
m
◆Display 2
Geeft dezelfde informatie weer als Display 1
tijdens het afspelen.
HOOFDSTUK
m
◆Display 3
Geeft dezelfde informatie weer als Display 2
tijdens het afspelen.
14
Eenvoudige inleiding
Snelle kennismaking
Dit apparaat kan worden bediend met de
meegeleverde afstandsbediening. Plaats twee
R6-batterijen (AA-formaat) in de
batterijhouder. Houd daarbij rekening met de
3- en #-markeringen op de batterijen en in
de houder. Richt de afstandsbediening op de
afstandsbedieningssensor
op de speler.
Eenvoudige inleiding
Deze snelle kennismaking verschaft u
voldoende informatie om meteen met de
speler aan de slag te gaan. Zie
“Aansluitingen” op pagina 18 voor het
gebruik van de surroundfuncties van deze
speler.
Stap 2: De batterijen in
de afstandsbediening
plaatsen
Opmerkingen
• U kunt deze speler niet aansluiten op een tv die
niet is voorzien van een SCART (EURO AV)- of
video-ingang.
• Zorg ervoor dat alle componenten zijn
uitgeschakeld voordat u ze gaat aansluiten.
Stap 1: Uitpakken
Controleer of het volgende is meegeleverd:
• Audio-/videokabel (pinstekker × 3 y
pinstekker × 3) (1)
• Afstandsbediening (1)
• R6-batterijen (AA-formaat) (2)
Opmerkingen
• Laat de afstandsbediening niet achter op een zeer
warme of vochtige plaats.
• Zorg ervoor dat er niets in de behuizing van de
afstandsbediening terechtkomt, vooral bij het
vervangen van de batterijen.
• Stel de afstandsbedieningssensor niet bloot aan
direct zonnestraling of felle verlichting. Hierdoor
kan de werking worden verstoord.
• Indien u de afstandsbediening gedurende lange
tijd niet gebruikt, verwijder dan de batterijen om
mogelijke schade door batterijlekkage en corrosie
te voorkomen.
15
Stap 3: De tv aansluiten
Sluit een SCART (EURO AV)-kabel (niet meegeleverd) en het netsnoer aan in de volgorde
(1~3) zoals hieronder aangegeven. Sluit het netsnoer altijd als laatste aan.
naar SCART (EURO AV)-ingang
1 SCART (EURO AV)kabel (niet meegeleverd)
naar T LINE
(RGB)-TV
Tv
2 Stopcontact
CD/DVD-speler
l: Signaalrichting
Aansluiting op een gewone tv met 4:3scherm
Bij sommige discs past het beeld niet op het
tv-scherm.
Zie pagina 63 voor het wijzigen van het
beeldschermformaat.
Indien uw tv geen SCART (EURO AV)aansluiting heeft
Raadpleeg B in “Stap 1: De videokabels
aansluiten” (pagina 18).
16
3 Stopcontact
Stap 4: Een disc afspelen
Eenvoudige inleiding
Nummer disccompartiment
Met de weergavezijde naar beneden
A Zet de tv aan.
B Druk op [/1 op de speler.
C Zet de ingangskeuzeschakelaar
van uw tv op de speler, zodat het
signaal van de speler op het tvscherm verschijnt.
Na stap 6
Bij sommige discs verschijnt er een menu op
het tv-scherm. Indien dat het geval is, kies dan
het gewenste item in het menu en speel de
DVD (pagina 33) of VIDEO CD (pagina 33) af.
Het afspelen stoppen
Druk op x.
D Druk op A op de speler om de
disclade te openen.
De disc verwijderen
Druk op A.
E Plaats een disc in de disclade met
de weergavezijde naar beneden.
De speler uitzetten
Druk op [/1. De speler schakelt over naar de
wachtstand en de voedingsindicator licht
rood op.
F Druk op H.
De disclade sluit en de speler begint de
disc af te spelen.
17
Aansluitingen
De speler aansluiten
Volg stap 1 t/m 4 om de speler aan te sluiten en in te stellen.
Alvorens te beginnen, koppelt u eerst het netsnoer los en controleert u of alle toebehoren zijn
meegeleverd en plaatst u de batterijen in de afstandsbediening (pagina 15).
Opmerkingen
• Sluit de kabels stevig aan om ongewenste ruis te voorkomen.
• Raadpleeg de gebruiksaanwijzingen van de aan te sluiten componenten.
Stap 1: De videokabels aansluiten
Sluit deze speler met behulp van een videokabel aan op uw tv-toestel, tv-projector of AVversterker (-receiver). Kies een van de aansluitpatronen A t/m C, afhankelijk van de ingang op
uw tv-toestel, tv-projector of AV-versterker (-receiver).
S VIDEO-kabel
(niet meegeleverd)
SCART (EURO
AV)-kabel (niet
meegeleverd)
Tv
Tv, projector of AVversterker (-receiver)
naar S VIDEO OUT
naar LINE (RGB)-TV
CD/DVD-speler
(geel)
naar LINE
OUT (VIDEO)
(geel)
Audio-/videokabel
(meegeleverd)
l: Signaalrichting
18
Tv, projector of AVversterker (-receiver)
A Als u aansluit op een SCART (EURO AV)-ingang
Aansluitingen
Sluit de SCART (EURO AV)-kabel (niet meegeleverd) aan. Sluit de stekkers stevig aan om
brom en ruis te voorkomen. Als u een aansluiting maakt met behulp van de SCART (EURO
AV)-kabel, controleer dan of de tv compatibel is met S VIDEO- of RGB-signalen. Raadpleeg
de gebruiksaanwijzing van de tv die u aansluit. Ook als u “LINE” instelt op “S VIDEO” of
“RGB” onder “SCHERMINSTELLING” in het instelscherm (pagina 63), moet u een SCART
(EURO AV)-kabel gebruiken die past bij het betreffende signaal.
B Als u aansluit op een video-ingang
Steek de gele stekker van de audio-/videokabel (meegeleverd) in de gele (video)aansluiting. Het
beeld is dan van standaardkwaliteit.
Geel (video)
Wit (L)
Rood (R)
Geel (video)
Wit (L)
Rood (R)
Verbind de rode en witte stekkers met de audio-ingangen (pagina 21). (Dit geldt alleen als u een
tv aansluit.)
C Als u aansluit op een S VIDEO-ingang
Sluit een S VIDEO-kabel (niet meegeleverd) aan. Het beeld is dan van hoge kwaliteit.
Opmerkingen
• Sluit de speler rechtstreeks aan op de tv. Wanneer de signalen van de speler via een videorecorder lopen,
krijgt u mogelijk geen helder beeld op het tv-scherm.
Videorecorder
CD/DVD-speler
Rechtstreeks
aansluiten
Tv
• Als u de speler op de tv aansluit via de SCART (EURO AV)-aansluiting, wordt het invoersignaal van de tv
automatisch ingesteld op de speler zodra u hierop gaat afspelen of zodra u een toets op de speler indrukt,
met uitzondering van ?/1. Druk in dat geval op TV/DVD op de afstandsbediening om terug te keren naar
het tv-signaal.
Bij het afspelen van een disc die is opgenomen met het NTSC-kleurensysteem, voert de
speler het videosignaal of het instelscherm enz. uit in het NTSC-kleurensysteem en kan het
beeld eventueel niet verschijnen op PAL-televisies. Open dan de disclade en verwijder de
disc.
c wordt vervolgd
19
Stap 2: De audiokabels aansluiten
Raadpleeg onderstaande tabel om na te gaan welke aansluiting het beste bij uw systeem past.
Raadpleeg tevens de gebruiksaanwijzingen van de componenten die u wilt aansluiten.
Kies een aansluiting
Kies een van de aansluitingen
A
t/m
D
die hieronder staan vermeld.
Aan te sluiten componenten
Uw opstelling
Tv
• Surroundeffecten: TVS DYNAMISCH (pagina 48),
TVS BREED (pagina 48)
A
(pagina 21) Voorbeeld
Stereoversterker (-receiver) en twee luidsprekers
• Surroundeffecten: TVS STANDAARD (pagina 48)
of
MD-deck/DAT-deck
• Surroundeffecten: geen
B
(pagina 22) Voorbeeld
AV-versterker (-receiver) met Dolby* Surround
(Pro Logic)-decoder en 3 tot 6 luidsprekers
• Surroundeffecten: Dolby Surround (Pro Logic)
(pagina 66)
C
(pagina 23) Voorbeeld
AV-versterker (-receiver) met een digitale
ingang, voorzien van een Dolby Digital-, MPEGaudio- of DTS**-decoder, en 6 luidsprekers
• Surroundeffecten: Dolby Digital (5.1-kan) (pagina
66), DTS (5.1-kan) (pagina 67), MPEG audio
(5.1-kan) (pagina 67)
D
(pagina 24) Voorbeeld
* Gefabriceerd onder licentie van Dolby
Laboratories. ‘Dolby’, ‘Pro Logic’ en het
symbool double-D zijn handelsmerken van
Dolby Laboratories.
** “DTS” en “DTS Digital Out” zijn
handelsmerken van Digital Theater Systems,
Inc.
20
Aansluiting
A
Aansluiting op uw tv
Bij deze aansluiting wordt het geluid weergegeven via de luidsprekers van uw tv. Als u in A
van “Stap 1: De videokabels aansluiten” (pagina 18) de SCART (EURO AV)-kabel hebt
aangesloten, hoeft u geen audiokabels op uw tv aan te sluiten.
Aansluitingen
CD/DVD-speler
(geel)*
(geel)
(wit)
(wit)
(rood)
Tv
(rood)
Audio-/videokabel
(meegeleverd)
naar LINE OUT
L/R (AUDIO)
l: Signaalrichting
naar audio-ingang
* De gele stekker dient voor videosignalen (pagina
18).
z Tip
Als u aansluit op een mono-tv, gebruik dan een
stereo-monokabel (niet meegeleverd). Verbind de
LINE OUT L/R (AUDIO)-aansluitingen op de
audioingang van de tv.
c wordt vervolgd
21
B Aansluiting op een stereoversterker (-receiver) en twee luidsprekers/
Aansluiting op een MD-deck of DAT-deck
Gebruik B-1 als de stereoversterker (-receiver) alleen L- en R-ingangen heeft. Gebruik B-2
als de versterker (receiver) een digitale ingang heeft, of als u aansluit op een MD- of DAT-deck.
In dat geval kunt u de speler ook rechtstreeks aansluiten op het MD- of DAT-deck, zonder dat u
gebruik maakt van een stereoversterker (-receiver).
CD/DVD-speler
Coaxiale digitale
kabel (niet
meegeleverd)
Stereoaudiokabel
(niet meegeleverd) (wit)
of
of
(rood)
naar DIGITAL OUT
(COAXIAL of OPTICAL)
naar LINE OUT L/R (AUDIO)
Optische digitale kabel (niet
meegeleverd)
Verwijder voor het aansluiten
het kapje van de aansluiting.
(wit)
(rood)
naar de coaxiale of
optische digitale ingang
naar audio-ingang
[Luidsprekers]
Stereoversterker (receiver)
Voor (L)
MD-deck/DAT-deck
Voor (R)
l: Signaalrichting
z Tip
Voor de B-1 -aansluiting kunt u de meegeleverde
audio-/videokabel gebruiken in plaats van een
aparte audiokabel.
22
C Aansluiting op een AV-versterker (-receiver) met een Dolby Surround (Pro
Logic)-decoder en 3 tot 6 luidsprekers
CD/DVD-speler
Aansluitingen
Dolby Surround-effecten zijn alleen mogelijk als u Dolby Surround-audiodiscs of meerkanaalsaudiodiscs (Dolby Digital) afspeelt.
Gebruik C-1 indien uw versterker (receiver) alleen R- en L-ingangen heeft. Gebruik C-2 als
de versterker (receiver) is uitgerust met een digitale ingang.
Coaxiale digitale kabel
(niet meegeleverd) Stereoaudiokabel
(niet meegeleverd) (wit)
of
(rood)
of
naar DIGITAL OUT
(COAXIAL of OPTICAL)
naar LINE OUT L/R (AUDIO)
Optische digitale kabel
(niet meegeleverd)
Verwijder voor het
aansluiten het kapje
van de aansluiting.
(wit)
naar de coaxiale of
optische digitale ingang
(rood)
naar audio-ingang
[Luidsprekers]
[Luidsprekers]
Versterker (receiver) met Dolby
Surround-decoder
Achter (L) Achter (R)
Subwoofer
Voor (L)
Midden
Voor (R)
Achter (mono)
l: Signaalrichting
Opmerking
Als u 6 luidsprekers aansluit, moet u de monoachterluidspreker vervangen door een
middenluidspreker, twee achterluidsprekers en een
subwoofer.
c wordt vervolgd
23
D Aansluiting op een AV-versterker (receiver) met een digitale ingang,
voorzien van een Dolby Digital-, MPEG-audio- of DTS-decoder, en 6 luidsprekers
Met deze aansluiting kunt u de Dolby Digital-, MPEG-audio- of DTS-decoderfunctie van uw
AV-versterker (-receiver) gebruiken. De surround-geluidseffecten van deze speler zijn dan niet
beschikbaar.
CD/DVD-speler
naar DIGITAL
OUT (OPTICAL)
naar DIGITAL
OUT (COAXIAL)
Coaxiale digitale
kabel (niet
meegeleverd)
naar coaxiale
digitale ingang
[Luidsprekers]
Achter (L)
of
Optische digitale kabel (niet
meegeleverd)
Verwijder voor het aansluiten
het kapje van de aansluiting.
naar optische
digitale ingang
AV-versterker (-receiver) met
een decoder
Subwoofer
Achter (R)
[Luidsprekers]
Voor (L)
Midden
Voor (R)
l: Signaalrichting
Opmerking
Na het aansluiten moet u in de Basisinstellingen
“DOLBY DIGITAL” op “DOLBY DIGITAL” en
“DTS” op “AAN” zetten (pagina 25). Als uw AVversterker (-receiver) is uitgerust met een MPEGaudio-decoderfunctie, moet u “MPEG” op “MPEG”
24
zetten (pagina 67). Als u dat niet doet, komt er geen
geluid of hard lawaai uit de luidsprekers.
Stap 3: Het netsnoer aansluiten
Sluit de netsnoeren van de DVD-speler en de tv aan op een stopcontact.
Volg onderstaande procedure voor een minimale basisinstelling van de speler.
Druk op > om een instelling over te slaan. Druk op om terug te keren naar de vorige
instelling ..
Aansluitingen
Stap 4: Basisinstellingen
4 Druk op ENTER zonder een disc te
plaatsen.
Nu verschijnt het Instelscherm voor de
taalkeuze op het schermdisplay.
Welke talen beschikbaar zijn, hangt af
van het spelermodel.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
DANSK
SVENSKA
1 Zet de tv aan.
5 Druk op X/x om een taal te kiezen.
De speler gebruikt de hier geselecteerde
2 Druk op [/1.
taal zowel in het menu als bij de
ondertitels.
3 Schakel de ingangskeuzeschakelaar 6 Druk op ENTER.
van de tv zo in dat het signaal van de
speler op het tv-scherm verschijnt.
“Press [ENTER] to run QUICK SETUP.”
(Druk op ENTER voor Basisinstellingen)
verschijnt onderaan op het scherm.
Wanneer dit bericht niet verschijnt, kies
dan “QUICK” (SNEL) onder “SETUP”
(INSTELLING) in de Bedieningsbalk
(pagina 62) om Basisinstellingen te
activeren.
Het Instelscherm voor het
beeldschermformaat van de aangesloten
tv verschijnt.
SCHERMINSTELLING
16:9
TV TYPE:
16:9
SCHERMBEVEILIGING:
4:3 LETTER BOX
ACHTERGROND:
4:3 PAN&SCAN
LINE:
c wordt vervolgd
25
7 Druk op X/x om de instelling te
kiezen die hoort bij uw type tv.
◆ Als een breedbeeld-tv hebt of een
standaard 4:3-tv met een breedbeeldstand
• 16:9 (pagina 63)
◆ Als een standaard 4:3-tv hebt
• 4:3 LETTER BOX of 4:3 PAN&SCAN
(pagina 63)
8 Druk op ENTER.
11Druk op X/x om (indien
aanwezig) het type aansluiting te
kiezen dat u gebruikt om een
versterker (receiver) aan te sluiten
en druk vervolgens op ENTER.
Kies het item dat overeenkomt met de
audioverbinding die u op pagina 21 t/m
24 ( A t/m D ) hebt gekozen.
A
Nu verschijnt het Instelscherm voor het
kiezen van het type video-uitgangssignaal
van de LINE (RGB)-TV-aansluiting.
• Kies “NEE” als u alleen een tv aansluit
en verder niets. De Basisinstellingen en
de aansluitingen zijn nu gereed.
B-1
SCHERMINSTELLING
TV TYPE:
SCHERMBEVEILIGING:
ACHTERGROND:
LINE:
16:9
AAN
HOESBEELD
VIDEO
VIDEO
S VIDEO
RGB
9 Druk op X/x om het type
uitgangssignaal te kiezen dat u
wilt ontvangen van de LINE (RGB)TV-aansluiting.
◆ Videosignalen
• VIDEO (pagina 64)
◆ S-VIDEO-signalen
• S VIDEO (pagina 64)
◆ RGB-signalen
• RGB (pagina 64)
C-1
• Kies “LINE OUT L/R (AUDIO)”. De
Basisinstellingen en de aansluitingen
zijn nu gereed.
B-2
C-2
D
• Kies “DIGITAL OUTPUT”. Het
Instelscherm voor “DOLBY DIGITAL”
verschijnt.
12Druk op X/x om het type Dolby
Digital-signaal te kiezen dat u
naar uw versterker (receiver) wilt
sturen.
Kies het signaal dat overeenkomt met de
audioverbinding die u op pagina 22 t/m
24 ( B t/m D ) hebt gekozen.
AUDIO INSTELLING
AUDIO VERZWAKKER:
UIT
AUDIO DRC:
STANDAARD
DOWN MIX:
DOLBY SURROUND
DIGITALE UITGANG:
AAN
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
D-PCM
MPEG:
DOLBY DIGITAL
DTS:
10Druk op ENTER.
Het Instelscherm voor het kiezen van het
type aansluiting voor uw versterker
(receiver) verschijnt.
B-2
Is deze speler aangesloten op een
versterker (receiver)? Kies het
gebruikte type aansluiting.
JA
LINE OUTPUT L/R (AUDIO)
DIGITAL OUTPUT
NEE
26
C-2
• D-PCM (pagina 66)
D
• DOLBY DIGITAL (alleen indien de
versterker (receiver) is uitgerust met
een Dolby Digital-decoder) (pagina 66)
13Druk op ENTER.
“DTS” is gekozen.
14Druk op X/x om te kiezen of u al
dan niet een DTS-signaal naar uw
versterker (receiver) wilt sturen.
Kies het item dat overeenkomt met de
audioverbinding die u op pagina 22 t/m
24 ( B t/m D ) hebt gekozen.
B-2
C-2
• UIT (pagina 67)
D
• AAN (alleen als de versterker
(receiver) is uitgerust met een DTSdecoder) (pagina 67)
15Druk op ENTER.
Om de surround-geluidsfunctie van deze
speler of uw versterker (receiver) te benutten,
moet u onderstaande instellingen verrichten
voor de audioverbindingen die u op pagina 22
t/m 24 ( B t/m D ) hebt gekozen. Dit
zijn de standaardinstellingen die niet hoeven te
worden gewijzigd wanneer u de speler voor
het eerst aansluit. Zie pagina 61 voor het
gebruik van het Instelscherm.
Aansluitingen
AUDIO INSTELLING
AUDIO VERZWAKKER:
UIT
AUDIO DRC:
STANDAARD
DOWN MIX:
DOLBY SURROUND
DIGITALE UITGANG:
AAN
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
UIT
UIT
AAN
Surround-geluidseffecten
Audioverbindingen (pagina 21 t/m 24)
A
• Er zijn geen nadere instellingen vereist.
B-1
C-1
• Stel “DOWN MIX” in op “DOLBY
SURROUND” (pagina 66).
• Indien het geluid ook bij laag volume wordt
vervormd, zet dan “AUDIO
VERZWAKKER” op “AAN” (pagina 65).
B-2
C-2
D
• Stel “DOWN MIX” in op “DOLBY
SURROUND” (pagina 66).
• Stel “DIGITALE UITGANG” in op
“AAN” (pagina 66).
De basisinstellingen zijn voltooid. Alle
aansluitingen en instellingen zijn gereed.
Als uw AV-versterker (receiver) beschikt
over een MPEG-audiodecoderfunctie,
moet u de “MPEG”-instelling aanpassen
(pagina 67).
27
4 Druk op A op de speler en leg een
disc op de disclade.
Discs afspelen
Discs afspelen
Afhankelijk van de DVD of VIDEO CD
kunnen sommige functies afwijken of
onbeschikbaar zijn.
Raadpleeg de instructies die bij de disc zijn
meegeleverd.
Voedingsindicator
H
Druk op DISC SKIP als u nog meer discs
op de lade wilt plaatsen. Plaats de discs in
de volgorde waarin u ze wilt afspelen.
Telkens als u op DISC SKIP drukt, draait
de disclade zodanig dat u de disc in een
leeg compartiment kunt plaatsen. De
speler begint af te spelen vanaf de disc
die het laatst op de lade is geplaatst.
A
Nummer
Met de
disccompartiment
weergavezijde naar
beneden
DISC SKIP
5 Druk op H.
De disclade gaat dicht en de speler begint
met afspelen (Onafgebroken afspelen).
Regel het volume via de tv of de
versterker (receiver).
Bij sommige discs verschijnt er een menu
op het tv-scherm. Zie pagina 33 voor
DVD’s. Zie pagina 33 voor VIDEO CD’s.
De speler uitzetten
Druk op [/1. De speler komt in de wachtstand.
1 Zet de tv aan.
2 Druk op [/1.
De speler gaat aan en de
voedingsindicator licht groen op.
3 Schakel de ingangskeuzeschakelaar
van de tv zo in dat het signaal van de
speler op het tv-scherm verschijnt.
◆ Bij gebruik van een versterker (receiver)
Zet de versterker (receiver) aan en kies
het juiste kanaal zodat u het geluid van de
speler kunt horen.
28
z Tip
De speler schakelt automatisch uit als u deze meer
dan 30 minuten in de stopstand laat staan
(Automatische uitschakelfunctie).
Opmerkingen bij het afspelen van DTSgeluidssporen op een CD
• Bij het afspelen van DTS-CD’s wordt via de
analoge stereo-uitgangen overmatige ruis
geproduceerd. Om mogelijke beschadiging
van het audiosysteem te voorkomen, dient u
de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen
als de analoge stereo-uitgangen van de
speler zijn aangesloten op een versterker.
Voor DTS Digital Surround™-weergave
moet een externe 5.1-kanaalsdecoder
worden aangesloten op de digitale uitgang
van de speler.
Opmerkingen bij het afspelen van DVD’s
met DTS-geluidssporen
• DTS-audiosignalen worden uitgevoerd via
de DIGITAL OUT-aansluiting (COAXIAL
of OPTICAL).
• Bij het afspelen van een DVD met DTSgeluid zet u “DTS” in “AUDIO
INSTELLING” op “AAN” (pagina 67).
• Wanneer u de speler aansluit op
geluidsapparatuur zonder DTS-decoder,
mag u “DTS” in “AUDIO INSTELLING”
niet op “AAN” zetten (pagina 67 ). De
luidsprekers kunnen dan een luid geluid
produceren, waardoor uw gehoor of de
luidsprekers kunnen worden beschadigd.
Extra bedieningsmogelijkheden
./>
LOAD
DISC SELECT
H X
x
A
DISC SKIP
Discs afspelen
• Stel het geluid in op “STEREO” met behulp
van de
-toets als u DTS-geluidssporen
van een CD afspeelt (pagina 46).
• Speel geen tracks met DTS-geluid af zonder
de speler eerst aan te sluiten op een
audiocomponent met ingebouwde DTSdecoder.
De speler voert het DTS-signaal uit via de
DIGITAL OUT-aansluiting (COAXIAL of
OPTICAL), ook al staat “DTS” onder
“AUDIO INSTELLING” op het
Instelscherm op “UIT”. Hierdoor kunnen
uw gehoor of de luidsprekers worden
beschadigd (pagina 67).
Om dit te doen
Een disc kiezen
Drukt u op
DISC SELECT 1–5
op de speler
Stoppen
x
Pauzeren
X
Het afspelen hervatten X of H
na pauzeren
Naar de volgende disc DISC SKIP
gaan
Tijdens onafgebroken >
afspelen naar het
volgende hoofdstuk,
de volgende track of
volgende scène gaan
Tijdens onafgebroken .
afspelen naar het
vorige hoofdstuk, de
vorige track of vorige
scène gaan
Het afspelen stoppen Z
en de disc verwijderen
De vorige scène
REPLAY
herhalen (alleen DVD)
Controleren of er zich LOAD op de speler.
een disc in het
De discnummercompartiment bevindt indicatoren op het
uitleesvenster van het
voorpaneel (1–5)
lichten op.
c wordt vervolgd
29
z Tips
• De herhaalfunctie is handig wanneer u een scène of
een dialoog die u hebt gemist, nog een keer wilt zien.
• Voordat u de discs plaatst, brandt wellicht een
discnummerindicator van een leeg compartiment.
Opmerking
Bij sommige scènes kunt u de herhaalfunctie niet
gebruiken.
Discs vervangen tijdens het
afspelen van een disc (EXCHANGE)
Het is mogelijk om de disclade te openen om
te controleren welke discs nog worden
afgepeeld of om discs te vervangen, zonder
dat daarbij het afspelen van de huidige disc
wordt onderbroken.
EXCHANGE
Opmerking
Druk in stap 5 niet aan de disclade om deze te
sluiten, want dan kunt u de speler beschadigen.
De disclade vergrendelen
(Kinderslot)
U kunt de disclade vergrendelen zodat
kinderen deze niet kunnen openen.
DISC SKIP
1
Druk op EXCHANGE.
De disclade wordt geopend en er
verschijnen twee disccompartimenten.
Ook al speelt de speler op dat moment
een disc af, het afspelen wordt niet
onderbroken.
2
Vervang de discs die zich in de
compartimenten bevinden, door
nieuwe.
3
Druk op DISC SKIP.
De disclade draait en er verschijnen twee
andere disccompartimenten.
4
Vervang de discs die zich in de
compartimenten bevinden, door
nieuwe.
5
Druk op EXCHANGE.
De disclade gaat dicht.
z Tip
Als de disclade is geopend, gebeurt er het volgende:
– Als de huidige disc gereed is met afspelen, stopt
de speler met afspelen. Als de speler in de
herhaalstand Eén disc speelt (pagina 40), wordt de
huidige disc nogmaals afgespeeld.
30
– Als de speler in de shuffle-stand Alle discs speelt
(pagina 39), worden alleen de titels, tracks of
hoofdstukken van de huidige disc in willekeurige
volgorde afgespeeld.
– Bij Geprogrammeerd afspelen (pagina 37),
worden alleen de titels, tracks of hoofdstukken
van de huidige disc afgespeeld.
Druk in de wachtstand op O RETURN,
ENTER en [/1 op de afstandsbediening.
De speler wordt ingeschakeld en “LOCKED”
verschijnt op het uitleesvenster van het
voorpaneel.
Als het kinderslot is ingesteld, kunt u de A- en
EXCHANGE-toetsen op de speler en de Ztoets op de afstandsbediening niet gebruiken.
De disclade ontgrendelen
Druk in de wachtstand nogmaals op
O RETURN, ENTER en [/1.
Opmerking
Zelfs als u “HERSTELLEN” onder
“INSTELLING” in de Bedieningsbalk kiest (pagina
61), blijft de disclade vergrendeld.
Een bepaald punt op een
disc zoeken (Versneld, Vertraagd
afspelen, Zoeken, Freeze frame)
Beeld voor beeld kijken
(Vertraagd afspelen)
Druk op
m of M
als de speler zich
in de pauzestand bevindt. Druk op H om
terug te keren naar de normale snelheid.
Telkens als u tijdens het vertraagd afspelen op
m of M
drukt, verandert de
afspeelsnelheid. Er zijn twee snelheden
beschikbaar. Elke keer als u op deze toets
drukt, verandert de indicatie als volgt:
Discs afspelen
U kunt snel een bepaald punt op een disc
zoeken terwijl u naar het beeld of de
vertraagde weergave kijkt.
De afspeelsnelheid “×2B”/“×2b” is ongeveer
het dubbele van de normale snelheid. De
afspeelsnelheid “2M”/“2m” is sneller
dan “1M”/“1m”.
Afspeelrichting
2
y1
Tegenovergestelde richting (alleen DVD)
2
y1
De afspeelsnelheid “2 y”/“2 ” is
langzamer dan “1 y”/“1 ”.
Opmerking
Bij sommige DVD’s en VIDEO CD’s zijn bepaalde
handelingen die hier worden beschreven, niet
mogelijk.
Snel een bepaald punt zoeken
door een disc snel voor- of
achteruit af te spelen (Versneld
afspelen)
Druk tijdens het afspelen van een disc op
m of M . Wanneer u het gewenste
punt hebt gevonden, drukt u op H om terug
te keren naar de normale afspeelsnelheid.
Telkens als u tijdens het versneld afspelen op
m of M
drukt, verandert de
afspeelsnelheid. Er zijn drie snelheden
beschikbaar. Telkens als u op deze toets
drukt, verandert de indicatie als volgt:
Afspeelrichting
×2B (alleen DVD/CD) t 1M t 2M
Tegenovergestelde richting
×2b (alleen DVD) t 1m t 2m
31
Het afspelen hervatten
vanaf het punt waar u de
disc hebt gestopt (Afspelen
hervatten/Multidisc hervatten)
De speler onthoudt het punt waar u de disc
hebt gestopt.
Opmerkingen
• Het punt waar u het afspelen hebt gestopt, wordt
in de volgende gevallen niet onthouden:
– U wijzigt de afspeelstand.
– U gaat Geprogrammeerd afspelen of Shuffleafspelen.
– U wijzigt de instellingen op het Instelscherm.
• Als u een CD afspeelt, wordt het punt waar u hebt
gestopt niet onthouden als de disclade wordt
geopend of als het netsnoer wordt losgekoppeld.
• Als u een DATA CD afspeelt, wordt het punt waar
u hebt gestopt niet onthouden als de speler in de
wachtstand komt, als de disclade wordt geopend
of als het netsnoer wordt losgekoppeld.
• Bij sommige discs is deze functie niet beschikbaar.
Het punt opslaan waar u de disc
hebt gestopt (Multidisc
hervatten)
Het afspelen van de huidig disc
hervatten (Afspelen hervatten)
De speler onthoudt het punt waar u de disc
hebt gestopt, ook al komt de speler in de
wachtstand nadat u op [/1 hebt gedrukt.
1 Druk tijdens het afspelen van een
disc op x om het afspelen te
stoppen.
“RESUME” verschijnt op het
uitleesvenster van het voorpaneel.
2 Druk op H.
De speler start met afspelen vanaf het
punt waar u de disc in stap 1 hebt gestopt.
z Tip
Als u wilt afspelen vanaf het begin van de disc, druk
dan tweemaal op x en vervolgens op H.
32
De speler onthoudt op waar u de disc hebt
gestopt. De volgende keer als u dezelfde disc
plaatst, wordt het afspelen van dit punt hervat.
De speler onthoudt het stoppunt, ook al speelt
u in de tussentijd andere discs in de disclade af.
De speler kan voor maximaal 6 verschillende
DVD- of VIDEO-discs het punt onthouden
voor Afspelen hervatten. Ook als u het
netsnoer loskoppelt blijven deze gegevens
bewaard. Als u het stoppunt voor de zevende
disc opslaat, wordt het stoppunt van de eerste
disc gewist.
z Tips
• Als u wilt afspelen vanaf het begin van de disc,
druk dan tweemaal op x en vervolgens op H.
• Als u de functie Multidisc hervatten wilt
uitschakelen, stel dan “MULTI-DISC RESUME”
in “INDIVIDUELE INSTELLING” in op “UIT”
(pagina 65). De functie Afspelen hervatten vanaf
hetzelfde punt werkt nu alleen voor de disc die op
dit moment in de speler is geplaatst.
Opmerking
Bij sommige discs is deze functie niet beschikbaar.
Het DVD-menu gebruiken
afspelen)
Met PBC-afspelen (Playback Control) kunt u
VIDEO CD’s interactief afspelen via het
menu op het tv-scherm.
Cijfertoetsen
Discs afspelen
Een DVD is opgesplitst in lange stukken film
of muziek die “titels” worden genoemd. Bij
het afspelen van een DVD die meerdere titels
bevat, kunt u titels kiezen met behulp van de
TOP MENU-toets.
Als u DVD’s afspeelt waarbij u de taal voor
de ondertitels en de taal voor het geluid enz.
kunt kiezen, kunt u deze items instellen met
behulp van de MENU-toets.
VIDEO CD’s met PBCfuncties afspelen (PBC-
Cijfertoetsen
1 Start het afspelen van een VIDEO
CD met PBC-functies.
1 Druk op TOP MENU of MENU.
Het discmenu verschijnt op het tvscherm.
De inhoud van het menu varieert van disc
tot disc.
2 Druk op C/X/x/c of op de
cijfertoetsen om het item te kiezen
dat u wilt afspelen of wijzigen.
3 Druk op ENTER.
Het menu waarmee u uw keuzes kunt
instellen, verschijnt.
2 Kies het gewenste itemnummer en
de gewenste track met X/x of met
de cijfertoetsen.
3 Druk op ENTER.
4 Volg de instructies op het
menuscherm voor interactieve
handelingen.
Afhankelijk van de VIDEO CD kan de
procedure verschillen; raadpleeg de
gebruiksaanwijzing die bij de disc wordt
meegeleverd.
Terugkeren naar het menu
Druk op O RETURN.
c wordt vervolgd
33
z Tip
Als u wilt afspelen zonder PBC, druk dan op ./
> terwijl de speler is gestopt om een track te
kiezen. Druk vervolgens op H of ENTER.
“Weergave zonder PBC.” verschijnt op het tvscherm en het onafgebroken afspelen begint. Er
kunnen geen stilstaande beelden zoals een menu
worden afgespeeld.
Om terug te keren naar PBC-weergave drukt u
tweemaal op x en vervolgens op H.
Een MP3-geluidsbestand
afspelen
U kunt DATA CD’s (CD-ROM’s en CD-R’s/
CD-RW’s) afspelen die in MP3-formaat
(MPEG1 Audio Layer 3) zijn opgenomen.
Opmerking
Afhankelijk van de VIDEO CD kan in de
gebruiksaanwijzing die bij de disc wordt geleverd
“Druk op ENTER” in stap 3 zijn vervangen door
“Druk op SELECT”. Druk in dat geval op H.
1 Druk op Z en plaats een DATA CD
op de disclade.
2 Druk op H.
De disclade gaat dicht en de speler begint
het eerste MP3-geluidsbestand op de disc
af te spelen.
Opmerkingen
• De volgorde van afspelen kan afwijken van de
volgorde waarin de bestanden zijn bewerkt. Zie
“De afspeelvolgorde van MP3-geluidsbestanden”
hieronder voor meer informatie.
• Deze speler kan MP3-geluidsbestanden afspelen
in de volgende aftastfrequenties:
32 kHz, 44,1 kHz en 48 kHz.
34
MP3-geluidsbestanden
1 Druk op MENU.
U kunt MP3-bestanden op CD-ROM’s, CDR’s en CD-RW’s afspelen. De speler herkent
echter alleen bestanden op deze discs die zijn
opgenomen in een van de formaten ISO9660
niveau 1, niveau 2 of Joliet.
U kunt ook discs afspelen die in Multi
Session-formaat zijn opgenomen.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het
CD-R/RW-apparaat of van de
opnamesoftware (niet meegeleverd) voor
meer informatie over het opnameformaat.
Nu verschijnt de lijst met MP3-albums
die op de DATA CD zijn opgenomen.
1( 30)
ROCK BEST HIT
KARAOKE
JAZZ
R&B
MY FAVORITE SONGS
CLASSICAL
SALSA OF CUBA
BOSSANOVA
2 Kies een album met X/x en druk
op ENTER.
De lijst met tracks in het album verschijnt.
JAZZ
1 ( 90 )
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
SHE IS SPECIAL
ALL YOU NEED IS ...
SPICY LIFE
HAPPY HOUR
RIVER SIDE
5
TAKE TIME,TAKE TIME
3 Kies een track met X/x en druk op
ENTER.
De gekozen track begint af te spelen.
Als een track of een album wordt
afgespeeld, is de titel gemarkeerd.
Discs afspelen
Een album en een track kiezen
Multi Session-CD’s afspelen
Deze speler kan Multi Session CD’s afspelen
als zich in de eerste sessie een MP3geluidsbestand bevindt. Alle daaropvolgende
MP3-bestanden die in latere sessies zijn
opgenomen, kunnen dan ook worden
afgespeeld.
Als zich in de eerste sessie muziektracks of
afbeeldingen in audio-CD-formaat of VideoCD-formaat bevinden, wordt alleen de eerste
sessie afgespeeld.
Opmerkingen
• Als u de extensie “.MP3” toevoegt aan een nietMP3-bestand, wordt het bestand niet door de
speler herkend. De speler produceert dan een hard
geluid dat u luidsprekersysteem zou kunnen
beschadigen.
• De speler kan geen geluidsbestanden in
MP3PRO-formaat afspelen.
Naar de volgende of vorige pagina gaan
Druk op c of C.
Terugkeren naar het vorige scherm
Druk op O RETURN.
Het scherm uitschakelen
Druk op MENU.
Opmerkingen
• Alleen de letters van het alfabet en cijfers kunnen
worden gebruikt voor album- en tracknamen. Alle
andere tekens worden als een asterisk weergegeven.
• ID3-tags kunnen niet worden weergegeven.
c wordt vervolgd
35
De afspeelvolgorde van MP3geluidsbestanden
De afspeelvolgorde van albums en tracks op
een DATA CD is als volgt.
◆Structuur van de discinhoud
Boom 1 Boom 2 Boom 3 Boom 4 Boom 5
ROOT
album
track
Als u een DATA CD plaatst en op H drukt,
worden de genummerde tracks
achtereenvolgens afgespeeld van 1 t/m 7.
Eventuele subalbums of subtracks die zich in
het huidige gekozen album bevinden, krijgen
voorrang boven het volgende album in
dezelfde boom. (Voorbeeld: C bevat D
zodat 4 vóór 5 wordt afgespeeld.)
Als u op MENU drukt en de lijst met MP3albums verschijnt (pagina 35), worden de
albums in deze volgorde weergegeven: A t
B t C t D t F t G. Albums die
geen tracks bevatten (zoals album E),
verschijnen niet in de lijst.
z Tips
• Als u nummers (01, 02, 03 enz.) toevoegt aan het
begin van de tracksnamen, worden de tracks in
deze volgorde afgespeeld.
• Discs met een uitgebreide boomstructuur doen er
langer over om met afspelen te beginnen. Daarom
kunt u uw albums het beste binnen de eerste twee
bomen plaatsen.
36
Opmerkingen
• Afhankelijk van de software waarmee u de
DATA-CD hebt gemaakt, kan de afspeelvolgorde
afwijken van bovenstaande afbeelding.
• Bovenstaande afspeelvolgorde is mogelijk niet
van toepassing als er zich meer dan 200 albums en
tracks op de DATA-CD bevinden.
• De speler herkent maximaal 100 albums (de
speler telt eenvoudigweg alle aanwezige albums,
ook al bevatten ze geen MP3-geluidsbestanden).
Na de eerste 100 albums speelt de speler geen
albums meer af. Van de eerste 100 albums, speelt
de speler niet meer dan het gecombineerde totaal
van 200 albums en tracks af.
Discstand
Diverse afspeelfuncties
(Geprogrammeerd afspelen, Shuffleafspelen, Herhaald afspelen, A-B
Herhaald afspelen)
2
Opmerking
In de volgende gevallen wordt de afspeelstand
geannuleerd:
– Als u de disclade opent.
– U drukt op [/1, zodat de speler in de wachtstand
komt.
De discstand kiezen (Eén disc of
Alle discs)
U kunt één disc of alle geplaatste discs afspelen.
Voordat u Geprogrammeerd afspelen, Shuffleafspelen of Herhaald afspelen instelt, moet u
kiezen of u deze afspeelstand wilt toepassen of
één disc of op alle discs.
Druk op ENTER om de discstand te
kiezen.
Afwisselend wordt
(Eén disc) of
(Alle discs) geselecteerd.
Uw eigen programma
samenstellen (Geprogrammeerd
afspelen)
Discs afspelen
U kunt de volgende afspeelstanden instellen:
• Geprogrammeerd afspelen (pagina 37)
• Shuffle-afspelen (pagina 39)
• Herhaald afspelen (pagina 40)
• A-B Herhaald afspelen (pagina 41)
U kunt zelf de volgorde bepalen waarin de
titels, hoofdstukken of tracks op de disc
worden afgespeeld en zo uw eigen
programma samenstellen.
U kunt maximaal 99 items programmeren.
Als u de stand Alle discs kiest (pagina 37),
kunt u een programma aanmaken voor alle
discs die in de speler zijn geplaatst.
Cijfertoetsen
1
1
Druk tweemaal op DISPLAY met de
speler in de stopstand.
De volgende Bedieningsbalk verschijnt.
Druk op DISPLAY tijdens het afspelen
(of tweemaal in de stopstand).
De volgende Bedieningsbalk verschijnt.
c wordt vervolgd
37
2
Druk op C/c om
(PROGRAMMEREN) te kiezen en druk
op ENTER.
Het programmeerscherm verschijnt.
PROGRAMMEREN
– : ––––
ALLES WISSEN
1. – – – – –
2. – – – – –
3. – – – – –
4. – – – – –
5. – – – – –
6. – – – – –
3
++
Druk op c.
Nu is de speler gereed voor het
programmeren van de eerste disc.
PROGRAMMEREN
– : ––––
++
Titels of tracks
opgenomen op een disc
T
++
01
02
03
04
05
06
C
++
01
02
03
04
05
06
Hoofdstukken opgenomen op een disc
“?” verschijnt zolang de speler de disc nog
niet heeft afgespeeld.
38
ALLES WISSEN
1. – – – – –
2. – – – – –
3. – – – – –
4. – – – – –
5. – – – – –
6. – – – – –
PROGRAMMEREN
– : ––––
PROGRAMMEREN
3 : DVD
ALLES WISSEN
1. – – – – –
2. – – – – –
3. – – – – –
4. – – – – –
5. – – – – –
6. – – – – –
◆ Bij het afspelen van een DVD
Kies bijvoorbeeld hoofdstuk “03” of titel
“02”.
Druk op X/x of op de cijfertoetsen om “02”
te kiezen onder “T” en druk op ENTER.
T
++
01
02
03
04
05
06
C
++
01
02
03
04
05
06
Druk vervolgens op X/x of op de
cijfertoetsen om “03” te kiezen onder “C”
en druk op ENTER.
T
Selecteer de disc die u wilt
programmeren met behulp van de
cijfertoetsen of X/x en druk op ENTER.
De cursor gaat naar de titel- of trackrij
“T” (in dit geval “01”).
Disctype
Kies een titel, hoofdstuk of track om te
programmeren.
PROGRAMMEREN
3 : DVD
ALLES WISSEN
1. – – – – –
2. – – – – –
3. – – – – –
4. – – – – –
5. – – – – –
6. – – – – –
4
T
5
ALLES WISSEN
1. 3DVD –T02–C03
2. – – – – –
3. – – – – –
4. – – – – –
5. – – – – –
6. – – – – –
T
++
Gekozen disc, titel en hoofdstuk
◆ Bij het afspelen van een VIDEO CD of CD
Kies bijvoorbeeld track “02”.
Druk op X/x of op de cijfertoetsen om “02”
te kiezen onder “T” en druk op ENTER.
PROGRAMMEREN
– : ––––
0:15:30
T
ALLES WISSEN
1. 3DVD –T02–C03
2. 2VCD –T02
3. – – – – –
4. – – – – –
5. – – – – –
6. – – – – –
++
Gekozen disc en track
6
7
Herhaal stap 3 t/m 5 om andere discs,
titels, hoofdstukken of tracks te
programmeren.
De geprogrammeerde discs, titels,
hoofdstukken en tracks worden getoond
in de gekozen volgorde.
U kunt de speler de titels, hoofdstukken of
tracks laten “schudden”. De afspeelvolgorde
kan worden gewijzigd door nogmaals te
“schudden”. Als u de stand Alle discs kiest
(pagina 37), kunt u alle discs die in de speler
zijn geplaatst, laten “schudden”.
Discs afspelen
Druk op H om Geprogrammeerd
afspelen te starten.
Geprogrammeerd afpelen begint.
Na afloop van het programma kunt u
hetzelfde programma opnieuw starten
door op H te drukken.
Afspelen in willekeurige volgorde
(Shuffle-afspelen)
Geprogrammeerd afspelen beëindigen
Druk op CLEAR.
Het scherm uitschakelen
Druk enkele malen op DISPLAY tot het
scherm is uitgeschakeld.
Een programma annuleren of wijzigen
1 Volg stap 1 en 2 van “Uw eigen
programma samenstellen
(Geprogrammeerd afspelen)”.
2 Kies het programmanummer van de disc,
1
Druk tijdens het afspelen op DISPLAY.
De volgende Bedieningsbalk verschijnt.
2
Druk op C/c om
(SHUFFLE) te
kiezen en druk enkele malen op ENTER
om het item te kiezen dat moet worden
“geschud”.
de titel, het hoofdstuk of de track dat u
wilt annuleren of wijzigen met X/x of de
cijfertoetsen en druk op c.
3 Druk op C en vervolgens op CLEAR om
het programmeren te annuleren.
Als u het programma wilt wijzigen, volg
dan stap 4 om het programma te wijzigen.
Alle discs, titels, hoofdstukken of tracks in
het programma annuleren
1 Volg stap 1 en 2 van “Uw eigen
programma samenstellen
(Geprogrammeerd afspelen)”.
TITEL
2 Druk op X en kies “ALLES WISSEN”.
3 Druk op ENTER.
z Tip
U kunt de functies Herhaald afspelen en Shuffleafspelen op de geprogrammeerde titels, hoofdstukken
of tracks toepassen. Volg tijdens het Geprogrammeerd
afspelen de stappen voor “Herhaald afspelen” (pagina
40) of “Shuffle-afspelen” (pagina 39).
Opmerking
Deze functie werkt niet bij DATA CD's.
◆ Bij het afspelen van een DVD
• DISC*
• TITEL
• HOOFDSTUK
◆ Bij het afspelen van een VIDEO CD of CD
• DISC*
• MUZIEKSTUK
◆ Bij het afspelen van een DATA CD
• DISC*
c wordt vervolgd
39
◆ Als Geprogrammeerd afspelen actief is
• AAN: hiermee worden de
geprogrammeerde titels, hoofdstukken
of tracks in willekeurige volgorde
afgespeeld.
* U kunt “DISC” alleen in de Alle Discs-stand kiezen.
Terugkeren naar normaal afspelen
Druk op CLEAR of kies “UIT” in stap 2.
Herhaald afspelen
U kunt alle titels, albums of tracks op een
disc, of een titel, hoofdstuk, album of track,
herhaaldelijk afspelen.
U kunt de standen Shuffle- en Geprogrammeerd
afspelen combineren. Als u de stand Alle discs
kiest (pagina 37), kunt u alle discs die in de
speler zijn geplaatst, herhaald afspelen.
De Bedieningsbalk uitschakelen
Druk enkele malen op DISPLAY tot de
bedieningsbalk is uitgeschakeld.
z Tips
• Het is mogelijk Shuffle-afspelen in te stellen als
de speler is gestopt. Kies eerst de optie
“SHUFFLE” en druk daarna op H. Shuffleafspelen gaat nu van start.
• Wanneer “HOOFDSTUK” is gekozen, kunnen
maximaal 96 hoofdstukken op een disc in
willekeurige volgorde worden afgespeeld.
1
Druk tijdens het afspelen op DISPLAY.
De volgende Bedieningsbalk verschijnt.
2
Druk op C/c om
(HERHALEN) te
kiezen en druk enkele malen op ENTER
om het item te kiezen dat moet worden
herhaald.
HOOFDSTUK
◆ Bij het afspelen van een DVD
• DISC: hiermee herhaalt u alle titels op
de huidige disc in de stand Een disc, of
alle discs in de stand Alle discs.
• TITEL: hiermee herhaalt u de huidige
titel op de disc.
• HOOFDSTUK: hiermee herhaalt u het
huidige hoofdstuk.
40
Een bepaald gedeelte herhalen
(A-B Herhaald afspelen)
U kunt een bepaald gedeelte van een titel,
hoofdstuk of track herhaaldelijk afspelen. (Dit
is nuttig als bijvoorbeeld een tekst uit het hoofd
wilt leren.)
Discs afspelen
◆ Bij het afspelen van een VIDEO CD of CD
• DISC: hiermee herhaalt u alle tracks op
de huidige disc in de stand Eén disc, of
op alle discs in de stand Alle discs.
• MUZIEKSTUK: hiermee herhaalt u de
huidige track.
◆ Bij het afspelen van een DATA CD
(MP3-bestanden)
• DISC: hiermee herhaalt u alle albums
op de huidige disc in de stand Eén disc,
of op alle discs in de stand Alle discs.
• ALBUM: hiermee herhaalt u het
huidige album.
• MUZIEKSTUK: hiermee herhaalt u de
huidige track.
◆ Als Geprogrammeerd afspelen of
Shuffle-afspelen actief is
• AAN: hiermee herhaalt u
Geprogrammeerd afspelen of Shuffleafspelen.
Terugkeren naar normaal afspelen
Druk op CLEAR of kies “UIT” in stap 2.
De Bedieningsbalk uitschakelen
Druk enkele malen op DISPLAY tot de
bedieningsbalk is uitgeschakeld.
z Tips
• Het is mogelijk Herhaald afspelen in te stellen als de
speler is gestopt. Kies eerst de optie “HERHALEN”
en druk daarna op H. Herhaald afspelen gaat nu
van start.
• U kunt “HERHALEN” rechtstreeks kiezen door
op REPEAT te drukken.
1
Druk tijdens het afspelen op DISPLAY.
De volgende Bedieningsbalk verschijnt.
2
Druk op C/c om
te kiezen.
3
Druk op ENTER wanneer u tijdens het
afspelen het beginpunt (punt A) vindt
van het gedeelte dat herhaaldelijk
moet worden afgespeeld.
Het beginpunt (punt A) is ingesteld.
(A-B HERHALEN)
A13 – 0:27:34 B
4
Druk nogmaals op ENTER wanneer het
eindpunt (punt B) is bereikt.
De instelpunten verschijnen op het
scherm en het gedeelte wordt herhaald.
c wordt vervolgd
41
Terugkeren naar normaal afspelen
Druk op CLEAR.
De Bedieningsbalk uitschakelen
Druk enkele malen op DISPLAY tot de
bedieningsbalk is uitgeschakeld.
Opmerking
Als u A-B Herhaald afspelen instelt, worden de
instelling voor Shuffle-afspelen, Herhaald afspelen
en Geprogrammeerd afspelen geannuleerd.
42
2 Druk enkele malen op SEARCH
Een scène zoeken
Een titel, hoofdstuk,
track, index of scène
zoeken (Zoekstand)
Cijfertoetsen
◆ Bij het afspelen van een DVD
(TITEL),
(HOOFDSTUK),
(TIJD/TEKST)
Kies “TIJD/TEKST” om een beginpunt
te zoeken door middel van het invoeren
van de tijdcode.
◆ Bij het afspelen van een VIDEO CD
(MUZIEKSTUK) of
(INDEX)
◆ Bij het afspelen van een VIDEO CD
met PBC-weergave
(SCENE) of
(INDEX)
◆ Bij het afspelen van een CD
(MUZIEKSTUK) of
(INDEX)
◆ Bij het afspelen van een DATA CD
(MP3-bestanden)
(ALBUM) of
(MUZIEKSTUK)
Een scène zoeken
U kunt een titel of hoofdstuk zoeken op een
DVD en een track, index of scène op een
VIDEO CD of CD. Aan titels en tracks op de
disc zijn unieke nummers toegekend, zodat u
ze kunt kiezen door het betreffende nummer
in te voeren. U kunt ook een scène zoeken aan
de hand van de tijdcode.
MODE om de zoekmethode te
kiezen.
3 Kies met de cijfertoetsen het
nummer van de gewenste titel,
track, scène, tijdcode enz.
1 Druk op SEARCH MODE.
Het volgende scherm verschijnt.
“-- (**)” verschijnt naast het symbool (**
verwijst naar een getal).
Het getal tussen haakjes geeft het totale
aantal titels, tracks, indices, scenes e.d.
aan dat zich op de disc bevindt.
– – (10)
Om bijvoorbeeld te zoeken naar de scène
op 2 uur, 10 minuten en 20 seconden na
het begin, kiest u “TIJD/TEKST” in stap
2 en voert u “2:10:20” in.
Als u zich hebt vergist
Annuleer het nummer door op CLEAR te
drukken en kies vervolgens een ander
nummer.
4 Druk op ENTER.
De speler begint met afspelen vanaf het
gekozen nummer.
z Tip
Als het uitleesvenster is uitgeschakeld, kunt u een
hoofdstuk (DVD) of een track (CD) zoeken door
het nummer met de cijfertoetsen in te voeren en
op ENTER te drukken.
43
Informatie over een disc bekijken
De speelduur en de
resterende speelduur
controleren
U kunt de speelduur en de resterende
speelduur van huidige titels, hoofdstukken of
tracks controleren. Verder kunt u zien welke
DVD/CD-tekst of tracknaam (MP3geluidsbestand) op de disc is opgenomen.
1 Druk tijdens het afspelen enkele
malen op DISPLAY totdat
(TIJD/TEKST) verschijnt.
Discnummer
en -type
Nummer van titel,
track (CD/VIDEO CD),
scène of album
3:DVD T41 – 8
Hoofdstuk, index of
track (DATA CD)
T 1:01:57
Tijdinformatie
2 Druk enkele malen op ENTER om
de tijdinformatie te wijzigen.
De indicatie en het soort tijd dat u kunt
wijzigen, hangen af van de disc die u
afspeelt.
44
◆ Bij het afspelen van een DVD
• T **:**:**
Speelduur van de huidige titel
• T–**:**:**
Resterende speelduur van de huidige
titel
• C **:**:**
Speelduur van het huidige hoofdstuk
• C–**:**:**
Resterende speelduur van het huidige
hoofdstuk
◆ Bij het afspelen van een VIDEO CD
(met PBC-functies)
• **:**
Speelduur van de huidige scène
◆ Bij het afspelen van een VIDEO CD
(zonder PBC-functies) of CD
• T **:**
Speelduur van de huidige track
• T–**:**
Resterende speelduur van de huidige
track
• D **:**
Speelduur van de huidige disc
• D–**:**
Resterende speelduur van de huidige disc
◆ Bij het afspelen van een DATA CD
(MP3-bestanden)
• ****:**
Speelduur van de huidige track
De Bedieningsbalk uitschakelen
Druk enkele malen op DISPLAY tot de
bedieningsbalk is uitgeschakeld.
De DVD/CD-tekst of tracknaam bekijken
(MP3-geluidsbestand)
Druk in stap 2 enkele malen op ENTER om
de tekst weer te geven die op de DVD, CD of
DATA CD is opgenomen.
De DVD/CD-tekst verschijnt alleen als er
tekst op de disc is opgenomen. U kunt de tekst
niet wijzigen. Als de disc geen tekst bevat,
verschijnt “NO TEXT”.
Bij DATA CD’s, verschijnt alleen de
tracknaam van het MP3-geluidsbestand.
BRAHMS SYMPHONY
De informatie op het
uitleesvenster van het
voorpaneel bekijken
Bij het afspelen van een VIDEO CD (zonder
PBC-functies) of CD
Speelduur van de track en nummer
van huidige disc, track en index
U kunt de tijd- en tekstgegevens die op het tvscherm worden weergegeven, ook op het
uitleesvenster van het voorpaneel bekijken.
De informatie op het uitleesvenster van het
voorpaneel verandert als volgt als u de
tijdinformatie op uw tv-scherm wijzigt.
Resterende speelduur van de huidige track
Bij het afspelen van een DVD
Speelduur van de disc
Resterende speelduur van de disc
Resterende speelduur van de huidige titel
Tekst
Speelduur en
nummer van het huidige hoofdstuk
Resterende speelduur van het huidige hoofdstuk
Bij het afspelen van een DATA CD (MP3bestanden)
Informatie over een disc bekijken
Speelduur van de titel en nummer van
huidige disc, titel en hoofdstuk
Speelduur van de track en nummer
van huidige disc, album en track
Tekst
Tracknaam
z Tips
• Als u VIDEO CD’s met PBC-functies afspeelt,
worden het discnummer, scènenummer en de
speelduur weergegeven.
• Lange teksten die niet op één regel passen, scrollen
over het uitleesvenster van het voorpaneel.
• Verder kunt u de tijdinformatie en de tekst bekijken
door enkele malen op TIME/TEXT te drukken.
Opmerkingen
• Bij sommige disctypen worden tijdens het
afspelen geen DVD/CD-teksten of tracknamen
weergegeven.
• De speler kan alleen het eerste niveau van de
DVD/CD-tekst, bijvoorbeeld de disc-naam of de
titel, weergeven.
• Soms wordt de speelduur van MP3geluidsbestanden niet juist weergegeven.
45
2 Druk enkele malen op
Geluidsregeling
Het geluid wijzigen
Als u een DVD afspeelt die is opgenomen in
verschillende audioformaten (PCM, Dolby
Digital, MPEG-audio of DTS), kunt u het
audioformaat wijzigen. Bij DVD's met
meertalige geluidssporen kunt u ook de taal
wijzigen.
Bij CD's, DATA CD’s of VIDEO CD's kunt
u het geluid van het rechter- of linkerkanaal
kiezen en het geluid van het gekozen kanaal
via zowel de rechter- als de linkerluidspreker
beluisteren. Bijvoorbeeld bij een disc met een
liedje kan het stemgeluid voor het
rechterkanaal en de muziek voor het
linkerkanaal zijn opgenomen. Als u dan
alleen de muziek wilt horen, kunt u het
linkerkanaal kiezen en het geluid via beide
luidsprekers beluisteren.
(geluid)
om het gewenste audiosignaal te
kiezen.
◆ Bij het afspelen van een DVD
De talen waaruit u kunt kiezen hangt af
van de DVD.
De 4 cijfers die worden weergegeven,
stellen de taalcode voor. In de
“Taalcodelijst” op pagina 74 kunt u de
betekenis van de taalcode opzoeken. Als
dezelfde taal meerdere keren verschijnt,
is de DVD opgenomen in meervoudig
audioformaat.
◆ Bij het afspelen van een VIDEO CD, CD
of DATA CD (MP3-bestand)
De standaardinstellingen zijn onderstreept.
• STEREO: Het standaardstereogeluid
• 1/L: Het geluid van het linkerkanaal
(mono)
• 2/R: Het geluid van het rechterkanaal
(mono)
Het audiosignaalformaat
controleren
Als u tijdens het afspelen enkele malen op
DISPLAY drukt, verschijnt het formaat van
het huidige audiosignaal (Dolby Digital,
MPEG-audio, DTS, PCM enz.) zoals
hieronder wordt getoond.
Voorbeeld:
Dolby Digital 5.1-kan.
Achter (L/R)
DOLBY DIGITAL
1 Druk op
(geluid) tijdens het
afspelen.
Het volgende scherm verschijnt.
Het cijfer tussen haakjes geeft het totale
aantal beschikbare audiosignalen aan.
1(4):ENGELS
46
Voor (L/R)
+ midden
3 / 2 .1
LFE (Lage
Frequentie-Effect)
Audiosignalen
De audiosignalen die op een disc zijn
opgenomen, bevatten onderstaande
geluidselementen (kanalen). Elk kanaal
wordt uitgevoerd via een aparte luidspreker.
• Voor (L)
• Voor (R)
• Midden
• Achter (L)
• Achter (R)
• Achter (mono): Bewerkte Dolby Surroundsignalen of Dolby Digital-achtersignalen
(mono).
• LFE-signaal (Lage Frequentie-Effect)
Opmerking
Als “DTS” in “AUDIO INSTELLING” is ingesteld
op “UIT”, verschijnt de keuzeoptie DTS-track niet
op het scherm, ook al bevat de disc DTS-tracks
(pagina 67 ).
TV Virtual Surroundinstellingen (TVS)
Als u een stereo-tv of 2 voorluidsprekers
aansluit, kunt u via de functie TVS (TV
Virtual Surround) surround-geluidseffecten
verkrijgen. Op basis van het geluid van de
voorluidsprekers, worden dan via
geluidsbewerking virtuele achterluidsprekers
gecreëerd (L: links, R: rechts) zonder dat er
daadwerkelijk achterluidsprekers zijn
aangesloten. TVS is een technologie die door
Sony is ontwikkeld om thuis surround-geluid
te kunnen reproduceren op een gewone
stereo-tv.
Geluidsregeling
1 Druk tijdens het afspelen
tweemaal op DISPLAY.
De volgende Bedieningsbalk verschijnt.
c wordt vervolgd
47
2 Druk op C/c om
TV
(SURROUND) te kiezen en druk
enkele malen op ENTER om een
van de TVS-instellingen te kiezen.
Raadpleeg de volgende uitleg die voor
elk item wordt gegeven.
• TVS DYNAMISCH
• TVS BREED
• TVS NACHT
• TVS STANDAARD
TVS DYNAMISCH
De instelling annuleren
Kies “UIT” in stap 2.
De Bedieningsbalk uitschakelen
Druk enkele malen op DISPLAY tot de
bedieningsbalk is uitgeschakeld.
◆TVS DYNAMISCH
Deze instelling creëert virtuele
achterluidsprekers op basis van het geluid van
de voorluidsprekers (L, R) zonder dat er
daadwerkelijk achterluidsprekers worden
gebruikt (zoals hieronder aangegeven).
Deze instelling gebruikt u wanneer de linkeren rechtervoorluidsprekers dicht bij elkaar
staan, zoals bij ingebouwde luidsprekers van
een stereo-tv.
◆TVS NACHT
Harde geluiden zoals explosies worden
gedempt, maar zachtere geluiden blijven
intact. Deze instelling is handig wanneer u bij
een laag volume de dialogen wilt kunnen
horen en tegelijkertijd wilt kunnen kunnen
genieten van de surround-geluidseffecten van
“TVS BREED”.
◆TVS STANDAARD
Deze instelling creëert virtuele
achterluidsprekers op basis van het geluid van
de voorluidsprekers (L, R) zonder dat er
daadwerkelijk achterluidsprekers worden
gebruikt. De virtuele luidsprekers worden
gereproduceerd zoals hieronder wordt
afgebeeld. Gebruik deze instelling als u TVS
wilt gebruiken met 2 aparte luidsprekers.
L
R
TV
L : Voorluidspreker (links)
R : Voorluidspreker (rechts)
: Virtuele luidspreker
◆TVS BREED
Deze instelling creëert virtuele
achterluidsprekers op basis van het geluid van
de voorluidsprekers (L, R) zonder dat er
daadwerkelijk achterluidsprekers worden
gebruikt. De virtuele luidsprekers worden
gereproduceerd zoals hieronder wordt
afgebeeld.
Deze instelling gebruikt u wanneer de linkeren rechtervoorluidsprekers dicht bij elkaar
staan, zoals bij ingebouwde luidsprekers van
een stereo-tv.
48
z Tip
U kunt de instelling ook wijzigen door enkele malen
op SUR (of op SURROUND op de speler) te drukken.
Opmerkingen
• Wanneer het afspeelsignaal geen signaal voor de
achterluidsprekers bevat, kunnen de surroundeffecten moeilijk hoorbaar zijn.
• Wanneer u een van de TVS-instellingen kiest,
moet u de surround-functie van de aangesloten tv
of versterker (receiver) uitschakelen.
• Zorg dat uw luisterpositie zich tussen de
luidsprekers bevindt, op gelijke afstand van elke
luidspreker, en dat de luidsprekers correct zijn
opgesteld.
• “TVS NACHT” werkt alleen bij Dolby Digitalen MPEG-audiodiscs. Niet alle discs reageren
echter op dezelfde manier op de “TVS NACHT”functie.
• Als u gebruikmaakt van de DIGITAL OUT
(COAXIAL of OPTICAL)-aansluiting om te
luisteren naar MPEG-audiosignalen en u hebt
“MPEG” in “AUDIO INSTELLING” op
“MPEG” ingesteld, komt er geen geluid uit uw
luidsprekers als u een van de TVS-instellingen
kiest.
Geluidsregeling
49
Films bekijken
Hoeken wijzigen
Als er een scène vanuit meerdere hoeken op
de DVD is opgenomen, verschijnt “ANGLE”
op het uitleesvenster van het voorpaneel. Dit
betekent dat u de hoek van waaruit u de scène
bekijkt, kunt wijzigen.
Ondertitels weergeven
Bij DVD’s waarop ondertitels zijn
opgenomen, kunt u de ondertitels tijdens het
afspelen op ieder gewenst moment wijzigen
dan wel aan- of uitzetten.
1 Druk tijdens het afspelen op
1 Druk tijdens het afspelen op
(hoek).
Het hoeknummer verschijnt op het scherm.
Het getal tussen haakjes geeft het totale
aantal hoeken aan.
(ondertitels).
Het volgende scherm verschijnt.
Het getal tussen haakjes geeft het totale
aantal beschikbare ondertitels aan.
1(8):ENGELS
2(7)
2 Druk enkele malen op
2 Druk enkele malen op
(hoek)
om het hoeknummer te kiezen.
De scène wordt vanuit de gekozen hoek
getoond.
Opmerking
Bij sommige DVD’s kunt u de hoeken niet
wijzigen, ook al zijn er meerdere hoeken
opgenomen.
50
(ondertitels) om de taal te kiezen.
De talen waaruit u kunt kiezen hangt af
van de DVD.
De 4 cijfers die worden weergegeven,
stellen de taalcode voor. In de
“Taalcodelijst” op pagina 74 kunt u de
betekenis van de taalcode opzoeken.
De ondertitels uitschakelen
Kies “UIT” in stap 2.
Opmerking
Bij sommige DVD’s kunt u de ondertitels niet
wijzigen, ook al zijn er ondertitels in meerdere talen
opgenomen. Soms is het ook niet mogelijk de
ondertitels uit te schakelen.
De beeldkwaliteit
regelen (BNR)
De BNR-functie (Block Noise Reduction)
regelt de beeldkwaliteit door “blokruis” of
mozaïekachtige patronen op uw tv-scherm te
onderdrukken.
Films bekijken
1 Druk tijdens het afspelen
tweemaal op DISPLAY.
De volgende Bedieningsbalk verschijnt.
2 Druk op C/c om
(BNR) te
kiezen en druk enkele malen op
ENTER om een niveau te kiezen.
1
• 1: beperkt de “blokruis”.
• 2: beperkt de “blokruis” meer dan 1.
• 3: beperkt de “blokruis” meer dan 2.
c wordt vervolgd
51
De “BNR”-instelling annuleren
Kies “UIT” in stap 2.
De Bedieningsbalk uitschakelen
Druk enkele malen op DISPLAY tot de
bedieningsbalk is uitgeschakeld.
Opmerkingen
• Zet “BNR” op “UIT” wanneer de randen van het
beeld op het scherm minder scherp zijn.
• Bij sommige discs of scènes is het “BNR”-effect
minder duidelijk.
De beeldweergave
regelen (INDIVIDUELE
BEELDREGELING)
U kunt het videosignaal van de DVD of
VIDEO CD dat van de speler afkomstig is,
regelen om zo de gewenste beeldkwaliteit te
verkrijgen. Kies de instelling die het beste
past bij het programma waar u naar kijkt.
1 Druk tijdens het afspelen
tweemaal op DISPLAY.
De volgende Bedieningsbalk verschijnt.
2 Druk op C/c om
(INDIVIDUELE BEELDREGELING)
te kiezen en druk enkele malen op
ENTER om een instelling te
kiezen.
De standaardinstellingen zijn onderstreept.
DYNAMISCH 1
• STANDAARD: geeft een
standaardbeeld weer.
52
• DYNAMISCH 1: produceert een
duidelijk dynamisch beeld via het
vergroten van het beeldcontrast en de
kleurintensiteit.
• DYNAMISCH 2: produceert een
dynamischer beeld dan DYNAMISCH
1 door het beeldcontrast en de
kleurintensiteit nog verder te vergroten.
• CINEMA 1: versterkt details in
donkere gebieden door het zwartniveau
te verhogen.
• CINEMA 2: lichte kleuren worden
helderder en donkere kleuren worden
rijker en het kleurcontrast wordt groter.
De beeldweergave
versterken (DIGITAL VIDEO
ENHANCER)
De DVE-functie (Digital Video Enhancer)
zorgt voor een helder en fris beeld door op uw
tv-scherm de beeldcontouren te versterken.
Met deze functie kunt u tevens de beelden op
het scherm zachter maken.
De Bedieningsbalk uitschakelen
Druk enkele malen op DISPLAY tot de
bedieningsbalk is uitgeschakeld.
Films bekijken
z Tips
• Als u naar een film kijkt, kunt u het beste
“CINEMA 1” of “CINEMA 2” kiezen.
• Ook kunt u de “INDIVIDUELE
BEELDREGELING”-instelling kiezen door
enkele malen op PICTURE MODE drukken.
ENTER
DISPLAY
1 Druk tijdens het afspelen
tweemaal op DISPLAY.
De volgende Bedieningsbalk verschijnt.
2 Druk op C/c om
(DIGITAL
VIDEO ENHANCER) te kiezen en
druk enkele malen op ENTER om
een niveau te kiezen.
1
• 1: versterkt de contouren.
• 2: versterkt de contouren meer dan 1.
• 3: versterkt de contouren meer dan 2.
• ZACHT: maakt het beeld zachter
(alleen DVD).
c wordt vervolgd
53
De “DIGITAL VIDEO ENHANCER”instelling annuleren
Kies “UIT” in stap 2.
De Bedieningsbalk uitschakelen
Druk enkele malen op DISPLAY tot de
bedieningsbalk is uitgeschakeld.
Opmerking
Afhankelijk van de disc of de scène die wordt
afgespeeld, kan het zijn dat eventueel aanwezige
ruis extra wordt versterkt. Als dit gebeurt, raden we
u aan om de DVE-functie te combineren met de
BNR-functie (pagina 51). Als dit niet leidt tot een
beter resultaat, verminder dan het DVE-niveau of
kies “ZACHT” (alleen DVD) in stap 2 hierboven.
54
SNEL
Extra functies
Discs vergrendelen (EIGEN
KINDERBEVEILIGING,
KINDERBEVEILIGING)
Het afspelen van discs kan op twee manieren
worden beperkt.
• Eigen kinderbeveiliging
U kunt het afspelen zo beperken dat de
speler bepaalde discs niet kan afspelen.
• Kinderbeveiliging
Voor het afspelen van sommige DVD’s kan
een beperking voor bijvoorbeeld leeftijd
zijn ingesteld. Sommige scènes kunnen dan
zijn geblokkeerd, of vervangen door andere.
Kinderbeveiliging en Eigen kinderbeveiliging
werken met hetzelfde wachtwoord.
Een wachtwoord voor Eigen kinderbeveiliging
kan voor maximaal 40 discs worden ingesteld.
Als u de 41-ste disc instelt, wordt de instelling
van de eerste disc geannuleerd.
Druk op X/x om
(KINDERBEVEILIGING) te kiezen en
druk op ENTER.
De opties voor “KINDERBEVEILIGING”
worden weergegeven.
UIT
AAN
SPELER
WACHTWOORD
4
Druk op X/x om “AAN t” te kiezen
en druk op ENTER.
◆ Als u nog geen wachtwoord hebt
ingevoerd
Het scherm voor het registreren van een
nieuw wachtwoord verschijnt.
Extra functies
Eigen kinderbeveiliging
3
KINDERBEVEILIGING
Voer een nieuw 4-cijferig
wachtwoord in en druk vervolgens
op ENTER .
Cijfertoetsen
1
2
Plaats de disc die u wilt vergrendelen.
Druk tijdens het afspelen van de disc op
x om het afspelen te stoppen.
Druk op DISPLAY met de speler in de
stopstand.
De volgende Bedieningsbalk verschijnt.
Voer met behulp van de cijfertoetsen een
4-cijferig wachtwoord in en druk
vervolgens op ENTER.
Het scherm voor het bevestigen van het
wachtwoord verschijnt.
◆ Als u al een wachtwoord hebt
geregistreerd
Het scherm voor het invoeren van het
wachtwoord verschijnt.
KINDERBEVEILIGING
Geef het wachtwoord in, druk
daarna op ENTER .
c wordt vervolgd
55
5
Voer met behulp van de cijfertoetsen
(nogmaals) het 4-cijferig wachtwoord
in en druk vervolgens op ENTER.
“Eigen kinderbeveiliging staat aan.”
verschijnt als u uw wachtwoord hebt
ingevoerd.
Eigen kinderbeveiliging uitschakelen
Kinderbeveiliging (afspelen
beperken)
Voor het afspelen van sommige DVD’s kan
een beperking voor bijvoorbeeld leeftijd zijn
ingesteld. Met de functie
“KINDERBEVEILIGING” kunt u het
beperkingsniveau instellen.
1 Volg stap 1 t/m 3 van “Eigen
kinderbeveiliging”.
2 Druk op X/x om “UIT t” te kiezen en
Cijfertoetsen
druk op ENTER.
3 Voer met behulp van de cijfertoetsen uw
4-cijferig wachtwoord in en druk
vervolgens op ENTER.
Een disc afspelen waarvoor Eigen
kinderbeveiliging is ingesteld
1 Plaats een disc waarvoor Eigen
kinderbeveiliging is ingesteld
Het “EIGEN KINDERBEVEILIGING”scherm verschijnt.
1
EIGEN KINDERBEVEILIGING
Eigen kinderbeveiliging staat al aan.
Voor weergave voer uw wachtwoord
in en druk op ENTER .
Druk op DISPLAY met de speler in de
stopstand.
De volgende Bedieningsbalk verschijnt.
SNEL
2 Voer met behulp van de cijfertoetsen uw
4-cijferig wachtwoord in en druk
vervolgens op ENTER.
De speler is gereed om af te spelen.
z Tip
Als u uw wachtwoord bent vergeten, voer dan met
behulp van de cijfertoetsen het 6-cijferige getal
“199703” in wanneer het scherm “EIGEN
KINDERBEVEILIGING” om uw wachtwoord
vraagt en druk vervolgens op ENTER. U wordt
gevraagd een nieuw 4-cijferig wachtwoord in te
voeren.
56
2
Druk op X/x om
(KINDERBEVEILIGING) te kiezen en
druk op ENTER.
De opties voor “KINDERBEVEILIGING”
worden weergegeven.
UIT
AAN
SPELER
WACHTWOORD
3
Druk op X/x om “SPELER t” te
kiezen en druk op ENTER.
KINDERBEVEILIGING
NIVEAU:
STANDAARD:
◆ Als u nog geen wachtwoord hebt
ingevoerd
Het scherm voor het registreren van een
nieuw wachtwoord verschijnt.
KINDERBEVEILIGING
6
Druk op X/x om een geografisch
gebied als beperking te kiezen en druk
vervolgens op ENTER.
Het gebied is gekozen.
Wanneer u “ANDEREt” kiest, voer
dan een standaardcode in op basis van de
tabel op pagina 58.
7
Druk op X/x om “NIVEAU” te kiezen
en druk op ENTER.
De items voor “NIVEAU” verschijnen.
Voer een nieuw 4-cijferig
wachtwoord in en druk vervolgens
op ENTER .
KINDERBEVEILIGING
NIVEAU:
STANDAARD:
UIT
UIT
8:
7:
6:
5:
NC17
R
KINDERBEVEILIGING
8
Geef het wachtwoord in, druk
daarna op ENTER .
4
Voer met behulp van de cijfertoetsen
(nogmaals) het 4-cijferig wachtwoord
in en druk vervolgens op ENTER.
Het scherm voor het instellen van het
beperkingsniveau verschijnt.
KINDERBEVEILIGING
NIVEAU:
STANDAARD:
UIT
USA
Extra functies
Voer met behulp van de cijfertoetsen een
4-cijferig wachtwoord in en druk
vervolgens op ENTER.
Het scherm voor het bevestigen van het
wachtwoord verschijnt.
◆ Als u al een wachtwoord hebt
geregistreerd
Het scherm voor het invoeren van het
wachtwoord verschijnt.
UIT
USA
USA
ANDERE
Kies het gewenste niveau met X/x, en
druk vervolgens op ENTER.
De Kinderbeveiliging is nu ingesteld.
KINDERBEVEILIGING
NIVEAU:
STANDAARD:
4:
PG13
USA
Hoe lager de waarde, hoe strenger de
beperking.
Kinderbeveiliging uitschakelen
Stel “NIVEAU” in stap 8 in op “UIT”.
5
Druk op X/x om “STANDAARD” te
kiezen en druk op ENTER.
De items voor “STANDAARD”
verschijnen.
c wordt vervolgd
57
Een disc afspelen waarvoor
Kinderbeveiliging is ingesteld
Regiocode
1 Plaats de disc en druk op H.
Standaard
Code
Standaard
Argentinië
2044
Korea
2304
Australië
2047
Maleisië
2363
België
2057
Mexico
2362
Brazilië
2070
Nederland
2376
Canada
2079
Nieuw-Zeeland 2390
Chili
2090
Noorwegen
China
2092
Oostenrijk
2046
Denemarken
2115
Pakistan
2427
Duitsland
2109
Portugal
2436
Filippijnen
2424
Rusland
2489
Finland
2165
Singapore
2501
Frankrijk
2174
Spanje
2149
India
2248
Thailand
2528
Indonesië
2238
2184
Italië
2254
Verenigd
Koninkrijk
Japan
2276
Zweden
2499
Zwitserland
2086
Het scherm voor het invoeren van uw
wachtwoord verschijnt.
2 Voer met behulp van de cijfertoetsen uw
4-cijferig wachtwoord in en druk
vervolgens op ENTER.
Het afspelen begint.
z Tip
Als u uw wachtwoord bent vergeten, verwijder dan
de disc en herhaal stap 1 t/m 3 van
“Kinderbeveiliging (afspelen beperken)”. Als u
wordt gevraagd uw wachtwoord in te voeren, voer
dan “199703” in met behulp van de cijfertoetsen en
druk vervolgens op ENTER. U wordt gevraagd een
nieuw 4-cijferig wachtwoord in te voeren. Als u in
stap 4 een nieuw 4-cijferig wachtwoord hebt
ingevoerd, plaatst u de disc opnieuw in de speler en
drukt u op H. Voer uw nieuwe wachtwoord in als
het scherm voor het invoeren van uw wachtwoord
verschijnt.
Opmerking
Code
2379
Bij DVD’s zonder kinderbeveiligingsfunctie kan
het afspelen niet worden beperkt met deze speler.
Het wachtwoord wijzigen
1
2
3
4
58
Druk op DISPLAY met de speler in de
stopstand.
De Bedieningsbalk verschijnt.
Druk op X/x om
(KINDERBEVEILIGING) te kiezen en
druk op ENTER.
De opties voor “KINDERBEVEILIGING”
worden weergegeven.
Druk op X/x om “WACHTWOORD t”
te kiezen en druk op ENTER.
Het scherm voor het invoeren van het
wachtwoord verschijnt.
Voer met behulp van de cijfertoetsen
uw 4-cijferig wachtwoord in en druk
vervolgens op ENTER.
5
Voer met behulp van de cijfertoetsen
een nieuw 4-cijferig wachtwoord in en
druk vervolgens op ENTER.
6
Voer met behulp van de cijfertoetsen
nogmaals uw 4-cijferig wachtwoord in
om deze te bevestigen, en druk
vervolgens op ENTER.
Als u zich vergist tijdens het invoeren van
uw wachtwoord
Druk op C en voer het juiste nummer in
voordat u op ENTER drukt.
Als u zich hebt vergist
Druk op O RETURN.
Het scherm uitschakelen
Druk enkele malen op DISPLAY tot het
scherm is uitgeschakeld.
Uw tv bedienen met de
meegeleverde
afstandsbediening
Met de meegeleverde afstandsbediening kunt
u het volume, de signaalinvoer en de
voedingsschakelaar van uw Sony-televisie
instellen.
Cijfertoetsen
Extra functies
Met onderstaande toetsen kunt u uw tv
bedienen.
Als u drukt op Kunt u
TV [/1
De tv in- en uitschakelen
2 +/–
Het volume van de tv regelen
TV/DVD
De signaalinvoer voor de tv
schakelen tussen de tv en de
speler
* Als u de speler op de tv aansluit via de SCART
(EURO AV)-aansluiting, wordt het invoersignaal
voor de tv automatisch ingesteld op de speler
zodra u hierop gaat afspelen of zodra u een toets
op de speler indrukt, met uitzondering van ?/1.
Druk in dat geval op TV/DVD om terug te keren
naar het tv-signaal.
Opmerking
Afhankelijk van de aangesloten apparatuur kunt u
uw tv niet bedienen of sommige van
bovenvermelde toetsen niet gebruiken.
c wordt vervolgd
59
Andere tv’s bedienen met de
afstandsbediening
Met de afstandsbediening kunt u ook het
volume, de signaalinvoer en de
voedingsschakelaar van tv’s van andere
merken instellen.
Voer aan de hand van onderstaande tabel de
merkcode van uw tv in.
1
Houd TV [/1 ingedrukt terwijl u op de
cijfertoetsen drukt om de merkcode in
te voeren (zie onderstaande tabel).
2
Laat TV [/1 los.
Codes van tv’s die bediend kunnen worden
Als er meerdere codes worden vermeld,
probeer ze dan uit tot u de code hebt
gevonden die hoort bij uw tv.
Merk
Code
Sony (standaard) 01
Grundig
11
Hitachi
24
Loewe
06
Panasonic
17, 49
Philips
06
Samsung
06
Sanyo
25
Sharp
29
Thomson
43
Toshiba
38
Opmerkingen
• Als u een nieuwe code invoert, wordt de eerder
ingevoerde code gewist.
• Als u de batterijen van de afstandsbediening
vervangt, kan de door u ingevoerde code weer op
de standaardwaarde zijn teruggezet. Voer in dat
geval de door u gewenste code opnieuw in.
60
3 Druk op X/x om “VOLLEDIG” te
Instellingen
Het Instelscherm
gebruiken
Via het Instelscherm kunt u diverse
instellingen regelen voor onder andere beeld
en geluid. Ook kunt u een taal kiezen voor
bijvoorbeeld de ondertitels en het
Instelscherm. Zie pagina 62 t/m 67 voor
informatie over elk item van het Instelscherm.
Opmerking
De afspeelinstellingen die op de disc zijn opgeslagen,
hebben voorrang boven de instellingen van het
Instelscherm. Verder werken niet alle instellingen
voor alle discs.
kiezen en druk op ENTER.
Het Instelscherm verschijnt.
TAALKEUZE
SCHERMDISPL.:
MENU:
GELUID:
ONDERTITELING:
NEDERLANDS
NEDERLANDS
ORIGINEEL
NEDERLANDS
4 Druk op X/x om het instelitem te
kiezen uit de lijst: “TAALKEUZE”,
“SCHERMINSTELLING”,
“INDIVIDUELE INSTELLING” of
“AUDIO INSTELLING”. Druk
vervolgens op ENTER.
Het instelitem is gekozen.
Voorbeeld: “SCHERMINSTELLING”
Gekozen item
16:9
AAN
HOESBEELD
VIDEO
Instellingen
SCHERMINSTELLING
TV TYPE:
SCHERMBEVEILIGING:
ACHTERGROND:
LINE:
Instelitems
5 Kies een item met X/x en druk
1 Druk op DISPLAY met de speler in
de stopstand.
De Bedieningsbalk verschijnt.
SNEL
vervolgens op ENTER.
De opties voor het gekozen item worden
weergegeven.
Voorbeeld: “TV TYPE”
SCHERMINSTELLING
16:9
TV TYPE:
16:9
SCHERMBEVEILIGING:
4:3 LETTER BOX
ACHTERGROND:
4:3 PAN&SCAN
LINE:
Opties
2 Druk op X/x om
(INSTELLING) te kiezen en druk op
ENTER.
c wordt vervolgd
61
6 Kies een instelling met X/x en
druk vervolgens op ENTER.
Het item is gekozen en de instelling is
voltooid.
Voorbeeld: “4:3 PAN&SCAN”
De taal voor
schermweergave en
geluid kiezen (TAALKEUZE)
Gekozen instelling
SCHERMINSTELLING
4:3 PAN&SCAN
TV TYPE:
AAN
SCHERMBEVEILIGING:
HOESBEELD
ACHTERGROND:
LINE:
VIDEO
Met “TAALKEUZE” kunt u de taal instellen
voor het schermdisplay en het geluid.
Kies “TAALKEUZE” in het Instelscherm.
Zie “Het Instelscherm gebruiken” (pagina 61)
voor het gebruik van het instelscherm.
TAALKEUZE
SCHERMDISPL.:
MENU:
GELUID:
ONDERTITELING:
NEDERLANDS
NEDERLANDS
ORIGINEEL
NEDERLANDS
Het scherm uitschakelen
Druk enkele malen op DISPLAY tot het
scherm is uitgeschakeld.
De Basisinstellingen invoeren
Kies “SNEL” in stap 3. Ga verder vanaf stap
5 van de procedure voor het verrichten van de
basisinstellingen (pagina 25).
Alle “INSTELLING”-instellingen
terugzetten op de standaardwaarden
Wanneer u “HERSTELLEN” kiest in stap 3, kunt u
alle “INSTELLING”-items op pagina 62 t/m 67
terugzetten op de standaardwaarden. Nadat u
“HERSTELLEN” hebt gekozen en op ENTER hebt
gedrukt, kiest u “JA” en drukt u op ENTER om de
instellingen te herstellen (dit duurt enkele seconden),
of u kiest “NEE” en drukt op ENTER om terug te
keren naar de Bedieningsbalk. Druk niet op [/1 als
u de standaardinstellingen van de speler herstelt.
◆ SCHERMDISPL. (Schermdisplay)
Hiermee kiest u de taal voor het schermdisplay.
◆ MENU (alleen DVD)
U kunt de gewenste taal voor het discmenu
kiezen.
◆ GELUID (alleen DVD)
Hiermee kiest u de taal van het geluid.
Als u “ORIGINEEL” kiest, wordt de
originele taal van de disc gekozen.
◆ ONDERTITELING (alleen DVD)
Hiermee kiest u de taal van de ondertitels op
de DVD.
Wanneer u “ALS GELUID” kiest, verandert
de taal voor de ondertiteling mee met de taal
die u voor het geluid hebt gekozen.
z Tip
Als u “ANDERE t” in “MENU”,
“ONDERTITELING” en “GELUID” kiest, moet u
met de cijfertoetsen een taalcode kiezen uit de
“Taalcodelijst” op pagina 74.
Opmerking
Als u in “MENU”, “ONDERTITELING” of
“GELUID” een taal kiest die niet op de DVD is
opgenomen, wordt automatisch een van de talen
gekozen die er wel op staat.
62
Scherminstellingen
16:9
(SCHERMINSTELLING)
Kies de instellingen die passen bij de tv die u
aansluit.
Kies “SCHERMINSTELLING” in het
Instelscherm. Zie “Het Instelscherm
gebruiken” op pagina 61 voor het gebruik van
het instelscherm.
De standaardinstellingen zijn onderstreept.
SCHERMINSTELLING
TV TYPE:
SCHERMBEVEILIGING:
ACHTERGROND:
LINE:
16:9
AAN
HOESBEELD
VIDEO
◆ TV TYPE
Hiermee kiest u het beeldschermformaat van
de aangesloten tv (4:3 of breedbeeld).
Kies dit als u een
breedbeeldtelevisie of een
televisie met breedbeeldstand
aansluit.
4:3 LETTER Kies dit als u een tv met 4:3BOX
scherm aansluit. Er wordt een
breedbeeld getoond met zwarte
stroken bovenaan en onderaan
het scherm.
4:3
Kies dit als u een tv met 4:3PAN&SCAN scherm aansluit. Er wordt
automatisch een breedbeeld op
het volledige scherm getoond
en de overtollige gedeelten
worden afgesneden.
4:3 PAN&SCAN
Opmerking
Bij sommige DVD’s wordt automatisch “4:3
LETTER BOX” gekozen in plaats van “4:3
PAN&SCAN” of omgekeerd.
◆ SCHERMBEVEILIGING
Het beeld van de schermbeveiliging
verschijnt als de speler gedurende 15 minuten
in de pauze- of stopstand staat of als u langer
dan 15 minuten een CD of DATA CD (MP3bestanden) afspeelt. De schermbeveiliging
voorkomt dat het scherm wordt beschadigd
(spookbeelden). Druk op H om de
schermbeveiliging uit te schakelen.
AAN
Om de schermbeveiliging aan
te zetten.
UIT
Om de schermbeveiliging uit te
zetten.
Instellingen
16:9
4:3 LETTER BOX
◆ ACHTERGROND
Om de achtergrondkleur of
achtergrondafbeelding voor het tv-scherm te
kiezen die in de stopstand of tijdens het
afspelen van een CD of DATA CD (MP3bestanden) wordt weergegeven.
HOESBEELD Het hoesbeeld (stilstaand
beeld) verschijnt alleen
wanneer het is opgenomen op
de disc (CD-EXTRA enz.). Als
er geen hoesbeeld op de disc
staat, verschijnt het beeld
“GRAFISCH”.
GRAFISCH
Er verschijnt een beeld dat vooraf
in de speler is opgeslagen.
BLAUW
De achtergrondkleur is blauw.
ZWART
De achtergrondkleur is zwart.
c wordt vervolgd
63
◆ LINE
Om de methode te kiezen voor de uitvoer van
videosignalen via de LINE (RGB)-TVaansluiting op het achterpaneel van de speler.
VIDEO
Voert videosignalen uit.
S VIDEO
Voert S-VIDEO-signalen uit.
RGB
Voert RGB-signalen uit.
Opmerkingen
• Als uw tv niet compatibel is met S VIDEO- of
RGB-signalen, verschijnt er geen beeld op het tvscherm, ook al kiest u “S VIDEO” of “RGB”.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw tv.
• Als uw tv alleen is voorzien van een SCART
(EURO AV)-aansluiting, kies dan niet “S VIDEO”.
Individuele instellingen
(INDIVIDUELE INSTELLING)
Hiermee kunt u afspeelinstellingen en andere
instellingen vastleggen.
Kies “INDIVIDUELE INSTELLING” in het
Instelscherm. Zie “Het Instelscherm
gebruiken” (pagina 61) voor het gebruik van
het Instelscherm.
De standaardinstellingen zijn onderstreept.
INDIVIDUELE INSTELLING
AUTO WEERGAVE:
DIMMER:
PAUZESTAND:
MUZIEKSTUKKEUZE:
MULTI-DISC RESUME:
UIT
LICHT
AUTO
UIT
AAN
◆ AUTO WEERGAVE
Hiermee schakelt u Automatisch afspelen in
of uit. De functie komt van pas als de speler is
aangesloten op een timer (niet meegeleverd).
UIT
Schakelt deze functie uit.
AAN
Begint automatisch af te spelen
zodra de speler wordt
ingeschakeld.
◆ DIMMER
Hiermee regelt u de verlichting van het
uitleesvenster van het voorpaneel.
64
LICHT
Maakt de verlichting helder.
DONKER
Dimt de verlichting.
UIT
Schakelt de verlichting uit.
◆ PAUZESTAND (alleen DVD)
Hiermee selecteert u het beeld voor de
pauzestand.
AUTO
BEELD
Er verschijnt een trillingsvrij
beeld met bewegende elementen.
Kies normaal deze instelling.
Er verschijnt een
hogeresolutiebeeld zonder
bewegende elementen.
◆ MUZIEKSTUKKEUZE (alleen DVD)
Geeft het geluidsspoor met het grootste aantal
kanalen voorrang bij het afspelen van een
DVD met meerkanaals-geluidsformaten
(PCM, DTS, MPEG-audio of Dolby Digital).
UIT
Geen voorrang toegekend.
AUTO
Voorrang toegekend.
Geluidsinstellingen (AUDIO
INSTELLING)
“AUDIO INSTELLING” biedt u de
mogelijkheid om het geluid afhankelijk van de
afspeelstand en de aansluitingen in te stellen.
Kies “AUDIO INSTELLING” in het
Instelscherm. Zie “Het Instelscherm
gebruiken” (pagina 61) voor het gebruik van
het instelscherm.
De standaardinstellingen zijn onderstreept.
AUDIO INSTELLING
AUDIO VERZWAKKER:
UIT
AUDIO DRC:
STANDAARD
DOWN MIX:
DOLBY SURROUND
DIGITALE UITGANG:
AAN
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
UIT
Opmerkingen
◆ MULTI-DISC RESUME (alleen DVD/
VIDEO CD)
Hiermee schakelt u Multidisc hervatten in of
uit. De functie Afspelen hervatten kan voor
maximaal 6 verschillende DVD/VIDEO CDdiscs in het geheugen worden opgeslagen
(pagina 32).
AAN
Slaat de instellingen voor het
hervatten op voor maximaal 6
discs (De instellingen blijven in
het geheugen ook al kiest u
“UIT”.)
UIT
De instellingen voor het
hervatten worden niet in het
geheugen opgeslagen. De
functie Afspelen hervatten
vanaf hetzelfde punt werkt nu
alleen voor de disc die op dit
moment in de speler is
geplaatst.
◆ AUDIO VERZWAKKER
Zet dit item op “AAN” als de geluidsweergave
tijdens het afspelen is vervormd. De speler
verlaagt het uitgangsniveau.
Deze functie beïnvloedt het uitgangssignaal
van de volgende aansluitingen:
– LINE OUT L/R (AUDIO)-aansluitingen
– LINE (RGB)-TV-aansluiting
UIT
Kies normaal deze instelling.
AAN
Kies deze stand als de geluidsweergave
van de luidsprekers wordt vervormd.
Instellingen
• Wanneer u het item instelt op “AUTO”, kan de
taal worden gewijzigd. De instelling
“MUZIEKSTUKKEUZE” heeft een hogere
prioriteit dan de “GELUID”-instellingen van
“TAALKEUZE” (pagina 62).
• Als u “DTS” op “UIT” zet (pagina 67), wordt het
DTS-geluidsspoor niet afgespeeld, ook al zet u
“MUZIEKSTUKKEUZE” op “AUTO”.
• Als de geluidssporen PCM, DTS, MPEG-audio
en Dolby Digital evenveel kanalen hebben, kiest
de speler de geluidssporen PCM, DTS, Dolby
Digital en MPEG-audio in deze volgorde.
◆ AUDIO DRC (Dynamic Range Control)
(alleen DVD)
Zorgt voor een helder geluid bij het afspelen
van een DVD op een laag volume, mits de
DVD beschikt over “AUDIO DRC”. Deze
functie beïnvloedt het uitgangssignaal van de
volgende aansluitingen:
– LINE OUT L/R (AUDIO)-aansluitingen
– LINE (RGB)-TV-aansluiting
– DIGITAL OUT-aansluiting (COAXIAL of
OPTICAL), alleen als “DOLBY DIGITAL”
op “D-PCM” is ingesteld (pagina 66).
STANDAARD Kies normaal deze instelling.
TV
Zorgt voor een helder geluid,
ook bij laag volume.
BREEDBAND Geeft u het gevoel van een live
optreden.
c wordt vervolgd
65
◆ DOWN MIX (alleen DVD)
Schakelt de mengmethode in waarbij de
kanalen van DVD’s met
achtersignaalcomponenten of van DVD’s die
zijn opgenomen in Dolby Digital-formaat,
tijdens het afspelen neerwaarts worden
gemengd tot 2 kanalen. Zie “Het
audiosignaalformaat controleren” (pagina 46)
voor meer informatie over
achtersignaalcomponenten. Deze functie
beïnvloedt het uitgangssignaal van de
volgende aansluitingen:
– LINE OUT L/R (AUDIO)-aansluitingen
– LINE (RGB)-TV-aansluiting
– DIGITAL OUT-aansluiting (COAXIAL of
OPTICAL) als “DOLBY DIGITAL” op
“D-PCM” is ingesteld (pagina 66).
DOLBY
SURROUND
66
Kies dit als de speler is aangesloten
op een audiocomponent die
compatibel is met Dolby Surround
(Pro Logic).
Het digitale uitgangssignaal
instellen
Hiermee kiest u de methode voor het
uitvoeren van audiosignalen wanneer u een
component zoals een versterker (receiver) of
een MD-deck met een digitale ingang
aansluit.
Voor aansluitingsdetails zie pagina 20.
Kies “DOLBY DIGITAL”, “MPEG” en
“DTS” nadat u “DIGITALE UITGANG”
hebt ingesteld op “AAN”.
AUDIO INSTELLING
UIT
AUDIO VERZWAKKER:
AUDIO DRC:
STANDAARD
DOWN MIX:
DOLBY SURROUND
DIGITALE UITGANG:
AAN
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
UIT
NORMAAL Kies dit als de speler is
aangesloten op een
audiocomponent die niet
compatibel is met Dolby
Surround (Pro Logic).
Als u een component aansluit dat niet
overeenkomt met het gekozen audiosignaal,
kunnen de luidsprekers een hard (of geen)
geluid produceren, waardoor uw gehoor of de
luidsprekers kunnen worden beschadigd.
◆ DIGITALE UITGANG
Met deze instelling kiest u of de audiosignalen
worden uitgevoerd via de DIGITAL OUTaanlsluiting (COAXIAL of OPTICAL).
◆ DOLBY DIGITAL (alleen DVD)
Hiermee kiest u het type Dolby Digital-signaal.
AAN
Kies normaal deze instelling. Als u
“AAN” kiest, raadpleeg dan “Het
digitale uitgangssignaal instellen”
voor verdere instellingen.
UIT
Het digitale systeem heeft slechts
minimale invloed op het analoge
systeem.
D-PCM
Kies dit wanneer de speler is
aangesloten op een
audiocomponent zonder
ingebouwde Dolby Digitaldecoder. U kunt bepalen of de
signalen al dan niet compatibel
zijn met Dolby Surround (Pro
Logic) via het item “DOWN
MIX” in “AUDIO
INSTELLING” (pagina 66).
DOLBY
DIGITAL
Kies dit wanneer de speler is
aangesloten op een
audiocomponent met
ingebouwde Dolby Digitaldecoder.
◆ MPEG (alleen DVD)
Hiermee kiest u het type MPEG-audiosignaal.
PCM
Kies dit wanneer de speler is
aangesloten op een
audiocomponent zonder
ingebouwde MPEG-decoder.
Bij het afspelen van MPEGgeluidssporen voert de speler
stereosignalen uit via de
DIGITAL OUT-aansluiting
(COAXIAL of OPTICAL).
MPEG
Kies dit wanneer de speler is
aangesloten op een
audiocomponent met
ingebouwde MPEG-decoder.
◆ DTS (alleen DVD)
Hiermee kiest u of er al dan niet een DTSsignaal moet worden uitgevoerd.
Kies dit wanneer de speler is
aangesloten op een
audiocomponent zonder
ingebouwde DTS-decoder.
AAN
Kies dit wanneer de speler is
aangesloten op een
audiocomponent met
ingebouwde DTS-decoder.
Opmerking
Instellingen
UIT
Als u gebruikmaakt van de DIGITAL OUT
(COAXIAL of OPTICAL)-aansluiting om te
luisteren naar MPEG-audiosignalen en u hebt
“MPEG” in “AUDIO INSTELLING” op “MPEG”
ingesteld, komt er geen geluid uit uw luidsprekers
als u een van de TVS-instellingen kiest.
67
Aanvullende informatie
Verhelpen van storingen
Als u problemen ondervindt bij het gebruik
van dit apparaat, probeer die dan eerst zelf op
de lossen aan de hand van onderstaande lijst.
Als het probleem daarmee niet is opgelost,
raadpleeg dan de dichtstbijzijnde Sony-dealer.
Voeding
Het apparaat kan niet worden
ingeschakeld.
, Controleer of het netsnoer goed is
aangesloten.
Beeld
, Bij sommige tv’s wordt het beeld in zwartwit op het tv-scherm weergegeven als u een
disc afspeelt die is opgenomen in het
NTSC-kleurensysteem.
Geluid
Geen geluid.
, Sluit de aansluitkabel opnieuw goed aan.
, De aansluitkabel is beschadigd.
, De speler is aangesloten op de verkeerde
ingang van de versterker (receiver) (pagina
22, 23, 24).
, De ingang van de versterker (receiver) is
niet goed ingesteld.
, Het toestel staat in de pauzestand of op
vertraagd afspelen.
, De speler staat in de stand voor snel voor- of
achteruitspelen.
, Als het audiosignaal niet binnenkomt via de
DIGITAL OUT-aansluiting (COAXIAL of
OPTICAL), controleer dan de
geluidsinstellingen (pagina 66).
Er is geen beeld of het beeld vertoont ruis.
, Sluit de aansluitkabel opnieuw goed aan.
, De aansluitkabel is beschadigd.
, Controleer de verbinding met de tv (pagina
18) en schakel de ingangskeuzeschakelaar
van de tv zo in dat het signaal van de speler
op het tv-scherm verschijnt.
, Stel “LINE” in “SCHERMINSTELLING”
in het Instelscherm in op het item dat
overeenkomt met uw systeem (pagina 64).
, De disc is vuil of defect.
, Als het videosignaal van de speler via een
videorecorder naar de tv gaat of als de speler
is aangesloten op een TV/VIDEOcombinatie, kan de kopieerbeveiliging van
sommige DVD-programma’s de
beeldkwaliteit nadelig beïnvloeden. Als u
nog steeds problemen ondervindt, hoewel
de speler rechtstreeks is aangesloten op uw
tv, probeer de speler dan aan te sluiten op de
S VIDEO-ingang van uw tv (pagina 18).
Het beeld vult het scherm niet volledig,
ook al is het beeldschermformaat onder
“TV TYPE” bij “SCHERMINSTELLING” op
het Instelscherm ingesteld.
, Het beeldschermformaat ligt vast op de DVD.
Het beeld is zwart-wit.
, Bij sommige tv’s wordt het beeld in zwartwit op het tv-scherm weergegeven als u een
disc afspeelt die is opgenomen in het
NTSC-kleurensysteem.
68
Het geluid is gestoord.
, Als u een CD met DTS-geluidssporen
afspeelt, komt er ruis uit de LINE OUT L/R
(AUDIO)-aansluitingen of uit de DIGITAL
OUT-aansluiting (COAXIAL of OPTICAL)
(pagina 28).
Het geluid is vervormd.
, Stel “AUDIO VERZWAKKER” in
“AUDIO INSTELLING” in op “AAN”
(pagina 65).
Het geluidsvolume is laag.
, Bij sommige DVD’s is sprake van een laag
geluidsvolume. U kunt het volume soms
verbeteren als u “AUDIO DRC” op “TV”
instelt (pagina 65).
, Zet “AUDIO VERZWAKKER” in “AUDIO
INSTELLING” op “UIT” (pagina 65).
Bediening
De afstandsbediening werkt niet.
, Er bevinden zich obstakels tussen de
afstandsbediening en de speler.
, De afstand tussen de afstandsbediening en
de speler is te groot.
, De afstandsbediening is niet op de
afstandsbedieningssensor van het apparaat
gericht.
, De batterijen in de afstandsbediening zijn
bijna leeg.
De disc speelt niet.
, De disc is ondersteboven geplaatst.
Plaats de disc met de weergavezijde naar
onderen op de disclade.
, De disc zit scheef.
, De speler kan bepaalde discs niet afspelen
(pagina 7).
, De regiocode van de DVD komt niet
overeen met die van de speler.
, Er is condensvorming opgetreden in de
speler (pagina 3).
, De speler kan geen CD-R’s, CD-RW’s,
DVD-R’s of DVD-RW’s (videostand)
afspelen die niet zijn afgesloten (pagina 7).
Als een DATA CD afspeelt, verschijnt de
volgende melding.
“Gegevensfout”
, Het MP3-geluidsbestand dat u wilt afspelen
is corrupt.
, Het bestand is niet van het formaat MPEG1
Audio Layer 3.
Het MP3-geluidsbestand kan niet worden
afgespeeld (pagina 35).
De titel van het MP3-album of -bestand
wordt niet correct weergegeven.
, De speler kan alleen cijfers en
standaardletters weergeven. Andere tekens
worden als een asterisk weergegeven.
De disc begint niet te spelen vanaf het
begin.
, U hebt Geprogrammeerd afspelen, Shuffleafspelen, Herhaald afspelen of A-B
Herhaald afspelen gekozen (pagina 37).
, De functie Afspelen hervatten is in werking
getreden (pagina 32).
, De disc is voorzien van een automatische
afspeelfunctie.
, “AUTO WEERGAVE” in “INDIVIDUELE
INSTELLING” is ingesteld op “AAN”
(pagina 64).
Het afspelen stopt automatisch.
, Als een disc met een automatisch
pauzeersignaal wordt afgespeeld, stopt de
speler bij dit signaal.
Sommige functies zoals Stoppen, Zoeken,
Vertraagd afspelen, Herhaald afspelen,
Shuffle-afspelen of Geprogrammeerd
afspelen werken niet.
, Bij sommige discs zijn niet alle
bedieningsmogelijkheden die hierboven
zijn genoemd, beschikbaar. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de disc.
De taal voor het geluid kan niet worden
gewijzigd.
, Probeer dit in te stellen via het DVD-menu
in plaats van met de rechtstreekse
selectietoets op de afstandsbediening
(pagina 33).
, Er zijn geen meertalige geluidssporen op de
afgespeelde DVD opgenomen.
, De taal voor het geluid kan bij deze DVD
niet worden gewijzigd.
De taal voor de ondertiteling kan niet
worden gewijzigd of uitgeschakeld.
, Probeer dit in te stellen via het DVD-menu
in plaats van met de rechtstreekse
selectietoets op de afstandsbediening
(pagina 33).
, Er zijn geen meertalige ondertitels op de
DVD opgenomen.
, De taal voor de ondertitels kan bij deze
DVD niet worden gewijzigd.
Aanvullende informatie
, De DATA CD is niet opgenomen in het
MP3-formaat dat voldoet aan ISO9660
Niveau 1/Niveau 2 of Joliet.
, Het MP3-geluidsbestand is niet voorzien
van de extensie “.MP3”.
, Ondanks de extensie “.MP3” betreft het hier
geen MP3-bestand.
, Het bestand is niet van het formaat MPEG1
Audio Layer 3.
, De speler kan geen geluidsbestanden in
MP3PRO-formaat afspelen.
De speler begint de disc automatisch af te
spelen.
De hoeken kunnen niet worden gewijzigd.
, Probeer dit in te stellen via het DVD-menu
in plaats van met de rechtstreekse
selectietoets op de afstandsbediening
(pagina 33).
, Er zijn geen meervoudige hoeken
opgenomen op de DVD.
, De hoek kan alleen worden gewijzigd als de
“ANGLE”-indicator op het uitleesvenster
van het voorpaneel oplicht (pagina 10).
c wordt vervolgd
69
, Het is bij deze DVD niet mogelijk de hoek
te wijzigen.
Zelfdiagnosefunctie
De speler werkt niet naar behoren.
(Wanneer er een servicecode op het
, Als de speler abnormaal functioneert ten
gevolge van bijvoorbeeld statische
elektriciteit e.d., haal dan de stekker uit het
stopcontact.
uitleesvenster verschijnt)
Er verschijnt niets op het uitleesvenster
van het voorpaneel.
, “DIMMER ” in “INDIVIDUELE
INSTELLING” is ingesteld op “UIT”. Stel
“DIMMER ” in op “LICHT” of op
“DONKER” (pagina 64).
Als de zelfdiagnosefunctie is geactiveerd om
te voorkomen dat de speler defect raakt,
knippert een servicecode van vijf tekens (b.v.
C 13 50) met een combinatie van één letter en
vier cijfers op het tv-scherm en op het
uitleesvenster van het voorpaneel. Raadpleeg
in dat geval onderstaande tabel.
Er verschijnt een code van 5 tekens op het
scherm en op het uitleesvenster van het
voorpaneel.
, De zelfdiagnosefunctie is geactiveerd.
(Raadpleeg de tabel op pagina 70.)
De disclade gaat niet open en “LOCKED”
verschijnt op het uitleesvenster van het
voorpaneel.
, Het Kinderslot is ingesteld (pagina 30).
De disclade gaat niet open en “TRAY
LOCKED” verschijnt op het uitleesvenster
van het voorpaneel.
, Neem contact op met uw Sony-dealer of
met een plaatselijke, erkende Sonyonderhoudsdienst.
70
De eerste drie Oorzaak en/of oplossing
tekens van
de servicecode
C 13
De disc is vuil.
, Reinig de disc met een
zachte doek (pagina 8).
C 31
De disc is niet correct
ingebracht.
, Plaats de disc op de juiste
wijze.
E XX
(xx is een getal)
De zelfdiagnosefunctie van
de speler is uitgevoerd om
een defect te voorkomen.
, Neem contact op met de
dichtstbijzijnde Sonydealer of met een erkende
Sony-onderhoudsdienst
en vermeld de 5 tekens
van de servicecode.
Voorbeeld: E 61 10
Verklarende
woordenlijst
Dolby Digital (pagina 24, 66)
Digitale audiocompressietechnologie
ontwikkeld door Dolby Laboratories. Deze
technologie is compatibel met 5.1-kanaalssurround-geluid. In dit formaat is het
achterkanaal in stereo en er is tevens een apart
subwooferkanaal. Dolby Digital produceert
hetzelfde digitale kwaliteitsgeluid via de 5.1kanalen als de Dolby Digital cinemaaudiosystemen. De kanaalscheiding is
uitstekend doordat de gegevens van alle
kanalen afzonderlijk zijn opgenomen en
digitaal worden verwerkt.
Dolby Surround (Pro Logic) (pagina 23)
Een audiosignaalverwerkingstechnologie van
Dolby Laboratories voor surround-geluid.
Wanneer het ingangssignaal een surround
component bevat, voert Pro Logic voor-,
midden- en achtersignalen uit. Het
achterkanaal is mono.
DVD (pagina 7)
Een disc die maximaal 8 uur aan bewegende
beelden kan bevatten, met dezelfde diameter
als een CD.
De datacapaciteit van een eenlagige en
enkelzijdige DVD is 4,7 GB (Gigabyte), wat 7
keer meer is dan die van een CD. De
datacapaciteit van een tweelagige en
dubbelzijdige DVD is 8,5 GB, van een
Hoofdstuk (pagina 10)
Delen van een film of een muziekstuk die
korter zijn dan titels. Een titel bestaat uit
meerdere hoofdstukken. Sommige discs
bevatten geen hoofdstukken.
Index (CD)/Video Index (VIDEO CD)
(pagina 10)
Een getal waarmee een track wordt
opgesplitst zodat u makkelijk een bepaald
punt op een CD of een VIDEO CD kunt
vinden. Sommige discs bevatten geen index.
MPEG-audio (pagina 24, 67)
Internationale coderingsstandaard voor het
comprimeren van digitale audiosignalen,
goedgekeurd door ISO/IEC. MPEG 1 is
compatibel met maximaal 2-kanaalsstereo.
MPEG 2, dat bij DVD’s wordt gebruikt, is
compatibel met maximaal 7.1-kanaalssurround.
Aanvullende informatie
DTS (pagina 24, 67)
Digitale audiocompressietechnologie
ontwikkeld door Digital Theater Systems,
Inc. Deze technologie is compatibel met 5.1kanaals-surround-geluid. In dit formaat is het
achterkanaal in stereo en er is tevens een apart
subwooferkanaal. DTS produceert hetzelfde
digitale kwaliteitsgeluid via de gescheiden
5.1-kanalen.
De kanaalscheiding is uitstekend doordat de
gegevens van alle kanalen afzonderlijk zijn
opgenomen en de vervorming is minimaal
doordat de gegevens van ieder kanaal digitaal
worden verwerkt.
eenlagige en dubbelzijdige DVD 9,4 GB en van
een tweelagige en dubbelzijdige DVD 17 GB.
De beeldgegevens zijn van het MPEG 2formaat, een van de wereldwijd
geaccepteerde normen voor digitale
compressietechnologie. De beeldgegevens
worden gecomprimeerd tot ongeveer 1/40-ste
deel (gemiddeld) van de oorspronkelijke
grootte. De DVD maakt daarnaast gebruik
van een variabele coderingstechnologie die
de toe te kennen gegevens aanpast aan de
beeldstatus. De audiogegevens worden
opgenomen in een meerkanaalsformaat zoals
Dolby Digital, voor een meer natuurgetrouwe
geluidsweergave.
Verder biedt een DVD tal van geavanceerde
mogelijkheden zoals meerdere hoeken,
meerdere talen en kinderbeveiliging.
Scène (pagina 10)
Op een VIDEO CD met PBC-functies
(Playback Control) zijn de menuschermen,
bewegende beelden en stilstaande beelden
opgesplitst in “scènes”.
c wordt vervolgd
71
Titel (pagina 10)
Het langste deel van een film of muziekstuk
op een DVD, bijvoorbeeld een complete film
bij videosoftware of een compleet album bij
audiosoftware.
Track (pagina 10)
Delen van een film of een muziekstuk op een
CD of een VIDEO CD (de lengte van een
muziekstuk).
72
Technische gegevens
Systeem
Laser: Halfgeleiderlaser
Signaalformaat: PAL/(NTSC)
Audiokarakteristieken
Frequentiebereik: DVD VIDEO (PCM 96
kHz): 2 Hz tot 44 kHz (±1,0 dB)/DVD
VIDEO (PCM 48 kHz): 2 Hz tot 22 kHz
(±0,5 dB)/CD: 2 Hz tot 20 kHz (±0,5 dB)
Signaal/ruis-verhouding (S/R-verhouding):
115 dB (alleen de LINE OUT L/R
(AUDIO)-aansluitingen)
Harmonische vervorming: 0,003 %
Dynamisch bereik: DVD VIDEO: 103 dB/
CD: 99 dB
Wow en flutter: Minder dan gedetecteerde
waarde (±0,001% W PEAK)
Uitgangen
(Aansluiting: Aansluitingstype/
Uitgangsniveau/Belastingsimpedantie)
LINE OUT L/R (AUDIO): Aansluiting
hoofdtelefoon/2 Vrms/10 kilo-ohm
DIGITAL OUT (OPTICAL): Optische
uitgang/–18 dBm (golflengte 660 nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL): Aansluiting
hoofdtelefoon/0,5 Vp-p/75 ohm
LINE OUT (VIDEO): Aansluiting
hoofdtelefoon/1,0 Vp-p/75 ohm
S VIDEO OUT: 4-pinsmini-DIN/
Y: 1,0 Vp-p/C: 0,3 Vp-p (PAL),
0,286 Vp-p (NTSC)/75 ohm
Meegeleverde toebehoren
Zie pagina 15.
Wijzigingen in ontwerp en technische
gegevens voorbehouden zonder
voorafgaande kennisgeving.
Aanvullende informatie
De signalen van de LINE OUT L/R
(AUDIO)-aansluitingen worden gemeten. Bij
weergave van PCM-geluidssporen met een
bemonsteringsfrequentie van 96 kHz worden
de uitgangssignalen van de DIGITAL OUTaansluiting (COAXIAL of OPTICAL)
omgezet in een bemonsteringsfrequentie van
48 kHz.
Algemeen
Voeding:
220 tot 240 V wisselstroom, 50/60 Hz
Stroomverbruik: 14 W
Afmetingen (ongeveer): 430 × 108 × 411
mm (breedte/hoogte/diepte) incl.
uitstekende delen
Gewicht (ongeveer): 5,1 kg
Bedrijfstemperatuur: 5 °C tot 35 °C
Luchtvochtigheid: 25 % tot 80 %
73
Taalcodelijst
Zie pagina 46, 50 en 62 voor meer informatie.
Taalspelling conform ISO 639: 1988 (E/F).
Code Taal
Code Taal
Code Taal
Code Taal
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
74
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703 Niet gespecificeerd
Index
Cijfers
Geschikte discs 7
R
16:9 63
4:3 LETTER BOX 63
4:3 PAN&SCAN 63
5.1-kanaals-surround 24
H
REPLAY (herhalen) 29
Herhaald afspelen 40
HERHALEN 40
HERSTELLEN 62
HOEK 50
HOOFDSTUK 43
Hoofdstuk 10, 71
S
A
Aansluitingen 18
A-B HERHALEN 41
ACHTERGROND 63
Afspelen hervatten 32
Afstandsbediening 15, 59
ALBUM 43
Album 35
AUDIO DRC 65
AUDIO INSTELLING 65
AUDIO VERZWAKKER 65
Audiosignaalformaat 46
AUTO WEERGAVE 64
INDEX 43
Index 10, 71
INDIVIDUELE
BEELDREGELING 52
INDIVIDUELE
INSTELLING 64
INSTELLING 61
Instelscherm 61
B
K
Basisinstellingen 25, 62
Batterijen 15
Bedieningsbalk 13
BNR 51
I
KINDERBEVEILIGING 56
Kinderslot 30
L
CD 28
LINE 64
Luidsprekers
Aansluitingen 20
D
M
C
DATA CD 7, 34
DIGITAL VIDEO
ENHANCER (digitale
beeldversterker) 53
DIGITALE UITGANG 66
Digitale uitgang 66
DIMMER 64
Disc kiezen 29
Disccompartiment controleren
29
Discs vervangen tijdens het
afspelen van een disc 30
DOLBY DIGITAL 23, 24,
46, 66, 71
DOWN MIX 66
DTS 24, 46, 67, 71
DVD 7, 28, 71
DVD/CD-tekst 44
E
Eén disc of Alle discs 37
EIGEN
KINDERBEVEILIGING 55
G
GELUID 46, 62
Geprogrammeerd afspelen 37
MENU 62
Menu
DVD-menu 33
Topmenu 33
MP3 7, 34, 44
MPEG 24, 46, 67, 71
MULTI-DISC RESUME 32,
65
MUZIEKSTUCK 43
MUZIEKSTUKKEUZE 65
O
Omgaan met discs 8
Onafgebroken afspelen
CD/VIDEO CD 28
DATA CD 34
DVD 28
ONDERTITELING 50, 62
Overslaan disc 28
P
PAUZESTAND 65
PBC-afspelen 33
PRO LOGIC 23, 71
PROGRAMMEREN 37
S VIDEO-uitgang 18
SCENE 43
Scène 10, 71
SCHERMBEVEILIGING 63
SCHERMDISPL. 62
Schermdisplay
Bedieningsbalk 13
Instelscherm 61
SCHERMINSTELLING 63
SHUFFLE 39
SNEL 62
Snel achteruit 31
Snel vooruit 31
Storingen verhelpen 68
SURROUND 47
T
TAALKEUZE 62
TIJD/TEKST 43, 44
TITEL 43
Titel 10, 72
TOP MENU 33
Track 10, 35, 72
TV TYPE 63
TVS (TV Virtual Surround) 47
U
Uitleesvenster 10
Bedieningsbalk 13
Instelscherm 61
Uitleesvenster voorpaneel
10, 45
V
Verbindingen 18
Vertraagd afspelen 31
VIDEO CD 7, 28
VOLLEDIG 61
W
Willekeurige volgorde bij
afspelen 39
Z
Zoeken 31
Bepaald punt terwijl u naar
het tv-scherm kijkt 31
75
Sony Corporation
Download PDF