Sony | HTP-1200 | Sony HTP-1200 Gebruiksaanwijzing

iname[E:\SEM_Janet\Revision_HTP0\J9040000_2103636321HTP1200NL\2103636321\NL01COV_HTP-1200-CEL.fm]
masterpage:Right
NL01COV_HTP-1200-CEL.book Page 1 Friday, September 24, 2004 8:26 AM
2-103-636-32(1)
Home Theatre
System
Gebruiksaanwijzing
HTP-2000
HTP-1200
©2004 Sony Corporation
Model name1[HTP-2000]
Model name2[HTP-1200]
ilename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636321HTP1200NL\2103636321\NL02REG_HTP-1200-CEL.fm]
masterpage:Left
NL01COV_HTP-1200-CEL.book Page 2 Friday, September 24, 2004 8:26 AM
WAARSCHUWING
Stel het apparaat niet bloot aan regen of
vocht, om gevaar voor brand of een
elektrische schok te voorkomen.
Om oververhitting en brandgevaar te vermijden, mag u
de ventilatie-openingen van het apparaat niet afdekken
met kranten, een tafelkleed, gordijnen e.d. Plaats nooit
een brandende kaars bovenop het apparaat.
Om gevaar voor brand of een elektrische schok te
voorkomen, mag u geen met vloeistof gevulde
voorwerpen zoals vazen op het apparaat zetten.
Plaats het apparaat niet in een gesloten ruimte, zoals
een boekenrek of ingebouwde kast.
Gooi de batterij niet weg, maar
lever deze in als klein chemisch
afval (KCA).
Betreffende deze
gebruiksaanwijzing
• De aanwijzingen in deze handleiding gelden voor de
modellen HTP-2000 en HTP-1200. Controleer uw
modelnummer, dat rechtsonder op het voorpaneel
staat vermeld. In deze handleiding worden de
HTP-1200 ter illustratie gebruikt, tenzij anders
aangegeven.
• In deze gebruiksaanwijzing worden de
bedieningselementen op de bijgeleverde
afstandsbediening beschreven. U kunt ook de
bedieningselementen op de receiver gebruiken als
deze dezelfde of soortgelijke namen hebben als die
op de afstandsbediening. Voor nadere
bijzonderheden over het gebruik van uw
afstandsbediening, zie pagina 30–33. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing bij de DVD-speler voor meer
informatie over het gebruik van de DVD-speler.
De HTP-2000 bestaat uit:
• Receiver
• Luidsprekersysteem
– Voorluidspreker
– Middenluidspreker
– Surroundluidspreker
– Subwoofer
• DVD-speler
STR-KSL700
SS-SLP701
SS-CNP501
SS-MSP501
SA-WMSP501
DVP-NS585P
De HTP-1200 bestaat uit:
• Receiver
STR-KSL500
• Luidsprekersysteem
– Voorluidspreker/Surroundluidspreker
SS-MSP501
– Middenluidspreker
SS-CNP501
– Subwoofer
SA-WMSP501
• DVD-speler
DVP-NS355
Deze receiver is voorzien van Dolby* Digital en Pro
Logic Surround akoestiek en het DTS** Digital
Surround akoestieksysteem.
* Gefabriceerd onder licentie van Dolby
Laboratories.
"Dolby", "Pro Logic" en het symbool double-D zijn
handelsmerken van Dolby Laboratories.
** "DTS" en "DTS Digital Surround" zijn
gedeponeerde handelsmerken van Digital Theater
Systems, Inc.
Opmerking over de bijgeleverde
afstandsbediening
Voor RM-U700
De AUX toets op de afstandsbediening is niet
beschikbaar voor de bediening van de receiver.
2NL
model name1[HTP-2000]
model name2[HTP-1200]
[2-103-636-32(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636321HTP1200NL\2103636321\NL01COV_HTP-1200-CELTOC.fm]
masterpage:Right
NL01COV_HTP-1200-CEL.book Page 3 Friday, September 24, 2004 8:26 AM
Inhoudsopgave
Aan de slag
1: Controleren hoe u de componenten
moet aansluiten ................................. 4
1a: Componenten met digitale
audio-uitgangen aansluiten......... 6
1b: Componenten met alleen
analoge audioaansluitingen
aansluiten.................................... 8
2: De antennes aansluiten........................ 9
3: Luidsprekers aansluiten .................... 10
4: Het netsnoer aansluiten ..................... 13
5: De luidsprekers instellen...................14
6: De subwoofer instellen ..................... 15
7: De niveaus en balans voor de
luidsprekers aanpassen ...................16
— TEST TONE
Versterker gebruiken
De component selecteren ...................... 17
FM/AM-radio beluisteren ..................... 17
FM-zenders automatisch opslaan.......... 18
— AUTOBETICAL
Radiozenders instellen .......................... 19
RDS (Radio Data System) gebruiken ... 20
Informatie over de aanduidingen in het
display............................................. 22
Overige handelingen
De slaaptimer gebruiken....................... 29
Handelingen uitvoeren met de
afstandsbediening RM-U700
Voor gebruik van de
afstandsbediening ........................... 30
Beschrijving van de toetsen op de
afstandsbediening ........................... 30
Fabrieksinstellingen van een
ingangstoets wijzigen ..................... 33
Aanvullende informatie
Voorzorgsmaatregelen.......................... 34
Problemen oplossen.............................. 35
Technische gegevens ............................ 37
Lijst van toetsen en
referentiepagina's............................ 39
Index ........................................ Achterkaft
Surround sound beluisteren
Alleen de voorluidsprekers en
subwoofer gebruiken ...................... 23
— 2CH STEREO
Geluid met hoge kwaliteit
beluisteren....................................... 23
Een geluidsveld selecteren .................... 24
Geavanceerde aanpassingen
en instellingen
Geluidsvelden aanpassen ...................... 26
De toon aanpassen................................. 27
Geavanceerde instellingen .................... 28
3NL
model name1[HTP-2000]
model name2[HTP-1200]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636321HTP1200NL\2103636321\NL03CON_HTP-1200-CEL.fm]
masterpage:Left
NL01COV_HTP-1200-CEL.book Page 4 Friday, September 24, 2004 8:26 AM
Aan de slag
1: Controleren hoe u de componenten moet aansluiten
In stap 1a tot en met 1b op pagina 6 wordt beschreven hoe u de componenten kunt aansluiten op deze
receiver. Voordat u begint, bekijkt u "Componenten die kunnen worden aangesloten" hieronder voor
de pagina's waarin wordt beschreven hoe u elke component kunt aansluiten.
Als u alle componenten hebt aangesloten, gaat u verder naar "2: De antennes aansluiten" (pagina 9).
Componenten die kunnen worden aangesloten
Component die u wilt aansluiten
Pagina
DVD-speler
Met digitale audio-uitganga)
6–7
Met alleen een analoge audio-uitgangb)
6–7
Televisiemonitor
Met alleen een composietvideo-ingang
7, 8
Satelliettuner
Met digitale audio-uitganga)
Met alleen een analoge audio-uitgangb)
Videorecorder
a)
b)
6
6
8
Model met een DIGITAL OPTICAL OUTPUT of DIGITAL COAXIAL OUTPUT aansluiting, enzovoort.
Model met alleen AUDIO OUT L/R aansluitingen, enzovoort.
4NL
model name1[HTP-2000]
model name2[HTP-1200]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636321HTP1200NL\2103636321\NL03CON_HTP-1200-CEL.fm]
masterpage:Right
NL01COV_HTP-1200-CEL.book Page 5 Friday, September 24, 2004 8:26 AM
Vereiste kabels
A Audiokabel
D Optisch digitale kabel
Wit (L)
Rood (R)
B Audio-/videokabel
Geel (video)
Wit (L/audio)
Rood (R/audio)
Aan de slag
In de aansluitschema's op de volgende pagina's wordt aangenomen dat de volgende optionele kabels
worden gebruikt (A tot en met E) (niet bijgeleverd, tenzij aangegeven).
E Digitale coaxkabel (bijgeleverd)
Oranje
C Videokabel
Geel
Opmerkingen
• Schakel alle componenten uit voordat u aansluitingen maakt.
• Sluit de aansluitingen stevig aan om gebrom en ruis te voorkomen.
• Als u een audio-/videokabel aansluit, moet u de gekleurde pinnen aansluiten op de bijbehorende aansluitingen op
de componenten: geel (video) naar geel; wit (links, audio) naar wit en rood (rechts, audio) naar rood.
• Als u optisch digitale kabels aansluit, steekt u de stekkers recht in de aansluitingen totdat deze vastklikken.
• Buig de optisch digitale kabels niet en maak er geen knoop in.
5NL
model name1[HTP-2000]
model name2[HTP-1200]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636321HTP1200NL\2103636321\NL03CON_HTP-1200-CEL.fm]
masterpage:Left
NL01COV_HTP-1200-CEL.book Page 6 Friday, September 24, 2004 8:26 AM
.
1a: Componenten met digitale audio-uitgangen aansluiten
Een DVD-speler of satelliettuner aansluiten
Zie pagina 5 voor meer informatie over de vereiste kabels (A–E).
1 Sluit de audioaansluitingen aan.
Satelliettuner
OUTPUT
AUDIO
OUT
OUTPUT
L
DIGITAL
OPTICAL
R
D
A
ANTENNA
MONITOR
OUT
DVD
AM
OUT
VIDEO
DIGITAL
U
OPT IN
OPT IN COAX IN
TV/SAT
DVD
D*
AUDIO IN
R
VIDEO
IN
L
E*
OUTPUT
OUTPUT
OPTICAL
DIGITAL
COAXIAL
SUB
WOOFER
A
OUTPUT
AUDIO
OUT
L
R
DVD-speler
* Aansluiten op de COAX IN of OPT IN aansluiting. U kunt het beste aansluitingen maken op de COAX IN
aansluiting.
Tip
Alle digitale audioaansluitingen zijn compatibel met de bemonsteringsfrequenties 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz en 96 kHz.
6NL
model name1[HTP-2000]
model name2[HTP-1200]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636321HTP1200NL\2103636321\NL03CON_HTP-1200-CEL.fm]
masterpage:Right
NL01COV_HTP-1200-CEL.book Page 7 Friday, September 24, 2004 8:26 AM
2 Sluit de videoaansluitingen aan.
Televisiemonitor
OUTPUT
INPUT
VIDEO
VIDEO
C
C
ANTENNA
MONITOR
OUT
DVD
AM
OUT
VIDEO
U
DIGITAL
Aan de slag
DVD-speler
OPT IN
OPT IN COAX IN
TV/SAT
DVD
AUDIO IN
R
L
VIDEO
IN
SUB
WOOFER
7NL
model name1[HTP-2000]
model name2[HTP-1200]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636321HTP1200NL\2103636321\NL03CON_HTP-1200-CEL.fm]
masterpage:Left
NL01COV_HTP-1200-CEL.book Page 8 Friday, September 24, 2004 8:26 AM
1b: Componenten met alleen analoge audioaansluitingen
aansluiten
Videocomponenten aansluiten
Als u de televisie aansluit op de MONITOR OUT aansluiting, kunt u de video bekijken via de
geselecteerde ingang (pagina 17). Zie pagina 5 voor meer informatie over de vereiste kabels (A–E).
Televisiemonitor
INPUT
VIDEO
C
ANTENNA
MONITOR
OUT
DVD
AM
OUT
VIDEO
DIGITAL
U
OPT IN
OPT IN COAX IN
TV/SAT
DVD
AUDIO IN
R
L
SUB
WOOFER
VIDEO
IN
B
OUTPUT
VIDEO
OUT
AUDIO
OUT
L
R
Videorecorder
8NL
model name1[HTP-2000]
model name2[HTP-1200]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636321HTP1200NL\2103636321\NL03CON_HTP-1200-CEL.fm]
masterpage:Right
NL01COV_HTP-1200-CEL.book Page 9 Friday, September 24, 2004 8:26 AM
2: De antennes aansluiten
Aan de slag
Sluit de bijgeleverde AM-kaderantenne en de FM-draadantenne aan.
FM-draadantenne
(bijgeleverd)
AM-kaderantenne
(bijgeleverd)
ANTENNA
MONITOR
OUT
DVD
AM
OUT
VIDEO
DIGITAL
U
OPT IN
OPT IN COAX IN
TV/SAT
DVD
AUDIO IN
R
L
VIDEO
IN
SUB
WOOFER
Opmerkingen
• Houd de AM-kaderantenne uit de buurt van de receiver en andere componenten om ruis te voorkomen.
• Trek de FM-draadantenne volledig uit.
• Houd de FM-draadantenne zo horizontaal mogelijk na het aansluiten.
9NL
model name1[HTP-2000]
model name2[HTP-1200]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636321HTP1200NL\2103636321\NL03CON_HTP-1200-CEL.fm]
masterpage:Left
NL01COV_HTP-1200-CEL.book Page 10 Friday, September 24, 2004 8:26 AM
3: Luidsprekers aansluiten
Sluit de luidsprekers aan op de receiver. Met deze receiver kunt u een 5.1-kanaals luidsprekersysteem
gebruiken. Als u wilt luisteren naar meerkanaals surround sound, zoals in de bioscoop, hebt u vijf
luidsprekers (twee voorluidsprekers, een middenluidspreker en twee surroundluidsprekers) en een
subwoofer (5.1-kanaals) nodig.
Voorbeeld van een opstelling van een 5.1-kanaals luidsprekersysteem
Alleen HTP-2000
Middenluidspreker
Voorluidspreker (Rechts)
Surroundluidspreker
(Rechts)
Voorluidspreker
(Links)
Subwoofer
Surroundluidspreker
(Links)
Alleen HTP-1200
Middenluidspreker
Voorluidspreker (Rechts)
Surroundluidspreker
(Rechts)
Voorluidspreker
(Links)
Subwoofer
Surroundluidspreker
(Links)
10NL
model name1[HTP-2000]
model name2[HTP-1200]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636321HTP1200NL\2103636321\NL03CON_HTP-1200-CEL.fm]
masterpage:Right
NL01COV_HTP-1200-CEL.book Page 11 Friday, September 24, 2004 8:26 AM
Vereiste kabels
B Monoaudiokabel (bijgeleverd)
De stekker en het gekleurde omhulsel van de
luidsprekerkabels hebben dezelfde kleur als de
luidsprekeraansluitingen die u wilt aansluiten.
Zwart
Aan de slag
A Luidsprekerkabels (bijgeleverd)
Gekleurd omhulsel
–
+
Voorluidspreker
(Rechts)
Subwoofer
Voorluidspreker
(Links)
INPUT
E
e
E
A
B
MONITOR
OUT
e
A
FRONT R
–
+
CENTER
–
+
FRONT L
–
+
OUT
+
–
SURR R
SUB
WOOFER
A
E
+
–
SURR L
A
e
Surroundluidspreker
(Rechts)
E
A
e
Middenluidspreker
E
e
Surroundluidspreker
(Links)
Opmerking
Voordat u de luidsprekers aansluit, bevestigt u de kleurlabels op de luidsprekers zodat u de aan te sluiten luidsprekers
gemakkelijk kunt identificeren.
wordt vervolgd
11NL
model name1[HTP-2000]
model name2[HTP-1200]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636321HTP1200NL\2103636321\NL03CON_HTP-1200-CEL.fm]
masterpage:Left
NL01COV_HTP-1200-CEL.book Page 12 Friday, September 24, 2004 8:26 AM
Tips
De luidsprekerkabel wijzigen
Als u de luidsprekerkabel wilt verwisselen, kunt
u de bijgeleverde luidsprekerkabel loskoppelen
van de stekker.
1
Druk de stekker op een vlakke
ondergrond.
Het klemmetje moet naar de vlakke
ondergrond zijn gericht.
Voetkussentjes bevestigen
(behalve voor de voorluidspreker van HTP-2000)
Bevestig de bijgeleverde voetkussentjes op de
luidspreker, zoals in de onderstaande afbeelding
wordt weergegeven, om te voorkomen dat de
luidspreker gaat trillen of bewegen.
Klemmetje
2
3
Opmerking
Bevestig de bijgeleverde voetkussentjes ook op de
subwoofer.
Trek de luidsprekerkabel uit de
stekker.
Draai ongeveer 10 mm van de
blootgelegde uiteinden van de
luidsprekerkabels om elkaar en plaats
de kabel in de stekker.
Controleer of u de luidsprekerkabel hebt
geplaatst met de polen op de juiste plaats:
+ op + en – op –. Anders wordt het geluid
vervormd en ontbreken de lage tonen.
4
+
(+)
–
• U kunt de subwoofer overal plaatsen omdat deze
geen gerichte signalen uitvoert.
• (behalve voor de voorluidspreker van HTP-2000)
Voor grotere flexibiliteit bij het plaatsen van de
luidsprekers gebruikt u de optionele WS-FV11 of
WS-FV10D vloerstandaard (alleen beschikbaar in
bepaalde landen/regio's).
(–)
Verwijder de stekker van de vlakke
ondergrond.
Opmerking
Voorkomen dat de luidsprekerkabel uit de
luidsprekerstekker komt
– gebruik geen smallere luidsprekerkabel. U kunt het
beste luidsprekerkabels gebruiken met het formaat
AWG #18 tot en met AWG #24.
– gebruik hetzelfde formaat luidsprekerkabel voor de
luidsprekerstekkers.
– draai de blootgelegde uiteinden van de
luidsprekerkabels om elkaar heen.
– steek de luidsprekerkabel volledig in de
luidsprekeraansluiting.
12NL
model name1[HTP-2000]
model name2[HTP-1200]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636321HTP1200NL\2103636321\NL03CON_HTP-1200-CEL.fm]
masterpage:Right
NL01COV_HTP-1200-CEL.book Page 13 Friday, September 24, 2004 8:26 AM
4: Het netsnoer aansluiten
Het netsnoer aansluiten
Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.
Netsnoer
Voordat u de receiver voor de eerste keer
gebruikt, moet u de volgende procedure
uitvoeren om de receiver te initialiseren.
U kunt met deze procedure ook de
fabrieksinstellingen herstellen. Gebruik de
toetsen op de receiver voor deze handeling.
1
2
Naar een stopcontact
Aan de slag
De eerste
installatiehandelingen
uitvoeren
Druk op ?/1 om de receiver uit te
schakelen.
Houd ?/1 5 seconden ingedrukt.
"INITIAL" wordt weergegeven in het
display.
De fabrieksinstellingen voor de volgende
instellingen worden hersteld.
• Alle instellingen in de menu's SET UP,
LEVEL en TONE.
• Het opgeslagen geluidsveld voor elke
ingang en voorkeurzender.
• Alle geluidsveldparameters.
• Alle voorkeurzenders.
• MASTER VOLUME wordt ingesteld op
"VOL MIN".
13NL
model name1[HTP-2000]
model name2[HTP-1200]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636321HTP1200NL\2103636321\NL03CON_HTP-1200-CEL.fm]
masterpage:Left
NL01COV_HTP-1200-CEL.book Page 14 Friday, September 24, 2004 8:26 AM
5: De luidsprekers
instellen
U kunt met het menu SET UP de afstand en de
locatie instellen van de luidsprekers die zijn
aangesloten op deze receiver.
1
2
3
Druk op ?/1 om de receiver in te
schakelen.
Druk herhaaldelijk op MAIN MENU om
" SET UP " te selecteren.
Druk herhaaldelijk op
of
om de
parameter te selecteren die u wilt
aanpassen.
Instelparameters voor de
luidsprekers
De oorspronkelijke instellingen zijn
onderstreept.
x
L
R
DIST. X.X m
(Afstand van de voorluidspreker)
Oorspronkelijke instelling: 3.0 m
Hiermee kunt u de afstand van de luisterplaats tot de
voorluidsprekers instellen (A). U kunt de afstand
aanpassen van 1,0 tot 7,0 meter in stappen van 0,1 meter.
Als beide voorluidsprekers niet op gelijke afstand van
de luisterplaats zijn geplaatst, stelt u de afstand in op de
dichtstbijzijnde luidspreker.
B
Zie "Instelparameters voor de luidsprekers"
voor meer informatie.
A
100˚-120˚
Opmerking
Bepaalde instelitems voor de luidsprekers zijn
wellicht niet beschikbaar in het display. Dit
betekent dat deze automatisch zijn aangepast
vanwege andere luidsprekerinstellingen of dat
deze niet kunnen worden aangepast.
4
Druk herhaaldelijk op
of
om de
gewenste instelling te selecteren.
C
x
De instelling wordt automatisch ingevoerd.
5
Herhaal stap 3 en 4 totdat u de
volgende items hebt ingesteld.
30˚
30˚
A
100˚-120˚
C
C
DIST. X.X m
(Afstand van de middenluidspreker)
Oorspronkelijke instelling: 3.0 m
Hiermee kunt u de afstand van de luisterplaats tot de
middenluidspreker instellen. U moet de afstand van de
middenluidspreker instellen tussen de afstand van de
voorluidspreker (A) en 1,5 meter dichter bij de
luisterplaats (B).
x
SR
SL
DIST. X.X m
(Afstand van de surroundluidspreker)
Oorspronkelijke instelling: 3.0 m
Hiermee kunt u de afstand van de luisterplaats tot de
surroundluidspreker instellen. U moet de afstand van
de surroundluidspreker instellen tussen de afstand van
de voorluidspreker (A) en 4,5 meter dichter bij de
luisterplaats (C).
Als beide surroundluidsprekers niet op gelijke afstand
van de luisterplaats zijn geplaatst, stelt u de afstand in
op de dichtstbijzijnde luidspreker.
14NL
model name1[HTP-2000]
model name2[HTP-1200]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636321HTP1200NL\2103636321\NL03CON_HTP-1200-CEL.fm]
masterpage:Right
NL01COV_HTP-1200-CEL.book Page 15 Friday, September 24, 2004 8:26 AM
Tip
x
SR
SL
PL. XXXX
(Plaatsing van de surroundluidspreker)
Hiermee kunt u de hoogte van de surroundluidsprekers
opgeven voor de juiste uitvoering van de
surroundeffecten van de Cinema Studio EX standen
(pagina 24).
6: De subwoofer instellen
Luisteren naar de subwoofer
POWER
LEVEL
MIN
POWER
MAX
POWER
spanningslampje
Voordat u de programmabron afspeelt, zet u het
volume zo laag mogelijk op de receiver.
1
2
Schakel de receiver in.
Druk op de ingangstoetsen
(bijvoorbeeld DVD) om de
programmabron (bijvoorbeeld DVDspeler) te selecteren.
Tip
U kunt ook INPUT SELECTOR op de receiver
gebruiken om de programmabron te selecteren.
3
Druk op POWER op de subwoofer.
De POWER aanduiding op de subwoofer
gaat branden.
4
Speel de programmabron af.
Het niveau aanpassen
Met kleine aanpassingen in het systeem kunt u
het geluid verbeteren.
POWER
B
Aan de slag
U kunt de luidsprekerplaats als afstand invoeren. U
kunt echter de middenluidspreker niet verder weg
zetten dan de voorluidsprekers. Bovendien moet u de
middenluidspreker niet meer dan 1,5 meter dichter bij
de luisterplaats zetten dan de voorluidsprekers.
U kunt evenmin de surroundluidsprekers verder van de
luisterplaats zetten dan de voorluidsprekers. Deze
kunnen bovendien niet meer dan 4,5 meter dichter bij
de luisterplaats worden gezet.
Deze beperkingen gelden omdat een onjuiste opstelling
van de luidsprekers een negatieve invloed heeft op
surround sound.
Als u de luidsprekerafstand dichter bij instelt dan de
werkelijke locatie van de luidsprekers, wordt het geluid
met vertraging uitgevoerd via de betreffende
luidspreker. Dit houdt in dat de luidspreker verder weg
klinkt.
Als u bijvoorbeeld de afstand van de
middenluidspreker 1 tot 2 meter dichter bij instelt dan
de werkelijke afstand, geeft dit een natuurgetrouw
effect alsof u zich "in" het beeldscherm bevindt. Als u
geen goed surroundeffect krijgt omdat de
surroundluidsprekers te dichtbij staan, stelt u de
afstand van de surroundluidspreker dichter bij (korter)
in dan de werkelijke afstand om een groter
geluidsgebied te maken.
Als u deze parameter aanpast terwijl u naar het geluid
luistert, kunt u het surround sound aanzienlijk
verbeteren. Probeer het maar eens!
LEVEL
B
MIN
MAX
60
A
A
30
LEVEL
Draai LEVEL om het volume aan te passen.
• LOW
Selecteer deze optie als de hoogte van de
surroundluidsprekers overeenkomt met gedeelte A.
• HIGH
Selecteer deze optie als de hoogte van de
surroundluidsprekers overeenkomt met gedeelte B.
Stel het volume in op uw voorkeuren aan de
hand van de programmabron.
Opmerking
Zet het volume van de subwoofer niet zo hoog
mogelijk. Geluiden van buitenaf kunnen hoorbaar
worden.
15NL
model name1[HTP-2000]
model name2[HTP-1200]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636321HTP1200NL\2103636321\NL03CON_HTP-1200-CEL.fm]
masterpage:Left
NL01COV_HTP-1200-CEL.book Page 16 Friday, September 24, 2004 8:26 AM
7: De niveaus en balans
voor de luidsprekers
aanpassen
— TEST TONE
Pas de niveaus en balans van de luidsprekers aan
als u vanaf de luisterplaats naar de testtoon
luistert.
Tip
De receiver voert een testtoon uit met een frequentie
van gemiddeld 800 Hz.
1
2
Druk op ?/1 om de receiver in te
schakelen.
Druk op TEST TONE.
"T. TONE" wordt weergegeven in het
display en de testtoon wordt
achtereenvolgens via elke luidspreker
uitgevoerd.
Voor (links) t Midden t Voor (rechts)
t Surround (rechts) t Surround (links)
t Subwoofer
3
Pas de niveaus en balans van de
luidsprekers aan met het LEVEL menu
zodat de testtoon uit elke luidspreker
gelijk klinkt.
Zie pagina 26 voor meer informatie over de
instellingen in het LEVEL menu.
Tips
• Wilt u het niveau van alle luidsprekers
tegelijkertijd aanpassen, dan drukt u op
MASTER VOL +/– op de afstandsbediening of
draait u MASTER VOLUME op de receiver.
• Tijdens het aanpassen wordt de aangepaste
waarde weergegeven in het display.
4
Druk na het aanpassen nogmaals op
TEST TONE.
De testtoon wordt uitgeschakeld.
16NL
model name1[HTP-2000]
model name2[HTP-1200]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636321HTP1200NL\2103636321\NL04BSC_HTP-1200-CEL.fm]
masterpage:Right
NL01COV_HTP-1200-CEL.book Page 17 Friday, September 24, 2004 8:26 AM
FM/AM-radio beluisteren
Versterker gebruiken
De component selecteren
2
Druk op INPUT SELECTOR op de
receiver om de component te
selecteren die u wilt gebruiken.
Keuze
Gaat branden
Videorecorder
VIDEO
DVD-speler
DVD
Satelliettuner
TV/SAT
Geïntegreerde tuner
(FM/AM)
TUNER
Schakel de component in en start het
afspelen.
Opmerking
Als u de videorecorder of DVD-speler selecteert,
moet u de video-ingang van de televisie instellen
op de geselecteerde component.
3
Tip
Het afstembereik is:
FM: 50 kHz
AM: 9 kHz
Automatisch afstemmen
Als u de frequentie van de gewenste zender niet
weet, kunt u de receiver alle beschikbare zenders
in de regio laten scannen.
1
Tip
U kunt ook INPUT SELECTOR op de receiver
gebruiken.
Opmerking
2
Druk op TUNING + of TUNING –.
Druk op TUNING + om van laag naar hoog
te scannen en druk op TUNING – om van
hoog naar laag te scannen.
Het scannen wordt onderbroken als er een
zender wordt ontvangen.
Het geluid dempen
Druk op MUTING.
In de volgende gevallen wordt de functie voor
dempen geannuleerd.
• U drukt nogmaals op MUTING.
• U schakelt het apparaat uit.
• U verhoogt het volume.
Druk herhaaldelijk op TUNER om de
FM- of AM-band te selecteren.
Er wordt afgestemd op de laatstontvangen
zender.
Draai MASTER VOLUME op de receiver
om het volume aan te passen.
Zet het volume lager voordat u de receiver
uitschakelt om te voorkomen dat de luidsprekers
worden beschadigd.
Versterker gebruiken
1
U kunt naar FM- en AM-uitzendingen luisteren
via de geïntegreerde tuner. Voordat u deze tuner
gebruikt, moet u de FM- en AM-antennes op de
receiver aansluiten. Zie pagina 9 voor meer
informatie.
Tip
Als "STEREO" knippert in het display en de FMstereo-ontvangst is slecht, drukt u op FM MODE om
naar monogeluid te schakelen (MONO). U kunt geen
stereo-effecten beluisteren, maar het geluid wordt
minder vervormd. Als u wilt terugkeren naar
stereogeluid, drukt u nogmaals op FM MODE.
wordt vervolgd
17NL
model name1[HTP-2000]
model name2[HTP-1200]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636321HTP1200NL\2103636321\NL04BSC_HTP-1200-CEL.fm]
masterpage:Left
NL01COV_HTP-1200-CEL.book Page 18 Friday, September 24, 2004 8:26 AM
Handmatig afstemmen
U kunt de frequentie van de gewenste zender
rechtstreeks invoeren.
1
Druk herhaaldelijk op TUNER om de
FM- of AM-band te selecteren.
Er wordt afgestemd op de laatstontvangen
zender.
2
3
Druk op D.TUNING.
Druk op de cijfertoetsen om de
frequentie in te voeren.
Voorbeeld 1: FM 102,50 MHz
Druk op 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Voorbeeld 2: AM 1.350 kHz
Druk op 1 b 3 b 5 b 0
Als u hebt afgestemd op een AM-zender,
past u de richting van de AM-kaderantenne
aan voor een optimale ontvangst.
Als u niet kunt afstemmen op een
zender en de ingevoerde cijfers
knipperen
Controleer of u de juist frequentie hebt
ingevoerd. Zo niet, dan herhaalt u stap 2 en 3.
Als de ingevoerde cijfers nog steeds knipperen,
wordt de frequentie niet gebruikt in uw regio.
FM-zenders automatisch
opslaan
— AUTOBETICAL
Met deze functie kunt u maximaal 30 FM- en
FM-RDS-zenders in alfabetische volgorde
opslaan. Bovendien worden alleen de zenders
met de duidelijkste signalen opgeslagen.
Zie "Radiozenders instellen" als u FM- en AMzenders één voor één wilt opslaan.
Gebruik de toetsen op de receiver voor deze
handeling.
1
2
Druk op ?/1 om de receiver uit te
schakelen.
Houd INPUT SELECTOR ingedrukt en
druk op ?/1 om de receiver weer in te
schakelen.
"AUTO-BETICAL SELECT" wordt in het
display weergegeven. De receiver scant alle
FM- en FM-RDS-zenders in het zendgebied
en slaat deze vervolgens op.
Voor RDS-zenders zoekt de tuner eerst naar
zenders die hetzelfde programma uitzenden.
Vervolgens wordt alleen de zender met het
duidelijkste signaal opgeslagen. De
geselecteerde RDS-zenders worden
alfabetisch gesorteerd op de naam van de
bijbehorende programmadienst. Vervolgens
wordt een voorinstelcode van 2 tekens aan de
zenders toegewezen. Zie pagina 20 voor meer
informatie over RDS.
Aan normale FM-zenders wordt een
voorinstelcode van 2 tekens toegewezen en
deze worden na de RDS-zenders opgeslagen.
Als de bewerking is voltooid, wordt
"FINISH" kort in het display weergegeven en
wordt de normale werking van de receiver
hervat.
Opmerkingen
• Druk niet op een toets op de receiver of de
bijgeleverde afstandsbediening (behalve ?/1)
tijdens de Autobetical bewerking.
• Als u naar een ander gebied verhuist, moet u deze
procedure herhalen om zenders in uw nieuwe gebied
op te slaan.
• Zie "Afstemmen op voorkeurzenders" voor meer
informatie over het afstemmen van de opgeslagen
zenders.
• Als u de antenne verplaatst nadat u de zenders met
deze procedure hebt opgeslagen, zijn de opgeslagen
instellingen wellicht niet langer geldig. Gebeurt dit,
dan moet u deze procedure herhalen om de zenders
opnieuw op te slaan.
18NL
model name1[HTP-2000]
model name2[HTP-1200]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636321HTP1200NL\2103636321\NL04BSC_HTP-1200-CEL.fm]
masterpage:Right
NL01COV_HTP-1200-CEL.book Page 19 Friday, September 24, 2004 8:26 AM
Radiozenders instellen
Afstemmen op
voorkeurzenders
1
Radiozenders instellen
1
Druk herhaaldelijk op TUNER om de
FM- of AM-band te selecteren.
Er wordt afgestemd op de laatstontvangen
zender.
2
3
"MEMORY" wordt enkele seconden in het
display weergegeven. Voer stap 4 tot en met
5 uit voordat het display wordt
uitgeschakeld.
4
Druk herhaaldelijk op PRESET/CH/
D.SKIP + of PRESET/CH/D.SKIP – om
een voorinstelnummer te selecteren.
Wanneer u op de toets drukt, kunt u het
voorinstelnummer als volgt selecteren:
tA1yA2y...yA0yB1yB2y...yB0T
tC0y...yC2yC1T
Als "MEMORY" uit het display verdwijnt
voordat u het voorinstelnummer selecteert,
moet u de procedure nogmaals uitvoeren
vanaf stap 3.
Tips
• U kunt ook PRESET TUNING + of PRESET
TUNING – op de receiver gebruiken.
• U kunt ook herhaaldelijk op SHIFT drukken om
een geheugenpagina (A, B of C) te selecteren en
vervolgens op de cijfertoetsen drukken om een
voorinstelnummer te selecteren.
5
Druk herhaaldelijk op TUNER om de
FM- of AM-band te selecteren.
Er wordt afgestemd op de laatstontvangen
zender.
2
Stem automatisch (pagina 17) of
handmatig (pagina 18) af op de zender
die u wilt instellen.
Druk op MEMORY.
Herhaal stap 2 tot en met 5 om nog een
zender in te stellen.
Druk herhaaldelijk op PRESET/CH/
D.SKIP + of PRESET/CH/D.SKIP – om
de gewenste voorkeurzender te
selecteren.
Versterker gebruiken
U kunt maximaal 30 FM- of AM-zenders
instellen. Zo kunt u gemakkelijk afstemmen op
de zenders die u vaak beluistert.
6
Wanneer u op de toets drukt, kunt u de
voorkeurzender als volgt selecteren:
tA1yA2y...yA0yB1yB2y...yB0T
tC0y...yC2yC1T
De receiver gebruiken
1
Druk herhaaldelijk op INPUT SELECTOR
om de FM- of AM-band te selecteren.
2
Druk herhaaldelijk op PRESET TUNING – of
PRESET TUNING + om de gewenste
voorkeurzender te selecteren.
De voorkeurzender rechtstreeks
selecteren
Druk op de cijfertoetsen.
Er wordt afgestemd op de voorkeurzender met
het geselecteerde nummer op de huidige
geheugenpagina. Druk herhaaldelijk op SHIFT
op de afstandsbediening om de geheugenpagina
te wijzigen.
Druk nogmaals op MEMORY.
De zender wordt opgeslagen onder het
geselecteerde voorinstelnummer.
Als "MEMORY" uit het display verdwijnt
voordat u op MEMORY drukt, moet u de
procedure nogmaals uitvoeren vanaf stap 3.
19NL
model name1[HTP-2000]
model name2[HTP-1200]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636321HTP1200NL\2103636321\NL04BSC_HTP-1200-CEL.fm]
masterpage:Left
NL01COV_HTP-1200-CEL.book Page 20 Friday, September 24, 2004 8:26 AM
RDS (Radio Data System)
gebruiken
Op deze receiver kunt u ook gebruikmaken van
RDS (Radio Data System), waarmee
radiozenders aanvullende informatie kunnen
verzenden met het gewone programmasignaal.
U kunt ook RDS-informatie weergeven.
Opmerkingen
• RDS is alleen beschikbaar voor FM-zenders.
• Niet alle FM-zenders bieden RDS of dezelfde
diensten aan. Als u niet vertrouwd bent met de RDSdiensten in uw regio, neemt u contact op met de
lokale radiozenders voor meer informatie.
RDS-informatie weergeven
Druk herhaaldelijk op DISPLAY tijdens de
ontvangst van een RDS-zender.
Wanneer u op de toets drukt, wordt de RDSinformatie in het display als volgt gewijzigd:
Naam van programmadienst t Frequentie t
Aanduiding van programmatypea) t
Aanduiding van radiotekstb) t Aanduiding van
huidige tijd (in 24-uurs notatie) t Geluidsveld
dat momenteel wordt toegepast t
Volumeniveau
a)
Het programmatype dat wordt uitgezonden. Zie
pagina 20 voor meer informatie.
b) Tekstberichten die door de RDS-zender worden
verzonden.
Opmerkingen
RDS-uitzendingen ontvangen
Stem automatisch (pagina 17) of
handmatig (pagina 18) af op een zender in
de FM-band of selecteer een
voorkeurzender (pagina 19).
Als u afstemt op een zender die RDS-diensten
aanbiedt, gaat de RDS aanduiding branden en
wordt de naam van de programmadienst in het
display weergegeven.
• Als er een noodbericht door de overheid wordt
uitgezonden, knippert "ALARM" in het display.
• Wanneer het bericht bestaat uit 9 tekens of meer,
wordt het bericht in het display gerold.
• Als een zender geen RDS-dienst aanbiedt, wordt
"NO XXXX" (zoals "NO TEXT") in het display
weergegeven.
Beschrijving van
programmatypen
Opmerking
RDS functioneert wellicht niet goed als de zender
waarop u hebt afgestemd, het RDS-signaal niet goed
uitzendt of als het signaal zwak is.
Aanduiding van Beschrijving
programmatype
NEWS
Nieuwsprogramma's
AFFAIRS
Actualiteitenprogramma's waarin
wordt ingegaan op het huidige
nieuws
INFO
Programma's die informatie
bieden over een breed scala aan
onderwerpen, zoals
consumentenzaken en medisch
advies
SPORT
Sportprogramma's
EDUCATE
Educatieve programma's, zoals
"hoe kan ik..." en
adviesprogramma's
DRAMA
Hoorspelen en series
CULTURE
Programma's over nationale of
regionale cultuur, zoals taal en
sociale zaken
SCIENCE
Programma's over
natuurwetenschappen en
technologie
20NL
model name1[HTP-2000]
model name2[HTP-1200]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636321HTP1200NL\2103636321\NL04BSC_HTP-1200-CEL.fm]
masterpage:Right
NL01COV_HTP-1200-CEL.book Page 21 Friday, September 24, 2004 8:26 AM
Aanduiding van Beschrijving
programmatype
Andere typen programma's, zoals
interviews met sterren, spellen
met een panel en comedy's
POP M
Programma's met populaire
muziek
ROCK M
Programma's met rockmuziek
EASY M
"Easy Listening" muziek
LIGHT M
Instrumentale muziek, zang en
koormuziek
CLASSICS
Concerten van grote orkesten,
kamermuziek, opera, enzovoort
OTHER M
Muziek die niet in de
bovengenoemde categorieën past,
zoals Rhythm & Blues en Reggae
WEATHER
Weerberichten
FINANCE
Programma's over aandelen en
beurzen, enzovoort
CHILDREN
Programma's voor kinderen
SOCIAL
Programma's over mensen en de
dingen die hen raken
RELIGION
Religieuze programma's
PHONE IN
Programma's waarin leden van het
publiek hun standpunten onder
woorden kunnen brengen via de
telefoon of in een openbaar forum
TRAVEL
Reisprogramma's. Niet voor
aankondigingen die vallen onder
TP/TA
LEISURE
Programma's over
vrijetijdsbesteding, zoals
tuinieren, vissen, koken,
enzovoort
JAZZ
Programma's met jazzmuziek
COUNTRY
Programma's met countrymuziek
NATION M
Programma's met populaire
nationale/regionale muziek
OLDIES
Programma's met golden oldies
FOLK M
Programma's met folkmuziek
DOCUMENT
Documentaires
NONE
Andere programma's die
hierboven niet worden genoemd
Versterker gebruiken
VARIED
21NL
model name1[HTP-2000]
model name2[HTP-1200]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636321HTP1200NL\2103636321\NL04BSC_HTP-1200-CEL.fm]
masterpage:Left
NL01COV_HTP-1200-CEL.book Page 22 Friday, September 24, 2004 8:26 AM
Informatie over de aanduidingen in het display
1
2
3
4
; DIGITAL DTS SW
;PRO LOGIC II L F E
q;
5
L
C
R
SL
S
SR
ST MEMORY
MONO D.RANGE
RDS OPT COAX
9
8 7 6
A ; DIGITAL: Brandt als de receiver signalen
decodeert die zijn opgenomen in de Dolby
Digital-indeling.
B DTS: Brandt wanneer DTS-signalen worden
ingevoerd.
C SW: Brandt als het audiosignaal via de SUB
WOOFER aansluiting wordt uitgevoerd.
D Aanduidingen voor het afspelen van
kanalen: De letters (L, C, R, enzovoort)
duiden de kanalen aan die worden afgespeeld.
De vakken rond de letters verschillen om aan
te geven hoe de receiver het brongeluid
reduceert ("downmix").
L (Voor, links), R (Voor, rechts), C
(Midden (mono)), SL (Surround, links), SR
(Surround, rechts), S (Surround (mono of
de surroundcomponenten die zijn
verkregen door Pro Logic-verwerking))
Voorbeeld:
Opname-indeling (Voor/Surround): 3/2
Geluidsveld: A.F.D. AUTO
L
SL
C
R
F D.RANGE: Brandt als compressie van het
dynamische bereik is geactiveerd (pagina 26).
G COAX: Brandt als het bronsignaal een
digitaal signaal is dat wordt ingevoerd via de
COAX aansluiting.
H OPT: Brandt als het bronsignaal een digitaal
signaal is dat wordt ingevoerd via de OPT
aansluiting.
I LFE: Brandt als de disc die wordt afgespeeld,
het LFE-kanaal (Low Frequency Effect) bevat
en het signaal van het LFE-kanaal wordt
gereproduceerd.
J ; PRO LOGIC II: "; PRO LOGIC"
brandt als de receiver Pro Logic-verwerking
toepast op 2-kanaalse signalen om het signaal
van het middenkanaal en het surroundkanaal
uit te voeren. "; PRO LOGIC II" brandt als
de decoder Pro Logic II Movie/Music is
geactiveerd.
Opmerking
Decoderen met Dolby Pro Logic en Dolby Pro
Logic II functioneert niet voor signalen in de
DTS-indeling.
SR
E Tuneraanduidingen: Branden wanneer de
receiver wordt gebruikt om af te stemmen op
radiozenders, enzovoort. Zie pagina 17–21
voor tunerfuncties.
22NL
model name1[HTP-2000]
model name2[HTP-1200]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636321HTP1200NL\2103636321\NL05SND_HTP-1200-CEL.fm]
masterpage:Right
NL01COV_HTP-1200-CEL.book Page 23 Friday, September 24, 2004 8:26 AM
Surround sound beluisteren
Alleen de voorluidsprekers
en subwoofer gebruiken
— 2CH STEREO
Druk herhaaldelijk op SOUND FIELD + of
SOUND FIELD – om "2CH ST." te
selecteren.
De receiver schakelt over naar de 2CH STEREO
stand.
Het ingevoerde audiosignaal
automatisch decoderen
(AUTO FORMAT DIRECT)
In deze stand wordt het type audiosignaal dat
wordt ingevoerd, automatisch vastgesteld
(Dolby Digital, DTS of standaard 2-kanaals
stereo, enzovoort) en wordt, indien nodig, de
juiste decodering uitgevoerd. Met deze stand
wordt het geluid weergegeven alsof dit is
opgenomen/gecodeerd, zonder toegevoegde
surroundeffecten. Als er echter geen signalen
met lage frequenties zijn (Dolby Digital LFE,
enzovoort), wordt er een signaal met lage
frequentie gegenereerd voor uitvoer naar de
subwoofer.
Surround sound beluisteren
In deze stand wordt het geluid alleen uitgevoerd
via de linker-/rechtervoorluidspreker en de
subwoofer.
Als meerkanaalse surroundindelingen worden
ingevoerd, worden de signalen gereduceerd tot 2
kanalen waarbij de lage frequenties via de
subwoofer worden uitgevoerd.
Als standaard 2-kanaalse stereobronnen worden
ingevoerd, wordt het omleidingssysteem voor
lage tonen van de receiver ingeschakeld. De lage
tonen van het voorkanaal worden via de
subwoofer uitgevoerd.
Geluid met hoge kwaliteit
beluisteren
Druk op A.F.D.
"A.F.D. AUTO" wordt in het display
weergegeven.
Het type audiosignaal dat wordt ingevoerd,
wordt automatisch vastgesteld en de juiste
decodering wordt, indien nodig, uitgevoerd.
wordt vervolgd
23NL
model name1[HTP-2000]
model name2[HTP-1200]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636321HTP1200NL\2103636321\NL05SND_HTP-1200-CEL.fm]
masterpage:Left
NL01COV_HTP-1200-CEL.book Page 24 Friday, September 24, 2004 8:26 AM
Meerkanaals stereogeluid
beluisteren (2-kanaalse
decodeerstand)
In deze stand kunt u het decodeertype opgeven
voor 2-kanaalse audiobronnen. Deze receiver
kan 2-kanaals geluid reproduceren in 5 kanalen
met Dolby Pro Logic II of in 4 kanalen met
Dolby Pro Logic.
Druk herhaaldelijk op ; PL/PLII om de 2kanaalse decodeerstand te selecteren.
Het geselecteerde decodeertype wordt in het
display weergegeven.
x DOLBY PL (PRO LOGIC)
De Dolby Pro Logic decodering wordt uitgevoerd. De
bron die is opgenomen in 2 kanalen, wordt
gedecodeerd in 4.1 kanalen.
Een geluidsveld
selecteren
U kunt genieten van surround sound door een
van de voorgeprogrammeerde geluidsvelden
van de receiver te selecteren. Hiermee krijgt u
thuis het geweldige en krachtige geluid van
bioscopen en concertzalen.
Een geluidsveld voor films
selecteren
Druk herhaaldelijk op SOUND FIELD + of
SOUND FIELD – om het gewenste
geluidsveld te selecteren.
Het geselecteerde geluidsveld wordt in het
display weergegeven.
x PLII MOV (PRO LOGIC II MOVIE)
De Dolby Pro Logic II Movie decodering wordt
uitgevoerd. Deze instelling is ideaal voor films die zijn
gecodeerd met Dolby Surround. Bovendien kan deze
stand het geluid reproduceren in 5.1 kanalen wanneer
u video's met oude of nagesynchroniseerde films
bekijkt.
x PLII MUS (PRO LOGIC II MUSIC)
De Dolby Pro Logic II Music decodering wordt
uitgevoerd. Deze instelling is ideaal voor gewone
stereobronnen, zoals CD's.
Tip
U kunt ook ; PLII op de receiver gebruiken om
"DOLBY PL", "PLII MOV" of "PLII MUS" te
selecteren.
Opmerking
Dolby Pro Logic en Dolby Pro Logic II decodering
werken niet voor signalen met DTS indeling.
Geluidsveld
Display
CINEMA STUDIO EX A DCS
C.ST.EX A
CINEMA STUDIO EX B DCS
C.ST.EX B
CINEMA STUDIO EX C DCS
C.ST.EX C
DCS (Digital Cinema Sound)
Geluidsvelden met DCS markeringen
gebruiken de DCS technologie.
DCS is de conceptnaam van de
surroundtechnologie voor een thuisbioscoop die
is ontwikkeld door Sony. DCS maakt gebruik
van de DSP (Digital Signal Processor)
technologie om de geluidskenmerken van een
filmstudio in Hollywood te reproduceren.
Als u thuis afspeelt, krijgt u met DCS een
krachtig bioscoopeffect waarbij de artistieke
combinatie van geluid en actie zoals gezien door
de filmregisseur, wordt nagebootst.
x C.ST.EX A (CINEMA STUDIO EX A) DCS
Reproduceert de geluidskenmerken van de Sony
Pictures Entertainment "Cary Grant Theater"
filmproductiestudio. Dit is een standaardstand
waarmee bijna elk type film kan worden bekeken.
x C.ST.EX B (CINEMA STUDIO EX B) DCS
Reproduceert de geluidskenmerken van de Sony
Pictures Entertainment "Kim Novak Theater"
filmproductiestudio. Deze stand is ideaal voor
sciencefiction of actiefilms met veel geluidseffecten.
24NL
model name1[HTP-2000]
model name2[HTP-1200]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636321HTP1200NL\2103636321\NL05SND_HTP-1200-CEL.fm]
masterpage:Right
NL01COV_HTP-1200-CEL.book Page 25 Friday, September 24, 2004 8:26 AM
x C.ST.EX C (CINEMA STUDIO EX C) DCS
x HALL
Reproduceert de geluidskenmerken van de
soundtracks van Sony Pictures Entertainment. Deze
stand is ideaal voor het bekijken van musicals of films
met orkestmuziek in de soundtrack.
Reproduceert de akoestiek van een concertzaal voor
klassieke muziek.
x JAZZ (JAZZ CLUB)
Reproduceert de akoestiek van een jazzclub.
CINEMA STUDIO EX standen
Opmerkingen
• De effecten die worden verkregen met de virtuele
luidsprekers kunnen wellicht ruis veroorzaken in het
weergavesignaal.
• Als u geluidsvelden beluistert die werken met de
virtuele luidsprekers, hoort u niet rechtstreeks geluid
uit de surroundluidsprekers.
x CONCERT (LIVE CONCERT)
Reproduceert de akoestiek van een live-concert in een
zaal met 300 plaatsen.
x GAME
Hiermee verkrijgt u extra krachtig geluid van de
videospelsoftware.
Het surroundeffect uitschakelen
Druk herhaaldelijk op SOUND FIELD + of
SOUND FIELD – om "2CH ST." te selecteren of
druk op A.F.D. om "A.F.D. AUTO" te
selecteren.
Tips
Surround sound beluisteren
CINEMA STUDIO EX standen zijn geschikt
voor het bekijken van DVD's met films
(enzovoort) met meerkanaalse
surroundeffecten. U kunt thuis de
geluidskenmerken van de montagestudio van
Sony Pictures Entertainment reproduceren.
De CINEMA STUDIO EX standen bestaan uit
de volgende drie elementen.
• Virtual Multi Dimension
Er worden 5 sets virtuele luidsprekers
gemaakt van één paar echte
surroundluidsprekers.
• Screen Depth Matching
Met deze optie lijkt het geluid vanuit het beeld
op het scherm te komen, net zoals in de
bioscoop.
• Cinema Studio Reverberation
Hiermee wordt het nagalmeffect in bioscopen
gereproduceerd.
De CINEMA STUDIO EX standen integreren
deze drie elementen tegelijkertijd.
• U kunt het laatstgeselecteerde geluidsveld toepassen
op een ingang als deze wordt geselecteerd (Sound
Field Link). Als u bijvoorbeeld HALL selecteert
voor de DVD ingang en vervolgens overschakelt
naar een andere ingang en weer terugkeert naar
DVD, wordt HALL automatisch opnieuw toegepast.
• De coderingsindeling van de DVD-software,
enzovoort wordt aangegeven bij het logo op de
verpakking.
–
: Dolby Digital-discs
–
: programma's gecodeerd met
Dolby Surround
–
: programma's gecodeerd met DTS Digital
Surround
Opmerking
Geluidsvelden werken niet voor signalen met een
bemonsteringsfrequentie van meer dan 48 kHz.
Een geluidsveld voor muziek
selecteren
Druk herhaaldelijk op SOUND FIELD + of
SOUND FIELD – om het gewenste
geluidsveld te selecteren.
Het geselecteerde geluidsveld wordt in het
display weergegeven.
Geluidsveld
Display
HALL
HALL
JAZZ CLUB
JAZZ
LIVE CONCERT
CONCERT
GAME
GAME
25NL
model name1[HTP-2000]
model name2[HTP-1200]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636321HTP1200NL\2103636321\NL06ADV_HTP-1200-CEL.fm]
masterpage:Left
NL01COV_HTP-1200-CEL.book Page 26 Friday, September 24, 2004 8:26 AM
Parameters van het LEVEL menu
Geavanceerde aanpassingen en
instellingen
De oorspronkelijke instellingen zijn onderstreept.
Geluidsvelden aanpassen
Oorspronkelijke instelling: BALANCE (0)
Hiermee kunt u de balans tussen de linker- en
rechtervoorluidspreker aanpassen. U kunt de balans
aanpassen in het bereik van BAL. L (+1 tot +8),
BALANCE (0), BAL. R (+1 tot +8) in 17 stappen.
Als u het LEVEL menu aanpast, kunt u de
geluidsvelden aanpassen aan de luisterplaats.
Opmerking over de weergegeven items
De instelitems die u in elk menu kunt aanpassen,
verschillen afhankelijk van het geluidsveld. Bepaalde
instelparameters zijn niet beschikbaar in het display.
Dit houdt in dat de geselecteerde parameter niet
beschikbaar is of is vastgelegd en niet kan worden
gewijzigd.
Het LEVEL menu aanpassen
U kunt de balans en het niveau van elke
luidspreker aanpassen. Deze instellingen
worden op alle geluidsvelden toegepast behalve
voor de parameter voor het effectniveau. De
parameterinstellingen voor het effectniveau
worden afzonderlijk opgeslagen voor elk
geluidsveld.
1
2
3
Speel een bron af die is gecodeerd met
meerkanaalse surroundeffecten (DVD,
enzovoort).
Druk herhaaldelijk op MAIN MENU om
" LEVEL " te selecteren.
Druk herhaaldelijk op
of
om de
parameter te selecteren die u wilt
aanpassen.
Zie "Parameters van het LEVEL menu"
voor meer informatie.
4
Terwijl u het geluid controleert, drukt u
herhaaldelijk op
of
om de
gewenste instelling te selecteren.
De instelling wordt automatisch ingevoerd.
5
Herhaal stap 3 en 4 om andere
parameters aan te passen.
x
L
R
BAL. L/R XX
(Balans van de voorluidspreker)
x CTR XXX dB
(Niveau van de middenluidspreker)
x SUR.L. XXX dB
(Niveau van de surroundluidspreker
(links))
x SUR.R. XXX dB
(Niveau van de surroundluidspreker
(rechts))
x S.W. XXX dB
(Niveau van de subwoofer)
Oorspronkelijke instelling: 0 dB
U kunt het niveau aanpassen van –10 dB tot +10 dB in
stappen van 1 dB.
x
D.RANGE
COMP. XXX
(Compressiemethode voor dynamisch
bereik)
Hiermee kunt u het dynamische bereik van het
geluidsspoor comprimeren. Dit kan handig zijn als u 's
avonds laat films bekijkt met het geluid zacht.
• OFF
Het dynamische bereik wordt niet gecomprimeerd.
• STD
Het dynamische bereik wordt gecomprimeerd zoals
bedoeld door de opnametechnicus.
• MAX
Het dynamische bereik wordt aanzienlijk
gecomprimeerd.
Tip
Met de compressiemethode voor het dynamische
bereik kunt u het dynamische bereik van het
geluidsspoor comprimeren op basis van de gegevens
voor het dynamische bereik in het Dolby Digital
signaal. U kunt het beste de "MAX" instelling
gebruiken. Hiermee wordt het dynamische bereik
aanzienlijk gecomprimeerd en kunt u 's avonds laat
films bekijken met het geluid zacht. In tegenstelling tot
analoge beperkingsmethoden zijn de niveaus vooraf
vastgelegd en bieden een natuurlijke compressie.
26NL
model name1[HTP-2000]
model name2[HTP-1200]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636321HTP1200NL\2103636321\NL06ADV_HTP-1200-CEL.fm]
masterpage:Right
NL01COV_HTP-1200-CEL.book Page 27 Friday, September 24, 2004 8:26 AM
Opmerking
Compressie van het dynamische bereik is alleen
mogelijk met Dolby Digital bronnen.
x EFCT. XXX (Effectniveau)
Oorspronkelijke instelling: STD
Hiermee kunt u de "nadruk" van het surroundeffect
aanpassen.
Gebruik de toetsen op de receiver voor deze
handeling.
1
2
U kunt de toonkwaliteit (lage en hoge tonen)
voor de voorluidsprekers aanpassen met het
TONE menu.
1
2
3
Druk op ?/1 om de stroom uit te
schakelen.
Houd SOUND FIELD ingedrukt en druk
op ?/1.
"SF. CLR." wordt weergegeven in het
display en alle oorspronkelijke instellingen
van de geluidsvelden worden hersteld.
Speel een bron af die is gecodeerd met
meerkanaalse surroundeffecten (DVD,
enzovoort).
Druk herhaaldelijk op MAIN MENU om
" TONE " te selecteren.
Druk herhaaldelijk op
of
om de
parameter te selecteren die u wilt
aanpassen.
Zie "Parameters van het TONE menu" voor
meer informatie.
4
Terwijl u het geluid controleert, drukt u
herhaaldelijk op
of
om de
gewenste instelling te selecteren.
De instelling wordt automatisch ingevoerd.
5
Herhaal stap 3 en 4 om andere items
aan te passen.
Opmerkingen
• U kunt de toon niet aanpassen als de receiver
signalen decodeert met een bemonsteringsfrequentie
van meer dan 48 kHz.
• U kunt de toon ook niet aanpassen wanneer u een
geluidsveld voor films en muziek selecteert
(pagina 24, 25).
Geavanceerde aanpassingen en instellingen
De oorspronkelijke
instellingen van de
geluidsvelden herstellen
De toon aanpassen
Parameters van het TONE menu
x BASS XX dB
(Niveau van de lage tonen voor de
voorluidspreker)
x TREB. XX dB
(Niveau van de hoge tonen voor de
voorluidspreker)
Oorspronkelijke instelling: 0 dB
U kunt het niveau aanpassen van –6 dB tot +6 dB in
stappen van 1 dB.
27NL
model name1[HTP-2000]
model name2[HTP-1200]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636321HTP1200NL\2103636321\NL06ADV_HTP-1200-CEL.fm]
masterpage:Left
NL01COV_HTP-1200-CEL.book Page 28 Friday, September 24, 2004 8:26 AM
Geavanceerde
instellingen
Het SET UP menu gebruiken
om de receiver aan te passen
U kunt de verschillende receiverinstellingen
aanpassen met het SET UP menu.
1
2
Druk herhaaldelijk op MAIN MENU om
" SET UP " te selecteren.
x DUAL XXX
(Taal selecteren voor digitale uitzending)
Druk herhaaldelijk op
of
om de
parameter te selecteren die u wilt
aanpassen.
Hiermee kunt u de taal selecteren waarin u tijdens de
digitale uitzending wilt luisteren. Deze functie werkt
alleen voor Dolby Digital-bronnen.
• M/S (Hoofd/Sub)
Het geluid van de hoofdtaal wordt uitgevoerd via de
linkervoorluidspreker en het geluid van de subtaal
wordt tegelijkertijd via de rechterluidspreker
uitgevoerd.
• M(Hoofd)
Geluid van de hoofdtaal wordt uitgevoerd.
• S (Sub)
Geluid van de subtaal wordt uitgevoerd.
• M+S (Hoofd+Sub)
Gecombineerd geluid van de hoofd- en subtalen
worden uitgevoerd.
Zie "Parameters van het SET UP menu"
voor meer informatie.
3
Druk herhaaldelijk op
of
om de
gewenste instelling te selecteren.
De instelling wordt automatisch ingevoerd.
4
• AUTO
Er wordt voorrang gegeven aan digitale signalen als
er zowel digitale als analoge aansluitingen zijn. Als
er geen digitale signalen zijn, wordt analoog
geselecteerd.
• OPT
Geeft de invoer van digitale audiosignalen aan naar
de DIGITAL TV/SAT OPT IN ingangen.
• ANLG
Geeft de invoer van analoge audiosignalen aan naar
de TV/SAT AUDIO IN (L/R) aansluitingen.
Herhaal stap 2 en 3 om andere items
aan te passen.
Parameters van het SET UP menu
De oorspronkelijke instellingen zijn onderstreept.
x DVD-XXXX
(Audio-invoerstand voor DVD-invoer)
Hiermee kunt u de audio-invoerstand voor DVDinvoer selecteren.
• AUTO
Er wordt voorrang gegeven aan digitale signalen als
er zowel digitale als analoge aansluitingen zijn. Als
er geen digitale signalen zijn, wordt analoog
geselecteerd.
• OPT
Geeft de invoer van digitale audiosignalen aan naar
de DIGITAL DVD OPT IN ingangen.
• COAX
Geeft de invoer van digitale audiosignalen aan naar
de DIGITAL DVD COAX IN ingang.
• ANLG
Geeft de invoer van analoge audiosignalen aan naar
de DVD AUDIO IN (L/R) aansluitingen.
x TV-XXXX
(Audio-invoerstand voor TV/SAT-invoer)
Hiermee kunt u de audio-invoerstand voor de TV/
SAT-invoer selecteren.
x DEC. XXXX
(Decoderingsprioriteit voor digitale
audio-invoer)
Hiermee kunt u de ingangsstand opgeven voor de
digitale signaalinvoer naar de DIGITAL IN
aansluitingen.
De oorspronkelijke instelling is "DEC. AUTO" voor
TV/SAT en "DEC. PCM" voor DVD.
• AUTO
De ingangsstand wordt automatisch geschakeld
tussen DTS, Dolby Digital en PCM.
• PCM
PCM-signalen krijgen prioriteit (om onderbreking te
voorkomen als het afspelen wordt gestart). Zelfs
wanneer andere signalen worden ingevoerd, wordt
het geluid uitgevoerd. Deze receiver kan echter geen
DTS-CD decoderen als de receiver is ingesteld op
"DEC. PCM".
Opmerking
Als de receiver is ingesteld op "DEC. AUTO" en het
geluid van de digitale audioaansluitingen (voor CD,
enzovoort) wordt onderbroken als het afspelen wordt
gestart, stelt u deze in op "DEC. PCM".
28NL
model name1[HTP-2000]
model name2[HTP-1200]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636321HTP1200NL\2103636321\NL070TH_HTP-1200-CEL.fm]
masterpage:Right
NL01COV_HTP-1200-CEL.book Page 29 Friday, September 24, 2004 8:26 AM
Overige handelingen
De slaaptimer gebruiken
U kunt instellen dat de receiver automatisch
wordt uitgeschakeld op een bepaalde tijd.
1
2
Druk op ALT zodat de toets gaat
branden.
Druk op SLEEP terwijl het apparaat is
ingeschakeld.
Overige handelingen
Wanneer u op SLEEP drukt, wordt het
display als volgt gewijzigd:
2-00-00 t 1-30-00 t 1-00-00 t
0-30-00 t OFF
Het display wordt gedimd nadat u de tijd hebt
opgegeven.
Tip
Wilt u de resterende tijd bekijken voordat de receiver
wordt uitgeschakeld, dan drukt u op ALT zodat de
toets gaat branden (pagina 31) en drukt u op SLEEP.
De resterende tijd wordt in het display weergegeven.
Als u nogmaals op SLEEP drukt, wordt de slaaptimer
uitgeschakeld.
29NL
model name1[HTP-2000]
model name2[HTP-1200]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636321HTP1200NL\2103636321\NL08REM_HTP-1200-CEL.fm]
masterpage:Left
NL01COV_HTP-1200-CEL.book Page 30 Friday, September 24, 2004 8:26 AM
Handelingen uitvoeren met de afstandsbediening RM-U700
U kunt met de afstandsbediening RM-U700 de
componenten van het systeem bedienen.
Voor gebruik van de
afstandsbediening
Batterijen in de
afstandsbediening plaatsen
Plaats R6 (AA-formaat) batterijen. Zorg ervoor
dat de + en – polen van de batterijen juist in de
batterijhouder worden geplaatst. Als u de
afstandsbediening gebruikt, richt u deze op de
afstandsbedieningssensor
op de receiver.
Beschrijving van de
toetsen op de
afstandsbediening
TV ?/1
1
2
3
SYSTEM STANDBY SLEEP
VIDEO
DVD
SAT
TV
AUX
TUNER
;PL/PL
A.F.D.
4
5
DUAL
MONO
2
ANGLE
AUDIO
6
5
8
9
MEMORY
SHIFT
>
0/10
>10/11
TUNING
Tip
8
In normale omstandigheden gaan batterijen ongeveer 6
maanden mee. Als de afstandsbediening niet meer
werkt, moet u alle batterijen vervangen door nieuwe.
9
q;
ENTER/12
DISC
ALT
-
M
m
ANT
CLEAR SEARCH MODE
X
H
TOP MENU/
GUIDE
Opmerkingen
x
MUTING
AV MENU
G
wf
wd
ws
wa
w;
ql
MASTER
VOL
F
qa
PRESET/
CH/D.SKIP
JUMP
7
.
wg
6
SWAP
TIME
7
3
SUBTITLE
4
ea
e;
wl
wk
wj
wh
SOUND
FIELD
FM MODE D.TUNING
1
• Laat de afstandsbediening niet achter op een zeer
warme of vochtige plaats.
• Gebruik oude en nieuwe batterijen niet tegelijkertijd.
• Stel de afstandsbedieningssensor niet bloot aan
direct zonlicht of andere lichtbronnen. Hierdoor kan
de werking worden verstoord.
• Als u de afstandsbediening gedurende langere tijd
niet gebruikt, moet u de batterijen verwijderen om
mogelijke schade door batterijlekkage en corrosie te
voorkomen.
?/1
AV ?/1
ENTER
g
qk
f
DISPLAY
TV VOL
O
RETURN/EXIT
TV CH
qs
TV/
VIDEO
MAIN
MENU
WIDE
TEST
TONE
qd
qj
qh
qg
qf
In de onderstaande tabel worden de functies van
elke toets weergegeven.
Toets op de
Bediening
afstandsbediening
Functie
A.F.D. wh
A.F.D. AUTO
selecteren.
Receiver
30NL
model name1[HTP-2000]
model name2[HTP-1200]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636321HTP1200NL\2103636321\NL08REM_HTP-1200-CEL.fm]
masterpage:Right
NL01COV_HTP-1200-CEL.book Page 31 Friday, September 24, 2004 8:26 AM
Toets op de
Bediening
afstandsbediening
ALT ws
ANGLE 6
ANT 8
AUX 4
Afstandsbediening Als de ALT toets
gaat branden, wordt
de functie van de
afstandsbedieningst
oets gewijzigd om
deze toetsen met
oranje opdruk te
activeren.
DVD-speler
De kijkhoek
selecteren of de
hoeken wijzigen.
Videorecorder Uitvoersignaal van
de antenneaansluiting
selecteren:
televisiesignalen of
videorecorderprogramma's.
Televisie/
Het geluid wijzigen
videorecorder/ in multiplex,
DVD-speler tweetalig of
meerkanaals geluid
op de televisie.
Receiver
Luisteren naar een
audioapparaat.
AV MENU qa Videorecorder/ Het menu
satelliettuner/ weergeven.
DVD-speler
AV ?/1 e;
CLEAR 9
DISC wa
DISPLAY qa
Televisie/
Audio- en
videorecorder/ videocomponenten
CD-speler/
in- of uitschakelen.
DVD-speler
DVD-speler
CD-speler
Druk op deze toets
als u een fout hebt
gemaakt bij het
indrukken van de
cijfertoets of druk op
deze toets om terug
te keren naar de
stand voor
doorlopend afspelen.
Een disc direct
selecteren (alleen
voor discwisselaars).
Informatie die op het
Televisie/
videorecorder/ televisiescherm
DVD-speler wordt weergegeven,
selecteren.
D.TUNING 6 Receiver
Stand voor
handmatig
afstemmen.
Toets op de
Bediening
afstandsbediening
Functie
DUAL MONO
6
Receiver
Taal selecteren die
u tijdens de digitale
uitzending wilt
gebruiken.
DVD 2
Receiver
DVD bekijken.
ENTER qa
Receiver/
De selectie
videorecorder/ invoeren.
satelliettuner/
DVD-speler
ENTER/12 wd
De selectie
Televisie/
videorecorder/ invoeren.
satelliettuner
FM MODE 6
Receiver
Mono of stereo
voor FM-ontvangst
selecteren.
JUMP 6
Televisie
Schakelen tussen
het vorige en het
huidige kanaal.
MAIN MENU
qj
Receiver
Menu van de
receiver selecteren.
MASTER
VOL +/– qk
Receiver
Het hoofdvolume
op de receiver
regelen.
MEMORY 7
Receiver
De radiozenders
opslaan.
MUTING ql
Receiver
Het geluid van de
receiver dempen.
PRESET/CH/
D.SKIP +/– wf
Receiver
Selecteert
voorkeurzenders.
Televisie/
Vooraf ingestelde
videorecorder/ kanalen selecteren.
satelliettuner
RETURN/
EXIT/O qa
CD-speler/
DVD-speler
Discs overslaan
(alleen voor
discwisselaars).
DVD-speler
Terugkeren naar
het vorige menu of
het menu sluiten.
Satelliettuner Menu afsluiten.
SAT wk
Receiver
De satelliettuner
bekijken.
SEARCH
MODE wa
DVD-speler
Zoekstand
selecteren. Druk op
deze toets om het
gezochte onderdeel
te selecteren (track,
index, enzovoort.).
Handelingen uitvoeren met de afstandsbediening RM-U700
AUDIO 6
Functie
wordt vervolgd
31NL
model name1[HTP-2000]
model name2[HTP-1200]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636321HTP1200NL\2103636321\NL08REM_HTP-1200-CEL.fm]
masterpage:Left
NL01COV_HTP-1200-CEL.book Page 32 Friday, September 24, 2004 8:26 AM
Toets op de
Bediening
afstandsbediening
Functie
Toets op de
Bediening
afstandsbediening
Functie
SHIFT wd
Een
geheugenpagina
selecteren voor het
vooraf instellen van
radiozenders of
afstemmen op
voorkeurzenders.
TV CH +/– qd
Vooraf ingestelde
televisiekanalen
selecteren.
SLEEP ea
Receiver
Receiver
De slaapfunctie
activeren en de
duur daarvan
selecteren. Deze
functie schakelt de
receiver
automatisch uit.
Televisie
TV/VIDEO qh Televisie
Ingangssignaal
selecteren: televisieingang of videoingang.
TV VOL +/–
qs
Televisie
Volume van de
televisie regelen.
TV ?/1 1
Televisie
Televisie in- of
uitschakelen.
VIDEO 3
Receiver
Videorecorder
bekijken.
SOUND FIELD Receiver
+/–wg
Geluidsvelden
selecteren.
WIDE qf
Televisie
Breedbeeldstand
selecteren.
SUBTITLE 6 DVD-speler
Ondertitels
wijzigen.
1-9 6 en
0/10 7
Receiver
SWAP* 6
Televisie
Het kleine en grote
beeld omdraaien.
SYSTEM
STANDBY
(Druk
tegelijkertijd op
AV ?/1 e;
en ?/1 ea)
Receiver/
televisie/
videorecorder/
satelliettuner/
CD-speler/
DVD-speler
Receiver en andere
audio-/
videocomponenten
van Sony
uitschakelen.
Gebruik deze
toetsen met SHIFT
om een radiozender
vooraf in te stellen
of af te stemmen op
voorkeurzenders en
met D.TUNING
voor handmatig
afstemmen.
CD-speler
TEST TONE
qg
Receiver
Testtoon uitvoeren.
TIME 6
CD-speler/
DVD-speler
Tijd weergeven of
de speelduur van
discs, enzovoort
weergeven.
Tracknummers
selecteren.
Met 0/10 wordt
track 10
geselecteerd.
DVD-speler
DVD titel
weergeven.
TOP MENU/
GUIDE qa
Satelliettuner Het gidsmenu
weergeven.
Televisie/
Kanaalnummers
videorecorder/ selecteren.
satelliettuner
>10/11 7
CD-speler
Tracknummers
hoger dan 10
selecteren.
-/-- wa
Televisie
Invoerstand voor
kanalen selecteren
met een of twee
cijfers.
TUNER wj
Receiver
Radioprogramma's
beluisteren.
TUNING –/+
8
Receiver
Radiozenders
zoeken.
?/1 ea
Receiver
TV wl
Receiver
Televisieprogramm
a's bekijken.
Receiver in- of
uitschakelen.
;PL/PLII 5
Receiver
DOLBY PL, PLII
MOV of PLII MUS
selecteren.
* Alleen voor Sony-televisies met de beeld-in-beeldfunctie.
32NL
model name1[HTP-2000]
model name2[HTP-1200]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636321HTP1200NL\2103636321\NL08REM_HTP-1200-CEL.fm]
masterpage:Right
NL01COV_HTP-1200-CEL.book Page 33 Friday, September 24, 2004 8:26 AM
.
Functie
V/v qa
Receiver
Menu-items
selecteren.
B/b qa
Receiver
De instelling
aanpassen of
wijzigen.
V/v/B/b qa
Videorecorder/ Menu-items
satelliettuner/ selecteren. Druk
DVD-speler hierop om de
selectie op te
geven.
./> 7
Videorecorder/ Tracks overslaan.
CD-speler/
DVD-speler
m/M 8
CD-speler
DVD-speler
Tracks vooruit of
achteruit zoeken.
Videorecorder Snel vooruit- of
terugspoelen.
H9
Videorecorder/ Afspelen starten.
CD-speler/
DVD-speler/
X q;
Videorecorder/ Afspelen of
CD-speler/
opnemen
DVD-speler onderbreken. (Start
ook opname met
componenten als
het opnemen is
onderbroken.)
x w;
Videorecorder/ Afspelen stoppen.
CD-speler/
DVD-speler
Opmerkingen
• De AUX toets op de afstandsbendiening is niet
beschikbaar voor de bediening van de receiver.
• Als u op de ingangstoetsen drukt (VIDEO, DVD),
schakelt de ingangsstand van de televisie wellicht
niet naar de gewenste ingangsstand. Druk in dit geval
op de TV/VIDEO toets om de ingangsstand van de
televisie te wijzigen.
• Als u de toetsen met oranje opdruk wilt activeren,
drukt u eerst op ALT voordat u op de toetsen drukt.
• Sommige functies die in dit gedeelte worden
beschreven, werken wellicht niet afhankelijk van het
model van de receiver.
• De bovenstaande uitleg is alleen bedoeld als
voorbeeld. De bovenstaande bediening is wellicht
niet mogelijk of werkt anders dan beschreven
afhankelijk van de component.
Fabrieksinstellingen van
een ingangstoets wijzigen
Als de fabrieksinstellingen van de
ingangstoetsen niet overeenkomen met de
systeemcomponenten, kunt u de instellingen
wijzigen. Als u bijvoorbeeld een CD-speler hebt
en geen DVD-speler, kunt u de DVD toets
toewijzen aan de CD-speler.
1
2
Houd de ingangstoets ingedrukt
waarvoor u de ingang wilt wijzigen
(bijvoorbeeld DVD).
Druk op de bijbehorende toets van de
component die u wilt toewijzen aan de
ingangstoets (bijvoorbeeld, 1 CD-speler).
U kunt met de volgende toetsen de ingang
selecteren.
Component
Druk op
CD-speler
1
Videorecorder (bedieningsstand
VTR 2*)
2
Videorecorder (bedieningsstand
VTR 3*)
3
DVD-speler
4
Televisie
5
DSS (digitale satellietontvanger)
6
Tuner (deze receiver)
7
DCS (Digital CS-tuner)
8
BSD (Digital BS-tuner)
9
Tuner (tuner van de component)
0/10
*Videorecorders van Sony worden bediend met
de instelling VTR 2 of 3. Deze komen overeen
met 8mm en VHS.
U kunt de DVD toets nu gebruiken om de
CD-speler te bedienen.
Handelingen uitvoeren met de afstandsbediening RM-U700
Toets op de
Bediening
afstandsbediening
De fabrieksinstelling van een
toets herstellen
Herhaal de bovenstaande procedure.
De fabrieksinstellingen van alle
ingangstoetsen herstellen
Druk tegelijkertijd op ?/1, AV ?/1 en
MASTER VOL –.
33NL
model name1[HTP-2000]
model name2[HTP-1200]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636321HTP1200NL\2103636321\NL09ADD_HTP-1200-CEL.fm]
masterpage:Left
NL01COV_HTP-1200-CEL.book Page 34 Friday, September 24, 2004 8:26 AM
Werking
Aanvullende informatie
Schakel de receiver uit en trek de stekker uit het
stopcontact voordat u andere componenten aansluit.
Voorzorgsmaatregelen
Als er kleurafwijkingen optreden op een
televisiescherm in de buurt
Veiligheid
Als een voorwerp of vloeistof in de behuizing
terechtkomt, moet u de receiver loskoppelen en laten
nakijken door bevoegde servicetechnici voordat u deze
weer gebruikt.
Stroomvoorziening
• Voordat u de receiver gebruikt, moet u controleren of
de werkspanning overeenkomt met de plaatselijke
netvoeding. De werkspanning vindt u op het
naamplaatje aan de achterkant van de receiver.
• Zolang de stekker van het netsnoer in het stopcontact
zit, blijft er spanning op de receiver staan, ook al is
de receiver zelf uitgeschakeld.
• Als u de receiver langere tijd niet wilt gebruiken,
moet u de stekker van de receiver uit het stopcontact
halen. Trek altijd aan de stekker zelf en nooit aan het
netsnoer.
• Het netsnoer mag alleen door bevoegde
servicetechnici worden vervangen.
Oververhitting
De receiver kan tijdens gebruik warm worden. Dit
duidt niet op een storing. Als u deze receiver
doorlopend met hoog volume gebruikt, kunnen de
boven-, zij- en onderpanelen van de behuizing na
verloop van tijd heet worden. Raak de behuizing niet
aan. U kunt zichzelf branden.
De luidsprekers en de subwoofer zijn magnetisch
afgeschermd zodat deze in de buurt van een televisie
kunnen worden geïnstalleerd. Er kunnen echter
kleurafwijkingen optreden op bepaalde typen
televisies.
Als er kleurafwijkingen optreden…
Schakel de televisie uit en schakel deze na 15 tot 30
minuten weer in.
Als er nogmaals kleurafwijkingen
optreden…
Plaats de luidspreker verder bij de televisie vandaan.
Bij huilend geluid
Verplaats de luidsprekers of zet het volume op de
receiver lager.
Reiniging
Reinig de behuizing, het voorpaneel en de
bedieningselementen met een zachte doek die lichtjes
is bevochtigd met een mild zeepsopje. Gebruik geen
schuursponsje, schuurpoeder of oplosmiddelen, zoals
alcohol of benzine.
Met alle vragen over of eventuele problemen met de
receiver kunt u terecht bij de dichtstbijzijnde Sonyhandelaar.
Plaatsing
• Zet de receiver op een goed geventileerde plaats om
te voorkomen dat deze te warm wordt. De levensduur
van de receiver wordt hierdoor verlengd.
• Plaats de receiver niet in de buurt van
warmtebronnen of op een plaats waar deze is
blootgesteld aan direct zonlicht, overmatige
hoeveelheden stof of mechanische schokken.
• Plaats geen voorwerpen boven op de behuizing
waardoor de ventilatieopeningen worden afgesloten
en storingen kunnen worden veroorzaakt.
• Ga voorzichtig te werk als u de receiver of
luidspreker op speciaal behandelde oppervlakken
(met was of olie behandeld, gepolijst, enzovoort)
plaatst, anders kunnen er vlekken of verkleuringen
optreden.
34NL
model name1[HTP-2000]
model name2[HTP-1200]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636321HTP1200NL\2103636321\NL09ADD_HTP-1200-CEL.fm]
masterpage:Right
NL01COV_HTP-1200-CEL.book Page 35 Friday, September 24, 2004 8:26 AM
Problemen oplossen
Als u problemen ondervindt bij het gebruik van
deze receiver, probeert u deze eerst zelf op de
lossen aan de hand van de onderstaande lijst.
Geen of heel zwak geluid, ongeacht de
gekozen component.
• Controleer of de luidsprekers en componenten
goed zijn aangesloten.
• Controleer of receiver en de componenten zijn
ingeschakeld.
• Controleer of u de juiste component hebt
geselecteerd op de receiver.
• Controleer of MASTER VOLUME op de receiver
niet is ingesteld op "VOL MIN".
• Druk op MUTING om de functie voor dempen uit
te schakelen.
Er komt geen geluid uit een van de
voorluidsprekers.
• Controleer of de audio-ingangen van de
component goed zijn aangesloten.
• Controleer of de aansluitkabels goed zijn
aangesloten op de aansluitingen van de receiver en
de component.
Het linker- en rechtergeluid zijn niet in balans
of zijn omgewisseld.
• Controleer of de luidsprekers en componenten
goed zijn aangesloten.
• Pas de balansparameters aan in het LEVEL menu.
Er is een sterke brom of ruis hoorbaar.
• Controleer of de luidsprekers en componenten
goed zijn aangesloten.
• Zorg dat de aansluitkabels zich niet in de buurt
van een transformator of motor bevinden en ten
minste 3 meter uit de buurt van een televisie of
fluorescerende lamp zijn geplaatst.
• Plaats de televisie verder van de
audiocomponenten af.
• De stekkers en aansluitingen zijn vuil. Maak deze
schoon met een doek die licht is bevochtigd met
alcohol.
Er komt geen geluid uit de subwoofer.
• Controleer of de subwoofer goed en stevig is
aangesloten.
Het surroundeffect werkt niet.
• Zorg dat de geluidsveldfunctie is ingeschakeld
(druk op SOUND FIELD + of SOUND FEILD –).
• Geluidsvelden werken niet voor signalen met een
bemonsteringsfrequentie van meer dan 48 kHz.
Er wordt geen Dolby Digital of DTS
meerkanaals geluid weergegeven.
• Controleer of de DVD, enzovoort die u afspeelt, is
opgenomen in de Dolby Digital of DTS indeling.
• Als u de DVD-speler, enzovoort aansluit op de
digitale ingangen van deze receiver, controleert u
de audio-instelling (instellingen voor de audiouitgang) van de aangesloten component.
De FM-ontvangst is slecht.
• Gebruik een coaxkabel van 75 ohm (niet
bijgeleverd) om de receiver aan te sluiten op een
FM-buitenantenne, zoals hieronder wordt
aangegeven. Als u de receiver op een
buitenantenne aansluit, moet u de receiver aarden
om deze te beschermen tegen blikseminslag.
Verbind de aardingsdraad niet met een gasleiding
om een gasexplosie te voorkomen.
Aanvullende informatie
Er komt geen geluid uit een bepaalde
component.
• Controleer of de audio-ingangen van de
component goed zijn aangesloten.
• Controleer of de aansluitkabels goed zijn
aangesloten op de aansluitingen van de receiver en
de component.
• Controleer of u de juiste component hebt
geselecteerd op de receiver.
Er komt geen geluid of alleen een zwak geluid
uit de midden- en/of surroundluidsprekers.
• Zorg dat de geluidsveldfunctie is ingeschakeld
(druk op SOUND FIELD + of SOUND FEILD –).
• Selecteer de CINEMA STUDIO EX stand
(pagina 24).
• Pas het luidsprekerniveau aan (pagina 16).
FM-buitenantenne
Receiver
ANTENNA
U
AM
Aardingsdraad
(niet bijgeleverd)
Naar een aardingspunt
wordt vervolgd
35NL
model name1[HTP-2000]
model name2[HTP-1200]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636321HTP1200NL\2103636321\NL09ADD_HTP-1200-CEL.fm]
masterpage:Left
NL01COV_HTP-1200-CEL.book Page 36 Friday, September 24, 2004 8:26 AM
Er kan niet worden afgestemd op
radiozenders.
• Controleer of de antennes goed zijn aangesloten.
Pas de antennes aan en sluit eventueel een externe
antenne aan.
• Het signaal van de zenders is te zwak (bij
automatisch afstemmen). Stem handmatig af.
• Controleer of het afsteminterval correct is
ingesteld (als u handmatig afstemt op AMzenders).
• Er zijn geen zenders ingesteld of de
voorkeurzenders zijn gewist (bij het zoeken naar
voorkeurzenders). Stel de zenders vooraf in
(pagina 19).
RDS functioneert niet.
• Controleer of u hebt afgestemd op een FM-RDSzender.
• Selecteer een FM-zender met een sterkere
frequentie.
De gewenste RDS informatie wordt niet
weergegeven.
• Neem contact op met de radiozender en informeer
of de RDS-dienst wordt geleverd. Is dit het geval,
dan kan de dienst tijdelijk buiten gebruik zijn.
Er verschijnt geen of een onduidelijk beeld op
het televisiescherm of de monitor.
• Selecteer de juiste ingang op de receiver.
• Stel de televisie in op de juiste ingangsstand.
• Plaats de televisie verder van de
audiocomponenten af.
Afstandsbediening
Foutberichten
Bij een storing wordt er een bericht in het
display weergegeven.
PROTECT
Onregelmatige uitvoer via de luidsprekers. De
receiver wordt na enkele seconden automatisch
uitgeschakeld. Controleer de luidsprekeraansluiting
en schakel de stroom opnieuw in. Als dit probleem
blijft optreden, neemt u contact op met de
dichtstbijzijnde Sony-handelaar.
Als u de problemen niet kunt
oplossen met de handleiding voor
problemen oplossen
U lost het probleem wellicht op als u het
geheugen van de receiver wist (pagina 13).
Houd er rekening mee dat de standaardwaarden
voor de instellingen in het geheugen worden
hersteld en dat u dus alle instellingen op de
receiver opnieuw moet aanpassen.
Als het probleem blijft optreden
Neem contact op met de dichtstbijzijnde Sonyhandelaar.
Referentie voor het wissen van
het geheugen van de receiver
Wissen
Zie
Alle instellingen in het geheugen
pagina 13
Aangepaste geluidsvelden
pagina 27
De afstandsbediening werkt niet.
• De AUX toets op de afstandsbediening is niet
beschikbaar voor de bediening van de receiver.
• Richt de afstandsbediening op de
afstandsbedieningssensor
van de receiver.
• Verwijder obstakels tussen de afstandsbediening
en de receiver.
• Vervang de batterijen van de afstandsbediening
door nieuwe als deze bijna leeg zijn.
• Zorg dat u de juiste ingang selecteert op de
afstandsbediening.
• Als u de toetsen met oranje opdruk wilt activeren,
drukt u eerst op ALT voordat u op de toetsen
drukt.
• Druk op MAIN MENU voordat u de V/v/B/b
toets gebruikt voor het bedienen van de receiver.
Als u andere componenten wilt bedienen, drukt u
op TOP MENU/GUIDE of AV MENU nadat u op
de ingangstoets hebt gedrukt.
36NL
model name1[HTP-2000]
model name2[HTP-1200]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636321HTP1200NL\2103636321\NL09ADD_HTP-1200-CEL.fm]
masterpage:Right
NL01COV_HTP-1200-CEL.book Page 37 Friday, September 24, 2004 8:26 AM
Video
Technische gegevens
Versterker
Uitgangsvermogen
(6 ohm 1 kHz, THV 0,7%)1)
FRONT2): 40 W/ch
CENTER2): 40 W
SURR2): 40 W/ch
(6 ohm 1 kHz, THV 10%)1)
FRONT2): 60 W/ch
CENTER2): 60 W
SURR2): 60 W/ch
1) Gemeten bij 230 V wisselstroom, 50 Hz
2) Afhankelijk van de instellingen voor het
geluidsveld en de bron wordt er wellicht geen geluid
uitgevoerd.
Ingangen/uitgangen
Video:
1 Vp-p 75 ohm
Algemeen
Stroomvereisten
230 V wisselstroom,
50/60 Hz
Stroomverbruik
170 W
Stroomverbruik (in de wachtstand)
0,3 W
Afmetingen (b/h/d) (ongeveer)
430 × 352 × 64 mm
inclusief uitstekende
onderdelen en
bedieningselementen
Gewicht (ongeveer)
5,5 kg
Luidspreker
Voorluidspreker
Ingangen (Analoog)
Gevoeligheid: 500 mV
Impedantie: 50 kOhm
Ingangen (Digitaal)
DVD (Coaxiaal)
Uitgangen (Analoog)
Voltage: 2 V
Impedantie: 1 kOhm
Frequentiebereik weergave:
28 – 20.000 Hz
Toon
Versterking
Middenluidspreker (SS-CNP501)
Surroundluidspreker (SS-MSP501)
Luidsprekersysteem
Gevoeligheid: –
Impedantie: 75 ohm
DVD, TV/SAT (Optisch) Gevoeligheid: –
Impedantie: –
SUB WOOFER
• HTP-2000 (SS-SLP701)
• HTP-1200 (SS-MSP501)
Volledig bereik,
magnetisch afgeschermd
Luidsprekereenheid
SS-SLP701
40 × 70 mm conustype
SS-MSP501/SS-CNP501 55 × 110 mm conustype
Type behuizing
Basreflex
Geschatte impedantie
6 ohm
Afmetingen (b/h/d) (ongeveer)
SS-SLP701
246 × 1.053 × 246 mm
SS-CNP501
280 × 82 × 106 mm
SS-MSP501
76 × 162 × 106 mm
Gewicht (ongeveer)
SS-SLP701
4,0 kg
SS-MSP501
0,8 kg
SS-CNP501
1,0 kg
Aanvullende informatie
TV/SAT, DVD, VIDEO
±6 dB, in stappen van 1 dB
FM-tuner
Afstembereik
Antenne
Antenne-aansluitingen
Tussenfrequentie
87,5 – 108,0 MHz
FM-draadantenne
75 ohm, ongebalanceerd
10,7 MHz
AM-tuner
Afstembereik
Bij 9 kHz afstembereik:
Antenne
Tussenfrequentie
531 – 1.602 kHz
Kaderantenne
450 kHz
wordt vervolgd
37NL
model name1[HTP-2000]
model name2[HTP-1200]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636321HTP1200NL\2103636321\NL09ADD_HTP-1200-CEL.fm]
masterpage:Left
NL01COV_HTP-1200-CEL.book Page 38 Friday, September 24, 2004 8:26 AM
Subwoofer (SA-WMSP501)
Luidsprekersysteem
Actieve subwoofer,
magnetisch afgeschermd
Luidsprekereenheid
200 mm conustype
Type behuizing
Basreflex met akoestiek
RMS-uitgangsvermogen 120 W (6 ohm 100 Hz,
THV 10%)
Frequentiebereik weergave:
30 Hz – 200 Hz
Ingang
LINE IN (pinaansluitingen
voor invoer)
Stroomvereisten
230 V wisselstroom,
50/60 Hz
Stroomverbruik
95 W
Afmetingen (b/h/d) (ongeveer)
270 × 325 × 398 mm
inclusief voorpaneel
Gewicht (ongeveer)
9 kg
Bijgeleverde accessoires
FM-draadantenne (1)
AM-kaderantenne (1)
Luidsprekerkabel (5)
Monokabel (1)
Digitale coaxkabel (1)
Voetkussentjes (luidspreker)
• HTP-2000 (12)
• HTP-1200 (20)
Voetkussentjes (subwoofer) (4)
Afstandsbediening (1)
R6 (AA-formaat) batterijen (2)
Luidspreker
• Voorluidspreker (2)
• Middenluidspreker (1)
• Surroundluidspreker (2)
• Subwoofer (1)
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.
38NL
model name1[HTP-2000]
model name2[HTP-1200]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636321HTP1200NL\2103636321\NL09ADD_HTP-1200-CEL.fm]
masterpage:Right-3
(3 column)
NL01COV_HTP-1200-CEL.book Page 39 Friday, September 24, 2004 8:26 AM
Lijst van toetsen en referentiepagina's
Gebruik van pagina 39
Illustratienummer
r
Gebruik deze pagina voor de toetsen die in deze tekst
worden vermeld.
INPUT SELECTOR qd (17, 18, 19)
R
Naam van toets/
onderdeel
R
Referentiepagina
Hoofdeenheid
ALFABETISCHE VOLGORDE
CIJFERS EN SYMBOLEN
?/1 (aan/uit) 1 (13, 16, 18)
; PLII 9 (24)
HTP-2000
1
2 3
4 5 6 7
2 3
4 5 6 7
8
9 q; qa qs qd qf
Aanvullende informatie
Display 8 (20)
DVD (aanduiding) 5 (17)
INPUT SELECTOR qd (17, 18,
19)
IR (ontvanger) qs (30, 36)
MASTER VOLUME qf (16, 17,
35)
MUTING qa (17, 35)
PRESET TUNING + 3 (19)
PRESET TUNING – 2 (19)
SOUND FIELD q; (27)
TUNER (aanduiding) 7 (17)
TV/SAT (aanduiding) 6 (17)
VIDEO (aanduiding) 4 (17)
HTP-1200
1
8
9 q; qa qs
qd qf
39NL
model name1[HTP-2000]
[2-103-636-32(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636321HTP1200NL\2103636321\NL01COV_HTP-1200-CELIX.fm]
masterpage:Left
NL01COV_HTP-1200-CEL.book Page 40 Friday, September 24, 2004 8:26 AM
Index
A
R
Aanpassen
LEVEL parameters 26
niveaus en balans voor de luidsprekers 16
SET UP parameters 14, 28
TONE parameters 27
Afstemmen
automatisch 17
handmatig 18
op voorkeurzenders 19
Automatisch afstemmen 17
RDS 20
S
Selecteren
component 17
geluidsveld 24–25
SET UP menu 14, 28
Slaaptimer 29
T
B
Bijgeleverde accessoires 38
Testtoon 16
TONE menu 27
D
V
Digital Cinema Sound 24
Dual mono 28
Voorkeurzenders
afstemmen 19
procedure 19
G
Geheugen van receiver wissen 13
Geluidsveld
aanpassen 26
herstellen 27
selecteren 24–25
voorgeprogrammeerd 24–25
H
Handmatig afstemmen 18
L
LEVEL menu 26
Luidsprekers
aansluiting 10
niveaus en balans voor de luidsprekers
aanpassen 16
plaatsing 10
Sony Corporation Printed in Hungary
model name1[HTP-2000]
model name2[HTP-1200]
[2-103-636-32(1)]
Download PDF

advertising