Sony | VGN-AR51J | Sony VGN-AR51J Gebruiksaanwijzing

N
Gebruikershandleiding
Personal computer
VG N - A R - s e ri e
n 2 N
Inhoudsgave
Voor gebruik.......................................................................................................................................................................6
Opmerking ...................................................................................................................................................................6
Documentatie ...............................................................................................................................................................7
Ergonomische overwegingen.....................................................................................................................................11
Aan de slag ......................................................................................................................................................................13
De besturingselementen en poorten ..........................................................................................................................14
De lampjes .................................................................................................................................................................21
Een stroombron aansluiten ........................................................................................................................................23
De batterij gebruiken ..................................................................................................................................................24
De computer veilig uitschakelen ................................................................................................................................29
De VAIO-computer gebruiken ..........................................................................................................................................30
Het toetsenbord gebruiken.........................................................................................................................................31
Het touchpad gebruiken .............................................................................................................................................33
De knoppen voor speciale functies gebruiken ...........................................................................................................34
De ingebouwde MOTION EYE-camera gebruiken.....................................................................................................36
Het optische station gebruiken...................................................................................................................................37
De TV-functie gebruiken ............................................................................................................................................47
PC Cards gebruiken...................................................................................................................................................56
ExpressCard-module gebruiken ................................................................................................................................59
Memory Stick-media gebruiken..................................................................................................................................63
Andere geheugenkaarten gebruiken..........................................................................................................................69
n 3 N
Het internet gebruiken................................................................................................................................................72
Draadloos LAN (WLAN) gebruiken ............................................................................................................................73
De Bluetooth-functionaliteit gebruiken .......................................................................................................................80
Randapparaten gebruiken................................................................................................................................................87
Externe luidsprekers aansluiten .................................................................................................................................88
Een externe monitor aansluiten .................................................................................................................................89
Weergavemodi selecteren .........................................................................................................................................95
De meerdere-monitorsmodus gebruiken....................................................................................................................96
Een externe microfoon aansluiten .............................................................................................................................98
Een USB-apparaat (Universal Serial Bus) aansluiten................................................................................................99
Een printer aansluiten ..............................................................................................................................................102
Een i.LINK-apparaat aansluiten ...............................................................................................................................103
Aansluiten op een netwerk (LAN) ............................................................................................................................105
Uw VAIO-computer aanpassen......................................................................................................................................106
Het wachtwoord instellen .........................................................................................................................................107
De computer instellen met VAIO Control Center .....................................................................................................110
Energiebesparende modi gebruiken ........................................................................................................................111
Energiebeheer met VAIO Power Management........................................................................................................116
Uw taal instellen met Windows Vista Ultimate .........................................................................................................117
De modem configureren ..........................................................................................................................................118
Uw VAIO-computer uitbreiden .......................................................................................................................................120
Geheugen toevoegen en verwijderen ......................................................................................................................121
n 4 N
Voorzorgsmaatregelen...................................................................................................................................................126
Met het LCD-scherm omgaan ..................................................................................................................................127
De stroomvoorziening gebruiken .............................................................................................................................128
Met de computer omgaan ........................................................................................................................................129
De ingebouwde MOTION EYE-camera gebruiken...................................................................................................131
Met diskettes omgaan ..............................................................................................................................................132
Met schijven omgaan ...............................................................................................................................................133
De batterij gebruiken ................................................................................................................................................134
Een hoofdtelefoon gebruiken ...................................................................................................................................135
Met een Memory Stick omgaan ...............................................................................................................................136
Met de harde schijf omgaan.....................................................................................................................................137
Informatie over het bijwerken van uw computer.......................................................................................................138
Problemen oplossen ......................................................................................................................................................139
Computer .................................................................................................................................................................141
Systeembeveiliging ..................................................................................................................................................147
Batterij ......................................................................................................................................................................148
Ingebouwde MOTION EYE-camera.........................................................................................................................150
Internet .....................................................................................................................................................................154
Netwerk ....................................................................................................................................................................156
Bluetooth-technologie ..............................................................................................................................................159
Optische schijven .....................................................................................................................................................164
Beeldscherm ............................................................................................................................................................168
Afdrukken .................................................................................................................................................................173
Microfoon .................................................................................................................................................................174
n 5 N
Muis .........................................................................................................................................................................175
Luidsprekers ............................................................................................................................................................176
Touchpad .................................................................................................................................................................178
Toetsenbord .............................................................................................................................................................179
Diskettes ..................................................................................................................................................................180
PC Cards .................................................................................................................................................................181
Audio/video ..............................................................................................................................................................183
Memory Sticks .........................................................................................................................................................186
Randapparatuur .......................................................................................................................................................187
Ondersteuningsopties ....................................................................................................................................................188
Sony-ondersteuningsinformatie ...............................................................................................................................188
e-Support .................................................................................................................................................................189
Handelsmerken ........................................................................................................................................................191
n 6 N
Voor gebruik
Voor gebruik
Gefeliciteerd met de aankoop van deze Sony VAIO®-computer en welkom bij de gebruikershandleiding op het scherm.
Sony heeft speerpunttechnologie op het gebied van audio, video, computertechnologie en communicatie gecombineerd
en geïntegreerd in deze uiterst geavanceerde computer.
!
De weergaven van de buitenkant van de computer in deze handleiding kunnen iets afwijken van hoe uw computer er werkelijk uitziet.
Opmerking
© 2007 Sony Corporation. Alle rechten voorbehouden.
Deze handleiding en de hierin beschreven software mag noch geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd, vertaald of
omgezet in machinaal leesbare vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Sony Corporation biedt geen garantie met betrekking tot deze handleiding, de software of andere hierin opgenomen informatie
en wijst hierbij uitdrukkelijk alle impliciete garanties van de hand betreffende de verkoopbaarheid of de geschiktheid voor een
bepaald doel van deze handleiding, de software of andere hierin opgenomen informatie. Sony Corporation is in geen geval
aansprakelijk voor incidentele schade, gevolgschade of bijzondere schade, hetzij als gevolg van een onrechtmatige daad,
een overeenkomst of om andere redenen, die voortvloeit uit of verband houdt met deze handleiding, de software of andere
hierin opgenomen informatie of het gebruik daarvan.
In de handleiding zijn de handelsmerksymbolen ™ en ® weggelaten.
Sony Corporation behoudt zich het recht voor op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen
aan deze handleiding of de hierin opgenomen informatie. Het gebruik van de hierin beschreven software is onderworpen aan
de bepalingen van een afzonderlijke gebruiksrechtovereenkomst.
n 7 N
Voor gebruik
Documentatie
In de documentatie vindt u gedrukte informatie en gebruikershandleidingen voor uw VAIO-computer om door te lezen.
Gedrukte documentatie
❑ Handleiding Snel aan de slag: met de procedure vanaf het uitpakken tot en met het starten van uw VAIO.
❑ Gids probleemoplossing en systeemherstel: met oplossingen voor veelvoorkomende problemen en computerstoringen,
instructies voor het maken van een reservekopie van uw gegevens en het herstellen van uw computersysteem, en
bronnen voor ondersteuningsinformatie.
❑ Voorschriften, Garantie, Licentie-overeenkomst voor eindgebruikers en Ondersteuning: met de bepalingen van
Sony's GARANTIE, Veiligheidsvoorschriften, Modemvoorschriften, Draadloze LAN Voorschriften, Draadloze WAN
Voorschriften, Bluetooth Voorschriften, Softwarelicentie-overeenkomst voor eindgebruikers en informatie over
Sony ondersteuning.
n 8 N
Voor gebruik
Niet-gedrukte documentatie
❑ Gebruikershandleiding (deze handleiding): verklaart de functies van de computer. Deze handleiding bevat ook informatie
over de softwareprogramma's die bij de computer worden geleverd en informatie over veelvoorkomende problemen. De
Gebruikershandleiding wordt als PDF-bestand geleverd, zodat u deze gemakkelijk kunt weergeven en afdrukken.
U geeft deze handleiding als volgt op het scherm weer:
1
Dubbelklik op het bureaubladpictogram VAIO-gebruikershandleiding (VAIO User Guide).
2
Open de map voor uw taal.
3
Kies de handleiding die u wilt lezen.
✍
U kunt de gebruikershandleidingen ook vinden door handmatig te bladeren naar Computer > VAIO (C:) (de C-schijf) > Documentatie (Documentation) >
Documentatie (Documentation) en vervolgens de map van uw taal te openen.
Om naar de websites te kunnen gaan die in deze handleiding worden beschreven door op de URL's ervan te klikken, die beginnen met http://, moet de
computer verbinding hebben met het internet.
❑ Specificaties: in de online Specificaties worden de hardware- en softwareconfiguraties van de VAIO-computer
beschreven.
U bekijkt de online Specificaties als volgt:
1
Maak verbinding met het internet.
2
Ga naar de Sony-website met on line ondersteuning op http://www.vaio-link.com.
✍
Het kan zijn dat u een afzonderlijke schijf gebruikt voor de documentatie van gebundelde accessoires.
n 9 N
Voor gebruik
My Club VAIO
In My Club VAIO vindt u:
❑ Accessoires (Accessories)
Wilt u de functies van de computer uitbreiden? Klik op dit pictogram en bekijk de beschikbare accessoires.
❑ Software
Een creatieve bui? Klik op dit pictogram voor een overzicht van de software en de beschikbare upgradeopties.
❑ Wallpapers
Klik op dit pictogram om de populairste Sony- en Club VAIO-wallpapers te bekijken.
❑ Links
Klik op dit pictogram om de populairste Sony- en Club VAIO-websites te bekijken.
Windows Help en ondersteuning
Windows Help en ondersteuning is een uitgebreide bron voor praktisch advies, zelfstudies en demo's die u leren uw
computer te gebruiken.
Gebruik de zoekfunctie, de index of de inhoudsopgave om alle Windows Help-bronnen te bekijken, met inbegrip van de
bronnen op het internet.
Voor toegang tot Windows Help en ondersteuning klikt u op Start
en vervolgens op Help en ondersteuning. U kunt
Windows Help en ondersteuning ook openen door op de Microsoft Windows-toets te drukken en vervolgens op F1.
n 10 N
Voor gebruik
Andere bronnen
❑ Raadpleeg de Help van de gebruikte software voor gedetailleerde informatie over de functies en het oplossen van
problemen.
❑ Surf naar http://www.club-vaio.com voor online interactieve handleidingen over uw favoriete VAIO-software.
n 11 N
Voor gebruik
Ergonomische overwegingen
U zult uw computer waarschijnlijk op verschillende plaatsen gebruiken. Indien mogelijk moet u rekening houden met de
volgende ergonomische overwegingen die zowel betrekking hebben op gewone als op draagbare computers:
❑ Positie van de computer: plaats de computer direct voor u (1). Houd uw onderarmen horizontaal (2), met uw polsen in
een neutrale, comfortabele positie (3) als u het toetsenbord, het touchpad of de muis gebruikt. Houd uw bovenarmen
ontspannen naast uw bovenlichaam. Las af en toe een pauze in tijdens het gebruik van de computer. Als u te veel met
de computer werkt, kunt u uw ogen, spieren of pezen overbelasten.
❑ Meubilair en houding: gebruik een stoel met een goede rugsteun. Stel de hoogte van de stoel zo in dat uw voeten plat
op de grond staan. Gebruik een voetbankje als u daar comfortabeler mee zit. Neem een ontspannen houding aan, houd
uw rug recht en neig niet te ver naar voren (ronde rug) of naar achteren.
n 12 N
Voor gebruik
❑ Gezichtshoek t.o.v. het scherm: gebruik de kantelfunctie van het beeldscherm om de juiste positie te bepalen. Dit is
minder belastend voor uw ogen en spieren. Stel ook het helderheidsniveau van het scherm optimaal in.
❑ Verlichting: zorg ervoor dat zonlicht of kunstlicht niet direct op het scherm valt om reflectie en schittering te vermijden.
Werk met indirecte verlichting om lichtvlekken op het scherm te vermijden. Met de juiste verlichting werkt u niet alleen
comfortabeler, maar ook efficiënter.
❑ Opstelling van een externe monitor: als u een externe monitor gebruikt, plaatst u deze op een comfortabele
gezichtsafstand. Plaats het scherm op ooghoogte of iets lager als u vlak voor de monitor zit.
n 13 N
Aan de slag
Aan de slag
In dit deel wordt beschreven hoe u aan de slag kunt met de VAIO-computer.
❑ De besturingselementen en poorten (pagina 14)
❑ De lampjes (pagina 21)
❑ Een stroombron aansluiten (pagina 23)
❑ De batterij gebruiken (pagina 24)
❑ De computer veilig uitschakelen (pagina 29)
n 14 N
Aan de slag
De besturingselementen en poorten
Bekijk de besturingselementen en poorten op de volgende pagina's.
!
Het uiterlijk van de computer verschilt mogelijk van de illustraties in deze handleiding vanwege variaties in specificaties. Het kan ook per land of regio
verschillen.
n 15 N
Aan de slag
Voorzijde
E Ingebouwde luidsprekers (stereo)
F
G
H
I
J
K
L
SONY-logolamp*1 (pagina 110)
Touchpad (pagina 33)
Aan/uit-lampje (pagina 21)
Batterijlampje (pagina 21)
Lampje voor harde schijf (pagina 21)
Memory Stick-sleuf (pagina 21)
Vergrendelingslipje LOCK/RELEASE voor LCD-scherm
Zorg dat u dit vergrendelingslipje in de positie LOCK schuift
voordat u de computer verplaatst.
M Afstandssensor*1
Richt de afstandsbediening tijdens gebruik op deze sensor.
N Lampje afstandssensor*1 (pagina 21)
O Ingebouwde microfoon (mono)
P Lampje voor SD-geheugenkaart (pagina 21)
Q
R
S
T
A
B
C
D
Ingebouwde MOTION EYE-camera (pagina 36)
Lampje voor ingebouwde MOTION EYE-camera (pagina 21)
LCD-scherm (pagina 127)
Toetsenbord (pagina 31)
Memory Stick-sleuf*2 (pagina 65)
Sleuf voor SD-geheugenkaart (pagina 69)
WIRELESS-schakelaar (pagina 73)
WLAN-lampje (draadloos Local Area Network) (pagina 21)
U Bluetooth-lampje*1 (pagina 21)
*1
Alleen op bepaalde modellen.
*2
De computer ondersteunt zowel Memory Stick-media in het standaard als
het Duo-formaat.
n 16 N
Aan de slag
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Num Lock-lampje (pagina 21)
Caps Lock-lampje (pagina 21)
Scroll Lock-lampje (pagina 21)
Knop S1 en S2 (pagina 34)
VOLUME-knoppen (pagina 34)
Uitwerpknop (pagina 37)
Dempknop (pagina 34)
Aan/uit-knop
Aan/uit-lampje (pagina 21)
J CHANNEL-knoppen* (pagina 34)
K
L
M
N
O
P
TV REC-knop* (pagina 34)
*
Alleen op bepaalde modellen.
De knop Afspelen/pauzeren (pagina 34)
De knop Stoppen (pagina 34)
De knop Vorige track (pagina 34)
De knop Volgende track (pagina 34)
AV MODE-knop (pagina 34)
n 17 N
Aan de slag
Achterzijde
A
B
C
D
VHF/UHF-ingangspoort*1 (pagina 47)
Ventilatieopening
Beveiligingssleuf
Batterijconnector (pagina 24)
E Hi-Speed USB-poort (USB 2.0)*2 (pagina 99)
F DC IN-poort (pagina 23)
*1
Alleen op bepaalde modellen.
*2
Ondersteunt hoge/volle/lage snelheid.
n 18 N
Aan de slag
Rechterzijde
A
B
C
D
E
F
Hi-Speed USB-poorten (USB 2.0)*1 (pagina 99)
PC Card-ontgrendelingsknop (pagina 58)
PC Card-sleuf (pagina 56)
Ontgrendelingsknop ExpressCard-module (pagina 62)
Universal ExpressCard-sleuf (pagina 60)
i.LINK (IEEE 1394) S400-poort (pagina 103)
G AV In-connector*2 *3
Voor het aansluiten van een extern apparaat, zoals een VCR.
H S VIDEO INPUT-poort*2 *3
Voor het aansluiten van een extern apparaat, zoals een VCR.
I
J
K
L
M
S VIDEO OUTPUT-poort (pagina 92)
*1
Ondersteuning hoge/volle/lage snelheid.
*2
Alleen op bepaalde modellen.
*3
Parallel gebruik van de AV In-connector en de S VIDEO INPUT-poort zal
videosignalen doorsturen naar de S VIDEO INPUT-poort.
HDMI-poort (pagina 92)
Monitorpoort (VGA) (pagina 90)
Netwerkpoort (Ethernet) (pagina 105)
Modempoort (pagina 72)
n 19 N
Aan de slag
Linkerzijde
A OPTICAL OUT-poort
(uitvoersamplesnelheid: 44,1 KHz/48,0 KHz/96,0 KHz)
Hierbij kunt u een S/PDIF-apparaat zoals een digitale
hoofdtelefoon of AV-versterker aansluiten.
B
C
D
E
Microfoonconnector (pagina 98)
Hoofdtelefoonconnector (pagina 88)
Optisch station (pagina 37)
Reserve-uitwerpknop voor station (pagina 37)/
Lampje voor optisch station (pagina 21)
F Opening voor handmatig uitwerpen (pagina 164)
n 20 N
Aan de slag
Onderzijde
A Ventilatieopeningen
n 21 N
Aan de slag
De lampjes
Uw computer is voorzien van de volgende lampjes.
Lampjes
Functies
Aan/Uit 1
Brandt als de computer is ingeschakeld, knippert als de computer in de slaapstand is gezet en brandt niet als
de computer in de sluimerstand staat of is uitgeschakeld.
Batterij e
Brandt wanneer de computer werkt op batterijstroom, knippert wanneer de batterij bijna leeg is en knippert
dubbel wanneer de batterij wordt opgeladen.
Memory Stick
Brandt wanneer er gegevens worden gelezen van of geschreven naar de Memory Stick-media in de Memory
Stick-sleuf. (Zet de computer niet in de slaapstand of schakel de computer niet uit wanneer dit lampje brandt.)
Als het lampje niet brandt, wordt de Memory Stick-media niet gebruikt.
Ingebouwde MOTION EYE-camera
Brandt als de ingebouwde MOTION EYE-camera in gebruik is.
SD-geheugenkaart
Brandt wanneer er gegevens worden gelezen van of geschreven naar de media in de SD-geheugenkaartsleuf.
(Zet de computer niet in de slaapstand of schakel de computer niet uit wanneer dit lampje brandt.) Als het lampje
niet brandt, wordt de geheugenkaart niet gebruikt.
Optisch station
Brandt wanneer er gegevens worden gelezen van of geschreven op de optische schijf. Als het lampje niet
brandt, wordt de optische schijf niet gebruikt.
Afstandssensor*
Brandt wanneer er infraroodsignalen worden ontvangen van de afstandsbediening.
Harde schijf
Brandt wanneer er gegevens worden gelezen van of geschreven op de harde schijf. Zet de computer niet in de
slaapstand of schakel de computer niet uit wanneer dit lampje brandt.
Num Lock
Druk op de toets Num Lk om het numerieke toetsenblok in te schakelen. Druk er nogmaals op om het
numerieke toetsenblok uit te schakelen. Als het lampje niet brandt, is het numerieke toetsenblok uitgeschakeld.
Caps Lock
Druk op de toets Caps Lock als u hoofdletters wilt typen. Letters worden als kleine letters weergegeven als u op
de toets Shift drukt terwijl het lampje brandt. Druk nogmaals op de toets om het lampje uit te schakelen. U kunt
weer normaal typen als het lampje Caps Lock niet meer brandt.
n 22 N
Aan de slag
Lampjes
Functies
Druk op de toets Scr Lk om het bladeren op het scherm te wijzigen. U kunt weer normaal bladeren als het
lampje Scr Lk niet meer brandt. De functies van de toets Scr Lk kunnen verschillen, afhankelijk van het
gebruikte programma. De toets werkt niet in alle programma's.
Scroll Lock
Bluetooth-technologie
*
Draadloos LAN
*
Alleen op bepaalde modellen.
Brandt wanneer de WIRELESS-schakelaar op ON is gezet en de Bluetooth-technologie is ingeschakeld.
Brandt wanneer de functie van het draadloze LAN actief is.
n 23 N
Aan de slag
Een stroombron aansluiten
De computer kan werken op netstroom (via een netadapter) of op een oplaadbare batterij.
De netadapter gebruiken
✍
Gebruik de computer alleen met de bijgeleverde netadapter.
De netadapter gebruiken
1
Steek het ene uiteinde van het netsnoer (1) in de netadapter (3).
2
Steek het andere uiteinde van het netsnoer in een stopcontact (2).
3
Sluit de kabel die met de netadapter (3) is verbonden aan op de DC IN-poort (4) van de computer.
!
De vorm van de netadapterconnector kan variëren, afhankelijk van de netadapter.
✍
Als u de netstroom naar de computer volledig wilt verbreken, koppelt u de netadapter los.
Zorg ervoor dat het stopcontact gemakkelijk toegankelijk is.
Als u de computer lange tijd niet gebruikt, zet u de computer in de sluimerstand. Zie De sluimerstand gebruiken (pagina 114). Deze energiebesparende
stand bespaart u de tijd die nodig is om de computer af te sluiten en weer in te schakelen.
n 24 N
Aan de slag
De batterij gebruiken
De batterij die bij uw computer wordt geleverd, is niet volledig opgeladen op het moment van de levering.
De batterij plaatsen
De batterij plaatsen
1
Schakel de computer uit en sluit het LCD-scherm.
2
Schuif het vergrendelingslipje (1) van de batterij naar binnen.
3
Schuif de batterij in het batterijcompartiment totdat deze op zijn plaats klikt.
4
Schuif de batterijvergrendeling (1) naar de positie LOCK om de batterij in de computer vast te zetten.
n 25 N
Aan de slag
✍
Wanneer de computer rechtstreeks op netspanning is aangesloten en er een batterij is geplaatst, wordt netspanning gebruikt.
!
Sommige oplaadbare batterijen voldoen niet aan de kwaliteits- en veiligheidsstandaarden van Sony. Om veiligheidsredenen werkt deze computer alleen
met originele Sony-batterijen die voor dit model zijn ontworpen. Als u een andere batterij in de computer plaatst, wordt de batterij niet opgeladen en
werkt de computer niet.
n 26 N
Aan de slag
De batterij opladen
De batterij die bij uw computer wordt geleverd, is niet volledig opgeladen op het moment van de levering.
De batterij opladen
1
Plaats de batterij.
2
Sluit de netadapter aan op de computer.
De computer laadt de batterij automatisch op (het batterijlampje knippert telkens twee keer kort na elkaar terwijl de batterij
wordt opgeladen). Wanneer de batterij ongeveer 85% is opgeladen, gaat het batterijlampje uit.
Status van het batterijlampje
Betekenis
Aan
De computer werkt op batterijstroom.
Knippert
De batterij is bijna leeg.
Knippert dubbel
De batterij wordt opgeladen.
Uit
De computer werkt op netstroom.
!
Laad de batterij op net als de eerste keer zoals in deze handleiding is beschreven.
n 27 N
Aan de slag
✍
Als de batterij bijna leeg is, knippert zowel het batterij- als het stroomlampje.
Laat de batterij in de computer zitten als deze rechtstreeks op netspanning is aangesloten. De batterij wordt verder opgeladen terwijl u de computer
gebruikt.
Als de batterijlading minder dan 10% bedraagt, moet u de netadapter aansluiten zodat de batterij weer kan worden opgeladen, of de computer
uitschakelen en een volledig opgeladen batterij plaatsen.
De computer wordt geleverd met een oplaadbare lithium-ionbatterij. Het opladen van een gedeeltelijk ontladen batterij heeft geen invloed op de
levensduur van de batterij.
Het batterijlampje brandt als de computer op batterijstroom werkt. Als de batterij bijna leeg is, beginnen het batterijlampje en het stroomlampje allebei
te knipperen.
Bij sommige toepassingen en randapparaten is het mogelijk dat de computer niet overschakelt op de sluimerstand, zelfs niet als de batterij bijna leeg is.
Om te vermijden dat u gegevens verliest wanneer de computer op batterijstroom werkt, moet u uw gegevens geregeld opslaan en handmatig een
energiebeheermodus activeren, bijvoorbeeld Slaapstand of Sluimerstand.
Als de batterij leeg raakt wanneer uw computer in de slaapstand is gezet, verliest u gegevens die nog niet zijn opgeslagen. Het is niet mogelijk terug te
keren naar de voorgaande werksituatie. Om te vermijden dat u gegevens verliest, moet u uw gegevens geregeld opslaan.
Wanneer de computer rechtstreeks op netspanning is aangesloten en er een batterij is geplaatst, wordt netspanning gebruikt.
n 28 N
Aan de slag
De batterij verwijderen
!
U kunt gegevens verliezen als u de batterij verwijdert wanneer de computer is ingeschakeld en niet op de netspanning is aangesloten, of wanneer u de
batterij verwijdert als de computer in de slaapstand is gezet.
De batterij verwijderen
1
Schakel de computer uit en sluit het LCD-scherm.
2
Schuif het vergrendelingslipje (1) van de batterij naar binnen.
3
Schuif en houd de batterijverwijderingspal (2) vast en schuif de batterij uit de computer.
n 29 N
Aan de slag
De computer veilig uitschakelen
Zorg ervoor dat u de computer op de juiste manier afsluit om te vermijden dat u gegevens verliest, zoals hieronder wordt
beschreven.
De computer afsluiten
1
Schakel alle op de computer aangesloten randapparaten uit.
2
Klik op Start, vervolgens op de pijl
3
Antwoord op alle waarschuwingen om documenten op te slaan of rekening te houden met andere gebruikers en wacht
tot de computer is uitgeschakeld.
Het stroomlampje gaat uit.
naast de knop Vergrendelen en daarna op Afsluiten.
n 30 N
De VAIO-computer gebruiken
De VAIO-computer gebruiken
In dit deel wordt beschreven hoe u optimaal kunt gebruikmaken van alle mogelijkheden van de VAIO-computer.
❑ Het toetsenbord gebruiken (pagina 31)
❑ Het touchpad gebruiken (pagina 33)
❑ De knoppen voor speciale functies gebruiken (pagina 34)
❑ De ingebouwde MOTION EYE-camera gebruiken (pagina 36)
❑ Het optische station gebruiken (pagina 37)
❑ De TV-functie gebruiken (pagina 47)
❑ PC Cards gebruiken (pagina 56)
❑ ExpressCard-module gebruiken (pagina 59)
❑ Memory Stick-media gebruiken (pagina 63)
❑ Andere geheugenkaarten gebruiken (pagina 69)
❑ Het internet gebruiken (pagina 72)
❑ Draadloos LAN (WLAN) gebruiken (pagina 73)
❑ De Bluetooth-functionaliteit gebruiken (pagina 80)
n 31 N
De VAIO-computer gebruiken
Het toetsenbord gebruiken
Het toetsenbord lijkt erg veel op het toetsenbord van een bureaucomputer, maar is voorzien van extra toetsen waarmee
u specifieke taken kunt uitvoeren.
De VAIO-Link-website (http://www.vaio-link.com) bevat eveneens informatie over het gebruik van het toetsenbord.
Combinaties en functies met de Fn-toets
✍
Sommige toetsenbordfuncties kunnen pas worden gebruikt wanneer het besturingssysteem volledig is opgestart.
Combinaties/Functie
Functies
Fn + 8 (F5/F6): helderheidsregeling
Hiermee regelt u de helderheid van uw computerscherm.
Druk om de lichtintensiteit te verhogen op Fn+F6 en vervolgens op M of ,, of houd Fn+F6
ingedrukt.
Druk om de lichtintensiteit te verlagen op Fn+F5 en vervolgens op m of <, of houd Fn+F5
ingedrukt.
Fn +
Schakelt tussen uw computerscherm, een externe monitor en gelijktijdige uitvoer naar beide.
/T (F7): schermuitvoer
n 32 N
De VAIO-computer gebruiken
Combinaties/Functie
Functies
Fn +
Hiermee wijzigt u de schermresolutie om de schermweergave van uw computer te vergroten of
zijn standaardweergave te herstellen.
(F10): in- en uitzoomen
✍
De standaardresoluties van de standaardweergave en de vergrote weergave luiden als volgt:
WXGA+ LCD-modellen
Standaardweergave: 1440 x 900 pixels
Vergrote weergave: 1024 x 600 pixels
WUXGA LCD-modellen
Standaardweergave: 1920 x 1200 pixels
Vergrote weergave: 1280 x 768 pixels
De vergrote weergave is niet zo duidelijk als de standaardweergave, omdat deze wordt geïmplementeerd
door een lagere resolutie toe te passen op het computerscherm met een hogere resolutie.
Deze toetscombinatie werkt mogelijk niet bij afbeeldingen, omdat de schermweergave wordt vergroot
wanneer u de resolutie verandert.
De positie en de grootte van softwarevensters kunnen veranderen wanneer de schermweergave wordt
vergroot of de standaardweergave wordt hersteld, omdat u de resolutie verandert als u op deze
toetscombinatie drukt.
Wanneer de weergave op uw computerscherm wordt vergroot, zal bij het overschakelen naar het externe
scherm deze functie worden uitgeschakeld en de oorspronkelijke weergave worden hersteld.
Fn +
(F12): Sluimerstand
In deze stand verbruikt de notebook de minste stroom. Als u deze opdracht uitvoert, wordt de
status van het systeem en de aangesloten randapparaten opgeslagen op de harde schijf en
wordt de systeemstroom uitgeschakeld. Om terug te keren naar de oorspronkelijke status van
het systeem, schakelt u de stroom in met de aan/uit-knop.
Raadpleeg voor meer informatie over energiebeheer Energiebesparende modi gebruiken
(pagina 111).
n 33 N
De VAIO-computer gebruiken
Het touchpad gebruiken
U kunt objecten op het scherm aanwijzen, selecteren en slepen, en u kunt door een lijst met items bladeren met behulp van
het touchpad.
Actie
Beschrijving
Aanwijzen
Schuif uw vinger over het touchpad (1) om de aanwijzer (2) op een item of object te plaatsen.
Klikken
Druk één keer op de linkerknop (3).
Dubbelklikken
Druk twee keer op de linkerknop.
Klikken met de
rechtermuisknop
Druk één keer op de rechterknop (4). In veel toepassingen verschijnt in dit geval een snelmenu.
Slepen
Schuif uw vinger over het touchpad terwijl u de linkerknop ingedrukt houdt.
Bladeren
Schuif uw vinger langs de rechterkant van het touchpad om verticaal te bladeren. Schuif uw vinger langs de onderkant
van het touchpad om horizontaal te bladeren (dit werkt alleen bij toepassingen die deze touchpadfunctie ondersteunen).
✍
U kunt het touchpad in- of uitschakelen al naar gelang uw voorkeur voor het gebruiken van de muis. Raadpleeg De computer instellen met VAIO Control
Center (pagina 110) om VAIO Control Center te starten. Selecteer na het starten het onderwerp over het aanwijsapparaat en lees het Help-bestand voor
gedetailleerde instructies.
!
Sluit een muis aan voordat u het touchpad uitschakelt. Als u het touchpad uitschakelt zonder dat u een muis op de computer hebt aangesloten,
kunt u alleen het toetsenbord als aanwijzer gebruiken.
n 34 N
De VAIO-computer gebruiken
De knoppen voor speciale functies gebruiken
De computer is uitgerust met speciale knoppen, waarmee u specifieke functies van de computer kunt gebruiken.
Knop met speciale functie
Functies
Hiermee verandert u van TV-kanaal.
CHANNEL-knoppen*1
Hiermee start u de TV-opname.
TV REC-knop*1
De knop Afspelen/pauzeren
Hiermee start of onderbreekt u het afspelen van een CD of DVD of een Blu-ray Disc™ *2 muziek-/videobestand
dat is opgeslagen op de harde schijf.
Hiermee stopt u het afspelen van een CD of DVD of een Blu-ray Disc*2 muziek-/videobestand dat is
De knop Stoppen
opgeslagen op de harde schijf, of een tv-opname*1.
De knop Vorige track
Hiermee speelt u het vorige hoofdstuk/bestand af tijdens het afspelen van video of de vorige song of het
vorige bestand tijdens het afspelen van muziek.
De knop Volgende track
Hiermee speelt u het volgende hoofdstuk/bestand af tijdens het afspelen van video of de volgende song of
het volgende bestand tijdens het afspelen van muziek.
AV MODE-knop
De knoppen S1/S2
Hiermee wordt de VAIO Launcher voor het selecteren van de gewenste software gestart.
U kunt de standaard softwareopties in VAIO Launcher wijzigen. U doet dit door de knop AV MODE ingedrukt
te houden om het instellingenvenster weer te geven.
Met de knop S1 wordt standaard de VAIO Help en ondersteuning gestart en met de knop S2 wordt de
audiofilterfunctie van de SonicStage Mastering Studio-software geactiveerd en gedeactiveerd.
✍
De standaardtoewijzingen van deze knop kunnen afwijken van de bovengenoemde toewijzing. U kunt deze dan wijzigen in
het venster voor het wijzigen van de toewijzingen van de knop S. Als u dit venster wilt weergeven, houdt u een van de
knoppen ingedrukt of start u en navigeert u door VAIO Control Center.
Zie de Help over VAIO Control Center voor de toewijzing van de S-knoppen.
n 35 N
De VAIO-computer gebruiken
Knop met speciale functie
Functies
Hiermee kunt u het volume verlagen (-) of verhogen (+).
VOLUME-knoppen
Uitwerpknop
Hiermee opent u de lade van het optische station.
Als deze knop niet werkt, drukt u op de reserve-uitwerpknop van het optische station.
Hiermee kunt u het volume in- en uitschakelen.
Dempknop
*1
Alleen bij modellen met TV-tuner.
*2
Alleen bij modellen met Blu-ray-schijfstation. Gebruik de WinDVD BD-software voor het afspelen.
n 36 N
De VAIO-computer gebruiken
De ingebouwde MOTION EYE-camera gebruiken
Uw computer is uitgerust met een ingebouwde MOTION EYE-camera.
De ingebouwde MOTION EYE-camera voegt videofunctionaliteit toe aan software voor expresberichten en
videobewerkingssoftware.
Als u de computer inschakelt, wordt de ingebouwde MOTION EYE-camera geactiveerd. U kunt de computer dan gebruiken
voor videovergaderingen met behulp van de bovenstaande softwaretoepassingen.
Als u software voor expresberichten of videobewerkingssoftware start of afsluit, wordt de ingebouwde MOTION EYE-camera
niet in- of uitgeschakeld.
✍
De ingebouwde MOTION EYE-camera kan niet tegelijk worden gebruikt in meer dan één softwaretoepassing. Als de camera wordt gebruikt in een andere
softwaretoepassing, moet u deze toepassing eerst sluiten voordat u de ingebouwde MOTION EYE-camera kunt gebruiken.
Wanneer u een foto wilt maken in een donkere omgeving, klikt u op Start, Alle programma's, VAIO Camera Capture Utility en VAIO Camera Capture Utility
om VAIO Camera Capture Utility te starten. Klik op de knop Camera om het venster Properties weer te geven en schakel het selectievakje Low Light
in. Hiermee wordt de framesnelheid en de sluitertijd gereduceerd om ervoor te zorgen dat de camera meer licht opvangt.
!
Als u een snel bewegend object bekijkt, kan het viewervenster wat ruis vertonen, zoals horizontale strepen. Dit is normaal en wijst niet op een defect.
Het is niet mogelijk de ingebouwde MOTION EYE-camera met Microsoft Windows MovieMaker te bedienen.
n 37 N
De VAIO-computer gebruiken
Het optische station gebruiken
De computer is uitgerust met een optisch station.
Een schijf plaatsen
1
Zet de computer aan.
2
Druk op de uitwerpknop (1) om het station te openen.
De lade schuift uit het station.
✍
Als de uitwerpknop niet werkt, druk dan op de reserve-uitwerpknop van het optische station.
Als de stroomtoevoer naar het optische station is uitgeschakeld door VAIO Power Management, duurt het even voordat de lade van het station
opengaat. De reserve-uitwerpknop is uitgeschakeld als het optische station niet aan staat.
Schakel bij het herstellen van het systeem de computer in en druk op de reserve-uitwerpknop van het optische station. Plaats de herstelschijf in het
optische station, schakel de computer uit en schakel deze vervolgens opnieuw in om het herstellen te starten.
3
Plaats een schijf met het label naar boven in het midden van de lade en druk voorzichtig op de schijf zodat deze vastklikt.
4
Sluit de lade door deze voorzichtig in het station te duwen.
n 38 N
De VAIO-computer gebruiken
!
Verwijder de optische schijf niet als de computer in een energiebesparende modus staat (in de slaapstand of de sluimerstand). Als u dit doet, kan er
een storing optreden.
✍
Als u van plan bent een extern optisch station te gebruiken, moet u het station aansluiten voordat u een vooraf geïnstalleerd schijfbedieningsprogramma
start.
n 39 N
De VAIO-computer gebruiken
Optische schijven lezen en beschrijven
Met de computer kunt u CD's, DVD's en Blu-ray Disc-media afspelen en opnemen, afhankelijk van het model dat u hebt gekocht.
Bekijk de specificaties van het type optisch station dat in de computer is geïnstalleerd. Raadpleeg de volgende tabel om te
zien welke typen media door uw optische station worden ondersteund.
n 40 N
De VAIO-computer gebruiken
AB: afspeelbaar en opneembaar
A: afspeelbaar, maar niet opneembaar
–: niet afspeelbaar en niet opneembaar
CDROM
VideoCD
Muziek- CD
CD
Extra
CD-R/
RW
DVDROM
DVDVideo
BDROM
DVD-R/ DVD+R/ DVD+R DVD-R
RW
RW
DL
DL
DVD±RW/
±R DL/RAM
A
A
A
A
AB
A
A
–
AB*1 *2
CD-RW/
DVD-ROM
A
A
A
A
AB
A
A
–
DVD-ROM
A
A
A
A
A
A
A
Blu-ray Disc
A
A
A
A
AB*8
A
Blu-ray Disc
Combo
A
A
A
A
*8
A
AB
DVDRAM
BD-R*9/
RE*10
AB
AB*5
AB*6
AB*3 *4
–
A
A
A
A
–
–
–
A
A
A
A
–
–
A
A
AB*1 *2
AB
AB*5
AB*6
AB*3 *4
A
A
*1 *2
AB
*5
*6
*3 *4
AB
AB
AB
AB
AB*7 *11
A*11
*1
Ondersteuning voor schrijven van gegevens op DVD-R-schijven die voldoen aan DVD-R voor de algemene versie 2.0/2.1.
*2
Ondersteuning voor schrijven van gegevens op DVD-RW-schijven die voldoen aan DVD-RW versie 1.1/1.2.
*3
Het DVD±RW/RAM-schijfstation in de computer ondersteunt de DVD-RAM-cassette niet. Gebruik schijven zonder cassette of schijven met een verwijderbare cassette.
*4
Schrijven van gegevens op enkelzijdige DVD-RAM-schijven (2,6 GB) die compatibel zijn met DVD-RAM-versie 1.0 wordt niet ondersteund.
DVD-RAM-versie 2.2/12X-SPEED DVD-RAM-herziening 5.0 schijf wordt niet ondersteund.
*5
Schrijven van gegevens op DVD+R DL-schijven (Double Layer) is alleen mogelijk op schijven met ondersteuning voor DVD+R DL-opnamen (Double Layer).
*6
Schrijven van gegevens op DVD-R DL-schijven (Dual Layer) is alleen mogelijk op schijven met ondersteuning voor DVD-R DL-opnamen (Dual Layer).
*7
Ondersteuning voor schrijven van gegevens op BD-R-versie 1.1-schijven (single-layer-schijven met een capaciteit van 25 GB, dual-layer-schijven met een capaciteit
van 50 GB) en BD-RE-versie 2.1-schijven (single-layer-schijven met een capaciteit van 25 GB, dual-layer-schijven met een capaciteit van 50 GB).
*8
Het schrijven van gegevens op Ultra Speed CD-RW-schijven wordt niet ondersteund op modellen met het Blu-ray-station.
*9
BD-R betekent Blu-ray Disc-Recordable in versie 1.1-formaat.
*10
BD-RE betekent Blu-ray Disc-Rewritable in versie 2.1-formaat.
*11
Het Blu-ray Disc-station van uw computer ondersteunt geen BD-RE Disc-media in versie 1.0-indeling en Blu-ray Disc-media met een cassette.
n 41 N
De VAIO-computer gebruiken
!
Dit product is ontworpen om schijven af te spelen die voldoen aan de CD-standaardspecificaties (Compact Disc Digital Audio). Een DualDisc is een
tweezijdig schijfproduct met DVD-materiaal op de ene kant en digitaal audiomateriaal op de andere. Let op: de audiozijde (niet de DVD-zijde) van een
DualDisc kan mogelijk niet worden afgespeeld op dit product omdat deze niet voldoet aan de CD-standaard.
Vanwege de meerdere schijfindelingen die tegenwoordig beschikbaar zijn, moet u bij het aanschaffen van voorbespeelde of lege schijven voor gebruik
in een VAIO-computer eerst aandachtig de opmerkingen op de verpakking van de schijven lezen om te zien of u de schijven in het optische station van
de computer kunt gebruiken voor afspelen en opnemen. Sony geeft GEEN garanties voor de compatibiliteit van VAIO CD-ROM-stations met schijven
die niet voldoen aan de officiële 'CD'-indelingsstandaard (of 'DVD'-standaard voor DVD-stations of 'Blu-ray-schijf'-standaard voor Blu-ray-stations).
HET GEBRUIK VAN INCOMPATIBELE SCHIJVEN KAN LEIDEN TOT ONHERSTELBARE SCHADE AAN UW VAIO PC, SOFTWARECONFLICTEN
VEROORZAKEN OF ERVOOR ZORGEN DAT HET SYSTEEM VASTLOOPT.
Neem voor vragen over schijfindelingen contact op met de uitgever van de vooraf opgenomen schijf of de leveranciers van de opneembare schijf.
✍
Het schrijven op 8 cm-schijven wordt niet ondersteund.
!
Wanneer u Blu-ray Disc-media met beveiliging van het auteursrecht doorlopend wilt afspelen, moet u de AACS-code bijwerken. Voor het bijwerken van
de AACS-code is internettoegang vereist.
Net als bij andere optische media-apparaten kan door bepaalde omstandigheden de compatibiliteit worden beperkt of het afspelen van een Blu-ray-schijf
worden voorkomen. VAIO-computers ondersteunen mogelijk niet het afspelen op verpakte media opgenomen in de AVC- of VC1-indeling met een hoge
bitsnelheid.
Voor bepaalde inhoud op DVD's en BD-ROM's zijn regio-instellingen vereist. Als de regio-instelling op het optische station niet overeenkomt met de
regiocode op de schijf, kan er niet worden afgespeeld.
Tenzij de externe weergave compatibel is met de HDCP-standaard (High-bandwidth Digital Content Protection), kunt u geen inhoud van Blu-ray Disc-media
met beveiliging van het auteursrecht afspelen of weergeven.
Bij sommige inhoud is de video-uitvoer beperkt tot standaarddefinitie of kan er helemaal geen analoge video worden uitgevoerd. U wordt sterk
aangeraden de met digitale HDCP compatible omgeving te implementeren voor een optimale compatibiliteit en weergavekwaliteit.
n 42 N
De VAIO-computer gebruiken
Opmerkingen over het schrijven van gegevens op een schijf
❑ Gebruik alleen door Sony aanbevolen software, die vooraf op uw computer is geïnstalleerd om gegevens naar een schijf
te schrijven.
Andere softwareprogramma's zijn mogelijk niet volledig compatibel, waardoor fouten kunnen optreden.
❑ Om ervoor te zorgen dat het optische station de gegevens op een schijf kan lezen, moet u de sessie sluiten voordat u de
schijf uitwerpt. Hoe u daarbij te werk gaat, leest u in de aanwijzingen bij de software.
❑ Gebruik alleen ronde schijven. Gebruik geen schijven met een andere vorm (ster, hart, kaart, enz.) omdat deze het
optische station kunnen beschadigen.
❑ De computer mag niet worden blootgesteld aan schokken tijdens het beschrijven van een schijf.
❑ Schakel de schermbeveiliging uit en sluit antivirussoftware af voordat u gegevens schrijft op een schijf.
❑ Gebruik geen geheugenresidente hulpsoftware terwijl u gegevens op een schijf schrijft. Hierdoor kan er een storing
optreden.
❑ Voordat u een toepassing gaat gebruiken om schijven te branden, moet u alle andere toepassingen afsluiten.
❑ Zet de computer niet in een energiebesparende modus terwijl u de vooraf geïnstalleerde software of andere
schijfschrijfsoftware gebruikt.
❑ Sluit de netadapter aan om de computer in te schakelen of zorg ervoor dat de batterij voor minimaal 50% is opgeladen.
❑ Zorg dat u dezelfde schijfschrijfsoftware gebruikt om gegevens op een gebruikte schijf op te slaan. Het gebruik van
verschillende software kan een fout veroorzaken. Als u bijvoorbeeld een schijf hebt met gegevens die u met Roxio Easy
Media Creator hebt gebrand, moet u Roxio Easy Media Creator ook gebruiken voor het opslaan van meer gegevens
op dezelfde schijf.
n 43 N
De VAIO-computer gebruiken
Opmerkingen over het afspelen van DVD's
Voor optimale prestaties bij het afspelen van schijven volgt u de volgende aanbevelingen.
❑ Sommige CD-spelers en optische stations van de computer kunnen geen audio-CD's afspelen die met de CD-R- of
CD-RW-schijfmedia zijn gemaakt.
❑ Sommige DVD-spelers en optische schijfstations van de computer kunnen geen DVD's afspelen die met de DVD+R DL-,
DVD-R DL-, DVD+R-, DVD+RW-, DVD-R-, DVD-RW- of DVD-RAM-schijfmedia zijn gemaakt.
❑ Gebruik geen geheugenresidente hulpsoftware om de toegang tot schijven te versnellen, terwijl u een schijf afspeelt.
Hierdoor kan er een storing optreden.
❑ Zet de computer niet in een energiebesparende modus terwijl u op de computer een schijf afspeelt.
❑ Op elke DVD staat een regiocode vermeld om aan te geven in welke regio en op welk type speler u de DVD kunt afspelen.
Tenzij er een '2' (Europa behoort tot regio '2') of 'all' (dit betekent dat u de DVD bijna overal ter wereld kunt afspelen)
vermeld staat op de DVD of de verpakking, kunt u de DVD niet afspelen op uw computer.
!
Als u de DVD-regiocode wijzigt terwijl de WinDVD of WinDVD BD-software actief is, start u de software opnieuw op of verwijdert u de schijf en plaatst
u deze opnieuw in het station om de nieuwe instelling van kracht te laten worden.
❑ Probeer de regiocode-instellingen van het DVD-station niet te wijzigen. Problemen als gevolg van het wijzigen van de
regiocode-instellingen van het DVD-station vallen niet onder de garantie.
n 44 N
De VAIO-computer gebruiken
CD's afspelen
Een audio-CD afspelen
1
Plaats een schijf in het optische station.
2
Als er niets op het bureaublad verschijnt, klikt u op Start, gaat u naar Alle programma's en klikt u op de gewenste
CD-software om de CD af te spelen.
Als het audio-CD-venster verschijnt, klikt u op een optie om deze te selecteren.
Bestanden kopiëren naar een CD
Bestanden naar een schijf kopiëren
!
De computer mag niet worden blootgesteld aan schokken tijdens het beschrijven van een schijf.
1
Plaats een schijf in het optische station.
Als het venster Automatisch afspelen verschijnt, klikt u op Bestanden op cd's branden en volgt u de instructies op het
scherm totdat de lege schijfmap verschijnt.
2
Open de map met de bestanden die u wilt kopiëren en sleep ze naar de lege schijfmap.
3
Sluit de schijfmap.
n 45 N
De VAIO-computer gebruiken
DVD's afspelen
Een DVD afspelen
1
Sluit alle actieve softwaretoepassingen.
2
Plaats een DVD in het optische station.
3
Als er niets op het bureaublad verschijnt, klikt u op Start, gaat u naar Alle programma's en klikt u op de gewenste
DVD-software om de DVD af te spelen.
Voor instructies over het gebruik van de software raadpleegt u de Help bij de DVD-software.
Bestanden kopiëren naar DVD's
Bestanden naar een schijf kopiëren
1
Sluit de netadapter aan op de computer.
2
Plaats een schijf in het optische station.
3
Als er niets op het bureaublad verschijnt, klikt u op Start, gaat u naar Alle programma's en klikt u op de gewenste
DVD-schrijfsoftware om de DVD af te spelen.
Voor instructies over het gebruik van de software raadpleegt u de Help bij de DVD-schrijfsoftware.
n 46 N
De VAIO-computer gebruiken
Blu-ray Disc-media afspelen
!
De Blu-ray Disc-afspeelfunctie is alleen beschikbaar op bepaalde modellen. Raadpleeg de online Specificaties om uw type optisch station te zoeken en
raadpleeg Optische schijven lezen en beschrijven (pagina 39) voor informatie over de ondersteunde schijfmedia.
Blu-ray Disc-media afspelen
1
Sluit alle actieve softwaretoepassingen.
2
Plaats een Blu-ray Disc-medium in het optische schijfstation.
3
Als er niets op het bureaublad verschijnt, klikt u op Start, gaat u naar Alle programma's en klikt u op de gewenste
Blu-ray Disc-software om de schijf af te spelen.
Voor instructies over het gebruik van de software raadpleegt u de Help bij de software.
Bestanden naar Blu-ray Disc-media kopiëren
!
De functie voor het beschrijven van Blu-ray-schijven is alleen beschikbaar op bepaalde modellen. Raadpleeg de online Specificaties om uw type optisch
station te zoeken en raadpleeg Optische schijven lezen en beschrijven (pagina 39) voor informatie over de ondersteunde schijfmedia.
Bestanden naar een Blu-ray Disc-medium kopiëren
1
Sluit de netadapter aan op de computer.
2
Plaats een Blu-ray Disc-medium in het optische schijfstation.
3
Als er niets op het bureaublad verschijnt, klikt u op Start, gaat u naar Alle programma's en klikt u op de gewenste
Blu-ray Disc-schrijfsoftware om de DVD af te spelen.
Voor instructies over het gebruik van de software raadpleegt u de Help bij de Blu-ray Disc-schrijfsoftware.
n 47 N
De VAIO-computer gebruiken
De TV-functie gebruiken
In uw computer is mogelijk een hybride tv-tunerkaart geïnstalleerd bij het besturingssysteem Microsoft Windows Vista
Home Premium, dat Windows Media Center bevat waarmee tv-programma's kunnen worden bekeken, opgenomen en
afgespeeld. Raadpleeg de online Specificaties om na te gaan of uw model is uitgerust met een TV-tunerkaart.
De hybride tv-tuner ondersteunt de volgende uitzendingen:
❑ Analoge tv via de kabel of de antenne:
Systemen: B/G/I/D/K/L/L'
Kleurensystemen: PAL en SECAM
Frequentieband: 48,25 MHz - 855,25 MHz
❑ Digitale tv via de antenne (DVB-T):
Systeem: DVB-T
Videosysteem: MPEG2*
Frequentieband: 48,25 MHz - 855,25 MHz
!
Functies met betrekking tot digitale televisie via de antenne (DVB-T) werken alleen in gebieden waar digitale DVB-T MPEG2*-tv-signalen worden
uitgezonden. Controleer of u in uw buurt DVB-T MPEG2*-signalen kunt ontvangen.
*
MPEG4/H.264 AVC is ook van toepassing op Franse modellen verkocht in Frankrijk bij het gebruiken van TV Enhance pour VAIO. Zie TV Enhance pour VAIO instellen
(pagina 55) voor meer informatie.
n 48 N
De VAIO-computer gebruiken
Antenne- of kabel-tv op uw computer aansluiten
!
Het uiterlijk van de en de VHF/UHF-ingangspoort kan per land of regio verschillen.
1
Steek het ene uiteinde van de antennekabel/kabel voor kabel-tv (meegeleverd) (1) in de VHF/UHF-ingangspoort (3) in
de computer.
2
Steek het andere uiteinde van de kabel in uw TV-wandcontactdoos/kabelaansluiting (2).
n 49 N
De VAIO-computer gebruiken
De afstandsbediening gebruiken
Als uw computer de TV-functie ondersteunt, is deze geleverd met een afstandsbediening om Media Center-functies te
gebruiken, zoals het selecteren van TV-kanalen.
n 50 N
De VAIO-computer gebruiken
A Pauze X-knop
Druk op deze knop om het afspelen te stoppen. Druk nogmaals
om het afspelen te hervatten.
Stop x-knop
Druk op deze knop om het afspelen van de media of de
TV-opname te stoppen.
Vooruit M-knop
Druk op deze knop om in drie verschillende snelheden vooruit
te kunnen spoelen.
Overslaan B?-knop
Druk op deze knop om bijvoorbeeld een geluidsbestand, een
DVD-hoofdstuk en 30 seconden van een TV- of video-opname
vooruit te spoelen.
Herhaal ?b-knop
Druk op deze knop om bijvoorbeeld een geluidsbestand, een
DVD-hoofdstuk en 7 seconden van een TV- of video-opname
terug te spoelen.
Achteruit m-knop
Druk op deze knop om in drie verschillende snelheden terug te
kunnen spoelen.
Opnemen z-knop
Druk op deze knop om het opnemen te starten.
Afspelen N-knop
Druk op deze knop om het afspelen te starten.
B Terug-knop
Druk op deze knop om terug te keren naar het vorige scherm.
C Volumeknoppen
Druk op (+) om het volume te verhogen of op (-) om het te verlagen.
D Opgenomen TV-programma's-knop
Druk op deze knop om eerder opgenomen TV-programma's te
bekijken (in venster Mijn TV).
n 51 N
De VAIO-computer gebruiken
E Gids-knop
Druk op deze knop om de TV-gids voor uw regio te bekijken.
F Alfanumerieke knoppen
Druk op deze knoppen of voer tekst in om bepaalde kanalen te
selecteren. (Druk op ENTER of OK om de kanaalselectie te activeren.)
G CLEAR-knop
Druk op backspace om ingevoerde tekst te wissen.
H Functieknoppen voor Teletext TV-programma's
Rode knop
Druk op deze knop om naar de rode sneltoets in de functie
Teletext TV-programma's te gaan.
Groene knop
Druk op deze knop om naar de groene sneltoets in de functie
Teletext TV-programma's te gaan.
Gele knop
Druk op deze knop om naar de gele sneltoets in de functie
Teletext TV-programma's te gaan.
Blauwe knop
Druk op deze knop om naar de blauwe sneltoets in de functie
Teletext TV-programma's te gaan.
I APPLICATION SELECT-knop
Druk hierop om tussen geopende toepassingen te schakelen.
Deze knop werkt net als de toetsen Alt+Tab.
J APPLICATION CLOSE-knop
Druk hierop om het actieve toepassingsvenster te sluiten.
K Slaap-knop
Druk op deze knop om de computer in de slaapstand te zetten om
het stroomverbruik te verminderen.
L Start-knop
Druk op deze knop om het Media Center Start-menu te openen.
M Meer-knop
Druk op deze knop om aanvullende opties te bekijken die
beschikbaar zijn voor Media Center-functies.
N Pijltjestoetsen
Druk op de M, m, < en ,-knoppen om de cursor over het
scherm te bewegen.
OK-knop
Druk hierop om de gewenste actie of vensteroptie te selecteren.
Wanneer u TV kijkt op het volledige scherm, drukt u hierop om
terug te keren naar het vorige kanaal. Druk nogmaals om van
kanaal te verwisselen.
O Dempknop
Druk op deze knop om het geluid uit te schakelen. Druk nogmaals
om het geluid weer aan te zetten.
P Kanaal/pagina-knoppen
Druk op deze knop om van kanaal of pagina (naar boven en
beneden) te verwisselen (geen numerieke invoer nodig).
Q Live TV-programma's-knop
Druk op deze knop om TV-programma's te bekijken.
R DVD-menu-knop
Druk op deze knop om het hoofdmenu van een DVD te openen.
S Selectieknop voor de functie Teletext TV-programma's
Druk op deze knop om de functie Teletext TV-programma's te
activeren/deactiveren.
T ENTER-knop
Druk op deze knop om de functie of actie te activeren, zoals het
kiezen van een kanaal of het overschakelen naar een vorige
kanaal. (Deze knopfuncties komen overeen met het gebruik van
de OK-knop.)
n 52 N
De VAIO-computer gebruiken
Voordat u de afstandsbediening gebruikt
Voordat u de afstandsbediening gebruikt, moet u de meegeleverde AA-mangaanbatterijen plaatsen om communicatie tussen
de computer en de afstandsbediening mogelijk te maken.
Batterijen plaatsen
1
Draai de afstandsbediening om.
2
Duw het getande gedeelte (1) van het kapje van het batterijcompartiment iets naar beneden, schuif het kapje in de richting
van de pijl en verwijder het kapje.
n 53 N
De VAIO-computer gebruiken
3
Plaats de twee meegeleverde AA-batterijen in de afstandsbediening.
4
Plaats het kapje van het batterijcompartiment terug op de afstandsbediening en schuif hem tegen de richting van de pijl
in zoals hierboven wordt afgebeeld totdat het kapje vastklikt.
✍
Als de afstandsbediening niet goed functioneert, is het mogelijk dat de batterijen moeten worden vervangen. Wanneer u de afstandsbediening lange tijd
niet gaat gebruiken, verwijdert u de batterijen om schade door lekkage van de batterijen te voorkomen.
n 54 N
De VAIO-computer gebruiken
Windows Media Center instellen
De eerste keer dat u Windows Media Center start, verschijnt de installatiewizard. Klik voor het configureren van de TV tuner
op Aangepaste installatie en volg de instructies op het scherm. Klik in het venster Aanvullende installatie op Tuners,
tv-signaal en gids configureren en volg de instructies op het scherm.
Als de tv-tuner niet werd geconfigureerd tijdens het eerste gebruik van Windows Media Center, kunt u dit alsnog doen door
tv instellen te selecteren in het gedeelte Tv + films.
Wanneer u het tv-ingangssignaal (tv-signaal of tv-signaaltype) of de locatie wilt wijzigen, klikt u op instellingen in het
gedeelte Taken en klikt u vervolgens op Tv.
In dit geval moet er een nieuwe kanaalscan worden uitgevoerd en gaan de vorige kanalenlijst en Gids-informatie verloren en
worden de geplande timeropnamen geannuleerd.
n 55 N
De VAIO-computer gebruiken
TV Enhance pour VAIO instellen
TV Enhance pour VAIO is alleen beschikbaar op in Frankrijk verkochte Franse modellen.
Met TV Enhance pour VAIO kunt u free-to-air standard-definition en high-definition digitale tv via de antenne bekijken en
opnemen, wat uw multimedia-ervaring verbeterd.
U start de toepassing door Windows Media Center te starten, vervolgens naar TNT te gaan en daarna het volgende te
selecteren:
❑ TV en direct: om live TV-programma's te bekijken.
❑ TV enregistrée: om toegang te krijgen tot uw opgenomen TV-programma's.
❑ Guide: om de elektronische programma's gids te raadplegen.
❑ TV + menu: om live TV-programma's te bekijken en gemakkelijk toegang te hebben tot instellingen.
De eerste keer dat u TV Enhance pour VAIO start, verschijnt de installatiewizard. Volg de instructies op het scherm om de
toepassing te configureren.
Wanneer u de kanalen opnieuw wilt scannen of de locatie wilt wijzigen gaat u naar Menu en Paramètres, en klikt u vervolgens
op Paramètres signal of Rechercher les chaînes. Raadpleeg het Help-bestand van de software voor meer informatie.
✍
Bij systemen met één tuner kan de tuner zowel door MCE TV als TV Enhance pour VAIO worden gebruikt.
De meegeleverde afstandsbediening kan ook voor TV Enhance pour VAIO worden gebruikt, maar de volgende knoppen zijn voorbehouden aan
Windows Media Center: Live TV-programma's, Opgenomen tv-programma's, Gids en Meer.
n 56 N
De VAIO-computer gebruiken
PC Cards gebruiken
PC Cards bieden u de mogelijkheid om draagbare externe apparaten aan te sluiten op de computer.
Een PC Card plaatsen
!
Uw computer wordt geleverd met een sleufbeveiliging in de PC Card-sleuf. Verwijder deze sleufbeveiliging voordat u de sleuf gebruikt.
Het is mogelijk dat bepaalde PC Cards of de functies ervan niet compatibel zijn met uw computer.
✍
U hoeft de computer niet uit te schakelen voordat u een PC Card plaatst of verwijdert.
Een PC Card plaatsen
1
Duw de ontgrendelingsknop van de PC Card-sleuf in zodat de ontgrendelingsknop uitspringt.
2
Duw de ontgrendelingsknop van de PC Card-sleuf nogmaals in zodat de PC Card-sleufbeveiliging uitspringt.
3
Neem de beveiliging voorzichtig vast en trek deze uit de sleuf.
4
Steek de PC Card met het voorste label naar boven gericht in de PC Card-sleuf.
5
Duw de PC Card voorzichtig helemaal in de sleuf.
De PC Card wordt automatisch gedetecteerd.
Het pictogram Hardware veilig verwijderen verschijnt op de taakbalk.
n 57 N
De VAIO-computer gebruiken
!
Wanneer u geen PC Card gebruikt, plaatst u de PC Card-sleufbeveiliging om de sleuf te beschermen tegen stof en vuil. Plaats de PC Card-sleufbeveiliging
in de sleuf voordat u de computer verplaatst.
✍
Mogelijk werken sommige apparaten niet naar behoren als u teruggaat naar de normale modus vanuit de slaapstand of sluimerstand. Als de PC Card
zich in de computer bevindt en u overschakelt van de normale modus naar de slaapstand of sluimerstand, is het mogelijk dat een apparaat dat via de
PC Card op de computer is aangesloten, niet wordt herkend. Start de computer opnieuw op om dit probleem op te lossen.
Als de kaart in de sleuf zit, kan de computer mogelijk niet in de sluimerstand worden gezet, alleen in de slaapstand. Het wordt aanbevolen dat u de kaart
verwijdert als u de computer in de sluimerstand wilt zetten.
Gebruik het meest recente softwarestuurprogramma van de fabrikant van de PC Card.
Forceer een PC Card nooit in de sleuf. Dit zou immers de connectorpinnen kunnen beschadigen. Als u problemen hebt om een PC Card te plaatsen,
controleert u of u de kaart wel met de juiste kant in de sleuf steekt. Raadpleeg de handleiding van uw PC Card voor meer informatie.
n 58 N
De VAIO-computer gebruiken
Een PC Card verwijderen
Volg de onderstaande stappen om de PC Card te verwijderen terwijl de computer aan staat. Als u de module niet juist
verwijdert, werkt het systeem mogelijk niet meer naar behoren.
Een PC Card verwijderen
✍
Als u een PC Card wilt verwijderen terwijl de computer is uitgeschakeld, slaat u stap 1 tot en met 7 over.
1
Dubbelklik op het pictogram Hardware veilig verwijderen op de taakbalk.
Het venster Hardware veilig verwijderen verschijnt.
2
Selecteer de hardware die u wilt ontkoppelen.
3
Klik op Stoppen.
Het venster Hardware stopzetten verschijnt.
4
Controleer of het apparaat veilig kan worden losgekoppeld van het systeem.
5
Klik op OK.
Er verschijnt een bericht waarin staat dat het nu veilig is om het hardwareapparaat te verwijderen.
6
Klik op OK.
7
Klik op Sluiten om het venster Hardware veilig verwijderen te sluiten.
8
Duw de ontgrendelingsknop van de PC Card-sleuf in zodat de ontgrendelingsknop uitspringt.
9
Duw de ontgrendelingsknop van de PC Card-sleuf nogmaals in zodat de PC Card uitspringt.
10 Neem de kaart voorzichtig vast en trek deze uit de sleuf.
11 Als de ontgrendelingsknop van de PC Card-sleuf nog niet is ingedrukt, drukt u deze er helemaal in.
n 59 N
De VAIO-computer gebruiken
ExpressCard-module gebruiken
Uw computer is uitgerust met een Universal ExpressCard™* of een ExpressCard™/34-sleuf* voor de overdracht van gegevens
tussen digitale camera's, camcorders, muziekspelers en andere audio- en videoapparaten. De eerste is bedoeld voor een
ExpressCard™/34 (34 mm breed) of ExpressCard™/54 (54 mm breed) module* zoals hieronder weergegeven en de laatste,
voor alleen een ExpressCard™/34 module*.
❑ ExpressCard™/34-module*
❑ ExpressCard™/54-module*
Uw computer is uitgerust met een Universal ExpressCard™-sleuf*.
*
Deze worden de ExpressCard-sleuf en de ExpressCard-module genoemd.
n 60 N
De VAIO-computer gebruiken
Een ExpressCard-module plaatsen
!
Uw computer wordt geleverd met een sleufbeveiliging in de ExpressCard-sleuf. Verwijder deze sleufbeveiliging voordat u de sleuf gebruikt.
Wees voorzichtig bij het plaatsen en verwijderen van de ExpressCard-module. Forceer de module nooit in of uit de sleuf.
✍
U hoeft de computer niet uit te schakelen voordat u de ExpressCard-module plaatst of verwijdert.
Een ExpressCard-module plaatsen
1
Zoek de sleuf voor de ExpressCard aan de rechterkant van de computer.
2
Duw de ontgrendelingsknop van de ExpressCard-module in zodat de ontgrendelingsknop uitspringt.
3
Duw de ontgrendelingsknop van de ExpressCard-module nogmaals in zodat de ExpressCard-sleufbeveiliging uit de sleuf
springt.
4
Neem de ExpressCard-sleufbeveiliging voorzichtig vast en trek deze uit de sleuf.
5
Houd de ExpressCard-module zo vast dat de pijl naar boven gericht is en de ExpressCard in de richting van de sleuf wijst.
6
Schuif de ExpressCard-module voorzichtig in de sleuf tot deze vastklikt.
Forceer de module nooit in de sleuf.
n 61 N
De VAIO-computer gebruiken
!
Wanneer u geen ExpressCard-module gebruikt, plaatst u de ExpressCard-sleufbeveiliging om de sleuf te beschermen tegen stof en vuil. Plaats de
ExpressCard-sleufbeveiliging in de sleuf voordat u de computer verplaatst.
✍
Als de module of adapter niet gemakkelijk in de sleuf kan worden geplaatst, verwijdert u de module voorzichtig en controleert u of de module in de
juiste richting is geplaatst.
Gebruik het meest recente softwarestuurprogramma van de fabrikant van de ExpressCard-module.
n 62 N
De VAIO-computer gebruiken
Een ExpressCard-module verwijderen
Volg de onderstaande stappen om de ExpressCard-module te verwijderen terwijl de computer aan staat. Als u de module
niet juist verwijdert, werkt het systeem mogelijk niet meer naar behoren.
Een ExpressCard-module verwijderen
✍
Als u een ExpressCard-module wilt verwijderen terwijl de computer is uitgeschakeld, slaat u stap 1 tot en met 7 over.
1
Dubbelklik op het pictogram Hardware veilig verwijderen op de taakbalk.
Het venster Hardware veilig verwijderen verschijnt.
2
Selecteer de hardware die u wilt ontkoppelen.
3
Klik op Stoppen.
Het venster Hardware stopzetten verschijnt.
4
Controleer of het apparaat veilig kan worden losgekoppeld van het systeem.
5
Klik op OK.
Er verschijnt een bericht waarin staat dat het nu veilig is om het apparaat te verwijderen.
6
Klik op OK.
7
Klik op Sluiten om het venster Hardware veilig verwijderen te sluiten.
8
Duw de ontgrendelingsknop van de ExpressCard-module in zodat de ontgrendelingsknop uitspringt.
9
Duw de ontgrendelingsknop van de ExpressCard-module nogmaals in zodat de ExpressCard-module uit de sleuf springt.
10 Neem de ExpressCard-module voorzichtig vast en trek deze uit de sleuf.
11 Als de ontgrendelingsknop van de ExpressCard-module nog niet is ingedrukt, drukt u deze er helemaal in.
n 63 N
De VAIO-computer gebruiken
Memory Stick-media gebruiken
Een Memory Stick is een compact, draagbaar en veelzijdig IC-opnamemedium dat speciaal is ontworpen voor het uitwisselen
en delen van digitale gegevens met compatibele producten, zoals digitale camera's en mobiele telefoons. Doordat een
Memory Stick uitneembaar is, kan deze worden gebruikt voor externe gegevensopslag.
n 64 N
De VAIO-computer gebruiken
Voordat u de Memory Stick-media gebruikt
De Memory Stick-sleuf van de computer is zowel voor media in standaard- als in Duo-formaat bestemd en ondersteunt
Memory Stick PRO- and Memory Stick PRO-HG Duo-media met hoge snelheid en grote capaciteit.
✍
U kunt een Memory Stick in Duo-formaat rechtstreeks in de Memory Stick-sleuf steken zonder een Memory Stick Duo-adapter te gebruiken.
!
Memory Stick Micro (M2)-media moet u eerst in een M2-adapter in standaard- of Duo-formaat steken. Als u deze media rechtstreeks in de Memory
Stick-sleuf steekt zonder de adapter te gebruiken, kunt u ze mogelijk niet meer uit de sleuf verwijderen.
Ga voor meer informatie over de Memory Stick naar de Memory Stick-website op http://www.memorystick.com/en/.
!
Uw computer is getest en compatibel bevonden met Memory Sticks van Sony met een capaciteit van maximaal 8 GB die met ingang van mei 2007
beschikbaar zijn. Niet voor alle Memory Sticks die aan dezelfde specificaties voldoen als de compatibele media, kan evenwel de compatibiliteit worden
gegarandeerd.
De compatibiliteit kan niet worden gegarandeerd als u Memory Stick-media met meerdere conversieadapters plaatst.
MagicGate is de algemene naam van de auteursrechtbeschermingstechnologie die door Sony is ontwikkeld. Gebruik Memory Stick-media met het
MagicGate-logo als u deze functie wilt gebruiken.
Uitgezonderd voor persoonlijk gebruik is het in strijd met de auteursrechtwetten om audio- en/of afbeeldingsgegevens te gebruiken die u hebt
opgenomen zonder voorafgaande toestemming van de respectieve houders van het auteursrecht. Memory Stick-media met dergelijke gegevens waarop
auteursrecht rust mogen daarom alleen conform de wet worden gebruikt.
De Memory Stick-sleuf van de computer ondersteunt geen 8-bits parallelle gegevensoverdracht (gegevensoverdracht met hoge snelheid).
Memory Stick Micro-media in een M2-adapter in Duo-formaat werken mogelijk niet goed als de M2-adapter op zijn beurt in een Memory Stick Duo-adaptor
wordt gestoken.
n 65 N
De VAIO-computer gebruiken
Een Memory Stick plaatsen
Een Memory Stick plaatsen
1
Zoek de Memory Stick-sleuf.
2
Houd de Memory Stick zo vast dat de pijl naar boven gericht is en de Memory Stick in de richting van de sleuf wijst.
3
Schuif de Memory Stick voorzichtig in de sleuf tot deze vastklikt.
De Memory Stick wordt automatisch door het systeem gedetecteerd en de inhoud van de Memory Stick wordt
weergegeven. Als er niets op het bureaublad verschijnt, klikt u op Start, Computer en dubbelklikt u op het pictogram
Memory Stick-media.
!
Als u de Memory Stick in de sleuf steekt, moet u erop letten dat de pijl in de juiste richting wijst. Forceer de Memory Stick nooit in de sleuf om
beschadiging van de computer of Memory Stick te vermijden.
Plaats niet meer dan één Memory Stick in de Memory Stick-sleuf. Onjuiste plaatsing van de media kan zowel de computer als de media beschadigen.
n 66 N
De VAIO-computer gebruiken
De inhoud van de Memory Stick bekijken
1
Klik op Start en vervolgens op Computer om het venster Computer te openen.
2
Dubbelklik op het pictogram Memory Stick-media om de lijst weer te geven met gegevensbestanden die zijn opgeslagen
op de Memory Stick-media.
Een Memory Stick formatteren
De Memory Stick is met de standaard fabrieksinstelling geformatteerd en is gereed voor gebruik.
Als u de Memory Stick met uw computer opnieuw wilt formatteren, voert u de volgende stappen uit.
!
Gebruik een apparaat dat geschikt is voor het formatteren van media en Memory Sticks ondersteunt om de Memory Stick te formatteren.
Als u een Memory Stick formatteert, worden alle gegevens op de Stick verwijderd. Zorg dat de media geen waardevolle gegevens bevat voordat u deze
formatteert.
Verwijder de Memory Stick niet uit de sleuf tijdens het formatteren. Dit kan een defect veroorzaken.
1
Schuif de Memory Stick voorzichtig in de sleuf tot deze vastklikt.
2
Klik op Start en vervolgens op Computer om het venster Computer te openen.
3
Rechtsklik op het pictogram van de Memory Stick en selecteer Formatteren.
4
Klik op Standaardinstellingen voor apparaten.
!
De grootte van de toewijzingseenheid en het bestandssysteem kan veranderen.
Selecteer niet NTFS in de vervolgkeuzelijst Bestandssysteem, omdat dit een storing kan veroorzaken.
✍
Het formatteringsproces wordt sneller uitgevoerd als u Snelformatteren in Opties voor formatteren selecteert.
n 67 N
De VAIO-computer gebruiken
5
Klik op Starten.
6
Klik op OK wanneer u om bevestiging wordt gevraagd.
Het formatteringsproces begint.
!
Het hangt van de media af hoe lang het duurt om de Memory Stick te formatteren.
7
Als u klaar bent, klikt u op OK.
8
Klik op Sluiten.
n 68 N
De VAIO-computer gebruiken
Een Memory Stick verwijderen
Een Memory Stick verwijderen
1
Controleer of het toegangslampje van de Memory Stick uit is.
2
Duw de Memory Stick in de sleuf.
De Memory Stick wordt uitgeworpen.
3
Trek de Memory Stick uit de sleuf.
!
Verwijder de Memory Stick altijd voorzichtig om te vermijden dat deze onverwachts uit de sleuf springt.
Verwijder de Memory Stick niet terwijl het lampje van de Memory Stick brandt. Als u dit doet, kunnen gegevens verloren gaan. Het duurt even voordat
grote volumes gegevens worden geladen. Controleer dus of het lampje uit is voordat u de Memory Stick verwijdert.
n 69 N
De VAIO-computer gebruiken
Andere geheugenkaarten gebruiken
Naast de Memory Stick- en de ExpressCard-sleuf is de computer uitgerust met een SD-geheugenkaartsleuf. U kunt deze
sleuf gebruiken voor de overdracht van gegevens tussen digitale camera's, camcorders, muziekspelers en andere audio- en
videoapparaten.
Voordat u een geheugenkaart gebruikt
De sleuf voor de SD-geheugenkaart op de computer ondersteunt de volgende geheugenkaarten:
❑ SD-geheugenkaart
❑ SDHC-geheugenkaart
❑ MultiMediaCard (MMC)
Raadpleeg voor de meest recente informatie over compatibele geheugenkaarten Sony-ondersteuningsinformatie
(pagina 188) om naar de desbetreffende website met ondersteuning te gaan.
!
Uw computer is alleen getest en compatibel bevonden met geheugenkaarten van de belangrijkste fabrikanten die vanaf mei 2007 verkrijgbaar zijn.
Niet voor alle geheugenkaarten die aan dezelfde specificaties voldoen als de compatibele media, kan evenwel de compatibiliteit worden gegarandeerd.
Plaats altijd de juiste geheugenkaart in de SD-geheugenkaartsleuf.
SD-geheugenkaarten met een capaciteit van maximaal 2 GB en SDHC-geheugenkaarten met een capaciteit van maximaal 8 GB zijn getest en compatibel
bevonden met uw computer.
De SD-geheugenkaartsleuf van de computer ondersteunt de auteursrechtbeveiliging en de functies voor snelle gegevensoverdracht van SD- en
SDHC-geheugenkaarten niet.
Probeer geen geheugenkaart of geheugenkaartadapter van een ander type in de SD-geheugenkaartsleuf te plaatsen. Als u een niet-compatibele geheugenkaart
of geheugenkaartadapter plaatst, is deze mogelijk moeilijk uit de sleuf te verwijderen. De geheugenkaart of -adapter kan bovendien de computer beschadigen.
Wees voorzichtig bij het plaatsen en verwijderen van een geheugenkaart in en uit de SD-geheugenkaartsleuf. Forceer de geheugenkaart nooit in of uit
de sleuf.
n 70 N
De VAIO-computer gebruiken
Een geheugenkaart plaatsen
Een geheugenkaart plaatsen:
1
Zoek de SD-geheugenkaartsleuf.
2
Houd de geheugenkaart met de pijl naar boven en in de richting van de geheugenkaartsleuf.
3
Schuif de geheugenkaart voorzichtig in de sleuf tot deze vastklikt.
Forceer de kaart nooit in de sleuf.
✍
Als de geheugenkaart niet gemakkelijk in de sleuf kan worden geplaatst, verwijdert u de kaart voorzichtig en controleert u of de kaart in de juiste richting
is geplaatst.
n 71 N
De VAIO-computer gebruiken
Een geheugenkaart verwijderen
!
Verwijder een geheugenkaart nooit als het lampje voor SD-geheugenkaart brandt. Doet u dit toch, dan kunnen de kaart of de gegevens op de kaart worden
beschadigd.
Een geheugenkaart verwijderen
1
Controleer of het lampje van de SD-geheugenkaart uit is.
2
Druk op het uitstekende deel van de geheugenkaart zodat de kaart uit de sleuf springt.
3
Als de kaart verder uit de sleuf is gekomen, trekt u de kaart voorzichtig uit de sleuf.
n 72 N
De VAIO-computer gebruiken
Het internet gebruiken
Een inbelverbinding instellen
Voordat u verbinding kunt krijgen met het internet moet u de computer verbinden met een telefoonlijn via een telefoonkabel
(niet meegeleverd). Als u eenmaal de telefoonkabel hebt aangesloten, kunt u verbinding maken met het internet.
Een telefoonkabel aansluiten
1
2
Steek het ene uiteinde van de telefoonkabel (1) in de modempoort
van de computer.
Steek het andere uiteinde van de telefoonkabel in een stopcontact (2).
✍
Uw computer werkt niet met gemeenschappelijke telefoonlijnen, kan niet worden verbonden met een munttelefoon en werkt mogelijk niet met meerdere
telefoonlijnen of met een PBX-telefooncentrale. Sommige van deze aansluitingen kunnen leiden tot een te hoge elektrische stroom en kunnen de interne
modem beschadigen.
Als u een telefoonkabel aansluit met een splitter, zal de modem of het aangesloten apparaat mogelijk niet meer behoorlijk werken.
Een inbelverbinding met het internet instellen
1
2
3
4
Klik op Start en selecteer Configuratiescherm.
Klik op Verbinding met internet maken onder Netwerk en internet.
Het venster Verbinding met internet maken verschijnt.
Klik op Inbelverbinding.
Volg de instructies op het scherm.
n 73 N
De VAIO-computer gebruiken
Draadloos LAN (WLAN) gebruiken
Dankzij de functie voor draadloos LAN (WLAN of Wireless LAN) van Sony kunnen al uw digitale apparaten met ingebouwde
WLAN-functionaliteit vrij met elkaar communiceren via een netwerk. Een WLAN is een netwerk waarin een gebruiker een
verbinding kan maken met een lokaal netwerk (LAN) via een draadloze (radio) verbinding. Het is dus niet langer nodig om
kabels of draden te trekken door muren en plafonds.
Sony's WLAN ondersteunt alle normale Ethernet-connectiviteit, maar biedt twee extra voordelen: mobiliteit en roaming.
U hebt nog altijd toegang tot informatie, het internet/intranet en netwerkbronnen, zelfs in volle vergadering of terwijl u zich
verplaatst.
U kunt communiceren zonder een toegangspunt. Dit betekent dat u zonder toegangspunt een verbinding tot stand kunt
brengen met een beperkt aantal computers (ad hoc) of dat u kunt communiceren via een toegangspunt, waardoor u een
volledig infrastructuurnetwerk kunt creëren.
✍
In sommige landen is het gebruik van WLAN-producten onderworpen aan lokale regelgeving (bijvoorbeeld een beperkt aantal kanalen). Lees daarom
de Regulations Guide grondig door alvorens u de WLAN-functie inschakelt.
WLAN maakt gebruik van de IEEE 802.11a*/b/g-standaard of het concept van de IEEE 802.11n*-standaard, die de specificaties voor de gebruikte technologie
bevat. Deze standaard bevat de volgende coderingssystemen: Deze standaard bevat de volgende coderingssystemen: Wired Equivalent Privacy (WEP),
een beveiligingsprotocol, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) en Wi-Fi Protected Access (WPA). WPA2 en WPA zijn ontstaan uit een gezamenlijk voorstel
van de IEEE en de Wi-Fi Alliance. Beide zijn specificaties van op standaarden gebaseerde, onderling uitwisselbare verbeteringen in de beveiliging waardoor
de bescherming van de gegevens en de toegangscontrole van de bestaande WiFi-netwerken worden verbeterd. WPA is ontwikkeld om voorwaarts compatibel
te zijn met de specificatie IEEE 802.11i. Het maakt gebruik van het verbeterde gegevenscodeersysteem TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) naast
de gebruikersidentificatie met behulp van 802.1X en EAP (Extensible Authentication Protocol). De kwetsbare draadloze verbinding tussen de clients en
de toegangspunten wordt beveiligd door middel van codering. Daarnaast zijn er een aantal speciaal voor LAN's ontwikkelde beveiligingsmechanismen
voor het beschermen van de privacy zoals: wachtwoordbeveiliging, end-to-end codering, VPN's (virtual private networks) en verificatie. WPA2, de
tweede generatie van WPA, biedt betere gegevensbeveiliging en netwerktoegangscontrole, en is ook ontworpen om alle 802.11-apparaten te beveiligen,
ongeacht de versie (802.11b, 802.11a, 802.11g en 802.11n, multi-band en multi-mode). Bovendien biedt WPA2 op basis van de geratificeerde norm
IEEE 802.11i beveiliging van overheidsniveau door toepassing van de AES-coderingsalgoritme die voldoet aan NIST (National Institute of Standards
and Technology) FIPS 140-2, en op 802.1X-gebaseerde verificatie. WPA2 is achterwaarts compatibel met WPA.
* Zie de online Specificaties om na te gaan of uw model de IEEE 802.11a-standaard of het concept van de IEEE 802.11n-standaard ondersteunt.
n 74 N
De VAIO-computer gebruiken
IEEE 802.11b/g is een draadloze LAN-standaard die de 2,4 GHz-bandbreedte gebruikt. De IEEE 802.11g-standaard biedt snelle communicatie, sneller
dan de IEEE 802.11b-standaard.
IEEE 802.11a is een draadloze LAN-standaard die gebruik maakt van de 5 GHz-bandbreedte en een snelle communicatie van maximaal 54 Mbps biedt.
IEEE 802.11n is een draadloze LAN-standaard die gebruik maakt van de 2,4 of 5 GHz-bandbreedte en een snelle communicatie van maximaal 300 Mbps* biedt.
* De werkelijke communicatiesnelheid hangt onder andere af van de instellingen voor het toegangspunt.
Uw computer kan de Intel® Next-Gen Wireless-N-technologie* toepassen die voldoet aan de IEEE 802.11a/b/g-standaard en het concept van de
IEEE 802.11n-standaard.
* Alleen gebruikt bij modellen die het concept van de IEEE 802.11n-standaard ondersteunen.
Communicatie tussen draadloze LAN-apparaten die de 2,4 GHz-bandbreedte gebruiken en de apparaten die de 5 GHz-bandbreedte gebruiken, is niet
mogelijk omdat de gebruikte frequenties verschillend zijn.
De 2,4GHz-bandbreedte die wordt gebruikt door apparaten die compatibel zijn met Wireless LAN, wordt ook gebruikt door diverse andere soorten
apparaten. Ondanks dat apparaten die compatibel zijn met Wireless LAN gebruikmaken van technieken om storing van andere apparaten die dezelfde
bandbreedte gebruiken te minimaliseren, kan dergelijke storing leiden tot een lagere communicatiesnelheid, een kleiner communicatiebereik of een
onderbroken draadloze verbinding.
De communicatiesnelheid varieert afhankelijk van de afstand tussen de communicerende apparaten, de aanwezigheid van obstakels tussen de apparaten,
de configuratie van de apparaten, de zendcondities en de gebruikte software. Bovendien kunnen de communicaties worden afgesneden, afhankelijk van
de zendcondities.
Het communicatiebereik varieert afhankelijk van de werkelijke afstand tussen de communicerende apparaten, de aanwezigheid van obstakels tussen de
apparaten, de zendcondities, de onmiddellijke omgeving, waaronder de aanwezigheid van muren en de materialen waarvan deze gemaakt zijn, en de
gebruikte software.
Als u IEEE 802.11b- en IEEE 802.11g-producten implementeert op hetzelfde draadloze netwerk, kan de communicatiesnelheid lager worden als gevolg
van radiostoring. Bovendien zijn IEEE 802.11g-apparaten zodanig ontworpen dat ze de communicatiesnelheid verlagen als ze communiceren met
IEEE 802.11b-producten. Wanneer de communicatiesnelheid lager is dan verwacht, kan de communicatiesnelheid hoger worden door het draadloze
kanaal op het toegangspunt te veranderen.
n 75 N
De VAIO-computer gebruiken
Communiceren zonder een toegangspunt (ad hoc)
Een ad hoc-netwerk is een netwerk waarin een LAN enkel door de draadloze apparaten zelf tot stand wordt gebracht, zonder
een andere centrale controller of een ander toegangspunt. Elk apparaat communiceert rechtstreeks met andere apparaten
in het netwerk. U kunt thuis gemakkelijk een ad hoc-netwerk tot stand brengen.
❑ Als de draadloze verbinding op initiatief van de VAIO-computer tot stand komt, wordt kanaal 11 geselecteerd.
❑ Als de draadloze verbinding op initiatief van een ander draadloos LAN-apparaat tot stand komt, vindt de draadloze
LAN-communicatie plaats via het kanaal dat door dit apparaat is geselecteerd.
n 76 N
De VAIO-computer gebruiken
Communiceren zonder een toegangspunt (ad hoc)
!
De IEEE 802.11n-standaard, die de 2,4 of 5 GHz-bandbreedte gebruikt, is niet beschikbaar op ad hocnetwerken.
1
Schakel de schakelaar WIRELESS of WIRELESS LAN in.
Het lampje voor Wireless LAN gaat branden.
2
Dubbelklik op
weer te geven.
3
Selecteer de gewenste optie(s) voor draadloze communicatie en klik op OK.
4
Klik op Start en selecteer Configuratiescherm.
5
Klik op Netwerkstatus en -taken weergeven onder Netwerk en internet.
6
Klik op Verbinding of netwerk instellen in het linkerdeelvenster.
Het venster Verbinding of netwerk instellen verschijnt.
7
Selecteer een optie om de ad hoc-netwerkinstellingen op te geven en klik op Volgende.
8
Volg de instructies op het scherm.
✍
(
/
) op de taakbalk om het venster Schakelaar draadloze apparaten (Wireless Device Switch)
Zie de online Specificaties om na te gaan of uw model de Bluetooth-functie, de IEEE 802.11a/b/g-standaard en/of het concept van de
IEEE 802.11n-standaard ondersteunt.
n 77 N
De VAIO-computer gebruiken
Communiceren met een toegangspunt (infrastructuur)
Een infrastructuurnetwerk is een netwerk dat een bestaand bedraad lokaal netwerk uitbreidt naar draadloze apparaten door
middel van een toegangspunt (bijvoorbeeld Sony Access Point) (niet meegeleverd). Het toegangspunt slaat een brug tussen
het draadloze en bedrade LAN en fungeert als centrale controller voor het draadloze lokale netwerk. Het toegangspunt
coördineert de transmissie en ontvangst van meerdere draadloze apparaten binnen een specifiek bereik.
Het toegangspunt selecteert het te gebruiken kanaal voor een infrastructuurnetwerk.
!
Verdere informatie over hoe u het kanaal selecteert dat door het toegangspunt zal worden gebruikt, vindt u in de handleiding bij uw toegangspunt.
n 78 N
De VAIO-computer gebruiken
Verbinding maken met een draadloos netwerk
1
Controleer of een toegangspunt is ingesteld.
Raadpleeg de handleiding van uw toegangspunt voor meer informatie.
2
Schakel de schakelaar WIRELESS of WIRELESS LAN in.
Het lampje voor Wireless LAN gaat branden.
3
Dubbelklik op
weer te geven.
4
Selecteer de gewenste optie(s) voor draadloze communicatie en klik op OK.
5
Klik met de rechtermuisknop op
6
Selecteer het gewenste toegangspunt en klik op Aansluiten.
✍
(
/
) op de taakbalk om het venster Schakelaar draadloze apparaten (Wireless Device Switch)
of
op de taakbalk en selecteer Verbinding met een netwerk maken.
Zie de online Specificaties om na te gaan of uw model de Bluetooth-functie, de IEEE 802.11a/b/g-standaard en/of het concept van de
IEEE 802.11n-standaard ondersteunt.
n 79 N
De VAIO-computer gebruiken
Draadloze LAN-communication stoppen
Draadloze LAN-communicatie stoppen
Schakel de schakelaar WIRELESS of WIRELESS LAN uit.
!
Als u de WLAN-functionaliteit uitschakelt terwijl externe documenten, bestanden of bronnen worden gebruikt, kan gegevensverlies optreden.
✍
Voor WPA-PSK- of WPA2-PSK-verificatie moet u een woordgroep invoeren. De woordgroep is hoofdlettergevoelig en moet tussen de 8 en 63
alfanumerieke tekens bevatten of maximaal 64 tekens lang zijn met gebruikmaking van de cijfers 0 t/m 9 en letters A t/m F.
n 80 N
De VAIO-computer gebruiken
De Bluetooth-functionaliteit gebruiken
De Bluetooth-functionaliteit is alleen beschikbaar op specifieke modellen. Raadpleeg de online Specificaties om te
controleren of de Bluetooth-functionaliteit wordt ondersteund op uw computer.
U kunt draadloze communicatie tot stand brengen tussen uw computer en andere Bluetooth-apparaten, zoals andere
computers of mobiele telefoons. U kunt zonder kabels informatie tussen deze apparaten uitwisselen tot op een afstand van
10 meter in een open ruimte.
Bluetooth-communicatie starten
1
Schakel de schakelaar WIRELESS in.
2
Dubbelklik op
weer te geven.
3
Selecteer de optie Bluetooth-apparaat inschakelen (Enable Bluetooth Device).
4
Klik op OK.
(
/
) op de taakbalk om het venster Schakelaar draadloze apparaten (Wireless Device Switch)
n 81 N
De VAIO-computer gebruiken
Opmerkingen over het gebruik van de Bluetooth-functie
❑ De gegevensoverdrachtsnelheid varieert, afhankelijk van de volgende omstandigheden:
❑ Obstakels, zoals muren, die zich tussen apparaten bevinden
❑ De afstand tussen de apparaten
❑ Het in de muren gebruikte materiaal
❑ De nabijheid van magnetrons en draadloze telefoons
❑ Radiofrequentie-interferentie en andere omgevingsfactoren
❑ De configuratie van de apparaten
❑ Het type softwaretoepassing
❑ Het type besturingssysteem
❑ Het gelijktijdig gebruik van zowel een draadloos LAN als Bluetooth-functies op uw computer
❑ De grootte van het bestand dat wordt uitgewisseld
❑ Vanwege de beperkingen van de Bluetooth-standaard kunnen grote bestanden tijdens de continue overdracht soms
beschadigd raken als gevolg van elektromagnetische interferentie uit de omgeving.
❑ Alle Bluetooth-apparaten moeten zijn gecertificeerd om ervoor te zorgen dat de geldende standaardvereisten worden
aangehouden. Zelfs als aan de standaarden wordt voldaan, kunnen de prestaties, specificaties en bedieningsprocedures
van afzonderlijke apparaten verschillen. Niet in alle situaties is het mogelijk gegevens uit te wisselen.
❑ Als u video's afspeelt op uw computer en audio uitvoert via het aangesloten Bluetooth-apparaat, kan de synchronisatie
tussen video en audio verloren gaan. Dit is een algemeen kenmerk van de Bluetooth-technologie.
n 82 N
De VAIO-computer gebruiken
❑ De 2,4 GHz-band, waar Bluetooth-apparaten of draadloze LAN-apparaten mee werken, wordt door verschillende
apparaten gebruikt. Bluetooth-apparaten maken gebruik van een technologie die de interferentie van andere apparaten
die dezelfde golflengte gebruiken, minimaliseert. Gelijktijdig gebruik van de Bluetooth-functionaliteit en draadloze
communicatieapparaten kan echter leiden tot radiostoring. Hierdoor kunnen de communicatiesnelheden en -afstanden
minder zijn dan de standaardwaarden.
✍
Lees de Regulations Guide voordat u de Bluetooth-functie gebruikt.
❑ Het is mogelijk dat de Bluetooth-functies niet werken wanneer u bepaalde apparaten of softwareversies van derden
gebruikt.
❑ Als u meerdere Bluetooth-apparaten op de computer aansluit, kan dat leiden tot bandbreedtecongestie, waardoor de
prestaties van de apparaten verminderen. Dit is een algemeen kenmerk van de Bluetooth-technologie.
n 83 N
De VAIO-computer gebruiken
Bluetooth-beveiliging
De draadloze technologie van Bluetooth beschikt over een identificatiefunctie waarmee u kunt vaststellen met wie
u communiceert. Met de identificatiefunctie kunt u voorkomen dat anonieme Bluetooth-apparaten toegang kunnen krijgen
tot uw computer.
De eerste keer dat twee Bluetooth-apparaten met elkaar communiceren, dient voor beide apparaten een sleutel
(een wachtwoord dat nodig is voor de verificatie) te worden vastgesteld. Hiermee worden deze apparaten geregistreerd.
Wanneer een apparaat eenmaal is geregistreerd, hoeft u deze sleutel niet opnieuw in te voeren.
✍
De sleutel kan iedere keer verschillend zijn, maar moet wel aan beide zijden hetzelfde zijn.
Voor bepaalde apparaten, zoals een muis, kan geen sleutel worden ingevoerd.
n 84 N
De VAIO-computer gebruiken
Communiceren met een ander Bluetooth-apparaat
U kunt een draadloze verbinding tot stand brengen tussen de computer en een Bluetooth-apparaat, bijvoorbeeld een andere
computer, een mobiele telefoon, PDA, headset, muis of digitale camera.
Communiceren met een ander Bluetooth-apparaat
Voor de communicatie met een ander Bluetooth-apparaat moet u eerst de Bluetooth-functies instellen. Zoek voor informatie
over het instellen en gebruiken van de Bluetooth-functionaliteit naar informatie over Bluetooth in Windows Help en
ondersteuning. U opent Windows Help en ondersteuning door te klikken op Start en vervolgens op Help en ondersteuning.
n 85 N
De VAIO-computer gebruiken
Bluetooth-communicatie stoppen
Bluetooth-communicatie stoppen
Schakel het Bluetooth-apparaat uit dat met de computer communiceert.
n 86 N
De VAIO-computer gebruiken
De Bluetooth-headset gebruiken
De Bluetooth-headset (niet meegeleverd) komt goed van pas bij videovergaderingen via het internet met software voor
expresberichten. Voor meer informatie over het gebruik van de Bluetooth-headset raadpleegt u de handleiding die bij de
headset is geleverd.
De headset verbinden met een computer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Houd de aan/uit-knop ten minste vijf seconden ingedrukt om de Bluetooth-headset in te schakelen.
Houd de volumeknoppen ten minste vijf seconden ingedrukt tot het lampje rood en groen knippert.
Klik op Start, Configuratiescherm, Hardware en geluiden en Bluetooth-apparaten (Bluetooth Devices).
Het venster Bluetooth-apparaten (Bluetooth Devices) verschijnt.
Klik op Toevoegen (Add) op het tabblad Apparaten (Devices).
Het venster Wizard Bluetooth-apparaat toevoegen (Add Bluetooth Device Wizard) verschijnt.
Schakel het selectievakje Mijn apparaat is ingesteld en kan worden gevonden (My device is set up and ready to be
found) in en klik op Volgende (Next).
De wizard zoekt naar Bluetooth-apparaten binnen het bereik en geeft de eventueel beschikbare apparaten weer.
Selecteer de apparaatnaam van uw Bluetooth-headset en klik op Volgende (Next).
Voer "0000" in bij De passkey gebruiken die in de documentatie is gevonden (Use the passkey found in the
documentation) en klik op Volgende (Next).
Klik op Voltooien (Finish).
Het headsetpictogram verschijnt op het tabblad Apparaten (Devices) in het venster Bluetooth-apparaten (Bluetooth Devices).
Volg de instructies op het scherm wanneer het instellingsvenster voor de headset verschijnt.
De verbinding tussen de headset en de computer verbreken
1
2
3
Klik op Start, Configuratiescherm, Hardware en geluiden en Bluetooth-apparaten (Bluetooth Devices).
Het venster Bluetooth-apparaten (Bluetooth Devices) verschijnt.
Selecteer het headsetpictogram en selecteer Verbinding verbreken (Disconnect).
Klik op OK.
n 87 N
Randapparaten gebruiken
Randapparaten gebruiken
U kunt de functies van de VAIO-computer uitbreiden met behulp van de verschillende poorten op de computer.
❑ Externe luidsprekers aansluiten (pagina 88)
❑ Een externe monitor aansluiten (pagina 89)
❑ Weergavemodi selecteren (pagina 95)
❑ De meerdere-monitorsmodus gebruiken (pagina 96)
❑ Een externe microfoon aansluiten (pagina 98)
❑ Een USB-apparaat (Universal Serial Bus) aansluiten (pagina 99)
❑ Een printer aansluiten (pagina 102)
❑ Een i.LINK-apparaat aansluiten (pagina 103)
❑ Aansluiten op een netwerk (LAN) (pagina 105)
n 88 N
Randapparaten gebruiken
Externe luidsprekers aansluiten
Als u een betere geluidskwaliteit wenst, kunt u externe luidsprekers aansluiten.
Externe luidsprekers aansluiten
1
Sluit de luidsprekerkabel (1) aan op de hoofdtelefoonconnector (2) i.
2
Sluit het andere uiteinde van de luidsprekerkabel aan op de externe luidspreker (3).
3
Verlaag het volume vóór u de luidsprekers inschakelt.
✍
Sluit alleen luidsprekers aan die zijn ontworpen voor gebruik met een computer.
!
Plaats geen diskettes op de luidsprekers. Het magnetische veld van een luidspreker kan de gegevens op een diskette beschadigen.
n 89 N
Randapparaten gebruiken
Een externe monitor aansluiten
U kunt een externe monitor (niet meegeleverd) aansluiten op de computer. U kunt de computer bijvoorbeeld gebruiken met
een computermonitor of een projector.
✍
Sluit het netsnoer pas aan nadat u alle andere kabels hebt aangesloten.
Een aangesloten externe monitor wordt gebruikt als tweede scherm.
Het is in Windows ook mogelijk een externe monitor te gebruiken om een configuratie met meerdere monitors in te stellen.
n 90 N
Randapparaten gebruiken
Een monitor aansluiten
U kunt een monitor aansluiten op een computer.
Een monitor aansluiten
1
Indien nodig steekt u het ene uiteinde van het netsnoer (1) van de monitor in de monitor en het andere uiteinde in een
stopcontact.
2
Als u een VGA-monitor wilt aansluiten, sluit u de monitorkabel (2) (niet meegeleverd) aan op de monitorpoort (VGA) (3)
a van de computer.
3
Als u een TFT/DVI-monitor wilt aansluiten, gebruikt u een HDMI-kabel (niet meegeleverd) en een HDMI-naar-DVI-D-adapter
(niet meegeleverd) om de TFT/DVI-monitor aan te sluiten op de HDMI-poort van uw computer.
✍
DVI-D staat voor Digital Visual Interface - Digital. Dit is een type DVI-aansluiting dat alleen digitale videosignalen ondersteunt (geen analoge
videosignalen). Deze heeft een 24-pins aansluiting.
Een DVI-I-aansluiting (Digital Visual Interface - Integrated) ondersteunt digitale en analoge videosignalen. Deze heeft een 29-pins aansluiting.
n 91 N
Randapparaten gebruiken
Een multimediamonitor aansluiten
U kunt een multimediamonitor met ingebouwde luidsprekers en een microfoon aansluiten op de computer.
Een multimediamonitor aansluiten
1
Steek het netsnoer van de multimediamonitor (1) in een stopcontact.
2
Sluit de monitorkabel (2) (niet meegeleverd) aan op de monitorpoort (VGA) (3) a van de computer.
3
Sluit de luidsprekerkabel (4) aan op de hoofdtelefoonconnector (5) i van de computer.
4
Steek de microfoonkabel (6) in de microfoonconnector (7) m op de computer.
n 92 N
Randapparaten gebruiken
Een tv aansluiten
U kunt een tv aansluiten op de computer.
Een tv aansluiten op uw computer
1
2
3
4
5
Steek het netsnoer van de tv in een stopcontact.
Sluit het ene uiteinde van een S Video-kabel (niet meegeleverd) aan op de S VIDEO OUTPUT-poort van de computer,
en het andere uiteinde op de tv.
Sluit het ene uiteinde van de audiokabel (niet meegeleverd) aan op de hoofdtelefoonconnector van de computer, en het
andere uiteinde op de tv.
Stel het ingangskanaal van de tv in op de externe ingang.
Stel het tv-configuratiesysteem in.
Als uw TV is uitgerust met een HDMI-poort, kunt u een HDMI-kabel (niet meegeleverd) gebruiken om de tv aan te sluiten op
uw computer.
Een HDMI-compatibele tv op uw computer aansluiten
1
2
3
4
Steek het netsnoer van de tv in een stopcontact.
Steek het ene uiteinde van een HDMI-kabel in de HDMI-poort van de computer en het andere uiteinde in de tv.
Stel het ingangskanaal van de tv in op de externe ingang.
Stel het tv-configuratiesysteem in.
!
Als uw tv is uitgerust met zowel een HDMI- als een DVI-D-poort, raden wij u aan de HDMI-poort te gebruiken.
De HDMI-kabel verzendt zowel video- als audiosignalen.
Als een ander stuurprogramma wordt gebruikt dan het stuurprogramma van Sony, kan het voorkomen dat beeld of geluid niet wordt weergegeven.
Gebruik altijd het door Sony meegeleverde stuurprogramma voor updates.
n 93 N
Randapparaten gebruiken
✍
Raadpleeg de handleiding bij het randapparaat voor meer informatie over het gebruik en de installatie.
U kunt de HDMI-out op een AV-versterker aansluiten, zodat u audio via de AV-versterker hoort en vervolgens een andere HDMI-kabel gebruiken voor
het aansluiten van de AV-versterker op de tv voor de beeldweergave.
Als de beeldschermresolutie van de computer is ingesteld op meer dan 1024 x 768 pixels, kan een deel van het beeld niet worden weergegeven op het
tv-scherm. Als u het volledige scherm wilt weergeven, wijzigt u de beeldschermresolutie van de computer in 1024 x 768 pixels of lager.
n 94 N
Randapparaten gebruiken
Een projector aansluiten
U kunt een projector (zoals de Sony LCD-projector) op de computer aansluiten.
Een projector aansluiten
1
Steek het netsnoer (1) van de projector in een stopcontact.
2
Sluit de RGB-signaalkabel (2) (niet meegeleverd) aan op de monitorpoort (VGA) (3) a van de computer.
3
Sluit een audiokabel (4) (niet meegeleverd) aan op de hoofdtelefoonconnector (5) i aan op de computer.
4
Steek de RGB-signaalkabel en de audiokabel in de connector en poort van de projector (6).
n 95 N
Randapparaten gebruiken
Weergavemodi selecteren
U kunt selecteren welk scherm u als primair scherm wilt gebruiken als u een externe monitor (bureaubladmonitor, enzovoort)
op de computer hebt aangesloten.
Als u het computerscherm en de externe monitor tegelijkertijd wilt gebruiken, raadpleegt u De meerdere-monitorsmodus
gebruiken (pagina 96) voor meer informatie.
Een scherm selecteren
1
Klik op Start en selecteer Configuratiescherm.
2
Klik op Andere opties van het Configuratiescherm.
3
Klik op NVIDIA Control Panel.
4
Selecteer de beeldschermconfiguratieoptie onder Beeldscherm (Display).
5
Volg de instructies op het scherm om de instellingen te wijzigen.
✍
Het kan zijn dat gelijktijdige weergave van dezelfde inhoud op uw computerscherm en op de externe monitor of projector niet mogelijk is, afhankelijk
van het type externe monitor of projector.
Schakel de randapparaten in voordat u de computer inschakelt.
n 96 N
Randapparaten gebruiken
De meerdere-monitorsmodus gebruiken
Dankzij de meerdere-monitorsmodus kunt u specifieke delen van het bureaublad weergeven op verschillende monitoren.
Als u bijvoorbeeld een extern beeldscherm op de monitorpoort (VGA) hebt aangesloten, kunnen uw computerscherm en het
externe beeldscherm als één bureaubladmonitor fungeren.
U kunt de cursor van het ene naar het andere scherm verplaatsen. Hierdoor kunt u objecten (bijvoorbeeld een
toepassingsvenster of een werkbalk) van het ene scherm naar het andere slepen.
✍
Het is mogelijk dat het externe beeldscherm de functie van de meerdere-monitorsmodus niet ondersteunt.
Het is mogelijk dat bepaalde software niet compatibel is met de instellingen van de meerdere-monitorsmodus.
Zorg ervoor dat de computer niet in de slaapstand of in de sluimerstand kan worden gezet tijdens het gebruik van de meerdere-monitorsmodus, anders
bestaat de kans dat de computer niet terugkeert naar de normale modus.
Als u voor elk scherm andere kleuren instelt, mag u één venster niet uitbreiden over twee schermen, anders is het mogelijk dat de software niet
behoorlijk werkt.
Stel minder kleuren of een lagere resolutie in voor elk scherm.
n 97 N
Randapparaten gebruiken
De meerdere-monitorsmodus selecteren
1
Klik op Start en selecteer Configuratiescherm.
2
Klik op Beeldschermresolutie aanpassen onder Vormgeving aan persoonlijke voorkeur aanpassen.
Het venster Beeldscherminstellingen verschijnt.
3
Klik met de rechtermuisknop op monitor 2 en select Gekoppeld.
4
Klik op OK.
Klik op Ja wanneer u om bevestiging wordt gevraagd.
✍
U kunt ook een van de S-knoptoewijzingen wijzigen om de meerdere-monitorsmodus te activeren met de overeenkomstige S-knop. Als u de
S-knoptoewijzingen wilt wijzigen, houdt u de gewenste S-knop ingedrukt om het venster weer te geven voor het wijzigen van de toewijzing. Voor meer
informatie over de S-knoppen raadpleegt u De knoppen voor speciale functies gebruiken (pagina 34).
Bovendien kunt u de schermkleuren en resolutie voor elke monitor instellen en de meerdere-monitorsmodus aanpassen.
n 98 N
Randapparaten gebruiken
Een externe microfoon aansluiten
Als u een geluidsinvoerapparaat nodig hebt (bijvoorbeeld om te chatten op het internet), moet u een externe microfoon
(niet meegeleverd) aansluiten.
Een externe microfoon aansluiten
Steek de microfoonkabel (1) in de microfoonconnector (2) m.
✍
Sluit alleen microfoons aan die zijn ontworpen voor gebruik met een computer.
n 99 N
Randapparaten gebruiken
Een USB-apparaat (Universal Serial Bus) aansluiten
Om te voorkomen dat de computer en/of het USB-apparaat beschadigd worden, let u op de volgende punten:
❑ Als u de computer verplaatst terwijl er USB-apparaten zijn aangesloten, let u erop dat de USB-poorten niet worden
blootgesteld aan schokken of grote druk.
❑ Plaats de computer niet in een zak of draagdoos terwijl er USB-apparaten zijn aangesloten.
Een USB-muis aansluiten
Een USB-muis aansluiten
1
Kies de USB-poort (1)
die u wilt gebruiken.
2
Steek de USB-muiskabel (2) in de USB-poort.
U kunt nu de USB-muis (niet meegeleverd) (3) gebruiken.
n 100 N
Randapparaten gebruiken
Een USB-diskettestation aansluiten
U kunt een USB-diskettestation kopen en aansluiten op de computer.
Een USB-diskettestation aansluiten
1
Kies de USB-poort (1)
die u wilt gebruiken.
2
Steek de kabel van het USB-diskettestation (2) in de USB-poort.
Uw USB-diskettestation (3) is nu klaar voor gebruik.
!
Als u een USB-diskettestation gebruikt, moet u erop letten dat de USB-poort niet wordt blootgesteld aan grote krachten. Hierdoor kan een storing
worden veroorzaakt.
n 101 N
Randapparaten gebruiken
Een USB-diskettestation loskoppelen
U kunt een USB-diskettestation loskoppelen terwijl de computer is in- of uitgeschakeld. Als u het station loskoppelt terwijl de
computer zich in een energiebesparende modus (slaapstand of sluimerstand) bevindt, kan er een storing optreden.
Een USB-diskettestation loskoppelen
✍
Als u een USB-diskettestation wilt ontkoppelen terwijl de computer is uitgeschakeld, slaat u stap 1 tot en met 8 over.
1
Sluit alle programma's waarin het diskettestation wordt gebruikt.
2
Dubbelklik op het pictogram Hardware veilig verwijderen op de taakbalk.
Het venster Hardware veilig verwijderen verschijnt.
3
Selecteer het diskettestation dat u wilt loskoppelen.
4
Klik op Stoppen.
Het venster Hardware stopzetten verschijnt.
5
Controleer of het diskettestation veilig kan worden losgekoppeld van het systeem.
6
Klik op OK.
Er verschijnt een bericht waarin staat dat het nu veilig is om het hardwareapparaat te verwijderen.
7
Klik op OK.
8
Klik op Sluiten om het venster Hardware veilig verwijderen te sluiten.
9
Koppel het diskettestation los van de computer.
n 102 N
Randapparaten gebruiken
Een printer aansluiten
U kunt een Windows-compatibele printer aansluiten op de computer om bestanden af te drukken.
Een printer op een USB-poort aansluiten
U kunt een USB-printer die compatibel is met uw versie van Windows aansluiten op de computer.
Een printer aansluiten op de USB-poort
1
Sluit het netsnoer (1) van de printer aan op een stopcontact.
2
Kies de USB-poort (3)
3
Sluit het ene uiteinde van een USB-printerkabel (2) (niet meegeleverd) aan op de USB-poort en het andere uiteinde op
de printer.
die u wilt gebruiken.
n 103 N
Randapparaten gebruiken
Een i.LINK-apparaat aansluiten
Opmerkingen bij het aansluiten van i.LINK-apparaten
❑ Uw computer is voorzien van een i.LINK-poort, waarmee u een i.LINK-apparaat, bijvoorbeeld een digitale camcorder,
kunt aansluiten.
❑ De i.LINK-poort van de computer levert geen stroom voor externe apparaten die gewoonlijk wel stroom ontvangen via
een i.LINK-poort.
❑ De i.LINK-poort ondersteunt transmissiesnelheden van maximaal 400 Mbps. De eigenlijke transmissiesnelheid is echter
afhankelijk van de transmissiesnelheid van het externe apparaat.
❑ De optionele i.LINK-kabels zijn mogelijk niet beschikbaar in sommige landen of regio's.
❑ Een i.LINK-verbinding met andere compatibele apparaten wordt niet volledig gegarandeerd.
❑ De i.LINK-verbinding varieert afhankelijk van de toepassing, het besturingssysteem en de i.LINK-compatibele apparaten
die u gebruikt. Raadpleeg de handleiding van uw software voor meer informatie.
❑ Controleer de gebruiksvoorwaarden en de besturingssysteemcompatibiliteit van i.LINK-compatibele pc-randapparaten
(bijvoorbeeld een harde-schijfstation of CD-RW-station) voordat u deze aansluit op de computer.
n 104 N
Randapparaten gebruiken
Een digitale camcorder aansluiten
Een digitale camcorder aansluiten
Steek het ene uiteinde van een i.LINK-kabel (1) (niet meegeleverd) in de i.LINK-poort (2) van de computer en het andere
uiteinde in de DV In-/Out-poort (3) van de digitale camcorder.
✍
Bij digitale videocamera's van Sony zijn de poorten met de aanduiding DV Out, DV In/Out of i.LINK i.LINK-compatibel.
De digitale camcorder van Sony die hier wordt weergegeven, is maar een voorbeeld. Mogelijk moet uw digitale camcorder anders worden aangesloten.
U kunt niet werken met afbeeldingen die op een Memory Stick worden bewaard wanneer u een i.LINK-verbinding gebruikt.
n 105 N
Randapparaten gebruiken
Aansluiten op een netwerk (LAN)
U kunt de computer aansluiten op netwerken van het type 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T via een Ethernet-netwerkkabel.
Sluit het ene uiteinde van een netwerkkabel (niet meegeleverd) aan op de netwerkpoort (Ethernet) van de computer en het
andere uiteinde op het netwerk. Raadpleeg de netwerkbeheerder voor de gedetailleerde instellingen en de apparaten die
nodig zijn voor de aansluiting op het netwerk.
✍
Uw computer kan op het netwerk worden aangesloten met de standaardinstellingen.
!
Telefoonlijnen kunnen niet worden aangesloten op de netwerkaansluiting (LAN) van uw computer.
Als de netwerkaansluiting (LAN) is aangesloten op de hieronder genoemde telefoonlijnen, kan door hoge elektrische stroom naar de aansluiting schade,
oververhitting of brand worden veroorzaakt.
- Telefoonlijnen voor thuisgebruik (intercom-luidsprekertelefoon) of zakelijk gebruik (bedrijfstelefoon met meerdere lijnen)
- De lijnen van het openbare telefoonnet
- PBX (private branch exchange)
Sluit geen telefoonkabel aan op de netwerkpoort.
n 106 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Uw VAIO-computer aanpassen
In dit deel wordt kort beschreven hoe u de standaardinstellingen van uw VAIO-computer kunt aanpassen. U leert onder
andere hoe u uw Sony-software en -hulpprogramma's kunt gebruiken en het uiterlijk ervan kunt aanpassen, enzovoort.
❑ Het wachtwoord instellen (pagina 107)
❑ De computer instellen met VAIO Control Center (pagina 110)
❑ Energiebesparende modi gebruiken (pagina 111)
❑ Energiebeheer met VAIO Power Management (pagina 116)
❑ Uw taal instellen met Windows Vista Ultimate (pagina 117)
❑ De modem configureren (pagina 118)
n 107 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Het wachtwoord instellen
Stel het wachtwoord in met een van de BIOS-functies.
Wanneer u het wachtwoord hebt ingesteld, wordt u gevraagd dit in te voeren nadat het VAIO-logo is weergegeven bij het
opstarten van uw computer. Met het opstartwachtwoord kunt u voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de computer.
n 108 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Het opstartwachtwoord toevoegen
Met het opstartwachtwoord kunt u voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de computer.
!
Zodra u het opstartwachtwoord hebt ingesteld, kunt u de computer niet starten zonder het wachtwoord in te voeren. Zorg dat u het wachtwoord niet
vergeet. Schrijf het wachtwoord op, bewaar het op een veilige plek en geef het niet aan anderen.
Als u het opstartwachtwoord bent vergeten en hulp nodig hebt bij het opnieuw instellen ervan, worden herstellingskosten in rekening gebracht. Uw
computer moet mogelijk worden verzonden naar een magazijn om het wachtwoord opnieuw in te stellen.
Het opstartwachtwoord toevoegen
1
Zet de computer aan.
2
Druk op F2 wanneer het VAIO-logo verschijnt.
Het scherm BIOS Setup verschijnt. Als dit niet het geval is, start u de computer opnieuw op en drukt u meerdere keren
op de toets F2 als het VAIO-logo verschijnt.
3
Druk op de toets < of , om Security te selecteren om het tabblad Security weer te geven, selecteer Set Machine
Password en druk op de toets Enter.
4
Voer in het scherm voor invoer van het wachtwoord tweemaal het wachtwoord in en druk vervolgens op Enter.
Het wachtwoord mag maximaal 32 alfanumerieke tekens lang zijn (inclusief spaties).
5
Druk wanneer om bevestiging wordt gevraagd op Enter.
✍
Hieronder vindt u aanwijzingen om uw computer zo te configureren dat er om een wachtwoord wordt gevraagd wanneer u de computer inschakelt of
het scherm BIOS Setup wordt weergegeven.
6
Selecteer Password when Power On onder Security.
Druk op de spatiebalk om de instelling van Disabled in Enabled te veranderen.
7
Druk op de toets < of , om Exit te selecteren en selecteer Exit Setup. Druk vervolgens op de toets Enter.
Druk wanneer om bevestiging wordt gevraagd op Enter.
n 109 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Het opstartwachtwoord wijzigen/verwijderen
Het opstartwachtwoord wijzigen of verwijderen
1
Zet de computer aan.
2
Druk op F2 wanneer het VAIO-logo verschijnt.
Het scherm BIOS Setup verschijnt. Als dit niet het geval is, start u de computer opnieuw op en drukt u meerdere keren
op de toets F2 als het VAIO-logo verschijnt.
3
Voer het huidige wachtwoord in en druk op Enter.
4
Druk op de toets < of , om Security te selecteren om het tabblad Security weer te geven, selecteer Set Machine
Password en druk op de toets Enter.
5
Voer in het scherm voor invoer van het wachtwoord eenmaal het huidige wachtwoord in en voer vervolgens tweemaal een
nieuw wachtwoord in. Druk op Enter.
Als u het wachtwoord wilt verwijderen, laat u Enter New Password en Confirm New Password leeg en drukt u op Enter.
Als u wordt gevraagd om het opslaan van de wijzigingen te bevestigen, drukt u op Enter.
6
Druk op de toets < of , om Exit te selecteren en selecteer Exit Setup. Druk vervolgens op de toets Enter.
Druk wanneer om bevestiging wordt gevraagd op Enter.
n 110 N
Uw VAIO-computer aanpassen
De computer instellen met VAIO Control Center
Met het hulpprogramma VAIO Control Center kunt u systeeminformatie weergeven en voorkeuren voor de werking van het
systeem instellen.
VAIO Control Center gebruiken
1
Klik op Start, ga naar Alle programma's en klik vervolgens op VAIO Control Center.
Het venster VAIO Control Center verschijnt.
2
Selecteer het gewenste besturingselement en wijzig de instellingen.
3
Als u klaar bent, klikt u op OK.
De instelling van het gewenste item is gewijzigd.
✍
Raadpleeg het Help-bestand in VAIO Control Center.
Niet alle besturingselementen zijn zichtbaar als u VAIO Control Center opent als een gebruiker met beperkte toegangsrechten.
Het gedrag van de SONY-logolamp wijzigen
Bij modellen met de SONY-logolamp gaat deze lamp branden wanneer u de computer inschakelt. U kunt dit standaardgedrag
van de lamp zodanig wijzigen dat deze uit blijft door onderstaande stappen te volgen:
1
Klik op Start, ga naar Alle programma's en klik vervolgens op VAIO Control Center.
Het venster VAIO Control Center verschijnt.
2
Dubbelklik op Display en Logo Lamp Control.
3
Volg de instructies op het scherm.
n 111 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Energiebesparende modi gebruiken
Als u een batterij gebruikt als stroombron voor de computer, kunt u via de instellingen voor energiebeheer ervoor zorgen dat
de batterij minder snel leeg raakt. Naast de normale werkingsmodus, die u in staat stelt specifieke apparaten uit te schakelen,
heeft de computer twee andere energiebesparende modi: Slaapstand en sluimerstand. Als de computer werkt op batterijstroom,
schakelt deze automatisch over op de sluimerstand wanneer de batterij bijna leeg is, ongeacht de geselecteerde instelling
voor energiebeheer.
!
Als de batterijlading minder dan 10% bedraagt, moet u de netadapter aansluiten zodat de batterij weer kan worden opgeladen, of de computer
uitschakelen en een volledig opgeladen batterij plaatsen.
De standaardmodus gebruiken
Dit is de normale toestand als de computer in gebruik is. In deze modus brandt het groene stroomlampje. Om stroom te
besparen wanneer u de computer niet gebruikt, kunt u een specifiek apparaat (bijvoorbeeld het LCD-scherm of de harde
schijf) uitschakelen.
n 112 N
Uw VAIO-computer aanpassen
De slaapstand gebruiken
Met de slaapstand wordt het LCD-scherm uitgeschakeld en worden de opslagapparaten en de CPU ingesteld op laag
energieverbruik. In deze stand knippert het oranje stroomlampje.
!
Als u de computer lange tijd niet gaat gebruiken en deze niet is aangesloten op de netstroom, zet u de computer in de sluimerstand of schakelt u deze uit.
De computer in de slaapstand zetten
Klik op Start, vervolgens op de pijl naast de knop Vergrendelen en daarna op Slaapstand.
✍
Wanneer de computer in de slaapstand staat, kunt u geen schijf plaatsen.
De computer komt sneller uit de slaapstand dan uit de sluimerstand.
De computer verbruikt in de slaapstand meer stroom dan in de sluimerstand.
Als er een afstandsbediening is meegeleverd met uw computer, kunt u ook op de slaapknop op de afstandsbediening drukken om de computer in de
slaapstand te zetten.
!
Als de batterij leeg raakt terwijl de computer in de slaapstand staat, verliest u alle gegevens die nog niet zijn opgeslagen. Het is niet mogelijk terug te
keren naar de voorgaande werksituatie. Om te vermijden dat u gegevens verliest, moet u uw gegevens geregeld opslaan.
Terugkeren naar de normale modus
Druk op een willekeurige toets.
!
Als u de aan/uit-knop langer dan vier seconden ingedrukt houdt, wordt de computer automatisch uitgeschakeld. Alle nog niet opgeslagen gegevens
gaan hierbij verloren.
n 113 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Als de computer enige tijd niet wordt gebruikt, wordt deze in de slaapstand gezet. U kunt dit aanpassen door de instellingen
voor de slaapstand te wijzigen.
De instellingen voor de slaapstand wijzigen
1
Rechtsklik op het pictogram met de energiebeheerstatus op de taakbalk en selecteer Energiebeheer.
2
Klik op De schema-instellingen wijzigen onder het huidige energieschema.
3
Wijzig de tijd om de computer in de slaapstand te zetten en klik op Wijzigingen opslaan.
n 114 N
Uw VAIO-computer aanpassen
De sluimerstand gebruiken
In de sluimerstand wordt de toestand van het systeem opgeslagen op de harde schijf en wordt de stroom uitgeschakeld.
Zelfs als de batterij leeg raakt, zullen er geen gegevens verloren gaan. In deze stand brandt het stroomlampje niet.
✍
Als u de computer lange tijd niet gaat gebruiken, zet u deze in de sluimerstand. Deze stroombesparende stand bespaart u de tijd die nodig is om de
computer af te sluiten en weer in schakelen.
De sluimerstand activeren
Druk op Fn+F12.
De computer gaat over op de sluimerstand.
U kunt ook op Start klikken, vervolgens op de pijl naast de knop Vergrendelen en daarna op Sluimerstand om de computer
in de sluimerstand te zetten.
✍
Als de computer zich in de sluimerstand bevindt, kunt u geen schijf plaatsen.
Het duurt langer om de computer in de sluimerstand dan in de slaapstand te zetten.
De computer verbruikt in de sluimerstand minder stroom dan in de slaapstand.
!
Verplaats de computer niet tot het stroomlampje uitgaat.
n 115 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Terugkeren naar de normale modus
Druk op de aan/uit-knop.
De computer keert terug naar de normale toestand.
!
Als u de aan/uit-knop langer dan vier seconden ingedrukt houdt, wordt de computer automatisch uitgeschakeld.
✍
Het duurt langer om terug te keren naar de normale modus vanuit de sluimerstand dan vanuit de slaapstand.
n 116 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Energiebeheer met VAIO Power Management
Dankzij energiebeheer kunt u energiebeheerschema's instellen voor werking op netstroom of batterijstroom, geheel
aangepast aan uw eisen op het gebied van energieverbruik.
VAIO Power Management is een softwaretoepassing die exclusief voor VAIO-computers is ontwikkeld. Met deze
softwaretoepassing kunt u de functies van Windows Energiebeheer gebruiken om een betere werking van de computer en
een langere levensduur van de batterijen zeker te stellen. Zie de Help in het hulpprogramma VAIO Power Management voor
meer informatie over VAIO Power Management.
Een energieschema selecteren
Wanneer u de computer start, verschijnt een pictogram met de energiebeheerstatus op de taakbalk. Dit pictogram geeft aan
op welke stroombron het systeem op dat moment is aangesloten, bijvoorbeeld op netstroom. Klik op dit pictogram om een
venster te openen waarin de energiebeheerstatus wordt weergegeven.
VAIO Power Management wordt toegevoegd aan Eigenschappen voor Energiebeheer van Windows.
Een energiebeheerbeheerschema selecteren
1
2
Rechtsklik op het pictogram met de energiebeheerstatus op de taakbalk en selecteer Energiebeheer.
Selecteer het gewenste energiebeheerschema.
De energiebeheerschema-instellingen wijzigen
1
2
3
4
Klik op De schema-instellingen wijzigen onder het gewenste energiebeheerschema in het venster Energiebeheer.
Wijzig indien nodig de instellingen voor de slaapstand en het beeldscherm.
Als u de geavanceerde instellingen wilt wijzigen klikt u op Geavanceerde energie-instellingen wijzigen en gaat u naar stap 3.
Klik anders op Wijzigingen opslaan.
Klik op het tabblad VAIO Power Management.
Wijzig de instellingen voor elk item.
Klik op OK.
n 117 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Uw taal instellen met Windows Vista Ultimate
Bij modellen met Windows Vista Ultimate kunt u het gewenste taalpakket downloaden en installeren. Zie de online
Specificaties om na te gaan of Windows Vista Ultimate op uw computer is geïnstalleerd.
!
Uw computer moet verbinding hebben met het internet om een taalpakket te kunnen downloaden. Zie Het internet gebruiken (pagina 72) voor
informatie over het verbinden van de computer met het internet.
Een taalpakket installeren
1
Klik op Start, Configuratiescherm, Systeem en onderhoud en Introductiecentrum.
2
Dubbelklik op het pictogram Windows Ultimate Extras.
3
Klik op Beschikbare Extra's.
4
Selecteer het gewenste taalpakket en klik op Install.
Als het venster Windows Update met Windows Ultimate Extras verschijnt, moet u eerst een paar kritieke updates
installeren.
Installeer eerst de updates en klik daarna op Beschikbare Extra's weergeven om de beschikbare taalpakketten weer
te geven en ga verder.
n 118 N
Uw VAIO-computer aanpassen
De modem configureren
Voordat u de interne modem kunt gaan gebruiken (niet alle modems zijn ingebouwd) of telkens als u de modem
gebruikt terwijl u op reis bent, moet u ervoor zorgen dat het land van de actieve locatie die is gedefinieerd in het
venster Telefoon- en modemopties overeenkomt met het land van waaruit u belt.
De landinstellingen van de modem wijzigen
1
Klik op Start en selecteer Configuratiescherm.
2
Klik op Hardware en geluiden.
3
Klik op Telefoon- en modemopties.
Het venster Locatiegegevens verschijnt.
4
Voer de vereiste gegevens in en klik op OK.
Het venster Telefoon- en modemopties verschijnt.
5
Selecteer uw locatie op het tabblad Kiesregels.
6
Klik op de knop Bewerken om de huidige configuratie te wijzigen.
Het venster Locatie bewerken verschijnt.
Of
Klik op de knop Nieuw om de modem te configureren.
Het venster Nieuwe locatie verschijnt.
7
Controleer de land/regio-instellingen en zorg ervoor dat deze overeenkomen met de plaats van waaruit u belt.
✍
Pulskeuze wordt mogelijk niet ondersteund in sommige landen of regio's.
8
Als u de locatie-instellingen hebt gewijzigd, klikt u op Toepassen en vervolgens op OK.
Het venster Telefoon- en modemopties verschijnt.
n 119 N
Uw VAIO-computer aanpassen
9
Controleer of uw modem staat vermeld op het tabblad Modems.
Als de modem niet staat vermeld, klikt u op Toevoegen en volgt u de wizard.
10 Klik op Toepassen/OK. De modem is geconfigureerd.
!
Zorg ervoor dat de telefoonkabel is losgekoppeld van de computer voordat u de nieuwe landinstellingen toepast.
n 120 N
Uw VAIO-computer uitbreiden
Uw VAIO-computer uitbreiden
Uw VAIO-computer en geheugenmodules bevatten precisieonderdelen en werken op basis van een elektronischeconnectortechnologie. Om te vermijden dat de garantie vervalt tijdens de garantieperiode van het product, volgt u de
onderstaande aanbevelingen:
❑ Neem contact op met de dealer als u een nieuwe geheugenmodule wilt installeren.
❑ Installeer geheugenmodules nooit zelf, tenzij u hiermee vertrouwd bent.
❑ Raak de connectors niet aan en open het kapje van het geheugenmodulecompartiment niet.
Raadpleeg de online Specificaties voor het type module en de hoeveelheid geheugen die op uw computer zijn geïnstalleerd.
Neem als u hulp nodig hebt contact op met VAIO-Link.
n 121 N
Uw VAIO-computer uitbreiden
Geheugen toevoegen en verwijderen
Als u de functies van uw computer wilt uitbreiden, kunt u het geheugen uitbreiden door optionele geheugenmodules te
installeren. Voordat u een upgrade uitvoert voor het geheugen van uw computer, leest u de opmerkingen en procedures op
de volgende pagina's.
Opmerkingen over het toevoegen/verwijderen van geheugenmodules
❑ Wees voorzichtig als u het geheugen vervangt. Onjuiste installatie van geheugenmodules kan schade aan het systeem
veroorzaken. Hierdoor kan de garantie van de fabrikant vervallen.
❑ Gebruik alleen geheugenmodules die compatibel zijn met de computer. Als een geheugenmodule niet door de computer
wordt gedetecteerd of het besturingssysteem Windows instabiel gedrag vertoont, neemt u contact op met de leverancier
of de fabrikant van uw geheugenmodule.
❑ Elektrostatische ontlading (ESD) kan elektronische componenten beschadigen. Zorg voordat u een geheugenmodule
aanraakt voor het volgende:
❑ Bij de stappen die worden beschreven in dit document wordt verondersteld dat u vertrouwd bent met algemene
computerterminologie en met de veiligheidsgebruiken en wettelijke voorschriften inzake het gebruik en de
aanpassing van elektronische apparatuur.
❑ Schakel de computer uit en koppel het systeem los van de voeding (dus van de batterij of de netadapter) en van alle
telecommunicatieverbindingen, netwerken of modems voordat u een kap of paneel van de computer verwijdert. Als
u dit niet doet, kan dit leiden tot lichamelijk letsel en/of materiële schade.
❑ ESD kan geheugenmodules en andere onderdelen beschadigen. Installeer de geheugenmodule alleen op een
ESD-werkstation. Als geen ESD-werkstation beschikbaar is, mag u niet werken in een ruimte met een vloerbedekking
en mag u geen materialen hanteren die statische elektriciteit kunnen opwekken of vasthouden (bijvoorbeeld
cellofaanverpakking). Maak een verbinding tussen uzelf en de aarde door een ongelakt, metalen deel van de
behuizing vast te houden terwijl u het werk uitvoert.
❑ Open de verpakking van de geheugenmodule pas op het moment dat u klaar bent om de module te installeren.
De verpakking beschermt de module tegen elektrostatische ontladingen.
n 122 N
Uw VAIO-computer uitbreiden
❑ Gebruik het speciale zakje dat wordt geleverd met de geheugenmodule of wikkel de module in aluminiumfolie om deze
te beschermen tegen elektrostatische ontlading.
❑ Het binnendringen van vloeistoffen, andere substanties of objecten in de geheugenmodulesleuven of in andere interne
componenten van de computer leidt tot schade aan de computer. Reparatiekosten vallen dan niet meer onder de garantie.
❑ Leg de geheugenmodule niet op een plaats die blootstaat aan:
❑ Warmtebronnen (bijvoorbeeld radiators of luchtkanalen)
❑ Direct zonlicht
❑ Veel stof
❑ Mechanische trillingen of schokken
❑ Sterke magneten of luidsprekers die niet magnetisch zijn afgeschermd
❑ Omgevingstemperaturen van meer dan 35°C of minder dan 5°C
❑ Hoge vochtigheid
❑ Behandel de geheugenmodule voorzichtig. Raak de randen van de onderdelen en printplaten in de computer niet aan,
om te voorkomen dat u uw handen of vingers verwondt.
n 123 N
Uw VAIO-computer uitbreiden
Een geheugenmodule verwijderen en installeren
Een geheugenmodule verwisselen of toevoegen
1
Sluit de computer af en koppel alle randapparaten los.
2
Haal de stekker uit het stopcontact en verwijder de batterij.
3
Wacht tot de computer is afgekoeld.
4
Schroef de schroef (die wordt aangegeven door de onderstaande pijl) onder in de computer los en verwijder het kapje
van het geheugenmodulecompartiment.
5
Raak een metalen voorwerp aan om statische elektriciteit te ontladen.
6
Verwijder de momenteel geïnstalleerde geheugenmodule als volgt:
❑ Trek de palletjes in de richting van de pijlen (1).
De geheugenmodule komt nu los.
❑ Zorg dat de geheugenmodule omhoog kantelt en trek deze in de richting van de pijl naar buiten (2).
n 124 N
Uw VAIO-computer uitbreiden
7
Haal de nieuwe geheugenmodule uit de verpakking.
8
Schuif de geheugenmodule in de geheugenmodulesleuf en druk deze naar binnen totdat deze vastklikt.
!
Als u maar één geheugenmodule gebruikt, plaatst u die in de sleuf die het dichtst bij de achterzijde van de computer zit.
Raak geen andere onderdelen van het moederbord aan.
Zorg dat u de connectorkant van de geheugenmodule in de sleuf steekt met de inkeping in de module op één lijn met het kleine uitstekende deel in de
geopende sleuf.
9
Plaats het kapje van het geheugenmodulecompartiment weer terug.
10 Draai de schroef voorzichtig vast.
11 Plaats de batterij weer terug en schakel de computer in.
n 125 N
Uw VAIO-computer uitbreiden
De geheugencapaciteit controleren
De geheugencapaciteit controleren
1
Zet de computer aan.
2
Klik op Start, ga naar Alle programma's en klik vervolgens op VAIO Control Center.
Het venster VAIO Control Center verschijnt.
3
Dubbelklik op het pictogram Systeeminformatie (System Information) onder de map Systeeminformatie
(System Information).
U kunt de geheugencapaciteit van het systeem bekijken. Als het nieuw geïnstalleerde geheugen niet verschijnt,
herhaalt u de hele installatieprocedure en start u de computer opnieuw op.
n 126 N
Voorzorgsmaatregelen
Voorzorgsmaatregelen
In dit deel worden de veiligheidsrichtlijnen en voorzorgsmaatregelen beschreven om beschadiging van de VAIO-computer te
voorkomen.
❑ Met het LCD-scherm omgaan (pagina 127)
❑ De stroomvoorziening gebruiken (pagina 128)
❑ Met de computer omgaan (pagina 129)
❑ De ingebouwde MOTION EYE-camera gebruiken (pagina 131)
❑ Met diskettes omgaan (pagina 132)
❑ Met schijven omgaan (pagina 133)
❑ De batterij gebruiken (pagina 134)
❑ Een hoofdtelefoon gebruiken (pagina 135)
❑ Met een Memory Stick omgaan (pagina 136)
❑ Met de harde schijf omgaan (pagina 137)
❑ Informatie over het bijwerken van uw computer (pagina 138)
n 127 N
Voorzorgsmaatregelen
Met het LCD-scherm omgaan
❑ Stel het LCD-scherm niet bloot aan direct zonlicht. Hierdoor kan het LCD-scherm beschadigd raken. Wees voorzichtig
als u de computer gebruikt in de nabijheid van een venster.
❑ Kras niet over het oppervlak van het LCD-scherm en oefen er geen druk op uit. Dit kan een defect veroorzaken.
❑ Als u de computer gebruikt bij een lage omgevingstemperatuur, kan het beeld op het LCD-scherm wat blijven hangen.
Dit is geen defect. Als de computer terug op normale temperatuur komt, doet dit probleem zich niet meer voor.
❑ Het beeld op het LCD-scherm kan enigszins blijven hangen als hetzelfde beeld geruime tijd wordt weergegeven. Na enige
tijd verdwijnt dit 'beeldrestant'. U kunt een schermbeveiliging gebruiken om te vermijden dat het beeld inbrandt in het
scherm.
❑ Het LCD-scherm wordt warm tijdens het gebruik van de computer. Dit is normaal en wijst niet op een defect.
❑ Het LCD-scherm is geproduceerd met behulp van precisietechnologie. Het is echter mogelijk dat voortdurend heel kleine
zwarte en/of heldere puntjes (rood, blauw of groen) verschijnen op het LCD-scherm. Dit is een normaal gevolg van het
productieproces en wijst niet op een defect.
❑ Wrijf niet over het LCD-scherm. Hierdoor kan het scherm beschadigd raken. Gebruik een zachte, droge doek om het
oppervlak van het LCD-scherm schoon te wrijven.
❑ Wijzig de standinstelling van het LCD-scherm niet in het venster Tablet PC-instellingen, zelfs niet wanneer er
wijzigingsopties beschikbaar zijn, aangezien dit de computer instabiel maakt. Sony accepteert geen enkele
aansprakelijkheid voor gebreken die door het maken van de wijziging worden veroorzaakt.
n 128 N
Voorzorgsmaatregelen
De stroomvoorziening gebruiken
❑ Zie de online Specificaties voor informatie over de stroomvoorziening van de computer.
❑ Sluit op het stopcontact waarop de computer is aangesloten geen andere toestellen aan die stroom verbruiken
(bijvoorbeeld een kopieerapparaat of een papierversnipperaar).
❑ U kunt een contactdoos met een stroomstootbeveiliging kopen. Dit apparaat helpt voorkomen dat de computer
beschadigd raakt door stroomstoten, die zich bijvoorbeeld kunnen voordoen tijdens onweer met bliksem.
❑ Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer.
❑ Houd het netsnoer altijd vast bij de stekker als u het uit het stopcontact trekt. Trek nooit aan het snoer zelf.
❑ Verwijder de stekker van de computer uit het stopcontact als u van plan bent de computer gedurende lange tijd niet te
gebruiken.
❑ Zorg ervoor dat het stopcontact gemakkelijk toegankelijk is.
❑ Trek de netadapter uit het stopcontact als u deze niet gebruikt.
❑ Gebruik uitsluitend de netadapter die wordt geleverd met de computer of originele Sony-producten. Gebruik geen enkele
andere netadapter omdat hierdoor een storing kan worden veroorzaakt.
n 129 N
Voorzorgsmaatregelen
Met de computer omgaan
❑ Reinig de behuizing met een zachte, droge doek, eventueel licht bevochtigd met een milde oplossing van een
schoonmaakmiddel. Gebruik nooit schuursponsjes, schuurmiddelen of oplosmiddelen zoals alcohol en benzeen, omdat
deze de afwerkingslaag van de computer kunnen beschadigen.
❑ Als er een voorwerp of vloeistof in de computer terechtkomt, sluit u de computer onmiddellijk af en verwijdert u de stekker
uit het stopcontact. Het is aan te raden de computer door een gekwalificeerde reparateur te laten nakijken voordat u de
computer weer gebruikt.
❑ Laat de computer niet vallen en plaats geen voorwerpen op de computer.
❑ Plaats de computer niet op een locatie die blootstaat aan:
❑ Warmtebronnen (bijvoorbeeld radiators of luchtkanalen)
❑ Direct zonlicht
❑ Veel stof
❑ Vocht of regen
❑ Mechanische trillingen of schokken
❑ Sterke magneten of luidsprekers die niet magnetisch zijn afgeschermd
❑ Omgevingstemperaturen van meer dan 35°C of minder dan 5°C
❑ Hoge vochtigheid
❑ Plaats geen elektronische apparatuur in de nabijheid van de computer. Het elektromagnetische veld van de computer kan
een storing veroorzaken.
❑ Zorg voor voldoende luchtcirculatie om te voorkomen dat de temperatuur in de computer te hoog oploopt. Plaats de
computer nooit op zachte oppervlakken zoals tapijten of dekens, of in de nabijheid van gordijnen, omdat hierdoor de
ventilatieopeningen geblokkeerd kunnen raken.
n 130 N
Voorzorgsmaatregelen
❑ De computer gebruikt hoogfrequente radiosignalen die de radio- of tv-ontvangst kunnen storen. Als dit probleem zich
voordoet, plaatst u de computer verder weg van het desbetreffende toestel.
❑ Gebruik alleen de aanbevolen randapparaten en interfacekabels, anders kunnen er zich problemen voordoen.
❑ Gebruik geen beschadigde aansluitkabels.
❑ Wanneer de computer snel van een koude naar een warme ruimte wordt overgebracht, kan er in de computer
condensatie van waterdamp optreden. Wacht in een dergelijke situatie minimaal een uur voordat u de computer
inschakelt. Als zich een probleem voordoet, schakelt u de computer uit, verwijdert u de stekker uit het stopcontact en
neemt u contact op met VAIO-Link.
❑ Zorg ervoor dat u altijd het netsnoer verwijdert voordat u de computer schoonmaakt.
❑ Maak regelmatig een reservekopie van uw gegevens om te voorkomen dat er gegevens verloren gaan in geval de
computer beschadigd raakt.
n 131 N
Voorzorgsmaatregelen
De ingebouwde MOTION EYE-camera gebruiken
❑ Raak het lensbeschermoppervlak aan de voorzijde van de ingebouwde MOTION EYE-camera niet aan. Als u dit wel doet,
kunnen er krassen in het oppervlak ontstaan, die te zien zijn op de vastgelegde beelden.
❑ Laat geen direct zonlicht in de lens van de ingebouwde MOTION EYE-camera vallen, ongeacht de energiemodus van de
computer. Dit kan namelijk een defect aan de camera veroorzaken.
❑ De ingebouwde MOTION EYE-camera is uitgeschakeld als stilstaande beelden of videobeelden worden geïmporteerd
vanaf een i.LINK-compatibel apparaat dat is aangesloten op de i.LINK-poort.
❑ Maak het lensbeschermoppervlak aan de voorzijde van de ingebouwde MOTION EYE-camera schoon met een
lensblazer of een zachte borstel. Als het lensbeschermoppervlak extreem vuil is, maakt u dit schoon met een zachte,
droge doek. Wrijf niet over het oppervlak, aangezien dit gevoelig is voor druk.
n 132 N
Voorzorgsmaatregelen
Met diskettes omgaan
❑ Open het schuifje van de diskette niet handmatig en raak het oppervlak van de diskette niet aan.
❑ Leg diskettes nooit in de buurt van een magneet.
❑ Leg diskettes nooit in direct zonlicht of in de nabijheid van een warmtebron.
❑ Leg diskettes nooit in de buurt van vloeistoffen. Zorg ervoor dat ze niet nat worden. Als u een diskette niet gebruikt, moet
u deze uit het diskettestation halen en in een diskettedoosje bewaren.
❑ Als de diskette is voorzien van een label, zorgt u ervoor dat dit label goed is vastgeplakt. Als de rand van het label
omgekruld is, kan het aan de binnenkant van het diskettestation blijven plakken en een storing veroorzaken of de diskette
beschadigen.
n 133 N
Voorzorgsmaatregelen
Met schijven omgaan
❑ Raak het oppervlak van een schijf nooit aan.
❑ Laat een schijf nooit vallen en buig een schijf niet.
❑ Vingerafdrukken en stof op het oppervlak van een schijf kunnen tot leesfouten leiden. Houd een schijf altijd vast bij de
rand en het gat in het midden, zoals hieronder wordt weergegeven:
❑ De betrouwbaarheid van een schijf is alleen gewaarborgd wanneer u hier zorgvuldig mee omgaat. Gebruik nooit
wasbenzine of andere oplosmiddelen, thinner, alcohol, schoonmaakmiddelen of antistatische sprays, omdat de schijf
hierdoor beschadigd kan raken.
❑ Als u een schijf wilt reinigen, houdt u de schijf vast aan de rand en wrijft u deze met een zacht doekje van binnen naar
buiten schoon.
❑ Als de schijf erg vuil is, bevochtigt u een zacht doekje met water, wringt u het goed uit en wrijft u het oppervlak van de
schijf van binnen naar buiten schoon. Wrijf de schijf vervolgens goed droog met een droge, zachte doek.
❑ Plak nooit een label op de schijf. De schijf wordt dan definitief onbruikbaar.
n 134 N
Voorzorgsmaatregelen
De batterij gebruiken
❑ Stel de batterij nooit bloot aan een temperatuur van meer dan 60°C (bijvoorbeeld in direct zonlicht of in een auto die
geparkeerd staat in de zon).
❑ De batterij raakt sneller leeg bij lage temperaturen. Dit komt omdat het rendement van de batterij afneemt bij lage
temperaturen.
❑ Laad de batterijen op bij een temperatuur tussen 10°C en 30°C. Bij lagere temperaturen duurt het opladen langer.
❑ Sommige oplaadbare batterijen voldoen niet aan de kwaliteits- en veiligheidsstandaarden van Sony. Om veiligheidsredenen
werkt deze computer alleen met originele Sony-batterijen die voor dit model zijn ontworpen. Als u een andere batterij in
de computer plaatst, wordt de batterij niet opgeladen en werkt de computer niet.
❑ Er wordt hitte gecumuleerd in de batterij terwijl deze wordt gebruikt of opgeladen. Dit is normaal en is geen reden tot
bezorgdheid.
❑ Plaats de batterij nooit in de buurt van een warmtebron.
❑ Houd de batterij droog.
❑ Open de batterij niet en probeer deze niet uit elkaar te halen.
❑ Stel de batterij niet bloot aan mechanische schokken.
❑ Als u de computer geruime tijd niet gebruikt, verwijdert u de batterij uit de computer om te vermijden dat deze beschadigd
raakt.
❑ Als u de batterij volledig hebt opgeladen maar de batterij toch vrij snel leeg raakt, is het mogelijk dat de batterij bijna
versleten is en moet worden vervangen.
❑ U hoeft de batterij niet te ontladen vóór u deze opnieuw oplaadt.
❑ Als u de batterij geruime tijd niet hebt gebruikt, moet u deze opnieuw opladen.
n 135 N
Voorzorgsmaatregelen
Een hoofdtelefoon gebruiken
❑ Verkeersveiligheid: gebruik geen hoofdtelefoon terwijl u een voertuig/rijtuig bestuurt, fietst of een gemotoriseerd
voertuig bedient. Dit is niet alleen gevaarlijk, maar is in sommige landen zelfs bij wet verboden. Loop niet rond met een
hoofdtelefoon met luide muziek. Dit kan gevaarlijk zijn, vooral op zebrapaden.
❑ Gehoorbeschadiging voorkomen: zet het volume van de hoofdtelefoon niet te hoog. Oorartsen raden af voortdurend en
langdurig luide muziek te beluisteren. Als uw oren beginnen te suizen, verlaagt u het volume of zet u de hoofdtelefoon af.
n 136 N
Voorzorgsmaatregelen
Met een Memory Stick omgaan
❑ Raak de connector van een Memory Stick niet aan met uw vingers of een metalen voorwerp.
❑ Gebruik alleen het label dat wordt geleverd bij de Memory Stick.
❑ Buig een Memory Stick niet, laat hem niet vallen of stel hem niet bloot aan krachtige schokken.
❑ Haal een Memory Stick niet uit elkaar of wijzig deze niet.
❑ Laat een Memory Stick nooit nat worden.
❑ Gebruik of bewaar een Memory Stick niet op plaatsen die blootstaan aan:
❑ Statische elektriciteit
❑ Elektrische ruis
❑ Extreem hoge temperaturen (bijvoorbeeld in een auto die geparkeerd staat in de zon)
❑ Direct zonlicht
❑ Hoge vochtigheid
❑ Corrosieve stoffen
❑ Gebruik het opbergdoosje dat wordt geleverd bij de Memory Stick.
❑ Zorg ervoor dat u een back-up maakt van belangrijke gegevens.
❑ Houd Memory Sticks en Memory Stick-adapters buiten het bereik van kinderen. Ze kunnen deze inslikken.
❑ Gebruik bij het gebruik van een Memory Stick Duo geen pen met een fijne punt om het label van de Memory Stick Duo
te beschrijven. Als u druk uitoefent op de Memory Stick Duo, kunt u interne onderdelen beschadigen.
n 137 N
Voorzorgsmaatregelen
Met de harde schijf omgaan
De harde schijf heeft een hoge opslagdichtheid en kan in hoog tempo gegevens lezen of schrijven. De harde schijf is echter
ook kwetsbaar voor mechanische trillingen, schokken en stof.
Hoewel de harde schijf is voorzien van een ingebouwde beveiliging tegen het verlies van gegevens door mechanische
trillingen, schokken of stof, is het toch belangrijk dat u de computer voorzichtig behandelt.
Beschadiging van de harde schijf vermijden
❑ Stel de computer nooit bloot aan plotselinge bewegingen.
❑ Plaats de computer nooit in de buurt van een magneet.
❑ Plaats de computer niet op een locatie die blootstaat aan mechanische trillingen of die niet stabiel is.
❑ Verplaats de computer niet terwijl de stroom is ingeschakeld.
❑ Schakel de stroom niet uit of start de computer niet opnieuw op terwijl gegevens worden gelezen van of geschreven naar
de harde schijf.
❑ Gebruik de computer niet op een plaats die blootstaat aan extreme temperatuurschommelingen.
✍
Als de harde schijf beschadigd is, kunnen de gegevens niet worden hersteld.
n 138 N
Voorzorgsmaatregelen
Informatie over het bijwerken van uw computer
Controleer aan de hand van de onderstaande softwaretoepassingen of de meest recente updates zijn geïnstalleerd, zodat
de computer efficiënter kan werken.
Voer de onderstaande stappen voor alle softwaretoepassingen uit om te controleren of de updates op uw computer zijn
geïnstalleerd:
❑ Windows Update
Klik op Start, Alle programma's en Windows Update, en volg de instructies op het scherm.
❑ VAIO Update 3
Klik op Start, Alle programma's, VAIO Update 3 en VAIO Update Options, en volg de instructies op het scherm.
Als u nog niet de laatste updates hebt geïnstalleerd, installeert u ze bij deze software. Om de updates te kunnen downloaden
en op de computer te installeren moet u zorgen dat de computer verbinding heeft met het internet. Zie Het internet gebruiken
(pagina 72) voor informatie over het verbinden van de computer met het internet.
n 139 N
Problemen oplossen
Problemen oplossen
In dit deel wordt beschreven hoe u veelvoorkomende problemen met de VAIO-computer kunt oplossen. Veel problemen zijn
eenvoudig op te lossen. Probeer eerst deze suggesties alvorens contact op te nemen met VAIO-Link.
❑ Computer (pagina 141)
❑ Systeembeveiliging (pagina 147)
❑ Batterij (pagina 148)
❑ Ingebouwde MOTION EYE-camera (pagina 150)
❑ Internet (pagina 154)
❑ Netwerk (pagina 156)
❑ Bluetooth-technologie (pagina 159)
❑ Optische schijven (pagina 164)
❑ Beeldscherm (pagina 168)
❑ Afdrukken (pagina 173)
❑ Microfoon (pagina 174)
❑ Muis (pagina 175)
❑ Luidsprekers (pagina 176)
❑ Touchpad (pagina 178)
❑ Toetsenbord (pagina 179)
❑ Diskettes (pagina 180)
❑ PC Cards (pagina 181)
❑ Audio/video (pagina 183)
n 140 N
Problemen oplossen
❑ Memory Sticks (pagina 186)
❑ Randapparatuur (pagina 187)
n 141 N
Problemen oplossen
Computer
Wat moet ik doen als mijn computer niet opstart?
❑ Controleer of uw computer correct is aangesloten op een stopcontact en is ingeschakeld. Controleer of het stroomlampje
aangeeft dat de computer is ingeschakeld.
❑ Zorg dat de batterij correct is geïnstalleerd en is opgeladen.
❑ Controleer of het diskettestation (indien aanwezig) leeg is.
❑ Als uw computer is aangesloten op een contactdoos of een UPS (Uninterruptible Power Supply of noodvoeding),
controleert u of de contactdoos of UPS op het stopcontact is aangesloten en is ingeschakeld.
❑ Als u een extern beeldscherm gebruikt, controleert u of dit op het stopcontact is aangesloten en is ingeschakeld. Zorg dat
de helderheid en het contrast correct zijn ingesteld. Raadpleeg de handleiding van het beeldscherm voor meer informatie.
❑ Koppel de netadapter los en verwijder de batterij. Wacht drie tot vijf minuten. Plaats de batterij terug, sluit de netadapter
opnieuw aan en druk op de aan/uit-knop om uw computer aan te zetten.
❑ Condens kan een storing in uw computer veroorzaken. Als dit gebeurt, mag u de computer gedurende ten minste één
uur niet gebruiken.
❑ Verwijder eventuele extra geheugenmodules die u na aankoop hebt geplaatst.
❑ Controleer of u de meegeleverde Sony-netadapter gebruikt. Voor uw veiligheid dient u alleen de originele oplaadbare
batterij en netadapter van Sony te gebruiken. Deze worden door Sony geleverd voor uw VAIO-computer.
n 142 N
Problemen oplossen
Wat moet ik doen als er een BIOS-foutbericht wordt weergegeven wanneer ik de
computer aanzet?
Als het bericht "Press <F1> to resume, <F2> to setup" onder in het scherm wordt weergegeven, voert u de volgende stappen uit:
1
Druk op de F2-toets.
Het scherm BIOS Setup verschijnt. Als dit niet het geval is, start u de computer opnieuw op en drukt u meerdere keren
op de toets F2 als het VAIO-logo verschijnt.
2
Stel de datum in (maand/dag/jaar). Druk op Enter.
3
Druk op de toets m om System Time te selecteren en stel de tijd in (uren: minuten: seconden). Druk op Enter.
4
Druk op de toets , om de tab Exit te selecteren en druk op de toets F9.
Druk wanneer om bevestiging wordt gevraagd op Enter.
5
Selecteer Exit Setup en druk op Enter.
Druk wanneer om bevestiging wordt gevraagd op Enter.
Uw computer wordt opnieuw opgestart.
Als dit probleem zich regelmatig voordoet, neemt u contact op met VAIO-Link.
Wat moet ik doen als het stroomlampje (groen) brandt, maar er niets op mijn scherm
verschijnt?
Voer de volgende stappen uit:
1
Houd de aan/uit-knop gedurende meer dan vier seconden ingedrukt om te controleren of het stroomlampje uit gaat.
Zet uw computer opnieuw aan.
2
Als er nog steeds niets op uw computerscherm verschijnt, koppelt u de netadapter los, verwijdert u de batterij en laat u de
computer circa één minuut uitgeschakeld. Plaats daarna de batterij terug, sluit de netadapter weer aan en zet de
computer weer aan.
n 143 N
Problemen oplossen
Wat moet ik doen als de computer of software niet meer reageert?
❑ Als de computer niet meer reageert terwijl er een softwaretoepassing wordt uitgevoerd, drukt u op de toetsen Alt+F4 om
het toepassingsvenster te sluiten.
❑ Als de toetsen Alt+F4 geen effect hebben, klikt u op Start, vervolgens op de pijl naast de knop Vergrendelen en daarna
op Afsluiten om de computer uit te schakelen.
❑ Als de computer niet wordt uitgeschakeld, drukt u op de toetsen Ctrl+Alt+Delete en klikt u op de pijl
Afsluiten en daarna op Afsluiten.
Wanneer het venster Windows Beveiliging verschijnt, klikt u op Afsluiten.
naast de knop
!
Als u de computer uitschakelt met de toetsen Ctrl+Alt+Delete of met de aan/uit-knop, kunnen er niet-opgeslagen gegevens verloren gaan.
❑ Als uw computer nog steeds niet wordt uitgeschakeld, houdt u de aan/uit-knop ingedrukt totdat de computer wordt
uitgeschakeld. Verwijder de netadapter en batterij.
❑ Verwijder de netadapter en batterij.
❑ Probeer het probleem te verhelpen door de software opnieuw te installeren.
❑ Neem contact op met de maker of leverancier van de software voor technische ondersteuning.
n 144 N
Problemen oplossen
Waarom wordt mijn computer niet in de slaapstand of sluimerstand gezet?
Uw computer kan instabiel worden als de werkingsmodus wordt gewijzigd voordat de computer volledig in de slaapstand of
sluimerstand is gegaan.
De normale stabiliteit van uw computer herstellen
1
Sluit alle geopende programma's.
2
Klik op Start, vervolgens op de pijl naast de knop Vergrendelen en daarna op Opnieuw opstarten.
3
Als de computer niet opnieuw wordt opgestart, drukt u op de toetsen Ctrl+Alt+Delete en klikt u op de pijl naast de knop
Afsluiten en daarna op Opnieuw opstarten.
4
Als deze procedure niet werkt, houdt u de aan/uit-knop ingedrukt totdat de computer wordt uitgeschakeld.
!
Als u de computer met de aan/uit-knop uitschakelt, kunnen er mogelijk niet-opgeslagen gegevens verloren gaan.
Wat moet ik doen als het batterijlampje knippert en mijn computer niet opstart?
❑ Dit probleem kan worden veroorzaakt doordat de batterij niet correct is geplaatst. U verhelpt dit probleem door uw
computer uit te schakelen en de batterij te verwijderen. Plaats vervolgens de batterij terug in de computer. Raadpleeg
De batterij plaatsen (pagina 24) voor meer informatie.
❑ Als de symptomen zich blijven voordoen nadat u de bovenstaande stappen hebt uitgevoerd, betekent dit dat de batterij
niet compatibel is. Verwijder de batterij en neem contact op met VAIO-Link.
n 145 N
Problemen oplossen
Wat moet ik doen als er een venster verschijnt met het bericht dat de batterij incompatibel
of verkeerd geplaatst is, en mijn computer overgaat op de sluimerstand?
❑ Dit probleem kan worden veroorzaakt doordat de batterij niet correct is geplaatst. U verhelpt dit probleem door uw
computer uit te schakelen en de batterij te verwijderen. Plaats vervolgens de batterij terug in de computer. Raadpleeg
De batterij plaatsen (pagina 24) voor meer informatie.
❑ Als de symptomen zich blijven voordoen nadat u de bovenstaande stappen hebt uitgevoerd, betekent dit dat de batterij
niet compatibel is. Verwijder de batterij en neem contact op met VAIO-Link.
Waarom wordt in het venster Systeemeigenschappen een lagere processorsnelheid
weergegeven dan de maximale snelheid?
Dit is normaal. Aangezien uw computerprocessor een technologie voor regeling van de processorsnelheid gebruikt om
energie te besparen, kan in Systeemeigenschappen de huidige processorsnelheid worden weergegeven in plaats van de
maximale snelheid.
Wat moet ik doen als Windows niet start als ik mijn computer aanzet, en er een bericht
verschijnt?
Als u driemaal achter elkaar een verkeerd opstartwachtwoord invoert, verschijnt het bericht Enter Onetime Password. Als
u nogmaals driemaal achter elkaar een verkeerd opstartwachtwoord invoert, verschijnt het bericht System Disabled en
wordt Windows niet gestart. Houd de aan/uit-knop gedurende meer dan vier seconden ingedrukt om te controleren of het
stroomlampje uit gaat. Wacht 10 tot 15 seconden, zet uw computer opnieuw aan en voer het juiste wachtwoord in. Controleer
wanneer u het wachtwoord invoert of de lampjes voor de toetsen Num Lk en Caps Lock uit zijn. Als een van deze lampjes
brandt, drukt u op de toets Num Lk of Caps Lock om het lampje uit te schakelen voordat u het wachtwoord invoert.
n 146 N
Problemen oplossen
Wat moet ik doen als mijn spelsoftware niet werkt of steeds vastloopt?
❑ Kijk op de website van het spel of er patches of updates kunnen worden gedownload.
❑ Zorg dat u het meest recente videostuurprogramma hebt geïnstalleerd.
❑ Op sommige VAIO-modellen wordt het grafische geheugen gedeeld met het systeem. In dit geval kunnen geen optimale
grafische prestaties worden gegarandeerd.
Wat moet ik doen als ik het BIOS-wachtwoord ben vergeten?
Als u het BIOS-wachtwoord bent vergeten, neemt u contact op met VAIO-Link om het wachtwoord opnieuw in te stellen.
Hiervoor worden kosten in rekening gebracht.
Waarom duurt het lang voordat mijn computer wordt opgestart?
Als Personal Firewall van Norton Internet Security actief is, kan het enige tijd duren voordat het bureaublad verschijnt
vanwege de uitgevoerde controles voor de netwerkbeveiliging.
Waarom wordt mijn scherm niet uitgeschakeld als de geselecteerde tijd voor automatisch
uitschakelen is verstreken?
Met de oorspronkelijke schermbeveiliging van VAIO wordt de timerinstelling, die u kunt selecteren met Energiebeheer
van Windows en waarmee uw scherm wordt uitgeschakeld, gedeactiveerd.
Selecteer een andere schermbeveiliging dan de oorspronkelijke schermbeveiliging van VAIO.
Wat moet ik doen als ik de computer niet kan opstarten vanaf een aangesloten
USB-diskettestation?
Als u uw computer wilt opstarten vanaf het USB-diskettestation, dient u het opstartapparaat te wijzigen.
Zet de computer aan en druk enkele malen op de toets F11 voordat het VAIO-logo wordt weergegeven.
n 147 N
Problemen oplossen
Systeembeveiliging
Hoe kan ik mijn computer beschermen tegen beveiligingsproblemen, zoals virussen?
Het besturingssysteem Microsoft Windows is vooraf op uw computer geïnstalleerd. De beste manier om uw computer te
beschermen tegen beveiligingsproblemen, zoals virussen, is regelmatig de nieuwste Windows-updates te downloaden en te
installeren.
U ontvangt belangrijke Windows-updates door de volgende stappen uit te voeren:
!
Uw computer moet verbinding hebben met het internet voordat u updates kunt ontvangen.
1
Maak verbinding met het internet.
2
Dubbelklik op het pictogram Beveiligingswaarschuwingen van Windows op de taakbalk.
3
Volg de aanwijzingen op het scherm om automatische of geplande updates in te stellen.
Hoe zorg ik dat de antivirussoftware bijgewerkt blijft?
U kunt het softwareprogramma Norton Internet Security bijgewerkt houden met de meest recente updates van Symantec
Corporation.
De nieuwste beveiligingsupdate downloaden en installeren
1
Klik op Start, Alle programma's, Norton Internet Security en Norton Internet Security.
2
Klik op het item voor het bijwerken van de software in het linkerdeelvenster.
3
Volg de aanwijzingen op het scherm om updates te selecteren en te downloaden.
n 148 N
Problemen oplossen
Batterij
Hoe weet ik wat de oplaadstatus van de batterij is?
Zie De batterij opladen (pagina 26).
Wanneer werkt de computer op netstroom?
Als uw computer rechtstreeks op de netadapter is aangesloten, werkt deze op netstroom, zelfs als de batterij is geplaatst.
Wanneer moet ik de batterij opnieuw opladen?
❑ Als het batterijniveau minder dan 10% bedraagt.
❑ Als het batterijlampje en het stroomlampje beide knipperen.
❑ Als u de batterij gedurende lange tijd niet hebt gebruikt.
Wanneer moet ik de batterij vervangen?
Als de batterijlading nog steeds laag is nadat u de batterij hebt opgeladen, heeft de batterij waarschijnlijk het einde van de
gebruiksduur bereikt en dient u deze te vervangen.
n 149 N
Problemen oplossen
Moet ik me zorgen maken als de geplaatste batterij warm is?
Nee, het is normaal dat de batterij warm wordt wanneer uw computer op batterijstroom werkt.
Kan mijn computer in de sluimerstand gaan terwijl de batterij wordt gebruikt?
Uw computer kan in de sluimerstand gaan terwijl de batterij wordt gebruikt, maar sommige softwareprogramma's en
randapparaten kunnen voorkomen dat de sluimerstand wordt geactiveerd. Als u een programma gebruikt dat voorkomt dat
de sluimerstand wordt geactiveerd, slaat u uw gegevens regelmatig op om te voorkomen dat u gegevens kwijtraakt.
Raadpleeg De sluimerstand gebruiken (pagina 114) voor informatie over hoe u de sluimerstand handmatig activeert.
n 150 N
Problemen oplossen
Ingebouwde MOTION EYE-camera
Waarom worden er in het viewervenster geen beelden of beelden van slechte kwaliteit
weergegeven?
❑ De ingebouwde MOTION EYE-camera kan niet tegelijk worden gebruikt in meer dan één softwaretoepassing. Als de
camera wordt gebruikt in een andere softwaretoepassing, moet u deze toepassing eerst sluiten voordat u de ingebouwde
MOTION EYE-camera kunt gebruiken.
❑ Er is mogelijk onvoldoende videogeheugen om beelden van de ingebouwde MOTION EYE-camera weer te geven. Het
probleem wordt mogelijk opgelost als u de resolutie of het aantal kleuren van het LCD-scherm verlaagt.
❑ Als u een snel bewegend object bekijkt, kan het viewervenster wat ruis vertonen, zoals horizontale strepen. Dit is normaal
en wijst niet op een defect.
❑ Als het probleem zich blijft voordoen, start u uw computer opnieuw op.
Waarom zijn de vastgelegde beelden van slechte kwaliteit?
❑ Als de beelden zijn vastgelegd bij tl-licht, kan de reflectie van het licht worden weergegeven.
❑ Donkere gedeelten van vastgelegde beelden kunnen worden weergegeven met ruis.
❑ Als het lensbeschermoppervlak vuil is, kunt u geen scherpe opnamen maken. Maak het oppervlak schoon. Raadpleeg
De ingebouwde MOTION EYE-camera gebruiken (pagina 131).
n 151 N
Problemen oplossen
Waarom gaan er bij het vastleggen van de beelden frames verloren en treden onderbrekingen
op in het geluid?
❑ De effectinstellingen van uw softwaretoepassingen kunnen de oorzaak zijn van de verloren frames. Raadpleeg het
Help-bestand van de softwaretoepassing voor meer informatie.
❑ Er worden mogelijk meer softwaretoepassingen uitgevoerd dan de computer kan verwerken. Sluit de toepassingen die
u op dat moment niet gebruikt.
❑ De functie voor energiebeheer van uw computer is mogelijk geactiveerd. Controleer de CPU-prestaties.
Waarom gaan er bij het afspelen van films frames verloren als de computer de batterij
gebruikt?
De batterij is bijna leeg. Sluit uw computer aan op een stopcontact.
Waarom flikkert het beeld dat wordt vastgelegd door de ingebouwde MOTION EYE-camera?
Dit probleem doet zich voor als u de camera gebruikt bij tl-licht. Het wordt veroorzaakt door het verschil tussen de
lichtuitvoerfrequentie en de sluitertijd.
Als u de ruis die wordt veroorzaakt door flikkering wilt verminderen, wijst u de camera naar een andere kant of past u de
helderheid van de camerabeelden aan. In sommige softwaretoepassingen kunt u een van de camera-eigenschappen
(bijvoorbeeld Lichtbron (LightSource), Flickness, enzovoort) instellen op een specifieke waarde om de ruis te verminderen
die wordt veroorzaakt door flikkering.
n 152 N
Problemen oplossen
Waarom wordt de video-invoer van de ingebouwde MOTION EYE-camera een paar
seconden onderbroken?
De video-invoer kan een paar seconden worden onderbroken als:
❑ u een sneltoets met de toets Fn gebruikt;
❑ de belasting van de CPU hoger wordt.
Dit is normaal en wijst niet op een defect.
Waarom kan ik de ingebouwde MOTION EYE-camera niet gebruiken?
❑ De ingebouwde MOTION EYE-camera kan niet tegelijk worden gebruikt in meer dan één softwaretoepassing. Als de
camera wordt gebruikt in een andere softwaretoepassing, moet u deze toepassing eerst sluiten voordat u de ingebouwde
MOTION EYE-camera kunt gebruiken.
❑ Als het probleem zich blijft voordoen, moet u de stuurprogrammasoftware voor de camera opnieuw installeren. Voer de
volgende stappen uit:
1
Klik op Start, Configuratiescherm, Hardware en geluiden en Apparaatbeheer.
2
Dubbelklik op Beeldapparaten.
3
Klik met de rechtermuisknop op de apparaatnaam van de camera en klik op Stuurprogramma's bijwerken.
n 153 N
Problemen oplossen
Wat moet ik doen als mijn computer instabiel gedrag vertoont wanneer hij in een
energiebesparingsmodus wordt gezet terwijl de ingebouwde MOTION EYE-camera in
gebruik is?
❑ Zet de computer nooit in de slaapstand of in de sluimerstand als u de ingebouwde MOTION EYE-camera gebruikt.
❑ Als de computer automatisch in de slaapstand of sluimerstand wordt gezet, wijzigt u de instellingen van de
overeenkomstige energiebesparingsmodus. Raadpleeg Energiebesparende modi gebruiken (pagina 111) als u de
instellingen wilt wijzigen.
Wat moet ik doen als ik geen video's in de WMV-indeling kan vastleggen met de
ingebouwde MOTION EYE-camera?
Wijzig de opname-indeling in de MPEG-1-indeling. U kunt ook klikken op Start, Alle programma's, VAIO Camera Capture
Utility en VAIO Camera Capture Utility om VAIO Camera Capture Utility te starten. Klik op de knop Camera om het
venster Properties weer te geven en schakel het selectievakje Low Light uit.
n 154 N
Problemen oplossen
Internet
Wat moet ik doen als de modem niet werkt?
❑ Controleer of de telefoonkabel correct is aangesloten op de modempoort van uw computer en op het stopcontact.
❑ Controleer of de telefoonkabel werkt. Sluit de kabel aan op een gewone telefoon en luister of u een kiestoon hoort.
❑ Controleer of het telefoonnummer dat het programma gebruikt correct is.
❑ Controleer of de software die u gebruikt compatibel is met uw computermodem. (Alle vooraf geïnstalleerde Sonyprogramma's zijn compatibel.)
❑ Zorg dat de modem het enige apparaat is dat is aangesloten op de telefoonlijn.
❑ Voer de volgende stappen uit om de instellingen te controleren:
1
Klik op Start en selecteer Configuratiescherm.
2
Klik op Hardware en geluiden.
3
Klik op Telefoon- en modemopties.
4
Controleer of de modem wordt vermeld op het tabblad Modems.
5
Controleer of de juiste locatiegegevens worden vermeld op het tabblad Kiesregels.
n 155 N
Problemen oplossen
Waarom is mijn modemverbinding traag?
Uw computer is uitgerust met een V.92/V.90-compatibele modem. De verbindingssnelheid van de modem wordt beïnvloed
door vele factoren, waaronder ruis op de telefoonlijn of compatibiliteit met communicatieapparaten, zoals faxapparaten of
andere modems. Als u vermoedt dat uw modem geen goede verbinding maakt met andere computermodems, faxapparaten
of uw internetprovider, voert u een van de volgende stappen uit:
❑ Vraag het telefoonbedrijf of ze willen controleren of de telefoonlijn ruisvrij is.
❑ Als het probleem te maken heeft met een faxapparaat, controleert u of er geen problemen zijn met het faxapparaat
waarmee u een verbinding tracht te maken en of dit apparaat compatibel is met faxmodems.
❑ Als u een probleem hebt met de verbinding met de provider, controleert u of de provider geen technische problemen
ondervindt.
❑ Als u een tweede telefoonlijn hebt, probeert u de modem aan te sluiten op die lijn.
n 156 N
Problemen oplossen
Netwerk
Wat moet ik doen als mijn computer geen verbinding kan maken met een draadloos
LAN-toegangspunt?
❑ De beschikbaarheid van de verbinding wordt beïnvloed door de afstand en door obstakels. Mogelijk moet u uw computer
verder weg van obstakels of dichter bij een gebruikt toegangspunt plaatsen.
❑ Controleer of de schakelaar WIRELESS of WIRELESS LAN is ingeschakeld en of het lampje voor WIRELESS LAN op
uw computer brandt.
❑ Controleer of het toegangspunt is ingeschakeld.
❑ Voer de volgende stappen uit om de instellingen te controleren:
1 Klik op Start en selecteer Configuratiescherm.
2 Klik op Netwerkstatus en -taken weergeven onder Netwerk en internet.
3 Klik op Verbinding met een netwerk maken om te controleren of uw toegangspunt is geselecteerd.
❑ Controleer of de coderingssleutel correct is.
❑ Zorg ervoor dat Maximale prestaties is geselecteerd voor Instellingen voor de adapter voor draadloos netwerk in
het venster Energiebeheer. Als er een andere optie is geselecteerd, kan er een communicatiefout optreden. Voer de
volgende stappen uit om de instellingen te wijzigen:
1 Rechtsklik op het pictogram met de energiebeheerstatus op de taakbalk en selecteer Energiebeheer.
2 Klik op De schema-instellingen wijzigen onder het huidige energieschema.
3 Klik op Geavanceerde energie-instellingen wijzigen.
Het venster Energiebeheer verschijnt.
4 Klik op het tabblad Geavanceerde instellingen.
5 Dubbelklik op Instellingen voor de adapter voor draadloos netwerk en Modus voor energiebesparing.
6 Selecteer Maximale prestaties in de vervolgkeuzelijst voor zowel Op accu als Netstroom.
n 157 N
Problemen oplossen
Wat moet ik doen als ik geen toegang tot het internet krijg?
❑ Controleer de instellingen voor het toegangspunt. Raadpleeg de handleiding bij uw toegangspunt voor meer informatie.
❑ Controleer of uw computer en het toegangspunt verbinding met elkaar hebben.
❑ Plaats uw computer verder weg van obstakels of dichter bij het toegangspunt dat u gebruikt.
❑ Controleer of uw computer correct is geconfigureerd voor internettoegang.
❑ Zorg ervoor dat Maximale prestaties is geselecteerd voor Instellingen voor de adapter voor draadloos netwerk in
het venster Energiebeheer. Als er een andere optie is geselecteerd, kan er een communicatiefout optreden. Volg de
stappen in Wat moet ik doen als mijn computer geen verbinding kan maken met een draadloos LAN-toegangspunt?
(pagina 156) om de instellingen te wijzigen.
Waarom verloopt de gegevensoverdracht traag?
❑ De gegevensoverdrachtsnelheid van het draadloze LAN wordt beïnvloed door de afstand en obstakels tussen apparaten
en toegangspunten. Andere factoren zijn apparaatconfiguraties, zendomstandigheden en softwarecompatibiliteit. Voor
een maximale overdrachtsnelheid moet u uw computer mogelijk verder weg van obstakels of dichter bij een gebruikt
toegangspunt plaatsen.
❑ Als u een draadloos LAN-toegangspunt gebruikt, kan het apparaat tijdelijk zijn overbelast, afhankelijk van het aantal
apparaten dat communiceert via het toegangspunt.
❑ Als het toegangspunt de werking van andere toegangspunten verstoort, wijzigt u het kanaal voor het toegangspunt.
Raadpleeg de handleiding bij uw toegangspunt voor meer informatie.
❑ Zorg ervoor dat Maximale prestaties is geselecteerd voor Instellingen voor de adapter voor draadloos netwerk in
het venster Energiebeheer. Als er een andere optie is geselecteerd, kan er een communicatiefout optreden. Volg de
stappen in Wat moet ik doen als mijn computer geen verbinding kan maken met een draadloos LAN-toegangspunt?
(pagina 156) om de instellingen te wijzigen.
n 158 N
Problemen oplossen
Hoe voorkom ik onderbrekingen in de gegevensoverdracht?
❑ Als uw computer verbinding heeft met een toegangspunt, kan de gegevensoverdracht worden onderbroken bij verzending
van grote bestanden of als de computer in de buurt van een magnetron of draadloze telefoon staat.
❑ Plaats uw computer dichter bij het toegangspunt.
❑ Controleer of de verbinding met het toegangspunt intact is.
❑ Wijzig het kanaal van het toegangspunt. Raadpleeg de handleiding bij uw toegangspunt voor meer informatie.
❑ Zorg ervoor dat Maximale prestaties is geselecteerd voor Instellingen voor de adapter voor draadloos netwerk in
het venster Energiebeheer. Als er een andere optie is geselecteerd, kan er een communicatiefout optreden. Volg de
stappen in Wat moet ik doen als mijn computer geen verbinding kan maken met een draadloos LAN-toegangspunt?
(pagina 156) om de instellingen te wijzigen.
Wat zijn kanalen?
❑ Draadloze LAN-communicatie vindt plaats over gedeelde frequentiebanden, kanalen genoemd. Draadloze
LAN-toegangspunten van andere fabrikanten kunnen zijn ingesteld op andere kanalen dan Sony-apparaten.
❑ Als u een draadloos LAN-toegangspunt gebruikt, raadpleegt u de verbindingsinformatie in de handleiding bij uw
toegangspunt.
Waarom wordt de netwerkverbinding verbroken als ik de coderingssleutel wijzig?
De peer-to-peer netwerkverbinding tussen twee computers met de functie voor draadloze LAN kan worden verbroken als de
coderingssleutel wordt gewijzigd. U kunt de coderingssleutel uit het oorspronkelijke profiel herstellen of de sleutel opnieuw
invoeren op beide computers, zodat de sleutels overeenstemmen.
n 159 N
Problemen oplossen
Bluetooth-technologie
Wat moet ik doen als andere Bluetooth-apparaten mijn computer niet kunnen detecteren?
❑ Controleer of de Bluetooth-functionaliteit op beide apparaten is ingeschakeld.
❑ Als het Bluetooth-lampje niet brandt, zet u de schakelaar WIRELESS aan.
❑ U kunt de Bluetooth-functies niet gebruiken wanneer de computer in de slaapstand of sluimerstand staat. Ga terug naar
de normale modus en schakel de schakelaar WIRELESS in.
❑ Mogelijk is de afstand tussen de computer en het apparaat te groot. De draadloze technologie van Bluetooth werkt het
beste als de apparaten niet meer dan 10 meter van elkaar verwijderd zijn.
Waarom detecteert mijn computer geen andere Bluetooth-apparaten?
Als het apparaat ook is aangesloten op andere apparaten, wordt het mogelijk niet weergegeven op het tabblad Apparaten
(Devices) in het venster Bluetooth-apparaten (Bluetooth Devices) of is er geen communicatie met het apparaat mogelijk.
Wat moet ik doen als ik het Bluetooth-apparaat waarmee ik wil communiceren niet kan
vinden?
❑ Controleer of de Bluetooth-functie van het apparaat waarmee u wilt communiceren, is ingeschakeld. Raadpleeg de
handleiding van het andere apparaat voor meer informatie.
❑ Wanneer het apparaat waarmee u wilt communiceren al met een ander Bluetooth-apparaat communiceert, is het mogelijk
dat het niet wordt gevonden of dat het niet met de computer kan communiceren.
❑ Als u wilt dat andere Bluetooth-apparaten met de computer kunnen communiceren, klikt u op Start, Configuratiescherm,
Hardware en geluiden, Bluetooth-apparaten (Bluetooth Devices) en vervolgens op het tabblad Opties (Options), en
schakelt u het selectievakje Bluetooth-apparaten toestaan om verbinding met deze computer te maken (Allow
Bluetooth devices to connect to this computer) in.
n 160 N
Problemen oplossen
Wat moet ik doen als andere Bluetooth-apparaten geen verbinding met mijn computer
kunnen maken?
❑ Controleer of het andere apparaat is geverifieerd.
❑ Als u wilt dat andere Bluetooth-apparaten met de computer kunnen communiceren, klikt u op Start, Configuratiescherm,
Hardware en geluiden, Bluetooth-apparaten (Bluetooth Devices) en vervolgens op het tabblad Opties (Options), en
schakelt u het selectievakje Bluetooth-apparaten toestaan om verbinding met deze computer te maken (Allow
Bluetooth devices to connect to this computer) in.
❑ De afstand waarover gegevens kunnen worden uitgewisseld, kan minder zijn dan 10 meter, afhankelijk van de obstakels
tussen de twee apparaten, de kwaliteit van de radiogolven, het besturingssysteem of de gebruikte software. Zet uw
computer en Bluetooth-apparaten dichter bij elkaar.
❑ Wanneer het apparaat waarmee u wilt communiceren al met een ander Bluetooth-apparaat communiceert, is het mogelijk
dat het niet wordt gevonden of dat het niet met de computer kan communiceren.
❑ Controleer of de Bluetooth-functie van het apparaat waarmee u wilt communiceren, is ingeschakeld. Raadpleeg de
handleiding van het andere apparaat voor meer informatie.
n 161 N
Problemen oplossen
Waarom is mijn Bluetooth-verbinding traag?
❑ De snelheid van de gegevensoverdracht hangt af van de obstakels en/of de afstand tussen de twee apparaten, de
kwaliteit van de radiogolven, het besturingssysteem of de gebruikte software. Zet uw computer en Bluetooth-apparaten
dichter bij elkaar.
❑ De 2,4 GHz-radiofrequentie die door Bluetooth- en draadloze LAN-apparaten wordt gebruikt, wordt ook gebruikt door
andere apparaten. Bluetooth-apparaten beschikken over technologie die storing minimaliseert van andere apparaten die
dezelfde golflengte gebruiken, wat echter kan leiden tot een lagere communicatiesnelheid en een kleiner verbindingsbereik.
De communicatie kan ook worden onderbroken door interferentie van andere apparaten.
❑ De beschikbaarheid van de verbinding wordt beïnvloed door de afstand en door obstakels. Mogelijk moet u de computer
verder weg plaatsen van obstakels of dichter bij het apparaat waarmee de computer is verbonden.
❑ Verwijder obstakels tussen de computer en het apparaat waarmee de computer is verbonden.
❑ Vanwege de beperkingen van de Bluetooth-standaard kunnen grote bestanden tijdens de continue overdracht soms
beschadigd raken als gevolg van elektromagnetische interferentie uit de omgeving.
Wat moet ik doen als mijn computer instabiel gedrag vertoont wanneer ik een Bluetoothaudioapparaat gebruik?
Uw computer kan instabiel worden als u een geluidsuitvoerapparaat verwisselt voor een Bluetooth-audioapparaat terwijl er
audio- of videoafspeelsoftware wordt uitgevoerd.
Wanneer u wilt luisteren naar audio vanaf uw Bluetooth-audioapparaat, moet u eerst het Bluetooth-audioapparaat op de
computer aansluiten en daarna de audio- of videoafspeelsoftware starten.
Raadpleeg het Help-bestand voor meer informatie over het aansluiten van het Bluetooth-audioapparaat.
n 162 N
Problemen oplossen
Waarom krijg ik geen verbinding met een service die wordt ondersteund door het
Bluetooth-apparaat waarmee ik contact wil maken?
Verbinding is alleen mogelijk voor services die ook worden ondersteund op de computer met de Bluetooth-functionaliteit.
Zoek voor meer informatie naar informatie over Bluetooth in Windows Help en ondersteuning. U opent Windows Help en
ondersteuning door te klikken op Start en vervolgens op Help en ondersteuning.
Kan ik een apparaat met Bluetooth-technologie in vliegtuigen gebruiken?
Met Bluetooth-technologie verzendt de computer een radiofrequentie van 2,4 GHz. Op gevoelige locaties, zoals ziekenhuizen
en vliegtuigen, kunnen beperkingen gelden voor het gebruik van Bluetooth-apparaten vanwege radiostoring. Vraag het
personeel of het gebruik van de Bluetooth-functionaliteit op de computer is toegestaan.
Waarom kan ik de Bluetooth-functionaliteit niet gebruiken wanneer ik me bij de computer
aanmeld als een gebruiker met een standaardgebruikersaccount?
De Bluetooth-functionaliteit is mogelijk niet beschikbaar voor gebruikers met een standaardgebruikersaccount op de
computer. Meld u bij de computer aan als gebruiker met beheerdersrechten.
Waarom krijg ik geen verbinding met een Bluetooth-apparaat in de PAN User-modus?
Als het apparaat waarmee u verbinding wilt maken geen Bluetooth-communicatie in de PAN User-modus ondersteunt, kunt
u geen verbinding tot stand brengen vanaf de computer.
n 163 N
Problemen oplossen
Waarom kan ik de Bluetooth-apparaten niet gebruiken als een andere gebruiker?
Als de vorige gebruiker zich niet afmeldt van het systeem, werken de Bluetooth-apparaten niet voor de nieuwe gebruiker.
Meldt u af voordat u de software gebruikt als een andere gebruiker. U meldt zich af bij het systeem door te klikken op Start,
vervolgens op de pijl naast de knop Vergrendelen en daarna op Afmelden.
Waarom kan ik geen gegevens van visitekaartjes met een mobiele telefoon uitwisselen?
De functie voor het uitwisselen van gegevens van visitekaartjes wordt niet ondersteund.
n 164 N
Problemen oplossen
Optische schijven
Waarom blijft mijn computer hangen als ik probeer een schijf te lezen?
De schijf die uw computer probeert te lezen is mogelijk vuil of beschadigd. Voer de volgende stappen uit:
1
Druk op de toetsen Ctrl+Alt+Delete en klik op de pijl naast de knop Afsluiten en daarna op Opnieuw opstarten om de
computer opnieuw op te starten.
2
Verwijder de schijf uit het optische schijfstation.
3
Controleer of de schijf vuil of beschadigd is. Als u de schijf moet reinigen, raadpleegt u Met schijven omgaan (pagina 133)
voor aanwijzingen.
Wat moet ik doen als de lade van het station niet opengaat?
❑ Controleer of uw computer aanstaat.
❑ Als de stroomtoevoer naar het optische station is uitgeschakeld door VAIO Power Management, werkt de reserveuitwerpknop van het optische station niet. Gebruik de uitwerpknop linksboven op het toetsenbord Het duurt even voordat
de lade van het station opengaat als het optische station niet aan staat.
❑ Als de uitwerpknop niet werkt, klikt u op Start en daarna op Computer. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram
van het optisch station en selecteer Uitwerpen.
❑ Als geen van de bovenstaande opties werkt, duwt u een dun, recht voorwerp (zoals een paperclip) in het uitwerpgaatje
in de buurt van de reserve-uitwerpknop van het station.
❑ Probeer het probleem te verhelpen door uw computer opnieuw op te starten.
n 165 N
Problemen oplossen
Wat moet ik doen als ik niet naar behoren een schijf op mijn computer kan beluisteren?
❑ Controleer of de schijf met het label omhoog in het optische station is geplaatst.
❑ Controleer of de benodigde toepassingen zijn geïnstalleerd aan de hand van de instructies van de fabrikant.
❑ Als een schijf vuil of beschadigd is, reageert uw computer niet meer. Voer de volgende stappen uit:
1
Druk op de toetsen Ctrl+Alt+Delete en klik op de pijl naast de knop Afsluiten en daarna op Opnieuw opstarten om
de computer opnieuw op te starten.
2
Verwijder de schijf uit het optische schijfstation.
3
Controleer of de schijf vuil of beschadigd is. Als u de schijf moet reinigen, raadpleegt u Met schijven omgaan
(pagina 133) voor aanwijzingen.
❑ Als u een schijf afspeelt en geen geluid hoort, voert u een van de volgende stappen uit:
❑ Controleer of het volume wordt uitgeschakeld met de dempknop.
❑ Klik met de rechtermuisknop op het volume-pictogram op de taakbalk en klik op Volumemixer openen om de
instellingen te controleren.
❑ Controleer de volume-instelling van de audiomixer.
❑ Als u externe luidsprekers gebruikt, controleert u de volumeregeling op de luidsprekers en de aansluiting van de
luidsprekers op uw computer.
❑ Controleer of de juiste stuurprogrammasoftware is geïnstalleerd. Voer de volgende stappen uit:
1
Klik op Start en selecteer Configuratiescherm.
2
Klik op Systeem en onderhoud.
3
Klik op Systeem.
n 166 N
Problemen oplossen
4
Klik op Apparaatbeheer in het linkerdeelvenster.
Het venster Apparaatbeheer verschijnt met een lijst van de hardwareapparaten van uw computer.
Als er een "X" of een uitroepteken wordt weergegeven op het weergegeven apparaat, moet u mogelijk het apparaat
inschakelen of de stuurprogramma's opnieuw installeren.
5
Dubbelklik op het optische schijfstation om een lijst met de optische schijfstations van uw computer te openen.
6
Dubbelklik op het gewenste station.
U kunt het stuurprogramma controleren door te klikken op het tabblad Stuurprogramma en vervolgens op
Stuurprogrammagegevens.
7
Klik op OK om het venster te sluiten.
❑ Controleer of er geen label op de schijf is geplakt. Labels kunnen losgaan terwijl de schijf zich in het optische station
bevindt en het station beschadigen of defecten veroorzaken.
❑ Als een waarschuwing over een regiocode wordt weergegeven, is de schijf mogelijk incompatibel met het optische station.
Controleer op de doos van de DVD of de regiocode compatibel is met het station.
❑ Als er condens aanwezig is in uw computer, mag u de computer gedurende ten minste één uur niet gebruiken. Condens
kan een storing in de computer veroorzaken.
❑ Zorg ervoor dat uw computer op netstroom werkt en probeer de schijf opnieuw af te spelen.
n 167 N
Problemen oplossen
Wat moet ik doen als ik geen gegevens op CD-media kan schrijven?
❑ Start geen software en zorg dat er geen programma's automatisch worden gestart, zelfs geen schermbeveiliging.
❑ Gebruik het toetsenbord niet.
❑ Als u een CD-R/RW-schijf gebruikt waarop een label is geplakt, moet u deze vervangen door een exemplaar zonder label.
Als u een schijf gebruikt waarop een label is geplakt, kan er een leesfout of een andere beschadiging optreden.
Wat moet ik doen als ik geen gegevens op DVD-media kan schrijven?
❑ Zie erop toe dat u de juiste beschrijfbare DVD gebruikt.
❑ Controleer welke indeling voor beschrijfbare DVD's compatibel is met het optische station. Houd er rekening mee dat
beschrijfbare DVD's van bepaalde merken mogelijk niet werken.
❑ De vooraf geïnstalleerde software op de computer biedt geen ondersteuning voor het kopiëren van DVD-films. Met
Macrovision of een vergelijkbare videobeveiligingstechnologie wordt voorkomen dat gebruikers DVD-films kopiëren. Een
DVD-film kopiëren vormt een inbreuk op het auteursrecht en is daarom illegaal.
Waarom kan ik geen gegevens naar Blu-ray Disc-media schrijven?
!
Deze vraag is alleen van toepassing op bepaalde modellen. Raadpleeg de online Specificaties om uw type optisch station te zoeken en raadpleeg
Optische schijven lezen en beschrijven (pagina 39) voor informatie over de ondersteunde schijfmedia.
❑ Controleer of uw optische station de functie voor het beschrijven van Blu-rayschijven ondersteund. CD-RW/DVD-ROM-,
DVD-ROM- en DVD±RW/±R DL/RAM-stations ondersteunen deze functie niet.
❑ BD-R Disc-media zijn niet beschrijfbaar. U kunt geen gegevens op BD-R- Disc-media toevoegen of wissen.
n 168 N
Problemen oplossen
Beeldscherm
Waarom gaat mijn scherm uit?
❑ Uw computerscherm kan uitgaan als de computer geen stroom meer krijgt of als een energiebesparingsmodus wordt
geactiveerd (slaapstand of sluimerstand). Als de computer op LCD (Video) slaapstand staat, drukt u op een toets om het
computerscherm te activeren. Raadpleeg Energiebesparende modi gebruiken (pagina 111) voor meer informatie.
❑ Controleer of uw computer correct is aangesloten op een stopcontact en is ingeschakeld. Controleer of het stroomlampje
aangeeft dat de computer is ingeschakeld.
❑ Als uw computer op batterijstroom werkt, controleert u of de batterij correct is geplaatst en is opgeladen. Zie De batterij
gebruiken (pagina 24) voor meer informatie.
❑ Als de beeldschermmodus is ingesteld op een extern beeldscherm, drukt u op de toetsen Fn+F7. Raadpleeg
Combinaties en functies met de Fn-toets (pagina 31) voor meer informatie.
Waarom wordt op mijn tv-scherm niet het hele beeld van een DVD-video weergegeven?
De schermresolutie is mogelijk niet correct ingesteld. Het wordt aanbevolen een schermresolutie van 1024 x 786 of minder
in te stellen, afhankelijk van de grootte van uw externe beeldscherm.
Hoe pas ik het beeld op mijn televisiescherm aan?
Gebruik de bediening van het externe beeldscherm om het beeld aan te passen. Raadpleeg de handleiding bij uw tv voor
meer informatie.
n 169 N
Problemen oplossen
Hoe pas ik de schermresolutie van mijn televisiescherm aan?
Uw tv-scherm toont mogelijk niet het hele beeld van een video als de schermresolutie hoger dan 1024 x 768 is ingesteld.
Wijzig de schermresolutie in 1024 x 768 of kleiner.
Voer de volgende stappen uit om de schermresolutie te wijzigen:
1
Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad en selecteer Aan persoonlijke voorkeur aanpassen.
2
Klik op Beeldscherminstellingen.
Het venster Beeldscherminstellingen verschijnt.
3
Verplaats de schuifregelaar onder Resolutie naar links om de resolutie te verlagen of naar rechts om de schermresolutie
te verhogen.
Hoe schakel ik de schermuitvoer van mijn monitor om naar tv?
Zie Weergavemodi selecteren (pagina 95).
U kunt ook op de toetsen Fn+F7 drukken om het beeld weer te geven op het computerscherm of de tv. Raadpleeg
Combinaties en functies met de Fn-toets (pagina 31) voor meer informatie.
n 170 N
Problemen oplossen
Waarom geeft mijn scherm geen video weer?
❑ Als het externe beeldscherm voor de uitvoer is geselecteerd, maar het externe beeldscherm niet is aangesloten, kunt
u geen videobeeld op uw computerscherm zien. Stop het afspelen van de video, wijzig de uitvoer naar het computerscherm
en speel de video opnieuw af. Zie Weergavemodi selecteren (pagina 95). U kunt ook op Fn+F7 drukken om de uitvoer
te wijzigen. Raadpleeg Combinaties en functies met de Fn-toets (pagina 31) voor meer informatie.
❑ Er is mogelijk onvoldoende videogeheugen om video's met hoge resolutie weer te geven. Verlaag de resolutie van het
LCD-scherm.
Voer de volgende stappen uit om de schermresolutie te wijzigen:
1
Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad en selecteer Aan persoonlijke voorkeur aanpassen.
2
Klik op Beeldscherminstellingen.
Het venster Beeldscherminstellingen verschijnt.
3
Verplaats de schuifregelaar onder Resolutie naar links om de resolutie te verlagen of naar rechts om de
schermresolutie te verhogen.
✍
U kunt de waarde van de totaal beschikbare hoeveelheid grafisch geheugen en videogeheugen controleren. Klik met de rechtermuisknop op het
bureaublad, selecteer Aan persoonlijke voorkeur aanpassen en klik op Beeldscherminstellingen, Geavanceerde instellingen en op het tabblad
Adapter. De waarde die wordt weergegeven, kan afwijken van de werkelijke beschikbare hoeveelheid geheugen op uw computer.
Wat moet ik doen als mijn scherm donker is?
Druk op Fn+F6 om uw computerscherm lichter te maken.
n 171 N
Problemen oplossen
Wat moet ik doen als de helderheid van het scherm verandert?
De helderheidsinstelling van het scherm, die u kunt aanpassen met de toetsen Fn+F5/F6 is tijdelijk en kan in de oorspronkelijke
instelling worden teruggezet wanneer de computer uit de slaapstand of sluimerstand naar de normale modus terugkeert.
Voer de volgende stappen uit om uw voorkeurshelderheidsinstelling op te slaan:
1
Rechtsklik op het pictogram met de energiebeheerstatus op de taakbalk en selecteer Energiebeheer.
2
Klik op De schema-instellingen wijzigen onder het huidige energieschema.
3
Klik op Geavanceerde energie-instellingen wijzigen.
Het venster Energiebeheer verschijnt.
4
Klik op het tabblad Geavanceerde instellingen.
5
Dubbelklik op Beeldscherm.
6
Pas de helderheidsinstelling van het scherm aan om de helderheid in te stellen.
Wat moet ik doen als er niets op de externe monitor verschijnt?
Als u de beeldschermuitvoer niet kunt wijzigen met de toetsen Fn+F7, moet u de instellingen voor de externe monitor wijzigen
met VAIO Control Center. Hiervoor start u VAIO Control Center, selecteert u het besturingselement voor de externe
monitor en klikt u om het selectievakje in te schakelen voor het wijzigen van de opties voor het detecteren van de externe
monitor. Druk vervolgens op de toetsen Fn+F7 om de uitvoer te wijzigen.
n 172 N
Problemen oplossen
Hoe voer ik Windows Aero uit?
!
Deze vraag is alleen van toepassing op bepaalde modellen.
Voer de volgende stappen uit om Windows Aero uit te voeren:
1
Klik op Start en selecteer Configuratiescherm.
2
Klik op Kleuren aanpassen onder Vormgeving aan persoonlijke voorkeur aanpassen.
3
Klik op Eigenschappen van klassieke vormgeving openen voor meer kleuropties.
Het venster Instellingen voor vormgeving verschijnt.
4
Selecteer Windows Aero in de opties voor Kleurenschema op het tabblad Vormgeving.
5
Klik op OK.
Zie Windows Help en ondersteuning voor informatie over de functies van Windows Aero, zoals Windows Flip 3D.
n 173 N
Problemen oplossen
Afdrukken
Wat moet ik doen als ik geen document kan afdrukken?
❑ Controleer of uw printer aanstaat en of de printerkabel correct is aangesloten op de poorten van de printer en de
computer.
❑ Controleer of uw printer compatibel is met het Windows-besturingssysteem dat op uw computer is geïnstalleerd.
❑ U moet mogelijk een printerstuurprogramma installeren voordat u uw printer kunt gebruiken. Raadpleeg de handleiding
bij uw printer voor meer informatie.
❑ Als uw printer niet werkt nadat uw computer weer wordt geactiveerd vanuit een energiebesparingsmodus (slaapstand of
sluimerstand), start u de computer opnieuw op.
❑ Als uw printer over functies voor bidirectionele communicatie beschikt, kunt u mogelijk afdrukken door deze functies op
uw computer uit te schakelen. Voer de volgende stappen uit:
1
Klik op Start en selecteer Configuratiescherm.
2
Klik op Printer onder Hardware en geluiden.
3
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram voor de printer en selecteer Eigenschappen.
4
Klik op het tabblad Poorten.
5
Schakel het selectievakje Ondersteuning in twee richtingen inschakelen uit.
6
Klik op OK.
Door deze instellingen te wijzigen, schakelt u de functies voor bidirectionele communicatie van de printer, zoals
gegevensoverdracht, statuscontrole en extern bedieningspaneel, uit.
n 174 N
Problemen oplossen
Microfoon
Wat moet ik doen als de microfoon niet werkt?
❑ Als u een externe microfoon gebruikt, controleert u of de microfoon is ingeschakeld en correct is aangesloten op de
microfoonaansluiting van uw computer.
❑ Mogelijk is uw geluidsinvoerapparaat verkeerd geconfigureerd. U configureert het geluidsinvoerapparaat door de
volgende stappen uit te voeren:
1
Sluit alle geopende programma's.
2
Klik op Start en selecteer Configuratiescherm.
3
Klik op Hardware en geluiden.
4
Klik op Audioapparaten beheren onder Geluid.
5
Selecteer op het tabblad Opnemen het gewenste apparaat voor de geluidsinvoer en klik op Als standaard instellen.
Hoe voorkom ik feedback van de microfoon?
Microfoonfeedback treedt op wanneer de microfoon het geluid opvangt van een geluidsuitvoerapparaat, zoals een luidspreker.
U voorkomt dit probleem als volgt:
❑ Houd de microfoon uit de buurt van een geluidsuitvoerapparaat.
❑ Zet het volume van de luidsprekers en de microfoon lager.
n 175 N
Problemen oplossen
Muis
Wat moet ik doen als de muis niet wordt herkend door de computer?
❑ Controleer of de muis correct is aangesloten op de poort.
❑ Start uw computer opnieuw op wanneer uw muis is aangesloten.
Wat moet ik doen als de aanwijzer niet beweegt wanneer ik mijn muis gebruik?
❑ Controleer of er geen andere muis is aangesloten.
❑ Als u de aanwijzer niet meer kunt verplaatsen terwijl er een softwaretoepassing wordt uitgevoerd, drukt u op de toetsen
Alt+F4 om het toepassingsvenster te sluiten.
❑ Als de toetsen Alt+F4 geen effect hebben, klikt u op Start, vervolgens op de pijl naast de knop Vergrendelen en daarna
op Opnieuw opstarten om de computer opnieuw op te starten.
❑ Als de computer niet opnieuw wordt opgestart, drukt u op de toetsen Ctrl+Alt+Delete en klikt u op de pijl naast de knop
Afsluiten en daarna op Opnieuw opstarten.
Wanneer het venster Windows Beveiliging verschijnt, klikt u op Opnieuw opstarten.
❑ Als deze procedure niet werkt, houdt u de aan/uit-knop ingedrukt totdat de computer wordt uitgeschakeld.
!
Als u de computer met de aan/uit-knop uitschakelt, kunnen er mogelijk niet-opgeslagen gegevens verloren gaan.
n 176 N
Problemen oplossen
Luidsprekers
Wat moet ik doen als de externe luidsprekers niet werken?
❑ Als u een programma gebruikt dat een eigen volumeregeling heeft, controleert u of het volume correct is ingesteld.
Raadpleeg de Help van dat programma voor meer informatie.
❑ Controleer of uw luidsprekers correct zijn aangesloten en of het volume hoog genoeg staat om geluid te horen.
❑ Sluit alleen luidsprekers aan die zijn ontworpen voor gebruik met een computer.
❑ Als uw luidsprekers zijn voorzien van een knop om het geluid te dempen, schakelt u deze knop uit.
❑ Het volume is mogelijk gedempt met de dempknop. Druk nogmaals op de knop.
❑ Het volume is mogelijk geminimaliseerd met de volumeknop (-). Druk op de volumeknop (+) om het volume te verhogen
tot u geluid kunt horen.
❑ Als uw luidsprekers een externe stroomvoorziening vereisen, controleert u of de luidsprekers zijn aangesloten op een
stroombron. Raadpleeg de handleiding bij uw luidsprekers voor meer informatie.
❑ Controleer de Windows-volumeregeling door op het volumepictogram op de taakbalk te klikken.
❑ Mogelijk is uw geluidsuitvoerapparaat verkeerd geconfigureerd. U configureert het geluidsuitvoerapparaat door de
volgende stappen uit te voeren:
1
Sluit alle geopende programma's.
2
Klik op Start en selecteer Configuratiescherm.
3
Klik op Hardware en geluiden.
4
Klik op Audioapparaten beheren onder Geluid.
5
Selecteer op het tabblad Afspelen het gewenste apparaat voor de geluidsuitvoer en klik op Als standaard instellen.
n 177 N
Problemen oplossen
Wat moet ik doen als ik geen geluid hoor via de ingebouwde luidsprekers?
❑ Als u een programma gebruikt dat een eigen volumeregeling heeft, controleert u of het volume correct is ingesteld.
Raadpleeg de Help van dat programma voor meer informatie.
❑ Zorg dat het volume van de luidsprekers hoog genoeg staat en de audio-optie is geactiveerd.
❑ Het volume is mogelijk gedempt met de dempknop. Druk nogmaals op de knop.
❑ Het volume is mogelijk geminimaliseerd met de volumeknop (-). Druk op de volumeknop (+) om het volume te verhogen
tot u geluid kunt horen.
❑ Controleer de Windows-volumeregeling door op het volumepictogram op de taakbalk te klikken.
❑ Mogelijk is uw geluidsuitvoerapparaat verkeerd geconfigureerd. Volg voor het configureren van het geluidsuitvoerapparaat
de stappen in Wat moet ik doen als de externe luidsprekers niet werken? (pagina 176).
Wat moet ik doen als ik geen microfoongeluid uit mijn HDMI-compatible tv?
De computer kan audiosignalen niet rechtstreeks vanaf de microfoonaansluiting via de HDMI-poort uitvoeren. Sla de
audiogegevens eerst in een audiobestand op en speel dit daarna af om het geluid via de HDMI-poort uit te voeren.
n 178 N
Problemen oplossen
Touchpad
Wat moet ik doen als het touchpad niet werkt?
❑ Mogelijk hebt u het touchpad uitgeschakeld zonder dat u een muis op uw computer hebt aangesloten. Raadpleeg
Het touchpad gebruiken (pagina 33).
❑ Zorg ervoor dat er geen muis op de computer is aangesloten.
❑ Als u de aanwijzer niet meer kunt verplaatsen terwijl er een softwaretoepassing wordt uitgevoerd, drukt u op de toetsen
Alt+F4 om het toepassingsvenster te sluiten.
❑ Als de toetsen Alt+F4 geen effect hebben, klikt u op Start, vervolgens op de pijl naast de knop Vergrendelen en daarna
op Opnieuw opstarten om de computer opnieuw op te starten.
❑ Als de computer niet opnieuw wordt opgestart, drukt u op de toetsen Ctrl+Alt+Delete en klikt u op de pijl naast de knop
Afsluiten en daarna op Opnieuw opstarten.
Wanneer het venster Windows Beveiliging verschijnt, klikt u op Opnieuw opstarten.
❑ Als deze procedure niet werkt, houdt u de aan/uit-knop ingedrukt totdat de computer wordt uitgeschakeld.
!
Als u de computer met de aan/uit-knop uitschakelt, kunnen er mogelijk niet-opgeslagen gegevens verloren gaan.
n 179 N
Problemen oplossen
Toetsenbord
Wat moet ik doen als de toetsenbordconfiguratie onjuist is?
De taalindeling van het toetsenbord van uw computer staat vermeld op de doos. Als u een andere toetsenbordindeling kiest
tijdens de installatie van Windows, komt de toetsenconfiguratie niet overeen.
Voer de volgende stappen uit om de toetsenbordconfiguratie te wijzigen:
1
Klik op Start en selecteer Configuratiescherm.
2
Klik op Klok, taal en regio en klik op Landinstellingen.
3
Wijzig de instellingen naar wens.
Wat moet ik doen als ik bepaalde tekens niet met het toetsenbord kan invoeren?
Als u de U, I, O, P, J, K, L, M en dergelijk niet kunt invoeren, is de toets Num Lk mogelijk geactiveerd. Controleer of het
lampje voor de Num Lock-toets uit is. Als het Num Lock-lampje brandt, drukt u op de toets Num Lk om deze uit te schakelen
voordat u deze tekens invoert.
n 180 N
Problemen oplossen
Diskettes
Waarom verschijnt het pictogram Hardware veilig verwijderen niet op de taakbalk
wanneer het diskettestation is aangesloten?
Uw computer herkent het diskettestation niet. Controleer eerst of de USB-kabel correct is aangesloten op de USB-poort. Als
u de aansluiting moet herstellen, wacht dan enkele ogenblikken, zodat de computer het station kan herkennen. Als het
pictogram nog steeds niet wordt weergegeven, voert u de volgende stappen uit:
1
Sluit alle programma's waarin het diskettestation wordt gebruikt.
2
Wacht tot het lampje op het diskettestation uit gaat.
3
Druk op de uitwerpknop om de diskette te verwijderen en koppel het USB-diskettestation los van uw computer.
4
Sluit het diskettestation opnieuw aan door de USB-stekker in de USB-poort te steken.
5
Start de computer opnieuw op door te klikken op Start, vervolgens op de pijl naast de knop Vergrendelen en daarna op
Opnieuw opstarten.
Wat moet ik doen als ik geen gegevens op een diskette kan schrijven?
❑ Controleer of de diskette correct in het station is geplaatst.
❑ Als de diskette correct is geplaatst, maar u nog steeds geen gegevens op de diskette kunt schrijven, is de diskette
mogelijk vol of tegen schrijven beveiligd. Gebruik een diskette die niet tegen schrijven is beveiligd of schakel de
schrijfbeveiliging uit.
n 181 N
Problemen oplossen
PC Cards
Wat moet ik doen als mijn PC Card niet werkt?
❑ Controleer of de PC Card correct is geplaatst. Raadpleeg Een PC Card plaatsen (pagina 56) voor meer informatie.
❑ Controleer of de PC Card compatibel is met het Microsoft Windows-besturingssysteem dat op uw computer is geïnstalleerd.
❑ Raadpleeg de handleiding van uw PC Card voor meer informatie. Mogelijk moet u een stuurprogramma installeren als
u geen PC Card van Sony gebruikt.
❑ Als uw PC Card niet werkt terwijl hij eerder normaal werkte, moet u mogelijk de meeste recente stuurprogrammasoftware
downloaden. Voer de volgende stappen uit:
1
Klik op Start en selecteer Configuratiescherm.
2
Klik op Systeem en onderhoud.
3
Klik op Systeem.
4
Klik op Apparaatbeheer in het linkerdeelvenster.
Het venster Apparaatbeheer verschijnt.
5
Dubbelklik op de apparaatnaam van de PC Card om het eigenschappenvenster weer te geven.
6
Selecteer het tabblad Stuurprogramma en klik op Stuurprogramma bijwerken.
n 182 N
Problemen oplossen
Waarom herkent mijn computer aangesloten apparaten niet?
Als u bij sommige PC Cards schakelt tussen de normale modus en de slaapstand of sluimerstand terwijl de kaart in de
PC Card-sleuf is geplaatst, herkent uw computer de PC Card of het aangesloten apparaat mogelijk niet. Start de computer
opnieuw op.
Waarom kan ik mijn PC Card niet plaatsen?
❑ Zorg dat u de kaart correct plaatst. Raadpleeg Een PC Card plaatsen (pagina 56) voor meer informatie.
❑ U kunt bepaalde PC Cards of bepaalde functies van de PC Card mogelijk niet gebruiken met uw computer. Raadpleeg
de handleiding van uw PC Card voor meer informatie.
n 183 N
Problemen oplossen
Audio/video
Wat moet ik doen als ik mijn DV-camcorder niet kan gebruiken?
Als wordt aangegeven dat het i.LINK-apparaat waarschijnlijk ontkoppeld of uitgeschakeld is, is de i.LINK-kabel mogelijk niet
goed aangesloten op de poort op uw computer of camcorder. Verwijder de kabel en sluit hem opnieuw aan. Raadpleeg
Een i.LINK-apparaat aansluiten (pagina 103) voor meer informatie.
✍
i.LINK is een handelsmerk van Sony, dat enkel aanduidt dat het product een IEEE 1394-aansluiting bevat. De procedure voor het tot stand brengen van
een i.LINK-verbinding kan variëren, afhankelijk van de toepassing, het besturingssysteem en het i.LINK-compatibele apparaat. Niet alle producten met
een i.LINK-aansluiting kunnen met elkaar communiceren. Raadpleeg de handleiding van het i.LINK-compatibele apparaat voor meer informatie over
gebruiksomstandigheden en de juiste aansluiting. Controleer voordat u i.LINK-compatibele randapparaten, zoals een CD-RW-station of harde schijf,
op het systeem aansluit of ze compatibel zijn met het besturingssysteem en de vereiste gebruiksomstandigheden.
Hoe schakel ik het Windows-opstartgeluid uit?
U schakelt het Windows-opstartgeluid uit door de volgende stappen uit te voeren:
1
Klik op Start en selecteer Configuratiescherm.
2
Klik op Hardware en geluiden.
3
Klik op Audioapparaten beheren onder Geluid.
4
Schakel op het tabblad Geluiden het selectievakje Geluid van Windows starten afspelen in.
5
Klik op OK.
n 184 N
Problemen oplossen
Wat moet ik doen als ik geen geluid hoor via het geluidsuitvoerapparaat dat op de
HDMI-poort is aangesloten?
❑ Nadat u een apparaat op de HDMI-poort hebt aangesloten, moet u het apparaat voor geluidsuitvoer wijzigen als u geluid
via het apparaat wilt horen.
U wijzigt het geluidsuitvoerapparaat door de volgende stappen uit te voeren:
1
Sluit alle geopende programma's.
2
Klik op Start en selecteer Configuratiescherm.
3
Klik op Hardware en geluiden.
4
Klik op Audioapparaten beheren onder Geluid.
5
Selecteer op het tabblad Afspelen het gewenste apparaat voor de geluidsuitvoer en klik op Als standaard instellen.
❑ Als u nog steeds geen geluid hoort via het geluidsuitvoerapparaat, voert u de volgende stappen uit:
1
Voer de stappen 1 tot en met 4 hierboven uit.
2
Selecteer op het tabblad Afspelen het HDMI-pictogram en klik op Eigenschappen.
3
Klik op het tabblad Geavanceerd.
4
Selecteer een samplefrequentie en bitdiepte ( bijvoorbeeld 16 bits, 48000 Hz) die het apparaat ondersteunt.
5
Klik op OK.
n 185 N
Problemen oplossen
Hoe voer ik Dolby Digital- of DTS-geluid uit via een S/PDIF- of HDMI-compatibel apparaat?
U voert het Dolby Digital- of DTS-geluid van een schijf uit via een S/PDIF- of HDMI-compatibel apparaat dat op uw computer
is aangesloten door de volgende stappen uit te voeren:
1
Klik op Start en selecteer Configuratiescherm.
2
Klik op Hardware en geluiden.
3
Klik op Audioapparaten beheren onder Geluid.
4
Selecteer op het tabblad Afspelen het optical out- of HDMI-pictogram en klik op Eigenschappen.
5
Klik op het tabblad Ondersteunde indelingen.
6
Klik om de selectievakjes DTS audio en Dolby Digital in te schakelen.
7
Klik op OK.
!
Als het Dolby Digital- of DTS-geluid wordt uitgevoerd naar aan apparaat dat dit niet ondersteund, komt er geen geluid uit het apparaat. Schakel in dat
geval de selectievakjes DTS audio en Dolby Digital uit.
n 186 N
Problemen oplossen
Memory Sticks
Wat moet ik doen als ik een op de VAIO-computer geformatteerde Memory Stick niet op
andere apparaten kan gebruiken?
U moet uw Memory Stick mogelijk opnieuw formatteren.
Als u een Memory Stick formatteert, worden alle gegevens die er eerder op zijn opgeslagen, zoals muziekgegevens,
verwijderd. Maak voordat u een Memory Stick opnieuw formatteert daarom een reservekopie van belangrijke gegevens erop
en controleer of de Memory Stick geen gegevens bevat die u wilt bewaren.
1
Kopieer de gegevens van de Memory Stick naar de harde schijf om de gegevens of foto's te bewaren.
2
Formatteer de Memory Stick door de stappen in Een Memory Stick formatteren (pagina 66) uit te voeren.
Waarom kan ik geen muziekbestanden opslaan op mijn Memory Stick?
Muziek met beveiliging van het auteursrecht kan alleen naar Memory Sticks met het MagicGate-logo worden gekopieerd.
!
Als u opgenomen muziek wilt gebruiken, hebt u toestemming nodig van de houders van het auteursrecht.
Sony is niet aansprakelijk voor muziekbestanden die niet van een CD kunnen worden opgenomen of van andere bronnen kunnen worden gedownload.
Kan ik beelden van een digitale camera kopiëren met Memory Sticks?
Ja, en u kunt videoclips bekijken die u hebt opgenomen met een Memory Stick-compatibele digitale camera.
Waarom kan ik geen gegevens naar een Memory Stick schrijven?
Sommige versies van Memory Sticks zijn voorzien van een schrijfbeveiliging om te voorkomen dat gegevens per ongeluk
worden gewist of overschreven. Zorg ervoor dat de schrijfbeveiliging is uitgeschakeld.
n 187 N
Problemen oplossen
Randapparatuur
Wat moet ik doen als ik een USB-apparaat niet kan aansluiten?
❑ Controleer indien van toepassing of het USB-apparaat is ingeschakeld en een eigen stroomvoorziening gebruikt.
Als u bijvoorbeeld een digitale camera gebruikt, controleert u of de batterij is opgeladen. Als u een printer gebruikt,
controleert u of de stroomkabel correct is aangesloten op het stopcontact.
❑ Probeer een andere USB-poort van uw computer. Het stuurprogramma kan zijn geconfigureerd voor de poort die
u gebruikte toen u het apparaat voor het eerst aansloot.
❑ Raadpleeg de handleiding bij uw USB-apparaat voor meer informatie. Mogelijk moet u software installeren voordat u het
apparaat aansluit.
❑ Probeer een eenvoudig apparaat met een laag stroomverbruik, zoals een muis, aan te sluiten om te testen of de poort
wel werkt.
❑ USB-hubs kunnen ertoe leiden dat een apparaat niet werkt vanwege de stroomverdeling. Het wordt aanbevolen het
apparaat rechtstreeks zonder hub op uw computer aan te sluiten.
n 188 N
Ondersteuningsopties
Ondersteuningsopties
Dit deel bevat informatie over waar u terecht kunt voor antwoorden op vragen over de VAIO-computer.
Sony-ondersteuningsinformatie
Raadpleeg de volgende bronnen voor antwoorden.
Raadpleeg Documentatie (pagina 7) voor meer informatie over de gedrukte en niet-gedrukte documentatie die bij uw
computer wordt geleverd, en over andere naslagbronnen.
❑ Ga naar de Help-bestanden bij de software voor instructies over het gebruik van de software.
❑ Gebruik de zoekfunctie in Windows Help en ondersteuning door de Microsoft Windows-toets ingedrukt te houden en
te drukken op de toets F1.
❑ De VAIO-Link-website: Als u problemen hebt met de computer, gaat u naar de website van VAIO-Link voor het oplossen
van deze problemen. Ga naar http://www.vaio-link.com.
❑ e-Support: Dit interactieve gedeelte van onze website http://www.vaio-link.com stelt u in staat contact op te nemen met
ons gespecialiseerde ondersteuningsteam via het internet. Via een gepersonaliseerde account kunt u eenvoudig uw
technische vragen stellen.
❑ De VAIO-Link-helplijnen: alvorens telefonisch contact op te nemen met VAIO-Link, moet u proberen het probleem op te
lossen door de gedrukte en niet-gedrukte documentatie te lezen.
❑ Bezoek de andere websites van Sony:
❑ http://www.club-vaio.com als u meer te weten wilt komen over VAIO en deel wilt uitmaken van de groeiende
VAIO-gemeenschap.
❑ http://www.sonystyle-europe.com voor het online aanschaffen van producten.
❑ http://www.sony.net voor overige Sony-producten.
✍
U kunt de hier beschreven online voorzieningen pas raadplegen nadat er een internetverbinding tot stand is gebracht.
n 189 N
Ondersteuningsopties
e-Support
Wat is e-Support?
U hebt onze handleidingen doorgenomen, bent op onze website (http://www.vaio-link.com) geweest, maar u hebt geen
antwoord gevonden op uw vraag/probleem? e-Support is de ideale oplossing voor u!
Ons e-Support-webportaal is een interactieve website waar u terecht kunt met al uw technische vragen over de computer en
waar een gespecialiseerd ondersteuningsteam klaar staat met antwoorden.
Iedere vraag resulteert in een uniek 'gevalnummer' dat voor een vlotte communicatie tussen u en het e-Support Team zorgt.
Wie kan e-Support gebruiken?
Alle geregistreerde VAIO-klanten hebben recht op een onbeperkte toegang tot het VAIO-Link e-Support-webportaal.
Hoe krijg ik toegang tot het e-Support-portaal?
Wanneer u uw computer registreert, ontvangt u automatisch enkele uren later een e-mail met de koppeling naar het
e-Support-webportaal, uw klant-ID en enkele basisregels.
Het enige wat u dient te doen is uw account te activeren door op de koppeling in de e-mail te klikken.
U bent nu klaar om uw eerste vraag naar ons te sturen!
U kunt het e-Support-webportaal vanaf iedere computer met een actieve internetverbinding bereiken.
Op het e-Support-webportaal is een compleet Help-bestand beschikbaar dat u helpt onze e-Support-service te gebruiken.
Kan ik vragen versturen in mijn moedertaal?
Aangezien u contact maakt met ons e-Support Team via een portaal dat u rechtstreeks verbindt met onze centrale database,
accepteert en behandelt e-Support alleen vragen die in het Engels, Frans of Duits worden gesteld.
n 190 N
Ondersteuningsopties
Kan ik mijn vragen op ieder moment versturen?
Ja, u kunt uw vragen 24 uur per dag, 7 dagen per week versturen. Houd er echter rekening mee dat ons e-Support Team uw
vragen slechts van maandag tot vrijdag tussen 8 uur 's ochtends en 6 uur 's avonds kan beantwoorden.
Wat kost mij het gebruik van e-Support?
Helemaal niets. Dit is een gratis dienst aangeboden aan alle geregistreerde VAIO-klanten!
Hoe weet ik wanneer het e-Support Team mijn vraag/geval heeft beantwoord?
Zodra uw geval door ons e-Support Team is behandeld, ontvangt u een e-mail met de bevestiging dat uw geval is bijgewerkt.
n 191 N
Ondersteuningsopties
Handelsmerken
Sony, Battery Checker, Click to DVD, Click to DVD BD, DVgate Plus, SonicStage Mastering Studio, VAIO Control Center,
VAIO Edit Components, VAIO Media, VAIO Power Management, VAIO Power Management Viewer, My Club VAIO en
VAIO Update zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sony Corporation.
en "Memory Stick," "Memory Stick Duo," "MagicGate," "OpenMG," "MagicGate Memory Stick,"
"Memory Stick PRO," "Memory Stick PRO-HG," "Memory Stick Micro," "M2," het Memory Stick-logo, VAIO, en het VAIO-logo
zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sony Corporation.
Blu-ray Disc™ en het Blu-ray Disc-logo zijn handelsmerken van de Blu-ray Disc Association.
Intel, Pentium en Intel SpeedStep zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Intel Corporation.
Microsoft Windows Vista, Windows Media Center Edition, MS Works, Microsoft Office 2007 Trial, Microsoft Office Ready 2007
en het Windows-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de V.S. en andere
landen.
i.LINK is een handelsmerk van Sony, dat enkel aanduidt dat het product een IEEE 1394-aansluiting bevat.
Adobe, Adobe Acrobat Standard, Adobe Reader, Adobe Premiere Elements, Adobe Premiere Pro en Adobe Photoshop
Elements zijn handelsmerken van Adobe Systems Incorporated.
Norton en Norton 360 zijn handelsmerken van Symantec Corporation.
Roxio Easy Media Creator is een handelsmerk van Sonic Solutions.
WinDVD for VAIO en WinDVD BD for VAIO zijn handelsmerken van InterVideo, Inc.
Sun Java VM is een handelsmerk van Sun Microsystems, Inc.
Google Toolbar, Google Desktop Search, Google Earth en Google Picasa zijn handelsmerken van Google.
n 192 N
Ondersteuningsopties
Skype is een handelsmerk van Skype Limited.
My Club VAIO gebruikt Macromedia Flash™ Player-software van Macromedia, Inc., Copyright © 1995-2003 Macromedia, Inc.
Alle rechten voorbehouden. Macromedia en Flash zijn handelsmerken van Macromedia, Inc.
Het Bluetooth-woordmerk en -logo zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc., en het gebruik van dergelijke merken door
Sony Corporation valt onder een licentieovereenkomst. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun
respectieve eigenaars.
Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Het ExpressCard-woordmerk en -logo zijn eigendom van PCMCIA en het gebruik van dergelijke merken door Sony
Corporation valt onder een licentieovereenkomst. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun
respectieve eigenaars.
Het SD-logo is een handelsmerk.
Het SDHC-logo is een handelsmerk.
MultiMediaCard™ is een handelsmerk van MultiMediaCard Association.
xD-Picture Card™ is een handelsmerk van Fuji Photo Film Co., Ltd.
HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van
HDMI Licensing LLC.
Alle andere namen van systemen, producten en diensten zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaars. In de
handleiding zijn de handelsmerksymbolen ™ en ® weggelaten.
De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle andere handelsmerken zijn handelsmerken
van hun respectieve eigenaars.
Zie de online Specificaties om na te gaan welke software beschikbaar is voor uw model.
n
© 2007 Sony Corporation
Download PDF

advertising