Sony | VGN-SR29VN | Sony VGN-SR29VN Gebruiksaanwijzing

N
Gebruikershandleiding
Personal computer
VG N - S R - s e r i e
n 2 N
Inhoudsgave
Voor gebruik.......................................................................................................................................................................6
Opmerking ...................................................................................................................................................................7
ENERGY STAR ...............................................................................................................................................................8
Documentatie ...............................................................................................................................................................9
Ergonomische overwegingen.....................................................................................................................................12
Aan de slag ......................................................................................................................................................................14
De besturingselementen en poorten ..........................................................................................................................15
De lampjes .................................................................................................................................................................22
Een stroombron aansluiten ........................................................................................................................................23
De batterij gebruiken ..................................................................................................................................................24
De computer veilig uitschakelen ................................................................................................................................31
De VAIO-computer gebruiken ..........................................................................................................................................32
Het toetsenbord gebruiken.........................................................................................................................................33
Het touchpad gebruiken .............................................................................................................................................35
De schakelfunctie gebruiken ......................................................................................................................................36
De ingebouwde MOTION EYE-camera gebruiken.....................................................................................................37
Het optische station gebruiken...................................................................................................................................40
ExpressCard-module gebruiken ................................................................................................................................48
Een Memory Stick gebruiken .....................................................................................................................................51
Een SD-geheugenkaart gebruiken.............................................................................................................................57
Het internet gebruiken................................................................................................................................................60
n 3 N
Draadloos LAN (WLAN) gebruiken ............................................................................................................................61
De Bluetooth-functie gebruiken..................................................................................................................................69
Randapparaten gebruiken................................................................................................................................................75
Een dokstation aansluiten ..........................................................................................................................................76
Externe luidsprekers aansluiten .................................................................................................................................84
Een externe monitor aansluiten .................................................................................................................................85
Weergavemodi selecteren .........................................................................................................................................92
De meerdere-monitorsmodus gebruiken....................................................................................................................94
Een externe microfoon aansluiten .............................................................................................................................96
Een USB-apparaat (Universal Serial Bus) aansluiten................................................................................................97
Een printer aansluiten ..............................................................................................................................................100
Een i.LINK-apparaat aansluiten ...............................................................................................................................101
Aansluiten op een netwerk (LAN) ............................................................................................................................103
Uw VAIO-computer aanpassen......................................................................................................................................105
Het wachtwoord instellen .........................................................................................................................................106
Vingerafdrukverificatie gebruiken.............................................................................................................................118
De Trusted Platform Module (TPM) gebruiken ........................................................................................................126
De computer instellen met VAIO Control Center .....................................................................................................133
Energiebesparende modi gebruiken ........................................................................................................................134
Energiebeheer met VAIO Power Management........................................................................................................139
De modem configureren ..........................................................................................................................................141
De harde schijf beschermen ....................................................................................................................................143
Uw VAIO-computer uitbreiden .......................................................................................................................................144
Geheugen toevoegen en verwijderen ......................................................................................................................145
n 4 N
Voorzorgsmaatregelen...................................................................................................................................................152
Met het LCD-scherm omgaan ..................................................................................................................................153
De stroomvoorziening gebruiken .............................................................................................................................154
Met de computer omgaan ........................................................................................................................................155
Met de ingebouwde MOTION EYE-camera omgaan ...............................................................................................157
Met diskettes omgaan ..............................................................................................................................................158
Met schijven omgaan ...............................................................................................................................................159
De batterij gebruiken ................................................................................................................................................160
Een hoofdtelefoon gebruiken ...................................................................................................................................161
Met een Memory Stick omgaan ...............................................................................................................................162
Met de harde schijf omgaan.....................................................................................................................................163
Uw computer bijwerken............................................................................................................................................164
Problemen oplossen ......................................................................................................................................................165
Computer .................................................................................................................................................................167
Systeembeveiliging ..................................................................................................................................................174
Batterij ......................................................................................................................................................................175
Ingebouwde MOTION EYE-camera.........................................................................................................................177
Internet .....................................................................................................................................................................180
Netwerk ....................................................................................................................................................................182
Bluetooth-technologie ..............................................................................................................................................186
Optische schijven .....................................................................................................................................................191
Beeldscherm ............................................................................................................................................................195
Afdrukken .................................................................................................................................................................200
Microfoon .................................................................................................................................................................201
n 5 N
Muis .........................................................................................................................................................................202
Luidsprekers ............................................................................................................................................................203
Touchpad .................................................................................................................................................................204
Toetsenbord .............................................................................................................................................................205
Diskettes ..................................................................................................................................................................206
Audio/video ..............................................................................................................................................................207
Memory Stick ...........................................................................................................................................................211
Randapparatuur .......................................................................................................................................................212
Dokstation ................................................................................................................................................................213
Ondersteuningsopties ....................................................................................................................................................214
Sony-ondersteuningsinformatie ...............................................................................................................................215
e-Support .................................................................................................................................................................216
Handelsmerken ..............................................................................................................................................................218
n 6 N
Voor gebruik
Voor gebruik
Gefeliciteerd met de aankoop van deze Sony VAIO®-computer en welkom bij de Gebruikershandleiding op het scherm.
Sony heeft speerpunttechnologie op het gebied van audio, video, computertechnologie en communicatie gecombineerd
en geïntegreerd in deze uiterst geavanceerde computer.
!
De weergaven van de buitenkant van de computer in deze handleiding kunnen iets afwijken van hoe uw computer er werkelijk uitziet.
n 7 N
Voor gebruik
Opmerking
© 2008 Sony Corporation. Alle rechten voorbehouden.
Deze handleiding en de hierin beschreven software mag noch geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd, vertaald of
omgezet in machinaal leesbare vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Sony Corporation biedt geen garantie met betrekking tot deze handleiding, de software of andere hierin opgenomen informatie
en wijst hierbij uitdrukkelijk alle impliciete garanties van de hand betreffende de verkoopbaarheid of de geschiktheid voor een
bepaald doel van deze handleiding, de software of andere hierin opgenomen informatie. Sony Corporation is in geen geval
aansprakelijk voor incidentele schade, gevolgschade of bijzondere schade, hetzij als gevolg van een onrechtmatige daad,
een overeenkomst of om andere redenen, die voortvloeit uit of verband houdt met deze handleiding, de software of andere
hierin opgenomen informatie of het gebruik daarvan.
In de handleiding zijn de handelsmerksymbolen ™ en ® weggelaten.
Sony Corporation behoudt zich het recht voor op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te
brengen aan deze handleiding of de hierin opgenomen informatie. Het gebruik van de hierin beschreven software is
onderworpen aan de bepalingen van een afzonderlijke gebruiksrechtovereenkomst.
n 8 N
Voor gebruik
ENERGY STAR
Als ENERGY STAR-partner heeft Sony ervoor gezorgd dat dit product in overeenstemming is met de ENERGY STAR-richtlijnen
voor een zuinig energieverbruik.
Het International ENERGY STAR Office Equipment Program is een internationaal programma dat energiebesparing bij het
gebruik van computers en kantoorapparatuur bevordert. Het programma steunt de ontwikkeling en verkoop van producten
die voorzien zijn van functies om het energieverbruik effectief te reduceren.
Bezoek de volgende websites voor meer informatie over het ENERGY STAR-programma:
❑ http://www.energystar.gov (VS)
❑ http://www.eu-energystar.org (Europa)
Deze computer is ontworpen om te voldoen aan de ENERGY STAR-normen en wordt geleverd met de volgende
energiebesparingsinstellingen:
❑ De LCD-achtergrondverlichting wordt na ongeveer 15 minuten inactiviteit automatisch uitgeschakeld.
❑ De computer wordt na ongeveer 30 minuten inactiviteit automatisch in de slaapstandmodus gezet.
Druk op een willekeurige toets om de computer weer in de normale modus te zetten.
Raadpleeg Energiebesparende modi gebruiken (pagina 134) voor meer informatie over energiebesparende modi.
n 9 N
Voor gebruik
Documentatie
In de documentatie vindt u gedrukte informatie en gebruikershandleidingen voor uw VAIO-computer om door te lezen.
Gedrukte documentatie
❑ Handleiding Snel aan de slag: met de procedure vanaf het uitpakken tot en met het starten van uw VAIO.
❑ Gids probleemoplossing en systeemherstel: met oplossingen voor andere problemen dan die u tijdens normaal
gebruik tegenkomt.
❑ Voorschriften, Garantie, Licentie-overeenkomst voor eindgebruikers en Ondersteuning: met de bepalingen van
Sony's garantie, veiligheidsvoorschriften, modemvoorschriften, draadloze LAN voorschriften, draadloze WAN voorschriften,
Bluetooth voorschriften, softwarelicentie-overeenkomst voor eindgebruikers en informatie over Sony ondersteuning.
Niet-gedrukte documentatie
❑ Gebruikershandleiding (deze handleiding): verklaart de functies van de computer. Deze handleiding bevat ook informatie
over de softwareprogramma's die bij de computer worden geleverd en informatie over veelvoorkomende problemen.
De Gebruikershandleiding wordt als PDF-bestand geleverd, zodat u deze gemakkelijk kunt weergeven en afdrukken.
U geeft deze handleiding als volgt op het scherm weer:
1
Dubbelklik op het bureaubladpictogram VAIO-gebruikershandleiding (VAIO User Guide).
2
Open de map voor uw taal.
3
Kies de handleiding die u wilt lezen.
✍
U kunt de gebruikershandleidingen ook vinden door handmatig te bladeren naar Computer > VAIO (C:) (de C-schijf) > Documentatie (Documentation) >
Documentatie (Documentation) en vervolgens de map van uw taal te openen.
Om naar de websites te kunnen gaan die in deze handleiding worden beschreven door op de URL's ervan te klikken, die beginnen met http://, moet de
computer verbinding hebben met internet.
n 10 N
Voor gebruik
❑ Specificaties: in de online Specificaties worden de hardware- en softwareconfiguraties van de VAIO-computer beschreven.
U bekijkt de online specificaties als volgt:
1
Maak verbinding met het internet.
2
Ga naar de Sony-website met online ondersteuning op http://www.vaio-link.com.
✍
Het kan zijn dat u een afzonderlijke schijf hebt met documentatie van de gebundelde accessoires.
n 11 N
Voor gebruik
Windows Help en ondersteuning
Windows Help en ondersteuning is een uitgebreide bron voor praktisch advies, zelfstudies en demo's die u leren uw
computer te gebruiken.
Gebruik de zoekfunctie, de index of de inhoudsopgave om alle Windows Help-bronnen te bekijken, met inbegrip van de
bronnen op het internet.
Voor toegang tot Windows Help en ondersteuning klikt u op Start
en vervolgens op Help en ondersteuning.
U kunt Windows Help en ondersteuning ook openen door op de Microsoft Windows-toets te drukken en vervolgens op F1.
Andere bronnen
❑ Raadpleeg de Help van de gebruikte software voor gedetailleerde informatie over de functies en het oplossen
van problemen.
❑ Surf naar http://www.club-vaio.com voor online interactieve handleidingen over uw favoriete VAIO-software.
n 12 N
Voor gebruik
Ergonomische overwegingen
U zult uw computer waarschijnlijk op verschillende plaatsen gebruiken. Indien mogelijk moet u rekening houden met de
volgende ergonomische overwegingen die zowel betrekking hebben op gewone als op draagbare computers:
❑ Positie van de computer: plaats de computer direct voor u (1). Houd uw onderarmen horizontaal (2), met uw polsen in
een neutrale, comfortabele positie (3) als u het toetsenbord, het touchpad of de muis gebruikt. Houd uw bovenarmen
ontspannen naast uw bovenlichaam. Neem regelmatig pauze wanneer u uw computer gebruikt. Als u te veel met de
computer werkt, kunt u uw ogen, spieren of pezen overbelasten.
❑ Meubilair en houding: gebruik een stoel met een goede rugsteun. Stel de hoogte van de stoel zo in dat uw voeten plat
op de grond staan. Gebruik een voetbankje als u daar comfortabeler mee zit. Neem een ontspannen houding aan, houd
uw rug recht en neig niet te ver naar voren (ronde rug) of naar achteren.
n 13 N
Voor gebruik
❑ Gezichtshoek t.o.v. het scherm: gebruik de kantelfunctie van het beeldscherm om de juiste positie te bepalen.
Dit is minder belastend voor uw ogen en spieren. Stel ook het helderheidsniveau van het scherm optimaal in.
❑ Verlichting: zorg ervoor dat zonlicht of kunstlicht niet direct op het scherm valt om reflectie en schittering te vermijden.
Werk met indirecte verlichting om lichtvlekken op het scherm te vermijden. Met de juiste verlichting werkt u niet alleen
comfortabeler, maar ook efficiënter.
❑ Opstelling van een externe monitor: als u een externe monitor gebruikt, plaatst u deze op een comfortabele
gezichtsafstand. Plaats het scherm op ooghoogte of iets lager als u vlak voor de monitor zit.
n 14 N
Aan de slag
Aan de slag
In dit deel wordt beschreven hoe u aan de slag kunt met de VAIO-computer.
❑ De besturingselementen en poorten (pagina 15)
❑ De lampjes (pagina 22)
❑ Een stroombron aansluiten (pagina 23)
❑ De batterij gebruiken (pagina 24)
❑ De computer veilig uitschakelen (pagina 31)
n 15 N
Aan de slag
De besturingselementen en poorten
Bekijk de besturingselementen en poorten op de volgende pagina's.
!
Het uiterlijk van de computer verschilt mogelijk van de illustraties in deze handleiding vanwege variaties in specificaties. Het kan ook per land of
regio verschillen.
n 16 N
Aan de slag
Voorzijde
A
B
C
D
E
F
G
Ingebouwde MOTION EYE-camera (pagina 37)
Lampje voor ingebouwde MOTION EYE-camera (pagina 22)
Ingebouwde microfoon (mono)
LCD-scherm (pagina 153)
Ingebouwde luidsprekers (stereo)
Toetsenbord (pagina 33)
Touchpad (pagina 35)
H Vingerafdruksensor*1 (pagina 118)
I WIRELESS-schakelaar (pagina 61)
J WIRELESS-lampje (pagina 22)
K Memory Stick-sleuf*2 (pagina 51)
L Lampje voor mediatoegang (pagina 22)
M Sleuf voor SD-geheugenkaart (pagina 57)
*1
Alleen op bepaalde modellen.
*2
De computer ondersteunt Memory Stick in zowel het standaard- als het
Duo-formaat.
n 17 N
Aan de slag
A
B
C
D
E
F
G
H
Num Lock-lampje (pagina 22)
Caps Lock-lampje (pagina 22)
Scroll Lock-lampje (pagina 22)
Lampje voor batterijlading (pagina 22)
Lampje voor harde schijf/optische schijf (pagina 22)
MODE-knop (pagina 36)
Schakelknoppen (pagina 36)
SETTING-knop (pagina 36)
n 18 N
Aan de slag
Achterzijde
A Batterijconnector (pagina 24)
n 19 N
Aan de slag
Rechterzijde
A
B
C
D
Lampje voor optisch station (pagina 22)
E
F
G
H
Hi-Speed USB-poorten (USB 2.0)* (pagina 97)
*
Ondersteuning hoge/volle/lage snelheid.
Opening voor handmatig uitwerpen (pagina 191)
Uitwerpknop voor station (pagina 40)
Optisch station (pagina 40)
Netwerkpoort (Ethernet) (pagina 103)
Modempoort (pagina 60)
Aan/uit-knop/Aan/uit-lampje (pagina 22)
n 20 N
Aan de slag
Linkerzijde
A
B
C
D
DC IN-poort (pagina 23)
Microfoonconnector (pagina 96)
Hoofdtelefoonconnector (pagina 84)
Ventilatieopening
E Monitorpoort*1 (pagina 85)
F
G
H
I
HDMI-poort*2 (pagina 85)
*1
Niet toegankelijk wanneer de computer op het dokstation is aangesloten.
*2
Alleen op bepaalde modellen.
i.LINK 4-pins (S400) poort (pagina 101)
ExpressCard/34-sleuf (pagina 48)
Beveiligingssleuf
n 21 N
Aan de slag
Onderzijde
A Ventilatieopeningen
B Aansluiting voor dokstation (pagina 78)
C Kapje van geheugenmodulecompartiment (pagina 145)
n 22 N
Aan de slag
De lampjes
Uw computer is voorzien van de volgende lampjes:
Lampjes
Functies
Aan/Uit 1
Brandt groen als de computer is ingeschakeld, knippert langzaam oranje als de computer in de slaapstand staat
en brandt niet als de computer in de sluimerstand staat of is uitgeschakeld.
Batterijlading
Brandt wanneer de batterij wordt opgeladen. Zie De batterij opladen (pagina 27) voor meer informatie.
Mediatoegang
Brandt als gegevens worden gelezen van of geschreven naar een geheugenkaart (zet de computer niet in de
slaapstand of schakel de computer niet uit als dit lampje brandt). Als het lampje niet brandt, wordt de
geheugenkaart niet gebruikt.
Ingebouwde MOTION EYE-camera
Brandt als de ingebouwde MOTION EYE-camera in gebruik is.
Optisch station
Brandt wanneer er gegevens worden gelezen of geschreven door het station. Als het lampje niet brandt,
wordt de optische schijf niet gebruikt.
Harde schijf/optische schijf
Brandt wanneer er gegevens worden gelezen of geschreven door het station. Zet de computer niet in de
slaapstand of schakel de computer niet uit als dit lampje brandt.
Num Lock
Druk op de toets Num Lk om het numerieke toetsenblok in te schakelen. Druk er nogmaals op om het
numerieke toetsenblok uit te schakelen. Als het lampje niet brandt, is het numerieke toetsenblok uitgeschakeld.
Caps Lock
Scroll Lock
WIRELESS
Druk op de toets Caps Lock als u hoofdletters wilt typen. Letters worden als kleine letters weergegeven als
u op de toets Shift drukt terwijl het lampje brandt. Druk nogmaals op de toets om het lampje uit te schakelen.
U kunt weer normaal typen als het lampje Caps Lock niet meer brandt.
Druk op de toets Scr Lk om het bladeren op het scherm te wijzigen. U kunt weer normaal bladeren als het
lampje Scr Lk niet meer brandt. De functies van de toets Scr Lk kunnen verschillen, afhankelijk van het
gebruikte programma. De toets werkt niet in alle programma's.
Brandt als de WIRELESS-schakelaar wordt ingeschakeld, op voorwaarde dat een of meer opties voor
draadloze communicatie zijn ingeschakeld in het venster VAIO Smart Network.
n 23 N
Aan de slag
Een stroombron aansluiten
De computer kan werken op netstroom (via een netadapter) of op een oplaadbare batterij.
De netadapter gebruiken
✍
Gebruik alleen de netadapter die is meegeleverd voor uw computer.
De netadapter gebruiken
1
Steek het ene uiteinde van het netsnoer (1) in de netadapter (3).
2
Steek het andere uiteinde van het netsnoer in een stopcontact (2).
3
Steek de stekker van de netadapter (3) in de DC IN-poort (4) van de computer of het optionele dokstation.
!
De vorm van de netadapterconnector kan variëren, afhankelijk van de netadapter.
✍
Als u de netstroom naar de computer volledig wilt verbreken, koppelt u de netadapter los.
Zorg ervoor dat het stopcontact gemakkelijk toegankelijk is.
Als u de computer lange tijd niet gebruikt, zet u de computer in de sluimerstand. Zie De sluimerstand gebruiken (pagina 137). Deze energiebesparende
stand bespaart u de tijd die nodig is om de computer af te sluiten en weer in te schakelen.
n 24 N
Aan de slag
De batterij gebruiken
De batterij die bij uw computer wordt geleverd, is niet volledig opgeladen op het moment van de levering.
De batterij plaatsen
De batterij plaatsen
1
Schakel de computer uit en sluit het LCD-scherm.
2
Schuif het vergrendelingslipje LOCK (1) van de batterij naar binnen.
n 25 N
Aan de slag
3
Schuif de batterij diagonaal in het batterijcompartiment tot de uitsteeksels (2) aan beide kanten van het
batterijcompartiment in de U-vormige uitsparingen (3) aan beide kanten van de batterij vastzitten.
n 26 N
Aan de slag
4
Draai de batterij in de richting van de pijl en duw de batterij in het compartiment totdat deze vastklikt.
5
Schuif het vergrendelingslipje LOCK van de batterij naar buiten om de batterij aan de computer vast te koppelen.
✍
Wanneer de computer rechtstreeks op netspanning is aangesloten en er een batterij is geplaatst, wordt netspanning gebruikt.
!
Sommige oplaadbare batterijen voldoen niet aan de kwaliteits- en veiligheidsstandaarden van Sony. Om veiligheidsredenen werkt deze computer alleen
met originele Sony-batterijen die voor dit model zijn ontworpen. Als u een niet-goedgekeurde batterij in de computer plaatst, wordt de batterij niet
opgeladen en werkt de computer niet.
n 27 N
Aan de slag
De batterij opladen
De batterij die bij uw computer wordt geleverd, is niet volledig opgeladen op het moment van de levering.
De batterij opladen
1
Plaats de batterij.
2
Sluit de netadapter aan op de computer.
Het lampje voor batterijlading gaat branden wanneer de batterij wordt opgeladen. Wanneer de batterij dicht bij
het door het met de oplaadfuncties geselecteerde maximale oplaadniveau wordt geladen, gaat het lampje uit.
Zie Functies batterijlading gebruiken (pagina 29) om het gewenste maximale laadniveau te selecteren.
Status van het lampje voor
batterijlading
Betekenis
Brandt oranje
De batterij wordt opgeladen.
Knippert samen met het groene
stroomlampje
De batterij is bijna leeg. (normale modus)
Knippert samen met het oranje
stroomlampje
De batterij is bijna leeg. (slaapmodus)
Knippert snel oranje
Er is een batterijfout opgetreden door een
batterijstoring of een niet-vergrendelde batterij.
!
Laad de batterij op net als de eerste keer zoals in deze handleiding is beschreven.
n 28 N
Aan de slag
✍
Laat de batterij in de computer zitten als deze rechtstreeks op netspanning is aangesloten. De batterij wordt verder opgeladen terwijl u de
computer gebruikt.
Als de batterijlading minder dan 10% bedraagt, moet u de netadapter aansluiten zodat de batterij weer kan worden opgeladen, of de computer
uitschakelen en een volledig opgeladen batterij plaatsen.
De computer wordt geleverd met een oplaadbare lithium-ionbatterij. Het opladen van een gedeeltelijk ontladen batterij heeft geen invloed op de
levensduur van de batterij.
Wanneer sommige toepassingen en randapparaten worden gebruikt, is het mogelijk dat de computer niet overschakelt op de sluimerstand, zelfs niet
als de batterij bijna leeg is. Om te vermijden dat u gegevens verliest wanneer de computer op batterijstroom werkt, moet u uw gegevens geregeld
opslaan en handmatig een energiebeheermodus activeren, bijvoorbeeld Slaapstand of Sluimerstand.
Als de batterij leeg raakt wanneer uw computer in de slaapstand is gezet, verliest u gegevens die nog niet zijn opgeslagen. Het is niet mogelijk terug te
keren naar de voorgaande werksituatie. Om te vermijden dat u gegevens verliest, moet u uw gegevens geregeld opslaan.
Wanneer de computer rechtstreeks op netspanning is aangesloten en er een batterij is geplaatst, wordt netspanning gebruikt.
n 29 N
Aan de slag
Functies batterijlading gebruiken
U kunt de oplaadmethode voor uw batterij selecteren met de Functies batterijlading (Battery Charge Functions).
Om de levensduur van de batterij te verlengen, schakelt u de functie batterijlading in.
De functie batterijlading inschakelen
1
Klik op Start, ga naar Alle programma's en klik vervolgens op VAIO Control Center.
2
Klik op Energiebeheer (Power Management) en Functies batterijlading (Battery Charge Functions).
3
Klik om het selectievakje Batterijbeheer Functie inschakelen (Enable Battery Care Function) in het rechterdeelvenster
in te schakelen.
4
Klik op Geavanceerd (Advanced).
5
Selecteer het gewenste maximale laadniveau.
6
Klik op OK.
De slijtagegraad van de batterij controleren
Volg stappen 1 tot 4 in De functie batterijlading inschakelen hierboven en lees de gedetailleerde informatie. Als de
slijtagegraad van de batterij hoog is, vervangt u de batterij door een originele Sony-batterij.
n 30 N
Aan de slag
De batterij verwijderen
!
U kunt gegevens verliezen als u de batterij verwijdert wanneer de computer is ingeschakeld en niet op de netspanning is aangesloten, of wanneer u de
batterij verwijdert als de computer in de slaapstand is gezet.
De batterij verwijderen
1
Schakel de computer uit en sluit het LCD-scherm.
2
Schuif het vergrendelingslipje LOCK (1) van de batterij naar binnen.
3
Schuif en houd de RELEASE-pal voor de batterij (2) naar binnen, plaats een vingertop onder het lipje (3) op de batterij
en draai de batterij in de richting van de pijl. Schuif de batterij vervolgens uit de computer.
n 31 N
Aan de slag
De computer veilig uitschakelen
Zorg ervoor dat u de computer op de juiste manier afsluit om te vermijden dat u gegevens verliest, zoals hieronder wordt
beschreven.
De computer afsluiten
1
Schakel alle op de computer aangesloten randapparaten uit.
2
Klik op Start, vervolgens op de pijl
3
Antwoord op alle waarschuwingen om documenten op te slaan of rekening te houden met andere gebruikers en wacht
tot de computer is uitgeschakeld.
Het stroomlampje gaat uit.
naast de knop Vergrendelen en daarna op Afsluiten.
n 32 N
De VAIO-computer gebruiken
De VAIO-computer gebruiken
In dit deel wordt beschreven hoe u optimaal kunt gebruikmaken van alle mogelijkheden van de VAIO-computer.
❑ Het toetsenbord gebruiken (pagina 33)
❑ Het touchpad gebruiken (pagina 35)
❑ De schakelfunctie gebruiken (pagina 36)
❑ De ingebouwde MOTION EYE-camera gebruiken (pagina 37)
❑ Het optische station gebruiken (pagina 40)
❑ ExpressCard-module gebruiken (pagina 48)
❑ Een Memory Stick gebruiken (pagina 51)
❑ Een SD-geheugenkaart gebruiken (pagina 57)
❑ Het internet gebruiken (pagina 60)
❑ Draadloos LAN (WLAN) gebruiken (pagina 61)
❑ De Bluetooth-functie gebruiken (pagina 69)
n 33 N
De VAIO-computer gebruiken
Het toetsenbord gebruiken
Het toetsenbord lijkt erg veel op het toetsenbord van een bureaucomputer, maar is voorzien van extra toetsen waarmee
u specifieke taken kunt uitvoeren.
De VAIO-Link-website (http://www.vaio-link.com) bevat eveneens informatie over het gebruik van het toetsenbord.
Combinaties en functies met de Fn-toets
✍
Sommige toetsenbordfuncties kunnen pas worden gebruikt wanneer het besturingssysteem volledig is opgestart.
Combinaties/Functie
Functies
Fn + % (F2): aan/uit-knop van de luidspreker
Hiermee worden de ingebouwde luidsprekers en de hoofdtelefoon in- en uitgeschakeld.
Fn + 2 (F3/F4): luidsprekervolume
Hiermee regelt u het volume van de ingebouwde luidspreker.
Houd om het volume te verhogen Fn+F4 ingedrukt of druk op Fn+F4 en vervolgens op M of ,.
Houd om het volume te verlagen Fn+F3 ingedrukt of druk op Fn+F3 en vervolgens op m of <.
Fn + 8 (F5/F6): helderheidsregeling
Hiermee regelt u de helderheid van uw computerscherm.
Houd om de helderheid te verhogen Fn+F6 ingedrukt of druk op Fn+F6 en vervolgens
op M of ,.
Houd om de helderheid te verlagen Fn+F5 ingedrukt of druk op Fn+F5 en vervolgens
op m of <.
Fn +
/T (F7): schermuitvoer
Schakelt tussen uw computerscherm, een externe monitor en gelijktijdige uitvoer naar beide.
Fn +
/
(F9/F10): in- en uitzoomen
Hiermee wijzigt u de weergavegrootte van het scherm.
Druk op Fn+F9 als u de schermweergave er kleiner en verderweg wilt laten uitzien (uitzoomen).
Druk op Fn+F10 als u de schermweergave er groter en dichterbij wilt laten uitzien (inzoomen).
Raadpleeg het Help-bestand van VAIO Control Center voor meer informatie.
n 34 N
De VAIO-computer gebruiken
Combinaties/Functie
Fn +
(F12): sluimerstand
Functies
In deze stand verbruikt de notebook de minste stroom. Als u deze opdracht uitvoert, wordt de
status van het systeem en de aangesloten randapparaten opgeslagen op de harde schijf en
wordt de systeemstroom uitgeschakeld. Om terug te keren naar de oorspronkelijke status van
het systeem, schakelt u de stroom in met de aan/uit-knop.
Raadpleeg voor meer informatie over energiebeheer Energiebesparende modi gebruiken
(pagina 134).
n 35 N
De VAIO-computer gebruiken
Het touchpad gebruiken
U kunt objecten op het scherm aanwijzen, selecteren en slepen, en u kunt door een lijst met items bladeren met behulp van
het touchpad.
Actie
Beschrijving
Aanwijzen
Schuif uw vinger over het touchpad (1) om de aanwijzer (2) op een item of object te plaatsen.
Klikken
Druk één keer op de linkerknop (3).
Dubbelklikken
Druk twee keer op de linkerknop.
Klikken met de
rechtermuisknop
Druk één keer op de rechterknop (4). In veel toepassingen verschijnt in dit geval een snelmenu.
Slepen
Schuif uw vinger over het touchpad terwijl u de linkerknop ingedrukt houdt.
Bladeren
Schuif uw vinger langs de rechterkant van het touchpad om verticaal te bladeren. Schuif uw vinger langs de onderkant
van het touchpad om horizontaal te bladeren (dit werkt alleen bij toepassingen die deze touchpadfunctie ondersteunen).
✍
U kunt het touchpad in- of uitschakelen wanneer er een muis op de computer is aangesloten. U wijzigt de touchpadinstellingen door te klikken
op Start, Alle programma's, VAIO Control Center, Toetsenbord en muis (Keyboard and Mouse) en Aanwijsapparaat (Pointing Device).
!
Sluit een muis aan voordat u het touchpad uitschakelt. Als u het touchpad uitschakelt voordat u een muis op de computer hebt aangesloten,
kunt u alleen het toetsenbord als aanwijzer gebruiken.
n 36 N
De VAIO-computer gebruiken
De schakelfunctie gebruiken
De schakelfunctie biedt drie modi, die u kunt aanpassen aan uw stemming of omgeving. Als u bijvoorbeeld elke modus
aanpast voor zakelijk gebruik, persoonlijk gebruik of entertainment, kunt u overschakelen naar de gewenste modus met een
druk op de knop MODE op de computer.
U kunt de instellingen voor elke modus wijzigen in het instellingenvenster VAIO Mode Switch. Raadpleeg het Help-bestand
van VAIO Mode Switch voor meer informatie.
Knop met speciale functie
Functies
Hiermee schakelt u tussen drie modi.
MODE-knop
SETTING-knop
Hiermee geeft u het instellingenvenster VAIO Mode Switch weer, waarin u de schakelknoptoewijzingen en
de achtergrond die aan elke modus is toegewezen, kunt wijzigen.
Schakelknoppen (pagina 17)
Hiermee voert u de taken uit die u aan de schakelknoppen hebt toegewezen.
✍
De standaardknoptoewijzingen kunnen afwijken afhankelijk van het model dat u hebt gekocht.
n 37 N
De VAIO-computer gebruiken
De ingebouwde MOTION EYE-camera gebruiken
Uw computer is uitgerust met een ingebouwde MOTION EYE-camera.
De ingebouwde MOTION EYE-camera voegt videofunctionaliteit toe aan software voor expresberichten en
videobewerkingssoftware, en maakt het mogelijk om stilstaande beelden en films vast te leggen met de voorgeïnstalleerde
software voor het vastleggen van beelden.
Bij het inschakelen van de computer wordt de ingebouwde MOTION EYE-camera geactiveerd. Met de juiste software kunt
u deelnemen aan videovergaderingen.
Als u software voor expresberichten of videobewerkingssoftware start of afsluit, wordt de ingebouwde MOTION EYE-camera
niet in- of uitgeschakeld.
✍
De ingebouwde MOTION EYE-camera kan niet tegelijk worden gebruikt in meer dan één softwaretoepassing. Als de camera wordt gebruikt in een andere
softwaretoepassing, moet u deze toepassing eerst sluiten voordat u de ingebouwde MOTION EYE-camera kunt gebruiken met de gewenste toepassing.
!
Als u een snel bewegend object bekijkt, kan het viewervenster wat ruis vertonen, zoals horizontale strepen. Dit is normaal en wijst niet op een defect.
Het is niet mogelijk de ingebouwde MOTION EYE-camera met Microsoft Windows Movie Maker te bedienen.
n 38 N
De VAIO-computer gebruiken
Stilstaande beelden vastleggen
Een stilstaand beeld vastleggen
1
Klik op Start, Alle programma's, ArcSoft WebCam Companion 2 en WebCam Companion 2 om
WebCam Companion 2 te starten.
2
Klik op het pictogram Vastleggen (Capture) in het hoofdvenster.
3
Plaats het onderwerp in de zoeker.
4
Klik op de knop Vastleggen (Capture) onder het weergegeven beeld.
Het huidige beeld in de zoeker wordt vastgelegd en er wordt een miniatuurafbeelding van toegevoegd aan de
miniaturenweergave in het linkerdeelvenster van het hoofdvenster.
✍
Klik voor het vastleggen van een beeld in een donkere ruimte na stap 2 op het pictogram WebCam Instellingen (WebCam Settings) en selecteer de
optie voor weinig licht of compensatie voor weinig licht in het eigenschappenvenster.
WebCam Companion 2 biedt nog veel meer functies. Raadpleeg het Help-bestand van de software voor meer informatie.
n 39 N
De VAIO-computer gebruiken
Films vastleggen
Een film vastleggen
1
Klik op Start, Alle programma's, ArcSoft WebCam Companion 2 en WebCam Companion 2 om
WebCam Companion 2 te starten.
2
Klik op het pictogram Opnemen (Record) in het hoofdvenster.
3
Plaats het onderwerp in de zoeker.
4
Klik op de knop Video opnemen (Record Video) onder het weergegeven beeld om het opnemen van de film te starten.
5
Klik wanneer u klaar bent nogmaals op de knop Video opnemen (Record Video) om het opnemen van de film te stoppen.
De eerste scène van de vastgelegde film wordt toegevoegd aan de miniaturenweergave in het linkerdeelvenster van het
hoofdvenster.
✍
Klik voor het vastleggen van een film in een donkere ruimte na stap 2 op het pictogram WebCam Instellingen (WebCam Settings) en selecteer de optie
voor weinig licht of compensatie voor weinig licht in het eigenschappenvenster.
WebCam Companion 2 biedt nog veel meer functies. Raadpleeg het Help-bestand van de software voor meer informatie.
n 40 N
De VAIO-computer gebruiken
Het optische station gebruiken
De computer is uitgerust met een optisch station.
Een schijf plaatsen
1
Zet de computer aan.
2
Druk op de uitwerpknop (1) om het station te openen.
De lade schuift uit het station.
3
Plaats een schijf met het label naar boven in het midden van de lade en druk de schijf voorzichtig omlaag zodat
deze vastklikt.
n 41 N
De VAIO-computer gebruiken
4
Sluit de lade door deze voorzichtig in het station te duwen.
!
Verwijder de optische schijf niet als de computer in een energiebesparende modus staat (in de slaapstand of de sluimerstand). Als u dit doet, kan er
een storing optreden.
✍
Als u van plan bent een extern optisch station te gebruiken, moet u het station aansluiten voordat u een vooraf geïnstalleerd schijfbedieningsprogramma start.
n 42 N
De VAIO-computer gebruiken
Optische schijven lezen en beschrijven
Met de computer kunt u CD's, DVD's en Blu-ray Disc™-media afspelen en opnemen, afhankelijk van het model dat u hebt
gekocht. Bekijk de specificaties van het type optisch station dat in de computer is geïnstalleerd.
Raadpleeg de volgende tabel om te zien welke typen media door uw optische station worden ondersteund.
n 43 N
De VAIO-computer gebruiken
AB: afspeelbaar en opneembaar
A: afspeelbaar, maar niet opneembaar
–: niet afspeelbaar en niet opneembaar
CDROM
Video- Muziek- CD
CD
CD
Extra
CD-R/ DVDRW
ROM
DVDVideo
BDROM
DVD-R/ DVD+R/ DVD+R
RW
RW
DL
DVD-R
DL
DVDRAM
BD-R*8/RE*9
DVD±RW/
±R DL/RAM
A
A
A
A
AB
A
A
–
AB*1 *2
AB
AB*5
AB*6
AB*3 *4
–
Blu-ray Disc
Combo
A
A
A
A
AB
A
A
A
AB*1 *2
AB
AB*5
AB*6
AB*3 *4
A*10
Blu-ray Disc
A
A
A
A
AB
A
A
A
AB*1 *2
AB
A
A
AB*3 *4
AB*7 *10 *11
*1
Ondersteuning voor schrijven van gegevens op DVD-R-schijven die voldoen aan DVD-R voor de algemene versie 2.0/2.1.
*2
Ondersteuning voor schrijven van gegevens op DVD-RW-schijven die voldoen aan DVD-RW versie 1.1/1.2.
*3
Het DVD±RW/RAM-schijfstation in de computer ondersteunt de DVD-RAM-cassette niet. Gebruik schijven zonder cassette of schijven met een verwijderbare cassette.
*4
Schrijven van gegevens op enkelzijdige DVD-RAM-schijven (2,6 GB) die compatibel zijn met DVD-RAM-versie 1.0 wordt niet ondersteund.
DVD-RAM-versie 2.2/12X-SPEED DVD-RAM-herziening 5.0 schijf wordt niet ondersteund.
*5
Schrijven van gegevens op DVD+R DL-schijven (Double Layer) is alleen mogelijk op schijven met ondersteuning voor DVD+R DL-opnamen (Double Layer).
*6
Schrijven van gegevens op DVD-R DL-schijven (Dual Layer) is alleen mogelijk op schijven met ondersteuning voor DVD-R DL-opnamen (Dual Layer).
*7
Ondersteuning voor schrijven van gegevens op BD-R-versie 1.1-schijven (single-layer-schijven met een capaciteit van 25 GB, dual-layer-schijven met een capaciteit
van 50 GB) en BD-RE-versie 2.1-schijven (single-layer-schijven met een capaciteit van 25 GB, dual-layer-schijven met een capaciteit van 50 GB).
*8
BD-R betekent Blu-ray Disc-Recordable in versie 1.1-formaat.
*9
BD-RE betekent Blu-ray Disc-Rewritable in versie 2.1-formaat.
*10
Het Blu-ray Disc-station van uw computer ondersteunt geen BD-RE Disc-media in versie 1.0-indeling en Blu-ray Disc-media met een cassette.
*11
Het schrijven van gegevens naar BD-R LTH TYPE-media wordt niet ondersteund.
n 44 N
De VAIO-computer gebruiken
!
Dit product is ontworpen om schijven af te spelen die voldoen aan de CD-standaardspecificaties (Compact Disc Digital Audio). Een DualDisc is een
tweezijdig schijfproduct met een DVD-opnamelaag op de ene kant en een digitale audiolaag op de andere. Let op: de audiozijde (niet de DVD-zijde)
van een DualDisc kan mogelijk niet worden afgespeeld op dit product omdat deze niet voldoet aan de CD-standaard.
Lees bij het aanschaffen van voorbespeelde of lege schijven voor gebruik in een VAIO-computer eerst aandachtig de opmerkingen op de verpakking
van de schijven om te zien of u de schijven in het optische station van de computer kunt gebruiken voor afspelen en opnemen. Sony geeft GEEN
garanties voor de compatibiliteit van de optische stations van VAIO met schijven die niet voldoen aan de officiële 'CD'-, 'DVD'- of 'Blu-ray Disc'-standaard.
HET GEBRUIK VAN INCOMPATIBELE SCHIJVEN KAN LEIDEN TOT ONHERSTELBARE SCHADE AAN UW VAIO PC, SOFTWARECONFLICTEN
VEROORZAKEN OF ERVOOR ZORGEN DAT HET SYSTEEM VASTLOOPT.
Neem voor vragen over schijfindelingen contact op met de uitgever van de vooraf opgenomen schijf of de leveranciers van de opneembare schijf.
✍
Het schrijven op 8 cm-schijven wordt niet ondersteund.
!
Wanneer u Blu-ray Disc-media met beveiliging van het auteursrecht doorlopend wilt afspelen, moet u de AACS-code bijwerken. Voor het bijwerken
van de AACS-code is internettoegang vereist.
Net als bij andere optische media-apparaten kan door bepaalde omstandigheden de compatibiliteit worden beperkt of het afspelen van een
Blu-ray Disc-medium worden voorkomen. VAIO-computers ondersteunen mogelijk niet het afspelen op verpakte media opgenomen in de
AVC- of VC1-indeling met een hoge bitsnelheid.
Voor bepaalde inhoud op DVD's en BD-ROM's zijn regio-instellingen vereist. Als de regio-instelling op het optische station niet overeenkomt met de
regiocode op de schijf, kan er niet worden afgespeeld.
Tenzij de externe weergave compatibel is met de HDCP-standaard (High-bandwidth Digital Content Protection), kunt u geen inhoud op
Blu-ray Disc-media met beveiliging van het auteursrecht afspelen of weergeven.
Bij sommige inhoud is de video-uitvoer beperkt tot standaarddefinitie of kan er geen analoge video worden uitgevoerd. U wordt sterk aangeraden de
met digitale HDCP compatible omgeving te implementeren voor een optimale compatibiliteit en weergavekwaliteit.
Gebruik geen geheugenresidente hulpsoftware terwijl er een schijf wordt afgespeeld of wanneer gegevens op een schijf worden geschreven. Hierdoor
kan er een storing optreden.
n 45 N
De VAIO-computer gebruiken
Opmerkingen over het schrijven van gegevens op een schijf
❑ Gebruik alleen ronde schijven. Gebruik geen schijven met een andere vorm (ster, hart, kaart, enz.) omdat deze het
optische station kunnen beschadigen.
❑ De computer mag niet worden blootgesteld aan schokken tijdens het beschrijven van een schijf.
❑ De netadapter mag niet aangesloten of losgekoppeld worden tijdens het beschrijven van een schijf.
❑ U moet uw computer niet aansluiten op een dokstation (optioneel) of het loskoppelen terwijl er gegevens naar een schijf
worden geschreven.
Opmerkingen over het afspelen van schijven
Voor optimale prestaties bij het afspelen van schijven volgt u de volgende aanbevelingen.
❑ Sommige CD-spelers en optische stations van de computer kunnen geen audio-CD's afspelen die met de
CD-R- of CD-RW-media zijn gemaakt.
❑ Sommige DVD-spelers en optische schijfstations van de computer kunnen geen DVD's afspelen die met de
DVD+R DL-, DVD-R DL-, DVD+R-, DVD+RW-, DVD-R-, DVD-RW- of DVD-RAM-media zijn gemaakt.
❑ Zet de computer niet in een energiebesparende modus terwijl u op de computer een schijf afspeelt.
❑ Op elke DVD of de verpakking staat een regiocode vermeld om aan te geven in welke regio en op welk type speler u de
DVD kunt afspelen. Tenzij er een '2' (Europa behoort tot regio '2') of 'all' (dit betekent dat u de DVD bijna overal ter wereld
kunt afspelen) vermeld staat, kunt u de DVD niet afspelen op uw computer.
!
Als u de regiocode wijzigt terwijl de WinDVD of WinDVD BD-software actief is, start u de software opnieuw op of verwijdert u de schijf en plaatst u deze
opnieuw in het station om de nieuwe instelling van kracht te laten worden.
❑ Probeer de regiocode-instellingen van het station niet te wijzigen. Problemen als gevolg van het wijzigen van de
regiocode-instellingen van het station vallen niet onder de garantie.
n 46 N
De VAIO-computer gebruiken
CD's afspelen
Een audio-CD afspelen
1
Plaats een schijf in het optische station.
2
Als er niets op het bureaublad verschijnt, klikt u op Start, gaat u naar Alle programma's en klikt u op de gewenste
CD-software om de CD af te spelen.
Als het Audio-cd-venster verschijnt, klikt u op een optie om deze te selecteren.
Bestanden kopiëren naar een CD
Bestanden naar een schijf kopiëren
1
Plaats een beschrijfbare schijf in het optische station.
Als het venster Automatisch afspelen verschijnt, klikt u op Bestanden op cd's branden en volgt u de instructies op het
scherm totdat de lege schijfmap verschijnt.
2
Open de map met de bestanden die u wilt kopiëren en sleep ze naar de lege schijfmap.
3
Sluit de schijfmap.
n 47 N
De VAIO-computer gebruiken
DVD's afspelen
Een DVD afspelen
1
Sluit alle actieve softwaretoepassingen.
2
Plaats een DVD in het optische station.
3
Als er niets op het bureaublad verschijnt, klikt u op Start, gaat u naar Alle programma's en klikt u op de gewenste
DVD-software om de DVD af te spelen.
Voor instructies over het gebruik van de software raadpleegt u de Help bij de DVD-software.
Bestanden kopiëren naar DVD's
Bestanden naar een schijf kopiëren
1
Sluit de netadapter aan op de computer.
2
Sluit alle actieve softwaretoepassingen.
3
Plaats een beschrijfbare schijf in het optische station.
4
Als er niets op het bureaublad verschijnt, klikt u op Start, gaat u naar Alle programma's en klikt u op de gewenste
DVD-schrijfsoftware om de DVD af te spelen.
Voor instructies over het gebruik van de software raadpleegt u de Help bij de software voor het branden van DVD's.
n 48 N
De VAIO-computer gebruiken
ExpressCard-module gebruiken
Uw computer is uitgerust met een Universal ExpressCard* of een ExpressCard/34 sleuf* voor de overdracht van gegevens
tussen digitale camera's, camcorders, muziekspelers en andere audio- en videoapparaten. De eerste is bedoeld voor een
ExpressCard/34- (34 mm breed) of ExpressCard/54-module (54 mm breed)* zoals hieronder weergegeven en de laatste voor
alleen een ExpressCard/34-module*.
❑ ExpressCard/34-module*
❑ ExpressCard/54-module*
Uw computer is uitgerust met een ExpressCard/34-sleuf*.
*
Deze worden de ExpressCard-sleuf en de ExpressCard-module genoemd.
n 49 N
De VAIO-computer gebruiken
Een ExpressCard-module plaatsen
!
Wees voorzichtig bij het plaatsen en verwijderen van de ExpressCard-module. Forceer de module nooit in of uit de sleuf.
✍
U hoeft de computer niet uit te schakelen voordat u de ExpressCard-module plaatst of verwijdert.
Een ExpressCard-module plaatsen
1
Zoek de ExpressCard-sleuf.
2
Schuif de ExpressCard-module voorzichtig in de sleuf tot deze vastklikt.
Forceer de module nooit in de sleuf.
✍
Als de module niet gemakkelijk in de sleuf kan worden geplaatst, verwijdert u de kaart voorzichtig en controleert u of de kaart in de juiste richting
is geplaatst.
Gebruik het meest recente softwarestuurprogramma van de fabrikant van de ExpressCard-module.
n 50 N
De VAIO-computer gebruiken
Een ExpressCard-module verwijderen
Volg de onderstaande stappen om de ExpressCard-module te verwijderen terwijl de computer aan staat. Als u de module
niet juist verwijdert, werkt het systeem mogelijk niet meer naar behoren.
Een ExpressCard-module verwijderen
✍
Als u een ExpressCard-module wilt verwijderen terwijl de computer is uitgeschakeld, slaat u stap 1 tot en met 4 over.
1
Dubbelklik op het pictogram Hardware veilig verwijderen op de taakbalk.
2
Selecteer de hardware die u wilt ontkoppelen.
3
Klik op Stoppen.
4
Volg de instructies op het scherm om de ExpressCard-module verwijderen.
5
Duw de ExpressCard-module in de sleuf zodat de module uitspringt.
6
Neem de ExpressCard-module voorzichtig vast en trek deze uit de sleuf.
n 51 N
De VAIO-computer gebruiken
Een Memory Stick gebruiken
Een Memory Stick is een compact, draagbaar en veelzijdig IC-opnamemedium dat speciaal is ontworpen voor het uitwisselen
en delen van digitale gegevens met compatibele producten, zoals digitale camera's en mobiele telefoons. Doordat een
Memory Stick-medium uitneembaar is, kan deze worden gebruikt voor externe gegevensopslag.
n 52 N
De VAIO-computer gebruiken
Voordat u een Memory Stick gebruikt
De Memory Stick-sleuf van de computer is zowel voor media in standaard- als in Duo-formaat bestemd en ondersteunt
Memory Stick PRO- en Memory Stick PRO-HG Duo-media met gegevensoverdracht met hoge snelheid en grote
gegevenscapaciteit.
✍
U kunt een Memory Stick in Duo-formaat rechtstreeks in de Memory Stick-sleuf steken zonder een Memory Stick Duo-adapter te gebruiken.
!
Een Memory Stick Micro (M2) moet u eerst in een M2-adapter in standaard- of Duo-formaat steken. Als u deze media rechtstreeks in de Memory Stick-sleuf
steekt zonder de adapter te gebruiken, kunt u ze mogelijk niet meer uit de sleuf verwijderen.
Ga voor meer informatie over Memory Stick naar de Memory Stick-website op http://www.memorystick.com/en/.
!
Uw computer is getest en compatibel bevonden met Memory Sticks van Sony met een capaciteit van maximaal 16 GB die sinds mei 2008 beschikbaar
zijn. Niet voor alle Memory Sticks die aan dezelfde specificaties voldoen als de compatibele media, kan evenwel de compatibiliteit worden gegarandeerd.
De compatibiliteit kan niet worden gegarandeerd als u Memory Sticks met meerdere conversieadapters plaatst.
MagicGate is de algemene naam van de auteursrechtbeschermingstechnologie die door Sony is ontwikkeld. Gebruik een Memory Stick met het
MagicGate-logo als u deze functie wilt gebruiken.
Uitgezonderd voor persoonlijk gebruik is het in strijd met de auteursrechtwetten om audio- en/of afbeeldingsgegevens te gebruiken die u hebt
opgenomen zonder voorafgaande toestemming van de respectieve houders van het auteursrecht. Memory Sticks met dergelijke gegevens waarop
auteursrecht rust mogen daarom alleen conform de wet worden gebruikt.
De Memory Stick-sleuf van de computer ondersteunt geen 8-bits parallelle gegevensoverdracht (gegevensoverdracht met hoge snelheid).
Een Memory Stick Micro in een M2-adapter in Duo-formaat werkt mogelijk niet goed als de M2-adapter op zijn beurt in een Memory Stick Duo-adapter
wordt gestoken.
n 53 N
De VAIO-computer gebruiken
Een Memory Stick plaatsen
Zo plaatst u een Memory Stick
1
Zoek de Memory Stick-sleuf.
2
Houd de Memory Stick zo vast dat de pijl naar boven gericht is en deze in de richting van de sleuf wijst.
3
Schuif de Memory Stick voorzichtig in de sleuf tot deze vastklikt.
De Memory Stick wordt automatisch door het systeem gedetecteerd en de inhoud van de Memory Stick wordt
weergegeven. Als er niets op het bureaublad verschijnt, klikt u op Start, Computer en dubbelklikt u op het pictogram
Memory Stick.
n 54 N
De VAIO-computer gebruiken
!
Als u de Memory Stick in de sleuf steekt, moet u erop letten dat de pijl in de juiste richting wijst. Forceer de Memory Stick nooit in de sleuf om
beschadiging van de computer of de Memory Stick te vermijden.
Plaats niet meer dan één Memory Stick in de Memory Stick-sleuf. Onjuiste plaatsing van de media kan zowel de computer als de media beschadigen.
De inhoud van de Memory Stick bekijken
1
Klik op Start en vervolgens op Computer om het venster Computer te openen.
2
Dubbelklik op het pictogram Memory Stick om de lijst weer te geven met gegevensbestanden die zijn opgeslagen op de
Memory Stick.
n 55 N
De VAIO-computer gebruiken
Een Memory Stick formatteren
De Memory Stick wordt standaard in de fabriek geformatteerd en is gereed voor gebruik.
Als u het medium met uw computer opnieuw wilt formatteren, voert u de volgende stappen uit.
!
Gebruik een apparaat dat geschikt is voor het formatteren van het medium en Memory Stick ondersteunt om de Memory Stick te formatteren.
Als u een Memory Stick formatteert, worden alle gegevens op de Stick verwijderd. Zorg dat het medium geen waardevolle gegevens bevat voordat
u deze formatteert.
Verwijder de Memory Stick niet uit de sleuf tijdens het formatteren. Dit kan een defect veroorzaken.
1
Schuif de Memory Stick voorzichtig in de sleuf tot deze vastklikt.
2
Klik op Start en vervolgens op Computer om het venster Computer te openen.
3
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Memory Stick en selecteer Formatteren.
4
Klik op Standaardinstellingen voor apparaten.
!
De grootte van de toewijzingseenheid en het bestandssysteem kan veranderen.
Selecteer niet NTFS in de vervolgkeuzelijst Bestandssysteem, omdat dit een storing kan veroorzaken.
✍
Het formatteringsproces wordt sneller uitgevoerd als u Snelformatteren in Opties voor formatteren selecteert.
5
Klik op Starten.
6
Volg de instructies op het scherm.
!
Het hangt van het medium af hoe lang het duurt om de Memory Stick te formatteren.
n 56 N
De VAIO-computer gebruiken
Een Memory Stick verwijderen
!
Verwijder de Memory Stick niet terwijl het lampje voor mediatoegang brandt. Als u dit doet, kunnen gegevens verloren gaan. Het duurt even voordat
grote volumes gegevens worden geladen. Controleer dus of het lampje uit is voordat u de Memory Stick verwijdert.
Zo verwijdert u een Memory Stick
1
Controleer of het lampje voor mediatoegang uit is.
2
Druk op de Memory Stick in de sleuf en laat deze los.
De Memory Stick wordt uitgeworpen.
3
Trek de Memory Stick uit de sleuf.
!
Verwijder de Memory Stick altijd voorzichtig om te vermijden dat deze onverwachts uit de sleuf springt.
n 57 N
De VAIO-computer gebruiken
Een SD-geheugenkaart gebruiken
U computer is uitgerust met een SD-geheugenkaartsleuf. U kunt deze sleuf gebruiken voor de overdracht van gegevens
tussen digitale camera's, camcorders, muziekspelers en andere audio- en videoapparaten.
Voordat u de SD-geheugenkaart gebruikt
De sleuf voor de SD-geheugenkaart op de computer ondersteunt de volgende geheugenkaarten:
❑ SD-geheugenkaart
❑ SDHC-geheugenkaart
❑ MultiMediaCard (MMC)
Raadpleeg voor de meest recente informatie over compatibele geheugenkaarten Sony-ondersteuningsinformatie
(pagina 215) om naar de desbetreffende website met ondersteuning te gaan.
!
Uw computer is alleen getest en compatibel bevonden met geheugenkaarten van de belangrijkste fabrikanten die vanaf mei 2008 verkrijgbaar zijn.
Niet voor alle geheugenkaarten die aan dezelfde specificaties voldoen als de compatibele media, kan evenwel de compatibiliteit worden gegarandeerd.
Plaats altijd de juiste geheugenkaart in de SD-geheugenkaartsleuf.
SD-geheugenkaarten met een capaciteit van maximaal 2 GB en SDHC-geheugenkaarten met een capaciteit van maximaal 32 GB zijn getest en
compatibel bevonden met uw computer.
De sleuf voor de SD-geheugenkaart op de computer ondersteunt de functie voor snelle gegevensoverdracht van de SD-geheugenkaart en de
SDHC-geheugenkaart niet.
Probeer geen SD-geheugenkaart of SD-geheugenkaartadapter van een ander type in de SD-geheugenkaartsleuf te plaatsen. Als u een niet-compatibele
geheugenkaart of geheugenkaartadapter plaatst, is deze mogelijk moeilijk uit de sleuf te verwijderen. De geheugenkaart of -adapter kan bovendien de
computer beschadigen.
Wees voorzichtig bij het plaatsen en verwijderen van een SD-geheugenkaart in en uit de SD-geheugenkaartsleuf. Forceer de SD-geheugenkaart nooit in
of uit de sleuf.
n 58 N
De VAIO-computer gebruiken
Een SD-geheugenkaart plaatsen
Zo plaatst u een SD-geheugenkaart
1
Zoek de SD-geheugenkaartsleuf.
2
Houd de SD-geheugenkaart zo vast dat de pijl naar boven gericht is en deze in de richting van de sleuf wijst.
3
Schuif de SD-geheugenkaart voorzichtig in de sleuf tot deze vastklikt.
Forceer de kaart nooit in de sleuf.
✍
Als de SD-geheugenkaart niet gemakkelijk in de sleuf kan worden geplaatst, verwijdert u de kaart voorzichtig en controleert u of de kaart in de juiste
richting is geplaatst.
n 59 N
De VAIO-computer gebruiken
Een SD-geheugenkaart verwijderen
!
Verwijder een SD-geheugenkaart niet terwijl het lampje voor mediatoegang brandt. Doet u dit toch, dan kunnen de kaart of de gegevens op de kaart
worden beschadigd.
Zo verwijdert u een SD-geheugenkaart
1
Controleer of het lampje voor mediatoegang uit is.
2
Druk op de SD-geheugenkaart in de sleuf en laat deze los.
De SD-geheugenkaart wordt uitgeworpen.
3
Trek de SD-geheugenkaart uit de sleuf.
n 60 N
De VAIO-computer gebruiken
Het internet gebruiken
Een inbelverbinding instellen
Voordat u verbinding kunt krijgen met het internet moet u de computer verbinden met een telefoonlijn via een telefoonkabel
(niet meegeleverd) en een account bij een internetaanbieder hebben.
Een telefoonkabel aansluiten
1
Steek het ene uiteinde van de telefoonkabel (1) in de modempoort
van de computer.
2
Steek het andere uiteinde van de telefoonkabel in een stopcontact (2).
✍
Uw computer werkt niet met gemeenschappelijke telefoonlijnen, kan niet worden verbonden met een munttelefoon en werkt mogelijk niet met meerdere
telefoonlijnen of met een PBX-telefooncentrale. Sommige van deze aansluitingen kunnen leiden tot een te hoge elektrische stroom en kunnen de interne
modem beschadigen.
Als u een telefoonkabel aansluit met een splitter, zal de modem of het aangesloten apparaat mogelijk niet meer behoorlijk werken.
Een inbelverbinding met het internet instellen
1
2
3
4
Klik op Start en selecteer Configuratiescherm.
Klik op Verbinding met internet maken onder Netwerk en internet.
Het venster Verbinding met internet maken verschijnt.
Klik op Inbelverbinding.
Volg de instructies op het scherm.
n 61 N
De VAIO-computer gebruiken
Draadloos LAN (WLAN) gebruiken
Dankzij de functie voor draadloos LAN (WLAN) van Sony kunnen al uw digitale apparaten met ingebouwde
WLAN-functionaliteit vrij met elkaar communiceren via een netwerk. Een WLAN is een netwerk waarin een gebruiker een
verbinding kan maken met een lokaal netwerk (LAN) via een draadloze (radio) verbinding. Hierdoor is het niet nodig om
kabels of draden te trekken door muren en plafonds.
Sony's WLAN ondersteunt alle normale Ethernet-connectiviteit, maar biedt twee extra voordelen: mobiliteit en roaming.
U hebt nog altijd toegang tot informatie, het internet/intranet en netwerkbronnen, zelfs in volle vergadering of terwijl
u zich verplaatst.
U kunt communiceren zonder een toegangspunt. Dit betekent dat u zonder toegangspunt een verbinding tot stand kunt
brengen met een beperkt aantal computers (ad hoc) of dat u kunt communiceren via een toegangspunt, waardoor u een
volledig infrastructuurnetwerk kunt creëren.
n 62 N
De VAIO-computer gebruiken
✍
In sommige landen is het gebruik van WLAN-producten onderworpen aan lokale regelgeving (bijvoorbeeld een beperkt aantal kanalen). Lees daarom
de draadloze LAN-voorschriften grondig door alvorens u de WLAN-functie inschakelt.
WLAN maakt gebruik van de IEEE 802.11a*/b/g-standaard of de IEEE 802.11n*-conceptstandaard, die de specificaties voor de gebruikte technologie
bevat. Deze standaard bevat de volgende coderingssystemen: Deze standaard bevat de volgende coderingssystemen: Wired Equivalent Privacy (WEP),
een beveiligingsprotocol, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) en Wi-Fi Protected Access (WPA). WPA2 en WPA zijn ontstaan uit een gezamenlijk voorstel
van de IEEE en de Wi-Fi Alliance. Beide zijn specificaties van op standaarden gebaseerde, onderling uitwisselbare verbeteringen in de beveiliging
waardoor de bescherming van de gegevens en de toegangscontrole van de bestaande Wi-Fi-netwerken worden verbeterd. WPA is ontwikkeld om
voorwaarts compatibel te zijn met de specificatie IEEE 802.11i. Het maakt gebruik van het verbeterde gegevenscodeersysteem TKIP (Temporal Key
Integrity Protocol) naast de gebruikersidentificatie met behulp van 802.1X en EAP (Extensible Authentication Protocol). De kwetsbare draadloze
verbinding tussen de clients en de toegangspunten wordt beveiligd door middel van codering. Daarnaast zijn er een aantal speciaal voor LAN's
ontwikkelde beveiligingsmechanismen voor het beschermen van de privacy zoals: wachtwoordbeveiliging, end-to-end codering, VPN's (virtual private
networks) en verificatie. WPA2, de tweede generatie van WPA, biedt betere gegevensbeveiliging en netwerktoegangscontrole, en is ook ontworpen om
alle 802.11-apparaten te beveiligen, ongeacht de versie (802.11b, 802.11a, 802.11g en 802.11n-conceptstandaard, multi-band en multi-mode).
Bovendien biedt WPA2 op basis van de geratificeerde norm IEEE 802.11i beveiliging van overheidsniveau door toepassing van de
AES-coderingsalgoritme die voldoet aan NIST (National Institute of Standards and Technology) FIPS 140-2, en op 802.1X-gebaseerde verificatie.
WPA2 is achterwaarts compatibel met WPA.
* Zie de online Specificaties om na te gaan of uw model de IEEE 802.11a-standaard of de IEEE 802.11n-conceptstandaard ondersteunt.
n 63 N
De VAIO-computer gebruiken
De IEEE 802.11b/g-standaard is een draadloze LAN-standaard die de 2,4 GHz-bandbreedte gebruikt. De IEEE 802.11g-standaard biedt snelle
communicatie, sneller dan de IEEE 802.11b-standaard.
De IEEE 802.11a-standaard is een draadloze LAN-standaard die de 5 GHz-bandbreedte gebruikt.
De IEEE 802.11n-conceptstandaard is een draadloze LAN-standaard die de 2,4 of 5 GHz-bandbreedte gebruikt.
Communicatie tussen draadloze LAN-apparaten die de 2,4 GHz-bandbreedte gebruiken en de apparaten die de 5 GHz-bandbreedte gebruiken,
is niet mogelijk omdat de gebruikte frequenties verschillend zijn.
De 2,4 GHz-bandbreedte die wordt gebruikt door apparaten die compatibel zijn met Wireless LAN, wordt ook gebruikt door diverse andere soorten
apparaten. Ondanks dat apparaten die compatibel zijn met Wireless LAN gebruikmaken van technieken om storing van andere apparaten die dezelfde
bandbreedte gebruiken te minimaliseren, kan dergelijke storing leiden tot een lagere communicatiesnelheid, een kleiner communicatiebereik of een
onderbroken draadloze verbinding.
De communicatiesnelheid varieert afhankelijk van de afstand tussen de communicerende apparaten, de aanwezigheid van obstakels tussen de
apparaten, de configuratie van de apparaten, de zendcondities en de gebruikte software. Bovendien kunnen de communicaties worden afgesneden,
afhankelijk van de zendcondities.
Het communicatiebereik varieert afhankelijk van de werkelijke afstand tussen de communicerende apparaten, de aanwezigheid van obstakels tussen de
apparaten, de zendcondities, de onmiddellijke omgeving, waaronder de aanwezigheid van muren en de materialen waarvan deze gemaakt zijn, en de
gebruikte software.
De eigenlijk communicatiesnelheid is mogelijk niet zo snel als wordt weergegeven op uw computer.
Als u IEEE 802.11b- en IEEE 802.11g-producten implementeert op hetzelfde draadloze netwerk, kan de communicatiesnelheid lager worden als gevolg
van radiostoring. Bovendien zijn IEEE 802.11g-apparaten zodanig ontworpen dat ze de communicatiesnelheid verlagen als ze communiceren met
IEEE 802.11b-producten. Wanneer de communicatiesnelheid lager is dan verwacht, kan de communicatiesnelheid hoger worden door het draadloze
kanaal op het toegangspunt te veranderen.
n 64 N
De VAIO-computer gebruiken
Communiceren zonder een toegangspunt (ad hoc)
Een ad hoc-netwerk is een netwerk waarin een LAN enkel door de draadloze apparaten zelf tot stand wordt gebracht, zonder
een andere centrale controller of een ander toegangspunt. Elk apparaat communiceert rechtstreeks met andere apparaten
in het netwerk. U kunt thuis gemakkelijk een ad hoc-netwerk tot stand brengen.
n 65 N
De VAIO-computer gebruiken
Communiceren zonder een toegangspunt (ad hoc)
!
U kunt de door de IEEE 802.11a-standaard gebruikte 5 GHz-bandbreedte niet selecteren op ad hocnetwerken.
De IEEE 802.11n-conceptstandaard, die de 2,4 of 5 GHz-bandbreedte gebruikt, is niet beschikbaar op ad hocnetwerken.
1
Schakel de schakelaar WIRELESS in.
2
Klik op de knop naast of boven de gewenste optie(s) voor draadloze communicatie in het venster VAIO Smart Network.
Controleer of het WIRELESS-lampje aan gaat.
3
Klik op Start en selecteer Configuratiescherm.
4
Klik op Netwerkstatus en -taken weergeven onder Netwerk en internet.
5
Klik op Verbinding of netwerk instellen in het linkerdeelvenster.
Het venster Verbinding of netwerk instellen verschijnt.
6
Selecteer een optie om de ad hoc-netwerkinstellingen op te geven en klik op Volgende.
7
Volg de instructies op het scherm.
n 66 N
De VAIO-computer gebruiken
Communiceren met een toegangspunt (infrastructuur)
Een infrastructuurnetwerk is een netwerk dat een bestaand bedraad lokaal netwerk uitbreidt naar draadloze apparaten door
middel van een toegangspunt (niet meegeleverd). Het toegangspunt slaat een brug tussen het draadloze en bedrade LAN
en fungeert als centrale controller voor het draadloze lokale netwerk. Het toegangspunt coördineert de transmissie en
ontvangst van meerdere draadloze apparaten binnen een specifiek bereik.
Het toegangspunt selecteert het te gebruiken kanaal voor een infrastructuurnetwerk.
!
Verdere informatie over hoe u het kanaal selecteert dat door het toegangspunt zal worden gebruikt, vindt u in de handleiding bij uw toegangspunt.
n 67 N
De VAIO-computer gebruiken
Verbinding maken met een draadloos netwerk
1
Controleer of een toegangspunt is ingesteld.
Raadpleeg de handleiding van uw toegangspunt voor meer informatie.
2
Schakel de schakelaar WIRELESS in.
3
Klik op de knop naast of boven de gewenste optie(s) voor draadloze communicatie in het venster VAIO Smart Network.
Controleer of het WIRELESS-lampje aan gaat.
4
Klik met de rechtermuisknop op
5
Selecteer het gewenste toegangspunt en klik op Aansluiten.
✍
of
op de taakbalk en selecteer Verbinding met een netwerk maken.
Voor WPA-PSK- of WPA2-PSK-verificatie moet u een woordgroep invoeren. De woordgroep is hoofdlettergevoelig en moet een tekstreeks zijn met
tussen de 8 en 63 tekens, of een hexadecimale reeks van 64 tekens.
n 68 N
De VAIO-computer gebruiken
Draadloze LAN-communication stoppen
Draadloze LAN-communicatie stoppen
Klik op de knop naast of boven het pictogram WLAN in het venster VAIO Smart Network.
!
Als u de WLAN-functie uitschakelt terwijl externe documenten, bestanden of bronnen worden gebruikt, kan gegevensverlies optreden.
n 69 N
De VAIO-computer gebruiken
De Bluetooth-functie gebruiken
U kunt draadloze communicatie tot stand brengen tussen uw computer en andere Bluetooth-apparaten, zoals andere
computers of mobiele telefoons. U kunt zonder kabels informatie tussen deze apparaten uitwisselen tot op een afstand
van 10 meter in een open ruimte.
Bluetooth-communicatie starten
1
Schakel de schakelaar WIRELESS in.
2
Klik op de knop naast of boven het pictogram Bluetooth in het venster VAIO Smart Network.
Controleer of het WIRELESS-lampje aan gaat.
n 70 N
De VAIO-computer gebruiken
Opmerkingen over het gebruik van de Bluetooth-functie
❑ De gegevensoverdrachtsnelheid varieert, afhankelijk van de volgende omstandigheden:
❑ Obstakels, zoals muren, die zich tussen apparaten bevinden
❑ De afstand tussen de apparaten
❑ Het in de muren gebruikte materiaal
❑ De nabijheid van magnetrons en draadloze telefoons
❑ Radiofrequentie-interferentie en andere omgevingsfactoren
❑ De configuratie van de apparaten
❑ Het type softwaretoepassing
❑ Het type besturingssysteem
❑ Het gelijktijdig gebruik van zowel draadloos LAN als Bluetooth-functies op uw computer
❑ De grootte van het bestand dat wordt uitgewisseld
❑ Vanwege de beperkingen van de Bluetooth-standaard kunnen grote bestanden tijdens de continue overdracht soms
beschadigd raken als gevolg van elektromagnetische interferentie in de omgeving.
❑ Alle Bluetooth-apparaten moeten zijn gecertificeerd om ervoor te zorgen dat de geldende standaardvereisten worden
aangehouden. Zelfs als aan de standaarden wordt voldaan, kunnen de prestaties, specificaties en bedieningsprocedures
van afzonderlijke apparaten verschillen. Niet in alle situaties is het mogelijk gegevens uit te wisselen.
❑ Video en geluid lopen mogelijk niet synchroon als u video's op uw computer afspeelt met het geluid op een aangesloten
Bluetooth-apparaat. Dit komt vaker voor met Bluetooth-technologie en is geen defect.
n 71 N
De VAIO-computer gebruiken
❑ De 2,4 GHz-band, waar Bluetooth-apparaten of draadloze LAN-apparaten mee werken, wordt door verschillende
apparaten gebruikt. Bluetooth-apparaten maken gebruik van een technologie die de interferentie van andere apparaten
die dezelfde golflengte gebruiken, minimaliseert. Gelijktijdig gebruik van de Bluetooth-functie en draadloze
communicatieapparaten kan echter leiden tot radiostoring. Hierdoor kunnen de communicatiesnelheden en -afstanden
minder zijn dan de standaardwaarden.
✍
Lees de Bluetooth-voorschriften voordat u de Bluetooth-functie gebruikt.
❑ De Bluetooth-functie werkt mogelijk niet met andere apparaten, afhankelijk van de fabrikant of de softwareversie die wordt
gebruikt door de fabrikant.
❑ Als u meerdere Bluetooth-apparaten op de computer aansluit, kan de gehele bandbreedte in beslag worden genomen,
waardoor de prestaties van de apparaten verminderen. Dit is een normale eigenschap van Bluetooth-technologie en is
geen defect.
n 72 N
De VAIO-computer gebruiken
Bluetooth-beveiliging
De draadloze technologie van Bluetooth beschikt over een identificatiefunctie waarmee u kunt vaststellen met wie
u communiceert. Met de identificatiefunctie kunt u voorkomen dat anonieme Bluetooth-apparaten toegang kunnen krijgen
tot uw computer.
De eerste keer dat twee Bluetooth-apparaten met elkaar communiceren, dient voor beide apparaten een sleutel
(een wachtwoord dat nodig is voor de verificatie) te worden vastgesteld. Hiermee worden deze apparaten geregistreerd.
Wanneer een apparaat eenmaal is geregistreerd, hoeft u deze sleutel niet opnieuw in te voeren.
✍
De sleutel kan iedere keer verschillend zijn, maar moet wel aan beide zijden hetzelfde zijn.
Voor bepaalde apparaten, zoals een muis, kan geen sleutel worden ingevoerd.
n 73 N
De VAIO-computer gebruiken
Communiceren met een ander Bluetooth-apparaat
U kunt een draadloze verbinding tot stand brengen tussen de computer en een Bluetooth-apparaat, bijvoorbeeld een andere
computer, een mobiele telefoon, PDA, headset, muis of digitale camera.
Communiceren met een ander Bluetooth-apparaat
Voor de communicatie met een ander Bluetooth-apparaat moet u eerst de Bluetooth-functie instellen. Zoek voor informatie
over het instellen en gebruiken van de Bluetooth-functie naar informatie over Bluetooth in Windows Help en ondersteuning.
U opent Windows Help en ondersteuning door te klikken op Start en vervolgens op Help en ondersteuning.
n 74 N
De VAIO-computer gebruiken
Bluetooth-communicatie stoppen
Bluetooth-communicatie stoppen
1
Schakel het Bluetooth-apparaat uit dat met de computer communiceert.
2
Klik op de knop naast of boven het pictogram Bluetooth in het venster VAIO Smart Network.
n 75 N
Randapparaten gebruiken
Randapparaten gebruiken
U kunt de functies van de VAIO-computer uitbreiden met behulp van de verschillende poorten op de computer.
❑ Een dokstation aansluiten (pagina 76)
❑ Externe luidsprekers aansluiten (pagina 84)
❑ Een externe monitor aansluiten (pagina 85)
❑ Weergavemodi selecteren (pagina 92)
❑ De meerdere-monitorsmodus gebruiken (pagina 94)
❑ Een externe microfoon aansluiten (pagina 96)
❑ Een USB-apparaat (Universal Serial Bus) aansluiten (pagina 97)
❑ Een printer aansluiten (pagina 100)
❑ Een i.LINK-apparaat aansluiten (pagina 101)
❑ Aansluiten op een netwerk (LAN) (pagina 103)
n 76 N
Randapparaten gebruiken
Een dokstation aansluiten
Door een dokstation aan te sluiten, kunt u extra randapparaten op de computer aansluiten, zoals een printer en een
extern beeldscherm.
Er wordt geen dokstation geleverd bij de computer. Het dokstation is beschikbaar als optioneel accessoire.
n 77 N
Randapparaten gebruiken
De poorten op het dokstation
A DC IN-lampje
Brandt als het dokstation is ingeschakeld.
B
C
D
E
IN USE-lampje (pagina 81)
UNDOCK-knop (pagina 81)
DC IN-poort (pagina 78)
Netwerkpoort (Ethernet) (1000BASE-T/100BASE-TX/
10BASE-T) (pagina 103)
F Hi-Speed USB-poorten (USB 2.0)*1 (pagina 97)
G DVI-D-poort*2 (pagina 85)
H MONITOR-poort (pagina 85)
*1
Ondersteuning hoge/volle/lage snelheid.
*2
Beschikbaar op modellen met de ATI-videocontroller.
!
Het dokstation kan alleen op de netspanning worden aangesloten via de netadapter die bij uw computer wordt geleverd. Verwijder de netadapter niet
uit het dokstation of het stopcontact als u het dokstation gebruikt. Er kunnen dan gegevens beschadigd raken of storingen aan de hardware ontstaan.
Gelijktijdig gebruik van de HDMI-poort op uw computer en de DVI-D-poort of de MONITOR-poort op het dokstation is niet mogelijk.
n 78 N
Randapparaten gebruiken
Uw computer aansluiten op het dokstation
!
Plaats de batterij voordat u de computer op het dokstation aansluit.
Uw computer aansluiten op het dokstation
!
Gebruik de netadapter die is meegeleverd met uw computer.
Verplaats uw computer niet wanneer deze is aangesloten op het dokstation. Het dokstation kan dan namelijk losraken, waardoor beide apparaten
beschadigingen kunnen oplopen.
1
Ontkoppel alle randapparaten van de computer.
2
Steek het ene uiteinde van het netsnoer (1) in de netadapter (2) en het andere uiteinde in een stopcontact.
3
Steek de stekker van de netadapter (2) in de DC IN-poort (3) van het dokstation (4).
n 79 N
Randapparaten gebruiken
4
Open het kapje van de aansluiting voor het dokstation aan de onderzijde van de computer.
5
Leg de onderste hoeken aan de achterkant van de computer gelijk met de geleiders op het dokstation.
n 80 N
Randapparaten gebruiken
6
Druk de computer voorzichtig naar beneden totdat deze vastklikt.
7
Zet de computer aan.
n 81 N
Randapparaten gebruiken
Uw computer verwijderen uit het dokstation
!
Als u de computer verwijdert, mogen er geen apparaten in gebruik zijn die zijn gekoppeld aan het dokstation.
Verwijder de computer niet uit het dokstation als het lampje IN USE brandt. Als u de computer verwijdert terwijl het lampje IN USE brandt, kan dit
resulteren in verlies van niet-opgeslagen gegevens of schade aan de computer.
Als de batterij bijna leeg is en u de computer verwijdert uit het dokstation, kan dit resulteren in verlies van niet-opgeslagen gegevens.
Verwijder de computer niet uit het dokstation tijdens het afspelen van videobeelden. Sluit de softwaretoepassing die u gebruikt om videobeelden af te
spelen voordat u de computer verwijdert.
Nadat u de stappen van Uw computer verwijderen uit het dokstation (pagina 82) hebt uitgevoerd, moet u de computer van het dokstation halen.
Als u de computer gebruikt terwijl deze zich nog op het dokstation bevindt, kan dit leiden tot instabiliteit.
n 82 N
Randapparaten gebruiken
Uw computer verwijderen uit het dokstation
1
Druk op de knop UNDOCK (1) en wacht tot het lampje IN USE (2) uitgaat.
✍
Als het lampje IN USE niet brandt, hoeft u niet op de knop UNDOCK te drukken.
Als u op de knop UNDOCK drukt terwijl de computer in een energiebesparende modus staat, keert de computer eerst terug naar de normale modus en
wordt vervolgens de verwijderingsprocedure gestart.
!
Nadat de computer is teruggekeerd naar de normale modus, moet u deze van het dokstation halen. Als u de computer gebruikt terwijl deze zich nog op
het dokstation bevindt, kan dit leiden tot instabiliteit.
n 83 N
Randapparaten gebruiken
2
Til de computer van het dokstation.
3
Sluit het kapje van de aansluiting voor het dokstation aan de onderzijde van de computer.
U kunt de computer ook op de volgende manier verwijderen uit het dokstation:
1
Klik op Start, vervolgens op de pijl naast de knop Vergrendelen en daarna op Loskoppelen.
2
Controleer of een ballon wordt weergeven en dat het lampje IN USE uitgaat. Til de computer vervolgens van het dokstation.
3
Sluit het kapje van de aansluiting voor het dokstation aan de onderzijde van de computer.
!
Het is uiterst belangrijk dat u het kapje van de aansluiting voor het dokstation sluit nadat u de computer van het dokstation hebt losgekoppeld. Als het
kapje open blijft, kan er stof binnenkomen en kan de computer beschadigd raken.
✍
Als u de netstroom naar het dokstation volledig wilt verbreken, koppelt u de netadapter los.
n 84 N
Randapparaten gebruiken
Externe luidsprekers aansluiten
U kunt externe geluidsapparatuur, zoals luidsprekers of een hoofdtelefoon (niet meegeleverd) aansluiten op uw computer.
Externe luidsprekers aansluiten
1
Sluit de luidsprekerkabel (1) (niet meegeleverd) aan op de hoofdtelefoonconnector (2) i.
2
Sluit het andere uiteinde van de luidsprekerkabel aan op de externe luidspreker (3).
3
Verlaag het volume vóór u de luidsprekers inschakelt.
✍
Sluit alleen luidsprekers aan die zijn ontworpen voor gebruik met een computer.
!
Plaats geen diskettes op de luidsprekers. Het magnetische veld van een luidspreker kan de gegevens op een diskette beschadigen.
n 85 N
Randapparaten gebruiken
Een externe monitor aansluiten
U kunt een externe monitor (niet meegeleverd) aansluiten op de computer. U kunt de computer bijvoorbeeld gebruiken met
een computermonitor of een projector.
✍
Sluit het netsnoer van de externe monitor pas aan nadat u alle andere kabels hebt aangesloten.
Een monitor aansluiten
U kunt een monitor rechtstreeks of via het optionele dokstation op de computer aansluiten.
Een monitor aansluiten
!
De monitorpoort van de computer is niet bereikbaar als de computer op het dokstation is aangesloten.
De DVI-D-poort op het dokstation is alleen beschikbaar op modellen met de ATI-videocontroller.
1
Indien nodig steekt u het ene uiteinde van het netsnoer (1) van de monitor in de monitor en het andere uiteinde in een
stopcontact.
2
Als u een analoge monitor wilt aansluiten, sluit u de monitorkabel (2) (niet meegeleverd) aan op de monitorpoort (3) a
van de computer of het dokstation.
n 86 N
Randapparaten gebruiken
3
Als u een TFT/DVI-beeldscherm wilt aansluiten, sluit u de monitorkabel (2) (niet meegeleverd) aan op een
HDMI-naar-DVI-D-adapter (3) (niet meegeleverd) en sluit de HDMI-kabel (4) (niet meegeleverd) aan op de
HDMI-naar-DVI-D-adapter (3) en op de HDMI-poort (5) op de computer (indien aanwezig), of sluit de
monitorkabel (2) (niet meegeleverd) aan op de DVI-D-poort op het dokstation.
4
Als het externe beeldscherm is uitgerust met een HDMI-poort, sluit u een HDMI-kabel (niet meegeleverd) aan op de
HDMI-poort van de computer en op de HDMI-poort van het beeldscherm.
!
Uw computer voldoet aan de HDCP-standaard en kan het transmissiekanaal van digitale videosignalen coderen voor auteursrechtbeveiliging,
zodat u een breed scala aan auteursrechtelijk beschermde inhoud van hoge kwaliteit kunt afspelen en weergeven. U moet wel een met HDCP
compliante monitor aansluiten op de HDMI-poort van uw computer (indien aanwezig) of op de DVI-D-poort van het dokstation om de auteursrechtelijk
beschermde inhoud te kunnen weergeven. Als op de computer een niet-compliante monitor is aangesloten, kunt u de auteursrechtelijk beschermde
inhoud niet afspelen of weergeven.
✍
DVI-D staat voor Digital Visual Interface - Digital. Dit is een type DVI-poort dat alleen digitale videosignalen ondersteunt (geen analoge videosignalen).
Deze heeft een 24-pins aansluiting.
Een DVI-I-poort (Digital Visual Interface - Integrated) ondersteunt digitale en analoge videosignalen. Deze heeft een 29-pins aansluiting.
n 87 N
Randapparaten gebruiken
Een multimediamonitor aansluiten
U kunt een multimediamonitor met ingebouwde luidsprekers en een microfoon rechtstreeks of via het optionele dokstation
op de computer aansluiten.
Een multimediamonitor aansluiten
!
De monitorpoort van de computer is niet bereikbaar als de computer op het dokstation is aangesloten.
1
Steek het netsnoer van de multimediamonitor (1) in een stopcontact.
2
Sluit de monitorkabel (2) (niet meegeleverd) aan op de monitorpoort (3) a van de computer of het dokstation.
3
Sluit de luidsprekerkabel (4) (niet meegeleverd) aan op de hoofdtelefoonconnector (5) i op de computer.
4
Sluit de microfoonkabel (6) (niet meegeleverd) aan op de microfoonconnector (7) m op de computer.
n 88 N
Randapparaten gebruiken
n 89 N
Randapparaten gebruiken
Een tv aansluiten
Als uw computer is uitgerust met een HDMI-poort, kunt u een tv met HDMI-ingang aansluiten op uw computer.
Alleen geselecteerde modellen zijn uitgerust met een HDMI-poort. Zie de online specificaties om uit te zoeken of uw computer
is uitgerust met een HDMI-poort.
Een tv aansluiten op uw computer
!
Om geluid te horen via het op de HDMI-poort aangesloten apparaat, moet u het apparaat voor geluidsuitvoer wijzigen. Voor gedetailleerde instructies
leest u Hoe wijzig ik het geluidsuitvoerapparaat? (pagina 208).
1
Steek het netsnoer van uw tv (1) in een stopcontact.
2
Steek het ene uiteinde van een HDMI-kabel (2) (niet meegeleverd) in de HDMI-poort (3) van de computer en het andere
uiteinde in de tv.
3
Stel het ingangskanaal van de tv in op de externe ingang.
4
Stel het tv-configuratiesysteem in.
!
Als een ander stuurprogramma wordt gebruikt dan het stuurprogramma van Sony, kan het voorkomen dat beeld of geluid niet wordt weergegeven.
Gebruik altijd het door Sony meegeleverde stuurprogramma voor updates.
n 90 N
Randapparaten gebruiken
✍
Raadpleeg de handleiding van de tv voor meer informatie over het gebruik en de installatie.
De HDMI-kabel verzendt zowel video- als audiosignalen.
U kunt daarnaast een thuisbioscoopinstallatie of ander apparaat voor surroundgeluid aansluiten tussen uw computer en de
tv met de HDMI-aansluiting.
Zo sluit u een apparaat voor digitaal geluid van hoge kwaliteit aan tussen uw computer en een tv
!
Zorg voor het aansluiten van het apparaat op de computer eerst dat de HDMI-verbinding is gemaakt tussen de tv en de thuisbioscoopinstallatie of ander
apparaat voor surroundgeluid.
Om geluid te horen via het op de HDMI-poort aangesloten apparaat, moet u het apparaat voor geluidsuitvoer wijzigen. Voor gedetailleerde instructies
leest u Hoe wijzig ik het geluidsuitvoerapparaat? (pagina 208).
1
Schakel de tv in en stel deze in op HDMI-invoer.
2
Schakel de thuisbioscoopinstallatie of ander apparaat voor surroundgeluid in en stel de invoer in op HDMI.
3
Sluit een HDMI-kabel (niet meegeleverd) aan op de poort voor HDMI-invoer van de thuisbioscoopinstallatie of het andere
apparaat voor surroundgeluid en op de HDMI-poort van de computer.
4
Druk op de toetsen Fn+F7 om de beelduitvoer te wijzigen naar de aangesloten tv.
✍
U kunt de schermresolutie van de aangesloten tv wijzigen via uw computer. Zie Waarom geeft mijn scherm geen video weer? (pagina 196) voor de
gedetailleerde procedure.
Met de HDMI-verbinding kan het volume alleen worden aangepast via het aangesloten audioapparaat. Via de computer hebt u geen controle over het
uitvoervolume van de aangesloten apparaten.
n 91 N
Randapparaten gebruiken
Een projector aansluiten
U kunt een projector (zoals de Sony LCD-projector) rechtstreeks of via het optionele dokstation op de computer aansluiten.
Een projector aansluiten
!
De monitorpoort van de computer is niet bereikbaar als de computer op het dokstation is aangesloten.
1
Steek het netsnoer (1) van de projector in een stopcontact.
2
Sluit een monitorkabel (2) (niet meegeleverd) aan op de monitorpoort (3) a van de computer of het dokstation.
3
Sluit een audiokabel (4) (niet meegeleverd) aan op de hoofdtelefoonconnector (5) i aan op de computer.
4
Steek de monitorkabel en de audiokabel in de connector en poort van de projector (6).
n 92 N
Randapparaten gebruiken
Weergavemodi selecteren
U kunt selecteren welk scherm u als primair scherm wilt gebruiken als u een externe monitor (bureaubladmonitor, enz.)
op de computer hebt aangesloten.
De procedure voor het selecteren van een weergave is afhankelijk van de videocontroller die wordt gebruikt in de computer.
Raadpleeg de online specificaties voor gedetailleerde informatie over de videocontroller.
Als u het computerscherm en de externe monitor tegelijkertijd wilt gebruiken, raadpleegt u De meerdere-monitorsmodus
gebruiken (pagina 94) voor meer informatie.
n 93 N
Randapparaten gebruiken
Een scherm selecteren
!
De monitorpoort van de computer is niet bereikbaar als de computer op het dokstation is aangesloten.
Modellen met de Intel Graphics Media Accelerator
1
Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad en selecteer Aan persoonlijke voorkeur aanpassen.
2
Klik op Beeldscherminstellingen.
3
Volg de instructies op het scherm om de instellingen te wijzigen.
✍
Het kan zijn dat gelijktijdige weergave van dezelfde inhoud op uw computerscherm en op de externe monitor of projector niet mogelijk is,
afhankelijk van het type externe monitor of projector.
Schakel de externe monitor in voordat u de computer inschakelt.
Modellen met de ATI-videocontroller
Als een externe monitor is aangesloten op de computer, kunt u de instellingen voor Main/Clone als volgt aanpassen:
1
Klik op Start, ga naar Alle programma's en klik vervolgens op Catalyst Control Center.
2
Klik op CCC.
3
Volg de instructies op het scherm om de instellingen te wijzigen.
Raadpleeg het Help-bestand voor meer informatie.
✍
Het kan zijn dat gelijktijdige weergave van dezelfde inhoud op uw computerscherm en op de externe monitor of projector niet mogelijk is,
afhankelijk van het type externe monitor of projector.
Schakel de externe monitor in voordat u de computer inschakelt.
n 94 N
Randapparaten gebruiken
De meerdere-monitorsmodus gebruiken
Dankzij de meerdere-monitorsmodus kunt u specifieke delen van het bureaublad weergeven op verschillende monitoren.
Als u bijvoorbeeld een extern beeldscherm op de monitorpoort hebt aangesloten, kunnen uw computerscherm en het externe
beeldscherm als één bureaubladmonitor fungeren.
U kunt de cursor van het ene naar het andere scherm verplaatsen. Hierdoor kunt u objecten (bijvoorbeeld een
toepassingsvenster of een werkbalk) van het ene scherm naar het andere slepen.
✍
Het is mogelijk dat het externe beeldscherm de functie van de meerdere-monitorsmodus niet ondersteunt.
Het is mogelijk dat bepaalde software niet compatibel is met de instellingen van de meerdere-monitorsmodus.
Zorg ervoor dat de computer niet in de slaapstand of in de sluimerstand kan worden gezet tijdens het gebruik van de meerdere-monitorsmodus.
Anders bestaat de kans dat de computer niet terugkeert naar de normale modus.
Als u voor elk scherm andere kleuren instelt, moet u één venster niet uitbreiden over twee schermen. Anders is het mogelijk dat de software niet naar
behoren werkt.
Stel minder kleuren of een lagere resolutie in voor elk scherm.
n 95 N
Randapparaten gebruiken
Zo gebruikt u de meerdere-monitorsmodus
!
Raadpleeg de online specificaties als u wilt weten van welke videocontroller uw model is voorzien.
De monitorpoort van de computer is niet bereikbaar als de computer op het dokstation is aangesloten.
Modellen met de Intel Graphics Media Accelerator
1
Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad en selecteer Aan persoonlijke voorkeur aanpassen.
2
Klik op Beeldscherminstellingen.
3
Volg de instructies op het scherm om de instellingen te wijzigen.
✍
Bovendien kunt u de schermkleuren en resolutie voor elke monitor instellen en de meerdere-monitorsfunctie aanpassen.
Modellen met de ATI-videocontroller
1
Klik op Start en selecteer Configuratiescherm.
2
Klik op Beeldschermresolutie aanpassen onder Vormgeving aan persoonlijke voorkeur aanpassen.
3
Klik met de rechtermuisknop op monitor 2 en select Gekoppeld.
4
Klik op OK.
Klik op Ja wanneer u om bevestiging wordt gevraagd.
✍
Bovendien kunt u de schermkleuren en resolutie voor elke monitor instellen en de meerdere-monitorsfunctie aanpassen.
n 96 N
Randapparaten gebruiken
Een externe microfoon aansluiten
Als u een geluidsinvoerapparaat nodig hebt (bijvoorbeeld om te chatten op het internet), moet u een externe microfoon
(niet meegeleverd) aansluiten.
Een externe microfoon aansluiten
Steek de microfoonkabel (1) in de microfoonconnector (2) m.
✍
Sluit alleen microfoons aan die zijn ontworpen voor gebruik met een computer.
n 97 N
Randapparaten gebruiken
Een USB-apparaat (Universal Serial Bus) aansluiten
Om te voorkomen dat de computer en/of het USB-apparaat beschadigd worden, let u op de volgende punten:
❑ Als u de computer verplaatst terwijl er USB-apparaten zijn aangesloten, let u erop dat de USB-poorten niet worden
blootgesteld aan schokken of grote druk.
❑ Plaats de computer niet in een tas of koffertje terwijl er USB-apparaten zijn aangesloten.
Een USB-muis aansluiten
Een USB-muis aansluiten
1
Kies de USB-poort (1)
die u wilt gebruiken.
2
Steek de USB-muiskabel (2) in de USB-poort.
U kunt nu de USB-muis (niet meegeleverd) (3) gebruiken.
n 98 N
Randapparaten gebruiken
Een USB-diskettestation aansluiten
U kunt een USB-diskettestation kopen en aansluiten op de computer.
Een USB-diskettestation aansluiten
1
Kies de USB-poort (1)
die u wilt gebruiken.
2
Steek de kabel van het USB-diskettestation (2) in de USB-poort.
Uw USB-diskettestation (3) is nu klaar voor gebruik.
!
Als u een USB-diskettestation gebruikt, moet u erop letten dat de USB-poort niet wordt blootgesteld aan grote krachten. Hierdoor kan een storing
worden veroorzaakt.
n 99 N
Randapparaten gebruiken
Een USB-diskettestation loskoppelen
U kunt een USB-diskettestation loskoppelen terwijl de computer is in- of uitgeschakeld. Als u het station loskoppelt terwijl
de computer zich in een energiebesparende modus (slaapstand of sluimerstand) bevindt, kan er een storing optreden.
Een USB-diskettestation loskoppelen
✍
Als u een USB-diskettestation wilt ontkoppelen terwijl de computer is uitgeschakeld, slaat u stap 1 tot en met 5 over.
1
Sluit alle programma's waarin het diskettestation wordt gebruikt.
2
Dubbelklik op het pictogram Hardware veilig verwijderen op de taakbalk.
3
Selecteer het diskettestation dat u wilt loskoppelen.
4
Klik op Stoppen.
5
Volg de instructies op het scherm om het diskettestation te verwijderen.
6
Koppel het diskettestation los van de computer.
n 100 N
Randapparaten gebruiken
Een printer aansluiten
U kunt een Windows-compatibele printer aansluiten op de computer om bestanden af te drukken.
Een printer op een USB-poort aansluiten
U kunt een USB-printer die compatibel is met uw versie van Windows aansluiten op de computer.
Een printer aansluiten op de USB-poort
1
Sluit het netsnoer (1) van de printer aan op een stopcontact.
2
Kies de USB-poort (3)
3
Sluit het ene uiteinde van een USB-printerkabel (2) (niet meegeleverd) aan op de USB-poort en het andere uiteinde op
de printer.
die u wilt gebruiken.
n 101 N
Randapparaten gebruiken
Een i.LINK-apparaat aansluiten
Opmerkingen bij het aansluiten van i.LINK-apparaten
❑ Uw computer is voorzien van een i.LINK-poort, waarmee u een i.LINK-apparaat, bijvoorbeeld een digitale camcorder,
kunt aansluiten.
❑ De i.LINK-poort op uw computer voorziet een extern apparaat niet van stroom. Als het externe apparaat stroom nodig
heeft, moet u het aansluiten op een spanningsbron.
❑ De i.LINK-poort ondersteunt transmissiesnelheden van maximaal 400 Mbps. De eigenlijke transmissiesnelheid is echter
afhankelijk van de transmissiesnelheid van het externe apparaat.
❑ De optionele i.LINK-kabels zijn mogelijk niet beschikbaar in sommige landen of regio's.
❑ Een i.LINK-verbinding met andere compatibele apparaten wordt niet volledig gegarandeerd.
❑ De i.LINK-verbinding is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de toepassing, het besturingssysteem en de
i.LINK-compatibele apparaten die u gebruikt. Raadpleeg de handleiding van uw software voor meer informatie.
❑ Controleer de gebruiksvoorwaarden en de besturingssysteemcompatibiliteit van i.LINK-compatibele pc-randapparaten
(bijvoorbeeld een harde-schijfstation of CD-RW-station) voordat u deze aansluit op de computer.
n 102 N
Randapparaten gebruiken
Een digitale camcorder aansluiten
Een digitale camcorder aansluiten
Steek het ene uiteinde van een i.LINK-kabel (1) (niet meegeleverd) in de i.LINK-poort (2) van de computer en het andere
uiteinde in de DV In-/Out-poort (3) van de digitale camcorder.
✍
Bij digitale videocamera's van Sony zijn de poorten met de aanduiding DV Out, DV In/Out of i.LINK i.LINK-compatibel.
De digitale camcorder van Sony die hier wordt weergegeven, is maar een voorbeeld. Mogelijk moet uw digitale camcorder anders worden aangesloten.
U kunt niet werken met afbeeldingen die op een Memory Stick zijn opgeslagen wanneer u een i.LINK-verbinding gebruikt.
n 103 N
Randapparaten gebruiken
Aansluiten op een netwerk (LAN)
U kunt de computer aansluiten op netwerken van het type 1000BASE-T*/100BASE-TX/10BASE-T via een Ethernet-netwerkkabel.
Sluit het ene uiteinde van een netwerkkabel (niet meegeleverd) aan op de netwerkpoort (Ethernet) van de computer of op
het optionele dokstation en het andere uiteinde op het netwerk. Raadpleeg de netwerkbeheerder voor de gedetailleerde
instellingen en de apparaten die nodig zijn voor de aansluiting op het netwerk.
*
Alleen beschikbaar via de netwerkpoort (Ethernet) van het optionele dokstation.
✍
Uw computer kan op het netwerk worden aangesloten met de standaardinstellingen.
Als de computer is aangesloten op het dokstation, dient u te selecteren welke netwerkpoort (Ethernet) wordt gebruikt. Volg de instructies op het scherm.
n 104 N
Randapparaten gebruiken
!
Sluit geen telefoonkabel aan op de netwerkpoort (LAN) van uw computer.
Als de netwerkpoort (LAN) is aangesloten op de hieronder genoemde telefoonlijnen, kan door hoge elektrische stroom naar de poort schade,
oververhitting of brand worden veroorzaakt.
- Telefoonlijnen voor thuisgebruik (intercom-luidsprekertelefoon) of zakelijk gebruik (bedrijfstelefoon met meerdere lijnen)
- De lijnen van het openbare telefoonnet
- PBX (private branch exchange)
Sluit geen telefoonkabel aan op de netwerkpoort (Ethernet-poort).
n 105 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Uw VAIO-computer aanpassen
In dit deel wordt kort beschreven hoe u de standaardinstellingen van uw VAIO-computer kunt aanpassen. U leert onder
andere hoe u uw Sony-software en -hulpprogramma's kunt gebruiken en het uiterlijk ervan kunt aanpassen.
❑ Het wachtwoord instellen (pagina 106)
❑ Vingerafdrukverificatie gebruiken (pagina 118)
❑ De Trusted Platform Module (TPM) gebruiken (pagina 126)
❑ De computer instellen met VAIO Control Center (pagina 133)
❑ Energiebesparende modi gebruiken (pagina 134)
❑ Energiebeheer met VAIO Power Management (pagina 139)
❑ De modem configureren (pagina 141)
❑ De harde schijf beschermen (pagina 143)
n 106 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Het wachtwoord instellen
Naast het Windows-wachtwoord kunt u een van de BIOS-functies gebruiken om de computer te beveiligen door twee typen
wachtwoorden in te stellen: het opstartwachtwoord en het wachtwoord voor de vaste schijf.
Zodra u het opstartwachtwoord hebt ingesteld, moet u dit invoeren nadat het VAIO-logo is weergegeven bij het opstarten van
de computer. Met het opstartwachtwoord kunt u voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de computer.
Het wachtwoord voor de harde schijf biedt aanvullende beveiliging van de gegevens die op de harde schijf zijn opgeslagen.
Als u het wachtwoord voor de harde schijf instelt, krijgen andere gebruikers geen toegang tot de gegevens als ze het
wachtwoord niet kennen, zelfs als de met een wachtwoord beveiligde harde schijf uit uw computer is verwijderd en in een
andere computer is geïnstalleerd.
n 107 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Het opstartwachtwoord toevoegen
Met het opstartwachtwoord kunt u voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de computer.
Er zijn twee typen opstartwachtwoorden: een wachtwoord voor de computer en een gebruikerswachtwoord. Het wachtwoord
voor de computer is bedoeld voor gebruikers met beheerdersrechten voor de computer. Met dit wachtwoord kunnen ze alle
configuratieopties in het scherm BIOS Setup aanpassen en de computer opstarten. Het gebruikerswachtwoord is bedoeld
voor de standaardgebruikers. Met dit wachtwoord kunnen ze bepaalde configuratieopties in het scherm BIOS Setup
aanpassen en de computer opstarten. U kunt het gebruikerswachtwoord pas instellen nadat u het wachtwoord voor de
computer hebt ingesteld.
!
Zodra u het opstartwachtwoord hebt ingesteld, kunt u de computer niet starten zonder het wachtwoord in te voeren. Zorg dat u het wachtwoord niet
vergeet. Schrijf het wachtwoord op, bewaar het op een veilige plek en geef het niet aan anderen.
Als u het opstartwachtwoord bent vergeten en hulp nodig hebt bij het opnieuw instellen ervan, worden herstellingskosten in rekening gebracht.
Uw computer moet mogelijk worden opgestuurd voor reparatie om het wachtwoord opnieuw in te stellen.
✍
Als uw computer is voorzien van een vingerafdruksensor en u het opstartwachtwoord hebt ingesteld naast de functie voor vingerafdrukverificatie, kunt
u in plaats van het wachtwoord vingerafdrukverificatie gebruiken als u de computer inschakelt. Zie Vingerafdrukverificatie gebruiken (pagina 118)
voor meer informatie.
n 108 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Het opstartwachtwoord toevoegen (wachtwoord voor de computer)
1
Zet de computer aan.
2
Druk op F2 wanneer het VAIO-logo verschijnt.
Het scherm BIOS Setup verschijnt. Als dit niet het geval is, start u de computer opnieuw op en drukt u meerdere keren
op de toets F2 als het VAIO-logo verschijnt.
3
Druk op de toets < of , om Security te selecteren om het tabblad Security weer te geven, selecteer Set Machine Password
en druk op de toets Enter.
4
Voer in het scherm voor invoer van het wachtwoord tweemaal het wachtwoord in en druk vervolgens op Enter.
Het wachtwoord mag maximaal 32 alfanumerieke tekens lang zijn (inclusief spaties).
5
Selecteer Password when Power On onder Security en druk vervolgens op Enter.
6
Wijzig de instelling van Disabled in Enabled.
7
Druk op de toets < of , om Exit te selecteren en selecteer Exit Setup. Druk vervolgens op de toets Enter.
Druk wanneer om bevestiging wordt gevraagd op Enter.
n 109 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Het opstartwachtwoord toevoegen (gebruikerswachtwoord)
!
Zorg dat u het wachtwoord voor de computer eerder instelt dan het gebruikerswachtwoord.
1
Zet de computer aan.
2
Druk op F2 wanneer het VAIO-logo verschijnt.
Het scherm BIOS Setup verschijnt. Als dit niet het geval is, start u de computer opnieuw op en drukt u meerdere keren
op de toets F2 als het VAIO-logo verschijnt.
3
Voer het wachtwoord voor de computer in en druk op Enter.
4
Druk op de toets < of , om Security te selecteren om het tabblad Security weer te geven, selecteer Set User Password
en druk op de toets Enter.
5
Voer in het scherm voor invoer van het wachtwoord tweemaal het wachtwoord in en druk vervolgens op Enter.
Het wachtwoord mag maximaal 32 alfanumerieke tekens lang zijn (inclusief spaties).
6
Druk op de toets < of , om Exit te selecteren en selecteer Exit Setup. Druk vervolgens op de toets Enter.
Druk wanneer om bevestiging wordt gevraagd op Enter.
n 110 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Het opstartwachtwoord wijzigen/verwijderen
Het opstartwachtwoord wijzigen of verwijderen (wachtwoord voor de computer)
1
Zet de computer aan.
2
Druk op F2 wanneer het VAIO-logo verschijnt.
Het scherm BIOS Setup verschijnt. Als dit niet het geval is, start u de computer opnieuw op en drukt u meerdere keren
op de toets F2 als het VAIO-logo verschijnt.
3
Voer het wachtwoord voor de computer in en druk op Enter.
4
Druk op de toets < of , om Security te selecteren om het tabblad Security weer te geven, selecteer Set Machine Password
en druk op de toets Enter.
5
Voer in het scherm voor invoer van het wachtwoord eenmaal het huidige wachtwoord in en voer vervolgens tweemaal een
nieuw wachtwoord in. Druk op Enter.
Als u het wachtwoord wilt verwijderen, laat u Enter New Password en Confirm New Password leeg en drukt u op Enter.
6
Druk op de toets < of , om Exit te selecteren en selecteer Exit Setup. Druk vervolgens op de toets Enter.
Druk wanneer om bevestiging wordt gevraagd op Enter.
n 111 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Het opstartwachtwoord wijzigen of verwijderen (gebruikerswachtwoord)
1
Zet de computer aan.
2
Druk op F2 wanneer het VAIO-logo verschijnt.
Het scherm BIOS Setup verschijnt. Als dit niet het geval is, start u de computer opnieuw op en drukt u meerdere keren
op de toets F2 als het VAIO-logo verschijnt.
3
Voer het gebruikerswachtwoord in en druk op Enter.
4
Druk op de toets < of , om Security te selecteren om het tabblad Security weer te geven, selecteer Set User Password
en druk op de toets Enter.
5
Voer in het scherm voor invoer van het wachtwoord eenmaal het huidige wachtwoord in en voer vervolgens tweemaal een
nieuw wachtwoord in. Druk op Enter.
Als u het wachtwoord wilt verwijderen, laat u Enter New Password en Confirm New Password leeg en drukt u op Enter.
6
Druk op de toets < of , om Exit te selecteren en selecteer Exit Setup. Druk vervolgens op de toets Enter.
Druk wanneer om bevestiging wordt gevraagd op Enter.
n 112 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Het wachtwoord voor de harde schijf toevoegen
Het wachtwoord voor de harde schijf biedt aanvullende beveiliging van de gegevens die op de harde schijf zijn opgeslagen.
Als u het wachtwoord voor de harde schijf instelt, voegt u een extra beveiligingsniveau toe.
Wanneer u het wachtwoord voor de harde schijf toevoegt, moet u zowel het hoofd- als het gebruikerswachtwoord instellen.
Met het hoofdwachtwoord kunnen gebruikers met beheerdersrechten op de computer het gebruikerswachtwoord in het
scherm BIOS Setup opnieuw instellen. Met het gebruikerswachtwoord kunt u de harde schijf vergrendelen. Nadat u het
gebruikerswachtwoord hebt ingesteld, moet u dit samen met het opstartwachtwoord (indien ingesteld) invoeren wanneer het
VAIO-logo verschijnt.
!
U kunt de computer niet met het hoofdwachtwoord opstarten.
Als u het hoofdwachtwoord vergeet of als het toetsenbord het niet meer doet, zodat u geen wachtwoord kunt invoeren, is het onmogelijk om toegang
te krijgen tot de gegevens die op de harde schijf zijn opgeslagen. Dit wachtwoord kan NIET OPNIEUW WORDEN INGESTELD. U moet dan voor eigen
rekening de harde schijf vervangen en u bent alle gegevens kwijt die op de harde schijf waren opgeslagen. Schrijf het hoofdwachtwoord op, bewaar het
op een veilige plek en geef het niet aan anderen.
✍
Als uw computer is voorzien van een vingerafdruksensor en u het wachtwoord voor de vaste schijf hebt ingesteld naast de functie voor
vingerafdrukverificatie, kunt u in plaats van het wachtwoord vingerafdrukverificatie gebruiken als u de computer inschakelt.
Zie Vingerafdrukverificatie gebruiken (pagina 118) voor meer informatie.
n 113 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Het wachtwoord voor de harde schijf toevoegen
1
Zet de computer aan.
2
Druk op F2 wanneer het VAIO-logo verschijnt.
Het scherm BIOS Setup verschijnt. Als dit niet het geval is, start u de computer opnieuw op en drukt u meerdere keren
op de toets F2 als het VAIO-logo verschijnt.
✍
Als u het opstartwachtwoord hebt ingesteld, voert u dit in.
3
Druk op de toets < of , om Security te selecteren om het tabblad Security weer te geven, selecteer Hard Disk Password
en druk op de toets Enter.
Het invoerscherm Hard Disk Password verschijnt.
4
Selecteer Enter Master and User Passwords en druk op Enter.
5
Selecteer Continue in het waarschuwingsscherm en druk op Enter.
6
Voer het hoofdwachtwoord tweemaal in en druk op Enter.
Het wachtwoord mag maximaal 32 alfanumerieke tekens lang zijn (inclusief spaties).
7
Voer het gebruikerswachtwoord tweemaal in en druk op Enter.
Het wachtwoord mag maximaal 32 alfanumerieke tekens lang zijn (inclusief spaties).
8
Druk wanneer om bevestiging wordt gevraagd op Enter.
9
Druk op Esc en vervolgens op < of , om het tabblad Exit te selecteren.
10 Druk op M of m om Exit Setup te selecteren en druk op vervolgens op Enter.
Druk wanneer om bevestiging wordt gevraagd op Enter.
n 114 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Het wachtwoord voor de harde schijf wijzigen/verwijderen
Het wachtwoord voor de harde schijf wijzigen
1
Zet de computer aan.
2
Druk op F2 wanneer het VAIO-logo verschijnt.
Het scherm BIOS Setup verschijnt. Als dit niet het geval is, start u de computer opnieuw op en drukt u meerdere keren
op de toets F2 als het VAIO-logo verschijnt.
✍
Als u het opstartwachtwoord hebt ingesteld, voert u dit in.
3
Druk op de toets < of , om Security te selecteren om het tabblad Security weer te geven, selecteer Hard Disk Password
en druk op de toets Enter.
Het invoerscherm Hard Disk Password verschijnt.
4
Selecteer Change Master Password of Change User Password en druk vervolgens op Enter.
5
Voer het huidige wachtwoord eenmaal in en daarna het nieuwe wachtwoord tweemaal.
6
Druk op Enter.
7
Druk op Enter wanneer het succesbericht verschijnt.
8
Druk op Esc en vervolgens op < of , om het tabblad Exit te selecteren.
9
Druk op M of m om Exit Setup te selecteren en druk op vervolgens op Enter.
Druk wanneer om bevestiging wordt gevraagd op Enter.
n 115 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Het wachtwoord voor de harde schijf verwijderen
1
Zet de computer aan.
2
Druk op F2 wanneer het VAIO-logo verschijnt.
Het scherm BIOS Setup verschijnt. Als dit niet het geval is, start u de computer opnieuw op en drukt u meerdere keren
op de toets F2 als het VAIO-logo verschijnt.
✍
Als u het opstartwachtwoord hebt ingesteld, voert u dit in.
3
Druk op de toets < of , om Security te selecteren om het tabblad Security weer te geven, selecteer Hard Disk Password
en druk op de toets Enter.
Het invoerscherm Hard Disk Password verschijnt.
4
Selecteer Enter Master and User Passwords en druk op Enter.
5
Voer bij Enter Current Hard Disk Master Password het huidige wachtwoord in en druk op Enter.
6
Druk op Enter zonder dat u een letter voor de resterende velden hebt ingevoerd.
7
Druk op Enter wanneer het succesbericht verschijnt.
8
Druk op Esc en vervolgens op < of , om het tabblad Exit te selecteren.
9
Druk op M of m om Exit Setup te selecteren en druk op vervolgens op Enter.
Druk wanneer om bevestiging wordt gevraagd op Enter.
n 116 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Het Windows-wachtwoord toevoegen
U kunt het Windows-wachtwoord gebruiken als u één computer wilt delen met andere gebruikers. Met het Windows-wachtwoord
kunt u voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw gebruikersaccount.
U wordt gevraagd het Windows-wachtwoord in te voeren wanneer u uw gebruikersaccount selecteert.
!
Zorg dat u het wachtwoord niet vergeet. Schrijf het wachtwoord op, bewaar het op een veilige plek en geef het niet aan anderen.
✍
Als uw computer is voorzien van een vingerafdruksensor en u het Windows-wachtwoord hebt ingesteld naast de functie voor vingerafdrukverificatie,
kunt u in plaats van het wachtwoord vingerafdrukverificatie gebruiken als u de computer inschakelt. Zie Vingerafdrukverificatie gebruiken (pagina 118)
voor meer informatie.
Het Windows-wachtwoord toevoegen
1
Klik op Start en selecteer Configuratiescherm.
2
Klik op het pictogram Gebruikersaccounts en Ouderlijk toezicht of Gebruikersaccounts.
3
Klik op Gebruikersaccounts.
4
Klik op Een wachtwoord voor uw account instellen onder Uw gebruikersaccount wijzigen.
5
Voer in de velden Nieuw wachtwoord en Bevestig het nieuwe wachtwoord het wachtwoord van de account in.
6
Klik op Wachtwoord instellen.
✍
Zie Windows Help en ondersteuning voor meer informatie over het Windows-wachtwoord.
n 117 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Het Windows-wachtwoord wijzigen/verwijderen
Het Windows-wachtwoord wijzigen
1
Klik op Start en selecteer Configuratiescherm.
2
Klik op het pictogram Gebruikersaccounts en Ouderlijk toezicht of Gebruikersaccounts.
3
Klik op Gebruikersaccounts.
4
Klik op Uw wachtwoord wijzigen.
5
Voer in het veld Huidig wachtwoord het huidige wachtwoord in.
6
Voer in de velden Nieuw wachtwoord en Bevestig het nieuwe wachtwoord een nieuw wachtwoord in.
7
Klik op Wachtwoord wijzigen.
Het wachtwoord verwijderen
1
Klik op Start en selecteer Configuratiescherm.
2
Klik op het pictogram Gebruikersaccounts en Ouderlijk toezicht of Gebruikersaccounts.
3
Klik op Gebruikersaccounts.
4
Klik op Uw wachtwoord verwijderen.
5
Voer in het veld Huidig wachtwoord het huidige wachtwoord in dat u wilt verwijderen.
6
Klik op Wachtwoord verwijderen.
n 118 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Vingerafdrukverificatie gebruiken
Voor extra gebruiksgemak is de computer mogelijk uitgerust met een vingerafdruksensor. Een kleine horizontale balk
tussen de linker- en rechterknop van het touchpad is de sensor van de vingerafdruklezer. Deze wordt in het vervolg
vingerafdruksensor genoemd.
Raadpleeg de online specificaties om na te gaan of uw model is uitgerust met de vingerafdruksensor.
Nadat u uw vingerafdruk(ken) hebt geregistreerd, biedt de functie voor vingerafdrukverificatie de volgende voorzieningen:
❑ Een alternatief voor het invoeren van een wachtwoord
❑ Aanmelden bij Windows (pagina 123)
Als u uw vingerafdrukken hebt geregistreerd voor uw gebruikersaccounts, kunt u in plaats van het wachtwoord
vingerafdrukherkenning gebruiken om u bij Windows aan te melden.
❑ De functie Power-on Security (pagina 123)
Als u het opstartwachtwoord (pagina 107) en/of het wachtwoord voor de vaste schijf (pagina 112) hebt ingesteld,
kunt u in plaats van het wachtwoord vingerafdrukverificatie gebruiken als u de computer inschakelt.
❑ Wachtwoorddatabank (Password Bank) voor snelle toegang tot websites (pagina 124)
In plaats van het invoeren van gegevens kunt u vingerafdrukverificatie gebruiken om toegang te verkrijgen tot websites
die met een wachtwoord zijn beveiligd (gebruikersaccounts, wachtwoorden, enz.).
❑ De functie File Safe om gegevens te coderen/decoderen (pagina 124)
Met de functie File Safe kunt u bestanden en mappen coderen om een gedoceerd archief te maken. Wanneer u dergelijke
gecodeerde archieven wilt decoderen of openen, gebruikt u de vingerafdrukverificatie of voert u het wachtwoord in dat
u voor de codering hebt opgegeven.
❑ Toepassingsstartfunctie voor een snelle toegang (pagina 124)
Nadat u een toepassing hebt toegewezen aan uw vinger, kunt u met de vinger over de vingerafdruksensor vegen om de
toegewezen toepassing te openen.
n 119 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van vingerafdrukverificatie
❑ De technologie voor vingerafdrukverificatie biedt geen waarborg voor volledige gebruikersidentificatie of volledige
bescherming van uw gegevens en hardware.
Sony accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor problemen en schade die voortvloeien uit gebruik van de
vingerafdruksensor of uit onvermogen om de vingerafdruksensor te gebruiken.
❑ De betrouwbaarheid van de vingerafdrukherkenning is afhankelijk van uw gebruiksomstandigheden en kan tevens van
persoon tot persoon verschillen.
❑ Zorg ervoor dat u een back-up maakt van de gegevens op de harde schijf, met name van de gegevens in de gecodeerde
archieven die gemaakt zijn met de functie File Safe, voordat u de computer opstuurt voor reparatie.
Sony accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies van of enige wijziging aan uw gegevens tijdens de reparatie.
❑ Als de harde schijf geïnitialiseerd moet worden, bijvoorbeeld na reparatie, gaan de vingerafdruksjablonen verloren.
U moet deze dan opnieuw registreren.
❑ Gegevensonderhoud en -beheer met betrekking tot vingerafdrukverificatie moet op eigen risico worden uitgevoerd.
Sony accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige defecten die voortvloeien uit uw gegevensonderhoud
en -beheer.
❑ Voordat u de computer wegdoet of overdraagt aan een derde, wordt het ten zeerste aanbevolen de vingerafdrukgegevens
die voor de vingerafdruksensor zijn geregistreerd, te wissen nadat u de gegevens op de harde schijf hebt gewist.
Zie Geregistreerde vingerafdrukken wissen (pagina 125) voor de uitgebreide procedure.
❑ Een vingerafdruksensor kan niet goed meer werken of beschadigd raken als u het oppervlak bekrast met:
❑ een hard of scherppuntig voorwerp
❑ fijne voorwerpen, bijvoorbeeld door met een vuile vinger over de vingerafdruksensor te vegen
❑ Ontlaad statische elektriciteit van uw vinger door er een metalen voorwerp mee aan te raken, vooral in droge seizoenen
(bijv. de winter), voordat u uw vingerafdruk scant. Door statische elektriciteit kan de vingerafdruksensor mogelijk niet goed
meer werken.
n 120 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Een vingerafdruk registreren
Als u de functie voor vingerafdrukverificatie wilt gebruiken, moet u uw vingerafdruk(ken) registreren in de computer.
✍
Stel het Windows-wachtwoord op de computer in voordat u de vingerafdruk(ken) registreert. Raadpleeg Het Windows-wachtwoord toevoegen (pagina 116)
voor uitgebreide instructies.
Een vingerafdruk registreren
!
Er kunnen maximaal 10 vingerafdrukken worden geregistreerd voor elke gebruiker en maximaal 21 vingerafdrukken voor aanmelding bij het systeem
met de functie Power-on Security. Het is ook mogelijk de vingerafdruk te selecteren die u later wilt gebruiken voor de functie Power-on Security.
1
Klik op Start, ga naar Alle programma's, klik op Protector Suite QL en vervolgens op Controlecentrum (Control Center).
2
Klik op Vingerafdrukken (Fingerprints) en op Initialiseren (Initialize).
3
Volg de instructies op het scherm.
✍
Raadpleeg het Help-bestand voor meer informatie.
n 121 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Als het registreren van een vingerafdruk niet is gelukt, volgt u deze stappen om het nogmaals te proberen.
1
Plaats het bovenste gewricht van de vinger op de vingerafdruksensor (1).
n 122 N
Uw VAIO-computer aanpassen
2
Veeg loodrecht met de vinger over de vingerafdruksensor.
!
Plaats het topje van de vinger in het midden van de vingerafdruksensor.
Scan de vingerafdruk van het bovenste gewricht van de vinger tot aan het topje.
Zorg er tijdens het vegen voor dat de vinger in contact blijft met de vingerafdruksensor.
Het registreren van vingerafdrukken kan mislukken als u te snel of te langzaam beweegt met de vinger. Wacht ongeveer één seconde om de
vingerafdruksensor in staat te stellen de vingerafdruk te scannen.
Uw vingerafdruk wordt mogelijk niet geregistreerd en/of herkend als uw vinger bijvoorbeeld erg droog, nat, gerimpeld, gewond of vies is.
Registreer meer dan één vingerafdruk in het geval dat de vingerafdruksensor de vingerafdruk niet herkent.
Er kunnen maximaal 10 vingerafdrukken worden geregistreerd per persoon. Er kunnen maximaal 21 vingerafdrukken worden geregistreerd voor het
aanmelden bij het systeem met de functie Power-on Security.
Zorg dat uw vingertopje en de vingerafdruksensor schoon zijn voordat u gaat vegen om de prestaties bij het herkennen te optimaliseren.
n 123 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Aanmelden bij het systeem
Als u de functie voor vingerafdrukverificatie wilt gebruiken in plaats van het invoeren van een wachtwoord om u aan te melden
bij het systeem, moet u het wachtwoord voor inschakelen, de harde schijf en Windows instellen en de computer configureren
voor vingerafdrukverificatie.
Raadpleeg Het wachtwoord instellen (pagina 106) voor meer informatie over het instellen van het wachtwoord voor
inschakelen, de vaste schijf en Windows.
Zie het Help-bestand van Protector Suite QL voor meer informatie.
Aanmelden bij Windows
Als u uw vingerafdrukken hebt geregistreerd voor uw gebruikersaccount, kunt u in plaats van het wachtwoord
vingerafdrukverificatie gebruiken om u bij Windows aan te melden. U meldt zich aan bij Windows door met de geregistreerde
vinger over de sensor te bewegen wanneer het aanmeldingsvenster van Windows wordt weergegeven.
De functie Power-on Security
Als u het opstartwachtwoord (pagina 107) en/of het wachtwoord voor de vaste schijf (pagina 112) hebt ingesteld, kunt u in
plaats van het wachtwoord vingerafdrukverificatie gebruiken als u de computer inschakelt.
n 124 N
Uw VAIO-computer aanpassen
De Wachtwoorddatabank (Password Bank) gebruiken
Nadat u uw gebruikersgegevens (gebruikersaccounts, wachtwoorden, enz.) voor websites hebt geregistreerd in de
Wachtwoorddatabank (Password Bank), kunt u vingerafdrukverificatie gebruiken voor het invoeren van benodigde
gegevens en het verkrijgen van toegang tot websites die met een wachtwoord zijn beveiligd.
Zie het Help-bestand van Protector Suite QL voor meer informatie.
!
Het is mogelijk dat u de functie Wachtwoorddatabank (Password Bank) niet kunt gebruiken. Dit is afhankelijk van de website die u opent.
De functie File Safe gebruiken
Met de functie File Safe kunt u een gecodeerd archief maken om een bestand en/of map op te nemen om te beveiligen tegen
onbevoegde toegang. Het gecodeerde archief kan worden gedecodeerd of ontgrendeld om een bestand of map te openen
door met uw vinger over de vingerafdruksensor te vegen of door het back-upwachtwoord in te voeren die u voor codering
hebt opgegeven.
Zie het Help-bestand van Protector Suite QL voor meer informatie.
De toepassingsstarter gebruiken
Met de toepassingsstartfunctie van uw computer kunt u uw voorkeurstoepassing (een programmabestand) starten als deze
is toegewezen aan een vinger met een geregistreerde vingerafdruk. Nadat u een toepassing hebt toegewezen aan uw vinger,
opent u de toegewezen toepassing door met de vinger over de vingerafdruksensor te bewegen.
Zie het Help-bestand van Protector Suite QL voor meer informatie.
n 125 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Vingerafdrukverificatie gebruiken met de TPM
Met de gegevenscodeerfunctie TPM kan het gebruik van de vingerafdrukverificatie de computerbeveiliging verhogen.
Zie De Trusted Platform Module (TPM) gebruiken (pagina 126) voor instructies over hoe u de TPM gebruikt.
Wanneer u vingerafdrukverificatie met de TPM wil gebruiken, moet de computer behalve over de TPM ook over een
vingerafdruksensor beschikken. Raadpleeg de online specificaties om na te gaan of uw model over beide beschikt.
Zie het Help-bestand van Protector Suite QL voor meer informatie.
Geregistreerde vingerafdrukken wissen
Voordat u de computer wegdoet of overdraagt aan een derde, wordt het ten zeerste aanbevolen de vingerafdrukgegevens
die voor de vingerafdruksensor zijn geregistreerd, te wissen nadat u de gegevens op de harde schijf hebt gewist.
Geregistreerde vingerafdrukken wissen
1
Zet de computer aan.
2
Druk op F2 wanneer het VAIO-logo verschijnt.
Het scherm BIOS Setup verschijnt. Als dit niet het geval is, start u de computer opnieuw op en drukt u meerdere keren
op de toets F2 als het VAIO-logo verschijnt.
3
Druk op de toets < of , om Security te selecteren en het tabblad Security weer te geven.
4
Druk op de toets m om Clear Fingerprint Data te selecteren en druk op Enter.
5
Selecteer wanneer om bevestiging wordt gevraagd Continue en druk op Enter.
De vingerafdrukgegevens die voor de vingerafdruksensor zijn geregistreerd, worden automatisch gewist wanneer het
systeem opnieuw wordt opgestart.
n 126 N
Uw VAIO-computer aanpassen
De Trusted Platform Module (TPM) gebruiken
De Trusted Platform Module (TPM) is in bepaalde modellen geïntegreerd en levert basisfuncties voor beveiliging
van de computer. In combinatie met de TPM kunt u uw gegevens coderen en decoderen als extra beveiliging tegen
onbevoegde toegang.
TPM's, die ook wel beveiligingschips worden genoemd, worden gedefinieerd door de Trusted Computing Group (TCG).
Raadpleeg de online specificaties om na te gaan of uw model is uitgerust met de TPM.
n 127 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van de TPM
❑ Hoewel de computer is uitgerust met de TPM-beveiligingsfuncties, bieden deze functies geen waarborg voor een
volledige beveiliging van uw gegevens en hardware. Sony accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor problemen
en schadegevallen die voortvloeien uit uw gebruik van de functies.
❑ Nadat u het Infineon TPM Professional Package hebt geïnstalleerd, moet u enkele TPM-wachtwoorden instellen op de
computer. Zonder deze wachtwoorden kunt u geen via TPM beveiligde gegevens herstellen. Schrijf de wachtwoorden op,
bewaar ze op een veilige plek en geef ze niet aan anderen.
❑ Maak een back-up van het meest recente archiefbestand voor noodherstel, het token-bestand voor noodherstel, het
token-bestand voor wachtwoordherstel en het persoonlijke geheime bestand en bewaar deze op een veilige plaats
voordat u de computer opstuurt voor reparatie. Geef deze bestanden niet aan anderen. De gegevens die zijn opgeslagen
in de TPM die is geïntegreerd op het moederbord gaan mogelijk verloren of raken beschadigd tijdens de reparatie.
❑ Tijdens het reparatieproces wordt de TPM ook vervangen als het moederbord moet worden vervangen. Gebruik in een
dergelijk geval de back-ups van het archiefbestand voor noodherstel, het token-bestand voor noodherstel, het token-bestand
voor wachtwoordherstel en het persoonlijke geheime bestand om de TPM-configuratie te herstellen.
❑ Zorg ervoor dat u een back-up maakt van de gegevens op de harde schijf voordat u de computer opstuurt voor reparatie.
De harde schijf wordt mogelijk geïnitialiseerd en teruggestuurd na de reparatie en in dergelijke gevallen kunt u de
gegevens op de harde schijf niet herstellen met de back-ups van het archiefbestand voor noodherstel, het token-bestand
voor noodherstel, het token-bestand voor wachtwoordherstel en het persoonlijke geheime bestand.
❑ Zorg dat u het automatische back-upbewerkingen instelt na het voltooien van de wizard voor TPM-initialisatie.
Als het venster met het selectievakje Run automatic backup now na de installatie wordt weergegeven, schakelt u het
selectievakje in en werkt u de back-upbestanden bij. Het herstelproces dat gebruik maakt van de back-upbestanden werkt
mogelijk niet als u de automatische back-upbewerkingen niet instelt.
❑ Het onderhoud en beheer van gegevens die via TPM's zijn beveiligd, moet op eigen risico worden uitgevoerd. Sony
accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige defecten die voortvloeien uit uw gegevensonderhoud en -beheer.
n 128 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Belangrijke opmerking
❑ Codeer niet de bestanden met sleutels die voor codering worden gebruikt of de mappen met dergelijke bestanden.
Wanneer u de bestanden in de mappen met basisgebruikerssleutels en andere bestanden die verderop in dit gedeelte
worden genoemd, codeert met het Encrypting File System (EFS), kunt u de TPM-software niet meer starten en de
gecodeerde gegevens niet meer decoderen als:
❑ De TPM-software is geïnstalleerd.
❑ Het platform is geïnitialiseerd.
❑ De EFS-functie is ingeschakeld tijdens het proces voor gebruikersinitialisatie.
Met de standaardinstellingen kunnen de bestanden in de mappen hieronder niet worden gecodeerd, doordat ze
systeemkenmerken hebben.
Wijzig de systeemkenmerken van de bestanden in de mappen hieronder niet.
!
De volgende mappen zijn standaard onzichtbaar.
❑ Mappen met basisgebruikerssleutels en andere mappen
C:\<gebruikersnaam>\All Users\Infineon\TPM Software 2.0\BackupData
C:\<gebruikersnaam>\All Users\Infineon\TPM Software 2.0\PlatformKeyData
C:\<gebruikersnaam>\All Users\Infineon\TPM Software 2.0\RestoreData
(C:\<gebruikersnaam>\All Users is een snelkoppeling naar C:\ProgramData.)
C:\<gebruikersnaam>\<account>\AppData\Roaming\Infineon\TPM Software 2.0\UserKeyData
n 129 N
Uw VAIO-computer aanpassen
❑ U moet onderstaande archief-, back-up- of token-bestanden niet coderen. U kunt deze op geen enkele manier herstellen
als u ze niet correct codeert.
Sony accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor problemen en schadegevallen die voortvloeien uit het per ongeluk
coderen van de onderstaande mappen en bestanden.
❑ Automatisch back-upbestand
Standaardbestandsnaam: SPSystemBackup.xml
Standaardpad: Geen (door te klikken op Browse wordt het venster <gebruikersmap>\Documents\
Security Platform geopend.)
❑ Opslagmap voor automatische back-upgegevens
Standaardmapnaam: SPSystemBackup
De map wordt gemaakt als de submap voor het bestand SPSystemBackup.xml.
❑ Token-bestand voor het herstellen van de TPM-configuratie
Standaardbestandsnaam: SPEmRecToken.xml
Standaardpad: verwisselbaar medium (diskette, USB-geheugen, enz.)
❑ Back-upbestand voor sleutels en certificaten
Standaardbestandsnaam: SpBackupArchive.xml
Standaardpad: Geen (door te klikken op Browse wordt het venster <gebruikersmap>\Documents\
Security Platform geopend.)
❑ PSD-back-upbestand
Standaardbestandsnaam: SpPSDBackup.fsb
Standaardpad: Geen (door te klikken op Browse wordt het venster <gebruikersmap>\Documents\
Security Platform geopend.)
n 130 N
Uw VAIO-computer aanpassen
❑ U moet het onderstaande token-bestand voor wachtwoordherstel of geheime bestanden niet coderen. U kunt het
wachtwoord op geen enkele manier herstellen als u deze niet correct codeert.
Sony accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor problemen en schadegevallen die voortvloeien uit het per ongeluk
coderen van de onderstaande mappen en bestanden.
❑ Token-bestand voor wachtwoordherstel
Standaardbestandsnaam: SPPwdResetToken.xml
Standaardpad: verwisselbaar medium (diskette, USB-geheugen, enz.)
❑ Geheim bestand voor wachtwoordherstel
Standaardbestandsnaam: SPPwdResetSecret.xml
Standaardpad: verwisselbaar medium (diskette, USB-geheugen, enz.)
n 131 N
Uw VAIO-computer aanpassen
De TPM configureren
Als u de geïntegreerde TPM wilt gebruiken, moet u het volgende doen:
1
De TPM inschakelen in het scherm BIOS Setup.
2
Het Infineon TPM Professional Package installeren.
3
De TPM initialiseren en configureren.
U schakelt als volgt de TPM in het scherm BIOS Setup in
1
Zet de computer aan.
2
Druk op F2 wanneer het VAIO-logo verschijnt.
Het scherm BIOS Setup verschijnt. Als dit niet het geval is, start u de computer opnieuw op en drukt u meerdere keren
op de toets F2 als het VAIO-logo verschijnt.
3
Druk op < of , om het tabblad Security te selecteren, druk vervolgens op M of m om Change TPM State te selecteren
en druk ten slotte op Enter.
4
Druk op de toets M of m om Enable te selecteren en druk op Enter.
5
Druk op de toets < of , om Exit te selecteren en selecteer Exit Setup. Druk vervolgens op de toets Enter.
6
Nadat het systeem opnieuw is opgestart, selecteert u Execute in het bevestigingsvenster en drukt u vervolgens op Enter.
!
Stel, voordat u de TPM inschakelt, het opstartwachtwoord en het wachtwoord voor de vaste schijf in ter beveiliging tegen onbevoegde wijziging van de
TPM-configuratie.
Als de TPM is ingeschakeld, duurt het langer voordat het VAIO-logo verschijnt. Dit wordt veroorzaakt door beveiligingscontroles tijdens het starten van
de computer.
✍
U kunt de TPM ook uitschakelen en de TPM-configuratie wissen in het scherm BIOS Setup. Houd er rekening mee dat u geen toegang hebt tot via TPM
beveiligde gegevens als u de TPM Ownership wist. Zorg dat u een back-up maakt van de door TPM beveiligde gegevens voordat u de TPM-configuratie wist.
n 132 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Het Infineon TPM Professional Package installeren
Lees het bestand Readme.txt in de map C:\Infineon\Readme. Dubbelklik vervolgens op setup.exe in de map C:\Infineon
om het pakket te installeren.
Voor installatie van dit pakket hebt u beheerdersrechten nodig op de computer.
!
Tijdens het installeren van het Infineon TPM Professional Package moet u een aantal wachtwoorden instellen. Zonder deze wachtwoorden kunt u geen
via TPM beveiligde gegevens of back-upbestanden herstellen. Schrijf de wachtwoorden op, bewaar ze op een veilige plek en geef ze niet aan anderen.
De TPM initialiseren en configureren
Raadpleeg de documentatie op het scherm voor gedetailleerde informatie. U opent de documentatie door op Start te klikken,
Alle programma's en Infineon Security Platform Solution aan te wijzen en op Help te klikken.
!
Het onderhoud en beheer van gegevens die via TPM's zijn beveiligd, moet op eigen risico worden uitgevoerd. Sony accepteert geen enkele
aansprakelijkheid voor enige defecten die voortvloeien uit uw gegevensonderhoud en -beheer.
n 133 N
Uw VAIO-computer aanpassen
De computer instellen met VAIO Control Center
Met het hulpprogramma VAIO Control Center kunt u systeeminformatie weergeven en voorkeuren voor de werking van het
systeem instellen.
VAIO Control Center gebruiken
1
Klik op Start, ga naar Alle programma's en klik vervolgens op VAIO Control Center.
2
Selecteer het gewenste besturingselement en wijzig de instellingen.
3
Als u klaar bent, klikt u op OK.
De instelling van het gewenste item is gewijzigd.
✍
Raadpleeg het Help-bestand van VAIO Control Center voor meer informatie over de opties.
Niet alle besturingselementen zijn zichtbaar als u VAIO Control Center opent als een gebruiker met beperkte toegangsrechten.
n 134 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Energiebesparende modi gebruiken
U kunt via de instellingen voor energiebeheer ervoor zorgen dat de batterij minder snel leeg raakt. Naast de normale
werkingsmodus, heeft de computer twee andere energiebesparende modi: Slaapstand en sluimerstand. Als de computer
werkt op batterijstroom, schakelt deze automatisch over op de sluimerstand wanneer de batterij bijna leeg is, ongeacht de
geselecteerde instelling voor energiebeheer.
!
Als de batterijlading minder dan 10% bedraagt, moet u de netadapter aansluiten zodat de batterij weer kan worden opgeladen, of de computer
uitschakelen en een volledig opgeladen batterij plaatsen.
De standaardmodus gebruiken
Dit is de normale toestand als de computer in gebruik is. In deze modus brandt het groene stroomlampje.
n 135 N
Uw VAIO-computer aanpassen
De slaapstand gebruiken
Met de slaapstand wordt het LCD-scherm uitgeschakeld en worden de opslagapparaten en de CPU ingesteld op laag
energieverbruik. In deze stand knippert het oranje stroomlampje langzaam.
!
Als u de computer lange tijd niet gaat gebruiken en deze niet is aangesloten op de netstroom, zet u de computer in de sluimerstand of schakelt u deze uit.
De computer in de slaapstand zetten
Klik op Start, vervolgens op de pijl naast de knop Vergrendelen en daarna op Slaapstand.
✍
Wanneer de computer in de slaapstand staat, kunt u geen schijf plaatsen.
De computer komt sneller uit de slaapstand dan uit de sluimerstand.
De computer verbruikt in de slaapstand meer stroom dan in de sluimerstand.
!
Als de batterij leeg raakt terwijl de computer in de slaapstand staat, verliest u alle gegevens die nog niet zijn opgeslagen. Het is niet mogelijk terug te
keren naar de voorgaande werksituatie. Om te vermijden dat u gegevens verliest, moet u uw gegevens geregeld opslaan.
Terugkeren naar de normale modus
❑ Druk op een willekeurige toets.
❑ Druk op de aan/uit-knop van uw computer.
!
Als u de aan/uit-knop langer dan vier seconden ingedrukt houdt, wordt de computer automatisch uitgeschakeld. Alle nog niet opgeslagen gegevens
gaan hierbij verloren.
n 136 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Als de computer enige tijd niet wordt gebruikt, wordt deze in de slaapstand gezet. U kunt dit aanpassen door de instellingen
voor de slaapstand te wijzigen.
De instellingen voor de slaapstand wijzigen
1
Rechtsklik op het pictogram met de energiebeheerstatus op de taakbalk en selecteer Energiebeheer.
2
Klik op De schema-instellingen wijzigen onder het huidige energieschema.
3
Wijzig de tijd om de computer in de slaapstand te zetten en klik op Wijzigingen opslaan.
n 137 N
Uw VAIO-computer aanpassen
De sluimerstand gebruiken
In de sluimerstand wordt de toestand van het systeem opgeslagen op de harde schijf en wordt de stroom uitgeschakeld.
Zelfs als de batterij leeg raakt, zullen er geen gegevens verloren gaan. In deze stand brandt het stroomlampje niet.
✍
Als u de computer lange tijd niet gaat gebruiken, zet u deze in de sluimerstand. Deze stroombesparende stand bespaart u de tijd die nodig is om de
computer af te sluiten en weer in schakelen.
De sluimerstand activeren
Druk op Fn+F12.
De computer gaat over op de sluimerstand.
U kunt ook op Start klikken, vervolgens op de pijl naast de knop Vergrendelen en daarna op Sluimerstand om de computer
in de sluimerstand te zetten.
✍
Als de computer zich in de sluimerstand bevindt, kunt u geen schijf plaatsen.
Het duurt langer om de computer in de sluimerstand dan in de slaapstand te zetten.
De computer verbruikt in de sluimerstand minder stroom dan in de slaapstand.
!
Verplaats de computer niet tot het stroomlampje uitgaat.
n 138 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Terugkeren naar de normale modus
Druk op de aan/uit-knop.
De computer keert terug naar de normale toestand.
!
Als u de aan/uit-knop langer dan vier seconden ingedrukt houdt, wordt de computer automatisch uitgeschakeld.
✍
Het duurt langer om terug te keren naar de normale modus vanuit de sluimerstand dan vanuit de slaapstand.
n 139 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Energiebeheer met VAIO Power Management
Dankzij energiebeheer kunt u energiebeheerschema's instellen voor werking op netstroom of batterijstroom, geheel aangepast
aan uw eisen op het gebied van energieverbruik.
VAIO Power Management is een softwaretoepassing die exclusief voor VAIO-computers is ontwikkeld. Met deze
softwaretoepassing kunt u de functies van Windows Energiebeheer gebruiken om een betere werking van de computer en
een langere levensduur van de batterijen zeker te stellen. Raadpleeg het Help-bestand van de software voor meer informatie.
Een energieschema selecteren
Wanneer u de computer start, verschijnt een pictogram met de energiebeheerstatus op de taakbalk. Dit pictogram geeft aan
op welke stroombron het systeem op dat moment is aangesloten, bijvoorbeeld op netstroom. Klik op dit pictogram om een
venster te openen waarin de energiebeheerstatus wordt weergegeven.
VAIO Power Management wordt toegevoegd aan Eigenschappen voor Energiebeheer van Windows.
Een energiebeheerbeheerschema selecteren
1
Rechtsklik op het pictogram met de energiebeheerstatus op de taakbalk en selecteer Energiebeheer.
2
Selecteer het gewenste energiebeheerschema.
De energiebeheerschema-instellingen wijzigen
1
2
3
4
Klik op De schema-instellingen wijzigen onder het gewenste energiebeheerschema in het venster Energiebeheer.
Wijzig indien nodig de instellingen voor de slaapstand en het beeldscherm.
Als u de geavanceerde instellingen wilt wijzigen klikt u op Geavanceerde energie-instellingen wijzigen en gaat u naar stap 3.
Klik anders op Wijzigingen opslaan.
Klik op het tabblad VAIO Power Management.
Wijzig de instellingen voor elk item.
Klik op OK.
n 140 N
Uw VAIO-computer aanpassen
De weergave van VAIO Energiebeheer (VAIO Power Management Viewer)
U kunt de prestaties van het met VAIO Power Management aangepaste energieschema bekijken.
De weergave van VAIO Energiebeheer (VAIO Power Management Viewer) starten
1
Klik op Start, ga naar Alle programma's en klik vervolgens op VAIO Control Center.
2
Klik op Energiebeheer (Power Management) en De weergave van VAIO Energiebeheer (VAIO Power Management Viewer).
n 141 N
Uw VAIO-computer aanpassen
De modem configureren
Voordat u de interne modem kunt gaan gebruiken (niet alle modems zijn ingebouwd) of telkens als u de modem gebruikt
terwijl u op reis bent, moet u ervoor zorgen dat het land van de actieve locatie die is gedefinieerd in het venster
Telefoon- en modemopties overeenkomt met het land van waaruit u belt.
De landinstellingen van uw modem wijzigen
1
Klik op Start en selecteer Configuratiescherm.
2
Klik op Hardware en geluiden.
3
Klik op Telefoon- en modemopties.
Het venster Locatiegegevens verschijnt.
4
Voer de vereiste gegevens in en klik op OK.
Het venster Telefoon- en modemopties verschijnt.
5
Selecteer uw locatie op het tabblad Kiesregels.
6
Klik op de knop Bewerken om de huidige configuratie te wijzigen.
Het venster Locatie bewerken verschijnt.
Of
Klik op de knop Nieuw om de modem te configureren.
Het venster Nieuwe locatie verschijnt.
7
Controleer de land/regio-instellingen en zorg ervoor dat deze overeenkomen met de plaats van waaruit u belt.
✍
Pulskeuze wordt mogelijk niet ondersteund in sommige landen of regio's.
8
Als u de locatie-instellingen hebt gewijzigd, klikt u op Toepassen en vervolgens op OK.
Het venster Telefoon- en modemopties verschijnt.
n 142 N
Uw VAIO-computer aanpassen
9
Controleer of uw modem staat vermeld op het tabblad Modems.
Als de modem niet staat vermeld, klikt u op Toevoegen en volgt u de wizard.
10 Klik op Toepassen/OK. De modem is geconfigureerd.
!
Zorg ervoor dat de telefoonkabel is losgekoppeld van de computer voordat u de nieuwe landinstellingen toepast.
n 143 N
Uw VAIO-computer aanpassen
De harde schijf beschermen
Op de computer is het hulpprogramma VAIO HDD Protection voorgeïnstalleerd zodat u de instellingen voor het beschermen
van de harde schijf tegen schokken kunt aanpassen. U kunt het gevoeligheidsniveau van de ingebouwde schoksensor
instellen op het gewenste beschermingsniveau.
VAIO HDD Protection inschakelen
Voordat u de harde schijf kunt beschermen tegen schokken, moet u VAIO HDD Protection inschakelen.
VAIO HDD Protection inschakelen
1
Klik op Start, ga naar Alle programma's en klik vervolgens op VAIO Control Center.
2
Klik achtereenvolgens op Veiligheid (Security) en Instellingen voor de harde schijf-beveiliging (Hard Disk Drive
Protection Settings).
3
Schakel het selectievakje Activate hard disk drive protection in.
4
Selecteer het gewenste gevoeligheidsniveau.
5
Klik op OK.
Raadpleeg het Help-bestand van de software voor meer informatie.
!
VAIO HDD Protection is ontworpen om de mogelijkheid tot schade aan de harde schijf en gebruikersgegevens te minimaliseren. Gegevensbescherming
is echter niet voor 100% gegarandeerd onder alle omstandigheden.
De bescherming van de harde schijf is niet ingeschakeld voor Windows is gestart en tijdens overschakeling naar de sluimerstand of slaapstand,
systeemherstel en uitschakeling van het systeem.
n 144 N
Uw VAIO-computer uitbreiden
Uw VAIO-computer uitbreiden
Uw VAIO-computer en geheugenmodules bevatten precisieonderdelen en werken op basis van een elektronischeconnectortechnologie. Om te vermijden dat de garantie vervalt tijdens de garantieperiode van het product, volgt u de
onderstaande aanbevelingen:
❑ Neem contact op met de dealer als u een nieuwe geheugenmodule wilt installeren.
❑ Installeer geheugenmodules nooit zelf, tenzij u hiermee vertrouwd bent.
❑ Raak de connectors niet aan en open het kapje van het geheugenmodulecompartiment niet.
Raadpleeg de online specificaties voor het type module en de hoeveelheid geheugen die op uw computer zijn geïnstalleerd.
Neem als u hulp nodig hebt contact op met VAIO-Link.
n 145 N
Uw VAIO-computer uitbreiden
Geheugen toevoegen en verwijderen
Als u de functies van uw computer wilt uitbreiden, kunt u de hoeveelheid geheugen uitbreiden door optionele
geheugenmodules te installeren. Voordat u een upgrade uitvoert voor het geheugen van uw computer, leest u de
opmerkingen en procedures op de volgende pagina's.
Opmerkingen over het toevoegen/verwijderen van geheugenmodules
❑ Plaats uw computer op een vlakke ondergrond voor het plaatsen of verwijderen van geheugenmodules.
❑ Wees voorzichtig als u het geheugen vervangt. Onjuiste installatie van geheugenmodules kan schade aan het systeem
veroorzaken. Hierdoor kan de garantie van de fabrikant vervallen.
❑ Gebruik alleen geheugenmodules die compatibel zijn met de computer. Als een geheugenmodule niet door de computer
wordt gedetecteerd of het besturingssysteem Windows instabiel gedrag vertoont, neemt u contact op met de leverancier
of de fabrikant van uw geheugenmodule.
❑ Elektrostatische ontlading (ESD) kan elektronische componenten beschadigen. Zorg voordat u een geheugenmodule
aanraakt voor het volgende:
❑ Bij de stappen die worden beschreven in dit document wordt verondersteld dat u vertrouwd bent met algemene
computerterminologie en met de veiligheidsgebruiken en wettelijke voorschriften inzake het gebruik en de
aanpassing van elektronische apparatuur.
❑ Schakel de computer uit en koppel het systeem los van de voeding (batterij en netadapter) en van alle
telecommunicatieverbindingen, netwerken of modems voordat u een kap of paneel van de computer verwijdert.
Als u dit niet doet, kan dit leiden tot lichamelijk letsel en/of materiële schade.
❑ ESD kan geheugenmodules en andere onderdelen beschadigen. Installeer de geheugenmodule alleen op een
ESD-werkstation. Als geen ESD-werkstation beschikbaar is, mag u niet werken in een ruimte met een vloerbedekking
en mag u geen materialen hanteren die statische elektriciteit kunnen opwekken of vasthouden (bijvoorbeeld
cellofaanverpakking). Maak een verbinding tussen uzelf en de aarde door een ongelakt, metalen deel van de
behuizing vast te houden terwijl u het werk uitvoert.
n 146 N
Uw VAIO-computer uitbreiden
❑ Open de verpakking van de geheugenmodule pas op het moment dat u klaar bent om de module te installeren.
De verpakking beschermt de module tegen ESD.
❑ Gebruik het speciale zakje dat wordt geleverd met de geheugenmodule of wikkel de module in aluminiumfolie om deze
te beschermen tegen ESD.
❑ Het binnendringen van vloeistoffen, andere substanties of objecten in de geheugenmodulesleuven of in andere interne
componenten van de computer leidt tot schade aan de computer. Reparatiekosten vallen dan niet meer onder de garantie.
❑ Leg de geheugenmodule niet op een plaats die blootstaat aan:
❑ Warmtebronnen (bijvoorbeeld radiators of luchtkanalen)
❑ Direct zonlicht
❑ Veel stof
❑ Mechanische trillingen of schokken
❑ Sterke magneten of luidsprekers die niet magnetisch zijn afgeschermd
❑ Omgevingstemperaturen van meer dan 35°C of minder dan 5°C
❑ Hoge vochtigheid
❑ Behandel de geheugenmodule voorzichtig. Raak de randen van de onderdelen en printplaten in de computer niet aan,
om te voorkomen dat u uw handen of vingers verwondt.
n 147 N
Uw VAIO-computer uitbreiden
Een geheugenmodule verwijderen en installeren
Een geheugenmodule verwisselen of toevoegen
1
Sluit de computer af en koppel alle randapparaten los.
2
Haal de stekker uit het stopcontact en verwijder de batterij.
3
Wacht ongeveer een uur tot de computer is afgekoeld.
4
Schroef de schroeven (aangegeven door de onderstaande pijlen) onder in de computer los en verwijder het kapje van het
geheugenmodulecompartiment.
5
Raak een metalen voorwerp aan om statische elektriciteit te ontladen.
n 148 N
Uw VAIO-computer uitbreiden
6
Pak de tab van het beschermingsvel (1) vast en sla het vel om.
!
Het beschermingsvel dient ter bescherming van de module. Voorkom dat het vel wordt beschadigd doordat u er te hard aan trekt.
n 149 N
Uw VAIO-computer uitbreiden
7
Verwijder de momenteel geïnstalleerde geheugenmodule als volgt:
❑ Trek de palletjes in de richting van de pijlen (1).
De geheugenmodule komt nu los.
❑ Zorg dat de geheugenmodule omhoog kantelt en trek deze in de richting van de pijl naar buiten (2).
8
Haal de nieuwe geheugenmodule uit de verpakking.
n 150 N
Uw VAIO-computer uitbreiden
9
Schuif de geheugenmodule in de geheugenmodulesleuf en druk deze naar binnen totdat deze vastklikt.
!
Raak geen andere onderdelen van het moederbord aan.
Zorg dat u de connectorkant van de geheugenmodule in de sleuf steekt met de inkeping in de module op één lijn met het kleine uitstekende deel in de
geopende sleuf. Plaats de geheugenmodule nooit met veel kracht op een verkeerde manier in de sleuf, dit kan zowel de sleuf als de module beschadigen.
Zorg ervoor dat u het beschermingsvel niet beschadigt dat dient ter bescherming van de module.
10 Plaats het kapje van het geheugenmodulecompartiment weer terug.
11 Draai de schroeven voorzichtig vast.
12 Plaats de batterij weer terug en schakel de computer in.
n 151 N
Uw VAIO-computer uitbreiden
De geheugencapaciteit controleren
De geheugencapaciteit controleren
1
Zet de computer aan.
2
Klik op Start, ga naar Alle programma's en klik vervolgens op VAIO Control Center.
3
Klik op Systeeminformatie (System Information) en Systeeminformatie (System Information).
U kunt de geheugencapaciteit van het systeem bekijken in het rechterdeelvenster. Als het nieuw geïnstalleerde geheugen
niet wordt weergegeven, herhaalt u de installatieprocedure en start u de computer opnieuw op.
n 152 N
Voorzorgsmaatregelen
Voorzorgsmaatregelen
In dit deel worden de veiligheidsrichtlijnen en voorzorgsmaatregelen beschreven om beschadiging van de VAIO-computer
te voorkomen.
❑ Met het LCD-scherm omgaan (pagina 153)
❑ De stroomvoorziening gebruiken (pagina 154)
❑ Met de computer omgaan (pagina 155)
❑ Met de ingebouwde MOTION EYE-camera omgaan (pagina 157)
❑ Met diskettes omgaan (pagina 158)
❑ Met schijven omgaan (pagina 159)
❑ De batterij gebruiken (pagina 160)
❑ Een hoofdtelefoon gebruiken (pagina 161)
❑ Met een Memory Stick omgaan (pagina 162)
❑ Met de harde schijf omgaan (pagina 163)
❑ Uw computer bijwerken (pagina 164)
n 153 N
Voorzorgsmaatregelen
Met het LCD-scherm omgaan
❑ Stel het LCD-scherm niet bloot aan direct zonlicht. Hierdoor kan het LCD-scherm beschadigd raken. Wees voorzichtig
als u de computer gebruikt in de nabijheid van een venster.
❑ Kras niet over het oppervlak van het LCD-scherm en oefen er geen druk op uit. Dit kan een defect veroorzaken.
❑ Als u de computer gebruikt bij een lage omgevingstemperatuur, kan het beeld op het LCD-scherm wat blijven hangen.
Dit is geen defect. Als de computer terug op normale temperatuur komt, doet dit probleem zich niet meer voor.
❑ Het beeld op het LCD-scherm kan enigszins blijven hangen als hetzelfde beeld geruime tijd wordt weergegeven. Na enige
tijd verdwijnt dit 'beeldrestant'. U kunt een schermbeveiliging gebruiken om te vermijden dat het beeld inbrandt in het scherm.
❑ Het LCD-scherm wordt warm tijdens het gebruik van de computer. Dit is normaal en wijst niet op een defect.
❑ Het LCD-scherm is geproduceerd met behulp van precisietechnologie. Het is echter mogelijk dat voortdurend heel kleine
zwarte en/of heldere puntjes (rood, blauw of groen) verschijnen op het LCD-scherm. Dit is een normaal gevolg van het
productieproces en wijst niet op een defect.
❑ Wrijf niet over het LCD-scherm. Hierdoor kan het scherm beschadigd raken. Gebruik een zachte, droge doek om het
oppervlak van het LCD-scherm schoon te wrijven.
❑ Wijzig de standinstelling van het LCD-scherm niet in het venster Tablet PC-instellingen, zelfs niet wanneer er
wijzigingsopties beschikbaar zijn, aangezien dit de computer instabiel maakt. Sony accepteert geen aansprakelijkheid
voor defecten die voortvloeien uit gewijzigde instellingen.
❑ Oefen geen druk uit op het LCD-scherm wanneer u dit dichtklapt. Dit kan krassen veroorzaken op het scherm of het
LCD-scherm vervuilen.
n 154 N
Voorzorgsmaatregelen
De stroomvoorziening gebruiken
❑ Zie de online specificaties voor informatie over de stroomvoorziening van de computer.
❑ Sluit op het stopcontact waarop de computer is aangesloten geen andere toestellen aan die stroom verbruiken
(bijvoorbeeld een kopieerapparaat of een papierversnipperaar).
❑ U kunt een contactdoos met een stroomstootbeveiliging kopen. Dit apparaat helpt voorkomen dat de computer
beschadigd raakt door stroomstoten, die zich bijvoorbeeld kunnen voordoen tijdens onweer met bliksem.
❑ Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer.
❑ Houd het netsnoer altijd vast bij de stekker als u het uit het stopcontact trekt. Trek nooit aan het snoer zelf.
❑ Verwijder de stekker van de computer uit het stopcontact als u van plan bent de computer gedurende lange tijd niet
te gebruiken.
❑ Zorg ervoor dat het stopcontact gemakkelijk toegankelijk is.
❑ Trek de netadapter uit het stopcontact als u deze niet gebruikt.
❑ Gebruik uitsluitend de netadapter die wordt geleverd met de computer of originele Sony-producten. Gebruik geen enkele
andere netadapter omdat hierdoor een storing kan worden veroorzaakt.
n 155 N
Voorzorgsmaatregelen
Met de computer omgaan
❑ Reinig de behuizing met een zachte, droge doek, eventueel licht bevochtigd met een milde oplossing van een
schoonmaakmiddel. Gebruik nooit schuursponsjes, schuurmiddelen of oplosmiddelen zoals alcohol en benzeen,
omdat deze de afwerkingslaag van de computer kunnen beschadigen.
❑ Als er een voorwerp of vloeistof in de computer terechtkomt, sluit u de computer onmiddellijk af, haalt u de stekker uit het
stopcontact en verwijdert u de batterij. Het is aan te raden de computer door een gekwalificeerde reparateur te laten
nakijken voordat u de computer weer gebruikt.
❑ Laat de computer niet vallen en plaats geen voorwerpen op de computer.
❑ Plaats de computer niet op een locatie die blootstaat aan:
❑ Warmtebronnen (bijvoorbeeld radiators of luchtkanalen)
❑ Direct zonlicht
❑ Veel stof
❑ Vocht of regen
❑ Mechanische trillingen of schokken
❑ Sterke magneten of luidsprekers die niet magnetisch zijn afgeschermd
❑ Omgevingstemperaturen van meer dan 35°C of minder dan 5°C
❑ Hoge vochtigheid
❑ Plaats geen elektronische apparatuur in de nabijheid van de computer. Het elektromagnetische veld van de apparatuur
kan een computerstoring veroorzaken.
❑ Gebruik de computer op een stevig en stabiel oppervlak.
❑ U wordt aangeraden de computer niet rechtstreeks op uw schoot te plaatsen. De temperatuur van de onderkant van het
apparaat kan stijgen bij normaal gebruik en kan na lange tijd ongemak of brandplekken veroorzaken.
n 156 N
Voorzorgsmaatregelen
❑ Zorg voor voldoende luchtcirculatie om te voorkomen dat de temperatuur in de computer te hoog oploopt. Plaats de
computer nooit op zachte oppervlakken zoals tapijten, dekens, banken of bedden, of in de nabijheid van gordijnen, omdat
hierdoor de ventilatieopeningen geblokkeerd kunnen raken.
❑ De computer gebruikt hoogfrequente radiosignalen die de radio- of tv-ontvangst kunnen storen. Als dit probleem zich
voordoet, plaatst u de computer verder weg van het desbetreffende toestel.
❑ Gebruik alleen aanbevolen randapparaten en interfacekabels, anders kunnen zich problemen voordoen.
❑ Gebruik geen beschadigde aansluitkabels.
❑ Wanneer de computer snel van een koude naar een warme ruimte wordt overgebracht, kan er in de computer
condensatie van waterdamp optreden. Wacht in een dergelijke situatie minimaal een uur voordat u de computer
inschakelt. Als zich een probleem voordoet, schakelt u de computer uit, verwijdert u de stekker uit het stopcontact
en neemt u contact op met VAIO-Link.
❑ Zorg ervoor dat u altijd de netadapter en de batterij verwijdert voordat u de computer schoonmaakt.
❑ Maak regelmatig een reservekopie van uw gegevens om te voorkomen dat er gegevens verloren gaan wanneer de
computer beschadigd raakt.
n 157 N
Voorzorgsmaatregelen
Met de ingebouwde MOTION EYE-camera omgaan
❑ Raak het lensbeschermoppervlak aan de voorzijde van de ingebouwde MOTION EYE-camera niet aan. Als u dit wel doet,
kunnen er krassen in het oppervlak ontstaan, die te zien zijn op de vastgelegde beelden.
❑ Laat geen direct zonlicht in de lens van de ingebouwde MOTION EYE-camera vallen, ongeacht de energiemodus van de
computer. Dit kan namelijk een defect aan de camera veroorzaken.
❑ De ingebouwde MOTION EYE-camera is uitgeschakeld als stilstaande beelden of videobeelden worden geïmporteerd
vanaf een i.LINK-compatibel apparaat dat is aangesloten op de i.LINK-poort.
❑ Maak het lensbeschermoppervlak aan de voorzijde van de ingebouwde MOTION EYE-camera schoon met een
lensblazer of een zachte borstel. Als het lensbeschermoppervlak extreem vuil is, maakt u dit schoon met een zachte,
droge doek. Wrijf niet over het oppervlak, aangezien dit gevoelig is voor druk.
n 158 N
Voorzorgsmaatregelen
Met diskettes omgaan
❑ Open het schuifje van de diskette niet handmatig en raak de binnenkant van de diskette niet aan.
❑ Leg diskettes nooit in de buurt van een magneet.
❑ Leg diskettes nooit in direct zonlicht of in de nabijheid van een warmtebron.
❑ Leg diskettes nooit in de buurt van vloeistoffen. Zorg ervoor dat ze niet nat worden. Als u een diskette niet gebruikt,
moet u deze uit het diskettestation halen en in een diskettedoosje bewaren.
❑ Als de diskette is voorzien van een etiket, zorgt u ervoor dat het etiket goed is opgeplakt. Als de rand van het label
omgekruld is, kan het aan de binnenkant van het diskettestation blijven plakken en een storing veroorzaken of de
diskette beschadigen.
n 159 N
Voorzorgsmaatregelen
Met schijven omgaan
❑ Raak het oppervlak van een schijf nooit aan.
❑ Vingerafdrukken en stof op het oppervlak van een schijf kunnen tot leesfouten leiden. Houd een schijf altijd vast bij de
rand en het gat in het midden, zoals hieronder wordt weergegeven:
❑ De betrouwbaarheid van een schijf is alleen gewaarborgd wanneer u hier zorgvuldig mee omgaat. Gebruik nooit
wasbenzine of andere oplosmiddelen, thinner, alcohol, schoonmaakmiddelen of antistatische sprays, omdat de schijf
hierdoor beschadigd kan raken.
❑ Als u een schijf wilt reinigen, houdt u de schijf vast aan de randen en wrijft u deze met een zacht doekje van binnen naar
buiten schoon.
❑ Als de schijf erg vuil is, bevochtigt u een zacht doekje met water, wringt u het goed uit en wrijft u het oppervlak van de
schijf van binnen naar buiten schoon. Wrijf de schijf vervolgens goed droog met een droge, zachte doek.
❑ Plak nooit een label op de schijf. Het gebruik van de schijf wordt beïnvloed en het kan leiden tot een onherstelbaar probleem.
n 160 N
Voorzorgsmaatregelen
De batterij gebruiken
❑ Stel de batterij nooit bloot aan een temperatuur van meer dan 60°C (bijvoorbeeld in direct zonlicht of in een auto die
geparkeerd staat in de zon).
❑ De batterij raakt sneller leeg bij lage temperaturen. Dit komt omdat het rendement van de batterij afneemt bij lage
temperaturen.
❑ Laad de batterijen op bij een temperatuur tussen 10°C en 30°C. Bij lagere temperaturen duurt het opladen langer.
❑ Sommige oplaadbare batterijen voldoen niet aan de kwaliteits- en veiligheidsstandaarden van Sony. Om veiligheidsredenen
werkt deze computer alleen met originele Sony-batterijen die voor dit model zijn ontworpen. Als u een niet-goedgekeurde
batterij in de computer plaatst, wordt de batterij niet opgeladen en werkt de computer niet.
❑ Er wordt hitte gecumuleerd in de batterij terwijl deze wordt gebruikt of opgeladen. Dit is normaal en is geen reden tot
bezorgdheid.
❑ Plaats de batterij nooit in de buurt van een warmtebron.
❑ Houd de batterij droog.
❑ Open de batterij niet en probeer deze niet uit elkaar te halen.
❑ Stel de batterij niet bloot aan mechanische schokken, bijvoorbeeld laten vallen op een hard oppervlak.
❑ Als u de computer geruime tijd niet gebruikt, verwijdert u de batterij uit de computer om te vermijden dat deze beschadigd raakt.
❑ Als u de batterij geruime tijd niet hebt gebruikt, kan deze bijna leegraken. Dit is echter normaal en en wijst niet op een
defect, omdat de batterij op den duur geleidelijk leegloopt, zelfs wanneer deze niet wordt gebruikt. Sluit de netadapter
aan op de computer en laad de batterij opnieuw op voordat u de computer weer gaat gebruiken.
❑ U hoeft de batterij niet te ontladen vóór u deze opnieuw oplaadt.
❑ Als de batterij snel leegloopt nadat u deze volledig is opgeladen, heeft deze waarschijnlijk het einde van de gebruiksduur
bereikt en dient u deze te vervangen.
n 161 N
Voorzorgsmaatregelen
Een hoofdtelefoon gebruiken
❑ Verkeersveiligheid: gebruik geen hoofdtelefoon terwijl u een voertuig/rijtuig bestuurt, fietst of een gemotoriseerd
voertuig bedient. Dit is niet alleen gevaarlijk, maar is in sommige landen zelfs bij wet verboden. Loop niet rond met een
hoofdtelefoon met luide muziek. Dit kan gevaarlijk zijn, vooral op zebrapaden.
❑ Gehoorbeschadiging voorkomen: zet het volume van de hoofdtelefoon niet te hoog. Oorartsen raden af voortdurend en
langdurig luide muziek te beluisteren. Als uw oren beginnen te suizen, verlaagt u het volume of zet u de hoofdtelefoon af.
n 162 N
Voorzorgsmaatregelen
Met een Memory Stick omgaan
❑ Raak de connector van een Memory Stick niet aan met uw vingers of een metalen voorwerp.
❑ Gebruik alleen het label dat wordt geleverd bij de Memory Stick.
❑ U moet de Memory Stick niet buigen, laten vallen of blootstellen aan schokken.
❑ Haal een Memory Stick niet uit elkaar of wijzig hem niet.
❑ Zorg ervoor dat Memory Sticks niet nat worden.
❑ Gebruik of bewaar een Memory Stick niet op plaatsen die blootstaan aan:
❑ Statische elektriciteit
❑ Elektrische ruis
❑ Extreem hoge temperaturen (bijvoorbeeld in een auto die geparkeerd staat in de zon)
❑ Direct zonlicht
❑ Hoge vochtigheid
❑ Corrosieve stoffen
❑ Gebruik het opbergdoosje dat is geleverd bij de Memory Stick.
❑ Zorg ervoor dat u een back-up maakt van belangrijke gegevens.
❑ Houd Memory Sticks en Memory Stick-adapters buiten het bereik van kinderen. Ze kunnen deze inslikken.
❑ Gebruik bij het gebruik van een Memory Stick Duo geen pen met een fijne punt om het label van de Memory Stick Duo
te beschrijven. Als u druk uitoefent op het medium, kunt u interne onderdelen beschadigen.
n 163 N
Voorzorgsmaatregelen
Met de harde schijf omgaan
De harde schijf heeft een hoge opslagdichtheid en kan in hoog tempo gegevens lezen of schrijven. De harde schijf is echter
ook kwetsbaar voor mechanische trillingen, schokken en stof.
Hoewel de harde schijf is voorzien van een ingebouwde beveiliging tegen het verlies van gegevens door mechanische
trillingen, schokken of stof, is het toch belangrijk dat u de computer voorzichtig behandelt.
Beschadiging van de harde schijf vermijden
❑ Stel de computer nooit bloot aan plotselinge bewegingen.
❑ Plaats de computer nooit in de buurt van een magneet.
❑ Plaats de computer niet op een locatie die blootstaat aan mechanische trillingen of die niet stabiel is.
❑ Verplaats de computer niet terwijl de stroom is ingeschakeld.
❑ Schakel de stroom niet uit of start de computer niet opnieuw op terwijl gegevens worden gelezen van of geschreven naar
de harde schijf.
❑ Gebruik de computer niet op een plaats die blootstaat aan extreme temperatuurschommelingen.
✍
Als de harde schijf beschadigd is, kunnen de gegevens niet worden hersteld.
n 164 N
Voorzorgsmaatregelen
Uw computer bijwerken
Zorg ervoor dat u de laatste updates met de volgende softwaretoepassing op de computer installeert, zodat de computer
efficiënter kan werken.
❑ Windows Update
Klik op Start, Alle programma's en Windows Update en volg de instructies op het scherm.
❑ VAIO Update 4
Klik op Start, Alle programma's, VAIO Update 4 en Opties VAIO Update (VAIO Update Options), en volg de instructies
op het scherm.
!
Uw computer moet verbinding hebben met internet voordat u updates kunt downloaden.
n 165 N
Problemen oplossen
Problemen oplossen
In dit deel wordt beschreven hoe u veelvoorkomende problemen met de VAIO-computer kunt oplossen. Veel problemen zijn
eenvoudig op te lossen. Probeer eerst deze suggesties alvorens contact op te nemen met VAIO-Link.
❑ Computer (pagina 167)
❑ Systeembeveiliging (pagina 174)
❑ Batterij (pagina 175)
❑ Ingebouwde MOTION EYE-camera (pagina 177)
❑ Internet (pagina 180)
❑ Netwerk (pagina 182)
❑ Bluetooth-technologie (pagina 186)
❑ Optische schijven (pagina 191)
❑ Beeldscherm (pagina 195)
❑ Afdrukken (pagina 200)
❑ Microfoon (pagina 201)
❑ Muis (pagina 202)
❑ Luidsprekers (pagina 203)
❑ Touchpad (pagina 204)
❑ Toetsenbord (pagina 205)
❑ Diskettes (pagina 206)
❑ Audio/video (pagina 207)
n 166 N
Problemen oplossen
❑ Memory Stick (pagina 211)
❑ Randapparatuur (pagina 212)
❑ Dokstation (pagina 213)
n 167 N
Problemen oplossen
Computer
Wat moet ik doen als mijn computer niet opstart?
❑ Controleer of uw computer correct is aangesloten op een stopcontact en is ingeschakeld en dat het stroomlampje brandt.
❑ Zorg dat de batterij correct is geïnstalleerd en is opgeladen.
❑ Controleer of het diskettestation (indien aanwezig) leeg is.
❑ Als uw computer is aangesloten op een contactdoos of een UPS (Uninterruptible Power Supply of noodvoeding),
controleert u of de contactdoos of UPS op het stopcontact is aangesloten en is ingeschakeld.
❑ Als u een extern beeldscherm gebruikt, controleert u of dit op het stopcontact is aangesloten en is ingeschakeld. Zorg dat
de helderheid en het contrast correct zijn ingesteld. Raadpleeg de handleiding van het beeldscherm voor meer informatie.
❑ Koppel de netadapter los en verwijder de batterij. Wacht drie tot vijf minuten. Plaats de batterij terug, sluit de netadapter
opnieuw aan en druk op de aan/uit-knop om uw computer aan te zetten.
❑ Condens kan een storing in uw computer veroorzaken. Als dit gebeurt, mag u de computer gedurende ten minste één
uur niet gebruiken.
❑ Verwijder eventuele extra geheugenmodules die u na aankoop hebt geplaatst.
❑ Controleer of u de meegeleverde Sony-netadapter gebruikt. Voor uw veiligheid dient u alleen de originele oplaadbare
batterij en netadapter van Sony te gebruiken. Deze worden door Sony geleverd voor uw VAIO-computer.
n 168 N
Problemen oplossen
Wat moet ik doen als het groene stroomlampje gaat branden, maar er niets op mijn
scherm verschijnt?
❑ Druk meerdere keren op Alt+F4 om het toepassingsvenster te sluiten. Er kan zich een toepassingsfout hebben voorgedaan.
❑ Druk op de toetsen Ctrl+Alt+Delete en klik op de pijl naast de knop Afsluiten en daarna op Opnieuw opstarten.
❑ Houd de aan/uit-knop gedurende meer dan vier seconden ingedrukt om de computer af te sluiten. Koppel de netadapter
los een houd de computer vijf minuten uitgeschakeld. Sluit de netadapter aan en schakel de computer weer in.
!
Als u de computer uitschakelt met de toetsen Ctrl+Alt+Delete, kunnen er niet-opgeslagen gegevens verloren gaan.
Wat moet ik doen als de computer of software niet meer reageert?
❑ Als de computer niet meer reageert terwijl er een softwaretoepassing wordt uitgevoerd, drukt u op de toetsen Alt+F4 om
het toepassingsvenster te sluiten.
❑ Als de toetsen Alt+F4 geen effect hebben, klikt u op Start, vervolgens op de pijl naast de knop Vergrendelen en daarna
op Afsluiten om de computer uit te schakelen.
❑ Als de computer niet wordt uitgeschakeld, drukt u op de toetsen Ctrl+Alt+Delete en klikt u op de pijl
Afsluiten en daarna op Afsluiten.
Wanneer het venster Windows Beveiliging verschijnt, klikt u op Afsluiten.
naast de knop
!
Als u de computer uitschakelt met de toetsen Ctrl+Alt+Delete of met de aan/uit-knop, kunnen er niet-opgeslagen gegevens verloren gaan.
❑ Als uw computer nog steeds niet wordt uitgeschakeld, houdt u de aan/uit-knop ingedrukt totdat de computer wordt
uitgeschakeld. Verwijder de netadapter en batterij.
❑ Verwijder de netadapter en batterij.
❑ Probeer het probleem te verhelpen door de software opnieuw te installeren.
❑ Neem contact op met de maker of leverancier van de software voor technische ondersteuning.
n 169 N
Problemen oplossen
Waarom wordt mijn computer niet in de slaapstand of sluimerstand gezet?
Uw computer kan instabiel worden als de werkingsmodus wordt gewijzigd voordat de computer volledig in de slaapstand of
sluimerstand is gegaan.
De normale modus van uw computer herstellen
1
Sluit alle geopende programma's.
2
Klik op Start, vervolgens op de pijl naast de knop Vergrendelen en daarna op Opnieuw opstarten.
3
Als de computer niet opnieuw wordt opgestart, drukt u op de toetsen Ctrl+Alt+Delete en klikt u op de pijl naast de knop
Afsluiten en daarna op Opnieuw opstarten.
4
Als deze procedure niet werkt, houdt u de aan/uit-knop ingedrukt totdat de computer wordt uitgeschakeld.
!
Als u de computer met de aan/uit-knop uitschakelt, kunnen er mogelijk niet-opgeslagen gegevens verloren gaan.
Wat moet ik doen als het lampje voor batterijlading snel knippert en mijn computer niet opstart?
❑ Dit probleem kan worden veroorzaakt doordat de batterij niet correct is geplaatst. U verhelpt dit probleem door uw
computer uit te schakelen en de batterij te verwijderen. Plaats vervolgens de batterij terug in de computer. Raadpleeg
De batterij plaatsen (pagina 24) voor meer informatie.
❑ Als het probleem zich blijft voordoen nadat u de bovenstaande stappen hebt uitgevoerd, betekent dit dat de batterij niet
compatibel is. Verwijder de batterij en neem contact op met VAIO-Link.
n 170 N
Problemen oplossen
Wat moet ik doen als er een venster verschijnt met het bericht dat de batterij incompatibel
of verkeerd geplaatst is, en mijn computer overgaat op de sluimerstand?
❑ Dit probleem kan worden veroorzaakt doordat de batterij niet correct is geplaatst. U verhelpt dit probleem door uw
computer uit te schakelen en de batterij te verwijderen. Plaats vervolgens de batterij terug in de computer. Raadpleeg
De batterij plaatsen (pagina 24) voor meer informatie.
❑ Als het probleem zich blijft voordoen nadat u de bovenstaande stappen hebt uitgevoerd, betekent dit dat de batterij niet
compatibel is. Verwijder de batterij en neem contact op met VAIO-Link.
Waarom wordt in het venster Systeemeigenschappen een lagere processorsnelheid
weergegeven dan de maximale snelheid?
Dit is normaal. Aangezien uw computerprocessor een technologie voor regeling van de processorsnelheid gebruikt om
energie te besparen, kan in Systeemeigenschappen de huidige processorsnelheid worden weergegeven in plaats van de
maximale snelheid.
Wat moet ik doen als Windows niet wordt gestart en een bericht wordt weergegeven als
ik mijn computer opstart?
Als u driemaal achter elkaar een verkeerd opstartwachtwoord invoert, verschijnt het bericht Enter Onetime Password en
zal Windows niet meer starten. Houd de aan/uit-knop gedurende meer dan vier seconden ingedrukt om te controleren of het
stroomlampje uit gaat. Wacht 10 tot 15 seconden, zet uw computer opnieuw aan en voer het juiste wachtwoord in. Controleer
wanneer u het wachtwoord invoert of de lampjes voor de toetsen Num Lk en Caps Lock uit zijn. Als een van deze lampjes
brandt, drukt u op de toets Num Lk (of Num Lock) of op de toets Caps Lock om het lampje uit te schakelen voordat u het
wachtwoord invoert.
n 171 N
Problemen oplossen
Wat moet ik doen als mijn spelsoftware niet werkt of steeds vastloopt?
❑ Kijk op de website van het spel of er patches of updates kunnen worden gedownload.
❑ Zorg dat u het meest recente videostuurprogramma hebt geïnstalleerd.
❑ Op sommige VAIO-modellen wordt het grafische geheugen gedeeld met het systeem. In dit geval kunnen geen optimale
grafische prestaties worden gegarandeerd.
Wat moet ik doen als ik het opstartwachtwoord ben vergeten?
Als u het opstartwachtwoord bent vergeten, neemt u contact op met VAIO-Link om dit opnieuw in te stellen. Hiervoor worden
kosten in rekening gebracht.
Waarom wordt mijn scherm niet uitgeschakeld nadat de tijd voor automatisch
uitschakelen is verstreken?
Met de oorspronkelijke schermbeveiliging van VAIO wordt de timerinstelling, die u kunt selecteren met Energiebeheer
van Windows en waarmee uw scherm wordt uitgeschakeld, gedeactiveerd.
Selecteer een andere schermbeveiliging dan de oorspronkelijke schermbeveiliging van VAIO.
n 172 N
Problemen oplossen
Hoe kan ik de volgorde wijzigen waarin apparaten worden opgestart?
U kunt een van de BIOS-functies gebruiken om deze volgorde te wijzigen. Voer de volgende stappen uit:
1
Zet de computer aan.
2
Druk op F2 wanneer het VAIO-logo verschijnt.
Het scherm BIOS Setup verschijnt. Als dit niet het geval is, start u de computer opnieuw op en drukt u meerdere keren
op de toets F2 als het VAIO-logo verschijnt.
3
Druk op de toets < of , om Boot te selecteren.
4
Druk op de toets M of m om de gewenste prioriteit te selecteren onder Boot Priority en druk op Enter.
5
Druk op M of m om het apparaat te selecteren waaraan u de prioriteit wilt toewijzen en druk vervolgens op Enter.
6
Druk op de toets < of , om Exit te selecteren en selecteer Exit Setup. Druk vervolgens op de toets Enter.
Druk wanneer om bevestiging wordt gevraagd op Enter.
Wat moet ik doen als ik de computer niet kan opstarten vanaf een aangesloten
USB-diskettestation?
Als u uw computer wilt opstarten vanaf het USB-diskettestation, dient u het opstartapparaat te wijzigen.
Zet de computer aan en druk op de toets F11 als het VAIO-logo wordt weergegeven.
n 173 N
Problemen oplossen
Hoe controleer ik de grootte van de herstelpartitie?
Op het ingebouwde opslagapparaat* staat de herstelpartitie waarin gegevens voor systeemherstel zijn opgeslagen.
Voer de volgende stappen uit om de grootte van de herstelpartitie te controleren.
*
Zie de online specificaties voor informatie over de configuratie van uw opslagapparaat.
1
Klik op Start, klik met de rechtermuisknop op Computer en selecteer Beheren.
2
Klik op Schijfbeheer onder Opslag in het linkerdeelvenster.
De grootte van de herstelpartitie en de totale grootte van de C-schijf wordt weergegeven in de rij Schijf 0 in het middelste
deelvenster.
n 174 N
Problemen oplossen
Systeembeveiliging
Hoe kan ik mijn computer beschermen tegen beveiligingsproblemen, zoals virussen?
Het besturingssysteem Microsoft Windows is vooraf op uw computer geïnstalleerd. De beste manier om uw computer te
beschermen tegen beveiligingsproblemen, zoals virussen, is regelmatig de nieuwste Windows-updates te downloaden en
te installeren.
U ontvangt belangrijke Windows-updates door de volgende stappen uit te voeren:
!
Uw computer moet verbinding hebben met internet voordat u updates kunt downloaden.
1
Maak verbinding met het internet.
2
Dubbelklik op het pictogram Beveiligingswaarschuwingen van Windows op de taakbalk.
3
Volg de aanwijzingen op het scherm om automatische of geplande updates in te stellen.
Hoe zorg ik dat de antivirussoftware bijgewerkt blijft?
U kunt het softwareprogramma McAfee Internet Security Suite bijgewerkt houden met de meest recente updates van
McAfee, Inc.
Voer de volgende stappen uit om de nieuwste beveiligingsupdates te downloaden en te installeren:
1
Klik op Start, Alle programma's, McAfee en McAfee SecurityCenter.
2
Klik op de knop in de linkerbovenhoek van het venster om de software bij te werken.
3
Volg de aanwijzingen op het scherm om updates te downloaden.
Raadpleeg het Help-bestand van het softwareprogramma voor meer informatie.
n 175 N
Problemen oplossen
Batterij
Hoe weet ik wat de oplaadstatus van de batterij is?
Zie De batterij opladen (pagina 27).
Wanneer werkt de computer op netstroom?
Als uw computer rechtstreeks op de netadapter is aangesloten, werkt deze op netstroom, zelfs als de batterij is geplaatst.
Wanneer moet ik de batterij opnieuw opladen?
❑ Als het batterijniveau minder dan 10% bedraagt.
❑ Als het batterijlampje en het stroomlampje beide knipperen.
❑ Als u de batterij gedurende lange tijd niet hebt gebruikt.
Wanneer moet ik de batterij vervangen?
Als de batterij snel leegloopt nadat u deze volledig is opgeladen, heeft deze waarschijnlijk het einde van de gebruiksduur
bereikt en dient u deze te vervangen.
Raadpleeg De slijtagegraad van de batterij controleren (pagina 29) als u de slijtagegraad van de batterij wilt controleren.
n 176 N
Problemen oplossen
Moet ik me zorgen maken als de geplaatste batterij warm is?
Nee, het is normaal dat de batterij warm wordt wanneer uw computer op batterijstroom werkt.
Kan mijn computer in de sluimerstand gaan terwijl de batterij wordt gebruikt?
Uw computer kan in de sluimerstand gaan terwijl de batterij wordt gebruikt, maar sommige softwareprogramma's en
randapparaten kunnen voorkomen dat de sluimerstand wordt geactiveerd. Als u een programma gebruikt dat voorkomt
dat de sluimerstand wordt geactiveerd, slaat u uw gegevens regelmatig op om te voorkomen dat u gegevens kwijtraakt.
Raadpleeg De sluimerstand gebruiken (pagina 137) voor informatie over hoe u de sluimerstand handmatig activeert.
n 177 N
Problemen oplossen
Ingebouwde MOTION EYE-camera
Waarom worden er in het viewervenster geen beelden of beelden van slechte kwaliteit
weergegeven?
❑ De ingebouwde MOTION EYE-camera kan niet tegelijk worden gebruikt in meer dan één softwaretoepassing. Als de
camera wordt gebruikt in een andere softwaretoepassing, moet u deze toepassing eerst sluiten voordat u de ingebouwde
MOTION EYE-camera kunt gebruiken.
❑ Er is mogelijk onvoldoende videogeheugen om beelden van de ingebouwde MOTION EYE-camera weer te geven.
Het probleem wordt mogelijk opgelost als u de resolutie of het aantal kleuren van het LCD-scherm verlaagt.
❑ Als u een snel bewegend object bekijkt, kan het viewervenster wat ruis vertonen, zoals horizontale strepen. Dit is normaal
en wijst niet op een defect.
❑ Als het probleem zich blijft voordoen, start u uw computer opnieuw op.
Waarom zijn de vastgelegde beelden van slechte kwaliteit?
❑ Als de beelden zijn vastgelegd bij tl-licht, kan de reflectie van het licht worden weergegeven.
❑ Donkere gedeelten van vastgelegde beelden kunnen worden weergegeven met ruis.
❑ Als het lensbeschermoppervlak vuil is, kunt u geen scherpe opnamen maken. Maak het oppervlak schoon.
Zie Met de ingebouwde MOTION EYE-camera omgaan (pagina 157).
n 178 N
Problemen oplossen
Waarom gaan er bij het vastleggen van de beelden frames verloren en treden onderbrekingen
op in het geluid?
❑ De effectinstellingen van uw softwaretoepassingen kunnen de oorzaak zijn van de verloren frames. Raadpleeg het
Help-bestand van het softwareprogramma voor meer informatie.
❑ Er worden mogelijk meer softwaretoepassingen uitgevoerd dan de computer kan verwerken. Sluit de toepassingen die
u op dat moment niet gebruikt.
❑ De functie voor energiebeheer van uw computer is mogelijk geactiveerd. Controleer de CPU-prestaties.
Waarom gaan er bij het afspelen van films frames verloren als de computer de batterij
gebruikt?
De batterij is bijna leeg. Sluit uw computer aan op een stopcontact.
Waarom flikkert het beeld dat wordt vastgelegd door de ingebouwde MOTION EYE-camera?
Dit probleem doet zich voor als u de camera gebruikt bij tl-licht.
Dit probleem doet zich voor als u de camera gebruikt bij tl-licht. Het wordt veroorzaakt door het verschil tussen de
lichtuitvoerfrequentie en de sluitertijd.
Als u de ruis die wordt veroorzaakt door flikkering wilt verminderen, wijst u de camera naar een andere kant of past u de
helderheid van de camerabeelden aan. In sommige softwaretoepassingen kunt u een van de camera-eigenschappen
(bijvoorbeeld lichtbron, flikkering, enz.) instellen op een specifieke waarde om de ruis te verminderen die wordt veroorzaakt
door flikkering.
n 179 N
Problemen oplossen
Waarom wordt de video-invoer van de ingebouwde MOTION EYE-camera een paar
seconden onderbroken?
De video-invoer kan een paar seconden worden onderbroken als:
❑ u een sneltoets met de toets Fn gebruikt.
❑ de belasting van de CPU hoger wordt.
Dit is normaal en wijst niet op een defect.
Waarom kan ik de ingebouwde MOTION EYE-camera niet gebruiken?
❑ De ingebouwde MOTION EYE-camera kan niet tegelijk worden gebruikt in meer dan één softwaretoepassing.
Als de camera wordt gebruikt in een andere softwaretoepassing, moet u deze toepassing eerst sluiten voordat
u de ingebouwde MOTION EYE-camera kunt gebruiken.
❑ Als het probleem zich blijft voordoen, moet u de stuurprogrammasoftware voor de camera opnieuw installeren.
Voer de volgende stappen uit:
1 Klik op Start, Configuratiescherm, Hardware en geluiden en Apparaatbeheer.
2 Dubbelklik op Beeldapparaten (camera's en scanners).
3 Klik met de rechtermuisknop op de apparaatnaam van de camera en klik op Stuurprogramma's bijwerken.
Wat moet ik doen als mijn computer instabiel gedrag vertoont wanneer hij in een
energiebesparingsmodus wordt gezet terwijl de ingebouwde MOTION EYE-camera in
gebruik is?
❑ Zet de computer nooit in de slaapstand of in de sluimerstand als u de ingebouwde MOTION EYE-camera gebruikt.
❑ Als de computer automatisch in de slaapstand of sluimerstand wordt gezet, wijzigt u de instellingen van de
overeenkomstige energiebesparingsmodus. Raadpleeg Energiebesparende modi gebruiken (pagina 134) als u de
instellingen wilt wijzigen.
n 180 N
Problemen oplossen
Internet
Wat moet ik doen als de modem niet werkt?
❑ Controleer of de telefoonkabel correct is aangesloten op de modempoort van uw computer en op het stopcontact.
❑ Controleer of de telefoonkabel werkt. Sluit de kabel aan op een gewone telefoon en luister of u een kiestoon hoort.
❑ Controleer of het telefoonnummer dat het programma gebruikt correct is.
❑ Controleer of de software die u gebruikt compatibel is met uw computermodem. (Alle vooraf geïnstalleerde
Sony-programma's zijn compatibel.)
❑ Zorg dat de modem het enige apparaat is dat is aangesloten op de telefoonlijn.
❑ Voer de volgende stappen uit om de instellingen te controleren:
1
Klik op Start en selecteer Configuratiescherm.
2
Klik op Hardware en geluiden.
3
Klik op Telefoon- en modemopties.
4
Controleer of de modem wordt vermeld op het tabblad Modems.
5
Controleer of de juiste locatiegegevens worden vermeld op het tabblad Kiesregels.
n 181 N
Problemen oplossen
Waarom is mijn modemverbinding traag?
Uw computer is uitgerust met een V.92/V.90-compatibele modem. De verbindingssnelheid van de modem wordt beïnvloed
door vele factoren, waaronder ruis op de telefoonlijn of compatibiliteit met communicatieapparaten, zoals faxapparaten of
andere modems. Als u vermoedt dat uw modem geen goede verbinding maakt met andere computermodems, faxapparaten
of uw internetprovider, voert u een van de volgende stappen uit:
❑ Vraag het telefoonbedrijf of ze willen controleren of de telefoonlijn ruisvrij is.
❑ Als het probleem te maken heeft met een faxapparaat, controleert u of er geen problemen zijn met het faxapparaat
waarmee u een verbinding tracht te maken en of dit apparaat compatibel is met faxmodems.
❑ Als u een probleem hebt met de verbinding met de provider, controleert u of de provider geen technische
problemen ondervindt.
❑ Als u een tweede telefoonlijn hebt, probeert u de modem aan te sluiten op die lijn.
n 182 N
Problemen oplossen
Netwerk
Wat moet ik doen als mijn computer geen verbinding kan maken met een draadloos
LAN-toegangspunt?
❑ De beschikbaarheid van de verbinding wordt beïnvloed door de afstand en door obstakels. Mogelijk moet u uw computer
verder weg van obstakels of dichter bij een gebruikt toegangspunt plaatsen.
❑ Controleer of de schakelaar WIRELESS is ingeschakeld en of het WIRELESS-lampje op uw computer brandt.
❑ Controleer of het toegangspunt is ingeschakeld.
❑ Voer de volgende stappen uit om de instellingen te controleren:
1
Klik op Start en selecteer Configuratiescherm.
2
Klik op Netwerkstatus en -taken weergeven onder Netwerk en internet.
3
Klik op Verbinding met een netwerk maken om te controleren of uw toegangspunt is geselecteerd.
❑ Controleer of de coderingssleutel correct is.
❑ Zorg ervoor dat Maximale prestaties is geselecteerd voor Instellingen voor de adapter voor draadloos netwerk
in het venster Energiebeheer. Als er een andere optie is geselecteerd, kan er een communicatiefout optreden.
Voer de volgende stappen uit om de instellingen te wijzigen:
1
Rechtsklik op het pictogram met de energiebeheerstatus op de taakbalk en selecteer Energiebeheer.
2
Klik op De schema-instellingen wijzigen onder het huidige energieschema.
3
Klik op Geavanceerde energie-instellingen wijzigen.
4
Klik op het tabblad Geavanceerde instellingen.
5
Dubbelklik op Instellingen voor de adapter voor draadloos netwerk en Modus voor energiebesparing.
6
Selecteer Maximale prestaties in de vervolgkeuzelijst voor zowel Op accu als Netstroom.
n 183 N
Problemen oplossen
Wat moet ik doen als ik geen toegang tot het internet krijg?
❑ Controleer de instellingen voor het toegangspunt. Raadpleeg de handleiding bij uw toegangspunt voor meer informatie.
❑ Controleer of uw computer en het toegangspunt verbinding met elkaar hebben.
❑ Plaats uw computer verder weg van obstakels of dichter bij het toegangspunt dat u gebruikt.
❑ Controleer of uw computer correct is geconfigureerd voor internettoegang.
❑ Zorg ervoor dat Maximale prestaties is geselecteerd voor Instellingen voor de adapter voor draadloos netwerk
in het venster Energiebeheer. Als er een andere optie is geselecteerd, kan er een communicatiefout optreden.
Volg de stappen in Wat moet ik doen als mijn computer geen verbinding kan maken met een draadloos
LAN-toegangspunt? (pagina 182) om de instellingen te wijzigen.
Waarom verloopt de gegevensoverdracht traag?
❑ De gegevensoverdrachtsnelheid van het draadloze LAN wordt beïnvloed door de afstand en obstakels tussen apparaten
en toegangspunten. Andere factoren zijn apparaatconfiguraties, zendomstandigheden en softwarecompatibiliteit.
Voor een maximale overdrachtsnelheid moet u uw computer mogelijk verder weg van obstakels of dichter bij een gebruikt
toegangspunt plaatsen.
❑ Als u een draadloos LAN-toegangspunt gebruikt, kan het apparaat tijdelijk zijn overbelast, afhankelijk van het aantal
apparaten dat communiceert via het toegangspunt.
❑ Als het toegangspunt de werking van andere toegangspunten verstoort, wijzigt u het kanaal voor het toegangspunt.
Raadpleeg de handleiding bij uw toegangspunt voor meer informatie.
❑ Zorg ervoor dat Maximale prestaties is geselecteerd voor Instellingen voor de adapter voor draadloos netwerk
in het venster Energiebeheer. Als er een andere optie is geselecteerd, kan er een communicatiefout optreden.
Volg de stappen in Wat moet ik doen als mijn computer geen verbinding kan maken met een draadloos
LAN-toegangspunt? (pagina 182) om de instellingen te wijzigen.
n 184 N
Problemen oplossen
Hoe voorkom ik onderbrekingen in de gegevensoverdracht?
❑ Als uw computer verbinding heeft met een toegangspunt, kan de gegevensoverdracht worden onderbroken bij verzending
van grote bestanden of als de computer in de buurt van een magnetron of draadloze telefoon staat.
❑ Plaats uw computer dichter bij het toegangspunt.
❑ Controleer of de verbinding met het toegangspunt intact is.
❑ Wijzig het kanaal van het toegangspunt. Raadpleeg de handleiding bij uw toegangspunt voor meer informatie.
❑ Zorg ervoor dat Maximale prestaties is geselecteerd voor Instellingen voor de adapter voor draadloos netwerk
in het venster Energiebeheer. Als er een andere optie is geselecteerd, kan er een communicatiefout optreden.
Volg de stappen in Wat moet ik doen als mijn computer geen verbinding kan maken met een draadloos
LAN-toegangspunt? (pagina 182) om de instellingen te wijzigen.
Wat zijn kanalen?
❑ Draadloze LAN-communicatie vindt plaats over gedeelde frequentiebanden, kanalen genoemd. Draadloze
LAN-toegangspunten van andere fabrikanten kunnen zijn ingesteld op andere kanalen dan Sony-apparaten.
❑ Als u een draadloos LAN-toegangspunt gebruikt, raadpleegt u de verbindingsinformatie in de handleiding bij uw
toegangspunt.
Waarom wordt de netwerkverbinding verbroken als ik de coderingssleutel wijzig?
De peer-to-peer netwerkverbinding tussen twee computers met de functie voor draadloze LAN kan worden verbroken als de
coderingssleutel wordt gewijzigd. U kunt de coderingssleutel uit het oorspronkelijke profiel herstellen of de sleutel opnieuw
invoeren op beide computers, zodat de sleutels overeenstemmen.
n 185 N
Problemen oplossen
Hoe geef ik het venster VAIO Smart Network weer?
Als u het venster VAIO Smart Network op het bureaublad wilt weergeven, volgt u deze stappen:
1
Klik op Start, ga naar Alle programma's en klik vervolgens op VAIO Control Center.
2
Klik op Netwerkverbindingen (Network Connections) en VAIO Smart Network.
3
Klik op Geavanceerd (Advanced) in het rechterdeelvenster.
✍
Zie het helpbestand over de software voor informatie over de VAIO Smart Network-software.
n 186 N
Problemen oplossen
Bluetooth-technologie
Wat moet ik doen als andere Bluetooth-apparaten mijn computer niet kunnen vinden?
❑ Controleer of de Bluetooth-functie op beide apparaten is ingeschakeld.
❑ Als het lampje WIRELESS uit is, zet u de schakelaar WIRELESS aan.
❑ U kunt de Bluetooth-functie niet gebruiken wanneer de computer in de slaapstand of sluimerstand staat. Zet de computer
terug in de normale modus en schakel de schakelaar WIRELESS in.
❑ Mogelijk is de afstand tussen de computer en het apparaat te groot. De draadloze technologie van Bluetooth werkt het
beste als de apparaten niet meer dan 10 meter van elkaar verwijderd zijn.
Waarom vindt mijn computer geen andere Bluetooth-apparaten?
Als het apparaat ook is aangesloten op andere apparaten, wordt het mogelijk niet weergegeven in het venster
Bluetooth-apparaten of is er geen communicatie met het apparaat mogelijk.
Wat moet ik doen als ik het Bluetooth-apparaat waarmee ik wil communiceren niet kan vinden?
❑ Controleer of de Bluetooth-functie van het apparaat waarmee u wilt communiceren, is ingeschakeld. Raadpleeg de
handleiding van het andere apparaat voor meer informatie.
❑ Wanneer het apparaat waarmee u wilt communiceren al met een ander Bluetooth-apparaat communiceert, is het mogelijk
dat het niet wordt gevonden of dat het niet met de computer kan communiceren.
❑ Als u wilt dat andere Bluetooth-apparaten met de computer kunnen communiceren, volgt u deze stappen:
1
Klik op Start, Configuratiescherm, Hardware en geluiden, Bluetooth-apparaten en Instellingen voor Bluetooth.
2
Klik op het tabblad Opties en selecteer Bluetooth-apparaten kunnen deze computer vinden.
n 187 N
Problemen oplossen
Wat moet ik doen als andere Bluetooth-apparaten geen verbinding met mijn computer
kunnen maken?
❑ Controleer of de andere apparaten zijn geverifieerd.
❑ Als u wilt dat andere Bluetooth-apparaten met de computer kunnen communiceren, volgt u deze stappen:
1
Klik op Start, Configuratiescherm, Hardware en geluiden, Bluetooth-apparaten en Instellingen voor Bluetooth.
2
Klik op het tabblad Opties en selecteer Bluetooth-apparaten kunnen deze computer vinden.
❑ De afstand waarover gegevens kunnen worden uitgewisseld, kan minder zijn dan 10 meter, afhankelijk van de obstakels
tussen de twee apparaten, de kwaliteit van de radiogolven, het besturingssysteem of de gebruikte software. Zet uw
computer en Bluetooth-apparaten dichter bij elkaar.
❑ Wanneer het apparaat waarmee u wilt communiceren al met een ander Bluetooth-apparaat communiceert, is het mogelijk
dat het niet wordt gevonden of dat het niet met de computer kan communiceren.
❑ Controleer of de Bluetooth-functie van het apparaat waarmee u wilt communiceren, is ingeschakeld. Raadpleeg de
handleiding van het andere apparaat voor meer informatie.
n 188 N
Problemen oplossen
Waarom is mijn Bluetooth-verbinding traag?
❑ De snelheid van de gegevensoverdracht hangt af van de obstakels en/of de afstand tussen de twee apparaten, de
kwaliteit van de radiogolven, het besturingssysteem of de gebruikte software. Zet uw computer en Bluetooth-apparaten
dichter bij elkaar.
❑ De 2,4 GHz-radiofrequentie die door Bluetooth- en draadloze LAN-apparaten wordt gebruikt, wordt ook gebruikt door
andere apparaten. Bluetooth-apparaten beschikken over technologie die storing minimaliseert van andere apparaten die
dezelfde golflengte gebruiken, wat echter kan leiden tot een lagere communicatiesnelheid en een kleiner
verbindingsbereik. De communicatie kan ook worden onderbroken door interferentie van andere apparaten.
❑ De beschikbaarheid van de verbinding wordt beïnvloed door de afstand en door obstakels. Mogelijk moet u de computer
verder weg plaatsen van obstakels of dichter bij het apparaat waarmee de computer is verbonden.
❑ Verwijder obstakels tussen de computer en het apparaat waarmee de computer is verbonden.
❑ Vanwege de beperkingen van de Bluetooth-standaard kunnen grote bestanden tijdens de continue overdracht soms
beschadigd raken als gevolg van elektromagnetische interferentie in de omgeving.
Wat moet ik doen als mijn computer instabiel gedrag vertoont wanneer ik een
Bluetooth-audioapparaat gebruik?
Uw computer kan instabiel worden als u een geluidsuitvoerapparaat verwisselt voor een Bluetooth-audioapparaat terwijl
er audio- of videoafspeelsoftware wordt uitgevoerd.
Wanneer u wilt luisteren naar audio vanaf uw Bluetooth-audioapparaat, moet u eerst het Bluetooth-audioapparaat op de
computer aansluiten en daarna de audio- of videoafspeelsoftware starten.
Raadpleeg het Help-bestand voor meer informatie over het aansluiten van het Bluetooth-audioapparaat.
n 189 N
Problemen oplossen
Waarom kan ik de services die worden ondersteund door het verbonden
Bluetooth-apparaat niet gebruiken?
Verbinding is alleen mogelijk voor services die ook worden ondersteund op de computer met de Bluetooth-functie.
Zoek voor meer informatie naar informatie over Bluetooth in Windows Help en ondersteuning. U opent
Windows Help en ondersteuning door te klikken op Start en vervolgens op Help en ondersteuning.
Kan ik een apparaat met Bluetooth-technologie in vliegtuigen gebruiken?
Met Bluetooth-technologie verzendt de computer een radiofrequentie van 2,4 GHz. Op gevoelige locaties, zoals ziekenhuizen
en vliegtuigen, kunnen beperkingen gelden voor het gebruik van Bluetooth-apparaten om radiostoring te voorkomen. Vraag
het personeel of het gebruik van de Bluetooth-functie op de computer is toegestaan.
Waarom kan ik de Bluetooth-functie niet gebruiken wanneer ik me bij de computer
aanmeld als een gebruiker met een standaardgebruikersaccount?
De Bluetooth-functie is mogelijk niet beschikbaar voor gebruikers met een standaardgebruikersaccount op de computer.
Meld u bij de computer aan als gebruiker met beheerdersrechten.
Waarom krijg ik geen verbinding met een Bluetooth-apparaat via een Personal Area
Network (PAN)?
Als het apparaat waarmee u verbinding wilt maken geen Bluetooth-communicatie in de PANU-modus (Personal Area
Network User) ondersteunt, kunt u geen verbinding met het apparaat maken via een PAN.
n 190 N
Problemen oplossen
Waarom kan ik de Bluetooth-apparaten niet gebruiken als een andere gebruiker?
Als de vorige gebruiker zich niet afmeldt van het systeem, werken de Bluetooth-apparaten niet voor de nieuwe gebruiker.
Meld u af voordat u de software gebruikt als een andere gebruiker. U meldt zich af bij het systeem door te klikken op Start,
vervolgens op de pijl naast de knop Vergrendelen en daarna op Afmelden.
Waarom kan ik geen gegevens van visitekaartjes met een mobiele telefoon uitwisselen?
De functie voor het uitwisselen van gegevens van visitekaartjes wordt niet ondersteund.
n 191 N
Problemen oplossen
Optische schijven
Waarom blijft mijn computer hangen als ik probeer een schijf te lezen?
De schijf die uw computer probeert te lezen is mogelijk vuil of beschadigd. Voer de volgende stappen uit:
1
Druk op de toetsen Ctrl+Alt+Delete en klik op de pijl naast de knop Afsluiten en daarna op Opnieuw opstarten
om de computer opnieuw op te starten.
2
Verwijder de schijf uit het optische schijfstation.
3
Controleer of de schijf vuil of beschadigd is. Als u de schijf moet reinigen, raadpleegt u Met schijven omgaan
(pagina 159) voor aanwijzingen.
Wat moet ik doen als de lade van het station niet opengaat?
❑ Controleer of uw computer aanstaat.
❑ Druk op de uitwerpknop voor het station.
❑ Als de uitwerpknop voor het station niet werkt, klikt u op Start en Computer, klikt u met de rechtermuisknop op het
pictogram van het optische station en selecteert u Uitwerpen.
❑ Als geen van de bovenstaande opties werkt, duwt u een dun, recht voorwerp (zoals een paperclip) in het uitwerpgaatje
in het optische schijfstation.
❑ Probeer het probleem te verhelpen door uw computer opnieuw op te starten.
n 192 N
Problemen oplossen
Wat moet ik doen als ik niet naar behoren een schijf op mijn computer kan beluisteren?
❑ Controleer of de schijf met het label omhoog in het optische station is geplaatst.
❑ Controleer of de benodigde toepassingen zijn geïnstalleerd aan de hand van de instructies van de fabrikant.
❑ Als een schijf vuil of beschadigd is, reageert uw computer niet meer. Voer de volgende stappen uit:
1
Druk op de toetsen Ctrl+Alt+Delete en klik op de pijl naast de knop Afsluiten en daarna op Opnieuw opstarten
om de computer opnieuw op te starten.
2
Verwijder de schijf uit het optische schijfstation.
3
Controleer of de schijf vuil of beschadigd is. Als u de schijf moet reinigen, raadpleegt u Met schijven omgaan
(pagina 159) voor aanwijzingen.
❑ Als u een schijf afspeelt en geen geluid hoort, voert u een van de volgende stappen uit:
❑ Het volume is mogelijk gedempt met de toetsen Fn+F2. Druk nogmaals op deze knoppen.
❑ Het volume is mogelijk geminimaliseerd met de toetsen Fn+F3. Houd de toetsen Fn+F4 ingedrukt om het volume te
verhogen tot u geluid kunt horen.
❑ Klik met de rechtermuisknop op het volume-pictogram op de taakbalk en klik op Volumemixer openen om de
instellingen te controleren.
❑ Controleer de volume-instelling van de audiomixer.
❑ Als u externe luidsprekers gebruikt, controleert u de volumeregeling op de luidsprekers en de aansluiting van de
luidsprekers op uw computer.
❑ Controleer of de juiste stuurprogrammasoftware is geïnstalleerd. Voer de volgende stappen uit:
1
Klik op Start en selecteer Configuratiescherm.
2
Klik op Systeem en onderhoud.
3
Klik op Systeem.
n 193 N
Problemen oplossen
4
Klik op Apparaatbeheer in het linkerdeelvenster.
Het venster Apparaatbeheer verschijnt met een lijst van de hardwareapparaten van uw computer.
Als er een "X" of een uitroepteken wordt weergegeven op het weergegeven apparaat, moet u mogelijk het apparaat
inschakelen of de stuurprogramma's opnieuw installeren.
5
Dubbelklik op het optische schijfstation om een lijst met de optische schijfstations van uw computer te openen.
6
Dubbelklik op het gewenste station.
U kunt het stuurprogramma controleren door te klikken op het tabblad Stuurprogramma en vervolgens op
Stuurprogrammagegevens.
7
Klik op OK om het venster te sluiten.
❑ Controleer of er geen label op de schijf is geplakt. Labels kunnen losgaan terwijl de schijf zich in het optische station
bevindt en het station beschadigen of defecten veroorzaken.
❑ Als een waarschuwing over een regiocode wordt weergegeven, is de schijf mogelijk incompatibel met het optische station.
Controleer op de verpakking of de regiocode compatibel is met het station.
❑ Als er condens aanwezig is in uw computer, mag u de computer gedurende ten minste één uur niet gebruiken.
Condens kan een storing in de computer veroorzaken.
❑ Zorg ervoor dat uw computer op netstroom werkt en probeer de schijf opnieuw af te spelen.
n 194 N
Problemen oplossen
Wat moet ik doen als ik geen gegevens op CD-media kan schrijven?
❑ Start geen software en zorg dat er geen programma's automatisch worden gestart, zelfs geen schermbeveiliging.
❑ Gebruik het toetsenbord niet.
❑ Als u een CD-R/RW-schijf gebruikt waarop een label is geplakt, moet u deze vervangen door een exemplaar zonder label.
Als u een schijf gebruikt waarop een label is geplakt, kan er een leesfout of een andere beschadiging optreden.
Wat moet ik doen als ik geen gegevens op DVD-media kan schrijven?
❑ Zie erop toe dat u de juiste beschrijfbare DVD gebruikt.
❑ Controleer welke indeling voor beschrijfbare DVD's compatibel is met het optische station. Houd er rekening mee dat
beschrijfbare DVD's van bepaalde merken mogelijk niet werken.
n 195 N
Problemen oplossen
Beeldscherm
Waarom gaat mijn scherm uit?
❑ Uw computerscherm kan uitgaan als de computer geen stroom meer krijgt of als een energiebesparingsmodus wordt
geactiveerd (slaapstand of sluimerstand). Als de computer op LCD (Video) slaapstand staat, drukt u op een toets om het
computerscherm te activeren. Raadpleeg Energiebesparende modi gebruiken (pagina 134) voor meer informatie.
❑ Controleer of uw computer correct is aangesloten op een stopcontact en is ingeschakeld en dat het stroomlampje brandt.
❑ Als uw computer op batterijstroom werkt, controleert u of de batterij correct is geplaatst en is opgeladen. Zie De batterij
gebruiken (pagina 24) voor meer informatie.
❑ Als het beeld wordt weergegeven op een extern beeldscherm, drukt u op de toetsen Fn+F7. Raadpleeg Combinaties en
functies met de Fn-toets (pagina 33) voor meer informatie.
Wat moet ik doen als er geen beeld wordt weergegeven op mijn tv of externe monitor die
is aangesloten op de HDMI-poort?
!
Deze vraag is alleen van toepassing op bepaalde modellen met een HDMI-poort. Zie de online specificaties om uit te zoeken of uw computer is uitgerust
met een HDMI-poort.
Zorg dat u een beeldscherm gebruikt dat voldoet aan HDCP. Auteursrechtelijke inhoud wordt niet weergegeven op een
beeldscherm dat niet voldoet aan HDCP. Raadpleeg Een monitor aansluiten (pagina 85) voor meer informatie.
n 196 N
Problemen oplossen
Waarom geeft mijn scherm geen video weer?
❑ Als het externe beeldscherm voor de uitvoer is geselecteerd, maar het externe beeldscherm niet is aangesloten,
kunt u geen videobeeld op uw computerscherm zien. Stop het afspelen van de video, wijzig de uitvoer naar het
computerscherm en speel de video opnieuw af. Zie Weergavemodi selecteren (pagina 92). U kunt ook op Fn+F7
drukken om de uitvoer te wijzigen. Raadpleeg Combinaties en functies met de Fn-toets (pagina 33) voor meer informatie.
❑ Er is mogelijk onvoldoende videogeheugen om video's met hoge resolutie weer te geven. Verlaag de resolutie van het
LCD-scherm.
Voer de volgende stappen uit om de schermresolutie te wijzigen:
1
Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad en selecteer Aan persoonlijke voorkeur aanpassen.
2
Klik op Beeldscherminstellingen.
3
Verplaats de schuifregelaar onder Resolutie naar links om de resolutie te verlagen of naar rechts om de
schermresolutie te verhogen.
✍
U kunt de totaal beschikbare hoeveelheid grafisch geheugen en videogeheugen controleren. Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad, selecteer
Aan persoonlijke voorkeur aanpassen en klik op Beeldscherminstellingen, Geavanceerde instellingen en op het tabblad Adapter. De weergegeven
waarde kan afwijken van de werkelijke beschikbare hoeveelheid geheugen op uw computer.
Wat moet ik doen als mijn scherm donker is?
Druk op Fn+F6 om uw computerscherm lichter te maken.
n 197 N
Problemen oplossen
Wat moet ik doen als de helderheid van het scherm verandert?
❑ De helderheidsinstelling van het scherm, die u kunt aanpassen met de toetsen Fn+F5/F6 is tijdelijk en kan in de
oorspronkelijke instelling worden teruggezet wanneer de computer uit de slaapstand of sluimerstand naar de normale
modus terugkeert. Voer de volgende stappen uit om uw voorkeurshelderheidsinstelling op te slaan:
1
Rechtsklik op het pictogram met de energiebeheerstatus op de taakbalk en selecteer Energiebeheer.
2
Klik op De schema-instellingen wijzigen onder het huidige energieschema.
3
Klik op Geavanceerde energie-instellingen wijzigen.
4
Klik op het tabblad Geavanceerde instellingen.
5
Dubbelklik op Beeldscherm.
6
Pas de helderheidsinstelling van het scherm aan om de helderheid in te stellen.
n 198 N
Problemen oplossen
❑ Op modellen met een ATI-videocontroller kan het computerscherm tijdelijk zwart worden:
❑ Wanneer u de netadapter aansluit of verwijdert
❑ Onmiddellijk nadat u de computer hebt gestart op batterijstroom
Voer de volgende stappen uit om uw voorkeurshelderheidsinstelling op te slaan:
1
Klik op Start en selecteer Configuratiescherm.
2
Klik op Hardware en geluiden.
3
Klik op Wijzigen wanneer de computer in slaapstand gaat onder Energiebeheer.
4
Klik op Geavanceerde energie-instellingen wijzigen.
5
Schuif omlaag in de lijst en dubbelklik op ATI Graphics Power Settings.
6
Dubbelklik op ATI PowerPlay Settings.
7
Wijzig de huidige optie voor On battery in Maximum Performance.
8
Klik op OK.
n 199 N
Problemen oplossen
Wat moet ik doen als er niets op de externe monitor verschijnt?
Als u de beeldschermuitvoer niet kunt wijzigen met de toetsen Fn+F7, moet u de instellingen voor de externe monitor wijzigen
met VAIO Control Center. Hiervoor start u VAIO Control Center, selecteert u het besturingselement voor de externe
monitor en klikt u om het selectievakje in te schakelen voor het wijzigen van de opties voor het detecteren van de externe
monitor. Druk vervolgens op de toetsen Fn+F7 om de uitvoer te wijzigen.
Hoe voer ik Windows Aero uit?
!
Deze vraag is alleen van toepassing op bepaalde modellen.
Voer de volgende stappen uit om Windows Aero uit te voeren:
1
Klik op Start en selecteer Configuratiescherm.
2
Klik op Kleuren aanpassen onder Vormgeving aan persoonlijke voorkeur aanpassen.
3
Klik op Eigenschappen van klassieke vormgeving openen voor meer kleuropties.
4
Selecteer Windows Aero in de opties voor Kleurenschema op het tabblad Vormgeving.
5
Klik op OK.
Zie Windows Help en ondersteuning voor informatie over de functies van Windows Aero, zoals Windows Flip 3D.
n 200 N
Problemen oplossen
Afdrukken
Wat moet ik doen als ik geen document kan afdrukken?
❑ Controleer of uw printer aanstaat en of de printerkabel correct is aangesloten op de poorten van de printer en uw computer.
❑ Controleer of uw printer compatibel is met het Windows-besturingssysteem dat op uw computer is geïnstalleerd.
❑ U moet mogelijk een printerstuurprogramma installeren voordat u uw printer kunt gebruiken. Raadpleeg de handleiding
bij uw printer voor meer informatie.
❑ Als uw printer niet werkt nadat uw computer weer wordt geactiveerd vanuit een energiebesparingsmodus (slaapstand of
sluimerstand), start u de computer opnieuw op.
❑ Als uw printer over functies voor bidirectionele communicatie beschikt, kunt u mogelijk afdrukken door deze functies op
uw computer uit te schakelen. Voer de volgende stappen uit:
1
Klik op Start en selecteer Configuratiescherm.
2
Klik op Printer onder Hardware en geluiden.
3
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram voor de printer en selecteer Eigenschappen.
4
Klik op het tabblad Poorten.
5
Schakel het selectievakje Ondersteuning in twee richtingen inschakelen uit.
6
Klik op OK.
Hiermee schakelt u de functies voor bidirectionele communicatie van de printer, zoals gegevensoverdracht,
statuscontrole en extern bedieningspaneel, uit.
Als de printer is aangesloten op het optionele dokstation, controleert u of het dokstation is aangesloten op netstroom.
n 201 N
Problemen oplossen
Microfoon
Wat moet ik doen als de microfoon niet werkt?
Als u een externe microfoon gebruikt, controleert u of de microfoon is ingeschakeld en correct is aangesloten op de
microfoonaansluiting van uw computer.
Hoe voorkom ik feedback van de microfoon?
Microfoonfeedback treedt op wanneer de microfoon het geluid opvangt van een geluidsuitvoerapparaat, zoals een luidspreker.
U voorkomt dit probleem als volgt:
❑ Houd de microfoon uit de buurt van een geluidsuitvoerapparaat.
❑ Zet het volume van de luidsprekers en de microfoon lager.
n 202 N
Problemen oplossen
Muis
Wat moet ik doen als de muis niet wordt herkend door de computer?
❑ Controleer of de muis correct is aangesloten op de poort.
❑ Start uw computer opnieuw op wanneer uw muis is aangesloten.
Wat moet ik doen als de aanwijzer niet beweegt wanneer ik mijn muis gebruik?
❑ Controleer of er geen andere muis is aangesloten.
❑ Als u de aanwijzer niet meer kunt verplaatsen terwijl er een softwaretoepassing wordt uitgevoerd, drukt u op de toetsen
Alt+F4 om het toepassingsvenster te sluiten.
❑ Als de toetsencombinatie Alt+F4 niet werkt, drukt u één keer op de Windows-toets en vervolgens meerdere malen op ,.
Selecteer Opnieuw opstarten met de toetsen M of m en druk op Enter om de computer opnieuw op te starten.
❑ Als uw computer niet opnieuw wordt opgestart, drukt u op Ctrl+Alt+Delete, selecteert u de pijl naast de knop Afsluiten
met de toetsen m en , en vervolgens Opnieuw opstarten met de M of m. Druk op Enter om de computer opnieuw op
te starten.
❑ Als deze procedure niet werkt, houdt u de aan/uit-knop ingedrukt totdat de computer wordt uitgeschakeld.
!
Als u de computer met de aan/uit-knop uitschakelt, kunnen er mogelijk niet-opgeslagen gegevens verloren gaan.
n 203 N
Problemen oplossen
Luidsprekers
Wat moet ik doen als de externe luidsprekers niet werken?
❑ Als u een programma gebruikt dat een eigen volumeregeling heeft, controleert u of het volume correct is ingesteld.
Raadpleeg de Help van dat programma voor meer informatie.
❑ Controleer of uw luidsprekers correct zijn aangesloten en of het volume hoog genoeg staat om geluid te horen.
❑ Sluit alleen luidsprekers aan die zijn ontworpen voor gebruik met een computer.
❑ Als uw luidsprekers zijn voorzien van een knop om het geluid te dempen, schakelt u deze knop uit.
❑ Het volume is mogelijk gedempt met de toetsen Fn+F2. Druk nogmaals op deze knoppen.
❑ Het volume is mogelijk geminimaliseerd met de toetsen Fn+F3. Houd de toetsen Fn+F4 ingedrukt om het volume te
verhogen tot u geluid kunt horen.
❑ Als uw luidsprekers een externe stroomvoorziening vereisen, controleert u of de luidsprekers zijn aangesloten op een
stroombron. Raadpleeg de handleiding bij uw luidsprekers voor meer informatie.
❑ Controleer de Windows-volumeregeling door op het volumepictogram op de taakbalk te klikken.
Wat moet ik doen als ik geen geluid hoor via de ingebouwde luidsprekers?
❑ Als u een programma gebruikt dat een eigen volumeregeling heeft, controleert u of het volume correct is ingesteld.
Raadpleeg de Help van dat programma voor meer informatie.
❑ Het volume is mogelijk gedempt met de toetsen Fn+F2. Druk nogmaals op deze knoppen.
❑ Het volume is mogelijk geminimaliseerd met de toetsen Fn+F3. Houd de toetsen Fn+F4 ingedrukt om het volume te
verhogen tot u geluid kunt horen.
❑ Controleer de Windows-volumeregeling door op het volumepictogram op de taakbalk te klikken.
n 204 N
Problemen oplossen
Touchpad
Wat moet ik doen als het touchpad niet werkt?
❑ Mogelijk hebt u het touchpad uitgeschakeld voor u een muis op uw computer hebt aangesloten. Raadpleeg Het touchpad
gebruiken (pagina 35).
❑ Zorg ervoor dat er geen muis op de computer is aangesloten.
❑ Als u de aanwijzer niet meer kunt verplaatsen terwijl er een softwaretoepassing wordt uitgevoerd, drukt u op de toetsen
Alt+F4 om het toepassingsvenster te sluiten.
❑ Als de toetsencombinatie Alt+F4 niet werkt, drukt u één keer op de Windows-toets en vervolgens meerdere malen op ,.
Selecteer Opnieuw opstarten met de toetsen M of m en druk op Enter om de computer opnieuw op te starten.
❑ Als uw computer niet opnieuw wordt opgestart, drukt u op Ctrl+Alt+Delete, selecteert u de pijl naast de knop Afsluiten
met de toetsen m en , en vervolgens Opnieuw opstarten met de M of m. Druk op Enter om de computer opnieuw op
te starten.
❑ Als deze procedure niet werkt, houdt u de aan/uit-knop ingedrukt totdat de computer wordt uitgeschakeld.
!
Als u de computer met de aan/uit-knop uitschakelt, kunnen er mogelijk niet-opgeslagen gegevens verloren gaan.
n 205 N
Problemen oplossen
Toetsenbord
Wat moet ik doen als de toetsenbordconfiguratie onjuist is?
De taalindeling van het toetsenbord van uw computer staat vermeld op de doos. Als u een andere toetsenbordindeling kiest
tijdens de installatie van Windows, komt de toetsenconfiguratie niet overeen.
Voer de volgende stappen uit om de toetsenbordconfiguratie te wijzigen:
1
Klik op Start en selecteer Configuratiescherm.
2
Klik op Klok, taal en regio en klik op Landinstellingen.
3
Wijzig de instellingen naar wens.
Wat moet ik doen als ik bepaalde tekens niet met het toetsenbord kan invoeren?
Als u de U, I, O, P, J, K, L, M en dergelijk niet kunt invoeren, is de toets Num Lk mogelijk geactiveerd. Controleer of het
lampje voor de Num Lock-toets uit is. Als het Num Lock-lampje brandt, drukt u op de toets Num Lk om deze uit te schakelen
voordat u deze tekens invoert.
n 206 N
Problemen oplossen
Diskettes
Waarom verschijnt het pictogram Hardware veilig verwijderen niet op de taakbalk wanneer
het diskettestation is aangesloten?
Uw computer herkent het diskettestation niet. Controleer eerst of de USB-kabel correct is aangesloten op de USB-poort.
Als u de aansluiting moet herstellen, wacht dan enkele ogenblikken, zodat de computer het station kan herkennen.
Als het pictogram nog steeds niet wordt weergegeven, voert u de volgende stappen uit:
1
Sluit alle programma's waarin het diskettestation wordt gebruikt.
2
Wacht tot het lampje op het diskettestation uit gaat.
3
Druk op de uitwerpknop om de diskette te verwijderen en koppel het USB-diskettestation los van uw computer.
4
Sluit het diskettestation opnieuw aan door de USB-kabel in de USB-poort te steken.
5
Start de computer opnieuw op door te klikken op Start, vervolgens op de pijl naast de knop Vergrendelen en daarna op
Opnieuw opstarten.
Wat moet ik doen als ik geen gegevens op een diskette kan schrijven?
❑ Controleer of de diskette correct in het station is geplaatst.
❑ Als de diskette correct is geplaatst, maar u nog steeds geen gegevens op de diskette kunt schrijven, is de diskette
mogelijk vol of tegen schrijven beveiligd. Gebruik een diskette die niet tegen schrijven is beveiligd of schakel de
schrijfbeveiliging uit.
n 207 N
Problemen oplossen
Audio/video
Wat moet ik doen als ik mijn DV-camcorder niet kan gebruiken?
Als wordt aangegeven dat het i.LINK-apparaat losgekoppeld of uitgeschakeld is, is de i.LINK-kabel mogelijk niet goed
aangesloten op de poort op uw computer of camcorder. Verwijder de kabel en sluit hem opnieuw aan. Raadpleeg
Een i.LINK-apparaat aansluiten (pagina 101) voor meer informatie.
✍
i.LINK is een handelsmerk van Sony Corporation, dat enkel aanduidt dat het product een IEEE 1394-aansluiting bevat. De procedure voor het tot stand
brengen van een i.LINK-verbinding kan variëren, afhankelijk van de toepassing, het besturingssysteem en het i.LINK-compatibele apparaat. Niet alle
producten met een i.LINK-aansluiting kunnen met elkaar communiceren. Raadpleeg de handleiding van het i.LINK-compatibele apparaat voor meer
informatie over gebruiksomstandigheden en de juiste aansluiting. Controleer voordat u i.LINK-compatibele randapparaten, zoals een CD-RW-station of
harde schijf, op het systeem aansluit of ze compatibel zijn met het besturingssysteem en de vereiste gebruiksomstandigheden.
Hoe schakel ik het Windows-opstartgeluid uit?
U schakelt het Windows-opstartgeluid uit door de volgende stappen uit te voeren:
1
Klik op Start en selecteer Configuratiescherm.
2
Klik op Hardware en geluiden.
3
Klik op Audioapparaten beheren onder Geluid.
4
Schakel op het tabblad Geluiden het selectievakje Geluid van Windows starten afspelen in.
5
Klik op OK.
n 208 N
Problemen oplossen
Hoe wijzig ik het geluidsuitvoerapparaat?
!
Deze vraag is alleen van toepassing op bepaalde modellen met een HDMI-poort. Zie de online specificaties om uit te zoeken of uw computer is uitgerust
met een HDMI-poort.
Als u geen geluid hoort van het op de HDMI-poort aangesloten apparaat, moet u het apparaat voor geluidsuitvoer wijzigen.
1
Sluit alle geopende programma's.
2
Klik op Start en selecteer Configuratiescherm.
3
Klik op Hardware en geluiden.
4
Klik op Audioapparaten beheren onder Geluid.
5
Selecteer op het tabblad Afspelen het gewenste apparaat voor de geluidsuitvoer en klik op Als standaard instellen.
n 209 N
Problemen oplossen
Wat moet ik doen als ik geen geluid hoor via het geluidsuitvoerapparaat dat op de
HDMI-poort is aangesloten?
!
Deze vraag is alleen van toepassing op bepaalde modellen met een HDMI-poort. Zie de online specificaties om uit te zoeken of uw computer is uitgerust
met een HDMI-poort.
❑ Nadat u een apparaat op de HDMI-poort hebt aangesloten, moet u het apparaat voor geluidsuitvoer wijzigen als u geluid
via het apparaat wilt horen. Voor de gedetailleerde procedure leest u Hoe wijzig ik het geluidsuitvoerapparaat?
(pagina 208).
❑ Als u nog steeds geen geluid hoort via het geluidsuitvoerapparaat, voert u de volgende stappen uit:
1
Volg stap 1-4 in Hoe wijzig ik het geluidsuitvoerapparaat? (pagina 208).
2
Selecteer op het tabblad Afspelen het HDMI-pictogram en klik op Eigenschappen.
3
Klik op het tabblad Geavanceerd.
4
Selecteer een samplefrequentie en bitdiepte (bijvoorbeeld 16 bits, 48.000 Hz) die het apparaat ondersteunt.
5
Klik op OK.
n 210 N
Problemen oplossen
Hoe voer ik Dolby Digital- of DTS-geluid uit via een HDMI-compatibel apparaat?
!
Deze vraag is alleen van toepassing op bepaalde modellen met een HDMI-poort. Zie de online specificaties om uit te zoeken of uw computer is uitgerust
met een HDMI-poort.
U voert het Dolby Digital- of DTS-geluid van een schijf uit via een HDMI-compatibel apparaat dat op uw computer is
aangesloten door de volgende stappen uit te voeren:
1
Klik op Start en selecteer Configuratiescherm.
2
Klik op Hardware en geluiden.
3
Klik op Audioapparaten beheren onder Geluid.
4
Selecteer op het tabblad Afspelen het HDMI-pictogram en klik op Eigenschappen.
5
Klik op het tabblad Ondersteunde indelingen.
6
Klik om de selectievakjes DTS Audio en Dolby Digital in te schakelen.
7
Klik op OK.
!
Als het Dolby Digital- of DTS-geluid wordt uitgevoerd naar een apparaat dat dit niet ondersteunt, komt er geen geluid uit het apparaat. Schakel in dat
geval de selectievakjes DTS Audio en Dolby Digital uit.
n 211 N
Problemen oplossen
Memory Stick
Wat moet ik doen als ik een Memory Stick die op een VAIO-computer is geformatteerd,
niet op andere apparaten kan gebruiken?
U moet uw Memory Stick mogelijk opnieuw formatteren.
Als u een Memory Stick formatteert, worden alle gegevens die er eerder op zijn opgeslagen, zoals muziekgegevens,
verwijderd. Maak voordat u een Memory Stick opnieuw formatteert daarom een reservekopie van belangrijke gegevens erop
en controleer of het Memory Stick geen gegevens bevat die u wilt bewaren.
1
Kopieer de gegevens van de Memory Stick naar de harde schijf om de gegevens of foto's te bewaren.
2
Formatteer de Memory Stick door de stappen in Een Memory Stick formatteren (pagina 55) uit te voeren.
Waarom kan ik geen muziekbestanden opslaan op mijn Memory Stick?
Muziek met beveiliging van het auteursrecht kan alleen naar Memory Stick-media met het MagicGate-logo worden gekopieerd.
!
Als u opgenomen muziek wilt gebruiken, hebt u toestemming nodig van de houders van het auteursrecht.
Sony is niet aansprakelijk voor muziekbestanden die niet van een CD kunnen worden opgenomen of van andere bronnen kunnen worden gedownload.
Kan ik beelden van een digitale camera kopiëren met een Memory Stick?
Ja, en u kunt videoclips bekijken die u hebt opgenomen met een Memory Stick compatibele digitale camera.
Waarom kan ik geen gegevens schrijven naar een Memory Stick?
Sommige Memory Sticks zijn voorzien van een schrijfbeveiliging om te voorkomen dat gegevens per ongeluk worden gewist
of overschreven. Zorg ervoor dat de schrijfbeveiliging is uitgeschakeld.
n 212 N
Problemen oplossen
Randapparatuur
Wat moet ik doen als ik een USB-apparaat niet kan aansluiten?
❑ Controleer indien van toepassing of het USB-apparaat is ingeschakeld en een eigen stroomvoorziening gebruikt.
Als u bijvoorbeeld een digitale camera gebruikt, controleert u of de batterij is opgeladen. Als u een printer gebruikt,
controleert u of de stroomkabel correct is aangesloten op het stopcontact.
❑ Probeer een andere USB-poort van uw computer. Het stuurprogramma kan zijn geconfigureerd voor de poort die
u gebruikte toen u het apparaat voor het eerst aansloot.
❑ Raadpleeg de handleiding bij uw USB-apparaat voor meer informatie. Mogelijk moet u software installeren voordat
u het apparaat aansluit.
❑ Probeer een eenvoudig apparaat met een laag stroomverbruik, zoals een muis, aan te sluiten om te testen of de poort
wel werkt.
❑ USB-hubs kunnen ertoe leiden dat een apparaat niet werkt vanwege een stroomverdelingsfout. Het wordt aanbevolen
het apparaat rechtstreeks zonder hub op uw computer aan te sluiten.
n 213 N
Problemen oplossen
Dokstation
Wat moet ik doen als een foutmelding wordt weergegeven wanneer ik mijn computer
loskoppel van het dokstation?
❑ Als een apparaat is geplaatst in of gekoppeld aan het dokstation en dit apparaat in gebruik is, kunt u de computer niet
verwijderen uit het dokstation. Sla niet-opgeslagen gegevens op, sluit de toepassingen die gebruikmaken van de
apparaten en probeer het opnieuw.
Als het bovenstaande niet werkt, sluit u de computer af en verwijdert u deze uit het dokstation.
❑ Wanneer de batterij bijna leeg is, kunt u de computer niet loskoppelen van het dokstation. Laad de batterij op of zet de
computer uit en probeer het opnieuw.
❑ Controleer of u de computer weer hebt ingesteld op de oorspronkelijke aangemelde gebruiker voordat u de computer
loskoppelt van het dokstation. De computer loskoppelen als andere gebruiker kan leiden tot storingen.
Raadpleeg Windows Help en ondersteuning voor het wisselen tussen gebruikers.
n 214 N
Ondersteuningsopties
Ondersteuningsopties
Dit deel bevat informatie over waar u terecht kunt voor antwoorden op vragen over de VAIO-computer.
❑ Sony-ondersteuningsinformatie (pagina 215)
❑ e-Support (pagina 216)
n 215 N
Ondersteuningsopties
Sony-ondersteuningsinformatie
Raadpleeg de volgende bronnen voor antwoorden.
Raadpleeg Documentatie (pagina 9) voor meer informatie over de gedrukte en niet-gedrukte documentatie die bij uw
computer wordt geleverd, en over andere naslagbronnen.
❑ Ga naar de Help-bestanden bij de software voor instructies over het gebruik van de software.
❑ Gebruik de zoekfunctie in Windows Help en ondersteuning door de Microsoft Windows-toets ingedrukt te houden en
te drukken op de toets F1.
❑ De VAIO-Link-website: als u problemen hebt met de computer, gaat u naar de website van VAIO-Link voor het oplossen
van deze problemen. Ga naar http://www.vaio-link.com.
❑ e-Support: dit interactieve gedeelte van onze website http://www.vaio-link.com stelt u in staat contact op te nemen met
ons gespecialiseerde ondersteuningsteam via het internet. Via een gepersonaliseerde account kunt u eenvoudig uw
technische vragen stellen.
❑ De VAIO-Link-helplijnen: alvorens telefonisch contact op te nemen met VAIO-Link, moet u proberen het probleem op te
lossen door de gedrukte en niet-gedrukte documentatie te lezen.
❑ Bezoek de andere websites van Sony:
❑ http://www.club-vaio.com als u meer te weten wilt komen over VAIO en deel wilt uitmaken van de groeiende
VAIO-gemeenschap.
❑ http://www.sonystyle-europe.com voor het online aanschaffen van producten.
❑ http://www.sony.net voor overige Sony-producten.
✍
U kunt de hier beschreven online voorzieningen pas raadplegen nadat er een internetverbinding tot stand is gebracht.
n 216 N
Ondersteuningsopties
e-Support
Wat is e-Support?
Als u onze handleidingen doorgenomen hebt en onze website (http://www.vaio-link.com) bezocht hebt, maar geen antwoord
op uw vraag of probleem gevonden hebt, kunt u e-Support gebruiken voor een oplossing.
Ons e-Support-webportaal is een interactieve website waar u terecht kunt met al uw technische vragen over de computer en
waar een gespecialiseerd ondersteuningsteam klaar staat met antwoorden.
Iedere vraag resulteert in een uniek 'gevalnummer' dat voor een vlotte communicatie tussen u en het e-Support Team zorgt.
Wie kan e-Support gebruiken?
Alle geregistreerde VAIO-klanten hebben recht op een onbeperkte toegang tot het VAIO-Link e-Support-webportaal.
Hoe krijg ik toegang tot het e-Support-portaal?
Wanneer u uw computer registreert, ontvangt u automatisch enkele uren later een e-mail met de koppeling naar het
e-Support-webportaal, uw klant-ID en enkele basisregels.
Het enige wat u dient te doen is uw account te activeren door op de koppeling in de e-mail te klikken.
U bent nu klaar om uw eerste vraag naar ons te sturen.
U kunt het e-Support-webportaal vanaf iedere computer met een actieve internetverbinding bereiken.
Op het e-Support-webportaal is een compleet Help-bestand beschikbaar dat u helpt onze e-Support-service te gebruiken.
Kan ik vragen versturen in mijn moedertaal?
Aangezien u contact maakt met ons e-Support Team via een portaal dat u rechtstreeks verbindt met onze centrale database,
accepteert en behandelt e-Support alleen vragen die in het Engels, Frans of Duits worden gesteld.
n 217 N
Ondersteuningsopties
Kan ik mijn vragen op ieder moment versturen?
Ja, u kunt uw vragen 24 uur per dag, 7 dagen per week versturen. Houd er echter rekening mee dat ons e-Support Team
uw vragen slechts van maandag tot vrijdag tussen 8 uur 's ochtends en 6 uur 's avonds kan beantwoorden.
Wat kost mij het gebruik van e-Support?
Helemaal niets. Dit is een gratis dienst aangeboden aan alle geregistreerde VAIO-klanten.
Hoe weet ik wanneer het e-Support Team mijn vraag/geval heeft beantwoord?
Zodra uw geval door ons e-Support Team is behandeld, ontvangt u een e-mail met de bevestiging dat uw geval is bijgewerkt.
n 218 N
Handelsmerken
Handelsmerken
Sony, Battery Checker, Click to Disc, Click to Disc Editor, SonicStage Mastering Studio, VAIO Control Center,
VAIO Edit Components, VAIO Media plus, VAIO Movie Story, VAIO MusicBox, VAIO Power Management,
VAIO Power Management Viewer en VAIO Update zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van
Sony Corporation.
en "Memory Stick," "Memory Stick Duo," "MagicGate," "OpenMG," "MagicGate Memory Stick,"
"Memory Stick PRO," "Memory Stick PRO-HG," "Memory Stick Micro," "M2," het Memory Stick-logo, VAIO, en het VAIO-logo
zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sony Corporation.
Blu-ray Disc™ en het Blu-ray Disc-logo zijn handelsmerken van de Blu-ray Disc Association.
Intel, Pentium en Intel SpeedStep zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Intel Corporation.
Microsoft Windows Vista, Windows Media Center Edition, MS Works, Microsoft Office 2007 Home & Student, Microsoft Office
Ready 2007 en het Windows-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de V.S.
en andere landen.
i.LINK is een handelsmerk van Sony, dat enkel aanduidt dat het product een IEEE 1394-aansluiting bevat.
Roxio Easy Media Creator is een handelsmerk van Sonic Solutions.
WinDVD for VAIO en WinDVD BD for VAIO zijn handelsmerken van InterVideo, Inc.
ArcSoft en het ArcSoft logo zijn gedeponeerde handelsmerken van ArcSoft, Inc. ArcSoft WebCam Companion is een
handelsmerk van ArcSoft, Inc.
ATI en ATI Catalyst zijn handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc.
n 219 N
Handelsmerken
Het Bluetooth-woordmerk en -logo zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van dergelijke merken door
Sony Corporation valt onder een licentieovereenkomst. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van
hun respectieve eigenaars.
Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Het ExpressCard-woordmerk en -logo zijn eigendom van PCMCIA en het gebruik van dergelijke merken door
Sony Corporation valt onder een licentieovereenkomst. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van
hun respectieve eigenaars.
SD-logo is een handelsmerk.
SDHC-logo is een handelsmerk.
MultiMediaCard™ is een handelsmerk van MultiMediaCard Association.
HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van
HDMI Licensing LLC.
ENERGY STAR en het ENERGY STAR-beeldmerk zijn gedeponeerde Amerikaanse handelsmerken.
Alle andere namen van systemen, producten en diensten zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaars.
In de handleiding zijn de handelsmerksymbolen ™ en ® weggelaten.
De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle andere handelsmerken zijn
handelsmerken van hun respectieve eigenaars.
Zie de online specificaties om na te gaan welke software beschikbaar is voor uw model.
n
© 2008 Sony Corporation
Download PDF

advertising