Sony | VGN-FE11M | Sony VGN-FE11M Gebruiksaanwijzing

N
Gebruikershandleiding
Personal Computer
VG N - F E - s e r i e
n 2 N
Inhoud
Voor gebruik.......................................................................................................................................................................6
Opmerking ...................................................................................................................................................................6
ENERGY STAR ...............................................................................................................................................................7
Documentatie ...............................................................................................................................................................8
Ergonomische overwegingen.....................................................................................................................................12
Aan de slag ......................................................................................................................................................................14
Besturingselementen en poorten ...............................................................................................................................15
Lampjes .....................................................................................................................................................................22
Een stroombron aansluiten ........................................................................................................................................24
De batterij gebruiken ..................................................................................................................................................25
De computer veilig uitschakelen ................................................................................................................................30
De VAIO computer gebruiken ..........................................................................................................................................31
Het toetsenbord gebruiken.........................................................................................................................................32
Het touchpad gebruiken .............................................................................................................................................34
De knoppen voor speciale functies gebruiken ...........................................................................................................35
De ingebouwde MOTION EYE-camera gebruiken.....................................................................................................36
Het optische station gebruiken...................................................................................................................................37
PC Cards gebruiken...................................................................................................................................................46
ExpressCard/34-media gebruiken .............................................................................................................................49
Memory Stick-media gebruiken..................................................................................................................................52
Andere geheugenkaarten gebruiken..........................................................................................................................57
n 3 N
Het internet gebruiken................................................................................................................................................61
Draadloze LAN (WLAN) gebruiken ............................................................................................................................62
De Bluetooth-functionaliteit gebruiken .......................................................................................................................72
Randapparaten gebruiken................................................................................................................................................79
Een dokstation aansluiten ..........................................................................................................................................80
Externe luidsprekers aansluiten .................................................................................................................................89
Een externe monitor aansluiten .................................................................................................................................90
Weergavemodi selecteren .........................................................................................................................................96
De meerdere-monitorsmodus gebruiken....................................................................................................................97
Een externe microfoon aansluiten .............................................................................................................................99
Een USB-apparaat (Universal Serial Bus) aansluiten..............................................................................................100
Een printer aansluiten ..............................................................................................................................................103
Een i.LINK-apparaat aansluiten ...............................................................................................................................104
Aansluiten op een netwerk (LAN) ............................................................................................................................106
De VAIO computer aanpassen ......................................................................................................................................108
Het wachtwoord instellen .........................................................................................................................................109
De computer instellen met VAIO Control Center .....................................................................................................111
Energiebesparende modi gebruiken ........................................................................................................................112
Energiebeheer met VAIO Power Management........................................................................................................117
De modem configureren ..........................................................................................................................................119
De VAIO-computer uitbreiden ........................................................................................................................................121
Geheugen toevoegen en verwijderen ......................................................................................................................122
n 4 N
Voorzorgsmaatregelen...................................................................................................................................................128
Met het LCD-scherm omgaan ..................................................................................................................................129
De stroomvoorziening gebruiken .............................................................................................................................130
Met de computer omgaan ........................................................................................................................................131
De ingebouwde MOTION EYE-camera gebruiken...................................................................................................133
Met diskettes omgaan ..............................................................................................................................................133
Met schijven omgaan ...............................................................................................................................................134
De batterij gebruiken ................................................................................................................................................135
De hoofdtelefoon gebruiken .....................................................................................................................................136
Met een Memory Stick omgaan ...............................................................................................................................136
Met de harde schijf omgaan.....................................................................................................................................137
Met de geheugenkaartadapter omgaan ...................................................................................................................138
Problemen oplossen ......................................................................................................................................................139
Computer .................................................................................................................................................................140
Systeembeveiliging ..................................................................................................................................................148
Batterij ......................................................................................................................................................................150
Ingebouwde MOTION EYE-camera.........................................................................................................................152
Internet .....................................................................................................................................................................156
Netwerken ................................................................................................................................................................158
Bluetooth-technologie ..............................................................................................................................................161
CD's en DVD's .........................................................................................................................................................165
Beeldscherm ............................................................................................................................................................170
Afdrukken .................................................................................................................................................................174
Microfoon .................................................................................................................................................................175
n 5 N
Muis .........................................................................................................................................................................176
Luidsprekers ............................................................................................................................................................177
Touchpad .................................................................................................................................................................178
Toetsenbord .............................................................................................................................................................179
Diskette ....................................................................................................................................................................180
PC Cards .................................................................................................................................................................181
Audio/video ..............................................................................................................................................................182
Memory Sticks .........................................................................................................................................................183
Randapparatuur .......................................................................................................................................................184
Dokstation ................................................................................................................................................................184
Ondersteuningsopties ....................................................................................................................................................185
Sony-ondersteuningsinformatie ...............................................................................................................................185
e-Support .................................................................................................................................................................186
Handelsmerken ........................................................................................................................................................188
n 6 N
Voor gebruik
Voor gebruik
Gefeliciteerd met de aankoop van deze Sony VAIO® computer en welkom bij de gebruikershandleiding op het scherm.
Sony heeft speerpunttechnologie op het gebied van audio, video, computertechnologie en communicatie gecombineerd
en geïntegreerd in deze uiterst geavanceerde computer.
Opmerking
© 2006 Sony Corporation. Alle rechten voorbehouden.
Deze handleiding en de hierin beschreven software mag noch geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd, vertaald
of omgezet in machinaal leesbare vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Sony Corporation biedt geen garantie met betrekking tot deze handleiding, de software of andere hierin opgenomen
informatie en wijst hierbij uitdrukkelijk alle impliciete garanties van de hand betreffende de verkoopbaarheid of de
geschiktheid voor een bepaald doel van deze handleiding, de software of andere hierin opgenomen informatie. Sony
Corporation is in geen geval aansprakelijk voor incidentele schade, gevolgschade of bijzondere schade, hetzij als gevolg van
een onrechtmatige daad, een overeenkomst of om andere redenen, die voortvloeit uit of verband houdt met deze handleiding,
de software of andere hierin opgenomen informatie of het gebruik daarvan.
Macrovision: Dit product bevat technologie die onder het auteursrecht valt en wordt beschermd door patenten en andere
intellectuele eigendomsrechten. Het gebruik van deze door het auteursrecht beschermde technologie dient te worden
geautoriseerd door Macrovision en is uitsluitend bedoeld voor thuisgebruik of andere beperkte weergavetoepassingen, tenzij
anders toegestaan door Macrovision. Het is verboden deze software te decompileren of te disassembleren.
In de handleiding zijn de handelsmerksymbolen ™ en ® weggelaten.
Sony Corporation behoudt zich het recht voor op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te
brengen aan deze handleiding of de hierin opgenomen informatie. Het gebruik van de hierin beschreven software is
onderworpen aan de bepalingen van een afzonderlijke gebruiksrechtovereenkomst.
n 7 N
Voor gebruik
ENERGY STAR
Als ENERGY STAR-partner heeft Sony ervoor gezorgd dat dit product in overeenstemming is met de ENERGY STAR-richtlijnen
voor een zuinig energieverbruik.
Het International ENERGY STAR Office Equipment Program is een internationaal programma dat energiebesparing bij het
gebruik van computers en kantoorapparatuur bevordert. Het programma steunt de ontwikkeling en verkoop van producten
die voorzien zijn van functies om het energieverbruik effectief te reduceren. Het is een open systeem waaraan handelaars
vrijwillig kunnen deelnemen. Het programma richt zich op kantoorapparatuur, zoals computers, beeldschermen, printers,
faxapparaten en kopieermachines. De standaarden en logo's van het programma zijn voor alle deelnemende landen
hetzelfde.
ENERGY STAR is een Amerikaans handelsmerk.
n 8 N
Voor gebruik
Documentatie
In de documentatie vindt u gedrukte informatie en gebruiksaanwijzingen voor uw VAIO-computer om door te lezen.
De handleidingen worden als PDF-bestand geleverd, zodat u ze gemakkelijk kunt weergeven en afdrukken.
De portal My Club VAIO is het ideale startpunt om uw computer te verkennen: een uitgebreide verzameling met alles wat
u nodig hebt om uw computer ten volle te benutten.
De gebruikershandleidingen bevinden zich allemaal in Documentatie (Documentation), die u als volgt kunt weergeven:
1
Klik op Start en vervolgens op het pictogram My Club VAIO
2
Klik op Documentatie (Documentation).
3
Kies de handleiding die u wilt lezen.
.
✍
U kunt de gebruikershandleidingen vinden door handmatig te bladeren naar Deze computer > VAIO (C:) (de C-schijf) > Documentation >
Documentation en vervolgens de map van uw taal te openen.
Het kan zijn dat u een afzonderlijke schijf gebruikt voor de documentatie van gebundelde accessoires.
Gedrukte documentatie
❑ Een installatieposter: met de procedure vanaf het uitpakken tot en met het starten van uw VAIO.
❑ Probleemoplossing: met oplossingen voor veel voorkomende problemen.
❑ Gids systeemherstel: met instructies voor het herstellen van uw computersysteem als dat nodig is.
❑ Boekjes met de volgende informatie: de GARANTIE, Veiligheidsvoorschriften, Modemvoorschriften, Draadloze LAN
Voorschriften en Bluetooth Voorschriften.
n 9 N
Voor gebruik
Niet-gedrukte documentatie
❑ Gebruikershandleiding (deze handleiding): bevat functies van de computer. Deze handleiding bevat ook informatie over
de softwareprogramma's die bij de computer worden geleverd en informatie over veelvoorkomende problemen.
❑ Specificaties: in de on line Specificaties wordt de hardware- en softwareconfiguratie van de VAIO-computer
beschreven.
De on line Specificaties bekijken:
1
Maak verbinding met internet.
2
Ga naar de Sony-website met on line ondersteuning op http://www.vaio-link.com/.
n 10 N
Voor gebruik
My Club VAIO
In My Club VAIO vindt u:
Documentatie (Documentation), met:
❑ Toegang tot de Gebruikershandleiding. In deze handleiding wordt het volgende uitgebreid besproken: de functies van
uw computer, het correct en veilig gebruiken van deze functies, het aansluiten van randapparatuur en nog veel meer.
❑ Toegang tot Hulp & Training (Help & Training). Dit is de portal van VAIO Help en ondersteuning.
❑ Belangrijke informatie over de computer, in de vorm van kennisgevingen en aankondigingen.
In My Club VAIO vindt u ook:
❑ Accessoires (Accessories)
Wilt u de functies van de computer uitbreiden? Klik op dit pictogram en bekijk de beschikbare accessoires.
❑ Software
Een creatieve bui? Klik op dit pictogram voor een overzicht van de software en de beschikbare upgrade-opties.
❑ Wallpapers
Klik op dit pictogram om de populairste Sony- en Club VAIO-bureaubladachtergronden te bekijken.
❑ Links
Klik op dit pictogram om de populairste Sony- en Club VAIO-websites te bekijken.
n 11 N
Voor gebruik
Help en ondersteuning
Help en ondersteuning is een uitgebreide bron voor praktisch advies, zelfstudies en demo’s die u leren Microsoft Windows
XP en uw computer te gebruiken.
Gebruik de zoekfunctie, de index of de inhoudsopgave om alle Windows Help-bronnen te bekijken, met inbegrip van de
bronnen op het internet.
Voor toegang tot Help en ondersteuning klikt u op Start en vervolgens op Help en ondersteuning. U kunt Help en
ondersteuning ook openen door op de Microsoft Windows-toets
te drukken en vervolgens op F1.
Andere bronnen
❑ Raadpleeg de Help van de gebruikte software voor gedetailleerde informatie over de functies en het oplossen van
problemen.
❑ Surf naar www.club-vaio.com voor on line interactieve handleidingen over uw favoriete VAIO-software.
n 12 N
Voor gebruik
Ergonomische overwegingen
U zult uw computer waarschijnlijk op verschillende plaatsen gebruiken. Indien mogelijk moet u rekening houden met de
volgende ergonomische overwegingen die zowel betrekking hebben op gewone als draagbare computers:
❑ Positie van de computer: plaats de computer direct voor u (1). Houd uw onderarmen horizontaal (2), met uw polsen in
een neutrale, comfortabele positie (3) als u het toetsenbord, het touchpad of de muis gebruikt. Houd uw bovenarmen
ontspannen naast uw bovenlichaam. Las af en toe een pauze in tijdens het gebruik van de computer. Als u te veel met
de computer werkt, kunt u uw spieren of pezen overbelasten.
❑ Meubilair en houding: gebruik een stoel met een goede rugsteun. Stel de hoogte van de stoel zo in dat uw voeten plat
op de grond staan. Gebruik een voetbankje als u daar comfortabeler mee zit. Neem een ontspannen houding aan, houd
uw rug recht en neig niet te ver naar voor (ronde rug) of naar achter.
n 13 N
Voor gebruik
❑ Gezichtshoek t.o.v. het scherm: kantel het scherm tot u de optimale gezichtshoek vindt. Kantel het scherm tot u de
optimale gezichtshoek vindt. Dit is minder belastend voor uw ogen en spieren. Stel ook de helderheid van het scherm
optimaal in.
❑ Verlichting: zorg ervoor dat zonlicht of kunstlicht niet direct op het scherm valt om reflectie en schittering te vermijden.
Werk met indirecte verlichting om lichtvlekken op het scherm te vermijden. U kunt ook een schermfilter kopen om de
schittering te reduceren. Met de juiste verlichting werkt u niet alleen comfortabeler, maar ook efficiënter.
❑ Opstelling van een externe monitor: als u een externe monitor gebruikt, plaatst u deze op een comfortabele
gezichtsafstand. Plaats het scherm op ooghoogte of iets lager als u vlak voor de monitor zit.
n 14 N
Aan de slag
Aan de slag
In dit deel wordt beschreven hoe u aan de slag kunt met de VAIO computer.
❑ De besturingselementen en poorten (pagina 15)
❑ De lampjes (pagina 22)
❑ Een stroombron aansluiten (pagina 24)
❑ De batterij gebruiken (pagina 25)
❑ De computer veilig uitschakelen (pagina 30)
n 15 N
Aan de slag
Besturingselementen en poorten
Bekijk de besturingselementen en poorten op de volgende pagina's.
n 16 N
Aan de slag
Voorzijde
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Ingebouwde MOTION EYE-camera*1 (pagina 36)
L
M
N
O
P
Hoofdtelefoonconnector (pagina 89)
Lampje voor ingebouwde MOTION EYE-camera (pagina 22)
LCD-scherm (pagina 129)
Ingebouwde luidsprekers
Toetsenbord (pagina 32)
Touchpad (pagina 34)
Aan/uit-lampje (pagina 22)
Batterijlampje (pagina 22)
Lampje voor harde schijf (pagina 22)
Lampje voor Memory Stick Duo/PRO Duo-media (pagina 22)
Vergrendelingslipje LOCK/RELEASE
Zorg dat u dit vergrendelingslipje in de positie LOCK schuift
voordat u de computer verplaatst.
Microfoonconnector (pagina 99)
Ingebouwde microfoon (mono)
WIRELESS-schakelaar (pagina 62)
WLAN-lampje (draadloos Local Area Network) (pagina 22)
Q Bluetooth-lampje*1 (pagina 22)
R Sleuf voor Memory Stick Duo/PRO Duo-media*2 (pagina 52)
*1
Alleen op bepaalde modellen.
*2
Uw computer ondersteunt Memory Stick Duo-media en Memory Stick PRO
Duo met hoge snelheid en hoge capaciteit.
n 17 N
Aan de slag
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Dempknop (pagina 35)
Demplampje (pagina 22)
Volume knoppen (pagina 35)
Knop S1 en S2 (pagina 35)
Num Lock-lampje (pagina 22)
Caps Lock-lampje (pagina 22)
Scroll Lock-lampje (pagina 22)
Aan/uit-knop
Aan/uit-lampje (pagina 22)
n 18 N
Aan de slag
Achterzijde
A Ventilator
B Batterijconnector (pagina 25)
n 19 N
Aan de slag
Rechterzijde
A PC Card-uitwerpknop (pagina 48)
B PC Card-sleuf (pagina 46)
C ExpressCard™/34 -sleuf*1 (pagina 49)
D i.LINK® (IEEE1394) S400-poort (pagina 104)
E Hi-Speed USB-poorten (USB 2.0)*2 (pagina 100)
F S VIDEO OUTPUT-poort*3 *4 (pagina 94)
G Monitorpoort (VGA) *4 (pagina 91)
H DC IN-poort (pagina 24)
*1
Wordt vanaf nu ExpressCard/34-sleuf genoemd.
*2
Ondersteunt hoge/volle/lage snelheid.
*3
Wordt vanaf nu S VIDEO OUT genoemd.
*4
Uitgeschakeld als de computer op het optionele dokstation is aangesloten.
n 20 N
Aan de slag
Linkerzijde
A
B
C
D
Modempoort (pagina 61)
Netwerkpoort (Ethernet) (pagina 106)
Optisch station (pagina 37)
Uitwerpknop voor station (pagina 37)/
Lampje voor optisch station (pagina 22)
E Opening voor handmatig uitwerpen (pagina 165)
F Beveiligingssleuf
n 21 N
Aan de slag
Onderzijde
A Aansluiting voor dokstation voor multifunctioneel compartiment
(pagina 83)
B Ventilatoren
n 22 N
Aan de slag
Lampjes
Uw computer is voorzien van de volgende lampjes.
Lampje
Functies
Aan/Uit 1
Brandt als de computer is ingeschakeld, knippert in de standby-modus en brandt niet als de computer in de
Slaap-modus staat of is uitgeschakeld.
Batterij e
Brandt wanneer de computer werkt op batterijstroom, knippert wanneer de batterij bijna leeg is en knippert
dubbel wanneer de batterij wordt opgeladen.
Memory Stick Duo/PRO Duo
Brandt wanneer er gegevens worden gelezen van of geschreven naar de Memory Stick-media in de Memory
Stick Duo/PRO Duo-sleuf. (Zet de computer niet in de Standby-modus of schakel de computer niet uit wanneer
dit lampje brandt.) Als het lampje niet brandt, wordt de Memory Stick niet gebruikt.
Dempen %
Brandt wanneer het volume wordt uitgeschakeld.
Ingebouwde MOTION EYE-camera* Brandt als de ingebouwde MOTION EYE-camera in gebruik is.
Optisch station
Brandt wanneer er gegevens worden gelezen van of geschreven naar het optische station. Als het lampje niet
brandt, wordt het optische station niet gebruikt.
Harde schijf
Brandt wanneer er gegevens worden gelezen van of geschreven naar de harde schijf. Zet de computer niet in
de Standby-modus of schakel de computer niet uit wanneer dit lampje brandt.
Num Lock
Druk op de toets Num Lk om het numerieke toetsenblok in te schakelen. Druk er nogmaals op om het
numerieke toetsenblok uit te schakelen. Als het lampje niet brandt, is het numerieke toetsenblok uitgeschakeld.
Caps Lock
Scroll Lock
Druk op de toets Caps Lock als u hoofdletters wilt typen. Letters worden als kleine letters weergegeven als u
op de toets Shift drukt terwijl het lampje brandt. Druk nogmaals op de toets om het lampje uit te schakelen. U
kunt weer normaal typen als het lampje Caps Lock niet meer brandt.
Druk op de toets Scr Lk om het bladeren op het scherm te wijzigen. U kunt weer normaal bladeren als het
lampje Scroll Lock niet meer brandt. De functies van de toets Scr Lk kunnen verschillen, afhankelijk van het
gebruikte programma. De toets werkt niet in alle programma's.
n 23 N
Aan de slag
Lampje
Bluetooth
Functies
*
WIRELESS LAN
*
Alleen op bepaalde modellen.
Brandt wanneer de WIRELESS-schakelaar op ON is gezet en de Bluetooth-technologie is ingeschakeld.
Brandt wanneer de functie van de draadloze LAN actief is.
n 24 N
Aan de slag
Een stroombron aansluiten
De computer kan werken op netstroom (via een netadapter) of op een oplaadbare batterij.
De netadapter gebruiken
✍
Gebruik de computer alleen met de bijgeleverde netadapter.
Ga als volgt te werk om de netadapter te gebruiken:
1
Steek het ene uiteinde van het netsnoer (1) in de netadapter (3).
2
Steek het andere uiteinde van het netsnoer in een stopcontact (2).
3
Steek de stekker van de netadapter (3) in de DC In-poort (4) van de computer of het optionele dokstation dokstation.
!
De vorm van de netadapterconnector kan variëren, afhankelijk van de netadapter.
✍
Als u de netstroom naar de computer volledig wilt verbreken, koppelt u de netadapter los.
Zorg ervoor dat het stopcontact gemakkelijk toegankelijk is.
Als u de computer lange tijd niet gebruikt, zet u de computer in de Slaap-modus. Zie De Slaap-modus gebruiken (pagina 115). Deze stroombesparende
stand bespaart u de tijd die nodig is om de computer af te sluiten of weer te activeren.
n 25 N
Aan de slag
De batterij gebruiken
De batterij die bij uw computer wordt geleverd, is niet volledig opgeladen op het moment van de aankoop.
De batterij plaatsen
Ga als volgt te werk om de batterij te plaatsen:
1
Schakel de computer uit en sluit het LCD-scherm.
2
Schuif de vergrendeling (1) naar de positie UNLOCK.
3
Schuif de batterij in het batterijcompartiment totdat deze op zijn plaats klikt.
n 26 N
Aan de slag
4
Schuif de vergrendeling (1) naar de positie LOCK om de batterij in de computer vast te zetten.
✍
Wanneer de computer rechtstreeks op netspanning is aangesloten en er een batterij is geplaatst, wordt netspanning gebruikt.
!
Sommige oplaadbare batterijen voldoen niet aan de kwaliteits- en veiligheidsstandaards van Sony. Om veiligheidsredenen werkt deze
notebookcomputer alleen met originele Sony-batterijen die voor dit model zijn ontworpen. Als u een andere batterij in de computer plaatst, wordt de
batterij niet geladen en werkt de notebookcomputer niet.
n 27 N
Aan de slag
De batterij opladen
De batterij die bij uw computer wordt geleverd, is niet volledig opgeladen op het moment van de aankoop.
Ga als volgt te werk om de batterij op te laden:
1
Plaats de batterij.
2
Sluit de netadapter aan op de computer.
De computer laadt de batterij automatisch op (het batterijlampje knippert telkens twee keer kort na elkaar terwijl de batterij
wordt opgeladen). Wanneer de batterij ongeveer 85% is opgeladen, gaat het batterijlampje uit.
Status van het batterijlampje
Betekenis
Aan
De computer werkt op de batterijstroom.
Knippert
De batterij is bijna leeg.
Knippert dubbel
De batterij wordt opgeladen.
Uit
De computer werkt op netstroom.
n 28 N
Aan de slag
✍
Als de batterij bijna leeg is, knippert zowel het batterij- als het stroomlampje.
Laat de batterij in de computer zitten als deze rechtstreeks op netspanning is aangesloten. De batterij wordt verder opgeladen terwijl u de computer
gebruikt.
Als de batterijlading minder dan 10% bedraagt, moet u de netadapter aansluiten zodat de batterij weer kan worden opgeladen of de computer
uitschakelen en een volledig opgeladen batterij plaatsen.
De computer wordt geleverd met een oplaadbare lithium-ionbatterij. Het opladen van een gedeeltelijk ontladen batterij heeft geen invloed op de
levensduur van de batterij.
Het batterijlampje brandt als de computer op batterijstroom werkt. Als de batterij bijna leeg is, beginnen het batterijlampje en het stroomlampje allebei
te knipperen.
Bij sommige toepassingen en randapparaten is het mogelijk dat de computer niet overschakelt op de Slaap-modus, zelfs niet als de batterij bijna leeg
is. Om te vermijden dat u gegevens verliest wanneer de computer op batterijstroom werkt, moet u uw gegevens geregeld opslaan en handmatig een
energiebeheermodus activeren, bijvoorbeeld Standby of Slaap. Als de batterij leeg raakt wanneer uw computer in de Standby-modus staat, verliest u
gegevens die nog niet zijn opgeslagen. Het is niet mogelijk terug te keren naar de voorgaande werksituatie. Om te vermijden dat u gegevens verliest,
moet u uw gegevens geregeld opslaan.
Wanneer de computer rechtstreeks op netspanning is aangesloten en er een batterij is geplaatst, wordt netspanning gebruikt.
n 29 N
Aan de slag
De batterij verwijderen
!
U kunt gegevens verliezen als u de batterij verwijdert wanneer de computer is ingeschakeld en niet op de netspanning is aangesloten of wanneer u de
batterij verwijdert als de computer in de Standby-modus staat.
Ga als volgt te werk om de batterij te verwijderen:
1
Schakel de computer uit en sluit het LCD-scherm.
2
Schuif de vergrendeling (1) naar de positie UNLOCK.
3
Schuif en houd de verwijderingspal (2) vast en schuif de batterij uit de computer.
n 30 N
Aan de slag
De computer veilig uitschakelen
Zorg ervoor dat u de computer op de juiste manier afsluit om te vermijden dat u gegevens verliest, zoals hieronder wordt
beschreven.
Ga als volgt te werk om de computer af te sluiten:
1
Schakel alle op de computer aangesloten randapparaten uit.
2
Klik op Start en selecteer Computer uitschakelen.
Het venster Computer uitschakelen verschijnt.
3
Selecteer Uitschakelen.
4
Antwoord op alle waarschuwingen om documenten op te slaan of rekening te houden met andere gebruikers en wacht
tot de computer is uitgeschakeld.
Het stroomlampje gaat uit.
n 31 N
De VAIO computer gebruiken
De VAIO computer gebruiken
Wanneer u de informatie in de on line Specificaties hebt gelezen en opgevolgd, kunt u de computer veilig en zonder
problemen in gebruik nemen.
Lees hieronder verder voor informatie over de manier waarop u optimaal kunt gebruikmaken van alle mogelijkheden van
de computer.
❑ Het toetsenbord gebruiken (pagina 32)
❑ Het touchpad gebruiken (pagina 34)
❑ De knoppen voor speciale functies gebruiken (pagina 35)
❑ De ingebouwde MOTION EYE-camera gebruiken (pagina 36)
❑ Het optische station gebruiken (pagina 37)
❑ PC Cards gebruiken (pagina 46)
❑ ExpressCard/34-media gebruiken (pagina 49)
❑ Memory Stick-media gebruiken (pagina 52)
❑ Andere geheugenkaarten gebruiken (pagina 57)
❑ Het internet gebruiken (pagina 61)
❑ Draadloze LAN (WLAN) gebruiken (pagina 62)
❑ De Bluetooth-functionaliteit gebruiken (pagina 72)
n 32 N
De VAIO computer gebruiken
Het toetsenbord gebruiken
Het toetsenbord lijkt erg veel op het toetsenbord van een bureaucomputer, maar is voorzien van extra toetsen waarmee
u specifieke taken voor een bepaald model kunt uitvoeren.
De VAIO-Link-website (www.vaio-link.com) bevat eveneens informatie over het gebruik van het toetsenbord.
Combinaties en functies met de Fn-toets
✍
Sommige functies werken pas als Windows is opgestart.
Combinaties/Functie
Functies
Fn + 8 (F5/F6): helderheidsregeling
Hiermee regelt u de helderheid van het LCD-scherm.
Om de lichtintensiteit te verhogen, drukt u op Fn+F6 en vervolgens op M of ,, of u houdt
Fn+F6 ingedrukt.
Om de lichtintensiteit te verlagen, drukt u op Fn+F5 en vervolgens op m of <, of u houdt Fn+F5
ingedrukt.
Fn +
/T (F7): overschakelen over naar de
externe monitor
Hiermee schakelt u tussen weergave op het LCD-scherm, het externe apparaat (bijvoorbeeld
een monitor) of zowel het LCD-scherm als het externe apparaat.
!
Als de computer is aangesloten op het optionele dokstation, schakelt u met deze sneltoets tussen het LCDscherm en de aangesloten externe monitor(s).
n 33 N
De VAIO computer gebruiken
Combinaties/Functie
Functies
Fn +
Hiermee wijzigt u de schermresolutie om de schermweergave te vergroten of de
standaardweergave te herstellen.
(F10): in- en uitzoomen
✍
De standaardresoluties van de standaardweergave en de vergrote weergave luiden als volgt:
Standaardweergave: 1280 x 800 pixels
Vergrote weergave: 1024 x 600 pixels
De vergrote weergave is niet zo duidelijk als de standaardweergave, omdat deze wordt geïmplementeerd
door een lagere resolutie toe te passen op het LCD-scherm met een hogere resolutie.
Deze toetscombinatie wordt uitgeschakeld tijdens het afspelen van video. Sluit dergelijke software af
voordat u op de toetscombinatie drukt.
Deze toetscombinatie werkt mogelijk niet bij afbeeldingen, omdat de schermweergave wordt vergroot
wanneer u de resolutie verandert.
De positie en de grootte van softwarevensters kunnen veranderen wanneer de schermweergave wordt
vergroot of de standaardweergave wordt hersteld, omdat u de resolutie verandert als u op deze
toetscombinatie drukt.
Wanneer de weergave op het LCD-scherm wordt vergroot, zal bij het overschakelen naar het externe
scherm deze functie worden uitgeschakeld en de oorspronkelijke weergave worden hersteld.
Fn +
(F12): Slaapmodus
In deze modus verbruikt de notebook de minste stroom. Als u deze opdracht uitvoert, wordt de
status van het systeem en de randapparaten opgeslagen op de harde schijf en wordt de
systeemstroom uitgeschakeld. Om terug te keren naar de oorspronkelijke status van het
systeem, schakelt u de stroom in met de aan/uit-knop.
Raadpleeg voor meer informatie over energiebeheer Energiebesparende modi gebruiken
(pagina 112).
n 34 N
De VAIO computer gebruiken
Het touchpad gebruiken
Het toetsenbord is voorzien van een touchpad (1), waarmee u de cursor kunt verplaatsen. U kunt objecten op het scherm
aanwijzen, selecteren en slepen, en u kunt door een lijst met items bladeren met behulp van het touchpad.
Actie
Beschrijving
Aanwijzen
Schuif één vinger over het touchpad om de aanwijzer (2) op een item of object te plaatsen.
Klikken
Druk één keer op de linkerknop (3).
Dubbelklikken
Druk twee keer op de linkerknop.
Klikken met de
rechtermuisknop
Druk één keer op de rechterknop (4). In veel toepassingen verschijnt in dit geval een snelmenu.
Slepen
Schuif één vinger over het touchpad terwijl u de linkerknop ingedrukt houdt.
Bladeren
Schuif uw vinger langs de rechterkant van het touchpad om verticaal te bladeren. Schuif uw vinger langs de
onderkant van het touchpad om horizontaal te bladeren. (Dit werkt alleen bij toepassingen die deze touchpadfunctie
ondersteunen).
✍
U kunt het touchpad naar wens in- of uitschakelen wanneer u liever de muis gebruikt. Zie De computer instellen met VAIO Control Center (pagina 111)
om het VAIO Control Center te starten. Selecteer vervolgens het item over aanwijsapparaten en klik op Help voor uitgebreide instructies.
n 35 N
De VAIO computer gebruiken
De knoppen voor speciale functies gebruiken
De computer is uitgerust met speciale knoppen, waarmee u specifieke functies van de computer kunt gebruiken.
Knop met speciale functie
De knoppen S1/S2
Functies
Met de knop S1 zet u de computer in de Standby-modus en met de knop S2 schakelt u tussen het
LCD-scherm en het externe apparaat. U kunt de toewijzing van deze knoppen wijzigen in het venster voor
het wijzigen van de toewijzing van S-knoppen. Als u dit venster wilt weergeven, houdt u een van de knoppen
ingedrukt of start u en navigeert u door VAIO Control Center.
Zie de Help over VAIO Control Center voor de S-knoptoewijzingen.
Hiermee kunt u het volume in- en uitschakelen.
Dempknop
Hiermee kunt u het volume verlagen of verhogen.
VOL-knoppen
(Volume lager en Volume hoger)
n 36 N
De VAIO computer gebruiken
De ingebouwde MOTION EYE-camera gebruiken
Uw computer is mogelijk uitgerust met een ingebouwde MOTION EYE-camera. Raadpleeg de on line Specificaties als u wilt
weten of uw model is uitgerust met de ingebouwde MOTION EYE-camera.
Met de ingebouwde MOTION EYE-camera kunt u videofuncties toevoegen aan software voor expresberichten en
videobewerkingssoftware, zoals Windows Messenger en Windows MovieMaker.
Als u de computer inschakelt, wordt de ingebouwde MOTION EYE-camera geactiveerd. U kunt de computer dan gebruiken
voor videovergaderingen met behulp van de bovenstaande softwaretoepassingen.
Als u software voor expresberichten of videobewerkingssoftware start, wordt de MOTION EYE-camera niet in- of
uitgeschakeld. Controleer of de camera is geactiveerd voordat u de software gaat gebruiken.
✍
De ingebouwde MOTION EYE-camera kan niet tegelijk worden gebruikt in meer dan één softwaretoepassing. Als de camera wordt gebruikt in een andere
softwaretoepassing, moet u deze toepassing eerst sluiten voordat u de ingebouwde MOTION EYE-camera kunt gebruiken.
!
Als u een snel bewegend object bekijkt, kan het viewervenster wat ruis vertonen, zoals horizontale lijnen. Dit is normaal en wijst niet op een defect.
n 37 N
De VAIO computer gebruiken
Het optische station gebruiken
De computer is uitgerust met een optisch station.
Een schijf plaatsen
1
Zet de computer aan.
2
Druk op de uitwerpknop (1) om het station te openen.
De lade schuift uit het station.
3
Plaats een schijf met het label naar boven in het midden van de lade en druk voorzichtig op de schijf zodat deze vastklikt.
n 38 N
De VAIO computer gebruiken
4
Sluit de lade door deze voorzichtig in het station te duwen.
!
Verwijder het optische station niet als de computer in een energiebesparende modus staat (Standby of Slaap). Als u dit doet, kan er een storing
optreden.
✍
Als u van plan bent een extern optisch station te gebruiken, moet u het station aansluiten voordat u een vooraf geïnstalleerd CD/DVD-programma start.
n 39 N
De VAIO computer gebruiken
CD's en DVD's lezen en schrijven
Met de computer kunt u CD's en DVD's afspelen en opnemen, afhankelijk van het model dat u hebt gekocht. Bekijk de
specificaties van het type optisch station dat op de computer is geïnstalleerd. Raadpleeg de volgende tabel om te zien welke
typen media door uw optische station worden ondersteund.
Optisch station
Afspelen
Opnemen op
DVD-ROM
DVD en de meeste DVD-R, DVD-RW, DVD+R,
DVD+RW en DVD+R DL (Double Layer)
—
CD-RW/DVD-ROM
CD, CD-R, CD-RW, DVD, de meeste DVD-R, DVD-RW, CD-R en CD-RW
DVD+R, DVD+R DL (Double Layer) en DVD+RW
DVD±RW
CD, CD-R, CD-RW, DVD, de meeste DVD-R, DVD-RW, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+R,
DVD+R, DVD+R DL (Double Layer) en DVD+RW
DVD+R DL (Double Layer) en DVD+RW
DVD±RW/RAM
CD, CD-R, CD-RW, DVD, de meeste DVD-R, DVD-RW, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+R,
DVD+R, DVD+R DL (Double Layer), DVD+RW en
DVD+R DL (Double Layer), DVD+RW en DVD-RAM*
*
DVD-RAM
*
Alleen op bepaalde modellen.
!
Dit product is ontworpen om schijven af te spelen die voldoen aan de CD-DA-standaardspecificaties (Compact Disc Digital Audio, CD-standaard).
Een DualDisc is een tweezijdig schijfproduct met DVD-materiaal op de ene kant en digitaal audiomateriaal op de andere. Let op: de audiozijde (niet
de DVD-zijde) van een DualDisc kan mogelijk niet worden afgespeeld op dit product omdat deze niet voldoet aan de CD-standaard.
!
Vanwege de meerdere schijfindelingen die tegenwoordig beschikbaar zijn, moet u bij het aanschaffen van voorbespeelde of lege schijven voor gebruik
in een VAIO computer eerst aandachtig de opmerkingen op de verpakking van de schijven lezen om te zien of u de schijven in het optische station van
de computer kunt gebruiken voor afspelen en opnemen. Sony geeft GEEN garanties voor de compatibiliteit van VAIO CD-ROM-stations met schijven
die niet voldoen aan de officiële ‘CD’-indelingsstandaard (of ‘DVD’-standaard voor DVD-ROM-stations). HET GEBRUIK VAN INCOMPATIBELE SCHIJVEN
KAN LEIDEN TOT ONHERSTELBARE SCHADE AAN UW VAIO PC, SOFTWARECONFLICTEN VEROORZAKEN OF ERVOOR ZORGEN DAT HET SYSTEEM
VASTLOOPT.
Neem voor vragen over schijfindelingen contact op met de uitgever van de vooraf beschreven schijf of de leveranciers van de beschrijfbare schijf.
n 40 N
De VAIO computer gebruiken
✍
Ondersteuning voor schrijven naar DVD-RW-schijven die voldoen aan DVD-RW versie 1.1/1.2.
Ondersteuning voor schrijven naar DVD-R-schijven die voldoen aan DVD-R voor de algemene versie 2.0/2.1.
Ondersteuning voor lezen van 8cm-schijven, maar niet voor schrijven naar 8cm-schijven.
Schrijven naar DVD+R DL-schijven (Double Layer) is alleen mogelijk op schijven met ondersteuning voor DVD+R DL-opnamen (Double Layer).
Het DVD±RW/RAM-schijfstation op uw computer ondersteunt de DVD-RAM-cassette niet. Gebruik schijven zonder cassette of schijven met een
verwijderbare cassette.
Schrijven naar enkelzijdige DVD-RAM-schijven (2,6 GB) die compatibel zijn met DVD-RAM-versie 1.0 wordt niet ondersteund.
n 41 N
De VAIO computer gebruiken
Opmerkingen over het schrijven van gegevens naar een schijf
❑ Om ervoor te zorgen dat een optisch station de gegevens op een schijf kan lezen, moet u de sessie sluiten voordat u de
schijf uitwerpt. Hoe u daarbij te werk gaat, leest u in de aanwijzingen bij de software.
❑ Gebruik alleen ronde schijven. Gebruik geen schijven met een andere vorm (ster, hart, kaart, enz.) omdat deze het
optische station kunnen beschadigen.
❑ De computer mag niet worden blootgesteld aan schokken tijdens het beschrijven van een schijf.
❑ Schakel de schermbeveiliging uit en sluit anti-virussoftware af alvorens gegevens te schrijven naar een schijf.
❑ Gebruik geen geheugenresidente hulpsoftware terwijl u gegevens naar een schijf schrijft. Hierdoor kan er een
storing optreden.
❑ Als u een toepassing gebruikt om schijven te branden, moet u alle andere toepassingen afsluiten.
❑ Raak nooit het oppervlak van een schijf aan. Vingerafdrukken en stof op het oppervlak van een schijf kunnen schrijffouten
veroorzaken.
❑ Wissel niet van energiemodus terwijl u de vooraf geïnstalleerde software en de CD-schrijfsoftware gebruikt.
❑ Plak nooit etiketten of labels op een schijf. Hierdoor raakt de schijf onherstelbaar beschadigd.
❑ Sluit de netadapter aan om de computer in te schakelen of zorg ervoor dat de batterij voor minimaal 50 procent is geladen.
❑ Met sommige DVD-spelers en DVD-stations van de computer kunt u geen DVD's afspelen die zijn gemaakt met de
VAIO Zone-software.
n 42 N
De VAIO computer gebruiken
Opmerkingen over het afspelen van DVD's
Voor optimale prestaties bij het afspelen van DVD's, volgt u de volgende aanbevelingen.
❑ U kunt DVD's afspelen met het optische station en met DVD-afspeelsoftware, zoals VAIO Zone of WinDVD. Zie de Help
in dergelijke software voor meer informatie.
❑ Sluit alle geopende toepassingen vóór u een DVD-film afspeelt.
❑ Gebruik geen geheugenresidente hulpsoftware om de toegang tot schijven te versnellen wanneer u een DVD afspeelt.
Hierdoor kan er een storing optreden.
❑ Schakel de schermbeveiliging uit en sluit anti-virussoftware af voordat u een schijf afspeelt.
❑ Bij sommige schijven die zijn opgenomen op 20- of 24-bits kan ruis merkbaar zijn bij het afspelen. Als u geluidsapparaten
hebt aangesloten, kunnen uw gehoor en de luidsprekers hierdoor worden aangetast. Verlaag het volume voordat u een
DVD afspeelt.
❑ Wissel niet van energiemodus terwijl u op de computer een DVD afspeelt.
❑ Op elke DVD staat een regiocode vermeld om aan te geven in welke regio en op welk type speler u de DVD kunt afspelen.
Tenzij er een '2' (Europa behoort tot regio '2') of 'all' (dit betekent dat u de DVD bijna overal ter wereld kunt afspelen)
vermeld staat op de DVD of de verpakking, kunt u de DVD niet afspelen op deze speler.
!
Als u de DVD-regiocode wijzigt terwijl de WinDVD-software actief is, start u de software opnieuw op of verwijdert u de schijf en plaatst u deze opnieuw
in het station om de nieuwe instelling van kracht te laten worden.
❑ Probeer de regiocode-instellingen van het DVD-station niet te wijzigen. Problemen als gevolg van het wijzigen van de
regiocode-instellingen van het DVD-station vallen niet onder de garantie.
❑ Als de computer over een draadloos netwerk beschikt en als dit netwerk is geactiveerd, kan het afspelen van DVD's leiden
tot korte haperingen in het beeld en het geluid.
❑ Wanneer u een DVD afspeelt (audio of video) en u een USB-apparaat wilt loskoppelen, bijvoorbeeld USB-compatibele
luidsprekers, moet u eerst het afspelen van de DVD stoppen. Als u een USB-compatibel apparaat loskoppelt terwijl een
DVD (audio of video) wordt afgespeeld, kan dit een storing veroorzaken.
n 43 N
De VAIO computer gebruiken
CD's afspelen
Ga als volgt te werk om een audio-CD af te spelen
1
Plaats de schijf in het optische station.
2
Als er niets op het bureaublad verschijnt wanneer u een audio-CD hebt geplaatst, klikt u op Start, gaat u naar Alle
programma's en klikt u op een CD-programma (bijvoorbeeld SonicStage) om dit programma te openen.
Als het venster Audio-cd verschijnt, klikt u op een optie om deze te selecteren.
n 44 N
De VAIO computer gebruiken
Bestanden kopiëren naar een CD
Zie de on line Specificaties om uw type optische station te zoeken en zie CD's en DVD's lezen en schrijven (pagina 39)
voor informatie over de schijfmedia.
Bestanden naar een schijf kopiëren
!
De computer mag niet worden blootgesteld aan schokken tijdens het beschrijven van een schijf.
1
Plaats een lege schijf in het optische station.
Als het venster Cd-rom-station verschijnt, klikt u op Geen actie ondernemen en klikt u vervolgens op OK.
2
Klik met de rechtermuisknop op Start en klik vervolgens op Verkennen.
3
Zoek in het scherm Mappen aan de linkerkant de bestanden of mappen die u wilt kopiëren, klik met de rechtermuisknop
op de bestanden of mappen, wijs Kopiëren naar aan en klik op de naam van het optische station*.
4
Sluit het venster.
5
Klik op Start en selecteer Deze computer.
6
Klik op het pictogram van het optische station onder Stations met verwisselbaar medium. Er verschijnt een nieuw
venster met de te kopiëren bestanden of mappen in de lijst onder Bestanden die zijn voorbereid om op cd te
worden gezet.
7
Klik in het selectievakje Taken voor beschrijfbare cd's op Deze bestanden op cd zetten.
8
Volg de instructies in de wizard Cd branden.
*
De stationsletter voor het lezen/schrijven kan variëren, afhankelijk van de hardwareconfiguratie van het systeem.
n 45 N
De VAIO computer gebruiken
DVD's afspelen
Een DVD afspelen
1
Sluit alle geopende programma's.
2
Plaats de DVD in het optische station.
3
Klik op Start en ga naar Alle programma's.
4
Selecteer een DVD-programma om de DVD af te spelen.
Voor instructies over het gebruik van een programma raadpleegt u de Help die bij het DVD-programma is meegeleverd.
Bestanden kopiëren naar DVD's
De functie voor het beschrijven van DVD's is alleen beschikbaar op specifieke modellen. Zie de on line Specificaties om uw
type optische station te zoeken en zie CD's en DVD's lezen en schrijven (pagina 39) voor informatie over de schijfmedia.
Bestanden naar een schijf kopiëren
1
Sluit de netadapter aan op de computer.
2
Plaats de schijf in het optische station.
3
Klik op Start en ga naar Alle programma's.
4
Selecteer een DVD-programma dat u wilt gebruiken vanaf het submenu.
Voor instructies over het gebruik van een programma raadpleegt u de Help die bij het DVD-programma is meegeleverd.
n 46 N
De VAIO computer gebruiken
PC Cards gebruiken
PC Cards bieden u de mogelijkheid om draagbare externe apparaten aan te sluiten op de computer.
Een PC Card plaatsen
!
Het is mogelijk dat bepaalde PC Cards of de functies ervan niet compatibel zijn met de computer.
U hoeft de computer niet uit te schakelen voordat u een PC Card plaatst of verwijdert.
Een PC Card plaatsen:
1
Duw de ontgrendelingsknop van de PC Card in zodat de ontgrendelingsknop uitspringt.
2
Duw de ontgrendelingsknop van de PC Card nogmaals in zodat de PC Card-sleufbeveiliging uit de sleuf springt.
3
Neem de beveiliging voorzichtig vast en trek deze uit de sleuf.
4
Steek de PC Card met het voorste label naar boven gericht in de PC Card-sleuf.
5
Duw de PC Card voorzichtig in de sleuf.
De PC Card wordt automatisch gedetecteerd.
Het pictogram Hardware veilig verwijderen verschijnt op de taakbalk.
n 47 N
De VAIO computer gebruiken
!
Wanneer u geen PC Card gebruikt, plaatst u de PC Card-sleufbeveiliging om de sleuf te beschermen tegen stof en vuil. Plaats de PC Cardsleufbeveiliging in de sleuf voordat u de computer draagt.
✍
Mogelijk werken sommige apparaten niet naar behoren als u teruggaat naar de Normaal-modus vanuit de Standby-modus of Slaap-modus. Als de
PC Card zich in de computer bevindt en u overschakelt van de Normaal-modus naar de Standby-modus of Slaap-modus (of omgekeerd), is het bij
sommige PC Cards mogelijk dat een op de computer aangesloten apparaat niet wordt herkend. Start de computer opnieuw op om dit probleem op
te lossen. Als u de computer opnieuw opstart, wordt de originele status van de computer hersteld.
Als de kaart in de sleuf zit, mag de computer niet overschakelen naar de Slaap-modus. De computer mag echter wel overschakelen naar de
Standby-modus. Het wordt aanbevolen dat u de kaart verwijdert voordat u de computer in de Slaap-modus zet.
Gebruik het meest recente softwarestuurprogramma van de fabrikant van de PC Card.
Als op het tabblad Apparaatbeheer in het venster Systeemeigenschappen een uitroepteken (!) verschijnt, verwijdert u het softwarestuurprogramma
en installeert u het opnieuw.
Forceer een PC Card nooit in de sleuf. Dit zou immers de connectorpinnen kunnen beschadigen. Als u problemen hebt om een PC Card te plaatsen,
controleert u of u de kaart wel met de juiste kant in de sleuf steekt. Raadpleeg de handleiding van de PC Card voor meer informatie over het gebruik
van de kaart.
n 48 N
De VAIO computer gebruiken
Een PC Card verwijderen
Volg de onderstaande stappen om de PC Card te verwijderen terwijl de computer aan staat. Als u de kaart niet juist verwijdert,
werkt het systeem mogelijk niet meer naar behoren.
Een PC Card verwijderen
✍
Als u een PC Card wilt verwijderen terwijl de computer is uitgeschakeld, slaat u stap 1 tot en met 6 over.
1
Dubbelklik op het pictogram Hardware veilig verwijderen op de taakbalk.
Het venster Hardware veilig verwijderen verschijnt.
2
Selecteer de hardware die u wilt ontkoppelen.
3
Klik op Stop.
Het venster Hardware stopzetten verschijnt.
4
Controleer of het apparaat veilig kan worden losgekoppeld van het systeem.
5
Klik op OK.
Er verschijnt een venster met de melding dat het apparaat veilig kan worden verwijderd.
6
Klik op Sluiten.
7
Duw de ontgrendelingsknop van de PC Card in zodat de ontgrendelingsknop uitspringt.
8
Duw de ontgrendelingsknop van de PC Card nogmaals in zodat de PC Card uit de sleuf springt.
9
Neem de kaart voorzichtig vast en trek deze uit de sleuf.
10 Als de ontgrendelingsknop van de PC Card nog niet is ingedrukt, drukt u deze erin.
n 49 N
De VAIO computer gebruiken
ExpressCard/34-media gebruiken
Uw computer is uitgerust met een ExpressCard™/34*-sleuf voor ExpressCard™/34*-media (media met een breedte van 34
mm). U kunt deze sleuf gebruiken voor de overdracht van gegevens tussen digitale camera's, camcorders, muziekspelers
en andere audio- en videoapparaten.
*
Vanaf hier worden deze de ExpressCard/34-sleuf en ExpressCard/34-media genoemd.
U kunt de ExpressCard/34-sleuf via de geheugenkaartadapter ook voor andere geheugenkaarten gebruiken, waaronder
Memory Stick-media van standaardformaat. Raadpleeg Andere geheugenkaarten gebruiken (pagina 57) voor instructies
over het gebruik van de geheugenkaartadapter en andere geheugenkaarten.
Een ExpressCard/34 plaatsen
!
Uw computer wordt geleverd met een sleufbeveiliging in de ExpressCard/34-sleuf. Verwijder deze sleufbeveiliging voordat u de ExpressCard/34-sleuf
voor het eerst gebruikt.
Wees voorzichtig bij het plaatsen en verwijderen van de ExpressCard/34. Forceer de kaart nooit in of uit de sleuf.
✍
U hoeft de computer niet uit te schakelen voordat u een ExpressCard/34 plaatst of verwijdert.
Een ExpressCard/34 plaatsen
1
Duw op de sleufbeveiliging om deze naar buiten te laten springen.
2
Neem de beveiliging voorzichtig vast en trek deze uit de sleuf.
3
Houd de ExpressCard/34 zo vast dat de pijl naar boven gericht is en de ExpressCard/34 in de richting van de sleuf wijst.
n 50 N
De VAIO computer gebruiken
4
Schuif de ExpressCard/34 (1) voorzichtig in de sleuf tot deze vastklikt.
Forceer de kaart nooit in de sleuf.
✍
Als de kaart of adapter niet gemakkelijk in de sleuf kan worden geplaatst, verwijdert u de kaart voorzichtig en controleert u of de kaart in de juiste richting
is geplaatst.
Gebruik het softwarestuurprogramma van de fabrikant van de ExpressCard/34.
n 51 N
De VAIO computer gebruiken
Een ExpressCard/34 verwijderen
Volg de onderstaande stappen om de ExpressCard/34 te verwijderen terwijl de computer aan staat. Als u de kaart niet juist
verwijdert, werkt het systeem mogelijk niet meer naar behoren.
Een ExpressCard/34 verwijderen
✍
Als u een ExpressCard/34 wilt verwijderen terwijl de computer is uitgeschakeld, slaat u stap 1 tot en met 6 over.
1
Dubbelklik op het pictogram Hardware veilig verwijderen op de taakbalk.
Het venster Hardware veilig verwijderen verschijnt.
2
Selecteer de hardware die u wilt ontkoppelen.
3
Klik op Stop.
Het venster Hardware stopzetten verschijnt.
4
Controleer of het apparaat veilig kan worden losgekoppeld van het systeem.
5
Klik op OK.
Er verschijnt een venster met de melding dat het apparaat veilig kan worden verwijderd.
6
Klik op Sluiten.
7
Duw de ExpressCard/34 in de sleuf zodat de kaart naar buiten springt.
8
Neem de ExpressCard/34 voorzichtig vast en trek deze uit de sleuf.
n 52 N
De VAIO computer gebruiken
Memory Stick-media gebruiken
De computer ondersteunt Memory Stick-media. Een Memory Stick is een compact, draagbaar en veelzijdig apparaat dat
speciaal is ontworpen voor het uitwisselen en delen van digitale gegevens met compatibele producten, zoals digitale
camera's en mobiele telefoons. Doordat een Memory Stick uitneembaar is, kan deze worden gebruikt voor externe
gegevensopslag.
Zie de on line Specificaties voor informatie over de typen Memory Sticks die compatibel zijn met uw computer, en eventuele
beperkingen.
❑ U kunt Memory Stick-media aanschaffen via de Sony Style website (www.sonystyle-europe.com) of bij uw Sony
leverancier.
❑ Informatie over de compatibiliteit tussen verschillende VAIO-computers en de beschikbare typen Memory Sticks vindt u op:
www.vaio-link.com.
!
Uw computer is getest en compatibel bevonden met de Memory Sticks van Sony met een capaciteit van maximaal 4 GB. Sony is niet aansprakelijk voor
compatibiliteit met andere Memory Sticks.
n 53 N
De VAIO computer gebruiken
De schrijfbeveiliging van een Memory Stick inschakelen
Sommige versies van Memory Stick-media zijn voorzien van een schrijfbeveiliging om te voorkomen dat waardevolle
gegevens per ongeluk worden gewist of overschreven.
Schuif de tab horizontaal of verticaal* om de schrijfbeveiliging in of uit te schakelen. Als het wispreventienokje in de
ontgrendelde stand staat, kunt u gegevens opslaan op de Memory Stick. Als het wispreventienokje in de vergrendelde stand
staat, kunt u uitsluitend gegevens aflezen van maar niet opslaan op de Memory Stick.
*
Sommige typen Memory Stick-media hebben geen wispreventienokje.
n 54 N
De VAIO computer gebruiken
Een Memory Stick plaatsen
Er zijn verschillende manieren om een Memory Stick in de computer te plaatsen.
❑ Via de Memory Stick Duo/PRO Duo-sleuf
In de Memory Stick-sleuf kunt u een Memory Stick-media van klein formaat plaatsen: Memory Stick Duo of Memory Stick
PRO Duo.
❑ Via de ExpressCard/34-sleuf op modellen met de bijgeleverde geheugenkaartadapter voor de ExpressCard/34-sleuf.
Memory Stick-media van standaardformaat plaatst u in de ExpressCard/3-sleuf. Hiervoor hebt u de meegeleverde
geheugenkaartadapter nodig. Raadpleeg ExpressCard/34-media gebruiken (pagina 49) en Andere
geheugenkaarten gebruiken (pagina 57) voor meer informatie.
❑ Via de PC Card-sleuf op modellen met de bijgeleverde geheugenkaartadapter voor de PC Card-sleuf.
Memory Stick-media van standaardformaat plaatst u in de PC Card-sleuf. Hiervoor hebt u de bijgeleverde
geheugenkaartadapter nodig. Zie PC Cards gebruiken (pagina 46) en Andere geheugenkaarten gebruiken (pagina 57)
voor meer informatie.
n 55 N
De VAIO computer gebruiken
Een Memory Stick in de Memory Stick Duo/PRO Duo-sleuf plaatsen
1
Houd de Memory Stick zo vast dat de pijl naar boven gericht is en de Memory Stick in de richting van de sleuf wijst.
2
Schuif de Memory Stick voorzichtig in de sleuf tot deze vastklikt.
De Memory Stick wordt automatisch gedetecteerd door het systeem en verschijnt in het venster Deze computer als een
lokaal station onder de desbetreffende letter (afhankelijk van de configuratie van de computer).
!
Als u de Memory Stick in de sleuf steekt, moet u erop letten dat de pijl in de juiste richting wijst. Forceer de Memory Stick nooit in de sleuf om
beschadiging van de computer of Memory Stick te vermijden.
Plaats niet meer dan één Memory Stick in de Memory Stick-sleuf. Als u de Stick verkeerd plaatst, kan de computer hierdoor beschadigd raken.
n 56 N
De VAIO computer gebruiken
✍
De computer biedt ondersteuning voor Memory Stick Duo-media en is uitgerust met de Memory Stick Duo/PRO Duo-sleuf. Deze sleuf is alleen compatibel
met media in het duo-formaat. Ga voor meer informatie over Memory Stick Duo-media naar de Memory Stick-website op http://www.memorystick.com/en/.
De inhoud van de Memory Stick-media bekijken
1
Klik op Start en vervolgens op Deze computer om het venster Deze computer te openen.
2
Dubbelklik op het pictogram Memory Stick-media
opgeslagen in de Memory Stick-media.
om de lijst weer te geven met gegevensbestanden die zijn
Een Memory Stick formatteren
Gebruik het hulpprogramma Memory Stick Formatter. Zie de Help in het hulpprogramma Memory Stick Formatter voor
meer informatie.
Een Memory Stick verwijderen
Een Memory Stick uit de Memory Stick Duo/PRO Duo-sleuf verwijderen
1
Controleer of het toegangslampje van de Memory Stick uit is.
2
Duw de Memory Stick in de sleuf.
De Memory Stick wordt uitgeworpen.
3
Trek de Memory Stick uit de sleuf.
!
Verwijder de Memory Stick altijd voorzichtig om te vermijden dat deze onverwachts uit de sleuf springt.
Verwijder de Memory Stick niet terwijl het lampje van de Memory Stick brandt. Als u dit doet, kunnen gegevens verloren gaan. Het duurt even voordat
grote volumes gegevens worden geladen. Controleer dus of het lampje uit is voordat u de Memory Stick verwijdert.
n 57 N
De VAIO computer gebruiken
Andere geheugenkaarten gebruiken
Bij uw computer is mogelijk de geheugenkaartadapter voor de ExpressCard/34-sleuf of de PC Card-sleuf geleverd voor
ondersteuning van de volgende geheugenkaarten naast de ExpressCard/34-media:
❑ Geheugenkaartadapter voor de ExpressCard/34-sleuf
Memory Stick en Memory Stick Pro van standaardformaat, Secure Digital (SD), Multi Media Card (MMC), xD-Picture Card
!
De MagicGate-functie van de Memory Stick en Memory Stick PRO wordt niet ondersteund.
De functies van SD-geheugenkaarten voor auteursrechtbeveiliging en gegevensoverdracht op hoge snelheid worden niet ondersteund.
Het wordt aanbevolen alleen Memory Stick PRO-media van het merk Sony met de adapter te gebruiken.
❑ Geheugenkaartadapter voor de PC Card-sleuf
Memory Stick en Memory Stick Pro van standaardformaat, Secure Digital (SD), Multi Media Card (MMC), Smart Media
!
De MagicGate-functie en de functie voor snelle gegevensoverdracht van de Memory Stick- en Memory Stick Pro-media worden niet ondersteund.
De functie voor bescherming van auteursrechten van de SD-geheugenkaart en de ID-functie van de Smart Media worden niet ondersteund.
5.0V Smart Media zijn niet compatibel.
Geheugenkaarten met een capaciteit van 2 GB of meer worden niet ondersteund door de bijgeleverde geheugenkaartadapter.
Het wordt aanbevolen alleen Memory Stick PRO-media van het merk Sony met de adapter te gebruiken.
n 58 N
De VAIO computer gebruiken
Een geheugenkaart plaatsen in of verwijderen uit de geheugenkaartadapter voor de
ExpressCard/34-sleuf.
Een geheugenkaart plaatsen:
1
Plaats een van de geheugenkaarten (2) in de geheugenkaartadapter (1).
!
Zorg dat u de geheugenkaart in de juiste richting in de adapter plaatst. Zo voorkomt u dat de geheugenkaartadapter beschadigd raakt.
2
Raadpleeg Een ExpressCard/34 plaatsen (pagina 49) om de geheugenkaartadapter in de ExpressCard/3-sleuf te
plaatsen.
Een geheugenkaart verwijderen:
Zie Een ExpressCard/34 verwijderen(pagina 51) om de geheugenkaartadapter uit de ExpressCard/34-sleuf te verwijderen.
Pak het uitstekende gedeelte van de geheugenkaart stevig vast en trek de kaart voorzichtig uit de geheugenkaartadapter.
n 59 N
De VAIO computer gebruiken
Een geheugenkaart plaatsen in of verwijderen uit de geheugenkaartadapter voor de PC
Card-sleuf.
Een geheugenkaart plaatsen:
1
Plaats een van de geheugenkaarten (2) in de geheugenkaartadapter (1).
!
Zorg dat u de geheugenkaart in de juiste richting in de adapter plaatst. Zo voorkomt u dat de geheugenkaartadapter beschadigd raakt.
De geheugenkaartadapter heeft twee sleuven die zijn ontworpen voor de aangegeven typen geheugenkaarten. Zorg ervoor dat u de geheugenkaart in
de juiste sleuf plaatst om problemen zoals een geheugenkaart die vastzit in de adapter en schade aan de geheugenkaartadapter of de geheugenkaart te
voorkomen.
Plaats nooit meer dan één geheugenkaart tegelijkertijd in de geheugenkaartadapter.
2
Zie Een PC Card plaatsen(pagina 46) voor het plaatsen van de geheugenkaartadapter in de PC Card-sleuf.
n 60 N
De VAIO computer gebruiken
Een geheugenkaart verwijderen:
Zie Een PC Card verwijderen(pagina 48) voor het verwijderen van de geheugenkaartadapter uit de PC Card-sleuf. Pak het
uitstekende gedeelte van de geheugenkaart stevig vast en trek de kaart voorzichtig uit de geheugenkaartadapter.
n 61 N
De VAIO computer gebruiken
Het internet gebruiken
Een inbelverbinding instellen
Voordat u verbinding kunt krijgen met het internet, moet u de computer via een telefoonkabel (mogelijk niet meegeleverd)
aansluiten op een telefoonlijn. Als u eenmaal de telefoonkabel hebt aangesloten, kunt u verbinding maken met het internet.
Ga als volgt te werk om een telefoonkabel aan te sluiten
1
Steek het ene uiteinde van de telefoonkabel (1) in de modempoort
2
Steek het andere uiteinde van de telefoonkabel in een wandtelefoonaansluiting (2).
op de computer.
✍
De computer werkt niet met gemeenschappelijke telefoonlijnen, kan niet worden verbonden met een munttelefoon en werkt mogelijk niet met meerdere
telefoonlijnen of met een telefooncentrale (PBX, Private Branche eXchange). Sommige van deze aansluitingen kunnen leiden tot een te hoge elektrische
stroom en kunnen de interne modem beschadigen.
Als u een telefoonkabel aansluit met een splitter, zal de modem of het aangesloten apparaat mogelijk niet meer behoorlijk werken.
Een inbelverbinding met het internet instellen
1
Klik op Start, ga naar Alle programma's, Accessoires, Communicatie en klik op Wizard Nieuwe verbinding.
De Wizard Nieuwe verbinding verschijnt.
2
Klik op Volgende. Als het venster Locatiegegevens verschijnt, volgt u de instructies op het scherm.
3
Klik op Verbinding met het Internet maken als deze optie nog niet is geselecteerd en klik op Volgende.
4
Volg de instructies op het scherm.
n 62 N
De VAIO computer gebruiken
Draadloze LAN (WLAN) gebruiken
Dankzij de functie voor draadloos LAN (WLAN of Wireless LAN) van Sony kunnen al uw digitale apparaten met ingebouwde
WLAN-functionaliteit vrij met elkaar communiceren via een krachtig netwerk. Een WLAN is een netwerk waarin een gebruiker
een verbinding kan maken met een lokaal netwerk (LAN) via een draadloze (radio)verbinding. Het is dus niet langer nodig
om kabels of draden te trekken door muren en plafonds.
Sony's WLAN ondersteunt alle normale Ethernet-activiteiten, maar biedt twee extra voordelen: mobiliteit en roaming. U hebt
nog altijd toegang tot informatie, het internet/intranet en netwerkbronnen, zelfs in volle vergadering of terwijl u zich verplaatst.
U kunt communiceren zonder een toegangspunt.
Dit betekent dat u een verbinding tot stand kunt brengen tussen een beperkt aantal computers (ad hoc) of dat u kunt
communiceren via een toegangspunt, waardoor u een volledig infrastructuurnetwerk (infrastructuur) kunt creëren.
n 63 N
De VAIO computer gebruiken
✍
In sommige landen is het gebruik van WLAN-producten onderworpen aan lokale regelgeving (bijvoorbeeld een beperkt aantal kanalen). Lees daarom
de Regulations Guide grondig door alvorens u de WLAN-functie inschakelt. Kanaalselectie wordt verder in deze handleiding verklaard (zie Wireless
LAN-kanalen (pagina 70)).
WLAN maakt gebruik van de standaard IEEE802.11a/b/g, die de specificaties voor de gebruikte technologie bevat. Deze standaard bevat het volgende
coderingssysteem: Wired Equivalent Privacy (WEP), een beveiligingsprotocol en WiFi Protected Access (WPA - ontstaan uit een gezamenlijk voorstel
van de IEEE en de Wi-Fi Alliance. WiFi Protected Access is een specificatie van op standaarden gebaseerde, onderling uitwisselbare verbeteringen in de
beveiliging waardoor de bescherming van de gegevens en de toegangscontrole van de bestaande WiFi-netwerken worden verbeterd. WPA is ontwikkeld
om voorwaarts compatibel te zijn met de specificatie IEEE802.11i. Het maakt gebruik van het verbeterde gegevenscodeersysteem TKIP (Temporal Key
Integrity Protocol) naast de gebruikersidentificatie met behulp van 802.1X en EAP (Extensible Authentication Protocol)). De kwetsbare draadloze
verbinding tussen de client en het Access Point wordt beveiligd door middel van codering. Daarnaast zijn er een aantal speciaal voor LAN ontwikkelde
beveiligingsmechanismen voor het beschermen van de privacy zoals: wachtwoordbeveiliging, end-to-end codering, virtual private networks en
verificatie.
Communicatie tussen Wireless LAN-apparaten die de standaard IEEE802.11a gebruiken en apparaten die IEEE802.11b of IEEE802.11g gebruiken is niet
mogelijk omdat de gebruikte frequenties verschillend zijn.
IEEE802.11b: de standaardsnelheid is 11 Mbps. Dit is 30 tot 100 maal sneller dan een normale inbelverbinding.
IEEE802.11a/g: de standaardsnelheid is 54 Mbps. Dit is ongeveer 5 keer zo snel als de snelheid van een Wireless LAN-apparaat dat via IEEE802.11b
communiceert.
n 64 N
De VAIO computer gebruiken
Communiceren zonder een toegangspunt (ad hoc)
Een ad hoc-netwerk is een netwerk waarin een lokaal netwerk enkel door de draadloze apparaten zelf tot stand wordt
gebracht, zonder een andere centrale controller of een ander toegangspunt (Access Point). Elk apparaat communiceert
rechtstreeks met andere apparaten in het netwerk. U kunt thuis gemakkelijk een ad hoc-netwerk tot stand brengen.
n 65 N
De VAIO computer gebruiken
Communiceren zonder een toegangspunt (ad hoc):
1
Schakel de schakelaar WIRELESS of WIRELESS LAN in.
Het lampje voor WIRELESS LAN gaat branden.
(
/
) op de taakbalk om het venster Schakelaar
Op modellen met de Bluetooth-functie*1 dubbelklikt u op
draadloze apparaten (Wireless Device Switch) weer te geven. Schakel het selectievakje 2,4 GHz Wireless LAN
inschakelen (Enable 2.4 GHz Wireless LAN) in en klik op OK.
2
Klik op Start en selecteer Configuratiescherm.
3
Klik op Netwerk- en Internet-verbindingen.
4
Klik op Netwerkverbindingen.
Het venster Netwerkverbindingen verschijnt.
5
Klik met de rechtermuisknop op Draadloze netwerkverbinding en klik op Eigenschappen.
Het venster Eigenschappen voor draadloze netwerkverbinding verschijnt.
6
Selecteer het tabblad Draadloze netwerken.
7
Klik op de knop Toevoegen.
Het venster Eigenschappen voor draadloze netwerkverbinding verschijnt.
8
Voer een netwerknaam (SSID)*2 in.
U kunt een alfanumerieke naam kiezen van 32 tekens.
9
Selecteer Openen in de vervolgkeuzelijst Netwerkverificatie.
10 Selecteer WEP in de vervolgkeuzelijst Gegevenscodering.
11 Schakel het keuzerondje De sleutel wordt mij automatisch aangeleverd uit.
Er verschijnt enige informatie.
n 66 N
De VAIO computer gebruiken
12 Voer de netwerksleutel*2 in.
De netwerksleutel moet bestaan uit 5 of 13 alfanumerieke tekens, of 10 of 26 hexadecimale*3 tekens. U kunt hier zelf een
sleutel kiezen.
13 Voer ter bevestiging exact dezelfde netwerksleutel opnieuw in.
14 Selecteer de optie Dit is een computer-naar-computer netwerk. Er worden geen draadloze toegangspunten
gebruikt onder aan het scherm.
15 Klik op OK.
Uw netwerknaam verschijnt in Voorkeursnetwerken.
16 Klik op Geavanceerd.
Het venster Geavanceerd verschijnt.
17 Selecteer de optieknop Alleen computer-tot-computer netwerken (tijdelijke netwerken).
18 Klik op Sluiten.
19 Klik op OK.
De computer is klaar om met een andere computer te communiceren.
*1
Zie de on line Specificaties om te bekijken of de Bluetooth-functionaliteit wordt ondersteund op uw computer.
*2
Als u een communicatieverbinding tussen twee of meer computers tot stand wilt brengen, moet u al deze computers op exact dezelfde wijze configureren. Dit betekent dat
u op alle computers dezelfde netwerknaam en netwerksleutel moet invoeren als op de eerste computer die u hebt geconfigureerd.
*3
Hexadecimaal: een numerieke weergave waarin gebruik wordt gemaakt van de cijfers 0-9, in hun oorspronkelijke betekenis, plus de letters A-F (of a-f) die hexadecimale
cijfers voorstellen met waarden (decimaal) van 10 tot 15.
✍
Een ad hoc netwerk ondersteunt geen WPA.
!
In Frankrijk zijn alleen bepaalde kanalen wettelijk toegestaan wanneer WLAN buitenshuis wordt gebruikt. Raadpleeg de Regulations Guide voor meer
informatie.
n 67 N
De VAIO computer gebruiken
De verbinding met een computer-tot-computer (ad hoc) netwerk verbreken
1
Klik op Start en selecteer Configuratiescherm.
2
Klik op Netwerk- en Internet-verbindingen.
3
Klik op Netwerkverbindingen.
Het venster Netwerkverbindingen verschijnt.
4
Klik in het rechterscherm onder LAN- of snelle Internetverbinding met de rechtermuisknop op Draadloze
netwerkverbinding.
5
Klik op Eigenschappen.
Het venster Eigenschappen voor draadloze netwerkverbinding verschijnt.
6
Klik op het tabblad Draadloze netwerken op Geavanceerd.
Het venster Geavanceerd verschijnt.
7
Klik op een van de beschikbare netwerken (bij voorkeur via een toegangspunt) om deze te selecteren en klik
op Sluiten.
8
Klik op OK.
9
Sluit het venster Netwerkverbindingen.
10 Schakel de schakelaar WIRELESS of WIRELESS LAN uit.
n 68 N
De VAIO computer gebruiken
Communiceren met een toegangspunt (infrastructuur)
Een infrastructuurnetwerk is een netwerk dat een bestaand bedraad lokaal netwerk uitbreidt naar draadloze apparaten door
middel van een toegangspunt (bijvoorbeeld Sony Access Point). Het toegangspunt slaat een brug tussen het draadloze en
bedrade LAN en fungeert als centrale controller voor het draadloze lokale netwerk. Het toegangspunt coördineert de
transmissie en ontvangst van meerdere draadloze apparaten binnen een specifiek bereik.
n 69 N
De VAIO computer gebruiken
Ga als volgt te werk om verbinding te maken met een draadloos netwerk
1
Schakel de schakelaar WIRELESS of WIRELESS LAN in.
Het lampje voor WIRELESS LAN gaat branden.
(
/
) op de taakbalk om het venster Schakelaar
Op modellen met de Bluetooth-functie* dubbelklikt u op
draadloze apparaten (Wireless Device Switch) weer te geven. Schakel het selectievakje 2,4 GHz Wireless LAN
inschakelen (Enable 2.4 GHz Wireless LAN) in en klik op OK.
2
Klik op Start en selecteer Configuratiescherm.
3
Klik op Netwerk- en Internet-verbindingen.
4
Klik op Netwerkverbindingen.
Het venster Netwerkverbindingen verschijnt.
5
Dubbelklik in het rechterscherm onder LAN- of snelle Internetverbinding op Draadloze netwerkverbinding.
Het venster Draadloze netwerkverbinding verschijnt.
6
Selecteer het netwerk dat u wilt gebruiken.
7
Voer de netwerksleutel in.
8
Klik op Verbinding maken.
Na 30 seconden is de verbinding tot stand gebracht.
*
Zie de on line Specificaties om te bekijken of de Bluetooth-functionaliteit wordt ondersteund op uw computer.
Meer informatie over het configureren van een toegangspunt vindt u in de documentatie bij het toegangspunt.
✍
De WPA-sleutel moet uit minimaal 8 tekens bestaan.
n 70 N
De VAIO computer gebruiken
Wireless LAN-kanalen
In een configuratie met 802.11a/b/g kunnen de kanalen 1 tot en met 13 worden gebruikt.
(a) Met een toegangspunt ('infrastructuur')
❑ Het kanaal dat door het toegangspunt wordt geselecteerd, wordt gebruikt.
!
Voor informatie over het selecteren van het kanaal dat wordt gebruikt bij het toegangspunt raadpleegt u de handleiding van het toegangspunt.
(b) Zonder een toegangspunt ('ad hoc')
❑ Als de draadloze verbinding op initiatief van de VAIO computer tot stand komt, wordt kanaal 11 geselecteerd.
!
In Frankrijk zijn alleen bepaalde kanalen wettelijk toegestaan wanneer WLAN buitenshuis wordt gebruikt. Raadpleeg de Regulations Guide voor meer
informatie.
❑ Als de draadloze verbinding tot stand wordt gebracht op initiatief van een ander draadloos LAN-apparaat, vindt de
draadloze LAN-communicatie plaats via het kanaal dat door dit apparaat is geselecteerd.
n 71 N
De VAIO computer gebruiken
✍
De 2,4 GHz bandbreedte die wordt gebruikt door apparaten die compatibel zijn met Wireless LAN, wordt ook gebruikt door diverse andere soorten
apparaten. Ondanks dat apparaten die compatibel zijn met Wireless LAN gebruik maken van technieken om storing van andere apparaten die dezelfde
bandbreedte gebruiken te minimaliseren, kan dergelijke storing leiden tot een lagere communicatiesnelheid, een kleiner communicatiebereik, of een
onderbroken draadloze verbinding.
De communicatiesnelheid varieert afhankelijk van de afstand tussen de communicerende apparaten, de aanwezigheid van obstakels tussen de
apparaten, de configuratie van de apparaten, de zendcondities en de gebruikte software. Bovendien kunnen de communicaties worden afgesneden,
afhankelijk van de zendcondities.
Het communicatiebereik varieert afhankelijk van de werkelijke afstand tussen de communicerende apparaten, de aanwezigheid van obstakels tussen de
apparaten, de zendcondities, de onmiddellijke omgeving, waaronder de aanwezigheid van muren en de materialen waarvan deze gemaakt zijn, en de
gebruikte software.
Als u IEEE802.11b- en IEEE802.11g-producten implementeert op hetzelfde draadloze netwerk, kan de communicatiesnelheid lager worden als gevolg
van radiostoring. Bovendien zijn IEEE802.11g-apparaten zodanig ontworpen dat ze de communicatiesnelheid verlagen als ze communiceren met
IEEE802.11b-apparaten.
Wanneer de communicatiesnelheid lager is dan verwacht, kan de communicatiesnelheid hoger worden door het draadloze kanaal op het toegangspunt
te veranderen.
!
In Frankrijk zijn alleen bepaalde kanalen wettelijk toegestaan wanneer WLAN buitenshuis wordt gebruikt. Raadpleeg de Regulations Guide voor meer
informatie.
n 72 N
De VAIO computer gebruiken
De Bluetooth-functionaliteit gebruiken
De Bluetooth-functionaliteit is alleen beschikbaar op specifieke modellen. Zie de on line Specificaties om te bekijken of de
Bluetooth-functionaliteit wordt ondersteund op uw computer.
U kunt draadloze communicatie tot stand brengen tussen uw computer en andere Bluetooth-apparaten, zoals andere
computers of mobiele telefoons. U kunt zonder kabels informatie tussen deze apparaten uitwisselen tot op een afstand van
10 meter in een open ruimte.
Ga als volgt te werk om verbinding te maken met een Bluetooth-apparaat:
1
Zet de schakelaar WIRELESS aan.
2
Dubbelklik op
weer te geven.
3
Selecteer de optie Bluetooth-apparaat inschakelen (Enable Bluetooth Device).
4
Klik op OK.
(
/
) op de taakbalk om het venster Schakelaar draadloze apparaten (Wireless Device Switch)
n 73 N
De VAIO computer gebruiken
Opmerkingen over het gebruik van de Bluetooth-functie
❑ De gegevensoverdrachtsnelheid varieert, afhankelijk van de volgende omstandigheden:
❑ Obstakels, zoals muren, die zich tussen apparaten bevinden
❑ De afstand tussen de apparaten
❑ Het in de muren gebruikte materiaal
❑ De nabijheid van magnetrons en draadloze telefoons
❑ Radiofrequentie-interferentie en andere omgevingsfactoren
❑ De configuratie van de apparaten
❑ Het type softwaretoepassing
❑ Het type besturingssysteem
❑ Het gelijktijdig gebruik van zowel een draadloos LAN als Bluetooth-functie op de computer
❑ De grootte van het bestand dat wordt uitgewisseld
❑ Vanwege de beperkingen van de Bluetooth-standaard kunnen grote bestanden tijdens de continue overdracht soms
beschadigd raken als gevolg van elektromagnetische interferentie uit de omgeving.
❑ Alle Bluetooth-apparaten moeten worden gecertificeerd om ervoor te zorgen dat de geldende standaardvereisten worden
aangehouden. Zelfs als aan de standaarden wordt voldaan, kunnen de prestaties, specificaties en bedieningsprocedures
van afzonderlijke apparaten verschillen. Niet in alle situaties is het mogelijk gegevens uit te wisselen.
n 74 N
De VAIO computer gebruiken
❑ De 2,4 GHz-band waar Bluetooth-apparaten of draadloze LAN-apparaten mee werken, wordt door verschillende
apparaten gebruikt. Bluetooth-apparaten maken gebruik van een technologie die de interferentie van andere apparaten
die dezelfde golflengte gebruiken, minimaliseert. De communicatiesnelheid en de afstanden kunnen minder zijn dan de
standaardwaarden. De communicatie kan ook worden onderbroken door interferentie van andere apparaten. Maak niet
gelijktijdig gebruik van de Bluetooth-functie en draadloze communicatieapparaten die de 2,4 GHz-band gebruiken, zoals
een PC Card van een draadloze LAN.
✍
Lees de Regulations Guide voordat u de Bluetooth-functie gebruikt.
❑ Het is mogelijk dat de Bluetooth-functies niet werken wanneer u bepaalde apparaten of softwareversies van derden
gebruikt.
Bluetooth-beveiliging
De draadloze technologie van Bluetooth beschikt over een identificatiefunctie waarmee u kunt vaststellen met wie u
communiceert. Met de identificatiefunctie kunt u voorkomen dat anonieme Bluetooth-apparaten toegang kunnen krijgen tot
uw computer.
De eerste keer dat twee Bluetooth-apparaten met elkaar communiceren, dient voor beide apparaten een sleutel (een
wachtwoord dat nodig is voor de verificatie) te worden vastgesteld. Hiermee worden deze apparaten geregistreerd. Wanneer
een apparaat eenmaal is geregistreerd, hoeft u deze sleutel niet opnieuw in te voeren.
✍
De sleutel kan iedere keer verschillend zijn, maar moet wel aan beide zijden hetzelfde zijn.
Voor bepaalde apparaten, zoals een muis, kan geen sleutel worden ingevoerd.
n 75 N
De VAIO computer gebruiken
Communiceren met een ander Bluetooth-apparaat
U kunt een draadloze verbinding tot stand brengen tussen de computer en een Bluetooth-apparaat, bijvoorbeeld een andere
computer, een mobiele telefoon, PDA, hoofdtelefoon, muis of digitale camera.
n 76 N
De VAIO computer gebruiken
Communiceren met een ander Bluetooth-apparaat
Voor de communicatie met een ander Bluetooth-apparaat moet u eerst de Bluetooth-functies instellen. Zie de Help in de
Bluetooth-software voor het instellen en gebruiken van de Bluetooth-functies.
De Help openen
1
Klik met de rechtermuisknop op het Bluetooth-pictogram
op de taakbalk en selecteer Help in het menu.
Het verbreken van een Bluetooth-verbinding
Als u de Bluetooth-verbinding wilt verbreken, schakelt u de schakelaar WIRELESS uit. Het Bluetooth-lampje gaat uit.
n 77 N
De VAIO computer gebruiken
De Bluetooth-headset gebruiken
De Bluetooth-headset is beschikbaar als optionele accessoire. U kunt deze gebruiken voor videovergaderingen via internet
met software voor expresberichten, bijvoorbeeld Windows Messenger. Voor meer informatie over het gebruik van de
Bluetooth-headset raadpleegt u de handleiding die bij de headset is geleverd.
De headset verbinden met een computer
1
Houd de aan/uit-knop ten minste vijf seconden ingedrukt om de Bluetooth-headset in te schakelen.
2
Houd de volumeknoppen ingedrukt tot de lampjes rood knipperen.
3
Klik met de rechtermuisknop op het Bluetooth-pictogram
op de taakbalk en selecteer Bluetooth-instellingen
(Bluetooth Settings) in het menu.
Het venster Bluetooth-instellingen (Bluetooth Settings) wordt weergegeven en de wizard Nieuwe verbinding
toevoegen (Add New Connection Wizard) wordt automatisch gestart.
4
Als het venster wizard Nieuwe verbinding toevoegen (Add New Connection Wizard) niet wordt weergegeven, klikt u op
Nieuwe verbinding (New Connection).
Het venster wizard Nieuwe verbinding toevoegen (Add New Connection Wizard) wordt weergegeven.
5
Selecteer Snelle modus (aanbevolen) (Express Mode [Recommended]) en klik vervolgens op Volgende.
De wizard zoekt naar Bluetooth-apparaten binnen het bereik en geeft de eventueel beschikbare apparaten weer.
6
Selecteer HBH-608 en klik vervolgens op Volgende.
Het venster Bluetooth Beheer - Bluetooth-beveiliging (Bluetooth Manager-Bluetooth Security) wordt weergegeven als
een verbinding tot stand is gebracht.
7
Voer '0000' in als Bluetooth-pincode (PIN) (Bluetooth Passkey (PIN)) en klik op OK.
8
Druk op de aan/uit-knop van de headset.
9
Klik op Voltooien.
Het headsetpictogram wordt weergegeven in het venster Bluetooth-instellingen (Bluetooth Settings).
n 78 N
De VAIO computer gebruiken
10 Klik op het headsetpictogram en druk op de aan/uit-knop van de headset
Er is nu communicatie mogelijk tussen de computer en de Bluetooth-headset.
De verbinding tussen de headset en de computer verbreken
1
Klik met de rechtermuisknop op het Bluetooth-pictogram
op de taakbalk en selecteer Bluetooth-instellingen
(Bluetooth Settings) in het menu.
Het venster Bluetooth-instellingen (Bluetooth Settings) verschijnt.
2
Selecteer Verbinding verbreken (Disconnect) in het menu Bluetooth.
3
Klik op Ja.
n 79 N
Randapparaten gebruiken
Randapparaten gebruiken
U kunt de functies van de computer uitbreiden met behulp van de verschillende poorten op de computer.
❑ Een dokstation aansluiten (pagina 80)
❑ Externe luidsprekers aansluiten (pagina 89)
❑ Een externe monitor aansluiten (pagina 90)
❑ Weergavemodi selecteren (pagina 96)
❑ De meerdere-monitorsmodus gebruiken (pagina 97)
❑ Een externe microfoon aansluiten (pagina 99)
❑ Een USB-apparaat (Universal Serial Bus) aansluiten (pagina 100)
❑ Een printer aansluiten (pagina 103)
❑ Een i.LINK-apparaat aansluiten (pagina 104)
❑ Aansluiten op een netwerk (LAN) (pagina 106)
n 80 N
Randapparaten gebruiken
Een dokstation aansluiten
Door een dokstation toe te voegen, kunt u extra randapparaten op de computer aansluiten, zoals een printer en een extern
beeldscherm.
Er wordt geen dokstation geleverd bij de computer. Het dokstation is beschikbaar als optioneel accessoire.
n 81 N
Randapparaten gebruiken
De poorten op het dokstation
Achterzijde
A DC IN-poort (pagina 24)
B Hi-Speed USB-poorten (USB 2.0)*1 (pagina 100)
C DVI-D-poort *2 (pagina 91)
D Monitorpoort (VGA) (pagina 91)
E OPTICAL OUT-poort (uitvoerfrequentie 96 kHz/48 kHz/44 kHz/
variabel)
Hier kunt u digitale apparatuur zoals een AV-versterker
aansluiten.
F
G
H
I
PHONES OUT-connector*3 (pagina 89)
VIDEO OUT-poort (pagina 94)
S VIDEO OUT-poort (pagina 94)
Netwerkpoort (Ethernet) (1000BASE-T / 100BASE-TX /
10BASE-T) (pagina 106)
J Beveiligingssleuf
*1
Ondersteunt hoge/volle/lage snelheid.
*2
Alleen ingeschakeld als een model met de NVIDIA-videocontroller is
aangesloten.
*3
Wordt vanaf hier hoofdtelefoonconnector genoemd.
n 82 N
Randapparaten gebruiken
Voorzijde/Linkerzijde
A
B
C
D
IN USE-lampje (pagina 86)
UNDOCK-knop (pagina 86)
PUSH RELEASE-knop (pagina 86)
DC IN-lampje
Brandt als het dokstation is ingeschakeld.
E Multifunctioneel compartiment*
F Uitwerpknop voor multifunctioneel compartiment *
*
Raadpleeg de handleiding van het optionele dokstation.
!
Het dokstation kan alleen van stroom worden voorzien met de netadapter die bij het station is geleverd. Verwijder de netadapter niet uit het dokstation
of het stopcontact als u het dokstation gebruikt. Dit kan namelijk beschadiging van gegevens en storingen aan de hardware tot gevolg hebben.
n 83 N
Randapparaten gebruiken
Uw computer aansluiten op het dokstation
!
Als in de computer geen batterij is geplaatst, moet u de computer niet aansluiten op het dokstation.
Het dokstation is op formaat verstelbaar voor gebruik met andere VAIO-modellen, zoals wordt beschreven in de handleiding van het dokstation. Voor
uw model hoeft u geen ander formaat in te stellen.
Uw computer aansluiten op het dokstation:
1
Ontkoppel alle randapparaten van de computer.
2
Sluit het netsnoer (1) aan op de netadapter (2) en op de netspanning.
3
Sluit de kabel die op de netadapter (2) is aangesloten, aan op de DC IN-poort (3) op het dokstation (4).
n 84 N
Randapparaten gebruiken
4
Open het kapje van de aansluiting voor het dokstation aan de onderzijde van de computer.
5
Plaats de computer op het dokstation. Breng de pijlen aan de achterzijde van het LCD-scherm naar de pijlen op het
dokstation zodat de aansluiting aan de onderzijde van de computer in contact komt met de aansluiting van het dokstation.
n 85 N
Randapparaten gebruiken
6
Druk de computer voorzichtig naar beneden totdat deze vastklikt.
7
Zet de computer aan.
!
Gebruik de netadapter die bij het dokstation is geleverd.
Verplaats de computer niet als deze is gekoppeld aan het dokstation. Hierdoor kan het dokstation losraken van de computer, hetgeen schade aan beide
apparaten tot gevolg kan hebben.
n 86 N
Randapparaten gebruiken
Uw computer verwijderen uit het dokstation
!
Schakel de computer uit voordat u deze loskoppelt van het dokstation om verlies van niet-opgeslagen gegevens te voorkomen.
Als u de computer verwijdert, mogen er geen apparaten in gebruik zijn die zijn gekoppeld aan het dokstation.
Verwijder de computer niet uit het dokstation als het lampje IN USE brandt. Als u de computer verwijdert terwijl het lampje IN USE brandt, kan dit
resulteren in verlies van niet-opgeslagen gegevens of schade aan de computer.
Als de batterij bijna leeg is en u de computer verwijdert uit het dokstation, kan dit resulteren in verlies van niet-opgeslagen gegevens.
Verwijder de computer niet uit het dokstation tijdens het afspelen van videobeelden. Sluit de softwaretoepassing die u gebruikt om videobeelden af te
spelen voordat u de computer verwijdert.
Uw computer verwijderen uit het dokstation:
1
Druk op de knop UNDOCK.
✍
Als het lampje IN USE niet brandt, hoeft u niet op de knop UNDOCK te drukken.
Als u op de knop UNDOCK drukt terwijl de computer in een energiebesparende modus staat, keert de computer eerst terug naar de normale modus en
wordt vervolgens de verwijderingsprocedure gestart.
n 87 N
Randapparaten gebruiken
2
Wacht tot het lampje IN USE (1) is uitgeschakeld en druk op de knop PUSH RELEASE (2).
3
Til de computer uit het dokstation.
4
Sluit het kapje van de aansluiting voor het dokstation aan de onderzijde van de computer.
n 88 N
Randapparaten gebruiken
U kunt de computer ook op de volgende manier verwijderen uit het dokstation voor het multifunctionele compartiment:
1
Klik op Start en selecteer Laptop loskoppelen.
2
Controleer of een tekstballon wordt weergegeven en of het IN USE-lampje wordt uitgeschakeld en druk op de knop
PUSH RELEASE.
3
Til de computer uit het dokstation.
4
Sluit het kapje van de aansluiting voor het dokstation aan de onderzijde van de computer.
✍
Het is uiterst belangrijk dat u het kapje van de aansluiting voor het dokstation sluit nadat u de computer hebt verwijderd uit het dokstation. Als het kapje
open blijft, kan er stof binnenkomen en kan de computer beschadigd raken.
Als u de netstroom naar het dokstation volledig wilt verbreken, koppelt u de netadapter los.
n 89 N
Randapparaten gebruiken
Externe luidsprekers aansluiten
Als u een betere geluidskwaliteit wenst, kunt u externe luidsprekers aansluiten.
Externe luidsprekers aansluiten
1
Sluit de luidsprekerkabel (1) aan op de hoofdtelefoonconnector (2) op de computer of op het dokstation.
2
Sluit het andere uiteinde van de luidsprekerkabel aan op de externe luidspreker (3).
3
Verlaag het volume vóór u de luidsprekers inschakelt.
✍
Sluit alleen luidsprekers aan die zijn ontworpen voor gebruik met een computer.
!
Plaats geen diskettes op de luidsprekers. Het magnetische veld van een luidspreker kan de gegevens op een diskette beschadigen.
n 90 N
Randapparaten gebruiken
Een externe monitor aansluiten
U kunt een extern scherm aansluiten op de computer. U kunt de computer bijvoorbeeld gebruiken met een
computerbeeldscherm of een projector.
❑ Een monitor aansluiten (pagina 91)
❑ Een multimediamonitor aansluiten (pagina 93)
❑ Een TV aansluiten (pagina 94)
❑ Een projector aansluiten (pagina 95)
✍
Sluit het netsnoer pas aan nadat u alle andere kabels hebt aangesloten.
Een aangesloten externe monitor wordt gebruikt als tweede scherm.
U kunt de meerdere-monitorsmodus ook instellen op een externe monitor (alleen mogelijk in Windows).
n 91 N
Randapparaten gebruiken
Een monitor aansluiten
U kunt een monitor rechtstreeks of via het dokstation op de computer aansluiten.
Een monitor aansluiten:
!
De monitor-/VGA-poort op de computer is uitgeschakeld als er verbinding is gemaakt met het dokstation.
1
Indien nodig steekt u het ene uiteinde van het netsnoer (1) van de monitor in de monitor en het andere uiteinde in een
stopcontact.
2
Als u een VGA-monitor wilt aansluiten, sluit u de monitorkabel (2) (niet meegeleverd) aan op de monitor-/VGA-poort (3)
a op de computer of op het dokstation.
3
Als u een TFT-/DVI-monitor wilt aansluiten, sluit u de monitorkabel (niet meegeleverd) aan op de DVI-D-poort op het
dokstation.
n 92 N
Randapparaten gebruiken
✍
DVI-D staat voor Digital Visual Interface - Digital. Dit is een type DVI-aansluiting dat alleen digitale videosignalen ondersteunt (geen analoge
videosignalen). Deze heeft een 24-pins aansluiting.
Een DVI-I-aansluiting (Digital Visual Interface - Integrated) ondersteunt digitale en analoge videosignalen. Deze heeft een 29-pins aansluiting.
!
U kunt TFT-/DVI-monitors alleen gebruiken als een model met de NVIDIA-videocontroller is aangesloten op het dokstation.
n 93 N
Randapparaten gebruiken
Een multimediamonitor aansluiten
U kunt een multimediamonitor met ingebouwde luidsprekers en een microfoon aansluiten op de computer of op het
(optionele) dokstation.
Een multimediamonitor aansluiten
1
Steek het netsnoer van de multimediamonitor (1) in een stopcontact.
2
Sluit de monitorkabel (2) (niet meegeleverd) aan op de monitor-/VGA-poort (3) a op de computer of op het dokstation.
3
Sluit de luidsprekerkabel (4) aan op de hoofdtelefoonconnector (5) op de computer of op het dokstation.
4
Steek de microfoonkabel (6) in de microfoonconnector (7) m op de computer.
n 94 N
Randapparaten gebruiken
Een TV aansluiten
U kunt een TV rechtstreeks of via het dokstation op de computer aansluiten.
Een TV aansluiten op de computer
1
Steek het netsnoer van de TV (1) in een stopcontact.
2
Sluit het ene uiteinde van de S Video-kabel (niet meegeleverd) aan op de S VIDEO OUT-poort van de computer of van
het dokstation, en het andere uiteinde op de TV.
Zorg dat u de S VIDEO OUT-poort op het dokstation gebruikt als de computer op het dokstation is aangesloten.
3
Sluit het ene uiteinde van de audiokabel (niet meegeleverd) aan op de hoofdtelefoonconnector van de computer of van
het dokstation, en het andere uiteinde op de TV.
4
Stel het ingangskanaal van de TV in op de externe ingang.
5
Stel het TV-configuratiesysteem in.
✍
Het dokstation is ook uitgerust met een VIDEO OUT-poort. Gebruik een gewone videokabel als u een TV op deze poort aansluit.
✍
Raadpleeg de handleiding van het randapparaat voor meer informatie over het gebruik en de installatie.
Als de beeldschermresolutie van de computer is ingesteld op meer dan 1024 x 768 pixels, kan een deel van het beeld niet worden weergegeven op het
TV-scherm. U kunt het verborgen gebied op het TV-scherm weergeven door de cursor te verplaatsen op de computer. Als u het volledige scherm wilt
weergeven, wijzigt u de beeldschermresolutie van de computer in 1024 x 768 pixels of lager.
n 95 N
Randapparaten gebruiken
Een projector aansluiten
U kunt een projector (zoals de Sony LCD-projector) rechtstreeks of via het optionele dokstation aansluiten op de computer.
Een projector aansluiten
1
Steek het netsnoer (1) van de projector in een stopcontact.
2
Sluit de RGB-signaalkabel (2) aan op de monitor-/VGA-poort (3) a op de computer of op het dokstation.
3
Sluit de audiokabel (4) (niet meegeleverd) aan op de hoofdtelefoonconnector (5) op de computer of op het dokstation.
4
Steek de RGB-signaalkabel en de audiokabel in de connector en poort van de projector (6).
n 96 N
Randapparaten gebruiken
Weergavemodi selecteren
U kunt selecteren welk scherm u als primair scherm wilt gebruiken als u een externe monitor (bureaubladmonitor, enzovoort)
op de computer hebt aangesloten.
Als u het LCD-scherm van de computer en de externe monitor tegelijkertijd wilt gebruiken, raadpleegt u De meerderemonitorsmodus gebruiken (pagina 97) voor meer informatie.
Een weergave selecteren:
1
Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad en selecteer NVIDIA Control Panel in het menu.
2
Klik op het pictogram Display.
3
Klik op Change Display Configuration.
4
Volg de instructies op het scherm om de instellingen te wijzigen.
n 97 N
Randapparaten gebruiken
De meerdere-monitorsmodus gebruiken
Dankzij de meerdere-monitorsmodus kunt u specifieke delen van het bureaublad weergeven op verschillende monitoren.
Als u bijvoorbeeld een extern beeldscherm op de monitor/VGA-poort hebt aangesloten, kunnen het LCD-scherm van de
computer en het externe beeldscherm als één bureaubladmonitor fungeren.
U kunt de cursor van het ene naar het andere scherm verplaatsen. Hierdoor kunt u objecten (bijvoorbeeld een
toepassingsvenster of een werkbalk) van het ene scherm naar het andere te slepen.
✍
Het is mogelijk dat het externe beeldscherm de functie van de meerdere-monitorsmodus niet ondersteunt.
Het is mogelijk dat bepaalde software niet compatibel is met de instellingen van de meerdere-monitorsmodus.
Zorg ervoor dat de computer niet in de Standby-modus of Slaap-modus kan worden gezet tijdens het gebruik van de meerdere-monitorsmodus,
anders bestaat de kans dat de computer niet terugkeert naar de Normaal-modus.
Als u voor elk scherm andere kleuren instelt, mag u één venster niet verdelen over twee schermen, anders is het mogelijk dat de software niet
behoorlijk werkt.
Stel minder kleuren of een lagere resolutie in voor elk scherm.
n 98 N
Randapparaten gebruiken
De meerdere-monitorsmodus selecteren:
1
Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad en selecteer NVIDIA Control Panel in het menu.
2
Klik op het pictogram Display.
3
Klik op Change Display Configuration.
4
Volg de instructies op het scherm om de instellingen te wijzigen.
✍
U kunt ook een van de S-knoptoewijzingen wijzigen om de meerdere-monitorsmodus te activeren met de bijbehorende S-knop. Als u de S-knoptoewijzingen
wilt wijzigen, houdt u de gewenste S-knop ingedrukt om het venster weer te geven voor het wijzigen van de toewijzing. Voor meer informatie over de S-knoppen
ziet u De knoppen voor speciale functies gebruiken (pagina 35).
✍
Bovendien kunt u de schermkleuren en resolutie voor elke monitor instellen en de meerdere-monitorsmodus aanpassen.
n 99 N
Randapparaten gebruiken
Een externe microfoon aansluiten
Als u een geluidsinvoerapparaat nodig hebt (bijvoorbeeld om te chatten op het internet), moet u een externe microfoon
aansluiten.
Een externe microfoon aansluiten:
Steek de microfoonkabel (1) in de microfoonconnector (2) m.
✍
Sluit alleen microfoons aan die zijn ontworpen voor gebruik met een computer.
n 100 N
Randapparaten gebruiken
Een USB-apparaat (Universal Serial Bus) aansluiten
Om te voorkomen dat de computer en/of het USB-apparaat beschadigd worden, let u op de volgende punten:
❑ Als u de computer verplaatst terwijl er USB-apparaten zijn aangesloten, let u erop dat de USB-poorten niet worden
blootgesteld aan schokken of grote druk.
❑ Plaats de computer niet in een zak of draagdoos terwijl er USB-apparaten zijn aangesloten.
Een USB-muis aansluiten
Ga als volgt te werk om een USB-muis aan te sluiten:
1
Kies de USB-poort (1)
2
Steek de USB-muiskabel (2) in de USB-poort.
U kunt nu de USB-muis (3) gebruikt.
✍
die u wilt gebruiken.
Het stuurprogramma voor de VAIO USB-muis is vooraf geïnstalleerd op de computer. U hoeft alleen maar de USB-muis in de USB-connector te steken
en u kunt beginnen met werken.
n 101 N
Randapparaten gebruiken
Een USB-diskettestation aansluiten
U kunt een USB-diskettestation kopen en aansluiten op de computer.
Ga als volgt te werk om een USB-diskettestation aan te sluiten:
1
Kies de USB-poort
die u wilt gebruiken.
2
Steek de kabel van het USB-diskettestation in de USB-poort.
Het USB-diskettestation is nu klaar voor gebruik.
!
Als u een USB-diskettestation gebruikt, moet u erop letten dat de USB-poort niet wordt blootgesteld aan grote krachten. Hierdoor kan een storing
worden veroorzaakt.
n 102 N
Randapparaten gebruiken
Een USB-diskettestation loskoppelen
U kunt een USB-diskettestation loskoppelen terwijl de computer is in- of uitgeschakeld. Als u het station loskoppelt terwijl de
computer zich in een stroombesparende modus (Standby of Slaap) bevindt, kan er een storing optreden.
Als de computer is uitgeschakeld, kunt u de USB-kabel rechtstreeks uit de computer verwijderen.
Een USB-diskettestation loskoppelen:
1
Sluit alle programma's waarin het diskettestation wordt gebruikt.
2
Dubbelklik op het pictogram Hardware veilig verwijderen op de taakbalk.
Het venster Hardware veilig verwijderen verschijnt.
3
Selecteer het diskettestation dat u wilt loskoppelen.
4
Klik op Stop.
Het venster Hardware stopzetten verschijnt.
5
Zorg dat het diskettestation is geselecteerd en klik op OK.
Er verschijnt een bericht waarin staat dat het nu veilig is om het hardwareapparaat te verwijderen.
6
Klik op Sluiten om het venster Hardware veilig verwijderen te sluiten.
7
Haal het diskettestation los van de computer.
n 103 N
Randapparaten gebruiken
Een printer aansluiten
U kunt een Windows-compatibele printer aansluiten op de computer om bestanden af te drukken.
Een printer op een USB-poort aansluiten
U kunt een USB-printer die compatibel is met uw versie van Windows aansluiten op de computer.
Een printer aansluiten op de USB-poort
1
Steek het netsnoer van de printer in een stopcontact (1).
2
Kies de USB-poort (3)
3
Sluit het ene uiteinde van een USB-printerkabel (2) aan op de USB-poort en het andere uiteinde op de printer.
die u wilt gebruiken.
n 104 N
Randapparaten gebruiken
Een i.LINK-apparaat aansluiten
Opmerkingen bij het aansluiten van i.LINK-apparaten
❑ De computer is voorzien van een i.LINK-poort (IEEE1394), waarmee u een i.LINK-apparaat, bijvoorbeeld een digitale
videocamera, kunt aansluiten of twee VAIO computers op elkaar kunt aansluiten om bestanden te kopiëren, te verwijden
of te bewerken.
❑ De i.LINK-poort van de computer levert geen stroom voor externe apparaten die gewoonlijk wel stroom ontvangen via
een i.LINK-poort.
❑ De i.LINK-poort ondersteunt transmissiesnelheden van maximaal 400 Mbps. De eigenlijke transmissiesnelheid is echter
afhankelijk van de transmissiesnelheid van het externe apparaat.
❑ De i.LINK-kabels die compatibel zijn met de VAIO computer, zijn onder meer kabels met de volgende artikelnummers:
VMC-IL4415 (een 1,5 meter lange kabel met een 4-pins connector aan elk uiteinde), VMC-IL4408-serie (een 0,8 meter
lange kabel met een 4-pins connector aan elk uiteinde).
❑ De optionele i.LINK-kabels zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van het land of de regio waar u woont.
❑ Een i.LINK-verbinding met andere compatibele apparaten wordt niet volledig gegarandeerd.
❑ De i.LINK-verbinding varieert afhankelijk van de toepassing, het besturingssysteem en de i.LINK-compatibele apparaten
die u gebruikt. Voor meer informatie raadpleegt u de handleiding die werd meegeleverd met de software.
❑ Controleer de gebruiksvoorwaarden en de besturingssysteemcompatibiliteit van i.LINK-compatibele PC-randapparaten
(bijvoorbeeld een harde-schijfstation of CD-RW-station) voordat u deze aansluit op de computer.
n 105 N
Randapparaten gebruiken
Een digitale videocamera aansluiten
Ga als volgt te werk om een digitale videocamera aan te sluiten:
1
Steek het ene uiteinde van de i.LINK-kabel (1) in de i.LINK-poort (2) van de computer en het andere uiteinde in de DV
In-/Out-poort (3) van de digitale videocamera.
2
Start de DVgate Plus-software.
n 106 N
Randapparaten gebruiken
✍
Bij digitale videocamera's van Sony zijn de poorten met de aanduiding DV Out, DV In/Out of i.LINK i.LINK-compatibel.
De digitale videocamera van Sony die hier wordt weergegeven is maar een voorbeeld. Mogelijk moet uw digitale videocamera anders worden
aangesloten.
U kunt niet werken met afbeeldingen die op een Memory Stick worden bewaard wanneer u een i.LINK-verbinding gebruikt.
Aansluiten op een netwerk (LAN)
U kunt de computer aansluiten op netwerken van het type 1000BASE-T*/100BASE-TX/10BASE-T via een Ethernetnetwerkkabel. Sluit het ene uiteinde van een optionele netwerkkabel aan op de netwerkpoort (Ethernet) van de computer of
op het optionele dokstation voor het multifunctionele compartiment en sluit het andere uiteinde aan op uw netwerk.
Raadpleeg de netwerkbeheerder voor de gedetailleerde instellingen en de apparaten die nodig zijn voor de aansluiting op
het netwerk.
*
Alleen beschikbaar via de netwerkpoort (Ethernet) van het dokstation.
n 107 N
Randapparaten gebruiken
✍
Uw computer kan op het netwerk worden aangesloten met de standaardinstellingen.
Als de computer is aangesloten op het dokstation, dient u te selecteren welke poort wordt gebruikt. Volg de instructies op het scherm.
!
Telefoonlijnen kunnen niet worden aangesloten op de netwerkaansluiting (LAN) op uw computer.
Als de netwerkaansluiting (LAN) is aangesloten op de hieronder genoemde telefoonlijnen, kan door hoge elektrische stroom naar de aansluiting schade,
oververhitting of brand worden veroorzaakt.
- Telefoonlijnen voor thuisgebruik (intercom-luidsprekertelefoon) of zakelijk gebruik (bedrijfstelefoon met meerdere lijnen)
- De lijnen van het openbare telefoonnet
- PBX (private branch exchange)
!
Sluit geen telefoonkabel aan op de netwerkpoort.
n 108 N
De VAIO computer aanpassen
De VAIO computer aanpassen
In dit deel wordt kort beschreven hoe u de standaardinstellingen van de computer kunt aanpassen. U leert onder andere hoe
u het uiterlijk van de Sony-software en -hulpprogramma's kunt gebruiken en aanpassen, enzovoort.
❑ Het wachtwoord instellen (pagina 109)
❑ De computer instellen met VAIO Control Center (pagina 111)
❑ Energiebesparende modi gebruiken (pagina 112)
❑ Energiebeheer met VAIO Power Management (pagina 117)
❑ De modem configureren (pagina 119)
n 109 N
De VAIO computer aanpassen
Het wachtwoord instellen
Stel het wachtwoord in met een van de BIOS-functies.
Wanneer u het wachtwoord hebt ingesteld, moet u dit invoeren nadat het VAIO-logo is weergegeven bij het opstarten van de
computer. Met het wachtwoord voor inschakelen kunt u voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de computer.
Het wachtwoord voor inschakelen toevoegen
!
Zodra u het wachtwoord voor inschakelen hebt ingesteld, kunt u de computer niet starten zonder het wachtwoord in te voeren. Zorg dat u het
wachtwoord niet vergeet. Schrijf het wachtwoord op, bewaar het op een veilige plek en geef uw wachtwoord niet aan anderen.
Als u het wachtwoord voor inschakelen bent vergeten en hulp nodig hebt bij het opnieuw instellen ervan, worden herstellingskosten berekend. Uw
computer moet mogelijk worden verzonden naar een magazijn om het wachtwoord opnieuw in te stellen.
Het wachtwoord voor inschakelen toevoegen
1
Zet de computer aan.
2
Druk op F2 wanneer het VAIO-logo verschijnt.
Het BIOS Setup-scherm verschijnt. Als dit niet het geval is, start u de computer opnieuw op en drukt u meerdere keren
op de toets F2 als het VAIO-logo verschijnt.
3
Selecteer met < of , de optie Security. Het tabblad Security wordt nu weergegeven. Selecteer hier Set Machine
Password en druk vervolgens op Enter.
4
Voer in het scherm voor invoer van het wachtwoord tweemaal het wachtwoord in en druk vervolgens op Enter.
Het wachtwoord mag maximaal 32 alfanumerieke tekens lang zijn (inclusief spaties).
✍
Hieronder vindt u aanwijzingen om de computer zo te configureren dat er om een wachtwoord wordt gevraagd wanneer u de computer inschakelt of
het scherm BIOS setup wordt weergegeven.
n 110 N
De VAIO computer aanpassen
5
Selecteer Password when Power ON onder Security.
Druk op de spatiebalk om de instelling van Disabled in Enabled te veranderen.
6
Selecteer met < of , de optie Exit en vervolgens Exit Setup. Druk op Enter.
Controleer of Yes is geselecteerd in het scherm Setup Confirmation en druk vervolgens op Enter.
Het wachtwoord voor inschakelen wijzigen/verwijderen
Het wachtwoord voor inschakelen wijzigen of verwijderen
1
Zet de computer aan.
2
Druk op F2 wanneer het VAIO-logo verschijnt.
Het BIOS Setup-scherm verschijnt. Als dit niet het geval is, start u de computer opnieuw op en drukt u meerdere keren
op de toets F2 als het VAIO-logo verschijnt.
3
Voer het huidige wachtwoord in bij Enter Password en druk op Enter.
4
Selecteer met < of , de optie Security. Het tabblad Security wordt nu weergegeven. Selecteer hier Set Machine
Password en druk vervolgens op Enter.
5
Voer in het scherm voor invoer van het wachtwoord eenmaal het huidige wachtwoord in en voer vervolgens tweemaal een
nieuw wachtwoord in. Druk op Enter.
Als u het wachtwoord wilt verwijderen, laat u Enter New Password en Confirm New Password leeg en drukt u op Enter.
Druk op Enter als u wordt gevraagd of u de wijzigingen wilt opslaan.
6
Selecteer met < of de optie Exit en vervolgens Exit Setup. Druk op Enter.
Controleer of Yes is geselecteerd in het scherm Setup Confirmation en druk vervolgens op Enter.
n 111 N
De VAIO computer aanpassen
De computer instellen met VAIO Control Center
Met het hulpprogramma VAIO Control Center kunt u systeeminformatie controleren en voorkeuren voor de werking van het
systeem instellen.
VAIO Control Center gebruiken:
1
Klik op Start, ga naar Alle programma's en klik vervolgens op VAIO Control Center.
Het venster VAIO Control Center verschijnt.
2
Selecteer het gewenste besturingselement en wijzig de instellingen.
3
Als u klaar bent, klikt u op OK.
De instelling van het gewenste item is gewijzigd.
✍
Klik voor meer informatie over de verschillende opties op Help in het venster VAIO Control Center om het Help-bestand weer te geven.
Niet alle besturingselementen zijn zichtbaar als u VAIO Control Center opent als een gebruiker met beperkte toegangsrechten.
n 112 N
De VAIO computer aanpassen
Energiebesparende modi gebruiken
Als u een batterij gebruikt als stroombron voor de computer, kunt u via de instellingen voor energiebeheer ervoor zorgen dat
de batterij minder snel leeg raakt. Naast de normale werkingsmodus, die u in staat stelt specifieke apparaten uit te schakelen,
heeft de computer twee andere energiebesparende modi: Standby en Slaap. Als de computer werkt op batterijstroom,
schakelt deze automatisch over op de Slaap-modus wanneer de batterij bijna leeg is, ongeacht de geselecteerde instelling
voor energiebeheer.
!
Als de batterijlading minder dan 10 procent bedraagt, moet u de netadapter aansluiten zodat de batterij weer kan worden opgeladen of de computer
uitschakelen en een volledig opgeladen batterij plaatsen.
De standaardmodus gebruiken
Dit is de normale toestand als de computer in gebruik is. In deze modus brandt het groene stroomlampje. Om stroom te
besparen, kunt u een specifiek apparaat (bijvoorbeeld het LCD-scherm of de harde schijf) uitschakelen.
n 113 N
De VAIO computer aanpassen
De Standby-modus gebruiken
Met de Standby-stand wordt het LCD-scherm uitgeschakeld en worden de harde schijf en de CPU ingesteld op laag
energieverbruik. In deze modus knippert het stroomlampje (oranje).
De Standby-modus activeren
1
Klik op Start en selecteer Computer uitschakelen.
2
Klik op Standby.
Terugkeren naar de normale modus
Druk op een willekeurige toets.
!
Als u de aan/uit-knop langer dan vier seconden ingedrukt houdt, wordt de computer automatisch uitgeschakeld. Nog niet opgeslagen gegevens gaan
hierbij verloren.
✍
Als de Standby-modus is geactiveerd, kunt u geen schijf plaatsen.
De computer verlaat de Standby-modus sneller dan de Slaap-modus.
In de Standby-modus verbruikt de computer meer stroom dan in de Slaap-modus.
!
Als de batterij leeg raakt wanneer de computer in de Standby-modus staat, verliest u gegevens die nog niet zijn opgeslagen. Het is niet mogelijk terug
te keren naar de voorgaande werksituatie. Om te vermijden dat u gegevens verliest, moet u uw gegevens geregeld opslaan.
Als de computer gedurende 25 minuten niet wordt gebruikt, wordt de Standby-modus ingeschakeld. Om dit te voorkomen,
kunt u de instellingen van de Standby-modus wijzigen.
n 114 N
De VAIO computer aanpassen
De instellingen van de Standby-modus wijzigen:
1
Klik op Start en selecteer Configuratiescherm.
2
Klik op Prestaties en onderhoud.
3
Klik op Energiebeheer.
Het venster Eigenschappen voor Energiebeheer verschijnt.
4
Selecteer het tabblad Energiebeheerschema's.
5
Wijzig de instellingen voor Systeem op stand-by.
n 115 N
De VAIO computer aanpassen
De Slaap-modus gebruiken
In de Slaap-modus wordt de toestand van het systeem opgeslagen op de harde schijf en de stroom wordt uitgeschakeld.
Zelfs als de batterij leeg raakt, zullen er geen gegevens verloren gaan. In deze modus brandt het stroomlampje niet.
Ga als volgt te werk om de Slaap-modus te activeren:
Druk op Fn+F12.
Het venster Hibernating verschijnt en de computer schakelt over op de Slaap-modus.
Of,
1
Klik op Start en selecteer Computer uitschakelen.
2
Klik op Slaapstand.
Terugkeren naar de normale modus
Zet de computer aan door op de aan/uit-knop te drukken.
De computer keert terug naar de vorige toestand.
!
Als u de aan/uit-knop langer dan vier seconden ingedrukt houdt, wordt de computer automatisch uitgeschakeld.
n 116 N
De VAIO computer aanpassen
✍
Als u de computer lange tijd niet gebruikt, zet u de computer in de Slaap-modus. Deze stroombesparende stand bespaart u de tijd die nodig is om de
computer af te sluiten of weer te activeren.
Als de Slaap-modus is geactiveerd, kunt u geen schijf plaatsen.
Het activeren van de Slaap-modus duurt langer dan het activeren van de Standby-modus.
Het duurt langer om terug te keren naar de normale modus vanuit de Slaap-modus dan vanuit de Standby-modus.
In de Slaap-modus verbruikt de computer minder stroom dan in de Standby-modus.
!
Verplaats de computer niet tot het stroomlampje uitgaat.
n 117 N
De VAIO computer aanpassen
Energiebeheer met VAIO Power Management
Dankzij energiebeheer kunt u energiebeheerschema's opstellen voor werking op het stroomnet of batterijen, geheel
aangepast aan uw eisen op het gebied van energieverbruik.
VAIO Power Management is een softwaretoepassing die exclusief voor VAIO computers is ontwikkeld. Met deze
softwaretoepassing kunt u de functies van Windows Energiebeheer gebruiken om een betere werking van de computer en
een langere levensduur van de batterijen zeker te stellen. Zie de Help in het hulpprogramma VAIO Power Management voor
meer informatie over VAIO Power Management.
VAIO Power Management inschakelen
Wanneer u de computer start, verschijnt een pictogram met de status van energiebeheer op de taakbalk. Dit pictogram geeft
aan op welke stroombron het systeem op dat moment is aangesloten, bijvoorbeeld stroomnet. Als u dubbelklikt op dit
pictogram, verschijnt een venster waarin de status van de stroom wordt weergegeven.
VAIO Power Management wordt toegevoegd aan Energiebeheer van Windows.
VAIO Power Management activeren
1
Klik op Start en selecteer Configuratiescherm.
2
Klik op Prestaties en onderhoud.
3
Klik op Energiebeheer.
Het venster Eigenschappen voor Energiebeheer verschijnt.
4
Selecteer het tabblad VAIO Power Management.
De standaardinstellingen herstellen
1
Klik op het tabblad VAIO Power Management op Geavanceerd (Advanced).
Het venster VAIO Power Management verschijnt.
2
Volg de instructies op het scherm om de instellingen te wijzigen.
n 118 N
De VAIO computer aanpassen
Energiebeheerschema's van VAIO Power Management inschakelen
VAIO Power Management bevat een aantal vooraf ingestelde energiebeheerschema's. Elk energiebeheerschema bestaat
uit een aantal energiebeheerinstellingen die tegemoetkomen aan specifieke energiebeheerdoelstellingen, variërend van
maximaal energiebeheer tot helemaal geen energiebeheer.
Ga als volgt te werk om een VAIO Power Management-energiebeheerschema te activeren:
1
Klik op Start en selecteer Configuratiescherm.
2
Klik op Prestaties en onderhoud.
3
Klik op Energiebeheer.
Het venster Eigenschappen voor Energiebeheer verschijnt.
4
Selecteer het tabblad voor instellingen van energiebeheer.
5
Selecteer een energiebeheerschema in de vervolgkeuzelijst.
6
Als u nu het tabblad VAIO Power Management selecteert, ziet u dat het geselecteerde energiebeheerschema op het
tabblad verschijnt.
7
Indien nodig kunt u de items van de lijst wijzigen, bijvoorbeeld de helderheid van het beeldscherm.
8
Klik op OK.
Het energiebeheerschema is ingeschakeld.
✍
U kunt alleen energiebeheerschema's opstellen als u beheerdersrechten voor de computer hebt.
n 119 N
De VAIO computer aanpassen
De modem configureren
Voordat u de interne modem kunt gaan gebruiken (niet alle modems zijn ingebouwd) of telkens als u de modem gebruikt
terwijl u op reis bent, moet u ervoor zorgen dat het land van de actieve locatie die is gedefinieerd in het dialoogvenster
Telefoon- en modemopties overeenkomt met het land van waaruit u belt.
Mogelijk ziet u het tabblad Country Selector onder de opties van het huidige modemstuurprogramma. Omdat het tabblad
Country Selector geen constante functie is, mag u dit met dit tabblad niet de landinstellingen wijzigen. Alleen de volgende
procedure is betrouwbaar.
De landinstellingen van de modem wijzigen
1
Klik op Start en selecteer Configuratiescherm.
2
Klik op Telefoon- en modemopties.
Het venster Telefoon- en modemopties verschijnt.
Als u het venster Telefoon- en modemopties niet ziet, klikt u op Klassieke weergave aan de linkerkant.
3
Selecteer uw locatie op het tabblad Kiesregels.
4
Klik op de knop Bewerken om de huidige configuratie te wijzigen.
Het venster Locatie bewerken verschijnt.
Of
Klik op de knop Nieuw om de modem te configureren.
Het venster Nieuwe locatie verschijnt.
5
Controleer de land/regio-instellingen en zorg ervoor dat deze overeenkomen met de plaats waar u vandaan belt.
✍
Pulskeuze wordt mogelijk niet ondersteund in sommige regio's.
6
Als u de locatie-instellingen hebt gewijzigd, klikt u op Toepassen en vervolgens op OK.
Het venster Telefoon- en modemopties verschijnt.
n 120 N
De VAIO computer aanpassen
7
Controleer of uw modem staat vermeld op het tabblad Modems.
Als de modem niet staat vermeld, klikt u op Toevoegen en volgt u de wizard.
8
Klik op Toepassen/OK. De modem is geconfigureerd.
✍
Zorg ervoor dat de telefoonkabel is losgekoppeld van de computer voordat u de nieuwe landinstellingen toepast.
Het modemstuurprogramma bijwerken
Het modemstuurprogramma bijwerken
1
Klik op Start en selecteer Configuratiescherm.
2
Klik op Printers en andere hardware.
3
Klik op Telefoon- en modemopties.
Het venster Telefoon- en modemopties verschijnt.
4
Klik op het tabblad Modems en klik vervolgens op Eigenschappen om de eigenschappen van de modem te bekijken.
Het venster Eigenschappen voor Modem verschijnt.
5
Klik op het tabblad Stuurprogramma op Stuurprogramma bijwerken.
Het venster Wizard Updates voor hardware verschijnt.
Volg de instructies op het scherm. U kunt een Windows-zoekactie uitvoeren voor het stuurprogramma of de locatie van
het stuurprogramma zelf aanwijzen.
n 121 N
De VAIO-computer uitbreiden
De VAIO-computer uitbreiden
De computer en geheugenmodules bevatten precisieonderdelen en werken op basis van een elektronische-connectortechnologie.
Om te vermijden dat de garantie vervalt als gevolg van een verkeerde behandeling, volgt u de onderstaande aanbevelingen:
❑ Neem contact op met de dealer als u een nieuwe geheugenmodule wilt installeren.
❑ Installeer geheugenmodules nooit zelf, tenzij u hiermee vertrouwd bent.
❑ Raak de connectors niet aan en open het geheugenpaneel niet.
Raadpleeg de Specificaties voor het type module en de hoeveelheid geheugen die op de computer zijn geïnstalleerd.
Neem als u hulp nodig hebt contact op met VAIO-Link.
n 122 N
De VAIO-computer uitbreiden
Geheugen toevoegen en verwijderen
Als u de functies van de computer wilt uitbreiden, kunt u het geheugen uitbreiden door optionele geheugenmodules te
installeren. Voordat u een upgrade uitvoert voor het geheugen van de computer, leest u de opmerkingen en procedures op
de volgende pagina’s. Het aantal beschikbare sleuven is afhankelijk van de configuratie van de computer.
Opmerkingen over het toevoegen/verwijderen van geheugenmodules
❑ Wees voorzichtig als u het geheugen vervangt. Onjuiste installatie van geheugenmodules kan schade aan het systeem
veroorzaken. Hierdoor kan de garantie van de fabrikant vervallen.
❑ Gebruik alleen geheugenmodules die compatibel zijn met de computer. Als een geheugenmodule niet door de computer
wordt waargenomen of Windows instabiel gedrag vertoont, neemt u contact op met de leverancier of de fabrikant van de
geheugenmodule.
❑ Elektrostatische ontlading kan elektronische componenten beschadigen. Zorg voordat u een geheugenmodule aanraakt
voor het volgende:
❑ Bij de stappen die worden beschreven in dit document wordt verondersteld dat u vertrouwd bent met algemene
computerterminologie en met de veiligheidsgebruiken en wettelijke voorschriften inzake het gebruik en de
aanpassing van elektronische apparatuur.
❑ Schakel de computer uit en koppel het systeem los van de voeding (dus van de batterij of de netadapter) en van alle
telecommunicatieverbindingen, netwerken of modems voordat u de computer opent. Als u dit niet doet, kan dit leiden
tot lichamelijk letsel en/of materiële schade.
❑ Elektrostatische ontlading (ESO) kan geheugenmodules en andere onderdelen beschadigen. Installeer de
geheugenmodule alleen op een ESO-werkstation. Als geen ESO-werkstation beschikbaar is, mag u niet werken in
een ruimte met een vloerbedekking en mag u geen materialen hanteren die statische elektriciteit kunnen opwekken
of vasthouden (bijvoorbeeld cellofaanverpakking). Maak een verbinding tussen uzelf en de aarde door een ongelakt,
metalen deel van de behuizing vast te houden terwijl u het werk uitvoert.
n 123 N
De VAIO-computer uitbreiden
❑ Open de verpakking van de geheugenmodule pas op het moment dat u klaar bent om de module te installeren.
De verpakking beschermt de module tegen elektrostatische ontladingen.
❑ Gebruik het speciale zakje dat wordt geleverd met de geheugenmodule of wikkel de module in aluminiumfolie om deze
te beschermen tegen elektrostatische ontlading.
❑ Het binnendringen van vloeistoffen of andere substanties of objecten in de geheugensleuven of in andere interne
componenten van de computer leidt tot schade aan de computer. Reparatiekosten vallen dan niet meer onder de garantie.
❑ Leg de geheugenmodule niet op plaatsen die blootstaan aan:
❑ Warmtebronnen (bijvoorbeeld radiators of luchtkanalen)
❑ Direct zonlicht
❑ Veel stof
❑ Mechanische trillingen of schokken
❑ Sterke magneten of luidsprekers die niet magnetisch zijn afgeschermd
❑ Omgevingstemperaturen van meer dan 35°C of minder dan 5°C
❑ Hoge vochtigheid
❑ Behandel de geheugenmodule voorzichtig. Raak de randen van de onderdelen en printplaten in de computer niet aan,
om te voorkomen dat u uw handen of vingers verwondt.
n 124 N
De VAIO-computer uitbreiden
Een geheugenmodule verwijderen en installeren
Een geheugenmodule wijzigen of toevoegen
1
Sluit de computer af en koppel alle randapparaten los.
2
Haal de stekker uit het stopcontact en verwijder de batterij.
3
Wacht tot de computer is afgekoeld.
4
Schroef de schroeven (aangegeven door de onderstaande pijlen) onder in de computer los en verwijder het kapje van het
geheugenmodulecompartiment.
5
Raak een metalen voorwerp aan (zoals het aansluitpaneel aan de achterzijde van de computer) om statische elektriciteit
te ontladen.
n 125 N
De VAIO-computer uitbreiden
6
Verwijder de geheugenmodule:
❑ Trek de palletjes in de richting van de pijlen (1).
De geheugenmodule komt nu los.
❑ Zorg dat de geheugenmodule omhoog kantelt en trek deze in de richting van de pijl naar buiten (2).
7
Haal de nieuwe geheugenmodule uit de verpakking.
n 126 N
De VAIO-computer uitbreiden
8
Schuif de geheugenmodule in de geheugenmodulesleuf en druk deze naar binnen totdat deze vastklikt.
!
Als u maar één geheugenmodule gebruikt, plaatst u die in de sleuf die het dichtst bij de achterzijde van de computer zit.
Raak geen andere onderdelen van het moederbord aan.
Zorg ervoor dat u het plastic niet beschadigt dat dient ter bescherming van de module.
9
Plaats het kapje van het geheugenmodulecompartiment weer terug.
10 Draai de schroeven voorzichtig vast.
11 Plaats de batterij weer terug en schakel de computer in.
n 127 N
De VAIO-computer uitbreiden
De geheugencapaciteit controleren
Ga als volgt te werk om de geheugencapaciteit te controleren:
1
Zet de computer aan.
2
Klik op Start, ga naar Alle programma's en klik vervolgens op VAIO Control Center.
3
Dubbelklik op de map Info over deze computer in het venster VAIO Control Center.
4
Dubbelklik op het pictogram Info over deze computer in het venster Info over deze computer.
U kunt de geheugencapaciteit van het systeem zien. Als het nieuw geïnstalleerde geheugen niet verschijnt, herhaalt u de
procedure en start u de computer opnieuw op.
n 128 N
Voorzorgsmaatregelen
Voorzorgsmaatregelen
In dit deel worden de veiligheidsrichtlijnen en voorzorgsmaatregelen beschreven om beschadiging van de computer te
voorkomen.
❑ Met het LCD-scherm omgaan (pagina 129)
❑ De stroomvoorziening gebruiken (pagina 130)
❑ Met de computer omgaan (pagina 131)
❑ De ingebouwde MOTION EYE-camera gebruiken (pagina 133)
❑ Met diskettes omgaan (pagina 133)
❑ Met schijven omgaan (pagina 134)
❑ De batterij gebruiken (pagina 135)
❑ De hoofdtelefoon gebruiken (pagina 136)
❑ Met een Memory Stick omgaan (pagina 136)
❑ Met de harde schijf omgaan (pagina 137)
❑ Met de geheugenkaartadapter omgaan (pagina 138)
n 129 N
Voorzorgsmaatregelen
Met het LCD-scherm omgaan
❑ Stel het LCD-scherm niet bloot aan direct zonlicht. Hierdoor kan het scherm beschadigd raken. Wees voorzichtig als u
de computer gebruikt in de nabijheid van een venster.
❑ Kras niet over het LCD-scherm en oefen er geen druk op uit. Dit kan een defect veroorzaken.
❑ Als u de computer gebruikt bij een lage omgevingstemperatuur, kan het beeld op het scherm wat blijven hangen. Dit is
geen defect. Als de computer terug op normale temperatuur komt, doet dit probleem zich niet meer voor.
❑ Het beeld op het scherm kan enigszins blijven hangen als hetzelfde beeld geruime tijd wordt weergegeven. Na enige tijd
verdwijnt dit 'beeldrestant'. U kunt een schermbeveiliging gebruiken om te vermijden dat het beeld inbrandt in het scherm.
❑ Het scherm wordt warm tijdens het gebruik van de computer. Dit is normaal en wijst niet op een defect.
❑ Het LCD-scherm is geproduceerd met behulp van precisietechnologie. Het is echter mogelijk dat voortdurend heel kleine
zwarte en/of heldere puntjes (rood, blauw of groen) verschijnen op het LCD-scherm. Dit is een normaal gevolg van het
productieproces en wijst niet op een defect.
❑ Wrijf niet over het LCD-scherm. Hierdoor kan het scherm beschadigd raken. Gebruik een zachte, droge doek om het
LCD-scherm schoon te wrijven.
n 130 N
Voorzorgsmaatregelen
De stroomvoorziening gebruiken
❑ Zie de on line Specificaties voor informatie over de stroomvoorziening van de computer.
❑ Sluit op het stopcontact waarop de computer is aangesloten geen andere toestellen aan die stroom verbruiken
(bijvoorbeeld een kopieerapparaat of papierversnipperaar).
❑ U kunt een contactdoos met een stroomstootbeveiliging kopen. Dit apparaat voorkomt dat de computer beschadigd raakt
door stroomstoten, die zich bijvoorbeeld kunnen voordoen tijdens onweer met bliksem.
❑ Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer.
❑ Houd het netsnoer altijd vast bij de stekker als u het uit het stopcontact trekt. Trek nooit aan het snoer zelf.
❑ Verwijder de stekker van de computer uit het stopcontact als u van plan bent de computer gedurende lange tijd niet te
gebruiken.
❑ Zorg ervoor dat het stopcontact gemakkelijk toegankelijk is.
❑ Trek de netadapter uit het stopcontact als u deze niet gebruikt.
❑ Gebruik uitsluitend de netadapter die wordt geleverd met de computer of originele Sony-producten. Gebruik geen enkele
andere netadapter omdat hierdoor een storing kan worden veroorzaakt.
n 131 N
Voorzorgsmaatregelen
Met de computer omgaan
❑ Reinig de behuizing met een zachte, droge doek, eventueel licht bevochtigd met een milde oplossing van een
schoonmaakmiddel. Gebruik nooit schuursponsjes, schuurmiddelen of oplosmiddelen zoals alcohol en benzeen, omdat
deze de afwerkingslaag van de computer kunnen beschadigen.
❑ Als er een voorwerp of een vloeistof in de computer terechtkomt, sluit u de computer onmiddellijk af en verwijdert u de
stekker uit het stopcontact. Het is aan te raden de computer door een gekwalificeerde reparateur te laten nakijken voordat
u de computer weer gebruikt.
❑ Laat de computer niet vallen en plaats geen zware voorwerpen op de computer.
❑ Plaats de computer niet op een plaats die blootstaat aan:
❑ Warmtebronnen (bijvoorbeeld radiators of luchtkanalen)
❑ Direct zonlicht
❑ Veel stof
❑ Vocht of regen
❑ Mechanische trillingen of schokken
❑ Sterke magneten of luidsprekers die niet magnetisch zijn afgeschermd
❑ Omgevingstemperaturen van meer dan 35°C of minder dan 5°C
❑ Hoge vochtigheid
❑ Plaats geen elektronische apparatuur in de nabijheid van de computer. Het elektromagnetische veld van de computer kan
een storing veroorzaken.
❑ Zorg voor voldoende luchtcirculatie om te voorkomen dat de temperatuur in de computer te hoog oploopt. Plaats de
computer nooit op zachte oppervlakken zoals tapijten of dekens, of in de nabijheid van gordijnen, omdat hierdoor de
ventilatieopeningen geblokkeerd kunnen raken.
n 132 N
Voorzorgsmaatregelen
❑ De computer gebruikt hoogfrequente radiosignalen die de radio- of tv-ontvangst kunnen storen. Als dit probleem zich
voordoet, plaatst u de computer verder weg van het betreffende toestel.
❑ Gebruik alleen de aanbevolen randapparaten en interfacekabels, anders kunnen er zich problemen voordoen.
❑ Gebruik geen beschadigde aansluitkabels.
❑ Wanneer de computer snel van een koude naar een warme ruimte wordt overgebracht, kan er in de computer
condensatie van waterdamp optreden. Wacht in een dergelijke situatie minimaal een uur voordat u de computer
inschakelt. Als zich een probleem voordoet, schakelt u de computer uit, verwijdert u de stekker uit het stopcontact en
neemt u contact op met VAIO-Link.
❑ Zorg ervoor dat u altijd het netsnoer verwijdert voordat u de computer schoonmaakt.
❑ Maak regelmatig een reservekopie van uw gegevens om te voorkomen dat er gegevens verloren gaan in geval de
computer beschadigd raakt.
n 133 N
Voorzorgsmaatregelen
De ingebouwde MOTION EYE-camera gebruiken
❑ Raak het spiegelvlak over de lens aan de voorzijde van de ingebouwde MOTION EYE-camera niet aan. Als u dit wel doet,
kunnen er krassen op het vlak ontstaan, die te zien zijn op de vastgelegde beelden.
❑ Laat geen direct zonlicht in de lens van de ingebouwde MOTION EYE-camera vallen, ongeacht de energiemodus van de
computer. Dit kan namelijk een defect aan de camera veroorzaken.
❑ De ingebouwde MOTION EYE-camera is uitgeschakeld als stilstaande of videobeelden worden geïmporteerd vanaf een
i.LINK-compatibel apparaat dat is aangesloten op de S400 (i.LINK)-connector.
❑ Maak het spiegelvlak van de lens aan de voorzijde van de ingebouwde MOTION EYE-camera schoon met een lensblazer
of een zachte borstel. Als de lens extreem vuil is, maakt u deze schoon met een zachte, droge doek. Wrijf niet over het
vlak, aangezien dit gevoelig is voor druk.
Met diskettes omgaan
❑ Open het schuifje van de diskette niet handmatig en raak het oppervlak van de diskette niet aan.
❑ Leg diskettes nooit in de buurt van een magneet.
❑ Leg diskettes nooit in direct zonlicht of in de nabijheid van een warmtebron.
❑ Leg diskettes nooit in de buurt van vloeistoffen. Zorg ervoor dat de diskettes niet nat worden. Als u een diskette niet
gebruikt, moet u deze uit het diskettestation halen en in een diskettedoosje bewaren.
❑ Als de diskette is voorzien van een etiket, zorgt u ervoor dat het etiket goed is opgeplakt. Als de rand van het etiket
omgekruld is, kan het etiket vastplakken aan de binnenkant van het diskettestation en een storing veroorzaken of de
diskette beschadigen.
n 134 N
Voorzorgsmaatregelen
Met schijven omgaan
❑ Raak het oppervlak van een schijf nooit aan.
❑ Laat een schijf nooit vallen en buig een schijf niet.
❑ Vingerafdrukken en stof op het oppervlak van een schijf kunnen tot leesfouten leiden. Houd een schijf altijd vast bij de
rand en het gat in het midden, zoals hieronder wordt weergegeven:
❑ De betrouwbaarheid van een schijf is alleen gewaarborgd wanneer u hier zorgvuldig mee omgaat. Gebruik nooit
wasbenzine of andere oplosmiddelen, thinner, schoonmaakmiddelen of antistatische sprays, omdat de schijf hierdoor
beschadigd kan raken.
❑ Als u een schijf wilt reinigen, houdt u hem vast aan de rand en wrijft u hem met een zacht doekje van binnen naar
buiten schoon.
❑ Als de schijf erg vuil is, bevochtigt u een zacht doekje met water, wringt u het goed uit en wrijft u het oppervlak van de
schijf van binnen naar buiten schoon. Wrijf de schijf vervolgens goed droog met een droge, zachte doek.
❑ Plak nooit etiketten of labels op een schijf. Hierdoor raakt de schijf onherstelbaar beschadigd.
n 135 N
Voorzorgsmaatregelen
De batterij gebruiken
❑ Stel de batterij nooit bloot aan een temperatuur van meer dan 60°C (bijvoorbeeld in direct zonlicht of in een auto die
geparkeerd staat in de zon).
❑ De batterij raakt sneller leeg bij lage temperaturen. Dit komt omdat het rendement van de batterij afneemt bij lage
temperaturen.
❑ Laad de batterijen op bij een temperatuur tussen 10°C en 30°C. Bij lagere temperaturen duurt het opladen langer.
❑ Sommige oplaadbare batterijen voldoen niet aan de kwaliteits- en veiligheidsstandaards van Sony. Om
veiligheidsredenen werkt deze notebookcomputer alleen met originele Sony-batterijen die voor dit model zijn ontworpen.
Als u een andere batterij in de computer plaatst, wordt de batterij niet geladen en werkt de notebookcomputer niet.
❑ De batterij warmt op terwijl deze wordt gebruikt of geladen. Dit is normaal en is geen reden tot bezorgdheid.
❑ Plaats de batterij nooit in de buurt van een warmtebron.
❑ Houd de batterij droog.
❑ Open de batterij niet en probeer deze niet uit elkaar te halen.
❑ Stel de batterij niet bloot aan mechanische schokken.
❑ Als u de computer geruime tijd niet gebruikt, verwijdert u de batterij uit de computer om te vermijden dat deze beschadigd
raakt.
❑ Als u de batterij volledig hebt opgeladen maar de batterij toch vrij snel leeg raakt, is het mogelijk dat de batterij bijna
versleten is en moet worden vervangen.
❑ U hoeft de batterij niet te ontladen vóór u deze opnieuw oplaadt.
❑ Als u de batterij geruime tijd niet hebt gebruikt, moet u deze opnieuw opladen.
n 136 N
Voorzorgsmaatregelen
De hoofdtelefoon gebruiken
❑ Verkeersveiligheid – Gebruik geen hoofdtelefoon terwijl u een voertuig/rijtuig bestuurt, fietst of een gemotoriseerd
voertuig bedient. Dit is niet alleen gevaarlijk, maar is in sommige landen zelfs bij wet verboden. Loop niet rond met een
hoofdtelefoon met luide muziek. Dit kan gevaarlijk zijn, vooral op zebrapaden.
❑ Gehoorbeschadiging voorkomen – Zet het volume van de hoofdtelefoon niet te hoog. Oorartsen raden af
voortdurend en langdurig luide muziek te beluisteren. Als uw oren beginnen te suizen, verlaagt u het volume of zet
u de hoofdtelefoon af.
Met een Memory Stick omgaan
❑ Gebruik het apparaat niet op locaties die blootstaan aan statische elektriciteit of elektrische ruis.
❑ Raak de connector van een Memory Stick niet aan met uw vingers of een metalen voorwerp.
❑ Gebruik alleen het label dat werd geleverd met de Memory Stick.
❑ Buig een Memory Stick niet, laat hem niet vallen of stel hem niet bloot aan krachtige schokken.
❑ Haal een Memory Stick niet uit elkaar of wijzig deze niet.
❑ Laat een Memory Stick nooit nat worden.
❑ Gebruik of bewaar een Memory Stick niet op plaatsen die blootstaan aan:
❑ Extreem hoge temperaturen (bijvoorbeeld in een auto die geparkeerd staat in de zon)
❑ Direct zonlicht
❑ Hoge vochtigheid
❑ Corrosieve stoffen
❑ Gebruik het opbergdoosje dat wordt geleverd bij de Memory Stick.
n 137 N
Voorzorgsmaatregelen
Met de harde schijf omgaan
De harde schijf heeft een hoge opslagdichtheid en kan in hoog tempo gegevens lezen of schrijven. De harde schijf is echter
ook kwetsbaar voor mechanische trillingen, schokken en stof.
Hoewel de harde schijf is voorzien van een ingebouwde beveiliging tegen het verlies van gegevens door mechanische
trillingen, schokken of stof, is het toch belangrijk dat u de computer voorzichtig behandelt.
Om beschadiging van de harde schijf te vermijden:
❑ Stel de computer nooit bloot aan plotselinge bewegingen.
❑ Plaats de computer nooit in de buurt van een magneet.
❑ Plaats de computer niet op een plaats die blootstaat aan mechanische trillingen of die niet stabiel is.
❑ Verplaats de computer niet terwijl de stroom is ingeschakeld.
❑ Schakel de stroom niet uit of start de computer niet opnieuw op terwijl gegevens worden gelezen of geschreven.
❑ Gebruik de computer niet op een plaats die blootstaat aan extreme temperatuurschommelingen.
✍
Als de harde schijf beschadigd is, kunnen de gegevens niet worden hersteld.
n 138 N
Voorzorgsmaatregelen
Met de geheugenkaartadapter omgaan
❑ Raak de connector van een geheugenkaaartadapter niet aan met uw vingers of een metalen voorwerp.
❑ Gebruik alleen het label dat exclusief is ontworpen voor de geheugenkaartadapter.
❑ Buig een geheugenkaartadapter niet, laat hem niet vallen of stel hem niet bloot aan krachtige schokken.
❑ Haal een geheugenkaartadapter niet uit elkaar of wijzig deze niet.
❑ Laat een geheugenkaartadapter nooit nat worden.
❑ Gebruik of bewaar een geheugenkaartadapter niet op plaatsen die blootstaan aan:
❑ Extreem hoge temperaturen (bijvoorbeeld in een auto die geparkeerd staat in de zon)
❑ Direct zonlicht
❑ Hoge vochtigheid
❑ Corrosieve stoffen
❑ Gebruik het opbergdoosje dat wordt geleverd bij de geheugenkaartadapter.
n 139 N
Problemen oplossen
Problemen oplossen
In dit gedeelte wordt beschreven hoe u veelvoorkomende problemen met de computer kunt oplossen. Veel problemen zijn
eenvoudig op te lossen. Probeer eerst deze suggesties alvorens contact op te nemen met VAIO-Link.
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
Computer (pagina 140)
Systeembeveiliging (pagina 148)
Accu (pagina 150)
Ingebouwde MOTION EYE-camera (pagina 152)
Internet (pagina 156)
Netwerk (pagina 158)
Bluetooth-technologie (pagina 161)
CD's en DVD's (pagina 165)
Beeldscherm (pagina 170)
Afdrukken (pagina 174)
Microfoon (pagina 175)
Muis (pagina 176)
Luidsprekers (pagina 177)
Touchpad (pagina 178)
Toetsenbord (pagina 179)
Diskettes (pagina 180)
PC Cards (pagina 181)
Audio/video (pagina 182)
Memory Sticks (pagina 183)
Randapparatuur (pagina 184)
Dokstation (pagina 184)
n 140 N
Problemen oplossen
Computer
Wat moet ik doen als mijn computer niet opstart?
❑ Controleer of de computer correct is aangesloten op een stopcontact en is ingeschakeld. Controleer of het stroomlampje
aangeeft dat de computer is ingeschakeld.
❑ Zorg dat de accu correct is geïnstalleerd en is opgeladen.
❑ Controleer of het diskettestation (indien aanwezig) leeg is.
❑ Als de computer is aangesloten op een contactdoos of een UPS (Uninterruptible Power Supply of noodvoeding),
controleert u of de contactdoos of UPS op het stopcontact is aangesloten en is ingeschakeld.
❑ Als u een extern beeldscherm gebruikt, controleert u of deze op het stopcontact is aangesloten en is ingeschakeld. Zorg
dat de helderheid en het contrast correct zijn ingesteld. Raadpleeg de handleiding van het beeldscherm voor meer
informatie.
❑ Koppel de netadapter los en verwijder de accu. Wacht drie tot vijf minuten. Sluit de netadapter opnieuw aan en plaats de
accu terug. Druk op de aan/uit-knop om de computer aan te zetten.
❑ Condens kan een storing in de computer veroorzaken. Als dit gebeurt, mag u de computer gedurende ten minste één uur
niet gebruiken.
❑ Verwijder eventuele extra geheugenmodules die u na aankoop hebt geplaatst.
❑ Controleer of u de meegeleverde Sony-netadapter gebruikt. Voor uw veiligheid dient u alleen originele oplaadbare accu's
en netadapters van Sony te gebruiken. Deze worden door Sony geleverd voor uw VAIO-computer.
n 141 N
Problemen oplossen
Wat moet ik doen als er een BIOS-foutbericht wordt weergegeven wanneer de computer
opstart?
Als het bericht 'Press <F1> to resume, <F2> to setup' onder in het scherm wordt weergegeven
1
Druk op de F2-toets
Het BIOS Setup-scherm verschijnt.
2
Stel de datum in (maand/dag/jaar). Druk op Enter.
3
Druk op de toets m om System Time te selecteren en stel de tijd in (uren : minuten : seconden). Druk op Enter.
4
Druk op de toets , om de tab Exit te selecteren en druk op de toets F9.
Het bericht Load default configuration now? wordt weergegeven.
5
Selecteer Yes en druk op Enter.
6
Selecteer Exit Setup en druk op Enter.
Het venster Save configuration changes and exit now? verschijnt.
7
Selecteer Yes en druk op Enter.
De computer wordt opnieuw opgestart.
Als dit probleem zich regelmatig voordoet, neemt u contact op met VAIO-Link.
n 142 N
Problemen oplossen
Wat moet ik doen als het stroomlampje (groen) brandt, maar er niets op het scherm wordt
weergegeven wanneer ik de computer aanzet?
Als er na een tijdje nog steeds niets op het scherm wordt weergegeven
1
Houd de aan/uit-knop gedurende meer dan vier seconden ingedrukt om te controleren of het stroomlampje uit gaat. Zet
de computer opnieuw aan.
2
Als er nog steeds niets op het scherm wordt weergegeven, koppelt u de netadapter los, verwijdert u de accu en laat u de
computer circa één minuut uitgeschakeld. Sluit de netadapter weer aan, plaats de accu en zet de computer weer aan.
Wat moet ik doen als de computer of software niet meer reageert?
❑ U kunt de computer het beste uitschakelen via de optie Uitschakelen in het menu Start van Microsoft Windows, dat
toegankelijk is via de taakbalk. Als u een andere methode toepast, inclusief de onderstaande methoden, kunnen nietopgeslagen gegevens verloren gaan.
❑ Klik op Start, klik op Uitschakelen en klik nogmaals op Uitschakelen.
❑ Als de computer niet wordt uitgeschakeld, drukt u tegelijkertijd op de toetsen Ctrl+Alt+Delete. Wanneer het venster
Windows Taakbeheer verschijnt, klikt u op Uitschakelen in het menu Afsluiten.
Wanneer het venster Windows-beveiliging verschijnt, klikt u op Afsluiten.
❑ Als de computer nog steeds niet wordt uitgeschakeld, houdt u de aan/uit-knop ingedrukt of houdt u de aan/uit-schakelaar
opzij gedrukt totdat de computer wordt uitgeschakeld.
❑ Als de computer niet meer reageert terwijl een CD of DVD wordt afgespeeld, drukt u de toetsen Ctrl+Alt+Delete tegelijk
in. U kunt de computer daarna uitschakelen via Windows Taakbeheer.
❑ Als u Ctrl+Alt+Delete tegelijk indrukt of de computer uitschakelt via de aan/uit-knop of -schakelaar, kunnen er gegevens
verloren gaan.
❑ Verwijder de netadapter en accu.
❑ Probeer de software opnieuw te installeren.
❑ Neem contact op met de maker of leverancier van de software voor technische ondersteuning.
n 143 N
Problemen oplossen
Waarom wordt mijn computer niet stand-by of in de slaapstand gezet?
De computer kan instabiel worden als de werkingsmodus wordt gewijzigd voordat de computer volledig stand-by of in de
slaapstand is gegaan.
Voer de volgende stappen uit om de normale stabiliteit van de computer te herstellen
1
Sluit alle geopende programma's.
2
Klik op Start, selecteer Computer uitschakelen en selecteer vervolgens Opnieuw opstarten.
3
Als de computer niet opnieuw opstart, drukt u tegelijkertijd op de toetsen Ctrl+Alt+Delete.
Klik in het venster Windows Taakbeheer op de juiste knop en start de computer opnieuw op.
4
Als deze procedure niet werkt, houdt u de aan/uit-knop ingedrukt of houdt u de aan/uit-schakelaar opzij gedrukt totdat de
computer wordt uitgeschakeld.
Wat moet ik doen als het batterijlampje knippert en de computer niet opstart?
❑ Dit probleem kan worden veroorzaakt doordat de accu niet correct is geplaatst. U verhelpt dit probleem door de computer
uit te schakelen en de accu te verwijderen. Plaats vervolgens de accu terug in de computer. Raadpleeg De batterij
plaatsen (pagina 25) voor meer informatie.
❑ Als de symptomen zich blijven voordoen nadat u de bovenstaande stappen hebt uitgevoerd, betekent dit dat de accu niet
compatibel is. Verwijder de batterij en neem contact op met VAIO-Link.
n 144 N
Problemen oplossen
Waarom verschijnt er een venster met een melding over incompatibiliteit van de batterij
of een onjuiste aansluiting op de computer en een wijziging van de werkingsmodus in de
slaapstand?
❑ Dit probleem kan worden veroorzaakt doordat de accu niet correct is geplaatst. U verhelpt dit probleem door de computer
uit te schakelen en de accu te verwijderen. Plaats vervolgens de accu terug in de computer. Raadpleeg De batterij
plaatsen (pagina 25) voor meer informatie.
❑ Als de symptomen zich blijven voordoen nadat u de bovenstaande stappen hebt uitgevoerd, betekent dit dat de accu niet
compatibel is. Verwijder de batterij en neem contact op met VAIO-Link.
Waarom maakt de ventilator van mijn computer zoveel lawaai?
De ventilator draait mogelijk op hoge snelheid om de processor te koelen. Als u de processorsnelheid verlaagt, nemen ook
de snelheid en het geluidsniveau van de ventilator af. U kunt de processorsnelheid verlagen met behulp van
energiebeheerschema's.
Voer de volgende stappen uit om de processorsnelheid te verlagen met behulp van een
energiebesparingsmodus*
1
Klik op Start en selecteer Configuratiescherm.
2
Klik op Prestaties en onderhoud en klik op Energiebeheer.
Het venster Eigenschappen voor Energiebeheer verschijnt.
3
Selecteer Draagbaar/Laptop in de lijst Energiebeheerschema's.
4
Klik op Toepassen.
5
Klik op OK.
*
Alleen beschikbaar op bepaalde modellen.
n 145 N
Problemen oplossen
Waarom wordt in het venster Systeemeigenschappen een lagere processorsnelheid
weergegeven dan de maximale snelheid?
Dit is normaal. Aangezien de processor van de computer een technologie voor regeling van de processorsnelheid gebruikt
om energie te besparen, kan in Systeemeigenschappen de huidige processorsnelheid worden weergegeven in plaats van de
maximale snelheid.
Wat moet ik doen als ik mijn computer opstart en het bericht 'System Disabled' verschijnt
en Windows niet wordt gestart?
Als u driemaal achter elkaar een verkeerd opstartwachtwoord invoert, verschijnt het bericht System Disabled en wordt
Windows niet gestart. Houd de aan/uit-knop gedurende meer dan vier seconden ingedrukt om te controleren of het
stroomlampje uit gaat. Wacht 10 tot 15 seconden, start de computer opnieuw op en voer het juiste wachtwoord in. Controleer
wanneer u het wachtwoord invoert of de lampjes voor de toetsen Num Lock en Caps Lock uit zijn. Als een van deze lampjes
brandt, drukt u op de toets Num Lk of Caps Lock om het lampje uit te schakelen voordat u het wachtwoord invoert.
Wat moet ik doen als mijn spelsoftware niet werkt of steeds vastloopt?
❑ Kijk op de website van het spel of er patches of updates kunnen worden gedownload.
❑ Zorg dat u het meest recente videostuurprogramma hebt geïnstalleerd.
❑ Op sommige VAIO-modellen wordt het grafische geheugen gedeeld met het systeem. In dit geval kunnen geen optimale
grafische prestaties worden gegarandeerd.
Wat moet ik doen als ik het wachtwoord ben vergeten?
Als u het wachtwoord bent vergeten, neemt u contact op met VAIO-Link om het wachtwoord te annuleren. Hiervoor worden
kosten in rekening gebracht.
n 146 N
Problemen oplossen
Waarom duurt het lang voordat mijn computer wordt opgestart?
Als Personal Firewall van Norton Internet Security actief is, kan het enige tijd duren voordat het bureaublad verschijnt
vanwege de uitgevoerde controles voor de netwerkbeveiliging.
Waarom wordt het LCD-scherm niet uitgeschakeld als de geselecteerde tijd voor
automatisch uitschakelen is verstreken?
Met de oorspronkelijk geselecteerde schermbeveiliging van VAIO wordt de timerinstelling, die u kunt selecteren met
Energiebeheer van Windows en waarmee het LCD-scherm wordt uitgeschakeld, gedeactiveerd.
Wijzig de oorspronkelijk geselecteerde schermbeveiliging van VAIO.
Wat moet ik doen als ik de computer niet kan opstarten vanaf een aangesloten USBapparaat?
Als u de computer wilt opstarten vanaf een USB-apparaat, bijvoorbeeld een USB-diskettestation of een optisch USB-station,
dient u het opstartapparaat te wijzigen.
Zet de computer aan en druk op de F11-toets als het VAIO-logo wordt weergegeven.
n 147 N
Problemen oplossen
Hoe wijzig ik het volume van het opstartgeluid?
Het volume van het opstartgeluid wijzigen
1
Druk op de F2-toets
Het BIOS Setup-scherm verschijnt.
2
Druk op de toets < of , om Advanced te selecteren.
3
Druk op de toets < of , om Speaker Volume te selecteren en druk op Enter.
4
Druk op de toets M of m om het luidsprekervolume bij het opstarten te selecteren en druk op Enter.
5
Druk op < of om Exit te selecteren en selecteer vervolgens Exit Setup. Druk op Enter.
Het venster Save configuration changes and exit now? verschijnt.
6
Selecteer Yes en druk op Enter.
De computer wordt opnieuw opgestart en het opstartgeluid wordt afgespeeld op het opgegeven geluidsniveau.
✍
U kunt het VAIO-animatielogo tijdens het opstarten weergeven of verbergen. Als u het logo wilt weergeven, selecteert u VAIO Animation Logo of Show
VAIO Animation Logo en drukt u op Enter in het scherm dat wordt weergegeven bij stap 2 hierboven. Schakel het selectievakje uit als u het logo wilt
verbergen. Als u het VAIO-animatielogo verbergt, wordt het opstartgeluid ook uitgeschakeld.
n 148 N
Problemen oplossen
Systeembeveiliging
In dit gedeelte vindt u informatie over hoe u ervoor zorgt dat de computer probleemloos blijft werken en hoe u de computer
beschermt tegen mogelijke inbreuken op de beveiliging.
Hoe kan ik mijn computer beschermen tegen beveiligingsproblemen, zoals virussen?
Het besturingssysteem Microsoft Windows is vooraf op de computer geïnstalleerd. De beste manier om de computer te
beschermen tegen beveiligingsproblemen, zoals virussen, is regelmatig de nieuwste Windows-updates te downloaden en te
installeren.
U ontvangt belangrijke Windows-updates door de volgende stappen uit te voeren:
De computer moet verbinding hebben met internet voordat u updates kunt ontvangen.
1
Maak verbinding met internet.
2
Klik op het pictogram Automatische updates op de taakbalk.
3
Klik op Volgende en volg de aanwijzingen op het scherm om automatische of geplande updates in te stellen.
n 149 N
Problemen oplossen
Hoe zorg ik dat de anti-virussoftware bijgewerkt blijft?
U kunt het softwareprogramma Norton Internet Security bijgewerkt houden met de meest recente updates van Symantec
Corporation.
Voer de volgende stappen uit om de nieuwste beveiligingsupdate te downloaden en te installeren
1
2
Dubbelklik op het pictogram Norton Internet Security op de taakbalk. Als u de anti-virussoftware nog niet hebt
geregistreerd, verschijnt er een reeks informatiewizards.
1
Volg de aanwijzingen op het scherm om elke wizard te voltooien.
2
Dubbelklik nogmaals op het pictogram Norton Internet Security.
Het venster Norton Internet Security verschijnt.
Als u deze anti-virussoftware eerder hebt geregistreerd, verschijnt automatisch het venster Norton Internet Security.
Volg de aanwijzingen op het scherm om updates te selecteren en te downloaden.
n 150 N
Problemen oplossen
Batterij
Hoe weet ik wanneer de batterij is opgeladen?
Raadpleeg De batterij opladen (pagina 27) als u de resterende batterijlading wilt weten.
Wanneer werkt de computer op netstroom?
Als de computer rechtstreeks op de netadapter is aangesloten, werkt deze op netstroom, zelfs als de accu is geplaatst.
Wanneer moet ik de batterij opnieuw opladen?
❑ Als het accuniveau minder dan 10 procent bedraagt.
❑ Als het acculampje en het stroomlampje beide knipperen.
❑ Als u de accu gedurende lange tijd niet hebt gebruikt.
Wanneer moet ik de batterij vervangen?
Als de acculading nog steeds laag is nadat u de accu hebt opgeladen, heeft de accu waarschijnlijk het einde van de
gebruiksduur bereikt en dient u deze te vervangen.
Moet ik me zorgen maken als de geplaatste battterij warm is?
Nee, het is normaal dat de accu warm wordt wanneer de computer op accustroom werkt.
n 151 N
Problemen oplossen
Kan mijn computer in de slaapstand gaan terwijl de batterij wordt gebruikt?
De computer kan in de slaapstand gaan terwijl de accu wordt gebruikt, maar sommige softwareprogramma's en
randapparaten kunnen voorkomen dat de slaapstand wordt geactiveerd. Als u een programma gebruikt dat voorkomt dat de
slaapstand wordt geactiveerd, slaat u uw gegevens regelmatig op om te voorkomen dat u gegevens kwijtraakt. Raadpleeg
De slaapstand gebruiken (pagina 115) voor informatie over hoe u de slaapstand handmatig activeert.
Waarom gaat mijn computer niet in de slaapstand?
Mogelijk moet u eerst de slaapstand inschakelen. Voer de volgende stappen uit:
1
Klik op Start en selecteer Configuratiescherm.
2
Klik op Prestaties en onderhoud.
3
Klik op Energiebeheer.
Het venster Eigenschappen voor Energiebeheer verschijnt.
4
Klik op het tabblad Slaapstand.
5
Schakel het vakje naast Slaapstand inschakelen in.
n 152 N
Problemen oplossen
Ingebouwde MOTION EYE-camera
Waarom worden er in het viewervenster geen beelden of beelden van slechte kwaliteit
weergegeven?
❑ De ingebouwde MOTION EYE-camera kan niet tegelijk worden gebruikt in meer dan één softwaretoepassing. Als de
camera wordt gebruikt in een andere softwaretoepassing, moet u deze toepassing eerst sluiten voordat u de ingebouwde
MOTION EYE-camera kunt gebruiken.
❑ Er is mogelijk onvoldoende videogeheugen om beelden van de ingebouwde MOTION EYE-camera weer te geven.
Het probleem wordt mogelijk opgelost als u de resolutie of het aantal kleuren van het LCD-scherm verlaagt.
❑ Als u een snel bewegend object bekijkt, kan het viewervenster wat ruis vertonen, zoals horizontale lijnen. Dit is normaal
en wijst niet op een defect.
❑ Als het probleem zich blijft voordoen, start u de computer opnieuw op.
Waarom zijn de vastgelegde beelden van slechte kwaliteit?
❑ Als de beelden zijn vastgelegd bij tl-licht, kan de reflectie van het licht worden weergegeven.
❑ Donkere gedeelten van vastgelegde beelden kunnen worden weergegeven met ruis.
❑ Als het spiegelvlak over de lens vuil is, kunt u geen scherpe opnamen maken. Maak de lens schoon. Raadpleeg De
ingebouwde MOTION EYE-camera gebruiken (pagina 133).
n 153 N
Problemen oplossen
Waarom gaan er bij het vastleggen van de beelden frames verloren en treden
onderbrekingen op in het geluid?
❑ De effectinstellingen van uw softwaretoepassingen kunnen de oorzaak zijn van de verloren frames. Raadpleeg het
Help-bestand van de softwaretoepassing voor meer informatie.
❑ Er worden mogelijk meer softwaretoepassingen uitgevoerd dan de computer kan verwerken. Sluit de toepassingen die
u op dat moment niet gebruikt.
❑ De functie voor energiebeheer van uw computer is geactiveerd. Controleer de CPU-prestaties.
Waarom gaan er bij het afspelen van films frames verloren als de computer de batterij
gebruikt?
De batterij is bijna leeg. Sluit de computer aan op een stopcontact.
Waarom flikkert het beeld dat word vastgelegd door de ingebouwde MOTION EYEcamera?
Dit probleem doet zich voor als u de camera gebruikt bij tl-licht. Het wordt veroorzaakt door het verschil tussen de
lichtuitvoerfrequentie en de sluitertijd.
Als u de ruis die wordt veroorzaakt door flikkering wilt verminderen, wijst u de camera naar een andere kant of past u de
helderheid van het scherm aan. In sommige softwaretoepassingen kunt u de waarde voor de flikkering aanpassen met de
camera-instellingen.
n 154 N
Problemen oplossen
Waarom wordt de video-invoer van de ingebouwde MOTION EYE-camera een paar
seconden onderbroken?
De video-invoer kan een paar seconden worden onderbroken als:
❑ u een sneltoets met de toets Fn gebruikt.
❑ de belasting van de CPU hoger wordt.
Dit is normaal en wijst niet op een defect.
Waarom kan ik de ingebouwde MOTION EYE-camera niet gebruiken?
❑ De ingebouwde MOTION EYE-camera kan niet tegelijk worden gebruikt in meer dan één softwaretoepassing. Als de
camera wordt gebruikt in een andere softwaretoepassing, moet u deze toepassing eerst sluiten voordat u de ingebouwde
MOTION EYE-camera kunt gebruiken.
❑ Als het probleem zich blijft voordoen, moet u de stuurprogrammasoftware voor de camera opnieuw installeren. Ga als
volgt te werk om de stuurprogrammasoftware opnieuw te installeren.
1
Klik op Start en selecteer Configuratiescherm.
2
Klik op Prestaties en onderhoud.
3
Klik op het pictogram Systeem.
4
Klik in het tabblad Hardware op Apparaatbeheer.
5
Dubbelklik op Beeldapparaten.
6
Klik met de rechtermuisknop op Sony Visual Communication Camera VGP-VCC1 en klik op
Stuurprogramma bijwerken.
n 155 N
Problemen oplossen
Waarom wordt mijn computer instabiel als ik die in de Standby- of Slaap-modus zet terwijl
ik de ingebouwde MOTION EYE-camera gebruik?
❑ Zet de computer nooit in de Standby- of Slaap-modus als u de ingebouwde MOTION EYE-camera gebruikt.
❑ Als de computer automatisch in de Standby- of Slaap-modus wordt gezet, wijzigt u de instellingen van de desbetreffende
energiebesparingsmodus. Raadpleeg Energiebesparende modi gebruiken (pagina 112) als u de instellingen wilt
wijzigen.
n 156 N
Problemen oplossen
Internet
Waarom werkt mijn modem niet?
❑ Controleer of de telefoonkabel correct is aangesloten op de modempoort op de computer en op de
wandtelefoonaansluiting.
❑ Controleer of de telefoonkabel werkt. Sluit de kabel aan op een gewone telefoon en luister of u een kiestoon hoort.
❑ Controleer of het telefoonnummer dat het programma gebruikt correct is.
❑ Controleer of de software die u gebruikt compatibel is met de computermodem. (Alle vooraf geïnstalleerde Sonyprogramma's zijn compatibel.)
❑ Zorg dat de modem het enige apparaat is dat is aangesloten op de telefoonlijn.
❑ Controleer de volgende instelling:
1
Klik op Start en selecteer Configuratiescherm.
2
Klik op Printers en andere hardware.
3
Klik op Telefoon- en modemopties.
4
Controleer of de modem wordt vermeld op het tabblad Modems.
5
Controleer of de juiste locatiegegevens worden vermeld op het tabblad Kiesregels
n 157 N
Problemen oplossen
Waarom is mijn modemverbinding traag?
De computer is uitgerust met een V.92/V.90-compatibele modem. De verbindingssnelheid van de modem wordt beïnvloed
door vele factoren, waaronder ruis op de telefoonlijn of compatibiliteit met communicatieapparaten, zoals faxapparaten of
andere modems. Als u vermoedt dat uw modem geen goede verbinding maakt met andere computermodems, faxapparaten
of uw internetprovider, voert u de volgende stappen uit:
❑ Vraag het telefoonbedrijf of ze willen controleren of de telefoonlijn ruisvrij is.
❑ Als het probleem te maken heeft met een faxapparaat, controleert u of er geen problemen zijn met het faxapparaat
waarmee u een verbinding tracht te maken en of dit apparaat compatibel is met faxmodems.
❑ Als u een probleem hebt met de verbinding met de provider, controleert u of de provider geen technische problemen
ondervindt.
❑ Als u een tweede telefoonlijn hebt, probeert u de modem aan te sluiten op die lijn.
n 158 N
Problemen oplossen
Netwerken
Waarom kan mijn computer geen verbinding maken met een draadloos LAN-toegangspunt?
❑ De beschikbaarheid van de verbinding wordt beïnvloed door de afstand en door obstakels. Mogelijk moet u de computer
verder weg van obstakels of dichter bij een gebruikt toegangspunt plaatsen.
❑ Controleer of de schakelaar WIRELESS of WIRELESS LAN is ingeschakeld en of het lampje voor WIRELESS LAN op
de computer brandt.
❑ Controleer of het toegangspunt is ingeschakeld.
❑ Controleer de volgende instelling:
1
Klik op Start en selecteer Configuratiescherm.
2
Klik op Netwerk- en Internet-verbindingen.
3
Klik op Netwerkverbindingen.
4
Klik met de rechtermuisknop op Draadloze netwerkverbinding.
5
Klik op Eigenschappen.
6
Klik op de tab Draadloze netwerken.
7
Klik op Draadloze netwerken weergeven om te zien of uw toegangspunt is geselecteerd
❑ Controleer of de coderingssleutel correct is.
n 159 N
Problemen oplossen
Waarom krijg ik geen toegang tot internet?
❑ Controleer de instellingen voor het toegangspunt. Raadpleeg de instructies die bij het toegangspunt werden geleverd.
❑ Controleer of de computer en het toegangspunt verbinding met elkaar hebben.
❑ Plaats de computer verder weg van obstakels of dichter bij het toegangspunt dat u gebruikt.
❑ Controleer of de computer correct is geconfigureerd voor internettoegang.
Waarom verloopt de gegevensoverdracht traag?
❑ De gegevensoverdrachtssnelheid van het draadloze LAN wordt beïnvloed door de afstand en obstakels tussen apparaten
en toegangspunten. Andere factoren zijn apparaatconfiguraties, zendomstandigheden en softwarecompatibiliteit. Voor
een maximale overdrachtssnelheid moet u de computer mogelijk verder weg van obstakels of dichter bij een gebruikt
toegangspunt plaatsen.
❑ Als u een draadloos LAN-toegangspunt gebruikt, kan het apparaat tijdelijk zijn overbelast, afhankelijk van het aantal
apparaten dat communiceert via het toegangspunt.
❑ Als het toegangspunt de werking van andere toegangspunten verstoort, wijzigt u het kanaal voor het toegangspunt.
Raadpleeg de instructies bij het toegangspunt voor meer informatie.
Hoe voorkom ik onderbrekingen in de gegevensoverdracht?
❑ Als de computer verbinding heeft met een toegangspunt, kan de gegevensoverdracht worden onderbroken bij verzending
van grote bestanden of als de computer in de buurt van een magnetron of draadloze telefoon staat.
❑ Plaats de computer dichter bij het toegangspunt.
❑ Controleer of de verbinding met het toegangspunt intact is.
❑ Wijzig het kanaal van het toegangspunt. Raadpleeg de handleiding van het toegangspunt voor meer informatie.
n 160 N
Problemen oplossen
Wat zijn kanalen?
❑ Draadloze LAN-communicatie vindt plaats over gedeelde frequentiebanden, kanalen genoemd. Draadloze LANtoegangspunten van andere fabrikanten kunnen zijn ingesteld op andere kanalen dan Sony-apparaten.
❑ Als u een draadloos LAN-toegangspunt gebruikt, raadpleegt u de verbindingsinformatie in de aanwijzingen bij uw
toegangspunt.
Als ik de coderingssleutel wijzig, wordt de netwerkverbinding verbroken. Wat moet ik
doen?
De peer-to-peer netwerkverbinding tussen twee computers met ingebouwd draadloos LAN kan worden verbroken als de
coderingssleutel wordt gewijzigd. U kunt de coderingssleutel uit het oorspronkelijke profiel herstellen of de sleutel opnieuw
invoeren op beide computers, zodat de sleutels overeenstemmen.
n 161 N
Problemen oplossen
Bluetooth-technologie
Waarom wordt mijn computer niet gedetecteerd door andere Bluetooth-apparaten?
❑ Controleer of de Bluetooth-functie op beide apparaten is ingeschakeld.
❑ Als het Bluetooth-lampje niet brandt, zet u de schakelaar WIRELESS aan.
❑ U kunt de Bluetooth-functies niet gebruiken wanneer de computer in de stand-by- of slaapstand staat. Ga terug naar de
normale modus en schakel de schakelaar WIRELESS in.
❑ Mogelijk is de afstand tussen de computer en het apparaat te groot. De draadloze technologie van Bluetooth werkt het
beste als de apparaten niet meer dan 10 meter van elkaar verwijderd zijn.
Waarom detecteert mijn computer geen andere Bluetooth-apparaten?
Als het apparaat ook is aangesloten op andere apparaten, wordt het mogelijk niet weergegeven in de Bluetooth-software of
is er geen communicatie met het apparaat mogelijk.
Waarom kan ik het Bluetooth-apparaat waarmee ik wil communiceren niet vinden?
❑ Controleer of de Bluetooth-functie van het apparaat waarmee u wilt communiceren, is ingeschakeld. Raadpleeg de
handleiding van het andere apparaat voor meer informatie.
❑ Wanneer het apparaat waarmee u wilt communiceren al met een ander Bluetooth-apparaat communiceert, is het mogelijk
dat het niet wordt gevonden of dat het niet met de computer kan communiceren.
❑ Als u wilt dat andere Bluetooth-apparaten met de computer kunnen communiceren, klikt u met de rechtermuisknop op
het Bluetooth-pictogram
op de taakbalk en selecteert u Opties (Options) in het menu om het venster Opties (Options)
te openen. Controleer vervolgens of de juiste beveiligingsmodi zijn geselecteerd op het tabblad Beveiliging (Security).
Raadpleeg de Help in de Bluetooth-software voor meer informatie over de beveiligingsmodi.
Raadpleeg Communiceren met een ander Bluetooth-apparaat (pagina 75) voor meer informatie over het venster
Bluetooth-apparaat.
n 162 N
Problemen oplossen
Waarom kunnen andere Bluetooth-apparaten geen verbinding maken met mijn
computer?
❑ Controleer of het andere apparaat is geverifieerd.
❑ Mogelijk staat de computer niet toe dat andere apparaten verbinding maken. Voer de volgende stappen uit om
verbindingen van andere Bluetooth-apparaten in te schakelen:
1
Klik met de rechtermuisknop op het Bluetooth-pictogram
op de taakbalk.
2
Selecteer Opties (Options) in het menu.
Het venster Opties (Options) verschijnt.
3
Controleer of op het tabblad Beveiliging (Security) het Bluetooth-beveiligingsniveau Standaard (Standard) of Laag
(Low) is geselecteerd.
Als een aangepast Bluetooth-beveiligingsniveau is geselecteerd, klikt u op de knop Standaardniveau (Default level).
4
Klik op OK.
❑ De afstand waarover gegevens kunnen worden uitgewisseld, kan minder zijn dan 10 meter, afhankelijk van de obstakels
tussen de twee apparaten, de kwaliteit van de radiogolven, het besturingssysteem of de gebruikte software. Verplaats de
computer of zet de twee apparaten dichter bij elkaar.
❑ Wanneer het apparaat waarmee u wilt communiceren al met een ander Bluetooth-apparaat communiceert, is het mogelijk
dat het niet wordt gevonden of dat het niet met de computer kan communiceren.
❑ Controleer of de Bluetooth-functie van het apparaat waarmee u wilt communiceren, is ingeschakeld. Raadpleeg de
handleiding van het andere apparaat voor meer informatie.
n 163 N
Problemen oplossen
Waarom is mijn Bluetooth-verbinding traag?
❑ De snelheid van de gegevensoverdracht hangt af van de obstakels en/of de afstand tussen de twee apparaten, maar ook
van de kwaliteit van de radiogolven, het besturingssysteem of de gebruikte software. Verplaats de computer of zet de
twee apparaten dichter bij elkaar.
❑ De 2,4 GHz radiofrequentie waar Bluetooth- en draadloze LAN-apparaten gebruik van maken, wordt ook door andere
apparaten gebruikt. Bluetooth-apparaten bevatten een technologie waarmee interferentie van andere apparaten die
dezelfde golflengte gebruiken wordt geminimaliseerd. De communicatiesnelheid en het verbindingsbereik kunnen echter
wel achteruitgaan. De communicatie kan ook geheel worden onderbroken door interferentie van andere apparaten.
❑ De beschikbaarheid van de verbinding wordt beïnvloed door de afstand en door obstakels. Mogelijk dient u de computer
te verplaatsen zodat geen obstakels meer in de weg zitten, of dichter naar het apparaat waarmee verbinding wordt
gemaakt.
❑ Verwijder eventuele obstakels tussen de computer en het apparaat waarmee verbinding wordt gemaakt.
❑ Vanwege de beperkingen van de Bluetooth-standaard kunnen grote bestanden tijdens de continue overdracht soms
beschadigd raken als gevolg van elektromagnetische interferentie uit de omgeving.
Wat moet ik doen als een bericht wordt weergegeven waarin om verificatie wordt
gevraagd?
Het Bluetooth-apparaat waarmee u contact wilt maken, vraagt om een verificatie van de verbinding. Als u via een Bluetoothverbinding wilt communiceren met dit apparaat, moeten beide apparaten zijn geïdentificeerd.
Waarom kan ik geen verbinding maken met de service die wordt ondersteund door het
Bluetooth-apparaat waarmee ik contact wil maken?
Verbinding is alleen mogelijk voor services die ook worden ondersteund op de computer met de Bluetooth-functionaliteit. Zie
de Help in de Bluetooth-software voor meer informatie.
n 164 N
Problemen oplossen
Kan ik apparaten met Bluetooth-technologie gebruiken in vliegtuigen?
Met Bluetooth-technologie zendt de computer radiogolven uit op een frequentie van 2,4 GHz. Gevoelige locaties, zoals
ziekenhuizen en vliegtuigen, hebben mogelijk beperkingen voor het gebruik van Bluetooth-apparaten vanwege de
radiostoring. Vraag het personeel of het gebruik van de Bluetooth-functie op de computer is toegestaan.
Waarom krijg ik geen verbinding met een Bluetooth-apparaat door het IP-adres op te
geven op een PAN (Personal Area Network)
Voor de Bluetooth-software wordt DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) gebruikt om IP-adressen toe te wijzen aan
actieve draadloze apparaten. Als u een vast IP-adres opgeeft voor het apparaat waarmee u verbinding wilt maken, kan er
geen dynamisch IP-adres worden toegewezen aan het apparaat. Geef geen IP-adressen op wanneer u een PAN gebruikt.
Waarom kan ik de Bluetooth-functionaliteit niet gebruiken wanneer ik me bij de computer
aanmeld met beperkte gebruikersrechten?
De Bluetooth-functionaliteit is mogelijk niet beschikbaar voor gebruikers met beperkte rechten op de computer. Meld u bij de
computer aan als gebruiker met beheerdersrechten.
Waarom krijg ik geen verbinding met een Bluetooth-apparaat in de PAN User-modus?
Als het apparaat waarmee u verbinding wilt maken Bluetooth-communicatie alleen ondersteunt in de PAN User-modus, kunt
u geen verbinding tot stand brengen vanaf de computer.
Waarom kan ik de Bluetooth-software niet gebruiken als een andere gebruiker?
Als de vorige gebruiker zich niet afmeldt van het systeem, werkt de Bluetooth-software niet voor de nieuwe gebruiker.
Meld u af voordat u de software gebruikt als een andere gebruiker. Als u zich wilt afmelden van het systeem, klikt u op
Start en Afmelden.
n 165 N
Problemen oplossen
CD's en DVD's
Waarom blijft mijn computer hangen als ik probeer een schijf te lezen?
De schijf die de computer probeert te lezen is mogelijk vuil of beschadigd. Voer de volgende stappen uit:
1
Start de computer opnieuw op door te klikken op Start, Uitschakelen en Opnieuw opstarten.
2
Verwijder de schijf uit het optische schijfstation.
3
Kijk of de schijf vuil of beschadigd is. Als de schijf vuil is, leest u Met schijven omgaan (pagina 134) voor instructies over
hoe u de schijf reinigt.
Wat moet ik doen als de lade van het station niet opengaat?
❑ Controleer of de computer aanstaat.
❑ Druk op de uitwerpknop voor het station.
❑ Als de uitwerpknop niet werkt, klikt u op Start en daarna op Deze computer. Klik met de rechtermuisknop op het
pictogram van het optische station en selecteer Uitwerpen in het snelmenu.
❑ Als geen van de bovenstaande opties werkt, duwt u een dun, recht voorwerp (zoals een paperclip) in het uitwerpgaatje
in de buurt van de uitwerpknop van het station.
❑ Start de computer opnieuw op.
n 166 N
Problemen oplossen
Wat moet ik doen als het optische schijfstation mijn CD of DVD niet correct afspeelt?
❑ Controleer of de schijf met het label omhoog in het optische station is geplaatst.
❑ Controleer of de benodigde toepassingen zijn geïnstalleerd aan de hand van de instructies van de fabrikant.
❑ Als de CD of DVD vuil of beschadigd is, reageert de computer niet meer. Voer de volgende stappen uit:
1
Start de computer opnieuw op door te drukken op Ctrl+Alt+Delete en Opnieuw opstarten te kiezen in het menu
Afsluiten van het venster Windows Taakbeheer.
2
Verwijder de CD of DVD uit het optische station.
3
Controleer of de schijf vuil of beschadigd is. Als u de schijf moet reinigen, raadpleegt u Met schijven omgaan
(pagina 134) voor aanwijzingen.
❑ Als u een CD of DVD afspeelt en geen geluid hoort, voert u de volgende stappen uit:
❑ Dubbelklik op het pictogram Volume op de taakbalk en schakel de selectievakjes Alles dempen onder Hoofdvolume
en Dempen onder Wave uit.
❑ Controleer de volume-instelling van de audiomixer.
❑ Als u externe luidsprekers gebruikt, controleert u de volumeregeling op de luidsprekers en de aansluiting van de
luidsprekers op de computer.
❑ Controleer of de functie voor CD-audio is ingeschakeld en of het juiste stuurprogramma is geïnstalleerd. Voer de
volgende stappen uit:
1
Klik op Start en selecteer Configuratiescherm.
2
Klik op Prestaties en onderhoud.
3
Klik op Systeem.
Het venster Systeemeigenschappen verschijnt.
n 167 N
Problemen oplossen
4
Selecteer de tab Hardware en klik op Apparaatbeheer in het vak Apparaatbeheer.
Er verschijnt een venster met een lijst met de hardwareapparaten van de computer.
Als er een X of een uitroepteken wordt weergegeven op het weergegeven apparaat, moet u het apparaat inschakelen
of de stuurprogramma's opnieuw installeren.
5
Dubbelklik op het optische schijfstation om het submenu te openen.
6
Dubbelklik op het weergegeven station en selecteer de tab Eigenschappen.
7
Schakel het vakje Digitale cd-audio voor dit cd-rom-station inschakelen in als dit vakje is uitgeschakeld.
U kunt het stuurprogramma controleren door te klikken op de tab Stuurprogramma en vervolgens op
Stuurprogrammagegevens.
8
Klik op OK om het venster te sluiten.
❑ Controleer of er geen label op de CD of DVD is geplakt. Labels kunnen losgaan terwijl de schijf zich in het optische station
bevindt en het station beschadigen of defecten veroorzaken.
❑ Als een waarschuwing over een regiocode wordt weergegeven, is de schijf mogelijk incompatibel met het optische station.
Controleer op de doos van de DVD of de regiocode compatibel is met het station.
❑ Als er condens aanwezig is in de computer, mag u de computer gedurende ten minste één uur niet gebruiken. Condens
kan een storing in de computer veroorzaken.
❑ Zorg ervoor dat de computer op netstroom werkt en probeer de schijf opnieuw af te spelen.
n 168 N
Problemen oplossen
Wat moet ik doen als ik niet naar CD kan schrijven?
❑ Start geen software en zorg dat er geen programma's automatisch worden gestart, zelfs geen schermbeveiliging.
❑ Gebruik het toetsenbord niet.
❑ Gebruik geen CD-R/RW-schijf waarop een label is geplakt. Dit kan een schrijffout of andere beschadigingen veroorzaken.
Wat moet ik doen als ik niet naar DVD kan schrijven?
❑ Gebruikt u de juiste beschrijfbare DVD?
❑ Controleer welke indeling voor beschrijfbare DVD's compatibel is met de ingebouwde DVD-recorder van de computer
(DVD-R / DVD-RW / DVD+R / DVD+RW). Houd er rekening mee dat beschrijfbare DVD's van bepaalde merken mogelijk
niet werken.
❑ De vooraf geïnstalleerde software op de computer biedt geen ondersteuning voor het kopiëren van DVD-films. Met
Macrovision of een vergelijkbare videobeveiligingstechnologie wordt voorkomen dat gebruikers DVD-films kopiëren. Een
DVD-film kopiëren vormt een inbreuk op het auteursrecht en is daarom illegaal.
n 169 N
Problemen oplossen
Wat moet ik doen als ik niet naar DVD-RAM kan schrijven met Windows-functies?
Deze vraag is alleen van toepassing op bepaalde modellen. Zie de on line Specificaties om na te gaan of uw model is
uitgerust met het DVD±RW/RAM-station.
Voer de volgende stappen uit om de instellingen te wijzigen:
1
Klik op Start en selecteer Deze computer.
2
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van het optische station en selecteer Eigenschappen.
3
Klik op het tabblad Opnemen.
4
Klik om het selectievakje Op dit station mogen opnames op cd worden gemaakt uit te schakelen.
5
Klik op OK.
!
Als u het selectievakje Op dit station mogen opnames op cd worden gemaakt uitschakelt, wordt schrijven naar de CD-R- en CD-RW-schijven
uitgeschakeld. Zorg ervoor dat u dit selectievakje inschakelt als u naar dergelijke schijven wilt schrijven.
U kunt geen gegevens toevoegen aan DVD-RAM-schijven met gegevens die al zijn geschreven door de software Roxio DigitalMedia vanwege verschil
in schijfformattering. Als u probeert gegevens toe te voegen aan een dergelijke schijf, wordt de schijf opnieuw geformatteerd waardoor alle gegevens
op de schijf verloren gaan.
n 170 N
Problemen oplossen
Beeldscherm
Waarom gaat het computerscherm (LCD) uit?
❑ Het computerscherm kan uitgaan als de computer geen stroom meer krijgt of als een energiebesparingsmodus wordt
geactiveerd (stand-by of slaapstand). Als de computer in de stand-by-modus LCD (Video) staat, drukt u op een toets om
het computerscherm te activeren. Raadpleeg Energiebesparende modi gebruiken (pagina 112) voor meer informatie.
❑ Controleer of de computer is aangesloten op een stopcontact en is ingeschakeld. Het stroomlampje op de computer
brandt als de computer aanstaat.
❑ Als de computer op accustroom werkt, controleert u of de accu correct is geplaatst en is opgeladen. Raadpleeg De accu
gebruiken (pagina 25) voor meer informatie.
❑ Als de beeldschermmodus is ingesteld op een extern beeldscherm, drukt u op Fn+F7. Raadpleeg Combinaties en
functies met de Fn-toets (pagina 32) voor meer informatie.
Waarom kan ik niet het hele DVD-videobeeld op een televisiescherm zien?
De weergaveresolutie is mogelijk niet correct ingesteld. Het wordt aanbevolen een weergaveresolutie van 1024 x 786 of
minder in te stellen, afhankelijk van de grootte van het externe beeldscherm.
Hoe pas ik het beeld op het televisiescherm aan?
Gebruik de bediening van het externe beeldscherm om het beeld aan te passen. Raadpleeg de handleiding van het
beeldscherm voor meer informatie.
n 171 N
Problemen oplossen
Hoe wijzig ik de videoresolutie van het televisiescherm?
❑ Het beeld wordt mogelijk niet op het gehele televisiescherm weergegeven als de computerresolutie groter is dan 1024 x
768. Pas de videoresolutie aan tot 1024 x 768 of kleiner.
❑ Als u de AV Out-aansluiting gebruikt, sluit u de AV-kabel (audio/video) aan op de computer voordat u de computer opstart.
❑ Voer de volgende stappen uit om de videoresolutie te wijzigen:
1
Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad en selecteer Eigenschappen in het snelmenu.
2
Klik op het tabblad Instellingen.
3
Verplaats de schuifregelaar voor de schermresolutie naar links om de resolutie te verlagen of naar rechts om de
resolutie te verhogen.
Hoe schakel ik de computer om van LCD naar tv?
Druk op de toetsen Fn+F7 om het beeld weer te geven op het computerscherm (LCD) of de tv. Raadpleeg Combinaties en
functies met de Fn-toets (pagina 32) voor meer informatie.
Wat moet ik doen als het scherm geen videobeeld weergeeft?
❑ Als het externe beeldscherm is geselecteerd als uitvoer met de toetsen Fn+F7 maar het externe beeldscherm niet is
aangesloten, kunt u geen videobeeld op uw scherm zien.
❑ Stop in dit geval de videoweergave, druk op Fn+F7 om de uitvoerbestemming te wijzigen in het computerscherm en start
de videoweergave opnieuw.
Wat moet ik doen als het scherm donker is?
❑ Druk op Fn+F6 om het scherm lichter te maken.
n 172 N
Problemen oplossen
Wat moet ik doen als de helderheid van het scherm verandert?
Als u de helderheid van het scherm aanpast met de toetsen Fn+F5/F6, is deze instelling tijdelijk en wordt deze vervangen
door de instelling op het tabblad VAIO Power Management wanneer een ander energiebeheerschema wordt geselecteerd.
Voer de volgende stappen uit om de helderheidsinstelling op te slaan
✍
U moet hiervoor beschikken over beheerdersrechten op de computer.
1
Klik op Start en selecteer Configuratiescherm.
2
Klik op Prestaties en onderhoud.
3
Klik op Energiebeheer.
4
Selecteer het tabblad voor instellingen van energiebeheer.
5
Selecteer het gewenste energiebeheerschema in de vervolgkeuzelijst.
6
Selecteer Geen wijziging voor LCD-helderheid op het tabblad VAIO Power Management.
7
Klik op OK.
Als u de helderheid aanpast met de toetsen Fn+F5/F6, wordt deze instelling opgeslagen en blijft de helderheid van het
scherm ongewijzigd, ongeacht de gebruiksomstandigheden.
n 173 N
Problemen oplossen
Wat moet ik doen als het externe beeldscherm (of de TV) niets weergeeft?
Als u de aangemelde gebruiker wijzigt met de functie voor snelle gebruikerswisseling nadat de computer is opgestart, kunt u
het beeldscherm niet selecteren door op de toetsen Fn+F7 te drukken.
Wat moet ik doen als met de toetsen Fn+F7 het beeldscherm niet wordt overgeschakeld
naar de externe monitor die is aangesloten op de monitorpoort (VGA) van de computer?
Als de computer is aangesloten op het optionele dokstation, is de monitorpoort (VGA) van de computer uitgeschakeld. Als u
op de toetsen Fn+F7 drukt, wordt er overgeschakeld van het LCD-scherm naar de externe monitor die is aangesloten op de
monitorpoort (VGA) van het dokstation.
n 174 N
Problemen oplossen
Afdrukken
Waarom kan ik geen documenten afdrukken?
❑ Controleer of de printer aanstaat en of de printerkabel correct is aangesloten op de poorten op de printer en de computer.
❑ Controleer of de printer compatibel is met het Windows-besturingssysteem dat op de computer is geïnstalleerd.
❑ U moet mogelijk een printerstuurprogramma installeren voordat u de printer kunt gebruiken. Raadpleeg de handleiding
van de printer voor meer informatie.
❑ Als de printer niet werkt nadat de computer weer wordt geactiveerd vanuit een energiebesparingsmodus (stand-by of
slaapstand), start u de computer opnieuw op.
❑ Als de printer over functies voor bidirectionele communicatie beschikt, kunt u mogelijk afdrukken door deze functies op
de computer uit te schakelen. Voer de volgende stappen uit:
1
Klik op Start en selecteer Configuratiescherm.
2
Klik op Printers en andere hardware.
3
Klik op Printers en faxapparaten.
4
Klik met de rechtermuisknop op een ongebruikte printer en selecteer Eigenschappen.
5
Klik op de tab Poorten.
6
Schakel het selectievakje Ondersteuning in twee richtingen inschakelen uit.
7
Klik op OK.
Door deze instellingen te wijzigen, schakelt u de functies voor bidirectionele communicatie van de printer, zoals
gegevensoverdracht, statuscontrole en extern bedieningspaneel, uit.
Als de printer is aangesloten op het dokstation, controleert u of het dokstation is aangesloten op de netstroom.
n 175 N
Problemen oplossen
Microfoon
Waarom werkt mijn microfoon niet?
❑ Als u een externe microfoon gebruikt, controleert u of de microfoon is ingeschakeld en correct is aangesloten op de
microfoonaansluiting op de computer.
❑ Er is mogelijk gedrukt op de dempknop. Controleer of het lampje Dempen % brandt. Als dit het geval is, drukt u op de
dempknop om het volume in te schakelen.
n 176 N
Problemen oplossen
Muis
Wat moet ik doen als de computer de muis niet herkent?
❑ Controleer of de muis correct is aangesloten op de poort.
❑ Start de computer opnieuw op terwijl de muis op de computer is aangesloten.
Wat moet ik doen als de aanwijzer niet beweegt wanneer ik de muis gebruik?
❑ Controleer of er geen andere muis is geïnstalleerd.
❑ Als u een schijf afspeelt, drukt u tegelijk op de toetsen Ctrl+Alt+Delete om de weergave te stoppen en de computer
opnieuw op te starten.
❑ Als de aanwijzer nog steeds niet beweegt, start u de computer opnieuw op.
❑ Druk tegelijk op de toetsen Ctrl+Alt+Delete.
Klik in het venster Windows Taakbeheer op de juiste knop en start de computer opnieuw op.
❑ Druk op de aan/uit-knop en houd deze ingedrukt. Nadat de computer is uitgeschakeld, wacht u 10 tot 15 seconden
en drukt u opnieuw op de aan/uit-knop om de computer opnieuw op te starten.
❑ Gebruik geen speelgoed of apparatuur met radiobesturing, CB-radio's (27 MC-band) en andere draadloze apparaten in
de buurt van uw draadloze muis. Deze apparaten kunnen storing veroorzaken, waardoor de muis niet correct meer werkt.
❑ Plaats geen metalen meubilair in de buurt van de computer of draadloze muis, aangezien dit storing kan veroorzaken
waardoor de muis niet correct meer werkt.
n 177 N
Problemen oplossen
Luidsprekers
Waarom werken mijn luidsprekers niet?
❑ Controleer of de luidsprekers correct zijn aangesloten en of het volume hoog genoeg staat om geluid te horen.
❑ De luidsprekers zijn mogelijk niet ontworpen voor gebruik met een computer.
❑ Als de luidsprekers zijn voorzien van een knop om het geluid te dempen, schakelt u deze knop uit.
❑ Als de luidsprekers zijn voorzien van een volumeregeling, controleert u of het volume hoog genoeg staat om geluid te
horen.
❑ Als u een audiokabel hebt aangesloten op de koptelefoonaansluiting, verwijdert u de kabel en gebruikt u de
luidsprekerkabel die bij de luidsprekers is geleverd.
❑ Als accustroom wordt gebruikt, controleert u of de accu correct is geplaatst en is opgeladen.
❑ Als de luidsprekers een externe stroomvoorziening vereisen, controleert u of de luidsprekers zijn aangesloten op een
stroombron. Raadpleeg de handleiding van de luidsprekers voor meer informatie.
Waarom hoor ik geen geluid uit mijn luidsprekers?
❑ Als de computer op accustroom werkt, controleer dan of de accu correct is geplaatst en is opgeladen.
❑ Als u een programma gebruikt dat een eigen volumeregeling heeft, controleert u of het volume correct is ingesteld.
Raadpleeg de Help van het programma voor meer informatie.
❑ Het is mogelijk dat de luidsprekers zijn uitgeschakeld, dat de volumeregeling te laag staat of dat de audio-optie is
uitgeschakeld.
❑ Controleer de volumeregeling in Windows.
n 178 N
Problemen oplossen
Touchpad
Wat moet ik doen als het touchpad niet werkt?
❑ Start de computer opnieuw op.
Druk tegelijk op de toetsen Ctrl+Alt+Delete.
Klik in het venster Windows Taakbeheer op de juiste knop en start de computer opnieuw op.
❑ Als de aanwijzer niet beweegt wanneer u een schijf afspeelt, drukt u tegelijk op de toetsen Ctrl+Alt+Delete om het
afspelen van de schijf te stoppen en de computer opnieuw op te starten.
❑ Als u nog steeds problemen ondervindt, controleert u of er geen andere muis is geïnstalleerd.
❑ Mogelijk hebt u het touchpad uitgeschakeld zonder dat u een muis op de computer hebt aangesloten. Raadpleeg Het
touchpad gebruiken (pagina 34).
Hoe wijzig ik de toewijzing van de linker- en rechterknop?
Als de computer een enkele klik interpreteert als dubbelklikken, kunt u de knoptoewijzing wijzigen. Voer de volgende stappen
uit:
1
Klik op Start en selecteer Configuratiescherm.
2
Klik op Printers en andere hardware.
3
Klik op Muis.
4
Klik op het tabblad Knoppen.
5
Selecteer uw voorkeuren in het vak Knopselectie en klik op Toepassen om de instellingen toe te passen.
Mogelijk moet u op de Tab-toets en de toetsen M en m drukken om een keuze te maken.
6
Klik op OK om het venster te sluiten.
n 179 N
Problemen oplossen
Toetsenbord
Wat moet ik doen als de toetsenbordconfiguratie onjuist is?
❑ De taalindeling van het toetsenbord van de computer staat vermeld op de sticker op de doos. Als u een andere
toetsenbordindeling kiest tijdens de installatie van Windows, komt de toetsenconfiguratie niet overeen.
❑ Voer de volgende stappen uit om de toetsenbordconfiguratie te wijzigen:
1
Klik op Start en selecteer Configuratiescherm.
2
Klik op Datum, tijd, taal en landinstellingen en klik op Landinstellingen.
3
Wijzig de instellingen naar wens.
Wat moet ik doen als ik bepaalde tekens niet met het toetsenbord kan invoeren?
Als u de U, I, O, P, J, K, L, M en dergelijke niet kunt invoeren, is de toets Num Lk mogelijk geactiveerd. Controleer of het
lampje voor de Num Lock-toets uit is. Als het Num Lock-lampje brandt, drukt u op de toets Num Lk om deze uit te schakelen
voordat u deze tekens invoert.
n 180 N
Problemen oplossen
Diskette
Waarom verschijnt het pictogram Hardware veilig verwijderen niet op de taakbalk
wanneer het diskettestation is aangesloten?
De computer herkent het diskettestation niet. Controleer eerst of de USB-kabel correct is aangesloten op de USB-poort. Als
u de aansluiting moet herstellen, wacht dan enkele ogenblikken, zodat de computer het station kan herkennen. Als het
pictogram nog steeds niet wordt weergegeven, voert u de volgende stappen uit:
1
Sluit alle programma's waarin het diskettestation wordt gebruikt.
2
Wacht tot het lampje op het diskettestation uit gaat.
3
Druk op de uitwerpknop om de diskette te verwijderen en koppel het USB-diskettestation los van de computer.
4
Sluit het diskettestation opnieuw aan door de USB-stekker (met het USB-symbool naar boven) in de USB-poort te steken.
5
Start de computer opnieuw op door te klikken op Start, Uitschakelen en Opnieuw opstarten.
Waarom kan het station geen gegevens op een diskette schrijven?
❑ Controleer of de diskette correct in het station is geplaatst.
❑ Als de diskette correct is geplaatst, maar u nog steeds geen gegevens op de diskette kunt schrijven, is de diskette
mogelijk vol of tegen schrijven beveiligd. Gebruik een diskette die niet tegen schrijven is beveiligd of schakel de
schrijfbeveiliging uit.
n 181 N
Problemen oplossen
PC Cards
Waarom werkt mijn PC Card niet?
❑ Controleer of de PC Card correct is geplaatst. Raadpleeg Een PC Card plaatsen (pagina 46) voor meer informatie.
❑ Controleer of de PC Card compatibel is met het Microsoft Windows-besturingssysteem dat op de computer is
geïnstalleerd.
❑ Raadpleeg de instructies bij de PC Card. Mogelijk moet u een stuurprogramma installeren als u geen PC Card van Sony
gebruikt.
Waarom herkent mijn computer aangesloten apparaten niet?
Als u bij sommige PC Cards schakelt tussen normaal stroomgebruik en de standby-modus of de slaapstand terwijl de kaart
in de PC Card-sleuf is geplaatst, herkent de computer de PC Card of het aangesloten apparaat mogelijk niet. Start de
computer opnieuw op.
Waarom kan ik mijn PC Card niet plaatsen?
❑ Zorg dat u de kaart correct plaatst. Raadpleeg Een PC Card plaatsen (pagina 46) voor meer informatie.
❑ U kunt bepaalde PC Cards of bepaalde functies van de PC Card mogelijk niet gebruiken met de computer. Raadpleeg
de handleiding van de PC Card voor meer informatie over het gebruik ervan.
n 182 N
Problemen oplossen
Audio/video
Waarom kan ik de DV-videocamera niet gebruiken?
U kunt de DV-videocamera mogelijk niet gebruiken, en het bericht dat de DV-apparatuur lijkt te zijn losgekoppeld of
uitgeschakeld kan worden weergegeven, als de i.LINK-kabel niet correct is aangesloten op de poort van de computer of de
camera. Verwijder de stekkers en sluit ze opnieuw aan. Raadpleeg Een i.LINK-apparaat aansluiten (pagina 104) voor meer
informatie.
i.LINK is een handelsmerk van Sony, dat enkel aanduidt dat het product een IEEE1394-aansluiting bevat. De i.LINKverbinding kan variëren, afhankelijk van de toepassing, het besturingssysteem en i.LINK-compatibele apparaten. Niet alle
producten met een i.LINK-aansluiting kunnen met elkaar communiceren. Raadpleeg de handleiding van het i.LINKcompatibele apparaat voor informatie over gebruiksomstandigheden en de juiste aansluiting. Controleer voordat u i.LINKcompatibele randapparaten, zoals een CD-RW-station of vaste schijf, op het systeem aansluit of ze compatibel zijn met het
besturingssysteem en de vereiste gebruiksomstandigheden.
n 183 N
Problemen oplossen
Memory Sticks
Waarom kan ik mijn beeldbestanden niet openen?
U moet uw Memory Stick mogelijk opnieuw formatteren.
Als u een Memory Stick formatteert, worden alle gegevens die er eerder op zijn opgeslagen, inclusief muziekgegevens,
verwijderd. Maak voordat u een Memory Stick opnieuw formatteert daarom een reservekopie van belangrijke gegevens erop
en controleer of de Memory Stick geen gegevens bevat die u wilt bewaren.
1
Kopieer de gegevens van de Memory Stick naar de vaste schijf van de computer om de gegevens of foto's te bewaren.
2
Formatteer de Memory Stick met de software Memory Stick Formatter die vooraf op de computer is geïnstalleerd.
Raadpleeg het Help-bestand van de software Memory Stick Formatter voor aanwijzingen over het formatteren van een
Memory Stick.
Waarom kan ik geen muziekbestanden opslaan op mijn Memory Stick?
❑ Muziek met beveiliging van het auteursrecht kan alleen naar MagicGate Memory Sticks worden gekopieerd.
❑ Als u opgenomen muziek wilt gebruiken, hebt u toestemming nodig van de houders van het auteursrecht.
❑ Sony is niet aansprakelijk voor muziekbestanden die niet van een CD kunnen worden opgenomen of van andere bronnen
kunnen worden gedownload.
Kan ik beelden van een digitale videocamera kopiëren met Memory Sticks?
Ja, en u kunt videoclips bekijken die u hebt opgenomen met een Memory Stick-compatibele videocamera.
n 184 N
Problemen oplossen
Randapparatuur
Wat moet ik doen als ik een USB-apparaat niet kan aansluiten?
❑ Controleer indien van toepassing of het USB-apparaat is ingeschakeld en een eigen stroomvoorziening gebruikt. Als u
bijvoorbeeld een digitale camera gebruikt, controleert u of de batterij is opgeladen. Als u een printer gebruikt, controleert
u of de stroomkabel correct is aangesloten op het stopcontact.
❑ Probeer een andere USB-poort op de computer. Het stuurprogramma kan zijn geconfigureerd voor de poort die u
gebruikte toen u het apparaat voor het eerst aansloot.
❑ Raadpleeg de handleiding van het USB-apparaat. Mogelijk moet u software installeren voordat u het apparaat aansluit.
❑ Probeer een eenvoudig apparaat met een laag stroomverbruik, zoals een muis, aan te sluiten om te testen of de poort
wel werkt.
❑ USB-hubs kunnen ertoe leiden dat een apparaat niet werkt vanwege de stroomverdeling. Het wordt aanbevolen het
apparaat rechtstreeks zonder hub op de computer aan te sluiten.
Dokstation
Waarom kan ik de apparaten die zijn aangesloten op het dokstation niet gebruiken?
Gebruik de netadapter die bij het dokstation is geleverd om het dokstation aan te sluiten op een stopcontact. Het dokstation
kan niet van stroom worden voorzien met de batterij die in de computer is geïnstalleerd.
n 185 N
Ondersteuningsopties
Ondersteuningsopties
Deze sectie bevat informatie over waar u terecht kunt voor antwoorden op vragen over de computer.
Sony-ondersteuningsinformatie
Raadpleeg de volgende bronnen voor antwoorden.
Raadpleeg Documentatie (pagina 8) voor meer informatie over de on line en gedrukte documentatie die met uw computer
werd geleverd.
❑ Ga naar de Help-bestanden bij de software voor instructies over het gebruik van de software.
❑ Gebruik de zoekfunctie in Help en ondersteuning door te drukken op de Microsoft Windows-toets
en de toets F1.
❑ De VAIO-Link website: als u problemen hebt met de computer, gaat u naar de website van VAIO-Link voor het oplossen
van deze problemen. Ga naar http://www.vaio-link.com.
❑ e-Support: dit interactieve gedeelte van onze website http://www.vaio-link.com stelt u in staat contact op te nemen met
ons toegewijd ondersteuningsteam via het internet. Via een gepersonaliseerde account kunt u eenvoudig uw technische
vragen stellen.
❑ De VAIO-Link-helplijnen: alvorens telefonisch contact op te nemen met VAIO-Link, moet u proberen het probleem op te
lossen door de on line en gedrukte documentatie te lezen.
❑ Bezoek de andere websites van Sony:
❑ www.club-vaio.com als u meer te weten wilt komen over VAIO en deel wilt uitmaken van de groeiende
VAIO-gemeenschap.
❑ www.sonystyle-europe.com voor het on line aanschaffen van producten.
❑ www.sony.net voor overige Sony-producten.
✍
U kunt de hier beschreven on line voorzieningen pas raadplegen nadat er een internetverbinding tot stand is gebracht.
n 186 N
Ondersteuningsopties
e-Support
Wat is e-Support?
U hebt onze handleidingen doorgenomen, bent op onze website (www.vaio-link.com) geweest, maar u hebt geen antwoord
gevonden op uw vraag/probleem. e-Support is de ideale oplossing voor u!
Ons e-Support webportaal is een interactieve website waar terecht kunt met al uw technische vragen over uw computer en
waar een toegewijd ondersteuningsteam klaar staat met antwoorden.
Iedere vraag resulteert in een uniek 'gevalnummer' dat voor een vlotte communicatie tussen u en het e-Support Team zorgt.
Wie kan e-Support gebruiken?
Alle geregistreerde VAIO-klanten hebben recht op een onbeperkte toegang tot het VAIO-Link e-Support-webportaal.
Hoe krijg ik toegang tot het e-Support-portaal?
Wanneer u uw computer registreert, ontvangt u automatisch enkele uren later een e-mail met de koppeling naar het eSupport webportaal, uw klant-ID en enkele basisregels.
Het enige dat u dient te doen is uw account te activeren door op de koppeling in de e-mail te klikken.
U bent nu klaar om uw eerste vraag naar ons te sturen!
U kunt het e-Support-webportaal vanaf iedere computer met een actieve internetverbinding bereiken.
Op het e-Support-webportaal is een compleet Help-bestand beschikbaar dat u helpt onze e-Support service te gebruiken.
Kan ik vragen versturen in mijn moedertaal?
Aangezien u contact maakt met ons e-Support Team via een portaal dat u rechtstreeks verbindt met onze centrale database,
aanvaardt en behandelt e-Support alleen vragen die in het Engels, Frans of Duits worden gesteld.
n 187 N
Ondersteuningsopties
Kan ik mijn vragen op ieder moment versturen?
Ja, u kunt uw vragen 24 uur per dag, 7 dagen per week versturen. Houd er echter rekening mee dat ons e-Support Team uw
vragen slechts van maandag tot vrijdag tussen 8 uur 's ochtends en 6 uur 's avonds kan beantwoorden.
Wat kost mij het gebruik van e-Support? Helemaal niets.
Dit is een gratis dienst aangeboden aan alle geregistreerde VAIO-klanten!
Hoe weet ik wanneer het e-Support Team mijn vraag/geval heeft beantwoord?
Zodra uw geval door ons e-Support Team is behandeld, ontvangt u een e-mail met de bevestiging dat uw geval is bijgewerkt.
n 188 N
Ondersteuningsopties
Handelsmerken
Sony, Battery Checker, Click to DVD, DVgate Plus, HotKey Utility, Keyboard Utility, Memory Stick Formatter, Prepare your
VAIO, SonicStage, SonicStage Mastering Studio, VAIO Control Center, VAIO Edit Components, VAIO Launcher, VAIO
Media, VAIO Power Management, Image Converter, My Club VAIO, VAIO Update, Memory Stick, het Memory Stick-logo,
VAIO en het VAIO-logo zijn handelsmerken van Sony Corporation.
Intel, Pentium en Intel SpeedStep zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Intel Corporation.
Microsoft, Internet Explorer, Windows Movie Maker, Windows Media Player, Windows XP Professional, Windows XP Home
Edition, Windows Media Center Edition, MS Works 8.0, Microsoft Office 2003 SBE (probeerversie) en het Windows-logo zijn
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de V.S. en andere landen.
i.LINK is een handelsmerk van Sony, dat enkel aanduidt dat het product een IEEE1394-aansluiting bevat.
Adobe, Adobe Acrobat Elements, Adobe Acrobat Professional, Adobe Reader, Adobe Premiere Elements en Adobe
Photoshop Elements zijn handelsmerken van Adobe Systems Incorporated.
Norton Internet Security 2005 AntiSpyware Edition, Norton Password Manager 2004 en Norton Ghost 10 (probeerversie) zijn
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Symantec Corporation.
Roxio DigitalMedia SE is een handelsmerk van Sonic Solutions.
WinDVD for VAIO is een handelsmerk van InterVideo, Inc.
Sun Java VM is een handelsmerk van Sun Microsystems, Inc.
Google Toolbar en Google Desktop Search zijn handelsmerken van Google.
Yahoo! Messenger is een handelsmerk van Yahoo!.
SafeGuard PrivateDisk is een handelsmerk van Utimaco Software.
My Club VAIO bevat Macromedia Flash™ Player-software van Macromedia, Inc., Copyright © 1995-2003 Macromedia, Inc.
Alle rechten voorbehouden. Macromedia en Flash zijn handelsmerken van Macromedia, Inc.
n 189 N
Ondersteuningsopties
Het Bluetooth-woordmerk en -logo zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van dergelijke merken door Sony
Corporation valt onder een licentieovereenkomst. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun
respectieve eigenaars.
Het ExpressCard-woordmerk en -logo zijn eigendom van PCMCIA en het gebruik van dergelijke merken door Sony
Corporation valt onder een licentieovereenkomst. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun
respectieve eigenaars.
SD is een gedeponeerd handelsmerk van Toshiba Corporation.
MultiMediaCard™ is een handelsmerk van MultiMediaCard Association.
xD-Picture Card™ is een handelsmerk van Fuji Photo Film Co., Ltd.
Alle andere namen van systemen, producten en diensten zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaars. In de
handleiding zijn de handelsmerksymbolen ™ en ® weggelaten.
De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle andere handelsmerken zijn
handelsmerken van hun respectieve eigenaars.
Zie de on line Specificaties om na te gaan welke software beschikbaar is voor uw model.
n
© 2006 Sony Corporation
Download PDF

advertising