Sony | VGN-BX396XP | Sony VGN-BX396XP Gebruiksaanwijzing

N
Gebruikershandleiding
Personal computer
VG N - B X - s e r i e
n 2 N
Inhoud
Voor gebruik.......................................................................................................................................................................6
Opmerking ...................................................................................................................................................................6
ENERGY STAR ...............................................................................................................................................................7
Documentatie ...............................................................................................................................................................8
Ergonomische overwegingen.....................................................................................................................................10
Aan de slag ......................................................................................................................................................................12
De besturingselementen en poorten ..........................................................................................................................13
De lampjes .................................................................................................................................................................20
Een stroombron aansluiten ........................................................................................................................................21
De batterij gebruiken ..................................................................................................................................................23
De computer veilig uitschakelen ................................................................................................................................29
De VAIO-computer gebruiken ..........................................................................................................................................30
Het toetsenbord gebruiken.........................................................................................................................................31
Het aanwijsapparaat gebruiken .................................................................................................................................33
De knoppen voor speciale functies gebruiken ...........................................................................................................36
De ingebouwde MOTION EYE-camera gebruiken.....................................................................................................37
Het multifunctionele compartiment gebruiken ............................................................................................................38
PC Cards gebruiken...................................................................................................................................................42
Memory Stick-media gebruiken..................................................................................................................................45
Andere geheugenkaarten gebruiken..........................................................................................................................50
Het internet gebruiken................................................................................................................................................53
n 3 N
Draadloos LAN (WLAN) gebruiken ............................................................................................................................54
De Bluetooth-functionaliteit gebruiken .......................................................................................................................64
Randapparaten gebruiken................................................................................................................................................71
Het optische station gebruiken...................................................................................................................................72
Een dokstation aansluiten ..........................................................................................................................................81
Externe luidsprekers aansluiten .................................................................................................................................94
Een externe monitor aansluiten .................................................................................................................................95
Weergavemodi selecteren .......................................................................................................................................102
De meerdere-monitorsmodus gebruiken..................................................................................................................105
Een externe microfoon aansluiten ...........................................................................................................................108
Een USB-apparaat (Universal Serial Bus) aansluiten..............................................................................................109
Een printer aansluiten ..............................................................................................................................................112
Een i.LINK-apparaat aansluiten ...............................................................................................................................114
Aansluiten op een netwerk (LAN) ............................................................................................................................116
Uw VAIO-computer aanpassen......................................................................................................................................118
Het wachtwoord instellen .........................................................................................................................................119
Vingerafdrukverificatie gebruiken.............................................................................................................................124
De Trusted Platform Module (TPM) gebruiken ........................................................................................................142
De computer instellen met VAIO Control Center .....................................................................................................147
Energiebesparende modi gebruiken ........................................................................................................................148
Energiebeheer met VAIO Power Management........................................................................................................153
Uw taal instellen met Windows XP Professional......................................................................................................155
De modem configureren ..........................................................................................................................................158
n 4 N
Uw VAIO-computer uitbreiden .......................................................................................................................................160
Geheugen toevoegen en verwijderen ......................................................................................................................161
Voorzorgsmaatregelen...................................................................................................................................................167
Met het LCD-scherm omgaan ..................................................................................................................................168
De stroomvoorziening gebruiken .............................................................................................................................169
Met de computer omgaan ........................................................................................................................................170
De ingebouwde MOTION EYE-camera gebruiken...................................................................................................172
Met diskettes omgaan ..............................................................................................................................................172
Met schijven omgaan ...............................................................................................................................................173
De batterij gebruiken ................................................................................................................................................174
Een hoofdtelefoon gebruiken ...................................................................................................................................175
Met een Memory Stick omgaan ...............................................................................................................................175
Met de harde schijf omgaan.....................................................................................................................................176
Problemen oplossen ......................................................................................................................................................177
Computer .................................................................................................................................................................179
Systeembeveiliging ..................................................................................................................................................186
Batterij ......................................................................................................................................................................188
Ingebouwde MOTION EYE-camera.........................................................................................................................190
Internet .....................................................................................................................................................................193
Netwerken ................................................................................................................................................................195
Bluetooth-technologie ..............................................................................................................................................198
CD's en DVD's .........................................................................................................................................................202
Beeldscherm ............................................................................................................................................................206
Afdrukken .................................................................................................................................................................210
n 5 N
Microfoon .................................................................................................................................................................211
Luidsprekers ............................................................................................................................................................212
Aanwijsapparaat ......................................................................................................................................................213
Toetsenbord .............................................................................................................................................................214
Diskettes ..................................................................................................................................................................215
PC Cards .................................................................................................................................................................216
Audio/video ..............................................................................................................................................................217
Memory Sticks .........................................................................................................................................................218
Randapparatuur .......................................................................................................................................................219
Dokstation ................................................................................................................................................................220
Ondersteuningsopties ....................................................................................................................................................223
Sony-ondersteuningsinformatie ...............................................................................................................................223
e-Support .................................................................................................................................................................224
Handelsmerken ........................................................................................................................................................226
n 6 N
Voor gebruik
Voor gebruik
Gefeliciteerd met de aankoop van deze Sony VAIO®-computer en welkom bij de gebruikershandleiding op het scherm.
Sony heeft speerpunttechnologie op het gebied van audio, video, computertechnologie en communicatie gecombineerd en
geïntegreerd in deze uiterst geavanceerde computer.
Opmerking
© 2006 Sony Corporation. Alle rechten voorbehouden.
Deze handleiding en de hierin beschreven software mag noch geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd, vertaald of
omgezet in machinaal leesbare vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Sony Corporation biedt geen garantie met betrekking tot deze handleiding, de software of andere hierin opgenomen
informatie en wijst hierbij uitdrukkelijk alle impliciete garanties van de hand betreffende de verkoopbaarheid of de
geschiktheid voor een bepaald doel van deze handleiding, de software of andere hierin opgenomen informatie. Sony
Corporation is in geen geval aansprakelijk voor incidentele schade, gevolgschade of bijzondere schade, hetzij als gevolg van
een onrechtmatige daad, een overeenkomst of om andere redenen, die voortvloeit uit of verband houdt met deze handleiding,
de software of andere hierin opgenomen informatie of het gebruik daarvan.
In de handleiding zijn de handelsmerksymbolen ™ en ® weggelaten.
Sony Corporation behoudt zich het recht voor op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te
brengen aan deze handleiding of de hierin opgenomen informatie. Het gebruik van de hierin beschreven software is
onderworpen aan de bepalingen van een afzonderlijke gebruiksrechtovereenkomst.
n 7 N
Voor gebruik
ENERGY STAR
Als ENERGY STAR-partner heeft Sony ervoor gezorgd dat dit product in overeenstemming is met de ENERGY STAR-richtlijnen
voor een zuinig energieverbruik.
Het International ENERGY STAR Office Equipment Program is een internationaal programma dat energiebesparing bij het
gebruik van computers en kantoorapparatuur bevordert. Het programma steunt de ontwikkeling en verkoop van producten
die voorzien zijn van functies om het energieverbruik effectief te reduceren. Het is een open systeem waaraan handelaars
vrijwillig kunnen deelnemen. Het programma richt zich op kantoorapparatuur, zoals computers, beeldschermen, printers,
faxapparaten en kopieermachines. De standaarden en logo's van het programma zijn voor alle deelnemende landen
hetzelfde.
ENERGY STAR is een Amerikaans handelsmerk.
n 8 N
Voor gebruik
Documentatie
In de documentatie vindt u gedrukte informatie en gebruikershandleidingen voor uw VAIO-computer om door te lezen.
De handleidingen worden als PDF-bestand geleverd, zodat u ze gemakkelijk kunt weergeven en afdrukken.
Als u de gebruikershandleidingen wilt bekijken, klikt u op het pictogram Documentatie op het bureaublad en klikt u
vervolgens op Documentatie in de map Documentatie.
Gedrukte documentatie
❑ Een installatieposter: met de procedure vanaf het uitpakken tot en met het starten van uw VAIO.
❑ Probleemoplossing: met oplossingen voor veelvoorkomende problemen.
❑ Gids systeemherstel: met instructies voor het herstellen van uw computersysteem als dat nodig is.
❑ Boekjes met de volgende informatie: de bepalingen van Sony's GARANTIE, Veiligheidsvoorschriften,
Modemvoorschriften, Draadloze LAN Voorschriften, Bluetooth Voorschriften, Softwarelicentie-overeenkomst
voor eindgebruikers en Sony ondersteuning.
n 9 N
Voor gebruik
Niet-gedrukte documentatie
❑ Gebruikershandleiding (deze handleiding): bevat functies van de computer. Deze handleiding bevat ook informatie over
de softwareprogramma's die bij de computer worden geleverd en informatie over veelvoorkomende problemen.
❑ Specificaties: in de online Specificaties wordt de hardware- en softwareconfiguratie van de VAIO-computer beschreven.
U bekijkt de online Specificaties als volgt:
1
Maak verbinding met het internet.
2
Ga naar de Sony-website met online ondersteuning op http://www.vaio-link.com/.
Help en ondersteuning
Help en ondersteuning is een uitgebreide bron voor praktisch advies, zelfstudies en demo's die u leren Microsoft Windows
XP en uw computer te gebruiken.
Gebruik de zoekfunctie, de index of de inhoudsopgave om alle Windows Help-bronnen te bekijken, met inbegrip van de
bronnen op het internet.
Voor toegang tot Help en ondersteuning klikt u op Start en vervolgens op Help en ondersteuning. U kunt Help en
ondersteuning ook openen door op de Microsoft Windows-toets
te drukken en vervolgens op F1.
Andere bronnen
❑ Raadpleeg de Help van de gebruikte software voor gedetailleerde informatie over de functies en het oplossen van
problemen.
❑ Surf naar www.club-vaio.com voor online interactieve handleidingen over uw favoriete VAIO-software.
n 10 N
Voor gebruik
Ergonomische overwegingen
U zult uw computer waarschijnlijk op verschillende plaatsen gebruiken. Indien mogelijk moet u rekening houden met de
volgende ergonomische overwegingen die zowel betrekking hebben op gewone als op draagbare computers:
❑ Positie van de computer: plaats de computer direct voor u (1). Houd uw onderarmen horizontaal (2), met uw polsen in
een neutrale, comfortabele positie (3) als u het toetsenbord, het touchpad of de muis gebruikt. Houd uw bovenarmen
ontspannen naast uw bovenlichaam. Las af en toe een pauze in tijdens het gebruik van de computer. Als u te veel met
de computer werkt, kunt u uw spieren of pezen overbelasten.
❑ Meubilair en houding: gebruik een stoel met een goede rugsteun. Stel de hoogte van de stoel zo in dat uw voeten plat
op de grond staan. Gebruik een voetbankje als u daar comfortabeler mee zit. Neem een ontspannen houding aan, houd
uw rug recht en neig niet te ver naar voren (ronde rug) of naar achteren.
n 11 N
Voor gebruik
❑ Gezichtshoek t.o.v. het scherm: kantel het scherm tot u de optimale gezichtshoek vindt. Dit is minder belastend voor
uw ogen en spieren. Stel ook de helderheid van het scherm optimaal in.
❑ Verlichting: zorg ervoor dat zonlicht of kunstlicht niet direct op het scherm valt om reflectie en schittering te vermijden.
Werk met indirecte verlichting om lichtvlekken op het scherm te vermijden. U kunt ook een schermfilter kopen om de
schittering te reduceren. Met de juiste verlichting werkt u niet alleen comfortabeler, maar ook efficiënter.
❑ Opstelling van een externe monitor: als u een externe monitor gebruikt, plaatst u deze op een comfortabele
gezichtsafstand. Plaats het scherm op ooghoogte of iets lager als u vlak voor de monitor zit.
n 12 N
Aan de slag
Aan de slag
In dit deel wordt beschreven hoe u aan de slag kunt met de VAIO-computer.
❑ De besturingselementen en poorten (pagina 13)
❑ De lampjes (pagina 20)
❑ Een stroombron aansluiten (pagina 21)
❑ De batterij gebruiken (pagina 23)
❑ De computer veilig uitschakelen (pagina 29)
n 13 N
Aan de slag
De besturingselementen en poorten
Bekijk de besturingselementen en poorten op de volgende pagina's.
!
De volgende afbeeldingen kunnen afwijken van uw model, afhankelijk van de grootte van het LCD-scherm en het land of de regio waarin u woont.
n 14 N
Aan de slag
Voorzijde
A
B
C
D
E
F
G
H
Ingebouwde MOTION EYE-camera*1 (pagina 37)
I
J
K
L
Bluetooth-lampje*1 (pagina 20)
M
N
O
P
Sleuf voor Memory Stick PRO/Duo-media*2 (pagina 47)
*1
Alleen op bepaalde modellen.
*2
Uw computer ondersteunt Memory Stick PRO-media en Memory Stick
Duo-media met hoge snelheid en hoge capaciteit.
LCD-scherm (pagina 168)
Stick (pagina 34)
Toetsenbord (pagina 31)
Aan/uit-knop
Touchpad (pagina 33)
Ingebouwde luidsprekers
WIRELESS-schakelaar (pagina 54)
WLAN-lampje (draadloos Local Area Network) (pagina 20)
Sleuf voor SD-geheugenkaart (pagina 50)
Lampje voor mediatoegang (pagina 20)
Aan/uit-lampje (pagina 20)
Batterijlampje (pagina 20)
Lampje voor harde schijf (pagina 20)
n 15 N
Aan de slag
A CAMERA OFF-lampje* (pagina 20)
B
C
D
E
F
G
H
I
CAMERA OFF-knop* (pagina 37)
*
Alleen op bepaalde modellen.
Demplampje (pagina 20)
Dempknop (pagina 36)
Knop S1 en S2 (pagina 36)
Num Lock-lampje (pagina 20)
Caps Lock-lampje (pagina 20)
Scroll Lock-lampje (pagina 20)
Vingerafdruksensor (pagina 124)
n 16 N
Aan de slag
Achterzijde
A
B
C
D
Netwerkpoort (Ethernet) (pagina 116)
Modempoort (pagina 53)
Batterijconnector (pagina 23)
DC IN-poort (pagina 21)
n 17 N
Aan de slag
Rechterzijde
A PC Card-ontgrendelingsknop (pagina 44)
B PC Card-sleuf (pagina 42)
C i.LINK (IEEE 1394) S400-poort (pagina 114)
D Hi-Speed USB-poorten (USB 2.0)* (pagina 109)
E Monitorpoort (VGA) (pagina 96)
*
Ondersteunt hoge/volle/lage snelheid.
n 18 N
Aan de slag
Linkerzijde
A
B
C
D
E
F
Beveiligingssleuf
Microfoonconnector (pagina 108)
Hoofdtelefoonconnector (pagina 94)
Ventilator
Multifunctioneel compartiment (pagina 38)
Uitwerpknop voor multifunctioneel compartiment (pagina 38)
n 19 N
Aan de slag
Onderzijde
A
B
C
D
Ventilator
RELEASE-pal voor de batterij (pagina 28)
Vergrendelingslipje LOCK/UNLOCK voor de batterij (pagina 23)
Aansluiting voor dokstation (pagina 84)
n 20 N
Aan de slag
De lampjes
Uw computer is voorzien van de volgende lampjes.
Lampje
Functies
Aan/Uit 1
Brandt als de computer is ingeschakeld, knippert als de computer op stand-by is gezet en brandt niet als de
computer in de slaapstand staat of is uitgeschakeld.
Batterij e
Brandt wanneer de computer werkt op batterijstroom, knippert wanneer de batterij bijna leeg is en knippert
dubbel wanneer de batterij wordt opgeladen.
Mediatoegang
Brandt als gegevens worden gelezen van of geschreven naar een geheugenkaart. (Zet de computer niet op
stand-by of schakel de computer niet uit wanneer dit lampje brandt.) Als het lampje niet brandt, wordt de
geheugenkaart niet gebruikt.
Dempen %
Brandt wanneer het volume is uitgeschakeld.
Harde schijf
Brandt wanneer er gegevens worden gelezen van of geschreven op de harde schijf. Zet de computer niet op
stand-by of schakel de computer niet uit wanneer dit lampje brandt.
Num Lock
Druk op de toets Num Lk om het numerieke toetsenblok in te schakelen. Druk er nogmaals op om het
numerieke toetsenblok uit te schakelen. Als het lampje niet brandt, is het numerieke toetsenblok uitgeschakeld.
Druk op de toets Caps Lock als u hoofdletters wilt typen. Letters worden als kleine letters weergegeven als
u op de toets Shift drukt terwijl het lampje brandt. Druk nogmaals op de toets om het lampje uit te schakelen.
U kunt weer normaal typen als het lampje Caps Lock niet meer brandt.
Caps Lock
Druk op de toets Scr Lk om het bladeren op het scherm te wijzigen. U kunt weer normaal bladeren als het
lampje Scr Lk niet meer brandt. De functies van de toets Scr Lk kunnen verschillen, afhankelijk van het
gebruikte programma. De toets werkt niet in alle programma's.
Scroll Lock
Bluetooth-technologie
*
Brandt wanneer de WIRELESS-schakelaar op ON is gezet en de Bluetooth-technologie is ingeschakeld.
CAMERA OFF *
Brandt als de ingebouwde MOTION EYE-camera is uitgeschakeld.
WIRELESS LAN
Brandt wanneer de functie van het draadloze LAN actief is.
*
Alleen op bepaalde modellen.
n 21 N
Aan de slag
Een stroombron aansluiten
De computer kan werken op netstroom (via een netadapter) of op een oplaadbare batterij.
De netadapter gebruiken
✍
Gebruik de computer alleen met de bijgeleverde netadapter.
De netadapter gebruiken
1
Steek het ene uiteinde van het netsnoer (1) in de netadapter (3).
2
Steek het andere uiteinde van het netsnoer in een stopcontact (2).
3
Steek de stekker van de netadapter (3) in de DC IN-poort (4) van de computer of het optionele dokstation.
!
De vorm van de netadapterconnector kan variëren, afhankelijk van de netadapter.
n 22 N
Aan de slag
✍
Als u de netstroom naar de computer volledig wilt verbreken, koppelt u de netadapter los.
Zorg ervoor dat het stopcontact gemakkelijk toegankelijk is.
Als u de computer lange tijd niet gebruikt, zet u de computer in de slaapstand. Zie De slaapstand gebruiken (pagina 151). Deze stroombesparende
stand bespaart u de tijd die nodig is om de computer af te sluiten of weer te activeren.
n 23 N
Aan de slag
De batterij gebruiken
De batterij die bij uw computer wordt geleverd, is niet volledig opgeladen op het moment van de aankoop.
De batterij plaatsen
De batterij plaatsen
1
Schakel de computer uit en sluit het LCD-scherm.
2
Schuif het vergrendelingslipje LOCK/UNLOCK voor de batterij (1) aan de onderzijde van de computer naar de
positie UNLOCK.
n 24 N
Aan de slag
3
Schuif de batterij diagonaal in het batterijcompartiment tot de uitsteeksels (2) aan beide kanten van het
batterijcompartiment in de U-vormige uitsparingen (3) aan beide kanten van de batterij vastzitten.
n 25 N
Aan de slag
4
Draai de batterij in de richting van de pijl en duw de batterij in het compartiment totdat deze vastklikt.
5
Schuif het vergrendelingslipje LOCK/UNLOCK voor de batterij naar de positie LOCK om de batterij in de computer vast
te zetten.
✍
Wanneer de computer rechtstreeks op netspanning is aangesloten en er een batterij is geplaatst, wordt netspanning gebruikt.
!
Sommige oplaadbare batterijen voldoen niet aan de kwaliteits- en veiligheidsstandaarden van Sony. Om veiligheidsredenen werkt deze
notebookcomputer alleen met originele Sony-batterijen die voor dit model zijn ontworpen. Als u een andere batterij in de computer plaatst, wordt de
batterij niet opgeladen en werkt de notebookcomputer niet.
n 26 N
Aan de slag
De batterij opladen
De batterij die bij uw computer wordt geleverd, is niet volledig opgeladen op het moment van de aankoop.
De batterij opladen
1
Plaats de batterij.
2
Sluit de netadapter aan op de computer.
De computer laadt de batterij automatisch op (het batterijlampje knippert telkens twee keer kort na elkaar terwijl de batterij
wordt opgeladen). Wanneer de batterij ongeveer 85% is opgeladen, gaat het batterijlampje uit.
Status van het batterijlampje
Betekenis
Aan
De computer werkt op batterijstroom.
Knippert
De batterij is bijna leeg.
Knippert dubbel
De batterij wordt opgeladen.
Uit
De computer werkt op netstroom.
n 27 N
Aan de slag
✍
Als de batterij bijna leeg is, knippert zowel het batterij- als het stroomlampje.
Laat de batterij in de computer zitten als deze rechtstreeks op netspanning is aangesloten. De batterij wordt verder opgeladen terwijl u de computer
gebruikt.
Als de batterijlading minder dan 10% bedraagt, moet u de netadapter aansluiten zodat de batterij weer kan worden opgeladen, of de computer
uitschakelen en een volledig opgeladen batterij plaatsen.
De computer wordt geleverd met een oplaadbare lithium-ionbatterij. Het opladen van een gedeeltelijk ontladen batterij heeft geen invloed op de
levensduur van de batterij.
Het batterijlampje brandt als de computer op batterijstroom werkt. Als de batterij bijna leeg is, beginnen het batterijlampje en het stroomlampje allebei
te knipperen.
Bij sommige toepassingen en randapparaten is het mogelijk dat de computer niet overschakelt op de slaapstand, zelfs niet als de batterij bijna leeg is.
Om te vermijden dat u gegevens verliest wanneer de computer op batterijstroom werkt, moet u uw gegevens geregeld opslaan en handmatig een
energiebeheermodus activeren, bijvoorbeeld stand-by of de slaapstand. Als de batterij leeg raakt wanneer uw computer op stand-by is gezet, verliest
u gegevens die nog niet zijn opgeslagen. Het is niet mogelijk terug te keren naar de voorgaande werksituatie. Om te vermijden dat u gegevens verliest,
moet u uw gegevens geregeld opslaan.
Wanneer de computer rechtstreeks op netspanning is aangesloten en er een batterij is geplaatst, wordt netspanning gebruikt.
n 28 N
Aan de slag
De batterij verwijderen
!
U kunt gegevens verliezen als u de batterij verwijdert wanneer de computer is ingeschakeld en niet op de netspanning is aangesloten, of wanneer u de
batterij verwijdert als de computer op stand-by is gezet.
De batterij verwijderen
1
Schakel de computer uit en sluit het LCD-scherm.
2
Schuif het vergrendelingslipje LOCK/UNLOCK voor de batterij (1) aan de onderzijde van de computer naar de positie
UNLOCK.
3
Schuif en houd de RELEASE-pal voor de batterij (2) vast, plaats een vingertop onder het lipje (3) op de batterij en draai
de batterij in de richting van de pijl. Schuif de batterij vervolgens uit de computer.
n 29 N
Aan de slag
De computer veilig uitschakelen
Zorg ervoor dat u de computer op de juiste manier afsluit om te vermijden dat u gegevens verliest, zoals hieronder wordt
beschreven.
De computer afsluiten
1
Schakel alle op de computer aangesloten randapparaten uit.
2
Klik op Start en selecteer Computer uitschakelen.
Het venster Computer uitschakelen verschijnt.
3
Selecteer Uitschakelen.
4
Antwoord op alle waarschuwingen om documenten op te slaan of rekening te houden met andere gebruikers en wacht
tot de computer is uitgeschakeld.
Het stroomlampje gaat uit.
n 30 N
De VAIO-computer gebruiken
De VAIO-computer gebruiken
In dit deel wordt beschreven hoe u optimaal kunt gebruikmaken van alle mogelijkheden van de computer.
❑ Het toetsenbord gebruiken (pagina 31)
❑ Het aanwijsapparaat gebruiken (pagina 33)
❑ De knoppen voor speciale functies gebruiken (pagina 36)
❑ De ingebouwde MOTION EYE-camera gebruiken (pagina 37)
❑ Het multifunctionele compartiment gebruiken (pagina 38)
❑ PC Cards gebruiken (pagina 42)
❑ Memory Stick-media gebruiken (pagina 45)
❑ Andere geheugenkaarten gebruiken (pagina 50)
❑ Het internet gebruiken (pagina 53)
❑ Draadloos LAN (WLAN) gebruiken (pagina 54)
❑ De Bluetooth-functionaliteit gebruiken (pagina 64)
n 31 N
De VAIO-computer gebruiken
Het toetsenbord gebruiken
Het toetsenbord lijkt erg veel op het toetsenbord van een bureaucomputer, maar is voorzien van extra toetsen waarmee u
specifieke taken voor een bepaald model kunt uitvoeren.
De VAIO-Link-website (www.vaio-link.com) bevat eveneens informatie over het gebruik van het toetsenbord.
Combinaties en functies met de Fn-toets
✍
Sommige functies werken pas als Windows is opgestart.
Combinaties/Functie
Functies
Fn + 2 (F3/F4): luidsprekervolume
Hiermee regelt u het volume van de ingebouwde luidspreker.
Om het volume te verhogen, drukt u op Fn+F4 en vervolgens op M of ,, of u houdt Fn+F4
ingedrukt.
Om het volume te verlagen, drukt u op Fn+F3 en vervolgens op m of <, of u houdt Fn+F3
ingedrukt.
Fn + 8 (F5/F6): helderheidsregeling
Hiermee regelt u de helderheid van uw computerscherm.
Om de lichtintensiteit te verhogen, drukt u op Fn+F6 en vervolgens op M of ,, of u houdt
Fn+F6 ingedrukt.
Om de lichtintensiteit te verlagen, drukt u op Fn+F5 en vervolgens op m of <, of u houdt Fn+F5
ingedrukt.
Fn +
Schakelt tussen uw computerscherm, een externe monitor en gelijktijdige uitvoer naar beide.
/T (F7): schermuitvoer
n 32 N
De VAIO-computer gebruiken
Combinaties/Functie
Functies
Fn +
Hiermee wijzigt u de schermresolutie om de schermweergave van uw computer te vergroten of
zijn standaardweergave te herstellen.
(F10): in- en uitzoomen
✍
De standaardresoluties van de standaardweergave en de vergrote weergave luiden als volgt:
Modellen met het XGA LCD-scherm
Standaardweergave: 1024 x 768 pixels
Vergrote weergave: 800 x 600 pixels
Modellen met het WXGA LCD-scherm
Standaardweergave: 1280 x 800 pixels
Vergrote weergave: 1024 x 600 pixels
Modellen met het WUXGA LCD-scherm
Standaardweergave: 1920 x 1200 pixels
Vergrote weergave: 1280 x 768 pixels
De vergrote weergave is niet zo duidelijk als de standaardweergave, omdat deze wordt geïmplementeerd
door een lagere resolutie toe te passen op het computerscherm met een hogere resolutie.
Deze toetscombinatie werkt mogelijk niet bij afbeeldingen, omdat de schermweergave wordt vergroot
wanneer u de resolutie verandert.
De positie en de grootte van softwarevensters kunnen veranderen wanneer de schermweergave wordt
vergroot of de standaardweergave wordt hersteld, omdat u de resolutie verandert als u op deze
toetscombinatie drukt.
Wanneer de weergave op uw computerscherm wordt vergroot, zal bij het overschakelen naar het externe
scherm deze functie worden uitgeschakeld en de oorspronkelijke weergave worden hersteld.
Fn +
(F12): Slaapstand
In deze modus verbruikt de notebook de minste stroom. Als u deze opdracht uitvoert, wordt de
status van het systeem en de randapparaten opgeslagen op de harde schijf en wordt de
systeemstroom uitgeschakeld. Om terug te keren naar de oorspronkelijke status van het
systeem, schakelt u de stroom in met de aan/uit-knop.
Raadpleeg voor meer informatie over energiebeheer Energiebesparende modi gebruiken
(pagina 148).
n 33 N
De VAIO-computer gebruiken
Het aanwijsapparaat gebruiken
Uw computer is uitgerust met twee typen aanwijsapparaten: het touchpad en de stick.
Beide aanwijsapparaten zijn standaard ingeschakeld maar u kunt desgewenst een van de apparaten uitschakelen. Als u de
instellingen van de aanwijsapparaten wilt aanpassen, raadpleegt u Een aanwijsapparaat uitschakelen (pagina 35).
Het touchpad gebruiken
Het toetsenbord is voorzien van een touchpad (1), waarmee u de cursor kunt verplaatsen. U kunt objecten op het scherm
aanwijzen, selecteren en slepen, en u kunt door een lijst met items bladeren met behulp van het touchpad.
Actie
Beschrijving
Aanwijzen
Schuif één vinger over het touchpad om de aanwijzer (2) op een item of object te plaatsen.
Klikken
Druk één keer op de linkerknop (3).
Dubbelklikken
Druk twee keer op de linkerknop.
Klikken met de
rechtermuisknop
Druk één keer op de rechterknop (4). In veel toepassingen verschijnt in dit geval een snelmenu.
Slepen
Schuif één vinger over het touchpad terwijl u de linkerknop ingedrukt houdt.
Bladeren
Schuif uw vinger langs de rechterkant van het touchpad om verticaal te bladeren. Schuif uw vinger langs de onderkant van
het touchpad om horizontaal te bladeren. (Dit werkt alleen bij toepassingen die deze touchpadfunctie ondersteunen.)
✍
U kunt het touchpad in- of uitschakelen al naar gelang uw voorkeur voor het gebruiken van de muis. Raadpleeg De computer instellen met VAIO Control
Center (pagina 147) om VAIO Control Center te starten. Selecteer na het starten het onderwerp over het aanwijsapparaat en klik op Help om
gedetailleerde instructies weer te geven.
n 34 N
De VAIO-computer gebruiken
De stick gebruiken
Het toetsenbord is voorzien van een stick (1) waarmee u de cursor kunt verplaatsen. U kunt objecten op het scherm aanwijzen,
selecteren, verslepen en doorzoeken door de stick te gebruiken in combinatie met de knoppen onder de spatiebalk.
De aanwijzer (2) wordt verplaatst in de richting die u met de stick aangeeft. Hoe harder u de stick indrukt, hoe sneller de
aanwijzer wordt verplaatst.
Actie
Beschrijving
Aanwijzen
Druk op de stick om de aanwijzer op een item of object te plaatsen.
Klikken
Druk één keer op de linkerknop (3).
Dubbelklikken
Druk twee keer op de linkerknop.
Klikken met de
rechtermuisknop
Druk één keer op de rechterknop (5). In veel toepassingen verschijnt in dit geval een snelmenu.
Slepen
Duw de stick in de gewenste richting terwijl u de linkerknop ingedrukt houdt.
Bladeren
Duw de stick op en neer of zijwaarts terwijl u op de middelste knop (4) drukt. (De bladerfunctie is alleen beschikbaar bij
toepassingen die ondersteuning bieden voor de bladerfunctie van een stick.)
✍
Het topje van de stick is een verbruiksgoed. Als het nodig is, kunt u het topje vervangen door het meegeleverde reservetopje.
n 35 N
De VAIO-computer gebruiken
Een aanwijsapparaat uitschakelen
U kunt aanwijsapparaten uitschakelen door de instellingen voor aanwijsapparaten aan te passen.
Een aanwijsapparaat uitschakelen
1
Klik op Start en selecteer Configuratiescherm.
2
Klik op Printers en andere hardware.
3
Klik op Muis.
Het venster Eigenschappen voor Muis verschijnt.
4
Klik op het tabblad Apparaatkeuze (Device Select).
5
Selecteer met de keuzerondjes het aanwijsapparaat dat u wilt uitschakelen.
6
Klik op OK.
n 36 N
De VAIO-computer gebruiken
De knoppen voor speciale functies gebruiken
De computer is uitgerust met speciale knoppen, waarmee u specifieke functies van de computer kunt gebruiken.
Knop met speciale functie
Functies
De knoppen S1/S2
Met de knop S1 wordt standaard de VAIO Help en ondersteuning gestart en met de knop S2 zet u de
computer op stand-by. U kunt de toewijzing van deze knoppen wijzigen in het venster voor het wijzigen van
de toewijzing van S-knoppen. Als u dit venster wilt weergeven, houdt u een van de knoppen ingedrukt of start
u en navigeert u door VAIO Control Center.
Zie de Help over VAIO Control Center voor de toewijzing van de S-knoppen.
Hiermee kunt u de camera in- en uitschakelen. Het lampje gaat branden wanneer de camera is
uitgeschakeld.
CAMERA OFF-knop
Hiermee kunt u het volume in- en uitschakelen. Het lampje gaat branden wanneer het volume is gedempt.
Dempknop
n 37 N
De VAIO-computer gebruiken
De ingebouwde MOTION EYE-camera gebruiken
Uw computer is mogelijk uitgerust met een ingebouwde MOTION EYE-camera. Raadpleeg de online Specificaties als u wilt
weten of uw model is uitgerust met de ingebouwde MOTION EYE-camera.
Met de ingebouwde MOTION EYE-camera kunt u videofuncties toevoegen aan software voor expresberichten en
videobewerkingssoftware, zoals Windows Messenger en Windows MovieMaker.
Als u de computer inschakelt, wordt de ingebouwde MOTION EYE-camera geactiveerd. U kunt de computer dan gebruiken
voor videovergaderingen met behulp van de bovenstaande softwaretoepassingen. Als u de camera wilt uitschakelen, drukt
u op de knop CAMERA OFF boven het toetsenbord. Het lampje CAMERA OFF gaat branden om aan te geven dat de camera
off line is.
Als u software voor expresberichten of videobewerkingssoftware start of afsluit, wordt de ingebouwde MOTION EYE-camera
niet in- of uitgeschakeld. Controleer of de camera is geactiveerd voordat u de software gaat gebruiken.
✍
De ingebouwde MOTION EYE-camera kan niet tegelijk worden gebruikt in meer dan één softwaretoepassing. Als de camera wordt gebruikt in een andere
softwaretoepassing, moet u deze toepassing eerst sluiten voordat u de ingebouwde MOTION EYE-camera kunt gebruiken.
!
Als u een snel bewegend object bekijkt, kan het viewervenster wat ruis vertonen, zoals horizontale strepen. Dit is normaal en wijst niet op een defect.
n 38 N
De VAIO-computer gebruiken
Het multifunctionele compartiment gebruiken
Uw computer is uitgerust met een multifunctioneel compartiment dat u kunt gebruiken voor het plaatsen van hardwareuitbreidingen. U kunt een onderdeel voor het compartiment aanschaffen en in de computer installeren.
De beschikbare onderdelen zijn:
❑ Een adapter voor vaste schijven (voor de installatie van uw vaste PATA-schijf)
❑ Vaste schijf met 80 GB schijfruimte
❑ DVD+R Double Layer/DVD±RW-schijfstation - Zie Het optische station gebruiken (pagina 72).
✍
Bij levering is in het multifunctionele compartiment een onderdeel voor gewichtsbesparing geïnstalleerd.
Neem contact op met uw Sony-leverancier voor de meest recente informatie over beschikbare onderdelen voor het multifunctionele compartiment.
Een onderdeel in het compartiment vervangen
1
Dubbelklik op het pictogram Hardware veilig verwijderen op de taakbalk.
Het venster Hardware veilig verwijderen verschijnt.
2
Selecteer de hardware die u wilt ontkoppelen.
3
Klik op Stoppen.
Het venster Hardware stoppen verschijnt.
4
Controleer of het apparaat veilig kan worden losgekoppeld van het systeem.
5
Klik op OK.
Er verschijnt een venster met de melding dat het apparaat veilig kan worden verwijderd.
6
Klik op Sluiten.
n 39 N
De VAIO-computer gebruiken
7
Duw op de uitwerpknop (1) voor het multifunctionele compartiment om de knop te laten uitspringen.
8
Trek voorzichtig aan de knop om het geïnstalleerde onderdeel uit het compartiment te verwijderen.
9
Neem het onderdeel voorzichtig vast en trek het uit het compartiment.
n 40 N
De VAIO-computer gebruiken
10 Plaats een ander onderdeel met het label naar boven in het compartiment tot het onderdeel vastklikt.
n 41 N
De VAIO-computer gebruiken
Het onderdeel in het compartiment beschermen tegen diefstal
Schroef het onderdeel voor harde schijven vast in de computer om het te beschermen tegen diefstal. Gebruik hiervoor een
beveiligingsschroef* en een L-vormige schroevendraaier*.
*
Meegeleverd bij optionele of meegeleverde accessoires voor het harde-schijfcompartiment. Raadpleeg de online Specificaties voor meer informatie over accessoires.
n 42 N
De VAIO-computer gebruiken
PC Cards gebruiken
PC Cards bieden u de mogelijkheid om draagbare externe apparaten aan te sluiten op de computer.
Een PC Card plaatsen
!
Het is mogelijk dat bepaalde PC Cards of de functies ervan niet compatibel zijn met uw computer.
U hoeft de computer niet uit te schakelen voordat u een PC Card plaatst of verwijdert.
Een PC Card plaatsen
1
Steek de PC Card met het voorste label naar boven gericht in de PC Card-sleuf.
2
Duw de PC Card voorzichtig in de sleuf.
De PC Card wordt automatisch gedetecteerd.
Het pictogram Hardware veilig verwijderen verschijnt op de taakbalk.
n 43 N
De VAIO-computer gebruiken
✍
Mogelijk werken sommige apparaten niet naar behoren als u teruggaat naar de normale modus vanuit stand-by of vanuit de slaapstand. Als de PC Card
zich in de computer bevindt en u overschakelt van de normale modus naar stand-by of de slaapstand (of omgekeerd), is het bij sommige PC Cards
mogelijk dat een op de computer aangesloten apparaat niet wordt herkend. Start de computer opnieuw op om dit probleem op te lossen. Als u de
computer opnieuw opstart, wordt de originele status van de computer hersteld.
Als de kaart in de sleuf zit, kan de computer mogelijk niet in de slaapstand worden gezet. Mogelijk kan de computer wel op stand-by worden gezet. Het
wordt aanbevolen dat u de kaart verwijdert voordat u de computer in de slaapstand zet.
Gebruik het meest recente softwarestuurprogramma van de fabrikant van de PC Card.
Als op het tabblad Apparaatbeheer in het venster Systeemeigenschappen een uitroepteken (!) verschijnt, verwijdert u het softwarestuurprogramma
en installeert u het opnieuw.
Forceer een PC Card nooit in de sleuf. Dit zou immers de connectorpinnen kunnen beschadigen. Als u problemen hebt om een PC Card te plaatsen,
controleert u of u de kaart wel met de juiste kant in de sleuf steekt. Raadpleeg de handleiding van uw PC Card voor meer informatie.
n 44 N
De VAIO-computer gebruiken
Een PC Card verwijderen
Volg de onderstaande stappen om de PC Card te verwijderen terwijl de computer aan staat. Als u de kaart niet juist verwijdert,
werkt het systeem mogelijk niet meer naar behoren.
Een PC Card verwijderen
✍
Als u een PC Card wilt verwijderen terwijl de computer is uitgeschakeld, slaat u stap 1 tot en met 6 over.
1
Dubbelklik op het pictogram Hardware veilig verwijderen op de taakbalk.
Het venster Hardware veilig verwijderen verschijnt.
2
Selecteer de hardware die u wilt ontkoppelen.
3
Klik op Stoppen.
Het venster Hardware stoppen verschijnt.
4
Controleer of het apparaat veilig kan worden losgekoppeld van het systeem.
5
Klik op OK.
Er verschijnt een venster met de melding dat het apparaat veilig kan worden verwijderd.
6
Klik op Sluiten.
7
Duw de ontgrendelingsknop van de PC Card-sleuf in zodat de ontgrendelingsknop uitspringt.
8
Duw de ontgrendelingsknop van de PC Card-sleuf nogmaals in zodat de PC Card uitspringt.
9
Neem de kaart voorzichtig vast en trek deze uit de sleuf.
10 Als de ontgrendelingsknop van de PC Card-sleuf nog niet is ingedrukt, drukt u deze erin.
n 45 N
De VAIO-computer gebruiken
Memory Stick-media gebruiken
De computer ondersteunt Memory Stick-media. Een Memory Stick is een compact, draagbaar en veelzijdig apparaat dat
speciaal is ontworpen voor het uitwisselen en delen van digitale gegevens met compatibele producten, zoals digitale
camera's en mobiele telefoons. Doordat een Memory Stick uitneembaar is, kan deze worden gebruikt voor externe
gegevensopslag.
Raadpleeg de online Specificaties voor informatie over de typen Memory Stick die compatibel zijn met uw computer, en
eventuele beperkingen.
❑ U kunt Memory Stick-media aanschaffen via de Sony Style-website (www.sonystyle-europe.com) of bij uw
Sony-leverancier.
❑ Informatie over de compatibiliteit tussen verschillende VAIO-computers en de beschikbare typen Memory Stick vindt
u op: www.vaio-link.com.
!
Uw computer is getest en compatibel bevonden met de Memory Sticks van Sony met een capaciteit van maximaal 4 GB die met ingang van januari
2006 beschikbaar zijn. Niet voor alle Memory Sticks die aan dezelfde voorwaarden voldoen als de compatibele media, kan evenwel de compatibiliteit
worden gegarandeerd.
n 46 N
De VAIO-computer gebruiken
De schrijfbeveiliging van een Memory Stick inschakelen
Sommige versies van Memory Sticks zijn voorzien van een schrijfbeveiliging om te voorkomen dat waardevolle gegevens per
ongeluk worden gewist of overschreven.
Schuif de tab horizontaal of verticaal* om de schrijfbeveiliging in of uit te schakelen. Als het wispreventienokje in de
ontgrendelde stand staat, kunt u gegevens opslaan op de Memory Stick. Als het wispreventienokje in de vergrendelde stand
staat, kunt u uitsluitend gegevens aflezen van maar niet opslaan op de Memory Stick.
*
Sommige typen Memory Stick hebben geen wispreventienokje.
n 47 N
De VAIO-computer gebruiken
Een Memory Stick plaatsen
Een Memory Stick plaatsen
1
Houd de Memory Stick zo vast dat de pijl naar boven gericht is en de Memory Stick in de richting van de
PRO/Duo-sleuf wijst.
2
Schuif de Memory Stick voorzichtig in de sleuf tot deze vastklikt.
De Memory Stick wordt automatisch gedetecteerd door het systeem en verschijnt in het venster Deze computer als een
lokaal station onder de desbetreffende letter (afhankelijk van de configuratie van de computer).
!
Als u de Memory Stick in de sleuf steekt, moet u erop letten dat de pijl in de juiste richting wijst. Forceer de Memory Stick nooit in de sleuf om
beschadiging van de computer of Memory Stick te vermijden.
Plaats niet meer dan één Memory Stick in de Memory Stick-sleuf. Als u de Stick verkeerd plaatst, kan de computer hierdoor beschadigd raken.
✍
Uw computer biedt ondersteuning voor Memory Stick Duo-media en is uitgerust met de Memory Stick-combinatiesleuf. Deze sleuf is zowel compatibel
met media in het standaardformaat als media in het duo-formaat. Ga voor meer informatie over Memory Stick Duo-media naar de Memory Stick-website
op http://www.memorystick.com/en/.
n 48 N
De VAIO-computer gebruiken
De inhoud van de Memory Stick-media bekijken
1
Klik op Start en vervolgens op Deze computer om het venster Deze computer te openen.
2
Dubbelklik op het pictogram Memory Stick-media
opgeslagen op de Memory Stick-media.
om de lijst weer te geven met gegevensbestanden die zijn
Een Memory Stick formatteren
Gebruik het hulpprogramma Memory Stick Formatter. Zie de Help in het hulpprogramma Memory Stick Formatter voor
meer informatie.
n 49 N
De VAIO-computer gebruiken
Een Memory Stick verwijderen
Een Memory Stick verwijderen
1
Controleer of het lampje voor mediatoegang uit is.
2
Duw de Memory Stick in de sleuf.
De Memory Stick wordt uitgeworpen.
3
Trek de Memory Stick uit de sleuf.
!
Verwijder de Memory Stick altijd voorzichtig om te vermijden dat deze onverwachts uit de sleuf springt.
Verwijder de Memory Stick niet als het lampje voor mediatoegang brandt. Als u dit doet, kunnen gegevens verloren gaan. Het duurt even voordat grote
volumes gegevens worden geladen. Controleer dus of het lampje uit is voordat u de Memory Stick verwijdert.
n 50 N
De VAIO-computer gebruiken
Andere geheugenkaarten gebruiken
Naast de sleuf voor Memory Stick PRO/Duo-media is de computer uitgerust met een sleuf voor SD-geheugenkaarten waarin
u andere geheugenkaarten kunt plaatsen. U kunt deze sleuf gebruiken voor de overdracht van gegevens tussen digitale
camera's, camcorders, muziekspelers en andere audio- en videoapparaten.
Voordat u een geheugenkaart gebruikt
De sleuf voor de SD-geheugenkaart op de computer ondersteunt de volgende geheugenkaarten:
❑ MultiMediaCard (MMC)
❑ Secure Digital (SD)
Bezoek regelmatig de Sony-website met on line ondersteuning voor de meest recente informatie over compatibele
geheugenkaarten.
!
Plaats altijd de juiste geheugenkaart in de SD-geheugenkaartsleuf.
Probeer geen geheugenkaart of geheugenkaartadapter van een ander type in de geheugenkaartsleuf te plaatsen. Als u een niet-compatibele
geheugenkaart of geheugenkaartadapter plaatst, is deze mogelijk moeilijk uit de sleuf te verwijderen. De geheugenkaart kan bovendien de computer
beschadigen.
Wees voorzichtig bij het plaatsen en verwijderen van een geheugenkaart. Forceer de geheugenkaart nooit in of uit de sleuf.
De sleuf voor de SD-geheugenkaart op de computer ondersteunt de functie voor snelle gegevensoverdracht van de SD-geheugenkaart niet.
Uw computer is alleen getest en compatibel bevonden met geheugenkaarten van de belangrijkste fabrikanten die vanaf januari 2006 verkrijgbaar zijn.
Niet voor alle geheugenkaarten die aan dezelfde voorwaarden voldoen als de compatibele media, kan evenwel de compatibiliteit worden gegarandeerd.
n 51 N
De VAIO-computer gebruiken
Een geheugenkaart plaatsen
Een geheugenkaart plaatsen:
1
Zoek de sleuf voor SD-geheugenkaarten aan de voorzijde van de computer.
2
Houd de geheugenkaart met de pijl naar boven en in de richting van de geheugenkaartsleuf.
3
Schuif de geheugenkaart voorzichtig in de sleuf tot deze vastklikt.
Forceer de kaart nooit in de sleuf.
✍
Als de geheugenkaart niet gemakkelijk in de sleuf kan worden geplaatst, verwijdert u de kaart voorzichtig en controleert u of de kaart in de juiste richting
is geplaatst.
n 52 N
De VAIO-computer gebruiken
Een geheugenkaart verwijderen
!
Verwijder een geheugenkaart nooit als het lampje voor mediatoegang brandt. De kaart of de gegevens op de kaart kunnen hierbij worden beschadigd.
Een geheugenkaart verwijderen:
1
Controleer of het lampje voor mediatoegang uit is.
2
Druk op het uitstekende deel van de geheugenkaart zodat de kaart uit de sleuf springt.
3
Als de kaart verder uit de sleuf is gekomen, trekt u de kaart voorzichtig uit de sleuf.
n 53 N
De VAIO-computer gebruiken
Het internet gebruiken
Een inbelverbinding instellen
Voordat u verbinding kunt krijgen met het internet, moet u de computer met een telefoonkabel (mogelijk niet meegeleverd)
aansluiten op een telefoonlijn. Als u eenmaal de telefoonkabel hebt aangesloten, kunt u verbinding maken met het internet.
Een telefoonkabel aansluiten
1
Steek het ene uiteinde van de telefoonkabel (1) in de modempoort
van de computer.
2
Steek het andere uiteinde van de telefoonkabel in een stopcontact (2).
✍
Uw computer werkt niet met gemeenschappelijke telefoonlijnen, kan niet worden verbonden met een munttelefoon en werkt mogelijk niet met meerdere
telefoonlijnen of met een PBX-telefooncentrale. Sommige van deze aansluitingen kunnen leiden tot een te hoge elektrische stroom en kunnen de interne
modem beschadigen.
Als u een telefoonkabel aansluit met een splitter, zal de modem of het aangesloten apparaat mogelijk niet meer behoorlijk werken.
Een inbelverbinding met het internet instellen
1
Klik op Start, ga naar Alle programma's, Bureau-accessoires, Communicatie en klik op Wizard Nieuwe verbinding.
De Wizard Nieuwe verbinding verschijnt.
2
Klik op Volgende. Als het venster Locatiegegevens verschijnt, volgt u de instructies op het scherm.
3
Klik op Verbinding met het Internet maken als deze optie nog niet is geselecteerd en klik op Volgende.
4
Volg de instructies op het scherm.
n 54 N
De VAIO-computer gebruiken
Draadloos LAN (WLAN) gebruiken
Dankzij de functie voor draadloos LAN (WLAN of Wireless LAN) van Sony kunnen al uw digitale apparaten met ingebouwde
WLAN-functionaliteit vrij met elkaar communiceren via een krachtig netwerk. Een WLAN is een netwerk waarin een gebruiker
een verbinding kan maken met een lokaal netwerk (LAN) via een draadloze (radio)verbinding. Het is dus niet langer nodig
om kabels of draden te trekken door muren en plafonds.
Sony's WLAN ondersteunt alle normale Ethernet-activiteiten, maar biedt twee extra voordelen: mobiliteit en roaming. U hebt
nog altijd toegang tot informatie, het internet/intranet en netwerkbronnen, zelfs in volle vergadering of terwijl u zich verplaatst.
U kunt communiceren zonder een toegangspunt.
Dit betekent dat u zonder toegangspunt een verbinding tot stand kunt brengen tussen een beperkt aantal computers (ad hoc)
of dat u kunt communiceren via een toegangspunt, waardoor u een volledig infrastructuurnetwerk (infrastructuur) kunt
creëren.
Zie de overeenkomstige Help-bestanden voor meer informatie over toegang tot draadloze netwerken via het hulpprogramma
Intel PROSet Wireless Manager of Windows ZeroConfig.
n 55 N
De VAIO-computer gebruiken
✍
In sommige landen is het gebruik van WLAN-producten onderworpen aan lokale regelgeving (bijvoorbeeld een beperkt aantal kanalen). Lees daarom
de Regulations Guide grondig door alvorens u de WLAN-functie inschakelt.
WLAN maakt gebruik van de standaard IEEE 802.11b/g, die de specificaties voor de gebruikte technologie bevat. Deze standaard bevat de volgende
coderingssystemen: Wired Equivalent Privacy (WEP), een beveiligingsprotocol, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) en Wi-Fi Protected Access (WPA).
WPA2 en WPA zijn ontstaan uit een gezamenlijk voorstel van de IEEE en de Wi-Fi Alliance. Beide zijn specificaties van op standaarden gebaseerde,
onderling uitwisselbare verbeteringen in de beveiliging waardoor de bescherming van de gegevens en de toegangscontrole van de bestaande
WiFi-netwerken worden verbeterd. WPA is ontwikkeld om voorwaarts compatibel te zijn met de specificatie IEEE 802.11i. Het maakt gebruik van het
verbeterde gegevenscodeersysteem TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) naast de gebruikersidentificatie met behulp van 802.1X en EAP (Extensible
Authentication Protocol). De kwetsbare draadloze verbinding tussen de clients en de toegangspunten wordt beveiligd door middel van codering.
Daarnaast zijn er een aantal speciaal voor LAN's ontwikkelde beveiligingsmechanismen voor het beschermen van de privacy zoals:
wachtwoordbeveiliging, end-to-end codering, VPN's (virtual private networks) en verificatie. WPA2, de tweede generatie van WPA, biedt betere
gegevensbeveiliging en netwerktoegangscontrole, en is ook ontworpen om alle 802.11-apparaten te beveiligen, ongeacht de versie (802.11b, 802.11a
en 802.11g, multi-band en multi-mode). Bovendien biedt WPA2 op basis van de geratificeerde norm IEEE 802.11i beveiliging van overheidsniveau door
toepassing van de AES-coderingsalgoritme die voldoet aan NIST (National Institute of Standards and Technology) FIPS 140-2, en op 802.1Xgebaseerde verificatie. WPA2 is achterwaarts compatibel met WPA.
Communicatie tussen Wireless LAN-apparaten die de standaard IEEE802.11a gebruiken en apparaten die IEEE 802.11b of IEEE 802.11g gebruiken, is
niet mogelijk omdat de gebruikte frequenties verschillend zijn.
IEEE 802.11b: de standaardsnelheid is 11 Mbps. Dit is 30 tot 100 maal sneller dan een normale inbelverbinding.
IEEE 802.11a/g: de standaardsnelheid is 54 Mbps. Dit is ongeveer 5 keer zo snel als de snelheid van een Wireless LAN-apparaat dat via IEEE 802.11b
communiceert.
De 2,4GHz-bandbreedte die wordt gebruikt door apparaten die compatibel zijn met Wireless LAN, wordt ook gebruikt door diverse andere soorten
apparaten. Ondanks dat apparaten die compatibel zijn met Wireless LAN gebruikmaken van technieken om storing van andere apparaten die dezelfde
bandbreedte gebruiken te minimaliseren, kan dergelijke storing leiden tot een lagere communicatiesnelheid, een kleiner communicatiebereik of een
onderbroken draadloze verbinding.
n 56 N
De VAIO-computer gebruiken
De communicatiesnelheid varieert afhankelijk van de afstand tussen de communicerende apparaten, de aanwezigheid van obstakels tussen de
apparaten, de configuratie van de apparaten, de zendcondities en de gebruikte software. Bovendien kunnen de communicaties worden afgesneden,
afhankelijk van de zendcondities.
Het communicatiebereik varieert afhankelijk van de werkelijke afstand tussen de communicerende apparaten, de aanwezigheid van obstakels tussen de
apparaten, de zendcondities, de onmiddellijke omgeving, waaronder de aanwezigheid van muren en de materialen waarvan deze gemaakt zijn, en de
gebruikte software.
Als u IEEE 802.11b- en IEEE 802.11g-producten implementeert op hetzelfde draadloze netwerk, kan de communicatiesnelheid lager worden als gevolg
van radiostoring. Bovendien zijn IEEE 802.11g-apparaten zodanig ontworpen dat ze de communicatiesnelheid verlagen als ze communiceren met
IEEE 802.11b-producten.
Wanneer de communicatiesnelheid lager is dan verwacht, kan de communicatiesnelheid hoger worden door het draadloze kanaal op het toegangspunt
te veranderen.
n 57 N
De VAIO-computer gebruiken
Communiceren zonder een toegangspunt (ad hoc)
Een ad hoc-netwerk is een netwerk waarin een lokaal netwerk enkel door de draadloze apparaten zelf tot stand wordt
gebracht, zonder een andere centrale controller of een ander toegangspunt. Elk apparaat communiceert rechtstreeks met
andere apparaten in het netwerk. U kunt thuis gemakkelijk een ad hoc-netwerk tot stand brengen.
❑ Als de draadloze verbinding op initiatief van de VAIO-computer tot stand komt, wordt kanaal 11 geselecteerd.
❑ Als de draadloze verbinding op initiatief van een ander draadloos LAN-apparaat tot stand komt, vindt de draadloze
LAN-communicatie plaats via het kanaal dat door dit apparaat is geselecteerd.
n 58 N
De VAIO-computer gebruiken
Communiceren zonder een toegangspunt (ad hoc)
1
Schakel de schakelaar WIRELESS of WIRELESS LAN in.
Het lampje voor WIRELESS LAN gaat branden.
Op modellen die de Bluetooth-functie*1 en/of de standaard IEEE 802.11a/b/g*1 ondersteunen, dubbelklikt u op
(
/
) op de taakbalk om het venster Schakelaar draadloze apparaten (Wireless Device Switch) weer te geven.
Selecteer de gewenste optie(s) voor draadloze communicatie en klik op OK.
2
Klik op Start en selecteer Configuratiescherm.
3
Klik op Netwerk- en Internet-verbindingen.
4
Klik op Netwerkverbindingen.
Het venster Netwerkverbindingen verschijnt.
5
Klik met de rechtermuisknop op Draadloze netwerkverbinding en klik vervolgens op Eigenschappen.
Het venster Eigenschappen voor draadloze netwerkverbinding verschijnt.
6
Selecteer het tabblad Draadloze netwerken.
7
Klik op de knop Toevoegen....
Het venster Eigenschappen voor draadloze netwerk verschijnt.
8
Voer een netwerknaam (SSID)*2 in.
U kunt een alfanumerieke naam kiezen van 32 tekens.
9
Selecteer Openen in de vervolgkeuzelijst Netwerkverificatie.
10 Selecteer WEP in de vervolgkeuzelijst Gegevenscodering.
11 Schakel het keuzerondje De sleutel wordt mij automatisch aangeleverd uit.
Er verschijnt enige informatie.
n 59 N
De VAIO-computer gebruiken
12 Voer de netwerksleutel*2 in.
De netwerksleutel moet bestaan uit 5 of 13 alfanumerieke tekens, of 10 of 26 hexadecimale*3 tekens. U kunt hier zelf een
sleutel kiezen.
13 Voer ter bevestiging exact dezelfde netwerksleutel opnieuw in.
14 Selecteer de optie Dit is een computer-naar-computer netwerk. Er worden geen draadloze toegangspunten
gebruikt onder aan het scherm.
15 Klik op OK.
Uw netwerknaam verschijnt in Voorkeursnetwerken.
16 Klik op Geavanceerd.
Het venster Geavanceerd verschijnt.
17 Selecteer het keuzerondje Alleen computer-tot-computer netwerken (tijdelijke netwerken).
18 Klik op Sluiten.
19 Klik op OK.
De computer is klaar om met een andere computer te communiceren.
*1
Raadpleeg de online Specificaties om te controleren of uw computer de Bluetooth-functionaliteit en/of de standaard IEEE 802.11a/b/g ondersteunt.
*2
Als u een communicatieverbinding tussen twee of meer computers tot stand wilt brengen, moet u al deze computers op exact dezelfde wijze configureren. Dit betekent dat
u op alle computers dezelfde netwerknaam en netwerksleutel moet invoeren als op de eerste computer die u hebt geconfigureerd.
*3
Hexadecimaal: een numerieke weergave waarin gebruik wordt gemaakt van de cijfers 0-9, in hun oorspronkelijke betekenis, plus de letters A-F (of a-f) die hexadecimale
cijfers voorstellen met waarden (decimaal) van 10 tot 15.
✍
Een ad hoc-netwerk ondersteunt geen WPA.
n 60 N
De VAIO-computer gebruiken
De verbinding met een computer-tot-computer netwerk (ad hoc) verbreken
1
Klik op Start en selecteer Configuratiescherm.
2
Klik op Netwerk- en Internet-verbindingen.
3
Klik op Netwerkverbindingen.
Het venster Netwerkverbindingen verschijnt.
4
Klik in het rechterscherm onder LAN- of snelle Internet-verbinding met de rechtermuisknop op Draadloze
netwerkverbinding.
5
Klik op Eigenschappen.
Het venster Eigenschappen voor draadloze netwerkverbinding verschijnt.
6
Klik op het tabblad Draadloze netwerken op Geavanceerd.
Het venster Geavanceerd verschijnt.
7
Klik op Alle beschikbare netwerken (bij voorkeur via een toegangspunt) en klik op Sluiten.
8
Klik op OK.
9
Sluit het venster Netwerkverbindingen.
10 Schakel de schakelaar WIRELESS of WIRELESS LAN uit.
n 61 N
De VAIO-computer gebruiken
Communiceren met een toegangspunt (infrastructuur)
Een infrastructuurnetwerk is een netwerk dat een bestaand bedraad lokaal netwerk uitbreidt naar draadloze apparaten door
middel van een toegangspunt (bijvoorbeeld Sony Access Point). Het toegangspunt slaat een brug tussen het draadloze en
bedrade LAN en fungeert als centrale controller voor het draadloze lokale netwerk. Het toegangspunt coördineert de
transmissie en ontvangst van meerdere draadloze apparaten binnen een specifiek bereik.
Het toegangspunt selecteert het te gebruiken kanaal voor een infrastructuurnetwerk.
!
Verdere informatie over hoe u het kanaal selecteert dat door het toegangspunt zal worden gebruikt, vindt u in de handleiding bij uw toegangspunt.
n 62 N
De VAIO-computer gebruiken
Verbinding maken met een draadloos netwerk
1
Controleer of een toegangspunt is ingesteld.
Raadpleeg de handleiding van uw toegangspunt voor meer informatie.
2
Schakel de schakelaar WIRELESS of WIRELESS LAN in.
Het lampje voor WIRELESS LAN gaat branden.
Op modellen die de Bluetooth-functie* en/of de standaard IEEE 802.11a/b/g* ondersteunen, dubbelklikt u op
(
/
)
op de taakbalk om het venster Schakelaar draadloze apparaten (Wireless Device Switch) weer te geven. Selecteer de
gewenste optie(s) voor draadloze communicatie en klik op OK.
3
Klik op Start en selecteer Configuratiescherm.
4
Klik op Netwerk- en Internet-verbindingen.
5
Klik op Netwerkverbindingen.
Het venster Netwerkverbindingen verschijnt.
6
Dubbelklik in het rechterscherm onder LAN- of snelle Internet-verbinding op Draadloze netwerkverbinding.
Het venster Draadloze netwerkverbinding verschijnt.
7
Selecteer het netwerk dat u wilt gebruiken.
8
Voer de netwerksleutel in.
9
Klik op Verbinden.
Na 30 seconden is de verbinding tot stand gebracht.
*
Raadpleeg de online Specificaties om te controleren of uw computer de Bluetooth-functionaliteit en/of de standaard IEEE 802.11a/b/g ondersteunt.
Meer informatie over het configureren van een toegangspunt vindt u in de handleiding bij uw toegangspunt.
n 63 N
De VAIO-computer gebruiken
Verbinding met een draadloos netwerk verbreken
Schakel de schakelaar WIRELESS of WIRELESS LAN uit.
!
Als u de WLAN-functionaliteit uitschakelt terwijl externe documenten, bestanden of bronnen worden gebruikt, kan gegevensverlies optreden.
✍
Voor WPA-PSK- of WPA2-PSK-verificatie moet u een netwerksleutel van 8 tot 64 alfanumerieke tekens opgeven.
n 64 N
De VAIO-computer gebruiken
De Bluetooth-functionaliteit gebruiken
De Bluetooth-functionaliteit is alleen beschikbaar op specifieke modellen. Raadpleeg de online Specificaties om te
controleren of de Bluetooth-functionaliteit wordt ondersteund op uw computer.
U kunt draadloze communicatie tot stand brengen tussen uw computer en andere Bluetooth-apparaten, zoals andere
computers of mobiele telefoons. U kunt zonder kabels informatie tussen deze apparaten uitwisselen tot op een afstand van
10 meter in een open ruimte.
Verbinding maken met een Bluetooth-apparaat
1
Schakel de schakelaar WIRELESS in.
2
Dubbelklik op
weer te geven.
3
Selecteer de optie Bluetooth-apparaat inschakelen (Enable Bluetooth Device).
4
Klik op OK.
(
/
) op de taakbalk om het venster Schakelaar draadloze apparaten (Wireless Device Switch)
n 65 N
De VAIO-computer gebruiken
Opmerkingen over het gebruik van de Bluetooth-functie
❑ De gegevensoverdrachtsnelheid varieert, afhankelijk van de volgende omstandigheden:
❑ Obstakels, zoals muren, die zich tussen apparaten bevinden
❑ De afstand tussen de apparaten
❑ Het in de muren gebruikte materiaal
❑ De nabijheid van magnetrons en draadloze telefoons
❑ Radiofrequentie-interferentie en andere omgevingsfactoren
❑ De configuratie van de apparaten
❑ Het type softwaretoepassing
❑ Het type besturingssysteem
❑ Het gelijktijdig gebruik van zowel een draadloos LAN als Bluetooth-functies op uw computer
❑ De grootte van het bestand dat wordt uitgewisseld
❑ Vanwege de beperkingen van de Bluetooth-standaard kunnen grote bestanden tijdens de continue overdracht soms
beschadigd raken als gevolg van elektromagnetische interferentie uit de omgeving.
❑ Alle Bluetooth-apparaten moeten zijn gecertificeerd om ervoor te zorgen dat de geldende standaardvereisten worden
aangehouden. Zelfs als aan de standaarden wordt voldaan, kunnen de prestaties, specificaties en bedieningsprocedures
van afzonderlijke apparaten verschillen. Niet in alle situaties is het mogelijk gegevens uit te wisselen.
❑ Als u video's afspeelt op uw computer en audio uitvoert via het aangesloten Bluetooth-apparaat, kan de synchronisatie
tussen video en audio verloren gaan. Dit is een algemeen kenmerk van de Bluetooth-technologie.
n 66 N
De VAIO-computer gebruiken
❑ De 2,4 GHz-band, waar Bluetooth-apparaten of draadloze LAN-apparaten mee werken, wordt door verschillende
apparaten gebruikt. Bluetooth-apparaten maken gebruik van een technologie die de interferentie van andere apparaten
die dezelfde golflengte gebruiken, minimaliseert. Gelijktijdig gebruik van de Bluetooth-functionaliteit en draadloze
communicatieapparaten kan echter leiden tot radiostoring. Hierdoor kunnen de communicatiesnelheden en -afstanden
minder zijn dan de standaardwaarden.
✍
Lees de Regulations Guide voordat u de Bluetooth-functie gebruikt.
❑ Het is mogelijk dat de Bluetooth-functies niet werken wanneer u bepaalde apparaten of softwareversies van derden
gebruikt.
❑ Als u meerdere Bluetooth-apparaten op de computer aansluit, kan dat leiden tot bandbreedtecongestie, waardoor de
prestaties van de apparaten verminderen. Dit is een algemeen kenmerk van de Bluetooth-technologie.
Bluetooth-beveiliging
De draadloze technologie van Bluetooth beschikt over een identificatiefunctie waarmee u kunt vaststellen met wie
u communiceert. Met de identificatiefunctie kunt u voorkomen dat anonieme Bluetooth-apparaten toegang kunnen krijgen
tot uw computer.
De eerste keer dat twee Bluetooth-apparaten met elkaar communiceren, dient voor beide apparaten een sleutel (een
wachtwoord dat nodig is voor de verificatie) te worden vastgesteld. Hiermee worden deze apparaten geregistreerd. Wanneer
een apparaat eenmaal is geregistreerd, hoeft u deze sleutel niet opnieuw in te voeren.
✍
De sleutel kan iedere keer verschillend zijn, maar moet wel aan beide zijden hetzelfde zijn.
Voor bepaalde apparaten, zoals een muis, kan geen sleutel worden ingevoerd.
n 67 N
De VAIO-computer gebruiken
Communiceren met een ander Bluetooth-apparaat
U kunt een draadloze verbinding tot stand brengen tussen de computer en een Bluetooth-apparaat, bijvoorbeeld een andere
computer, een mobiele telefoon, PDA, hoofdtelefoon, muis of digitale camera.
n 68 N
De VAIO-computer gebruiken
Communiceren met een ander Bluetooth-apparaat
Voor de communicatie met een ander Bluetooth-apparaat moet u eerst de Bluetooth-functies instellen. Zie de Help in de
Bluetooth-software voor het instellen en gebruiken van de Bluetooth-functies.
De Help openen
1
Klik met de rechtermuisknop op het Bluetooth-pictogram
op de taakbalk en selecteer Help in het menu.
Het verbreken van een Bluetooth-verbinding
Als u de Bluetooth-verbinding wilt verbreken, schakelt u de schakelaar WIRELESS uit. Het Bluetooth-lampje gaat uit.
n 69 N
De VAIO-computer gebruiken
De Bluetooth-headset gebruiken
Bij uw computer is mogelijk een Bluetooth-headset geleverd die u kunt gebruiken bij videovergaderingen via het internet met
behulp van software voor expresberichten (bijvoorbeeld Windows Messenger). Voor meer informatie over het gebruik van
de Bluetooth-headset raadpleegt u de handleiding die bij de headset is geleverd.
Raadpleeg de online Specificaties om te kijken of er een Bluetooth-headset bij uw model wordt geleverd.
De headset verbinden met een computer
1
2
3
Houd de aan/uit-knop ten minste vijf seconden ingedrukt om de Bluetooth-headset in te schakelen.
Houd de volumeknoppen ten minste vijf seconden ingedrukt tot het lampje rood en groen knippert.
Klik met de rechtermuisknop op het Bluetooth-pictogram
op de taakbalk en selecteer Bluetooth-instellingen
(Bluetooth Settings) in het menu.
Het venster Bluetooth-instellingen (Bluetooth Settings) wordt weergegeven en de Wizard Nieuwe verbinding
toevoegen (Add New Connection Wizard) wordt automatisch gestart.
4 Als het venster Wizard Nieuwe verbinding toevoegen (Add New Connection Wizard) niet wordt weergegeven, klikt
u op Nieuwe verbinding (New Connection).
De Wizard Nieuwe verbinding toevoegen (Add New Connection Wizard) verschijnt.
5 Selecteer Snelle modus [aanbevolen] (Express Mode [Recommended]) en klik op Volgende.
De wizard zoekt naar Bluetooth-apparaten binnen het bereik en geeft de eventueel beschikbare apparaten weer.
6 Selecteer HBH-608 en klik op Volgende.
Het venster Bluetooth Beheer - Bluetooth-beveiliging (Bluetooth Manager-Bluetooth Security) wordt weergegeven als
een verbinding tot stand is gebracht.
7 Voer '0000' in bij Bluetooth-pincode (PIN) (Bluetooth Passkey (PIN)) en klik op OK.
8 Druk op de aan/uit-knop van de headset.
9 Klik op Voltooien.
Het headsetpictogram wordt weergegeven in het venster Bluetooth-instellingen (Bluetooth Settings).
10 Klik op het headsetpictogram en druk op de aan/uit-knop van de headset.
Er is nu communicatie mogelijk tussen de computer en de Bluetooth-headset.
n 70 N
De VAIO-computer gebruiken
De verbinding tussen de headset en de computer verbreken
1
Klik met de rechtermuisknop op het Bluetooth-pictogram
op de taakbalk en selecteer Bluetooth-instellingen
(Bluetooth Settings) in het menu.
Het venster Bluetooth-instellingen (Bluetooth Settings) verschijnt.
2
Selecteer HBH-608, klik op Volgende en kies Verbinding verbreken (Disconnect) in het menu Bluetooth.
3
Klik op Ja.
n 71 N
Randapparaten gebruiken
Randapparaten gebruiken
U kunt de functies van de computer uitbreiden met behulp van de verschillende poorten op de computer.
❑ Het optische station gebruiken (pagina 72)
❑ Een dokstation aansluiten (pagina 81)
❑ Externe luidsprekers aansluiten (pagina 94)
❑ Een externe monitor aansluiten (pagina 95)
❑ Weergavemodi selecteren (pagina 102)
❑ De meerdere-monitorsmodus gebruiken (pagina 105)
❑ Een externe microfoon aansluiten (pagina 108)
❑ Een USB-apparaat (Universal Serial Bus) aansluiten (pagina 109)
❑ Een printer aansluiten (pagina 112)
❑ Een i.LINK-apparaat aansluiten (pagina 114)
❑ Aansluiten op een netwerk (LAN) (pagina 116)
n 72 N
Randapparaten gebruiken
Het optische station gebruiken
Als u een optisch station voor het compartiment aanschaft, wordt het bij uw computer geleverd.
Als u CD's of DVD's wilt opnemen of afspelen, vervangt u het geïnstalleerde onderdeel voor gewichtsbesparing door het
optische station. Raadpleeg Het multifunctionele compartiment gebruiken (pagina 38) voor uitgebreide instructies.
Een schijf plaatsen
1
Zet de computer aan.
2
Druk op de uitwerpknop (1) om het station te openen.
De lade schuift uit het station.
3
Plaats een schijf met het label naar boven in het midden van de lade en druk voorzichtig op de schijf zodat deze vastklikt.
n 73 N
Randapparaten gebruiken
4
Sluit de lade door deze voorzichtig in het station te duwen.
!
Verwijder de optische schijf niet als de computer in een energiebesparende modus staat (stand-by of slaapstand). Als u dit doet, kan er een storing
optreden.
✍
Als u van plan bent een extern optisch station te gebruiken, moet u het station aansluiten voordat u een vooraf geïnstalleerd CD/DVD-programma start.
n 74 N
Randapparaten gebruiken
CD's en DVD's lezen en beschrijven
Met de computer kunt u CD's en DVD's afspelen en opnemen, afhankelijk van het optische station dat u hebt gekocht. Bekijk
de specificaties van uw type optisch station. Raadpleeg de volgende tabel om te zien welke typen media door uw optische
station worden ondersteund.
Optisch station
Afspelen
Opnemen op
CD-ROM
CD, CD-R en CD-RW
—
DVD-ROM
DVD en de meeste DVD-R, DVD-RW, DVD+R,
DVD+RW en DVD+R DL (Double Layer)
—
CD-RW/DVD-ROM
CD, CD-R, CD-RW, DVD, de meeste DVD-R, DVD-RW,
DVD+R, DVD+R DL (Double Layer) en DVD+RW
CD-R en CD-RW
DVD±RW
CD, CD-R, CD-RW, DVD, de meeste DVD-R, DVD-RW,
DVD+R, DVD+R DL (Double Layer) en DVD+RW
CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+R,
DVD+R DL (Double Layer) en DVD+RW
!
Dit product is ontworpen om schijven af te spelen die voldoen aan de CD-standaardspecificaties (Compact Disc Digital Audio). Een DualDisc is een
tweezijdig schijfproduct met DVD-materiaal op de ene kant en digitaal audiomateriaal op de andere. Let op: de audiozijde (niet de dvd-zijde) van een
DualDisc kan mogelijk niet worden afgespeeld op dit product omdat deze niet voldoet aan de CD-standaard.
!
Vanwege de meerdere schijfindelingen die tegenwoordig beschikbaar zijn, moet u bij het aanschaffen van voorbespeelde of lege schijven voor gebruik
in een VAIO-computer eerst aandachtig de opmerkingen op de verpakking van de schijven lezen om te zien of u de schijven in het optische station van
de computer kunt gebruiken voor afspelen en opnemen. Sony geeft GEEN garanties voor de compatibiliteit van VAIO CD-ROM-stations met schijven
die niet voldoen aan de officiële 'CD'-indelingsstandaard (of 'DVD'-standaard voor DVD-stations). HET GEBRUIK VAN INCOMPATIBELE SCHIJVEN KAN
LEIDEN TOT ONHERSTELBARE SCHADE AAN UW VAIO PC, SOFTWARECONFLICTEN VEROORZAKEN OF ERVOOR ZORGEN DAT HET SYSTEEM
VASTLOOPT.
Neem voor vragen over schijfindelingen contact op met de uitgever van de vooraf opgenomen schijf of de leveranciers van de opneembare schijf.
n 75 N
Randapparaten gebruiken
✍
Ondersteuning voor schrijven van gegevens op DVD-RW-schijven die voldoen aan DVD-RW versie 1.1/1.2.
Ondersteuning voor schrijven van gegevens op DVD-R-schijven die voldoen aan DVD-R voor de algemene versie 2.0/2.1.
Ondersteuning voor lezen van 8cm-schijven, maar niet voor schrijven op 8cm-schijven.
Schrijven van gegevens op DVD+R DL-schijven (Double Layer) is alleen mogelijk op schijven met ondersteuning voor DVD+R DL-opnamen
(Double Layer).
n 76 N
Randapparaten gebruiken
Opmerkingen over het schrijven van gegevens op een schijf
❑ Om ervoor te zorgen dat het optische station de gegevens op een schijf kan lezen, moet u de sessie sluiten voordat u de
schijf uitwerpt. Hoe u daarbij te werk gaat, leest u in de aanwijzingen bij de software.
❑ Gebruik alleen ronde schijven. Gebruik geen schijven met een andere vorm (ster, hart, kaart, enz.) omdat deze het
optische station kunnen beschadigen.
❑ De computer mag niet worden blootgesteld aan schokken tijdens het beschrijven van een schijf.
❑ Schakel de schermbeveiliging uit en sluit antivirussoftware af voordat u gegevens schrijft op een schijf.
❑ Gebruik geen geheugenresidente hulpsoftware terwijl u gegevens op een schijf schrijft. Hierdoor kan er een storing
optreden.
❑ Als u een toepassing gebruikt om schijven te branden, moet u alle andere toepassingen afsluiten.
❑ Raak nooit het oppervlak van een schijf aan. Vingerafdrukken en stof op het oppervlak van een schijf kunnen schrijffouten
veroorzaken.
❑ Wissel niet van energiemodus terwijl u de vooraf geïnstalleerde software en de CD-schrijfsoftware gebruikt.
❑ Plak geen labels op schijven. Hierdoor raakt de schijf onherstelbaar beschadigd.
❑ Sluit de netadapter aan om de computer in te schakelen of zorg ervoor dat de batterij voor minimaal 50 procent is
opgeladen.
❑ Met sommige DVD-spelers en DVD-stations van de computer kunt u geen DVD's afspelen die zijn gemaakt met de VAIO
Zone-software.
n 77 N
Randapparaten gebruiken
Opmerkingen over het afspelen van DVD's
Voor optimale prestaties bij het afspelen van DVD's volgt u de volgende aanbevelingen.
❑ U kunt DVD's afspelen met het optische station en met DVD-afspeelsoftware, zoals VAIO Zone of WinDVD. Zie de Help
in dergelijke software voor meer informatie.
❑ Sluit alle geopende toepassingen vóór u een DVD-film afspeelt.
❑ Gebruik geen geheugenresidente hulpsoftware om de toegang tot schijven te versnellen wanneer u een DVD afspeelt.
Hierdoor kan er een storing optreden.
❑ Schakel de schermbeveiliging uit en sluit antivirussoftware af voordat u een schijf afspeelt.
❑ Bij sommige schijven die zijn opgenomen op 20- of 24-bits kan ruis merkbaar zijn bij het afspelen. Als u geluidsapparaten
hebt aangesloten, kunnen uw gehoor en de luidsprekers hierdoor worden aangetast. Verlaag het volume voordat u een
DVD afspeelt.
❑ Schakel niet over op energiebesparende modi terwijl u op de computer een DVD afspeelt.
❑ Op elke DVD staat een regiocode vermeld om aan te geven in welke regio en op welk type speler u de DVD kunt afspelen.
Tenzij er een '2' (Europa behoort tot regio '2') of 'all' (dit betekent dat u de DVD bijna overal ter wereld kunt afspelen)
vermeld staat op de DVD of de verpakking, kunt u de DVD niet afspelen op uw computer.
!
Als u de DVD-regiocode wijzigt terwijl de WinDVD-software actief is, start u de software opnieuw op of verwijdert u de schijf en plaatst u deze opnieuw
in het station om de nieuwe instelling van kracht te laten worden.
❑ Probeer de regiocode-instellingen van het DVD-station niet te wijzigen. Problemen als gevolg van het wijzigen van de
regiocode-instellingen van het DVD-station vallen niet onder de garantie.
❑ Als uw computer over WLAN-functionaliteit beschikt en als deze is geactiveerd, kan het afspelen van DVD's leiden tot
korte haperingen in het beeld en het geluid.
❑ Wanneer u een DVD afspeelt (audio of video) en u een USB-apparaat wilt loskoppelen, bijvoorbeeld USB-compatibele
luidsprekers, moet u eerst het afspelen van de DVD stoppen. Als u een USB-compatibel apparaat loskoppelt terwijl een
DVD (audio of video) wordt afgespeeld, kan dit een storing veroorzaken.
n 78 N
Randapparaten gebruiken
CD's afspelen
Een audio-CD afspelen
1
Plaats een schijf in het optische station.
2
Als er niets op het bureaublad verschijnt, klikt u op Start, gaat u naar Alle programma's en klikt u op de gewenste
CD-software (bijvoorbeeld SonicStage) om deze software te openen.
Als het venster Audio-cd verschijnt, klikt u op een optie om deze te selecteren.
n 79 N
Randapparaten gebruiken
Bestanden kopiëren naar een CD
Raadpleeg de online Specificaties om uw type optisch station te zoeken en raadpleeg CD's en DVD's lezen en beschrijven
(pagina 74) voor informatie over de ondersteunde schijfmedia.
Bestanden naar een schijf kopiëren
!
De computer mag niet worden blootgesteld aan schokken tijdens het beschrijven van een schijf.
1
Plaats een lege schijf in het optische station.
Als het venster Cd-rom-station verschijnt, klikt u op Geen actie ondernemen en klikt u vervolgens op OK.
2
Klik met de rechtermuisknop op Start en klik vervolgens op Verkennen.
3
Zoek in het scherm Mappen aan de linkerkant de bestanden of mappen die u wilt kopiëren, klik met de rechtermuisknop
op de bestanden of mappen, wijs Kopiëren naar aan en klik op de naam van het optische station*.
4
Sluit het venster.
5
Klik op Start en selecteer Deze computer.
6
Klik op het pictogram van het optische station onder Stations met verwisselbaar medium. Er verschijnt een nieuw
venster met de te kopiëren bestanden of mappen in de lijst onder Bestanden die zijn voorbereid om op cd te zetten.
7
Klik in het vak Cd-r-taken op Deze bestanden op cd zetten.
8
Volg de instructies in de wizard Cd branden.
*
De stationsletter voor het lezen/schrijven kan variëren, afhankelijk van de hardwareconfiguratie van het systeem.
n 80 N
Randapparaten gebruiken
DVD's afspelen
Een DVD afspelen
1
Sluit alle actieve softwaretoepassingen.
2
Plaats een DVD in het optische station.
3
Als er niets op het bureaublad verschijnt, klikt u op Start, gaat u naar Alle programma's en klikt u op de gewenste
DVD-software om de DVD af te spelen.
Voor instructies over het gebruik van de software raadpleegt u de Help bij de DVD-software.
Bestanden kopiëren naar DVD's
De functie voor het beschrijven van DVD's is alleen beschikbaar op computers met het DVD+R Double Layer/DVD±RWschijfstation.
Raadpleeg de online Specificaties om uw type optisch station te zoeken en raadpleeg CD's en DVD's lezen en beschrijven
(pagina 74) voor informatie over de ondersteunde schijfmedia.
Bestanden naar een schijf kopiëren
1
Sluit de netadapter aan op de computer.
2
Plaats een schijf in het optische station.
3
Als er niets op het bureaublad verschijnt, klikt u op Start, gaat u naar Alle programma's en klikt u op de DVD-software
die u wilt gebruiken.
Voor instructies over het gebruik van de software raadpleegt u de Help bij de DVD-software.
n 81 N
Randapparaten gebruiken
Een dokstation aansluiten
Door een dokstation toe te voegen, kunt u extra randapparaten op de computer aansluiten, zoals een printer en een extern
beeldscherm.
Er wordt geen dokstation geleverd bij de computer. Het dokstation is beschikbaar als optioneel accessoire.
n 82 N
Randapparaten gebruiken
De poorten op het dokstation
Rechterzijde
A DC IN-lampje
Brandt als het dokstation is ingeschakeld.
B CHARGE-lampje voor batterijlading
Knippert snel: de batterij is onjuist geplaatst of niet compatibel
met de computer.
Knippert dubbel: de batterij wordt opgeladen.
Uit: de batterij is volledig opgeladen.
C
D
E
F
IN USE-lampje (pagina 88)
UNDOCK-knop (pagina 90)
PUSH RELEASE-knop (pagina 91)
Beveiligingssleuf
Plaats een optioneel Kensington-slot om het LOCK/UNLOCKlipje te vergrendelen.
G Vergrendelingslipje LOCK/UNLOCK (pagina 85)
H Hi-Speed USB-poorten (USB 2.0)* (pagina 109)
I Seriële poort
Sluit een serieel apparaat aan, zoals een externe modem of
een terminaladapter.
*
Ondersteunt hoge/volle/lage snelheid.
n 83 N
Randapparaten gebruiken
Links/achter
A Multifunctioneel compartiment (pagina 38)
B Uitwerpknop voor multifunctioneel compartiment (pagina 38)
C Batterijlader
Plaats een reservebatterij om de batterij op te laden.
D Printerpoort (pagina 113)
E Monitorpoort (VGA) (pagina 96)
F
G
H
I
Hi-Speed USB-poorten (USB 2.0)* (pagina 109)
*
Ondersteunt hoge/volle/lage snelheid.
DVI-D-poort (pagina 96)
DC IN-poort (pagina 21)
Netwerkpoort (Ethernet) (1000BASE-T / 100BASE-TX /
10BASE-T) (pagina 116)
✍
De printerpoort van het dokstation is uitsluitend bedoeld voor
printerverbindingen.
!
Het dokstation kan alleen van stroom worden voorzien met de netadapter die bij het station is geleverd. Verwijder de netadapter niet uit het dokstation
of het stopcontact als u het dokstation gebruikt. Dit kan namelijk beschadiging van gegevens en storingen aan de hardware tot gevolg hebben.
n 84 N
Randapparaten gebruiken
Uw computer aansluiten op het dokstation
!
Als in de computer geen batterij is geplaatst, mag u de computer niet aansluiten op het dokstation.
Uw computer aansluiten op het dokstation
!
Schakel de computer uit voordat u deze aansluit op het dokstation om verlies van niet-opgeslagen gegevens te voorkomen.
1
Ontkoppel alle randapparaten van de computer.
2
Sluit het netsnoer (1) aan op de netadapter (2) en op de netspanning.
3
Sluit de kabel die op de netadapter (2) is aangesloten, aan op de DC IN-poort (3) van het dokstation (4).
4
Open het kapje van de aansluiting voor het dokstation aan de onderzijde van de computer.
n 85 N
Randapparaten gebruiken
5
Duw en schuif het kapje van de aansluiting voor het dokstation aan de onderzijde van de computer voorzichtig open.
6
Schuif het vergrendelingslipje LOCK/UNLOCK van het dokstation in de positie UNLOCK.
n 86 N
Randapparaten gebruiken
7
Plaats de computer op het dokstation. Breng de pijlen aan de achterzijde van het LCD-scherm naar de pijlen op het
dokstation zodat de aansluiting aan de onderzijde van de computer in contact komt met de aansluiting van het dokstation.
n 87 N
Randapparaten gebruiken
8
Druk de computer voorzichtig naar beneden totdat deze vastklikt.
9
Schuif het vergrendelingslipje LOCK/UNLOCK in de positie LOCK.
10 Zet de computer aan.
!
Gebruik de netadapter die bij het dokstation is geleverd.
Verplaats de computer niet wanneer deze op het dokstation is aangesloten. Het dokstation kan dan namelijk losraken, waardoor het dokstation en de
computer beschadigingen kunnen oplopen.
n 88 N
Randapparaten gebruiken
Uw computer verwijderen uit het dokstation
!
Schakel de computer uit voordat u deze loskoppelt van het dokstation om verlies van niet-opgeslagen gegevens te voorkomen.
Als u de computer verwijdert, mogen er geen apparaten in gebruik zijn die zijn gekoppeld aan het dokstation.
Verwijder de computer niet uit het dokstation als het lampje IN USE brandt. Als u de computer verwijdert terwijl het lampje IN USE brandt, kan dit
resulteren in verlies van niet-opgeslagen gegevens of schade aan de computer.
Als de batterij bijna leeg is en u de computer verwijdert uit het dokstation, kan dit resulteren in verlies van niet-opgeslagen gegevens.
Verwijder de computer niet uit het dokstation tijdens het afspelen van videobeelden. Sluit de softwaretoepassing die u gebruikt om videobeelden af te
spelen voordat u de computer verwijdert.
Nadat u de stappen van Uw computer verwijderen uit het dokstation (pagina 89) hebt uitgevoerd, haalt u de computer van het dokstation. Als u de
computer gebruikt terwijl deze zich nog op het dokstation bevindt, kan dit leiden tot instabiliteit.
n 89 N
Randapparaten gebruiken
Uw computer verwijderen uit het dokstation
1
Schakel de computer en aangesloten randapparaten uit en verwijder alle aangesloten randapparaten.
2
Schuif het vergrendelingslipje LOCK/UNLOCK van het dokstation in de positie UNLOCK.
n 90 N
Randapparaten gebruiken
3
Druk op de knop UNDOCK (1).
✍
Als het lampje IN USE niet brandt, hoeft u niet op de knop UNDOCK te drukken.
Als u op de knop UNDOCK drukt terwijl de computer in een energiebesparende modus staat, keert de computer eerst terug naar de normale modus en
wordt vervolgens de verwijderingsprocedure gestart.
Als u op de knop UNDOCK drukt terwijl de computer in de slaapstand staat, wordt u mogelijk gevraagd het wachtwoord in te voeren of moet uw
vingerafdruk worden gecontroleerd voordat de computer terugkeert naar de normale modus. Als dit het geval is, voert u het wachtwoord in of plaatst
u uw vinger op de vingerafdruksensor. Zie Vingerafdrukverificatie gebruiken (pagina 124) voor meer informatie over vingerafdrukverificatie.
!
Nadat de computer is teruggekeerd naar de normale modus, haalt u deze van het dokstation. Als u de computer gebruikt terwijl deze zich nog op het
dokstation bevindt, kan dit leiden tot instabiliteit.
n 91 N
Randapparaten gebruiken
4
Wacht tot het lampje IN USE (2) uitgaat en druk op de knop PUSH RELEASE (3).
n 92 N
Randapparaten gebruiken
5
Til de computer uit het dokstation.
6
Sluit het kapje van de aansluiting voor het dokstation aan de onderzijde van de computer.
n 93 N
Randapparaten gebruiken
U kunt de computer ook op de volgende manier verwijderen uit het dokstation:
1
Schakel de computer en aangesloten randapparaten uit en verwijder alle aangesloten randapparaten.
2
Schuif het vergrendelingslipje LOCK/UNLOCK van het dokstation in de positie UNLOCK.
3
Klik op Start en selecteer Laptop loskoppelen.
4
Controleer of een tekstballon wordt weergegeven en of het IN USE-lampje uitgaat. Druk vervolgens op de knop PUSH
RELEASE.
5
Til de computer uit het dokstation.
6
Sluit het kapje van de aansluiting voor het dokstation aan de onderzijde van de computer.
✍
Het is uiterst belangrijk dat u het kapje van de aansluiting voor het dokstation sluit nadat u de computer hebt verwijderd uit het dokstation. Als het kapje
open blijft, kan er stof binnenkomen en kan de computer beschadigd raken.
Als u de netstroom naar het dokstation volledig wilt verbreken, koppelt u de netadapter los.
n 94 N
Randapparaten gebruiken
Externe luidsprekers aansluiten
Als u een betere geluidskwaliteit wenst, kunt u externe luidsprekers aansluiten.
Externe luidsprekers aansluiten
1
Sluit de luidsprekerkabel (1) aan op de hoofdtelefoonconnector (2) i.
2
Sluit het andere uiteinde van de luidsprekerkabel aan op de externe luidspreker (3).
3
Verlaag het volume vóór u de luidsprekers inschakelt.
✍
Sluit alleen luidsprekers aan die zijn ontworpen voor gebruik met een computer.
!
Plaats geen diskettes op de luidsprekers. Het magnetische veld van een luidspreker kan de gegevens op een diskette beschadigen.
n 95 N
Randapparaten gebruiken
Een externe monitor aansluiten
U kunt een externe monitor aansluiten op de computer. U kunt de computer bijvoorbeeld gebruiken met een computermonitor
of een projector.
✍
Sluit het netsnoer pas aan nadat u alle andere kabels hebt aangesloten.
Een aangesloten externe monitor wordt gebruikt als tweede scherm.
U kunt een externe monitor ook gebruiken om een configuratie met meerdere monitors in te stellen (alleen mogelijk in Windows).
n 96 N
Randapparaten gebruiken
Een monitor aansluiten
U kunt een monitor rechtstreeks of via het dokstation op de computer aansluiten.
Een monitor aansluiten
!
De monitorpoort (VGA) van de computer is uitgeschakeld als de computer op het dokstation is aangesloten.
1
Indien nodig steekt u het ene uiteinde van het netsnoer (1) van de monitor in de monitor en het andere uiteinde in een
stopcontact.
2
Als u een VGA-monitor wilt aansluiten, sluit u de monitorkabel (2) (niet meegeleverd) aan op de monitorpoort (VGA)
(3) a van de computer of het dokstation.
3
Als u een TFT-/DVI-monitor wilt aansluiten, sluit u de monitorkabel (niet meegeleverd) aan op de DVI-D-poort van het
dokstation.
n 97 N
Randapparaten gebruiken
✍
DVI-D staat voor Digital Visual Interface - Digital. Dit is een type DVI-aansluiting dat alleen digitale videosignalen ondersteunt (geen analoge
videosignalen). Deze heeft een 24-pins aansluiting.
Een DVI-I-aansluiting (Digital Visual Interface - Integrated) ondersteunt digitale en analoge videosignalen. Deze heeft een 29-pins aansluiting.
!
U kunt TFT-/DVI-monitors alleen gebruiken als een model met de ATI-videocontroller is aangesloten op het dokstation.
Er is een videoadapter (niet meegeleverd) nodig om een VGA-monitor aan te sluiten op de DVI-D-poort.
n 98 N
Randapparaten gebruiken
Een multimediamonitor aansluiten
U kunt een multimediamonitor met ingebouwde luidsprekers en een microfoon aansluiten op de computer of op het
(optionele) dokstation.
Een multimediamonitor aansluiten
!
De monitorpoort (VGA) van de computer is uitgeschakeld als de computer op het dokstation is aangesloten.
1
Steek het netsnoer van de multimediamonitor (1) in een stopcontact.
2
Sluit de monitorkabel (2) (niet meegeleverd) aan op de monitorpoort (VGA) (3) a van de computer of het dokstation.
3
Sluit de luidsprekerkabel (4) aan op de hoofdtelefoonconnector (5) i van de computer.
4
Steek de microfoonkabel (6) in de microfoonconnector (7) m van de computer.
n 99 N
Randapparaten gebruiken
n 100 N
Randapparaten gebruiken
Een projector aansluiten
U kunt een projector (zoals de Sony LCD-projector) rechtstreeks of via het optionele dokstation aansluiten op de computer.
Een projector aansluiten
!
De monitorpoort (VGA) van de computer is uitgeschakeld als de computer op het dokstation is aangesloten.
1
Steek het netsnoer (1) van de projector in een stopcontact.
2
Sluit een RGB-signaalkabel (2) (niet meegeleverd) aan op de monitorpoort (VGA) (3) a van de computer of het
dokstation.
3
Sluit een audiokabel (4) (niet meegeleverd) aan op de hoofdtelefoonconnector (5) i.
4
Steek de RGB-signaalkabel en de audiokabel in de connector en poort van de projector (6).
n 101 N
Randapparaten gebruiken
n 102 N
Randapparaten gebruiken
Weergavemodi selecteren
U kunt selecteren welk scherm u als primair scherm wilt gebruiken als u een externe monitor (bureaubladmonitor, enzovoort)
op de computer hebt aangesloten.
De procedure voor het selecteren van een weergave is afhankelijk van de videocontroller die wordt gebruikt in de computer.
Raadpleeg de online Specificaties voor gedetailleerde informatie over de videocontroller.
Als u het computerscherm en de externe monitor tegelijkertijd wilt gebruiken, raadpleegt u De meerdere-monitorsmodus
gebruiken (pagina 105) voor meer informatie.
n 103 N
Randapparaten gebruiken
Een scherm selecteren
!
De monitorpoort (VGA) van de computer is uitgeschakeld als de computer op het dokstation is aangesloten.
Modellen met de ATI-videocontroller
Gebruik de toetsen Fn+F7 om een monitor te kiezen. Raadpleeg Combinaties en functies met de Fn-toets (pagina 31)
voor meer informatie.
Als een externe monitor is aangesloten op de computer, kunt u de instellingen voor Main/Clone als volgt aanpassen:
1
Klik op Start en selecteer Configuratiescherm.
2
Klik op Vormgeving en thema's.
3
Klik op Beeldscherm.
4
Klik op het tabblad Instellingen.
5
Klik op Geavanceerd.
6
Klik op het tabblad waarvan de naam begint met CATALYST.
7
Klik op ATI CATALYST™ Control Center.
8
Volg de instructies op het scherm om de instellingen te wijzigen.
Raadpleeg het Help-bestand voor meer informatie.
n 104 N
Randapparaten gebruiken
Modellen met de Intel Graphics Media Accelerator
1
Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad om het snelmenu weer te geven.
2
Klik op Beeldschermeigenschappen.
3
Selecteer een monitor in het menu Beeldschermen (Display Devices).
4
Klik op OK.
✍
Het kan zijn dat gelijktijdige weergave van dezelfde inhoud op uw computerscherm en op de externe monitor of projector niet mogelijk is, afhankelijk
van het type externe monitor of projector.
Schakel de randapparaten in voordat u de computer inschakelt.
n 105 N
Randapparaten gebruiken
De meerdere-monitorsmodus gebruiken
Dankzij de meerdere-monitorsmodus kunt u specifieke delen van het bureaublad weergeven op verschillende monitoren. Als
u bijvoorbeeld een extern beeldscherm op de monitorpoort (VGA) hebt aangesloten, kunnen uw computerscherm en het
externe beeldscherm als één bureaubladmonitor fungeren.
U kunt de cursor van het ene naar het andere scherm verplaatsen. Hierdoor kunt u objecten (bijvoorbeeld een
toepassingsvenster of een werkbalk) van het ene scherm naar het andere slepen.
✍
Het is mogelijk dat het externe beeldscherm de functie van de meerdere-monitorsmodus niet ondersteunt.
Het is mogelijk dat bepaalde software niet compatibel is met de instellingen van de meerdere-monitorsmodus.
Zorg ervoor dat de computer niet op stand-by of in de slaapstand kan worden gezet tijdens het gebruik van de meerdere-monitorsmodus, anders bestaat
de kans dat de computer niet terugkeert naar de normale modus.
Als u voor elk scherm andere kleuren instelt, mag u één venster niet verdelen over twee schermen, anders is het mogelijk dat de software niet
behoorlijk werkt.
Stel minder kleuren of een lagere resolutie in voor elk scherm.
n 106 N
Randapparaten gebruiken
De meerdere-monitorsmodus selecteren
!
Raadpleeg het blad Specificaties als u wilt weten van welke videocontroller uw model is voorzien.
Modellen met de ATI-videocontroller
1
Klik op Start en selecteer Configuratiescherm.
2
Klik op Vormgeving en thema's.
3
Klik op Beeldscherm.
4
Klik op het tabblad Instellingen.
5
Klik op het schermpictogram met het teken 2.
6
Selecteer de optie Het Windows-bureaublad uitbreiden naar deze monitor.
7
Klik op Toepassen en vervolgens op OK.
Klik op Ja als het venster Beeldscherminstellingen verschijnt.
n 107 N
Randapparaten gebruiken
Modellen met de Intel Graphics Media Accelerator
1
Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad om het snelmenu weer te geven.
2
Klik op Eigenschappen voor Beeldscherm.
3
Selecteer Uitgebreid bureaublad (Extended Desktop) in het menu Beeldschermen (Display Devices).
Als u de instellingen voor het primaire en secundaire apparaat wilt wijzigen, gebruikt u de vervolgkeuzelijsten Primair
apparaat (Primary Device) en Secundair apparaat (Secondary Device) bij Meerdere schermen (Multiple Display).
4
Klik op OK.
Klik op OK als het venster Beeldscherminstellingen (Monitor Settings) verschijnt.
✍
U kunt ook een van de S-knoptoewijzingen wijzigen om de meerdere-monitorsmodus te activeren met de overeenkomstige S-knop. Als u de
S-knoptoewijzingen wilt wijzigen, houdt u de gewenste S-knop ingedrukt om het venster weer te geven voor het wijzigen van de toewijzing. Voor meer
informatie over de S-knoppen raadpleegt u De knoppen voor speciale functies gebruiken (pagina 36).
✍
Bovendien kunt u de schermkleuren en resolutie voor elke monitor instellen en de meerdere-monitorsmodus aanpassen.
n 108 N
Randapparaten gebruiken
Een externe microfoon aansluiten
Als u een geluidsinvoerapparaat nodig hebt (bijvoorbeeld om te chatten op het internet), moet u een externe microfoon
aansluiten.
Een externe microfoon aansluiten
Steek de microfoonkabel (1) in de microfoonconnector (2) m.
✍
Sluit alleen microfoons aan die zijn ontworpen voor gebruik met een computer.
n 109 N
Randapparaten gebruiken
Een USB-apparaat (Universal Serial Bus) aansluiten
Om te voorkomen dat de computer en/of het USB-apparaat beschadigd worden, let u op de volgende punten:
❑ Als u de computer verplaatst terwijl er USB-apparaten zijn aangesloten, let u erop dat de USB-poorten niet worden
blootgesteld aan schokken of grote druk.
❑ Plaats de computer niet in een zak of draagdoos terwijl er USB-apparaten zijn aangesloten.
Een USB-muis aansluiten
Een USB-muis aansluiten
1
Kies de USB-poort (1)
2
Steek de USB-muiskabel (2) in de USB-poort.
U kunt nu de USB-muis (3) gebruiken.
✍
die u wilt gebruiken.
Het stuurprogramma voor de VAIO USB-muis is vooraf geïnstalleerd op de computer. U hoeft alleen maar de USB-muis in de USB-connector te steken
en u kunt beginnen met werken.
n 110 N
Randapparaten gebruiken
Een USB-diskettestation aansluiten
U kunt een USB-diskettestation kopen en aansluiten op de computer.
Een USB-diskettestation aansluiten
1
Kies de USB-poort (1)
die u wilt gebruiken.
2
Steek de kabel van het USB-diskettestation (2) in de USB-poort.
Uw USB-diskettestation (3) is nu klaar voor gebruik.
!
Als u een USB-diskettestation gebruikt, moet u erop letten dat de USB-poort niet wordt blootgesteld aan grote krachten. Hierdoor kan een storing
worden veroorzaakt.
n 111 N
Randapparaten gebruiken
Een USB-diskettestation loskoppelen
U kunt een USB-diskettestation loskoppelen terwijl de computer is in- of uitgeschakeld. Als u het station loskoppelt terwijl de
computer zich in een stroombesparende modus (stand-by of slaapstand) bevindt, kan er een storing optreden.
Als de computer is uitgeschakeld, kunt u de USB-kabel direct uit de computer verwijderen.
Een USB-diskettestation loskoppelen
1
Sluit alle programma's waarin het diskettestation wordt gebruikt.
2
Dubbelklik op het pictogram Hardware veilig verwijderen op de taakbalk.
Het venster Hardware veilig verwijderen verschijnt.
3
Selecteer het diskettestation dat u wilt loskoppelen.
4
Klik op Stoppen.
Het venster Hardware stoppen verschijnt.
5
Zorg dat het diskettestation is geselecteerd en klik op OK.
Er verschijnt een bericht waarin staat dat het nu veilig is om het hardwareapparaat te verwijderen.
6
Klik op Sluiten om het venster Hardware veilig verwijderen te sluiten.
7
Koppel het diskettestation los van de computer.
n 112 N
Randapparaten gebruiken
Een printer aansluiten
U kunt een Windows-compatibele printer aansluiten op de computer om bestanden af te drukken.
Een printer op een USB-poort aansluiten
U kunt een USB-printer die compatibel is met uw versie van Windows aansluiten op de computer.
Een printer aansluiten op de USB-poort
1
Sluit het netsnoer (1) van de printer aan op een stopcontact.
2
Kies de USB-poort (3)
3
Sluit het ene uiteinde van een USB-printerkabel (2) (niet meegeleverd) aan op de USB-poort en het andere uiteinde op
de printer.
die u wilt gebruiken.
n 113 N
Randapparaten gebruiken
Een printer op een printerpoort aansluiten
Een printer op de printerpoort aansluiten
1
Sluit het netsnoer (1) van de printer aan op een stopcontact.
2
Sluit de printerkabel (2) die bij de printer werd geleverd aan op de printerpoort (3)
het multifunctionele compartiment.
✍
van het optionele dokstation voor
Voordat u de printer aansluit, moet u de computer en de printer uitschakelen en moet u de netadapter en het netsnoer loskoppelen.
n 114 N
Randapparaten gebruiken
Een i.LINK-apparaat aansluiten
Opmerkingen bij het aansluiten van i.LINK-apparaten
❑ Uw computer is voorzien van een i.LINK-poort, waarmee u een i.LINK-apparaat, bijvoorbeeld een digitale camcorder,
kunt aansluiten of twee VAIO computers op elkaar kunt aansluiten om bestanden te kopiëren, te verwijderen of te
bewerken.
❑ De i.LINK-poort van de computer levert geen stroom voor externe apparaten die gewoonlijk wel stroom ontvangen via
een i.LINK-poort.
❑ De i.LINK-poort ondersteunt transmissiesnelheden van maximaal 400 Mbps. De eigenlijke transmissiesnelheid is echter
afhankelijk van de transmissiesnelheid van het externe apparaat.
❑ De i.LINK-kabels die compatibel zijn met de VAIO-computer, zijn onder meer kabels met de volgende artikelnummers:
VMC-IL4415 (een 1,5-meter lange kabel met een 4-pins connector aan elk uiteinde), VMC-IL4408-serie (een 0,8-meter
lange kabel met een 4-pins connector aan elk uiteinde).
❑ De optionele i.LINK-kabels zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van het land of de regio waar u woont.
❑ Een i.LINK-verbinding met andere compatibele apparaten wordt niet volledig gegarandeerd.
❑ De i.LINK-verbinding varieert afhankelijk van de toepassing, het besturingssysteem en de i.LINK-compatibele apparaten
die u gebruikt. Raadpleeg de handleiding van uw software voor meer informatie.
❑ Controleer de gebruiksvoorwaarden en de besturingssysteemcompatibiliteit van i.LINK-compatibele pc-randapparaten
(bijvoorbeeld een harde-schijfstation of CD-RW-station) voordat u deze aansluit op de computer.
n 115 N
Randapparaten gebruiken
Een digitale camcorder aansluiten
Een digitale camcorder aansluiten
1
Steek het ene uiteinde van een i.LINK-kabel (1) (niet meegeleverd) in de i.LINK-poort (2) van de computer en het andere
uiteinde in de DV In-/Out-poorten (3) van de digitale camcorder.
2
Start de DVgate Plus-software.
✍
Bij digitale videocamera's van Sony zijn de poorten met de aanduiding DV Out, DV In/Out of i.LINK i.LINK-compatibel.
De digitale camcorder van Sony die hier wordt weergegeven, is maar een voorbeeld. Mogelijk moet uw digitale camcorder anders worden aangesloten.
U kunt niet werken met afbeeldingen die op een Memory Stick worden bewaard wanneer u een i.LINK-verbinding gebruikt.
n 116 N
Randapparaten gebruiken
Aansluiten op een netwerk (LAN)
U kunt de computer aansluiten op netwerken van het type 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T via een Ethernetnetwerkkabel. Sluit het ene uiteinde van een netwerkkabel (niet meegeleverd) aan op de netwerkpoort (Ethernet) van de
computer of het optionele dokstation en sluit het andere uiteinde aan op uw netwerk. Raadpleeg de netwerkbeheerder voor
de gedetailleerde instellingen en de apparaten die nodig zijn voor de aansluiting op het netwerk.
✍
Uw computer kan op het netwerk worden aangesloten met de standaardinstellingen.
n 117 N
Randapparaten gebruiken
!
Telefoonlijnen kunnen niet worden aangesloten op de netwerkaansluiting (LAN) van uw computer.
Als de netwerkaansluiting (LAN) is aangesloten op de hieronder genoemde telefoonlijnen, kan door hoge elektrische stroom naar de aansluiting schade,
oververhitting of brand worden veroorzaakt.
- Telefoonlijnen voor thuisgebruik (intercom-luidsprekertelefoon) of zakelijk gebruik (bedrijfstelefoon met meerdere lijnen)
- De lijnen van het openbare telefoonnet
- PBX (private branch exchange)
!
Sluit geen telefoonkabel aan op de netwerkpoort.
n 118 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Uw VAIO-computer aanpassen
In dit deel wordt kort beschreven hoe u de standaardinstellingen van uw computer kunt aanpassen. U leert onder andere hoe
u uw Sony-software en -hulpprogramma's kunt gebruiken en het uiterlijk ervan kunt aanpassen, enzovoort.
❑ Het wachtwoord instellen (pagina 119)
❑ Vingerafdrukverificatie gebruiken (pagina 124)
❑ De Trusted Platform Module (TPM) gebruiken (pagina 142)
❑ De computer instellen met VAIO Control Center (pagina 147)
❑ Energiebesparende modi gebruiken (pagina 148)
❑ Energiebeheer met VAIO Power Management (pagina 153)
❑ Uw taal instellen met Windows XP Professional (pagina 155)
❑ Uw modem configureren (pagina 158)
n 119 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Het wachtwoord instellen
Naast het Windows-wachtwoord kunt u een van de BIOS-functies gebruiken om de computer te beveiligen door een
opstartwachtwoord in te stellen.
Zodra u het opstartwachtwoord hebt ingesteld, moet u dit invoeren nadat het VAIO-logo is weergegeven bij het opstarten van
de computer. Met het opstartwachtwoord kunt u voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de computer.
Het opstartwachtwoord toevoegen
Met het opstartwachtwoord kunt u voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de computer.
Er zijn twee typen opstartwachtwoorden: een wachtwoord voor de computer en een gebruikerswachtwoord. Het wachtwoord
voor de computer is bedoeld voor gebruikers met beheerdersrechten voor de computer. Met dit wachtwoord kunnen ze alle
configuratieopties in het scherm BIOS Setup aanpassen en de computer opstarten. Het gebruikerswachtwoord is bedoeld
voor alle overige gebruikers. Met dit wachtwoord kunnen ze bepaalde configuratieopties in het scherm BIOS Setup
aanpassen en de computer opstarten. U kunt het gebruikerswachtwoord pas instellen nadat u het wachtwoord voor de
computer hebt ingesteld.
!
Zodra u het opstartwachtwoord hebt ingesteld, kunt u de computer niet starten zonder het wachtwoord in te voeren. Zorg dat u het wachtwoord niet
vergeet. Schrijf het wachtwoord op, bewaar het op een veilige plek en geef het niet aan anderen.
Als u het opstartwachtwoord bent vergeten en hulp nodig hebt bij het opnieuw instellen ervan, worden herstellingskosten in rekening gebracht. Uw
computer moet mogelijk worden verzonden naar een magazijn om het wachtwoord opnieuw in te stellen.
✍
Als u het opstartwachtwoord hebt ingesteld naast de functie voor vingerafdrukverificatie, kunt u in plaats van het wachtwoord vingerafdrukherkenning
gebruiken als u de computer inschakelt. Zie Vingerafdrukverificatie gebruiken (pagina 124) voor meer informatie.
n 120 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Het opstartwachtwoord toevoegen
1
Zet de computer aan.
2
Druk op F2 wanneer het VAIO-logo verschijnt.
Het scherm BIOS Setup verschijnt. Als dit niet het geval is, start u de computer opnieuw op en drukt u meerdere keren
op de toets F2 als het VAIO-logo verschijnt.
3
Druk op de knop < of , om Security te selecteren. Selecteer Set Machine Password om het tabblad Security weer
te geven en druk op Enter.
4
Voer in het scherm voor invoer van het wachtwoord tweemaal het wachtwoord in en druk vervolgens op Enter.
Het wachtwoord mag maximaal 32 alfanumerieke tekens lang zijn (inclusief spaties).
5
Druk wanneer om bevestiging wordt gevraagd op Enter.
✍
Hieronder vindt u aanwijzingen om uw computer zo te configureren dat er om een wachtwoord wordt gevraagd wanneer u de computer inschakelt of
het scherm BIOS Setup wordt weergegeven.
6
Selecteer Password when Power ON onder Security.
Druk op de spatiebalk om de instelling van Disabled in Enabled te veranderen.
7
Druk op de toets < of , om Exit te selecteren, en selecteer vervolgens Exit (Save Changes) of Exit Setup.
Druk op Enter.
Controleer of Yes is geselecteerd in het scherm Setup Confirmation en druk vervolgens op Enter.
n 121 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Het opstartwachtwoord wijzigen/verwijderen
Het opstartwachtwoord wijzigen of verwijderen
1
Zet de computer aan.
2
Druk op F2 wanneer het VAIO-logo verschijnt.
Het scherm BIOS Setup verschijnt. Als dit niet het geval is, start u de computer opnieuw op en drukt u meerdere keren
op de toets F2 als het VAIO-logo verschijnt.
3
Voer bij Enter Password het huidige wachtwoord in en druk op Enter.
4
Druk op de knop < of , om Security te selecteren. Selecteer Set Machine Password om het tabblad Security weer
te geven en druk op Enter.
5
Voer in het scherm voor invoer van het wachtwoord eenmaal het huidige wachtwoord in en voer vervolgens tweemaal een
nieuw wachtwoord in. Druk op Enter.
Als u het wachtwoord wilt verwijderen, laat u Enter New Password en Confirm New Password leeg en drukt u op Enter.
Als u wordt gevraagd om het opslaan van de wijzigingen te bevestigen, drukt u op Enter.
6
Druk op de toets < of , om Exit te selecteren, en selecteer vervolgens Exit (Save Changes) of Exit Setup.
Druk op Enter.
Controleer of Yes is geselecteerd in het scherm Setup Confirmation en druk vervolgens op Enter.
n 122 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Het Windows-wachtwoord toevoegen
U kunt het Windows-wachtwoord gebruiken als u één computer wilt delen met andere gebruikers. Met het Windowswachtwoord kunt u voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw gebruikersaccount.
U wordt gevraagd het Windows-wachtwoord in te voeren wanneer u uw gebruikersaccount selecteert.
!
Zorg dat u het wachtwoord niet vergeet. Schrijf het wachtwoord op, bewaar het op een veilige plek en geef het niet aan anderen.
✍
Als u het Windows-wachtwoord hebt ingesteld naast de functie voor vingerafdrukverificatie, kunt u in plaats van het wachtwoord
vingerafdrukherkenning gebruiken als u de computer inschakelt. Zie Vingerafdrukverificatie gebruiken (pagina 124) voor meer informatie.
Het Windows-wachtwoord toevoegen
1
Klik op Start en selecteer Configuratiescherm.
2
Klik op het pictogram Gebruikersaccounts.
3
Klik op uw gebruikersaccount onder of kies een account als u een account wilt wijzigen.
4
Klik op Wachtwoord instellen.
5
Voer in de velden Geef een nieuw wachtwoord op en Geef het nieuwe wachtwoord ter bevestiging opnieuw op het
wachtwoord voor uw account in.
6
Klik op Wachtwoord instellen.
✍
Zie Help en ondersteuning voor meer informatie over het Windows-wachtwoord.
n 123 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Het Windows-wachtwoord wijzigen/verwijderen
Het Windows-wachtwoord wijzigen
1
Klik op Start en selecteer Configuratiescherm.
2
Klik op het pictogram Gebruikersaccounts.
3
Klik op uw gebruikersaccount onder of kies een account als u een account wilt wijzigen.
4
Klik op Mijn wachtwoord wijzigen.
5
Voer het huidige wachtwoord in bij Geef uw huidige wachtwoord op.
6
Voer een nieuw wachtwoord in onder Geef een nieuw wachtwoord op en herhaal hetzelfde wachtwoord onder Geef het
nieuwe wachtwoord ter bevestiging opnieuw op.
7
Klik op Wachtwoord wijzigen.
Het wachtwoord verwijderen
1
Klik op Start en selecteer Configuratiescherm.
2
Klik op het pictogram Gebruikersaccounts.
3
Klik op uw gebruikersaccount onder of kies een account als u een account wilt wijzigen.
4
Klik op Mijn wachtwoord verwijderen.
5
Voer het huidige wachtwoord in dat u wilt verwijderen.
6
Klik op Wachtwoord verwijderen.
n 124 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Vingerafdrukverificatie gebruiken
Voor extra gebruiksgemak is de computer uitgerust met een vingerafdruksensor. Een kleine horizontale balk in de
rechterbovenhoek van het toetsenbord is de sensor van de vingerafdruklezer. Deze wordt in het vervolg vingerafdruksensor
genoemd.
Nadat u uw vingerafdruk(ken) hebt geregistreerd, biedt de functie voor vingerafdrukverificatie de volgende voorzieningen:
❑ Een alternatief voor het invoeren van een wachtwoord
U kunt zich aanmelden bij een systeem dat met een wachtwoord is beveiligd zonder dat u het wachtwoord voor
inschakelen en het Windows-wachtwoord hoeft in te voeren. Als u een computer deelt met andere gebruikers, kunt u ook
de gebruikersselectie overslaan.
❑ Snelle toegang tot websites
Nadat u uw gebruikersgegevens (gebruikersaccounts, wachtwoorden, enz.) voor websites hebt geregistreerd in de
Wachtwoorddatabank (Password Bank), kunt u vingerafdrukverificatie gebruiken voor het invoeren van benodigde
gegevens en het verkrijgen van toegang tot websites die met een wachtwoord zijn beveiligd.
❑ Toegang tot de gecodeerde (vergrendelde) map Mijn safe (My Safe)
De map Mijn safe (My Safe) wordt beschikbaar gesteld om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw
gegevens. Met de functie voor vingerafdrukverificatie kunt u deze map decoderen (ontgrendelen) en zo toegang krijgen
tot uw gegevens.
❑ Snelle toegang tot toepassingen
Nadat u een toepassing hebt toegewezen aan uw vinger, kunt u met de vinger over de vingerafdruksensor vegen om de
toegewezen toepassing te openen.
n 125 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van vingerafdrukverificatie
❑ De technologie voor vingerafdrukverificatie biedt geen 100% zekerheid.
Sony accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor problemen en schade die voortvloeien uit gebruik van de
vingerafdruksensor of uit onvermogen om de vingerafdruksensor te gebruiken.
❑ De technologie voor vingerafdrukverificatie biedt geen waarborg voor een volledige bescherming van uw gegevens en
hardware.
Sony accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor problemen en schade die voortvloeien uit gebruik van de
vingerafdruksensor of uit onvermogen om de vingerafdruksensor te gebruiken.
❑ De betrouwbaarheid van de vingerafdrukherkenning is afhankelijk van uw gebruiksomstandigheden en kan tevens van
persoon tot persoon verschillen.
❑ Zorg ervoor dat u een back-up maakt van de gegevens op de harde schijf, met name van de gegevens in de map Mijn
safe (My Safe), voordat u de computer opstuurt voor reparatie.
Sony accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies van of enige wijziging aan uw gegevens tijdens de
reparatie.
❑ De harde schijf wordt mogelijk geïnitialiseerd en teruggestuurd na de reparatie en in dergelijke gevallen kunt u uw
vingerafdruksjablonen niet herstellen.
❑ Gegevensonderhoud en -beheer met betrekking tot vingerafdrukverificatie moet op eigen risico worden uitgevoerd.
Sony accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige defecten die voortvloeien uit uw gegevensonderhoud
en -beheer.
❑ Houd rekening met het volgende bij het registreren van uw vingerafdruk(ken):
❑ Registreer meer dan één vingerafdruk voor het geval dat de vingerafdruk niet kan worden herkend als gevolg van letsel.
❑ Mogelijk kunt u uw vingerafdruk(ken) niet registreren vanwege bepaalde biologische factoren.
❑ Er kunnen maximaal 10 vingerafdrukken worden geregistreerd per persoon.
Met de functie voor opstartbeveiliging kunnen maximaal 21 vingerafdrukken worden geregistreerd voor aanmelding
bij het systeem. Vingerafdrukken worden geregistreerd volgens het principe 'wie het eerst komt, het eerst maalt'. Als
u de computer deelt met andere gebruikers, bent u mogelijk niet in staat uw geregistreerde vingerafdruk te gebruiken
om u aan te melden bij het systeem.
n 126 N
Uw VAIO-computer aanpassen
❑ Houd rekening met het volgende als u met een vinger over de vingerafdruksensor veegt:
❑ Plaats het topje van de vinger in het midden van de vingerafdruksensor.
❑ Scan de vingerafdruk van het bovenste gewricht van de vinger tot aan het topje.
❑ Veeg loodrecht met de vinger over de vingerafdruksensor.
❑ Zorg er tijdens het vegen voor dat de vinger in contact blijft met de vingerafdruksensor.
❑ Wacht ongeveer één seconde om de vingerafdruksensor in staat te stellen de vingerafdruk te scannen.
❑ Mogelijk is het moeilijk om de vingerafdruk te registreren of te herkennen als de vinger:
❑ droog of nat is
❑ gerimpeld is
❑ letsel vertoont
❑ vuil is
❑ Een vuile vingerafdruksensor kan leiden tot slechte prestaties bij de herkenning.
❑ Veeg de vingerafdruksensor regelmatig af met een zachte doek.
❑ Gebruik een doekje voor het reinigen van lenzen als de vingerafdruksensor erg vuil is.
❑ Blaas stof weg met een luchtblazer of veeg het weg met een zachte borstel.
n 127 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Een vingerafdruk registreren
Als u de functie voor vingerafdrukverificatie wilt gebruiken, moet u uw vingerafdruk(ken) registreren in de computer.
✍
Stel het Windows-wachtwoord op de computer in voordat u de vingerafdruk(ken) registreert. Raadpleeg Het Windows-wachtwoord toevoegen
(pagina 122) voor uitgebreide instructies.
Een vingerafdruk registreren
!
Met de functie voor opstartbeveiliging kunnen maximaal 21 vingerafdrukken worden geregistreerd voor aanmelding bij het systeem. Vingerafdrukken
worden geregistreerd volgens het principe 'wie het eerst komt, het eerst maalt'. Als u de computer deelt met andere gebruikers, bent u mogelijk niet in
staat uw geregistreerde vingerafdruk te gebruiken om u aan te melden bij het systeem.
1
Klik op Start, wijs Alle programma's en Protector Suite QL aan en klik op Welkom (Welcome).
Het venster Welkom (Welcome) verschijnt.
2
Klik op Nu registreren (Enroll now).
✍
Als het Windows-wachtwoord niet is ingesteld op de computer, wordt om wachtwoordregistratie gevraagd.
1 Klik op OK in het berichtvenster.
2 Klik op Ja om te bevestigen.
3 Voer uw wachtwoord tweemaal in en klik op OK.
3
Klik op Volgende.
4
Voer het Windows-wachtwoord in en klik op Volgende.
5
Schakel het selectievakje Interactieve zelfstudie uitvoeren (Run interactive tutorial) in en klik op Volgende.
6
Lees de informatie in de zelfstudie en klik op Volgende.
n 128 N
Uw VAIO-computer aanpassen
7
Veeg viermaal met uw vinger over de vingerafdruksensor om een veegtest uit te voeren en klik daarna op Volgende.
Het venster Registratie (Enrollment) wordt weergegeven.
✍
Raadpleeg Een vingerafdruk scannen (pagina 129) voor meer informatie over de scanprocedure.
8 Klik op de vinger waarvan u de vingerafdruk wilt registreren.
9 Veeg driemaal met de vinger over de vingerafdruksensor.
10 Klik op Voltooien.
✍
Als u nog andere vingerafdrukken wilt registreren, herhaalt u stap 7 en 8 hierboven.
Als de registratiescan in stap 8 hierboven mislukt, klikt u op Handmatige modus... (Manual mode) en volgt u de instructies op het scherm om te
proberen uw vingerafdrukken handmatig te registreren.
Als u vingerafdruksjablonen wilt bewerken of toevoegen, klikt u met de rechtermuisknop op het pictogram Protector Suite QL op de taakbalk.
n 129 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Een vingerafdruk scannen
1
Plaats het bovenste gewricht van de vinger op de vingerafdruksensor (1).
✍
Plaats het topje van de vinger in het midden van de vingerafdruksensor.
n 130 N
Uw VAIO-computer aanpassen
2
Veeg loodrecht met de vinger over de vingerafdruksensor.
!
Zorg er tijdens het vegen voor dat de vinger in contact blijft met de vingerafdruksensor.
Het registreren van vingerafdrukken kan mislukken als u te snel of te langzaam veegt met de vinger. Neem ongeveer één seconde de tijd om met de
vinger over de sensor te vegen.
n 131 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Aanmelden bij het systeem
Als u de functie voor vingerafdrukverificatie wilt gebruiken in plaats van het invoeren van een wachtwoord om u aan te melden
bij het systeem, moet u het wachtwoord voor inschakelen en Windows instellen en de computer configureren voor
vingerafdrukverificatie.
Raadpleeg Het wachtwoord instellen (pagina 119) voor meer informatie over het instellen van het wachtwoord voor
inschakelen en Windows.
Aanmelden bij Windows
Als uw vingerafdrukken zijn geregistreerd voor uw gebruikersaccount, kunt u vingerafdrukherkenning gebruiken in plaats van
een wachtwoord in te voeren wanneer u zich aanmeldt bij Windows.
1
Veeg met de vinger met de geregistreerde vingerafdruk over de vingerafdruksensor wanneer het aanmeldingsvenster van
Windows wordt weergegeven.
Windows wordt gestart.
✍
U kunt zich aanmelden bij uw gebruikersaccount door simpelweg met de vinger met de geregistreerde vingerafdruk over de vingerafdruksensor te
vegen, zelfs als de computer door meerdere gebruikers wordt gedeeld.
De computer configureren voor vingerafdrukverificatie
1
2
3
Veeg met de vinger met de geregistreerde vingerafdruk over de vingerafdruksensor om het menu Protector Suite QL
weer te geven.
Selecteer Instellingen (Settings).
Het venster Protector Suite QL wordt weergegeven.
Klik op de tab Opstartbeveiliging (Boot Security).
!
Het tabblad Opstartbeveiliging (Boot Security) wordt niet weergegeven als u het opstartwachtwoord niet vooraf hebt ingesteld.
4
Schakel de selectievakjes Opstartbeveiliging inschakelen (Enable boot security) en Automatisch aanmelden na
opstartcontrole (Automatic logon after boot verification) in en klik op OK.
n 132 N
Uw VAIO-computer aanpassen
✍
Als het selectievakje Automatisch aanmelden na opstartcontrole (Automatic logon after boot verification) is ingeschakeld, kunt u het systeem starten
en Windows openen door slechts éénmaal met uw vinger te vegen.
Als alleen het selectievakje Opstartbeveiliging inschakelen (Enable boot security) is ingeschakeld, wordt u gevraagd met de vinger te vegen of het
wachtwoord in te voeren voordat Windows wordt gestart.
Aanmelden bij het systeem met de functie voor opstartbeveiliging
1
Zet de computer aan.
Het verificatievenster wordt weergegeven na het VAIO-logo.
2
Veeg met de vinger met de geregistreerde vingerafdruk over de vingerafdruksensor.
Windows wordt gestart.
✍
U kunt ook op Esc drukken en het wachtwoord invoeren.
Als alleen het selectievakje Opstartbeveiliging inschakelen (Enable boot security) is ingeschakeld in stap 4 van De computer configureren voor
vingerafdrukverificatie (pagina 131), wordt u gevraagd met de vinger te vegen of het wachtwoord in te voeren voordat Windows wordt gestart.
!
Met de functie voor opstartbeveiliging kunnen maximaal 21 vingerafdrukken worden geregistreerd voor aanmelding bij het systeem. Vingerafdrukken
worden geregistreerd volgens het principe 'wie het eerst komt, het eerst maalt'. Als u de computer deelt met andere gebruikers, bent u mogelijk niet in
staat uw geregistreerde vingerafdruk te gebruiken om u aan te melden bij het systeem.
n 133 N
Uw VAIO-computer aanpassen
De Wachtwoorddatabank (Password Bank) gebruiken
Nadat u uw gebruikersgegevens (gebruikersaccounts, wachtwoorden, enz.) voor websites hebt geregistreerd in de
Wachtwoorddatabank (Password Bank), kunt u vingerafdrukverificatie gebruiken voor het invoeren van benodigde gegevens
en het verkrijgen van toegang tot websites die met een wachtwoord zijn beveiligd.
Een vermelding toevoegen aan de Wachtwoorddatabank (Password Bank)
Als u toegang wilt krijgen tot een website die met een wachtwoord is beveiligd via de functie voor vingerafdrukverificatie, moet
u een vermelding voor de website toevoegen aan de Wachtwoorddatabank (Password Bank).
Een vermelding toevoegen aan de Wachtwoorddatabank (Password Bank)
1
Ga naar de gewenste website die met een wachtwoord is beveiligd om het invoervenster voor de gebruikersaccount en
het wachtwoord weer te geven.
2
Voer uw gebruikersinformatie (gebruikersnaam, wachtwoord, enz.) in.
3
Veeg met de vinger met de geregistreerde vingerafdruk over de vingerafdruksensor om het menu Protector Suite QL
weer te geven.
4
Selecteer Venster registreren (Register Window).
5
Klik op Doorgaan (Continue) in het weergegeven venster.
Na voltooiing wordt een berichtballon weergegeven in de titelbalk.
U kunt de vermelding bekijken of bewerken door op de koppeling voor de registratiedetails in de berichtballon te klikken.
!
Voeg nooit TPM-wachtwoorden (zie De Trusted Platform Module (TPM) gebruiken (pagina 142)) toe aan de Wachtwoorddatabank (Password Bank).
n 134 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Een vermelding in de Wachtwoorddatabank (Password Bank) gebruiken om toegang te
krijgen tot een website
Nadat u een vermelding hebt toegevoegd aan de Wachtwoorddatabank (Password Bank), kunt u deze gebruiken om toegang
te krijgen tot de overeenkomstige website die is beveiligd met een wachtwoord.
Toegang krijgen tot een website die is beveiligd met een wachtwoord
1
Ga naar de gewenste website die met een wachtwoord is beveiligd om het invoervenster voor de gebruikersaccount en
het wachtwoord weer te geven.
Er wordt een berichtballon weergegeven om aan te geven dat er een vermelding in de Wachtwoorddatabank (Password
Bank) beschikbaar is voor de website.
2
Veeg met de vinger met de geregistreerde vingerafdruk over de vingerafdruksensor.
3
Klik op Ja in het bevestigingsvenster.
Als er een venster met een beveiligingswaarschuwing wordt weergegeven, klikt u op Ja of OK om verder te gaan.
✍
U kunt de gebruikersinformatie die is geregistreerd in de Wachtwoorddatabank (Password Bank) altijd gebruiken om toegang te krijgen tot websites
die zijn beveiligd met een wachtwoord.
n 135 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Vermeldingen in de Wachtwoorddatabank (Password Bank) importeren/exporteren
U kunt vermeldingen exporteren uit of importeren in de Wachtwoorddatabank (Password Bank) voor back-up- of
hersteldoeleinden.
Een vermelding exporteren
1
2
3
4
5
6
7
Veeg met de vinger met de geregistreerde vingerafdruk over de vingerafdruksensor om het menu Protector Suite QL
weer te geven.
Selecteer Instellingen (Settings).
Het venster Protector Suite QL wordt weergegeven.
Klik op de tab Registraties (Registrations).
Selecteer de gewenste vermeldingsnaam uit de lijst en klik op Exporteren... (Export).
Voer een bestandsnaam in en klik op Opslaan.
Voer tweemaal een wachtwoord in en klik op OK.
Klik op OK.
Een vermelding importeren
1
Veeg met de vinger met de geregistreerde vingerafdruk over de vingerafdruksensor om het menu Protector Suite QL
weer te geven.
2
Selecteer Instellingen (Settings).
Het venster Protector Suite QL wordt weergegeven.
3
Klik op de tab Registraties (Registrations).
4
Klik op Importeren... (Import).
5
Selecteer een geëxporteerd bestand en klik op Openen.
6
Voer het wachtwoord in dat u hebt gebruikt voor het exporteren en klik op OK.
7
Klik op OK.
n 136 N
Uw VAIO-computer aanpassen
De map Mijn safe (My Safe) gebruiken
De gecodeerde map Mijn safe (My Safe) wordt beschikbaar gesteld om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot
uw gegevens. Met de functie voor vingerafdrukverificatie kunt u deze map decoderen (ontgrendelen) en zo toegang krijgen
tot uw gegevens.
Let op: u moet de map Mijn safe (My Safe) initialiseren en maken voordat u deze voor het eerst gebruikt.
Het pictogram Mijn safe (My Safe) weergeven op het bureaublad
1
Veeg met de vinger met de geregistreerde vingerafdruk over de vingerafdruksensor om het menu Protector Suite QL
weer te geven.
2
Selecteer Instellingen (Settings).
Het venster Protector Suite QL wordt weergegeven.
3
Klik op het tabblad Mijn safe (My Safe).
4
Klik met de linkermuisknop om het selectievakje Show My Safe icon on Desktop (Pictogram Mijn safe weergeven op
bureaublad) in te schakelen en klik vervolgens op OK.
n 137 N
Uw VAIO-computer aanpassen
De map Mijn safe (My Safe) initialiseren
1
Dubbelklik op het bureaubladpictogram Mijn safe (My Safe).
2
Veeg met de vinger met de geregistreerde vingerafdruk over de vingerafdruksensor.
3
Klik op Volgende.
4
Voer tweemaal een back-upwachtwoord in en klik op Volgende.
Het wachtwoord moet minimaal 8 alfanumerieke tekens lang zijn.
!
U hebt een back-upwachtwoord nodig als de vingerafdruksensor dienst weigert. Zonder het back-upwachtwoord kunt u de gegevens in de map Mijn
safe (My Safe) niet herstellen. Schrijf het back-upwachtwoord op, bewaar het op een veilige plek en geef het niet aan anderen.
5
Geef de grootte van de map op en klik op Voltooien.
De map Mijn safe (My Safe) wordt geopend.
!
De maximale grootte van de map Mijn safe (My Safe) is 2 GB.
De map Mijn safe (My Safe) vergrendelen
Klik met de rechtermuisknop op het bureaubladpictogram Mijn safe (My Safe) en kies Mijn safe vergrendelen (Lock My
Safe) in het menu Protector Suite QL.
De map Mijn safe (My Safe) wordt vergrendeld om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw gegevens.
De map Mijn safe (My Safe) ontgrendelen
1
Klik met de rechtermuisknop op het bureaubladpictogram Mijn safe (My Safe) en kies Mijn safe ontgrendelen (Unlock
My Safe) in het menu Protector Suite QL.
2
Veeg met de vinger met de geregistreerde vingerafdruk over de vingerafdruksensor.
De map Mijn safe (My Safe) blijft ontgrendeld totdat u deze opnieuw vergrendelt of de computer opnieuw opstart.
n 138 N
Uw VAIO-computer aanpassen
De grootte van de map Mijn safe (My Safe) wijzigen
✍
De maximale grootte van de map Mijn safe (My Safe) is 2 GB.
1
Veeg met de vinger met de geregistreerde vingerafdruk over de vingerafdruksensor om het menu Protector Suite QL
weer te geven.
2
Selecteer Instellingen (Settings).
Het venster Protector Suite QL wordt weergegeven.
3
Klik op het tabblad Mijn safe (My Safe).
4
Klik op Grootte wijzigen (Change Size).
Het venster voor het wijzigen van de mapgrootte wordt weergegeven.
✍
Als de map Mijn safe (My Safe) is ontgrendeld wanneer u op Grootte wijzigen (Change Size) in stap 4 klikt, wordt het venster voor het vergrendelen
van de map weergegeven. Klik op OK om de map Mijn safe (My Safe) te vergrendelen en het venster te sluiten.
5
Wijzig de grootte van de map en klik op OK.
6
Klik op OK in het venster Protect Suite QL.
n 139 N
Uw VAIO-computer aanpassen
De toepassingsstarter gebruiken
Met de toepassingsstartfunctie van uw computer kunt u uw voorkeurstoepassing (een programmabestand) starten als deze
is toegewezen aan een vinger met een geregistreerde vingerafdruk. Nadat u een toepassing hebt toegewezen aan uw vinger,
kunt u met de vinger over de vingerafdruksensor vegen om de toegewezen toepassing te openen zonder dat u eindeloze
menuselecties hoeft uit te voeren.
Een toepassing toewijzen aan uw vinger
Als u de toepassingsstartfunctie wilt gebruiken, moet u vooraf een toepassing toewijzen aan uw individuele vingers.
Een toepassing toewijzen aan uw vinger
1
Veeg met de vinger met de geregistreerde vingerafdruk over de vingerafdruksensor om het menu Protector Suite QL
weer te geven.
2
Selecteer Instellingen (Settings).
Het venster Protector Suite QL wordt weergegeven.
3
Klik op het tabblad Toepassingen (Applications).
4
Klik op Toevoegen.
Het venster Toepassingen (Applications) verschijnt.
!
Als u een toewijzing wilt toevoegen, moeten ten minste twee geregistreerde vingers zonder toewijzing beschikbaar zijn.
Als u het menu Protector Suite QL uit stap 1 hierboven wilt openen, moet ten minste één geregistreerde vinger zonder toewijzing beschikbaar zijn.
5
Selecteer een geregistreerde vinger, wijs een toepassing toe en klik op OK.
Het venster Protector Suite QL wordt weergegeven.
6
Klik op OK.
n 140 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Een toepassing starten met uw vinger
Veeg met de vinger met de gewenste toepassingstoewijzing over de vingerafdruksensor om de overeenkomstige toepassing
te starten.
!
Als u met een vinger zonder toepassingstoewijzing over de vingerafdruksensor veegt, verschijnt het menu Protector Suite QL.
Een toepassingstoewijzing wijzigen
Een toepassingstoewijzing wijzigen
1
Veeg met de vinger met de geregistreerde vingerafdruk over de vingerafdruksensor om het menu Protector Suite QL
weer te geven.
2
Selecteer Instellingen (Settings).
Het venster Protector Suite QL wordt weergegeven.
3
Klik op het tabblad Toepassingen (Applications).
4
Selecteer de gewenste vinger en klik op Bewerken.
Het venster Toepassingen (Applications) verschijnt.
5
Wijzig de toewijzing en klik op OK.
Het venster Protector Suite QL wordt weergegeven.
6
Klik op OK.
n 141 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Een toepassingstoewijzing verwijderen
Een toepassingstoewijzing verwijderen
1
Veeg met de vinger met de geregistreerde vingerafdruk over de vingerafdruksensor om het menu Protector Suite QL
weer te geven.
2
Selecteer Instellingen (Settings).
Het venster Protector Suite QL wordt weergegeven.
3
Klik op het tabblad Toepassingen (Applications).
4
Selecteer de gewenste vinger en klik op Verwijderen.
n 142 N
Uw VAIO-computer aanpassen
De Trusted Platform Module (TPM) gebruiken
De geïntegreerde Trusted Platform Module (TPM) levert basisfuncties voor beveiliging van de computer. In combinatie met
de TPM kunt u uw gegevens coderen en decoderen als extra beveiliging tegen onbevoegde toegang.
TPM's, die ook wel beveiligingschips worden genoemd, worden gedefinieerd door de Trusted Computing Group (TCG).
Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van de TPM
❑ Hoewel de computer is uitgerust met de meest actuele TPM-beveiligingsfuncties, bieden deze functies geen waarborg
voor een volledige beveiliging van uw gegevens en hardware. Sony Corporation accepteert geen enkele
aansprakelijkheid voor problemen en schadegevallen die voortvloeien uit uw gebruik van de functies.
❑ Nadat u het Infineon TPM Professional Package hebt geïnstalleerd, moet u enkele TPM-wachtwoorden instellen op de
computer. Zonder deze wachtwoorden kunt u geen via TPM beveiligde gegevens herstellen. Schrijf de wachtwoorden op,
bewaar ze op een veilige plek en geef ze niet aan anderen.
❑ Maak een back-up van het meest recente archiefbestand voor noodherstel en het meest recente token-bestand voor
noodherstel, en bewaar deze op een veilige plaats voordat u de computer opstuurt voor reparatie. Geef deze bestanden
niet aan anderen. De gegevens die zijn opgeslagen in de TPM's die zijn geïntegreerd op het moederbord gaan mogelijk
verloren of raken beschadigd tijdens de reparatie.
❑ Tijdens de reparatie worden de TPM's mogelijk vervangen, zelfs als er geen problemen met de modules zijn. Gebruik in
een dergelijk geval de back-ups van het archiefbestand voor noodherstel en het token-bestand voor noodherstel om de
TPM-configuratie te herstellen.
❑ Zorg ervoor dat u een back-up maakt van de gegevens op de harde schijf voordat u de computer opstuurt voor reparatie.
De harde schijf wordt mogelijk geïnitialiseerd en teruggestuurd na de reparatie en in dergelijke gevallen kunt u de
gegevens op de harde schijf niet herstellen met de back-ups van het archiefbestand voor noodherstel en het tokenbestand voor noodherstel.
❑ Het onderhoud en beheer van gegevens die via TPM's zijn beveiligd, moet op eigen risico worden uitgevoerd. Sony
Corporation accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige defecten die voortvloeien uit uw gegevensonderhoud
en -beheer.
n 143 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Belangrijke opmerking
❑ De map Documents and Settings mag niet worden gecodeerd.
Wanneer u de bestanden in de mappen met basisgebruikerssleutels en andere bestanden die verderop in dit gedeelte
worden genoemd, codeert met het EFS (Encrypting File System), kunt u de TPM-software niet meer starten en de
gecodeerde gegevens niet meer decoderen als:
❑ De TPM-software is geïnstalleerd.
❑ Het platform is geïnitialiseerd.
❑ De EFS-functionaliteit is ingeschakeld tijdens het proces voor gebruikersinitialisatie.
Met de standaardinstellingen wordt voorkomen dat de bestanden in de mappen hieronder worden gecodeerd, doordat ze
systeemkenmerken hebben.
Wijzig de systeemkenmerken van de bestanden in de mappen hieronder niet.
❑ Mappen met basisgebruikerssleutels en andere mappen
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Infineon\TPM Software 2.0\BackupData
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Infineon\TPM Software 2.0\PlatformKeyData
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Infineon\TPM Software 2.0\RestoreData
C:\Documents and Settings\<account>\Application Data\Infineon\TPM Software 2.0\UserKeyData
(Alle mappen zijn standaard onzichtbaar.)
Bovendien kunt u zich niet aanmelden bij het systeem als u de volgende map codeert.
C:\Documents and Settings\<account>\Local Settings (standaard onzichtbaar)
❑ Als u de archief-, back-up- en token-bestanden codeert, wordt noodherstel uitgeschakeld.
Als u de token- en geheime bestanden voor wachtwoordherstel codeert, kan het wachtwoord niet opnieuw worden
ingesteld.
n 144 N
Uw VAIO-computer aanpassen
❑ De volgende mappen en bestanden mogen niet worden gecodeerd. Er bestaat geen manier om de volgende mappen en
bestanden of de archief-, back-up-, token-bestanden of de token- en geheime bestanden voor wachtwoordherstel van uw
TPM-software te herstellen als u deze per ongeluk codeert.
Sony Corporation accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor problemen en schadegevallen die voortvloeien uit het
per ongeluk coderen van dergelijke mappen en bestanden.
❑ Automatisch back-upbestand
Standaardbestandsnaam: SPSystemBackup.xml
Standaardpad: geen (door te klikken op Bladeren wordt het venster Mijn documenten\Security Platform weergegeven.)
❑ Opslagmap voor automatische back-upgegevens
Standaardbestandsnaam: SPSystemBackup
De map wordt gemaakt als de submap voor het bestand SPSystemBackup.xml.
❑ Token-bestand voor decodering
Standaardbestandsnaam: SPEmRecToken.xml
Standaardpad: verwisselbaar medium (diskette, USB-geheugen, enz.)
❑ Token-bestand voor wachtwoordherstel
Standaardbestandsnaam: SPPwdResetToken.xml
Standaardpad: verwisselbaar medium (diskette, USB-geheugen, enz.)
❑ Geheim bestand voor wachtwoordherstel
Standaardbestandsnaam: SPPwdResetSecret.xml
Standaardpad: verwisselbaar medium (diskette, USB-geheugen, enz.)
❑ Back-upbestand voor sleutels en certificaten
Standaardbestandsnaam: SpBackupArchive.xml
Standaardpad: geen (door te klikken op Bladeren wordt het venster Mijn documenten\Security Platform weergegeven.)
❑ PSD-back-upbestand
Standaardbestandsnaam: SpPSDBackup.fsb
Standaardpad: geen (door te klikken op Bladeren wordt het venster Mijn documenten\Security Platform weergegeven.)
n 145 N
Uw VAIO-computer aanpassen
De TPM configureren
Als u de geïntegreerde TPM wilt gebruiken, moet u het volgende doen:
1
De TPM inschakelen in het scherm BIOS Setup.
2
Het Infineon TPM Professional Package installeren.
3
De TPM initialiseren en configureren.
De TPM inschakelen in het scherm BIOS Setup.
De TPM inschakelen
1
Zet de computer aan.
2
Druk op F2 wanneer het VAIO-logo verschijnt.
Het scherm BIOS Setup verschijnt. Als dit niet het geval is, start u de computer opnieuw op en drukt u meerdere keren
op de toets F2 als het VAIO-logo verschijnt.
3
Druk op de toets < of , om Security te selecteren en selecteer vervolgens Enabled voor Trusted Platform Support
op het tabblad Security.
4
Druk op de knop < of , om Exit te selecteren, selecteer vervolgens Exit Setup en druk op Enter.
!
Stel, voordat u de TPM inschakelt, het opstartwachtwoord in ter beveiliging tegen onbevoegde wijziging van de TPM-configuratie.
Als de TPM is ingeschakeld, duurt het langer voordat het VAIO-logo verschijnt. Dit wordt veroorzaakt door beveiligingscontroles tijdens het starten van
de computer.
✍
U kunt de TPM ook uitschakelen en de TPM-configuratie wissen in het scherm BIOS Setup. Houd er rekening mee dat u geen toegang hebt tot via TPM
beveiligde gegevens als u de TMP Ownership wist. Zorg dat u een back-up maakt van de door TPM beveiligde gegevens voordat u de TPM-configuratie wist.
n 146 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Het Infineon TPM Professional Package installeren
Lees het bestand Readme.txt in de map C:\infineon\Readme. Dubbelklik vervolgens op C:\Infineon\setup.exe om het
pakket te installeren.
Voor installatie van dit pakket hebt u beheerdersrechten nodig op de computer.
De TPM initialiseren en configureren
Raadpleeg de online documentatie voor gedetailleerde informatie. U kunt de documentatie openen door op Start te klikken,
Alle programma's en Infineon Security Platform Solution aan te wijzen, en op Help on Security Platform te klikken.
!
Het onderhoud en beheer van gegevens die via TPM's zijn beveiligd, moet op eigen risico worden uitgevoerd. Sony Corporation accepteert geen enkele
aansprakelijkheid voor enige defecten die voortvloeien uit uw gegevensonderhoud en -beheer.
n 147 N
Uw VAIO-computer aanpassen
De computer instellen met VAIO Control Center
Met het hulpprogramma VAIO Control Center kunt u systeeminformatie controleren en voorkeuren voor de werking van het
systeem instellen.
VAIO Control Center gebruiken
1
Klik op Start, ga naar Alle programma's en klik vervolgens op VAIO Control Center.
Het venster VAIO Control Center verschijnt.
2
Selecteer het gewenste besturingselement en wijzig de instellingen.
3
Als u klaar bent, klikt u op OK.
De instelling van het gewenste item is gewijzigd.
✍
Klik voor meer informatie over de verschillende opties op Help in het venster VAIO Control Center om het Help-bestand weer te geven.
Niet alle besturingselementen zijn zichtbaar als u VAIO Control Center opent als een gebruiker met beperkte toegangsrechten.
n 148 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Energiebesparende modi gebruiken
Als u een batterij gebruikt als stroombron voor de computer, kunt u via de instellingen voor energiebeheer ervoor zorgen dat
de batterij minder snel leeg raakt. Naast de normale werkingsmodus, die u in staat stelt specifieke apparaten uit te schakelen,
heeft de computer twee andere energiebesparende modi: stand-by en slaapstand. Als de computer werkt op batterijstroom,
schakelt deze automatisch over op de slaapstand wanneer de batterij bijna leeg is, ongeacht de geselecteerde instelling voor
energiebeheer.
!
Als de batterijlading minder dan 10 procent bedraagt, moet u de netadapter aansluiten zodat de batterij weer kan worden opgeladen, of de computer
uitschakelen en een volledig opgeladen batterij plaatsen.
De standaardmodus gebruiken
Dit is de normale toestand als de computer in gebruik is. In deze modus brandt het groene stroomlampje. Om stroom te
besparen wanneer u de computer niet gebruikt, kunt u een specifiek apparaat (bijvoorbeeld het LCD-scherm of de harde
schijf) uitschakelen.
n 149 N
Uw VAIO-computer aanpassen
De stand-by-stand gebruiken
Met de stand-by-stand wordt het LCD-scherm uitgeschakeld en worden de harde schijf en de CPU ingesteld op laag
energieverbruik. In deze modus knippert het oranje stroomlampje.
De stand-by-stand activeren
1
Klik op Start en selecteer Computer uitschakelen.
2
Klik op Stand-by.
Terugkeren naar de normale modus
Druk op een willekeurige toets.
!
Als u de aan/uit-knop langer dan vier seconden ingedrukt houdt, wordt de computer automatisch uitgeschakeld. Nog niet opgeslagen gegevens gaan
hierbij verloren.
✍
Als de computer op stand-by is gezet, kunt u geen schijf plaatsen.
De computer verlaat de stand-by-stand sneller dan de slaapstand.
In de stand-by-stand verbruikt de computer meer stroom dan in de slaapstand.
!
Als de batterij leeg raakt terwijl de computer in de stand-by-stand staat, verliest u gegevens die nog niet zijn opgeslagen. Het is niet mogelijk terug te
keren naar de voorgaande werksituatie. Om te vermijden dat u gegevens verliest, moet u uw gegevens geregeld opslaan.
Als de computer gedurende 25 minuten niet wordt gebruikt, wordt de computer op stand-by gezet. Om dit te voorkomen, kunt
u de instellingen voor stand-by wijzigen.
n 150 N
Uw VAIO-computer aanpassen
De instellingen voor stand-by wijzigen
1
Klik op Start en selecteer Configuratiescherm.
2
Klik op Prestaties en onderhoud.
3
Klik op Energiebeheer.
Het venster Eigenschappen voor Energiebeheer verschijnt.
4
Selecteer het tabblad Energiebeheerschema's.
5
Wijzig de instellingen voor Systeem op stand-by.
n 151 N
Uw VAIO-computer aanpassen
De slaapstand gebruiken
In de slaapstand wordt de toestand van het systeem opgeslagen op de harde schijf en wordt de stroom uitgeschakeld. Zelfs
als de batterij leeg raakt, zullen er geen gegevens verloren gaan. In deze modus brandt het stroomlampje niet.
De slaapstand activeren
Druk op Fn+F12.
Het venster Slaapstand verschijnt en de computer schakelt over op de slaapstand.
Of
1
Klik op Start en selecteer Computer uitschakelen.
2
Klik op Slaapstand.
Terugkeren naar de normale modus
Druk op de aan/uit-knop om de computer weer in te schakelen.
De computer keert terug naar de vorige toestand.
!
Als u de aan/uit-knop langer dan vier seconden ingedrukt houdt, wordt de computer automatisch uitgeschakeld.
n 152 N
Uw VAIO-computer aanpassen
✍
Als u de computer lange tijd niet gebruikt, zet u de computer in de slaapstand. Deze stroombesparende stand bespaart u de tijd die nodig is om de
computer af te sluiten of weer te activeren.
Als de computer zich in de slaapstand bevindt, kunt u geen schijf plaatsen.
Het activeren van de slaapstand duurt langer dan het activeren van de stand-by-stand.
Het duurt langer om terug te keren naar de normale modus vanuit de slaapstand dan vanuit de stand-by-stand.
In de slaapstand verbruikt de computer minder stroom dan in de stand-by-stand.
!
Verplaats de computer niet tot het stroomlampje uitgaat.
n 153 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Energiebeheer met VAIO Power Management
Dankzij energiebeheer kunt u energiebeheerschema's instellen voor werking op netstroom of batterijen, geheel aangepast
aan uw eisen op het gebied van energieverbruik.
VAIO Power Management is een softwaretoepassing die exclusief voor VAIO-computers is ontwikkeld. Met deze
softwaretoepassing kunt u de functies van Windows Energiebeheer gebruiken om een betere werking van de computer en
een langere levensduur van de batterijen zeker te stellen. Zie de Help in het hulpprogramma VAIO Power Management voor
meer informatie over VAIO Power Management.
VAIO Power Management inschakelen
Wanneer u de computer start, verschijnt een pictogram met de energiebeheerstatus op de taakbalk. Dit pictogram geeft aan
op welke stroombron het systeem op dat moment is aangesloten, bijvoorbeeld op netstroom. Dubbelklik op dit pictogram om
een venster te openen waarin de energiebeheerstatus wordt weergegeven.
VAIO Power Management wordt toegevoegd aan Energiebeheer van Windows.
VAIO Power Management inschakelen
1
Klik op Start en selecteer Configuratiescherm.
2
Klik op Prestaties en onderhoud.
3
Klik op Energiebeheer.
Het venster Eigenschappen voor Energiebeheer verschijnt.
4
Selecteer het tabblad VAIO Power Management.
De standaardinstellingen herstellen
1
Klik op het tabblad VAIO Power Management op Geavanceerd (Advanced).
Het venster VAIO Power Management verschijnt.
2
Volg de instructies op het scherm om de instellingen te wijzigen.
n 154 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Energiebeheerschema's van VAIO Power Management inschakelen
VAIO Power Management bevat een aantal vooraf ingestelde energiebeheerschema's. Elk energiebeheerschema bestaat
uit een aantal energiebeheerinstellingen die tegemoetkomen aan specifieke energiebeheerdoelstellingen, variërend van
maximaal energiebeheer tot helemaal geen energiebeheer.
Een energiebeheerschema van VAIO Power Management inschakelen
1
Klik op Start en selecteer Configuratiescherm.
2
Klik op Prestaties en onderhoud.
3
Klik op Energiebeheer.
Het venster Eigenschappen voor Energiebeheer verschijnt.
4
Selecteer het tabblad met de instellingen van de energiebeheerschema's.
5
Selecteer een energiebeheerschema in de vervolgkeuzelijst.
6
Als u nu het tabblad VAIO Power Management selecteert, ziet u dat het geselecteerde energiebeheerschema op het
tabblad verschijnt.
7
Indien nodig kunt u de items van de lijst wijzigen, bijvoorbeeld de helderheid van uw computerscherm.
8
Klik op OK.
Het energiebeheerschema is ingeschakeld.
✍
U kunt alleen energiebeheerschema's instellen als u beheerdersrechten voor de computer hebt.
n 155 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Uw taal instellen met Windows XP Professional
De taalmodusselectie is beschikbaar bij modellen met Windows XP Professional, maar niet bij modellen met Windows XP
Home Edition. Zie de online Specificaties om na te gaan welke Windows-editie op uw model is geïnstalleerd.
Computers waarop Windows XP Professional wordt uitgevoerd, beschikken over de functie Multilingual User Interface
(MUI). Hiermee kunt u voor het Engelse besturingssysteem, enkele softwaretoepassingen en de indeling van het toetsenbord
de taal van uw keuze kiezen: Frans, Duits, Japans, Nederlands, Italiaans, Spaans, Tsjechisch, Fins, Grieks, Portugees
en Zweeds.
Het is van belang dat u tijdens de Windows-setup de juiste toetsenbordinstellingen selecteert.
Tijdens de Windows-setup het toetsenbord op de juiste manier instellen
1
Als u de computer voor het eerst opstart, klikt u op Volgende (Next) en vervolgens opnieuw op Volgende (Next) in het
venster van de Wizard Windows XP Setup (Windows XP Setup Wizard).
Het venster Selecteer de systeeminstellingen (Select Your System Settings) verschijnt.
2
Geef antwoord op de volgende drie vragen:
❑ Ik woon het dichtst bij deze regio (I live closest to this region).
❑ Ik typ meestal in deze taal (I type mostly in this language).
❑ Ik gebruik dit type toetsenbord (I use this type of keyboard).
3
Accepteer in de Gebruiksrechtovereenkomst (End User License Agreement) de licentieovereenkomst en klik op
Volgende (Next).
4
Ga verder met de Windows-setup totdat deze klaar is.
Wanneer Windows opnieuw is opgestart, kunt u ook de instellingen voor het land en de taal in uw taal veranderen.
n 156 N
Uw VAIO-computer aanpassen
De instellingen voor land en taal wijzigen
1
Klik op Start en selecteer Configuratiescherm (Control Panel).
2
Dubbelklik in het venster Configuratiescherm (Control Panel) op het pictogram Taal- en landinstellingen (Regional and
Language Options).
Als u dit pictogram niet ziet, klikt u op Klassieke weergave (Switch to Classic View) aan de linkerkant.
3
Op het tabblad Landinstellingen (Regional Options) van het venster Taal- en landinstellingen (Regional and Language
Options) selecteert u uw taal in de vervolgkeuzelijst Standaarden en notaties (Standards and formats).
4
Selecteer uw taal op het tabblad Geavanceerd (Advanced) van het venster Taal- en landinstellingen (Regional and
Language Options) in de vervolgkeuzelijst Taal voor programma's die niet Unicode-compatibel zijn (Language for
non-Unicode programs).
5
Wanneer u de taal van de Windows-menu's, vensters en online Help-bestanden van Microsoft Windows wilt wijzigen,
selecteert u het tabblad Talen (Languages) in het venster Taal- en landinstellingen (Regional and Language Options).
✍
Toepassingen die niet bij Microsoft Windows horen, blijven in het Engels, zelfs als u deze instellingen wijzigt.
6
Selecteer in de vervolgkeuzelijst uw taal.
7
Klik op Toepassen (Apply) om de wijzigingen toe te passen.
U wordt gevraagd zich af te melden en weer aan te melden. Pas dan worden de veranderingen naar de nieuwe taal
van kracht.
8
Klik op Start en selecteer Afmelden (Log Off).
9
Klik op Afmelden (Log Off) in het venster Afmelden bij Windows (Log Off Windows). Voer eventueel uw wachtwoord
in om u opnieuw aan te melden. Alle menu's, Help-bestanden en pictogrammen worden vervolgens in de door
u geselecteerde taal weergegeven. Mogelijk blijven sommige gedeelten echter in het Engels staan.
n 157 N
Uw VAIO-computer aanpassen
De toetsenbordindeling wijzigen
1
Klik op Start en selecteer Configuratiescherm (Control Panel).
2
Dubbelklik in het venster Configuratiescherm (Control Panel) op het pictogram Taal- en landinstellingen (Regional and
Language Options).
Als u dit pictogram niet ziet, klikt u op Klassieke weergave (Switch to Classic View) aan de linkerkant.
3
Klik op het tabblad Talen (Languages) van het venster Taal- en landinstellingen (Regional and Language Options) op
de knop Details.
Het venster Tekstservices en invoertalen (Text Services and Input Languages) verschijnt.
4
Selecteer op het tabblad Instellingen (Settings) van het venster Tekstservices en invoertalen (Text Services and Input
Languages) in het vervolgmenu Standaardinvoertaal (Default Input Language) uw toetsenbord.
5
Als het toetsenbord niet beschikbaar is, klikt u op de knop Toevoegen (Add).
Het venster Invoertaal toevoegen (Add Input Language) verschijnt.
6
Selecteer in het vervolgmenu de invoertaal en het toetsenbord.
7
Klik op de knop OK om het venster Invoertaal toevoegen (Add Input Language) te sluiten.
8
Klik op de knop OK om het venster Taal- en landinstellingen (Regional and Language Options) te sluiten.
n 158 N
Uw VAIO-computer aanpassen
De modem configureren
Voordat u de interne modem kunt gaan gebruiken (niet alle modems zijn ingebouwd) of telkens als u de modem gebruikt
terwijl u op reis bent, moet u ervoor zorgen dat het land van de actieve locatie die is gedefinieerd in het dialoogvenster
Telefoon- en modemopties overeenkomt met het land van waaruit u belt.
De landinstellingen van de modem wijzigen
1
Klik op Start en selecteer Configuratiescherm.
2
Klik op Printers en andere hardware.
3
Klik op Telefoon- en modemopties.
Het venster Telefoon- en modemopties verschijnt.
Als u het venster Telefoon- en modemopties niet ziet, klikt u op Klassieke weergave aan de linkerkant.
4
Selecteer uw locatie op het tabblad Kiesregels.
5
Klik op de knop Bewerken om de huidige configuratie te wijzigen.
Het venster Locatie bewerken verschijnt.
Of
Klik op de knop Nieuw om de modem te configureren.
Het venster Nieuwe locatie verschijnt.
6
Controleer de land/regio-instellingen en zorg ervoor dat deze overeenkomen met de plaats van waaruit u belt.
✍
Pulskeuze wordt mogelijk niet ondersteund in sommige regio's.
7
Als u de locatie-instellingen hebt gewijzigd, klikt u op Toepassen en vervolgens op OK.
Het venster Telefoon- en modemopties verschijnt.
8
Controleer of uw modem staat vermeld op het tabblad Modems.
Als de modem niet staat vermeld, klikt u op Toevoegen en volgt u de wizard.
n 159 N
Uw VAIO-computer aanpassen
9
Klik op Toepassen/OK. De modem is geconfigureerd.
✍
Zorg ervoor dat de telefoonkabel is losgekoppeld van de computer voordat u de nieuwe landinstellingen toepast.
n 160 N
Uw VAIO-computer uitbreiden
Uw VAIO-computer uitbreiden
Uw computer en geheugenmodules bevatten precisieonderdelen en werken op basis van een elektronischeconnectortechnologie. Om te vermijden dat de garantie vervalt als gevolg van een verkeerde behandeling, volgt u de
onderstaande aanbevelingen:
❑ Neem contact op met de dealer als u een nieuwe geheugenmodule wilt installeren.
❑ Installeer geheugenmodules nooit zelf, tenzij u hiermee vertrouwd bent.
❑ Raak de connectors niet aan en open het kapje van het geheugenmodulecompartiment niet.
Raadpleeg de Specificaties voor het type module en de hoeveelheid geheugen die op de computer zijn geïnstalleerd.
Neem als u hulp nodig hebt contact op met VAIO-Link.
n 161 N
Uw VAIO-computer uitbreiden
Geheugen toevoegen en verwijderen
Als u de functies van uw computer wilt uitbreiden, kunt u het geheugen uitbreiden door optionele geheugenmodules te
installeren. Voordat u een upgrade uitvoert voor het geheugen van uw computer, leest u de opmerkingen en procedures op
de volgende pagina's. Het aantal beschikbare sleuven is afhankelijk van de configuratie van uw computer.
Opmerkingen over het toevoegen/verwijderen van geheugenmodules
❑ Wees voorzichtig als u het geheugen vervangt. Onjuiste installatie van geheugenmodules kan schade aan het systeem
veroorzaken. Hierdoor kan de garantie van de fabrikant vervallen.
❑ Gebruik alleen geheugenmodules die compatibel zijn met de computer. Als een geheugenmodule niet door de computer
wordt gedetecteerd of Windows instabiel gedrag vertoont, neemt u contact op met de leverancier of de fabrikant van uw
geheugenmodule.
❑ Elektrostatische ontlading kan elektronische componenten beschadigen. Zorg voordat u een geheugenmodule aanraakt
voor het volgende:
❑ Bij de stappen die worden beschreven in dit document wordt verondersteld dat u vertrouwd bent met algemene
computerterminologie en met de veiligheidsgebruiken en wettelijke voorschriften inzake het gebruik en de
aanpassing van elektronische apparatuur.
❑ Schakel de computer uit en koppel het systeem los van de voeding (dus van de batterij of de netadapter) en van alle
telecommunicatieverbindingen, netwerken of modems voordat u de computer opent. Als u dit niet doet, kan dit leiden
tot lichamelijk letsel en/of materiële schade.
❑ Elektrostatische ontlading (ESD) kan geheugenmodules en andere onderdelen beschadigen. Installeer de
geheugenmodule alleen op een ESD-werkstation. Als geen ESD-werkstation beschikbaar is, mag u niet werken in
een ruimte met een vloerbedekking en mag u geen materialen hanteren die statische elektriciteit kunnen opwekken
of vasthouden (bijvoorbeeld cellofaanverpakking). Maak een verbinding tussen uzelf en de aarde door een ongelakt,
metalen deel van de behuizing vast te houden terwijl u het werk uitvoert.
❑ Open de verpakking van de geheugenmodule pas op het moment dat u klaar bent om de module te installeren. De
verpakking beschermt de module tegen elektrostatische ontladingen.
n 162 N
Uw VAIO-computer uitbreiden
❑ Gebruik het speciale zakje dat wordt geleverd met de geheugenmodule of wikkel de module in aluminiumfolie om deze
te beschermen tegen elektrostatische ontlading.
❑ Het binnendringen van vloeistoffen of andere substanties of objecten in de geheugenmodulesleuven of in andere interne
componenten van de computer leidt tot schade aan de computer. Reparatiekosten vallen dan niet meer onder de garantie.
❑ Leg de geheugenmodule niet op een plaats die blootstaat aan:
❑ Warmtebronnen (bijvoorbeeld radiators of luchtkanalen)
❑ Direct zonlicht
❑ Veel stof
❑ Mechanische trillingen of schokken
❑ Sterke magneten of luidsprekers die niet magnetisch zijn afgeschermd
❑ Omgevingstemperaturen van meer dan 35°C of minder dan 5°C
❑ Hoge vochtigheid
❑ Behandel de geheugenmodule voorzichtig. Raak de randen van de onderdelen en printplaten in de computer niet aan,
om te voorkomen dat u uw handen of vingers verwondt.
n 163 N
Uw VAIO-computer uitbreiden
Een geheugenmodule verwijderen en installeren
Een geheugenmodule verwisselen of toevoegen
1
Sluit de computer af en koppel alle randapparaten los.
2
Haal de stekker uit het stopcontact en verwijder de batterij.
3
Wacht tot de computer is afgekoeld.
4
Schroef de schroef (die wordt aangegeven door de onderstaande pijl) onder in de computer los en verwijder het kapje
van het geheugenmodulecompartiment.
5
Raak een metalen voorwerp aan (zoals het aansluitpaneel aan de achterzijde van de computer) om statische elektriciteit
te ontladen.
n 164 N
Uw VAIO-computer uitbreiden
6
Verwijder de geheugenmodule:
❑ Trek de palletjes in de richting van de pijlen (1).
De geheugenmodule komt nu los.
❑ Zorg dat de geheugenmodule omhoog kantelt en trek deze in de richting van de pijl naar buiten (2).
7
Haal de nieuwe geheugenmodule uit de verpakking.
n 165 N
Uw VAIO-computer uitbreiden
8
Schuif de geheugenmodule in de geheugenmodulesleuf en druk deze naar binnen totdat deze vastklikt.
!
Raak geen andere onderdelen van het moederbord aan.
Zorg dat u het uiteinde van de geheugenmodule met de inkeping in de geheugenmodulesleuf plaatst.
9
Plaats het kapje van het geheugenmodulecompartiment weer terug.
10 Draai de schroef voorzichtig vast.
11 Plaats de batterij weer terug en schakel de computer in.
n 166 N
Uw VAIO-computer uitbreiden
De geheugencapaciteit controleren
De geheugencapaciteit controleren
1
Zet de computer aan.
2
Klik op Start, ga naar Alle programma's en klik vervolgens op VAIO Control Center.
3
Dubbelklik op de map Systeeminformatie (System Information) in het venster VAIO Control Center.
4
Dubbelklik op het pictogram Systeeminformatie (System Information) in het venster Systeeminformatie.
U kunt de geheugencapaciteit van het systeem bekijken. Als het nieuw geïnstalleerde geheugen niet verschijnt, herhaalt
u de procedure en start u de computer opnieuw op.
n 167 N
Voorzorgsmaatregelen
Voorzorgsmaatregelen
In dit deel worden de veiligheidsrichtlijnen en voorzorgsmaatregelen beschreven om beschadiging van de computer te
voorkomen.
❑ Met het LCD-scherm omgaan (pagina 168)
❑ De stroomvoorziening gebruiken (pagina 169)
❑ Met de computer omgaan (pagina 170)
❑ De ingebouwde MOTION EYE-camera gebruiken (pagina 172)
❑ Met diskettes omgaan (pagina 172)
❑ Met schijven omgaan (pagina 173)
❑ De batterij gebruiken (pagina 174)
❑ Een hoofdtelefoon gebruiken (pagina 175)
❑ Met een Memory Stick omgaan (pagina 175)
❑ Met de harde schijf omgaan (pagina 176)
n 168 N
Voorzorgsmaatregelen
Met het LCD-scherm omgaan
❑ Stel het LCD-scherm niet bloot aan direct zonlicht. Hierdoor kan het LCD-scherm beschadigd raken. Wees voorzichtig
als u de computer gebruikt in de nabijheid van een venster.
❑ Kras niet over het LCD-scherm en oefen er geen druk op uit. Dit kan een defect veroorzaken.
❑ Als u de computer gebruikt bij een lage omgevingstemperatuur, kan het beeld op het LCD-scherm wat blijven hangen.
Dit is geen defect. Als de computer terug op normale temperatuur komt, doet dit probleem zich niet meer voor.
❑ Het beeld op het LCD-scherm kan enigszins blijven hangen als hetzelfde beeld geruime tijd wordt weergegeven. Na enige
tijd verdwijnt dit 'beeldrestant'. U kunt een schermbeveiliging gebruiken om te vermijden dat het beeld inbrandt in het
scherm.
❑ Het LCD-scherm wordt warm tijdens het gebruik van de computer. Dit is normaal en wijst niet op een defect.
❑ Het LCD-scherm is geproduceerd met behulp van precisietechnologie. Het is echter mogelijk dat voortdurend heel kleine
zwarte en/of heldere puntjes (rood, blauw of groen) verschijnen op het LCD-scherm. Dit is een normaal gevolg van het
productieproces en wijst niet op een defect.
❑ Wrijf niet over het LCD-scherm. Hierdoor kan het scherm beschadigd raken. Gebruik een zachte, droge doek om het
LCD-scherm schoon te wrijven.
n 169 N
Voorzorgsmaatregelen
De stroomvoorziening gebruiken
❑ Zie de online Specificaties voor informatie over de stroomvoorziening van de computer.
❑ Sluit op het stopcontact waarop de computer is aangesloten geen andere toestellen aan die stroom verbruiken
(bijvoorbeeld een kopieerapparaat of papierversnipperaar).
❑ U kunt een contactdoos met een stroomstootbeveiliging kopen. Dit apparaat voorkomt dat de computer beschadigd raakt
door stroomstoten, die zich bijvoorbeeld kunnen voordoen tijdens onweer met bliksem.
❑ Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer.
❑ Houd het netsnoer altijd vast bij de stekker als u het uit het stopcontact trekt. Trek nooit aan het snoer zelf.
❑ Verwijder de stekker van de computer uit het stopcontact als u van plan bent de computer gedurende lange tijd niet te
gebruiken.
❑ Zorg ervoor dat het stopcontact gemakkelijk toegankelijk is.
❑ Trek de netadapter uit het stopcontact als u deze niet gebruikt.
❑ Gebruik uitsluitend de netadapter die wordt geleverd met de computer of originele Sony-producten. Gebruik geen enkele
andere netadapter omdat hierdoor een storing kan worden veroorzaakt.
n 170 N
Voorzorgsmaatregelen
Met de computer omgaan
❑ Reinig de behuizing met een zachte, droge doek, eventueel licht bevochtigd met een milde oplossing van een
schoonmaakmiddel. Gebruik nooit schuursponsjes, schuurmiddelen of oplosmiddelen zoals alcohol en benzeen, omdat
deze de afwerkingslaag van de computer kunnen beschadigen.
❑ Als er een voorwerp of vloeistof in de computer terechtkomt, sluit u de computer onmiddellijk af en verwijdert u de stekker
uit het stopcontact. Het is aan te raden de computer door een gekwalificeerde reparateur te laten nakijken voordat u de
computer weer gebruikt.
❑ Laat de computer niet vallen en plaats geen voorwerpen op de computer.
❑ Plaats de computer niet op een locatie die blootstaat aan:
❑ Warmtebronnen (bijvoorbeeld radiators of luchtkanalen)
❑ Direct zonlicht
❑ Veel stof
❑ Vocht of regen
❑ Mechanische trillingen of schokken
❑ Sterke magneten of luidsprekers die niet magnetisch zijn afgeschermd
❑ Omgevingstemperaturen van meer dan 35°C of minder dan 5°C
❑ Hoge vochtigheid
❑ Plaats geen elektronische apparatuur in de nabijheid van de computer. Het elektromagnetische veld van de computer kan
een storing veroorzaken.
❑ Zorg voor voldoende luchtcirculatie om te voorkomen dat de temperatuur in de computer te hoog oploopt. Plaats de
computer nooit op zachte oppervlakken zoals tapijten of dekens, of in de nabijheid van gordijnen, omdat hierdoor de
ventilatieopeningen geblokkeerd kunnen raken.
n 171 N
Voorzorgsmaatregelen
❑ De computer gebruikt hoogfrequente radiosignalen die de radio- of tv-ontvangst kunnen storen. Als dit probleem zich
voordoet, plaatst u de computer verder weg van het desbetreffende toestel.
❑ Gebruik alleen de aanbevolen randapparaten en interfacekabels, anders kunnen er zich problemen voordoen.
❑ Gebruik geen beschadigde aansluitkabels.
❑ Wanneer de computer snel van een koude naar een warme ruimte wordt overgebracht, kan er in de computer
condensatie van waterdamp optreden. Wacht in een dergelijke situatie minimaal een uur voordat u de computer
inschakelt. Als zich een probleem voordoet, schakelt u de computer uit, verwijdert u de stekker uit het stopcontact en
neemt u contact op met VAIO-Link.
❑ Zorg ervoor dat u altijd het netsnoer verwijdert voordat u de computer schoonmaakt.
❑ Maak regelmatig een reservekopie van uw gegevens om te voorkomen dat er gegevens verloren gaan in geval de
computer beschadigd raakt.
n 172 N
Voorzorgsmaatregelen
De ingebouwde MOTION EYE-camera gebruiken
❑ Raak het spiegelvlak over de lens aan de voorzijde van de ingebouwde MOTION EYE-camera niet aan. Als u dit wel doet,
kunnen er krassen op het vlak ontstaan, die te zien zijn op de vastgelegde beelden.
❑ Laat geen direct zonlicht in de lens van de ingebouwde MOTION EYE-camera vallen, ongeacht de energiemodus van de
computer. Dit kan namelijk een defect aan de camera veroorzaken.
❑ De ingebouwde MOTION EYE-camera is uitgeschakeld als stilstaande beelden of videobeelden worden geïmporteerd
vanaf een i.LINK-compatibel apparaat dat is aangesloten op de i.LINK-poort.
❑ Maak het spiegelvlak van de lens aan de voorzijde van de ingebouwde MOTION EYE-camera schoon met een lensblazer
of een zachte borstel. Als de lens extreem vuil is, maakt u deze schoon met een zachte, droge doek. Wrijf niet over het
vlak, aangezien dit gevoelig is voor druk.
Met diskettes omgaan
❑ Open het schuifje van de diskette niet handmatig en raak het oppervlak van de diskette niet aan.
❑ Leg diskettes nooit in de buurt van een magneet.
❑ Leg diskettes nooit in direct zonlicht of in de nabijheid van een warmtebron.
❑ Leg diskettes nooit in de buurt van vloeistoffen. Zorg ervoor dat ze niet nat worden. Als u een diskette niet gebruikt, moet
u deze uit het diskettestation halen en in een diskettedoosje bewaren.
❑ Als de diskette is voorzien van een label, zorgt u ervoor dat dit label goed is vastgeplakt. Als de rand van het label
omgekruld is, kan het aan de binnenkant van het diskettestation blijven plakken en een storing veroorzaken of de diskette
beschadigen.
n 173 N
Voorzorgsmaatregelen
Met schijven omgaan
❑ Raak het oppervlak van een schijf nooit aan.
❑ Laat een schijf nooit vallen en buig een schijf niet.
❑ Vingerafdrukken en stof op het oppervlak van een schijf kunnen tot leesfouten leiden. Houd een schijf altijd vast bij de
rand en het gat in het midden, zoals hieronder wordt weergegeven:
❑ De betrouwbaarheid van een schijf is alleen gewaarborgd wanneer u hier zorgvuldig mee omgaat. Gebruik nooit
wasbenzine of andere oplosmiddelen, thinner, alcohol, schoonmaakmiddelen of antistatische sprays, omdat de schijf
hierdoor beschadigd kan raken.
❑ Als u een schijf wilt reinigen, houdt u de schijf vast aan de rand en wrijft u deze met een zacht doekje van binnen naar
buiten schoon.
❑ Als de schijf erg vuil is, bevochtigt u een zacht doekje met water, wringt u het goed uit en wrijft u het oppervlak van de
schijf van binnen naar buiten schoon. Wrijf de schijf vervolgens goed droog met een droge, zachte doek.
❑ Plak geen labels op schijven. Hierdoor raakt de schijf onherstelbaar beschadigd.
n 174 N
Voorzorgsmaatregelen
De batterij gebruiken
❑ Stel de batterij nooit bloot aan een temperatuur van meer dan 60°C (bijvoorbeeld in direct zonlicht of in een auto die
geparkeerd staat in de zon).
❑ De batterij raakt sneller leeg bij lage temperaturen. Dit komt omdat het rendement van de batterij afneemt bij lage
temperaturen.
❑ Laad de batterijen op bij een temperatuur tussen 10°C en 30°C. Bij lagere temperaturen duurt het opladen langer.
❑ Sommige oplaadbare batterijen voldoen niet aan de kwaliteits- en veiligheidsstandaarden van Sony. Om
veiligheidsredenen werkt deze notebookcomputer alleen met originele Sony-batterijen die voor dit model zijn ontworpen.
Als u een andere batterij in de computer plaatst, wordt de batterij niet opgeladen en werkt de notebookcomputer niet.
❑ Er wordt hitte gecumuleerd in de batterij terwijl deze wordt gebruikt of opgeladen. Dit is normaal en is geen reden tot
bezorgdheid.
❑ Plaats de batterij nooit in de buurt van een warmtebron.
❑ Houd de batterij droog.
❑ Open de batterij niet en probeer deze niet uit elkaar te halen.
❑ Stel de batterij niet bloot aan mechanische schokken.
❑ Als u de computer geruime tijd niet gebruikt, verwijdert u de batterij uit de computer om te vermijden dat deze
beschadigd raakt.
❑ Als u de batterij volledig hebt opgeladen maar de batterij toch vrij snel leeg raakt, is het mogelijk dat de batterij bijna
versleten is en moet worden vervangen.
❑ U hoeft de batterij niet te ontladen vóór u deze opnieuw oplaadt.
❑ Als u de batterij geruime tijd niet hebt gebruikt, moet u deze opnieuw opladen.
n 175 N
Voorzorgsmaatregelen
Een hoofdtelefoon gebruiken
❑ Verkeersveiligheid: gebruik geen hoofdtelefoon terwijl u een voertuig/rijtuig bestuurt, fietst of een gemotoriseerd
voertuig bedient. Dit is niet alleen gevaarlijk, maar is in sommige landen zelfs bij wet verboden. Loop niet rond met een
hoofdtelefoon met luide muziek. Dit kan gevaarlijk zijn, vooral op zebrapaden.
❑ Gehoorbeschadiging voorkomen: zet het volume van de hoofdtelefoon niet te hoog. Oorartsen raden af voortdurend
en langdurig luide muziek te beluisteren. Als uw oren beginnen te suizen, verlaagt u het volume of zet u de
hoofdtelefoon af.
Met een Memory Stick omgaan
❑ Gebruik het apparaat niet op een locatie die blootstaat aan statische elektriciteit of elektrische ruis.
❑ Raak de connector van een Memory Stick niet aan met uw vingers of een metalen voorwerp.
❑ Gebruik alleen het label dat wordt geleverd bij de Memory Stick.
❑ Buig een Memory Stick niet, laat hem niet vallen of stel hem niet bloot aan krachtige schokken.
❑ Haal een Memory Stick niet uit elkaar of wijzig deze niet.
❑ Laat een Memory Stick nooit nat worden.
❑ Gebruik of bewaar een Memory Stick niet op plaatsen die blootstaan aan:
❑ Extreem hoge temperaturen (bijvoorbeeld in een auto die geparkeerd staat in de zon)
❑ Direct zonlicht
❑ Hoge vochtigheid
❑ Corrosieve stoffen
❑ Gebruik het opbergdoosje dat wordt geleverd bij de Memory Stick.
n 176 N
Voorzorgsmaatregelen
Met de harde schijf omgaan
De harde schijf heeft een hoge opslagdichtheid en kan in hoog tempo gegevens lezen of schrijven. De harde schijf is echter
ook kwetsbaar voor mechanische trillingen, schokken en stof.
Hoewel de harde schijf is voorzien van een ingebouwde beveiliging tegen het verlies van gegevens door mechanische
trillingen, schokken of stof, is het toch belangrijk dat u de computer voorzichtig behandelt.
Beschadiging van de harde schijf vermijden
❑ Stel de computer nooit bloot aan plotselinge bewegingen.
❑ Plaats de computer nooit in de buurt van een magneet.
❑ Plaats de computer niet op een locatie die blootstaat aan mechanische trillingen of die niet stabiel is.
❑ Verplaats de computer niet terwijl de stroom is ingeschakeld.
❑ Schakel de stroom niet uit of start de computer niet opnieuw op terwijl gegevens worden gelezen van of geschreven naar
de harde schijf.
❑ Gebruik de computer niet op een plaats die blootstaat aan extreme temperatuurschommelingen.
✍
Als de harde schijf beschadigd is, kunnen de gegevens niet worden hersteld.
n 177 N
Problemen oplossen
Problemen oplossen
In deze sectie wordt beschreven hoe u veelvoorkomende problemen met de computer kunt oplossen. Veel problemen zijn
eenvoudig op te lossen. Probeer eerst deze suggesties alvorens contact op te nemen met VAIO-Link.
❑ Computer (pagina 179)
❑ Systeembeveiliging (pagina 186)
❑ Batterij (pagina 188)
❑ Ingebouwde MOTION EYE-camera (pagina 190)
❑ Internet (pagina 193)
❑ Netwerk (pagina 195)
❑ Bluetooth-technologie (pagina 198)
❑ CD's en DVD's (pagina 202)
❑ Beeldscherm (pagina 206)
❑ Afdrukken (pagina 210)
❑ Microfoon (pagina 211)
❑ Luidsprekers (pagina 212)
❑ Aanwijsapparaat (pagina 213)
❑ Toetsenbord (pagina 214)
❑ Diskettes (pagina 215)
❑ PC Cards (pagina 216)
❑ Audio/video (pagina 217)
❑ Memory Sticks (pagina 218)
n 178 N
Problemen oplossen
❑ Randapparatuur (pagina 219)
❑ Dokstation (pagina 220)
n 179 N
Problemen oplossen
Computer
Wat moet ik doen als mijn computer niet opstart?
❑ Controleer of uw computer correct is aangesloten op een stopcontact en is ingeschakeld. Controleer of het stroomlampje
aangeeft dat de computer is ingeschakeld.
❑ Zorg dat de batterij correct is geïnstalleerd en is opgeladen.
❑ Controleer of het diskettestation (indien aanwezig) leeg is.
❑ Als uw computer is aangesloten op een contactdoos of een UPS (Uninterruptible Power Supply of noodvoeding),
controleert u of de contactdoos of UPS op het stopcontact is aangesloten en is ingeschakeld.
❑ Als u een extern beeldscherm gebruikt, controleert u of dit op het stopcontact is aangesloten en is ingeschakeld. Zorg
dat de helderheid en het contrast correct zijn ingesteld. Raadpleeg de handleiding van het beeldscherm voor meer
informatie.
❑ Koppel de netadapter los en verwijder de batterij. Wacht drie tot vijf minuten. Sluit de netadapter opnieuw aan en plaats
de batterij terug. Druk op de aan/uit-knop om uw computer aan te zetten.
❑ Condens kan een storing in uw computer veroorzaken. Als dit gebeurt, mag u de computer gedurende ten minste één
uur niet gebruiken.
❑ Verwijder eventuele extra geheugenmodules die u na aankoop hebt geplaatst.
❑ Controleer of u de meegeleverde Sony-netadapter gebruikt. Voor uw veiligheid dient u alleen originele oplaadbare
batterijen en netadapters van Sony te gebruiken. Deze worden door Sony geleverd voor uw VAIO-computer.
n 180 N
Problemen oplossen
Wat moet ik doen als er een BIOS-foutbericht wordt weergegeven wanneer ik de
computer aanzet?
Als het bericht 'Press <F1> to resume, <F2> to setup' onder in uw computerscherm wordt weergegeven, voert u de volgende
stappen uit:
1
Druk op de F2-toets.
Het scherm BIOS Setup verschijnt.
2
Stel de datum in (maand/dag/jaar). Druk op Enter.
3
Druk op de toets m om System Time te selecteren en stel de tijd in (uren: minuten: seconden). Druk op Enter.
4
Druk op de toets , om de tab Exit te selecteren en druk op de toets F9.
Het bericht Load default configuration now? verschijnt.
5
Selecteer Yes en druk op Enter.
6
Selecteer Exit (Save Changes) of Exit Setup, en druk op Enter.
Het bericht Save configuration changes and exit now? verschijnt.
7
Selecteer Yes en druk op Enter.
Uw computer wordt opnieuw opgestart.
Als dit probleem zich regelmatig voordoet, neemt u contact op met VAIO-Link.
n 181 N
Problemen oplossen
Wat moet ik doen als het stroomlampje (groen) brandt, maar er niets op mijn
computerscherm verschijnt?
Voer de volgende stappen uit:
1
Houd de aan/uit-knop gedurende meer dan vier seconden ingedrukt om te controleren of het stroomlampje uit gaat.
Zet uw computer opnieuw aan.
2
Als er nog steeds niets op uw computerscherm verschijnt, koppelt u de netadapter los, verwijdert u de batterij en laat u de
computer circa één minuut uitgeschakeld. Sluit de netadapter weer aan, plaats de batterij en zet de computer weer aan.
Wat moet ik doen als de computer of software niet meer reageert?
❑ U kunt de computer het beste uitschakelen via de optie Uitschakelen in het menu Start van Microsoft Windows, dat
toegankelijk is via de taakbalk. Als u een andere methode toepast, inclusief de onderstaande methoden, kunnen
niet-opgeslagen gegevens verloren gaan.
❑ Klik op Start, klik op Uitschakelen en klik nogmaals op Uitschakelen.
❑ Als uw computer niet wordt uitgeschakeld, drukt u tegelijkertijd op de toetsen Ctrl+Alt+Delete. Wanneer het venster
Windows Taakbeheer verschijnt, klikt u op Uitschakelen in het menu Afsluiten.
Wanneer het venster Windows-beveiliging verschijnt, klikt u op Afsluiten.
❑ Als uw computer nog steeds niet wordt uitgeschakeld, houdt u de aan/uit-knop ingedrukt totdat de computer wordt
uitgeschakeld.
❑ Als uw computer niet meer reageert terwijl een CD of DVD wordt afgespeeld, drukt u de toetsen Ctrl+Alt+Delete tegelijk
in. U kunt de computer daarna uitschakelen via Windows Taakbeheer.
!
Als u Ctrl+Alt+Delete tegelijk indrukt of uw computer uitschakelt via de aan/uit-knop, kunnen er gegevens verloren gaan.
❑ Verwijder de netadapter en batterij.
❑ Probeer het probleem te verhelpen door de software opnieuw te installeren.
❑ Neem contact op met de maker of leverancier van de software voor technische ondersteuning.
n 182 N
Problemen oplossen
Waarom wordt mijn computer niet op stand-by of in de slaapstand gezet?
Uw computer kan instabiel worden als de werkingsmodus wordt gewijzigd voordat de computer volledig stand-by of in de
slaapstand is gegaan.
De normale stabiliteit van uw computer herstellen
1
Sluit alle geopende programma's.
2
Klik op Start, selecteer Uitschakelen en selecteer vervolgens Opnieuw opstarten.
3
Als uw computer niet opnieuw opstart, drukt u tegelijkertijd op de toetsen Ctrl+Alt+Delete.
Selecteer in het venster Windows Taakbeheer de optie Opnieuw opstarten in het menu Afsluiten om de computer
opnieuw op te starten.
4
Als deze procedure niet werkt, houdt u de aan/uit-knop ingedrukt totdat de computer wordt uitgeschakeld.
Wat moet ik doen als het batterijlampje knippert en mijn computer niet opstart?
❑ Dit probleem kan worden veroorzaakt doordat de batterij niet correct is geplaatst. U verhelpt dit probleem door uw
computer uit te schakelen en de batterij te verwijderen. Plaats vervolgens de batterij terug in de computer. Raadpleeg
De batterij plaatsen (pagina 23) voor meer informatie.
❑ Als de symptomen zich blijven voordoen nadat u de bovenstaande stappen hebt uitgevoerd, betekent dit dat de batterij
niet compatibel is. Verwijder de batterij en neem contact op met VAIO-Link.
n 183 N
Problemen oplossen
Wat moet ik doen als er een venster verschijnt met het bericht dat de batterij incompatibel
of verkeerd geplaatst is, en mijn computer overgaat op de slaapstand?
❑ Dit probleem kan worden veroorzaakt doordat de batterij niet correct is geplaatst. U verhelpt dit probleem door uw
computer uit te schakelen en de batterij te verwijderen. Plaats vervolgens de batterij terug in de computer. Raadpleeg
De batterij plaatsen (pagina 23) voor meer informatie.
❑ Als de symptomen zich blijven voordoen nadat u de bovenstaande stappen hebt uitgevoerd, betekent dit dat de batterij
niet compatibel is. Verwijder de batterij en neem contact op met VAIO-Link.
Waarom wordt in het venster Systeemeigenschappen een lagere processorsnelheid
weergegeven dan de maximale snelheid?
Dit is normaal. Aangezien uw computerprocessor een technologie voor regeling van de processorsnelheid gebruikt om
energie te besparen, kan in Systeemeigenschappen de huidige processorsnelheid worden weergegeven in plaats van de
maximale snelheid.
Wat moet ik doen als Windows niet start als ik mijn computer aanzet, en er een bericht
verschijnt?
Als u driemaal achter elkaar een verkeerd wachtwoord invoert, verschijnt het bericht Enter Onetime Password en zal
Windows niet meer starten. Houd de aan/uit-knop gedurende meer dan vier seconden ingedrukt om te controleren of het
stroomlampje uit gaat. Wacht 10 tot 15 seconden, zet uw computer opnieuw aan en voer het juiste wachtwoord in. Controleer
wanneer u het wachtwoord invoert of de lampjes voor de toetsen Num Lk en Caps Lock uit zijn. Als een van deze lampjes
brandt, drukt u op de toets Num Lk of Caps Lock om het lampje uit te schakelen voordat u het wachtwoord invoert.
n 184 N
Problemen oplossen
Wat moet ik doen als mijn spelsoftware niet werkt of steeds vastloopt?
❑ Kijk op de website van het spel of er patches of updates kunnen worden gedownload.
❑ Zorg dat u het meest recente videostuurprogramma hebt geïnstalleerd.
❑ Op sommige VAIO-modellen wordt het grafische geheugen gedeeld met het systeem. In dit geval kunnen geen optimale
grafische prestaties worden gegarandeerd.
Wat moet ik doen als ik het BIOS-wachtwoord ben vergeten?
Als u het BIOS-wachtwoord bent vergeten, neemt u contact op met VAIO-Link om het wachtwoord opnieuw in te stellen.
Hiervoor worden kosten in rekening gebracht.
Waarom duurt het lang voordat mijn computer wordt opgestart?
❑ Als Personal Firewall van Norton Internet Security actief is, kan het enige tijd duren voordat het bureaublad verschijnt
vanwege de uitgevoerde controles voor de netwerkbeveiliging.
❑ Als de TPM is ingeschakeld, duurt het langer voordat het VAIO-logo verschijnt. Dit wordt veroorzaakt door
beveiligingscontroles tijdens het starten van de computer.
Waarom wordt mijn computerscherm niet uitgeschakeld als de geselecteerde tijd voor
automatisch uitschakelen is verstreken?
Met de oorspronkelijk geselecteerde schermbeveiliging van VAIO wordt de timerinstelling, die u kunt selecteren met
Energiebeheer van Windows en waarmee uw computerscherm wordt uitgeschakeld, gedeactiveerd.
Wijzig de oorspronkelijk geselecteerde schermbeveiliging van VAIO.
n 185 N
Problemen oplossen
Wat moet ik doen als ik de computer niet kan opstarten vanaf een aangesloten
USB-diskettestation?
Als u uw computer wilt opstarten vanaf het USB-diskettestation, dient u het opstartapparaat te wijzigen.
Zet de computer aan en druk op de F11-toets als het VAIO-logo wordt weergegeven.
Hoe wijzig ik het volume van het opstartgeluid?
Het volume van het opstartgeluid wijzigen
1
Druk op de F2-toets.
Het scherm BIOS Setup verschijnt.
2
Druk op de toets < of , om Advanced te selecteren.
3
Druk op de toets M of m om Speaker Volume te selecteren en druk op Enter.
4
Druk op de toets M of m om het luidsprekervolume bij het opstarten te selecteren en druk op Enter.
5
Druk op de toets < of , om Exit te selecteren, en vervolgens Exit (Save Changes) of Exit Setup. Druk op Enter.
Het bericht Save configuration changes and exit now? verschijnt.
6
Selecteer Yes en druk op Enter.
Uw computer wordt opnieuw opgestart en het opstartgeluid wordt afgespeeld op het opgegeven geluidsniveau.
✍
U kunt het VAIO-animatielogo tijdens het opstarten weergeven of verbergen. In het scherm dat verschijnt na stap 2 hierboven selecteert u VAIO
Animation Logo of Show VAIO Animation Logo en drukt u op Enter om het instellen voort te zetten. Als u het VAIO-animatielogo verbergt, wordt het
opstartgeluid ook uitgeschakeld.
n 186 N
Problemen oplossen
Systeembeveiliging
In dit gedeelte vindt u informatie over hoe u ervoor zorgt dat de computer probleemloos blijft werken en hoe u de computer
beschermt tegen mogelijke inbreuken op de beveiliging.
Hoe kan ik mijn computer beschermen tegen beveiligingsproblemen, zoals virussen?
Het besturingssysteem Microsoft Windows is vooraf op uw computer geïnstalleerd. De beste manier om uw computer te
beschermen tegen beveiligingsproblemen, zoals virussen, is regelmatig de nieuwste Windows-updates te downloaden en te
installeren.
U ontvangt belangrijke Windows-updates door de volgende stappen uit te voeren:
!
Uw computer moet verbinding hebben met het internet voordat u updates kunt ontvangen.
1
Maak verbinding met het internet.
2
Klik op het pictogram Automatische updates op de taakbalk.
3
Volg de aanwijzingen op het scherm om automatische of geplande updates in te stellen.
n 187 N
Problemen oplossen
Hoe zorg ik dat de antivirussoftware bijgewerkt blijft?
U kunt het softwareprogramma Norton Internet Security bijgewerkt houden met de meest recente updates van Symantec
Corporation.
De nieuwste beveiligingsupdate downloaden en installeren
1
2
Dubbelklik op het pictogram Norton Internet Security op de taakbalk. Als u de antivirussoftware nog niet hebt
geregistreerd, verschijnt er een reeks informatiewizards.
1
Volg de aanwijzingen op het scherm om elke wizard te voltooien.
2
Dubbelklik nogmaals op het pictogram Norton Internet Security.
Het venster Norton Internet Security verschijnt.
Als u deze antivirussoftware eerder hebt geregistreerd, verschijnt automatisch het venster Norton Internet Security.
Volg de aanwijzingen op het scherm om updates te selecteren en te downloaden.
n 188 N
Problemen oplossen
Batterij
Hoe weet ik wat de oplaadstatus van de batterij is?
Zie De batterij opladen (pagina 26).
Wanneer werkt de computer op netstroom?
Als uw computer rechtstreeks op de netadapter is aangesloten, werkt deze op netstroom, zelfs als de batterij is geplaatst.
Wanneer moet ik de batterij opnieuw opladen?
❑ Als het batterijniveau minder dan 10 procent bedraagt.
❑ Als het batterijlampje en het stroomlampje beide knipperen.
❑ Als u de batterij gedurende lange tijd niet hebt gebruikt.
Wanneer moet ik de batterij vervangen?
Als de batterijlading nog steeds laag is nadat u de batterij hebt opgeladen, heeft de batterij waarschijnlijk het einde van de
gebruiksduur bereikt en dient u deze te vervangen.
Moet ik me zorgen maken als de geplaatste batterij warm is?
Nee, het is normaal dat de batterij warm wordt wanneer uw computer op batterijstroom werkt.
n 189 N
Problemen oplossen
Kan mijn computer in de slaapstand gaan terwijl de batterij wordt gebruikt?
Uw computer kan in de slaapstand gaan terwijl de batterij wordt gebruikt, maar sommige softwareprogramma's en
randapparaten kunnen voorkomen dat de slaapstand wordt geactiveerd. Als u een programma gebruikt dat voorkomt dat de
slaapstand wordt geactiveerd, slaat u uw gegevens regelmatig op om te voorkomen dat u gegevens kwijtraakt. Raadpleeg
De slaapstand gebruiken (pagina 151) voor informatie over hoe u de slaapstand handmatig activeert.
Waarom gaat mijn computer niet in de slaapstand?
Mogelijk moet u eerst de slaapstand inschakelen. Voer de volgende stappen uit:
1
Klik op Start en selecteer Configuratiescherm.
2
Klik op Prestaties en onderhoud.
3
Klik op Energiebeheer.
Het venster Eigenschappen voor Energiebeheer verschijnt.
4
Klik op het tabblad Slaapstand.
5
Schakel het vakje naast Slaapstand inschakelen in.
n 190 N
Problemen oplossen
Ingebouwde MOTION EYE-camera
Waarom worden er in het viewervenster geen beelden of beelden van slechte kwaliteit
weergegeven?
❑ De ingebouwde MOTION EYE-camera kan niet tegelijk worden gebruikt in meer dan één softwaretoepassing. Als de
camera wordt gebruikt in een andere softwaretoepassing, moet u deze toepassing eerst sluiten voordat u de ingebouwde
MOTION EYE-camera kunt gebruiken.
❑ Er is mogelijk onvoldoende videogeheugen om beelden van de ingebouwde MOTION EYE-camera weer te geven. Het
probleem wordt mogelijk opgelost als u de resolutie of het aantal kleuren van het LCD-scherm verlaagt.
❑ Als u een snel bewegend object bekijkt, kan het viewervenster wat ruis vertonen, zoals horizontale strepen. Dit is normaal
en wijst niet op een defect.
❑ Als het probleem zich blijft voordoen, start u uw computer opnieuw op.
Waarom zijn de vastgelegde beelden van slechte kwaliteit?
❑ Als de beelden zijn vastgelegd bij tl-licht, kan de reflectie van het licht worden weergegeven.
❑ Donkere gedeelten van vastgelegde beelden kunnen worden weergegeven met ruis.
❑ Als het spiegelvlak over de lens vuil is, kunt u geen scherpe opnamen maken. Maak de lens schoon. Raadpleeg De
ingebouwde MOTION EYE-camera gebruiken (pagina 172).
Waarom gaan er bij het vastleggen van de beelden frames verloren en treden
onderbrekingen op in het geluid?
❑ De effectinstellingen van uw softwaretoepassingen kunnen de oorzaak zijn van de verloren frames. Raadpleeg het
Help-bestand van de softwaretoepassing voor meer informatie.
❑ Er worden mogelijk meer softwaretoepassingen uitgevoerd dan de computer kan verwerken. Sluit de toepassingen die
u op dat moment niet gebruikt.
❑ De functie voor energiebeheer van uw computer is mogelijk geactiveerd. Controleer de CPU-prestaties.
n 191 N
Problemen oplossen
Waarom gaan er bij het afspelen van films frames verloren als de computer de batterij
gebruikt?
De batterij is bijna leeg. Sluit uw computer aan op een stopcontact.
Waarom flikkert het beeld dat wordt vastgelegd door de ingebouwde MOTION
EYE-camera?
Dit probleem doet zich voor als u de camera gebruikt bij tl-licht. Het wordt veroorzaakt door het verschil tussen de
lichtuitvoerfrequentie en de sluitertijd.
Als u de ruis die wordt veroorzaakt door flikkering wilt verminderen, wijst u de camera naar een andere kant of past u de
helderheid van de camerabeelden aan. In sommige softwaretoepassingen kunt u een van de camera-eigenschappen
(bijvoorbeeld Lichtbron (LightSource), Flickness, enzovoort) instellen op een specifieke waarde om de ruis te verminderen
die wordt veroorzaakt door flikkering.
Waarom wordt de video-invoer van de ingebouwde MOTION EYE-camera een paar
seconden onderbroken?
De video-invoer kan een paar seconden worden onderbroken als
❑ u een sneltoets met de toets Fn gebruikt;
❑ de belasting van de CPU hoger wordt.
Dit is normaal en wijst niet op een defect.
n 192 N
Problemen oplossen
Waarom kan ik de ingebouwde MOTION EYE-camera niet gebruiken?
❑ De ingebouwde MOTION EYE-camera kan niet tegelijk worden gebruikt in meer dan één softwaretoepassing. Als de
camera wordt gebruikt in een andere softwaretoepassing, moet u deze toepassing eerst sluiten voordat u de ingebouwde
MOTION EYE-camera kunt gebruiken.
❑ Als het probleem zich blijft voordoen, moet u de stuurprogrammasoftware voor de camera opnieuw installeren. Voer de
volgende stappen uit:
1
Klik op Start en selecteer Configuratiescherm.
2
Klik op Prestaties en onderhoud.
3
Klik op het pictogram Systeem.
4
Klik in het tabblad Hardware op Apparaatbeheer.
5
Dubbelklik op Beeldapparaten.
6
Klik met de rechtermuisknop op Sony Visual Communication Camera VGP-VCC1 en klik op Stuurprogramma
bijwerken.
Wat moet ik doen als mijn computer instabiel gedrag vertoont wanneer hij stand-by of in
de slaapstand wordt gezet terwijl de ingebouwde MOTION EYE-camera in gebruik is?
❑ Zet de computer nooit stand-by of in de slaapstand als u de ingebouwde MOTION EYE-camera gebruikt.
❑ Als de computer automatisch stand-by of in de slaapstand wordt gezet, wijzigt u de instellingen van de overeenkomstige
energiebesparingsmodus. Raadpleeg Energiebesparende modi gebruiken (pagina 148) als u de instellingen wilt
wijzigen.
n 193 N
Problemen oplossen
Internet
Wat moet ik doen als de modem niet werkt?
❑ Controleer of de telefoonkabel correct is aangesloten op de modempoort van uw computer en op het stopcontact.
❑ Controleer of de telefoonkabel werkt. Sluit de kabel aan op een gewone telefoon en luister of u een kiestoon hoort.
❑ Controleer of het telefoonnummer dat het programma gebruikt correct is.
❑ Controleer of de software die u gebruikt compatibel is met uw computermodem. (Alle vooraf geïnstalleerde Sonyprogramma's zijn compatibel.)
❑ Zorg dat de modem het enige apparaat is dat is aangesloten op de telefoonlijn.
❑ Voer de volgende stappen uit om de instellingen te controleren:
1
Klik op Start en selecteer Configuratiescherm.
2
Klik op Printers en andere hardware.
3
Klik op Telefoon- en modemopties.
4
Controleer of de modem wordt vermeld op het tabblad Modems.
5
Controleer of de juiste locatiegegevens worden vermeld op het tabblad Kiesregels.
n 194 N
Problemen oplossen
Waarom is mijn modemverbinding traag?
Uw computer is uitgerust met een V.92/V.90-compatibele modem. De verbindingssnelheid van de modem wordt beïnvloed
door vele factoren, waaronder ruis op de telefoonlijn of compatibiliteit met communicatieapparaten, zoals faxapparaten of
andere modems. Als u vermoedt dat uw modem geen goede verbinding maakt met andere computermodems, faxapparaten
of uw internetprovider, voert u een van de volgende stappen uit:
❑ Vraag het telefoonbedrijf of ze willen controleren of de telefoonlijn ruisvrij is.
❑ Als het probleem te maken heeft met een faxapparaat, controleert u of er geen problemen zijn met het faxapparaat
waarmee u een verbinding tracht te maken en of dit apparaat compatibel is met faxmodems.
❑ Als u een probleem hebt met de verbinding met de provider, controleert u of de provider geen technische problemen
ondervindt.
❑ Als u een tweede telefoonlijn hebt, probeert u de modem aan te sluiten op die lijn.
n 195 N
Problemen oplossen
Netwerken
Wat moet ik doen als mijn computer geen verbinding kan maken met een draadloos
LAN-toegangspunt?
❑ De beschikbaarheid van de verbinding wordt beïnvloed door de afstand en door obstakels. Mogelijk moet u uw computer
verder weg van obstakels of dichter bij een gebruikt toegangspunt plaatsen.
❑ Controleer of de schakelaar WIRELESS is ingeschakeld en of het lampje voor WIRELESS LAN op uw computer brandt.
❑ Controleer of het toegangspunt is ingeschakeld.
❑ Voer de volgende stappen uit om de instellingen te controleren:
1
Klik op Start en selecteer Configuratiescherm.
2
Klik op Netwerk- en Internet-verbindingen.
3
Klik op Netwerkverbindingen.
4
Klik met de rechtermuisknop op Draadloze netwerkverbinding.
5
Klik op Eigenschappen.
6
Klik op het tabblad Draadloze netwerken.
7
Klik op Beschikbare draadloze netwerken weergeven om te zien of uw toegangspunt is geselecteerd.
❑ Controleer of de coderingssleutel correct is.
Wat moet ik doen als ik geen toegang tot het internet krijg?
❑ Controleer de instellingen voor het toegangspunt. Raadpleeg de handleiding bij uw toegangspunt voor meer informatie.
❑ Controleer of uw computer en het toegangspunt verbinding met elkaar hebben.
❑ Plaats uw computer verder weg van obstakels of dichter bij het toegangspunt dat u gebruikt.
❑ Controleer of uw computer correct is geconfigureerd voor internettoegang.
n 196 N
Problemen oplossen
Waarom verloopt de gegevensoverdracht traag?
❑ De gegevensoverdrachtsnelheid van het draadloze LAN wordt beïnvloed door de afstand en obstakels tussen apparaten
en toegangspunten. Andere factoren zijn apparaatconfiguraties, zendomstandigheden en softwarecompatibiliteit. Voor
een maximale overdrachtsnelheid moet u uw computer mogelijk verder weg van obstakels of dichter bij een gebruikt
toegangspunt plaatsen.
❑ Als u een draadloos LAN-toegangspunt gebruikt, kan het apparaat tijdelijk zijn overbelast, afhankelijk van het aantal
apparaten dat communiceert via het toegangspunt.
❑ Als het toegangspunt de werking van andere toegangspunten verstoort, wijzigt u het kanaal voor het toegangspunt.
Raadpleeg de handleiding bij uw toegangspunt voor meer informatie.
Hoe voorkom ik onderbrekingen in de gegevensoverdracht?
❑ Als uw computer verbinding heeft met een toegangspunt, kan de gegevensoverdracht worden onderbroken bij verzending
van grote bestanden of als de computer in de buurt van een magnetron of draadloze telefoon staat.
❑ Plaats uw computer dichter bij het toegangspunt.
❑ Controleer of de verbinding met het toegangspunt intact is.
❑ Wijzig het kanaal van het toegangspunt. Raadpleeg de handleiding bij uw toegangspunt voor meer informatie.
n 197 N
Problemen oplossen
Wat zijn kanalen?
❑ Draadloze LAN-communicatie vindt plaats over gedeelde frequentiebanden, kanalen genoemd. Draadloze
LAN-toegangspunten van andere fabrikanten kunnen zijn ingesteld op andere kanalen dan Sony-apparaten.
❑ Als u een draadloos LAN-toegangspunt gebruikt, raadpleegt u de verbindingsinformatie in de handleiding bij uw
toegangspunt.
Waarom wordt de netwerkverbinding verbroken als ik de coderingssleutel wijzig?
De peer-to-peer netwerkverbinding tussen twee computers met ingebouwd draadloos LAN kan worden verbroken als de
coderingssleutel wordt gewijzigd. U kunt de coderingssleutel uit het oorspronkelijke profiel herstellen of de sleutel opnieuw
invoeren op beide computers, zodat de sleutels overeenstemmen.
n 198 N
Problemen oplossen
Bluetooth-technologie
Wat moet ik doen als andere Bluetooth-apparaten mijn computer niet kunnen detecteren?
❑ Controleer of de Bluetooth-functionaliteit op beide apparaten is ingeschakeld.
❑ Als het Bluetooth-lampje niet brandt, zet u de schakelaar WIRELESS aan.
❑ U kunt de Bluetooth-functies niet gebruiken wanneer de computer in de stand-by- of slaapstand staat. Ga terug naar de
normale modus en schakel de schakelaar WIRELESS in.
❑ Mogelijk is de afstand tussen de computer en het apparaat te groot. De draadloze technologie van Bluetooth werkt het
beste als de apparaten niet meer dan 10 meter van elkaar verwijderd zijn.
Waarom detecteert mijn computer geen andere Bluetooth-apparaten?
Als het apparaat ook is aangesloten op andere apparaten, wordt het mogelijk niet weergegeven in de Bluetooth-software of
is er geen communicatie met het apparaat mogelijk.
Wat moet ik doen als ik het Bluetooth-apparaat waarmee ik wil communiceren niet
kan vinden?
❑ Controleer of de Bluetooth-functie van het apparaat waarmee u wilt communiceren, is ingeschakeld. Raadpleeg de
handleiding van het andere apparaat voor meer informatie.
❑ Wanneer het apparaat waarmee u wilt communiceren al met een ander Bluetooth-apparaat communiceert, is het mogelijk
dat het niet wordt gevonden of dat het niet met de computer kan communiceren.
❑ Als u wilt dat andere Bluetooth-apparaten met de computer kunnen communiceren, klikt u met de rechtermuisknop op
het Bluetooth-pictogram
op de taakbalk en selecteert u Opties (Options) in het menu om het venster Opties (Options)
te openen. Controleer vervolgens of de juiste beveiligingsmodi zijn geselecteerd op het tabblad Beveiliging (Security).
Raadpleeg de Help in de Bluetooth-software voor meer informatie over de beveiligingsmodi.
Raadpleeg Communiceren met een ander Bluetooth-apparaat (pagina 67) voor meer informatie over het venster
Bluetooth-apparaat.
n 199 N
Problemen oplossen
Wat moet ik doen als andere Bluetooth-apparaten geen verbinding met mijn computer
kunnen maken?
❑ Controleer of het andere apparaat is geverifieerd.
❑ Mogelijk staat de computer niet toe dat andere apparaten verbinding maken. Voer de volgende stappen uit om
verbindingen van andere Bluetooth-apparaten in te schakelen:
1
Klik met de rechtermuisknop op het Bluetooth-pictogram
op de taakbalk.
2
Selecteer Opties (Options) in het menu.
Het venster Opties (Options) verschijnt.
3
Controleer of op het tabblad Beveiliging (Security) het Bluetooth-beveiligingsniveau Standaard (Standard) of Laag
(Low) is geselecteerd.
Als een aangepast Bluetooth-beveiligingsniveau is geselecteerd, klikt u op de knop Standaardniveau (Default level).
4
Klik op OK.
❑ De afstand waarover gegevens kunnen worden uitgewisseld, kan minder zijn dan 10 meter, afhankelijk van de obstakels
tussen de twee apparaten, de kwaliteit van de radiogolven, het besturingssysteem of de gebruikte software. Zet uw
computer en Bluetooth-apparaten dichter bij elkaar.
❑ Wanneer het apparaat waarmee u wilt communiceren al met een ander Bluetooth-apparaat communiceert, is het mogelijk
dat het niet wordt gevonden of dat het niet met de computer kan communiceren.
❑ Controleer of de Bluetooth-functie van het apparaat waarmee u wilt communiceren, is ingeschakeld. Raadpleeg de
handleiding van het andere apparaat voor meer informatie.
n 200 N
Problemen oplossen
Waarom is mijn Bluetooth-verbinding traag?
❑ De snelheid van de gegevensoverdracht hangt af van de obstakels en/of de afstand tussen de twee apparaten, de
kwaliteit van de radiogolven, het besturingssysteem of de gebruikte software. Zet uw computer en Bluetooth-apparaten
dichter bij elkaar.
❑ De 2,4 GHz-radiofrequentie die door Bluetooth- en draadloze LAN-apparaten wordt gebruikt, wordt ook gebruikt door
andere apparaten. Bluetooth-apparaten beschikken over technologie die storing minimaliseert van andere apparaten die
dezelfde golflengte gebruiken, wat echter kan leiden tot een lagere communicatiesnelheid en een kleiner
verbindingsbereik. De communicatie kan ook worden onderbroken door interferentie van andere apparaten.
❑ De beschikbaarheid van de verbinding wordt beïnvloed door de afstand en door obstakels. Mogelijk moet u de computer
verder weg plaatsen van obstakels of dichter bij het apparaat waarmee de computer is verbonden.
❑ Verwijder obstakels tussen de computer en het apparaat waarmee de computer is verbonden.
❑ Vanwege de beperkingen van de Bluetooth-standaard kunnen grote bestanden tijdens de continue overdracht soms
beschadigd raken als gevolg van elektromagnetische interferentie uit de omgeving.
Waarom verschijnt er een bericht waarin om verificatie wordt gevraagd?
Het Bluetooth-apparaat waarnaar u probeert te verzenden, vraagt om een verificatie van de verbinding. Met dit apparaat is
alleen Bluetooth-communicatie mogelijk als op beide apparaten verificatie plaatsvindt.
Waarom krijg ik geen verbinding met een service die wordt ondersteund door het
Bluetooth-apparaat waarmee ik contact wil maken?
Verbinding is alleen mogelijk voor services die ook worden ondersteund op de computer met de Bluetooth-functionaliteit. Zie
de Help in de Bluetooth-software voor meer informatie.
n 201 N
Problemen oplossen
Kan ik een apparaat met Bluetooth-technologie in vliegtuigen gebruiken?
Met Bluetooth-technologie verzendt de computer een radiofrequentie van 2,4 GHz. Op gevoelige locaties, zoals ziekenhuizen
en vliegtuigen, kunnen beperkingen gelden voor het gebruik van Bluetooth-apparaten vanwege radiostoring. Vraag het
personeel of het gebruik van de Bluetooth-functionaliteit op de computer is toegestaan.
Waarom krijg ik geen verbinding met een Bluetooth-apparaat door het IP-adres op te
geven op een PAN (Personal Area Network)?
Voor de Bluetooth-software wordt DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) gebruikt om IP-adressen toe te wijzen aan
actieve draadloze apparaten. Als u een vast IP-adres opgeeft voor het apparaat waarmee u verbinding wilt maken, kan er
geen dynamisch IP-adres worden toegewezen aan het apparaat. Geef geen IP-adressen op wanneer u een PAN gebruikt.
Waarom kan ik de Bluetooth-functionaliteit niet gebruiken wanneer ik me bij de computer
aanmeld met beperkte gebruikersrechten?
De Bluetooth-functionaliteit is mogelijk niet beschikbaar voor gebruikers met beperkte rechten op de computer. Meld u bij de
computer aan als gebruiker met beheerdersrechten.
Waarom krijg ik geen verbinding met een Bluetooth-apparaat in de PAN User-modus?
Als het apparaat waarmee u verbinding wilt maken Bluetooth-communicatie alleen ondersteunt in de PAN User-modus, kunt
u geen verbinding tot stand brengen vanaf de computer.
Waarom kan ik de Bluetooth-software niet gebruiken als een andere gebruiker?
Als de vorige gebruiker zich niet afmeldt van het systeem, werkt de Bluetooth-software niet voor de nieuwe gebruiker. Meld
u af voordat u de software gebruikt als een andere gebruiker. Als u zich wilt afmelden van het systeem, klikt u op Start en
Afmelden.
n 202 N
Problemen oplossen
CD's en DVD's
Waarom blijft mijn computer hangen als ik probeer een schijf te lezen?
De schijf die uw computer probeert te lezen is mogelijk vuil of beschadigd. Voer de volgende stappen uit:
1
Start de computer opnieuw op door te klikken op Start, Uitschakelen en Opnieuw opstarten.
2
Verwijder de schijf uit het optische schijfstation.
3
Kijk of de schijf vuil of beschadigd is. Als de schijf beschadigd is, leest u Met schijven omgaan (pagina 173) voor
instructies over hoe u de schijf reinigt.
Wat moet ik doen als de lade van het station niet opengaat?
❑ Controleer of uw computer aanstaat.
❑ Druk op de uitwerpknop voor het station.
❑ Als de uitwerpknop niet werkt, klikt u op Start en daarna op Deze computer. Klik met de rechtermuisknop op het
pictogram van het optische station en selecteer Uitwerpen in het snelmenu.
❑ Als geen van de bovenstaande opties werkt, duwt u een dun, recht voorwerp (zoals een paperclip) in het uitwerpgaatje
in de buurt van de uitwerpknop van het station.
❑ Probeer het probleem te verhelpen door uw computer opnieuw op te starten.
n 203 N
Problemen oplossen
Wat moet ik doen als ik niet naar behoren een CD of DVD op mijn computer kan
beluisteren?
❑ Controleer of de schijf met het label omhoog in het optische station is geplaatst.
❑ Controleer of de benodigde toepassingen zijn geïnstalleerd aan de hand van de instructies van de fabrikant.
❑ Als een CD of DVD vuil of beschadigd is, reageert uw computer niet meer. Voer de volgende stappen uit:
1
Start de computer opnieuw op door te drukken op Ctrl+Alt+Delete en Opnieuw opstarten te kiezen in het menu
Afsluiten van het venster Windows Taakbeheer.
2
Verwijder de CD of DVD uit het optische station.
3
Controleer of de schijf vuil of beschadigd is. Als u de schijf moet reinigen, raadpleegt u Met schijven omgaan
(pagina 173) voor aanwijzingen.
❑ Als u een CD of DVD afspeelt en geen geluid hoort, voert u een van de volgende stappen uit:
❑ Dubbelklik op het pictogram Volume op de taakbalk en schakel de selectievakjes Alles dempen onder Hoofdvolume
en Dempen onder Wave uit.
❑ Controleer de volume-instelling van de audiomixer.
❑ Als u externe luidsprekers gebruikt, controleert u de volumeregeling op de luidsprekers en de aansluiting van de
luidsprekers op uw computer.
❑ Controleer of de functie voor CD-audio is ingeschakeld en of het juiste stuurprogramma is geïnstalleerd. Voer de
volgende stappen uit:
1
Klik op Start en selecteer Configuratiescherm.
2
Klik op Prestaties en onderhoud.
3
Klik op Systeem.
Het venster Systeemeigenschappen verschijnt.
n 204 N
Problemen oplossen
4
Selecteer het tabblad Hardware en klik op Apparaatbeheer in het vak Apparaatbeheer.
Er verschijnt een venster met een lijst van de hardwareapparaten van uw computer.
Als er een X of een uitroepteken wordt weergegeven op het weergegeven apparaat, moet u mogelijk het apparaat
inschakelen of de stuurprogramma's opnieuw installeren.
5
Dubbelklik op het optische schijfstation om het submenu te openen.
6
Dubbelklik op het weergegeven station en selecteer het tabblad Eigenschappen.
7
Schakel het vakje Digitale cd-audio voor dit cd-rom-station inschakelen in als dit vakje is uitgeschakeld.
U kunt het stuurprogramma controleren door te klikken op het tabblad Stuurprogramma en vervolgens op
Stuurprogrammagegevens.
8
Klik op OK om het venster te sluiten.
❑ Controleer of er geen label op een CD of DVD is geplakt. Labels kunnen losgaan terwijl de schijf zich in het optische
station bevindt en het station beschadigen of defecten veroorzaken.
❑ Als een waarschuwing over een regiocode wordt weergegeven, is de schijf mogelijk incompatibel met het optische station.
Controleer op de doos van de DVD of de regiocode compatibel is met het station.
❑ Als er condens aanwezig is in uw computer, mag u de computer gedurende ten minste één uur niet gebruiken. Condens
kan een storing in de computer veroorzaken.
❑ Zorg ervoor dat uw computer op netstroom werkt en probeer de schijf opnieuw af te spelen.
n 205 N
Problemen oplossen
Wat moet ik doen als ik geen gegevens op CD-media kan schrijven?
❑ Start geen software en zorg dat er geen programma's automatisch worden gestart, zelfs geen schermbeveiliging.
❑ Gebruik het toetsenbord niet.
❑ Gebruik geen CD-R/RW-schijf waarop een label is geplakt. Dit kan een schrijffout of andere beschadigingen veroorzaken.
Wat moet ik doen als ik geen gegevens op DVD-media kan schrijven?
Deze vraag is alleen van toepassing op computers met het DVD+R Double Layer/DVD±RW-schijfstation.
Raadpleeg de online Specificaties om uw type optisch station te zoeken en raadpleeg CD's en DVD's lezen en beschrijven
(pagina 74) voor informatie over de ondersteunde schijfmedia.
❑ Zie erop toe dat u de juiste beschrijfbare DVD gebruikt.
❑ Controleer welke indeling voor beschrijfbare DVD's compatibel is met de DVD-recorder van uw computer. Houd er
rekening mee dat beschrijfbare DVD's van bepaalde merken mogelijk niet werken.
n 206 N
Problemen oplossen
Beeldscherm
Waarom gaat mijn computerscherm uit?
❑ Uw computerscherm kan uitgaan als de computer geen stroom meer krijgt of als een energiebesparingsmodus wordt
geactiveerd (stand-by of slaapstand). Als de computer in de stand-by-stand LCD (Video) staat, drukt u op een toets om
het computerscherm te activeren. Raadpleeg Energiebesparende modi gebruiken (pagina 148) voor meer informatie.
❑ Controleer of uw computer correct is aangesloten op een stopcontact en is ingeschakeld. Controleer of het stroomlampje
aangeeft dat de computer is ingeschakeld.
❑ Als uw computer op batterijstroom werkt, controleert u of de batterij correct is geplaatst en is opgeladen. Zie De accu
gebruiken (pagina 23) voor meer informatie.
❑ Als de beeldschermmodus is ingesteld op een extern beeldscherm, drukt u op Fn+F7. Raadpleeg Combinaties en
functies met de Fn-toets (pagina 31) voor meer informatie.
Waarom wordt op mijn tv-scherm niet het hele beeld van een DVD-video weergegeven?
De schermresolutie is mogelijk niet correct ingesteld. Het wordt aanbevolen een schermresolutie van 1024 x 786 of minder
in te stellen, afhankelijk van de grootte van uw externe beeldscherm.
Hoe pas ik het beeld op mijn televisiescherm aan?
Gebruik de bediening van het externe beeldscherm om het beeld aan te passen. Raadpleeg de handleiding bij uw tv voor
meer informatie.
n 207 N
Problemen oplossen
Hoe pas ik de schermresolutie van mijn televisiescherm aan?
❑ Uw tv-scherm toont mogelijk niet het hele beeld van een video als de schermresolutie hoger dan 1024 x 768 is ingesteld.
Wijzig de schermresolutie in 1024 x 768 of kleiner.
❑ Als u de AV Out-aansluiting gebruikt, sluit u de AV-kabel (audio/video) aan op uw computer voordat u deze opstart.
❑ Voer de volgende stappen uit om de videoresolutie te wijzigen:
1
Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad en selecteer Eigenschappen in het snelmenu.
2
Klik op het tabblad Instellingen.
3
Verplaats de schuifregelaar voor de schermresolutie naar links om de resolutie te verlagen of naar rechts om de
resolutie te verhogen.
Waarom geeft mijn computerscherm geen video weer?
Als het externe beeldscherm voor de uitvoer is geselecteerd, maar het externe beeldscherm niet is aangesloten, kunt u geen
videobeeld op uw computerscherm zien. Stop het afspelen van de video, wijzig de uitvoer naar het computerscherm en speel
de video opnieuw af. Zie Weergavemodi selecteren (pagina 102). U kunt ook op Fn+F7 drukken om de uitvoer te wijzigen.
Raadpleeg Combinaties en functies met de Fn-toets (pagina 31) voor meer informatie.
Wat moet ik doen als het computerscherm donker is?
Druk op Fn+F6 om uw computerscherm lichter te maken.
n 208 N
Problemen oplossen
Wat moet ik doen als de helderheid van het computerscherm verandert?
❑ Als u de LCD-helderheidsinstelling aanpast met de toetsen Fn+F5/F6, is de instelling tijdelijk en wordt deze vervangen
door de instelling op het tabblad VAIO Power Management wanneer een ander energiebeheerschema wordt
geselecteerd. Voer de volgende stappen uit om de helderheidsinstelling op te slaan:
✍
U moet hiervoor beschikken over beheerdersrechten op de computer.
1
Klik op Start en selecteer Configuratiescherm.
2
Klik op Prestaties en onderhoud.
3
Klik op Energiebeheer.
4
Selecteer het tabblad met de instellingen van de energiebeheerschema's.
5
Selecteer het gewenste energiebeheerschema in de vervolgkeuzelijst.
6
Selecteer Geen wijziging voor LCD-helderheid op het tabblad VAIO Power Management.
7
Klik op OK.
Als u de LCD-helderheid aanpast met de toetsen Fn+F5/F6, wordt deze instelling opgeslagen en blijft de helderheid van
uw computerscherm ongewijzigd, ongeacht de gebruiksomstandigheden.
n 209 N
Problemen oplossen
❑ Op modellen met de ATI-videocontroller kan het computerscherm tijdelijk zwart worden:
❑ wanneer u de netadapter aansluit of verwijdert
❑ onmiddellijk nadat u de computer hebt gestart op batterijstroom
Voer de volgende stappen uit om dit probleem te verhelpen:
1
Klik op Start en selecteer Configuratiescherm.
2
Klik op Prestaties en onderhoud.
3
Klik op Energiebeheer.
4
Selecteer het tabblad VAIO Power Management.
5
Selecteer Uit onder LCD (video) Energiebesparende modus (LCD-Power-saving mode) bij zowel Netstroom
(Plugged in) als Batterij (Running on batteries).
6
Klik op OK.
n 210 N
Problemen oplossen
Afdrukken
Wat moet ik doen als ik geen document kan afdrukken?
❑ Controleer of uw printer aanstaat en of de printerkabel correct is aangesloten op de poorten van de printer en de
computer.
❑ Controleer of uw printer compatibel is met het Windows-besturingssysteem dat op uw computer is geïnstalleerd.
❑ U moet mogelijk een printerstuurprogramma installeren voordat u uw printer kunt gebruiken. Raadpleeg de handleiding
bij uw printer voor meer informatie.
❑ Als uw printer niet werkt nadat uw computer weer wordt geactiveerd vanuit een energiebesparingsmodus (stand-by of
slaapstand), start u de computer opnieuw op.
❑ Als uw printer over functies voor bidirectionele communicatie beschikt, kunt u mogelijk afdrukken door deze functies op
uw computer uit te schakelen. Voer de volgende stappen uit:
1
Klik op Start en selecteer Configuratiescherm.
2
Klik op Printers en andere hardware.
3
Klik op Printers en faxapparaten.
4
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram voor de printer en selecteer Eigenschappen.
5
Klik op het tabblad Poorten.
6
Schakel het selectievakje Ondersteuning in twee richtingen inschakelen uit.
7
Klik op OK.
Door deze instellingen te wijzigen, schakelt u de functies voor bidirectionele communicatie van de printer, zoals
gegevensoverdracht, statuscontrole en extern bedieningspaneel, uit.
Als de printer is aangesloten op het dokstation, controleert u of het dokstation is aangesloten op netstroom.
n 211 N
Problemen oplossen
Microfoon
Wat moet ik doen als de microfoon niet werkt?
Als u een externe microfoon gebruikt, controleert u of de microfoon is ingeschakeld en correct is aangesloten op de
microfoonaansluiting van uw computer.
n 212 N
Problemen oplossen
Luidsprekers
Wat moet ik doen als de luidsprekers niet werken?
❑ Controleer of uw luidsprekers correct zijn aangesloten en of het volume hoog genoeg staat om geluid te horen.
❑ Sluit alleen luidsprekers aan die zijn ontworpen voor gebruik met een computer.
❑ Als uw luidsprekers zijn voorzien van een knop om het geluid te dempen, schakelt u deze knop uit.
❑ Als u een audiokabel hebt aangesloten op de koptelefoonaansluiting, verwijdert u de kabel en gebruikt u de
luidsprekerkabel die bij uw luidsprekers was geleverd.
❑ Als batterijstroom wordt gebruikt, controleert u of de batterij correct is geplaatst en is opgeladen.
❑ Als uw luidsprekers een externe stroomvoorziening vereisen, controleert u of de luidsprekers zijn aangesloten op een
stroombron. Raadpleeg de handleiding bij uw luidsprekers voor meer informatie.
Wat moet ik doen als ik geen geluid hoor via de luidsprekers?
❑ Als uw computer op batterijstroom werkt, controleert u of de batterij correct is geplaatst en is opgeladen.
❑ Als u een programma gebruikt dat een eigen volumeregeling heeft, controleert u of het volume correct is ingesteld.
Raadpleeg de Help van dat programma voor meer informatie.
❑ Zorg dat het volume van de luidsprekers hoog genoeg staat en de audio-optie is geactiveerd.
❑ Controleer de volumeregeling in Windows.
n 213 N
Problemen oplossen
Aanwijsapparaat
Wat moet ik doen als het aanwijsapparaat niet werkt?
❑ Probeer het probleem te verhelpen door uw computer opnieuw op te starten.
Druk tegelijk op de toetsen Ctrl+Alt+Delete.
Selecteer in het venster Windows Taakbeheer de optie Opnieuw opstarten in het menu Afsluiten om de computer
opnieuw op te starten.
❑ Als de aanwijzer niet beweegt wanneer u een schijf afspeelt, drukt u tegelijk op de toetsen Ctrl+Alt+Delete om het
afspelen van de schijf te stoppen en uw computer opnieuw op te starten.
❑ Als het probleem aanhoudt, controleert u of er geen muis is aangesloten.
❑ Mogelijk hebt u het aanwijsapparaat uitgeschakeld zonder dat u een muis op uw computer hebt aangesloten. Zie Het
aanwijsapparaat gebruiken (pagina 33).
Hoe wijzig ik de toewijzing van de linker- en rechterknop?
Als uw computer een enkele klik interpreteert als dubbelklikken, kunt u de knoptoewijzing wijzigen. Voer de volgende
stappen uit:
1
Klik op Start en selecteer Configuratiescherm.
2
Klik op Printers en andere hardware.
3
Klik op Muis.
4
Klik op het tabblad Knoppen.
5
Selecteer uw voorkeuren in het vak Touchpadknoppen of Stickknoppen en klik op Toepassen om de instellingen toe
te passen.
Mogelijk moet u op de Tab-toets en de toetsen M en m drukken om een keuze te maken.
6
Klik op OK om het venster te sluiten.
n 214 N
Problemen oplossen
Toetsenbord
Wat moet ik doen als de toetsenbordconfiguratie onjuist is?
❑ De taalindeling van het toetsenbord van uw computer staat vermeld op de doos. Als u een andere toetsenbordindeling
kiest tijdens de installatie van Windows, komt de toetsenconfiguratie niet overeen.
❑ Voer de volgende stappen uit om de toetsenbordconfiguratie te wijzigen:
1
Klik op Start en selecteer Configuratiescherm.
2
Klik op Datum, tijd, taal en landinstellingen en klik op Landinstellingen.
3
Wijzig de instellingen naar wens.
Wat moet ik doen als ik bepaalde tekens niet met het toetsenbord kan invoeren?
Als u de U, I, O, P, J, K, L, M en dergelijke niet kunt invoeren, is de toets Num Lk mogelijk geactiveerd. Controleer of het
lampje voor de Num Lk-toets uit is. Als het Num Lock-lampje brandt, drukt u op de toets Num Lk om deze uit te schakelen
voordat u deze tekens invoert.
n 215 N
Problemen oplossen
Diskettes
Waarom verschijnt het pictogram Hardware veilig verwijderen niet op de taakbalk
wanneer het diskettestation is aangesloten?
Uw computer herkent het diskettestation niet. Controleer eerst of de USB-kabel correct is aangesloten op de USB-poort. Als
u de aansluiting moet herstellen, wacht dan enkele ogenblikken, zodat de computer het station kan herkennen. Als het
pictogram nog steeds niet wordt weergegeven, voert u de volgende stappen uit:
1
Sluit alle programma's waarin het diskettestation wordt gebruikt.
2
Wacht tot het lampje op het diskettestation uit gaat.
3
Druk op de uitwerpknop om de diskette te verwijderen en koppel het USB-diskettestation los van uw computer.
4
Sluit het diskettestation opnieuw aan door de USB-stekker (met het USB-symbool naar boven) in de USB-poort te steken.
5
Start de computer opnieuw op door te klikken op Start, Uitschakelen en Opnieuw opstarten.
Wat moet ik doen als ik geen gegevens op een diskette kan schrijven?
❑ Controleer of de diskette correct in het station is geplaatst.
❑ Als de diskette correct is geplaatst, maar u nog steeds geen gegevens op de diskette kunt schrijven, is de diskette
mogelijk vol of tegen schrijven beveiligd. Gebruik een diskette die niet tegen schrijven is beveiligd of schakel de
schrijfbeveiliging uit.
n 216 N
Problemen oplossen
PC Cards
Wat moet ik doen als mijn PC Card niet werkt?
❑ Controleer of de PC Card correct is geplaatst. Raadpleeg Een PC Card plaatsen (pagina 42) voor meer informatie.
❑ Controleer of de PC Card compatibel is met het Microsoft Windows-besturingssysteem dat op uw computer is
geïnstalleerd.
❑ Raadpleeg de handleiding van uw PC Card voor meer informatie. Mogelijk moet u een stuurprogramma installeren als
u geen PC Card van Sony gebruikt.
Waarom herkent mijn computer aangesloten apparaten niet?
Als u bij sommige PC Cards schakelt tussen de normale modus en de stand-by-stand of de slaapstand terwijl de kaart in de
PC Card-sleuf is geplaatst, herkent uw computer de PC Card of het aangesloten apparaat mogelijk niet. Start de computer
opnieuw op.
Waarom kan ik mijn PC Card niet plaatsen?
❑ Zorg dat u de kaart correct plaatst. Raadpleeg Een PC Card plaatsen (pagina 42) voor meer informatie.
❑ U kunt bepaalde PC Cards of bepaalde functies van de PC Card mogelijk niet gebruiken met uw computer. Raadpleeg
de handleiding van uw PC Card voor meer informatie.
n 217 N
Problemen oplossen
Audio/video
Wat moet ik doen als ik mijn DV-camcorder niet kan gebruiken?
Als het bericht verschijnt dat de verbinding met de DV-apparatuur is verbroken of dat de DV-apparatuur is uitgeschakeld, is
de i.LINK-kabel mogelijk niet goed aangesloten op de poorten van uw computer of camcorder. Verwijder de stekkers en sluit
ze opnieuw aan. Raadpleeg Een i.LINK-apparaat aansluiten (pagina 114) voor meer informatie.
✍
i.LINK is een handelsmerk van Sony, dat enkel aanduidt dat het product een IEEE 1394-aansluiting bevat. De procedure voor het tot stand brengen van
een i.LINK-verbinding kan variëren, afhankelijk van de toepassing, het besturingssysteem en het i.LINK-compatibele apparaat. Niet alle producten met
een i.LINK-aansluiting kunnen met elkaar communiceren. Raadpleeg de handleiding van het i.LINK-compatibele apparaat voor meer informatie over
gebruiksomstandigheden en de juiste aansluiting. Controleer voordat u i.LINK-compatibele randapparaten, zoals een CD-RW-station of vaste schijf, op
het systeem aansluit of ze compatibel zijn met het besturingssysteem en de vereiste gebruiksomstandigheden.
n 218 N
Problemen oplossen
Memory Sticks
Wat moet ik doen als ik mijn beeldbestanden niet kan openen?
U moet uw Memory Stick mogelijk opnieuw formatteren.
Als u een Memory Stick formatteert, worden alle gegevens die er eerder op zijn opgeslagen, zoals muziekgegevens,
verwijderd. Maak voordat u een Memory Stick opnieuw formatteert daarom een reservekopie van belangrijke gegevens erop
en controleer of de Memory Stick geen gegevens bevat die u wilt bewaren.
1
Kopieer de gegevens van de Memory Stick naar de vaste schijf van uw computer om de gegevens of foto's te bewaren.
2
Formatteer de Memory Stick met de software Memory Stick Formatter die vooraf op de computer is geïnstalleerd.
Raadpleeg het Help-bestand van de software Memory Stick Formatter voor aanwijzingen over het formatteren van een
Memory Stick.
Waarom kan ik geen muziekbestanden opslaan op mijn Memory Stick?
Muziek met beveiliging van het auteursrecht kan alleen naar MagicGate Memory Sticks worden gekopieerd.
!
Als u opgenomen muziek wilt gebruiken, hebt u toestemming nodig van de houders van het auteursrecht.
Sony is niet aansprakelijk voor muziekbestanden die niet van een CD kunnen worden opgenomen of van andere bronnen kunnen worden gedownload.
Kan ik beelden van een digitale camera kopiëren met Memory Sticks?
Ja, en u kunt videoclips bekijken die u hebt opgenomen met een Memory Stick-compatibele digitale camera.
n 219 N
Problemen oplossen
Randapparatuur
Wat moet ik doen als ik een USB-apparaat niet kan aansluiten?
❑ Controleer indien van toepassing of het USB-apparaat is ingeschakeld en een eigen stroomvoorziening gebruikt. Als
u bijvoorbeeld een digitale camera gebruikt, controleert u of de batterij is opgeladen. Als u een printer gebruikt, controleert
u of de stroomkabel correct is aangesloten op het stopcontact.
❑ Probeer een andere USB-poort van uw computer. Het stuurprogramma kan zijn geconfigureerd voor de poort die
u gebruikte toen u het apparaat voor het eerst aansloot.
❑ Raadpleeg de handleiding bij uw USB-apparaat voor meer informatie. Mogelijk moet u software installeren voordat u het
apparaat aansluit.
❑ Probeer een eenvoudig apparaat met een laag stroomverbruik, zoals een muis, aan te sluiten om te testen of de poort
wel werkt.
❑ USB-hubs kunnen ertoe leiden dat een apparaat niet werkt vanwege de stroomverdeling. Het wordt aanbevolen het
apparaat rechtstreeks zonder hub op uw computer aan te sluiten.
n 220 N
Problemen oplossen
Dokstation
Wat moet ik doen als ik de apparaten die zijn aangesloten op het dokstation niet kan
gebruiken?
Gebruik de netadapter die bij het dokstation is geleverd om het dokstation aan te sluiten op een stopcontact. Het dokstation
kan niet van stroom worden voorzien met de batterij die in de computer is geïnstalleerd.
Waarom kan ik het apparaat dat is aangesloten op de printerpoort niet gebruiken?
De printerpoort
van het dokstation is intern verbonden met de USB en mag alleen voor printers worden gebruikt.
Waarom kan ik mijn TFT/DVI-monitor die is aangesloten op de DVI-D-poort niet
gebruiken?
De DVI-D-poort is alleen ingeschakeld als een computermodel met de ATI-videocontroller is aangesloten op het dokstation.
n 221 N
Problemen oplossen
Wat moet ik doen als ik geen document kan afdrukken?
❑ Controleer of het stuurprogramma van de printer Windows XP ondersteunt.
Vraag de fabrikant van de printer om een stuurprogramma dat Windows XP ondersteunt.
❑ De printerpoort
van het dokstation is intern verbonden met de USB. Voer de volgende stappen uit om de instellingen
voor de printerpoort te controleren:
1
Klik op Start en selecteer Configuratiescherm.
2
Klik op Printers en andere hardware.
3
Klik op Printers en faxapparaten.
4
Klik met de rechtermuisknop op het printerpictogram om Eigenschappen te selecteren.
5
Klik op het tabblad Poorten.
6
Controleer of het selectievakje voor USB001 is ingeschakeld. Als er een ander selectievakje is ingeschakeld, schakelt
u het vakje voor USB001 in.
7
Klik op OK.
Wanneer de hierboven beschreven procedure niet werkt, klikt u met de rechtermuisknop op het printerpictogram en
selecteert u Verwijderen in het venster in stap 4 hierboven om de printer te verwijderen. Installeer vervolgens het
printerstuurprogramma opnieuw.
n 222 N
Problemen oplossen
❑ Als uw printer over functies voor bidirectionele communicatie beschikt, kunt u mogelijk afdrukken door deze functies op
uw computer uit te schakelen. Voer de volgende stappen uit:
1
Klik op Start en selecteer Configuratiescherm.
2
Klik op Printers en andere hardware.
3
Klik op Printers en faxapparaten.
4
Klik met de rechtermuisknop op het printerpictogram om Eigenschappen te selecteren.
5
Klik op het tabblad Poorten.
6
Klik op het selectievakje voor Ondersteuning in twee richtingen inschakelen om deze optie uit te schakelen.
7
Klik op OK.
!
Door deze instellingen te veranderen, schakelt u de bidirectionele communicatiefuncties van de printer, zoals gegevensoverdracht, statuscontrole en
extern bedieningspaneel, uit.
❑ Controleer de aansluitingen tussen het dokstation en de printer, de netadapter en het netsnoer, het netsnoer en de
netspanning, en start de computer opnieuw op.
Waarom verschijnt er een foutbericht als ik op de knop UNDOCK druk of in het menu Start
de optie Laptop loskoppelen selecteer?
Als een apparaat is geplaatst in of gekoppeld aan het dokstation en dit apparaat in gebruik is, kunt u de computer niet
verwijderen uit het dokstation. Sla niet-opgeslagen gegevens op, sluit de toepassingen die gebruikmaken van de apparaten
en probeer het opnieuw.
Als het bovenstaande niet werkt, sluit u de computer af en verwijdert u deze uit het dokstation.
n 223 N
Ondersteuningsopties
Ondersteuningsopties
Deze sectie bevat informatie over waar u terecht kunt voor antwoorden op vragen over de computer.
Sony-ondersteuningsinformatie
Raadpleeg de volgende bronnen voor antwoorden.
Raadpleeg Documentatie (pagina 8) voor meer informatie over de gedrukte en niet-gedrukte documentatie die bij uw
computer wordt geleverd.
❑ Ga naar de Help-bestanden bij de software voor instructies over het gebruik van de software.
❑ Gebruik de zoekfunctie in Help en ondersteuning door te drukken op de Microsoft Windows-toets
en de toets F1.
❑ De VAIO-Link-website: als u problemen hebt met de computer, gaat u naar de website van VAIO-Link voor het oplossen
van deze problemen. Ga naar http://www.vaio-link.com.
❑ e-Support: dit interactieve gedeelte van onze website http://www.vaio-link.com stelt u in staat contact op te nemen met
ons gespecialiseerde ondersteuningsteam via het internet. Via een gepersonaliseerde account kunt u eenvoudig uw
technische vragen stellen.
❑ De VAIO-Link-helplijnen: alvorens telefonisch contact op te nemen met VAIO-Link, moet u proberen het probleem op te
lossen door de gedrukte en niet-gedrukte documentatie te lezen.
❑ Bezoek de andere websites van Sony:
❑ www.club-vaio.com als u meer te weten wilt komen over VAIO en deel wilt uitmaken van de groeiende
VAIO-gemeenschap.
❑ www.sonystyle-europe.com voor het online aanschaffen van producten.
❑ www.sony.net voor overige Sony-producten.
✍
U kunt de hier beschreven online voorzieningen pas raadplegen nadat er een internetverbinding tot stand is gebracht.
n 224 N
Ondersteuningsopties
e-Support
Wat is e-Support?
U hebt onze handleidingen doorgenomen, bent op onze website (www.vaio-link.com) geweest, maar u hebt geen antwoord
gevonden op uw vraag/probleem. e-Support is de ideale oplossing voor u!
Ons e-Support-webportaal is een interactieve website waar u terecht kunt met al uw technische vragen over de computer en
waar een gespecialiseerd ondersteuningsteam klaar staat met antwoorden.
Iedere vraag resulteert in een uniek 'gevalnummer' dat voor een vlotte communicatie tussen u en het e-Support Team zorgt.
Wie kan e-Support gebruiken?
Alle geregistreerde VAIO-klanten hebben recht op een onbeperkte toegang tot het VAIO-Link e-Support-webportaal.
Hoe krijg ik toegang tot het e-Support-portaal?
Wanneer u uw computer registreert, ontvangt u automatisch enkele uren later een e-mail met de koppeling naar het
e-Support-webportaal, uw klant-ID en enkele basisregels.
Het enige wat u dient te doen is uw account te activeren door op de koppeling in de e-mail te klikken.
U bent nu klaar om uw eerste vraag naar ons te sturen!
U kunt het e-Support-webportaal vanaf iedere computer met een actieve internetverbinding bereiken.
Op het e-Support-webportaal is een compleet Help-bestand beschikbaar dat u helpt onze e-Support-service te gebruiken.
Kan ik vragen versturen in mijn moedertaal?
Aangezien u contact maakt met ons e-Support Team via een portaal dat u rechtstreeks verbindt met onze centrale database,
accepteert en behandelt e-Support alleen vragen die in het Engels, Frans of Duits worden gesteld.
n 225 N
Ondersteuningsopties
Kan ik mijn vragen op ieder moment versturen?
Ja, u kunt uw vragen 24 uur per dag, 7 dagen per week versturen. Houd er echter rekening mee dat ons e-Support Team uw
vragen slechts van maandag tot vrijdag tussen 8 uur 's ochtends en 6 uur 's avonds kan beantwoorden.
Wat kost mij het gebruik van e-Support?
Helemaal niets. Dit is een gratis dienst aangeboden aan alle geregistreerde VAIO-klanten!
Hoe weet ik wanneer het e-Support Team mijn vraag/geval heeft beantwoord?
Zodra uw geval door ons e-Support Team is behandeld, ontvangt u een e-mail met de bevestiging dat uw geval is bijgewerkt.
n 226 N
Ondersteuningsopties
Handelsmerken
Sony, Battery Checker, Click to DVD, DVgate Plus, HotKey Utility, Memory Stick Formatter, Prepare your VAIO, SonicStage,
SonicStage Mastering Studio, VAIO Control Center, VAIO Edit Components, VAIO Media, VAIO Power Management, Image
Converter, My Club VAIO, VAIO Update, Memory Stick, het Memory Stick-logo, VAIO en het VAIO-logo zijn handelsmerken
van Sony Corporation.
Intel, Pentium en Intel SpeedStep zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Intel Corporation.
Microsoft, Internet Explorer, Windows Movie Maker, Windows Media Player, Windows XP Professional, Windows XP Home
Edition, Windows Media Center Edition, MS Works 8.0, Microsoft Office 2003 SBE (probeerversie) en het Windows-logo zijn
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de V.S. en andere landen.
i.LINK is een handelsmerk van Sony, dat enkel aanduidt dat het product een IEEE 1394-aansluiting bevat.
Adobe, Adobe Acrobat Elements, Adobe Acrobat Professional, Adobe Reader, Adobe Premiere Elements en Adobe
Photoshop Elements zijn handelsmerken van Adobe Systems Incorporated.
Norton Internet Security 2005 AntiSpyware Edition, Norton Password Manager 2004 en Norton Ghost 10 (probeerversie) zijn
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Symantec Corporation.
Roxio DigitalMedia SE is een handelsmerk van Sonic Solutions.
WinDVD for VAIO is een handelsmerk van InterVideo, Inc.
Sun Java VM is een handelsmerk van Sun Microsystems, Inc.
Google Toolbar, Google Desktop Search, Google Talk, Google Earth en Google Picasa zijn handelsmerken van Google.
Yahoo! Messenger is een handelsmerk van Yahoo!.
Utimaco PrivateDisk is een handelsmerk van Utimaco Software.
WebEx is een handelsmerk van WebEx.
My Club VAIO gebruikt Macromedia Flash™ Player-software van Macromedia, Inc., Copyright © 1995-2003 Macromedia, Inc.
Alle rechten voorbehouden. Macromedia en Flash zijn handelsmerken van Macromedia, Inc.
n 227 N
Ondersteuningsopties
Het Bluetooth-woordmerk en -logo zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van dergelijke merken door Sony
Corporation valt onder een licentieovereenkomst. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun
respectieve eigenaars.
Alle andere namen van systemen, producten en diensten zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaars. In de
handleiding zijn de handelsmerksymbolen ™ en ® weggelaten.
De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle andere handelsmerken zijn
handelsmerken van hun respectieve eigenaars.
Zie de online Specificaties om na te gaan welke software beschikbaar is voor uw model.
n
© 2006 Sony Corporation
Download PDF

advertising