Sony | VGN-UX1XN | Sony VGN-UX1XN Gebruiksaanwijzing

N
Gebruikershandleiding
Personal computer
VG N - U X - s e r i e
n 2 N
Inhoud
Voor gebruik.......................................................................................................................................................................6
Opmerking ...................................................................................................................................................................7
Documentatie ...............................................................................................................................................................8
Aan de slag ......................................................................................................................................................................12
De besturingselementen en poorten ..........................................................................................................................13
De lampjes .................................................................................................................................................................22
De computer vasthouden ...........................................................................................................................................23
Een stroombron aansluiten ........................................................................................................................................25
De batterij gebruiken ..................................................................................................................................................26
De computer veilig uitschakelen ................................................................................................................................30
De VAIO-computer gebruiken ..........................................................................................................................................31
Het toetsenbord gebruiken.........................................................................................................................................32
Het aanraakscherm gebruiken ...................................................................................................................................33
Het aanwijsapparaat gebruiken .................................................................................................................................35
De knoppen voor speciale functies gebruiken ...........................................................................................................37
Onbedoelde handelingen blokkeren ..........................................................................................................................38
De ingebouwde MOTION EYE-camera gebruiken.....................................................................................................40
Memory Stick-media gebruiken..................................................................................................................................44
CompactFlash-geheugenkaarten gebruiken ..............................................................................................................49
Het internet gebruiken................................................................................................................................................53
Draadloos LAN (WLAN) gebruiken ............................................................................................................................54
De Bluetooth-functionaliteit gebruiken .......................................................................................................................61
n 3 N
Randapparaten gebruiken................................................................................................................................................68
De poortreplicator aansluiten .....................................................................................................................................69
De monitor-/netwerkadapter aansluiten .....................................................................................................................75
Een optisch station aansluiten ...................................................................................................................................76
Externe luidsprekers aansluiten .................................................................................................................................78
Een externe monitor aansluiten .................................................................................................................................79
Weergavemodi selecteren .........................................................................................................................................84
De meerdere-monitorsmodus gebruiken....................................................................................................................85
Een externe microfoon aansluiten .............................................................................................................................87
Een USB-apparaat (Universal Serial Bus) aansluiten................................................................................................88
Een printer aansluiten ................................................................................................................................................91
Een i.LINK-apparaat aansluiten .................................................................................................................................92
Aansluiten op een netwerk (LAN) ..............................................................................................................................93
Uw VAIO-computer aanpassen........................................................................................................................................94
Het wachtwoord instellen ...........................................................................................................................................95
Vingerafdrukverificatie gebruiken.............................................................................................................................102
De computer instellen met VAIO Control Center .....................................................................................................123
Energiebesparingsstanden gebruiken .....................................................................................................................124
Energiebeheer met VAIO Power Management........................................................................................................128
n 4 N
Voorzorgsmaatregelen...................................................................................................................................................131
Met het LCD-scherm omgaan ..................................................................................................................................132
De stroomvoorziening gebruiken .............................................................................................................................133
Met de computer omgaan ........................................................................................................................................134
De ingebouwde MOTION EYE-camera gebruiken...................................................................................................136
Met diskettes omgaan ..............................................................................................................................................137
Met schijven omgaan ...............................................................................................................................................138
De batterij gebruiken ................................................................................................................................................139
Een hoofdtelefoon gebruiken ...................................................................................................................................140
Met een Memory Stick omgaan ...............................................................................................................................141
De klapsteun gebruiken ...........................................................................................................................................142
De adaptergeleider gebruiken..................................................................................................................................144
Het polsbandje gebruiken ........................................................................................................................................145
Het kapje van de multifunctionele aanwijzer vervangen ..........................................................................................146
Problemen oplossen ......................................................................................................................................................147
Computer .................................................................................................................................................................148
Systeembeveiliging ..................................................................................................................................................155
Batterij ......................................................................................................................................................................156
Ingebouwde MOTION EYE-camera.........................................................................................................................158
Netwerken ................................................................................................................................................................161
Bluetooth-technologie ..............................................................................................................................................164
Optische schijven .....................................................................................................................................................168
Beeldscherm ............................................................................................................................................................169
Afdrukken .................................................................................................................................................................174
n 5 N
Microfoon .................................................................................................................................................................175
Luidsprekers ............................................................................................................................................................176
Aanwijsapparaat ......................................................................................................................................................177
Toetsenbord .............................................................................................................................................................179
Diskettes ..................................................................................................................................................................180
Audio/video ..............................................................................................................................................................181
Memory Sticks .........................................................................................................................................................182
Randapparatuur .......................................................................................................................................................183
Ondersteuningsopties ....................................................................................................................................................184
Sony-ondersteuningsinformatie ...............................................................................................................................184
e-Support .................................................................................................................................................................185
Handelsmerken ........................................................................................................................................................187
n 6 N
Voor gebruik
Voor gebruik
Gefeliciteerd met de aankoop van deze Sony VAIO®-computer en welkom bij de gebruikershandleiding op het scherm. Sony
heeft speerpunttechnologie op het gebied van audio, video, computertechnologie en communicatie gecombineerd en
geïntegreerd in deze uiterst geavanceerde computer.
!
Externe aanzichten die in deze handleiding worden geïllustreerd, kunnen enigszins verschillen van de werkelijke aanzichten van uw computer.
n 7 N
Voor gebruik
Opmerking
© 2007 Sony Corporation. Alle rechten voorbehouden.
Deze handleiding en de hierin beschreven software mag noch geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd, vertaald of
omgezet in machinaal leesbare vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Sony Corporation biedt geen garantie met betrekking tot deze handleiding, de software of andere hierin opgenomen
informatie en wijst hierbij uitdrukkelijk alle impliciete garanties van de hand betreffende de verkoopbaarheid of de
geschiktheid voor een bepaald doel van deze handleiding, de software of andere hierin opgenomen informatie. Sony
Corporation is in geen geval aansprakelijk voor incidentele schade, gevolgschade of bijzondere schade, hetzij als gevolg van
een onrechtmatige daad, een overeenkomst of om andere redenen, die voortvloeit uit of verband houdt met deze handleiding,
de software of andere hierin opgenomen informatie of het gebruik daarvan.
In de handleiding zijn de handelsmerksymbolen ™ en ® weggelaten.
Sony Corporation behoudt zich het recht voor op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te
brengen aan deze handleiding of de hierin opgenomen informatie. Het gebruik van de hierin beschreven software is
onderworpen aan de bepalingen van een afzonderlijke gebruiksrechtovereenkomst.
n 8 N
Voor gebruik
Documentatie
In de documentatie vindt u gedrukte informatie en gebruikershandleidingen voor uw VAIO-computer om door te lezen.
De handleidingen worden als PDF-bestand geleverd, zodat u ze gemakkelijk kunt weergeven en afdrukken.
De portal My Club VAIO is het ideale startpunt om uw computer te verkennen: een uitgebreide verzameling met alles wat u
nodig hebt om uw computer ten volle te benutten.
De gebruikershandleidingen bevinden zich allemaal in Documentation, die u kunt weergeven door te klikken op het
pictogram VAIO Documentation op het bureaublad, of door de volgende stappen uit te voeren:
1
Klik op Start
, All Programs en My Club VAIO.
2
Klik op Documentation.
3
Kies de handleiding die u wilt lezen.
U kunt de gebruikershandleidingen ook vinden door handmatig te bladeren naar Computer > VAIO (C:) (de C-schijf) > Documentation > Documentation
en vervolgens de map van uw taal te openen.
Het kan zijn dat u een afzonderlijke schijf gebruikt voor de documentatie van gebundelde accessoires.
n 9 N
Voor gebruik
Gedrukte documentatie
❑ Een installatieposter: met de procedure vanaf het uitpakken tot en met het starten van uw VAIO.
❑ Probleemoplossing: met oplossingen voor veelvoorkomende problemen.
❑ Gids systeemherstel: met instructies voor het maken van een back-up van uw gegevens en het herstellen van uw
computersysteem, evenals oplossingen voor computerstoringen.
❑ Boekjes met de volgende informatie: de bepalingen van Sony's GARANTIE, Veiligheidsvoorschriften,
Modemvoorschriften, Draadloze LAN Voorschriften, Bluetooth Voorschriften, Softwarelicentie-overeenkomst
voor eindgebruikers en Sony ondersteuning.
Niet-gedrukte documentatie
❑ Gebruikershandleiding (deze handleiding): bevat functies van de computer. Deze handleiding bevat ook informatie over
de softwareprogramma's die bij de computer worden geleverd en informatie over veelvoorkomende problemen.
❑ Specificaties: in de online Specificaties wordt de hardware- en softwareconfiguratie van de VAIO-computer beschreven.
U bekijkt de online Specificaties als volgt:
1
Maak verbinding met het internet.
2
Ga naar de Sony-website met online ondersteuning op http://www.vaio-link.com/.
n 10 N
Voor gebruik
My Club VAIO
In My Club VAIO vindt u:
Documentation met:
❑ Toegang tot de Gebruikershandleiding. In deze handleiding wordt het volgende uitgebreid besproken: de functies van
uw computer, het correct en veilig gebruiken van deze functies, het aansluiten van randapparatuur en nog veel meer.
❑ Toegang tot Help & Training. Dit is de portal van VAIO Help and Support Center.
❑ Belangrijke informatie over de computer, in de vorm van kennisgevingen en aankondigingen.
In My Club VAIO vindt u ook:
❑ Accessoires
Wilt u de functies van de computer uitbreiden? Klik op dit pictogram en bekijk de beschikbare accessoires.
❑ Software
Een creatieve bui? Klik op dit pictogram voor een overzicht van de software en de beschikbare upgrade-opties.
❑ Wallpapers
Klik op dit pictogram om de populairste Sony- en Club VAIO-bureaubladachtergronden te bekijken.
❑ Links
Klik op dit pictogram om de populairste Sony- en Club VAIO-websites te bekijken.
n 11 N
Voor gebruik
Windows Help and Support
Windows Help and Support is een uitgebreide bron voor praktisch advies, zelfstudies en demo’s die u leren uw computer
te gebruiken.
Gebruik de zoekfunctie, de index of de inhoudsopgave om alle Windows Help-bronnen te bekijken, met inbegrip van de
bronnen op het internet.
Voor toegang tot Windows Help and Support klikt u op Start en op Help and Support. U kunt Windows Help and Support
ook openen door de Microsoft Windows-toets ingedrukt te houden en op F1 te drukken.
Andere bronnen
❑ Raadpleeg de Help van de gebruikte software voor gedetailleerde informatie over de functies en het oplossen van
problemen.
❑ Surf naar http://www.club-vaio.com voor online interactieve handleidingen over uw favoriete VAIO-software.
n 12 N
Aan de slag
Aan de slag
In dit deel wordt beschreven hoe u aan de slag kunt met de VAIO-computer.
❑ De besturingselementen en poorten (pagina 13)
❑ De lampjes (pagina 22)
❑ De computer vasthouden (pagina 23)
❑ Een stroombron aansluiten (pagina 25)
❑ De batterij gebruiken (pagina 26)
❑ De computer veilig uitschakelen (pagina 30)
n 13 N
Aan de slag
De besturingselementen en poorten
Bekijk de besturingselementen en poorten op de volgende pagina's.
Bovenzijde
A Ventilatieopening
B Scherpstellingsselectieschakelaar (pagina 40)
C Sleuf voor Memory Stick Duo/PRO Duo-media* (pagina 45)
D Lampje voor Memory Stick Duo/PRO Duo-media (pagina 22)
E CAPTURE-knop (pagina 40)
*
Uw computer ondersteunt Memory Stick Duo-media en Memory Stick PRO
Duo-media met hoge snelheid en hoge capaciteit.
n 14 N
Aan de slag
Voorzijde
A
B
C
D
E
F
Linkerknop (pagina 35)
Rechterknop (pagina 35)
Middelste knop (pagina 35)
Startknop (pagina 37)
WIRELESS-schakelaar (pagina 54)
LCD-scherm van het type aanraakscherm (pagina 33)
n 15 N
Aan de slag
A
B
C
D
Ingebouwde luidspreker (mono)
Vingerafdruksensor (pagina 102)
Voorzijdecamera (MOTION EYE) (pagina 40)
Voorzijdecameralampje (MOTION EYE) (pagina 22)
n 16 N
Aan de slag
A
B
C
D
E
Multifunctionele aanwijzer (pagina 35)
Zoomknoppen (pagina 37)
Aan/uit-lampje (pagina 22)
POWER-schakelaar
Ingebouwde microfoon (mono)
n 17 N
Aan de slag
Achterzijde
A Achterzijdecamera (MOTION EYE) (pagina 40)
B Achterzijdecameralampje (MOTION EYE) (pagina 22)
C Pen
Schuif de pen omhoog en trek deze naar buiten als u het
aanraakscherm wilt gebruiken.
D Ventilatieopeningen
n 18 N
Aan de slag
Rechterzijde
A Openingen voor polsbandje
Bevestig het meegeleverde polsbandje via een van de
openingen aan de computer.
B Batterijconnector (pagina 26)
n 19 N
Aan de slag
Linkerzijde
A Hi-Speed USB-poort (USB 2.0)* (pagina 88)
B CompactFlash-geheugenkaartsleuf (pagina 50)
C Ventilatieopening
*
Ondersteunt hoge/volle/lage snelheid.
n 20 N
Aan de slag
Onderzijde
A
B
C
D
E
F
G
Batterijlampje (pagina 22)
Lampje voor harde schijf (pagina 22)
Num Lock-lampje (pagina 22)
Caps Lock-lampje (pagina 22)
Scroll Lock-lampje (pagina 22)
Bluetooth-lampje (pagina 22)
WLAN-lampje (draadloos Local Area Network) (pagina 22)
n 21 N
Aan de slag
A
B
C
D
E
DC IN-poort (pagina 25)
Ventilatieopening
I/O-connector (pagina 75)
Hoofdtelefoonconnector (pagina 78)
Microfoonconnector (pagina 87)
n 22 N
Aan de slag
De lampjes
Uw computer is voorzien van de volgende lampjes.
Lampje
Functies
Aan/uit 1
Brandt als de computer is ingeschakeld, knippert als de computer in de slaapstand is gezet en brandt niet
als de computer in de sluimerstand staat of is uitgeschakeld.
Batterij e
Brandt wanneer de computer werkt op batterijstroom, knippert wanneer de batterij bijna leeg is en knippert
dubbel wanneer de batterij wordt opgeladen.
Memory Stick Duo/PRO Duo-media
Brandt wanneer er gegevens worden gelezen van of geschreven naar de Memory Stick-media in de
Memory Stick Duo/PRO Duo-sleuf. (Zet de computer niet in de slaapstand of schakel de computer niet uit
wanneer dit lampje brandt.) Als het lampje niet brandt, wordt de Memory Stick niet gebruikt.
Voor-/achterzijdecamera (MOTION EYE) Brandt als de overeenkomstige ingebouwde MOTION EYE-camera in gebruik is.
Harde schijf
Num Lock
Caps Lock
Scroll Lock
Bluetooth-technologie
Draadloos LAN
Brandt wanneer er gegevens worden gelezen van of geschreven naar het geïntegreerde flash-geheugen.
Zet de computer niet in de slaapstand of schakel de computer niet uit wanneer dit lampje brandt.
Houd de toets Fn ingedrukt en druk op de toets Num Lk om het numerieke toetsenblok in te schakelen.
Druk er nogmaals op om het numerieke toetsenblok uit te schakelen. Als het lampje niet brandt, is het
numerieke toetsenblok uitgeschakeld.
Druk op de toets Caps Lock als u hoofdletters wilt typen. Letters worden als kleine letters weergegeven
als u op de toets Shift drukt terwijl het lampje brandt. Druk nogmaals op de toets om het lampje uit te
schakelen. U kunt weer normaal typen als het lampje Caps Lock niet meer brandt.
Houd de toets Fn ingedrukt en druk op de toets Scr Lk om het bladeren op het scherm te wijzigen. U kunt
weer normaal bladeren als het lampje Scr Lk niet meer brandt. De functies van de toets Scr Lk kunnen
verschillen, afhankelijk van het gebruikte programma. De toets werkt niet in alle programma's.
Brandt wanneer de WIRELESS-schakelaar op ON is gezet en de Bluetooth-technologie is ingeschakeld.
Brandt wanneer de functie van het draadloze LAN actief is.
n 23 N
Aan de slag
De computer vasthouden
U kunt de computer horizontaal of verticaal vasthouden en gebruiken, afhankelijk van uw voorkeur.
!
In beide richtingen moet u echter het meegeleverde polsbandje aan de computer bevestigen en het dragen om te voorkomen dat u de computer laat
vallen.
❑ Horizontaal gebruik
Dit is de standaardrichting van de computer. Standaard zijn de functies die u helpen de computer comfortabel te
gebruiken in deze richting, toegewezen aan de knoppen aan de voorzijde.
✍
U wijzigt de standaard knoptoewijzingen met VAIO Control Center. Zie De computer instellen met VAIO Control Center (pagina 123) en raadpleeg het
overeenkomstige Help-bestand voor meer informatie.
De horizontale richting wordt weergegeven als Standard mode (Standaardmodus) in VAIO Control Center.
n 24 N
Aan de slag
❑ Verticaal gebruik
U kunt de computer in deze richting gebruiken met behulp van de software VAIO Touch Launcher. Druk op de startknop
om de software te starten en selecteer
om de schermweergave 90 graden met de klok mee te draaien.
✍
U kunt desgewenst de standaard knoptoewijzingen wijzigen om makkelijker te werken. Hiervoor gebruikt u VAIO Control Center.
De verticale richting wordt weergegeven als Rotational mode in VAIO Control Center.
n 25 N
Aan de slag
Een stroombron aansluiten
De computer kan werken op netstroom (via een netadapter) of op een oplaadbare batterij.
De netadapter gebruiken
✍
Gebruik de computer alleen met de bijgeleverde netadapter.
De netadapter gebruiken
1
Steek het ene uiteinde van het netsnoer (1) in de netadapter (3).
2
Steek het andere uiteinde van het netsnoer in een stopcontact (2).
3
Steek de stekker van de netadapter (3) in de DC IN-poort (4) van de computer of de (optionele) poortreplicator.
!
De vorm van de netadapterconnector kan variëren, afhankelijk van de netadapter.
✍
Als u de netstroom naar de computer volledig wilt verbreken, koppelt u de netadapter los.
Zorg ervoor dat het stopcontact gemakkelijk toegankelijk is.
Als u de computer lange tijd niet gebruikt, zet u de computer in de sluimerstand. Zie De sluimerstand gebruiken (pagina 127). Deze stroombesparende
stand bespaart u de tijd die nodig is om de computer af te sluiten of weer te activeren.
n 26 N
Aan de slag
De batterij gebruiken
De batterij die bij uw computer wordt geleverd, is niet volledig opgeladen op het moment van de aankoop.
De batterij plaatsen
De batterij plaatsen
1
Zet de computer uit.
2
Schuif de batterij in het batterijcompartiment totdat deze op zijn plaats klikt.
✍
Wanneer de computer rechtstreeks op netspanning is aangesloten en er een batterij is geplaatst, wordt netspanning gebruikt.
!
Sommige oplaadbare batterijen voldoen niet aan de kwaliteits- en veiligheidsstandaarden van Sony. Om veiligheidsredenen werkt deze computer alleen
met originele Sony-batterijen die voor dit model zijn ontworpen. Als u een andere batterij in de computer plaatst, wordt de batterij niet opgeladen en
werkt de computer niet.
n 27 N
Aan de slag
De batterij opladen
De batterij die bij uw computer wordt geleverd, is niet volledig opgeladen op het moment van de aankoop.
De batterij opladen
1
Plaats de batterij.
2
Sluit de netadapter aan op de computer.
De computer laadt de batterij automatisch op (het batterijlampje knippert telkens twee keer kort na elkaar terwijl de batterij
wordt opgeladen). Wanneer de batterij ongeveer 85% is opgeladen, gaat het batterijlampje uit.
Status van het batterijlampje
Betekenis
Aan
De computer werkt op batterijstroom.
Knippert
De batterij is bijna leeg.
Knippert dubbel
De batterij wordt opgeladen.
Uit
De computer werkt op netstroom.
n 28 N
Aan de slag
✍
Als de batterij bijna leeg is, knippert zowel het batterij- als het stroomlampje.
Laat de batterij in de computer zitten als deze rechtstreeks op netspanning is aangesloten. De batterij wordt verder opgeladen terwijl u de computer
gebruikt.
Als de batterijlading minder dan 10% bedraagt, moet u de netadapter aansluiten zodat de batterij weer kan worden opgeladen, of de computer
uitschakelen en een volledig opgeladen batterij plaatsen.
De computer wordt geleverd met een oplaadbare lithium-ionbatterij. Het opladen van een gedeeltelijk ontladen batterij heeft geen invloed op de
levensduur van de batterij.
Het batterijlampje brandt als de computer op batterijstroom werkt. Als de batterij bijna leeg is, beginnen het batterijlampje en het stroomlampje allebei
te knipperen.
Bij sommige toepassingen en randapparaten is het mogelijk dat de computer niet overschakelt op de sluimerstand, zelfs niet als de batterij bijna leeg
is. Om te vermijden dat u gegevens verliest wanneer de computer op batterijstroom werkt, moet u uw gegevens geregeld opslaan en handmatig een
energiebeheerstand activeren, bijvoorbeeld de slaap- of sluimerstand. Als de batterij leeg raakt wanneer uw computer in de slaapstand is gezet, verliest
u gegevens die nog niet zijn opgeslagen. Het is niet mogelijk terug te keren naar de voorgaande werksituatie. Om te vermijden dat u gegevens verliest,
moet u uw gegevens geregeld opslaan.
Wanneer de computer rechtstreeks op netspanning is aangesloten en er een batterij is geplaatst, wordt netspanning gebruikt.
n 29 N
Aan de slag
De batterij verwijderen
!
U kunt gegevens verliezen als u de batterij verwijdert wanneer de computer is ingeschakeld en niet op de netspanning is aangesloten, of wanneer u de
batterij verwijdert als de computer in de slaapstand is gezet.
De batterij verwijderen
1
Zet de computer uit.
2
Schuif de batterijverwijderingspallen (1) naar binnen, houd ze vast en schuif de batterij uit de computer.
n 30 N
Aan de slag
De computer veilig uitschakelen
Zorg ervoor dat u de computer op de juiste manier afsluit om te vermijden dat u gegevens verliest, zoals hieronder wordt
beschreven.
De computer afsluiten
1
Schakel alle op de computer aangesloten randapparaten uit.
2
Klik op Start, de pijl
3
Antwoord op alle waarschuwingen om documenten op te slaan of rekening te houden met andere gebruikers en wacht
tot de computer is uitgeschakeld.
Het stroomlampje gaat uit.
naast de knop Lock en Shut Down.
n 31 N
De VAIO-computer gebruiken
De VAIO-computer gebruiken
In dit deel wordt beschreven hoe u optimaal kunt gebruikmaken van alle mogelijkheden van de VAIO-computer.
❑ Het toetsenbord gebruiken (pagina 32)
❑ Het aanraakscherm gebruiken (pagina 33)
❑ Het aanwijsapparaat gebruiken (pagina 35)
❑ De knoppen voor speciale functies gebruiken (pagina 37)
❑ Onbedoelde handelingen blokkeren (pagina 38)
❑ De ingebouwde MOTION EYE-camera gebruiken (pagina 40)
❑ Memory Stick-media gebruiken (pagina 44)
❑ CompactFlash-geheugenkaarten gebruiken (pagina 49)
❑ Het internet gebruiken (pagina 53)
❑ Draadloos LAN (WLAN) gebruiken (pagina 54)
❑ De Bluetooth-functionaliteit gebruiken (pagina 61)
n 32 N
De VAIO-computer gebruiken
Het toetsenbord gebruiken
Het toetsenbord van de computer bevindt zich onder het LCD-scherm van het type aanraakscherm. Schuif het scherm
omhoog om het toetsenbord toegankelijk te maken, zoals hieronder wordt weergegeven.
!
Raak het schermoppervlak niet aan met uw vingers terwijl u het LCD-scherm van het type aanraakscherm omhoog schuift.
n 33 N
De VAIO-computer gebruiken
Het aanraakscherm gebruiken
Uw computer is voorzien van een LCD-scherm van het type aanraakscherm voor acties met de pen (1), zoals het starten van
software.
!
Gebruik alleen de meegeleverde pen om het scherm aan te raken. Als u ander schrijfgerei gebruikt, zoals een balpen, kan het oppervlak van het scherm
beschadigd raken.
Verwijder de pen van de achterzijde van de computer en gebruik de pen voor de volgende acties op het LCD-scherm van het
type aanraakscherm of om met de hand tekst te schrijven. Deze pen is uittrekbaar. Schuif de pen indien nodig volledig uit.
Zie Achterzijde (pagina 17) voor de juiste locatie van de pen aan de achterzijde van de computer.
n 34 N
De VAIO-computer gebruiken
Actie
Beschrijving
Tikken
Raak het LCD-scherm van het type aanraakscherm voorzichtig één
keer aan met de pen.
Dubbeltikken
Raak het LCD-scherm van het type aanraakscherm voorzichtig twee
keer aan met de pen.
Slepen
Schuif de pen voorzichtig over het LCD-scherm van het type
aanraakscherm.
✍
De eerste keer dat u Windows start, wordt u gevraagd het aanraakscherm te kalibreren om een goede werking te garanderen. Volg de instructies op het
scherm. U kunt het aanraakscherm later opnieuw kalibreren telkens wanneer u vindt dat de pen niet goed werkt. Klik op Start, All Programs, Touch
Panel en Calibration, en volg de instructies op het scherm.
In VAIO Control Center kunt u de aanraakscherminstellingen zo aanpassen dat u het klikken met de rechtermuisknop kunt uitvoeren met de pen. Zie
De computer instellen met VAIO Control Center (pagina 123) en raadpleeg het overeenkomstige Help-bestand voor meer informatie.
Aanraakfuncties gebruiken
Aanraakfuncties worden gebruikt als vervanging voor acties die nodig zijn voor het uitvoeren van bepaalde
softwarehandelingen. U kunt bijvoorbeeld de pen naar links slepen om de vorige pagina in de actieve browsersoftware weer
te geven.
Als u de aanraakfuncties wilt activeren, drukt u enkele seconden op het LCD-scherm van het type aanraakscherm. VAIO
TOUCH COMMAND verschijnt op het bureaublad om aan te geven dat de functies nu beschikbaar zijn.
Sommige aanraakfuncties zijn standaard gedefinieerd. U wijzigt de toewijzing van deze standaard aanraakfuncties met VAIO
Control Center. Zie De computer instellen met VAIO Control Center (pagina 123) en raadpleeg het overeenkomstige
Help-bestand voor meer informatie.
n 35 N
De VAIO-computer gebruiken
Het aanwijsapparaat gebruiken
Uw computer is voorzien van een multifunctionele aanwijzer (1), waarmee u objecten op het computerscherm kunt aanwijzen,
selecteren, slepen en verschuiven.
Duw de multifunctionele aanwijzer in de richting waarin u de aanwijzer op het scherm wilt verplaatsen. Hoe harder u op de
multifunctionele aanwijzer drukt, hoe sneller de aanwijzer wordt verplaatst.
Hieronder ziet u de standaard knoptoewijzingen in horizontale (links) en verticale gebruiksrichting (rechts).
U wijzigt deze knoptoewijzingen met VAIO Control Center. Zie De computer instellen met VAIO Control Center
(pagina 123) en raadpleeg het overeenkomstige Help-bestand voor meer informatie.
!
Als u de standaard knoptoewijzingen voor de verticale gebruiksrichting wilt activeren, selecteert u
in VAIO Touch Launcher.
n 36 N
De VAIO-computer gebruiken
Actie
Beschrijving
Aanwijzen
Druk op de multifunctionele aanwijzer (1) om de
aanwijzer (2) op een item of object te plaatsen.
Klikken
Druk één keer op de linkerknop (3).
Dubbelklikken
Druk twee keer op de linkerknop (3).
Klikken met de
rechtermuisknop
Druk één keer op de rechterknop (4).
In veel toepassingen verschijnt in dit geval een
snelmenu.
Slepen
Duw de multifunctionele aanwijzer (1) in de gewenste
richting terwijl u de linkerknop (3) ingedrukt houdt.
Bladeren
Duw de multifunctionele aanwijzer (1) in de gewenste
richting terwijl u de middelste knop (5) ingedrukt houdt.
✍
In de verticale gebruiksrichting kunt u de linker- en rechterknop
tegelijk indrukken als vervanging voor de middelste knop, die
alleen beschikbaar is in de standaardrichting.
!
De bladerfunctie is alleen beschikbaar bij toepassingen die
ondersteuning bieden voor deze functie.
✍
Mogelijk beweegt de aanwijzer af en toe zonder dat u de knop aanraakt. Dit is geen defect. Raak de multifunctionele aanwijzer een tijdje niet aan. De
aanwijzer komt automatisch tot stilstand.
Het kapje op de top van de multifunctionele aanwijzer moet regelmatig worden vervangen. Wanneer het versleten raakt, vervangt u het door een van de
meegeleverde reservekapjes. Zie Het kapje van de multifunctionele aanwijzer vervangen (pagina 146) voor meer informatie over het vervangen.
n 37 N
De VAIO-computer gebruiken
De knoppen voor speciale functies gebruiken
De computer is uitgerust met speciale knoppen, waarmee u specifieke functies van de computer kunt gebruiken.
A Startknop
Hiermee start u standaard VAIO Touch Launcher. U wijzigt deze
knoptoewijzing met VAIO Control Center. Zie De computer instellen
met VAIO Control Center (pagina 123) en raadpleeg het
overeenkomstige Help-bestand voor meer informatie.
B Zoomknoppen
Hiermee zoomt u in of uit.
Elke keer dat u klikt, zoomt het scherm 0,5 keer op een schaal van 1 tot
3 in of uit. Wanneer het maximum- of minimumniveau is bereikt, wordt
opnieuw de beginwaarde ingesteld.
Als u de werkelijke grootte van het scherm wilt herstellen, klikt u op
, dat verschijnt in de vergrote schermweergave.
✍
Voor het navigeren in de vergrote schermweergave kunt u het handje gebruiken.
Selecteer een punt op het scherm en sleep het naar de gewenste positie. Als u
het handje wilt gebruiken, klikt u op
in de vergrote schermweergave. De
aanwijzer verandert in een handje om aan te geven dat de sleepfunctie is
geselecteerd.
Als u de standaardaanwijzer wilt herstellen, klikt u op
C Roteerknop
Hiermee herstelt u de standaard schermweergave.
.
n 38 N
De VAIO-computer gebruiken
Onbedoelde handelingen blokkeren
Tijdens het dragen van de computer drukt u mogelijk per ongeluk op een knop, waardoor een onverwachte actie wordt
uitgevoerd. Om dit te voorkomen, is uw computer voorzien van een functie om bepaalde onderdelen van de computer te
vergrendelen. Schuif de POWER-schakelaar in de stand HOLD (in tegenoverstelde richting van f op de schakelaar) tot deze
vastklikt. De kleur van de opening in de POWER-schakelaar wordt oranje. Bovendien verschijnt een bericht op het
computerscherm en wordt het scherm vervolgens uitgeschakeld om energie te besparen.
n 39 N
De VAIO-computer gebruiken
De volgende onderdelen worden door deze functie vergrendeld:
❑ Aanraakscherm
❑ Toetsenbord
❑ Linkerknop
❑ Rechterknop
❑ Middelste knop
❑ Startknop
❑ Multifunctionele aanwijzer
❑ Zoomknoppen
❑ CAPTURE-knop
❑ Vingerafdruksensor
✍
Wanneer u deze functie activeert, wordt het LCD-scherm van het type aanraakscherm uitgeschakeld en gaat het scherm uit. Als u de normale stand wilt
herstellen, schuift u de POWER-schakelaar omhoog (in de richting van f op de schakelaar).
n 40 N
De VAIO-computer gebruiken
De ingebouwde MOTION EYE-camera gebruiken
Uw computer is uitgerust met twee ingebouwde MOTION EYE-camera's: een camera aan de voorzijde (MOTION EYE) (1)
en een camera aan de achterzijde (MOTION EYE) (2). Aangezien deze camera's niet zijn ontworpen om op hetzelfde
moment te worden gebruikt, moet u eerst de camera selecteren die u wilt gebruiken. Hiervoor opent u VAIO Camera Utility.
Dit hulpprogramma wordt automatisch geopend wanneer u de software start die de camera gebruikt. Zie de Help in de
desbetreffende software voor meer informatie over VAIO Camera Utility.
❑ Voorzijdecamera (MOTION EYE) (1)
Gebruik deze camera voor videoconferenties met software voor expresberichten.
❑ Achterzijdecamera (MOTION EYE) (2)
Gebruik deze camera voor het vastleggen van stilstaande beelden en films met VAIO Camera Capture Utility. Zie de
Help in de software VAIO Camera Capture Utility voor gedetailleerde gebruiksinstructies.
n 41 N
De VAIO-computer gebruiken
!
De camera kan niet op hetzelfde moment door de software VAIO Camera Capture Utility en andere software worden gebruikt. Sluit andere
camerasoftware af voordat u stilstaande beelden en films vastlegt met VAIO Camera Capture Utility.
U kunt de voor- en achterzijdecamera niet op hetzelfde moment gebruiken.
Wanneer de schermweergave is geroteerd, is geen van beide camera's beschikbaar.
Als u de achterzijdecamera (MOTION EYE) wilt gebruiken, moet u het LCD-scherm van het type aanraakscherm omhoog schuiven.
In het zoekvenster in het hoofdscherm worden de beelden gespiegeld weergegeven. Dit is normaal. De vastgelegde stilstaande beelden zijn niet
gespiegeld.
Als u een snel bewegend object bekijkt, kan het zoekvenster in het hoofdscherm wat ruis vertonen, zoals horizontale strepen. Dit is normaal en wijst
niet op een defect.
U kunt de ingebouwde MOTION EYE-camera niet gebruiken met de software Microsoft Windows MovieMaker.
n 42 N
De VAIO-computer gebruiken
Stilstaande beelden vastleggen
Stilstaande beelden vastleggen
1
Druk op de CAPTURE-knop van de computer om VAIO Camera Capture Utility te starten.
✍
VAIO Camera Utility wordt automatisch gestart.
2
Klik op het pictogram Still in het rechterdeelvenster van het hoofdvenster van het hulpprogramma.
3
Draai de camera naar het onderwerp dat u wilt vastleggen.
4
Als u wilt vastleggen met macroclose-up, schuift u de scherpstellingsselectieschakelaar naar de stand
.
!
De scherpstellingsselectieschakelaar kan alleen worden gebruikt voor de camera aan de achterzijde (MOTION EYE).
De scherpstellingsafstand voor vastleggen met close-up is ongeveer 7 cm van de lens.
5
Druk op de CAPTURE-knop van de computer.
Het beeld dat zich in het zoekvenster bevindt, wordt vastgelegd en het overeenkomstige miniatuurbeeld wordt
toegevoegd aan het miniatuurvenster onder aan het hoofdvenster.
✍
VAIO Camera Capture Utility biedt nog veel meer functies. Raadpleeg het Help-bestand van de software voor meer informatie.
n 43 N
De VAIO-computer gebruiken
Films vastleggen
Een film vastleggen
1
Druk op de CAPTURE-knop van de computer om VAIO Camera Capture Utility te starten.
✍
VAIO Camera Utility wordt automatisch gestart.
2
Klik op het pictogram Movie in het rechterdeelvenster van het hoofdvenster van het hulpprogramma.
3
Draai de camera naar het onderwerp dat u wilt vastleggen.
4
Als u wilt vastleggen met macroclose-up, schuift u de scherpstellingsselectieschakelaar naar de stand
.
!
De scherpstellingsselectieschakelaar kan alleen worden gebruikt voor de camera aan de achterzijde (MOTION EYE).
De scherpstellingsafstand voor vastleggen met close-up is ongeveer 7 cm van de lens.
5
Druk op de CAPTURE-knop van de computer om het opnemen van de film te starten.
6
Wanneer u klaar bent met opnemen, drukt u nogmaals op de CAPTURE-knop om het opnemen van de film te stoppen.
De eerste scène van de vastgelegde film wordt toegevoegd aan het miniatuurvenster onder aan het hoofdvenster.
✍
VAIO Camera Capture Utility biedt nog veel meer functies. Raadpleeg het Help-bestand van de software voor meer informatie.
n 44 N
De VAIO-computer gebruiken
Memory Stick-media gebruiken
De computer ondersteunt Memory Stick-media. Een Memory Stick is een compact, draagbaar en veelzijdig ICopnamemedium dat speciaal is ontworpen voor het uitwisselen en delen van digitale gegevens met compatibele producten,
zoals digitale camera's en mobiele telefoons. Doordat een Memory Stick uitneembaar is, kan deze worden gebruikt voor
externe gegevensopslag.
Ga voor de meest recente informatie over Memory Stick-media naar de Memory Stick-website op http://www.memorystick.com/en/.
!
Uw computer is getest en compatibel bevonden met de Memory Sticks van Sony met een capaciteit van maximaal 4 GB die met ingang van september
2006 beschikbaar zijn. Niet voor alle Memory Sticks die aan dezelfde voorwaarden voldoen als de compatibele media, kan evenwel de compatibiliteit
worden gegarandeerd.
De compatibiliteit kan niet worden gegarandeerd als u Memory Stick-media met meerdere conversieadapters plaatst.
MagicGate is de algemene naam van de auteursrechtbeschermingstechnologie die door Sony is ontwikkeld. Gebruik Memory Stick-media met het
MagicGate-logo als u deze functie wilt gebruiken.
n 45 N
De VAIO-computer gebruiken
Een Memory Stick plaatsen
Een Memory Stick plaatsen
1
Houd de Memory Stick zo vast dat het pijloppervlak van de Stick en de voorzijde van de computer in dezelfde richting
wijzen, en de pijlpunten in de richting van de Memory Stick Duo/PRO Duo-sleuf wijzen.
2
Schuif de Memory Stick voorzichtig in de sleuf tot deze vastklikt.
De Memory Stick wordt automatisch gedetecteerd door het systeem en verschijnt in het venster Computer als een lokaal
station onder de desbetreffende letter (afhankelijk van de configuratie van de computer).
!
Als u de Memory Stick in de sleuf steekt, moet u erop letten dat de pijl in de juiste richting wijst. Forceer de Memory Stick nooit in de sleuf om
beschadiging van de computer of Memory Stick te vermijden.
Plaats niet meer dan één Memory Stick in de Memory Stick-sleuf. Als u de media niet goed in de sleuf plaatst, kunt u zowel de computer als de media
beschadigen.
✍
Uw computer biedt ondersteuning voor Memory Stick Duo-media en is uitgerust met de Memory Stick Duo/PRO Duo-sleuf. Deze sleuf is alleen compatibel
met media in het duo-formaat. Ga voor meer informatie over Memory Stick Duo-media naar de Memory Stick-website op http://www.memorystick.com/en/.
n 46 N
De VAIO-computer gebruiken
De inhoud van de Memory Stick-media bekijken
1
Klik op Start en vervolgens op Computer om het venster Computer te openen.
2
Dubbelklik op het pictogram Memory Stick-media om de lijst weer te geven met gegevensbestanden die zijn opgeslagen
op de Memory Stick-media.
Een Memory Stick formatteren
Memory Sticks zijn geformatteerd met de standaardinstelling en zijn klaar voor gebruik.
Als u een Memory Stick opnieuw wilt formatteren op uw computer, voert u de volgende stappen uit.
!
Gebruik voor het formatteren van een Memory Stick altijd een apparaat dat de Memory Stick ondersteunt en is ontworpen voor het formatteren van de
Memory Stick.
Als u een Memory Stick formatteert, worden alle gegevens op de Stick verwijderd. Zorg dat u niet per ongeluk waardevolle gegevens verwijdert.
Verwijder de Memory Stick niet uit de sleuf tijdens het formatteren. Dit kan een defect veroorzaken.
1
Schuif de Memory Stick voorzichtig in de sleuf tot deze vastklikt.
2
Klik op Start en vervolgens op Computer om het venster Computer te openen.
3
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de Memory Stick en kies Format.
4
Klik op Restore device defaults.
!
Mogelijk worden de clustergrootte en het bestandssysteem gewijzigd.
Selecteer niet NTFS in de vervolgkeuzelijst File system.
✍
Het formatteerproces is sneller als u Quick Format selecteert onder Format options.
5
Klik op Start.
n 47 N
De VAIO-computer gebruiken
6
Klik op OK wanneer u om bevestiging wordt gevraagd.
Het formatteren wordt gestart.
!
De tijd die nodig is om de Memory Stick te formatteren, is afhankelijk van de Stick.
7
Wanneer het formatteren is voltooid, klikt u op OK.
8
Klik op Close.
n 48 N
De VAIO-computer gebruiken
Een Memory Stick verwijderen
Een Memory Stick verwijderen
1
Controleer of het lampje van de Memory Stick Duo/PRO Duo-media uit is.
2
Duw de Memory Stick in de sleuf.
De Memory Stick wordt uitgeworpen.
3
Trek de Memory Stick uit de sleuf.
!
Verwijder de Memory Stick altijd voorzichtig om te vermijden dat deze onverwachts uit de sleuf springt.
Verwijder de Memory Stick niet terwijl het lampje van de Memory Stick Duo/PRO Duo-media brandt. Als u dit doet, kunnen gegevens verloren gaan.
Het duurt even voordat grote volumes gegevens worden geladen. Controleer dus of het lampje uit is voordat u de Memory Stick verwijdert.
n 49 N
De VAIO-computer gebruiken
CompactFlash-geheugenkaarten gebruiken
Naast de Memory Stick Duo/PRO Duo-sleuf is uw computer uitgerust met een CompactFlash-geheugenkaartsleuf. U kunt
deze sleuf gebruiken voor de overdracht van gegevens tussen digitale camera's, camcorders, muziekspelers en andere
audio- en videoapparaten.
!
Wees voorzichtig bij het plaatsen en verwijderen van een geheugenkaart. Forceer de geheugenkaart nooit in of uit de sleuf.
De CompactFlash-geheugenkaartsleuf van uw computer ondersteunt geheugenkaarten van Type I en Type II.
Uw computer is alleen getest en compatibel bevonden met CompactFlash-geheugenkaarten van de belangrijkste fabrikanten die vanaf september 2006
verkrijgbaar zijn. Niet voor alle CompactFlash-geheugenkaarten die aan dezelfde voorwaarden voldoen als de compatibele media, kan evenwel de
compatibiliteit worden gegarandeerd.
n 50 N
De VAIO-computer gebruiken
Een CompactFlash-geheugenkaart plaatsen
!
Uw computer wordt geleverd met een sleufbeveiliging in de CompactFlash-geheugenkaartsleuf. Verwijder deze sleufbeveiliging voordat u de
CompactFlash-geheugenkaartsleuf voor het eerst gebruikt.
Wees voorzichtig bij het plaatsen en verwijderen van een CompactFlash-geheugenkaart. Forceer de kaart nooit in of uit de sleuf.
✍
U hoeft de computer niet uit te schakelen voordat u een CompactFlash-geheugenkaart plaatst of verwijdert.
Een CompactFlash-geheugenkaart plaatsen:
1
Neem de rand van de CompactFlash-geheugenkaartbeveiliging voorzichtig vast en trek de beveiliging uit de sleuf.
2
Houd de CompactFlash-geheugenkaart met de pijl naar boven en in de richting van de CompactFlashgeheugenkaartsleuf.
3
Schuif de CompactFlash-geheugenkaart (1) voorzichtig in de sleuf tot deze vastklikt.
Forceer de kaart nooit in de sleuf.
n 51 N
De VAIO-computer gebruiken
!
Wanneer u geen CompactFlash-geheugenkaart gebruikt, plaatst u de beveiliging voor de CompactFlash-geheugenkaartsleuf om de sleuf te beschermen
tegen stof en vuil. Plaats de beveiliging voor de CompactFlash-geheugenkaartsleuf in de sleuf voordat u de computer verplaatst.
✍
Als de geheugenkaart niet gemakkelijk in de sleuf kan worden geplaatst, verwijdert u de kaart voorzichtig en controleert u of de kaart in de juiste richting
is geplaatst.
Gebruik het meest recente softwarestuurprogramma van de fabrikant van de CompactFlash-geheugenkaart.
n 52 N
De VAIO-computer gebruiken
Een CompactFlash-geheugenkaart verwijderen
Volg de onderstaande stappen om de CompactFlash-geheugenkaart te verwijderen terwijl de computer aan staat. Als u de
kaart niet juist verwijdert, werkt het systeem mogelijk niet meer naar behoren.
Een CompactFlash-geheugenkaart verwijderen
✍
Als u een CompactFlash-geheugenkaart wilt verwijderen terwijl de computer is uitgeschakeld, slaat u stap 1 tot en met 7 over.
1
Dubbelklik op het pictogram Safely Remove Hardware op de taakbalk.
Het venster Safely Remove Hardware verschijnt.
2
Selecteer de hardware die u wilt ontkoppelen.
3
Klik op Stop.
Het venster Stop a Hardware Device verschijnt.
4
Controleer of het apparaat veilig kan worden losgekoppeld van het systeem.
5
Klik op OK.
Er verschijnt een venster met de melding dat het apparaat veilig kan worden verwijderd.
6
Klik op OK.
7
Klik op Close om het venster Safely Remove Hardware te sluiten.
8
Neem de rand van de CompactFlash-geheugenkaart voorzichtig vast en trek de kaart uit de sleuf.
n 53 N
De VAIO-computer gebruiken
Het internet gebruiken
Als u het internet wilt gebruiken, moet u een externe modem (bijvoorbeeld een USB-telefoonmodem, een xDSL-modem of
een kabelmodem) aansluiten op de computer. Raadpleeg de handleiding bij de modem voor gedetailleerde informatie over
het aansluiten en configureren van de modem.
n 54 N
De VAIO-computer gebruiken
Draadloos LAN (WLAN) gebruiken
Dankzij de functie voor draadloos LAN (WLAN of Wireless LAN) van Sony kunnen al uw digitale apparaten met ingebouwde
WLAN-functionaliteit vrij met elkaar communiceren via een netwerk. Een WLAN is een netwerk waarin een gebruiker een
verbinding kan maken met een lokaal netwerk (LAN) via een draadloze (radio)verbinding. Het is dus niet langer nodig om
kabels of draden te trekken door muren en plafonds.
Sony's WLAN ondersteunt alle normale Ethernet-activiteiten, maar biedt twee extra voordelen: mobiliteit en roaming. U hebt
nog altijd toegang tot informatie, het internet/intranet en netwerkbronnen, zelfs in volle vergadering of terwijl u zich verplaatst.
U kunt communiceren zonder een toegangspunt.
Dit betekent dat u zonder toegangspunt een verbinding tot stand kunt brengen tussen een beperkt aantal computers (ad hoc)
of dat u kunt communiceren via een toegangspunt, waardoor u een volledig infrastructuurnetwerk (infrastructuur) kunt
creëren.
n 55 N
De VAIO-computer gebruiken
✍
In sommige landen is het gebruik van WLAN-producten onderworpen aan lokale regelgeving (bijvoorbeeld een beperkt aantal kanalen). Lees daarom
de Regulations Guide grondig door alvorens u de WLAN-functie inschakelt.
WLAN maakt gebruik van de standaard IEEE 802.11a*/b/g, die de specificaties voor de gebruikte technologie bevat. Deze standaard bevat de volgende
coderingssystemen: Wired Equivalent Privacy (WEP), een beveiligingsprotocol, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) en Wi-Fi Protected Access (WPA).
WPA2 en WPA zijn ontstaan uit een gezamenlijk voorstel van de IEEE en de Wi-Fi Alliance. Beide zijn specificaties van op standaarden gebaseerde,
onderling uitwisselbare verbeteringen in de beveiliging waardoor de bescherming van de gegevens en de toegangscontrole van de bestaande WiFinetwerken worden verbeterd. WPA is ontwikkeld om voorwaarts compatibel te zijn met de specificatie IEEE 802.11i. Het maakt gebruik van het
verbeterde gegevenscodeersysteem TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) naast de gebruikersidentificatie met behulp van 802.1X en EAP (Extensible
Authentication Protocol). De kwetsbare draadloze verbinding tussen de clients en de toegangspunten wordt beveiligd door middel van codering.
Daarnaast zijn er een aantal speciaal voor LAN's ontwikkelde beveiligingsmechanismen voor het beschermen van de privacy zoals:
wachtwoordbeveiliging, end-to-end codering, VPN's (virtual private networks) en verificatie. WPA2, de tweede generatie van WPA, biedt betere
gegevensbeveiliging en netwerktoegangscontrole, en is ook ontworpen om alle 802.11-apparaten te beveiligen, ongeacht de versie (802.11b, 802.11a
en 802.11g, multi-band en multi-mode). Bovendien biedt WPA2 op basis van de geratificeerde norm IEEE 802.11i beveiliging van overheidsniveau door
toepassing van de AES-coderingsalgoritme die voldoet aan NIST (National Institute of Standards and Technology) FIPS 140-2, en op 802.1Xgebaseerde verificatie. WPA2 is achterwaarts compatibel met WPA.
* Zie de online Specificaties om te controleren of de standaard IEEE 802.11a wordt ondersteund op uw computer.
Communicatie tussen Wireless LAN-apparaten die de standaard IEEE 802.11a gebruiken en apparaten die IEEE 802.11b of IEEE 802.11g gebruiken, is
niet mogelijk omdat de gebruikte frequenties verschillend zijn.
IEEE 802.11b: de standaardsnelheid is 11 Mbps. Dit is 30 tot 100 maal zo snel als een normale inbelverbinding.
IEEE 802.11a/g: de standaardsnelheid is 54 Mbps. Dit is ongeveer 5 keer zo snel als de snelheid van een draadloos LAN-apparaat dat via IEEE 802.11b
communiceert.
De 2,4GHz-bandbreedte die wordt gebruikt door apparaten die compatibel zijn met Wireless LAN, wordt ook gebruikt door diverse andere soorten
apparaten. Ondanks dat apparaten die compatibel zijn met Wireless LAN gebruikmaken van technieken om storing van andere apparaten die dezelfde
bandbreedte gebruiken te minimaliseren, kan dergelijke storing leiden tot een lagere communicatiesnelheid, een kleiner communicatiebereik of een
onderbroken draadloze verbinding.
n 56 N
De VAIO-computer gebruiken
De communicatiesnelheid varieert afhankelijk van de afstand tussen de communicerende apparaten, de aanwezigheid van obstakels tussen de
apparaten, de configuratie van de apparaten, de zendcondities en de gebruikte software. Bovendien kunnen de communicaties worden afgesneden,
afhankelijk van de zendcondities.
Het communicatiebereik varieert afhankelijk van de werkelijke afstand tussen de communicerende apparaten, de aanwezigheid van obstakels tussen de
apparaten, de zendcondities, de onmiddellijke omgeving, waaronder de aanwezigheid van muren en de materialen waarvan deze gemaakt zijn, en de
gebruikte software.
Als u IEEE 802.11b- en IEEE 802.11g-producten implementeert op hetzelfde draadloze netwerk, kan de communicatiesnelheid lager worden als gevolg
van radiostoring. Bovendien zijn IEEE 802.11g-apparaten zodanig ontworpen dat ze de communicatiesnelheid verlagen als ze communiceren met
IEEE 802.11b-apparaten.
Wanneer de communicatiesnelheid lager is dan verwacht, kan de communicatiesnelheid hoger worden door het draadloze kanaal op het toegangspunt
te veranderen.
n 57 N
De VAIO-computer gebruiken
Communiceren zonder een toegangspunt (ad hoc)
Een ad hoc-netwerk is een netwerk waarin een lokaal netwerk enkel door de draadloze apparaten zelf tot stand wordt
gebracht, zonder een andere centrale controller of een ander toegangspunt. Elk apparaat communiceert rechtstreeks met
andere apparaten in het netwerk. U kunt thuis gemakkelijk een ad hoc-netwerk tot stand brengen.
❑ Als de draadloze verbinding op initiatief van de VAIO-computer tot stand komt, wordt kanaal 11 geselecteerd.
❑ Als de draadloze verbinding op initiatief van een ander draadloos LAN-apparaat tot stand komt, vindt de draadloze LANcommunicatie plaats via het kanaal dat door dit apparaat is geselecteerd.
n 58 N
De VAIO-computer gebruiken
Communiceren zonder een toegangspunt (ad hoc)
1
Schakel de schakelaar WIRELESS of WIRELESS LAN in.
Het lampje voor draadloos LAN gaat branden.
(
/
)
Op modellen die de Bluetooth-functie* en/of de standaard IEEE 802.11a/b/g* ondersteunen, dubbelklikt u op
op de taakbalk om het venster Wireless Device Switch weer te geven. Selecteer de gewenste optie(s) voor draadloze
communicatie en klik op OK.
2
Klik op Start en Control Panel.
3
Klik op View network status and tasks onder Network and Internet.
4
Klik op Set up a connection or network in het linkerdeelvenster.
Het venster Set up a connection or network verschijnt.
5
Selecteer een optie om de ad hoc-netwerkinstellingen op te geven en klik op Next.
6
Volg de instructies op het scherm.
*
Raadpleeg de online Specificaties om te controleren of uw computer de Bluetooth-functionaliteit en/of de standaard IEEE 802.11a/b/g ondersteunt.
n 59 N
De VAIO-computer gebruiken
Communiceren met een toegangspunt (infrastructuur)
Een infrastructuurnetwerk is een netwerk dat een bestaand bedraad lokaal netwerk uitbreidt naar draadloze apparaten door
middel van een toegangspunt (niet meegeleverd) (bijvoorbeeld Sony Access Point). Het toegangspunt slaat een brug tussen
het draadloze en bedrade LAN en fungeert als centrale controller voor het draadloze lokale netwerk. Het toegangspunt
coördineert de transmissie en ontvangst van meerdere draadloze apparaten binnen een specifiek bereik.
Het toegangspunt selecteert het te gebruiken kanaal voor een infrastructuurnetwerk.
!
Verdere informatie over hoe u het kanaal selecteert dat door het toegangspunt zal worden gebruikt, vindt u in de handleiding bij uw toegangspunt.
n 60 N
De VAIO-computer gebruiken
Verbinding maken met een draadloos netwerk
1
Controleer of een toegangspunt is ingesteld.
Raadpleeg de handleiding bij uw toegangspunt voor meer informatie.
2
Schakel de schakelaar WIRELESS of WIRELESS LAN in.
Het lampje voor draadloos LAN gaat branden.
(
/
)
Op modellen die de Bluetooth-functie* en/of de standaard IEEE 802.11a/b/g* ondersteunen, dubbelklikt u op
op de taakbalk om het venster Wireless Device Switch weer te geven. Selecteer de gewenste optie(s) voor draadloze
communicatie en klik op OK.
3
Klik op Start en Control Panel.
4
Klik op View network status and tasks onder Network and Internet.
5
Klik op Manage wireless networks.
6
Klik op Add.
7
Volg de instructies op het scherm.
*
Raadpleeg de online Specificaties om te controleren of uw computer de Bluetooth-functionaliteit en/of de standaard IEEE 802.11a/b/g ondersteunt.
Verbinding met een draadloos netwerk verbreken
Schakel de schakelaar WIRELESS of WIRELESS LAN uit.
!
Als u de WLAN-functionaliteit uitschakelt terwijl externe documenten, bestanden of bronnen worden gebruikt, kan gegevensverlies optreden.
✍
Voor WPA-PSK- of WPA2-PSK-verificatie moet u een netwerksleutel van 8 tot 64 alfanumerieke tekens opgeven.
n 61 N
De VAIO-computer gebruiken
De Bluetooth-functionaliteit gebruiken
U kunt draadloze communicatie tot stand brengen tussen uw computer en andere Bluetooth-apparaten, zoals andere
computers of mobiele telefoons. U kunt zonder kabels informatie tussen deze apparaten uitwisselen tot op een afstand van
10 meter in een open ruimte.
Verbinding maken met een Bluetooth-apparaat
1
Schakel de schakelaar WIRELESS in.
2
Dubbelklik op
3
Selecteer de optie Enable Bluetooth Device.
4
Klik op OK.
(
/
) op de taakbalk om het venster Wireless Device Switch weer te geven.
n 62 N
De VAIO-computer gebruiken
Opmerkingen over het gebruik van de Bluetooth-functie
❑ De gegevensoverdrachtsnelheid varieert, afhankelijk van de volgende omstandigheden:
❑ Obstakels, zoals muren, die zich tussen apparaten bevinden
❑ De afstand tussen de apparaten
❑ Het in de muren gebruikte materiaal
❑ De nabijheid van magnetrons en draadloze telefoons
❑ Radiofrequentie-interferentie en andere omgevingsfactoren
❑ De configuratie van de apparaten
❑ Het type softwaretoepassing
❑ Het type besturingssysteem
❑ Het gelijktijdig gebruik van zowel een draadloos LAN als Bluetooth-functies op uw computer
❑ De grootte van het bestand dat wordt uitgewisseld
❑ Vanwege de beperkingen van de Bluetooth-standaard kunnen grote bestanden tijdens de continue overdracht soms
beschadigd raken als gevolg van elektromagnetische interferentie uit de omgeving.
❑ Alle Bluetooth-apparaten moeten zijn gecertificeerd om ervoor te zorgen dat de geldende standaardvereisten worden
aangehouden. Zelfs als aan de standaarden wordt voldaan, kunnen de prestaties, specificaties en bedieningsprocedures
van afzonderlijke apparaten verschillen. Niet in alle situaties is het mogelijk gegevens uit te wisselen.
❑ Als u video's afspeelt op uw computer en audio uitvoert via het aangesloten Bluetooth-apparaat, kan de synchronisatie
tussen video en audio verloren gaan. Dit is een algemeen kenmerk van de Bluetooth-technologie.
n 63 N
De VAIO-computer gebruiken
❑ De 2,4GHz-band, waar Bluetooth-apparaten of draadloze LAN-apparaten mee werken, wordt door verschillende
apparaten gebruikt. Bluetooth-apparaten maken gebruik van een technologie die de interferentie van andere apparaten
die dezelfde golflengte gebruiken, minimaliseert. Gelijktijdig gebruik van de Bluetooth-functionaliteit en draadloze
communicatieapparaten kan echter leiden tot radiostoring. Hierdoor kunnen de communicatiesnelheden en -afstanden
minder zijn dan de standaardwaarden.
✍
Lees de Regulations Guide voordat u de Bluetooth-functie gebruikt.
❑ Het is mogelijk dat de Bluetooth-functies niet werken wanneer u bepaalde apparaten of softwareversies van derden
gebruikt.
❑ Als u meerdere Bluetooth-apparaten op de computer aansluit, kan dat leiden tot bandbreedtecongestie, waardoor de
prestaties van de apparaten verminderen. Dit is een algemeen kenmerk van de Bluetooth-technologie.
Bluetooth-beveiliging
De draadloze technologie van Bluetooth beschikt over een identificatiefunctie waarmee u kunt vaststellen met wie u
communiceert. Met de identificatiefunctie kunt u voorkomen dat anonieme Bluetooth-apparaten toegang kunnen krijgen tot
uw computer.
De eerste keer dat twee Bluetooth-apparaten met elkaar communiceren, dient voor beide apparaten een sleutel (een
wachtwoord dat nodig is voor de verificatie) te worden vastgesteld. Hiermee worden deze apparaten geregistreerd. Wanneer
een apparaat eenmaal is geregistreerd, hoeft u deze sleutel niet opnieuw in te voeren.
✍
De sleutel kan iedere keer verschillend zijn, maar moet wel aan beide zijden hetzelfde zijn.
Voor bepaalde apparaten, zoals een muis, kan geen sleutel worden ingevoerd.
n 64 N
De VAIO-computer gebruiken
Communiceren met een ander Bluetooth-apparaat
U kunt een draadloze verbinding tot stand brengen tussen de computer en een Bluetooth-apparaat, bijvoorbeeld een andere
computer, een mobiele telefoon, PDA, hoofdtelefoon, muis of digitale camera.
n 65 N
De VAIO-computer gebruiken
Communiceren met een ander Bluetooth-apparaat
Voor de communicatie met een ander Bluetooth-apparaat moet u eerst de Bluetooth-functies instellen. Zie de Help in de
Bluetooth-software voor het instellen en gebruiken van de Bluetooth-functies.
De Help openen
1
Klik met de rechtermuisknop op het Bluetooth-pictogram
op de taakbalk en selecteer Help in het menu.
Het verbreken van een Bluetooth-verbinding
Als u de Bluetooth-verbinding wilt verbreken, schakelt u de schakelaar WIRELESS uit. Het Bluetooth-lampje gaat uit.
n 66 N
De VAIO-computer gebruiken
De Bluetooth-headset gebruiken
U kunt de Bluetooth-headset (niet meegeleverd) gebruiken voor videovergaderingen via het internet met software voor
expresberichten. Voor meer informatie over het gebruik van de Bluetooth-headset raadpleegt u de handleiding die bij de
headset is geleverd.
De headset verbinden met een computer
1
Houd de aan/uit-knop ten minste vijf seconden ingedrukt om de Bluetooth-headset in te schakelen.
2
Houd de volumeknoppen ten minste vijf seconden ingedrukt tot het lampje rood en groen knippert.
3
Klik met de rechtermuisknop op het Bluetooth-pictogram
op de taakbalk en selecteer Bluetooth Settings in het menu.
Het venster Bluetooth Settings wordt weergegeven en de Add New Connection Wizard wordt automatisch gestart.
4
Als het venster Add New Connection Wizard niet wordt weergegeven, klikt u op New Connection.
De Add New Connection Wizard verschijnt.
5
Selecteer Express Mode (Recommended) en klik op Next.
De wizard zoekt naar Bluetooth-apparaten binnen het bereik en geeft de eventueel beschikbare apparaten weer.
6
Selecteer de apparaatnaam van uw Bluetooth-headset en klik op Next.
Het venster Bluetooth Manager-Bluetooth Security wordt weergegeven als een verbinding tot stand is gebracht.
7
Voer '0000' in bij Bluetooth Passkey (PIN) en klik op OK.
8
Klik op Next.
Het headsetpictogram wordt weergegeven in het venster Bluetooth Settings.
9
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram en selecteer Connect in het menu.
n 67 N
De VAIO-computer gebruiken
De verbinding tussen de headset en de computer verbreken
1
Klik met de rechtermuisknop op het Bluetooth-pictogram
Het venster Bluetooth Settings verschijnt.
op de taakbalk en selecteer Bluetooth Settings in het menu.
2
Klik met de rechtermuisknop op het headsetpictogram en selecteer Disconnect in het menu.
3
Klik op Yes.
n 68 N
Randapparaten gebruiken
Randapparaten gebruiken
U kunt de functies van de VAIO-computer uitbreiden met behulp van de verschillende poorten op de computer.
❑ De poortreplicator aansluiten (pagina 69)
❑ De monitor-/netwerkadapter aansluiten (pagina 75)
❑ Een optisch station aansluiten (pagina 76)
❑ Externe luidsprekers aansluiten (pagina 78)
❑ Een externe monitor aansluiten (pagina 79)
❑ Weergavemodi selecteren (pagina 84)
❑ De meerdere-monitorsmodus gebruiken (pagina 85)
❑ Een externe microfoon aansluiten (pagina 87)
❑ Een USB-apparaat (Universal Serial Bus) aansluiten (pagina 88)
❑ Een printer aansluiten (pagina 91)
❑ Een i.LINK-apparaat aansluiten (pagina 92)
❑ Aansluiten op een netwerk (LAN) (pagina 93)
n 69 N
Randapparaten gebruiken
De poortreplicator aansluiten
Door de meegeleverde poortreplicator aan te sluiten, kunt u extra randapparaten op de computer aansluiten, zoals een
i.LINK-apparaat en een extern beeldscherm.
n 70 N
Randapparaten gebruiken
De poorten van de poortreplicator
A i.LINK (IEEE 1394) S400-poort (pagina 92)
B MONITOR-poort (VGA) (pagina 79)
C Hi-Speed USB-poorten (USB 2.0)* (pagina 88)
D Netwerkpoort (Ethernet) (100BASE-TX / 10BASE-T)
(pagina 93)
E DC IN-poort (pagina 71)
F DC IN-lampje
G AV Out-aansluiting (pagina 81)
H Hi-Speed USB-poort (USB 2.0)* (pagina 88)
*
Ondersteunt hoge/volle/lage snelheid.
!
De poortreplicator kan alleen op de netspanning worden aangesloten via de netadapter die bij uw computer wordt geleverd. Haal de netadapter niet van
de poortreplicator en de netspanning als u de poortreplicator gebruikt. Er kunnen dan gegevens beschadigd raken of storingen aan de hardware
ontstaan.
n 71 N
Randapparaten gebruiken
De computer aansluiten op de poortreplicator
U kunt de computer op de volgende manier aansluiten op de poortreplicator:
!
Schakel de computer uit voordat u deze aansluit op de poortreplicator om verlies van niet-opgeslagen gegevens te voorkomen.
1
Ontkoppel alle randapparaten van de computer.
2
Sluit de geleidingshouder (1) aan op de poortreplicator.
n 72 N
Randapparaten gebruiken
3
Steek het ene uiteinde van het netsnoer (2) in de netadapter (3) en het andere uiteinde in een stopcontact.
4
Sluit de kabel die op de netadapter (3) is aangesloten aan op de DC IN-poort (4) van de poortreplicator (5).
n 73 N
Randapparaten gebruiken
5
Schuif de computer omlaag langs de geleidingshouder tot deze vastzit op de poortreplicator.
6
Zet de computer aan.
!
Gebruik de netadapter die is meegeleverd met uw computer.
Laat de batterij in de computer zitten wanneer u de computer aansluit op de poortreplicator.
Verplaats de computer niet wanneer deze op de poortreplicator is aangesloten. De poortreplicator kan dan namelijk losraken, waardoor de
poortreplicator en de computer beschadigingen kunnen oplopen.
n 74 N
Randapparaten gebruiken
De computer loskoppelen van de poortreplicator
!
Schakel de computer uit voordat u deze van de poortreplicator loskoppelt om verlies van niet-opgeslagen gegevens te voorkomen.
De computer loskoppelen van de poortreplicator
1
Schakel de computer en aangesloten randapparaten uit.
2
Schuif de computer omhoog langs de geleidingshouder en verwijder deze van de poortreplicator.
✍
Als u de netstroom naar de poortreplicator volledig wilt verbreken, koppelt u de netadapter los.
n 75 N
Randapparaten gebruiken
De monitor-/netwerkadapter aansluiten
Sluit de meegeleverde monitor-/netwerkadapter (1) aan op de I/O-connector (2) aan de onderzijde van de computer om de
verbindingsmogelijkheden van de computer uit te breiden.
De monitor-/netwerkadapter biedt de volgende poorten:
A AV Out-aansluiting (pagina 81)
B Monitorpoort (VGA) (pagina 79)
C Netwerkpoort (Ethernet) (100BASE-TX / 10BASE-T)
(pagina 93)
n 76 N
Randapparaten gebruiken
Een optisch station aansluiten
Als u optische CD's en DVD's met uw computer wilt gebruiken, moet u een extern optisch station (niet meegeleverd)
aansluiten via de poortreplicator.
Een optisch station aansluiten
!
Sluit het externe optische station aan voordat u vooraf geïnstalleerde CD/DVD-software start.
Een optisch station aansluiten
1
Kies de USB-poort (1)
die u wilt gebruiken.
2
Sluit het ene uiteinde van een USB-kabel (2) (niet meegeleverd) aan op de USB-poort en het andere uiteinde op een
extern optisch station (3) (niet meegeleverd).
Raadpleeg de handleiding bij het externe optische station voor gedetailleerde informatie over het aansluiten van de USBkabel op het station.
n 77 N
Randapparaten gebruiken
Een optisch station loskoppelen
U kunt een optisch station loskoppelen terwijl de computer is in- of uitgeschakeld. Als u het station loskoppelt terwijl de
computer zich in een energiebesparingsstand (slaap- of sluimerstand) bevindt, kan er een storing optreden. Als de computer
is uitgeschakeld, kunt u de i.LINK-kabel op elk gewenst moment uit de computer verwijderen.
Een optisch station loskoppelen
1
Sluit alle softwaretoepassingen die lezen van of schrijven naar het optische station.
2
Dubbelklik op het pictogram Safely Remove Hardware op de taakbalk.
Het venster Safely Remove Hardware verschijnt.
3
Selecteer het optische station dat u wilt loskoppelen.
4
Klik op Stop.
Het venster Stop a Hardware device verschijnt.
5
Zorg dat het optische station is geselecteerd en klik op OK.
Er verschijnt een bericht waarin staat dat het nu veilig is om het hardwareapparaat te verwijderen.
6
Klik op OK.
7
Klik op Close om het venster Safely Remove Hardware te sluiten.
8
Koppel het optische station los van de computer.
n 78 N
Randapparaten gebruiken
Externe luidsprekers aansluiten
Als u een betere geluidskwaliteit wenst, kunt u externe luidsprekers aansluiten.
Externe luidsprekers aansluiten
1
Sluit de luidsprekerkabel (1) aan op de hoofdtelefoonconnector (2) i.
2
Sluit het andere uiteinde van de luidsprekerkabel aan op de externe luidspreker (3).
3
Verlaag het volume vóór u de luidsprekers inschakelt.
✍
Sluit alleen luidsprekers aan die zijn ontworpen voor gebruik met een computer.
!
Plaats geen diskettes op de luidsprekers. Het magnetische veld van een luidspreker kan de gegevens op een diskette beschadigen.
n 79 N
Randapparaten gebruiken
Een externe monitor aansluiten
U kunt een externe monitor (niet meegeleverd) aansluiten op de computer. U kunt de computer bijvoorbeeld gebruiken met
een computermonitor of een projector.
✍
Sluit het netsnoer pas aan nadat u alle andere kabels hebt aangesloten.
Een aangesloten externe monitor wordt gebruikt als tweede scherm.
U kunt een externe monitor ook gebruiken om een configuratie met meerdere monitors in te stellen (alleen mogelijk in Windows).
Een monitor aansluiten
U hebt de meegeleverde poortreplicator of monitor-/netwerkadapter nodig om een computermonitor aan te sluiten op de
computer.
Een monitor aansluiten
1
Indien nodig steekt u het ene uiteinde van het netsnoer (1) van de monitor in de monitor en het andere uiteinde in een
stopcontact.
2
Sluit de monitorkabel (2) (niet meegeleverd) aan op de monitorpoort (VGA) (3) a van de poortreplicator of de monitor-/
netwerkadapter.
n 80 N
Randapparaten gebruiken
Een multimediamonitor aansluiten
U hebt de meegeleverde poortreplicator of monitor-/netwerkadapter nodig om een multimediamonitor aan te sluiten op de
computer.
Een multimediamonitor aansluiten
1
Steek het netsnoer van de multimediamonitor (1) in een stopcontact.
2
Sluit de monitorkabel (2) (niet meegeleverd) aan op de monitorpoort (VGA) (3) a van de poortreplicator of de monitor-/
netwerkadapter.
3
Sluit de luidsprekerkabel (4) aan op de hoofdtelefoonconnector (5) i van de computer.
4
Steek de microfoonkabel (6) in de microfoonconnector (7) m van de computer.
n 81 N
Randapparaten gebruiken
Een TV aansluiten
U hebt de meegeleverde poortreplicator of monitor-/netwerkadapter nodig om een TV aan te sluiten op de computer.
Een TV aansluiten op uw computer
1
Steek het netsnoer van de TV (1) in een stopcontact.
2
Steek het ene uiteinde van een audio-/videokabel (2) in de AV Out-aansluiting (3) T van de poortreplicator of de monitor-/
netwerkadapter, en het andere uiteinde in de TV.
3
Stel het ingangskanaal van de TV in op de externe ingang.
4
Stel het TV-configuratiesysteem in.
n 82 N
Randapparaten gebruiken
✍
Hiervoor gebruikt u een AV-kabel met aan de ene kant een ministekker en aan de andere kant drie RCA-connectoren. Als uw TV geen RCA-connectoren
heeft maar wel een SCART-connector, hebt u een RCA-naar-SCART-adapter nodig. Als uw computer is voorzien van een S-VIDEO-poort, kunt u deze
poort gebruiken als alternatief voor de aansluiting.
Raadpleeg de handleiding bij het randapparaat voor meer informatie over het gebruik en de installatie.
Als de beeldschermresolutie van de computer is ingesteld op meer dan 1024 x 768 pixels, kan een deel van het beeld niet worden weergegeven op het
TV-scherm. U kunt het verborgen gebied op het TV-scherm weergeven door de cursor te verplaatsen op de computer. Als u het volledige scherm wilt
weergeven, wijzigt u de beeldschermresolutie van de computer in 1024 x 768 pixels of lager.
n 83 N
Randapparaten gebruiken
Een projector aansluiten
U hebt de meegeleverde poortreplicator of monitor-/netwerkadapter nodig om een projector (zoals de Sony LCD-projector)
aan te sluiten op de computer.
Een projector aansluiten
1
Steek het netsnoer (1) van de projector in een stopcontact.
2
Sluit een RGB-signaalkabel (2) (niet meegeleverd) aan op de monitorpoort (VGA) (3) a van de poortreplicator of de
monitor-/netwerkadapter.
3
Sluit een audiokabel (4) (niet meegeleverd) aan op de hoofdtelefoonconnector (5) i.
4
Steek de RGB-signaalkabel en de audiokabel in de connector en poort van de projector (6).
n 84 N
Randapparaten gebruiken
Weergavemodi selecteren
U kunt selecteren welk scherm u als primair scherm wilt gebruiken als u een externe monitor (bureaubladmonitor, enzovoort)
op de computer hebt aangesloten.
Als u het computerscherm en de externe monitor tegelijkertijd wilt gebruiken, raadpleegt u De meerdere-monitorsmodus
gebruiken (pagina 85) voor meer informatie.
Een scherm selecteren
1
Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad en selecteer Personalize in het snelmenu.
2
Klik op Display Settings.
Het venster Display Settings verschijnt.
3
Volg de instructies op het scherm om de instellingen te wijzigen.
✍
Het kan zijn dat gelijktijdige weergave van dezelfde inhoud op uw computerscherm en op de externe monitor of projector niet mogelijk is, afhankelijk
van het type externe monitor of projector.
Schakel de randapparaten in voordat u de computer inschakelt.
U kunt ook een scherm selecteren met VAIO Touch Launcher. Raadpleeg het Help-bestand van de software voor meer informatie.
n 85 N
Randapparaten gebruiken
De meerdere-monitorsmodus gebruiken
Dankzij de meerdere-monitorsmodus kunt u specifieke delen van het bureaublad weergeven op verschillende monitoren. Als
u bijvoorbeeld een extern beeldscherm op de monitorpoort (VGA) hebt aangesloten, kunnen uw computerscherm en het
externe beeldscherm als één bureaubladmonitor fungeren.
U kunt de cursor van het ene naar het andere scherm verplaatsen. Hierdoor kunt u objecten (bijvoorbeeld een
toepassingsvenster of een werkbalk) van het ene scherm naar het andere slepen.
✍
Het is mogelijk dat het externe beeldscherm de functie van de meerdere-monitorsmodus niet ondersteunt.
Het is mogelijk dat bepaalde software niet compatibel is met de instellingen van de meerdere-monitorsmodus.
Zorg ervoor dat de computer niet in de slaap- of sluimerstand kan worden gezet tijdens het gebruik van de meerdere-monitorsmodus, anders bestaat
de kans dat de computer niet terugkeert naar de normale modus.
Als u voor elk scherm andere kleuren instelt, mag u één venster niet verdelen over twee schermen, anders is het mogelijk dat de software niet behoorlijk
werkt.
Stel minder kleuren of een lagere resolutie in voor elk scherm.
n 86 N
Randapparaten gebruiken
De meerdere-monitorsmodus selecteren
1
Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad en selecteer Personalize in het snelmenu.
2
Klik op Display Settings.
Het venster Display Settings verschijnt.
3
Volg de instructies op het scherm om de instellingen te wijzigen.
✍
Bovendien kunt u de schermkleuren en resolutie voor elke monitor instellen en de meerdere-monitorsmodus aanpassen.
n 87 N
Randapparaten gebruiken
Een externe microfoon aansluiten
Als u een geluidsinvoerapparaat nodig hebt (bijvoorbeeld om te chatten op het internet), moet u een externe microfoon (niet
meegeleverd) aansluiten.
Een externe microfoon aansluiten
Steek de microfoonkabel (1) in de microfoonconnector (2) m.
✍
Sluit alleen microfoons aan die zijn ontworpen voor gebruik met een computer.
n 88 N
Randapparaten gebruiken
Een USB-apparaat (Universal Serial Bus) aansluiten
Om te voorkomen dat de computer en/of het USB-apparaat beschadigd worden, let u op de volgende punten:
❑ Als u de computer verplaatst terwijl er USB-apparaten zijn aangesloten, let u erop dat de USB-poorten niet worden
blootgesteld aan schokken of grote druk.
❑ Plaats de computer niet in een zak of draagdoos terwijl er USB-apparaten zijn aangesloten.
Een USB-muis aansluiten
Een USB-muis aansluiten
1
Kies de USB-poort (1)
die u wilt gebruiken.
2
Steek de USB-muiskabel (2) in de USB-poort.
U kunt nu de USB-muis (niet meegeleverd) (3) gebruiken.
n 89 N
Randapparaten gebruiken
Een USB-diskettestation aansluiten
U kunt een USB-diskettestation kopen en aansluiten op de computer.
Een USB-diskettestation aansluiten
1
Kies de USB-poort (1)
die u wilt gebruiken.
2
Steek de kabel van het USB-diskettestation (2) in de USB-poort.
Uw USB-diskettestation (3) is nu klaar voor gebruik.
!
Als u een USB-diskettestation gebruikt, moet u erop letten dat de USB-poort niet wordt blootgesteld aan grote krachten. Hierdoor kan een storing
worden veroorzaakt.
n 90 N
Randapparaten gebruiken
Een USB-diskettestation loskoppelen
U kunt een USB-diskettestation loskoppelen terwijl de computer is in- of uitgeschakeld. Als u het station loskoppelt terwijl de
computer zich in een energiebesparingsstand (slaap- of sluimerstand) bevindt, kan er een storing optreden.
Als de computer is uitgeschakeld, kunt u de USB-kabel direct uit de computer verwijderen.
Een USB-diskettestation loskoppelen
1
Sluit alle programma's waarin het diskettestation wordt gebruikt.
2
Dubbelklik op het pictogram Safely Remove Hardware op de taakbalk.
Het venster Safely Remove Hardware verschijnt.
3
Selecteer het diskettestation dat u wilt loskoppelen.
4
Klik op Stop.
Het venster Stop a Hardware device verschijnt.
5
Controleer of het diskettestation veilig kan worden losgekoppeld van het systeem.
6
Klik op OK.
Er verschijnt een bericht waarin staat dat het nu veilig is om het hardwareapparaat te verwijderen.
7
Klik op OK.
8
Klik op Close om het venster Safely Remove Hardware te sluiten.
9
Koppel het diskettestation los van de computer.
n 91 N
Randapparaten gebruiken
Een printer aansluiten
U kunt een Windows-compatibele printer aansluiten op de computer om bestanden af te drukken.
Een printer op een USB-poort aansluiten
U kunt een USB-printer die compatibel is met uw versie van Windows aansluiten op de computer.
Een printer aansluiten op de USB-poort
1
Sluit het netsnoer (1) van de printer aan op een stopcontact.
2
Kies de USB-poort (3)
3
Sluit het ene uiteinde van een USB-printerkabel (2) (niet meegeleverd) aan op de USB-poort en het andere uiteinde op
de printer.
die u wilt gebruiken.
n 92 N
Randapparaten gebruiken
Een i.LINK-apparaat aansluiten
Opmerkingen bij het aansluiten van i.LINK-apparaten
❑ U hebt de meegeleverde poortreplicator nodig om een i.LINK-apparaat (zoals een digitale camcorder of een andere
VAIO-computer) aan te sluiten voor het kopiëren, verwijderen of bewerken van bestanden.
❑ De i.LINK-poort van de poortreplicator levert geen stroom voor externe apparaten die gewoonlijk wel stroom ontvangen
via een i.LINK-poort.
❑ De i.LINK-poort ondersteunt transmissiesnelheden van maximaal 400 Mbps. De eigenlijke transmissiesnelheid is echter
afhankelijk van de transmissiesnelheid van het externe apparaat.
❑ De optionele i.LINK-kabels zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van het land of de regio waar u woont.
❑ Een i.LINK-verbinding met andere compatibele apparaten wordt niet volledig gegarandeerd.
❑ De i.LINK-verbinding varieert afhankelijk van de toepassing, het besturingssysteem en de i.LINK-compatibele apparaten
die u gebruikt. Raadpleeg de handleiding bij uw software voor meer informatie.
❑ Controleer de gebruiksvoorwaarden en de besturingssysteemcompatibiliteit van i.LINK-compatibele PC-randapparaten
(bijvoorbeeld een harde-schijfstation of CD-RW-station) voordat u deze aansluit op de computer.
Een digitale camcorder aansluiten
De procedure voor het verbinden en voor het importeren van video variëren afhankelijk van de digitale camcorder en de
software die u gebruikt. Raadpleeg de handleiding bij de digitale camcorder voor gedetailleerde instructies.
n 93 N
Randapparaten gebruiken
Aansluiten op een netwerk (LAN)
U hebt de meegeleverde poortreplicator of monitor-/netwerkadapter nodig om de computer aan te sluiten op netwerken van
het type 100BASE-TX/10BASE-T met een Ethernet-netwerkkabel. Sluit het ene uiteinde van een netwerkkabel (niet
meegeleverd) aan op de netwerkpoort (Ethernet) van de poortreplicator of de monitor-/netwerkadapter, en het andere
uiteinde op het netwerk. Raadpleeg de netwerkbeheerder voor de gedetailleerde instellingen en de apparaten die nodig zijn
voor de aansluiting op het netwerk.
✍
Uw computer kan op het netwerk worden aangesloten met de standaardinstellingen.
!
Telefoonlijnen kunnen niet worden aangesloten op de netwerkaansluiting (LAN) van uw computer.
Als de netwerkaansluiting (LAN) is aangesloten op de hieronder genoemde telefoonlijnen, kan door hoge elektrische stroom naar de aansluiting schade,
oververhitting of brand worden veroorzaakt.
- Telefoonlijnen voor thuisgebruik (intercom-luidsprekertelefoon) of zakelijk gebruik (bedrijfstelefoon met meerdere lijnen)
- De lijnen van het openbare telefoonnet
- PBX (private branch exchange)
Sluit geen telefoonkabel aan op de netwerkpoort.
n 94 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Uw VAIO-computer aanpassen
In dit deel wordt kort beschreven hoe u de standaardinstellingen van uw VAIO-computer kunt aanpassen. U leert onder
andere hoe u uw Sony-software en -hulpprogramma's kunt gebruiken en het uiterlijk ervan kunt aanpassen, enzovoort.
❑ Het wachtwoord instellen (pagina 95)
❑ Vingerafdrukverificatie gebruiken (pagina 102)
❑ De computer instellen met VAIO Control Center (pagina 123)
❑ Energiebesparingsstanden gebruiken (pagina 124)
❑ Energiebeheer met VAIO Power Management (pagina 128)
n 95 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Het wachtwoord instellen
Naast het Windows-wachtwoord kunt u een van de BIOS-functies gebruiken om de computer te beveiligen door een
opstartwachtwoord in te stellen.
Zodra u het opstartwachtwoord hebt ingesteld, moet u dit invoeren nadat het VAIO-logo is weergegeven bij het opstarten van
de computer. Met het opstartwachtwoord kunt u voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de computer.
Het opstartwachtwoord toevoegen
Met het opstartwachtwoord kunt u voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de computer.
Er zijn twee typen opstartwachtwoorden: een wachtwoord voor de computer en een gebruikerswachtwoord. Het wachtwoord
voor de computer is bedoeld voor gebruikers met beheerdersrechten voor de computer. Met dit wachtwoord kunnen ze alle
configuratieopties in het scherm BIOS Setup aanpassen en de computer opstarten. Het gebruikerswachtwoord is bedoeld
voor alle overige gebruikers. Met dit wachtwoord kunnen ze bepaalde configuratieopties in het scherm BIOS Setup
aanpassen en de computer opstarten. U kunt het gebruikerswachtwoord pas instellen nadat u het wachtwoord voor de
computer hebt ingesteld.
!
Zodra u het opstartwachtwoord hebt ingesteld, kunt u de computer niet starten zonder het wachtwoord in te voeren. Zorg dat u het wachtwoord niet
vergeet. Schrijf het wachtwoord op, bewaar het op een veilige plek en geef het niet aan anderen.
Als u het opstartwachtwoord bent vergeten en hulp nodig hebt bij het opnieuw instellen ervan, worden herstellingskosten in rekening gebracht. Uw
computer moet mogelijk worden verzonden naar een magazijn om het wachtwoord opnieuw in te stellen.
✍
Als u het opstartwachtwoord hebt ingesteld naast de functie voor vingerafdrukverificatie, kunt u in plaats van het wachtwoord vingerafdrukherkenning
gebruiken als u de computer inschakelt. Zie Vingerafdrukverificatie gebruiken (pagina 102) voor meer informatie.
n 96 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Het opstartwachtwoord (wachtwoord voor de computer) toevoegen
1
Zet de computer aan.
2
Houd de toets Fn ingedrukt en druk op de toets F2 wanneer het VAIO-logo verschijnt.
Het scherm BIOS Setup verschijnt. Als dit niet het geval is, start u de computer opnieuw op, houdt u de toets Fn ingedrukt
en drukt u meerdere keren op de toets F2 wanneer het VAIO-logo verschijnt.
3
Druk op de knop < of , om Security te selecteren. Selecteer Set Machine Password om het tabblad Security weer
te geven en druk op Enter.
4
Voer in het scherm voor invoer van het wachtwoord tweemaal het wachtwoord in en druk vervolgens op Enter.
Het wachtwoord mag maximaal 32 alfanumerieke tekens lang zijn (inclusief spaties).
5
Selecteer Password when Power On onder Security.
Druk op de spatiebalk om de instelling van Disabled in Enabled te veranderen.
6
Druk op de toets < of , om Exit te selecteren en selecteer Exit Setup. Druk vervolgens op Enter.
Druk wanneer om bevestiging wordt gevraagd op Enter.
n 97 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Het opstartwachtwoord (gebruikerswachtwoord) toevoegen
!
U kunt het gebruikerswachtwoord pas instellen nadat u het wachtwoord voor de computer hebt ingesteld.
1
Zet de computer aan.
2
Houd de toets Fn ingedrukt en druk op de toets F2 wanneer het VAIO-logo verschijnt.
Het scherm BIOS Setup verschijnt. Als dit niet het geval is, start u de computer opnieuw op, houdt u de toets Fn ingedrukt
en drukt u meerdere keren op de toets F2 wanneer het VAIO-logo verschijnt.
3
Voer bij Enter Password het wachtwoord voor de computer in en druk op Enter.
4
Druk op de knop < of , om Security te selecteren. Selecteer Set User Password om het tabblad Security weer te
geven en druk op Enter.
5
Voer in het scherm voor invoer van het wachtwoord tweemaal het wachtwoord in en druk vervolgens op Enter.
Het wachtwoord mag maximaal 32 alfanumerieke tekens lang zijn (inclusief spaties).
6
Druk op de toets < of , om Exit te selecteren en selecteer Exit Setup. Druk vervolgens op Enter.
Druk wanneer om bevestiging wordt gevraagd op Enter.
n 98 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Het opstartwachtwoord wijzigen/verwijderen
Het opstartwachtwoord wijzigen of verwijderen (wachtwoord voor de computer)
1
Zet de computer aan.
2
Houd de toets Fn ingedrukt en druk op de toets F2 wanneer het VAIO-logo verschijnt.
Het scherm BIOS Setup verschijnt. Als dit niet het geval is, start u de computer opnieuw op, houdt u de toets Fn ingedrukt
en drukt u meerdere keren op de toets F2 wanneer het VAIO-logo verschijnt.
3
Voer bij Enter Password het wachtwoord voor de computer in en druk op Enter.
4
Druk op de knop < of , om Security te selecteren. Selecteer Set Machine Password om het tabblad Security weer
te geven en druk op Enter.
5
Voer in het scherm voor invoer van het wachtwoord eenmaal het huidige wachtwoord in en voer vervolgens tweemaal een
nieuw wachtwoord in. Druk op Enter.
Als u het wachtwoord wilt verwijderen, laat u Enter New Password en Confirm New Password leeg en drukt u op Enter.
6
Druk op de toets < of , om Exit te selecteren en selecteer Exit Setup. Druk vervolgens op Enter.
Druk wanneer om bevestiging wordt gevraagd op Enter.
n 99 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Het opstartwachtwoord wijzigen of verwijderen (gebruikerswachtwoord)
1
Zet de computer aan.
2
Houd de toets Fn ingedrukt en druk op de toets F2 wanneer het VAIO-logo verschijnt.
Het scherm BIOS Setup verschijnt. Als dit niet het geval is, start u de computer opnieuw op, houdt u de toets Fn ingedrukt
en drukt u meerdere keren op de toets F2 wanneer het VAIO-logo verschijnt.
3
Voer bij Enter Password het gebruikerswachtwoord in en druk op Enter.
4
Druk op de knop < of , om Security te selecteren. Selecteer Set User Password om het tabblad Security weer te
geven en druk op Enter.
5
Voer in het scherm voor invoer van het wachtwoord eenmaal het huidige wachtwoord in en voer vervolgens tweemaal een
nieuw wachtwoord in. Druk op Enter.
Als u het wachtwoord wilt verwijderen, laat u Enter New Password en Confirm New Password leeg en drukt u op Enter.
6
Druk op de toets < of , om Exit te selecteren en selecteer Exit Setup. Druk vervolgens op Enter.
Druk wanneer om bevestiging wordt gevraagd op Enter.
n 100 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Het Windows-wachtwoord toevoegen
U kunt het Windows-wachtwoord gebruiken als u één computer wilt delen met andere gebruikers. Met het Windowswachtwoord kunt u voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw gebruikersaccount.
U wordt gevraagd het Windows-wachtwoord in te voeren wanneer u uw gebruikersaccount selecteert.
!
Zorg dat u het wachtwoord niet vergeet. Schrijf het wachtwoord op, bewaar het op een veilige plek en geef het niet aan anderen.
✍
Als u het Windows-wachtwoord hebt ingesteld naast de functie voor vingerafdrukverificatie, kunt u in plaats van het wachtwoord
vingerafdrukherkenning gebruiken als u de computer inschakelt. Zie Vingerafdrukverificatie gebruiken (pagina 102) voor meer informatie.
Het Windows-wachtwoord toevoegen
1
Klik op Start en Control Panel.
2
Klik op het pictogram User Accounts and Family Safety.
3
Klik op het pictogram User Accounts.
4
Klik op Create a password for your account onder Make changes to your account.
5
Voer in de velden New password en Confirm new password het wachtwoord voor uw account in.
6
Klik op Create password.
✍
Zie Windows Help and Supportvoor meer informatie over het Windows-wachtwoord.
n 101 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Het Windows-wachtwoord wijzigen/verwijderen
Het Windows-wachtwoord wijzigen
1
Klik op Start en Control Panel.
2
Klik op het pictogram User Accounts and Family Safety.
3
Klik op het pictogram User Accounts.
4
Klik op Change your password.
5
Voer in het veld Current password het huidige wachtwoord in.
6
Voer in de velden New password en Confirm new password het nieuwe wachtwoord in.
7
Klik op Change password.
Het Windows-wachtwoord verwijderen
1
Klik op Start en Control Panel.
2
Klik op het pictogram User Accounts and Family Safety.
3
Klik op het pictogram User Accounts.
4
Klik op Remove my password.
5
Voer in het veld Current password het huidige wachtwoord in dat u wilt verwijderen.
6
Klik op Remove password.
n 102 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Vingerafdrukverificatie gebruiken
Voor extra gebruiksgemak is de computer uitgerust met een vingerafdruksensor. Een kleine horizontale balk in de
linkerbovenhoek van het LCD-scherm van het type aanraakscherm is de sensor van de vingerafdruklezer. Deze wordt in het
vervolg vingerafdruksensor genoemd.
Nadat u uw vingerafdruk(ken) hebt geregistreerd, biedt de functie voor vingerafdrukverificatie de volgende voorzieningen:
❑ Een alternatief voor het invoeren van een wachtwoord
U kunt zich aanmelden bij een systeem dat met een wachtwoord is beveiligd zonder dat u het wachtwoord voor
inschakelen en het Windows-wachtwoord hoeft in te voeren. Als u een computer deelt met andere gebruikers, kunt u ook
de gebruikersselectie overslaan.
❑ Snelle toegang tot websites
Nadat u uw gebruikersgegevens (gebruikersaccounts, wachtwoorden, enz.) voor websites hebt geregistreerd in de
Password Bank, kunt u vingerafdrukverificatie gebruiken voor het invoeren van benodigde gegevens en het verkrijgen van
toegang tot websites die met een wachtwoord zijn beveiligd.
❑ Toegang tot de gegevens in het gecodeerde (vergrendelde) archief
U kunt gecodeerde archieven die u hebt gemaakt met de functie File Safe ontgrendelen om toegang te krijgen tot de
bestanden en mappen in het archief. Hiervoor veegt u met uw vinger over de vingerafdruksensor of voert u het backupwachtwoord in dat u voor codering hebt opgegeven.
❑ Snelle toegang tot toepassingen
Nadat u een toepassing hebt toegewezen aan uw vinger, kunt u met de vinger over de vingerafdruksensor vegen om de
toegewezen toepassing te openen.
n 103 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van vingerafdrukverificatie
❑ De technologie voor vingerafdrukverificatie biedt geen waarborg voor volledige gebruikersidentificatie of een volledige
bescherming van uw gegevens en hardware.
Sony accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor problemen en schade die voortvloeien uit gebruik van de
vingerafdruksensor of uit onvermogen om de vingerafdruksensor te gebruiken.
❑ De betrouwbaarheid van de vingerafdrukherkenning is afhankelijk van uw gebruiksomstandigheden en kan tevens van
persoon tot persoon verschillen.
❑ Zorg ervoor dat u een back-up maakt van de gegevens in het geïntegreerde flash-geheugen, met name van de gegevens
in de gecodeerde archieven die u hebt gemaakt met de functie File Safe, voordat u de computer opstuurt voor reparatie.
Sony accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies van of enige wijziging aan uw gegevens tijdens de
reparatie.
❑ Als het geïntegreerde flash-geheugen opnieuw moet worden geïnitialiseerd, bijvoorbeeld na de reparatie, gaan de
vingerafdruksjablonen verloren en moet u ze helemaal opnieuw registreren.
❑ Gegevensonderhoud en -beheer met betrekking tot vingerafdrukverificatie moet op eigen risico worden uitgevoerd.
Sony accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige defecten die voortvloeien uit uw gegevensonderhoud en beheer.
❑ Houd rekening met het volgende bij het registreren van uw vingerafdruk(ken):
❑ Registreer meer dan één vingerafdruk voor het geval dat de vingerafdruk niet kan worden herkend als gevolg van
letsel.
❑ Mogelijk kunt u uw vingerafdruk(ken) niet registreren vanwege bepaalde biologische factoren.
❑ Er kunnen maximaal 10 vingerafdrukken worden geregistreerd per persoon.
Met de functie voor opstartbeveiliging kunnen maximaal 21 vingerafdrukken worden geregistreerd voor aanmelding
bij het systeem.
n 104 N
Uw VAIO-computer aanpassen
❑ Houd rekening met het volgende als u met een vinger over de vingerafdruksensor veegt:
❑ Plaats het topje van de vinger in het midden van de vingerafdruksensor.
❑ Scan de vingerafdruk van het bovenste gewricht van de vinger tot aan het topje.
❑ Veeg loodrecht met de vinger over de vingerafdruksensor.
❑ Zorg er tijdens het vegen voor dat de vinger in contact blijft met de vingerafdruksensor.
❑ Wacht ongeveer één seconde om de vingerafdruksensor in staat te stellen de vingerafdruk te scannen.
❑ Mogelijk is het moeilijk om de vingerafdruk te registreren of te herkennen als de vinger:
❑ droog of nat is
❑ gerimpeld is
❑ letsel vertoont
❑ vuil is
❑ Een vuile vingerafdruksensor kan leiden tot slechte prestaties bij de herkenning.
❑ Veeg de vingerafdruksensor regelmatig af met een zachte doek.
❑ Gebruik een doekje voor het reinigen van lenzen als de vingerafdruksensor erg vuil is.
❑ Blaas stof weg met een luchtblazer of veeg het weg met een zachte borstel.
n 105 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Een vingerafdruk registreren
Als u de functie voor vingerafdrukverificatie wilt gebruiken, moet u uw vingerafdruk(ken) registreren in de computer.
✍
Stel het Windows-wachtwoord op de computer in voordat u de vingerafdruk(ken) registreert. Raadpleeg Het Windows-wachtwoord toevoegen
(pagina 100) voor uitgebreide instructies.
Een vingerafdruk registreren
!
Met de functie voor opstartbeveiliging kunnen maximaal 10 vingerafdrukken per gebruiker en maximaal 21 vingerafdrukken voor aanmelding bij het
systeem worden geregistreerd. U kunt de vinger waarvan u de vingerafdruk wilt gebruiken voor aanmelding bij het systeem, ook later selecteren.
1
Klik op Start, All Programs, Protector Suite QL en Control Center.
Het venster Fingerprint Control Center verschijnt.
2
Klik op Fingerprints en Initialize.
3
Lees de licentie-overeenkomst, selecteer I Accept the terms of the License Agreement en klik op OK.
Het venster Welcome verschijnt.
4
Klik op Next.
Het venster Finish verschijnt.
5
Zorg dat Enrollment to the hard disk is geselecteerd en klik op Finish.
✍
Uw computer biedt geen ondersteuning voor biometrische apparaten.
n 106 N
Uw VAIO-computer aanpassen
6
Klik op Next.
Het venster Password verschijnt.
✍
Als het Windows-wachtwoord niet is ingesteld op de computer, wordt om wachtwoordregistratie gevraagd.
1 Klik op Yes in het berichtvenster.
2 Voer uw wachtwoord tweemaal in en klik op OK.
7
Voer het Windows-wachtwoord in en klik op Next.
Het venster Enrollment Hints wordt weergegeven.
8
Schakel het selectievakje Run interactive tutorial in en klik op Next.
Het venster Fingerprint Tutorial verschijnt.
9
Lees de informatie in de zelfstudie en klik op Next.
n 107 N
Uw VAIO-computer aanpassen
10 Veeg viermaal met uw vinger over de vingerafdruksensor om een veegtest uit te voeren en klik daarna op Next.
Het venster Enrollment wordt weergegeven.
✍
Raadpleeg Een vingerafdruk scannen (pagina 109) voor meer informatie over de scanprocedure.
Veeg met dezelfde vinger voor de veegtest.
Als een veegtest viermaal mislukt, klikt u op Try again en voert u de veegtest nogmaals uit.
n 108 N
Uw VAIO-computer aanpassen
11 Klik op een knop boven een vinger waarvan u de vingerafdruk wilt registreren.
12 Veeg driemaal met de vinger over de vingerafdruksensor.
13 Klik op Finish.
14 Klik op Close.
✍
Als u nog andere vingerafdrukken wilt registreren, herhaalt u stap 11 en 12 hierboven. Het wordt aanbevolen meer dan twee vingerafdrukken te
registreren.
Vingerafdrukken toevoegen of bewerken
1
Klik op Start, All Programs, Protector Suite QL en Control Center.
Het venster Fingerprint Control Center verschijnt.
2
Klik op Fingerprints en Enroll or Edit Fingerprints.
Het venster Welcome verschijnt.
3
Klik op Next.
4
Voer het Windows-wachtwoord in en klik op Next.
✍
U kunt vingerafdrukherkenning gebruiken in plaats van het Windows-wachtwoord. Veeg met de vinger met de geregistreerde vingerafdruk over de
vingerafdruksensor.
5
Ga naar stap 8 van Een vingerafdruk registreren (pagina 105) en voer de overige procedures uit.
✍
Als u een vingerafdruk wilt toevoegen, klikt u op een knop boven een vinger waarvan u de vingerafdruk nog niet hebt geregistreerd in stap 11 van Een
vingerafdruk registreren (pagina 105). Als u de geregistreerde vingerafdruk wilt wijzigen, klikt u op een knop boven een vinger met de geregistreerde
vingerafdruk, verwijdert u de vingerafdruk en registreert u de gewenste vingerafdruk opnieuw.
n 109 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Een vingerafdruk scannen
1
Plaats het bovenste gewricht van de vinger op de vingerafdruksensor (1).
2
Veeg loodrecht met de vinger over de vingerafdruksensor.
!
Plaats het topje van de vinger in het midden van de vingerafdruksensor.
Scan de vingerafdruk van het bovenste gewricht van de vinger tot aan het topje.
Zorg er tijdens het vegen voor dat de vinger in contact blijft met de vingerafdruksensor.
Het registreren van vingerafdrukken kan mislukken als u te snel of te langzaam veegt met de vinger. Wacht ongeveer één seconde om de
vingerafdruksensor in staat te stellen de vingerafdruk te scannen.
n 110 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Aanmelden bij het systeem
Als u de functie voor vingerafdrukverificatie wilt gebruiken in plaats van het invoeren van een wachtwoord om u aan te melden
bij het systeem, moet u het wachtwoord voor inschakelen en Windows instellen en de computer configureren voor
vingerafdrukverificatie.
Raadpleeg Het wachtwoord instellen (pagina 95) voor meer informatie over het instellen van het wachtwoord voor
inschakelen en Windows.
Aanmelden bij Windows
Als uw vingerafdrukken zijn geregistreerd voor uw gebruikersaccount, kunt u vingerafdrukverificatie gebruiken in plaats van
een wachtwoord in te voeren wanneer u zich aanmeldt bij Windows.
1
Veeg met de vinger met de geregistreerde vingerafdruk over de vingerafdruksensor wanneer het aanmeldingsvenster van
Windows wordt weergegeven.
Windows wordt gestart.
✍
U kunt zich aanmelden bij uw gebruikersaccount door simpelweg met de vinger met de geregistreerde vingerafdruk over de vingerafdruksensor te
vegen, zelfs als de computer door meerdere gebruikers wordt gedeeld.
n 111 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Vingerafdruk gebruiken voor aanmelding bij het systeem
Als uw vingerafdrukken zijn geregistreerd voor het opstartwachtwoord, kunt u vingerafdrukverificatie gebruiken in plaats van
een wachtwoord in te voeren wanneer u de computer inschakelt.
1
Klik op Start, All Programs, Protector Suite QL en Control Center.
Het venster Fingerprint Control Center verschijnt.
2
Klik op Settings en Power-on Security.
Het venster Power-on Security verschijnt.
✍
De optie Power-on Security wordt niet weergegeven als u het opstartwachtwoord niet vooraf hebt ingesteld.
3
Schakel het selectievakje Enable power-on security using fingerprints in en klik op OK.
4
Klik op Fingerprints en Enroll or Edit Fingerprints.
Het venster Welcome verschijnt.
5
Klik op Next.
6
Voer het Windows-wachtwoord in en klik op Next.
7
Schakel het selectievakje Run interactive tutorial uit en klik op Next.
✍
Het berichtvenster Power-on Security verschijnt als het geheugen voor opstartbeveiliging met vingerafdrukverificatie niet vol is.
8
Klik op een knop boven de vinger waarvan u de vingerafdruk wilt gebruiken voor aanmelding bij het systeem en klik op
Next.
✍
Als het geheugen voor opstartbeveiliging met vingerafdrukverificatie de geregistreerde vingerafdrukken bevat, worden geen knoppen weergegeven op
de rij Power-on.
9
Klik op Finish.
n 112 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Aanmelden bij het systeem met de functie voor opstartbeveiliging
1
Zet de computer aan.
Het verificatievenster wordt weergegeven na het VAIO-logo.
2
Veeg met de vinger met de geregistreerde vingerafdruk over de vingerafdruksensor.
Windows wordt gestart.
✍
U kunt ook op Esc drukken en het wachtwoord invoeren met het toetsenbord.
Met de functie voor opstartbeveiliging kunnen maximaal 21 vingerafdrukken worden geregistreerd voor aanmelding bij het systeem.
Vingerafdrukken uitsluiten voor verificatie met de functie voor opstartbeveiliging
Nadat de functie voor opstartbeveiliging is geactiveerd, worden alle extra vingerafdrukken die u registreert, gebruikt voor
vingerafdrukverificatie met de functie. Voer de volgende stappen uit om deze vingerafdrukken uit te sluiten voor verificatie:
✍
U moet het opstartwachtwoord instellen en de functie voor opstartbeveiliging activeren voordat u vingerafdrukken kunt uitsluiten.
1
Klik op Start, All Programs, Protector Suite QL en Control Center.
Het venster Fingerprint Control Center verschijnt.
2
Klik op Settings en Power-on Security.
Het venster Power-on Security verschijnt.
✍
De optie Power-on Security wordt niet weergegeven als u het opstartwachtwoord niet vooraf hebt ingesteld.
3
Selecteer de vinger waarvan u de vingerafdruk wilt uitsluiten en klik op Remove.
n 113 N
Uw VAIO-computer aanpassen
De Password Bank gebruiken
Nadat u uw gebruikersgegevens (gebruikersaccounts, wachtwoorden, enz.) voor websites hebt geregistreerd in de Password
Bank, kunt u vingerafdrukverificatie gebruiken voor het invoeren van benodigde gegevens en het verkrijgen van toegang tot
websites die met een wachtwoord zijn beveiligd.
Een vermelding toevoegen aan de Password Bank
Als u toegang wilt krijgen tot een website die met een wachtwoord is beveiligd via de functie voor vingerafdrukverificatie, moet
u een vermelding voor de website toevoegen aan de Password Bank.
Een vermelding toevoegen aan de Password Bank
1
Ga naar de gewenste website die met een wachtwoord is beveiligd om het invoervenster voor de gebruikersaccount en
het wachtwoord weer te geven.
2
Voer uw gebruikersinformatie (gebruikersnaam, wachtwoord, enz.) in.
3
Veeg met de vinger met de geregistreerde vingerafdruk over de vingerafdruksensor om het menu weer te geven.
4
Selecteer Register.
5
Klik op Continue in het weergegeven venster.
Na voltooiing wordt een berichtballon weergegeven in de titelbalk.
U kunt de vermelding bekijken of bewerken door op de koppeling Registration Details in de berichtballon te klikken.
n 114 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Een vermelding in de Password Bank gebruiken om toegang te krijgen tot een website
Nadat u een vermelding hebt toegevoegd aan de Password Bank, kunt u deze gebruiken om toegang te krijgen tot de
overeenkomstige website die is beveiligd met een wachtwoord.
Toegang krijgen tot een website die is beveiligd met een wachtwoord
1
Ga naar de gewenste website die met een wachtwoord is beveiligd om het invoervenster voor de gebruikersaccount en
het wachtwoord weer te geven.
Er wordt een berichtballon weergegeven om aan te geven dat er een vermelding in de Password Bank beschikbaar is
voor de website.
2
Veeg met de vinger met de geregistreerde vingerafdruk over de vingerafdruksensor.
3
Klik op Yes in het bevestigingsvenster.
Als er een venster met een beveiligingswaarschuwing wordt weergegeven, klikt u op Yes of OK om verder te gaan.
✍
U kunt de gebruikersinformatie die is geregistreerd in de Password Bank altijd opgeven om toegang te krijgen tot websites die zijn beveiligd met een
wachtwoord.
n 115 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Vermeldingen in de Password Bank importeren/exporteren
U kunt vermeldingen exporteren uit of importeren in de Password Bank voor back-up- of hersteldoeleinden.
Een vermelding exporteren
1
Klik op Start, All Programs, Protector Suite QL en Control Center.
Het venster Fingerprint Control Center verschijnt.
2
Klik op Settings en User Settings.
3
Veeg met de vinger met de geregistreerde vingerafdruk over de vingerafdruksensor.
Het venster User Settings verschijnt.
4
Klik op het tabblad Registrations.
5
Selecteer de gewenste vermeldingsnaam in de lijst en klik op Export.
6
Voer een bestandsnaam in en klik op Save.
7
Voer tweemaal een wachtwoord in en klik op OK.
8
Klik op OK.
n 116 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Een vermelding importeren
1
Klik op Start, All Programs, Protector Suite QL en Control Center.
Het venster Fingerprint Control Center verschijnt.
2
Klik op Settings en User Settings.
3
Veeg met de vinger met de geregistreerde vingerafdruk over de vingerafdruksensor.
Het venster User Settings verschijnt.
4
Klik op het tabblad Registrations.
5
Klik op Import.
6
Selecteer een geëxporteerd bestand en klik op Open.
7
Voer het wachtwoord in dat u hebt gebruikt voor het exporteren en klik op OK.
8
Klik op OK.
n 117 N
Uw VAIO-computer aanpassen
De functie File Safe gebruiken
Met de functie File Safe kunt u bestanden of mappen opnemen in een gecodeerd archief als beveiliging tegen ongeoorloofde
toegang. Het gecodeerde archief kan worden gedecodeerd of ontgrendeld om toegang te krijgen tot de bestanden en
mappen in het archief. Hiervoor veegt u met uw vinger over de vingerafdruksensor of voert u het back-upwachtwoord in dat
u voor codering hebt opgegeven.
Een nieuw gecodeerd archief maken om bestanden of mappen in het archief op te nemen
1
Klik met de rechtermuisknop op het gewenste bestand of de gewenste map, en selecteer Add to new encrypted archive.
2
Voer de naam van het archief en het back-upwachtwoord in en klik op OK.
Het coderen wordt gestart. Wanneer het coderen is voltooid, verschijnt een bericht.
3
Selecteer Delete original files als u de oorspronkelijke bestanden of mappen wilt verwijderen, of selecteer Keep original
files als u deze wilt behouden.
✍
Archieven met meerdere gecodeerde bestanden of mappen krijgen de extensie*.uea. Archieven die slechts één gecodeerd bestand bevatten, krijgen de
extensie*.ueaf.
Een bestand of map toevoegen aan een bestaand gecodeerd archief
1
Klik met de rechtermuisknop op het gewenste bestand of de gewenste map, en selecteer Add to existing encrypted
archive.
2
Selecteer het archief (*.uea) waaraan u het bestand of de map wilt toevoegen, en klik op Open.
3
Veeg met de vinger met de geregistreerde vingerafdruk over de vingerafdruksensor.
Het toevoegen van het bestand of de map aan het archief wordt gestart. Wanneer het toevoegen is voltooid, verschijnt
een bericht.
4
Selecteer Delete original files als u de oorspronkelijke bestanden of mappen wilt verwijderen, of selecteer Keep original
files als u deze wilt behouden.
✍
Als het archief niet is vergrendeld, kunt u bestanden en mappen toevoegen aan het archief door ze naar het archief te slepen.
n 118 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Een gecodeerd archief ontgrendelen
1
Klik met de rechtermuisknop op het gewenste archief en selecteer Unlock in het menu.
2
Veeg met de vinger met de geregistreerde vingerafdruk over de vingerafdruksensor.
✍
Door het archief te ontgrendelen krijgt u toegang tot de bestanden of mappen in het archief.
Een gecodeerd archief vergrendelen
1
Klik met de rechtermuisknop op het gewenste archief en selecteer Lock in het menu.
✍
Zie het Help-bestand in de software Protector Suite QL voor meer informatie.
n 119 N
Uw VAIO-computer aanpassen
De toepassingsstarter gebruiken
Met de toepassingsstartfunctie van uw computer kunt u uw voorkeurstoepassing (een programmabestand) starten als deze
is toegewezen aan een vinger met een geregistreerde vingerafdruk. Nadat u een toepassing hebt toegewezen aan uw vinger,
kunt u de toegewezen toepassing openen door met uw vinger over de vingerafdruksensor te vegen.
Een toepassing toewijzen aan uw vinger
Als u de toepassingsstartfunctie wilt gebruiken, moet u vooraf een toepassing toewijzen aan de geregistreerde vingers.
Een toepassing toewijzen aan uw vinger
1
Klik op Start, All Programs, Protector Suite QL en Control Center.
Het venster Fingerprint Control Center verschijnt.
2
Klik op Settings en User Settings.
3
Veeg met de vinger met de geregistreerde vingerafdruk over de vingerafdruksensor.
Het venster User Settings verschijnt.
4
Klik op het tabblad Applications.
5
Klik op Add.
!
Als u een toewijzing wilt toevoegen, moeten ten minste twee geregistreerde vingers zonder toewijzing beschikbaar zijn.
Als u het menu wilt weergeven, moet ten minste één geregistreerde vinger zonder toewijzing beschikbaar zijn.
6
Selecteer een geregistreerde vinger, wijs een toepassing toe en klik op OK.
n 120 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Een toepassing starten met uw vinger
Veeg met de vinger met de gewenste toepassingstoewijzing over de vingerafdruksensor om de overeenkomstige toepassing
te starten.
✍
Veeg met de vinger waaraan geen toepassing is toegewezen over de vingerafdruksensor om het menu weer te geven.
Een toepassingstoewijzing wijzigen
Een toepassingstoewijzing wijzigen
1
Klik op Start, All Programs, Protector Suite QL en Control Center.
Het venster Fingerprint Control Center verschijnt.
2
Klik op Settings en User Settings.
3
Veeg met de vinger met de geregistreerde vingerafdruk over de vingerafdruksensor.
Het venster User Settings verschijnt.
4
Klik op het tabblad Applications.
5
Selecteer de gewenste vinger en klik op Edit.
6
Wijzig de toewijzing en klik op OK.
n 121 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Een toepassingstoewijzing verwijderen
Een toepassingstoewijzing verwijderen
1
Klik op Start, All Programs, Protector Suite QL en Control Center.
Het venster Fingerprint Control Center verschijnt.
2
Klik op Settings en User Settings.
3
Veeg met de vinger met de geregistreerde vingerafdruk over de vingerafdruksensor.
Het venster User Settings verschijnt.
4
Klik op het tabblad Applications.
5
Selecteer de gewenste vinger en klik op Delete.
6
Klik op OK.
n 122 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Geregistreerde vingerafdrukken wissen
Voordat u de computer wegdoet of overdraagt aan een derde, wordt het ten zeerste aanbevolen de vingerafdrukgegevens
die voor de vingerafdruksensor zijn geregistreerd, te wissen nadat u de gegevens in het geïntegreerde flash-geheugen hebt
gewist.
Geregistreerde vingerafdrukken wissen
1
Zet de computer aan.
2
Houd de toets Fn ingedrukt en druk op de toets F2 wanneer het VAIO-logo verschijnt.
Het scherm BIOS Setup verschijnt. Als dit niet het geval is, start u de computer opnieuw op, houdt u de toets Fn ingedrukt
en drukt u meerdere keren op de toets F2 wanneer het VAIO-logo verschijnt.
3
Druk op de toets < of , om Security te selecteren en het tabblad Security weer te geven.
4
Druk op de toets m om Clear Fingerprint Data te selecteren en druk op Enter.
De vingerafdrukgegevens die voor de vingerafdruksensor zijn geregistreerd, worden automatisch gewist wanneer het
systeem opnieuw wordt opgestart.
n 123 N
Uw VAIO-computer aanpassen
De computer instellen met VAIO Control Center
Met het hulpprogramma VAIO Control Center kunt u systeeminformatie controleren en voorkeuren voor de werking van het
systeem instellen.
VAIO Control Center gebruiken
1
Klik op Start, All Programs en VAIO Control Center.
Het venster VAIO Control Center verschijnt.
2
Selecteer het gewenste besturingselement en wijzig de instellingen.
3
Als u klaar bent, klikt u op OK.
De instelling van het gewenste item is gewijzigd.
✍
Klik voor meer informatie over de verschillende opties op Help in het venster VAIO Control Center om het Help-bestand weer te geven.
Niet alle besturingselementen zijn zichtbaar als u VAIO Control Center opent als een standaardgebruiker.
n 124 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Energiebesparingsstanden gebruiken
Als u een batterij gebruikt als stroombron voor de computer, kunt u via de instellingen voor energiebeheer ervoor zorgen dat
de batterij minder snel leeg raakt. Naast de normale werkingsmodus, die u in staat stelt specifieke apparaten uit te schakelen,
heeft de computer twee andere energiebesparingsstanden: slaap- en sluimerstand. Als de computer werkt op batterijstroom,
schakelt deze automatisch over op de sluimerstand wanneer de batterij bijna leeg is, ongeacht de geselecteerde instelling
voor energiebeheer.
!
Als de batterijlading minder dan 10 procent bedraagt, moet u de netadapter aansluiten zodat de batterij weer kan worden opgeladen, of de computer
uitschakelen en een volledig opgeladen batterij plaatsen.
De standaardmodus gebruiken
Dit is de normale toestand als de computer in gebruik is. In deze modus brandt het groene stroomlampje. Om stroom te
besparen wanneer u de computer niet gebruikt, kunt u een specifiek apparaat (bijvoorbeeld het LCD-scherm of de harde
schijf) uitschakelen.
n 125 N
Uw VAIO-computer aanpassen
De slaapstand gebruiken
In de slaapstand wordt het LCD-scherm uitgeschakeld en worden het geïntegreerde flash-geheugen en de CPU ingesteld op
laag energieverbruik. In deze stand knippert het oranje stroomlampje.
Slaapstand activeren
Klik op Start, de pijl naast de knop Lock en Sleep.
Terugkeren naar de normale modus
Druk op een willekeurige toets.
!
Als u de POWER-schakelaar langer dan vier seconden omhoog schuift (in de richting van f op de schakelaar), wordt de computer automatisch
uitgeschakeld. Nog niet opgeslagen gegevens gaan hierbij verloren.
✍
De computer verlaat de slaapstand sneller dan de sluimerstand.
Als de POWER-schakelaar zich in de stand HOLD bevindt, kunt u deze omhoog schuiven (in de richting van f op de schakelaar) om terug te keren naar
de normale modus.
In de slaapstand verbruikt de computer meer stroom dan in de sluimerstand.
!
Als de batterij leeg raakt terwijl de computer in de slaapstand staat, schakelt de computer automatisch over op de sluimerstand.
n 126 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Als de computer gedurende 25 minuten niet wordt gebruikt, wordt de computer in de slaapstand gezet. Om dit te voorkomen,
kunt u de instellingen voor de slaapstand wijzigen.
De instellingen voor de slaapstand wijzigen
1
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram met de energiebeheerstatus op de taakbalk en selecteer Power Options.
2
Klik op Change plan settings onder het actieve energiebeheerschema.
3
Wijzig de tijd waarna u de computer in de slaapstand wilt plaatsen en klik op Save Changes.
n 127 N
Uw VAIO-computer aanpassen
De sluimerstand gebruiken
In de sluimerstand wordt de toestand van het systeem opgeslagen in het geïntegreerde flash-geheugen en wordt de stroom
uitgeschakeld. Zelfs als de batterij leeg raakt, zullen er geen gegevens verloren gaan. In deze stand brandt het stroomlampje
niet.
De sluimerstand activeren
Klik op Start, de pijl naast de knop Lock en Hibernate.
Terugkeren naar de normale modus
Schuif de POWER-schakelaar omhoog (in de richting van f op de schakelaar).
De computer keert terug naar de vorige toestand.
!
Als u de POWER-schakelaar langer dan vier seconden omhoog schuift (in de richting van f op de schakelaar), wordt de computer automatisch
uitgeschakeld.
✍
Als u de computer lange tijd niet gebruikt, zet u de computer in de sluimerstand. Deze stroombesparende stand bespaart u de tijd die nodig is om de
computer af te sluiten of weer te activeren.
Het activeren van de sluimerstand duurt langer dan het activeren van de slaapstand.
Het duurt langer om terug te keren naar de normale modus vanuit de sluimerstand dan vanuit de slaapstand.
In de sluimerstand verbruikt de computer minder stroom dan in de slaapstand.
!
Verplaats de computer niet tot het stroomlampje uitgaat.
n 128 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Energiebeheer met VAIO Power Management
Dankzij energiebeheer kunt u energiebeheerschema's instellen voor werking op netstroom of batterijen, geheel aangepast
aan uw eisen op het gebied van energieverbruik.
VAIO Power Management is een softwaretoepassing die exclusief voor VAIO-computers is ontwikkeld. Met deze
softwaretoepassing kunt u de functies van Windows Energiebeheer gebruiken om een betere werking van de computer en
een langere levensduur van de batterijen zeker te stellen. Zie de Help in het hulpprogramma VAIO Power Management voor
meer informatie over VAIO Power Management.
VAIO Power Management inschakelen
Wanneer u de computer start, verschijnt een pictogram met de energiebeheerstatus op de taakbalk. Dit pictogram geeft aan
op welke stroombron het systeem op dat moment is aangesloten, bijvoorbeeld op netstroom. Klik op dit pictogram om een
venster te openen waarin de energiebeheerstatus wordt weergegeven.
VAIO Power Management wordt toegevoegd aan Power Options Properties van Windows.
VAIO Power Management inschakelen
1
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram met de energiebeheerstatus op de taakbalk en selecteer Power Options.
2
Klik op Change plan settings onder het actieve energiebeheerschema.
3
Klik op Change advanced power settings.
Het venster Power Options verschijnt.
4
Selecteer het tabblad VAIO Power Management.
De standaardinstellingen herstellen
1
Klik op het tabblad VAIO Power Management op Advanced.
Het venster VAIO Power Management verschijnt.
2
Volg de instructies op het scherm om de instellingen te wijzigen.
n 129 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Energiebeheerschema's van VAIO Power Management inschakelen
VAIO Power Management bevat een aantal vooraf ingestelde energiebeheerschema's. Elk energiebeheerschema bestaat
uit een aantal energiebeheerinstellingen die tegemoetkomen aan specifieke energiebeheerdoelstellingen, variërend van
maximaal energiebeheer tot helemaal geen energiebeheer.
Een energiebeheerschema van VAIO Power Management inschakelen
1
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram met de energiebeheerstatus op de taakbalk en selecteer Power Options.
2
Selecteer een energiebeheerschema.
Het energiebeheerschema is ingeschakeld.
Indien nodig kunt u geavanceerde energiebeheerinstellingen wijzigen. Voer de volgende stappen uit:
3
Klik op Change plan settings onder het actieve energiebeheerschema.
4
Klik op Change advanced power settings.
5
Selecteer het tabblad VAIO Power Management.
U kunt de items in de lijst wijzigen.
6
Klik op OK.
n 130 N
Uw VAIO-computer aanpassen
VAIO Power Management Viewer
VAIO Power Management Viewer starten
Klik op
op het tabblad VAIO Power Management.
Of klik op Start, All Programs en VAIO Control Center en VAIO Power Management Viewer om de viewer te starten.
Het energiebeheerschema wijzigen
Selecteer het gewenste energiebeheerschema in de vervolgkeuzelijst in VAIO Power Management Viewer.
Prestaties weergeven met het energiebeheerschema dat is gewijzigd met VAIO Power Management
Wanneer zowel VAIO Power Management als VAIO Power Management Viewer worden uitgevoerd, geeft VAIO Power
Management Viewer de prestaties weer met het energiebeheerschema dat is gewijzigd met VAIO Power Management.
✍
Gebruik VAIO Power Management om het energiebeheerschema in te stellen of te wijzigen.
n 131 N
Voorzorgsmaatregelen
Voorzorgsmaatregelen
In dit deel worden de veiligheidsrichtlijnen en voorzorgsmaatregelen beschreven om beschadiging van de VAIO-computer te
voorkomen.
❑ Met het LCD-scherm omgaan (pagina 132)
❑ De stroomvoorziening gebruiken (pagina 133)
❑ Met de computer omgaan (pagina 134)
❑ De ingebouwde MOTION EYE-camera gebruiken (pagina 136)
❑ Met diskettes omgaan (pagina 137)
❑ Met schijven omgaan (pagina 138)
❑ De batterij gebruiken (pagina 139)
❑ Een hoofdtelefoon gebruiken (pagina 140)
❑ Met een Memory Stick omgaan (pagina 141)
❑ De klapsteun gebruiken (pagina 142)
❑ De adaptergeleider gebruiken (pagina 144)
❑ Het polsbandje gebruiken (pagina 145)
❑ Het kapje van de multifunctionele aanwijzer vervangen (pagina 146)
n 132 N
Voorzorgsmaatregelen
Met het LCD-scherm omgaan
❑ Stel het LCD-scherm niet bloot aan direct zonlicht. Hierdoor kan het LCD-scherm beschadigd raken. Wees voorzichtig
als u de computer gebruikt in de nabijheid van een venster.
❑ Kras niet over het LCD-scherm en oefen er geen druk op uit. Dit kan een defect veroorzaken.
❑ Als u de computer gebruikt bij een lage omgevingstemperatuur, kan het beeld op het LCD-scherm wat blijven hangen.
Dit is geen defect. Als de computer terug op normale temperatuur komt, doet dit probleem zich niet meer voor.
❑ Het beeld op het LCD-scherm kan enigszins blijven hangen als hetzelfde beeld geruime tijd wordt weergegeven. Na enige
tijd verdwijnt dit 'beeldrestant'. U kunt een schermbeveiliging gebruiken om te vermijden dat het beeld inbrandt in het
scherm.
❑ Het LCD-scherm wordt warm tijdens het gebruik van de computer. Dit is normaal en wijst niet op een defect.
❑ Het LCD-scherm is geproduceerd met behulp van precisietechnologie. Het is echter mogelijk dat voortdurend heel kleine
zwarte en/of heldere puntjes (rood, blauw of groen) verschijnen op het LCD-scherm. Dit is een normaal gevolg van het
productieproces en wijst niet op een defect.
❑ Wrijf niet over het LCD-scherm. Hierdoor kan het scherm beschadigd raken. Gebruik een zachte, droge doek om het
LCD-scherm schoon te wrijven.
❑ Wijzig de instelling voor de richting van het LCD-scherm niet in het scherm Tablet PC Settings, zelfs niet als een andere
optie beschikbaar is voor selectie. Hierdoor kan de computer instabiel worden. Sony accepteert geen enkele
aansprakelijkheid voor enige defecten die voortvloeien uit het wijzigen van deze instelling.
n 133 N
Voorzorgsmaatregelen
De stroomvoorziening gebruiken
❑ Zie de online Specificaties voor informatie over de stroomvoorziening van de computer.
❑ Sluit op het stopcontact waarop de computer is aangesloten geen andere toestellen aan die stroom verbruiken
(bijvoorbeeld een kopieerapparaat of papierversnipperaar).
❑ U kunt een contactdoos met een stroomstootbeveiliging kopen. Dit apparaat voorkomt dat de computer beschadigd raakt
door stroomstoten, die zich bijvoorbeeld kunnen voordoen tijdens onweer met bliksem.
❑ Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer.
❑ Houd het netsnoer altijd vast bij de stekker als u het uit het stopcontact trekt. Trek nooit aan het snoer zelf.
❑ Verwijder de stekker van de computer uit het stopcontact als u van plan bent de computer gedurende lange tijd niet te
gebruiken.
❑ Zorg ervoor dat het stopcontact gemakkelijk toegankelijk is.
❑ Trek de netadapter uit het stopcontact als u deze niet gebruikt.
❑ Gebruik uitsluitend de netadapter die wordt geleverd met de computer of originele Sony-producten. Gebruik geen enkele
andere netadapter omdat hierdoor een storing kan worden veroorzaakt.
n 134 N
Voorzorgsmaatregelen
Met de computer omgaan
❑ Reinig de behuizing met een zachte, droge doek, eventueel licht bevochtigd met een milde oplossing van een
schoonmaakmiddel. Gebruik nooit schuursponsjes, schuurmiddelen of oplosmiddelen zoals alcohol en benzeen, omdat
deze de afwerkingslaag van de computer kunnen beschadigen.
❑ Als er een voorwerp of vloeistof in de computer terechtkomt, sluit u de computer onmiddellijk af en verwijdert u de stekker
uit het stopcontact. Het is aan te raden de computer door een gekwalificeerde reparateur te laten nakijken voordat u de
computer weer gebruikt.
❑ Laat de computer niet vallen en plaats geen voorwerpen op de computer.
❑ Plaats de computer niet op een locatie die blootstaat aan:
❑ Warmtebronnen (bijvoorbeeld radiators of luchtkanalen)
❑ Direct zonlicht
❑ Veel stof
❑ Vocht of regen
❑ Mechanische trillingen of schokken
❑ Sterke magneten of luidsprekers die niet magnetisch zijn afgeschermd
❑ Omgevingstemperaturen van meer dan 35°C of minder dan 5°C
❑ Hoge vochtigheid
❑ Plaats geen elektronische apparatuur in de nabijheid van de computer. Het elektromagnetische veld van de computer kan
een storing veroorzaken.
❑ Zorg voor voldoende luchtcirculatie om te voorkomen dat de temperatuur in de computer te hoog oploopt. Plaats de
computer nooit op zachte oppervlakken zoals tapijten of dekens, of in de nabijheid van gordijnen, omdat hierdoor de
ventilatieopeningen geblokkeerd kunnen raken.
❑ De computer gebruikt hoogfrequente radiosignalen die de radio- of TV-ontvangst kunnen storen. Als dit probleem zich
voordoet, plaatst u de computer verder weg van het desbetreffende toestel.
n 135 N
Voorzorgsmaatregelen
❑ Gebruik alleen de aanbevolen randapparaten en interfacekabels, anders kunnen er zich problemen voordoen.
❑ Gebruik geen beschadigde aansluitkabels.
❑ Wanneer de computer snel van een koude naar een warme ruimte wordt overgebracht, kan er in de computer
condensatie van waterdamp optreden. Wacht in een dergelijke situatie minimaal een uur voordat u de computer
inschakelt. Als zich een probleem voordoet, schakelt u de computer uit, verwijdert u de stekker uit het stopcontact en
neemt u contact op met VAIO-Link.
❑ Zorg ervoor dat u altijd het netsnoer verwijdert voordat u de computer schoonmaakt.
❑ Maak regelmatig een reservekopie van uw gegevens om te voorkomen dat er gegevens verloren gaan in geval de
computer beschadigd raakt.
❑ Draag de computer altijd in de meegeleverde beschermhoes.
❑ De meegeleverde beschermhoes is niet schokbestendig. De hoes beschermt de computer alleen tegen krasvorming.
❑ Houd de computer vast met het LCD-scherm naar boven gericht en plaats de computer via de linkerkant in de
meegeleverde beschermhoes.
❑ Verwijder de CompactFlash-geheugenkaart uit de computer voordat u de computer in de meegeleverde
beschermhoes plaatst.
❑ De meegeleverde beschermhoes is niet waterdicht. Veeg de hoes onmiddellijk droog als deze nat wordt.
❑ Gebruik geen oplosmiddelen zoals wasbenzine of thinner om de meegeleverde beschermhoes schoon te maken.
n 136 N
Voorzorgsmaatregelen
De ingebouwde MOTION EYE-camera gebruiken
❑ Laat geen direct zonlicht in de lens van de ingebouwde MOTION EYE-camera vallen, ongeacht de energiemodus van de
computer. Dit kan namelijk een defect aan de camera veroorzaken.
❑ De ingebouwde MOTION EYE-camera is uitgeschakeld als stilstaande beelden of videobeelden worden geïmporteerd
vanaf een i.LINK-compatibel apparaat dat is aangesloten op de i.LINK-poort.
n 137 N
Voorzorgsmaatregelen
Met diskettes omgaan
❑ Open het schuifje van de diskette niet handmatig en raak het oppervlak van de diskette niet aan.
❑ Leg diskettes nooit in de buurt van een magneet.
❑ Leg diskettes nooit in direct zonlicht of in de nabijheid van een warmtebron.
❑ Leg diskettes nooit in de buurt van vloeistoffen. Zorg ervoor dat ze niet nat worden. Als u een diskette niet gebruikt, moet
u deze uit het diskettestation halen en in een diskettedoosje bewaren.
❑ Als de diskette is voorzien van een label, zorgt u ervoor dat dit label goed is vastgeplakt. Als de rand van het label
omgekruld is, kan het aan de binnenkant van het diskettestation blijven plakken en een storing veroorzaken of de diskette
beschadigen.
n 138 N
Voorzorgsmaatregelen
Met schijven omgaan
❑ Raak het oppervlak van een schijf nooit aan.
❑ Laat een schijf nooit vallen en buig een schijf niet.
❑ Vingerafdrukken en stof op het oppervlak van een schijf kunnen tot leesfouten leiden. Houd een schijf altijd vast bij de
rand en het gat in het midden, zoals hieronder wordt weergegeven:
❑ De betrouwbaarheid van een schijf is alleen gewaarborgd wanneer u hier zorgvuldig mee omgaat. Gebruik nooit
wasbenzine of andere oplosmiddelen, thinner, alcohol, schoonmaakmiddelen of antistatische sprays, omdat de schijf
hierdoor beschadigd kan raken.
❑ Als u een schijf wilt reinigen, houdt u de schijf vast aan de rand en wrijft u deze met een zacht doekje van binnen naar
buiten schoon.
❑ Als de schijf erg vuil is, bevochtigt u een zacht doekje met water, wringt u het goed uit en wrijft u het oppervlak van de
schijf van binnen naar buiten schoon. Wrijf de schijf vervolgens goed droog met een droge, zachte doek.
❑ Plak geen labels op schijven. Hierdoor raakt de schijf onherstelbaar beschadigd.
n 139 N
Voorzorgsmaatregelen
De batterij gebruiken
❑ Stel de batterij nooit bloot aan een temperatuur van meer dan 60°C (bijvoorbeeld in direct zonlicht of in een auto die
geparkeerd staat in de zon).
❑ De batterij raakt sneller leeg bij lage temperaturen. Dit komt omdat het rendement van de batterij afneemt bij lage
temperaturen.
❑ Laad de batterijen op bij een temperatuur tussen 10°C en 30°C. Bij lagere temperaturen duurt het opladen langer.
❑ Sommige oplaadbare batterijen voldoen niet aan de kwaliteits- en veiligheidsstandaarden van Sony. Om
veiligheidsredenen werkt deze computer alleen met originele Sony-batterijen die voor dit model zijn ontworpen. Als u een
andere batterij in de computer plaatst, wordt de batterij niet opgeladen en werkt de computer niet.
❑ Er wordt hitte gecumuleerd in de batterij terwijl deze wordt gebruikt of opgeladen. Dit is normaal en is geen reden tot
bezorgdheid.
❑ Plaats de batterij nooit in de buurt van een warmtebron.
❑ Houd de batterij droog.
❑ Open de batterij niet en probeer deze niet uit elkaar te halen.
❑ Stel de batterij niet bloot aan mechanische schokken.
❑ Als u de computer geruime tijd niet gebruikt, verwijdert u de batterij uit de computer om te vermijden dat deze beschadigd
raakt.
❑ Als u de batterij volledig hebt opgeladen maar de batterij toch vrij snel leeg raakt, is het mogelijk dat de batterij bijna
versleten is en moet worden vervangen.
❑ U hoeft de batterij niet te ontladen vóór u deze opnieuw oplaadt.
❑ Als u de batterij geruime tijd niet hebt gebruikt, moet u deze opnieuw opladen.
n 140 N
Voorzorgsmaatregelen
Een hoofdtelefoon gebruiken
❑ Verkeersveiligheid: gebruik geen hoofdtelefoon terwijl u een voertuig/rijtuig bestuurt, fietst of een gemotoriseerd
voertuig bedient. Dit is niet alleen gevaarlijk, maar is in sommige landen zelfs bij wet verboden. Loop niet rond met een
hoofdtelefoon met luide muziek. Dit kan gevaarlijk zijn, vooral op zebrapaden.
❑ Gehoorbeschadiging voorkomen: zet het volume van de hoofdtelefoon niet te hoog. Oorartsen raden af voortdurend en
langdurig luide muziek te beluisteren. Als uw oren beginnen te suizen, verlaagt u het volume of zet u de hoofdtelefoon af.
n 141 N
Voorzorgsmaatregelen
Met een Memory Stick omgaan
❑ Gebruik het apparaat niet op een locatie die blootstaat aan statische elektriciteit of elektrische ruis.
❑ Raak de connector van een Memory Stick niet aan met uw vingers of een metalen voorwerp.
❑ Gebruik alleen het label dat wordt geleverd bij de Memory Stick.
❑ Buig een Memory Stick niet, laat hem niet vallen of stel hem niet bloot aan krachtige schokken.
❑ Haal een Memory Stick niet uit elkaar of wijzig deze niet.
❑ Laat een Memory Stick nooit nat worden.
❑ Gebruik of bewaar een Memory Stick niet op plaatsen die blootstaan aan:
❑ Extreem hoge temperaturen (bijvoorbeeld in een auto die geparkeerd staat in de zon)
❑ Direct zonlicht
❑ Hoge vochtigheid
❑ Corrosieve stoffen
❑ Gebruik het opbergdoosje dat wordt geleverd bij de Memory Stick.
❑ Zorg ervoor dat u een back-up maakt van belangrijke gegevens.
❑ Houd Memory Sticks buiten het bereik van kinderen. Ze kunnen de Memory Sticks inslikken.
❑ Gebruik bij het gebruik van een Memory Stick Duo geen pen met een fijne punt om het label van de Memory Stick Duo
te beschrijven. Als u druk uitoefent op de Memory Stick Duo, kunt u interne onderdelen beschadigen.
n 142 N
Voorzorgsmaatregelen
De klapsteun gebruiken
De draagbare klapsteun, die bij de computer wordt geleverd voor gebruik wanneer u de computer overeind wilt zetten, is niet
van stevig materiaal gemaakt. Oefen geen druk uit op de steun wanneer u deze uitklapt. Voer de volgende stappen uit om
de steun uit te klappen:
1
Bevestig de klapsteun (1) op de geleiders aan de achterzijde van de computer.
!
Plaats de klapsteun zo dat het VAIO-logo op de steun de achterzijde van de computer raakt.
n 143 N
Voorzorgsmaatregelen
2
Klap beide uiteinden van de steun naar binnen.
3
Plaats het smalle uiteinde in de uitsparing van het andere uiteinde, en trek het omhoog tot het vastklikt.
✍
Het smalle uiteinde van de klapsteun is voorzien van twee paar inkepingen, zodat u de computer in twee standen kunt zetten.
n 144 N
Voorzorgsmaatregelen
De adaptergeleider gebruiken
Bij de computer wordt een adaptergeleider geleverd voor het bundelen van de monitor-/netwerkadapter, de netadapter en
het netsnoer wanneer u ze niet met de computer gebruikt.
❑ Zorg dat u ze op de juiste plaats legt, zoals hieronder wordt weergegeven:
❑ Schuif de monitor-/netwerkadapter met het I/O-connectoreinde omlaag in de geleider tot de adapter op de juiste plaats zit.
n 145 N
Voorzorgsmaatregelen
Het polsbandje gebruiken
❑ Om te voorkomen dat u de computer laat vallen moet u het meegeleverde polsbandje via een van de openingen voor het
polsbandje aan de computer bevestigen en het dragen wanneer u de computer op uw handpalmen houdt.
❑ Gebruik het bandje niet om de computer te dragen omdat de computer zo een object kan raken en hierdoor beschadigd
kan raken.
n 146 N
Voorzorgsmaatregelen
Het kapje van de multifunctionele aanwijzer vervangen
Het kapje op de top van de multifunctionele aanwijzer moet regelmatig worden vervangen. Wanneer het versleten raakt,
vervangt u het door een van beide meegeleverde reservekapjes.
❑ Zet het reservekapje stevig vast.
❑ Zorg dat de zijde met een klein uitsteeksel (1) van het reservekapje naar boven is gericht wanneer u het kapje aanbrengt.
n 147 N
Problemen oplossen
Problemen oplossen
In deze sectie wordt beschreven hoe u veelvoorkomende problemen met de VAIO-computer kunt oplossen. Veel problemen
zijn eenvoudig op te lossen. Probeer eerst deze suggesties alvorens contact op te nemen met VAIO-Link.
❑ Computer (pagina 148)
❑ Systeembeveiliging (pagina 155)
❑ Batterij (pagina 156)
❑ Ingebouwde MOTION EYE-camera (pagina 158)
❑ Netwerken (pagina 161)
❑ Bluetooth-technologie (pagina 164)
❑ Optische schijven (pagina 168)
❑ Beeldscherm (pagina 169)
❑ Afdrukken (pagina 174)
❑ Microfoon (pagina 175)
❑ Luidsprekers (pagina 176)
❑ Aanwijsapparaat (pagina 177)
❑ Toetsenbord (pagina 179)
❑ Diskettes (pagina 180)
❑ Audio/video (pagina 181)
❑ Memory Sticks (pagina 182)
❑ Randapparatuur (pagina 183)
n 148 N
Problemen oplossen
Computer
Wat moet ik doen als mijn computer niet opstart?
❑ Controleer of uw computer correct is aangesloten op een stopcontact en is ingeschakeld. Controleer of het stroomlampje
aangeeft dat de computer is ingeschakeld.
❑ Zorg dat de batterij correct is geïnstalleerd en is opgeladen.
❑ Controleer of het diskettestation (indien aanwezig) leeg is.
❑ Als uw computer is aangesloten op een contactdoos of een UPS (Uninterruptible Power Supply of noodvoeding),
controleert u of de contactdoos of UPS op het stopcontact is aangesloten en is ingeschakeld.
❑ Als u een extern beeldscherm gebruikt, controleert u of dit op het stopcontact is aangesloten en is ingeschakeld. Zorg
dat de helderheid en het contrast correct zijn ingesteld. Raadpleeg de handleiding van het beeldscherm voor meer
informatie.
❑ Koppel de netadapter los en verwijder de batterij. Wacht drie tot vijf minuten. Plaats de batterij terug, sluit de netadapter
opnieuw aan en schuif de POWER-schakelaar omhoog (in de richting van f op de schakelaar) om uw computer aan te
zetten.
❑ Condens kan een storing in uw computer veroorzaken. Als dit gebeurt, mag u de computer gedurende ten minste één
uur niet gebruiken.
❑ Controleer of u de meegeleverde Sony-netadapter gebruikt. Voor uw veiligheid dient u alleen originele oplaadbare
batterijen en netadapters van Sony te gebruiken. Deze worden door Sony geleverd voor uw VAIO-computer.
n 149 N
Problemen oplossen
Wat moet ik doen als er een BIOS-foutbericht wordt weergegeven wanneer ik de
computer aanzet?
Als het bericht 'Press <F1> to resume, <F2> to setup' onder in het scherm wordt weergegeven, voert u de volgende stappen uit:
1
Houd de toets Fn ingedrukt en druk op de toets F2.
Het scherm BIOS Setup verschijnt. Als dit niet het geval is, start u de computer opnieuw op, houdt u de toets Fn ingedrukt
en drukt u meerdere keren op de toets F2 wanneer het VAIO-logo verschijnt.
2
Stel de datum in (maand/dag/jaar). Druk op Enter.
3
Druk op de toets m om System Time te selecteren en stel de tijd in (uren: minuten: seconden). Druk op Enter.
4
Druk op de toets , om de tab Exit te selecteren, houd de toets Fn ingedrukt en druk op de toets F9.
Druk wanneer om bevestiging wordt gevraagd op Enter.
5
Selecteer Exit Setup en druk op Enter.
Druk wanneer om bevestiging wordt gevraagd op Enter.
Uw computer wordt opnieuw opgestart.
Als dit probleem zich regelmatig voordoet, neemt u contact op met VAIO-Link.
Wat moet ik doen als het stroomlampje (groen) brandt, maar er niets op mijn scherm
verschijnt?
Voer de volgende stappen uit:
1
Schuif de POWER-schakelaar langer dan vier seconden omhoog (in de richting van f op de schakelaar) om te
controleren of het stroomlampje uit gaat. Zet uw computer opnieuw aan.
2
Als er nog steeds niets op uw computerscherm verschijnt, koppelt u de netadapter los, verwijdert u de batterij en laat u
de computer circa één minuut uitgeschakeld. Plaats de batterij terug, sluit de netadapter aan en zet de computer weer
aan.
n 150 N
Problemen oplossen
Wat moet ik doen als de computer of software niet meer reageert?
❑ Als uw computer niet meer reageert terwijl een softwaretoepassing wordt uitgevoerd, drukt u op de toetsen Alt+Fn+F4
om het toepassingsvenster te sluiten.
❑ Als het drukken op de toetsen Alt+Fn+F4 niet werkt, klikt u op Start, de pijl naast de knop Lock en Shut Down om de
computer uit te schakelen.
❑ Als de computer niet wordt uitgeschakeld, drukt u op de toetsen Ctrl+Alt+Delete, en klikt u op de pijl
Shut down en Shut down.
Als het venster Windows Security verschijnt, klikt u op Shut Down.
naast de knop
!
Als u de computer uitschakelt met de toetsen Ctrl+Alt+Delete of via de POWER-schakelaar, kunnen er niet-opgeslagen gegevens verloren gaan.
❑ Als uw computer nog steeds niet wordt uitgeschakeld, houdt u de POWER-schakelaar omhoog gedrukt (in de richting van
f op de schakelaar) totdat de computer wordt uitgeschakeld.
❑ Verwijder de netadapter en batterij.
❑ Probeer het probleem te verhelpen door de software opnieuw te installeren.
❑ Neem contact op met de maker of leverancier van de software voor technische ondersteuning.
n 151 N
Problemen oplossen
Waarom wordt mijn computer niet in de slaap- of sluimerstand gezet?
Uw computer kan instabiel worden als de werkingsmodus wordt gewijzigd voordat de computer volledig in de slaap- of
sluimerstand is gegaan.
De normale stabiliteit van uw computer herstellen
1
Sluit alle geopende programma's.
2
Klik op Start, de pijl naast de knop Lock en Restart.
3
Als de computer niet opnieuw wordt opgestart, drukt u op de toetsen Ctrl+Alt+Delete, en klikt u op de pijl naast de knop
Shut down en Restart.
4
Als deze procedure niet werkt, houdt u de POWER-schakelaar omhoog gedrukt (in de richting van f op de schakelaar)
totdat de computer wordt uitgeschakeld.
!
Als u de computer uitschakelt via de POWER-schakelaar, kunnen er niet-opgeslagen gegevens verloren gaan.
Wat moet ik doen als het batterijlampje knippert en mijn computer niet opstart?
❑ Dit probleem kan worden veroorzaakt doordat de batterij niet correct is geplaatst. U verhelpt dit probleem door uw
computer uit te schakelen en de batterij te verwijderen. Plaats vervolgens de batterij terug in de computer. Raadpleeg De
batterij plaatsen (pagina 26) voor meer informatie.
❑ Als de symptomen zich blijven voordoen nadat u de bovenstaande stappen hebt uitgevoerd, betekent dit dat de batterij
niet compatibel is. Verwijder de batterij en neem contact op met VAIO-Link.
n 152 N
Problemen oplossen
Wat moet ik doen als er een venster verschijnt met het bericht dat de batterij incompatibel
of verkeerd geplaatst is, en mijn computer overgaat op de sluimerstand?
❑ Dit probleem kan worden veroorzaakt doordat de batterij niet correct is geplaatst. U verhelpt dit probleem door uw
computer uit te schakelen en de batterij te verwijderen. Plaats vervolgens de batterij terug in de computer. Raadpleeg De
batterij plaatsen (pagina 26) voor meer informatie.
❑ Als de symptomen zich blijven voordoen nadat u de bovenstaande stappen hebt uitgevoerd, betekent dit dat de batterij
niet compatibel is. Verwijder de batterij en neem contact op met VAIO-Link.
Waarom wordt in het venster Systeemeigenschappen een lagere processorsnelheid
weergegeven dan de maximale snelheid?
Dit is normaal. Aangezien uw computerprocessor een technologie voor regeling van de processorsnelheid gebruikt om
energie te besparen, kan in Systeemeigenschappen de huidige processorsnelheid worden weergegeven in plaats van de
maximale snelheid.
Wat moet ik doen als Windows niet start als ik mijn computer aanzet, en er een bericht
verschijnt?
Als u driemaal achter elkaar een verkeerd opstartwachtwoord invoert, verschijnt het bericht Enter Onetime Password. Als
u nogmaals driemaal achter elkaar een verkeerd opstartwachtwoord invoert, verschijnt het bericht System Disabled en
wordt Windows niet gestart. Schuif de POWER-schakelaar langer dan vier seconden omhoog (in de richting van f op de
schakelaar) om te controleren of het stroomlampje uit gaat. Wacht 10 tot 15 seconden, zet uw computer opnieuw aan en voer
het juiste wachtwoord in. Controleer wanneer u het wachtwoord invoert of de lampjes voor de toetsen Num Lk en Caps Lock
uit zijn. Als een van deze lampjes brandt, houdt u de toets Fn ingedrukt en drukt u op de toets Num Lk, of drukt u gewoon
op de toets Caps Lock om het lampje uit te schakelen voordat u het wachtwoord invoert.
n 153 N
Problemen oplossen
Wat moet ik doen als mijn spelsoftware niet werkt of steeds vastloopt?
❑ Kijk op de website van het spel of er patches of updates kunnen worden gedownload.
❑ Zorg dat u het meest recente videostuurprogramma hebt geïnstalleerd.
❑ Op sommige VAIO-modellen wordt het grafische geheugen gedeeld met het systeem. In dit geval kunnen geen optimale
grafische prestaties worden gegarandeerd.
Wat moet ik doen als ik het BIOS-wachtwoord ben vergeten?
Als u het BIOS-wachtwoord bent vergeten, neemt u contact op met VAIO-Link om het wachtwoord opnieuw in te stellen.
Hiervoor worden kosten in rekening gebracht.
Waarom duurt het lang voordat mijn computer wordt opgestart?
Als Personal Firewall van Norton Internet Security actief is, kan het enige tijd duren voordat het bureaublad verschijnt
vanwege de uitgevoerde controles voor de netwerkbeveiliging.
n 154 N
Problemen oplossen
Waarom wordt mijn scherm niet uitgeschakeld als de geselecteerde tijd voor automatisch
uitschakelen is verstreken?
Met de oorspronkelijk geselecteerde schermbeveiliging van VAIO wordt de timerinstelling, die u kunt selecteren met
Energiebeheer van Windows en waarmee uw computerscherm wordt uitgeschakeld, gedeactiveerd.
Wijzig de oorspronkelijk geselecteerde schermbeveiliging van VAIO.
Wat moet ik doen als ik de computer niet kan opstarten vanaf een extern aangesloten
apparaat?
Als u de computer wilt opstarten vanaf een extern apparaat, bijvoorbeeld het USB-diskettestation of het optische USB/i.LINKstation, moet u het opstartapparaat wijzigen.
Zet de computer aan, houd de toets Fn ingedrukt en druk op de toets F11 wanneer het VAIO-logo verschijnt.
n 155 N
Problemen oplossen
Systeembeveiliging
In dit gedeelte vindt u informatie over hoe u ervoor zorgt dat de computer probleemloos blijft werken en hoe u de computer
beschermt tegen mogelijke inbreuken op de beveiliging.
Hoe kan ik mijn computer beschermen tegen beveiligingsproblemen, zoals virussen?
Het besturingssysteem Microsoft Windows is vooraf op uw computer geïnstalleerd. De beste manier om uw computer te
beschermen tegen beveiligingsproblemen, zoals virussen, is regelmatig de nieuwste Windows-updates te downloaden en te
installeren.
U ontvangt belangrijke Windows-updates door de volgende stappen uit te voeren:
!
Uw computer moet verbinding hebben met het internet voordat u updates kunt ontvangen.
1
Maak verbinding met het internet.
2
Dubbelklik op het pictogram Windows Security Alerts op de taakbalk.
3
Volg de aanwijzingen op het scherm om automatische of geplande updates in te stellen.
Hoe zorg ik dat de antivirussoftware bijgewerkt blijft?
U kunt het softwareprogramma Norton Internet Security bijgewerkt houden met de meest recente updates van Symantec
Corporation.
De nieuwste beveiligingsupdate downloaden en installeren
1
Klik op Start, All Programs, Norton Internet Security en Norton Internet Security.
2
Klik op het item om de software in het linkerdeelvenster bij te werken.
3
Volg de aanwijzingen op het scherm om updates te selecteren en te downloaden.
n 156 N
Problemen oplossen
Batterij
Hoe weet ik wat de oplaadstatus van de batterij is?
Zie De batterij opladen (pagina 27).
Wanneer werkt de computer op netstroom?
Als uw computer rechtstreeks op de netadapter is aangesloten, werkt deze op netstroom, zelfs als de batterij is geplaatst.
Wanneer moet ik de batterij opnieuw opladen?
❑ Als het batterijniveau minder dan 10 procent bedraagt.
❑ Als het batterijlampje en het stroomlampje beide knipperen.
❑ Als u de batterij gedurende lange tijd niet hebt gebruikt.
Wanneer moet ik de batterij vervangen?
Als de batterijlading nog steeds laag is nadat u de batterij hebt opgeladen, heeft de batterij waarschijnlijk het einde van de
gebruiksduur bereikt en dient u deze te vervangen.
n 157 N
Problemen oplossen
Moet ik me zorgen maken als de geplaatste batterij warm is?
Nee, het is normaal dat de batterij warm wordt wanneer uw computer op batterijstroom werkt.
Kan mijn computer in de sluimerstand gaan terwijl de batterij wordt gebruikt?
Uw computer kan in de sluimerstand gaan terwijl de batterij wordt gebruikt, maar sommige softwareprogramma's en
randapparaten kunnen voorkomen dat de sluimerstand wordt geactiveerd. Als u een programma gebruikt dat voorkomt dat
de sluimerstand wordt geactiveerd, slaat u uw gegevens regelmatig op om te voorkomen dat u gegevens kwijtraakt.
Raadpleeg De sluimerstand gebruiken (pagina 127) voor informatie over hoe u de sluimerstand handmatig activeert.
n 158 N
Problemen oplossen
Ingebouwde MOTION EYE-camera
Waarom worden er in het viewervenster geen beelden of beelden van slechte kwaliteit
weergegeven?
❑ De ingebouwde MOTION EYE-camera kan niet tegelijk worden gebruikt in meer dan één softwaretoepassing. Als de
camera wordt gebruikt in een andere softwaretoepassing, moet u deze toepassing eerst sluiten voordat u de ingebouwde
MOTION EYE-camera kunt gebruiken.
❑ Er is mogelijk onvoldoende videogeheugen om beelden van de ingebouwde MOTION EYE-camera weer te geven. Het
probleem wordt mogelijk opgelost als u de resolutie of het aantal kleuren van het LCD-scherm verlaagt.
❑ Als u een snel bewegend object bekijkt, kan het viewervenster wat ruis vertonen, zoals horizontale strepen. Dit is normaal
en wijst niet op een defect.
❑ Als het probleem zich blijft voordoen, start u uw computer opnieuw op.
Waarom zijn de vastgelegde beelden van slechte kwaliteit?
❑ Als de beelden zijn vastgelegd bij tl-licht, kan de reflectie van het licht worden weergegeven.
❑ Donkere gedeelten van vastgelegde beelden kunnen worden weergegeven met ruis.
Waarom gaan er bij het vastleggen van de beelden frames verloren en treden
onderbrekingen op in het geluid?
❑ De effectinstellingen van uw softwaretoepassingen kunnen de oorzaak zijn van de verloren frames. Raadpleeg het Helpbestand van de softwaretoepassing voor meer informatie.
❑ Er worden mogelijk meer softwaretoepassingen uitgevoerd dan de computer kan verwerken. Sluit de toepassingen die u
op dat moment niet gebruikt.
❑ De functie voor energiebeheer van uw computer is mogelijk geactiveerd. Controleer de CPU-prestaties.
n 159 N
Problemen oplossen
Waarom gaan er bij het afspelen van films frames verloren als de computer de batterij
gebruikt?
De batterij is bijna leeg. Sluit uw computer aan op een stopcontact.
Waarom flikkert het beeld dat wordt vastgelegd door de ingebouwde MOTION EYEcamera?
Dit probleem doet zich voor als u de camera gebruikt bij tl-licht. Het wordt veroorzaakt door het verschil tussen de
lichtuitvoerfrequentie en de sluitertijd.
Als u de ruis die wordt veroorzaakt door flikkering wilt verminderen, wijzigt u de hoek van de computer of past u de helderheid
van de camerabeelden aan. In sommige softwaretoepassingen kunt u een van de camera-eigenschappen (bijvoorbeeld
LightSource, Flickness, enzovoort) instellen op een specifieke waarde om de ruis te verminderen die wordt veroorzaakt
door flikkering.
Waarom wordt de video-invoer van de ingebouwde MOTION EYE-camera een paar
seconden onderbroken?
De video-invoer kan een paar seconden worden onderbroken als de belasting van de CPU hoger wordt.
Dit is normaal en wijst niet op een defect.
n 160 N
Problemen oplossen
Waarom kan ik de ingebouwde MOTION EYE-camera niet gebruiken?
❑ De ingebouwde MOTION EYE-camera kan niet tegelijk worden gebruikt in meer dan één softwaretoepassing. Als de
camera wordt gebruikt in een andere softwaretoepassing, moet u deze toepassing eerst sluiten voordat u de ingebouwde
MOTION EYE-camera kunt gebruiken.
❑ U kunt de ingebouwde MOTION EYE-camera niet gebruiken als de schermweergave is geroteerd. Herstel de standaard
schermweergave.
❑ Als het probleem zich blijft voordoen, moet u de stuurprogrammasoftware voor de camera opnieuw installeren. Voer de
volgende stappen uit:
1
Klik op Start, Control Panel, Hardware and Sound en Device Manager.
2
Dubbelklik op Imaging devices.
3
Klik met de rechtermuisknop op de apparaatnaam van uw camera en klik op Update Driver Software.
Wat moet ik doen als mijn computer instabiel gedrag vertoont wanneer hij in een
energiebesparingsstand wordt gezet terwijl de ingebouwde MOTION EYE-camera in
gebruik is?
❑ Zet de computer nooit in de slaap- of sluimerstand als u de ingebouwde MOTION EYE-camera gebruikt.
❑ Als de computer automatisch in de slaap- of sluimerstand wordt gezet, wijzigt u de instellingen van de overeenkomstige
energiebesparingsstand. Raadpleeg Energiebesparingsstanden gebruiken (pagina 124) als u de instellingen wilt
wijzigen.
n 161 N
Problemen oplossen
Netwerken
Wat moet ik doen als mijn computer geen verbinding kan maken met een draadloos LANtoegangspunt?
❑ De beschikbaarheid van de verbinding wordt beïnvloed door de afstand en door obstakels. Mogelijk moet u uw computer
verder weg van obstakels of dichter bij een gebruikt toegangspunt plaatsen.
❑ Controleer of de schakelaar WIRELESS of WIRELESS LAN is ingeschakeld en of het lampje voor draadloos LAN op uw
computer brandt.
❑ Controleer of het toegangspunt is ingeschakeld.
❑ Voer de volgende stappen uit om de instellingen te controleren:
1 Klik op Start en Control Panel.
2 Klik op View network status and tasks onder Network and Internet.
3 Klik op Connect to a network om te controleren of uw toegangspunt is geselecteerd.
❑ Controleer of de coderingssleutel correct is.
❑ Controleer of Maximum Performance is geselecteerd onder Wireless Adapter settings in het venster Power Options.
Als u een andere optie selecteert, kunnen communicatieproblemen optreden. Voer de volgende stappen uit om de
instellingen te wijzigen:
1 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram met de energiebeheerstatus op de taakbalk en selecteer Power
Options.
2 Klik op Change Plan Settings onder het actieve energiebeheerschema.
3 Klik op Change advanced power settings.
Het venster Power Options verschijnt.
4 Klik op het tabblad Advanced settings.
5 Dubbelklik op Wireless Adapter Settings en Power Saving Mode.
6 Selecteer Maximum Performance in de vervolgkeuzelijst voor zowel On battery als Plugged in.
n 162 N
Problemen oplossen
Wat moet ik doen als ik geen toegang tot het internet krijg?
❑ Controleer de instellingen voor het toegangspunt. Raadpleeg de handleiding bij uw toegangspunt voor meer informatie.
❑ Controleer of uw computer en het toegangspunt verbinding met elkaar hebben.
❑ Plaats uw computer verder weg van obstakels of dichter bij het toegangspunt dat u gebruikt.
❑ Controleer of uw computer correct is geconfigureerd voor internettoegang.
❑ Controleer of Maximum Performance is geselecteerd onder Wireless Adapter settings in het venster Power Options.
Als u een andere optie selecteert, kunnen communicatieproblemen optreden. Volg de stappen uit Wat moet ik doen als
mijn computer geen verbinding kan maken met een draadloos LAN-toegangspunt? (pagina 161) om de
instellingen te wijzigen.
Waarom verloopt de gegevensoverdracht traag?
❑ De gegevensoverdrachtsnelheid van het draadloze LAN wordt beïnvloed door de afstand en obstakels tussen apparaten
en toegangspunten. Andere factoren zijn apparaatconfiguraties, zendomstandigheden en softwarecompatibiliteit. Voor
een maximale overdrachtsnelheid moet u uw computer mogelijk verder weg van obstakels of dichter bij een gebruikt
toegangspunt plaatsen.
❑ Als u een draadloos LAN-toegangspunt gebruikt, kan het apparaat tijdelijk zijn overbelast, afhankelijk van het aantal
apparaten dat communiceert via het toegangspunt.
❑ Als het toegangspunt de werking van andere toegangspunten verstoort, wijzigt u het kanaal voor het toegangspunt.
Raadpleeg de handleiding bij uw toegangspunt voor meer informatie.
❑ Controleer of Maximum Performance is geselecteerd onder Wireless Adapter settings in het venster Power Options.
Als u een andere optie selecteert, kunnen communicatieproblemen optreden. Volg de stappen uit Wat moet ik doen als
mijn computer geen verbinding kan maken met een draadloos LAN-toegangspunt? (pagina 161) om de
instellingen te wijzigen.
n 163 N
Problemen oplossen
Hoe voorkom ik onderbrekingen in de gegevensoverdracht?
❑ Als uw computer verbinding heeft met een toegangspunt, kan de gegevensoverdracht worden onderbroken bij verzending
van grote bestanden of als de computer in de buurt van een magnetron of draadloze telefoon staat.
❑ Plaats uw computer dichter bij het toegangspunt.
❑ Controleer of de verbinding met het toegangspunt intact is.
❑ Wijzig het kanaal van het toegangspunt. Raadpleeg de handleiding bij uw toegangspunt voor meer informatie.
❑ Controleer of Maximum Performance is geselecteerd onder Wireless Adapter settings in het venster Power Options.
Als u een andere optie selecteert, kunnen communicatieproblemen optreden. Volg de stappen uit Wat moet ik doen als
mijn computer geen verbinding kan maken met een draadloos LAN-toegangspunt? (pagina 161) om de
instellingen te wijzigen.
Wat zijn kanalen?
❑ Draadloze LAN-communicatie vindt plaats over gedeelde frequentiebanden, kanalen genoemd. Draadloze LANtoegangspunten van andere fabrikanten kunnen zijn ingesteld op andere kanalen dan Sony-apparaten.
❑ Als u een draadloos LAN-toegangspunt gebruikt, raadpleegt u de verbindingsinformatie in de handleiding bij uw
toegangspunt.
Waarom wordt de netwerkverbinding verbroken als ik de coderingssleutel wijzig?
De peer-to-peer netwerkverbinding tussen twee computers met de draadloze LAN-functionaliteit kan worden verbroken als
de coderingssleutel wordt gewijzigd. U kunt de coderingssleutel uit het oorspronkelijke profiel herstellen of de sleutel opnieuw
invoeren op beide computers, zodat de sleutels overeenstemmen.
n 164 N
Problemen oplossen
Bluetooth-technologie
Wat moet ik doen als andere Bluetooth-apparaten mijn computer niet kunnen detecteren?
❑ Controleer of de Bluetooth-functionaliteit op beide apparaten is ingeschakeld.
❑ Als het Bluetooth-lampje niet brandt, zet u de schakelaar WIRELESS aan.
❑ U kunt de Bluetooth-functies niet gebruiken wanneer de computer in de slaap- of sluimerstand staat. Ga terug naar de
normale modus en schakel de schakelaar WIRELESS in.
❑ Mogelijk is de afstand tussen de computer en het apparaat te groot. De draadloze technologie van Bluetooth werkt het
beste als de apparaten niet meer dan 10 meter van elkaar verwijderd zijn.
Waarom detecteert mijn computer geen andere Bluetooth-apparaten?
Als het apparaat ook is aangesloten op andere apparaten, wordt het mogelijk niet weergegeven in de Bluetooth-software of
is er geen communicatie met het apparaat mogelijk.
Wat moet ik doen als ik het Bluetooth-apparaat waarmee ik wil communiceren niet kan
vinden?
❑ Controleer of de Bluetooth-functie van het apparaat waarmee u wilt communiceren, is ingeschakeld. Raadpleeg de
handleiding van het andere apparaat voor meer informatie.
❑ Wanneer het apparaat waarmee u wilt communiceren al met een ander Bluetooth-apparaat communiceert, is het mogelijk
dat het niet wordt gevonden of dat het niet met de computer kan communiceren.
❑ Als u wilt dat andere Bluetooth-apparaten met de computer kunnen communiceren, klikt u met de rechtermuisknop op
het Bluetooth-pictogram
op de taakbalk en selecteert u Options in het menu om het venster Options te openen.
Controleer vervolgens of de juiste beveiligingsmodi zijn geselecteerd op het tabblad Security. Raadpleeg de Help in de
Bluetooth-software voor meer informatie over de beveiligingsmodi.
Raadpleeg Communiceren met een ander Bluetooth-apparaat (pagina 64) voor meer informatie over het venster
Bluetooth-apparaat.
n 165 N
Problemen oplossen
Wat moet ik doen als andere Bluetooth-apparaten geen verbinding met mijn computer
kunnen maken?
❑ Controleer of het andere apparaat is geverifieerd.
❑ Mogelijk staat de computer niet toe dat andere apparaten verbinding maken. Voer de volgende stappen uit om
verbindingen van andere Bluetooth-apparaten in te schakelen:
1
Klik met de rechtermuisknop op het Bluetooth-pictogram
op de taakbalk.
2
Selecteer Options in het menu.
Het venster Options verschijnt.
3
Controleer of op het tabblad Security het Bluetooth-beveiligingsniveau Standard of Low is geselecteerd.
Als een aangepast Bluetooth-beveiligingsniveau is geselecteerd, klikt u op de knop Default level.
4
Klik op OK.
❑ De afstand waarover gegevens kunnen worden uitgewisseld, kan minder zijn dan 10 meter, afhankelijk van de obstakels
tussen de twee apparaten, de kwaliteit van de radiogolven, het besturingssysteem of de gebruikte software. Zet uw
computer en Bluetooth-apparaten dichter bij elkaar.
❑ Wanneer het apparaat waarmee u wilt communiceren al met een ander Bluetooth-apparaat communiceert, is het mogelijk
dat het niet wordt gevonden of dat het niet met de computer kan communiceren.
❑ Controleer of de Bluetooth-functie van het apparaat waarmee u wilt communiceren, is ingeschakeld. Raadpleeg de
handleiding van het andere apparaat voor meer informatie.
n 166 N
Problemen oplossen
Waarom is mijn Bluetooth-verbinding traag?
❑ De snelheid van de gegevensoverdracht hangt af van de obstakels en/of de afstand tussen de twee apparaten, de
kwaliteit van de radiogolven, het besturingssysteem of de gebruikte software. Zet uw computer en Bluetooth-apparaten
dichter bij elkaar.
❑ De 2,4GHz-radiofrequentie die door Bluetooth- en draadloze LAN-apparaten wordt gebruikt, wordt ook gebruikt door
andere apparaten. Bluetooth-apparaten beschikken over technologie die storing minimaliseert van andere apparaten die
dezelfde golflengte gebruiken, wat echter kan leiden tot een lagere communicatiesnelheid en een kleiner
verbindingsbereik. De communicatie kan ook worden onderbroken door interferentie van andere apparaten.
❑ De beschikbaarheid van de verbinding wordt beïnvloed door de afstand en door obstakels. Mogelijk moet u de computer
verder weg plaatsen van obstakels of dichter bij het apparaat waarmee de computer is verbonden.
❑ Verwijder obstakels tussen de computer en het apparaat waarmee de computer is verbonden.
❑ Vanwege de beperkingen van de Bluetooth-standaard kunnen grote bestanden tijdens de continue overdracht soms
beschadigd raken als gevolg van elektromagnetische interferentie uit de omgeving.
Waarom verschijnt er een bericht waarin om verificatie wordt gevraagd?
Het Bluetooth-apparaat waarnaar u probeert te verzenden, vraagt om een verificatie van de verbinding. Met dit apparaat is
alleen Bluetooth-communicatie mogelijk als op beide apparaten verificatie plaatsvindt.
Waarom krijg ik geen verbinding met een service die wordt ondersteund door het
Bluetooth-apparaat waarmee ik contact wil maken?
Verbinding is alleen mogelijk voor services die ook worden ondersteund op de computer met de Bluetooth-functionaliteit. Zie
de Help in de Bluetooth-software voor meer informatie.
n 167 N
Problemen oplossen
Kan ik een apparaat met Bluetooth-technologie in vliegtuigen gebruiken?
Met Bluetooth-technologie verzendt de computer een radiofrequentie van 2,4 GHz. Op gevoelige locaties, zoals ziekenhuizen
en vliegtuigen, kunnen beperkingen gelden voor het gebruik van Bluetooth-apparaten vanwege radiostoring. Vraag het
personeel of het gebruik van de Bluetooth-functionaliteit op de computer is toegestaan.
Waarom krijg ik geen verbinding met een Bluetooth-apparaat door het IP-adres op te
geven op een PAN (Personal Area Network)?
Voor de Bluetooth-software wordt DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) gebruikt om IP-adressen toe te wijzen aan
actieve draadloze apparaten. Als u een vast IP-adres opgeeft voor het apparaat waarmee u verbinding wilt maken, kan er
geen dynamisch IP-adres worden toegewezen aan het apparaat. Geef geen IP-adressen op wanneer u een PAN gebruikt.
Waarom kan ik de Bluetooth-functionaliteit niet gebruiken wanneer ik me bij de computer
aanmeld met standaard gebruikersrechten?
De Bluetooth-functionaliteit is mogelijk niet beschikbaar voor gebruikers met standaardrechten op de computer. Meld u bij de
computer aan als gebruiker met beheerdersrechten.
Waarom krijg ik geen verbinding met een Bluetooth-apparaat in de PAN User-modus?
Als het apparaat waarmee u verbinding wilt maken Bluetooth-communicatie alleen ondersteunt in de PAN User-modus, kunt
u geen verbinding tot stand brengen vanaf de computer.
Waarom kan ik de Bluetooth-software niet gebruiken als een andere gebruiker?
Als de vorige gebruiker zich niet afmeldt van het systeem, werkt de Bluetooth-software niet voor de nieuwe gebruiker. Meld
u af voordat u de software gebruikt als een andere gebruiker. Als u zich wilt afmelden van het systeem, klikt u op Start, de
pijl naast de knop Lock en Log Off.
n 168 N
Problemen oplossen
Optische schijven
Wat moet ik doen als ik geen gegevens op CD-media kan schrijven?
❑ Start geen software en zorg dat er geen programma's automatisch worden gestart, zelfs geen schermbeveiliging.
❑ Gebruik het toetsenbord niet.
❑ Als u een CD-R/RW-schijf gebruikt waarop een label is geplakt, vervangt u deze door een schijf waarop geen label is
geplakt. Het gebruik van een schijf waarop een label is geplakt, kan een schrijffout of andere beschadigingen
veroorzaken.
Wat moet ik doen als ik geen gegevens op DVD-media kan schrijven?
❑ Zie erop toe dat u de juiste beschrijfbare DVD gebruikt.
❑ Controleer welke indeling voor beschrijfbare DVD's compatibel is met het optionele externe optische station. Houd er
rekening mee dat beschrijfbare DVD's van bepaalde merken mogelijk niet werken.
❑ De vooraf geïnstalleerde software op de computer biedt geen ondersteuning voor het kopiëren van DVD-films. Met
Macrovision of een vergelijkbare videobeveiligingstechnologie wordt voorkomen dat gebruikers DVD-films kopiëren. Een
DVD-film kopiëren vormt een inbreuk op het auteursrecht en is daarom illegaal.
n 169 N
Problemen oplossen
Beeldscherm
Waarom gaat mijn scherm uit?
❑ Uw computerscherm kan uitgaan als de computer geen stroom meer krijgt of als een energiebesparingsstand wordt
geactiveerd (slaap- of sluimerstand). Als de computer in de slaapstand LCD (Video) staat, drukt u op een toets om de
normale modus van de computer te herstellen. Raadpleeg Energiebesparingsstanden gebruiken (pagina 124) voor
meer informatie.
❑ Mogelijk staat de POWER-schakelaar in de stand HOLD. Schuif de POWER-schakelaar omhoog (in de richting van f op
de schakelaar) om de schakelaar te ontgrendelen.
❑ Controleer of uw computer correct is aangesloten op een stopcontact en is ingeschakeld. Controleer of het stroomlampje
aangeeft dat de computer is ingeschakeld.
❑ Als uw computer op batterijstroom werkt, controleert u of de batterij correct is geplaatst en is opgeladen. Zie De batterij
gebruiken (pagina 26) voor meer informatie.
❑ Als de beeldschermmodus is ingesteld op het externe beeldscherm, selecteert u
in VAIO Touch Launcher.
Waarom wordt op mijn TV-scherm niet het hele beeld van een DVD-video weergegeven?
De schermresolutie is mogelijk niet correct ingesteld. Het wordt aanbevolen een schermresolutie van 1024 x 768 of minder
in te stellen, afhankelijk van de grootte van uw externe beeldscherm.
Hoe pas ik het beeld op mijn televisiescherm aan?
Gebruik de bediening van het externe beeldscherm om het beeld aan te passen. Raadpleeg de handleiding bij uw TV voor
meer informatie.
n 170 N
Problemen oplossen
Hoe pas ik de schermresolutie van mijn televisiescherm aan?
❑ Uw TV-scherm toont mogelijk niet het hele beeld van een video als de schermresolutie hoger dan 1024 x 768 is ingesteld.
Wijzig de schermresolutie in 1024 x 768 of kleiner.
❑ Als u de AV Out-aansluiting gebruikt, sluit u de AV-kabel (audio/video) aan op uw computer voordat u deze opstart.
Voer de volgende stappen uit om de schermresolutie te wijzigen:
1
Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad en selecteer Personalize in het snelmenu.
2
Klik op Display Settings.
Het venster Display Settings verschijnt.
3
Verplaats de schuifregelaar onder Resolution naar links om de resolutie te verlagen of naar rechts om de resolutie
te verhogen.
Hoe schakel ik de schermuitvoer van mijn scherm om naar TV?
Zie Weergavemodi selecteren (pagina 84).
U kunt ook VAIO Touch Launcher gebruiken om de schermuitvoer om te schakelen. Raadpleeg het Help-bestand van de
software voor meer informatie.
n 171 N
Problemen oplossen
Waarom geeft mijn scherm geen video weer?
❑ Als het externe beeldscherm voor de uitvoer is geselecteerd, maar het externe beeldscherm niet is aangesloten, kunt u
geen videobeeld op uw computerscherm zien. Stop het afspelen van de video, wijzig de uitvoer naar het computerscherm
en speel de video opnieuw af. Zie Weergavemodi selecteren (pagina 84) voor het wijzigen van de schermuitvoer. U
kunt ook VAIO Touch Launcher gebruiken om de schermuitvoer te wijzigen. Raadpleeg het Help-bestand van de
software voor meer informatie.
❑ De computer heeft mogelijk onvoldoende videogeheugen om video's met een hoge resolutie af te spelen. Als dat het
geval is, verlaagt u de resolutie van het LCD-scherm.
Voer de volgende stappen uit om de schermresolutie te wijzigen:
1
Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad en selecteer Personalize in het snelmenu.
2
Klik op Display Settings.
Het venster Display Settings verschijnt.
3
Verplaats de schuifregelaar onder Resolution naar links om de resolutie te verlagen of naar rechts om de resolutie
te verhogen.
!
U kunt de waarde van het totale beschikbare grafische geheugen en het videogeheugen controleren. Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad,
kies Personalize in het snelmenu, en klik op Display Settings, Advanced Settings en het tabblad Adaptor. De weergegeven waarde komt mogelijk niet
overeen met de werkelijke hoeveelheid geheugen in de computer.
Wat moet ik doen als het scherm donker is?
Gebruik VAIO Touch Launcher om de helderheid van het computerscherm te verhogen. Raadpleeg het Help-bestand van
de software voor meer informatie.
n 172 N
Problemen oplossen
Waarom kan ik het aanraakscherm niet gebruiken?
❑ Mogelijk staat de POWER-schakelaar in de stand HOLD. Schuif de POWER-schakelaar omhoog (in de richting van f op
de schakelaar) om de schakelaar te ontgrendelen.
❑ Mogelijk is het aanraakscherm uitgeschakeld.
Gebruik VAIO Control Center om het aanraakscherm te activeren. Zie De computer instellen met VAIO Control
Center (pagina 123) en raadpleeg het overeenkomstige Help-bestand voor meer informatie.
Waarom kan ik de schermweergave niet roteren met de roteerknop in VAIO Touch
Launcher?
❑ Mogelijk is de kleurkwaliteit van het LCD-scherm niet correct.
Als u de schermweergave wilt roteren, moet u Medium (16 bit) of Highest (32 bit) onder Colors op het tabblad Monitor
in het venster Display Settings selecteren. Voer de volgende stappen uit om de kleurkwaliteit te wijzigen:
1
Klik op Start en Control Panel.
2
Klik op Adjust screen resolution onder Appearance and Personalization.
3
Selecteer de juiste kleurkwaliteit in de vervolgkeuzelijst Colors.
❑ Mogelijk wordt de geroteerde schermweergave niet door uw software ondersteund. Gebruik uw computer in de
horizontale stand als u de desbetreffende software wilt gebruiken.
Wat moet ik doen als er niets op de externe monitor verschijnt?
Als u de schermuitvoer niet kunt wijzigen met de toetsen Fn+F7, moet u de instellingen voor de externe monitor wijzigen in
VAIO Control Center. Hiervoor start u VAIO Control Center, selecteert u het besturingselement voor de externe monitor
en schakelt u het selectievakje uit van de functie die automatisch de externe monitor selecteert voor uitvoer. Probeer
vervolgens de methode met de toetsen Fn+F7 om de uitvoer te wijzigen.
n 173 N
Problemen oplossen
Hoe voer ik Windows Aero uit?
Deze vraag is alleen van toepassing op bepaalde modellen.
Als u Windows Aero wilt uitvoeren, voert u de volgende stappen uit:
1
Klik op Start en Control Panel.
2
Klik op Customize colors onder Appearance and Personalization.
3
Klik op Open classic appearance properties for more color options voor meer kleuropties.
Het venster Appearance Settings verschijnt.
4
Selecteer Windows Aero in de opties Color scheme op het tabblad Appearance.
5
Klik op OK.
n 174 N
Problemen oplossen
Afdrukken
Wat moet ik doen als ik geen document kan afdrukken?
❑ Controleer of uw printer aanstaat en of de printerkabel correct is aangesloten op de poorten van de printer en de
computer.
❑ Controleer of uw printer compatibel is met het Windows-besturingssysteem dat op uw computer is geïnstalleerd.
❑ U moet mogelijk een printerstuurprogramma installeren voordat u uw printer kunt gebruiken. Raadpleeg de handleiding
bij uw printer voor meer informatie.
❑ Als uw printer niet werkt nadat uw computer weer wordt geactiveerd vanuit een energiebesparingsstand (slaap- of
sluimerstand), start u de computer opnieuw op.
❑ Als uw printer over functies voor bidirectionele communicatie beschikt, kunt u mogelijk afdrukken door deze functies op
uw computer uit te schakelen. Voer de volgende stappen uit:
1
Klik op Start en Control Panel.
2
Klik op Printer onder Hardware and Sound.
3
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram voor de printer en selecteer Properties.
4
Klik op het tabblad Ports.
5
Schakel het selectievakje Enable bidirectional support uit.
6
Klik op OK.
Door deze instellingen te wijzigen, schakelt u de functies voor bidirectionele communicatie van de printer, zoals
gegevensoverdracht, statuscontrole en extern bedieningspaneel, uit.
Als de printer is aangesloten op de poortreplicator, controleert u of de replicator is aangesloten op netstroom.
n 175 N
Problemen oplossen
Microfoon
Wat moet ik doen als de microfoon niet werkt?
Als u een externe microfoon gebruikt, controleert u of de microfoon is ingeschakeld en correct is aangesloten op de
microfoonaansluiting van uw computer.
n 176 N
Problemen oplossen
Luidsprekers
Wat moet ik doen als de luidsprekers niet werken?
❑ Controleer of uw luidsprekers correct zijn aangesloten en of het volume hoog genoeg staat om geluid te horen.
❑ Sluit alleen luidsprekers aan die zijn ontworpen voor gebruik met een computer.
❑ Als uw luidsprekers zijn voorzien van een knop om het geluid te dempen, schakelt u deze knop uit.
❑ Mogelijk is het luidsprekervolume uitgeschakeld met VAIO Touch Launcher. Controleer de volumeregeling in de
software.
❑ Als u een audiokabel hebt aangesloten op de hoofdtelefoonaansluiting, verwijdert u de kabel en gebruikt u de
luidsprekerkabel die bij uw luidsprekers was geleverd.
❑ Als batterijstroom wordt gebruikt, controleert u of de batterij correct is geplaatst en is opgeladen.
❑ Als uw luidsprekers een externe stroomvoorziening vereisen, controleert u of de luidsprekers zijn aangesloten op een
stroombron. Raadpleeg de handleiding bij uw luidsprekers voor meer informatie.
Wat moet ik doen als ik geen geluid hoor via de luidsprekers?
❑ Als uw computer op batterijstroom werkt, controleert u of de batterij correct is geplaatst en is opgeladen.
❑ Als u een programma gebruikt dat een eigen volumeregeling heeft, controleert u of het volume correct is ingesteld.
Raadpleeg de Help van dat programma voor meer informatie.
❑ Zorg dat het volume van de luidsprekers hoog genoeg staat en de audio-optie is geactiveerd.
❑ Mogelijk is het luidsprekervolume uitgeschakeld met VAIO Touch Launcher. Controleer de volumeregeling in de
software.
❑ Controleer de volumeregeling in Windows door op het pictogram Volume op de taakbalk te klikken.
n 177 N
Problemen oplossen
Aanwijsapparaat
Wat moet ik doen als het aanwijsapparaat niet werkt?
❑ Controleer of de POWER-schakelaar niet in de stand HOLD staat. Als dat het geval is, schuift u de POWER-schakelaar
omhoog (in de richting van f op de schakelaar) om de schakelaar te ontgrendelen.
❑ Mogelijk hebt u het aanwijsapparaat uitgeschakeld zonder dat u een muis op uw computer hebt aangesloten.
❑ Controleer of er geen muis is aangesloten op de computer.
❑ Als de aanwijzer niet beweegt terwijl een softwaretoepassing wordt uitgevoerd, drukt u op de toetsen Alt+Fn+F4 om het
toepassingsvenster te sluiten.
❑ Als het drukken op de toetsen Alt+Fn+F4 niet werkt, klikt u op Start, de pijl naast de knop Lock en Restart om de
computer opnieuw op te starten.
❑ Als de computer niet opnieuw wordt opgestart, drukt u op de toetsen Ctrl+Alt+Delete, en klikt u op de pijl naast de knop
Shut down en Restart.
Als het venster Windows Security verschijnt, klikt u op Restart.
❑ Als deze procedure niet werkt, houdt u de POWER-schakelaar omhoog gedrukt (in de richting van f op de schakelaar)
totdat de computer wordt uitgeschakeld.
!
Als u de computer uitschakelt via de POWER-schakelaar, kunnen er niet-opgeslagen gegevens verloren gaan.
Hoe voer ik acties met de pen uit, zoals tikken met de pen?
Gebruik aanraakfuncties. Zie Aanraakfuncties gebruiken (pagina 34) voor meer informatie.
n 178 N
Problemen oplossen
Hoe kalibreer ik het aanraakscherm?
Voer de volgende stappen uit om het aanraakscherm te kalibreren:
1
Klik op Start, All Programs, Touch Panel en Calibration.
2
Volg de instructies op het scherm.
Wat moet ik doen als ik de verborgen taakbalk niet kan weergeven met de pen?
Mogelijk is door het kalibreren van het aanraakscherm een afstand ontstaan tussen de positie van de aanwijzer en het punt
op het scherm dat u met de pen hebt aangeraakt. Dit betekent dat u de aanwijzer niet naar de rand van het scherm kunt
verplaatsen om de verborgen taakbalk weer te geven als deze automatisch is verborgen.
Als dat het geval is, klikt u op Start, All Programs, Touch Panel en Calibration om het kalibratiescherm weer te geven. Tik
vervolgens enigszins boven het rode kruis wanneer u op de twee tikt die onder aan het scherm verschijnen.
n 179 N
Problemen oplossen
Toetsenbord
Wat moet ik doen als de toetsenbordconfiguratie onjuist is?
De taalindeling van het toetsenbord van uw computer staat vermeld op de doos. Als u een andere toetsenbordindeling kiest
tijdens de installatie van Windows, komt de toetsenconfiguratie niet overeen.
Voer de volgende stappen uit om de toetsenbordconfiguratie te wijzigen:
1
Klik op Start en Control Panel.
2
Klik op Clock, Language, and Region en klik op Regional and Language Options.
3
Wijzig de instellingen naar wens.
Wat moet ik doen als ik bepaalde tekens niet met het toetsenbord kan invoeren?
Als u de U, I, O, P, J, K, L, M en dergelijke niet kunt invoeren, is de toets Num Lk mogelijk geactiveerd. Controleer of het
lampje voor de Num Lk-toets uit is. Als het Num Lock-lampje brandt, houdt u de toets Fn ingedrukt en drukt u op de toets
Num Lk om deze uit te schakelen voordat u deze tekens invoert.
n 180 N
Problemen oplossen
Diskettes
Waarom verschijnt het pictogram Safely Remove Hardware niet op de taakbalk wanneer
het diskettestation is aangesloten?
Uw computer herkent het diskettestation niet. Controleer eerst of de USB-kabel correct is aangesloten op de USB-poort. Als
u de aansluiting moet herstellen, wacht dan enkele ogenblikken, zodat de computer het station kan herkennen. Als het
pictogram nog steeds niet wordt weergegeven, voert u de volgende stappen uit:
1
Sluit alle programma's waarin het diskettestation wordt gebruikt.
2
Wacht tot het lampje op het diskettestation uit gaat.
3
Druk op de uitwerpknop om de diskette te verwijderen en koppel het USB-diskettestation los van uw computer.
4
Sluit het diskettestation opnieuw aan door de USB-stekker (met het USB-symbool naar boven) in de USB-poort te steken.
5
Start de computer opnieuw op door op Start, de pijl naast de knop Lock en Restart te klikken.
Wat moet ik doen als ik geen gegevens op een diskette kan schrijven?
❑ Controleer of de diskette correct in het station is geplaatst.
❑ Als de diskette correct is geplaatst, maar u nog steeds geen gegevens op de diskette kunt schrijven, is de diskette
mogelijk vol of tegen schrijven beveiligd. Gebruik een diskette die niet tegen schrijven is beveiligd of schakel de
schrijfbeveiliging uit.
n 181 N
Problemen oplossen
Audio/video
Wat moet ik doen als ik mijn DV-camcorder niet kan gebruiken?
Als het bericht verschijnt dat de verbinding met de DV-apparatuur is verbroken of dat de DV-apparatuur is uitgeschakeld, is
de i.LINK-kabel mogelijk niet goed aangesloten op de poorten van uw computer of camcorder. Verwijder de stekkers en sluit
ze opnieuw aan. Raadpleeg Een i.LINK-apparaat aansluiten (pagina 92) voor meer informatie.
✍
i.LINK is een handelsmerk van Sony, dat enkel aanduidt dat het product een IEEE 1394-aansluiting bevat. De procedure voor het tot stand brengen van
een i.LINK-verbinding kan variëren, afhankelijk van de toepassing, het besturingssysteem en het i.LINK-compatibele apparaat. Niet alle producten met
een i.LINK-aansluiting kunnen met elkaar communiceren. Raadpleeg de handleiding van het i.LINK-compatibele apparaat voor meer informatie over
gebruiksomstandigheden en de juiste aansluiting. Controleer voordat u i.LINK-compatibele randapparaten, zoals een CD-RW-station of vaste schijf, op
het systeem aansluit of ze compatibel zijn met het besturingssysteem en de vereiste gebruiksomstandigheden.
n 182 N
Problemen oplossen
Memory Sticks
Wat moet ik doen als ik Memory Sticks die op een VAIO-computer zijn geformatteerd, niet
op andere apparaten kan gebruiken?
U moet uw Memory Stick mogelijk opnieuw formatteren.
Als u een Memory Stick formatteert, worden alle gegevens die er eerder op zijn opgeslagen, zoals muziekgegevens,
verwijderd. Maak voordat u een Memory Stick opnieuw formatteert daarom een reservekopie van belangrijke gegevens erop
en controleer of de Memory Stick geen gegevens bevat die u wilt bewaren.
1
Kopieer de gegevens van de Memory Stick naar het geïntegreerde flash-geheugen om de gegevens of foto's te bewaren.
2
Formatteer de Memory Stick door de stappen in Een Memory Stick formatteren (pagina 46) uit te voeren.
Waarom kan ik geen muziekbestanden opslaan op mijn Memory Stick?
Muziek met beveiliging van het auteursrecht kan alleen naar Memory Sticks met het MagicGate-logo worden gekopieerd.
!
Als u opgenomen muziek wilt gebruiken, hebt u toestemming nodig van de houders van het auteursrecht.
Sony is niet aansprakelijk voor muziekbestanden die niet van een CD kunnen worden opgenomen of van andere bronnen kunnen worden gedownload.
Kan ik beelden van een digitale camera kopiëren met Memory Sticks?
Ja, en u kunt videoclips bekijken die u hebt opgenomen met een Memory Stick-compatibele digitale camera.
Waarom kan ik geen gegevens schrijven naar Memory Sticks?
Sommige versies van Memory Sticks zijn voorzien van een schrijfbeveiliging om te voorkomen dat gegevens per ongeluk
worden gewist of overschreven. Zorg dat het wispreventienokje in de ontgrendelde stand staat.
n 183 N
Problemen oplossen
Randapparatuur
Wat moet ik doen als ik een USB-apparaat niet kan aansluiten?
❑ Controleer indien van toepassing of het USB-apparaat is ingeschakeld en een eigen stroomvoorziening gebruikt. Als u
bijvoorbeeld een digitale camera gebruikt, controleert u of de batterij is opgeladen. Als u een printer gebruikt, controleert
u of de stroomkabel correct is aangesloten op het stopcontact.
❑ Probeer een andere USB-poort van uw computer. Het stuurprogramma kan zijn geconfigureerd voor de poort die u
gebruikte toen u het apparaat voor het eerst aansloot.
❑ Raadpleeg de handleiding bij uw USB-apparaat voor meer informatie. Mogelijk moet u software installeren voordat u het
apparaat aansluit.
❑ Probeer een eenvoudig apparaat met een laag stroomverbruik, zoals een muis, aan te sluiten om te testen of de poort
wel werkt.
❑ USB-hubs kunnen ertoe leiden dat een apparaat niet werkt vanwege de stroomverdeling. Het wordt aanbevolen het
apparaat rechtstreeks zonder hub op uw computer aan te sluiten.
n 184 N
Ondersteuningsopties
Ondersteuningsopties
Deze sectie bevat informatie over waar u terecht kunt voor antwoorden op vragen over de VAIO-computer.
Sony-ondersteuningsinformatie
Raadpleeg de volgende bronnen voor antwoorden.
Raadpleeg Documentatie (pagina 8) voor meer informatie over de gedrukte en niet-gedrukte documentatie die bij uw
computer wordt geleverd.
❑ Ga naar de Help-bestanden bij de software voor instructies over het gebruik van de software.
❑ Gebruik de zoekfunctie van Windows Help and Support door de Microsoft Windows-toets ingedrukt te houden en op
F1 te drukken.
❑ De VAIO-Link-website: als u problemen hebt met de computer, gaat u naar de website van VAIO-Link voor het oplossen
van deze problemen. Ga naar http://www.vaio-link.com.
❑ e-Support: dit interactieve gedeelte van onze website http://www.vaio-link.com stelt u in staat contact op te nemen met
ons gespecialiseerde ondersteuningsteam via het internet. Via een gepersonaliseerde account kunt u eenvoudig uw
technische vragen stellen.
❑ De VAIO-Link-helplijnen: alvorens telefonisch contact op te nemen met VAIO-Link, moet u proberen het probleem op te
lossen door de gedrukte en niet-gedrukte documentatie te lezen.
❑ Bezoek de andere websites van Sony:
❑ http://www.club-vaio.com als u meer te weten wilt komen over VAIO en deel wilt uitmaken van de groeiende VAIOgemeenschap.
❑ http://www.sonystyle-europe.com voor het online aanschaffen van producten.
❑ http://www.sony.net voor overige Sony-producten.
✍
U kunt de hier beschreven online voorzieningen pas raadplegen nadat er een internetverbinding tot stand is gebracht.
n 185 N
Ondersteuningsopties
e-Support
Wat is e-Support?
U hebt onze handleidingen doorgenomen, bent op onze website (http://www.vaio-link.com) geweest, maar u hebt geen
antwoord gevonden op uw vraag/probleem. e-Support is de ideale oplossing voor u!
Ons e-Support-webportaal is een interactieve website waar u terecht kunt met al uw technische vragen over de computer en
waar een gespecialiseerd ondersteuningsteam klaar staat met antwoorden.
Iedere vraag resulteert in een uniek 'gevalnummer' dat voor een vlotte communicatie tussen u en het e-Support Team zorgt.
Wie kan e-Support gebruiken?
Alle geregistreerde VAIO-klanten hebben recht op een onbeperkte toegang tot het VAIO-Link e-Support-webportaal.
Hoe krijg ik toegang tot het e-Support-portaal?
Wanneer u uw computer registreert, ontvangt u automatisch enkele uren later een e-mail met de koppeling naar het eSupport-webportaal, uw klant-ID en enkele basisregels.
Het enige wat u dient te doen is uw account te activeren door op de koppeling in de e-mail te klikken.
U bent nu klaar om uw eerste vraag naar ons te sturen!
U kunt het e-Support-webportaal vanaf iedere computer met een actieve internetverbinding bereiken.
Op het e-Support-webportaal is een compleet Help-bestand beschikbaar dat u helpt onze e-Support-service te gebruiken.
Kan ik vragen versturen in mijn moedertaal?
Aangezien u contact maakt met ons e-Support Team via een portaal dat u rechtstreeks verbindt met onze centrale database,
accepteert en behandelt e-Support alleen vragen die in het Engels, Frans of Duits worden gesteld.
n 186 N
Ondersteuningsopties
Kan ik mijn vragen op ieder moment versturen?
Ja, u kunt uw vragen 24 uur per dag, 7 dagen per week versturen. Houd er echter rekening mee dat ons e-Support Team uw
vragen slechts van maandag tot vrijdag tussen 8 uur 's ochtends en 6 uur 's avonds kan beantwoorden.
Wat kost mij het gebruik van e-Support?
Helemaal niets. Dit is een gratis dienst aangeboden aan alle geregistreerde VAIO-klanten!
Hoe weet ik wanneer het e-Support Team mijn vraag/geval heeft beantwoord?
Zodra uw geval door ons e-Support Team is behandeld, ontvangt u een e-mail met de bevestiging dat uw geval is bijgewerkt.
n 187 N
Ondersteuningsopties
Handelsmerken
Sony, Battery Checker, Click to DVD, DVgate Plus, SonicStage CP, SonicStage Mastering Studio, VAIO Control Center,
VAIO Edit Components, VAIO Media, VAIO Power Management, VAIO Power Management Viewer, My Club VAIO, VAIO
Update, Memory Stick, het Memory Stick-logo, VAIO en het VAIO-logo zijn handelsmerken van Sony Corporation.
Microsoft Windows Vista, Windows Media Center Edition, MS Works, Microsoft Office Student & Teacher 2003 Trial,
Microsoft Office Small Business Edition 2003 Trial en het Windows-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van Microsoft Corporation in de V.S. en andere landen.
i.LINK is een handelsmerk van Sony, dat enkel aanduidt dat het product een IEEE 1394-aansluiting bevat.
Adobe, Adobe Acrobat Elements, Adobe Reader, Adobe Premiere Elements en Adobe Photoshop Elements zijn
handelsmerken van Adobe Systems Incorporated.
Norton Internet Security 2007 is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Symantec Corporation.
Roxio Easy Media Creator is een handelsmerk van Sonic Solutions.
WinDVD for VAIO en WinDVD BD for VAIO zijn handelsmerken van InterVideo, Inc.
Sun Java VM is een handelsmerk van Sun Microsystems, Inc.
Google Toolbar, Google Desktop Search, Google Earth en Google Picasa zijn handelsmerken van Google.
Skype is een handelsmerk van Skype Limited.
WebEx is een handelsmerk van WebEx.
My Club VAIO gebruikt Macromedia Flash™ Player-software van Macromedia, Inc., Copyright © 1995-2003 Macromedia, Inc.
Alle rechten voorbehouden. Macromedia en Flash zijn handelsmerken van Macromedia, Inc.
Het Bluetooth-woordmerk en -logo zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van dergelijke merken door Sony
Corporation valt onder een licentieovereenkomst. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun
respectieve eigenaars.
n 188 N
Ondersteuningsopties
CompactFlash™ is een handelsmerk van SanDisk Corporation.
Alle andere namen van systemen, producten en diensten zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaars. In de
handleiding zijn de handelsmerksymbolen ™ en ® weggelaten.
De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle andere handelsmerken zijn
handelsmerken van hun respectieve eigenaars.
Zie de online Specificaties om na te gaan welke software beschikbaar is voor uw model.
n
© 2007 Sony Corporation
Download PDF

advertising