Sony | VGN-CR21E | Sony VGN-CR21E Gebruiksaanwijzing

N
Gebruikershandleiding
Personal computer
VG N - C R - s e r i e
n 2 N
Inhoud
Voor gebruik.......................................................................................................................................................................6
Opmerking ...................................................................................................................................................................6
Documentatie ...............................................................................................................................................................7
Ergonomische overwegingen.....................................................................................................................................11
Aan de slag ......................................................................................................................................................................13
De besturingselementen en poorten ..........................................................................................................................14
De lampjes .................................................................................................................................................................20
Een stroombron aansluiten ........................................................................................................................................22
De batterij gebruiken ..................................................................................................................................................23
De computer veilig uitschakelen ................................................................................................................................29
De VAIO-computer gebruiken ..........................................................................................................................................30
Het toetsenbord gebruiken.........................................................................................................................................31
Het touchpad gebruiken .............................................................................................................................................33
De knoppen voor speciale functies gebruiken ...........................................................................................................34
De ingebouwde MOTION EYE-camera gebruiken.....................................................................................................36
Het optische station gebruiken...................................................................................................................................39
ExpressCard-module gebruiken ................................................................................................................................48
Memory Stick-media gebruiken..................................................................................................................................52
Andere geheugenkaarten gebruiken..........................................................................................................................58
Het internet gebruiken................................................................................................................................................61
Draadloos LAN (WLAN) gebruiken ............................................................................................................................63
De Bluetooth-functionaliteit gebruiken .......................................................................................................................70
n 3 N
Randapparaten gebruiken................................................................................................................................................77
Externe luidsprekers aansluiten .................................................................................................................................78
Een externe monitor aansluiten .................................................................................................................................79
Weergavemodi selecteren .........................................................................................................................................83
De meerdere-monitorsmodus gebruiken....................................................................................................................85
Een externe microfoon aansluiten .............................................................................................................................87
Een USB-apparaat (Universal Serial Bus) aansluiten................................................................................................88
Een printer aansluiten ................................................................................................................................................91
Een i.LINK-apparaat aansluiten .................................................................................................................................92
Aansluiten op een netwerk (LAN) ..............................................................................................................................94
Uw VAIO-computer aanpassen........................................................................................................................................95
Het wachtwoord instellen ...........................................................................................................................................96
Vingerafdrukverificatie gebruiken.............................................................................................................................103
De computer instellen met VAIO Control Center .....................................................................................................111
Energiebesparingsstanden gebruiken .....................................................................................................................113
Energiebeheer met VAIO Power Management........................................................................................................118
De modem configureren ..........................................................................................................................................120
Uw VAIO-computer uitbreiden .......................................................................................................................................122
Geheugen toevoegen en verwijderen ......................................................................................................................123
n 4 N
Voorzorgsmaatregelen...................................................................................................................................................131
Met het LCD-scherm omgaan ..................................................................................................................................132
De stroomvoorziening gebruiken .............................................................................................................................133
Met de computer omgaan ........................................................................................................................................134
De ingebouwde MOTION EYE-camera gebruiken...................................................................................................136
Met diskettes omgaan ..............................................................................................................................................137
Met schijven omgaan ...............................................................................................................................................138
De batterij gebruiken ................................................................................................................................................139
Een hoofdtelefoon gebruiken ...................................................................................................................................140
Met een Memory Stick omgaan ...............................................................................................................................141
Met de harde schijf omgaan.....................................................................................................................................142
De computer bijwerken ............................................................................................................................................143
Problemen oplossen ......................................................................................................................................................144
Computer .................................................................................................................................................................145
Systeembeveiliging ..................................................................................................................................................152
Batterij ......................................................................................................................................................................153
Ingebouwde MOTION EYE-camera.........................................................................................................................155
Internet .....................................................................................................................................................................159
Netwerken ................................................................................................................................................................161
Bluetooth-technologie ..............................................................................................................................................164
Optische schijven .....................................................................................................................................................168
Beeldscherm ............................................................................................................................................................172
Afdrukken .................................................................................................................................................................178
Microfoon .................................................................................................................................................................179
n 5 N
Muis .........................................................................................................................................................................180
Luidsprekers ............................................................................................................................................................181
Touchpad .................................................................................................................................................................182
Toetsenbord .............................................................................................................................................................183
Diskettes ..................................................................................................................................................................184
Audio/video ..............................................................................................................................................................185
Memory Sticks .........................................................................................................................................................186
Randapparatuur .......................................................................................................................................................187
Ondersteuningsopties ....................................................................................................................................................188
Sony-ondersteuningsinformatie ...............................................................................................................................188
e-Support .................................................................................................................................................................189
Handelsmerken ........................................................................................................................................................191
n 6 N
Voor gebruik
Voor gebruik
Gefeliciteerd met de aankoop van deze Sony VAIO®-computer en welkom bij de Gebruikershandleiding op het scherm.
Sony heeft speerpunttechnologie op het gebied van audio, video, computertechnologie en communicatie gecombineerd en
geïntegreerd in deze uiterst geavanceerde computer.
!
Externe aanzichten die in deze handleiding worden geïllustreerd, kunnen enigszins verschillen van de werkelijke aanzichten van uw computer.
Opmerking
© 2007 Sony Corporation. Alle rechten voorbehouden.
Deze handleiding en de hierin beschreven software mag noch geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd, vertaald of
omgezet in machinaal leesbare vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Sony Corporation biedt geen garantie met betrekking tot deze handleiding, de software of andere hierin opgenomen informatie
en wijst hierbij uitdrukkelijk alle impliciete garanties van de hand betreffende de verkoopbaarheid of de geschiktheid voor een
bepaald doel van deze handleiding, de software of andere hierin opgenomen informatie. Sony Corporation is in geen geval
aansprakelijk voor incidentele schade, gevolgschade of bijzondere schade, hetzij als gevolg van een onrechtmatige daad,
een overeenkomst of om andere redenen, die voortvloeit uit of verband houdt met deze handleiding, de software of andere
hierin opgenomen informatie of het gebruik daarvan.
In de handleiding zijn de handelsmerksymbolen ™ en ® weggelaten.
Sony Corporation behoudt zich het recht voor op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen
aan deze handleiding of de hierin opgenomen informatie. Het gebruik van de hierin beschreven software is onderworpen aan
de bepalingen van een afzonderlijke gebruiksrechtovereenkomst.
n 7 N
Voor gebruik
Documentatie
In de documentatie vindt u gedrukte informatie en gebruikershandleidingen voor uw VAIO-computer om door te lezen.
Gedrukte documentatie
❑ Handleiding Snel aan de slag: met de procedure vanaf het uitpakken tot en met het starten van uw VAIO.
❑ Gids probleemoplossing en systeemherstel: met oplossingen voor veelvoorkomende problemen en computerstoringen,
instructies voor het maken van een back-up van uw gegevens en het herstellen van uw computersysteem, evenals
ondersteuningsinformatie.
❑ Instant Mode: met instructies voor het gebruik van Instant Mode.
❑ Voorschriften, Garantie, Licentie-overeenkomst voor eindgebruikers en Ondersteuning: met de bepalingen van
Sony's GARANTIE. Veiligheidsvoorschriften, Modemvoorschriften, Draadloze LAN Voorschriften, Draadloze WAN
Voorschriften, Bluetooth Voorschriften, Softwarelicentie-overeenkomst voor eindgebruikers en informatie over
Sony ondersteuning.
n 8 N
Voor gebruik
Niet-gedrukte documentatie
❑ Gebruikershandleiding (deze handleiding): beschrijft functies van de computer. Deze handleiding bevat ook informatie
over de softwareprogramma's die bij de computer worden geleverd en informatie over veelvoorkomende problemen.
De Gebruikershandleiding wordt als PDF-bestand geleverd, zodat u deze gemakkelijk kunt weergeven en afdrukken.
U geeft deze handleiding als volgt op het scherm weer:
1
Dubbelklik op het bureaubladpictogram VAIO-gebruikershandleiding (VAIO User Guide).
2
Open de map voor uw taal.
3
Kies de handleiding die u wilt lezen.
U kunt de gebruikershandleidingen ook vinden door handmatig te bladeren naar Computer > VAIO (C:) (de C-schijf) > Documentatie (Documentation) >
Documentatie (Documentation) en vervolgens de map van uw taal te openen.
Uw computer moet verbinding hebben met het internet voordat u websites die in deze handleiding worden besproken, kunt bezoeken door op de
overeenkomstige URL te klikken die begint met 'http://'.
❑ Specificaties: in de online Specificaties wordt de hardware- en softwareconfiguratie van de VAIO-computer beschreven.
U bekijkt de online Specificaties als volgt:
1
Maak verbinding met het internet.
2
Ga naar de Sony-website met online ondersteuning op http://support.vaio.sony.eu.
Het kan zijn dat u een afzonderlijke schijf gebruikt voor de documentatie van gebundelde accessoires.
n 9 N
Voor gebruik
My Club VAIO
In My Club VAIO vindt u:
❑ Accessoires (Accessories)
Wilt u de functies van de computer uitbreiden? Klik op dit pictogram en bekijk de beschikbare accessoires.
❑ Software
Een creatieve bui? Klik op dit pictogram voor een overzicht van de software en de beschikbare upgrade-opties.
❑ Wallpapers
Klik op dit pictogram om de populairste Sony- en Club VAIO-bureaubladachtergronden te bekijken.
❑ Links
Klik op dit pictogram om de populairste Sony- en Club VAIO-websites te bekijken.
n 10 N
Voor gebruik
Windows Help en ondersteuning
Windows Help en ondersteuning is een uitgebreide bron voor praktisch advies, zelfstudies en demo’s die u leren uw
computer te gebruiken.
Gebruik de zoekfunctie, de index of de inhoudsopgave om alle Windows Help-bronnen te bekijken, met inbegrip van de
bronnen op het internet.
Voor toegang tot Windows Help en ondersteuning klikt u op Start
en op Help en ondersteuning. U kunt Windows
Help en ondersteuning ook openen door de Microsoft Windows-toets ingedrukt te houden en op F1 te drukken.
Andere bronnen
❑ Raadpleeg de Help van de gebruikte software voor gedetailleerde informatie over de functies en het oplossen van problemen.
❑ Surf naar http://www.club-vaio.com voor online interactieve handleidingen over uw favoriete VAIO-software.
n 11 N
Voor gebruik
Ergonomische overwegingen
U zult uw computer waarschijnlijk op verschillende plaatsen gebruiken. Indien mogelijk moet u rekening houden met de
volgende ergonomische overwegingen die zowel betrekking hebben op gewone als op draagbare computers:
❑ Positie van de computer: plaats de computer direct voor u (1). Houd uw onderarmen horizontaal (2), met uw polsen in
een neutrale, comfortabele positie (3) als u het toetsenbord, het touchpad of de muis gebruikt. Houd uw bovenarmen
ontspannen naast uw bovenlichaam. Las af en toe een pauze in tijdens het gebruik van de computer. Als u te veel met
de computer werkt, kunt u uw ogen, spieren of pezen overbelasten.
❑ Meubilair en houding: gebruik een stoel met een goede rugsteun. Stel de hoogte van de stoel zo in dat uw voeten plat
op de grond staan. Gebruik een voetbankje als u daar comfortabeler mee zit. Neem een ontspannen houding aan, houd
uw rug recht en neig niet te ver naar voren (ronde rug) of naar achteren.
n 12 N
Voor gebruik
❑ Gezichtshoek t.o.v. het scherm: kantel het scherm tot u de optimale gezichtshoek vindt. Dit is minder belastend voor
uw ogen en spieren. Stel ook de helderheid van het scherm optimaal in.
❑ Verlichting: zorg ervoor dat zonlicht of kunstlicht niet direct op het scherm valt om reflectie en schittering te vermijden.
Werk met indirecte verlichting om lichtvlekken op het scherm te vermijden. Met de juiste verlichting werkt u niet alleen
comfortabeler, maar ook efficiënter.
❑ Opstelling van een externe monitor: als u een externe monitor gebruikt, plaatst u deze op een comfortabele gezichtsafstand.
Plaats het scherm op ooghoogte of iets lager als u vlak voor de monitor zit.
n 13 N
Aan de slag
Aan de slag
In dit deel wordt beschreven hoe u aan de slag kunt met de VAIO-computer.
❑ De besturingselementen en poorten (pagina 14)
❑ De lampjes (pagina 20)
❑ Een stroombron aansluiten (pagina 22)
❑ De batterij gebruiken (pagina 23)
❑ De computer veilig uitschakelen (pagina 29)
n 14 N
Aan de slag
De besturingselementen en poorten
Bekijk de besturingselementen en poorten op de volgende pagina's.
Voorzijde
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Ingebouwde microfoon (mono)
K
L
M
N
O
P
Vingerafdruksensor* (pagina 103)
Lampje voor ingebouwde MOTION EYE-camera (pagina 20)
Ingebouwde MOTION EYE-camera (pagina 36)
LCD-scherm (pagina 132)
Num lock-lampje (pagina 20)
Caps lock-lampje (pagina 20)
Scroll lock-lampje (pagina 20)
Aan/uit-knop
Toetsenbord (pagina 31)
Touchpad (pagina 33)
Aan/uit-lampje (pagina 20)
Batterijlampje (pagina 20)
Lampje voor harde schijf (pagina 20)
Lampje voor Memory Stick (pagina 20)
Lampje voor SD-geheugenkaart (pagina 20)
Q WIRELESS (Wireless LAN/Bluetooth*)-lampje
(draadloos LAN/Bluetooth) (pagina 20)
*
Alleen op bepaalde modellen.
n 15 N
Aan de slag
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Afspelen/Pauzeren-knop (pagina 34)
Stop-knop (pagina 34)
Vorig item-knop (pagina 34)
Volgend item-knop (pagina 34)
Ingebouwde luidsprekers (stereo)
AV MODE-knop (pagina 34)
Dempknop (pagina 34)
Volumeknoppen (pagina 34)
CAPTURE-knop (pagina 34)
DISPLAY OFF-knop (pagina 34)
n 16 N
Aan de slag
Rechterzijde
A
B
C
D
E
F
G
Memory Stick-sleuf*1 (pagina 54)
ExpressCard/34-sleuf (pagina 48)
Sleuf voor SD-geheugenkaart (pagina 58)
Optisch station (pagina 39)
Lampje voor optisch station (pagina 20)
Uitwerpknop voor station (pagina 39)
Opening voor handmatig uitwerpen (pagina 168)
H Hi-Speed USB-poort (USB 2.0)*2 (pagina 88)
I Netwerkpoort (Ethernet) (pagina 94)
*1
Uw computer ondersteunt zowel Memory Stick-media in het standaardformaat
als Memory Stick-media in het Duo-formaat.
*2
Ondersteunt hoge/volle/lage snelheid.
n 17 N
Aan de slag
Linkerzijde
A
B
C
D
Beveiligingssleuf
E
F
G
H
Hi-Speed USB-poorten (USB 2.0)*1 (pagina 88)
Ventilatieopening
Monitorpoort (VGA) (pagina 79)
S VIDEO OUT-poort (pagina 81)
i.LINK (IEEE 1394) S400-poort (pagina 92)
Microfoonconnector (pagina 87)
Hoofdtelefoonconnector (pagina 78)
I WIRELESS (Wireless LAN/Bluetooth*2)-schakelaar (pagina 63)
*1
Ondersteunen hoge/volle/lage snelheid.
*2
Alleen op bepaalde modellen.
n 18 N
Aan de slag
Achterzijde
A
B
C
D
DC IN-poort (pagina 22)
Batterijconnector
Ventilatieopening
Modempoort (pagina 61)
n 19 N
Aan de slag
Onderzijde
A Ventilatieopeningen
B Verlichtingslampje (pagina 112)
n 20 N
Aan de slag
De lampjes
Uw computer is voorzien van de volgende lampjes.
Lampje
Functies
Aan/uit 1
Brandt als de computer is ingeschakeld, knippert als de computer in de slaapstand is gezet en brandt niet als
de computer in de sluimerstand staat of is uitgeschakeld.
Batterij e
Brandt wanneer de computer werkt op batterijstroom, knippert wanneer de batterij bijna leeg is en knippert
dubbel wanneer de batterij wordt opgeladen.
Harde schijf
Memory Stick
Brandt wanneer er gegevens worden gelezen van of geschreven op de harde schijf. Zet de computer niet in de
slaapstand of schakel de computer niet uit wanneer dit lampje brandt.
Brandt wanneer er gegevens worden gelezen van of geschreven naar de Memory Stick-media in de Memory
Stick-sleuf. (Zet de computer niet in de slaapstand of schakel de computer niet uit wanneer dit lampje brandt.)
Als het lampje niet brandt, wordt de Memory Stick niet gebruikt.
SD-geheugenkaart
Brandt wanneer er gegevens worden gelezen van of geschreven naar de media in de SD-geheugenkaartsleuf.
(Zet de computer niet in de slaapstand of schakel de computer niet uit wanneer dit lampje brandt.) Als het lampje
niet brandt, wordt de geheugenkaart niet gebruikt.
Ingebouwde MOTION EYE-camera
Brandt als de ingebouwde MOTION EYE-camera in gebruik is.
Optisch station
Brandt wanneer er gegevens worden gelezen van of geschreven op de media in het optische station. Als het
lampje niet brandt, wordt het optische station niet gebruikt.
Num lock
Caps lock
Druk op de toets Num Lk om het numerieke toetsenblok in te schakelen. Druk er nogmaals op om het numerieke
toetsenblok uit te schakelen. Als het lampje niet brandt, is het numerieke toetsenblok uitgeschakeld.
Druk op de toets Caps Lock als u hoofdletters wilt typen. Letters worden als kleine letters weergegeven als u
op de toets Shift drukt terwijl het lampje brandt. Druk nogmaals op de toets om het lampje uit te schakelen.
U kunt weer normaal typen als het lampje Caps Lock niet meer brandt.
n 21 N
Aan de slag
Lampje
Scroll lock
WIRELESS
*
Alleen op bepaalde modellen.
Functies
Druk op de toets Scr Lk om het bladeren op het scherm te wijzigen. U kunt weer normaal bladeren als het
lampje Scr Lk niet meer brandt. De functies van de toets Scr Lk kunnen verschillen, afhankelijk van het gebruikte
programma. De toets werkt niet in alle programma's.
Brandt wanneer de WIRELESS-schakelaar op ON is gezet en de draadloze LAN- en/of Bluetooth*-functionaliteit
is ingeschakeld.
n 22 N
Aan de slag
Een stroombron aansluiten
De computer kan werken op netstroom (via een netadapter) of op een oplaadbare batterij.
De netadapter gebruiken
Gebruik de computer alleen met de bijgeleverde netadapter.
De netadapter gebruiken
1
Steek het ene uiteinde van het netsnoer (1) in de netadapter (3).
2
Steek het andere uiteinde van het netsnoer in een stopcontact (2).
3
Sluit de kabel die op de netadapter (3) is aangesloten aan op de DC IN-poort (4) van de computer.
!
De vorm van de netadapterconnector kan variëren, afhankelijk van de netadapter.
Als u de netstroom naar de computer volledig wilt verbreken, koppelt u de netadapter los.
Zorg ervoor dat het stopcontact gemakkelijk toegankelijk is.
Als u de computer lange tijd niet gaat gebruiken, zet u de computer in de sluimerstand. Zie De sluimerstand gebruiken (pagina 116). Deze stroombesparende
stand bespaart u de tijd die nodig is om de computer af te sluiten of weer te activeren.
n 23 N
Aan de slag
De batterij gebruiken
De batterij die bij uw computer wordt geleverd, is niet volledig opgeladen op het moment van de levering.
De batterij plaatsen
De batterij plaatsen
1
Schakel de computer uit en sluit het LCD-scherm.
2
Schuif de batterijvergrendeling (1) naar binnen.
3
Schuif de batterij in het batterijcompartiment totdat deze op zijn plaats klikt.
n 24 N
Aan de slag
4
Schuif de batterijvergrendeling (1) naar de positie LOCK om de batterij in de computer vast te zetten.
Wanneer de computer rechtstreeks op netspanning is aangesloten en er een batterij is geplaatst, wordt netspanning gebruikt.
!
Sommige oplaadbare batterijen voldoen niet aan de kwaliteits- en veiligheidsstandaarden van Sony. Om veiligheidsredenen werkt deze computer alleen
met originele Sony-batterijen die voor dit model zijn ontworpen. Als u een andere batterij in de computer plaatst, wordt de batterij niet opgeladen en
werkt de computer niet.
n 25 N
Aan de slag
De batterij opladen
De batterij die bij uw computer wordt geleverd, is niet volledig opgeladen op het moment van de levering.
De batterij opladen
1
Plaats de batterij.
2
Sluit de netadapter aan op de computer.
De computer laadt de batterij automatisch op (het batterijlampje knippert telkens twee keer kort na elkaar terwijl de batterij
wordt opgeladen). Wanneer de batterijlading bijna het maximale percentage heeft bereikt dat u hebt opgegeven bij de
batterijonderhoudsfunctie, gaat het batterijlampje uit. Als u het maximale laadpercentage wilt selecteren met de
batterijonderhoudsfunctie, raadpleegt u De batterijonderhoudsfunctie gebruiken (pagina 27).
Status van het batterijlampje
Betekenis
Aan
De computer werkt op batterijstroom.
Knippert
De batterij is bijna leeg.
Knippert dubbel
De batterij wordt opgeladen.
Uit
De computer werkt op netstroom.
n 26 N
Aan de slag
!
Laad de batterij vanaf de eerste keer op zoals is beschreven in deze handleiding.
Als de batterij bijna leeg is, knippert zowel het batterij- als het stroomlampje.
Laat de batterij in de computer zitten als deze rechtstreeks op netspanning is aangesloten. De batterij wordt verder opgeladen terwijl u de computer
gebruikt.
Als de batterijlading minder dan 10% bedraagt, moet u de netadapter aansluiten zodat de batterij weer kan worden opgeladen, of de computer uitschakelen
en een volledig opgeladen batterij plaatsen.
De computer wordt geleverd met een oplaadbare lithium-ionbatterij. Het opladen van een gedeeltelijk ontladen batterij heeft geen invloed op de
levensduur van de batterij.
Het batterijlampje brandt als de computer op batterijstroom werkt. Als de batterij bijna leeg is, beginnen het batterijlampje en het stroomlampje allebei
te knipperen.
Bij sommige toepassingen en randapparaten is het mogelijk dat de computer niet overschakelt op de sluimerstand, zelfs niet als de batterij bijna leeg is.
Om te vermijden dat u gegevens verliest wanneer de computer op batterijstroom werkt, moet u uw gegevens geregeld opslaan en handmatig een
energiebeheerstand activeren, bijvoorbeeld de slaap- of sluimerstand.
Als de batterij leeg raakt wanneer uw computer in de slaapstand is gezet, verliest u alle gegevens die nog niet zijn opgeslagen. Het is niet mogelijk terug
te keren naar de voorgaande werksituatie. Om te vermijden dat u gegevens verliest, moet u uw gegevens geregeld opslaan.
Wanneer de computer rechtstreeks op netspanning is aangesloten en er een batterij is geplaatst, wordt netspanning gebruikt.
n 27 N
Aan de slag
De batterijonderhoudsfunctie gebruiken
Als u het maximale laadpercentage selecteren met de batterijonderhoudsfunctie om te voorkomen dat de batterij te snel
leegraakt.
1
Klik op Start, Alle programma's en VAIO Control Center.
Het venster VAIO Control Center verschijnt.
2
Dubbelklik op Power Management en Battery Care Function.
3
Schakel het selectievakje Enable Battery Care Function in.
4
Selecteer het gewenste maximale laadpercentage.
5
Klik op OK.
n 28 N
Aan de slag
De batterij verwijderen
!
U kunt gegevens verliezen als u de batterij verwijdert wanneer de computer is ingeschakeld en niet op de netspanning is aangesloten, of wanneer u de
batterij verwijdert als de computer in de slaapstand is gezet.
De batterij verwijderen
1
Schakel de computer uit en sluit het LCD-scherm.
2
Schuif de batterijvergrendeling (1) naar binnen.
3
Schuif en houd de RELEASE-pal (2) van de batterij vast en schuif de batterij uit de computer.
n 29 N
Aan de slag
De computer veilig uitschakelen
Zorg ervoor dat u de computer op de juiste manier afsluit om te vermijden dat u gegevens verliest, zoals hieronder wordt
beschreven.
De computer afsluiten
1
Schakel alle op de computer aangesloten randapparaten uit.
2
Klik op Start, de pijl
3
Antwoord op alle waarschuwingen om documenten op te slaan of rekening te houden met andere gebruikers en wacht
tot de computer is uitgeschakeld.
Het stroomlampje gaat uit.
naast de knop Vergrendelen en Afsluiten.
n 30 N
De VAIO-computer gebruiken
De VAIO-computer gebruiken
In dit deel wordt beschreven hoe u optimaal kunt gebruikmaken van alle mogelijkheden van de VAIO-computer.
❑ Het toetsenbord gebruiken (pagina 31)
❑ Het touchpad gebruiken (pagina 33)
❑ De knoppen voor speciale functies gebruiken (pagina 34)
❑ De ingebouwde MOTION EYE-camera gebruiken (pagina 36)
❑ Het optische station gebruiken (pagina 39)
❑ ExpressCard-module gebruiken (pagina 48)
❑ Memory Stick-media gebruiken (pagina 52)
❑ Andere geheugenkaarten gebruiken (pagina 58)
❑ Het internet gebruiken (pagina 61)
❑ Draadloos LAN (WLAN) gebruiken (pagina 63)
❑ De Bluetooth-functionaliteit gebruiken (pagina 70)
n 31 N
De VAIO-computer gebruiken
Het toetsenbord gebruiken
Het toetsenbord lijkt erg veel op het toetsenbord van een bureaucomputer, maar is voorzien van extra toetsen waarmee u
specifieke taken voor een bepaald model kunt uitvoeren.
De VAIO-Link-website (http://support.vaio.sony.eu) bevat eveneens informatie over het gebruik van het toetsenbord.
Combinaties en functies met de Fn-toets
Sommige toetsenbordfuncties kunnen pas worden gebruikt wanneer het besturingssysteem volledig is opgestart.
Combinaties/Functie
Functies
Fn + 8 (F5/F6): helderheidsregeling
Hiermee regelt u de helderheid van uw computerscherm.
Om de lichtintensiteit te verhogen, drukt u op Fn+F6 en vervolgens op M of ,, of u houdt
Fn+F6 ingedrukt.
Om de lichtintensiteit te verlagen, drukt u op Fn+F5 en vervolgens op m of <, of u houdt Fn+F5
ingedrukt.
Fn +
Schakelt tussen uw computerscherm, een externe monitor en gelijktijdige uitvoer naar beide.
/T (F7): schermuitvoer
n 32 N
De VAIO-computer gebruiken
Combinaties/Functie
Functies
Fn +
Hiermee wijzigt u de schermresolutie om de schermweergave van uw computer te vergroten of
zijn standaardweergave te herstellen.
(F10): in- en uitzoomen
De standaardresoluties van de standaardweergave en de vergrote weergave luiden als volgt:
Standaardweergave: 1280 x 800 pixels
Vergrote weergave: 1024 x 600 pixels
De vergrote weergave is niet zo duidelijk als de standaardweergave, omdat deze wordt geïmplementeerd
door een lagere resolutie toe te passen op het computerscherm met een hogere resolutie.
Deze toetscombinatie werkt mogelijk niet bij afbeeldingen, omdat de schermweergave wordt vergroot
wanneer u de resolutie verandert.
De positie en de grootte van softwarevensters kunnen veranderen wanneer de schermweergave wordt
vergroot of de standaardweergave wordt hersteld, omdat u de resolutie verandert als u op deze toetscombinatie
drukt.
Wanneer de weergave op uw computerscherm wordt vergroot, zal bij het overschakelen naar het externe
scherm deze functie worden uitgeschakeld en de oorspronkelijke weergave worden hersteld.
Fn +
(F12): Sluimerstand
In deze stand verbruikt de notebook de minste stroom. Als u deze opdracht uitvoert, wordt de
status van het systeem en de aangesloten randapparaten opgeslagen op de harde schijf en
wordt de systeemstroom uitgeschakeld. Om terug te keren naar de oorspronkelijke status van
het systeem, schakelt u de stroom in met de aan/uit-knop.
Raadpleeg voor meer informatie over energiebeheer Energiebesparingsstanden gebruiken
(pagina 113).
n 33 N
De VAIO-computer gebruiken
Het touchpad gebruiken
U kunt objecten op het scherm aanwijzen, selecteren en slepen, en u kunt door een lijst met items bladeren met behulp van
het touchpad.
Actie
Beschrijving
Aanwijzen
Schuif uw vinger over het touchpad (1) om de aanwijzer (2) op een item of object te plaatsen.
Klikken
Druk één keer op de linkerknop (3).
Dubbelklikken
Druk twee keer op de linkerknop.
Klikken met de
rechtermuisknop
Druk één keer op de rechterknop (4). In veel toepassingen verschijnt in dit geval een snelmenu.
Slepen
Schuif uw vinger over het touchpad terwijl u de linkerknop ingedrukt houdt.
Bladeren
Schuif uw vinger langs de rechterkant van het touchpad om verticaal te bladeren. Schuif uw vinger langs de onderrand
van het touchpad om horizontaal te bladeren. (Dit werkt alleen bij toepassingen die deze touchpadfunctie ondersteunen.)
U kunt het touchpad in- of uitschakelen al naar gelang uw voorkeur voor het gebruiken van de muis. Raadpleeg De computer instellen met VAIO Control
Center (pagina 111) om VAIO Control Center te starten. Selecteer na het starten het onderwerp over het aanwijsapparaat en raadpleeg het Help-bestand
voor gedetailleerde instructies.
n 34 N
De VAIO-computer gebruiken
De knoppen voor speciale functies gebruiken
De computer is uitgerust met speciale knoppen, waarmee u specifieke functies van de computer kunt gebruiken.
De knoppen AV MODE, Afspelen/Pauzeren, Stop, Vorig item en Volgend item ondersteunen Instant Mode. U kunt Instant
Mode alleen activeren wanneer de computer is uitgeschakeld of zich in de sluimerstand bevindt. Zie het boekje Instant Mode
voor meer informatie over Instant Mode.
Knop met speciale functie
AV MODE-knop
Functies
Als de computer in de sluimerstand staat of is uitgeschakeld:
Instant Mode wordt geactiveerd zodat u onmiddellijk CD's, DVD's en muziekbestanden kunt afspelen en
de afbeeldingsgegevens kunt weergeven die op de harde schijf zijn opgeslagen, zonder Windows te starten.
Zie het boekje Instant Mode voor meer informatie.
Als de computer in de slaapstand staat of is ingeschakeld:
VAIO Launcher wordt gestart zodat u de gewenste software kunt selecteren.
U kunt de standaard softwareopties in VAIO Launcher wijzigen. Hiervoor houdt u de knop AV MODE ingedrukt
om het setup-venster weer te geven.
Hiermee kunt u het volume in- en uitschakelen.
Dempknop
Volumeknoppen
Hiermee kunt u het volume verlagen (-) of verhogen (+).
CAPTURE-knop
Hiermee kunt u VAIO Camera Capture Utility starten om stilstaande beelden en films in het zoekvenster
vast te leggen met de ingebouwde MOTION EYE-camera. Zie de Help in de desbetreffende software voor
meer informatie over VAIO Camera Capture Utility.
Hiermee schakelt u de LCD-achtergrondverlichting uit.
DISPLAY OFF-knop
n 35 N
De VAIO-computer gebruiken
Knop met speciale functie
Functies
Afspelen/Pauzeren-knop
Hiermee start of onderbreekt u het afspelen van een CD of DVD of het afspelen van muziek-/videobestanden
op de harde schijf.
Stop-knop
Hiermee stopt u het afspelen van een CD of DVD of het afspelen van muziek-/videobestanden op de harde
schijf.
Vorig item-knop
Hiermee speelt u het vorige hoofdstuk/bestand af bij het afspelen van videobeelden, of speelt u het vorige
nummer/bestand af bij het afspelen van audio.
Volgend item-knop
Hiermee speelt u het volgende hoofdstuk/bestand af bij het afspelen van videobeelden, of speelt u het volgende
nummer/bestand af bij het afspelen van audio.
n 36 N
De VAIO-computer gebruiken
De ingebouwde MOTION EYE-camera gebruiken
Uw computer is uitgerust met een ingebouwde MOTION EYE-camera.
Met de ingebouwde MOTION EYE-camera kunt u videofuncties toevoegen aan software voor expresberichten en
videobewerkingssoftware, en kunt u stilstaande beelden en films vastleggen met behulp van VAIO Camera Capture Utility.
Dit hulpprogramma wordt automatisch geopend wanneer u op de CAPTURE-knop drukt. Zie de Help in de desbetreffende
software voor meer informatie over VAIO Camera Capture Utility.
Als u de computer inschakelt, wordt de ingebouwde MOTION EYE-camera geactiveerd. U kunt de computer dan gebruiken
voor videovergaderingen met behulp van software voor expresberichten.
Als u software voor expresberichten of videobewerkingssoftware start of afsluit, wordt de ingebouwde MOTION EYE-camera
niet in- of uitgeschakeld. Controleer of de camera is geactiveerd voordat u de software gaat gebruiken.
De ingebouwde MOTION EYE-camera kan niet tegelijk worden gebruikt in meer dan één softwaretoepassing. Als de camera wordt gebruikt in een andere
softwaretoepassing, moet u deze toepassing eerst sluiten voordat u de ingebouwde MOTION EYE-camera kunt gebruiken.
Wanneer u een beeld vastlegt in een donkere ruimte, klikt u op Start, Alle programma's, VAIO Camera Capture Utility en VAIO Camera Capture Utility
om VAIO Camera Capture Utility te starten. Klik op de knop Camera om het venster Properties weer te geven en schakel het selectievakje Low Light in.
Hierdoor worden de framesnelheid en de sluitersnelheid verlaagd zodat de camera meer licht kan opnemen.
!
Als u een snel bewegend object bekijkt, kan het viewervenster wat ruis vertonen, zoals horizontale strepen. Dit is normaal en wijst niet op een defect.
U kunt de ingebouwde MOTION EYE-camera niet gebruiken met de software Microsoft Windows MovieMaker.
n 37 N
De VAIO-computer gebruiken
Stilstaande beelden vastleggen
Stilstaande beelden vastleggen
1
Druk op de CAPTURE-knop van de computer om VAIO Camera Capture Utility te starten.
2
Klik op het pictogram Still in het rechterdeelvenster van het hoofdvenster van het hulpprogramma.
3
Draai de camera naar het onderwerp dat u wilt vastleggen.
4
Druk op de CAPTURE-knop van de computer.
Het beeld dat zich in het zoekvenster bevindt, wordt vastgelegd en het overeenkomstige miniatuurbeeld wordt toegevoegd
aan het miniatuurvenster onder aan het hoofdvenster.
VAIO Camera Capture Utility biedt nog veel meer functies. Raadpleeg het Help-bestand van de software voor meer informatie.
n 38 N
De VAIO-computer gebruiken
Films vastleggen
Een film vastleggen
1
Druk op de CAPTURE-knop van de computer om VAIO Camera Capture Utility te starten.
2
Klik op het pictogram Movie in het rechterdeelvenster van het hoofdvenster van het hulpprogramma.
3
Draai de camera naar het onderwerp dat u wilt vastleggen.
4
Druk op de CAPTURE-knop van de computer om het opnemen van de film te starten.
5
Wanneer u klaar bent met opnemen, drukt u nogmaals op de CAPTURE-knop om het opnemen van de film te stoppen.
De eerste scène van de vastgelegde film wordt toegevoegd aan het miniatuurvenster onder aan het hoofdvenster.
VAIO Camera Capture Utility biedt nog veel meer functies. Raadpleeg het Help-bestand van de software voor meer informatie.
n 39 N
De VAIO-computer gebruiken
Het optische station gebruiken
De computer is uitgerust met een optisch station.
Een schijf plaatsen
1
Zet de computer aan.
2
Druk op de uitwerpknop (1) om het station te openen.
De lade schuift uit het station.
3
Plaats een schijf met het label naar boven in het midden van de lade en druk voorzichtig op de schijf zodat deze vastklikt.
n 40 N
De VAIO-computer gebruiken
4
Sluit de lade door deze voorzichtig in het station te duwen.
!
Verwijder de optische schijf niet als de computer in een energiebesparingsstand staat (slaap- of sluimerstand). Als u dit doet, kan er een storing
optreden.
Als u van plan bent een extern optisch station te gebruiken, moet u het station aansluiten voordat u een vooraf geïnstalleerd schijfbedieningsprogramma
start.
n 41 N
De VAIO-computer gebruiken
Optische schijven lezen en beschrijven
Met de computer kunt u CD’s, DVD’s of Blu-ray Discs™ afspelen en opnemen, afhankelijk van het model dat u hebt gekocht.
Bekijk de specificaties van het type optisch station dat in de computer is geïnstalleerd. Raadpleeg de volgende tabel om te
zien welke typen media door uw optische station worden ondersteund.
n 42 N
De VAIO-computer gebruiken
AB: afspeelbaar en beschrijfbaar
A: afspeelbaar maar niet beschrijfbaar
–: niet afspeelbaar of niet beschrijfbaar
CDROM
VideoCD
Muziek- CD
CD
Extra
CD-R/
RW
DVDROM
DVDVideo
BDROM
DVD-R/ DVD+R/ DVD+R DVD-R
RW
RW
DL
DL
DVDRAM
BD-R*9/
DVD±RW/
±R DL/RAM
A
A
A
A
AB
A
A
–
AB*1 *2
AB
AB*5
AB*6
AB*3 *4
–
CD-RW/
DVD-ROM
A
A
A
A
AB
A
A
–
A
A
A
A
–
–
DVD-ROM
A
A
A
A
A
A
A
–
A
A
A
A
–
–
Blu-ray-schijf A
A
A
A
AB*8
A
A
A
AB*1 *2
AB
AB*5
AB*6
AB*3 *4
AB*7
RE*10
*1
Ondersteuning voor schrijven van gegevens op DVD-R-schijven die voldoen aan DVD-R voor de algemene versie 2.0/2.1.
*2
Ondersteuning voor schrijven van gegevens op DVD-RW-schijven die voldoen aan DVD-RW versie 1.1/1.2.
*3
Het DVD±RW/RAM-schijfstation in de computer ondersteunt de DVD-RAM-cassette niet. Gebruik schijven zonder cassette of schijven met een verwijderbare cassette.
*4
Schrijven van gegevens op enkelzijdige DVD-RAM-schijven (2,6 GB) die compatibel zijn met DVD-RAM-versie 1.0 wordt niet ondersteund.
DVD-RAM-versie 2.2/12X-SPEED DVD-RAM-versie 5.0 wordt niet ondersteund.
*5
Schrijven van gegevens op DVD+R DL-schijven (Double Layer) is alleen mogelijk op schijven met ondersteuning voor DVD+R DL-opnamen (Double Layer).
*6
Schrijven van gegevens op DVD-R DL-schijven (Dual Layer) is alleen mogelijk op schijven met ondersteuning voor DVD-R DL-opnamen (Dual Layer).
*7
Ondersteuning voor schrijven van gegevens op BD-R-versie 1.1-schijven (single-layer-schijven met een capaciteit van 25 GB, dual-layer-schijven met een capaciteit
van 50 GB) en BD-RE-versie 2.1-schijven (single-layer-schijven met een capaciteit van 25 GB, dual-layer-schijven met een capaciteit van 50 GB). Het Blu-ray-station
van uw computer ondersteunt geen BD-RE-versie 1.0-schijven en Blu-ray-schijven met cassette.
*8
Het schrijven van gegevens op Ultra Speed CD-RW-schijven wordt niet ondersteund door het Blu-ray-schijfstation.
*9
BD-R betekent Blu-ray Disc-Recordable in versie 1.1-formaat.
*10
BD-RE betekent Blu-ray Disc-Rewritable in versie 2.1-formaat.
n 43 N
De VAIO-computer gebruiken
!
Dit product is ontworpen om schijven af te spelen die voldoen aan de CD-standaardspecificaties (Compact Disc Digital Audio). Een DualDisc is een
tweezijdig schijfproduct met DVD-materiaal op de ene kant en digitaal audiomateriaal op de andere. Let op: de audiozijde (niet de DVD-zijde) van een
Dual Disc kan mogelijk niet worden afgespeeld op dit product omdat deze niet voldoet aan de CD-standaard.
Vanwege de meerdere schijfindelingen die tegenwoordig beschikbaar zijn, moet u bij het aanschaffen van voorbespeelde of lege schijven voor gebruik
in een VAIO-computer eerst aandachtig de opmerkingen op de verpakking van de schijven lezen om te zien of u de schijven in het optische station van
de computer kunt gebruiken voor afspelen en opnemen. Sony geeft GEEN garanties voor de compatibiliteit van VAIO CD-ROM-stations met schijven
die niet voldoen aan de officiële 'CD'-indelingsstandaard (of 'DVD'-standaard voor DVD-stations of 'Blu-ray-schijf'-standaard voor Blu-ray-stations).
HET GEBRUIK VAN INCOMPATIBELE SCHIJVEN KAN LEIDEN TOT ONHERSTELBARE SCHADE AAN UW VAIO PC, SOFTWARECONFLICTEN
VEROORZAKEN OF ERVOOR ZORGEN DAT HET SYSTEEM VASTLOOPT.
Neem voor vragen over schijfindelingen contact op met de uitgever van de vooraf opgenomen schijf of de leveranciers van de opneembare schijf.
Het schrijven op 8cm-schijven wordt niet ondersteund.
!
Als u Blu-ray-schijven met beveiliging van het auteursrecht continu wilt afspelen, moet u de AACS-sleutel bijwerken. Hiervoor hebt u internettoegang
nodig.
Net als bij andere optische apparaten kunnen de omstandigheden de compatibiliteit beperken of het afspelen van Blu-ray-schijven onmogelijk maken.
VAIO-computers bieden mogelijk geen ondersteuning voor het afspelen van films op voorverpakte media in AVC- of VC1-indeling met hoge bitsnelheden.
Voor films en BD-ROM-inhoud zijn regio-instellingen vereist. Als de regio-instelling van het optische station niet overeenkomt met de regio van de schijf,
kan de schijf niet worden afgespeeld.
U kunt de inhoud van Blu-ray-schijven met beveiliging van het auteursrecht alleen afspelen of weergeven als uw externe scherm voldoet aan de
HDCP-norm (High-bandwidth Digital Content Protection).
Bepaalde inhoud kan de video-uitvoer beperken tot standaarddefinitie of de uitvoer van analoge video zelfs volledig onmogelijk maken. Het wordt ten
zeerste aanbevolen een digitale HDCP-omgeving te gebruiken voor optimale compatibiliteit en weergavekwaliteit.
n 44 N
De VAIO-computer gebruiken
Opmerkingen over het schrijven van gegevens op een schijf
❑ Gebruik voor het schrijven van gegevens op een schijf alleen software die door Sony wordt aanbevolen en vooraf op uw
computer is geïnstalleerd.
Andere softwareprogramma's zijn mogelijk niet volledig compatibel, waardoor fouten kunnen optreden.
❑ Om ervoor te zorgen dat het optische station de gegevens op een schijf kan lezen, moet u de sessie sluiten voordat u de
schijf uitwerpt. Hoe u daarbij te werk gaat, leest u in de aanwijzingen bij de software.
❑ Gebruik alleen ronde schijven. Gebruik geen schijven met een andere vorm (ster, hart, kaart, enz.) omdat deze het optische
station kunnen beschadigen.
❑ De computer mag niet worden blootgesteld aan schokken tijdens het beschrijven van een schijf.
❑ Schakel de schermbeveiliging uit en sluit antivirussoftware af voordat u gegevens schrijft op een schijf.
❑ Gebruik geen geheugenresidente hulpsoftware terwijl u gegevens op een schijf schrijft. Hierdoor kan er een storing optreden.
❑ Voordat u een toepassing gebruikt om schijven te branden, moet u alle andere toepassingen afsluiten.
❑ Zet de computer niet in een energiebesparingsstand terwijl u de vooraf geïnstalleerde software of software voor het
schrijven van schijven gebruikt.
❑ Sluit de netadapter aan om de computer in te schakelen of zorg ervoor dat de batterij voor minimaal 50% is opgeladen.
❑ Gebruik dezelfde schrijfsoftware om gegevens toe te voegen aan een schijf waarop al gegevens staan. Als u andere
schrijfsoftware gebruikt om extra gegevens naar de schijf te schrijven, treedt mogelijk een storing op. Als u bijvoorbeeld
een schijf hebt met gegevens die u met Roxio Easy Media Creator hebt geschreven, moet u Roxio Easy Media Creator
gebruiken om gegevens toe te voegen aan die schijf.
n 45 N
De VAIO-computer gebruiken
Opmerkingen over het afspelen van schijven
Voor optimale prestaties bij het afspelen van schijven volgt u de volgende aanbevelingen.
❑ Sommige CD-spelers en optische stations van computers kunnen mogelijk geen audio-CD's afspelen die zijn gemaakt
met CD-R- of CD-RW-schijven.
❑ Sommige CD-spelers en optische stations van computers kunnen mogelijk geen DVD's afspelen die zijn gemaakt met
DVD+R DL-, DVD-R DL-, DVD+R-, DVD+RW-, DVD-R-, DVD-RW- of DVD-RAM-schijven.
❑ Gebruik geen geheugenresidente hulpsoftware om de toegang tot schijven te versnellen wanneer u een schijf afspeelt.
Hierdoor kan er een storing optreden.
❑ Zet de computer niet in een energiebesparingsstand terwijl u op de computer een schijf afspeelt.
❑ Op elke DVD staat een regiocode vermeld om aan te geven in welke regio en op welk type speler u de DVD kunt afspelen.
Tenzij er een '2' (Europa behoort tot regio '2') of 'all' (dit betekent dat u de DVD bijna overal ter wereld kunt afspelen)
vermeld staat op de DVD of de verpakking, kunt u de DVD niet afspelen op uw computer.
!
Als u de DVD-regiocode wijzigt terwijl de WinDVD- of WinDVD BD-software actief is, start u de software opnieuw op of verwijdert u de schijf en plaatst
u deze opnieuw in het station om de nieuwe instelling van kracht te laten worden.
❑ Probeer de regiocode-instellingen van het DVD-station niet te wijzigen. Problemen als gevolg van het wijzigen van de
regiocode-instellingen van het DVD-station vallen niet onder de garantie.
n 46 N
De VAIO-computer gebruiken
CD's afspelen
Een audio-CD afspelen
1
Plaats een schijf in het optische station.
2
Als er niets op het bureaublad verschijnt, klikt u op Start, Alle programma's en de gewenste CD-software om de CD af
te spelen.
Als het venster Audio-cd verschijnt, klikt u op een optie om deze te selecteren.
Bestanden kopiëren naar een CD
Bestanden naar een schijf kopiëren
!
De computer mag niet worden blootgesteld aan schokken tijdens het beschrijven van een schijf.
1
Plaats een schijf in het optische station.
Als het venster Automatisch afspelen verschijnt, klikt u op Een cd branden en volgt u de instructies op het scherm tot
de lege schijfmap verschijnt.
2
Open de map met de bestanden die u wilt kopiëren en sleep ze naar de lege schijfmap.
3
Sluit de schijfmap.
n 47 N
De VAIO-computer gebruiken
DVD's afspelen
Een DVD afspelen
1
Sluit alle actieve softwaretoepassingen.
2
Plaats een DVD in het optische station.
3
Als er niets op het bureaublad verschijnt, klikt u op Start, Alle programma's en de gewenste DVD-software om de DVD
af te spelen.
Voor instructies over het gebruik van de software raadpleegt u de Help bij de DVD-software.
Bestanden kopiëren naar DVD's
Bestanden naar een schijf kopiëren
1
Sluit de netadapter aan op de computer.
2
Plaats een schijf in het optische station.
3
Als er niets op het bureaublad verschijnt, klikt u op Start, Alle programma's en de gewenste DVD-software om bestanden
naar de schijf te kopiëren.
Voor instructies over het gebruik van de software raadpleegt u de Help bij de DVD-software.
n 48 N
De VAIO-computer gebruiken
ExpressCard-module gebruiken
Uw computer is uitgerust met een Universal ExpressCard™-sleuf* of een ExpressCard™/34-sleuf* voor de overdracht van
gegevens tussen digitale camera's, camcorders, muziekspelers en andere audio- en videoapparaten. De eerste sleuf kan
worden gebruikt voor een ExpressCard™/34-module (34 mm breed) of een ExpressCard™/54-module (54 mm breed)*
(hiervan ziet u hieronder een illustratie). De laatste sleuf kan alleen worden gebruikt voor een ExpressCard™/34-module*.
❑ ExpressCard™/34-module*
❑ ExpressCard™/54-module*
Uw computer is uitgerust met een ExpressCard™/34-sleuf*.
*
In deze handleiding worden deze de ExpressCard-sleuf en de ExpressCard-module genoemd.
n 49 N
De VAIO-computer gebruiken
Een ExpressCard-module plaatsen
!
Uw computer wordt geleverd met een sleufbeveiliging in de ExpressCard-sleuf. Verwijder deze sleufbeveiliging voordat u de sleuf gebruikt.
Wees voorzichtig bij het plaatsen en verwijderen van de ExpressCard-module. Forceer de module nooit in of uit de sleuf.
U hoeft de computer niet uit te schakelen voordat u de ExpressCard-module plaatst of verwijdert.
Een ExpressCard-module plaatsen
1
Duw de ExpressCard-sleufbeveiliging in zodat deze uitspringt.
2
Neem de ExpressCard-sleufbeveiliging voorzichtig vast en trek deze uit de sleuf.
3
Houd de ExpressCard-module zo vast dat de pijl naar boven gericht is en in de richting van de ExpressCard-sleuf wijst.
4
Schuif de ExpressCard-module voorzichtig in de sleuf tot deze vastklikt.
Forceer de module nooit in de sleuf.
n 50 N
De VAIO-computer gebruiken
!
Wanneer u geen ExpressCard-module gebruikt, plaatst u de ExpressCard-sleufbeveiliging om de sleuf te beschermen tegen stof en vuil. Plaats de
ExpressCard-sleufbeveiliging in de sleuf voordat u de computer verplaatst.
Als de module of adapter niet gemakkelijk in de sleuf kan worden geplaatst, verwijdert u de module voorzichtig en controleert u of de module in de
juiste richting is geplaatst.
Gebruik het meest recente softwarestuurprogramma van de fabrikant van de ExpressCard-module.
n 51 N
De VAIO-computer gebruiken
Een ExpressCard-module verwijderen
Volg de onderstaande stappen om de ExpressCard-module te verwijderen terwijl de computer aan staat. Als u de kaart niet
juist verwijdert, werkt het systeem mogelijk niet meer naar behoren.
Een ExpressCard-module verwijderen
Als u een ExpressCard-module wilt verwijderen terwijl de computer is uitgeschakeld, slaat u stap 1 tot en met 7 over.
1
Dubbelklik op het pictogram Hardware veilig verwijderen op de taakbalk.
Het venster Hardware veilig verwijderen verschijnt.
2
Selecteer de hardware die u wilt ontkoppelen.
3
Klik op Stoppen.
Het venster Hardware stopzetten verschijnt.
4
Controleer of het apparaat veilig kan worden losgekoppeld van het systeem.
5
Klik op OK.
Er verschijnt een bericht waarin staat dat het nu veilig is om het apparaat te verwijderen.
6
Klik op OK.
7
Klik op Sluiten om het venster Hardware veilig verwijderen te sluiten.
8
Duw de ExpressCard-module in de sleuf zodat de module uitspringt.
9
Neem de ExpressCard-module voorzichtig vast en trek deze uit de sleuf.
n 52 N
De VAIO-computer gebruiken
Memory Stick-media gebruiken
Een Memory Stick is een compact, draagbaar en veelzijdig IC-opnamemedium dat speciaal is ontworpen voor het uitwisselen
en delen van digitale gegevens met compatibele producten, zoals digitale camera's en mobiele telefoons. Doordat een
Memory Stick uitneembaar is, kan deze worden gebruikt voor externe gegevensopslag.
n 53 N
De VAIO-computer gebruiken
Voordat u een Memory Stick gebruikt
De Memory Stick-sleuf van uw computer kan worden gebruikt voor zowel media in het standaardformaat als media in het
Duo-formaat, en ondersteunt Memory Stick PRO-media en Memory Stick PRO-HG Duo-media met hoge snelheid en hoge
capaciteit.
U kunt een Memory Stick in het Duo-formaat rechtstreeks in de Memory Stick-sleuf plaatsen zonder dat u een Memory Stick Duo-adapter hoeft te
gebruiken.
!
Voordat u een Memory Stick Micro (M2) plaatst, moet u deze in een adapter in het standaard M2-formaat of het M2 Duo-formaat schuiven. Als u de
Memory Stick Micro rechtstreeks in de Memory Stick-sleuf plaatst zonder de adapter, kunt u deze mogelijk niet meer uit de sleuf verwijderen.
Ga voor de meest recente informatie over Memory Stick-media naar de Memory Stick-website op http://www.memorystick.com/en/.
!
Uw computer is getest en compatibel bevonden met de Memory Sticks van Sony met een capaciteit van maximaal 8 GB die met ingang van mei 2007
beschikbaar zijn. Niet voor alle Memory Sticks die aan dezelfde voorwaarden voldoen als de compatibele media, kan evenwel de compatibiliteit worden
gegarandeerd.
De compatibiliteit kan niet worden gegarandeerd als u Memory Stick-media met meerdere conversieadapters plaatst.
MagicGate is de algemene naam van de auteursrechtbeschermingstechnologie die door Sony is ontwikkeld. Gebruik Memory Stick-media met het
MagicGate-logo als u deze functie wilt gebruiken.
Behalve voor persoonlijk gebruik is het verboden audio- en/of afbeeldingsgegevens die u hebt opgenomen, te gebruiken zonder voorafgaande
toestemming van de respectieve houders van het auteursrecht. Dit betekent dat Memory Stick-media met gegevens die onder het auteursrecht vallen,
alleen mogen worden gebruikt in situaties die door de auteursrechtwet worden toegestaan.
De Memory Stick-sleuf van uw computer ondersteunt de functie voor 8-bits parallelle gegevensoverdracht (snelle gegevensoverdracht) niet.
Als u Memory Stick Micro-media in een adapter in M2 Duo-formaat plaatst, en u vervolgens de Memory Stick en de adapter in een Memory Stick
Duo-adapter plaatst, werkt de Memory Stick mogelijk niet goed.
n 54 N
De VAIO-computer gebruiken
Een Memory Stick plaatsen
Een Memory Stick plaatsen
1
Zoek de Memory Stick-sleuf.
2
Houd de Memory Stick zo vast dat de pijl naar boven gericht is en in de richting van de Memory Stick-sleuf wijst.
3
Schuif de Memory Stick voorzichtig in de sleuf tot deze vastklikt.
De Memory Stick wordt automatisch gedetecteerd door het systeem en de inhoud van de Memory Stick-media wordt
weergegeven. Als er niets op het bureaublad verschijnt, klikt u op Start, Computer, en dubbelklikt u op het pictogram van
de Memory Stick.
!
Als u de Memory Stick in de sleuf steekt, moet u erop letten dat de pijl in de juiste richting wijst. Forceer de Memory Stick nooit in de sleuf om
beschadiging van de computer of Memory Stick te vermijden.
Plaats niet meer dan één Memory Stick in de Memory Stick-sleuf. Als u de media niet goed in de sleuf plaatst, kunt u zowel de computer als de media
beschadigen.
n 55 N
De VAIO-computer gebruiken
De inhoud van de Memory Stick-media bekijken
1
Klik op Start en vervolgens op Computer om het venster Computer te openen.
2
Dubbelklik op het pictogram Memory Stick-media om de lijst weer te geven met gegevensbestanden die zijn opgeslagen
op de Memory Stick-media.
Een Memory Stick formatteren
Memory Sticks zijn geformatteerd met de standaardinstelling en zijn klaar voor gebruik.
Als u een Memory Stick opnieuw wilt formatteren op uw computer, voert u de volgende stappen uit.
!
Gebruik voor het formatteren van een Memory Stick altijd een apparaat dat de Memory Stick ondersteunt en is ontworpen voor het formatteren van de
Memory Stick.
Als u een Memory Stick formatteert, worden alle gegevens op de Stick verwijderd. Voordat u een Memory Stick formatteert, moet u controleren of deze
geen belangrijke gegevens bevat.
Verwijder de Memory Stick niet uit de sleuf tijdens het formatteren. Dit kan een defect veroorzaken.
1
Schuif de Memory Stick voorzichtig in de sleuf tot deze vastklikt.
2
Klik op Start en vervolgens op Computer om het venster Computer te openen.
3
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de Memory Stick en kies Formatteren.
4
Klik op Fabrieksinstellingen terugzetten.
!
Mogelijk worden de clustergrootte en het bestandssysteem gewijzigd.
Selecteer niet NTFS in de vervolgkeuzelijst Bestandssysteem omdat hierdoor een storing kan worden veroorzaakt.
Het formatteerproces is sneller als u Snelformatteren selecteert onder Opties voor formatteren.
n 56 N
De VAIO-computer gebruiken
5
Klik op Start.
6
Klik op OK wanneer u om bevestiging wordt gevraagd.
Het formatteren wordt gestart.
!
De tijd die nodig is om de Memory Stick te formatteren, is afhankelijk van de Stick.
7
Wanneer het formatteren is voltooid, klikt u op OK.
8
Klik op Sluiten.
n 57 N
De VAIO-computer gebruiken
Een Memory Stick verwijderen
Een Memory Stick verwijderen
1
Controleer of het toegangslampje van de Memory Stick uit is.
2
Duw de Memory Stick in de sleuf.
De Memory Stick wordt uitgeworpen.
3
Trek de Memory Stick uit de sleuf.
!
Verwijder de Memory Stick altijd voorzichtig om te vermijden dat deze onverwachts uit de sleuf springt.
Verwijder de Memory Stick niet terwijl het toegangslampje van de Memory Stick brandt. Als u dit doet, kunnen gegevens verloren gaan. Het duurt even
voordat grote volumes gegevens worden geladen. Controleer dus of het lampje uit is voordat u de Memory Stick verwijdert.
n 58 N
De VAIO-computer gebruiken
Andere geheugenkaarten gebruiken
Naast de Memory Stick-sleuf en de ExpressCard-sleuf is uw computer uitgerust met een sleuf voor SD-geheugenkaarten.
U kunt deze sleuf gebruiken voor de overdracht van gegevens tussen digitale camera's, camcorders, muziekspelers en
andere audio- en videoapparaten.
Voordat u een geheugenkaart gebruikt
De sleuf voor de SD-geheugenkaart op de computer ondersteunt de volgende geheugenkaarten:
❑ SD-geheugenkaart
❑ SDHC-geheugenkaart
❑ MultiMediaCard (MMC)
Raadpleeg de Sony-ondersteuningsinformatie (pagina 188) voor het adres van de overeenkomstige website met ondersteuning
voor de meest recente informatie over compatibele geheugenkaarten.
!
Uw computer is alleen getest en compatibel bevonden met geheugenkaarten van de belangrijkste fabrikanten die vanaf mei 2007 verkrijgbaar zijn.
Niet voor alle geheugenkaarten die aan dezelfde voorwaarden voldoen als de compatibele media, kan evenwel de compatibiliteit worden gegarandeerd.
Plaats altijd de juiste geheugenkaart in de SD-geheugenkaartsleuf.
SD-geheugenkaarten met een capaciteit van maximaal 2 GB en SDHC-geheugenkaarten met een capaciteit van maximaal 8 GB zijn getest en compatibel
bevonden met uw computer.
De sleuf voor de SD-geheugenkaart op de computer ondersteunt de functies voor auteursrechtbeveiliging en snelle gegevensoverdracht van SD- en
SDHC-geheugenkaarten niet.
Probeer geen geheugenkaart of geheugenkaartadapter van een ander type in de SD-geheugenkaartsleuf te plaatsen. Als u een niet-compatibele
geheugenkaart of geheugenkaartadapter plaatst, is deze mogelijk moeilijk uit de sleuf te verwijderen. De geheugenkaart kan bovendien de computer
beschadigen.
Wees voorzichtig wanneer u een geheugenkaart plaatst in of verwijdert uit de SD-geheugenkaartsleuf. Forceer de geheugenkaart nooit in of uit de sleuf.
n 59 N
De VAIO-computer gebruiken
Een geheugenkaart plaatsen
Een geheugenkaart plaatsen
1
Zoek de SD-geheugenkaartsleuf.
2
Houd de geheugenkaart met de pijl naar boven en in de richting van de geheugenkaartsleuf.
3
Schuif de geheugenkaart voorzichtig in de sleuf tot deze vastklikt.
Forceer de kaart nooit in de sleuf.
Als de geheugenkaart niet gemakkelijk in de sleuf kan worden geplaatst, verwijdert u de kaart voorzichtig en controleert u of de kaart in de juiste richting
is geplaatst.
n 60 N
De VAIO-computer gebruiken
Een geheugenkaart verwijderen
!
Verwijder een geheugenkaart nooit als het lampje voor SD-geheugenkaart brandt. Als u dit wel doet, kunnen de kaart of de gegevens erop beschadigd
raken.
Een geheugenkaart verwijderen
1
Controleer of het lampje van de SD-geheugenkaart uit is.
2
Druk op het uitstekende deel van de geheugenkaart zodat de kaart uit de sleuf springt.
3
Als de kaart verder uit de sleuf is gekomen, trekt u de kaart voorzichtig uit de sleuf.
n 61 N
De VAIO-computer gebruiken
Het internet gebruiken
Een inbelverbinding instellen
Voordat u verbinding kunt krijgen met het internet, moet u de computer met een telefoonkabel (niet meegeleverd) aansluiten
op een telefoonlijn. Als u eenmaal de telefoonkabel hebt aangesloten, kunt u verbinding maken met het internet.
Een telefoonkabel aansluiten
1
Steek het ene uiteinde van de telefoonkabel (1) in de modempoort
van de computer.
2
Steek het andere uiteinde van de telefoonkabel in een stopcontact (2).
Uw computer werkt niet met gemeenschappelijke telefoonlijnen, kan niet worden verbonden met een munttelefoon en werkt mogelijk niet met meerdere
telefoonlijnen of met een PBX-telefooncentrale. Sommige van deze aansluitingen kunnen leiden tot een te hoge elektrische stroom en kunnen de interne
modem beschadigen.
Als u een telefoonkabel aansluit met een splitter, zal de modem of het aangesloten apparaat mogelijk niet meer behoorlijk werken.
n 62 N
De VAIO-computer gebruiken
Een inbelverbinding met het internet instellen
1
Klik op Start en Configuratiescherm.
2
Klik op Verbinding met internet maken onder Netwerk en internet.
Het venster Verbinding met internet maken verschijnt.
3
Klik op Inbelverbindingen.
4
Volg de instructies op het scherm.
n 63 N
De VAIO-computer gebruiken
Draadloos LAN (WLAN) gebruiken
Dankzij de functie voor draadloos LAN (WLAN of Wireless LAN) van Sony kunnen al uw digitale apparaten met ingebouwde
WLAN-functionaliteit vrij met elkaar communiceren via een netwerk. Een WLAN is een netwerk waarin een gebruiker een
verbinding kan maken met een lokaal netwerk (LAN) via een draadloze (radio)verbinding. Het is dus niet langer nodig om
kabels of draden te trekken door muren en plafonds.
Sony's WLAN ondersteunt alle normale Ethernet-verbindingsmogelijkheden, maar biedt twee extra voordelen: mobiliteit en
roaming. U hebt nog altijd toegang tot informatie, het internet/intranet en netwerkbronnen, zelfs in volle vergadering of terwijl
u zich verplaatst. U kunt communiceren zonder een toegangspunt.
Dit betekent dat u zonder toegangspunt een verbinding tot stand kunt brengen met een beperkt aantal computers (ad hoc)
of dat u kunt communiceren via een toegangspunt, waardoor u een volledig infrastructuurnetwerk kunt creëren.
In sommige landen is het gebruik van WLAN-producten onderworpen aan lokale regelgeving (bijvoorbeeld een beperkt aantal kanalen). Lees daarom
de Regulations Guide grondig door alvorens u de WLAN-functie inschakelt.
WLAN maakt gebruik van de standaard IEEE 802.11a*/b/g of de conceptversie van de standaard IEEE 802.11n*, die de specificaties voor de gebruikte
technologie bevat. Deze standaard bevat de volgende coderingssystemen: Wired Equivalent Privacy (WEP), een beveiligingsprotocol, Wi-Fi Protected
Access 2 (WPA2) en Wi-Fi Protected Access (WPA). WPA2 en WPA zijn ontstaan uit een gezamenlijk voorstel van de IEEE en de Wi-Fi Alliance. Beide
zijn specificaties van op standaarden gebaseerde, onderling uitwisselbare verbeteringen in de beveiliging waardoor de bescherming van de gegevens
en de toegangscontrole van de bestaande WiFi-netwerken worden verbeterd. WPA is ontwikkeld om voorwaarts compatibel te zijn met de specificatie
IEEE 802.11i. Het maakt gebruik van het verbeterde gegevenscodeersysteem TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) naast de gebruikersidentificatie
met behulp van 802.1X en EAP (Extensible Authentication Protocol). De kwetsbare draadloze verbinding tussen de clients en de toegangspunten wordt
beveiligd door middel van codering. Daarnaast zijn er een aantal speciaal voor LAN's ontwikkelde beveiligingsmechanismen voor het beschermen van
de privacy zoals: wachtwoordbeveiliging, end-to-end codering, VPN's (virtual private networks) en verificatie. WPA2, de tweede generatie van WPA,
biedt betere gegevensbeveiliging en netwerktoegangscontrole, en is ook ontworpen om alle 802.11-apparaten te beveiligen, ongeacht de versie
(802.11b, 802.11a, 802.11g en 802.11n, multi-band en multi-mode). Bovendien biedt WPA2 op basis van de geratificeerde norm IEEE 802.11i
beveiliging van overheidsniveau door toepassing van de AES-coderingsalgoritme die voldoet aan NIST (National Institute of Standards and Technology)
FIPS 140-2, en op 802.1X-gebaseerde verificatie. WPA2 is achterwaarts compatibel met WPA.
* Raadpleeg de online Specificaties om te controleren of uw computer de standaard IEEE 802.11a en/of de conceptversie van de standaard IEEE 802.11n
ondersteunt.
n 64 N
De VAIO-computer gebruiken
IEEE 802.11b/g is een Wireless LAN-standaard die gebruikmaakt van de 2,4GHz-bandbreedte. De standaard IEEE 802.11g biedt snelle gegevensoverdracht
met een hogere snelheid dan IEEE 802.11b.
IEEE 802.11a is een Wireless LAN-standaard die gebruikmaakt van de 5GHz-bandbreedte en snelle gegevensoverdracht met een snelheid van maximaal
54 Mbps biedt.
IEEE 802.11n is een Wireless LAN-standaard die gebruikmaakt van de 2,4- of 5GHz-bandbreedte en snelle gegevensoverdracht met een snelheid van
maximaal 300 Mbps* biedt.
* De daadwerkelijke communicatiesnelheid is onder andere afhankelijk van de instellingen voor uw toegangspunt.
Mogelijk maakt uw computer gebruik van Intel® Next-Gen Wireless-N-technologie* in overeenstemming met de standaard IEEE 802.11a/b/g en de
conceptversie van de standaard IEEE 802.11n.
* Wordt alleen toegepast op modellen die de conceptversie van de standaard IEEE 802.11n ondersteunen.
Communicatie tussen Wireless LAN-apparaten die de 2,4GHz-bandbreedte gebruiken en apparaten die de 5GHz-bandbreedte gebruiken, is niet mogelijk
omdat de gebruikte frequenties verschillend zijn.
De 2,4GHz-bandbreedte die wordt gebruikt door apparaten die compatibel zijn met Wireless LAN, wordt ook gebruikt door diverse andere soorten
apparaten. Ondanks dat apparaten die compatibel zijn met Wireless LAN gebruikmaken van technieken om storing van andere apparaten die dezelfde
bandbreedte gebruiken te minimaliseren, kan dergelijke storing leiden tot een lagere communicatiesnelheid, een kleiner communicatiebereik of een
onderbroken draadloze verbinding.
De communicatiesnelheid varieert afhankelijk van de afstand tussen de communicerende apparaten, de aanwezigheid van obstakels tussen de apparaten,
de configuratie van de apparaten, de zendcondities en de gebruikte software. Bovendien kunnen de communicaties worden afgesneden, afhankelijk van
de zendcondities.
Het communicatiebereik varieert afhankelijk van de werkelijke afstand tussen de communicerende apparaten, de aanwezigheid van obstakels tussen de
apparaten, de zendcondities, de onmiddellijke omgeving, waaronder de aanwezigheid van muren en de materialen waarvan deze gemaakt zijn, en de
gebruikte software.
Als u IEEE 802.11b- en IEEE 802.11g-producten implementeert op hetzelfde draadloze netwerk, kan de communicatiesnelheid lager worden als gevolg
van radiostoring. Bovendien zijn IEEE 802.11g-apparaten zodanig ontworpen dat ze de communicatiesnelheid verlagen als ze communiceren met IEEE
802.11b-apparaten. Wanneer de communicatiesnelheid lager is dan verwacht, kan de communicatiesnelheid hoger worden door het draadloze kanaal
op het toegangspunt te veranderen.
n 65 N
De VAIO-computer gebruiken
Communiceren zonder een toegangspunt (ad hoc)
Een ad hoc-netwerk is een netwerk waarin een LAN enkel door de draadloze apparaten zelf tot stand wordt gebracht, zonder
een andere centrale controller of een ander toegangspunt. Elk apparaat communiceert rechtstreeks met andere apparaten
in het netwerk. U kunt thuis gemakkelijk een ad hoc-netwerk tot stand brengen.
❑ Als de draadloze verbinding op initiatief van de VAIO-computer tot stand komt, wordt kanaal 11 geselecteerd.
❑ Als de draadloze verbinding op initiatief van een ander draadloos LAN-apparaat tot stand komt, vindt de draadloze
LAN-communicatie plaats via het kanaal dat door dit apparaat is geselecteerd.
n 66 N
De VAIO-computer gebruiken
Communiceren zonder een toegangspunt (ad hoc)
!
De standaard IEEE 802.11n, die gebruikmaakt van de 2,4- of 5GHz-bandbreedte, is niet beschikbaar op ad hoc-netwerken.
1
Schakel de schakelaar WIRELESS of WIRELESS LAN in.
Het WIRELESS-lampje gaat branden.
2
Dubbelklik op
weer te geven.
3
Selecteer de gewenste optie(s) voor draadloze communicatie en klik op OK.
4
Klik op Start en Configuratiescherm.
5
Klik op Netwerkstatus en -taken weergeven onder Netwerk en internet.
6
Klik op Verbinding of netwerk instellen in het linkerdeelvenster.
Het venster Verbinding of netwerk instellen verschijnt.
7
Selecteer een optie om de ad hoc-netwerkinstellingen op te geven en klik op Volgende.
8
Volg de instructies op het scherm.
(
/
) op de taakbalk om het venster Schakelaar draadloze apparaten (Wireless Device Switch)
Raadpleeg de online Specificaties om te controleren of uw computer de Bluetooth-functionaliteit, de standaard IEEE 802.11a/b/g en/of de conceptversie
van de standaard IEEE 802.11n ondersteunt.
n 67 N
De VAIO-computer gebruiken
Communiceren met een toegangspunt (infrastructuur)
Een infrastructuurnetwerk is een netwerk dat een bestaand bedraad lokaal netwerk uitbreidt naar draadloze apparaten door
middel van een toegangspunt (niet meegeleverd) (bijvoorbeeld Sony Access Point). Het toegangspunt slaat een brug tussen
het draadloze en bedrade LAN en fungeert als centrale controller voor het draadloze lokale netwerk. Het toegangspunt
coördineert de transmissie en ontvangst van meerdere draadloze apparaten binnen een specifiek bereik.
Het toegangspunt selecteert het te gebruiken kanaal voor een infrastructuurnetwerk.
!
Verdere informatie over hoe u het kanaal selecteert dat door het toegangspunt zal worden gebruikt, vindt u in de handleiding bij uw toegangspunt.
n 68 N
De VAIO-computer gebruiken
Verbinding maken met een draadloos netwerk
1
Controleer of een toegangspunt is ingesteld.
Raadpleeg de handleiding bij uw toegangspunt voor meer informatie.
2
Schakel de schakelaar WIRELESS of WIRELESS LAN in.
Het WIRELESS-lampje gaat branden.
3
Dubbelklik op
weer te geven.
4
Selecteer de gewenste optie(s) voor draadloze communicatie en klik op OK.
5
Klik met de rechtermuisknop op
6
Selecteer het gewenste toegangspunt en klik op Verbinden.
(
/
) op de taakbalk om het venster Schakelaar draadloze apparaten (Wireless Device Switch)
of
op de taakbalk en selecteer Verbinding met netwerk maken.
Raadpleeg de online Specificaties om te controleren of uw computer de Bluetooth-functionaliteit, de standaard IEEE 802.11a/b/g en/of de conceptversie
van de standaard IEEE 802.11n ondersteunt.
n 69 N
De VAIO-computer gebruiken
Draadloze communicatie stoppen
Draadloze communicatie stoppen
Schakel de schakelaar WIRELESS of WIRELESS LAN uit.
!
Als u de WLAN-functionaliteit uitschakelt terwijl externe documenten, bestanden of bronnen worden gebruikt, kan gegevensverlies optreden.
Voor WPA-PSK- of WPA2-PSK-verificatie moet u een wachtwoordtekenreeks invoeren. Bij deze wachtwoordtekenreeks wordt een onderscheid gemaakt
tussen hoofdletters en kleine letters. De tekenreeks moet 8 tot 63 alfanumerieke tekens lang zijn, of maximaal 64 tekens lang als cijfers van 0 tot 9 en
letters van A tot F worden gebruikt.
n 70 N
De VAIO-computer gebruiken
De Bluetooth-functionaliteit gebruiken
De Bluetooth-functionaliteit is alleen beschikbaar op specifieke modellen. Raadpleeg de online Specificaties om te controleren
of de Bluetooth-functionaliteit wordt ondersteund op uw computer.
U kunt draadloze communicatie tot stand brengen tussen uw computer en andere Bluetooth-apparaten, zoals andere computers
of mobiele telefoons. U kunt zonder kabels informatie tussen deze apparaten uitwisselen tot op een afstand van 10 meter in
een open ruimte.
Bluetooth-communicatie starten
1
Schakel de schakelaar WIRELESS in.
Het WIRELESS-lampje gaat branden.
2
Dubbelklik op
weer te geven.
3
Selecteer de optie Bluetooth-apparaat inschakelen (Enable Bluetooth Device).
4
Klik op OK.
(
/
) op de taakbalk om het venster Schakelaar draadloze apparaten (Wireless Device Switch)
n 71 N
De VAIO-computer gebruiken
Opmerkingen over het gebruik van de Bluetooth-functie
❑ De gegevensoverdrachtsnelheid varieert, afhankelijk van de volgende omstandigheden:
❑ Obstakels, zoals muren, die zich tussen apparaten bevinden
❑ De afstand tussen de apparaten
❑ Het in de muren gebruikte materiaal
❑ De nabijheid van magnetrons en draadloze telefoons
❑ Radiofrequentie-interferentie en andere omgevingsfactoren
❑ De configuratie van de apparaten
❑ Het type softwaretoepassing
❑ Het type besturingssysteem
❑ Het gelijktijdig gebruik van zowel een draadloos LAN als Bluetooth-functies op uw computer
❑ De grootte van het bestand dat wordt uitgewisseld
❑ Vanwege de beperkingen van de Bluetooth-standaard kunnen grote bestanden tijdens de continue overdracht soms
beschadigd raken als gevolg van elektromagnetische interferentie uit de omgeving.
❑ Alle Bluetooth-apparaten moeten zijn gecertificeerd om ervoor te zorgen dat de geldende standaardvereisten worden
aangehouden. Zelfs als aan de standaarden wordt voldaan, kunnen de prestaties, specificaties en bedieningsprocedures
van afzonderlijke apparaten verschillen. Niet in alle situaties is het mogelijk gegevens uit te wisselen.
❑ Als u video's afspeelt op uw computer en audio uitvoert via het aangesloten Bluetooth-apparaat, kan de synchronisatie
tussen video en audio verloren gaan. Dit is een algemeen kenmerk van de Bluetooth-technologie.
n 72 N
De VAIO-computer gebruiken
❑ De 2,4GHz-band, waar Bluetooth-apparaten of draadloze LAN-apparaten mee werken, wordt door verschillende apparaten
gebruikt. Bluetooth-apparaten maken gebruik van een technologie die de interferentie van andere apparaten die dezelfde
golflengte gebruiken, minimaliseert. Gelijktijdig gebruik van de Bluetooth-functionaliteit en draadloze communicatieapparaten
kan echter leiden tot radiostoring. Hierdoor kunnen de communicatiesnelheden en -afstanden minder zijn dan de
standaardwaarden.
Lees de Regulations Guide voordat u de Bluetooth-functie gebruikt.
❑ Het is mogelijk dat de Bluetooth-functies niet werken wanneer u bepaalde apparaten of softwareversies van derden
gebruikt.
❑ Als u meerdere Bluetooth-apparaten op de computer aansluit, kan dat leiden tot bandbreedtecongestie, waardoor de
prestaties van de apparaten verminderen. Dit is een algemeen kenmerk van de Bluetooth-technologie.
Bluetooth-beveiliging
De draadloze technologie van Bluetooth beschikt over een identificatiefunctie waarmee u kunt vaststellen met wie u
communiceert. Met de identificatiefunctie kunt u voorkomen dat anonieme Bluetooth-apparaten toegang kunnen krijgen tot
uw computer.
De eerste keer dat twee Bluetooth-apparaten met elkaar communiceren, dient voor beide apparaten een sleutel (een
wachtwoord dat nodig is voor de verificatie) te worden vastgesteld. Hiermee worden deze apparaten geregistreerd. Wanneer
een apparaat eenmaal is geregistreerd, hoeft u deze sleutel niet opnieuw in te voeren.
De sleutel kan iedere keer verschillend zijn, maar moet wel aan beide zijden hetzelfde zijn.
Voor bepaalde apparaten, zoals een muis, kan geen sleutel worden ingevoerd.
n 73 N
De VAIO-computer gebruiken
Communiceren met een ander Bluetooth-apparaat
U kunt een draadloze verbinding tot stand brengen tussen de computer en een Bluetooth-apparaat, bijvoorbeeld een andere
computer, een mobiele telefoon, PDA, hoofdtelefoon, muis of digitale camera.
n 74 N
De VAIO-computer gebruiken
Communiceren met een ander Bluetooth-apparaat
Voor de communicatie met een ander Bluetooth-apparaat moet u eerst de Bluetooth-functies instellen. Zie de Help in de
Bluetooth-software voor het instellen en gebruiken van de Bluetooth-functies.
De Help openen
1
Klik met de rechtermuisknop op het Bluetooth-pictogram
op de taakbalk en selecteer Help.
Bluetooth-communicatie stoppen
Bluetooth-communicatie stoppen
Schakel de schakelaar WIRELESS uit. Het WIRELESS-lampje gaat uit.
n 75 N
De VAIO-computer gebruiken
De Bluetooth-headset gebruiken
U kunt de Bluetooth-headset (niet meegeleverd) gebruiken voor videovergaderingen via het internet met software voor
expresberichten. Voor meer informatie over het gebruik van de Bluetooth-headset raadpleegt u de handleiding die bij de
headset is geleverd.
De headset verbinden met een computer
1
Houd de aan/uit-knop ten minste vijf seconden ingedrukt om de Bluetooth-headset in te schakelen.
2
Houd de volumeknoppen ten minste vijf seconden ingedrukt tot het lampje rood en groen knippert.
3
Klik met de rechtermuisknop op het Bluetooth-pictogram
op de taakbalk en selecteer Bluetooth-instellingen (Bluetooth
Settings).
Het venster Bluetooth-instellingen (Bluetooth Settings) wordt weergegeven en de Wizard Nieuwe verbinding toevoegen
(Add New Connection Wizard) wordt automatisch gestart.
4
Als het venster Wizard Nieuwe verbinding toevoegen (Add New Connection Wizard) niet wordt weergegeven, klikt u
op Nieuwe verbinding (New Connection).
De Wizard Nieuwe verbinding toevoegen (Add New Connection Wizard) verschijnt.
5
Selecteer Snelle modus (aanbevolen) (Express Mode (Recommended)) en klik op Volgende.
De wizard zoekt naar Bluetooth-apparaten binnen het bereik en geeft de eventueel beschikbare apparaten weer.
6
Selecteer de apparaatnaam van uw Bluetooth-headset en klik op Volgende.
Het venster Bluetooth Beheer - Bluetooth-beveiliging (Bluetooth Manager-Bluetooth Security) wordt weergegeven als
een verbinding tot stand is gebracht.
7
Voer '0000' in bij Bluetooth-pincode (PIN) (Bluetooth Passkey (PIN)) en klik op OK.
8
Klik op Volgende.
Het headsetpictogram wordt weergegeven in het venster Bluetooth-instellingen (Bluetooth Settings).
9
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram voor de printer en selecteer Verbinden (Connect).
n 76 N
De VAIO-computer gebruiken
De verbinding tussen de headset en de computer verbreken
1
Klik met de rechtermuisknop op het Bluetooth-pictogram
op de taakbalk en selecteer Bluetooth-instellingen
(Bluetooth Settings).
Het venster Bluetooth-instellingen (Bluetooth Settings) verschijnt.
2
Klik met de rechtermuisknop op het headsetpictogram en selecteer Verbinding verbreken (Disconnect).
3
Klik op Ja.
n 77 N
Randapparaten gebruiken
Randapparaten gebruiken
U kunt de functies van de VAIO-computer uitbreiden met behulp van de verschillende poorten op de computer.
❑ Externe luidsprekers aansluiten (pagina 78)
❑ Een externe monitor aansluiten (pagina 79)
❑ Weergavemodi selecteren (pagina 83)
❑ De meerdere-monitorsmodus gebruiken (pagina 85)
❑ Een externe microfoon aansluiten (pagina 87)
❑ Een USB-apparaat (Universal Serial Bus) aansluiten (pagina 88)
❑ Een printer aansluiten (pagina 91)
❑ Een i.LINK-apparaat aansluiten (pagina 92)
❑ Aansluiten op een netwerk (LAN) (pagina 94)
n 78 N
Randapparaten gebruiken
Externe luidsprekers aansluiten
Als u een betere geluidskwaliteit wenst, kunt u externe luidsprekers aansluiten.
Externe luidsprekers aansluiten
1
Sluit de luidsprekerkabel (1) aan op de hoofdtelefoonconnector (2) i.
2
Sluit het andere uiteinde van de luidsprekerkabel aan op de externe luidspreker (3).
3
Verlaag het volume vóór u de luidsprekers inschakelt.
Sluit alleen luidsprekers aan die zijn ontworpen voor gebruik met een computer.
!
Plaats geen diskettes op de luidsprekers. Het magnetische veld van een luidspreker kan de gegevens op een diskette beschadigen.
n 79 N
Randapparaten gebruiken
Een externe monitor aansluiten
U kunt een externe monitor (niet meegeleverd) aansluiten op de computer. U kunt de computer bijvoorbeeld gebruiken met
een computermonitor of een projector.
Sluit het netsnoer pas aan nadat u alle andere kabels hebt aangesloten.
Een aangesloten externe monitor wordt gebruikt als tweede scherm.
U kunt een externe monitor ook gebruiken om een configuratie met meerdere monitors in te stellen (alleen mogelijk in Windows).
Een monitor aansluiten
U kunt een monitor aansluiten op de computer.
Een monitor aansluiten
1
Indien nodig steekt u het ene uiteinde van het netsnoer (1) van de monitor in de monitor en het andere uiteinde in een
stopcontact.
2
Sluit de monitorkabel (2) (niet meegeleverd) aan op de monitorpoort (VGA) (3) a van de computer.
n 80 N
Randapparaten gebruiken
Een multimediamonitor aansluiten
U kunt een multimediamonitor met ingebouwde luidsprekers en een microfoon aansluiten op de computer.
Een multimediamonitor aansluiten
1
Steek het netsnoer van de multimediamonitor (1) in een stopcontact.
2
Sluit de monitorkabel (2) (niet meegeleverd) aan op de monitorpoort (VGA) (3) a van de computer.
3
Sluit de luidsprekerkabel (4) aan op de hoofdtelefoonconnector (5) i van de computer.
4
Steek de microfoonkabel (6) in de microfoonconnector (7) m van de computer.
n 81 N
Randapparaten gebruiken
Een TV aansluiten
U kunt een TV aansluiten op de computer.
Een TV aansluiten op uw computer
1
Steek het netsnoer van de TV in een stopcontact.
2
Sluit het ene uiteinde van een S Video-kabel (niet meegeleverd) aan op de S VIDEO OUT-poort van de computer, en het
andere uiteinde op de TV.
3
Sluit het ene uiteinde van de audiokabel (niet meegeleverd) aan op de hoofdtelefoonconnector van de computer, en het
andere uiteinde op de TV.
4
Stel het ingangskanaal van de TV in op de externe ingang.
5
Stel het TV-configuratiesysteem in.
Raadpleeg de handleiding bij het randapparaat voor meer informatie over het gebruik en de installatie.
Als de beeldschermresolutie van de computer is ingesteld op meer dan 1024 x 768 pixels, kan een deel van het beeld niet worden weergegeven op het
TV-scherm. Als u het volledige scherm wilt weergeven, wijzigt u de beeldschermresolutie van de computer in 1024 x 768 pixels of lager.
n 82 N
Randapparaten gebruiken
Een projector aansluiten
U kunt een projector (zoals de Sony LCD-projector) op de computer aansluiten.
Een projector aansluiten
1
Steek het netsnoer (1) van de projector in een stopcontact.
2
Sluit een RGB-signaalkabel (2) (niet meegeleverd) aan op de monitorpoort (VGA) (3) a van de computer.
3
Sluit een audiokabel (4) (niet meegeleverd) aan op de hoofdtelefoonconnector (5) i van de computer.
4
Steek de RGB-signaalkabel en de audiokabel in de connector en poort van de projector (6).
n 83 N
Randapparaten gebruiken
Weergavemodi selecteren
U kunt selecteren welk scherm u als primair scherm wilt gebruiken als u een externe monitor (bureaubladmonitor, enzovoort)
op de computer hebt aangesloten.
De procedure voor het selecteren van een weergave is afhankelijk van de videocontroller die wordt gebruikt in de computer.
Raadpleeg de online Specificaties voor gedetailleerde informatie over de videocontroller.
Als u het computerscherm en de externe monitor tegelijkertijd wilt gebruiken, raadpleegt u De meerdere-monitorsmodus
gebruiken (pagina 85) voor meer informatie.
n 84 N
Randapparaten gebruiken
Een scherm selecteren
Modellen met de Intel Graphics Media Accelerator
1
Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad en selecteer Aanpassen.
2
Klik op Beeldscherminstellingen.
Het venster Beeldscherminstellingen verschijnt.
3
Volg de instructies op het scherm om de instellingen te wijzigen.
Het kan zijn dat gelijktijdige weergave van dezelfde inhoud op uw computerscherm en op de externe monitor of projector niet mogelijk is, afhankelijk
van het type externe monitor of projector.
Schakel de randapparaten in voordat u de computer inschakelt.
Modellen met de ATI-videocontroller
Als een externe monitor is aangesloten op de computer, kunt u de instellingen voor Main/Clone als volgt aanpassen:
1
Klik op Start, Alle programma's en Catalyst Control Center.
2
Klik op CCC.
3
Volg de instructies op het scherm om de instellingen te wijzigen.
Raadpleeg het Help-bestand voor meer informatie.
Het kan zijn dat gelijktijdige weergave van dezelfde inhoud op uw computerscherm en op de externe monitor of projector niet mogelijk is, afhankelijk
van het type externe monitor of projector.
Schakel de randapparaten in voordat u de computer inschakelt.
n 85 N
Randapparaten gebruiken
De meerdere-monitorsmodus gebruiken
Dankzij de meerdere-monitorsmodus kunt u specifieke delen van het bureaublad weergeven op verschillende monitoren.
Als u bijvoorbeeld een extern beeldscherm op de monitorpoort (VGA) hebt aangesloten, kunnen uw computerscherm en het
externe beeldscherm als één bureaubladmonitor fungeren.
U kunt de cursor van het ene naar het andere scherm verplaatsen. Hierdoor kunt u objecten (bijvoorbeeld een toepassingsvenster
of een werkbalk) van het ene scherm naar het andere slepen.
Het is mogelijk dat het externe beeldscherm de functie van de meerdere-monitorsmodus niet ondersteunt.
Het is mogelijk dat bepaalde software niet compatibel is met de instellingen van de meerdere-monitorsmodus.
Zorg ervoor dat de computer niet in de slaap- of sluimerstand kan worden gezet tijdens het gebruik van de meerdere-monitorsmodus, anders bestaat
de kans dat de computer niet terugkeert naar de normale modus.
Als u voor elk scherm andere kleuren instelt, mag u één venster niet verdelen over twee schermen, anders is het mogelijk dat de software niet behoorlijk
werkt.
Stel minder kleuren of een lagere resolutie in voor elk scherm.
n 86 N
Randapparaten gebruiken
De meerdere-monitorsmodus selecteren
!
Raadpleeg de online Specificaties als u wilt weten van welke videocontroller uw model is voorzien.
Modellen met de Intel Graphics Media Accelerator
1
Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad en selecteer Aanpassen.
2
Klik op Beeldscherminstellingen.
Het venster Beeldscherminstellingen verschijnt.
3
Volg de instructies op het scherm om de instellingen te wijzigen.
Modellen met de ATI-videocontroller
1
Klik op Start en Configuratiescherm.
2
Klik op Beeldschermresolutie aanpassen onder Vormgeving aan persoonlijke voorkeur aanpassen.
3
Klik op het schermpictogram met het teken 2.
4
Selecteer de optie Het Windows-bureaublad uitbreiden naar deze monitor (Extend my Windows desktop onto this
monitor).
5
Klik op Toepassen en vervolgens op OK.
Klik op Ja als het venster Beeldschermin-stellingen (Monitor Settings) verschijnt.
Bovendien kunt u de schermkleuren en resolutie voor elke monitor instellen en de meerdere-monitorsmodus aanpassen.
n 87 N
Randapparaten gebruiken
Een externe microfoon aansluiten
Als u een geluidsinvoerapparaat nodig hebt (bijvoorbeeld om te chatten op het internet), moet u een externe microfoon
(niet meegeleverd) aansluiten.
Een externe microfoon aansluiten
Steek de microfoonkabel (1) in de microfoonconnector (2) m.
Sluit alleen microfoons aan die zijn ontworpen voor gebruik met een computer.
n 88 N
Randapparaten gebruiken
Een USB-apparaat (Universal Serial Bus) aansluiten
Om te voorkomen dat de computer en/of het USB-apparaat beschadigd worden, let u op de volgende punten:
❑ Als u de computer verplaatst terwijl er USB-apparaten zijn aangesloten, let u erop dat de USB-poorten niet worden
blootgesteld aan schokken of grote druk.
❑ Plaats de computer niet in een zak of draagdoos terwijl er USB-apparaten zijn aangesloten.
Een USB-muis aansluiten
Een USB-muis aansluiten
1
Kies de USB-poort (1)
die u wilt gebruiken.
2
Steek de USB-muiskabel (2) in de USB-poort.
U kunt nu de USB-muis (niet meegeleverd) (3) gebruiken.
n 89 N
Randapparaten gebruiken
Een USB-diskettestation aansluiten
U kunt een USB-diskettestation kopen en aansluiten op de computer.
Een USB-diskettestation aansluiten
1
Kies de USB-poort (1)
die u wilt gebruiken.
2
Steek de kabel van het USB-diskettestation (2) in de USB-poort.
Uw USB-diskettestation (3) is nu klaar voor gebruik.
!
Als u een USB-diskettestation gebruikt, moet u erop letten dat de USB-poort niet wordt blootgesteld aan grote krachten. Hierdoor kan een storing
worden veroorzaakt.
n 90 N
Randapparaten gebruiken
Een USB-diskettestation loskoppelen
U kunt een USB-diskettestation loskoppelen terwijl de computer is in- of uitgeschakeld. Als u het station loskoppelt terwijl de
computer zich in een energiebesparingsstand (slaap- of sluimerstand) bevindt, kan er een storing optreden.
Een USB-diskettestation loskoppelen
Als u een USB-diskettestation wilt loskoppelen terwijl de computer is uitgeschakeld, slaat u stap 1 tot en met 8 over.
1
Sluit alle programma's waarin het diskettestation wordt gebruikt.
2
Dubbelklik op het pictogram Hardware veilig verwijderen op de taakbalk.
Het venster Hardware veilig verwijderen verschijnt.
3
Selecteer het diskettestation dat u wilt loskoppelen.
4
Klik op Stoppen.
Het venster Hardware stopzetten verschijnt.
5
Controleer of het diskettestation veilig kan worden losgekoppeld van het systeem.
6
Klik op OK.
Er verschijnt een bericht waarin staat dat het nu veilig is om het hardwareapparaat te verwijderen.
7
Klik op OK.
8
Klik op Sluiten om het venster Hardware veilig verwijderen te sluiten.
9
Koppel het diskettestation los van de computer.
n 91 N
Randapparaten gebruiken
Een printer aansluiten
U kunt een Windows-compatibele printer aansluiten op de computer om bestanden af te drukken.
Een printer op een USB-poort aansluiten
U kunt een USB-printer die compatibel is met uw versie van Windows aansluiten op de computer.
Een printer aansluiten op de USB-poort
1
Sluit het netsnoer (1) van de printer aan op een stopcontact.
2
Kies de USB-poort (3)
3
Sluit het ene uiteinde van een USB-printerkabel (2) (niet meegeleverd) aan op de USB-poort en het andere uiteinde op
de printer.
die u wilt gebruiken.
n 92 N
Randapparaten gebruiken
Een i.LINK-apparaat aansluiten
Opmerkingen bij het aansluiten van i.LINK-apparaten
❑ Uw computer is voorzien van een i.LINK-poort, waarmee u een i.LINK-apparaat, bijvoorbeeld een digitale camcorder,
kunt aansluiten.
❑ De i.LINK-poort van de computer levert geen stroom voor externe apparaten die gewoonlijk wel stroom ontvangen via
een i.LINK-poort.
❑ De i.LINK-poort ondersteunt transmissiesnelheden van maximaal 400 Mbps. De eigenlijke transmissiesnelheid is echter
afhankelijk van de transmissiesnelheid van het externe apparaat.
❑ De optionele i.LINK-kabels zijn mogelijk niet in alle landen of regio's beschikbaar.
❑ Een i.LINK-verbinding met andere compatibele apparaten wordt niet volledig gegarandeerd.
❑ De i.LINK-verbinding varieert afhankelijk van de toepassing, het besturingssysteem en de i.LINK-compatibele apparaten
die u gebruikt. Raadpleeg de handleiding bij uw software voor meer informatie.
❑ Controleer de gebruiksvoorwaarden en de besturingssysteemcompatibiliteit van i.LINK-compatibele pc-randapparaten
(bijvoorbeeld een harde-schijfstation of CD-RW-station) voordat u deze aansluit op de computer.
n 93 N
Randapparaten gebruiken
Een digitale camcorder aansluiten
Een digitale camcorder aansluiten
Steek het ene uiteinde van een i.LINK-kabel (1) (niet meegeleverd) in de i.LINK-poort (2) van de computer en het andere
uiteinde in de DV In-/Out-poort (3) van de digitale camcorder.
Bij digitale videocamera's van Sony zijn de poorten met de aanduiding DV Out, DV In/Out of i.LINK i.LINK-compatibel.
De digitale camcorder van Sony die hier wordt weergegeven, is maar een voorbeeld. Mogelijk moet uw digitale camcorder anders worden aangesloten.
U kunt niet werken met afbeeldingen die op een Memory Stick worden bewaard wanneer u een i.LINK-verbinding gebruikt.
n 94 N
Randapparaten gebruiken
Aansluiten op een netwerk (LAN)
U kunt de computer aansluiten op netwerken van het type 100BASE-TX/10BASE-T met een Ethernet-netwerkkabel. Sluit het
ene uiteinde van een netwerkkabel (niet meegeleverd) aan op de netwerkpoort (Ethernet) van de computer en het andere
uiteinde op het netwerk. Raadpleeg de netwerkbeheerder voor de gedetailleerde instellingen en de apparaten die nodig zijn
voor de aansluiting op het netwerk.
Uw computer kan op het netwerk worden aangesloten met de standaardinstellingen.
!
Telefoonlijnen kunnen niet worden aangesloten op de netwerkaansluiting (LAN) van uw computer.
Als de netwerkaansluiting (LAN) is aangesloten op de hieronder genoemde telefoonlijnen, kan door hoge elektrische stroom naar de aansluiting schade,
oververhitting of brand worden veroorzaakt.
- Telefoonlijnen voor thuisgebruik (intercom-luidsprekertelefoon) of zakelijk gebruik (bedrijfstelefoon met meerdere lijnen)
- De lijnen van het openbare telefoonnet
- PBX (private branch exchange)
Sluit geen telefoonkabel aan op de netwerkpoort.
n 95 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Uw VAIO-computer aanpassen
In dit deel wordt kort beschreven hoe u de standaardinstellingen van uw VAIO-computer kunt aanpassen. U leert onder
andere hoe u uw Sony-software en -hulpprogramma's kunt gebruiken en het uiterlijk ervan kunt aanpassen, enzovoort.
❑ Het wachtwoord instellen (pagina 96)
❑ Vingerafdrukverificatie gebruiken (pagina 103)
❑ De computer instellen met VAIO Control Center (pagina 111)
❑ Energiebesparingsstanden gebruiken (pagina 113)
❑ Energiebeheer met VAIO Power Management (pagina 118)
❑ De modem configureren (pagina 120)
n 96 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Het wachtwoord instellen
Stel het wachtwoord in met een van de BIOS-functies.
Wanneer u het wachtwoord hebt ingesteld, moet u dit invoeren nadat het VAIO-logo is weergegeven bij het opstarten van uw
computer. Met het opstartwachtwoord kunt u voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de computer.
Het opstartwachtwoord toevoegen
Met het opstartwachtwoord kunt u voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de computer.
Er zijn twee typen opstartwachtwoorden: een wachtwoord voor de computer en een gebruikerswachtwoord. Het wachtwoord
voor de computer is bedoeld voor gebruikers met beheerdersrechten voor de computer. Met dit wachtwoord kunnen ze alle
configuratieopties in het scherm BIOS Setup aanpassen en de computer opstarten. Het gebruikerswachtwoord is bedoeld
voor alle overige gebruikers. Met dit wachtwoord kunnen ze bepaalde configuratieopties in het scherm BIOS Setup aanpassen
en de computer opstarten. U kunt het gebruikerswachtwoord pas instellen nadat u het wachtwoord voor de computer hebt
ingesteld.
!
Zodra u het opstartwachtwoord hebt ingesteld, kunt u de computer niet starten zonder het wachtwoord in te voeren. Zorg dat u het wachtwoord niet
vergeet. Schrijf het wachtwoord op, bewaar het op een veilige plek en geef het niet aan anderen.
Als u het opstartwachtwoord bent vergeten en hulp nodig hebt bij het opnieuw instellen ervan, worden herstellingskosten in rekening gebracht.
Uw computer moet mogelijk worden verzonden naar een magazijn om het wachtwoord opnieuw in te stellen.
Als uw computer is uitgerust met een vingerafdruksensor en u het opstartwachtwoord hebt ingesteld naast de functie voor vingerafdrukverificatie, kunt
u in plaats van het wachtwoord vingerafdrukherkenning gebruiken als u de computer inschakelt. Zie Vingerafdrukverificatie gebruiken (pagina 103)
voor meer informatie.
n 97 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Het opstartwachtwoord (wachtwoord voor de computer) toevoegen
1
Zet de computer aan.
2
Druk op F2 wanneer het VAIO-logo verschijnt.
Het scherm BIOS Setup verschijnt. Als dit niet het geval is, start u de computer opnieuw op en drukt u meerdere keren
op de toets F2 als het VAIO-logo verschijnt.
3
Druk op de knop < of , om Security te selecteren. Selecteer Set Machine Password om het tabblad Security weer
te geven en druk op Enter.
4
Voer in het scherm voor invoer van het wachtwoord tweemaal het wachtwoord in en druk vervolgens op Enter.
Het wachtwoord mag maximaal 32 alfanumerieke tekens lang zijn (inclusief spaties).
5
Selecteer Password when Power On onder Security.
Druk op de spatiebalk om de instelling van Disabled in Enabled te veranderen.
6
Druk op de toets < of , om Exit te selecteren en selecteer Exit Setup. Druk vervolgens op Enter.
Druk wanneer om bevestiging wordt gevraagd op Enter.
n 98 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Het opstartwachtwoord (gebruikerswachtwoord) toevoegen
!
U kunt het gebruikerswachtwoord pas instellen nadat u het wachtwoord voor de computer hebt ingesteld.
1
Zet de computer aan.
2
Druk op F2 wanneer het VAIO-logo verschijnt.
Het scherm BIOS Setup verschijnt. Als dit niet het geval is, start u de computer opnieuw op en drukt u meerdere keren
op de toets F2 als het VAIO-logo verschijnt.
3
Voer het wachtwoord voor de computer in en druk op Enter.
4
Druk op de knop < of , om Security te selecteren. Selecteer Set User Password om het tabblad Security weer te
geven en druk op Enter.
5
Voer in het scherm voor invoer van het wachtwoord tweemaal het wachtwoord in en druk vervolgens op Enter.
Het wachtwoord mag maximaal 32 alfanumerieke tekens lang zijn (inclusief spaties).
6
Druk op de toets < of , om Exit te selecteren en selecteer Exit Setup. Druk vervolgens op Enter.
Druk wanneer om bevestiging wordt gevraagd op Enter.
n 99 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Het opstartwachtwoord wijzigen/verwijderen
Het opstartwachtwoord wijzigen of verwijderen (wachtwoord voor de computer)
1
Zet de computer aan.
2
Druk op F2 wanneer het VAIO-logo verschijnt.
Het scherm BIOS Setup verschijnt. Als dit niet het geval is, start u de computer opnieuw op en drukt u meerdere keren
op de toets F2 als het VAIO-logo verschijnt.
3
Voer het wachtwoord voor de computer in en druk op Enter.
4
Druk op de knop < of , om Security te selecteren. Selecteer Set Machine Password om het tabblad Security weer
te geven en druk op Enter.
5
Voer in het scherm voor invoer van het wachtwoord eenmaal het huidige wachtwoord in en voer vervolgens tweemaal een
nieuw wachtwoord in. Druk op Enter.
Als u het wachtwoord wilt verwijderen, laat u Enter New Password en Confirm New Password leeg en drukt u op Enter.
6
Druk op de toets < of , om Exit te selecteren en selecteer Exit Setup. Druk vervolgens op Enter.
Druk wanneer om bevestiging wordt gevraagd op Enter.
n 100 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Het opstartwachtwoord wijzigen of verwijderen (gebruikerswachtwoord)
1
Zet de computer aan.
2
Druk op F2 wanneer het VAIO-logo verschijnt.
Het scherm BIOS Setup verschijnt. Als dit niet het geval is, start u de computer opnieuw op en drukt u meerdere keren
op de toets F2 als het VAIO-logo verschijnt.
3
Voer het gebruikerswachtwoord in en druk op Enter.
4
Druk op de knop < of , om Security te selecteren. Selecteer Set User Password om het tabblad Security weer te
geven en druk op Enter.
5
Voer in het scherm voor invoer van het wachtwoord eenmaal het huidige wachtwoord in en voer vervolgens tweemaal een
nieuw wachtwoord in. Druk op Enter.
Als u het wachtwoord wilt verwijderen, laat u Enter New Password en Confirm New Password leeg en drukt u op Enter.
6
Druk op de toets < of , om Exit te selecteren en selecteer Exit Setup. Druk vervolgens op Enter.
Druk wanneer om bevestiging wordt gevraagd op Enter.
n 101 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Het Windows-wachtwoord toevoegen
U kunt het Windows-wachtwoord gebruiken als u één computer wilt delen met andere gebruikers. Met het Windows-wachtwoord
kunt u voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw gebruikersaccount.
U wordt gevraagd het Windows-wachtwoord in te voeren wanneer u uw gebruikersaccount selecteert.
!
Zorg dat u het wachtwoord niet vergeet. Schrijf het wachtwoord op, bewaar het op een veilige plek en geef het niet aan anderen.
Als u het Windows-wachtwoord hebt ingesteld naast de functie voor vingerafdrukverificatie, kunt u in plaats van het wachtwoord vingerafdrukverificatie
gebruiken als u de computer inschakelt. Zie Vingerafdrukverificatie gebruiken (pagina 103) voor meer informatie.
Het Windows-wachtwoord toevoegen
1
Klik op Start en Configuratiescherm.
2
Klik op het pictogram Gebruikersaccounts en Ouderlijk toezicht of Gebruikersaccounts.
3
Klik op Gebruikersaccounts.
4
Klik op Een wachtwoord voor uw account instellen onder Uw gebruikersaccount wijzigen.
5
Voer in de velden Nieuw wachtwoord en Bevestig het nieuwe wachtwoord het wachtwoord voor uw account in.
6
Klik op Wachtwoord instellen.
Zie Windows Help en ondersteuning voor meer informatie over het Windows-wachtwoord.
n 102 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Het Windows-wachtwoord wijzigen/verwijderen
Het Windows-wachtwoord wijzigen
1
Klik op Start en Configuratiescherm.
2
Klik op het pictogram Gebruikersaccounts en Ouderlijk toezicht of Gebruikersaccounts.
3
Klik op Gebruikersaccounts.
4
Klik op Uw wachtwoord wijzigen.
5
Voer in het veld Huidig wachtwoord het huidige wachtwoord in.
6
Voer in de velden Nieuw wachtwoord en Bevestig het nieuwe wachtwoord het nieuwe wachtwoord in.
7
Klik op Wachtwoord wijzigen.
Het Windows-wachtwoord verwijderen
1
Klik op Start en Configuratiescherm.
2
Klik op het pictogram Gebruikersaccounts en Ouderlijk toezicht of Gebruikersaccounts.
3
Klik op Gebruikersaccounts.
4
Klik op Mijn wachtwoord verwijderen.
5
Voer in het veld Huidig wachtwoord het huidige wachtwoord in dat u wilt verwijderen.
6
Klik op Wachtwoord verwijderen.
n 103 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Vingerafdrukverificatie gebruiken
Voor extra gebruiksgemak is de computer mogelijk uitgerust met een vingerafdruksensor. Een kleine horizontale balk tussen
de linker- en rechterknop van het touchpad is de sensor van de vingerafdruklezer. Deze wordt in het vervolg
vingerafdruksensor genoemd.
Raadpleeg de online Specificaties om na te gaan of uw model is uitgerust met de vingerafdruksensor.
Nadat u uw vingerafdruk(ken) hebt geregistreerd, biedt de functie voor vingerafdrukverificatie de volgende voorzieningen:
❑ Een alternatief voor het invoeren van een wachtwoord
❑ Aanmelden bij Windows (pagina 108)
Als u vingerafdrukken hebt geregistreerd voor uw gebruikersaccount, kunt u vingerafdrukverificatie gebruiken in
plaats van een wachtwoord in te voeren wanneer u zich aanmeldt bij Windows.
❑ Power-on Security (pagina 108)
Als u het opstartwachtwoord (pagina 96) hebt ingesteld, kunt u in plaats van het wachtwoord vingerafdrukverificatie
gebruiken als u de computer opstart.
❑ Wachtwoorddatabank (Password Bank) voor snelle toegang tot websites (pagina 109)
U kunt vingerafdrukverificatie gebruiken voor het invoeren van gegevens (gebruikersaccounts, wachtwoorden, enz.)
die nodig zijn voor het verkrijgen van toegang tot websites die met een wachtwoord zijn beveiligd.
❑ Functie File Safe om gegevens te coderen/decoderen (pagina 109)
Met de functie File Safe kunt u bestanden en mappen coderen om een gecodeerd archief te maken. U kunt deze
gecodeerde archieven decoderen of openen door vingerafdrukverificatie te gebruiken of het wachtwoord in te voeren dat
u voor codering hebt opgegeven.
❑ Toepassingsstartfunctie voor snelle toegang tot toepassingen (pagina 109)
Nadat u een toepassing hebt toegewezen aan uw vinger, kunt u met de vinger over de vingerafdruksensor vegen om de
toegewezen toepassing te openen.
n 104 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van vingerafdrukverificatie
❑ De technologie voor vingerafdrukverificatie biedt geen waarborg voor volledige gebruikersidentificatie of een volledige
bescherming van uw gegevens en hardware.
Sony accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor problemen en schade die voortvloeien uit gebruik van de
vingerafdruksensor of uit onvermogen om de vingerafdruksensor te gebruiken.
❑ De betrouwbaarheid van de vingerafdrukherkenning is afhankelijk van uw gebruiksomstandigheden en kan tevens van
persoon tot persoon verschillen.
❑ Zorg ervoor dat u een back-up maakt van de gegevens op de harde schijf, met name van de gegevens in de gecodeerde
archieven die u hebt gemaakt met de functie File Safe, voordat u de computer opstuurt voor reparatie.
Sony accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies van of enige wijziging aan uw gegevens tijdens de
reparatie.
❑ Als de harde schijf opnieuw moet worden geïnitialiseerd, bijvoorbeeld na de reparatie, gaan de vingerafdruksjablonen
verloren en moet u ze helemaal opnieuw registreren.
❑ Gegevensonderhoud en -beheer met betrekking tot vingerafdrukverificatie moet op eigen risico worden uitgevoerd.
Sony accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige defecten die voortvloeien uit uw gegevensonderhoud en
-beheer.
❑ Voordat u de computer wegdoet of overdraagt aan een derde, wordt het ten zeerste aanbevolen de vingerafdrukgegevens
die voor de vingerafdruksensor zijn geregistreerd, te wissen nadat u de gegevens op de harde schijf hebt gewist.
Raadpleeg Geregistreerde vingerafdrukken wissen (pagina 110) voor de gedetailleerde procedure.
n 105 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Een vingerafdruk registreren
Als u de functie voor vingerafdrukverificatie wilt gebruiken, moet u uw vingerafdruk(ken) registreren in de computer.
Stel het Windows-wachtwoord op de computer in voordat u de vingerafdruk(ken) registreert. Raadpleeg Het Windows-wachtwoord toevoegen
(pagina 101) voor uitgebreide instructies.
Een vingerafdruk registreren
!
Met de functie voor Power-on Security kunnen maximaal 10 vingerafdrukken per gebruiker en maximaal 21 vingerafdrukken voor aanmelding bij het
systeem worden geregistreerd. U kunt de vinger waarvoor u Power-on Security wilt gebruiken voor aanmelding bij het systeem, ook later selecteren.
1
Klik op Start, Alle programma's, Protector Suite QL en Controlecentrum (Control Center).
Het venster Controlecentrum voor vingerafdrukken (Fingerprint Control Center) verschijnt.
2
Klik op Vingerafdrukken (Fingerprints) en Initialiseren (Initialize).
3
Volg de instructies op het scherm.
Klik in stap 2 op Help voor een uitgebreide beschrijving.
n 106 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Als het registreren van een vingerafdruk is mislukt, voert u deze stappen uit om het nogmaals te proberen.
1
Plaats het bovenste gewricht van de vinger op de vingerafdruksensor (1).
n 107 N
Uw VAIO-computer aanpassen
2
Veeg loodrecht met de vinger over de vingerafdruksensor.
!
Plaats het topje van de vinger in het midden van de vingerafdruksensor.
Scan de vingerafdruk van het bovenste gewricht van de vinger tot aan het topje.
Zorg er tijdens het vegen voor dat de vinger in contact blijft met de vingerafdruksensor.
Het registreren van vingerafdrukken kan mislukken als u te snel of te langzaam veegt met de vinger. Wacht ongeveer één seconde om de vingerafdruksensor
in staat te stellen de vingerafdruk te scannen.
Mogelijk kunnen een of meer vingerafdrukken niet worden geregistreerd en/of herkend als uw vinger droog of nat is, gerimpeld is, letsel vertoont,
vuil is, enzovoort.
Registreer meer dan één vingerafdruk voor het geval dat de vingerafdruk niet kan worden herkend.
Er kunnen maximaal 10 vingerafdrukken worden geregistreerd per persoon. Met Power-on Security kunnen maximaal 21 vingerafdrukken worden
geregistreerd voor aanmelding bij het systeem.
Maak uw vingertop(pen) en de vingerafdruksensor schoon voordat u over de sensor veegt. Zo voorkomt u herkenningsproblemen.
n 108 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Aanmelden bij het systeem
Als u de functie voor vingerafdrukverificatie wilt gebruiken in plaats van het invoeren van een wachtwoord om u aan te melden
bij het systeem, moet u het wachtwoord voor inschakelen en Windows instellen en de computer configureren voor
vingerafdrukverificatie.
Raadpleeg Het wachtwoord instellen (pagina 96) voor meer informatie over het instellen van het wachtwoord voor
inschakelen en Windows.
Aanmelden bij Windows
Als u het Windows-wachtwoord hebt ingesteld, kunt u vingerafdrukverificatie gebruiken in plaats van een wachtwoord in te
voeren wanneer u zich aanmeldt bij Windows. Als u zich wilt aanmelden bij Windows, veegt u met de vinger met de
geregistreerde vingerafdruk over de vingerafdruksensor wanneer het aanmeldingsscherm van Windows wordt weergegeven.
Voor uitgebreide informatie over het aanmelden bij Windows klikt u op Start, Alle programma's, Protector Suite QL en Help
om het Help-bestand te openen.
Power-on Security
Als u het opstartwachtwoord (pagina 96) hebt ingesteld, kunt u in plaats van het wachtwoord vingerafdrukverificatie gebruiken
als u de computer opstart.
Voor uitgebreide informatie over Power-on Security klikt u op Start, Alle programma's, Protector Suite QL en Help om het
Help-bestand te openen.
n 109 N
Uw VAIO-computer aanpassen
De Wachtwoorddatabank (Password Bank) gebruiken
Nadat u uw gebruikersgegevens (gebruikersaccounts, wachtwoorden, enz.) voor websites hebt geregistreerd in de
Wachtwoorddatabank (Password Bank), kunt u vingerafdrukverificatie gebruiken voor het invoeren van gegevens die nodig
zijn voor het verkrijgen van toegang tot websites die met een wachtwoord zijn beveiligd.
Voor uitgebreide informatie over het gebruik van de Wachtwoorddatabank (Password Bank) kliktu op Start, Alle programma's,
Protector Suite QL en Help om het Help-bestand te openen.
!
Mogelijk kunt u de Wachtwoorddatabank (Password Bank) niet gebruiken. Dit is afhankelijk van de website die u wilt bezoeken.
De functie File Safe gebruiken
Met de functie File Safe kunt u bestanden en/of mappen opnemen in een gecodeerd archief als beveiliging tegen
ongeoorloofde toegang. Het gecodeerde archief kan worden gedecodeerd of ontgrendeld om toegang te krijgen tot de
bestanden en mappen in het archief. Hiervoor veegt u met uw vinger over de vingerafdruksensor of voert u het backupwachtwoord in dat u voor codering hebt opgegeven.
Voor uitgebreide informatie over het gebruik van de functie File Safe klikt u op Start, Alle programma's, Protector Suite
QL en Help om het Help-bestand te openen.
De toepassingsstarter gebruiken
Met de toepassingsstartfunctie van uw computer kunt u uw voorkeurstoepassing (een programmabestand) starten als deze
is toegewezen aan een vinger met een geregistreerde vingerafdruk. Nadat u een toepassing hebt toegewezen aan uw vinger,
kunt u de toegewezen toepassing openen door met uw vinger over de vingerafdruksensor te vegen.
Voor uitgebreide informatie over het gebruik van de toepassingsstartfunctie klikt u op Start, Alle programma's, Protector
Suite QL en Help om het Help-bestand te openen.
n 110 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Geregistreerde vingerafdrukken wissen
Voordat u de computer wegdoet of overdraagt aan een derde, wordt het ten zeerste aanbevolen de vingerafdrukgegevens
die voor de vingerafdruksensor zijn geregistreerd, te wissen nadat u de gegevens op de harde schijf hebt gewist.
Geregistreerde vingerafdrukken wissen
1
Zet de computer aan.
2
Druk op F2 wanneer het VAIO-logo verschijnt.
Het scherm BIOS Setup verschijnt. Als dit niet het geval is, start u de computer opnieuw op en drukt u meerdere keren
op de toets F2 als het VAIO-logo verschijnt.
3
Druk op de toets < of , om Security te selecteren en het tabblad Security weer te geven.
4
Druk op de toets m om Clear Fingerprint Data te selecteren en druk op Enter.
5
Wanneer om bevestiging wordt gevraagd, selecteert u Continue en drukt u op Enter.
De vingerafdrukgegevens die voor de vingerafdruksensor zijn geregistreerd, worden automatisch gewist wanneer het
systeem opnieuw wordt opgestart.
n 111 N
Uw VAIO-computer aanpassen
De computer instellen met VAIO Control Center
Met het hulpprogramma VAIO Control Center kunt u systeeminformatie bekijken en voorkeuren voor de werking van het
systeem instellen.
VAIO Control Center gebruiken
1
Klik op Start, Alle programma's en VAIO Control Center.
Het venster VAIO Control Center verschijnt.
2
Selecteer het gewenste besturingselement en wijzig de instellingen.
3
Als u klaar bent, klikt u op OK.
De instelling van het gewenste item is gewijzigd.
Zie de Help in VAIO Control Center voor meer informatie over de verschillende opties.
Niet alle besturingselementen zijn zichtbaar als u VAIO Control Center opent als een standaardgebruiker.
n 112 N
Uw VAIO-computer aanpassen
De standaardactiviteit van het verlichtingslampje wijzigen
De activiteit van het verlichtingslampje aan de onderzijde van de computer is afhankelijk van uw acties of de status van de
computer. U kunt als volgt de standaardactiviteit van het lampje wijzigen zodat het altijd gedoofd blijft:
1
Klik op Start, Alle programma's en VAIO Control Center.
Het venster VAIO Control Center verschijnt.
2
Klik op Illumination LED Setting bij Others.
3
Schakel het selectievakje Enable the Illumination LED uit.
4
Klik op OK.
n 113 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Energiebesparingsstanden gebruiken
Als u een batterij gebruikt als stroombron voor de computer, kunt u via de instellingen voor energiebeheer ervoor zorgen dat
de batterij minder snel leeg raakt. Naast de normale werkingsmodus, die u in staat stelt specifieke apparaten uit te schakelen,
heeft de computer twee andere energiebesparingsstanden: slaap- en sluimerstand. Als de computer werkt op batterijstroom,
schakelt deze automatisch over op de sluimerstand wanneer de batterij bijna leeg is, ongeacht de geselecteerde instelling
voor energiebeheer.
!
Als de batterijlading minder dan 10% bedraagt, moet u de netadapter aansluiten zodat de batterij weer kan worden opgeladen, of de computer uitschakelen
en een volledig opgeladen batterij plaatsen.
De standaardmodus gebruiken
Dit is de normale toestand als de computer in gebruik is. In deze modus brandt het groene stroomlampje. Om stroom te
besparen wanneer u de computer niet gebruikt, kunt u een specifiek apparaat (bijvoorbeeld het LCD-scherm of de harde
schijf) uitschakelen.
n 114 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Slaapstand gebruiken
In de slaapstand wordt het LCD-scherm uitgeschakeld en worden de opslagapparatuur en de CPU ingesteld op laag
energieverbruik. In deze modus knippert het oranje stroomlampje.
!
Als u de computer lange tijd niet gaat gebruiken terwijl deze is losgekoppeld van de netvoeding, zet u de computer in de sluimerstand of schakelt u de
computer uit.
De slaapstand activeren
Klik op Start, de pijl naast de knop Vergrendelen en Slaapstand.
Als de computer zich in de slaapstand bevindt, kunt u geen schijf plaatsen.
De computer verlaat de slaapstand sneller dan de sluimerstand.
In de slaapstand verbruikt de computer meer stroom dan in de sluimerstand.
!
Als de batterij leeg raakt terwijl de computer in de slaapstand staat, verliest u alle gegevens die nog niet zijn opgeslagen. Het is niet mogelijk terug te
keren naar de voorgaande werksituatie. Om te vermijden dat u gegevens verliest, moet u uw gegevens geregeld opslaan.
Terugkeren naar de normale modus
Druk op een willekeurige toets.
!
Als u de aan/uit-knop langer dan vier seconden ingedrukt houdt, wordt de computer automatisch uitgeschakeld. Alle nog niet opgeslagen gegevens
gaan hierbij verloren.
n 115 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Als de computer een bepaalde periode niet wordt gebruikt, wordt de computer in de slaapstand gezet. Om dit te wijzigen,
kunt u de instellingen voor de slaapstand wijzigen.
De instellingen voor de slaapstand wijzigen
1
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram met de energiebeheerstatus op de taakbalk en selecteer Energiebeheer.
2
Klik op De schema-instellingen wijzigen onder het actieve energiebeheerschema.
3
Wijzig de tijd waarna u de computer in de slaapstand wilt plaatsen en klik op Wijzigingen opslaan.
n 116 N
Uw VAIO-computer aanpassen
De sluimerstand gebruiken
In de sluimerstand wordt de toestand van het systeem opgeslagen op de harde schijf en wordt de stroom uitgeschakeld.
Zelfs als de batterij leeg raakt, zullen er geen gegevens verloren gaan. In deze stand brandt het stroomlampje niet.
Als u de computer lange tijd niet gaat gebruiken, zet u de computer in de sluimerstand. Deze stroombesparende stand bespaart u de tijd die nodig
is om de computer af te sluiten of weer te activeren.
De sluimerstand activeren
Druk op Fn+F12.
De computer schakelt over op de sluimerstand.
U kunt ook op Start, de pijl naast de knop Vergrendelen en Sluimerstand klikken om de computer in de sluimerstand
te zetten.
Als de computer zich in de sluimerstand bevindt, kunt u geen schijf plaatsen.
Het activeren van de sluimerstand duurt langer dan het activeren van de slaapstand.
In de sluimerstand verbruikt de computer minder stroom dan in de slaapstand.
!
Verplaats de computer niet tot het stroomlampje uitgaat.
n 117 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Terugkeren naar de normale modus
Druk op de aan/uit-knop.
De computer keert terug naar de normale toestand.
!
Als u de aan/uit-knop langer dan vier seconden ingedrukt houdt, wordt de computer automatisch uitgeschakeld.
Het duurt langer om terug te keren naar de normale modus vanuit de sluimerstand dan vanuit de slaapstand.
n 118 N
Uw VAIO-computer aanpassen
Energiebeheer met VAIO Power Management
Dankzij energiebeheer kunt u energiebeheerschema's instellen voor werking op netstroom of batterijvoeding, geheel
aangepast aan uw eisen op het gebied van energieverbruik.
VAIO Power Management is een softwaretoepassing die exclusief voor VAIO-computers is ontwikkeld. Met deze
softwaretoepassing kunt u de functies van Windows Energiebeheer gebruiken om een betere werking van de computer en
een langere levensduur van de batterijen zeker te stellen. Zie de Help in het hulpprogramma VAIO Power Management voor
meer informatie over VAIO Power Management.
Een energiebeheerschema selecteren
Wanneer u de computer start, verschijnt een pictogram met de energiebeheerstatus op de taakbalk. Dit pictogram geeft aan
op welke stroombron het systeem op dat moment is aangesloten, bijvoorbeeld op netstroom. Klik op dit pictogram om een
venster te openen waarin de energiebeheerstatus wordt weergegeven.
VAIO Power Management wordt toegevoegd aan Energiebeheer van Windows.
Een energiebeheerschema selecteren
1
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram met de energiebeheerstatus op de taakbalk en selecteer Energiebeheer.
2
Selecteer het gewenste energiebeheerschema.
n 119 N
Uw VAIO-computer aanpassen
De instellingen voor het energiebeheerschema wijzigen
1
Klik op De schema-instellingen wijzigen onder het gewenste energiebeheerschema in het venster Energiebeheer.
Breng de gewenste wijzigingen aan in de instellingen voor de slaapstand en het scherm.
2
Als u de geavanceerde instellingen moet wijzigen, klikt u op Geavanceerde energie-instellingen wijzigen en gaat u
naar stap 3.
Als dat niet het geval is, klikt u op Wijzigingen opslaan.
3
Klik op het tabblad VAIO Power Management.
Wijzig de instellingen van de verschillende items.
4
Klik op OK.
n 120 N
Uw VAIO-computer aanpassen
De modem configureren
Voordat u de interne modem kunt gaan gebruiken (niet alle modems zijn ingebouwd) of telkens als u de modem gebruikt
terwijl u op reis bent, moet u ervoor zorgen dat het land van de actieve locatie die is gedefinieerd in het venster Telefoon- en
modemopties overeenkomt met het land van waaruit u belt.
De landinstellingen van de modem wijzigen
1
Klik op Start en Configuratiescherm.
2
Klik op Hardware en geluiden.
3
Klik op Telefoon- en modemopties.
Het venster Locatiegegevens verschijnt.
4
Voer de benodigde gegevens in en klik op OK.
Het venster Telefoon- en modemopties verschijnt.
5
Selecteer uw locatie op het tabblad Kiesregels.
6
Klik op de knop Bewerken om de huidige configuratie te wijzigen.
Het venster Locatie bewerken verschijnt.
Of
Klik op de knop Nieuw om de modem te configureren.
Het venster Nieuwe locatie verschijnt.
7
Controleer de land/regio-instellingen en zorg ervoor dat deze overeenkomen met de plaats van waaruit u belt.
Pulskeuze wordt mogelijk niet ondersteund in sommige regio's.
8
Als u de locatie-instellingen hebt gewijzigd, klikt u op Toepassen en vervolgens op OK.
Het venster Telefoon- en modemopties verschijnt.
n 121 N
Uw VAIO-computer aanpassen
9
Controleer of uw modem staat vermeld op het tabblad Modems.
Als de modem niet staat vermeld, klikt u op Toevoegen en volgt u de wizard.
10 Klik op Toepassen/OK. De modem is geconfigureerd.
!
Zorg ervoor dat de telefoonkabel is losgekoppeld van de computer voordat u de nieuwe landinstellingen toepast.
n 122 N
Uw VAIO-computer uitbreiden
Uw VAIO-computer uitbreiden
Uw VAIO-computer en de geheugenmodules bevatten precisieonderdelen en werken op basis van een elektronischeconnectortechnologie. Om te vermijden dat de garantie vervalt tijdens de garantieperiode voor het product, volgt u de
onderstaande aanbevelingen:
❑ Neem contact op met de dealer als u een nieuwe geheugenmodule wilt installeren.
❑ Installeer geheugenmodules nooit zelf, tenzij u hiermee vertrouwd bent.
❑ Raak de connectors niet aan en open het kapje van het geheugenmodulecompartiment niet.
Zie de online Specificaties voor het type module en de hoeveelheid geheugen die op uw computer zijn geïnstalleerd.
Neem als u hulp nodig hebt contact op met VAIO-Link.
n 123 N
Uw VAIO-computer uitbreiden
Geheugen toevoegen en verwijderen
Als u de functies van uw computer wilt uitbreiden, kunt u het geheugen uitbreiden door optionele geheugenmodules te
installeren. Voordat u een upgrade uitvoert voor het geheugen van uw computer, leest u de opmerkingen en procedures op
de volgende pagina's.
Opmerkingen over het toevoegen/verwijderen van geheugenmodules
❑ Wees voorzichtig als u het geheugen vervangt. Onjuiste installatie van geheugenmodules kan schade aan het systeem
veroorzaken. Hierdoor kan de garantie van de fabrikant vervallen.
❑ Gebruik alleen geheugenmodules die compatibel zijn met de computer. Als een geheugenmodule niet door de computer
wordt gedetecteerd of het besturingssysteem Windows instabiel gedrag vertoont, neemt u contact op met de leverancier
of de fabrikant van uw geheugenmodule.
❑ Elektrostatische ontlading (ESD) kan elektronische componenten beschadigen. Zorg voordat u een geheugenmodule
aanraakt voor het volgende:
❑ Bij de stappen die worden beschreven in dit document wordt verondersteld dat u vertrouwd bent met algemene
computerterminologie en met de veiligheidsgebruiken en wettelijke voorschriften inzake het gebruik en de aanpassing
van elektronische apparatuur.
❑ Schakel de computer uit en koppel deze los van de voeding (dus van de batterij of de netadapter) en van alle
telecommunicatieverbindingen, netwerken of modems voordat u een kap of paneel van de computer verwijdert.
Als u dit niet doet, kan dit leiden tot lichamelijk letsel en/of materiële schade.
❑ ESD kan geheugenmodules en andere onderdelen beschadigen. Installeer de geheugenmodule alleen op een
ESD-werkstation. Als geen ESD-werkstation beschikbaar is, mag u niet werken in een ruimte met een vloerbedekking
en mag u geen materialen hanteren die statische elektriciteit kunnen opwekken of vasthouden (bijvoorbeeld
cellofaanverpakking). Maak een verbinding tussen uzelf en de aarde door een ongelakt, metalen deel van de behuizing
vast te houden terwijl u het werk uitvoert.
❑ Open de verpakking van de geheugenmodule pas op het moment dat u klaar bent om de module te installeren.
De verpakking beschermt de module tegen elektrostatische ontladingen.
n 124 N
Uw VAIO-computer uitbreiden
❑ Gebruik het speciale zakje dat wordt geleverd met de geheugenmodule of wikkel de module in aluminiumfolie om deze
te beschermen tegen ESD.
❑ Het binnendringen van vloeistoffen, andere substanties of objecten in de geheugenmodulesleuven of in andere interne
componenten van de computer leidt tot schade aan de computer. Reparatiekosten vallen dan niet meer onder de garantie.
❑ Leg de geheugenmodule niet op een plaats die blootstaat aan:
❑ Warmtebronnen (bijvoorbeeld radiators of luchtkanalen)
❑ Direct zonlicht
❑ Veel stof
❑ Mechanische trillingen of schokken
❑ Sterke magneten of luidsprekers die niet magnetisch zijn afgeschermd
❑ Omgevingstemperaturen van meer dan 35°C of minder dan 5°C
❑ Hoge vochtigheid
❑ Behandel de geheugenmodule voorzichtig. Raak de randen van de onderdelen en printplaten in de computer niet aan,
om te voorkomen dat u uw handen of vingers verwondt.
n 125 N
Uw VAIO-computer uitbreiden
Een geheugenmodule verwijderen en installeren
Een geheugenmodule verwisselen of toevoegen
1
Sluit de computer af en koppel alle randapparaten los.
2
Haal de stekker uit het stopcontact en verwijder de batterij.
3
Wacht tot de computer is afgekoeld.
n 126 N
Uw VAIO-computer uitbreiden
4
Draai eerst schroef (1) en vervolgens de overige vijf schroeven (2) aan de onderzijde van de computer los en verwijder
het kapje van het geheugenmodulecompartiment.
n 127 N
Uw VAIO-computer uitbreiden
5
Raak een metalen voorwerp aan om statische elektriciteit te ontladen.
6
Verwijder de aanwezige geheugenmodule als volgt:
❑ Trek de palletjes in de richting van de pijlen (1).
De geheugenmodule komt nu los.
❑ Zorg dat de geheugenmodule omhoog kantelt en trek deze in de richting van de pijl naar buiten (2).
7
Haal de nieuwe geheugenmodule uit de verpakking.
n 128 N
Uw VAIO-computer uitbreiden
8
Schuif de geheugenmodule in de geheugenmodulesleuf en druk deze naar binnen totdat deze vastklikt.
!
Raak geen andere onderdelen van het moederbord aan.
Als u slechts één geheugenmodule gebruikt, moet u deze in de bovenste sleuf plaatsen.
Zorg dat u de connectorrand van de geheugenmodule in de sleuf plaatst zodat de inkeping in de module in het kleine uitsteeksel in de open sleuf past.
n 129 N
Uw VAIO-computer uitbreiden
9
Plaats het kapje van het geheugenmodulecompartiment weer terug.
10 Draai de schroeven aan de onderzijde van de computer vast.
!
Plaats schroef (1) in stap (4) niet in een ander schroefgat. U kunt hierdoor de computer beschadigen omdat de schroefdraad van schroef (1) langer is
dan die van de overige schroeven (2).
11 Plaats de batterij weer terug en schakel de computer in.
n 130 N
Uw VAIO-computer uitbreiden
De geheugencapaciteit controleren
De geheugencapaciteit controleren
1
Zet de computer aan.
2
Klik op Start, Alle programma's en VAIO Control Center.
3
Dubbelklik op de map Systeeminformatie (System Information) in het venster VAIO Control Center.
4
Dubbelklik op het pictogram Systeeminformatie (System Information) in het venster Systeeminformatie (System
Information).
U kunt de geheugencapaciteit van het systeem bekijken. Als het nieuw geïnstalleerde geheugen niet verschijnt, herhaalt
u de installatieprocedure en start u de computer opnieuw op.
n 131 N
Voorzorgsmaatregelen
Voorzorgsmaatregelen
In dit deel worden de veiligheidsrichtlijnen en voorzorgsmaatregelen beschreven om beschadiging van de VAIO-computer te
voorkomen.
❑ Met het LCD-scherm omgaan (pagina 132)
❑ De stroomvoorziening gebruiken (pagina 133)
❑ Met de computer omgaan (pagina 134)
❑ De ingebouwde MOTION EYE-camera gebruiken (pagina 136)
❑ Met diskettes omgaan (pagina 137)
❑ Met schijven omgaan (pagina 138)
❑ De batterij gebruiken (pagina 139)
❑ Een hoofdtelefoon gebruiken (pagina 140)
❑ Met een Memory Stick omgaan (pagina 141)
❑ Met de harde schijf omgaan (pagina 142)
❑ De computer bijwerken (pagina 143)
n 132 N
Voorzorgsmaatregelen
Met het LCD-scherm omgaan
❑ Stel het LCD-scherm niet bloot aan direct zonlicht. Hierdoor kan het LCD-scherm beschadigd raken. Wees voorzichtig
als u de computer gebruikt in de nabijheid van een venster.
❑ Kras niet over het oppervlak van het LCD-scherm en oefen er geen druk op uit. Dit kan een defect veroorzaken.
❑ Als u de computer gebruikt bij een lage omgevingstemperatuur, kan het beeld op het LCD-scherm wat blijven hangen.
Dit is geen defect. Als de computer terug op normale temperatuur komt, doet dit probleem zich niet meer voor.
❑ Het beeld op het LCD-scherm kan enigszins blijven hangen als hetzelfde beeld geruime tijd wordt weergegeven. Na enige
tijd verdwijnt dit 'beeldrestant'. U kunt een schermbeveiliging gebruiken om te vermijden dat het beeld inbrandt in het
scherm.
❑ Het LCD-scherm wordt warm tijdens het gebruik van de computer. Dit is normaal en wijst niet op een defect.
❑ Het LCD-scherm is geproduceerd met behulp van precisietechnologie. Het is echter mogelijk dat voortdurend heel kleine
zwarte en/of heldere puntjes (rood, blauw of groen) verschijnen op het LCD-scherm. Dit is een normaal gevolg van het
productieproces en wijst niet op een defect.
❑ Wrijf niet over het LCD-scherm. Hierdoor kan het scherm beschadigd raken. Gebruik een zachte, droge doek om het
oppervlak van het LCD-scherm schoon te wrijven.
❑ Wijzig de instelling voor de richting van het LCD-scherm niet in het scherm Instellingen tablet-PC, zelfs niet als er
wijzigingsopties beschikbaar zijn voor selectie. Hierdoor kan de computer instabiel worden. Sony accepteert geen enkele
aansprakelijkheid voor enige defecten die voortvloeien uit het wijzigen van deze instelling.
n 133 N
Voorzorgsmaatregelen
De stroomvoorziening gebruiken
❑ Zie de online Specificaties voor informatie over de stroomvoorziening van de computer.
❑ Sluit op het stopcontact waarop de computer is aangesloten geen andere toestellen aan die stroom verbruiken (bijvoorbeeld
een kopieerapparaat of papierversnipperaar).
❑ U kunt een contactdoos met een stroomstootbeveiliging kopen. Dit apparaat helpt te voorkomen dat de computer
beschadigd raakt door stroomstoten, die zich bijvoorbeeld kunnen voordoen tijdens onweer met bliksem.
❑ Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer.
❑ Houd het netsnoer altijd vast bij de stekker als u het uit het stopcontact trekt. Trek nooit aan het snoer zelf.
❑ Verwijder de stekker van de computer uit het stopcontact als u van plan bent de computer gedurende lange tijd niet te
gebruiken.
❑ Zorg ervoor dat het stopcontact gemakkelijk toegankelijk is.
❑ Trek de netadapter uit het stopcontact als u deze niet gebruikt.
❑ Gebruik uitsluitend de netadapter die wordt geleverd met de computer of originele Sony-producten. Gebruik geen enkele
andere netadapter omdat hierdoor een storing kan worden veroorzaakt.
n 134 N
Voorzorgsmaatregelen
Met de computer omgaan
❑ Reinig de behuizing met een zachte, droge doek, eventueel licht bevochtigd met een milde oplossing van een
schoonmaakmiddel. Gebruik nooit schuursponsjes, schuurmiddelen of oplosmiddelen zoals alcohol en benzeen, omdat
deze de afwerkingslaag van de computer kunnen beschadigen.
❑ Als er een voorwerp of vloeistof in de computer terechtkomt, sluit u de computer onmiddellijk af en verwijdert u de stekker
uit het stopcontact. Het is aan te raden de computer door een gekwalificeerde reparateur te laten nakijken voordat u de
computer weer gebruikt.
❑ Laat de computer niet vallen en plaats geen voorwerpen op de computer.
❑ Plaats de computer niet op een locatie die blootstaat aan:
❑ Warmtebronnen (bijvoorbeeld radiators of luchtkanalen)
❑ Direct zonlicht
❑ Veel stof
❑ Vocht of regen
❑ Mechanische trillingen of schokken
❑ Sterke magneten of luidsprekers die niet magnetisch zijn afgeschermd
❑ Omgevingstemperaturen van meer dan 35°C of minder dan 5°C
❑ Hoge vochtigheid
❑ Plaats geen elektronische apparatuur in de nabijheid van de computer. Het elektromagnetische veld van de computer kan
een storing veroorzaken.
❑ Zorg voor voldoende luchtcirculatie om te voorkomen dat de temperatuur in de computer te hoog oploopt. Plaats de
computer nooit op zachte oppervlakken zoals tapijten of dekens, of in de nabijheid van gordijnen, omdat hierdoor de
ventilatieopeningen geblokkeerd kunnen raken.
n 135 N
Voorzorgsmaatregelen
❑ De computer gebruikt hoogfrequente radiosignalen die de radio- of TV-ontvangst kunnen storen. Als dit probleem zich
voordoet, plaatst u de computer verder weg van het desbetreffende toestel.
❑ Gebruik alleen de aanbevolen randapparaten en interfacekabels, anders kunnen er zich problemen voordoen.
❑ Gebruik geen beschadigde aansluitkabels.
❑ Wanneer de computer snel van een koude naar een warme ruimte wordt overgebracht, kan er in de computer condensatie
van waterdamp optreden. Wacht in een dergelijke situatie minimaal een uur voordat u de computer inschakelt. Als zich
een probleem voordoet, schakelt u de computer uit, verwijdert u de stekker uit het stopcontact en neemt u contact op met
VAIO-Link.
❑ Zorg ervoor dat u altijd het netsnoer verwijdert voordat u de computer schoonmaakt.
❑ Maak regelmatig een reservekopie van uw gegevens om te voorkomen dat er gegevens verloren gaan in geval de computer
beschadigd raakt.
n 136 N
Voorzorgsmaatregelen
De ingebouwde MOTION EYE-camera gebruiken
❑ Raak het spiegelvlak over de lens aan de voorzijde van de ingebouwde MOTION EYE-camera niet aan. Als u dit wel doet,
kunnen er krassen op het vlak ontstaan, die te zien zijn op de vastgelegde beelden.
❑ Laat geen direct zonlicht in de lens van de ingebouwde MOTION EYE-camera vallen, ongeacht de energiemodus van de
computer. Dit kan namelijk een defect aan de camera veroorzaken.
❑ De ingebouwde MOTION EYE-camera is uitgeschakeld als stilstaande beelden of videobeelden worden geïmporteerd
vanaf een i.LINK-compatibel apparaat dat is aangesloten op de i.LINK-poort.
❑ Maak het spiegelvlak van de lens aan de voorzijde van de ingebouwde MOTION EYE-camera schoon met een lensblazer
of een zachte borstel. Als de plaat extreem vuil is, maakt u deze schoon met een zachte, droge doek. Wrijf niet over het
vlak, aangezien dit gevoelig is voor druk.
n 137 N
Voorzorgsmaatregelen
Met diskettes omgaan
❑ Open het schuifje van de diskette niet handmatig en raak het oppervlak van de diskette niet aan.
❑ Leg diskettes nooit in de buurt van een magneet.
❑ Leg diskettes nooit in direct zonlicht of in de nabijheid van een warmtebron.
❑ Leg diskettes nooit in de buurt van vloeistoffen. Zorg ervoor dat ze niet nat worden. Als u een diskette niet gebruikt,
moet u deze uit het diskettestation halen en in een diskettedoosje bewaren.
❑ Als de diskette is voorzien van een label, zorgt u ervoor dat dit label goed is vastgeplakt. Als de rand van het label
omgekruld is, kan het aan de binnenkant van het diskettestation blijven plakken en een storing veroorzaken of de
diskette beschadigen.
n 138 N
Voorzorgsmaatregelen
Met schijven omgaan
❑ Raak het oppervlak van een schijf nooit aan.
❑ Laat een schijf nooit vallen en buig een schijf niet.
❑ Vingerafdrukken en stof op het oppervlak van een schijf kunnen tot leesfouten leiden. Houd een schijf altijd vast bij de
rand en het gat in het midden, zoals hieronder wordt weergegeven:
❑ De betrouwbaarheid van een schijf is alleen gewaarborgd wanneer u hier zorgvuldig mee omgaat. Gebruik nooit wasbenzine
of andere oplosmiddelen, thinner, alcohol, schoonmaakmiddelen of antistatische sprays, omdat de schijf hierdoor
beschadigd kan raken.
❑ Als u een schijf wilt reinigen, houdt u de schijf vast aan de rand en wrijft u deze met een zacht doekje van binnen naar
buiten schoon.
❑ Als de schijf erg vuil is, bevochtigt u een zacht doekje met water, wringt u het goed uit en wrijft u het oppervlak van de
schijf van binnen naar buiten schoon. Wrijf de schijf vervolgens goed droog met een droge, zachte doek.
❑ Plak geen labels op een schijf. Hierdoor raakt de schijf onherstelbaar beschadigd.
n 139 N
Voorzorgsmaatregelen
De batterij gebruiken
❑ Stel de batterij nooit bloot aan een temperatuur van meer dan 60°C (bijvoorbeeld in direct zonlicht of in een auto die
geparkeerd staat in de zon).
❑ De batterij raakt sneller leeg bij lage temperaturen. Dit komt omdat het rendement van de batterij afneemt bij lage
temperaturen.
❑ Laad de batterijen op bij een temperatuur tussen 10°C en 30°C. Bij lagere temperaturen duurt het opladen langer.
❑ Sommige oplaadbare batterijen voldoen niet aan de kwaliteits- en veiligheidsstandaarden van Sony. Om veiligheidsredenen
werkt deze computer alleen met originele Sony-batterijen die voor dit model zijn ontworpen. Als u een andere batterij in
de computer plaatst, wordt de batterij niet opgeladen en werkt de computer niet.
❑ Er wordt hitte gecumuleerd in de batterij terwijl deze wordt gebruikt of opgeladen. Dit is normaal en is geen reden tot
bezorgdheid.
❑ Plaats de batterij nooit in de buurt van een warmtebron.
❑ Houd de batterij droog.
❑ Open de batterij niet en probeer deze niet uit elkaar te halen.
❑ Stel de batterij niet bloot aan mechanische schokken.
❑ Als u de computer geruime tijd niet gebruikt, verwijdert u de batterij uit de computer om te vermijden dat deze beschadigd
raakt.
❑ Als u de batterij volledig hebt opgeladen maar de batterij toch vrij snel leeg raakt, is het mogelijk dat de batterij bijna
versleten is en moet worden vervangen.
❑ U hoeft de batterij niet te ontladen vóór u deze opnieuw oplaadt.
❑ Als u de batterij geruime tijd niet hebt gebruikt, moet u deze opnieuw opladen.
n 140 N
Voorzorgsmaatregelen
Een hoofdtelefoon gebruiken
❑ Verkeersveiligheid: gebruik geen hoofdtelefoon terwijl u een voertuig/rijtuig bestuurt, fietst of een gemotoriseerd
voertuig bedient. Dit is niet alleen gevaarlijk, maar is in sommige landen zelfs bij wet verboden. Loop niet rond met een
hoofdtelefoon met luide muziek. Dit kan gevaarlijk zijn, vooral op zebrapaden.
❑ Gehoorbeschadiging voorkomen: zet het volume van de hoofdtelefoon niet te hoog. Oorartsen raden af voortdurend
en langdurig luide muziek te beluisteren. Als uw oren beginnen te suizen, verlaagt u het volume of zet u de hoofdtelefoon af.
n 141 N
Voorzorgsmaatregelen
Met een Memory Stick omgaan
❑ Raak de connector van een Memory Stick niet aan met uw vingers of een metalen voorwerp.
❑ Gebruik alleen het label dat wordt geleverd bij de Memory Stick.
❑ Buig een Memory Stick niet, laat hem niet vallen of stel hem niet bloot aan krachtige schokken.
❑ Haal een Memory Stick niet uit elkaar of wijzig deze niet.
❑ Laat een Memory Stick nooit nat worden.
❑ Gebruik of bewaar een Memory Stick niet op plaatsen die blootstaan aan:
❑ Statische elektriciteit
❑ Elektrische ruis
❑ Extreem hoge temperaturen (bijvoorbeeld in een auto die geparkeerd staat in de zon)
❑ Direct zonlicht
❑ Hoge vochtigheid
❑ Corrosieve stoffen
❑ Gebruik het opbergdoosje dat wordt geleverd bij de Memory Stick.
❑ Zorg ervoor dat u een back-up maakt van belangrijke gegevens.
❑ Houd Memory Sticks en Memory Stick-adapters buiten het bereik van kinderen. Ze kunnen deze inslikken.
❑ Gebruik bij het gebruik van een Memory Stick Duo geen pen met een fijne punt om het label van de Memory Stick Duo
te beschrijven. Als u druk uitoefent op de Memory Stick Duo, kunt u interne onderdelen beschadigen.
n 142 N
Voorzorgsmaatregelen
Met de harde schijf omgaan
De harde schijf heeft een hoge opslagdichtheid en kan in hoog tempo gegevens lezen of schrijven. De harde schijf is echter
ook kwetsbaar voor mechanische trillingen, schokken en stof.
Hoewel de harde schijf is voorzien van een ingebouwde beveiliging tegen het verlies van gegevens door mechanische
trillingen, schokken of stof, is het toch belangrijk dat u de computer voorzichtig behandelt.
Beschadiging van de harde schijf vermijden
❑ Stel de computer nooit bloot aan plotselinge bewegingen.
❑ Plaats de computer nooit in de buurt van een magneet.
❑ Plaats de computer niet op een locatie die blootstaat aan mechanische trillingen of die niet stabiel is.
❑ Verplaats de computer niet terwijl de stroom is ingeschakeld.
❑ Schakel de stroom niet uit of start de computer niet opnieuw op terwijl gegevens worden gelezen van of geschreven naar
de harde schijf.
❑ Gebruik de computer niet op een plaats die blootstaat aan extreme temperatuurschommelingen.
Als de harde schijf beschadigd is, kunnen de gegevens niet worden hersteld.
n 143 N
Voorzorgsmaatregelen
De computer bijwerken
Controleer met de volgende softwaretoepassingen of de meest recente updates op uw computer zijn geïnstalleerd, zodat de
computer efficiënter kan werken.
Voer voor elke softwaretoepassing de volgende stappen uit om te controleren of de meest recente update op de computer
is geïnstalleerd:
❑ Windows Update
Klik op Start, Alle programma's en Windows Update, en volg de instructies op het scherm.
❑ VAIO Update 3
Klik op Start, Alle programma's, VAIO Update 3 en VAIO Update Options, en volg de instructies op het scherm.
Als u de meest recente updates nog niet hebt geïnstalleerd, installeert u ze met de hierboven vermelde software. U moet
verbinding hebben met het internet om de updates te downloaden en op de computer te installeren. Zie Het internet
gebruiken (pagina 61) voor informatie over hoe u de computer kunt verbinden met het internet.
n 144 N
Problemen oplossen
Problemen oplossen
In deze sectie wordt beschreven hoe u veelvoorkomende problemen met de VAIO-computer kunt oplossen. Veel problemen
zijn eenvoudig op te lossen. Probeer eerst deze suggesties alvorens contact op te nemen met VAIO-Link.
❑ Computer (pagina 145)
❑ Systeembeveiliging (pagina 152)
❑ Batterij (pagina 153)
❑ Ingebouwde MOTION EYE-camera (pagina 155)
❑ Internet (pagina 159)
❑ Netwerken (pagina 161)
❑ Bluetooth-technologie (pagina 164)
❑ Optische schijven (pagina 168)
❑ Beeldscherm (pagina 172)
❑ Afdrukken (pagina 178)
❑ Microfoon (pagina 179)
❑ Muis (pagina 180)
❑ Luidsprekers (pagina 181)
❑ Touchpad (pagina 182)
❑ Toetsenbord (pagina 183)
❑ Diskettes (pagina 184)
❑ Audio/video (pagina 185)
❑ Memory Sticks (pagina 186)
❑ Randapparatuur (pagina 187)
n 145 N
Problemen oplossen
Computer
Wat moet ik doen als mijn computer niet opstart?
❑ Controleer of uw computer correct is aangesloten op een stopcontact en is ingeschakeld. Controleer of het stroomlampje
aangeeft dat de computer is ingeschakeld.
❑ Zorg dat de batterij correct is geïnstalleerd en is opgeladen.
❑ Controleer of het diskettestation (indien aanwezig) leeg is.
❑ Als uw computer is aangesloten op een contactdoos of een UPS (Uninterruptible Power Supply of noodvoeding), controleert
u of de contactdoos of UPS op het stopcontact is aangesloten en is ingeschakeld.
❑ Als u een extern beeldscherm gebruikt, controleert u of dit op het stopcontact is aangesloten en is ingeschakeld.
Zorg dat de helderheid en het contrast correct zijn ingesteld. Raadpleeg de handleiding van het beeldscherm voor
meer informatie.
❑ Koppel de netadapter los en verwijder de batterij. Wacht drie tot vijf minuten. Plaats de batterij terug, sluit de netadapter
opnieuw aan en druk op de aan/uit-knop om uw computer aan te zetten.
❑ Condens kan een storing in uw computer veroorzaken. Als dit gebeurt, mag u de computer gedurende ten minste één
uur niet gebruiken.
❑ Verwijder eventuele extra geheugenmodules die u na aankoop hebt geplaatst.
❑ Controleer of u de meegeleverde Sony-netadapter gebruikt. Voor uw veiligheid dient u alleen de originele oplaadbare
batterij en netadapter van Sony te gebruiken. Deze worden door Sony geleverd voor uw VAIO-computer.
n 146 N
Problemen oplossen
Wat moet ik doen als er een BIOS-foutbericht wordt weergegeven wanneer ik de computer
aanzet?
Als het bericht 'Press <F1> to resume, <F2> to setup' onder in het scherm wordt weergegeven, voert u de volgende stappen uit:
1 Druk op de F2-toets.
Het scherm BIOS Setup verschijnt. Als dit niet het geval is, start u de computer opnieuw op en drukt u meerdere keren
op de toets F2 als het VAIO-logo verschijnt.
2 Stel de datum in (maand/dag/jaar). Druk op Enter.
3
Druk op de toets m om System Time te selecteren en stel de tijd in (uren: minuten: seconden). Druk op Enter.
Druk op de toets , om de tab Exit te selecteren en druk op de toets F9.
Druk wanneer om bevestiging wordt gevraagd op Enter.
5 Selecteer Exit Setup en druk op Enter.
Druk wanneer om bevestiging wordt gevraagd op Enter.
Uw computer wordt opnieuw opgestart.
Als dit probleem zich regelmatig voordoet, neemt u contact op met VAIO-Link.
4
Wat moet ik doen als het stroomlampje (groen) brandt, maar er niets op mijn scherm
verschijnt?
❑ Als het verlichtingslampje brandt, drukt u op een willekeurige toets.
❑ Als dat niet het geval is, voert u de volgende stappen uit:
1
Houd de aan/uit-knop gedurende meer dan vier seconden ingedrukt om te controleren of het stroomlampje uit gaat.
Zet uw computer opnieuw aan.
2
Als er nog steeds niets op uw computerscherm verschijnt, koppelt u de netadapter los, verwijdert u de batterij en laat
u de computer circa één minuut uitgeschakeld. Plaats de batterij terug, sluit de netadapter aan en zet de computer
weer aan.
n 147 N
Problemen oplossen
Wat moet ik doen als de computer of software niet meer reageert?
❑ Als uw computer niet meer reageert terwijl een softwaretoepassing wordt uitgevoerd, drukt u op de toetsen Alt+F4 om
het toepassingsvenster te sluiten.
❑ Als het drukken op de toetsen Alt+F4 niet werkt, klikt u op Start, de pijl naast de knop Vergrendelen en Afsluiten om
de computer uit te schakelen.
❑ Als de computer niet wordt uitgeschakeld, drukt u op de toetsen Ctrl+Alt+Delete, en klikt u op de pijl
Afsluiten en op Afsluiten.
Als het venster Windows-beveiliging verschijnt, klikt u op Afsluiten.
naast de knop
!
Als u de computer uitschakelt met de toetsen Ctrl+Alt+Delete of via de aan/uit-knop, kunnen er niet-opgeslagen gegevens verloren gaan.
❑ Als uw computer nog steeds niet wordt uitgeschakeld, houdt u de aan/uit-knop ingedrukt totdat de computer wordt
uitgeschakeld.
❑ Verwijder de netadapter en batterij.
❑ Probeer het probleem te verhelpen door de software opnieuw te installeren.
❑ Neem contact op met de maker of leverancier van de software voor technische ondersteuning.
n 148 N
Problemen oplossen
Waarom wordt mijn computer niet in de slaap- of sluimerstand gezet?
Uw computer kan instabiel worden als de werkingsmodus wordt gewijzigd voordat de computer volledig in de slaap- of
sluimerstand is gegaan.
De normale stabiliteit van uw computer herstellen
1
Sluit alle geopende programma's.
2
Klik op Start, de pijl naast de knop Vergrendelen en Opnieuw opstarten.
3
Als de computer niet opnieuw wordt opgestart, drukt u op de toetsen Ctrl+Alt+Delete, en klikt u op de pijl naast de knop
Afsluiten en Opnieuw opstarten.
4
Als deze procedure niet werkt, houdt u de aan/uit-knop ingedrukt totdat de computer wordt uitgeschakeld.
!
Als u de computer uitschakelt via de aan/uit-knop, kunnen er niet-opgeslagen gegevens verloren gaan.
Wat moet ik doen als het batterijlampje knippert en mijn computer niet opstart?
❑ Dit probleem kan worden veroorzaakt doordat de batterij niet correct is geplaatst. U verhelpt dit probleem door uw computer
uit te schakelen en de batterij te verwijderen. Plaats vervolgens de batterij terug in de computer. Raadpleeg De batterij
plaatsen (pagina 23) voor meer informatie.
❑ Als de symptomen zich blijven voordoen nadat u de bovenstaande stappen hebt uitgevoerd, betekent dit dat de batterij
niet compatibel is. Verwijder de batterij en neem contact op met VAIO-Link.
n 149 N
Problemen oplossen
Wat moet ik doen als er een venster verschijnt met het bericht dat de batterij incompatibel
of verkeerd geplaatst is, en mijn computer overgaat op de sluimerstand?
❑ Dit probleem kan worden veroorzaakt doordat de batterij niet correct is geplaatst. U verhelpt dit probleem door uw computer
uit te schakelen en de batterij te verwijderen. Plaats vervolgens de batterij terug in de computer. Raadpleeg De batterij
plaatsen (pagina 23) voor meer informatie.
❑ Als de symptomen zich blijven voordoen nadat u de bovenstaande stappen hebt uitgevoerd, betekent dit dat de batterij
niet compatibel is. Verwijder de batterij en neem contact op met VAIO-Link.
Waarom wordt in het venster Systeemeigenschappen een lagere processorsnelheid
weergegeven dan de maximale snelheid?
Dit is normaal. Aangezien uw computerprocessor een technologie voor regeling van de processorsnelheid gebruikt om
energie te besparen, kan in Systeemeigenschappen de huidige processorsnelheid worden weergegeven in plaats van de
maximale snelheid.
Wat moet ik doen als Windows niet start als ik mijn computer aanzet, en er een bericht
verschijnt?
Als u driemaal achter elkaar een verkeerd opstartwachtwoord invoert, verschijnt het bericht Enter Onetime Password.
Als u nogmaals driemaal achter elkaar een verkeerd opstartwachtwoord invoert, verschijnt het bericht System Disabled en
wordt Windows niet gestart. Houd de aan/uit-knop gedurende meer dan vier seconden ingedrukt om te controleren of het
stroomlampje uit gaat. Wacht 10 tot 15 seconden, zet uw computer opnieuw aan en voer het juiste wachtwoord in. Controleer
wanneer u het wachtwoord invoert of de lampjes voor de toetsen Num Lk en Caps Lock uit zijn. Als een van deze lampjes
brandt, drukt u op de toets Num Lk of Caps Lock om het lampje uit te schakelen voordat u het wachtwoord invoert.
n 150 N
Problemen oplossen
Wat moet ik doen als mijn spelsoftware niet werkt of steeds vastloopt?
❑ Kijk op de website van het spel of er patches of updates kunnen worden gedownload.
❑ Zorg dat u het meest recente videostuurprogramma hebt geïnstalleerd.
❑ Op sommige VAIO-modellen wordt het grafische geheugen gedeeld met het systeem. In dit geval kunnen geen optimale
grafische prestaties worden gegarandeerd.
Wat moet ik doen als ik het BIOS-wachtwoord ben vergeten?
Als u het BIOS-wachtwoord bent vergeten, neemt u contact op met VAIO-Link om het wachtwoord opnieuw in te stellen.
Hiervoor worden kosten in rekening gebracht.
Waarom duurt het lang voordat mijn computer wordt opgestart?
Als Personal Firewall van Norton Internet Security actief is, kan het enige tijd duren voordat het bureaublad verschijnt vanwege
de uitgevoerde controles voor de netwerkbeveiliging.
n 151 N
Problemen oplossen
Waarom wordt mijn scherm niet uitgeschakeld als de geselecteerde tijd voor automatisch
uitschakelen is verstreken?
Met de Originele VAIO-schermbeveiliging wordt de timerinstelling, die u kunt selecteren met Energiebeheer van Windows
en waarmee uw scherm wordt uitgeschakeld, gedeactiveerd.
Selecteer een andere schermbeveiliging dan Originele VAIO-schermbeveiliging.
Wat moet ik doen als ik de computer niet kan opstarten vanaf een aangesloten
USB-diskettestation?
Als u uw computer wilt opstarten vanaf het USB-diskettestation, dient u het opstartapparaat te wijzigen.
Zet de computer aan en druk op de F11-toets als het VAIO-logo wordt weergegeven.
n 152 N
Problemen oplossen
Systeembeveiliging
Hoe kan ik mijn computer beschermen tegen beveiligingsproblemen, zoals virussen?
Het besturingssysteem Microsoft Windows is vooraf op uw computer geïnstalleerd. De beste manier om uw computer te
beschermen tegen beveiligingsproblemen, zoals virussen, is regelmatig de nieuwste Windows-updates te downloaden en te
installeren.
U ontvangt belangrijke Windows-updates door de volgende stappen uit te voeren:
!
Uw computer moet verbinding hebben met het internet voordat u updates kunt ontvangen.
1
Maak verbinding met het internet.
2
Dubbelklik op het pictogram Beveiligingswaarschuwingen van Windows op de taakbalk.
3
Volg de aanwijzingen op het scherm om automatische of geplande updates in te stellen.
Hoe zorg ik dat de antivirussoftware bijgewerkt blijft?
U kunt het softwareprogramma Norton Internet Security bijgewerkt houden met de meest recente updates van Symantec
Corporation.
De nieuwste beveiligingsupdate downloaden en installeren
1
Klik op Start, Alle programma's, Norton Internet Security en Norton Internet Security.
2
Klik op het item om de software in het linkerdeelvenster bij te werken.
3
Volg de aanwijzingen op het scherm om updates te selecteren en te downloaden.
n 153 N
Problemen oplossen
Batterij
Hoe weet ik wat de oplaadstatus van de batterij is?
Zie De batterij opladen (pagina 25).
Wanneer werkt de computer op netstroom?
Als uw computer rechtstreeks op de netadapter is aangesloten, werkt deze op netstroom, zelfs als de batterij is geplaatst.
Wanneer moet ik de batterij opnieuw opladen?
❑ Als het batterijniveau minder dan 10% bedraagt.
❑ Als het batterijlampje en het stroomlampje beide knipperen.
❑ Als u de batterij gedurende lange tijd niet hebt gebruikt.
Wanneer moet ik de batterij vervangen?
Als de batterijlading nog steeds laag is nadat u de batterij hebt opgeladen, heeft de batterij waarschijnlijk het einde van de
gebruiksduur bereikt en dient u deze te vervangen.
n 154 N
Problemen oplossen
Moet ik me zorgen maken als de geplaatste batterij warm is?
Nee, het is normaal dat de batterij warm wordt wanneer uw computer op batterijstroom werkt.
Kan mijn computer in de sluimerstand gaan terwijl de batterij wordt gebruikt?
Uw computer kan in de sluimerstand gaan terwijl de batterij wordt gebruikt, maar sommige softwareprogramma's en
randapparaten kunnen voorkomen dat de sluimerstand wordt geactiveerd. Als u een programma gebruikt dat voorkomt dat
de sluimerstand wordt geactiveerd, slaat u uw gegevens regelmatig op om te voorkomen dat u gegevens kwijtraakt. Raadpleeg
De sluimerstand gebruiken (pagina 116) voor informatie over hoe u de sluimerstand handmatig activeert.
n 155 N
Problemen oplossen
Ingebouwde MOTION EYE-camera
Waarom worden er in het viewervenster geen beelden of beelden van slechte kwaliteit
weergegeven?
❑ De ingebouwde MOTION EYE-camera kan niet tegelijk worden gebruikt in meer dan één softwaretoepassing. Als de
camera wordt gebruikt in een andere softwaretoepassing, moet u deze toepassing eerst sluiten voordat u de ingebouwde
MOTION EYE-camera kunt gebruiken.
❑ Er is mogelijk onvoldoende videogeheugen om beelden van de ingebouwde MOTION EYE-camera weer te geven.
Het probleem wordt mogelijk opgelost als u de resolutie of het aantal kleuren van het LCD-scherm verlaagt.
❑ Als u een snel bewegend object bekijkt, kan het viewervenster wat ruis vertonen, zoals horizontale strepen. Dit is normaal
en wijst niet op een defect.
❑ Als het probleem zich blijft voordoen, start u uw computer opnieuw op.
Waarom zijn de vastgelegde beelden van slechte kwaliteit?
❑ Als de beelden zijn vastgelegd bij tl-licht, kan de reflectie van het licht worden weergegeven.
❑ Donkere gedeelten van vastgelegde beelden kunnen worden weergegeven met ruis.
❑ Als het spiegelvlak over de lens vuil is, kunt u geen scherpe opnamen maken. Maak de plaat schoon. Raadpleeg
De ingebouwde MOTION EYE-camera gebruiken (pagina 136).
n 156 N
Problemen oplossen
Waarom gaan er bij het vastleggen van de beelden frames verloren en treden
onderbrekingen op in het geluid?
❑ De effectinstellingen van uw softwaretoepassingen kunnen de oorzaak zijn van de verloren frames. Raadpleeg het
Help-bestand van de softwaretoepassing voor meer informatie.
❑ Er worden mogelijk meer softwaretoepassingen uitgevoerd dan de computer kan verwerken. Sluit de toepassingen die
u op dat moment niet gebruikt.
❑ De functie voor energiebeheer van uw computer is mogelijk geactiveerd. Controleer de CPU-prestaties.
n 157 N
Problemen oplossen
Waarom gaan er bij het afspelen van films frames verloren als de computer de batterij
gebruikt?
De batterij is bijna leeg. Sluit uw computer aan op een stopcontact.
Waarom flikkert het beeld dat wordt vastgelegd door de ingebouwde MOTION EYE-camera?
Dit probleem doet zich voor als u de camera gebruikt bij tl-licht. Het wordt veroorzaakt door het verschil tussen de
lichtuitvoerfrequentie en de sluitertijd.
Als u de ruis die wordt veroorzaakt door flikkering wilt verminderen, wijst u de camera naar een andere kant of past u de
helderheid van de camerabeelden aan. In sommige softwaretoepassingen kunt u een van de camera-eigenschappen
(bijvoorbeeld Lichtbron (LightSource), Flickness, enzovoort) instellen op een specifieke waarde om de ruis te verminderen
die wordt veroorzaakt door flikkering.
Waarom wordt de video-invoer van de ingebouwde MOTION EYE-camera een paar
seconden onderbroken?
De video-invoer kan een paar seconden worden onderbroken als:
❑ u een sneltoets met de toets Fn gebruikt;
❑ de belasting van de CPU hoger wordt.
Dit is normaal en wijst niet op een defect.
n 158 N
Problemen oplossen
Waarom kan ik de ingebouwde MOTION EYE-camera niet gebruiken?
❑ De ingebouwde MOTION EYE-camera kan niet tegelijk worden gebruikt in meer dan één softwaretoepassing. Als de
camera wordt gebruikt in een andere softwaretoepassing, moet u deze toepassing eerst sluiten voordat u de ingebouwde
MOTION EYE-camera kunt gebruiken.
❑ Als het probleem zich blijft voordoen, moet u de stuurprogrammasoftware voor de camera opnieuw installeren. Voer de
volgende stappen uit:
1
Klik op Start, Configuratiescherm, Hardware en geluiden en Apparaatbeheer.
2
Dubbelklik op Beeldapparaten.
3
Klik met de rechtermuisknop op de apparaatnaam van uw camera en klik op Stuurprogrammasoftware bijwerken.
Wat moet ik doen als mijn computer instabiel gedrag vertoont wanneer hij in een
energiebesparingsstand wordt gezet terwijl de ingebouwde MOTION EYE-camera in
gebruik is?
❑ Zet de computer nooit in de slaap- of sluimerstand als u de ingebouwde MOTION EYE-camera gebruikt.
❑ Als de computer automatisch in de slaap- of sluimerstand wordt gezet, wijzigt u de instellingen van de overeenkomstige
energiebesparingsstand. Raadpleeg Energiebesparingsstanden gebruiken (pagina 113) als u de instellingen wilt wijzigen.
Wat moet ik doen als ik geen video’s in WMV-indeling kan opnemen met de ingebouwde
MOTION EYE-camera?
Wijzig de opname-indeling in MPEG-1, of klik op Start, Alle programma's, VAIO Camera Capture Utility en VAIO Camera
Capture Utility om VAIO Camera Capture Utility te starten. Klik op de knop Camera om het venster Properties weer te
geven en schakel het selectievakje Low Light uit.
n 159 N
Problemen oplossen
Internet
Wat moet ik doen als de modem niet werkt?
❑ Controleer of de telefoonkabel correct is aangesloten op de modempoort van uw computer en op het stopcontact.
❑ Controleer of de telefoonkabel werkt. Sluit de kabel aan op een gewone telefoon en luister of u een kiestoon hoort.
❑ Controleer of het telefoonnummer dat het programma gebruikt correct is.
❑ Controleer of de software die u gebruikt compatibel is met uw computermodem. (Alle vooraf geïnstalleerde Sony-programma's
zijn compatibel.)
❑ Zorg dat de modem het enige apparaat is dat is aangesloten op de telefoonlijn.
❑ Voer de volgende stappen uit om de instellingen te controleren:
1
Klik op Start en Configuratiescherm.
2
Klik op Hardware en geluiden.
3
Klik op Telefoon- en modemopties.
4
Controleer of de modem wordt vermeld op het tabblad Modems.
5
Controleer of de juiste locatiegegevens worden vermeld op het tabblad Kiesregels.
n 160 N
Problemen oplossen
Waarom is mijn modemverbinding traag?
Uw computer is uitgerust met een V.92/ V.90-compatibele modem. De verbindingssnelheid van de modem wordt beïnvloed
door vele factoren, waaronder ruis op de telefoonlijn of compatibiliteit met communicatieapparaten, zoals faxapparaten of
andere modems. Als u vermoedt dat uw modem geen goede verbinding maakt met andere computermodems, faxapparaten
of uw internetprovider, voert u een van de volgende stappen uit:
❑ Vraag het telefoonbedrijf of ze willen controleren of de telefoonlijn ruisvrij is.
❑ Als het probleem te maken heeft met een faxapparaat, controleert u of er geen problemen zijn met het faxapparaat
waarmee u een verbinding tracht te maken en of dit apparaat compatibel is met faxmodems.
❑ Als u een probleem hebt met de verbinding met de provider, controleert u of de provider geen technische problemen
ondervindt.
❑ Als u een tweede telefoonlijn hebt, probeert u de modem aan te sluiten op die lijn.
n 161 N
Problemen oplossen
Netwerken
Wat moet ik doen als mijn computer geen verbinding kan maken met een draadloos
LAN-toegangspunt?
❑ De beschikbaarheid van de verbinding wordt beïnvloed door de afstand en door obstakels. Mogelijk moet u uw computer
verder weg van obstakels of dichter bij een gebruikt toegangspunt plaatsen.
❑ Controleer of de schakelaar WIRELESS of WIRELESS LAN is ingeschakeld en of het WIRELESS-lampje op uw computer
brandt.
❑ Controleer of het toegangspunt is ingeschakeld.
❑ Voer de volgende stappen uit om de instellingen te controleren:
1 Klik op Start en Configuratiescherm.
2 Klik op Netwerkstatus en -taken weergeven onder Netwerk en internet.
3 Klik op Verbinding met netwerk maken om te controleren of uw toegangspunt is geselecteerd.
❑ Controleer of de coderingssleutel correct is.
❑ Controleer of Maximale prestaties is geselecteerd onder Instellingen voor de adapter voor draadloos netwerk in het
venster Energiebeheer. Als u een andere optie selecteert, kunnen communicatieproblemen optreden. Voer de volgende
stappen uit om de instellingen te wijzigen:
1 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram met de energiebeheerstatus op de taakbalk en selecteer Energiebeheer.
2 Klik op De schema-instellingen wijzigen onder het actieve energiebeheerschema.
3 Klik op Geavanceerde energie-instellingen wijzigen.
Het venster Energiebeheer verschijnt.
4 Klik op het tabblad Geavanceerde instellingen.
5 Dubbelklik op Instellingen voor de adapter voor draadloos netwerk en Modus voor energiebesparing.
6 Selecteer Maximale prestaties in de vervolgkeuzelijst voor zowel Op accu als Netstroom.
n 162 N
Problemen oplossen
Wat moet ik doen als ik geen toegang tot het internet krijg?
❑ Controleer de instellingen voor het toegangspunt. Raadpleeg de handleiding bij uw toegangspunt voor meer informatie.
❑ Controleer of uw computer en het toegangspunt verbinding met elkaar hebben.
❑ Plaats uw computer verder weg van obstakels of dichter bij het toegangspunt dat u gebruikt.
❑ Controleer of uw computer correct is geconfigureerd voor internettoegang.
❑ Controleer of Maximale prestaties is geselecteerd onder Instellingen voor de adapter voor draadloos netwerk in het
venster Energiebeheer. Als u een andere optie selecteert, kunnen communicatieproblemen optreden. Volg de stappen
uit Wat moet ik doen als mijn computer geen verbinding kan maken met een draadloos LAN-toegangspunt?
(pagina 161) om de instellingen te wijzigen.
Waarom verloopt de gegevensoverdracht traag?
❑ De gegevensoverdrachtsnelheid van het draadloze LAN wordt beïnvloed door de afstand en obstakels tussen apparaten
en toegangspunten. Andere factoren zijn apparaatconfiguraties, zendomstandigheden en softwarecompatibiliteit. Voor
een maximale overdrachtsnelheid moet u uw computer mogelijk verder weg van obstakels of dichter bij een gebruikt
toegangspunt plaatsen.
❑ Als u een draadloos LAN-toegangspunt gebruikt, kan het apparaat tijdelijk zijn overbelast, afhankelijk van het aantal
apparaten dat communiceert via het toegangspunt.
❑ Als het toegangspunt de werking van andere toegangspunten verstoort, wijzigt u het kanaal voor het toegangspunt.
Raadpleeg de handleiding bij uw toegangspunt voor meer informatie.
❑ Controleer of Maximale prestaties is geselecteerd onder Instellingen voor de adapter voor draadloos netwerk in het
venster Energiebeheer. Als u een andere optie selecteert, kunnen communicatieproblemen optreden. Volg de stappen
uit Wat moet ik doen als mijn computer geen verbinding kan maken met een draadloos LAN-toegangspunt?
(pagina 161) om de instellingen te wijzigen.
n 163 N
Problemen oplossen
Hoe voorkom ik onderbrekingen in de gegevensoverdracht?
❑ Als uw computer verbinding heeft met een toegangspunt, kan de gegevensoverdracht worden onderbroken bij verzending
van grote bestanden of als de computer in de buurt van een magnetron of draadloze telefoon staat.
❑ Plaats uw computer dichter bij het toegangspunt.
❑ Controleer of de verbinding met het toegangspunt intact is.
❑ Wijzig het kanaal van het toegangspunt. Raadpleeg de handleiding bij uw toegangspunt voor meer informatie.
❑ Controleer of Maximale prestaties is geselecteerd onder Instellingen voor de adapter voor draadloos netwerk in het
venster Energiebeheer. Als u een andere optie selecteert, kunnen communicatieproblemen optreden. Volg de stappen
uit Wat moet ik doen als mijn computer geen verbinding kan maken met een draadloos LAN-toegangspunt?
(pagina 161) om de instellingen te wijzigen.
Wat zijn kanalen?
❑ Draadloze LAN-communicatie vindt plaats over gedeelde frequentiebanden, kanalen genoemd. Draadloze LAN-toegangspunten
van andere fabrikanten kunnen zijn ingesteld op andere kanalen dan Sony-apparaten.
❑ Als u een draadloos LAN-toegangspunt gebruikt, raadpleegt u de verbindingsinformatie in de handleiding bij uw toegangspunt.
Waarom wordt de netwerkverbinding verbroken als ik de coderingssleutel wijzig?
De peer-to-peer netwerkverbinding tussen twee computers met de draadloze LAN-functionaliteit kan worden verbroken als
de coderingssleutel wordt gewijzigd. U kunt de coderingssleutel uit het oorspronkelijke profiel herstellen of de sleutel opnieuw
invoeren op beide computers, zodat de sleutels overeenstemmen.
n 164 N
Problemen oplossen
Bluetooth-technologie
Wat moet ik doen als andere Bluetooth-apparaten mijn computer niet kunnen detecteren?
❑ Controleer of de Bluetooth-functionaliteit op beide apparaten is ingeschakeld.
❑ Als het WIRELESS-lampje niet brandt, zet u de schakelaar WIRELESS aan.
❑ U kunt de Bluetooth-functies niet gebruiken wanneer de computer in de slaap- of sluimerstand staat. Ga terug naar de
normale modus en schakel de schakelaar WIRELESS in.
❑ Mogelijk is de afstand tussen de computer en het apparaat te groot. De draadloze technologie van Bluetooth werkt het
beste als de apparaten niet meer dan 10 meter van elkaar verwijderd zijn.
Waarom detecteert mijn computer geen andere Bluetooth-apparaten?
Als het apparaat ook is aangesloten op andere apparaten, wordt het mogelijk niet weergegeven in de Bluetooth-software of
is er geen communicatie met het apparaat mogelijk.
Wat moet ik doen als ik het Bluetooth-apparaat waarmee ik wil communiceren niet kan
vinden?
❑ Controleer of de Bluetooth-functie van het apparaat waarmee u wilt communiceren, is ingeschakeld. Raadpleeg de
handleiding van het andere apparaat voor meer informatie.
❑ Wanneer het apparaat waarmee u wilt communiceren al met een ander Bluetooth-apparaat communiceert, is het mogelijk
dat het niet wordt gevonden of dat het niet met de computer kan communiceren.
❑ Als u wilt dat andere Bluetooth-apparaten met de computer kunnen communiceren, klikt u met de rechtermuisknop op
het Bluetooth-pictogram
op de taakbalk en selecteert u Opties (Options) om het venster Opties (Options) te openen.
Controleer vervolgens of de juiste beveiligingsmodi zijn geselecteerd op het tabblad Beveiliging (Security). Raadpleeg
de Help in de Bluetooth-software voor meer informatie over de beveiligingsmodi.
Zie Communiceren met een ander Bluetooth-apparaat (pagina 73) voor meer informatie.
n 165 N
Problemen oplossen
Wat moet ik doen als andere Bluetooth-apparaten geen verbinding met mijn computer
kunnen maken?
❑ Controleer of het andere apparaat is geverifieerd.
❑ Mogelijk staat de computer niet toe dat andere apparaten verbinding maken. Voer de volgende stappen uit om verbindingen
van andere Bluetooth-apparaten in te schakelen:
1
Klik met de rechtermuisknop op het Bluetooth-pictogram
Het venster Opties (Options) verschijnt.
op de taakbalk en selecteer Opties (Options).
2
Controleer of op het tabblad Beveiliging (Security) het Bluetooth-beveiligingsniveau Standaard (Standard) of Laag
(Low) is geselecteerd.
Als een aangepast Bluetooth-beveiligingsniveau is geselecteerd, klikt u op de knop Standaardniveau (Default level).
3
Klik op OK.
❑ De afstand waarover gegevens kunnen worden uitgewisseld, kan minder zijn dan 10 meter, afhankelijk van de obstakels
tussen de twee apparaten, de kwaliteit van de radiogolven, het besturingssysteem of de gebruikte software. Zet uw
computer en Bluetooth-apparaten dichter bij elkaar.
❑ Wanneer het apparaat waarmee u wilt communiceren al met een ander Bluetooth-apparaat communiceert, is het mogelijk
dat het niet wordt gevonden of dat het niet met de computer kan communiceren.
❑ Controleer of de Bluetooth-functie van het apparaat waarmee u wilt communiceren, is ingeschakeld. Raadpleeg de
handleiding van het andere apparaat voor meer informatie.
n 166 N
Problemen oplossen
Waarom is mijn Bluetooth-verbinding traag?
❑ De snelheid van de gegevensoverdracht hangt af van de obstakels en/of de afstand tussen de twee apparaten, de kwaliteit
van de radiogolven, het besturingssysteem of de gebruikte software. Zet uw computer en Bluetooth-apparaten dichter bij
elkaar.
❑ De 2,4GHz-radiofrequentie die door Bluetooth- en draadloze LAN-apparaten wordt gebruikt, wordt ook gebruikt door
andere apparaten. Bluetooth-apparaten beschikken over technologie die storing minimaliseert van andere apparaten die
dezelfde golflengte gebruiken, wat echter kan leiden tot een lagere communicatiesnelheid en een kleiner verbindingsbereik.
De communicatie kan ook worden onderbroken door interferentie van andere apparaten.
❑ De beschikbaarheid van de verbinding wordt beïnvloed door de afstand en door obstakels. Mogelijk moet u de computer
verder weg plaatsen van obstakels of dichter bij het apparaat waarmee de computer is verbonden.
❑ Verwijder obstakels tussen de computer en het apparaat waarmee de computer is verbonden.
❑ Vanwege de beperkingen van de Bluetooth-standaard kunnen grote bestanden tijdens de continue overdracht soms
beschadigd raken als gevolg van elektromagnetische interferentie uit de omgeving.
Waarom krijg ik geen verbinding met een service die wordt ondersteund door het
Bluetooth-apparaat waarmee ik contact wil maken?
Verbinding is alleen mogelijk voor services die ook worden ondersteund op de computer met de Bluetooth-functionaliteit.
Zie de Help in de Bluetooth-software voor meer informatie.
Kan ik een apparaat met Bluetooth-technologie in vliegtuigen gebruiken?
Met Bluetooth-technologie verzendt de computer een radiofrequentie van 2,4 GHz. Op gevoelige locaties, zoals ziekenhuizen
en vliegtuigen, kunnen beperkingen gelden voor het gebruik van Bluetooth-apparaten vanwege radiostoring. Vraag het personeel
of het gebruik van de Bluetooth-functionaliteit op de computer is toegestaan.
n 167 N
Problemen oplossen
Waarom krijg ik geen verbinding met een Bluetooth-apparaat door het IP-adres op te
geven op een PAN (Personal Area Network)?
Voor de Bluetooth-software wordt DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) gebruikt om IP-adressen toe te wijzen aan
actieve draadloze apparaten. Als u een vast IP-adres opgeeft voor het apparaat waarmee u verbinding wilt maken, kan er
geen dynamisch IP-adres worden toegewezen aan het apparaat. Geef geen IP-adressen op wanneer u een PAN gebruikt.
Waarom kan ik de Bluetooth-functionaliteit niet gebruiken wanneer ik me bij de computer
aanmeld met standaard gebruikersrechten?
De Bluetooth-functionaliteit is mogelijk niet beschikbaar voor gebruikers met standaardrechten op de computer. Meld u bij de
computer aan als gebruiker met beheerdersrechten.
Waarom krijg ik geen verbinding met een Bluetooth-apparaat in de PAN User-modus?
Als het apparaat waarmee u verbinding wilt maken Bluetooth-communicatie alleen ondersteunt in de PAN User-modus, kunt
u geen verbinding tot stand brengen vanaf de computer.
Waarom kan ik de Bluetooth-software niet gebruiken als een andere gebruiker?
Als de vorige gebruiker zich niet afmeldt van het systeem, werkt de Bluetooth-software niet voor de nieuwe gebruiker. Meld
u af voordat u de software gebruikt als een andere gebruiker. Als u zich wilt afmelden van het systeem, klikt u op Start, de
pijl naast de knop Vergrendelen en Afmelden.
n 168 N
Problemen oplossen
Optische schijven
Waarom blijft mijn computer hangen als ik probeer een schijf te lezen?
De schijf die uw computer probeert te lezen is mogelijk vuil of beschadigd. Voer de volgende stappen uit:
1
Druk op de toetsen Ctrl+Alt+Delete, en klik op de pijl naast de knop Afsluiten en Opnieuw opstarten om de computer
opnieuw op te starten.
2
Verwijder de schijf uit het optische schijfstation.
3
Controleer of de schijf vuil of beschadigd is. Als u de schijf moet reinigen, raadpleegt u Met schijven omgaan (pagina 138)
voor aanwijzingen.
Wat moet ik doen als de lade van het station niet opengaat?
❑ Controleer of uw computer aanstaat.
❑ Druk op de uitwerpknop voor het station.
❑ Als de uitwerpknop niet werkt, klikt u op Start en Computer. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van het
optische station en selecteer Uitwerpen.
❑ Als geen van de bovenstaande opties werkt, duwt u een dun, recht voorwerp (zoals een paperclip) in het uitwerpgaatje
van het optische station.
❑ Probeer het probleem te verhelpen door uw computer opnieuw op te starten.
n 169 N
Problemen oplossen
Wat moet ik doen als ik niet naar behoren een schijf op mijn computer kan beluisteren?
❑ Controleer of de schijf met het label omhoog in het optische station is geplaatst.
❑ Controleer of de benodigde toepassingen zijn geïnstalleerd aan de hand van de instructies van de fabrikant.
❑ Als een schijf vuil of beschadigd is, reageert uw computer niet meer. Voer de volgende stappen uit:
1
Druk op de toetsen Ctrl+Alt+Delete, en klik op de pijl naast de knop Afsluiten en Opnieuw opstarten om de computer
opnieuw op te starten.
2
Verwijder de schijf uit het optische schijfstation.
3
Controleer of de schijf vuil of beschadigd is. Als u de schijf moet reinigen, raadpleegt u Met schijven omgaan (pagina 138)
voor aanwijzingen.
❑ Als u een schijf afspeelt en geen geluid hoort, voert u een van de volgende stappen uit:
❑ Controleer of het volume respectievelijk is uitgeschakeld of gedempt met de dempknop of de volumeknop (-).
❑ Klik met de rechtermuisknop op het volumepictogram op de taakbalk en klik op Volumeregeling openen om de
instellingen te controleren.
❑ Controleer de volume-instelling van de audiomixer.
❑ Als u externe luidsprekers gebruikt, controleert u de volumeregeling op de luidsprekers en de aansluiting van de
luidsprekers op uw computer.
❑ Controleer of de juiste stuurprogrammasoftware is geïnstalleerd. Voer de volgende stappen uit:
1
Klik op Start en Configuratiescherm.
2
Klik op Systeem en onderhoud.
3
Klik op Systeem.
n 170 N
Problemen oplossen
4
Klik in het linkerdeelvenster op Apparaatbeheer.
Het venster Apparaatbeheer verschijnt met een lijst van de hardwareapparaten van uw computer.
Als er een 'X' of een uitroepteken wordt weergegeven op het weergegeven apparaat, moet u mogelijk het apparaat
inschakelen of de stuurprogramma's opnieuw installeren.
5
Dubbelklik op het optische station om een lijst te openen van de optische stations van uw computer.
6
Dubbelklik op het gewenste station.
U kunt het stuurprogramma controleren door te klikken op het tabblad Stuurprogramma en vervolgens op
Stuurprogrammagegevens.
7
Klik op OK om het venster te sluiten.
❑ Controleer of er geen label op een schijf is geplakt. Labels kunnen losgaan terwijl de schijf zich in het optische station
bevindt en het station beschadigen of defecten veroorzaken.
❑ Als een waarschuwing over een regiocode wordt weergegeven, is de schijf mogelijk incompatibel met het optische station.
Controleer op de doos van de DVD of de regiocode compatibel is met het station.
❑ Als er condens aanwezig is in uw computer, mag u de computer gedurende ten minste één uur niet gebruiken. Condens
kan een storing in de computer veroorzaken.
❑ Zorg ervoor dat uw computer op netstroom werkt en probeer de schijf opnieuw af te spelen.
n 171 N
Problemen oplossen
Wat moet ik doen als ik geen gegevens op CD-media kan schrijven?
❑ Start geen software en zorg dat er geen programma's automatisch worden gestart, zelfs geen schermbeveiliging.
❑ Gebruik het toetsenbord niet.
❑ Als u een CD-R/RW-schijf gebruikt waarop een label is geplakt, vervangt u deze door een schijf waarop geen label is
geplakt. Het gebruik van een schijf waarop een label is geplakt, kan een schrijffout of andere beschadigingen veroorzaken.
Wat moet ik doen als ik geen gegevens op DVD-media kan schrijven?
❑ Zie erop toe dat u de juiste beschrijfbare DVD gebruikt.
❑ Controleer welke indeling voor beschrijfbare DVD's compatibel is met het optische station. Houd er rekening mee dat
beschrijfbare DVD's van bepaalde merken mogelijk niet werken.
❑ De vooraf geïnstalleerde software op de computer biedt geen ondersteuning voor het kopiëren van DVD-films. Met
Macrovision of een vergelijkbare videobeveiligingstechnologie wordt voorkomen dat gebruikers DVD-films kopiëren.
Een DVD-film kopiëren vormt een inbreuk op het auteursrecht en is daarom illegaal.
n 172 N
Problemen oplossen
Beeldscherm
Waarom gaat mijn scherm uit?
❑ Uw computerscherm kan uitgaan als de computer geen stroom meer krijgt of als een energiebesparingsstand wordt
geactiveerd (slaap- of sluimerstand). Als de computer in de slaapstand LCD (Video) staat, drukt u op een toets om de
normale modus van de computer te herstellen. Raadpleeg Energiebesparingsstanden gebruiken (pagina 113) voor
meer informatie.
❑ Controleer of uw computer correct is aangesloten op een stopcontact en is ingeschakeld. Controleer of het stroomlampje
aangeeft dat de computer is ingeschakeld.
❑ Als uw computer op batterijstroom werkt, controleert u of de batterij correct is geplaatst en is opgeladen. Zie De batterij
gebruiken (pagina 23) voor meer informatie.
❑ Als de beeldschermmodus is ingesteld op een extern beeldscherm, drukt u op Fn+F7. Raadpleeg Combinaties en
functies met de Fn-toets (pagina 31) voor meer informatie.
❑ Mogelijk is de LCD-achtergrondverlichting van het computerscherm uitgeschakeld. Druk op een willekeurige toets.
Waarom wordt op mijn TV-scherm niet het hele beeld van een DVD-video weergegeven?
De schermresolutie is mogelijk niet correct ingesteld. Het wordt aanbevolen een schermresolutie van 1024 x 768 of minder
in te stellen, afhankelijk van de grootte van uw externe beeldscherm.
Hoe pas ik het beeld op mijn televisiescherm aan?
Gebruik de bediening van het externe beeldscherm om het beeld aan te passen. Raadpleeg de handleiding bij uw TV voor
meer informatie.
n 173 N
Problemen oplossen
Hoe pas ik de schermresolutie van mijn televisiescherm aan?
Uw TV-scherm toont mogelijk niet het hele beeld van een video als de schermresolutie hoger dan 1024 x 768 is ingesteld.
Wijzig de schermresolutie in 1024 x 768 of kleiner.
Voer de volgende stappen uit om de schermresolutie te wijzigen:
1
Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad en selecteer Aanpassen.
2
Klik op Beeldscherminstellingen.
Het venster Beeldscherminstellingen verschijnt.
3
Verplaats de schuifregelaar onder Resolutie naar links om de resolutie te verlagen of naar rechts om de resolutie te
verhogen.
Hoe schakel ik de schermuitvoer van mijn scherm om naar TV?
Zie Weergavemodi selecteren (pagina 83).
U kunt ook op de toetsen Fn+F7 drukken om het beeld weer te geven op het computerscherm of de TV. Raadpleeg
Combinaties en functies met de Fn-toets (pagina 31) voor meer informatie.
n 174 N
Problemen oplossen
Waarom geeft mijn scherm geen video weer?
❑ Als het externe beeldscherm voor de uitvoer is geselecteerd, maar het externe beeldscherm niet is aangesloten, kunt u
geen videobeeld op uw computerscherm zien. Stop het afspelen van de video, wijzig de uitvoer naar het computerscherm
en speel de video opnieuw af. Zie Weergavemodi selecteren (pagina 83). U kunt ook op Fn+F7 drukken om de uitvoer
te wijzigen. Raadpleeg Combinaties en functies met de Fn-toets (pagina 31) voor meer informatie.
❑ De computer heeft mogelijk onvoldoende videogeheugen om video's met een hoge resolutie af te spelen. Als dat het
geval is, verlaagt u de resolutie van het LCD-scherm.
Voer de volgende stappen uit om de schermresolutie te wijzigen:
1
Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad en selecteer Aanpassen.
2
Klik op Beeldscherminstellingen.
Het venster Beeldscherminstellingen verschijnt.
3
Verplaats de schuifregelaar onder Resolutie naar links om de resolutie te verlagen of naar rechts om de resolutie te
verhogen.
U kunt de waarde van het totale beschikbare grafische geheugen en het videogeheugen controleren. Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad,
kies Aanpassen, en klik op Beeldscherminstellingen, Geavanceerde instellingen en het tabblad Adapter. De weergegeven waarde komt mogelijk niet
overeen met de werkelijke hoeveelheid geheugen in de computer.
Wat moet ik doen als het scherm donker is?
Druk op Fn+F6 om uw computerscherm lichter te maken.
n 175 N
Problemen oplossen
Wat moet ik doen als de helderheid van het scherm verandert?
❑ De LCD-helderheidsinstelling die u aanpast met de toetsen Fn+F5/F6 is tijdelijk en mogelijk wordt de oorspronkelijke
instelling hersteld wanneer de computer terugkeert naar de normale modus vanuit de slaap- of sluimerstand. Voer de
volgende stappen uit om de helderheidsinstelling op te slaan:
1
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram met de energiebeheerstatus op de taakbalk en selecteer Energiebeheer.
2
Klik op De schema-instellingen wijzigen onder het actieve energiebeheerschema.
3
Klik op Geavanceerde energie-instellingen wijzigen.
Het venster Energiebeheer verschijnt.
4
Klik op het tabblad Geavanceerde instellingen.
5
Dubbelklik op Beeldscherm.
6
Pas de LCD-helderheidsinstelling aan bij het item voor de helderheidsinstelling.
n 176 N
Problemen oplossen
❑ Op modellen met de ATI-videocontroller kan het computerscherm tijdelijk zwart worden:
❑ wanneer u de netadapter aansluit of verwijdert
❑ onmiddellijk nadat u de computer hebt gestart op batterijstroom
Voer de volgende stappen uit om de helderheidsinstelling op te slaan:
1
Klik op Start en Configuratiescherm.
2
Klik op Hardware en geluiden.
3
Klik op Wijzigen wanneer de computer in slaapstand gaat onder Energiebeheer.
4
Klik op Geavanceerde energie-instellingen wijzigen.
5
Blader omlaag in de lijst en dubbelklik op ATI Graphics Power Settings.
6
Dubbelklik op ATI Power Play Settings.
7
Wijzig de huidige selectie voor On battery in Maximum Performance.
8
Klik op OK.
n 177 N
Problemen oplossen
Wat moet ik doen als er niets op de externe monitor verschijnt?
Als u de schermuitvoer niet kunt wijzigen met de toetsen Fn+F7, moet u de instellingen voor de externe monitor wijzigen in
VAIO Control Center. Hiervoor start u VAIO Control Center, selecteert u het besturingselement voor de externe monitor
en klikt u om het selectievakje in te schakelen voor het wijzigen van de opties voor detectie van de externe monitor. Probeer
vervolgens de methode met de toetsen Fn+F7 om de uitvoer te wijzigen.
Hoe voer ik Windows Aero uit?
!
Deze vraag is alleen van toepassing op bepaalde modellen.
Als u Windows Aero wilt uitvoeren, voert u de volgende stappen uit:
1
Klik op Start en Configuratiescherm.
2
Klik op Kleuren aanpassen onder Vormgeving aan persoonlijke voorkeur aanpassen.
3
Klik op Eigenschappen van klassieke vormgeving openen voor meer kleuropties.
Het venster Instellingen voor vormgeving verschijnt.
4
Selecteer Windows Aero in de opties Kleurencombinatie op het tabblad Vormgeving.
5
Klik op OK.
Zie Windows Help en ondersteuning voor informatie over de Windows Aero-voorzieningen, zoals Windows Flip 3D.
n 178 N
Problemen oplossen
Afdrukken
Wat moet ik doen als ik geen document kan afdrukken?
❑ Controleer of uw printer aanstaat en of de printerkabel correct is aangesloten op de poorten van de printer en de computer.
❑ Controleer of uw printer compatibel is met het Windows-besturingssysteem dat op uw computer is geïnstalleerd.
❑ U moet mogelijk een printerstuurprogramma installeren voordat u uw printer kunt gebruiken. Raadpleeg de handleiding
bij uw printer voor meer informatie.
❑ Als uw printer niet werkt nadat uw computer weer wordt geactiveerd vanuit een energiebesparingsstand (slaap- of
sluimerstand), start u de computer opnieuw op.
❑ Als uw printer over functies voor bidirectionele communicatie beschikt, kunt u mogelijk afdrukken door deze functies op
uw computer uit te schakelen. Voer de volgende stappen uit:
1
Klik op Start en Configuratiescherm.
2
Klik op Printer onder Hardware en geluiden.
3
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram voor de printer en selecteer Eigenschappen.
4
Klik op het tabblad Poorten.
5
Schakel het selectievakje Ondersteuning in twee richtingen inschakelen uit.
6
Klik op OK.
Door deze instellingen te wijzigen, schakelt u de functies voor bidirectionele communicatie van de printer, zoals
gegevensoverdracht, statuscontrole en extern bedieningspaneel, uit.
n 179 N
Problemen oplossen
Microfoon
Wat moet ik doen als de microfoon niet werkt?
Als u een externe microfoon gebruikt, controleert u of de microfoon is ingeschakeld en correct is aangesloten op de
microfoonaansluiting van uw computer.
Hoe kan ik rondzingen voorkomen?
Rondzingen treedt op wanneer de microfoon het geluid van een geluidsuitvoerapparaat (bijvoorbeeld een luidspreker) opvangt.
U voorkomt dit probleem als volgt:
❑ Plaats de microfoon niet in de buurt van een geluidsuitvoerapparaat.
❑ Verlaag het volume van de luidsprekers en de microfoon.
n 180 N
Problemen oplossen
Muis
Wat moet ik doen als de muis niet wordt herkend door de computer?
❑ Controleer of de muis correct is aangesloten op de poort.
❑ Start uw computer opnieuw op wanneer uw muis is aangesloten.
Wat moet ik doen als de aanwijzer niet beweegt wanneer ik mijn muis gebruik?
❑ Controleer of er geen andere muis is aangesloten.
❑ Als de aanwijzer niet beweegt terwijl een softwaretoepassing wordt uitgevoerd, drukt u op de toetsen Alt+F4 om het
toepassingsvenster te sluiten.
❑ Als het drukken op de toetsen Alt+F4 niet werkt, klikt u op Start, de pijl naast de knop Vergrendelen en Opnieuw
opstarten om de computer opnieuw op te starten.
❑ Als de computer niet opnieuw wordt opgestart, drukt u op de toetsen Ctrl+Alt+Delete, en klikt u op de pijl naast de knop
Afsluiten en Opnieuw opstarten.
Als het venster Windows-beveiliging verschijnt, klikt u op Opnieuw opstarten.
❑ Als deze procedure niet werkt, houdt u de aan/uit-knop ingedrukt totdat de computer wordt uitgeschakeld.
!
Als u de computer uitschakelt via de aan/uit-knop, kunnen er niet-opgeslagen gegevens verloren gaan.
n 181 N
Problemen oplossen
Luidsprekers
Wat moet ik doen als de externe luidsprekers niet werken?
❑ Als u een programma gebruikt dat een eigen volumeregeling heeft, controleert u of het volume correct is ingesteld.
Raadpleeg de Help van dat programma voor meer informatie.
❑ Controleer of uw luidsprekers correct zijn aangesloten en of het volume hoog genoeg staat om geluid te horen.
❑ Sluit alleen luidsprekers aan die zijn ontworpen voor gebruik met een computer.
❑ Als uw luidsprekers zijn voorzien van een knop om het geluid te dempen, schakelt u deze knop uit.
❑ Mogelijk is het volume uitgeschakeld met de dempknop. Druk nogmaals op de knop.
❑ Mogelijk is het volume gedempt met de volumeknop (-). Druk op de volumeknop (+) om het volume te verhogen tot u
geluid kunt horen.
❑ Als uw luidsprekers een externe stroomvoorziening vereisen, controleert u of de luidsprekers zijn aangesloten op een
stroombron. Raadpleeg de handleiding bij uw luidsprekers voor meer informatie.
❑ Controleer de volumeregeling in Windows door op het pictogram Volume op de taakbalk te klikken.
Wat moet ik doen als ik geen geluid hoor via de ingebouwde luidsprekers?
❑ Als u een programma gebruikt dat een eigen volumeregeling heeft, controleert u of het volume correct is ingesteld.
Raadpleeg de Help van dat programma voor meer informatie.
❑ Zorg dat het volume van de luidsprekers hoog genoeg staat en de audio-optie is geactiveerd.
❑ Mogelijk is het volume uitgeschakeld met de dempknop. Druk nogmaals op de knop.
❑ Mogelijk is het volume gedempt met de volumeknop (-). Druk op de volumeknop (+) om het volume te verhogen tot u
geluid kunt horen.
❑ Controleer de volumeregeling in Windows door op het pictogram Volume op de taakbalk te klikken.
n 182 N
Problemen oplossen
Touchpad
Wat moet ik doen als het touchpad niet werkt?
❑ Mogelijk hebt u het touchpad uitgeschakeld zonder dat u een muis op uw computer hebt aangesloten. Raadpleeg
Het touchpad gebruiken (pagina 33).
❑ Controleer of er geen muis is aangesloten op de computer.
❑ Als de aanwijzer niet beweegt terwijl een softwaretoepassing wordt uitgevoerd, drukt u op de toetsen Alt+F4 om het
toepassingsvenster te sluiten.
❑ Als het drukken op de toetsen Alt+F4 niet werkt, klikt u op Start, de pijl naast de knop Vergrendelen en Opnieuw
opstarten om de computer opnieuw op te starten.
❑ Als de computer niet opnieuw wordt opgestart, drukt u op de toetsen Ctrl+Alt+Delete, en klikt u op de pijl naast de
knop Afsluiten en Opnieuw opstarten.
Als het venster Windows-beveiliging verschijnt, klikt u op Opnieuw opstarten.
❑ Als deze procedure niet werkt, houdt u de aan/uit-knop ingedrukt totdat de computer wordt uitgeschakeld.
!
Als u de computer uitschakelt via de aan/uit-knop, kunnen er niet-opgeslagen gegevens verloren gaan.
n 183 N
Problemen oplossen
Toetsenbord
Wat moet ik doen als de toetsenbordconfiguratie onjuist is?
De taalindeling van het toetsenbord van uw computer staat vermeld op de doos. Als u een andere toetsenbordindeling kiest
tijdens de installatie van Windows, komt de toetsenconfiguratie niet overeen.
Voer de volgende stappen uit om de toetsenbordconfiguratie te wijzigen:
1
Klik op Start en Configuratiescherm.
2
Klik op Tijd, taal en regio en klik op Landinstellingen.
3
Wijzig de instellingen naar wens.
Wat moet ik doen als ik bepaalde tekens niet met het toetsenbord kan invoeren?
Als u de U, I, O, P, J, K, L, M en dergelijke niet kunt invoeren, is de toets Num Lk mogelijk geactiveerd. Controleer of het
lampje voor de Num Lk-toets uit is. Als het Num Lock-lampje brandt, drukt u op de Num Lk-toets om deze uit te schakelen
voordat u deze tekens invoert.
n 184 N
Problemen oplossen
Diskettes
Waarom verschijnt het pictogram Hardware veilig verwijderen niet op de taakbalk
wanneer het diskettestation is aangesloten?
Uw computer herkent het diskettestation niet. Controleer eerst of de USB-kabel correct is aangesloten op de USB-poort.
Als u de aansluiting moet herstellen, wacht dan enkele ogenblikken, zodat de computer het station kan herkennen. Als het
pictogram nog steeds niet wordt weergegeven, voert u de volgende stappen uit:
1
Sluit alle programma's waarin het diskettestation wordt gebruikt.
2
Wacht tot het lampje op het diskettestation uit gaat.
3
Druk op de uitwerpknop om de diskette te verwijderen en koppel het USB-diskettestation los van uw computer.
4
Sluit het diskettestation opnieuw aan door de USB-stekker (met het USB-symbool naar boven) in de USB-poort te steken.
5
Start de computer opnieuw op door op Start, de pijl naast de knop Vergrendelen en Opnieuw opstarten te klikken.
Wat moet ik doen als ik geen gegevens op een diskette kan schrijven?
❑ Controleer of de diskette correct in het station is geplaatst.
❑ Als de diskette correct is geplaatst, maar u nog steeds geen gegevens op de diskette kunt schrijven, is de diskette mogelijk
vol of tegen schrijven beveiligd. Gebruik een diskette die niet tegen schrijven is beveiligd of schakel de schrijfbeveiliging uit.
n 185 N
Problemen oplossen
Audio/video
Wat moet ik doen als ik mijn DV-camcorder niet kan gebruiken?
Als het bericht verschijnt dat de verbinding met de i.LINK-apparatuur is verbroken of dat de i.LINK-apparatuur is uitgeschakeld,
is de i.LINK-kabel mogelijk niet goed aangesloten op de poort van uw computer of camcorder. Verwijder de kabel en sluit
deze opnieuw aan. Raadpleeg Een i.LINK-apparaat aansluiten (pagina 92) voor meer informatie.
i.LINK is een handelsmerk van Sony, dat enkel aanduidt dat het product een IEEE 1394-aansluiting bevat. De procedure voor het tot stand brengen van
een i.LINK-verbinding kan variëren, afhankelijk van de toepassing, het besturingssysteem en het i.LINK-compatibele apparaat. Niet alle producten met
een i.LINK-aansluiting kunnen met elkaar communiceren. Raadpleeg de handleiding van het i.LINK-compatibele apparaat voor meer informatie over
gebruiksomstandigheden en de juiste aansluiting. Controleer voordat u i.LINK-compatibele randapparaten, zoals een CD-RW-station of harde schijf,
op het systeem aansluit of ze compatibel zijn met het besturingssysteem en de vereiste gebruiksomstandigheden.
Hoe schakel ik het Windows-opstartgeluid uit?
Voer de volgende stappen uit om het Windows-opstartgeluid uit te schakelen:
1
Klik op Start en Configuratiescherm.
2
Klik op Hardware en geluiden.
3
Klik op Audioapparaten beheren onder Geluid.
4
Klik op het tabblad Geluiden op het selectievakje Windows-opstartgeluid afspelen om dit uit te schakelen.
5
Klik op OK.
n 186 N
Problemen oplossen
Memory Sticks
Wat moet ik doen als ik Memory Sticks die op een VAIO-computer zijn geformatteerd, niet
op andere apparaten kan gebruiken?
U moet uw Memory Stick mogelijk opnieuw formatteren.
Als u een Memory Stick formatteert, worden alle gegevens die er eerder op zijn opgeslagen, zoals muziekgegevens, verwijderd.
Maak voordat u een Memory Stick opnieuw formatteert daarom een reservekopie van belangrijke gegevens erop en controleer
of de Memory Stick geen gegevens bevat die u wilt bewaren.
1
Kopieer de gegevens van de Memory Stick naar de harde schijf om de gegevens of foto's te bewaren.
2
Formatteer de Memory Stick door de stappen in Een Memory Stick formatteren (pagina 55) uit te voeren.
Waarom kan ik geen muziekbestanden opslaan op mijn Memory Stick?
Muziek met beveiliging van het auteursrecht kan alleen naar Memory Sticks met het MagicGate-logo worden gekopieerd.
!
Als u opgenomen muziek wilt gebruiken, hebt u toestemming nodig van de houders van het auteursrecht.
Sony is niet aansprakelijk voor muziekbestanden die niet van een CD kunnen worden opgenomen of van andere bronnen kunnen worden gedownload.
Kan ik beelden van een digitale camera kopiëren met Memory Sticks?
Ja, en u kunt videoclips bekijken die u hebt opgenomen met een Memory Stick-compatibele digitale camera.
Waarom kan ik geen gegevens schrijven naar Memory Sticks?
Sommige versies van Memory Sticks zijn voorzien van een schrijfbeveiliging om te voorkomen dat gegevens per ongeluk
worden gewist of overschreven. Zorg dat het wispreventienokje in de ontgrendelde stand staat.
n 187 N
Problemen oplossen
Randapparatuur
Wat moet ik doen als ik een USB-apparaat niet kan aansluiten?
❑ Controleer indien van toepassing of het USB-apparaat is ingeschakeld en een eigen stroomvoorziening gebruikt. Als u
bijvoorbeeld een digitale camera gebruikt, controleert u of de batterij is opgeladen. Als u een printer gebruikt, controleert
u of de stroomkabel correct is aangesloten op het stopcontact.
❑ Probeer een andere USB-poort van uw computer. Het stuurprogramma kan zijn geconfigureerd voor de poort die u
gebruikte toen u het apparaat voor het eerst aansloot.
❑ Raadpleeg de handleiding bij uw USB-apparaat voor meer informatie. Mogelijk moet u software installeren voordat u het
apparaat aansluit.
❑ Probeer een eenvoudig apparaat met een laag stroomverbruik, zoals een muis, aan te sluiten om te testen of de poort
wel werkt.
❑ USB-hubs kunnen ertoe leiden dat een apparaat niet werkt vanwege de stroomverdeling. Het wordt aanbevolen het
apparaat rechtstreeks zonder hub op uw computer aan te sluiten.
n 188 N
Ondersteuningsopties
Ondersteuningsopties
Deze sectie bevat informatie over waar u terecht kunt voor antwoorden op vragen over de VAIO-computer.
Sony-ondersteuningsinformatie
Raadpleeg de volgende bronnen voor antwoorden.
Raadpleeg Documentatie (pagina 7) voor meer informatie over de gedrukte en niet-gedrukte documentatie die bij uw
computer wordt geleverd.
❑ Ga naar de Help-bestanden bij de software voor instructies over het gebruik van de software.
❑ Gebruik de zoekfunctie van Windows Help en ondersteuning door de Microsoft Windows-toets ingedrukt te houden en
op F1 te drukken.
❑ De VAIO-Link-website: als u problemen hebt met de computer, gaat u naar de website van VAIO-Link voor het oplossen
van deze problemen. Ga naar http://support.vaio.sony.eu.
❑ e-Support: dit interactieve gedeelte van onze website http://support.vaio.sony.eu stelt u in staat contact op te nemen met
ons gespecialiseerde ondersteuningsteam via het internet. Via een gepersonaliseerde account kunt u eenvoudig uw
technische vragen stellen.
❑ De VAIO-Link-helplijnen: alvorens telefonisch contact op te nemen met VAIO-Link, moet u proberen het probleem op te
lossen door de gedrukte en niet-gedrukte documentatie te lezen.
❑ Bezoek de andere websites van Sony:
❑ http://www.club-vaio.com als u meer te weten wilt komen over VAIO en deel wilt uitmaken van de groeiende
VAIO-gemeenschap.
❑ http://www.sonystyle-europe.com voor het online aanschaffen van producten.
❑ http://www.sony.net voor overige Sony-producten.
U kunt de hier beschreven online voorzieningen pas raadplegen nadat er een internetverbinding tot stand is gebracht.
n 189 N
Ondersteuningsopties
e-Support
Wat is e-Support?
U hebt onze handleidingen doorgenomen, bent op onze website (http://support.vaio.sony.eu) geweest, maar u hebt geen
antwoord gevonden op uw vraag/probleem. e-Support is de ideale oplossing voor u!
Ons e-Support-webportaal is een interactieve website waar u terecht kunt met al uw technische vragen over de computer en
waar een gespecialiseerd ondersteuningsteam klaar staat met antwoorden.
Iedere vraag resulteert in een uniek 'gevalnummer' dat voor een vlotte communicatie tussen u en het e-Support Team zorgt.
Wie kan e-Support gebruiken?
Alle geregistreerde VAIO-klanten hebben recht op een onbeperkte toegang tot het VAIO-Link e-Support-webportaal.
Hoe krijg ik toegang tot het e-Support-portaal?
Wanneer u uw computer registreert, ontvangt u automatisch enkele uren later een e-mail met de koppeling naar het
e-Support-webportaal, uw klant-ID en enkele basisregels.
Het enige wat u dient te doen is uw account te activeren door op de koppeling in de e-mail te klikken.
U bent nu klaar om uw eerste vraag naar ons te sturen!
U kunt het e-Support-webportaal vanaf iedere computer met een actieve internetverbinding bereiken.
Op het e-Support-webportaal is een compleet Help-bestand beschikbaar dat u helpt onze e-Support-service te gebruiken.
Kan ik vragen versturen in mijn moedertaal?
Aangezien u contact maakt met ons e-Support Team via een portaal dat u rechtstreeks verbindt met onze centrale database,
accepteert en behandelt e-Support alleen vragen die in het Engels, Frans of Duits worden gesteld.
n 190 N
Ondersteuningsopties
Kan ik mijn vragen op ieder moment versturen?
Ja, u kunt uw vragen 24 uur per dag, 7 dagen per week versturen. Houd er echter rekening mee dat ons e-Support Team uw
vragen slechts van maandag tot vrijdag tussen 8 uur 's ochtends en 6 uur 's avonds kan beantwoorden.
Wat kost mij het gebruik van e-Support?
Helemaal niets. Dit is een gratis dienst aangeboden aan alle geregistreerde VAIO-klanten!
Hoe weet ik wanneer het e-Support Team mijn vraag/geval heeft beantwoord?
Zodra uw geval door ons e-Support Team is behandeld, ontvangt u een e-mail met de bevestiging dat uw geval is bijgewerkt.
n 191 N
Ondersteuningsopties
Handelsmerken
Sony, Battery Checker, Click to DVD, Click to DVD BD, DVgate Plus, SonicStage Mastering Studio, VAIO Control Center,
VAIO Edit Components, VAIO Media, VAIO Power Management, VAIO Power Management Viewer, My Club VAIO en
VAIO Update zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sony Corporation.
en 'Memory Stick', 'Memory Stick Duo', 'MagicGate', 'OpenMG', 'MagicGate Memory Stick', 'Memory Stick PRO',
'Memory Stick PRO-HG', 'Memory Stick Micro', 'M2', het Memory Stick-logo, VAIO en het VAIO-logo zijn handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken van Sony Corporation.
Blu-ray Disc™ en het Blu-ray Disc-logo zijn handelsmerken van de Blu-ray Disc Association.
Intel, Pentium en Intel SpeedStep zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Intel Corporation.
Microsoft Windows Vista, Windows Media Center Edition, MS Works, Microsoft Office 2007 Trial, Microsoft Office Ready
2007 en het Windows-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de V.S. en
andere landen.
i.LINK is een handelsmerk van Sony, dat enkel aanduidt dat het product een IEEE 1394-aansluiting bevat.
Adobe, Adobe Acrobat Standard, Adobe Reader, Adobe Premiere Elements, Adobe Premiere Pro en Adobe Photoshop
Elements zijn handelsmerken van Adobe Systems Incorporated.
Norton en Norton 360 zijn handelsmerken van Symantec Corporation.
Roxio Easy Media Creator is een handelsmerk van Sonic Solutions.
WinDVD for VAIO en WinDVD BD for VAIO zijn handelsmerken van InterVideo, Inc.
Sun Java VM is een handelsmerk van Sun Microsystems, Inc.
Google Toolbar, Google Desktop Search, Google Earth en Google Picasa zijn handelsmerken van Google.
n 192 N
Ondersteuningsopties
Skype is een handelsmerk van Skype Limited.
My Club VAIO gebruikt Macromedia Flash™ Player-software van Macromedia, Inc., Copyright © 1995-2003 Macromedia, Inc.
Alle rechten voorbehouden. Macromedia en Flash zijn handelsmerken van Macromedia, Inc.
Het Bluetooth-woordmerk en -logo zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van dergelijke merken door Sony
Corporation valt onder een licentieovereenkomst. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve
eigenaars.
Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Het ExpressCard-woordmerk en -logo zijn eigendom van PCMCIA en het gebruik van dergelijke merken door Sony Corporation
valt onder een licentieovereenkomst. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.
Het SD-logo is een handelsmerk.
Het SDHC-logo is een handelsmerk.
MultiMediaCard™ is een handelsmerk van MultiMediaCard Association.
xD-Picture Card™ is een handelsmerk van Fuji Photo Film Co., Ltd.
Alle andere namen van systemen, producten en diensten zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaars. In de handleiding
zijn de handelsmerksymbolen ™ en ® weggelaten.
De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle andere handelsmerken zijn handelsmerken
van hun respectieve eigenaars.
Zie de online Specificaties om na te gaan welke software beschikbaar is voor uw model.
n
© 2007 Sony Corporation
Download PDF

advertising