Sony DAV-DZ360WA Gebruiksaanwijzing

Add to My manuals
120 Pages

advertisement

Sony DAV-DZ360WA  Gebruiksaanwijzing | Manualzz
3-298-611-41(1)
DVD Home Theatre
System
Gebruiksaanwijzing
DAV-DZ360WA
©2008 Sony Corporation
WAARSCHUWING
Stel het toestel niet bloot aan regen of
vocht om het risico op brand of
elektrocutie te verminderen.
Installeer het toestel niet in een te kleine ruimte zoals
een boekenrek of een inbouwkast.
Bedek de ventilatiegaten van het toestel niet met
kranten, tafelkleden, gordijnen, enz. om brand te
voorkomen. Plaats geen brandende kaarsen op het
toestel.
Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals
een vaas, op het toestel om elektrocutie of brand te
voorkomen.
Batterijen of de batterijen in het toestel mogen niet
worden blootgesteld aan overmatige warmte zoals
zonneschijn, vuur en dergelijke.
Enkel voor gebruik binnenshuis.
Dit toestel is
geclassificeerd als een
laserproduct van klasse
1. Deze markering
bevindt zich achteraan
op de buitenzijde.
Verwijdering van oude
elektrische en
elektronische
apparaten (Toepasbaar
in de Europese Unie en
andere Europese
landen met gescheiden
ophaalsystemen)
Het symbool op het product of
op de verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet
echter naar een plaats worden gebracht waar
elektrische en elektronische apparatuur wordt
gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de
correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u voor
mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden
kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt
bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor
meer details in verband met het recyclen van dit
product, neemt u contact op met de gemeentelijke
instanties, het bedrijf of de dienst belast met de
verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u
het product hebt gekocht.
2NL
Verwijdering van oude
batterijen (in de
Europese Unie en
andere Europese
landen met
afzonderlijke
inzamelingssystemen)
Dit symbool op de batterij of verpakking wijst erop dat
de meegeleverde batterij van dit product niet als
huishoudelijk afval behandeld mag worden. Door deze
batterijen op juiste wijze af te voeren, voorkomt u voor
mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden
kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalbehandeling. Het recycleren van materialen
draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. In
het geval dat de producten om redenen van veiligheid,
prestaties dan wel in verband met data-integriteit een
permanente verbinding met batterij vereisen, dient
deze batterij enkel door gekwalificeerd
servicepersoneel vervangen te worden. Om ervoor te
zorgen dat de batterij op een juiste wijze zal worden
behandeld, dient het product aan het eind van zijn
levenscyclus overhandigd te worden aan het
desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van
elektrisch en elektronisch materiaal. Voor alle andere
batterijen verwijzen we u naar het gedeelte over hoe de
batterij veilig uit het product te verwijderen.
Overhandig de batterij bij het desbetreffende
inzamelingspunt voor de recyclage van batterijen.
Voor meer details in verband met het recyclen van dit
product of batterij, neemt u contact op met de
gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast
met de verwijdering van huishoudafval of de winkel
waar u het product hebt gekocht.
De fabricant van dit product is Sony Corporation, 1-71 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. De
geauthoriseerde vertegenwoordiging voor EMC en
productveiligheid is Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland.
Voor service- of garantiezaken verwijzen wij u graag
naar de addressen in de afzonderlijke service-/
garantiedocumenten.
Voorzorgsmaatregelen
Spanningsbronnen
• Het netsnoer mag alleen door bevoegd vakkundig
personeel worden vervangen.
• Het toestel blijft onder (net)spanning staan zolang de
stekker in het stopcontact zit, ook al is het toestel zelf
uitgeschakeld.
• Installeer het toestel zo dat het netsnoer bij problemen
onmiddellijk uit het stopcontact kan worden
getrokken.
Over deze
gebruiksaanwijzing
• In deze gebruiksaanwijzing staan de
bedieningselementen op de afstandsbediening
beschreven. U kunt ook de
bedieningselementen op de eenheid gebruiken
als ze dezelfde of soortgelijke namen hebben
als die op de afstandsbediening.
• De bedieningsmenupunten kunnen verschillen
afhankelijk van het gebied.
• "DVD" kan worden gebruikt als algemene
term voor een DVD VIDEO, DVD+RW/
DVD+R en DVD-RW/DVD-R.
• De afmetingen voor Noord-Amerikaanse
modellen worden weergegeven in voet (ft).
• De standaardinstelling is onderstreept.
Over de S-AIR-functie
Het toestel is compatibel met de S-AIR-functie,
die zorgt voor draadloze geluidstransmissie
tussen S-AIR-producten.
De volgende S-AIR-producten kunnen met dit
toestel worden gebruikt:
• Surroundversterker (optioneel): u kunt
draadloos genieten van geluid uit de surround
luidsprekers.
• S-AIR-ontvanger (bijgeleverd): u kunt
genieten van het geluid van het toestel in een
andere kamer.
De surroundversterker kan als optie worden
gekocht (het gamma S-AIR-producten varieert
naargelang de regio).
Opmerkingen of instructies betreffende de
surroundversterker of de S-AIR-ontvanger in
deze gebruiksaanwijzing verwijzen enkel naar
situaties waarin de surroundversterker of de
S-AIR-ontvanger wordt gebruikt.
Raadpleeg "Een S-AIR-product gebruiken"
(pagina 74) voor meer informatie over de
S-AIR-functie.
3NL
Inhoudsopgave
Over deze gebruiksaanwijzing ................ 3
Over de S-AIR-functie............................ 3
Afspeelbare discs .................................... 5
Aan de slag
Stap 1: Het toestel opstellen........11
Stap 2: Het toestel aansluiten......14
Stap 3: De snelle instelling
uitvoeren ..................................22
Stap 4: Het geluid weergeven via
alle luidsprekers ......................25
Geluidsregeling
Surround geluid weergeven met de
decoderingsmodus .......................... 27
De geluidsmodus selecteren.................. 29
Multiplex Broadcast Sound
weergeven....................................... 29
Disc
Een disc afspelen................................... 30
Weergavemodus gebruiken................... 36
Een disc zoeken/selecteren ................... 39
MP3-bestanden/JPEG-beeldbestanden
afspelen ........................................... 41
DivX®-video's afspelen........................ 45
De vertraging tussen beeld en geluid
regelen ............................................ 47
Weergave van de disc beperken............ 47
Het instelscherm gebruiken................... 49
Tuner
Radiozenders vooraf instellen............... 57
Luisteren naar de radio.......................... 58
Het Radio Data System gebruiken
(RDS).............................................. 60
Controle voor HDMI/Extern
geluidsapparaat
De functie Controle voor HDMI
gebruiken voor "BRAVIA"
Sync ................................................ 61
Audiobestanden/JPEG-beeldbestanden
van een USB-apparaat afspelen ...... 64
Liedjes opslaan op een
USB-apparaat.................................. 71
4NL
De DIGITAL MEDIA PORT-adapter
gebruiken........................................ 73
Een S-AIR-product gebruiken.............. 74
Andere handelingen
Optimaal surround geluid voor een
ruimte ............................................. 81
De juiste instellingen automatisch
kalibreren........................................ 82
De tv bedienen met de bijgeleverde
afstandsbediening........................... 83
Geluidseffecten gebruiken.................... 84
De Sleep Timer gebruiken.................... 84
De helderheid van het uitleesvenster op
het voorpaneel regelen ................... 85
Discinformatie controleren ................... 86
Terugkeren naar de
standaardinstellingen...................... 88
Aanvullende informatie
Voorzorgsmaatregelen.......................... 90
Opmerkingen over de discs .................. 91
Verhelpen van storingen....................... 92
Zelfdiagnosefunctie ............................ 102
Technische gegevens .......................... 103
Verklarende woordenlijst ................... 104
Taalcodelijst ....................................... 107
Onderdelen en
bedieningselementen .................... 108
Weergave van het
bedieningsmenuscherm ................ 112
Index ................................................... 116
Afspeelbare discs
Type
Disc-logo
Kenmerken
DVD VIDEO
• DVD VIDEO
• DVD-R/DVD-RW in DVD
VIDEO-indeling of videomodus
• DVD+R/DVD+RW in DVD
VIDEO-indeling
VR-modus (Video
Recording)
• DVD-R/DVD-RW in VR-modus
(Video Recording) (behalve voor
DVD-R DL)
Super Audio CD
• Super Audio CD
VIDEO CD
• VIDEO CD (Ver. 1.1 en 2.0 discs)
• Super VCD
• CD-R/CD-RW/CD-ROM in video
CD-indeling of Super VCDindeling
CD
• Audio CD
• CD-R/CD-RW in audio CDindeling
DATA CD
–
• CD-R/CD-RW/CD-ROM in
DATA CD-indeling, met MP3bestanden1), JPEGbeeldbestanden2) en DivXvideobestanden3)4), die voldoet aan
ISO 96605) Level 1/Level 2 of
Joliet (uitgebreide indeling)
DATA DVD
–
• DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW/
DVD+R/DVD+RW in DATA
DVD-indeling, met MP3bestanden1), JPEGbeeldbestanden2) en DivXvideobestanden3)4), die geschikt is
voor UDF (Universal Disk Format)
Pictogram
5NL
1)
MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) is een standaardindeling van ISO/MPEG waarbij audiogegevens worden
gecomprimeerd. MP3-bestanden moeten de indeling MPEG1 Audio Layer 3 hebben.
2)JPEG-beeldbestanden moeten conform de DCF-beeldbestandsindeling zijn. (DCF "Design rule for Camera File
system": beeldnormen voor digitale camera's bepaald door Japan Electronics and Information Technology
Industries Association (JEITA)).
3) DivX® is een videocompressietechnologie ontwikkeld door DivX, Inc.
4)
DivX, DivX Certified en geassocieerde logo's zijn handelsmerken van DivX, Inc. en worden gebruikt onder
licentie.
5)Een logische indeling van bestanden en mappen op CD-ROM's, bepaald door ISO (International Organization for
Standardization).
"DVD-RW", "DVD+RW", "DVD+R", "DVD VIDEO" en de "CD"-logo's zijn handelsmerken.
Voorbeelden van discs die niet kunnen worden afgespeeld met het
toestel
Het toestel kan de volgende discs niet afspelen:
• CD-ROM/CD-R/CD-RW die zijn opgenomen met een andere indeling dan die op pagina 5 worden
vermeld
• CD-ROM opgenomen met de PHOTO CD-indeling
• Datasectie van CD-Extra
• CD Graphics-disc
• DVD Audio
• DATA DVD die geen MP3-bestanden, JPEG-beeldbestanden of DivX-videobestanden bevat
• DVD-RAM
Het toestel kan ook de volgende discs niet afspelen:
• Een DVD VIDEO met een andere regiocode (pagina 7)
• Een disc met een speciale vorm (zoals een kaart of hart)
• Een disc waarop papier of stickers zijn geplakt
• Een disc met resten kleefmiddel van plakband of stickers
Opmerking over CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW
Sommige CD-R's/CD-RW's/DVD-R's/DVD-RW's/DVD+R's/DVD+RW's kunnen niet met dit toestel
worden afgespeeld door de opnamekwaliteit, de staat van de disc of de kenmerken van de
opnameapparatuur en beveiligingssoftware.
Een disc die niet correct is gefinaliseerd, kan niet worden afgespeeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
van de opnameapparatuur voor meer informatie.
Merk op dat bepaalde afspeelfuncties niet werken bij sommige DVD+RW's/DVD+R's, zelfs wanneer
deze op correcte wijze werden gefinaliseerd. Bekijk de disc in dat geval met normale weergave.
Bovendien kunnen sommige DATA CD's/DATA DVD's die zijn gemaakt in de indeling Packet Write
niet worden afgespeeld.
6NL
Muziekdiscs die zijn gecodeerd met
copyrightbeveiligingstechnologieën
Dit toestel is ontworpen voor het afspelen van discs die voldoen aan de CD-norm (Compact Disc).
Onlangs hebben platenmaatschappijen muziekdiscs op de markt gebracht die zijn gecodeerd met
copyrightbeveiligingstechnologieën. Houd er rekening mee dat sommige van deze discs niet voldoen
aan de CD-norm en wellicht niet met dit toestel kunnen worden afgespeeld.
Opmerking over DualDiscs
Een DualDisc is een tweezijdige disc, waarop aan de ene kant DVD-materiaal is opgenomen en aan de
andere kant digitaal audiomateriaal. Maar aangezien de kant met het audiomateriaal niet voldoet aan
de Compact Disc (CD)-norm, wordt een juiste weergave op dit toestel niet gegarandeerd.
Over een multi-sessie CD
• Dit toestel kan alleen een multi-sessie CD afspelen wanneer de eerste sessie een MP3-bestand bevat.
MP3-bestanden die in latere sessies werden opgenomen, kunnen eveneens worden afgespeeld.
• Dit toestel kan alleen een multi-sessie CD afspelen wanneer de eerste sessie een JPEG-beeldbestand
bevat. JPEG-beeldbestanden die in latere sessies werden opgenomen, kunnen eveneens worden
afgespeeld.
• Als MP3-bestanden en JPEG-beeldbestanden in muziek-CD-indeling of video-CD-indeling zijn
opgenomen tijdens de eerste sessie, wordt alleen de eerste sessie afgespeeld.
Regiocode
Op de achterkant van de eenheid staat een regiocode die ook op de DVD vermeld moet staan om de
disc met dit toestel te kunnen afspelen.
Een DVD VIDEO met het label ALL kan ook met dit toestel worden afgespeeld.
Als u een andere DVD VIDEO probeert af te spelen, verschijnt het bericht [Weergave van deze disc
niet toegestaan wegens regiobeperkingen.] op het tv-scherm. Het is mogelijk dat sommige DVD
VIDEO's waarop geen regiocode staat vermeld, toch niet kunnen worden afgespeeld.
Opmerking over de afspeelfuncties van een DVD of VIDEO CD
Bepaalde weergavefuncties van een DVD of VIDEO CD kunnen opzettelijk door softwareproducenten
zijn vastgelegd. Dit toestel zal een DVD of VIDEO CD afspelen volgens de inhoud van de disc
ontworpen door de softwareproducenten, zodat bepaalde weergavefuncties mogelijk niet beschikbaar
zijn. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing, bijgeleverd bij de DVD of VIDEO CD.
Auteursrechten
Dit product is voorzien van copyrightbeveiligingstechnologie die wordt beschermd door Amerikaanse
patenten en andere intellectuele eigendomsrechten. Het gebruik van deze
copyrightbeveiligingstechnologie moet zijn goedgekeurd door Macrovision en is enkel bedoeld voor
gebruik in huis en beperkte kring tenzij Macrovision andere toestemmingen heeft verleend. Aanpassing
of demontage is verboden.
7NL
Dit toestel is uitgerust met een Dolby* Digital en Dolby Pro Logic (II) adaptive matrix surround
decoder en het DTS** Digital Surround System.
* Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories.
"Dolby", "Pro Logic" en het dubbele-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
** Gefabriceerd onder licentie van DTS, Inc.
"DTS" en "DTS Digital Surround" zijn gedeponeerde handelsmerken van DTS, Inc.
Dit systeem bevat High-Definition Multimedia Interface (HDMITM)-technologie.
HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van HDMI Licensing LLC.
"BRAVIA" en
zijn handelsmerken van Sony Corporation.
"S-AIR" en het S-AIR-logo zijn handelsmerken van Sony Corporation.
8NL
Aan de slag
• Voorluidsprekers (2) en
surround luidsprekers (2)
• Luidsprekerkabels (6, rood/
wit/groen/grijs/blauw/paars)
• Afstandsbediening (1)
• Gebruiksaanwijzing
• Luidspreker- en tvaansluitingen (kaart)
• S-AIR-ontvanger (AIR-SA10)
(1)
• Middenluidspreker (1)
• R6 (AA)-batterijen (2)
• Subwoofer (1)
• Kalibratiemicrofoon (1)
• AM-kaderantenne (1)
• Voetjes (1 set)
• Draadloze zendontvanger
voor de S-AIR-ontvanger
(AIR-SA10) (1)
• Gebruiksaanwijzing van de SAIR-ontvanger (AIR-SA10)
• Draadloze zendontvanger
voor het toestel (1)
• FM-draadantenne (1)
of
9NL
Aan de slag
Uitpakken
Aan de slag
De batterijen in de afstandsbediening plaatsen
Plaats twee R6 (AA)-batterijen (bijgeleverd) in de batterijhouder en houd daarbij rekening met de
aanduidingen 3 en #. Richt de afstandsbediening op de afstandsbedieningssensor op de eenheid.
Opmerking
• Laat de afstandsbediening niet achter op een zeer warme of vochtige plaats.
• Gebruik geen nieuwe batterij samen met een oude.
• Zorg ervoor dat er niets in de behuizing van de afstandsbediening terechtkomt, vooral bij het vervangen van de
batterijen.
• Stel de afstandsbedieningssensor niet bloot aan directe zonnestraling of fel licht. Hierdoor kan de werking worden
verstoord.
• Als u de afstandsbediening langere tijd niet gebruikt, verwijder dan de batterijen om te voorkomen dat ze gaan
lekken en dat er corrosievorming optreedt.
De voetjes op de subwoofer bevestigen
Bevestig de voetjes (bijgeleverd) op de onderkant van de subwoofer om de subwoofer stabieler te
maken en te voorkomen dat deze wegschuift.
,
Verwijder de voetjes van de
wandhouder.
10NL
Stap 1: Het toestel opstellen
Plaats het toestel zoals hieronder afgebeeld.
A Voorluidspreker (L (links))
B Voorluidspreker (R (rechts))
C Middenluidspreker
D Surround luidspreker (L (links))
E Surround luidspreker (R (rechts))
F Subwoofer
G Eenheid
B
A
C
G
A A
F
E
Bovenaanzicht
A
A
C
A
A
D
B
B
A
A
C
C
D
E
* Niet bijgeleverd.
Opmerking
• Zet de luidsprekers niet schuin.
• Zet de luidsprekers niet op plaatsen waar ze blootstaan aan:
– Extreme koude of warmte
– Stof of vuil
– Veel vocht
– Sterke trillingen
– Directe zonnestraling
• Wees voorzichtig met het plaatsen van luidsprekers en/of luidsprekerstandaards op een speciaal behandelde vloer
(bijvoorbeeld met was of olie of gepolijst): er kunnen vlekken of verkleuringen ontstaan.
• Gebruik geen schuursponsje, schuurpoeder of oplosmiddelen, zoals alcohol of benzine.
• Leun niet tegen de luidspreker en ga er ook niet aan hangen, omdat hij dan kan vallen.
Tip
• Als u de positie van de luidsprekers wijzigt, beveelt Sony u aan om de instellingen te wijzigen. Zie "Optimaal
surround geluid voor een ruimte" (pagina 81) en "De juiste instellingen automatisch kalibreren" (pagina 82) voor
meer informatie.
11NL
Aan de slag
Voor een optimaal surround geluid moeten alle luidsprekers behalve de subwoofer even ver van de
luisterpositie worden geplaatst (A).
Met dit toestel kunt u de middenluidspreker tot 1,6 meter (B) en de surround luidsprekers tot 5,0 meter
(C) dichter bij de voorluidsprekers plaatsen.
De voorluidsprekers kunnen op een afstand van 1,0 tot 7,0 meter (A) van de luisterpositie worden
geplaatst.
Aan de slag
De luidsprekers aan een muur bevestigen
Verbind de luidsprekerkabels met de luidsprekers voor u de luidsprekers tegen een muur installeert.
Verbind de luidsprekerkabels met de juiste aansluitingen op de luidsprekers: de luidsprekerkabel met
de gekleurde buis naar 3, en de luidsprekerkabel zonder gekleurde buis naar #.
Gekleurde buis
Voorluidspreker (L): wit
Voorluidspreker (R): rood
Middenluidspreker: groen
Surround luidspreker (L): blauw
Surround luidspreker (R): grijs
1
Neem schroeven (niet bijgeleverd) die geschikt zijn voor de opening aan de achterkant
van elke luidspreker. Raadpleeg de onderstaande afbeeldingen.
4 mm
5 mm
30 mm
2
10 mm
Bevestig de schroeven in de muur.
Voor de andere luidsprekers
Voor de middenluidspreker
145 mm
8 tot 10 mm
8 tot 10 mm
3
Opening aan de
achterkant van de
luidspreker
Hang de luidsprekers op aan de schroeven.
5 mm
Opening aan de
achterkant van de
luidspreker
10 mm
Achterkant van de luidspreker
12NL
Opmerking
13NL
Aan de slag
• Gebruik schroeven die geschikt zijn voor het materiaal en de stevigheid van de muur. Aangezien een muur in
gipsplaat erg zwak is, draait u de schroeven best in een balk om ze te bevestigen. Bevestig de luidsprekers op een
verticale en vlakke muur met de nodige versterking.
• Contacteer de winkel of installateur voor meer informatie omtrent het muurmateriaal of de schroeven die u dient te
gebruiken.
• Sony is niet aansprakelijk voor ongevallen noch schade ten gevolge van een ondeskundige montage, een
onvoldoende sterke muur of verkeerd aangebrachte schroeven, natuurrampen, enz.
Aan de slag
Stap 2: Het toestel aansluiten
Raadpleeg het onderstaande aansluitschema en lees de bijkomende informatie 1 tot 6 op de volgende
pagina's.
Opmerking
• Sluit de stekkers stevig aan om gebrom en ruis te voorkomen.
• Wanneer u een andere component met een volumeregeling aansluit, zet u het volume van de andere componenten
op een niveau waarbij het geluid niet wordt verstoord.
3 DIGITAL MEDIA
PORT-adapter
3 Draagbare geluidsbron
2 Tv
4 AM-kaderantenne
5 Draadloze
zendontvanger
4 FM-draadantenne
6 Netsnoer
1 Middenluidspreker
1 Voorluidspreker (L)
5 Draadloze
zendontvanger
1 Subwoofer
1 Voorluidspreker (R)
6 Netsnoer
S-AIR-ontvanger
1 Surround luidspreker (R)
1 Surround luidspreker (L)
: signaalstroom
14NL
1 De luidsprekers aansluiten
Achterkant van de luidspreker
Gekleurde buis
(+)
(–)
Stekker
Wanneer u de stekker aansluit op de eenheid, duwt u ertegen tot hij vastklikt.
Achterpaneel
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
COAXIAL 75
FM
EZW-RT10
SPEAKER
CENTER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
OUTPUT(TO TV)
DMPORT
R
R
KE
FE
EA
OO
SP
BW
SU
CE
AM
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
NT
Naar de surround luidspreker (L)
(blauw)
ER
Naar de surround luidspreker (R)
(grijs)
R
KE
EA
RR
SP
SU
Naar de
middenluidspreker
(groen)
ON
FR
ON
FR
RL
SU
TL
TR
Naar de subwoofer
(paars)
Naar de voorluidspreker (R)
(rood)
Naar de voorluidspreker (L) (wit)
15NL
Aan de slag
De stekker en de gekleurde buis van de luidsprekerkabels hebben dezelfde kleur als het label van de
aansluitingen. Verbind de luidsprekerkabels met de juiste aansluitingen op de luidsprekers: de
luidsprekerkabel met de gekleurde buis naar 3, en de luidsprekerkabel zonder gekleurde buis naar #.
Zorg ervoor dat de isolatie van de luidsprekerkabel niet klem komt te zitten in de
luidsprekeraansluitingen.
Aan de slag
2 De tv aansluiten
Voor video-uitvoer naar uw tv, controleert u de video-ingangen van uw tv en selecteert u
aansluitingswijze A of B. De beeldkwaliteit neemt toe van A (standaard) tot B (HDMI).
Wanneer de tv een digitale optische kabelaansluiting of coaxkabelaansluiting heeft, kunt u de
geluidskwaliteit verbeteren door de digitale kabel (A) aan te sluiten.
Digitale optische kabel
(niet bijgeleverd)
Digitale coaxkabel
(niet bijgeleverd)
DIGITA
COAXIAL
L IN
OPTICAL
TV
of
Naar de digitale coaxkabelaansluiting
van de tv
Naar de digitale optische
kabelaansluiting van de tv
FRONT L
SUR R
SUR L
COAXIAL 75
FM
CENTER
Achterpaneel
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
EZW-RT10
SPEAKER
DIGITAL IN
AM
EURO AV
SUBWOOFER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
OUTPUT(TO TV)
DMPORT
HDMI*-kabel
(niet bijgeleverd)
SCART (EURO AV)-kabel
(niet bijgeleverd)
AV
EURO
HDMI
OUT
OU
Naar de HDMI IN-aansluiting
van de tv
(TO
TP UT
TV )
Naar de SCART (EURO AV)-aansluiting
van de tv
* HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
Als uw tv een HDMI-aansluiting heeft, gebruikt u deze aansluiting en selecteert u het type uitgangssignaal
(pagina 24).
Opmerking
• Tijdens de "DMPORT"-functie wordt er geen videosignaal uitgevoerd via de HDMI OUT-aansluiting.
• Het toestel kan digitale en analoge signalen verwerken. Digitale signalen hebben voorrang op analoge signalen.
(COAXIAL heeft voorrang op OPTICAL.) Wanneer het digitale signaal wegvalt, wordt het analoge signaal na 2
seconden verwerkt.
16NL
3 De andere componenten aansluiten
Stereo-ministekkerkabel
(niet bijgeleverd)
Naar de draagbare
geluidsbron
Voorpaneel
(USB)-poort (zie pagina 64.)
FRONT L
SUR R
SUR L
COAXIAL 75
FM
CENTER
Achterpaneel
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
SPEAKER
EZW-RT10
DIGITAL IN
AM
EURO AV
SUBWOOFER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
OUTPUT(TO TV)
DMPORT
DC5V X
0.7A MA
DMPO
RT
DIGITAL MEDIA PORT-adapter
(niet bijgeleverd)
De DIGITAL MEDIA PORT-adapter aansluiten
Sluit een DIGITAL MEDIA PORT-adapter (niet bijgeleverd) aan op de DMPORT-aansluiting. Zie
"De DIGITAL MEDIA PORT-adapter gebruiken" (pagina 73) voor meer informatie.
Opmerking
• Sluit de DIGITAL MEDIA PORT-adapter aan zodat de V-aanduidingen zich op één lijn bevinden. Om de adapter
los te koppelen, trekt u hem naar buiten terwijl u A ingedrukt houdt.
A
17NL
Aan de slag
U kunt de aangesloten component beluisteren door middel van de zes luidsprekers van het toestel.
• Draagbare geluidsbron: A
• DIGITAL MEDIA PORT-adapter: B
Aan de slag
Als uw tv is uitgerust met meerdere audio-/video-ingangen
U kunt het geluid beluisteren met de luidsprekers van het toestel via de aangesloten tv. Sluit de
componenten als volgt aan.
Videorecorder, digitale
satellietontvanger of
PlayStation, enz.
Tv
Videorecorder, digitale
satellietontvanger of
PlayStation, enz.
Systeem
: signaalstroom
Selecteer de component op de tv. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de tv voor meer informatie.
Als uw tv niet is uitgerust met meerdere audio-/video-ingangen, is een switcher noodzakelijk om het
geluid van meer dan twee componenten te ontvangen.
18NL
4 De antenne aansluiten
Aan de slag
AM-kaderantenne
(bijgeleverd)
A
B
Opmerking
• Kabel (A) of kabel (B) kan worden aangesloten op beide
aansluitingen.
FRONT L
SUR R
SUR L
COAXIAL 75
FM
CENTER
Achterpaneel
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
SPEAKER
EZW-RT10
DIGITAL IN
AM
EURO AV
SUBWOOFER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
OUTPUT(TO TV)
DMPORT
NNA
ANTE
COAX
FM-draadantenne
(bijgeleverd)
IAL 75
FM
of
Opmerking
• Plaats de AM-kaderantenne en het snoer niet in de buurt van het toestel of van andere AV-componenten, want
hierdoor kan ruis ontstaan.
• Trek de FM-draadantenne volledig uit.
• Houd de FM-draadantenne na het aansluiten zo horizontaal mogelijk.
Tip
• Stel de richting van de AM-kaderantenne in voor de beste AM-ontvangst.
• Gebruik bij slechte FM-ontvangst een 75 ohm coaxkabel (niet bijgeleverd) om de eenheid aan te sluiten op een
externe FM-buitenantenne, zoals hieronder afgebeeld.
FM-buitenantenne
Eenheid
ANTENNA
COAXIAL 75
FM
AM
19NL
Aan de slag
5 De draadloze zendontvanger plaatsen
U kunt geluid verzenden van het toestel naar een S-AIR-product, zoals een surroundversterker of
S-AIR-ontvanger.
Een S-AIR-product is een component dat compatibel is met de S-AIR-functie.
Om de S-AIR-functie te gebruiken, plaatst u de draadloze zendontvangers in het toestel, de draadloze
surroundversterker en de S-AIR-ontvanger.
Raadpleeg "Een S-AIR-product gebruiken" (pagina 74) voor meer informatie over de S-AIR-functie.
Achterpaneel van de eenheid
FRONT L
SUR R
SUR L
COAXIAL 75
FM
CENTER
EZW-RT10
DIGITAL IN
EURO AV
SUBWOOFER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
EZW-RT
Opmerking
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
SPEAKER
DMPORT
OUTPUT(TO TV)
AM
• Plaats eveneens de draadloze
zendontvanger in de S-AIRontvanger. Raadpleeg voor
meer informatie de
gebruiksaanwijzing van de
S-AIR-ontvanger.
10
Draadloze
zendontvanger
Opmerking
• Controleer tijdens het plaatsen van de draadloze zendontvanger of het netsnoer niet is verbonden met een
stopcontact.
• Raak de aansluitingen van de draadloze zendontvanger niet aan.
• Plaats de draadloze zendontvanger met het S-AIR-logo naar boven gericht.
• Plaats de draadloze zendontvanger zodat de V-aanduidingen zich op een lijn bevinden.
• Plaats geen ander apparaat dan de draadloze zendontvanger in de EZW-RT10-gleuf.
20NL
6 De netsnoeren aansluiten
Aan de slag
Sluit alle luidsprekers aan op de eenheid voordat u het netsnoer van de eenheid aansluit op een
stopcontact.
Achterpaneel
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
COAXIAL 75
FM
EZW-RT10
SPEAKER
CENTER
DIGITAL IN
AM
EURO AV
SUBWOOFER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
DMPORT
OUTPUT(TO TV)
Naar het stopcontact
Steek ook het netsnoer van de S-AIR-ontvanger in een stopcontact.
Over de demonstratie
Nadat het netsnoer is aangesloten, verschijnt de demonstratie in het uitleesvenster op het voorpaneel.
De demonstratiestand in-/uitschakelen
1
Druk op [/1 op de eenheid.
Het toestel wordt ingeschakeld.
2
3
4
Druk op SYSTEM MENU.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "DEMO" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel
en druk vervolgens op
of c.
Druk op X/x om een instelling te selecteren.
• "DEMO ON": aan.
• "DEMO OFF": uit.
5
Druk op
.
De instelling wordt aangepast.
6
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu wordt uitgeschakeld.
Tip
• Wanneer u het toestel nieuw aankoopt, of wanneer het toestel de standaardinstellingen uit de fabriek heeft (bijv. na
het uitvoeren van een "COLD RESET" (pagina 88)), kunt u de demonstratie uitschakelen door gewoon op [/1 op
de afstandsbediening te drukken.
21NL
Aan de slag
Stap 3: De snelle
instelling uitvoeren
Voer de onderstaande stappen uit voor een
basisinstelling van het toestel.
De weergegeven items verschillen afhankelijk
van het landmodel.
TAALKEUZE
SCHERMDISPL.:
MENU:
GELUID:
ONDERTITELING:
5
Opmerking
• Wanneer u het toestel en de tv verbindt met de
HDMI-kabel (niet bijgeleverd), dient u het type
video-uitvoer in te stellen dat overeenkomt met uw
tv. Zie "Het type video-uitvoer instellen dat
overeenkomt met uw tv" (pagina 24) voor meer
informatie.
Druk op X/x om een taal te selecteren.
Het menu en de ondertitels worden
weergegeven in de geselecteerde taal.
6
Druk op
.
Het instelscherm voor de breedte-/
hoogteverhouding van de aangesloten tv
verschijnt.
VIDEO-INSTELLING
TV TYPE:
LINE:
PAUZESTAND:
"/1
7
C/X/x/c,
ENGELS
ENGELS
FRANS
SPAANS
PORTUGEES
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN&SCAN
Druk op X/x om de instelling te
selecteren die overeenkomt met de tv.
x Voor een breedbeeld-tv of standaard
4:3-tv met breedbeeldstand
DISPLAY
[16:9] (pagina 51)
1
2
x Voor een standaard 4:3-tv
Druk op [/1.
Opmerking
• Controleer of de functie is ingesteld op "DVD"
(pagina 25).
3
Stel de ingangskeuzeschakelaar van
de tv zo in dat het signaal van het
toestel op het tv-scherm verschijnt.
De melding [Druk op [ENTER] voor snelle
instelling.] verschijnt onderaan het tvscherm. Als deze melding niet verschijnt,
moet u het snelinstelling-scherm
(pagina 24) nogmaals uitvoeren.
4
[4:3 LETTER BOX] of [4:3 PAN&SCAN]
(pagina 51)
Zet de tv aan.
Druk op
geplaatst.
zonder dat er een disc is
Het instelscherm voor de taal van het
schermdisplay verschijnt.
22NL
8
Druk op
.
Het instelscherm verschijnt voor het
selecteren van de uitvoermethode voor
videosignalen van de EURO AV T
OUTPUT (TO TV)-aansluiting op het
achterpaneel van de eenheid.
VIDEO-INSTELLING
TV TYPE:
LINE:
PAUZESTAND:
16:9
VIDEO
VIDEO
RGB
VIDEO
9
Druk op X/x om de uitvoermethode
voor videosignalen te selecteren.
Aan de slag
• [VIDEO]: voert videosignalen uit.
• [RGB]: voert RGB-signalen uit.
IC
Opmerking
N/
IO I
• Als uw tv niet compatibel is met RGB-signalen,
verschijnt er geen beeld op uw televisiescherm,
zelfs niet als u [RGB] selecteert. Raadpleeg de
bijgeleverde gebruiksaanwijzing van uw tv.
10 Druk op
AL M
A.C
AUD
.
Het instelscherm voor het selecteren van de
luidsprekeropstelling verschijnt.
Kalibratiemicrofoon
11 Druk op C/c om de weergave van de
luidsprekeropstelling te selecteren
zoals de luidsprekers effectief zijn
geplaatst.
Zie "Optimaal surround geluid voor een
ruimte" (pagina 81) voor meer informatie.
LUIDSPREKEROPST.
STANDAARD
12 Druk op .
13 Sluit de kalibratiemicrofoon aan op de
A.CAL MIC-aansluiting op het
voorpaneel.
Plaats de kalibratiemicrofoon op oorhoogte
met behulp van een statief (niet
bijgeleverd). De voorzijde van elke
luidspreker moet naar de
kalibratiemicrofoon zijn gericht en er
mogen zich geen hindernissen bevinden
tussen de luidsprekers en de
kalibratiemicrofoon.
14 Druk op C/c om [JA] te selecteren.
Opmerking
• Controleer of de hoofdtelefoon niet is
aangesloten op de eenheid of op de
surroundversterker. U kunt de volgende stappen
niet uitvoeren met een aangesloten
hoofdtelefoon.
15 Druk op
.
[AUTOKALIBRATIE] wordt gestart.
Maak geen geluid terwijl de meting bezig
is.
Opmerking
• Er wordt een luid testgeluid weergegeven bij het
opstarten van [AUTOKALIBRATIE]. U kunt
het geluid niet stiller zetten. Houd rekening met
kinderen en buren.
• Installeer vóór [AUTOKALIBRATIE] de
surroundversterker op de geschikte plaats. Als u
de surroundversterker installeert op een
ongeschikte plaats, zoals in een andere kamer,
wordt er geen correcte meting verkregen.
• Vermijd om in de meetzone aanwezig te zijn en
geluid te maken tijdens een meting (die
23NL
Aan de slag
ongeveer 3 minuten duurt). Hierdoor kan
interferentie ontstaan met de meting.
4
16 Koppel de kalibratiemicrofoon los en
Druk op X/x om [SNEL] te selecteren
en druk op
.
Het snelinstelling-scherm verschijnt.
druk op C/c om [JA] te selecteren.
Opmerking
• De omgeving van de ruimte waarin het toestel is
geïnstalleerd, kan de metingen beïnvloeden.
• Als de meting is mislukt, volg dan het bericht en
probeer [AUTOKALIBRATIE] opnieuw.
17 Druk op
.
De snelle instelling is voltooid. Alle
aansluitingen en instellingen zijn gemaakt.
De snelle instelling stoppen
Druk bij elke stap op
DISPLAY.
Tip
• Als u de stand van de luidsprekers wijzigt, moet u de
luidsprekerinstellingen herstellen. Zie "Optimaal
surround geluid voor een ruimte" (pagina 81) en "De
juiste instellingen automatisch kalibreren"
(pagina 82).
• Als u een instelling wilt wijzigen, zie "Het
instelscherm gebruiken" (pagina 49).
Het snelinstelling-scherm weer
oproepen
1
2
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/–
tot "DVD" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Druk op
DISPLAY met het toestel in
de stopstand.
Het type video-uitvoer
instellen dat overeenkomt met
uw tv
Afhankelijk van de aansluiting van de tv
(pagina 16), selecteert u het type video-uitvoer
van het toestel.
Het type videosignaal dat wordt
uitgevoerd via de HDMI OUTaansluiting selecteren
Wanneer u de eenheid en de tv verbindt met de
HDMI-kabel, selecteer dan het videosignaal dat
via de HDMI OUT-aansluiting wordt
uitgevoerd.
Raadpleeg voor meer informatie de
gebruiksaanwijzing van de tv/projector, enz.
1
2
Druk op X/x om
[INSTELLING]
te selecteren en druk vervolgens op
.
3
VOLLEDIG
VOLLEDIG
SNEL
4
Druk op X/x om [VOLLEDIG] te
selecteren en druk vervolgens op
.
Het instelscherm verschijnt.
5
DVD VIDEO
Druk op X/x om [HDMI-INSTELLING] te
selecteren en druk vervolgens op
.
De opties voor [HDMI-INSTELLING]
worden weergegeven.
6
7
24NL
Druk op X/x om
[INSTELLING]
te selecteren en druk vervolgens op
.
De opties voor [INSTELLING] worden
weergegeven.
De opties voor [INSTELLING] worden
weergegeven.
94( 99)
1( 1)
T
0: 01: 08
Druk op
DISPLAY met het toestel in
de stopstand.
Het bedieningsmenuscherm verschijnt op
het tv-scherm.
Het bedieningsmenuscherm verschijnt op
het tv-scherm.
3
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/–
tot "DVD" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Druk op X/x om [HDMI-RESOLUTIE] te
selecteren en druk vervolgens op
.
Druk op X/x om de gewenste instelling
te selecteren en druk vervolgens op
.
* i: interlace, p: progressive
** Afhankelijk van het model per land kan [720 ×
480/576p] verschijnen.
Stap 4: Het geluid
weergeven via alle
luidsprekers
Aan de slag
• [AUTO (1920 × 1080p)]: het toestel voert
het optimale videosignaal uit voor de
aangesloten tv.
• [1920 × 1080i]: het toestel voert 1920 ×
1080i* videosignalen uit.
• [1280 × 720p]: het toestel voert 1280 ×
720p* videosignalen uit.
• [720 × 480p]**: het toestel voert 720 ×
480p* videosignalen uit.
U kunt het geluid van een dvd-speler, tv of
videorecorder laten weergeven door alle
luidsprekers van dit toestel.
FUNCTION
+/–
SYSTEM
MENU
X/x/c,
1
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/–
tot de gewenste functie verschijnt in
het uitleesvenster op het voorpaneel.
Telkens als u op FUNCTION +/– drukt,
verandert de functie als volgt.
"DVD" t "TUNER FM" t "TUNER
AM" t "USB" t "TV" t "DMPORT"
t "AUDIO" t …
Functie
Bron
"DVD"
Disc die wordt afgespeeld
met het toestel
"TUNER FM"/
"TUNER AM"
FM/AM-radio (pagina 57)
"USB"
USB-apparaat (pagina 64)
"TV"
Tv (of de component die is
aangesloten op de TVaansluitingen op het
achterpaneel)
"DMPORT"
DIGITAL MEDIA PORTadapter (pagina 73)
25NL
Bron
"AUDIO"
Draagbare geluidsbron (die
is aangesloten op de
AUDIO IN-aansluiting op
het voorpaneel)
Aan de slag
Functie
Opmerking
• Wanneer u de TV (COAXIAL of OPTICAL
DIGITAL IN)-aansluiting gebruikt (digitale
verbinding), heeft de digitale verbinding
voorrang.
2
3
4
Druk op SYSTEM MENU.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "DEC.
MODE" verschijnt in het uitleesvenster
op het voorpaneel en druk vervolgens
op
of c.
Druk herhaaldelijk op X/x tot de
gewenste decoderingsmodus
verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
Als u het geluid van een tv of het
stereogeluid van een 2-kanaalsbron wilt
weergeven via de zes luidsprekers,
selecteert u de decoderingsmodus "PRO
LOGIC", "PLII MOVIE" of "PLII
MUSIC".
Zie pagina 27 voor meer informatie.
5
Druk op
.
De instelling wordt aangepast.
6
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu wordt uitgeschakeld.
Opmerking
• Afhankelijk van uw tv dient u mogelijk de
luidspreker van uw tv uit te schakelen om het
surround geluid van het toestel te beluisteren.
Tip
• Wanneer u met een draagbare geluidsbron naar
audiobestanden luistert, kunt u het geluid versterken.
Druk op FUNCTION +/– om "AUDIO" te selecteren.
Sluit de draagbare geluidsbron aan. Selecteer "A.F.D.
STD" voor "DEC. MODE".
Selecteer een andere optie dan "A.F.D. STD" om te
annuleren.
26NL
De geluidsinvoer van de
aangesloten componenten
wijzigen
Er kan een storing optreden wanneer u luistert
naar een component die is aangesloten op de
EURO AV T OUTPUT (TO TV) -aansluiting
op het achterpaneel of op de AUDIO INaansluiting op het voorpaneel. Dit is geen defect
en is afhankelijk van de aangesloten component.
Om storing te vermijden kunt u het invoerniveau
van de eenheid verlagen.
1
2
3
4
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/–
tot "TV" of "AUDIO" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Druk op SYSTEM MENU.
Druk herhaaldelijk op X/x tot
"ATTENUATE" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel en
druk vervolgens op
of c.
Druk op X/x om een instelling te
selecteren.
• "ATT ON": u kunt het invoerniveau
dempen. Het uitgangsniveau is gewijzigd.
• "ATT OFF": normaal invoerniveau.
5
Druk op
.
De instelling wordt aangepast.
6
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu wordt uitgeschakeld.
Geluidsregeling
U kunt surround geluid beluisteren door een van de vooraf geprogrammeerde decoderingsmodi van het
toestel te selecteren. Op die manier klinkt muziek bij u thuis net als in een bioscoop of concertzaal.
Geluidsregeling
Surround geluid weergeven met de
decoderingsmodus
SYSTEM
MENU
X/x/c,
1
2
3
Druk op SYSTEM MENU.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "DEC. MODE" verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel en druk vervolgens op
of c.
Druk herhaaldelijk op X/x tot de gewenste decoderingsmodus verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Uitleesvenster
Decoderingsmodus Effect
A.F.D. STD
AUTO FORMAT
DIRECT
STANDARD
Geeft geluid weer zoals het werd opgenomen/gecodeerd.
Afhankelijk van de bron zullen de luidsprekers die geluid uitvoeren,
variëren.
A.F.D. MULTI
AUTO FORMAT
DIRECT MULTI
2-kanaalsbron: geluid dat werd opgenomen in twee kanalen (kanaal
links- en rechtsvoor) wordt eveneens toegewezen aan het linker en
rechter surroundkanaal. Deze modus voert het geluid uit via de
voorluidsprekers links en rechts, de surround luidspreker links en
rechts en de subwoofer. De middenluidspreker voert geen geluid uit.
Multikanaalsbron: afhankelijk van de bron zullen de luidsprekers die
geluid uitvoeren, variëren.
PRO LOGIC"
Dolby Pro Logic
Past Pro Logic-decodering toe op het ingangssignaal en simuleert
surround geluid van 2-kanaalsbronnen.
In deze modus wordt geluid uitgevoerd via alle luidsprekers en de
subwoofer. Afhankelijk van de bron wordt het geluid mogelijk niet
via alle luidsprekers uitgevoerd.
27NL
Uitleesvenster
Decoderingsmodus Effect
PLII MOVIE"
Dolby Pro Logic II
MOVIE
Past in de filmmodus Pro Logic II-decodering toe op het
ingangssignaal en produceert vijf uitvoerkanalen met volledige
bandbreedte uit 2-kanaalsbronnen. Deze instelling is ideaal voor het
bekijken van video's van nagesynchroniseerde of oude films.
In deze modus wordt geluid uitgevoerd via alle luidsprekers en de
subwoofer. Afhankelijk van de bron wordt het geluid mogelijk niet
via alle luidsprekers uitgevoerd.
PLII MUSIC
Dolby Pro Logic II
MUSIC
Past in de muziekmodus Pro Logic II-decodering toe op het
ingangssignaal en produceert vijf uitvoerkanalen met volledige
bandbreedte uit 2-kanaalsbronnen. Deze instelling is ideaal voor
normale stereobronnen zoals een CD.
In deze modus wordt geluid uitgevoerd via alle luidsprekers en de
subwoofer. Afhankelijk van de bron wordt het geluid mogelijk niet
via alle luidsprekers uitgevoerd.
2CH STEREO
2 CHANNEL
STEREO
Voert het geluid uit via de voorluidsprekers links en rechts en de
subwoofer. Indelingen voor surroundgeluid via meerdere kanalen
worden gereduceerd tot afspelen via 2 kanalen (downmixen).
"HP 2CH"
HEADPHONE
2 CHANNEL
STEREO
Voert het geluid links en rechts uit via de hoofdtelefoon. Indelingen
voor surroundgeluid via meerdere kanalen worden gereduceerd tot
afspelen via 2 kanalen (downmixen).
"HP VIRTUAL"
HEADPHONE
VIRTUAL
Voert het geluid links en rechts als surround uit via de hoofdtelefoon.
Deze modus werkt enkel wanneer een multikanaalsbron wordt
afgespeeld.
4
Druk op
.
De instelling wordt aangepast.
5
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu wordt uitgeschakeld.
Het surround effect uitschakelen
Selecteer "A.F.D. STD" of "2CH STEREO" voor "DEC. MODE".
Opmerking
• Wanneer het ingangssignaal afkomstig is van een multikanaalsbron, worden "PRO LOGIC", "PLII MOVIE" en
"PLII MUSIC" uitgeschakeld en wordt het signaal van de multikanaalsbron rechtstreeks uitgevoerd.
• Als de tweetalige geluidsweergave wordt ingevoerd, werken "PRO LOGIC", "PLII MOVIE" en "PLII MUSIC"
niet.
• U kunt de decoderingsmodus niet selecteren wanneer het toestel de bestanden leest op het USB-toestel of bij het
opnemen/kopiëren van liedjes.
• De decoderingsmodus werkt mogelijk niet afhankelijk van het ingangssignaal.
• Wanneer u "A.F.D. MULTI" selecteert, werkt het surround effect of stereo-effect mogelijk niet. Selecteer in dat
geval "A.F.D. STD", "PRO LOGIC", "PLII MOVIE" of "PLII MUSIC".
• Als de decodeermodus wordt gewijzigd terwijl u de S-AIR-ontvanger gebruikt, kan geluid van de S-AIR-ontvanger
mogelijk overslaan.
28NL
Multiplex Broadcast
Sound weergeven
U kunt een geschikte geluidsmodus selecteren
voor film of muziek.
(DUAL MONO)
Multiplex broadcast-geluidsweergave is
mogelijk bij ontvangst van een Dolby Digital
multiplex zendsignaal.
Opmerking
SOUND
MODE
• Om een Dolby Digital-signaal te ontvangen, moet u
een tv of een andere component aansluiten op de
eenheid met een optische of digitale coaxkabel
(pagina 16) en de digitale uitgangsmodus van de tv of
andere component instellen op Dolby Digital.
Geluidsregeling
De geluidsmodus
selecteren
AUDIO
Druk tijdens de weergave herhaaldelijk op
SOUND MODE tot de gewenste modus
verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
• "AUTO": het toestel selecteert automatisch
"MOVIE" of "MUSIC" om het geluid weer te
geven afhankelijk van de disc.
• "MOVIE": het toestel zorgt voor geluid bij
film.
• "MUSIC": het toestel zorgt voor geluid bij
muziek.
Opmerking
• U kunt deze instelitems niet gebruiken wanneer u een
hoofdtelefoon op het toestel of de surroundversterker
hebt aangesloten.
• Als de geluidsmodus wordt gewijzigd terwijl u de
S-AIR-ontvanger gebruikt, kan geluid van de S-AIRontvanger mogelijk overslaan.
Druk herhaaldelijk op AUDIO tot het
gewenste signaal verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
• "MAIN": het geluid van de hoofdtaal wordt
weergegeven.
• "SUB": het geluid van de subtaal wordt
weergegeven.
• "MAIN+SUB": het gemengde geluid van
zowel hoofd- als subtaal wordt weergegeven.
29NL
4
5
Disc
Druk op A.
Plaats een disc.
Leg een disc in de lade en druk op A.
Een disc afspelen
Afhankelijk van de DVD VIDEO of VIDEO CD
kunnen sommige functies verschillend of niet
beschikbaar zijn.
Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing
van de disc.
Opmerking
• Plaats een disc van 8 cm op de binnenste ring in
de lade. Let op dat de disc niet over het midden
van de lade schuurt.
• Duw de disc-lade niet met de vinger dicht om
defecten te voorkomen.
• Plaats niet meer dan één disc op de lade.
Het volume aanpassen
"/1
A
H
FUNCTION
6
Disc-lade
Aansluiting voor
hoofdtelefoon
"/1
FUNCTION
+/–
Druk op H.
De (continue) weergave start.
7
Pas het volume aan met VOLUME +/–
op de afstandsbediening of de
VOLUME-regelaar op de eenheid.
Het ingestelde volume verschijnt op het tvscherm en in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
Opmerking
MUTING
STEP
/
/
VOLUME +/–
,
./>
H
/m/
M/
x
• Afhankelijk van de status van het toestel, is het
mogelijk dat het ingestelde volume niet op het tvscherm verschijnt.
• Wanneer u de functie Controle voor HDMI
inschakelt, kan de tv die is aangesloten op het toestel
met de HDMI-kabel (niet bijgeleverd) tegelijk met
het toestel worden bediend. Zie "De functie Controle
voor HDMI gebruiken voor "BRAVIA" Sync"
(pagina 61) voor meer informatie.
X
1
2
3
30NL
Het toestel uitschakelen
Zet de tv aan.
Zet de ingangskeuzeschakelaar van de
tv op dit toestel.
Druk op "/1 terwijl het systeem is ingeschakeld.
Het toestel staat nu in de stand-bymodus.
Druk op "/1.
Stroom sparen in de standbymodus
Het toestel wordt ingeschakeld.
Druk op FUNCTION +/– om "DVD" te
selecteren, behalve als het toestel al is
ingesteld op "DVD".
Druk op "/1 terwijl het systeem is ingeschakeld.
Om te stroomspaarstand te activeren, dient u
ervoor te zorgen dat het toestel zich in de
volgende toestand bevindt.
– "DEMO" is ingesteld op "OFF" (pagina 21).
– [CONTROLE VOOR HDMI] is ingesteld op
[UIT] (pagina 61).
– "S-AIR STBY" is ingesteld op "OFF"
(pagina 77).
De hoofdtelefoon gebruiken
Een beeld tegelijk
weergeven (beeld-perbeeld-weergave)3)5)6)
STEP
om naar het
volgende beeld te gaan met
het toestel in de pauzestand.
Druk op STEP
om naar
het vorige beeld te gaan met
het toestel in de pauzestand
(alleen DVD VIDEO/
DVD-R/DVD-RW). Druk
op H om terug te keren
naar de normale
afspeelstand.
De vorige scène
opnieuw afspelen (10
seconden voor)7)
(direct opnieuw
afspelen) tijdens het
afspelen.
Andere handelingen
Handeling
Druk op
Stop
x
Pauzeren
X
Afspelen hervatten na
pauzeren
X of H
Naar het volgende
hoofdstuk, muziekstuk
of scène1) gaan
>
Naar het vorige
hoofdstuk, muziekstuk
of scène1) gaan
Druk twee keer in een
seconde op .
Wanneer u één keer op
. drukt, kunt u naar het
begin gaan van het huidige
hoofdstuk, muziekstuk of
scène.
Geluid tijdelijk
uitschakelen
MUTING.
Als u de
geluidsonderdrukking wilt
annuleren, drukt u er
nogmaals op of regelt u het
volume met VOLUME +.
Het afspelen stoppen en A op de eenheid.
de gewenste disc
verwijderen
of
/m
Snel een bepaald punt M/
tijdens het afspelen van een
zoeken door een disc
snel vooruit of achteruit disc. Bij elke druk op M/
of
/m tijdens het
af te spelen (Scan)1)2)
scannen, verandert de
weergavesnelheid. Druk op
H om terug te keren naar
de normale snelheid. De
werkelijke snelheid kan
verschillen afhankelijk van
de disc.
Druk op
Beeld per beeld
M/
of
/m4) met
weergeven (Vertraagde het toestel in de pauzestand.
weergave)3)
Telkens als u tijdens
vertraagde weergave op
M/
of
/m4)
drukt, verandert de
afspeelsnelheid. Twee
snelheden zijn mogelijk.
Druk op H om terug te
keren naar de normale
afspeelsnelheid.
Disc
Sluit de hoofdtelefoon aan op de PHONESaansluiting op de eenheid. Het geluid van het
toestel wordt gedempt.
U kunt de hoofdtelefoon ook aansluiten op de
PHONES-aansluiting op de surroundversterker.
(Het geluid van het toestel wordt gedempt.)
Handeling
(direct doorspoelen)
De huidige scène kort
snel vooruitspoelen (30 tijdens het afspelen.
seconden na)8)
1)
Uitgezonderd JPEG-beeldbestanden.
2)De
scansnelheid kan verschillen afhankelijk van de
disc.
3)Alleen
DVD VIDEO, DVD-R, DVD-RW, VIDEO
CD.
4)
Behalve voor VIDEO CD's.
5)
Op een DVD-VR kunt u niet zoeken naar een
stilstaand beeld.
6)Bij
een DATA CD/DATA DVD werkt deze functie
alleen voor DivX-videobestanden.
7)Alleen
DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R. De knop
kan worden gebruikt behalve voor DivXvideobestanden.
8)Alleen
DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R/DVD+RW/
DVD+R. De knop kan worden gebruikt behalve voor
DivX-videobestanden.
Opmerking
• Bij bepaalde scènes werkt de functie voor direct
opnieuw afspelen of direct doorspoelen mogelijk
niet.
31NL
Meervoudige hoeken en
ondertitels weergeven
De hoeken wijzigen
Bij DVD VIDEO's waarbij een scène vanuit
verschillende hoeken is opgenomen, kunt u de
kijkhoek wijzigen.
Druk op ANGLE tijdens de weergave om de
gewenste hoek te selecteren.
Opmerking
• Bij sommige DVD VIDEO's kunt u de hoek niet
wijzigen, ook al is er vanuit meer hoeken opgenomen.
De ondertitels weergeven
Bij discs waarop ondertitels zijn opgenomen,
kunt u die ondertitels tijdens het afspelen in- of
uitschakelen. Bij discs waarop meertalige
ondertitels zijn opgenomen, kunt u de taal van
de ondertitels tijdens het afspelen veranderen of
de ondertitels naar wens in- of uitschakelen.
Druk op SUBTITLE tijdens de weergave om
de gewenste taal van de ondertitels te
selecteren.
Opmerking
• Bij sommige DVD VIDEO's kunt u de ondertitels niet
wijzigen, ook al zijn er ondertitels in meerdere talen
opgenomen. Eventueel kunnen ze ook niet worden
uitgeschakeld.
• U kunt de ondertiteling veranderen als het DivXvideobestand een ".AVI"- of ".DIVX"-extensie heeft
en ondertitelingsinformatie bevat in hetzelfde
bestand.
Het geluid regelen
meertalige DVD VIDEO kan ook de taal worden
gewijzigd.
Bij een VIDEO CD, CD, DATA CD of DATA
DVD kunt u het geluid van het linker- of
rechterkanaal selecteren en naar het geluid van
het geselecteerde kanaal luisteren via de linkeren de rechterluidsprekers.
U kunt het geluid van een Super Audio CD niet
regelen.
Druk tijdens de weergave herhaaldelijk op
AUDIO om het gewenste audiosignaal te
kiezen.
x DVD VIDEO
De taalkeuze hangt af van de DVD VIDEO.
Als 4 cijfers worden weergegeven, duiden deze
een taalcode aan. Zie "Taalcodelijst"
(pagina 107) om te controleren voor welke taal
een code staat. Als dezelfde taal twee of meer
keer verschijnt, is de DVD VIDEO opgenomen
in meerdere audioformaten.
x DVD-VR
De soorten geluiden die op een disc zijn
opgenomen, worden weergegeven.
Voorbeeld:
• [1: MAIN] (hoofdgeluid)
• [1: SUB] (subgeluid)
• [1: MAIN+SUB] (hoofdgeluid en subgeluid)
• [2: MAIN]
• [2: SUB]
• [2: MAIN+SUB]
Opmerking
• [2: MAIN], [2: SUB] en [2: MAIN+SUB]
verschijnen niet wanneer er maar één audiostream op
de disc is opgenomen.
x VIDEO CD/CD/DATA CD (MP3-bestand)/
DATA DVD (MP3-bestand)
• [STEREO]: het standaard stereogeluid.
• [1/L]: het geluid van het linkerkanaal (mono).
• [2/R]: het geluid van het rechterkanaal (mono).
x DATA CD (DivX-videobestand)/DATA
DVD (DivX-videobestand)
Bij het afspelen van een DVD VIDEO of DATA
CD/DATA DVD (DivX-videobestanden)
opgenomen in verschillende audioformaten
(PCM, Dolby Digital, MPEG-audio of DTS)
kunt u het audioformaat wijzigen. Bij een
32NL
De formaatkeuze van geluidssignalen voor
DATA CD's of DATA DVD's verschilt,
afhankelijk van het DivX-videobestand op de
disc. Het formaat wordt weergegeven in het
uitleesvenster.
x Super VCD
Voorbeeld:
• [1:STEREO]: het stereogeluid van audiotrack
1.
• [1:1/L]: het geluid van het linkerkanaal van
audiotrack 1 (mono).
• [1:2/R]: het geluid van het rechterkanaal van
audiotrack 1 (mono).
• [2:STEREO]: het stereogeluid van audiotrack
2.
• [2:1/L]: het geluid van het linkerkanaal van
audiotrack 2 (mono).
• [2:2/R]: het geluid van het rechterkanaal van
audiotrack 2 (mono).
Dolby Digital 3-kanaals
1:SPAANS
DOLBY DIGITAL 2 / 1
L
R
S
Disc
Opmerking
Surround (mono)
Voor (L/R)
Huidig programmaformaat
x DATA CD (DivX-videobestand)/DATA
DVD (DivX-videobestand)
Voorbeeld:
• Bij het afspelen van een Super VCD zonder
audiotrack 2 wordt er geen geluid weergegeven
wanneer u [2:STEREO], [2:1/L] of [2:2/R] selecteert.
MP3-geluid
1:MP3
Bitsnelheid
De indeling van het
audiosignaal controleren
Als u tijdens de weergave herhaaldelijk op
AUDIO drukt, verschijnt het formaat van het
huidige audiosignaal (PCM, Dolby Digital, DTS
enz.) zoals hieronder wordt getoond.
128k
Het weergavegebied voor een
Super Audio CD selecteren
U kunt de Super Audio CD afspelen
(pagina 105) door het weergavegebied te
selecteren.
x DVD
Voorbeeld:
Dolby Digital 5.1-kanaals
Surround (L/R)
1: ENGELS
Voor (L/R) +
Midden
LFE (Low
Frequency Effect)
DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
L
C
R
LFE
LS
RS
Een weergavegebied op een 2kanaals + multikanaals Super
Audio CD selecteren
Bepaalde Super Audio CD's bestaan uit een 2kanaals weergavegebied en een multikanaals
weergavegebied. U kunt het weergavegebied
selecteren dat u wilt beluisteren.
1
Huidig programmaformaat
Druk op
DISPLAY met het toestel in
de stopstand.
Het bedieningsmenuscherm verschijnt op
het tv-scherm.
2
Druk op X/x om
[MULTI/2K] te
selecteren en druk vervolgens op
.
De opties voor [MULTI/2K] worden
weergegeven.
33NL
3
Druk op X/x om de gewenste instelling
te selecteren en druk op
.
• [MULTI]: u kunt het multikanaals
weergavegebied afspelen.
• [2K]: u kunt het 2-kanaals
weergavegebied afspelen.
Opmerking
• U kunt het weergavegebied niet wijzigen tijdens de
weergave.
• Wanneer de Super Audio CD niet beschikt over een
multikanaals weergavegebied, kunt u het
weergavegebied niet selecteren.
Opmerking
• Elke functie van de weergavemodus werkt enkel
binnen de geselecteerde laag of het geselecteerde
weergavegebied.
• Wanneer u een CD-laag selecteert, kunt u een
weergavegebied niet wijzigen.
• De geluidssignalen van de Super Audio CD worden
niet uitgevoerd via de HDMI OUT-aansluiting.
Een VIDEO CD met PBCfuncties afspelen (Ver.2.0)
Een weergavelaag voor een
hybride Super Audio CD wijzigen
(PBC-weergave)
Sommige Super Audio CD's bestaan uit een
Super Audio CD-laag en een CD-laag. U kunt de
weergavelaag wijzigen die u wilt beluisteren.
PBC-weergave (Playback Control) biedt de
mogelijkheid om eenvoudige interactieve
handelingen, zoekfuncties en dergelijke uit te
voeren.
Met PBC-weergave kunt u een VIDEO CD
interactief afspelen door de instructies in het
menu op het tv-scherm te volgen.
Opmerking
• Wanneer de Super Audio CD geen CD-laag heeft,
kunt u de weergavelaag niet selecteren.
1
Druk op
DISPLAY met het toestel in
de stopstand.
1
Het bedieningsmenuscherm verschijnt op
het tv-scherm.
2
Druk op X/x om
[SUPER AUDIO
CD/CD-LAAG] te selecteren en druk
vervolgens op
.
x Wanneer de CD-laag de huidige laag
is,
Het menu voor uw keuze verschijnt.
2
3
4
dan verschijnt [SUPER AUDIO CD].
dan verschijnt [CD].
Druk op
Selecteer het gewenste itemnummer
met de cijfertoetsen.
Druk op
.
Volg de instructies op het menuscherm
voor interactieve handelingen.
Afhankelijk van de VIDEO CD kan de
procedure verschillen; raadpleeg de
gebruiksaanwijzing die bij de disc wordt
geleverd.
x Wanneer de Super Audio CD-laag de
huidige laag is,
3
Speel een VIDEO CD met PBC-functies
af.
om de laag te wijzigen.
• [SUPER AUDIO CD]: u kunt de Super
Audio CD-laag afspelen.
Wanneer het toestel een Super Audio CDlaag afspeelt, licht "SA-CD" op in het
uitleesvenster op het voorpaneel
• [CD]: u kunt de CD-laag afspelen.
Wanneer het toestel een CD-laag afspeelt,
licht "CD" op in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
Terugkeren naar het
menuscherm
Druk op O RETURN.
Opmerking
• Afhankelijk van de VIDEO CD kan in de
bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de disc de optie
[Druk op ENTER] in stap 3 vervangen zijn door
[Druk op SELECT]. Druk in dat geval op H.
Tip
• Voor weergave zonder de PBC-functie, drukt u op
./> of de cijfertoetsen met het toestel in de
stopstand om een muziekstuk te selecteren en
vervolgens drukt u op H of
. De weergave start.
34NL
Er kunnen geen stilstaande beelden, zoals een
menuscherm, worden weergegeven. Om terug te
keren naar de PBC-weergave, drukt u tweemaal op x
en vervolgens op H.
(Afspelen hervatten)
Bij het stoppen van de disc, memoriseert het
toestel het punt waar u op x hebt gedrukt en
"RESUME" verschijnt in het uitleesvenster op
het voorpaneel. Afspelen hervatten blijft
beschikbaar zolang de disc niet wordt
verwijderd, zelfs al wordt het toestel in de standbymodus gezet door op "/1 te drukken.
1
Druk tijdens het afspelen van een disc
op x om het afspelen te stoppen.
"RESUME" verschijnt in het uitleesvenster
op het voorpaneel.
2
Druk op H.
Het toestel start de weergave vanaf het punt
waar u de disc in stap 1 hebt gestopt.
Opmerking
• Afhankelijk van de plaats waar u de disc stopt, is het
mogelijk dat het toestel niet op exact hetzelfde punt
herneemt.
• Het punt waar u het afspelen hebt gestopt, kan
worden gewist wanneer:
– u de disc uitwerpt;
– het toestel overschakelt naar de stand-bymodus
(alleen DATA CD/DATA DVD);
– u de instellingen op het instelscherm wijzigt of
herstelt;
– u het kinderbeveilingingsniveau wijzigt;
– u de functie wijzigt door op FUNCTION +/– te
drukken.
– u het netsnoer loskoppelt.
• Voor een DVD-VR, VIDEO CD, Super Audio CD,
CD, DATA CD en DATA DVD onthoudt het toestel
het hervatpunt voor de huidige disc.
• Afspelen hervatten werkt niet tijdens Programma
afspelen en Willekeurig afspelen.
• Deze functie werkt mogelijk niet goed met sommige
discs.
Een disc beluisteren die al eerder
werd afgespeeld met behulp van
herhaald afspelen
(Multi-disc hervatten)
Disc
Het afspelen hervatten vanaf
het punt waar u de disc hebt
gestopt
Tip
• Als u het afspelen wilt starten vanaf het begin van de
disc, drukt u twee keer op x en vervolgens op H.
Het toestel roept het punt op waar u de disc de
laatste keer hebt gestopt en hervat daar de
weergave wanneer u dezelfde disc de volgende
keer inbrengt. Wanneer het geheugen vol is,
wordt het hervatpunt voor de allereerste disc
gewist.
Om deze functie te activeren, zet u [MULTIDISC RESUME] bij
[SYSTEEMINSTELLING] op [AAN]. Zie
"[MULTI-DISC RESUME] (alleen DVD
VIDEO/VIDEO CD)" (pagina 54) voor meer
informatie.
Opmerking
• Het toestel kan minstens 10 hervatpunten opslaan.
• Wanneer [MULTI-DISC RESUME] bij
[SYSTEEMINSTELLING] op [UIT] staat
(pagina 54), wordt het hervatpunt gewist wanneer u
de functie wijzigt door op FUNCTION +/– te
drukken.
Tip
• Als u het afspelen wilt starten vanaf het begin van de
disc, drukt u twee keer op x en vervolgens op H.
35NL
5
Weergavemodus
gebruiken
Selecteer bijvoorbeeld muziekstuk [02].
Druk op X/x om [02] te selecteren onder
[T] en druk vervolgens op .
Uw eigen programma
samenstellen
Gekozen muziekstuk
PROGRAMMEREN
ALLES WISSEN
1. MUZIEKSTUK 02
2. MUZIEKSTUK – –
3. MUZIEKSTUK – –
4. MUZIEKSTUK – –
5. MUZIEKSTUK – –
6. MUZIEKSTUK – –
7. MUZIEKSTUK – –
(Programma afspelen)
U kunt zelf de volgorde bepalen waarin de
muziekstukken op de disc worden afgespeeld en
zo uw eigen programma samenstellen. U kunt
maximaal 99 muziekstukken programmeren.
1
Druk op
DISPLAY.
Druk op X/x om [INSTEL. t] te
selecteren en druk vervolgens op
7
PROGRAMMEREN
0: 00:00
T
––
01
02
03
04
05
06
Muziekstukken opgenomen op een disc
4
Druk op c.
De cursor gaat naar de muziekstukrij [T] (in
dit geval [01]).
PROGRAMMEREN
ALLES WISSEN
1. MUZIEKSTUK – –
2. MUZIEKSTUK – –
3. MUZIEKSTUK – –
4. MUZIEKSTUK – –
5. MUZIEKSTUK – –
6. MUZIEKSTUK – –
7. MUZIEKSTUK – –
36NL
0: 00:00
T
––
01
02
03
04
05
06
Herhaal stap 4 tot 5 om andere
muziekstukken te programmeren.
Druk op H om Programma afspelen te
starten.
Programma afspelen wordt gestart.
Na afloop van het programma kunt u
hetzelfde programma opnieuw starten door
op H te drukken.
.
Totale duur van de
geprogrammeerde muziekstukken
ALLES WISSEN
1. MUZIEKSTUK – –
2. MUZIEKSTUK – –
3. MUZIEKSTUK – –
4. MUZIEKSTUK – –
5. MUZIEKSTUK – –
6. MUZIEKSTUK – –
7. MUZIEKSTUK – –
––
01
02
03
04
05
06
De geprogrammeerde muziekstukken
worden weergegeven in de gekozen
volgorde.
Druk op X/x om
[PROGRAMMEREN] te selecteren en
druk vervolgens op
.
De opties voor [PROGRAMMEREN]
worden weergegeven.
3
0: 03:51
T
Totale duur van de geprogrammeerde
muziekstukken
6
Het bedieningsmenuscherm verschijnt op
het tv-scherm.
2
Selecteer het muziekstuk dat u wilt
programmeren.
Terugkeren naar normale
weergave
Druk op CLEAR terwijl het uitleesvenster voor
de programma-instelling niet wordt
weergegeven op het tv-scherm of selecteer
[UIT] in stap 3. Om hetzelfde programma
opnieuw af te spelen, selecteert u [AAN] in stap
3 en drukt u op .
Het bedieningsmenuscherm
uitschakelen
Druk herhaaldelijk op
DISPLAY tot het
bedieningsmenuscherm is uitgeschakeld.
Een programma wijzigen of
annuleren
1
Voer stap 1 tot 3 uit van "Uw eigen
programma samenstellen".
2
Druk op X/x om het
programmanummer te selecteren van
het muziekstuk dat u wilt wijzigen of
annuleren.
3
x VIDEO CD/Super Audio CD/CD
Druk op CLEAR om het muziekstuk uit het
programma te wissen.
3
Volg stap 5 voor verdere
programmering.
x Tijdens Programma afspelen
• [UIT]: uit.
• [AAN]: u kunt muziekstukken
geselecteerd voor Programma afspelen in
willekeurige volgorde afspelen.
Alle muziekstukken in de
geprogrammeerde volgorde
annuleren
2
3
x DATA CD (uitgezonderd DivXvideobestand)/DATA DVD
(uitgezonderd DivX-videobestand)
Voer stap 1 tot 3 uit van "Uw eigen
programma samenstellen".
• [UIT]: uit.
• [AAN (MUZIEK)]: u kunt MP3bestanden in de map op de huidige disc in
willekeurige volgorde afspelen. Wanneer
geen map is geselecteerd, wordt de eerste
map in willekeurige volgorde afgespeeld.
Druk op X en selecteer [ALLES
WISSEN].
Druk op
.
Opmerking
• Wanneer u op CLEAR drukt om terug te keren naar
de normale weergave, worden Willekeurig afspelen
en Herhaald afspelen eveneens geannuleerd.
Weergave in willekeurige
volgorde
(Willekeurig afspelen)
U kunt de inhoud van een disc afspelen in
willekeurige volgorde. Telkens als u de functie
Willekeurig afspelen gebruikt, kan er een andere
afspeelvolgorde ontstaan.
Opmerking
• Hetzelfde liedje kan herhaaldelijk worden afgespeeld
tijdens het afspelen van MP3-bestanden.
1
Druk op
afspelen.
Disc
• [UIT]: uit.
• [MUZIEKSTUK]: u kunt muziekstukken
op de disc in willekeurige volgorde
afspelen.
Als u een programma wilt annuleren,
selecteert u [--] onder [T] en drukt u
vervolgens op
.
1
Druk op X/x om een item te selecteren
dat u in willekeurige volgorde wilt
afspelen.
4
Druk op
.
Willekeurig afspelen wordt gestart.
Terugkeren naar normale
weergave
Druk op CLEAR of selecteer [UIT] in stap 3.
Het bedieningsmenuscherm
uitschakelen
Druk herhaaldelijk op
DISPLAY tot het
bedieningsmenuscherm is uitgeschakeld.
Opmerking
• U kunt Willekeurig afspelen niet gebruiken bij een
VIDEO CD of Super VCD met PBC-weergave.
• Wanneer u op CLEAR drukt om terug te keren naar
de normale weergave, worden Programma afspelen
en Herhaald afspelen eveneens geannuleerd.
DISPLAY tijdens het
Het bedieningsmenuscherm verschijnt op
het tv-scherm.
2
Druk op X/x om
[SHUFFLE] te
selecteren en druk vervolgens op
.
De opties voor [SHUFFLE] worden
weergegeven.
37NL
Herhaalde weergave
(Herhaald afspelen)
4
Druk op
.
Het item wordt geselecteerd.
Terugkeren naar normale
weergave
Druk op CLEAR of selecteer [UIT] in stap 3.
U kunt de inhoud van een disc herhaald
afspelen.
U kunt Willekeurig afspelen en Programma
afspelen combineren.
1
Druk op
afspelen.
DISPLAY tijdens het
Het bedieningsmenuscherm verschijnt op
het tv-scherm.
2
Druk op X/x om
[HERHALEN] te
selecteren en druk vervolgens op
.
De opties voor [HERHALEN] worden
weergegeven.
3
Druk op X/x om het item te selecteren
dat u wilt herhalen.
x DVD VIDEO/DVD-VR
• [UIT]: uit.
• [DISC]: u kunt alle titels op de disc
herhalen.
• [TITEL]: u kunt de huidige titel op een
disc herhalen.
• [HOOFDSTUK]: u kunt het huidige
hoofdstuk herhalen.
x VIDEO CD/Super Audio CD/CD
• [UIT]: uit.
• [DISC]: u kunt alle muziekstukken op de
disc herhalen.
• [MUZIEKSTUK]: u kunt het huidige
muziekstuk herhalen.
x DATA CD/DATA DVD
• [UIT]: uit.
• [DISC]: u kunt alle mappen op de disc
herhalen.
• [MAP]: u kunt de huidige map herhalen.
• [MUZIEKSTUK] (alleen MP3bestanden): u kunt het huidige bestand
herhalen.
• [BESTAND] (alleen DivXvideobestanden): u kunt het huidige
bestand herhalen.
38NL
Het bedieningsmenuscherm
uitschakelen
Druk herhaaldelijk op
DISPLAY tot het
bedieningsmenuscherm is uitgeschakeld.
Opmerking
• U kunt Herhaald afspelen niet gebruiken bij een
VIDEO CD of Super VCD met PBC-weergave.
• Als het toestel een DATA CD/DATA DVD afspeelt
met MP3-bestanden en JPEG-beeldbestanden,
waarvan de afspeeltijden niet gelijk zijn, komt het
geluid niet overeen met het beeld.
• Als [STAND (MUZIEK, BEELD)] is ingesteld op
[BEELD] (pagina 43), kan [MUZIEKSTUK] niet
worden geselecteerd.
• Wanneer u op CLEAR drukt om terug te keren naar
de normale weergave, worden Programma afspelen
en Willekeurig afspelen eveneens geannuleerd.
Een disc zoeken/
selecteren
Het DVD-menu gebruiken
[ORIGINAL] of [PLAY LIST]
selecteren op een DVD-VR
Deze functie is enkel beschikbaar voor DVDVR's waarvoor een afspeellijst is gemaakt.
Een DVD is onderverdeeld in diverse beeld- of
muzieksecties. Deze secties worden "titels"
genoemd. Bij het afspelen van een DVD die
verschillende titels bevat, kunt u titels selecteren
via het DVD TOP MENU.
Als u een DVD afspeelt waarbij u bijvoorbeeld
de taal voor de ondertiteling of het geluid kunt
selecteren, kunt u deze instellingen uitvoeren via
de optie DVD MENU.
1
Het bedieningsmenuscherm verschijnt op
het tv-scherm.
2
3
Druk op DVD TOP MENU of DVD MENU.
3
Druk op C/X/x/c of de cijfertoetsen om
het item te selecteren dat u wilt
afspelen of wijzigen.
Druk op
.
Het menu van de DVD weergeven
op het bedieningsmenuscherm
1
Druk op
afspelen.
Druk op X/x om
[DISCMENU] te
selecteren en druk vervolgens op
.
De opties voor [DISCMENU] verschijnen.
3
4
Druk op X/x om [MENU] of [TOPMENU]
te selecteren.
Druk op
Druk op X/x om een instelling te
selecteren.
• [PLAY LIST]: u kunt de titels afspelen
die zijn samengesteld uit [ORIGINAL].
• [ORIGINAL]: u kunt de oorspronkelijk
opgenomen titels afspelen.
4
Druk op
.
Een titel/hoofdstuk/
muziekstuk/scène enz. zoeken
DISPLAY tijdens het
Het bedieningsmenuscherm verschijnt op
het tv-scherm.
2
Druk op X/x om
[ORIGINAL/
PLAY LIST] te selecteren en druk
vervolgens op
.
De opties voor [ORIGINAL/PLAY LIST]
worden weergegeven.
Het disc-menu verschijnt op het tv-scherm.
De inhoud van het menu varieert
afhankelijk van de disc.
2
Druk op
DISPLAY met het toestel in
de stopstand.
Disc
1
.
Het bedieningsmenuscherm
uitschakelen
Druk herhaaldelijk op
DISPLAY tot het
bedieningsmenuscherm is uitgeschakeld.
U kunt een DVD VIDEO/DVD-VR doorzoeken
op titel of hoofdstuk en u kunt een VIDEO CD/
Super Audio CD/CD/DATA CD/DATA DVD
doorzoeken op muziekstuk, index of scène.
Voor een DATA CD/DATA DVD kunt u op
map of bestand zoeken. Aan titels en
muziekstukken op de disc zijn unieke nummers
toegekend, zodat u de gewenste titel of het
gewenste muziekstuk kunt kiezen door het
betreffende nummer in te voeren. U kunt echter
ook naar een scène zoeken met de tijdcode.
1
Druk op
DISPLAY. (Druk twee keer
op
DISPLAY als u een DATA CD/
DATA DVD met JPEG-beeldbestanden
afspeelt.)
39NL
Het bedieningsmenuscherm verschijnt op
het tv-scherm.
2
Druk op X/x om de zoekmethode te
selecteren.
Voorbeeld:
[HOOFDSTUK]
[** (**)] wordt geselecteerd (** verwijst
naar een cijfer).
Het cijfer tussen haakjes geeft het totale
aantal titels, hoofdstukken, muziekstukken,
indexen, scènes, mappen of bestanden aan.
98( 99)
13( 99)
T
0: 03: 17
Zoeken naar een scène met de
tijdcode
1
2
Druk op
[** (**)] verandert in [– – (**)].
4
DVD VIDEO
Druk op X/x of de cijfertoetsen om het
gewenste nummer van een titel,
hoofdstuk, muziekstuk, index, scène,
enz. te selecteren.
Als u zich vergist hebt, drukt u op CLEAR
om het nummer te annuleren.
5
Druk op
.
Het toestel start de weergave vanaf het
gekozen cijfer.
Tip
• Wanneer het bedieningsmenuscherm is
uitgeschakeld, kunt u een hoofdstuk (DVD VIDEO/
DVD-R/DVD-RW), muziekstuk (VIDEO CD/Super
Audio CD/CD) of bestand (DATA CD/DATA DVD
(DivX-videobestand)) zoeken door op de
cijfertoetsen en
te drukken.
40NL
.
3
Voer de tijdcode in met behulp van de
cijfertoetsen.
Om bijvoorbeeld te zoeken naar de scène na
2 uur, 10 minuten en 20 seconden. Druk op
2, 1, 0, 2, 0 ([2:10:20]).
Druk op
.
Opmerking
• U kunt geen scène zoeken op een DVD+RW aan de
hand van de tijdcode.
.
98( 99)
13( 99)
T
0: 03: 17
Druk op
[T **:**:**] verandert in [T --:--:--].
4
3
[TIJD] in stap 2.
[T **:**:**] (speelduur van de huidige
titel) wordt geselecteerd.
DVD VIDEO
Geselecteerde rij
Selecteer
MP3-bestanden/JPEGbeeldbestanden
afspelen
* "Design rule for Camera File system": beeldnormen
voor digitale camera's bepaald door Japan
Electronics and Information Technology Industries
Association (JEITA).
01
02
03
04
05
06
07
08
2
Let's Talk About Love (1985)
1st Album (1986)
In the Middle of Nowhere (1986)
Ready for Romance (1986)
In the Garden of Venus (1987)
Romantic Warriors (1987)
Back for Good (1988)
Alone (1999)
Druk op X/x om een map te selecteren.
Disc
Het toestel kan MP3-bestanden of JPEGbeeldbestanden afspelen:
• met de extensie ".MP3" (MP3-bestand) of
".JPG"/".JPEG" (JPEG-beeldbestand)
• conform het DCF*-beeldbestandsformaat
MAPLIJST
x MP3-bestanden in een map afspelen
Druk op H om de geselecteerde map te
starten.
x Een MP3-bestand selecteren
Druk op
.
De lijst van bestanden in de map wordt
weergegeven.
Opmerking
• Het toestel speelt alle gegevens af met de extensie
".MP3", ".JPG" of ".JPEG", zelfs als ze niet in MP3of JPEG-indeling zijn. Bij het afspelen van dergelijke
gegevens kan het volume hoog oplopen, waardoor uw
luidsprekersysteem kan worden beschadigd.
• Het toestel is niet compatibel met audio in MP3PROindeling.
• Het toestel kan slechts de eerste 200 mappen
herkennen en zal alleen de eerste 200 mappen
afspelen. (Het aantal mappen dat kan worden herkend
door het toestel kan afnemen afhankelijk van de
mapconfiguratie.)
• Het toestel kan tot 150 MP3-bestanden/JPEGbeeldbestanden in een map herkennen.
• De weergave kan even op zich laten wachten wanneer
naar een volgende of andere map wordt gegaan.
• Het toestel speelt mogelijk bepaalde soorten JPEGbeeldbestanden niet af (bijv. een JPEG-beeldbestand
kleiner dan 8 (breedte) × 8 (hoogte)).
Een MP3-bestand of -map
selecteren
1
Plaats een DATA CD of een DATA DVD
in het toestel.
De mappen op de DATA CD of de DATA
DVD worden weergegeven. Bij het
afspelen van een map is de titel grijs.
MUZIEKSTUKLIJST
03 In the Middle of Nowher...
01_Geronimo_s_Cadillac
02_Riding_On_A_White_Swan
03_Give_Me_Peace_On_Earth
04_Sweet_Little_Shella
05_Ten_Thousand_Lonely_Drums
06_Lonely_Tears_In_Chinatown
07_In_Shaire
Druk op X/x om een bestand te selecteren
en druk op
.
Het toestel begint het gekozen bestand af te
spelen. U kunt de bestandslijst uitschakelen
door op DVD MENU te drukken. Door
nogmaals op DVD MENU te drukken,
verschijnt de maplijst.
Het afspelen stoppen
Druk op x.
Het volgende of vorige MP3bestand afspelen
Druk op > om het volgende MP3-bestand af
te spelen. Druk tweemaal op . om het vorige
MP3-bestand af te spelen.
Wanneer u één keer op . drukt, kunt u naar
het begin gaan van het huidige MP3-bestand.
Merk op dat u de volgende map kunt kiezen door
op > te blijven drukken na het laatste bestand
van de huidige map, maar dat u niet kunt
terugkeren naar de vorige map door op . te
drukken. Om terug te keren naar de vorige map,
selecteert u die in de maplijst.
41NL
Terugkeren naar de vorige
weergave
Druk op O RETURN om terug te keren
naar het normale scherm.
Druk op O RETURN.
Opmerking
Het display uitschakelen
• PICTURE NAVI werkt niet wanneer u
[STAND (MUZIEK, BEELD)] instelt op
[MUZIEK].
Druk op DVD MENU.
Tip
Een JPEG-beeldbestand of map
selecteren
1
Plaats een DATA CD of een DATA DVD
in het toestel.
De mappen op de DATA CD of de DATA
DVD worden weergegeven. Bij het
afspelen van een map is de titel grijs.
MAPLIJST
01
02
03
04
05
06
07
08
2
Let's Talk About Love (1985)
1st Album (1986)
In the Middle of Nowhere (1986)
Ready for Romance (1986)
In the Garden of Venus (1987)
Romantic Warriors (1987)
Back for Good (1988)
Alone (1999)
Druk op X/x om een map te selecteren.
x JPEG-beeldbestanden in een map
afspelen
Druk op H om de geselecteerde map te
starten.
x Een JPEG-beeldbestand selecteren
door de subschermen weer te geven
Druk op PICTURE NAVI.
De JPEG-beeldbestanden in de map worden
in 16 subschermen weergegeven.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Druk op C/X/x/c om het JPEGbeeldbestand te selecteren dat u wilt
weergeven en druk vervolgens op
.
42NL
• Rechts op het tv-scherm verschijnt een
schuifbox. Als u extra JPEG-beeldbestanden
wilt weergeven, selecteert u het onderste JPEGbeeldbestand en drukt u op x. Als u wilt
terugkeren naar het vorige JPEG-beeldbestand,
dan selecteert u het bovenste JPEGbeeldbestand en drukt u op X.
Het volgende of vorige JPEGbeeldbestand afspelen
Druk op c/C wanneer het
bedieningsmenuscherm niet wordt
weergegeven. Merk op dat u de volgende map
kunt kiezen door op c te blijven drukken na het
laatste beeld van de huidige map, maar dat u niet
kunt terugkeren naar de vorige map door op C te
drukken. Om terug te keren naar de vorige map,
selecteert u die in de maplijst.
Een JPEG-beeldbestand draaien
Wanneer een JPEG-beeldbestand wordt
weergegeven op het tv-scherm, kan het JPEGbeeldbestand 90 graden worden gedraaid.
Druk op X/x tijdens het weergeven van een
JPEG-beeldbestand.
Druk op CLEAR om terug te keren naar de
normale weergave.
Opmerking
• U kunt het JPEG-beeldbestand niet draaien wanneer
u [JPEG-RESOLUTIE] bij [HDMI-INSTELLING]
] of [(1920 ×
instelt op [(1920 × 1080i) HD
1080i) HD] (pagina 52).
Het afspelen stoppen
Druk op x.
De lijst met MP3-bestanden/
JPEG-beeldbestanden/DivXvideobestanden weergeven
1
Druk op
afspelen.
3
• [AUTO]: u kunt de JPEG-beeldbestanden
en MP3-bestanden in dezelfde map
afspelen als diavoorstelling.
• [MUZIEK]: u kunt alleen MP3-bestanden
doorlopend afspelen.
• [BEELD]: u kunt alleen JPEGbeeldbestanden afspelen als
diavoorstelling.
Druk op X/x om
[BLADEREN] te
selecteren en druk vervolgens op
.
Druk op X/x om de gewenste lijst te
selecteren en druk vervolgens op
.
• [MAPPENLIJST]: de maplijst wordt
weergegeven. Voer stap 2 uit van "Een
MP3-bestand of -map selecteren"
(pagina 41), "Een JPEG-beeldbestand of
map selecteren" (pagina 42) of "Een map
selecteren" (pagina 45).
• [AFBEELDINGENLIJST]: de JPEGbeeldbestanden in de map worden in 16
subschermen weergegeven. Volg stap 2
van "Een JPEG-beeldbestand of map
selecteren" (pagina 42).
Indien er geen JPEG-beeldbestand
aanwezig is in de geselecteerde map, dan
wordt [Geen beeldgegevens]
weergegeven. Selecteer in dat geval
[MAPPENLIJST] om de lijst met mappen
weer te geven.
MP3-bestanden en JPEGbeeldbestanden afspelen als
een diavoorstelling met geluid
U kunt een diavoorstelling bekijken met geluid
door eerst MP3-bestanden en JPEGbeeldbestanden in dezelfde map op een DATA
CD of een DATA DVD te zetten.
1
2
Plaats een DATA CD of een DATA DVD
in het toestel.
Druk op
DISPLAY met het toestel in
de stopstand.
Druk op X/x om een instelling te
selecteren.
Disc
4
De opties voor [BLADEREN] worden
weergegeven.
3
Druk op X/x om
[STAND
(MUZIEK, BEELD)] te selecteren en
druk vervolgens op
.
De opties voor [STAND (MUZIEK,
BEELD)] worden weergegeven.
DISPLAY tijdens het
Het bedieningsmenuscherm verschijnt op
het tv-scherm.
2
Het bedieningsmenuscherm verschijnt op
het tv-scherm.
5
6
Druk op
.
Druk op DVD MENU.
De lijst met mappen op de DATA CD of de
DATA DVD wordt weergegeven.
7
Druk op X/x om de gewenste map te
selecteren en druk op H.
Het toestel begint de geselecteerde map af
te spelen.
U kunt de maplijst in- en uitschakelen door
herhaaldelijk op DVD MENU te drukken.
Opmerking
• PICTURE NAVI werkt niet wanneer [MUZIEK] is
geselecteerd.
• Als u tegelijkertijd een groot MP3-bestand en een
groot JPEG-beeldbestand weergeeft, kan het geluid
verspringen. Sony raadt u aan om de MP3-bitsnelheid
in te stellen op 128 kbps of lager wanneer u het
bestand maakt. Als het geluid blijft verspringen, moet
u het formaat van het JPEG-beeldbestand verkleinen.
De duur van de diavoorstelling
kiezen voor JPEGbeeldbestanden
1
Druk tweemaal op
DISPLAY.
Het bedieningsmenuscherm verschijnt op
het tv-scherm.
2
Druk op X/x om
[INTERVAL] te
selecteren en druk op
.
43NL
• [MODUS 5]: het volgende JPEGbeeldbestand wordt over het vorige beeld
geschoven.
• [UIT]: uit.
De opties voor [INTERVAL] worden
weergegeven.
3
Druk op X/x om een instelling te
selecteren.
• [NORMAAL]: u kunt kiezen voor de
standaard tijdsduur.
• [SNEL]: u kunt kiezen voor een tijdsduur
die korter is dan [NORMAAL].
• [LANGZAAM 1]: u kunt kiezen voor een
tijdsduur die langer is dan [NORMAAL].
• [LANGZAAM 2]: u kunt kiezen voor een
tijdsduur die langer is dan [LANGZAAM
1].
4
Druk op
.
Opmerking
• Voor bepaalde JPEG-beeldbestanden kan het langer
duren vooraleer ze worden weergegeven dan de optie
die u hebt geselecteerd. Dit geldt met name voor
progressive JPEG-beeldbestanden of JPEGbeeldbestanden van 3.000.000 pixels of meer.
• De tijdsduur van het interval hangt af van de
ingestelde [JPEG-RESOLUTIE] in [HDMIINSTELLING] (pagina 51).
Een effect selecteren voor JPEGbeeldbestanden in de
diavoorstelling
1
Druk tweemaal op
DISPLAY.
Het bedieningsmenuscherm verschijnt op
het tv-scherm.
2
Druk op X/x om
[EFFECT] te
selecteren en druk vervolgens op
.
De opties voor [EFFECT] worden
weergegeven.
3
Druk op X/x om een instelling te
selecteren.
• [MODUS 1]: het JPEG-beeldbestand
wordt van boven naar beneden verplaatst.
• [MODUS 2]: het JPEG-beeldbestand
wordt in de breedte van het tv-scherm
uitgerekt.
• [MODUS 3]: het JPEG-beeldbestand
wordt vanuit het midden van het tvscherm uitgerekt.
• [MODUS 4]: de JPEG-beeldbestanden
worden willekeurig met alle effecten
weergegeven.
44NL
4
Druk op
.
Opmerking
• De instelling [EFFECT] werkt niet wanneer u [JPEGRESOLUTIE] bij [HDMI-INSTELLING] instelt op
] of [(1920 × 1080i) HD]
[(1920 × 1080i) HD
(pagina 52).
DivX®-video's afspelen
Over DivX-videobestanden
Een DATA CD of DATA DVD die
het toestel kan afspelen
Het afspelen van een DATA CD (CD-ROM/
CD-R/CD-RW) of een DATA DVD (DVDROM/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW)
op dit toestel is afhankelijk van bepaalde
voorwaarden:
– Bij een DATA CD/DATA DVD die DivXvideobestanden bevat naast MP3-audiotracks
of JPEG-beeldbestanden, speelt het toestel
alleen de DivX-videobestanden af.
Dit toestel speelt echter alleen een DATA CD af
met de indeling ISO 9660 Level 1/Level 2 of
Joliet en een DATA DVD van Universal Disk
Format (UDF).
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bijgeleverd
bij de diskdrives en de opnamesoftware (niet
bijgeleverd) voor meer informatie over het
opnameformaat.
Over de weergavevolgorde van
gegevens op een DATA CD of
DATA DVD
Merk op dat de weergavevolgorde niet
toepasbaar is afhankelijk van de gebruikte
software voor het aanmaken van het DivXvideobestand of als er meer dan 200 mappen en
150 DivX-videobestanden zijn in elke map.
Het toestel kan gegevens afspelen die zijn
opgenomen in DivX-formaat en de extensie
".AVI" of ".DIVX" hebben. Het toestel speelt
geen bestanden af met de extensie ".AVI" of
".DIVX" als deze geen DivX-video bevatten.
Tip
• Zie "Afspeelbare discs" (pagina 5) voor meer
informatie over afspeelbare MP3-audiotracks of
JPEG-beeldbestanden op een DATA CD of DATA
DVD.
Disc
DivX® is een videocompressietechnologie
ontwikkeld door DivX, Inc. Dit product is een
officieel DivX® Certified-product.
U kunt een DATA CD of DATA DVD afspelen
die DivX®-videobestanden bevat.
DivX-videobestanden die het
toestel kan afspelen
Opmerking
• Het is mogelijk dat het toestel een DivXvideobestand niet afspeelt wanneer het bestand werd
samengesteld uit twee of meer DivX-videobestanden.
• Het toestel kan geen DivX-videobestand afspelen van
een formaat groter dan 720 (breedte) × 576 (hoogte)
of 2 GB.
• Afhankelijk van het DivX-videobestand is het
mogelijk dat het geluid verspringt of niet
overeenkomt met de beelden op het tv-scherm.
• Het toestel kan bepaalde DivX-videobestanden, die
langer zijn dan 3 uur, niet afspelen.
• Afhankelijk van het DivX-videobestand is het
mogelijk dat het beeld wordt onderbroken of
onduidelijk is. In beide gevallen is het aanbevolen dat
u het bestand aanmaakt met een lagere bitsnelheid.
Als het geluid nog steeds wordt verstoord, is MP3 het
aanbevolen geluidsformaat. Merk echter op dat dit
toestel niet voldoet aan het formaat WMA (Windows
Media Audio) voor het afspelen van DivX-bestanden.
• Door de compressietechnologie die wordt gebruikt
voor de DivX-videobestanden, kan het een tijdje
duren eer het beeld verschijnt nadat u op H hebt
gedrukt.
Een map selecteren
1
Druk op DVD MENU.
Een lijst met mappen op de disc verschijnt.
Alleen de mappen met DivXvideobestanden worden weergegeven.
Opmerking
• Het is mogelijk dat het toestel bepaalde DATA CD's/
DATA DVD's die zijn gemaakt in de indeling Packet
Write niet kan afspelen.
45NL
Naar de volgende of de vorige
pagina gaan
MAPLIJST
SUMMER 2003
NEW YEAR'S DAY
MY FAVOURITES
Druk op
/
.
Terugkeren naar de vorige
weergave
Druk op O RETURN.
2
3
Het afspelen stoppen
Druk op X/x om de map te selecteren
die u wilt afspelen.
Druk op H.
Het toestel begint de geselecteerde map af
te spelen.
Zie "Een DivX-videobestand selecteren"
(pagina 46) voor het selecteren van DivXvideobestanden.
Naar de volgende of de vorige
pagina gaan
Druk op
/
.
Het display uitschakelen
Druk herhaaldelijk op DVD MENU.
Het afspelen stoppen
Druk op x.
Een DivX-videobestand
selecteren
1
Druk op
na stap 2 van "Een map
selecteren".
De lijst van bestanden in de map wordt
weergegeven.
BESTANDSLIJST
MY FAVOURITES
HAWAII 2004
VENUS
2
Druk op X/x om een bestand te
selecteren en druk op
.
Het geselecteerde bestand wordt
afgespeeld.
46NL
Druk op x.
Het volgende of het vorige DivXvideobestand afspelen zonder de
bovenstaande lijst met
bestanden in te schakelen
U kunt het volgende of het vorige DivXvideobestand in dezelfde map selecteren door op
>/. te drukken.
U kunt het eerste bestand van de volgende map
ook selecteren door op > te drukken tijdens
het afspelen van het laatste bestand uit de
huidige map. Merk op dat u niet kunt terugkeren
naar de vorige map door op . te drukken.
Om terug te keren naar de vorige map, selecteert
u die in de maplijst.
Tip
• Als het aantal keer dat de DivX-videobestanden
kunnen worden afgespeeld vooraf is ingesteld, kunt u
ze zo vaak afspelen als dit vooraf ingestelde nummer.
De volgende handelingen worden geteld:
– wanneer het toestel wordt uitgeschakeld.
– wanneer een ander bestand wordt afgespeeld.
– wanneer de disc-lade wordt geopend.
Weergave van de disc
beperken
[A/V SYNC]
[KINDERBEVEILIGING]
Wanneer het geluid niet tegelijkertijd wordt
weergegeven met het beeld, kunt u de vertraging
tussen beeld en geluid regelen.
Voor de weergave van sommige DVD VIDEO's
kan bijvoorbeeld een leeftijdsbeperking worden
ingesteld. Scènes kunnen zijn vergrendeld of
vervangen door andere scènes.
U kunt het beperken van de weergave instellen
door een wachtwoord te registeren. Wanneer u
de functie [KINDERBEVEILIGING]
inschakelt, moet u het wachtwoord invoeren om
beperkte discs af te spelen.
1
Druk op
DISPLAY.
Het bedieningsmenuscherm verschijnt op
het tv-scherm.
2
Druk op X/x om
[A/V SYNC] te
selecteren en druk vervolgens op
.
De opties voor [A/V SYNC] worden
weergegeven.
3
Druk op X/x om een instelling te
selecteren.
• [UIT]: uit.
• [AAN]: u kunt het verschil tussen het
beeld en geluid aanpassen.
4
Druk op
.
1
2
Disc
De vertraging tussen
beeld en geluid regelen
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/–
tot "DVD" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Druk op
DISPLAY met het toestel in
de stopstand.
Het bedieningsmenuscherm verschijnt op
het tv-scherm.
3
Opmerking
• [A/V SYNC] werkt misschien niet, afhankelijk van
het ingangssignaal.
Druk op X/x om
[INSTELLING]
te selecteren en druk vervolgens op
.
De opties voor [INSTELLING] worden
weergegeven.
4
Druk op X/x om [VOLLEDIG] te
selecteren en druk vervolgens op
.
Het instelscherm verschijnt.
5
Druk op X/x om
[SYSTEEMINSTELLING] te selecteren
en druk vervolgens op
.
De opties voor [SYSTEEMINSTELLING]
worden weergegeven.
6
Druk op X/x om [KINDERBEVEILIGING
t] te selecteren en druk vervolgens
op
.
x Als u nog geen wachtwoord hebt
ingevoerd
Het scherm voor het registreren van een
nieuw wachtwoord verschijnt.
47NL
11 Druk op X/x om het gewenste niveau te
selecteren en druk vervolgens op
KINDERBEVEILIGING
Voer een nieuw 4-cijferig wachtwoord
in en druk vervolgens op ENTER .
Voer een 4-cijferig wachtwoord in met de
cijfertoetsen en druk vervolgens op .
Het wachtwoordbevestigingsscherm
verschijnt.
x Als u al een wachtwoord hebt
geregistreerd
7
De functie
[KINDERBEVEILIGING]
uitschakelen
Zet [NIVEAU] op [UIT] in stap 11.
Een disc afspelen waarvoor
[KINDERBEVEILIGING] is
ingesteld
Het wachtwoordinvoerscherm verschijnt.
1
Voer het 4-cijferige wachtwoord
(opnieuw) in met de cijfertoetsen en
druk vervolgens op
.
2
Opmerking
• Bij het afspelen van discs zonder
[KINDERBEVEILIGING] kan met dit toestel de
weergave niet worden beperkt.
• Bij sommige discs kan u worden gevraagd het
kinderbeveiligingsniveau te wijzigen tijdens het
afspelen van de disc. Voer in dit geval uw
wachtwoord in en wijzig vervolgens het niveau.
Wanneer Afspelen hervatten wordt gestopt, wordt het
vorige niveau hersteld.
UIT
USA
NIVEAU:
STANDAARD:
WIJZIG WACHTWOORD:
Druk op X/x om [STANDAARD] te
selecteren en druk vervolgens op
.
De gekozen items voor [STANDAARD]
worden weergegeven.
Druk op X/x om een geografisch
gebied als beperking te selecteren en
druk vervolgens op
.
Het gebied wordt geselecteerd.
Wanneer u [ANDERE t] selecteert, moet
u een standaardcode opgeven in de tabel
van de "Codelijst kinderbeveiliging"
(pagina 107) met behulp van de
cijfertoetsen.
10 Druk op X/x om [NIVEAU] te selecteren
en druk vervolgens op
Tip
• Als u uw wachtwoord bent vergeten, verwijdert u de
disc en herhaalt u stap 1 tot en met 7 van "Weergave
van de disc beperken" (pagina 47). Wanneer u wordt
gevraagd uw wachtwoord in te voeren, voert u
"199703" in met de cijfertoetsen en drukt u
vervolgens op
. U wordt gevraagd een nieuw 4cijferig wachtwoord in te voeren. Nadat u een nieuw
4-cijferig wachtwoord hebt ingevoerd, moet u de disc
weer in de eenheid plaatsen en op H drukken. Voer
uw nieuw wachtwoord in wanneer het
wachtwoordinvoerscherm verschijnt.
Het wachtwoord wijzigen
.
De gekozen items voor [NIVEAU] worden
weergegeven.
48NL
Voer het 4-cijferige wachtwoord in met
de cijfertoetsen en druk vervolgens op
.
De weergave start.
KINDERBEVEILIGING
9
Plaats de disc en druk op H.
Het wachtwoordinvoerscherm verschijnt.
Het scherm voor het instellen van het
afspeelbeperkingsniveau verschijnt.
8
.
[KINDERBEVEILIGING] is ingesteld.
Hoe lager de waarde, hoe strenger de
beperking.
1
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/–
tot "DVD" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
2
Druk op
DISPLAY met het toestel in
de stopstand.
Het bedieningsmenuscherm verschijnt op
het tv-scherm.
3
Druk op X/x om
[INSTELLING]
te selecteren en druk vervolgens op
.
4
Druk op X/x om [VOLLEDIG] te
selecteren en druk vervolgens op
Opmerking
.
Het instelscherm verschijnt.
5
Druk op X/x om
[SYSTEEMINSTELLING] te selecteren
en druk vervolgens op
.
De opties voor [SYSTEEMINSTELLING]
worden weergegeven.
6
8
9
• Weergave-instellingen die op de disc zijn
opgeslagen, hebben voorrang op de instellingen via
het instelscherm en niet alle beschreven functies zijn
beschikbaar.
1
2
Druk op X/x om [KINDERBEVEILIGING
t] te selecteren en druk vervolgens
op
.
Het wachtwoordinvoerscherm verschijnt.
7
U kunt diverse beeld- en geluidsinstellingen
verrichten.
De weergegeven items verschillen afhankelijk
van het landmodel.
Voer het 4-cijferige wachtwoord in met
de cijfertoetsen en druk vervolgens op
.
10 Voer een nieuw 4-cijferig wachtwoord
in met de cijfertoetsen en druk
vervolgens op
.
11 Om uw wachtwoord te bevestigen,
voert u het nogmaals in met de
cijfertoetsen en drukt u vervolgens op
.
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/–
tot "DVD" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Druk op
DISPLAY met het toestel in
de stopstand.
Het bedieningsmenuscherm verschijnt op
het tv-scherm.
3
Voer het 4-cijferige wachtwoord in met
de cijfertoetsen en druk vervolgens op
.
Druk op X/x om [WIJZIG
WACHTWOORD t] te selecteren en
druk vervolgens op
.
Disc
De opties voor [INSTELLING] worden
weergegeven.
Het instelscherm
gebruiken
Druk op X/x om
[INSTELLING]
te selecteren en druk vervolgens op
.
De opties voor [INSTELLING] worden
weergegeven.
4
Druk op X/x om [VOLLEDIG] te
selecteren en druk vervolgens op
.
Het instelscherm verschijnt.
5
Druk op X/x om een instelitem te
selecteren en druk vervolgens op
•
•
•
•
•
•
.
[TAALKEUZE] (pagina 50)
[VIDEO-INSTELLING] (pagina 51)
[HDMI-INSTELLING] (pagina 51)
[AUDIO INSTELLING] (pagina 53)
[SYSTEEMINSTELLING] (pagina 54)
[LUIDSPREKER] (pagina 54)
Als u zich vergist bij het invoeren
van het wachtwoord
Druk op C voordat u op
juiste nummer in.
drukt en voer het
49NL
Voorbeeld: [VIDEO-INSTELLING]
Gekozen item
VIDEO-INSTELLING
TV TYPE:
LINE:
PAUZESTAND:
16:9
VIDEO
AUTO
Alle instellingen van
[INSTELLING] herstellen
Zie "De standaard [INSTELLING]-instellingen
herstellen" (pagina 88) om alle instellingen van
[INSTELLING] te herstellen.
De taal voor schermweergave
en geluid kiezen
Instelitems
6
[TAALKEUZE]
Druk op X/x om een item te selecteren
en druk op
.
Stel de taal in voor schermdisplay of geluid.
De opties voor het geselecteerde item
worden weergegeven.
Voorbeeld: [TV TYPE]
VIDEO-INSTELLING
TV TYPE:
LINE:
PAUZESTAND:
TAALKEUZE
SCHERMDISPL.:
MENU:
GELUID:
ONDERTITELING:
ENGELS
ENGELS
ORIGINEEL
ALS GELUID
16:9
16:9
OFF
4:3 LETTERFULL
BOX
AUTO
4:3 PAN&SCAN
Opties
x [SCHERMDISPL.] (schermdisplay)
U kunt de taal voor het tv-scherm kiezen.
7
Druk op X/x om een instelling te
selecteren en druk op
.
De instelling wordt geselecteerd en
geactiveerd.
Voorbeeld: [4:3 LETTER BOX]
VIDEO-INSTELLING
TV TYPE:
LINE:
PAUZESTAND:
4:3 LETTER BOX
VIDEO
AUTO
Gekozen instelling
Opmerking
• Wanneer u het toestel na het herstellen weer
inschakelt en er geen disc in de eenheid is geplaatst,
verschijnt het begeleidingsbericht op het tv-scherm.
Als u de snelle instelling wilt uitvoeren (pagina 22),
drukt u op
. Druk op CLEAR om terug te keren
naar het normale scherm.
x [MENU] (alleen DVD VIDEO)
U kunt de taal kiezen voor het disc-menu.
x [GELUID] (alleen DVD VIDEO)
U kunt de taal van het geluid kiezen.
Als u [ORIGINEEL] kiest, wordt de
voorkeurtaal op de disc gekozen.
x [ONDERTITELING] (alleen DVD VIDEO)
U kunt de taal van de ondertitels op de DVD
VIDEO kiezen.
Wanneer u [ALS GELUID] kiest, verandert de
taal voor de ondertiteling mee met de taal van
het geluid.
Opmerking
• Wanneer u onder [MENU], [GELUID] of
[ONDERTITELING] een taal kiest die niet op de
DVD VIDEO staat, wordt automatisch één van de
opgenomen talen gekozen (afhankelijk van de disc
kan het zijn dat de taal niet automatisch wordt
geselecteerd).
Tip
• Wanneer u [ANDERE t] kiest in [MENU],
[GELUID] of [ONDERTITELING] moet u een
50NL
taalcode uit "Taalcodelijst" (pagina 107) kiezen en
invoeren met de cijfertoetsen.
Beeldinstellingen
x [LINE]
[VIDEO-INSTELLING]
16:9
VIDEO
AUTO
U kunt de uitvoermethode selecteren voor
videosignalen van de EURO AV T OUTPUT
(TO TV)-aansluiting op het achterpaneel van de
eenheid.
Disc
Selecteer de instellingen van de aangesloten tv.
VIDEO-INSTELLING
TV TYPE:
LINE:
PAUZESTAND:
Opmerking
• Bij sommige DVD's kan [4:3 LETTER BOX]
automatisch worden gekozen in plaats van [4:3
PAN&SCAN] en omgekeerd.
[VIDEO]: het toestel voert videosignalen uit.
[RGB]: het toestel voert RGB-signalen uit.
Opmerking
x [TV TYPE]
U kunt de breedte-/hoogteverhouding van de
aangesloten tv selecteren.
[16:9]: selecteer deze instelling wanneer u een
breedbeeld-tv of een tv met breedbeeldfunctie
aansluit.
• Als uw tv niet compatibel is met RGB-signalen,
verschijnt er geen beeld op uw televisiescherm, zelfs
niet als u [RGB] selecteert. Raadpleeg de
bijgeleverde gebruiksaanwijzing van uw tv.
• U kunt [RGB] niet selecteren terwijl de HDMIindicator brandt. [RGB] schakelt automatisch over
naar [VIDEO] wanneer u een aangesloten HDMItoestel inschakelt.
x [PAUZESTAND] (alleen DVD VIDEO/DVDR/DVD-RW)
U kunt het beeld in de pauzestand selecteren.
[4:3 LETTER BOX]: selecteer deze instelling
wanneer u een tv met 4:3-scherm aansluit. Toont
een breed beeld met zwarte stroken aan de
boven- en onderkant van het tv-scherm.
[AUTO]: het beeld, inclusief bewegende
elementen, wordt zonder trillingen
weergegeven. Kies normaal deze instelling.
[BEELD]: het beeld, inclusief statische
elementen, wordt met hoge resolutie
weergegeven.
HDMI-instellingen
[HDMI-INSTELLING]
[4:3 PAN&SCAN]: selecteer deze instelling
wanneer u een tv met 4:3-scherm aansluit. Het
toestel toont automatisch het brede beeld op het
volledige scherm en het overtollige gedeelte
wordt bijgesneden.
HDMI-INSTELLING
AUTO(1920x1080p)
HDMI-RESOLUTIE:
CONTROLE VOOR HDMI:
UIT
VOLUMELIMIET:
NIVEAU2
YCBCR
YCBCR/RGB(HDMI):
GELUID(HDMI):
UIT
JPEG-RESOLUTIE: STANDAARD-DEF.
51NL
x [HDMI-RESOLUTIE]
U kunt het type videosignaal selecteren dat
wordt uitgevoerd vanuit de HDMI OUTaansluiting. Zie "Het type videosignaal dat
wordt uitgevoerd via de HDMI OUT-aansluiting
selecteren" (pagina 24) voor meer informatie.
[AUTO (1920 × 1080p)]: het toestel voert het
optimale videosignaal uit voor de aangesloten
tv.
[1920 × 1080i]: het toestel voert 1920 × 1080i*
videosignalen uit.
[1280 × 720p]: het toestel voert 1280 × 720p*
videosignalen uit.
[720 × 480p]**: het toestel voert 720 × 480p*
videosignalen uit.
* i: interlace, p: progressive
** Afhankelijk van het model per land kan [720 × 480/
576p] verschijnen.
x [CONTROLE VOOR HDMI]
U kunt de functie [CONTROLE VOOR HDMI]
in- of uitschakelen. Deze functie is beschikbaar
wanneer u het toestel en de tv aansluit met een
HDMI-kabel. Zie "De functie Controle voor
HDMI gebruiken voor "BRAVIA" Sync"
(pagina 61) voor meer informatie.
[UIT]: uit.
[AAN]: aan. Het is mogelijk afwisselend te
werken met de componenten die via een HDMIkabel zijn verbonden.
Opmerking
• Wanneer u [AAN] instelt zonder de HDMIaansluiting van de tv, verschijnt [Controleer de
HDMI-verbinding.] en kunt u [AAN] niet instellen.
x [VOLUMELIMIET]
Als u via het tv-menu of door te drukken op
THEATRE de uitvoermethode van de tv wijzigt
naar de systeemluidspreker, wordt de
geluidscontrole van het systeem (pagina 63)
geactiveerd en kan luid geluid worden
uitgevoerd afhankelijk van het volumeniveau
van het toestel. U kunt dit voorkomen door het
maximale volumeniveau te beperken.
52NL
[NIVEAU3]: maximaal volumeniveau wordt
ingesteld op 10.
[NIVEAU2]: maximaal volumeniveau wordt
ingesteld op 15.
[NIVEAU1]: maximaal volumeniveau wordt
ingesteld op 20.
[UIT]: uit.
Opmerking
• Deze functie is alleen beschikbaar wanneer
[CONTROLE VOOR HDMI] is ingesteld op [AAN].
x [YCBCR/RGB (HDMI)]
U kunt het type HDMI-signaal selecteren dat
wordt uitgevoerd vanuit de HDMI OUTaansluiting.
[YCBCR]: het toestel voert YCBCR-signalen uit.
[RGB]: het toestel voert RGB-signalen uit.
Opmerking
• Als het beeld wordt verstoord, moet u [YCBCR] op
[RGB] zetten.
• Als de HDMI OUT-aansluiting is aangesloten op een
component met een DVI-aansluiting, worden er
automatisch [RGB]-signalen uitgevoerd, zelfs als u
[YCBCR] kiest.
x [GELUID (HDMI)]
U kunt de status selecteren van de audio-uitgang
van de HDMI OUT-aansluiting.
[UIT]: het geluid wordt niet uitgevoerd vanuit
de HDMI OUT-aansluiting.
[AAN]: het toestel voert audiosignalen uit door
Dolby Digital, DTS of 96 kHz/24 bit PCMsignalen om te zetten in 48 kHz/16 bit PCM.
Opmerking
• Als u de eenheid met de tv verbindt met behulp van
een HDMI-kabel terwijl [AAN] is geselecteerd,
worden [AUDIO DRC], [A/V SYNC], DYNAMIC
BASS, "DEC. MODE" en de geluidsmodus niet
toegepast op het geluid van de tv.
• Wanneer u de functie instelt op iets anders dan
"DVD", voert het systeem het geluid niet uit via de
HDMI OUT-aansluiting, zelfs wanneer u [GELUID
(HDMI)] op [AAN] hebt ingesteld.
x [JPEG-RESOLUTIE]
U kunt de resolutie selecteren van de uitvoer van
JPEG-beeldbestanden via de HDMI OUTaansluiting.
Opmerking
• [JPEG-RESOLUTIE] is alleen beschikbaar wanneer
u [TV TYPE] bij [VIDEO-INSTELLING] instelt op
[16:9] en u [HDMI-RESOLUTIE] bij [HDMIINSTELLING] instelt op een andere waarde dan [720
× 480p] of [720 × 480/576p].
] of [(1920 × 1080i)
• U kunt [(1920 × 1080i) HD
HD] alleen selecteren wanneer u [HDMIRESOLUTIE] bij [HDMI-INSTELLING] instelt op
[1920 × 1080i].
] of [(1920 × 1080i)
• Als u [(1920 × 1080i) HD
HD ] selecteert, verschijnt het volgende beeld na het
zwarte scherm.
• HDMI-signaal stopt tijdelijk wanneer:
– het toestel een DATA CD of een DATA DVD
laadt of uitwerpt.
– u een USB-apparaat aansluit of loskoppelt.
Geluidsinstellingen
[AUDIO INSTELLING]
[ID]
U kunt het identificatienummer van het toestel
instellen.
[KOPPELEN]
U kunt het toestel koppelen aan een S-AIR-subapparaat, zoals een surroundversterker of
S-AIR-ontvanger.
x [LUIDSPREKEROPST.]
U kunt de positie van de luidsprekers selecteren
voor een beter surround geluid. Zie "Optimaal
surround geluid voor een ruimte" (pagina 81)
voor meer informatie.
Disc
[STANDAARD-DEF.
]: het toestel voert
standaardresolutie uit met een zwarte kader.
[HD
]: het toestel voert HD-resolutie uit met
een zwarte kader.
[HD]: het toestel voert de HD-resolutie uit
zonder een zwarte kader.
]: het toestel voert HD[(1920 × 1080i) HD
resolutie van volledige grootte uit met een
zwarte kader.
[(1920 × 1080i) HD]: het toestel voert HDresolutie van volledige groottte uit zonder een
zwarte kader.
x [AUTOKALIBRATIE]
U kunt de juiste instellingen automatisch
kalibreren. Zie "De juiste instellingen
automatisch kalibreren" (pagina 82) voor meer
informatie.
x [AUDIO DRC] (alleen DVD VIDEO)
U kunt het dynamische bereik van het geluid
comprimeren. [AUDIO DRC] is handig om 's
nachts films te bekijken met laag volume.
[UIT]: geen compressie van het dynamische
bereik.
[STANDAARD]: het toestel geeft de
soundtrack weer met het oorspronkelijke
dynamische bereik, zoals het door de
opnametechnicus bedoeld werd.
[MAX]: het toestel comprimeert het dynamische
bereik volledig.
Opmerking
AUDIO INSTELLING
S-AIR-INSTELLING:
LUIDSPREKEROPST.:
AUTOKALIBRATIE:
AUDIO DRC:
MUZIEKSTUKKEUZE:
• [AUDIO DRC] werkt alleen bij Dolby Digital.
UIT
UIT
x [S-AIR-INSTELLING]
U kunt de S-AIR-instelling bepalen. Zie "Een
S-AIR-product gebruiken" (pagina 74) voor
meer informatie.
x [MUZIEKSTUKKEUZE] (alleen DVD
VIDEO)
U kunt de soundtrack met het grootste aantal
kanalen voorrang geven bij het afspelen van een
DVD VIDEO met verschillende
geluidsindelingen (PCM, DTS, Dolby Digital of
MPEG-audio).
[UIT]: uit.
[AUTO]: het toestel selecteert automatisch de
soundtrack volgens de prioriteit.
53NL
Opmerking
• Wanneer u het item instelt op [AUTO] kan de taal
veranderen. De instelling [MUZIEKSTUKKEUZE]
heeft een hogere prioriteit dan de [GELUID]instellingen onder [TAALKEUZE] (pagina 50).
(Afhankelijk van de disc werkt deze functie mogelijk
niet.)
• Als PCM, DTS, Dolby Digital sound en MPEG-audio
evenveel kanalen hebben, kiest het toestel PCM,
DTS, Dolby Digital sound en MPEG-audio in deze
volgorde.
Andere instellingen
[SYSTEEMINSTELLING]
SYSTEEMINSTELLING
AAN
SCHERMBEVEILIGING:
HOESBEELD
ACHTERGROND:
KINDERBEVEILIGING:
Registratie code
DivX:
MULTI-DISC RESUME:
AAN
HERSTELLEN:
x [KINDERBEVEILIGING]
U kunt de weergavebeperkingen instellen. Zie
"Weergave van de disc beperken" (pagina 47)
voor meer informatie.
x [DivX]
U kunt de registratiecode voor dit toestel
weergeven.
Raadpleeg voor meer informatie
http://www.divx.com op het internet.
x [MULTI-DISC RESUME] (alleen DVD
VIDEO/VIDEO CD)
U kunt de functie [MULTI-DISC RESUME] inof uitschakelen.
[AAN]: het toestel slaat de hervatpunten op in
het geheugen voor maximaal 10 discs.
[UIT]: het toestel slaat de hervatpunten niet op
in het geheugen. Het afspelen wordt alleen
hervat bij het hervatpunt voor de huidige disc in
de eenheid.
x [HERSTELLEN]
x [SCHERMBEVEILIGING]
U kunt voorkomen dat het scherm beschadigd
wordt (spookbeelden). Druk op een knop (bv.
H) om de schermbeveiliging te annuleren.
[AAN]: het schermbeveiligingsbeeld verschijnt
wanneer u het systeem gedurende ongeveer 15
minuten niet bedient.
[UIT]: uit.
x [ACHTERGROND]
U kunt de achtergrondkleur of het
achtergrondbeeld voor het tv-scherm kiezen.
[HOESBEELD]: het hoesbeeld (stilstaand
beeld) verschijnt alleen wanneer het is
opgenomen op de disc (CD-EXTRA,
enzovoort). Als er geen hoesbeeld op de disc
staat, verschijnt het [GRAFISCH] beeld.
[GRAFISCH]: er verschijnt een vooraf ingesteld
beeld dat in het toestel is opgeslagen.
[BLAUW]: blauwe achtergrond.
[ZWART]: zwarte achtergrond.
54NL
U kunt de andere instellingen dan
[KINDERBEVEILIGING] van [INSTELLING]
herstellen naar de standaardinstellingen. Zie "De
standaard [INSTELLING]-instellingen
herstellen" (pagina 88) voor meer informatie.
Luidsprekerinstellingen
[LUIDSPREKER]
Voor een optimaal surround geluid, moet u de
luidsprekers aansluiten en hun afstand tot uw
luisterpositie instellen. Stel vervolgens
luidsprekervolume en -balans in op hetzelfde
niveau aan de hand van de testtoon.
Opmerking
• U kunt [LUIDSPREKER] niet gebruiken wanneer u
een hoofdtelefoon aansluit op de eenheid of de
surroundversterker.
LUIDSPREKER
VERBINDING:
AFSTAND(VOOR):
AFSTAND(SURROUND):
NIVEAU(VOOR):
NIVEAU(SURROUND):
TEST
TOON:
VOOR:
MIDDEN:
SURROUND:
SUBWOOFER:
JA
JA
JA
JA
A
Disc
x [VERBINDING]
Als u geen middenluidsprekers of surround
luidsprekers aansluit, moet u de parameters voor
[MIDDEN] en [SURROUND] instellen. De
instellingen van voorluidsprekers en subwoofer
zijn vastgelegd en kunnen niet worden
gewijzigd.
[VOOR]
[JA]
[MIDDEN]
[JA]: kies normaal deze instelling.
[GEEN]: kies deze instelling wanneer geen
middenluidspreker is aangesloten.
[SURROUND]
[JA]: kies normaal deze instelling.
[GEEN]: kies deze instelling wanneer geen
surround luidspreker is aangesloten.
[SUBWOOFER]
[JA]
Opmerking
• Wanneer u de instelling [VERBINDING] wijzigt,
blijft de instelling [STANDAARD] van
[LUIDSPREKEROPST.] dezelfde, maar de andere
instellingen van [LUIDSPREKEROPST.] keren
terug naar [STANDAARD].
[L/R] 3,0 m3): de afstand van de
voorluidsprekers instellen.
[MIDDEN] 3,0 m3)4): de afstand van de
middenluidspreker instellen (tot 1,6 meter
dichter bij de voorluidsprekers).
1)
0,9 tot 6,9 meter voor Noord-Amerikaanse modellen.
2)
0,0 tot 6,9 meter voor Noord-Amerikaanse modellen.
3)Bij het verrichten van de snelle instelling (pagina
22)
worden de standaardinstellingen gewijzigd.
4)Dit
item verschijnt wanneer u [MIDDEN] bij
[VERBINDING] instelt op [JA].
x [AFSTAND (SURROUND)]
Wanneer u de surround luidsprekers verplaatst,
dient u de parameters in te stellen voor de
afstand (B) van de luisterpositie tot de
luidsprekers.
U kunt de parameters instellen tussen 0,0 en 7,0
meter1).
x [AFSTAND (VOOR)]
Wanneer u de voorluidsprekers en de
middenluidspreker verplaatst, dient u de
parameters in te stellen voor de afstand (A) van
de luisterpositie tot de luidsprekers.
U kunt de parameters instellen tussen 1,0 en 7,0
meter1) voor de voorluidsprekers en tussen 0,0
en 7,0 meter2) voor de middenluidspreker.
B
55NL
[L/R] 3,0 m2)3): de afstand van de surround
luidspreker instellen (tot 5,0 meter dichter bij de
voorluidsprekers).
1)0,0
tot 6,9 meter voor Noord-Amerikaanse modellen.
2)Bij het verrichten van de snelle instelling (pagina
22)
worden de standaardinstellingen gewijzigd.
3)
Dit item verschijnt wanneer u [SURROUND] bij
[VERBINDING] instelt op [JA].
Opmerking
• Als niet alle voorluidsprekers en surround
luidsprekers op een gelijke afstand van uw
luisterpositie zijn geplaatst, stel dan de afstand in
volgens de dichtstbijzijnde luidspreker.
• Plaats de surround luidsprekers niet verder van uw
luisterpositie dan de voorluidsprekers.
• De instelling [AFSTAND] kan mogelijk niet werken
afhankelijk van het ingangssignaal.
x [NIVEAU (VOOR)]
U kunt het geluidsniveau van de
voorluidsprekers, middenluidspreker en
subwoofer aanpassen. U kunt de parameters
instellen van –6,0 dB tot 0 dB voor [L/R] en van
–6,0 dB tot +6,0 dB voor [MIDDEN] en
[SUBWOOFER]. Zorg ervoor dat [TEST
TOON] op [AAN] staat.
x [TEST TOON]
De luidsprekers produceren een testtoon om
[NIVEAU (VOOR)] en [NIVEAU
(SURROUND)] te regelen.
[UIT]: de luidsprekers produceren geen
testtoon.
[AAN]: bij het regelen van het niveau
produceert elke luidspreker achtereenvolgens de
testtoon. Wanneer u een item onder
[LUIDSPREKER] kiest, produceert elke
luidspreker achtereenvolgens een testtoon.
Pas het geluidsniveau als volgt aan.
1
2
3
4
5
Stel de [TEST TOON] in op [AAN].
Druk herhaaldelijk op C/X/x/c om de
gewenste luidspreker en het gewenste
niveau te selecteren.
Druk op
.
Herhaal stap 1 tot 3.
Druk herhaaldelijk op C/X/x/c om
[TEST TOON] in te stellen op [UIT]
nadat u het luidsprekerniveau hebt
aangepast.
Opmerking
[L/R] 0,0 dB: het niveau van de
voorluidsprekers instellen.
[MIDDEN] 0,0 dB*: het niveau van de
middenluidspreker instellen.
[SUBWOOFER] +2,0 dB: het niveau van de
subwoofer instellen.
* Dit item verschijnt wanneer u [MIDDEN] bij
[VERBINDING] instelt op [JA].
x [NIVEAU (SURROUND)]
U kunt het geluidsniveau van de surround
luidsprekers aanpassen. U kunt de parameter
instellen tussen –6,0 dB en +6,0 dB. Zorg ervoor
dat [TEST TOON] op [AAN] staat.
[L/R] 0,0 dB*: het niveau van de surround
luidsprekers instellen.
* Dit item verschijnt wanneer u [SURROUND] bij
[VERBINDING] instelt op [JA].
56NL
• De testtoonsignalen worden niet uitgevoerd via de
HDMI OUT-aansluiting.
Tip
• Draai aan de VOLUME-regelaar op de eenheid of
druk op VOLUME +/– op de afstandsbediening om
het volume van alle luidsprekers tegelijk aan te
passen.
• Om terug te keren naar de standaardinstelling bij het
wijzigen van een instelling, selecteert u het item en
drukt u op CLEAR. Merk op dat alleen de instelling
[VERBINDING] niet terugkeert naar de
standaardinstelling.
Tuner
Radiozenders vooraf
instellen
U kunt 20 FM-radiozenders en 10 AMradiozenders vooraf instellen. Zet het volume
helemaal dicht alvorens af te stemmen.
• U kunt de tunerfunctie gebruiken door het volgende
beeld op het tv-scherm te bekijken.
Huidige zender
Huidige band en vooraf
ingesteld nummer
FM
FM 10 : 88.00 MHz
SONY RADIO
7
Druk op
.
"COMPLETE" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel en de
zender wordt opgeslagen.
8
9
Herhaal stap 2 tot en met 7 om andere
zenders op te slaan.
Tuner
Tip
Tip
• U kunt de gewenste preselectienummer
selecteren met behulp van de cijfertoetsen.
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu wordt uitgeschakeld.
Een vooraf ingesteld nummer
wijzigen
Selecteer het gewenste vooraf ingestelde
nummer door op PRESET +/– te drukken
(pagina 58), en voer vervolgens stap 3 uit.
Zendernaam
1
2
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/–
tot "TUNER FM" of "TUNER AM"
verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
Houd TUNING +/– ingedrukt tot het
scannen begint.
Het scannen stopt wanneer op een zender
wordt afgestemd. "TUNED" en "ST" (voor
stereoprogramma's) verschijnen in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
3
4
5
Druk op SYSTEM MENU.
Druk herhaaldelijk op X/x tot
"MEMORY" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Druk op
of c.
Een vooraf ingesteld nummer verschijnt in
het uitleesvenster op het voorpaneel.
6
Druk op X/x om het gewenste vooraf
ingestelde nummer te selecteren.
57NL
Luisteren naar de radio
Sla eerst radiozenders op in het geheugen van
het toestel (zie "Radiozenders vooraf instellen"
(pagina 57)).
1
2
4
Druk op
.
Tip
• Richt de aangesloten antennes om de ontvangst te
verbeteren.
Als een FM-programma wordt
verstoord
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/–
tot "TUNER FM" of "TUNER AM"
verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
Als een FM-programma wordt verstoord, kunt u
kiezen voor mono-ontvangst. Het stereo-effect
valt weg maar de ontvangst is beter.
Er wordt afgestemd op de zender die het
laatst werd ontvangen.
1
2
Druk herhaaldelijk op PRESET +/– om
de vooraf ingestelde zender te
selecteren.
Druk op SYSTEM MENU.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "FM
MODE" verschijnt in het uitleesvenster
op het voorpaneel.
Telkens als u op de toets drukt, stemt het
toestel af op een vooraf ingestelde zender.
Tip
• U kunt de vooraf ingestelde zender selecteren
met behulp van de cijfertoetsen.
3
Regel het volume door op VOLUME +/–
te drukken.
De radio uitzetten
Druk op "/1.
3
4
Luisteren naar radiozenders
waarvan u de frequentie kent
1
2
3
58NL
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/–
tot "TUNER FM" of "TUNER AM"
verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
Druk op D.TUNING.
Gebruik de cijfertoetsen om de
frequenties te selecteren.
of c.
Druk op X/x om "MONO" te selecteren.
• "STEREO": het standaard stereogeluid.
• "MONO": mono-ontvangst.
5
Druk op
.
De instelling wordt aangepast.
6
Luisteren naar radiozenders die
niet vooraf zijn ingesteld
Maak gebruik van handmatig of automatisch
afstemmen in stap 2.
Druk herhaaldelijk op TUNING +/– om
handmatig af te stemmen.
Houd voor de automatische afstemming
TUNING +/– ingedrukt. Het automatisch
afstemmen stopt automatisch wanneer het
toestel een radiozender ontvangt. Om het
automatisch afstemmen handmatig te stoppen,
drukt u op TUNING +/– of x.
Druk op
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu wordt uitgeschakeld.
Vooraf ingestelde zenders
benoemen
U kunt een naam invoeren voor vooraf
ingestelde zenders. Deze namen (bijvoorbeeld
"XYZ") verschijnen in het uitleesvenster op het
voorpaneel wanneer een zender wordt
geselecteerd.
Voor elke vooraf ingestelde zender kan slechts
één naam worden ingevoerd.
Opmerking
• U kunt geen naam invoeren voor vooraf ingestelde
zenders van het Radio Data System (RDS)
(pagina 60).
1
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/–
tot "TUNER FM" of "TUNER AM"
verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
Er wordt afgestemd op de zender die het
laatst werd ontvangen.
2
3
4
Druk op SYSTEM MENU.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "NAME
IN" verschijnt in het uitleesvenster op
het voorpaneel.
Druk op
of c.
Geef een naam met behulp van C/X/x/
c.
U kunt een radiozender benoemen met
letters, cijfers en andere symbolen.
Als u zich hebt vergist
Druk herhaaldelijk op C/c tot het teken dat
u wilt wijzigen knippert en druk vervolgens
op X/x om het juiste teken te selecteren.
Als u een teken wilt wissen, drukt u
herhaaldelijk op C/c tot het teken dat u wilt
wissen knippert en vervolgens drukt u op
CLEAR.
Druk op
.
"COMPLETE" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel en de naam
van het station wordt opgeslagen.
8
Druk op DISPLAY.
Telkens als u op DISPLAY drukt, verandert het
scherm:
1 t 2 t .... t 1 t ....
Druk op X/x om een teken te selecteren en
druk vervolgens op c om de cursor naar de
volgende positie te verplaatsen.
7
Als het toestel is ingesteld op "TUNER FM" of
"TUNER AM", kunt u de frequentie controleren
in het uitleesvenster op het voorpaneel.
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu wordt uitgeschakeld.
Tuner
5
6
Druk herhaaldelijk op PRESET +/– om
de vooraf ingestelde zender te
selecteren die u wilt benoemen.
De zendernaam of frequentie
bekijken in het uitleesvenster
op het voorpaneel
x "TUNER FM"
Als de zendernaam is ingesteld
1 Zendernaam
Bijv. "SONY RADIO"
2 Frequentie
Bijv. "FM1 87.50"
3 De instelling "FM MODE"
Bijv. "STEREO"
Als de zendernaam niet is ingesteld
1 Frequentie
Bijv. "FM1 87.50"
2 De instelling "FM MODE"
Bijv. "STEREO"
x "TUNER AM"
Als de zendernaam is ingesteld
1 Zendernaam
Bijv. "SONY RADIO"
2 Frequentie
Bijv. "AM1 576"
Als de zendernaam niet is ingesteld
1 Frequentie
Bijv. "AM1 576"
Opmerking
• Het toestel keert na enkele seconden terug naar het
originele uitleesvenster.
59NL
Het Radio Data System
gebruiken (RDS)
Wat is het Radio Data System?
Het Radio Data System (RDS) is een zenddienst
die ervoor zorgt dat radiozenders bijkomende
informatie samen met het gebruikelijke
programmasignaal kunnen verzenden. Deze
tuner beschikt over handige RDS-functies, zoals
de weergave van de zendernaam. RDS is alleen
beschikbaar voor FM-zenders.*
Opmerking
• Het is mogelijk dat RDS niet goed werkt wanneer de
zender waarop u hebt afgestemd het RDS-signaal niet
goed verzendt of wanneer de signaalsterkte zwak is.
* Niet alle FM-zenders hebben een RDS-dienst of een
gelijkaardige dienst. Als u het RDS-systeem niet
goed kent, raadpleeg dan uw plaatselijke
radiozenders voor meer informatie over de RDSdiensten in uw streek.
RDS-uitzendingen ontvangen
Selecteer een zender uit de FM-band.
Wanneer u afstemt op een zender met RDSdiensten, verschijnt de zendernaam* in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
* Als geen RDS-uitzending wordt ontvangen,
verschijnt de zendernaam mogelijk niet in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
60NL
Opmerking
Controle voor HDMI/Extern
geluidsapparaat
De functie Controle voor
HDMI gebruiken voor
"BRAVIA" Sync
Controle voor HDMI is een wederzijdse
controlefunctiestandaard die wordt gebruikt
door CEC (Consumer Electronics Control) voor
HDMI (High-Definition Multimedia Interface).
De functie Controle voor HDMI werkt mogelijk
niet goed in de volgende gevallen:
– Wanneer u dit systeem verbindt met een
component die niet compatibel is met de
functie Controle voor HDMI.
– Een component heeft geen HDMIaansluiting.
Er zijn handige toetsen op de afstandsbediening
van het toestel om de tv te bedienen, zoals
THEATRE, ONE-TOUCH PLAY, TV [/1. Zie
"De tv bedienen met de bijgeleverde
afstandsbediening" (pagina 83) voor meer
informatie en raadpleeg de gebruiksaanwijzing
van de tv.
THEATRE
ONE-TOUCH
PLAY
BRAVIA Sync
TV
De functie Controle voor HDMI
voorbereiden
(Controle voor HDMI - eenvoudige
instelling)
Het toestel is compatibel met de functie
Controle voor HDMI - eenvoudige instelling.
Als de tv compatibel is met de functie Controle
voor HDMI - eenvoudige instelling, kunt u de
functie [CONTROLE VOOR HDMI] op het
toestel automatisch instellen door de tv in te
stellen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van
de tv voor meer informatie.
Als de tv niet compatibel is met de functie
Controle voor HDMI - eenvoudige instelling,
stelt u de functie Controle voor HDMI op het
toestel en de tv handmatig in.
Opmerking
• De weergegeven items verschillen afhankelijk van
het landmodel.
1
2
3
4
Controle voor HDMI/Extern geluidsapparaat
Deze functie is alleen beschikbaar op tv's die
zijn uitgerust met de "BRAVIA" Sync-functie.
Door Sony-componenten aan te sluiten die
compatibel zijn met de functie Controle voor
HDMI met een HDMI-kabel (niet bijgeleverd),
wordt de bediening als volgt vereenvoudigd:
– Theatermodus (pagina 62)
– Afspelen met één druk op de knop (pagina 62)
– Systeem uitschakelen (pagina 63)
– Geluidscontrole van het systeem (pagina 63)
– Volumelimiet (pagina 63)
• Afhankelijk van de aangesloten component, werkt de
functie Controle voor HDMI mogelijk niet.
Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van
de component.
• De functie Controle voor HDMI werkt mogelijk niet
als u een component die niet van Sony is aansluit,
zelfs als de component compatibel is met de functie
Controle voor HDMI.
Zorg ervoor dat het toestel en de tv zijn
verbonden met een HDMI-kabel.
Schakel de tv in en druk op [/1 om het
toestel in te schakelen.
Stel de ingangskeuzeschakelaar van
de tv zo in dat het signaal van het
toestel via de HDMI-invoer op het tvscherm verschijnt.
Stel de functie Controle voor HDMI op
het toestel en de tv in.
Volg de onderstaande stappen voor meer
informatie over het instellen van het toestel.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de tv
voor meer informatie over het instellen van
de tv (afhankelijk van de tv is de functie
Controle voor HDMI standaard
uitgeschakeld).
61NL
De functie [CONTROLE VOOR
HDMI] in-/uitschakelen
1
2
Een DVD bekijken met één druk
op een toets
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/–
tot "DVD" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Druk op
DISPLAY met het toestel in
de stopstand.
Het bedieningsmenuscherm verschijnt op
het tv-scherm.
3
Druk op X/x om
[INSTELLING]
te selecteren en druk vervolgens op
.
De opties voor [INSTELLING] worden
weergegeven.
4
Druk op X/x om [VOLLEDIG] te
selecteren en druk vervolgens op
.
Het instelscherm verschijnt.
5
Druk op X/x om [HDMI-INSTELLING] te
selecteren en druk vervolgens op
.
De opties voor [HDMI-INSTELLING]
worden weergegeven.
6
7
Het afspelen met één druk op de knop werkt ook
wanneer:
– u op A drukt wanneer de disc-lade open is en
H verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
– u de disc-lade sluit door ertegen te duwen.
– u op DVD TOP MENU/DVD MENU drukt
en H verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
– u de functie "DVD" selecteert door te drukken
op FUNCTION +/– en H verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Opmerking
Druk op X/x om [CONTROLE VOOR
HDMI] te selecteren en druk vervolgens
op
.
• Afspelen met één druk op de knop werkt niet wanneer
u op H drukt.
Druk op X/x om de instelling te
selecteren en druk op
.
Het toestel en de tv werken als volgt
(voorbeeld):
• [UIT]: uit.
• [AAN]: aan.
Dit toestel
TV
Wordt ingeschakeld. (als
het nog niet werd
ingeschakeld.)
r
Schakelt over naar de
functie "DVD".
r
Start met de weergave van
de disc en voert geluid uit.
Wordt ingeschakeld. (als
het nog niet werd
ingeschakeld.)
r
Schakelt over naar
HDMI-invoer.
r
Minimaliseert het
geluidsniveau.
(Geluidscontrole van het
systeem)
Opmerking
• Wanneer [Controleer de HDMI-verbinding.] wordt
weergegeven, dient u ervoor te zorgen dat de HDMIverbinding correct is.
De theatermodus gebruiken
(Theatermodus)
Als uw tv compatibel is met de theatermodus,
kunt u genieten van optimale beelden geschikt
voor films, en het geluid wordt automatisch
uitgevoerd via de systeemluidspreker door op
THEATRE te drukken.
62NL
(Afspelen met één druk op de knop)
Door alleen op ONE-TOUCH PLAY te
drukken, wordt de tv ingeschakeld, wordt de
DVD-invoermodus ingesteld en begint het
systeem automatisch een disc af te spelen.
Opmerking
• Zorg ervoor dat de HDMI-aansluiting correct is en
stel [CONTROLE VOOR HDMI] in op [AAN].
• Afhankelijk van de tv wordt het begin van de inhoud
mogelijk niet afgespeeld.
• Afhankelijk van de disc kan het een tijdje duren
vooraleer het afspelen start.
Het toestel en de tv
tegelijkertijd uitschakelen
(Systeem uitschakelen)
Wanneer u de tv uitschakelt met de POWERtoets op de afstandsbediening van de tv of TV [/
1 op de afstandsbediening van het toestel,
wordt het toestel automatisch uitgeschakeld.
Opmerking
Het geluid van de tv weergeven
via de luidsprekers van dit
toestel
(Geluidscontrole van het systeem)
U kunt het geluid van de tv op een eenvoudige
manier weergeven via dit toestel.
Om deze functie te gebruiken, sluit u het toestel
aan op de tv met een audiokabel (niet
bijgeleverd) en een HDMI-kabel (niet
bijgeleverd) (pagina 16).
Wanneer u het toestel instelt op de "TV"-functie
wordt, afhankelijk van de tv, de functie
geluidscontrole van het systeem geactiveerd.
Het geluid van de tv wordt weergegeven via de
luidsprekers van het toestel en het volume van
de luidsprekers van de tv wordt automatisch
geminimaliseerd.
U kunt de geluidscontrole van het systeem als
volgt gebruiken:
• Terwijl u tv kijkt en de functie "TV" van het
toestel wordt ingeschakeld, wordt het geluid
van de tv automatisch uitgevoerd via de
luidsprekers van het toestel.
• U kunt het volume van het toestel regelen met
de afstandsbediening van de tv.
• Als u het toestel uitschakelt of op het toestel
een andere functie dan "TV" activeert, wordt
U kunt de geluidscontrole van het systeem ook
bedienen via het menu van de tv. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de tv voor meer
informatie.
Opmerking
• Als u de tv inschakelt voordat het toestel wordt
ingeschakeld, wordt het geluid van de tv gedurende
een korte periode niet weergegeven.
• Terwijl de tv in de PAP (picture and picture)-modus
is, werkt de functie geluidscontrole van het systeem
niet. Wanneer de tv de PAP-modus verlaat, schakelt
de uitvoermethode van de tv terug naar de modus die
was geactiveerd voor de PAP-modus.
• Als u een tv-programma selecteert tijdens de
weergave van een DVD met het toestel, wordt de
functie "TV" automatisch ingesteld om het geluid van
de tv weer te geven.
• Wanneer u afspelen met één druk op de knop
activeert tijdens het tv kijken, wordt de functie
geluidscontrole van het systeem geactiveerd en wordt
het geluid van de tv gedempt.
• Terwijl u liedjes van een audio-CD opneemt op een
USB-apparaat werkt de functie geluidscontrole van
het systeem niet.
Tip
• U kunt het toestel en de tv-audio digitaal verbinden.
Zie pagina 16 voor meer informatie.
Het maximale volumeniveau
van het toestel instellen
Controle voor HDMI/Extern geluidsapparaat
• Voordat u de functie Systeem uitschakelen gebruikt,
stelt u de functie in op tv-aandrijving. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de tv voor meer informatie.
• Afhankelijk van de status van het toestel (bv. bij een
andere functie dan "DVD" of "TV" of het afspelen
van een CD), wordt het toestel mogelijk niet
automatisch uitgeschakeld.
het geluid van de tv uitgevoerd via de
luidsprekers van de tv.
(Volumelimiet)
Als u via het tv-menu of door te drukken op
THEATRE de uitvoermethode van de tv wijzigt
naar de systeemluidspreker, kan luid geluid
worden uitgevoerd afhankelijk van het
volumeniveau van het toestel. U kunt dit
voorkomen door het maximale volumeniveau te
beperken. Zie "[VOLUMELIMIET]"
(pagina 52) voor meer informatie.
63NL
Audiobestanden/JPEGbeeldbestanden van een
USB-apparaat afspelen
Het USB-apparaat aansluiten
Voorpaneel
U kunt audiobestanden (MP3/WMA/AACbestanden)/JPEG-beeldbestanden afspelen die
zijn opgeslagen op een USB-apparaat, zoals de
digitale muziekspeler of USB-opslagmedium
(niet bijgeleverd), door het USB-apparaat aan te
sluiten op de eenheid.
Raadpleeg "Afspeelbare USB-apparaten"
(supplement) voor een lijst van USB-apparaten
die u op de eenheid kunt aansluiten.
Alleen MP3/WMA/AAC-bestanden* kunnen
door het toestel worden afgespeeld.
* Bestanden met copyrightbeveiliging (Digital Rights
Management) kunnen niet door het toestel worden
afgespeeld.
Opmerking
• Het toestel kan geen WMA/AAC-bestanden op een
DATA CD/DATA DVD afspelen.
Over afspeelbare USB-apparaten
• Gebruik geen andere USB-apparaten dan deze
die worden genoemd in de "Afspeelbare USBapparaten" (supplement). De werking van niet
opgesomde modellen wordt niet gegarandeerd.
• De werking wordt niet gegarandeerd, zelfs niet
wanneer u deze USB-apparaten gebruikt.
• Sommige van deze USB-apparaten worden in
bepaalde gebieden niet verkocht.
• Wanneer u een USB-apparaat formatteert,
zorg er dan voor dat u dit doet met het apparaat
zelf of met een formatteersoftware ontworpen
voor dit apparaat. Doet u dit niet, dan kunt u
mogelijk geen gegevens overzetten van het
USB-apparaat naar dit systeem.
USB-apparaat
Opmerking
• Let op bij het gebruiken van de AUDIO IN/A.CAL
MIC-aansluiting terwijl er een USB-apparaat is
aangesloten, want de ruimte is beperkt.
1
2
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/–
tot "USB" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Sluit een USB-apparaat (digitale
muziekspeler of USB-opslagmedium)
aan op de
(USB)-poort.
Wanneer u het USB-apparaat aansluit,
verschijnt "READING" in het
uitleesvenster op het voorpaneel tot het
toestel alle gegevens van het USB-apparaat
leest.
Opmerking
• Controleer bij het aansluiten van het USB-apparaat of
de richting van de aansluiting juist is.
• Forceer het USB-apparaat niet tijdens het insteken,
dit kan het apparaat beschadigen.
• Sluit geen andere apparaten of voorwerpen aan dan
het USB-apparaat.
• Het duurt ongeveer 10 seconden voordat
"READING" verschijnt op het uitleesvenster op het
voorpaneel afhankelijk van het type USB-apparaat.
Het USB-apparaat verwijderen
1
2
3
64NL
Druk op x om de weergave te stoppen.
Druk op [/1 om het toestel uit te
schakelen.
Verwijder het USB-apparaat.
Opmerkingen over het USBapparaat
• Het toestel kan tot 200 mappen afspelen,
inclusief albums die geen audiobestanden en
JPEG-beeldbestanden bevatten. Wanneer het
USB-apparaat meer dan 200 mappen bevat,
varieert het aantal mappen dat wordt herkend
door het toestel afhankelijk van de
mapconfiguratie.
• Het toestel kan de volgende bestanden
afspelen.
Bestand
•
•
•
•
•
MP3-bestand
".mp3"
WMA-bestand
".wma"
AAC-bestand
".m4a"
JPEG-beeldbestand
".jpg" of ".jpeg"
Het toestel speelt alle gegevens met de
bovenstaande extensie af, zelfs als het geen
MP3/WMA/AAC/JPEG-formaat is. Bij het
afspelen van dergelijke gegevens kan het
volume hoog oplopen, waardoor uw
luidsprekersysteem kan worden beschadigd.
De onderstaande USB-apparaten/situaties
verlengen de tijd die nodig is om het afspelen
te starten:
– een USB-apparaat opgenomen met een
ingewikkelde boomstructuur.
– wanneer de audiobestanden of JPEGbeeldbestanden in een andere map net
werden afgespeeld.
Sommige USB-apparaten kunnen afhankelijk
van het bestandsformaat niet worden
afgespeeld op het toestel.
Het toestel kan tot een niveau van 8 mappen
diep afspelen.
Het is mogelijk dat het toestel een
audiobestand niet kan afspelen afhankelijk van
het type bestand.
Wanneer het USB-apparaat is geplaatst, leest
het toestel alle bestanden op het USBapparaat. Als het USB-apparaat veel mappen
of bestanden bevat, kan het een tijdje duren om
het lezen van het USB-apparaat te voltooien.
Verbind het USB-apparaat niet met het toestel
door middel van een USB-hub.
Controle voor HDMI/Extern geluidsapparaat
•
Extensie van het
bestand
• Bij sommige USB-apparaten is het mogelijk
dat het even duurt voordat een handeling wordt
uitgevoerd door het toestel.
• Dit toestel ondersteunt niet noodzakelijk alle
functies van het aangesloten USB-apparaat.
• Het is mogelijk dat bestanden die werden
opgenomen met bijvoorbeeld een computer
niet worden afgespeeld in dezelfde volgorde
als waarin ze werden opgenomen.
• De afspeelvolgorde van het toestel kan
verschillend zijn van de afspeelvolgorde van
het aangesloten USB-apparaat.
• Schakel het toestel altijd uit voordat u het
USB-apparaat verwijdert. Door het USBapparaat te verwijderen terwijl het toestel is
ingeschakeld, kunt u de gegevens op het USBapparaat beschadigen.
• Bewaar geen andere bestandstypen of
overbodige mappen op een USB-apparaat dat
audiobestanden of JPEG-beeldbestanden
bevat.
• Mappen die geen audiobestanden of JPEGbeeldbestanden bevatten, worden
overgeslagen.
• Compatibiliteit met alle MP3/WMA/AACcodeer-/schrijfsoftware, opnameapparatuur en
opnamemedia kan niet worden gegarandeerd.
Een incompatibel USB-apparaat kan ruis of
een onderbroken geluid veroorzaken of
helemaal niet goed afspelen.
• Voordat u het USB-apparaat gebruikt, moet u
ervoor zorgen dat er geen bestanden met
virussen op het USB-apparaat zijn opgeslagen.
Een audiobestand of -map
selecteren
1
2
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/–
tot "USB" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Druk op
DISPLAY met het toestel in
de stopstand.
Het bedieningsmenuscherm verschijnt op
het tv-scherm.
3
Druk op X/x om
[STAND
(MUZIEK, BEELD)] te selecteren en
druk vervolgens op
.
65NL
De opties voor [STAND (MUZIEK,
BEELD)] worden weergegeven.
4
5
6
Druk op X/x om [MUZIEK] te
selecteren.
Het afspelen stoppen
Druk op
Druk op x.
.
Druk op DVD MENU.
De mappen die op het USB-apparaat zijn
opgenomen, worden weergegeven. Bij het
afspelen van een map is de titel grijs.
MAPLIJST
01
02
03
04
05
06
07
08
7
Selecteer "A.F.D. STD" voor "DEC. MODE"
(pagina 27). Om te annuleren, selecteert u een andere
optie dan "A.F.D. STD".
Let's Talk About Love (1985)
1st Album (1986)
In the Middle of Nowhere (1986)
Ready for Romance (1986)
In the Garden of Venus (1987)
Romantic Warriors (1987)
Back for Good (1988)
Alone (1999)
Druk op X/x om een map te selecteren.
x Audiobestanden in een map
afspelen
Het volgende of vorige
audiobestand afspelen
Druk op > om het volgende audiobestand af
te spelen. Druk tweemaal op . om het vorige
audiobestand af te spelen.
Wanneer u één keer op . drukt, kunt u naar
het begin gaan van het huidige audiobestand.
Merk op dat u de volgende map kunt kiezen door
op > te blijven drukken na het laatste bestand
van de huidige map, maar dat u niet kunt
terugkeren naar de vorige map door op . te
drukken. Om terug te keren naar de vorige map,
selecteert u die in de maplijst.
Terugkeren naar de vorige
weergave
Druk op H om de geselecteerde map te
starten.
Druk op O RETURN.
x Een audiobestand selecteren
Druk op DVD MENU.
Druk op
.
De lijst van bestanden in de map wordt
weergegeven.
Andere handelingen
MUZIEKSTUKLIJST
03 In the Middle of Nowher...
01_Geronimo_s_Cadillac
02_Riding_On_A_White_Swan
03_Give_Me_Peace_On_Earth
04_Sweet_Little_Shella
05_Ten_Thousand_Lonely_Drums
06_Lonely_Tears_In_Chinatown
07_In_Shaire
Druk op X/x om een bestand te selecteren
en druk op
.
Het toestel begint het gekozen bestand af te
spelen. U kunt de bestandslijst uitschakelen
door op DVD MENU te drukken. Door
nogmaals op DVD MENU te drukken,
verschijnt de maplijst.
Het display uitschakelen
Zie "Andere handelingen" (pagina 31).
Een JPEG-beeldbestand of map
selecteren
1
2
66NL
Druk op
DISPLAY met het toestel in
de stopstand.
Het bedieningsmenuscherm verschijnt op
het tv-scherm.
3
Druk op X/x om
[STAND
(MUZIEK, BEELD)] te selecteren en
druk vervolgens op
.
De opties voor [STAND (MUZIEK,
BEELD)] worden weergegeven.
Tip
• Het toestel kan tot 150 audiobestanden in een map
herkennen.
• Wanneer u luistert naar gecomprimeerde muziek op
een USB-apparaat, dan kunt u het geluid versterken.
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/–
tot "USB" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
4
5
Druk op X/x om [BEELD] te selecteren.
Druk op
.
6
Druk op DVD MENU.
dan selecteert u het bovenste JPEGbeeldbestand en drukt u op X.
• Het toestel kan tot 150 JPEG-beeldbestanden in
een map herkennen.
De mappen die op het USB-apparaat zijn
opgenomen, worden weergegeven. Bij het
afspelen van een map is de titel grijs.
Het volgende of vorige JPEGbeeldbestand afspelen
MAPLIJST
01
02
03
04
05
06
07
08
Druk op X/x om een map te selecteren.
Druk op c/C wanneer het
bedieningsmenuscherm niet wordt
weergegeven. Merk op dat u de volgende map
kunt kiezen door op c te blijven drukken na het
laatste beeld van de huidige map, maar dat u niet
kunt terugkeren naar de vorige map door op C te
drukken. Om terug te keren naar de vorige map,
selecteert u die in de maplijst.
x JPEG-beeldbestanden in een map
afspelen als een diavoorstelling
Een JPEG-beeldbestand draaien
Druk op H om de geselecteerde map te
starten.
De JPEG-beelden worden afgespeeld als
een diavoorstelling. U kunt het interval van
de diavoorstelling wijzigen (pagina 67) en
effecten toevoegen aan de diavoorstelling
(pagina 68).
Wanneer een JPEG-beeldbestand wordt
weergegeven op het tv-scherm, kan het JPEGbeeldbestand 90 graden worden gedraaid.
Druk op X/x tijdens het weergeven van een
JPEG-beeldbestand.
Druk op CLEAR om terug te keren naar de
normale weergave.
x Een JPEG-beeldbestand selecteren
door de subschermen weer te geven
Druk op PICTURE NAVI.
De JPEG-beeldbestanden in de map worden
in 16 subschermen weergegeven.
Opmerking
• U kunt het JPEG-beeldbestand niet draaien wanneer
u [JPEG-RESOLUTIE] bij [HDMI-INSTELLING]
instelt op [(1920 × 1080i) HD
] of [(1920 ×
1080i) HD].
Het afspelen stoppen
Druk op x.
1
2
3
4
5
6
7
8
Zie "Andere handelingen" (pagina 31).
9
10
11
12
13
14
15
16
De duur van de diavoorstelling
kiezen voor JPEGbeeldbestanden
Controle voor HDMI/Extern geluidsapparaat
7
Let's Talk About Love (1985)
1st Album (1986)
In the Middle of Nowhere (1986)
Ready for Romance (1986)
In the Garden of Venus (1987)
Romantic Warriors (1987)
Back for Good (1988)
Alone (1999)
Andere handelingen
Druk op C/X/x/c om het JPEGbeeldbestand te selecteren dat u wilt
weergeven en druk vervolgens op
.
Druk op O RETURN om terug te keren
naar het normale scherm.
1
DISPLAY.
Het bedieningsmenuscherm verschijnt op
het tv-scherm.
2
Tip
• Rechts op het tv-scherm verschijnt een
schuifbox. Als u extra JPEG-beeldbestanden
wilt weergeven, selecteert u het onderste JPEGbeeldbestand en drukt u op x. Als u wilt
terugkeren naar het vorige JPEG-beeldbestand,
Druk tweemaal op
Druk op X/x om
[INTERVAL] te
selecteren en druk op
.
De opties voor [INTERVAL] worden
weergegeven.
3
Druk op X/x om een instelling te
selecteren.
67NL
• [NORMAAL]: u kunt kiezen voor de
standaard tijdsduur.
• [SNEL]: u kunt kiezen voor een tijdsduur
die korter is dan [NORMAAL].
• [LANGZAAM 1]: u kunt kiezen voor een
tijdsduur die langer is dan [NORMAAL].
• [LANGZAAM 2]: u kunt kiezen voor een
tijdsduur die langer is dan [LANGZAAM
1].
4
Druk op
.
Opmerking
• Voor bepaalde JPEG-beeldbestanden kan het langer
duren vooraleer ze worden weergegeven dan de optie
die u hebt geselecteerd. Dit geldt met name voor
progressive JPEG-beeldbestanden of JPEGbeeldbestanden van 3.000.000 pixels of meer.
Een effect selecteren voor JPEGbeeldbestanden in de
diavoorstelling
1
Druk tweemaal op
DISPLAY.
Opmerking
• De instelling [EFFECT] werkt niet wanneer u [JPEGRESOLUTIE] bij [HDMI-INSTELLING] instelt op
[(1920 × 1080i) HD
] of [(1920 × 1080i) HD]
(pagina 52).
De lijst met audiobestanden/
JPEG-beeldbestanden
weergeven
1
2
3
4
Druk op X/x om een instelling te
selecteren.
68NL
Druk op
.
Druk op X/x om de gewenste lijst te
selecteren en druk vervolgens op
.
• [MAPPENLIJST]: de maplijst wordt
weergegeven. Voer stap 2 uit van "Een
audiobestand of -map selecteren" of "Een
JPEG-beeldbestand of map selecteren".
• [AFBEELDINGENLIJST]: de JPEGbeeldbestanden in de map worden in 16
subschermen weergegeven. Volg stap 2
van “Een JPEG-beeldbestand of map
selecteren”.
Indien er geen JPEG-beeldbestand
aanwezig is in de geselecteerde map, dan
wordt [Geen beeldgegevens]
weergegeven. Selecteer in dat geval
[MAPPENLIJST] om de lijst met mappen
weer te geven.
Druk op X/x om
[EFFECT] te
selecteren en druk vervolgens op
.
• [MODUS 1]: het JPEG-beeldbestand
wordt van boven naar beneden verplaatst.
• [MODUS 2]: het JPEG-beeldbestand
wordt in de breedte van het tv-scherm
uitgerekt.
• [MODUS 3]: het JPEG-beeldbestand
wordt vanuit het midden van het tvscherm uitgerekt.
• [MODUS 4]: de JPEG-beeldbestanden
worden willekeurig met alle effecten
weergegeven.
• [MODUS 5]: het volgende JPEGbeeldbestand wordt over het vorige beeld
geschoven.
• [UIT]: uit.
Druk op X/x om
[BLADEREN] te
selecteren en druk vervolgens op
.
De opties voor [BLADEREN] worden
weergegeven.
De opties voor [EFFECT] worden
weergegeven.
3
DISPLAY tijdens het
Het bedieningsmenuscherm verschijnt op
het tv-scherm.
Het bedieningsmenuscherm verschijnt op
het tv-scherm.
2
Druk op
afspelen.
Herhaalde weergave
(Herhaald afspelen)
U kunt de audiobestanden/JPEGbeeldbestanden op het USB-apparaat
herhaaldelijk afspelen.
1
Druk op
afspelen.
DISPLAY tijdens het
Het bedieningsmenuscherm verschijnt op
het tv-scherm.
2
2
• [MUZIEKSTUK]: audiobestanden.
• [BESTAND]: JPEG-beeldbestanden.
• [MAP]: mappen.
Druk op X/x om
[HERHALEN] te
selecteren en druk vervolgens op
.
De opties voor [HERHALEN] worden
weergegeven.
3
[** (**)] wordt geselecteerd (** verwijst
naar een cijfer).
Het cijfer tussen haakjes geeft het totale
aantal audiobestanden, JPEGbeeldbestanden of mappen aan.
Druk op X/x om het item te selecteren
dat u wilt herhalen.
Druk op
T
1(
1)
1( 144)
0: 23
USB MUZIEK
.
Geselecteerde rij
Het item wordt geselecteerd.
Terugkeren naar normale
weergave
3
Druk op
.
[** (**)] verandert in [– – (**)].
Druk op CLEAR of selecteer [UIT] in stap 3.
1(
1)
1( 144)
T
1: 31
Het bedieningsmenuscherm
uitschakelen
USB MUZIEK
Druk herhaaldelijk op
DISPLAY tot het
bedieningsmenuscherm is uitgeschakeld.
Opmerking
• Als [STAND (MUZIEK, BEELD)] is ingesteld op
[BEELD] (pagina 66), kan [MUZIEKSTUK] niet
worden geselecteerd.
Een audiobestand/JPEGbeeldbestand/map zoeken
U kunt zoeken naar een audiobestand, JPEGbeeldbestand of map op een USB-apparaat.
Omdat aan audiobestanden en JPEGbeeldbestanden op het USB-apparaat unieke
nummers zijn toegekend, kunt u het gewenste
audiobestand of JPEG-beeldbestand kiezen door
het betreffende nummer in te voeren.
1
Druk op
DISPLAY. (Druk tweemaal
op
DISPLAY tijdens het afspelen
van JPEG-beeldbestanden.)
Het bedieningsmenuscherm verschijnt op
het tv-scherm.
4
Controle voor HDMI/Extern geluidsapparaat
• [UIT]: uit.
• [GEHEUGEN]: u kunt alle mappen op het
USB-apparaat herhalen.
• [MAP]: u kunt de huidige map herhalen.
• [MUZIEKSTUK] (alleen
audiobestanden): u kunt het huidige
bestand herhalen.
4
Druk op X/x om de zoekmethode te
selecteren.
Druk op X/x of op de cijfertoetsen om
het gewenste nummer te selecteren.
Als u zich vergist hebt, drukt u op CLEAR
om het nummer te annuleren.
5
Druk op
.
Het toestel start de weergave vanaf het
gekozen cijfer.
De informatie van een
audiobestand bekijken in het
uitleesvenster op het
voorpaneel
Druk herhaaldelijk op DISPLAY.
Telkens als u op DISPLAY drukt tijdens het
afspelen van het USB-apparaat, verandert de
69NL
aanduiding:
1y2
1 Speelduur en nummer van het huidige
muziekstuk
2 Naam van het muziekstuk (bestand)*
* Als een MP3-bestand de ID3-tag heeft, geeft het
toestel de naam van de map/het muziekstuk
(bestand) weer via de ID3 tag-informatie.
Het toestel ondersteunt ID3 versie 1.0/1.1/2.2/2.3.
De weergave van de tag-informatie van ID3 versie
2.2/2.3 heeft voorrang wanneer de ID3-tags van
zowel versie 1.0/1.1 als versie 2.2/2.3 worden
gebruikt voor één enkel MP3-bestand.
Opmerking
• Als de bestandsnaam van het audiobestand niet kan
worden weergegeven, verschijnt "*" in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
• Afhankelijk van de tekst is het mogelijk dat de
bestandsnaam niet wordt weergegeven.
• De speelduur van audiobestanden wordt mogelijk
niet juist weergegeven.
De informatie van een
audiobestand bekijken op het
tv-scherm
U kunt de informatie van een audiobestand zoals
de tijdinformatie, naam van de map/het
audiobestand en de audiobitsnelheid
(hoeveelheid gegevens per seconde van de
huidige audio) op het tv-scherm laten
verschijnen.
* Als een MP3-bestand de ID3-tag heeft, geeft het
toestel de naam van de map/het muziekstuk
(bestand) weer via de ID3 tag-informatie.
Het toestel ondersteunt ID3 versie 1.0/1.1/2.2/2.3.
De weergave van de tag-informatie van ID3 versie
2.2/2.3 heeft voorrang wanneer de ID3-tags van
zowel versie 1.0/1.1 als versie 2.2/2.3 worden
gebruikt voor één enkel MP3-bestand.
Opmerking
• Tekst- en merktekens worden voor sommige talen
niet weergegeven.
• Afhankelijk van het bestandstype dat wordt
afgespeeld, kan het toestel slechts een beperkt aantal
tekens weergeven. Ook worden niet alle teksttekens
weergegeven, afhankelijk van het bestand.
De datuminformatie van het
JPEG-beeldbestand
controleren
U kunt de datuminformatie controleren tijdens
de weergave wanneer het JPEG-beeldbestand de
Exif*-tag bevat.
Druk tweemaal op
weergave.
DISPLAY tijdens de
Het bedieningsmenuscherm verschijnt op het tvscherm.
2(
2)
6( 30)
16/9/2002
USB BEELD
Datuminformatie
Druk op DISPLAY tijdens het afspelen.
De informatie van een audiobestand verschijnt
op het tv-scherm.
Bitsnelheid
T
0: 13
192k MP3
* "Exchangeable Image File Format" is een digitaal
camerabeeldformaat bepaald door de Japan
Electronics and Information Technology Industries
Association (JEITA).
Tip
• Datuminformatie is [DD/MM/JJJJ].
DD: dag
MM: maand
JJJJ: jaar
2002_Remixes
Soul_Survivor_rap_version
Mapnaam*
70NL
Bestandsnaam*
Liedjes opslaan op een
USB-apparaat
U kunt liedjes van een audio CD opnemen op
een USB-apparaat door te coderen naar MP3formaat. U kunt ook de MP3-bestanden van een
DATA CD/DATA DVD kopiëren naar het
USB-apparaat.
Zie "Het USB-apparaat aansluiten" (pagina 64)
voor het aansluiten van het USB-apparaat.
Liedjes op een audio CD
opnemen op een USB-apparaat
1
2
Opmerkingen over het opnemen/
kopiëren met USB
• Verbind het USB-apparaat niet met de eenheid
door middel van een USB-hub.
• Controleer of er genoeg beschikbare ruimte op
het USB-apparaat is voor het opnemen of
kopiëren.
• Verwijder het USB-apparaat niet tijdens het
opnemen/kopiëren.
• Wanneer u muziekstukken van een CD
opneemt, worden deze opgenomen als MP3bestanden van 128 kbps.
• Wanneer u MP3-bestanden van een DATA
CD/DATA DVD kopieert, worden deze
bestanden opgenomen aan dezelfde
bitsnelheid als de originele MP3-bestanden.
• De tekstinformatie van een CD wordt niet
opgenomen in de aangemaakte MP3bestanden.
• Als u een opname halverwege stopt, wordt dit
MP3-bestand gewist.
• Het opnemen stopt automatisch als:
– het USB-apparaat niet meer beschikt over
voldoende ruimte tijdens het opnemen/
kopiëren.
– het aantal MP3-bestanden op het USBapparaat de limiet bereikt van het aantal
bestanden dat het toestel kan herkennen.
• U kunt tot 150 bestanden opslaan in een map.
Plaats een audio CD.
Druk op
DISPLAY met het toestel in
de stopstand.
Het bedieningsmenuscherm verschijnt op
het tv-scherm.
3
4
Druk op X/x om
[USB-OPNAME]
te selecteren en druk vervolgens op
.
Druk op X/x om [MUZIEKSTUK] te
selecteren en druk vervolgens op
.
"READING" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel tot de
opgenomen muziekstukken op de audio CD
verschijnen op het tv-scherm.
Controle voor HDMI/Extern geluidsapparaat
De opgenomen muziek mag enkel worden
gebruikt voor privédoeleinden. Wilt u de muziek
voor andere dingen gebruiken, dan hebt u
daarvoor de toestemming nodig van de houders
van de auteursrechten.
• U kunt tot 199 mappen opslaan op een USBapparaat.
• Als een map of een bestand dat u probeert op
te nemen al bestaat op het USB-apparaat onder
dezelfde naam, wordt een volgnummer
toegekend na de naam zonder de originele map
of het originele bestand te overschrijven.
• Sommige USB-apparaten kunnen afhankelijk
van het bestandsformaat niet worden
afgespeeld op het toestel.
Opmerking
• Afhankelijk van het aantal muziekstukken,
duurt het enkele minuten om ze af te spelen.
5
Selecteer een muziekstuk dat u wilt
opnemen.
Opnameruimte van
het USB-apparaat
USB OPNAME
1
2
3
MUZIEKSTUK
MUZIEKSTUK
MUZIEKSTUK
MUZIEKSTUK
MUZIEKSTUK
MUZIEKSTUK
MUZIEKSTUK
MUZIEKSTUK
Vrij:
01
02
03
04
05
06
07
08
START
ALLES
ALLES
Muziekstukken om op te nemen.
71NL
x Het gewenste muziekstuk selecteren
weergegeven. U kunt alle MP3-bestanden
in de map kopiëren. Ga naar stap 6.
"READING" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel tot de
opgenomen muziekstukken/mappen
verschijnen op het tv-scherm.
Druk op X/x om het muziekstuk te
selecteren en druk vervolgens op
.
De muziekstukken worden aangeduid in de
volgorde waarin u ze selecteert.
x Alle muziekstukken op de audio CD
selecteren
Opmerking
Druk op C/X/x/c om [x ALLES] te
selecteren en druk vervolgens op
.
• Afhankelijk van het aantal muziekstukken/
mappen duurt het enkele minuten om ze af te
spelen.
x Een muziekstuk annuleren
5
Druk op X/x om het muziekstuk te
selecteren en druk vervolgens op
. De
aanduiding op het muziekstuk wordt
verwijderd.
De MP3-bestanden in de geselecteerde map
verschijnen.
6
x Alle muziekstukken annuleren
Druk op C/X/x/c om [s ALLES] te
selecteren en druk vervolgens op
.
6
Druk op C/X/x/c om [START] te
selecteren en druk vervolgens op
.
MP3-bestanden van een DATA
CD/DATA DVD kopiëren naar
een USB-apparaat
Plaats een DATA CD/DATA DVD.
Druk op
DISPLAY met het toestel in
de stopstand.
Het bedieningsmenuscherm verschijnt op
het tv-scherm.
3
4
Druk op X/x om
[USB-OPNAME]
te selecteren en druk vervolgens op
.
Druk op X/x om [MUZIEKSTUK] of
[MAP] te selecteren en druk vervolgens
op
.
• [MUZIEKSTUK]: de opgenomen
mappen op de DATA CD/DATA DVD
worden weergegeven. U kunt het
gewenste MP3-bestand kopiëren.
• [MAP]: de opgenomen mappen op de
DATA CD/DATA DVD worden
72NL
Selecteer een MP3-bestand/map die u
wilt kopiëren.
Opnameruimte van
het USB-apparaat
Het systeem begint op te nemen en de
opnamestatus verschijnt.
Druk op x om de opname te annuleren.
1
2
Druk op X/x om de gewenste map te
selecteren en druk vervolgens op
.
USB OPNAME
2002_Remixes
01_Back_Seat_O...
02_One_Nights_...
03_Are_You_Ma...
04_I_Can_Lose_...
05_Soul_Survivo...
06_Strangers_B...
07_Stay_maxi_ve...
Vrij:
START
ALLES
ALLES
MP3-bestanden/mappen om te
kopiëren.
x Het gewenste MP3-bestand/de
gewenste map selecteren
Druk op X/x om het MP3-bestand/de map
te selecteren en druk vervolgens op
.
De MP3-bestanden/mappen worden
aangeduid.
x Alle MP3-bestanden/mappen
selecteren
Druk op C/X/x/c om [ ALLES] te
selecteren en druk vervolgens op
.
x Het MP3-bestand/de map annuleren
Druk op X/x om het MP3-bestand/de map
te selecteren en druk vervolgens op
. De
aanduiding op het MP3-bestand/de map
wordt verwijderd.
x Alle MP3-bestanden/mappen
annuleren
Druk op C/X/x/c om [ ALLES] te
selecteren en druk vervolgens op
.
7
Druk op C/X/x/c om [START] te
selecteren en druk vervolgens op
.
Het toestel begint te kopiëren en de
kopieerstatus wordt weergegeven.
Druk op x om het kopiëren te annuleren.
Terugkeren naar de vorige
weergave
Druk op O RETURN.
Opmerking
• Het audiobestand op een DATA CD/DATA DVD dat
u kunt kopiëren is alleen het MP3-bestand.
U kunt audiobestanden op een USB-apparaat
wissen.
1
2
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/–
tot "USB" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Druk op X/x om een map te selecteren.
x Alle audiobestanden in een map
wissen
Druk op CLEAR.
x Een audiobestand wissen
Druk op
.
De lijst van bestanden in de map wordt
weergegeven.
Druk op X/x om het gewenste
audiobestand te selecteren en druk
vervolgens op CLEAR.
3
Druk op C/c om [JA] te selecteren en
druk vervolgens op
.
Selecteer [NEE] en druk vervolgens op
om te annuleren.
Opmerking
• Verwijder het USB-apparaat niet tijdens het wissen.
• Als de map die moet worden gewist nietaudiobestanden of submappen bevat, worden deze
gewist uit de lijst op het tv-scherm, maar niet op het
USB-apparaat.
Terugkeren naar de vorige
weergave
Druk op O RETURN.
Met de DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT)adapter (niet bijgeleverd) kunt u geluid van een
draagbare geluidsbron of computer beluisteren.
Met een DIGITAL MEDIA PORT-adapter kunt
u genieten van geluid van de component die op
het toestel is aangesloten.
De beschikbaarheid van DIGITAL MEDIA
PORT-adapters verschilt van streek tot streek.
Zie "De DIGITAL MEDIA PORT-adapter
aansluiten" (pagina 17) voor meer informatie
over het aansluiten van de DIGITAL MEDIA
PORT-adapter.
Opmerking
• Sluit geen andere adapter aan dan de DIGITAL
MEDIA PORT-adapter.
• Maak de DIGITAL MEDIA PORT-adapter niet los
of vast van/aan de eenheid wanneer het toestel nog is
ingeschakeld.
• Afhankelijk van het type DIGITAL MEDIA PORTadapter, worden ook beelden weergegeven. In dat
geval voert het toestel alleen het EURO AV
OUTPUT-signaal uit, ongeacht het type
videosignaal.
• Als u het systeem en de Bluetooth Wireless Audio
Adapter (zoals TDM-BT1, niet bijgeleverd)
tegelijkertijd gebruikt, wordt de overdrachtsnelheid
tussen de Bluetooth-zender en de Bluetooth Wireless
Audio Adapter mogelijk teruggedrongen. Plaats de
Bluetooth-zender in dit geval zo ver mogelijk van het
systeem of verplaats de Bluetooth Wireless Audio
Adapter dichter bij de Bluetooth-zender.
• Als u het systeem en de Wireless Network Audio
Adapter (zoals TDM-NC1, niet bijgeleverd)
tegelijkertijd gebruikt, plaats u de Wireless Network
Audio Adapter zo ver mogelijk van het systeem.
Controle voor HDMI/Extern geluidsapparaat
Audiobestanden op een USBapparaat wissen
De DIGITAL MEDIA PORTadapter gebruiken
De op het toestel aangesloten
component weergeven
1
2
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/–
tot "DMPORT" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
De op het toestel aangesloten
component begint met de weergave.
73NL
Het geluid en de beelden van de
aangesloten component worden op het
toestel of de aangesloten tv weergegeven.
Zie de gebruiksaanwijzing van de
DIGITAL MEDIA PORT-adapter voor
meer informatie.
Tip
• Bij het luisteren naar MP3-bestanden of andere
gecomprimeerde muziek met behulp van een
draagbare geluidsbron, kunt u het geluid versterken.
Selecteer "A.F.D. STD" voor "DEC. MODE"
(pagina 27). Om te annuleren, selecteert u een andere
optie dan "A.F.D. STD".
• Afhankelijk van het soort DIGITAL MEDIA PORTadapter, kunt u een aangesloten component bedienen
met de knoppen op de afstandsbediening of de
eenheid. In de volgende illustratie ziet u een
voorbeeld van de knoppen die hiervoor gebruikt
kunnen worden.
Een S-AIR-product
gebruiken
Het toestel is compatibel met de S-AIR-functie
(pagina 105), die zorgt voor geluidstransmissie
tussen S-AIR-producten.
Over S-AIR-producten
Er bestaan twee soorten S-AIR-product.
• S-AIR-hoofdapparaat (dit toestel): voor het
verzenden van geluid. U kunt maximaal drie
S-AIR-hoofdapparaten gebruiken. (Het aantal
bruikbare S-AIR-hoofdapparaten is
afhankelijk van de gebruiksomgeving.)
• S-AIR-sub-apparaat: voor het ontvangen van
geluid.
– Surroundversterker: u kunt draadloos
genieten van geluid uit de surround
luidsprekers.
– S-AIR-ontvanger: u kunt genieten van het
geluid van het toestel in een andere kamer.
S-AIR-sub-apparaat
(S-AIR-ontvanger)
./>
H
x
S-AIR-hoofdapparaat
X
S-AIR-sub-apparaat
(Surroundversterker)
74NL
8
Geluidstransmissie instellen
tussen het toestel en het
S-AIR-sub-apparaat
(Identificatienummerinstelling)
Druk op X/x om [ID] te selecteren en
druk vervolgens op
.
9
Druk op X/x om het gewenste
identificatienummer te selecteren en
druk vervolgens op
.
U kunt eender welk identificatienummer
selecteren (A, B of C).
Het bevestigingsscherm verschijnt.
Voor de surroundversterker
Voor de S-AIR-ontvanger
10 Druk op
.
U kunt de geluidstransmissie instellen door
gewoon hetzelfde identificatienummer te
gebruiken voor de eenheid en het S-AIR-subapparaat. U kunt meerdere S-AIRhoofdapparaten gebruiken door voor elke
component een verschillend
identificatienummer in te stellen.
Ander S-AIRhoofdapparaat
Dit toestel
B*
A*
Identificatienummer van de
eenheid instellen
1
Druk op "/1 op de eenheid.
Het toestel wordt ingeschakeld.
2
3
A*
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/–
tot "DVD" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
S-AIR-subapparaat
Druk op
DISPLAY met het toestel in
de stopstand.
Het bedieningsmenuscherm verschijnt op
het tv-scherm.
4
Druk op X/x om
[INSTELLING]
te selecteren en druk vervolgens op
.
De opties voor [INSTELLING] worden
weergegeven.
5
6
7
Druk op X/x om [VOLLEDIG] te
selecteren en druk vervolgens op
A*
S-AIR-subapparaat
B*
S-AIR-subapparaat
* Identificatienummer
Tip
• Voer stappen 1 tot 7 hierboven uit om het huidige
identificatienummer te bevestigen. Wanneer u het
toestel koppelt met het S-AIR-sub-apparaat
(pagina 77), verschijnt [(KOPPELEN)] naast het
identificatienummer op het scherm voor het
selecteren van het identificatienummer.
Het identificatienummer van de
surroundversterker instellen
.
Het instelscherm verschijnt.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de
surroundversterker.
Druk op X/x om [AUDIO INSTELLING]
te selecteren en druk vervolgens op
.
Het identificatienummer van de
S-AIR-ontvanger instellen
De opties voor [AUDIO INSTELLING]
worden weergegeven.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de
S-AIR-ontvanger.
Druk op X/x om [S-AIR-INSTELLING
t] te selecteren en druk vervolgens
op
.
Controle voor HDMI/Extern geluidsapparaat
Stel hetzelfde identificatienummer in voor
het S-AIR-sub-apparaat.
De geluidstransmissie wordt als volgt
ingesteld (voorbeeld):
Opmerking
• Het is makkelijk om hetzelfde identificatienummer in
te stellen voor het toestel en het S-AIR-sub-apparaat
om geluidstransmissie mogelijk te maken. Het is
75NL
• "PARTY": de S-AIR-ontvanger voert
geluid uit afhankelijk van de ingestelde
functie op de eenheid.
• "SEPARATE": u kunt de gewenste
functie voor de S-AIR-ontvanger instellen
zonder de functies van de eenheid te
veranderen.
echter mogelijk dat uw buren het geluid van uw
toestel ook ontvangen als de identificatienummers
dezelfde zijn, of mogelijk ontvangt u het geluid van
bepaalde buren. Om dit te voorkomen, kunt u de
eenheid identificeren met een specifiek S-AIR-subapparaat door te koppelen (pagina 77).
Het geluid van het toestel in
een andere kamer beluisteren
3
x Wanneer "PARTY" is ingesteld
Voor de S-AIR-ontvanger
De functie wijzigt volgens dezelfde
frequentie als wanneer u op FUNCTION
+/– drukt (pagina 25).
U kunt het geluid van het toestel beluisteren
door de S-AIR-ontvanger te gebruiken. De
S-AIR-ontvanger kan overal worden
geïnstalleerd, ongeacht de locatie van de
eenheid, voor het beluisteren van het geluid van
het toestel in een andere kamer.
x Wanneer "SEPARATE" is ingesteld
De functie wijzigt als volgt.
"MAIN UNIT" t "TUNER FM" t
"TUNER AM" t "DMPORT" t
"AUDIO" t …
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de
S-AIR-ontvanger voor meer informatie.
1
Om dezelfde functie als het toestel te
beluisteren, selecteert u "MAIN UNIT".
Wanneer "TUNER FM" of "TUNER AM"
is geselecteerd op het toestel, kunt u alleen
dezelfde band selecteren voor de tuner op
de S-AIR-ontvanger. Wanneer u in dit
geval een andere functie selecteert dan
"TUNER FM" of "TUNER AM" op het
toestel, kunt u om het even welke band
selecteren voor de tuner op de S-AIRontvanger.
Stel het identificatienummer van de
S-AIR-ontvanger in op het nummer van
de eenheid.
• Zie "Identificatienummer van de eenheid
instellen" (pagina 75) voor het instellen
van het identificatienummer van de
eenheid.
• Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de
S-AIR-ontvanger voor het instellen van
het identificatienummer.
Opmerking
• Wijzig het identificatienummer van de eenheid
niet wanneer u een ander S-AIR-sub-apparaat
gebruikt, zoals een surroundversterker. Stel het
identificatienummer van de S-AIR-ontvanger in
op hetzelfde nummer van de eenheid.
• Wanneer u de eenheid koppelt aan een ander
S-AIR-sub-apparaat zoals een
surroundversterker, moet u de eenheid ook
koppelen aan de S-AIR-ontvanger. Zie "De
eenheid identificeren bij een specifiek S-AIRsub-apparaat (Koppelen)" (pagina 77) voor
meer informatie.
2
Druk op S-AIR MODE op de
afstandsbediening.
De S-AIR-modus verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel. Telkens
als u op S-AIR MODE drukt, wijzigt de
S-AIR-modus.
76NL
Selecteer de gewenste functie op de
S-AIR-ontvanger.
4
Pas het volume van de S-AIRontvanger aan.
Opmerking
• Wanneer het geluid anders is dan 2-kanaals stereo,
wordt het multikanaalsgeluid gereduceerd tot
afspelen via 2 kanalen.
• Het geluid van de S-AIR-ontvanger kan worden
onderbroken door de werking van het toestel.
Het toestel via de S-AIRontvanger bedienen
U kunt het toestel via de S-AIR-ontvanger
bedienen door de volgende knoppen te
gebruiken.
Druk op
Bediening
H, X, x,
./>
Deze knoppen vervullen dezelfde
functies op de afstandsbediening en
het toestel.
S-AIR CH
De functie van het toestel wijzigen.
Raadpleeg voor meer informatie de
gebruiksaanwijzing van de S-AIR-ontvanger.
Voor de S-AIR-ontvanger
De eenheid identificeren bij
een specifiek S-AIR-subapparaat
(Koppelen)
U kunt de S-AIR-ontvanger gebruiken terwijl de
eenheid in de stand-bymodus staat door "S-AIR
STBY" in te stellen op "ON".
Voor de surroundversterker
Voor de S-AIR-ontvanger
1
2
Het is makkelijk om hetzelfde
identificatienummer in te stellen voor het toestel
en een S-AIR-sub-apparaat, zoals een
surroundversterker of een S-AIR-ontvanger, om
geluidstransmissie mogelijk te maken. Het is
echter mogelijk dat uw buren het geluid van uw
toestel ook ontvangen als de
identificatienummers dezelfde zijn, of mogelijk
ontvangt u het geluid van bepaalde buren. Om
dit te voorkomen, kunt u de eenheid
identificeren met een specifiek S-AIR-subapparaat door te koppelen.
3
Druk op SYSTEM MENU.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "S-AIR
STBY" verschijnt in het uitleesvenster
op het voorpaneel en druk vervolgens
op
of c.
Druk op X/x om de gewenste instelling
te selecteren.
• "ON": u kunt de S-AIR-ontvanger
gebruiken terwijl de eenheid in de standbymodus staat of is ingeschakeld.
• "OFF": u kunt de S-AIR-ontvanger niet
gebruiken terwijl de eenheid in de standbymodus staat.
De standaardinstelling verschilt afhankelijk
van het model.
4
Druk op
Controle voor HDMI/Extern geluidsapparaat
De S-AIR-ontvanger gebruiken
terwijl de eenheid in de standbymodus staat
S-AIR-ontvanger is ingesteld) in het uitleesvenster op
het voorpaneel.
• Als u het systeem uitschakelt met de disc-lade
geopend terwijl "S-AIR STBY" is ingesteld op "ON",
is het mogelijk dat de disc-lade niet automatisch sluit.
• Wanneer de draadloze zendontvanger niet in het
toestel is geplaatst, kunt u "S-AIR STBY" niet
instellen.
• "S-AIR STBY" wordt automatisch ingesteld op
"OFF" wanneer de draadloze zendontvanger wordt
verwijderd uit het toestel.
x Vóór het koppelen
De geluidstransmissie wordt ingesteld door het
identificatienummer (voorbeeld).
.
De instelling wordt aangepast.
5
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu wordt uitgeschakeld.
Opmerking
• Wanneer u "S-AIR STBY" instelt op "ON" is er een
hoger stroomverbruik tijdens de stand-bymodus.
• Wanneer u het toestel uitschakelt terwijl "S-AIR
STBY" is ingesteld op "ON", dan knippert (wanneer
geluidstransmissie tussen het toestel en de S-AIRontvanger niet is ingesteld) of licht "S-AIR" op
(wanneer geluidstransmissie tussen het toestel en de
77NL
Uw kamer
• Zie "Identificatienummer van de eenheid
instellen" (pagina 75) voor het instellen
van het identificatienummer van de
eenheid.
• Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de
S-AIR-ontvanger voor het instellen van
het identificatienummer.
• Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het
S-AIR-sub-apparaat voor het instellen
van het identificatienummer.
Buur
Dit toestel
A*
A*
A*
S-AIR-subapparaat
S-AIR-subapparaat
3
4
* Identificatienummer
x Na het koppelen
De geluidstransmissie wordt alleen ingesteld
tussen de gekoppelde eenheid en S-AIR-subapparaten.
Uw kamer
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/–
tot "DVD" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Druk op
DISPLAY met het toestel in
de stopstand.
Het bedieningsmenuscherm verschijnt op
het tv-scherm.
5
Buur
Dit toestel
Druk op X/x om
[INSTELLING]
te selecteren en druk vervolgens op
.
De opties voor [INSTELLING] worden
weergegeven.
A*
Geen overdracht
6
Druk op X/x om [VOLLEDIG] te
selecteren en druk vervolgens op
.
Het instelscherm verschijnt.
7
A*
A*
S-AIR-subapparaat
S-AIR-subapparaat
Koppelen
De opties voor [AUDIO INSTELLING]
worden weergegeven.
8
* Identificatienummer
Het koppelen uitvoeren
1
Plaats het S-AIR-sub-apparaat dat u
wilt koppelen in de buurt van het
toestel.
Opmerking
• Verwijder de hoofdtelefoon van de
surroundversterker (indien aangesloten).
2
78NL
Zorg ervoor dat het
identificatienummer van de eenheid en
het S-AIR-sub-apparaat
overeenkomen.
Druk op X/x om [AUDIO INSTELLING]
te selecteren en druk vervolgens op
.
9
Druk op X/x om [S-AIR-INSTELLING
t] te selecteren en druk vervolgens
op
.
Druk op X/x om [KOPPELEN] te
selecteren en druk vervolgens op
.
Het bevestigingsscherm verschijnt.
10 Druk op C/c om [JA] te selecteren en
druk vervolgens op
.
De eenheid begint het koppelen.
Selecteer [NEE] om het koppelen niet uit te
voeren.
11 Begin met het koppelen van het S-AIRsub-apparaat.
x Voor de surroundversterker
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de
surroundversterker.
Wanneer de geluidstransmissie is ingesteld,
verschijnt het bevestigingsscherm.
x Voor de S-AIR-ontvanger
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de
S-AIR-ontvanger.
Wanneer de geluidstransmissie is ingesteld,
verschijnt het bevestigingsscherm.
Opmerking
12 Druk op C/c om de volgende handeling
Voor de surroundversterker
Voor de S-AIR-ontvanger
Wanneer u meerdere draadloze systemen
gebruikt die gebruik maken van de 2,4 GHzband, zoals een draadloos LAN of Bluetooth, is
het mogelijk dat de transmissie van S-AIRproducten of andere draadloze systemen
onstabiel is. Wanneer dit het geval is, kunt u de
transmissie verbeteren door de volgende "RF
CHANGE"-instelling te wijzigen.
1
2
te selecteren.
x Het koppelen voltooien
Selecteer [NEE] en druk vervolgens op
.
3
x Het koppelen van een ander S-AIRsub-apparaat
Selecteer [JA] en druk vervolgens op
Opmerking
Het koppelen annuleren
Voer de instelling van het identificatienummer
van de eenheid uit volgens de procedure in
"Identificatienummer van de eenheid instellen".
Als u een nieuw identificatienummer selecteert
(u kunt hetzelfde identificatienummer als
vroeger gebruiken), wordt het koppelen
geannuleerd.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "RF
CHANGE" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel en
druk vervolgens op
of c.
Druk op X/x om de gewenste instelling
te selecteren.
• "AUTO": kies normaal deze instelling.
Het toestel wijzigt "RF CHANGE"
automatisch in "ON" of "OFF".
• "ON": het toestel verzendt geluid door te
zoeken naar een kanaal dat beter geschikt
is voor verzending.
• "OFF": het toestel verzendt geluid door
het kanaal voor verzending vast te leggen.
.
• Als u de eenheid koppelt aan een ander S-AIR-subapparaat (pagina 77), wordt de geluidstransmissie,
die door het identificatienummer is ingesteld,
uitgeschakeld.
• Wanneer u de koppeling uitvoert, verschijnt
[(KOPPELEN)] naast het identificatienummer op het
scherm voor het selecteren van het
identificatienummer.
Druk op SYSTEM MENU.
4
Druk op
Controle voor HDMI/Extern geluidsapparaat
• Voer de koppeling uit binnen enkele minuten na
het uitvoeren van stap 10. Als u dit niet doet,
wordt het koppelen automatisch geannuleerd en
verschijnt het bevestigingsscherm. Selecteer
[JA] om het koppelen uit te voeren. Selecteer
[NEE] om terug te keren naar het vorige scherm.
Als de geluidstransmissie
onstabiel is
.
De instelling wordt aangepast.
5
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu wordt uitgeschakeld.
6
Wanneer u "RF CHANGE" instelt op op
"OFF", selecteert u het
identificatienummer waarbij de
geluidsoverdracht zo stabiel mogelijk
is (pagina 75).
Opmerking
• Wanneer de draadloze zendontvanger niet in het
toestel is geplaatst, kunt u "RF CHANGE" niet
instellen.
• In de meeste gevallen hoeft u deze instelling niet te
wijzigen.
• Wanneer "RF CHANGE" is ingesteld op "OFF", kan
transmissie tussen het toestel en het S-AIR-sub-
79NL
apparaat worden uitgevoerd via een van de volgende
kanalen.
– S-AIR ID A: equivalent kanaal voor Wi-Fikanaal 1
– S-AIR ID B: equivalent kanaal voor Wi-Fikanaal 6
– S-AIR ID C: equivalent kanaal voor Wi-Fikanaal 11
• De transmissie kan worden verbeterd door het
transmissiekanaal te wijzigen (frequentie) van de
andere draadloze systemen. Raadpleeg voor meer
informatie de gebruiksaanwijzing van de andere
draadloze systemen.
80NL
7
Andere handelingen
[LUIDSPREKEROPST.]
Afhankelijk van de vorm van de ruimte, kunt u
bepaalde luidsprekers niet installeren. Voor een
beter surround geluid raadt Sony aan om eerst de
positie van de luidsprekers kiezen.
2
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/–
tot "DVD" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Druk op
DISPLAY met het toestel in
de stopstand.
Het bedieningsmenuscherm verschijnt op
het tv-scherm.
3
Druk op X/x om
[INSTELLING]
te selecteren en druk vervolgens op
.
De opties voor [INSTELLING] worden
weergegeven.
4
Druk op X/x om [VOLLEDIG] te
selecteren en druk vervolgens op
.
Druk op X/x om [AUDIO INSTELLING]
te selecteren en druk vervolgens op
.
De opties voor [AUDIO INSTELLING]
worden weergegeven.
6
Druk op X/x om [LUIDSPREKEROPST.]
te selecteren en druk vervolgens op
.
De opties voor [LUIDSPREKEROPST.]
worden weergegeven.
LUIDSPREKEROPST.
Druk op
.
De instelling wordt doorgevoerd en het
bevestigingsscherm verschijnt.
9
Het instelscherm verschijnt.
5
8
Druk op C/c om [JA] of [NEE] te
selecteren en druk vervolgens op
Andere handelingen
• [STANDAARD]: selecteer dit wanneer u
alle luidsprekers normaal installeert.
• [GEEN MIDDEN]: selecteer deze optie
als u alleen de voorluidsprekers en de
surround luidsprekers installeert.
• [GEEN SURROUND]: selecteer deze
optie als u alleen de middenluidspreker en
de voorluidsprekers installeert.
• [VOOR ALLEEN]: selecteer deze optie
als u alleen de voorluidsprekers
installeert.
• [ALLE VOOR]: selecteer deze optie als u
alle luidsprekers voor de luisterpositie
installeert.
• [ALLE VOOR - GEEN MIDDEN]:
selecteer deze optie als u de
voorluidsprekers en de surround
luidsprekers voor de luisterpositie
installeert.
Optimaal surround
geluid voor een ruimte
1
Druk op C/c om een instelling te
selecteren.
.
• [JA]: ga verder met
[AUTOKALIBRATIE]. Volg de
procedure in stap 7 van "De juiste
instellingen automatisch kalibreren"
(pagina 82).
• [NEE]: verlaat [LUIDSPREKEROPST.].
Opmerking
• Om van het surround geluid te genieten nadat u de
positie van de luidsprekers hebt veranderd, raadt
Sony u aan om eerst [LUIDSPREKEROPST.] in te
stellen en vervolgens [AUTOKALIBRATIE] in te
stellen (pagina 82).
• Wanneer u de instelling [VERBINDING] wijzigt in
[LUIDSPREKER] (pagina 54) wijzigt de instelling
[LUIDSPREKEROPST.] opnieuw in
[STANDAARD].
STANDAARD
81NL
De voorzijde van elke luidspreker moet
naar de kalibratiemicrofoon zijn gericht en
er mogen zich geen hindernissen bevinden
tussen de luidsprekers en de
kalibratiemicrofoon.
De juiste instellingen
automatisch kalibreren
[AUTOKALIBRATIE]
D. C. A. C. (Digital Cinema-autokalibratie) kan
het juiste surround geluid automatisch instellen.
Opmerking
IC
• Het toestel geeft een luid testgeluid weer bij het
opstarten van [AUTOKALIBRATIE]. U kunt het
geluid niet stiller zetten. Houd rekening met kinderen
en buren.
• Controleer of de hoofdtelefoon niet is aangesloten op
de eenheid of op de surroundversterker. U kunt de
volgende stappen niet uitvoeren wanneer de
hoofdtelefoon nog is aangesloten.
1
2
N/
IO I
AL M
A.C
AUD
Kalibratiemicrofoon
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/–
tot "DVD" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Druk op
DISPLAY met het toestel in
de stopstand.
Het bedieningsmenuscherm verschijnt op
het tv-scherm.
3
Druk op X/x om
[INSTELLING]
te selecteren en druk vervolgens op
.
De opties voor [INSTELLING] worden
weergegeven.
4
Druk op X/x om [VOLLEDIG] te
selecteren en druk vervolgens op
.
Het instelscherm verschijnt.
5
Druk op X/x om [AUDIO INSTELLING]
te selecteren en druk vervolgens op
.
De opties voor [AUDIO INSTELLING]
worden weergegeven.
6
Druk op X/x om [AUTOKALIBRATIE] te
selecteren en druk vervolgens op
.
De opties voor [AUTOKALIBRATIE]
verschijnen.
7
Sluit de kalibratiemicrofoon
(bijgeleverd) aan op de A.CAL MICaansluiting op het voorpaneel.
Plaats de kalibratiemicrofoon op oorhoogte
met behulp van een statief (niet
bijgeleverd).
82NL
8
9
Druk op C/c om [JA] te selecteren.
Druk op
.
[AUTOKALIBRATIE] wordt gestart.
Maak geen geluid terwijl de meting bezig
is.
Opmerking
• Controleer of de surroundversterker wordt
ingeschakeld en installeer deze op de geschikte
plaats voordat u [AUTOKALIBRATIE]
uitvoert. Als u de surroundversterker installeert
op een ongeschikte plaats, zoals in een andere
kamer, wordt er geen correcte meting
verkregen.
• Vermijd om in de meetzone aanwezig te zijn en
geluid te maken tijdens een meting (ongeveer 3
minuten) om een foutieve meting te vermijden.
Tijdens de meting worden testsignalen
uitgevoerd vanuit de luidsprekers.
• De omgeving van de ruimte waarin het toestel is
geïnstalleerd, kan de metingen beïnvloeden.
• Als er een foutmelding verschijnt, volgt u de
melding en selecteert u vervolgens [JA].
Een foutmelding verschijnt wanneer:
– de hoofdtelefoon is aangesloten op de
eenheid of op de surroundversterker.
– de kalibratiemicrofoon niet is aangesloten.
– de voorluidsprekers niet correct zijn
aangesloten.
– de surround luidsprekers niet correct zijn
aangesloten.
– de voorluidsprekers en de surround
luidsprekers niet correct zijn aangesloten.
10 Druk op C/c om [JA] of [NEE] te
selecteren en druk vervolgens op
.
De tv bedienen met de
bijgeleverde
afstandsbediening
U kunt de tv (alleen Sony) bedienen met de
onderstaande toetsen. Gebruik deze toetsen
(andere dan TV [/1, THEATRE, TV INPUT en
TV VOL +/–) terwijl u op de TV-toets drukt.
Opmerking
• Afhankelijk van de tv is het mogelijk dat u uw tv niet
kunt bedienen of sommige toetsen niet kunt
gebruiken.
Ingedrukt
TV [/1
De tv in-/uitschakelen.
THEATRE
Geniet van optimale beelden
geschikt voor films
x De meting is niet OK.
TV INPUT
De ingang van de tv omschakelen
tussen de tv en andere bronnen.
TV VOL +/–
Het tv-volume regelen.
Volg het bericht en selecteer vervolgens
[JA] om opnieuw te proberen.
Opmerking
• Terwijl de autokalibratiefunctie werkt:
– schakel het toestel niet uit.
– druk op geen enkele knop.
– wijzig het volume niet.
– wijzig de functie niet.
– plaats of verwijder geen disc.
– sluit de hoofdtelefoon niet aan op de eenheid of op
de surroundversterker.
– koppel de kalibratiemicrofoon niet los.
• De meting voor [SUBWOOFER] is altijd [JA] omdat
het toestel geen subwooferkalibratie uitvoert.
Tip
Handeling
PROG +/–*
Het tv-kanaal selecteren.
Cijfertoetsen*,
-* ENTER*
Het tv-kanaal selecteren.
TOOLS*
Het bedieningsmenu voor de
huidige display weergeven.
RETURN*
Terugkeren naar het vorige kanaal
of naar een tv-menu.
MENU*
Het tv-menu weergeven.
MUTING*
Het tv-geluid tijdelijk
uitschakelen.
C/X/x/c*,
*
Andere handelingen
x De meting is OK.
Koppel de kalibratiemicrofoon los en
selecteer [JA]. Het resultaat wordt
uitgevoerd.
Het item in het menu selecteren.
* Gebruik deze toetsen terwijl u op de TV-toets drukt.
• U kunt de afstand tussen de luisterpositie en elke
luidspreker controleren. Zie pagina 54.
83NL
Geluidseffecten
gebruiken
De Sleep Timer
gebruiken
U kunt lage tonen versterken.
U kunt het toestel op een vooraf ingesteld
tijdstip laten uitschakelen, zodat u in slaap kunt
vallen met muziek. De tijd kan worden ingesteld
in stappen van 1 minuut tot 10 minuten.
Druk op DYNAMIC BASS.
Druk op SLEEP.
"D. BASS ON" verschijnt in het uitleesvenster
op het voorpaneel en de lage tonen worden
effectief versterkt.
Telkens als u op SLEEP drukt, veranderen de
minuten (resterende tijd) in stappen van 10
minuten.
Wanneer u de Sleep Timer instelt, knippert
"SLEEP" in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
Lage tonen versterken
Geluidseffecten uitschakelen
Druk opnieuw op DYNAMIC BASS.
De resterende tijd controleren
Het geluid beluisteren met een
laag volume
U kunt geluidseffecten of dialogen beluisteren
zoals in de bioscoop, zelfs met een laag volume.
Dat is handig om 's nachts films te bekijken.
Druk op NIGHT.
"NIGHT ON" verschijnt in het uitleesvenster op
het voorpaneel en het geluidseffect wordt
geactiveerd.
Opmerking
• Dit effect werkt niet bij een Super Audio CD.
Wanneer u een Super Audio CD plaatst tijdens
"NIGHT ON", wordt het geluidseffect automatisch
uitgeschakeld.
• Wanneer geluid wordt uitgevoerd via de
middenluidspreker, is dit effect meer uitgesproken,
want gesprekken (filmdialoog, enz.) zijn eenvoudig
te horen. Wanneer geluid niet via de
middenluidspreker wordt uitgevoerd of u een
hoofdtelefoon gebruikt, past het syteem optimaal het
volume aan.
Druk eenmaal op SLEEP.
De resterende tijd wijzigen
Druk herhaaldelijk op SLEEP om de gewenste
tijd te selecteren.
De Sleep Timer annuleren
Druk herhaaldelijk op SLEEP tot "SLEEP OFF"
verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
De Sleep Timer instellen met het
systeemmenu
1
2
3
Druk op SYSTEM MENU.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "SLEEP"
verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel en druk vervolgens op
of c.
Druk op X/x om een instelling te
selecteren.
De minuten op het display (de resterende
tijd) veranderen in stappen van 10 minuten.
Geluidseffecten uitschakelen
Tip
Druk opnieuw op NIGHT.
• U kunt de resterende tijd instellen door op de
cijfertoetsen te drukken. In dit geval kan de tijd
worden ingesteld in stappen van 1 minuut.
4
Druk op
.
De instelling wordt aangepast en "SLEEP"
knippert in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
84NL
5
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu wordt uitgeschakeld.
De helderheid van het
uitleesvenster op het
voorpaneel regelen
De helderheid van het uitleesvenster op het
voorpaneel kan op 2 niveaus worden ingesteld.
1
2
3
Druk op SYSTEM MENU.
Druk herhaaldelijk op X/x tot
"DIMMER" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel en
druk vervolgens op
of c.
• "DIMMER OFF": helder.
• "DIMMER ON": donker.
4
Druk op
.
De instelling wordt aangepast.
5
Druk op SYSTEM MENU.
Andere handelingen
Druk op X/x om de helderheid van het
uitleesvenster op het voorpaneel te
selecteren.
Het systeemmenu wordt uitgeschakeld.
85NL
Discinformatie
controleren
De speelduur en resterende
speelduur controleren via het
uitleesvenster op het
voorpaneel
Druk herhaaldelijk op DISPLAY.
Telkens als u op DISPLAY drukt tijdens het
afspelen van de disc, verandert de weergave:
1 t 2 t ... t 1 t ...
Bepaalde weergegeven items kunnen
verdwijnen na enkele seconden.
x DVD VIDEO/DVD-VR
1 Speelduur van de huidige titel
2 Resterende speelduur van de huidige titel
3 Speelduur van het huidige hoofdstuk
4 Resterende speelduur van het huidige
hoofdstuk
5 Discnaam
6 Titel en hoofdstuk
x VIDEO CD (zonder PBC-functies)/Super
Audio CD/CD
1 Speelduur van het huidige muziekstuk
2 Resterende speelduur van het huidige
muziekstuk
3 Speelduur van de disc
4 Resterende speelduur van de disc
5 Naam van het muziekstuk
6 Muziekstuk en index*
* Als een MP3-bestand de ID3-tag heeft, geeft het
toestel de naam van de map/het muziekstuk
(bestand) weer via de ID3 tag-informatie.
Het toestel ondersteunt ID3 versie 1.0/1.1/2.2/2.3.
De weergave van de tag-informatie van ID3 versie
2.2/2.3 heeft voorrang wanneer de ID3-tags van
zowel versie 1.0/1.1 als versie 2.2/2.3 worden
gebruikt voor één enkel MP3-bestand.
x DATA CD (DivX-videobestand)/DATA
DVD (DivX-videobestand)
1 Speelduur van het huidige bestand
2 Naam van het huidige bestand
3 Huidig nummer van het album en het bestand
Opmerking
• Het toestel kan alleen het eerste niveau van DVD/
CD-tekst, zoals de discnaam of titel, weergeven.
• Wanneer de naam van een MP3-bestand niet kan
worden weergegeven, verschijnt "*" in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
• De naam van de disc of het muziekstuk wordt,
afhankelijk van de tekst, niet altijd weergegeven.
• De speelduur van MP3-bestanden en DivXvideobestanden wordt mogelijk niet juist
weergegeven.
Tip
• Bij het afspelen van een VIDEO CD met PBCfuncties wordt de speelduur weergegeven.
De speelduur en resterende
speelduur controleren op het
tv-scherm
1
Druk op DISPLAY tijdens het afspelen.
Het volgende scherm verschijnt op het tvscherm.
T
1: 01: 40
* Alleen VIDEO CD/Super Audio CD.
Tijdinformatie
x Super VCD
1 Speelduur van het huidige muziekstuk
2 Tekst van het muziekstuk
3 Muziekstuk- en indexnummer
x DATA CD (MP3-bestand)/DATA DVD
(MP3-bestand)
1 Speelduur en nummer van het huidige
muziekstuk
2 Naam van het muziekstuk (bestand)*
86NL
2
Druk herhaaldelijk op DISPLAY om de
tijdinformatie te wijzigen.
De aanduiding en het soort tijdinformatie
dat u kunt controleren hangen af van de disc
die u afspeelt.
x DVD VIDEO/DVD-VR
• T **:**:**
Speelduur van de huidige titel
• T-**:**:**
Resterende speelduur van de huidige
titel
• C **:**:**
Speelduur van het huidige hoofdstuk
• C-**:**:**
Resterende speelduur van het huidige
hoofdstuk
x VIDEO CD (met PBC-functies)
De tekst van de DVD/Super Audio CD/CD
verschijnt alleen wanneer de tekst op de disc
staat. U kunt de tekst niet wijzigen. Wanneer er
geen tekst op de disc staat, verschijnt "NO
TEXT".
Dvorak/Tchaikovsky /NedPho/Kreizberg
Adagio - Allegro molto
• **:**
Speelduur van de huidige scène
x VIDEO CD (zonder PBC-functies)/
Super Audio CD/CD
x DATA CD (MP3-bestand)/DATA DVD
(MP3-bestand)
Door op DISPLAY te drukken tijdens het
afspelen van MP3-bestanden of DivXvideobestanden op een DATA CD/DATA
DVD, kunt u de naam van de map/het MP3bestand/het DivX-videobestand en de
audiobitsnelheid (hoeveelheid data per seconde
van de huidige audio) op het tv-scherm laten
verschijnen.
Bitsnelheid*
T
0: 13
Andere handelingen
• T **:**
Speelduur van het huidige muziekstuk
• T-**:**
Resterende speelduur van het huidige
muziekstuk
• D **:**
Speelduur van de huidige disc
• D-**:**
Resterende speelduur van de huidige
disc
De tekst van een DATA CD/DATA
DVD (MP3-bestand/DivXvideobestand) controleren
192k MP3
• T **:**
Speelduur van het huidige muziekstuk
x DATA CD (DivX-videobestand)/DATA
DVD (DivX-videobestand)
• **:**:**
Speelduur van het huidige bestand
2002_Remixes
Soul_Survivor_rap_version
Opmerking
• Tekst- en merktekens worden voor sommige talen
niet weergegeven.
• Afhankelijk van de disc die wordt afgespeeld, kan het
toestel slechts een beperkt aantal tekens weergeven.
Ook worden niet alle teksttekens weergegeven,
afhankelijk van de disc.
De afspeelinformatie van de
disc controleren
De tekst van een DVD/Super
Audio CD/CD controleren
Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op
DISPLAY om de tekst weer te geven die op de
DVD/Super Audio CD/CD is opgenomen.
Mapnaam**
Naam van het MP3-bestand**/
DivX-videobestand
* Verschijnt wanneer:
– u een MP3-bestand op een DATA CD/DATA
DVD afspeelt.
– u een DivX-videobestand afspeelt dat MP3audiosignalen bevat op een DATA CD/DATA
DVD.
** Als een MP3-bestand de ID3-tag heeft, geeft het
toestel de naam van de map/het muziekstuk
(bestand) weer via de ID3 tag-informatie.
Het toestel ondersteunt ID3 versie 1.0/1.1/2.2/2.3.
De weergave van de tag-informatie van ID3 versie
2.2/2.3 heeft voorrang wanneer de ID3-tags van
zowel versie 1.0/1.1 als versie 2.2/2.3 worden
gebruikt voor één enkel MP3-bestand.
87NL
De datuminformatie van het
JPEG-beeldbestand
controleren
U kunt de datuminformatie controleren tijdens
de weergave wanneer het JPEG-beeldbestand de
Exif*-tag bevat.
Druk tweemaal op
weergave.
DISPLAY tijdens de
Het bedieningsmenuscherm verschijnt op het tvscherm.
5(
8)
10( 15)
18/9/2002
Terugkeren naar de
standaardinstellingen
De standaard
systeemparameters, zoals
vooraf ingestelde zenders,
herstellen
"/1
A
x
DATA CD JPEG
Datuminformatie
1
* "Exchangeable Image File Format" is een digitaal
camerabeeldformaat bepaald door de Japan
Electronics and Information Technology Industries
Association (JEITA).
2
Druk tegelijkertijd op x, A en "/1 op de
eenheid.
"COLD RESET" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel en de
standaardinstellingen van het toestel
worden hersteld.
Tip
• Datuminformatie is [DD/MM/JJJJ].
DD: dag
MM: maand
JJJJ: jaar
Druk op "/1 om het toestel in te
schakelen.
De standaard [INSTELLING]instellingen herstellen
U kunt de andere instellingen dan
[KINDERBEVEILIGING] onder
[INSTELLING] (pagina 49) herstellen naar de
standaardinstellingen.
1
2
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/–
tot "DVD" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Druk op
DISPLAY met het toestel in
de stopstand.
Het bedieningsmenuscherm verschijnt op
het tv-scherm.
3
Druk op X/x om
[INSTELLING]
te selecteren en druk vervolgens op
.
De opties voor [INSTELLING] worden
weergegeven.
88NL
4
Druk op X/x om [VOLLEDIG] te
selecteren en druk vervolgens op
.
Het instelscherm verschijnt.
5
Druk op X/x om
[SYSTEEMINSTELLING] te selecteren
en druk vervolgens op
.
De opties voor [SYSTEEMINSTELLING]
worden weergegeven.
6
7
Druk op X/x om [HERSTELLEN] te
selecteren en druk op c.
Druk op C/c om [JA] te selecteren.
U kunt ook de procedure stoppen en
terugkeren naar het bedieningsmenuscherm
door hier [NEE] te kiezen.
Druk op
.
Druk niet op [/1 tijdens het herstellen,
omdat dit enkele seconden in beslag neemt.
Opmerking
• De instellingen [STAND (MUZIEK, BEELD)],
[INTERVAL], [EFFECT] en [MULTI/2K] keren ook
terug naar de standaardinstellingen.
Andere handelingen
8
89NL
Aanvullende informatie
Voorzorgsmaatregelen
• In het geval er vloeistof of een voorwerp in de
behuizing terechtkomt, moet u de stekker uit het
stopcontact trekken en het toestel eerst door een
deskundige laten nakijken, alvorens het weer in
gebruik te nemen.
Volumeregeling
Spanningsbronnen
• Trek de stekker uit het stopcontact als u denkt het
toestel geruime tijd niet te gebruiken. Om de
aansluiting op het stopcontact te verbreken, moet u
alleen de stekker vastnemen. Trek nooit aan het snoer
zelf.
Plaatsing
• Installeer het toestel op een goed geventileerde plaats
om te voorkomen dat het oververhit raakt.
• De behuizing kan bij langdurige weergave met hoog
volume warm aanvoelen. Dit duidt niet op een
storing. Vermijd echter de behuizing aan te raken.
Plaats het toestel niet in een te kleine en slecht
geventileerde ruimte om oververhitting te vermijden.
• Blokkeer de ventilatiegaten niet door iets op het
toestel te plaatsen. Het toestel is uitgerust met een
krachtige versterker. Als de ventilatiegaten zijn
geblokkeerd, kan het toestel oververhit en defect
raken.
• Zet het toestel niet op een zacht of wollig oppervlak
(een tapijt of deken) of tegen gordijnen, waardoor de
ventilatie-openingen geblokkeerd kunnen worden.
• Installeer de eenheid niet in de buurt van
warmtebronnen zoals radiatoren of heteluchtblazers
of op een plaats waar het is blootgesteld aan directe
zonnestraling, overmatig stof, mechanische trillingen
of schokken.
• Zet het toestel niet schuin. Het toestel is ontworpen
voor gebruik in horizontale stand.
• Houd zowel de eenheid als discs uit de buurt van
componenten waarin een krachtige magneet wordt
gebruikt, zoals een grote luidspreker of
microgolfoven.
• Plaats geen zware voorwerpen op de eenheid.
• Zet het volume niet hoger bij het beluisteren van een
zeer stille passage of een onbespeeld gedeelte. Als u
dat toch doet, kunnen de luidsprekers worden
beschadigd wanneer er plots een piekwaarde wordt
bereikt.
Reiniging
• Reinig de behuizing, het voorpaneel en de
bedieningselementen met een zachte doek die lichtjes
is bevochtigd met een mild zeepsopje. Gebruik geen
schuursponsje, schuurpoeder of oplosmiddelen, zoals
alcohol of benzine.
Met alle vragen of eventuele problemen met uw
toestel kunt u steeds terecht bij uw dichtsbijzijnde
Sony-dealer.
Discs reinigen, disc-/
lensreinigers
• Gebruik geen in de handel verkrijgbare
reinigingsdisc of disc-/lensreiniger (vloeistof of
spray). Deze kunnen defecten veroorzaken.
Kleuren op uw tv-scherm
• Als de luidsprekers de kleuren op het tv-scherm
beïnvloeden, moet u de tv onmiddellijk uitschakelen
en na 15 tot 30 minuten weer inschakelen. Als de
kleuren nog altijd vervormen, moet u de luidsprekers
verder van de tv af zetten.
BELANGRIJK
Opgelet: dit toestel kan voor onbepaalde duur een
stilstaand videobeeld of instelscherm op het tvscherm weergeven. Als u dit beeld lange tijd op het
tv-scherm laat staan, bestaat het gevaar dat het tvscherm onherstelbaar wordt beschadigd. Vooral
projectie-tv's zijn gevoelig hiervoor.
Werking
• Als het toestel direct van een koude naar een warme
of een zeer vochtige ruimte wordt gebracht, kan er
condensvorming optreden op de lenzen in de
bedieningseenheid. In dat geval kan de werking van
het toestel worden verstoord. Verwijder in dat geval
de disc en laat het toestel ongeveer een half uur aan
staan tot alle vocht is verdampt.
• Haal de disc uit het toestel wanneer u dit verplaatst.
Als u dat niet doet, kan de disc worden beschadigd.
90NL
Het toestel verplaatsen
Controleer, voordat u het toestel verplaatst, of er geen
disc is geplaatst en trek het netsnoer uit het stopcontact.
Over S-AIR
• De functie S-AIR brengt geluid over via radiogolven,
het geluid kan dus overslaan wanneer de radiogolven
worden gehinderd. Dit is kenmerkend voor
radiogolven en is geen defect.
• Omdat S-AIR geluid overbrengt via radiogolven
kunnen toestellen die elektromagnetische energie
genereren, zoals een microgolfoven, de
geluidsoverdracht hinderen.
• S-AIR gebruikt radiogolven die dezelfde frequentie
delen als andere draadloze systemen, zoals een
draadloos LAN of Bluetooth, en dat kan interferentie
of slechte overdracht tot gevolg hebben. Raadpleeg
dan de onderstaande stappen:
– Installeer het systeem niet in de buurt van andere
draadloze systemen.
– Gebruik het systeem en de andere draadloze
systemen niet tegelijkertijd.
• De afstand voor overdracht verschilt afhankelijk van
de gebruiksomgeving. Zoek een plaats waar de
overdracht tussen de S-AIR-hoofdapparaat en subapparaat het beste is en installeer het hoofd- en subapparaat op die plaats.
Opmerkingen over de
discs
Discs hanteren
• Pak de disc vast bij de randen zodat deze
schoon blijft. Raak het oppervlak niet aan.
• Plak geen papier of plakband op de disc.
Reiniging
• Maak de disc voor het afspelen schoon met een
reinigingsdoekje.
Wrijf van binnen naar buiten toe.
Aanvullende informatie
• Stel de disc niet bloot aan direct zonlicht of
warmtebronnen, zoals heteluchtblazers en laat
deze niet achter in een auto die in de volle zon
staat geparkeerd en waarin de temperatuur
sterk kan oplopen.
• Berg discs na gebruik weer op in de hoesjes.
• Gebruik geen oplosmiddelen, zoals benzine,
thinner en in de handel verkrijgbare
reinigingsmiddelen of antistatische sprays
voor grammofoonplaten.
Dit toestel kan alleen gewone ronde discs
afspelen en kan defect raken wanneer u discs
met een andere vorm (b.v. kaart-, hart- of
stervormig) probeert af te spelen.
Gebruik geen disc waaraan een in de handel
verkrijgbaar accessoire is bevestigd, zoals een
label of een ring.
91NL
Verhelpen van storingen
Als u problemen ondervindt bij het gebruik van dit toestel, probeer die dan eerst zelf op de lossen aan
de hand van de onderstaande lijst. Als het probleem daarmee niet is opgelost, raadpleeg dan de
dichtstbijzijnde Sony-dealer.
Merk op dat wanneer het onderhoudspersoneel beslist om tijdens een herstelling onderdelen te
vervangen, deze onderdelen eventueel kunnen worden ingehouden.
Als er zich een probleem voordoet met de S-AIR-functie, dient u het volledige systeem (hoofdeenheid
en S-AIR-sub-apparaat) te laten controleren door een Sony-dealer.
Voeding
Symptoom
Oplossing
Het toestel is niet ingeschakeld. • Controleer of het netsnoer goed is aangesloten.
• Druk op "/1 nadat "STANDBY" verdwijnt van het uitleesvenster op het
voorpaneel.
Als "PROTECTOR" en "PUSH
POWER" afwisselend
verschijnen in het uitleesvenster
op het voorpaneel.
Druk op "/1 om het toestel uit te schakelen en controleer de onderstaande items
nadat "STANDBY" is verdwenen.
• Zijn de + en – luidsprekerkabels kortgesloten?
• Gebruikt u uitsluitend de voorgeschreven luidsprekers?
• Zijn de ventilatiegaten van het toestel geblokkeerd?
• Na controle van de bovenstaande items en het oplossen van eventuele
problemen, kunt u het toestel weer inschakelen. Wanneer de oorzaak van het
probleem na het controleren van de bovenstaande punten niet is gevonden,
neem dan contact op met de dichtstbijzijnde Sony-dealer.
Beeld
92NL
Symptoom
Oplossing
Geen beeld.
• De SCART (EURO AV)-kabel is niet goed aangesloten.
• De SCART (EURO AV)-kabel is beschadigd.
• De eenheid is niet aangesloten op de correcte EURO AV t INPUTaansluiting (pagina 16).
• De video-ingang van de tv is niet ingesteld om beelden met het toestel te
bekijken.
• Controleer de uitvoermethode van uw systeem (pagina 16).
• Sluit de verbindingskabel opnieuw goed aan.
• De eenheid is aangesloten op een ingang die niet compatibel is met HDCP
(High-bandwidth Digital Content Protection) ("HDMI" op het voorpaneel licht
niet op) (pagina 16).
• Als de HDMI OUT-aansluiting wordt gebruikt voor video-uitvoer, kan het
probleem mogelijk worden opgelost door het type videosignaal dat wordt
uitgevoerd via de HDMI OUT-aansluiting te veranderen. Hierdoor kan het
probleem worden opgelost (pagina 24).
Verbind de tv en de eenheid met behulp van een andere video-aansluiting dan
de HDMI OUT-aansluiting en wijzig de TV-ingang in de aangesloten videoingang zodat u de schermdisplays kunt zien. Verander het type videosignaal
uitgevoerd via de HDMI OUT-aansluiting en zet de TV-ingang opnieuw op
HDMI. Als het beeld nog altijd niet verschijnt, herhaal dan de stappen en
probeer andere opties.
Symptoom
Oplossing
Het beeld vertoont ruis.
• De disc is vuil of vervormd.
• Als het signaal van de EURO AV T OUTPUT (TO TV)-aansluiting wordt
verstoord, verander dan het type videosignaal uitgevoerd via de HDMI OUTaansluiting door [HDMI-RESOLUTIE] in [HDMI-INSTELLING] in te stellen
op [720 × 480p]* (pagina 24).
* Afhankelijk van het model per land kan [720 × 480/576p] verschijnen.
Het beeld vult niet het volledige • De breedte-/hoogteverhouding op de disc ligt vast.
tv-scherm, ook al is de breedte/
hoogte-verhouding onder [TV
TYPE] bij [VIDEOINSTELLING] ingesteld.
Er treedt een kleurafwijking op
het tv-scherm op.
Geluid
Symptoom
Oplossing
Geen geluid.
• De luidsprekerkabel is niet goed aangesloten.
• Druk op MUTING op de afstandsbediening wanneer "MUTING ON" wordt
weergegeven in het uitleesvenster op het voorpaneel.
• Het toestel staat in de pauzestand of in de modus voor vertraagde weergave.
Druk op H om terug te keren naar de normale weergavemodus.
• Snel vooruit of snel achteruit wordt uitgevoerd. Druk op H om terug te keren
naar de normale weergavemodus.
• Controleer de luidsprekerinstellingen (pagina 54).
• De geluidssignalen van de Super Audio CD worden niet uitgevoerd via de
HDMI OUT-aansluiting.
• De component verbonden met de HDMI OUT-aansluiting komt niet overeen
met het formaat van het audiosignaal. Stel in dit geval [GELUID (HDMI)] in
[HDMI-INSTELLING] in op [AAN] (pagina 52).
Aanvullende informatie
De subwoofer en de voorluidsprekers in dit toestel zijn magnetisch afgeschermd
om een magnetisch lek te voorkomen. Er kan echter een klein "lek" optreden als
er een zeer sterke magneet wordt gebruikt. Controleer als dat gebeurt de
volgende items:
• Als de luidsprekers worden gebruikt met een CRT-tv of -projector, installeer ze
dan op minstens 0,3 meter van de tv.
• Als de kleurafwijking blijft, schakel dan de tv uit en schakel deze vervolgens na
15 tot 30 minuten weer in.
• Als er "gehuil" optreedt, zet de luidsprekers dan opnieuw verder weg van de tv.
• Zorg ervoor dat er geen magnetisch voorwerp (magnetische sluiting op een tvstandaard, medische apparatuur, speelgoed, enz.) dichtbij de luidsprekers wordt
gezet.
Er wordt geen geluid uitgevoerd • Stel [GELUID (HDMI)] in [HDMI-INSTELLING] in op [AAN] (pagina 52).
via de HDMI OUT-aansluiting. • De HDMI OUT-aansluiting is gekoppeld aan een DVI (Digital Visual
Interface)-toestel (DVI (Digital Visual Interface)-aansluitingen accepteren
geen geluidssignalen).
• Het geluid van de Super Audio CD wordt niet uitgevoerd via de HDMI OUTaansluiting.
• Probeer het volgende: 1 Schakel het toestel uit en opnieuw in. 2 Schakel de
aangesloten component uit en opnieuw in. 3 Koppel de HDMI-kabel los en
sluit hem opnieuw aan.
93NL
Symptoom
Oplossing
Het geluid uit de linker en
rechter luidsprekers is niet in
balans of is omgewisseld.
• Controleer of de luidsprekers en componenten goed zijn aangesloten.
Er komt geen geluid uit de
subwoofer.
• Controleer de luidsprekeraansluitingen en -instellingen (pagina 15, 54).
• Selecteer "A.F.D. STD" voor "DEC. MODE" (pagina 27).
Sterke brom of ruis is hoorbaar. • Controleer of de luidsprekers en componenten goed zijn aangesloten.
• Controleer of de verbindingskabels zich niet in de buurt van een transformator
of motor bevinden en minstens 3 meter zijn verwijderd van een tv-toestel of
fluorescentieverlichting.
• Plaats de tv verder van de audiocomponenten af.
• De stekkers en aansluitingen zijn vuil. Maak ze schoon met een doek die
lichtjes is bevochtigd met alcohol.
• Reinig de disc.
Er is minder stereo-effect bij het • Stel [GELUID] in op [STEREO] door op AUDIO te drukken (pagina 32).
afspelen van een VIDEO CD,
• Controleer of de eenheid goed is aangesloten.
een CD of een MP3-bestand.
Het surround effect is moeilijk
hoorbaar bij weergave van
Dolby Digital, DTS of MPEGaudio.
• Controleer de instelling "DEC. MODE" (pagina 27).
• Controleer de luidsprekeraansluitingen en -instellingen (pagina 15, 54).
• Bij sommige DVD's is het uitgangssignaal niet volledig compatibel met 5.1kanalen. Het kan mono of stereo zijn, ook al is het geluid opgenomen in Dolby
Digital of MPEG-audioformaat.
Alleen de middenluidspreker
werkt.
• Bij sommige discs weerklinkt het geluid alleen uit de middenluidspreker.
Er komt geen geluid uit de
middenluidspreker.
• Controleer de luidsprekeraansluitingen en -instellingen (pagina 15, 54).
• Controleer de instelling "DEC. MODE" (pagina 27).
• Bij sommige geluidsbronnen is het effect van de middenluidspreker minder
uitgesproken.
• Een 2-kanaalsbron wordt afgespeeld.
De surround luidsprekers
produceren geen of slechts een
heel zwak geluid.
• Controleer de luidsprekeraansluitingen en -instellingen (pagina 15, 54).
• Controleer de instelling "DEC. MODE" (pagina 27).
• Bij sommige geluidsbronnen is het effect van de surround luidsprekers minder
uitgesproken.
• Een 2-kanaalsbron wordt afgespeeld.
Er komt geen geluid uit de
DIGITAL IN COAXIAL/
OPTICAL-aansluiting.
• De samplefrequentie van het ingangssignaal is meer dan 48 kHz.
Bediening
Symptoom
Oplossing
Er kan niet worden afgestemd op • Controleer of de antenne goed is aangesloten. Regel de antenne en sluit
radiozenders.
eventueel een buitenantenne aan.
• Het zendersignaal is te zwak (bij gebruik van direct afstemmen). Stem
handmatig af.
• Er werden geen zenders vooraf ingesteld of de vooraf ingestelde zenders
werden gewist (bij het scannen naar vooraf ingestelde zenders). Stel de zenders
opnieuw in (pagina 57).
• Druk op DISPLAY zodat de frequentie verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
94NL
Symptoom
Oplossing
U hoort ruis tijdens het
beluisteren van AM-radio.
• Controleer de plaats van de AM-kaderantenne en -kabel (pagina 19).
De afstandsbediening werkt niet. • Er bevinden zich obstakels tussen de afstandsbediening en de eenheid.
• De afstand tussen de afstandsbediening en de eenheid is te groot.
• De afstandsbediening is niet op de afstandsbedieningssensor op de eenheid
gericht.
• De batterijen in de afstandsbediening zijn bijna leeg.
• Er zit geen disc in het toestel.
• De disc is omgekeerd geplaatst.
Plaats de disc in de disc-lade met het label naar boven.
• De disc zit niet goed in de disc-lade.
• Het toestel kan geen CD-ROM's, enz. afspelen (pagina 5).
• De regiocode op de DVD komt niet overeen met die van het toestel.
• Er is condensvorming opgetreden in de eenheid, waardoor de lenzen kunnen
worden beschadigd. Verwijder de disc en laat de eenheid ongeveer een half uur
aan staan.
Het MP3-bestand kan niet
worden afgespeeld.
• De DATA CD is niet opgenomen in het MP3-formaat conform ISO 9660 Level
1/Level 2 of Joliet.
• De DATA DVD is niet opgenomen in het MP3-formaat conform UDF
(Universal Disk Format).
• Het MP3-bestand is niet voorzien van de extensie ".MP3".
• De gegevens hebben geen MP3-indeling, ondanks de extensie ".MP3".
• De gegevens zijn niet geschikt voor MPEG1 Audio Layer 3.
• Het toestel kan geen audiotracks met MP3PRO-indeling afspelen.
• De instelling [STAND (MUZIEK, BEELD)] is ingesteld op [BEELD]
(pagina 43).
• Als u de instelling [STAND (MUZIEK, BEELD)] niet kunt wijzigen, plaatst u
de disc opnieuw of schakelt u het toestel uit en weer in.
• De DATA CD/DATA DVD bevat een DivX-videobestand.
Aanvullende informatie
De disc wordt niet afgespeeld.
Een JPEG-beeldbestand kan niet • De DATA CD is niet opgenomen in het JPEG-formaat conform ISO 9660
worden afgespeeld.
Level 1/Level 2 of Joliet.
• De DATA DVD is niet opgenomen in het JPEG-formaat conform UDF
(Universal Disk Format).
• Het bestand heeft een andere extensie dan ".JPEG" of ".JPG".
• Het beeld is groter dan 3.072 (breedte) × 2.048 (hoogte) in de normale modus
of meer dan 2.000.000 pixels in progressive JPEG-beeldbestand, dat meestal
wordt gebruikt op internetwebpagina's.
• Het past niet op het tv-scherm (deze beelden worden verkleind).
• De instelling [STAND (MUZIEK, BEELD)] is ingesteld op [MUZIEK]
(pagina 43).
• Als u de instelling [STAND (MUZIEK, BEELD)] niet kunt wijzigen, plaatst u
de disc opnieuw of schakelt u het toestel uit en weer in.
• De DATA CD/DATA DVD bevat een DivX-videobestand.
De MP3-bestanden en JPEGbeeldbestanden worden
tegelijkertijd afgespeeld.
• [AUTO] is geselecteerd bij [STAND (MUZIEK, BEELD)] (pagina 43).
95NL
Symptoom
Oplossing
Het DivX-videobestand kan niet • Het bestand is niet gemaakt in DivX-formaat.
worden afgespeeld.
• Het bestand heeft een andere extensie dan ".AVI" of ".DIVX".
• De DATA CD/DATA DVD is niet gemaakt in DivX -formaat conform ISO
9660 Level 1/Level 2 of Joliet/UDF.
• Het DivX-videobestand is groter dan 720 (breedte) × 576 (hoogte).
De titels van mappen/bestanden/ • Het toestel kan alleen alfanumerieke tekens weergeven. Andere tekens
bestandsnamen worden niet juist verschijnen als [*].
weergegeven.
Een disc begint niet te spelen
vanaf het begin.
• Programma afspelen, Willekeurig afspelen of Herhaald afspelen werd
geselecteerd.
Druk op CLEAR om deze functies te annuleren vóór het afspelen van een disc.
• Afspelen hervatten werd geselecteerd.
Druk in de stopstand op x op de eenheid of de afstandsbediening en start
vervolgens het afspelen (pagina 35).
• Het titel-, DVD- of PBC-menu verschijnt automatisch op het tv-scherm.
Het toestel begint de disc
automatisch af te spelen.
• De DVD is voorzien van een automatische weergavefunctie.
Het afspelen stopt automatisch.
• Sommige discs zijn voorzien van een automatische pauzefunctie. Bij het
afspelen van een dergelijke disc stopt het toestel de weergave bij het
automatische pauzesignaal.
Sommige functies zoals stoppen, • Bij sommige discs zijn bepaalde handelingen niet mogelijk. Raadpleeg de
zoeken, vertraagde weergave of
bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de disc.
herhaald afspelen werken niet.
De berichten verschijnen niet in • Kies de taal voor het schermdisplay in het instelscherm [SCHERMDISPL.]
de gewenste taal op het tvonder [TAALKEUZE] (pagina 50).
scherm.
De taal voor het geluid kan niet
worden gewijzigd.
• Er zijn geen meertalige muziekstukken opgenomen op de DVD.
• De taal voor het geluid van de DVD kan niet worden gewijzigd.
De taal voor de ondertiteling kan • Er zijn geen meertalige ondertitels opgenomen op de DVD.
niet worden gewijzigd.
• De ondertitels op de DVD kunnen niet worden gewijzigd.
De ondertiteling kan niet worden • De ondertitels op de DVD kunnen niet worden uitgeschakeld.
uitgeschakeld.
De hoeken kunnen niet worden
gewijzigd.
• Er zijn geen meervoudige hoeken opgenomen op de DVD (pagina 32).
• De hoeken op de DVD kunnen niet worden gewijzigd.
Een disc kan niet worden
• Neem contact op met uw Sony-dealer of een plaatselijke, erkende Sonyuitgeworpen en "LOCKED"
servicedienst.
wordt weergegeven in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
[Gegevensfout] verschijnt op het • Het MP3-bestand/JPEG-beeldbestand/DivX-videobestand dat u wilt afspelen is
tv-scherm bij het afspelen van
defect.
een DATA CD of DATA DVD. • De gegevens zijn niet geschikt voor MPEG1 Audio Layer 3.
• De indeling van het JPEG-beeldbestand is niet compatibel met DCF.
• Het JPEG-beeldbestand heeft de extensie ".JPG" of ".JPEG", maar heeft niet
het JPEG-formaat.
• Het bestand dat u wilt afspelen heeft de extensie ".AVI" of ".DIVX", maar is
niet in DivX-formaat of is in DivX-formaat maar is niet compatibel met DivX
Certified-profielen.
Het toestel werkt niet zoals het
hoort.
96NL
• Koppel het netsnoer los van het stopcontact en sluit het enkele minuten later
weer aan.
Symptoom
Oplossing
De functie Controle voor HDMI • Wanneer "HDMI" niet oplicht in het uitleesvenster op het voorpaneel,
werkt niet.
controleert u de HDMI-aansluiting (pagina 16).
• Stel de instelling [CONTROLE VOOR HDMI] in [HDMI-INSTELLING] in
op [AAN] (pagina 52).
• Zorg ervoor dat de aangesloten component compatibel is met de functie
[CONTROLE VOOR HDMI].
• Controleer of het netsnoer van de aangesloten component goed is aangesloten.
• Controleer de instelling van de aangesloten component voor de functie
Controle voor HDMI. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de
component.
• Als u de HDMI-aansluiting wijzigt, het netsnoer aansluit en loskoppelt of een
stroomstoring hebt, stel dan de instelling [CONTROLE VOOR HDMI] in
[HDMI-INSTELLING] in op [UIT] en stel vervolgens de instelling
[CONTROLE VOOR HDMI] in [HDMI-INSTELLING] in op [AAN]
(pagina 52).
• Zie "De functie Controle voor HDMI gebruiken voor "BRAVIA" Sync"
(pagina 61) voor meer informatie.
• Stel de instelling [GELUID (HDMI)] in [INDIVIDUELE INSTELLING] in op
[AAN] (pagina 52).
• Zorg ervoor dat de aangesloten tv compatibel is met de functie Geluidscontrole
van het systeem.
• Zie "De functie Controle voor HDMI gebruiken voor "BRAVIA" Sync"
(pagina 61) voor meer informatie.
USB-apparaat
Symptoom
Oplossing
"OVERLOAD" verschijnt in het • Er werd een probleem gedetecteerd met het niveau van elektrische stroom van
uitleesvenster op het voorpaneel. de
(USB)-poort. Schakel het toestel uit en verwijder het USB-apparaat uit
de
(USB)-poort. Controleer of er geen probleem is met het USB-apparaat.
Contacteer uw dichtstbijzijnde Sony-dealer als dit schermpatroon blijft.
Gebruikt u een ondersteund
USB-apparaat?
• Als u een niet-ondersteund USB-apparaat aansluit, kunnen de volgende
problemen zich voordoen. Zie "Afspeelbare USB-apparaten" (supplement)
voor de ondersteunde apparaten.
– Het USB-apparaat wordt niet herkend.
– De namen van de map of het bestand worden niet weergegeven op dit
systeem.
– Afspelen is niet mogelijk.
– Het geluid verspringt.
– Er is ruis.
– Een verstoord geluid wordt weergegeven.
– De opnames stoppen vroegtijdig.
Geen geluid.
• Het USB-apparaat is niet juist aangesloten. Schakel het toestel uit en sluit het
USB-apparaat opnieuw aan.
Het geluid is verstoord.
• De gebruikte bitsnelheid tijdens het coderen van de audiobestanden was laag.
Verzend audiobestanden gecodeerd met hogere bitsnelheden naar het USBapparaat.
Aanvullende informatie
Er wordt geen geluid
geproduceerd door het systeem
en de tv bij gebruik van de
functie Geluidscontrole van het
systeem.
97NL
Symptoom
Oplossing
Er is ruis of het geluid verspringt. • Schakel het toestel uit en sluit het USB-apparaat opnieuw aan.
• De ruis kan zijn ontstaan tijdens het opnemen of het kopiëren. Wis het bestand
en probeer opnieuw op te nemen of te kopiëren.
• Kopieer de bestanden naar uw computer, formatteer het USB-apparaat in
FAT12-, FAT16- of FAT32-formaat en kopieer de bestanden opnieuw naar het
USB-apparaat.*
* Dit systeem ondersteunt FAT12, FAT16 en FAT32, maar sommige USBapparaten ondersteunen deze FAT niet. Raadpleeg voor meer informatie de
gebruiksaanwijzing van elk USB-apparaat of contacteer de fabrikant.
98NL
Het USB-apparaat kan niet
worden aangesloten op de
(USB)-poort.
• Het USB-apparaat is achterwaarts aangesloten. Sluit het USB-apparaat aan in
de juiste richting.
Het USB-apparaat dat werd
gebruikt op een ander apparaat
werkt niet.
• Het kan opgenomen zijn in een niet-ondersteund formaat. In dat geval kunt u
beter eerst de belangrijke bestanden op het USB-apparaat kopiëren naar de
harde schijf van uw computer. Formatteer vervolgens het USB-apparaat met
een FAT12-, FAT16- of FAT32-bestandssysteem en zet de gekopieerde
audiobestanden terug op uw USB-apparaat.*
* Dit systeem ondersteunt FAT12, FAT16 en FAT32, maar sommige USBapparaten ondersteunen deze FAT niet. Raadpleeg voor meer informatie de
gebruiksaanwijzing van elk USB-apparaat of contacteer de fabrikant.
"READING" wordt gedurende
een lange tijd weergegeven.
• Het leesproces kan langer duren in de volgende gevallen.
– Er staan veel mappen of bestanden op het USB-apparaat.
– De bestandsstructuur is erg complex.
– De geheugencapaciteit is excessief.
– Het interne geheugen is gefragmenteerd.
• Sony raadt u aan deze richtlijnen te volgen.
– Totaal aantal mappen op het USB-apparaat: 200 of minder
– Totaal aantal bestanden per folder: 150 of minder
Onjuiste weergave.
• Verstuur de muziekgegevens opnieuw naar het USB-apparaat aangezien de
opgeslagen gegevens op het USB-apparaat mogelijk zijn beschadigd.
• De teksttekens die dit toestel kan weergeven zijn alleen cijfers en letters.
Andere tekens worden niet juist weergegeven.
"DATA ERROR" verschijnt op
het uitleesvenster op het
voorpaneel tijdens het afspelen
van een USB-apparaat.
• Het audiobestand/JPEG-beeldbestand dat u wilt afspelen is defect.
• De gegevens zijn niet geschikt voor MPEG1 Audio Layer 3.
• De indeling van het JPEG-beeldbestand is niet compatibel met DCF.
• Het JPEG-beeldbestand heeft de extensie ".JPG" of ".JPEG", maar heeft niet
het JPEG-formaat.
Het afspelen start niet.
• Schakel het toestel uit en sluit het USB-apparaat opnieuw aan.
• Sluit een USB-apparaat aan dat dit toestel kan afspelen. Zie "Afspeelbare USBapparaten" (supplement).
• Druk op H om het afspelen te starten.
Het afspelen start niet bij het
eerste muziekstuk.
• Annuleer Herhaald afspelen (pagina 68).
Oplossing
Het USB-apparaat
(audiobestand/JPEGbeeldbestand) kan niet worden
afgespeeld.
• USB-apparaten die zijn geformatteerd met andere bestandssystemen dan
FAT12, FAT16 of FAT32 worden niet ondersteund.*
• Bestanden die zijn gecodeerd of beschermd door wachtwoorden, enz. kunnen
niet worden afgespeeld.
• Het MP3-bestand is niet voorzien van de extensie ".MP3".
• Het WMA-bestand is niet voorzien van de extensie ".wma".
• Het AAC-bestand is niet voorzien van de extensie ".m4a".
• De gegevens zijn niet opgeslagen in het gewenste formaat.
• De MP3-bestanden in een ander formaat dan MPEG 1 Audio Layer 3 kunnen
niet worden afgespeeld.
• Als u een gedeeld USB-apparaat gebruikt, kunnen alleen audiobestanden op de
eerste partitie worden afgespeeld.
• Het toestel kan tot een niveau van 8 mappen diep afspelen.
• Controleer de instelling [STAND (MUZIEK, BEELD)] voor audiobestanden/
JPEG-beeldbestanden (pagina's 65, 66).
• Er zijn meer dan 200 mappen.
• Er zijn meer dan 150 bestanden.
• Bij audiobestanden/JPEG-beeldbestanden bevat de map meer dan 150
bestanden.
• Het JPEG-beeldbestand is niet voorzien van de extensie ".JPG" of ".JPEG".
• Het JPEG-beeldbestand is groter dan 3.072 (breedte) × 2.048 (hoogte) in de
normale modus of meer dan 2.000.000 pixels in progressive JPEG-modus, die
meestal wordt gebruikt op internetwebpagina's.
• JPEG-beeldbestanden met een hoge breedte-/lengteverhouding kunnen niet
worden afgespeeld.
• Een WMA-bestand dat de indeling WMA DRM, WMA Lossless of WMA PRO
heeft, kan niet worden afgespeeld.
• Een AAC-bestand dat de indeling AAC DRM of AAC Lossless heeft, kan niet
worden afgespeeld.
* Dit systeem ondersteunt FAT12, FAT16 en FAT32, maar sommige USBapparaten ondersteunen deze FAT niet. Raadpleeg voor meer informatie de
gebruiksaanwijzing van elk USB-apparaat of contacteer de fabrikant.
Aanvullende informatie
Symptoom
Audiobestanden of JPEG• Nadat het toestel alle bestanden op het USB-apparaat heeft gelezen, is het
beeldbestanden hebben meer tijd mogelijk dat het afspelen langer duurt wanneer:
nodig om af te spelen dan andere
– het aantal mappen of bestanden erg groot is.
bestanden.
– de organisatiestructuur van de map of het bestand erg complex is.
– de geheugencapaciteit erg groot is.
– de bestandsgrootte heel erg groot is.
– de materiële structuur in het geheugen is gefragmenteerd.
• Sony raadt u aan deze richtlijnen te volgen.
– Totaal aantal mappen op het USB-apparaat: 200 of minder
– Totaal aantal bestanden per folder: 150 of minder
U kunt niet opnemen/kopiëren
naar een USB-apparaat.
• De volgende problemen zijn mogelijk opgetreden.
– Het USB-apparaat is vol.
– Het aantal MP3-bestanden en mappen op het USB-apparaat heeft de
bovenlimiet bereikt.
– Het USB-apparaat is beveiligd tegen schrijven.
99NL
Symptoom
Oplossing
Het opnemen/kopiëren is
vroegtijdig gestopt.
• De communicatiesnelheid van het USB-apparaat is erg laag. Sluit een USBapparaat aan dat dit toestel kan afspelen.
• Als u het opnemen, kopiëren en wissen meerdere keren herhaalt, wordt de
bestandsstructuur van het USB-apparaat complex. Volg de procedure in de
gebruiksaanwijzing van het USB-apparaat om het USB-apparaat te
formatteren. Contacteer uw dichtstbijzijnde Sony-dealer als dit probleem blijft
aanhouden.
Het opnemen op een USBapparaat resulteert in een fout.
• U gebruikt een niet-ondersteund USB-apparaat. Zie "Afspeelbare USBapparaten" (supplement).
• Het USB-apparaat werd losgekoppeld of werd uitgeschakeld tijdens het
opnemen/kopiëren. Wis het gedeeltelijk opgenomen bestand en probeer
opnieuw op te nemen/ te kopiëren. Als het probleem blijft aanhouden, is het
mogelijk dat het USB-apparaat defect is. Volg de procedure in de
gebruiksaanwijzing van het USB-apparaat om het USB-apparaat te
formatteren. Contacteer uw dichtstbijzijnde Sony-dealer als dit probleem blijft
aanhouden.
Audiobestanden of mappen op
een USB-apparaat kunnen niet
worden gewist.
• Controleer of het USB-apparaat is beveiligd tegen schrijven.
• Het USB-apparaat werd losgekoppeld of werd uitgeschakeld tijdens het wissen.
Wis het gedeeltelijk verwijderde bestand. Als het probleem blijft aanhouden, is
het mogelijk dat het USB-apparaat defect is. Volg de procedure in de
gebruiksaanwijzing van het USB-apparaat om het USB-apparaat te
formatteren. Contacteer uw dichtstbijzijnde Sony-dealer als dit probleem blijft
aanhouden.
De S-AIR-functie
100NL
Symptoom
Oplossing
De S-AIR-verbinding is niet
ingesteld (geluidstransmissie is
niet ingesteld), bv., de indicator
van het S-AIR-sub-apparaat doet
het volgende:
• Wordt uitgeschakeld.
• Knippert.
• Wordt rood.
• Als u een ander S-AIR-hoofdapparaat gebruikt, plaats dit dan op afstand van
meer dan 8 m van het toestel.
• Bevestig het identificatienummer van de eenheid en het S-AIR-sub-apparaat
(pagina 75).
• U hebt het toestel gekoppeld aan een ander S-AIR-sub-apparaat. Voer het
koppelen van het gewenste S-AIR-sub-apparaat uit (pagina 77).
• Het toestel is gekoppeld aan een ander S-AIR-sub-apparaat. Annuleer het
koppelen.
• Installeer het S-AIR-hoofdapparaat en het S-AIR-sub-apparaat uit de buurt van
andere draadloze producten.
• Stop het gebruik van een ander draadloos product.
• Het S-AIR-sub-apparaat is uitgeschakeld. Controleer of het netsnoer is
aangesloten en schakel het S-AIR-sub-apparaat in.
Symptoom
Oplossing
Er komt geen geluid uit het
S-AIR-sub-apparaat.
• Als u een ander S-AIR-hoofdapparaat gebruikt, plaats dit dan op afstand van
meer dan 8 m van het toestel.
• Bevestig het identificatienummer van de eenheid en het S-AIR-sub-apparaat
(pagina 75).
• Bevestig de koppelingsinstelling (pagina 77).
• Installeer het S-AIR-hoofdapparaat en het S-AIR-sub-apparaat dichter bij
elkaar.
• Vermijd gebruik van apparatuur dat elektromagnetische energie opwekt, zoals
een microgolfoven.
• Installeer het S-AIR-hoofdapparaat en het S-AIR-sub-apparaat uit de buurt van
andere draadloze producten.
• Stop het gebruik van een ander draadloos product.
• Wijzig de instelling "RF CHANGE" (pagina 79).
• Wijzig de identificatienummerinstellingen van het S-AIR-hoofdapparaat en het
S-AIR-sub-apparaat.
• Schakel het toestel en het S-AIR-sub-apparaat uit en schakel ze vervolgens
weer in.
Aanvullende informatie
Er is ruis of het geluid verspringt. • Als u een ander S-AIR-hoofdapparaat gebruikt, plaats dit dan op afstand van
meer dan 8 m van het toestel.
• Installeer het S-AIR-hoofdapparaat en het S-AIR-sub-apparaat dichter bij
elkaar.
• Vermijd gebruik van apparatuur dat elektromagnetische energie opwekt, zoals
een microgolfoven.
• Installeer het S-AIR-hoofdapparaat en het S-AIR-sub-apparaat uit de buurt van
andere draadloze producten.
• Stop het gebruik van een ander draadloos product.
• Wijzig de instelling "RF CHANGE" (pagina 79).
• Wijzig de identificatienummerinstellingen van het S-AIR-hoofdapparaat en het
S-AIR-sub-apparaat.
101NL
Zelfdiagnosefunctie
(Wanneer er letters/cijfers verschijnen
in het uitleesvenster)
Als de zelfdiagnosefunctie is geactiveerd om te
voorkomen dat de werking wordt verstoord,
knippert een servicecode van 5 tekens
(bijvoorbeeld C 13 50) met een combinatie van
een letter en 4 cijfers op het tv-scherm of in het
uitleesvenster op het voorpaneel. Raadpleeg dan
de onderstaande tabel.
C:13:50
Eerste 3
Oorzaak en/of oplossing
tekens van de
servicecode
102NL
C 13
De disc is vuil.
,Reinig de disc met een zachte
doek (pagina 91).
C 31
De disc is niet correct ingebracht.
,Schakel het toestel opnieuw in
en plaats de disc correct.
E XX
(XX is een
cijfer)
De zelfdiagnosefunctie van het
toestel werd uitgevoerd om een
defect te voorkomen.
,Neem contact op met de
dichtstbijzijnde Sony-dealer of
een plaatselijke erkende
servicedienst van Sony en geef
de servicecode van 5 tekens
door.
Voorbeeld: E 61 10
Bij het weergeven van het
versienummer op het tv-scherm
Wanneer u het toestel inschakelt, is het mogelijk
dat het versienummer [VER.X.XX] (waarbij X
een cijfer is) op het tv-scherm verschijnt.
Hoewel dit geen defect is en alleen voor intern
gebruik door Sony is, zal het toestel niet normaal
kunnen worden gebruikt. Schakel het toestel uit
en schakel het vervolgens weer in.
VER.X.XX
Technische gegevens
Versterkergedeelte
Stereomodus (nominaal)
108 W + 108 W (bij 3 ohm,
1 kHz, 1% THD)
Surround modus (referentie)
RMS-uitgangsvermogen
FL/FR/C/SL/SR*: 142
watt (per kanaal bij 3 ohm,
1 kHz, 10 % THD)
Subwoofer*: 140 watt (bij
3 ohm, 80 Hz, 10% THD)
* Afhankelijk van de instellingen van de
decoderingsmodus en de bron, kan het zijn dat er geen
geluid hoorbaar is.
Super Audio CD/DVD-systeem
Laser
Signaalformaat
Halfgeleiderlaser
(Super Audio CD/DVD: λ
= 650 nm)
(CD: λ = 790 nm)
Emissieduur: continu
PAL/NTSC
Videogedeelte
Uitgangen
USB-gedeelte
Ondersteunde bitsnelheid
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps - 320 kbps
WMA:
48 kbps - 192 kbps
AAC:
48 kbps - 320 kbps
Samplefrequenties
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA:
44,1 kHz
AAC:
44,1 kHz
(USB)-poort:
Maximale stroom:
500 mA
VIDEO: 1 Vp-p 75 ohm
R/G/B: 0,7 Vp-p 75 ohm
HDMI OUT: type A (19pins)
Luidsprekers
Voor/surround (SS-TS80)
Luidsprekersysteem
Luidspreker
Nominale impedantie
Afmetingen (ong.)
Gewicht (ong.)
Bass reflex met volledig
bereik, magnetisch
afgeschermd
65 mm conustype
3 ohm
103 mm × 164 mm × 82
mm (b/h/d)
0,6 kg
Midden (SS-CT80)
Tunergedeelte
Systeem
Aanvullende informatie
Ingangen (analoog)
TV (AUDIO IN)
Gevoeligheid: 450/250 mV
AUDIO IN
Gevoeligheid: 250/125 mV
Ingangen (digitaal)
TV (COAXIAL IN/OPTICAL IN)
Impedantie: 75 ohm/Uitgangen (analoog)
Hoofdtelefoon
Geschikt voor
hoofdtelefoons met lage en
hoge impedantie.
FM-tunergedeelte
Afstembereik
Noord-Amerikaanse modellen:
87,5 MHz – 108,0 MHz
(stappen van 100 kHz)
Andere modellen:
87,5 MHz – 108,0 MHz
(stappen van 50 kHz)
Antenne
FM-draadantenne
Antenne-aansluitingen
75 ohm, asymmetrisch
Tussenfrequentie
10,7 MHz
AM-tunergedeelte
Afstembereik
Noord-Amerikaanse, Mexicaanse en LatijnsAmerikaanse modellen:
530 kHz - 1.710 kHz
(met interval van 10 kHz)
531 kHz - 1.710 kHz
(met interval van 9 kHz)
Europese, GOS- en Midden-Oosterse modellen:
531 kHz - 1.602 kHz
(met interval van 9 kHz)
Australische en Nieuw-Zeelandse modellen:
531 kHz - 1.710 kHz
(met interval van 9 kHz)
530 kHz - 1.710 kHz
(met interval van 10 kHz)
Andere modellen:
531 kHz - 1.602 kHz
(met interval van 9 kHz)
530 kHz - 1.610 kHz
(met interval van 10 kHz)
Antenne
AM-kaderantenne
Tussenfrequentie
450 kHz
PLL quartz-locked digital
synthesizer
Luidsprekersysteem
Luidspreker
Nominale impedantie
Bass reflex met volledig
bereik, magnetisch
afgeschermd
65 mm conustype
3 ohm
103NL
Afmetingen (ong.)
Gewicht (ong.)
265 mm × 93 mm × 71 mm
(b/h/d)
0,7 kg
Subwoofer (SS-WS80)
Luidsprekersysteem
Luidspreker
Nominale impedantie
Afmetingen (ong.)
Gewicht (ong.)
Subwoofer Bass reflex
160 mm conustype
3 ohm
205 mm × 325 mm × 325
mm (b/h/d)
5,2 kg
Verklarende
woordenlijst
Digital Cinema-autokalibratie
Digital Cinema-autokalibratie werd door Sony
ontwikkeld om de luidsprekerinstellingen
automatisch en in een korte tijdspanne uit te
meten en in te stellen op uw luisteromgeving.
Algemeen
Voeding
220 V - 240 V AC,
50/60 Hz
Stroomverbruik
Aan: 170 W
Stand-by: 0,3 W (in de
stroomspaarstand)
Uitgangsvoltage (DIGITAL MEDIA PORT)
DC 5 V
Uitgangsstroom (DIGITAL MEDIA PORT)
700 mA
Afmetingen (ong.)
430 mm × 66 mm × 385
mm (b/h/d) incl.
uitstekende onderdelen
430 mm × 66 mm × 415
mm (b/h/d) met de
draadloze zendontvanger
geplaatst
Gewicht (ong.)
4,2 kg
Draadloze zendontvanger (EZW-RT10)
Communicatiesysteem
Uitvoer
Frequentieband
Modulatiemethode
Stroomvereisten
Afmetingen (ongeveer)
Gewicht (ongeveer)
S-AIR specificatie versie
1.0
12,0 mW
2,4000 GHz - 2,4835 GHz
DSSS
DC 3,3 V, 350 mA
50 mm × 13 mm × 60 mm
(b/h/d)
24 g
Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd.
Dolby Digital
Dit geluidsformaat voor bioscopen is
geavanceerder dan Dolby Surround Pro Logic.
Bij dit formaat is er een apart kanaal voor de
surround luidsprekers met een uitgebreid
frequentiebereik en een subwoofer voor een vol
bass-geluid. Dit formaat wordt ook wel "5.1"
genoemd omdat het subwooferkanaal wordt
beschouwd als kanaal 0.1 (werkt alleen wanneer
een diep bass-effect is vereist). Alle zes kanalen
van dit formaat worden apart opgenomen voor
een superieure kanaalscheiding. Bovendien is er
minder signaalverlies doordat alle signalen
digitaal worden verwerkt.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II maakt vijf uitvoerkanalen
met volledige bandbreedte uit 2kanaalsbronnen. Dit gebeurt met een
geavanceerde, zeer zuivere matrix surround
decodering die de ruimtelijke eigenschappen
van de oorspronkelijke opname extraheert
zonder nieuwe geluiden of toonvariaties toe te
voegen.
x Filmmodus
U kunt de filmmodus gebruiken voor tvprogramma's in stereo en alle programma's die
in Dolby Surround zijn gecodeerd. Het resultaat
is een verbeterde gerichtheid van het geluidsveld
die de kwaliteit van afzonderlijk 5.1-kanaals
geluid benadert.
x Muziekmodus
U kunt de muziekmodus gebruiken voor
muziekopnamen in stereo. Zo beschikt u over
een brede en diepe geluidsruimte.
Dolby Surround Pro Logic
Dolby Surround Pro Logic is een methode voor
het decoderen van Dolby Surround en
produceert vier kanalen op basis van 2-
104NL
kanaalsgeluid. Vergeleken met het vroegere
Dolby Surround, reproduceert Dolby Surround
Pro Logic links-rechts verschuiving natuurlijker
en zijn geluiden nauwkeuriger te lokaliseren.
Om Dolby Surround Pro Logic optimaal te
benutten, dient u te beschikken over een paar
surround luidsprekers en een
middenluidspreker. De surround luidsprekers
produceren monogeluid.
DTS
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface)
HDMI is een interface die zowel video als geluid
ondersteunt op een enkelvoudige digitale
verbinding, zodat u van digitaal beeld en geluid
van hoge kwaliteit kunt genieten. De HDMIspecificatie ondersteunt HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection), een
schrijfbeschermingstechnologie met een
coderingstechnologie voor digitale
videosignalen.
Kinderbeveiliging
Een functie van een DVD waarmee de weergave
van de disc kan worden beperkt volgens de
leeftijd van de gebruiker en het
beperkingsniveau in elk land. De beperking
verschilt van disc tot disc; wanneer ze is
geactiveerd, is weergave helemaal verboden,
worden gewelddadige scènes overgeslagen of
vervangen door andere scènes, enzovoort.
S-AIR
(Sony Audio Interactive Radio
frequency)
Tijdens de laatste jaren kenden we een snelle
verspreiding van DVD-media, digitaal
uitzenden en andere media van hoge kwaliteit.
Om te garanderen dat de subtiele nuances van
deze media van hoge kwaliteit worden
verzonden zonder verslechtering, heeft Sony de
Super Audio CD
Super Audio CD is een nieuwe standaard voor
audiodiscs van hoge kwaliteit waarbij muziek
wordt opgenomen in DSD-formaat (Direct
Stream Digital) (een conventionele CD wordt
opgenomen in PCM-formaat). Het DSDformaat, dat een samplefrequentie gebruikt die
64 hoger is dan die van een conventionele CD,
en met 1-bits kwantisering, zorgt voor zowel een
breed frequentiebereik als een breed dynamisch
bereik in het hoorbare frequentiebereik en geeft
muziek weer op een manier die uiterst getrouw
is aan het originele geluid.
x Soorten Super Audio CD
Er zijn twee soorten discs, afhankelijk van de
combinatie van de Super Audio CD-laag en de
CD-laag.
Aanvullende informatie
Digitale audiocompressietechnologie
ontwikkeld door DTS, Inc. Deze technologie is
compatibel met 5.1-kanaals surround geluid. Dit
formaat omvat een stereo achterkanaal en een
apart subwooferkanaal. DTS produceert
hetzelfde digitale kwaliteitsgeluid via 5.1
kanalen. De kanaalscheiding is uitstekend
omdat alle kanaalgegevens apart zijn
opgenomen en digitaal worden verwerkt.
"S-AIR"-technologie ontwikkeld voor de
radiotransmissie van digitale audiosignalen
zonder compressie en heeft deze technologie
geïntegreerd in EZW-RT10/EZW-T100.
Deze technologie verzendt digitale
audiosignalen zonder compressie door middel
van de ISM-band met een bandbereik van 2,4
GHz (Industrial, Scientific, and Medical band),
zoals draadloze LAN's en Bluetoothtoepassingen.
• Super Audio CD-laag: een signaallaag met
hoge dichtheid voor Super Audio CD
• CD-laag1): een laag die kan worden gelezen
door een conventionele CD-speler
Disc met enkele laag
(een disc met een enkele Super Audio CD-laag)
Super Audio CDlaag
Hybride disc2)
(een disc met een Super Audio CD-laag en een
CD-laag)
CD-laag3)
Super Audio CDlaag3)
105NL
Een Super Audio CD-laag bestaat uit een 2kanaals gebied of een multikanaals gebied.
• 2-kanaals gebied: een gebied waarop 2kanaals stereogeluid is opgenomen
• Multikanaals gebied: een gebied waarop
multikanaals (tot 5.1-kanaals) geluid is
opgenomen
2-kanaals gebied4)
Multikanaals
gebied4)
Super Audio CDlaag
1)U
kunt de CD-laag afspelen met een conventionele
CD-speler.
2)
Omdat beide lagen zich op dezelfde zijde bevinden,
hoeft u de disc niet om te draaien.
3)
Zie "Een weergavelaag voor een hybride Super
Audio CD wijzigen" (pagina 34) om een laag te
selecteren.
4)Zie
"Een weergavegebied op een 2-kanaals +
multikanaals Super Audio CD selecteren"
(pagina 33) om een gebied te selecteren.
106NL
Taalcodelijst
Taalspelling conform ISO 639: 1988 (E/F)-norm.
Taalcode
Taalcode
Taalcode
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Aanvullende informatie
Taalcode
1703 Niet vermeld
Codelijst kinderbeveiliging
Regiocode
Regiocode
Regiocode
Regiocode
2044
2047
2057
2070
2079
2090
2092
2115
2109
2424
2165
2174
2184
2304
2363
2362
2376
2390
2436
2489
2501
2149
2528
2499
2086
Argentinië
Australië
België
Brazilië
Canada
Chili
China
Denemarken
Duitsland
2248
2238
2254
2276
Filipijnen
Finland
Frankrijk
GrootBrittannië
India
Indonesië
Italië
Japan
Korea
Maleisië
Mexico
Nederland
NieuwZeeland
2379 Noorwegen
2046 Oostenrijk
2427 Pakistan
Portugal
Rusland
Singapore
Spanje
Thailand
Zweden
Zwitzerland
107NL
Onderdelen en bedieningselementen
Meer informatie vindt u op de pagina's tussen haakjes.
Voorpaneel
A "/1 (aan/stand-by) (22, 88)
G VOLUME-regeling (30)
B A (openen/sluiten) (30)
H PHONES-aansluiting (30)
C Uitleesvenster op het voorpaneel (110)
D Knoppen afspeelbediening (30)
I AUDIO IN/A.CAL MIC-aansluiting (17,
22, 82)
E
J
(afstandsbedieningssensor) (10)
F FUNCTION (25)
108NL
(USB)-poort (64)
K Disc-lade (30)
Achterpaneel
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
COAXIAL 75
FM
EZW-RT10
SPEAKER
CENTER
AM
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
A SPEAKER-aansluitingen (15)
DMPORT
OUTPUT(TO TV)
F DMPORT (DIGITAL MEDIA PORT)aansluiting (17, 73)
C COAXIAL 75Ω FM -aansluiting (19)
G HDMI OUT-aansluiting (16)
D AM-aansluiting (19)
H TV (DIGITAL IN COAXIAL/OPTICAL)aansluitingen (16)
E EURO AV T OUTPUT (TO TV)aansluiting (16)
Aanvullende informatie
B EZW-RT10-gleuf (20)
109NL
Uitleesvenster op het voorpaneel
Over de aanduidingen in het uitleesvenster op het voorpaneel
A Afspeelstatus
B Knippert bij instelling van de Sleep
Timer. (84)
C Geeft de status van het toestel weer,
zoals hoofdstuk, titel,
muziekstuknummer, tijdinformatie,
radiofrequentie, afspeelstatus,
decoderingsmodus, enz.
H Huidig surround formaat (uitgezonderd
JPEG-beeldbestand)
D Licht op bij ontvangst van een zender.
(alleen radio) (57)
I Licht op wanneer een NTSC-disc is
geplaatst.
E Stereo/mono-effect (alleen radio) (58)
J Licht op tijdens opnemen/kopiëren op
USB. (71)
F Licht op wanneer de S-AIRzendontvanger in de eenheid is
geplaatst en het systeem het geluid
verzendt. (74)
110NL
G Brandt als de HDMI OUT-aansluiting
correct verbonden is met een toestel
dat compatibel is met HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection)
door middel van de HDMI- of DVIingang (Digital Visual Interface). (16)
K Licht op wanneer een Super Audio CD/
CD is geplaatst. (33)
Afstandsbediening
ALFABETISCHE VOLGORDE
P–Z
PICTURE NAVI qg (42, 66)
PRESET +/– wj (58)
PROG +/– wj (83)
S-AIR MODE 4 (74)
SLEEP qj (84)
SOUND MODE 5 (29)
SUBTITLE ws (32)
SYSTEM MENU wf (21, 26, 74,
84, 85)
THEATRE qk (61)
TOOLS wh (83)
TUNING +/– 0 (57)
TV wl (83)
TV INPUT w; (83)
TV VOL +/– ef (83)
VOLUME +/– 8 (30)
Cijfertoetsen qf (34, 57, 83)
[/1 (aan/stand-by) 1 (21, 22, 30)
TV [/1 (aan/stand-by) ql (83)
C/X/x/c/
qs (21, 22, 33, 36,
57, 81)
REPLAY/ADVANCE
9 (30)
./> wj (30)
m/M 0 (30)
STEP
/
9 (30)
SLOW
/
0 (30)
H (weergave) e; (30)
x (stop) wk (30)
X (pauze) qa (30)
DISPLAY3) wh (22, 33, 36, 81)
O RETURN ea (34, 83)
-/-- es (83)
1)
Deze toets is niet beschikbaar
voor dit model.
2)
De ENTER-knop heeft
dezelfde functie als de knop. Wanneer u de tv
bedient, wordt de ENTERknop gebruikt om een kanaal
te selecteren en de -knop
om menu-items te selecteren
(pagina 83).
Aanvullende informatie
A–O
ANGLE 3 (32)
AUDIO qh (32)
CLEAR es (36, 49, 58)
D.TUNING ws (58)
DISC SKIP1) ed
DISPLAY wa (59, 69, 86)
DVD MENU wg (39)
DVD TOP MENU qd (39)
DYNAMIC BASS 6 (84)
ENTER2) wf (21, 22, 33, 36, 57,
81)
FUNCTION +/– 2 (25, 30)
MENU wg (83)
MUTING 7 (30)
NIGHT wd (84)
ONE-TOUCH PLAY eg (62)
TOETSBESCHRIJVINGEN
3)Deze
knop is beschikbaar
voor de functie "DVD",
"USB" of "DMPORT".
Afhankelijk van de
DIGITAL MEDIA PORTadapter is het mogelijk dat
deze knop niet werkt.
111NL
Weergave van het bedieningsmenuscherm
U kunt het bedieningsmenuscherm gebruiken om een functie te selecteren en de bijbehorende
informatie te bekijken.
DISPLAY
Druk herhaaldelijk op
DISPLAY.
Telkens als u op
DISPLAY drukt, verandert het bedieningsmenuscherm
1 t 2 t ... t 1 t ...
1 Bedieningsmenuscherm 1
2 Bedieningsmenuscherm 2 (verschijnt indien beschikbaar)
3 Bedieningsmenuscherm uit
Opmerking
• Het bedieningsmenuscherm verschijnt tijdens de functie "DVD" of "USB".
Bedieningsmenuscherm
Bedieningsmenuscherm 1 en 2 verschillen volgens het disc-type. Zie de pagina's tussen haakjes voor
meer informatie.
112NL
Voorbeeld: bedieningsmenuscherm 1 bij het afspelen van een DVD VIDEO.
Huidig titelnummer
Huidig hoofdstuknummer
Totaal aantal titels
Totaal aantal hoofdstukken
Items in het
bedieningsmenu
98( 99)
13( 99)
T
0: 04: 17
UIT
UIT
DISC
TITEL
HOOFDSTUK
Gekozen item
Afspeelstatus
(N afspelen,
X pauze,
x stop, enz.)
DVD VIDEO
Type disc dat wordt
afgespeeld
Speelduur
Huidige instelling
Opties
HERHALEN
ENTER
Stoppen:
DISPLAY
Melding
Het display uitschakelen
Druk op
DISPLAY.
Lijst met bedieningsmenupunten
Item
Itemnaam, functie, relevant disc-type
Aanvullende informatie
Functienaam van gekozen
item in het
bedieningsmenu
[TITEL] (pagina 39)/[SCENE] (pagina 39)/[MUZIEKSTUK] (pagina 39)
U kunt de titel, de scène of het muziekstuk selecteren die/dat u wilt weergeven.
[HOOFDSTUK] (pagina 39)/[INDEX] (pagina 39)
U kunt het hoofdstuk of de index selecteren dat/die u wilt weergeven.
[INDEX] (pagina 39)
U kunt de index weergeven of de index selecteren die u wilt weergeven.
[MUZIEKSTUK] (pagina 39)
U kunt het muziekstuk selecteren dat u wilt afspelen.
[ORIGINAL/PLAY LIST] (pagina 39)
U kunt het type titels (DVD-RW/DVD-R) selecteren dat u wilt afspelen: [ORIGINAL] of een
bewerkte [PLAY LIST].
[TIJD] (pagina 40)
U kunt de verstreken en de resterende speelduur controleren.
U kunt afspelen vanaf een gewenst punt door de tijdcode in te voeren (alleen DVD VIDEO/
DVD-VR).
[MULTI/2K] (pagina 33)
U kunt het weergavegebied van een Super Audio CD selecteren indien beschikbaar.
[SUPER AUDIO CD/CD-LAAG] (pagina 33)
U kunt de weergavelaag van een Super Audio CD selecteren indien beschikbaar.
113NL
[PROGRAMMEREN] (pagina 36)
U kunt de weergavevolgorde van muziekstukken kiezen.
[SHUFFLE] (pagina 37)
U kunt muziekstukken afspelen in willekeurige volgorde.
[HERHALEN] (pagina 38)
U kunt de hele disc (alle titels/alle muziekstukken/alle mappen/alle bestanden) of één titel/
hoofdstuk/muziekstuk/map/bestand herhaaldelijk afspelen.
[A/V SYNC] (pagina 47)
U kunt de vertraging tussen beeld en geluid aanpassen.
[DISCMENU] (pagina 39)
U kunt het menu van de DVD weergeven.
[BLADEREN] (pagina 43)
U kunt de lijst met mappen/JPEG-beeldbestanden weergeven.
[INSTELLING] (pagina 49)
[SNEL] (pagina 22)
U kunt basiswijzigingen uitvoeren. Gebruik de snelle instelling om de taal voor het
schermdisplay te kiezen, de breedte/hoogte-verhouding van het tv-scherm te bepalen, en ja of
nee te selecteren om de autokalibratie te starten.
[VOLLEDIG]
Behalve de snelle instelling kunt u nog diverse andere instellingen verrichten.
[MAP] (pagina 39)
U kunt de map selecteren die u wilt weergeven.
[BESTAND] (pagina 39)
U kunt het JPEG-beeldbestand of DivX-videobestand selecteren dat u wilt weergeven.
*
[DATUM] (pagina 88)
U kunt de datum weergeven waarop de foto is gemaakt met een digitale camera.
*
[INTERVAL] (pagina 43)
U kunt aangeven hoe lang dia's moeten worden weergegeven op het tv-scherm.
*
[EFFECT] (pagina 44)
U kunt de effecten selecteren die u wilt gebruiken om dia's te wisselen tijdens een
diavoorstelling.
*
[STAND (MUZIEK, BEELD)] (pagina 43)
U kunt het gegevenstype selecteren dat moet worden afgespeeld als er een DATA CD/DATADVD wordt afgespeeld: MP3-bestand, JPEG-beeldbestand of beide.
* Deze items worden niet weergegeven bij het afspelen van een DATA CD/DATA DVD met een DivXvideobestand.
114NL
Lijst met bedieningsmenupunten voor het USB-apparaat
Item
Itemnaam, functie, relevant disc-type
[HERHALEN] (pagina 68)
U kunt het hele USB-apparaat (alle mappen/alle bestanden) of één map/bestand herhaaldelijk
afspelen.
[BLADEREN] (pagina 68)
U kunt de lijst met mappen/JPEG-beeldbestanden weergeven.
[DATUM] (pagina 70)
U kunt de datum weergeven waarop de foto is gemaakt met een digitale camera.
[INTERVAL] (pagina 67)
U kunt aangeven hoe lang dia's moeten worden weergegeven op het tv-scherm.
[EFFECT] (pagina 68)
U kunt de effecten selecteren die u wilt gebruiken om dia's te wisselen tijdens een
diavoorstelling.
[STAND (MUZIEK, BEELD)] (pagina's 65, 66)
U kunt het gegevenstype selecteren dat moet worden afgespeeld als er een USB-apparaat
wordt afgespeeld: MP3/AAC/WMA-bestand of JPEG-beeldbestand.
U kunt muziekstukken opnemen op een audio CD of MP3-bestanden op een CD/DATA CD/
DATA DVD kopiëren naar een USB-apparaat.
[SHUFFLE]
U kunt het bestand afspelen in willekeurige volgorde.
[MUZIEKSTUK]
U kunt het muziekstuk selecteren dat u wilt afspelen.
[MAP]
U kunt de map selecteren die u wilt afspelen.
[BESTAND]
Aanvullende informatie
[USB-OPNAME] (pagina 71)
U kunt het JPEG-beeldbestand selecteren dat u wilt afspelen.
[TIJD]
U kunt de verstreken en de resterende speelduur controleren.
Tip
• De pictogramindicator van het bedieningsmenu krijgt een gele kleur
t
wanneer u een andere
optie kiest dan [UIT] (alleen [PROGRAMMEREN], [SHUFFLE], [HERHALEN] en [A/V SYNC]). De
[ORIGINAL/PLAY LIST]-indicator krijgt een gele kleur als u [PLAY LIST] selecteert (standaardinstelling). De
[MULTI/2K]-indicator krijgt een gele kleur als u het multikanaals weergavegebied selecteert op een Super Audio
CD.
115NL
Index
Cijfers
F
O
5.1-kanaals surround 33
FM MODE 58
A
G
ONDERTITELING 50
ORIGINAL 39
A/V SYNC 47
AAC-bestand 64
ACHTERGROND 54
Achterpaneel 109
Afspeelbare discs 5
Afspelen hervatten 35
Afstandsbediening 10
ANGLE 32
ATTENUATE 26
AUDIO DRC 53
AUDIO INSTELLING 53
AUTOKALIBRATIE 53, 82,
104
GELUID 50
GELUID (HDMI) 52
Geluidsmodus 29
HDMI
YCBCR/RGB (HDMI) 52
HDMI (High-Definition
Multimedia Interface) 105
HDMI-INSTELLING 51
HDMI-RESOLUTIE 52
Herhaald afspelen 38
HERSTELLEN 54, 89
B
I
Bedieningsmenuscherm 112
INSTELLING 49, 88
INTERVAL 43, 67
C
COLD RESET 88
CONTROLE VOOR HDMI 52
Controle voor HDMI 61
J
D
K
D. C. A. C. (Digital Cinemaautokalibratie) 82, 104
DATA CD 45
DATA DVD 45
DEC. MODE 27
DEMO 21
Diavoorstelling 43
DIGITAL MEDIA PORT 73
DIMMER 85
Direct doorspoelen 31
Direct opnieuw afspelen 31
DISPLAY 59
DivX® 45, 54
Dolby Digital 32, 104
Dolby Pro Logic II 104
Dolby Surround Pro Logic 104
DTS 32, 105
DUAL MONO 29
DVD-menu 39
DYNAMIC BASS 84
KINDERBEVEILIGING 47,
54, 105
E
NIGHT 84
EFFECT 44, 68
116NL
H
JPEG-beeldbestand 41, 64
JPEG-RESOLUTIE 52
L
LINE 51
LUIDSPREKER 54
AFSTAND 55
NIVEAU 56
VERBINDING 55
LUIDSPREKEROPST. 53, 81
M
MENU 50
MP3-bestand 41, 64
MULTI-DISC RESUME 54
Multiplex broadcast sound 29
Multi-sessie CD 7
MUZIEKSTUKKEUZE 53
N
P
PAUZESTAND 51
PBC-weergave 34
PICTURE NAVI 42, 67
PLAY LIST 39
Programma afspelen 36
R
RDS 60
Regiocode 7
RF CHANGE 79
S
S-AIR 105
S-AIR STBY 77
S-AIR-INSTELLING 53
S-AIR-ontvanger 74
SCHERMBEVEILIGING 54
SCHERMDISPL. 50
SLEEP 84
Snelle instelling 22
STAND (MUZIEK, BEELD)
43, 65, 66
SUBTITLE 32
Super Audio CD 33, 105
Surroundversterker 74
SYSTEEMINSTELLING 54
SYSTEM MENU 21, 26, 27,
58, 77, 79, 84, 85
T
Taalcodelijst 107
TAALKEUZE 50
TEST TOON 56
TIJD 40
TV TYPE 51
U
Uitleesvenster op het
voorpaneel 86, 110
USB-apparaat 64
V
VIDEO-INSTELLING 51
VOLLEDIG 49, 89
VOLUMELIMIET 52
Vooraf ingestelde zenders
benoemen 58
Voorpaneel 108
W
Willekeurig afspelen 37
WMA-bestand 64
117NL
(1)
Sony Corporation Printed in China

advertisement

Related manuals

advertisement