Sony | SRS-HG1 | Sony SRS-HG1 HG1 h.ear go draagbare BLUETOOTH®-speaker Gebruiksaanwijzing

Systeem voor personal audio
STAP 2: verbinding maken met een
Wi-Fi-netwerk
STAP 3: muziek beluisteren via Wi-Fi
Via een Wi-Fi-netwerk kunt u eenvoudig muziek die opgeslagen is op draadloze apparaten bij u thuis
afspelen.
Om muziek via Wi-Fi te beluisteren, raden wij u aan SongPal te gebruiken op uw smartphone of iPhone.
Gebruiksaanwijzing
SongPal op uw smartphone/iPhone installeren
Via een Wi-Fi-netwerk kunt u in hoge geluidskwaliteit
luisteren naar muziek van onlinestreamingdiensten of
naar muziek die op een computer of smartphone is
opgeslagen. U kunt muziek ook tegelijkertijd in
verschillende kamers afspelen.
Andere methodes
Andere methodes om muziek te beluisteren via Wi-Fi
In de Helpgids vindt u meer informatie over hoe u muziek op andere manieren kunt afspelen.
Als SongPal al geïnstalleerd is, kunt u deze stap overslaan. Raadpleeg "Muziek beluisteren via het
toestel".
1
U kunt luisteren naar muziek die opgeslagen is op uw Xperia met
behulp van de Music-app of naar muziek die opgeslagen is op uw pc
met behulp van de gratis software MediaGo.
Installeer SongPal op uw smartphone/iPhone.
Zoek naar SongPal in Google Play (Play Store) of in de App Store.
2 Tik op [SongPal] op uw smartphone/iPhone om de app te starten en volg de
instructies op het scherm.
Kies een van de volgende mogelijkheden om het toestel met een Wi-Finetwerk te verbinden:
3 Wanneer het scherm hier rechts weergegeven wordt, tikt u op [h.ear go (SRS-HG1)].
•• Verbinden via SongPal
Configureer dit toestel via een smartphone/iPhone waarop SongPal geïnstalleerd is.
•• Verbinden via Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
Configureer dit toestel door op de WPS-knop van de draadloze router te drukken.
4-589-722-82(1)
©2016 Sony Corporation Printed in Malaysia
http://www.sony.net/
SRS-HG1
Koppeling via SongPal
•• Verbinden via een pc
U kunt uw favoriete muziek beluisteren in verschillende stijlen met behulp van combinaties van draadloze
luidsprekers.
U kunt ook verbinding maken vanaf uw computer. Raadpleeg de Helpgids voor meer
informatie.
Laat muziek in meerdere kamers tegelijk weerklinken via een groep
luidsprekers.
Verbinden via SongPal
Helpgids
(webdocument voor een pc/smartphone)
Geniet van een nog beter surroundgeluid dankzij de aanvullende Sound Bar
van Sony (niet bijgeleverd).*
* Ga naar de volgende URL voor meer informatie over de compatibele Sound Bar
of AV-ontvanger van Sony.
Vereiste items: Android-smartphone of iPhone/iPod touch, draadloze router
Hierin vindt u meer informatie over het toestel, de methodes om via verschillende apparaten verbinding te
maken met een netwerk of via BLUETOOTH®, de afspeelmethode voor Hoge-Resolutie Audio enz.
U kunt een Android-smartphone of iPhone met daarop SongPal gebruiken om de Wi-Fi-instellingen van het
toestel te configureren.
Installeer SongPal op uw smartphone of iPhone. Volg de instructies van de toepassing om het toestel met
een Wi-Fi-netwerk te verbinden.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-hg1/h_zz/
http://sony.net/nasite/
Muziek beluisteren via het toestel
1
Zoek naar SongPal in Google Play™ (Play Store) of in de App Store.
In de Helpgids vindt u:
•• meer informatie over verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk;
•• hoe u een koppeling met de SongPal-toepassing tot stand brengt;
•• netwerkverbindingen en -afspeelmethodes voor alle besturingssystemen;
•• BLUETOOTH-verbindingen en -afspeelmethodes voor verschillende apparaten;
•• hoe u Hoge-Resolutie Audio-bestanden afspeelt;
•• software-updates;
•• hoe u twee of meer apparaten verbindt via Wi-Fi enz.
Koppel twee luidsprekers voor een breder stereogeluid.
Vereiste items: Android-smartphone of iPhone/iPod touch
Tik op uw smartphone/iPhone om muziek op uw smartphone/iPhone af te
spelen met behulp van SongPal.
•• Verbind uw smartphone of iPhone met dit toestel via BLUETOOTH. Stel voordat u verbinding maakt de
BLUETOOTH-functie in op uw smartphone of iPhone.
•• Sommige draadloze routers hebben meerdere SSID's. Verbind het toestel en uw smartphone of iPhone
met hetzelfde SSID.
SRS-X99
SRS-X99
Opmerkingen
•• Twee luidsprekers van hetzelfde model zijn nodig voor het gebruik van de draadloze surroundfunctie of de
draadloze stereofunctie.
•• Alleen muziekbestanden op het serverapparaat van het thuisnetwerk kunnen worden afgespeeld. Geluid van
videobestanden kan niet worden afgespeeld.
•• Wilt u een groep instellen met een sound-bar, home cinema-systeem, enz., update dan de software van deze
unit en het toestel naar de laatste versie.
2 Nadat u muziek geselecteerd hebt, start u het afspelen en past u het
Ga naar STAP 3 voor het afspelen van muziek
volume aan.
Raadpleeg de Helpgids voor meer informatie over de volgende verbindingen, afspeelmethodes en andere
gegevens.
Verbinden via Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
STAP 1: de batterij opladen
•• Als de batterij niet opgeladen is, kan dit toestel niet ingeschakeld worden.
•• Als de batterijcapaciteit laag is, kan het toestel niet onmiddellijk ingeschakeld worden, zelfs niet als de
bijgeleverde USB-netspanningsadapter aangesloten is. Laad de batterij minstens een uur op voordat u het
toestel gebruikt.
•• Als het toestel niet opgeladen wordt gedurende 30 uren na het uitschakelen, dan wordt de
energiebesparingsmodus ingeschakeld. In dat geval kan het 15 tot 30 seconden duren om het toestel in te
schakelen en zal het toestel niet met BLUETOOTH verbonden worden als u het via NFC start. Raak met het
apparaat nogmaals de N-markering op het toestel aan.
Vereist item: draadloze router met Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)-knop
1
Muziek afspelen via Google Cast
1. Configureer Google Cast.
Als er al een toepassing die werkt met Google Cast geïnstalleerd is, gaat
u verder met stap 2.
a Raak [Settings] aan.
b Raak [Google Cast] aan.
c Raak [Learn how to cast] aan.
d Ga na hoe u de dienst kunt gebruiken en welke toepassing werkt met
Google Cast, en selecteer vervolgens een toepassing om te installeren.
Plaats het toestel dicht bij de draadloze
router en druk op de -knop (aan/uit) om
het toestel in te schakelen.
Voordat u het toestel inschakelt, sluit u de
bijgeleverde USB-netspanningsadapter aan.
De -aanduiding (aan/uit) begint te
knipperen. Wacht tot de aanduiding stopt
met knipperen. Dat kan ongeveer
30 seconden duren.
Knippert
Licht op
BLUETOOTH
U kunt muziek op een BLUETOOTH-apparaat beluisteren via een draadloze verbinding.
Voordat u de BLUETOOTH-functie kunt gebruiken, dient u een koppeling uit te voeren om uw BLUETOOTHapparaat te registreren.
2. Start de geïnstalleerde toepassing die werkt met Google Cast.
3. Raak het Cast-pictogram aan en selecteer [h.ear go (SRS-HG1)].
2 Houd de UPDATE/WPS-knop op het toestel
ingedrukt tot u een pieptoon hoort
(ongeveer twee seconden).
Terwijl de UPDATE/WPS-aanduiding
knippert, werkt de knop ervan niet voor
WPS.
4. Start het afspelen via de toepassing en regel het volume.
Aangesloten componenten
U kunt muziek op een computer of smartphone beluisteren door deze op de USB-poort van dit toestel aan te
sluiten. U kunt ook muziek op een draagbare muziekspeler beluisteren door deze op de AUDIO IN-aansluiting
van dit toestel aan te sluiten.
USB
3 Druk binnen 90 seconden op de Wi-Fi
Om de batterij op te laden, sluit u het toestel met behulp van de bijgeleverde USB-netspanningsadapter en
een micro-USB-kabel aan op een stopcontact.
Protected Setup™ (WPS)-knop van de
router.
Knippert
Licht op
AUDIO IN
Ga naar STAP 2 voor de draadloze verbinding
Afhankelijk van de draadloze router is het mogelijk dat u de Wi-Fi Protected Setup (WPS)-knop enkele
seconden ingedrukt moet houden. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van uw router.
Als de LINK-aanduiding oranje oplicht, is de verbinding met het Wi-Fi-netwerk voltooid.
Ga naar STAP 3 voor het afspelen van muziek
Onderdelen en bedieningselementen
OPGELET
Opmerking voor klanten: de volgende
informatie geldt enkel voor apparatuur verkocht
in landen waar de EU-richtlijnen van kracht zijn
Dit product werd geproduceerd door of in
opdracht van Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Vragen met
betrekking tot product conformiteit gebaseerd op
EU-wetgeving kunnen worden gericht aan de
gemachtigde vertegenwoordiger, Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan
7-D1, 1935 Zaventem, België. Voor service- of
garantiezaken verwijzen wij u door naar de
adressen in de afzonderlijke service of garantie
documenten.
De CE-markering geldt alleen in landen waar deze
wettelijk van kracht is. Dit is met name het geval in
landen die deel uitmaken van de EER (Europese
Economische Ruimte).
Dit product is bestemd voor gebruik in de
volgende landen:
IE/IT/GB/EE/AT/NL/CY/GR/HR/SE/ES/SK/SI/CZ/
DK/DE/HU/FI/FR/BG/BE/PL/PT/MT/LV/LT/RO/LU/
IS/NO/LI/CH/TR/AL/BA/MK/MD/RS/ME/Kosovo
LINK-aanduiding
NETWORK-aanduiding
BLUETOOTH-aanduiding
USB-aanduiding
AUDIO IN-aanduiding
 -knop (bellen)*2
EXTRA BASS-knop/-aanduiding
VOLUME –-knop
VOLUME +-knop*2
CHARGE-aanduiding
 (aan/uit)/ PAIRING-knop/-aanduiding
N-markering
UPDATE-knop/-aanduiding, WPS-knop
SET UP-knop
STEREO PAIR-knop
L-aanduiding
R-aanduiding
AUDIO IN-aansluiting
USB-poort
DC IN 5V-aansluiting*1
RESET-knop
Hendel voor het losmaken van het rooster
FUNCTION-knop
Microfoon
*1 Om dit toestel op te laden, sluit u de USB-netspanningsadapter aan op deze aansluiting.
*2De
(bellen)- en VOLUME +-knoppen zijn voorzien van een voelstip.
Wanneer de aanduiding brandt of knippert
De kleur van de brandende/knipperende aanduiding wijst op de status van de instellingen. Raadpleeg de
Helpgids voor meer informatie.
De sterkte van het Wi-Fi-signaal controleren (ontvangstgevoeligheid)
Houd de VOLUME –-knop en de SET UP-knop ingedrukt. Afhankelijk van de signaalsterkte zullen de
aanduidingen  tot  branden. Het aantal brandende aanduidingen stemt overeen met de signaalsterkte. Als
het signaal zwak is, zullen er geen aanduidingen branden. Raadpleeg de Helpgids voor meer informatie.
Wanneer de aanduiding brandt of
knippert
 (aan/uit)-aanduiding
Status van de
aanduiding (kleur)
Status van het toestel
Licht op (groen)
Het toestel is ingeschakeld.
Licht op (oranje)
De BLUETOOTH-/
netwerkstand-bystand is
geactiveerd op het toestel.
Licht op (rood)
De stand-bystand is
geactiveerd op het toestel.
Gedoofd
De energiebesparingsstand is
geactiveerd op het toestel.
Knippert (groen)
• Wanneer u het toestel
inschakelt, knippert de
aanduiding traag groen en
gaat deze vervolgens
branden.
• Wanneer u op de VOLUME
–/+-knoppen drukt, knippert
de aanduiding een of drie
keer overeenkomstig de
volumeaanpassing.
Knippert (rood)
Een software-update is mislukt
of de beveiligingsstand is
geactiveerd op het toestel.
LINK-aanduiding
Status van de
aanduiding (kleur)
Status van het toestel
Licht op (oranje)
Het toestel is verbonden met
een Wi-Fi-netwerk.
Knippert (oranje)
Het toestel is bezig met
verbinding te maken met een
Wi-Fi-netwerk.
Knippert (rood)
Er kon geen verbinding
gemaakt worden met het
netwerk.
Licht op (rood)
Er kon geen verbinding
gemaakt worden met het
netwerk of de verbinding is
mislukt ook al zijn de
netwerkinstellingen voltooid.
NETWORK-aanduiding
Status van de
aanduiding (kleur)
Status van het toestel
Licht op (wit)
De NETWORK-stand is
geactiveerd op het toestel.
De kleur van de brandende/knipperende
aanduiding wijzigt afhankelijk van de verbonden
muziekdienst. Raadpleeg de Helpgids voor meer
informatie.
UPDATE-aanduiding
Status van de
aanduiding (kleur)
Status van het toestel
Licht op (oranje)
Het toestel detecteert de
recentste software wanneer er
verbinding gemaakt is met het
internet.
Knippert (oranje)
De software van het toestel
wordt geüpdatet. Tijdens de
update kunt u het toestel niet
bedienen.
Voor u het toestel bedient, moet u deze
handleiding grondig lezen. Bewaar de handleiding
om deze in de toekomst nog te kunnen
raadplegen.
WAARSCHUWING
Stel het toestel niet bloot aan regen of
vocht om het risico op brand of
elektrische schokken te verminderen.
Om de kans op brand te verkleinen, mag u de
ventilatieopening van het toestel niet afdekken
met kranten, tafelkleden, gordijnen enz.
Plaats geen open vlammen zoals van een
brandende kaars op het apparaat.
Plaats het apparaat niet in een besloten ruimte
zoals een boekenkast of inbouwkast.
Opmerking voor klanten in Europa
Hierbij verklaart Sony Corp. dat het toestel in
overeenstemming is met de essentiële eisen en de
andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/
EG.
Nadere informatie kunt u vinden op:
http://www.compliance.sony.de/
De 5.150-5.350MHz-band is beperkt tot gebruik
binnenshuis.
Na te zijn getest, is gebleken dat dit toestel
voldoet aan de eisen die gesteld worden in de
EMC-regelgeving voor het gebruik van een
aansluitkabel korter dan 3 meter.
Verwijdering van oude batterijen,
elektrische en elektronische
apparaten (van toepassing in de
Europese Unie en andere Europese
landen met afzonderlijke
inzamelingssystemen)
Dit symbool op het product, de batterij of op de
verpakking wijst erop dat het product en de
batterij, niet als huishoudelijk afval behandeld
mag worden.
Op sommige batterijen kan dit symbool gebruikt
worden in combinatie met een chemisch symbool.
Het chemisch symbool voor kwik (Hg) of lood (Pb)
wordt toegevoegd wanneer de batterij meer dan
0,0005 % kwik of 0,004 % lood bevat.
Door deze producten en batterijen op juiste wijze
af te voeren, vermijdt u mogelijke negatieve
gevolgen voor mens en milieu die zouden kunnen
veroorzaakt worden in geval van verkeerde
afvalbehandeling. Het recycleren van materialen
draagt bij tot het behoud van natuurlijke bronnen.
In het geval dat de producten om redenen van
veiligheid, prestaties dan wel in verband met
data-integriteit een permanente verbinding met
een ingebouwde batterij vereisen, mag deze
batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel
vervangen worden. Om ervoor te zorgen dat de
batterij, het elektrisch en het elektronische
apparaat op een juiste wijze zal worden
behandeld, dienen deze producten aan het eind
van zijn levenscyclus overhandigd te worden aan
het desbetreffende inzamelingspunt voor de
recyclage van elektrisch en elektronisch materiaal.
Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het
hoofdstuk over hoe de batterij veilig uit het
product te verwijderen. Overhandig de batterij aan
het desbetreffende inzamelingspunt voor de
recyclage van batterijen.
Voor meer details in verband met het recycleren
van dit product of batterij, kan u contact opnemen
met de gemeentelijke instanties, de organisatie
belast met de verwijdering van huishoudelijk afval
of de winkel waar u het product of batterij hebt
gekocht.
Problemen oplossen
Als er een probleem optreedt tijdens het gebruik
van het toestel, bekijkt u de onderstaande
oplossingen voordat u contact opneemt met een
Sony-verdeler bij u in de buurt.
•• Raadpleeg de Helpgids.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-hg1/h_zz/
Stel batterijen of het apparaat met geplaatste
batterijen niet bloot aan overmatige warmte zoals
van zonlicht, vuur enz.
De USB-netspanningsadapter blijft onder
netspanning staan zolang de stekker in het
stopcontact zit, ook al is het toestel zelf
uitgeschakeld.
De stekker wordt gebruikt om het toestel los te
koppelen van de netvoeding. Verbind het daarom
met een stopcontact waar u gemakkelijk bij kunt.
Indien u een afwijking opmerkt aan het toestel,
trekt u de stekker ervan onmiddellijk uit het
stopcontact.
Dit product is niet waterdicht. Zorg dus dat er geen
water op spat.
•• Zoek informatie over het probleem op de
website voor klantenondersteuning.
http://www.sony.eu/support
•• Sluit het toestel met behulp van de USBnetspanningsadapter aan op een stopcontact
om de batterij op te laden. Mogelijk kunt u
bepaalde problemen oplossen door de batterij
op te laden.
•• Druk met een puntig voorwerp (bv. een speld) op
de RESET-knop op de achterkant van het toestel.
Wanneer u op de RESET-knop drukt als de
USB-netspanningsadapter niet aangesloten is,
kunt u het toestel inschakelen door de -knop
(aan/uit) ingedrukt te houden of door het toestel
aan te sluiten op de USB-netspanningsadapter.
Als u al het voorgaande hebt gedaan en het
probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op
met een Sony-verdeler bij u in de buurt.
Voorzorgsmaatregelen
Opmerking bij gebruik met een mobiele
telefoon
•• Voor meer informatie over binnenkomende
gesprekken op uw mobiele telefoon terwijl u
geluid afspeelt via de Bluetooth-verbinding,
raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van uw
mobiele telefoon.
Veiligheid
Het naamplaatje en belangrijke informatie
aangaande veiligheid bevinden zich onderaan aan
de buitenkant van het toestel en op de
USB-netspanningsadapter.
•• Controleer voor u het toestel gebruikt of de
bedrijfsspanning van het toestel overeenkomt
met de spanning van het lokale stroomnet.
Plaats van aankoop
Bedrijfsspanning
Alle landen/regio's
100 V - 240 V AC,
50 Hz/60 Hz
Opmerkingen over de
USB-netspanningsadapter
•• Schakel vóór het aansluiten of loskoppelen van
de USB-netspanningsadapter eerst het toestel
uit. Doet u dit niet, dan kunnen er zich storingen
voordoen.
•• Gebruik alleen het bijgeleverde netsnoer, de
bijgeleverde USB-netspanningsadapter en de
bijgeleverde micro-USB-kabel. Gebruik geen
andere USB-netspanningsadapters om schade
aan het toestel te voorkomen.
Polariteit van de stekker
•• Sluit het netsnoer dat verbonden is met de
USB-netspanningsadapter aan op een
stopcontact waar u gemakkelijk bij kunt. Als er
problemen zijn, trekt u de stekker onmiddellijk
uit het stopcontact.
•• Leg de USB-netspanningsadapter niet in een
beperkte ruimte, zoals een boekenkast of
ingebouwde kast.
Het MAC-adres van het Wi-Fi-netwerk bevindt zich
onderaan op de buitenkant van het toestel.
•• Controleer voor u het toestel gebruikt of de
bedrijfsspanning van het toestel overeenkomt
met de spanning van het lokale stroomnet.
Opstelling
•• Plaats het toestel niet schuin.
•• Plaats het toestel niet in de buurt van
warmtebronnen of op een plaats die is
blootgesteld aan direct zonlicht, overmatig stof,
vocht, regen of mechanische schokken.
Gebruik
•• Steek geen kleine voorwerpen enz. in de
aansluitingen of ventilatieopeningen aan de
achterkant van het toestel. Dit kan namelijk
kortsluiting of storingen veroorzaken.
Reiniging
•• Gebruik geen alcohol, benzine of verfverdunner
om de behuizing te reinigen.
Overige
•• Bij vragen of problemen met betrekking tot dit
toestel die niet in dit document aan bod komen,
kunt u contact opnemen met een Sony-verdeler
bij u in de buurt.
•• Wanneer u dit toestel weggooit of aan iemand
anders geeft, raden wij u aan het te initialiseren
zodat de fabrieksinstellingen hersteld worden.
Raadpleeg de Helpgids voor meer informatie.
Informatie over
auteursrechten
•• Dit product is beschermd door bepaalde
intellectuele eigendomsrechten van Microsoft
Corporation. Gebruik of verspreiding van
dergelijke technologie buiten dit product is
verboden zonder een licentie van Microsoft of
een door Microsoft erkende
dochteronderneming.
•• iPhone en iPod touch zijn handelsmerken van
Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere
landen.
"Made for iPod" en "Made for iPhone" betekenen
dat een elektronisch accessoire speciaal is
ontworpen om aan te sluiten op een iPod of
iPhone en dat de ontwikkelaar van het accessoire
verklaart dat het voldoet aan de prestatienormen
van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de
werking van dit toestel of voor het voldoen ervan
aan de veiligheids- en overheidsvoorschriften.
Merk op dat het gebruik van dit accessoire met
een iPod of iPhone de draadloze prestaties kan
beïnvloeden.
App Store is een servicemerk van Apple Inc.
•• "
" is een merk van Wi-Fi Alliance.
•• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® en Wi-Fi Alliance®
zijn gedeponeerde merken van Wi-Fi Alliance.
•• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ en Wi-Fi
Protected Setup™ zijn merken van Wi-Fi Alliance.
•• MPEG Layer-3-audiocoderingstechnologie en
-patenten worden gebruikt onder licentie van
Fraunhofer IIS en Thomson.
•• De N-markering is een handelsmerk of een
gedeponeerd handelsmerk van NFC Forum, Inc.
in de Verenigde Staten en andere landen.
•• Het BLUETOOTH®-woordmerk en de
BLUETOOTH®-logo's zijn het eigendom van
Bluetooth SIG, Inc. en Sony Corporation gebruikt
deze merken onder licentie. Andere
handelsmerken en handelsnamen zijn het
eigendom van hun respectieve eigenaars.
•• Google Play en Android zijn handelsmerken van
Google Inc.
•• Google Cast en de Google Cast-badge zijn
handelsmerken van Google Inc.
•• "Xperia" en "Xperia Tablet" zijn handelsmerken
van Sony Mobile Communications AB.
•• LDAC™ en het LDAC-logo zijn handelsmerken
van Sony Corporation.
•• DLNA™, het DLNA-logo en DLNA CERTIFIED™ zijn
handelsmerken, servicemerken of
certificaatmerken van Digital Living Network
Alliance.
•• Dit product omvat Spotify-software die
onderworpen is aan licenties van derden die u
hier kunt vinden:
https://developer.spotify.com/
esdkthird-party-licenses/
•• Spotify en de Spotify-logo's zijn handelsmerken
van de Spotify-groep.
•• De in dit document vermelde toestel- en
productnamen zijn in het algemeen
handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van hun fabrikanten.
™ en ® worden in dit document niet
weergegeven.
Opmerkingen over de licentie
Dit product bevat software die door Sony wordt
gebruikt in het kader van een
licentieovereenkomst met de eigenaar van het
overeenstemmende auteursrecht. Wij worden
door de eigenaar van het auteursrecht voor
deze software verplicht de inhoud van deze
overeenkomst vrij te geven aan onze klanten.
Open de volgende URL en lees de inhoud van
de licentie.
http://rd1.sony.net/help/speaker/sl/16/
Informatie over GNU GPL/
LGPL-software
Dit product bevat software die onder de
volgende GNU General Public License (hierna
"GPL" genoemd) en/of GNU Lesser General
Public License (hierna "LGPL" genoemd) valt.
Deze licenties vermelden dat klanten het recht
hebben de broncode van de betreffende
software te verkrijgen, aan te passen en
opnieuw te verdelen in overeenstemming met
de voorwaarden van de bijgeleverde GPL of
LGPL. De broncode voor de hierboven vermelde
software is beschikbaar via het internet.
Ga naar de volgende URL en selecteer de
modelnaam "h.ear go (SRS-HG1)" om de
broncode te downloaden.
URL: http://oss.sony.net/Products/Linux/
Houd er rekening mee dat Sony niet ingaat op
vragen met betrekking tot de inhoud van de
broncode.
Opmerkingen over de update
Als u dit toestel gebruikt terwijl het via een
bedraad of Wi-Fi-netwerk verbonden is met het
internet, kan de software automatisch
geüpdatet worden naar de recentste versie.
Door de software te updaten, worden er nieuwe
functies toegevoegd die het gebruik ervan
handiger en stabieler maken.
Als u de software niet automatisch wilt
updaten, kunt u deze functie uitschakelen met
behulp van SongPal op uw smartphone/iPhone.
Het is echter mogelijk dat de software toch
automatisch geüpdatet wordt om een stabieler
gebruik te garanderen enz., zelfs als u deze
functie uitgeschakeld hebt. Als deze functie
uitgeschakeld is, kunt u de software nog steeds
handmatig updaten.
Raadpleeg de Helpgids voor meer informatie
over de configuratie en het gebruik.
Het toestel kan mogelijk niet gebruikt worden
tijdens het updaten.
Disclaimer betreffende diensten
aangeboden door derden
Diensten die aangeboden worden door derden
kunnen gewijzigd, opgeschort of beëindigd
worden zonder voorafgaande kennisgeving.
Sony draagt geen enkele verantwoordelijkheid
voor dergelijke situaties.
Technische gegevens
Algemeen
Voeding
5 V DC 1,5 A (met de bijgeleverde USBnetspanningsadapter aangesloten op netstroom van
100 V - 240 V AC, 50 Hz/60 Hz) of met de ingebouwde
lithium-ionbatterij
Stroomverbruik
12 W
Stroomverbruik (in de stand-bystand)
Minder dan 0,2 W
Stroomverbruik (in de BLUETOOTH-/
netwerkstand-bystand)
Minder dan 0,2 W
Gebruiksduur van de lithium-ionbatterij tijdens
BLUETOOTH-verbinding (geen Wi-Fi-verbinding)
Ong. 12 uur*1
Gebruiksduur van de lithium-ionbatterij tijdens
Wi-Fi-verbinding
Ong. 8 uur*2
Oplaadtijd van de lithium-ionbatterij
Ong. 5 uur
Afmetingen (inclusief uitstekende delen en
bedieningselementen)
Ong. 204 mm × 62 mm × 60 mm (b/h/d)
Gewicht
Ong. 790 g
Bijgeleverde accessoires
USB-netspanningsadapter (1)
Micro-USB-kabel (1)
Netsnoer (2)
Gebruiksaanwijzing (dit document)
Garantiekaart (1)
Voor klanten in het VK, Ierland, Malta, Cyprus en
Hongkong:
Gebruik netsnoer (A).
Netsnoer (B) is niet bestemd voor bovenstaande
landen/regio's en mag daar wegens
veiligheidsredenen niet worden gebruikt.
Voor klanten in andere landen/regio's:
Gebruik netsnoer (B).
(A)
(B)
Netsnoer (B) is niet bijgeleverd voor klanten in
Hongkong.
*1 Wanneer de opgegeven muziekbron wordt gebruikt en het
volumeniveau van het toestel ingesteld is op 33. Als het
volumeniveau van het toestel op het maximumniveau
ingesteld is, zal de gebruiksduur ong. 4 uur bedragen.
Afhankelijk van de temperatuur en de
gebruiksomstandigheden kan de duur variëren.
*2 Wanneer de opgegeven muziekbron wordt gebruikt en het
volumeniveau van het toestel ingesteld is op 33. Als het
volumeniveau van het toestel op het maximumniveau
ingesteld is, zal de gebruiksduur ong. 4 uur bedragen.
Afhankelijk van de temperatuur en de
gebruiksomstandigheden kan de duur variëren.
USB-poort
USB-poort
U kunt een compatibel apparaat zoals een pc enz. met
behulp van een in de handel verkrijgbare USB-kabel
aansluiten op dit toestel.
Ondersteunde formaten*3
PCM: 44,1 / 48 / 88,2 / 96 / 176,4 / 192 kHz (16/24/
32 bit)
DSD (DSF/DSDIFF): 2,8/5,6 MHz (1 bit)
*3 Compatibiliteit met alle codeer-/schrijfsoftware,
opnameapparatuur en opnamemedia kan niet worden
gegarandeerd.
Compatibele iPhone/iPod-modellen
De Bluetooth-technologie werkt met iPhone 6s
Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s,
iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPod
touch (6e generatie), iPod touch (5e generatie).
Opmerking
Sony kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
verlies of beschadiging van gegevens die op een
iPhone/iPod zijn opgenomen wanneer u die iPhone/
iPod gebruikt terwijl deze aangesloten is op dit
toestel.
Ontwerp en technische gegevens kunnen zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Download PDF

advertising