Sony | SRS-ZR5 | Sony SRS-ZR5 Draagbare, draadloze Bluetooth®/Wi-Fi®-speaker Gebruiksaanwijzing

Systeem voor personal audio
STAP 2: verbinding maken met een
Wi-Fi-netwerk
STAP 3: muziek beluisteren via Wi-Fi
Via een Wi-Fi-netwerk kunt u eenvoudig muziek die opgeslagen is op draadloze apparaten bij u thuis
afspelen.
Om muziek via Wi-Fi te beluisteren, raden wij u aan SongPal te gebruiken op uw smartphone of iPhone.
Andere methodes
Andere methodes om muziek te beluisteren via Wi-Fi
In de Helpgids vindt u meer informatie over hoe u muziek op andere manieren kunt afspelen.
Gebruiksaanwijzing
SongPal op uw smartphone/iPhone installeren
Als SongPal al geïnstalleerd is, kunt u deze stap overslaan. Raadpleeg "Muziek beluisteren via het
toestel met behulp van SongPal".
Via een Wi-Fi-netwerk kunt u in hoge geluidskwaliteit luisteren naar muziek van
onlinestreamingdiensten of naar muziek die op een computer of smartphone is
opgeslagen. U kunt muziek ook tegelijkertijd in verschillende kamers afspelen.
4-592-256-83(1)
©2016 Sony Corporation Printed in Malaysia
http://www.sony.net/
1
U kunt luisteren naar muziek die opgeslagen is op uw Xperia met behulp van
de Music-app of naar muziek die opgeslagen is op uw pc met behulp van de
gratis software MediaGo.
Installeer SongPal op uw smartphone/iPhone.
Zoek naar SongPal in Google Play (Play Store) of in de App Store.
Kies een van de volgende mogelijkheden om het toestel met een Wi-Finetwerk te verbinden:
2 Tik op [SongPal] op uw smartphone/iPhone om de app te starten en volg de
•• Verbinden via SongPal
Configureer dit toestel via een smartphone/iPhone waarop SongPal geïnstalleerd is.
•• Verbinden via Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
Configureer dit toestel door op de WPS-knop van de draadloze router te drukken.
3 Wanneer het scherm hier rechts weergegeven wordt, tikt u op [SRS-ZR5].
instructies op het scherm.
Koppeling via SongPal
U kunt uw favoriete muziek beluisteren in verschillende stijlen met behulp van combinaties van draadloze
luidsprekers.
Laat muziek in meerdere kamers tegelijk weerklinken via een groep
luidsprekers.
•• Verbinden via een pc
U kunt ook verbinding maken vanaf uw computer. Raadpleeg de Helpgids voor meer
informatie.
SRS-ZR5
Geniet van een nog beter surroundgeluid dankzij de aanvullende Sound Bar
van Sony (niet bijgeleverd).*
* Ga naar de volgende URL voor meer informatie over de compatibele Sound Bar
of AV-ontvanger van Sony.
Verbinden via SongPal
http://sony.net/nasite/
Vereiste items: Android-smartphone of iPhone/iPod touch, draadloze router
U kunt een Android-smartphone of iPhone met daarop SongPal gebruiken om de Wi-Fi-instellingen van het
toestel te configureren.
Helpgids
(webdocument voor een pc/smartphone)
Hierin vindt u meer informatie over het toestel, de methodes om via verschillende apparaten verbinding te
maken met een netwerk of via BLUETOOTH®, enz.
Installeer SongPal op uw smartphone of iPhone. Volg de instructies van de toepassing om het toestel met
een Wi-Fi-netwerk te verbinden.
Koppel twee luidsprekers voor een breder stereogeluid.
Muziek beluisteren via het toestel met behulp van
SongPal
Vereist item: Android-smartphone/iPhone/iPod touch met SongPal
Zoek naar SongPal in Google Play™ (Play Store) of in de App Store.
1
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-zr5/h_zz/
•• Verbind uw smartphone of iPhone met dit toestel via BLUETOOTH. Stel voordat u verbinding maakt de
BLUETOOTH-functie in op uw smartphone of iPhone.
•• Sommige draadloze routers hebben meerdere SSID's. Verbind het toestel en uw smartphone of iPhone
met hetzelfde SSID.
In de Helpgids vindt u:
•• meer informatie over verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk;
•• hoe u een koppeling met de SongPal-toepassing tot stand brengt;
•• netwerkverbindingen en -afspeelmethodes voor alle besturingssystemen;
•• BLUETOOTH-verbindingen en -afspeelmethodes voor verschillende apparaten;
•• software-updates;
•• hoe u twee of meer apparaten verbindt via Wi-Fi enz.
Verbinden via Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
Raadpleeg de Helpgids voor meer informatie over de volgende verbindingen, afspeelmethodes en andere
gegevens.
BLUETOOTH
2 Nadat u muziek geselecteerd hebt, start u het afspelen en past u het
volume aan.
Vereist item: draadloze router met Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)-knop
Plaats het toestel dicht bij de draadloze router
en druk op de -knop (aan/uit) om het
toestel in te schakelen.
De -aanduiding (aan/uit) begint te
knipperen. Wacht tot de aanduiding stopt
met knipperen. Dat kan ongeveer
30 seconden duren.
Knippert
Licht op
Muziek beluisteren via het toestel met behulp van
Google Cast
Vereist item: Android-smartphone/iPhone/iPod touch met SongPal
2 Houd de UPDATE/WPS-knop op het toestel
Sluit het toestel aan op een stopcontact met behulp van het bijgeleverde netsnoer. Zorg ervoor dat het
netsnoer stevig aangesloten is op het toestel.
SRS-X99
SRS-X99
Ga naar STAP 3 voor het afspelen van muziek
1
STAP 1: aansluiten op een stopcontact
Tik op uw smartphone/iPhone om muziek op uw smartphone/iPhone af te
spelen met behulp van SongPal.
ingedrukt tot u een pieptoon hoort (ongeveer
twee seconden).
Terwijl de UPDATE/WPS-aanduiding knippert,
werkt de knop ervan niet voor WPS.
1
Configureer Google Cast.
Als er al een toepassing die werkt met Google Cast geïnstalleerd is, gaat
u verder met stap 2.
a. Tik op uw smartphone/iPhone en speel muziek op uw smartphone/iPhone
af door SongPal te bedienen.
b. Raak [Settings] aan.
c. Raak [Google Cast] aan.
d. Raak [Learn how to cast] aan.
e. Ga na hoe u de dienst kunt gebruiken en welke toepassing werkt met
Google Cast, en selecteer vervolgens een toepassing om te installeren.
3 Druk binnen 90 seconden op de Wi-Fi
Protected Setup™ (WPS)-knop van de router.
2 Start de geïnstalleerde toepassing die werkt met Google Cast.
Knippert
Licht op
Opmerkingen
•• Twee luidsprekers van hetzelfde model zijn nodig voor het gebruik van de draadloze surroundfunctie of de
draadloze stereofunctie.
•• Alleen muziekbestanden op het serverapparaat van het thuisnetwerk kunnen worden afgespeeld. Geluid van
videobestanden kan niet worden afgespeeld.
•• Wilt u een groep instellen met een sound-bar, home cinema-systeem, enz., update dan de software van deze
unit en het toestel naar de laatste versie.
U kunt muziek op een BLUETOOTH-apparaat beluisteren via een draadloze
verbinding.
Voordat u de BLUETOOTH-functie kunt gebruiken, dient u een koppeling uit te
voeren om uw BLUETOOTH-apparaat te registreren.
Aangesloten componenten
U kunt muziek op smartphones, draagbare muziekspelers of USB-flashstations beluisteren door deze op de
USB-poort van dit toestel aan te sluiten. U kunt ook muziek op een draagbare muziekspeler beluisteren door
deze op de AUDIO IN-aansluiting van dit toestel aan te sluiten.
Als u een HDMI-kabel (niet bijgeleverd: High Speed-kabel) aansluit op de HDMI IN ARC-poort van uw tv en op
de HDMI ARC TO TV-poort van dit toestel, kunt u het geluid van de tv via dit toestel beluisteren.
HDMI ARC TO TV
USB
AUDIO IN
3 Raak het Cast-pictogram aan en selecteer [SRS-ZR5].
* ARC is een functie voor het doorsturen van tv-geluid via de HDMI-ingang van een tv naar een AV-apparaat met
behulp van een HDMI-kabel.
Zorg ervoor dat er geen LAN-kabel aangesloten is.
Het is niet mogelijk om tegelijk een bekabelde en
een draadloze verbinding te gebruiken.
Ga naar STAP 2 voor de draadloze verbinding
Muziek die opgeslagen is op een USB-flashstation beluisteren
Afhankelijk van de draadloze router is het mogelijk dat u de Wi-Fi Protected Setup (WPS)-knop enkele
seconden ingedrukt moet houden. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van uw router.
Als de LINK-aanduiding oranje oplicht, is de verbinding met het Wi-Fi-netwerk voltooid.
Ga naar STAP 3 voor het afspelen van muziek
4 Start het afspelen via de toepassing en regel het volume.
Vereist item: Android-smartphone/iPhone/iPod touch met SongPal
U kunt muziek afspelen die opgeslagen is op een USB-flashstation.
1. Sluit het USB-flashstation aan op de USB-poort van dit toestel.
2. Raak de FUNCTION-knop aan zodat de USB-aanduiding oplicht.
3. Gebruik SongPal om muziek te selecteren en het afspelen te starten.
Onderdelen en
bedieningselementen
De sterkte van het Wi-Fi-signaal controleren
(ontvangstgevoeligheid)
Blijf de VOLUME - en SET UP-knop aanraken/
indrukken. Afhankelijk van de signaalsterkte zullen
de aanduidingen  tot  branden. Het aantal
brandende aanduidingen stemt overeen met de
signaalsterkte. Als het signaal zwak is, zullen er
geen aanduidingen branden. Raadpleeg de
Helpgids voor meer informatie.
Wanneer de aanduiding brandt of
knippert
 (aan/uit)-aanduiding
Status van de
aanduiding (kleur)
Status van het toestel
Licht op (groen)
Het toestel is ingeschakeld.
Licht op (oranje)
De BLUETOOTH-/
netwerkstand-bystand is
geactiveerd op het toestel.
Gedoofd
Knippert (groen)
Knippert (rood)
De stand-bystand is
geactiveerd op het toestel.
• Wanneer u het toestel
inschakelt, knippert de
aanduiding traag groen en
gaat deze vervolgens
branden.
• Wanneer u de VOLUME
/-knoppen aanraakt,
knippert de aanduiding een
of drie keer overeenkomstig
de volumeaanpassing.
Een software-update is mislukt
of de beveiligingsstand is
geactiveerd op het toestel.
LINK-aanduiding
Status van de
aanduiding (kleur)
Status van het toestel
Licht op (oranje)
Het toestel is verbonden met
een Wi-Fi-netwerk.
Licht op (roze)
Het toestel is verbonden met
een bekabeld netwerk.
Knippert (oranje)
Het toestel is bezig met
verbinding te maken met een
Wi-Fi-netwerk.
Knippert (roze)
 (aan/uit)/ PAIRING-knop/-aanduiding
VOLUME /-knoppen
FUNCTION-knop
L R-aanduiding
LINK-aanduiding
UPDATE-aanduiding
NETWORK-aanduiding
BLUETOOTH-aanduiding
HDMI-aanduiding
USB-aanduiding
AUDIO IN-aanduiding
N-markering
(USB)-poort

AUDIO IN-aansluiting
UPDATE/WPS-knop
SET UP-knop
STEREO PAIR-knop
AC IN-aansluiting
LAN-poort
HDMI ARC TO TV-poort
Schroefopening voor muurbevestiging*1
*1Gebruik de openingen om het toestel aan een muur
te bevestigen. Raadpleeg de Helpgids voor meer
informatie.
Wanneer de aanduiding brandt of knippert
De kleur van de brandende/knipperende
aanduiding wijst op de status van de instellingen.
Raadpleeg de Helpgids voor meer informatie.
Het toestel is bezig met
verbinding te maken met een
bekabeld netwerk.
Knippert (rood)
Er kon geen verbinding
gemaakt worden met het
netwerk.
Licht op (rood)
Er kon geen verbinding
gemaakt worden met het
netwerk of de verbinding is
mislukt ook al zijn de
netwerkinstellingen voltooid.
NETWORK-aanduiding
Status van de
aanduiding (kleur)
Status van het toestel
Licht op (wit)
De NETWORK-stand is
geactiveerd op het toestel.
De kleur van de brandende/knipperende
aanduiding wijzigt afhankelijk van de verbonden
muziekdienst. Raadpleeg de Helpgids voor meer
informatie.
UPDATE-aanduiding
WAARSCHUWING
Stel het toestel niet bloot aan regen of
vocht om het risico op brand of
elektrische schokken te verminderen.
Om de kans op brand te verkleinen, mag u de
ventilatieopening van het toestel niet afdekken
met kranten, tafelkleden, gordijnen enz.
Plaats geen open vlammen zoals van een
brandende kaars op het apparaat.
Plaats het apparaat niet in een besloten ruimte
zoals een boekenkast of inbouwkast.
Het toestel blijft onder netspanning staan zolang
de stekker in het stopcontact zit, ook al is het
toestel zelf uitgeschakeld.
De stekker van het netsnoer wordt gebruikt om
het netsnoer los te koppelen. Verbind deze
daarom met een stopcontact waar u gemakkelijk
bij kunt. Indien u een afwijking opmerkt aan het
netsnoer, trekt u de stekker ervan onmiddellijk uit
het stopcontact.
Dit product is niet waterdicht. Zorg dus dat er geen
water op spat.
Stel het apparaat niet bloot aan vocht of water om
het risico op brand of elektrische schokken te
verkleinen. Plaats evenmin met vloeistof gevulde
voorwerpen zoals een vaas op het apparaat.
OPGELET
Opmerking voor klanten: de volgende
informatie geldt enkel voor apparatuur verkocht
in landen waar de EU-richtlijnen van kracht zijn
Dit product werd geproduceerd door of in
opdracht van Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Vragen met
betrekking tot product conformiteit gebaseerd op
EU-wetgeving kunnen worden gericht aan de
gemachtigde vertegenwoordiger, Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan
7-D1, 1935 Zaventem, België. Voor service- of
garantiezaken verwijzen wij u door naar de
adressen in de afzonderlijke service of garantie
documenten.
De CE-markering geldt alleen in landen waar deze
wettelijk van kracht is. Dit is met name het geval in
landen die deel uitmaken van de EER (Europese
Economische Ruimte).
Dit product is bestemd voor gebruik in de
volgende landen:
GB/IE/MT/IT/FR/NL/LU/BE/CH/LI/AT/DE/ES/PT/
HU/SI/SK/CZ/BG/RO/MD/HR/RS/ME/MK/AL/
Kosovo/BA/LT/LV/EE/GR/CY/PL/FI/NO/SE/DK/IS/
TR
Opmerking voor klanten in Europa
Hierbij verklaart Sony Corp. dat het toestel in
overeenstemming is met de essentiële eisen en de
andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/
EG.
Nadere informatie kunt u vinden op:
http://www.compliance.sony.de/
Status van de
aanduiding (kleur)
Status van het toestel
De 5.150-5.350MHz-band is beperkt tot gebruik
binnenshuis.
Licht op (oranje)
Het toestel detecteert de
recentste software wanneer er
verbinding gemaakt is met het
internet.
Knippert (oranje)
De software van het toestel
wordt geüpdatet. Tijdens de
update kunt u het toestel niet
bedienen.
Na te zijn getest, is gebleken dat dit toestel
voldoet aan de eisen die gesteld worden in de
EMC-regelgeving voor het gebruik van een
aansluitkabel korter dan 3 meter.
Voor u het toestel bedient, moet u deze
handleiding grondig lezen. Bewaar de handleiding
om deze in de toekomst nog te kunnen
raadplegen.
Verwijdering van oude batterijen,
elektrische en elektronische
apparaten (van toepassing in de
Europese Unie en andere Europese
landen met afzonderlijke
inzamelingssystemen)
Dit symbool op het product, de batterij of op de
verpakking wijst erop dat het product en de
batterij, niet als huishoudelijk afval behandeld
mag worden.
Op sommige batterijen kan dit symbool gebruikt
worden in combinatie met een chemisch symbool.
Het chemisch symbool voor kwik (Hg) of lood (Pb)
wordt toegevoegd wanneer de batterij meer dan
0,0005 % kwik of 0,004 % lood bevat.
Door deze producten en batterijen op juiste wijze
af te voeren, vermijdt u mogelijke negatieve
gevolgen voor mens en milieu die zouden kunnen
veroorzaakt worden in geval van verkeerde
afvalbehandeling. Het recycleren van materialen
draagt bij tot het behoud van natuurlijke bronnen.
In het geval dat de producten om redenen van
veiligheid, prestaties dan wel in verband met
data-integriteit een permanente verbinding met
een ingebouwde batterij vereisen, mag deze
batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel
vervangen worden. Om ervoor te zorgen dat de
batterij, het elektrisch en het elektronische
apparaat op een juiste wijze zal worden
behandeld, dienen deze producten aan het eind
van zijn levenscyclus overhandigd te worden aan
het desbetreffende inzamelingspunt voor de
recyclage van elektrisch en elektronisch materiaal.
Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het
hoofdstuk over hoe de batterij veilig uit het
product te verwijderen. Overhandig de batterij aan
het desbetreffende inzamelingspunt voor de
recyclage van batterijen.
Voor meer details in verband met het recycleren
van dit product of batterij, kan u contact opnemen
met de gemeentelijke instanties, de organisatie
belast met de verwijdering van huishoudelijk afval
of de winkel waar u het product of batterij hebt
gekocht.
•• Bereid de muurbevestigingsbeugel (niet
bijgeleverd) en de schroeven (niet bijgeleverd)
voor die geschikt zijn voor het muurmateriaal en
de muursterkte wanneer u het toestel aan de
muur bevestigt. Aangezien een gipsplaatmuur
bijzonder breekbaar is, maakt u de beugel en de
schroeven stevig aan de muurbalk vast. Installeer
het toestel horizontaal, opgehangen met
schroeven in schroefbouten op een doorlopend
vlak deel van de muur.
•• Houd genoeg ruimte achter het toestel vrij
wanneer u het toestel aan een muur bevestigt
zodat u andere apparaten op het toestel kunt
aansluiten. Raadpleeg de Helpgids voor meer
informatie.
•• Sony zal niet aansprakelijk zijn voor ongevallen of
schade die door onjuiste installatie, ontoereikende
muursterkte, foutieve schroefbevestiging of
natuurrampen, enz. wordt veroorzaakt.
Aanbevolen kabels
Correct afgeschermde en geaarde kabels en
connectoren dienen gebruikt te worden voor de
verbinding met hostcomputers en/of
randapparatuur.
Reiniging
Problemen oplossen
Als er een probleem optreedt tijdens het gebruik
van het toestel, bekijkt u de onderstaande
oplossingen voordat u contact opneemt met een
Sony-verdeler bij u in de buurt.
•• Raadpleeg de Helpgids.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-zr5/h_zz/
•• Zoek informatie over het probleem op de
website voor klantenondersteuning.
http://www.sony.eu/support
•• Koppel het netsnoer los van het toestel en sluit
het daarna opnieuw aan.
•• Sluit het toestel aan op de HDMI ARC-poort van
uw tv om het geluid van de tv te beluisteren via
dit toestel.
Als u al het voorgaande hebt gedaan en het
probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op
met een Sony-verdeler bij u in de buurt.
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
Het naamplaatje en belangrijke informatie
aangaande veiligheid bevinden zich onderaan aan
de buitenkant van het hoofdtoestel.
Het MAC-adres bevindt zich onderaan op de
buitenkant van het toestel.
MAC1: MAC-adres van bedraad netwerk
MAC2: MAC-adres van Wi-Fi-netwerk
•• Controleer voor u het toestel gebruikt of de
bedrijfsspanning van het toestel overeenkomt
met de spanning van het lokale stroomnet.
Opstelling
•• Plaats het toestel niet schuin.
•• Plaats het toestel niet in de buurt van
warmtebronnen of op een plaats die is
blootgesteld aan direct zonlicht, overmatig stof,
vocht, regen of mechanische schokken.
Over de muurbevestiging
•• Laat de installatie door een Sony-verdeler of een
bevoegde aannemer uitvoeren en besteed
bijzondere aandacht aan de veiligheid tijdens de
installatie.
Gebruik
•• Steek geen kleine voorwerpen enz. in de
aansluitingen of ventilatieopeningen aan de
achterkant van het toestel. Dit kan namelijk
kortsluiting of storingen veroorzaken.
•• Gebruik geen alcohol, benzine of verfverdunner
om de behuizing te reinigen.
Overige
•• Bij vragen of problemen met betrekking tot dit
toestel die niet in dit document aan bod komen,
kunt u contact opnemen met een Sony-verdeler
bij u in de buurt.
•• Wanneer u dit toestel weggooit of aan iemand
anders geeft, raden wij u aan het te initialiseren
zodat de fabrieksinstellingen hersteld worden.
Raadpleeg de Helpgids voor meer informatie.
Informatie over
auteursrechten
•• Windows, het Windows-logo en Windows Media
zijn gedeponeerde handelsmerken of
handelsmerken van Microsoft Corporation in de
Verenigde Staten en/of andere landen.
•• Dit product is beschermd door bepaalde
intellectuele eigendomsrechten van Microsoft
Corporation. Gebruik of verspreiding van
dergelijke technologie buiten dit product is
verboden zonder een licentie van Microsoft of
een door Microsoft erkende
dochteronderneming.
•• iPhone en iPod touch zijn handelsmerken van
Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere
landen.
"Made for iPod" en "Made for iPhone" betekenen
dat een elektronisch accessoire speciaal is
ontworpen om aan te sluiten op een iPod of
iPhone en dat de ontwikkelaar van het accessoire
verklaart dat het voldoet aan de prestatienormen
van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de
werking van dit toestel of voor het voldoen ervan
aan de veiligheids- en overheidsvoorschriften.
Merk op dat het gebruik van dit accessoire met
een iPod of iPhone de draadloze prestaties kan
beïnvloeden.
App Store is een servicemerk van Apple Inc.
•• "
" is een merk van Wi-Fi Alliance.
•• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® en Wi-Fi Alliance®
zijn gedeponeerde merken van Wi-Fi Alliance.
•• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ en Wi-Fi
Protected Setup™ zijn merken van Wi-Fi Alliance.
•• MPEG Layer-3-audiocoderingstechnologie en
-patenten worden gebruikt onder licentie van
Fraunhofer IIS en Thomson.
•• De N-markering is een handelsmerk of een
gedeponeerd handelsmerk van NFC Forum, Inc.
in de Verenigde Staten en andere landen.
•• Dit toestel is uitgerust met High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™)-technologie. De
termen HDMI en HDMI High-Definition
Multimedia Interface, en het HDMI-logo zijn
handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de
Verenigde Staten en andere landen.
•• Het BLUETOOTH®-woordmerk en de
BLUETOOTH®-logo's zijn het eigendom van
Bluetooth SIG, Inc. en Sony Corporation gebruikt
deze merken onder licentie. Andere
handelsmerken en handelsnamen zijn het
eigendom van hun respectieve eigenaars.
•• Google Play en Android zijn handelsmerken van
Google Inc.
•• Google Cast en de Google Cast-badge zijn
handelsmerken van Google Inc.
•• "Xperia" en "Xperia Tablet" zijn handelsmerken
van Sony Mobile Communications AB.
•• LDAC™ en het LDAC-logo zijn handelsmerken
van Sony Corporation.
•• DLNA™, het DLNA-logo en DLNA CERTIFIED™ zijn
handelsmerken, servicemerken of
certificaatmerken van Digital Living Network
Alliance.
•• Dit product omvat Spotify-software die
onderworpen is aan licenties van derden die u
hier kunt vinden:
https://developer.spotify.com/
esdk-third-party-licenses/
•• Spotify en de Spotify-logo's zijn handelsmerken
van de Spotify-groep.
•• De in dit document vermelde toestel- en
productnamen zijn in het algemeen
handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van hun fabrikanten.
™ en ® worden in dit document niet
weergegeven.
Opmerkingen over de licentie
Dit product bevat software die door Sony wordt
gebruikt in het kader van een
licentieovereenkomst met de eigenaar van het
overeenstemmende auteursrecht. Wij worden
door de eigenaar van het auteursrecht voor
deze software verplicht de inhoud van deze
overeenkomst vrij te geven aan onze klanten.
Open de volgende URL en lees de inhoud van
de licentie.
http://rd1.sony.net/help/speaker/sl/16/
Informatie over GNU GPL/
LGPL-software
Dit product bevat software die onder de
volgende GNU General Public License (hierna
"GPL" genoemd) en/of GNU Lesser General
Public License (hierna "LGPL" genoemd) valt.
Deze licenties vermelden dat klanten het recht
hebben de broncode van de betreffende
software te verkrijgen, aan te passen en
opnieuw te verdelen in overeenstemming met
de voorwaarden van de bijgeleverde GPL of
LGPL. De broncode voor de hierboven vermelde
software is beschikbaar via het internet.
Ga naar de volgende URL en selecteer de
modelnaam "SRS-ZR5" om de broncode te
downloaden.
URL: http://oss.sony.net/Products/Linux/
Houd er rekening mee dat Sony niet ingaat op
vragen met betrekking tot de inhoud van de
broncode.
Opmerkingen over de update
Als u dit toestel gebruikt terwijl het via een
bedraad of Wi-Fi-netwerk verbonden is met het
internet, kan de software automatisch
geüpdatet worden naar de recentste versie.
Door de software te updaten, worden er nieuwe
functies toegevoegd die het gebruik ervan
handiger en stabieler maken.
Als u de software niet automatisch wilt
updaten, kunt u deze functie uitschakelen met
behulp van SongPal op uw smartphone/iPhone.
Het is echter mogelijk dat de software toch
automatisch geüpdatet wordt om een stabieler
gebruik te garanderen enz., zelfs als u deze
functie uitgeschakeld hebt. Als deze functie
uitgeschakeld is, kunt u de software nog steeds
handmatig updaten.
Raadpleeg de Helpgids voor meer informatie
over de configuratie en het gebruik.
Het toestel kan mogelijk niet gebruikt worden
tijdens het updaten.
Disclaimer betreffende diensten
aangeboden door derden
Diensten die aangeboden worden door derden
kunnen gewijzigd, opgeschort of beëindigd
worden zonder voorafgaande kennisgeving.
Sony draagt geen enkele verantwoordelijkheid
voor dergelijke situaties.
Technische gegevens
Algemeen
Voeding
Voedingsvereisten
220 V - 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
Stroomverbruik
30 W
Stroomverbruik (in de stand-bystand)
Minder dan 0,5 W
Stroomverbruik (in de BLUETOOTH-/
netwerkstand-bystand)
Minder dan 3 W
Afmetingen (inclusief uitstekende delen en
bedieningselementen)
Ong. 101 mm × 161 mm × 101 mm (b/h/d)
Gewicht
Ong. 1,7 kg
Bijgeleverde accessoires
Netsnoer (2)
Gebruiksaanwijzing (dit document)
Garantiekaart (1)
Voor klanten in het VK, Ierland, Malta, Cyprus en
Hongkong:
Gebruik netsnoer (A).
Netsnoer (B) is niet bestemd voor bovenstaande
landen/regio's en mag daar wegens
veiligheidsredenen niet worden gebruikt.
Voor klanten in andere landen/regio's:
Gebruik netsnoer (B).
(A)
(B)
Netsnoer (B) is niet bijgeleverd voor klanten in
Hongkong.
USB-poort
U kunt een USB-flashstation of Walkman® die
compatibel is met dit toestel aansluiten.
Ondersteunde formaten*
MP3: 32 / 44,1 / 48 kHz, 16 - 320 kbps (CBR/VBR)
AAC: 16 / 22,05 / 24 / 32 / 44,1 / 48 kHz, 16 - 320 kbps
(CBR/VBR)
WMA: 32 / 44,1 / 48 kHz, 16 - 320 kbps (CBR/VBR)
WAV: 16 / 22,05 / 24 / 32 / 44,1 / 48 / 88,2 / 96 /
176,4 / 192 kHz (16/24 bit)
AIFF: 32 / 44,1 / 48 / 88,2 / 96 / 176,4 / 192 kHz
(16/24 bit)
FLAC: 16 / 22,05 / 24 / 32 / 44,1 / 48 / 88,2 / 96 /
176,4 / 192 kHz (16/24 bit)
ALAC: 16 / 22,05 / 24 / 32 / 44,1 / 48 / 88,2 / 96 /
176,4 / 192 kHz (16/24 bit)
DSD (DSF/DSDIFF): 2,8 / 5,6 MHz (1 bit)
Overdrachtssnelheid
Hoge snelheid
Ondersteund USB-apparaat
Mass Storage Class (MSC)
*Compatibiliteit met alle codeer-/schrijfsoftware,
opnameapparatuur en opnamemedia kan niet worden
gegarandeerd.
Compatibele iPhone/iPod-modellen
De Bluetooth-technologie werkt met iPhone 6s
Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s,
iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPod touch
(6e generatie), iPod touch (5e generatie).
Opmerking
Sony kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
verlies of beschadiging van gegevens die op een
iPhone/iPod zijn opgenomen wanneer u die iPhone/
iPod gebruikt terwijl deze aangesloten is op dit
toestel.
Ontwerp en technische gegevens kunnen zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Download PDF

advertising