Sony | NW-A1000 | Sony NW-A1000 Gebruiksaanwijzing

© 2005 Sony Corporation Printed in Malaysia
2-657-722-63 (1)
Snelstartgids
NW-A1000-serie / A3000-serie
Inhoudsopgave
Inleiding .................................................................. 6
Aan de slag ............................................................ 8
Geleverde Items...................................................................... 8
CONNECT Player installeren .................................................. 9
Muziek importeren ............................................... 12
Het gebruik van de speler is beschreven in deze "Snelstartgids", de "Bedieningshandleiding"
(beschikbaar als een PDF-bestand) en in de Help-bestand van CONNECT Player
(Beschikbaar vanuit het programma CONNECT Player).
– Snelstartgids: legt het basisgebruik van de speler uit, inclusief het importeren, overdragen
en afspelen van muzieknummers.
– Bedieningshandleiding: legt de geavanceerde functies van de speler uit en biedt
informatie voor het oplossen van problemen.
– Help-bestand van CONNECT Player: legt details over het gebruik van de CONNECT
Player-software uit.
Muziek overdragen .............................................. 14
Muziek afspelen ................................................... 16
Basisgebruik – Onderdelen en bedieningselementen ......... 16
De bedieningselementen van de speler gebruiken.............. 18
Afspeelmodi en instellingen .................................................. 20
Als u vragen over of problemen heeft met dit product, kunt u naar de volgende websites
gaan.
Voor klanten in de VS: http://www.sony.com/walkmansupport/
Voor klanten in Canada: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Voor klanten in Europa: http://www.sonydigital-link.com/DNA/
Voor klanten in China: http://service.sony.com.cn/KB/
Voor klanten in Taiwan: http://www.twsupport.css.ap.sony.com/
Voor klanten in Korea: http://scs.sony.co.kr/walkman/
Voor klanten in andere landen of gebieden: http://www.css.ap.sony.com/
3
WAARSCHUWING
Stel het toestel niet bloot aan regen of vocht om het risiko van brand
of een elektrische schok te verlagen.
Plaats het apparaat niet in een gesloten ruimte, zoals een boekenkast of inbouwkast
Om de kans op brand te verkleinen mag u de ventilatieopeningen van het apparaat niet blokkeren met
een krant, tafelkleed, gordijn, enz. Plaats ook geen brandende kaarsen op het apparaat.
Om de kans op brand of een elektrische schok te verkleinen, mag u geen voorwerpen met een vloeistof
erin, zoals een bloemenvaas, op het apparaat zetten.
Voor de klanten in Nederland
Gooi de batterij niet weg maar lever
deze in als klein chemisch afval (KCA).
Opmerkingen:
• De opgenomen muziek is uitsluitend bestemd voor privé-gebruik. Voor ander gebruik van de muziek
is toestemming van de houders van auteursrechten vereist.
• Sony is niet verantwoordelijk voor onvolledig opnemen/downloaden of voor beschadigde gegevens
als gevolg van problemen met de speler of de computer.
• Afhankelijk van het type tekst en tekens, wordt de tekst die in de speler wordt weergegeven, wellicht
niet correct op het apparaat weergegeven. Dit kan de volgende oorzaken hebben:
– De mogelijkheden van de aangesloten speler.
– De speler werkt niet correct.
– De ID3 TAG informatie van de track is geschreven in een taal of in tekens die niet door de speler
worden ondersteund.
• CONNECT Player en het logo van CONNECT Player zijn handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van Sony Corporation.
• OpenMG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus en de bijbehorende logo’s zijn handelsmerken van Sony
Corporation.
• "WALKMAN" is een gedeponeerd handelsmerk van Sony Corporation om producten aan te duiden
waarvoor een stereohoofdtelefoon kan worden gebruikt.
is een handelsmerk van Sony Corporation.
• Microsoft, Windows, Windows NT en Windows Media zijn handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
• Adobe Reader is een handelsmerk van Adobe Systems Incorporated.
• MPEG Layer-3 audio-codeertechnologie en patenten gebruikt onder licentie van Fraunhofer IIS en
Thomson.
• CD and music-related data from Gracenote, Inc., copyright © 2000-2004 Gracenote.
Gracenote CDDB® Client Software, copyright 2000-2004 Gracenote. This product and service may
practice one or more of the following U.S. Patents: #5.987.525; #6.061.680; #6.154.773, #6.161.132,
#6.230.192, #6.230.207, #6.240.459, #6.330.593, and other patents issued or pending. Services
supplied and/or device manufactured under license for following Open Globe,Inc. United States
Patent 6.304.523. Gracenote and CDDB are registered trademarks of Gracenote. The Gracenote logo
and logotype, and the "Powered by Gracenote" logo are trademarks of Gracenote.
• Alle andere handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken zijn handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van de respectieve eigenaars. In deze handleiding zijn de symbolen ™ en ® niet nader
gespecificeerd.
Programma ©2005 Sony Corporation
Documentatie ©2005 Sony Corporation
Over voorbeelden met audiogegevens
De speler is voorzien van vooraf geïnstalleerde voorbeelden met audiogegevens, zodat u het meteen
kunt proberen. De vooraf geïnstalleerde voorbeelden met audiogegevens zijn uitsluitend bedoeld voor
het testen. U kunt ze daarom niet overdragen naar uw computer. Gebruik CONNECT Player om deze
audiogegevens te verwijderen.
Afhankelijk van uw land is het mogelijk dat er geen voorbeelden met audiogegevens vooraf op uw
speler werden geïnstalleerd.
4
5
Inleiding
Hartelijk dank voor uw aankoop van de NW-A1000-serie / A3000-serie.
Om het afspelen te starten, importeert u eerst met behulp van het programma CONNECT
Player muziekstukken naar uw computer en verplaatst u deze vervolgens naar de speler.
Nadat u de muzieknummers naar de speler hebt overgedragen, kunt u overal genieten van
uw favoriete muziek.
Aan de slag
(Zie pagina 8)
Muziek
importeren
Muziek
overdragen
Muziek
afspelen
(Zie pagina 12)
(Zie pagina 14)
(Zie pagina 16)
U kunt de batterij van de speler opladen door de speler met de meegeleverde
USB-kabel aan te sluiten op uw computer*.
6
Raadpleeg de Bedieningshandleiding (pdf-bestand) voor meer informatie over oplaadtijden.
* Om de batterij op te laden wanneer u niet bij uw computer bent, kunt u de meegeleverde
USB-kabel gebruiken met de voedingsadapter (wisselstroom). Als u deze aansluiting
gebruikt, wordt de batterij sneller opgeladen dan via de USB-aansluiting op een
computer. Raadpleeg de Bedieningshandleiding die als PDF-bestand beschikbaar
is op de meegeleverde cd-rom, voor details.
7
Aan de slag
Geleverde Items
CONNECT Player installeren
Controleer de volgende items.
De ingebouwde batterij is vooraf geïnstalleerd in de speler.
Meld u aan op een account met beheerdersrechten, maak verbinding met het internet en
plaats vervolgens de meegeleverde cd-rom in het cd-station van de computer. Het
installatieprogramma wordt automatisch gestart en het venster Main Menu wordt
weergegeven.
 Hoofdtelefoon (1)
 USB-kabel (1)




Verlengsnoer hoofdtelefoon (1)
Netsnoer (wisselstroom) (1)
Voedingsadapter (wisselstroom) (1)
Cd-rom* (1)
– CONNECT Player-software
– Bedieningshandleiding (PDF-bestand)
* Probeer deze cd-rom niet af te spelen
met een audio-cd-speler.
 Snelstartgids (deze handleiding) (1)
Opmerking
• Sluit de netspanningsadapter aan op een gemakkelijk toegankelijk stopcontact. Als de netspanningsadapter
niet normaal functioneert, verbreekt u onmiddellijk de aansluiting op het stopcontact.
 Tips
• Uw computer moet verbonden zijn met het internet voordat u de installatie start, omdat het
installatieprogramma automatisch alle beschikbare updates van CONNECT Player downloadt
en installeert.
• De CONNECT Player-software bevat een automatische updatefunctie, die van het Internet
de nieuwste updates voor de CONNECT Player downloadt, waardoor u altijd beschikt
over de nieuwste functies. Zie voor details over de nieuwste updates de website voor
klantondersteuning ( pagina 11).
CONNECT Player installeren
Verbindt uw computer met het Internet, klik vervolgens op "Install CONNECT Player" en
volg dan de instructies op het scherm op. Let vooral op de opmerkingen en instructies die
worden weergegeven.
Afhankelijk van de configuratie van uw computer, zal de installatie standaard 20 tot 30
minuten in beslag nemen. Nadat de installatie is voltooid, start u de computer opnieuw op
wanneer u dit wordt gevraagd door de instructies op het scherm.
Zie "Wanneer de installatie mislukt – V&A" ( pagina 10).
De Bedieningshandleiding (pdf-bestand) installeren
Klik op "Install Operation Guide (PDF)" en volg daarna de instructies op het scherm.
8
9
Aan de slag (vervolg)
Wanneer de installatie mislukt – V&A
V1 Voldoet uw computer aan de systeemvereisten?
A1 Controleer de systeemvereisten voor de installatie door in het venster Main Menu
van CONNECT Player te klikken op "CONNECT Player Readme".
V2 Was u aangemeld als "Beheerder" en hebt u alle actieve programma’s
afgesloten voordat u de installatie bent gestart?
A2 Meld u aan als "Beheerder."
Sluit alle actieve programma’s af, inclusief programma’s die op de achtergrond worden
uitgevoerd, zoals antivirusprogramma’s.
V3 Hebt u antivirusprogramma’s die op uw computer zijn geïnstalleerd,
uitgeschakeld?
A3 Schakel alle antivirusprogramma’s uit. Dergelijke software eist vaak een groot gedeelte
van de capaciteiten van computerbronnen.
V4 Is er voldoende vrije ruimte op de vaste schijf van uw computer?
A4 Er moet minstens 200 MB vrije ruimte zijn op de vaste schijf van uw computer. Als dat
niet het geval is, kunt u onnodige bestanden van uw computer verwijderen om meer
ruimte vrij te maken.
V5 Het installatieprogramma wordt niet automatisch gestart.
A5 Als het installatieprogramma niet automatisch wordt gestart wanneer u de cd-rom
plaatst, gaat u als volgt te werk. Klik op de taakbalk van Windows op "Start", klik
op "Deze computer" en dubbelklik vervolgens op het pictogram van het optische
schijfstation om het programma te starten.
10
V6 Is er beweging in de voortgangsbalk in het installatievenster en
knippert het toegangslampje van het cd-station?
A6 Wanneer er beweging is in de voortgangsbalk en het lampje knippert, is de installatie
nog bezig. Wacht tot de installatie voltooid is.
Als de oplossingen die hier zijn weergegeven, het probleem niet
oplossen:
Kijk op de onderstaande websites:
Voor klanten in de VS: http://www.sony.com/walkmansupport/
Voor klanten in Canada: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Voor klanten in Europa: http://www.sonydigital-link.com/DNA/
Voor klanten in China: http://service.sony.com.cn/KB/
Voor klanten in Taiwan: http://www.twsupport.css.ap.sony.com/
Voor klanten in Korea: http://scs.sony.co.kr/walkman/
Voor klanten in andere landen of gebieden: http://www.css.ap.sony.com/
Als het probleem zich blijft voordoen:
Raadpleeg uw dichtstbijzijnde Sony-leverancier.
 Tip
• Bezoek een van de bovenstaande websites voor de recentste informatie over CONNECT Player
en om software-updates te downloaden.
11
Muziek importeren
Nummers van cd’s importeren in CONNECT Player.
1
2
3
4
Dubbelklik op het bureaublad op "CONNECT Player".
Het programma CONNECT Player wordt gestart.
Plaats een audio-cd in het cd-station van uw computer.
CONNECT Player kan informatie over de cd, zoals titels van nummers en
de naam van de artiest, ophalen als u computer verbonden is met het Internet.
Klik op "Audio CD" in het navigatievenster links bovenin het scherm.
Een lijst met de nummers van de cd wordt aan de rechterkant van het venster
weergegeven.
Klik op de knop Rip CD bovenaan het scherm.
CONNECT Player begint met het importeren van de nummers van de cd.
 Tips
• CONNECT Player biedt ook de volgende extra functies. Raadpleeg de Help-bestand van
CONNECT Player voor details.
– Audiobestanden importeren die gedownload zijn van het Internet en audiobestanden die zijn
opgeslagen op uw computer, zoals audiobestanden met MP3- of ATRAC-indeling.
– Alleen geselecteerde geluidsbestanden van een cd importeren.
– Geluidsbestanden importeren die in het programma SonicStage zijn opgeslagen
– De geluidsindelingen en bitsnelheden van audionummers wijzigen.
12
Opmerking
• Voor sommige functies van de speler moeten aan nummers gekoppelde gegevens van het
internet worden gehaald. Als u veel nummers tegelijk importeert in CONNECT Player, kan het
ophalen van deze gegevens een paar minuten duren. Als u grote aantallen nummers importeert,
kunt u CONNECT Player na voltooiing van het importeren het beste een paar minuten laten
doorlopen voordat u de nummers verplaatst naar de speler.
13
Muziek overdragen
Audionummers van CONNECT Player naar de speler overdragen.
USB-kabel
(meegeleverd)
De USB-kabel loskoppelen
14
 drukt u op de knoppen op beide zijden en
 trekt u de USB-kabel vervolgens uit het
apparaat.
Forceer de kabel niet wanneer u deze uit de
speler trekt. Dit kan de speler beschadigen.
1
2
Dubbelklik op het bureaublad op "CONNECT Player".
Het programma CONNECT Player wordt gestart.
Sluit de speler aan op uw computer met de meegeleverde
USB-kabel.
Wanneer de speler voor het eerst wordt aangesloten op CONNECT Player, wordt het
selectievenster voor overdrachtmethoden weergegeven. Selecteer de gewenste
overdrachtmethode en klik op "OK".
Het bericht "Do not disconnect." verschijnt op het scherm van de speler als de
overdracht van het nummer is voltooid. Verwijder de USB-kabel niet uit de speler
totdat het bericht verschijnt.
Opmerkingen
• Laad de batterij helemaal op voordat u nummers gaat overbrengen of de speler voor het eerst
gaat gebruiken.
• Ontkoppel de USB-kabel niet tijdens de overdracht van gegevens.
• Als de computer overgaat in een energiebesparende modus zoals stand-by of de slaapstand
terwijl de speler met de USB-kabel is aangesloten, begint de batterij van de speler leeg te lopen.
• Laat de speler niet gedurende lange tijd aangesloten staan op een laptopcomputer die niet is
aangesloten op wisselstroom. De speler kan namelijk de batterij van de computer gebruiken en
deze laten leeglopen.
 Tips
• CONNECT Player biedt ook de volgende extra functies. Raadpleeg het Help-bestand van
CONNECT Player voor details.
– Alleen geselecteerde geluidsbestanden overdragen
– Afspeellijsten die uw favoriete nummers in een lijst groeperen, maken en overdragen
• De batterij van de speler wordt opgeladen wanneer de speler via de USB-kabel is aangesloten
op de computer. Het lichtje op de USB-kabel brandt dan. Het lichtje gaat uit zodra het opladen
is voltooid.
15
Muziek afspelen
Basisgebruik –
Onderdelen en bedieningselementen
Voorzijde
De knop HOLD
 Aansluiting (hoofdtelefoon)
Verlengsnoer
hoofdtelefoon
De knop LINK
Hoofdtelefoon
De knop OPTION
De knop BACK
Achterzijde
Vijfwegknop (////)
Gaatje voor handriem
(alleen NW-A1000serie)
Druk op deze knop om naar een hoger niveau
van het lijstscherm te gaan ( pagina 18)
of om terug te keren naar het vorige scherm.
Houd de knop BACK ingedrukt om het menu
START weer te geven.
 Aansluiting (hoofdtelefoon)
Gaatje voor handriem
(alleen NW-A1000-serie)
Stop de stekker van de hoofdtelefoon of het
verlengsnoer van de hoofdtelefoon in de
aansluiting tot u een klik hoort. Als de stekker
niet stevig is bevestigd, zal het geluid mogelijk
niet goed worden weergegeven via de
hoofdtelefoon.
De aansluiting voor de hoofdtelefoon wordt
ook gebruikt voor LINE OUT-aansluitingen.
Raadpleeg de Bedieningshandleiding (pdfbestand) voor meer informatie.
Zoekt nummers op artiesten die tot hetzelfde
genre behoren als dat van de artiest van het
nummer dat momenteel wordt afgespeeld.
Meervoudige aansluiting
De knop RESET
De knop BACK
Wanneer u de knop HOLD ingedrukt houdt, wordt
het bericht “HOLD On” weergegeven. De speler
wordt hiermee uitgeschakeld en de
bedieningselementen worden vergrendeld.
Wanneer u de knop HOLD ingedrukt houdt terwijl
de functie HOLD is ingeschakeld, wordt het
bericht “HOLD Off” weergegeven en worden de
bedieningselementen ontgrendeld. De functie
HOLD kan niet worden geactiveerd wanneer de
speler is uitgeschakeld.
De knop LINK
Schakelaar
VOL +/–
16
De knop HOLD
De knop OPTION
Geeft het menu Option weer. Om de speler uit te
schakelen, houdt u de knop OPTION ingedrukt of
selecteert u "Shut Down" in het menu Option,
waarna u vervolgens op  drukt.
U kunt een dunne handriem naar keuze
bevestigen. Bevestig de handriem met gebruik van
een pincet.
Schakelaar VOL +/–
Regelt het volume wanneer deze schakelaar
omhoog of omlaag wordt geschoven.
Meervoudige aansluiting
Voor het aansluiten van de meegeleverde USBkabel.
De knop RESET
Stelt de speler opnieuw in. Raadpleeg de
Bedieningshandleiding voor details.
Vijfwegknop
Zie "De bedieningselementen van de speler
gebruiken" (pagina 18) voor details.
17
Muziek afspelen (vervolg)
De bedieningselementen van de speler
gebruiken
De knop *
Gebruik de vijfwegknop en de knop BACK om door
de schermen te navigeren, nummers af te spelen en de
De knoppen
instellingen van de speler te wijzigen. De weergave van
/
een speler verandert bijvoorbeeld zoals hieronder
weergegeven door in het menu START "Music Libary" –
"Album" te selecteren.
Afhankelijk van het scherm dat op het display van
de speler wordt weergegeven, voert de vijfwegknop
De knoppen
verschillende functies uit. Via de lijstschermen kunt u
/
nummers zoeken en selecteren. Het scherm Now Playing
biedt informatie over het nummer dat momenteel wordt afgespeeld ( pagina 19).
* Gebruik de verhoogde punt op de knop  als voelbaar referentiepunt wanneer u de speler
bedient.
Selecteer (Music Library)
en druk op .
Druk op de knop
BACK.
Selecteer "Album" en druk
op .
Druk op de knop
BACK.
Selecteer het gewenste
album en druk op .
Druk op de knop
BACK.
Druk op de knop
BACK.
18
Selecteer het gewenste
nummer en druk op .
Het afspelen begint.
Het scherm Now Playing
Lijstscherm
Pictogram
Bookmark
Index
Titel nummer
Naam artiest
Titel album
Genre
✩ Classificatie
Lijst
Afspeelstatus
De knop 
De knop 
Activeert het geselecteerde item.
Houd  ingedrukt om alle nummers
van het geselecteerde item af te spelen.
De knoppen /
Verplaatst de cursor omhoog of omlaag.
Houd deze knop ingedrukt om sneller omhoog
of omlaag te bladeren.
Tijdens het afspelen van een nummer wordt links
onderin het scherm van de speler  weergegeven.
Wanneer u tijdens het afspelen op  drukt, wordt
 weergegeven en wordt het nummer stilgezet. Druk
op  om het afspelen te hervatten. Deze functie
voor het stilzetten en hervatten van het afspelen is
alleen beschikbaar in het scherm Now Playing.
De knoppen /
De knoppen /
Van scherm veranderen of als een
indexscherm wordt weergegeven, verspringt
de cursor naar links of rechts om een nieuwe
lijst items weer te geven.
Druk op / om de cursor weer te geven en
te bladeren door de weergegeven items. Als
het genre, albumtitel of andere kenmerken zijn
geselecteerd door de cursor, drukt u op  om
een lijst van artiesten of nummers weer te geven
die past bij het genre van het huidige nummer.
De knoppen /
Wanneer u eenmaal of herhaaldelijk op deze
knoppen drukt, wordt het afspelen verplaatst naar het
begin van het huidige, vorige of volgende nummer.
Houd de knoppen ingedrukt om snel achteruit of
vooruit te zoeken.
19
Muziek afspelen (vervolg)
Afspeelmodi en instellingen
Het menu START is het scherm dat verschijnt wanneer u de speler
inschakelt of wanneer u deze aansluit op CONNECT Player.
Het menu START is het startpunt voor het afspelen van geluid,
het zoeken naar nummers en het wijzigen van instellingen.
Houd de knop BACK ingedrukt om het menu START van de speler
weer te geven.
Play Mode
Hiermee kunt u de afspeelmodus selecteren.
Initial Search
Zoekt nummers op de eerste letter van de artiest van het nummer
of van de naam van het album.
Intelligent Shuffle Speelt het nummer af in verschillende willekeurige afspeelmodi.
20
Favorite 100*
Speelt de 100 nummers die het vaakst werden afgespeeld.
Music Library
Bladert door de bibliotheek met nummers op "Genre," "Album,"
"Artist," "All Songs" of andere kenmerken.
Play History*
Zoekt nummers op de datum waarop ze werden afgespeeld.
Settings
Past het geluid, de weergave en andere instellingen aan.
Playlists
Voor het afspelen van nummers die in afspeellijsten (door de
gebruiker gemaakte lijsten met nummers) zijn opgenomen.
Now Playing
Geeft het scherm Now Playing weer.
* Deze functie is niet beschikbaar wanneer u de speler voor de eerste keer gebruikt, omdat de
functie gebaseerd is op een eerder gebruik van de speler. Deze functies worden beschikbaar
nadat u nummers hebt afgespeeld en vervolgens de speler op uw computer op CONNECT
Player hebt aangesloten.
Meer informatie over de geavanceerde functies
van de speler
• Raadpleeg de Bedieningshandleiding (PDF-bestand) voor meer informatie over
de geavanceerde functies en het oplossen van technische problemen. Om de
Bedieningshandleiding (PDF-bestand) weer te geven, klikt u op "Start" – "Alle
programma’s"– "CONNECT Player" –"NW-A1000 Series NW-A3000 Series Operation
Guide."
• Om de Bedieningshandleiding te bekijken dient u of Adobe Reader 6.0.4 of later of
Adobe Reader 7.0.3 of later geïnstalleerd te hebben. U kunt Adobe Reader gratis
downloaden van het Internet.
21
Statische elektriciteit van het menselijk lichaam
In een enkel geval kan het mogelijk zijn dat de speler niet werkt vanwege de sterke statische elektriciteit
van het menselijk lichaam. Als dit gebeurt, dient u de speler ongeveer een halve tot een hele minuut met
rust te laten. Daarna kunt u de speler weer gewoon gebruiken.
Download PDF

advertising