Sony | NW-A808 | Sony NW-A808 Gebruiksaanwijzing

Inhoudsopgave
Menu
Index
Bedieningshandleiding
NW-A805 / A806 / A808
©2007 Sony Corporation
2-896-042-83 (1)
De knoppen in deze bedieningshandleiding gebruiken
Klik op de knoppen rechtsboven in deze handleiding om naar de
"Inhoudsopgave", "Startmenulijst" of "Index" te gaan.
Rechtstreeks naar de inhoudsopgave
Zoeken in een lijst met onderwerpen die in deze
handleiding worden behandeld.
Rechtstreeks naar de Startmenulijst
Zoeken in een lijst met opties in het menu van de speler.
Rechtstreeks naar de index
Zoeken in een lijst met trefwoorden die in de handleiding
voorkomen.
Vervolg 
Index
Bladeren in de bedieningshandleiding
Menu
De speler wordt geleverd met een Quick Start Guide en deze
bedieningshandleiding in PDF-indeling. Zodra u met gebruik van de
bijgeleverde cd-rom de software hebt geïnstalleerd, kunt u ook het Helpbestand in de software raadplegen.
 In de Quick Start Guide worden de installatieprocedure en basisfuncties
beschreven, zodat u nummers, video's en foto's naar een computer kunt
exporteren, deze kunt overbrengen naar de speler en deze kunt afspelen.
 In deze bedieningshandleiding worden standaardfuncties en geavanceerde
functies beschreven waarmee u optimaal gebruik kunt maken van de speler
en problemen kunt oplossen.
 In het Help-bestand van SonicStage worden de details van het gebruik van
de SonicStage-software behandeld, zoals het exporteren van nummers naar
de computer of het overbrengen van nummers naar de speler ( pagina 4).
 Het Help-bestand van Image Converter bevat informatie over het gebruik
van de Image Converter-software, zoals het overbrengen van video's en
foto's naar de speler ( pagina 4).
Inhoudsopgave
Informatie over de handleidingen
Eén pagina
Pagina's worden afzonderlijk
weergegeven.
Wanneer u schuift, wordt de vorige of
volgende pagina weergegeven.
Doorlopend
Pagina's worden weergegeven in een
doorlopende kolom.
Wanneer u schuift, schuiven de vorige
of volgende pagina's doorlopend
omhoog of omlaag.
Doorlopend – naast elkaar
Er worden twee pagina's naast elkaar
weergegeven in een doorlopende
kolom. Wanneer u schuift, schuiven
de vorige of volgende twee pagina's
doorlopend omhoog of omlaag.
Naast elkaar
Er worden twee pagina's naast elkaar
weergegeven.
Wanneer u schuift, worden de
volgende of vorige twee pagina's
weergegeven.
Vervolg 
Index
De paginaweergave wijzigen
Met de knoppen onder in het scherm van Adobe Reader kunt u selecteren hoe
pagina's worden weergegeven.
Menu
U kunt naar een bepaalde pagina gaan door in de inhoudsopgave, startmenulijst of index
op het gewenste paginanummer te klikken.
U
 kunt rechtstreeks naar een bepaalde pagina gaan door te klikken op een
paginaverwijzing op elke pagina (bijvoorbeeld  pagina 4).
Als
u een referentiepagina wilt zoeken met behulp van trefwoorden, klikt u in Adobe

Reader op het menu "Edit", selecteert u "Search" om het zoekvenster weer te geven, typt
u het trefwoord in het zoekvak en klikt u op "Search".
Wanneer
u rechtstreeks naar een andere pagina bent gegaan, kunt u de vorige of

volgende pagina weergeven met de knop
of
onder in het Adobe Reader-scherm.
De
bedieningsprocedure
kan
verschillen,
afhankelijk
van uw versie van Adobe Reader.

Inhoudsopgave
 Tips
Zie het Help-bestand van SonicStage of Image Converter voor meer informatie
over de bijgeleverde software.
De Help wordt weergegeven.
In het Help-bestand van SonicStage wordt naar de speler verwezen met de term "ATRAC
Audio Device".
In het Help-bestand van Image Converter wordt naar de speler verwezen met de term
"Walkman".
Index
Opmerkingen
Menu
Start de softwaretoepassing en klik op Help in het menu "Help".
Inhoudsopgave
Het Help-bestand van SonicStage/Image Converter gebruiken
Zoeken naar nummers (Music Library). .. 17
Nummers zoeken op naam............................17
Nummers zoeken op album..........................18
Nummers zoeken op artiest...........................19
Nummers zoeken op genre............................20
Nummers zoeken op -classificatie...........21
Nummers zoeken op jaar van uitgave..........22
Nummers zoeken op onlangs overgezette
albums...........................................................23
Zoeken naar nummers op eerste
letter................................................... 24
Een afspeellijst afspelen....................... 25
Typen afspeellijsten........................................26
Nummers zoeken op afgespeelde
datum................................................. 27
Nummers zoeken op basis van het
huidige nummer................................ 28
Nummers in willekeurige volgorde
afspelen (Intelligent Shuffle).................... 29
Uw 100 favoriete nummers in willekeurige
volgorde afspelen..........................................29
Nummers uit hetzelfde jaar in willekeurige
volgorde afspelen (Time Machine Shuffle).......30
Alle nummers in willekeurige volgorde
afspelen..........................................................31
Het afspeelscherm weergeven.............. 32
Het afspeelscherm elke keer weergeven
wanneer naar een ander nummer wordt
overgeschakeld (New Song Pop Up). ....... 33
Nummers aan een bladwijzerlijst
toevoegen/bewerken.......................... 34
Nummers classificeren......................... 40
Een nummer uit de speler
verwijderen........................................ 42
Het optiemenu voor muziek
weergeven.......................................... 45
De afspeelmodus wijzigen
(Play Mode). .......................................... 47
Het afspeelbereik instellen................... 49
De indeling van de albumweergave
instellen............................................. 50
De geluidskwaliteit instellen
(Equalizer). ........................................... 52
De geluidskwaliteit wijzigen..........................52
De geluidskwaliteit aanpassen (Custom)........54
Het geluid levendiger maken (VPT)...... 55
Luisteren met een helder stereogeluid
(Clear Stereo)......................................... 57
Geluid in het hoge bereik corrigeren
(DSEE (Sound Enhance)). ......................... 58
Het volume aanpassen
(Dynamic Normalizer). ............................ 60
Video's afspelen
Een video afspelen............................... 61
De weergaverichting van de video
instellen............................................. 63
De weergave van het videoscherm
instellen............................................. 65
De zoomfunctie instellen..................... 66
Video's doorlopend afspelen................ 68
De weergave-indeling van de videolijst
instellen............................................. 69
De weergaveoptie instellen tijdens een
HOLD-bewerking.............................. 70
Het optiemenu voor video's
weergeven.......................................... 71
Vervolg 
Index
Muziek afspelen
De muziek instellen
Menu
Bijgeleverde accessoires......................... 9
Onderdelen en
bedieningselementen......................... 10
De bedieningselementen van de speler
gebruiken........................................... 12
De OPTION-knop gebruiken.............. 16
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave
Het volume beperken
(AVLS (Volume Limit))............................. 82
De pieptoon uitschakelen.................... 83
De schermweergaveoptie instellen....... 84
Schermbeveiliging instellen................. 85
De helderheid van het scherm aanpassen
(Brightness)........................................... 86
De huidige tijd instellen
(Set Date-Time)...................................... 87
De huidige tijdsinstelling selecteren.............87
De huidige tijd handmatig instellen.............89
Wat is audio-indeling?................................. 102
Wat is video-indeling?................................. 103
Wat is foto-indeling?.................................... 103
Nummers afspelen zonder pauzes..... 104
Hoe worden de aan de nummers
gekoppelde gegevens overgezet naar de
speler?.............................................. 105
Gegevensbestanden opslaan.............. 106
De firmware van de speler
bijwerken......................................... 107
Problemen oplossen
Problemen oplossen........................... 108
Berichten............................................ 117
Software verwijderen......................... 121
Aanvullende informatie
Veiligheidsmaatregelen...................... 123
Over copyright................................... 129
Specificaties........................................ 131
Index.................................................. 136
De datumnotatie instellen................... 90
De tijdnotatie instellen........................ 91
Spelerinformatie weergeven
(Unit Information). ................................. 92
De fabrieksinstellingen herstellen
(Reset All Settings).................................. 94
Het geheugen formatteren (Format). ..... 95
De weergavetaal selecteren.................. 97
Opmerking
Afhankelijk van het land/de regio waar u de speler hebt gekocht, zijn bepaalde modellen
wellicht niet beschikbaar.
Index
Instellingen
De speler opladen................................. 99
De levensduur van de batterij
verlengen.......................................... 100
Wat zijn indeling en bitsnelheid?....... 102
Menu
Een foto weergeven.............................. 72
De weergaverichting van de foto
instellen............................................. 74
De weergave van het fotoscherm
instellen............................................. 76
Een diavoorstelling afspelen................ 77
De afspeelmodus voor
diavoorstellingen instellen................ 78
Het interval van een diavoorstelling
instellen............................................. 79
De weergave-indeling van de fotolijst
instellen............................................. 80
Het optiemenu voor foto's
weergeven.......................................... 81
Geavanceerde functies
Inhoudsopgave
Foto's weergeven
Menu
U kunt het Home-menu weergeven door de BACK/HOME-knop op de speler
ingedrukt te houden. Het Home-menu is het beginpunt van alle functies, zoals
het afspelen van nummers, video's en foto's, het zoeken naar nummers en het
wijzigen van instellingen.
Inhoudsopgave
Startmenulijst
Music Library
Video Library........................... 61
Intelligent Shuffle
My Favorite Shuffle...................... 29
Time Machine Shuffle................. 30
Shuffle All...................................... 31
Initial Search
Artist.............................................. 24
Album............................................ 24
Song............................................... 24
Clock Display............................. 88
Photo Library.......................... 72
Vervolg 
Index
All Songs........................................ 17
Album............................................ 18
Artist.............................................. 19
Genre............................................. 20
Rating....................................... 21
Release Year.................................. 22
Recent Transfers........................... 23
Playlists
Menu
Playlists.......................................... 26
Bookmark List 1 - 5..................... 26
Favorite 100................................... 26
Trash Bin.................................26, 43
Playback History.......................... 26
Inhoudsopgave
Settings
Now Playing............................ 32
Index
Music Settings
Play Mode................................ 47
Playback Range........................ 49
Equalizer................................... 52
VPT (Surround)...................... 55
DSEE (Sound Enhance)......... 58
Clear Stereo.............................. 57
Dynamic Normalizer.............. 60
DEF Bookmark List................ 39
Album Display Format........... 50
New Song Pop Up................... 33
Video Settings
Zoom Settings.......................... 66
Video Disp Direction.............. 63
Display...................................... 65
Continuous Playback.............. 68
Video List Format................... 69
On-Hold Display..................... 70
Photo Settings
Photo Disp Direction.............. 74
Display...................................... 76
Slide Show Repeat................... 78
Slide Show Interval................. 79
Photo List Format................... 80
Common Settings
Unit Information..................... 92
AVLS (Volume Limit)............. 82
Beep Settings............................ 83
Display Time............................ 84
Screensaver.............................. 85
Brightness................................. 86
Set Date-Time.......................... 87
Date Display Format............... 90
Time Display Format.............. 91
Reset All Settings..................... 94
Format...................................... 95
Language Settings........................ 97
Controleer de accessoires in de verpakking.
 Verlengsnoer hoofdtelefoon (1)
Menu
 Hoofdtelefoon (1)
Inhoudsopgave
Bijgeleverde accessoires
 Oordoppen (maat S, L) (1)
 Hulpstuk (1)
Gebruiken wanneer u de speler aansluit op de optionele houder, enzovoort
 Cd-rom*2 (1)
 SonicStage-software
 Image Converter-software*3
 Bedieningshandleiding (PDF-bestand)
 Quick Start Guide (1)
*1 Gebruik geen andere USB-kabel dan de bijgeleverde USB-kabel of de
aangegeven optionele kabels.
*2 Speel deze cd-rom niet af in een audio-cd-speler.
*3 Gebruik deze speler samen met de bijgeleverde Image Converter-software
(versie 3.0 of hoger). Naar deze software wordt in deze handleiding verwezen
met de term "Image Converter".
De oordoppen correct installeren
Als de oordoppen niet goed in uw oren passen, hoort u de lage tonen mogelijk niet.
Om te kunnen genieten van een betere geluidskwaliteit, vervangt
u de oordoppen door oordoppen met een andere maat of past u
de positie van de oordoppen aan zodat ze comfortabel zitten en
goed in uw oren passen.
Bij de aankoop zijn er oordoppen van maat M geplaatst. Als de oordoppen niet
in uw oren passen, probeert u een van de andere bijgeleverde maten, S of L.
Als u de oordoppen vervangt, moet u ervoor zorgen dat u de oordoppen stevig
aan de hoofdtelefoon bevestigt zodat de oordoppen niet per ongeluk in uw
oren blijven zitten wanneer u de hoofdtelefoon verwijdert.
Over het serienummer
Het serienummer van deze speler is nodig voor de klantenregistratie. Het
nummer bevindt zich op de achterkant van de speler.
U kunt ook het serienummer op deze speler controleren ( pagina 93).
Index
 USB-kabel*1 (1)
10
Inhoudsopgave
Onderdelen en bedieningselementen
Voorkant
Menu
Index
Achterkant
Functieknop*1
Hiermee kunt u het afspelen starten
en navigeren in de menu's op het
scherm van de speler ( pagina 13).
BACK/HOME-knop*2
Hiermee kunt u één lijstniveau op
het scherm omhoog gaan
( pagina 12) of teruggaan naar het
vorige menu.
Houd de BACK/HOME-knop
ingedrukt om het Home-menu weer
te geven.
WM‑PORT-aansluiting
Met deze aansluiting kunt u de
bijgeleverde USB-kabel of optionele
randapparatuur, zoals ondersteunde
accessoires voor de WM‑PORT,
aansluiten.
 Hoofdtelefoonaansluiting
Hiermee kunt u de hoofdtelefoon of
het verlengsnoer van de
hoofdtelefoon aansluiten. Schuif de
pin in de aansluiting totdat deze
vastklikt. Als de hoofdtelefoon
onjuist is aangesloten, klinkt het
geluid mogelijk niet goed.
Het verlengsnoer voor de
hoofdtelefoon gebruiken
Hoofdtelefoon
Verlengsnoer
hoofdtelefoon
Vervolg 
11
VOL +*1/–-knop
Hiermee past u het volume aan.
RESET-knop
Hiermee stelt u de speler opnieuw in
door met een puntig voorwerp op de
RESET-knop te drukken ( pagina
108).
Opening voor riempje
Hier kunt u een draagriem
bevestigen (apart verkrijgbaar).
Index
De speler verbruikt een beetje stroom
wanneer deze zich in de stand-bymodus
bevindt. Het is daarom mogelijk
dat de speler al snel volledig wordt
uitgeschakeld, afhankelijk van de
resterende batterijlading.
*1Er zijn braillepunten. Hierdoor kunt u
de knoppen beter gebruiken.
*2Functies die op de speler zijn
gemarkeerd met
, worden
geactiveerd wanneer u de bijbehorende
knoppen ingedrukt houdt.
Menu
Opmerking
HOLD-schakelaar
Wanneer u de speler meeneemt, kunt
u deze met de HOLD-schakelaar
beveiligen tegen ongewenste
bediening. Als u de HOLDschakelaar in de richting van de pijl
schuift, worden alle
bedieningsknoppen uitgeschakeld.
Als u de HOLD-schakelaar in
tegenovergestelde richting schuift,
schakelt u de HOLD-functie uit.
Inhoudsopgave
OPTION/PWR OFF-knop*2
Hiermee geeft u het optiemenu weer
( pagina 16).
Als u de OPTION/PWR OFF-knop
ingedrukt houdt, wordt het scherm
uitgeschakeld en wordt de standbymodus geactiveerd op de speler.
Als u op een willekeurige knop drukt
terwijl de speler zich in de standbymodus bevindt, wordt het
afspeelscherm weergegeven en kan
de speler worden gebruikt. De speler
wordt automatisch volledig
uitgeschakeld als de speler zich
ongeveer één dag in de standbymodus bevindt. Als u op een
willekeurige knop drukt wanneer de
speler is uitgeschakeld, wordt eerst
het opstartscherm en vervolgens het
afspeelscherm weergegeven.
12
Menu
Met de functieknop en de BACK/HOME-knop kunt u door schermen navigeren,
nummers afspelen en video's en foto's weergeven en de spelerinstellingen wijzigen.
Het Home-menu wordt weergegeven wanneer u de BACK/HOME-knop ingedrukt houdt.
In het volgende diagram kunt u zien hoe het scherm verandert wanneer u op
verschillende bedieningsknoppen drukt. Het scherm van de speler verandert
bijvoorbeeld als volgt wanneer u "Music Library" - "Album" selecteert in het Homemenu.
Inhoudsopgave
De bedieningselementen van de speler gebruiken
Index
Home-menu
Selecteer
(Music Library) en druk
op de -knop.
Music Library
Druk op de BACK/
HOME-knop.
Selecteer "Album" en
druk op de -knop.
Houd de BACK/HOMEknop ingedrukt.
Albumlijst
Druk op de BACK/
HOME-knop.
Selecteer het gewenste album en
druk op de -knop.
Houd de BACK/HOMEknop ingedrukt.
Nummerlijst
Druk op de BACK/
HOME-knop.
Houd de BACK/HOMEknop ingedrukt.
Selecteer het gewenste nummer
en druk op de -knop.
Het afspelen wordt gestart.
Afspeelscherm
Druk op de BACK/
HOME-knop.
Houd de BACK/HOMEknop ingedrukt.
Vervolg 
13
Met de functieknop kunt u verschillende functies
in de lijstschermen, de miniatuurschermen en het
afspeelscherm uitvoeren.
-knop (afspelen/onderbreken/bevestigen)*
/-knoppen
Het gebruik van de functieknop in het lijstscherm
Menu
* Er zijn braillepunten. Hiermee kunt u de knoppen
beter gebruiken.
/-knoppen
Index
Lijstscherm
Index
Lijst
Knoppen
Beschrijving

Hiermee bevestigt u het item van het menu of de lijst.
Houd deze knop ingedrukt om alle nummers in het geselecteerde
item af te spelen in de muziekmodus of om alle foto's in het
geselecteerde item weer te geven als diavoorstelling in de
fotomodus.
Hiermee verplaatst u de cursor omhoog of omlaag.
Houd deze knop ingedrukt om sneller omhoog of omlaag te
schuiven.
Hiermee schakelt u tussen de schermen of verplaatst u de cursor
naar links of rechts om een lijst met items weer te geven wanneer
een indexscherm wordt weergegeven.
Wanneer de index niet wordt weergegeven, wordt omhoog en
omlaag geschoven per pagina.
/
/
Inhoudsopgave
De functieknop gebruiken
Vervolg 
14
Inhoudsopgave
Het gebruik van de functieknop in het miniatuurscherm*
Miniatuurscherm
Menu
Miniaturen
Index
Knoppen
Beschrijving

Hiermee wordt de nummerlijst van het geselecteerde item
weergegeven in de muziekmodus of wordt het geselecteerde item
weergegeven in de fotomodus. Daarnaast kunt u hiermee het
geselecteerde item afspelen in de videomodus.
Hiermee verplaatst u de cursor omhoog of omlaag.
Houd deze knop ingedrukt om sneller omhoog of omlaag te
schuiven.
Hiermee verplaatst u de cursor naar links of naar rechts.
Houd deze knop ingedrukt om sneller omhoog of omlaag te
schuiven.
/
/
* Een "miniatuur" is een kleine afbeelding van een cd-hoes, de eerste scène van een video
of een foto.
Vervolg 
15
Afspeelscherm
Beschrijving
Muziek  Beginnen met afspelen van een nummer. Wanneer u het afspelen
start, wordt  weergegeven in het display. Als u nogmaals op de
-knop drukt, wordt  weergegeven en wordt het afspelen
onderbroken.*1 Deze functie voor het onderbreken en hervatten is
alleen beschikbaar in het afspeelscherm.
/ Druk op de /-knop om de cursor weer te geven en door de
weergegeven items te bladeren. Wanneer u een genre, albumtitel of andere
eigenschap hebt geselecteerd met de cursor, drukt u op de -knop om
een lijst met artiesten die overeenkomen met het genre van het huidige
nummer of de nummerlijsten van het huidige album weer te geven.
/ Wanneer u een of meerdere keren op deze knop drukt, wordt het huidige,
vorige of volgende nummer vanaf het begin afgespeeld. Houd de knop
ingedrukt om het huidige nummer snel vooruit of achteruit te scannen.
Video  Hiermee speelt u een video af. Wanneer u het afspelen start, wordt
 weergegeven in het display. Als u nogmaals op de -knop
drukt, wordt  weergegeven en wordt het afspelen onderbroken.*1
U kunt alleen video's afspelen vanuit het afspeelscherm van de video.
/ Druk op de /-knop voor het begin van de vorige, volgende of huidige video.*2
Foto
/ Druk op de /-knop om een video snel vooruit of achteruit te
scannen. Wanneer u herhaaldelijk op de knoppen drukt, wordt de
huidige video gescand met ×10/×30/×100 de normale snelheid.
  wordt weergegeven in het display en een diavoorstelling wordt
gestart. Als u nogmaals op de -knop drukt, wordt  weergegeven
en wordt het afspelen onderbroken.*3 U kunt een diavoorstelling
alleen afspelen vanuit het afspeelscherm van de foto.
/ Hiermee geeft u de volgende of vorige foto weer.
*1Als er gedurende meer dan 30 seconden geen actie wordt uitgevoerd terwijl een nummer of
video is onderbroken, wordt het scherm uitgeschakeld en wordt de stand-bymodus geactiveerd.
*2Als "Continuous Playback" is ingesteld op "On", kunt u zoeken naar het begin van de
volgende of vorige video ( pagina 68).
*3Wanneer u nummers afspeelt terwijl een diavoorstelling is onderbroken, wordt het
scherm donker als er geen bewerking wordt uitgevoerd gedurende de periode die is
ingesteld bij "Display Time" ( pagina 84). Het scherm wordt uitgeschakeld en de
stand-bymodus wordt geactiveerd op de speler wanneer het afspelen van het nummer
en de bijbehorende diavoorstelling worden onderbroken en er gedurende meer dan 30
seconden geen bewerking wordt uitgevoerd.
Index
Knoppen
Menu
Titel van nummer
Prullenbakpictogram
Bladwijzerpictogram
-classificatie
Artiestnaam
Titel van album
Genre
Jaar van uitgave
Afspeelstatus
Inhoudsopgave
Het gebruik van de functieknop in het afspeelscherm
16
Menu
U kunt diverse instellingen van nummers, video's en foto's bewerken of
wijzigen door op de OPTION/PWR OFF-knop te drukken. Met de OPTION/
PWR OFF-knop kunt u meteen het instellingenscherm weergeven zonder
instellingsitems te selecteren in het menu
(Settings) van het Home-menu.
Inhoudsopgave
De OPTION-knop gebruiken
Functieknop
 Druk op de OPTION/PWR OFF-knop tijdens het afspelen of
onderbreken van nummers, video's of foto's.
Het optiemenu wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om het item te selecteren en druk op de
-knop om te bevestigen.
Het scherm van het geselecteerde instellingsitem wordt weergegeven of de
geselecteerde opdracht wordt uitgevoerd.
De items van het optiemenu verschillen, afhankelijk van het scherm
waarin u op de OPTION/PWR OFF-knop drukt. Zie "Het optiemenu voor
muziek weergeven" ( pagina 45), "Het optiemenu voor video's
weergeven" ( pagina 71) of "Het optiemenu voor foto's weergeven"
( pagina 81) voor meer informatie.
 Tip
Als u op de /-knop drukt, kunt u door de menu-items schuiven met één pagina
tegelijk.
Opmerking
Instellingsitems die grijs worden weergegeven, zijn niet beschikbaar.
Index
OPTION/
PWR OFF-knop
17
Muziek afspelen
Inhoudsopgave
Zoeken naar nummers (Music Library)
U kunt naar nummers zoeken op titel, album, artiest, genre, enzovoort.
Functieknop
Menu
Music Library
BACK/HOMEknop
Index
Nummers zoeken op naam
De lijst met nummers wordt in alfabetische volgorde, numerieke volgorde of
een andere volgorde weergegeven.
Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om
(Music Library) te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
Het lijstscherm wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om "All Songs" te selecteren en druk op
de -knop om te bevestigen.
De nummerlijst wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om een nummer te selecteren en druk
op de -knop om te bevestigen.
Het geselecteerde nummer wordt afgespeeld en de nummers worden
verder op volgorde afgespeeld.
 Tip
U kunt een nummer toevoegen aan de standaardbladwijzerlijst door de -knop
ingedrukt te houden wanneer het nummer is geselecteerd in de nummerlijst
( pagina 34).
Vervolg 
18
Muziek afspelen
De lijst met albums wordt in alfabetische volgorde, numerieke volgorde of een
andere volgorde weergegeven.
wordt weergegeven.
Menu
Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
Inhoudsopgave
Nummers zoeken op album
Druk op de ///-knop om
Druk op de ///-knop om "Album" te selecteren en druk op de
-knop om te bevestigen.
De albumlijst wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om een album te selecteren en druk op
de -knop om te bevestigen.
De nummerlijst voor het geselecteerde album wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om een nummer te selecteren en druk
op de -knop om te bevestigen.
Het geselecteerde nummer wordt afgespeeld en de nummers worden
verder op volgorde afgespeeld.
 Tips
U kunt alle nummers in een lijstitem afspelen door het item in de lijst te selecteren en de
-knop in stap  ingedrukt te houden.
U
 kunt alleen een albumhoes weergeven of de weergave-indeling van de albumlijst
wijzigen ( pagina 50).
U
 kunt het afspeelbereik van nummers selecteren ( pagina 49).
Vervolg 
Index
(Music Library) te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
Het lijstscherm wordt weergegeven.
19
Muziek afspelen
De lijst met artiesten wordt in alfabetische volgorde, numerieke volgorde of een
andere volgorde weergegeven.
wordt weergegeven.
Menu
Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
Inhoudsopgave
Nummers zoeken op artiest
Druk op de ///-knop om
Druk op de ///-knop om "Artist" te selecteren en druk op de
-knop om te bevestigen.
De lijst met artiesten wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om een artiest te selecteren en druk op
de -knop om te bevestigen.
De albumlijst voor de geselecteerde artiest wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om een album te selecteren en druk op
de -knop om te bevestigen.
De nummerlijst voor het geselecteerde album wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om een nummer te selecteren en druk
op de -knop om te bevestigen.
Het geselecteerde nummer wordt afgespeeld en de nummers worden
verder op volgorde afgespeeld.
 Tips
Als de naam van de artiest begint met "The (spatie)" of "The •", wordt "The (spatie)" of
"The •" genegeerd bij het sorteren van de artiestenlijst op naam.
U kunt alle nummers in een lijstitem afspelen door het item in de lijst te selecteren en de
-knop in stap  of  ingedrukt te houden.
U kunt alleen een albumhoes weergeven of de weergave-indeling van de albumlijst
wijzigen ( pagina 50).
U kunt het afspeelbereik van nummers selecteren ( pagina 49).
Vervolg 
Index
(Music Library) te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
Het lijstscherm wordt weergegeven.
20
Muziek afspelen
Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
Inhoudsopgave
Nummers zoeken op genre
wordt weergegeven.
(Music Library) te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
Het lijstscherm wordt weergegeven.
-knop om te bevestigen.
De genrelijst wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om een genre te selecteren en druk op
de -knop om te bevestigen.
De lijst met artiesten voor het geselecteerde genre wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om een artiest te selecteren en druk op
de -knop om te bevestigen.
De albumlijst voor de geselecteerde artiest wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om een album te selecteren en druk op
de -knop om te bevestigen.
De nummerlijst voor het geselecteerde album wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om een nummer te selecteren en druk
op de -knop om te bevestigen.
Het geselecteerde nummer wordt afgespeeld en de nummers worden
verder op volgorde afgespeeld.
 Tips
U kunt alle nummers in een lijstitem afspelen door het item in de lijst te selecteren en de
-knop in de stappen  tot en met  ingedrukt te houden.
U
 kunt alleen een albumhoes weergeven of de weergave-indeling van de albumlijst
wijzigen ( pagina 50).
U
 kunt het afspeelbereik van nummers selecteren ( pagina 49).
Vervolg 
Index
Druk op de ///-knop om "Genre" te selecteren en druk op de
Menu
Druk op de ///-knop om
21
Muziek afspelen
-classificatie
U kunt nummers classificeren door hieraan één tot vijf sterren ( ) toe te
wijzen en later naar nummers te zoeken op de sterclassificatie. Zie  pagina
40 voor meer informatie over het toewijzen van sterclassificaties.
wordt weergegeven.
(Music Library) te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
Het lijstscherm wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om " Rating" te selecteren en druk op
de -knop om te bevestigen.
De lijst met classificaties wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om de gewenste classificatie voor het
nummer te selecteren (aangegeven met 1 tot 5
-knop om te bevestigen.
De nummerlijst wordt weergegeven.
) en druk op de
Druk op de ///-knop om een nummer te selecteren en druk
op de -knop om te bevestigen.
Het geselecteerde nummer wordt afgespeeld en de nummers worden
verder op volgorde afgespeeld.
 Tips
U kunt alle nummers in een lijstitem afspelen door het item in de lijst te selecteren en de
-knop in stap  ingedrukt te houden.
U kunt het afspeelbereik van nummers selecteren ( pagina 49).
Vervolg 
Index
Druk op de ///-knop om
Menu
Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
Inhoudsopgave
Nummers zoeken op
22
Muziek afspelen
Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
Inhoudsopgave
Nummers zoeken op jaar van uitgave
wordt weergegeven.
(Music Library) te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
Het lijstscherm wordt weergegeven.
op de -knop om te bevestigen.
De lijst met jaartallen wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om een jaar te selecteren en druk op de
-knop om te bevestigen.
De lijst met artiesten voor het geselecteerde jaar van uitgave wordt
weergegeven.
Druk op de ///-knop om een artiest te selecteren en druk op
de -knop om te bevestigen.
De nummerlijst voor de geselecteerde artiest voor het desbetreffende
jaartal wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om een nummer te selecteren en druk
op de -knop om te bevestigen.
Het geselecteerde nummer wordt afgespeeld en de nummers worden
verder op volgorde afgespeeld.
 Tips
U kunt alle nummers in een lijstitem afspelen door het item in de lijst te selecteren en de
-knop in de stappen  tot en met  ingedrukt te houden.
U kunt het afspeelbereik van nummers selecteren ( pagina 49).
Vervolg 
Index
Druk op de ///-knop om "Release Year" te selecteren en druk
Menu
Druk op de ///-knop om
23
Muziek afspelen
U kunt zoeken naar nummers van albums die zijn overgezet tijdens de drie
recentste verbindingen met SonicStage.
wordt weergegeven.
Menu
Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
Inhoudsopgave
Nummers zoeken op onlangs overgezette albums
Druk op de ///-knop om
Druk op de ///-knop om "Recent Transfers" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
Er wordt een selectielijst weergegeven voor de drie recentste overzetsessies
met SonicStage.
Druk op de /-knop om een recente overzetsessie te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
De albumlijst voor de geselecteerde sessie wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om een album te selecteren en druk op
de -knop om te bevestigen.
De nummerlijst wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om een nummer te selecteren en druk
op de -knop om te bevestigen.
Het geselecteerde nummer wordt afgespeeld en de nummers worden
verder op volgorde afgespeeld.
 Tips
U kunt alle nummers in een lijstitem afspelen door het item in de lijst te selecteren en de
-knop in de stap  of  ingedrukt te houden.
U
 kunt alleen een albumhoes weergeven of de weergave-indeling van de albumlijst
wijzigen ( pagina 50).
U
 kunt het afspeelbereik van nummers selecteren ( pagina 49).
Index
(Music Library) te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
Het lijstscherm wordt weergegeven.
24
Muziek afspelen
U kunt naar nummers zoeken op de eerste letter van de naam van de artiest, de
albumtitel of de naam van het nummer.
Functieknop
Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om
(Initial Search) te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met categorieën waarop u kunt zoeken, wordt weergegeven.
Met "Song" zoekt u op de titel van het nummer, met "Artist" zoekt u op de
naam van de artiest en met "Album" zoekt u op de albumtitel.
Druk op de ///-knop om een categorie te selecteren en druk
op de -knop om te bevestigen.
Er wordt een scherm weergegeven waarin u een teken kunt selecteren.
Druk op de ///-knop om een eerste letter te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
Wanneer de zoekbewerking is voltooid, worden de resultaten weergegeven.
Wanneer u "Artist" of "Album" selecteert, kunt u de zoekresultaten
beperken en een specifiek nummer selecteren.
Alle nummers van het item worden afgespeeld wanneer u "Artist" of
"Album" hebt geselecteerd en u de -knop ingedrukt houdt.
Index
BACK/HOMEknop
Menu
Initial Search
Inhoudsopgave
Zoeken naar nummers op eerste letter
25
Muziek afspelen
U kunt lijsten met nummers (afspeellijsten) afspelen die zijn gemaakt in
SonicStage of op de speler (bladwijzerlijst).
Menu
Functieknop
Playlists
Inhoudsopgave
Een afspeellijst afspelen
Index
BACK/HOMEknop
Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om (Playlists) te selecteren en druk op
de -knop om te bevestigen.
De lijst met afspeellijsten wordt weergegeven.
Zie  pagina 26 voor meer informatie over de typen afspeellijsten.
Druk op de ///-knop om een afspeellijst te selecteren en druk
op de -knop om te bevestigen.
De nummerlijst wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om een nummer te selecteren en druk
op de -knop om te bevestigen.
Het geselecteerde nummer wordt afgespeeld en de nummers worden
verder op volgorde afgespeeld.
Opmerking
Albumhoezen die u registreert voor afspeellijsten, worden niet op de speler
weergegeven.
Vervolg 
26
Muziek afspelen
Er zijn vijf typen afspeellijsten beschikbaar, die hierna worden beschreven.
Playlists
Een afspeellijst die is gemaakt in SonicStage. Zie het
Help-bestand van SonicStage voor meer informatie over
het maken van een afspeellijst.
U kunt het afspeelbereik van nummers selecteren
( pagina 49).
Een afspeellijst die is gemaakt in de speler (ook wel
bladwijzerlijst genoemd). De speler bevat vijf
bladwijzerlijsten. Wanneer een bladwijzerlijst wordt
afgespeeld, wordt de huidige bladwijzerlijst weergegeven
met een onderstreept pictogram op het afspeelscherm.
Zie  pagina 34 voor meer informatie over
bladwijzerlijsten.
Een afspeellijst die automatisch via SonicStage wordt
gemaakt met de 100 nummers die het meest op de
speler zijn afgespeeld. De nummers worden in
aflopende volgorde weergegeven op basis van het aantal
keren dat deze zijn afgespeeld. Deze afspeellijst wordt
elke keer bijgewerkt wanneer u verbinding maakt tussen
de speler en SonicStage.
Een afspeellijst waaraan nummers worden toegevoegd
die u wilt verwijderen. De nummers die worden
toegevoegd aan de prullenbak worden van de speler
verwijderd wanneer u de volgende keer verbinding
maakt tussen de speler en SonicStage. Zie  pagina 42
voor meer informatie over het toevoegen van nummers
aan de prullenbak.
Een afspeellijst die automatisch is gemaakt in
SonicStage.
Wanneer de speler is verbonden met SonicStage,
worden nummers die meer dan 15 seconden op de
speler zijn afgespeeld aan Playback History toegevoegd.
Deze nummers worden weergegeven op basis van het
jaar en de maand waarin deze zijn afgespeeld.
Bookmark List 1 - 5
Favorite 100*
Trash Bin
Playback History
* Als het totale aantal nummers dat op de speler is opgeslagen minder dan 100 is, worden
alle nummers op de speler afgespeeld.
Index
Beschrijving
Menu
Type afspeellijst
Inhoudsopgave
Typen afspeellijsten
27
Muziek afspelen
U kunt zoeken naar nummers op basis van de datum waarop deze op de speler
zijn afgespeeld.
Playlists
Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om (Playlists) te selecteren en druk op
de -knop om te bevestigen.
De lijst met afspeellijsten wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om "Playback History" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met datums waarop nummers zijn afgespeeld, wordt weergegeven
vanaf de laatste afspeeldatum.
Druk op de /-knop om een jaar en maand te selecteren, druk op
de /-knop om een datum te selecteren en druk op de -knop
om te bevestigen.
De lijst met nummers die zijn afgespeeld op de geselecteerde datum wordt
weergegeven.
Druk op de ///-knop om een nummer te selecteren en druk
op de -knop om te bevestigen.
Het geselecteerde nummer wordt afgespeeld en de nummers worden
verder op volgorde afgespeeld.
 Tips
De geschiedenis van de datums waarop nummers meer dan 15 seconden zijn afgespeeld,
wordt alleen bijgewerkt en deze record wordt alleen op de afspeelgeschiedenis toegepast
wanneer u verbinding maakt tussen de speler en SonicStage.
Wanneer een nummer minder dan 15 seconden wordt afgespeeld, wordt dit niet
opgenomen in de afspeelgeschiedenis.
U kunt alle nummers in een lijstitem afspelen door het item in de lijst te selecteren en de
-knop in stap  ingedrukt te houden.
U kunt het afspeelbereik van nummers selecteren ( pagina 49).
Index
BACK/HOMEknop
Menu
Functieknop
Inhoudsopgave
Nummers zoeken op afgespeelde datum
28
Muziek afspelen
Menu
U kunt zoeken naar andere nummers, albums en artiesten op basis van de
nummergegevens van het huidige nummer.
Inhoudsopgave
Nummers zoeken op basis van het huidige
nummer
Functieknop
BACK/HOMEknop
Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om
(Now Playing) te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
Het afspeelscherm van het huidige nummer wordt weergegeven.
Druk op de -knop om een cursor weer te geven, selecteer een
item waarin u naar nummers wilt zoeken en druk op de -knop
om te bevestigen.
Een van de volgende lijsten wordt weergegeven, afhankelijk van het
geselecteerde item.
Artist: de albumlijst van de huidige artiest.
Album: de nummerlijst van het huidige album.
Genre: een lijst met artiesten in hetzelfde genre als de huidige artiest.
Release Year: een lijst met artiesten uit hetzelfde jaar van uitgave als het
huidige nummer.
Index
Now Playing
29
Muziek afspelen
Inhoudsopgave
Nummers in willekeurige volgorde afspelen
(Intelligent Shuffle)
Intelligent
Shuffle
Menu
Op de speler zijn 3 verschillende modi voor willekeurig afspelen (ook wel
"shuffle play" genoemd) beschikbaar.
Functieknop
Index
BACK/HOMEknop
Uw 100 favoriete nummers in willekeurige volgorde afspelen
Op de speler worden de 100 nummers geselecteerd die het vaakst zijn
afgespeeld en worden deze in willekeurige volgorde afgespeeld.
Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om
(Intelligent Shuffle) te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
Het scherm waarin u een modus voor willekeurig afspelen kunt selecteren,
wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om "My Favorite Shuffle" te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
De 100 nummers die het meest zijn afgespeeld, worden in willekeurige
volgorde afgespeeld.
 Tips
Telkens als u de speler aansluit op SonicStage, worden de 100 meest afgespeelde nummers bijgewerkt.
Als het totale aantal nummers dat naar de speler is overgedragen minder dan 100 is,
worden alle nummers op de speler in willekeurige volgorde afgespeeld.
Wanneer u afspelen via Intelligent Shuffle start, wordt de afspeelmodus gewijzigd in
"Shuffle" of "Shuffle&Repeat".
Afspelen via Intelligent Shuffle wordt automatisch geannuleerd bij de volgende bewerkingen:
Het afspelen van een nummer door dit te selecteren in de Music Library.
Het wijzigen van de afspeelmodus.
Het wijzigen van het afspeelbereik.
Het afspelen van een video.
Vervolg 
30
Muziek afspelen
Inhoudsopgave
Nummers uit hetzelfde jaar in willekeurige volgorde afspelen
(Time Machine Shuffle)
Op de speler wordt een willekeurig jaartal geselecteerd en worden alle
overgedragen nummers uit dit jaar in willekeurige volgorde afgespeeld.
wordt weergegeven.
(Intelligent Shuffle) te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
Het scherm waarin u een modus voor willekeurig afspelen kunt selecteren,
wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om "Time Machine Shuffle" te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
Er wordt een willekeurig jaartal geselecteerd, waarna de nummers uit dit
jaar in willekeurige volgorde worden gesorteerd en worden afgespeeld.
 Tips
Wanneer u afspelen via Intelligent Shuffle start, wordt de afspeelmodus gewijzigd in
"Shuffle" of "Shuffle&Repeat" ( pagina 48).
Wanneer u afspelen via Time Machine Shuffle start, wordt het afspeelbereik ingesteld op
"Selected Range" ( pagina 49).
Afspelen via Intelligent Shuffle wordt automatisch geannuleerd bij de volgende
bewerkingen:
Het afspelen van een nummer door dit te selecteren in de Music Library.
Het wijzigen van de afspeelmodus.
Het wijzigen van het afspeelbereik.
Het afspelen van een video.
Opmerkingen
De knoppen op de speler kunnen niet worden gebruikt wanneer een jaar wordt
geselecteerd.
Alle nummers worden willekeurig afgespeeld als aan alle nummers op de speler geen
jaar van uitgave is toegewezen.
De animatie die verschijnt wanneer een jaartal wordt geselecteerd, wordt niet
weergegeven en het afspelen wordt gestart als aan alle nummers op de speler met een
jaar van uitgave hetzelfde jaartal is toegewezen of een aantal nummers hetzelfde jaartal
hebben en aan alle resterende nummers geen jaartal is toegewezen.
Nummers waarvoor geen jaar van uitgave is toegewezen, worden niet geselecteerd als u
afspeelt met Time Machine Shuffle en worden niet afgespeeld.
Vervolg 
Index
Druk op de ///-knop om
Menu
Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
31
Muziek afspelen
Alle nummers die op de speler zijn opgeslagen, worden in willekeurige
volgorde afgespeeld.
wordt weergegeven.
Menu
Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
Inhoudsopgave
Alle nummers in willekeurige volgorde afspelen
Druk op de ///-knop om
Druk op de ///-knop om "Shuffle All" te selecteren en druk
op de -knop om te bevestigen.
Alle nummers worden in willekeurige volgorde gesorteerd en afgespeeld.
 Tips
Wanneer u afspelen via Intelligent Shuffle start, wordt de afspeelmodus gewijzigd in
"Shuffle" of "Shuffle&Repeat".
Afspelen via Intelligent Shuffle wordt automatisch geannuleerd bij de volgende
bewerkingen:
Het afspelen van een nummer door dit te selecteren in de Music Library.
Het wijzigen van de afspeelmodus.
Het wijzigen van het afspeelbereik.
Het afspelen van een video.
Index
(Intelligent Shuffle) te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
Het scherm waarin u een modus voor willekeurig afspelen kunt selecteren,
wordt weergegeven.
32
Muziek afspelen
Now Playing
BACK/HOMEknop
Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om
(Now Playing) te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
Er wordt gedetailleerde informatie over het huidige nummer weergegeven.
 Tips
Als u het optiemenu weergeeft vanuit het afspeelscherm en "Detailed Information"
selecteert, kunt u gedetailleerde informatie over het nummer bekijken, zoals de
afspeeltijd, de audio-indeling en de bitsnelheid*.
* Als het nummer een variabele bitsnelheid heeft, wordt "VBR" weergegeven voor de
bitsnelheid.
U
kunt
de albumhoes weergeven vanuit het afspeelscherm. Druk op de OPTION/

PWR OFF-knop om "Cover Art" te selecteren op het afspeelscherm.
Opmerkingen
Wanneer u nummers afspeelt die zijn opgenomen met een variabele bitsnelheid (VBR),
wordt een voortgangsbalk weergegeven met de verstreken afspeeltijd en de tijd zelf.
Deze tijdsgegevens zijn echter niet stabiel, waardoor mogelijk onjuiste gegevens worden
weergegeven.
Als er geen albumhoezen zijn geregistreerd, wordt er een standaardafbeelding op de
speler weergegeven.
Albumhoezen die u registreert voor afspeellijsten, worden niet op de speler
weergegeven.
Index
Functieknop
Menu
Het afspeelscherm bevat informatie over het huidige nummer, zoals de naam
van de artiest en de albumtitel. Als u de albumhoes in SonicStage registreert en
deze samen met een nummer overzet, kunt u deze op het scherm weergeven.
Raadpleeg het Help-bestand van SonicStage voor meer informatie over het
registreren van afbeeldingen van albumhoezen.
Inhoudsopgave
Het afspeelscherm weergeven
33
Muziek afspelen
Inhoudsopgave
Het afspeelscherm elke keer weergeven wanneer
naar een ander nummer wordt overgeschakeld
(New Song Pop Up)
Settings
BACK/HOMEknop
Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
Druk op de ///-knop om "Music Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met muziekinstellingsopties wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om "New Song Pop Up" te selecteren
druk op de -knop om te bevestigen.
Druk op de ///-knop om "On" te selecteren en druk op de
-knop om te bevestigen.
Het afspeelscherm wordt weergegeven wanneer wordt overgeschakeld naar
een ander nummer.
Het afspeelscherm uitschakelen
Selecteer "Off " in stap . In dit geval wordt het afspeelscherm niet
weergegeven wanneer wordt overgeschakeld naar een ander nummer.
Terugkeren naar het vorige menu
Druk op de BACK/HOME-knop.
Index
Functieknop
Menu
Het scherm wordt uitgeschakeld als u de schermweergave instelt op een andere
optie dan "Always On" ( pagina 84) en u gedurende een bepaalde periode
geen bewerkingen uitvoert. Als u dit item echter instelt op "On", wordt het
scherm automatisch ingeschakeld wanneer naar een ander nummer wordt
overgeschakeld.
34
Muziek afspelen
Nummers aan een bladwijzerlijst toevoegen/
bewerken
Inhoudsopgave
Een bladwijzerlijst is een functie waarmee uw favoriete nummers in een lijst
worden gegroepeerd. De speler ondersteunt vijf bladwijzerlijsten, die elk
maximaal 100 nummers kunnen bevatten. Zie  pagina 25 voor meer
informatie over het afspelen van bladwijzerlijsten.
Menu
Index
Functieknop
OPTION/PWR OFF-knop
BACK/HOME-knop
Een nummer toevoegen aan de standaardbladwijzerlijst
1 Houd de -knop ingedrukt terwijl het afspeelscherm wordt
weergegeven.
"Added to Bookmark List 1." (met het cijfer wordt de huidige
standaardbladwijzerlijst aangegeven) wordt weergegeven en het pictogram van
de bladwijzerlijst ( ) gaat branden.
 Tips
U kunt de standaardbladwijzerlijst wijzigen ( pagina 39).
De standaardbladwijzerlijst is in eerste instantie ingesteld op "Bookmark List 1".
U kunt ook een nummer aan de standaardbladwijzerlijst toevoegen vanuit de
nummerlijst. Houd de -knop ingedrukt wanneer het nummer dat u aan de
bladwijzerlijst wilt toevoegen, is geselecteerd in de nummerlijst.
Opmerkingen
U kunt een nummer niet twee keer aan dezelfde bladwijzerlijst toevoegen.
U kunt nummers afzonderlijk toevoegen aan een bladwijzerlijst. U kunt nummers niet
aan een bladwijzerlijst toevoegen per album.
U
 kunt geen video of foto aan een bladwijzerlijst toevoegen.
Vervolg 
35
Muziek afspelen
1 Geef het afspeelscherm weer voor het nummer dat u wilt toevoegen
Menu
aan de bladwijzerlijst.
Inhoudsopgave
Nummers aan een geselecteerde bladwijzerlijst toevoegen
U kunt een nummer toevoegen aan een bladwijzerlijst. U moet hiervoor kiezen
uit "Bookmark List 1" tot en met "Bookmark List 5".
2 Druk op de OPTION/PWR OFF-knop.
Het optiemenu wordt weergegeven.
-knop om te bevestigen.
Er wordt een lijst met de bladwijzerlijsten weergegeven.
4 Druk op de /-knop om de bladwijzerlijst te selecteren waaraan u het
nummer wilt toevoegen en druk op de -knop om te bevestigen.
Bij de geselecteerde bladwijzerlijst wordt een pictogram van een vinkje
weergegeven.
5 Druk op de /-knop om "Close" te selecteren en druk op de -knop
om te bevestigen.
Het afspeelscherm wordt opnieuw weergegeven.
 Tips
Wanneer u op de /-knop drukt, kunt u zoeken naar het begin van het volgende of
vorige nummer en kunt u continu nummers toevoegen aan de bladwijzerlijst.
U kunt ook een nummer aan de bladwijzerlijst toevoegen vanuit de nummerlijst.
Druk op de OPTION/PWR OFF-knop wanneer het nummer dat u wilt toevoegen
aan de bladwijzerlijst is geselecteerd in de nummerlijst en selecteer "Bookmark" in het
optiemenu.
Bladwijzerlijsten die op de speler zijn gemaakt, kunt u met SonicStage weergeven.
Opmerkingen
U kunt nummers afzonderlijk toevoegen aan een bladwijzerlijst. U kunt nummers niet
aan een bladwijzerlijst toevoegen per album.
U
 kunt geen video of foto aan een bladwijzerlijst toevoegen.
Vervolg 
Index
3 Druk op de ///-knop om "Bookmark" te selecteren en druk op de
36
Muziek afspelen
1 Geef het afspeelscherm weer voor het nummer dat u wilt verwijderen
uit de bladwijzerlijst.
Inhoudsopgave
Een nummer verwijderen uit een bladwijzerlijst
2 Druk op de OPTION/PWR OFF-knop.
3 Druk op de ///-knop om "Bookmark" te selecteren en druk op de
Menu
Het optiemenu wordt weergegeven.
-knop om te bevestigen.
4 Druk op de /-knop om een bladwijzerlijst te selecteren en druk op
de -knop om te bevestigen.
Het vinkje links naast de geselecteerde bladwijzerlijst verdwijnt.
5 Druk op de /-knop om "Close" te selecteren en druk op de -knop
om te bevestigen.
Als het verwijderde nummer het laatste nummer is van de bladwijzerlijst, wordt
de lijst met afspeellijsten opnieuw weergegeven.
 Tips
U kunt ook nummers uit een bladwijzerlijst verwijderen via de nummerlijst van een
bladwijzerlijst. Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Bookmark" in het
optiemenu.
Wanneer u op de /-knop drukt, kunt u zoeken naar het begin van het volgende of
vorige nummer en kunt u continu nummers verwijderen uit de bladwijzerlijst.
Vervolg 
Index
Er wordt een lijst met de bladwijzerlijsten weergegeven.
Bij de bladwijzerlijst waartoe het huidige nummer behoort, wordt links een
vinkje weergegeven.
37
Muziek afspelen
1 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt
weergegeven.
2 Druk op de ///-knop om
(Playlists) te selecteren en druk op de
Menu
-knop om te bevestigen.
Inhoudsopgave
Alle nummers verwijderen uit een bladwijzerlijst
De lijst met afspeellijsten wordt weergegeven.
3 Druk op de ///-knop om de bladwijzerlijst te selecteren waaruit u
4 Druk op de ///-knop om "Clear Bookmark List" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
Een bevestigingsdialoogvenster wordt weergegeven.
5 Druk op de /-knop om "Yes" te selecteren en druk op de -knop
om te bevestigen.
Alle nummers worden verwijderd uit de geselecteerde bladwijzerlijst.
Als u "No" hebt geselecteerd, blijft de bladwijzerlijst ongewijzigd en wordt de
lijst met afspeellijsten weergegeven.
 Tip
U kunt ook alle nummers uit een bladwijzerlijst verwijderen via de nummerlijst van
een bladwijzerlijst of via het afspeelscherm. Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en
selecteer "Clear Bookmark List" in het optiemenu.
Vervolg 
Index
alle nummers wilt verwijderen en druk op de OPTION/PWR OFF-knop.
Het optiemenu wordt weergegeven.
38
Muziek afspelen
1 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt
weergegeven.
2 Druk op de ///-knop om
(Playlists) te selecteren en druk op de
Menu
-knop om te bevestigen.
Inhoudsopgave
De nummervolgorde van een bladwijzerlijst wijzigen
De lijst met afspeellijsten wordt weergegeven.
3 Druk op de ///-knop om de bladwijzerlijst te selecteren waarvan
4 Druk op de OPTION/PWR OFF-knop.
Het optiemenu wordt weergegeven.
5 Druk op de ///-knop om "Edit Song Order" te selecteren en druk
op de -knop om te bevestigen.
Het scherm waarin u de nummervolgorde kunt wijzigen, wordt weergegeven.
6 Druk op de ///-knop om een nummer te selecteren dat u wilt
verplaatsen en druk op de -knop om te bevestigen.
7 Druk op de ///-knop om een doel voor het nummer te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
Het nummer dat u hebt geselecteerd in stap 6 wordt verplaatst naar de locatie
die u hebt geselecteerd in stap 7.
Als u nog meer nummers wilt verplaatsen, herhaalt u stap 6 en 7.
De bewerking annuleren
Druk op de BACK/HOME-knop in stap 6 of 7.
Het scherm waarin u de nummervolgorde kunt wijzigen, wordt opnieuw
weergegeven.
Opmerking
Wanneer de tijd die is ingesteld bij "Display Time" ( pagina 84) is verstreken, wordt
deze instelling geannuleerd.
Vervolg 
Index
u de nummervolgorde wilt wijzigen en druk op de -knop om te
bevestigen.
De nummerlijst wordt weergegeven.
39
Muziek afspelen
1 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt
weergegeven.
2 Druk op de ///-knop om
(Settings) te selecteren en druk op de
3 Druk op de ///-knop om "Music Settings" te selecteren en druk
4 Druk op de ///-knop om "DEF Bookmark List" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
Er wordt een lijst met de bladwijzerlijsten weergegeven.
5 Druk op de ///-knop om de bladwijzerlijst te selecteren die u wilt
instellen als standaardbladwijzerlijst en druk op de -knop om te
bevestigen.
De geselecteerde bladwijzerlijst wordt ingesteld als standaardbladwijzerlijst.
 Tip
De standaardbladwijzerlijst is in eerste instantie ingesteld op "Bookmark List 1".
Index
op de -knop om te bevestigen.
De lijst met muziekinstellingsopties wordt weergegeven.
Menu
-knop om te bevestigen.
Inhoudsopgave
De standaardbladwijzerlijst wijzigen
40
Muziek afspelen
Menu
U kunt classificaties van één tot vijf sterren ( ) aan nummers toewijzen en
vervolgens naar nummers zoeken op de sterclassificatie ( pagina 21).
Er zijn twee typen classificaties: classificaties die u handmatig aan nummers
toewijst en classificaties die automatisch worden toegewezen via SonicStage.
Inhoudsopgave
Nummers classificeren
Functieknop
Index
OPTION/PWR OFF-knop
BACK/HOME-knop
Een nummer handmatig classificeren
1 Geef het afspeelscherm weer voor het nummer waaraan u een
classificatie wilt toewijzen.
2 Druk op de OPTION/PWR OFF-knop.
Het optiemenu wordt weergegeven.
3 Druk op de ///-knop om "
-knop om te bevestigen.
Rating" te selecteren en druk op de
Het instellingsscherm wordt weergegeven.
4 Druk op de /-knop om de classificatie (
-knop om te bevestigen.
) te selecteren en druk op de
5 Druk op de /-knop om "Close" te selecteren en druk op de -knop
om te bevestigen.
Het afspeelscherm wordt opnieuw weergegeven.
 Tip
Wanneer u op de /-knop drukt, kunt u zoeken naar het begin van het volgende of
vorige nummer en kunt u continu classificaties toewijzen.
Opmerkingen
Wanneer u classificaties toepast op nummers, kunt u pas op classificaties zoeken
wanneer u de volgende keer verbinding maakt tussen de speler en SonicStage.
Als u een nummer overzet dat nog niet is geclassificeerd via " Rating" met SonicStage,
wordt de classificatie van het nummer op de speler weergegeven als "
"
(handmatige classificatie).
De status " Rating" van een nummer kan niet worden hersteld naar de status van het
nummer voordat dit is geclassificeerd op de speler.
Vervolg 
41
Muziek afspelen
1 Geef het afspeelscherm weer voor het nummer waaraan u een
classificatie wilt toewijzen.
Inhoudsopgave
Een nummer automatisch classificeren op basis van de classificatie in SonicStage
2 Druk op de OPTION/PWR OFF-knop.
3 Druk op de ///-knop om "
-knop om te bevestigen.
Rating" te selecteren en druk op de
4 Druk op de /-knop om "Auto" te selecteren en druk op de -knop
om te bevestigen.
5 Druk op de /-knop om "Close" te selecteren en druk op de -knop
om te bevestigen.
De classificatie van het nummer in SonicStage wordt weergegeven en het
afspeelscherm wordt opnieuw weergegeven.
 Tips
Automatische classificaties worden aangegeven met lege sterren ( ). Handmatige
classificaties worden aangegeven met opgevulde sterren ( ).
Automatische
classificaties worden in SonicStage toegewezen op basis van de

geschiedenis van afgespeelde nummers en andere bewerkingen.
Wanneer u op de /-knop drukt, kunt u zoeken naar het begin van het volgende of
vorige nummer en kunt u continu classificaties toewijzen.
Index
Het instellingsscherm wordt weergegeven.
Menu
Het optiemenu wordt weergegeven.
42
Muziek afspelen
Menu
Door nummers toe te voegen aan de prullenbak kunt u deze van de speler
verwijderen wanneer u de volgende keer verbinding maakt tussen de speler en
SonicStage. Wanneer u nummers van de speler verwijdert, worden deze niet
verwijderd uit SonicStage.
U kunt maximaal 100 nummers toevoegen aan de prullenbak.
Inhoudsopgave
Een nummer uit de speler verwijderen
Functieknop
BACK/HOME-knop
 Geef het afspeelscherm weer voor het nummer dat u wilt
toevoegen aan de prullenbak.
 Druk op de OPTION/PWR OFF-knop.
Het optiemenu wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om "Add to Trash Bin" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
Het nummer wordt toegevoegd aan de prullenbak en "Added to Trash
Bin." wordt weergegeven.
De nummers die zijn toegevoegd aan de prullenbak worden aangegeven met
het pictogram voor de prullenbak ( ) en kunnen niet worden geselecteerd
in andere nummerlijsten dan de nummerlijst van de prullenbak.
 Tip
U kunt ook een nummer aan de prullenbak toevoegen vanuit de nummerlijst. Druk op de
OPTION/PWR OFF-knop wanneer het nummer dat u wilt toevoegen aan de prullenbak
is geselecteerd in de nummerlijsten en selecteer "Add to Trash Bin" in het optiemenu.
Opmerkingen
Wanneer een nummer is toegevoegd aan de prullenbak en is verwijderd van de speler,
wordt dit niet automatisch naar de speler overgezet wanneer u de volgende keer
verbinding maakt tussen de speler en SonicStage. Zie het Help-bestand van SonicStage
voor meer informatie over het handmatig overzetten van het nummer naar de speler.
Wanneer u een nummer aan de prullenbak toevoegt terwijl dit wordt afgespeeld, wordt
het volgende nummer afgespeeld nadat het nummer is toegevoegd aan de prullenbak.
Wanneer een nummer is toegevoegd aan de prullenbak tijdens de willekeurige
afspeelmodus, worden de nummers opnieuw gesorteerd.
Vervolg 
Index
OPTION/PWR OFF-knop
Now Playing
43
Muziek afspelen
1 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt
weergegeven.
2 Druk op de ///-knop om
(Playlists) te selecteren en druk op de
Menu
-knop om te bevestigen.
Inhoudsopgave
Een nummer terugzetten vanuit de prullenbak
De lijst met afspeellijsten wordt weergegeven.
3 Druk op de ///-knop om "Trash Bin" te selecteren en druk op de
Index
-knop om te bevestigen.
De nummerlijst wordt weergegeven.
4 Druk op de ///-knop om een nummer te selecteren dat u wilt
terugzetten vanuit de prullenbak en druk op de OPTION/PWR OFFknop.
Het optiemenu wordt weergegeven.
5 Druk op de ///-knop om "Rescue" te selecteren en druk op de knop om te bevestigen.
"Rescued from Trash Bin" wordt weergegeven en het nummer wordt teruggezet
vanuit de prullenbak.
 Tip
U kunt ook een nummer vanuit de prullenbak terugzetten via het afspeelscherm van
de prullenbak. Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Rescue" in het
optiemenu.
Opmerking
Als u een nummer terugzet vanuit de prullenbak in de willekeurige afspeelmodus,
worden alle nummers opnieuw gesorteerd.
Vervolg 
44
Muziek afspelen
1 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt
weergegeven.
2 Druk op de ///-knop om
(Playlists) te selecteren en druk op de
De lijst met afspeellijsten wordt weergegeven.
Menu
-knop om te bevestigen.
Inhoudsopgave
Alle nummers terugzetten vanuit de prullenbak
3 Druk op de ///-knop om "Trash Bin" te selecteren en druk op de
4 Druk op de ///-knop om "Rescue All from Trash Bin" te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
Een bevestigingsdialoogvenster wordt weergegeven.
5 Druk op de /-knop om "Yes" te selecteren en druk op de -knop
om te bevestigen.
"All songs rescued." wordt weergegeven en de lijst met afspeellijsten wordt
opnieuw weergegeven.
Als u "No" selecteert, worden er geen nummers teruggezet vanuit de prullenbak
en wordt de lijst met afspeellijsten opnieuw weergegeven.
 Tips
U kunt ook alle nummers terugzetten vanuit de nummerlijst van de prullenbak. Druk op
de OPTION/PWR OFF-knop in de nummerlijst van de prullenbak en selecteer "Rescue
All from Trash Bin" in het optiemenu.
U
 kunt ook alle nummers vanuit de prullenbak terugzetten via het afspeelscherm van de
prullenbak. Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Rescue All from Trash
Bin" in het optiemenu.
Index
OPTION/PWR OFF-knop.
Het optiemenu wordt weergegeven.
45
Muziek afspelen
Index
Opties die in het afspeelscherm en het lijstscherm worden weergegeven
Opties
Beschrijving/paginaverwijzing
Detailed Information
Hiermee geeft u de informatie over een
nummer weer.
Hiermee geeft u het scherm weer waarin u een
nummer kunt toevoegen aan of verwijderen uit
een bladwijzerlijst ( pagina 35, 36).
Hiermee verwijdert u alle nummers uit de
bladwijzerlijst ( pagina 37).
Hiermee voegt u een nummer toe aan de
prullenbak ( pagina 42).
Hiermee zet u een nummer terug vanuit de
prullenbak ( pagina 43).
Hiermee zet u alle nummers terug vanuit de
prullenbak ( pagina 44).
Bookmark
Clear Bookmark List
Add to Trash Bin
Rescue
Rescue All from Trash Bin
Opties die alleen in het lijstscherm worden weergegeven
Opties
Beschrijving/paginaverwijzing
Now Playing
Play
Hiermee geeft u het afspeelscherm weer.
Hiermee worden alle nummers in de
nummerlijst afgespeeld.
Hiermee selecteert u de indeling van de
albumlijst ( pagina 50).
Hiermee wijzigt u de nummervolgorde van een
bladwijzerlijst ( pagina 38).
Album Display Format
Edit Song Order
Menu
U kunt het optiemenu voor muziek weergeven door op de OPTION/PWR
OFF-knop te drukken in een lijstscherm (inclusief het miniatuurscherm), zoals
een nummerlijst of het afspeelscherm van de muziek. In het optiemenu voor
muziek zijn diverse muziekinstellingen beschikbaar.
De opties in het optiemenu zijn afhankelijk van het scherm waarin u het
optiemenu weergeeft.
Inhoudsopgave
Het optiemenu voor muziek weergeven
Vervolg 
46
Muziek afspelen
Play Mode
Hiermee stelt u de afspeelmodus in
( pagina 47).
Hiermee stelt u het afspeelbereik in
( pagina 49).
Hiermee classificeert u nummers
( pagina 40).
Hiermee past u de geluidskwaliteit aan
( pagina 52).
Hiermee past u de VPT-instellingen aan
( pagina 55).
Hiermee geeft u een albumhoes weer.
Hiermee geeft u de huidige tijd weer
( pagina 87).
Playback Range
Rating
Equalizer
VPT (Surround)
Cover Art
Clock display
Index
Beschrijving/paginaverwijzing
Menu
Opties
Inhoudsopgave
Opties die alleen in het afspeelscherm worden weergegeven
47
De muziek instellen
De speler biedt verschillende afspeelmodi, zoals afspelen in willekeurige
volgorde en geselecteerde nummers herhaaldelijk afspelen.
Menu
Functieknop
Settings
Index
BACK/HOMEknop
Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
Inhoudsopgave
De afspeelmodus wijzigen (Play Mode)
(Settings) te selecteren en druk
Druk op de ///-knop om "Music Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met muziekinstellingsopties wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om "Play Mode" te selecteren en druk
op de -knop om te bevestigen.
De lijst met afspeelmodi wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om een afspeelmodus te selecteren (zie
 pagina 48) en druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met muziekinstellingsopties wordt opnieuw weergegeven.
Terugkeren naar het vorige menu
Druk op de BACK/HOME-knop.
 Tip
 U kunt de afspeelmodus ook selecteren in het afspeelscherm. Druk op de OPTION/
PWR OFF-knop wanneer het nummer wordt afgespeeld en selecteer "Play Mode" in het
optiemenu.
Vervolg 
48
De muziek instellen
Beschrijving
Normal/geen
pictogram
All Range
Nummers in de Music Library worden afgespeeld na het
huidige nummer in de volgorde van de nummerlijst.
Selected
Range
Nadat het huidige nummer is afgespeeld, worden
nummers afgespeeld in het lijstitem dat is
geselecteerd op het scherm Music Library
(albumlijst of lijst met artiesten, enzovoort) in de
volgorde van de nummerlijst.
All Range
Wanneer het huidige nummer of het geselecteerde
nummer in een nummerlijst is afgespeeld, worden de
nummers in de Music Library herhaaldelijk afgespeeld.
Selected
Range
Nadat het huidige nummer is afgespeeld, worden
nummers in het lijstitem dat is geselecteerd op het
scherm Music Library (albumlijst of lijst met
artiesten, enzovoort) herhaaldelijk afgespeeld in
de volgorde van de nummerlijst.
All Range
Wanneer het huidige nummer of het geselecteerde
nummer in een nummerlijst is afgespeeld, worden
de nummers in de Music Library in willekeurige
volgorde afgespeeld.
Selected
Range
Nadat het huidige nummer is afgespeeld, worden
nummers in het lijstitem dat is geselecteerd op het
scherm Music Library (albumlijst of lijst met artiesten,
enzovoort) afgespeeld in willekeurige volgorde.
Repeat/
Shuffle/
Shuffle&Repeat/ All Range
Selected
Range
Repeat 1 Song/
Wanneer het huidige nummer of het geselecteerde
nummer in een nummerlijst is afgespeeld, worden
de nummers in de Music Library in willekeurige
volgorde herhaaldelijk afgespeeld.
Nadat het huidige nummer is afgespeeld, worden
nummers in het lijstitem dat is geselecteerd op het
scherm Music Library (albumlijst of lijst met
artiesten, enzovoort) herhaaldelijk afgespeeld in
willekeurige volgorde.
Het huidige nummer of het geselecteerde nummer
in een nummerlijst wordt herhaaldelijk afgespeeld.
Opmerkingen
Wanneer u afspelen via Intelligent Shuffle start, wordt de afspeelmodus gewijzigd in
"Shuffle" of "Shuffle&Repeat".
Wanneer u afspelen via Time Machine Shuffle start, wordt het afspeelbereik ingesteld op
"Selected Range".
Index
Afspeelbereik
Menu
Type afspeelmodus/
pictogram
Inhoudsopgave
De lijst met afspeelmodi
De afspeelinhoud is afhankelijk van de instelling voor het afspeelbereik
( pagina 49).
49
De muziek instellen
Inhoudsopgave
Het afspeelbereik instellen
U kunt het afspeelbereik van nummers instellen.
Settings
Menu
Functieknop
BACK/HOMEknop
Index
Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
Druk op de ///-knop om "Music Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met muziekinstellingsopties wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om "Playback Range" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
Het scherm waarin u het afspeelbereik kunt selecteren, wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om het afspeelbereik te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De speler bevat twee typen voor het afspeelbereik.
All Range: de nummers in de Music Library worden afgespeeld. Selecteer
deze instelling als u de albums in de Music Library in de volgorde van de
nummerlijst wilt afspelen.
wordt weergegeven in het display en er worden alleen
Selected Range:
nummers afgespeeld uit de lijsten waarin het afspelen wordt gestart
(albumlijst, lijst met artiesten, enzovoort). (standaardinstelling)
Terugkeren naar het vorige menu
Druk op de BACK/HOME-knop.
 Tips
U kunt het afspeelbereik van nummers selecteren via het afspeelscherm. Terwijl u nummers afspeelt,
drukt u op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteert u "Playback Range" in het optiemenu.
Het
afspeelbereik is afhankelijk van het scherm waarin u het afspelen start. Zie "De lijst

met afspeelmodi" ( pagina 48) voor meer informatie.
Opmerking
Als u een nummer afspeelt vanuit de lijst met afspeellijsten ( pagina 26) (behalve
"Playback History"), is deze instelling ongeldig.
50
De muziek instellen
De speler bevat drie typen indelingen van de albumlijst: "Title Only", "Title &
Cover Art" en "Cover Art Only".
Menu
Functieknop
Settings
Index
BACK/HOMEknop
Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
Druk op de ///-knop om "Music Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met muziekinstellingsopties wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om "Album Display Format" te
selecteren en druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met indelingen voor de albumweergave wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om de weergave-indeling te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
De speler bevat drie indelingstypen.
Title Only
Title & Cover Art
(standaardinstelling)
Inhoudsopgave
De indeling van de albumweergave instellen
Cover Art Only
Vervolg 
51
De muziek instellen
 Tips
Menu
Index
U kunt de indeling van de albumweergave ook selecteren in het albumlijstscherm. Druk
op de OPTION/PWR OFF-knop in het albumlijstscherm en selecteer "Album Display
Format" in het optiemenu.
U
 kunt albumhoezen (geregistreerd in SonicStage) op het scherm weergeven. Raadpleeg
het Help-bestand van SonicStage voor meer informatie over het registreren van
afbeeldingen van albumhoezen.
U kunt albumhoezen die voor afspeellijsten zijn geregistreerd, echter niet weergeven op
het scherm.
Inhoudsopgave
Terugkeren naar het vorige menu
Druk op de BACK/HOME-knop.
52
De muziek instellen
Inhoudsopgave
De geluidskwaliteit instellen (Equalizer)
U kunt de geluidskwaliteit instellen aan de hand van het muziekgenre,
enzovoort.
Menu
Functieknop
Settings
Index
BACK/HOMEknop
De geluidskwaliteit wijzigen
U kunt de geluidskwaliteit van de speler aanpassen.
Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
Druk op de ///-knop om "Music Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met muziekinstellingsopties wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om "Equalizer" te selecteren en druk op
de -knop om te bevestigen.
De lijst met equalizerinstellingen wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om de gewenste instelling te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
De geselecteerde geluidsinstelling wordt toegepast en de lijst met
muziekinstellingsopties wordt opnieuw weergegeven.
Zie  pagina 53 voor meer informatie over de equalizeropties.
Vervolg 
53
De muziek instellen
Inhoudsopgave
Terugkeren naar het vorige menu
Druk op de BACK/HOME-knop.
De normale geluidskwaliteit herstellen
Selecteer "None" in stap  en druk op de -knop om te bevestigen.
Menu
 Tip
U kunt de geluidskwaliteit ook selecteren in het afspeelscherm. Druk op de OPTION/
PWR OFF-knop en selecteer "Equalizer" in het optiemenu.
Als de persoonlijke instellingen die u als "Custom 1" en "Custom 2" hebt opgeslagen een
ander volumeniveau lijken te produceren dan de overige instellingen, moet u het volume
mogelijk handmatig bijstellen om dit te compenseren.
De
instelling "Equalizer" wordt niet toegepast op het geluid van de video.

Lijst met equalizerinstellingen
De geluidsinstellingen worden op het scherm weergegeven als letters tussen
haakjes.
Instelling/pictogram
Beschrijving
None
De instelling voor geluidskwaliteit is niet geactiveerd.
(standaardinstelling)
Benadrukt hoge en lage tonen voor een krachtig geluid.
Benadrukt de middentonen en is ideaal voor zang.
Benadrukt hoge en lage tonen voor een levendig geluid.
Benadrukt hoge en lage tonen, zodat zachte geluiden
gemakkelijk kunnen worden gehoord.
Door de gebruiker aan te passen geluidsinstellingen
waarbij u elk frequentiebereik afzonderlijk kunt
aanpassen. Zie  pagina 54 voor meer informatie.
Heavy (
)
Pop (
)
Jazz (
)
Unique (
)
Custom 1 (
Custom 2 (
)
)
Vervolg 
Index
Opmerkingen
54
De muziek instellen
U kunt voor de bas en 5-bands equalizer de waarde vooraf instellen als
"Custom 1" of "Custom 2" terwijl u het scherm van de speler weergeeft.
wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om
(Settings) te selecteren en druk
Druk op de ///-knop om "Music Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met muziekinstellingsopties wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om "Equalizer" te selecteren en druk op
de -knop om te bevestigen.
De lijst met equalizeropties wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om "Edit" te selecteren onder "Custom
1" of "Custom 2" en een waarde te wijzigen en druk op de -knop
om te bevestigen.
Het instellingenscherm wordt weergegeven.
Druk op de /-knop om een cursor te selecteren voor de
instelling van de bas of het frequentiebereik en druk op de /knop om het instellingsniveau aan te passen.
U kunt de bas instellen op een van 4 geluidsniveaus en 5
frequentiebereikwaarden op een van 7 geluidsniveaus.
 Druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met equalizeropties wordt opnieuw weergegeven.
Terugkeren naar het vorige menu
Druk op de BACK/HOME-knop.
Opmerking
De instellingen van "Custom 1" of "Custom 2" worden niet toegepast op het geluid van
de video.
Index
op de -knop om te bevestigen.
Menu
Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
Inhoudsopgave
De geluidskwaliteit aanpassen (Custom)
55
De muziek instellen
U kunt kiezen uit "Studio", "Live", "Club" en "Arena" om het geluid levendiger
te maken.
Menu
Functieknop
Settings
Index
BACK/HOMEknop
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
Inhoudsopgave
Het geluid levendiger maken (VPT)
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Music Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met muziekinstellingsopties wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "VPT (Surround)" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met VPT-instellingen wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om de gewenste VPT-instelling
te selecteren ( pagina 56) en druk op de -knop om te
bevestigen.
Terugkeren naar het vorige menu
Druk op de BACK/HOME-knop.
De normale geluidskwaliteit herstellen
Selecteer "None" in stap  en druk op de -knop om te bevestigen.
Vervolg 
56
De muziek instellen
U kunt de VPT-instelling ook selecteren in het afspeelscherm. Druk op de OPTION/
PWR OFF-knop en selecteer "VPT (Surround)" in het optiemenu.
Inhoudsopgave
 Tip
Opmerking
Instelling/pictogram
Beschrijving
None
Studio ( )
Live ( )
Club ( )
Arena ( )
VPT-instelling is niet geactiveerd. (standaardinstelling)
Een geluidsweergave zoals in een studio.
Een geluidsweergave zoals in concertgebouw.
Een geluidsweergave zoals in een club.
Een geluidsweergave zoals in een stadion.
Index
Lijst met VPT-instellingen
De geluidsinstellingen worden op het scherm weergegeven als letters tussen
haakjes.
Het geluid kan levendiger lijken wanneer u schakelt tussen Studio, Live, Club
en Arena.
Menu
De instelling "VPT (Surround)" wordt niet toegepast op het geluid van de video.
57
De muziek instellen
Inhoudsopgave
Luisteren met een helder stereogeluid
(Clear Stereo)
Met Clear Stereo kunt u het geluid links en rechts afzonderlijk digitaal verwerken.
Settings
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Music Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met muziekinstellingsopties wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Clear Stereo" te selecteren en druk
op de -knop om te bevestigen.
 Druk op de ///-knop om de gewenste instelling te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
On (w/ ext. cord): hiermee wordt de functie Clear Stereo geactiveerd,
ook als u het verlengsnoer voor de hoofdtelefoon gebruikt.
On (w/o ext. cord): hiermee wordt de functie Clear Stereo geactiveerd
wanneer u niet het verlengsnoer voor de hoofdtelefoon gebruikt.
Off: hiermee wordt de functie Clear Stereo uitgeschakeld en wordt het
geluid normaal afgespeeld. (standaardinstelling)
Terugkeren naar het vorige menu
Druk op de BACK/HOME-knop.
Opmerkingen
De instelling "Clear Stereo" wordt niet toegepast op het geluid van de video.
De functie Clear Stereo is bedoeld om het maximale effect te bereiken met de bijgeleverde
hoofdtelefoon. Het Clear Stereo-effect kan wellicht niet worden verkregen met een andere
hoofdtelefoon. Stel "Clear Stereo" in op "Off " wanneer u andere hoofdtelefoons gebruikt.
Index
BACK/HOMEknop
Menu
Functieknop
58
De muziek instellen
Inhoudsopgave
Geluid in het hoge bereik corrigeren
(DSEE (Sound Enhance))
Menu
Als u de DSEE*-functie activeert, kunt u een rijk en natuurlijk geluid
beluisteren dat de oorspronkelijke bron nagenoeg evenaart.
Functieknop
Index
Settings
BACK/HOMEknop
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Music Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met muziekinstellingsopties wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "DSEE (Sound Enhance)" te
selecteren en druk op de -knop om te bevestigen.
 Druk op de ///-knop om de gewenste instelling te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
On: de DSEE*-functie wordt geactiveerd, zodat het geluid wordt
afgespeeld met een natuurlijke weergave die het oorspronkelijke geluid
dicht benadert.
Off: het geluid wordt normaal afgespeeld (standaardinstelling).
* DSEE, wat staat voor Digital Sound Enhancement Engine, is een technologie,
ontwikkeld door Sony, om de geluidskwaliteit van gecomprimeerde audiobestanden te
verbeteren door de hoge tonen in het geluid te herstellen die door de compressie zijn
verwijderd.
Vervolg 
59
De muziek instellen
Opmerkingen
Menu
De instelling "DSEE (Sound Enhance)" wordt niet toegepast op het geluid van de video.
Wanneer u een nummer afspeelt dat niet is gecomprimeerd, werkt de DSEE-functie niet.
Afhankelijk van de compressie-indeling van het nummer, werkt de DSEE-functie
mogelijk niet.
Inhoudsopgave
Terugkeren naar het vorige menu
Druk op de BACK/HOME-knop.
Index
60
De muziek instellen
Menu
U kunt het volume automatisch verlagen voor nummers. Deze instelling is
handig bij het in willekeurige volgorde afspelen van nummers op een album.
Het volumeniveau wordt dan tussen nummers verlaagd om het verschil in
opnameniveau zo veel mogelijk te beperken.
Inhoudsopgave
Het volume aanpassen (Dynamic Normalizer)
Functieknop
BACK/HOMEknop
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Music Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met muziekinstellingsopties wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Dynamic Normalizer" te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
 Druk op de ///-knop om de gewenste instelling te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
On: het verschil in volumeniveau tussen nummers wordt zo veel
mogelijk beperkt.
Off: nummers worden afgespeeld met het oorspronkelijke volumeniveau
zoals dit was bij het overzetten. (standaardinstelling)
Terugkeren naar het vorige menu
Druk op de BACK/HOME-knop.
Opmerking
De instelling "Dynamic Normalizer" wordt niet toegepast op het geluid van de video.
Index
Settings
61
Video's afspelen
Functieknop
Index
Video Library
Menu
U kunt video's afspelen door videobestanden over te zetten naar de speler via de
Image Converter-software of Windows Verkenner. De speler bevat twee typen
afspeelmodus: het afspelen van slechts één videobestand en het continu afspelen
van alle videobestanden die op de speler zijn opgeslagen (Continuous Playback).
Inhoudsopgave
Een video afspelen
BACK/HOMEknop
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
(Video Library) te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De videolijsten worden weergegeven.
 Druk op de ///-knop om een video te selecteren die u wilt
afspelen en druk op de -knop om te bevestigen.
De video wordt afgespeeld.
 Tips
De weergave-indeling van de videolijsten in stap  kan worden gewijzigd. Zie "De
weergave-indeling van de videolijst instellen" ( pagina 69) voor meer informatie.
weergegeven
Bij een video die nog niet eerder is afgespeeld, wordt het pictogram
in de videolijsten.
Stel "Continuous Playback" in op "On" wanneer u alle videobestanden wilt afspelen
( pagina 68).
Gebruik Image Converter ( zie het Help-bestand van Image Converter) of Windows
Verkenner om een video te verwijderen.
Opmerkingen
Wanneer "Display" is ingesteld op "On" ( pagina 65), wordt de gedetailleerde
informatie, zoals de videotitel, het afspeelpictogram, de verstreken afspeeltijd, enzovoort,
weergegeven wanneer de video wordt afgespeeld. De informatie wordt niet weergegeven
als deze instelling is ingesteld op "Off ".
Er
 kunnen maximaal 1.000 videobestanden worden weergegeven in de videolijsten.
Vervolg 
62
Video's afspelen
Functieknop
Naar het begin van de volgende
video gaan ( )*1
Naar het begin van de huidige
video gaan ( )*2
Een beetje vooruitspoelen
( )*3
Druk op de -knop.
Druk op de -knop wanneer het afspelen van
de video is onderbroken.
)*3 Druk op de -knop wanneer het afspelen van
de video is onderbroken.
Snel vooruitspoelen in de video Houd de -knop ingedrukt wanneer het
waarvoor het afspelen is
afspelen van de video is onderbroken.
onderbroken ( )
Snel terugspoelen in de video Houd de -knop ingedrukt wanneer het
waarvoor het afspelen is
afspelen van de video is onderbroken.
onderbroken ( )
Snel vooruitspoelen ( , ,
De snelheid van het vooruitspoelen wordt steeds
)
met drie stappen gewijzigd elke keer dat u op de
-knop drukt ( (×10),
(×30),
(×100)).
Druk op de -knop om de bewerking te
beëindigen.
Snel terugspoelen ( , , ) De snelheid van het terugspoelen wordt steeds
met drie stappen gewijzigd elke keer dat u op de
-knop drukt ( (×10),
(×30),
(×100)).
Druk op de -knop om de bewerking te
beëindigen.
*1Wordt geactiveerd wanneer "Continuous Playback" is ingesteld op "On" ( pagina 68).
*2Wanneer "Continuous Playback" is ingesteld op "On", kunt u naar het begin van de
vorige video gaan door twee keer op de -knop te drukken.
*3Het interval dat wordt gebruikt bij het vooruit- of terugspoelen is afhankelijk van de
video's.
Index
Een beetje terugspoelen (
Druk op de -knop.
Menu
Actie (pictogram)
Inhoudsopgave
Bij het afspelen van video's
63
Video's afspelen
U kunt de volgende weergaverichtingen voor de video instellen: "Vertical",
"Horizontal (right)" of "Horizontal (left)".
Menu
Functieknop
Settings
Index
BACK/HOMEknop
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
Inhoudsopgave
De weergaverichting van de video instellen
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Video Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met video-instellingsopties wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Video Disp Direction" te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
Vervolg 
64
Video's afspelen
Verticaal
Menu
en druk op de -knop om te bevestigen.
"Vertical": wordt weergegeven met 240 × 180 pixels. (standaardinstelling)
"Horizontal (right)" of "Horizontal (left)": wordt weergegeven met 320 ×
240 pixels.
De werking van de functieknop is afhankelijk van de weergaverichting.
Inhoudsopgave
 Druk op de ///-knop om de gewenste instelling te selecteren
Horizontaal
Index
 Tip
De weergaverichting van de video kan worden ingesteld in het afspeelscherm van de
video. Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Video Display Direction" in
het optiemenu.
Opmerkingen
Wanneer "Display" is ingesteld op "On" ( pagina 65), wordt de gedetailleerde
informatie, zoals de videotitel, het afspeelpictogram, de verstreken afspeeltijd, enzovoort,
weergegeven. De informatie wordt niet weergegeven als deze instelling is ingesteld op
"Off ".
Als "Video Disp Direction" is ingesteld op "Horizontal (right)" of "Horizontal (left)",
wordt de titel van de video niet weergegeven.
65
Video's afspelen
Menu
U kunt de gedetailleerde informatie van een video, zoals de titel van de video,
het afspeelpictogram, de verstreken afspeeltijd, enzovoort, weergeven of
verbergen tijdens het afspelen van video's.
Inhoudsopgave
De weergave van het videoscherm instellen
Functieknop
BACK/HOMEknop
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Video Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met video-instellingsopties wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Display" te selecteren en druk op
de -knop om te bevestigen.
 Druk op de ///-knop om de gewenste instelling te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
On: de videotitel, afspeelstatus, verstreken tijd, enzovoort, worden
weergegeven. (standaardinstelling)
Off: de gedetailleerde informatie over de huidige video wordt verborgen.
Deze informatie wordt alleen weergegeven wanneer u bewerkingen
uitvoert op de speler.
 Tip
De weergaverichting kan worden ingesteld in het afspeelscherm van de video. Druk op
de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Display" in het optiemenu.
Opmerking
Als "Video Disp Direction" is ingesteld op "Horizontal (right)" of "Horizontal (left)",
wordt de titel van de video niet weergegeven.
Index
Settings
66
Video's afspelen
Inhoudsopgave
De zoomfunctie instellen
U kunt in-/uitzoomen op de huidige video.
Settings
Menu
Functieknop
BACK/HOMEknop
Index
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Video Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met video-instellingsopties wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Zoom Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
Vervolg 
67
Video's afspelen
Zoom (Full)
Zoom (Off)
 Tip
De zoominstelling kan worden ingesteld in het afspeelscherm van de video. Druk op de
OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Zoom Settings" in het optiemenu.
Index
Zoom (Auto)
Menu
en druk op de -knop om te bevestigen.
Auto: het videobeeld wordt vergroot/verkleind door dit volledig aan te
passen aan het weergavegebied en de hoogte-breedteverhouding te
behouden. Wanneer u een videobeeld van 16:9 (rechthoekig) afspeelt,
wordt de lange zijde van de video volledig aangepast aan het scherm en
worden zwarte banden boven en onder in het scherm weergegeven.
(standaardinstelling)
Full: het videobeeld wordt vergroot/verkleind door dit volledig aan te
passen aan het weergavegebied en de hoogte-breedteverhouding te
behouden. Wanneer u een videobeeld van 16:9 (rechthoekig) weergeeft,
wordt de korte zijde volledig aangepast aan het beschikbare
weergavegebied en worden de rechter- en linkerkant van het videobeeld
afgeknipt op basis van het weergavegebied.
Off: het videobeeld wordt niet vergroot/verkleind en wordt met de
oorspronkelijke resolutie weergegeven.
Inhoudsopgave
 Druk op de ///-knop om de gewenste instelling te selecteren
68
Video's afspelen
U kunt alle video’s die op de speler zijn opgeslagen, doorlopend afspelen.
Settings
Menu
Functieknop
Inhoudsopgave
Video's doorlopend afspelen
BACK/HOMEknop
Index
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Video Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met video-instellingsopties wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Continuous Playback" te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
 Druk op de ///-knop om de gewenste instelling te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
On: alle video's op de speler worden afgespeeld.
Off: één geselecteerde video wordt afgespeeld. (standaardinstelling)
 Tip
Als u "Continuous Playback" instelt op "Off ", wordt op de speler de positie vastgelegd
waarop elke video de laatste keer is stopgezet. U kunt een video daarom afspelen vanaf
de positie waar u deze de laatste keer hebt gestopt.
69
Video's afspelen
Menu
De speler bevat drie weergave-indelingen. Voor de weergave-indeling van de
videolijst kunt u kiezen uit "Title Only", "Title With Thumbnail*" of
"Thumbnail Only".
Inhoudsopgave
De weergave-indeling van de videolijst instellen
Functieknop
BACK/HOMEknop
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Video Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met video-instellingsopties wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Video List Format" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
 Druk op de ///-knop om de gewenste instelling te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
Title Only: hiermee geeft u alleen een videotitel in de videolijst weer.
Title With Thumbnail: hiermee geeft u miniaturen, videotitels en de
afspeeltijd weer. (standaardinstelling)
Thumbnail Only: hiermee geeft u alleen miniaturen in de videolijst weer.
* Een "Thumbnail" (miniatuur) is een verkleinde afbeelding van de eerste scène van een
video.
 Tip
De weergave-indeling van de videolijst kan worden ingesteld in het videolijstscherm.
Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Video List Display Format" in het
optiemenu.
Opmerking
Miniaturen worden mogelijk niet weergegeven, afhankelijk van de bestandsindeling.
Index
Settings
70
Video's afspelen
De weergaveoptie instellen tijdens een HOLDbewerking
Inhoudsopgave
U kunt opties kiezen terwijl het afspelen van video's is onderbroken door een
video normaal af te spelen of het scherm uit te schakelen en alleen naar het
geluid van de video's te luisteren. Wanneer u deze optie instelt op "No",
wordt minder stroom verbruikt en gaat de batterij langer mee.
Menu
Settings
BACK/HOMEknop
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Video Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met video-instellingsopties wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "On-Hold Display" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
 Druk op de ///-knop om de gewenste instelling te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
Yes: wanneer de speler is onderbroken, zijn de knoppen uitgeschakeld,
maar kunnen video's normaal worden afgespeeld. (standaardinstelling)
No: wanneer de speler is onderbroken, zijn de knoppen uitgeschakeld en
wordt het scherm uitgeschakeld, maar wordt het geluid van de huidige
video nog wel afgespeeld.
Index
Functieknop
71
Video's afspelen
Opties
Beschrijving/paginaverwijzing
Play from beginning
Hiermee gaat u naar het begin van de video
( pagina 62).
Hiermee kunt u bestandsgegevens weergeven,
zoals bestandsgrootte, resolutie, video/audiocompressie-indeling, bestandsnaam, enzovoort.
Hiermee wordt het afspeelscherm van het nummer
dat het laatst is afgespeeld, weergegeven.
Detailed Information
Go to the song playback
screen
Opties die alleen in het lijstscherm worden weergegeven
Opties
Beschrijving/paginaverwijzing
Now Playing
Video List Display Format
Hiermee geeft u het afspeelscherm weer.
Hiermee stelt u de weergave-indeling van de
videolijst in ( pagina 69).
Hiermee wordt de video weergegeven die het laatst
is afgespeeld.
Most Recent Video
Opties die alleen in het afspeelscherm worden weergegeven
Opties
Beschrijving/paginaverwijzing
Zoom Settings
Hiermee stelt u de zoomfunctie in ( pagina 66).
Hiermee stelt u de weergaverichting van de video
in ( pagina 63).
Hiermee geeft u informatie weer over een video
( pagina 65).
Hiermee past u de helderheid van het scherm aan
( pagina 86).
Video Display Direction
Display
Brightness
Index
Opties die in het afspeelscherm en het lijstscherm worden weergegeven
Menu
U kunt het optiemenu voor video's weergeven door op de OPTION/PWR
OFF-knop te drukken in een lijstscherm (inclusief het miniatuurscherm), zoals
de videolijst of het afspeelscherm van de video. In het optiemenu voor video's
zijn diverse video-instellingen beschikbaar.
De opties in het optiemenu zijn afhankelijk van het scherm waarin u het
optiemenu weergeeft.
Inhoudsopgave
Het optiemenu voor video's weergeven
72
Foto's weergeven
Functieknop
Index
Photo Library
Menu
U kunt foto's weergeven door fotobestanden over te zetten naar de speler via de
Image Converter-software of Windows Verkenner. U kunt één foto volledig
weergeven op het scherm (enkele weergave) of een aantal foto's continu
weergeven (diavoorstelling weergeven) ( pagina 77).
Inhoudsopgave
Een foto weergeven
BACK/HOMEknop
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
(Photo Library) te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De mappenlijsten met foto's worden weergegeven.
 Druk op de ///-knop om een map te selecteren en druk op de
-knop om te bevestigen.
De fotolijsten worden weergegeven.
 Druk op de ///-knop om een foto te selecteren en druk op de
-knop om te bevestigen.
De geselecteerde foto wordt weergegeven.
Druk op de /-knop om de volgende of vorige foto's weer te geven.
Vervolg 
73
Foto's weergeven
(Nieuwe map)
(Nieuwe map)
Foto's die door de speler worden herkend, zijn foto's die zijn opgeslagen in de map, één
niveau onder de map "DCIM". Foto's die zijn opgeslagen in de map "DCIM", kunnen
niet rechtstreeks worden weergegeven vanuit de map "DCIM".
Gebruik
Image Converter ( zie het Help-bestand van Image Converter) of Windows

Verkenner om foto's van de speler te verwijderen.
Als u echter een van de volgende bewerkingen op een foto hebt uitgevoerd, kunt u deze
niet van de speler verwijderen met Image Converter.
Wanneer u een fototitel hebt gewijzigd met Windows Verkenner nadat u deze hebt
overgezet naar de speler.
Wanneer u een foto hebt verplaatst naar een nieuwe map die u hebt gemaakt in de
map "DCIM".
Opmerkingen
Er kunnen maximaal 1.000 fotomappen worden weergegeven in de mappenlijst met
foto's en er kunnen maximaal 10.000 foto's worden weergegeven in de fotolijsten.
Als
foto's in verschillende mappen zijn opgeslagen, kunnen er maximaal 10.000 foto's

worden weergegeven.
Als het formaat van de foto groot is of de fotogegevens zijn beschadigd, wordt
weergegeven en kan de foto niet worden weergegeven.
Als
foto’s niet voldoen aan DCF 2.0 (of als de map-/bestandsnaam te lang is, enzovoort),

kan het uitvoeren van de handeling (om foto’s of een diavoorstelling weer te geven) meer
tijd in beslag nemen.
Als
u het ingebouwde flashgeheugen van de speler formatteert ( pagina 95), wordt

de map "DCIM" ook gewist. Na het formatteren moet u mappen maken met Windows
Verkenner.
Geef
de map de naam "DCIM" (helemaal in hoofdletters).

Index
(Map die is overgezet via Image Converter)
Menu
Het afspelen van nummers wordt ook voortgezet wanneer u naar foto's zoekt in de
mappenlijsten met foto's of fotolijsten of wanneer het afspeelscherm van de foto wordt
weergegeven.
U
 kunt de foto's in de geselecteerde map continu weergeven (diavoorstelling weergeven)
( pagina 77).
U
 kunt foto’s die naar de speler zijn overgezet, ordenen per map. Selecteer de speler (als
"WALKMAN" of "Verwisselbare schijf ") via Windows Verkenner, maak een nieuwe map
onder de map "DCIM" en verplaats de foto’s naar de gemaakte map.
Inhoudsopgave
 Tips
74
Foto's weergeven
U kunt de volgende weergaverichtingen voor de foto instellen: "Vertical",
"Horizontal (right)" of "Horizontal (left)".
Menu
Functieknop
Settings
Index
BACK/HOMEknop
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
Inhoudsopgave
De weergaverichting van de foto instellen
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Photo Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met foto-instellingsopties wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Photo Disp Direction" te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
Vervolg 
75
Foto's weergeven
Verticaal
Menu
en druk op de -knop om te bevestigen.
"Vertical": wordt weergegeven met 240 × 180 pixels. (standaardinstelling)
"Horizontal (right)" of "Horizontal (left)": wordt weergegeven met 320 ×
240 pixels.
De werking van de functieknop is afhankelijk van de weergaverichting.
Inhoudsopgave
 Druk op de ///-knop om de gewenste instelling te selecteren
Horizontaal
Index
 Tip
De weergaverichting van de foto kan worden ingesteld in het afspeelscherm van de foto.
Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Photo Display Direction" in het
optiemenu.
76
Foto's weergeven
Menu
Wanneer u een foto bekijkt, kunt u de informatie van een foto weergeven of
verbergen, zoals een pictogram waarmee de weergavestatus wordt aangegeven,
enzovoort.
Inhoudsopgave
De weergave van het fotoscherm instellen
Functieknop
BACK/HOMEknop
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Photo Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met foto-instellingsopties wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Display" te selecteren en druk op
de -knop om te bevestigen.
 Druk op de ///-knop om de gewenste instelling te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
On: hiermee geeft u de titel van de huidige foto, de opnamedatum, de
weergavestatus, het fotonummer, enzovoort, weer. (standaardinstelling)
Off: hiermee verbergt u de informatie van de huidige foto.
 Tip
De weergave van het fotoscherm kan worden ingesteld in het afspeelscherm van de foto.
Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Display" in het optiemenu.
Opmerking
 Als "Photo Disp Direction" is ingesteld op "Horizontal (right)" of "Horizontal (left)"
( pagina 74), wordt de titel van de foto niet weergegeven, zelfs niet als "Display" is
ingesteld op "On".
Index
Settings
77
Foto's weergeven
Inhoudsopgave
Een diavoorstelling afspelen
U kunt foto's in de geselecteerde map continu weergeven.
Functieknop
Menu
Photo Library
BACK/HOMEknop
Index
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
(Photo Library) te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met fotomappen wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om een fotomap te selecteren en houd
de -knop ingedrukt.
Er wordt een diavoorstelling gestart.
 Tip
U kunt een diavoorstelling starten via een van de volgende bewerkingen:
Houd de -knop in de fotolijsten ingedrukt.
Druk op de -knop in het afspeelscherm van de foto.
Druk op de OPTION/PWR OFF-knop in de mappenlijsten met foto's of fotolijsten en
selecteer "Begin slide show" in het optiemenu.
Opmerking
Tijdens een diavoorstelling wordt het scherm niet automatisch uitgeschakeld en wordt
de schermbeveiliging niet ingeschakeld.
78
Foto's weergeven
Inhoudsopgave
De afspeelmodus voor diavoorstellingen
instellen
U kunt foto's continu weergeven.
Settings
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Photo Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met foto-instellingsopties wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Slide Show Repeat" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
 Druk op de ///-knop om de gewenste instelling te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
On: hiermee worden de foto's in een fotomap continu weergegeven en
herhaald.
Off: hiermee worden de foto's in een fotomap continu weergegeven tot
en met de laatste foto, waarna wordt teruggegaan naar de eerste foto en
het afspelen wordt onderbroken. (standaardinstelling)
 Tip
De afspeelmodus van een diavoorstelling kan worden ingesteld in het afspeelscherm van
de foto. Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Slide Show Repeat" in het
optiemenu.
Opmerking
Tijdens een diavoorstelling wordt het scherm niet automatisch uitgeschakeld en wordt
de schermbeveiliging niet ingeschakeld.
Index
BACK/HOMEknop
Menu
Functieknop
79
Foto's weergeven
U kunt het interval instellen voordat de volgende foto wordt weergegeven.
Settings
Menu
Functieknop
Inhoudsopgave
Het interval van een diavoorstelling instellen
BACK/HOMEknop
Index
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Photo Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met foto-instellingsopties wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Slide Show Interval" te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
 Druk op de ///-knop om de gewenste instelling te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
De volgende foto's worden weergegeven met het geselecteerde interval van
"Short", "Normal" (standaardinstelling) of "Long".
 Tip
Het interval van een diavoorstelling kan worden ingesteld in het afspeelscherm van de
foto. Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Slide Show Interval" in het
optiemenu.
Opmerking
Als het formaat van de foto groot is, kan het enige tijd duren voordat de foto wordt
weergegeven.
80
Foto's weergeven
Menu
De speler bevat drie weergave-indelingen. Voor de weergave-indeling van de
fotolijst kunt u kiezen uit "Title Only", "Title With Thumbnail*" of "Thumbnail
Only".
Inhoudsopgave
De weergave-indeling van de fotolijst instellen
Functieknop
BACK/HOMEknop
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Photo Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met foto-instellingsopties wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Photo List Format" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
 Druk op de ///-knop om de gewenste instelling te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
Title Only: hiermee geeft u alleen een fototitel in de fotolijst weer.
Title With Thumbnail: hiermee geeft u een fototitel met de
miniatuurafbeelding in de fotolijst weer.
Thumbnail Only: hiermee geeft u alleen miniaturen in de fotolijst weer.
(standaardinstelling)
* Een "Thumbnail" (miniatuur) is een verkleinde afbeelding van een foto.
 Tip
De weergave-indeling van de fotolijst kan worden ingesteld in het fotolijstscherm.
Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Photo List Display Format" in het
optiemenu.
Index
Settings
81
Foto's weergeven
Opties
Beschrijving/paginaverwijzing
Go to the song playback
screen
Hiermee wordt het afspeelscherm van het nummer
dat het laatst is afgespeeld, weergegeven.
Opties die alleen in het lijstscherm worden weergegeven
Opties
Beschrijving/paginaverwijzing
Now Playing
Begin slide show
Hiermee geeft u het afspeelscherm weer.
Photo List Display Format
Most Recent Photo
Hiermee start u een diavoorstelling ( pagina 77).
Hiermee stelt u de weergave-indeling van de
fotolijst in ( pagina 80).
Hiermee geeft u de foto weer die het laatst is
weergegeven.
Opties die alleen in het afspeelscherm worden weergegeven
Opties
Beschrijving/paginaverwijzing
Photo Display Direction
Hiermee stelt u de weergaverichting van de foto in
( pagina 74).
Hiermee geeft u de informatie van een foto weer.
Hiermee selecteert u de afspeelmodus van de
diavoorstelling ( pagina 78).
Hiermee selecteert u het interval van een
diavoorstelling ( pagina 79).
Hiermee past u de helderheid van het scherm aan
( pagina 86).
Display
Slide Show Repeat
Slide Show Interval
Brightness
Opmerking
Als de geselecteerde fotomap geen foto's bevat, wordt "Begin slide show" grijs
weergegeven en is deze optie niet beschikbaar.
Index
Opties die in het afspeelscherm en het lijstscherm worden weergegeven
Menu
U kunt het optiemenu voor foto's weergeven door op de OPTION/PWR OFFknop te drukken in een lijstscherm (inclusief het miniatuurscherm), zoals de
mappenlijst met foto's of het afspeelscherm van de foto. In het optiemenu voor
foto's zijn diverse foto-instellingen beschikbaar.
De opties in het optiemenu zijn afhankelijk van het scherm waarin u het
optiemenu weergeeft.
Inhoudsopgave
Het optiemenu voor foto's weergeven
82
Instellingen
Menu
U kunt AVLS (Automatic Volume Limiter System) gebruiken om het maximale
volume te beperken zodat u uw omgeving niet stoort tijdens het beluisteren
van muziek. Met AVLS kunt u muziek beluisteren op een comfortabel
geluidsniveau. De standaardinstelling is "Off ".
Inhoudsopgave
Het volume beperken (AVLS (Volume Limit))
Functieknop
BACK/HOMEknop
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Common Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met algemene instellingsopties wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "AVLS (Volume Limit)" te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
 Druk op de ///-knop om "On" te selecteren en druk op de
-knop om te bevestigen.
Het volume wordt beperkt.
Dit item uitschakelen
Selecteer "Off " in stap  en druk op de -knop om te bevestigen.
Terugkeren naar het vorige menu
Druk op de BACK/HOME-knop.
Index
Settings
83
Instellingen
Inhoudsopgave
De pieptoon uitschakelen
U kunt de pieptonen van de speler uitschakelen.
"On" is de standaardinstelling.
Settings
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Common Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met algemene instellingsopties wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Beep Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
 Druk op de ///-knop om "Off" te selecteren en druk op de
-knop om te bevestigen.
Dit item inschakelen
Selecteer "On" in stap  en druk op de -knop om te bevestigen.
Terugkeren naar het vorige menu
Druk op de BACK/HOME-knop.
Index
BACK/HOMEknop
Menu
Functieknop
84
Instellingen
Settings
BACK/HOMEknop
Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
Druk op de ///-knop om "Common Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met algemene instellingen wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om "Display Time" te selecteren en druk
op de -knop om te bevestigen.
Druk op de ///-knop om een weergavetijd te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
U kunt de weergavetijd instellen op "15 sec", "30 sec" (standaardinstelling),
"60 sec" of "Always On". Als u "Always On" selecteert, blijft het scherm
altijd ingeschakeld en wordt de schermbeveiliging niet ingeschakeld.
Terugkeren naar het vorige menu
Druk op de BACK/HOME-knop.
 Tip
Het scherm blijft ingeschakeld wanneer u in een lijst bladert.
Index
Functieknop
Menu
U kunt kiezen wanneer het scherm wordt uitgeschakeld als er geen bewerking
wordt uitgevoerd tijdens het afspelen van een nummer. Wanneer de
schermbeveiligingsfunctie is ingeschakeld ( pagina 85), kunt u kiezen
wanneer de schermbeveiliging wordt weergegeven als er geen bewerking wordt
uitgevoerd.
Inhoudsopgave
De schermweergaveoptie instellen
85
Instellingen
Menu
Wanneer er geen bewerking wordt uitgevoerd gedurende de geselecteerde
periode, wordt de schermbeveiliging ingeschakeld (klokweergave). U kunt de
speler ook zonder schermbeveiliging gebruiken.
Inhoudsopgave
Schermbeveiliging instellen
Functieknop
BACK/HOMEknop
Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
Druk op de ///-knop om "Common Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met algemene instellingen wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om "Screensaver" te selecteren en druk
op de -knop om te bevestigen.
Druk op de ///-knop om de gewenste instelling te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
Available: als er geen bewerkingen worden uitgevoerd gedurende de
periode die is ingesteld in "Display Time" ( pagina 84), wordt de
schermbeveiliging ingeschakeld. (standaardinstelling)
None: de schermbeveiliging wordt niet ingeschakeld.
Opmerking
Wanneer "Display Time" ( pagina 84) is ingesteld op "Always On", wordt de
schermbeveiliging niet ingeschakeld.
Index
Settings
86
Instellingen
(Brightness)
Inhoudsopgave
De helderheid van het scherm aanpassen
U kunt de helderheid van het scherm instellen op een van 5 niveaus.
Settings
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Common Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met algemene instellingen wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Brightness" te selecteren en druk
op de -knop om te bevestigen.
Het scherm voor het aanpassen van de helderheid wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om een niveau te selecteren en druk op
de -knop om te bevestigen.
De standaardinstelling is "3".
Terugkeren naar het vorige menu
Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt.
 Tip
U kunt de helderheid van het scherm aanpassen tijdens het afspelen van een video of de
weergave van een foto. Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Brightness"
in het optiemenu.
Index
BACK/HOMEknop
Menu
Functieknop
87
Instellingen
Functieknop
Index
Settings
BACK/HOMEknop
De huidige tijdsinstelling selecteren
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
Menu
U kunt de huidige tijd instellen door deze handmatig aan te passen of te
synchroniseren met een apparaat dat is verbonden met de speler, zoals een
computer, enzovoort.
Inhoudsopgave
De huidige tijd instellen (Set Date-Time)
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Common Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met algemene instellingsopties wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Set Date-Time" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
Het scherm waarin de datum en tijd kunnen worden ingesteld, wordt
weergegeven.
 Druk op de ///-knop om de instellingsmodus te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
Synchronizing: hiermee synchroniseert u de datum en tijd van de speler
met de computer wanneer u de speler aansluit op de computer en de
SonicStage-software start. (standaardinstelling)
Manual Settings: hiermee stelt u de datum en tijd handmatig in.
Zie "De huidige tijd handmatig instellen" ( pagina 89) voor meer
informatie.
Vervolg 
88
Instellingen
Menu
De huidige tijd weergeven
Selecteer (Clock Display) in het Home-menu.
Druk op de OPTION/PWR OFF-knop in het afspeelscherm van een nummer
en selecteer "Clock Display" in het optiemenu.
Inhoudsopgave
Terugkeren naar het vorige menu
Druk op de BACK/HOME-knop.
 Tip
Opmerking
Wanneer de batterij leeg is, bijvoorbeeld als u de speler langere tijd niet hebt gebruikt,
moet u de datum en tijd mogelijk opnieuw instellen.
Vervolg 
Index
U kunt de datumnotatie instellen op "YYYY/MM/DD", "MM/DD/YYYY" en "DD/
MM/YYYY". Daarnaast kunt u de tijdnotatie instellen op "12-hour" of "24-hour". Zie
"De datumnotatie instellen (Date Display Format)" ( pagina 90) of "De tijdnotatie
instellen (Time Display Format)" ( pagina 91) voor meer informatie.
89
Instellingen
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
Inhoudsopgave
De huidige tijd handmatig instellen
wordt weergegeven.
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met algemene instellingsopties wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Set Date-Time" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
Het scherm waarin de datum en tijd kunnen worden ingesteld, wordt
weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Manual Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
Het scherm waarin u de handmatige instellingen kunt opgeven, wordt
weergegeven.
 Druk op de /-knop om een jaar te selecteren en druk op de /knop om de waarde te verhogen/verlagen en druk op de -knop
om te bevestigen.
 Net zoals in stap , stelt u de maand, de dag, het uur en de minuut
in.
Terugkeren naar het vorige menu
Druk op de BACK/HOME-knop.
Opmerkingen
Wanneer "Set Date-Time" is ingesteld op "Synchronizing", kan de klok niet handmatig
worden ingesteld.
U wordt aangeraden "Set Date-Time" in te stellen op "Synchronizing", omdat de klok
een afwijking kan hebben van maximaal 130 seconden per maand als "Set Date-Time" is
ingesteld op "Manual Settings".
Pas de klok handmatig aan als deze niet de juiste tijd aangeeft wanneer "Set Date-Time"
is ingesteld op "Manual Settings".
Index
 Druk op de ///-knop om "Common Settings" te selecteren en
Menu
 Druk op de ///-knop om
90
Instellingen
U kunt de datumnotatie voor de huidige tijd ( pagina 87) instellen op
"YYYY/MM/DD", "MM/DD/YYYY" en "DD/MM/YYYY".
Settings
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Common Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met algemene instellingsopties wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Date Display Format" te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
Het scherm waarin u de notatie kunt instellen, wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om de gewenste instelling te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
U kunt kiezen uit de volgende 3 notaties.
YYYY/MM/DD: de datum wordt weergegeven als "jaar/maand/dag".
MM/DD/YYYY: de datum wordt weergegeven als "maand/dag/jaar".
DD/MM/YYYY: de datum wordt weergegeven als "dag/maand/jaar".
Terugkeren naar het vorige menu
Druk op de BACK/HOME-knop.
Index
BACK/HOMEknop
Menu
Functieknop
Inhoudsopgave
De datumnotatie instellen
91
Instellingen
U kunt de tijdnotatie voor de huidige tijd ( pagina 87) instellen op "12-hour"
of "24-hour".
Settings
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Common Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met algemene instellingsopties wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Time Display Format" te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
Het scherm waarin u de notatie kunt instellen, wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om de gewenste instelling te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
12-hour: de huidige tijd wordt weergegeven in de 12-uurs notatie.
24-hour: de huidige tijd wordt weergegeven in de 24-uurs notatie.
Terugkeren naar het vorige menu
Druk op de BACK/HOME-knop.
Index
BACK/HOMEknop
Menu
Functieknop
Inhoudsopgave
De tijdnotatie instellen
92
Instellingen
Informatie, zoals serienummer, firmwareversie, enzovoort, kan worden
weergegeven.
Menu
Functieknop
Settings
Index
BACK/HOMEknop
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
Inhoudsopgave
Spelerinformatie weergeven (Unit Information)
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Common Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met algemene instellingsopties wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om "Unit Information" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor de beschikbare spelerinformatie wordt
weergegeven ( pagina 93).
Terugkeren naar het vorige menu
Druk op de BACK/HOME-knop of de -knop.
Vervolg 
93
Instellingen
Model:
Serial number:
hiermee geeft u de modelnaam van de speler weer.
hiermee geeft u het serienummer van de speler weer, dat
nodig is voor de registratie van de speler.
hiermee geeft u versie-informatie over de firmware van
de speler weer.
hiermee geeft u het totale aantal nummers weer dat is
opgeslagen in de speler.
hiermee geeft u het totale aantal video's weer dat is
opgeslagen in de speler.
hiermee geeft u het totale aantal foto's weer dat is
opgeslagen in de speler.
hiermee geeft u de huidige besturingsmodus weer:
"Simple Mode" of "Advance Mode"
hiermee geeft u de versie-informatie voor WM‑PORT
weer.
Firmware:
Total Songs:
Total videos:
Total photos:
Library:
WM‑PORT:
Index
Beschrijving
Menu
Optie
Inhoudsopgave
Beschikbare spelerinformatie
94
Instellingen
Settings)
Menu
U kunt de standaardinstellingen van de speler herstellen. Als u dit doet,
worden de gegevens die u naar de speler hebt overgedragen niet verwijderd.
Inhoudsopgave
De fabrieksinstellingen herstellen (Reset All
Functieknop
BACK/HOMEknop
Opmerking
Deze functie is alleen beschikbaar in de pauzemodus.
Houd de BACK/HOME-knop in de pauzemodus ingedrukt totdat
het Home-menu wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
(Settings) te selecteren en druk
op de -knop om te bevestigen.
 Druk op de ///-knop om "Common Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met algemene instellingsopties wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om de "Reset all Settings" te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
Het instellingenscherm wordt weergegeven.
Druk op de /-knop om "Yes" te selecteren en druk op de knop om te bevestigen.
"Restored factory settings" wordt weergegeven.
De bewerking annuleren
Selecteer "No" in stap  en druk op de -knop om te bevestigen.
De instellingsprocedure wordt geannuleerd en de lijst met algemene
instellingsopties wordt opnieuw weergegeven.
Terugkeren naar het vorige menu
Druk op de BACK/HOME-knop.
Index
Settings
95
Instellingen
Settings
Index
Functieknop
BACK/HOMEknop
Opmerking
Deze functie is alleen beschikbaar in de pauzemodus.
Houd de BACK/HOME-knop in de pauzemodus ingedrukt totdat het
Home-menu wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
Menu
U kunt het ingebouwde flashgeheugen van de speler formatteren.
Als het geheugen wordt geformatteerd, worden alle muziek-, video- en
fotogegevens, enzovoort gewist. Zorg dat u de opgeslagen gegevens controleert
voordat u het geheugen formatteert en dat u alle belangrijke gegevens exporteert
naar SonicStage of de vaste schijf van uw computer.
Inhoudsopgave
Het geheugen formatteren (Format)
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Common Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met algemene instellingsopties wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Format" te selecteren en druk op de
-knop om te bevestigen.
"All data including songs will be deleted. Proceed?" wordt weergegeven.
Druk op de /-knop om "Yes" te selecteren en druk op de knop om te bevestigen.
"All data will be deleted. Proceed?" wordt weergegeven.
Druk op de /-knop om "Yes" te selecteren en druk op de -
knop om te bevestigen.
Wanneer het geheugen wordt geformatteerd, wordt er een animatie
weergegeven.
Wanneer de initialisatie is voltooid, wordt "Memory formatted" weergegeven.
Vervolg 
96
Instellingen
Terugkeren naar het vorige menu
Druk op de BACK/HOME-knop.
Menu
Opmerking
Inhoudsopgave
De bewerking annuleren
Selecteer "No" in stap  of  en druk op de -knop om te bevestigen.
Formatteer het ingebouwde flashgeheugen niet met Windows Verkenner.
Index
97
Instellingen
U kunt kiezen uit diverse talen voor de weergave van menu's en berichten op
de speler.
Menu
Functieknop
Settings
Index
BACK/HOMEknop
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
Inhoudsopgave
De weergavetaal selecteren
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Language Settings" te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
 Druk op de ///-knop om een taal te selecteren ( pagina 98)
en druk op de -knop om te bevestigen.
Terugkeren naar het vorige menu
Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt.
Vervolg 
98
Instellingen
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Berichten en menu's worden weergegeven in het Duits.
Berichten en menu's worden weergegeven in het Engels.
Berichten en menu's worden weergegeven in het Spaans.
Berichten en menu's worden weergegeven in het Frans.
Berichten en menu's worden weergegeven in het
Italiaans.
Berichten en menu's worden weergegeven in het
Russisch.
Berichten en menu's worden weergegeven in het Japans.
Berichten en menu's worden weergegeven in het
Koreaans.
Berichten en menu's worden weergegeven in
vereenvoudigd Chinees.
Berichten en menu's worden weergegeven in traditioneel
Chinees.
Русский
Index
Beschrijving
Menu
Instelling
Inhoudsopgave
Instellingen voor de weergavetaal
99
Geavanceerde functies
De batterij raakt leeg zoals in het batterijpictogram wordt aangegeven. Als
"LOW BATTERY. Please Charge" wordt weergegeven, kunt u de speler niet
gebruiken. Laad in dit geval de batterij op door de speler op de computer aan te
sluiten.
Opmerkingen
Laad de batterij op bij een omgevingstemperatuur tussen 5ºC en 35ºC.
De batterij kan ongeveer 500 keer worden opgeladen voordat deze versleten is. Dit is
afhankelijk van de omstandigheden waaronder u de speler gebruikt.
De batterij-aanduiding in het display is slechts een schatting. Eén zwart streepje op de
aanduiding geeft bijvoorbeeld niet altijd exact aan dat de batterij 1/4 is opgeladen.
"Do not disconnect." wordt weergegeven in het display wanneer de speler verbinding
maakt met de computer. Koppel de speler niet los wanneer "Do not disconnect." wordt
weergegeven. Hierdoor kunnen de gegevens die worden overgezet, worden beschadigd.
De knoppen van de speler werken niet als het apparaat is aangesloten op een computer.
Een aantal USB-apparaten dat op de computer is aangesloten, kan de werking van de
speler verstoren.
We kunnen niet garanderen dat de batterij juist wordt opgeladen via zelf samengestelde
of aangepaste computers.
Index
Resterende batterijlading
Het batterijpictogram in het display verandert zoals hieronder wordt
weergegeven. Zie  pagina 134 voor de levensduur van de batterij.
Menu
De batterij van de speler kan worden opgeladen als de speler is aangesloten op een
ingeschakelde computer.
Gebruik de bijgeleverde USB-kabel wanneer u de speler aansluit op uw
computer.
Wanneer
wordt weergegeven voor de batterij, is de batterij opgeladen (de
oplaadtijd is ongeveer 3 uur).
Wanneer u de speler voor het eerst gebruikt of wanneer u de speler lange tijd
niet hebt gebruikt, moet u de batterij volledig opladen (totdat de batterijaanduiding
aangeeft).
Inhoudsopgave
De speler opladen
100
Geavanceerde functies
Door de instellingen aan te passen of de voedingsbron goed te beheren, kunt u
energie besparen en de speler langer gebruiken.
De helderheid van het scherm aanpassen
Wanneer u "Brightness" op de laagste waarde instelt, wordt het batterijgebruik
beperkt wanneer het display is ingeschakeld ( pagina 86).
De geluidskwaliteit uitschakelen
Wanneer de instellingen voor geluidskwaliteit en volume, zoals "Clear Stereo"
( pagina 57), "DSEE (Sound Enhance)" ( pagina 58) en "Dynamic
Normalizer" ( pagina 60) worden ingesteld op "Off " en "Equalizer" (
pagina 52) en "VPT (Surround)" ( pagina 55) worden ingesteld op "None",
gaat de batterij langer mee.
Het scherm uitschakelen wanneer het afspelen van video's wordt onderbroken
Als u "On-Hold Display" instelt op "No" ( pagina 70), gaat de batterij langer
mee.
Wanneer er verbinding is gemaakt met de computer
Als op de computer de energiebesparende modus, zoals de slaapstand, wordt
geactiveerd wanneer de speler is aangesloten via de USB-kabel, wordt de
batterij van de speler niet opgeladen. De speler blijft echter stroom gebruiken,
waardoor de batterij leegloopt.
Vervolg 
Index
Het scherm instellen
Wanneer u "Display Time" instelt op "15 sec" ( pagina 84), "New Song Pop
Up" instelt op "Off " ( pagina 33) en "Screensaver" instelt op "None"
( pagina 85), beschikt u over een optimale levensduur van de batterij.
Menu
De speler handmatig uitschakelen
Als u de OPTION/PWR OFF-knop ingedrukt houdt, schakelt de speler over
naar de stand-bymodus en wordt het scherm uitgeschakeld om energie te
besparen. Daarnaast wordt de speler automatisch volledig uitgeschakeld als
deze zich langer dan één dag in de stand-bymodus bevindt.
Inhoudsopgave
De levensduur van de batterij verlengen
101
Geavanceerde functies
Index
Laat de speler niet gedurende lange tijd aangesloten op een laptopcomputer die niet is
aangesloten op wisselstroom, omdat de batterij van de computer hierdoor kan leeglopen.
Menu
Opmerking
Inhoudsopgave
De indeling en bitsnelheid van gegevens aanpassen
De speeltijd van een batterij kan worden beïnvloed door de indeling en de
bitsnelheid van nummers, video's of foto's die worden afgespeeld.
Voor muziekgegevens biedt een volledig opgeladen batterij bijvoorbeeld
ongeveer 30 uur aan speeltijd voor nummers in de ATRAC-indeling met 132
kbps, maar slechts 33 uur voor nummers in de MP3-indeling met 128 kbps. De
exacte speeltijd bij een volle batterij hangt af van de omstandigheden en de
omgeving waarin de speler wordt gebruikt.
102
Geavanceerde functies
Inhoudsopgave
Wat zijn indeling en bitsnelheid?
Wat is audio-indeling?
WMA: WMA (Windows Media Audio) is een gangbare
audiocompressietechnologie ontwikkeld door Microsoft Corporation. De
WMA-indeling heeft dezelfde geluidskwaliteit als de MP3-indeling, met een
kleinere bestandsgrootte.
ATRAC: ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding) is een algemene term
die wordt gebruikt voor ATRAC3-, ATRAC3plus en ATRAC Advanced
Lossless-indelingen. ATRAC3 is een audiocompressietechnologie die voldoet
aan de vraag naar zowel een hoge geluidskwaliteit als hoge
compressiesnelheden. ATRAC3 kan audiobestanden comprimeren tot 1/10 van
het formaat van audiobestanden op cd. ATRAC3plus is een geavanceerdere
versie van ATRAC3 en kan audiobestanden comprimeren tot 1/20 van het
formaat van audiobestanden op cd. "ATRAC Advanced Lossless" is een
audiocompressietechnologie voor opnemen zonder kwaliteitsverlies. Om
ervoor te zorgen dat de bestanden kunnen worden afgespeeld met
conventionele apparaten, worden met deze technologie gegevens opgenomen
door de muziekgegevens op een cd te comprimeren tot ongeveer 30-80%* van
de oorspronkelijke grootte in combinatie met de audiocompressietechnologie
"ATRAC3" of "ATRAC3plus".
* De compressieverhouding is afhankelijk van het nummer.
AAC: AAC (Advanced Audio Coding) is een gangbare
audiocompressietechnologie ontwikkeld door de MPEG-werkgroep van de ISO
(International Organization for Standardization). De AAC-indeling heeft
dezelfde geluidskwaliteit als de MP3-indeling, met een kleinere
bestandsgrootte.
Vervolg 
Index
MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) is een gangbare
audiocompressietechnologie die is ontwikkeld door de MPEG-werkgroep van
de ISO (International Organization for Standardization).
Met MP3 kunnen audiobestanden worden gecomprimeerd tot 1/10 van het
formaat van standaardaudiobestanden op cd.
Menu
De indeling van een nummer heeft te maken met de manier waarop SonicStage
de audiogegevens opslaat van nummers die in SonicStage worden geïmporteerd
vanaf internet of vanaf audio-cd's.
Gangbare indelingen zijn MP3, WMA en ATRAC, enzovoort.
103
Geavanceerde functies
Als u een nummer van een cd in SonicStage importeert met een lage bitsnelheid, kunt
u de geluidskwaliteit van het nummer niet verbeteren door een hoge bitsnelheid te
selecteren als u het nummer van SonicStage naar de speler verplaatst.
Wat is video-indeling?
Dit is de bestandsindeling waarmee u video- en audiogegevens kunt
comprimeren en deze samen kunt opslaan. Gangbare indelingen zijn MPEG-4
en AVC, enzovoort.
MPEG-4: MPEG-4 verwijst naar Moving Picture Experts Group fase 4 die is
ontwikkeld door de MPEG-werkgroep van de ISO. De compressie-indeling is
bedoeld voor video- en audiogegevens.
AVC: AVC verwijst naar Advanced Video Coding die is ontwikkeld door de
MPEG-werkgroep van de ISO. Hiermee kunnen levendige beelden worden
gemaakt met een lagere bitsnelheid. AVC-bestanden bevatten vier profielen,
waaronder "AVC Baseline Profile". De AVC-indeling is gebaseerd op de
MPEG-4 AVC-standaard van ISO. Aangezien AVC is gestandaardiseerd als
MPEG-4 Part 10 Advanced Video Coding, wordt hiernaar meestal verwezen
als H.264/MPEG-4 AVC of H.264/AVC.
Wat is foto-indeling?
De indeling van een foto verwijst naar de methode die wordt gebruikt wanneer
beelden worden geïmporteerd op een computer en worden opgeslagen als
beeldbestand. Gangbare indelingen zijn JPEG, enzovoort.
JPEG: JPEG is een gangbare compressie-indeling voor beelden die is
ontwikkeld door de JPEG (Joint Photographic Experts Group). Met JPEG kan
een beeldbestand worden gecomprimeerd van ongeveer 1/10 tot 1/100 van het
formaat van standaardbeeldbestanden.
 Informatie over acceptabele indelingen en bitsnelheden voor deze speler
Zie  pagina 131 voor meer informatie over ondersteunde bestandsindelingen en
bitsnelheden.
Index
Opmerking
Menu
Wat is het verband tussen bitsnelheid, geluidskwaliteit en opslagformaat?
In het algemeen bieden hogere bitsnelheden een betere geluidskwaliteit, maar
hebben meer opslagruimte nodig voor dezelfde audiolengte, waardoor u
minder nummers op de speler kunt opslaan.
Met lagere bitsnelheden kunt u meer nummers opslaan, maar van een mindere
geluidskwaliteit.
Inhoudsopgave
Wat is bitsnelheid?
Bitsnelheid heeft te maken met de hoeveelheid gegevens die wordt gebruikt om
elke seconde audio op te slaan. In het algemeen bieden hogere bitsnelheden een
betere geluidskwaliteit, maar hebben wel meer opslagruimte nodig voor
dezelfde audiolengte.
104
Geavanceerde functies
Als u nummers zonder pauzes wilt afspelen, moet u alle nummers van één album zonder
pauzes in een keer en in dezelfde ATRAC*-indeling importeren in de SonicStagesoftware.
* Met uitzondering van ATRAC Advanced Lossless.
Index
Opmerking
Menu
Als u nummers in de ATRAC*-indeling importeert in SonicStage en deze
overdraagt naar de speler, kunt u deze continu, zonder pauzes tussen de
nummers, op de speler afspelen.
Een album dat bijvoorbeeld een lange opname van een live optreden zonder
pauzes tussen de nummers bevat, kan continu, zonder pauzes worden
afgespeeld wanneer de nummers in de ATRAC*-indeling worden geïmporteerd
in SonicStage en vervolgens naar de speler worden overgedragen.
Inhoudsopgave
Nummers afspelen zonder pauzes
105
Geavanceerde functies
Voor sommige cd's kunnen mogelijk geen gegevens van internet worden verkregen.
Voor nummers die niet in de internetdatabase staan, kunt u de gegevens handmatig
invoeren en bewerken in SonicStage. Zie het Help-bestand van SonicStage voor meer
informatie over het bewerken van nummerinformatie.
Index
Opmerking
Menu
Als u nummers van cd naar SonicStage importeert, ontvangt SonicStage
automatisch en gratis informatie over die nummers (zoals de albumtitel, de
naam van de artiest en de naam van het nummer) vanaf een cd-databaseservice
(CDDB, de Gracenote CD DataBase) op internet. Als nummers naar de speler
worden overgezet, worden de gekoppelde gegevens samen met de nummers
overgezet.
Als u deze gegevens aan uw nummers koppelt, kunt u verschillende
geavanceerde zoekfuncties van de speler gebruiken.
Inhoudsopgave
Hoe worden de aan de nummers gekoppelde
gegevens overgezet naar de speler?
106
Geavanceerde functies
Menu
U kunt met Windows Verkenner computergegevens van uw computer
overzetten naar het ingebouwde flashgeheugen van de speler en hierin opslaan.
Als de speler is aangesloten op de computer, wordt het ingebouwde
flashgeheugen in Windows Verkenner weergegeven als "WALKMAN" of
"Verwisselbare schijf ".
Inhoudsopgave
Gegevensbestanden opslaan
Opmerkingen
Index
Wanneer u Windows Verkenner gebruikt om met het ingebouwde flashgeheugen van de
speler te communiceren, moet u SonicStage of Image Converter niet gebruiken.
Gebruik altijd SonicStage om audiobestanden die u wilt afspelen, over te zetten naar
de speler. Nummers die met Windows Verkenner zijn overgezet, kunnen niet door de
speler worden afgespeeld.
Tijdens het overzetten van gegevens van een computer naar de speler mag de
bijgeleverde USB-kabel niet worden losgekoppeld. Hierdoor kunnen de gegevens die
worden overgezet, worden beschadigd.
Formatteer het ingebouwde flashgeheugen niet met Windows Verkenner. Als u het
ingebouwde flashgeheugen wilt formatteren, moet u dit op de speler doen
( pagina 95).
107
Geavanceerde functies
Download het updateprogramma vanaf de website op uw
computer.
Sluit de speler aan op de computer en start het updateprogramma.
Volg de instructies op het scherm om de firmware van de speler bij
te werken.
Het bijwerken van de firmware is voltooid.
Index
Voor klanten in de VS: http://www.sony.com/walkmansupport
Voor klanten in Canada: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Voor klanten in Europa: http://support.sony-europe.com/DNA
Voor klanten in Zuid-Amerika: http://www.sony-latin.com/pa/info/
Voor klanten in andere landen/regio's: http://www.css.ap.sony.com
Voor klanten met het overzeese model: http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Menu
U kunt de firmware van de speler bijwerken, zodat u over de nieuwste functies
van de speler kunt beschikken. Bezoek de volgende website voor meer
informatie over de nieuwste firmware-informatie en het installeren hiervan:
Inhoudsopgave
De firmware van de speler bijwerken
108
Problemen oplossen
Als de speler niet normaal functioneert, kunt u met de volgende stappen het
probleem proberen op te lossen.
Menu
1 Zoek het probleem op in de volgende
Inhoudsopgave
Problemen oplossen
probleemoplossingstabellen en voer de
bijbehorende acties uit.
Index
2 Druk op de RESET-knop met een puntig
voorwerp.
Als u op de RESET-knop drukt wanneer u de
speler gebruikt, worden de opgeslagen gegevens
en instellingen op de speler mogelijk verwijderd.
3 Raadpleeg het Help-bestand van SonicStage of Image Converter voor
meer informatie over het probleem.
4 Zoek informatie over het probleem op een van de websites voor
ondersteuning.
Voor klanten in de VS: http://www.sony.com/walkmansupport
Voor klanten in Canada: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Voor klanten in Europa: http://support.sony-europe.com/DNA
Voor klanten in Zuid-Amerika: http://www.sony-latin.com/pa/info/
Voor klanten in andere landen/regio's: http://www.css.ap.sony.com
Voor klanten met het overzeese model:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
5 Als de bovenstaande stappen het probleem niet oplossen, neemt u
contact op met de dichtstbijzijnde Sony-verkoper.
Vervolg 
109
Problemen oplossen
Geen geluid.
Het volume is ingesteld op nul.
Zet het volume hoger ( pagina 11).
De hoofdtelefoon is niet goed aangesloten.
Sluit de hoofdtelefoon goed aan ( pagina 10).
De
stekker van de hoofdtelefoon is vuil.

Maak de stekker van de hoofdtelefoon schoon
met een zachte, droge doek.
Er
 zijn geen nummers of videobestanden opgeslagen
op de speler.
Volg de instructies in het bericht dat wordt weergegeven
en zet de nummers of video's over vanaf de computer.
Er worden geen nummers Er zijn geen nummers, video's of foto's opgeslagen
en video's afgespeeld. Er
op de speler.
worden geen foto's
Volg de instructies in het bericht dat wordt
weergegeven.
weergegeven en zet de nummers, video's of foto's
over vanaf de computer.
U probeert een video af te spelen die is
geconverteerd naar een niet-ondersteunde indeling.
Video's kunnen mogelijk niet worden afgespeeld,
afhankelijk van de bestandsindeling ( pagina
131).
U probeert een foto weer te geven die niet wordt
ondersteund door de speler.
Foto's worden mogelijk niet weergegeven, afhankelijk
van de bestandsgrootte of -indeling ( pagina 131).
De overgebrachte video's Video's die zijn opgenomen in een niet-ondersteunde
worden niet weergegeven indeling worden niet herkend door de speler en worden
in de videolijst.
niet weergegeven in de videolijst ( pagina 131).
Als u de titel wijzigt van een video die wordt
overgezet naar de speler of de opslaglocatie van de
video verplaatst naar een ander doel, kunnen deze
video's niet worden weergegeven op de speler en
worden deze niet weergegeven in de videolijst.
De overgebrachte foto's
Foto's die zijn gemaakt in een niet-ondersteunde
worden niet weergegeven indeling, worden niet herkend door de speler en worden
in de fotolijst.
niet weergegeven in de fotolijst ( pagina 131).
Zorg ervoor dat u de foto's hebt opgeslagen op de
juiste locatie wanneer u foto's hebt verplaatst en
deze hebt ingedeeld in mappen ( pagina 72).
Nummers worden slechts
"Playback Range" ( pagina 49) is ingesteld op
binnen een beperkt
"Selected Range".
afspeelbereik afgespeeld,
Wijzig de instelling voor het afspeelbereik.
bijvoorbeeld binnen één album.
Vervolg 
Index
Oorzaak/Oplossing
Menu
Probleem
Inhoudsopgave
Werking
110
Problemen oplossen
Video's en foto's kunnen
niet worden verwijderd
op de speler.
U kunt geen video's en foto's op de speler
verwijderen.
Verwijder video's en foto's met Image Converter
( zie het Help-bestand van Image Converter) of
Windows Verkenner.
Ruis is hoorbaar.
Een apparaat dat in de buurt van de speler wordt
gebruikt, zoals een mobiele telefoon, zendt
radiosignalen uit.
Houd dit soort apparaten uit de buurt van de
speler.
Muziekgegevens die zijn geïmporteerd vanaf cd's,
enzovoort, zijn beschadigd.
Verwijder de gegevens, importeer de gegevens
opnieuw en breng deze over. Wanneer u gegevens
importeert op uw computer, moet u alle andere
toepassingen afsluiten om gegevensschade te
voorkomen.
De VPT-instelling of de Wanneer het geluid via de optionele houder wordt
Clear Stereo-functie heeft uitgevoerd naar externe luidsprekers, zijn de VPTgeen effect.
instellingen en de Clear Stereo-functie mogelijk niet
effectief, omdat de spelers alleen is ontworpen voor
compatibele hoofdtelefoons. Dit duidt niet op een defect.
De knoppen werken niet. De HOLD-schakelaar is ingesteld op de HOLDpositie.
Schuif de HOLD-schakelaar in tegenovergestelde
richting ( pagina 11).
Er is vocht in de speler gecondenseerd.
Laat de speler enkele uren drogen.
De batterij is bijna leeg.
Laad de batterij op door de speler aan te sluiten
op de computer ( pagina 99).
Als u de batterij oplaadt en er niets is gewijzigd,
kunt u op de RESET-knop drukken om de speler
opnieuw in te stellen ( pagina 108).
Het afspelen kan niet
Op deze speler is er geen verschil tussen stoppen en
worden gestopt.
onderbreken. Waneer u op de -knop drukt,
wordt  weergegeven en wordt het afspelen
onderbroken/gestopt.
De speler doet het niet.
De batterij is bijna leeg.
Laad de batterij op door de speler aan te sluiten
op de computer ( pagina 99).
Als u de batterij oplaadt en er niets is gewijzigd,
kunt u op de RESET-knop drukken om de speler
opnieuw in te stellen ( pagina 108).
Vervolg 
Index
Oorzaak/Oplossing
Menu
Probleem
Inhoudsopgave
Werking (vervolg)
111
Problemen oplossen
Probleem
Oorzaak/Oplossing
Probleem
Oorzaak/Oplossing
"" wordt weergegeven
voor een titel.
Bepaalde tekens kunnen niet worden weergegeven
op de speler.
Gebruik de bijgeleverde SonicStage of Image
Converter om een titel met de juiste tekens op te
geven.
Het scherm wordt
Er is geen bewerking uitgevoerd voor de
donker wanneer een foto
geselecteerde tijd in "Display Time" ( pagina 84).
wordt weergegeven.
Druk op een knop.
Vervolg 
Index
Display
Menu
De overgedragen
Het ingebouwde flashgeheugen van de speler is
nummers, video's of
geformatteerd met Windows Verkenner.
foto's zijn niet gevonden.
Formatteer het ingebouwde flashgeheugen op de
speler ( pagina 95).
De bijgeleverde USB-kabel is losgekoppeld van de
speler, terwijl de gegevens zijn overgebracht.
Zet bruikbare bestanden terug naar de computer
en formatteer het ingebouwde flashgeheugen op
de speler ( pagina 95).
Het volume is niet hoog AVLS is ingeschakeld.
genoeg.
Schakel AVLS uit ( pagina 82).
Er wordt geen geluid
De hoofdtelefoon is niet goed aangesloten.
weergegeven via het
Als de hoofdtelefoon niet goed is aangesloten,
rechterkanaal van de
wordt het geluid niet goed weergegeven. Steek de
hoofdtelefoon.
stekker in de aansluiting tot deze vastklikt
Of het signaal van het
( pagina 10).
rechterkanaal wordt aan
beide kanten van de
hoofdtelefoon
weergegeven.
Het afspelen is plotseling De batterij is bijna leeg.
gestopt.
Laad de batterij op door de speler aan te sluiten
op de computer ( pagina 99).
De nummers of videobestanden die niet kunnen
worden afgespeeld, worden afgespeeld.
Speel een ander nummer of een andere video af.
Inhoudsopgave
Werking (vervolg)
112
Problemen oplossen
Het scherm wordt
uitgeschakeld.
Er is langer dan 30 seconden geen bewerking uitgevoerd
terwijl de speler zich in de pauzemodus bevindt.
Druk op een knop.
Er is geen bewerking uitgevoerd voor de ingestelde
periode in "Display Time", terwijl "Screensaver" is
ingesteld op "None" ( pagina 85).
Druk op een knop.
Stel "Screensaver" in op "Available" ( pagina 85) of
stel "Display Time" in op "Always On" ( pagina 84).
"On-Hold
Display" is ingesteld op "No".

Schuif de HOLD-schakelaar in tegenovergestelde
richting ( pagina 11).
Stel "On-Hold Display" in op "Yes" ( pagina 70). U kunt een
video ook afspelen wanneer de HOLD-functie is geactiveerd.
Er wordt een bericht
weergegeven.
Zie "Berichten" ( pagina 117).
Stroomvoorziening
Probleem
Oorzaak/Oplossing
De levensduur van de
batterij is kort.
De werkingstemperatuur is lager dan 5°C.
De levenduur van de batterij wordt korter vanwege
de batterijkenmerken. Dit duidt niet op een defect.
De batterij is niet voldoende opgeladen.
wordt weergegeven.
Laad de batterij op totdat
Door
de
instellingen
aan
te
passen
of de voedingsbron

goed te beheren, kunt u energie besparen en de speler
langer gebruiken ( pagina 100).
U
 hebt de speler gedurende een lange periode niet gebruikt.
De efficiëntie van de batterij wordt verbeterd als
u de batterij regelmatig oplaadt en ontlaadt.
De batterij moet worden vervangen.
Neem contact op met de dichtstbijzijnde Sony-verkoper.
De speler kan de batterij
niet opladen.
De USB-kabel is niet juist aangesloten op een USBpoort van uw computer.
Koppel de USB-kabel los en sluit deze opnieuw aan.
Gebruik de bijgeleverde USB-kabel.
De batterij wordt opgeladen bij een omgevingstemperatuur
lager dan 5°C of hoger dan 35°C.
Laad de batterij op bij een omgevingstemperatuur
tussen 5°C en 35°C.
De
computer is niet ingeschakeld.

Zet
de computer aan.

De
slaapstand
wordt geactiveerd op de computer.

Hef de slaapstand van de computer op.
Vervolg 
Index
Oorzaak/Oplossing
Menu
Probleem
Inhoudsopgave
Display (vervolg)
113
Problemen oplossen
Oorzaak/Oplossing
De speler wordt
automatisch
uitgeschakeld.
De speler wordt uitgeschakeld als deze zich langer
dan één dag in de stand-bymodus bevindt.
Druk op een knop om de speler in te schakelen.
De batterij wordt zeer
snel opgeladen.
Als de batterij al bijna volledig is opgeladen, duurt
het niet lang voordat deze volledig is opgeladen.
Menu
Probleem
Inhoudsopgave
Stroomvoorziening (vervolg)
Aansluiting op een computer/SonicStage/Image Converter
Index
Probleem
Oorzaak/Oplossing
De software kan niet
worden geïnstalleerd.
De software van het besturingssysteem van de
computer is niet compatibel met SonicStage.
Zie de systeemvereisten ( pagina 135).
Niet alle Windows-toepassingen zijn afgesloten.
Als u met installeren begint terwijl andere
toepassingen nog worden uitgevoerd, kan er een
fout optreden. Dit geldt vooral voor programma's
die veel systeembronnen in gebruik hebben, zoals
antivirussoftware.
Er
 is niet genoeg vrije ruimte op de vaste schijf van
uw computer.
Er is minimaal 240 MB aan vrije ruimte nodig.
Verwijder overbodige bestanden van uw
computer.
U bent niet aangemeld als "Beheerder".
Als u niet bent aangemeld als "Beheerder", is het
mogelijk dat de installatie van SonicStage mislukt.
Zorg dat u bent aangemeld met een account met
de rechten van "Beheerder".
De installatie is onderbroken en een berichtvenster
is verborgen achter het installatiescherm.
Druk op de Tab-toets terwijl u Alt-toets ingedrukt
houdt. Volg de instructies op het scherm wanneer
het dialoogvenster wordt weergegeven.
De voortgangsbalk op het De installatie verloopt normaal. Even geduld
computerscherm beweegt alstublieft. De installatie kan 30 minuten of langer
niet tijdens de installatie.
duren, afhankelijk van uw systeemomgeving.
Het toegangslampje van
de computer is al een
paar minuten niet gaan
branden.
De software wordt niet
De systeemomgeving van uw computer is gewijzigd,
gestart.
mogelijk als gevolg van een update van het
Windows-besturingssysteem.
Vervolg 
114
Problemen oplossen
"Connecting" wordt niet
weergegeven als het
apparaat met de
bijgeleverde USB-kabel
wordt aangesloten op de
computer.
De USB-kabel is niet juist aangesloten op een USBpoort van uw computer.
Koppel de USB-kabel los en sluit deze opnieuw
aan.
Gebruik de bijgeleverde USB-kabel.
Er wordt een USB-hub gebruikt.
Het aansluiten van de speler met een USB-hub
werkt mogelijk niet. Sluit de speler rechtstreeks
aan op de computer.
Wacht
totdat de software is geverifieerd.

Er
wordt
een andere toepassing uitgevoerd op de

computer.
Koppel de USB-kabel los, wacht een paar minuten
en sluit de speler opnieuw aan. Als het probleem
blijft optreden, koppelt u de USB-kabel los, start u
de computer opnieuw op en sluit u de USB-kabel
opnieuw aan.
De installatie van de software is mislukt.
Koppel de speler los van uw computer en
installeer de software opnieuw via de bijgeleverde
cd-rom. Audiobestanden die zijn geregistreerd bij
de vorige installatie zijn nog steeds beschikbaar
met de nieuwe SonicStage-installatie.
De speler wordt niet
herkend door de
computer nadat het
apparaat is aangesloten
op de computer.
De USB-kabel is niet juist aangesloten op een USBpoort van uw computer.
Koppel de USB-kabel los en sluit deze opnieuw
aan.
Er wordt een USB-hub gebruikt.
Het aansluiten van de speler met een USB-hub
werkt mogelijk niet. Sluit de speler rechtstreeks
aan op de computer.
Er
 is mogelijk een probleem met de USB-poort op
de computer. Sluit de speler aan op een andere USBpoort op de computer.
Vervolg 
Index
Oorzaak/Oplossing
Menu
Probleem
Inhoudsopgave
Aansluiting op een computer/SonicStage/Image Converter (vervolg)
115
Problemen oplossen
Gegevens kunnen niet
naar de speler worden
overgezet vanaf uw
computer.
De USB-kabel is niet juist aangesloten op een USBpoort van uw computer.
Koppel de USB-kabel los en sluit deze opnieuw aan.
Er is onvoldoende vrije ruimte beschikbaar in het
ingebouwde vaste-schijfgeheugen.
U kunt ruimte vrijmaken door overbodige
gegevens terug te zetten naar de computer.
U
hebt
al meer dan 65.535 nummers of meer dan

8.192 afspeellijsten overgezet naar het ingebouwde
vaste-schijfgeheugen schijf of u probeert een
afspeellijst over te dragen met meer dan 999 nummers.
Mogelijk
kunt u nummers met een beperkte afspeelduur

of -frequentie niet overdragen vanwege beperkingen die
zijn ingesteld door de houders van het copyright. Neem
contact op met de distributeur voor meer informatie
over de instellingen van de afzonderlijke audiobestanden.
U kunt geen WMA-bestanden die met copyright
beschermd zijn, overdragen naar de speler als deze
bestanden vanaf cd's, enzovoort zijn geïmporteerd naar de
computer met andere software dan SonicStage, aangezien
dergelijke bestanden niet kunnen worden geconverteerd
in een afspeelbare indeling voor SonicStage.
De speler bevat onjuiste gegevens.
Zet bruikbare bestanden terug naar de computer
en formatteer het ingebouwde flashgeheugen op
de speler ( pagina 95).
U
maakt
geen gebruik van de bijgeleverde software.

Installeer
de bijgeleverde software en draag de

gegevens opnieuw over.
De gegevens zijn mogelijk beschadigd.
Verwijder de gegevens die niet kunnen worden
overgedragen van de computer en importeer deze
opnieuw naar de computer. Wanneer u gegevens
importeert op uw computer, moet u alle andere
toepassingen afsluiten om gegevensschade te voorkomen.
Er kan slechts een kleine
hoeveelheid gegevens
naar de speler worden
overgedragen.
Er is onvoldoende vrije ruimte beschikbaar in het
ingebouwde vaste-schijfgeheugen.
U kunt ruimte vrijmaken door overbodige
gegevens terug te zetten naar de computer.
Gegevens die niet op de speler kunnen worden
afgespeeld, worden opgeslagen in de speler.
Als er andere gegevens dan nummer-, video- of
fotogegevens op de speler worden opgeslagen, kunnen er
minder gegevens worden overgedragen. Zet de gegevens
die niet op de speler kunnen worden afgespeeld terug
naar de computer om meer ruimte vrij te maken.
Vervolg 
Index
Oorzaak/Oplossing
Menu
Probleem
Inhoudsopgave
Aansluiting op een computer/SonicStage/Image Converter (vervolg)
116
Problemen oplossen
Audiogegevens kunnen
niet naar uw computer
worden teruggezet vanaf
de speler.
De computer waarnaar u nummers probeert over te
zetten is niet de computer waarmee u nummers naar
de speler hebt overgezet.
Nummers kunnen alleen worden overgezet naar
de computer waarvan ze oorspronkelijk afkomstig
zijn. Als nummers niet kunnen worden
teruggezet naar de computer en u nummers van
de speler wilt verwijderen, kunt u nummers
selecteren in de SonicStage-software en op
klikken om deze te verwijderen.
De audiogegevens zijn verwijderd van de computer
waarmee u de nummers oorspronkelijk hebt
overgezet naar de speler.
De audiogegevens kunnen niet worden teruggezet
naar de computer als het nummer is verwijderd
van die computer.
De speler wordt onstabiel Er wordt een USB-hub of USB-verlengsnoer
als deze op de computer
gebruikt.
is aangesloten.
Het aansluiten van de speler met een USB-hub of verlengsnoer werkt mogelijk niet. Sluit de bijgeleverde
USB-kabel rechtstreeks aan op de computer.
Overig
Probleem
Oorzaak/Oplossing
Geen pieptoon wanneer
de speler wordt bediend.
"Beep Settings" is ingesteld op "Off ".
Stel "Beep Settings" in op "On" ( pagina 83).
Er wordt geen pieptoon afgespeeld wanneer de
speler wordt aangesloten op de optionele houder of
een ander apparaat.
De speler wordt warm.
De speler wordt mogelijk warm wanneer de batterij
wordt opgeladen of net is opgeladen. De speler
wordt mogelijk ook warm wanneer een groot aantal
gegevens wordt overgedragen. Dit is normaal. U
hoeft zich dus geen zorgen te maken. Laat de speler
enige tijd afkoelen.
Het scherm wordt
ingeschakeld wanneer
nummers worden
gewijzigd.
De datum en tijd zijn
opnieuw ingesteld.
"New Song Pop Up" is ingesteld op "On".
Stel "New Song Pop Up" in op "Off "
( pagina 33).
Als de batterij leeg is en u de speler een bepaalde tijd
niet hebt gebruikt, worden de datum en tijd
mogelijk opnieuw ingesteld. Dit duidt niet op een
defect. Laad de batterij op totdat
wordt
weergegeven op het scherm en stel de datum en tijd
opnieuw in ( pagina 87).
Index
Oorzaak/Oplossing
Menu
Probleem
Inhoudsopgave
Aansluiting op een computer/SonicStage/Image Converter (vervolg)
117
Problemen oplossen
Volg de onderstaande instructies wanneer een bericht wordt weergegeven in het display.
Oplossing
All Bookmark Lists are full.
Cannot add any more songs.
U probeert een nummer
toe te voegen aan de
bladwijzerlijst, terwijl er al
100 nummers zijn
toegevoegd aan elke
bladwijzerlijst.
Het totale aantal lijstitems
(met uitzondering van de
nummerlijsten)
overschrijdt de limiet
(8.192 items) als u de
speler gebruikt in "Simple
Mode" ( pagina 93).
Verwijder overbodige
nummers uit de
bladwijzerlijst
( pagina 36).
Nummers die de limiet
overschrijden, worden
opgeslagen in "Others".
Als u een nummer niet
kunt vinden, moet u
eerst hiernaar zoeken in
de lijst "Others".
 Verwijder overbodige
nummers uit de speler als
u nummers die de limiet
overschrijden niet wilt
opslaan in de lijst "Others".
Cannot add more than 100 songs Het totale aantal lijstitems Verwijder ongewenste
voor een bladwijzerlijst of nummers uit de
per list.
de prullenbak overschrijdt bladwijzerlijst of de
de limiet.
prullenbak ( pagina 36,
43) en voeg nummers toe
binnen de limiet.
U probeert een item te
Onderbreek het afspelen
Cannot complete during
en voer de bewerking
playback. Please pause playback selecteren dat niet kan
worden geselecteerd
opnieuw uit.
and then try again.
tijdens het afspelen.
U probeert een bestand af U kunt geen nummers
Cannot play; file format is not
te spelen dat niet kan
afspelen in een nietsupported.
worden afgespeeld op de ondersteunde
speler.
bestandsindeling
( pagina 131).
Draag het bestand
Cannot play; file is damaged. Please Het bestand dat u wilt
opnieuw over naar de
connect to compliant software or afspelen, is beschadigd.
speler.
device and transfer again.
De speler is aangesloten
Dit is geen foutbericht.
Do not disconnect.
op een computer of
Koppel de USB-kabel niet
andere externe apparaten los voordat de overdracht
waarmee gegevens
is voltooid.
worden overgedragen.
All group numbers have been
used.
Vervolg 
Index
Betekenis
Menu
Berichten
Inhoudsopgave
Berichten
118
Problemen oplossen
Betekenis
Oplossing
Firmware update failed.
Het bijwerken van de
firmware is niet voltooid.
Volg de instructies op de
computer als u de
firmware opnieuw wilt
bijwerken.
No Favorite 100 songs. Please
connect to compliant software or
device after playing songs.
No items found starting with this
letter.
No Library exists. Please connect
to compliant software or device
and transfer again.
No photos are available for
display.
No photos are available for
display. Please connect to
compliant software or device and
transfer photos.
Vervolg 
Index
LOW BATTERY. Please Charge.
Draag de nummers,
video's of foto's opnieuw
over.
V
 erwijder overbodige
gegevens om meer
ruimte vrij te maken.
 Als het probleem hiermee
niet is opgelost, moet u het
ingebouwde flashgeheugen
formatteren ( pagina 95)
en de gegevens opnieuw
overdragen.
De batterij van de speler is Laad de batterij op
bijna leeg.
( pagina 99).
U probeert af te spelen uit Speel nummers langer dan
"Favorite 100" hoewel de 15 seconden af en verbind
speler nog niet is
de speler met SonicStage
verbonden met SonicStage om de afspeelinformatie
voor het bijwerken van
bij te werken.
afspeelinformatie.
Er zijn geen nummers
Druk op de ///beschikbaar die beginnen knop om andere eerste
met de geselecteerde
letters te selecteren.
eerste letter. Daarom
wordt dit resultaat
geretourneerd via de
Initial Search-functie.
Zelfs als de speler is
Draag nummers, video's
verbonden met SonicStage of foto's over naar de
of Image Converter, is er
speler.
geen informatie beschikbaar
over nummers, video's of
foto's die zijn overgedragen
naar de speler.
Er zijn geen foto's die
Draag foto's over in een
kunnen worden
ondersteunde indeling.
weergegeven op de speler.
U probeert een foto weer Draag foto's over naar de
te geven terwijl er geen
speler.
foto's zijn opgeslagen op
de speler.
Menu
Library error encountered. Please De database voor
connect to compliant software or nummers, video's of
device and transfer again.
foto's is beschadigd.
Er
 is slechts een kleine
hoeveelheid ruimte
beschikbaar voor het
ingebouwde
flashgeheugen.
Inhoudsopgave
Berichten
119
Problemen oplossen
No playable songs are available.
Betekenis
Draag nummers over in
de ondersteunde
indeling en start het
afspelen.
Z
 et nummers uit de
prullenbak terug.
Draag nummers over naar
de speler.
Selecteer "Clear
Bookmark List" nadat u
een bladwijzerlijst hebt
geselecteerd waaraan
nummers zijn toegevoegd.
Classificeer een nummer
( pagina 40) en verbind
de speler met SonicStage
om de classificatieinformatie bij te werken.
U kunt geen nummers uit
de prullenbak afspelen als
deze geen nummers bevat.
Draag video's over naar de
speler.
Als u de speler wilt
bedienen, schuift u de
HOLD-schakelaar in
tegenovergestelde richting
( pagina 11).
Vervolg 
Index
Speel nummers langer dan
15 seconden af en verbind
de speler met SonicStage
om de informatie over de
afspeelgeschiedenis bij te
werken.
Menu
U probeert een nummer af
te spelen door "Play" te
selecteren in het
optiemenu, maar er zijn
geen nummers beschikbaar
in de geselecteerde map.
Alle
nummers in de

geselecteerde mappen
zijn toegevoegd aan de
prullenbak.
No playback history exists. Please U probeert een nummer
connect to compliant software or af te spelen uit "Playback
History" hoewel de speler
device after playing songs.
nog niet is verbonden met
SonicStage voor het
bijwerken van de
informatie over de
afspeelgeschiedenis.
No songs available for playback. U probeert een nummer
af te spelen terwijl er geen
Please connect to compliant
software or device and transfer nummers zijn opgeslagen
op de speler.
songs.
No songs exist in Bookmark List U wilt "Clear Bookmark
List" selecteren in het
[XXX].
optiemenu terwijl u een
bladwijzerlijst hebt
geselecteerd waaraan geen
nummers zijn toegevoegd.
No songs have been rated.
U wilt een " rating"
Please connect to compliant
selecteren zonder
software or device after rating nummerclassificatie.
songs from Options menu on Now
Playing screen.
U wilt een nummer uit de
No songs in Trash Bin.
prullenbak afspelen
terwijl de prullenbak geen
nummers bevat.
U wilt een video afspelen
No videos available for playback.
Please connect to compliant software terwijl er geen video's zijn
opgeslagen op de speler.
or device and transfer videos.
U kunt de speler niet
On hold...
Cancel HOLD function to activate bedienen, omdat de
HOLD-schakelaar staat
controls.
ingesteld op HOLD.
Oplossing
Inhoudsopgave
Berichten
120
Problemen oplossen
Oplossing
Simple Mode
U hebt de speler
aangesloten op een
ander apparaat dan een
computer, waarnaar
nummers kunnen
worden overgedragen en
koppelt de speler
vervolgens los van het
apparaat.
De
Intelligent-functie in

SonicStage is
uitgeschakeld en u hebt
de speler verbonden met
SonicStage en
vervolgens de
verbinding verbroken.
U wilt een nummer
afspelen dat is toegevoegd
aan de prullenbak.
Dit is geen foutbericht.
The device's memory was not
formatted correctly. Please reformat using Settings menu.
There are no songs in this
Bookmark List.
Add songs using Options menu.
This song already exists in
Bookmark List [XXX].
Index
Songs in Trash Bin can only be
played from Trash Bin. Play or
rescue from the Trash Bin.
Menu
Betekenis
Inhoudsopgave
Berichten
U kunt geen nummers
afspelen die zijn
toegevoegd aan de
prullenbak vanuit de
nummerlijst.
Speel het nummer af
vanuit "Trash Bin" in
"Playlists" in de Music
Library.
Zet het nummer uit de
prullenbak terug en speel
dit af ( pagina 43).
Selecteer "Settings" "Common Settings" "Format" om het
ingebouwde flashgeheugen
opnieuw te formatteren
( pagina 95).
Het ingebouwde
flashgeheugen is niet
juist geformatteerd.
Het
ingebouwde

flashgeheugen is
geformatteerd op een
computer.
U wilt een bladwijzerlijst U kunt geen
afspelen waaraan geen
bladwijzerlijst afspelen
nummers zijn toegevoegd. waaraan geen nummers
zijn toegevoegd. Voeg
nummers toe aan de
bladwijzerlijst.
Het nummer dat u wilt
Een nummer kan niet
toevoegen aan de
twee keer worden
bladwijzerlijst, is al
toegevoegd aan dezelfde
toegevoegd aan deze lijst. bladwijzerlijst. Voeg het
nummer toe aan andere
bladwijzerlijsten.
121
Problemen oplossen
Als u de bijgeleverde software van de computer wilt verwijderen, voert u de
onderstaande procedure uit.
Menu
 Klik op "Start" – "Configuratiescherm". *1
Inhoudsopgave
Software verwijderen
 Dubbelklik op "Software". *2
"Geïnstalleerde programma's" en klik op "Verwijderen". *3
Volg de instructies en start de computer opnieuw op.
Wanneer de computer opnieuw is opgestart, is de software volledig
verwijderd.
*1"Instellingen" – "Configuratiescherm" voor Windows 2000 Professional.
*2"Wijzigen/Verwijderen" voor Windows 2000 Professional, "Een programma verwijderen"
of "Programma's en onderdelen" voor Windows Vista.
*3"Verwijderen" voor Windows Vista.
Opmerking
Wanneer u SonicStage installeert, wordt tegelijk ook "OpenMG Secure Module"
geïnstalleerd. Verwijder "OpenMG Secure Module" niet, aangezien dit mogelijk door
andere software wordt gebruikt.
Index
 Klik op "SonicStage X.X" of "Image Converter X.X" in de lijst
122
Aanvullende informatie
Index
Voor de Klanten in Nederland
Gooi de batterij niet weg maar lever deze in als klein chemisch
afval (KCA).
Menu
Kennisgeving voor klanten in landen waarin EU-richtlijnen gelden
Volgens de EU-richtlijn met betrekking tot productveiligheid, EMC en
R&TTE, is Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan, de
fabrikant van dit product. De geautoriseerde vertegenwoordiger is Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland. Voor
onderhouds- of garantiekwesties kunt u de adressen gebruiken die in de
afzonderlijke onderhouds- of garantiedocumenten worden vermeld.
Inhoudsopgave
Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (Toepasbaar in de
Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden ophaalsystemen)
Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit
product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet
echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u voor
mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval
van verkeerde afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt bij tot het
vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het
recyclen van dit product, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties,
het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de
winkel waar u het product hebt gekocht.
Dit betreft de accessoires: Hoofdtelefoon
123
Aanvullende informatie
Inhoudsopgave
Veiligheidsmaatregelen
Over veiligheid
Index
Vervolg 
Menu
Zorg dat u geen kortsluiting veroorzaakt bij de contacten van de speler met
andere metalen objecten.
Raak de oplaadbare batterij niet met blote handen aan als deze lekt.
Aangezien batterijvloeistof in de speler kan achterblijven, moet u uw Sonyverkoper raadplegen als de batterij heeft gelekt. Als u vloeistof in uw ogen
krijgt, mag u niet in uw ogen wrijven, dit zou tot blindheid kunnen leiden.
Spoel uw ogen met schoon water en raadpleeg een arts.
Als de vloeistof op uw lichaam of kleding terechtkomt, moet u de vloeistof er
gelijk afwassen. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot brandwonden of letsel.
Als u zich brandt of als u gewond raakt door de batterijvloeistof, moet u een
arts raadplegen.
Giet geen water of plaats geen vreemde voorwerpen in de speler. Dit zou
brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken.
Als dit gebeurt, moet u de speler direct uitschakelen, de USB-kabel van de
speler loskoppelen en uw Sony-verkoper of Sony Service Center raadplegen.
Laat de speler niet in aanraking komen met vuur.
Haal de speler niet uit elkaar. Dit zou een elektrische schok kunnen
veroorzaken. Raadpleeg uw dichtstbijzijnde Sony-verkoper of Sony Service
Center voor het wisselen van oplaadbare batterijen, controle aan de
binnenkant of reparaties.
124
Aanvullende informatie
De kwaliteit van de oordoppen kan afnemen als u deze langdurig opbergt of
gebruikt.
Stel de speler niet bloot aan water. De speler is niet waterdicht.
Houd u aan de volgende voorzorgsmaatregelen.
Laat de speler niet in een gootsteen of ander voorwerp
gevuld met water.
Gebruik de speler niet op vochtige locaties of in slecht
weer, zoals regen of sneeuw.
Zorg dat de speler niet nat wordt.
Als u de speler aanraakt met natte handen of de speler
in een vochtige doek plaatst, kan de speler nat worden,
waardoor deze defect kan raken.
Houd de hoofdtelefoon vast bij de stekker wanneer u de hoofdtelefoon uit de
speler haalt. Wanneer u aan het snoer van de hoofdtelefoon trekt, kan het
snoer beschadigd raken.
Vervolg 
Index
Zorg dat u de speler niet ergens hard tegenaan stoot
wanneer u deze in een zakje doet met het snoer van de
hoofdtelefoon/oortelefoon eromheen gewikkeld.
Menu
Plaats geen zwaar voorwerp boven op de speler en stel de speler niet bloot
aan hevige schokken. Dit kan leiden tot defecten of schade.
Gebruik de speler nooit op plaatsen waar deze wordt blootgesteld aan fel
licht, extreme temperaturen, vocht of trillingen. De speler kan hierdoor
verkleuren, vervormen of beschadigd raken.
Stel de speler niet bloot aan hoge temperaturen, zoals in een auto die in de
zon is geparkeerd of in direct zonlicht.
Plaats de speler niet op een zeer stoffige plaats.
Plaats de speler niet op een instabiel oppervlak of in schuine stand.
Als de speler storing veroorzaakt met de radio of televisie, moet u de speler
uitschakelen en uit de buurt van de radio of televisie plaatsen.
Wanneer u de speler gebruikt, moet u de onderstaande
veiligheidsvoorschriften volgen om te voorkomen dat de behuizing vervormt
of dat de speler defect raakt.
Ga niet zitten met de speler in uw achterzak.
Inhoudsopgave
Over de installatie
125
Aanvullende informatie
De speler kan heet worden als deze wordt opgeladen of gedurende lange tijd
wordt gebruikt.
Menu
Over de hoofdtelefoon
Inhoudsopgave
Over oververhitting
Gehoorbeschadiging voorkomen
Gebruik de hoofdtelefoon niet op een hoog volume. Gehoorspecialisten
waarschuwen tegen voortdurend, luid en langdurig gebruik. Als u een suis in
uw oren hoort, verlaagt u het volume of stopt u het gebruik.
Zet het volume niet gelijk hoog, vooral wanneer u een hoofdtelefoon gebruikt.
Zet het volume geleidelijk harder, zodat u uw oren niet beschadigt.
Om anderen denken
Houd het volume op een gematigd niveau. Op deze manier kunt u geluiden uit
de omgeving horen en rekening houden met de mensen om u heen.
Waarschuwing
Als het onweert terwijl u de speler gebruikt, moet u de hoofdtelefoon
onmiddellijk afzetten.
Als u een allergische reactie krijgt op de hoofdtelefoon, moet u direct stoppen
met het gebruik hiervan en een arts raadplegen.
Gebruik
Als u een draagriem (apart verkrijgbaar) gebruikt, moet u voorzichtig zijn dat
deze niet blijft haken achter voorwerpen waar u langs loopt. Daarnaast moet
u ervoor zorgen dat de speler niet bij de draagriem heen en weer zwaait,
zodat u hiermee geen andere personen raakt.
Gebruik
de speler niet tijdens het opstijgen of landen van een vliegtuig.

Houd er rekening mee dat vocht tijdelijk kan condenseren in bepaalde
gevallen, bijvoorbeeld wanneer de speler snel vanuit een omgeving met een
lage temperatuur wordt verplaatst naar een omgeving met een hoge
temperatuur of wanneer de speler wordt gebruikt in een ruimte waarin de
verwarming net is ingeschakeld. Bij condensvorming blijft vocht uit de lucht
achter op oppervlakken, zoals metalen panelen, enzovoort.
Als er vocht condenseert in de speler, moet u de speler uitgeschakeld laten
staan tot het vocht verdwijnt. Als u de speler gebruikt terwijl er vocht is
gecondenseerd, kan er een storing optreden.
Vervolg 
Index
Verkeersveiligheid
Gebruik de hoofdtelefoon niet in situaties waarin u moet opletten.
126
Aanvullende informatie
Menu
Druk niet hard op het oppervlak van het LCD-scherm. Dit kan een
vervorming in de kleuren of helderheid veroorzaken of het LCD-scherm kan
defect raken.
 Als u de speler in een koude omgeving gebruikt, worden afbeeldingen
mogelijk weergegeven met zwarte randen eromheen. Dit duidt niet op een
defect van de speler.
Inhoudsopgave
Over het LCD-scherm
Index
Over het reinigen
Maak de behuizing van de speler schoon met een zachte doek, zoals een
reinigingsdoekje voor een bril.
Als de behuizing van de speler zeer vuil is, kunt u deze schoonmaken met een
zachte doek die een beetje is bevochtigd met water of een zacht
reinigingsmiddel.
Gebruik geen schuurpapier, schuurmiddel of oplosmiddel zoals alcohol of
wasbenzine, want hiermee kunt u de behuizing beschadigen.
Laat
geen water in de speler terechtkomen via de opening bij de aansluiting.

Maak de stekker van de hoofdtelefoon af en toe schoon.
Als u de oordoppen wilt reinigen, haalt u deze van de hoofdtelefoon af en
wast u de oordoppen met de hand met een mild zeepsopje. Na het wassen
moeten de oordoppen drogen voordat u ze weer gebruikt.
Als u vragen hebt over, of problemen met de speler, raadpleeg dan de
dichtstbijzijnde Sony-verkoper.
Vervolg 
127
Aanvullende informatie
Index
Vervolg 
Menu
Copyrightwetten verbieden het gedeeltelijk of volledig kopiëren van de
software of de bijgeleverde handleiding, of het verhuren van de software
zonder toestemming van de eigenaar van het copyright.
SONY kan niet aansprakelijk worden gesteld voor financiële schade of verlies
van omzet veroorzaakt door het gebruik van de bij de speler geleverde
software, inclusief verlies geleden door derden.
Als er een probleem wordt veroorzaakt door een productiefout, wordt het
product vervangen door SONY. SONY is echter verder niet aansprakelijk.
De software die bij deze speler is geleverd, kan alleen worden gebruikt met
apparatuur die hiervoor is bedoeld.
De softwarespecificaties kunnen door de voortdurende verbeteringen aan het
product zonder voorafgaand bericht worden veranderd.
Het gebruik van deze speler met software anders dan de bijgeleverde software
valt niet onder de garantie.
De mogelijkheid om talen van de bijgeleverde software weer te geven, is
afhankelijk van het geïnstalleerde besturingssysteem op uw computer. Voor
de beste resultaten moet u ervoor zorgen dat het geïnstalleerde
besturingssysteem overeenkomt met de taal die u wilt weergeven.
We bieden geen garantie dat alle talen correct worden weergegeven in de
bijgeleverde software.
Door de gebruiker gemaakte tekens en bepaalde speciale tekens worden
mogelijk niet weergegeven.
In deze handleiding wordt ervan uitgegaan dat u bekend bent met de
basisfuncties van Windows.Raadpleeg de desbetreffende handleidingen voor
informatie over het gebruik van uw computer en besturingssysteem.
Inhoudsopgave
Over software
128
Aanvullende informatie
Over de website voor klantondersteuning
Als u vragen hebt over of problemen hebt met dit product, gaat u naar een van
de volgende websites.
Voor klanten in de VS: http://www.sony.com/walkmansupport
Voor klanten in Canada: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Voor klanten in Europa: http://support.sony-europe.com/DNA
Voor klanten in Zuid-Amerika: http://www.sony-latin.com/pa/info/
Voor klanten in andere landen/regio's: http://www.css.ap.sony.com
Voor klanten met het overzeese model:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Index
De opgenomen muziek is uitsluitend bestemd voor privé-gebruik.
Voor ander gebruik van de muziek is toestemming van de houders van
het copyright vereist.
Sony is niet verantwoordelijk voor onvolledig opnemen/downloaden
of voor beschadigde gegevens als gevolg van problemen met de speler
of de computer.
Afhankelijk van het type tekst en tekens, wordt de tekst die in de speler
wordt weergegeven, wellicht niet correct op het apparaat weergegeven.
Dit kan de volgende oorzaken hebben:
De mogelijkheden van de aangesloten speler.
De speler werkt niet correct.
De inhoudsinformatie is geschreven in een taal of in tekens die niet
door de speler worden ondersteund.
Menu
* In bepaalde landen/regio’s zijn bepaalde voorbeeldgegevens niet geïnstalleerd.
Inhoudsopgave
Over voorbeeldgegevens*
Op de speler zijn vooraf voorbeeldgegevens voor audio, video en foto's
geïnstalleerd.
Als u de voorbeeldgegevens voor audio wilt verwijderen, moet u SonicStage
gebruiken. Als u de voorbeeldgegevens voor video of foto's wilt verwijderen,
moet u de Image Converter-software of Windows Verkenner gebruiken.
Als u de voorbeeldgegevens verwijdert, kunt u deze niet meer herstellen. We
kunnen geen vervangende gegevens leveren.
129
Aanvullende informatie
is een handelsmerk van Sony Corporation.
Microsoft, Windows, Windows Vista en Windows Media zijn handelsmerken
of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde
Staten en/of andere landen.
Adobe en Adobe Reader zijn handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/
of andere landen.
MPEG Layer-3-audiocodeertechnologie en -patenten worden gebruikt onder
licentie van Fraunhofer IIS en Thomson.
IBM en PC/AT zijn gedeponeerde handelsmerken van International Business
Machines Corporation.
Macintosh is een handelsmerk van Apple Inc.
QuickTime is een handelsmerk of gedeponeerde handelsmerk van Apple Inc.
in de Verenigde Staten en/of andere landen.
Pentium is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van Intel Corporation.
Deze software is gedeeltelijk gebaseerd op het werk van de Independent JPEG
Group.
EEN LICENTIE OP DIT PRODUCT WORDT VERLEEND ONDER DE
MPEG-4 VISUELE PATENTPORTEFEUILLELICENTIE VOOR HET
PERSOONLIJKE EN NIET-COMMERCIËLE GEBRUIK VAN EEN
CONSUMENT VOOR
(i) DE CODERING VAN VIDEO IN OVEEENSTEMMING MET DE
VISUELE MPEG-4-STANDAARD ("MPEG-4 VIDEO") EN/OF
(ii)HET DECODEREN VAN MPEG-4 VIDEO DIE IS GECODEERD
DOOR EEN CONSUMENT IN EEN PERSOONLIJKE EN NIETCOMMERCIËLE ACTIVITEIT EN/OF IS VERKREGEN VAN EEN
VIDEOLEVERANCIER DIE BESCHIKT OVER EEN LICENTIE VOOR
MPEG-4 VIDEO VAN MPEG LA.
ER WORDT GEEN LICENTIE VERLEEND OF GEÏMPLICEERD VOOR
ANDER GEBRUIK. EXTRA INFORMATIE, WAARONDER INFORMATIE
OVER GEBRUIK VOOR PROMOTIEDOELEINDEN EN INTERNE EN
COMMERCIËLE DOELEINDEN EN LICENTIES, KAN WORDEN
VERKREGEN BIJ MPEG LA, LLC. ZIE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Vervolg 
Index

Menu
SonicStage en het logo van SonicStage zijn handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van Sony Corporation.
OpenMG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus, ATRAC Advanced Lossless en
hun logo's zijn handelsmerken van Sony Corporation.
"WALKMAN"
en het "WALKMAN"-logo zijn gedeponeerde handelsmerken

van Sony Corporation.
Inhoudsopgave
Over copyright
130
Aanvullende informatie
Index
Programma ©2007 Sony Corporation
Documentatie ©2007 Sony Corporation
Menu
Dit product wordt beschermd door bepaalde intellectuele eigendomsrechten
van Microsoft Corporation. Het gebruik of de verspreiding van dergelijke
technologie buiten dit product om is verboden zonder een licentie van
Microsoft of een erkend dochterbedrijf van Microsoft.
Inhoudsopgave
EEN LICENTIE OP DIT PRODUCT WORDT VERLEEND ONDER DE
AVC-PATENTPORTEFEUILLELICENTIE VOOR HET PERSOONLIJKE
EN NIET-COMMERCIËLE GEBRUIK VAN EEN CONSUMENT VOOR
(i) DE CODERING VAN VIDEO IN OVEEENSTEMMING MET DE AVCSTANDAARD ("AVC VIDEO") EN/OF
(ii)HET DECODEREN VAN AVC-VIDEO DIE IS GECODEERD DOOR
EEN CONSUMENT IN EEN PERSOONLIJKE
ENNIET-COMMERCIËLE ACTIVITEIT EN/OF IS VERKREGEN VAN
EEN VIDEOLEVERANCIER DIE BESCHIKT OVER EEN LICENTIE
VOOR AVC VIDEO. ER WORDT GEEN LICENTIE VERLEEND OF
GEÏMPLICEERD VOOR ANDER GEBRUIK. EXTRA INFORMATIE KAN
WORDEN VERKREGEN BIJ MPEG LA, L.L.C. ZIE HTTP://MPEGLA.
COM
Amerikaanse en andere octrooien in licentie van Dolby Laboratories.
Alle andere handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken zijn
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de respectieve
eigenaars. In deze handleiding zijn de symbolen TM en ® niet gespecificeerd.
131
Aanvullende informatie
Inhoudsopgave
Specificaties
Ondersteunde bestandsindeling
Muziek
Bitsnelheid: 32 tot 320 kbps, geschikt voor een variabele bitsnelheid (VBR)
Bemonsteringsfrequentie*1: 32, 44,1, 48 kHz
WMA*2
Bitsnelheid: 32 tot 192 kbps, geschikt voor een variabele bitsnelheid (VBR)
Bemonsteringsfrequentie*1: 44,1 kHz
ATRAC
Bitsnelheid: 48 tot 352 kbps (66*3, 105*3, 132 kbps voor ATRAC3)
Bemonsteringsfrequentie*1: 44,1 kHz
ATRAC
Advanced
Lossless*4
Bitsnelheid: 64 tot 352 kbps (132 kbps voor ATRAC3-basislaag)
Bemonsteringsfrequentie*1: 44,1 kHz
AAC*2
Bitsnelheid: 16 tot 320 kbps, geschikt voor een variabele bitsnelheid (VBR)*5
Bemonsteringsfrequentie*1: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz
Max. 65.535
Video
Bestandsindeling
MP4-bestandsindeling, "Memory Stick"-video-indeling
Bestandsextensie
.mp4, .m4v
Codec
Video
MPEG-4
Profiel: Simple Profile
Bitsnelheid: Max. 2.500 kbps
AVC
(H.264/AVC)
Profiel: Baseline Profile
Level: 1.2, 1.3
Bitsnelheid: Max. 768 kbps
Framesnelheid: Max. 30 fps
Resolutie: Max. QVGA (320 × 240)
Audio
Bestandsgrootte
Max. 2 GB
Aantal bestanden
Max. 1.000
AAC-LC
Aantal kanalen: Max. 2 kanalen
Bemonsteringsfrequentie: 24, 32, 44,1, 48 kHz
Bitsnelheid: Max. 288 kbps per 1 kanaal
Foto*6
Bestandsindeling
Compatibel met de bestandsindeling DCF 2.0/Exif 2.21
Bestandsextensie
.jpg
Codec
JPEG (Baseline)
Aantal pixels: Max. 4.000 × 4.000 pixels (16.000.000 pixels)
Aantal bestanden
Max. 10.000
*1 De bemonsteringsfrequentie komt mogelijk niet overeen met alle coderingsapparaten.
*2WMA/AAC-bestanden die met copyright zijn beschermd kunnen niet worden afgespeeld.
*3U kunt met SonicStage geen nummers opnemen op cd's in de indeling ATRAC3 66/105 kbps.
*4In de beschrijving van de bitsnelheid van ATRAC Advanced Lossless wordt de
bitsnelheid voor de inhoud weergegeven, waardoor er sneller kan worden overgedragen
naar ATRAC-apparaten of -media.
*5Niet-standaard of niet-gegarandeerde bitsnelheden zijn opgenomen, afhankelijk van de
samplingfrequentie.
*6Een aantal videobestanden kan niet worden afgespeeld, afhankelijk van de bestandsindeling.
Vervolg 
Index
Aantal nummers
MP3
Menu
Codec
132
Aanvullende informatie
NW-A805
Menu
De tijd bij benadering is gebaseerd op de overdracht of opname van een nummer van
4 minuten (exclusief video's en foto's) in de ATRAC*1- of MP3-indeling. Nummers en
tijden van andere afspeelbare audiobestanden kunnen afwijken van de ATRAC- of MP3indeling.
*1Met uitzondering van ATRAC Advanced Lossless. De compressieverhouding van
ATRAC Advanced Lossless is afhankelijk van het nummer.
Eén cd (met 15 nummers van 4 minuten) heeft een grootte van ongeveer 200 tot 500
MB.
Inhoudsopgave
Maximaal aantal opneembare nummers en tijd (bij benadering)
NW-A806
Nummers
Tijd
Nummers
Tijd
48 kbps
1.300
86 uur 40 min.
2.700
180 uur 00 min.
64 kbps
980
65 uur 20 min.
2.000
133 uur 20 min.
128 kbps
495
33 uur 00 min.
1.000
66 uur 40 min.
256 kbps
250
16 uur 40 min.
515
34 uur 20 min.
320 kbps
200
13 uur 20 min.
410
27 uur 20 min.
NW-A808
Bitsnelheid
Nummers
Tijd
48 kbps
5.500
366 uur 40 min.
64 kbps
4.100
273 uur 20 min.
128 kbps
2.050
136 uur 40 min.
256 kbps
1.050
70 uur 00 min.
320 kbps
840
56 uur 00 min.
Maximale opnametijd voor video's (bij benadering)
De maximale opnametijd is gebaseerd op de overdracht van alleen video's. De tijd is
afhankelijk van de omstandigheden waaronder de speler wordt gebruikt.
NW-A805
NW-A806
NW-A808
Bitsnelheid
Tijd
Tijd
Tijd
384 kbps
7 uur 40 min.
15 uur 40 min.
32 uur 40 min.
768 kbps
4 uur 20 min.
9 uur 20 min.
19 uur 00 min.
Maximaal aantal opneembare foto's dat kan worden overgedragen (bij benadering)
Max. 10.000
Het aantal opneembare foto's kan lager zijn afhankelijk van de bestandsgrootte.
Vervolg 
Index
Bitsnelheid
133
Aanvullende informatie
Inhoudsopgave
Capaciteit (capaciteit beschikbaar voor de gebruiker)*1
Menu
NW-A805: 2 GB (Ong. 1,81 GB = 1.948.622.848 bytes)
NW-A806: 4 GB (Ong. 3,73 GB = 4.008.198.144 bytes)
NW-A808: 8 GB (Ong. 7,56 GB = 8.127.348.736 bytes)
*1De beschikbare opslagcapaciteit van de speler kan variëren.
Een deel van het geheugen wordt gebruikt voor gegevensbeheerfuncties.
Uitvoer (hoofdtelefoon)
Interface
Hoofdtelefoon: Stereo mini-aansluiting
WM‑PORT (meerdere terminalaansluitingen): 22 pinnen
Hi-Speed USB (geschikt voor USB 2.0)
Gebruikstemperatuur
5°C tot 35°C
Voedingsbron
Ingebouwde oplaadbare lithium-ion batterij
USB-voedingsbron (via een computer met de bijgeleverde USB-kabel)
Oplaadtijd
Opladen via USB
Ong. 3 uur (volledig opladen), Ong. 1,5 uur (ongeveer 80%)
Vervolg 
Index
Uitvoer
5 mW + 5 mW (16Ω)
Frequentiebereik
20 tot 20.000 Hz (bij het afspelen van een gegevensbestand, enkele signaalmeting)
134
Aanvullende informatie
Index
NW-A805/A806/A808
Muziek
Afspelen met ATRAC 132 kbps
Ongeveer 30 uur
Afspelen met ATRAC 128 kbps
Ongeveer 27 uur
Afspelen met ATRAC 48 kbps
Ongeveer 28 uur
Afspelen met ATRAC Advanced
Lossless 64 kbps
Ongeveer 27 uur
Afspelen met MP3 128 kbps
Ongeveer 33 uur
Afspelen met WMA 128 kbps
Ongeveer 33 uur
Afspelen met AAC 128 kbps
Ongeveer 32 uur
Video
Afspelen met MPEG-4 384 kbps
Ongeveer 8 uur
Afspelen met MPEG-4 768 kbps
Ongeveer 7 uur
Afspelen met AVC 384 kbps
Ongeveer 6,5 uur
Afspelen met AVC 768 kbps
Ongeveer 6,5 uur
Menu
De onderstaande tijd is een schatting wanneer "New Song Pop Up" ( pagina 33), "Clear
Stereo" ( pagina 57), "DSEE" ( pagina 58) en "Dynamic Normalizer" ( pagina 60)
zijn ingesteld op “Off ”, "Display Time" is ingesteld op een andere optie dan "Always On"
( pagina 84) en de schermbeveiliging ( pagina 85), "Equalizer" ( pagina 52) en
"VPT" ( pagina 55) zijn ingesteld op "None". Bovendien wordt voor video's de tijd bij
benadering aangegeven als de helderheid van het scherm ( pagina 86) is ingesteld op
"3".
De onderstaande tijd kan verschillen, afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de
gebruiksstatus.
Inhoudsopgave
Levensduur batterij (continu afspelen)
Display
2,0 inch, poly-silicon TFT-kleurendisplay met witte LED-achtergrondverlichting en lage
temperatuur, QVGA (240 × 320 punten), 0,1275 mm dot pitch, 262.144 kleuren
Afmetingen (b/h/d, zonder uitstekende onderdelen)
43,8 × 88,0 × 9,1 (dunste gedeelte 8,3) mm
Afmetingen (b/h/d)
44,5 × 88,0 × 9,6 mm
Gewicht
Ongeveer 53 g
Vervolg 
135
Aanvullende informatie
Niet ondersteund door de volgende omgevingen:
Zelf samengestelde computers of besturingssystemen
Een omgeving die is bijgewerkt vanaf het besturingssysteem dat oorspronkelijk door de
fabrikant is geïnstalleerd
Multi-bootomgeving
Omgeving met meerdere monitors
Macintosh
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden zonder voorafgaande
kennisgeving.
Index
We kunnen de werking niet op alle computers garanderen, ook al voldoen deze aan de
bovenstaande systeemvereisten.
Menu
Computer
IBM PC/AT of compatibele computer waarop een van de volgende Windowsbesturingssystemen vooraf is geïnstalleerd:
Windows 2000 Professional (Service Pack 4 of hoger) / Windows XP Home Edition
(Service Pack 2 of hoger) / Windows XP Professional (Service Pack 2 of hoger) /
Windows XP Media Center Edition (Service Pack 2 of hoger) / Windows XP Media
Center Edition 2004 (Service Pack 2 of hoger) / Windows XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 of hoger) / Windows Vista Home Basic / Windows Vista Home Premium / Windows Vista Business / Windows Vista Ultimate
Niet ondersteund door de 64-bits versie van het besturingssysteem.
Wordt niet ondersteund door andere besturingssystemen dan de bovengenoemde.
CPU: Pentium III 733 MHz of hoger (voor Windows Vista: Pentium III 800 MHz of
hoger)
RAM: 128 MB of meer (Windows XP: 256 MB of meer; Windows Vista: 512 MB of
meer)
Vaste schijf: 240 MB vrije ruimte of meer (1,5 GB of meer wordt aanbevolen)
Wellicht is meer ruimte vereist, afhankelijk van de versie van het besturingssysteem.
Voor het opslaan van muziek-, video- en fotogegevens is aanvullende ruimte nodig.
Display:
Schermresolutie: 800 × 600 pixels (of hoger) (1.024 × 768 of hoger wordt aanbevolen)
Kleuren: Hoge kleuren (16 bits) (of hoger) (SonicStage en Image Converter werken
mogelijk niet goed bij kleurinstellingen van 256 kleuren of minder.)
Cd-rom-station
(geschikt voor het afspelen van digitale muziek-cd's met gebruik van

WDM)
Een cd-r/rw-station is vereist om originele cd's te maken of om back-ups te maken van
audio-cd's.
Geluidskaart

USB-poort (Hi-Speed USB is aanbevolen)
Internet Explorer 6.0 of hoger en DirectX versie 9.0b of hoger moeten zijn geïnstalleerd.
Internetverbinding is vereist om gebruik te kunnen maken van de CD Data Base
(CDDB) of Electronic Music Distribution (EMD) of om de back-upgegevens terug te
zetten met SonicStage.
Voor
het converteren van video's in Windows Media-indeling moet de nieuwste versie

van Windows Media Player zijn geïnstalleerd.
Voor het converteren van video’s in QuickTime- of M4V-indeling moet de nieuwste
versie van QuickTime zijn geïnstalleerd.
Inhoudsopgave
Minimale systeemvereisten (voor de speler)
136
Aanvullende informatie
Afspeellijsttypen..................................26
Afspelen................................................25
Afspeelscherm............................. 15, 32
Afspelen in willekeurige
volgorde......................................... 29
My Favorite Shuffle.............................29
Shuffle All.............................................31
Time Machine Shuffle.........................30
Album Display Format.................... 50
All Range..................................... 48, 49
Arena.................................................. 56
ATRAC....................................103, 131
Audio-indeling................................ 102
AVC..........................................102, 131
AVLS (Volume Limit)...................... 82
Alles verwijderen.................................37
Opnieuw schikken...............................38
Toevoegen.............................................34
Verwijderen..........................................36
Bookmark List 1-5............................ 26
C
Clear Stereo....................................... 57
Clock Display................................ 7, 88
Club.................................................... 56
Computer........................................ 135
Continuous Playback....................... 68
Cover Art........................................... 50
Custom......................................... 53, 54
D
Date-Time.............................87, 90, 91
Date Display Format........................ 90
Diavoorstelling.................................. 77
Slide Show Interval..............................79
Slide Show Repeat................................78
Display......................................... 65, 76
Display Time..................................... 84
DSEE (Sound Enhance)................... 58
Dynamic Normalizer....................... 60
E
Equalizer............................................ 52
F
Favorite 100....................................... 26
Firmware.......................................... 107
Formatteren (initialiseren).............. 95
Foto-indeling................................... 103
Foto's verwijderen.......................... 109
Functieknop................................ 10, 12
Vervolg 
Index
A
AAC..........................................102, 132
Aan/uit...............................11, 100, 112
Accessoires.......................................... 9
Adobe Reader...................................... 3
Afspeelbereik.................................... 49
Afspeellijst......................................... 25
B
BACK/HOME-knop.................. 10, 12
Batterij................................99, 100, 134
Beep Settings..................................... 83
Berichten......................................... 117
Bijwerken......................................... 107
Bitsnelheid...............................103, 131
Bladwijzerlijst.................................... 34
Menu
Symbolen
(Arena)....................................... 56
-classificatie................................... 40
(Club)......................................... 56
(Custom 1)................................. 53
(Custom 2)................................. 53
(Heavy)...................................... 53
(Jazz)........................................... 53
(Live)........................................... 56
(Pop)........................................... 53
(Repeat)....................................... 48
(Repeat 1 song)......................... 48
(Shuffle&Repeat)................ 48
(Shuffle).................................... 48
(Studio)....................................... 56
(Unique)..................................... 53
Inhoudsopgave
Index
137
Aanvullende informatie
J
Jazz...................................................... 53
JPEG.........................................103, 131
L
Library................................................ 93
Live..................................................... 56
M
Model................................................. 93
MP3..........................................102, 131
MPEG-4...................................103, 131
Music Library................................ 7, 17
My Favorite Shuffle.......................... 29
N
Normal............................................... 48
Now Playing.................................. 8, 32
Nummerinformatie........................ 105
Nummers classificeren..................... 40
Nummers verwijderen..................... 42
Alles terugzetten..................................44
Terugzetten...........................................43
R
Recent Transfers............................... 23
Release Year....................................... 22
Repeat................................................ 48
RESET (de speler)........................... 108
Reset All Settings.............................. 94
RESET-knop...................................... 11
Resterende batterijlading................. 99
S
Screensaver........................................ 85
Selected Range............................ 48, 49
Serienummer................................. 9, 93
Set Date-Time................................... 87
Settings................................................. 8
Shuffle All.......................................... 31
SonicStage.................................... 4, 113
Speler handmatig uitschakelen..... 100
Studio................................................. 56
Vervolg 
Index
I
Image Converter......................... 4, 113
In-/uitzoomen................................... 66
Indeling............................................ 102
Informatie.......................................... 92
Initial Search................................. 7, 24
Initialiseren (formatteren)............... 95
Intelligent Shuffle......................... 7, 29
Interval............................................... 79
P
Photo Display Direction.................. 74
Photo Library................................ 7, 72
Photo List Display Format.............. 80
Playback History............................... 27
Playlists.......................................... 8, 26
Play Mode.................................... 47, 48
Pop...................................................... 53
Problemen oplossen....................... 108
Prullenbak................................... 26, 42
Menu
H
Heavy................................................. 53
Help...................................................... 4
HOLD-schakelaar............................. 11
Home-menu........................................ 7
Hoofdtelefoon............................. 9, 125
Hulpstuk.............................................. 9
O
On-Hold Display.............................. 70
Oordoppen.......................................... 9
Opladen............................................. 99
Optiemenu......................16, 45, 71, 81
OPTION/PWR OFF-knop........ 11, 16
Inhoudsopgave
G
Gegevens.......................................... 106
Geheugencapaciteit........................ 133
Geluidskwaliteit................................ 52
138
Aanvullende informatie
W
Windows Verkenner..........61, 73, 106
WM-PORT.................................. 10, 93
WMA.......................................102, 131
Z
Zoeken naar nummers.............................. 17
In afspeellijsten....................................25
In recent overgezette albums..............23
Op -classificatie...............................21
Op afspeelgeschiedenis.......................27
Op album..............................................18
Op artiest..............................................19
Op eerste letter.....................................24
Op genre...............................................20
Op jaar van uitgave..............................22
Op naam...............................................17
Index
V
Verkenner........................................ 106
Verlengsnoer hoofdtelefoon............ 10
Verwijderen..................................... 121
Video Display Direction.................. 63
Video-indeling................................ 103
Video Library................................ 7, 61
Video List Display Format.............. 69
Video's verwijderen........................ 110
VOL+/– knop.................................... 11
Volume............................................... 60
VPT (Surround)............................... 55
Menu
U
Unique............................................... 53
USB-kabel............................................ 9
Inhoudsopgave
T
Taal..................................................... 97
Tijdsinstelling.................................... 87
Time Display Format....................... 91
Time Machine Shuffle...................... 30
Total Photos...................................... 93
Total Songs........................................ 93
Total Videos....................................... 93
Download PDF

advertising