MP3 Manager Software
for Sony Network Walkman
Gebruiksaanwijzing
"WALKMAN" is een gedeponeerd
handelsmerk van Sony Corporation om
producten aan te duiden waarvoor een
stereohoofdtelefoon kan worden gebruikt.
is een handelsmerk van
Sony Corporation.
NW- E55/75
© 2004 Sony Corporation
B MP3 File Manager software
gebruiken
De mogelijkheden
van MP3 File
Manager
Met de MP3 File Manager software kunt u
MP3-audiobestanden eenvoudig in dezelfde
indeling (MP3) overbrengen naar de
Network Walkman. Dit in tegenstelling tot
de SonicStage software, waarbij MP3audiobestanden worden omgezet in
ATRAC3- of ATRAC3plus-bestanden.
• Besturingssysteem:
Windows XP Media Center Edition
2004
Windows XP Media Center Edition
Windows XP Professional
Windows XP Home Edition
Windows 2000 Professional
Windows Millennium Edition
Windows 98 Second Edition
(De MP3 File Manager software biedt geen
ondersteuning voor een besturingssysteem in
vereenvoudigd Chinees of voor Windows 98
Second Edition en Windows Millennium
Edition.)
Processor: Pentium II 400MHz of hoger
RAM: 64MB of meer
Vaste schijf: 5MB of meer
Monitor: 16-bits kleuren of hoger, 800 ×
600 punten of meer
• USB-poort (ondersteuning voor USB
(eerder USB1.1))
•
•
•
•
Informatie over taalondersteuning
De mogelijkheid om de talen in MP3 File
Manager weer te geven, is afhankelijk van
het geïnstalleerde besturingssysteem op de
computer. Voor betere resultaten moet u
ervoor zorgen dat het geïnstalleerde
besturingssysteem compatibel is met de taal
die u wilt weergeven.
– Er kan niet worden gegarandeerd dat alle
talen correct kunnen worden weergegeven
in MP3 File Manager.
– Tekens die door de gebruiker zijn gemaakt,
en bepaalde speciale tekens kunnen
wellicht niet worden weergegeven.
1
MP3 File Manager software gebruiken
De MP3 File Manager software is in de
fabriek vooraf geïnstalleerd op de
Network Walkman. U hoeft deze
software dus niet zelf te installeren.
Voordat u de MP3 File Manager
software gaat gebruiken, moet u de
SonicStage software op de
bijgeleverde CD-ROM installeren
op uw computer. De computer
herkent de Network Walkman niet
tenzij u de SonicStage software (op
de bijgeleverde CD-ROM) hebt
geïnstalleerd. Als u een computer
gebruikt waarop de SonicStage software
niet is geïnstalleerd, moet u het
stuurprogramma voor de Network
Walkman installeren vanaf de Sonywebsite voor klantenservice ([http://
www.support-nwwalkman.com] voor het
Europese model, [http://www.sony.com/
walkmansupport] voor het Amerikaanse
en Canadese model of [http://
www.css.ap.sony.com/] voor de overige
modellen).
Systeemvereisten
MP3audiobestanden
overbrengen van
de computer naar
de Network
Walkman
1
Sluit de Network Walkman aan op
de computer.
Sluit de kleine stekker van de speciale
bijgeleverde USB-kabel aan op de USBaansluiting op de Network Walkman.
Sluit vervolgens de grote stekker aan op
de USB-poort op de computer.
"CONNECT" (verbinden) wordt
weergegeven op het display.
ACCESSlampje
(communicatie)
OP E
OPEN
N
naar de USBaansluiting
naar de USBpoort
Speciale USB-kabel
(bijgeleverd)
2
2
Klik op [My Computer]-[removable
disk:]* op de computer.
* [Network Walkman] in het geval van
Windows XP Media Center Edition
2004/Windows XP Media Center
Edition/Windows XP Professional/
Windows XP Home Edition
3
Klik op de map [Esys] om deze te
openen op de verwisselbare
schijf.
4
Dubbelklik op
[MP3FileManager.exe] om dit te
starten.
5
Sleep de MP3-audiobestanden die
u wilt overbrengen, naar de
Network Walkman en zet deze
neer in het venster van MP3 File
Manager.
U kunt ook een volledige map
slepen als u MP3-audiobestanden
naar de Network Walkman wilt
overbrengen.
Opmerkingen
Als u de MP3 File Manager
software per ongeluk wist,
bijvoorbeeld door formatteren,
kunt u de software terugzetten
vanaf de bijgeleverde CD-ROM,
zoals hieronder wordt
beschreven:
1
2
3
4
5
Sluit de Network Walkman aan op de
computer met de USB-kabel.
Plaats de bijgeleverde CD-ROM in de
computer.
Open de CD-ROM, selecteer de map
[MP3FileManager] en open deze in
Windows Verkenner.
Voor de Europese, Amerikaanse
en Canadese modellen: selecteer de
map ([English], [French]*) en open deze
in Windows Verkenner.
Voor de overige modellen: selecteer
de map ([English], [Korean], [Simplified
Chinese]) voor de taal die past bij het
besturingssysteem van de computer en
open de map in Windows Verkenner.
Voor de Europese, Amerikaanse
en Canadese modellen: dubbelklik
op het installatiebestand
[MP3FileManager_1.1_Update_ENU.exe],
[MP3FileManager_1.1_Update_FRA.exe]*.
De installatie wordt gestart.
Volg de instructies in de
installatiewizard.
Voor de overige modellen:
dubbelklik op het installatiebestand
[MP3FileManager_1.1_Update_ENU.exe],
[MP3FileManager_1.1_Update_KOR.exe],
[MP3FileManager_1.1_Update_CHN.exe].
De installatie wordt gestart.
Volg de instructies in de
installatiewizard.
* Het Help-menu wordt weergegeven in
het Frans; het bedieningsmenu wordt
weergegeven in het Engels.
(U kunt de MP3 File Manager software ook
downloaden vanaf de Sony-website voor
klantenservice ([http://www.supportnwwalkman.com] voor het Europese model,
[http://www.sony.com/walkmansupport]
voor het Amerikaanse en Canadese model of
[http://www.css.ap.sony.com/] voor de
overige modellen).)
3
MP3 File Manager software gebruiken
• Na de overdracht moet u de klep van het vak
sluiten om te voorkomen dat er vloeistof in het
vak terechtkomt.
• Koppel de USB-kabel niet los en verwijder de
Network Walkman niet als de MP3 File Manager
software wordt uitgevoerd. De werking kan niet
worden gegarandeerd als u dit wel doet.
• Het ACCESS-lampje (communicatie) knippert
wanneer de Network Walkman communiceert
met de computer.
• Koppel de USB-kabel niet los en verwijder de
Network Walkman niet als het ACCESS-lampje
(communicatie) knippert. Als u dit wel doet,
kunnen de gegevens die worden overgebracht,
worden beschadigd.
• Installeer Service Pack 3 of hoger als u Windows
2000 gebruikt.
• Bij de Network Walkman heeft de weergave van
ID3 tag informatie voorrang. (ID3 tag is een
indeling waarmee gegevens over muziektitels of
artiestennamen, enzovoort, worden toegevoegd
aan een MP3-bestand. De Network Walkman
biedt ondersteuning voor versie 1.0/1.1/2.2/2.3/
2.4.)
• Als u de Network Walkman gebruikt met een
USB-hub of een USB-verlengsnoer, kan de
werking niet worden gegarandeerd. Sluit de
Network Walkman altijd aan op de computer met
de speciale USB-kabel.
• Sommige USB-apparaten die op de computer zijn
aangesloten, kunnen de werking van de Network
Walkman verstoren.
• De bedieningselementen van de Network
Walkman werken niet wanneer het apparaat op
een computer is aangesloten.
• Wanneer de Network Walkman is aangesloten op
een computer, kunt u de gegevens die zijn
opgeslagen in het ingebouwde flashgeheugen,
bekijken met Windows Verkenner.
• MP3-audiobestanden die compatibel zijn met de
MP3 File Manager software, hebben een
bemonsteringsfrequentie van 44,1 kHz en een
bitsnelheid van 8-320 kbps.
MP3 File Manager weergeven
1
2
6
5
3
4
1 Albumlijst
Dubbelklik hierop om de lijst met
opgenomen tracks weer te geven.
Dubbelklik nogmaals om de lijst met
tracks te verbergen.
2 Tracklijst
3
Klik op deze toets om de geselecteerde
albums of tracks te wissen.
4
Klik op deze toets om alle albums of
tracks te wissen.
4
5
Klik op deze toets om MP3 File
Manager te sluiten.
6 Een geselecteerde lijn wordt blauw
weergegeven
U kunt meerdere albums of tracks
tegelijkertijd selecteren met de toets
CTRL of SHIFT.
Opmerking
Audiobestanden die worden overgebracht naar het
ingebouwde flashgeheugen met de SonicStage
software, worden niet weergegeven in het venster
van MP3 File Manager. Daarnaast worden
audiobestanden die worden overgebracht naar het
ingebouwde flashgeheugen met de MP3 File
Manager software, niet weergegeven in het venster
van de SonicStage software.
Audiobestanden
wissen
U kunt liedjes die zijn opgeslagen in het
ingebouwde flashgeheugen, wissen op track
of album met MP3 File Manager.
Open MP3 File Manager.
2
Selecteer de titel die u wilt wissen.
3
Klik op de
venster.
toets in het
z Tip
U kunt liedjes die zijn opgeslagen in het
ingebouwde flashgeheugen, verplaatsen op
track of album met MP3 File Manager.
1
Open MP3 File Manager.
2
Selecteer de titel die u wilt
verplaatsen.
3
Verplaats de titel door middel van
slepen en neerzetten.
U kunt meerdere albums of tracks tegelijkertijd
selecteren met de toets CTRL of SHIFT. U kunt
albums en tracks echter niet tegelijkertijd
selecteren.
5
MP3 File Manager software gebruiken
1
Volgorde van
audiobestanden
opgeven
Download PDF

advertising