Sony | NWZ-S638F | Sony NWZ-S638F Gebruiksaanwijzing

Inhoudsopgave
Menu
Index
Bedieningshandleiding
NWZ-S636F / S638F / S639F / S736F / S738F / S739F
© 2008 Sony Corporation
4-110-118-82 (1)
Inhoudsopgave
Bladeren in de Bedieningshandleiding
Menu
De knoppen in deze Bedieningshandleiding gebruiken
Klik op de knoppen rechtsboven in deze handleiding om naar de
"Inhoudsopgave", "Home-menulijst" of "Index" te gaan.
Rechtstreeks naar de inhoudsopgave
Zoeken in een lijst met onderwerpen die in deze handleiding worden behandeld.
Index
Rechtstreeks naar de Home-menulijst
Zoeken in een lijst met opties in het menu van de speler.
Rechtstreeks naar de index
Zoeken in een lijst met trefwoorden die in de handleiding voorkomen.
 Tips
U kunt naar een bepaalde pagina gaan door in de inhoudsopgave, Home-menulijst of
index op het gewenste paginanummer te klikken.
U kunt rechtstreeks naar een bepaalde pagina gaan door te klikken op een
paginaverwijzing op een pagina (bijvoorbeeld  pagina 4).
Als u een referentiepagina wilt zoeken met behulp van trefwoorden, klikt u in Adobe
Reader op het menu "Edit", selecteert u "Search" om het zoekvenster weer te geven, typt
u het trefwoord in het zoekvak en klikt u op "Search".
Wanneer u rechtstreeks naar een andere pagina bent gegaan, kunt u de vorige of
volgende pagina weergeven met de knop
of
onder in het Adobe Reader-scherm.
De bedieningsprocedure kan verschillen, afhankelijk van uw versie van Adobe Reader.
Vervolg 
Inhoudsopgave
De paginaweergave wijzigen
Met de knoppen onder in het scherm van Adobe Reader kunt u selecteren hoe
pagina's worden weergegeven.
Menu
Doorlopend
Pagina's worden weergegeven in een
doorlopende kolom.
Wanneer u schuift, schuiven de vorige
of volgende pagina's doorlopend
omhoog of omlaag.
Doorlopend – naast elkaar
Er worden twee pagina's naast elkaar
weergegeven in een doorlopende
kolom. Wanneer u schuift, schuiven
de vorige of volgende twee pagina's
doorlopend omhoog of omlaag.
Naast elkaar
Er worden twee pagina's naast elkaar
weergegeven.
Wanneer u schuift, worden de
volgende of vorige twee pagina's
weergegeven.
Index
Eén pagina
Pagina's worden afzonderlijk
weergegeven.
Wanneer u schuift, wordt de vorige of
volgende pagina weergegeven.
Home-menulijst..................................... 6
Bijgeleverde accessoires......................... 8
Onderdelen en .
bedieningselementen......................... 11
Bedieningselementen en schermen .
van de speler...................................... 13
De OPTION-knop gebruiken.............. 22
Aan de slag
De speler voorbereiden........................ 23
De speler opladen...........................................23
De speler in- en uitschakelen........................25
Gegevens ophalen................................ 26
Gegevens overdragen........................... 27
Muziek afspelen
Zoeken naar nummers .
(Music Library)....................................... 32
Nummers zoeken op naam............................32
Nummers zoeken op album..........................33
Nummers zoeken op artiest...........................34
Nummers zoeken op genre............................35
Nummers zoeken op jaar van uitgave..........36
Nummers zoeken op map..............................37
Nummers zoeken op eerste letter.................38
Een afspeellijst afspelen..................................39
Nummers zoeken op basis van het
huidige nummer................................ 40
Nummers in willekeurige volgorde
afspelen (Intelligent Shuffle).................... 41
Nummers uit hetzelfde jaar in
willekeurige volgorde afspelen
(Time Machine Shuffle). .....................................41
Alle nummers in willekeurige volgorde
afspelen..........................................................43
Nummers afspelen met SensMe™
Channels............................................ 44
Wat is "SensMe™ Channels"?..........................44
Nummers afspelen met
"SensMe™ Channels"....................................44
Nummers op de speler analyseren................47
Nummers verwijderen uit Music .
Library............................................... 48
Het optiemenu voor muziek .
weergeven.......................................... 49
De afspeelmodus instellen .
(Play Mode). .......................................... 52
Het afspeelbereik instellen................... 54
Het scherm Now Playing weergeven
wanneer er wordt overgeschakeld .
naar een ander nummer .
(New Song Pop Up).................................. 55
De indeling van de albumweergave
instellen............................................. 56
Zoeken op mappen instellen .
(/ Button Setting)................................ 58
De geluidskwaliteit instellen .
(Equalizer). ........................................... 59
De geluidskwaliteit wijzigen..........................59
De geluidskwaliteit aanpassen.......................61
Het geluid levendiger maken
(VPT(Surround)).................................... 62
Luisteren met helder stereogeluid .
(Clear Stereo)......................................... 64
Geluid verbeteren in de hoge tonen
(DSEE(Sound Enhancer)).......................... 65
Het volume aanpassen
(Dynamic Normalizer). ............................ 67
Video's afspelen
Een video afspelen............................... 68
De oriëntatie van de video instellen.... 70
De weergave van het videoscherm
instellen............................................. 72
De zoomfunctie instellen..................... 73
Video's doorlopend afspelen................ 75
De weergave-indeling van de videolijst
instellen............................................. 76
Alleen het geluid van de video .
afspelen.............................................. 77
Video's verwijderen uit de Video .
Library............................................... 78
Het optiemenu voor video's .
weergeven.......................................... 79
Podcasts afspelen
Podcastafleveringen afspelen............... 80
Podcastafleveringen verwijderen......... 81
Het optiemenu voor podcasts .
weergeven.......................................... 82
Vervolg 
Index
De functieknop en het scherm
gebruiken.......................................................14
Het scherm "Now Playing" weergeven.........21
De muziek instellen
Menu
Over de bijgeleverde software.........................9
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave
Luisteren naar FM-radio...................... 95
1Overschakelen naar de FM-radio..............95
2Zenders automatisch
voorprogrammeren (Auto Preset). ................96
3Zenders selecteren.......................................97
Zenders handmatig .
voorprogrammeren........................... 98
Voorgeprogrammeerde zenders
verwijderen...................................................99
De ontvangst instellen .
(Scan Sensitivity)................................... 100
Schakelen tussen mono/stereo
(Mono/Auto)........................................ 101
Het optiemenu voor FM-radio
weergeven........................................ 102
Algemene instellingen
De omgevingsruis beperken
(Ruisonderdrukking) .
(alleen NWZ-S736F/S738F/S739F)............. 103
Gebruiken met externe audiobronnen
(External Input Mode)..................................... 105
Gebruiken als oordoppen (Quiet Mode). ..... 107
Het effect van de functie voor
ruisonderdrukking aanpassen .
(Set Noise Cancel level) .......................... 108
Het volume beperken .
(AVLS (Volume Limit))........................... 109
Nuttige informatie
De levensduur van de batterij .
verlengen.......................................... 127
Wat zijn indeling en bitsnelheid?....... 128
Wat is audio-indeling?................................. 128
Wat is video-indeling?................................. 129
Wat is foto-indeling?.................................... 129
Gegevens opslaan............................... 130
De firmware van de speler .
bijwerken......................................... 131
Problemen oplossen
Problemen oplossen........................... 132
Berichten............................................ 146
Aanvullende informatie
Veiligheidsmaatregelen...................... 149
Kennisgeving voor licenties en
handelsmerken................................. 156
Specificaties........................................ 158
Index.................................................. 163
Opmerking
Afhankelijk van het land/de regio waar u de speler hebt gekocht, zijn bepaalde modellen
wellicht niet beschikbaar.
Index
Luisteren naar FM-radio
Menu
Een foto weergeven.............................. 84
De oriëntatie van de foto instellen....... 86
De weergave van het fotoscherm
instellen............................................. 88
Een diavoorstelling afspelen................ 89
De afspeelmodus voor diavoorstellingen
instellen............................................. 90
Het interval van een diavoorstelling
instellen............................................. 91
De weergave-indeling van de fotolijst
instellen............................................. 92
Foto's verwijderen uit de Photo .
Library............................................... 93
Het optiemenu voor foto's .
weergeven.......................................... 94
De pieptoon uitschakelen.................. 110
Het type schermbeveiliging .
instellen........................................... 111
De tijd voor de schermbeveiliging
instellen........................................... 112
Het thema instellen............................ 113
De achtergrond instellen................... 114
De helderheid van het scherm .
aanpassen (Brightness)........................ 116
De huidige tijd instellen .
(Set Date-Time).................................... 117
De datumnotatie instellen................. 119
De tijdnotatie instellen...................... 120
Spelerinformatie weergeven .
(Unit Information). ............................... 121
De fabrieksinstellingen herstellen .
(Reset all Settings)................................. 122
Het geheugen formatteren (Format). ... 123
De weergavetaal selecteren................ 125
Inhoudsopgave
Foto's weergeven
Menu
U kunt het Home-menu weergeven door de BACK/HOME-knop op de speler
ingedrukt te houden. Het Home-menu is het beginpunt voor elke functie, zoals
het afspelen van nummers, video's, foto's, postcastafleveringen, het zoeken naar
nummers, het gebruiken van "SensMe™ Channels", het luisteren naar FM-radio
en het wijzigen van de instellingen.
Inhoudsopgave
Home-menulijst
Index
 Tip
De weergave van het scherm is afhankelijk van de instellingen voor "Wallpaper Settings"
( pagina 114) en "Theme Settings" ( pagina 113). De schermafbeeldingen in deze
handleiding zijn slechts voorbeelden.
SensMe™ Channels..................... 44
Music Library
All Songs........................................ 32
Album............................................ 33
Artist.............................................. 34
Genre............................................. 35
Release Year.................................. 36
Folder............................................. 37
Playlists.......................................... 39
Initial Search................................. 38
Intelligent Shuffle......................... 41
FM Radio.................................. 95
Intelligent Shuffle*1
Time Machine Shuffle................. 41
Shuffle All...................................... 43
Photo Library.......................... 84
Video Library........................... 68
Vervolg 
*1
wordt weergegeven in plaats van
(Intelligent Shuffle) als de speler
verbinding maakt met bepaalde online
diensten (alleen beschikbaar in de
(Intelligent Shuffle) wilt
VS). Als u
herstellen, formatteert u het geheugen
van de speler ( pagina 123).
Now Playing............................ 21
Menu
Index
Music Settings
Play Mode................................ 52
Playback Range........................ 54
Equalizer................................... 59
VPT(Surround)....................... 62
DSEE(Sound Enhance).......... 65
Clear Stereo.............................. 64
Dynamic Normalizer.............. 67
Album Display Format........... 56
New Song Pop Up................... 55
/ Button Setting................. 58
Video Settings
Zoom Settings.......................... 73
Video Orientation................... 70
Display...................................... 72
Continuous Playback.............. 75
Podcast Library.......................... 80
Video List Format................... 76
On-Hold Display..................... 77
Photo Settings
Photo Orientation................... 86
Display...................................... 88
Slide Show Repeat................... 90
Slide Show Interval................. 91
Photo List Format................... 92
FM Radio Settings
Scan Sensitivity...................... 100
Mono/Auto............................ 101
Common Settings
Unit Information................... 121
AVLS (Volume Limit)........... 109
Beep Settings.......................... 110
Theme Settings...................... 113
Wallpaper Settings................ 114
Screensaver............................ 111
Brightness............................... 116
Set Date-Time........................ 117
Date Display Format............. 119
Time Display Format............ 120
Reset all Settings.................... 122
Format.................................... 123
Language Settings...................... 125
NC Settings*1.............................. 105
NC Modes.............................. 105
Set Noise Can. level............... 108
Inhoudsopgave
Settings
*1Alleen NWZ-S736F/S738F/S739F
Inhoudsopgave
Bijgeleverde accessoires
Controleer de accessoires in de verpakking.
Menu
 Hoofdtelefoon (1)
 USB-kabel (1)
 Oordopjes (formaat S, L) (1)
Index
 Hulpstuk (1)
Gebruiken wanneer u de speler aansluit op de optionele
houder, enzovoort.
 Audiokabel*1
 Stekkeradapter voor gebruik tijdens een vliegreis (enkel/dubbel)*1
 Cd-rom*2 *3 (1)
 Windows Media Player 11
 Media Manager for WALKMAN*4
 Content Transfer
 Bedieningshandleiding (PDF-bestand)
 Quick Start Guide (Snelstartgids) (1)
*1 Alleen NWZ-S736F/S738F/S739F
*2 Probeer deze cd-rom niet af te spelen in een audio-cd-speler.
*3 Afhankelijk van het land/de regio waar u de speler hebt gekocht, kan de
bijgeleverde software verschillen.
4
* Media Manager for WALKMAN wordt niet geleverd met de pakketten die
worden verkocht in de VS. U kunt het downloaden van de volgende website:
http://www.sonycreativesoftware.com/download/wmm_lite
De oordopjes correct installeren
Als de oordopjes niet goed in uw oren passen, kunt u lage tonen
mogelijk niet goed horen.
Om van een betere geluidskwaliteit te kunnen genieten, kunt u
de oordopjes vervangen door een ander formaat of de positie
van de oordopjes aanpassen, zodat ze comfortabel op en in uw
oren passen.
Wanneer u het product aanschaft, zijn oordopjes van formaat M geïnstalleerd.
Als de oordopjes niet in uw oren passen, probeert u een van de andere
bijgeleverde formaten (S of L).
Wanneer u de oordopjes vervangt, moet u de oordopjes draaien om ze stevig op de
hoofdtelefoon te bevestigen en te voorkomen dat ze losraken en in uw oor blijven zitten.
L
L
Over het serienummer
Het serienummer van deze speler is nodig voor de klantenregistratie. Het
nummer bevindt zich op de achterkant van de speler.
Vervolg 
Voor bepaalde computers waarop Windows Media Player 10 al is geïnstalleerd, kunnen
bestandsbeperkingen (AAC-bestanden, videobestanden, enzovoort) gelden met
betrekking tot overzetten door middel van slepen en neerzetten. Als u Windows Media
Player 11 installeert vanaf de bijgeleverde cd-rom, kunt u dit probleem verhelpen.
Vervolgens kunt u bestanden weer overzetten door middel van slepen en neerzetten.
Voordat u Windows Media Player 11 op de computer installeert, controleert u of uw
software of service geschikt is voor Windows Media Player 11.
Media Manager for WALKMAN*1
Media Manager for WALKMAN kan muziek, foto's of video's overzetten van de
computer naar de speler en audiogegevens importeren van cd's. Media
Manager for WALKMAN kan ook worden geabonneerd op RSS-feeds en de
muziek en videobestanden overzetten die zijn gedownload vanaf RSS-kanalen.
Raadpleeg de Help van de software voor meer informatie. Audiobestanden
(AAC) of video's kunnen ook worden overgezet door middel van slepen en
neerzetten met Windows Verkenner of met Media Manager for WALKMAN.
Bestanden die kunnen worden overgezet: muziek (MP3, WMA, AAC*2, WAV),
foto (JPEG), video (MPEG-4 Simple Profile, AVC (H.264/AVC) Baseline
Profile, WMV*2*3), Podcast (muziek, video)
*1Als u het pakket hebt aangeschaft in de VS, moet u Media Manager for WALKMAN
downloaden van de volgende website:
http://www.sonycreativesoftware.com/download/wmm_lite
*2DRM-bestanden zijn niet compatibel.
*3Sommige WMV-bestanden kunnen niet worden afgespeeld nadat ze zijn overgezet met
Media Manager for WALKMAN. Als u ze opnieuw overzet met Windows Media Player
11, kunnen ze mogelijk worden afgespeeld.
Opmerking
Met copyright beveiligde videobestanden zoals dvd-films of opgenomen, digitale
televisieprogramma's worden niet ondersteund.
Vervolg 
Index
 Tip
Menu
Windows Media Player 11
Windows Media Player kan audiogegevens importeren van cd's en gegevens
overbrengen naar de speler. Wanneer u met copyright beveiligde WMAaudiobestanden en met copyright beveiligde WMV-videobestanden gebruikt,
moet u deze software gebruiken.
Bestanden die kunnen worden overgezet: muziek (MP3, WMA), video
(WMV), foto (JPEG)
Raadpleeg de Help van de software voor meer informatie of ga naar de
volgende website.
http://www.support.microsoft.com/
Inhoudsopgave
Over de bijgeleverde software
10
Index
ATRAC-bestanden kunnen worden overgezet naar de speler nadat ze zijn omgezet in de
MP3-bestandsindeling. Als u bestanden wilt converteren, downloadt u MP3 Conversion
Tool van de website voor klantenondersteuning ( pagina 155).
Menu
 Tip
Inhoudsopgave
Content Transfer
Content Transfer kan muziek, video's of foto's overzetten van een computer
naar de speler door de bestanden te slepen en neer te zetten. U kunt Windows
Verkenner of iTunes® gebruiken om gegevens naar Content Transfer te slepen
en neer te zetten. Raadpleeg de Help bij de software voor meer informatie.
Bestanden die kunnen worden overgezet: muziek (MP3, WMA, AAC*1, WAV),
foto (JPEG), video (MPEG-4 Simple Profile, AVC (H.264/AVC) Baseline
Profile, WMV*1*2), Podcast (muziek, video)
*1 DRM-bestanden zijn niet compatibel.
*2 Sommige WMV-bestanden kunnen niet worden afgespeeld nadat ze zijn
overgezet met Content Transfer. Als u ze opnieuw overzet met Windows
Media Player 11, kunnen ze mogelijk worden afgespeeld.
11
Inhoudsopgave
Onderdelen en bedieningselementen
Voorzijde
Menu
Index
Achterzijde
 BACK/HOME-knop*1
Hiermee kunt u één lijstniveau op
het scherm omhoog gaan of
teruggaan naar het vorige menu.
Houd de BACK/HOME-knop
ingedrukt om het Home-menu weer
te geven ( pagina 13).
 Functieknop*2
Hiermee kunt u het afspelen starten
en navigeren in de menu's op het
scherm van de speler ( pagina 14).
 Hoofdtelefoonaansluiting*3
Hier kunt u de hoofdtelefoon
aansluiten. Schuif de stekker in de
aansluiting totdat deze vastklikt. Als
de hoofdtelefoon onjuist is
aangesloten, klinkt het geluid mogelijk
niet goed.
Over de functie voor ruisonderdrukking
(alleen NWZ-S736F/S738F/S739F)
De functie voor ruisonderdrukking
is alleen beschikbaar als u de
bijgeleverde hoofdtelefoon gebruikt.
De bijgeleverde hoofdtelefoon kan
alleen worden gebruikt voor deze
modellen en kan niet worden
gebruikt voor andere apparatuur.
 WM‑PORT-aansluiting
Met deze aansluiting kunt u de
bijgeleverde USB-kabel of optionele
randapparatuur, zoals ondersteunde
accessoires voor de WM‑PORT,
aansluiten.
 NOISE CANCELING-schakelaar
(alleen NWZ-S736F/S738F/S739F)
Door de NOISE CANCELINGschakelaar richting de pijl te
schuiven , wordt de functie voor
ruisonderdrukking ingeschakeld
( pagina 103).
 Display
Het display kan verschillen,
afhankelijk van de functies
( pagina 13).
 VOL +*2/–-knop
Hiermee past u het volume aan.
Vervolg 
12
De speler verbruikt een beetje stroom
wanneer deze zich in de stand-bymodus
bevindt. Het is daarom mogelijk
dat de speler al snel volledig wordt
uitgeschakeld, afhankelijk van de
resterende batterijlading.
Index
Opmerking
*1Functies die op de speler zijn
, worden
gemarkeerd met
geactiveerd wanneer u de bijbehorende
knoppen ingedrukt houdt.
*2Er zijn braillepunten. Hiermee kunt u de
knoppen beter gebruiken.
*3De vorm van de
hoofdtelefoonaansluiting verschilt
afhankelijk van het model.
Menu
 OPTION/PWR OFF-knop*1
Hiermee geeft u het optiemenu weer
( pagina 22, 49, 79, 82, 94, 102).
Als u de OPTION/PWR OFF-knop
ingedrukt houdt, wordt het scherm
uitgeschakeld en wordt de standbymodus van de speler geactiveerd.
Als u op een knop drukt terwijl de
speler zich in de stand-bymodus
bevindt, wordt het scherm "Now
Playing" weergegeven en kan de
speler worden gebruikt. De speler
wordt automatisch volledig
uitgeschakeld als de speler zich
ongeveer één dag in de standbymodus bevindt. Als u op een
willekeurige knop drukt wanneer de
speler is uitgeschakeld, wordt eerst
het opstartscherm en vervolgens het
scherm "Now Playing" weergegeven.
 RESET-knop
Hiermee stelt u de speler opnieuw in
door met een puntig voorwerp op de
RESET-knop te drukken
( pagina 132).
Inhoudsopgave
 HOLD-schakelaar
Wanneer u de speler meeneemt, kunt
u deze met de HOLD-schakelaar
beveiligen tegen ongewenste
bediening. Als u de HOLDschakelaar in de richting van de pijl
 schuift, worden alle
bedieningsknoppen uitgeschakeld.
Als u de HOLD-schakelaar in
tegenovergestelde richting schuift,
schakelt u de HOLD-functie uit.
13
Index
Home-menu
Menu
Met de functieknop en de BACK/HOME-knop kunt u door de schermen navigeren,
nummers, video's, postcastafleveringen en FM-radio afspelen, foto's weergeven of de
instellingen van de speler wijzigen.
Het Home-menu wordt weergegeven wanneer u de BACK/HOME-knop ingedrukt houdt.
In het volgende diagram kunt u zien hoe het scherm wordt gewijzigd wanneer u op de
verschillende bedieningsknoppen drukt. Het scherm van de speler wordt bijvoorbeeld als
volgt gewijzigd wanneer u "Music Library" - "Album" selecteert in het Home-menu.
Inhoudsopgave
Bedieningselementen en schermen van de speler
Selecteer
(Music Library) en druk
op de -knop.
Music Library
Druk op de BACK/
HOME-knop.
Selecteer "Album" en
druk op de -knop.
Houd de BACK/HOMEknop ingedrukt.
Albumlijst
Druk op de BACK/
HOME-knop.
Selecteer het gewenste album en
druk op de -knop.
Houd de BACK/HOMEknop ingedrukt.
Nummerlijst
Druk op de BACK/
HOME-knop.
Houd de BACK/HOMEknop ingedrukt.
Selecteer het gewenste nummer
en druk op de -knop.
Het afspelen wordt gestart.
Scherm "Now Playing"
Druk op de BACK/
HOME-knop.
Houd de BACK/HOMEknop ingedrukt.
Vervolg 
14
Met de functieknop kunt u verschillende
functies in de lijstschermen, de
miniatuurschermen en het scherm "Now
Playing" uitvoeren.
Menu
*1Er zijn braillepunten. Hiermee kunt u de knoppen
beter gebruiken.
-knop (afspelen/
onderbreken/bevestigen)*1
/-knoppen
Inhoudsopgave
De functieknop en het scherm gebruiken
/-knoppen
De functieknop in het lijstscherm gebruiken
Index
Muziek
Index
De eerste letters van namen van nummers, albums, enzovoort in de lijst
worden weergegeven.
Lijst
Informatiegebied
De informatie over het nummer, de pictogrammen, enzovoort, wordt
weergegeven ( pagina 20).
Knoppen
Beschrijving

Hiermee bevestigt u het item van de lijst.
Houd deze knop ingedrukt om alle nummers in het geselecteerde item af te spelen.
Hiermee verplaatst u de cursor omhoog of omlaag.
Houd deze knop ingedrukt om sneller omhoog of omlaag te schuiven.
Hiermee schakelt u tussen de schermen of verplaatst u de cursor naar links of
rechts om een lijst met items weer te geven wanneer een index wordt weergegeven.
Wanneer de index niet wordt weergegeven, wordt het vorige of
volgende scherm van de lijst weergegeven.
/
/
Video
Lijst
Knoppen
Beschrijving

Hiermee bevestigt u het item van de lijst.
/
Hiermee verplaatst u de cursor omhoog of omlaag.
Houd deze knop ingedrukt om sneller omhoog of omlaag te schuiven.
Hiermee geeft u het vorige of volgende scherm van de lijst weer.
/
Vervolg 
15
Inhoudsopgave
Foto
Lijst
Menu
Beschrijving

Hiermee bevestigt u het item van de lijst.
Houd deze knop ingedrukt om een diavoorstelling van de foto's in
het geselecteerde item weer te geven.
Hiermee verplaatst u de cursor omhoog of omlaag.
Houd deze knop ingedrukt om sneller omhoog of omlaag te
schuiven.
Hiermee geeft u het vorige of volgende scherm van de lijst weer.
/
/
De functieknop in het miniatuurscherm*1 gebruiken
Miniaturen
Knoppen
Beschrijving

Hiermee wordt de nummerlijst van het geselecteerde item
weergegeven in de muziekmodus of wordt het geselecteerde item
weergegeven in de fotomodus. Hiermee kunt u het afspelen van het
geselecteerde item starten in de videomodus.
Hiermee verplaatst u de cursor omhoog of omlaag.
Houd deze knop ingedrukt om sneller omhoog of omlaag te
schuiven.
Hiermee verplaatst u de cursor naar links of rechts.
Houd de knoppen ingedrukt om de cursor sneller naar links of
rechts te verplaatsen en schuif vervolgens omhoog of omlaag door
de miniatuurschermen.
/
/
*1Een miniatuur is een verkleinde afbeelding van een cd-hoes, één scène van een video of
een foto. Zie  pagina 56 als u miniaturen voor albums wilt weergeven;
zie  pagina 76 voor videobestanden.
Vervolg 
Index
Knoppen
16
Inhoudsopgave
De functieknop in het scherm "Now Playing" gebruiken
Muziek
Naam van nummer
Menu
Naam van artiest
Titel van album
Genre
Jaar van uitgave
Afspeelstatus
Index
Knoppen
Beschrijving

Hiermee start u het afspelen van een nummer. Wanneer u het
afspelen start, wordt  weergegeven in het display. Als u
nogmaals op de -knop drukt, wordt  weergegeven en wordt
het afspelen onderbroken.*1 Deze functie voor onderbreken en
hervatten is alleen beschikbaar in het scherm "Now Playing".
/
Druk op de /-knop om de cursor weer te geven en door de
weergegeven items te bladeren. Wanneer u een genre, albumtitel of
andere eigenschap hebt geselecteerd met de cursor, drukt u op de
-knop om een lijst met artiesten die overeenkomen met het
genre van het huidige nummer of de nummerlijsten van het
huidige album weer te geven.
Wanneer de /-knop is ingesteld op "Folder +/–" ( pagina 58)
Het afspelen wordt gestart vanaf het eerste nummer van de
volgende map*2, de huidige map of de vorige map. Druk op de
-knop om naar het eerste nummer van de huidige map of de
vorige map te gaan. Druk op de -knop om naar het eerste
nummer van de volgende map te gaan.
/
Wanneer u één keer of herhaaldelijk op deze knop drukt, wordt het
huidige, vorige of volgende nummer vanaf het begin afgespeeld.
Houd de knop ingedrukt om het huidige nummer snel vooruit of
achteruit te scannen.
*1Als er gedurende meer dan 3 minuten geen bewerking wordt uitgevoerd terwijl een
nummer is onderbroken, wordt het scherm uitgeschakeld en wordt de stand-bymodus
geactiveerd.
*2De mapeenheden die de speler overslaat, verschillen aan de hand van de lijst vóór de
nummerlijst. Als u bijvoorbeeld een nummer in de volgorde "Artist"- albumlijst nummerlijst selecteert, kunt u zoeken op nummers door albums over te slaan.
Vervolg 
17
Inhoudsopgave
SensMe™ Channels
Kanaal
Menu
Naam van nummer
Naam van artiest
Titel van album
Afspeelstatus
Beschrijving

Hiermee start u het afspelen van een nummer. Wanneer u het
afspelen start, wordt  weergegeven in het display. Als u
nogmaals op de -knop drukt, wordt  weergegeven en wordt
het afspelen onderbroken.
/
Druk op de /-knop om door de lijst met kanalen te bladeren.
Elke keer dat u op de knop drukt, wordt het kanaal gewijzigd en
begint het afspelen vanaf het midden van het nummer.
Wanneer u één keer of herhaaldelijk op deze knop drukt, wordt het
huidige, vorige of volgende nummer vanaf het begin afgespeeld.
Houd de knop ingedrukt om het huidige nummer snel vooruit of
achteruit te scannen.
/
Vervolg 
Index
Knoppen
18
Inhoudsopgave
Video
Menu
Afspeelstatus
Knoppen
Beschrijving

Hiermee speelt u een video af. Wanneer u het afspelen start, wordt
 weergegeven in het display. Als u nogmaals op de -knop
drukt, wordt  weergegeven en wordt het afspelen onderbroken.*1
U kunt video's alleen afspelen en onderbreken vanuit het scherm
"Now Playing" van de video.
/
Druk op de /-knop voor het begin van de volgende, vorige of
huidige video.*2
/
Druk op de /-knop om een video snel vooruit of achteruit te
scannen.
Tijdens het afspelen kunt u de snelheid voor snel vooruit/achteruit
scannen instellen op 3 niveaus door herhaaldelijk op de /-knop
te drukken ((×10), (×30), (×100)). Als u de knop ingedrukt houdt,
neemt de snelheid met 1 niveau toe.
Als het afspelen is onderbroken, kunt u de scène enigszins vooruit
of terug zetten door op de /-knop te drukken.
*1Als er gedurende 3 minuten geen bewerking wordt uitgevoerd terwijl een video is
onderbroken, wordt het scherm uitgeschakeld en wordt de stand-bymodus geactiveerd.
*2Als "Continuous Playback" is ingesteld op "On", kunt u zoeken naar het begin van de
vorige of volgende video ( pagina 75).
Vervolg 
Index
Wanneer u de oriëntatie van de weergave wijzigt in horizontaal, worden de
functies van de ///-knop ook gewijzigd.
19
Inhoudsopgave
Foto
Menu
Afspeelstatus
Knoppen
Beschrijving

 wordt weergegeven in het display en een diavoorstelling wordt
gestart. Als u nogmaals op de -knop drukt, wordt 
weergegeven en wordt het afspelen onderbroken.*1
/
Hiermee geeft u de vorige of volgende foto weer.
*1Als u nummers afspeelt terwijl een diavoorstelling is onderbroken, wordt het scherm
donker als er gedurende de tijd die is ingesteld bij "Screensaver Timing" ( pagina
112) geen bewerking wordt uitgevoerd. Het scherm wordt uitgeschakeld en de standbymodus wordt geactiveerd op de speler wanneer het afspelen van het nummer en de
bijbehorende diavoorstelling worden onderbroken en er gedurende meer dan 3 minuten
geen bewerking wordt uitgevoerd.
FM
Knoppen
Beschrijving

FM-radio afspelen of onderbreken*1. U kunt een zender instellen
door de knop ingedrukt te houden bij de geselecteerde frequentie.
/
Frequenties selecteren. U kunt de volgende ontvangbare zender
selecteren door de knop ingedrukt te houden.
/
De vooringestelde zender selecteren.
*1Als er gedurende meer dan 3 minuten geen bewerking wordt uitgevoerd terwijl FM is
onderbroken, wordt het scherm uitgeschakeld en wordt de stand-bymodus geactiveerd.
Vervolg 
Index
Wanneer u de oriëntatie van de weergave wijzigt in horizontaal, worden de
functies van de ///-knop ook gewijzigd.
20
De pictogrammen die in de onderstaande tabel worden weergegeven, verschijnen in het
informatiegebied. De pictogrammen zijn afhankelijk van de afspeelstatus, de instellingen
en de schermen.
Zie de referentiepagina's voor meer informatie over de pictogrammen.
Beschrijving
,
,
,
,
,
De pictogrammen voor de afspeelstatus
 Afspelen, afspelen onderbreken, snel vooruit-/terugspoelen, naar
het begin van het volgende, huidige of vorige nummer gaan
 Een stukje of snel vooruit of terug gaan ( pagina 69)
De pictogrammen voor de titel van het nummer, de naam van de
artiest, de titel van de video, de titel van de foto of FM-radio
De pictogrammen voor de afspeelmodus
 De afspeelmodus is ingesteld op "Repeat" of "Shuffle" ( pagina
53). "Slide Show Repeat" is ingesteld op "On" ( pagina 90)
De pictogrammen voor het afspeelbereik
 Het afspeelbereik is ingesteld op "Selected Range" ( pagina 54)
De
pictogrammen voor de instelling voor geluidseffecten
, enzovoort
( pagina 60) of voor de functie voor ruisonderdrukking (alleen
NWZ-S736F/S738F/S739F) ( pagina 103)
, enzovoort
,
,
De pictogrammen voor de video-instelling
"Continuous Playback" is ingesteld op "On" ( pagina 75)
"Zoom Settings" is ingesteld op "Auto" of "Full" ( pagina 73)
Het pictogram van de instelling voor de FM-radio
De instelling "Mono/Auto" is ingesteld op "Mono" ( pagina 101)
Het pictogram voor de resterende batterijduur ( pagina 23)
Vervolg 
Index
, , , ,
, ,
,
,
, ,
enzovoort
Menu
Pictogrammen
Inhoudsopgave
Over het informatiegebied
21
U kunt het scherm "Now Playing" snel weergeven vanuit verschillende
schermen.
Now Playing
Menu
BACK/
HOME-knop
Inhoudsopgave
Het scherm "Now Playing" weergeven
Functieknop
Index
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knopom
(Now Playing) te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
Er wordt gedetailleerde informatie weergegeven over de inhoud die wordt
afgespeeld.
 Tips
U kunt het scherm "Now Playing" weergeven door op de OPTION/PWR OFF-knop te
drukken om "Now Playing" te selecteren.
u video's of foto's weergeeft, of naar FM-radio luistert, kunt u "Go to the song
Wanneer

playback screen" in het optiemenu selecteren om het scherm voor het afspelen van
nummers weer te geven.
22
Functieknop
 Druk op de OPTION/PWR OFF-knop.
Het optiemenu wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om het item te selecteren en druk op de
-knop om te bevestigen.
Het scherm van het geselecteerde instelitem wordt weergegeven of de
geselecteerde opdracht wordt uitgevoerd. De items van het optiemenu
verschillen, afhankelijk van het scherm waarin u op de OPTION/
PWR OFF-knop drukt.
Zie de volgende pagina's voor meer informatie.
"Het optiemenu voor muziek weergeven" ( pagina 49)
"Het optiemenu voor video's weergeven" ( pagina 79)
"Het optiemenu voor podcasts weergeven" ( pagina 82)
"Het optiemenu voor foto's weergeven" ( pagina 94)
"Het optiemenu voor FM-radio weergeven" ( pagina 102)
Index
OPTION/PWR OFF-knop
Menu
U kunt verschillende instellingen van elke functie wijzigen wanneer u op de
OPTION/PWR OFF-knop drukt. Met de OPTION/PWR OFF-knop kunt u
direct het instelscherm weergeven zonder instelitems te selecteren in het menu
(Settings) van het Home-menu.
Inhoudsopgave
De OPTION-knop gebruiken
23
Aan de slag
Inhoudsopgave
De speler voorbereiden
De speler opladen
De speler opladen
Het batterijpictogram in het display verandert zoals hieronder wordt
weergegeven. Zie  pagina 161 voor de levensduur van de batterij.
Hoe leger de batterij raakt, hoe minder balkjes worden weergegeven in het
pictogram. Als "LOW BATTERY. Please Charge." wordt weergegeven, kunt u
de speler niet gebruiken. Laad in dit geval de batterij op door de speler op de
computer aan te sluiten.
Vervolg 
Index
Wanneer
wordt weergegeven voor de batterij, is de batterij opgeladen (de
oplaadtijd is ongeveer 3 uur).
Wanneer u de speler voor het eerst gebruikt of de speler lange tijd niet hebt
gebruikt, moet u de batterij volledig opladen (totdat de batterij-aanduiding
aangeeft).
Menu
De batterij van de speler wordt opgeladen wanneer de speler is aangesloten op
een ingeschakelde computer.
Gebruik de bijgeleverde USB-kabel wanneer u de
speler aansluit op uw computer. Wanneer u de
stekker van de USB-kabel op de speler aansluit, moet
de -markering naar boven zijn gericht.
24
Aan de slag
Opmerkingen
Menu
Index
Vervolg 
Inhoudsopgave
Laad de batterij op bij een omgevingstemperatuur tussen 5 ºC en 35 ºC.
De batterij kan ongeveer 500 keer worden opgeladen voordat deze versleten is. Dit is
afhankelijk van de omstandigheden waaronder u de speler gebruikt.
De batterij-aanduiding in het display is slechts een schatting. Eén zwart streepje op de
aanduiding geeft bijvoorbeeld niet altijd exact aan dat de batterij 1/4 is opgeladen.
"Do not disconnect." wordt weergegeven in het display wanneer de speler verbinding
maakt met de computer. Koppel de bijgeleverde USB-kabel niet los wanneer "Do not
disconnect." wordt weergegeven. Hierdoor kunnen de gegevens die worden overgezet,
worden beschadigd.
De knoppen van de speler werken niet als het apparaat is aangesloten op een computer.
Bepaalde USB-apparaten die op de computer zijn aangesloten, kunnen de werking van
de speler verstoren.
We kunnen niet garanderen dat de batterij juist wordt opgeladen via zelf samengestelde
of aangepaste computers.
Als op de computer de energiebesparende modus, zoals de slaapstand, wordt geactiveerd
wanneer de speler is aangesloten via de USB-kabel, wordt de batterij van de speler niet
opgeladen. De speler blijft echter stroom gebruiken, waardoor de batterij leegloopt.
Laat de speler niet gedurende lange tijd aangesloten op een laptopcomputer die niet is
aangesloten op wisselstroom, omdat de batterij van de computer hierdoor kan leeglopen.
Als de speler is aangesloten op een computer, moet u de computer niet inschakelen, de
computer niet opnieuw opstarten, de slaapstand van de computer uitschakelen of de
computer uitschakelen. Deze bewerkingen kunnen ervoor zorgen dat de speler defect
raakt. Koppel de speler los van de computer voordat u deze bewerkingen uitvoert.
Als u de speler langer dan een half jaar niet wilt gebruiken, moet u de batterij ten minste
één keer per 6 of 12 maanden opladen zodat de batterij goed blijft werken.
25
Aan de slag
Inhoudsopgave
De speler in- en uitschakelen
De speler uitschakelen
Als u de OPTION/PWR OFF-knop ingedrukt houdt ( pagina 12), schakelt
de speler over naar de stand-bymodus en wordt het scherm uitgeschakeld om
energie te besparen. Als u op een knop drukt terwijl de speler zich in de standbymodus bevindt, wordt het scherm "Now Playing" weergegeven en kan de
speler worden gebruikt.
De speler wordt automatisch volledig uitgeschakeld als de speler zich ongeveer
een dag in de stand-bymodus bevindt. Als u op een willekeurige knop drukt
wanneer de speler is uitgeschakeld, wordt eerst het opstartscherm en
vervolgens het scherm "Now Playing" weergegeven.
Index
De speler inschakelen
Druk op een knop om de speler in te schakelen.
Menu
OPTION/
PWR OFF-knop
26
Aan de slag
Menu
Als u wilt genieten van muziek, foto's, video's en podcasts op de speler, moet u
de gegevens voorbereiden op uw computer. Gebruik geschikte software om de
gegevens te importeren naar uw computer.
Zie "Ondersteunde bestandsindeling" ( pagina 158) voor meer informatie
over ondersteunde bestandsindelingen.
Inhoudsopgave
Gegevens ophalen
Index
27
Aan de slag
Inhoudsopgave
Gegevens overdragen
Menu
Met Windows Verkenner op uw computer kunt u gegevens rechtstreeks
overzetten door middel van slepen en neerzetten.
Er gelden regels voor de hiërarchie van afspeelbare gegevens. Raadpleeg de
volgende instructies om gegevens correct over te zetten.
Zie  pagina 9 voor informatie over de bijgeleverde software waarmee
gegevens kunnen worden overgezet.
Voor bepaalde computers waarop Windows Media Player 10 al is geïnstalleerd, kunnen
bestandsbeperkingen (AAC-bestanden, videobestanden, enzovoort) gelden met
betrekking tot overzetten door middel van slepen en neerzetten. Als u Windows Media
Player 11 installeert (raadpleeg "Installing the Operation Guide and software" in de
"Quick Start Guide" (Snelstartgids) voor meer informatie) met de bijgeleverde cd-rom,
kunt u dit probleem oplossen, zodat u vervolgens weer kunt overzetten door middel van
slepen en neerzetten. Voordat u Windows Media Player 11 op de computer installeert,
controleert u of uw software of service geschikt is voor Windows Media Player 11.
De hiërarchie van de gegevens kan verschillen, afhankelijk van de computeromgeving.
Sommige WMV-bestanden kunnen alleen worden afgespeeld door ze over te zetten met
Windows Media Player 11.
Opmerkingen
Koppel de bijgeleverde USB-kabel niet los wanneer "Do not disconnect."
wordt weergegeven op de speler. Hierdoor kunnen de gegevens die worden
overgezet, worden beschadigd.
 U mag de namen van de mappen "MUSIC", "MP_ROOT", "VIDEO",
"PICTURES", "PICTURE" en "PODCASTS" niet wijzigen en u mag deze
mappen niet verwijderen.
Wijzig de namen niet van mappen of bestanden die zich direct onder de map
"MP_ROOT" of "MPE_ROOT" bevinden. Als u dit wel doet, worden ze niet
weergegeven op de speler.
 Sluit de speler met de bijgeleverde USB-kabel aan op de computer.
Wanneer u de stekker van de USB-kabel op de speler aansluit, moet de
markering naar boven zijn gericht.
-
 Selecteer de speler met Windows Verkenner, sleep de bestanden en
zet deze neer.
De speler wordt in Windows Verkenner als [WALKMAN] weergegeven.
Vervolg 
Index
 Tips
28
Aan de slag
Inhoudsopgave
Voor nummers
(In Windows Verkenner)
Sleep bestanden of mappen en zet ze neer in de map "MUSIC".
Bestanden en mappen hoger dan het 8e niveau worden echter niet
herkend.
1e
Menu
7e
8e
(Op de speler)
Mappen worden eerst op volgorde van mapnaam weergegeven
en bestanden worden vervolgens op volgorde van
bestandsnaam weergegeven. In dit geval wordt geen
onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters.
Vervolg 
Index
9e
29
Aan de slag
Inhoudsopgave
1e
2e
Menu
Voor video's
(In Windows Verkenner)
Sleep bestanden of mappen en zet ze neer in de map "VIDEO".
Bestanden of mappen op het 1e niveau in de map "VIDEO"
kunnen worden herkend. Bestanden op het 2e niveau worden
ook herkend. Mappen hoger dan het 1e niveau en bestanden
hoger dan het 2e niveau worden echter niet herkend.
3e
Index
(Op de speler)
Videobestanden worden weergegeven in de volgorde waarin
ze zijn overgezet door middel van slepen en neerzetten. (De
laatste gegevens worden bovenaan weergegeven.)
 Tip
U kunt JPEG-bestanden instellen als miniaturen voor
videobestanden door JPEG-bestanden in de bijbehorende
videomappen te plaatsen. Wanneer u de videolijst weergeeft, kunt u de miniaturen
(kleine afbeeldingen die in het menu worden weergegeven) bekijken voor de
videobestanden op de speler.
Als u een miniatuur voor een videobestand wilt weergeven, maakt u een JPEG-bestand
(horizontaal 160 × verticaal 120 punten, bestandsextensie: .jpg) en geeft u dit bestand
dezelfde naam als het gewenste videobestand. Vervolgens slaat u het bestand op in de
map met het videobestand.
Vervolg 
30
Aan de slag
1e
Menu
2e
Inhoudsopgave
Voor foto's
(In Windows Verkenner)
Sleep bestanden of mappen en zet ze neer in de map
"PICTURE".
Bestanden of mappen op het 1e niveau in de map
"PICTURE" kunnen worden herkend. Alleen
bestanden op het 2e niveau in de map "PICTURE"
worden herkend. Bestanden of mappen hoger dan het
2e niveau worden echter niet herkend.
3e
* De hiërarchie voor
gegevens in "PICTURES"
is gelijk aan die in de map
"PICTURE".
1
Vervolg 
Index
(Op de speler)
Mappen in de map "PICTURE" worden in alfabetische
volgorde weergegeven. Bestanden op het 1e niveau in de map
"PICTURE" worden in de map <PICTURE> opgeslagen.
31
Aan de slag
Inhoudsopgave
1e
2e
Menu
Voor podcasts
(In Windows Verkenner)
Sleep kanaalmappen en zet ze neer in de map "PODCASTS" en
zet de afleveringbestanden in de kanaalmappen.
Op het 1e niveau herkent de map "PODCASTS" alleen mappen.
De afleveringbestanden op het 1e niveau worden niet herkend.
Op het 2e niveau worden alleen bestanden herkend en mappen
worden niet herkend op dit niveau. Bestanden of mappen hoger
dan het 2e niveau worden niet herkend.
3e
Index
(Op de speler)
Mappen in de map "PODCASTS" worden in alfabetische
volgorde weergegeven. Bestanden in de kanaalmappen
worden in alfabetische volgorde weergegeven.
32
Muziek afspelen
Inhoudsopgave
Zoeken naar nummers (Music Library)
U kunt nummers zoeken op titel, album, artiest, genre, enzovoort.
Menu
Music Library
BACK/
HOME-knop
Functieknop
Index
Nummers zoeken op naam
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
(Music Library) te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
Het scherm "Music Library" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "All Songs" te selecteren en druk op
de -knop om te bevestigen.
De nummerlijst wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om een nummer te selecteren en druk
op de -knop om te bevestigen.
Het geselecteerde nummer wordt afgespeeld en de nummers worden
verder op volgorde afgespeeld.
Vervolg 
33
Muziek afspelen
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
Inhoudsopgave
Nummers zoeken op album
wordt weergegeven.
(Music Library) te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
Het scherm "Music Library" wordt weergegeven.
-knop om te bevestigen.
De albumlijst wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om een album te selecteren en druk op
de -knop om te bevestigen.
De nummerlijst voor het geselecteerde album wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om een nummer te selecteren en druk
op de -knop om te bevestigen.
Het geselecteerde nummer wordt afgespeeld en de nummers worden
verder op volgorde afgespeeld.
 Tips
U kunt alle nummers in een lijstitem afspelen door het item in de lijst te selecteren en de
-knop in stap  ingedrukt te houden.
 U kunt de weergave-indeling van de albumlijst wijzigen ( pagina 56).
U kunt het afspeelbereik voor nummers selecteren ( pagina 54).
Vervolg 
Index
 Druk op de ///-knop om "Album" te selecteren en druk op de
Menu
 Druk op de ///-knop om
34
Muziek afspelen
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
Inhoudsopgave
Nummers zoeken op artiest
wordt weergegeven.
(Music Library) te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
Het scherm "Music Library" wordt weergegeven.
-knop om te bevestigen.
De lijst met artiesten wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om een artiest te selecteren en druk op
de -knop om te bevestigen.
De albumlijst voor de geselecteerde artiest wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om een album te selecteren en druk op
de -knop om te bevestigen.
De nummerlijst voor het geselecteerde album wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om een nummer te selecteren en druk
op de -knop om te bevestigen.
Het geselecteerde nummer wordt afgespeeld en de nummers worden
verder op volgorde afgespeeld.
 Tips
U kunt alle nummers in een lijstitem afspelen door het item in de lijst te selecteren en de
-knop in stap  tot en met  ingedrukt te houden.
U kunt de weergave-indeling van de albumlijst wijzigen ( pagina 56).
U kunt het afspeelbereik voor nummers selecteren ( pagina 54).
Vervolg 
Index
 Druk op de ///-knop om "Artist" te selecteren en druk op de
Menu
 Druk op de ///-knop om
35
Muziek afspelen
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
Inhoudsopgave
Nummers zoeken op genre
wordt weergegeven.
(Music Library) te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
Het scherm "Music Library" wordt weergegeven.
-knop om te bevestigen.
De genrelijst wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om een genre te selecteren en druk op
de -knop om te bevestigen.
De lijst met artiesten voor het geselecteerde genre wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om een artiest te selecteren en druk op
de -knop om te bevestigen.
De albumlijst voor de geselecteerde artiest wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om een album te selecteren en druk op
de -knop om te bevestigen.
De nummerlijst voor het geselecteerde album wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om een nummer te selecteren en druk
op de -knop om te bevestigen.
Het geselecteerde nummer wordt afgespeeld en de nummers worden
verder op volgorde afgespeeld.
 Tips
U kunt alle nummers in een lijstitem afspelen door het item in de lijst te selecteren en de
-knop in stap  tot en met  ingedrukt te houden.
U kunt de weergave-indeling van de albumlijst wijzigen ( pagina 56).
U kunt het afspeelbereik voor nummers selecteren ( pagina 54).
Vervolg 
Index
 Druk op de ///-knop om "Genre" te selecteren en druk op de
Menu
 Druk op de ///-knop om
36
Muziek afspelen
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
Inhoudsopgave
Nummers zoeken op jaar van uitgave
wordt weergegeven.
(Music Library) te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
Het scherm "Music Library" wordt weergegeven.
op de -knop om te bevestigen.
De lijst met jaartallen wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om een jaar te selecteren en druk op de
-knop om te bevestigen.
De lijst met artiesten voor het geselecteerde jaar van uitgave wordt
weergegeven.
 Druk op de ///-knop om een artiest te selecteren en druk op
de -knop om te bevestigen.
De nummerlijst voor de artiest voor het geselecteerde jaartal wordt
weergegeven.
 Druk op de ///-knop om een nummer te selecteren en druk
op de -knop om te bevestigen.
Het geselecteerde nummer wordt afgespeeld en de nummers worden
verder op volgorde afgespeeld.
 Tips
U kunt alle nummers in een lijstitem afspelen door het item in de lijst te selecteren en de
-knop in stap  tot en met  ingedrukt te houden.
U kunt het afspeelbereik voor nummers selecteren ( pagina 54).
Vervolg 
Index
 Druk op de ///-knop om "Release Year" te selecteren en druk
Menu
 Druk op de ///-knop om
37
Muziek afspelen
Menu
Wanneer u gegevens overzet naar de map "MUSIC" door middel van slepen en
neerzetten in Windows Verkenner, kunnen maximaal 8 niveaus in de map
"MUSIC" worden weergegeven en afgespeeld. Zelfs als u andere
overdrachtssoftware gebruikt om nummers over te zetten, kunt u nog steeds
nummers zoeken op map.
Inhoudsopgave
Nummers zoeken op map
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
 Druk op de ///-knop om
(Music Library) te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
Het scherm "Music Library" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Folder" te selecteren en druk op de
 -knop om te bevestigen.
De mappenlijst of het nummer wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om een map of een nummer te
selecteren en druk op de -knop om te bevestigen.
Wanneer u een map selecteert, wordt het nummer of de mappenlijst
weergegeven. Wanneer u een nummer selecteert, wordt het afspeelscherm
weergegeven en vervolgens wordt het nummer afgespeeld. Herhaal zo
nodig stap  tot het gewenste nummer wordt weergegeven.
Het geselecteerde nummer wordt afgespeeld en de nummers worden
verder op volgorde afgespeeld.
 Tip
U kunt het afspeelbereik voor nummers selecteren ( pagina 54).
Opmerkingen
Er kunnen maximaal 8 mapniveaus worden herkend.
U kunt niet alle nummers in een map afspelen, zelfs niet als u een map in de lijst
selecteert en de -knop ingedrukt houdt in stap .
Vervolg 
Index
wordt weergegeven.
38
Muziek afspelen
U kunt naar nummers zoeken op de eerste letter van de naam van de artiest, de
titel van het album of de naam van het nummer.
wordt weergegeven.
Menu
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
Inhoudsopgave
Nummers zoeken op eerste letter
 Druk op de ///-knop om
 Druk op de ///-knop om "Initial Search" te selecteren en druk
op de -knop om te bevestigen.
De lijst met categorieën waarop u kunt zoeken, wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om een categorie te selecteren en druk
op de -knop om te bevestigen.
Er wordt een scherm weergegeven waarin u een teken kunt selecteren.
 Druk op de ///-knop om een eerste letter te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
Wanneer de zoekbewerking is voltooid, worden de resultaten weergegeven.
Wanneer u "Artist" of "Album" selecteert, kunt u de zoekresultaten
beperken en een specifiek nummer selecteren.
Alle nummers van het item worden afgespeeld wanneer u "Artist" of
"Album" hebt geselecteerd en de -knop ingedrukt houdt.
Vervolg 
Index
(Music Library) te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
Het scherm "Music Library" wordt weergegeven.
39
Muziek afspelen
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
(Music Library) te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
Het scherm "Music Library" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Playlists" te selecteren en druk op
de -knop om te bevestigen.
De lijst met afspeellijsten wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om een afspeellijst te selecteren en druk
op de -knop om te bevestigen.
De nummerlijst wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om een nummer te selecteren en druk
op de -knop om te bevestigen.
Het geselecteerde nummer wordt afgespeeld en de nummers worden
verder op volgorde afgespeeld.
 Tip
U kunt alle nummers in een afspeellijst afspelen door de afspeellijst te selecteren in de
lijst met afspeellijsten en de -knop ingedrukt te houden in stap .
Index
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
Menu
U kunt lijsten met nummers (afspeellijsten) afspelen. Daarnaast kunt u
afspeellijsten maken met de bijgeleverde Windows Media Player 11 of andere
overdrachtssoftware. Afhankelijk van de software is het echter mogelijk dat
bepaalde afspeellijsten niet worden herkend door de speler. Raadpleeg de Help
bij de software of neem contact op met de fabrikant van de software voor meer
informatie.
Inhoudsopgave
Een afspeellijst afspelen
40
Muziek afspelen
Nummers zoeken op basis van het huidige
nummer
Inhoudsopgave
U kunt zoeken naar andere nummers, albums en artiesten op basis van de
nummergegevens van het huidige nummer. Als u deze functie wilt gebruiken,
moet "/ Button Setting" zijn ingesteld op "Direct Search" ( pagina 58).
Menu
Now Playing
Functieknop
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
(Now Playing) te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
Het scherm "Now Playing" van het huidige nummer wordt weergegeven.
 Druk op de -knop om een cursor weer te geven, selecteer een
item waarin u naar nummers wilt zoeken en druk op de -knop
om te bevestigen.
Een van de volgende lijsten wordt weergegeven, afhankelijk van het
geselecteerde item.
Artiest: de albumlijst van de huidige artiest.
Album: de nummerlijst van het huidige album.
Genre: een lijst met artiesten in hetzelfde genre als de huidige artiest.
Jaar van uitgave: een lijst met artiesten uit hetzelfde jaar van uitgave als
het huidige nummer.
Opmerkingen
Deze functie komt niet overeen met de podcastafleveringen.
Deze functie is niet beschikbaar als u luistert naar "SensMe™ Channels".
Index
BACK/
HOME-knop
41
Muziek afspelen
Inhoudsopgave
Nummers in willekeurige volgorde afspelen
(Intelligent Shuffle)
BACK/
HOME-knop
Index
Intelligent
Shuffle
Functieknop
Opmerking

Menu
Er zijn 2 verschillende modi voor afspelen in willekeurige volgorde (ook wel
"shuffle play" genoemd) beschikbaar op de speler.
wordt weergegeven in plaats van
(Intelligent Shuffle) als de speler verbinding
(Intelligent
maakt met bepaalde online diensten (alleen beschikbaar in de VS). Als u
Shuffle) wilt herstellen, formatteert u het geheugen van de speler ( pagina 123).
Nummers uit hetzelfde jaar in willekeurige volgorde afspelen
(Time Machine Shuffle)
Er wordt een willekeurig jaartal geselecteerd op de speler en alle overgedragen
nummers uit dit jaar worden in willekeurige volgorde afgespeeld.
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
(Intelligent Shuffle) te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
Het scherm waarin u een modus voor afspelen in willekeurige volgorde
kunt selecteren, wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Time Machine Shuffle" te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
Er wordt een willekeurig jaartal geselecteerd, waarna de nummers uit dit
jaar in willekeurige volgorde worden gesorteerd en afgespeeld.
Vervolg 
42
Muziek afspelen
De knoppen van de speler kunnen niet worden gebruikt als de animatie die wordt
weergegeven wanneer de speler een jaar van uitgave selecteert, wordt weergegeven.
Nummers waaraan geen jaar van uitgave is toegewezen, worden niet geselecteerd als u
afspeelt met "Time Machine Shuffle" en worden niet afgespeeld.
Alle nummers worden in willekeurige volgorde afgespeeld als er aan geen van de
nummers op de speler een jaar van uitgave is toegewezen.
Als aan alle nummers op de speler met een jaar van uitgave hetzelfde jaartal is
toegewezen, of als aan een aantal nummers hetzelfde jaartal is toegewezen en aan de
overige nummers geen jaartal is toegewezen, wordt de animatie die verschijnt wanneer
een jaartal wordt geselecteerd, niet weergegeven en wordt het afspelen gestart.
Vervolg 
Index
Opmerkingen
Menu
U kunt ook afspelen met "Intelligent Shuffle" selecteren bij "Music Library".
Als u afspelen met "Intelligent Shuffle" start, wordt de afspeelmodus gewijzigd in
"Shuffle" of "Shuffle&Repeat" ( pagina 53). Zelfs als u "Intelligent Shuffle" annuleert,
blijft de instelling "Shuffle" of "Shuffle&Repeat" voor de afspeelmodus behouden.
Wanneer
u afspelen met "Time Machine Shuffle" start, wordt het afspeelbereik ingesteld

op "Selected Range" ( pagina 54). Zelfs als u "Time Machine Shuffle" annuleert, blijft
de instelling "Selected Range" behouden.
met "Intelligent Shuffle" wordt automatisch geannuleerd als u een van de
Afspelen

volgende bewerkingen uitvoert:
Een nummer afspelen door dit te selecteren in de "Music Library", enzovoort.
De afspeelmodus wijzigen.
Het afspeelbereik wijzigen.
Inhoudsopgave
 Tips
43
Muziek afspelen
Alle nummers die op de speler zijn opgeslagen, worden in willekeurige
volgorde afgespeeld.
wordt weergegeven.
Menu
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
Inhoudsopgave
Alle nummers in willekeurige volgorde afspelen
 Druk op de ///-knop om
 Druk op de ///-knop om "Shuffle All" te selecteren en druk op
de -knop om te bevestigen.
Alle nummers worden in willekeurige volgorde gesorteerd en afgespeeld.
 Tips
U kunt ook afspelen met "Intelligent Shuffle" selecteren bij "Music Library".
Als u afspelen met "Intelligent Shuffle" start, wordt de afspeelmodus gewijzigd in
"Shuffle" of "Shuffle&Repeat" ( pagina 53). Zelfs als u "Intelligent Shuffle" annuleert,
blijft de instelling "Shuffle" of "Shuffle&Repeat" voor de afspeelmodus behouden.
Afspelen met "Intelligent Shuffle" wordt automatisch geannuleerd als u een van de
volgende bewerkingen uitvoert:
Een nummer afspelen door dit te selecteren in de "Music Library", enzovoort.
De afspeelmodus wijzigen.
Het afspeelbereik wijzigen.
Index
(Intelligent Shuffle) te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
Het scherm waarin u een modus voor afspelen in willekeurige volgorde
kunt selecteren, wordt weergegeven.
44
Muziek afspelen
Inhoudsopgave
Nummers afspelen met SensMe™ Channels
Wat is "SensMe™ Channels"?
U kunt nummers afspelen die passen bij uw stemming, activiteit of de tijd van
de dag, enzovoort door kanalen te selecteren.
SensMe™ Channels
BACK/
HOME-knop
Functieknop
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om (SensMe™ Channels) te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
Het afspeelscherm van "SensMe™ Channels" wordt weergegeven en de
speler begint het afspelen van nummers.
Vervolg 
Index
Nummers afspelen met "SensMe™ Channels"
Menu
"SensMe™ Channels" is een functie die automatisch nummers uitzoekt die
passen bij het thema van een kanaal en ze afspeelt. U kunt nummers afspelen
die passen bij uw stemming, activiteit of de tijd van de dag, enzovoort.
Voordat u nummers afspeelt met "SensMe™ Channels", moet het geluidspatroon
van de nummers worden geanalyseerd met 12 TONE ANALYSIS, een functie
die is ontwikkeld door Sony. 12 TONE ANALYSIS wordt geleverd bij software
zoals Content Transfer of Media Manager for WALKMAN. Raadpleeg de Help
van alle software voor meer informatie over de analyse die wordt gemaakt met
de software. U kunt ook nummers analyseren met de speler ( pagina 47).
45
Muziek afspelen
 Tips
Opmerkingen
Afhankelijk van de bestandsindeling kunnen bepaalde nummers niet worden
geanalyseerd met 12 TONE ANALYSIS van Media Manager for WALKMAN of
Content Transfer. Voor die bestanden moet u "Updating Channels" uitvoeren vanuit het
optiemenu ( pagina 47).
nummers in "Music Library" worden afgespeeld. U kunt podcastafleveringen niet
Alleen

afspelen met "SensMe™ Channels".
Op basis van de analyse kan een nummer worden geselecteerd door meerdere kanalen of
door geen enkel kanaal. Alle nummers kunnen echter worden afgespeeld in het kanaal
"Shuffle All".
keer dat u "Updating Channels" uitvoert, kan het resultaat van de analyse anders
Elke

zijn.
Vervolg 
Index
De nummers worden in willekeurige volgorde afgespeeld. Elke keer dat u het kanaal
selecteert, is de afspeelvolgorde anders.
Als u nummers overzet met Media Manager for WALKMAN of Content Transfer,
worden de nummers afgespeeld vanaf het meest melodische en ritmische gedeelte.
Menu
Wanneer de kanalen worden gewijzigd, wordt het nummer vanaf het
midden afgespeeld.
De /-knop en de -knop werken op dezelfde manier als bij muziek
afspelen ( pagina 17).
Inhoudsopgave
 Druk op de /-knop om het gewenste kanaal te selecteren.
46
Muziek afspelen
Beschrijving
Morning (05:00~09:59)
Daytime (10:00~15:59)
Evening (16:00~18:59)
Night (19:00~23:59)
Midnight (24:00~04:59)
Shuffle All
Een van de kanalen wordt weergegeven afhankelijk
van de huidige tijd.
Alle nummers in "Music Library" worden in
willekeurige volgorde afgespeeld.
Levendige, uptempo nummers afspelen.
Rustige en kalmerende nummers afspelen.
Vrolijke en snelle nummers afspelen.
Rustige en trage nummers zoals ballads afspelen.
Lounge-muziek zoals jazz en bossanova afspelen.
Nummers met akoestische instrumenten afspelen.
Nummers met elektronische instrumenten afspelen.
Klassieke muziek afspelen.
Harde en krachtige nummers afspelen.
Opmerkingen
Kanalen die geen nummers bevatten, worden niet weergegeven in de lijst.
 Als u naar "Morning", "Daytime", "Evening", "Night" en "Midnight" wilt luisteren op het
juiste tijdstip, moet "Set Date-Time" ( pagina 117) zijn ingesteld.
 Terwijl u een op tijd gebaseerd kanaal afspeelt, schakelt het op tijd gebaseerde kanaal
niet over naar het volgende op tijd gebaseerde kanaal, zelfs niet als de ingestelde tijd is
verstreken. Als u naar het volgende op tijd gebaseerde kanaal wilt luisteren, schakelt u
over naar een ander kanaal en gaat u weer terug.
Vervolg 
Index
Energetic
Relax
Upbeat
Pop Ballad
Lounge
Acoustic
Electronic
Classical
Extreme
Menu
Kanaal
Inhoudsopgave
Lijst met kanalen
47
Muziek afspelen
Als u nummers hebt overgezet op een andere manier dan met Content Transfer
of Media Manager for WALKMAN en naar deze nummers wilt luisteren met
"SensMe™ Channels", moet u ze analyseren met de speler.
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om (SensMe™ Channels) te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
 Druk op de OPTION/PWR OFF-knop om het optiemenu weer te
geven.
Het optiemenu wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Updating Channels" te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
De speler analyseert de nummers.
Wanneer de analyse is voltooid, wordt het scherm "SensMe™ Channels"
weergegeven.
De analyse stoppen
Druk op de BACK/HOME-knop om het analyseren te stoppen. De nummers
die zijn geanalyseerd tot het punt waarop de analyse is gestopt, kunnen worden
afgespeeld met "SensMe™ Channels".
Opmerkingen
Als nummers zonder analyse worden overgezet naar de speler, wordt "There is an
unanalyzed song. Please select Updating Channels from Options menu." weergegeven.
speler analyseert alle nummers tegelijk. U kunt nummers niet apart analyseren.
De

resultaten van de analyse kunnen verschillen tussen de speler, software en de andere
De

apparaten.
Als u de kanalen wijzigt, worden de nummers die zijn geanalyseerd met "Updating
Channels", afgespeeld vanaf het punt dat op 45 seconden vanaf het begin van het
nummer ligt. Als het nummer korter is dan 90 seconden, wordt het afspelen precies in
het midden van het nummer gestart.
Index
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
Menu
SensMe™ Channels
BACK/HOMEknop
OPTION/PWR
OFF-knop
Functieknop
Inhoudsopgave
Nummers op de speler analyseren
48
Muziek afspelen
Menu
Als u nummers verwijdert uit "Music Library", gebruikt u de software
waarmee u de nummers hebt overgezet of Windows Verkenner.
Raadpleeg de Help bij de software voor meer informatie over het gebruik van
de software.
Inhoudsopgave
Nummers verwijderen uit Music Library
Index
49
Muziek afspelen
Opties
Beschrijving/paginaverwijzing
Now Playing
Hiermee geeft u het scherm "Now Playing"
weer.
Hiermee wordt gedetailleerde informatie over
een nummer weergegeven, zoals de afspeeltijd,
audio-indeling, bitsnelheid en bestandsnaam.
Hiermee worden alle nummers van het
geselecteerde item afgespeeld.
Hiermee selecteert u de indeling van de
albumlijst ( pagina 56).
Detailed Information
Play
Album Display Format
Vervolg 
Index
Opties die in het lijstscherm worden weergegeven
Menu
U kunt het optiemenu voor muziek weergeven door op de OPTION/
PWR OFF-knop te drukken in een lijstscherm (inclusief het miniatuurscherm),
zoals een nummerlijst, in het scherm "Now Playing" van de muziek of in het
scherm "SensMe™ Channels". In het optiemenu voor muziek zijn verschillende
muziekinstellingen beschikbaar.
De opties in het optiemenu zijn afhankelijk van het scherm waarin u het
optiemenu weergeeft.
Inhoudsopgave
Het optiemenu voor muziek weergeven
50
Muziek afspelen
Play Mode
Hiermee stelt u de afspeelmodus in ( pagina 52).
Playback Range
Hiermee stelt u het afspeelbereik in ( pagina 54).
Equalizer
Hiermee past u de geluidskwaliteit aan ( pagina 59).
Hiermee past u de instellingen voor "VPT(Surround)"
aan ( pagina 62).
Hiermee geeft u de albumhoes weer.
VPT(Surround)
Cover Art*1
Detailed Information*2
Add to Wishlist/
Remove from Wishlist
Hiermee wordt gedetailleerde informatie over een
nummer weergegeven, zoals de afspeeltijd, audioindeling, bitsnelheid en bestandsnaam.
Hiermee wordt het nummer toegevoegd aan het
verlanglijstje om het aan te schaffen bij de service die
bij de software hoort./ Hiermee wordt het nummer van
het verlanglijstje verwijderd.
/ Button Setting
Hiermee wordt de functie van de /-knop ingesteld
op "Direct Search" of "Folder +/–" ( pagina 58).
Clock Display
Hiermee geeft u de huidige tijd weer ( pagina 117).
*1 Scherm "Cover Art"
Als de albumhoes wordt weergegeven, kunt u naar het vorige of volgende nummer gaan door op de /-knop te
drukken.
Als er geen informatie over de albumhoes is opgenomen voor de nummers, wordt de
standaardafbeelding van de speler weergegeven.
De albumhoes wordt alleen weergegeven als er informatie over de albumhoes is
opgenomen. U kunt de albumhoes instellen met de bijgeleverde Windows Media Player
11 of andere overdrachtssoftware voor het instellen van albumhoezen. Raadpleeg
de Help bij de software of neem contact op met de fabrikant van de software voor
meer informatie. De albumhoes wordt mogelijk niet weergegeven, afhankelijk van de
bestandsindeling die voor de albumhoes is gebruikt.
*2 Scherm "Detailed Information"
Als u dit scherm weergeeft vanuit het scherm "Now Playing", kunt u naar het vorige of volgende nummer gaan
door op de /-knop te drukken.
Afspeeltijd
Bestandsindeling
Bitsnelheid
Met copyright beveiligde bestanden
Wanneer u nummers afspeelt die zijn opgenomen met een variabele bitsnelheid, wordt "VBR" weergegeven. De weergegeven afspeeltijd en de voortgangsbalk zijn bij benadering.
Bestandsnaam
Vervolg 
Index
Beschrijving/paginaverwijzing
Menu
Opties
Inhoudsopgave
Opties die in het scherm "Now Playing" worden weergegeven
51
Muziek afspelen
Equalizer
Hiermee past u de geluidskwaliteit aan
( pagina 59).
Hiermee past u de instellingen voor
"VPT(Surround)" aan ( pagina 62).
Hiermee wordt een albumhoes weergegeven
( pagina 50).
Hiermee wordt gedetailleerde informatie over
een nummer weergegeven, zoals de afspeeltijd,
audio-indeling, bitsnelheid en bestandsnaam
( pagina 50).
Hiermee wordt het geluidspatroon van de
nummers geanalyseerd ( pagina 47).
Hiermee geeft u de huidige tijd weer
( pagina 117).
VPT(Surround)
Cover Art
Song Information
Updating Channels
Clock Display
Index
Beschrijving/paginaverwijzing
Menu
Opties
Inhoudsopgave
Opties die in het scherm "SensMe™ Channels" worden weergegeven
52
De muziek instellen
De speler biedt verschillende afspeelmodi, zoals afspelen in willekeurige
volgorde en geselecteerde nummers herhaaldelijk afspelen.
Menu
BACK/
HOME-knop
Settings
Index
Functieknop
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
Inhoudsopgave
De afspeelmodus instellen (Play Mode)
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Music Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Music Settings" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Play Mode" te selecteren en druk
op de -knop om te bevestigen.
De lijst met afspeelmodi wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop ( pagina 53) en druk op de -knop
om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Music Settings" wordt opnieuw weergegeven.
 Tip
U kunt de afspeelmodus ook selecteren in het scherm "Now Playing". Druk op de
OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Play Mode" in het optiemenu.
Vervolg 
53
De muziek instellen
Normal/geen
pictogram
De nummers in het afspeelbereik worden afgespeeld in de
volgorde van de nummerlijst.
Repeat/
De nummers in het afspeelbereik worden afgespeeld in de
volgorde van de nummerlijst en het afspelen wordt herhaald.
Shuffle/
De nummers in het afspeelbereik worden afgespeeld in
willekeurige volgorde.
Shuffle&Repeat/ De nummers in het afspeelbereik worden afgespeeld in
willekeurige volgorde en het afspelen wordt herhaald.
Repeat 1 Song/
Het huidige nummer of het geselecteerde nummer in een
nummerlijst wordt herhaaldelijk afgespeeld.
Opmerking
Wanneer u afspelen met "Intelligent Shuffle" start, wordt de afspeelmodus gewijzigd in
"Shuffle" of "Shuffle&Repeat".
Index
Beschrijving
Menu
Type afspeelmodus/
pictogram
Inhoudsopgave
De lijst met afspeelmodi
De afspeelinhoud is afhankelijk van de instelling voor het afspeelbereik
( pagina 54).
54
De muziek instellen
Inhoudsopgave
Het afspeelbereik instellen
U kunt het afspeelbereik voor nummers instellen.
Settings
Menu
BACK/
HOME-knop
Functieknop
Index
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Music Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Music Settings" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Playback Range" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
Het scherm waarin u het afspeelbereik kunt selecteren, wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om het afspeelbereik te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De speler bevat 2 typen afspeelbereik.
"All Range": alle nummers in de "Music Library" worden afgespeeld.
Selecteer deze instelling als u de albums in de "Music Library" in de
volgorde van de nummerlijst wilt afspelen.
wordt weergegeven in het display en er worden
"Selected Range":
alleen nummers afgespeeld uit de lijsten waarin het afspelen wordt
gestart (albumlijst, lijst met artiesten, enzovoort). (standaardinstelling)
 Tip
U kunt het afspeelbereik voor nummers selecteren in het scherm "Now Playing". Druk
op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Playback Range" in het optiemenu.
Opmerking
Wanneer u afspelen met "Time Machine Shuffle" start, wordt het afspeelbereik
automatisch ingesteld op "Selected Range".
55
De muziek instellen
Inhoudsopgave
Het scherm Now Playing weergeven wanneer er
wordt overgeschakeld naar een ander nummer
(New Song Pop Up)
Settings
Functieknop
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Music Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Music Settings" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "New Song Pop Up" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
 Druk op de ///-knop om "On" te selecteren en druk op de
-knop om te bevestigen.
Het scherm "Now Playing" wordt weergegeven wanneer er wordt
overgeschakeld naar een ander nummer.
Als u het scherm "Now Playing" niet wilt weergeven
Selecteer "Off " in stap . In dit geval wordt het scherm "Now Playing" niet
weergegeven wanneer er wordt overgeschakeld naar een ander nummer.
Opmerking
Deze functie is niet beschikbaar wanneer u foto's weergeeft tijdens het afspelen van
nummers.
Index
BACK/
HOME-knop
Menu
Als u de schermbeveiliging instelt op "Clock" of "Blank" ( pagina 111) en er
enige tijd geen bewerking wordt uitgevoerd, schakelt het scherm over naar de
klokweergave of een leeg scherm. Als u "New Song Pop Up" echter instelt op
"On", wordt het scherm automatisch ingeschakeld wanneer naar een ander
nummer wordt overgeschakeld.
56
De muziek instellen
De speler bevat 3 indelingstypen voor de albumlijst: "Title Only", "Title &
Cover Art" en "Cover Art Only".
Menu
BACK/
HOME-knop
Settings
Index
Functieknop
Opmerkingen
De albumhoes wordt alleen weergegeven als er informatie over de albumhoes is
opgenomen. U kunt de albumhoes instellen met de bijgeleverde Windows Media Player 11
of andere overdrachtssoftware voor het instellen van albumhoezen. Raadpleeg de Help bij
de software of neem contact op met de fabrikant van de software voor meer informatie.
Bepaalde albumhoezen kunnen niet worden weergegeven, afhankelijk van de
bestandsindeling.
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Music Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Music Settings" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Album Display Format" te
selecteren en druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met indelingen voor de albumweergave wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om de weergave-indeling te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
De speler bevat 3 indelingstypen.
"Title Only"
"Title & Cover Art"
(standaardinstelling)
Inhoudsopgave
De indeling van de albumweergave instellen
"Cover Art Only"
Vervolg 
57
De muziek instellen
U kunt de indeling van de albumweergave ook selecteren in het scherm met de
albumlijst. Druk op de OPTION/PWR OFF-knop in het scherm met de albumlijst en
selecteer "Album Display Format" in het optiemenu.
Inhoudsopgave
 Tip
Menu
Index
58
De muziek instellen
Settings
Functieknop
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Music Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Music Settings" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "/ Button Setting" te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
 Druk op de ///-knop en selecteer de gewenste instelling en
druk op de -knop om te bevestigen.
"Direct Search": als u op de /-knop drukt, kunt u gegevens van een
nummer selecteren met de weergegeven cursor en zoeken op nummers
op basis van de geselecteerde gegevens ( pagina 40).
(standaardinstelling)
"Folder +/–": als u op de /-knop drukt, slaat de speler mappen over.
 Tips
Als de speler mappen overslaat in de modus "Folder +/–", kunnen de mapeenheden
verschillen aan de hand van de lijst vóór de nummerlijst. Als u een nummer bijvoorbeeld
in de volgorde "Artist" - albumlijst - nummerlijst selecteert, zijn de mapeenheden
gebaseerd op album en kunt u naar een nummer zoeken door albums over te slaan.
U kunt ook de instelling voor de /-knop wijzigen in het optiemenu ( pagina 50).
Index
BACK/
HOME-knop
Menu
Als u muziek afspeelt of het afspelen onderbreekt, kunt u zoeken naar
nummers door mappen over te slaan. U kunt de /-knop instellen zodat
mappen worden overgeslagen of zodat er wordt gezocht naar nummers op
basis van de gegevens van het huidige nummer.
Inhoudsopgave
Zoeken op mappen instellen (/ Button Setting)
59
De muziek instellen
Inhoudsopgave
De geluidskwaliteit instellen (Equalizer)
U kunt de geluidskwaliteit instellen aan de hand van het muziekgenre,
enzovoort.
Menu
BACK/
HOME-knop
Settings
Index
Functieknop
De geluidskwaliteit wijzigen
U kunt de geluidskwaliteit van de speler aanpassen.
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Music Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Music Settings" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Equalizer" te selecteren en druk op
de -knop om te bevestigen.
De lijst met equalizerinstellingen wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om de gewenste instelling te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
De geselecteerde geluidsinstelling wordt toegepast en de lijst met opties
voor "Music Settings" wordt opnieuw weergegeven.
Zie  pagina 60 voor meer informatie over de equalizeropties.
Vervolg 
60
De muziek instellen
Inhoudsopgave
De normale geluidskwaliteit herstellen
Selecteer "None" in stap  en druk op de -knop om te bevestigen.
 Tip
Opmerkingen
Lijst met equalizerinstellingen
De geluidsinstellingen worden op het scherm weergegeven als letters tussen
haakjes.
Instelling/pictogram
Beschrijving
None
De instelling voor geluidskwaliteit is niet geactiveerd.
(standaardinstelling)
Benadrukt hoge en lage tonen voor een krachtig geluid.
Benadrukt de middentonen en is ideaal voor zang.
Benadrukt hoge en lage tonen voor een levendig geluid.
Benadrukt hoge en lage tonen, zodat zachte geluiden
gemakkelijk kunnen worden gehoord.
Door de gebruiker aan te passen geluidsinstellingen
waarbij u elk frequentiebereik afzonderlijk kunt
aanpassen. Zie  pagina 61 voor meer informatie.
Heavy (
)
)
Pop (
Jazz (
)
)
Unique (
Custom 1 (
Custom 2 (
)
)
Vervolg 
Index
Als de persoonlijke instellingen die u als "Custom 1" en "Custom 2" hebt opgeslagen, een
ander volumeniveau lijken te produceren dan de overige instellingen, moet u het volume
mogelijk handmatig aanpassen om dit te compenseren.
De instelling voor "Equalizer" wordt niet toegepast wanneer een video wordt afgespeeld
of u de FM-radio beluistert.
Menu
U kunt de geluidskwaliteit ook selecteren in het scherm "Now Playing". Druk op de
OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Equalizer" in het optiemenu.
61
De muziek instellen
U kunt de waarde voor CLEAR BASS (basgeluid) en de 5-bands equalizer
vooraf instellen als "Custom 1" of "Custom 2".
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Music Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Music Settings" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Equalizer" te selecteren en druk op
de -knop om te bevestigen.
De lijst met equalizerinstellingen wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Edit" te selecteren onder "Custom
1" of "Custom 2" en een waarde te wijzigen en druk op de -knop
om te bevestigen.
Het instelscherm wordt weergegeven.
 Druk op de /-knop om een cursor te selecteren voor de
instelling van CLEAR BASS of het frequentiebereik en druk op de
/-knop om het instelniveau aan te passen.
U kunt CLEAR BASS instellen op een van 4 geluidsniveaus en 5
frequentiebereikwaarden op een van 7 geluidsniveaus.
 Druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met equalizerinstellingen wordt opnieuw weergegeven.
Nadat u het instelniveau hebt aangepast, moet u op de -knop drukken
om te bevestigen. Als u op de BACK/HOME-knop drukt voordat u
bevestigt, wordt de instelling geannuleerd.
Opmerking
De instellingen van "Custom 1" of "Custom 2" worden niet toegepast wanneer een video
wordt afgespeeld.
Index
op de -knop om te bevestigen.
Menu
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
Inhoudsopgave
De geluidskwaliteit aanpassen
62
De muziek instellen
Index
BACK/
HOME-knop
Settings
Functieknop
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
Menu
Met de functie "VPT*1(Surround)" kunt u op basis van uw nummer kiezen uit
"Studio", "Live", "Club", "Arena", "Matrix" of "Karaoke". Als u de instelling
"Studio", "Live", "Club" of "Arena" selecteert, worden deze geluidsvelden
gesimuleerd op de hoofdtelefoon.
Daarnaast wordt met "Matrix" een rijk akoestisch geluidsveld gereproduceerd
en wordt met "Karaoke" de zang onderdrukt.
Inhoudsopgave
Het geluid levendiger maken (VPT(Surround))
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Music Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Music Settings" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "VPT(Surround)" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met instellingen voor "VPT(Surround)" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om de gewenste instelling voor
"VPT(Surround)" te selecteren ( pagina 63) en druk op de knop om te bevestigen.
*1VPT, wat staat voor Virtual Phone Technology, is een eigen technologie voor
geluidsverwerking die is ontwikkeld door Sony.
De normale geluidskwaliteit herstellen
Selecteer "None" in stap  en druk op de -knop om te bevestigen.
Vervolg 
63
De muziek instellen
U kunt de instelling voor "VPT(Surround)" ook opgeven in het scherm "Now Playing".
Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "VPT(Surround)" in het optiemenu.
Inhoudsopgave
 Tip
Opmerking
De instelling "VPT(Surround)" wordt niet toegepast wanneer een video wordt afgespeeld
of de FM-radio wordt gebruikt.
Menu
Lijst met instellingen voor "VPT(Surround)"
De geluidsinstellingen worden op het scherm weergegeven als letters tussen
haakjes.
Het geluid kan levendiger lijken wanneer u schakelt tussen "Studio", "Live",
"Club" en "Arena".
Index
Instelling/pictogram
Beschrijving
None
De instelling voor "VPT(Surround)" is niet geactiveerd.
(standaardinstelling)
Een geluidsweergave zoals in een opnamestudio.
Een geluidsweergave zoals in concertgebouw.
Een geluidsweergave zoals in een club.
Een geluidsweergave zoals in een stadion.
Reproduceert een aanvullend surround-effect en creëert
een natuurlijk, maar verrijkt geluid.
Creëert een geluidsveld zoals op een podium door de
zang te onderdrukken en voegt een surround-effect toe
aan de muziek.
Studio ( )
Live ( )
Club ( )
Arena ( )
Matrix ( )
Karaoke (
)
64
De muziek instellen
Met "Clear Stereo" kunt u het geluid links en rechts afzonderlijk digitaal
verwerken.
Settings
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Music Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Music Settings" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Clear Stereo" te selecteren en druk
op de -knop om te bevestigen.
 Druk op de ///-knop om de gewenste instelling te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
"On": hiermee wordt de functie "Clear Stereo" geactiveerd, zelfs wanneer
u de bijgeleverde hoofdtelefoon gebruikt.
"Off ": hiermee wordt de functie "Clear Stereo" uitgeschakeld en wordt
het geluid normaal afgespeeld. (standaardinstelling)
Opmerkingen
De instelling voor "Clear Stereo" wordt niet toegepast wanneer een video wordt
afgespeeld of de FM-radio wordt gebruikt.
functie "Clear Stereo" is bedoeld om het maximale effect te bereiken met de
De

bijgeleverde hoofdtelefoon. Het "Clear Stereo"-effect kan wellicht niet worden verkregen
met een andere hoofdtelefoon. Stel "Clear Stereo" in op "Off " wanneer u andere
hoofdtelefoons gebruikt.
Index
Functieknop
Menu
BACK/
HOME-knop
Inhoudsopgave
Luisteren met helder stereogeluid (Clear Stereo)
65
De muziek instellen
Inhoudsopgave
Geluid verbeteren in de hoge tonen
(DSEE(Sound Enhancer))
Settings
Index
BACK/
HOME-knop
Functieknop
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
Menu
Als u de functie "DSEE*1(Sound Enhancer)" activeert, kunt u een rijk en
natuurlijk geluid beluisteren dat de oorspronkelijke bron nagenoeg evenaart.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Music Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Music Settings" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "DSEE(Sound Enhance)" te
selecteren en druk op de -knop om te bevestigen.
 Druk op de ///-knop om de gewenste instelling te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
"On": de functie "DSEE*1(Sound Enhancer)" wordt geactiveerd, zodat het
geluid wordt afgespeeld met een natuurlijke weergave die het
oorspronkelijke geluid dicht benadert.
"Off ": het geluid wordt normaal afgespeeld. (standaardinstelling)
*1DSEE, wat staat voor Digital Sound Enhancement Engine, is een technologie,
ontwikkeld door Sony, om de geluidskwaliteit van gecomprimeerde audiobestanden te
verbeteren door de hoge tonen in het geluid te herstellen die door de compressie zijn
verwijderd.
Vervolg 
66
De muziek instellen
Opmerkingen
Inhoudsopgave
Menu
De instelling "DSEE(Sound Enhancer)" wordt niet toegepast op video's en FMprogramma's.
De functie "DSEE(Sound Enhancer)" heeft geen effect op nummers met een
bestandsindeling die niet is gecomprimeerd of op nummers met een hoge bitsnelheid
zonder verlies van hoge tonen.
In het geval van nummers met een zeer lage bitsnelheid heeft de functie "DSEE(Sound
Enhancer)" geen effect.
Index
67
De muziek instellen
Settings
Functieknop
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Music Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Music Settings" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Dynamic Normalizer" te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
 Druk op de ///-knop om de gewenste instelling te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
"On": het verschil in volumeniveau tussen nummers wordt zo veel
mogelijk beperkt.
"Off
": nummers worden afgespeeld met het oorspronkelijke

volumeniveau zoals dit was bij het overzetten. (standaardinstelling)
Opmerking
De instelling "Dynamic Normalizer" wordt niet toegepast wanneer een video wordt
afgespeeld of de FM-radio wordt gebruikt.
Index
BACK/
HOME-knop
Menu
U kunt het volume automatisch verlagen voor nummers. Deze instelling is
handig bij het in willekeurige volgorde afspelen van nummers op een album.
Het volumeniveau wordt dan tussen nummers verlaagd om het verschil in
opnameniveau zo veel mogelijk te beperken.
Inhoudsopgave
Het volume aanpassen (Dynamic Normalizer)
68
Video's afspelen
Video Library
Menu
De speler bevat 2 typen afspeelmodus: het afspelen van slechts één
videobestand en het continu afspelen van alle videobestanden die op de speler
zijn opgeslagen (Continuous Playback).
Inhoudsopgave
Een video afspelen
BACK/
HOME-knop
Index
Functieknop
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
(Video Library) te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De videolijst wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om een video te selecteren die u wilt
afspelen en druk op de -knop om te bevestigen.
De video wordt afgespeeld.
 Tips
De weergave-indeling van de videolijst in stap  kan worden gewijzigd. Zie "De
weergave-indeling van de videolijst instellen" ( pagina 76) voor meer informatie.
Voor een video die nog niet eerder op de speler is afgespeeld, wordt het pictogram
weergegeven in de videolijst.
Stel "Continuous Playback" in op "On" wanneer u alle videobestanden wilt afspelen
( pagina 75).
Wanneer "Display" is ingesteld op "On" ( pagina 72), wordt gedetailleerde informatie,
zoals de titel van de video, het afspeelpictogram en de verstreken afspeeltijd, enzovoort,
weergegeven wanneer de video wordt afgespeeld. De informatie wordt niet weergegeven
als deze instelling is ingesteld op "Off ".
U kunt de video afspelen die het laatst is afgespeeld. Druk op de OPTION/PWR OFFknop in de videolijst en selecteer "Most Recent Video" in het optiemenu.
U kunt miniaturen voor videobestanden instellen wanneer de videobestanden worden
overgezet naar de speler ( pagina 76).
Opmerking
Er kunnen maximaal 1.000 videobestanden worden weergegeven in de videolijsten.
Vervolg 
69
Video's afspelen
Naar het begin van de volgende
video gaan ( )*1
Naar het begin van de huidige
video gaan ( )*2
Een klein stukje vooruitspoelen
( )*3
Een klein stukje terugspoelen
( )*3
Snel vooruitspoelen in de video
waarvoor het afspelen is
onderbroken ( )*4
Snel terugspoelen in de video
waarvoor het afspelen is
onderbroken ( )*4
Snel vooruitspoelen
( , , )
Druk op de -knop.
Snel terugspoelen (
,
,
Druk op de -knop.
Druk op de -knop wanneer het afspelen van
de video is onderbroken.
Druk op de -knop wanneer het afspelen van
de video is onderbroken.
Houd de -knop ingedrukt wanneer het
afspelen van de video is onderbroken.
Houd de -knop ingedrukt wanneer het
afspelen van de video is onderbroken.
Er zijn 3 niveaus beschikbaar voor de snelheid
voor vooruitspoelen. U kunt het gewenste
niveau selecteren door herhaaldelijk op de knop te drukken ( (×10),
(×30),
(×100)).
Druk op de -knop om te bewerking te
beëindigen.
) Er zijn 3 niveaus beschikbaar voor de snelheid
voor terugspoelen. U kunt het gewenste niveau
selecteren door herhaaldelijk op de -knop te
drukken ( (×10),
(×30),
(×100)).
Druk op de -knop om de bewerking te
beëindigen.
*1Wordt geactiveerd wanneer "Continuous Playback" is ingesteld op "On" ( pagina 75).
*2Wanneer "Continuous Playback" is ingesteld op "On", kunt u naar het begin van de
vorige video gaan door twee keer op de -knop te drukken.
*3Het interval dat wordt gebruikt bij het vooruit- of terugspoelen, is afhankelijk van de
video.
*4De snelheid voor snel vooruit-/terugspoelen is afhankelijk van de lengte van de video.
Index
Functieknop
Menu
Actie (pictogram)
Inhoudsopgave
Bewerkingen tijdens het afspelen van video's
70
Video's afspelen
Als u de oriëntatie van de video instelt, kunt u kiezen uit "Vertical", "Horizontal
(right)" of "Horizontal (left)".
Inhoudsopgave
De oriëntatie van de video instellen
Menu
BACK/
HOME-knop
Settings
Index
Functieknop
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Video Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Video Settings" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Video Orientation" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
Vervolg 
71
Video's afspelen
Menu
en druk op de -knop om te bevestigen.
"Vertical": weergave met 240 × 180 pixels. (standaardinstelling)
"Horizontal (right)" of "Horizontal (left)": weergave met 320 × 240 pixels.
De werking van de functieknop is afhankelijk van de instelling voor "Video
Orientation" ( pagina 18).
Inhoudsopgave
 Druk op de ///-knop om de gewenste instelling te selecteren
"Vertical"
Index
4:3-bron
16:9-bron
"Horizontal"
4:3-bron
16:9-bron
 Tips
De oriëntatie van de video kan worden ingesteld in het scherm "Now Playing" van de
video. Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Video Orientation" in het
optiemenu.
Wanneer "Display" is ingesteld op "On" ( pagina 72), wordt gedetailleerde informatie,
zoals de titel van de video, het afspeelpictogram, de verstreken afspeeltijd, enzovoort,
weergegeven. De informatie wordt niet weergegeven als deze instelling is ingesteld op
"Off ".
Opmerking
Als "Video Orientation" is ingesteld op "Horizontal (right)" of "Horizontal (left)", wordt
de titel van de video niet weergegeven.
72
Video's afspelen
Settings
Functieknop
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Video Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Video Settings" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Display" te selecteren en druk op
de -knop om te bevestigen.
 Druk op de ///-knop om de gewenste instelling te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
"On": de titel van de video, de afspeelstatus, de verstreken tijd, enzovoort,
worden weergegeven.
"Off ": gedetailleerde informatie over de huidige video wordt verborgen
en wordt alleen weergegeven wanneer u bewerkingen uitvoert op de
speler. (standaardinstelling)
 Tip
De weergave-instelling kan worden ingesteld in het scherm "Now Playing" van de video.
Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Display" in het optiemenu.
Opmerking
Als "Video Orientation" is ingesteld op "Horizontal (right)" of "Horizontal (left)", wordt
de titel van de video niet weergegeven.
Index
BACK/
HOME-knop
Menu
U kunt gedetailleerde informatie over een video, zoals de titel van de video, het
afspeelpictogram, de verstreken afspeeltijd, enzovoort, weergeven of verbergen
tijdens het afspelen van video's.
Inhoudsopgave
De weergave van het videoscherm instellen
73
Video's afspelen
Inhoudsopgave
De zoomfunctie instellen
U kunt in-/uitzoomen op de huidige video.
Menu
BACK/
HOME-knop
Settings
Functieknop
Index
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Video Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Video Settings" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Zoom Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
Vervolg 
74
Video's afspelen
"Full"
"Off"
4:3-bron
4:3-bron
4:3-bron
16:9-bron
16:9-bron
16:9-bron
Het kader met de stippellijn geeft de grootte van het oorspronkelijke
videobeeld aan.
 Tip
De zoominstelling kan worden ingesteld in het scherm "Now Playing" van de video.
Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Zoom Settings" in het optiemenu.
Index
"Auto"
Menu
en druk op de -knop om te bevestigen.
"Auto": het videobeeld wordt vergroot/verkleind door dit volledig aan te
passen aan het weergavegebied en de hoogte-breedteverhouding te
behouden. Wanneer een videobeeld van 16:9 (rechthoekig) wordt
weergegeven, wordt de lange zijde van de video volledig aangepast aan
het scherm en worden zwarte banden boven en onder in het scherm
weergegeven. (standaardinstelling)
"Full":
het videobeeld wordt vergroot/verkleind door dit volledig aan te

passen aan het weergavegebied en de hoogte-breedteverhouding te
behouden. Wanneer een videobeeld van 16:9 (rechthoekig) wordt
weergegeven, wordt de korte zijde volledig aangepast aan het beschikbare
weergavegebied en worden de rechter- en linkerkant van het videobeeld
afgeknipt op basis van het weergavegebied.
"Off ": het videobeeld wordt niet vergroot/verkleind en wordt met de
oorspronkelijke resolutie weergegeven. Als de resolutie van de video te
groot is, worden de linker-, rechter-, boven- en onderkant van het beeld
bijgesneden.
Inhoudsopgave
 Druk op de ///-knop om de gewenste instelling te selecteren
75
Video's afspelen
U kunt alle video's die op de speler zijn opgeslagen, doorlopend afspelen.
Settings
Menu
BACK/
HOME-knop
Inhoudsopgave
Video's doorlopend afspelen
Functieknop
Index
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Video Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Video Settings" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Continuous Playback" te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
 Druk op de ///-knop om de gewenste instelling te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
"On": alle video's op de speler worden afgespeeld.
"Off ": één geselecteerde video wordt afgespeeld. (standaardinstelling)
 Tip
Als u "Continuous Playback" instelt op "Off ", wordt op de speler de positie vastgelegd
waarop elke video de laatste keer is stopgezet. U kunt een video dus afspelen vanaf de
positie waar u deze de laatste keer hebt gestopt.
Opmerking
De videopodcastaflevering kan niet doorlopend worden afgespeeld, zelfs als
"Continuous Playback" is ingesteld op "On".
76
Video's afspelen
Menu
De speler bevat 3 weergave-indelingen. U kunt de weergave-indeling van de
videolijst instellen op "Title Only", "Title With Thumbnail*1" of "Thumbnail
Only".
Inhoudsopgave
De weergave-indeling van de videolijst instellen
BACK/
HOME-knop
Functieknop
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Video Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Video Settings" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Video List Format" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
 Druk op de ///-knop om de gewenste instelling te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
"Title Only": hiermee geeft u alleen titels van video's in de videolijst weer.
"Title With Thumbnail": hiermee geeft u miniaturen, titels van video's en
de afspeeltijd weer. (standaardinstelling)
"Thumbnail Only": hiermee geeft u alleen miniaturen in de videolijst weer.
*1Een miniatuur is een verkleinde afbeelding van één scène van een video.
 Tips
De weergave-indeling van de videolijst kan worden ingesteld in het scherm met de
videolijst. Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Video List Display
Format" in het optiemenu.
U
 kunt miniaturen voor videobestanden instellen wanneer de videobestanden worden
overgezet naar de speler ( pagina 29).
Opmerking
Miniaturen worden mogelijk niet weergegeven, afhankelijk van de bestandsindeling.
Index
Settings
77
Video's afspelen
Settings
Functieknop
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Video Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Video Settings" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "On-Hold Display" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
 Druk op de ///-knop om de gewenste instelling te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
"Yes": wanneer de speler stand-by staat, zijn de knoppen uitgeschakeld,
maar worden video's normaal afgespeeld. (standaardinstelling)
"No": wanneer de speler stand-by staat, zijn de knoppen uitgeschakeld en
wordt het scherm uitgeschakeld, maar wordt het geluid van de huidige
video nog wel afgespeeld.
Index
BACK/
HOME-knop
Menu
U kunt instellen wat er moet gebeuren wanneer de speler stand-by staat tijdens
het afspelen van video: de video kan normaal worden afgespeeld of het scherm
kan worden uitgeschakeld zodat alleen het geluid van de betreffende video's
kan worden beluisterd.
Wanneer u deze optie instelt op "No", wordt minder stroom verbruikt en gaat
de batterij langer mee.
Inhoudsopgave
Alleen het geluid van de video afspelen
78
Video's afspelen
U kunt video's verwijderen uit de "Video Library".
Menu
Video Library
BACK/HOMEknop
OPTION/PWR
OFF-knop
Functieknop
Inhoudsopgave
Video's verwijderen uit de Video Library
Index
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
(Video Library) te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De videolijst wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om de video te selecteren die u wilt
verwijderen en druk op de OPTION/PWR OFF-knop.
Het optiemenu wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Delete Video" te selecteren en druk
op de -knop om te bevestigen.
 Druk op de ///-knop om "Yes" te selecteren en druk op de
-knop om te bevestigen.
De geselecteerde video wordt verwijderd.
 Tip
U kunt video's verwijderen vanuit het scherm "Now Playing". Druk op de OPTION/
PWR OFF-knop om het optiemenu weer te geven en selecteer "Delete Video" in de lijst.
79
Video's afspelen
Opties
Beschrijving/paginaverwijzing
Now Playing
Play from beginning
Detailed Information
Hiermee geeft u het scherm "Now Playing" weer.
Hiermee gaat u naar het begin van de video ( pagina 69).
Hiermee kunt u bestandsinformatie weergeven, zoals
bestandsgrootte, resolutie, video/audio-compressieindeling, bestandsnaam, enzovoort.
Hiermee stelt u de weergave-indeling van de videolijst in
( pagina 76).
Hiermee wordt de video verwijderd van de speler
( pagina 78).
Hiermee wordt de video weergegeven die het laatst is
afgespeeld.
Hiermee wordt het scherm "Now Playing" van het
nummer dat het laatst is afgespeeld, weergegeven.
Video List Display
Format
Delete Video
Most Recent Video
Go to the song
playback screen
Opties die in het scherm "Now Playing" worden weergegeven
Opties
Beschrijving/paginaverwijzing
Play from beginning
Hiermee gaat u naar het begin van de video
( pagina 69).
Hiermee stelt u de zoomfunctie in ( pagina 73).
Hiermee stelt u de oriëntatie van de video in
( pagina 70).
Hiermee stelt u in of u video-informatie wilt weergeven
( pagina 72).
Hiermee kunt u bestandsinformatie weergeven, zoals
bestandsgrootte, resolutie, video/audio-compressieindeling, bestandsnaam, enzovoort.
Hiermee wordt de video verwijderd van de speler
( pagina 78).
Hiermee past u de helderheid van het scherm aan
( pagina 116).
Hiermee geeft u de huidige tijd weer ( pagina 117).
Hiermee wordt het scherm "Now Playing" van het
nummer dat het laatst is afgespeeld, weergegeven.
Zoom Settings
Video Orientation
Display
Detailed Information
Delete Video
Brightness
Clock Display
Go to the song
playback screen
Index
Opties die in het lijstscherm worden weergegeven
Menu
U kunt het optiemenu voor video's weergeven door op de OPTION/PWR
OFF-knop te drukken in een lijstscherm (inclusief het miniatuurscherm), zoals
de videolijst, of in het scherm "Now Playing" van de video. In het optiemenu
voor video's zijn verschillende video-instellingen beschikbaar.
De opties in het optiemenu zijn afhankelijk van het scherm waarin u het
optiemenu weergeeft.
Inhoudsopgave
Het optiemenu voor video's weergeven
80
Podcasts afspelen
U kunt podcastafleveringen afspelen door ze over te zetten naar de speler met
Content Transfer, Media Manager for WALKMAN of Windows Verkenner.
Podcast Library
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
(Podcast Library) te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met podcastkanalen wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om het gewenste kanaal te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met afleveringen worden weergegeven.
 Druk op de ///-knop om de aflevering te selecteren en druk
op -knop om te bevestigen.
De geselecteerde aflevering wordt afgespeeld.
 Tip
Als het kanaal afleveringen bevat die nog nooit zijn afgespeeld, wordt het kanaal in de
. Als de aflevering nog nooit is
lijst met kanalen weergegeven met het pictogram
afgespeeld, wordt
weergegeven bij de aflevering in de afleveringenlijst.
Opmerkingen
Podcastafleveringen kunnen niet worden opgeslagen in "Music Library" of "Video
Library". Ze kunnen worden afgespeeld vanuit het menu "Podcast Library".
speler kan geen podcastafleveringen met foto's afspelen.
De

kunnen niet doorlopend worden afgespeeld, zelfs niet als
Podcastafleveringen

"Continuous Playback" is ingesteld op "On". Als u op de /-knop drukt, wordt er
afgespeeld vanaf het begin van de aflevering.
U
 kunt "Direct Search" ( pagina 40) en "Folder +/−" ( pagina 58) niet gebruiken
voor podcastafleveringen.
Er
 kunnen maximaal 1.000 mappen met kanalen worden weergegeven in de lijst met
kanaalmappen en er kunnen maximaal 10.000 afleveringen worden weergegeven in de
afleveringenlijst.
Index
Functieknop
Menu
BACK/
HOME-knop
Inhoudsopgave
Podcastafleveringen afspelen
81
Podcasts afspelen
Inhoudsopgave
Podcastafleveringen verwijderen
U kunt podcastafleveringen verwijderen met de speler.
Menu
Podcast Library
BACK/HOMEknop
OPTION/PWR
OFF-knop
Functieknop
Index
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
(Podcast Library) te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met kanalen worden weergegeven.
 Druk op de ///-knop om het kanaal te selecteren en druk op
de -knop om te bevestigen.
De lijst met afleveringen worden weergegeven.
 Druk op de ///-knop om de aflevering te selecteren die moet
worden verwijderd en druk op de OPTION/PWR OFF-knop.
Het optiemenu wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Delete This File" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
 Druk op de ///-knop om "Yes" te selecteren en druk op de
-knop om te bevestigen.
De geselecteerde aflevering wordt verwijderd.
 Tips
U kunt ook kanalen verwijderen. Druk in de lijst met kanalen op de ///-knop om
een kanaal te selecteren, druk op de OPTION/PWR OFF-knop om het optiemenu weer
te geven en selecteer "Delete This Folder".
U
 kunt podcastafleveringen verwijderen vanuit het scherm "Now Playing". Druk op de
OPTION/PWR OFF-knop om het optiemenu weer te geven en selecteer "Delete This
File" in de lijst.
82
Podcasts afspelen
Index
Opties die in het lijstscherm met kanalen worden weergegeven
Opties
Beschrijving/paginaverwijzing
Now Playing
Delete This Folder
Hiermee geeft u het scherm "Now Playing" weer.
Hiermee wordt het kanaal verwijderd van de
speler ( pagina 81).
Opties die in het lijstscherm met afleveringen worden weergegeven
Opties
Beschrijving/paginaverwijzing
Now Playing
Detailed Information
Hiermee geeft u het scherm "Now Playing" weer.
Hiermee geeft u de gedetailleerde informatie
over de aflevering weer. De weergegeven
informatie verschilt voor nummers of video's.
Hiermee wordt de aflevering verwijderd van de
speler ( pagina 81).
Delete This File
Delete This Folder
Menu
U kunt het optiemenu voor podcasts weergeven door op de OPTION/PWR
OFF-knop te drukken in het lijstscherm met kanalen, het lijstscherm met
afleveringen of het podcastscherm "Now Playing". In het optiemenu voor
podcasts zijn verschillende podcastinstellingen beschikbaar.
De opties in het optiemenu zijn afhankelijk van het scherm waarin u het
optiemenu weergeeft.
Inhoudsopgave
Het optiemenu voor podcasts weergeven
Hiermee wordt het kanaal verwijderd van de
speler ( pagina 81).
Vervolg 
83
Podcasts afspelen
Equalizer
Hiermee past u de geluidskwaliteit aan
( pagina 60).
Hiermee past u de instellingen voor
"VPT(Surround)" aan ( pagina 62).
Hiermee wordt een albumhoes weergegeven
( pagina 50).
Hiermee wordt gedetailleerde informatie over
een nummer weergegeven, zoals de afspeeltijd,
audio-indeling, bitsnelheid en bestandsnaam.
Hiermee wordt de aflevering verwijderd van de
speler ( pagina 81).
Hiermee geeft u de huidige tijd weer
( pagina 117).
VPT(Surround)
Cover Art
Detailed Information
Delete This File
Clock Display
Opties die in het scherm "Now Playing" van de videoaflevering worden
weergegeven
Opties
Beschrijving/paginaverwijzing
Hiermee gaat u naar het begin van de video
Play from beginning
( pagina 69).
Hiermee stelt u de zoomfunctie in
Zoom Settings
( pagina 73).
Hiermee stelt u de oriëntatie van de video in
Video Orientation
( pagina 70).
Hiermee stelt u in of u video-informatie wilt
Display
weergeven ( pagina 72).
Detailed Information
Hiermee kunt u bestandsinformatie weergeven,
zoals bestandsgrootte, resolutie, video/audiocompressie-indeling, bestandsnaam, enzovoort.
Hiermee wordt de aflevering verwijderd van de
Delete This File
speler ( pagina 81).
Hiermee past u de helderheid van het scherm
Brightness
aan ( pagina 116).
Hiermee geeft u de huidige tijd weer
Clock Display
( pagina 117).
Go to the song playback screen Hiermee wordt het scherm "Now Playing" van
het nummer dat het laatst is afgespeeld,
weergegeven.
Index
Beschrijving/paginaverwijzing
Menu
Opties
Inhoudsopgave
Opties die in het scherm "Now Playing" van de audioaflevering worden
weergegeven
84
Foto's weergeven
U kunt één foto volledig weergeven op het scherm (enkele weergave) of een
aantal foto's doorlopend weergeven (diavoorstelling weergeven) ( pagina 89).
Menu
Photo Library
Inhoudsopgave
Een foto weergeven
BACK/
HOME-knop
Index
Functieknop
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
(Photo Library) te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met fotomappen wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om een map te selecteren en druk op de
-knop om te bevestigen.
De fotolijst wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om een foto te selecteren en druk op de
-knop om te bevestigen.
De geselecteerde foto wordt weergegeven.
Druk op de /-knop om de vorige of volgende foto's weer te geven.
Vervolg 
85
Foto's weergeven
Opmerkingen
Index
Er kunnen maximaal 1.000 fotomappen worden weergegeven in de fotomappenlijst.
Er kunnen maximaal 10.000 foto's worden weergegeven in de fotolijsten, ongeacht het
aantal mappen waarin ze zijn opgeslagen.
het formaat van de foto te groot is, of de foto beschadigd is, wordt
weergegeven
Als

en kan de foto niet worden weergegeven.
Als foto's niet voldoen aan DCF 2.0 (of als de map-/bestandsnaam te lang is, enzovoort),
kan het uitvoeren van de handeling (om foto's of een diavoorstelling weer te geven) meer
tijd in beslag nemen.
Menu
Het afspelen van nummers of de FM-ontvangst wordt ook voortgezet wanneer u zoekt
naar foto's in de fotomappenlijsten of fotolijsten of wanneer het scherm "Now Playing"
van de foto wordt weergegeven.
U
 kunt de foto's in de geselecteerde map doorlopend weergeven (diavoorstelling
weergeven) ( pagina 89).
U kunt foto's die naar de speler zijn overgezet, ordenen per map. Selecteer de speler
(als [WALKMAN]) met Windows Verkenner, sleep een nieuwe map en zet deze neer
in de map "PICTURES" of "PICTURE". Zie  pagina 30 voor meer informatie over de
hiërarchie van gegevens.
Inhoudsopgave
 Tips
86
Foto's weergeven
Als u de oriëntatie van de foto instelt, kunt u kiezen uit "Vertical", "Horizontal
(right)" of "Horizontal (left)".
Menu
BACK/
HOME-knop
Settings
Index
Functieknop
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
Inhoudsopgave
De oriëntatie van de foto instellen
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Photo Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Photo Settings" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Photo Orientation" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
Vervolg 
87
Foto's weergeven
"Vertical"
Menu
en druk op de -knop om te bevestigen.
"Vertical": weergave met 240 × 180 pixels. (standaardinstelling)
"Horizontal (right)" of "Horizontal (left)": weergave met 320 × 240 pixels.
De werking van de functieknop is afhankelijk van de instelling voor "Photo
Orientation" ( pagina 19).
Inhoudsopgave
 Druk op de ///-knop om de gewenste instelling te selecteren
"Horizontal"
Index
 Tip
De oriëntatie van de foto kan worden ingesteld in het scherm "Now Playing" van de
foto. Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Photo Orientation" in het
optiemenu.
88
Foto's weergeven
Menu
Wanneer u een foto bekijkt, kunt u de informatie over een foto weergeven of
verbergen, zoals een pictogram waarmee de weergavestatus wordt aangegeven,
enzovoort.
Inhoudsopgave
De weergave van het fotoscherm instellen
BACK/
HOME-knop
Functieknop
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Photo Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Photo Settings" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Display" te selecteren en druk op
de -knop om te bevestigen.
 Druk op de ///-knop om de gewenste instelling te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
"On": hiermee geeft u de titel van de huidige foto, de opnamedatum, de
weergavestatus, het fotonummer, enzovoort, weer.
"Off
": hiermee verbergt u de informatie over de huidige foto.

(standaardinstelling)
 Tip
De weergave-instelling kan worden ingesteld in het scherm "Now Playing" van de foto.
Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Display" in het optiemenu.
Opmerking
 Als "Photo Orientation" is ingesteld op "Horizontal (right)" of "Horizontal (left)"
( pagina 86), wordt de titel van de foto niet weergegeven, zelfs niet als "Display" is
ingesteld op "On".
Index
Settings
89
Foto's weergeven
U kunt foto's in de geselecteerde map doorlopend weergeven.
BACK/
HOME-knop
Menu
Photo Library
Inhoudsopgave
Een diavoorstelling afspelen
Functieknop
Index
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
(Photo Library) te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met fotomappen wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om een fotomap te selecteren en houd
de -knop ingedrukt.
Er wordt een diavoorstelling gestart.
 Tip
U kunt een diavoorstelling starten met een van de volgende bewerkingen:
Houd de -knop in de fotolijst ingedrukt.
Druk op de -knop in het scherm "Now Playing" van de foto.
Druk op de OPTION/PWR OFF-knop in de fotomappenlijst of fotolijst en selecteer
"Begin slide show" in het optiemenu.
Opmerking
Tijdens een diavoorstelling wordt het scherm niet automatisch uitgeschakeld en wordt
de schermbeveiliging niet ingeschakeld ( pagina 111).
90
Foto's weergeven
Inhoudsopgave
De afspeelmodus voor diavoorstellingen
instellen
U kunt foto's herhaaldelijk weergeven in een diavoorstelling.
Functieknop
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Photo Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Photo Settings" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Slide Show Repeat" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
 Druk op de ///-knop om de gewenste instelling te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
"On": hiermee worden de foto's in een fotomap doorlopend weergegeven
en herhaald.
"Off
": hiermee worden de foto's in een fotomap doorlopend weergegeven

tot en met de laatste foto, waarna wordt teruggegaan naar de eerste foto
en de weergave wordt onderbroken. (standaardinstelling)
 Tip
De afspeelmodus voor een diavoorstelling kan worden ingesteld in het scherm "Now
Playing" van de foto. Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Slide Show
Repeat" in het optiemenu.
Opmerking
Tijdens een diavoorstelling wordt het scherm niet automatisch uitgeschakeld en wordt
de schermbeveiliging niet ingeschakeld ( pagina 111).
Index
Settings
Menu
BACK/
HOME-knop
91
Foto's weergeven
U kunt instellen hoe lang elke foto wordt weergegeven.
Settings
Menu
BACK/
HOME-knop
Inhoudsopgave
Het interval van een diavoorstelling instellen
Functieknop
Index
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Photo Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Photo Settings" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Slide Show Interval" te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
 Druk op de ///-knop om de gewenste instelling te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
De volgende foto's worden weergegeven met het geselecteerde interval:
"Short", "Normal" (standaardinstelling) of "Long".
 Tip
Het interval van een diavoorstelling kan worden ingesteld in het scherm "Now Playing"
van de foto. Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Slide Show Interval" in
het optiemenu.
Opmerking
Als het formaat van de foto groot is, kan het enige tijd duren voordat de foto wordt
weergegeven.
92
Foto's weergeven
Menu
De speler bevat 3 weergave-indelingen. U kunt de weergave-indeling van de
fotolijst instellen op "Title Only", "Title With Thumbnail*1" of "Thumbnail
Only".
Inhoudsopgave
De weergave-indeling van de fotolijst instellen
BACK/
HOME-knop
Functieknop
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Photo Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Photo Settings" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Photo List Format" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
 Druk op de ///-knop om de gewenste instelling te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
"Title Only": hiermee geeft u alleen titels van foto's in de fotolijst weer.
"Title With Thumbnail": hiermee geeft u titels van foto's met de
miniatuur in de fotolijst weer.
"Thumbnail Only": hiermee geeft u alleen miniaturen in de fotolijst weer.
(standaardinstelling)
*1Een miniatuur is een verkleinde afbeelding van een foto.
 Tip
De weergave-indeling van de fotolijst kan worden ingesteld in het scherm met de fotolijst. Druk
op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Photo List Display Format" in het optiemenu.
Opmerking
Miniaturen worden mogelijk niet weergegeven, afhankelijk van de bestandsindeling.
Index
Settings
93
Foto's weergeven
Menu
Als u foto's wilt verwijderen uit "Photo Library", gebruikt u Media Manager for
WALKMAN of Windows Verkenner.
Raadpleeg de Help bij Media Manager for WALKMAN voor meer informatie
over het gebruik.
Inhoudsopgave
Foto's verwijderen uit de Photo Library
Opmerking
Index
U kunt met Media Manager for WALKMAN geen foto's verwijderen waarvan de naam is
gewijzigd met Windows Verkenner.
94
Foto's weergeven
Opties
Beschrijving/paginaverwijzing
Now Playing
Begin slide show
Detailed Information
Hiermee geeft u het scherm "Now Playing" weer.
Hiermee start u een diavoorstelling ( pagina 89).
Hiermee kunt u bestandsinformatie weergeven,
zoals bestandsgrootte, resolutie, bestandsnaam,
enzovoort.
Hiermee stelt u de weergave-indeling van de
fotolijst in ( pagina 92).
Hiermee geeft u de foto weer die het laatst is
weergegeven.
Hiermee wordt het scherm "Now Playing" van het
nummer dat het laatst is afgespeeld, weergegeven.
Photo List Display Format
Most Recent Photo
Go to the song playback
screen
Opties die in het scherm "Now Playing" worden weergegeven
Opties
Beschrijving/paginaverwijzing
Photo Orientation
Hiermee stelt u de oriëntatie van de foto in
( pagina 86).
Hiermee stelt u in of u foto-informatie wilt
weergeven ( pagina 88).
Hiermee kunt u bestandsinformatie weergeven,
zoals bestandsgrootte, resolutie, bestandsnaam,
enzovoort.
Hiermee kunt u de momenteel weergegeven foto
instellen als achtergrond ( pagina 114).
Hiermee selecteert u de afspeelmodus voor de
diavoorstelling ( pagina 90).
Hiermee selecteert u het interval van een
diavoorstelling ( pagina 91).
Hiermee past u de helderheid van het scherm aan
( pagina 116).
Hiermee geeft u de huidige tijd weer
( pagina 117).
Hiermee wordt het scherm "Now Playing" van het
nummer dat het laatst is afgespeeld, weergegeven.
Display
Detailed Information
Use This Photo as the
Wallpaper
Slide Show Repeat
Slide Show Interval
Brightness
Clock Display
Go to the song playback
screen
Index
Opties die in het lijstscherm worden weergegeven
Menu
U kunt het optiemenu voor foto's weergeven door op de OPTION/PWR OFFknop te drukken in een lijstscherm (inclusief het miniatuurscherm), zoals de
fotomappenlijst, of in het scherm "Now Playing" van de foto. In het optiemenu
voor foto's zijn verschillende foto-instellingen beschikbaar.
De opties in het optiemenu zijn afhankelijk van het scherm waarin u het
optiemenu weergeeft.
Inhoudsopgave
Het optiemenu voor foto's weergeven
95
Luisteren naar FM-radio
U kunt luisteren naar FM-radio. Het snoer van de hoofdtelefoon fungeert als
antenne, dus sluit de hoofdtelefoon aan en strek het snoer zo ver mogelijk uit.
Inhoudsopgave
Luisteren naar FM-radio
Menu
BACK/HOME-knop
FM Radio
Functieknop
1 Overschakelen naar de FM-radio
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
(FM Radio) te selecteren en druk
op de -knop om te bevestigen.
Het FM-radioscherm wordt weergegeven.
Frequentie
Voorinstelnummer
Het scherm dat wordt weergegeven, verschilt
afhankelijk van het land/de regio waar u de speler
hebt aangeschaft.
Vervolg 
Index
OPTION/PWR OFF-knop
96
Luisteren naar FM-radio
 Druk op de OPTION/PWR OFF-knop tijdens FM-ontvangst.
Menu
Met "Auto Preset" kunt u beschikbare zenders in uw gebied automatisch
voorprogrammeren (maximaal 30 zenders). Wanneer u de FM-radio voor het
eerst gebruikt, of wanneer u naar een nieuw gebied verhuist, kunt u het beste
de beschikbare zenders voorprogrammeren met "Auto Preset".
Inhoudsopgave
2 Zenders automatisch voorprogrammeren (Auto Preset)
Het optiemenu wordt weergegeven.
op de -knop om te bevestigen.
 Druk op de /-knop om "Yes" te selecteren en druk op de -
knop om te bevestigen.
De beschikbare zenders worden voorgeprogrammeerd in de volgorde van
de laagste tot de hoogste frequentie.
"Auto Preset completed." wordt weergegeven als het voorprogrammeren is
voltooid, waarna op de eerste voorgeprogrammeerde zender wordt
afgestemd.
Opmerking
Met de bewerking "Auto Preset" worden alle voorgeprogrammeerde zenders verwijderd.
Automatisch voorprogrammeren stoppen
Selecteer "No" in stap  en druk op de -knop om te bevestigen.
De ontvangst van ongewenste zenders blokkeren
Als er veel storing is of de gevoeligheid te hoog is, wijzigt u de
ontvangstinstelling ( pagina 100) in "Low".
Vervolg 
Index
 Druk op de ///-knop om "Auto Preset" te selecteren en druk
97
Luisteren naar FM-radio
Actie
Handeling
De vorige frequentie selecteren
Druk op de -knop.
Houd de -knop ingedrukt.
Houd de -knop ingedrukt.
Druk op de -knop.
Druk op de -knop.
*1Als u tijdens FM-ontvangst op de -knop (-knop) drukt, wordt de vorige (of
volgende) zender gezocht. Als de zender kan worden ontvangen, wordt de ontvangst
geaccepteerd.
Als er veel storing is of de gevoeligheid te hoog is, wijzigt u de ontvangstinstelling
( pagina 100) in "Low".
*2Deze instelling wordt geannuleerd als er geen voorgeprogrammeerde zenders zijn
opgegeven. U kunt de beschikbare zenders voorprogrammeren met "Auto Preset"
( pagina 96).
 Tip
Het snoer van de hoofdtelefoon fungeert als antenne, dus strek het snoer zo ver mogelijk
uit.
Het volume van de FM-radio kort uitschakelen
Wanneer u op de -knop drukt, wordt het geluid van de FM-radio niet
uitgevoerd. Wanneer u op de -knop drukt, wordt het geluid van de FMradio weer uitgevoerd.
Index
Zoeken naar de vorige beschikbare
zender*1
Zoeken naar de volgende
beschikbare zender*1
Het vorige voorinstelnummer
selecteren*2
Het volgende voorinstelnummer
selecteren*2
Druk op de -knop.
Menu
De volgende frequentie selecteren
Inhoudsopgave
3 Zenders selecteren
98
Luisteren naar FM-radio
U kunt zenders voorprogrammeren die niet worden gevonden met "Auto
Preset" ( pagina 96).
Inhoudsopgave
Zenders handmatig voorprogrammeren
Menu
FM Radio
OPTION/PWR OFF-knop
Index
Functieknop
 Druk op de /-knop om de gewenste frequentie te selecteren.
 Houd de -knop ingedrukt.
De frequentie die u selecteert in stap , wordt voorgeprogrammeerd en
het toewezen voorinstelnummer wordt onder de frequentie weergegeven.
 Tips
U kunt maximaal 30 zenders voorprogrammeren.
U kunt FM-zenders handmatig voorprogrammeren in het FM-radioscherm. Druk op de
OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Save to Preset" in het optiemenu.
Opmerkingen
De voorinstelnummers worden op volgorde opgeslagen, van de laagste tot de hoogste
frequentie.
de zender die u wilt opslaan, al is voorgeprogrammeerd, wordt "Preset already
Als

exists." weergegeven en kan de zender niet nog een keer worden voorgeprogrammeerd.
Vervolg 
99
Luisteren naar FM-radio
 Selecteer het gewenste voorinstelnummer voor de frequentie met
Inhoudsopgave
Voorgeprogrammeerde zenders verwijderen
de /-knop tijdens FM-ontvangst.
Menu
 Druk op de OPTION/PWR OFF-knop.
Het optiemenu wordt weergegeven.
en druk op de -knop om te bevestigen.
Wanneer de voorgeprogrammeerde zender is verwijderd, wordt een
bericht weergegeven.
Index
 Druk op de ///-knop om "Delete from Preset" te selecteren
100
Luisteren naar FM-radio
Settings
Functieknop
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "FM Radio Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "FM Radio Settings" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Scan Sensitivity" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
 Druk op de ///-knop om "Low" te selecteren en druk op de
-knop om te bevestigen.
De standaardinstelling voor de ontvangstgevoeligheid herstellen
Selecteer "High" in stap  en druk op de -knop om te bevestigen.
Index
BACK/
HOME-knop
Menu
Wanneer u zenders selecteert met de functie "Auto Preset" ( pagina 96) of de
/-knop, kan de FM-receiver veel ongewenste zenders ontvangen omdat de
gevoeligheid te hoog is. In dit geval stelt u de ontvangst in op "Low". De
standaardinstelling is "High".
Inhoudsopgave
De ontvangst instellen (Scan Sensitivity)
101
Luisteren naar FM-radio
Settings
Functieknop
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "FM Radio Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "FM Radio Settings" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Mono/Auto" te selecteren en druk
op de -knop om te bevestigen.
 Druk op de ///-knop om "Mono" te selecteren en druk op de
-knop om te bevestigen.
Terugkeren naar de automatische instelling
Selecteer "Auto" in stap  en druk op de -knop om te bevestigen.
Index
BACK/
HOME-knop
Menu
Als er ruis optreedt tijdens FM-ontvangst, stelt u de receiver in op "Mono" voor
monogeluid. Als u "Auto" instelt, wordt voor de ontvangst automatisch mono
of stereo geselecteerd, afhankelijk van de ontvangstomstandigheden. De
standaardinstelling is "Auto".
Inhoudsopgave
Schakelen tussen mono/stereo (Mono/Auto)
102
Luisteren naar FM-radio
Opties
Beschrijving/paginaverwijzing
Hiermee wordt de zender waarop is afgestemd,
voorgeprogrammeerd ( pagina 98).
Delete from Preset
Hiermee wordt een zender verwijderd uit de
voorgeprogrammeerde zenders ( pagina 99).
Auto Preset
Hiermee worden de zenders automatisch
voorgeprogrammeerd ( pagina 96).
Scan Sensitivity
Hiermee past u de gevoeligheid van de radioontvangst aan ( pagina 100).
Mono/Auto
Hiermee schakelt u tussen mono- en
stereogeluid ( pagina 101).
Clock Display
Hiermee geeft u de huidige tijd weer
( pagina 117).
Go to the song playback screen Hiermee wordt het scherm "Now Playing" van
het nummer dat het laatst is afgespeeld,
weergegeven.
Index
Save to Preset
Menu
U kunt het optiemenu voor FM-radio weergeven door op de OPTION/PWR
OFF-knop te drukken terwijl het FM-radioscherm wordt weergegeven. In het
optiemenu voor FM-radio zijn verschillende instellingen voor de FM-radio
beschikbaar.
Inhoudsopgave
Het optiemenu voor FM-radio weergeven
103
Algemene instellingen
(alleen NWZ-S736F/S738F/S739F)
NOISE CANCELING-schakelaar
Menu
De interne microfoon van de hoofdtelefoon kan de omgevingsruis opvangen.
De ruis wordt gedempt door een tegengeluid uit te voeren tegen de ruis.
Inhoudsopgave
De omgevingsruis beperken (Ruisonderdrukking)
Index
Opmerking
Als er een andere hoofdtelefoon wordt gebruikt dan de bijgeleverde hoofdtelefoon,
werkt de functie voor ruisonderdrukking niet, zelfs niet als de NOISE CANCELINGschakelaar in de richting van de pijl  is geschoven.
 Schuif de NOISE CANCELING-schakelaar in de richting van de pijl
.
In het scherm "Now Playing" wordt
rechterbenedenhoek van het scherm.
weergegeven in de
 Tips

wordt weergegeven in het scherm "Now Playing" van nummers of video's of het
scherm voor FM-radio.
weergegeven op het
Als de functie voor ruisonderdrukking is geactiveerd, wordt
scherm.
Als er een andere hoofdtelefoon wordt gebruikt dan de bijgeleverde hoofdtelefoon,
werkt de functie voor ruisonderdrukking niet, zelfs niet als de NOISE CANCELINGschakelaar in de richting van de pijl  is geschoven. In dit geval wordt
weergegeven in de rechterbenedenhoek van het scherm.
U kunt het effect van de functie voor ruisonderdrukking aanpassen. Zie "Het effect van
de functie voor ruisonderdrukking aanpassen (Set Noise Cancel level)" ( pagina 108).
Vervolg 
104
Algemene instellingen
Opmerkingen
Inhoudsopgave
Als de bijgeleverde hoofdtelefoon niet juist wordt gebruikt, is het effect van de functie
voor ruisonderdrukking wellicht minder goed. Gebruik het juiste formaat oordopjes
voor uw oren en plaats de hoofdtelefoon goed in uw oor om optimaal te profiteren van
deze functie ( pagina 8).
Menu
Index
De functie voor ruisonderdrukking beperkt hoofdzakelijk de omgevingsruis in de lage
frequentiebanden en heeft geen effect op omgevingsruis in de hoge frequentiebanden.
De functie heeft geen effect op bepaalde geluiden.
Dek het microfoongedeelte van de hoofdtelefoon niet af, bijvoorbeeld met uw handen,
omdat de functie voor ruisonderdrukking anders niet werkt.
Microfoon
U hoort mogelijk enig geluid wanneer de functie voor ruisonderdrukking actief is. Dit is
het werkingsgeluid van de functie voor ruisonderdrukking en duidt niet op een storing.
Het kan erop lijken dat de functie voor ruisonderdrukking niet werkt of dat de ruis
harder is in een rustige omgeving of afhankelijk van het type ruis. In dit geval kunt u de
functie voor ruisonderdrukking uitschakelen.
Mobiele telefoons kunnen de ruis beïnvloeden. In dat geval moet u de speler uit de buurt
van mobiele telefoons houden.
Zorg ervoor dat u de hoofdtelefoon van uw hoofd verwijdert voordat u de hoofdtelefoon
aansluit op of loskoppelt van de hoofdtelefoonaansluiting van de speler. Als de
hoofdtelefoon wordt aangesloten op of losgekoppeld van de speler tijdens het afspelen of
wanneer de functie voor ruisonderdrukking actief is, kan er ruis hoorbaar zijn. Dit duidt
niet op een storing.
Wanneer de functie voor ruisonderdrukking wordt in- of uitgeschakeld, is er een
schakelgeluid hoorbaar. Dit geluid wordt gegenereerd door het overschakelen van het
ruisonderdrukkingscircuit en duidt niet op een storing.
Vervolg 
105
Algemene instellingen
U kunt de functie voor ruisonderdrukking inschakelen wanneer u luistert naar
geluid van externe audiobronnen.
Menu
Gebruiken met externe audioapparaten
Inhoudsopgave
Gebruiken met externe audiobronnen (External Input Mode)
De bijgeleverde audiokabel
Naar hoofdtelefoonaansluiting
Index
Gebruiken tijdens een vliegreis
De bijgeleverde stekkeradapter
De bijgeleverde audiokabel
Naar entertainmentsysteem in het vliegtuig
 Sluit de bijgeleverde hoofdtelefoon aan op de speler en schuif de
NOISE CANCELING-schakelaar in de richting van de pijl .
 Sluit het audiobronapparaat aan op de speler met de bijgeleverde
audiokabel.
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "NC Settings" te selecteren en druk
op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "NC Settings" wordt weergegeven.
Vervolg 
106
Algemene instellingen
de -knop om te bevestigen.
U kunt geluid beluisteren met beperkte omgevingsruis.
Inhoudsopgave
 Druk op de ///-knop om "NC Modes" te selecteren en druk op
Menu
Index
 Tips
Terwijl u "External Input Mode" of "Quiet Mode" gebruikt, kunt u overschakelen naar
een andere modus met de -knop.
u de audiokabel loskoppelt, wordt "Quiet Mode" automatisch geactiveerd voor de
Als

functie voor ruisonderdrukking.
U kunt de functie voor ruisonderdrukking gebruiken voor bepaalde vliegdiensten met
de bijgeleverde stekkeradapter ( pagina 8).
Opmerkingen
Terwijl u "External Input Mode" of "Quiet Mode" gebruikt, wordt de schermbeveiliging
niet geactiveerd. In plaats daarvan wordt het scherm gedimd nadat een bepaalde periode
is verstreken.
Wanneer u de speler aansluit op een extern audioapparaat, moet u ervoor zorgen dat u
deze aansluit op de hoofdtelefoonaansluiting van het apparaat.
Vervolg 
107
Algemene instellingen
U kunt de functie voor ruisonderdrukking gebruiken om van rust en stilte te
genieten.
NOISE CANCELING-schakelaar in de richting van de pijl .
Menu
 Sluit de bijgeleverde hoofdtelefoon aan op de speler en schuif de
Inhoudsopgave
Gebruiken als oordoppen (Quiet Mode)
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "NC Settings" te selecteren en druk
op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "NC Settings" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "NC Modes" te selecteren en druk op
de -knop om te bevestigen.
 Tip
Als de speler met de bijgeleverde audiokabel is aangesloten op externe audioapparaten,
kunt u overschakelen naar "External Input Mode" met de -knop.
Opmerkingen
Terwijl u "External Input Mode" of "Quiet Mode" gebruikt, wordt de schermbeveiliging
niet geactiveerd. In plaats daarvan wordt het scherm gedimd nadat een bepaalde periode
is verstreken.
de speler met de bijgeleverde audiokabel is aangesloten op externe audioapparaten,
Als

wordt "External Input Mode" automatisch geactiveerd op de speler in stap . Als u
"Quiet Mode" wilt activeren, koppelt u de kabel los of drukt u op de -knop.
Index
wordt weergegeven.
108
Algemene instellingen
Inhoudsopgave
Het effect van de functie voor
ruisonderdrukking aanpassen
(Set Noise Cancel level)
Settings
Functieknop
Opmerkingen
Deze functie is alleen effectief als de NOISE CANCELING-schakelaar in de richting van
de pijl  is geschoven.
de standaardinstelling (de middelste positie van de schuifregelaar) verkrijgt u het
Met

maximale effect. Het effect van de functie voor ruisonderdrukking wordt niet versterkt,
zelfs niet als de microfoongevoeligheid op de maximale waarde wordt ingesteld.
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt
weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
(Settings) te selecteren en druk
op de -knop om te bevestigen.
 Druk op de ///-knop om "NC Settings" te selecteren en druk
op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "NC Settings" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Set Noise Can. level" te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
 Druk op de ///-knop om de gewenste waarde te selecteren
en druk op de-knop om te bevestigen.
De instelling kan in 31 stappen worden aangepast. Met de middelste positie
van de schuifregelaar wordt het maximale effect verkregen. Verplaats de
schuifregelaar naar links of rechts om de gewenste waarde aan te passen.
Index
BACK/
HOME-knop
Menu
De speler is ontworpen om het maximale effect van de functie voor
ruisonderdrukking te verkrijgen ( pagina 103). Het effect kan echter
worden versterkt afhankelijk van de vorm van uw oren of de
gebruiksomgeving door de gevoeligheid van de microfoon in de hoofdtelefoon
te verhogen (of te verlagen). U kunt de microfoongevoeligheid aanpassen door
het niveau voor ruisonderdrukking in te stellen. Pas de functie aan als het
ruisonderdrukkingseffect niet goed is.
109
Algemene instellingen
Settings
Functieknop
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Common Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Common Settings" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "AVLS (Volume Limit)" te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
 Druk op de ///-knop om "On" te selecteren en druk op de
-knop om te bevestigen.
Het volume wordt beperkt.
Dit item uitschakelen
Selecteer "Off " in stap  en druk op de -knop om te bevestigen.
Index
BACK/
HOME-knop
Menu
U kunt "AVLS (Volume Limit)" (Automatic Volume Limiter System) gebruiken
om het maximale volume te beperken zodat u uw omgeving niet stoort tijdens
het beluisteren van muziek. Met "AVLS (Volume Limit)" kunt u muziek
beluisteren op een comfortabel geluidsniveau.
De standaardinstelling is "Off ".
Inhoudsopgave
Het volume beperken (AVLS (Volume Limit))
110
Algemene instellingen
Inhoudsopgave
De pieptoon uitschakelen
U kunt de pieptonen van de speler uitschakelen.
"On" is de standaardinstelling.
Functieknop
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Common Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Common Settings" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Beep Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
 Druk op de ///-knop om "Off" te selecteren en druk op de
-knop om te bevestigen.
Dit item inschakelen
Selecteer "On" in stap  en druk op de -knop om te bevestigen.
Index
Settings
Menu
BACK/
HOME-knop
111
Algemene instellingen
Settings
Functieknop
Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt
weergegeven.
Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
Druk op de ///-knop om "Common Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Common Settings" wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om "Screensaver" te selecteren en druk
op de -knop om te bevestigen.
Druk op de ///-knop om "Type" te selecteren en druk op de
-knop om te bevestigen.
De lijst met schermbeveiligingstypen wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om het gewenste type te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
Nadat u het type hebt bevestigd, wordt het scherm uit stap  opnieuw
weergegeven.
"Clock": als er gedurende enige tijd geen bewerking wordt uitgevoerd,
wordt een klok als schermbeveiliging weergegeven. (standaardinstelling)
"Blank":
als er gedurende enige tijd geen bewerking wordt uitgevoerd,

wordt het scherm uitgeschakeld.
"None": de schermbeveiliging wordt niet ingeschakeld.
Opmerking
De schermbeveiliging wordt niet weergegeven wanneer u "External Input Mode" of
"Quiet Mode" ( pagina 105) gebruikt.
Index
BACK/
HOME-knop
Menu
U kunt de schermbeveiliging instellen op "Clock" of "Blank". De
schermbeveiliging wordt weergegeven als er enige tijd geen bewerking wordt
uitgevoerd tijdens het afspelen van nummers. U kunt ook "None" selecteren
om geen schermbeveiliging weer te geven.
Inhoudsopgave
Het type schermbeveiliging instellen
112
Algemene instellingen
U kunt instellen na hoeveel tijd de schermbeveiliging wordt geactiveerd. U kunt
kiezen uit 15, 30 of 60 seconden.
Functieknop
Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt
weergegeven.
Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
Druk op de ///-knop om "Common Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Common Settings" wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om "Screensaver" te selecteren en druk
op de -knop om te bevestigen.
Druk op de ///-knop om "Screensaver Timing" te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met de tijden voor de schermbeveiliging wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om het gewenste type te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
Nadat u het type hebt bevestigd, wordt het scherm uit stap  opnieuw
weergegeven.
U kunt voor de tijd kiezen uit de instellingen "After 15 sec", "After 30 sec"
(standaardinstelling) of "After 60 sec".
 Tips
Terwijl tekens over het scherm schuiven, wordt de schermbeveiliging niet ingeschakeld.
Als u "None" selecteert bij "Type" van "Screensaver", kunt u "Screensaver Timing" niet
instellen.
Index
Settings
Menu
BACK/
HOME-knop
Inhoudsopgave
De tijd voor de schermbeveiliging instellen
113
Algemene instellingen
U kunt het kleurenschema van het scherm, zoals balken, kaders en
pictogrammen, wijzigen in een door u gewenste kleur.
Settings
Menu
BACK/
HOME-knop
Inhoudsopgave
Het thema instellen
Functieknop
Index
Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt
weergegeven.
Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
Druk op de ///-knop om "Common Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Common Settings" wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om "Theme Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met thema's wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om het gewenste thema te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
Het kleurenschema wordt gewijzigd in het geselecteerde thema.
 Tip
Als "Wallpaper Settings" is ingesteld op "Match Theme" ( pagina 114), wordt de
achtergrond gewijzigd op basis van het geselecteerde thema.
114
Algemene instellingen
Inhoudsopgave
De achtergrond instellen
U kunt de achtergrond van het scherm instellen.
Settings
Menu
BACK/
HOME-knop
Functieknop
Index
Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt
weergegeven.
Druk op de ///-knop om
(Settings) te selecteren en druk
op de -knop om te bevestigen.
Druk op de ///-knop om "Common Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Common Settings" wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om "Wallpaper Settings" te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met achtergronden wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om de gewenste achtergrond te
selecteren en druk op de -knop om te bevestigen.
Naast de achtergronden kunt u "Match Theme", "User's Wallpaper" en
"User's W.p.(dark)" selecteren in de lijst.
 Tips
Als "Wallpaper Settings" is ingesteld op "Match Theme", wordt de achtergrond gewijzigd
op basis van het geselecteerde thema.
"User's W.p.(dark)" kan de helderheid van de foto worden beperkt, zodat u de
Met

menu-items of pictogrammen gemakkelijker kunt herkennen.
Vervolg 
115
Algemene instellingen
Index
De achtergrond wordt niet weergegeven in bepaalde schermen, zoals het instelscherm,
enzovoort.
Menu
Opmerking
Inhoudsopgave
Een foto instellen als achtergrond
Als u een foto in "Photo Library" wilt gebruiken als achtergrond, kunt u deze
instellen door "User's Wallpaper" of "User's W.p.(dark)" te selecteren in stap .
Terwijl de foto wordt weergegeven, drukt u op de OPTION/PWR OFF-knop
om het optiemenu weer te geven en selecteert u "Use This Photo as the
Wallpaper".
116
Algemene instellingen
(Brightness)
Inhoudsopgave
De helderheid van het scherm aanpassen
U kunt de helderheid van het scherm instellen op een van 5 niveaus.
Menu
BACK/
HOME-knop
Functieknop
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Common Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Common Settings" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Brightness" te selecteren en druk
op de -knop om te bevestigen.
Het scherm voor het aanpassen van de helderheid wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om een niveau te selecteren en druk op
de -knop om te bevestigen.
De standaardinstelling is "3".
Nadat u het instelniveau hebt aangepast, moet u op de -knop drukken
om te bevestigen. Als u op de BACK/HOME-knop drukt voordat u
bevestigt, wordt de instelling geannuleerd.
 Tips
U kunt de helderheid van het scherm aanpassen terwijl u een video of foto weergeeft.
Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Brightness" in het optiemenu.
Als u de helderheid van het scherm aanpast naar een lager niveau, gaat de lading van de
batterij langer mee ( pagina 127).
Index
Settings
117
Algemene instellingen
Inhoudsopgave
De huidige tijd instellen (Set Date-Time)
U kunt de huidige tijd instellen door deze handmatig aan te passen.
Menu
BACK/
HOME-knop
Settings
Functieknop
Index
Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Common Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Common Settings" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Set Date-Time" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
Het scherm waarin de datum en tijd kunnen worden ingesteld, wordt
weergegeven.
 Druk op de /-knop om een jaar te selecteren en druk op de /knop om de waarde te wijzigen.
 Pas de instellingen voor maand, dag, uur en minuten aan op
dezelfde manier als in stap .
 Druk op de -knop om te bevestigen.
Vervolg 
118
Algemene instellingen
Inhoudsopgave
De huidige tijd weergeven
Druk op de OPTION/PWR OFF-knop in het scherm "Now Playing" en
selecteer "Clock Display" in het optiemenu.
 Tip
Wanneer de batterij leeg is, bijvoorbeeld als u de speler langere tijd niet hebt gebruikt,
moet u de datum en tijd mogelijk opnieuw instellen en wordt "-" weergegeven in plaats
van de huidige datum en tijd.
klok kan per maand maximaal 60 seconden voor of achter gaan lopen. In dit geval
De

stelt u de klok opnieuw in.
 Als u naar "Morning", "Daytime", "Evening", "Night" en "Midnight" wilt luisteren op het
juiste tijdstip ( pagina 46), moet "Set Date-Time" zijn ingesteld.
Index
Opmerkingen
Menu
U kunt de datumnotatie instellen op "YYYY/MM/DD", "MM/DD/YYYY" of "DD/
MM/YYYY". Daarnaast kunt u de tijdnotatie instellen op "12-hour" of "24-hour". Zie
"De datumnotatie instellen" (Date Display Format) ( pagina 119) of "De tijdnotatie
instellen" (Time Display Format) ( pagina 120) voor meer informatie.
119
Algemene instellingen
U kunt de datumnotatie voor de huidige tijd ( pagina 117) instellen op
"YYYY/MM/DD", "MM/DD/YYYY" of "DD/MM/YYYY".
Functieknop
Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Common Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Common Settings" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Date Display Format" te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
Het scherm waarin u de notatie kunt instellen, wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om de gewenste instelling te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
U kunt kiezen uit de volgende 3 notaties.
"YYYY/MM/DD": de datum wordt weergegeven als jaar/maand/dag.
"MM/DD/YYYY": de datum wordt weergegeven als maand/dag/jaar.
"DD/MM/YYYY": de datum wordt weergegeven als dag/maand/jaar.
Index
Settings
Menu
BACK/
HOME-knop
Inhoudsopgave
De datumnotatie instellen
120
Algemene instellingen
U kunt de tijdnotatie voor de huidige tijd ( pagina 117) instellen op
"12-hour" of "24-hour".
Functieknop
Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Common Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Common Settings" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Time Display Format" te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
Het scherm waarin u de notatie kunt instellen, wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om de gewenste instelling te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
"12-hour": de huidige tijd wordt weergegeven in de 12-uurs notatie.
"24-hour": de huidige tijd wordt weergegeven in de 24-uurs notatie.
Index
Settings
Menu
BACK/
HOME-knop
Inhoudsopgave
De tijdnotatie instellen
121
Algemene instellingen
Informatie, zoals modelnaam, firmwareversie, enzovoort, kan worden
weergegeven.
Functieknop
Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Common Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Common Settings" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Unit Information" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met beschikbare spelerinformatie wordt weergegeven.
Beschikbare spelerinformatie
Optie
Beschrijving
Model:
Firmware:
Hiermee geeft u de modelnaam van de speler weer.
Hiermee geeft u versie-informatie over de firmware van
de speler weer.
Hiermee geeft u het totale aantal nummers*1 weer dat is
opgeslagen in de speler.
Hiermee geeft u het totale aantal video's*1 weer dat is
opgeslagen in de speler.
Hiermee geeft u het totale aantal foto's weer dat is
opgeslagen in de speler.
Hiermee geeft u de versie-informatie voor WM‑PORT.
Total songs:
Total videos:
Total photos:
WM‑PORT:
*1 De bestanden in "Podcast Library" zijn niet opgenomen in het totale aantal.
Index
Settings
Menu
BACK/
HOME-knop
Inhoudsopgave
Spelerinformatie weergeven (Unit Information)
122
Algemene instellingen
Inhoudsopgave
De fabrieksinstellingen herstellen
(Reset all Settings)
Settings
Functieknop
Opmerking
Deze functie is alleen beschikbaar in de pauzemodus.
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt in de pauzemodus totdat het
Home-menu wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Common Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Common Settings" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Reset all Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
Het bevestigingsscherm voor het herstellen van de fabrieksinstellingen
wordt weergegeven.
 Druk op de /-knop om "Yes" te selecteren en druk op de -knop om te bevestigen.
"Restored factory settings." wordt weergegeven.
De bewerking annuleren
Selecteer "No" in stap  en druk op de -knop om te bevestigen. U kunt de
bewerking ook annuleren door op de BACK/HOME-knop te drukken in stap
.
De instelprocedure wordt geannuleerd en de lijst met opties voor "Common
Settings" wordt opnieuw weergegeven.
Index
BACK/
HOME-knop
Menu
U kunt de standaardinstellingen van de speler herstellen. Als u dit doet, worden
gegevens, zoals audio- en fotogegevens, niet verwijderd.
123
Algemene instellingen
Settings
Index
BACK/
HOME-knop
Functieknop
Opmerking
Deze functie is alleen beschikbaar in de pauzemodus.
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt in de pauzemodus totdat het
Home-menu wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
Menu
U kunt het ingebouwde flashgeheugen van de speler formatteren.
Als het geheugen wordt geformatteerd, worden alle gegevens gewist. Zorg dat u
de opgeslagen gegevens controleert voordat u het geheugen formatteert en dat
u alle belangrijke gegevens exporteert naar de vaste schijf van uw computer.
Inhoudsopgave
Het geheugen formatteren (Format)
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Common Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Common Settings" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Format" te selecteren en druk op de
-knop om te bevestigen.
"All data including songs will be deleted. Proceed?" wordt weergegeven.
 Druk op de /-knop om "Yes" te selecteren en druk op de -knop om te bevestigen.
"All data will be deleted. Proceed?" wordt weergegeven.
 Druk op de /-knop om "Yes" te selecteren en druk op de -knop om te bevestigen.
Wanneer het geheugen wordt geformatteerd, wordt er een animatie weergegeven.
Wanneer de initialisatie is voltooid, wordt "Memory formatted." weergegeven.
Vervolg 
124
Algemene instellingen
Index
Formatteer het ingebouwde flashgeheugen niet met software of Windows Verkenner.
(Intelligent Shuffle) als de speler verbinding
 wordt weergegeven in plaats van
(Intelligent
maakt met bepaalde online diensten (alleen beschikbaar in de VS). Als u
Shuffle) wilt herstellen, formatteert u het geheugen van de speler.
Menu
Opmerkingen
Inhoudsopgave
De bewerking annuleren
Selecteer "No" in stap  of  en druk op de -knop om te bevestigen. U
kunt de bewerking ook annuleren door op de BACK/HOME-knop te drukken
in stap  of .
125
Algemene instellingen
Inhoudsopgave
De weergavetaal selecteren
U kunt kiezen uit verschillende talen voor de weergave van menu's en
berichten op de speler.
Menu
BACK/
HOME-knop
Settings
Index
Functieknop
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Language Settings" te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
 Druk op de ///-knop om een taal te selecteren ( pagina
126) en druk op de -knop om te bevestigen.
Vervolg 
126
Algemene instellingen
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Berichten en menu's worden weergegeven in het Duits.
Berichten en menu's worden weergegeven in het Engels.
Berichten en menu's worden weergegeven in het Spaans.
Berichten en menu's worden weergegeven in het Frans.
Berichten en menu's worden weergegeven in het
Italiaans.
Berichten en menu's worden weergegeven in het
Portugees.
Berichten en menu's worden weergegeven in het
Russisch.
Berichten en menu's worden weergegeven in het Japans.
Berichten en menu's worden weergegeven in het
Koreaans.
Berichten en menu's worden weergegeven in
vereenvoudigd Chinees.
Berichten en menu's worden weergegeven in traditioneel
Chinees.
Português
Русский
*1
*1 Japans is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de regio waarin de speler op de
markt is gebracht.
Index
Beschrijving
Menu
Instelling
Inhoudsopgave
Instellingen voor de weergavetaal
127
Nuttige informatie
Door de instellingen aan te passen of de voedingsbron goed te beheren, kunt u
energie besparen en de speler langer gebruiken.
Scherminstellingen
Instellingen voor
geluidseffecten
"Brightness" ( pagina 116)
"1"
"Type" bij "Screensaver" ( pagina 111)
"Blank"
"Screensaver Timing" ( pagina 112)
"After 15 sec"
"New Song Pop Up" ( pagina 55)
Uitschakelen
"Equalizer" ( pagina 59)
"VPT(Surround)" ( pagina 62)
"DSEE(Sound Enhancer)" ( pagina 65)
Uitschakelen
"Clear Stereo" ( pagina 64)
"Dynamic Normalizer" ( pagina 67)
Functie voor ruisonderdrukking (alleen S736F/S738F/S739F)
( pagina 103)
Uitgeschakeld
Instellingen voor video "On-Hold Display" ( pagina 77)
"No"
De indeling en bitsnelheid van gegevens aanpassen
De afspeeltijd verschilt, omdat de lading van de batterij wordt beïnvloed door
de indeling en bitsnelheid van de nummers, video's of foto's die worden
weergegeven.
Zie  pagina 159, 161 voor meer informatie over de oplaadtijd en de
gebruikstijd.
Index
De instellingen wijzigen
U kunt energie besparen door de volgende instellingen op te geven.
Menu
De speler handmatig uitschakelen
Als u de OPTION/PWR OFF-knop ingedrukt houdt, schakelt de speler over
naar de stand-bymodus en wordt het scherm uitgeschakeld om energie te
besparen. Daarnaast wordt de speler automatisch volledig uitgeschakeld als
deze zich langer dan één dag in de stand-bymodus bevindt.
Inhoudsopgave
De levensduur van de batterij verlengen
128
Nuttige informatie
Inhoudsopgave
Wat zijn indeling en bitsnelheid?
Wat is audio-indeling?
WMA: WMA (Windows Media Audio) is een gangbare
audiocompressietechnologie ontwikkeld door Microsoft Corporation. De
WMA-indeling heeft dezelfde geluidskwaliteit als de MP3-indeling, met een
kleinere bestandsgrootte.
AAC: AAC (Advanced Audio Coding) is een gangbare
audiocompressietechnologie ontwikkeld door de MPEG-werkgroep van de ISO
(International Organization for Standardization). De AAC-indeling heeft
dezelfde geluidskwaliteit als de MP3-indeling, met een kleinere bestandsgrootte.
Linear PCM: Linear PCM is een opname-indeling voor audio zonder digitale
compressie. U kunt het geluid beluisteren met dezelfde kwaliteit als muziek op
cd als u opneemt met deze indeling.
Wat is bitsnelheid?
Bitsnelheid heeft te maken met de hoeveelheid gegevens die wordt gebruikt om
elke seconde audio op te slaan. In het algemeen bieden hogere bitsnelheden een
betere geluidskwaliteit, maar hebben wel meer opslagruimte nodig voor dezelfde
audiolengte.
Wat is het verband tussen bitsnelheid, geluidskwaliteit en opslagformaat?
In het algemeen bieden hogere bitsnelheden een betere geluidskwaliteit, maar
hebben meer opslagruimte nodig voor dezelfde audiolengte, waardoor u minder
nummers op de speler kunt opslaan.
Met lagere bitsnelheden kunt u meer nummers opslaan, maar van een mindere
geluidskwaliteit.
Opmerking
Als u een nummer van een cd op de computer importeert met een lage bitsnelheid,
kunt u de geluidskwaliteit van het nummer niet verbeteren door een hoge bitsnelheid te
selecteren als u het nummer van de computer naar de speler verplaatst.
Vervolg 
Index
MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) is een gangbare
audiocompressietechnologie die is ontwikkeld door de MPEG-werkgroep van
de ISO (International Organization for Standardization).
Met MP3 kunnen audiobestanden worden gecomprimeerd tot 1/10 van het
formaat van standaardaudiobestanden op cd.
Menu
Audio-indeling verwijst naar de methode die is gebruikt om audiogegevens
vanaf het internet of audio-cd's te importeren naar een computer en om deze
als audiobestand op te slaan.
Gangbare indelingen zijn MP3 en WMA, enzovoort.
129
Nuttige informatie
AVC: AVC verwijst naar Advanced Video Coding die is ontwikkeld door de
MPEG-werkgroep van de ISO (International Organization for
Standardization). Hiermee kunnen levendige beelden worden gemaakt met een
lagere bitsnelheid. AVC-bestanden bevatten vier profielen, waaronder "AVC
Baseline Profile". De AVC-indeling is gebaseerd op de MPEG-4 AVC-standaard
van ISO (International Organization for Standardization). Aangezien AVC is
gestandaardiseerd als MPEG-4 Part 10 Advanced Video Coding, wordt
hiernaar meestal verwezen als MPEG-4 AVC/H.264 of H.264/AVC.
WMV: WMV (Windows Media Video) is een videocompressietechnologie
ontwikkeld door Microsoft Corporation. Het is gebaseerd op MPEG-4, behaalt
een hoge compressiesnelheid en ondersteunt kopieerbeheer met DRM.
Wat is foto-indeling?
Foto-indeling verwijst naar de methode die is gebruikt om beelden te
importeren naar een computer en om deze als beeldbestanden op te slaan.
Gangbare indelingen zijn JPEG, enzovoort.
JPEG: JPEG is een gangbare compressie-indeling voor beelden die is
ontwikkeld door de JPEG (Joint Photographic Experts Group). Met JPEG kan
een beeldbestand worden gecomprimeerd van ongeveer 1/10 tot 1/100 van het
formaat van originele beeldbestanden.
 Informatie over acceptabele indelingen en bitsnelheden voor deze speler
Zie  pagina 158 voor meer informatie over ondersteunde bestandsindelingen en
bitsnelheden.
Index
MPEG-4: MPEG-4 verwijst naar Moving Picture Experts Group fase 4 die is
ontwikkeld door de MPEG-werkgroep van de ISO (International Organization
for Standardization). De compressie-indeling is bedoeld voor video- en
audiogegevens.
Menu
Video-indeling verwijst naar de methode die is gebruikt om video- en
audiogegevens te importeren naar een computer en om deze als videobestand
op te slaan.
Gangbare indelingen zijn MPEG-4 en AVC, enzovoort.
Inhoudsopgave
Wat is video-indeling?
130
Nuttige informatie
Menu
U kunt met Windows Verkenner of andere overdrachtssoftware gegevens van
uw computer overzetten naar het ingebouwde flashgeheugen van de speler en
hierin opslaan. Als de speler is aangesloten op de computer, wordt het
ingebouwde flashgeheugen in Windows Verkenner weergegeven als
[WALKMAN].
Inhoudsopgave
Gegevens opslaan
Opmerkingen
Index
Gebruik de bijgeleverde software niet wanneer u Windows Verkenner gebruikt om te
communiceren met het ingebouwde flashgeheugen van de speler.
Koppel de bijgeleverde USB-kabel niet los wanneer "Do not disconnect." wordt
weergegeven tijdens het overzetten van gegevens. De gegevens kunnen beschadigd
raken.
Formatteer het ingebouwde flashgeheugen niet met Windows Verkenner. Als u het
ingebouwde flashgeheugen wilt formatteren, moet u dit op de speler doen
( pagina 123).
U mag de namen van de mappen "MUSIC", "MP_ROOT", "VIDEO", "PICTURES",
"PICTURE" en "PODCASTS" niet wijzigen en u mag deze mappen niet verwijderen.
Wijzig de namen niet van mappen of bestanden die zich direct onder de map "MP_
ROOT" of "MPE_ROOT" bevinden. Als u dit wel doet, worden ze niet weergegeven op
de speler.
131
Nuttige informatie
 Download het updateprogramma vanaf de website op uw
computer.
 Sluit de speler aan op de computer en start het updateprogramma.
 Volg de instructies op het scherm om de firmware van de speler bij
te werken.
Het bijwerken van de firmware is voltooid.
Index
Voor klanten in de VS: http://www.sony.com/walkmansupport
Voor klanten in Canada: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Voor klanten in Europa: http://support.sony-europe.com/DNA
Voor klanten in Zuid-Amerika: http://www.sony-latin.com/index.crp
Voor klanten in andere landen/regio's: http://www.sony-asia.com/support
Voor klanten met het overzees model: http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Menu
U kunt de firmware van de speler bijwerken, zodat u over de nieuwste functies
van de speler kunt beschikken. Bezoek de volgende website voor meer
informatie over de nieuwste firmware-informatie en het installeren hiervan:
Inhoudsopgave
De firmware van de speler bijwerken
132
Problemen oplossen
Als de speler niet normaal functioneert, kunt u met de volgende stappen het
probleem proberen op te lossen.
voer de bijbehorende acties uit.
Menu
1 Zoek het probleem op in de volgende probleemoplossingstabellen en
Inhoudsopgave
Problemen oplossen
2 Sluit de speler aan op de computer om de batterij op te laden.
3 Druk op de RESET-knop met een puntig
voorwerp.
Als u op de RESET-knop drukt wanneer u de speler
gebruikt, worden de opgeslagen gegevens en
instellingen op de speler mogelijk verwijderd.
4 Controleer de informatie over het probleem in de Help van alle
software.
5 Zoek informatie over het probleem op een van de websites voor
ondersteuning.
Voor klanten in de VS: http://www.sony.com/walkmansupport
Voor klanten in Canada: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Voor klanten in Europa: http://support.sony-europe.com/DNA
Voor klanten in Zuid-Amerika: http://www.sony-latin.com/index.crp
Voor klanten in andere landen/regio's: http://www.sony-asia.com/support
Voor klanten met het overzeese model:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
6 Als de bovenstaande stappen het probleem niet oplossen, neemt u
contact op met de dichtstbijzijnde Sony-verkoper.
Vervolg 
Index
Het is mogelijk dat u bepaalde problemen kunt oplossen door de batterij op te
laden.
133
Problemen oplossen
Geen geluid.
Het volume is ingesteld op nul.
Zet het volume hoger ( pagina 11).
De stekker van de hoofdtelefoon is niet goed
aangesloten.
Sluit de stekker van de hoofdtelefoon goed aan
( pagina 11).
stekker van de hoofdtelefoon is vuil.
De

Maak de stekker van de hoofdtelefoon schoon
met een zachte, droge doek.
Er
 zijn geen nummers en video's op de speler opgeslagen.
Volg de instructies in het bericht dat wordt weergegeven
en zet de nummers en video's over vanaf de computer.
Er worden geen gegevens De batterij is leeg.
afgespeeld.
Laad de batterij volledig op ( pagina 23).
Als de speler niet reageert, zelfs niet nadat u de
batterij hebt opgeladen, drukt u op de RESET-knop
om de speler opnieuw in te stellen ( pagina 132).
Er zijn geen gegevens opgeslagen op de speler.
Volg de instructies in het bericht dat wordt
weergegeven en zet gegevens over vanaf de
computer.
De overgebrachte bestanden hebben een indeling
die niet kan worden afgespeeld. Zie "Ondersteunde
bestandsindeling" in de "Specificaties"
( pagina 158) voor meer informatie.
Nummers en video's kunnen mogelijk niet
worden afgespeeld, afhankelijk van de
bestandsindeling ( pagina 158).
Foto's worden mogelijk niet weergegeven,
afhankelijk van de bestandsgrootte of -indeling
( pagina 158).
U
hebt
audio-MP4-bestanden gesleept en neergezet

in een videomap.
Sleep de bestanden en zet ze neer in de map
"MUSIC".
geldigheidsduur voor het afspelen van het
De

nummer is verstreken, wegens de
abonnementsvoorwaarden, enzovoort.
Nummers waarvoor de geldigheidsduur voor het
afspelen is verstreken, kunnen niet worden
afgespeeld. Werk de nummers bij met de software
waarmee u de nummers hebt overgezet.
Na slepen en neerzetten in Windows Verkenner
komen de hiërarchieniveaus voor de gegevens niet
overeen met de speler ( pagina 27).
Vervolg 
Index
Oorzaak/Oplossing
Menu
Probleem
Inhoudsopgave
Werking
134
Problemen oplossen
De overgebrachte
gegevens worden niet in
de bijbehorende lijst
weergegeven.
Het maximumaantal bestanden dat kan worden
weergegeven, is bereikt. Het maximumaantal
bestanden is 1.000 bestanden voor video's, 10.000
bestanden voor foto's en 10.000 bestanden voor
podcastafleveringen. Het maximumaantal mappen is
1.000 mappen voor foto's in de fotomappenlijst en
1.000 mappen in de lijst met podcastkanalen.
Verwijder overbodige gegevens.
De gegevens die door middel van slepen en neerzetten
zijn overgezet, zijn op de verkeerde plaats gezet.
Sleep de gegevens en zet ze neer op de juiste
plaats ( pagina 27).
Er
 is niet voldoende capaciteit beschikbaar.
Verwijder overbodige gegevens om ruimte vrij te
maken op de speler.
slepen en neerzetten in Windows Verkenner
Na

komen de hiërarchieniveaus voor de gegevens niet
overeen met de speler ( pagina 27).
De audiobestanden staan niet in mappen in de map
"MUSIC".
Sleep de bestanden en zet ze neer in de map "MUSIC".
Wanneer "All Songs" of
"Album" is geselecteerd,
worden alle nummers
weergegeven, maar
bepaalde nummers
worden niet weergegeven
wanneer "Folder" is
geselecteerd.
Nummers worden slechts "Playback Range" ( pagina 54) is ingesteld op
binnen een beperkt
"Selected Range".
afspeelbereik afgespeeld,
Wijzig de instelling voor het afspeelbereik.
bijvoorbeeld binnen één
album.
Gegevens kunnen niet
U kunt nummers en foto's niet verwijderen op de
worden verwijderd op de
speler.
speler.
Verwijder de gegevens met Windows Verkenner of
de software waarmee u de gegevens hebt overgezet.
Vervolg 
Index
Oorzaak/Oplossing
Menu
Probleem
Inhoudsopgave
Werking (vervolg)
135
Problemen oplossen
Ruis is hoorbaar.
De functie voor ruisonderdrukking (alleen NWZ-S736F/
S738F/S739F) is ingesteld in een rustige omgeving.
Ruis valt meer op in een rustige omgeving of
afhankelijk van het type ruis. Schakel de functie
voor ruisonderdrukking uit ( pagina 103).
Bovendien is de bijgeleverde hoofdtelefoon
ontworpen om de effectiviteit van
ruisonderdrukking op lawaaiige plaatsen, zoals
buiten of in een trein, te optimaliseren. Daarom
kunt u witte ruis horen in een rustige omgeving,
zelfs als u ruisonderdrukking uitschakelt.
Een apparaat dat in de buurt van de speler wordt
gebruikt, zoals een mobiele telefoon, zendt
radiosignalen uit.
Houd dit soort apparaten uit de buurt van de speler.
Muziekgegevens
die zijn geïmporteerd vanaf cd's,

enzovoort, zijn beschadigd.
Verwijder de gegevens, importeer de gegevens
opnieuw en zet ze nogmaals over.Wanneer u
gegevens importeert op uw computer, moet u alle
andere toepassingen afsluiten om gegevensschade
te voorkomen.
De
overgebrachte bestanden hebben een indeling die

niet kan worden afgespeeld. Zie "Ondersteunde
bestandsindeling" in de "Specificaties" ( pagina 158)
voor meer informatie.
Bepaalde nummers worden mogelijk niet afgespeeld,
afhankelijk van bepaalde bestandsspecificaties.
De functie voor
De NOISE CANCELING-schakelaar is uitgeschakeld.
ruisonderdrukking
Schuif de NOISE CANCELING-schakelaar in de
(alleen NWZ-S736F/
richting van de pijl .
S738F/S739F) heeft geen U gebruikt een andere hoofdtelefoon dan de
effect.
bijgeleverde hoofdtelefoon.
Gebruik de bijgeleverde hoofdtelefoon.
De bijgeleverde hoofdtelefoon wordt niet correct
gebruikt.
Gebruik een ander formaat oordopjes of pas de
positie van de oordopjes aan zodat ze comfortabel
op uw oren passen ( pagina 8). Als u een ander
formaat oordopjes gebruikt, moet u de oordopjes
draaien om ze stevig op de hoofdtelefoon te
bevestigen en te voorkomen dat de oordopjes
losraken en in uw oren blijven zitten.
De
speler wordt gebruikt in een rustige omgeving.

De functie voor ruisonderdrukking heeft
mogelijk geen effect in een rustige omgeving of
afhankelijk van het type ruis.
Vervolg 
Index
Oorzaak/Oplossing
Menu
Probleem
Inhoudsopgave
Werking (vervolg)
136
Problemen oplossen
De instelling voor
"VPT(Surround)" of de
functie "Clear Stereo"
heeft geen effect.
Wanneer het geluid via de optionele houder wordt
uitgevoerd naar de externe luidsprekers, hebben de
instelling voor "VPT(Surround)" en de functie
"Clear Stereo" mogelijk geen effect omdat de speler
alleen is bedoeld voor compatibele hoofdtelefoons.
Dit duidt niet op een storing.
Kan de video niet zien,
maar wel horen.
Het bestand is een .3gp-bestand. (.3gp biedt alleen
ondersteuning voor audio.)
De video staat niet in een videomap.
Sleep de video en zet deze neer in een videomap.
De knoppen werken niet. De HOLD-schakelaar is in de HOLD-positie gezet.
Schuif de HOLD-schakelaar in de
tegenovergestelde richting ( pagina 12).
Er is vocht in de speler gecondenseerd.
Laat de speler enkele uren drogen.
De batterij is bijna leeg.
Laad de batterij op door de speler aan te sluiten
op een ingeschakelde computer ( pagina 23).
Als u de batterij oplaadt en er niets verandert,
kunt u op de RESET-knop drukken om de speler
opnieuw in te stellen ( pagina 132).
Terwijl
"Connecting" of "Connected USB (MTP)"

wordt weergegeven, kunt u de speler niet bedienen.
Verbreek de USB-verbinding en bedien de speler.
Het afspelen wordt niet
Op deze speler is er geen verschil tussen stoppen en
gestopt.
onderbreken. Als u op de -knop drukt, wordt 
weergegeven en wordt het afspelen onderbroken/
gestopt.
De speler werkt niet.
De batterij is bijna leeg.
Laad de batterij op door de speler aan te sluiten
op een ingeschakelde computer ( pagina 23).
Als u de batterij oplaadt en er niets verandert,
kunt u op de RESET-knop drukken om de speler
opnieuw in te stellen ( pagina 132).
Vervolg 
Index
Oorzaak/Oplossing
Menu
Probleem
Inhoudsopgave
Werking (vervolg)
137
Problemen oplossen
De overgebrachte
gegevens kunnen niet
worden gevonden.
Het ingebouwde flashgeheugen van de speler is
geformatteerd met Windows Verkenner.
Formatteer het ingebouwde flashgeheugen op de
speler ( pagina 123).
De bijgeleverde USB-kabel is losgekoppeld van de
speler, terwijl de gegevens zijn overgebracht.
Zet bruikbare bestanden terug naar de computer
en formatteer het ingebouwde flashgeheugen op
de speler ( pagina 123).
Na
slepen en neerzetten in Windows Verkenner

komen de hiërarchieniveaus voor de gegevens niet
overeen met de speler ( pagina 27).
De
overgebrachte bestanden hebben een indeling die

niet kan worden afgespeeld. Zie "Ondersteunde
bestandsindeling" in de "Specificaties" ( pagina 158)
voor meer informatie.
Nummers en video's kunnen mogelijk niet
worden afgespeeld, afhankelijk van de
bestandsindeling ( pagina 158).
Foto's worden mogelijk niet weergegeven,
afhankelijk van de bestandsgrootte of -indeling
( pagina 158).
Het volume is niet hoog
genoeg.
"AVLS (Volume Limit)" is ingeschakeld.
Schakel "AVLS (Volume Limit)" uit ( pagina 109).
De stekker van de hoofdtelefoon is niet goed
aangesloten.
Als de hoofdtelefoon niet goed is aangesloten,
wordt het geluid niet goed weergegeven. Steek de
stekker van de hoofdtelefoon in de aansluiting tot
deze vastklikt ( pagina 11).
Er wordt geen geluid
weergegeven via het
rechterkanaal van de
hoofdtelefoon.
Of het signaal van het
rechterkanaal wordt aan
beide kanten van de
hoofdtelefoon
weergegeven.
Het afspelen is plotseling De batterij is bijna leeg.
gestopt.
Laad de batterij op door de speler aan te sluiten
op een ingeschakelde computer ( pagina 23).
nummers of videobestanden af te spelen
U
probeert

die niet kunnen worden afgespeeld.
Speel andere nummers of videobestanden af.
Vervolg 
Index
Oorzaak/Oplossing
Menu
Probleem
Inhoudsopgave
Werking (vervolg)
138
Problemen oplossen
Probleem
Oorzaak/Oplossing
Index
Vervolg 
Menu
Er worden geen
Nummers hebben geen albumhoesgegevens
miniaturen weergegeven.
waarvan de bestandsindeling wordt ondersteund
door de speler.
Miniaturen worden alleen weergegeven wanneer er
albumhoesgegevens beschikbaar zijn waarvan de
bestandsindeling wordt ondersteund door de speler.
Zet de nummers opnieuw over met de
bijgeleverde Windows Media Player 11 of andere
overdrachtssoftware.
De naam van de miniatuur komt niet overeen met
de bijbehorende video of de video bevindt zich niet
op de juiste plaats.
Plaats een JPEG-bestand met dezelfde naam als
de video in een map in de map "VIDEO".
er van de foto's geen miniaturen beschikbaar
Als

zijn die compatibel zijn met de Exifbestandsindeling, kunnen de miniaturen niet
worden weergegeven.
Zet de foto's opnieuw over met de bijgeleverde
Media Manager for WALKMAN.
Er wordt geen albumhoes Er is geen informatie over de albumhoes
weergegeven.
opgenomen voor de gegevens.
De albumhoes wordt alleen weergegeven als er
informatie over de albumhoes is opgenomen.
U kunt de albumhoes instellen met de
bijgeleverde Windows Media Player 11 of andere
overdrachtssoftware voor het instellen van
albumhoezen. Raadpleeg de Help bij de software
of neem contact op met de fabrikant van de
software voor meer informatie.
Bepaalde
albumhoezen kunnen niet worden

weergegeven, afhankelijk van de bestandsindeling.
De speler kan niet
De batterij is bijna leeg.
formatteren.
Laad de batterij op door de speler aan te sluiten
op een ingeschakelde computer ( pagina 23).
De speler is per ongeluk Als er een storing optreedt, wordt de speler
uitgeschakeld en weer
automatisch uitgeschakeld en weer ingeschakeld.
ingeschakeld.
De speler werkt niet
De computer wordt opgestart of opnieuw opgestart
goed.
terwijl de speler is aangesloten.
Stel de speler opnieuw in door op RESET te
drukken op de speler. Koppel de speler los
wanneer u de computer opstart of opnieuw
opstart.
Inhoudsopgave
Werking (vervolg)
139
Problemen oplossen
wordt in plaats van
weergegeven in het
Home-menu.
Het pictogram is gewijzigd omdat de speler
verbinding heeft gemaakt met een online service
(alleen beschikbaar in de VS).
wilt herstellen, moet u de speler
Als u
formatteren ( pagina 123).
"" wordt weergegeven
als titel.
De titel bevat tekens die niet kunnen worden
weergegeven op de speler.
Wijzig de naam van de titel met de software
waarmee u de gegevens hebt overgezet of
Windows Verkenner, en gebruik de juiste tekens.
"Unknown" wordt
weergegeven als naam
van een album of artiest,
enzovoort.
Er worden vreemde
tekens weergegeven.
Er is geen informatie over de gegevens opgenomen,
zoals de naam van het album of de artiest,
enzovoort.
De verkeerde taal is geselecteerd.
Selecteer de juiste taal bij "Language Settings"
( pagina 125) en zet de gegevens opnieuw over
naar de speler.
Het scherm wordt
Er is geen bewerking uitgevoerd gedurende de tijd
donker wanneer een foto
die is geselecteerd bij "Screensaver Timing"
wordt weergegeven.
( pagina 112).
Druk op een knop.
Het scherm wordt
Er is langer dan 3 minuten geen bewerking
uitgeschakeld.
uitgevoerd terwijl de pauzemodus van de speler was
geactiveerd.
Druk op een knop.
Er is geen bewerking uitgevoerd gedurende de tijd
die is ingesteld bij "Screensaver Timing" terwijl
"Screensaver" was ingesteld op "Blank"
( pagina 112).
Druk op een knop.
Geef een andere instelling dan "Blank" op bij
"Screensaver".
Display" is ingesteld op "No".
"On-Hold

de
HOLD-schakelaar in tegenovergestelde
Schuif

richting ( pagina 12).
Stel "On-Hold Display" in op "Yes"
( pagina 77). U kunt een video afspelen, zelfs
wanneer de HOLD-functie is geactiveerd.
Er wordt een bericht
Zie "Berichten" ( pagina 146).
weergegeven.
Vervolg 
Index
Oorzaak/Oplossing
Menu
Probleem
Inhoudsopgave
Display
140
Problemen oplossen
De levensduur van de
batterij is kort.
De werkingstemperatuur is lager dan 5 °C.
De levensduur van de batterij wordt korter
vanwege de batterijkenmerken. Dit duidt niet op
een storing.
De
batterij is niet voldoende opgeladen.

wordt weergegeven.
Laad de batterij op totdat
de
instellingen
aan
te
passen
of de voedingsbron
Door

goed te beheren, kunt u energie besparen en de speler
langer gebruiken ( pagina 127).
U hebt de speler gedurende een lange periode niet
gebruikt.
De efficiëntie van de batterij wordt verbeterd als
u de batterij regelmatig oplaadt en ontlaadt.
Als de gebruikstijd van de batterij ongeveer met de
helft is afgenomen, zelfs nadat u de batterij volledig
hebt opgeladen, moet de batterij worden vervangen.
Neem contact op met de dichtstbijzijnde Sonyverkoper.
Er
 wordt materiaal afgespeeld dat met copyright is
beschermd.
Wanneer materiaal wordt afgespeeld dat met
copyright is beschermd, kan de levensduur van
de batterij korter zijn.
De USB-kabel is niet juist aangesloten op een USBpoort van uw computer.
Koppel de USB-kabel los en sluit deze opnieuw
aan.
Gebruik de bijgeleverde USB-kabel.
De batterij wordt opgeladen bij een
omgevingstemperatuur langer dan 5 °C of hoger
dan 35 °C.
Laad de batterij op bij een omgevingstemperatuur
tussen 5 °C en 35 °C.
computer is niet ingeschakeld.
De

de computer aan.
Zet

De slaapstand wordt geactiveerd op de computer.
Schakel de slaapstand van de computer uit.
De speler kan de batterij
niet opladen.
De speler wordt
automatisch
uitgeschakeld.
De speler wordt automatisch uitgeschakeld om
ongewenst energieverbruik te voorkomen.
Druk op een knop om de speler in te schakelen.
De batterij wordt zeer
snel opgeladen.
Als de batterij al bijna volledig is opgeladen, duurt
het niet lang voordat deze volledig is opgeladen.
Vervolg 
Index
Oorzaak/Oplossing
Menu
Probleem
Inhoudsopgave
Stroomvoorziening
141
Problemen oplossen
Probleem
Oorzaak/Oplossing
Media Manager for
WALKMAN wordt niet
gestart.
De systeemomgeving van uw computer is gewijzigd,
mogelijk als gevolg van een update van het
Windows-besturingssysteem.
Index
Vervolg 
Menu
"Connecting" of
De USB-kabel is niet juist aangesloten op een USB"Connected USB (MTP)"
poort van uw computer.
wordt niet weergegeven
Koppel de USB-kabel los en sluit deze opnieuw
als het apparaat met de
aan.
bijgeleverde USB-kabel
Gebruik
de bijgeleverde USB-kabel.

wordt aangesloten op de Er wordt een USB-hub gebruikt.
computer.
Het aansluiten van de speler via een USB-hub
werkt mogelijk niet. Sluit de speler met de
bijgeleverde USB-kabel aan op de computer.
Er wordt andere software uitgevoerd op de computer
dan de gebruikte overdrachtssoftware.
Koppel de USB-kabel los, wacht een paar minuten
en sluit de kabel opnieuw aan. Als het probleem
blijft optreden, koppelt u de USB-kabel los, start u
de computer opnieuw op en sluit u de USB-kabel
opnieuw aan.
"Connecting"
of "Connected USB (MTP)" wordt

mogelijk niet weergegeven op de speler, afhankelijk
van de softwareomgeving op de computer.
Activeer Windows Media Player of Windows
Verkenner.
De speler wordt niet
De USB-kabel is niet juist aangesloten op een USBherkend door de
poort van uw computer.
computer nadat het
Koppel de USB-kabel los en sluit deze opnieuw
apparaat is aangesloten
aan.
op de computer.
Er
 wordt een USB-hub gebruikt.
Het aansluiten van de speler via een USB-hub
werkt mogelijk niet. Sluit de speler met de
bijgeleverde USB-kabel aan op de computer.
Er is mogelijk een probleem met de USB-poort op
de computer. Sluit de speler aan op een andere USBpoort op de computer.
Inhoudsopgave
Verbinding met een computer
142
Problemen oplossen
Gegevens kunnen niet
naar de speler worden
overgezet vanaf uw
computer.
De overdracht wordt mogelijk gestopt wegens
storing, zoals statische elektriciteit, enzovoort. Dit
gebeurt om de gegevens te beschermen.
Koppel de speler los en sluit deze opnieuw aan.
Als u bestanden overzet door middel van slepen en
neerzetten op bepaalde computers waarop Windows
Media Player 11 niet is geïnstalleerd, kunnen er
beperkingen gelden voor de bestanden (AACbestanden, videobestanden*, enzovoort) die kunnen
worden overgezet door middel van slepen en
neerzetten.
Installeer Windows Media Player 11 vanaf de
bijgeleverde cd-rom en zet de bestanden
vervolgens nogmaals over door middel van slepen
en neerzetten. Voordat u de bijgeleverde Windows
Media Player 11 op de computer installeert,
controleert u of uw software of service geschikt is
voor Windows Media Player 11. Voor meer
informatie over het gebruik van of ondersteuning
voor Windows Media Player gaat u naar de
volgende website:
http://support.microsoft.com/
De USB-kabel is niet juist aangesloten op een USBpoort van uw computer.
Koppel de USB-kabel los en sluit deze opnieuw
aan.
Er
 is onvoldoende vrije ruimte beschikbaar in het
ingebouwde flashgeheugen.
U kunt ruimte vrijmaken door overbodige
gegevens terug te zetten naar de computer.
Nummers met een beperkte afspeelduur of frequentie kunnen mogelijk niet worden overgezet
wegens beperkingen die zijn ingesteld door de
houders van het copyright. Neem contact op met de
distributeur voor meer informatie over de
instellingen van de afzonderlijke audiobestanden.
De speler bevat onjuiste gegevens.
Zet bruikbare bestanden terug naar de computer
en formatteer het ingebouwde flashgeheugen op
de speler ( pagina 123).
Vervolg 
Index
Oorzaak/Oplossing
Menu
Probleem
Inhoudsopgave
Verbinding met een computer (vervolg)
143
Problemen oplossen
Gegevens kunnen niet
naar de speler worden
overgezet vanaf uw
computer. (vervolg)
De gegevens zijn mogelijk beschadigd.
Verwijder de gegevens die niet kunnen worden
overgezet, van de computer en importeer deze
opnieuw naar de computer. Wanneer u gegevens
importeert op uw computer, moet u alle andere
toepassingen afsluiten om gegevensschade te
voorkomen.
De limiet voor het aantal bestanden en mappen dat
kan worden overgezet, is bereikt.
Verwijder overbodige gegevens.
U
 probeert .m4a-, .mp4-, .3gp- of .m4v-bestanden
over te zetten naar een computer waarop Windows
Media Player 10 al is geïnstalleerd.
Installeer Windows Media Player 11 vanaf de
bijgeleverde cd-rom.
u gegevens overzet met geschikte
Als

overdrachtssoftware, maar de overdracht niet wordt
uitgevoerd, moet u contact opnemen met de
fabrikant.
Er kan slechts een kleine
hoeveelheid gegevens
naar de speler worden
overgezet.
Er is onvoldoende vrije ruimte beschikbaar in het
ingebouwde flashgeheugen.
U kunt ruimte vrijmaken door overbodige
gegevens terug te zetten naar de computer.
die niet op de speler kunnen worden
Gegevens

afgespeeld, worden opgeslagen in de speler.
Als er andere gegevens dan nummers, video's of
foto's op de speler zijn opgeslagen, kunnen er
minder gegevens worden overgezet. Zet de
gegevens die niet op de speler kunnen worden
afgespeeld terug naar de computer om meer
ruimte vrij te maken.
De speler wordt onstabiel Er wordt een USB-hub of USB-verlengsnoer
als deze op de computer
gebruikt.
is aangesloten.
Het aansluiten van de speler met een USB-hub of
-verlengsnoer werkt mogelijk niet. Sluit de speler
met de bijgeleverde USB-kabel aan op de
computer.
U kunt mappen niet
U mag de mappen "MUSIC", "MP_ROOT",
verwijderen of een andere "VIDEO", "PICTURES", "PICTURE" en
naam geven.
"PODCASTS" niet verwijderen en u mag de namen
van deze mappen niet wijzigen.
Vervolg 
Index
Oorzaak/Oplossing
Menu
Probleem
Inhoudsopgave
Verbinding met een computer (vervolg)
144
Problemen oplossen
Probleem
Oorzaak/Oplossing
U kunt het gewenste
kanaal niet vinden.
Als er geen nummers zijn die overeenkomen met
het thema van het kanaal, wordt het kanaal niet
weergegeven op het scherm "SensMe™ Channels".
Probleem
Oorzaak/Oplossing
U kunt een FMuitzending niet goed
horen.
Er is niet goed afgestemd op de ontvangstfrequentie.
Selecteer de frequentie handmatig met de /knop om de ontvangst te verbeteren
( pagina 100).
De ontvangst is zwak en
het geluid is van slechte
kwaliteit.
Het radiosignaal is zwak.
Luister naar de FM-uitzending in de buurt van
een raam, aangezien het signaal zwak kan zijn in
gebouwen of voertuigen.
Het snoer van de hoofdtelefoon is niet volledig
uitgestrekt.
Het snoer van de hoofdtelefoon fungeert als
antenne. Strek het snoer van de hoofdtelefoon zo
ver mogelijk uit.
De FM-uitzending wordt Een apparaat dat in de buurt van de speler wordt
gestoord.
gebruikt, zoals een mobiele telefoon, zendt
radiosignalen uit.
Houd dit soort apparaten uit de buurt van de
speler.
Vervolg 
Index
FM-radio
Menu
"Morning" wordt altijd
Als u de klok van de speler niet hebt ingesteld,
weergegeven voor het op
wordt "Morning" altijd weergegeven voor het op tijd
tijd gebaseerde kanaal.
gebaseerde kanaal.
Stel de klok van de speler in ( pagina 117).
Er worden nummers
Als er geen nummers zijn die overeenkomen met
afgespeeld die niet
het thema van het op tijd gebaseerde kanaal, worden
geschikt zijn voor de
alle nummers in "Music Library" in willekeurige
geselecteerde, op tijd
volgorde afgespeeld.
gebaseerde kanalen.
Inhoudsopgave
SensMe™ Channels
145
Problemen oplossen
Geen pieptoon wanneer
de speler wordt bediend.
"Beep Settings" is ingesteld op "Off ".
Stel "Beep Settings" in op "On" ( pagina 110).
Er wordt geen pieptoon weergegeven wanneer de
speler is aangesloten op de optionele houder of een
ander apparaat.
De speler wordt warm.
De speler wordt mogelijk warm wanneer de batterij
wordt opgeladen of net is opgeladen. De speler wordt
mogelijk ook warm wanneer een groot aantal gegevens
wordt overgezet. Dit is normaal. U hoeft zich dus geen
zorgen te maken. Laat de speler enige tijd afkoelen.
Het scherm wordt
ingeschakeld wanneer
nummers worden
gewijzigd.
De datum en tijd zijn
opnieuw ingesteld.
"New Song Pop Up" is ingesteld op "On".
Stel "New Song Pop Up" in op "Off "
( pagina 55).
Als de batterij leeg is en u de speler een bepaalde tijd
niet hebt gebruikt, worden de datum en tijd
mogelijk opnieuw ingesteld. Dit duidt niet op een
storing. Laad de batterij op totdat
wordt
weergegeven op het scherm en stel de datum en tijd
opnieuw in ( pagina 117).
Index
Oorzaak/Oplossing
Menu
Probleem
Inhoudsopgave
Overig
146
Problemen oplossen
Volg de onderstaande instructies wanneer een bericht wordt weergegeven in het display.
All group numbers have been
used.
Het totale aantal
lijstitems (met
uitzondering van de
nummerlijsten)
overschrijdt de limiet
(8.192 items).
Het totale aantal
nummers dat in de
afspeellijsten is
geregistreerd, heeft
65.535 bereikt.
Cannot play; file format is not
supported.
Cannot play; the license is
expired.
Oplossing
Nummers die de limiet
overschrijden, worden
opgeslagen in "Others".
Als u een nummer niet
kunt vinden, moet u
eerst hiernaar zoeken in
de lijst "Others".
Als u nummers die de
limiet overschrijden, niet
in de lijst "Others" wilt
opslaan, verwijdert u
overbodige nummers van
de speler met de software
waarmee u de nummers
hebt overgezet, of met
Windows Verkenner.
Als het totale aantal
geregistreerde afspeellijsten
op de speler 65.535 heeft
bereikt, kunnen de overige
afspeellijsten niet worden
weergegeven. Verlaag het
aantal afspeellijsten
(verwijder de afspeellijsten)
met de software waarmee u
de afspeellijsten hebt
overgezet.
U probeert een bestand U kunt een nummer met
af te spelen dat niet kan een niet-ondersteunde
worden afgespeeld op de bestandsindeling niet
afspelen ( pagina 158).
speler.
Plaats de nummers in
U hebt een
mappen in de map
audiobestand door
"MUSIC".
middel van slepen en
Als de speler geen WMVneerzetten overgezet
bestanden kan afspelen,
naar een videomap.
kunt u ze mogelijk wel
afspelen als u ze overzet met
Windows Media Player 11.
De geldigheidsduur voor Werk de licentieinformatie van nummers
het afspelen van het
bij met de gebruikte
nummer is verstreken.
overdrachtssoftware.
Vervolg 
Index
Betekenis
Menu
Bericht
Inhoudsopgave
Berichten
147
Problemen oplossen
Betekenis
Cannot save more than 30 Preset Er zijn al 30 zenders
voorgeprogrammeerd.
stations.
Volg de instructies op de
computer als u de
firmware opnieuw wilt
bijwerken.
De batterij van de speler is Laad de batterij op
LOW BATTERY. Please Charge.
( pagina 23).
bijna leeg.
"External Input Mode" en Zorg ervoor dat de NOISE
Noise Canceling unavailable.
CANCELING-schakelaar
"Quiet Mode" zijn niet
Unable to execute.
in de actieve positie is
beschikbaar omdat de
gezet ( pagina 103) en
gebruiksomgeving niet
voldoet aan de vereisten dat de bijgeleverde
hoofdtelefoon wordt
voor die functies.
gebruikt.
Sluit de speler met de
Er is niet voldoende
Not enough free space in
bijgeleverde USB-kabel
capaciteit op de speler
memory. Delete files to ensure
aan op de computer en
beschikbaar.
free space.
verwijder overbodige
gegevens van de speler
met Windows Verkenner
of andere gebruikte
overdrachtssoftware.
Als u de speler wilt
U kunt de speler niet
On hold...
bedienen, schuift u de
Cancel HOLD function to activate bedienen, omdat de
HOLD-schakelaar in
HOLD-schakelaar in de
controls.
tegenovergestelde richting
HOLD-positie is gezet.
( pagina 12).
Firmware update failed.
Vervolg 
Index
De speler is aangesloten
op een computer of
andere externe apparaten
waarmee gegevens
worden overgezet.
Het bijwerken van de
firmware is niet voltooid.
Verwijder eerst overbodige
zenders ( pagina 99) en
programmeer vervolgens
de gewenste zenders
(zolang u het beperkte
aantal niet overschrijdt).
Dit is geen foutbericht.
Koppel de USB-kabel pas
los wanneer alle gegevens
zijn overgezet.
Menu
Do not disconnect.
Oplossing
Inhoudsopgave
Bericht
148
Problemen oplossen
Betekenis
Oplossing
Menu
Index
U kunt op tijd gebaseerde Stel de klok van de speler
kanalen niet gebruiken op in ( pagina 117).
het juiste tijdstip omdat
de klok van de speler niet
is ingesteld.
Selecteer "Settings" The device's memory was not
Het ingebouwde
"Common Settings" formatted correctly. Please reflashgeheugen is niet
"Format" om het
format using Settings menu.
juist geformatteerd.
ingebouwde
Het ingebouwde
flashgeheugen opnieuw te
flashgeheugen is
formatteren
geformatteerd op een
( pagina 123).
computer.
Unable to set photo as wallpaper. De geselecteerde foto kan Controleer of het
niet worden gebruikt als fotobestand is beschadigd
achtergrond.
en of het bestand te groot
is.
The clock has not been correctly
set.
Verify "Set Date-Time" in the
Settings menu.
Inhoudsopgave
Bericht
149
Aanvullende informatie
Inhoudsopgave
Veiligheidsmaatregelen
In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in
verband met data-integriteit een permanente verbinding met batterij vereisen, dient
deze batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel vervangen te worden.
Om ervoor te zorgen dat de batterij op een juiste wijze zal worden behandeld,
dient het product aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd te worden
aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van elektrisch en
elektronisch materiaal.
Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het gedeelte over hoe de batterij
veilig uit het product te verwijderen. Overhandig de batterij bij het
desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van batterijen.
Voor meer details in verband met het recyclen van dit product of batterij, neemt u
contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de
verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.
Opmerking voor klanten: de volgende informatie is enkel van toepassing voor
apparaten die verkocht worden in landen die de EU-richtlijnen in acht nemen
De fabrikant van dit apparaat is Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio,
Japan. De geautoriseerde vertegenwoordiger voor EMC en productveiligheid is
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61. 70327 Stuttgart, Duitsland. Voor
onderhouds- of garantiekwesties kunt u de adressen gebruiken die in de
afzonderlijke onderhouds- of garantiedocumenten worden vermeld.
Vervolg 
Index
Verwijdering van oude batterijen (in de Europese Unie en andere Europese landen
met afzonderlijke inzamelingssystemen)
Dit symbool op de batterij of verpakking wijst erop dat de
meegeleverde batterij van dit product niet als huishoudelijk afval
behandeld mag worden.
Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren, voorkomt u voor
mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval
van verkeerde afvalbehandeling. Het recycleren van materialen draagt bij tot
het vrijwaren van natuurlijke bronnen.
Menu
Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (Toepasbaar in de
Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden ophaalsystemen)
Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit
product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet
echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u voor
mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval
van verkeerde afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt bij tot het
vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het
recyclen van dit product, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties,
het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de
winkel waar u het product hebt gekocht.
Dit betreft de accessoires: Hoofdtelefoon
150
Aanvullende informatie
Index
Vervolg 
Menu
Zorg dat u geen kortsluiting veroorzaakt bij de contacten van de speler met
andere metalen objecten.
Raak de oplaadbare batterij niet met blote handen aan als deze lekt.
Aangezien batterijvloeistof in de speler kan achterblijven, moet u uw Sonyverkoper raadplegen als de batterij heeft gelekt. Als u vloeistof in uw ogen
krijgt, mag u niet in uw ogen wrijven. Dit zou tot blindheid kunnen leiden.
Spoel uw ogen uit met schoon water en raadpleeg een arts.
Als de vloeistof op uw lichaam of kleding terechtkomt, moet u de vloeistof er
gelijk afwassen. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot brandwonden of letsel.
Als u zich brandt of als u gewond raakt door de batterijvloeistof, moet u een
arts raadplegen.
Giet geen water in de speler en plaats geen vreemde voorwerpen in de speler.
Dit zou brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken.
Als dit gebeurt, moet u de speler direct uitschakelen, de USB-kabel
loskoppelen van de speler en contact opnemen met de dichtstbijzijnde Sonyhandelaar of Sony Service Center.
Laat de speler niet in aanraking komen met vuur.
Haal de speler niet uit elkaar en probeer deze niet aan te passen. Dit zou een
elektrische schok kunnen veroorzaken. Neem contact op met de
dichtstbijzijnde Sony-verkoper of Sony Service Center voor het vervangen
van oplaadbare batterijen, controle aan de binnenkant van de speler of
reparaties.
Inhoudsopgave
Over veiligheid
151
Aanvullende informatie
De kwaliteit van de oordopjes kan afnemen door langdurige opslag of gebruik.
Stel de speler niet bloot aan water. De speler is niet waterdicht.
Houd u aan de volgende voorzorgsmaatregelen.
Laat de speler niet vallen in een gootsteen of ander
voorwerp dat is gevuld met water.
Gebruik de speler niet op vochtige locaties of in slecht
weer, zoals in de regen of sneeuw.
Laat de speler niet nat worden.
Als u de speler aanraakt met natte handen of de speler
in een nat kledingstuk bewaart, kan de speler nat
worden, waardoor deze defect kan raken.
Wanneer
u de hoofdtelefoon loskoppelt van de speler, moet u de stekker van

de hoofdtelefoon vastpakken. Wanneer u aan het snoer van de hoofdtelefoon
trekt, kan het snoer beschadigd raken.
Vervolg 
Index
Als u de speler in een zakje plaatst en het snoer van de
hoofdtelefoon/oortelefoon om het zakje heen wikkelt,
moet u er vervolgens voor zorgen dat het zakje niet
wordt blootgesteld aan hevige schokken.
Menu
Plaats geen zware voorwerpen boven op de speler en stel de speler niet bloot
aan hevige schokken. Dit kan leiden tot defecten of schade.
Gebruik de speler nooit op plaatsen waar deze wordt blootgesteld aan zeer fel
licht, extreme temperaturen, vocht of trillingen. De speler kan hierdoor
verkleuren, vervormen of beschadigd raken.
Stel de speler niet bloot aan hoge temperaturen, zoals in een auto die in de
zon is geparkeerd of in direct zonlicht.
Plaats de speler niet op een zeer stoffige plaats.
Plaats de speler niet op een instabiel oppervlak of in schuine stand.
Als de speler storing veroorzaakt met de radio of televisie, moet u de speler
uitschakelen en uit de buurt van de radio of televisie plaatsen.
Wanneer u de speler gebruikt, moet u de onderstaande
veiligheidsmaatregelen volgen om te voorkomen dat de behuizing vervormt
of dat de speler defect raakt.
Ga niet zitten met de speler in uw achterzak.
Inhoudsopgave
Over de installatie
152
Aanvullende informatie
De speler kan warm worden als deze wordt opgeladen of gedurende lange tijd
wordt gebruikt.
Verkeersveiligheid
Gebruik de hoofdtelefoon niet in situaties waarin u goed moet kunnen horen.
Gehoorbeschadiging voorkomen
Gebruik de hoofdtelefoon niet op een hoog volume. Gehoorspecialisten
waarschuwen tegen voortdurend en langdurig gebruik op hoog volume. Als u
gesuis in uw oren hoort, verlaagt u het volume of stopt u het gebruik.
Zet het volume niet in één keer zo hoog mogelijk, vooral wanneer u een
hoofdtelefoon gebruikt.
Zet het volume geleidelijk hoger, zodat u uw oren niet beschadigt.
Om anderen denken
Houd het volume op een gematigd niveau. Op deze manier kunt u geluiden uit
de omgeving horen en rekening houden met de mensen om u heen.
Waarschuwing
Als het onweert terwijl u de speler gebruikt, moet u de hoofdtelefoon
onmiddellijk afzetten.
Als u een allergische reactie krijgt op de hoofdtelefoon, moet u de
hoofdtelefoon niet langer gebruiken en contact opnemen met een arts.
Vervolg 
Index
Gebruik de hoofdtelefoon niet terwijl u een gemotoriseerd voertuig bestuurt.
Dit kan leiden tot gevaarlijke verkeerssituaties en is in veel gebieden wettelijk
verboden.
Menu
Over de hoofdtelefoon
Inhoudsopgave
Over warmteontwikkeling
153
Aanvullende informatie
Druk niet hard op het oppervlak van het LCD-scherm. Dit kan een
vervorming in de kleuren of helderheid veroorzaken of het LCD-scherm kan
defect raken.
 Als u de speler in een koude omgeving gebruikt, worden mogelijk zwarte
randen om afbeeldingen heen weergegeven. Dit duidt niet op een defect van
de speler.
Over het reinigen
Maak de behuizing van de speler schoon met een zachte doek, zoals een
reinigingsdoekje voor een bril.
Als de behuizing van de speler zeer vuil is, kunt u deze schoonmaken met een
zachte doek die enigszins nat is gemaakt met water of een zacht
reinigingsmiddel.
Gebruik geen schuursponsjes, schuurmiddel of oplosmiddelen, zoals alcohol
of benzine, want hiermee kunt u de behuizing beschadigen.
Laat geen water in de speler terechtkomen via de opening bij de aansluiting.
Maak de stekker van de hoofdtelefoon af en toe schoon.
Als u de oordopjes wilt reinigen, verwijdert u ze van de hoofdtelefoon en
wast u ze met de hand met een zacht reinigingsmiddel. Na het wassen moet u
de oordopjes voldoende laten drogen voordat u ze weer gebruikt.
Als u vragen of problemen hebt met betrekking tot de speler, kunt u contact
opnemen met de dichtstbijzijnde Sony-verkoper.
Vervolg 
Index
Over het LCD-scherm
Menu
Als u een draagriem (los verkrijgbaar) gebruikt, moet u voorzichtig zijn dat
deze niet blijft haken achter voorwerpen waar u langs loopt. Let er bovendien
op dat u de speler niet heen en weer zwaait aan de draagriem, om te
voorkomen dat u zo andere mensen raakt.
Gebruik de speler niet tijdens het opstijgen of landen van een vliegtuig.
Houd er rekening mee dat er in bepaalde gevallen tijdelijk vocht in de speler
kan condenseren, bijvoorbeeld wanneer de speler snel vanuit een omgeving
met een lage temperatuur naar een omgeving met een hoge temperatuur
wordt gebracht of wanneer de speler wordt gebruikt in een ruimte waarin de
verwarming net is ingeschakeld. Bij condensvorming blijft vocht uit de lucht
achter op oppervlakken, zoals metalen panelen, enzovoort.
Als er vocht condenseert in de speler, moet u de speler uitgeschakeld laten
staan tot het vocht verdwijnt. Als u de speler gebruikt terwijl er vocht is
gecondenseerd, kan er een storing optreden.
Inhoudsopgave
Over het gebruik
154
Aanvullende informatie
Index
Vervolg 
Menu
Copyrightwetten verbieden het gedeeltelijk of volledig kopiëren van de
software of de bijgeleverde handleiding, of het verhuren van de software
zonder toestemming van de eigenaar van het copyright.
SONY kan niet aansprakelijk worden gesteld voor financiële schade of verlies
van omzet veroorzaakt door het gebruik van de bij de speler geleverde
software, inclusief verlies geleden door derden.
De software die bij deze speler is geleverd, kan alleen worden gebruikt met
apparatuur die hiervoor is bedoeld.
De softwarespecificaties kunnen door de voortdurende verbeteringen aan het
product zonder voorafgaand bericht worden veranderd.
Het gebruik van deze speler met software anders dan de bijgeleverde software
valt niet onder de garantie.
De mogelijkheid om talen van de bijgeleverde software weer te geven, is
afhankelijk van het geïnstalleerde besturingssysteem op uw computer. Voor
de beste resultaten moet u ervoor zorgen dat het geïnstalleerde
besturingssysteem overeenkomt met de taal die u wilt weergeven.
We bieden geen garantie dat alle talen correct worden weergegeven in de
bijgeleverde software.
Door de gebruiker gemaakte tekens en bepaalde speciale tekens worden
mogelijk niet weergegeven.
In deze handleiding wordt aangenomen dat u bekend bent met de
basisfuncties van Windows.
Raadpleeg de betreffende handleidingen voor informatie over het gebruik
van uw computer en besturingssysteem.
Inhoudsopgave
Over software
155
Aanvullende informatie
Inhoudsopgave
Over voorbeeldgegevens*1
De speler bevat vooraf geïnstalleerde voorbeeldgegevens.
Als u de voorbeeldgegevens verwijdert, kunnen deze niet worden hersteld. We
kunnen u ook niet voorzien van vervangende gegevens.
*1 In bepaalde landen/regio's zijn bepaalde voorbeeldgegevens niet geïnstalleerd.
Index
Over de website voor klantondersteuning
Als u vragen of problemen hebt met betrekking tot dit product, of als u
informatie wilt hebben over items die compatibel zijn met dit product, kunt u
naar de volgende websites gaan.
Voor klanten in de VS: http://www.sony.com/walkmansupport
Voor klanten in Canada: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Voor klanten in Europa: http://support.sony-europe.com/DNA
Voor klanten in Zuid-Amerika: http://www.sony-latin.com/index.crp
Voor klanten in andere landen/regio's: http://www.sony-asia.com/support
Voor klanten met het overzees model:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Menu
Het opgenomen nummer is uitsluitend bestemd voor privé-gebruik.
Voor ander gebruik van het nummer is toestemming van de houders
van het copyright vereist.
is niet verantwoordelijk voor onvolledig opnemen/downloaden
Sony

of voor beschadigde gegevens als gevolg van problemen met de speler
of de computer.
Afhankelijk van het type tekst en tekens, wordt de tekst die in de speler
wordt weergegeven, wellicht niet correct op het apparaat weergegeven.
Dit kan de volgende oorzaken hebben:
De mogelijkheden van de aangesloten speler.
De speler werkt niet correct.
De inhoudsinformatie is geschreven in een taal of in tekens die de
speler niet ondersteunt.
156
Aanvullende informatie

en
zijn handelsmerken van Sony Corporation.
Vervolg 
Index
12 TONE ANALYSIS en het bijbehorende logo zijn handelsmerken van Sony
Corporation.
SensMe is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van Sony
Ericsson Mobil Communications AB.
Microsoft, Windows, Windows Vista en Windows Media zijn handelsmerken
of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde
Staten en/of andere landen.
Adobe, Adobe Reader en Adobe Flash Player zijn handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de
Verenigde Staten en/of andere landen.
MPEG Layer-3-audiocoderingstechnologie en -patenten worden gebruikt
onder licentie van Fraunhofer IIS en Thomson.
IBM en PC/AT zijn gedeponeerde handelsmerken van International Business
Machines Corporation.
Macintosh en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd
Apple,

in de VS en andere landen.
QuickTime en het QuickTime-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van Apple Inc., gebruikt onder licentie.
Pentium is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Intel Corporation.
Deze software is gedeeltelijk gebaseerd op het werk van de Independent JPEG
Group.
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT
PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL
USE OF A CONSUMER FOR
(i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL
STANDARD (“MPEG-4 VIDEO”) AND/OR
(ii)DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A
CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL
ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER
LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO.
NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER
USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO
PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND
LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Menu
ATRAC is een handelsmerk van Sony Corporation.
"WALKMAN" en het "WALKMAN"-logo zijn gedeponeerde handelsmerken
van Sony Corporation.
Inhoudsopgave
Kennisgeving voor licenties en handelsmerken
157
Aanvullende informatie
Programma ©2008 Sony Corporation
Documentatie ©2008 Sony Corporation
Index
Inhoudsleveranciers gebruiken de technologie voor beheer van digitale rechten voor
Windows Media die in dit apparaat is opgenomen ("WM-DRM"), om de integriteit van hun
inhoud te beschermen ("Beschermde inhoud"), zodat hun intellectuele eigendomsrechten,
waaronder copyright, op dergelijke inhoud niet ten onrechte worden gebruikt.
Dit apparaat gebruikt WM-DRM-software om Beschermde inhoud ("WM-DRM-software")
te kunnen afspelen. Als de bescherming van de WM-DRM-software in dit apparaat in
gevaar is gebracht, kunnen eigenaars van Beschermde inhoud ("Eigenaars van beschermde
inhoud") Microsoft verzoeken om het recht van de WM-DRM-software om nieuwe licenties
op te halen voor het kopiëren, weergeven en/of afspelen van Beschermde inhoud, in te
trekken. Het intrekken van dergelijke rechten heeft geen invloed op de mogelijkheid om
niet-beschermde inhoud af te spelen met de WM-DRM-software. Er wordt een lijst met
ingetrokken WM-DRM-software naar uw apparaat verzonden wanneer u een licentie voor
Beschermde inhoud downloadt van het internet of vanaf een computer. Microsoft kan, in
combinatie met een dergelijke licentie, ook lijsten met ingetrokken software downloaden
naar uw apparaat uit naam van de Eigenaars van beschermde inhoud.
Menu
Dit product wordt beschermd door bepaalde intellectuele eigendomsrechten van Microsoft
Corporation. Het gebruik of de verspreiding van dergelijke technologie buiten dit product om
is verboden zonder een licentie van Microsoft of een erkend dochterbedrijf van Microsoft.
Inhoudsopgave
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO
LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A
CONSUMER TO
(i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD
(“AVC VIDEO”) AND/OR
(ii)DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER
ENGAGED IN A PERSONAL AND
NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A
VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE
IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE.
ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA,
L.L.C. SEE HTTP://MPEGLA.COM
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO
LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A
CONSUMER TO
(i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD
(“VC-1 VIDEO”) AND/OR
(ii)DECODE VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER
ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY
AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED
TO PROVIDE VC-1 VIDEO.
NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER
USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG
LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Amerikaanse en andere octrooien in licentie van Dolby Laboratories.
Alle andere handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken zijn
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de respectieve
eigenaars. In deze handleiding zijn de symbolen TM en ® niet aangegeven.
158
Aanvullende informatie
Inhoudsopgave
Specificaties
Ondersteunde bestandsindeling
Muziek (inclusief podcasts*1)
MP3
Indeling voor mediabestanden: MP3-bestandsindeling (MPEG-1
Layer3)
Bestandsextensie: .mp3
Bitsnelheid: 32 tot 320 kbps (ondersteunt variabele bitsnelheid (VBR))
Bemonsteringsfrequentie*2: 32, 44,1, 48 kHz
Menu
WMA
Indeling voor mediabestanden: ASF-bestandsindeling
Bestandsextensie: .wma
Bitsnelheid: 32 tot 192 kbps (ondersteunt variabele bitsnelheid (VBR))
Bemonsteringsfrequentie*2: 44,1 kHz
* Compatibel met WM-DRM 10
Index
Audio-indelingen
(codec)
AAC-LC*3
Indeling voor mediabestanden: MP4-bestandsindeling
Bestandsextensie: .mp4, .m4a, .3gp
Bitsnelheid: 16 tot 320 kbps (ondersteunt variabele bitsnelheid (VBR))*4
Bemonsteringsfrequentie*2: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz
Linear PCM
Indeling voor mediabestanden: Wave-Riff-bestandsindeling
Bestandsextensie: .wav
Bitsnelheid: 1.411 kbps
Bemonsteringsfrequentie*2: 44,1 kHz
Video (inclusief podcasts*1)
Video-indelingen
(codec)
Audio-indelingen
(codec)
Framesnelheid: Max. 30 fps
Resolutie: Max. QVGA (320 × 240)
AVC
(H.264/AVC)
Indeling voor mediabestanden: MP4-bestandsindeling, "Memory
Stick"-video-indeling
Bestandsextensie: .mp4, .m4v
Profiel: Baseline Profile
Level: Max. 1.3
Bitsnelheid: Max. 768 kbps
MPEG-4
Indeling voor mediabestanden: MP4-bestandsindeling, "Memory
Stick"-video-indeling
Bestandsextensie: .mp4, .m4v
Profiel: Simple Profile
Bitsnelheid: Max. 2.500 kbps
Windows
Media Video
9*5
Indeling voor mediabestanden: ASF-bestandsindeling
Bestandsextensie: .wmv
Bitsnelheid: Max. 1.700 kbps
AAC-LC
(voor AVC,
MPEG-4)
Aantal kanalen: Max. 2 kanalen
Bemonsteringsfrequentie*2: 24, 32, 44,1, 48 kHz
Bitsnelheid: Max. 288 kbps/kanaal
WMA
Bitsnelheid: 32 tot 192 kbps (ondersteunt variabele bitsnelheid (VBR))
(voor Windows Bemonsteringsfrequentie*2: 44,1 kHz
Media Video 9) * Compatibel met WM-DRM 10
Bestandsgrootte
Max. 2 GB
Aantal bestanden
Max. 1.000
Vervolg 
159
Aanvullende informatie
Foto-indeling
(codec)
JPEG
Indeling voor mediabestanden: Compatibel met DCF 2.0/Exif 2.21
-bestandsindeling
Bestandsextensie: .jpg
Profiel: Baseline Profile
Aantal pixels: Max. 4.000 × 4.000 pixels (16.000.000 pixels)
Max. 10.000
Maximaal aantal opneembare nummers en tijd (bij benadering)
De tijden bij benadering zijn gebaseerd op de overdracht of opname van nummers van 4
minuten (exclusief video's en foto's) in de MP3-indeling. Nummers en tijden van andere
afspeelbare audiobestanden kunnen afwijken van de MP3-indeling.
NWZ-S636F/S736F
NWZ-S638F/S738F
Bitsnelheid
Nummers
Tijd
Nummers
Tijd
48 kbps
2.450
163 uur 20 min.
5.050
336 uur 40 min.
64 kbps
1.800
120 uur 00 min.
3.750
250 uur 00 min.
128 kbps
915
61 uur 00 min.
1.850
123 uur 20 min.
256 kbps
455
30 uur 20 min.
950
63 uur 20 min.
320 kbps
365
24 uur 20 min.
760
50 uur 40 min.
NWZ-S639F/S739F
Bitsnelheid
Nummers
Tijd
48 kbps
10.000
666 uur 40 min.
64 kbps
7.700
513 uur 20 min.
128 kbps
3.850
256 uur 40 min.
256 kbps
1.900
126 uur 40 min.
320 kbps
1.550
103 uur 20 min.
Maximale opnametijd voor video's (bij benadering)
De maximale opnametijd (bij benadering) is alleen op de overdracht van video's gebaseerd.
De tijd is afhankelijk van de omstandigheden waaronder de speler wordt gebruikt.
Bitsnelheid
Video-indeling: 384 kbps
Audio-indeling: 128 kbps
Video-indeling: 768 kbps
Audio-indeling: 128 kbps
NWZ-S636F/S736F
NWZ-S638F/S738F
NWZ-S639F/S739F
Tijd
Tijd
Tijd
14 uur 30 min.
30 uur 10 min.
61 uur 40 min.
8 uur 20 min.
17 uur 10 min.
35 uur 10 min.
Vervolg 
Index
* Het maximumaantal opneembare podcasts is 10.000.
*2De bemonsteringsfrequentie komt mogelijk niet overeen met alle coderingsapparaten.
*3AAC-LC-bestanden die met copyright zijn beschermd, kunnen niet worden afgespeeld.
*4Niet-standaard of niet-gegarandeerde bitsnelheden zijn opgenomen, afhankelijk van de
bemonsteringsfrequentie.
*5Sommige WMV-bestanden kunnen alleen worden afgespeeld door ze over te zetten met
Windows Media Player 11.
6
* Bepaalde fotobestanden kunnen niet worden weergegeven, afhankelijk van de
bestandsindeling.
1
Menu
The number of files
Inhoudsopgave
Foto*6
160
Aanvullende informatie
Inhoudsopgave
Maximaal aantal opneembare foto's dat kan worden overgezet (bij benadering)
Max. 10.000
Het aantal opneembare foto's kan lager zijn afhankelijk van de bestandsgrootte.
Capaciteit (capaciteit beschikbaar voor de gebruiker)*1
Menu
NWZ-S636F/S736F: 4 GB (Ongeveer 3,46 GB = 3.725.197.312 bytes)
NWZ-S638F/S738F: 8 GB (Ongeveer 7,19 GB = 7.725.514.752 bytes)
NWZ-S639F/S739F: 16 GB (Ongeveer 14,6 GB = 15.726.411.776 bytes)
*1De beschikbare opslagcapaciteit van de speler kan variëren.
Een deel van het geheugen wordt gebruikt voor gegevensbeheerfuncties.
Index
Uitvoer (hoofdtelefoon)
Frequentiebereik
20 tot 20.000 Hz (bij het afspelen van een gegevensbestand, enkele signaalmeting)
FM-radio
FM-frequentiebereik
87,5 tot 108,0 MHz
IF (FM)
128 kHz
Interface
Hoofdtelefoon: Stereo mini-aansluiting
WM‑PORT (terminal voor meerdere aansluitingen): 22 pinnen
Hi-Speed USB (voldoet aan USB 2.0)
Gebruikstemperatuur
5 °C tot 35 °C
Voedingsbron
Ingebouwde oplaadbare lithium-ion batterij
USB-voedingsbron (via een computer met de bijgeleverde USB-kabel)
Oplaadtijd
Opladen via USB
Ongeveer 3 uur (volledig opladen), ongeveer 1,5 uur (ongeveer 80 % opgeladen)
Vervolg 
161
Aanvullende informatie
Menu
Als u de volgende instellingen opgeeft, kunt u de levensduur van de batterij verlengen.
De onderstaande tijden zijn bij benadering wanneer "New Song Pop Up" ( pagina
55), "Clear Stereo" ( pagina 64), "DSEE(Sound Enhancer)" ( pagina 65), "Dynamic
Normalizer" ( pagina 67), "Equalizer" ( pagina 59) en "VPT(Surround)"
( pagina 62) zijn uitgeschakeld en "Screensaver" ( pagina 111) is ingesteld op "Blank".
Bovendien wordt voor video's de tijd bij benadering weergegeven wanneer de helderheid
van het scherm ( pagina 116) is ingesteld op "3".
Inhoudsopgave
Levensduur batterij (doorlopend afspelen)
De onderstaande tijd kan verschillen, afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de
gebruiksstatus.
NWZ-S736F/S738F/S739F
Met de functie voor
Met de functie voor
ruisonderdrukking uitgeschakeld ruisonderdrukking ingeschakeld
Muziek
Afspelen van MP3 128 kbps
Ongeveer 40 uur
Ongeveer 30 uur
Afspelen van WMA 128 kbps
Ongeveer 40 uur
Ongeveer 30 uur
Afspelen van AAC-LC 128 kbps
Ongeveer 38 uur
Ongeveer 29 uur
Afspelen van Linear PCM 1.411 kbps
Ongeveer 43 uur
Ongeveer 32 uur
Ongeveer 10 uur
Ongeveer 9,0 uur
Video
Afspelen van MPEG-4 384 kbps
Afspelen van AVC 384 kbps
Ongeveer 8,5 uur
Ongeveer 7,5 uur
Afspelen van WMV 384 kbps
Ongeveer 10 uur
Ongeveer 9,5 uur
Ontvangst van FM-radio
Ongeveer 22 uur
Ongeveer 18 uur
Display
2-inch TFT-kleurendisplay met een witte LED-achtergrondverlichting,
QVGA (240 × 320 pixels), 262.144 kleuren
Afmetingen (b/h/d, zonder uitstekende onderdelen)
42,9 × 89,5 × 7,5 mm
Afmetingen (b/h/d)
42,9 × 89,5 × 7,5 mm
Gewicht
Ongeveer 46 g
Vervolg 
Index
NWZ-S636F/S638F/S639F
/S736F/S738F/S739F
162
Aanvullende informatie
Niet ondersteund door de volgende omgevingen:
Zelf samengestelde computers of besturingssystemen
Een omgeving die is bijgewerkt vanaf het besturingssysteem dat oorspronkelijk door de
fabrikant is geïnstalleerd
Multi-bootomgeving
Omgeving met meerdere monitors
Macintosh
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden zonder voorafgaande
kennisgeving.
Index
We kunnen de werking niet op alle computers garanderen, ook al voldoen deze aan de
bovenstaande systeemvereisten.
Menu
Computer
IBM PC/AT of compatibele computer waarop een van de volgende Windowsbesturingssystemen vooraf is geïnstalleerd*1:
Windows XP Home Edition (Service Pack 2 of hoger) / Windows XP Professional
(Service Pack 2 of hoger) / Windows Vista Home Basic (Service Pack 1 of hoger) /
Windows Vista Home Premium (Service Pack 1 of hoger) / Windows Vista Business
(Service Pack 1 of hoger) / Windows Vista Ultimate (Service Pack 1 of hoger)
Niet ondersteund door de 64-bits versie van het besturingssysteem.
Niet ondersteund door andere besturingssystemen dan de bovenstaande.
*1 Met uitzondering van versies van het besturingssysteem die niet worden ondersteund
door Microsoft.
Processor: Pentium 4 1,0 GHz of hoger
RAM: 512 MB of meer
Vaste schijf: 380 MB vrije ruimte of meer
Display:
Schermresolutie: 800 × 600 pixels (of hoger) (1.024 × 768 of hoger wordt aanbevolen)
Kleuren: 8-bits of hoger (16-bits wordt aanbevolen)
Cd-rom-station (geschikt voor het afspelen van digitale muziek-cd's met WDM)
Een cd-r/rw-station is vereist om zelf cd's te maken.
Geluidskaart

USB-poort (Hi-Speed USB wordt aanbevolen)
Microsoft .NET Framework 2.0 of 3.0, QuickTime 7.3, Internet Explorer 6.0 of 7.0,
Windows Media Player 10 of 11 (Windows Media Player 11 wordt aanbevolen. Voor
bepaalde computers waarop Windows Media Player 10 al is geïnstalleerd, kunnen
bestandsbeperkingen (AAC-bestanden, videobestanden, enzovoort) gelden met
betrekking tot overzetten door middel van slepen en neerzetten) en DirectX 9.0 zijn
vereist.
Flash Player 8 of hoger moet zijn geïnstalleerd.
Adobe

een
breedbandinternetverbinding vereist om Electronic Music Distribution (EMD)
Er
is

te gebruiken en de website te bezoeken.
Inhoudsopgave
Systeemvereisten
163
Aanvullende informatie
A
AAC.................................................. 128
AAC-LC........................................... 158
Accessoires.......................................... 8
Adobe Reader...................................... 3
Afspelen in willekeurige
volgorde......................................... 41
E
Equalizer............................................ 59
External Input Mode...................... 105
Shuffle All.............................................43
Time Machine Shuffle.........................41
Album Display Format.................... 56
Albumhoes........................................ 56
All Range........................................... 54
Arena.................................................. 63
Audio-indeling................................ 128
Auto Preset........................................ 96
AVC..........................................129, 158
AVLS (Volume Limit).................... 109
B
BACK/HOME-knop.................. 11, 13
Batterij................................23, 127, 161
Beep Settings................................... 110
Berichten......................................... 146
Bijwerken......................................... 131
Bitsnelheid...............................128, 158
Brightness........................................ 116
D
Date Display Format...................... 119
Datum/tijd...................... 117, 119, 120
Diavoorstelling.................................. 89
Slide Show Interval..............................91
Slide Show Repeat................................90
Display......................................... 72, 88
DSEE (Sound Enhancer)................. 65
Dynamic Normalizer....................... 67
F
Firmware.......................................... 131
FM-radio........................................... 95
Formatteren (initialiseren)............ 123
Foto-indeling................................... 129
G
Gegevens.......................................... 130
Geluidskwaliteit................................ 59
H
Heavy................................................. 60
Herhalen............................................ 53
HOLD-schakelaar............................. 12
Home-menu........................................ 6
Hoofdtelefoon............................. 8, 152
Hulpstuk.............................................. 8
Vervolg 
Index
C
Capaciteit......................................... 160
Clear Stereo....................................... 64
Club.................................................... 63
Computer........................................ 162
Content Transfer............................... 10
Continuous Playback....................... 75
Custom......................................... 60, 61
Menu
Symbolen
Functieknop................................ 11, 13
(Repeat)....................................... 53
(Shuffle).................................... 53
(Shuffle&Repeat)................ 53
(Repeat 1 song)......................... 53
/ Button Setting.......................... 58
(Heavy)...................................... 60
(Pop)........................................... 60
(Jazz)........................................... 60
(Unique)..................................... 60
(Custom 1)................................. 60
(Custom 2)................................. 60
(Studio)....................................... 63
(Live)........................................... 63
(Club)......................................... 63
(Arena)....................................... 63
(Matrix)...................................... 63
(Karaoke).................................... 63
Inhoudsopgave
Index
164
Aanvullende informatie
L
Linear PCM.............................128, 158
Live..................................................... 63
M
Matrix................................................. 63
Media Manager for WALKMAN...... 9
Miniatuur..................... 15, 76, 92, 138
Model............................................... 121
Mono/Auto...................................... 101
MP3..........................................128, 158
MPEG-4...................................129, 158
Music Library................................ 6, 32
N
Niveau voor
ruisonderdrukking..................... 108
Normal............................................... 53
Now Playing........................................ 7
Now Playing (scherm)..................... 21
Nummers zoeken............................. 32
afspeellijsten.........................................39
album.....................................................33
artiest.....................................................34
eerste letter...........................................38
genre......................................................35
jaar van uitgave....................................36
naam......................................................32
Q
Quiet Mode..................................... 107
R
Release Year....................................... 36
RESET (de speler)........................... 132
Reset all Settings............................. 122
RESET-knop...................................... 12
Resterende batterijlading................. 23
Ruisonderdrukking........................ 103
S
Scan Sensitivity............................... 100
Screensaver...................................... 111
Selected Range.................................. 54
SensMe™ Channels........................... 44
Serienummer....................................... 8
Set Date-Time................................. 117
Set Noise Can. level........................ 108
Settings................................................. 7
Shuffle All.......................................... 43
Speler handmatig uitschakelen..... 127
Stroomvoorziening...........12, 127, 140
Studio................................................. 63
Vervolg 
Index
K
Karaoke.............................................. 63
P
Photo Library................................ 6, 84
Photo List Display Format.............. 92
Photo Orientation............................ 86
Playback Range................................. 54
Playlists.............................................. 39
Play Mode.................................... 52, 53
Podcast............................................... 80
Pop...................................................... 60
Problemen oplossen....................... 132
Menu
J
Jazz...................................................... 60
JPEG.........................................129, 159
O
On-Hold Display.............................. 77
Opladen............................................. 23
Optiemenu......................22, 49, 79, 94
OPTION/PWR OFF-knop........ 12, 22
Inhoudsopgave
I
In-/uitzoomen................................... 73
Informatie........................................ 121
Initialiseren (formatteren)............. 123
Intelligent Shuffle......................... 6, 41
Interval............................................... 91
165
Aanvullende informatie
W
Wallpaper Settings.......................... 114
Windows Media Player...................... 9
Windows Verkenner...................... 130
WM-PORT................................11, 121
WMA.......................................128, 158
WMV............................................... 129
Index
V
Verkenner........................................ 130
Video-indeling................................ 129
Video Library................................ 6, 68
Video List Display Format.............. 76
Video Orientation............................ 70
VOL +/–-knop.................................. 11
Volume............................................... 67
VPT(Surround)................................ 62
Menu
U
Unique............................................... 60
Updating Channels........................... 47
USB-kabel............................................ 8
Inhoudsopgave
T
Taal................................................... 125
Theme Settings............................... 113
Tijdsinstelling.................................. 117
Time Display Format..................... 120
Time Machine Shuffle...................... 41
Totaalaantal foto's........................... 121
Totaalaantal nummers................... 121
Totaalaantal video's........................ 121
Download PDF