Sony | NWZ-S516 | Sony NWZ-S516 Gebruiksaanwijzing

Inhoudsopgave
Menu
Index
Bedieningshandleiding
NWZ-S515 / S516 / S615F / S616F / S618F
©2007 Sony Corporation
3-219-718-83 (1)
De knoppen in deze Bedieningshandleiding gebruiken
Klik op de knoppen rechtsboven in deze handleiding om naar de
"Inhoudsopgave", "Home-menulijst" of "Index" te gaan.
Rechtstreeks naar de inhoudsopgave
Zoeken in een lijst met onderwerpen die in deze handleiding worden behandeld.
Rechtstreeks naar de Home-menulijst
Zoeken in een lijst met opties in het menu van de speler.
Rechtstreeks naar de index
Zoeken in een lijst met trefwoorden die in de handleiding voorkomen.
Vervolg 
Index
Bladeren in de Bedieningshandleiding
Menu
De volgende handleidingen worden bij de speler geleverd. Zodra u met gebruik
van de bijgeleverde cd-rom de software hebt geïnstalleerd, kunt u ook de Help
in de software raadplegen.
 In de Quick Start Guide (Snelstartgids) worden de installatieprocedure en
basisfuncties beschreven, zodat u nummers, video's (alleen NWZ-S615F/
S616F/S618F) en foto's kunt importeren op een computer, deze kunt
overbrengen naar de speler en deze kunt afspelen.
 In de Veiligheidsmaatregelen vindt u belangrijke opmerkingen om
ongelukken te voorkomen.
 In Problemen oplossen worden symptomen, oorzaken en oplossingen
beschreven voor problemen met de speler.
 In deze Bedieningshandleiding worden standaardfuncties en geavanceerde
functies beschreven waarmee u optimaal gebruik kunt maken van de speler
en problemen kunt oplossen.
Inhoudsopgave
Informatie over de handleidingen
Eén pagina
Pagina's worden afzonderlijk
weergegeven.
Wanneer u schuift, wordt de vorige of
volgende pagina weergegeven.
Doorlopend
Pagina's worden weergegeven in een
doorlopende kolom.
Wanneer u schuift, schuiven de vorige
of volgende pagina's doorlopend
omhoog of omlaag.
Doorlopend – naast elkaar
Er worden twee pagina's naast elkaar
weergegeven in een doorlopende
kolom. Wanneer u schuift, schuiven
de vorige of volgende twee pagina's
doorlopend omhoog of omlaag.
Naast elkaar
Er worden twee pagina's naast elkaar
weergegeven.
Wanneer u schuift, worden de
volgende of vorige twee pagina's
weergegeven.
Index
De paginaweergave wijzigen
Met de knoppen onder in het scherm van Adobe Reader kunt u selecteren hoe
pagina's worden weergegeven.
Menu
U kunt naar een bepaalde pagina gaan door in de inhoudsopgave, Home-menulijst of
index op het gewenste paginanummer te klikken.
U kunt rechtstreeks naar een bepaalde pagina gaan door te klikken op een
paginaverwijzing op een pagina (bijvoorbeeld  pagina 4).
Als u een referentiepagina wilt zoeken met behulp van trefwoorden, klikt u in Adobe
Reader op het menu "Edit", selecteert u "Search" om het zoekvenster weer te geven, typt
u het trefwoord in het zoekvak en klikt u op "Search".
Wanneer u rechtstreeks naar een andere pagina bent gegaan, kunt u de vorige of
volgende pagina weergeven met de knop
of onder in het Adobe Reader-scherm.
De bedieningsprocedure kan verschillen, afhankelijk van uw versie van Adobe Reader.
Inhoudsopgave
 Tips
De functieknop en het scherm
gebruiken.......................................................12
Het scherm "Now Playing" weergeven.........17
Muziek afspelen
Nummers zoeken (Music Library)............ 19
Nummers zoeken op naam............................19
Nummers zoeken op album..........................20
Nummers zoeken op artiest...........................21
Nummers zoeken op genre............................22
Nummers zoeken op jaar van uitgave..........23
Nummers zoeken op map..............................24
Zoeken naar nummers op eerste
letter................................................... 25
Een afspeellijst afspelen....................... 26
Nummers zoeken op basis van het
huidige nummer................................ 27
Nummers in willekeurige volgorde
afspelen (Intelligent Shuffle).................... 28
Nummers uit hetzelfde jaar in willekeurige
volgorde afspelen (Time Machine Shuffle).......28
Alle nummers in willekeurige volgorde
afspelen..........................................................30
Het scherm "Now Playing" elke keer
weergeven wanneer naar een ander
nummer wordt overgeschakeld
(New Song Pop Up).................................. 31
Het optiemenu voor muziek
weergeven.......................................... 32
De muziek instellen
De afspeelmodus instellen
(Play Mode). .......................................... 33
Het afspeelbereik instellen................... 35
De indeling van de albumweergave
instellen............................................. 36
De geluidskwaliteit instellen
(Equalizer). ........................................... 38
De geluidskwaliteit wijzigen..........................38
De geluidskwaliteit aanpassen.......................40
Video's afspelen (alleen NWZ-S615F/S616F/S618F)
Een video afspelen............................... 47
De oriëntatie van de video instellen.... 49
De weergave van het videoscherm
instellen............................................. 51
De zoomfunctie instellen..................... 52
Video's doorlopend afspelen................ 54
De weergave-indeling van de videolijst
instellen............................................. 55
Alleen het geluid van de video
afspelen.............................................. 56
Het optiemenu voor video's
weergeven.......................................... 57
Foto's weergeven
Een foto weergeven.............................. 58
De oriëntatie van de foto instellen....... 60
De weergave van het fotoscherm
instellen............................................. 62
Een diavoorstelling afspelen................ 63
De afspeelmodus voor
diavoorstellingen instellen................ 64
Het interval van een diavoorstelling
instellen............................................. 65
De weergave-indeling van de fotolijst
instellen............................................. 66
Het optiemenu voor foto's
weergeven.......................................... 67
Vervolg 
Index
De OPTION-knop gebruiken.............. 18
Het geluid levendiger maken
(VPT(Surround)).................................... 41
Luisteren met een helder stereogeluid
(Clear Stereo)......................................... 43
Geluid in het hoge bereik corrigeren
(DSEE(Sound Enhancer)).......................... 44
Het volume aanpassen
(Dynamic Normalizer). ............................ 46
Menu
Bijgeleverde accessoires......................... 8
Onderdelen en bedieningselementen.... 9
Bedieningselementen en schermen
van de speler...................................... 11
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave
Luisteren naar FM-radio...................... 68
Zenders handmatig
voorprogrammeren........................... 71
De ontvangst instellen
(Scan Sensitivity)..................................... 73
Schakelen tussen mono/stereo
(Mono/Auto).......................................... 74
Het optiemenu voor de FM-tuner
weergeven.......................................... 75
Instellingen
Het volume beperken
(AVLS (Volume Limit))............................. 76
De pieptoon uitschakelen.................... 77
Het type schermbeveiliging
instellen............................................. 78
De tijd voor de schermbeveiliging
instellen............................................. 79
De helderheid van het scherm
aanpassen (Brightness).......................... 80
De huidige tijd instellen
(Set Date-Time)...................................... 81
De datumnotatie instellen................... 83
De tijdnotatie instellen........................ 84
Spelerinformatie weergeven
(Unit Information). ................................. 85
De fabrieksinstellingen herstellen
(Reset all Settings)................................... 87
Het geheugen formatteren (Format). ..... 88
De weergavetaal selecteren.................. 90
Wat is audio-indeling?....................................98
Wat is video-indeling?....................................99
Wat is foto-indeling?.......................................99
Gegevens opslaan............................... 100
De firmware van de speler
bijwerken......................................... 101
Problemen oplossen
Problemen oplossen........................... 102
Berichten............................................ 114
Aanvullende informatie
Veiligheidsmaatregelen...................... 118
Over copyrights................................. 124
Specificaties........................................ 126
Index.................................................. 131
Opmerking
Afhankelijk van het land/de regio waar u de speler hebt gekocht, zijn bepaalde modellen
wellicht niet beschikbaar.
Index
Voorgeprogrammeerde zenders
verwijderen...................................................72
De speler opladen................................. 92
De levensduur van de batterij
verlengen............................................ 93
Informatie over
gegevensoverdracht........................... 95
Wat zijn indeling en bitsnelheid?......... 98
Menu
1Overschakelen naar de FM-radio..............68
2Zenders automatisch
voorprogrammeren (Auto Preset). ................69
3Zenders selecteren.......................................70
Nuttige informatie
Inhoudsopgave
Luisteren naar FM-radio
(alleen NWZ-S615F/S616F/S618F)
Menu
U kunt het Home-menu weergeven door de BACK/HOME-knop op de speler
ingedrukt te houden. Het Home-menu is het beginpunt van alle functies, zoals
het afspelen van nummers, video's (alleen NWZ-S615F/S616F/S618F) en foto's,
het zoeken naar nummers, het luisteren naar FM-radio (alleen NWZ-S615F/
S616F/S618F) en het wijzigen van instellingen.
Inhoudsopgave
Home-menulijst
Home-menu*
Index
NWZ-S515/S516
NWZ-S615F/S616F/S618F
* De pictogrammen die worden weergegeven, zijn afhankelijk van het model dat u
gebruikt.
Intelligent Shuffle
Music Library
Time Machine Shuffle................. 28
Shuffle All...................................... 30
All Songs........................................ 19
Album............................................ 20
Artist.............................................. 21
Genre............................................. 22
Release Year.................................. 23
Folder............................................. 24
Initial Search
Artist.............................................. 25
Album............................................ 25
Song............................................... 25
FM Radio
(alleen NWZ-S615F/S616F/S618F)......... 68
Clock Display
(alleen NWZ-S515/S516)................... 82
Photo Library.......................... 58
Video Library
(alleen NWZ-S615F/S616F/S618F)......... 47
Play Mode
(alleen NWZ-S515/S516)................... 33
Vervolg 
(alleen NWZ-S615F/S616F/S618F)
Scan Sensitivity........................ 73
Mono/Auto.............................. 74
Common Settings
Unit Information..................... 85
AVLS (Volume Limit)............. 76
Beep Settings............................ 77
Screensaver.............................. 78
Brightness................................. 80
Set Date-Time.......................... 81
Date Display Format............... 83
Time Display Format.............. 84
Reset all Settings...................... 87
Format...................................... 88
Language Settings........................ 90
Index
Zoom Settings.......................... 52
Video Orientation................... 49
Display...................................... 51
Continuous Playback.............. 54
Video List Format................... 55
On-Hold Display..................... 56
Photo Settings
Photo Orientation................... 60
Display...................................... 62
Slide Show Repeat................... 64
Slide Show Interval................. 65
Photo List Format................... 66
FM Radio Settings
Now Playing............................ 17
Menu
(alleen NWZ-S615F/S616F/S618F)
Playlists.................................... 26
Inhoudsopgave
Settings
Music Settings
Play Mode................................ 33
Playback Range........................ 35
Equalizer................................... 38
VPT(Surround)....................... 41
DSEE(Sound Enhance).......... 44
Clear Stereo.............................. 43
Dynamic Normalizer.............. 46
Album Display Format........... 36
New Song Pop Up................... 31
Video Settings
Controleer de accessoires in de verpakking.
 USB-kabel*1 (1)
Menu
 Hoofdtelefoon (1)
Inhoudsopgave
Bijgeleverde accessoires
 Hulpstuk (1)
Gebruiken wanneer u de speler aansluit op de optionele houder, enzovoort.
Index
 Cd-rom*2 *3 (1)
 MP3 Conversion Tool
 Windows Media Player 11
 Bedieningshandleiding (PDF-bestand)
 Quick Start Guide (Snelstartgids) (1)
*1 Gebruik geen andere USB-kabel dan de bijgeleverde USB-kabel of de
aangegeven optionele kabels.
*2 Probeer deze cd-rom niet af te spelen in een audio-cd-speler.
*3 Afhankelijk van het land/de regio waar u de speler hebt gekocht, kan de
bijgeleverde sofware verschillen.
Over het serienummer
Het serienummer van deze speler is nodig voor de klantenregistratie. Het
nummer bevindt zich op de achterkant van de speler.
Voorkant
Inhoudsopgave
Onderdelen en bedieningselementen
Achterkant
Menu
Index
BACK/HOME-knop*1
Hiermee kunt u één lijstniveau op
het scherm omhoog gaan of
teruggaan naar het vorige menu.
Houd de BACK/HOME-knop
ingedrukt om het Home-menu weer
te geven ( pagina 11).
Functieknop*2
Hiermee kunt u het afspelen starten
en navigeren in de menu's op het
scherm van de speler ( pagina 12).
RESET-knop
Hiermee stelt u de speler opnieuw in
door met een puntig voorwerp op de
RESET-knop te drukken
( pagina 102).
WM‑PORT-aansluiting
Met deze aansluiting kunt u de
bijgeleverde USB-kabel of optionele
randapparatuur, zoals ondersteunde
accessoires voor de WM‑PORT,
aansluiten.
Vervolg 
10
Display
Het display kan verschillen,
afhankelijk van de functies
( pagina 11).
VOL +*2/–-knop
Hiermee past u het volume aan.
Opmerking
De speler verbruikt een beetje stroom
wanneer deze zich in de stand-bymodus
bevindt. Het is daarom mogelijk
dat de speler al snel volledig wordt
uitgeschakeld, afhankelijk van de
resterende batterijlading.
*1Functies die op de speler zijn
gemarkeerd met
, worden
geactiveerd wanneer u de bijbehorende
knoppen ingedrukt houdt.
2
Er
zijn braillepunten. Hiermee kunt u de
*
knoppen beter gebruiken.
Index
HOLD-schakelaar
Wanneer u de speler meeneemt, kunt
u deze met de HOLD-schakelaar
beveiligen tegen ongewenste
bediening. Als u de HOLDschakelaar in de richting van de pijl
schuift, worden alle
bedieningsknoppen uitgeschakeld.
Als u de HOLD-schakelaar in
tegenovergestelde richting schuift,
schakelt u de HOLD-functie uit.
Menu
Opening voor riempje
Hier kunt u een draagriem bevestigen
(apart verkrijgbaar).
OPTION/PWR OFF-knop*1
Hiermee geeft u het optiemenu weer
( pagina 18).
Als u de OPTION/PWR OFF-knop
ingedrukt houdt, wordt het scherm
uitgeschakeld en wordt de standbymodus geactiveerd op de speler.
Als u op een willekeurige knop drukt
terwijl de speler zich in de standbymodus bevindt, wordt het scherm
"Now Playing" weergegeven en kan
de speler worden gebruikt. De speler
wordt automatisch volledig
uitgeschakeld als de speler zich
ongeveer één dag in de standbymodus bevindt. Als u op een
willekeurige knop drukt wanneer de
speler is uitgeschakeld, wordt eerst
het opstartscherm en vervolgens het
scherm "Now Playing" weergegeven.
Inhoudsopgave
 Hoofdtelefoonaansluiting
Hier kunt u de hoofdtelefoon
aansluiten. Schuif de pin in de
aansluiting totdat deze vastklikt. Als
de hoofdtelefoon onjuist is
aangesloten, klinkt het geluid mogelijk
niet goed.
11
Index
Home-menu
Menu
Met de functieknop en de BACK/HOME-knop kunt u door de schermen navigeren,
nummers afspelen, video's (alleen NWZ-S615F/S616F/S618F) en foto's weergeven en
luisteren naar FM-radio (alleen NWZ-S615F/S616F/S618F) en de spelerinstellingen wijzigen.
Het Home-menu wordt weergegeven wanneer u de BACK/HOME-knop ingedrukt houdt.
In het volgende diagram kunt u zien hoe het scherm wordt gewijzigd wanneer u op de
verschillende bedieningsknoppen drukt. Het scherm van de speler wordt bijvoorbeeld
als volgt gewijzigd wanneer u "Music Library" - "Album" selecteert in het Home-menu.
Inhoudsopgave
Bedieningselementen en schermen van de speler
Selecteer
(Music Library) en druk
op de -knop.
Music Library
Druk op de BACK/
HOME-knop.
Selecteer "Album" en
druk op de -knop.
Houd de BACK/HOMEknop ingedrukt.
Albumlijst
Druk op de BACK/
HOME-knop.
Selecteer het gewenste album en
druk op de -knop.
Houd de BACK/HOMEknop ingedrukt.
Nummerlijst
Druk op de BACK/
HOME-knop.
Houd de BACK/HOMEknop ingedrukt.
Selecteer het gewenste nummer
en druk op de -knop.
Het afspelen wordt gestart.
Scherm "Now Playing"
Druk op de BACK/
HOME-knop.
Houd de BACK/HOMEknop ingedrukt.
Vervolg 
12
* Er zijn braillepunten. Hiermee kunt u de
knoppen beter gebruiken.
-knop (afspelen/
onderbreken/bevestigen)*
/-knoppen
Menu
Met de functieknop kunt u verschillende
functies in de lijstschermen, de
miniatuurschermen en het scherm "Now
Playing" uitvoeren.
/-knoppen
Index
De functieknop in het lijstscherm gebruiken
Muziek
Index
De eerste letters van namen van nummers, albums, enzovoort in de lijst
worden weergegeven.
Lijst
Knoppen
Beschrijving

Hiermee bevestigt u het item van de lijst.
Houd deze knop ingedrukt om alle nummers in het geselecteerde item af te spelen.
Hiermee verplaatst u de cursor omhoog of omlaag.
Houd deze knop ingedrukt om sneller omhoog of omlaag te schuiven.
Hiermee schakelt u tussen de schermen of verplaatst u de cursor
naar links of rechts om een lijst met items weer te geven wanneer
een index wordt weergegeven.
Wanneer de index niet wordt weergegeven, wordt het vorige of
volgende scherm van de lijst weergegeven.
/
/
Video (alleen NWZ-S615F/S616F/S618F)
Lijst
Knoppen
Beschrijving

Hiermee bevestigt u het item van de lijst.
/
Hiermee verplaatst u de cursor omhoog of omlaag.
Houd deze knop ingedrukt om sneller omhoog of omlaag te schuiven.
Hiermee geeft u het vorige of volgende scherm van de lijst weer.
/
Inhoudsopgave
De functieknop en het scherm gebruiken
Vervolg 
13
Inhoudsopgave
Foto
Lijst
Menu
Beschrijving

Hiermee bevestigt u het item van de lijst.
Houd deze knop ingedrukt om een diavoorstelling van de foto's in
het geselecteerde item weer te geven.
Hiermee verplaatst u de cursor omhoog of omlaag.
Houd deze knop ingedrukt om sneller omhoog of omlaag te
schuiven.
Hiermee geeft u het vorige of volgende scherm van de lijst weer.
/
/
De functieknop in het miniatuurscherm* gebruiken
Miniatuurscherm
Miniaturen
Knoppen
Beschrijving

Hiermee wordt de nummerlijst van het geselecteerde item weergegeven
in de muziekmodus of wordt het geselecteerde item weergegeven in de
fotomodus. Hiermee kunt u het afspelen van het geselecteerde item
starten in de videomodus (alleen NWZ-S615F/S616F/S618F).
Hiermee verplaatst u de cursor omhoog of omlaag.
Houd deze knop ingedrukt om sneller omhoog of omlaag te schuiven.
Hiermee verplaatst u de cursor naar links of rechts.
Houd de knoppen ingedrukt om de cursor sneller naar links of
rechts te verplaatsen en schuif vervolgens omhoog of omlaag door
de miniatuurschermen.
/
/
* Een miniatuur is een verkleinde afbeelding van een cd-hoes, één scène van een video
(alleen NWZ-S615F/S616F/S618F) of een foto. Zie  pagina 36 als u miniaturen voor
albums wilt weergeven; zie  pagina 55 voor videobestanden (alleen NWZ-S615F/
S616F/S618F.
Vervolg 
Index
Knoppen
14
Inhoudsopgave
De functieknop in het scherm "Now Playing" gebruiken
Muziek
Naam van nummer
Menu
Naam van artiest
Titel van album
Genre
Jaar van uitgave
Afspeelstatus
Index
Knoppen
Beschrijving

Hiermee start u het afspelen van een nummer. Wanneer u het
afspelen start, wordt  weergegeven in het display. Als u
nogmaals op de -knop drukt, wordt  weergegeven en wordt
het afspelen onderbroken.* Deze functie voor het onderbreken en
hervatten is alleen beschikbaar in het scherm "Now Playing".
/
Druk op de /-knop om de cursor weer te geven en door de
weergegeven items te bladeren. Wanneer u een genre, albumtitel of
andere eigenschap hebt geselecteerd met de cursor, drukt u op de
-knop om een lijst met artiesten die overeenkomen met het
genre van het huidige nummer of de nummerlijsten van het
huidige album weer te geven.
/
Wanneer u één keer of herhaaldelijk op deze knop drukt, wordt het
huidige, vorige of volgende nummer vanaf het begin afgespeeld.
Houd de knop ingedrukt om het huidige nummer snel vooruit of
achteruit te scannen.
* Als er gedurende meer dan 30 seconden geen bewerking wordt uitgevoerd terwijl een
nummer is onderbroken, wordt het scherm uitgeschakeld en wordt de stand-bymodus
geactiveerd.
Vervolg 
15
Inhoudsopgave
Video (alleen NWZ-S615F/S616F/S618F)
Menu
Afspeelstatus
Knoppen
Beschrijving

Hiermee speelt u een video af. Wanneer u het afspelen start, wordt
 weergegeven in het display. Als u nogmaals op de -knop
drukt, wordt  weergegeven en wordt het afspelen onderbroken.*1
U kunt alleen video's afspelen vanuit het scherm "Now Playing" van
de video.
/
Druk op de /-knop voor het begin van de volgende, vorige of
huidige video.*2
/
Druk op de /-knop om een video snel vooruit of achteruit te
scannen.
Tijdens het afspelen kunt u voor snel vooruit/achteruit scannen
kiezen uit 3 niveaus door herhaaldelijk op de /-knop te
drukken ((×10), (×30), (×100)). Als u de knop ingedrukt houdt,
neemt de snelheid met 1 niveau toe. Wanneer u de knop loslaat,
wordt normaal afspelen hervat.
*1Als er gedurende 30 seconden geen bewerking wordt uitgevoerd terwijl een video is
onderbroken, wordt het scherm uitgeschakeld en wordt de stand-bymodus geactiveerd.
*2Als "Continuous Playback" is ingesteld op "On", kunt u zoeken naar het begin van de
vorige of volgende video ( pagina 48).
Vervolg 
Index
Wanneer u de oriëntatie van de weergave wijzigt in horizontaal, worden de
functies van de ///-knop ook gewijzigd.
16
Inhoudsopgave
Foto
Menu
Afspeelstatus
Knoppen
Beschrijving

 wordt weergegeven in het display en een diavoorstelling wordt
gestart. Als u nogmaals op de -knop drukt, wordt 
weergegeven en wordt het afspelen onderbroken.*
/
Hiermee geeft u de vorige of volgende foto weer.
* Als u nummers afspeelt terwijl een diavoorstelling is onderbroken, wordt het scherm
donker als er gedurende de tijd die is ingesteld bij "Screensaver Timing" ( pagina
79) geen bewerking wordt uitgevoerd. Het scherm wordt uitgeschakeld en de standbymodus wordt geactiveerd op de speler wanneer het afspelen van het nummer en
de bijbehorende diavoorstelling worden onderbroken en er gedurende meer dan 30
seconden geen bewerking wordt uitgevoerd.
FM (alleen NWZ-S615F/S616F/S618F)
Knoppen
Beschrijving

Hiermee kunt u FM-radio weergeven of onderbreken*. Als u de
knop ingedrukt houdt, wordt de geselecteerde frequentie
voorgeprogrammeerd.
/
Hiermee kunt u frequenties selecteren. Als u de knop ingedrukt
houdt, wordt de volgende beschikbare zender geselecteerd.
/
Hiermee kunt u een voorgeprogrammeerde zender selecteren.
* Als er gedurende meer dan 30 seconden geen bewerking wordt uitgevoerd terwijl de
FM-ontvangst is onderbroken, wordt het scherm uitgeschakeld en wordt de standbymodus geactiveerd.
Vervolg 
Index
Wanneer u de oriëntatie van de weergave wijzigt in horizontaal, worden de
functies van de ///-knop ook gewijzigd.
17
Het scherm "Now Playing" bevat informatie over de inhoud die wordt
afgespeeld.
Menu
Now Playing
BACK/HOMEknop
Functieknop
Inhoudsopgave
Het scherm "Now Playing" weergeven
Index
Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om
(Now Playing) te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
Er wordt gedetailleerde informatie weergegeven over de inhoud die wordt
afgespeeld.
 Tips
U kunt het scherm "Now Playing" weergeven door op de OPTION/PWR OFF-knop te
drukken om "Now Playing" te selecteren.
Wanneer
u video's (alleen NWZ-S615F/S616F/S618F) of foto's weergeeft, kunt u "Go to

the song playback screen" in het optiemenu selecteren om het scherm voor het afspelen
van nummers weer te geven.
18
 Druk op de OPTION/PWR OFF-knop.
Het optiemenu wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om het item te selecteren en druk op de
-knop om te bevestigen.
Het scherm van het geselecteerde instelitem wordt weergegeven of de
geselecteerde opdracht wordt uitgevoerd.
De items van het optiemenu verschillen, afhankelijk van het scherm
waarin u op de OPTION/PWR OFF-knop drukt. Zie "Het optiemenu voor
muziek weergeven" ( pagina 32), "Het optiemenu voor video's
weergeven (alleen NWZ-S615F/S616F/S618F)" ( pagina 57), "Het
optiemenu voor foto's weergeven" ( pagina 67) of "Het optiemenu voor
de FM-tuner weergeven" (alleen NWZ-S615F/S616F/S618F) ( pagina
75) voor meer informatie.
 Tip
Als er meerdere menu's zijn, kunt u op de /-knop drukken om de andere menu's
weer te geven.
Index
OPTION/PWR OFF-knop
Functieknop
Menu
U kunt verschillende instellingen van elke functie wijzigen wanneer u op de
OPTION/PWR OFF-knop drukt. Met de OPTION/PWR OFF-knop kunt u
direct het instelscherm weergeven zonder instelitems te selecteren in het menu
(Settings) van het Home-menu.
Inhoudsopgave
De OPTION-knop gebruiken
19
Muziek afspelen
Music Library
Index
BACK/HOMEknop
Functieknop
Menu
Nummers die met Windows Verkenner of andere overdrachtssoftware zijn
overgezet, kunnen door de speler worden afgespeeld.
U kunt nummers zoeken op titel, album, artiest, genre, enzovoort.
Inhoudsopgave
Nummers zoeken (Music Library)
 Tip
Als u nummers van de speler wilt verwijderen, gebruikt u Windows Verkenner of de
software waarmee u de nummers hebt overgezet.
Nummers zoeken op naam
Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om
(Music Library) te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
Het lijstscherm wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om "All Songs" te selecteren en druk op
de -knop om te bevestigen.
De nummerlijst wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om een nummer te selecteren en druk
op de -knop om te bevestigen.
Het geselecteerde nummer wordt afgespeeld en de nummers worden
verder op volgorde afgespeeld.
Vervolg 
20
Muziek afspelen
Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
Inhoudsopgave
Nummers zoeken op album
wordt weergegeven.
(Music Library) te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
Het lijstscherm wordt weergegeven.
-knop om te bevestigen.
De albumlijst wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om een album te selecteren en druk op
de -knop om te bevestigen.
De nummerlijst voor het geselecteerde album wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om een nummer te selecteren en druk
op de -knop om te bevestigen.
Het geselecteerde nummer wordt afgespeeld en de nummers worden
verder op volgorde afgespeeld.
 Tips
U kunt alle nummers in een lijstitem afspelen door het item in de lijst te selecteren en de
-knop in stap  ingedrukt te houden.
U
 kunt de weergave-indeling van de albumlijst wijzigen ( pagina 36).
U kunt het afspeelbereik voor nummers selecteren ( pagina 35).
Vervolg 
Index
Druk op de ///-knop om "Album" te selecteren en druk op de
Menu
Druk op de ///-knop om
21
Muziek afspelen
Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
Inhoudsopgave
Nummers zoeken op artiest
wordt weergegeven.
(Music Library) te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
Het lijstscherm wordt weergegeven.
-knop om te bevestigen.
De lijst met artiesten wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om een artiest te selecteren en druk op
de -knop om te bevestigen.
De albumlijst voor de geselecteerde artiest wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om een album te selecteren en druk op
de -knop om te bevestigen.
De nummerlijst voor het geselecteerde album wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om een nummer te selecteren en druk
op de -knop om te bevestigen.
Het geselecteerde nummer wordt afgespeeld en de nummers worden
verder op volgorde afgespeeld.
 Tips
U kunt alle nummers in een lijstitem afspelen door het item in de lijst te selecteren en de
-knop in stap  tot en met  ingedrukt te houden.
U kunt de weergave-indeling van de albumlijst wijzigen ( pagina 36).
U kunt het afspeelbereik voor nummers selecteren ( pagina 35).
Vervolg 
Index
Druk op de ///-knop om "Artist" te selecteren en druk op de
Menu
Druk op de ///-knop om
22
Muziek afspelen
Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
Inhoudsopgave
Nummers zoeken op genre
wordt weergegeven.
(Music Library) te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
Het lijstscherm wordt weergegeven.
-knop om te bevestigen.
De genrelijst wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om een genre te selecteren en druk op
de -knop om te bevestigen.
De lijst met artiesten voor het geselecteerde genre wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om een artiest te selecteren en druk op
de -knop om te bevestigen.
De albumlijst voor de geselecteerde artiest wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om een album te selecteren en druk op
de -knop om te bevestigen.
De nummerlijst voor het geselecteerde album wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om een nummer te selecteren en druk
op de -knop om te bevestigen.
Het geselecteerde nummer wordt afgespeeld en de nummers worden
verder op volgorde afgespeeld.
 Tips
U kunt alle nummers in een lijstitem afspelen door het item in de lijst te selecteren en de
-knop in stap  tot en met  ingedrukt te houden.
U
 kunt de weergave-indeling van de albumlijst wijzigen ( pagina 36).
U kunt het afspeelbereik voor nummers selecteren ( pagina 35).
Vervolg 
Index
Druk op de ///-knop om "Genre" te selecteren en druk op de
Menu
Druk op de ///-knop om
23
Muziek afspelen
Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
Inhoudsopgave
Nummers zoeken op jaar van uitgave
wordt weergegeven.
(Music Library) te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
Het lijstscherm wordt weergegeven.
op de -knop om te bevestigen.
De lijst met jaartallen wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om een jaar te selecteren en druk op de
-knop om te bevestigen.
De lijst met artiesten voor het geselecteerde jaar van uitgave wordt
weergegeven.
Druk op de ///-knop om een artiest te selecteren en druk op
de -knop om te bevestigen.
De nummerlijst voor de artiest voor het geselecteerde jaartal wordt
weergegeven.
Druk op de ///-knop om een nummer te selecteren en druk
op de -knop om te bevestigen.
Het geselecteerde nummer wordt afgespeeld en de nummers worden
verder op volgorde afgespeeld.
 Tips
U kunt alle nummers in een lijstitem afspelen door het item in de lijst te selecteren en de
-knop in stap  tot en met  ingedrukt te houden.
U kunt het afspeelbereik voor nummers selecteren ( pagina 35).
Vervolg 
Index
Druk op de ///-knop om "Release Year" te selecteren en druk
Menu
Druk op de ///-knop om
24
Muziek afspelen
Menu
Wanneer u gegevens overzet naar de map "MUSIC" door middel van slepen en
neerzetten in Windows Verkenner, kunnen maximaal 8 niveaus in de map
"MUSIC" worden weergegeven en afgespeeld. Zelfs als u andere
overdrachtssoftware gebruikt om nummers over te zetten, kunt u nog steeds
nummers zoeken op map.
Inhoudsopgave
Nummers zoeken op map
Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
Druk op de ///-knop om
(Music Library) te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
Het lijstscherm wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om "Folder" te selecteren en druk op de
-knop om te bevestigen.
De mappenlijst of het nummer wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om een map of nummer te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
Wanneer u een map selecteert in stap , wordt het nummer of de
mappenlijst weergegeven. Wanneer u een nummer selecteert in stap ,
wordt het afspeelscherm weergegeven en vervolgens wordt het nummer
afgespeeld. Herhaal zo nodig stap  tot het gewenste nummer wordt
weergegeven.
Het geselecteerde nummer wordt afgespeeld en de nummers worden
verder op volgorde afgespeeld.
 Tip
U kunt het afspeelbereik voor nummers selecteren ( pagina 35).
Opmerkingen
Er kunnen maximaal 8 mapniveaus worden herkend.
U kunt niet alle nummers in een map afspelen, zelfs niet als u een map in de lijst
selecteert en de -knop ingedrukt houdt in stap .
Index
wordt weergegeven.
25
Muziek afspelen
U kunt naar nummers zoeken op de eerste letter van de naam van de artiest, de
titel van het album of de naam van het nummer.
Inhoudsopgave
Zoeken naar nummers op eerste letter
Menu
Initial Search
Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om
(Initial Search) te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met categorieën waarop u kunt zoeken, wordt weergegeven.
Met "Artist" zoekt u op de naam van de artiest, met "Album" zoekt u op de
titel van het album en met "Song" zoekt u op de naam van het nummer.
Druk op de ///-knop om een categorie te selecteren en druk
op de -knop om te bevestigen.
Er wordt een scherm weergegeven waarin u een teken kunt selecteren.
Druk op de ///-knop om een eerste letter te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
Wanneer de zoekbewerking is voltooid, worden de resultaten weergegeven.
Wanneer u "Artist" of "Album" selecteert, kunt u de zoekresultaten
beperken en een specifiek nummer selecteren.
Alle nummers van het item worden afgespeeld wanneer u "Artist" of
"Album" hebt geselecteerd en u de -knop ingedrukt houdt.
Index
BACK/HOMEknop
Functieknop
26
Muziek afspelen
Menu
U kunt lijsten met nummers (afspeellijsten) afspelen. Daarnaast kunt u
afspeellijsten maken met de bijgeleverde Windows Media Player 11 of andere
overdrachtssoftware voor het maken van afspeellijsten. Afhankelijk van de
software is het echter mogelijk dat bepaalde afspeellijsten niet worden herkend
door de speler. Raadpleeg de Help bij de software of neem contact op met de
fabrikant van de software voor meer informatie.
Inhoudsopgave
Een afspeellijst afspelen
Index
Playlists
BACK/HOMEknop
Functieknop
Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om (Playlists) te selecteren en druk op
de -knop om te bevestigen.
De lijst met afspeellijsten wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om een afspeellijst te selecteren en druk
op de -knop om te bevestigen.
De nummerlijst wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om een nummer te selecteren en druk
op de -knop om te bevestigen.
Het geselecteerde nummer wordt afgespeeld en de nummers worden
verder op volgorde afgespeeld.
27
Muziek afspelen
U kunt zoeken naar andere nummers, albums en artiesten op basis van de
nummergegevens van het huidige nummer.
wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om
(Now Playing) te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
Het scherm "Now Playing" van het huidige nummer wordt weergegeven.
Druk op de -knop om een cursor weer te geven, selecteer een
item waarin u naar nummers wilt zoeken en druk op de -knop
om te bevestigen.
Een van de volgende lijsten wordt weergegeven, afhankelijk van het
geselecteerde item.
Artist: de albumlijst van de huidige artiest.
Album: de nummerlijst van het huidige album.
Genre: een lijst met artiesten in hetzelfde genre als de huidige artiest.
Release Year: een lijst met artiesten uit hetzelfde jaar van uitgave als het
huidige nummer.
 Tips
In het scherm "Now Playing" kunt u gedetailleerde informatie over het nummer bekijken,
zoals de afspeeltijd, audio-indeling, bitsnelheid* en bestandsnaam. Druk op de OPTION/
PWR OFF-knop om "Detailed Information" in het scherm "Now Playing" te selecteren.
* Als het nummer een variabele bitsnelheid heeft, wordt "VBR" weergegeven voor de
bitsnelheid.
U kunt de albumhoes weergeven vanuit het scherm "Now Playing". Druk op de
OPTION/PWR OFF-knop om "Cover Art" in het scherm "Now Playing" te selecteren.
Opmerkingen
Wanneer u nummers afspeelt die zijn opgenomen met een variabele bitsnelheid (VBR),
wordt een voortgangsbalk weergegeven met de verstreken afspeeltijd en de tijd zelf.
Deze tijdsgegevens zijn echter niet vast, waardoor mogelijk onjuiste gegevens worden
weergegeven.
Als er geen albumhoes is geregistreerd, wordt er een standaardafbeelding op de speler
weergegeven. Bepaalde albumhoezen kunnen niet worden weergegeven, afhankelijk van
de bestandsindeling.
Index
Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
Menu
Now Playing
BACK/HOMEknop
Functieknop
Inhoudsopgave
Nummers zoeken op basis van het huidige nummer
28
Muziek afspelen
(Intelligent Shuffle)
Intelligent
Shuffle
Nummers uit hetzelfde jaar in willekeurige volgorde afspelen
(Time Machine Shuffle)
Er wordt een willekeurig jaartal geselecteerd op de speler en alle overgedragen
nummers uit dit jaar worden in willekeurige volgorde afgespeeld.
Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om
(Intelligent Shuffle) te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
Het scherm waarin u een modus voor afspelen in willekeurige volgorde
kunt selecteren, wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om "Time Machine Shuffle" te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
Er wordt een willekeurig jaartal geselecteerd, waarna de nummers uit dit
jaar in willekeurige volgorde worden gesorteerd en afgespeeld.
 Tips
Wanneer u afspelen met "Intelligent Shuffle" start, wordt de afspeelmodus gewijzigd in
"Shuffle" of "Shuffle&Repeat" ( pagina 33). Zelfs als u "Intelligent Shuffle" annuleert,
blijft de instelling "Shuffle" of "Shuffle&Repeat" voor de afspeelmodus behouden.
Wanneer
u afspelen met "Time Machine Shuffle" start, wordt het afspeelbereik ingesteld

op "Selected Range" ( pagina 35).
Afspelen met "Intelligent Shuffle" wordt automatisch geannuleerd als u een van de
volgende bewerkingen uitvoert:
Een nummer afspelen door dit te selecteren in de "Music Library", enzovoort.
De afspeelmodus wijzigen.
Het afspeelbereik wijzigen.
Afstemmen op de FM-radio (alleen NWZ-S615F/S616F/S618F).
Een video afspelen (alleen NWZ-S615F/S616F/S618F).
Vervolg 
Index
BACK/HOMEknop
Functieknop
Menu
Er zijn 2 verschillende modi voor afspelen in willekeurige volgorde (ook wel
"shuffle play" genoemd) beschikbaar op de speler.
Inhoudsopgave
Nummers in willekeurige volgorde afspelen
29
Muziek afspelen
Opmerkingen
Menu
Index
Vervolg 
Inhoudsopgave
De knoppen van de speler kunnen niet worden gebruikt wanneer een jaar wordt
geselecteerd.
Alle nummers worden in willekeurige volgorde afgespeeld als er aan geen van de
nummers op de speler een jaar van uitgave is toegewezen.
Als aan alle nummers op de speler met een jaar van uitgave hetzelfde jaartal is
toegewezen, of als aan een aantal nummers hetzelfde jaartal is toegewezen en aan de
overige nummers geen jaartal is toegewezen, wordt de animatie die verschijnt wanneer
een jaartal wordt geselecteerd, niet weergegeven en wordt het afspelen gestart.
Nummers waaraan geen jaar van uitgave is toegewezen, worden niet geselecteerd als u
afspeelt met "Time Machine Shuffle" en worden niet afgespeeld.
30
Muziek afspelen
Alle nummers die op de speler zijn opgeslagen, worden in willekeurige
volgorde afgespeeld.
wordt weergegeven.
Menu
Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
Inhoudsopgave
Alle nummers in willekeurige volgorde afspelen
Druk op de ///-knop om
Druk op de ///-knop om "Shuffle All" te selecteren en druk op
de -knop om te bevestigen.
Alle nummers worden in willekeurige volgorde gesorteerd en afgespeeld.
 Tips
Wanneer u afspelen met "Intelligent Shuffle" start, wordt de afspeelmodus gewijzigd in
"Shuffle" of "Shuffle&Repeat" ( pagina 33). Zelfs als u "Intelligent Shuffle" annuleert,
blijft de instelling "Shuffle" of "Shuffle&Repeat" voor de afspeelmodus behouden.
Afspelen met "Intelligent Shuffle" wordt automatisch geannuleerd als u een van de
volgende bewerkingen uitvoert:
Een nummer afspelen door dit te selecteren in de "Music Library", enzovoort.
De afspeelmodus wijzigen.
Het afspeelbereik wijzigen.
Afstemmen op de FM-radio (alleen NWZ-S615F/S616F/S618F).
Een video afspelen (alleen NWZ-S615F/S616F/S618F).
Index
(Intelligent Shuffle) te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
Het scherm waarin u een modus voor afspelen in willekeurige volgorde
kunt selecteren, wordt weergegeven.
31
Muziek afspelen
Menu
Als u de schermbeveiliging instelt op "Clock" of "Blank" ( pagina 78) en er
enige tijd geen bewerking wordt uitgevoerd, schakelt het scherm over naar de
klokweergave of een leeg scherm. Als u "New Song Pop Up" echter instelt op
"On", wordt het scherm automatisch ingeschakeld wanneer naar een ander
nummer wordt overgeschakeld.
Inhoudsopgave
Het scherm "Now Playing" elke keer weergeven
wanneer naar een ander nummer wordt
overgeschakeld (New Song Pop Up)
Index
BACK/HOMEknop
Functieknop
Settings
Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
Druk op de ///-knop om "Music Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Music Settings" wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om "New Song Pop Up" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
Druk op de ///-knop om "On" te selecteren en druk op de
-knop om te bevestigen.
Het scherm "Now Playing" wordt weergegeven wanneer er wordt
overgeschakeld naar een ander nummer.
Als u het scherm "Now Playing" niet wilt weergeven
Selecteer "Off " in stap . In dit geval wordt het scherm "Now Playing" niet
weergegeven wanneer er wordt overgeschakeld naar een ander nummer.
Terugkeren naar het vorige menu
Druk op de BACK/HOME-knop.
Opmerking
Deze functie is niet beschikbaar wanneer u foto's weergeeft tijdens het afspelen van nummers.
32
Muziek afspelen
Optie
Beschrijving/paginaverwijzing
Detailed Information
Hiermee wordt gedetailleerde informatie over
een nummer weergegeven, zoals de afspeeltijd,
audio-indeling, bitsnelheid* en bestandsnaam.
* Als het nummer een variabele bitsnelheid heeft, wordt "VBR" weergegeven voor de
bitsnelheid.
Opties die alleen in het lijstscherm worden weergegeven
Opties
Beschrijving/paginaverwijzing
Now Playing
Play
Hiermee geeft u het scherm "Now Playing" weer.
Hiermee worden alle nummers in de
nummerlijst afgespeeld.
Hiermee selecteert u de indeling van de
albumlijst ( pagina 36).
Album Display Format
Opties die alleen in het scherm "Now Playing" worden weergegeven
Opties
Beschrijving/paginaverwijzing
Play Mode
Hiermee stelt u de afspeelmodus in ( pagina 33).
Playback Range
Hiermee stelt u het afspeelbereik in ( pagina 35).
Hiermee past u de geluidskwaliteit aan
( pagina 38).
Hiermee past u de instellingen voor
"VPT(Surround)" aan ( pagina 41).
Hiermee geeft u een albumhoes weer.*
Equalizer
VPT(Surround)
Cover Art
Clock Display
Hiermee geeft u de huidige tijd weer ( pagina
81).
* De albumhoes wordt alleen weergegeven als er informatie over de albumhoes is
opgenomen. U kunt de albumhoes instellen met de bijgeleverde Windows Media Player
11 of andere overdrachtssoftware voor het instellen van albumhoezen. Raadpleeg
de Help bij de software of neem contact op met de fabrikant van de software voor
meer informatie. De albumhoes wordt mogelijk niet weergegeven, afhankelijk van de
bestandsindeling die voor de albumhoes is gebruikt.
Index
Opties die in het lijstscherm en het scherm "Now Playing" worden weergegeven
Menu
U kunt het optiemenu voor muziek weergeven door op de OPTION/
PWR OFF-knop te drukken in een lijstscherm (inclusief het miniatuurscherm),
zoals een nummerlijst, of in het scherm "Now Playing" van de muziek. In het
optiemenu voor muziek zijn verschillende muziekinstellingen beschikbaar.
De opties in het optiemenu zijn afhankelijk van het scherm waarin u het
optiemenu weergeeft.
Inhoudsopgave
Het optiemenu voor muziek weergeven
33
De muziek instellen
De speler biedt verschillende afspeelmodi, zoals afspelen in willekeurige
volgorde en geselecteerde nummers herhaaldelijk afspelen.
Inhoudsopgave
De afspeelmodus instellen (Play Mode)
Menu
Settings
Index
BACK/HOMEknop
Functieknop
Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
Druk op de ///-knop om "Music Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Music Settings" wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om "Play Mode" te selecteren en druk
op de -knop om te bevestigen.
De lijst met afspeelmodi wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om een afspeelmodus te selecteren
( pagina 34) en druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Music Settings" wordt opnieuw weergegeven.
Terugkeren naar het vorige menu
Druk op de BACK/HOME-knop.
 Tips
U kunt de afspeelmodus ook selecteren in het scherm "Now Playing". Druk op de
OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Play Mode" in het optiemenu.
Wanneer u de NWZ-S515/S516 gebruikt, kunt u deze functie instellen zodat u
(Play Mode) kunt selecteren in het Home-menu.
Vervolg 
34
De muziek instellen
Beschrijving
Normal/geen
pictogram
All Range
Nummers in de "Music Library" worden
afgespeeld na het huidige nummer in de volgorde
van de nummerlijst.
Selected
Range
Nadat het huidige nummer is afgespeeld, worden
nummers afgespeeld in het lijstitem dat is
geselecteerd op het scherm "Music Library"
(albumlijst of lijst met artiesten, enzovoort) in de
volgorde van de nummerlijst.
All Range
Wanneer het huidige nummer of het geselecteerde
nummer in een nummerlijst is afgespeeld, worden
de nummers in de "Music Library" herhaaldelijk
afgespeeld.
Selected
Range
Nadat het huidige nummer is afgespeeld, worden
nummers in het lijstitem dat is geselecteerd op het
scherm "Music Library" (albumlijst of lijst met
artiesten, enzovoort) herhaaldelijk afgespeeld in
de volgorde van de nummerlijst.
All Range
Wanneer het huidige nummer of het geselecteerde
nummer in een nummerlijst is afgespeeld, worden
de nummers in de "Music Library" in willekeurige
volgorde afgespeeld.
Selected
Range
Nadat het huidige nummer is afgespeeld, worden
nummers in het lijstitem dat is geselecteerd op het
scherm "Music Library" (albumlijst of lijst met
artiesten, enzovoort) afgespeeld in willekeurige
volgorde.
Repeat/
Shuffle/
Shuffle&Repeat/ All Range
Selected
Range
Repeat 1 Song/
Wanneer het huidige nummer of het geselecteerde
nummer in een nummerlijst is afgespeeld, worden
de nummers in de "Music Library" in willekeurige
volgorde herhaaldelijk afgespeeld.
Nadat het huidige nummer is afgespeeld, worden
nummers in het lijstitem dat is geselecteerd op het
scherm "Music Library" (albumlijst of lijst met
artiesten, enzovoort) herhaaldelijk afgespeeld in
willekeurige volgorde.
Het huidige nummer of het geselecteerde nummer
in een nummerlijst wordt herhaaldelijk afgespeeld.
Opmerkingen
Wanneer u afspelen met "Intelligent Shuffle" start, wordt de afspeelmodus gewijzigd in
"Shuffle" of "Shuffle&Repeat".
Wanneer u afspelen met "Time Machine Shuffle" start, wordt het afspeelbereik ingesteld
op "Selected Range".
Index
Afspeelbereik
Menu
Type afspeelmodus/
pictogram
Inhoudsopgave
De lijst met afspeelmodi
De afspeelinhoud is afhankelijk van de instelling voor het afspeelbereik
( pagina 35).
35
De muziek instellen
Inhoudsopgave
Het afspeelbereik instellen
U kunt het afspeelbereik voor nummers instellen.
Menu
Settings
BACK/HOMEknop
Functieknop
Index
Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
Druk op de ///-knop om "Music Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Music Settings" wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om "Playback Range" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
Het scherm waarin u het afspeelbereik kunt selecteren, wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om het afspeelbereik te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De speler bevat 2 typen afspeelbereik.
All Range: de nummers in de "Music Library" worden afgespeeld.
Selecteer deze instelling als u de albums in de "Music Library" in de
volgorde van de nummerlijst wilt afspelen.
wordt weergegeven in het display en er worden alleen
Selected Range:
nummers afgespeeld uit de lijsten waarin het afspelen wordt gestart
(albumlijst, lijst met artiesten, enzovoort). (standaardinstelling)
Terugkeren naar het vorige menu
Druk op de BACK/HOME-knop.
 Tips
U kunt het afspeelbereik voor nummers selecteren in het scherm "Now Playing". Druk
op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Playback Range" in het optiemenu.
Het
afspeelbereik is afhankelijk van het scherm waarin u het afspelen start. Zie "De lijst

met afspeelmodi" ( pagina 34) voor meer informatie.
36
De muziek instellen
De speler bevat 3 indelingstypen voor de albumlijst: "Title Only", "Title &
Cover Art" en "Cover Art Only".
Menu
Settings
Index
BACK/HOMEknop
Functieknop
Opmerkingen
De albumhoes wordt alleen weergegeven als er informatie over de albumhoes is
opgenomen. U kunt de albumhoes instellen met de bijgeleverde Windows Media Player
11 of andere overdrachtssoftware voor het instellen van albumhoezen. Raadpleeg de
Help bij de software of neem contact op met de fabrikant van de software voor meer
informatie.
Bepaalde albumhoezen kunnen niet worden weergegeven, afhankelijk van de
bestandsindeling.
Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
Inhoudsopgave
De indeling van de albumweergave instellen
(Settings) te selecteren en druk
Druk op de ///-knop om "Menu Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Music Settings" wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om "Album Display Format" te
selecteren en druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met indelingen voor de albumweergave wordt weergegeven.
Vervolg 
37
De muziek instellen
en druk op de -knop om te bevestigen.
De speler bevat 3 indelingstypen.
Title Only
Title & Cover Art
(standaardinstelling)
Inhoudsopgave
Druk op de ///-knop om de weergave-indeling te selecteren
Cover Art Only
Menu
Index
Terugkeren naar het vorige menu
Druk op de BACK/HOME-knop.
 Tip
U kunt de indeling van de albumweergave ook selecteren in het scherm met de
albumlijst. Druk op de OPTION/PWR OFF-knop in het scherm met de albumlijst en
selecteer "Album Display Format" in het optiemenu.
38
De muziek instellen
Inhoudsopgave
De geluidskwaliteit instellen (Equalizer)
U kunt de geluidskwaliteit instellen aan de hand van het muziekgenre,
enzovoort.
Menu
Settings
Index
BACK/HOMEknop
Functieknop
De geluidskwaliteit wijzigen
U kunt de geluidskwaliteit van de speler aanpassen.
Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
Druk op de ///-knop om "Music Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Music Settings" wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om "Equalizer" te selecteren en druk op
de -knop om te bevestigen.
De lijst met equalizerinstellingen wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om de gewenste instelling te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
De geselecteerde geluidsinstelling wordt toegepast en de lijst met opties
voor "Music Settings" wordt opnieuw weergegeven.
Zie  pagina 39 voor meer informatie over de equalizeropties.
Vervolg 
39
De muziek instellen
Inhoudsopgave
Terugkeren naar het vorige menu
Druk op de BACK/HOME-knop.
De normale geluidskwaliteit herstellen
Selecteer "None" in stap  en druk op de -knop om te bevestigen.
Menu
 Tip
U kunt de geluidskwaliteit ook selecteren in het scherm "Now Playing". Druk op de
OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Equalizer" in het optiemenu.
Als de persoonlijke instellingen die u als "Custom 1" en "Custom 2" hebt opgeslagen, een
ander volumeniveau lijken te produceren dan de overige instellingen, moet u het volume
mogelijk handmatig aanpassen om dit te compenseren.
De
instelling voor "Equalizer" wordt niet toegepast wanneer een video wordt afgespeeld

(alleen NWZ-S615F/S616F/S618F) of wanneer u de FM-tuner gebruikt (alleen NWZS615F/S616F/S618F).
Lijst met equalizerinstellingen
De geluidsinstellingen worden op het scherm weergegeven als letters tussen
haakjes.
Instelling/pictogram
Beschrijving
None
De instelling voor geluidskwaliteit is niet geactiveerd.
(standaardinstelling)
Benadrukt hoge en lage tonen voor een krachtig geluid.
Benadrukt de middentonen en is ideaal voor zang.
Benadrukt hoge en lage tonen voor een levendig geluid.
Benadrukt hoge en lage tonen, zodat zachte geluiden
gemakkelijk kunnen worden gehoord.
Door de gebruiker aan te passen geluidsinstellingen
waarbij u elk frequentiebereik afzonderlijk kunt
aanpassen. Zie  pagina 40 voor meer informatie.
Heavy (
)
Pop (
)
Jazz (
)
Unique (
)
Custom 1 (
Custom 2 (
)
)
Vervolg 
Index
Opmerkingen
40
De muziek instellen
U kunt de waarde voor CLEAR BASS (basgeluid) en de 5-bands equalizer
vooraf instellen als "Custom 1" of "Custom 2".
wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om
(Settings) te selecteren en druk
Druk op de ///-knop om "Music Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Music Settings" wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om "Equalizer" te selecteren en druk op
de -knop om te bevestigen.
De lijst met equalizerinstellingen wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om "Edit" te selecteren onder "Custom
1" of "Custom 2" en een waarde te wijzigen en druk op de -knop
om te bevestigen.
Het instelscherm wordt weergegeven.
Druk op de /-knop om een cursor te selecteren voor de
instelling van CLEAR BASS of het frequentiebereik en druk op de
/-knop om het instelniveau aan te passen.
U kunt CLEAR BASS instellen op een van 4 geluidsniveaus en 5
frequentiebereikwaarden op een van 7 geluidsniveaus.
 Druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met equalizerinstellingen wordt opnieuw weergegeven.
Terugkeren naar het vorige menu
Druk op de BACK/HOME-knop.
Als u terugkeert naar het vorige menu voordat u een instelling bevestigt, wordt
de instelling geannuleerd.
Opmerking
De instellingen van "Custom 1" of "Custom 2" worden niet toegepast wanneer een video
wordt afgespeeld (alleen NWZ-S615F/S616F/S618F) of wanneer u de FM-tuner gebruikt
(alleen NWZ-S615F/S616F/S618F).
Index
op de -knop om te bevestigen.
Menu
Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
Inhoudsopgave
De geluidskwaliteit aanpassen
41
De muziek instellen
Index
Settings
BACK/HOMEknop
Functieknop
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
Menu
Met de functie "VPT*(Surround)" kunt u op basis van uw nummer kiezen uit
"Studio", "Live", "Club", "Arena", "Matrix" of "Karaoke". Als u de instelling
"Studio", "Live", "Club" of "Arena" selecteert, worden deze geluidsvelden
gesimuleerd op de hoofdtelefoon.
Daarnaast wordt met "Matrix" een rijk akoestisch geluidsveld gereproduceerd
en wordt met "Karaoke" de zang onderdrukt.
Inhoudsopgave
Het geluid levendiger maken (VPT(Surround))
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Music Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Music Settings" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "VPT(Surround)" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met instellingen voor "VPT(Surround)" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om de gewenste instelling voor
"VPT(Surround)" te selecteren ( pagina 42) en druk op de
-knop om te bevestigen.
* VPT, wat staat voor Virtual Phone Technology, is een eigen technologie voor
geluidsverwerking die is ontwikkeld door Sony.
Terugkeren naar het vorige menu
Druk op de BACK/HOME-knop.
De normale geluidskwaliteit herstellen
Selecteer "None" in stap  en druk op de -knop om te bevestigen.
Vervolg 
42
De muziek instellen
U kunt de instelling voor "VPT(Surround)" ook opgeven in het scherm "Now Playing".
Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "VPT(Surround)" in het optiemenu.
Inhoudsopgave
 Tip
Opmerking
Instelling/pictogram
Beschrijving
None
De instelling voor "VPT(Surround)" is niet geactiveerd.
(standaardinstelling)
Een geluidsweergave zoals in een opnamestudio.
Een geluidsweergave zoals in concertgebouw.
Een geluidsweergave zoals in een club.
Een geluidsweergave zoals in een stadion.
Reproduceert een aanvullend surround-effect en creëert
een natuurlijk, maar verrijkt geluid.
Creëert een geluidsveld zoals op een podium door de
zang te onderdrukken en voegt een surround-effect toe
aan de muziek.
Studio ( )
Live ( )
Club ( )
Arena ( )
Matrix ( )
Karaoke (
)
Index
Lijst met instellingen voor "VPT(Surround)"
De geluidsinstellingen worden op het scherm weergegeven als de letters die
hier tussen haakjes staan.
Het geluid kan levendiger lijken wanneer u schakelt van "Studio", "Live", "Club"
naar "Arena".
Menu
De instelling voor "VPT(Surround)" wordt niet toegepast wanneer een video wordt
afgespeeld (alleen NWZ-S615F/S616F/S618F) of wanneer u de FM-tuner gebruikt
(alleen NWZ-S615F/S616F/S618F).
43
De muziek instellen
(Clear Stereo)
Inhoudsopgave
Luisteren met een helder stereogeluid
Met "Clear Stereo" kunt u het geluid links en rechts afzonderlijk digitaal verwerken.
Menu
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Music Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Music Settings" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Clear Stereo" te selecteren en druk
op de -knop om te bevestigen.
 Druk op de ///-knop om de gewenste instelling te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
On: hiermee wordt de functie "Clear Stereo" geactiveerd, zelfs wanneer u
de bijgeleverde hoofdtelefoon gebruikt.
Off: hiermee wordt de functie "Clear Stereo" uitgeschakeld en wordt het
geluid normaal afgespeeld. (standaardinstelling)
Terugkeren naar het vorige menu
Druk op de BACK/HOME-knop.
Opmerkingen
De instelling voor "Clear Stereo" wordt niet toegepast wanneer een video wordt
afgespeeld (alleen NWZ-S615F/S616F/S618F) of wanneer u de FM-tuner gebruikt
(alleen NWZ-S615F/S616F/S618F).
De
functie "Clear Stereo" is bedoeld om het maximale effect te bereiken met de

bijgeleverde hoofdtelefoon. Het "Clear Stereo"-effect kan wellicht niet worden verkregen
met een andere hoofdtelefoon. Stel "Clear Stereo" in op "Off " wanneer u andere
hoofdtelefoons gebruikt.
Index
Settings
BACK/HOMEknop
Functieknop
44
De muziek instellen
Inhoudsopgave
Geluid in het hoge bereik corrigeren
(DSEE(Sound Enhancer))
Index
Settings
BACK/HOMEknop
Functieknop
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
Menu
Als u de functie "DSEE(Sound Enhance)*" activeert, kunt u een rijk en
natuurlijk geluid beluisteren dat de oorspronkelijke bron nagenoeg evenaart.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Music Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Music Settings" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "DSEE(Sound Enhance)" te
selecteren en druk op de -knop om te bevestigen.
 Druk op de ///-knop om de gewenste instelling te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
On: de functie "DSEE(Sound Enhance)*" wordt geactiveerd, zodat het
geluid wordt afgespeeld met een natuurlijke weergave die het
oorspronkelijke geluid dicht benadert.
Off: het geluid wordt normaal afgespeeld. (standaardinstelling)
* DSEE, wat staat voor Digital Sound Enhancement Engine, is een technologie,
ontwikkeld door Sony, om de geluidskwaliteit van gecomprimeerde audiobestanden te
verbeteren door de hoge tonen in het geluid te herstellen die door de compressie zijn
verwijderd.
Vervolg 
45
De muziek instellen
Opmerkingen
Menu
Index
De instelling voor "DSEE(Sound Enhance)" wordt niet toegepast wanneer een video
wordt afgespeeld (alleen NWZ-S615F/S616F/S618F) of wanneer u de FM-tuner gebruikt
(alleen NWZ-S615F/S616F/S618F).
De functie "DSEE(Sound Enhance)" heeft geen effect op een nummer met een
bestandsindeling die niet is gecomprimeerd of op een nummer met een hoge bitsnelheid
zonder verlies van hoge tonen.
In het geval van een nummer met een zeer lage bitsnelheid heeft de functie
"DSEE(Sound Enhance)" geen effect.
Inhoudsopgave
Terugkeren naar het vorige menu
Druk op de BACK/HOME-knop.
46
De muziek instellen
Settings
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Music Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Music Settings" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Dynamic Normalizer" te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
 Druk op de ///-knop om de gewenste instelling te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
On: het verschil in volumeniveau tussen nummers wordt zo veel
mogelijk beperkt.
Off: nummers worden afgespeeld met het oorspronkelijke volumeniveau
zoals dit was bij het overzetten. (standaardinstelling)
Terugkeren naar het vorige menu
Druk op de BACK/HOME-knop.
Opmerking
De instelling voor "Dynamic Normalizer" wordt niet toegepast wanneer een video wordt
afgespeeld (alleen NWZ-S615F/S616F/S618F) of wanneer u de FM-tuner gebruikt
(alleen NWZ-S615F/S616F/S618F).
Index
BACK/HOMEknop
Functieknop
Menu
U kunt het volume automatisch verlagen voor nummers. Deze instelling is
handig bij het in willekeurige volgorde afspelen van nummers op een album.
Het volumeniveau wordt dan tussen nummers verlaagd om het verschil in
opnameniveau zo veel mogelijk te beperken.
Inhoudsopgave
Het volume aanpassen (Dynamic Normalizer)
47
Video's afspelen (alleen NWZ-S615F/S616F/S618F)
Index
Video Library
Menu
U kunt video's afspelen door videobestanden over te zetten naar de speler met
Windows Verkenner of andere overdrachtssoftware. De speler bevat 2 typen
afspeelmodus: het afspelen van slechts één videobestand en het continu
afspelen van alle videobestanden die op de speler zijn opgeslagen (Continuous
Playback).
Inhoudsopgave
Een video afspelen
BACK/HOMEknop
Functieknop
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
(Video Library) te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De videolijsten worden weergegeven.
 Druk op de ///-knop om een video te selecteren die u wilt
afspelen en druk op de -knop om te bevestigen.
De video wordt afgespeeld.
 Tips
De weergave-indeling van de videolijsten in stap  kan worden gewijzigd. Zie "De
weergave-indeling van de videolijst instellen" ( pagina 55) voor meer informatie.
Voor een video die nog niet eerder op de speler is afgespeeld, wordt het pictogram
weergegeven in de videolijsten.
Stel "Continuous Playback" in op "On" wanneer u alle videobestanden wilt afspelen
( pagina 54).
Als u videobestanden van de speler wilt verwijderen, gebruikt u Windows Verkenner of
de software waarmee u de videobestanden hebt overgezet.
Opmerkingen
Wanneer "Display" is ingesteld op "On" ( pagina 51), wordt gedetailleerde informatie,
zoals de titel van de video, het afspeelpictogram en de verstreken afspeeltijd, enzovoort,
weergegeven wanneer de video wordt afgespeeld. De informatie wordt niet weergegeven
als deze instelling is ingesteld op "Off ".
Er
 kunnen maximaal 1.000 videobestanden worden weergegeven in de videolijsten.
Vervolg 
48
Video's afspelen (alleen NWZ-S615F/S616F/S618F)
Naar het begin van de volgende
video gaan ( )*1
Naar het begin van de huidige
video gaan ( )*2
Een klein stukje vooruitspoelen
( )*3
Een klein stukje terugspoelen
( )*3
Snel vooruitspoelen in de video
waarvoor het afspelen is
onderbroken ( )*4
Snel terugspoelen in de video
waarvoor het afspelen is
onderbroken ( )*4
Snel vooruitspoelen ( , ,
)
Druk op de -knop.
Snel terugspoelen (
,
,
Druk op de -knop.
Druk op de -knop wanneer het afspelen van
de video is onderbroken.
Druk op de -knop wanneer het afspelen van
de video is onderbroken.
Houd de -knop ingedrukt wanneer het
afspelen van de video is onderbroken.
Houd de -knop ingedrukt wanneer het
afspelen van de video is onderbroken.
Er zijn 3 niveaus beschikbaar voor de snelheid
voor vooruitspoelen. U kunt het gewenste
niveau selecteren door herhaaldelijk op de
-knop te drukken ( (×10),
(×30),
(×100)).
Druk op de -knop om te bewerking te
beëindigen.
) Er zijn 3 niveaus beschikbaar voor de snelheid
voor terugspoelen. U kunt het gewenste niveau
selecteren door herhaaldelijk op de -knop te
drukken ( (×10),
(×30),
(×100)).
Druk op de -knop om te bewerking te
beëindigen.
*1Wordt geactiveerd wanneer "Continuous Playback" is ingesteld op "On" ( pagina 54).
*2Wanneer "Continuous Playback" is ingesteld op "On", kunt u naar het begin van de
vorige video gaan door twee keer op de -knop te drukken.
*3Het interval dat wordt gebruikt bij het vooruit- of terugspoelen is afhankelijk van de
video's.
*4De snelheid voor snel vooruit-/terugspoelen is afhankelijk van de lengte van de video.
Index
Functieknop
Menu
Actie (pictogram)
Inhoudsopgave
Bewerkingen tijdens het afspelen van video's
49
Video's afspelen (alleen NWZ-S615F/S616F/S618F)
Als u de oriëntatie van de video instelt, kunt u kiezen uit de opties "Vertical",
"Horizontal (right)" en "Horizontal (left)".
Inhoudsopgave
De oriëntatie van de video instellen
Menu
Settings
Index
BACK/HOMEknop
Functieknop
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Video Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Video Settings" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Video Orientation" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
Vervolg 
50
Video's afspelen (alleen NWZ-S615F/S616F/S618F)
Menu
en druk op de -knop om te bevestigen.
"Vertical": weergave met 240 × 180 pixels. (standaardinstelling)
"Horizontal (right)" of "Horizontal (left)": weergave met 320 × 240 pixels.
De werking van de functieknop is afhankelijk van de instelling voor "Video
Orientation" ( pagina 15).
Inhoudsopgave
 Druk op de ///-knop om de gewenste instelling te selecteren
Vertical
Index
4:3-bron
16:9-bron
Horizontal
4:3-bron
16:9-bron
 Tip
De oriëntatie van de video kan worden ingesteld in het scherm "Now Playing" van de
video. Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Video Orientation" in het
optiemenu.
Opmerkingen
Wanneer "Display" is ingesteld op "On" ( pagina 51), wordt gedetailleerde informatie,
zoals de titel van de video, het afspeelpictogram, de verstreken afspeeltijd, enzovoort,
weergegeven. De informatie wordt niet weergegeven als deze instelling is ingesteld op
"Off ".
Als
"Video Orientation" is ingesteld op "Horizontal (right)" of "Horizontal (left)", wordt

de titel van de video niet weergegeven.
51
Video's afspelen (alleen NWZ-S615F/S616F/S618F)
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Video Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Video Settings" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Display" te selecteren en druk op
de -knop om te bevestigen.
 Druk op de ///-knop om de gewenste instelling te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
On: de titel van de video, de afspeelstatus, de verstreken tijd, enzovoort,
worden weergegeven.
Off:
gedetailleerde informatie over de huidige video wordt verborgen en

wordt alleen weergegeven wanneer u bewerkingen uitvoert op de speler.
(standaardinstelling)
 Tip
De weergave-instelling kan worden ingesteld in het scherm "Now Playing" van de video.
Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Display" in het optiemenu.
Opmerking
Als "Video Orientation" is ingesteld op "Horizontal (right)" of "Horizontal (left)", wordt
de titel van de video niet weergegeven.
Index
Settings
BACK/HOMEknop
Functieknop
Menu
U kunt gedetailleerde informatie over een video, zoals de titel van de video, het
afspeelpictogram, de verstreken afspeeltijd, enzovoort, weergeven of verbergen
tijdens het afspelen van video's.
Inhoudsopgave
De weergave van het videoscherm instellen
52
Video's afspelen (alleen NWZ-S615F/S616F/S618F)
Inhoudsopgave
De zoomfunctie instellen
U kunt in-/uitzoomen op de huidige video.
Menu
BACK/HOMEknop
Functieknop
Settings
Index
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Video Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Video Settings" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Zoom Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
Vervolg 
53
Video's afspelen (alleen NWZ-S615F/S616F/S618F)
Zoom (Full)
Zoom (Off)
4:3-bron
4:3-bron
4:3-bron
16:9-bron
16:9-bron
16:9-bron
Het kader met de stippellijn geeft de grootte van het oorspronkelijke
videobeeld aan.
 Tip
De zoominstelling kan worden ingesteld in het scherm "Now Playing" van de video.
Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Zoom Settings" in het optiemenu.
Index
Zoom (Auto)
Menu
en druk op de -knop om te bevestigen.
Auto: het videobeeld wordt vergroot/verkleind door dit volledig aan te
passen aan het weergavegebied en de hoogte-breedteverhouding te
behouden. Wanneer een videobeeld van 16:9 (rechthoekig) wordt
weergegeven, wordt de lange zijde van de video volledig aangepast aan
het scherm en worden zwarte banden boven en onder in het scherm
weergegeven. (standaardinstelling)
Full: het videobeeld wordt vergroot/verkleind door dit volledig aan te
passen aan het weergavegebied en de hoogte-breedteverhouding te
behouden. Wanneer een videobeeld van 16:9 (rechthoekig) wordt
weergegeven, wordt de korte zijde volledig aangepast aan het beschikbare
weergavegebied en worden de rechter- en linkerkant van het videobeeld
afgeknipt op basis van het weergavegebied.
Off: het videobeeld wordt niet vergroot/verkleind en wordt met de
oorspronkelijke resolutie weergegeven. Als de resolutie van de video te
groot is, worden de linker-, rechter-, boven- en onderkant van het beeld
bijgesneden.
Inhoudsopgave
 Druk op de ///-knop om de gewenste instelling te selecteren
54
Video's afspelen (alleen NWZ-S615F/S616F/S618F)
U kunt alle video's die op de speler zijn opgeslagen, doorlopend afspelen.
Settings
Menu
BACK/HOMEknop
Functieknop
Inhoudsopgave
Video's doorlopend afspelen
Index
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Video Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Video Settings" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Continuous Playback" te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
 Druk op de ///-knop om de gewenste instelling te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
On: alle video's op de speler worden afgespeeld.
Off: één geselecteerde video wordt afgespeeld. (standaardinstelling)
 Tip
Als u "Continuous Playback" instelt op "Off ", wordt op de speler de positie vastgelegd
waarop elke video de laatste keer is stopgezet. U kunt een video dus afspelen vanaf de
positie waar u deze de laatste keer hebt gestopt.
55
Video's afspelen (alleen NWZ-S615F/S616F/S618F)
Settings
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Video Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Video Settings" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Video List Format" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
 Druk op de ///-knop om de gewenste instelling te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
Title Only: hiermee geeft u alleen titels van video's in de videolijst weer.
Title With Thumbnail: hiermee geeft u miniaturen, titels van video's en
de afspeeltijd weer. (standaardinstelling)
Thumbnail Only: hiermee geeft u alleen miniaturen in de videolijst weer.
* Een miniatuur is een verkleinde afbeelding van één scène van een video.
 Tip
De weergave-indeling van de videolijst kan worden ingesteld in het scherm met de
videolijst. Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Video List Display
Format" in het optiemenu.
Opmerking
Miniaturen worden mogelijk niet weergegeven, afhankelijk van de bestandsindeling.
Index
BACK/HOMEknop
Functieknop
Menu
De speler bevat 3 weergave-indelingen. U kunt de weergave-indeling van de
videolijst instellen op "Title Only", "Title With Thumbnail*" of "Thumbnail
Only".
Inhoudsopgave
De weergave-indeling van de videolijst instellen
56
Video's afspelen (alleen NWZ-S615F/S616F/S618F)
Menu
U kunt instellen wat er moet gebeuren wanneer de speler stand-by staat tijdens
het afspelen van video: de video kan normaal worden afgespeeld of het scherm
kan worden uitgeschakeld zodat alleen het geluid van de betreffende video's
kan worden beluisterd.
Wanneer u deze optie instelt op "No", wordt minder stroom verbruikt en gaat
de batterij langer mee.
Inhoudsopgave
Alleen het geluid van de video afspelen
Index
BACK/HOMEknop
Functieknop
Settings
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Video Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Video Settings" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "On-Hold Display" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
 Druk op de ///-knop om de gewenste instelling te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
Yes: wanneer de speler stand-by staat, zijn de knoppen uitgeschakeld,
maar kunnen video's normaal worden afgespeeld. (standaardinstelling)
No: wanneer de speler stand-by staat, zijn de knoppen uitgeschakeld en
wordt het scherm uitgeschakeld, maar wordt het geluid van de huidige
video nog wel afgespeeld.
57
Video's afspelen (alleen NWZ-S615F/S616F/S618F)
Opties
Beschrijving/paginaverwijzing
Play from beginning
Hiermee gaat u naar het begin van de video
( pagina 48).
Hiermee kunt u bestandsinformatie weergeven,
zoals bestandsgrootte, resolutie, video/audiocompressie-indeling, bestandsnaam, enzovoort.
Hiermee wordt het scherm "Now Playing" van het
nummer dat het laatst is afgespeeld, weergegeven.
Detailed Information
Go to the song playback
screen
Opties die alleen in het lijstscherm worden weergegeven
Opties
Beschrijving/paginaverwijzing
Now Playing
Video List Display Format
Hiermee geeft u het scherm "Now Playing" weer.
Hiermee stelt u de weergave-indeling van de
videolijst in ( pagina 66).
Hiermee wordt de video weergegeven die het laatst
is afgespeeld.
Most Recent Video
Opties die alleen in het scherm "Now Playing" worden weergegeven
Opties
Beschrijving/paginaverwijzing
Zoom Settings
Video Orientation
Hiermee stelt u de zoomfunctie in ( pagina 52).
Hiermee stelt u de oriëntatie van de video in
( pagina 49).
Hiermee stelt u in of u video-informatie wilt
weergeven ( pagina 51).
Hiermee past u de helderheid van het scherm aan
( pagina 80).
Display
Brightness
Index
Opties die in het lijstscherm en het scherm "Now Playing" worden weergegeven
Menu
U kunt het optiemenu voor video's weergeven door op de OPTION/PWR OFF-knop te drukken in een lijstscherm (inclusief het miniatuurscherm), zoals
de videolijst, of in het scherm "Now Playing" van de video. In het optiemenu
voor video's zijn verschillende video-instellingen beschikbaar.
De opties in het optiemenu zijn afhankelijk van het scherm waarin u het
optiemenu weergeeft.
Inhoudsopgave
Het optiemenu voor video's weergeven
58
Foto's weergeven
BACK/HOMEknop
Functieknop
Index
Photo Library
Menu
U kunt foto's weergeven door fotobestanden over te zetten naar de speler met
Windows Verkenner of andere overdrachtssoftware. U kunt één foto volledig
weergeven op het scherm (enkele weergave) of een aantal foto's doorlopend
weergeven (diavoorstelling weergeven) ( pagina 63).
Inhoudsopgave
Een foto weergeven
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
(Photo Library) te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met fotomappen wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om een map te selecteren en druk op de
-knop om te bevestigen.
De fotolijsten worden weergegeven.
 Druk op de ///-knop om een foto te selecteren en druk op de
-knop om te bevestigen.
De geselecteerde foto wordt weergegeven.
Druk op de /-knop om de vorige of volgende foto's weer te geven.
Vervolg 
59
Foto's weergeven
Er kunnen maximaal 1.000 fotomappen worden weergegeven in de fotomappenlijsten en
er kunnen maximaal 10.000 foto's worden weergegeven in de fotolijsten.
Als
foto's in verschillende mappen zijn opgeslagen, kunnen er maximaal 10.000 foto's

worden weergegeven.
Als het formaat van de foto te groot is of als het fotobestand is beschadigd, wordt
weergegeven en kan de foto niet worden weergegeven.
Als
foto's niet voldoen aan DCF 2.0 (of als de map-/bestandsnaam te lang is, enzovoort),

kan het uitvoeren van de handeling (om foto's of een diavoorstelling weer te geven) meer
tijd in beslag nemen.
Index
Opmerkingen
Menu
Het afspelen van nummers of de ontvangst van de FM-tuner (alleen NWZ-S615F/
S616F/S618F) wordt ook voortgezet wanneer u naar foto's zoekt in de fotomappenlijsten
of fotolijsten of wanneer het scherm "Now Playing" van de foto wordt weergegeven.
U
 kunt de foto's in de geselecteerde map doorlopend weergeven (diavoorstelling
weergeven) ( pagina 63).
U
 kunt foto's die naar de speler zijn overgezet, ordenen per map. Selecteer de speler (als
[WALKMAN]) met Windows Verkenner, sleep een nieuwe map en zet deze neer in de
map "PICTURES", "PICTURE" of "DCIM". Zie  pagina 97 voor meer informatie over
de hiërarchie van gegevens.
Als
u fotobestanden van de speler wilt verwijderen, gebruikt u Windows Verkenner of de

software waarmee u de fotobestanden hebt overgezet.
Inhoudsopgave
 Tips
60
Foto's weergeven
Als u de oriëntatie van de foto instelt, kunt u kiezen uit de opties "Vertical",
"Horizontal (right)" en "Horizontal (left)".
Inhoudsopgave
De oriëntatie van de foto instellen
Menu
Settings
Index
BACK/HOMEknop
Functieknop
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Photo Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Photo Settings" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Photo Orientation" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
Vervolg 
61
Foto's weergeven
Vertical
Menu
en druk op de -knop om te bevestigen.
"Vertical": weergave met 240 × 180 pixels. (standaardinstelling)
"Horizontal (right)" of "Horizontal (left)": weergave met 320 × 240 pixels.
De werking van de functieknop is afhankelijk van de instelling voor "Photo
Orientation" ( pagina 16).
Inhoudsopgave
 Druk op de ///-knop om de gewenste instelling te selecteren
Horizontal
Index
 Tip
De oriëntatie van de foto kan worden ingesteld in het scherm "Now Playing" van de
foto. Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Photo Orientation" in het
optiemenu.
62
Foto's weergeven
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Photo Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Photo Settings" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Display" te selecteren en druk op
de -knop om te bevestigen.
 Druk op de ///-knop om de gewenste instelling te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
On: hiermee geeft u de titel van de huidige foto, de opnamedatum, de
weergavestatus, het fotonummer, enzovoort, weer.
Off:
hiermee verbergt u de informatie over de huidige foto.

(standaardinstelling)
 Tip
De weergave-instelling kan worden ingesteld in het scherm "Now Playing" van de foto.
Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Display" in het optiemenu.
Opmerking
 Als "Photo Orientation" is ingesteld op "Horizontal (right)" of "Horizontal (left)"
( pagina 60), wordt de titel van de foto niet weergegeven, zelfs niet als "Display" is
ingesteld op "On".
Index
Settings
BACK/HOMEknop
Functieknop
Menu
Wanneer u een foto bekijkt, kunt u de informatie over een foto weergeven of
verbergen, zoals een pictogram waarmee de weergavestatus wordt aangegeven,
enzovoort.
Inhoudsopgave
De weergave van het fotoscherm instellen
63
Foto's weergeven
U kunt foto's in de geselecteerde map doorlopend weergeven.
BACK/HOMEknop
Functieknop
Menu
Photo Library
Inhoudsopgave
Een diavoorstelling afspelen
Index
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
(Photo Library) te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met fotomappen wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om een fotomap te selecteren en houd
de -knop ingedrukt.
Er wordt een diavoorstelling gestart.
 Tip
U kunt een diavoorstelling starten met een van de volgende bewerkingen:
Houd de -knop in de fotolijsten ingedrukt.
Druk op de -knop in het scherm "Now Playing" van de foto.
Druk op de OPTION/PWR OFF-knop in de fotomappenlijsten of fotolijsten en
selecteer "Begin slide show" in het optiemenu.
Opmerking
Tijdens een diavoorstelling wordt het scherm niet automatisch uitgeschakeld en wordt
de schermbeveiliging niet ingeschakeld ( pagina 78).
64
Foto's weergeven
Inhoudsopgave
De afspeelmodus voor diavoorstellingen
instellen
U kunt foto's herhaaldelijk weergeven in een diavoorstelling.
Menu
Settings
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Photo Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Photo Settings" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Slide Show Repeat" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
 Druk op de ///-knop om de gewenste instelling te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
On: hiermee worden de foto's in een fotomap doorlopend weergegeven
en herhaald.
Off:
hiermee worden de foto's in een fotomap doorlopend weergegeven

tot en met de laatste foto, waarna wordt teruggegaan naar de eerste foto
en het afspelen wordt onderbroken. (standaardinstelling)
 Tip
De afspeelmodus voor een diavoorstelling kan worden ingesteld in het scherm "Now
Playing" van de foto. Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Slide Show
Repeat" in het optiemenu.
Opmerking
Tijdens een diavoorstelling wordt het scherm niet automatisch uitgeschakeld en wordt
de schermbeveiliging niet ingeschakeld ( pagina 78).
Index
BACK/HOMEknop
Functieknop
65
Foto's weergeven
U kunt het interval instellen voordat de volgende foto wordt weergegeven.
Settings
Menu
BACK/HOMEknop
Functieknop
Inhoudsopgave
Het interval van een diavoorstelling instellen
Index
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Photo Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Photo Settings" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Slide Show Interval" te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
 Druk op de ///-knop om de gewenste instelling te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
De volgende foto's worden weergegeven met het geselecteerde interval:
"Short", "Normal" (standaardinstelling) of "Long".
 Tip
Het interval van een diavoorstelling kan worden ingesteld in het scherm "Now Playing"
van de foto. Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Slide Show Interval" in
het optiemenu.
Opmerking
Als het formaat van de foto groot is, kan het enige tijd duren voordat de foto wordt
weergegeven.
66
Foto's weergeven
Settings
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Photo Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Photo Settings" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Photo List Format" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
 Druk op de ///-knop om de gewenste instelling te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
Title Only: hiermee geeft u alleen titels van foto's in de fotolijst weer.
Title With Thumbnail: hiermee geeft u titels van foto's met de miniatuur
in de fotolijst weer.
Thumbnail Only: hiermee geeft u alleen miniaturen in de fotolijst weer.
(standaardinstelling)
* Een miniatuur is een verkleinde afbeelding van een foto.
 Tip
De weergave-indeling van de fotolijst kan worden ingesteld in het scherm met de
fotolijst. Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Photo List Display Format"
in het optiemenu.
Opmerking
Miniaturen worden mogelijk niet weergegeven, afhankelijk van de bestandsindeling.
Index
BACK/HOMEknop
Functieknop
Menu
De speler bevat 3 weergave-indelingen. U kunt de weergave-indeling van de
fotolijst instellen op "Title Only", "Title With Thumbnail*" of "Thumbnail
Only".
Inhoudsopgave
De weergave-indeling van de fotolijst instellen
67
Foto's weergeven
Opties
Beschrijving/paginaverwijzing
Detailed Information
Hiermee kunt u bestandsinformatie weergeven,
zoals bestandsgrootte, resolutie, bestandsnaam,
enzovoort.
Hiermee wordt het scherm "Now Playing" van het
nummer dat het laatst is afgespeeld, weergegeven.
Go to the song playback
screen
Opties die alleen in het lijstscherm worden weergegeven
Opties
Beschrijving/paginaverwijzing
Now Playing
Begin slide show
Photo List Display Format
Hiermee geeft u het scherm "Now Playing" weer.
Hiermee start u een diavoorstelling ( pagina 63).
Hiermee stelt u de weergave-indeling van de
fotolijst in ( pagina 66).
Hiermee geeft u de foto weer die het laatst is
weergegeven.
Most Recent Photo
Opties die alleen in het scherm "Now Playing" worden weergegeven
Opties
Beschrijving/paginaverwijzing
Photo Orientation
Hiermee stelt u de oriëntatie van de foto in
( pagina 60).
Hiermee stelt u in of u foto-informatie wilt
weergeven ( pagina 62).
Hiermee selecteert u de afspeelmodus voor de
diavoorstelling ( pagina 64).
Hiermee selecteert u het interval van een
diavoorstelling ( pagina 65).
Hiermee past u de helderheid van het scherm aan
( pagina 80).
Display
Slide Show Repeat
Slide Show Interval
Brightness
Index
Opties die in het lijstscherm en het scherm "Now Playing" worden weergegeven
Menu
U kunt het optiemenu voor foto's weergeven door op de OPTION/PWR OFFknop te drukken in een lijstscherm (inclusief het miniatuurscherm), zoals de
fotomappenlijst, of in het scherm "Now Playing" van de foto. In het optiemenu
voor foto's zijn verschillende foto-instellingen beschikbaar.
De opties in het optiemenu zijn afhankelijk van het scherm waarin u het
optiemenu weergeeft.
Inhoudsopgave
Het optiemenu voor foto's weergeven
68
Luisteren naar FM-radio (alleen NWZ-S615F/S616F/S618F)
U kunt luisteren naar FM-radio. Het snoer van de hoofdtelefoon fungeert als
antenne, dus sluit de hoofdtelefoon aan en strek het snoer zo ver mogelijk uit.
BACK/HOME-knop
OPTION/PWR OFF-knop
Functieknop
Menu
FM Radio
Inhoudsopgave
Luisteren naar FM-radio
Index
1 Overschakelen naar de FM-radio
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
(FM Radio) te selecteren en druk
op de -knop om te bevestigen.
Het FM-radioscherm wordt weergegeven.
Frequentie
Voorinstelnummer
Het scherm dat wordt weergegeven, verschilt
afhankelijk van het land/de regio waar u de speler
hebt aangeschaft.
Vervolg 
69
Luisteren naar FM-radio (alleen NWZ-S615F/S616F/S618F)
 Druk op de OPTION/PWR OFF-knop tijdens FM-ontvangst.
Menu
Met "Auto Preset" kunt u beschikbare zenders in uw gebied automatisch
voorprogrammeren (maximaal 30 zenders). Wanneer u de FM-tuner voor het
eerst gebruikt, of wanneer u naar een nieuw gebied verhuist, kunt u het beste
de beschikbare zenders voorprogrammeren met "Auto Preset".
Inhoudsopgave
2 Zenders automatisch voorprogrammeren (Auto Preset)
Het optiemenu wordt weergegeven.
op de -knop om te bevestigen.
 Druk op de /-knop om "Yes" te selecteren en druk op de
-knop om te bevestigen.
De beschikbare zenders worden voorgeprogrammeerd in de volgorde van
de laagste tot de hoogste frequentie.
"Auto Preset completed." wordt weergegeven als het voorprogrammeren is
voltooid, waarna op de eerste voorgeprogrammeerde zender wordt
afgestemd.
Opmerking
Met de bewerking "Auto Preset" worden alle voorgeprogrammeerde zenders verwijderd.
Automatisch voorprogrammeren stoppen
Selecteer "No" in stap  en druk op de -knop om te bevestigen.
Terugkeren naar het vorige menu
Druk op de BACK/HOME-knop.
Als er meerdere ongewenste zenders worden ontvangen
Als er veel storing is of de gevoeligheid te hoog is, wijzigt u de
ontvangstinstelling ( pagina 73) in "Low".
Vervolg 
Index
 Druk op de ///-knop om "Auto Preset" te selecteren en druk
70
Luisteren naar FM-radio (alleen NWZ-S615F/S616F/S618F)
Actie
Handeling
De vorige frequentie selecteren
Druk op de -knop.
Houd de -knop ingedrukt.
Houd de -knop ingedrukt.
Druk op de -knop.
Druk op de -knop.
*1Als u tijdens FM-ontvangst op de -knop (-knop) drukt, wordt de vorige (of
volgende) zender gezocht. Als de zender kan worden ontvangen, wordt de ontvangst
geaccepteerd.
Als er veel storing is of de gevoeligheid te hoog is, wijzigt u de ontvangstinstelling
( pagina 73) in "Low".
*2Deze instelling wordt geannuleerd als er geen voorgeprogrammeerde zenders zijn
opgegeven. U kunt de beschikbare zenders voorprogrammeren met "Auto Preset"
( pagina 69).
 De ontvangst verbeteren
Het snoer van de hoofdtelefoon fungeert als antenne, dus strek het snoer zo ver mogelijk
uit.
Het volume van de FM-tuner kort uitschakelen
Wanneer u op de -knop drukt, wordt het geluid van de FM-tuner niet
uitgevoerd. De stand-bymodus van de FM-tuner wordt na 30 seconden
geactiveerd en het display wordt uitgeschakeld. Wanneer u nogmaals op de
-knop drukt, wordt het geluid van de FM-tuner weer uitgevoerd.
Index
Zoeken naar de vorige beschikbare
zender*1
Zoeken naar de volgende
beschikbare zender*1
Het vorige voorinstelnummer
selecteren*2
Het volgende voorinstelnummer
selecteren*2
Druk op de -knop.
Menu
De volgende frequentie selecteren
Inhoudsopgave
3 Zenders selecteren
71
Luisteren naar FM-radio (alleen NWZ-S615F/S616F/S618F)
U kunt zenders voorprogrammeren die niet worden gevonden met "Auto
Preset" ( pagina 69).
Inhoudsopgave
Zenders handmatig voorprogrammeren
Menu
FM-radio
 Druk op de /-knop om de gewenste frequentie te selecteren.
 Houd de -knop ingedrukt.
De frequentie die u selecteert in stap , wordt voorgeprogrammeerd en
het toewezen voorinstelnummer wordt onder de frequentie weergegeven.
 Tips
U kunt maximaal 30 zenders voorprogrammeren.
U kunt FM-zenders handmatig voorprogrammeren in het FM-radioscherm. Druk op de
OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Save to Preset" in het optiemenu.
Opmerkingen
De voorinstelnummers worden op volgorde opgeslagen, van de laagste tot de hoogste
frequentie.
Als de zender die u wilt opslaan, al is voorgeprogrammeerd, wordt "Preset already
exists." weergegeven en kan de zender niet nog een keer worden voorgeprogrammeerd.
Vervolg 
Index
OPTION/PWR OFF-knop
Functieknop
72
Luisteren naar FM-radio (alleen NWZ-S615F/S616F/S618F)
 Selecteer het gewenste voorinstelnummer voor de frequentie met
Inhoudsopgave
Voorgeprogrammeerde zenders verwijderen
de /-knop.
Menu
 Druk op de OPTION/PWR OFF-knop.
Het optiemenu wordt weergegeven.
en druk op de -knop om te bevestigen.
Wanneer de voorgeprogrammeerde zender is verwijderd, wordt een
bericht weergegeven.
Index
 Druk op de ///-knop om "Delete from Preset" te selecteren
73
Luisteren naar FM-radio (alleen NWZ-S615F/S616F/S618F)
Settings
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "FM Radio Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "FM Radio Settings" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Scan Sensitivity" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
 Druk op de ///-knop om "Low" te selecteren en druk op de
-knop om te bevestigen.
De standaardinstelling voor de ontvangstgevoeligheid herstellen
Selecteer "High" in stap  en druk op de -knop om te bevestigen.
Terugkeren naar het vorige menu
Druk op de BACK/HOME-knop.
Index
BACK/HOMEknop
Functieknop
Menu
Wanneer u zenders selecteert met de functie "Auto Preset" ( pagina 69) of de
/-knop, kan de FM-receiver te veel ongewenste zenders ontvangen omdat
de gevoeligheid te hoog is. In dit geval stelt u de ontvangst in op "Low". De
standaardinstelling is "High".
Inhoudsopgave
De ontvangst instellen (Scan Sensitivity)
74
Luisteren naar FM-radio (alleen NWZ-S615F/S616F/S618F)
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "FM Radio Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "FM Radio Settings" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Mono/Auto" te selecteren en druk
op de -knop om te bevestigen.
 Druk op de ///-knop om "Mono" te selecteren en druk op de
-knop om te bevestigen.
Terugkeren naar de automatische instelling
Selecteer "Auto" in stap  en druk op de -knop om te bevestigen.
Terugkeren naar het vorige menu
Druk op de BACK/HOME-knop.
Index
Settings
BACK/HOMEknop
Functieknop
Menu
Als er ruis optreedt tijdens FM-ontvangst, stelt u de receiver in op "Mono" voor
monogeluid. Als u "Auto" instelt, wordt voor de ontvangst automatisch mono
of stereo geselecteerd, afhankelijk van de ontvangstomstandigheden. De
standaardinstelling is "Auto".
Inhoudsopgave
Schakelen tussen mono/stereo (Mono/Auto)
75
Luisteren naar FM-radio (alleen NWZ-S615F/S616F/S618F)
Opties
Menu
U kunt het optiemenu voor de FM-tuner weergeven door op de OPTION/
PWR OFF-knop te drukken terwijl het FM-radioscherm wordt weergegeven.
In het optiemenu voor de FM-tuner zijn verschillende instellingen voor de
FM-tuner beschikbaar.
Inhoudsopgave
Het optiemenu voor de FM-tuner weergeven
Beschrijving/paginaverwijzing
Save to Preset
Index
Hiermee wordt de zender waarop is afgestemd,
voorgeprogrammeerd ( pagina 71).
Delete from Preset
Hiermee wordt een zender verwijderd uit de
voorgeprogrammeerde zenders ( pagina 72).
Auto Preset
Hiermee worden de zenders automatisch
voorgeprogrammeerd ( pagina 69).
Scan Sensitivity
Hiermee past u de gevoeligheid van de
tunerontvangst aan ( pagina 73).
Mono/Auto
Hiermee schakelt u tussen mono- en
stereogeluid ( pagina 74).
Go to the song playback screen Hiermee wordt het laatst afgespeelde nummer
afgespeeld.
Clock Display
Hiermee wordt de huidige tijd weergegeven.
76
Instellingen
Settings
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Common Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Common Settings" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "AVLS (Volume Limit)" te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
 Druk op de ///-knop om "On" te selecteren en druk op de
-knop om te bevestigen.
Het volume wordt beperkt.
Dit item uitschakelen
Selecteer "Off " in stap  en druk op de -knop om te bevestigen.
Terugkeren naar het vorige menu
Druk op de BACK/HOME-knop.
Index
BACK/HOMEknop
Functieknop
Menu
U kunt "AVLS (Volume Limit)" (Automatic Volume Limiter System) gebruiken
om het maximale volume te beperken zodat u uw omgeving niet stoort tijdens
het beluisteren van muziek. Met "AVLS (Volume Limit)" kunt u muziek
beluisteren op een comfortabel geluidsniveau.
De standaardinstelling is "Off ".
Inhoudsopgave
Het volume beperken (AVLS (Volume Limit))
77
Instellingen
Inhoudsopgave
De pieptoon uitschakelen
U kunt de pieptonen van de speler uitschakelen.
"On" is de standaardinstelling.
Menu
Settings
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Common Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Common Settings" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Beep Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
 Druk op de ///-knop om "Off" te selecteren en druk op de
-knop om te bevestigen.
Dit item inschakelen
Selecteer "On" in stap  en druk op de -knop om te bevestigen.
Terugkeren naar het vorige menu
Druk op de BACK/HOME-knop.
Index
BACK/HOMEknop
Functieknop
78
Instellingen
Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt
weergegeven.
Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
Druk op de ///-knop om "Common Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Common Settings" wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om "Screensaver" te selecteren en druk
op de -knop om te bevestigen.
Druk op de ///-knop om "Type" te selecteren en druk op de
-knop om te bevestigen.
De lijst met schermbeveiligingstypen wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om het gewenste type te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
Nadat u het type hebt bevestigd, wordt het scherm uit stap  opnieuw
weergegeven.
Clock: als er gedurende enige tijd geen bewerking wordt uitgevoerd,
wordt een klok als schermbeveiliging weergegeven. (standaardinstelling)
Blank:
als er gedurende enige tijd geen bewerking wordt uitgevoerd,

wordt het scherm uitgeschakeld.
None: de schermbeveiliging wordt niet ingeschakeld.
 Tip
Terwijl tekens over het scherm schuiven, wordt de schermbeveiliging niet ingeschakeld.
Index
Settings
BACK/HOMEknop
Functieknop
Menu
U kunt de schermbeveiliging instellen op "Clock" of "Blank". De schermbeveiliging
wordt weergegeven als er enige tijd geen bewerking wordt uitgevoerd tijdens het
afspelen van nummers of FM-ontvangst (alleen NWZ-S615F/S616F/S618F). U
kunt ook "None" selecteren om geen schermbeveiliging weer te geven.
Inhoudsopgave
Het type schermbeveiliging instellen
79
Instellingen
U kunt instellen na hoeveel tijd de schermbeveiliging wordt geactiveerd. U kunt
kiezen uit 15, 30 of 60 seconden.
Inhoudsopgave
De tijd voor de schermbeveiliging instellen
Menu
Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt
weergegeven.
Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
Druk op de ///-knop om "Common Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Common Settings" wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om "Screensaver" te selecteren en druk
op de -knop om te bevestigen.
Druk op de ///-knop om "Screensaver Timing" te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met de tijden voor de schermbeveiliging wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om het gewenste type te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
Nadat u het type hebt bevestigd, wordt het scherm uit stap  opnieuw
weergegeven.
U kunt voor de tijd kiezen uit de instellingen "After 15 sec", "After 30 sec"
(standaardinstelling) of "After 60 sec".
Index
Settings
BACK/HOMEknop
Functieknop
80
Instellingen
(Brightness)
Inhoudsopgave
De helderheid van het scherm aanpassen
U kunt de helderheid van het scherm instellen op een van 5 niveaus.
Menu
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Common Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Common Settings" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Brightness" te selecteren en druk
op de -knop om te bevestigen.
Het scherm voor het aanpassen van de helderheid wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om een niveau te selecteren en druk op
de -knop om te bevestigen.
De standaardinstelling is "3".
Terugkeren naar het vorige menu
Druk op de BACK/HOME-knop.
Als u terugkeert naar het vorige menu voordat u een instelling bevestigt, wordt
de instelling geannuleerd.
 Tip
U kunt de helderheid van het scherm aanpassen terwijl u een video (alleen NWZ-S615F/
S616F/S618F) of foto weergeeft. Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer
"Brightness" in het optiemenu.
Index
Settings
BACK/HOMEknop
Functieknop
81
Instellingen
Inhoudsopgave
De huidige tijd instellen (Set Date-Time)
U kunt de huidige tijd instellen door deze handmatig aan te passen.
Menu
Settings
BACK/HOMEknop
Functieknop
Index
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
(Settings) te selecteren en druk
op de -knop om te bevestigen.
 Druk op de ///-knop om "Common Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Common Settings" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Set Date-Time" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
Het scherm waarin de datum en tijd kunnen worden ingesteld, wordt
weergegeven.
 Druk op de /-knop om een jaar te selecteren, druk op de
/-knop om de waarde te verhogen/verlagen en druk op de
-knop om te bevestigen.
 Pas op dezelfde manier als in stap  de instellingen voor de
maand, de dag, het uur en de minuten aan.
Vervolg 
82
Instellingen
U kunt de datumnotatie instellen op "YYYY/MM/DD", "MM/DD/YYYY" of "DD/
MM/YYYY". Daarnaast kunt u de tijdnotatie instellen op "12-hour" of "24-hour". Zie
"De datumnotatie instellen" (Date Display Format) ( pagina 83) of "De tijdnotatie
instellen" (Time Display Format) ( pagina 84) voor meer informatie.
Opmerking
Wanneer de batterij leeg is, bijvoorbeeld als u de speler langere tijd niet hebt gebruikt,
moet u de datum en tijd mogelijk opnieuw instellen.
Index
 Tip
Menu
De huidige tijd weergeven
Wanneer u de NWZ-S515/S516 gebruikt, kunt u deze functie instellen zodat
u (Clock Display) kunt selecteren in het Home-menu.
Druk op de OPTION/PWR OFF-knop in het scherm "Now Playing" van een
nummer of in het FM-scherm (alleen NWZ-S615F/S616F/S618F) en selecteer
"Clock Display" in het optiemenu.
Inhoudsopgave
Terugkeren naar het vorige menu
Druk op de BACK/HOME-knop.
83
Instellingen
U kunt de datumnotatie voor de huidige tijd ( pagina 81) instellen op
"YYYY/MM/DD", "MM/DD/YYYY" of "DD/MM/YYYY".
Inhoudsopgave
De datumnotatie instellen
Menu
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Common Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Common Settings" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Date Display Format" te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
Het scherm waarin u de notatie kunt instellen, wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om de gewenste instelling te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
U kunt kiezen uit de volgende 3 notaties.
YYYY/MM/DD: de datum wordt weergegeven als jaar/maand/dag.
MM/DD/YYYY: de datum wordt weergegeven als maand/dag/jaar.
DD/MM/YYYY: de datum wordt weergegeven als dag/maand/jaar.
Terugkeren naar het vorige menu
Druk op de BACK/HOME-knop.
Index
Settings
BACK/HOMEknop
Functieknop
84
Instellingen
U kunt de tijdnotatie voor de huidige tijd ( pagina 81) instellen op "12-hour"
of "24-hour".
Inhoudsopgave
De tijdnotatie instellen
Menu
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Common Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Common Settings" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Time Display Format" te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
Het scherm waarin u de notatie kunt instellen, wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om de gewenste instelling te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
12-hour: de huidige tijd wordt weergegeven in de 12-uurs notatie.
24-hour: de huidige tijd wordt weergegeven in de 24-uurs notatie.
Terugkeren naar het vorige menu
Druk op de BACK/HOME-knop.
Index
Settings
BACK/HOMEknop
Functieknop
85
Instellingen
Informatie, zoals modelnaam, firmwareversie, enzovoort, kan worden
weergegeven.
Inhoudsopgave
Spelerinformatie weergeven (Unit Information)
Menu
Settings
Index
BACK/HOMEknop
Functieknop
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Common Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Common Settings" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Unit Information" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor de beschikbare spelerinformatie wordt
weergegeven ( pagina 86).
Terugkeren naar het vorige menu
Druk op de BACK/HOME-knop of de -knop.
Vervolg 
86
Instellingen
Model:
Firmware:
hiermee geeft u de modelnaam van de speler weer.
hiermee geeft u versie-informatie over de firmware van
de speler weer.
hiermee geeft u het totale aantal nummers weer dat is
opgeslagen in de speler.
hiermee geeft u het totale aantal video's weer dat is
opgeslagen in de speler.
Total songs:
Total videos:
(alleen NWZ-S615F/
S616F/S618F)
Total photos:
WM‑PORT:
hiermee geeft u het totale aantal foto's weer dat is
opgeslagen in de speler.
hiermee geeft u de versie-informatie voor WM‑PORT
weer.
Index
Beschrijving
Menu
Optie
Inhoudsopgave
Beschikbare spelerinformatie
87
Instellingen
Inhoudsopgave
De fabrieksinstellingen herstellen
(Reset all Settings)
Opmerking
Deze functie is alleen beschikbaar in de pauzemodus.
 Houd de BACK/HOME-knop in de pauzemodus ingedrukt totdat
het Home-menu wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
(Settings) te selecteren en druk
op de -knop om te bevestigen.
 Druk op de ///-knop om "Common Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Common Settings" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Reset all Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
Het bevestigingsscherm voor het herstellen van de fabrieksinstellingen
wordt weergegeven.
 Druk op de /-knop om "Yes" te selecteren en druk op de
-knop om te bevestigen.
"Restored factory settings." wordt weergegeven.
De bewerking annuleren
Selecteer "No" in stap  en druk op de -knop om te bevestigen. U kunt de
bewerking ook annuleren door op de BACK/HOME-knop te drukken in stap
.
De instelprocedure wordt geannuleerd en de lijst met opties voor "Common
Settings" wordt opnieuw weergegeven.
Terugkeren naar het vorige menu
Druk op de BACK/HOME-knop.
Index
Settings
BACK/HOMEknop
Functieknop
Menu
U kunt de standaardinstellingen van de speler herstellen. Als u dit doet,
worden gegevens, zoals audio- en fotogegevens, niet verwijderd.
88
Instellingen
Index
BACK/HOMEknop
Functieknop
Settings
Opmerking
Deze functie is alleen beschikbaar in de pauzemodus.
 Houd de BACK/HOME-knop in de pauzemodus ingedrukt totdat het
Home-menu wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
Menu
U kunt het ingebouwde flashgeheugen van de speler formatteren.
Als het geheugen wordt geformatteerd, worden alle gegevens en instellingen
gewist. Zorg dat u de opgeslagen gegevens controleert voordat u het geheugen
formatteert en dat u alle belangrijke gegevens exporteert naar de vaste schijf
van uw computer.
Inhoudsopgave
Het geheugen formatteren (Format)
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Common Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Common Settings" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Format" te selecteren en druk op de
-knop om te bevestigen.
"All data including songs will be deleted. Proceed?" wordt weergegeven.
 Druk op de /-knop om "Yes" te selecteren en druk op de
-knop om te bevestigen.
"All data will be deleted. Proceed?" wordt weergegeven.
 Druk op de /-knop om "Yes" te selecteren en druk op de
-knop om te bevestigen.
Wanneer het geheugen wordt geformatteerd, wordt er een animatie
weergegeven.
Wanneer de initialisatie is voltooid, wordt "Memory formatted."
weergegeven.
Vervolg 
89
Instellingen
De bewerking annuleren
Selecteer "No" in stap  of  en druk op de -knop om te bevestigen. U
kunt de bewerking ook annuleren door op de BACK/HOME-knop te drukken
in stap  of .
Inhoudsopgave
Terugkeren naar het vorige menu
Druk op de BACK/HOME-knop.
Menu
Opmerking
Index
Formatteer het ingebouwde flashgeheugen niet met Windows Verkenner of met de
software waarmee u de gegevens hebt overgezet.
90
Instellingen
Inhoudsopgave
De weergavetaal selecteren
U kunt kiezen uit verschillende talen voor de weergave van menu's en
berichten op de speler.
Menu
Settings
Index
BACK/HOMEknop
Functieknop
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Language Settings" te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
 Druk op de ///-knop om een taal te selecteren ( pagina 91)
en druk op de -knop om te bevestigen.
Terugkeren naar het vorige menu
Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt.
Vervolg 
91
Instellingen
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Berichten en menu's worden weergegeven in het Duits.
Berichten en menu's worden weergegeven in het Engels.
Berichten en menu's worden weergegeven in het Spaans.
Berichten en menu's worden weergegeven in het Frans.
Berichten en menu's worden weergegeven in het
Italiaans.
Berichten en menu's worden weergegeven in het
Portugees.
Berichten en menu's worden weergegeven in het
Russisch.
Berichten en menu's worden weergegeven in het Japans.
Berichten en menu's worden weergegeven in het
Koreaans.
Berichten en menu's worden weergegeven in
vereenvoudigd Chinees.
Berichten en menu's worden weergegeven in traditioneel
Chinees.
Português
Русский
*
* Japans is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de regio waarin de speler op de
markt is gebracht.
Index
Beschrijving
Menu
Instelling
Inhoudsopgave
Instellingen voor de weergavetaal
92
Nuttige informatie
De batterij raakt leeg zoals in het batterijpictogram wordt aangegeven. Als
"LOW BATTERY. Please Charge." wordt weergegeven, kunt u de speler niet
gebruiken. Laad in dit geval de batterij op door de speler op de computer aan te
sluiten.
Opmerkingen
Laad de batterij op bij een omgevingstemperatuur tussen 5 ºC en 35 ºC.
De batterij kan ongeveer 500 keer worden opgeladen voordat deze versleten is. Dit is
afhankelijk van de omstandigheden waaronder u de speler gebruikt.
De batterij-aanduiding in het display is slechts een schatting. Eén zwart streepje op de
aanduiding geeft bijvoorbeeld niet altijd exact aan dat de batterij 1/4 is opgeladen.
"Do not disconnect." wordt weergegeven in het display wanneer de speler verbinding
maakt met de computer. Koppel de bijgeleverde USB-kabel niet los wanneer "Do not
disconnect." wordt weergegeven. Hierdoor kunnen de gegevens die worden overgezet,
worden beschadigd.
De knoppen van de speler werken niet als het apparaat is aangesloten op een computer.
Bepaalde USB-apparaten die op de computer zijn aangesloten, kunnen de werking van
de speler verstoren.
We kunnen niet garanderen dat de batterij juist wordt opgeladen via zelf samengestelde
of aangepaste computers.
Index
Resterende batterijlading
Het batterijpictogram in het display verandert zoals hieronder wordt
weergegeven. Zie  pagina 129 voor de levensduur van de batterij.
Menu
De batterij van de speler kan worden opgeladen als de speler is aangesloten op een
ingeschakelde computer.
Gebruik de bijgeleverde USB-kabel wanneer u de speler aansluit op uw
computer.
Wanneer
wordt weergegeven voor de batterij, is de batterij opgeladen (de
oplaadtijd is ongeveer 3 uur).
Wanneer u de speler voor het eerst gebruikt of de speler lange tijd niet hebt
gebruikt, moet u de batterij volledig opladen (totdat de batterij-aanduiding
aangeeft).
Inhoudsopgave
De speler opladen
93
Nuttige informatie
Door de instellingen aan te passen of de voedingsbron goed te beheren, kunt u
energie besparen en de speler langer gebruiken.
Scherminstelling "Screensaver Timing" ( pagina 79)
Geluidseffect
"After 15 sec"
"New Song Pop Up" ( pagina 31)
Uitschakelen.
"Type" bij "Screensaver" ( pagina 78)
"Blank"
"Brightness" ( pagina 80)
"1"
"Clear Stereo" ( pagina 43)
"DSEE(Sound Enhancer)" ( pagina 44)
"Dynamic Normalizer" ( pagina 46)
Uitschakelen.
"Equalizer" ( pagina 38)
"VPT(Surround)" ( pagina 41)
Voor video's*
"On-Hold Display" ( pagina 56)
"No"
* Alleen NWZ-S615F/S616F/S618F
Wanneer er verbinding is gemaakt met de computer
Als op de computer de energiebesparende modus, zoals de slaapstand, wordt
geactiveerd wanneer de speler is aangesloten via de USB-kabel, wordt de
batterij van de speler niet opgeladen. De speler blijft echter stroom gebruiken,
waardoor de batterij leegloopt.
Vervolg 
Index
De instellingen wijzigen
U kunt energie besparen door de volgende instellingen op te geven.
Menu
De speler handmatig uitschakelen
Als u de OPTION/PWR OFF-knop ingedrukt houdt, schakelt de speler over
naar de stand-bymodus en wordt het scherm uitgeschakeld om energie te
besparen. Daarnaast wordt de speler automatisch volledig uitgeschakeld als
deze zich langer dan één dag in de stand-bymodus bevindt.
Inhoudsopgave
De levensduur van de batterij verlengen
94
Nuttige informatie
Index
Laat de speler niet gedurende lange tijd aangesloten op een laptopcomputer die niet is
aangesloten op wisselstroom, omdat de batterij van de computer hierdoor kan leeglopen.
Menu
Opmerking
Inhoudsopgave
De indeling en bitsnelheid van gegevens aanpassen
De afspeeltijd verschilt, omdat de lading van de batterij wordt beïnvloed door
de indeling en bitsnelheid van de nummers, video's (alleen NWZ-S615F/
S616F/S618F) of foto's die worden weergegeven.
Zie  pagina 128, 129 voor meer informatie over de oplaadtijd en
gebruikstijd.
95
Nuttige informatie
Inhoudsopgave
Informatie over gegevensoverdracht
Menu
Met Windows Verkenner op uw computer kunt u gegevens rechtstreeks
overzetten door middel van slepen en neerzetten.
Er gelden regels voor de hiërarchie van afspeelbare gegevens. Bekijk de
volgende afbeeldingen om de gegevens correct over te zetten.
Raadpleeg de "Quick Start Guide" (Snelstartgids) voor meer informatie over
slepen en neerzetten.
U kunt gegevens ook overzetten naar de speler met Windows Media Player. Voor meer
informatie over gebruik van of ondersteuning voor Windows Media Player raadpleegt u
de informatie over Windows Media Player op de volgende website:
http://support.microsoft.com/
Voor bepaalde computers waarop Windows Media Player 10 al is geïnstalleerd, kunnen
bestandsbeperkingen (AAC-bestanden, videobestanden*, enzovoort) gelden met
betrekking tot overzetten door middel van slepen en neerzetten. Als u Windows Media
Player 11 installeert (raadpleeg "De Bedieningshandleiding en software installeren" in de
"Quick Start Guide" (Snelstartgids) voor meer informatie) met de bijgeleverde cd-rom,
kunt u dit probleem oplossen, zodat u vervolgens weer kunt overzetten door middel van
slepen en neerzetten. Voordat u Windows Media Player 11 op de computer installeert,
controleert u of uw software of service geschikt is voor Windows Media Player 11.
* Alleen NWZ-S615F/S616F/S618F
De
hiërarchie van de gegevens kan verschillen, afhankelijk van de computeromgeving.

Voor nummers
(In Windows Verkenner)
Sleep bestanden of mappen en zet ze neer in de map "MUSIC".
Bestanden en mappen hoger dan het 8e niveau worden echter niet
herkend.
1e
7e
8e
9e
(Op de speler)
Mappen worden eerst op volgorde van mapnaam weergegeven
en bestanden worden vervolgens op volgorde van
bestandsnaam weergegeven. In dit geval wordt geen
onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters.
Vervolg 
Index
 Tips
96
Nuttige informatie
Inhoudsopgave
Voor video's (alleen NWZ-S615F/S616F/S618F)
(In Windows Verkenner)
Sleep bestanden of mappen en zet ze neer in de map
"VIDEO".
Bestanden of mappen op het 1e niveau in de map
"VIDEO" kunnen worden herkend. Bestanden op het 2e
niveau worden ook herkend. Mappen op het 2e niveau
en hoger en bestanden op het 3e niveau en hoger
worden echter niet herkend.
1e
Menu
2e
3e
(Op de speler)
Videobestanden worden weergegeven in de volgorde waarin
ze zijn overgezet door middel van slepen en neerzetten. (De
laatste gegevens worden bovenaan weergegeven.)
 Tip
U kunt JPEG-bestanden instellen als miniaturen voor
videobestanden door JPEG-bestanden in de bijbehorende
videomappen te plaatsen. Wanneer u de videolijst weergeeft, kunt u de miniaturen
(kleine afbeeldingen die in het menu worden weergegeven) bekijken voor de
videobestanden op de speler.
Als u een miniatuur voor een videobestand wilt weergeven, maakt u een JPEG-bestand
(horizontaal 160 × verticaal 120 punten, bestandsextensie: .jpg) en geeft u dit bestand
dezelfde naam als het gewenste videobestand. Vervolgens slaat u het bestand op in de
map met het videobestand.
Vervolg 
Index
*De map "MP_ROOT" wordt
alleen gebruikt wanneer de
speler verbinding maakt
met bepaalde speciale
software of apparaten.
Wanneer u gegevens overzet
door middel van slepen en
neerzetten, moet u de map
"VIDEO" gebruiken.
97
Nuttige informatie
Inhoudsopgave
1e
2e
Menu
3e
*De hiërarchie voor gegevens
in "PICTURES" is gelijk aan
die in de map "PICTURE".
(Op de speler)
Mappen in de mappen "PICTURE" en "DCIM" worden in
alfabetische volgorde weergegeven. Bestanden op het 1e
niveau in de map "PICTURE" worden in de map <PICTURE>
opgeslagen.
Opmerkingen
Koppel de USB-kabel niet los terwijl "Do not disconnect."
op de speler wordt weergegeven. Hierdoor kunnen de gegevens die worden
overgezet, worden beschadigd.
U mag de namen van de mappen "MUSIC", "MP_ROOT", "VIDEO" (alleen
NWZ-S615F/S616F/S618F), "PICTURES", "PICTURE" en "DCIM" niet
wijzigen en u mag deze mappen niet verwijderen.
Wijzig de namen niet van mappen of bestanden die zich direct onder de map
"MP_ROOT" bevinden. Als u dit wel doet, worden ze niet weergegeven op de
speler.
Index
Voor foto's
(In Windows Verkenner)
Sleep bestanden of mappen en zet ze neer in de map
"PICTURE" of "DCIM".
Bestanden of mappen op het 1e niveau in de map
"PICTURE" kunnen worden herkend. In de map
"DCIM" worden alleen mappen herkend. Alleen
bestanden op het 2e niveau in de mappen "DCIM" en
"PICTURE" worden herkend. Bestanden of mappen
hoger dan het 2e niveau worden echter niet herkend.
98
Nuttige informatie
Inhoudsopgave
Wat zijn indeling en bitsnelheid?
Wat is audio-indeling?
WMA: WMA (Windows Media Audio) is een gangbare
audiocompressietechnologie ontwikkeld door Microsoft Corporation. De
WMA-indeling heeft dezelfde geluidskwaliteit als de MP3-indeling, met een
kleinere bestandsgrootte.
AAC: AAC (Advanced Audio Coding) is een gangbare
audiocompressietechnologie ontwikkeld door de MPEG-werkgroep van de ISO
(International Organization for Standardization). De AAC-indeling heeft
dezelfde geluidskwaliteit als de MP3-indeling, met een kleinere
bestandsgrootte.
Linear PCM: Linear PCM is een opname-indeling voor audio zonder digitale
compressie. U kunt het geluid beluisteren met dezelfde kwaliteit als muziek op
cd als u opneemt met deze indeling.
Wat is bitsnelheid?
Bitsnelheid heeft te maken met de hoeveelheid gegevens die wordt gebruikt om
elke seconde audio op te slaan. In het algemeen bieden hogere bitsnelheden een
betere geluidskwaliteit, maar hebben wel meer opslagruimte nodig voor dezelfde
audiolengte.
Wat is het verband tussen bitsnelheid, geluidskwaliteit en opslagformaat?
In het algemeen bieden hogere bitsnelheden een betere geluidskwaliteit, maar
hebben meer opslagruimte nodig voor dezelfde audiolengte, waardoor u minder
nummers op de speler kunt opslaan.
Met lagere bitsnelheden kunt u meer nummers opslaan, maar van een mindere
geluidskwaliteit.
Opmerking
Als u een nummer van een cd op de computer importeert met een lage bitsnelheid,
kunt u de geluidskwaliteit van het nummer niet verbeteren door een hoge bitsnelheid te
selecteren als u het nummer van de computer naar de speler verplaatst.
Vervolg 
Index
MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) is een gangbare
audiocompressietechnologie die is ontwikkeld door de MPEG-werkgroep van
de ISO (International Organization for Standardization).
Met MP3 kunnen audiobestanden worden gecomprimeerd tot 1/10 van het
formaat van standaardaudiobestanden op cd.
Menu
Audio-indeling verwijst naar de methode die is gebruikt om audiogegevens
vanaf het internet of audio-cd's te importeren naar een computer en om deze
als audiobestand op te slaan.
Gangbare indelingen zijn MP3 en WMA, enzovoort.
99
Nuttige informatie
AVC: AVC verwijst naar Advanced Video Coding die is ontwikkeld door de
MPEG-werkgroep van de ISO (International Organization for
Standardization). Hiermee kunnen levendige beelden worden gemaakt met een
lagere bitsnelheid. AVC-bestanden bevatten vier profielen, waaronder "AVC
Baseline Profile". De AVC-indeling is gebaseerd op de MPEG-4 AVC-standaard
van ISO (International Organization for Standardization). Aangezien AVC is
gestandaardiseerd als MPEG-4 Part 10 Advanced Video Coding, wordt
hiernaar meestal verwezen als MPEG-4 AVC/H.264 of H.264/AVC.
Wat is foto-indeling?
Foto-indeling verwijst naar de methode die is gebruikt om beelden te
importeren naar een computer en om deze als beeldbestanden op te slaan.
Gangbare indelingen zijn JPEG, enzovoort.
JPEG: JPEG is een gangbare compressie-indeling voor beelden die is
ontwikkeld door de JPEG (Joint Photographic Experts Group). Met JPEG kan
een beeldbestand worden gecomprimeerd van ongeveer 1/10 tot 1/100 van het
formaat van standaardbeeldbestanden.
 Informatie over acceptabele indelingen en bitsnelheden voor deze speler
Zie  pagina 126 voor meer informatie over ondersteunde bestandsindelingen en
bitsnelheden.
Index
MPEG-4: MPEG-4 verwijst naar Moving Picture Experts Group fase 4 die is
ontwikkeld door de MPEG-werkgroep van de ISO (International Organization
for Standardization). De compressie-indeling is bedoeld voor video- en
audiogegevens.
Menu
Video-indeling verwijst naar de methode die is gebruikt om video- en
audiogegevens te importeren naar een computer en om deze als videobestand
op te slaan.
Gangbare indelingen zijn MPEG-4 en AVC, enzovoort.
Inhoudsopgave
Wat is video-indeling?
100
Nuttige informatie
Menu
U kunt met Windows Verkenner of andere overdrachtssoftware gegevens van
uw computer overzetten naar het ingebouwde flashgeheugen van de speler en
hierin opslaan. Als de speler is aangesloten op de computer, wordt het
ingebouwde flashgeheugen in Windows Verkenner weergegeven als
[WALKMAN].
Inhoudsopgave
Gegevens opslaan
Opmerkingen
Index
Tijdens het overzetten van gegevens van een computer naar de speler mag de
bijgeleverde USB-kabel niet worden losgekoppeld. Hierdoor kunnen de gegevens die
worden overgezet, worden beschadigd.
Formatteer het ingebouwde flashgeheugen niet met Windows Verkenner. Als u het
ingebouwde flashgeheugen wilt formatteren, moet u dit op de speler doen
( pagina 88).
101
Nuttige informatie
Download het updateprogramma vanaf de website op uw
computer.
Sluit de speler aan op de computer en start het updateprogramma.
Volg de instructies op het scherm om de firmware van de speler bij
te werken.
Het bijwerken van de firmware is voltooid.
Index
Voor klanten in de VS: http://www.sony.com/walkmansupport
Voor klanten in Canada: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Voor klanten in Europa: http://support.sony-europe.com/DNA
Voor klanten in Zuid-Amerika: http://www.sony-latin.com/index.crp
Voor klanten in andere landen/regio's: http://www.css.ap.sony.com
Voor klanten met het overzeese model: http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Menu
U kunt de firmware van de speler bijwerken, zodat u over de nieuwste functies
van de speler kunt beschikken. Bezoek de volgende website voor meer
informatie over de nieuwste firmware-informatie en het installeren hiervan:
Inhoudsopgave
De firmware van de speler bijwerken
102
Problemen oplossen
Als de speler niet normaal functioneert, kunt u met de volgende stappen het
probleem proberen op te lossen.
voer de bijbehorende acties uit.
Menu
1 Zoek het probleem op in de volgende probleemoplossingstabellen en
Inhoudsopgave
Problemen oplossen
2 Druk op de RESET-knop met een
Index
puntig voorwerp.
Als u op de RESET-knop drukt wanneer u
de speler gebruikt, worden de opgeslagen
gegevens en instellingen op de speler
mogelijk verwijderd.
3 Sluit de speler aan op de computer om
de speler op te laden.
Het is mogelijk dat u bepaalde problemen kunt oplossen door de speler op te
laden.
4 Zoek informatie over het probleem op een van de websites voor
ondersteuning.
Voor klanten in de VS: http://www.sony.com/walkmansupport
Voor klanten in Canada: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Voor klanten in Europa: http://support.sony-europe.com/DNA
Voor klanten in Zuid-Amerika: http://www.sony-latin.com/index.crp
Voor klanten in andere landen/regio's: http://www.css.ap.sony.com
Voor klanten met het overzeese model: http://www.sony.co.jp/overseas/support/
5 Als de bovenstaande stappen het probleem niet oplossen, neemt u
contact op met de dichtstbijzijnde Sony-verkoper.
Vervolg 
103
Problemen oplossen
Geen geluid.
Het volume is ingesteld op nul.
Zet het volume hoger ( pagina 10).
De hoofdtelefoon is niet goed aangesloten.
Sluit de hoofdtelefoon goed aan ( pagina 10).
De stekker van de hoofdtelefoon is vuil.
Maak de stekker van de hoofdtelefoon schoon
met een zachte, droge doek.
Er zijn geen nummers of videobestanden (alleen
NWZ-S615F/S616F/S618F) opgeslagen op de speler.
Volg de instructies in het bericht dat wordt
weergegeven en zet nummers of video's (alleen
NWZ-S615F/S616F/S618F) over vanaf de computer.
Er worden geen gegevens De batterij is leeg.
afgespeeld.
Laad de batterij volledig op ( pagina 92).
Als de speler niet reageert, zelfs niet nadat u de
batterij hebt opgeladen, drukt u op de RESET-knop
om de speler opnieuw in te stellen ( pagina 102).
Er zijn geen gegevens opgeslagen op de speler.
Volg de instructies in het bericht dat wordt
weergegeven en zet gegevens over vanaf de computer.
De overgebrachte bestanden hebben een indeling
die niet kan worden afgespeeld. Zie "Ondersteunde
bestandsindeling" in de "Specificaties" ( pagina
126) voor meer informatie.
Converteer de ATRAC-audiogegevens met het
bijgeleverde MP3 Conversion Tool.
Nummers of video's (alleen NWZ-S615F/S616F/
S618F) kunnen mogelijk niet worden afgespeeld,
afhankelijk van de bestandsindeling
( pagina 126).
Foto's worden mogelijk niet weergegeven,
afhankelijk van de bestandsgrootte of -indeling
( pagina 126).
U hebt audio-MP4-bestanden gesleept en neergezet
in een videomap.
Sleep de bestanden en zet ze neer in de map "MUSIC".
De geldigheidsduur voor het afspelen van het
nummer is verstreken, wegens de
abonnementsvoorwaarden, enzovoort.
Nummers waarvoor de geldigheidsduur voor het
afspelen is verstreken, kunnen niet worden
afgespeeld. Werk de nummers bij met de software
waarmee u de nummers hebt overgezet.
Na slepen en neerzetten in Windows Verkenner
komen de hiërarchieniveaus voor de gegevens niet
overeen met de speler ( pagina 95).
Vervolg 
Index
Oorzaak/Oplossing
Menu
Probleem
Inhoudsopgave
Werking
104
Problemen oplossen
De overgebrachte
gegevens worden niet in
de bijbehorende lijst
weergegeven.
Het maximumaantal bestanden dat kan worden
weergegeven, is bereikt. Het maximumaantal
bestanden is 1.000 bestanden voor video's (alleen
NWZ-S615F/S616F/S618F) en 10.000 bestanden
voor foto's. Het maximumaantal mappen is 1.000
mappen voor foto's in de fotomappenlijst.
Verwijder overbodige gegevens.
De gegevens die door middel van slepen en neerzetten
zijn overgezet, zijn op de verkeerde plaats gezet.
Sleep de gegevens en zet ze neer op de juiste
plaats ( pagina 95).
Er
 is niet voldoende capaciteit beschikbaar.
Verwijder overbodige gegevens om ruimte vrij te
maken op de speler.
Na
slepen en neerzetten in Windows Verkenner

komen de hiërarchieniveaus voor de gegevens niet
overeen met de speler ( pagina 95).
De overgebrachte bestanden hebben een indeling
die niet kan worden afgespeeld. Zie "Ondersteunde
bestandsindeling" in de "Specificaties" ( pagina
126) voor meer informatie.
Converteer de ATRAC-bestanden met het
bijgeleverde MP3 Conversion Tool.
Wanneer "All Songs" of
De audiobestanden staan niet in mappen in de map
"Album" is geselecteerd,
"MUSIC".
worden alle nummers
Sleep de bestanden en zet ze neer in de map
weergegeven, maar
"MUSIC".
bepaalde nummers worden
niet weergegeven wanneer
"Folder" is geselecteerd.
Nummers worden slechts
"Playback Range" ( pagina 35) is ingesteld op
binnen een beperkt
"Selected Range".
afspeelbereik afgespeeld,
Wijzig de instelling voor het afspeelbereik.
bijvoorbeeld binnen één album.
Gegevens kunnen niet
U kunt nummers, video's (alleen NWZ-S615F/S616F/
worden verwijderd op de
S618F) en foto's niet verwijderen op de speler.
speler.
Verwijder de gegevens met Windows Verkenner of
de software waarmee u de gegevens hebt overgezet.
Ruis is hoorbaar.
Een apparaat dat in de buurt van de speler wordt gebruikt,
zoals een mobiele telefoon, zendt radiosignalen uit.
Houd dit soort apparaten uit de buurt van de speler.
Muziekgegevens die zijn geïmporteerd vanaf cd's,
enzovoort, zijn beschadigd.
Verwijder de gegevens, importeer de gegevens opnieuw
en zet ze nogmaals over. Wanneer u gegevens importeert
op uw computer, moet u alle andere toepassingen
afsluiten om gegevensschade te voorkomen.
Vervolg 
Index
Oorzaak/Oplossing
Menu
Probleem
Inhoudsopgave
Werking (vervolg)
105
Problemen oplossen
Ruis is hoorbaar.
(vervolg)
De overgebrachte bestanden hebben een indeling
die niet kan worden afgespeeld. Zie "Ondersteunde
bestandsindeling" in de "Specificaties" ( pagina
126) voor meer informatie.
Converteer de ATRAC-audiogegevens met het
bijgeleverde MP3 Conversion Tool.
Bepaalde nummers worden mogelijk niet
afgespeeld, afhankelijk van bepaalde
bestandsspecificaties.
De instelling voor
"VPT(Surround)" of de
functie "Clear Stereo"
heeft geen effect.
Wanneer het geluid via de optionele houder wordt
uitgevoerd naar de externe luidsprekers, hebben de
instelling voor "VPT(Surround)" en de functie
"Clear Stereo" mogelijk geen effect omdat de speler
alleen is bedoeld voor compatibele hoofdtelefoons.
Dit duidt niet op een storing.
De video is niet zichtbaar, Het bestand is een .3gp-bestand. (.3gp biedt alleen
maar wel hoorbaar
ondersteuning voor audio.)
(alleen NWZ-S615F/
Het
videobestand staat niet in een videomap.

S616F/S618F).
Sleep de videobestanden en zet ze neer in een
videomap.
De knoppen werken niet. De HOLD-schakelaar is in de HOLD-positie gezet.
Schuif de HOLD-schakelaar in tegenovergestelde
richting ( pagina 10).
Er is vocht in de speler gecondenseerd.
Laat de speler enkele uren drogen.
De batterij is bijna leeg.
Laad de batterij op door de speler aan te sluiten
op een ingeschakelde computer ( pagina 92).
Als u de batterij oplaadt en er niets verandert,
kunt u op de RESET-knop drukken om de speler
opnieuw in te stellen ( pagina 102).
Terwijl
"Connecting" wordt weergegeven, kunt u de

speler niet bedienen.
Verbreek de USB-verbinding en bedien de speler.
Het afspelen wordt niet
Op deze speler is er geen verschil tussen stoppen en
gestopt.
onderbreken. Waneer u op de -knop drukt,
wordt  weergegeven en wordt het afspelen
onderbroken/gestopt.
De speler werkt niet.
De batterij is bijna leeg.
Laad de batterij op door de speler aan te sluiten
op een ingeschakelde computer ( pagina 92).
Als u de batterij oplaadt en er niets verandert,
kunt u op de RESET-knop drukken om de speler
opnieuw in te stellen ( pagina 102).
Vervolg 
Index
Oorzaak/Oplossing
Menu
Probleem
Inhoudsopgave
Werking (vervolg)
106
Problemen oplossen
De overgebrachte
gegevens kunnen niet
worden gevonden.
Het ingebouwde flashgeheugen van de speler is
geformatteerd met Windows Verkenner.
Formatteer het ingebouwde flashgeheugen op de
speler ( pagina 88).
De bijgeleverde USB-kabel is losgekoppeld van de
speler, terwijl de gegevens zijn overgebracht.
Zet bruikbare bestanden terug naar de computer
en formatteer het ingebouwde flashgeheugen op
de speler ( pagina 88).
Na
slepen en neerzetten in Windows Verkenner

komen de hiërarchieniveaus voor de gegevens niet
overeen met de speler ( pagina 95).
De
overgebrachte bestanden hebben een indeling

die niet kan worden afgespeeld. Zie "Ondersteunde
bestandsindeling" in de "Specificaties" ( pagina
126) voor meer informatie.
Converteer de ATRAC-audiogegevens met het
bijgeleverde MP3 Conversion Tool.
Nummers of video's (alleen NWZ-S615F/S616F/
S618F) kunnen mogelijk niet worden afgespeeld,
afhankelijk van de bestandsindeling
( pagina 126).
Foto's worden mogelijk niet weergegeven,
afhankelijk van de bestandsgrootte of -indeling
( pagina 126).
Het volume is niet hoog
genoeg.
"AVLS (Volume Limit)" is ingeschakeld.
Schakel "AVLS (Volume Limit)" uit
( pagina 76).
De hoofdtelefoon is niet goed aangesloten.
Als de hoofdtelefoon niet goed is aangesloten,
wordt het geluid niet goed weergegeven. Steek de
stekker in de aansluiting tot deze vastklikt
( pagina 10).
Er wordt geen geluid
weergegeven via het
rechterkanaal van de
hoofdtelefoon.
Of het signaal van het
rechterkanaal wordt aan
beide kanten van de
hoofdtelefoon
weergegeven.
Het afspelen is plotseling De batterij is bijna leeg.
gestopt.
Laad de batterij op door de speler aan te sluiten
op de computer ( pagina 92).
U
probeert
nummers of videobestanden (alleen

NWZ-S615F/S616F/S618F) af te spelen die niet
kunnen worden afgespeeld.
Speel andere nummers of videobestanden (alleen
NWZ-S615F/S616F/S618F) af.
Vervolg 
Index
Oorzaak/Oplossing
Menu
Probleem
Inhoudsopgave
Werking (vervolg)
107
Problemen oplossen
Probleem
Oorzaak/Oplossing
Probleem
Oorzaak/Oplossing
"" wordt weergegeven
als titel.
De titel bevat tekens die niet kunnen worden
weergegeven op de speler.
Pas de titel aan op de computer en gebruik alleen
tekens die kunnen worden weergegeven.
"Unknown" wordt
Er is geen informatie over de gegevens opgenomen,
weergegeven als naam van een zoals de naam van het album of de artiest,
album of artiest, enzovoort.
enzovoort.
Er worden vreemde
De verkeerde taal is geselecteerd.
tekens weergegeven.
Pas de instelling voor "Language Settings"
( pagina 90) aan en zet de gegevens opnieuw
over naar de speler.
Vervolg 
Index
Display
Menu
Er worden geen
Er is geen informatie over de albumhoes
miniaturen weergegeven.
opgenomen voor de nummers. Miniaturen worden
alleen weergegeven als er informatie over de
albumhoes is opgenomen voor de nummers.
De naam van de miniatuur komt niet overeen met
het bijbehorende videobestand (alleen NWZ-S615F/
S616F/S618F) en het videobestand bevindt zich niet
op de juiste plaats.
Plaats een JPEG-bestand met dezelfde naam als
het videobestand in een map in de map "VIDEO"
(alleen NWZ-S615F/S616F/S618F).
Bepaalde
albumhoezen worden niet weergegeven,

afhankelijk van de bestandsindeling van de
miniatuur of de bestandsindeling van de albumhoes.
Er wordt geen albumhoes Er is geen informatie over de albumhoes
weergegeven.
opgenomen voor de gegevens.
De albumhoes wordt alleen weergegeven als er
informatie over de albumhoes is opgenomen.
U kunt de albumhoes instellen met de bijgeleverde
Windows Media Player 11 of andere overdrachtssoftware
voor het instellen van albumhoezen. Raadpleeg de Help
bij de software of neem contact op met de fabrikant van
de software voor meer informatie.
Bepaalde
albumhoezen kunnen niet worden

weergegeven, afhankelijk van de bestandsindeling.
De speler kan niet
De batterij is bijna leeg.
formatteren.
Laad de batterij op door de speler aan te sluiten
op de computer ( pagina 92).
De speler is per ongeluk Als er een storing optreedt, wordt de speler
uitgeschakeld en weer
automatisch uitgeschakeld en weer ingeschakeld.
ingeschakeld.
Inhoudsopgave
Werking (vervolg)
108
Problemen oplossen
Probleem
Oorzaak/Oplossing
Probleem
Oorzaak/Oplossing
De levensduur van de
batterij is kort.
De werkingstemperatuur is lager dan 5 °C.
De levensduur van de batterij wordt korter vanwege
de batterijkenmerken. Dit duidt niet op een storing.
De batterij is niet voldoende opgeladen.
wordt weergegeven.
Laad de batterij op totdat
Door de instellingen aan te passen of de voedingsbron
goed te beheren, kunt u energie besparen en de speler
langer gebruiken ( pagina 93).
U
 hebt de speler gedurende een lange periode niet
gebruikt.
De efficiëntie van de batterij wordt verbeterd als
u de batterij regelmatig oplaadt en ontlaadt.
Als de gebruikstijd van de batterij ongeveer met de
helft is afgenomen, zelfs nadat u de batterij volledig
hebt opgeladen, moet de batterij worden vervangen.
Neem contact op met de dichtstbijzijnde Sonyverkoper.
Er wordt materiaal afgespeeld dat met copyright is
beschermd.
Wanneer materiaal wordt afgespeeld dat met
copyright is beschermd, kan de levensduur van
de batterij korter zijn.
Vervolg 
Index
Stroomvoorziening
Menu
Het scherm wordt
Er is geen bewerking uitgevoerd gedurende de tijd
donker wanneer een foto
die is geselecteerd bij "Screensaver Timing"
wordt weergegeven.
( pagina 79).
Druk op een knop.
Het scherm wordt
Er is langer dan 30 seconden geen bewerking uitgevoerd
uitgeschakeld.
terwijl de pauzemodus van de speler was geactiveerd.
Druk op een knop.
Er is geen bewerking uitgevoerd gedurende de tijd die
is ingesteld bij "Screensaver Timing" terwijl
"Screensaver" was ingesteld op "Blank" ( pagina 79).
Druk op een knop.
Geef een andere instelling dan "Blank" op bij "Screensaver".
"On-Hold Display" is ingesteld op "No".
Schuif de HOLD-schakelaar in tegenovergestelde
richting ( pagina 10).
Stel "On-Hold Display" in op "Yes" ( pagina
56). U kunt een video afspelen (alleen NWZS615F/S616F/S618F), zelfs wanneer de HOLDfunctie is geactiveerd.
Er wordt een bericht
Zie "Berichten" ( pagina 114).
weergegeven.
Inhoudsopgave
Display (vervolg)
109
Problemen oplossen
De speler kan de batterij
niet opladen.
De USB-kabel is niet juist aangesloten op een USBpoort van uw computer.
Koppel de USB-kabel los en sluit deze opnieuw
aan.
Gebruik de bijgeleverde USB-kabel.
De batterij wordt opgeladen bij een
omgevingstemperatuur langer dan 5 °C of hoger
dan 35 °C.
Laad de batterij op bij een omgevingstemperatuur
tussen 5 °C en 35 °C.
De
computer is niet ingeschakeld.

Zet de computer aan.
De slaapstand wordt geactiveerd op de computer.
Schakel de slaapstand van de computer uit.
De speler wordt
automatisch
uitgeschakeld.
De speler wordt automatisch uitgeschakeld om
ongewenst energieverbruik te voorkomen.
Druk op een knop om de speler in te schakelen.
De batterij wordt zeer
snel opgeladen.
Als de batterij al bijna volledig is opgeladen, duurt
het niet lang voordat deze volledig is opgeladen.
Verbinding met een computer
Probleem
Oorzaak/Oplossing
Het MP3 Conversion
Tool wordt niet gestart.
De systeemomgeving van uw computer is gewijzigd,
mogelijk als gevolg van een update van het
Windows-besturingssysteem.
"Connecting" wordt niet
weergegeven als het
apparaat met de
bijgeleverde USB-kabel
wordt aangesloten op de
computer.
De USB-kabel is niet juist aangesloten op een
USB-poort van uw computer.
Koppel de USB-kabel los en sluit deze opnieuw aan.
Gebruik de bijgeleverde USB-kabel.
Er
 wordt een USB-hub gebruikt.
Het aansluiten van de speler via een USB-hub
werkt mogelijk niet. Sluit de speler met de
bijgeleverde USB-kabel aan op de computer.
Er wordt andere software uitgevoerd op de computer
dan de gebruikte overdrachtssoftware.
Koppel de USB-kabel los, wacht een paar minuten
en sluit de kabel opnieuw aan. Als het probleem
blijft optreden, koppelt u de USB-kabel los, start u
de computer opnieuw op en sluit u de USB-kabel
opnieuw aan.
"Connecting" wordt mogelijk niet weergegeven op
de speler, afhankelijk van de softwareomgeving op
de computer.
Activeer Windows Media Player of Windows
Verkenner.
Vervolg 
Index
Oorzaak/Oplossing
Menu
Probleem
Inhoudsopgave
Stroomvoorziening (vervolg)
110
Problemen oplossen
De speler wordt niet
herkend door de
computer nadat het
apparaat is aangesloten
op de computer.
De USB-kabel is niet juist aangesloten op een
USB-poort van uw computer.
Koppel de USB-kabel los en sluit deze opnieuw
aan.
Er wordt een USB-hub gebruikt.
Het aansluiten van de speler via een USB-hub
werkt mogelijk niet. Sluit de speler met de
bijgeleverde USB-kabel aan op de computer.
Er
 is mogelijk een probleem met de USB-poort op
de computer. Sluit de speler aan op een andere USBpoort op de computer.
Gegevens kunnen niet
naar de speler worden
overgezet vanaf uw
computer.
De overdracht wordt mogelijk gestopt wegens
storing, zoals statische elektriciteit, enzovoort. Dit
gebeurt om de gegevens te beschermen.
Koppel de speler los en sluit deze opnieuw aan.
Als
u bestanden overzet door middel van slepen en

neerzetten op bepaalde computers waarop Windows
Media Player 11 niet is geïnstalleerd, kunnen er
beperkingen gelden voor de bestanden (AACbestanden, videobestanden*, enzovoort) die kunnen
worden overgezet door middel van slepen en
neerzetten.
* Alleen NWZ-S615F/S616F/S618F
Installeer Windows Media Player 11 vanaf de
bijgeleverde cd-rom en zet de bestanden
vervolgens nogmaals over door middel van slepen
en neerzetten. Voordat u de bijgeleverde Windows
Media Player 11 op de computer installeert,
controleert u of uw software of service geschikt is
voor Windows Media Player 11. Voor meer
informatie over het gebruik van of ondersteuning
voor Windows Media Player gaat u naar de
volgende website: http://support.microsoft.com/
De
USB-kabel is niet juist aangesloten op een USB
poort van uw computer.
Koppel de USB-kabel los en sluit deze opnieuw
aan.
Vervolg 
Index
Oorzaak/Oplossing
Menu
Probleem
Inhoudsopgave
Verbinding met een computer (vervolg)
111
Problemen oplossen
Gegevens kunnen niet
naar de speler worden
overgezet vanaf uw
computer. (vervolg)
Er is onvoldoende vrije ruimte beschikbaar in het
ingebouwde flashgeheugen.
U kunt ruimte vrijmaken door overbodige
gegevens terug te zetten naar de computer.
Nummers met een beperkte afspeelduur of frequentie kunnen mogelijk niet worden overgezet
wegens beperkingen die zijn ingesteld door de
houders van het copyright. Neem contact op met de
distributeur voor meer informatie over de
instellingen van de afzonderlijke audiobestanden.
De
speler bevat onjuiste gegevens.

Zet bruikbare bestanden terug naar de computer
en formatteer het ingebouwde flashgeheugen op
de speler ( pagina 88).
De
gegevens zijn mogelijk beschadigd.

Verwijder de gegevens die niet kunnen worden
overgezet, van de computer en importeer deze
opnieuw naar de computer. Wanneer u gegevens
importeert op uw computer, moet u alle andere
toepassingen afsluiten om gegevensschade te
voorkomen.
De limiet voor het aantal bestanden en mappen dat
kan worden overgezet, is bereikt.
Verwijder overbodige gegevens.
U probeert .m4a-, .mp4-, .3gp- of .m4v-bestanden
over te zetten naar een computer waarop Windows
Media Player 10 al is geïnstalleerd.
Installeer Windows Media Player 11 vanaf de
bijgeleverde cd-rom.
Als
u gegevens overzet met geschikte

overdrachtssoftware, maar de overdracht niet wordt
uitgevoerd, moet u contact opnemen met de
fabrikant.
Vervolg 
Index
Oorzaak/Oplossing
Menu
Probleem
Inhoudsopgave
Verbinding met een computer (vervolg)
112
Problemen oplossen
Er kan slechts een kleine
hoeveelheid gegevens
naar de speler worden
overgezet.
Er is onvoldoende vrije ruimte beschikbaar in het
ingebouwde flashgeheugen.
U kunt ruimte vrijmaken door overbodige
gegevens terug te zetten naar de computer.
Gegevens die niet op de speler kunnen worden
afgespeeld, worden opgeslagen in de speler.
Als er andere gegevens dan nummers, video's
(alleen NWZ-S615F/S616F/S618F) of foto's op de
speler zijn opgeslagen, kunnen er minder
gegevens worden overgezet. Zet de gegevens die
niet op de speler kunnen worden afgespeeld terug
naar de computer om meer ruimte vrij te maken.
De speler wordt onstabiel Er wordt een USB-hub of USB-verlengsnoer
als deze op de computer
gebruikt.
is aangesloten.
Het aansluiten van de speler met een USB-hub of
-verlengsnoer werkt mogelijk niet. Sluit de speler
met de bijgeleverde USB-kabel aan op de
computer.
U kunt mappen niet
U kunt de mappen "MUSIC", "MP_ROOT",
verwijderen of een andere "VIDEO" (alleen NWZ-S615F/S616F/S618F),
naam geven.
"PICTURES", "PICTURE" en "DCIM" niet
verwijderen en u kunt de naam van deze mappen
niet wijzigen.
FM-tuner (alleen NWZ-S615F/S616F/S618F)
Probleem
Oorzaak/Oplossing
U kunt een FMuitzending niet goed
horen.
Er is niet goed afgestemd op de ontvangstfrequentie.
Selecteer de frequentie handmatig met de /knop om de ontvangst te verbeteren
( pagina 71).
De ontvangst is zwak en
de geluidskwaliteit is
slecht.
Het radiosignaal is zwak.
Luister naar de FM-uitzending in de buurt van
een raam, aangezien het signaal zwak kan zijn in
gebouwen of in voertuigen.
Het snoer van de hoofdtelefoon is niet volledig
uitgestrekt.
Het snoer van de hoofdtelefoon fungeert als
antenne. Strek het snoer van de hoofdtelefoon zo
ver mogelijk uit.
De FM-uitzending wordt Een apparaat dat in de buurt van de speler wordt
beïnvloed door storing.
gebruikt, zoals een mobiele telefoon, zendt
radiosignalen uit.
Houd dit soort apparaten uit de buurt van de
speler.
Vervolg 
Index
Oorzaak/Oplossing
Menu
Probleem
Inhoudsopgave
Verbinding met een computer (vervolg)
113
Problemen oplossen
Geen pieptoon wanneer
de speler wordt bediend.
"Beep Settings" is ingesteld op "Off ".
Stel "Beep Settings" in op "On" ( pagina 77).
Er is geen pieptoon hoorbaar wanneer de speler
wordt aangesloten op de optionele houder of een
ander apparaat.
De speler wordt warm.
De speler wordt mogelijk warm wanneer de batterij
wordt opgeladen of net is opgeladen. De speler
wordt mogelijk ook warm wanneer een groot aantal
gegevens wordt overgezet. Dit is normaal. U hoeft
zich dus geen zorgen te maken. Laat de speler enige
tijd afkoelen.
Het scherm wordt
ingeschakeld wanneer
nummers worden
gewijzigd.
De datum en tijd zijn
opnieuw ingesteld.
"New Song Pop Up" is ingesteld op "On".
Stel "New Song Pop Up" in op "Off "
( pagina 31).
Als de batterij leeg is en u de speler een bepaalde tijd
niet hebt gebruikt, worden de datum en tijd
mogelijk opnieuw ingesteld. Dit duidt niet op een
storing. Laad de batterij op totdat
wordt
weergegeven op het scherm en stel de datum en tijd
opnieuw in ( pagina 81).
Index
Oorzaak/Oplossing
Menu
Probleem
Inhoudsopgave
Overig
114
Problemen oplossen
Volg de onderstaande instructies wanneer een bericht wordt weergegeven in
het display.
Oplossing
All group numbers have
been used.
Het totale aantal
lijstitems (met
uitzondering van de
nummerlijsten)
overschrijdt de limiet
(8.192 items).
Het totale aantal
nummers dat in de
afspeellijsten is
geregistreerd, heeft
65.535 bereikt.
Cannot complete during
playback. Please pause
playback and then try again.
Cannot display folders
beyond this level. Place
songs in folders up to the
eighth level.
U probeert een item te
selecteren dat niet kan worden
geselecteerd tijdens het afspelen.
De speler kan geen
nummers afspelen die
zich op een hoger niveau
dan het 8e mapniveau
bevinden. ( pagina 95)
De geldigheidsduur voor
het afspelen van het
nummer is verstreken.
Nummers die de limiet
overschrijden, worden
opgeslagen in "Others".
Als u een nummer niet kunt
vinden, moet u eerst
hiernaar zoeken in de lijst
"Others".
Als u nummers die de limiet
overschrijden niet in de lijst
"Others" wilt opslaan, verwijdert u
overbodige nummers van de
spelers met Windows Verkenner
of de software waarmee u de
nummers hebt overgezet.
Als het totale aantal
geregistereerde afspeellijsten op
de speler 65.535 heeft bereikt,
kunnen de overige afspeellijsten
niet worden weergegeven.
Verlaag het aantal afspeellijsten
(verwijder de afspeellijsten)
met de software waarmee u de
afspeellijsten hebt overgezet.
Onderbreek het afspelen en
voer de bewerking opnieuw
uit.
Verplaats de nummers die zich op
een hoger niveau dan het 8e
mapniveau bevinden, naar een
lager mapniveau met Windows
Verkenner.
Werk de licentie-informatie van
nummers bij met de gebruikte
overdrachtssoftware.
U kunt een nummer met een
niet-ondersteunde
bestandsindeling niet afspelen
( pagina 126).
Plaats de nummers in mappen
in de map "MUSIC".
Cannot play; the license is
expired.
Cannot play; file format is
not supported.
U probeert een bestand af te
spelen dat niet kan worden
afgespeeld op de speler.
U hebt een audiobestand
door middel van slepen en
neerzetten overgezet naar
een videomap (alleen
NWZ-S615F/S616F/S618F).
Het
bestand dat u wilt
Zet het bestand opnieuw over
Cannot play; file is damaged. Please
naar de speler.
connect to compliant software or afspelen, is beschadigd.
device and transfer again.
Vervolg 
Index
Betekenis
Menu
Bericht
Inhoudsopgave
Berichten
115
Problemen oplossen
Betekenis
Oplossing
Cannot save more than 30 Er zijn al 30 zenders
voorgeprogrammeerd.
Preset stations.
Library error encountered. De database voor
Zet de nummers, video's
Please connect to
nummers, video's
(alleen NWZ-S615F/S616F/
compliant software or
(alleen NWZ-S615F/
S618F) of foto's nogmaals over.
device and transfer again.
S616F/S618F) of foto's is Als het probleem hiermee niet is
beschadigd.
opgelost, moet u het
ingebouwde flashgeheugen
formatteren ( pagina 88) en
de gegevens opnieuw overzetten.
De batterij van de speler is Laad de batterij op
LOW BATTERY. Please
bijna leeg.
( pagina 92).
Charge.
Er zijn geen nummers
No items found starting
Druk op de ///-knop
beschikbaar die beginnen om andere eerste letters te
with this letter.
met de geselecteerde
selecteren.
eerste letter. Daarom
wordt dit resultaat
weergegeven voor de
"Initial Search"-functie.
Zelfs nadat gegevens zijn Zet de gegevens nogmaals over
No Library exists. Please
overgezet, is er geen
naar de speler met Windows
connect to compliant
informatie over de
Verkenner of andere
software or device and
gegevens die naar de speler overdrachtssoftware.
transfer again.
zijn overgezet.
Zet foto's in een ondersteunde
No photos are available for Er zijn geen foto's die
kunnen
worden
indeling over.
display.
weergegeven op de speler.
No photos are available for U probeert een foto weer Zet foto's over naar de speler.
display. Please connect to te geven terwijl er geen
foto's zijn opgeslagen op
compliant software or
device and transfer photos. de speler.
U probeert een nummer af Zet nummers in de
No playable songs are
te spelen door "Play" te
ondersteunde indeling over en
available.
selecteren in het
start het afspelen.
optiemenu, maar er zijn
geen nummers beschikbaar
in de geselecteerde map.
Vervolg 
Index
Firmware update failed.
Menu
Do not disconnect.
Verwijder eerst overbodige zenders
( pagina 72) en programmeer
vervolgens de gewenste zenders
(zolang het toegestane aantal niet
wordt overschreden).
De speler is aangesloten op Dit is geen foutbericht. Koppel
een computer of andere
de USB-kabel niet los voordat
externe apparaten waarmee de overdracht is voltooid.
gegevens worden overgezet.
Het bijwerken van de
Volg de instructies op de
firmware is niet voltooid. computer als u de firmware
opnieuw wilt bijwerken.
Inhoudsopgave
Bericht
116
Problemen oplossen
Zet afspeellijsten over naar de
speler met Windows Verkenner
of andere overdrachtssoftware.
U moet een frequentie
voorprogrammeren als zender
( pagina 69).
Zet nummers over naar de
speler.
Zet nummers over naar
mappen in de map "MUSIC"
met Windows Verkenner of
andere overdrachtssoftware.
U probeert een video af te Zet video's over naar de speler.
No videos available for
playback. Please connect to spelen terwijl er geen
video's zijn opgeslagen op
compliant software or
device and transfer videos. de speler.
(alleen NWZ-S615F/S616F/
S618F)
Sluit de speler met de bijgeleverde
Not enough free space in Er is niet voldoende
USB-kabel aan op de computer
memory. Please connect to capaciteit op de speler
beschikbaar.
en verwijder overbodige gegevens
compliant software or
van de speler met Windows
device and delete files.
Verkenner of andere gebruikte
overdrachtssoftware.
U kunt de speler niet
Als u de speler wilt bedienen,
On hold...
bedienen, omdat de
schuift u de HOLD-schakelaar
Cancel HOLD function to
HOLD-schakelaar in de
in tegenovergestelde richting
activate controls.
HOLD-positie is gezet.
( pagina 10).
U wilt een frequentie
Programmeer andere
Preset already exists.
voorprogrammeren dat al frequenties.
is voorgeprogrammeerd.
Selecteer "Settings" - "Common
The device’s memory was Het ingebouwde
Settings" - "Format" om het
not formatted correctly.
flashgeheugen is niet
ingebouwde flashgeheugen
Please re-format using
juist geformatteerd.
opnieuw te formatteren
Settings menu.
Het ingebouwde
( pagina 88).
flashgeheugen is
geformatteerd op een
computer.
Index
Wanneer u (Playlists)
selecteert in het Homemenu en er geen
afspeellijsten beschikbaar
zijn op de speler, wordt dit
bericht weergegeven.
U probeert een zender te
No preset stations exist.
Please select Auto Preset selecteren met een
voorinstelnummer terwijl er
from Options menu.
geen frequentie is toegevoegd
als voorgeprogrammeerde
zender.
U probeert het afspelen te
No songs available for
starten, terwijl er geen
playback.
nummers beschikbaar zijn
Please connect to
op de speler of er geen
compliant software or
device and transfer songs. nummers in de geselecteerde
afspeellijst staan.
No songs in selected item. De geselecteerde map
bevat geen nummers.
Oplossing
Menu
No playlists available.
Please connect to
compliant software or
device and transfer
playlists.
Betekenis
Inhoudsopgave
Bericht
117
108
Aanvullende
Aanvullendeinformatie
informatie
Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het gedeelte over hoe de batterij veilig
uit het product te verwijderen. Overhandig de batterij bij het desbetreffende
inzamelingspunt voor de recyclage van batterijen.
Voor meer details in verband met het recyclen van dit product of batterij, neemt u
contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de
verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.
Kennisgeving voor klanten in landen waarin EU-richtlijnen gelden
De fabrikant van dit apparaat is Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio,
Japan. De geautoriseerde vertegenwoordiger voor EMC en productveiligheid is Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland. Voor
onderhouds- of garantiekwesties kunt u de adressen gebruiken die in de afzonderlijke
onderhouds- of garantiedocumenten worden vermeld.
Voor de Klanten in Nederland
Gooi de batterij niet weg maar lever deze in als klein chemisch afval
(KCA).
Index
In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in verband
met data-integriteit een permanente verbinding met batterij vereisen, dient deze
batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel vervangen te worden.
Om ervoor te zorgen dat de batterij op een juiste wijze zal worden behandeld, dient
het product aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd te worden aan het
desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van elektrisch en elektronisch
materiaal.
Menu
Verwijdering van oude batterijen (in de Europese Unie en andere Europese landen met
afzonderlijke inzamelingssystemen)
Dit symbool op de batterij of verpakking wijst erop dat de meegeleverde
batterij van dit product niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden.
Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren, voorkomt u voor mens en
milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van
verkeerde afvalbehandeling. Het recycleren van materialen draagt bij tot het vrijwaren
van natuurlijke bronnen.
Inhoudsopgave
Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (Toepasbaar in de Europese Unie
en andere Europese landen met gescheiden ophaalsystemen)
Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product
niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een
plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt
gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt
verwijderd, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich
zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. De recycling van
materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details in
verband met het recyclen van dit product, neemt u contact op met de gemeentelijke
instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de
winkel waar u het product hebt gekocht.
Dit betreft de accessoires: Hoofdtelefoon
118
Aanvullende informatie
Inhoudsopgave
Veiligheidsmaatregelen
Over veiligheid
Index
Vervolg 
Menu
Zorg dat u geen kortsluiting veroorzaakt bij de contacten van de speler met
andere metalen objecten.
Raak de oplaadbare batterij niet met blote handen aan als deze lekt.
Aangezien batterijvloeistof in de speler kan achterblijven, moet u uw Sonyverkoper raadplegen als de batterij heeft gelekt. Als u vloeistof in uw ogen
krijgt, mag u niet in uw ogen wrijven. Dit zou tot blindheid kunnen leiden.
Spoel uw ogen uit met schoon water en raadpleeg een arts.
Als de vloeistof op uw lichaam of kleding terechtkomt, moet u de vloeistof er
gelijk afwassen. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot brandwonden of letsel.
Als u zich brandt of als u gewond raakt door de batterijvloeistof, moet u een
arts raadplegen.
Giet geen water in de speler en plaats geen vreemde voorwerpen in de speler.
Dit zou brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken.
Als dit gebeurt, moet u de speler direct uitschakelen, de USB-kabel van de
speler loskoppelen en contact opnemen met de dichtstbijzijnde Sonyverkoper of Sony Service Center.
Laat de speler niet in aanraking komen met vuur.
Haal de speler niet uit elkaar en probeer deze niet aan te passen. Dit zou een
elektrische schok kunnen veroorzaken. Neem contact op met de
dichtstbijzijnde Sony-verkoper of Sony Service Center voor het vervangen
van oplaadbare batterijen, controle aan de binnenkant van de speler of
reparaties.
119
Aanvullende informatie
Stel de speler niet bloot aan water. De speler is niet waterdicht.
Houd u aan de volgende voorzorgsmaatregelen.
Laat de speler niet vallen in een gootsteen of ander voorwerp dat is gevuld met
water.
Gebruik de speler niet op vochtige locaties of in slecht
weer, zoals in de regen of sneeuw.
Laat de speler niet nat worden.
Als u de speler aanraakt met natte handen of de speler
in een nat kledingstuk bewaart, kan de speler nat
worden, waardoor deze defect kan raken.
Houd de hoofdtelefoon vast bij de stekker wanneer u de
hoofdtelefoon loskoppelt van de speler. Wanneer u aan
het snoer van de hoofdtelefoon trekt, kan het snoer
beschadigd raken.
Vervolg 
Index
Als u de speler in een zakje plaatst en het snoer van de
hoofdtelefoon/oortelefoon om het zakje heen wikkelt,
moet u er vervolgens voor zorgen dat het zakje niet
wordt blootgesteld aan hevige schokken.
Menu
Plaats geen zware voorwerpen boven op de speler en stel de speler niet bloot
aan hevige schokken. Dit kan leiden tot defecten of schade.
Gebruik de speler nooit op plaatsen waar deze wordt blootgesteld aan fel
licht, extreme temperaturen, vocht of trillingen. De speler kan hierdoor
verkleuren, vervormen of beschadigd raken.
Stel de speler niet bloot aan hoge temperaturen, zoals in een auto die in de
zon is geparkeerd of in direct zonlicht.
Plaats de speler niet op een zeer stoffige plaats.
Plaats de speler niet op een instabiel oppervlak of in schuine stand.
Als de speler storing veroorzaakt met de radio of televisie, moet u de speler
uitschakelen en uit de buurt van de radio of televisie plaatsen.
Wanneer u de speler gebruikt, moet u de onderstaande
veiligheidsmaatregelen volgen om te voorkomen dat de behuizing vervormt
of dat de speler defect raakt.
Ga niet zitten met de speler in uw achterzak.
Inhoudsopgave
Over de installatie
120
Aanvullende informatie
De speler kan warm worden als deze wordt opgeladen of gedurende lange tijd
wordt gebruikt.
Menu
Over de hoofdtelefoon
Inhoudsopgave
Over warmteontwikkeling
Verkeersveiligheid
Gebruik de hoofdtelefoon niet in situaties waarin u goed moet kunnen horen.
Om anderen denken
Houd het volume op een gematigd niveau. Op deze manier kunt u geluiden uit
de omgeving horen en rekening houden met de mensen om u heen.
Waarschuwing
Als het onweert terwijl u de speler gebruikt, moet u de hoofdtelefoon
onmiddellijk afzetten.
Als u een allergische reactie krijgt op de hoofdtelefoon, moet u de
hoofdtelefoon niet langer gebruiken en contact opnemen met een arts.
Over het gebruik
Als u een draagriem (los verkrijgbaar) gebruikt, moet u voorzichtig zijn dat
deze niet blijft haken achter voorwerpen waar u langs loopt. Let er bovendien
op dat u de speler niet heen en weer zwaait aan de draagriem, om te
voorkomen dat u zo andere mensen raakt.
Gebruik de speler niet tijdens het opstijgen of landen van een vliegtuig.
Houd er rekening mee dat er in bepaalde gevallen tijdelijk vocht in de speler
kan condenseren, bijvoorbeeld wanneer de speler snel vanuit een omgeving
met een lage temperatuur naar een omgeving met een hoge temperatuur
wordt gebracht of wanneer de speler wordt gebruikt in een ruimte waarin de
verwarming net is ingeschakeld. Bij condensvorming blijft vocht uit de lucht
achter op oppervlakken, zoals metalen panelen, enzovoort.
Als er vocht condenseert in de speler, moet u de speler uitgeschakeld laten
staan tot het vocht verdwijnt. Als u de speler gebruikt terwijl er vocht is
gecondenseerd, kan er een storing optreden.
Vervolg 
Index
Gehoorbeschadiging voorkomen
Gebruik de hoofdtelefoon niet op een hoog volume. Gehoorspecialisten
waarschuwen tegen voortdurend en langdurig gebruik op hoog volume. Als u
gesuis in uw oren hoort, verlaagt u het volume of stopt u het gebruik.
Zet het volume niet in één keer zo hoog mogelijk, vooral wanneer u een
hoofdtelefoon gebruikt.
Zet het volume geleidelijk hoger, zodat u uw oren niet beschadigt.
121
Aanvullende informatie
Menu
Druk niet hard op het oppervlak van het LCD-scherm. Dit kan een
vervorming in de kleuren of helderheid veroorzaken of het LCD-scherm kan
defect raken.
 Als u de speler in een koude omgeving gebruikt, worden mogelijk zwarte
randen om afbeeldingen heen weergegeven. Dit duidt niet op een defect van
de speler.
Inhoudsopgave
Over het LCD-scherm
Index
Over het reinigen
Maak de behuizing van de speler schoon met een zachte doek, zoals een
reinigingsdoekje voor een bril.
Als de behuizing van de speler zeer vuil is, kunt u deze schoonmaken met een
zachte doek die enigszins nat is gemaakt met water of een zacht
reinigingsmiddel.
Gebruik geen schuurpapier, schuurmiddel of oplosmiddel zoals alcohol of
wasbenzine, want hiermee kunt u de behuizing beschadigen.
Laat
geen water in de speler terechtkomen via de opening bij de aansluiting.

Maak de stekker van de hoofdtelefoon af en toe schoon.
Als u vragen of problemen hebt met betrekking tot de speler, kunt u contact
opnemen met de dichtstbijzijnde Sony-verkoper.
Vervolg 
122
Aanvullende informatie
Index
Vervolg 
Menu
Copyrightwetten verbieden het gedeeltelijk of volledig kopiëren van de
software of de bijgeleverde handleiding, of het verhuren van de software
zonder toestemming van de eigenaar van het copyright.
SONY kan niet aansprakelijk worden gesteld voor financiële schade of verlies
van omzet veroorzaakt door het gebruik van de bij de speler geleverde
software, inclusief verlies geleden door derden.
Als er een probleem wordt veroorzaakt door een productiefout, wordt het
product vervangen door SONY. SONY is echter verder niet aansprakelijk.
De software die bij deze speler is geleverd, kan alleen worden gebruikt met
apparatuur die hiervoor is bedoeld.
De softwarespecificaties kunnen door de voortdurende verbeteringen aan het
product zonder voorafgaand bericht worden veranderd.
Het gebruik van deze speler met software anders dan de bijgeleverde software
valt niet onder de garantie.
De mogelijkheid om talen van de bijgeleverde software weer te geven, is
afhankelijk van het geïnstalleerde besturingssysteem op uw computer. Voor
de beste resultaten moet u ervoor zorgen dat het geïnstalleerde
besturingssysteem overeenkomt met de taal die u wilt weergeven.
We bieden geen garantie dat alle talen correct worden weergegeven in de
bijgeleverde software.
Door de gebruiker gemaakte tekens en bepaalde speciale tekens worden
mogelijk niet weergegeven.
In deze handleiding wordt aangenomen dat u bekend bent met de
basisfuncties van Windows.
Raadpleeg de betreffende handleidingen voor informatie over het gebruik
van uw computer en besturingssysteem.
Inhoudsopgave
Belangrijke kennisgeving
123
Aanvullende informatie
Over de website voor klantondersteuning
Als u vragen of problemen hebt met betrekking tot dit product, gaat u naar een
van de volgende websites.
Voor klanten in de VS: http://www.sony.com/walkmansupport
Voor klanten in Canada: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Voor klanten in Europa: http://support.sony-europe.com/DNA
Voor klanten in Zuid-Amerika: http://www.sony-latin.com/index.crp
Voor klanten in andere landen/regio's: http://www.css.ap.sony.com
Voor klanten met het overzeese model: http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Index
De opgenomen muziek is uitsluitend bestemd voor privé-gebruik.
Voor ander gebruik van de muziek is toestemming van de houders van
het copyright vereist.
Sony is niet verantwoordelijk voor onvolledig opnemen/downloaden
of voor beschadigde gegevens als gevolg van problemen met de speler
of de computer.
Afhankelijk van het type tekst en tekens, wordt de tekst die in de speler
wordt weergegeven, wellicht niet correct op het apparaat weergegeven.
Dit kan de volgende oorzaken hebben:
De mogelijkheden van de aangesloten speler.
De speler werkt niet correct.
De inhoudsinformatie is geschreven in een taal of in tekens die niet
door de speler worden ondersteund.
Menu
* In bepaalde landen/regio's zijn bepaalde voorbeeldgegevens niet geïnstalleerd.
Inhoudsopgave
Over voorbeeldgegevens*
De speler bevat vooraf geïnstalleerde voorbeeldgegevens. Als u deze gegevens
wilt verwijderen, kunt u Windows Verkenner gebruiken.
Als u de voorbeeldgegevens verwijdert, kunnen deze niet worden hersteld. We
kunnen u ook niet voorzien van vervangende gegevens.
124
Aanvullende informatie

en
zijn handelsmerken van Sony Corporation.
Vervolg 
Index
Microsoft, Windows, Windows Vista en Windows Media zijn handelsmerken
of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde
Staten en/of andere landen.
Adobe, Adobe Reader en Adobe Flash Player zijn handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de
Verenigde Staten en/of andere landen.
MPEG Layer-3-audiocoderingstechnologie en -patenten worden gebruikt
onder licentie van Fraunhofer IIS en Thomson.
IBM
en PC/AT zijn gedeponeerde handelsmerken van International Business

Machines Corporation.
Macintosh is een handelsmerk van Apple Inc.
Pentium is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Intel
Corporation.
Deze software is gedeeltelijk gebaseerd op het werk van de Independent JPEG
Group.
EEN LICENTIE OP DIT PRODUCT WORDT VERLEEND ONDER DE
MPEG-4 VISUELE PATENTPORTEFEUILLELICENTIE VOOR HET
PERSOONLIJKE EN NIET-COMMERCIËLE GEBRUIK VAN EEN
CONSUMENT VOOR
(i) HET CODEREN VAN VIDEO IN OVEEENSTEMMING MET DE
VISUELE MPEG-4-STANDAARD ("MPEG-4 VIDEO") EN/OF
(ii)HET DECODEREN VAN MPEG-4 VIDEO DIE IS GECODEERD
DOOR EEN CONSUMENT IN EEN PERSOONLIJKE EN NIETCOMMERCIËLE ACTIVITEIT EN/OF IS VERKREGEN VAN EEN
VIDEOLEVERANCIER DIE BESCHIKT OVER EEN LICENTIE VOOR
MPEG-4 VIDEO VAN MPEG LA.
ER WORDT GEEN LICENTIE VERLEEND OF GEÏMPLICEERD VOOR
ANDER GEBRUIK. EXTRA INFORMATIE, WAARONDER INFORMATIE
OVER GEBRUIK VOOR PROMOTIEDOELEINDEN EN INTERNE EN
COMMERCIËLE DOELEINDEN EN LICENTIES, KAN WORDEN
VERKREGEN BIJ MPEG LA, LLC. ZIE HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Menu
ATRAC is een handelsmerk van Sony Corporation.
"WALKMAN" en het "WALKMAN"-logo zijn gedeponeerde handelsmerken
van Sony Corporation.
Inhoudsopgave
Over copyrights
125
Aanvullende informatie
Programma © 2007 Sony Corporation
Documentatie © 2007 Sony Corporation
Index
Inhoudsleveranciers gebruiken de technologie voor beheer van digitale rechten
voor Windows Media die in dit apparaat is opgenomen ("WM-DRM"), om de
integriteit van hun inhoud te beschermen ("Beschermde inhoud"), zodat hun
intellectuele eigendomsrechten, waaronder copyright, op dergelijke inhoud niet
ten onrechte worden gebruikt.
Dit apparaat gebruikt WM-DRM-software om Beschermde inhoud ("WMDRM-software") te kunnen afspelen. Als de bescherming van de WM-DRMsoftware in dit apparaat in gevaar is gebracht, kunnen eigenaars van
Beschermde inhoud ("Eigenaars van beschermde inhoud") Microsoft
verzoeken om het recht van de WM-DRM-software om nieuwe licenties op te
halen voor het kopiëren, weergeven en/of afspelen van Beschermde inhoud, in
te trekken. Het intrekken van dergelijke rechten heeft geen invloed op de
mogelijkheid om niet-beschermde inhoud af te spelen met de WM-DRMsoftware. Er wordt een lijst met ingetrokken WM-DRM-software naar uw
apparaat verzonden wanneer u een licentie voor Beschermde inhoud
downloadt van het internet of vanaf een computer. Microsoft kan, in
combinatie met een dergelijke licentie, ook lijsten met ingetrokken software
downloaden naar uw apparaat uit naam van de Eigenaars van beschermde
inhoud.
Menu
Dit product wordt beschermd door bepaalde intellectuele eigendomsrechten
van Microsoft Corporation. Het gebruik of de verspreiding van dergelijke
technologie buiten dit product om is verboden zonder een licentie van
Microsoft of een erkend dochterbedrijf van Microsoft.
Inhoudsopgave
EEN LICENTIE OP DIT PRODUCT WORDT VERLEEND ONDER DE
AVC-PATENTPORTEFEUILLELICENTIE VOOR HET PERSOONLIJKE
EN NIET-COMMERCIËLE GEBRUIK VAN EEN CONSUMENT VOOR
(i) HET CODEREN VAN VIDEO IN OVEEENSTEMMING MET DE AVCSTANDAARD ("AVC VIDEO") EN/OF
(ii)HET DECODEREN VAN AVC VIDEO DIE IS GECODEERD DOOR
EEN CONSUMENT IN EEN PERSOONLIJKE EN
NIET-COMMERCIËLE ACTIVITEIT EN/OF IS VERKREGEN VAN EEN
VIDEOLEVERANCIER DIE BESCHIKT OVER EEN LICENTIE VOOR
AVC VIDEO. ER WORDT GEEN LICENTIE VERLEEND OF
GEÏMPLICEERD VOOR ANDER GEBRUIK. EXTRA INFORMATIE KAN
WORDEN VERKREGEN BIJ MPEG LA, L.L.C. ZIE
HTTP://MPEGLA.COM
Amerikaanse en andere octrooien in licentie van Dolby Laboratories.
Alle andere handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken zijn
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de respectieve
eigenaars. In deze handleiding zijn de symbolen TM en ® niet aangegeven.
126
Aanvullende informatie
Inhoudsopgave
Specificaties
Ondersteunde bestandsindeling
Muziek
Menu
MP3(MPEG1 Layer3)-bestandsindeling, ASF-bestandsindeling,
MP4-bestandsindeling, Wave-Riff-bestandsindeling
Bestandsextensie
MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC-LC*1 (.mp4, .m4a, .3gp), Linear PCM (.wav)
Codec
MP3
Bitsnelheid: 32 tot 320 kbps (ondersteunt variabele bitsnelheid (VBR))
Bemonsteringsfrequentie*2: 32, 44,1, 48 kHz
WMA
Bitsnelheid: 32 tot 192 kbps (ondersteunt variabele bitsnelheid (VBR))
Bemonsteringsfrequentie*2: 44,1 kHz
AAC-LC*1
Bitsnelheid: 16 tot 320 kbps (ondersteunt variabele bitsnelheid
(VBR))*3
Bemonsteringsfrequentie*2: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1,
48 kHz
Linear PCM
Bitsnelheid: 1.411 kbps
Bemonsteringsfrequentie*2: 44,1 kHz
Video (alleen NWZ-S615F/S616F/S618F)
Bestandsindeling
MP4-bestandsindeling, "Memory Stick"-video-indeling
Bestandsextensie
.mp4, .m4v
Codec
Video
AVC
(H.264/AVC)
Profiel: Baseline Profile
Niveau: Max. 1,3
Bitsnelheid: Max. 768 kbps
MPEG-4
Profiel: Simple Profile
Bitsnelheid: Max. 2.500 kbps
Framesnelheid: Max. 30 fps
Resolutie: Max. QVGA (320 × 240)
Audio
Bestandsgrootte
Max. 2 GB
Aantal bestanden
Max. 1.000
AAC-LC
Aantal kanalen: Max. 2 kanalen
Bemonsteringsfrequentie*2: 24, 32, 44,1,
48 kHz
Bitsnelheid: Max. 288 kbps per 1 kanaal
Foto*
4
Bestandsindeling
Compatibel met de bestandsindeling DCF 2.0/Exif 2.21
Bestandsextensie
.jpg
Codec
Profiel: Baseline Profile
Aantal pixels: Max. 4.000 × 4.000 pixels (16.000.000 pixels)
Aantal bestanden
Max. 10.000
* AAC-LC-bestanden die met copyright zijn beschermd, kunnen niet worden afgespeeld.
*2De bemonsteringsfrequentie komt mogelijk niet overeen met alle coderingsapparaten.
*3Niet-standaard of niet-gegarandeerde bitsnelheden zijn opgenomen, afhankelijk van de
bemonsteringsfrequentie.
*4Bepaalde fotobestanden kunnen niet worden weergegeven, afhankelijk van de
bestandsindeling.
1
Vervolg 
Index
Bestandsindeling
127
Aanvullende informatie
De tijden bij benadering zijn gebaseerd op de overdracht of opname van nummers van
4 minuten (exclusief video's (alleen NWZ-S615F/S616F/S618F) en foto's) in de MP3indeling. Nummers en tijden van andere afspeelbare audiobestanden kunnen afwijken van
de MP3-indeling.
NWZ-S516/S616F
Menu
NWZ-S515/S615F
Bitsnelheid
Nummers
Tijd
Nummers
Tijd
48 kbps
1.150
76 uur 40 min.
2.450
163 uur 20 min.
64 kbps
885
59 uur 00 min.
1.850
123 uur 20 min.
440
29 uur 20 min.
925
61 uur 40 min.
220
14 uur 40 min.
460
30 uur 40 min.
320 kbps
175
11 uur 40 min.
370
24 uur 40 min.
Index
128 kbps
256 kbps
NWZ-S618F
Bitsnelheid
Nummers
Tijd
48 kbps
5.050
336 uur 40 min.
64 kbps
3.750
250 uur 00 min.
128 kbps
1.850
123 uur 20 min.
256 kbps
945
63 uur 00 min.
320 kbps
755
50 uur 20 min.
Maximale opnametijd voor video's (bij benadering) (alleen NWZ-S615F/S616F/S618F)
De maximale opnametijd (bij benadering) is alleen op de overdracht van video's
gebaseerd. De tijd is afhankelijk van de omstandigheden waaronder de speler wordt
gebruikt.
Bitsnelheid
Video-indeling: 384 kbps
Audio-indeling: 128 kbps
Video-indeling: 768 kbps
Audio-indeling: 128 kbps
NWZ-S615F
NWZ-S616F
NWZ-S618F
Tijd
Tijd
Tijd
7 uur 10 min.
15 uur 00 min.
30 uur 40 min.
4 uur 00 min.
8 uur 30 min.
17 uur 30 min.
Inhoudsopgave
Maximaal aantal opneembare nummers en tijd (bij benadering)
Maximaal aantal opneembare foto's dat kan worden overgezet (bij benadering)
Max. 10.000
Het aantal opneembare foto's kan lager zijn afhankelijk van de bestandsgrootte.
Vervolg 
128
Aanvullende informatie
Inhoudsopgave
Capaciteit (capaciteit beschikbaar voor de gebruiker)*1
Menu
NWZ-S515: 2 GB (Ong. 1,71 GB = 1.840.840.704 bytes)
NWZ-S516: 4 GB (Ong. 3,57 GB = 3.840.704.512 bytes)
NWZ-S615F: 2 GB (Ong. 1,71 GB = 1.840. 775. 168 bytes)
NWZ-S616F: 4 GB (Ong. 3,57 GB = 3.840.638.976 bytes)
NWZ-S618F: 8 GB (Ong. 7,30 GB = 7.840.956.416 bytes)
*1De beschikbare opslagcapaciteit van de speler kan variëren.
Een deel van het geheugen wordt gebruikt voor gegevensbeheerfuncties.
Uitvoer (hoofdtelefoon)
FM-tuner (alleen NWZ-S615F/S616F/S618F)
FM-frequentiebereik
87,5 tot 108,0 MHz
IF (FM) (alleen NWZ-S615F/S616F/S618F)
375 kHz
Antenne (alleen NWZ-S615F/S616F/S618F)
Snoer van de hoofdtelefoon
Interface
Hoofdtelefoon: Stereo mini-aansluiting
WM‑PORT (terminal voor meerdere aansluitingen): 22 pinnen
Hi-Speed USB (voldoet aan USB 2.0)
Gebruikstemperatuur
5 °C tot 35 °C
Voedingsbron
Ingebouwde oplaadbare lithium-ion batterij
USB-voedingsbron (via een computer met de bijgeleverde USB-kabel)
Oplaadtijd
Opladen via USB
Ongeveer 3 uur (volledig opladen), ongeveer 1,5 uur (ongeveer 80 % opgeladen)
Vervolg 
Index
Frequentiebereik
20 tot 20.000 Hz (bij het afspelen van een gegevensbestand, enkele signaalmeting)
129
Aanvullende informatie
NWZ-S515/S516
NWZ-S615F/S616F/S618F
Afspelen van MP3 128 kbps
Ongeveer 33 uur
Ongeveer 33 uur
Afspelen van WMA 128 kbps
Ongeveer 33 uur
Ongeveer 33 uur
Afspelen van AAC-LC 128 kbps
Ongeveer 32 uur
Ongeveer 32 uur
Afspelen van Linear PCM 1411 kbps
Ongeveer 35 uur
Ongeveer 35 uur
Afspelen van MPEG-4 384 kbps
-
Ongeveer 9,5 uur
Afspelen van MPEG-4 768 kbps
-
Ongeveer 8,5 uur
Afspelen van AVC 384 kbps
-
Ongeveer 7,5 uur
Afspelen van AVC 768 kbps
-
Ongeveer 7,5 uur
Ontvangst van FM-radio
(alleen NWZ-S615F/S616F/S618F)
-
Muziek
Video
(alleen NWZ-S615F/S616F/S618F)
Ongeveer 24 uur
Display
1,82-inch TFT-kleurendisplay met een witte LED-achtergrondverlichting,
QVGA (240 × 320 pixels), 262.144 kleuren
Afmetingen (b/h/d, zonder uitstekende onderdelen)
42,0 × 79,5 × 11,5 mm
Afmetingen (b/h/d)
42,0 × 79,5 × 11,5 mm
Gewicht
Ongeveer 50 g
Vervolg 
Index
De onderstaande tijd kan verschillen, afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de
gebruiksstatus.
Menu
Als u de volgende instellingen opgeeft, kunt u de levensduur van de batterij verlengen.
De onderstaande tijd is bij benadering wanneer "New Song Pop Up" ( pagina 31), "Clear
Stereo" ( pagina 43), "DSEE(Sound Enhance)" ( pagina 44), "Dynamic Normalizer"
( pagina 46), "Equalizer" ( pagina 38) en "VPT(Surround)" ( pagina 41) zijn
uitgeschakeld en "Screensaver" ( pagina 78) is ingesteld op "Blank".
Bovendien wordt voor video's (alleen NWZ-S615F/S616F/S618F) de tijd bij benadering
weergegeven wanneer de helderheid van het scherm ( pagina 80) is ingesteld op "3".
Inhoudsopgave
Levensduur batterij (doorlopend afspelen)
130
Aanvullende informatie
Niet ondersteund door de volgende omgevingen:
Zelf samengestelde computers of besturingssystemen
Een omgeving die is bijgewerkt vanaf het besturingssysteem dat oorspronkelijk door de
fabrikant is geïnstalleerd
Multi-bootomgeving
Omgeving met meerdere monitors
Macintosh
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden zonder voorafgaande
kennisgeving.
Index
We kunnen de werking niet op alle computers garanderen, ook al voldoen deze aan de
bovenstaande systeemvereisten.
Menu
Computer
IBM PC/AT of compatibele computer waarop een van de volgende Windowsbesturingssystemen vooraf is geïnstalleerd*:
Windows XP Home Edition (Service Pack 2 of hoger) / Windows XP Professional
(Service Pack 2 of hoger) / Windows XP Media Center Edition (Service Pack 2 of
hoger) / Windows XP Media Center Edition 2004 (Service Pack 2 of hoger) / Windows
XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 of hoger) / Windows Vista Home Basic /
Windows Vista Home Premium / Windows Vista Business / Windows Vista Ultimate
Niet ondersteund door de 64-bits versie van het besturingssysteem.
Niet ondersteund door andere besturingssystemen dan de bovenstaande.
* Met uitzondering van versies van het besturingssysteem die niet worden ondersteund
door Microsoft.
Processor: Pentium III 1,0 GHz of hoger
RAM: 128 MB of meer (voor Windows Vista: 512 MB of meer)
Vaste schijf: 380 MB vrije ruimte of meer
Display:
Schermresolutie: 800 × 600 pixels (of hoger) (1.024 × 768 of hoger wordt aanbevolen)
Kleuren: 8-bits of hoger (16-bits wordt aanbevolen)
Cd-rom-station
(geschikt voor het afspelen van digitale muziek-cd's met WDM)

Een cd-r/rw-station is vereist om zelf cd's te maken.
Geluidskaart
USB-poort (Hi-Speed USB wordt aanbevolen)
Internet Explorer 6.0 of hoger, Windows Media Player 10 of 11 (Windows Media Player
11 wordt aanbevolen. Voor bepaalde computers waarop Windows Media Player 10
al is geïnstalleerd, kunnen bestandsbeperkingen (AAC-bestanden, videobestanden*,
enzovoort) gelden met betrekking tot overzetten door middel van slepen en neerzetten.).
* Alleen NWZ-S615F/S616F/S618F
Adobe
Flash Player 8 of hoger moet zijn geïnstalleerd.

Er
is
een
breedbandinternetverbinding vereist om Electronic Music Distribution (EMD)

te gebruiken en om de website te bezoeken.
Inhoudsopgave
Systeemvereisten
131
Aanvullende informatie
Shuffle All.............................................30
Time Machine Shuffle.........................28
Album Display Format.................... 36
Albumhoes........................................ 36
All Range..................................... 34, 35
Arena.................................................. 42
Audio-indeling.................................. 98
Auto Preset........................................ 69
AVC............................................99, 126
AVLS (Volume Limit)...................... 76
B
BACK/HOME-knop.................... 9, 11
Batterij..................................92, 93, 130
Beep Settings..................................... 77
Berichten......................................... 114
Bijwerken......................................... 101
Bitsnelheid.................................98, 126
Brightness.......................................... 80
D
Datum/tijd.............................81, 83, 84
Date Display Format........................ 83
Diavoorstelling.................................. 63
Slide Show Interval..............................65
Slide Show Repeat................................64
Display......................................... 51, 62
DSEE(Sound Enhance).................... 44
Dynamic Normalizer....................... 46
E
Equalizer............................................ 38
F
Firmware.......................................... 101
FM-tuner........................................... 68
Format (initialiseren)....................... 88
Foto-indeling..................................... 99
Functieknop.................................. 9, 11
G
Gegevens.......................................... 100
Geluidskwaliteit................................ 38
H
Heavy................................................. 39
Herhalen............................................ 34
HOLD-schakelaar............................. 10
Home-menu........................................ 6
Hoofdtelefoon............................. 8, 120
Hulpstuk.............................................. 8
Vervolg 
Index
A
AAC.................................................... 98
AAC-LC........................................... 126
Aangepast.................................... 39, 40
Accessoires.......................................... 8
Adobe Reader...................................... 3
Afspelen in willekeurige
volgorde......................................... 28
C
Capaciteit......................................... 128
Clear Stereo....................................... 43
Club.................................................... 42
Computer........................................ 130
Continuous Playback....................... 54
Menu
Symbolen
Functieknop.................................. 9, 11
(Repeat)....................................... 34
(Shuffle).................................... 34
(Shuffle&Repeat)................ 34
(Repeat 1 song)......................... 34
(Heavy)...................................... 39
(Pop)........................................... 39
(Jazz)........................................... 39
(Unique)..................................... 39
(Custom 1)................................. 39
(Custom 2)................................. 39
(Studio)....................................... 42
(Live)........................................... 42
(Club)......................................... 42
(Arena)....................................... 42
(Matrix)...................................... 42
(Karaoke).................................... 42
Inhoudsopgave
Index
132
Aanvullende informatie
L
Linear PCM...............................98, 126
Live..................................................... 42
M
Matrix................................................. 42
Miniatuur..................... 13, 55, 66, 107
Model................................................. 86
Mono/Auto........................................ 74
MP3............................................98, 126
MPEG-4.....................................99, 126
Music Library................................ 6, 19
N
Normal............................................... 34
Now Playing........................................ 7
Now Playing (scherm)..................... 17
Nummers zoeken............................. 19
afspeellijsten.........................................26
album.....................................................20
artiest.....................................................21
eerste letter...........................................25
genre......................................................22
jaar van uitgave....................................23
naam......................................................19
O
On-Hold Display.............................. 56
Opladen............................................. 92
Optiemenu......................18, 32, 57, 67
OPTION/PWR OFF-knop........ 10, 18
S
Scan Sensitivity................................. 73
Screensaver........................................ 78
Selected Range............................ 34, 35
Serienummer....................................... 8
Set Date-Time................................... 81
Settings................................................. 7
Shuffle All.......................................... 30
Speler handmatig uitschakelen....... 93
Stroomvoorziening.............10, 93, 108
Studio................................................. 42
T
Taal..................................................... 90
Tijdsinstelling.................................... 81
Time Display Format....................... 84
Time Machine Shuffle...................... 28
Totaalaantal foto's............................. 86
Totaalaantal nummers..................... 86
Totaalaantal video's.......................... 86
U
Unique............................................... 39
USB-kabel............................................ 8
Vervolg 
Index
K
Karaoke.............................................. 42
R
Radio.................................................. 68
Release Year....................................... 23
RESET (de speler)........................... 102
RESET-knop........................................ 9
Reset all Settings............................... 87
Resterende batterijlading................. 92
Menu
J
Jazz...................................................... 39
JPEG...........................................99, 126
P
Photo Library................................ 6, 58
Photo List Display Format.............. 66
Photo Orientation............................ 60
Playback Range................................. 35
Playlists.......................................... 7, 26
Play Mode................................6, 33, 34
Pop...................................................... 39
Problemen oplossen....................... 102
Inhoudsopgave
I
In-/uitzoomen................................... 52
Informatie.......................................... 85
Initial Search................................. 6, 25
Initialiseren (Format)....................... 88
Intelligent Shuffle......................... 6, 28
Interval............................................... 65
133
Aanvullende informatie
Menu
Index
W
Windows Verkenner................47, 100
WM-PORT.................................... 9, 86
WMA.........................................98, 126
Inhoudsopgave
V
Verkenner........................................ 100
Video-indeling.................................. 99
Video Library................................ 6, 47
Video List Display Format.............. 55
Video Orientation............................ 49
VOL+/–-knop................................... 10
Volume............................................... 46
VPT(Surround)................................ 41
Download PDF

advertising