3-227-574-42 (1)
Meteen een CD
afspelen!
Portable
CD Player
Gebruiksaanwijzing
Om meteen een CD af te spelen, laat u de CD-speler werken op
netstroom. Verder zijn er nog twee mogelijkheden: oplaadbare batterijen
en droge batterijen (zie “Spanningsbronnen” op de achterkant).
1
Om
Druk
BAndere handelingen
Het begin van het
huidige muziekstuk
te zoeken (AMS*)
eenmaal op de
.
De weergavestand kiezen
Het begin van vorige
muziekstukken te
zoeken (AMS)
herhaaldelijk op
de .
Het begin van het
volgende muziekstuk
te zoeken (AMS)
eenmaal op de
>N
Het begin van
volgende
muziekstukken te
zoeken (AMS)
herhaaldelijk op
de > N
Snel vooruit te gaan
Blijf drukken op
de > N
naar een stopcontact
Snel achteruit te gaan
Blijf drukken op
de .
* AMS = Automatic Music Sensor
Met oortelefoon
Netspanningsadapter
Druk op de steun en verwijder de CD.
Druk op MENU tijdens de weergave.
Bij elke druk op de toets verandert de
weergavestand-indicatie in het uitleesvenster
als volgt:
m
Uw gehoor beschermen (AVLS)
Zet ESP op “ON”.
De aanduiding ESP verschijnt.
Om de ESP MAX functie uit te zetten, zet ESP
op “OFF”.
m
“ ” (Herhaalde weergave —
alle muziekstukken)*
Alle muziekstukken op de CD worden
herhaaldelijk afgespeeld.
DC IN 4.5 V
m
“1” (Weergave muziekstuk)
of
Opmerkingen betreffende het
uitleesvenster
i
Voor modellen met netspanningsadapter
Als de netspanningsadapter niet in het stopcontact past, moet u de verloopstekker
gebruiken.
Voor modellen met afstandsbediening
• Steek de stekker van de hoofdtelefoon/oortelefoon in de afstandsbediening.
• Sluit de hoofdtelefoon/oortelefoon stevig aan op de afstandsbediening. Een loszittende
stekker kan ruis veroorzaken tijdens de weergave.
2
ESP
De AVLS (Automatic Volume Limiter
System) functie beperkt het maximum
volume om uw gehoor te beschermen.
Alle muziekstukken op de CD worden
eenmaal afgespeeld.
Oortelefoon
of
hoofdtelefoon
• Wanneer u op > N drukt, verschijnen het
totale aantal muziekstukken op de CD en de
totale speelduur.
• Tijdens de weergave verschijnen het
muziekstuknummer en de verstreken
speelduur van het huidige muziekstuk.
Een geselecteerd muziekstuk wordt
eenmaal afgespeeld.
m
SOUND
Opmerkingen
• Het afspelen kan stoppen wanneer de CDspeler wordt blootgesteld aan sterke schokken,
ook al staat de ESP MAX functie aan.
• Het kan zijn dat u een wanklank of hapering
hoort wanneer:
— u naar een vuile of gekraste CD luistert,
— u naar een audiotest-CD luistert, of
— de speler voortdurend geschud wordt.
“
1” (Herhaalde weergave —
muziekstuk)
Lage tonen versterken
(Digital MEGA BASS)
Een geselecteerd muziekstuk wordt
herhaaldelijk afgespeeld.
U kunt genieten van een extra vol bassgeluid.
m
Opmerkingen betreffende het omgaan
met CD’s
“
SHUF“ (Herhaalde willekeurige
weergave)
• Neem een CD altijd vast aan de rand en raak
nooit het oppervlak aan.
• Kleef geen papier noch kleefband op de CD.
• Stel de CD niet bloot aan directe
zonnestraling of warmtebronnen. Laat geen
CD’s achter in een auto die in de volle zon
geparkeerd staat.
Alle muziekstukken op de CD worden
herhaaldelijk afgespeeld in willekeurige
volgorde.
Plaats een CD
Schuif HOLD in de richting van het pijltje.
Als u nu op een toets drukt, verschijnt
“Hold” in het uitleesvenster en kan het
toestel niet worden bediend.
Om de toetsen te ontgrendelen schuift u
HOLD in de tegengestelde richting van het
pijltje.
Weergavestand-indicatie
Geen indicatie (Normale weergave)
In sommige landen gelden wettelijke
voorschriften met betrekking tot de afvoer
van de batterij waarmee dit toestel wordt
gevoed. Raadpleeg hiervoor de lokale
instanties.
De typische ESP (Electronic Shock Protection)
functie minimaliseert verspringen met behulp
van een buffergeheugen waarin de
muziekgegevens worden opgeslagen en dan
tijdens een schok worden afgespeeld.
Het ESP MAX-systeem is bijzonder
geavanceerde technologie. Dankzij het lage
gewicht en de verbeterde
schokdempingskarakteristieken herstelt dit
systeem veel sneller van springen dan
conventionele technologie zoals ESP of ESP2.*
Alleen D-E225: u kunt de handelingen in de
bovenstaande tabel verrichten met dezelfde
toetsen op de afstandsbediening.
De CD verwijderen
Sony Corporation ©2001 Printed in China
Maximale beveiliging tegen
verspringend geluid (ESP MAX)
* Hoewel ESP MAX uitstekend bescherming
biedt, kan het geluid toch soms verspringen.
Betreffende de landcode
D-E223
D-E225
U kunt het toestel beveiligen tegen
ongewenste bediening.
MENU
Aansluiting
De landcode van het toestel staat vermeld in de linker bovenhoek van het
etiket met de streepjescode op de verpakking.
Voor de meegeleverde toebehoren controleert u de landcode van uw toestel en
raadpleegt u de lijst van “Meegeleverde toebehoren” achterin deze
handleiding.
De volgende weergavemogelijkheden zijn
beschikbaar:
“Normale weergave”, “Herhaalde weergave
— alle muziekstukken”, “Weergave
muziekstuk” “Herhaalde weergave —
muziekstuk” en “Herhaalde willekeurige
weergave”.
De toetsen vergrendelen
Andere functies
Hou SOUND ingedrukt tot “AVLS”
verschijnt in het uitleesvenster.
Als u het volume verhoogt tot “ ”, kan het
volume niet hoger worden gezet.
Als u het volume verhoogt tot meer dan
“ ”, hou dan SOUND ingedrukt tot
“AVLS” verdwijnt in het uitleesvenster.
Opmerking
• Als u de geluidsfunctie en de AVLS functie
tegelijkertijd gebruikt, kan het geluid zijn
vervormd. Zet in dat geval het volume lager.
SOUND
* Tijdens herhaalde weergave kunt u het eerste
muziekstuk na het laatste muziekstuk zoeken
door herhaaldelijk op > N te drukken. U
kunt ook het laatste muziekstuk na het eerste
muziekstuk zoeken door herhaaldelijk op .
te drukken.
Druk op SOUND om “BASS
” te selecteren.
” of “BASS
Geen indicatie
(normale weergave)
BASS
Aansluiting op een andere
stereo-installatie
U kunt een CD beluisteren via een andere
stereo-installatie of een CD opnemen op
cassette. Meer details hierover vindt u in de
gebruiksaanwijzing van de stereo-installatie.
Zet alle toestellen af alvorens ze aan te
sluiten.
BASS
OPEN
i
Niet zo
Label naar boven
1 Druk op OPEN om het deksel te
openen.
3
2 Plaats de CD op de steun.
3 Sluit het deksel.
De geselecteerde weergavestand
verschijnt.
“BASS
“BASS
” versterkt lage tonen meer dan
Verbindingskabel
”.
Links (wit)
Opmerking
• Als het geluid vervormd is bij gebruik van de
SOUND functie, moet u het volume lager
zetten.
Rechts (rood)
LINE IN of
REC IN
Stereo-installatie,
cassetterecorder,
radiocassetterecorder,
enz.
Afspelen
1 Druk op > N.
Opmerkingen
• Vooraleer u de CD-weergave start, moet u het
volume van de aangesloten apparatuur
helemaal dicht draaien om beschadiging van
de aangesloten luidsprekers te voorkomen.
• Als u het volume hoger dan “ “ zet, kan het
geluid vervormd zijn.
Vervolg op de achterkant c
2 Regel het volume.
Druk op x/CHG om het afspelen te
stoppen.
BSpanningsbronnen
Gebruik van de
meegeleverde
afstandsbediening
Gebruik van oplaadbare
batterijen
(alleen D-E225)
U kunt de speler bedienen met de
afstandsbediening.
x (stop)
VOL
(volume)
+/–
N (weergave)•
> (AMS*/
zoeken)
Laad oplaadbare batterijen altijd op vooraleer
u ze de eerste maal gebruikt. De volgende
oplaadbare batterijen zijn geschikt voor uw
CD-speler.
• NC-WMAA
• NH-WM2AA
1
Open het deksel van het batterijvak.
Wanneer moet u oplaadbare
batterijen laden?
U kunt de resterende batterijlading
controleren in het uitleesvenster.
r
r
r
r
HOLD**
r
Lo batt*
De batterijen zijn leeg.
* Er weerklinkt een pieptoon.
. (AMS*/
zoeken)
* Automatic Music Sensor
**Wanneer u de afstandsbediening niet gebruikt,
schuif dan HOLD in de richting van het pijltje
om ongewenste bediening te voorkomen.
Schuif HOLD terug om de toetsen te
ontgrendelen.
De batterijen zijn volledig geladen.
.
.
.
De batterijen raken leeg.
.
.
.
.
De batterijen zijn bijna leeg.
(achterkant)
2
3
Plaats twee oplaadbare batterijen, hou
daarbij rekening met de aanduiding 3 op
het schema in het batterijvak en sluit
vervolgens het deksel.
Sluit de netspanningsadapter aan op DC
IN 4.5 V van uw CD-speler en een
stopcontact, en druk vervolgens op
x/CHG om het laden te starten.
DC IN 4.5 V
x/CHG toets
Netspanningsadapter
naar een stopcontact
De CD-speler laadt de batterijen op. De
“CHG” indicator in het uitleesvenster
gaat aan en de indicatorsegmenten
lichten achtereenvolgens op. Wanneer de
batterijen volledig zijn opgeladen, gaan
de “CHG” en
indicators uit.
Als u na het laden op x/CHG drukt,
knippert de indicator
en verschijnt
“Full” in het uitleesvenster.
4
Koppel de netspanningsadapter los.
De oplaadbare batterijen
verwijderen
Verwijder de batterijen zoals hieronder
afgebeeld.
Om de originele batterijcapaciteit lang te
behouden, mag u de batterijen pas laden
wanneer ze volledig uitgeput zijn.
Opmerkingen
• De indicatorsegmenten
geven de
resterende batterijlading bij benadering aan.
Eén segment staat niet altijd voor een vierde
van de batterijlading.
• Afhankelijk van de werkingsomstandigheden
kunnen meer of minder indicatorsegmenten
oplichten.
Opmerking
• Verwijder altijd de netspanningsadapter
wanneer u droge batterijen gebruikt.
1
2
Open het deksel van het batterijvak.
Breng twee LR6 (AA) alkalinebatterijen
en hou daarbij rekening met de
aanduiding 3 op het schema in het
batterijvak.
De batterijen verwijderen
Verwijder de batterijen op dezelfde manier
als oplaadbare batterijen.
Wanneer moet u de batterijen
vervangen?
U kunt de resterende batterijlading
controleren in het uitleesvenster.
r
r
r
Als de levensduur van de batterijen ongeveer
is gehalveerd, moet u de oplaadbare
batterijen vervangen door nieuwe.
r
Een nieuwe batterij of een batterij die
gedurende lange tijd niet werd gebruikt, kan
pas helemaal worden opgeladen nadat ze een
aantal maal is opgeladen en ontladen.
Opmerking betreffende het
transporteren van oplaadbare
batterijen
Voorzorgsmaatregelen
Gebruik alleen een van de volgende types
droge batterijen voor uw CD-speler:
• LR6 (AA) alkalinebatterijen
Wanneer oplaadbare batterijen
vervangen?
Opmerking betreffende oplaadbare
batterijen
BAanvullende informatie
Gebruik van droge
batterijen
r
Lo batt*
De batterijen zijn volledig geladen.
.
.
.
De batterijen raken leeg.
.
.
.
.
De batterijen zijn bijna leeg.
De batterijen zijn leeg.
* Er weerklinkt een pieptoon.
Wanneer de batterijen leeg zijn, moet u beide
batterijen door nieuwe vervangen.
Levensduur batterijen (bij
benadering in uren)(EIAJ*)
Gebruik de meegeleverde batterijdraagtas om
de batterijen te beschermen tegen
onverwachte hitte. Als oplaadbare batterijen
in contact komen met metalen voorwerpen,
kan warmte worden geproduceerd of brand
ontstaan door een kortsluiting.
ESP OFF
Twee NC-WMAA
8
(ong. 3 uur geladen**)
ESP ON
8
Het deksel van het batterijvak
bevestigen
NH-WM2AA
14,5
(ong. 8 uur geladen**)
14
Als het deksel is losgekomen door een val,
forceren, enz. kan het opnieuw worden
aangebracht zoals hieronder staat afgebeeld.
Twee Sony alkalinebatterijen LR6(SG)
24
De levensduur van de batterijen hangt af van
de gebruiksomstandigheden.
25
* Meetwaarde conform EIAJ (Electronic
Industries Association of Japan)
(met het toestel op een effen en stevige
ondergrond)
**De laadduur hangt af van de manier waarop
de oplaadbare batterij wordt gebruikt.
Veiligheid
• Mocht er vloeistof of een klein voorwerp in een
van de componenten terechtkomen, verbreek
dan de aansluiting op het stopcontact en laat
het toestel eerst door een deskundige nakijken
alvorens het weer in gebruik te nemen.
• Steek geen vreemde voorwerpen in de DC IN
4.5 V (externe voedingsaansluiting).
Spanningsbronnen
• Koppel alle spanningsbronnen los wanneer u
het toestel gedurende lange tijd niet gebruikt.
Netspanningsadapter
• Gebruik alleen de meegeleverde
netspanningsadapter. Als er geen bij het toestel
is geleverd, gebruik dan de AC-E45HG
netspanningsadapter. Gebruik geen andere
netspanningsadapter.
Polariteit van de stekker
• Trek voor het verwijderen van het snoer van de
adapter altijd aan de stekker zelf en nooit aan
het snoer.
Betreffende oplaadbare batterijen
en droge batterijen
• Laad geen droge batterijen op.
• Gooi geen batterijen in het vuur.
• Draag geen batterijen samen met muntstukken
of andere metalen voorwerpen. Wanneer de
positieve en negatieve klemmen van de batterij
per ongeluk in contact komen met metalen
voorwerpen kan warmte worden
geproduceerd.
• Meng geen oplaadbare batterijen met droge
batterijen.
• Meng geen nieuwe batterijen met oude
batterijen.
• Gebruik geen verschillende types batterijen
samen.
• Verwijder de batterijen wanneer u het toestel
gedurende lange tijd niet gebruikt.
• Mocht er batterijlekkage optreden, maak dan
het batterijvak helemaal schoon voor u nieuwe
batterijen plaatst. Indien er vloeistof op uw
lichaam terechtkomt, spoel dat dan grondig af.
De CD-speler
• Hou de lens van de CD-speler schoon en raak
ze niet aan. Als u dit toch doet, kan de lens
beschadigd en de werking van de CD-speler
verstoord raken.
• Plaats geen zware voorwerpen op de CDspeler. De CD-speler en de CD kunnen
daardoor worden beschadigd.
• Zet de CD-speler niet op een plek waar het is
blootgesteld aan directe zonnestraling,
overdreven stof of zand, vocht, regen,
schokken, oneffenheden of in een auto met
gesloten vensters.
• Als de CD-speler de radio- of televisieontvangst stoort, moet u het afzetten en verder
van de radio of de televisie af zetten.
• Wikkel de CD-speler tijdens het spelen niet in
een doek of deken omdat dit defecten of
ernstige ongevallen tot gevolg kan hebben.
• Discs met afwijkende vormen (b.v. hart,
vierkant, ster) kunnen niet met deze CD-speler
worden afgespeeld. Indien u dat toch doet, kan
de CD-speler worden beschadigd. Gebruik
geen dergelijke discs.
Hoofdtelefoon/oortelefoon
Veiligheid in het verkeer
Draag geen hoofdtelefoon/oortelefoon als u een
auto of enig ander voertuig bestuurt en evenmin
op de fiets. Dit kan leiden tot gevaarlijke
verkeerssituaties en is in veel landen wettelijk
verboden. Het kan bovendien gevaarlijk zijn uw
toestel met een hoog volume te laten spelen als u
zich op straat bevindt, vooral op
oversteekplaatsen. Zet in potentieel gevaarlijke
situaties altijd het toestel af.
Voorkom oorletsel
Zet de muziek op de hoofdtelefoon/oortelefoon
niet te hard. Oorspecialisten adviseren tegen het
voortdurend en zonder onderbreking beluisteren
van harde muziek. Hoort u een hoog geluid in
uw oren, draai dan het volume omlaag of zet de
speler uit.
Denk om anderen
Houd de geluidsterkte op een redelijk niveau. U
kunt dan geluiden van buitenaf nog steeds horen
terwijl u tegelijkertijd ermee rekening houdt
overdreven geluidsdruk te voorkomen.
Optionele toebehoren
Onderhoud
Technische gegevens
De behuizing reinigen
CD-speler
Reinig de behuizing van de speler met een
zachte vochtige doek, eventueel met een mild
schoonmaakmiddel. Gebruik geen alcohol,
benzine of thinner.
Systeem
Compact disc digitaal audiosysteem
Laserdiode-eigenschappen
Materiaal: GaAlAs
Golflengte: λ = 780 nm
Emissieduur: continu
Uitgangsvermogen laser: maximaal 44,6 µW
(Deze waarde voor het uitgangsvermogen is
gemeten op een afstand van 200 mm van het
lensoppervlak van het optische blok met een
diafragma van 7 mm).
Foutcorrectie
Sony Super Strategy Cross Interleave Reed
Solomon Code
D-A omzetting
1-bit quartz time-axis control
Frequentiebereik
20 - 20 000 Hz +1
–3 dB (volgens EIAJ CP-307)
Uitgangsvermogen (bij ingangsvermogen van
4,5 V)
Hoofdtelefoon (stereo ministekker)
Ong. 12 mW + ong. 12 mW bij 16 Ω
Verhelpen van storingen
Als het probleem na het uitvoeren van
onderstaande controles blijft bestaan, neem dan
contact op met uw plaatselijke Sony dealer.
De CD speelt niet of “no dlSC”
verschijnt in het uitleesvenster
terwijl er een CD in het toestel zit.
c De CD is vuil of defect.
c Plaats de CD met het label naar boven
gericht.
c Er is condensvorming opgetreden.
Wacht enkele uren tot het condensvocht is
verdampt.
c Sluit het deksel van de batterijhouder
stevig.
c Controleer of de batterijen correct zijn
ingebracht.
c Steek de stekker van de
netspanningsadapter stevig in een
stopcontact.
Als u op > N drukt, verschijnt
“00” even in het uitleesvenster en
verdwijnt dan weer. De CD speelt
niet.
c Oplaadbare batterijen zijn volledig leeg.
Laad de batterijen op.
c Vervang de batterijen door nieuwe LR6
(AA) alkalinebatterijen.
Geen geluid noch ruis.
c Sluit de stekkers stevig aan.
c De stekkers zijn vuil. Reinig de stekkers
regelmatig met een zachte droge doek.
“Hl dc ln” verschijnt in het
uitleesvenster.
c Gebruik uitsluitend de meegeleverde
netspanningsadapter of de
netspanningsadapter AC-E45HG (niet
meegeleverd).
“Hold” verschijnt in het
uitleesvenster als u op een toets
drukt.
c De toetsen zijn vergrendeld. Schuif HOLD
terug.
De
indicatie verschijnt in het
uitleesvenster wanneer u een toets
indrukt.
c Oplaadbare batterijen zijn volledig leeg.
Laad de batterijen op.
c Vervang de batterijen door nieuwe LR6
(AA) alkalinebatterijen.
De batterijen gaan niet lang mee.
c U gebruikt mangaanbatterijen. Gebruik
alkalinebatterijen.
c Vervang de batterijen door nieuwe.
Het volume is begrensd.
c De AVLS functie beperkt het volume. Hou
SOUND ingedrukt tot “AVLS” verdwijnt
in het uitleesvenster.
De weergave begint vanaf het punt
waar ze werd gestopt.
c De hervatfunctie werkt. Op het deksel van
de CD-speler of koppel alle
spanningsbronnen los en plaats
vervolgens de batterijen terug of sluit de
netspanningsadapter weer aan.
Algemeen
Voeding
Controleer de landcode in de linker bovenhoek
van de streepjescode op de verpakking.
• Twee Sony NC-WMAA oplaadbare
batterijen: 2,4 V DC
• Sony NH-WM2AA oplaadbare batterijen:
2,4 V DC
• Twee LR6 (AA) batterijen: 3 V DC
• Netspanningsadapter (DC IN 4.5 V
aansluiting):
U/U2/CA2/E92/MX2/TW2/BR3 model:
120 V, 60 Hz
CED/CEX/CET/CEW/CE7/EE/EE1/
E13/G5/G6/G7/G8/BR1 model:
220 - 230 V, 50/60 Hz
CEK/3CE7 model: 230 - 240 V, 50 Hz
AU2 model: 240 V, 50 Hz
JE.W/E33/EA3 model: 100 - 240 V,
50/60 Hz
HK2 model: 220 V, 50/60 Hz
AR1/CNA model: 220 V, 50 Hz
Afmetingen (b/h/d) (zonder uitstekende
onderdelen en bedieningselementen)
Ong. 130,0 × 26,3 × 150,5 mm
Gewicht (zonder toebehoren)
Ong. 205 g
Bedrijfstemperatuur
5°C – 35°C
Meegeleverde toebehoren
Controleer de landcode in de linker bovenhoek
van de streepjescode op de verpakking.
D-E223
Netspanningsadapter (1)
Hoofdtelefoon/oortelefoon (1)
Oplaadbare batterijen (2)
Batterijtas (1)
D-E225
Netspanningsadapter (1)
Hoofdtelefoon/oortelefoon met
afstandsbediening (1)
Oplaadbare batterijen (2)*
Batterijtas (1)*
* Niet meegeleverd met AR1 model
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden zonder voorafgaande
kennisgeving.
Auto-aansluitset CPA-9C
Autobatterijkabel met auto-aansluitset DCCE34CP
Autobatterijkabel DCC-E345
Actief luidsprekersysteem SRS-A21
Verbindingskabel RK-G129, RK-G136
Oplaadbare batterijen NH-WM2AA
Netspanningsadapter AC-E45HG
Stereo hoofdtelefoon* MDR-EX70LP
* Gebruik uitsluitend een hoofdtelefoon met
stereo ministekker. Een hoofdtelefoon met
microstekker is niet geschikt.
Stereo ministekker
Microstekker
Het kan zijn dat uw dealer niet alle genoemde
onderdelen levert. Vraag uw dealer om meer
informatie over de ter plaatse leverbare
onderdelen.
Download PDF

advertising