Om
Druk
de weergave
tijdelijk te
onderbreken
op ^
z Andere handelingen
3-862-322-41 (1)
Meteen een CD
afspelen!
Compact Disc
Compact Player
Aansluiting
Betreffende de gebiedscode
De gebiedscode van het toestel staat vermeld in de linker bovenhoek van het
etiket met de streepjescode op de verpakking.
Voor de meegeleverde toebehoren controleert u de gebiedscode van uw toestel
en raadpleegt u de lijst van “Meegeleverde toebehoren” achterin deze
handleiding.
naar een
stopcontact
Netspanningsadapter
Hoofdtelefoon
(Repeat Play)
de weergave na een op ^
onderbreking te
hervatten
Om meteen een CD af te spelen, laat u het toestel werken op netstroom.
Andere mogelijke spanningsbronnen zijn: oplaadbare batterij, droge
batterijen (zie “Spanningsbronnen” op de achterkant) en een autobatterij.
1
Gebruiksaanwijzing
Muziekstukken
herhaaldelijk afspelen
eenmaal op =
het begin van het
huidige muziekstuk
te zoeken (AMS*)
het begin van
vorige
muziekstukken te
zoeken (AMS)
herhaaldelijk op
= **
het begin van het
volgende
muziekstuk te
zoeken (AMS)
eenmaal op +
het begin van
volgende
muziekstukken te
zoeken (AMS)
**
PLAY
MODE
PLAY
MODE
Blijf drukken op
= **
Druk op REPEAT/ENTER tijdens de
weergave.
“ ” verschijnt in het uitleesvenster
Druk nogmaals op REPEAT/ENTER om
herhaalde weergave te annuleren.
De CD verwijderen
Dank u voor de aankoop van deze Sony
Compact Disc Compact Player. Alvorens uw
toestel in gebruik te nemen, moet u deze
gebruiksaanwijzing aandachtig lezen en
bewaren zodat u ze later nog kan raadplegen.
Betreffende deze
gebruiksaanwijzing
De instructies in deze gebruiksaanwijzing
gelden voor de D-ES51 en D-ES55. Controleer
het modelnummer van uw toestel alvorens de
gebruiksaanwijzing te lezen.
2 Druk herhaaldelijk op PLAY MODE tot “1”
verschijnt.
Om willekeurige weergave te annuleren,
drukt u herhaaldelijk op PLAY MODE tot de
weergavestand-indicatie in het uitleesvenster
verdwijnt.
Plaats een CD
Opmerkingen betreffende het
uitleesvenster
• Als u op ^ drukt (wanneer RESUME op
OFF staat), verschijnen het totale aantal
muziekstukken op de CD en de totale
speelduur gedurende ongeveer 2 seconden.
• Tijdens de weergave verschijnen het
muziekstuknummer en de verstreken
speelduur van het huidige muziekstuk.
• In de pauzestand knippert de verstreken
speelduur in het uitleesvenster.
• Tussen de muziekstukken in verschijnt de
tijd tot aan het begin van het volgende
muziekstuk samen met de indicatie “–”.
De optische instrumenten waarmee dit toestel is
uitgerust, kunnen gevaarlijk zijn voor de ogen.
Voor klanten buiten Polen
Het
merkteken op dit toestel is enkel
geldig voor producten die in Polen worden
verkocht.
Voor klanten buiten Europa
Het CE merkteken op dit toestel is
enkel geldig voor producten die
binnen de Europese Unie worden
verkocht.
1
2
Het
merkteken op dit toestel is enkel
geldig voor producten die in Rusland worden
verkocht.
Open het deksel.
Label naar boven
Stel het apparaat niet
bloot aan regen of
vocht om gevaar voor
brand of een elektrische
schok te voorkomen.
3
3
Alleen bepaalde
muziekstukken afspelen
U kunt uw favoriete muziekstukken kiezen en
afspelen door het begin van elk muziekstuk
op een CD te overlopen.
PLAY
MODE
• Neem een CD altijd vast aan de rand en
raak nooit het oppervlak aan.
• Kleef geen papier noch kleefband op de CD.
• Stel de CD niet bloot aan directe
zonnestraling of warmtebronnen. Laat geen
CD’s achter in een auto die in de volle zon
geparkeerd staat.
Druk op p om het afspelen te stoppen.
Druk nogmaals op ESP om de ESP functie af
te zetten.
Druk tijdens de weergave herhaaldelijk
op PLAY MODE tot “RMS*” knippert.
Knippert
Opmerkingen
• De weergave kan stoppen wanneer het toestel
wordt blootgesteld aan sterke schokken, zelfs
wanneer de ESP functie aan staat.
• Er kan ruis optreden of het geluid kan
verspringen:
— bij het beluisteren van een vuile of gekraste
CD,
— bij het beluisteren van een audiotest-CD of
— wanneer de speler permanent blootstaat aan
schokken.
• Als u tijdens de weergave op ESP drukt, kan
het geluid even wegvallen.
+
Lage tonen versterken
(Sound functie)
^
U kan genieten van een extra vol bass-geluid.
*RMS = Random Music Sensor
Druk tijdens de weergave herhaaldelijk
op PLAY MODE tot “INTRO PGM”
knippert.
SOUND
Druk op =
of +
om een muziekstuk
te kiezen.
Het muziekstuknummer en de
afspeelvolgorde verschijnen.
Muziekstuknummer
Knippert
Druk op SOUND om “BASS” of “GROOVE” te
kiezen. “GROOVE” is efficiënter.
Opmerking
3
Niet zo
Afspeelvolgorde
Druk op ^ om het scannen te starten.
Het toestel speelt ongeveer de eerste 15
seconden van elk muziekstuk en “INTRO
PGM” knippert sneller.
Druk op REPEAT/ENTER terwijl het
gewenste muziekstuk wordt afgespeeld.
Druk op +
om het muziekstuk over te
slaan of wacht gewoon op het volgende
muziekstuk.
Wanneer u de CD helemaal overlopen hebt,
stopt “INTRO PGM” met knipperen en
worden de gekozen muziekstukken
automatisch afgespeeld.
Regel het volume.
^
Knippert
Afspelen
2
1
2
Maak de gesp stevig vast door
op beide kanten van de gesp te
drukken.
Druk op ^ .
/+
REPEAT/
ENTER
REPEAT/
ENTER
1
Plaats de CD op de steun en sluit
=
(INTRO PGM Play)
2
1
ESP
U kunt tot 22 muziekstukken programmeren
voor weergave in een bepaalde volgorde.
PLAY
MODE
het deksel.
4
* Hoewel ESP2 een bijzonder efficiënt systeem is,
kan het toch niet voorkomen dat geluid
verspringt tijdens het joggen of lopen.
• Tijdens willekeurige weergave kunt u niet
terugkeren naar vorige muziekstukken door op
=
te drukken.
Weergave in een bepaalde
volgorde (RMS play)
Druk nogmaals op REPEAT/ENTER om
herhaalde weergave te annuleren.
Opmerkingen betreffende het omgaan
met CD’s
Maak de gesp los.
De ESP (Electronic Shock Protection) functie
voorkomt dat het geluid verspringt door
muziekgegevens op te slaan in een
buffergeheugen.
Het nieuwe ESP2 (ESP Squared) systeem
maakt gebruik van een nieuwe DSP (Digital
Signal Processor) die muziekgegevens beter
kan uitlezen en opslaan dan systemen met
conventioneel buffergeheugen. Daardoor
hoeft het buffergeheugen minder vaak te
worden benut. Gebruik deze functie bij het
luisteren naar muziek in de auto of tijdens het
wandelen.
Druk op ESP.
De ESP indicatie verschijnt.
Druk op =
of +
om een ander
muziekstuk te herhalen.
Opgelet
Voor klanten buiten Rusland
WAARSCHUWING
Druk tijdens de weergave herhaaldelijk op
PLAY MODE tot “SHUF” verschijnt.
De muziekstukken worden afgespeeld in
willekeurige volgorde.
Als de netspanningsadapter niet in het stopcontact past, moet u de verloopstekker
gebruiken.
2
Andere functies
Opmerking
Voor modellen met netspanningsadapter
Sony Corporation 1998 Printed in Japan
• Als u na 22 muziekstukken nog een
muziekstuk programmeert, wordt het eerste
geprogrammeerde muziekstuk gewist en wordt
het nieuwe muziekstuk geprogrammeerd.
Voorkomen dat het geluid
verspringt (ESP2)
Eén enkel muziekstuk herhalen
1 Druk op REPEAT/ENTER tijdens de
weergave van het muziekstuk dat u wilt
herhalen.
“ ” verschijnt in het uitleesvenster.
DC IN 4.5 V
Welkom!
Muziekstukken afspelen in
willekeurige volgorde
Alle muziekstukken herhalen
herhaaldelijk op
+ **
Tijdens het programmeren:
Druk voor stap 5 op REPEAT/ENTER.
Tijdens RMS weergave:
Druk herhaaldelijk op PLAY MODE tot
“RMS” knippert en druk vervolgens op
REPEAT/ENTER.
Bij elke druk op REPEAT/ENTER,
verschijnen het muziekstuknummer en de
afspeelvolgorde in de opgegeven volgorde.
Opmerking
U kunt de muziekstukken op een CD afspelen
in willekeurige volgorde.
Druk op de steun en verwijder de CD.
D-ES51
D-ES55
Om INTRO PGM weergave te annuleren,
drukt u herhaaldelijk op PLAY MODE tot de
weergavestand-indicatie in het uitleesvenster
verdwijnt.
Het programma controleren
(Shuffle Play)
**
*AMS = Automatic Music Sensor
**Deze handelingen zijn mogelijk in de
weergave- en pauzestand.
2
/+
=
REPEAT/
ENTER
snel vooruit te gaan Blijf drukken op
+ **
snel achteruit te
gaan
Weergave is mogelijk in de normal, INTRO
PGM, shuffle of RMS (Random Music Sensor)
mode. U kunt ook alle muziekstukken of één
muziekstuk herhalen.
Als u op p drukt, wordt het programma
gewist. Om per ongeluk wissen te
voorkomen, zet u de RESUME schakelaar op
ON.
Druk op ^ om het programmeren te
beëindigen zonder dat u de hele CD hebt
overlopen. De gekozen muziekstukken
worden dan afgespeeld.
3
4
5
Druk op REPEAT/ENTER om het
muziekstuk te programmeren.
Herhaal stap 2 en 3 om de overige
muziekstukken te programmeren.
• Als het geluid vervormd is bij het versterken
van lage tonen, moet u het volume lager zetten.
De toetsen vergrendelen
U kunt het toestel beveiligen tegen
ongewenste bediening.
HOLD
Druk op ^ .
“RMS” stopt met knipperen en de
gekozen muziekstukken worden
afgespeeld in de opgegeven volgorde.
Als u op p drukt, wordt het programma
gewist. Om per ongeluk wissen te
voorkomen, zet u de RESUME schakelaar op
ON.
Om RMS weergave te stoppen, drukt u op
PLAY MODE tot “RMS” verdwijnt.
Druk op HOLD tot
verschijnt in het
uitleesvenster. Het toestel kan dan niet
worden bediend.
Druk op HOLD tot
uitleesvenster verdwijnt.
in het
Vervolg op de achterkant m
Uw gehoor beschermen (AVLS)
De AVLS (Automatic Volume Limiter System)
functie beperkt het maximum volume om uw
gehoor te beschermen.
Een CD afspelen in de auto
U kunt uw CD-speler in een auto gebruiken
door hem aan te sluiten op de
autocassettedeck.
U kunt de autobevestigingsplaat niet
gebruiken met deze speler
Wanneer u de speler in een auto gebruikt,
moet die zo zijn geïnstalleerd dat de
bestuurder er niet door wordt gehinderd.
Zet AVLS op LIMIT.
De AVLS indicatie verschijnt.
Als u het volume op “
” zet, knippert de
AVLS indicatie en kunt u het volume niet
hoger zetten.
Als u het volume hoger wilt zetten dan “
”,
zet AVLS dan op NORMAL. De AVLS indicatie
verdwijnt in het uitleesvenster.
Opmerking
• Als u de SOUND functie en de AVLS functie
samen gebruikt, kan het geluid vervormd zijn.
Zet dan het volume lager.
Om het toestel aan te sluiten op een
radiocassettespeler, hebt u volgende
toebehoren nodig:
• Auto-aansluitset
• Autobatterijkabel
or,
• Autobatterijkabel met auto-aansluitset DCCE26CP
Meer details vindt u in de gebruiksaanwijzing
van elk toebehoren.
Gebruik van een
oplaadbare batterij
Laad de oplaadbare batterij alvorens die voor
het eerst te gebruiken.
Gebruik uitsluitend een oplaadbare batterij
BP-DM10 voor dit toestel. Gebruik geen
andere oplaadbare batterijen.
1
• Plaats het toestel niet op het dashboard.
• Laat het toestel niet achter in een auto die in
volle zon geparkeerd staat.
• Gebruik een Sony auto-aansluitset om ruis te
onderdrukken.
• Gebruik uitsluitend de autobatterijkabel die
vermeld staat in de lijst van toebehoren. Als u
een andere kabel gebruikt, kan dat aanleiding
geven tot rookvorming, brand of storingen.
2
Plaats twee LR6 (AA) alkalinebatterijen
en hou daarbij rekening met de en
merktekens op de binnenkant van de
batterijhouder. Sluit het deksel.
2
Droge en oplaadbare batterijen
Opmerking
Droge batterijen verwijderen.
Trek aan de kant van de batterij zoals de
afbeelding laat zien.
3
Wanneer droge batterijen vervangen
Als de batterij bijna leeg is, verschijnt de
aanduiding
in het uitleesvenster. Als
“Lo ba ” verschijnt in het uitleesvenster,
moet u de batterijen vervangen door nieuwe.
naar een stopcontact
Oorkussentje
4
3
Opmerkingen
2
Linker oor
De pieptoon afzetten
1 Draag de halsband rond de achterkant van
het hoofd. Laat het snoer links hangen.
2 Steek uw linker oor tussen het oorkussentje
(met L op de buitenkant) en de halsband
en uw rechter oor tussen het oorkussentje
(met R op de buitenkant) en de halsband.
3 Regel de hoek van de halsband zodat de
hoofdtelefoon op uw oren past.
Maak de lens schoon met een lensreinigingsset
KK-DM1.
Het volume is begrensd.
m De AVLS schakelaar staat op LIMIT. Zet
hem op NORMAL.
Lens
Technische gegevens
Als de batterij helemaal is opgeladen,
verdwijnt “CHG”. Koppel de
netspanningsadapter los.
Wanneer de batterij opladen
Als de batterij bijna leeg is, verschijnt de
in het uitleesvenster. Als
aanduiding
“Lo ba ” verschijnt in het uitleesvenster,
moet u de batterij opladen.
Om de originele batterijcapaciteit te
behouden, moet u de batterij eerst volledig
laten ontladen en pas dan opladen.
Opmerkingen
• De laadduur hangt af van de manier waarop de
oplaadbare batterij wordt gebruikt.
• Een nieuwe batterij of een batterij die
gedurende lange tijd niet werd gebruikt, kan
pas helemaal worden opgeladen nadat ze een
aantal maal is opgeladen en ontladen.
• Als de levensduur van de batterij ongeveer is
gehalveerd, moet u de batterij vervangen door
een oplaadbare batterij van het type Sony BPDM10. Gebruik geen andere oplaadbare batterij
(type R6, enz.).
Reinig de behuizing van de speler met een zachte
vochtige doek, eventueel met een mild
schoonmaakmiddel. Gebruik geen alcohol,
benzine of thinner.
• Gooi de batterijen niet in het vuur.
• Draag de oplaadbare batterij niet samen met
muntstukken of andere metalen voorwerpen.
Wanneer de positieve en negatieve klemmen
van de batterij per ongeluk in contact komen
met metalen voorwerpen kan warmte worden
geproduceerd.
De stekker van de hoofdtelefoon
reinigen
Hou de stekker van de hoofdtelefoon proper
voor een optimale weergave. Wrijf hem schoon
met een droge, zachte doek.
Stof of zand verwijderen van de
rubberpakking
Wanneer er zand of stof op de rubberpakking zit,
sluit die niet goed af waardoor er water kan
binnensijpelen. Borstel het stof regelmatig af.
Wij raden u aan de rubberpakking, die los
verkrijgbaar is bij elke Sony dealer, jaarlijks te
vervangen.
Het toestel
Sluit de netspanningsadapter aan.
De aanduiding “CHG” licht op. Laad
gedurende ongeveer 2 uur.
(Als de batterij helemaal is opgeladen,
knipperen “CHG” en
.)
netspanningsadapter
Zet RESUME op OFF om Resume Play te
annuleren.
De lens reinigen
De behuizing reinigen
Niet zo
• Trek voor het verwijderen van het snoer van de
adapter altijd aan de stekker zelf en nooit aan
het snoer.
• Gebruik geen mangaanbatterijen in dit toestel.
Zet RESUME op ON.
m U gebruikt mangaanbatterijen. Gebruik
alkalinebatterijen.
m Vervang de batterijen door nieuwe.
Hou de speler niet vast aan de gesp. Hij kan
daardoor immers worden beschadigd.
• Gebruik alleen de meegeleverde
netspanningsadapter. Als er geen bij het toestel
is geleverd, gebruik dan de AC-E45HG AC
netspanningsadapter. Gebruik geen andere
netspanningsadapter.
Polariteit van de stekker.
Plaats de oplaadbare batterij zodat
“SONY” in dezelfde richting staat zoals
op het deksel afgebeeld en sluit het
deksel.
Gebruik van de
meegeleverde
hoofdtelefoon
Halsband
• Mocht er vloeistof of een klein voorwerp in een
van de componenten terechtkomen, verbreek
dan de aansluiting op het stopcontact en laat
het toestel eerst door een deskundige nakijken
alvorens het weer in gebruik te nemen.
• Steek geen vreemde voorwerpen in de DC IN
4,5 V (externe voedingsaansluiting).
Netspanningsadapter
Contactschakelfunctie
(bij gebruik van de
autobatterijkabel)
Met deze functie wordt het toestel
automatisch uitgeschakeld wanneer de motor
wordt afgezet. (Deze functie werkt niet met
alle wagens.)
Veiligheid
Onderhoud
• Koppel alle spanningsbronnen los wanneer u
het toestel gedurende lange tijd niet gebruikt.
DC IN 4.5 V
Koppel de spanningsbron
(netspanningsadapter, oplaadbare batterij of
alkalinebatterij) los. Hou p ingedrukt en sluit
de spanningsbron weer aan. Om de pieptoon
opnieuw te laten weerklinken, koppelt u de
spanningsbron los en sluit u ze weer aan
zonder op p te drukken.
Koppel de netspanningsadapter los en
open het deksel van de batterijhouder.
De batterijen gaan niet lang mee.
Opmerkingen
• Het toestel is luchtdicht afgesloten, zodat het
deksel eventueel moeilijk opengaat wanneer de
luchtdruk in het toestel plots verandert. Dit is
bijvoorbeeld het geval in een vliegtuig of
wanneer het toestel van een warme naar een
koude ruimte wordt gebracht. Verwijder dan
de rubberdop van de DC IN 4.5 V aansluiting.
• Om waterinsijpeling te voorkomen, werkt de
gesp wat stroef. Let op voor uw vingernagels
bij het losmaken van het deksel.
Spanningsbronnen
1
U kunt de pieptoon bij het bedienen van het
toestel afzetten.
1
Voorzorgsmaatregelen
Open het deksel van de batterijhouder.
Voor klanten die het model D-ES55
hebben gekocht.
• Zelfs wanneer RESUME op ON staat, begint de
weergave vanaf het begin wanneer het deksel
werd geopend.
• Het punt waarop de weergave wordt hervat,
kan 30 seconden afwijken.
z Aanvullende informatie
Gebruik van droge
batterijen.
Opmerkingen
De weergave hervatten vanaf het
punt waar u de CD hebt gestopt
(Resume Play)
Wanneer u de weergave stopt en weer start,
begint die normaal vanaf het begin van de
CD. Met Resume Play kunt u de weergave
echter hervatten vanaf het punt waar u de
speler voor het laatst hebt afgezet.
z Spanningsbronnen
Opmerkingen
• Laad geen droge batterijen op.
• Gebruik geen nieuwe batterijen samen met
oude.
• Gebruik geen verschillende batterijtypes
samen.
• Wanneer de recorder langere tijd niet gebruikt
gaat worden, verwijder dan de batterijen.
• Mocht er toch batterijlekkage optreden, maakt
u de batterijhouder voorzichtig helemaal
schoon voordat u nieuwe batterijen plaatst.
Levensduur batterijen (bij
benadering in uren) (EIAJ*)
• Hou de lens van het toestel schoon en raak ze
niet aan. Als u dit toch doet, kan de lens
beschadigd en de werking van het toestel
verstoord raken.
• Plaats geen zware voorwerpen op het toestel.
Het toestel en de CD kunnen daardoor worden
beschadigd.
• Zet het toestel niet op een plek waar het is
blootgesteld aan directe zonnestraling,
overdreven stof of zand, vocht, regen,
schokken, oneffenheden of in een auto met
gesloten vensters.
• Als het toestel de radio- of televisie-ontvangst
stoort, moet u het afzetten en verder van de
radio of de televisie af zetten.
• Wikkel het toestel tijdens het spelen niet in een
doek of deken omdat dit defecten of ernstige
ongevallen tot gevolg kan hebben.
Hoofdtelefoon
Veiligheid in het verkeer
Draag geen hoofdtelefoon als u een auto of enig
ander voertuig bestuurt en evenmin op de fiets.
Dit kan leiden tot gevaarlijke verkeerssituaties en
is in veel landen wettelijk verboden. Het kan
bovendien gevaarlijk zijn uw toestel met een
hoog volume te laten spelen als u zich op straat
bevindt, vooral op oversteekplaatsen. Zet in
potentieel gevaarlijke situaties altijd het toestel af.
Voorkom oorletsel
Met
ESP-functie
uit
aan
BP-DM10
(ong. 2 uur geladen**)
4
3,5
Twee alkalinebatterijen
LR6SG
14
13
Zet de muziek op de hoofdtelefoon niet te hard.
Oorspecialisten adviseren tegen het voortdurend
en zonder onderbreking beluisteren van harde
muziek. Hoort u een hoog geluid in uw oren,
draai dan het volume omlaag of zet de speler uit.
Denk om anderen
*Meetwaarde volgens EIAJ (Electronic Industries
Association of Japan)
(met het toestel op een effen en stevige
ondergrond)
**De laadduur hangt af van de manier waarop de
oplaadbare batterij wordt gebruikt.
Het deksel van de batterijhouder
aanbrengen
Als het deksel is losgekomen door een val,
forceren, enz. kan het opnieuw worden
aangebracht zoals hieronder staat afgebeeld.
Houd de geluidsterkte op een redelijk niveau. U
kunt dan geluiden van buitenaf nog steeds horen
terwijl u tegelijkertijd rekening houdt overdreven
geluidsdruk te voorkomen.
Waterbestendigheid
• Alvorens de gesp los te maken om het deksel te
openen, moet alle water, stof of zand van de
buitenkant van het toestel worden verwijderd.
Open en sluit het deksel op een plaats waar er
geen water of zand in het toestel terecht kan
komen en zorg ervoor dat uw handen droog
zijn. Als er water of zand in het toestel
terechtkomt, kan dat de werking van het toestel
verstoren.
• Bij het sluiten van het deksel moet u
controleren of er geen stof of zand op de
rubberpakking zit. Sluit dan het deksel stevig
met de gesp.
• De meegeleverde hoofdtelefoon is niet volledig
waterbestendig. Als hij toch in het water valt of
nat wordt, moet u hem drogen met een zachte
doek. Gebruik nooit een elektrische haardroger.
• De meegeleverde netspanningsadapter is niet
waterbestendig. Laat het toestel in de buurt van
water niet op netstroom werken om
elektrocutie te voorkomen.
• Sluit de DC IN 4,5 V aansluiting en 2
aansluiting af met de rubberdopjes wanneer
deze aansluitingen niet worden gebruikt. Als er
water of zand in terechtkomt, kan er
corrosievorming ontstaan waardoor de
werking van het toestel kan worden verstoord.
Verhelpen van storingen
Als het probleem na het uitvoeren van
onderstaande controles blijft bestaan, neem dan
contact op met uw plaatselijk Sony dealer.
De CD speelt niet of “no dlSC ”
verschijnt in het uitleesvenster
terwijl er een CD in het toestel zet.
m De CD is vuil of defect.
m Plaats de CD met het label naar boven
gericht.
m Er is condensvorming opgetreden.
Wacht enkele uren tot het condensvocht is
verdampt.
m De lens is vuil.
m Sluit het deksel van de batterijhouder
stevig.
m Controleer of de batterijen correct zijn
ingebracht.
m Steek de stekker van de
netspanningsadapter stevig in een
stopcontact.
Als u op ^ drukt, verschijnt “00”
even in het uitleesvenster en
verdwijnt dan weer. De CD speelt
niet.
m De oplaadbare batterij of droge batterijen
zijn leeg. Laad de oplaadbare batterij of
vervang de droge batterijen.
Geen geluid noch ruis.
m Sluit de stekkers stevig aan.
m De stekkers zijn vuil. Reinig de stekkers
regelmatig met een zachte droge doek.
“Hl dc ln ” verschijnt in het
uitleesvenster.
m Gebruik uitsluitend de meegeleverde
netspanningsadapter of de aanbevolen
netspanningsadapter AC-E45HG (niet
meegeleverd).
m Gebruik uitsluitend de autobatterijkabel
die vermeld staat in de lijst van
aanbevolen toebehoren.
verschijnt in het
uitleesvenster als u op een toets
drukt.
m De toetsen zijn vergrendeld. Druk op
HOLD tot
in het uitleesvenster
verdwijnt.
“Lo ba ” verschijnt in het
uitleesvenster als u op een toets
drukt.
m De oplaadbare batterij is helemaal leeg.
Sluit de netspanningsadapter aan en laad
de batterij op.
m De droge batterijen zijn leeg. Vervang ze
door nieuwe.
Systeem
Compact disc digitaal audiosysteem
Laserdiode-eigenschappen
Materiaal: GaAlAs
Golflengte: λ = 780 nm
Emissieduur: continu
Uitgangsvermogen laser: maximaal 44,6 µW
(Deze waarde voor het uitgangsvermogen is
gemeten op een afstand van 200 mm van het
lensoppervlak van het optische blok met een
opening van 7 mm).
Foutcorrectie
Sony Super Strategy Cross Interleave Reed
Solomon Code
D-A omzetting
1-bit quartz time-axis control
Frequentiebereik
20 - 20.000 Hz +1
dB (volgens EIAJ CP-307)
–2
Uitgangsvermogen (bij ingangsvermogen van
4,5 V)
Hoofdtelefoon (stereo ministekker)
15 mW + 15 mW bij 16 ohm
Algemeen
Voeding
Controleer de gebiedscode in de linker
bovenhoek van de streepjescode op de
verpakking.
• Sony BP-DM10 oplaadbare batterij:
2,4 V DC, Ni-Cd, 650 mAh
• Twee LR6 (AA) batterijen: 3 V DC
• Netspanningsadapter (DC IN 4.5 V
aansluiting):
model U2/CA2/E92: 120 V, 60 Hz
model CED/CEF/CEX/EE1/E13:
220 - 230 V, 50/60 Hz
model CEK: 230 - 240 V, 50 Hz
model EA3: 110 - 240 V, 50/60 Hz
model AU2: 240 V, 50 Hz
model JE.W/E33: 100 - 240 V, 50/60 Hz
model CN2: 220 V, 50 Hz
model HK2: 220 V, 50/60 Hz
Afmetingen (b/h/d) (zonder uitstekende
onderdelen en bedieningselementen)
Ong. 138,3 × 34,3 × 145,8 mm
Gewicht (zonder oplaadbare batterij)
Ong. 312 g
Bedrijfstemperatuur
5°C - 35°C
Meegeleverde toebehoren
Controleer de gebiedscode in de linker
bovenhoek van de streepjescode op de
verpakking.
D-ES51
Netspanningsadapter (1)
Verloopstekker (1)*
Stereo hoofdtelefoon (1)
*Geleverd bij model E33 en E13
D-ES55
Netspanningsadapter (1)
Verloopstekker (1)*
Stereo hoofdtelefoon (1)
Oplaadbare batterijen (1)**
*Geleverd bij model E33 en E13
**Alleen geleverd met model U2
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden zonder voorafgaande
kennisgeving.
Aanbevolen toebehoren
Auto-aansluitset CPA-9
Autobatterijkabel met auto-aansluitset
DCC-E26CP
Autobatterijkabel DCC-E245
Actief luidsprekersysteem SRS-A15, SRS-A35,
SRS-A71, SRS-T1
Oplaadbare batterij BP-DM10
Verbindingskabel RK-G129HG, RK-G136HG
Netspanningsadapter AC-E45HG
Stereo hoofdtelefoon MDR-A44L,
MDR-301LP, MDR-E848LP, MDR-35,
MDR-G51, MDR-G61
Het kan zijn dat uw dealer niet alle genoemde
onderdelen levert. Vraag uw dealer om meer
informatie over de ter plaatse leverbare
onderdelen.
Download PDF

advertising