Sony | MZ-B10 | Sony MZ-B10 Gebruiksaanwijzing

3-247-850-56(1)
Portable
MiniDisc Recorder
Gebruiksaanwijzing
pagina 8
Bediening van recorder ___________________________
pagina 50
Problemen oplossen en verklaringen ________________
MZ-B10
©2003 Sony Corporation
LET OP! — ONZICHTBARE
LASERSTRALING INDIEN GEOPEND
VERMIJD BLOOTSTELLING AAN DE
LASERSTRAAL
Afgedankte batterijen dient u mee te
geven met het klein chemisch afval.
Neem voor meer informatie contact op
met de betrokken gemeentelijke dienst.
Informatie
DE VERKOPER IS IN GEEN ENKEL
GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR
ENIGE DIRECTE OF INDIRECTE
SCHADE VAN WELKE AARD DAN
OOK, ONGEVALLEN, VERLIEZEN
OF ONKOSTEN DIE WORDEN
VEROORZAAKT DOOR EEN
DEFECT APPARAAT OF DOOR
HET GEBRUIK VAN WELK
PRODUCT DAN OOK.
De CE-markering is alleen geldig in de
landen waar deze wettelijk bindend is,
zoals voornamelijk in de EEA-landen
(landen van de Europese Economische
Zone).
2
Verwijdering van Oude
Elektrische en Elektronische
Apparaten (Toepasbaar in de
Europese Unie en andere
Europese landen met
gescheiden ophaalsystemen)
Het symbool op het product
of op de verpakking wijst
erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden
behandeld. Het moet echter
naar een plaats worden
gebracht waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt
gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de correcte manier wordt
verwijderd, voorkomt u mogelijk voor
mens en milieu negatieve gevolgen die
zich zouden kunnen voordoen in geval
van verkeerde afvalbehandeling. De
recyclage van materialen draagt bij tot het
vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor
meer details in verband met het recyclen
van dit product, neemt u het best contact
op met de gemeentelijke instanties, het
bedrijf of de dienst belast met de
verwijdering van huishoudafval of de
winkel waar u het product hebt gekocht.
Dit betreft de accessoires:
Koptelefoon/oortelefoon
filename[C:\SON_SSIAXX_071\NL\01NL-MZB10CED\020REG.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 3 Tuesday, July 8, 2003 5:59 PM
3
model name1[MZ-B10] model name2[MZ------]
[3-247-850-52(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_071\NL\01NL-MZB10CED\020REGTOC.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 4 Tuesday, July 8, 2003 5:59 PM
Inhoud
De bediening ..................................................... 9
Voedingsbron voorbereiden ........................... 12
Meteen een MD opnemen! .............................. 13
Meteen een MD afspelen! ............................... 17
Verschillende manieren van opnemen ........... 19
Langdurige opnamen maken (MDLP) ..................................................19
Opnemen via een stereomicrofoon .......................................................20
Opnemen via extern aangesloten apparatuur ........................................21
Opnemen via een digitale (optische) ingang (Digitale opname) ....22
Opnemen via een tv of radio (Analoge opname) ............................23
De opname synchroon met de geluidsbron starten en stoppen
(Synchroonopname) ........................................................................24
Muziekstukmarkeringen toevoegen tijdens het opnemen .....................25
Muziekstukmarkeringen handmatig toevoegen ..............................25
Automatisch muziekstukmarkeringen toevoegen (Automatische
tijdmarkering) ..................................................................25
Verschillende manieren van afspelen ............ 27
Geluidsstand wijzigen ...........................................................................27
De afspeelsnelheid wijzigen (Speed Control) .......................................27
De afspeelstand selecteren (Eenmaal afspelen/Herhaald afspelen) ......28
Opgenomen muziekstukken bewerken .......... 30
Een muziekstukmarkering toevoegen ...................................................30
Een muziekstukmarkering wissen ........................................................30
Opgenomen muziekstukken verplaatsen (Move) .................................31
Muziekstukken wissen (Erase) .............................................................32
Een muziekstuk wissen ...................................................................32
De hele disc wissen ........................................................................33
4
model name1[MZ-B10] model name2[MZ------]
[3-247-850-52(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_071\NL\01NL-MZB10CED\020REGTOC.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 5 Tuesday, July 8, 2003 5:59 PM
De groepsfunctie gebruiken ........................... 34
De groepsfunctie gebruiken ................................................................. 34
De groepsfunctie gebruiken tijdens het opnemen ................................ 34
Muziekstukken in een nieuwe groep maken .................................. 34
Een muziekstuk opnemen in een bestaande groep ......................... 35
De groepsfunctie gebruiken tijdens het afspelen ................................. 35
Een muziekstuk afspelen met Groep afspelen ............................... 35
Groepen bewerken ............................................................................... 36
Muziekstukken of groepen aan een nieuwe groep toewijzen
(Group Setting) ............................................................... 36
Een groepsinstelling opheffen ....................................................... 37
Een muziekstuk op een disc met groepsinstelling verplaatsen ...... 38
De groepsvolgorde op een disc wijzigen (Group Move) ............... 39
Een groemp wissen ........................................................................ 39
Andere functies .............................................. 40
Handige instellingen ............................................................................ 40
De menu-items gebruiken .............................................................. 41
Nieuwe groep maken bij het opnemen .......................................... 41
De gevoeligheid van de microfoon selecteren ............................... 41
Een bewerking versneld beginnen (Quick Mode) ......................... 42
Een optionele voetbedieningseenheid gebruiken ........................... 42
De menu’s ...................................................................................... 43
Voedingsbronnen ............................................ 44
De batterijen vervangen ....................................................................... 44
Gebruiksduur van de batterij .......................................................... 44
Lichtnet gebruiken ............................................................................... 45
Aanvullende informatie .................................. 46
Voorzorgsmaatregelen ......................................................................... 46
Technische gegevens ............................................................................ 49
5
model name1[MZ-B10] model name2[MZ------]
[3-247-850-52(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_071\NL\01NL-MZB10CED\020REGTOC.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 6 Tuesday, July 8, 2003 5:59 PM
Problemen oplossen en verklaringen ............ 50
Storingen verhelpen ..............................................................................50
Tijdens het opnemen .......................................................................50
Tijdens het afspelen ........................................................................52
Tijdens het bewerken ......................................................................53
Tijdens het gebruiken van de groepsfunctie ...................................54
Overige ...........................................................................................54
Meldingen .............................................................................................55
Toelichting ............................................................................................58
6
model name1[MZ-B10] model name2[MZ------]
[3-247-850-52(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_071\NL\01NL-MZB10CED\020REGTOC.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 7 Tuesday, July 8, 2003 5:59 PM
7
model name1[MZ-B10] model name2[MZ------]
[3-247-850-52(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_071\NL\01NL-MZB10CED\030GET.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 8 Tuesday, July 8, 2003 5:59 PM
De meegeleverde accessoires controleren
Koptelefoon/oortelefoon (1)
Handriem (1)
Draagtasje (1)
Klemfilter voor de netspanningsadapter (1)
Bevestig het klemfilter als u de optionele
netspanningsadapter gebruikt.
LR6-alkalinebatterij (AA-formaat) (2)
(alleen wereldmodel)
Als u de optionele netspanningsadapter gebruikt
Voordat u de netspanningsadapter gaat gebruiken, voert u de volgende procedure uit om het
klemfilter op het snoer van de netspanningsadapter te bevestigen. (Breng de ferrietkernen aan
zodat het apparaat in overeenstemming is met de betreffende EMC-standaard.)
1 Open het klemfilter.
2 Wind het snoer van de
netspanningsadapter door het klemfilter
zoals hieronder wordt getoond.
Maximale
lengte:
ongeveer 4 cm
3 Sluit het klemfilter.
Zorg ervoor
dat de helften
geheel
aangrijpen.
8
model name1[MZ-B10] model name2[MZ------]
[3-247-850-54(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_071\NL\01NL-MZB10CED\030GET.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 9 Tuesday, July 8, 2003 5:59 PM
De bediening
Raadpleeg de tussen haakjes vermelde pagina's voor meer informatie.
Voorkant van de recorder
1
234 5
q;
A Uitleesvenster (24) (27) (31) (36)
B MENU/ENTER-toets (24) (27) (31)
(36) (41)
Via de menu-items hebt u toegang tot
allerlei instellingen.
C SPEED CONTROL +, – -toets (27)
Gebruik deze toets om de
afspeelsnelheid te verhogen of
verlagen.
D Ingebouwde microfoon (14)
E Luidsprekers (17)
F REC MODE-toets (14) (19)
Gebruik deze toets om 2 keer langer
dan normaal (LP2 of mono) of 4 keer
langer (LP4) dan normaal (SP)
opnamen te maken.
G GROUP-toets (34)
Deze toets wordt gebruikt bij het
zoeken naar of het wissen van een
groep.
H x • STOP-toets (14) (17) (24) (32) (41)
qg qhqjqk
ql
w;
I N • PLAY-toets (afspelen) (15) (17)
De N • PLAY-toets heeft een
voelbare punt.
J REC-toets (14) (19) (34)
K . • REVIEW • AMS, > • CUE
• AMS-toetsen (zoeken/AMS) (15)
(18) (24) (27) (31) (35) (41)
L TRACK MARK-toets (30)
Gebruik deze toets om automatisch
muziekstukmarkeringen toe te voegen
of een muziekstuk in aparte
muziekstukken op te splitsen.
M X • PAUSE-toets (15) (18) (30)
N REC-indicatie (14) (15)
Licht op tijdens het opnemen.
O i-aansluiting (koptelefoon/
oortelefoon) (14) (17)
Sluit een koptelefoon/oortelefoon of
een optionele voetbedieningseenheid
aan op deze aansluiting.
Bediening van recorder
6 789
qa qsqd qf
9
model name1[MZ-B10] model name2[MZ------]
[3-247-850-54(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_071\NL\01NL-MZB10CED\030GET.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 10 Tuesday, July 8, 2003 5:59 PM
P MIC (PLUG IN POWER)-aansluiting
(20)
Sluit een optionele stereomicrofoon
aan op deze aansluiting om opnamen
te maken.
De MIC (PLUG IN POWER)aansluiting heeft een voelbare punt.
Q LINE IN (OPTICAL)-aansluiting (22)
(23)
Sluit een optionele optische of
lijnkabel aan op deze aansluiting om
op te nemen van een CD en dergelijke.
R VOL-bedieningsknop (17)
De VOL-bedieningsknop heeft een
voelbare punt.
S HOLD-schakelaar (12)
Schuif de schakelaar in de richting
van de pijl om de toetsen op de
recorder uit te schakelen. Deze functie
gebruikt u om te voorkomen dat de
toetsen per ongeluk worden bediend
als u de recorder vervoert.
T OPEN-schakelaar (13) (17)
Achterkant van de recorder
1
De draagriem bevestigen
5
23
A Batterijcompartiment (12)
Plaats hierin twee alkalinebatterijen
(AA-formaat).
B ERASE-toets (32) (39)
Druk tijdens het afspelen op deze
toets om het muziekstuk te wissen.
4
C ALL ERASE-toets (33)
Druk op ERASE terwijl u deze toets
ingedrukt houdt om de inhoud van een
gehele disc te wissen.
D DC IN 3V-aansluiting (45)
Sluit een optionele
netspanningsadapter aan op deze
aansluiting.
E Gaatje voor handriem
10
model name1[MZ-B10] model name2[MZ------]
[3-247-850-54(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_071\NL\01NL-MZB10CED\030GET.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 11 Tuesday, July 8, 2003 5:59 PM
Het uitleesvenster
12
9
3 4
q;
A Indicatie afspeelstand (29)
Licht op als de specifieke afspeelstand
is geselecteerd.
B Discindicatie (19) (27) (31) (36)
Geeft aan of de disc draait voor het
opnemen, afspelen of bewerken van
een MD.
C Tekenvenster (19) (27) (31) (36)
Toont namen van de disc en
muziekstukken, foutmeldingen,
nummers van muziekstukken, enz.
D Groepsindicatie (35)
Licht op bij groep afspelen. Knippert
bij het selecteren van een groep.
E Indicatie batterijniveau (44)
F SOUND-indicatie (27)
Licht op als de geluidsstand
(SOUND 1, SOUND 2) is
geselecteerd.
5
6
7
qa
8
qs
G Pauze-indicatie
H REC-indicatie (14)
I SYNC-indicatie (synchroon
opnemen) (24)
J SP-, LP2-, LP4-, MONO-indicatie (19)
Toont de opnamestand en
SP/LP-stand van een muziekstuk
tijdens het afspelen.
K REC REMAIN-indicatie (19)
Toont de resterende opnametijd op
een disc wanneer de recorder opneemt
of is gestopt.
L Tijdindicatie (19) (27) (31) (36)
Toont de verstreken tijd tijdens het
opnemen of afspelen.
11
model name1[MZ-B10] model name2[MZ------]
[3-247-850-54(1)]
Voedingsbron voorbereiden
In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u de recorder voorbereidt voor de
werking op batterijen. Voor informatie over het aansluiten van de
recorder op een stopcontact raadpleegt u pagina 45.
1 De batterijen plaatsen.
Achterkant van de recorder
e
E
e
E
Druk op het deksel van het
batterijcompartiment en
verschuif dit zoals in de
illustratie wordt getoond.
Plaats twee LR6alkalinebatterijen
(AA-formaat) (alleen
meegeleverd met het
wereldmodel).
Sluit het deksel.
Opmerkingen
• Gebruik geen mangaanbatterij. Als u dat wel doet, kunnen uw opnamen
mislukken.
• Plaats de polen van de batterij (e en E) op de juiste wijze, zoals dit op de recorder
wordt aangegeven.
• Controleer, voordat u de alkalinebatterijen plaatst, of de REC-toets niet is
ingedrukt. Als er een disc is geplaatst en de toets is ingedrukt, kan het opnemen
worden gestart wanneer u alkalinebatterijen plaatst. Als de REC-toets is ingedrukt,
moet u de disc verwijderen voordat u de alkalinebatterijen plaatst.
2 De bediening ontgrendelen.
Schuif HOLD in de
tegengestelde richting van
de pijl op de recorder.
HOLD
12
filename[C:\SON_SSIAXX_071\NL\01NL-MZB10CED\030GET.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 13 Tuesday, July 8, 2003 5:59 PM
Meteen een MD opnemen!
Gebruik de ingebouwde microfoon voor het opnemen. Let erop dat het
beveiligingsnokje tegen opnemen op de disc is gesloten (pagina 48).
Het gebruik van nieuwe alkalinebatterijen wordt aanbevolen. Uw
opnamen kunnen mislukken als u mangaanbatterijen gebruikt.
1 Plaats een onbespeelde MD.
1 Schuif OPEN om het deksel te openen.
2 Plaats een onbespeelde MD in de
richting van de pijl met het etiket naar
boven en druk het deksel omlaag (in
het midden van de voorrand zoals
hierboven is aangegeven) om het te
sluiten.
2 Selecteer de
microfoongevoeligheid.
De recorder is bij aflevering ingesteld om materiaal op te nemen met een normaal
volumeniveau ("SENS HIGH"), zoals bij gesprekken. Als u van dichtbij een
geluidsbron opneemt, zoals een gesprek, stelt u de microfoongevoeligheid in op
"SENS LOW" (zie pagina 41 voor meer informatie).
vervolgd
13
model name1[MZ-B10] model name2[MZ------]
[3-247-850-54(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_071\NL\01NL-MZB10CED\030GET.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 14 Tuesday, July 8, 2003 5:59 PM
3 De opnamestand selecteren.
U kunt SP, LP2, LP4 of mono selecteren (zie pagina 19
voor meer informatie). In de fabriek is de recorder
ingesteld op LP4. Wijzig indien nodig de opnamestand.
REC MODE
4 Een MD opnemen.
1 Druk op REC.
X • PAUSE
. • REVIEW •
AMS, > • CUE •
AMS
Stevig
aansluiten
op i.
x • STOP
"REC" verschijnt, de REC-indicatie
licht op, waarna de opname start.
U kunt de opname-instellingen (zoals de
opnamepositie) controleren via het
uitleesvenster of de REC-indicatie.
Ingebouwde
microfoon
REC
RECindicatie
N • PLAY
Als de disc leeg is, start de opname bij
het begin. Als de disc gedeeltelijk is
bespeeld, start het opnemen
automatisch aan het eind van het
bestaande materiaal.
Druk op x • STOP om de opname te
beëindigen.
Als u op de x • STOP-toets hebt gedrukt om te
stoppen, schakelt de recorder automatisch uit na
ca. 30 seconden (bij gebruik van een
alkalinebatterij) of na ca. 3 minuten (bij gebruik
van de netspanningsadapter).
Het geluid tijdens het opnemen controleren.
Sluit de koptelefoon/oortelefoon aan op de i-aansluiting. U kunt het volume regelen door aan de
VOL-bedieningsknop te draaien. Deze afstelling is niet van invloed op het opnameniveau omdat dit
niveau automatisch wordt geregeld.
14
model name1[MZ-B10] model name2[MZ------]
[3-247-850-54(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_071\NL\01NL-MZB10CED\030GET.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 15 Tuesday, July 8, 2003 5:59 PM
Als u wilt
Doet u het volgende
Opnemen vanaf een bepaald punt in Druk op N • PLAY, > • CUE • AMS of . •
de vorige opname
REVIEW • AMS om het begin te zoeken van het
materiaal dat u wilt opnemen en druk vervolgens op
X • PAUSE.
Druk op REC om de recorder in de pauzestand te
plaatsen.
Druk nogmaals op X • PAUSE om met de opname
te beginnen.
Pauzeren1)
Druk op X • PAUSE terwijl de recorder opneemt.
Druk nogmaals op X • PAUSE om de opname te
hervatten.
De MD verwijderen
Druk op x • STOP om de opname te stoppen,
controleer of "TOC Edit" is verdwenen van het
uitleesvenster en open vervolgens het deksel.
1) De
REC-indicatie knippert tijdens een opnamepauze. Er worden geen muziekstukmarkeringen
toegevoegd tijdens het opnemen met de microfoon, zelfs niet wanneer de recorder in de pauzestand staat.
Als het opnemen niet begint
• Zorg ervoor dat de speler niet is vergrendeld
(pagina 12).
• Zorg dat de MD niet is beveiligd tegen
opnemen (pagina 48).
• Het is niet mogelijk om op te nemen op
voorbespeelde MD's.
De opname-instelling
achterhalen
De REC-indicatie licht op of knippert,
afhankelijk van de opname-instelling.
Opnameinstelling
REC-indicatie
Tijdens het
opnemen
licht op knippert
afhankelijk van de
geluidssterkte van
de bron bij het
opnemen via een
microfoon
(stemindicatie)
Opname in
wachtstand
knippert
Minder dan
3 minuten
opnametijd
beschikbaar
knippert langzaam
Er is een markering gaat kortstondig
toegevoegd1)
uit
1) Behalve
wanneer muziekstukmarkeringen
handmatig of automatisch zijn toegevoegd met
Automatische tijdmarkering (pagina 25).
15
model name1[MZ-B10] model name2[MZ------]
[3-247-850-54(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_071\NL\01NL-MZB10CED\030GET.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 16 Tuesday, July 8, 2003 5:59 PM
Opmerkingen
• We raden u aan om bij het maken van lange
opnamen gebruik te maken van de optionele
netspanningsadapter AC-E30HG (pagina 45).
• Het deksel gaat pas open na het opnemen of
totdat "TOC Edit" van het uitleesvenster is
verdwenen nadat het opnemen is voltooid.
• Als tijdens het opnemen de
stroomvoorziening wordt onderbroken
(bijvoorbeeld wanneer de batterijen worden
uitgenomen of leeg raken, of wanneer de
optionele netspanningadapter wordt
losgehaald) of terwijl "TOC Edit" op het
uitleesvenster staat, is het niet mogelijk het
deksel te openen totdat de stroomtoevoer is
hersteld en u op de knop x • STOP hebt
gedrukt.
• "Data Save" of "TOC Edit" knippert terwijl de
muziekstukgegevens (de begin- en eindpunten
van het muziekstuk en dergelijke) worden
opgeslagen. Beweeg de recorder niet, stoot er
niet tegen en schakel ook de
stroomvoorziening niet uit zolang de indicator
op het uitleesvenster knippert. Als u dat wel
doet, wordt het materiaal dat tot dan toe is
opgenomen, niet op de disc opgeslagen.
• Als u met de microfoon opneemt, worden de
geluiden die door de recorder worden
geproduceerd, mogelijk ook opgenomen.
• De ingebouwde microfoon functioneert niet
wanneer een optionele microfoon is
aangesloten op de MIC (PLUG IN POWER)aansluiting op de recorder.
• De ingebouwde microfoon functioneert niet
wanneer een optische kabel of lijnkabel (niet
meegeleverd) wordt aangesloten op de LINE
IN (OPTICAL)-aansluiting op de recorder.
16
model name1[MZ-B10] model name2[MZ------]
[3-247-850-54(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_071\NL\01NL-MZB10CED\030GET.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 17 Tuesday, July 8, 2003 5:59 PM
Meteen een MD afspelen!
U kunt onbespeelde MD's of voorbespeelde MD's afspelen. Het geluid
wordt via de ingebouwde speaker in mono weergegeven, maar afluisteren
in stereo is mogelijk via de meegeleverde koptelefoon/oortelefoon.
1 Een MD plaatsen.
1 Schuif OPEN om het deksel te openen.
2 Plaats een MD in de richting van de pijl
met het etiket naar boven en druk het
deksel omlaag (in het midden van de
voorrand zoals hierboven is
aangegeven) om het te sluiten.
2 Een MD afspelen.
. • REVIEW •
AMS, > • CUE
• AMS
X • PAUSE
2 Draai VOL om het volume te regelen.
Druk op x • STOP om het afspelen te
stoppen.
Stevig
aansluiten op i
VOLbedieningsknop
x • STOP
1 Druk op N • PLAY.
Luidspreker
N • PLAY
Het afspelen begint vanaf het punt waar u het
laatst met afspelen bent opgehouden. Als u wilt
beginnen met afspelen vanaf het begin van het
eerste muziekstuk, houdt u N • PLAY
2 seconden of langer ingedrukt.
Als u op de x • STOP-toets hebt gedrukt om te
stoppen, schakelt de recorder automatisch uit na
ca. 30 seconden (bij gebruik van een
alkalinebatterij) of na ca. 3 minuten (bij gebruik
van de netspanningsadapter).
Luisteren in stereo
Sluit de koptelefoon/oortelefoon aan op de
i-aansluiting van de recorder.
17
model name1[MZ-B10] model name2[MZ------]
[3-247-850-54(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_071\NL\01NL-MZB10CED\030GET.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 18 Tuesday, July 8, 2003 5:59 PM
Als u wilt
Bediening via de recorder
Pauzeren
Druk op X • PAUSE. Druk nogmaals op X • PAUSE om
het afspelen te hervatten.
Naar het begin van het huidige Druk op . • REVIEW • AMS.
of een vorig muziekstuk gaan1) Druk meerdere malen op . • REVIEW • AMS totdat
u aan het begin van het gewenste muziekstuk bent.
Naar het volgende muziekstuk Druk op > • CUE • AMS.
gaan2)
Vooruit- of terugspoelen
tijdens het afspelen
Houd . • REVIEW • AMS of > • CUE • AMS
ingedrukt.
Een punt opzoeken in een
muziekstuk terwijl u de
verstreken tijd bekijkt.
(Tijdzoeken)
Houd . • REVIEW • AMS of > • CUE • AMS
ingedrukt tijdens het pauzeren.
Zet de recorder stop en houd . • REVIEW • AMS of
Een muziekstuk opzoeken
terwijl de nummers of namen > • CUE • AMS ingedrukt.
van de muziekstukken worden
weergegeven. (Indexzoeken)
De MD verwijderen
Druk op x • STOP en open het deksel.3)
u tijdens het eerste muziekstuk op de disc op . • REVIEW • AMS drukt, gaat de recorder naar
het begin van het laatste muziekstuk op de disc.
u tijdens het laatste muziekstuk op de disc op > • CUE • AMS drukt, gaat de recorder naar het
begin van het eerste muziekstuk op de disc.
3) Zodra u het deksel opent, wordt het startpunt voor afspelen gewijzigd in het begin van het eerste
muziekstuk.
1) Als
2) Als
Als het afspelen niet begint
Opmerkingen
Zorg ervoor dat de speler niet is vergrendeld
(pagina 12).
• Wanneer de recorder wordt blootgesteld aan
voortdurende trillingen, bijvoorbeeld tijdens
het hardlopen, kan het geluid tijdens het
afspelen overslaan.
• Als tijdens het werken met de recorder de
voeding wordt onderbroken (bijvoorbeeld
wanneer de batterijen worden uitgenomen of
leeg raken, of wanneer de optionele
netspanningsadapter wordt losgehaald), kan
het deksel niet worden geopend totdat de
stroomvoorziening is hersteld en u op de knop
x • STOP hebt gedrukt.
z
Afhankelijk van de geluidsbron schakelt de
afspeelstand automatisch tussen stereo en
mono.
18
model name1[MZ-B10] model name2[MZ------]
[3-247-850-54(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_071\NL\01NL-MZB10CED\040OPE.fm]
masterpage:L0-Right
020REG.book Page 19 Tuesday, July 8, 2003 5:59 PM
Verschillende manieren van opnemen
Langdurige opnamen
maken (MDLP)
Selecteer een opnamestand die
overeenkomt met de door u gewenste
opnametijd.
U kunt 2 keer (LP2) of 4 keer (LP4)
langer dan normaal (SP) stereo-opnamen
maken. Verder is het mogelijk om met
2 keer de normale opnametijd in mono op
te nemen.
MD's die in mono of de
MDLP-stand zijn opgenomen,
kunnen alleen worden afgespeeld
op MD-spelers of -recorders die zijn
voorzien van een mono-, of MDLPafspeelstand.
REC MODE
Opnamestand1)
A
Opnametijd2)
SP
SP
ongeveer
80 min.
LP2
LP2
ongeveer
160 min.
LP4
LP4
ongeveer
320 min.
Mono
MONO
ongeveer
160 min.
1) U
bereikt de beste geluidskwaliteit als
u opneemt in de normale stereostand of in de
SP-stand of LP2-stand.
2) Als u een onbespeelde MD van 80 minuten
gebruikt.
3
Druk op REC.
Zie "Meteen een MD opnemen!"
(pagina 13) voor verdere
aanwijzingen met betrekking tot het
maken van opnamen.
z
REC
1
2
Plaats een onbespeelde disc.
Druk enkele malen op REC MODE
totdat de gewenste opnamestand in
het uitleesvenster oplicht.
Elke keer dat u op de toets drukt,
verandert A als volgt.
• Als u opneemt in de SP-, LP2- of LP4-stand
met behulp van een extern aangesloten
stereomicrofoon (niet meegeleverd) of andere
stereoapparatuur die is aangesloten op de
LINE IN (OPTICAL)-aansluiting, zal de
opname in stereo zijn. Als u opneemt met de
ingebouwde microfoon, zal de opname in
mono zijn (hetzelfde geluid wordt in de linkeren rechterkanalen opgenomen).
• U kunt de opnamestand alleen wijzigen
tijdens een opnamepauze. Als u de
opnamestand wijzigt, wordt op het betreffende
punt een muziekstukmarkering toegevoegd.
• Audioapparaten die de LP2- of LP4-stand
ondersteunen, zijn voorzien van het logo
of
.
A
19
model name1[MZ-B10] model name2[MZ------]
[3-247-850-54(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_071\NL\01NL-MZB10CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 20 Tuesday, July 8, 2003 5:59 PM
1
Opmerkingen
• We raden u aan om bij het maken van
langdurige opnamen gebruik te maken van de
netspanningsadapter (niet meegeleverd).
• Als u via de digitale (optische) ingang van een
geluidsbron in stereo een mono-opname
maakt, kunt u het opgenomen geluid nog
steeds in stereo controleren. U maakt daarvoor
gebruik van een koptelefoon of oortelefoon
die is aangesloten op de i-aansluiting.
• Als u opneemt in de LP4-stand, kan het in
zeer zeldzame gevallen voorkomen dat er bij
bepaalde geluidsbronnen een kortstondig
bijgeluid wordt geproduceerd. Dit wordt
veroorzaakt door de speciale digitale
audiocompressietechnologie, waardoor
u 4 keer langer kunt opnemen dan normaal.
Als dit bijgeluid wordt geproduceerd, raden
wij u aan op te nemen in de SP- of de
LP2-stand om zo een betere geluidskwaliteit
te verkrijgen.
Opnemen via een
stereomicrofoon
Sluit een stereomicrofoon (ECM-719,
enz.) aan op de MIC (PLUG IN
POWER)-aansluiting. De recorderingang
schakelt automatisch naar de extern
aangesloten microfooningang.
Stereomicrofoon
(niet meegeleverd)
REC MODE
Naar MIC (PLUG
IN POWER)
REC
2
3
Plaats een onbespeelde disc en
selecteer de microfoongevoeligheid.
Zie "De gevoeligheid van de
microfoon selecteren" (pagina 41).
Druk enkele malen op REC MODE
totdat "SP", "LP2", "LP4" of
"MONO" in het uitleesvenster
oplicht.
Zie "Langdurige opnamen maken
(MDLP)" (pagina 19) voor informatie
over de opnamestand.
Druk op REC.
Zie "Meteen een MD opnemen!"
(pagina 13) voor verdere
aanwijzingen met betrekking tot het
maken van opnamen.
z
Wanneer u gebruikmaakt van een "plug-in
power" microfoon, kan de microfoon ook
worden bediend wanneer de netschakelaar is
uitgeschakeld, omdat de voeding door de
recorder zelf wordt geleverd.
Als u de optionele stereomicrofoon ECM-719
gebruikt, zet u de netschakelaar op de
microfoon op OFF om de microfoon door de
recorder te laten voeden. Het is raadzaam om de
schakelaar op de microfoon tijdens het gebruik
op OFF te zetten.
Opmerkingen
• U kunt niet opnemen via de extern
aangesloten microfoon wanneer een optische
kabel op de LINE IN (OPTICAL)-aansluiting
is aangesloten. De recorder selecteert de
invoer automatisch in deze volgorde van
belangrijkheid: optische invoer, invoer van een
extern aangesloten microfoon, invoer via de
analoge (lijn)ingang en invoer van de
ingebouwde microfoons.
• Het is mogelijk dat de microfoon de geluiden
van de recorder zelf opneemt (zoals het geluid
van de motor). Houd in zo'n geval de
microfoon weg van de recorder. De geluiden
van de recorder kunnen worden opgenomen
door de microfoon als u gebruikmaakt van een
korte microfoonkabel.
20
model name1[MZ-B10] model name2[MZ------]
[3-247-850-54(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_071\NL\01NL-MZB10CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 21 Tuesday, July 8, 2003 5:59 PM
Opnemen via extern aangesloten apparatuur
De LINE IN (OPTICAL)-aansluiting van deze recorder werkt zowel digitaal als analoog.
Sluit de recorder aan op een CD-speler of een cassettedeck via de digitale (optische) ingang
of analoge (lijn) ingang. Zie "Opnemen via een digitale (optische) ingang (Digitale opname)"
(pagina 22) voor het opnemen via de digitale (optische) ingang en "Opnemen via een tv of
radio (Analoge opname)" (pagina 23) voor het opnemen via de analoge (lijn) ingang.
De LINE IN (OPTICAL)-aansluiting is geschikt voor zowel digitale als analoge ingang.
De recorder herkent automatisch het gebruikte kabeltype en schakelt over op digitale of analoge ingang.
Het verschil tussen een digitale (optische) ingang en een analoge
(lijn) ingang
Verschil
Digitale (optische) ingang
Analoge (lijn) ingang
Geschikte
bron
Apparatuur met een digitale (optische)
uitgang
Apparatuur met een analoge
(lijn) uitgang
Geschikte
Optische kabel (met een optische stekker Lijnkabel (met 2 audiostekkers of
aansluitkabel of een optische ministekker) pagina 22 een stereoministekker) pagina 23
Signaal van
de bron
Digitaal
Analoog
Zelfs als een digitale bron (zoals
een CD) is aangesloten, wordt
een analoog signaal naar de
recorder verzonden.
Opgenomen
muziekstuknummers
Worden automatisch gemarkeerd
(gekopieerd)
• op dezelfde posities als in de bron
(als de bron een CD of een MD is).
• als langer dan 2 seconden geen signaal
of een zwak signaal wordt doorgegeven
(als de bron geen CD of MD is)
pagina 58.
• als de recorder pauzeert tijdens het
opnemen (de recorder pauzeert
automatisch als deze een gedeelte
tegenkomt waarop langer dan
3 seconden geen geluidssignaal wordt
gedetecteerd) pagina 58.
Na het opnemen kunt u overbodige markeringen wissen ("Een muziekstukmarkering
wissen", pagina 30).
Worden automatisch gemarkeerd
• als er meer dan 2 seconden
geen signaal wordt
doorgegeven of bij een leeg
segment of een segment met
een laag opnameniveau.
• als de recorder is onderbroken
tijdens het opnemen.
Na het opnemen kunt
u overbodige markeringen wissen
("Een muziekstukmarkering
wissen", pagina 30).
Opgenomen Gelijk aan de bron.
geluidsniveau
Automatisch geregeld.
Opmerking
Muziekstukmarkeringen kunnen foutief worden gekopieerd:
• als u via de digitale (optische) ingang opneemt van bepaalde CD-spelers of CD-wisselaars.
• als de bron tijdens het opnemen via de digitale (optische) ingang gebruikmaakt van Shuffle- of
Geprogrammeerd afspelen. Speel in dat geval af in de normale afspeelstand.
• als u opnamen maakt van uitzendingen met digitaal geluid (bijv. van een digitale tv).
21
model name1[MZ-B10] model name2[MZ------]
[3-247-850-54(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_071\NL\01NL-MZB10CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 22 Tuesday, July 8, 2003 5:59 PM
Opnemen via een digitale
(optische) ingang (Digitale
opname)
Voor het maken van digitale opnamen
sluit u de recorder door middel van een
optische kabel aan op een digitale bron.
Dankzij de ingebouwde aftastfrequentieconverter is het zelfs mogelijk om digitale
opnamen te maken van digitale
apparatuur die met een andere
aftastsnelheid werkt (zoals een DAT-deck
of een BS-tuner).
CD-speler,
MD-speler,
digitale
versterker enz.
Optische
stekker
Optische
ministekker
POC-15AB enz.
(niet
meegeleverd)
2
3
4
Druk enkele malen op REC MODE
totdat "SP", "LP2", "LP4" of "MONO"
in het uitleesvenster oplicht.
Zie "Langdurige opnamen maken
(MDLP)" (pagina 19) voor informatie
over de opnamestand.
Druk op REC.
"REC" verschijnt in het uitleesvenster,
de REC-indicatie licht op en het
opnemen begint.
Speel de geluidsbron af.
Zie "Meteen een MD opnemen!"
(pagina 13) voor verdere
aanwijzingen met betrekking tot het
maken van opnamen.
z
• Bij het opnemen vanaf digitale media worden
muziekstukmarkeringen op het origineel
automatisch gekopieerd naar de MD.
• Synchroonopname is handig voor het maken
van digitale opnamen. Tijdens
synchroonopnamen wordt het starten en
stoppen van de opname automatisch en
synchroon met het bronmateriaal uitgevoerd.
Opmerkingen
POC-15B enz.
(niet
meegeleverd)
REC MODE
REC
Naar LINE IN
(OPTICAL)
1
REC-indicatie
Plaats een onbespeelde disc.
• U kunt met een optische kabel alleen digitale
opnamen vanaf een optische uitgang maken.
• Let op het volgende als u opneemt van een
draagbare CD-speler.
—Bij sommige draagbare CD-spelers wordt
het digitale uitvoersignaal uitgeschakeld als
de speler niet gebruikmaakt van netspanning.
Sluit in dat geval de netspanningsadapter aan
op de draagbare CD-speler om netspanning
als stroombron te gebruiken.
—Bij sommige CD-spelers wordt het digitale
uitvoersignaal uitgeschakeld als er geen
netspanningsadapter op de speler is
aangesloten.
—Schakel de stabiliseerfunctie uit (bijv. ESP*
of G-PROTECTION).
• Als u nogmaals op de X • PAUSE-toets drukt om
het muziekstuk na de onderbreking te hervatten,
wordt een nieuwe muziekstukmarkering
toegevoegd. Hierdoor wordt de rest van het
muziekstuk als een nieuw muziekstuk aangemerkt.
∗ Electonic Shock Protection (Elektronische
bescherming tegen schokken)
22
model name1[MZ-B10] model name2[MZ------]
[3-247-850-54(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_071\NL\01NL-MZB10CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 23 Tuesday, July 8, 2003 5:59 PM
Opnemen via een tv of radio
(Analoge opname)
Sluit de recorder aan via een lijnkabel
(niet meegeleverd) voor het maken van
analoge opnamen.
Druk deze stevig in de daarvoor bestemde
aansluitingen.
2
3
CD-speler,
cassetterecorder,
enz. (bron)
4
Naar LINE OUT
R (rood)
L (wit)
Druk enkele malen op REC MODE
totdat "SP", "LP2", "LP4" of
"MONO" in het uitleesvenster
oplicht.
Zie "Langdurige opnamen maken
(MDLP)" (pagina 19) voor informatie
over de opnamestand.
Druk op REC.
"REC" verschijnt in het
uitleesvenster, de REC-indicatie licht
op en het opnemen begint.
Speel de geluidsbron af.
Zie "Meteen een MD opnemen!"
(pagina 13) voor verdere
aanwijzingen met betrekking tot het
maken van opnamen.
Opmerking
Lijnkabel
(RK-G129, enz)*
Als u nogmaals op de X • PAUSE-toets drukt
om het muziekstuk na de onderbreking te
hervatten, wordt een nieuwe
muziekstukmarkering toegevoegd. Hierdoor
wordt de rest van het muziekstuk als een nieuw
muziekstuk aangemerkt.
REC MODE
REC
Naar LINE IN
(OPTICAL)
RECindicatie
∗ Gebruik het RK-G136-snoer
(niet meegeleverd) om een draagbare
CD-speler met een stereoministekker aan
te sluiten.
Opmerking
Gebruik de aansluitkabels zonder een
signaalverzwakker.
1
Plaats een onbespeelde disc.
23
model name1[MZ-B10] model name2[MZ------]
[3-247-850-54(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_071\NL\01NL-MZB10CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 24 Tuesday, July 8, 2003 5:59 PM
De opname synchroon
met de geluidsbron
starten en stoppen
(Synchroonopname)
5
Tijdens synchroonopnamen wordt het
starten en stoppen van de opname
synchroon uitgevoerd met de geluidsbron.
Dit maakt digitaal opnemen eenvoudiger
(bijv. via een CD-speler) omdat de
recorder of de geluidsbron niet meer
hoeven te worden bediend.
Synchroonopnamen zijn alleen mogelijk
wanneer de optische kabel is aangesloten.
REC MODE
Indicatie synchroon opnemen
"SYNC" verschijnt in het
uitleesvenster. "SYNC" verschijnt
niet wanneer de optische kabel niet is
aangesloten op de LINE IN
(OPTICAL)-aansluiting op de
recorder.
MENU/ENTER
6
REC
. • REVIEW • AMS,
> • CUE • AMS
1
2
3
4
Druk enkele malen op REC MODE
totdat "SP", "LP2", "LP4" of
"MONO" in het uitleesvenster
oplicht.
Zie "Langdurige opnamen maken
(MDLP)" (pagina 19) voor informatie
over de opnamestand.
Druk op MENU/ENTER.
Druk op . of > totdat "REC
SET" in het uitleesvenster verschijnt
en druk vervolgens op MENU/
ENTER.
Druk op . of > totdat "SYNC
ON" in het uitleesvenster verschijnt en
druk vervolgens op MENU/ENTER.
7
Druk op REC.
De recorder is nu gereed om op te
nemen.
Speel de geluidsbron af.
De recorder begint automatisch met
opnemen zodra deze het afgespeelde
geluid ontvangt.
Stoppen met opnemen
Druk op x • STOP.
z
Wanneer er tijdens de synchroonopname meer
dan 3 seconden geen geluid wordt ontvangen,
schakelt de recorder automatisch over naar de
wachtstand pagina 58. Zodra de speler weer
geluid produceert, hervat de recorder de
synchroonopname. Als de recorder 5 minuten
of langer in de wachtstand staat, stopt de
recorder automatisch.
Druk op . of > totdat "SYNC
REC" in het uitleesvenster verschijnt
en druk vervolgens op MENU/
ENTER.
24
model name1[MZ-B10] model name2[MZ------]
[3-247-850-54(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_071\NL\01NL-MZB10CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 25 Tuesday, July 8, 2003 5:59 PM
Opmerkingen
• Tijdens synchroonopnamen is het niet
mogelijk om de pauzefunctie handmatig in of
uit te schakelen.
• Wijzig de "SYNC REC"-instelling niet tijdens
het opnemen. De opname kan dan mislukken.
• Het is niet mogelijk om tijdens het opnemen
de opnamestand te wijzigen.
• Zelfs wanneer de geluidsbron geen geluid
meer produceert, kan het zijn dat er tijdens de
synchroonopname niet automatisch wordt
gepauzeerd als gevolg van ruis die door de
geluidsbron wordt uitgezonden.
• Als tijdens een synchroonopname een stil
gedeelte van ongeveer 2 seconden wordt
gedetecteerd, afkomstig van een geluidsbron
anders dan een CD of een MD, wordt
automatisch een muziekstukmarkering
toegevoegd op het punt waar het stille
gedeelte eindigt.
• Een synchroonopname kan niet worden
uitgevoerd wanneer de aansluitkabel geen
optische kabel is, of wanneer de kabel is
aangesloten op de MIC (PLUG IN POWER)aansluiting.
Muziekstukmarkeringen
toevoegen tijdens het
opnemen
U kunt muziekstukmarkeringen
(muziekstuknummers) toevoegen tijdens
het opnemen om het materiaal in
verschillende gedeelten op te splitsen.
. • REVIEW •
AMS, > • CUE •
AMS
MENU/
ENTER
TRACK
MARK
Muziekstukmarkeringen
handmatig toevoegen
1
Druk op TRACK MARK terwijl de
recorder bezig is met opnemen.
Automatisch
muziekstukmarkeringen
toevoegen (Automatische
tijdmarkering)
Met deze functie kunt u automatisch
muziekstukmarkeringen toevoegen met
een interval van 10 minuten terwijl
u opneemt via de analoge ingang of via
een microfoon. Deze functie is handig
wanneer u lange opnamen maakt,
bijvoorbeeld van een lezing of een
vergadering.
1
Als de recorder opneemt of in de
opnamepauzestand staat, drukt u op
MENU/ENTER.
vervolgd
25
model name1[MZ-B10] model name2[MZ------]
[3-247-850-54(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_071\NL\01NL-MZB10CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 26 Tuesday, July 8, 2003 5:59 PM
2
Druk op . of > totdat "REC
SET" in het uitleesvenster verschijnt en
druk vervolgens op MENU/ENTER.
3
Druk op . of > totdat "TIME
MARK" in het uitleesvenster
verschijnt en druk vervolgens op
MENU/ENTER.
4
Druk op . of > totdat "MARK
ON" in het uitleesvenster verschijnt en
druk vervolgens op MENU/ENTER.
"10min.ON" verschijnt in het
uitleesvenster en de selectie wordt
ingevoerd.
"T" verschijnt na het muziekstuknummer
in het uitleesvenster.
Voorbeeld: Wanneer 12 minuten lang is
opgenomen en het tijdsinterval voor
Automatische tijdmarkering is ingesteld.
Er wordt een muziekstukmarkering
toegevoegd na het punt voor 12 minuten
(volgend op het begin van de opname) en
na elk daaropvolgend interval van
10 minuten.
Als het tijdsinterval voor
Automatische tijdsmarkering
(10 minuten) langer is dan de
verstreken opnametijd:
De recorder voegt een
muziekstukmarkering toe wanneer er
10 minuten zijn verstreken.
Voorbeeld: Wanneer 3 minuten lang is
opgenomen en het tijdsinterval voor
Automatische tijdmarkering is ingesteld.
Er wordt een muziekstukmarkering
toegevoegd na het punt voor 10 minuten
(volgend op het begin van de opname) en
na elk daaropvolgend interval van
10 minuten.
Automatische tijdmarkering
annuleren
Selecteer "MARK OFF" in stap 4 of stop
de opname.
Opmerking
Deze instelling gaat verloren zodra de opname
is beëindigd.
Automatische tijdmarkering
gebruiken om
muziekstukmarkeringen toe te
voegen tijdens het opnemen
Wanneer de verstreken opnametijd
langer is dan 10 minuten:
De recorder voegt een
muziekstukmarkering toe na het punt
waar de Automatische tijdmarkering is
ingesteld, en vervolgens om de
10 minuten.
26
model name1[MZ-B10] model name2[MZ------]
[3-247-850-54(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_071\NL\01NL-MZB10CED\040OPE.fm]
masterpage:L0-Right
020REG.book Page 27 Tuesday, July 8, 2003 5:59 PM
Verschillende manieren van afspelen
Geluidsstand wijzigen
Tijdens het afspelen kunt u de
geluidsstand selecteren. Met deze functie
worden stemmen naar voren gehaald. Dat
is handig bij het luisteren naar opnamen
van vergaderingen of lezingen.
. • REVIEW • AMS,
> • CUE • AMS
A
Geluidsinstelling
SOUND
OFF
Fabrieksinstelling.
SOUND 1
Stemmen naar voren halen.
SOUND 2
Stemmen worden nog
meer naar voren gehaald
dan bij SOUND 1.
MENU/
ENTER
De geluidsinstelling annuleren
Selecteer "SOUND OFF" in stap 3.
Opmerkingen
1
2
3
Druk op MENU/ENTER.
Druk op . of > totdat
"SOUND" in het uitleesvenster
verschijnt en druk vervolgens op
MENU/ENTER.
Druk enkele malen op . of >
totdat de gewenste geluidsinstelling
in het uitleesvenster verschijnt en
druk vervolgens op MENU/ENTER.
Elke keer dat u op de toets drukt,
verandert A als volgt.
Wanneer u op MENU/ENTER drukt,
licht de geluidsindicatie op.
A
• Als er geluidsvervorming optreedt wanneer
u het volume verhoogt terwijl u "SOUND 1"
of "SOUND 2" gebruikt, verlaagt u het
volume of verandert u de geluidsinstelling.
• De instellingen "SOUND 1" of "SOUND 2"
zijn niet van invloed op het geluid dat wordt
opgenomen.
• U kunt de geluidsstand niet wijzigen terwijl de
afspeelsnelheid wordt gewijzigd.
De afspeelsnelheid
wijzigen (Speed
Control)
De functie voor afpeelsnelheid is handig
wanneer u de afspeelsnelheid wilt
wijzigen. Bij deze functie wijzigt u de
afspeelsnelheid zonder dat de toonhoogte
bij (DPC*) het afspelen te wijzigen.
De afspeelsnelheid kan, in 13 stappen,
variërend van +100% tot –50% van de
normale snelheid worden ingesteld.
* DPC staat voor Digital Pitch Control.
SPEED
CONTROL +, –
Geluidsindicatie
27
model name1[MZ-B10] model name2[MZ------]
[3-247-850-54(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_071\NL\01NL-MZB10CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 28 Tuesday, July 8, 2003 5:59 PM
1
Druk op SPEED CONTROL + of –
terwijl de recorder speelt.
Het afspelen gaat sneller wanneer
u op de SPEED CONTROL +-toets
drukt en langzamer wanneer u op de –
-toets drukt. Selecteer de gewenste
afspeelsnelheid terwijl u luistert naar
het materiaal. "DPC" verschijnt in het
uitleesvenster wanneer u de
afspeelsnelheid wijzigt.
–50%
0%
Opmerkingen
• Wanneer u deze functie gebruikt, kunt
u bijgeluiden of een echo bij het afspelen
horen.
• Als u de afspeelsnelheid wijzigt, werkt de
instelling voor de geluidsstand ("SOUND 1"
of "SOUND 2") niet meer. Zet de
afspeelsnelheid terug op normaal (0%) als u
de instelling van de geluidsstand weer wilt
activeren.
+100%
De afspeelstand
selecteren (Eenmaal
afspelen/Herhaald
afspelen)
"DPC" verschijnt in het uitleesvenster
wanneer u de afspeelsnelheid wijzigt.
Naar de normale
afspeelsnelheid
overschakelen
Druk op N • PLAY of SPEED
CONTROL + of – om 0% te selecteren.
U kunt kiezen uit één muziekstuk
afspelen, één muziekstuk herhalen of alle
muziekstukken herhalen.
. • REVIEW •
AMS, > • CUE
• AMS
1
Druk tijdens het afspelen op MENU/
ENTER.
2
Druk op . of > totdat "PLAY
MODE" in het uitleesvenster
verschijnt en druk vervolgens op
MENU/ENTER.
3
Druk enkele malen op . of >
totdat "Normal" of "1 Track" in het
uitleesvenster verschijnt en druk
vervolgens op MENU/ENTER.
Normal: Alle muziekstukken worden
eenmaal afgespeeld.
1 Track: Eén muziekstuk wordt
eenmaal afgespeeld.
z
• Wanneer u het deksel opent, wordt de
afspeelsnelheid weer ingesteld op de normale
snelheid (0%).
• Terwijl u deze functie gebruikt, kunt u het
afspelen pauzeren of muziekstukmarkeringen
zoeken door op de X • PAUSE-, . •
REVIEW • AMS- of > • CUE • AMS-toets
te drukken.
MENU/
ENTER
28
model name1[MZ-B10] model name2[MZ------]
[3-247-850-54(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_071\NL\01NL-MZB10CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 29 Tuesday, July 8, 2003 5:59 PM
4
Druk enkele malen op . of >
totdat "RepeatOFF" of "RepeatON"
in het uitleesvenster verschijnt en
druk vervolgens op MENU/ENTER.
RepeatOFF: Het afspelen wordt niet
herhaald.
RepeatON: Het afspelen wordt
herhaald met de afspeelstand die is
geselecteerd in stap 3.
Wanneer de selectie wordt ingevoerd,
licht het indicatielampje voor de
afspeelstand op.
Indicatie afspeelstand
Indicatie
Geselecteerde
afspeelstand
—
"Normal" en
"RepeatOFF" (normaal
afspelen)
1
"1 Track" en
"RepeatOFF" (Er wordt
één muziekstuk
afgespeeld.)
"Normal" en
"RepeatON" (Alle
muziekstukken worden
herhaald afgespeeld.)
1
"1 Track" en
"RepeatON" (Er wordt
één muziekstuk herhaald
afgespeeld.)
Opmerking
Gebruik de groepsafspeelstand (
) in stap
3 wanneer u een disc met groepsinstellingen
afspeelt. Zie "Een muziekstuk afspelen met
Groep afspelen" (pagina 35) voor meer
informatie.
29
model name1[MZ-B10] model name2[MZ------]
[3-247-850-54(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_071\NL\01NL-MZB10CED\040OPE.fm]
masterpage:L0-Left
020REG.book Page 30 Tuesday, July 8, 2003 5:59 PM
Opgenomen muziekstukken bewerken
U kunt de opnamen bewerken door
muziekstukmarkeringen toe te voegen of
te wissen. Verder kunt u de volgorde van
de opgenomen muziekstukken wijzigen.
1
Opmerkingen
• Voorbespeelde MD's kunnen niet worden
bewerkt.
• Sluit het nokje aan de zijkant van de MD als
u muziekstukken wilt bewerken.
• Wanneer "TOC Edit" knippert, worden de
bewerkingsresultaten opgenomen.
—Beweeg of verschuif de recorder niet.
—Sluit de voedingsbron niet af.
—Het deksel wordt gesloten.
Een
muziekstukmarkering
toevoegen
U kunt muziekstukmarkeringen
toevoegen zodat het gedeelte na de
nieuwe markering als een nieuw
muziekstuk wordt aangemerkt. Er kunnen
in totaal 254 muziekstukmarkeringen op
één disc worden toegevoegd.
De muziekstuknummers worden als volgt
opgehoogd.
1
2
3
Tijdens het opnemen, afspelen of
pauzeren van een MD drukt u op
TRACK MARK op het punt dat
u wilt markeren.
"MARK ON" verschijnt in het
uitleesvenster en er wordt een
muziekstukmarkering toegevoegd.
Het muziekstuknummer wordt met
één verhoogd.
Een
muziekstukmarkering
wissen
Als u een normale muziekstukmarkering wist,
wordt de nummering als volgt gewijzigd.
Voorbeeld
Als muziekstukken 2 en 3 worden
gecombineerd
1
2
3
4
Een muziekstukmarkering wissen
1
2
3
Muziekstuknummers worden verlaagd
TRACK MARK
4
Muziekstukmarkering
1
2
3
4
5
Muziekstuknummers worden
verhoogd
. • REVIEW
• AMS
1
TRACK MARK
X • PAUSE
Speel het muziekstuk af waarin zich
de muziekstukmarkering bevindt die
u wilt wissen. Druk vervolgens op X
• PAUSE om te pauzeren.
Speel het derde muziekstuk af en
druk op X • PAUSE om de derde
muziekstukmarkering te wissen.
30
model name1[MZ-B10] model name2[MZ------]
[3-247-850-54(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_071\NL\01NL-MZB10CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 31 Tuesday, July 8, 2003 5:59 PM
2
3
Zoek de muziekstukmarkering op
door . een beetje in te drukken.
Zoek het begin van het derde
muziekstuk. "00:00" verschijnt in het
uitleesvenster.
"MARK" verschijnt gedurende
2 seconden in het uitleesvenster.
Druk op TRACK MARK om de
markering te wissen.
"MARK OFF" verschijnt in het
uitleesvenster. De muziekstukmarkering wordt gewist en de beide
muziekstukken worden samengevoegd.
Voorbeeld
Verplaats muziekstuk C van de derde naar
de tweede positie.
Voor het verplaatsen
A
B
C
D
A
C
B
D
Na het verplaatsen
. • REVIEW
• AMS, > •
CUE • AMS
MENU/ENTER
z
Als u een muziekstukmarkering wist, worden
ook de instellingen die aan die markering zijn
toegewezen, gewist.
Opmerkingen
• Als u een muziekstukmarkering wist tussen
twee opeenvolgende muziekstukken die bij
verschillende groepen horen, wordt het
tweede muziekstuk aan de groep van het
eerste muziekstuk toegewezen. Als u een
muziekstuk dat bij een groep hoort,
combineert met een muziekstuk dat daar niet
bij hoort (opeenvolgende muziekstukken),
wordt het muziekstuk aan de groep van het
eerste muziekstuk toegevoegd. Als het eerste
muziekstuk bijvoorbeeld bij een groep hoort,
wordt het tweede muziekstuk aan dezelfde
groep toegewezen als het eerste muziekstuk.
• U kunt muziekstukmarkeringen niet wissen
als gevolg van systeembeperkingen.
Opgenomen
muziekstukken
verplaatsen (Move)
U kunt de volgorde van de muziekstukken
wijzigen.
TRACK MARK
1
Speel het muziekstuk dat u wilt
verplaatsen af en druk vervolgens op
MENU/ENTER.
2
Druk op . of > totdat "EDIT"
in het uitleesvenster verschijnt en
druk vervolgens op MENU/ENTER.
De recorder speelt het geselecteerde
muziekstuk herhaaldelijk af.
3
Druk op . of > totdat "Move"
in het uitleesvenster verschijnt en
druk vervolgens op MENU/ENTER.
4
Druk op . of > totdat
"
: Move" in het uitleesvenster
knippert. Druk vervolgens nogmaals
op MENU/ENTER.
Het geselecteerde muziekstuknummer
knippert in het uitleesvenster.
Opmerking
Zie pagina 38 voor het verplaatsen van
muziekstukken op een disc met
groepsinstellingen.
vervolgd
31
model name1[MZ-B10] model name2[MZ------]
[3-247-850-54(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_071\NL\01NL-MZB10CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 32 Tuesday, July 8, 2003 5:59 PM
5
6
Druk op . of > om het gewenste
muziekstuknummer te selecteren.
In het uitleesvenster verschijnt
bijvoorbeeld "Tr002".
Druk nogmaals op MENU/ENTER.
Het muziekstuk wordt verplaatst naar
de gekozen positie.
Het verplaatsen annuleren
Druk op x • STOP.
Muziekstukken wissen
(Erase)
U kunt overbodige of alle muziekstukken
op een disc wissen.
Opmerking
Zie pagina 39 voor meer informatie over het
wissen van groepen.
Een muziekstuk wissen
Bedenk dat een opname die
eenmaal is gewist, niet meer is
terug te halen. Controleer de
inhoud van de opname die u wilt
wissen.
MENU/
ENTER
ALL ERASE
1
2
Speel het muziekstuk dat u wilt
wissen af en druk vervolgens op
ERASE.
"Erase OK?" en "PushENTER"
verschijnen afwisselend in het
uitleesvenster.
Druk op MENU/ENTER.
Het muziekstuk wordt gewist en de
recorder begint het volgende
muziekstuk af te spelen. Alle
muziekstukken na het gewiste
muziekstuk worden automatisch
opnieuw genummerd.
Het wissen annuleren
Druk op x • STOP.
Een klein gedeelte van een
muziekstuk wissen
Pauzeer het afspelen op het punt waar
u het wissen wilt laten beginnen. Voer
vervolgens stap 1 en 2 uit.
Een deel van een muziekstuk
wissen
Voeg muziekstukmarkeringen toe aan het
begin en aan het einde van het gedeelte
dat u wilt wissen. Wis vervolgens het
betreffende deel pagina 30.
x • STOP
ERASE
32
model name1[MZ-B10] model name2[MZ------]
[3-247-850-54(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_071\NL\01NL-MZB10CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 33 Tuesday, July 8, 2003 5:59 PM
De hele disc wissen
Bedenk dat een opname die
eenmaal is gewist, niet meer is
terug te halen. Controleer de
inhoud van de disc die u wilt
wissen.
1
2
3
Speel de disc af die u wilt wissen,
controleer de inhoud en druk
vervolgens op x • STOP.
Zorg dat de recorder is gestopt en
druk op ERASE en tegelijkertijd op
ALL ERASE.
"All Erase?" en "PushENTER"
verschijnen afwisselend in het
uitleesvenster.
Druk op MENU/ENTER.
"TOC Edit" gaat knipperen in het
uitleesvenster en alle muziekstukken
worden gewist.
Als de MD volledig is gewist,
verschijnt "BLANKDISC" in het
uitleesvenster.
Het wissen annuleren
Druk op x • STOP.
33
model name1[MZ-B10] model name2[MZ------]
[3-247-850-54(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_071\NL\01NL-MZB10CED\040OPE.fm]
masterpage:L0-Left
020REG.book Page 34 Tuesday, July 8, 2003 5:59 PM
De groepsfunctie gebruiken
U kunt maximaal 99 groepen op een disc
maken.
De groepsfunctie
gebruiken
Opmerking
Met de groepsfunctie kunt u discs met
groepsinstellingen afspelen. De
groepsfunctie is handig wanneer u MD's
afspeelt waarop verschillende CD's of
CD's met één muziekstuk in de MDLPstand (LP2/LP4) zijn opgenomen.
Wat is een disc met
groepsinstellingen?
De recorder kan met verschillende
functies in groepseenheden werken. Dit
zijn bijvoorbeeld muziekstukken die op
een disc zijn opgenomen als onderdeel
van een aparte groep, zoals hieronder
wordt getoond.
U kunt geen groepsinstellingen maken indien
de muziekstukken, de groepen en de discnaam
het maximumaantal op een disc overschrijden.
De groepsfunctie
gebruiken tijdens het
opnemen
. • REVIEW •
AMS, > • CUE
• AMS
Voordat groepen zijn toegewezen
(normale afspeelstand)
REC
GROUP
Disc
1 2 3 4 5 6 7 8
m
12131415
Muziekstukken 1 tot 5 worden
toegewezen aan groep 1.
Muziekstukken 8 tot 12 worden
toegewezen aan groep 2.
Muziekstukken 13 tot 15 worden
toegewezen aan groep 3.
Muziekstukken 6 tot 7 worden niet
toegewezen aan een groep.
Nadat groepen zijn toegewezen
(groep afspelen)
Groep 2
12345 6 7 12345
U kunt tijdens het opnemen een nieuwe
groep toevoegen aan het einde van de
reeds opgenomen muziekstukken op een
disc.
1
2
3
Disc
Groep 1
Muziekstukken in een nieuwe
groep maken
Groep 3
123
Muziekstukken die niet zijn toegewezen
aan een groep worden behandeld als
onderdeel van "Group - -".
Druk op > totdat "End" in het
uitleesvenster verschijnt.
Houd GROUP ingedrukt en druk op
REC.
Speel de geluidsbron af.
Er wordt een nieuwe groep
toegevoegd na de huidige inhoud op
een disc.
Stoppen met opnemen
Druk op x • STOP.
Het materiaal dat reeds was opgenomen
voordat u op x • STOP drukte, wordt
ingevoerd als nieuwe groep.
34
model name1[MZ-B10] model name2[MZ------]
[3-247-850-54(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_071\NL\01NL-MZB10CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 35 Tuesday, July 8, 2003 5:59 PM
Een muziekstuk opnemen in
een bestaande groep
U kunt een muziekstuk toevoegen aan een
bestaande groep.
1
2
3
. • REVIEW •
AMS, > • CUE
• AMS
Druk op GROUP en druk op . of
> totdat de groep waaraan u een
muziekstuk wilt toevoegen in het
uitleesvenster verschijnt.
MENU/ENTER
GROUP
Houd GROUP ingedrukt en druk op
REC.
Een muziekstuk afspelen met
Groep afspelen
Speel de geluidsbron af.
Begin met afspelen vanaf de bovenste
groep tot aan het einde, en stop vervolgens
na het afspelen van de muziekstukken die
niet tot een groep behoren (Groep - -).
z
• Als u een muziekstuk dat wordt afgespeeld,
aan een groep wilt toevoegen, dient u het
afspelen van het muziekstuk eerst te stoppen
of te onderbreken. Daarna volgt u de
procedure van af stap 2.
• U kunt de recorder instellen om altijd een
nieuwe groep te maken zonder dat u op de
GROUP-toets drukt. Zie pagina 41 voor meer
informatie.
De groepsfunctie
gebruiken tijdens het
afspelen
De recorder kan een disc met
groepsinstellingen op verschillende
manieren afspelen.
In de groepsmodus behandelt de recorder
alle muziekstukken zonder
groepsinstellingen als onderdelen van de
laatste groep op de disc. De laatste groep
wordt in het uitleesvenster van de
recorder met "Groep --" aangegeven.
Binnen een groep worden de
muziekstukken weergegeven in de
volgorde waarin deze op de disc staan,
niet in de volgorde binnen de groep.
1
2
Volg de procedure van "De
afspeelstand selecteren (Eenmaal
afspelen/Herhaald afspelen)"
(pagina 28) en selecteer "
:Normal"
in stap 3.
Het afspelen van de groep begint
vanaf het volgende muziekstuk.
Druk op . of > en selecteer
"RepeatOFF" of "RepeatON" en druk
vervolgens op MENU/ENTER om de
keuze in te voeren.
Zoeken naar de groepen
(Groepsselectie)
1 Druk tijdens het afspelen op GROUP.
"
" knippert in het uitleesvenster.
2 Druk op . of > om een groep te
selecteren.
Afspelen voor de
geselecteerde groep herhalen
(Group Repeat Play)
Selecteer "RepeatON" in stap 2.
35
model name1[MZ-B10] model name2[MZ------]
[3-247-850-54(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_071\NL\01NL-MZB10CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 36 Tuesday, July 8, 2003 5:59 PM
Opmerkingen
Groepen bewerken
Muziekstukken of groepen
aan een nieuwe groep
toewijzen (Group Setting)
Met deze functie kunt u bestaande
muziekstukken of groepen toewijzen aan
een nieuwe groep. Ook kunt u een
muziekstuk dat tot een andere groep
behoort, toewijzen aan een bestaande
groep.
U kunt maximaal 99 groepen op een disc
maken.
• U kunt geen groepsinstellingen maken indien
de muziekstukken, de groepen en de discnaam
meer dan het maximumaantal tekens bevatten
die op een disc kunnen worden opgeslagen.
• De desbetreffende muziekstukken of groepen
moeten opeenvolgend zijn opgeslagen. Mochten
de gewenste muziekstukken of groepen niet
opeenvolgend zijn opgeslagen, dan moet u deze
eerst verplaatsen zodat ze wél opeenvolgend
zijn. Vervolgens kunt u de nieuwe groep
instellen ("Opgenomen muziekstukken
verplaatsen (Move)", pagina 31).
. • REVIEW •
AMS, > • CUE
• AMS
MENU/ENTER
Disc
Groep 1
1 2 3 4 5 6
7 8
Groep 2
9 101112
1
Muziekstukken 1 tot en met 3
toewijzen aan een nieuwe groep.
Groep 1 en groep 2 toewijzen aan
een nieuwe groep.
Disc
Groep 1
1 2 3
Groep 2
4 5 6
7 8 9 101112
Stop de recorder en druk op MENU/
ENTER.
2
Druk op . of > totdat "EDIT"
in het uitleesvenster verschijnt en
druk vervolgens op MENU/ENTER.
3
Druk op . of > totdat "
:
Set" in het uitleesvenster verschijnt en
druk vervolgens op MENU/ENTER.
Het muziekstuknummer van het
eerste muziekstuk ("STR") verschijnt
in het uitleesvenster.
Muziekstukken die niet opeenvolgend
zijn, kunnen niet worden toegewezen
(muziekstukken 3, 7 en 8 (Groep 1)
kunnen bijvoorbeeld niet in een nieuwe
groep worden opgenomen).
Muziekstukken verschijnen in de
volgorde waarin ze op de disc staan en
niet in de volgorde binnen de groep.
36
model name1[MZ-B10] model name2[MZ------]
[3-247-850-54(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_071\NL\01NL-MZB10CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 37 Tuesday, July 8, 2003 5:59 PM
4
5
Druk op . of > totdat het
nummer van het gewenste eerste
muziekstuk in het uitleesvenster
verschijnt. Druk vervolgens op
MENU/ENTER.
Op deze manier selecteert u het eerste
muziekstuk van de nieuwe groep.
Druk op . of > totdat het
nummer van het gewenste laatste
muziekstuk in het uitleesvenster
knippert. Druk vervolgens op MENU/
ENTER.
Hierdoor wordt het laatste
muziekstuk van de nieuwe groep
geselecteerd.
"
: " verschijnt in het uitleesvenster
en de groep wordt ingesteld.
De bewerking annuleren
Druk ten minste 2 seconden op
x • STOP.
Terugkeren naar de vorige
instelling
Druk op x • STOP.
Een groepsinstelling opheffen
. • REVIEW •
AMS, > • CUE
• AMS
x • STOP
1
Selecteer een groep die u wilt
vrijgeven en controleer de inhoud (zie
"Een muziekstuk afspelen met Groep
afspelen" (pagina 35)).
2
3
4
Druk op x • STOP.
5
Druk op . of > totdat
"
: Release" in het uitleesvenster
verschijnt en druk op MENU/
ENTER.
"Release?" en "PushENTER"
verschijnen in het uitleesvenster.
Opmerkingen
• Het eerste muziekstuk dat u in stap 4
selecteert, moet het eerste muziekstuk van een
bestaande groep zijn of een muziekstuk dat
niet tot een groep behoort.
• Als u in stap 5 het laatste muziekstuk
selecteert, moet u zorgen dat dit muziekstuk
zich na het muziekstuk bevindt dat u in stap 4
hebt geselecteerd. Het laatste muziekstuk
moet het laatste muziekstuk van een bestaande
groep zijn of een muziekstuk dat niet tot een
groep behoort.
MENU/ENTER
6
Druk op MENU/ENTER.
Druk op . of > totdat "EDIT"
in het uitleesvenster verschijnt en
druk vervolgens op MENU/ENTER.
Druk op MENU/ENTER.
De groepsinstelling van de
geselecteerde groep is opgeheven.
De bewerking annuleren
Druk ten minste 2 seconden op
x • STOP.
Terugkeren naar de vorige
instelling
Druk op x • STOP.
37
model name1[MZ-B10] model name2[MZ------]
[3-247-850-54(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_071\NL\01NL-MZB10CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 38 Tuesday, July 8, 2003 5:59 PM
Een muziekstuk op een disc
met groepsinstelling
verplaatsen
U kunt een muziekstuk verplaatsen uit een
groep of naar een andere groep. U kunt
ook een muziekstuk dat niet bij een groep
hoort, verplaatsen naar een bestaande
groep.
Disc
Groep 1
Groep 2
1 2 3 4
5 6
1 2 3 4
2
Druk op . of > totdat "EDIT"
in het uitleesvenster verschijnt en
druk vervolgens op MENU/ENTER.
De recorder speelt het geselecteerde
muziekstuk herhaaldelijk af.
3
Druk op . of > totdat "Move"
in het uitleesvenster verschijnt en
druk vervolgens op MENU/ENTER.
4
Druk op . of > totdat
"
: Move" in het uitleesvenster
verschijnt en druk vervolgens op
MENU/ENTER.
Groep 3
1 2 3
5
Muziekstuknummer 2 in
groep 1 verplaatsen naar
muziekstuknummer 3 in
groep 2
Disc
Groep 1
1 2 3
4 5
. • REVIEW •
AMS, > • CUE
• AMS
1
Groep 2
Groep 3
1 2 3 4 5
1 2 3
6
MENU/ENTER
Speel het muziekstuk dat u wilt
verplaatsen af en druk vervolgens op
MENU/ENTER.
Wanneer u een muziekstuk uit een
groep verplaatst, slaat u deze stap
over.
Druk wanneer u een muziekstuk
verplaatst naar een andere groep op
. of > totdat de gewenste
groep in het uitleesvenster verschijnt
en druk vervolgens op MENU/
ENTER.
Druk op . of > totdat het
gewenste muziekstuknummer (het
muziekstuknummer binnen een groep
wanneer de gewenste groep een
andere groep is) in het uitleesvenster
verschijnt en druk vervolgens op
MENU/ENTER om de keuze in te
voeren.
Het verplaatsen annuleren
Druk ten minste 2 seconden op
x • STOP.
Terugkeren naar de vorige
instelling
Druk op x • STOP.
38
model name1[MZ-B10] model name2[MZ------]
[3-247-850-54(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_071\NL\01NL-MZB10CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 39 Tuesday, July 8, 2003 5:59 PM
De groepsvolgorde op een
disc wijzigen (Group Move)
. • REVIEW •
AMS, > • CUE
• AMS
MENU/ENTER
Het verplaatsen annuleren
Druk ten minste 2 seconden op
x • STOP.
Terugkeren naar de vorige
instelling
Druk op x • STOP.
Een groemp wissen
1
2
Speel een muziekstuk af dat deel
uitmaakt van de groep die u wilt
verplaatsen en druk op MENU/
ENTER.
U kunt muziekstukken in een
geselecteerde groep wissen.
Bedenk dat een opname die
eenmaal is gewist, niet meer is
terug te halen. Zorg er dus voor dat
u de inhoud van de groep die u wilt
wissen, van tevoren controleert.
Druk op . of > totdat "EDIT"
in het uitleesvenster verschijnt en
druk vervolgens op MENU/ENTER.
3
Druk op . of > totdat "Move"
in het uitleesvenster verschijnt en
druk vervolgens op MENU/ENTER.
4
Druk op . of > totdat
" : Move" in het uitleesvenster
verschijnt en druk vervolgens op
MENU/ENTER.
Het groepsnummer verschijnt en het
gewenste groepsnummer op de disc
knippert in het uitleesvenster.
Momenteel
geselecteerde
Gewenste
groepsnummer
MENU/
ENTER
ERASE
1
2
3
4
5
Druk op . of > om de nieuwe
positie op de disc te selecteren en
druk vervolgens op MENU/ENTER.
x • STOP
GROUP
Selecteer een groep die u wilt wissen
en controleer de inhoud (zie "Een
muziekstuk afspelen met Groep
afspelen" (pagina 35)).
Druk op x • STOP.
Druk op ERASE terwijl u GROUP
ingedrukt houdt.
"GP Erase?" en "PushENTER"
verschijnen afwisselend in het
uitleesvenster.
Druk op MENU/ENTER om de groep
te wissen.
Het wissen annuleren
Druk op x • STOP.
39
model name1[MZ-B10] model name2[MZ------]
[3-247-850-54(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_071\NL\01NL-MZB10CED\040OPE.fm]
masterpage:L0-Left
020REG.book Page 40 Tuesday, July 8, 2003 5:59 PM
Andere functies
Handige instellingen
De recorder heeft veel menu's met handige functies voor opnemen, afspelen, bewerken, enz.
In de volgende tabel ziet u de menu-items die u kunt selecteren.
Categorie
Functie
Opnemen
Synchroonopname Vereenvoudigt de handelingen bij digitaal pagina 24
opnemen.
Werking
Muziekstukmarke- U kunt muziekstukmarkeringen
ringen toevoegen handmatig of automatisch toevoegen
(met een tijdsinterval van 10 minuten).
(Divide)
Afspelen
Bewerken
Algemeen
Pagina
pagina 25
De microfoongevoeligheid
selecteren
Stelt de microfoongevoeligheid af op de
geluidsbron.
pagina 41
Groepsopnamen
Hiermee stelt u de recorder zo in dat met pagina 41
elke opnamebewerking een nieuwe groep
wordt gemaakt.
Geluidskwaliteit
wijzigen
Selecteert de gewenste opnamestand.
pagina 27
De afspeelstand
selecteren
Hiermee selecteert u de afspeelstand,
zoals herhaald afspelen, programma
afspelen, enz.).
pagina 28
Een bewerking
versneld starten
Stelt de recorder in op versneld beginnen pagina 42
met afspelen, versneld zoeken naar een
muziekstuk of het versneld wegschrijven
van gegevens nadat een
opnamebewerking is beëindigd.
Verplaatsen
Hiermee wijzigt u de volgorde van
muziekstukken of groepen.
pagina 31
(muziekstuk)
pagina 38
(groep)
Muziekstukken aan Hiermee wijst u muziekstukken of
groepen toewijzen groepen toe aan een nieuwe groep.
pagina 36
Groep vrijgeven
Hiermee worden de groepsinstellingen
vrijgegeven.
pagina 37
Instellen op
gebruik van
voetbedieningseenheid
Stelt de recorder in op gebruik van de
voetbedieningseenheid.
pagina 42
40
model name1[MZ-B10] model name2[MZ------]
[3-247-850-54(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_071\NL\01NL-MZB10CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 41 Tuesday, July 8, 2003 5:59 PM
De menu-items gebruiken
Voor het instellen van de menu-items
volgt u de onderstaande procedure.
. • REVIEW •
AMS, > • CUE
• AMS
MENU/
ENTER
1
2
Wanneer de recorder is gestopt, opent
u het menu en selecteert u "REC
SET" - " : REC".
Selecteer "
: REC ON".
De instelling weer op normaal
zetten
Selecteer " : REC OFF".
De gevoeligheid van de
microfoon selecteren
1 Druk op MENU/ENTER om het menu
in te voeren.
2 Druk op . of > om het item te
selecteren.
3 Druk op MENU/ENTER om de
selectie in te voeren.
4 Herhaal de stappen 2 en 3.
. • REVIEW •
AMS, > • CUE
• AMS
MENU/
ENTER
Terugkeren naar de vorige instelling
Druk op x • STOP.
De bewerking annuleren tijdens het
instellen
Druk ten minste 2 seconden op x • STOP.
Nieuwe groep maken bij het
opnemen
Door op REC te drukken kunt u de
recorder instellen om automatisch een
nieuwe groep te maken bij elke keer dat
u opneemt. Dit is handig als
u verschillende CD's achter elkaar
opneemt.
. • REVIEW •
AMS, > • CUE
• AMS
1
2
Open het menu en selecteer "REC
SET" - "MIC SENS".
Selecteer "SENS HIGH" of "SENS
LOW".
SENS HIGH (fabrieksinstelling):
Gebruik deze instelling voor opnames
met een zacht of normaal volume
(zoals gesprekken).
SENS LOW: Gebruik deze instelling
bij het opnemen van harde geluiden
of geluiden dichtbij (zoals gesproken
tekst of een muziekconcert en
dergelijke.)
MENU/
ENTER
41
model name1[MZ-B10] model name2[MZ------]
[3-247-850-54(1)]
Een bewerking versneld
beginnen (Quick Mode)
Nadat u op de afspeelknop hebt gedrukt,
begint de recorder versneld met afspelen,
wordt versneld naar een muziekstuk
gezocht of wordt een interne
recorderbewerking versneld uitgevoerd
(zoals het wegschrijven van gegevens
nadat een opnamebewerking is gestopt).
. • REVIEW •
AMS, > • CUE
• AMS
1
2
MENU/
ENTER
• Indien de recorder (inclusief het openen of
sluiten van het deksel) gedurende één uur niet
wordt gebruikt, wordt de recorder
uitgeschakeld. De volgende keer dat u gaat
afspelen of een andere bewerking start, zal de
recorder daarom niet snel reageren. De
eenheid keert daarna echter terug naar de
Quick-stand.
Een optionele
voetbedieningseenheid
gebruiken
Als u de optionele voetbedieningseenheid
(FS-85B50) aansluit op de i-ingang van
de recorder, kunt u met uw voet het
afspelen starten of pauzeren. Als u de
optionele voetbedieningseenheid
(FS-85B50) gebruikt, stelt u de recorder
in voor voetbedieningsgebruik.
Open het menu en selecteer
"OPTION" - "PowerMode".
Selecteer "QUICK".
. • REVIEW •
AMS, > • CUE
• AMS
Terugschakelen naar de
normale instelling
Selecteer "NORMAL".
Opmerkingen
• Wanneer de energiestand is ingesteld op
"QUICK", blijft de voeding naar de recorder
ingeschakeld ook als er niets in het
uitleesvenster verschijnt. Dit verkort de
gebruiksduur van de batterij. Hieronder ziet u
de verkorte gebruiksduur die geldt voor de
verschillende opnamestanden:
Opnamestand
42
Geschatte
gebruiksduur
(tijdens het
opnemen)
SP
15 uur
LP2
17 uur
LP4
18 uur
Mono
17 uur
Voetbedienings
eenheid (niet
meegeleverd)
1
2
MENU/
ENTER
Naar i
Open het menu en selecteer
"OPTION" - "FOOT SW".
Selecteer "SW ON".
Opmerking
Bij aflevering is de recorder ingesteld op
"SW ON".
filename[C:\SON_SSIAXX_071\NL\01NL-MZB10CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 43 Tuesday, July 8, 2003 5:59 PM
De menu’s
De items onder "Menu 1" zijn beschikbaar voor selectie wanneer u op de keuzehendel
drukt. De items onder "Menu 2" zijn beschikbaar wanneer u een item selecteert in Menu 1.
En "Menu 3" bevat de items die beschikbaar zijn wanneer u een item selecteert in Menu 2.
Opmerking
Afhankelijk van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt en de discinstellingen, kunnen de
indicatoren afwijken.
Menu 1
EDIT
Menu 2
Menu 3
: Set
—
: Release
—
: Move y
Move
PLAY
MODE
Normal
: Move
RepeatOFF (fabrieksinstelling) y RepeatON
1 Track
: Normal
SOUND
REC SET
SOUND OFF
—
SOUND 1
—
SOUND 2
—
TIME MARK
MARK OFF (fabrieksinstelling) y MARK ON
MIC SENS
SENS HIGH (fabrieksinstelling) y SENS LOW
: REC
OPTION
: REC OFF (fabrieksinstelling) y
: REC ON
SYNC REC
SYNC OFF (fabrieksinstelling) y SYNC ON
PowerMode
NORMAL (fabrieksinstelling) y QUICK
FOOT SW
SW ON (fabrieksinstelling) y SW OFF
43
model name1[MZ-B10] model name2[MZ------]
[3-247-850-54(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_071\NL\01NL-MZB10CED\040OPE.fm]
masterpage:L0-Left
020REG.book Page 44 Tuesday, July 8, 2003 5:59 PM
Voedingsbronnen
U kunt de recorder niet alleen van stroom
voorzien via een alkalinebatterij maar ook
via een netspanningsadapter. U kunt
echter geen mangaanbatterij gebruiken.
De batterijen
vervangen
U kunt de toestand van de batterij
controleren via de batterij-indicatie die
wordt weergegeven tijdens het gebruik
van de recorder. De batterij-indicatie
verandert afhankelijk van de toestand van
de batterij.
De indicatie van de batterijlading is niet
exact.
Batterij-indicatie
Batterijen worden zwakker
m
Zwakke batterijen
m
De batterijen zijn leeg.
"LOW BATT" knippert in het
uitleesvenster van de recorder
en de stroom valt uit.
1) Met
alkalinebatterijen, Sony LR6 (SG)
"STAMINA" (gemaakt in Japan) en terwijl
"PowerMode" is ingesteld op "NORMAL"
(pagina 42). Als "PowerMode" is ingesteld op
"QUICK", is de gebruiksduur van de batterij
korter (pagina 42).
2) Als u via de ingebouwde microfoon opneemt.
3) Meetwaarden conform de JEITA-standaard
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
Tijdens het afspelen1)
(Eenheid: geschatte uren)(JEITA2))
Opname- LuidKoptelefoon/
stand
spreker3) oortelefoon4)
SP
45
90
LP2
50
100
LP4
55
110
MONO
50
100
1) Met
alkalinebatterijen, Sony LR6 (SG)
"STAMINA" (gemaakt in Japan) en terwijl
"PowerMode" is ingesteld op "NORMAL"
(pagina 42).
2) Meetwaarden conform de JEITA-standaard
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
3) Bij het afspelen met behulp van de
ingebouwde luidspreker.
4) Bij het afspelen met gebruik van de
koptelefoon/oortelefoon.
Gebruiksduur van de batterij
Opmerkingen
De gebruiksduur van de batterij kan korter zijn
ten gevolge van de wijze waarop het apparaat
wordt gebruikt en de omgevingstemperatuur.
• Stop de recorder voordat u de batterijen
vervangt.
• Een optionele netspanningsadapter wordt
aanbevolen voor langdurige opnamen.
Tijdens het opnemen1)2)
(Eenheid: geschatte uren)(JEITA3))
Opnamestand
Geschatte uren
SP
24
LP2
34
LP4
48
MONO
34
44
model name1[MZ-B10] model name2[MZ------]
[3-247-850-54(1)]
Lichtnet gebruiken
1
Bevestig het meegeleverde klemfilter
op de optionele netspanningsadapter
(zie pagina 8).
2
Sluit de netspanningsadapter aan op
DC IN 3V.
3
Sluit de netspanningsadapter aan op
het stopcontact.
• Sluit de netspanningsadapter aan op een
gemakkelijk toegankelijk stopcontact. Als de
netspanningsadapter niet normaal
functioneert, verbreekt u onmiddellijk de
aansluiting op het stopcontact.
Naar stopcontact
Netspanningsadapter
Naar DC IN 3V
Opmerkingen
• Controleer, voordat u de netspanningsadapter
aansluit, of de REC-toets niet is ingedrukt.
Als er een disc is geplaatst en de toets is
ingedrukt, kan het opnemen worden gestart
wanneer u netspanningsadapter aansluit.
Als de REC-toets is ingedrukt, moet u de disc
verwijderen voordat u de netspanningsadapter
aansluit.
• Voor gebruik in huis: gebruik de
netspanningsadapter (niet meegeleverd).
Gebruik geen andere netspanningsadapter dan
het aanbevolen type om problemen met de
recorder te voorkomen.
Polariteit van de
stekker
• Er zijn regionale verschillen tussen de
specificaties van de AC-E30HG. Daarom is
het raadzaam om voor aanschaf te controleren
of de vereiste netspanning en
stekkerconfiguratie overeenkomen met de
netspanning en de stekkerconfiguratie van het
land waar u de recorder gaat gebruiken.
45
filename[C:\SON_SSIAXX_071\NL\01NL-MZB10CED\040OPE.fm]
masterpage:L0-Left
020REG.book Page 46 Tuesday, July 8, 2003 5:59 PM
Aanvullende informatie
Koptelefoon/oortelefoon
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
Stop geen vreemde objecten in de
DC IN 3V-aansluiting.
Voedingsbronnen
• Gebruik LR6-batterijen (AA-formaat),
netspanning of een autoaccu.
• De recorder wordt van netspanning voorzien
zolang deze op het stopcontact is aangesloten,
zelfs als de recorder is uitgeschakeld.
• Als u de recorder langere tijd niet gebruikt,
haalt u deze los van de voeding (een optionele
netspanningsadapter, batterijen of
batterijkabel voor gebruik in de auto). Als u
de netspanningsadapter (niet meegeleverd) uit
het stopcontact haalt, trek dan aan de
adapterstekker zelf; trek nooit aan het snoer.
Verkeersveiligheid
Maak geen gebruik van de koptelefoon/
oortelefoon tijdens het autorijden, fietsen of het
bedienen van een gemotoriseerd voertuig.
Hierdoor kunnen verkeersongevallen ontstaan.
Bovendien is dit in veel landen verboden. Ook
kan het gevaarlijk zijn om tijdens het lopen uw
recorder met een hoog volume af te spelen, met
name bij voetgangersoversteekplaatsen. U dient
in deze gevallen uiterste voorzichtigheid te
betrachten of de recorder te stoppen bij situaties
die gevaar op kunnen leveren.
Gehoorbeschadiging voorkomen
Gebruik de koptelefoon/oortelefoon niet op het
hoogste volume. Gehoorexperts raden af om
regelmatig gedurende langere tijd naar harde
muziek te luisteren. Als u merkt dat uw oren
suizen, stelt u de recorder in op een lager
volume of schakelt u deze uit.
Warmtevorming
Rekening houden met anderen
Wanneer de recorder langere tijd achtereen
wordt gebruikt, kan zich warmte ophopen in het
apparaat. Zet de recorder in dat geval uit tot
deze is afgekoeld.
Houd het geluid op een gematigd volume.
U bent dan in staat om geluiden van buiten op
te vangen en u houdt dan rekening met anderen.
De MiniDisc-behuizing
Opstelling
• Gebruik de recorder niet onder
omstandigheden met extreem veel licht,
warmte, vocht of trillingen.
• Wikkel de recorder nooit ergens in wanneer
deze wordt gebruikt met de
netspanningsadapter (niet meegeleverd). Er
hoopt zich dan warmte op waardoor er
storingen of schade kunnen ontstaan.
• Draag de recorder nooit samen met een hard
voorwerp in het meegeleverde draagtasje.
Door wrijving met dit voorwerp kan het
gelakte oppervlak van de recorder
beschadigen.
• U kunt een MiniDisc in het bijbehorende
doosje vervoeren of opbergen.
• Verbreek de sluiting van de behuizing niet.
• Leg de MiniDisc niet op plaatsen waar deze
aan licht, extreme hitte, vocht of stof wordt
blootgesteld.
• Bevestig het meegeleverde MD-label alleen
op de hiervoor bestemde plaats op de disc.
Bevestig het niet op een ander deel van het
oppervlak.
Opmerkingen over de
batterijen
Bij een onjuist gebruik van de batterijen kan er
lekkage van batterijvloeistof optreden of
kunnen de batterijen barsten. Neem de
volgende voorzorgsmaatregelen in acht om dit
te voorkomen:
• Plaats de batterijen met de + en – in de juiste
positie.
• Probeer gewone batterijen niet op te laden.
• Verwijder de batterijen als de recorder
gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
46
model name1[MZ-B10] model name2[MZ------]
[3-247-850-54(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_071\NL\01NL-MZB10CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 47 Tuesday, July 8, 2003 5:59 PM
• Wanneer er een batterijlek is ontstaan, dient
u de batterijvloeistof voorzichtig en grondig
uit de batterijbehuizing weg te vegen, voordat
u nieuwe batterijen plaatst.
Opmerking over mechanische
bijgeluiden
Als de recorder in werking is, worden er
mechanische bijgeluiden geproduceerd. Deze
worden veroorzaakt door het
energiebesparingssysteem van de recorder en
vormen geen probleem.
Deksel van het
batterijcompartiment
Het deksel van het batterijcompartiment is
ontworpen om van de recorder los te laten
wanneer de recorder aan een grote druk wordt
blootgesteld. U bevestigt het deksel weer als
volgt.
Sleuven
Reinigen
• Reinig de behuizing van de recorder met een
zachte doek die licht is bevochtigd met water
of een oplossing met een mild
schoonmaakmiddel. Gebruik in geen geval
schuursponsjes, schuurpoeder of oplossingen
met alcohol of benzeen, aangezien hierdoor de
afwerking van de behuizing kan worden
aangetast.
• Verwijder vuil van de MiniDisc-behuizing
met een droge doek.
• Stof op de lens kan het goed functioneren van
het apparaat belemmeren. Zorg er daarom
voor dat u het deksel van het discgedeelte
altijd sluit.
• Veeg de stekker van de koptelefoon/
oortelefoon af met een droge doek voor een
optimale geluidskwaliteit. Vuile stekkers
kunnen het geluid vervormen of
onderbrekingen in het geluid veroorzaken.
Onderhoud
Uitstekende
delen
1 Steek de uitstekende delen van het PUSH
OPEN-nokje een voor een goed in de
sleuven op de recorder.
2
1
2 Steek de uitstekende delen van het deksel
een voor een goed in de sleuven van het
PUSH OPEN-nokje.
Maak de contactpunten van tijd tot tijd schoon
met een wattenstaafje of een zachte doek, zoals
hieronder wordt afgebeeld.
Contactpunten
47
model name1[MZ-B10] model name2[MZ------]
[3-247-850-54(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_071\NL\01NL-MZB10CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 48 Tuesday, July 8, 2003 5:59 PM
Een opgenomen MD beveiligen
Open het nokje aan de zijkant van de MD om
een MD tegen opnemen te beveiligen. In deze
stand kan er niet op de MD worden opgenomen.
Als u weer wilt opnemen, zet u het nokje terug
zodat dit weer zichtbaar is.
Als de disc beveiligd is tegen opnemen
Nokje
Achterzijde van
de MD
Opnamen zijn
beveiligd.
Opnamen zijn niet
beveiligd.
Als u vragen of problemen hebt met betrekking
tot uw recorder, neemt u contact op met de
dichtstbijzijnde Sony-dealer. (Als het probleem
zich heeft voorgedaan terwijl de disc zich in
recorder bevond, raden we u aan om de disc in
het apparaat te laten zitten wanneer u de Sonydealer raadpleegt. De oorzaak van het probleem
kan dan namelijk beter worden achterhaald.)
48
model name1[MZ-B10] model name2[MZ------]
[3-247-850-54(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_071\NL\01NL-MZB10CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 49 Tuesday, July 8, 2003 5:59 PM
Technische gegevens
Systeem
Audioafspeelsysteem
Digitaal audiosysteem MiniDisc
Laserdiode-eigenschappen
Materiaal: GaAlAs
Golflengte: λ = 790 nm
Emissieduur: continu
Laservermogen: minder dan 44,6 µW
(Deze waarde is gemeten op een afstand van
200 mm van het lensoppervlak op de optische
afleeseenheid met een opening van 7 mm.)
Opname- en afspeelduur
Bij een MDW-80
Maximaal 160 min. in mono
Maximaal 320 min. in LP4-stereo
Omwentelingen
350 tot 2.800 omw./min. (constante lineaire
snelheid)
Maximaal uitgangsniveau (gelijkstroom)2)
Koptelefoon/oortelefoon: 5 mW + 5 mW (16
Ω)
Luidsprekers (mono): 140 mW (70 mW × 2)
Algemeen
Voedingsvereisten
Netspanningsadapter DC 3V
LR6-alkalinebatterij (typeAA)
Gebruiksduur batterij
Zie "Gebruiksduur van de batterij" (pagina 44)
Afmetingen2)
Ongeveer 117,2 × 23,0 × 74,4 mm (b/h/d)
excl. uitstekende delen en bedieningen.
Gewicht
Ongeveer 150 g (alleen recorder)
1)
De LINE IN (OPTICAL)-aansluiting wordt
gebruikt om een digitale (optische) kabel of
een analoge (lijn) kabel aan te sluiten.
2) Gemeten conform de JEITA-standaard.
Foutcorrectie
Verkrijgbare accessoires
ACIRC (Advanced Cross Interleave Reed
Solomon Code)
Netspanningsadapter AC-E30HG
Optische kabel POC-15B, POC-15AB
Lijnkabel RK-G129, RK-G136
Stereomicrofoon ECM-719
Onbespeelde MD's MDW-serie
Voetbedieningseenheid FS-85B50
Stereo koptelefoon/oortelefoon uit MDR-serie*
* Als u een afzonderlijk verkrijgbare
koptelefoon/oortelefoon gebruikt, moet u er
een met stereoministekkers kiezen. U kunt
geen koptelefoon/oortelefoon met
microstekkers gebruiken.
Aftastfrequentie
44,1 kHz
Aftastfrequentie-converter
Invoer: 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
Codering
ATRAC (Adaptive TRansform Acoustic
Coding)
ATRAC3 — LP2/LP4
Modulatiesysteem
EFM (Eight to Fourteen Modulation)
Luidsprekers (twee eenheden)
28 mm diameter per eenheid
Frequentiebereik (digitale/analoge
invoer)
20 tot 20.000 Hz ± 3 dB
Ingangen
Microfoon: stereoministekker
(minimaal ingangsniveau 0,25 mV)
Lijningang1):
stereoministekker voor analoge invoer
(minimaal ingangsniveau 39 mV)
optische (digitale) ministekker voor optische
(digitale) invoer
Het is mogelijk dat uw dealer enkele van de
genoemde accessoires niet kan leveren.
Raadpleeg uw dealer voor meer informatie over
de accessoires die in uw land verkrijgbaar zijn.
Octrooien in de Verenigde Staten en in andere
landen vallen onder de licentie van Dolby
Laboratories.
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden zonder voorafgaande
kennisgeving.
Uitgangen
i: stereoministekker
49
model name1[MZ-B10] model name2[MZ------]
[3-247-850-54(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_071\NL\01NL-MZB10CED\040OPE.fm]
masterpage:L0-Left
020REG.book Page 50 Tuesday, July 8, 2003 5:59 PM
Problemen oplossen en verklaringen
Storingen verhelpen
Als er zich een probleem voordoet tijdens het bedienen van de recorder, volgt u de
onderstaande stappen voordat u contact opneemt met de dichtstbijzijnde Sony-dealer. Als
er foutberichten verschijnen, kunt u deze het beste noteren.
1
2
Kijk of het probleem voorkomt in "Storingen verhelpen" (pagina 50).
Kijk ook bij "Meldingen" (pagina 55) voor het probleem.
Als u na stap 1 het probleem nog steeds niet kunt verhelpen, raadpleegt u een Sonydealer bij u in de buurt.
Tijdens het opnemen
Probleem
Oorzaak/oplossing
Het opnemen kan niet
correct worden
uitgevoerd.
• De audiobronnen zijn wellicht niet goed aangesloten.
, Koppel de audiobronnen los en sluit deze opnieuw aan
(pagina 22, 23).
• Er komt geen digitaal signaal van de draagbare CD-speler.
, Als u een digitale opname maakt vanaf een draagbare
CD-speler, gebruikt u een netspanningsadapter en schakelt
u de stabiliseerfunctie op de CD-speler (bijvoorbeeld ESP)
uit pagina 22.
• De analoge opname is gemaakt via een aansluitkabel met een
signaalverzwakker.
, Gebruik een aansluitkabel zonder signaalverzwakker
pagina 23.
• De voedingsbron was losgekoppeld of er heeft zich tijdens het
opnemen een stroomstoring voorgedaan.
, Het opnameresultaat is niet op de disc vastgelegd. Maak de
opname opnieuw.
• Er is een voorbespeelde MD geplaatst.
, Plaats een onbespeelde MD.
• De resterende opnametijd op de disc is 12 seconden of minder
("DISC FULL" wordt weergegeven).
, Vervang de disc.
Er is een kortstondig
bijgeluid te horen bij
het opnemen.
• Door de speciale audiocompressietechnologie die bij
LP4-stereo-opnamen wordt gebruikt, kan in zeer zeldzame
gevallen bij bepaalde geluidsbronnen een kortstondig bijgeluid
wordt geproduceerd.
, Neem op in de SP- of de LP2-stand pagina 19.
Het deksel gaat niet
open na het opnemen.
• Het deksel gaat niet open zolang "TOC Edit" in het
uitleesvenster staat.
50
model name1[MZ-B10] model name2[MZ------]
[3-247-850-54(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_071\NL\01NL-MZB10CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 51 Tuesday, July 8, 2003 5:59 PM
Probleem
Oorzaak/oplossing
"TR FULL" verschijnt • Dit wordt veroorzaakt door een beperking van het MiniDiscal voordat de disc de
systeem. Als er 254 muziekstukken op de disc zijn
maximale opnametijd
opgeslagen, verschijnt "TR FULL" ongeacht de verstreken
(60, 74 of 80 minuten)
opnametijd. Er kunnen niet meer dan 254 muziekstukken op
heeft bereikt, en er kan
de disc worden opgenomen.
niet worden
, Als u wilt doorgaan met opnemen, moet u overbodige
opgenomen.
muziekstukken wissen.
• Dit wordt veroorzaakt door een beperking van het MiniDiscsysteem. Muziekstukken van minder dan 12, 24 of 48
seconden worden niet meegeteld, zodat het wissen ervan niet
in een toename van de resterende opnametijd resulteert.
De totale opnametijd
en resterende
opnametijd tezamen
blijven onder de
maximale opnametijd
van de disc (van 60,
74 of 80 minuten).
• Dit wordt veroorzaakt door een beperking van het MiniDiscsysteem. Gewoonlijk wordt opgenomen in eenheden van
ongeveer 2 seconden (in stereo), 4 seconden (in LP2-stereo of
mono) of 8 seconden (in LP4-stereo). Wanneer de opname
stopt, verbruikt de laatst opgenomen eenheid altijd deze
complete eenheid van 2, 4 of 8 seconden, ook al duurt de
daadwerkelijke opname minder lang. Ook wanneer de opname
na een stop wordt hervat, voegt de recorder automatisch een
lege ruimte van 2, 4 of 8 seconden in voordat de nieuwe
opname begint. (Dit wordt gedaan om te voorkomen dat een
voorgaand muziekstuk per ongeluk wordt gewist wanneer er
een nieuwe opname wordt gestart.) Telkens wanneer een
opname wordt gestopt, neemt de daadwerkelijke opnametijd
dus af met maximaal 6, 12 of 24 seconden in vergelijking met
de potentiële opnametijd voor elke stop.
"TR FULL" verschijnt • Dit wordt veroorzaakt door een beperking van het MiniDiscal voordat de disc het
systeem. Herhaaldelijk opnemen en wissen kan fragmentatie
maximale aantal
en verspreiding van gegevens tot gevolg hebben. Hoewel deze
muziekstukken of de
verspreide gegevens kunnen worden gelezen, wordt ieder
maximale opnametijd
fragment aangemerkt als een muziekstuk. Op deze manier kan
heeft bereikt.
het aantal van 254 muziekstukken worden bereikt, waardoor
verder opnemen niet mogelijk is.
, Als u wilt doorgaan met opnemen, moet u overbodige
muziekstukken wissen.
Problemen oplossen en verklaringen
Hoewel er vele korte
muziekstukken zijn
gewist, neemt de
resterende opnametijd
niet toe.
51
model name1[MZ-B10] model name2[MZ------]
[3-247-850-54(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_071\NL\01NL-MZB10CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 52 Tuesday, July 8, 2003 5:59 PM
Tijdens het afspelen
Probleem
Oorzaak/oplossing
Een MD wordt
niet normaal
afgespeeld.
• Herhaald afspelen is geselecteerd.
, Schakel terug naar de normale afspeelstand pagina 28.
• De afspeelstand is gewijzigd.
, Schakel terug naar de normale afspeelstand pagina 28.
Een MD wordt
niet afgespeeld
vanaf het eerste
muziekstuk.
• Het afspelen van de disc is gestopt voordat het laatste muziekstuk
is bereikt.
, Houd N • PLAY ten minste 2 seconden ingedrukt om te
beginnen met afspelen.
Het geluid slaat
over bij het
afspelen.
• De recorder bevindt zich op een plaats waar deze aan trillingen
blootgesteld is.
, Zet de recorder op een stabiele plaats.
• Een zeer kort muziekstuk kan ervoor zorgen dat het geluid overslaat.
, Probeer geen muziekstukken van minder dan één seconde te
maken.
Het geluid bevat
veel statische ruis.
• Sterke magnetische velden van televisietoestellen e.d. verstoren de
werking van de recorder.
, Houd de recorder verwijderd van een bron met sterke
magnetische velden.
• Het muziekstuk werd analoog opgenomen (bij digitale opnamen
Het volume van
wordt het opnameniveau automatisch ingesteld op hetzelfde niveau
het opgenomen
muziekstuk is laag. als de geluidsbron). Of u hebt gebruik gemaakt van een
aansluitkabel met een signaalverzwakker (zoals een optionele
RK-G128, RK-G134 en dergelijke).
, Gebruik een juiste aansluitkabel (zoals een RK-G129,
RK-G136 en dergelijke).
Er komt geen
geluid uit de
koptelefoon/
oortelefoon.
• De stekker van de koptelefoon/oortelefoon is niet goed aangedrukt.
, Duw de stekker van de koptelefoon/oortelefoon stevig in de
i-aansluiting.
• De stekker is vuil.
, Reinig de stekker.
• De GROUP-toets is ingedrukt en
knippert in het uitleesvenster.
De recorder slaat
verschillende
, De recorder keert terug naar de normale stand wanneer er
muziekstukken
gedurende 5 seconden geen bewerking wordt uitgevoerd.
over (naar voren of
naar achteren)
wanneer u op de
. • REVIEW •
AMS-toets of >
• CUE • AMStoets drukt.
52
model name1[MZ-B10] model name2[MZ------]
[3-247-850-54(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_071\NL\01NL-MZB10CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 53 Tuesday, July 8, 2003 5:59 PM
Probleem
Oorzaak/oplossing
Tijdens het zoeken • Dit wordt veroorzaakt door een beperking van het MiniDisckan bij de
systeem. Door de fragmentatie van gegevens kan er tijdens het
bewerkte
zoeken geluidsuitval optreden, omdat de muziekstukken dan op
muziekstukken
een hogere snelheid worden afgespeeld dan normaal.
geluidsuitval
optreden.
Er is geen R• Er is geen R-kanaalgeluid hoorbaar wanneer de recorder is
kanaalgeluid
aangesloten op het cassettedeck of een versterker met een
hoorbaar wanneer
monokabel.
een muziekstuk
, Zorg ervoor dat u stereo-aansluitkabel gebruikt. Als de
wordt afgespeeld
aangesloten apparatuur echter mono is, is er geen
dat is opgenomen
R-kanaalgeluid hoorbaar zelfs niet als een stereo-aansluitkabel
met een
wordt gebruikt.
cassettedeck of via
een versterker, of
bij het luisteren
naar geluid via een
aangesloten
cassettedeck of
een versterker.
De optionele
voetbedieningseenheid werkt
niet goed.
• De optionele voetbedieningseenheid werkt niet goed.
, De recorder is niet ingesteld op gebruik van de
voetbedieningseenheid. Stel "FOOT SW" in het menu in op
"SW ON" (pagina 42).
Tijdens het bewerken
Probleem
Oorzaak/oplossing
Het deksel gaat
niet open.
• De voedingsbronnen zijn tijdens het opnemen of bewerken
losgekoppeld, of de batterij is leeg.
, Sluit de voedingsbronnen weer aan of vervang de lege batterij
en druk op x • STOP.
Het bewerken kan
niet worden
uitgevoerd.
• De voedingsbron werd losgekoppeld of er heeft zich tijdens het
bewerken een stroomstoring voorgedaan.
, De bewerking tot dat punt is niet op de disc opgeslagen. Voer
de bewerking opnieuw uit.
Muziekstukmarker • Dit wordt veroorzaakt door een beperking van het MiniDiscingen kunnen niet
systeem. Wanneer de gegevens van een muziekstuk
worden gewist.
gefragmenteerd zijn, is het niet mogelijk om een
muziekstukmarkering van een fragment van minder dan
12 seconden (stereo-opname), 24 seconden (LP2-stereo- of monoopname) of 48 seconden (LP4-stereo-opname) te verwijderen. Het
is niet mogelijk om een muziekstuk dat in stereo is opgenomen en
een muziekstuk dat in mono is opgenomen te combineren; het is
evenmin mogelijk om een muziekstuk dat met een digitale
verbinding is opgenomen, samen te voegen met een muziekstuk
dat met een analoge verbinding is opgenomen.
53
model name1[MZ-B10] model name2[MZ------]
[3-247-850-54(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_071\NL\01NL-MZB10CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 54 Tuesday, July 8, 2003 5:59 PM
Probleem
Oorzaak/oplossing
De disc kan niet op • Het apparaat ondersteunt geen MDLP.
een ander apparaat
, Voer de bewerking uit op een ander apparaat dat wel MDLP
worden bewerkt.
ondersteunt.
Tijdens het gebruiken van de groepsfunctie
Probleem
Oorzaak/oplossing
De groepsfunctie
werkt niet.
• U hebt geprobeerd om een groepsmenu te selecteren bij een disc
zonder groepsinstelling.
, Gebruik een disc met groepsinstelling.
Een muziekstuk
kan niet in een
nieuwe groep
worden
opgenomen. Er
kan geen nieuwe
groep worden
gemaakt.
• Dit wordt veroorzaakt door een beperking van het MiniDiscsysteem. Als het totale aantal tekens dat op de disc kan worden
opgeslagen meer dan ongeveer 1.700 is, kan geen nieuwe groep
worden gemaakt, zelfs niet wanneer de groepsstand is
ingeschakeld. Het is in dat geval ook onmogelijk om
groepsinstellingen op te geven.
Overige
Probleem
Oorzaak/oplossing
Het uitleesvenster
functioneert niet
naar behoren.
• De recorder is losgekoppeld geweest van de stroombron.
, Laat de recorder even met rust of ontkoppel de stroombron en
sluit deze opnieuw aan. Druk daarna op een willekeurige toets.
De recorder werkt
niet of matig.
• Het volume is laag.
, Zet het volume hoger.
• Er is geen disc geplaatst.
, Plaats een bespeelde disc.
• De HOLD-functie is ingeschakeld (in het uitleesvenster verschijnt
"HOLD" als u op een recordertoets drukt).
, Schakel HOLD op de recorder uit door de HOLD-schakelaar
tegen de richting van de pijl in te schuiven.
• Het deksel is niet goed gesloten.
, Sluit het deksel totdat deze klikt.
• Er is condensatie in de recorder opgetreden.
, Haal de MD eruit en laat de recorder enkele uren op een
warme plaats liggen totdat het vocht is verdampt.
• De batterijen zijn bijna leeg ("LOW BATT" knippert of er
verschijnt niets in het uitleesvenster).
, Vervang de batterijen door nieuwe pagina 12, of sluit de
netspanningsadapter aan op de recorder.
• De batterij is onjuist geplaatst.
, Plaats de batterij op de juiste wijze pagina 12.
54
model name1[MZ-B10] model name2[MZ------]
[3-247-850-54(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_071\NL\01NL-MZB10CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 55 Tuesday, July 8, 2003 5:59 PM
Probleem
Oorzaak/oplossing
De recorder werkt
niet of matig.
• De disc is beschadigd of bevat niet de juiste opname- of
bewerkingsgegevens.
, Plaats de disc opnieuw. Maak nieuwe opnamen op de disc. Als
de foutmelding opnieuw verschijnt, vervangt u de disc door
een andere.
• Er is een disc zonder opnamen geplaatst.
, Plaats een andere disc.
• Het wispreventienokje is geopend.
, Sluit het nokje pagina 48.
• De recorder is tijdens het opnemen blootgesteld aam een
mechanische schok, te veel statische energie, een abnormale
spanning ten gevolge van bliksem, enz.
, Begin als volgt opnieuw met opnemen.
1 Verwijder de batterijen of ontkoppel alle voedingsbronnen.
2 Laat de recorder ongeveer 30 seconden met rust.
3 Plaats de batterijen of sluit de voedingsbron aan.
Meldingen
Als een van de volgende foutmeldingen in het uitleesvenster knippert, raadpleegt u het
onderstaande overzicht.
Foutmelding
Betekenis/oplossing
BLANKDISC
• Er is een lege MD geplaatst.
, Plaats een opgenomen MD.
BUSY
• U hebt geprobeerd de recorder te bedienen terwijl deze bezig was
de opgenomen gegevens te lezen.
, Wacht tot de melding weer verdwijnt (in zeldzame gevallen
kan dit 2 à 3 minuten duren).
DISC FULL
• De resterende opnametijd op de disc is 12 seconden (SP),
24 seconden (LP2 of mono), 36 seconden (LP4) of minder.
, Vervang de disc.
ERROR
• Er is een interne storing in het systeem.
, Start de bewerking opnieuw door stap 1 tot 3 op pagina 55 uit
te voeren. Als het bericht opnieuw verschijnt, neemt u contact
op met de lokale Sony-dealer.
GroupFULL
• U hebt tijdens het bewerken geprobeerd 100 groepen te maken.
, U kunt slechts 99 groepen op een disc maken. Maak niet meer
dan 99 groepen.
Hi DC in
• De spanning van de voeding is te hoog (de aanbevolen
netspanningsadapter of het aanbevolen accusnoer is niet gebruikt).
, Gebruik de aanbevolen netspanningsadapter (niet meegeleverd)
of het accusnoer (niet meegeleverd).
55
model name1[MZ-B10] model name2[MZ------]
[3-247-850-54(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_071\NL\01NL-MZB10CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 56 Tuesday, July 8, 2003 5:59 PM
Foutmelding
Betekenis/oplossing
HOLD
• De recorder is vergrendeld.
, Ontgrendel de recorder door HOLD tegen de richting van de
pijl te schuiven.
LOW BATT
• De batterijen zijn bijna leeg.
, Vervang de alkalinebatterijen pagina 12.
MEM OVER
• U hebt geprobeerd op te nemen terwijl de recorder zich op een
plaats bevond waar deze continu aan trillingen stond blootgesteld.
, Zet de recorder op een stabiele plaats en begin opnieuw met
opnemen.
NAME FULL
• De groepsinstelling kan niet worden gemaakt als door het
bewerken van de groep het totale aantal tekens in de namen van
muziekstukken, groepen en disc het maximum overschrijdt.
NO COPY
• U hebt geprobeerd op te nemen van een disc die is beveiligd door
het Serial Copy Management System. Het is niet mogelijk te
kopiëren van een digitaal aangesloten bron die zelf is opgenomen
via een digitale aansluiting.
, Gebruik in plaats hiervan een analoge aansluiting pagina 23.
NO DISC
• U hebt geprobeerd af te spelen of op te nemen zonder dat er een
disc in de recorder zat.
, Plaats een MD.
NO EDIT
• U hebt geprobeerd een groep te wissen op een disc zonder
groepsinstelling.
, U kunt geen groepen wissen met een disc zonder groepen.
• U hebt " : Set", " : Release", of "Move" geselecteerd tijdens
het opnemen.
• U hebt geprobeerd een muziekstuk, disc of groep te wissen tijdens
het opnemen.
• U hebt geprobeerd een muziekstukmarkering te wissen waardoor
onverenigbare muziekstukken zouden worden samengevoegd
(bijvoorbeeld een stereo- en mono-opname).
• U hebt geprobeerd een muziekstukmarkering te overschrijven.
NO SET
• U hebt de volgende instellingen proberen te gebruiken tijdens het
opnemen.
— Opnamestand
— Selectie van " : REC" in menu
— Afspeelstand als "End" in het uitleesvenster verschijnt
NoOPERATE
• U hebt geprobeerd Automatische tijdmarkering in te stellen tijdens
het opnemen via een digitale verbinding.
• U hebt geprobeerd tijdens een synchroonopname op X • PAUSE of
TRACK MARK te drukken.
NO SIGNAL
• De recorder heeft geen digitale invoersignalen kunnen waarnemen.
, Zorg dat de bron goed is aangesloten pagina 22.
56
model name1[MZ-B10] model name2[MZ------]
[3-247-850-54(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_071\NL\01NL-MZB10CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 57 Tuesday, July 8, 2003 5:59 PM
Foutmelding
Betekenis/oplossing
P/B ONLY
• U hebt geprobeerd op te nemen of te bewerken op een
voorbespeelde MD (P/B staat voor "playback", afspelen).
, Plaats een onbespeelde MD.
PROTECTED
• U hebt geprobeerd een MD op te nemen of te bewerken die tegen
opnemen is beveiligd pagina 48.
, Schuif het nokje terug.
READ ERR
• De recorder kan de discgegevens niet goed lezen.
, Plaats de disc opnieuw.
REC ERR
• De opname is niet op de juiste wijze gemaakt.
, Zet de recorder op een plaats waar geen trillingen plaatsvinden
en maak de opname opnieuw.
• De disc is vuil (vet of vingerafdrukken), bevat krassen of is geen
standaarddisc.
, Probeer een opname te maken met een andere disc.
SEL Group
• U hebt " : Move" geselecteerd of u hebt geprobeerd een groep te
wissen terwijl de recorder een muziekstuk selecteert dat niet tot
een groep behoort.
, Selecteer een muziekstuk in een groep dat u wilt bewerken en
voer de bewerking vervolgens opnieuw uit.
SEL Track
• U hebt "
: Move" geselecteerd of u hebt geprobeerd een
muziekstuk te wissen nadat het afspelen is voltooid.
, Voer de bewerking opnieuw uit nadat u eerst het gewenste
muziekstuk hebt geselecteerd.
TEMP OVER
• Er heeft zich te veel warmte in de recorder opgehoopt.
, Laat de recorder afkoelen.
TOC Edit
• De MD-speler is bezig om informatie (begin- en eindpunten van
muziekstukken) vanuit het geheugen op de disc op te nemen.
, Wacht totdat dit proces is voltooid. Zorg dat de recorder niet
wordt blootgesteld aan fysieke schokken en dat de
stroomvoorziening niet wordt onderbroken.
TOC ERR
• De recorder kan de discgegevens niet goed lezen.
, Plaats een andere disc.
, Wis de gehele disc pagina 32 als dit geen probleem is.
TR FULL
• Er is geen ruimte meer voor nieuwe gegevens als u de MD bewerkt.
, Wis overbodige muziekstukken pagina 32.
TrPROTECT
• U hebt geprobeerd een beveiligd muziekstuk dat op een ander
apparaat is opgenomen, opnieuw op te nemen of te bewerken.
, Neem op over een ander muziekstuk of voer de bewerking uit
op een ander muziekstuk.
57
model name1[MZ-B10] model name2[MZ------]
[3-247-850-54(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_071\NL\01NL-MZB10CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 58 Tuesday, July 8, 2003 5:59 PM
Toelichting
Informatie over DSP TYPE-S voor ATRAC/ATRAC3
Deze recorder ondersteunt DSP TYPE-S, een technologie voor geavanceerde Sony MiniDiscdecks die zijn uitgerust met digitale signaalprocessoren (DSP). Door deze technologie kan de
recorder een hoogwaardig geluid produceren bij muziekstukken die zijn opgenomen in de
MDLP-stand. Omdat de recorder gebruikmaakt van DSP TYPE-R-ondersteuning, worden
superieure resultaten behaald bij het opnemen of afspelen in de SP-stand (normale stereo).
Waarom een MiniDisc zo klein kan zijn
De 2,5-inch-MiniDisc zit in een plastic behuizing die lijkt op een 3,5-inch-diskette (zie de
afbeelding in de linkerkolom) en maakt gebruik van een nieuwe digitale
audiocompressietechnologie: ATRAC (Adaptive TRansform Acoustic Coding). Om meer geluid
op minder ruimte op te kunnen slaan, onttrekt en codeert ATRAC alleen die
frequentiecomponenten die feitelijk hoorbaar zijn voor het menselijk oor.
De betekenis van "no sound"
"No sound" geeft een situatie aan waarbij het ingangsniveau van de recorder bij analoge invoer
ongeveer 4,8 mV bedraagt of minder is dan –89 dB bij optische (digitale) invoer (met 0 dB als
maximum (het maximale opnameniveau van een MiniDisc)).
Snelle toegang tot gegevens
Net als CD's, bieden MD's direct toegang tot het begin van elk muziekstuk. Voorbespeelde MD's
worden opgenomen met een adressering voor ieder muziekgedeelte.
Onbespeelde MD's worden gemaakt met een "User TOC Area" (TOC-gebied) waar de volgorde
van de muziekstukken wordt bewaard. Het TOC-systeem (Table of Contents – Inhoudstabel) lijkt
op het "directory-managementsysteem" van gewone diskettes. Dat wil zeggen dat het begin- en
eindadres van alle opgenomen muziekstukken die zich op de disc bevinden, in dit gebied wordt
opgeslagen. Hierdoor hebt u rechtstreeks toegang tot het begin van elk muziekstuk, zodra u het
muziekstuknummer (AMS) hebt ingevoerd. U kunt een muziekstuk ook een naam geven, net
zoals u dat bij een bestand op een diskette zou doen.
A
B
A — User TOC Area
Bevat de volgorde en de begin- en
eindpunten van de muziekstukken.
B — Muziekgegevens
58
model name1[MZ-B10] model name2[MZ------]
[3-247-850-54(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_071\NL\01NL-MZB10CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 59 Tuesday, July 8, 2003 5:59 PM
Schokbestendig geheugen
Een groot nadeel van optische aftastsystemen is dat ze kunnen overslaan of uitvallen wanneer ze
blootstaan aan trillingen. Het MD-systeem lost dit probleem op met behulp van een
buffergeheugen voor audiogegevens.
Opmerking over digitaal opnemen
Deze recorder maakt gebruik van het Serial Copy Management System, waarmee van voorbespeelde
MD's slechts één keer een digitale kopie kan worden gemaakt. Wanneer u een zelfopgenomen MD
kopieert, kan dat alleen via de analoge aansluitingen (lijnuitgang).
Voorbespeelde software zoals CD's of
MD's.
Digitaal opnemen
Microfoon, platenspeler, tuner enz.
(met analoge uitgangen).
Analoog opnemen
Zelfopgenomen MD
Zelfopgenomen Geen
digitale
MD
opnamen
Onbespeelde
MD
Digitaal opnemen
Onbespeelde Geen
MD
digitale
opnamen
Onbespeelde
MD
Als u vragen of problemen hebt met betrekking tot uw recorder, neemt u contact op met de
dichtstbijzijnde Sony-dealer. (Als het probleem zich heeft voorgedaan terwijl de disc zich in recorder
bevond, raden we u aan om de disc in het apparaat te laten zitten wanneer u de Sony-dealer raadpleegt.
De oorzaak van het probleem kan dan namelijk beter worden achterhaald.)
59
model name1[MZ-B10] model name2[MZ------]
[3-247-850-54(1)]
Printed in Malaysia
60
* 3 2 4 7 8 5 0 5 6 * (1)
Download PDF

advertising