Sony | CFD-V7L | Sony CFD-V7L Gebruiksaanwijzing

Nederlands
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
• De laserstraal van de CD-speler is
schadelijk voor de ogen en bijgevolg mag
u de behuizing niet proberen te openen.
Laat het toestel alleen nakijken door
bevoegd vakpersoneel.
• Indien er een voorwerp of vloeistof in de
behuizing terechtkomt, moet u de stekker
uit het stopcontact trekken en het toestel
laten nakijken door een deskundige
alvorens hem weer in gebruik te nemen.
• Discs met afwijkende vormen (b.v. hart,
vierkant, ster) kunnen niet met deze dit
toestel worden afgespeeld. Indien u dat
toch doet, kan het toestel worden
beschadigd. Gebruik geen dergelijke discs.
De behuizing reinigen
• Reinig de behuizing, het voorpaneel en de
bedieningselementen met een zachte doek
die lichtjes is bevochtigd met een mild
zeepsopje. Gebruikt een schuursponsje,
schuurpoeder noch solventen zoals alcohol
of benzine.
Spanningsbronnen
• Voor werking op netspanning moet u
controleren of de bedrijfsspanning van de
speler overeenstemt met de lokale
netspanning (zie “Technische gegevens”)
en het meegeleverde netsnoer gebruiken.
De spanningskeuzeschakelaar bevindt zich
onderaan op de speler (alleen Braziliaans
model).
• Het toestel blijft onder (net)spanning staan
zolang de stekker in het stopcontact zit,
ook al is het toestel zelf uitgeschakeld.
• Het toestel kan ook werken op zes R20
(D) batterijen.
• Wanneer de batterijen niet worden
gebruikt, moet u ze verwijderen om
beschadiging door lekkage of corrosie te
voorkomen.
• Het kenplaatje met vermelding van
voedingsspanning, stroomverbruik, enz.
bevindt zich onderaan op het toestel.
Plaatsing
• Installeer het toestel niet in de buurt van
warmtebronnen of op een plaats waar het
is blootgesteld aan directe zonnestraling,
overmatig stof of mechanische schokken.
• Plaats het toestel niet op een hellend of
onstabiel oppervlak.
• Laat minstens 10 mm vrij rond de
behuizing. De ventilatieopeningen moeten
vrij blijven om het toestel behoorlijk te
laten functioneren en de levensduur van de
onderdelen te verlengen.
• Indien het toestel wordt achtergelaten in
een auto die in de zon geparkeerd staat,
kies dan altijd een plaats waar hij niet
blootstaat aan directe zonnestraling.
• De luidsprekers zijn voorzien van een
krachtige magneet en dus moet u credit
cards met magnetische codering of
horloges met veermechanisme uit de buurt
van het toestel houden om beschadiging
door de magneet te vermijden.
Werking
• Indien het toestel direct van een koude in
een warme of een zeer vochtige ruimte
wordt gebracht, kan er condensvorming
optreden op de lenzen in het CD-gedeelte.
In dat geval kan de werking van het toestel
zijn verstoord. Haal in dat geval de CD uit
het toestel en wacht ongeveer een uur tot
alle vocht is verdampt.
• Indien het toestel gedurende lange tijd niet
is gebruikt, moet u het enkele minuten in
de weergavestand laten opwarmen
alvorens een cassette in te brengen.
Met alle vragen over en eventuele problemen
met uw toestel kunt u steeds terecht bij uw
dichtstbijzijnde Sony handelaar.
Português
Verhelpen van
storingen
Algemeen
Het toestel schakelt niet aan.
• Controleer of de batterijen correct zijn
ingebracht.
• Vervang alle batterijen door nieuwe als ze zijn
uitgeput.
Geen geluid.
• Regel het volume.
• Koppel de hoofdtelefoon los bij het luisteren
via de luidsprekers.
Ruis is hoorbaar.
• Iemand gebruikt een draagbare telefoon of
andere apparatuur die radiogolven produceert
in de buurt van het toestel. t Hou de
draagbare telefoon e.d. uit de buurt van het
toestel.
CD-speler
Cassettespeler
De cassette reageert niet wanneer u
een bedieningstoets indrukt.
• Sluit de cassettehouder goed.
De REC z toets werkt niet of de
cassette speelt niet af/neemt niet op.
• Controleer of het wispreventienokje van de
cassette intact is.
Slechte of vervormde weergave-,
opname- of wiskwaliteit.
• Reinig koppen, aandrukrol en capstan met een
wattenstaafje dat lichtjes is bevochtigd met
een reinigingsmiddel of alcohol.
• Vervang alle batterijen door nieuwe als ze zijn
uitgeput.
• U gebruikt een TYPE II (high) of TYPE IV
(metal) cassette. Gebruik alleen TYPE I
(normal) cassettes.
• Demagnetiseer de koppen met een in de
handel verkrijgbare demagnetiseercassette.
Opname-/weergavekop
Capstan
De CD speelt niet of “– –” licht op in
het uitleesvenster ook al is er een CD
ingebracht.
• Plaats de CD met het label naar boven.
• Reinig de CD.
• Verwijder de CD en laat de CD-houder
ongeveer een uur open staan om het
concensvocht te laten opdrogen.
• De CD-R/CD-RW werd niet gefinaliseerd.
Finaliseer de CD-R/CD-RW met het
opnametoestel.
• Er is een probleem met de kwaliteit van de
CD-R/CD-RW, de opname-apparatuur of de
toepassingssoftware.
Technische gegevens
Precauções
CD-speler
Segurança
Systeem
Compact disc digital audio system
Laserdiode-eigenschappen
Materiaal: GaAlAs
Golflengte: 780 nm
Emissieduur: Continu
Laservermogen: Minder dan 44,6 µW
(Dit uitgangsvermogen is de waarde die wordt
gemeten op een afstand van ongeveer 200 mm
van het lensoppervlak van de laserkop met een
apertuur van 7 mm.)
Astoerental
200 t/min tot 500 t/min (CLV)
Aantal kanalen
2
Frequentiebereik
20 - 20 000 Hz +1/–2 dB
Snelheidsfluctuaties
Onmeetbaar
Radio
Frequentiebereik
CFD-V3/V7
FM
Wiskop
Aandrukrol
Italië
87,5 - 108 MHz
Europese landen 87,6 - 107 MHz
Andere landen
87,6 - 107 MHz of
87,6 - 108 MHz
AM Italië
526,5 - 1 606,5 kHz
Europese landen 531 - 1 602 kHz
Andere landen
531 - 1 602 kHz of
530 - 1 710 kHz
Lens
CFD-V7L
FM
87,6 - 107 MHz
LG
153 - 279 kHz
Het geluid valt weg.
• Verlaag het volume.
• Reinig de CD of vervang hem indien hij zwaar
is beschadigd.
• Plaats het toestel op een trillingsvrije plek.
• Reinig de lens met een in de handel
verkrijgbare blazer.
• Bij het gebruik van CD-R’s/CD-RW’s van
slechte kwaliteit of een probleem met de
opname-apparatuur of toepassingssoftware,
kan het geluid wegvallen of ruis hoorbaar zijn.
Radio
Slechte ontvangst.
• Richt de antenne voor een betere FM
ontvangst.
• Richt de speler zelf voor een betere AM of LG
(LW) ontvangst.
Het geluid is zwak of van slechte
kwaliteit.
• Vervang alle batterijen door nieuwe als ze zijn
uitgeput.
• Zet het toestel verder af van de TV.
Het TV-beeld is onstabiel.
• Wanneer u een FM-zender beluistert met een
binnenantenne in de buurt van de TV, moet u
het toestel verder van de TV af zetten.
IF
Indien de problemen na het proberen van de
bovenstaande oplossingen nog altijd niet zijn
verdwenen, moet u de stekker uittrekken en alle
batterijen verwijderen. Steek de stekker weer in
het stopcontact en plaats de batterijen terug
nadat alle indicaties in het uitleesvenster zijn
verdwenen. Als het probleem daarmee niet is
opgelost, raadpleeg dan de dichtstbijzijnde Sony
handelaar.
FM: 10,7 MHz
AM/LG: 455 kHz
Antennes
FM: telescoopantenne
AM/LG: ingebouwde ferrietstaafantenne
Cassettedeck
Opnamesysteem
4 sporen, 2 kanalen stereo
Snelspoeltijd
Ong. 120 s met Sony C-60 cassette
Frequentiebereik
TYPE I (normal): 80 -10 000 Hz
Algemeen
Luidspreker
Breedband: 10 cm diam., 3,2 Ω, conustype (2)
Uitgangen
Hoofdtelefoonaansluiting (stereo miniaansluiting)
Voor hoofdtelefoon met impedantie van
16 - 68 Ω
Maximum uitgangsvermogen
3,6 W
Voeding
Voor CD-radiocassettespeler:
Braziliaans model: 110 - 120V, 220 - 240V AC
omschakelbaar, 50/60 Hz
Overige modellen: 230 V AC, 50 Hz
9 V DC, 6 R20 (size D) batterijen
Stroomverbruik
AC 20 W
Batterijlevensduur
Voor CD-radiocassettespeler:
• Como o raio laser utilizado no leitor do
CD pode provocar lesões oculares, não
tente desmontar o aparelho. A reparação
só deve ser efectuada por um técnico
qualificado.
• Se deixar cair um objecto ou líquido para
dentro do leitor, desligue-o e mande-o
verificar por um técnico qualificado antes
de voltar a utilizá-lo.
• Não pode ouvir discos com formatos não
normalizados (por exemplo, em forma de
coração, estrela ou quadrado). Se tentar
fazê-lo pode danificar o leitor. Não utilize
este tipo de discos.
Limpar o leitor
• Limpe a caixa, o painel e os controlos com
um pano macio levemente humedecido
numa solução de detergente suave. Não
utilize nenhum tipo de esfregão ou pó
abrasivo ou solventes, como álcool ou
benzina.
Fontes de alimentação
• Para utilizar o leitor ligado à corrente,
verifique se a tensão de funcionamento do
leitor é idêntica à da rede de corrente local
(consulte “Características técnicas”) e
utilize o cabo de alimentação fornecido;
não utilize qualquer outro tipo de cabo. O
selector de tensão está localizado na parte
inferior do leitor (só para o modelo do
Brasil).
• Mesmo que desligue o leitor, este continua
ligado à corrente eléctrica até retirar a
ficha da tomada de corrente (corrente
eléctrica).
• Para utilizar o leitor com pilhas, utilize
seis pilhas R20 (tamanho D).
• Se não tencionar utilizar as pilhas, retireas do leitor para evitar os danos
provocados pelo derramamento do líquido
das pilhas ou corrosão.
• A placa que indica a tensão de
funcionamento, o consumo de energia,
etc., está localizada na parte inferior do
aparelho.
Sony alkaline LR20: ong. 20 h
Cassetteweergave
Funcionamento
Sony R20P: ong. 7,5 h
• Se transportar o leitor directamente de um
local frio para um local quente, ou o
colocar num compartimento muito
húmido, a humidade pode condensar-se
nas lentes do interior do leitor. Se isso
acontecer, o leitor não funciona
correctamente. Nesse caso, retire o CD e
espere cerca de uma hora para que a
humidade se evapore.
• Se não tiver utilizado o leitor durante
muito tempo, antes de colocar uma
cassete, coloque o leitor no modo de
reprodução para que aqueça durante
alguns minutos.
Sony R20P: ong. 13,5 h
Sony alkaline LR20: ong. 15 h
CD-weergave
Sony R20P: ong. 2,5 h
Sony alkaline LR20: ong. 7 h
Afmetingen
Ong. 420 × 165 × 256 mm (b/h/d)
(incl. uitstekende onderdelen)
Gewicht
Ong. 4,1 kg (incl. batterijen)
Meegeleverde toebehoren
Netsnoer (1)
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.
Los verkrijgbare toebehoren
Sony MDR hoofdtelefoon
Geral
Não consegue ligar o leitor.
• Verifique se colocou as pilhas correctamente.
• Se as pilhas estiverem fracas, substitua todas
as pilhas por pilhas novas.
Não se ouve o som.
• Regule o volume.
• Se estiver a ouvir o som através das colunas,
desligue os auscultadores.
Há muito ruído.
• Está alguém a utilizar um telemóvel ou outro
equipamento que emite ondas de rádio, perto
do leitor. tAfaste o telemóvel, etc., do leitor.
Leitor de CD
O CD não se ouve ou a indicação
“– –” acende-se no visor mesmo que
esteja um CD dentro do leitor.
• Coloque o CD com o lado da etiqueta virado
para cima.
• Limpe o CD.
• Retire o CD e deixe o compartimento de CD
aberto durante cerca de uma hora para secar a
humidade condensada.
• O CD-R/CD-RW não está finalizado.
Finalize-o no dispositivo de gravação.
• Há problemas com a qualidade do CD-R/CDRW, do dispositivo de gravação ou do
programa de aplicação.
O som tem quebras.
Se tiver dúvidas ou perguntas sobre o leitor,
consulte o agente da Sony mais próximo.
Leitor de cassetes
A cassete não se move quando
carrega num botão.
• Feche bem o compartimento de cassetes.
O botão REC z não funciona ou não é
possível reproduzir nem gravar na
cassete.
• Verifique se a patilha de segurança da cassete
está na posição correcta.
Má qualidade ou distorção na
reprodução, gravação ou
desgravação.
• Limpe as cabeças, o rolete de fixação e o
cabrestante com um cotonete de limpeza
ligeiramente humedecido num produto de
limpeza ou em álcool.
• Quando as pilhas estiverem fracas, substituaas por novas.
• Está a utilizar cassetes TYPE II (high
position) ou TYPE IV (metal). Utilize apenas
cassetes TYPE I (normal).
• Desmagnetize as cabeças da cassete utilizando
um dos desmagnetizadores disponíveis no
mercado.
Rádio
A recepção de rádio é má.
• Reoriente a antena para melhorar a recepção
de FM.
Características
técnicas
Leitor de CD
Sistema
Sistema de som digital compacto
Propriedades de díodo laser
Material: GaAlAs
Comprimento de onda: 780 nm
Duração da emissão: Contínua
Saída do laser: Inferior a 44,6 µW
(Esta saída é o valor medido a uma distância de
cerca de 200 mm da superfície da lente do bloco
de leitura óptica com uma abertura de 7 mm.)
Velocidade de rotação
200 r/min (rpm) a 500 r/min (rpm) (CLV)
Número de canais
2
Resposta em frequência
20 - 20 000 Hz +1/–2 dB
Choro e flutuação
Inferior ao limite mensurável
CD Radio
CassetteCorder
Gama de frequência
Cabeça de
desgravação
CFD-V3/V7
FM
AM
Rolete de
fixação
Lente
Itália
87,5 - 108 MHz
Países europeus 87,6 - 107 MHz
Outros países
87,6 - 107 MHz ou
87,6 - 108 MHz
Itália
526,5 - 1 606,5 kHz
Países europeus 531 - 1 602 kHz
Outros países
531 - 1 602 kHz ou
530 - 1 710 kHz
CFD-V7L
FM
87,6 - 107 MHz
LW
153 - 279 kHz
CFD-V3
CFD-V7
CFD-V7L
IF
FM: 10,7 MHz
AM/LW: 455 kHz
Antenas
FM: Antena telescópica
AM/LW: Antena integrada de barra de ferrite
Português
WAARSCHUWING
ATENÇÃO
Stel het toestel niet bloot aan regen
noch vocht om brand of elektrocutie
te voorkomen.
Para evitar o risco de incêndios ou
choques eléctricos, não exponha o
leitor à chuva nem à humidade.
Open de behuizing niet om
elektrocutie te voorkomen. Laat het
toestel alleen nakijken door bevoegd
vakpersoneel.
Para evitar choques eléctricos, não
abra a caixa do leitor. A assistência
tem que ser feita por pessoal
qualificado.
Informatie
Informações
Voor klanten in Europa
Para os clientes na Europa
Deze CD-speler is geklasseerd als CLASS 1
LASER product.
Het label met vermelding van CLASS 1
LASER PRODUCT bevindt zich op de
achterkant van het toestel.
Este leitor de CD está classificado como um
produto CLASS 1 LASER.
A identificação CLASS 1 LASER
PRODUCT encontra-se na parte posterior do
leitor.
WAARSCHUWING
ATENÇÃO
Plaats het apparaat niet in een gesloten ruimte,
zoals een boekenrek of ingebouwde kast.
Não instale o aparelho num espaço fechado,
como por exemplo, uma estante ou um armário.
Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen
zoals bijvoorbeeld een vaas op het toestel om
elektrocutie of brand te voorkomen.
Para evitar o risco de incêndio ou choque
eléctrico, não coloque recipientes com líquidos,
como jarras, em cima do aparelho.
De FUNCTION keuzeschakelaar bevindt zich
vooraan op het toestel.
Wanneer u de speler aanzet, licht de OPR/BATT
indicator op.
O selector FUNCTION está localizado na parte
da frente.
Quando ligar o leitor, acende-se o indicador
OPR/BATT.
Gebruiksaanwijzing
Manual de instruções
Rádio
Cabeça de gravação/reprodução
Cabrestante
• Reduza o volume.
• Limpe o CD ou substitua-o se estiver muito
danificado.
• Coloque o leitor num local sem vibrações.
• Limpe a lente com um soprador à venda no
mercado.
• O som pode apresentar quebras ou ruído se
utilizar CD-Rs/CD-RWs de má qualidade ou
se o dispositivo de gravação ou o programa de
aplicação tiverem problemas.
Instalação
• Não deixe o leitor num local perto de
saídas de ar quente ou exposto à luz solar
directa, choques mecânicos ou com
demasiado pó.
• Não coloque o leitor numa superfície
instável ou inclinada.
• Deixe um espaço livre de 10 mm a toda a
volta do leitor. As ranhuras de ventilação
devem estar desobstruídas para que o
leitor funcione correctamente e a duração
dos componentes respectivos aumente.
• Se deixar o leitor num automóvel
estacionado ao sol, escolha um local onde
o leitor não fique exposto à incidência
directa dos raios solares.
• Como as colunas têm um imane forte,
afaste os cartões de crédito com um
código magnético ou relógios de corda do
leitor para evitar os possíveis danos
provocados pelo imane.
FM opname
Resolução de
problemas
Nederlands
Sony Corporation ©2001
3-227-154-43 (1)
Gravador de cassetes
Se, depois de experimentar as soluções acima,
os problemas persistirem, desligue o cabo de
alimentação da tomada e retire todas as pilhas.
Quando todas as indicações desaparecem do
visor, volte a ligar o cabo de alimentação e a
introduzir as pilhas. Se o problema persistir,
contacte o agente Sony da sua zona.
Sistema de gravação
Estéreo de 2 canais, 4 faixas
Tempo de bobinagem
Aprox. 120 s (seg.) com a cassete C-60 da Sony
Resposta em frequência
TYPE I (normal): 80 - 10 000 Hz
Spanningsbronnen/Fontes de alimentação
Geral
• Mude o próprio leitor de posição para
melhorar a recepção de AM ou LW.
O som ouve-se mal ou é de má
qualidade.
• Se as pilhas estiverem fracas, substitua todas
as pilhas por pilhas novas.
• Afaste o leitor do televisor.
A imagem do televisor torna-se
instável.
• Se estiver a ouvir um programa de FM perto
de um televisor com uma antena interior,
afaste o leitor do televisor.
Altifalante
Gama completa: 10 cm diâmetro, 3,2 Ω, tipo
cone (2)
Saídas
Tomada de auscultadores (mini-tomada estéreo)
Para auscultadores com impedância de 16 - 68 Ω
Potência de saída máxima
3,6 W
Requisitos de corrente
Para o gravador de cassetes, CD e rádio:
Modelo do Brasil: 110 - 120V, 220 - 240V CA
seleccionável, 50/60 Hz
Outros modelos: 230 V CA, 50 Hz
9 V CC, 6 pilhas R20 (tamanho D)
Consumo de energia
CA 20 W
Duração das pilhas
Para o gravador de cassetes, rádio e CD:
B
C
A
1 naar AC IN
a AC IN
2 naar een stopcontact
à rede eléctrica principal
Sluit het netsnoer A aan of plaats zes R20 (D) batterijen (niet meegeleverd) in de batterijhouder
B.
Ligue o cabo de alimentação A ou introduza seis pilhas R20 (tamanho D) (não fornecidas) no
compartimento de pilhas B.
Gravação em FM
Opmerkingen
Notas
Sony R20P: aprox. 13,5 h
• Vervang de batterijen wanneer de OPR/BATT indicator minder fel oplicht of de speler niet meer
functioneert. Vervang alle batterijen door nieuwe. Haal de CD uit de speler alvorens de batterijen te
vervangen.
• Koppel het netsnoer los om de speler op batterijen te laten werken.
• Quando a luz do indicador OPR/BATT estiver fraca ou quando o leitor deixar de funcionar, substitua
as pilhas por novas. Antes de substituir as pilhas, retire o CD do leitor.
• Para utilizar o leitor com pilhas, desligue o cabo de alimentação do leitor.
Sony R20P: aprox. 7,5 h
Alleen Braziliaans model: spanning regelen C
Alcalinas LR20 da Sony: aprox. 15 h
Regule VOLTAGE SELECTOR (na parte inferior do leitor) para a tensão eléctrica local.
Zet de VOLTAGE SELECTOR (onderaan) op de lokale netspanning.
Alcalinas LR20 da Sony: aprox. 20 h
Reprodução de cassetes
Reprodução de CD
Sony R20P: aprox. 2,5 h
Alcalinas LR20 da Sony: aprox. 7 h
Dimensões
Aprox. 420 × 165 × 256 mm (l/a/p)
(incl. peças salientes)
Peso
Aprox. 4,1 kg (incl. pilhas)
Acessório fornecido
Cabo de alimentação (1)
Design e características técnicas sujeitos a alterações
sem aviso prévio.
Acessórios opcionais
Série de auscultadores MDR da Sony
Tip
Alleen voor klanten die beschikken over een verloopstekker:
Gebruik de meegeleverde verloopstekker wanneer de stekker niet in het stopcontact past.
Só para o modelo do Brasil: Regular a tensão C
Sugestão
Só para os clientes que receberam um transformador de ficha CA:
Se a ficha do cabo de alimentação não coincidir com a tomada, utilize o transformador de ficha CA.
Nederlands
Bedieningselementen/Localização dos controlos
REC PLAY REW
Een cassette inbrengen
Introduzir uma cassete
Een CD inbrengen
Colocar um CD
FM MODE* (achter)
FM MODE* (posterior)
PLAY MODE
c
Z PUSH OPEN/CLOSE
ENTER
Met het label naar boven
Com o lado da etiqueta
virado para cima
Uitleesvenster
Visor
D
VOLUME
Totaal aantal tracks
Número total de faixas
MEGA BASS
OPR/BATT
u
TUNING
FUNCTION
x
1
2
3
4
F
Para desligar o aparelho
Zet FUNCTION op TAPE•CD/RADIO OFF.
Regule FUNCTION para TAPE•CD/RADIO OFF.
Het volume regelen
Para regular o volume
Draai aan VOLUME.
Rode VOLUME.
Luisteren met een hoofdtelefoon
Para ouvir através dos auscultadores
Sluit de hoofdtelefoon aan op i (hoofdtelefoon).
Ligue os auscultadores à tomada i (auscultadores).
Druk op u (zie fig. E).
Alle tracks worden eenmaal afgespeeld.
naar het volgende muziekstuk te gaan
naar het vorige muziekstuk te gaan
de CD te verwijderen
.
Z PUSH OPEN/CLOSE
een bepaald punt te zoeken met geluid
> (vooruit) of . (achteruit) tijdens de
weergave tot u het gewenste punt bereikt.
De weergavestand kiezen
Om
een track te herhalen
Kies
“REP 1”
Vervolgens doet u dit
Kies de track die u wilt herhalen
door op > of . te drukken en
druk op u.
Druk op u.
Druk op u.
tracks te herhalen in willekeurige volgorde “SHUF REP” Druk op u.
Druk op > of . en vervolgens
tracks te programmeren
“PGM”
op ENTER voor de tracks die u wilt
programmeren in een bepaalde
volgorde van maximum 20 tracks
(zie fig. F). Druk dan op u.
geprogrammeerde tracks te herhalen
“PGM REP” Druk op > of . en vervolgens
op ENTER voor de tracks die u wilt
programmeren in een bepaalde
volgorde van maximum 20 tracks.
Druk dan op u.
De volgorde van de muziekstukken controleren via het uitleesvenster
Zet MEGA BASS op $ON. Druk nogmaals op 4OFF om terug te keren naar normale
weergave.
Coloque MEGA BASS na posição $ON. Para regressar ao som normal, coloque o botão na
posição 4OFF.
Druk op ENTER om de volgorde van de tracks te kiezen voor de weergave.
Bij elke druk op de toets verschijnt het muziekstuknummer in de geprogrammeerde volgorde.
Het huidige programma wijzigen
Opmerkingen bij cassettes
Opmerkingen bij CD’s
Notas sobre as cassetes
Notas sobre os CDs
• Breek het wispreventienokje van kant
A of B af om ongewenste opname te
voorkomen. Bedek de ontstane opening
met kleefband om weer op te kunnen
nemen.
• Maak een CD voor het
afspelen altijd schoon
met een doek. Wrijf van
binnen naar buiten toe.
• Parta a patilha da cassete do lado A ou
B para impedir a desgravação acidental.
Se quiser voltar a utilizar a cassete para
gravação, tape a patilha que partiu com
fita adesiva.
• Antes de reproduzir,
limpe o CD com um
pano de limpeza. Limpe
o CD a partir do centro
para a extremidade.
Kant A
Nokje voor
kant B
Nokje voor
kant A
• Het gebruik van cassettes met een
speelduur van meer dan 90 minuten is
niet aanbevolen, behalve voor
langdurige, ononderbroken opname of
weergave.
• Gebruik geen solventen zoals benzine,
thinner en in de handel verkrijgbare
reinigingsmiddelen of antistatische
sprays voor grammofoonplaten.
• Stel een CD niet bloot aan directe
zonnestraling of warmtebronnen zoals
bijvoorbeeld heteluchtkanalen of in een
auto die in de volle zon geparkeerd
staat en waarin de temperatuur sterk
kan oplopen.
• Kleef geen papier of stickers op een
CD en kras ook het oppervlak niet.
• Berg een CD na gebruik weer op in de
houder.
Krassen, vuil of vingerafdrukken op een
CD kunnen spoorvolgingsfouten
veroorzaken.
Betreffende CD-R’s/CD-RW’s
Deze speler is compatibel met CD-R’s/
CD-RW’s maar of dergelijke discs
kunnen worden afgespeeld, hangt af van
de kwaliteit van de disc, de opnameapparatuur en de toepassingssoftware.
Lado A
Patilha do
lado B
Patilha do
lado A
• Não se recomenda a utilização de
cassetes com uma duração superior a
90 minutos, excepto no caso de
gravações ou reproduções contínuas de
longa duração.
• Não utilize solventes, como benzina,
diluente, produtos de limpeza à venda
no mercado ou sprays anti-electricidade
estática destinados aos discos LP de
vinil.
• Não exponha o CD à incidência directa
dos raios solares, a fontes de calor,
como saídas de ar quente, nem o deixe
num automóvel estacionado ao sol, pois
a temperatura no seu interior pode
aumentar consideravelmente.
• Não cole papel ou etiquetas
autocolantes no CD nem risque a
superfície do CD.
• Depois de ouvir o CD guarde-o na
caixa respectiva.
Se o CD estiver riscado, sujo ou com
dedadas, podem ocorrer erros de
“tracking”.
Os CD-Rs/CD-RWs
Este leitor é compatível com CD-Rs/CDRWs mas as capacidades de reprodução
podem variar com a qualidade do disco, o
dispositivo de gravação e o programa de
aplicação.
Druk eenmaal op x wanneer de CD niet speelt en tweemaal wanneer de CD wel speelt. Het
huidige programma wordt gewist. Stel dan een nieuw programma samen aan de hand van de
programmeerprocedure.
Tips
• U kunt het programma herhalen want het wordt bewaard tot u de CD-houder opent.
• U kunt uw eigen programma opnemen. Breng een blanco cassette in nadat u het programma hebt
samengesteld en druk op z en vervolgens u om de opname te starten.
Luisteren naar de radio
1
2
Zet FUNCTION op TAPE•CD/RADIO OFF.
Druk op N.
de weergave tijdelijk te onderbreken
de cassette uit te werpen
Zet FUNCTION op FM of AM/LW.
Draai aan TUNING om af te stemmen op een radiozender.
Druk op
xZ
M of m
X
Druk nogmaals op de toets om de weergave te
hervatten.
xZ
Opnemen
1
Druk op xZ om de cassettehouder te openen en breng een blanco cassette in.
Gebruik alleen TYPE I (normal) cassettes.
2
Kies de programmabron die u wilt opnemen.
Opnemen van de CD-speler
Zet FUNCTION op CD en breng een CD in.
Druk herhaaldelijk op PLAY MODE tot “REP 1” “REP” “SHUF” “SHUF REP”
“PGM” “PGM REP” verschijnt in het uitleesvenster. Ga dan als volgt tewerk:
Druk op PLAY MODE tot de gekozen stand verdwijnt in het uitleesvenster.
Para intensificar os sons graves
2
3
Zet FUNCTION op CD.
De gekozen weergavestand annuleren
Lage tonen versterken
Druk op xZ om de cassettehouder te openen en breng een voorbespeelde
cassette in. Sluit de houder. Gebruik alleen TYPE I (normal) cassettes.
Om
de weergave te stoppen
de cassette snel vooruit of achteruit te spoelen
Druk op
x
alle tracks te herhalen
“REP”
tracks in willekeurige volgorde af te spelen “SHUF”
Geprogrammeerde track
Faixa programada
Het toestel afzetten
Zet FUNCTION op CD (zie fig. D).
Reproduzir um CD
1
Druk op Z PUSCH OPEN/CLOSE om de CD-houder te sluiten.
u
Druk nogmaals op de toets om de weergave te
hervatten.
>
.,>
Track-nummer
Número da faixa
Plaats een CD in de CD-houder.
Om
de weergave te stoppen
de weergave tijdelijk te onderbreken
1
2
E
* FM MODE•ISS voor CFD-V7L
* FM MODE•ISS para CFD-V7L
i
Een cassette afspelen
Een CD afspelen
FF STOP/EJECT PAUSE
Breng een cassette in met
de kant die u wilt afspelen
naar boven.
Com o lado desejado virado
para cima
Português
Opnemen van de radio
Zet FUNCTION op FM of AM/LW en stem af op de gewenste zender.
3
Opnemen van de CD-speler
Druk op z en vervolgens u om de weergave te starten.
(N wordt automatisch ingedrukt.)
Opnemen van de radio
Druk op z om de opname te starten.
(N wordt automatisch ingedrukt.)
Om
de opname te stoppen
Druk op
xZ
de opname tijdelijk te onderbreken
X
Druk nogmaals op deze toets om de opname te
hervatten.
1
2
3
4
Reproduzir uma cassete
Coloque um CD no compartimento.
Regule FUNCTION para CD (consulte a fig. D).
Carregue em u (consulte a fig. E).
O leitor reproduz todas as faixas uma vez.
ir para a próxima faixa
Carregue
x
u
Carregue novamente no botão para retomar a
reprodução após a pausa.
>
ir para a faixa anterior
retirar o CD
.
Z PUSH OPEN/CLOSE
localizar um ponto durante a audição do som
> (avançar) ou . (rebobinar) durante a
reprodução, até encontrar o ponto.
Seleccionar o modo de reprodução
Regule FUNCTION para TAPE•CD/RADIO OFF.
Seleccione
“REP 1”
Depois, faça o seguinte
Seleccione a faixa que quer repetir
carregando em > ou . e carregue
em u.
repetir todas as faixas
reprodução aleatória
“REP”
“SHUF”
Carregue em u.
Carregue em u.
repetir as faixas por ordem aleatória “SHUF REP”
reprodução de programa
“PGM”
repetir faixas programadas
“PGM REP”
Carregue em u.
Carregue em > ou . e depois em
ENTER para as faixas que quer
programar, pela ordem que quiser, até 20
faixas (consulte a fig. F). Em seguida,
carregue em u.
Carregue em > ou . e depois em
ENTER para as faixas que quer
programar, pela ordem que quiser, até 20
faixas. Depois, carregue em u.
Para cancelar o modo de reprodução seleccionado
Carregue em PLAY MODE até desaparecer do visor o modo seleccionado.
Para verificar a ordem das faixas no visor
Para verificar a ordem das faixas antes da reprodução, carregue em ENTER.
Sempre que carregar no botão, aparece o número da faixa pela ordem programada.
Para alterar o programa actual
Carregue em x uma vez, se o CD estiver parado, e duas vezes se estiver a ouvir o CD. O
programa actual é apagado. Depois, crie um novo programa seguindo o procedimento de
programação.
Sugestões
• Pode reproduzir novamente o mesmo programa, uma vez que ele fica guardado até abrir o
compartimento do CD.
• Pode gravar o seu próprio programa. Depois de criar um programa, introduza uma cassete virgem,
carregue em z e depois em u para iniciar a gravação.
Ouvir rádio
Regule FUNCTION para FM ou AM/LW.
Rode TUNING para sintonizar uma estação de rádio.
Een FM stereo programma ontvangen
Para receber um programa em FM estéreo
Zet FM MODE achteraan op STEREO. Wanneer een FM uitzending is gestoord, zet dan MODE
op MONO en de radioweergave is dan mono.
Regule FM MODE na parte posterior para STEREO. Se a transmissão em FM estiver com
interferências, regule para MONO e o rádio emite em mono.
Carregue em N.
Para
parar a reprodução
Carregue em
xZ
avançar rapidamente ou rebobinar a cassete M ou m
fazer uma pausa na reprodução
X
Carregue novamente no botão para retomar a
reprodução depois da pausa.
ejectar a cassete
xZ
Gravação
1
Carregue em xZ para abrir o compartimento da cassete e introduza uma cassete
virgem. Utilize apenas cassetes TYPE I (normal).
2
Seleccione a fonte do programa que quer gravar.
Para gravar a partir do leitor de CD
Regule FUNCTION para CD e coloque um CD.
Carregue em PLAY MODE até aparecer no visor “REP 1” “REP” “SHUF”
“SHUF REP” “PGM” “PGM REP”. Em seguida, continue da seguinte maneira:
Para
repetir uma só faixa
1
2
2
3
Regule FUNCTION para CD.
Tips
• De volume- of akoestiekregeling heeft geen invloed op het opnameniveau.
• Alleen CFD-V7L: Wanneer tijdens LG ontvangst een fluittoon hoorbaar is nadat u in stap 3 op z
hebt gedrukt, zet dan FM MODE•ISS (Interference Suppress Switch) achteraan op het toestel in de
stand waarin de fluittoon het minst hoorbaaris.
• Laat het toestel voor opname werken op netspanning.
• Om een opname te wissen gaat u als volgt tewerk:
1 Breng een cassette in met de opname die u wilt wissen.
2 Zet FUNCTION op TAPE•CD/RADIO OFF.
3 Druk op z.
Carregue em xZ para abrir o compartimento da cassete e introduza uma cassete
gravada. Feche o compartimento. Utilize apenas cassetes TYPE I (normal).
Carregue em Z PUSH OPEN/CLOSE para fechar o compartimento de CD.
Para
parar a reprodução
fazer uma pausa na reprodução
1
2
1
Para gravar a partir do rádio
Regule FUNCTION para FM ou AM/LW e sintonize a estação que pretende.
3
Para gravar a partir do leitor de CD
Carregue z e depois em u para começar a gravar.
(N é carregado automaticamente.)
Para gravar a partir do rádio
Carregue em z para começar a gravar.
(N é carregado automaticamente.)
Para
parar a gravação
fazer uma pausa na gravação
Carregue
xZ
X
Carregue novamente no botão para retomar a gravação.
Sugestões
• A regulação do volume ou da intensidade do áudio não afecta o nível da gravação.
• Só no modelo CFD-V7L: Se o programa LW emitir um som sibilante depois de carregar em z no
passo 3, regule FM MODE•ISS (comutador de supressão de interferências) na parte posterior, para a
posição que mais reduz o ruído.
• Para obter os melhores resultados, utilize a fonte de alimentação de CA para fazer a gravação.
• Para apagar uma gravação, faça o seguinte:
1 Introduza uma cassete com a gravação que quer apagar.
2 Regule FUNCTION para TAPE•CD/RADIO OFF.
3 Carregue em z.
Download PDF

advertising