Sony | CFD-G500L | Sony CFD-G500L Gebruiksaanwijzing

Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
• De laserstraal van de CD-speler is
schadelijk voor de ogen en bijgevolg mag
u de behuizing niet proberen te openen.
Laat het toestel alleen nakijken door
bevoegd vakpersoneel.
• Indien er een voorwerp of vloeistof in de
behuizing terechtkomt, moet u de stekker
uit het stopcontact trekken en het toestel
laten nakijken door een deskundige
voordat u dit weer gaat gebruiken.
• Discs met afwijkende vormen (b.v. hart,
vierkant, ster) kunnen niet met dit toestel
worden afgespeeld. Indien u dat toch doet,
kan het toestel worden beschadigd.
Gebruik dergelijke discs niet.
Opmerkingen bij cassettes
• Breek het wispreventienokje van kant A of
B af om ongewenste opname te
voorkomen. Bedek de ontstane opening
met plakband om weer op te kunnen
nemen.
nokje voor
kant B
nokje voor
kant A
• Het gebruik van cassettes met een
speelduur van meer dan 90 minuten is niet
aanbevolen, behalve voor langdurige,
ononderbroken opname of weergave.
Opmerkingen bij CD’s
• Reinig de behuizing, het voorpaneel en de
bedieningselementen met een zachte doek
die lichtjes is bevochtigd met een mild
zeepsopje. Gebruik geen schuursponsje,
schuurpoeder of oplosmiddelen zoals
alcohol of benzine.
• Maak een CD voor het afspelen altijd
schoon met een doek. Wrijf van binnen
naar buiten toe.
• Installeer het toestel niet in de buurt van
warmtebronnen of op een plaats waar het
is blootgesteld aan directe zonnestraling,
overmatig stof of mechanische schokken.
• Plaats het toestel niet op een hellend of
onstabiel oppervlak.
• Laat minstens 10 mm vrij rond de
behuizing. De ventilatieopeningen moeten
vrij blijven om het toestel behoorlijk te
laten functioneren en de levensduur van de
onderdelen te verlengen.
• Indien het toestel wordt achtergelaten in
een auto die in de zon geparkeerd staat,
kies dan altijd een plaats waar dit niet
blootstaat aan directe zonnestraling.
• De luidsprekers zijn voorzien van een
krachtige magneet en dus moet u credit
cards met magnetische codering of
horloges met veermechanisme uit de buurt
van het toestel houden om beschadiging
door de magneet te vermijden.
• Sluit het netsnoer goed aan in het stopcontact.
• Controleer of de batterijen correct zijn
geplaatst.
• Vervang alle batterijen door nieuwe als ze zijn
uitgeput.
• Wanneer de speler op batterijen werkt, kunt u
deze niet inschakelen met de
afstandsbediening.
Geen geluid.
• Controleer of de gewenste functie in het
uitleesvenster staat.
• Regel het volume.
• Koppel de hoofdtelefoon los bij het luisteren
via de luidsprekers.
Ruis is hoorbaar.
• Iemand gebruikt een draagbare telefoon of
andere apparatuur die radiogolven produceert
in de buurt van het toestel. t Houd de
draagbare telefoon e.d. uit de buurt van het
toestel.
De CD speelt niet of "no dISC" licht
op in het uitleesvenster ook al is er
een CD geplaatst.
• Gebruik geen oplosmiddelen zoals
benzine, thinner en in de handel
verkrijgbare reinigingsmiddelen of
antistatische sprays voor
grammofoonplaten.
• Stel een CD niet bloot aan directe
zonnestraling of warmtebronnen zoals
heteluchtkanalen of in een auto die in de
volle zon geparkeerd staat en waarin de
temperatuur sterk kan oplopen.
• Plak geen papier of stickers op de CD en
kras ook niet op het oppervlak van de CD.
• Berg een CD na gebruik weer op in de
houder.
Krassen, vuil of vingerafdrukken op een CD
kunnen trackingfouten veroorzaken.
Betreffende CD-R’s/CD-RW’s
Deze speler kan CD-R’s/CD-RW’s
opgenomen in CD-DA formaat* afspelen,
maar de weergavecapaciteit varieert
afhankelijk van de kwaliteit van de disc en
de toestand van de opname-apparatuur.
* CD-DA is de afkorting voor Compact
Disc Digital Audio. Dit is een
opnamenorm voor Audio CD’s.
Muziekdiscs die zijn gecodeerd met
copyright-beveiligingstechnologieën
Dit product is ontworpen voor het afspelen
van discs die voldoen aan de CD-norm
(Compact Disc). Onlangs hebben
platenmaatschappijen muziekdiscs op de
markt gebracht die zijn gecodeerd met
copyright-beveiligingstechnologieën. Houd
er rekening mee dat sommige van deze discs
niet voldoen aan de CD-norm en wellicht
niet met dit product kunnen worden
afgespeeld.
• Plaats de CD met het label naar boven.
• Reinig de CD.
• Verwijder de CD en laat de CD-houder
ongeveer een uur open staan om het
condensvocht te laten opdrogen.
• De CD-R/CD-RW is niet gefinaliseerd.
Finaliseer de CD-R/CD-RW met het
opnametoestel.
• Er is een probleem met de kwaliteit van de
CD-R/CD-RW, de opname-apparatuur of de
toepassingssoftware.
• De CD-R/CD-RW is leeg.
• Vervang alle batterijen door nieuwe als ze zijn
uitgeput.
Het geluid valt weg.
Ruis is hoorbaar.
• Verlaag het volume.
• Reinig de CD of vervang de CD als deze
zwaar is beschadigd.
• Plaats het toestel op een trillingsvrije plek.
• Reinig de lens met een in de handel
verkrijgbare blazer.
• Bij het gebruik van CD-R’s/CD-RW’s van
slechte kwaliteit of een probleem met de
opname-apparatuur of toepassingssoftware,
kan het geluid wegvallen of ruis hoorbaar zijn.
Radio
Slechte ontvangst.
• Richt de antenne voor een betere FM
ontvangst.
• Richt de speler zelf voor een betere AM of
MW/LW ontvangst.
Werking
• Indien het toestel direct van een koude in
een warme of een zeer vochtige ruimte
wordt gebracht, kan er condensvorming
optreden op de lenzen in het CD-gedeelte.
In dat geval kan de werking van het toestel
zijn verstoord. Haal in dat geval de CD uit
het toestel en wacht ongeveer een uur tot
alle vocht is verdampt.
• Indien het toestel gedurende lange tijd niet
is gebruikt, moet u het enkele minuten in
de weergavestand laten opwarmen voordat
u een cassette plaatst.
Cassettespeler
De cassette reageert niet wanneer u
een bedieningstoets indrukt.
• Sluit de cassettehouder goed.
De REC z toets werkt niet of de
cassette speelt niet af/neemt niet op.
• Controleer of het wispreventienokje van de
cassette intact is.
• Controleer of "TAPE" verschijnt in het
uitleesvenster.
Slechte of vervormde weergave-,
opname- of wiskwaliteit.
• Reinig koppen, aandrukrol en capstan met een
wattenstaafje dat lichtjes is bevochtigd met
een reinigingsmiddel of alcohol.
• Vervang alle batterijen door nieuwe als ze zijn
uitgeput.
• U gebruikt een TYPE II (high) of TYPE IV
(metal) cassette. Gebruik alleen TYPE I
(normal) cassettes.
• Demagnetiseer de koppen met een in de
handel verkrijgbare demagnetiseercassette.
Opname-/weergavekop
Capstan
Technische gegevens
CD-speler
Systeem
Compact disc digital audio system
Laserdiode-eigenschappen
Materiaal: GaAlAs
Golflengte: 780 nm
Emissieduur: Continu
Laservermogen: Minder dan 44,6 µW
(Dit uitgangsvermogen is de waarde die wordt
gemeten op een afstand van ongeveer 200 mm
van het lensoppervlak van de laserkop met een
lensopening van 7 mm.)
Astoerental
200 t/min tot 500 t/min
(CLV)
Aantal kanalen
2
Frequentiebereik
20 -20 000 Hz +1/–2 dB
Snelheidsfluctuaties
Onmeetbaar
Met alle vragen over en eventuele problemen
met uw toestel kunt u steeds terecht bij uw
dichtstbijzijnde Sony-handelaar.
Wiskop
Aandrukrol
FM
87,5 - 108 MHz
AM
• Wanneer u een FM-zender beluistert met een
binnenantenne in de buurt van de TV, moet u
het toestel verder van de TV af zetten.
Sony MDR hoofdtelefoon
Stel het toestel niet bloot aan regen
noch vocht om brand of elektrocutie
te voorkomen
CD Radio
CassetteCorder
Gebruiksaanwijzing
Open de behuizing niet om
elektrocutie te voorkomen. Laat het
toestel alleen nakijken door bevoegd
vakpersoneel.
WAARSCHUWING
Plaats het apparaat niet in een gesloten ruimte,
zoals een boekenrek of ingebouwde kast.
Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen
zoals bijvoorbeeld een vaas op het toestel om
elektrocutie of brand te voorkomen.
531 - 1 611 kHz
CFD-G500L
Lens
FM
87,5 - 108 MHz
MW
531 - 1 611 kHz (9 kHz stap)
530 - 1 610 kHz (10 kHz stap)
LW
153 - 279 kHz
IF
FM: 10,7 MHz
AM/MW/LW: 450 kHz
Antennes
FM: Telescoopantenne
AM/MW/LW: Ingebouwde ferrietstaafantenne
Cassettedeck
Afstandsbediening
De afstandsbediening werkt niet.
• Vervang alle batterijen in de
afstandsbediening door nieuwe als ze zijn
uitgeput.
• Richt de afstandsbediening op de
afstandsbedieningssensor van het toestel.
• Verwijder eventuele obstakels tussen
afstandsbediening en toestel.
• Zorg ervoor dat er geen krachtig licht zoals
direct zonlicht of licht van
fluorescentielampen op de
afstandsbedieningssensor valt.
• Houd de afstandsbediening dichter bij het
toestel.
Indien de problemen na het proberen van de
bovenstaande oplossingen nog altijd niet zijn
verdwenen, moet u de stekker uit het stopcontact
halen en alle batterijen verwijderen. Steek de
stekker weer in het stopcontact en plaats de
batterijen terug nadat alle indicaties in het
uitleesvenster zijn verdwenen. Als het probleem
daarmee niet is opgelost, raadpleeg dan de
dichtstbijzijnde Sony-handelaar.
Opnamesysteem
4 sporen, 2 kanalen stereo
Snelspoeltijd
Ong. 120 s met Sony C-60 cassette
Frequentiebereik
TYPE I (normal): 70 - 13 000 Hz
Algemeen
Luidspreker
Volledig bereik: 10 cm diam., 3,2 Ω,
conustype (2)
Woofer: 10 cm diam., 4 Ω, conustype (1)
Ingang
LINE IN (stereo mini-aansluiting):
Minimum ingangsniveau 330 mV
Uitgang
Hoofdtelefoonaansluiting (stereo mini-aansluiting)
Voor hoofdtelefoon met impedantie van 16 - 68 Ω
Maximum uitgangsvermogen
Volledig bereik: 8 W
Woofer: 12 W
Voeding
Voor CD-radiocassettespeler:
230 V AC, 50 Hz
12 V DC, 8 R20 (D-formaat) batterijen
Voor afstandsbediening:
3 V DC, 2 R03 (AAA-formaat) batterijen
Stroomverbruik
AC 30 W
Batterijlevensduur
Voor CD-radiocassettespeler:
Sony alkaline LR20: ong. 18 uur
Het beeld op uw TV is onstabiel.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING
CFD-G500
Sony R20P: ong. 16 uur
• Vervang alle batterijen door nieuwe als ze zijn
uitgeput.
• Zet het toestel verder af van de TV.
• Als u de afstandsbediening gebruikt terwijl u
naar een AM of MW/LW-uitzending luistert,
kan er wat storing optreden. Dit is
onvermijdelijk en duidt niet op een storing.
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.
Nederlands
Frequentiebereik
FM opname
Het geluid is zwak of van slechte
kwaliteit.
Afmetingen
Ong. 530 × 327 × 241 mm (b/h/d)
(incl. uitstekende onderdelen)
Gewicht
Ong. 8 kg (incl. batterijen)
Bijgeleverde accessoires
Netsnoer (1)
Afstandsbediening (1)
Radio
CD-speler
Spanningsbronnen
Plaatsing
Algemeen
Het toestel wordt niet ingeschakeld.
kant A
De behuizing reinigen
• Om het toestel op wisselstroom te laten
werken, moet u eerst controleren of de
bedrijfsspanning van de speler
overeenstemt met de lokale netspanning
(zie "Technische gegevens") en het
bijgeleverde netsnoer gebruiken; gebruik
geen ander snoer.
• Het toestel blijft onder (net)spanning staan
zolang de stekker in het stopcontact zit,
ook al is het toestel zelf uitgeschakeld.
• Het toestel kan ook werken op acht R20
(D-formaat) batterijen.
• Wanneer de batterijen niet worden
gebruikt, moet u ze verwijderen om
beschadiging door lekkage of corrosie te
voorkomen.
• Het kenplaatje met vermelding van
voedingsspanning, stroomverbruik, enz.
bevindt zich aan de onderkant van het
toestel.
Verhelpen van
storingen
CFD-G500
CFD-G500L
©2004 Sony Corporation
3-265-619-82 (1)
Spanningsbronnen
C
B
1 naar AC IN
A
Sluit het netsnoer A aan of plaats acht R20 (D-formaat) batterijen (niet bijgeleverd) in de
batterijhouder B.
Opmerkingen
• Vervang de batterijen wanneer de OPR/BATT indicator minder fel oplicht of de speler niet meer
functioneert. Vervang alle batterijen door nieuwe. Haal de CD uit de speler alvorens de batterijen te
vervangen.
• Koppel het netsnoer los om de speler op batterijen te laten werken.
• Wanneer de speler op batterijen werkt, kunt u deze niet inschakelen met de afstandsbediening.
De afstandsbediening gebruiksklaar maken C
Plaats twee R03 (AAA-formaat) batterijen (niet bijgeleverd).
Cassetteweergave
De batterijen vervangen
Sony R20P: ong. 1,5 uur
Normaal gaan de batterijen ongeveer 6 maanden mee. Wanneer het toestel niet meer op de
afstandsbediening reageert, moet u beide batterijen vervangen door nieuwe.
Sony alkaline LR20: ong. 6 uur
CD-weergave
Sony R20P: ong. 1 uur
Sony alkaline LR20: ong. 4 uur
2 naar een stopcontact
Een CD afspelen
Bedieningselementen
Afstandsbediening
Een CD plaatsen
Een cassette plaatsen
Met de kant die u wilt
afspelen naar boven
gericht
SLEEP
FUNCTION
OPERATE
(POWER)
Cijfertoetsen
Met het label naar boven
MODE
POWER DRIVE WOOFER
*
TUNE –, +
MODE
DISPLAY
ENTER
MEMORY
BAND
Z PUSH
OPEN/CLOSE
VOL +*, –
TUNE+, –
x
N
u*
.,>
X
x
WOOFER
i
SOUND
1
2
3
4
Luisteren naar de radio
Druk op OPERATE (of POWER) om het toestel aan te zetten.
Plaats een CD in de CD-houder.
1
2
Druk op Z PUSH OPEN/CLOSE om de CD-houder te sluiten.
Druk op u (N op de afstandsbediening).
Alle tracks worden eenmaal afgespeeld.
Om
de weergave te stoppen
de weergave tijdelijk te
onderbreken
naar de volgende track te gaan
naar de vorige track te gaan
de CD te verwijderen
een bepaald punt te zoeken met
geluid
een punt te zoeken via het
uitleesvenster
een bepaalde track direct te zoeken*
Druk op
x
u (X op de afstandsbediening)
Druk nogmaals op de toets om de weergave te hervatten.
>
.
Z PUSH OPEN/CLOSE
> (vooruit) of . (achteruit) tijdens de weergave tot
u het gewenste punt bereikt
> (vooruit) of . (achteruit) in de pauzestand tot u
het gewenste punt bereikt
een cijfertoets van de track op de afstandsbediening.
* U kunt geen bepaalde track zoeken als "SHUF" of "PGM" oplicht in het uitleesvenster. Schakel de
indicatie uit door op x te drukken.
Tip
Om direct een track met een nummer hoger dan 10 te zoeken, drukt u eerst op >10 en daarna op de
betreffende cijfertoetsen op de afstandsbediening.
Om track 23 af te spelen, drukt u eerst op >10 en dan op 2 en 3.
3
Druk op OPERATE (of POWER) om het toestel aan te zetten.
Druk op RADIO BAND•AUTO PRESET tot de gewenste band verschijnt in het
uitleesvenster.
Bij elke druk op de toets verandert de indicatie als volgt:
CFD-G500: "FM" t "AM"
CFD-G500L: "FM" t "MW" t "LW".
Houd TUNE + of – ingedrukt tot de frequentie in het uitleesvenster begint te
veranderen.
Het toestel zoekt automatisch de radiofrequenties en stopt wanneer een zender
goed wordt ontvangen.
Indien u niet op een zender kunt afstemmen, druk dan herhaaldelijk op de toets
om de frequentie stapsgewijs te veranderen.
Tip
Als een FM uitzending is gestoord, druk dan op MODE tot "Mono" verschijnt in het uitleesvenster en de
weergave is dan mono.
Het MW-afsteminterval wijzigen (Alleen CFD-G500L)
Als u het MW-afsteminterval wilt wijzigen, gaat u als volgt te werk:
1 Druk op RADIO BAND•AUTO PRESET tot "MW" verschijnt.
2 Houd DISPLAY•ENTER•MEMORY 2 seconden ingedrukt.
3 Druk RADIO BAND•AUTO PRESET in gedurende 2 seconden.
"MW 9" of "MW 10" verschijnt.
4 Druk op TUNE + of – om "MW 9" te kiezen voor een interval van 9 kHz of
"MW 10" voor een interval van 10 kHz.
5 Druk op DISPLAY•ENTER•MEMORY.
Na het wijzigen van het afsteminterval moet u de MW-voorinstelzenders opnieuw instellen.
Gebruik van het uitleesvenster
LINE IN
OPERATE
(POWER)
., >
PRESET –, +
SLEEP
*De toets is voorzien van een voelstip.
Druk herhaaldelijk op DISPLAY•ENTER•MEMORY tijdens het afspelen van een CD. De
aanduiding verandert als volgt:
LINE
Uitleesvenster
OPR/BATT
VOL +*, –
t het nummer en de speelduur van de huidige track
r
het huidige tracknummer en de resterende duur van de huidige track*
r
het aantal resterende tracks en de resterende speelduur van de CD
Afstandsbedieningssensor
Uitleesvenster
D
Totaal aantal tracks
Totale speelduur
Druk op DISPLAY•ENTER•MEMORY in de stopstand (zie fig. D).
De resterende speelduur controleren
SOUND
RADIO BAND
AUTO PRESET
Het totale aantal tracks en de speelduur controleren
E
Geprogrammeerde track
Afspeelvolgorde
* Bij een track waarvan het nummer hoger is dan 20, verschijnt de resterende tijd als "- -:- -" in het
uitleesvenster.
Lage tonen versterken
CFD-G500L: Druk op OPERATE.
CFD-G500: Druk op POWER of OPERATE.
Druk op VOL +, –.
Druk op POWER DRIVE WOOFER (WOOFER op de afstandsbediening) om
of
in het uitleesvenster te selecteren.
heeft meer effect. Wanneer de
functie POWER DRIVE WOOFER actief is, brandt de ring op het voorpaneel.
Om terug te keren naar normale weergave, drukt u op de knop tot de indicatie in het
uitleesvenster verdwijnt.
Luisteren met een hoofdtelefoon
Opmerkingen
Sluit de hoofdtelefoon aan op i (hoofdtelefoon).
• Wanneer de slaaptimer is ingeschakeld, brandt de ring niet, zelfs niet als de functie WOOFER wordt
gebruikt.
• Bij gebruik van een hoofdtelefoon werkt de WOOFER functie niet.
Het volume regelen
De akoestiekregeling selecteren (SOUND/POWER DRIVE WOOFER)
U kunt de akoestiekregeling aanpassen van het geluid waarnaar u luistert.
In slaap vallen met muziek
Geluidskarakteristiek regelen
1
2
3
Druk herhaaldelijk op SOUND om de gewenste akoestiekregeling te kiezen.
Selecteer
Voor de weergave van
sterke, heldere geluiden met de nadruk op laag en hoog bereik
audio
Druk op SLEEP om de minuten te kiezen tot het toestel automatisch uitschakelt.
Bij elke druk op de toets verandert de indicatie als volgt: "60" t "90" t "120"
t "OFF" t "10" t "20" t "30".
4
Druk op DISPLAY•ENTER•MEMORY.
De zenders worden in het geheugen opgeslagen van de laagste frequenties tot de
hoogste.
Houd RADIO BAND•AUTO PRESET 2 seconden ingedrukt tot "AUTO"
knippert in het uitleesvenster.
Indien een zender niet automatisch kan worden ingesteld
Druk op u.
Op de afstandsbediening
"PGM"
Druk op . of > en vervolgens op DISPLAY•
ENTER• MEMORY voor de tracks die u wilt
programmeren in een bepaalde volgorde van
maximaal 20 tracks (zie fig. E). Druk dan op u.
Druk op . of > en vervolgens op
DISPLAY•ENTER• MEMORY voor de tracks die
u wilt programmeren in een bepaalde volgorde
van maximaal 20 tracks. Druk dan op u.
alle tracks te herhalen
tracks in willekeurige
volgorde af te spelen
tracks te herhalen
in willekeurige volgorde
tracks te programmeren
geprogrammeerde tracks
te herhalen
"PGM REP"
1 Druk op BAND tot de gewenste band verschijnt in het uitleesvenster.
2 Stem af op de gewenste zender.
3 Houd de cijfertoets waaronder u de nieuwe zender wilt instellen, ongeveer 2 seconden
ingedrukt.
Om een voorinstelnummer hoger dan 10 te kiezen, drukt u eerst op >10 en daarna op de
betreffende cijfertoetsen.
U moet de laatste cijfertoets ongeveer 2 seconden lang ingedrukt houden.
(Voorbeeld: om 12 te kiezen, drukt u eerst op >10 en 1, waarna u 2 ongeveer 2 seconden lang
ingedrukt houdt.)
Op de afstandsbediening
Druk op OPERATE (of POWER) om het toestel uit te schakelen.
Wanneer u "PGM" of "PGM REP" hebt gekozen, druk dan op de cijfertoetsen voor de gewenste
track voor maximaal 20 tracks, en druk vervolgens op N.
percussiegeluiden met de nadruk op bas audio
Opmerking
De gekozen weergavestand annuleren
Bij het afspelen van een cassette met deze functie:
Indien een cassettekant langer is dan de ingestelde tijd, schakelt de speler niet uit voor de band ten einde
is.
Druk op MODE tot de gekozen stand verdwijnt in het uitleesvenster.
Geprogrammeerde track en afspeelvolgorde controleren in het uitleesvenster
Druk op DISPLAY•ENTER•MEMORY om de volgorde van de tracks te kiezen voor de
weergave.
Bij elke druk op de toets verschijnt het tracknummer in de geprogrammeerde volgorde.
Het huidige programma wijzigen
Druk eenmaal op x wanneer de CD niet speelt en tweemaal wanneer de CD wel speelt. Het
huidige programma wordt gewist. Stel dan een nieuw programma samen aan de hand van de
programmeerprocedure.
Tips
• U kunt hetzelfde programma opnieuw afspelen omdat het wordt bewaard tot u de CD-houder opent.
• U kunt uw eigen programma opnemen. Plaats een lege cassette nadat u het programma hebt
samengesteld en druk op z om de opname te starten.
Voorinstelzenders beluisteren
1
2
3
1
2
Druk op OPERATE (of POWER) om het toestel aan te zetten.
3
Druk op N.
Druk op xZ om de cassettehouder te openen en plaats een cassette met
opnamen. Sluit de houder. Gebruik alleen TYPE I (normal) cassettes.
Om
de weergave te stoppen
de cassette snel vooruit of
achteruit te spoelen
de weergave tijdelijk te
onderbreken
de cassette uit te werpen
Druk op
xZ
M of m
X
Druk nogmaals op de toets om de weergave te hervatten.
xZ
Opnemen
1
2
Druk op OPERATE (of POWER) om het toestel aan te zetten.
3
Kies de programmabron die u wilt opnemen.
Druk op xZ om de cassettehouder te openen en plaats een lege cassette.
Gebruik alleen TYPE I (normal) cassettes.
Opnemen van de CD-speler
Druk op x en plaats een CD in (zie "Een CD afspelen").
Opnemen van de radio
Druk op RADIO BAND•AUTO PRESET en stem af op een zender (zie
"Luisteren naar de radio").
4
Druk op z om de opname te starten.
(N wordt automatisch ingedrukt.)
Om
de opname te stoppen
de opname tijdelijk te onderbreken
Druk op RADIO BAND•AUTO PRESET om de band te kiezen.
"SHUF REP"
Kies
"REP 1"
De sluimerfunctie annuleren
het gehele dynamische bereik van muziek zoals bij klassieke
muziek
Druk op OPERATE (of POWER) om het toestel aan te zetten.
"REP ALL"
"SHUF"
Om
een track te herhalen
lichte, heldere geluiden met de nadruk op hoog en midden bereik
audio
de aanwezige vocalen, met de nadruk op midden bereik audio
1
2
3
Vervolgens doet u dit
Druk op . of > om de track te kiezen die u
wilt herhalen en druk dan op u.
Druk op u.
Druk op u.
Druk herhaaldelijk op MODE tot "REP 1" "REP ALL" "SHUF" "SHUF REP" "PGM"
"PGM REP" verschijnt in het uitleesvenster. Ga dan als volgt te werk:
Laat de gewenste geluidsbron spelen.
Druk op SLEEP.
U kunt radiozenders opslaan in het geheugen van het toestel. U kunt maximaal 30 radiozenders
(CFD-G500), 20 voor FM en 10 voor AM in elke volgorde, of 40 radiozenders (CFD-G500L),
20 voor FM en 10 voor MW en LW in elke volgorde vooraf instellen.
Een zwakke zender moet handmatig worden ingesteld.
1 Druk op OPERATE (of POWER) om het toestel aan te zetten.
2 Druk op RADIO BAND•AUTO PRESET om de band te kiezen.
3 Stem af op een zender.
4 Houd DISPLAY•ENTER•MEMORY 2 seconden ingedrukt tot het voorinstelnummer
knippert in het uitleesvenster.
5 Druk op PRESET + of – tot het voorinstelnummer dat u aan de zender wilt toekennen
knippert in het uitleesvenster.
6 Druk nogmaals op DISPLAY•ENTER•MEMORY.
De nieuwe zender vervangt de oude.
De weergavestand kiezen
In-/uitschakelen
Radiozenders vooraf instellen
Een cassette afspelen
Druk op
xZ
X
Druk nogmaals op deze toets om de opname te
hervatten.
Tips
• De volume- of akoestiekregeling heeft geen invloed op het opnameniveau.
• Alleen CFD-G500L: Indien bij MW/LW ontvangst een fluittoon hoorbaar is nadat u in stap 4 op z
hebt gedrukt, druk dan op MODE om de stand van de ISS (Interference Suppress Switch) te zoeken
waarin die het minst hoorbaar is.
• Laat het toestel voor opname werken op netspanning.
• Om een opname te wissen gaat u als volgt tewerk:
1 Plaats de cassette die u wilt wissen.
2 Druk op X.
3 Druk op z. (N wordt automatisch ingedrukt.)
4 Druk op X.
Optionele componenten aansluiten
U kunt het geluid van andere componenten, zoals de televisie, videorecorder en draagbare MDspeler/CD-speler, beluisteren via de luidsprekers van deze speler.
Schakel elke component uit voordat u de aansluitingen maakt. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
bij de component die u wilt aansluiten voor meer informatie.
Een component aansluiten
1
Sluit de LINE IN aansluiting van deze speler aan op de lijnuitgang of
hoofdtelefoonaansluiting van een televisie, videorecorder of andere component
met een audio-aansluitsnoer* (niet bijgeleverd).
* MiniDisc-recorder: een snoer met een ministekker (stereo) aan beide uiteinden.
* TV, videorecorder: een snoer met een ministekker (stereo) aan het ene uiteinde
en twee phono-aansluitingen aan het andere uiteinde.
2
3
Druk op LINE om "LInE" weer te geven.
Speel af op de optionele component die is aangesloten op de LINE IN
aansluiting van de speler.
Druk op OPERATE (of POWER) om het toestel aan te zetten.
Druk op RADIO BAND•AUTO PRESET om de band te kiezen.
Druk op PRESET + of – om af te stemmen op de voorinstelzender.
Op de afstandsbediening
1 Druk op BAND.
2 Druk op de cijfertoetsen om af te stemmen op de opgeslagen zender.
Om een voorinstelzender hoger dan 10 te kiezen, drukt u eerst op >10 en daarna op de
betreffende cijfertoetsen.
(Voorbeeld: om af te stemmen op voorinstelzender 12, drukt u eerst op >10 en 1, en
vervolgens op 2.)
Het geluid van de aangesloten componenten opnemen
1
2
3
Plaats een lege cassette.
4
Speel af op de optionele component die is aangesloten op de LINE IN
aansluiting van de speler.
Druk op LINE om "LInE" weer te geven.
Druk op z.
Het opnemen wordt gestart.
Opmerking
Sluit de kabels stevig aan om een storing te voorkomen.
Download PDF