Sony | CFD-RS60CP | Sony CFD-RS60CP Gebruiksaanwijzing

3-277-987-42(1)
CD Radio
Cassette-Corder
NL
Manual de instruções
PT
Bericht over DualDiscs
Dit product is ontworpen voor het afspelen van
discs die voldoen aan de CD-norm (Compact Disc).
Onlangs hebben platenmaastschappijen muziekdiscs
op de markt gebracht die zijn gecodeerd met
copyrightbeveiligingstechnologieën. Houd er rekening mee
dat sommige van deze discs niet voldoen aan de CD-norm
en wellicht niet met dit product kunnen worden afgespeeld.
CFD-RS60CP
© 2007 Sony Corporation
Printed in China
MPEG Layer-3 audio-codeertechnologie en -patenten
gebruikt onder licentie van Fraunhofer IIS en Thomson.
Bij overmatige geluidsdruk van oortelefoons en
hoofdtelefoons kan gehoorschade optreden.
WAARSCHUWING
Stel het toestel niet bloot aan regen of vocht, om
het risiko van brand of een electrische schok te
verlagen.
Open de behuizing niet om elektrocutie te voorkomen.
Laat het toestel alleen nakijken door bevoegd
vakpersoneel.
Om de kans op brand te verkleinen mag u de
ventilatieopeningen van het apparaat niet blokkeren
met een krant, tafelkleed, gordijn, enz. Plaats ook geen
brandende kaarsen op het apparaat.
Sluit het apparaat aan op een gemakkelijk bereikbaar
stopcontact. Als u een abnormaliteit in het apparaat
waarneemt, trekt u onmiddellijk de stekker uit het
stopcontact.
Installeer de stereo-installatie niet in een krappe ruimte,
zoals een boekenkast of ingebouwde kast.
Stel de batterij niet bloot aan overmatige hitte zoals direct
zonlicht, vuur, e.d.
Het symbool op het product of op de verpakking wijst
erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag
worden behandeld. Het moet echter naar een plaats
worden gebracht waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de correcte manier wordt verwerkt, voorkomt
u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich
zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt bij
tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer
details in verband met het recyclen van dit product,
neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het
bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van
huishoudafval of de winkel waar u het product hebt
gekocht.
Dit betreft de accessoires: Afstandsbediening
Technische gegevens
Cd-speler
Systeem
Audiosysteem voor compact discs
Eigenschappen van de laserdiode
Emissieduur: continu
Uitgangsvermogen laser: minder dan 44,6 µW
(Deze waarde voor het uitgangsvermogen is gemeten op een afstand van
200 mm van het lensoppervlak van het optische blok, bij een lensopening
van 7 mm.)
Spindelsnelheid
200 t/min (tpm) tot 500 t/min (tpm) (CLV)
Aantal kanalen
2
Frequentierespons
20 - 20 000 Hz +1/–2 dB
Snelheidsfluctuaties
beneden meetbare grens
Radio
Frequentiebereik
Model 120 V
Ondersteunde transmissiesnelheid
Mp3 (MPEG 1 Audio Layer 3):
32 - 320 kbps, VBR
Samplefrequenties
Mp3 (MPEG 1 Audio Layer 3):
32/44,1/48 kHz
(USB-) poort
USB-A (volledige snelheid)
Luidspreker
Breedband: 10 cm diameter, 3,2 Ω, conustype (2)
Ingang
(USB-) poort: type A, maximum
stroom 500 mA
Uitgang
Hoofdtelefoonaansluiting (stereo-mini-uitgang)
Voor hoofdtelefoons met een impedantie van 16 - 68 Ω
Uitgangsvermogen
2,3 W + 2,3 W (bij 3,2 Ω, 10% harmonische vervorming)
Stroomvereisten
Voor cd/radio/cassetterecorder:
Modellen voor Maleisië, Singapore en Thailand: 230 - 240 V wisselstroom, 50 Hz
Model voor Mexico: 120 V wisselstroom, 60 Hz
Overige modellen: 230 V wisselstroom, 50 Hz
9 V gelijkstroom, 6 R20-batterijen (D)
Voor afstandsbediening:
3 V gelijkstroom, 2 R03-batterijen (AAA)
Verbruik
Wisselstroom 18 W
Levensduur batterijen
Voor cd/radio/cassetterecorder:
Sony R20P: circa 13,5 uur
Sony alkaline LR20: circa 20 uur
Cassette afspelen
Sony R20P: circa 7 uur
Cd afspelen
Sony R20P: circa 2,5 uur
Sony alkaline LR20: circa 7 uur
Afmetingen
ongeveer 420 × 158,5 × 260 mm (b/h/d)
(inclusief uitstekende delen)
Gewicht
ongeveer 3,8 kg (inclusief batterijen)
Geleverde accessoires
Netsnoer (1)
Afstandsbediening (1)
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens zijn voorbehouden zonder
voorafgaande kennisgeving.
Optionele accessoires
Sony MDR-hoofdtelefoon
Volume aanpassen
Druk op VOLUME +, – (VOL +, – op de afstandsbediening) .
Beluisteren via hoofdtelefoon
Sluit de hoofdtelefoon aan op de  hoofdtelefooningang .
Geluidseigenschap selecteren
Druk herhaaldelijk op SOUND  om de gewenste
tooninstelling te selecteren.
Kies
Druk op
Afspelen pauzeren
 op het apparaat ( op de
afstandsbediening) . Afspelen
hervatten
Afspelen stoppen
 .
Naar het volgende
nummer/mp3bestand
 .
Terug naar het
vorige nummer/
mp3-bestand
 .
Map selecteren op
mp3-cd
+ op het apparaat om vooruit te
gaan en – om achteruit te gaan .
(Op de afstandsbediening gebruikt
u FOLDER + of – .)
de nummertoets  van het
nummer of het mp3-bestand op de
afstandsbediening.
Cd verwijderen
 PUSH OPEN/CLOSE .
OFF
CD-R
CD-RW
3 Druk op  op het apparaat ( op de
Druk op OPERATE .
Nota sobre DualDiscs
CFD-RS60CP
© 2007 Sony Corporation
Printed in China
Tratamento de Equipamentos Eléctricos
e Electrónicos no final da sua vida útil
(Aplicável na União Europeia e em países
Europeus com sistemas de recolha
selectiva de resíduos)
ADVERTÊNCIA
Para reduzir o risco de incêndio ou choque
eléctrico, não exponha este aparelho à chuva nem
à humidade.
Para evitar choques eléctricos, não abra a caixa do leitor.
A assistência tem que ser feita por pessoal qualificado.
Para reduzir o risco de incêndio, não tape a ventilação do
aparelho com jornais, panos de mesa, cortinas, etc. E não
coloque velas acesas em cima do aparelho.
Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, não
coloque objectos cheios de líquido, tais como jarras, em
cima do aparelho.
Não instale o aparelho em espaços fechados, tais como
estantes ou arquivos.
Não exponha a pilha a calor excessivo, como a luz directa
do sol, fogo ou outras fontes de calor.
Especificações
Secção do leitor de CD
Sistema
Sistema compact disc digital audio
Propriedades de díodo laser
Duração de emissão: Contínua
Saída de laser: Inferior a 44,6 µW
(Esta saída é o valor medido a uma distância de cerca de 200 mm da
superfície da lente no bloco de leitura óptica com 7 mm de abertura.)
Velocidade de rotação
200 r/min (rpm) até 500 r/min (rpm) (CLV)
Número de canais
2
Frequência de resposta
20 - 20 000 Hz +1/–2 dB
Flutuação de velocidade
Abaixo do limite mensurável
Secção de rádio
Intervalo de frequência
Modelo 120 V
Velocidade de transmissão suportada
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 - 320 kbps, VBR
Frequências de amostragem
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
Porta (USB)
USB-A (Velocidade máxima)
MP3-bestand
Gravação de FM
Sony R20P: aprox. 13,5 h
Sony alkaline LR20: aprox. 20 h
Reprodução de cassetes
Sony R20P: aprox. 7 h
Sony alkaline LR20: aprox. 12 h
Reprodução do CD
Sony R20P: aprox. 2,5 h
Sony alkaline LR20: aprox. 7 h
Dimensões
Aprox. 420 × 158,5 × 260 mm (l/a/p)
(incl. peças projectadas)
Peso
Aprox. 3,8 kg (incl. pilhas)
Acessórios fornecidos
Cabo de alimentação CA (1)
Controlo remoto (1)
Design e características técnicas sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Acessórios opcionais
Sony MDR headphones series
FM: 87,5 - 108 MHz
AM: 530 - 1 710 kHz
Outros modelos
A pressão sonora excessiva dos auriculares e
auscultadores pode provocar perda de audição.
3
2
AM: 531 - 1 611 kHz (9 kHz step)
530 - 1 610 kHz (10 kHz step)
Fontes de alimentação:
Para ajustar o volume
Prima VOLUME +, – (VOL +, – no controlo remoto) .
Para ouvir através dos auscultadores
Ligue os auscultadores à  tomada (auscultadores) .
Para seleccionar a característica do som
Prima SOUND  na unidade repetidamente para
seleccionar a intensificação do som pretendida.

Seleccione
2 à tomada de parede
ROCK
POP
Ligue o cabo de alimentação CA  ou insira seis pilhas R20 (tamanho D) (não incluídas) no compartimento das pilhas .
JAZZ
Notas
Substitua as pilhas quando o indicador OPR/BATT  diminuir de intensidade ou quando a unidade não funcionar.
VOCAL
Substitua todas as pilhas por umas novas. Antes de substituir as pilhas, certifique-se de que retira o CD da unidade.
Para utilizar a unidade com pilhas, desligue o cabo de alimentação CA da unidade.
Quando a unidade estiver a funcionar a pilhas, não poderá ligar a unidade com o controlo remoto.
OFF
Para obter
2 Prima  PUSH OPEN/CLOSE  na unidade e
coloque um disco com a etiqueta virada para cima
no compartimento do CD.
Para fechar o compartimento do CD, prima  PUSH
OPEN/CLOSE  na unidade.
Antes de utilizar a unidade
Acerca da voltagem de funcionamento
A voltagem de funcionamento da unidade encontra-se
na parte inferior da mesma. Para alterar o intervalo de
sintonização AM, o intervalo de frequência de rádio
e o funcionamento com CA, verifique a voltagem de
funcionamento da unidade.
Para ligar/desligar
Afspelen stoppen
  op het apparaat.
Snel vooruitspoelen of
terugspoelen
 of  (snel vooruitspoelen of
terugspoelen)  op het apparaat.
Cassette uitwerpen
  op het apparaat.
9
0
Opmerkingen bij mp3-cd’s
gelezen. De tekst “READING” wordt in het display weergegeven.
Als er veel mappen of andere bestanden op de cd staan, kan het lang
duren voordat het afspelen begint of voordat het volgende mp3bestand wordt afgespeeld.
Sla geen onnodige mappen of bestanden op en gebruik alleen mp3bestanden voor een mp3-cd.
U kunt alleen een bepaald mp3-bestand opzoeken met de
nummertoetsen  op de afstandsbediening als dit bestand in de
geselecteerde map met mp3-bestanden is opgeslagen.
Een map zonder mp3-bestanden wordt overgeslagen.
Maximumaantal bestanden: 255
Maximumaantal mappen: 150
Maximumaantal mappen en bestanden in totaal: 300
Maximumaantal directorystappen: 8
Mapnamen en bestandsnamen kunnen met maximaal 32 tekens
worden weergegeven.
De tekens A - Z, a - z, 0 - 9 en _ kunnen op dit apparaat worden
weergegeven. Andere tekens worden weergegeven als “_”.
Dit apparaat is geschikt voor versie 1.1 van de ID3-tagindeling.
Wanneer het bestand ID3-taginformatie bevat, kunnen de titel van het
nummer, de artiest en de naam van het album worden weergegeven.
Zorg
dat u de extensie “mp3” toevoegt aan de bestandsnaam

wanneer u de bestanden benoemd.
Als u de extensie “mp3” aan een ander bestand dan een mp3-bestand
toevoegt, wordt het bestand niet herkend door het apparaat en
ontstaat er ruis, waardoor de luidsprekers beschadigd kunnen raken.
De bestandsnaam is niet hetzelfde als de ID3-tag.
3 Prima  na unidade ( no controlo remoto) .
A unidade reproduz todas as faixas/ficheiros MP3
uma vez.
Ao colocar discos de MP3, aparece “MP3” no visor
após a unidade ter lido as informações do ficheiro.
5 Druk op DISP/ENT/MEMORY  op het apparaat (of
hervatten
Als u vanaf de cd-speler wilt opnemen, plaatst u een
cd en drukt u op CD  op het apparaat.
Wilt u vanaf de radio opnemen, dan stemt u af op het
gewenste station.
Druk op   op het apparaat om met de opname
te beginnen
( wordt automatisch ingedrukt).
Om
Druk op
Opname onderbreken
  op het apparaat.
Opname stoppen
  op het apparaat.
Druk opnieuw op de toets om de
opname te hervatten.
Tips
Als u het volume of de tooninstelling aanpast, is dit niet van invloed
op de opname.
Als het AM-programma een fluittoon laat horen nadat u op  
hebt gedrukt in stap 3, drukt u op MODE  op het apparaat en
selecteert u de positie ISS (Interference Suppress Switch). De toon
zal dan grotendeels worden onderdrukt.
Bij opname kunt u het beste wisselstroom gebruiken als
voedingsbron.
U kunt een opname als volgt wissen:
1 Plaats de cassette waarvan u de opname wilt wissen.
2 Druk op TAPE  op het apparaat.
3 Druk op   op het apparaat.
op ENTER  op de afstandsbediening).
De opname begint. Het apparaat en het USB-apparaat
stoppen automatisch zodra de opname is voltooid.
4 Druk op VOLUME + of – (of op VOL + of – op de
afstandsbediening)  om het volume te regelen.
Overige bewerkingen
Opname stoppen
Om
Druk op
Afspelen pauzeren
 (of  op het apparaat) . Druk
Afspelen stoppen
 .
Een map selecteren
opnieuw op de toets om het afspelen
te hervatten*.
Druk op  .
USB-apparaat verwijderen
1 Druk op USB  wanneer het apparaat is gestopt
2
+ of – .
Een bestand
selecteren
 of  .
Een bepaald punt
in een bestand
opzoeken
Houd  of   ingedrukt
tijdens het afspelen en laat de toets
op het gewenste punt los.
Afspelen herhalen
selecteren
REPEAT  op het apparaat totdat
“ ” of “ 1” wordt weergegeven.
Het USB-apparaat
verwijderen
Houd   ingedrukt totdat
“NO DEV” wordt weergegeven en
verwijder vervolgens het USB-apparaat.
3
*Wanneer u een VBR mp3-bestand afspeelt, kan het apparaat het
afspelen op een ander punt hervatten.
Afspeelmodus wijzigen
Druk herhaaldelijk op MODE  terwijl het USB-apparaat
niet wordt afgespeeld. U kunt kiezen voor normaal afspelen
( voor alle bestanden in de map op het USB-apparaat),
shuffle (SHUF of “ SHUF”) of programma (“PGM”).
–de mappenstructuur complex is.
–het USB-apparaat bijna vol is.
Wanneer u een USB-apparaat aansluit, leest het apparaat alle
bestanden op het USB-apparaat. Als er veel mappen of bestanden
op het USB-apparaat staan, kan het lang duren voordat het apparaat
alles heeft gelezen.
Sluit geen USB-apparaat op het apparaat aan met een USB-hub.
Bij sommige USB-apparaten kan het even duren voordat een
bewerking op het USB-apparaat op dit apparaat wordt uitgevoerd.
Dit apparaat ondersteunt mogelijk niet alle functies van het
aangesloten USB-apparaat.
Bestanden die met dit apparaat zijn opgenomen, worden afgespeeld
in de volgorde waarin de mappen zijn gemaakt. Bestanden die met
een ander apparaat, zoals een computer, zijn opgenomen, worden
mogelijk niet afgespeeld in de volgorde waarin ze zijn opgenomen.
De afspeelvolgorde op dit apparaat kan verschillen van de
afspeelvolgorde op het aangesloten USB-apparaat.
Houd altijd   ingedrukt totdat “NO DEV” wordt weergegeven
voordat u het USB-apparaat verwijdert. Als u het USB-apparaat
verwijdert terwijl “NO DEV” niet op het display wordt weergegeven,
kunnen de gegevens op het USB-apparaat of het USB-apparaat zelf
beschadigd raken.
Sla op een USB-apparaat dat mp3-bestanden bevat geen onnodige
mappen of andere bestanden dan mp3-bestanden op.
Tijdens het afspelen worden bestanden die geen mp3-bestanden
bevatten overgeslagen.
Dit apparaat kan alleen mp3-bestanden afspelen met de
bestandsextensie mp3.
Als er bestanden op de cd staan die geen mp3-bestanden zijn maar
wel de extensie mp3 hebben, kan het apparaat onbestemde geluiden
maken of niet goed werken.
Een USB-apparaat kan maximaal 999 mp3-bestanden en 999
mappen bevatten.
Het maximumaantal mp3-bestanden en mappen kan variëren,
afhankelijk van de structuur van de bestanden en mappen.
Compatibiliteit met alle software voor coderen en schrijven van
mp3, opnameapparatuur en opnamemedia kan niet worden
gegarandeerd. Als u een USB-apparaat gebruikt dat niet compatibel
is, kan het geluid haperen, kan er ruis optreden of werkt het apparaat
mogelijk helemaal niet.
met afspelen.
Houd   op het apparaat ingedrukt totdat u “NO
DEV” op het display ziet.
Verwijder het USB-apparaat.
Mp3-bestanden of mappen op een USBapparaat wissen
U kunt mp3-bestanden of mappen op een USB-apparaat
wissen.
1 Sluit een USB-apparaat met opnamemogelijkheid
aan op de
(USB-)poort .
2 Druk op USB  op het apparaat.
3 Druk herhaaldelijk op  of op   om het
mp3-bestand of de map te selecteren die u wilt wissen.
4 Druk op ERASE  op het apparaat.
Wanneer u een nummer wist, ziet u “TRACK” op het
display, gevolgd door “ERASE?”.
Wist u een map, dan ziet u “FOLDER” op het display,
gevolgd door “ERASE?”.
Druk op   als u het wissen wilt annuleren.
5 Druk op DISP/ENT/MEMORY  op het apparaat (of
op ENTER  op de afstandsbediening).
Het geselecteerde mp3-bestand of de map wordt gewist.
Regels bij het maken van mappen en bestanden
Wanneer voor de eerste keer een opname wordt gemaakt
op een USB-apparaat, wordt een map MUSIC direct
onder de hoofdmap (ROOT) gemaakt. Binnen deze map
MUSIC worden als volgt mappen en bestanden gemaakt,
in overeenstemming met de opnamemethode.
Synchroon opnemen1)
Opnamebron
Mapnaam
Bestandsnaam
Mp3
Hetzelfde als de opnamebron2)
CD-DA
“FLDR001”3)
“TRACK001”4)
Mapnaam
Bestandsnaam
“REC1”6)
Hetzelfde als de
opnamebron2)
REC1-opnemen5)
Opnamebron
Mp3
“TRACK001”4)
CD-DA
1)In
de modus Programma is de naam van de map FLDRxxx, terwijl
de naam van het bestand afhangt van de opnamebron (CD-DA of
MP3-cd). Zie “Afspeelmodus wijzigen” onder “Muziek afluisteren
van een USB-apparaat” voor meer informatie over afspeelmodi.
2)Maximaal 32 tekens van de naam worden toegewezen.
3)De namen van mappen worden opeenvolgend toegewezen tot een
maximum van 999 (met inbegrip van de hoofdmap en MUSIC).
4)Bestandsnamen worden opeenvolgend toegewezen.
5)Zie “Een nummer of een mp3-bestand tijdens het afspelen opnemen
op een USB-apparaat” op de achterzijde.
6)Telkens wanneer een REC1-opname plaatsvindt, wordt een nieuw
bestand in de map REC1 geplaatst.
Opmerkingen
Verwijder het USB-apparaat niet tijdens het opnemen of wissen. Als
Een cd geheel of gedeeltelijk
opnemen op een USB-apparaat
Als u een USB-apparaat (een digitale muziekspeler of een
USB-opslagmedium) aansluit op de
(USB-)poort 
van het apparaat, kunt u muziek van een cd opnemen op
het USB-apparaat.
Met dit apparaat kunt u alleen opnemen van CD-DA en
mp3-cd’s. Geluid van de cassettespeler of radio van dit
apparaat kan niet op een USB-apparaat worden opgeslagen.
Audiobestanden worden op dit apparaat opgenomen in
mp3-indeling.
De omvang van de opname is circa 1 MB per minuut
opnametijd van een cd. Het bestand kan groter zijn bij
opnamen van een mp3-cd.
Onder “Geschikte USB-apparatuur voor afspelen en
opnemen” op de achterpagina vindt u een lijst met USBapparaten die u op dit apparaat kunt aansluiten.
Synchroon opnemen
Met deze functie kunt u gemakkelijk een volledige cd
opnemen op een USB-apparaat. Zie ook “Een nummer
of een mp3-bestand tijdens het afspelen opnemen op een
USB-apparaat” op de achterpagina.
1 Sluit een USB-apparaat met opnamemogelijkheid
aan op de
(USB-)poort .
u dit wel doet, kunnen de gegevens op het USB-apparaat of het USBapparaat zelf beschadigd raken.
Sluit geen USB-apparaat op het apparaat aan met een USB-hub.
Wanneer u opneemt van een cd, worden de nummers opgenomen
als mp3-bestanden met een snelheid van 128 kbps. Wanneer u
opneemt van een mp3-cd, worden de mp3-bestanden opgenomen
met dezelfde transmissiesnelheid als de originele mp3-bestanden.
Terwijl u opneemt van een mp3-cd, hoort u geen geluid en ziet u
“HI-SPEED” op het display.
In de mp3-bestanden worden geen tekstgegevens van de cd opgenomen.
Als u een opname annuleert voordat deze is voltooid, wordt een
mp3-bestand gemaakt met de inhoud tot het punt waarop de
opname werd gestopt.
De opname stopt automatisch als:
–het USB-apparaat tijdens de opname niet voldoende ruimte heeft, of
–als het aantal mp3-bestanden op het USB-apparaat de limiet heeft
bereikt die het apparaat kan herkennen.
Een USB-apparaat kan maximaal 999 mp3-bestanden en 999
mappen bevatten (met inbegrip van hoofdmap en MUSIC).
Het maximumaantal mp3-bestanden en mappen kan variëren,
afhankelijk van de structuur van de mp3-bestanden en mappen.
U kunt geen mp3-bestanden en mappen wissen in de shuffle- of
programmamodus.
Als een map die u wilt wissen, submappen bevat of bestanden die niet de
indeling mp3 hebben, worden deze mappen en bestanden niet gewist.
Wanneer er al een map of bestand met dezelfde naam op het USBapparaat bestaat als de naam die u wilt gebruiken, krijgt de nieuwe
map of het nieuwe bestand een volgnummer na de naam, om te
voorkomen dat de bestaande map of het bestaande bestand wordt
overschreven.
Wanneer u op een USB-apparaat nummers opneemt van een mp3cd, hoort u geen geluid.
Operações básicas
CD de áudio
Ouvir rádio
1 Prima RADIO  na unidade (BAND  no controlo
Número da faixa
Disco MP3
Tempo de reprodução
2
Número do ficheiro
MP3
Após a apresentação do nome do ficheiro,
aparece o tempo de reprodução
Para
Prima
Pausar a
reprodução
 na unidade ( no controlo
remoto) . Para retomar a
reprodução, prima este botão
novamente.
Parar a reprodução
 .
Passar para a
faixa/ficheiro MP3
seguinte
 .
remoto) repetidamente.
Sempre que premir o botão, a indicação muda da
seguinte forma:
“FM”  “AM”.
Mantenha premido TUNE + ou –  até que os
dígitos da frequência comecem a mudar no visor.
A unidade percorre automaticamente as frequências
de rádio e pára quando localizar uma estação sem
interferências.
Caso não seja possível sintonizar uma estação,
prima TUNE + ou –  repetidamente para alterar a
frequência passo-a-passo.
Quando estiver a ser recebida uma emissão de FM
estéreo, aparece “ST” no visor.
Alterar o intervalo de sintonização AM
(Excepto no modelo 120 V)
+ na unidade para avançar e
para retroceder .
(No controlo remoto, utilize
FOLDER + ou – .)
–
Localizar um ponto  (avançar) ou  (retroceder)
 na unidade durante a pausa e
enquanto observa
o visor
mantenha premido até localizar o
ponto (No controlo remoto utilize
 ou  .)
Localizar uma
faixa/ficheiro
MP3 específico
directamente
o botão numérico  da faixa/
ficheiro MP3 no controlo remoto.
Remover o CD
 PUSH OPEN/CLOSE .
Sugestões
A reprodução começa a partir da última faixa/ficheiro MP3 que
reproduziu (Continuar a reprodução). Durante a paragem, é
apresentado o número da faixa/ficheiro MP3 a ser reproduzido.
Para cancelar a opção de continuar a reprodução (para iniciar a
reprodução do início da primeira faixa/ficheiro MP3), prima  
ou abra o compartimento do CD no modo de paragem.
Se necessitar de alterar o intervalo de sintonização AM,
proceda da seguinte forma:
1 Prima RADIO  na unidade até que apareça “AM”.
2 Prima DISP/ENT/MEMORY  na unidade durante 2
segundos.
3 Prima RADIO  na unidade durante 2 segundos.
4
Aparecerá “9K STEP” ou “10K STEP”
intermitentemente.
Prima PRESET + ou –  na unidade para seleccionar
“9K STEP” para o intervalo de 9 kHz ou “10K STEP”
para o intervalo de 10 kHz.
5 Prima DISP/ENT/MEMORY  na unidade.
Após alterar o intervalo de sintonização, terá de redefinir
as estações de rádio AM predefinidas.
Reproduzir uma cassete
Utilize os botões na unidade para a operação.
1 Prima TAPE  na unidade.
2 Prima   na unidade e insira a cassete
no compartimento da cassete, com o lado
que pretende reproduzir virado para a frente.
Utilize apenas cassetes TYPE I (normal). Feche o
compartimento.
Certifique-se de que a fita da cassete não tem folga, de
modo a evitar danos na cassete ou na unidade.
 repetidamente para seleccionar o modo de
* Ficheiros com protecção de direitos de autor (Gestão de direitos
digitais - DRM) não podem ser reproduzidos nesta unidade.
1 Prima USB  na unidade.
2 Ligue o dispositivo USB à porta (USB)  na
3
unidade.
Aparece “USB MEMORY” no visor.
Prima  .
A unidade inicia a reprodução.
4
Não é possível localizar uma faixa/ficheiro MP3 específico se “SHUF” ou
“PGM” estiver aceso no visor. Desligue a indicação ao premir MODE .
Exemplo de estrutura da pasta e da ordem de
reprodução
A ordem de reprodução das pastas e ficheiros é a seguinte:
CD-R
CD-RW
Pasta
2
3 Prima   na unidade.
A unidade inicia a reprodução.
Para
Prima
Pausar a reprodução
  na unidade. Para retomar
a reprodução, prima este botão
novamente.
Parar a reprodução
  na unidade.
Avanço rápido ou
rebobinar
 ou  (avanço rápido ou
rebobinar)  na unidade.
Ejectar a cassete
  na unidade.
3
2
3
4
5
4
6
7
8
5
Gravar uma cassete
Utilize os botões na unidade para a operação.
1 Prima   na unidade para abrir o
compartimento da cassete e insira uma cassete
virgem, com o lado no qual pretende gravar virado
para a frente. Utilize apenas cassetes TYPE I (normal).
Feche o compartimento.
2 Seleccione a origem de programa que pretende
9
0
Notas sobre discos de MP3
Quando o disco é inserido, a unidade lê todos os ficheiros nesse
disco. Durante esse procedimento, aparece “READING” no visor.
Se existirem demasiadas pastas ou ficheiros que não sejam MP3
no disco, poderá demorar muito tempo a iniciar a reprodução ou a
reproduzir o próximo ficheiro MP3.
Não guarde pastas ou ficheiros desnecessários que não sejam MP3
no disco a ser utilizado para ouvir MP3.
A
 localização de um ficheiro MP3 específico através da utilização
dos botões numéricos  no controlo remoto está apenas disponível
para os ficheiros MP3 na pasta seleccionada.
Uma pasta que não inclua um ficheiro MP3 é avançada.
Número máximo de ficheiros: 255
Número máximo de pastas: 150
Número máximo de pastas e ficheiros no total: 300
Número máximo de passos de directório: 8
É possível apresentar os nomes de pastas e de ficheiros que
contenham até 32 caracteres.
É possível apresentar os caracteres A - Z, a - z, 0 - 9, e _ nesta
unidade. Os outros caracteres são apresentados como “_”.
Esta unidade está em conformidade com a Versão 1.1 do formato
de controlo ID3. Se o ficheiro contiver informações sobre o
controlo ID3, é possível apresentar o “título da canção”, o “nome do
intérprete” e o “nome do álbum”.
Ao
denominar um ficheiro MP3, certifique-se de que adiciona a

extensão de ficheiro “mp3” ao nome do ficheiro.
Se colocar a extensão “mp3” num ficheiro que não seja MP3, a
unidade não poderá reconhecer o ficheiro correctamente e irá
provocar um barulho aleatório que poderá danificar as colunas.
O nome do ficheiro não corresponde ao controlo ID3.
Para
Prima
Pausar a
reprodução
 (ou  na unidade) . Para
Parar a reprodução
 .
retomar a reprodução, prima
novamente o botão*.
3
gravar.
Para gravar a partir do leitor de CD, introduza um CD
e prima CD  na unidade.
Para gravar a partir da rádio, sintonize a estação
pretendida.
Prima   na unidade para iniciar a gravação
( é premido automaticamente).
Para
Prima
Pausar a gravação
  na unidade.
Parar a gravação
  na unidade.
Prima novamente o botão para
continuar a gravação.
Sugestões
Ajustar o volume ou a intensificação do som não afectará o nível de
gravação.
Caso o programa AM emita um som sibilante após premir   no
passo 3, prima MODE  na unidade para seleccionar a posição de
ISS (Interruptor de supressão de interferências) que permita uma
maior redução do ruído.
Para obter os melhores resultados, utilize a alimentação CA como
fonte de alimentação para gravação.
Para apagar uma gravação, proceda da seguinte forma:
1 Insira a cassete com a gravação que pretende apagar.
2 Prima TAPE  na unidade.
3 Prima   na unidade.
5 Prima DISP/ENT/MEMORY  na unidade (ou ENTER
 no controlo remoto).
A gravação é iniciada. A unidade e o dispositivo USB
param automaticamente quando a gravação estiver
concluída.
Para parar a gravação
Prima  .
Para remover o dispositivo USB
1 Prima USB  quando a unidade tiver parado a
Seleccionar uma
pasta
+ ou – .
Seleccionar um
ficheiro
 ou  .
reprodução.
2 Mantenha premido   na unidade até aparecer
“NO DEV”.
Localizar um ponto Mantenha premido  ou  
num ficheiro
durante a reprodução e solte o botão
no ponto pretendido.
Seleccionar a
Reprodução
repetitiva
REPEAT  na unidade
repetidamente até surgir “
“ 1”.
Remover o
dispositivo USB
Mantenha premido   até
aparecer “NO DEV” e, em seguida,
remova o dispositivo USB.
” ou
*Ao reproduzir um ficheiro MP3 VBR, a unidade poderá continuar a
reprodução a partir de um ponto diferente.
Para alterar o modo de reprodução
Prima MODE  repetidamente enquanto o dispositivo
USB não estiver a reproduzir. É possível seleccionar
Reprodução normal (“ ” para todos os ficheiros da
pasta no dispositivo USB), Reprodução aleatória (“SHUF”
ou “ SHUF”) ou Reprodução programada (“PGM”).
quando:
–a estrutura de pastas é complexa.
–o dispositivo USB está perto da capacidade máxima.
Quando um dispositivo USB está ligado, a unidade lê todos os
ficheiros contidos no dispositivo. Se existirem muitas pastas ou
ficheiros no dispositivo, a unidade poderá necessitar de muito tempo
para terminar a leitura.
Não ligue um dispositivo USB à unidade através de um concentrador USB.
No caso de alguns dispositivos USB, ao ser executada uma operação
no dispositivo, poderá existir um atraso antes da execução nesta unidade.
Esta unidade poderá não suportar todas as funções fornecidas no
dispositivo USB ligado.
Os ficheiros gravados nesta unidade são reproduzidos segundo a
ordem de criação das pastas. Os ficheiros gravados num dispositivo
que não esta unidade (por exemplo, um computador) poderão não
ser reproduzidos na ordem na qual foram gravados.
A
 ordem de reprodução nesta unidade poderá ser diferente da
ordem de reprodução no dispositivo USB ligado.
Mantenha sempre premido   e certifique-se de que aparece “NO
DEV” antes de remover o dispositivo USB. A remoção do dispositivo
USB antes de aparecer “NO DEV” poderá corromper os dados no
dispositivo USB ou danificar o próprio dispositivo.
Não guarde ficheiros que não sejam MP3 nem pastas desnecessárias
num dispositivo USB que contenha ficheiros MP3.
Durante a reprodução, as pastas que não contenham ficheiros MP3
são ignoradas.
Esta unidade reproduz apenas ficheiros MP3 que possuam a
extensão de ficheiro “MP3”.
Se existirem ficheiros no disco que contenham a extensão de
ficheiro “.MP3”, mas que não sejam ficheiros MP3, a unidade poderá
produzir ruído ou falhas no funcionamento.
Um dispositivo USB pode conter um máximo de 999 ficheiros MP3
e 999 pastas.
O número máximo de ficheiros MP3 e de pastas poderá variar,
dependendo do ficheiro e da estrutura de pastas.
Não é possível garantir compatibilidade com a totalidade de software
de codificação/escrita de MP3, dispositivos de gravação e suportes
de gravação. Caso utilize um dispositivo USB incompatível, poderão
surgir falhas de som ou ruído ou o dispositivo poderá simplesmente
não reproduzir.
Gravar de um disco para um
dispositivo USB
Ao ligar um dispositivo USB (leitor de música digital ou
suporte de armazenamento USB) à
porta (USB) 
na unidade, é possível gravar música de um disco para o
dispositivo USB.
Esta unidade suporta apenas a gravação de discos CD-DA
e MP3. Não é possível gravar o som proveniente do leitor
de cassetes ou do rádio da unidade num dispositivo USB.
Os ficheiros de áudio são gravados no formato MP3 nesta
unidade.
O tamanho aproximado de gravação é de cerca de 1 MB
por minuto de tempo de gravação a partir de um CD. O
tamanho dos ficheiros poderá ser maior para gravações
efectuadas a partir de um disco de MP3.
Consulte “Dispositivos USB reproduzíveis/graváveis”
na página do verso para obter uma lista dos dispositivos
USB que é possível ligar a esta unidade.
Gravação sincronizada
reprodução.
O modo de reprodução é alterado automaticamente
para Reprodução normal se a unidade estiver em
Reprodução aleatória, Reprodução repetitiva ou
Reprodução programada (sem faixas ou ficheiros MP3
programados) no início da gravação.
Para obter detalhes sobre modos de reprodução,
consulte “Para alterar o modo de reprodução” em
“Ouvir música de um dispositivo USB”.
Prima CD-USB SYNC/REC1  na unidade.
“REC” fica intermitente e o visor alterna entre
“CD SYNC”, “FREExxxM”* (espaço livre no
dispositivo USB) e “PUSH ENT”.
O dispositivo USB muda para modo de espera de
gravação e a unidade para pausa de reprodução.
*Caso a quantidade de espaço livre seja da ordem dos gigabytes,
“FREExxxG” será apresentado como a unidade.
Outras operações
Não é possível alterar o modo de reprodução durante a reprodução.
Poderá ser necessário algum tempo antes da reprodução ser iniciada
Ficheiro MP3
1
4
Número do ficheiro Após a apresentação do nome do
MP3
ficheiro, surge o tempo de reprodução
Prima VOLUME + ou – (ou VOL + ou – no controlo
remoto)  para ajustar o volume.
Notas sobre o dispositivo USB
Nota
6
2
3 Quando o leitor de CD estiver parado, prima MODE
Se a emissão em FM fizer ruído, prima MODE  até que apareça
“Mono” no visor e o rádio irá reproduzir em monaural.
Localizar um ponto  (avançar) ou  (retroceder)
 na unidade durante a
enquanto ouve o
som
reprodução e mantenha premido
até localizar o ponto (No controlo
remoto utilize  ou  .)
1
É possível ouvir música armazenada num dispositivo
USB opcional (leitor de música digital ou suporte de
armazenamento USB).
É apenas possível reproduzir ficheiros de música no
formato MP3* nesta unidade.
Consulte “Dispositivos USB reproduzíveis/graváveis”
na página do verso para obter uma lista dos dispositivos
USB que é possível ligar a esta unidade.
Sugestão
Voltar à faixa/ficheiro  .
MP3 anterior
Seleccione uma
pasta num disco de
MP3
Caso seja necessário um cabo USB, utilize o cabo USB
fornecido com o dispositivo a ligar.
Consulte o manual de utilização fornecido com o
dispositivo USB para obter detalhes sobre a ligação.
Prima CD  e insira o disco que pretende gravar.
Ouvir música de um dispositivo USB
Esta função permite gravar facilmente a totalidade de
um disco para um dispositivo USB. Consulte também
“Gravar uma faixa ou ficheiro MP3 num dispositivo USB
durante a reprodução” na página do verso.
1 Ligue um dispositivo USB com capacidade de
gravação à
porta (USB) .

Prima OPERATE .
  op het apparaat. Afspelen
2 Selecteer de programmabron die u wilt opnemen.
Wanneer u een mp3-cd plaatst, worden alle bestanden op die cd
*Als de hoeveelheid vrije ruimte in de orde van grootte van een
gigabyte ligt, wordt “FREExxxG” weergegeven als eenheid.
Na de bestandsnaam wordt de
speeltijd weergegeven

(No controlo remoto, prima OPERATE  e, em
seguida, prima FUNCTION  repetidamente até
aparecer “CD” no visor).
*VOLUME + (VOL + no controlo remoto) ,  ,   e 5 
no controlo remoto possuem um ponto em relevo.
Afspelen pauzeren
3
sons dinâmicos e limpos, atribuindo ênfase às
gamas baixa e alta do áudio
sons suaves e intensos, atribuindo ênfase às gamas
alta e média do áudio
sons percussivos, atribuindo ênfase aos sons
graves
a presença de sons vocais, atribuindo ênfase à
gama média do áudio
a totalidade do intervalo dinâmico para música
como, por exemplo, música clássica
1 Prima CD  na unidade.
Com uma utilização normal, as pilhas deverão durar cerca de seis meses. Quando o controlo remoto não controlar a
unidade, substitua as pilhas por umas novas.
Druk op
8
Reproduzir um CD/disco de MP3
Substituir as pilhas
6
7
Prima MEGA BASS  na unidade.
Aparece “MEGA BASS” no visor.
Para voltar ao som normal, prima novamente o botão.
Insira duas pilhas R03 (tamanho AAA) (não incluídas).
Om
Hiervoor gebruikt u de toetsen van het apparaat.
1 Druk op   op het apparaat om de
cassetteslede te openen en plaats een lege cassette
in de slede met de kant waarop u wilt opnemen naar
u toe gericht. Gebruik alleen TYPE I (normaal). Sluit
de cassetteslede.
5
Para reforçar os sons graves
Preparar o controlo remoto
Het afspelen begint.
(Exemplo)
Para a faixa/ficheiro MP3 número 1: Prima 1  e, em
seguida, ENTER .
Para a faixa/ficheiro MP3 número 12: Prima 1, 2  e, em
seguida, ENTER .
Para a faixa/ficheiro MP3 número 123: Prima 1, 2, 3  e,
em seguida, ENTER .
Operações básicas

3 Druk op   op het apparaat.
Opnemen op een cassette
4
3
MP3-bestand
Tijdens het afspelen kunt u de afspeelmodus niet wijzigen.
Het kan enige tijd duren voordat het afspelen begint wanneer:
Para localizar uma faixa por número no
controlo remoto
FM: 87,5 - 108 MHz
1 a CA IN
1
2
Geral
Coluna
Intervalo completo: 10 cm dia., 3,2 Ω, tipo cone (2)
Entrada
Porta (USB): Tipo A, corrente
máxima 500 mA
Saídas
Tomada de auscultadores (minijack estéreo)
Para auscultadores com 16 - 68 Ω de impedância
Saída de alimentação
2,3 W + 2,3 W (a 3,2 Ω, 10% de distorção harmónica)
Requisitos de alimentação
Para gravador de cassetes rádio CD:
Modelos na Malásia, Singapura e Tailândia: 230 - 240 V AC, 50 Hz
Modelo no México: 120 V AC, 60 Hz
Outros modelos: 230 V AC, 50 Hz
pilhas 9 V DC, 6 R20 (tamanho D)
Para o controlo remoto:
pilhas 3 V DC, 2 R03 (tamanho AAA)
Consumo de energia
AC 18 W
Duração da pilha
Para gravador de cassetes rádio CD:
4
Als er een USB-kabel nodig is, gebruikt u de kabel die
is geleverd bij het apparaat dat u wilt aansluiten.
Raadpleeg de handleiding van het USB-apparaat voor
aanwijzingen voor de aansluiting.
Druk op CD  en plaats de cd die u wilt opnemen
in de cd-lade.
Wanneer de cd-speler is gestopt, drukt u herhaaldelijk
op MODE  om de afspeelmodus te selecteren.
Bij het begin van de opname gaat het apparaat
automatisch over naar de normale speelmodus,
mocht op dat moment Shuffle, Afspelen herhalen of
Programma (zonder geprogrammeerde nummers of
mp3-bestanden) zijn ingesteld.
Zie “Afspeelmodus wijzigen” onder “Muziek
afluisteren van een USB-apparaat” voor meer
informatie over afspeelmodi.
Druk op CD-USB SYNC/REC1  op het apparaat.
REC begint te knipperen en op het display ziet u
achtereenvolgens “CD SYNC”, “FREExxxM”* (vrije
ruimte op het USB-apparaat) en “PUSH ENT”.
Het USB-apparaat gaat in de stand-bymodus voor
opname en het apparaat gaat in de pauzemodus.
3 Remova o dispositivo USB.
Para apagar ficheiros MP3 ou pastas no
dispositivo USB
É possível apagar pastas ou ficheiros MP3 contidos no
dispositivo USB.
1 Ligue um dispositivo USB com capacidade de
gravação à
porta (USB) .

Ligue a unidade a uma saída de CA facilmente acessível.
Caso observe uma anormalidade na unidade, desligue
imediatamente a ficha principal da saída de CA.
Este símbolo, colocado no produto ou na sua embalagem,
indica que este não deve ser tratado como resíduo urbano
indiferenciado. Deve sim ser colocado num ponto de
recolha destinado a resíduos de equipamentos eléctricos
e electrónicos. Assegurando-se que este produto é
correctamente depositado, irá prevenir potenciais
consequências negativas para o ambiente bem como para
a saúde, que de outra forma poderiam ocorrer pelo mau
manuseamento destes produtos. A reciclagem dos
materiais contribuirá para a conservação dos recursos
naturais. Para obter informação mais detalhada sobre a
reciclagem deste produto, por favor contacte o município
onde reside, os serviços de recolha de resíduos da sua
área ou a loja onde adquiriu o produto.
Aplicável aos seguintes acessórios: Telecomando
Tecnologia de codificação de áudio MPEG Layer-3 e
patentes licenciadas de Fraunhofer IIS e Thomson.
Secção USB
3

Este equipamento destina-se a reproduzir discos
que respeitem a norma de discos compactos (CD).
Actualmente, algumas editoras discográficas
comercializam vários discos de música codificados com
tecnologias de protecção de direitos de autor. Alguns
destes discos não respeitam a norma de CD e pode não
conseguir reproduzi-los neste equipamento.
Sistema de gravação
Estéreo de 2 canais de 4 pistas
Tempo de bobinagem rápido
Aprox. 120 s (seg.) com cassete Sony C-60
Frequência de resposta
TYPE I (normal): 80 - 10 000 Hz

Discos de música codificados com
tecnologias de protecção de direitos
de autor
Secção de gravador de cassetes
3
(USB-) poort 
van het apparaat.
In het display wordt “USB MEMORY” weergegeven.
Druk op  .
Het afspelen begint.
Opmerkingen bij het gebruik van USB-apparatuur

Um DualDisc é um disco de dois lados que faz corresponder
o material gravado no DVD num lado com o material áudio
digital no outro lado. No entanto, como o lado de material de
áudio não está conforme a norma de discos compactos
(CD), a reprodução neste equipamento não está garantida.
Antenas
FM: Antena telescópica
AM: Antena de barra de ferrite incorporada
1 Druk op USB  op het apparaat.
2 Sluit het USB-apparaat aan op de

afstandsbediening) .
Alle nummers of mp3-bestanden worden eenmaal
afgespeeld.
Wanneer u een mp3-cd plaatst, wordt “MP3” in
het display weergegeven nadat het apparaat de
bestandsinformatie heeft gelezen.
In- en uitschakelen
PT
cassette in de cassetteslede met de kant die u wilt
afspelen naar u toe gericht. Gebruik alleen TYPE I
(normaal). Sluit de cassetteslede.
Controleer of er geen speling in de band zit om te
voorkomen dat de cassette of het apparaat beschadigd
raakt.
Map
6
2
* Auteursrechtelijk beschermde bestanden (Digital Rights
Management) kunnen op dit apparaat niet worden afgespeeld.

plaats een cd met het etiket naar boven in de cd-lade.
U sluit de cd-lade door op  PUSH OPEN/CLOSE
 te drukken.
Voordat u het apparaat gebruikt
Manual de instruções
2 Druk op   op het apparaat en plaats de
De mappen en bestanden worden als volgt afgespeeld:
5
*VOLUME + (VOL + op de afstandsbediening) ,  ,  
en 5  op de afstandsbediening hebben een voelstip.
CD Radio
Cassette-Corder
Nadat u het interval hebt gewijzigd, moet u de AMvoorkeuzezenders opnieuw instellen.
Hiervoor gebruikt u de toetsen van het apparaat.
1 Druk op TAPE  op het apparaat.
Voorbeeld van mappenstructuur en afspeelvolgorde
Audio- of mp3-cd afspelen
Bij normaal gebruik gaan de batterijen ongeveer een half jaar mee. Als u het apparaat niet meer kunt bedienen met de
afstandsbediening, moet u alle batterijen vervangen.
3-277-987-42(1)
5 Druk op DISP/ENT/MEMORY  op het apparaat.
Cassette afspelen
U kunt niet naar een bepaald nummer of een mp3-bestand zoeken als
“SHUF” of “PGM” wordt weergegeven in het display. U schakelt deze
indicatie in het display uit door op MODE  te drukken.
4
2 Druk op  PUSH OPEN/CLOSE  op het apparaat en
Nota para os clientes: as seguintes informações
aplicam-se apenas ao equipamento comercializado
nos países que aplicam as Directivas da UE
O fabricante deste produto é a Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japão. O representante
autorizado para Compatibilidade Electromagnética e
segurança do produto é a Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemanha. Para
qualquer assunto relacionado com serviço ou garantia por
favor consulte a morada indicada nos documentos sobre
serviço e garantias que se encontram junto ao produto.
4
ingedrukt.
“9K STEP” of “10K STEP” begint te knipperen.
Druk op PRESET + of –  op het apparaat om
“9K STEP” te selecteren voor een interval van 9 kHz
of “10K STEP” voor een interval van 10 kHz.
Opmerking
Druk op MEGA BASS  op het apparaat.
In het display wordt “MEGA BASS” weergegeven.
U herstelt het normale geluid door opnieuw op de toets
te drukken.
(Druk op OPERATE op de afstandsbediening  en
druk daarna herhaaldelijk op FUNCTION  totdat
“CD” op het display wordt weergegeven.)
Het werkingsvoltage vindt u aan de onderzijde van
het apparaat. Controleer het werkingsvoltage als u
het AM-interval, het radiofrequentiebereik en de
wisselstroomwerking wilt wijzigen.
3 Houd RADIO  op het apparaat 2 seconden
afspelen hebt gestopt (Afspelen hervatten). Als u het afspelen stopt,
wordt het af te spelen nummer of mp3-bestand weergegeven.
U kunt de functie Afspelen hervatten annuleren (afspelen vanaf het
eerste nummer of mp3-bestand) door op   te drukken of de
cd-lade te openen wanneer de cd niet wordt afgespeeld.
1 Druk op CD  op het apparaat.
Info over het werkingsvoltage
seconden ingedrukt.
Het afspelen begint bij het nummer of mp3-bestand waar u het
Bas versterken
Batterijen vervangen
2 Houd DISP/ENT/MEMORY  op het apparaat 2
Tips
vocalen met de nadruk op de
middenfrequenties
het volledige dynamische bereik voor
bijvoorbeeld klassieke muziek
VOCAL
Plaats twee R03-batterijen (AAA) (niet meegeleverd).
U kunt het AM-interval als volgt wijzigen:
1 Druk op RADIO  op het apparaat totdat “AM”
wordt weergegeven.
op het apparaat tijdens het pauzeren
en ingedrukt houden tot het punt is
gevonden (op de afstandsbediening
gebruikt u  of  .)
Een bepaald
nummer of mp3bestand direct
opzoeken
1
U kunt muziek beluisteren die op een optioneel USBapparaat is opgeslagen, zoals een digitale muziekspeler of
een USB-opslagmedium.
Op dit apparaat kunt u alleen muziekbestanden in mp3indeling* afspelen.
Onder “Geschikte USB-apparatuur voor afspelen en
opnemen” op de achterpagina vindt u een lijst met USBapparaten die u op dit apparaat kunt aansluiten.
AM-interval wijzigen
(Met uitzondering van het model voor 120 V)
 (vooruit) of  (achteruit) 
Punt zoeken door
het display te
bekijken
Muziek afluisteren van een USBapparaat
Bij een FM-uitzending met ruis, drukt u op MODE  tot “Mono” in
het display wordt weergegeven. De radio speelt de uitzending dan in
mono af.
op het apparaat tijdens het afspelen
en ingedrukt houden tot het punt is
gevonden (op de afstandsbediening
gebruikt u  of  .)
percussiegeluid met de nadruk op bas
JAZZ
Afstandsbediening gereedmaken voor gebruik
Tip
 (vooruit) of  (achteruit) 
Punt zoeken
door het geluid te
beluisteren
krachtig, helder geluid met de nadruk op de
lage en hoge frequenties
licht, helder geluid met de nadruk op de
midden- en hoge frequenties
POP
meer werkt.
Vervang alle batterijen door nieuwe exemplaren. Haal de cd uit de speler voordat u de batterijen vervangt.
Koppel het netsnoer los wanneer u batterijen wilt gebruiken.
Wanneer u het apparaat op batterijen gebruikt, kunt u het apparaat niet inschakelen met de afstandsbediening.
Om
Voor
ROCK
Vervang de batterijen wanneer de indicator OPR/BATT  minder fel begint te branden of wanneer het apparaat niet
Na de bestandsnaam wordt de
speeltijd weergegeven
(BAND  op de afstandsbediening).
Telkens wanneer u op de toets drukt, wordt de
informatie in het display als volgt gewijzigd:
“FM”  “AM”.
Houd TUNE + of –  ingedrukt tot de frequentie in
het display begint te veranderen.
Het apparaat zoekt automatisch naar radiofrequenties
en stopt wanneer er een station wordt gevonden.
Druk herhaaldelijk op TUNE + of –  om de
frequentie stap voor stap te veranderen.
Wanneer er een FM-uitzending in stereo wordt
gevonden, wordt “ST” weergegeven.
(voorbeeld)
Voor nummer1 / mp3-bestand 1: druk op 1  en daarna
op ENTER .
Voor nummer 12 / mp3-bestand 12: druk op 1, 2  en
daarna op ENTER .
Voor nummer 123 / mp3-bestand 123: druk op 1, 2, 3 
en daarna op ENTER .
Basisinstructies
Opmerkingen
MP3-bestand
Met de afstandsbediening een nummer opzoeken
FM: 87,5 - 108 MHz
Sluit het netsnoer  aan of plaats zes R20-batterijen (D) (niet geleverd) in de batterijhouder .
2
Sony alkaline LR20: circa 12 uur
Overige modellen
1 naar netsnoeraansluiting 2 naar het stopcontact
Speeltijd
FM opnemen
AM: 530 - 1 710 kHz

Nummer
MP3-cd
Algemeen
FM: 87,5 - 108 MHz

De radio gebruiken
1 Druk herhaaldelijk op RADIO  op het apparaat
USB
AM: 531 - 1 611 kHz (stappen van 9 kHz)
530 - 1 610 kHz (stappen van 10 kHz)
Voeding
Audio-cd

Om de kans op brand of een elektrische schok te
verkleinen, mag u geen voorwerpen met een vloeistof
erin, zoals een bloemenvaas, op het apparaat zetten.
Verwijdering van oude elektrische en
elektronische apparaten (Toepasbaar in
de Europese Unie en andere Europese
landen met gescheiden
inzamelingssystemen)
Opnamesysteem
4-spoors 2-kanaals stereo
Snelspoeltijd
ongeveer 120 s (sec.) met Sony cassette C-60
Frequentierespons
TYPE I (normaal): 80 - 10 000 Hz
Basisinstructies

Muziekdiscs die zijn gecodeerd met
copyrightbeveiligingstechnologieën
Cassetterecorder

Een DualDisc is een tweezijdige disc, waarop aan de ene
kant DVD-materiaal is opgenomen en aan de andere
kant digitaal audiomateriaal. Echter, aangezien de kant
met het audiomateriaal niet voldoet aan de Compact Disc
(CD)-norm, wordt een juiste weergave op dit apparaat
niet gegarandeerd.
Antennes
FM: uitschuifbare antenne
AM: ingebouwde ferrietstaafantenne

Gebruiksaanwijzing
Opmerking voor klanten: de volgende informatie is
enkel van toepassing voor apparaten die verkocht
worden in landen die de EU-richtlijnen in acht nemen
De fabricant van dit product is Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
De geauthoriseerde vertegenwoordiging voor EMC en
produkt veiligheid is Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland. Voor
service- of garantiezaken verwijzen wij u graag naar de
addressen in de afzonderlijke service/garantie
documenten.
2 Prima USB  na unidade.
3 Prima  ou   repetidamente para seleccionar
o ficheiro MP3 ou a pasta que pretende apagar.
4 Prima ERASE  na unidade.
5
Ao apagar uma faixa, aparece “TRACK” e, em seguida,
“ERASE?”
Ao apagar uma pasta, aparece “FOLDER” e, em
seguida, “ERASE?”
Para cancelar a operação de apagar, prima  .
Prima DISP/ENT/MEMORY  na unidade (ou ENTER
 no controlo remoto).
A pasta ou o ficheiro MP3 é apagado.
Regras de geração de pastas e ficheiros
Ao ser executada uma operação de gravação pela
primeira vez num dispositivo USB, é criada uma pasta
“MUSIC” directamente abaixo de “ROOT”. As pastas
e os ficheiros são gerados dentro da pasta “MUSIC” da
seguinte forma, de acordo com o método de gravação.
Gravação sincronizada1)
Origem de
gravação
Nome da pasta
Nome do ficheiro
MP3
Idêntico à fonte de gravação2)
CD-DA
“FLDR001”3)
“TRACK001”4)
Gravação REC15)
Origem de
gravação
Nome da pasta
Nome do ficheiro
“REC1”6)
Idêntico à fonte de
gravação2)
MP3
CD-DA
“TRACK001”4)
1)Na
Reprodução programada, o nome da pasta é “FLDRxxx” e o
nome do ficheiro depende da origem de gravação (disco CD-DA
ou disco de MP3). Para obter detalhes sobre modos de reprodução,
consulte “Para alterar o modo de reprodução” em “Ouvir música de
um dispositivo USB”.
2)São atribuídos até 32 caracteres de nome.
3)Os nomes de pastas são atribuídos por ordem sequencial até um
máximo de 999 (incluindo a pasta raiz e MUSIC).
4)Os nomes de ficheiros são atribuídos por ordem sequencial.
5)Consulte “Gravar uma faixa ou ficheiro MP3 num dispositivo USB
durante a reproducao” na página do verso.
6)É gravado um novo ficheiro na pasta “REC1” sempre que for
executada a gravação REC1.
Notas
Não remova o dispositivo USB durante operações de gravar ou
de apagar. Caso o faça, os dados no dispositivo USB poderão ser
corrompidos e o próprio dispositivo USB poderá ser danificado.
Não ligue um dispositivo USB à unidade através de um concentrador
USB.
Ao gravar a partir de um CD, as faixas são gravadas como ficheiros
MP3 a 128 kbps. Ao gravar a partir de um disco de MP3, os ficheiros
MP3 são gravados com a mesma velocidade de transmissão dos
ficheiros MP3 originais.
Ao gravar a partir de um disco de MP3, não é possível a emissão de
som e aparece “HI-SPEED”.
As informações de texto do CD não são incluídas nos ficheiros MP3.
Se cancelar a gravação antes da conclusão da mesma, é criado um ficheiro
MP3 com os conteúdos até ao momento em que a gravação foi parada.
A gravação pára automaticamente caso:
–o dispositivo USB fique sem espaço durante a gravação ou
–o número de ficheiros MP3 no dispositivo USB atinja o limite que
a unidade consegue reconhecer.
Um dispositivo USB pode conter um máximo de 999 ficheiros MP3
e 999 pastas (incluindo a pasta raiz e MUSIC).
O número máximo de ficheiros MP3 e de pastas poderá variar,
dependendo do ficheiro MP3 e da estrutura de pastas.
Não é possível apagar ficheiros MP3 e pastas na Reprodução
aleatória ou na Reprodução programada.
Se uma pasta a apagar contiver ficheiros de formato que não seja
MP3 ou sub-pastas, não será possível apagá-los.
Se um ficheiro ou pasta com o mesmo nome daquele(a) que está a
tentar gravar já existir no dispositivo USB, é adicionado um número
sequencial após o nome da pasta ou do ficheiro recentemente
gravado, de modo a evitar a substituição do ficheiro/pasta existentes.
Ao gravar faixas de um disco de MP3 para um dispositivo USB, não
é possível a emissão de som.
Voorzorgsmaatregelen
Andere mogelijkheden
Display gebruiken
U kunt informatie over de cd lezen in het display.
Informatie van audio-cd lezen
Druk op   om het afspelen van de cd te stoppen.
U kunt nummers of mp3-bestanden in willekeurige
volgorde afspelen.
1 Druk op CD  op het apparaat.
In het display wordt “CD” weergegeven.
2 Druk op MODE  totdat “SHUF” op het display
wordt weergegeven.
3 Druk op  op het apparaat ( op de
afstandsbediening)  om het afspelen in de
shufflemodus te starten.
Afspelen in willekeurige volgorde annuleren
Totale tijd van nummer
Stop het afspelen. Druk dan op MODE  totdat “SHUF”
van het display verdwijnt.
Totale speeltijd
Informatie van mp3-cd lezen
Tips
Totaal aantal mappen op de cd weergeven
De functie Afspelen hervatten werkt niet tijdens het afspelen in
Tijdens het afspelen in de shufflemodus kunt u het vorige nummer
Druk op   om het afspelen van de cd te stoppen.
of mp3-bestand niet selecteren door op   te drukken.
willekeurige volgorde.
Eigen programma maken (Programma)
Totaal aantal mappen
Bestandsinformatie weergeven
Druk op DISP/ENT/MEMORY  op het apparaat
tijdens het afspelen van een mp3-cd. De informatie in het
display wordt als volgt gewijzigd:

Huidig nummer en speeltijd

Titel ( )*

Artiest ( )

Album (
)*
* Als het bestand geen ID3-gegevens bevat, ziet u de naam van het
bestand of de map op het display.
U kunt de volgorde van maximaal 25 nummers of mp3bestanden van een cd bepalen.
1 Druk op CD  op het apparaat.
In het display wordt “CD” weergegeven.
2 Druk op MODE  totdat “PGM” op het display
wordt weergegeven.
3 Druk op  of op   om het nummer of het
mp3-bestand te selecteren en druk daarna op DISP/
ENT/MEMORY  om dit aan het programma toe te
voegen.
Herhaal deze stap om andere nummers in de
gewenste volgorde te programmeren.
Nadat u het eerste nummer hebt geprogrammeerd,
wordt “STEP 1” op het display weergegeven, gevolgd
door het geselecteerde nummer/mp3-bestand.
Telkens wanneer u een nummer of mp3-bestand
toevoegt, wordt het stapnummer één hoger.
Audio-cd (Programma)
Totale speeltijd van het geselecteerde nummer
Nummers of mp3-bestanden
herhaaldelijk afspelen (Afspelen herhalen)
U kunt nummers of mp3-bestanden herhaaldelijk
afspelen in de normale, de shuffle- of de
programmamodus.
1 Druk op CD  op het apparaat.
In het display wordt “CD” weergegeven.
2 Ga als volgt te werk:
Herhalen
Doe dit
één nummer of mp3bestand
1 Druk op REPEAT  op het apparaat
totdat “ 1” wordt weergegeven.
2 Druk op  of op   om
het nummer of het mp3-bestand te
selecteren dat u wilt herhalen.
3 Druk op  op het apparaat ( op de
afstandsbediening) .
alle nummers of
mp3-bestanden op
de cd
1 Druk op REPEAT  op het apparaat
totdat “ ” wordt weergegeven.
2 Druk op  op het apparaat ( op de
afstandsbediening) .
een bepaalde map
(alleen mp3-cd’s)
1 Druk op REPEAT  op het apparaat
totdat “ ” en “ ” worden
weergegeven.
+ of op
2 Selecteer de map door op
– te drukken (FOLDER + of – op de
afstandsbediening) .
3 Druk op  op het apparaat ( op de
afstandsbediening) .
1 Start het afspelen in de shufflemodus
nummers of
mp3-bestanden in
(zie “Nummers of mp3-bestanden in
willekeurige volgorde
willekeurige volgorde afspelen”).
2 Druk op REPEAT  op het apparaat
totdat “SHUF” en “ ” worden
weergegeven.
3 Druk op  op het apparaat ( op de
afstandsbediening) .
geprogrammeerde
nummers of mp3bestanden
1 Programmeer nummers of mp3bestanden (zie “Eigen programma
maken”)
2 Druk op REPEAT  op het apparaat
totdat “ ” en “PGM” worden
weergegeven.
3 Druk op  op het apparaat ( op de
afstandsbediening) .
Druk op REPEAT  op het apparaat totdat “
display verdwijnt.
” van het
2 Stem af op de gewenste zender.
3 Houd de cijfertoetsen  die u voor het nieuwe
voorkeuzestation wilt gebruiken, ongeveer twee
seconden ingedrukt.
Als u de zender een ééncijferig nummer wilt geven,
houdt u de betreffende cijfertoets ongeveer twee
seconden ingedrukt.
Als u een zender een nummer met twee cijfers wilt
geven, drukt u op het eerste cijfer en houdt u daarna
het tweede cijfer ongeveer twee seconden ingedrukt.
(Voorbeeld)
U wilt de voorkeuzezender het nummer 1 geven: houd
1  ongeveer twee seconden ingedrukt.
U wilt de voorkeuzezender het nummer 12 geven:
druk op 1  en houd daarna 2  ongeveer twee
seconden ingedrukt.
Tip
De voorkeuzezenders blijven opgeslagen, ook als u het netsnoer
loskoppelt of de batterijen verwijdert.
Geschikte USB-apparatuur voor
afspelen en opnemen
U kunt de volgende USB-apparaten van Sony gebruiken
in combinatie met dit apparaat. U kunt geen andere USBapparatuur gebruiken voor afspelen of opnemen met dit
apparaat.
Originele digitale muziekspeler van Sony
(vanaf januari 2007)
Naam product
Naam model
Walkman
NWD-B103/B103F/B105/B105F
Originele USB-opslagmedia van Sony
(vanaf januari 2007)
Geprogrammeerd bestand
4 Druk op  op het apparaat ( op de
afstandsbediening)  om het programma af te
spelen.
Programma annuleren
2 Druk op PRESET + of –  op het apparaat om af te
stemmen op het opgeslagen station.
Op de afstandsbediening
1 Druk herhaaldelijk op BAND  om de band te
selecteren.
2 Druk op de cijfertoetsen  om af te stemmen op
het opgeslagen station.
(Voorbeelden)
Voor voorkeuzenummer 1: druk op 1  en daarna op
ENTER .
Voor voorkeuzenummer 12: druk op 1, 2  en
daarna op ENTER .
In slaap vallen met muziek
Voorkeuzezenders instellen
U kunt radiozenders opslaan in het geheugen van het
apparaat. U kunt maximaal 30 radiozenders instellen; 20
FM-zenders en 10 AM-zenders in willekeurige volgorde.
1 Druk herhaaldelijk op RADIO  op het apparaat om
de band te selecteren.
2 Houd RADIO  op het apparaat twee seconden
ingedrukt totdat “AUTO” op het display knippert.
3 Druk op DISP/ENT/MEMORY  op het apparaat.
De zenders worden in het geheugen opgeslagen, van
de laagste frequentie tot de hoogste.
Zenders met zwakke signalen moet u handmatig instellen.
1 Druk herhaaldelijk op RADIO  op het apparaat om
de band te selecteren.
4 Druk op PRESET + of –  op het apparaat tot het
gewenste zendernummer in het display knippert.
5 Druk op DISP/ENT/MEMORY  op het apparaat.
De oude zender wordt vervangen door de nieuwe.
USM256H / 512H / 1GH / 2GH / 4GH
Ga naar de volgende websites voor de laatste informatie
over compatibele apparatuur.
Voor klanten in Europa:
<http://sonydigital-link.com/dna>
Voor klanten in Latijns-Amerika:
<http://www.sony-latin.com/pa/info>
Voor klanten in Azië en het Oceanisch gebied:
<http://www.css.ap.sony.com/>
Gebruik geen oplosmiddelen als benzine,
verdunningsmiddel, schoonmaakmiddelen of antistatische spray voor vinylplaten.
Stel de cd niet bloot aan direct zonlicht of
warmtebronnen als hete-luchtkokers. Laat de cd niet
in een auto in de volle zon liggen; de temperatuur in de
auto kan erg hoog oplopen.
Plak geen papier of stickers op de cd. Bekras het
oppervlak van de cd niet.
Plaats de cd na het afspelen in het bijbehorende hoesje.
Opmerkingen
Veiligheidsmaatregelen
Wanneer u de bovenstaande modellen formatteert, zorg er dan voor
dat u het model zelf gebruikt voor het formatteren of de speciale
formatteringssoftware voor dat model. Anders is het mogelijk dat
het USB-apparaat niet naar behoren werkt in combinatie met dit
apparaat.
Gebruik geen andere USB-apparatuur dan deze. De werking van
modellen die niet op de lijst staan kan niet worden gegarandeerd.
Zelfs bij gebruik van deze USB-apparatuur kunt u niet verzekerd zijn
van een correcte werking.
Enkele van deze USB-apparaten zijn mogelijk niet te koop in
bepaalde regio’s.
werkingsvoltage van het apparaat gelijk is aan de
netvoeding (zie “Technische gegevens”) en gebruik het
meegeleverde netsnoer; gebruik geen ander type snoer.
Het apparaat is niet losgekoppeld van de voeding
zolang het netsnoer nog is verbonden met het
stopcontact, ook al is het apparaat uitgeschakeld.
Koppel het apparaat los van het stopcontact wanneer u
het apparaat langere tijd niet gebruikt.
Als u de batterijen niet gebruikt, verwijder ze dan om
schade door lekken of corrosie van de batterijen te
voorkomen.
Het naamplaatje met het werkingsvoltage, stroomverbruik
enz. bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.
in direct zonlicht, op plaatsen met veel stof of mechanische
schokken, of in een auto die in de zon staat.
Plaats het apparaat niet op een hellende of onstabiele plaats.
Plaats andere voorwerpen minimaal 10 mm van de zijkant
van de behuizing. De ventilatieopeningen moeten
onafgedekt zijn zodat het apparaat juist kan werken en
de levensduur van de onderdelen wordt verlengd.
De luidsprekers bevatten sterke magneten. Houd
creditcards met een magnetische strip en horloges met
springveren uit de buurt van het apparaat om schade
door de magneet te voorkomen.
Wanneer u een cassette afspeelt en deze functie gebruikt:
Als het afspelen van één kant van de cassette langer duurt dan de
ingestelde tijd, wordt het apparaat niet uitgeschakeld voordat het
einde van deze kant is bereikt.
Een nummer of een mp3-bestand
tijdens het afspelen opnemen op een
USB-apparaat
warme plaats brengt of als u het apparaat in een vochtige
ruimte plaatst, kan er condensvorming optreden op de
lens in de cd-speler. In dat geval werkt het apparaat niet
naar behoren. Verwijder de cd en wacht ongeveer een
uur, zodat het vocht kan verdampen.
Als het apparaat gedurende langere tijd niet is gebruikt,
schakel dan de afspeelmodus in en laat het apparaat
enkele minuten opwarmen voordat u een cassette in de
slede plaatst.
Met deze procedure kunt u gemakkelijk het nummer of
het mp3-bestand dat wordt afgespeeld, opnemen op een
USB-apparaat. Zie ook “Synchroon opnemen” onder
“Een cd geheel of gedeeltelijk opnemen op een USBapparaat” op de voorpagina.
1 Sluit een USB-apparaat met opnamemogelijkheid
aan op de
(USB-)poort .
Opmerkingen over cassettes
Breek het lipje van kant A of B af zodat u niet per
2 Druk op CD  en plaats de cd met het nummer of
vergissing opnamen kunt maken. Als u de cassette
later wilt gebruiken voor opname, plakt u een stukje
plakband over het afgebroken gedeelte.
het mp3-bestand dat u wilt opnemen in de cd-lade.
3 Selecteer het gewenste nummer of mp3-bestand en
start het afspelen.
4 Druk op CD-USB SYNC/REC1  op het apparaat
Pode verificar informações sobre o CD utilizando o visor.
Verificar as informações de um CD de áudio
Lipje voor kant B
Prima   para parar a reprodução do CD.
3 Prima  na unidade ( no controlo remoto) 
para iniciar a Reprodução aleatória.
Para cancelar a Reprodução Aleatória
Comece por parar a reprodução. Em seguida, prima
MODE  até “SHUF” desaparecer do visor.
Número total de faixas
Tempo total de reprodução
Verificar as informações de um disco de
MP3
Para verificar o número total de pastas no CD
Prima   para parar a reprodução do CD.
Sugestões
Durante a Reprodução aleatória, não é possível seleccionar a faixa/
ficheiro MP3 anterior ao premir  .
A função que permite retomar a reprodução não funciona durante a
Reprodução Aleatória.
Número total de pastas
Para verificar informações sobre o ficheiro
Prima DISP/ENT/MEMORY  na unidade durante
a reprodução de um disco de MP3. A apresentação é
alterada da seguinte forma:
O número e tempo de reprodução do ficheiro actual

O título da música ( )*

O nome do cantor ( )
3 Prima  ou   para seleccionar a faixa/
ficheiro MP3 e, em seguida, prima DISP/ENT/
MEMORY  para adicionar ao programa.
Repita o procedimento para adicionar outras faixas
na ordem pretendida.
Após programar a primeira faixa, aparece “STEP 1”,
seguindo-se a faixa/ficheiro MP3 seleccionado.
Sempre que adicionar uma faixa/ficheiro MP3, o
número de passos é aumentado uma vez.
CD de áudio (Reprodução Programada)
)*
Tempo total de reprodução da faixa seleccionada
* Se o ficheiro não contiver informações ID3, o nome do ficheiro ou
o nome da pasta aparece no visor.
Reproduzir faixas/ficheiro MP3
repetidamente (Reprodução repetitiva)
Número da faixa programada
Disco MP3 (Reprodução Programada)
uma faixa/
ficheiro MP3
1 Prima REPEAT  na unidade até aparecer
“ 1”.
2 Prima  ou   para seleccionar a
faixa/ficheiro MP3 que pretende repetir.
3 Prima  na unidade ( no controlo
remoto) .
todas as faixas/
ficheiros MP3
no CD
uma pasta
seleccionada
(apenas disco de
MP3)
faixas/ficheiros
MP3 por ordem
aleatória
1 Prima REPEAT  na unidade até aparecer
“ ”.
2 Prima  na unidade ( no controlo
remoto) .
1 Prima REPEAT  na unidade até aparecer
“ ” e “ ”.
+ ou
–
2 Seleccione a pasta ao premir
(FOLDER + ou – no controlo remoto) .
3 Prima  na unidade ( no controlo
remoto) .
1 Inicie a Reprodução aleatória (consulte
“Reproduzir faixas/ficheiros MP3 por ordem
aleatória”).
2 Prima REPEAT  na unidade até aparecer
“SHUF” e “ ”.
3 Prima  na unidade ( no controlo
remoto) .
1 Inicie a reprodução aleatória de pastas
(consulte o tópico “Reproduzir faixas/
ficheiros MP3 por ordem aleatória”).
2 Prima REPEAT  na unidade até aparecer
“ ”, “SHUF” e “ ”.
3 Prima  na unidade ( no controlo
remoto) .
faixas/
ficheiros MP3
programados
1 Programe as faixas/ficheiros MP3 (consulte
o tópico “Criar o seu próprio programa”).
2 Prima REPEAT  na unidade até aparecer
“ ” e “PGM”.
3 Prima  na unidade ( no controlo
remoto) .
Para cancelar a Reprodução repetitiva
” desaparecer do
1 Prima BAND  repetidamente para seleccionar a
banda.
2 Prima os botões numéricos  para sintonizar a
estação memorizada.
(Exemplos)
Para o número programado 1: Prima 1  e, em
seguida, ENTER .
Para o número programado 12: Prima 1, 2  e, em
seguida, ENTER .
para iniciar a Reprodução programada.
Para cancelar a Reprodução Programada
Comece por parar a reprodução. Em seguida, prima
MODE  até “PGM” desaparecer do visor.
Para eliminar a última faixa do programa
Prima CLEAR  no controlo remoto enquanto a
unidade estiver parada.
Sugestões
É possível voltar a reproduzir o mesmo programa, uma vez que este
é guardado até abrir o compartimento do CD.
É possível gravar o seu próprio programa. Após criar o programa,
insira uma cassete virgem e prima   na unidade para iniciar a
gravação.
A função que permite retomar a reprodução não funciona durante a
Reprodução Programada.
Programar estações de rádio
Pode guardar estações de rádio na memória da unidade.
É possível programar um máximo de 30 estações de
rádio, 20 para FM e 10 para AM em qualquer ordem.
1 Prima RADIO  repetidamente na unidade para
seleccionar a banda.
2 Mantenha premido RADIO  na unidade durante 2
segundos até “AUTO” ficar intermitente no visor.
3 Prima DISP/ENT/MEMORY  na unidade.
As estações são memorizadas a partir das frequências
mais baixas para as frequências mais altas.
Se não conseguir programar uma estação
automaticamente
Tem de programar manualmente as estações com um
sinal fraco.
1 Prima RADIO  repetidamente na unidade para
seleccionar a banda.
2 Sintonize a estação pretendida.
3 Mantenha premido DISP/ENT/MEMORY  na
número programado que pretende atribuir à
estação fique intermitentemente no visor.
5 Prima DISP/ENT/MEMORY  na unidade.
A estação anterior é substituída pela nova estação.
*Ao seleccionar “AUTO”, a reprodução do CD é interrompida
após 90 minutos, no máximo, e a unidade desliga-se
automaticamente. Se estiver a ouvir rádio, o rádio desliga-se após
90 minutos.
Se tiverem passado 4 segundos após ter premido
SLEEP , são introduzidos os minutos no visor.
Se tiver passado a hora de programação, a unidade
desliga-se automaticamente.
Para cancelar a função Sleep
Prima OPERATE  ou SLEEP  para desligar a
alimentação.
Nota
Ao reproduzir uma cassete utilizando esta função:
Se a duração da cassete de um lado for superior ao tempo definido, a
unidade não se desligará até que a cassete atinja o fim.
Gravar uma faixa ou ficheiro MP3
num dispositivo USB durante a
reprodução
Gravação REC1
Este procedimento permite gravar facilmente a faixa
ou ficheiro MP3 actualmente em reprodução para
um dispositivo USB. Consulte também “Gravação
sincronizada” em “Gravar de um disco para um
dispositivo USB” na página da frente.
1 Ligue um dispositivo USB com capacidade de
gravação à
porta (USB) .
2 Prima CD  e insira o disco com a faixa ou ficheiro
MP3 que pretende gravar.
3 Seleccione a faixa ou ficheiro MP3 e inicie a
reprodução.
4 Prima CD-USB SYNC/REC1  na unidade durante a
reprodução da faixa ou ficheiro MP3 seleccionado.
“REC” fica intermitente e o visor alterna entre “REC 1”,
“FREExxxM”* (espaço livre no dispositivo USB) e
“PUSH ENT”. O dispositivo USB altera para modo
de espera de gravação e a unidade para pausa de
reprodução.
*Se a unidade da capacidade de espaço livre for giga-byte, será
apresentado “FREExxxG”.
5 Prima DISP/ENT/MEMORY  na unidade (ou ENTER
 no controlo remoto).
A gravação é iniciada.
Quando a gravação estiver concluída, a reprodução do
CD prossegue.
Para parar a gravação
Prima .
blaasbuisje.
Het geluid kan wegvallen of er kan ruis ontstaan
wanneer u een CD-R/CD-RW van slechte
kwaliteit gebruikt of als er een probleem is met de
opnameapparatuur of -software.
Het afspelen begint later dan normaal.
Bij de volgende cd’s duurt het langer voordat het
afspelen begint.
–Een cd met een gecompliceerde structuur.
–Een cd die nog niet voltooid is (een cd waaraan nog
gegevens kunnen worden toegevoegd).
–Een cd die veel mappen bevat of bestanden die geen
mp3-bestanden zijn.
Radio
Slechte ontvangst.
Draai de antenne voor een betere FM-ontvangst.
Dispositivos USB reproduzíveis/
graváveis
É possível utilizar os seguintes dispositivos USB Sony
nesta unidade. Outros dispositivos USB não são
reproduzíveis/graváveis nesta unidade.
Leitor de música digital Sony verificado
(a partir de Janeiro de 2007)
Nome do produto
Nome do modelo
Walkman
NWD-B103/B103F/B105/B105F
Nome do produto
Nome do modelo
MICROVAULT
USM512EX / 1GEX / 2GEX
Discos que esta unidade PODE reproduzir
CD de áudio
CD-R/CD-RW (CD-DA*/ficheiros MP3)
*CD-DA é a abreviatura de Compact Disc Digital Audio (Disco
Compacto de Áudio Digital) Corresponde a uma norma de gravação
utilizada para CDs de áudio.
Discos que esta unidade NÃO PODE reproduzir
CD-R/CD-RW que não os gravados no formato de CD
de música ou de MP3 em conformidade com ISO9660
Level 1/Level 2 ou Joliet
CD-R/CD-RW com pouca qualidade de gravação, CD-R/
CD-RW riscados ou sujos, ou CD-R/CD-RW gravados
com um dispositivo de gravação incompatível
CD-R/CD-RW finalizados incorrectamente
Antes de reproduzir o CD, limpe-o com um pano de
limpeza. Limpe o CD do centro para fora. Se existirem
riscos, sujidade ou dedadas no CD, pode ocorrer um
erro de leitura.
Draai het apparaat voor een betere AM-ontvangst.
Het geluid is zwak of van slechte kwaliteit.
Vervang oude, zwakke batterijen door nieuwe.
Plaats het apparaat niet in de buurt van een televisie.
Als u de afstandsbediening gebruikt bij AM-ontvangst,
kan er ruis optreden.
Het beeld op televisie begint te storen.
Als u in de buurt van een televisie met een antenne
naar een FM-zender luistert, moet u het apparaat uit de
buurt van de televisie plaatsen.
o próprio modelo ou o software de formatação específico para
esse modelo. Caso contrário, poderá não ser possível gravar no
dispositivo USB correctamente nesta unidade.
Não utilize dispositivos USB para além dos descritos. O
funcionamento de modelos não apresentados na lista não é
garantido.
Não é possível assegurar sempre o funcionamento, mesmo que sejam
utilizados os dispositivos USB descritos.
Alguns dos dispositivos USB descritos poderão não estar disponíveis
para venda em determinadas áreas.
De volgende problemen kunnen zich hebben
voorgedaan.
–Het USB-apparaat is vol.
–Het aantal mp3-bestanden en mappen op het USBapparaat heeft het maximum bereikt.
–Het USB-apparaat is beveiligd tegen schrijven.
Opname is gestopt voor voltooiing.
U maakt gebruik van een USB-apparaat dat niet
wordt ondersteund. Zie “Geschikte USB-apparatuur
voor afspelen en opnemen” (op deze pagina) voor de
ondersteunde apparatuurtypen.
Het USB-apparaat is niet correct geformatteerd.
Raadpleeg de handleiding van het USB-apparaat voor
informatie over de wijze waarop u dit formatteert.
Schakel het apparaat uit en verwijder het USB-apparaat.
Als het USB-apparaat een aan/uit-knop heeft, schakel
dit dan uit. Schakel het USB-apparaat opnieuw in als
u dit van het apparaat hebt verwijderd. Probeer nu
opnieuw op te nemen.
Als er verschillende malen is opgenomen en gewist,
wordt de bestandsstructuur binnen het USB-apparaat
complex. Raadpleeg de handleiding van het USBapparaat om te kijken hoe u dit probleem het beste
kunt oplossen. Neem contact op met de dichtstbijzijnde
Sony-handelaar als het probleem zich blijft voordoen.
Het opnemen op een USB-apparaat heeft een
fout tot gevolg.
U maakt gebruik van een USB-apparaat dat niet
compatibel is. Onder “Geschikte USB-apparatuur
voor afspelen en opnemen” vindt u een lijst met
ondersteunde USB-apparaten.
Schakel het apparaat uit en verwijder het USB-apparaat.
Als het USB-apparaat een aan/uit-knop heeft, schakel
dit dan uit. Schakel het USB-apparaat opnieuw in als
u dit van het apparaat hebt verwijderd. Probeer nu
opnieuw op te nemen.
Tijdens het opnemen is de verbinding met het USBapparaat verbroken of is de voeding uitgeschakeld.
Verwijder het gedeeltelijk opgenomen bestand en
maak de opname opnieuw. Als het probleem nu nog
niet is opgelost, is het USB-apparaat mogelijk defect.
Raadpleeg de handleiding van het USB-apparaat om
te kijken hoe u dit probleem het beste kunt oplossen.
Neem contact op met de dichtstbijzijnde Sonyhandelaar als het probleem zich blijft voordoen.
Controleer of het USB-apparaat is beveiligd tegen
schrijven.
apparaat verbroken of is de voeding uitgeschakeld.
Verwijder het gedeeltelijk gewiste bestand. Als het
probleem nu nog niet is opgelost, is het USB-apparaat
mogelijk defect. Raadpleeg de handleiding van het
USB-apparaat om te kijken hoe u dit probleem het beste
kunt oplossen. Neem contact op met de dichtstbijzijnde
Sony-handelaar als het probleem zich blijft voordoen.
Maakt u gebruik van een compatibel USBapparaat?
Als u gebruik maakt van een USB-apparaat dat
niet compatibel is, kunnen de volgende problemen
optreden. Onder “Geschikte USB-apparatuur
voor afspelen en opnemen” vindt u een lijst met
ondersteunde USB-apparaten.
–Het USB-apparaat wordt niet herkend.
–Er worden op dit apparaat geen namen van bestanden
of mappen weergegeven.
–Afspelen is niet mogelijk.
–Het geluid slaat over.
–Er is ruis.
–Het geluid wordt vervormd.
–Opname is gestopt voor voltooiing.
Het USB-apparaat kan niet worden
aangesloten op de (USB-)poort .
De stekker op het USB-apparaat of de USB-kabel is bij
het aansluiten niet correct geplaatst. Sluit de stekker of
de USB-kabel op de juiste wijze aan op het USB-apparaat.
Gedurende langere tijd wordt “READING”
weergegeven of het duurt lang voordat het
afspelen begint.
In de volgende gevallen kan het leesproces lange tijd in
beslag nemen:
–Er staan te veel mappen of bestanden op het
USB-apparaat.
–De bestandsstructuur is extreem complex.
–Het geheugen is vrijwel vol.
–Het interne geheugen is gefragmenteerd.
Om bovenstaande problemen te voorkomen, adviseren
we u de volgende richtlijnen te volgen:
–Sla op het USB-apparaat in totaal niet meer dan 100
mappen op
–Sla in één map in totaal niet meer dan 100 bestanden op.
Foutieve weergave
De gegevens die op het USB-apparaat zijn opgeslagen,
zijn mogelijk beschadigd. Verzend de muziekgegevens
opnieuw naar het USB-apparaat.
Dit apparaat kan alleen getallen en letters van het
alfabet weergeven. Andere tekens worden niet correct
weergegeven.
Het USB-apparaat wordt niet herkend.
Schakel het apparaat uit en sluit het USB-apparaat
opnieuw aan. Schakel dan het apparaat weer in.
Sluit het ondersteunde USB-apparaat aan. (Zie
“Geschikte USB-apparatuur voor afspelen en opnemen”
op deze pagina voor de ondersteunde apparatuurtypen.)
Het USB-apparaat werkt niet naar behoren. Raadpleeg
de handleiding van het USB-apparaat om te kijken hoe
u dit probleem het beste kunt oplossen. Neem contact
op met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar als het
probleem zich blijft voordoen.
Het afspelen start niet.
Schakel het apparaat uit en sluit het USB-apparaat
opnieuw aan.
Sluit een USB-apparaat aan dat geschikt is voor dit
apparaat (zie “Geschikte USB-apparatuur voor afspelen
en opnemen”).
Het afspelen begint niet bij het eerste nummer.
Stel de afspeelmodus in op normaal.
Er kunnen geen mp3-bestanden worden
afgespeeld.
De mp3-bestanden hebben niet de extensie mp3.
De gegevens zijn niet in mp3-indeling opgeslagen.
Het USB-opslagapparaat maakt gebruik van een ander
bestandssysteem dan FAT16 of FAT32.*
Het USB-opslagapparaat is verdeeld in partities. Alleen
de mp3-bestanden in de eerste partitie kunnen worden
afgespeeld.
Afspelen is mogelijk tot maximaal acht niveaus.
Het aantal mappen is groter dan 999.
Het aantal bestanden is groter dan 999.
De bestanden zijn gecodeerd of worden met een
wachtwoord beveiligd.
* Dit apparaat ondersteunt FAT16 en FAT32, maar sommige USBopslagmedia ondersteunen mogelijk niet beide bestandssystemen.
Raadpleeg voor meer informatie de handleiding van het USBopslagapparaat in kwestie of neem contact op met de fabrikant.
Afstandsbediening
De afstandsbediening werkt niet.
Vervang oude, zwakke batterijen in de
afstandsbediening door nieuwe.
Zorg dat u de afstandsbediening op de sensor van het
apparaat richt.
Verwijder obstakels tussen de afstandsbediening en het
apparaat.
Zorg dat de sensor niet wordt blootgesteld aan fel licht
zoals direct zonlicht of fluorescerende lampen.
Houd de afstandsbediening dichter bij het apparaat.
Als u alle mogelijke remedies hebt geprobeerd en het
probleem nog steeds niet is opgelost, haalt u het netsnoer
uit het stopcontact of verwijdert u alle batterijen. Nadat
alle indicaties op het display zijn verdwenen, sluit u het
netsnoer weer aan of plaatst u de batterijen terug. Neem
contact op met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar als het
probleem zich hierna nog steeds blijft voordoen.
elektrische stroom vanuit de
(USB-)poort .
Schakel het apparaat uit en verwijder het USB-apparaat
uit de
(USB-)poort . Controleer of het USBapparaat de problemen veroorzaakt. Neem contact op
met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar als het bericht
op het display blijft staan.
Er is geen geluid.
Het USB-apparaat is niet op de juiste wijze aangesloten.
Schakel het apparaat uit en sluit het USB-apparaat
opnieuw aan. Schakel nu het apparaat opnieuw in en
controleer of “USB MEMORY” oplicht op het display.
Geral
A unidade não liga.
Ligue correctamente o cabo de alimentação CA à
tomada de parede.
Certifique-se de que as pilhas foram correctamente
introduzidas.
Se as pilhas estiverem fracas, substitua todas as pilhas
por pilhas novas.
Não é possível ligar a unidade através do controlo
remoto, se esta estiver a funcionar com as pilhas.
A unidade não liga e “BATTERY” e “ERROR” são
apresentados alternadamente.
Certifique-se de que as pilhas foram correctamente
introduzidas.
Se as pilhas estiverem fracas, substitua todas as pilhas
por pilhas novas.
auscultadores.
Há muito ruído.
detergentes à venda no mercado ou spray antielectricidade estática destinado aos discos LP de vinil.
Não exponha o CD à luz directa do sol ou a fontes de
calor, tais como condutas de ar quente, nem deixe o CD
num automóvel estacionado ao sol, uma vez que pode
ocorrer uma subida significativa da temperatura no
interior do mesmo.
Não cole papel ou autocolantes no CD, nem risque a
superfície do mesmo.
Após a reprodução, guarde o CD na respectiva caixa.
Segurança
Uma vez que o raio laser utilizado no leitor de CD é
prejudicial para os olhos, não tente desmontar a caixa.
Os serviços de assistência só deverão ser prestados por
técnicos qualificados.
Se algum objecto sólido ou algum líquido cair para dentro
da unidade, desligue-a e solicite a verificação da mesma a
um técnico especializado antes de a continuar a utilizar.
Os discos que apresentem formas diferentes do padrão
(por ex., coração, quadrado, estrela) não podem ser
reproduzidos nesta unidade. A tentativa de reprodução
desses discos pode danificar a unidade. Não utilize
discos desse tipo.
Fontes de alimentação
Para o funcionamento com CA, verifique se a
voltagem de funcionamento da unidade é idêntica
ao fornecimento de energia local (consulte
“Especificações”) e utilize o cabo de alimentação CA
fornecido; não utilize qualquer outro tipo de cabo.
Mesmo se desligar a unidade, esta continua ligada à
fonte de alimentação CA (rede), desde que permaneça
ligada à tomada de parede.
Desligue a unidade da tomada de parede, se não pretender
utilizar a mesma durante um longo período de tempo.
Se não pretender utilizar as pilhas, remova-as para
evitar os danos causados pelo derramamento do líquido
das pilhas ou corrosão.
A placa de identificação que indica a voltagem de
funcionamento, o consumo de energia, etc. está
localizada na parte inferior da unidade.
Instalação
Não deixe a unidade num local próximo de fontes de
calor, sujeito à luz directa do sol, com demasiado pó
ou choques mecânicos ou num automóvel sujeito à luz
directa dos raios solares.
Não coloque a unidade num local inclinado ou instável.
Deixe um espaço livre de 10 mm à volta da unidade. Os
orifícios de ventilação têm de estar desobstruídos para
que a unidade funcione correctamente e aumente a
duração dos respectivos componentes.
Uma vez que as colunas utilizam um íman forte,
mantenha os cartões de crédito com códigos
magnéticos ou relógios de corda afastados da unidade,
de forma a evitar possíveis danos causados pelo íman.
Alguém está a utilizar um telemóvel ou outro
equipamento que emite ondas de rádio perto da
unidade.  Afaste o telemóvel, etc., da unidade.
Leitor de CD/MP3
O CD não é reproduzido ou a indicação “NO
DISC” é apresentada no visor, mesmo que
esteja um CD dentro do leitor.
Coloque o CD com o lado da etiqueta virado para cima.
Limpe o CD.
Retire o CD e deixe o compartimento do CD aberto
durante cerca de uma hora para secar a humidade
condensada.
O CD-R/CD-RW não tem nada gravado.
Existe um problema relacionado com a qualidade
do CD-R/CD‑RW, do dispositivo de gravação ou do
programa de aplicação.
Se as pilhas estiverem fracas, substitua todas as pilhas
por pilhas novas.
O som tem quebras.
Reduza o volume.
Limpe o CD ou substitua-o se estiver muito danificado.
Coloque a unidade num local sem vibrações.
Limpe a lente com um soprador à venda no mercado.
O som pode apresentar quebras ou ruído se utilizar
CD-Rs/CD-RWs de má qualidade ou se o dispositivo
de gravação ou o programa de aplicação tiverem
problemas.
O início da reprodução demora mais tempo do
que o habitual.
Os seguintes discos demoram mais tempo a iniciar a
reprodução.
–um disco gravado com uma estrutura em árvore
complexa.
–um disco que não foi concluído (um disco ao qual é
possível adicionar dados).
–um disco que contém muitas pastas ou ficheiros que
não são MP3.
Rádio
A recepção de rádio é má.
Reoriente a antena para melhorar a recepção de FM.
Se a unidade for transportada directamente de um local
quente para um local frio, ou se for colocada num local
muito húmido, a humidade pode condensar-se na lente
existente no interior do leitor de CD. Se isso acontecer,
a unidade não irá funcionar correctamente. Nesse
caso, remova o CD e aguarde cerca de uma hora até a
humidade evaporar.
Se a unidade não for utilizada durante muito tempo,
coloque-a em modo de reprodução para que aqueça
durante alguns minutos antes de inserir uma cassete.
Notas sobre cassetes
Quebre a patilha da cassete do lado A ou B, de modo a
evitar uma gravação acidental. Caso pretenda utilizar
novamente a cassete para gravação, cubra a patilha
partida com fita adesiva.
Lado A
Não se recomenda a utilização de uma cassete com
mais de 90 minutos de tempo de reprodução, excepto
nos casos de gravação ou reprodução longas e contínuas.
Limpar a unidade
Limpe a unidade, painel e controlos com um pano macio
ligeiramente humedecido numa solução de detergente
suave. Não utilize qualquer tipo de esfregão ou pó
abrasivo nem solventes, tais como álcool ou benzina.
Se tiver alguma questão ou problema relacionado com a
unidade, entre em contacto com o agente da Sony mais
próximo.
A cassete não se move ao premir um botão de
operação.
Feche firmemente o compartimento de cassetes.
O botão   não funciona ou a cassete não é
reproduzida ou não grava.
Certifique-se de que a patilha de segurança da cassete
está devidamente posicionada.
Qualidade de reprodução, gravação ou
apagamento baixa ou distorcida.
Limpe as cabeças utilizando um tipo de cassete de
limpeza a seco ou húmida (disponível em separado)
a cada 10 horas de utilização, antes de iniciar uma
gravação importante ou após reproduzir uma cassete
antiga. Caso não proceda à limpeza das cabeças de
cassete, poderá ocorrer uma degradação da qualidade
de som ou a unidade poderá não gravar ou reproduzir
cassetes. Para obter detalhes, consulte as instruções da
cassete de limpeza.
Está a ser utilizada uma cassete TYPE II (high position)
ou TYPE IV (metal). Utilize apenas cassetes TYPE I
(normal).
Desmagnetize as cabeças utilizando um
desmagnetizador de cabeças de cassete disponível no
mercado.
Se as pilhas estiverem fracas, substitua todas as pilhas
por pilhas novas.
Dispositivo USB
A gravação parou antes da conclusão.
Está a utilizar um dispositivo USB não suportado.
Consulte “Dispositivos USB reproduzíveis/graváveis”
(nesta página) para obter informações sobre os tipos de
dispositivo suportados.
O dispositivo USB não está formatado correctamente.
Consulte o manual de utilização do dispositivo USB
para obter detalhes sobre como formatar o dispositivo.
Desligue a unidade e remova o dispositivo USB. Caso o
dispositivo USB possua um interruptor de alimentação,
desligue o dispositivo e volte a ligá-lo após a remoção
da unidade. Em seguida, execute novamente a gravação.
Caso as operações de gravar e de apagar sejam repetidas
várias vezes, a estrutura de ficheiros do dispositivo USB
torna-se complexa. Consulte o manual de utilização do
dispositivo USB para obter detalhes sobre como lidar
com este problema. Se o problema persistir, entre em
contacto com o agente da Sony mais próximo.
Ocorre um erro ao gravar para um dispositivo
USB.
Está a utilizar um dispositivo USB incompatível.
Consulte “Dispositivos USB reproduzíveis/graváveis”
para obter uma lista dos dispositivos suportados.
Desligue a unidade e remova o dispositivo USB. Caso o
dispositivo USB possua um interruptor de alimentação,
desligue o dispositivo e volte a ligá-lo após a remoção
da unidade. Em seguida, execute novamente a gravação.
O dispositivo USB foi desligado ou a alimentação
foi desligada durante a gravação. Elimine o ficheiro
parcialmente gravado e volte a gravá-lo. Caso isto
não resolva o problema, o dispositivo USB poderá
estar avariado. Consulte o manual de utilização do
dispositivo USB para obter detalhes sobre como lidar
com este problema. Se o problema persistir, entre em
contacto com o agente da Sony mais próximo.
desligada durante a operação de apagar. Elimine o
ficheiro parcialmente apagado. Caso isto não resolva
o problema, o dispositivo USB poderá estar avariado.
Consulte o manual de utilização do dispositivo
USB para obter detalhes sobre como lidar com este
problema. Se o problema persistir, entre em contacto
com o agente da Sony mais próximo.
Se ligar um dispositivo USB incompatível, poderão
Se as pilhas estiverem fracas, substitua todas as pilhas
por pilhas novas.
Afaste a unidade do televisor.
Se utilizar o controlo remoto enquanto está a ouvir
rádio AM, poderá ouvir algum ruído.
A imagem do televisor torna-se instável.
televisor com uma antena interior, afaste a unidade do
televisor.
está distorcido. É possível que tenha sido registado
ruído durante o processo de gravação. Elimine o
ficheiro e tente gravá-lo novamente.
Não é possível ligar o dispositivo USB à
porta (USB) .
O conector no dispositivo ou cabo USB não foi
correctamente direccionado ao tentar a ligação. Ligue
o conector no dispositivo ou cabo USB segundo a
direcção correcta.
“READING” é apresentado durante um longo
período de tempo ou a reprodução demora
muito tempo até ser iniciada.
O processo de leitura pode demorar muito tempo nos
seguintes casos:
–Existem muitas pastas ou ficheiros no dispositivo
USB.
–A estrutura de ficheiros é extremamente complexa.
–A memória está praticamente cheia.
–A memória interna está fragmentada.
Para evitar os problemas referidos, recomenda-se que
siga as seguintes indicações:
–O número total de pastas no dispositivo USB deve ser
100 ou menos
–O número total de ficheiros por pasta deve ser 100 ou
menos.
estar corrompidos. Envie os dados de música
novamente para o dispositivo USB.
Esta unidade pode apenas apresentar números e letras
do alfabeto. Outros caracteres não serão apresentados
correctamente.
–O dispositivo USB está cheio.
–O número de ficheiros MP3 e de pastas no dispositivo
USB atingiu o limite máximo.
–O dispositivo USB está protegido contra escrita.
Está a utilizar um dispositivo USB compatível?
O som ouve-se mal ou é de má qualidade.
seguida, volte a ligar a unidade.
Os próprios dados de música contêm ruído ou o som
Poderão ter ocorrido os seguintes problemas.
escrita.
recepção de AM.
Desligue a unidade e volte a ligar o dispositivo USB. Em
Apresentação incorrecta
O dispositivo USB foi desligado ou a alimentação foi
Mude a própria unidade de posição para melhorar a
É produzido ruído ou existem falhas ou
distorção de som.
Não é possível iniciar a gravação para um
dispositivo USB.
Verifique se o dispositivo USB está protegido contra
Se estiver a ouvir um programa de FM perto de um
Patilha do lado A
Leitor de cassetes
Não é possível apagar os ficheiros MP3 ou as
pastas no dispositivo USB.
Funcionamento
Patilha do lado B
Het opnemen op een USB-apparaat kan niet
worden gestart.
is vervormd. Tijdens het opnameproces kan ruis
zijn ontstaan. Verwijder het bestand en probeer het
opnieuw op te nemen.
Er is een abnormaal niveau gedetecteerd van de
Se estiver a ouvir o som através das colunas, desligue os
Não utilize solventes tais como benzina, diluentes,
Ao formatar os modelos acima descritos, certifique-se de utiliza
USB-apparaat
Tijdens het wissen is de verbinding met het USB-
Não se ouve som.
USM512JX / 1GJX / 2GJX / 4GJX
Notas
schoon te maken na elke tien uur gebruik, voor een
belangrijke opname of nadat u een oude cassette hebt
afgespeeld. Er zijn reinigingscassettes verkrijgbaar die
vochtig reinigen en die droog reinigen. Wanneer u de
koppen niet regelmatig reinigt, kan de geluidskwaliteit
achteruitgaan of kan het apparaat weigeren cassettes
op te nemen of af te spelen. Raadpleeg voor meer
informatie de instructies bij de reinigingscassette.
U gebruikt cassettes van het TYPE II (hoge positie) of
TYPE IV (metaal). Gebruik alleen TYPE I (normaal).
Demagnetiseer de koppen met een in de winkel
verkrijgbaar demagnetiseerapparaat voor cassettekoppen.
Vervang oude, zwakke batterijen door nieuwe.
Mp3-bestanden of mappen op het USBapparaat kunnen niet worden gewist.
Resolução de problemas
USM128J / 256J / 512J / 1GJ / 2GJ / 4GJ
Consulte os seguintes sítios da Web para obter
as informações mais recentes sobre dispositivos
compatíveis.
Para clientes na Europa:
<http://sonydigital-link.com/dna>
Para clientes na América Latina:
<http://www.sony-latin.com/pa/info>
Para clientes na Ásia e Oceânia:
<http://www.css.ap.sony.com/>
Gebruik een reinigingscassette om de koppen
opnieuw aan. Schakel het apparaat nu opnieuw in.
De muziekgegevens zelf bevatten ruis of het geluid
“OVER CURRENT” wordt weergegeven.
Notas acerca dos discos
Suporte de armazenamento USB Sony
verificado (a partir de Janeiro de 2007)
Slecht of vervormd afspelen, opnemen of wissen.
ocorrer os seguintes problemas. Consulte “Dispositivos
USB reproduzíveis/graváveis” para obter uma lista dos
dispositivos suportados.
–O dispositivo USB não é reconhecido.
–Os nomes de ficheiros ou pastas não são apresentados
nesta unidade.
–A reprodução não é possível.
–Falhas de som.
–Produção de ruído.
–A emissão de som é distorcida.
–A gravação pára antes da conclusão.
Aparece “OVER CURRENT”.
Foi detectado um nível anormal na corrente eléctrica
da
porta (USB) . Desligue a unidade e remova o
dispositivo USB da
porta (USB) . Certifique-se
de que não existe qualquer problema com o dispositivo
USB. Se a mensagem persistir, entre em contacto com o
agente da Sony mais próximo.

4 Prima PRESET + ou –  na unidade até que o
unidade se desligar automaticamente.
Sempre que premir o botão, a indicação muda da
seguinte forma:
“AUTO*”  “60MIN”  “30MIN”  “20MIN” 
“10MIN”  “OFF”.
Reinig de lens met een in de winkel verkrijgbaar
Controleer of het beveiligingslipje op de cassette zit.

unidade durante 2 segundos até que o número
programado fique intermitentemente no visor.
1 Reproduza a fonte de música pretendida.
2 Prima SLEEP  para apresentar “SLEEP”.
3 Prima SLEEP  para seleccionar os minutos até a

ficheiros MP3
numa pasta
seleccionada por
ordem aleatória
(apenas disco de
MP3)
Prima REPEAT  na unidade até “
visor.
Número do ficheiro programado
4 Prima  na unidade ( no controlo remoto) 
Acção
No controlo remoto
Adormecer com música
É possível reproduzir faixas/ficheiros MP3 repetidamente
nos modos de reprodução normal, aleatória ou
programada.
1 Prima CD  na unidade.
Aparece “CD” no visor.
2 Proceda da seguinte forma.
Para repetir
a estação armazenada.
beschadigd is.
Plaats het apparaat op een locatie zonder trillingen.
Mocht u verder nog vragen hebben over of problemen
met het apparaat, aarzel dan niet contact op te nemen
met uw dichtstbijzijnde Sony-handelaar.
Ouvir estações de rádio programadas
2 Prima PRESET + ou –  na unidade para sintonizar
Reinig de cd of vervang de cd indien deze ernstig
Lipje voor kant A
USM256H / 512H / 1GH / 2GH / 4GH
seleccionar a banda.
Verlaag het volume.
een zachte doek die licht is bevochtigd met een mild
schoonmaakmiddel. Gebruik geen schuursponsjes,
schuurpoeder of oplosmiddel als alcohol of benzine.
As estações de rádio programadas permanecem na memória, mesmo
se desligar o cabo de alimentação CA ou remover as pilhas.
1 Prima RADIO  repetidamente na unidade para
Het geluid valt weg.
Reinig de behuizing, het display en de toetsen met
(Reprodução programada)
É possível ordenar a sequência de reprodução de até 25
faixas/ficheiros MP3 num CD.
1 Prima CD  na unidade.
Aparece “CD” no visor.
2 Prima MODE  até aparecer “PGM” no visor.
uur open staan zodat condens kan verdampen.
De CD-R/CD-RW is leeg.
Er is een probleem met de kwaliteit van de CD-R/
CD‑RW, de opnameapparatuur of opnamesoftware.
Vervang oude, zwakke batterijen door nieuwe.
Behuizing reinigen
op ENTER  op de afstandsbediening).
De opname begint.
Wanneer de opname is voltooid, blijft de cd-speler de
cd afspelen.
Sugestão
Criar o seu próprio programa
Haal de cd uit de cd-lade en laat de lade ongeveer een
speelduur verdient geen aanbeveling, behalve bij lang,
continu opnemen of afspelen.
5 Druk op DISP/ENT/MEMORY  op het apparaat (of
para os quais pretende programar a nova estação
durante cerca de 2 segundos.
Para seleccionar um número programado de um
dígito, mantenha premido o número durante 2
segundos.
Para seleccionar um número programado de dois
dígitos, prima o primeiro dígito e, em seguida,
mantenha premido o segundo dígito durante cerca de
2 segundos.
(Exemplo)
Para o número programado 1: Mantenha premido 1
 durante cerca de 2 segundos.
Para o número programado 12: Prima 1  e, em
seguida, mantenha premido 2  durante cerca de 2
segundos.
Reinig de cd.
Het gebruik van cassettes met meer dan 90 minuten
*Als de hoeveelheid vrije ruimte in gigabyte wordt uitgedrukt,
wordt “FREExxxG” weergegeven.
2 Sintonize a estação pretendida.
3 Mantenha premidos os botões numéricos 
Plaats de cd met het etiket naar boven.
De  toets  werkt niet of de cassette wil niet
afspelen of opnemen.
Schakel het apparaat uit en sluit het USB-apparaat

Para verificar o número total de faixas e o
tempo de reprodução do CD
Pode reproduzir faixas/ficheiros MP3 por ordem
aleatória.
1 Prima CD  na unidade.
Aparece “CD” no visor.
2 Prima MODE  até aparecer “SHUF” no visor.
De cd wordt niet afgespeeld of “NO DISC” wordt
weergegeven, ook al is er een cd geplaatst.
Kant A
terwijl het geselecteerde nummer of mp3-bestand
wordt afgespeeld.
“REC” begint te knipperen en op het display ziet u
“REC 1”, “FREExxxM”* (vrije ruimte op het USBapparaat) en “PUSH ENT”. Het USB-apparaat gaat in
de stand-bymodus voor opname en het apparaat gaat
in de pauzemodus.
apresentada no visor.
Cd/mp3-speler
Als u het apparaat van een koude plaats direct naar een
REC1-opname
1 Prima BAND  até que a banda pretendida seja
gebruiken.
Gebruik
Precauções
Reproduzir faixas/ficheiros MP3 por
ordem aleatória (Reprodução aleatória)
Koppel de hoofdtelefoon los als u de luidsprekers wilt
Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen,
Slaapfunctie annuleren
Outras operações
Utilizar o visor
Er is geen geluid.
Plaatsing
Druk op .

O nome do álbum (
open de behuizing van de speler niet. Laat het toestel
alleen nakijken door bevoegd vakpersoneel.
Als een voorwerp of vloeistof in het apparaat terechtkomt,
moet u de stekker van het apparaat uit het stopcontact
trekken en het apparaat laten nakijken door bevoegd
onderhoudspersoneel voordat u het verder gebruikt.
Discs met een afwijkende vorm (zoals een hart,
vierkant of ster) kunnen niet op dit apparaat worden
afgespeeld. Als u dit toch probeert, kan dat het apparaat
beschadigen. Gebruik dergelijke discs niet.
Controleer bij gebruik van wisselstroom of het
Opname stoppen

De laser van de cd-speler is schadelijk voor uw ogen;
Voeding
4 Seconden nadat u op SLEEP  hebt gedrukt,
worden de minuten weergegeven in het display.
Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld
wanneer de ingestelde tijd is verstreken.
No controlo remoto
Vervang oude, zwakke batterijen door nieuwe.
Sluit de cassetteslede zorgvuldig.

seconden ingedrukt tot het zendernummer in het
display knippert.
Controleer of de batterijen juist zijn geplaatst.
De band draait niet als u op een toets drukt.
Het geluid heeft ruis, slaat over of wordt
vervormd.

2 Stem af op de gewenste zender.
3 Houd DISP/ENT/MEMORY  op het apparaat twee
Het apparaat kan niet worden ingeschakeld en
beurtelings worden “BATTERY” en “ERROR” op
het display weergegeven.
apparatuur die radiogolven uitzendt in de buurt van
het apparaat.  Houd de draadloze telefoon of andere
apparatuur uit de buurt van het apparaat.
USM128J / 256J / 512J / 1GJ / 2GJ / 4GJ
Tips
hebt samengesteld, plaatst u een lege cassette in de slede en drukt u
op   op het apparaat om met opnemen te beginnen.
De functie Afspelen hervatten werkt niet tijdens het afspelen in de
modus Programma.
afspeelt. Veeg de cd vanuit het midden naar buiten
schoon. Krassen, vuil of vingerafdrukken op de cd
kunnen fouten tijdens het afspelen veroorzaken.
afstandsbediening als u batterijen gebruikt.
Iemand gebruikt een draadloze telefoon of andere
*Wanneer u “AUTO” selecteert, stopt het afspelen van de cd
na maximaal 90 minuten en wordt het apparaat automatisch
uitgeschakeld. Wanneer u naar de radio luistert, wordt deze na
90 minuten uitgeschakeld.
Opmerking
programma wordt opgeslagen totdat u de cd-lade opent.
Reinig de cd met een schone doek voordat u de cd
U kunt het apparaat niet inschakelen met de
Er is ruis hoorbaar.
selecteren totdat het apparaat automatisch wordt
uitgeschakeld.
Telkens wanneer u op de toets drukt, wordt de
informatie in het display als volgt gewijzigd:
“AUTO*”  “60MIN”  “30MIN”  “20MIN” 
“10MIN”  “OFF”.
Laatste nummer van geprogrammeerde lijst
verwijderen
U kunt uw eigen programma opnemen. Nadat u het programma
muziek-cd-indeling of mp3-indeling volgens ISO9660
niveau 1/niveau 2 of Joliet
CD-R’s/CD-RW’s met een slechte opnamekwaliteit,
beschadigde of vuile CD-R’s/CD-RW’s, of CD-R’s/
CD-RW’s die zijn opgenomen met niet-compatibele
opnameapparatuur
CD-R’s/CD-RW’s die onjuist zijn voltooid
Vervang oude, zwakke batterijen door nieuwe.
USM512EX / 1GEX / 2GEX
1 Druk herhaaldelijk op RADIO  op het apparaat om
Druk op OPERATE  of op SLEEP  om het apparaat
uit te schakelen.
U kunt hetzelfde programma opnieuw afspelen, want het
CD-R’s/CD-RW’s met een andere indeling dan
Naam model
Voorkeuzezenders beluisteren
Stop het afspelen. Druk daarna op MODE  totdat
“PGM” van het display verdwijnt.
Druk op CLEAR  op de afstandsbediening terwijl het
apparaat niet afspeelt.
Cd’s die NIET geschikt zijn voor het apparaat
Controleer of de batterijen juist zijn geplaatst.
Sluit het netsnoer goed aan op het stopcontact.
MICROVAULT
3 Druk op SLEEP  om het aantal minuten te
Geprogrammeerd nummer
Het apparaat kan niet worden ingeschakeld.
USM512JX / 1GJX / 2GJX / 4GJX
de band te selecteren.
Algemeen
CD-R’s/CD-RW’s (CD-DA*/MP3-bestanden)
*CD-DA is een afkorting voor Compact Disc Digital Audio. Het is
een veelgebruikte opnamestandaard voor audio-cd’s.
Naam product
display.
MP3-cd (Programma)
Audio-cd’s
Opmerkingen over cd’s
1 Gebruik de gewenste muziekbron.
2 Druk op SLEEP  om “SLEEP” weer te geven op het
Als u een zender niet automatisch kunt instellen
Afspelen herhalen annuleren
display wordt weergegeven.

1 Start Mapshuffle (zie “Nummers of
mp3-bestanden in
bepaalde map in
mp3-bestanden in willekeurige volgorde
willekeurige volgorde
afspelen”).
(alleen mp3-cd’s)
2 Druk op REPEAT  op het apparaat
totdat “ ”, “SHUF” en “ ” worden
weergegeven.
3 Druk op  op het apparaat ( op de
afstandsbediening) .
1 Druk op BAND  totdat de gewenste band op het
Cd’s die WEL geschikt zijn voor het apparaat
Cassettespeler

Totaalaantal nummers en totale speeltijd van
cd weergeven
Nummers of mp3-bestanden in
willekeurige volgorde afspelen (Shuffle)
Op de afstandsbediening
Problemen oplossen
Não é emitido som.
O dispositivo USB não está ligado correctamente.
Desligue a unidade e volte a ligar o dispositivo USB.
Em seguida, ligue a unidade e verifique se “USB
MEMORY” se acende no visor.
Os dados armazenados no dispositivo USB poderão
O dispositivo USB não é reconhecido.
Desligue a unidade e volte a ligar o dispositivo USB e,
em seguida, ligue a unidade.
Ligue o dispositivo USB suportado (Consulte
“Dispositivos USB reproduzíveis/graváveis” (nesta
página) para obter informações sobre os tipos de
dispositivo suportados).
O dispositivo USB não funciona correctamente.
Consulte o manual de utilização do dispositivo
USB para obter detalhes sobre como lidar com este
problema. Se o problema persistir, entre em contacto
com o agente da Sony mais próximo.
A reprodução não é iniciada.
Desligue a unidade e volte a ligar o dispositivo USB.
Ligue um dispositivo USB que seja possível
reproduzir nesta unidade (consulte “Dispositivos USB
reproduzíveis/graváveis”).
A reprodução não é iniciada na primeira faixa.
Defina o modo de reprodução para Reprodução
normal.
Não é possível reproduzir ficheiros MP3.
Os ficheiros MP3 não possuem a extensão “.MP3”.
Os dados não foram armazenados no formato MP3.
O dispositivo de armazenamento USB utiliza um
sistema diferente de FAT16 ou FAT32.*
O dispositivo de armazenamento USB contém
partições. É possível reproduzir apenas os ficheiros
MP3 incluídos na primeira partição.
A reprodução é possível até 8 níveis.
O número de pastas excedeu 999.
O número de ficheiros excedeu 999.
Os ficheiros estão encriptados ou protegidos por
palavras-passe.
* Esta unidade suporta FAT16 e FAT32, embora alguns suportes de
armazenamento USB possam não suportar ambos os sistemas de
ficheiros.
Para obter detalhes, consulte o manual de utilização do dispositivo
de armazenamento USB em questão ou contacte o fabricante.
Controlo Remoto
O controlo remoto não funciona.
Se as pilhas do controlo remoto estiverem fracas,
substitua todas as pilhas por pilhas novas.
Certifique-se de que está a apontar o controlo remoto
para o sensor remoto da unidade.
Remova quaisquer obstáculos que estejam a obstruir o
espaço entre o controlo remoto e a unidade.
Certifique-se de que o sensor remoto não está sujeito a
demasiada luminosidade, tal como luz directa do sol ou
lâmpada fluorescente.
Se estiver a utilizar o controlo remoto, aproxime-se da
unidade.
Após tentar as soluções descritas, caso ainda persistam
problemas, desligue o cabo de alimentação CA ou
remova todas as pilhas. Após todas as indicações no visor
terem desaparecido, ligue o cabo de alimentação CA ou
insira novamente as pilhas. Se o problema persistir, entre
em contacto com o agente da Sony mais próximo.
Download PDF

advertising