Sony | ZS-Y2L | Sony ZS-Y2L Gebruiksaanwijzing

Nederlands
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
• De laserstraal van de CD-speler is
schadelijk voor de ogen en bijgevolg mag
u de behuizing niet proberen te openen.
Laat het toestel alleen nakijken door
bevoegd vakpersoneel.
• Indien er een voorwerp of vloeistof in de
behuizing terechtkomt, moet u de stekker
uit het stopcontact trekken en het toestel
laten nakijken door een deskundige
alvorens dit weer in gebruik te nemen.
• Discs met afwijkende vormen (b.v. hart,
vierkant, ster) kunnen niet met dit toestel
worden afgespeeld. Indien u dat toch doet,
kan het toestel worden beschadigd.
Gebruik geen dergelijke discs.
De behuizing reinigen
• Reinig de behuizing, het voorpaneel en de
bedieningselementen met een zachte doek
die lichtjes is bevochtigd met een mild
zeepsopje. Gebruik geen schuursponsje,
schuurpoeder of oplosmiddelen zoals
alcohol of benzine.
Spanningsbronnen
• Als u de speler op netspanning wilt
gebruiken, moet u controleren of de
werkspanning van de speler gelijk is aan
de lokale netspanning (zie "Technische
gegevens") en moet u het bijgeleverde
netsnoer gebruiken. Gebruik geen ander
type netsnoer.
• Het toestel blijft onder (net)spanning staan
zolang de stekker in het stopcontact zit,
ook al is het toestel zelf uitgeschakeld.
• Wilt u de speler op batterijen gebruiken,
dan moet u zes R14-batterijen (C-formaat)
gebruiken.
• Wanneer de batterijen niet worden
gebruikt, moet u ze verwijderen om
beschadiging door lekkage of corrosie te
voorkomen.
• Het naamplaatje met het werkingsvoltage,
enzovoort, bevindt zich aan de achterkant
van het apparaat.
Plaatsing
• Installeer het toestel niet in de buurt van
warmtebronnen of op een plaats waar het
is blootgesteld aan directe zonnestraling,
overmatig stof of mechanische schokken.
• Plaats het toestel niet op een hellend of
onstabiel oppervlak.
• Laat minstens 10 mm vrij rond de
behuizing. De ventilatieopeningen moeten
vrij blijven om het toestel behoorlijk te
laten functioneren en de levensduur van de
onderdelen te verlengen.
• Indien het toestel wordt achtergelaten in
een auto die in de zon geparkeerd staat,
kies dan altijd een plaats waar dit niet
blootstaat aan directe zonnestraling.
• De luidsprekers zijn voorzien van een
krachtige magneet en dus moet u credit
cards met magnetische codering of
horloges met veermechanisme uit de buurt
van het toestel houden om beschadiging
door de magneet te vermijden.
Werking
• Indien het toestel direct van een koude in
een warme of een zeer vochtige ruimte
wordt gebracht, kan er condensvorming
optreden op de lenzen in het CD-gedeelte.
In dat geval kan de werking van het toestel
zijn verstoord. Haal in dat geval de CD uit
het toestel en wacht ongeveer een uur tot
alle vocht is verdampt.
Português
Opmerkingen bij CD’s
• Maak een CD voor het afspelen altijd
schoon met een doek. Wrijf van binnen
naar buiten toe.
Verhelpen van
storingen
Radio
Slechte ontvangst.
• Richt de antenne voor een betere FM
ontvangst.
Algemeen
Het toestel wordt niet ingeschakeld.
• Gebruik geen oplosmiddelen zoals
benzine, thinner en in de handel
verkrijgbare reinigingsmiddelen of
antistatische sprays voor
grammofoonplaten.
• Stel een CD niet bloot aan directe
zonnestraling of warmtebronnen zoals
heteluchtkanalen of in een auto die in de
volle zon geparkeerd staat en waarin de
temperatuur sterk kan oplopen.
• Kleef geen papier of stickers op een CD
en kras ook het oppervlak niet.
• Berg een CD na gebruik weer op in de
houder.
Krassen, vuil of vingerafdrukken op een CD
kunnen trackingfouten veroorzaken.
Betreffende CD-R’s/CD-RW’s
Deze speler kan CD-R’s/CD-RW’s
opgenomen in CD-DA formaat* afspelen,
maar de weergavecapaciteit varieert
afhankelijk van de kwaliteit van de disc en
de toestand van de opname-apparatuur.
* CD-DA is de afkorting voor Compact
Disc Digital Audio. Dit is een
opnamenorm voor Audio CD’s.
Muziekdiscs die zijn gecodeerd met
copyright-beveilgingstechnologieën
Dit product is ontworpen voor het afspelen
van discs die voldoen aan de CD-norm
(Compact Disc). Onlangs hebben
platenmaatschappijen muziekdiscs op de
markt gebracht die zijn gecodeerd met
copyright-beveiligingstechnologieën. Houd
er rekening mee dat sommige van deze discs
niet voldoen aan de CD-norm en wellicht
niet met dit product kunnen worden
afgespeeld.
Met alle vragen over en eventuele problemen
met uw toestel kunt u steeds terecht bij uw
dichtstbijzijnde Sony handelaar.
• Sluit het netsnoer stevig aan op het
stopcontact.
• Controleer of de batterijen juist zijn geplaatst.
• Vervang de batterijen door nieuwe als deze
bijna leeg zijn.
• U kunt de speler niet inschakelen met de
afstandsbediening als u de speler op batterijen
gebruikt.
Geen geluid.
• Richt de speler zelf voor een betere of MG/LG
ontvangst.
• Controleer of de gewenste functie in het
uitleesvenster staat.
• Regel het volume.
• Koppel de hoofdtelefoon los bij het luisteren
via de luidsprekers.
Ruis is hoorbaar.
• Iemand gebruikt een draagbare telefoon of
andere apparatuur die radiogolven produceert in
de buurt van het toestel. t Houd de draagbare
telefoon e.d. uit de buurt van het toestel.
CD-speler
De CD speelt niet of "no dISC" licht
op in het uitleesvenster ook al is er
een CD geplaatst.
•
•
•
•
•
•
•
•
Plaats de CD met het label naar boven gericht.
Controleer of de CD-houder gesloten is.
Reinig de CD.
Verwijder de CD en laat de CD-houder
ongeveer een uur open staan om het
condensvocht te laten opdrogen.
Controleer of "Cd" verschijnt in het
uitleesvenster.
De CD-R/CD-RW werd niet gefinaliseerd.
Finaliseer de CD-R/CD-RW met het
opnametoestel.
Er is een probleem met de kwaliteit van de
CD-R/CD-RW, de opname-apparatuur of de
toepassingssoftware.
Vervang de batterijen door nieuwe als deze
bijna leeg zijn.
De CD-houder wordt niet geopend.
• De batterijen zijn bijna leeg. Vervang alle
batterijen door nieuwe batterijen.
Als u de CD-houder moet openen voordat u
de batterijen vervangt, verschuift u de CD LID
OPEN schakelaar aan de onderkant van de
speler met een scherp voorwerp of
gereedschap.
Het geluid valt weg.
Ruis is hoorbaar.
• Verlaag het volume.
• Reinig de CD of vervang de CD als deze erg
is beschadigd.
• Plaats het toestel op een trillingsvrije plek.
• Reinig de lens met een in de handel
verkrijgbare blazer.
• Bij het gebruik van CD-R’s/CD-RW’s van
slechte kwaliteit of een probleem met de
opname-apparatuur of toepassingssoftware,
kan het geluid wegvallen of ruis hoorbaar zijn.
Lens
Het geluid is zwak of van slechte
kwaliteit.
• Vervang de batterijen door nieuwe als deze
bijna leeg zijn.
• Zet het toestel verder af van de TV.
• Als u de afstandsbediening wilt gebruiken
wanneer u naar MG/LG op de radio luistert,
kunt u ruis horen. Dit is onvermijdelijk.
Het beeld op uw TV is onstabiel.
• Wanneer u een FM-zender beluistert met een
binnenantenne in de buurt van de TV, moet u
het toestel verder van de TV af zetten.
Afstandsbediening
De afstandsbediening werkt niet.
• Vervang de batterijen van de
afstandsbediening door nieuwe als deze bijna
leeg zijn.
• Richt de afstandsbediening op de
afstandsbedieningssensor van het toestel.
• Verwijder eventuele obstakels tussen
afstandsbediening en toestel.
• Zorg ervoor dat er geen krachtig licht zoals
direct zonlicht of licht van
fluorescentielampen op de
afstandsbedieningssensor valt.
• Houd de afstandsbediening dichter bij het
toestel.
Als u de bovenstaande oplossingen hebt
geprobeerd en problemen blijven optreden, moet
u het netsnoer loskoppelen en alle batterijen
verwijderen. Als alle aanduidingen uit het
uitleesvenster zijn verdwenen, sluit u het
netsnoer weer aan en plaatst u de batterijen
terug. Als het probleem blijft optreden, neemt u
contact op met de dichtstbijzijnde Sonyhandelaar.
Technische gegevens
Precauções
CD-speler
Segurança
Systeem
Compact disc digital audio system
Laserdiode-eigenschappen
Materiaal: GaAlAs
Golflengte: 780 nm
Emissieduur: Continu
Laservermogen: Minder dan 44,6 µW
(Dit uitgangsvermogen is de waarde die wordt
gemeten op een afstand van ongeveer 200 mm
van het lensoppervlak van de laserkop met een
apertuur van 7 mm.)
Astoerental
200 t/min tot 500 t/min
(CLV)
Aantal kanalen
2
Frequentiebereik
20 -20 000 Hz +1/–2 dB
Snelheidsfluctuaties
Minder dan meetbare waarden
• Como o raio laser utilizado no leitor do
CD pode provocar lesões oculares, não
tente desmontar o aparelho. A reparação
só deve ser efectuada por um técnico
qualificado.
• Se deixar cair um objecto ou líquido para
dentro do leitor, desligue-o e mande-o
verificar por um técnico qualificado antes
de voltar a utilizá-lo.
• Neste leitor, não é possível ouvir discos
que não tenham formas standard como,
por exemplo, em forma de coração,
quadrado, estrela. Se o fizer, pode
danificar o leitor. Não utilize este tipo de
discos.
Radio
Frequentiebereik
FM: 87,5 - 108 MHz
MG: 531 - 1 611 kHz (9 kHz stap)
530 - 1 610 kHz (10 kHz stap)
LG: 153 - 279 kHz
IF
FM: 10,7 MHz
MG/LG: 450 kHz
Antennes
FM: Telescoopantenne
MG/LG: Ingebouwde ferrietstaafantenne
Algemeen
Luidspreker
Hoofdluidspreker: 8 cm diam., 3,2 Ω, conustype
(2)
Uitgangen
Hoofdtelefoonaansluiting (stereo mini-aansluiting):
Voor hoofdtelefoon met impedantie van 16 - 64 Ω
Maximaal uitgangsvermogen
5W
Voeding
Voor Personal Audio System:
230 V wisselstroom, 50 Hz
9 V gelijkstroom, 6 R14-batterijen (C-formaat)
Voor de afstandsbediening:
3 V gelijkstroom, 2 R03-batterijen (AAA
formaat)
Stroomverbruik
16 W wisselstroom
Levensduur van de batterij
CD-weergave
Sony R14P: ongeveer 1,5 uur
Sony alkaline LR14: ongeveer 8 uur
Radio-ontvangst
Sony R14P: ongeveer 6 uur
Sony alkaline LR14: ongeveer 20 uur
Afmetingen
Ong. 455 × 214 × 180 mm (b/h/d)
(incl. uitstekende onderdelen)
Gewicht
Ongeveer 3,5 kg (inclusief batterijen)
Bijgeleverde accessoires
Netsnoer (1)
Afstandsbediening (1)
Limpar o leitor
• Limpe a caixa, o painel e os controlos com
um pano macio levemente humedecido
numa solução de detergente suave. Não
utilize nenhum tipo de esfregão ou pó
abrasivo ou solventes, como álcool ou
benzina.
Fontes de alimentação
• Para utilizar o leitor ligado à corrente,
verifique se a tensão de funcionamento do
leitor é idêntica à da rede de corrente local
(consulte “Características técnicas”) e
utilize o cabo de alimentação fornecido;
não utilize qualquer outro tipo de cabo.
• Mesmo que desligue o leitor, este continua
ligado à corrente eléctrica até retirar a
ficha da tomada de corrente (corrente
eléctrica).
• Para utilizar o leitor com pilhas, utilize
seis pilhas R14 (tamanho C).
• Se não tencionar utilizar as pilhas, retireas do leitor para evitar os danos
provocados pelo derramamento do líquido
das pilhas ou corrosão.
• A placa de identificação com a tensão de
funcionamento, etc., está localizada na
parte posterior.
Instalação
• Não deixe o leitor num local perto de
saídas de ar quente ou exposto à luz solar
directa, choques mecânicos ou com
demasiado pó.
• Não coloque o leitor numa superfície
instável ou inclinada.
• Deixe um espaço livre de 10 mm a toda a
volta do leitor. As ranhuras de ventilação
devem estar desobstruídas para que o
leitor funcione correctamente e a duração
dos componentes respectivos aumente.
• Se deixar o leitor num automóvel
estacionado ao sol, escolha um local onde
o leitor não fique exposto à incidência
directa dos raios solares.
• Como as colunas têm um ímane forte,
afaste os cartões de crédito com um
código magnético ou relógios de corda do
leitor para evitar os possíveis danos
provocados pelo ímane.
Funcionamento
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.
Optionele accessoires
Sony MDR hoofdtelefoon
• Se transportar o leitor directamente de um
local frio para um local quente ou o
colocar num compartimento muito
húmido, a humidade pode condensar-se
nas lentes do interior do leitor. Se isso
acontecer, o leitor não funciona
correctamente. Nesse caso, retire o CD e
espere cerca de uma hora para que a
humidade se evapore.
Notas sobre os CDs
• Antes de reproduzir, limpe o CD com um
pano de limpeza. Limpe o CD a partir do
centro para a extremidade.
Resolução de
problemas
Rádio
A recepção de rádio é má.
• Reoriente a antena para melhorar a recepção
de FM.
Leitor de CD
Geral
Não consegue ligar o leitor.
• Não utilize solventes, como benzina,
diluente, produtos de limpeza à venda no
mercado ou sprays anti-electricidade
estática destinados aos discos LP de vinil.
• Não exponha o CD à incidência directa
dos raios solares, a fontes de calor, como
saídas de ar quente, nem o deixe num
automóvel estacionado ao sol, pois a
temperatura no seu interior pode aumentar
consideravelmente.
• Não cole papel ou etiquetas autocolantes
no CD nem risque a superfície do CD.
• Depois de ouvir o CD, guarde-o na caixa
respectiva.
Se o CD estiver riscado, sujo ou com
dedadas, podem ocorrer erros de “tracking”.
Os CD-Rs/CD-RWs
Este leitor pode reproduzir CD-Rs/CD-RWs
gravados no formato CD-DA* mas a
capacidade de reprodução pode variar
consoante a qualidade do disco e a das
condições do dispositivo de gravação.
* CD-DA é a abreviatura de Compact Disc
Digital Audio (Áudio digital de CD). É
uma norma de gravação utilizada para
CDs de áudio.
Discos de música codificados com
tecnologias de protecção de direitos
de autor
Este equipamento destina-se a reproduzir
discos que respeitem a norma de discos
compactos (CD). Actualmente, algumas
editoras discográficas comercializam vários
discos de música codificados com
tecnologias de protecção de direitos de autor.
Alguns destes discos não respeitam a norma
de CD e pode não conseguir reproduzi-los
neste equipamento.
Se tiver dúvidas ou perguntas sobre o leitor,
consulte o agente da Sony mais próximo.
Características
técnicas
• Ligue bem o cabo de alimentação à tomada de
corrente.
• Verifique se as pilhas estão bem colocadas.
• Se as pilhas estiverem gastas, substitua todas
as pilhas por novas.
• Quando utilizar o leitor com pilhas não pode
ligá-lo com o telecomando.
Não se ouve o som.
• Certifique-se de que a função que pretende
utilizar aparece indicada no visor.
• Regule o volume.
• Se estiver a ouvir o som através das colunas,
desligue os auscultadores.
• Mude o próprio leitor de posição para
melhorar a recepção de ou MW/LW.
Há muito ruído.
• Está alguém a utilizar um telemóvel ou outro
equipamento que emite ondas de rádio, perto
do leitor. tAfaste o telemóvel, etc., do leitor.
Leitor de CD
O CD não se ouve ou a indicação “no
dISC” acende-se no visor mesmo que
esteja um CD dentro do leitor.
• Coloque o CD com o lado da etiqueta virado
para cima.
• Certifique-se de que o compartimento de CD
está fechado.
• Limpe o CD.
• Retire o CD e deixe o compartimento de CD
aberto durante cerca de uma hora para secar a
humidade condensada.
• Verifique se indicação “Cd” aparece no visor.
• O CD-R/CD-RW não está finalizado.
Finalize-o no dispositivo de gravação.
• Há problemas com a qualidade do CD-R/CDRW, do dispositivo de gravação ou do
programa de aplicação.
• Se as pilhas estiverem gastas, substitua todas
as pilhas por novas.
O compartimento do CD não se abre.
• As pilhas estão gastas. Substitua todas as
pilhas por outras novas.
Se tiver de abrir o compartimento do CD antes
de substituir as pilhas, empurre o selector CD
LID OPEN na parte inferior do leitor com
uma ferramenta ou instrumento pontiagudo.
O som tem quebras.
Há muito ruído.
• Reduza o volume.
• Limpe o CD ou substitua-o se estiver muito
danificado.
• Coloque o leitor num local sem vibrações.
• Limpe a lente com um soprador à venda no
mercado.
• O som pode apresentar quebras ou ruído, se
utilizar CD-Rs/CD-RWs de má qualidade, ou
se o dispositivo de gravação ou o programa de
aplicação tiverem problemas.
O som ouve-se mal ou é de má
qualidade.
• Se as pilhas estiverem gastas, substitua todas
as pilhas por novas.
• Afaste o leitor do televisor.
• Se utilizar o telecomando enquanto ouve rádio
em MW/LW, pode ouvir ruído. Isto é
inevitável.
A imagem do televisor torna-se
instável.
• Se estiver a ouvir um programa em FM junto
do televisor com uma antena interior, afaste o
leitor do televisor.
Telecomando
O telecomando não funciona.
• Se as pilhas do telecomando estiverem fracas,
substitua-as por novas.
• Aponte o telecomando na direcção do sensor
remoto do leitor.
• Não pode haver obstáculos entre o
telecomando e o leitor.
• Não exponha o sensor remoto a luzes intensas
como, por exemplo, a luz do sol ou a luz de
lâmpadas fluorescentes.
• Quando utilizar o telecomando, aproxime-se
do leitor.
Se, depois de tentar as soluções indicadas acima,
continuar a ter problemas, desligue o cabo de
alimentação e retire todas as pilhas. Depois de
desaparecerem todas as indicações do visor,
volte a ligar o cabo de alimentação de CA e a
colocar as pilhas. Se o problema persistir,
consulte um agente Sony.
Sistema
Sistema de som digital compacto
Propriedades de díodo laser
Material: GaAlAs
Comprimento de onda: 780 nm
Duração da emissão: Contínua
Saída do laser: Inferior a 44,6 µW
(Esta saída é o valor medido a uma distância de
cerca de 200 mm da superfície da lente do bloco
de leitura óptica com uma abertura de 7 mm.)
Velocidade de rotação
200 r/min (rpm) a 500 r/min (rpm)
(CLV)
Número de canais
2
Resposta em frequência
20 - 20 000 Hz +1/–2 dB
Choro e flutuação
Inferior ao limite mensurável
Personal
Audio
System
Gebruiksaanwijzing
Instruções de
funcionamento
Nederlands
Português
WAARSCHUWING
ATENÇÃO
Stel het toestel niet bloot aan regen
noch vocht om brand of elektrocutie
te voorkomen
Para evitar o risco de incêndios ou
choques eléctricos, não exponha o
leitor à chuva nem à humidade.
Open de behuizing niet om
elektrocutie te voorkomen. Laat het
toestel alleen nakijken door bevoegd
vakpersoneel.
Para evitar choques eléctricos, não
abra a caixa do leitor. A assistência
tem que ser feita por pessoal
qualificado.
WAARSCHUWING
ATENÇÃO
Plaats het apparaat niet in een gesloten ruimte,
zoals een boekenrek of ingebouwde kast.
Não instale o aparelho num espaço fechado,
como por exemplo, uma estante ou um armário.
Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen
zoals bijvoorbeeld een vaas op het toestel om
elektrocutie of brand te voorkomen.
Para evitar o risco de incêndio ou choque
eléctrico, não coloque recipientes com líquidos,
como jarras, em cima do aparelho.
Rádio
Gama de frequência
FM: 87,5 - 108 MHz
MW: 531 - 1 611 kHz (passo de 9 kHz)
530 - 1 610 kHz (passo de 10 kHz)
LW: 153 - 279 kHz
IF
FM: 10,7 MHz
MW/LW: 450 kHz
Antenas
FM: Antena telescópica
MW/LW: Antena integrada de barra de
ferrite
ZS-Y2L
Geral
Altifalante
Coluna principal: diâmetro 8 cm, 3.2 Ω, tipo
cone (2)
Saídas
Tomada de auscultadores (mini-tomada estéreo):
Para auscultadores com impedância de 16 - 64 Ω
Potência de saída máxima
5W
Requisitos de corrente
Para o sistema de som pessoal:
230 V CA, 50 Hz
6 pilhas R14 (tamanho C) de 9 V CC
Para o telecomando:
2 pilhas R03 (tamanho AAA) de 3 V CC
Consumo de energia
CA 16 W
Duração da pilha
©2004 Sony Corporation
2-548-175-32 (1)
Spanningsbronnen/Fontes de alimentação
C
B
Reprodução de CD
Pilhas R14P da Sony: aprox. 1,5 h
Pilhas alcalinas LR14 da Sony: aprox. 8 h
Rádio
Pilhas R14P da Sony: aprox. 6 h
Pilhas alcalinas LR14 da Sony: aprox. 20 h
A
Lente
Dimensões
Aprox. 455 × 214 × 180 mm (l/a/p)
(incl. peças salientes)
Peso
Aprox. 3,5 kg (incl. as pilhas)
Acessório fornecido
Cabo de alimentação (1)
Telecomando (1)
Design e características técnicas sujeitos a alterações
sem aviso prévio.
Acessórios opcionais
Auscultadores da série MDR da Sony
1 naar AC IN
a AC IN
2 naar een stopcontact
à rede eléctrica principal
Sluit het netsnoer A aan of plaats zes R14-batterijen (C-formaat) (niet bijgeleverd) in de
batterijhouder B.
Ligue o cabo de alimentação A ou introduza seis pilhas R14 (tamanho C) (não fornecidas) no
compartimento de pilhas B.
Opmerkingen
Notas
• Vervang de batterijen als de OPR/BATT aanduiding dooft of als de speler niet meer werkt. Vervang
alle batterijen door nieuwe batterijen. Voordat u de batterijen vervangt, moet u de CD uit de speler
halen.
• Als u de speler op batterijen wilt gebruiken, koppelt u het netsnoer los van de speler.
• Wanneer u de speler op batterijen gebruikt, kunt u de speler niet inschakelen met de
afstandsbediening.
• Se o indicador OPR/BATT ficar esbatido ou o leitor deixar de funcionar substitua as pilhas. Substitua
todas as pilhas por pilhas novas. Antes de substituir as pilhas, retire o CD do leitor.
• Para utilizar o leitor com pilhas, desligue o cabo de alimentação do leitor.
• Quando utilizar o leitor com pilhas, não pode ligá-lo com o telecomando.
De afstandsbediening gebruiksklaar maken C
Introduza duas pilhas R03 (tamanho AAA) (não fornecidas).
Plaats twee R03 (AAA) batterijen (niet bijgeleverd).
Substituir pilhas
De batterijen vervangen
Em condições de utilização normais, as pilhas duram cerca de seis meses. Quando já não
conseguir pôr o leitor a funcionar com o telecomando, substitua todas as pilhas por novas.
Normaal gaan de batterijen ongeveer 6 maanden mee. Wanneer het toestel niet meer op de
afstandsbediening reageert, moet u beide batterijen vervangen door nieuwe.
Preparar o telecomando C
Nederlands
Bedieningselementen/Localização dos controlos
OPR/BATT aanduiding
Indicador OPR/BATT
Afstandsbedieningssensor
Sensor remoto
>
PRESET +
.
PRESET –
OPERATE
SOUND
VOLUME –, +*
SLEEP
1
2
3
OPERATE
x
u*
CD
Een CD afspelen
Afstandsbediening
Telecomando
RADIO
BAND
AUTO PRESET
Português
FUNCTION
MEGA BASS
i
BAND
u
PRESET +, –
.,>
x
Luisteren naar de radio
Druk op OPEN om een CD in de CD-houder te plaatsen (directe inschakeling).
Druk op u.
Alle tracks worden eenmaal afgespeeld.
Om
de weergave te stoppen
Druk op
x
de weergave tijdelijk te
onderbreken
naar de volgende track te gaan
u
Druk nogmaals op de toets om de weergave te hervatten.
>
naar de vorige track te gaan
de CD te verwijderen
.
OPEN
een bepaald punt te zoeken met
geluid
een punt te zoeken via het
uitleesvenster
> (vooruit) of . (achteruit) tijdens de weergave tot u
het gewenste punt bereikt.
> (vooruit) of . (achteruit) in de pauzestand tot u
het gewenste punt bereikt.
VOL +*, –
Gebruik van het uitleesvenster
OPEN
MODE
PUSH CLOSE
DSPL/ENT/MEM
Een CD plaatsen
Colocar um CD
Het totale aantal tracks en de speelduur controleren
TUNE –, +
CD LID OPEN
Uitleesvenster
Visor
Druk op DSPL/ENT/MEM in de stopstand (zie fig. D).
* De toets is voorzien van een voelstip.
* O botão tem um ponto saliente.
Met het label naar boven gericht
Com o lado da etiqueta virado para cima
Opmerking
Zorg ervoor dat u de CD op de juiste manier in de CD-lade
plaatst. Plaats de CD niet onder de CD-lade.
Nota
Verifique se colocou o CD correctamente no tabuleiro.
Não o coloque por baixo do tabuleiro de CDs.
De resterende speelduur controleren
Druk herhaaldelijk op DSPL/ENT/MEM tijdens het afspelen van een CD. De aanduiding
verandert als volgt:
t het nummer en de speelduur van de huidige track
r
het huidige tracknummer en de resterende duur van de huidige track
r
het aantal resterende tracks en de resterende speelduur van de CD
De weergavestand kiezen
Druk herhaaldelijk op MODE tot "REP 1" "REP ALL" "SHUF" "SHUF REP" "PGM"
"PGM REP" verschijnt in het uitleesvenster. Ga dan als volgt te werk:
Om
een track te herhalen
Kies
"REP 1"
Uitleesvenster/Visor
D
Totaal aantal tracks
Número total de faixas
Totale speelduur
Tempo total de reprodução
E
Geprogrammeerde track
Faixa programada
In-/uitschakelen
Para ligar/desligar o leitor
Druk op OPERATE.
Carregue em OPERATE.
Het volume regelen
Para regular o volume
Druk op VOLUME +, – (VOL +, – op de afstandsbediening).
Carregue em VOLUME +, – (VOL +, – no telecomando).
Luisteren met een hoofdtelefoon
Para ouvir com auscultadores
Sluit de hoofdtelefoon aan op i (hoofdtelefoon).
Ligue os auscultadores à tomada i (auscultadores).
Afspeelvolgorde
Ordem de reprodução
Vervolgens doet u dit
Druk op . of > om de track te kiezen die u
wilt herhalen en druk dan op u.
alle tracks te herhalen
tracks in willekeurige
volgorde af te spelen
"REP ALL"
"SHUF"
Druk op u.
Druk op u.
tracks te herhalen
in willekeurige volgorde
"SHUF REP"
Druk op u.
tracks te programmeren
"PGM"
geprogrammeerde tracks
te herhalen
"PGM REP"
Druk op . of > en vervolgens op DSPL/
ENT/MEM voor de tracks die u wilt
programmeren in een bepaalde volgorde van
maximaal 20 tracks (zie fig. E. Druk dan op u.
Druk op . of > en vervolgens op DSPL/
ENT/MEM voor de tracks die u wilt
programmeren in een bepaalde volgorde van
maximaal 20 tracks. Druk dan op u.
De gekozen weergavestand annuleren
De akoestiekregeling selecteren (SOUND/MEGA BASS)
Seleccionar a intensificação do som (SOUND/MEGA BASS)
U kunt de akoestiekregeling instellen van de muziek die u beluistert.
Pode regular a intensificação do som que está a ouvir.
De geluidskenmerken selecteren
Para seleccionar as características do som
Druk herhaaldelijk op SOUND om de gewenste akoestiekregeling te selecteren.
Carregue várias vezes em SOUND para seleccionar a intensificação do som desejada.
Selecteer
Escolha
Voor
Krachtige, duidelijke geluiden met de nadruk op audio met laag en
hoog bereik
Para obter
um som claro e potente com realce da gama de graves e agudos.
Lichte, heldere geluiden met de nadruk op audio met hoog en
gemiddeld bereik
um som leve e vivo, com realce da gama de agudos e médios
Percussiegeluiden met nadruk op audio met basgeluid
um som de percussão, com realce da gama de graves
De aanwezigheid van zang met nadruk op audio met gemiddeld
bereik
a presença de vozes, com realce da gama de médios
Het volledig dynamische bereik voor muziek, zoals bij klassieke
muziek
toda a gama dinâmica para, por exemplo, música clássica
Lage tonen versterken
Druk op MEGA BASS.
"MEGA BASS" verschijnt in het uitleesvenster.
Druk nogmaals op de toets om terug te keren naar normaal geluid.
Para reforçar os graves
Carregue em MEGA BASS.
A indicação “MEGA BASS” aparece no visor.
Para voltar ao som normal, carregue de novo no botão.
1
Druk op PUSH CLOSE om de CD-houder te sluiten.
2
Druk op RADIO•BAND•AUTO PRESET tot de gewenste band verschijnt in het
uitleesvenster (directe inschakeling).
Bij elke druk op de toets verandert de indicatie als volgt:
"FM" t "MW" t "LW"
Houd TUNE + of – ingedrukt tot de frequentie in het uitleesvenster begint te
veranderen.
Het toestel zoekt automatisch de radiofrequenties af en stopt wanneer een zender
goed wordt ontvangen.
Indien u niet op een zender kunt afstemmen, druk dan herhaaldelijk op de toets
om de frequentie stapsgewijs te veranderen.
Druk op DSPL/ENT/MEM om de volgorde van de tracks te kiezen voor de weergave.
Bij elke druk op de toets verschijnt het tracknummer in de geprogrammeerde volgorde.
Het huidige programma wijzigen
1
2
3
Laat de gewenste geluidsbron spelen.
Ouvir um CD
1
Carregue em OPEN para colocar um CD no compartimento respectivo (ligação
automática).
2
3
Carregue em PUSH CLOSE para fechar o compartimento de CD.
Druk op SLEEP.
Druk op SLEEP om de minuten te kiezen tot het toestel automatisch uitschakelt.
Bij elke druk op de toets verandert de indicatie als volgt: "60" t "90" t "120"
t "OFF" t "10" t "20" t "30".
De sluimerfunctie annuleren
Druk op OPERATE om het toestel uit te schakelen.
Ouvir o rádio
Carregue em u.
O leitor reproduz todas as faixas uma vez.
Para
parar a reprodução
fazer uma pausa na reprodução
Tip
ir para a faixa seguinte
Als een FM uitzending is gestoord, druk dan op MODE tot "Mono" verschijnt in het uitleesvenster en de
weergave is dan mono.
ir para a faixa anterior
retirar o CD
.
OPEN
localizar um ponto enquanto
ouve o som
localizar um ponto enquanto
olha para o visor
> (para a frente) ou . (para trás) durante a
reprodução até encontrar o ponto.
Het MG-afsteminterval wijzigen
Het MG-afsteminterval is in de fabriek vooraf ingesteld op 9 kHz.
Om de MG-afsteminterval te wijzigen, gaat u als volgt te werk:
1 Druk op RADIO•BAND•AUTO PRESET tot "MW" wordt weergegeven.
2 Houd DSPL/ENT/MEM 2 seconden ingedrukt.
3 Druk RADIO•BAND•AUTO PRESET in gedurende 2 seconden.
"MW 9" of "MW 10" verschijnt.
4 Druk op PRESET + of – om "MW 9" te kiezen voor een interval van 9 kHz of
"MW 10" voor een interval van 10 kHz.
5 Druk op DSPL/ENT/MEM.
Na het wijzigen van de afsteminterval moet u de MG voorinstelzenders opnieuw instellen.
Radiozenders voorinstellen
U kunt radiozenders opslaan in het geheugen van de speler. U kunt maximaal 40 radiozenders
opslaan: 20 voor FM en 10 voor MW en LW in elke gewenste volgorde.
1
2
Druk op RADIO•BAND•AUTO PRESET om de band te kiezen.
3
Druk op DSPL/ENT/MEM.
De zenders worden in het geheugen opgeslagen van de laagste frequenties tot de
hoogste.
Houd RADIO•BAND•AUTO PRESET 2 seconden ingedrukt tot "AUTO"
knippert in het uitleesvenster.
Indien een zender niet automatisch kan worden vooringesteld
Een zwakke zender moet handmatig worden vooringesteld.
1 Druk op RADIO•BAND•AUTO PRESET om de band te kiezen.
2 Stem af op een zender.
3 Houd DSPL/ENT/MEM 2 seconden ingedrukt tot het voorinstelnummer knippert in het
uitleesvenster.
4 Druk op PRESET + of – tot het voorinstelnummer dat u aan de zender wilt toekennen
knippert in het uitleesvenster.
5 Druk nogmaals op DSPL/ENT/MEM.
De nieuwe zender vervangt de oude.
Opmerking
De achtergrondverlichting van het uitleesvenster brandt niet als de slaaptimer is geactiveerd.
Utilizar o visor
Para verificar o número total de faixas e o tempo de reprodução
Carregue em DSPL/ENT/MEM no modo de paragem (consulte a fig. D).
Para verificar o tempo restante
Carregue várias vezes em DSPL/ENT/MEM durante a reprodução de um CD. O visor muda da
seguinte maneira:
t o número da faixa actual e o tempo de reprodução
r
o número da faixa actual e o tempo restante da faixa actual
r
o número de faixas restantes e o tempo restante do CD
Seleccionar o modo de reprodução
Carregue em MODE até “REP 1” “REP ALL” “SHUF” “SHUF REP” “PGM” “PGM REP”
aparecer no visor. Depois, faça o seguinte:
Para
repetir só uma faixa
Seleccione
“REP 1”
repetir todas as faixas
reproduzir aleatoriamente
“REP ALL”
“SHUF”
repetir as faixas
por ordem aleatória
reproduzir um programa
“SHUF REP”
repetir as faixas
programadas
1
2
Depois, faça o seguinte
Carregue em . ou > para seleccionar a faixa
que quer repetir e, em seguida, carregue em u.
Carregue em u.
Carregue em u.
Carregue em u.
“PGM”
Carregue em . ou > e, em seguida, em
DSPL/ENT/MEM nas faixas que quer programar,
pela ordem desejada, até ao máximo de 20 faixas
(consulte a figura E). Depois carregue em u.
“PGM REP”
Carregue em . ou > e, em seguida, em
DSPL/ENT/MEM nas faixas que quer programar,
pela ordem desejada, até ao máximo de 20 faixas.
Depois carregue em u.
Voorinstelzenders beluisteren
2
Carregue em RADIO•BAND•AUTO PRESET até a banda desejada aparecer no
visor (ligação automática).
Sempre que carregar no botão, a indicação muda da maneira seguinte:
“FM” t “MW” t “LW”
Carregue sem soltar em TUNE + ou – até os dígitos da frequência começarem a
mudar no visor.
O leitor percorre automaticamente as frequências de rádio e pára quando
localizar uma estação nítida.
Se não conseguir sintonizar uma estação, carregue várias vezes no botão para
mudar as frequências passo a passo.
Sugestão
Se a transmissão de FM for muito ruidosa, carregue em MODE até aparecer a indicação “Mono” no
visor e a transmissão de rádio passa a mono.
> (para a frente) ou . (para trás) no modo de pausa
até encontrar o ponto.
Tip
De voorinstelzenders blijven in het geheugen bewaard, zelfs als u het netsnoer loskoppelt of de
batterijen verwijdert.
1
Carregue em
x
u
Volte a carregar no botão para retomar a reprodução a
seguir à pausa.
>
Para cancelar o modo de reprodução seleccionado
Druk op MODE tot de gekozen stand verdwijnt in het uitleesvenster.
Geprogrammeerde track en afspeelvolgorde controleren in het uitleesvenster
In slaap vallen met muziek
Druk op RADIO•BAND•AUTO PRESET om de band te kiezen.
Carregue em MODE até o modo seleccionado desaparecer do visor.
Druk op PRESET + of – om af te stemmen op de voorinstelzender.
Para verificar as faixas programadas e a ordem de reprodução no visor
Para verificar a ordem das faixas antes da reprodução, carregue em DSPL/ENT/MEM.
Sempre que carregar no botão, o número da faixa aparece pela ordem programada.
Druk eenmaal op x wanneer de CD niet speelt en tweemaal wanneer de CD wel speelt. Het
huidige programma wordt gewist. Stel dan een nieuw programma samen aan de hand van de
programmeerprocedure.
Para alterar o programa actual
Tips
Sugestão
U kunt hetzelfde programma opnieuw afspelen omdat het wordt bewaard tot u de CD-houder opent.
Pode ouvir novamente o mesmo programa, uma vez que o programa fica guardado até abrir o
compartimento de CD.
Carregue uma vez em x se o CD estiver parado e duas vezes se estiver a ouvir o CD. O programa
actual é apagado. Depois, crie um novo programa, executando as operações de programação.
Alterar o intervalo de sintonização de MW
O intervalo de sintonização de MW vem predefinido de fábrica para 9 kHz.
Se precisar de alterar o intervalo de sintonização de MW, faça o seguinte:
1 Carregue em RADIO•BAND•AUTO PRESET até aparecer “MW”.
2 Carregue em DSPL/ENT/MEM durante 2 segundos.
3 Carregue em RADIO•BAND•AUTO PRESET durante 2 segundos.
A indicação “MW 9” ou “MW 10” aparece.
4 Carregue em PRESET + ou – para seleccionar “MW 9” para um intervalo de sintonização
de 9 kHz ou “MW 10” para um intervalo de 10 kHz.
5 Carregue em DSPL/ENT/MEM.
Depois de alterar o intervalo de sintonização, tem de voltar a programar as estações MW de
rádio.
Pré-programar as estações de rádio
Pode memorizar estações de rádio no leitor. Pode memorizar até 40 estações de rádio, 20 para
FM e 10 para MW e LW por qualquer ordem.
1
2
Carregue em RADIO•BAND•AUTO PRESET para seleccionar a banda.
3
Carregue em DSPL/ENT/MEM.
As estações são memorizadas a partir das frequências mais baixas para as mais altas.
Carregue sem soltar RADIO•BAND•AUTO PRESET durante 2 segundos até a
indicação “AUTO” piscar no visor.
Se não conseguir programar uma estação automaticamente
As estações com sinal fraco têm de ser programadas manualmente.
1 Carregue em RADIO•BAND•AUTO PRESET para seleccionar a banda.
2 Sintonize a estação desejada.
3 Carregue sem soltar DSPL/ENT/MEM durante 2 segundos até o número programado piscar
no visor.
4 Carregue em PRESET + ou – até o número em que quer memorizar a estação começar a
piscar no visor.
5 Volte a carregar sem soltar em DSPL/ENT/MEM.
A nova estação substitui a anterior.
Sugestão
Mesmo que desligue o cabo de alimentação ou retire todas as pilhas, as estações de rádio préprogramadas continuam na memória.
Ouvir as estações de rádio pré-programadas
1
2
Carregue em RADIO•BAND•AUTO PRESET para seleccionar a banda.
Carregue em PRESET + ou – para sintonizar a estação memorizada.
Adormecer com música
1
2
3
Reproduza a música pretendida.
Carregue em SLEEP.
Carregue em SLEEP para seleccionar os minutos que faltam para que o leitor se
desligue automaticamente.
Sempre que carregar no botão, a indicação muda da seguinte maneira: “60” t
“90” t “120” t “OFF” t “10” t “20” t “30”.
Para cancelar a função Sleep
Carregue em OPERATE para desligar o leitor.
Nota
A luz do visor não se acende se o temporizador sleep (adormecer) estiver ligado.
Download PDF

advertising