Sony | ZS-X1 | Sony ZS-X1 Gebruiksaanwijzing

Nederlands
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
• De laserstraal van de CD-speler is
schadelijk voor de ogen en bijgevolg mag
u de behuizing niet proberen te openen.
Laat het toestel alleen nakijken door
bevoegd vakpersoneel.
• Indien er een voorwerp of vloeistof in de
behuizing terechtkomt, moet u de stekker
uit het stopcontact trekken en het toestel
laten nakijken door een deskundige
alvorens hem weer in gebruik te nemen.
• Discs met afwijkende vormen (b.v. hart,
vierkant, ster) kunnen niet met deze dit
toestel worden afgespeeld. Indien u dat
toch doet, kan het toestel worden
beschadigd. Gebruik geen dergelijke discs.
Português
Werking
• Indien het toestel direct van een koude in
een warme of een zeer vochtige ruimte
wordt gebracht, kan er condensvorming
optreden op de lenzen in het CD-gedeelte.
In dat geval kan de werking van het toestel
zijn verstoord. Haal in dat geval de CD uit
het toestel en wacht ongeveer een uur tot
alle vocht is verdampt.
Opmerkingen bij CD’s
• Maak een CD voor het afspelen altijd
schoon met een doek. Wrijf van binnen
naar buiten toe.
Spanningsbronnen
• Gebruik de
meegeleverde
netspanningsadapter
om het toestel op
Polariteit van
netstroom te laten
de stekker
werken; gebruik
geen ander netsnoer.
• Het toestel blijft onder (net)spanning staan
zolang de stekker in het stopcontact zit,
ook al is het toestel zelf uitgeschakeld.
• Het toestel kan ook werken op zes R20
(D) batterijen.
• Wanneer de batterijen niet worden
gebruikt, moet u ze verwijderen om
beschadiging door lekkage of corrosie te
voorkomen.
• Het kenplaatje met vermelding van
voedingsspanning, enz. bevindt zich
onderaan op het toestel.
Plaatsing
• Installeer het toestel niet in de buurt van
warmtebronnen of op een plaats waar het
is blootgesteld aan directe zonnestraling,
overmatig stof of mechanische schokken.
• Plaats het toestel niet op een hellend of
onstabiel oppervlak.
• Laat minstens 10 mm vrij rond de
behuizing. De ventilatieopeningen moeten
vrij blijven om het toestel behoorlijk te
laten functioneren en de levensduur van de
onderdelen te verlengen.
• Indien het toestel wordt achtergelaten in
een auto die in de zon geparkeerd staat,
kies dan altijd een plaats waar hij niet
blootstaat aan directe zonnestraling.
• De luidsprekers zijn voorzien van een
krachtige magneet en dus moet u credit
cards met magnetische codering of
horloges met veermechanisme uit de buurt
van het toestel houden om beschadiging
door de magneet te vermijden.
Niet onderdompelen in water
Dit toestel is niet bedoeld om te worden
ondergedompeld in water noch permanent in
contact te komen met water.
• Wrijf water, stof of zand van de speler
alvorens het deksel van de CD- of
batterijhouder te openen of te sluiten.
• Water in de hoofdtelefoonaansluiting kan
roest veroorzaken. Steek de rubberdop in
de aansluiting wanneer u de hoofdtelefoon
niet gebruikt.
• Wrijf de speler schoon met een vochtige
doek en vervolgens droog met een zachte
droge doek wanneer er zout water op is
gespat. Niet spoelen onder stromend
water; geen zeep noch detergent
gebruiken; niet drogen met een elektrische
haardroger.
• De meegeleverde netspanningsadapter is
niet waterbestendig. Gebruik de speler niet
in de buurt van water op netstroom om
elektrocutie te voorkomen.
• Plaats de CD met het label naar boven.
• Reinig de CD.
• Verwijder de CD en laat de CD-houder
ongeveer een uur open staan om het
concensvocht te laten opdrogen.
• De CD-R/CD-RW werd niet gefinaliseerd.
Finaliseer de CD-R/CD-RW met het
opnametoestel.
• Er is een probleem met de kwaliteit van de
CD-R/CD-RW, de opname-apparatuur of de
toepassingssoftware.
• Vervang alle batterijen door nieuwe als ze zijn
uitgeput.
Het geluid valt weg.
De behuizing reinigen
• Reinig de behuizing, het voorpaneel en de
bedieningselementen met een zachte doek
die lichtjes is bevochtigd met een mild
zeepsopje. Gebruik geen schuursponsje,
schuurpoeder noch solventen zoals alcohol
of benzine.
CD-speler
De CD speelt niet of "no dISC" licht
op in het uitleesvenster ook al is er
een CD ingebracht.
• Gebruik geen solventen zoals benzine,
thinner en in de handel verkrijgbare
reinigingsmiddelen of antistatische sprays
voor grammofoonplaten.
• Stel een CD niet bloot aan directe
zonnestraling of warmtebronnen zoals
bijvoorbeeld heteluchtkanalen of in een
auto die in de volle zon geparkeerd staat en
waarin de temperatuur sterk kan oplopen.
• Kleef geen papier of stickers op een CD
en kras ook het oppervlak niet.
• Berg een CD na gebruik weer op in de
houder.
• Verlaag het volume.
• Reinig de CD of vervang hem indien hij zwaar
is beschadigd.
• Plaats het toestel op een trillingsvrije plek.
• Reinig de lens met een in de handel
verkrijgbare blazer.
• Bij het gebruik van CD-R’s/CD-RW’s van
slechte kwaliteit of een probleem met de
opname-apparatuur of toepassingssoftware,
kan het geluid wegvallen of ruis hoorbaar zijn.
CD-speler
Segurança
Systeem
Compact disc digital audio system
Laserdiode-eigenschappen
Materiaal: GaAlAs
Golflengte: 780 nm
Emissieduur: Continu
Laservermogen: Minder dan 44,6 µW
(Dit uitgangsvermogen is de waarde die wordt
gemeten op een afstand van ongeveer 200 mm
van het lensoppervlak van de laserkop met een
apertuur van 7 mm.)
Astoerental
200 t/min tot 500 t/min
(CLV)
Aantal kanalen
2
Frequentiebereik
20 -20 000 Hz +1/–2 dB
Snelheidsfluctuaties
Onmeetbaar
• Como o raio laser utilizado no leitor do
CD pode provocar lesões oculares, não
tente desmontar o aparelho. A reparação
só deve ser efectuada por um técnico
qualificado.
• Se deixar cair um objecto ou líquido para
dentro do leitor, desligue-o e mande-o
verificar por um técnico qualificado antes
de voltar a utilizá-lo.
• Neste leitor, não é possível ouvir discos
que não tenham formas standard como, por
exemplo, em forma de coração, quadrado,
estrela. Se o fizer, pode danificar o leitor.
Não utilize este tipo de discos.
Radio
Frequentiebereik
Europees model
• Plaats de speler op een vlakke ondergrond en
open/sluit het deksel.
FM
87,5 - 108 MHz
MG
531 - 1 611 kHz (9 kHz stap)
530 - 1 610 kHz (10 kHz stap)
LG
Lens
153 - 279 kHz
Overige modellen
FM
87,5 - 108 MHz
AM
531 - 1 611 kHz (9 kHz stap)
530 - 1 610 kHz (10 kHz stap)
IF
FM: 10,7 MHz
AM/MG/LG: 450 kHz
Antennes
FM: Telescoopantenne
AM/MG/LG: Ingebouwde ferrietstaafantenne
Betreffende CD-R’s/CD-RW’s
Radio
Slechte ontvangst.
• Richt de antenne voor een betere FM
ontvangst.
Muziekdiscs die zijn gecodeerd met
copyright-beveilgingstechnologieën
Dit product is ontworpen voor het afspelen
van discs die voldoen aan de CD-norm
(Compact Disc). Onlangs hebben
platenmaatschappijen muziekdiscs op de
markt gebracht die zijn gecodeerd met
copyright-beveiligingstechnologieën. Houd er
rekening mee dat sommige van deze discs niet
voldoen aan de CD-norm en wellicht niet met
dit product kunnen worden afgespeeld.
Precauções
U kunt het deksel van de CD-houder
niet openen/sluiten.
Krassen, vuil of vingerafdrukken op een CD
kunnen spoorvolgingsfouten veroorzaken.
Deze speler kan CD-R’s/CD-RW’s
opgenomen in CD-DA formaat* afspelen,
maar de weergavecapaciteit varieert
afhankelijk van de kwaliteit van de disc en
de toestand van de opname-apparatuur.
* CD-DA is de afkorting voor Compact
Disc Digital Audio. Dit is een
opnamenorm voor Audio CD’s.
Technische gegevens
• Richt de speler zelf voor een betere AM of
MG/LG ontvangst.
Algemeen
Luidspreker
Breedband: 10 cm diam., 3,2 Ω, conustype (2)
Uitgang
Hoofdtelefoonaansluiting (stereo mini-aansluiting):
Voor hoofdtelefoon met impedantie van 16 - 68 Ω
Maximaal uitgangsvermogen
5,4 W
Voeding
DC IN 9V aansluiting accepteert: bijgeleverde
netspanningsadapter voor gebruik met:
– 220 V AC, 60 Hz (Koreaans model)
– 240 V AC, 50 Hz (Austrasch model)
– 230 V AC, 50 Hz (overige modellen)
9 V DC, 6 R20 (D) batterijen
Batterijlevensduur
Voor Personal Audio System:
CD-weergave
Met alle vragen over en eventuele problemen
met uw toestel kunt u steeds terecht bij uw
dichtstbijzijnde Sony handelaar.
Verhelpen van
storingen
Algemeen
Sony R20P: ong. 7,5 h
Sony alkaline LR20: ong. 14 h
Het geluid is zwak of van slechte
kwaliteit.
• Vervang alle batterijen door nieuwe als ze zijn
uitgeput.
• Zet het toestel verder af van de TV.
Het beeld op uw TV is onstabiel.
• Wanneer u een FM-zender beluistert met een
binnenantenne in de buurt van de TV, moet u
het toestel verder van de TV af zetten.
Het toestel schakelt niet aan.
• Controleer of de batterijen correct zijn
ingebracht.
• Vervang alle batterijen door nieuwe als ze zijn
uitgeput.
Het toestel staat niet aan en "bAttErY"
en "Error" verschijnen afwisselend.
• Controleer of de batterijen correct zijn
ingebracht.
• Vervang alle batterijen door nieuwe als ze zijn
uitgeput.
Geen geluid.
• Regel het volume.
• Koppel de hoofdtelefoon los bij het luisteren
via de luidsprekers.
Ruis is hoorbaar.
• Iemand gebruikt een draagbare telefoon of
andere apparatuur die radiogolven produceert
in de buurt van het toestel. t Hou de
draagbare telefoon e.d. uit de buurt van het
toestel.
Indien de problemen na het proberen van de
bovenstaande oplossingen nog altijd niet zijn
verdwenen, moet u de netspanningsadapter
uittrekken en alle batterijen verwijderen. Steek
de netspanningsadapter weer in het en plaats de
batterijen terug stopcontact nadat alle indicaties
in het uitleesvenster zijn verdwenen. Als het
probleem daarmee niet is opgelost, raadpleeg
dan de dichtstbijzijnde Sony handelaar.
Radio-ontvangst
Sony R20P: ong. 11 h
Sony alkaline LR20: ong. 24 h
Afmetingen
Ong. 430 × 172 × 288 mm (b/h/d)
(incl. uitstekende onderdelen)
Gewicht
Ong. 3,5 kg (incl. batterijen)
Meegeleverde toebehoren
Netspanningsadapter (1)
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.
Los verkrijgbare toebehoren
Sony MDR hoofdtelefoon
Funcionamento
• Se transportar o leitor directamente de um
local frio para um local quente ou o colocar
num compartimento muito húmido, a
humidade pode condensar-se nas lentes do
interior do leitor. Se isso acontecer, o leitor
não funciona correctamente. Nesse caso,
retire o CD e espere cerca de uma hora para
que a humidade se evapore.
Notas sobre os CDs
• Antes de reproduzir, limpe o CD com um
pano de limpeza. Limpe o CD a partir do
centro para a extremidade.
Fontes de alimentação
• Para funcionamento
com corrente CA,
utilize o
transformador de
CA fornecido;
Polaridade
não utilize nenhum
da ficha
outro tipo de
transformador.
• Mesmo que desligue o leitor, este continua
ligado à corrente eléctrica até retirar a
ficha da tomada de corrente (corrente
eléctrica).
• Para utilizar o leitor com pilhas, utilize
seis pilhas R20 (tamanho D).
• Se não tencionar utilizar as pilhas, retireas do leitor para evitar os danos
provocados pelo derramamento do líquido
das pilhas ou corrosão.
• A placa que indica a tensão de funcionamento,
etc., está localizada na parte inferior do
aparelho.
Instalação
• Não deixe o leitor num local perto de
saídas de ar quente ou exposto à luz solar
directa, choques mecânicos ou com
demasiado pó.
• Não coloque o leitor numa superfície
instável ou inclinada.
• Deixe um espaço livre de 10 mm a toda a
volta do leitor. As ranhuras de ventilação
devem estar desobstruídas para que o
leitor funcione correctamente e a duração
dos componentes respectivos aumente.
• Se deixar o leitor num automóvel
estacionado ao sol, escolha um local onde
o leitor não fique exposto à incidência
directa dos raios solares.
• Como as colunas têm um ímane forte,
afaste os cartões de crédito com um
código magnético ou relógios de corda do
leitor para evitar os possíveis danos
provocados pelo ímane.
Não ponha o aparelho dentro de água
Este aparelho não deve ser colocado dentro
de água nem entrar em contacto com água.
• Antes de abrir ou fechar o compartimento
do CD ou a tampa do compartimento da
pilha, limpe a água, pó ou areia na parte
exterior do leitor.
• Se houver água na tomada para
auscultadores, pode provocar ferrugem.
Cubra a tomada com uma capa de
borracha quando não utilizar os
auscultadores.
• Se o leitor estiver molhado com água
salgada, limpe-o com um pano húmido e
seque-o com um pano seco macio. Não
lave o leitor com água da torneira; não
utilize sabão nem detergente; não o seque
com um secador eléctrico.
• O transformador de CA não é à prova de
água. Para evitar o risco de choque
eléctrico, não utilize o leitor perto de água
durante o funcionamento CA.
• Coloque o CD com o lado da etiqueta virado
para cima.
• Limpe o CD.
• Retire o CD e deixe o compartimento de CD
aberto durante cerca de uma hora para secar a
humidade condensada.
• O CD-R/CD-RW não está finalizado.
Finalize-o no dispositivo de gravação.
• Há problemas com a qualidade do CD-R/CDRW, do dispositivo de gravação ou do
programa de aplicação.
• Se as pilhas estiverem fracas, substitua todas
as pilhas por pilhas novas.
O som tem quebras.
Limpar o leitor
• Limpe a caixa, o painel e os controlos com
um pano macio levemente humedecido
numa solução de detergente suave. Não
utilize nenhum tipo de esfregão ou pó
abrasivo ou solventes, como álcool ou
benzina.
Leitor de CD
O CD não se ouve ou a indicação “no
dISC” acende-se no visor mesmo que
esteja um CD dentro do leitor.
• Não utilize solventes, como benzina,
diluente, produtos de limpeza à venda no
mercado ou sprays anti-electricidade
estática destinados aos discos LP de vinil.
• Não exponha o CD à incidência directa
dos raios solares, a fontes de calor, como
saídas de ar quente, nem o deixe num
automóvel estacionado ao sol, pois a
temperatura no seu interior pode aumentar
consideravelmente.
• Não cole papel ou etiquetas autocolantes
no CD nem risque a superfície do CD.
• Depois de ouvir o CD, guarde-o na caixa
respectiva.
• Reduza o volume.
• Limpe o CD ou substitua-o se estiver muito
danificado.
• Coloque o leitor num local sem vibrações.
• Limpe a lente com um soprador à venda no
mercado.
• O som pode apresentar quebras ou ruído se
utilizar CD-Rs/CD-RWs de má qualidade ou
se o dispositivo de gravação ou o programa de
aplicação tiverem problemas.
Resolução de
problemas
• Verifique se colocou as pilhas correctamente.
• Se as pilhas estiverem fracas, substitua todas
as pilhas por pilhas novas.
A corrente não liga e as indicações
“bAttErY” e “Error” aparecem
alternadamente.
• Verifique se colocou as pilhas correctamente.
• Se as pilhas estiverem fracas, substitua todas
as pilhas por pilhas novas.
Não se ouve o som.
• Regule o volume.
• Se estiver a ouvir o som através das colunas,
desligue os auscultadores.
Há muito ruído.
• Está alguém a utilizar um telemóvel ou outro
equipamento que emite ondas de rádio, perto
do leitor. tAfaste o telemóvel, etc., do leitor.
Gebruiksaanwijzing
Instruções de
funcionamento
WAARSCHUWING
ATENÇÃO
Stel het toestel niet bloot aan regen
noch vocht om brand of elektrocutie
te voorkomen
Para evitar o risco de incêndios ou
choques eléctricos, não exponha o
leitor à chuva nem à humidade.
Open de behuizing niet om
elektrocutie te voorkomen. Laat het
toestel alleen nakijken door bevoegd
vakpersoneel.
Para evitar choques eléctricos, não
abra a caixa do leitor. A assistência
tem que ser feita por pessoal
qualificado.
WAARSCHUWING
ATENÇÃO
Plaats het apparaat niet in een gesloten ruimte,
zoals een boekenrek of ingebouwde kast.
Não instale o aparelho num espaço fechado,
como por exemplo, uma estante ou um armário.
Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen
zoals bijvoorbeeld een vaas op het toestel om
elektrocutie of brand te voorkomen.
Para evitar o risco de incêndio ou choque
eléctrico, não coloque recipientes com líquidos,
como jarras, em cima do aparelho.
Gama de frequência
Modelo europeu
FM
87,5 - 108 MHz
MW
531 - 1 611 kHz (passo de 9 kHz)
530 - 1 610 kHz (passo de 10 kHz)
LW
153 - 279 kHz
Outros modelos
FM
87,5 - 108 MHz
AM
531 - 1 611 kHz (passo de 9 kHz)
530 - 1 610 kHz (passo de 10 kHz)
ZS-X1
IF
Rádio
A recepção de rádio é má.
• Reoriente a antena para melhorar a recepção
de FM.
• Mude o próprio leitor de posição para
melhorar a recepção de AM ou MW/LW.
FM: 10,7 MHz
AM/MW/LW: 450 kHz
Antenas
FM: Antena telescópica
AM/MW/LW: Antena integrada de barra de
ferrite
©2003 Sony Corporation
3-251-191-51 (1)
Geral
Altifalante
Gama total: diâmetro 10 cm, 3,2 Ω, tipo cone (2)
Saída
Tomada de auscultadores (mini-tomada estéreo):
Para auscultadores com impedância de 16 - 68 Ω
Potência de saída máxima
5,4 W
Requisitos de corrente
A ficha DC IN 9V aceita: O transformador de
CA fornecido para utilização com:
– 220 V CA, 60 Hz (modelo para a Coreia)
– 240 V CA, 50 Hz (modelo australiano)
– 230 V CA, 50 Hz (Outros modelos)
9 V CC, 6 pilhas R20 (tamanho D)
Duração das pilhas
Para sistemas de son:
Spanningsbronnen/Fontes de alimentação
2 naar een stopcontact
à rede eléctrica principal
B
Reprodução de CD
O som ouve-se mal ou é de má
qualidade.
• Se as pilhas estiverem fracas, substitua todas
as pilhas por pilhas novas.
• Afaste o leitor do televisor.
A imagem do televisor torna-se
instável.
• Se estiver a ouvir um programa de FM perto
de um televisor com uma antena interior,
afaste o leitor do televisor.
Geral
Não consegue ligar o leitor.
Personal
Audio
System
Português
Rádio
Lente
Discos de música codificados com
tecnologias de protecção de direitos
de autor
Se tiver dúvidas ou perguntas sobre o leitor,
consulte o agente da Sony mais próximo.
Sistema
Sistema de som digital compacto
Propriedades de díodo laser
Material: GaAlAs
Comprimento de onda: 780 nm
Duração da emissão: Contínua
Saída do laser: Inferior a 44,6 µW
(Esta saída é o valor medido a uma distância de
cerca de 200 mm da superfície da lente do bloco
de leitura óptica com uma abertura de 7 mm.)
Velocidade de rotação
200 r/min (rpm) a 500 r/min (rpm)
(CLV)
Número de canais
2
Resposta em frequência
20 - 20 000 Hz +1/–2 dB
Choro e flutuação
Inferior ao limite mensurável
• Coloque o leitor numa superfície nivelada e
abra/feche a tampa.
Os CD-Rs/CD-RWs
Este equipamento destina-se a reproduzir
discos que respeitem a norma de discos
compactos (CD). Actualmente, algumas
editoras discográficas comercializam vários
discos de música codificados com
tecnologias de protecção de direitos de autor.
Alguns destes discos não respeitam a norma
de CD e pode não conseguir reproduzi-los
neste equipamento.
Leitor de CD
Não consegue abrir/fechar a tampa do
compartimento de CD.
Se o CD estiver riscado, sujo ou com
dedadas, podem ocorrer erros de “tracking”.
Este leitor pode reproduzir CD-Rs/CD-RWs
gravados no formato CD-DA* mas a
capacidade de reprodução pode variar
consoante a qualidade do disco e a das
condições do dispositivo de gravação.
* CD-DA é a abreviatura de Compact Disc
Digital Audio (Áudio digital de CD). É
uma norma de gravação utilizada para
CDs de áudio.
Características
técnicas
Nederlands
Se, depois de experimentar as soluções acima,
os problemas persistirem, desligue o
transformador de CA da tomada e retire todas as
pilhas. Quando todas as indicações desaparecem
do visor, volte a ligar transformador de CA e a
introduzir as pilhas. Se o problema persistir,
contacte o agente Sony da sua zona.
Sony R20P: aprox. 7,5 h
A
Alcalinas LR20 da Sony: aprox. 14 h
Rádio
1 naar DC IN 9 V
a DC IN 9 V
Sony R20P: aprox. 11 h
Alcalinas LR20 da Sony: aprox. 24 h
Dimensões
Aprox. 430 × 172 × 288 mm (l/a/p)
(incl. peças salientes)
Peso
Aprox. 3,5 kg (incl. pilhas)
Acessório fornecido
Transformador de CA (1)
Design e características técnicas sujeitos a alterações
sem aviso prévio.
Acessórios opcionais
Série de auscultadores MDR da Sony
Sluit de netspanningsadapter A aan of plaats zes R20 (formaat D) batterijen (niet bijgeleverd)
in batterijhouder B.
Ligue o transformador de CA A ou introduza seis pilhas R20 (tamanho D) (não fornecidas) no
compartimento de pilhas B.
Opmerkingen
Notas
• Vervang de batterijen wanneer de OPR/BATT indicator minder fel oplicht of de speler niet meer
functioneert.
• Koppel het netspanningsadapter los om de speler op batterijen te laten werken.
• Quando a luz do indicador OPR/BATT estiver fraca ou quando o leitor deixar de funcionar, substitua
as pilhas por novas.
• Para utilizar o leitor com pilhas, desligue o transformador de CA do leitor.
Nederlands
Bedieningselementen/Localização dos controlos
Een CD afspelen
1
2
3
4
Een CD inbrengen/Colocar um CD
Opmerking
Als u een CD plaatst, moet u het apparaat horizontaal leggen.
Als het apparaat niet vlak ligt, kunt u het deksel van de CD-houder niet openen of sluiten.
Plaats een CD in de CD-houder.
Druk op Z PUSH OPEN/CLOSE om de CD-houder te sluiten.
Druk op u.
Alle tracks worden eenmaal afgespeeld.
naar de vorige track te gaan
de CD te verwijderen
Nota
Quando introduzir um CD, coloque o aparelho na posição horizontal.
Se o aparelho não estiver nivelado, não pode abrir nem fechar a tampa do compartimento de CDs.
een bepaald punt te zoeken met
geluid
een punt te zoeken via het
uitleesvenster
ESP aanduiding
Indicador ESP
Z PUSH
OPEN/CLOSE
Druk op OPERATE (of POWER) om het toestel aan te zetten.
Om
de weergave te stoppen
de weergave tijdelijk te
onderbreken
naar de volgende track te gaan
Met het label naar boven
Com o lado da etiqueta virado para cima
OPR/BATT
Português
Opmerkingen
Druk op
x
u
Druk nogmaals op de toets om de weergave te hervatten.
>
.
Z PUSH OPEN/CLOSE
> (vooruit) of . (achteruit) tijdens de weergave tot u
het gewenste punt bereikt.
• Als de speler wordt blootgesteld aan sterke schokken, kan het afspelen worden onderbroken, zelfs als
de ESP functie is ingeschakeld.
• Het geluid kan verspringen of er kan ruis ontstaan:
– wanneer u naar een vuile of gekraste CD luistert;
– wanneer u naar een test-CD luistert;
– wanneer de speler langdurig wordt blootgesteld aan schokken.
• Het geluid kan enige tijd wegvallen als u op ESP drukt tijdens het afspelen.
Tip
U kunt het beste de ESP functie annuleren als u van optimale geluidskwaliteit voor een audio-CD wilt
genieten.
Luisteren naar de radio
1
2
> (vooruit) of . (achteruit) in de pauzestand tot u
het gewenste punt bereikt.
3
ESP
Gebruik van het uitleesvenster
MODE
DISPLAY/ENT
MEMORY
Druk op DISPLAY/ENT/MEMORY in de stopstand (zie fig. C).
De resterende speelduur controleren
Druk herhaaldelijk op DISPLAY/ENT/MEMORY tijdens het afspelen van een CD. De
aanduiding verandert als volgt:
t het nummer en de speelduur van de huidige track
r
het huidige tracknummer en de resterende duur van de huidige track*
r
het aantal resterende tracks en de resterende speelduur van de CD
DC IN 9V
OPERATE
(POWER)
* Bij een track waarvan het nummer hoger is dan 20, verschijnt de resterende tijd als "- -:- -" in het
uitleesvenster.
i
BAND
AUTO PRESET
VOL –, +*
Uitleesvenster
Visor
MEGA BASS
De weergavestand kiezen
u*
* De toets is voorzien van een voelstip.
* O botão tem um ponto saliente.
Uitleesvenster/Visor
C
Totaal aantal tracks
Número total de faixas
Totale speelduur
Tempo total de reprodução
D
Geprogrammeerde track
Faixa programada
Afspeelvolgorde
Ordem de reprodução
Druk herhaaldelijk op MODE tot "REP 1" "REP ALL" "SHUF" "SHUF REP" "PGM"
"PGM REP" verschijnt in het uitleesvenster. Ga dan als volgt te werk:
Om
een track te herhalen
Kies
"REP 1"
Vervolgens doet u dit
Druk op . of > om de track te kiezen die u
wilt herhalen en druk dan op u.
alle tracks te herhalen
"REP ALL"
tracks in willekeurige
volgorde af te spelen
tracks te herhalen
in willekeurige volgorde
tracks te programmeren
"SHUF"
Druk op u.
Druk op u.
"SHUF REP"
"PGM"
Druk op u.
Druk op . of > en vervolgens op DISPLAY/
ENT/MEMORY voor de tracks die u wilt
programmeren in een bepaalde volgorde van
maximaal 20 tracks (zie fig. D). Druk dan op u.
Druk op . of > en vervolgens op
DISPLAY/ENT/MEMORY voor de tracks die u
wilt programmeren in een bepaalde volgorde van
maximaal 20 tracks. Druk dan op u.
Druk op BAND•AUTO PRESET tot de gewenste band verschijnt in het
uitleesvenster.
Bij elke druk op de toets verandert de indicatie als volgt:
Europees model: "FM" t "MW" t "LW"
Overige modellen: "FM" t "AM".
Houd TUNE + of TUNE – ingedrukt tot de frequentie in het uitleesvenster begint
te veranderen.
Het toestel zoekt automatisch de radiofrequenties af en stopt wanneer een zender
goed wordt ontvangen.
Indien u niet op een zender kunt afstemmen, druk dan herhaaldelijk op TUNE +
of TUNE – om de frequentie stapsgewijs te veranderen.
Het totale aantal tracks en de speelduur controleren
x
Druk op OPERATE (of POWER) om het toestel aan te zetten.
Notas
Ouvir um CD
1
2
3
4
Carregue em OPERATE (ou POWER) para ligar o leitor.
Coloque um CD no compartimento de CD.
Carregue em Z PUSH OPEN/CLOSE para fechar o compartimento de CD.
Carregue em u.
O leitor reproduz todas as faixas uma vez.
Para
parar a reprodução
fazer uma pausa na reprodução
Carregue em
x
u
Volte a carregar no botão para retomar a reprodução a
seguir à pausa.
>
.
ir para a faixa seguinte
ir para a faixa anterior
retirar o CD
Z PUSH OPEN/CLOSE
> (para a frente) ou . (para trás) durante a
reprodução até encontrar o ponto.
localizar um ponto enquanto
ouve o som
localizar um ponto enquanto
olha para o visor
U kunt radiozenders opslaan in het geheugen van het toestel. U kunt maximaal 40 radiozenders
(Europees model), 20 voor FM en 10 voor MG en LG in elke volgorde, of 30 radiozenders
(overige modellen), 20 voor FM en 10 voor AM in elke volgorde voorinstellen.
1
2
3
Druk op OPERATE (of POWER) om het toestel aan te zetten.
4
Druk op DISPLAY/ENT/MEMORY.
De zenders worden in het geheugen opgeslagen van de laagste frequenties tot de
hoogste.
t o número da faixa actual e o tempo de reprodução
r
o número da faixa actual e o tempo restante da faixa actual *
r
o número de faixas restantes e o tempo restante do CD
* Para uma faixa cujo número seja superior a 20, o tempo restante aparece indicado como “- -:- -” no visor.
Seleccionar o modo de reprodução
Para
repetir só uma faixa
Seleccione
“REP 1”
repetir todas as faixas
reproduzir aleatoriamente
“REP ALL”
“SHUF”
repetir as faixas
por ordem aleatória
“SHUF REP”
reproduzir um programa
“PGM”
Druk op BAND•AUTO PRESET om de band te kiezen.
Houd BAND•AUTO PRESET 2 seconden ingedrukt tot "AUTO" knippert in het
uitleesvenster.
Carregue em OPERATE (ou POWER) para ligar o leitor.
4
Carregue em DISPLAY/ENT/MEMORY.
As estações são memorizadas a partir das frequências mais baixas para as mais altas.
Carregue em . ou > e, em seguida, em
DISPLAY/ENT/MEMORY nas faixas que quer
programar, pela ordem desejada, até ao máximo
de 20 faixas (consulte a figura D). Depois
carregue em u.
Carregue em . ou > e, em seguida, em
DISPLAY/ENT/MEMORY nas faixas que quer
programar, pela ordem desejada, até ao máximo
de 20 faixas. Depois carregue em u.
Carregue em VOL +, –.
Luisteren met een hoofdtelefoon
Para ouvir com auscultadores
De gekozen weergavestand annuleren
Indien een zender niet automatisch kan worden vooringesteld
Para cancelar o modo de reprodução seleccionado
Sluit de hoofdtelefoon aan op i (hoofdtelefoon).
Ligue os auscultadores à tomada i (auscultadores).
Druk op MODE tot de gekozen stand verdwijnt in het uitleesvenster.
Een zwakke zender moet handmatig worden vooringesteld.
1 Druk op OPERATE (of POWER) om het toestel aan te zetten.
2 Druk op BAND•AUTO PRESET om de band te kiezen.
3 Stem af op een zender.
4 Houd DISPLAY/ENT/MEMORY 2 seconden ingedrukt tot het voorinstelnummer knippert in
het uitleesvenster.
5 Druk op PRESET + of PRESET – tot het voorinstelnummer dat u aan de zender wilt
toekennen knippert in het uitleesvenster.
6 Druk nogmaals op DISPLAY/ENT/MEMORY.
De nieuwe zender vervangt de oude.
Carregue em MODE até o modo seleccionado desaparecer do visor.
Tip
A função ESP (Protecção electrónica contra choques) impede os saltos do som utilizando uma
memória temporária que memoriza os dados da música durante cerca de 10 segundos.
Para reforçar os graves
Het huidige programma wijzigen
Druk op MEGA BASS.
"MEGA BASS" verschijnt in het uitleesvenster.
Druk nogmaals op de toets om terug te keren naar normaal geluid.
Carregue em MEGA BASS.
A indicação “MEGA BASS” aparece no visor.
Para voltar ao som normal, carregue de novo no botão.
Druk eenmaal op x wanneer de CD niet speelt en tweemaal wanneer de CD wel speelt. Het
huidige programma wordt gewist. Stel dan een nieuw programma samen aan de hand van de
programmeerprocedure.
Overspringen van geluid voorkomen
De functie ESP (Electronic Shock Protection) voorkomt dat het geluid overspringt door een
buffergeheugen dat ongeveer 10 seconden muziekgegevens opslaat.
De voorinstelzenders blijven in het geheugen bewaard, zelfs als u de netspanningsadapter loskoppelt of
de batterijen verwijdert.
Druk op ESP in de stopstand.
De ESP aanduiding gaat branden.
Voorinstelzenders beluisteren
De ESP functie annuleren
1
2
3
Druk nogmaals op ESP.
Druk op OPERATE (of POWER) om het toestel aan te zetten.
Druk op BAND•AUTO PRESET om de band te kiezen.
Druk op PRESET + of PRESET – om af te stemmen op de voorinstelzender.
Depois de alterar o intervalo de sintonização, tem de voltar a programar as estações de rádio.
1
2
3
Para regular o volume
Lage tonen versterken
O intervalo de sintonização de AM/MW vem predefinido de fábrica para 9 kHz.
Se precisar de alterar o intervalo de sintonização de AM/MW, faça o seguinte:
1 Carregue em OPERATE (ou POWER) para ligar o leitor e carregue em BAND•AUTO
PRESET.
2 Carregando sem soltar em BAND•AUTO PRESET e em x, desligue o transformador de
CA à corrente da tomada.
3 Carregando sem soltar o botão BAND•AUTO PRESET e x, volte a ligar o transformador
de CA à corrente à tomada. O intervalo de sintonização muda e “AM 9” “MW 9” ou “AM
10” “MW 10” aparece no visor, durante 2 segundos.
Carregue em u.
Carregue em u.
Druk op VOL +, –.
Regular a intensificação do som
Changing Alterar o intervalo de sintonização de AM/MW
Pré-programar as estações de rádio
Het volume regelen
Akoestiekregeling
O leitor varre automaticamente as frequências de rádio e pára quando localizar
uma estação nítida.
Se não conseguir sintonizar uma estação, carregue várias vezes em TUNE + ou
TUNE – para mudar as frequências passo a passo.
Depois, faça o seguinte
Carregue em . ou > para seleccionar a faixa
que quer repetir e, em seguida, carregue em u.
Carregue em u.
Modelo europeu: Carregue em OPERATE.
Outros modelos: Carregue em POWER.
Druk op DISPLAY/ENT/MEMORY om de volgorde van de tracks te kiezen voor de weergave.
Bij elke druk op de toets verschijnt het tracknummer in de geprogrammeerde volgorde.
Carregue sem soltar em TUNE + ou TUNE – até os dígitos da frequência
começarem a mudar no visor.
Carregue em MODE até “REP 1” “REP ALL” “SHUF” “SHUF REP” “PGM” “PGM REP”
aparecer no visor. Depois, faça o seguinte:
Para ligar/desligar o leitor
Geprogrammeerde track en afspeelvolgorde controleren in het uitleesvenster
3
Carregue em BAND•AUTO PRESET até a banda desejada aparecer no visor.
Sempre que carregar no botão, a indicação muda da maneira seguinte:
Modelo europeu: “FM” t “MW” t “LW”
Outros modelos: “FM” t “AM”.
Se a transmissão de FM for muito ruidosa, carregue em MODE até aparecer a indicação “Mono” no
visor e a transmissão de rádio passa a mono.
Europees model: Druk op OPERATE.
Overige modellen: Druk op POWER.
"PGM REP"
Carregue em OPERATE (ou POWER) para ligar o leitor.
Sugestão
In-/uitschakelen
geprogrammeerde tracks
te herhalen
1
2
Carregue em DISPLAY/ENT/MEMORY no modo de paragem (consulte a fig. C).
Carregue várias vezes em DISPLAY/ENT/MEMORY durante a reprodução de um CD. O visor
muda da seguinte maneira:
Radiozenders voorinstellen
Ouvir o rádio
Para verificar o número total de faixas e o tempo de reprodução
Para verificar o tempo restante
Na het wijzigen van de afsteminterval moet u de voorinstelzenders opnieuw instellen.
Para poder desfrutar da alta qualidade de som dos CDs de áudio, cancele a função ESP.
Utilizar o visor
Als een FM uitzending is gestoord, druk dan op MODE tot "Mono" verschijnt in het uitleesvenster en de
weergave is dan mono.
Het AM/MG-afsteminterval is in de fabriek vooraf ingesteld op 9 kHz.
Om de AM/MG-afsteminterval te wijzigen, gaat u als volgt te werk:
1 Druk op OPERATE (of POWER) om het toestel aan te zetten en druk op BAND•AUTO
PRESET.
2 Hou de BAND•AUTO PRESET en x toets ingedrukt, en trek de netspanningsadapter uit
het stopcontact.
3 Hou de BAND•AUTO PRESET en x toets ingedrukt, en steek de netspanningsadapter
weer in het stopcontact. De afsteminterval verandert en "AM 9" "MW 9" of "AM 10"
"MW 10" verschijnt gedurende 2 seconden in het uitleesvenster.
Sugestão
> (para a frente) ou . (para trás) no modo de pausa
até encontrar o ponto.
Tip
De AM/MG-afsteminterval wijzigen
• Mesmo com a função ESP activada, a reprodução pode parar se o leitor sofrer um choque violento.
• Podem surgir interferências ou saltos no som se:
– estiver a ouvir um CD riscado ou sujo.
– estiver a ouvir um CD de teste.
– o leitor sofrer continuamente choques.
• Se carregar em ESP durante a reprodução o som pode desaparecer por momentos.
repetir as faixas
programadas
“PGM REP”
Pode programar as estações de rádio na memória do leitor. Pode pré-programar um máximo de
40 estações de rádio (modelo europeu), 20 para FM e 10 para MW e LW por qualquer ordem, ou
30 estações de rádio (outros modelos), 20 para FM e 10 para AM por qualquer ordem.
Carregue em BAND•AUTO PRESET para seleccionar a banda.
Carregue sem soltar BAND•AUTO PRESET durante 2 segundos até a indicação
“AUTO” piscar no visor.
Se não conseguir programar uma estação automaticamente
Para alterar o programa actual
As estações com sinal fraco têm de ser programadas manualmente.
1 Carregue em OPERATE (ou POWER) para ligar o leitor.
2 Carregue em BAND•AUTO PRESET para seleccionar a banda.
3 Sintonize a estação desejada.
4 Carregue sem soltar DISPLAY/ENT/MEMORY durante 2 segundos até o número
programado piscar no visor.
5 Carregue em PRESET + ou PRESET – até o número em que quer memorizar a estação
começar a piscar no visor.
6 Volte a carregar sem soltar em DISPLAY/ENT/MEMORY.
A nova estação substitui a anterior.
Carregue uma vez em x se o CD estiver parado e duas vezes se estiver a ouvir o CD. O programa
actual é apagado. Depois, crie um novo programa, executando as operações de programação.
Sugestão
Para verificar as faixas programadas e a ordem de reprodução no visor
Para verificar a ordem das faixas antes da reprodução, carregue em DISPLAY/ENT/MEMORY.
Sempre que carregar no botão, o número da faixa aparece pela ordem programada.
Mesmo que desligue o transformador de CA ou retire as pilhas, as estações de rádio pré-programadas
permanecem na memória.
Evitar os saltos no som
Carregue em ESP no modo de paragem.
O indicador ESP acende-se.
Para cancelar a função ESP
Carregue de novo em ESP.
Ouvir as estações de rádio pré-programadas
1
2
3
Carregue em OPERATE (ou POWER) para ligar o leitor.
Carregue em BAND•AUTO PRESET para seleccionar a banda.
Carregue em PRESET + ou PRESET – para sintonizar a estação memorizada.
Download PDF

advertising