Sony | ZS-S4iP | Sony ZS-S4iP Gebruiksaanwijzing

Verwijdering van oude batterijen
(in de Europese Unie en andere
Europese landen met afzonderlijke
inzamelingssystemen)
4-107-422-69(1)
Personal Audio System
Dit symbool op de batterij of verpakking wijst erop dat de
meegeleverde batterij van dit product niet als huishoudelijk
afval behandeld mag worden.
Muziekdiscs die zijn gecodeerd met
copyrightbeveiligingstechnologieën
Dit product is ontworpen voor het afspelen van discs die voldoen
aan de CD-norm (Compact Disc). Onlangs hebben
platenmaastschappijen muziekdiscs op de markt gebracht die zijn
gecodeerd met copyrightbeveiligingstechnologieën. Houd er
rekening mee dat sommige van deze discs niet voldoen aan de CDnorm en wellicht niet met dit product kunnen worden afgespeeld.
ZS-S4iP
©2008 Sony Corporation
Manual de instruções PT
Printed in China
WAARSCHUWING
Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht.
Zo kunt u het risico op brand of elektrische
schokken verkleinen.
Dek de ventilatieopeningen van het apparaat niet af met
bijvoorbeeld kranten, tafelkleden en gordijnen. Zo kunt u het
risico op brand verkleinen. Plaats ook geen brandende kaarsen
op het apparaat.
Stel het apparaat niet bloot aan waterdruppels of spatten en
plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals een vaas,
op dit apparaat. Zo kunt u het risico op brand of elektrische
schokken verkleinen.
Aangezien de stekker wordt gebruikt om het apparaat los te
koppelen van de netvoeding, moet u het apparaat aansluiten
op een gemakkelijk toegankelijk stopcontact.
Als er een probleem optreedt met het apparaat, moet u de
stekker van het apparaat onmiddellijk uit het stopcontact
halen.
Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat
dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld.
Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar
elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u
ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt
verwijderd, voorkomt u voor mens en milieu negatieve
gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van
verkeerde afvalbehandeling. De recycling van materialen
draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer
details in verband met het recyclen van dit product, neemt u
contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de
dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de
winkel waar u het product hebt gekocht.
Dit betreft de accessoires: Afstandsbediening
Opmerkingen over discs
•Maak een disc voor het afspelen altijd
schoon met een doek. Veeg de CD van
binnen naar buiten schoon. Als het
oppervlak van de CD krassen, vuil of
vingerafdrukken bevat, wordt er wellicht
niet goed afgespeeld.
In het geval dat de producten om redenen van veiligheid,
prestaties dan wel in verband met data-integriteit een
permanente verbinding met batterij vereisen, dient deze
batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel vervangen
te worden. Om ervoor te zorgen dat de batterij op een juiste
wijze zal worden behandeld, dient het product aan het eind van
zijn levenscyclus overhandigd te worden aan het desbetreffende
inzamelingspunt voor de recyclage van elektrisch en
elektronisch materiaal.
•Gebruik geen oplosmiddelen, zoals benzine, thinner en in de handel
verkrijgbare reinigingsmiddelen, of antistatische sprays voor
grammofoonplaten.
•Stel een CD niet bloot aan direct zonlicht of warmtebronnen, zoals
heteluchtkanalen, en laat deze niet achter in een auto die in de volle
zon geparkeerd staat en waarin de temperatuur sterk kan oplopen.
•Plak geen papier of stickers op de CD en bekras het oppervlak van
de CD niet.
•Berg CD's na het gebruik weer op in de hoesjes.
Veiligheid
•De laserstraal van deze CD-speler is schadelijk voor de ogen, dus u
mag de behuizing niet openen. Laat het apparaat alleen nakijken
door bevoegde servicetechnici.
•Als een voorwerp of vloeistof in de speler terechtkomt, moet u de
speler ontkoppelen en laten nakijken door bevoegde servicetechnici
voordat u het apparaat verder gebruikt.
•Discs met afwijkende vormen (bijvoorbeeld hart, vierkant, ster)
kunnen niet met deze speler worden afgespeeld. Als u dit toch
probeert, kan de speler worden beschadigd. Gebruik dergelijke discs
niet.
Voor meer details in verband met het recyclen van dit product
of batterij, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties,
het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van
huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.
Opmerking voor klanten: de volgende
informatie geldt enkel voor
apparatuur verkocht in landen waar
de EUrichtlijnen van kracht zijn
Voedingsbronnen
•Gebruik het bijgeleverde netsnoer; gebruik geen ander type
netsnoer.
•De speler blijft onder (net)spanning staan zolang de stekker in het
stopcontact zit, ook al is de speler zelf uitgeschakeld.
•Trek de stekker van het netsnoer van de speler uit het stopcontact
als u de speler lange tijd niet gebruikt.
•Verwijder de batterijen om beschadiging door batterijlekkage en
corrosie te voorkomen als u de batterijen niet gebruikt.
•Het naamplaatje en belangrijke informatie over veiligheid bevinden
zich aan de onderkant.
De fabrikant van dit apparaat is Sony Corporation, 1-7-1
Konan, Minato-ku, Tokio, Japan. De geautoriseerde
vertegenwoordiger voor EMC en productveiligheid is
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Duitsland. Voor onderhouds- of
garantiekwesties kunt u de adressen gebruiken die in de
afzonderlijke onderhouds- of garantiedocumenten
worden vermeld.
Plaatsing
•Installeer de speler niet in de buurt van warmtebronnen of op een
plaats waar deze is blootgesteld aan direct zonlicht, overmatige
hoeveelheden stof, mechanische schokken of in een auto die wordt
blootgesteld aan direct zonlicht.
•Plaats de speler niet op een schuin of onregelmatig oppervlak.
•Plaats andere voorwerpen minimaal 10 mm van de zijkant van de
behuizing. De ventilatieopeningen moeten onafgedekt zijn zodat de
speler juist kan werken en de levensduur van de onderdelen wordt
verlengd.
•De luidsprekers bevatten sterke magneten. Houd creditcards en
horloges met springveren uit de buurt van het apparaat om schade
door de magneet te voorkomen.
Een DualDisc is een tweezijdige disc, waarop aan de ene kant
DVD-materiaal is opgenomen en aan de andere kant digitaal
audiomateriaal. Echter, aangezien de kant met het
audiomateriaal niet voldoet aan de Compact Disc (CD)-norm,
wordt een juiste weergave op dit apparaat niet gegarandeerd.
Stel de batterijen (geïnstalleerde accu of batterijen) niet
langdurig bloot aan extreem hoge temperaturen, zoals
zonlicht, vuur, enzovoort.
Bij overmatige geluidsdruk van oortelefoons en
hoofdtelefoons kan gehoorschade optreden.
Werking
Stroombronnen
Specificaties
CD-speler


1 naar AC IN
2 naar het stopcontact
Sluit het netsnoer aan  of plaats zes R14-batterijen (type C) (niet bijgeleverd) in het batterijvak .
Opmerkingen
•Vervang de batterijen wanneer de OPR/BATT-aanduiding  dimt of wanneer de speler niet langer werkt.
Vervang alle batterijen door nieuwe. Voordat u de batterijen vervangt, moet u de CD uit de speler verwijderen.
•Als u de speler wilt gebruiken met batterijen, koppelt u het netsnoer los van de speler.
De afstandsbediening voorbereiden
Plaats twee R6-batterijen (type AA) (niet bijgeleverd).
Systeem
Compact disc digitaal audiosysteem
Eigenschappen laserdiode
Emissieduur: continu
Laservermogen: minder dan 44,6 µW
(Dit vermogen wordt berekend op een afstand van 200 mm van de
objectieflens op het onderdeel voor optische pick-up met een opening van
7 mm.)
Aantal kanalen
2
Frequentierespons
20 - 20 000 Hz +1/–2 dB
Snelheidsfluctuaties
Onder meetbare grens
Bij normaal gebruik kunt u de batterijen ongeveer zes maanden lang gebruiken. Wanneer u het apparaat niet langer kunt
bedienen met de afstandsbediening, moet u alle batterijen vervangen door nieuwe.
Voor u het apparaat gebruikt
Het apparaat in- of uitschakelen
Druk op OPERATE .
In slaap vallen terwijl u naar muziek luistert
Het volume aanpassen
Druk op VOLUME +, – .
Luisteren via de hoofdtelefoon
Sluit de hoofdtelefoon aan op de -aansluiting
(hoofdtelefoon) .
De lage tonen versterken
Druk op MEGA BASS  op de afstandsbediening.
"MEGA BASS" wordt weergegeven op het display.
Druk nogmaals op de knop om de functie uit te
schakelen.
Luidspreker
Volledig bereik: 8 cm dia., 16 Ω, conustype (2)
Uitgangen
Hoofdtelefoonaansluiting (stereo-miniaansluiting):
Voor een hoofdtelefoon met impedantie 16 - 32 Ω
Ingang
AUDIO IN-aansluiting (stereo-miniaansluiting)
Uitgevoerd vermogen
2 W + 2 W (aan 16 Ω, 10% harmonische vervorming)
Stroomvereisten
Voor de speler:
230 V wisselstroom, 50 Hz
9 V gelijkstroom, 6 R14-batterijen (type C)
Energieverbruik
Wisselstroom 16 W
Levensduur van de batterij
Voor de speler:
FM-ontvangst
3 Druk op SLEEP  op de afstandsbediening om de
Sony R14P: ong. 2 u
minuten te selecteren waarna de speler
automatisch moet worden uitgeschakeld.
Elke keer dat u op de knop drukt, wordt de
aanduiding als volgt gewijzigd:
"60"  "90"  "120"  "OFF"  "10"  "20"
 "30".
De slaapfunctie uitschakelen
Druk op OPERATE  om de speler uit te schakelen of
druk herhaaldelijk op SLEEP  om de slaaptimer in te
stellen op "OFF" in stap 3.
•Reinig de behuizing, het display en de knoppen met een zachte doek
die licht is bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel. Gebruik
geen schuursponsjes, schuurpoeder of oplosmiddel zoals alcohol of
benzine.
Met alle vragen over of eventuele problemen met de speler kunt u
terecht bij de dichtstbijzijnde Sony-handelaar.
iPod nano
5e generatie
(videocamera)
iPhone 3GS
iPod touch
2e generatie
©2008 Sony Corporation
Manual de instruções PT
Printed in China
iPod nano
4e generatie
(video)
iPhone 3G
iPod touch
1e generatie
iPod nano
3e generatie
(video)
iPod nano
2e generatie
(aluminium)
iPod classic
ADVERTÊNCIA
Para reduzir o risco de incêndio ou choque
eléctrico não exponha o aparelho à chuva ou
humidade.
Para reduzir o risco de incêndio, não tape os orifícios de
ventilação do aparelho com jornais, toalhas de mesa, cortinas,
etc. Também não deve colocar velas acesas em cima do
aparelho.
Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, não
exponha o equipamento a pingos ou salpicos e não coloque
objectos com líquidos, como jarras, em cima do equipamento.
Uma vez que a ficha principal é utilizada para desligar a
unidade da corrente eléctrica, ligue a unidade a uma tomada
de CA de fácil acesso. Se notar alguma coisa de anormal no
sistema, desligue imediatamente a ficha principal da tomada
de CA.
Este símbolo, colocado no produto ou na sua embalagem,
indica que este não deve ser tratado como resíduo urbano
indiferenciado. Deve sim ser colocado num ponto de recolha
destinado a resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos.
Assegurandose que este produto é correctamente depositado,
irá prevenir potenciais consequências negativas para o
ambiente bem como para a saúde, que de outra forma
poderiam ocorrer pelo mau manuseamento destes produtos. A
reciclagem dos materiais contribuirá para a conservação dos
recursos naturais. Para obter informação mais detalhada sobre
a reciclagem deste produto, por favor contacte o município
onde reside, os serviços de recolha de resíduos da sua área ou a
loja onde adquiriu o produto.
Aplicável aos seguintes acessórios: Telecomando
Não instale o aparelho num espaço fechado como, por
exemplo, numa estante ou num armário.
iPod
5e generatie
(video)
Sony alkaline LR14: ong. 8 u
Afmetingen
Ong. 400 × 169,7 × 224 mm (b/h/d)
(incl. uitstekende delen)
Gewicht
Ong. 3,4 kg (incl. batterijen)
Bijgeleverde accessoires
Netsnoer (1)
Afstandsbediening (1)
Verwisselbare klep (1)
iPod
4e generatie
(kleurenscherm)
iPod
4e generatie
1 para CA IN
2 para uma tomada de
parede
Ligue o cabo de alimentação CA  ou introduza seis pilhas R14 (tamanho C) (não fornecidas) no compartimento das
pilhas .
Notas
•Substitua as pilhas quando o indicador OPR/BATT  diminuir de intensidade ou quando o leitor não funcionar.
Substitua todas as pilhas por pilhas novas. Antes de substituir as pilhas, certifique-se de que retira o CD do leitor.
•Para utilizar o leitor com as pilhas, desligue o cabo de alimentação CA do leitor.
Preparar o controlo remoto
Introduza duas pilhas R6 (tamanho AA) (não fornecidas).
Com uma utilização normal, as pilhas para o controlo remoto deverão durar cerca de seis meses. Quando o controlo
remoto não controlar a unidade, substitua todas as pilhas por novas.
Antes de utilizar a unidade
Para ligar/desligar a alimentação
Carregue em OPERATE .
Para regular o volume
Carregue em VOLUME +, – .
Para ouvir através dos auscultadores
Ligue os auscultadores à tomada  (auscultadores) .
Para reforçar o som de graves
Carregue em MEGA BASS  no controlo remoto.
Aparece “MEGA BASS” no visor.
Para regressar ao som normal, carregue no botão
novamente.
Adormecer com música
1 Reproduza a fonte de música que pretende.
2 Carregue em SLEEP  no controlo remoto para
visualizar “SLEEP”.
3 Carregue em SLEEP  no controlo remoto para
seleccionar os minutos até o leitor se desligar
automaticamente.
Cada vez que carregar no botão, a indicação altera-se
da seguinte forma:
“60”  “90”  “120”  “OFF”  “10”  “20” 
“30”.
Para cancelar a função Sleep
Carregue em OPERATE  para desligar a alimentação,
ou carregue em SLEEP  repetidamente para definir o
temporizador para “OFF” no passo 3.
iPod
Er is geen geluid.
Er is geen bediening mogelijk.
•Controleer of de iPod goed is aangesloten.
Kan de iPod niet opladen.
•U kunt de iPod niet opladen wanneer het apparaat gelijkstroom
gebruikt.
•U kunt de iPod niet opladen als "DC OUT" niet wordt weergegeven
op het display in de radiostand.
CD-speler
De CD wordt niet afgespeeld of "no dISC" wordt
weergegeven zelfs wanneer er een CD is geplaatst.
•Plaats de CD met de etiketzijde omhoog.
•Maak de CD schoon.
•Verwijder de CD uit het apparaat en laat de CD-houder ongeveer
een uur openstaan om eventuele condensatie te laten drogen.
•De CD-R/CD-RW is leeg.
•Er is een kwaliteitsprobleem met de CD-R/CD-RW, het
opnameapparaat of de software.
•Vervang alle batterijen door nieuwe als deze bijna leeg zijn.
Het geluid valt weg.
•Verminder het volume.
•Reinig de CD of vervang de CD als deze ernstig beschadigd is.
•Zet het apparaat op een plaats waar geen trillingen voorkomen.
•Reinig de lens met een in de handel verkrijgbaar blaaskwastje.
•Het geluid kan wegvallen of u kunt ruis horen wanneer u CD-R's/
CD-RW's gebruikt van een slechte kwaliteit of wanneer er een
probleem is met het opnameapparaat of de software.
Radio
Slechte ontvangst.
•Draai de antenne voor
betere FM-ontvangst.
•Draai de speler voor
een betere
AM-ontvangst.
Het geluid is zwak of van slechte kwaliteit.
•Vervang alle batterijen door nieuwe als deze bijna leeg zijn.
•Plaats de speler verder uit de buurt van de televisie.
Het beeld op de televisie begint te storen.
•Als u in de buurt van een televisie met een antenne naar een FMprogramma luistert, moet u de speler uit de buurt van de televisie
plaatsen.
Afstandbediening
•Vervang alle batterijen in de afstandsbediening door nieuwe als deze
bijna leeg zijn.
•Zorg ervoor dat u de afstandsbediening op de sensor van het
apparaat richt.
•Verwijder obstakels tussen de afstandsbediening en het apparaat.
•Zorg ervoor dat de sensor niet wordt blootgesteld aan fel licht zoals
direct zonlicht of fluorescerende lampen.
•Houd de afstandsbediening dichter bij het apparaat.
Als u alle oplossingen hebt geprobeerd en nog steeds problemen
ondervindt, koppelt u het netsnoer los of verwijdert u alle batterijen.
Nadat alle aanduidingen op het display zijn verdwenen, sluit u het
netsnoer weer aan of plaatst u de batterijen terug. Neem contact op
met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar als het probleem niet is
opgelost.
Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd.
Optionele accessoires
Sony MDR-hoofdtelefoon
Tratamento de pilhas no final da sua
vida útil (Aplicável na União Europeia
e em países Europeu scom sistemas
de recolha selectiva de resíduos)
Este símbolo, colocado na pilha ou na sua embalagem, indica
que estes produtos não devem ser tratados como resíduos
urbanos indiferenciados.
Em determinadas pilhas este símbolo pode ser usado em
combinação com um símbolo químico. Os símbolos químicos
para o mercúrio (Hg) ou chumbo (Pb) são adicionados se a
pilha contiver mais de 0,0005% em mercúrio ou 0,004% em
chumbo.
Discos de música codificados com
tecnologias de protecção de direitos
de autor
Este equipamento destina-se a reproduzir discos que respeitem
a norma de discos compactos (CD). Actualmente, algumas
editoras discográficas comercializam vários discos de música
codificados com tecnologias de protecção de direitos de autor.
Alguns destes discos não respeitam a norma de CD e pode não
conseguir reproduzi-los neste equipamento.
Segurança
•Uma vez que o raio laser utilizado no leitor de CD é prejudicial para
os olhos, não tente desmontar a caixa. Os serviços de assistência só
deverão ser prestados por técnicos qualificados.
•Se algum objecto sólido ou líquido cair para dentro do leitor,
desligue-o e solicite a verificação do mesmo a um técnico
especializado antes de o continuar a utilizar.
•Os discos que apresentem formas diferentes do padrão (por ex.,
coração, quadrado, estrela) não podem ser reproduzidos neste leitor.
A tentativa de reprodução destes discos pode danificar o leitor. Não
utilize discos deste tipo.
Fontes de alimentação
•Para o funcionamento com CA, utilize o cabo de alimentação CA
fornecido, não utilize qualquer outro tipo.
•Mesmo se desligar o leitor, este continua ligado à fonte de
alimentação CA (rede), desde que permaneça ligado à tomada de
parede.
•Desligue o leitor da tomada de parede se não pretender utilizar o
mesmo durante um longo período de tempo.
•Se não pretender utilizar as pilhas, remova-as para evitar os danos
causados pelo derramamento de líquido das pilhas ou corrosão.
•A placa de identificação e a informação importante de segurança
estão localizadas na parte externa inferior.
Nota sobre DualDiscs
Instalação
•Não deixe o leitor num local próximo de fontes de calor, sujeito à luz
directa do sol, pó excessivo ou choques mecânicos, ou num
automóvel sujeito à luz directa dos raios solares.
•Não coloque um leitor num local inclinado ou instável.
•Deixe um espaço livre de 10 mm à volta da caixa. Os orifícios de
ventilação têm de estar desobstruídos para que o leitor funcione
correctamente e que a duração dos respectivos componentes seja
prolongada.
•Uma vez que as colunas utilizam um íman forte, mantenha os
cartões de crédito com códigos magnéticos ou relógios de corda
afastados do leitor, de forma a evitar possíveis danos causados pelo
íman.
Funcionamento
Modelos iPod compatíveis
Os modelos iPod compatíveis são apresentados seguidamente. Actualize o
seu iPod com o software mais recente antes de o utilizar.
•Limpe a caixa, painel e controlos com um pano macio humedecido
numa solução de detergente suave. Não utilize qualquer tipo de
esfregão ou pó abrasivo nem solventes, tais como álcool ou benzina.
iPod nano
5ª geração
(câmara de vídeo)
Se tiver alguma questão ou problema relacionado com o leitor, entre
em contacto com o agente da Sony mais próximo.
iPhone 3GS
iPod touch
2ª geração
DC out: 5 V
MÁX: 500 mA
(apenas CA)
Secção de rádio
iPod nano
4ª geração
(vídeo)
iPhone 3G
iPod touch
1ª geração
iPod nano
3ª geração
(vídeo)
iPod nano
2ª geração
(alumínio)
iPod classic
iPod
5ª geração
(vídeo)
iPhone
iPod nano
1ª geração
Recepção FM
Sony R14P: aprox. 4 h
Sony alcalina LR14: aprox. 16 h
Reprodução de CD
Sony R14P: aprox. 2 h
Sony alcalina LR14: aprox. 8 h
Acessório opcional
Sony MDR headphones series
•Se o leitor for transportado directamente de um local quente para
um local frio, ou se for colocado num local muito húmido, a
humidade pode condensar-se na lente existente no interior do CD.
Se isso acontecer, o leitor não irá funcionar correctamente. Nesse
caso, remova o CD e aguarde cerca de uma hora até a humidade
evaporar.
Limpar a caixa
Secção iPod
Design e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio.
•CD-R/CD-RW que não os gravados em formato de CD de música
•CD-R/CD-RW com qualidade de gravação pobre, CD-R/CD-RW
arranhados ou sujos, ou CD-R/CD-RW gravados com um
dispositivo de gravação incompatível
•CD-R/CD-RW finalizados incorrectamente
Geral
A unidade não liga.
•Ligue correctamente o cabo de alimentação CA à tomada de parede.
• Certifique-se de que as pilhas foram correctamente introduzidas.
• Se as pilhas estiverem fracas, substitua todas as pilhas por pilhas
novas.
• Não é possível utilizar OPERATE  no controlo remoto para ligar
o leitor se este estiver a funcionar com as pilhas.
Não se ouve som.
•Se estiver a ouvir o som através das colunas, desligue os
auscultadores.
Ouve-se ruído.
•Alguém está a utilizar um telemóvel ou outro equipamento que
emite ondas de rádio perto do leitor.
 Afaste o telemóvel, etc., do leitor.
Não se ouve som.
O fabricante deste produto é a Sony Corporation, 1-7-1
Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan. O representante autorizado
para a EMC e a segurança do produto é a Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgard, Germany.
Para qualquer assunto relacionado com assistência técnica
ou garantia, contactenos através dos endereços apresentados
nos respectivos documentos em separado.
Dimensões
Aprox. 400 × 169,7 × 224 mm (l/a/p)
(incl. peças salientes)
Peso
Aprox. 3,4 kg (incl. pilhas)
Acessórios fornecidos
Cabo de alimentação CA (1)
Controlo remoto (1)
Tampa amovível (1)
Discos que esta unidade NÃO PODE reproduzir
•Não utilize solventes como benzina, diluentes, detergentes à venda
no mercado ou spray anti-electricidade estática destinado aos discos
LP de vinil.
•Não exponha o CD à luz directa do sol ou a fontes de calor, tais
como condutas de ar quente, nem deixe o CD num automóvel
estacionado ao sol, uma vez que pode ocorrer uma subida
significativa de temperatura no interior do mesmo.
•Não cole papel ou autocolantes no CD, nem risque a superfície do
mesmo.
•Após a reprodução, guarde o CD na respectiva caixa.
Aviso para os utilizadores: a seguinte
informação só é aplicável a produtos
comercializados em países onde se
apliquem as Directivas da UE
Altifalante
Intervalo total: 8 cm de dia., 16 Ω, tipo cone (2)
Saídas
Ficha de auscultadores (mini-ficha estéreo):
Para auscultadores com impedância de 16 - 32 Ω
Entrada
Tomada AUDIO IN (mini-ficha estéreo)
Potência de saída
2 W + 2 W (a 16 Ω, 10% de distorção harmónica)
Requisitos de potência
Para o leitor:
230 V CA, 50 Hz
9 V DC, 6 pilhas R14 (tamanho C)
Consumo de energia
CA 16 W
Duração das pilhas
Para o leitor:
•CD áudio
•CD-R/CD-RW (CD-DA*)
*CD-DA é a abreviatura para Compact Disc Digital Audio. Trata-se
de uma norma de gravação para CD áudio.
Resolução de problemas
iPod
Para informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste
produto, por favor contacte o município onde reside, os
serviços de recolha de resíduos da sua área ou a loja onde
adquiriu o produto.
Intervalo de frequência
FM: 87,5 - 108 MHz
AM: 5 31-1 611 kHz (passo de 9 kHz)
530-1 610 kHz (passo de 10 kHz)
IF
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
Antenas
FM: Antena telescópica
AM: Antena de barra de ferrite incorporada
Discos que esta unidade PODE reproduzir
•Antes de reproduzir o CD, limpe-o com
um pano de limpeza. Limpe o CD de
dentro para fora. Se existirem riscos,
sujidade ou dedadas no CD, pode ocorrer
um erro de leitura.
Se por motivos de segurança, desempenho ou protecção de
dados, os produtos necessitem de uma ligação permanente a
uma pilha integrada, esta só deve ser substituída por
profissionais qualificados. Acabado o período de vida útil do
aparelho, coloque-o no ponto de recolha de produtos
eléctricos/electrónicos de forma a garantir o tratamento
adequado da bateria integrada.
Sistema
Sistema compact disc digital audio
Propriedades do díodo laser
Duração da emissão: Contínua
Saída de laser: Inferior a 44,6 µW
(Esta saída é o valor de medida a uma distância de 200 mm em relação à
superfície da lente do bloco de leitura óptica com 7 mm de abertura.)
Número de canais
2
Resposta de frequência
20 - 20 000 Hz +1/–2 dB
Velocidade de flutuação
Abaixo do limite mensurável
Precauções
Notas acerca dos discos
Geral
Substituir as pilhas
•Iemand gebruikt een draadloze telefoon of andere apparatuur die
radiogolven uitzendt in de buurt van het apparaat.
 Houd de draadloze telefoon, enzovoort uit de buurt van de speler.
iPod mini
Especificações

Er is ruis hoorbaar.
Gebruik CD-speler
Secção do leitor de CD

•Koppel de hoofdtelefoon los als u de luidsprekers wilt gebruiken.
Sony alkaline LR14: ong. 16 u
A pressão sonora excessiva dos auriculares e
auscultadores pode provocar perda de audição.
Fontes de alimentação
Er is geen geluid.
iPod nano
1e generatie
Um DualDisc é um disco de dois lados que faz corresponder o
material gravado no DVD num lado com o material áudio
digital no outro lado. No entanto, como o lado de material de
áudio não está conforme a norma de discos compactos (CD), a
reprodução neste equipamento não está garantida.
Não exponha as pilhas (bateria ou pilhas instaladas) a calor
excessivo como o da luz solar directa, fogo ou semelhante
durante um longo período de tempo.
•Sluit het netsnoer goed aan op het stopcontact.
•Controleer of de batterijen goed zijn geplaatst.
•Vervang alle batterijen door nieuwe als deze bijna leeg zijn.
•Wanneer u het apparaat op batterijen gebruikt, kunt u het apparaat
niet inschakelen met OPERATE  op de afstandsbediening.
iPhone
Para as restantes pilhas, por favor, consulte as instruções do
equipamento sobre a remoção da mesma. Deposite a bateria
num ponto de recolha destinado a resíduos de pilhas e baterias.
Tratamento de Equipamentos Eléctricos
e Electrónicos no final da sua vida
útil (Aplicável na União Europeia e
em países Europeus com sistemas de
recolha selectiva de resíduos)
Het apparaat kan niet worden ingeschakeld.
De afstandsbediening werkt niet.
Devem antes ser colocados num ponto de recolha destinado a
resíduos de pilhas e acumuladores.
Assegurando-se que estas pilhas são correctamente depositadas,
irá prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente
bem como para a saúde, que de outra forma poderiam ocorrer
pelo mau manuseamento destas pilhas. A reciclagem dos
materiais contribuirá para a conservação dos recursos naturais.
ZS-S4iP
Algemeen
Sony R14P: ong. 4 u
4-107-422-69(1)
Personal Audio System
De behuizing reinigen
Radio
1 Speel de gewenste muziekbron af.
2 Druk op SLEEP  op de afstandsbediening om
"SLEEP" weer te geven.
De onderstaande iPod-modellen zijn compatibel. Werk de software van de
iPod bij met de nieuwste software voor u deze gebruikt.
Gelijkstroomuitvoer: 5 V
MAX: 500 mA
(alleen wisselstroom)
Algemeen
De batterijen vervangen
Compatibele iPod-modellen
•Als u de speler direct van een koude naar een warme omgeving
verplaatst of als de speler in een zeer vochtige omgeving wordt
geplaatst, kan er vocht condenseren op de lenzen van de CD-speler.
In dit geval functioneert de speler wellicht niet correct. Verwijder in
dit geval de CD en wacht ongeveer een uur tot alle vocht is
verdampt.
iPod
Frequentiebereik
FM: 87,5 - 108 MHz
AM: 5 31-1 611 kHz (stappen van 9 kHz)
530-1 610 kHz (stappen van 10 kHz)
IF
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
Antennes
FM: telescopische antenne
AM: geïntegreerde ferrietantenne
Problemen oplossen
•Controleer of de iPod goed is aangesloten.
•Pas het VOLUME +, –  aan
Bericht over DualDiscs
Plaats het apparaat niet in een gesloten ruimte, zoals een
boekenkast of inbouwkast.
•Audio CD
•CD-R/CD-RW (CD-DA*)
*CD-DA is de afkorting van Compact Disc Digital Audio. Dit is een
opnamestandaard die wordt gebruikt voor Audio CD's.
•CD-R/CD-RW's die niet zijn opgenomen in de muziek-CD-indeling
•CD-R's/CD-RW's met een slechte opnamekwaliteit, beschadigde of
vuile CD-R's/CD-RW's of CD-R's/CD-RW's die zijn opgenomen
met een niet-compatibel apparaat
•CD-R's/CD-RW's die niet juist zijn gefinaliseerd
Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het gedeelte
over hoe de batterij veilig uit het product te verwijderen.
Overhandig de batterij bij het desbetreffende inzamelingspunt
voor de recyclage van batterijen.
Verwijdering van oude elektrische en
elektronische apparaten (Toepasbaar
in de Europese Unie en andere
Europese landen met gescheiden
ophaalsystemen)
Discs die KUNNEN worden afgespeeld
Discs die NIET KUNNEN worden afgespeeld
Op sommige batterijen kan dit symbool voorkomen in
combinatie met een chemisch symbool. De chemische
symbolen voor kwik (Hg) of lood (Pb) worden toegevoegd als
de batterij meer dan 0,0005 % kwik of 0,004 % lood bevat.
Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren, voorkomt u
voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden
kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Het
recycleren van materialen draagt bij tot het vrijwaren van
natuurlijke bronnen.
Gebruiksaanwijzing NL
Voorzorgsmaatregelen
iPod
4ª geração
(visor a cores)
iPod
4ª geração
iPod mini
•Certifique-se de que o iPod está ligado correctamente.
•Regule o VOLUME +, – 
Não funciona.
•Certifique-se de que o iPod está ligado correctamente.
Não é possível substituir o iPod.
•Não pode substituir o iPod quando a unidade está a utilizar uma
fonte de alimentação DC.
• Não pode substituir o iPod quando “DC OUT” não aparece no visor
no modo de rádio.
Leitor de CD
O CD não é reproduzido ou “no dISC” é apresentado
mesmo que tenha sido introduzido um CD.
•Introduza o CD com o lado da etiqueta virado para cima.
•Limpe o CD.
•Retire o CD e deixe o compartimento de CD aberto durante cerca
de uma hora para deixar secar a condensação de humidade.
•O CD-R/CD-RW está vazio.
•Existe um problema com a qualidade do CD-R/CD-RW, dispositivo
de gravação ou software de aplicação.
•Se as pilhas estiverem fracas, substitua todas as pilhas por pilhas
novas.
O som é interrompido.
•Reduza o volume.
•Limpe o CD, ou substitua-o se estiver muito danificado.
•Coloque o leitor num local não sujeito a vibrações.
•Limpe a lente com um soprador disponível no mercado.
•O som pode ser interrompido ou poderá ouvir ruído quando
utilizar CD-R/CD-RW de má qualidade ou se existir um problema
com o dispositivo de gravação ou software de aplicação.
Rádio
A recepção é má.
•Reoriente a antena
para melhorar a
recepção de FM.
•Mude o próprio leitor
de posição para
melhorar a recepção de
AM.
O som ouve-se mal ou é de má qualidade.
•Se as pilhas estiverem fracas, substitua todas as pilhas por pilhas
novas.
•Afaste o leitor do televisor.
A imagem do seu televisor fica instável.
•Se está a ouvir um programa em FM perto de um televisor com
antena interior, afaste o leitor do televisor.
Controlo remoto
O controlo remoto não funciona.
•Se as pilhas do controlo remoto estiverem fracas, substitua todas as
pilhas por pilhas novas.
•Certifique-se de que está a apontar o controlo remoto para o sensor
remoto da unidade.
•Remova quaisquer obstáculos entre o controlo remoto e a unidade.
•Certifique-se de que o sensor remoto não está sujeito a demasiada
luminosidade, tal como luz directa do sol ou lâmpada fluorescente.
•Se estiver a utilizar o controlo remoto, aproxime-se da unidade.
Após tentar as soluções descritas, caso ainda persistam problemas,
desligue o cabo de alimentação CA ou remova todas as pilhas. Após
todas as indicações no visor terem desaparecido, ligue o cabo de
alimentação CA ou insira novamente as pilhas. Se o problema
persistir, entre em contacto com o agente da Sony mais próximo.
Algemene bediening
Een iPod plaatsen
Druk op PUSH OPEN  .
De klep voor de iPod wordt geopend.
Plaats de iPod op de aansluiting.
Sluit de klep tot u een klik hoort.
Tips
VOLUME +  iPod & iPhone   en CD   zijn voorzien van voelstippen.
•Als u een iPod nano 1e generatie/iPod nano 2e generatie
(aluminium) gebruikt, kunt u de positie van de aansluiting
aanpassen zodat de iPod in het midden wordt geplaatst.
•Als u een andere iPod gebruikt dan een iPod nano 1e generatie/iPod
nano 2e generatie (aluminium), schuif u de aansluiting naar rechts.
Opmerkingen
•Als u het toestel met wisselstroom gebruikt, zal het automatisch
worden ingeschakeld.
•Als u een iPod aansluit terwijl die afspeelt, zal het toestel de iPod
verder afspelen, zelfs nadat u hem aangesloten hebt.
Een iPod afspelen
Een CD-afspeelmodus selecteren
Radiozenders vooraf instellen
Druk op iPod & iPhone   (iPod  op de
afstandsbediening) en het apparaat wordt
ingeschakeld (direct inschakelen).
"DC OUT" wordt weergegeven in het display (alleen
wisselstroom) en de iPod begint automatisch met
afspelen.
Druk op MENU/MODE  (MODE  op de
afstandsbediening) totdat " 1", " ", "SHUF", "SHUF"
en " ", "PGM" of "PGM" en " " worden weergegeven
in het display. Ga als volgt verder:
U kunt radiozenders opslaan in het geheugen van de
speler. U kunt maximaal 30 radiozenders instellen; 20
voor FM en 10 voor AM in elke volgorde.
U kunt de aangesloten iPod bedienen met het apparaat of
de knoppen van de iPod.
Actie
Druk op
Afspelen
pauzeren
iPod & iPhone   (  op de
afstandsbediening).
Druk nogmaals op de knop om het
afspelen te hervatten.
Afspelen stoppen
Naar de volgende
track gaan
Naar de vorige
track gaan
Een punt zoeken
tijdens het
beluisteren van
geluid
Een punt zoeken
terwijl u het
iPod-display
bekijkt
Een menu
selecteren


Naar het vorige
menu gaan
De klep vervangen
Als u een iPod touch/iPhone gebruikt, kunt u de klep
vervangen door de verwisselbare klep (bijgeleverd).
VOLUME +  is voorzien van een voelstip.
Verwisselbare klep (bijgeleverd)
Verwijder de klep

 (vooruit) of  (achteruit) 
terwijl er wordt afgespeeld en houd
de knop ingedrukt totdat u het punt
vindt.
 (vooruit) of  (achteruit) 
in de pauzestand en houd de knop
ingedrukt totdat u het punt vindt.
Druk op MENU/MODE 
(MENU  op de
afstandsbediening) en  of  
om een menu te selecteren en druk
op ENTER .
Druk op MENU/MODE 
(MENU  op de
afstandsbediening).
 Verwijder de klep .
Sluit de klep tot u een klik hoort.
Plaats de verwisselbare klep
Handeling
Druk op  of   om
de track te selecteren die u
wilt herhalen en druk op CD
  (  op de
afstandsbediening).
Alle tracks " "
Druk op CD   ( 
herhalen
op de afstandsbediening).
Willekeurige "SHUF"
Druk op CD   ( 
volgorde
op de afstandsbediening).
Tracks herhalen "SHUF" en Druk op CD   ( 
in willekeurige " "
op de afstandsbediening).
volgorde
Programma "PGM"
Druk op  of   en
afspelen
druk op DISPLAY•ENTER
 (ENTER  op de
afstandsbediening) voor de
tracks (maximaal 20) die u
wilt programmeren in de
gewenste volgorde. Druk op
CD   (  op de
afstandsbediening).
Geprogrammeerde track
•U kunt de universele adapter gebruiken die bij de iPod wordt
geleverd zodat deze beter in het apparaat past. De iPod kan worden
aangesloten zonder het gebruik van een adapter.
•Als u de iPod aansluit wanneer een andere functie wordt gebruikt,
wordt de functie automatisch gewijzigd in iPod.
•U kunt de universele iPod-dockadapter van Apple (niet bijgeleverd)
gebruiken met dit apparaat.
•Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw iPod voor informatie
over het gebruik van een iPod.
•Onderbreek het afspelen voordat u de iPod loskoppelt.
Het apparaat gebruiken als batterijlader
(alleen wisselstroom)
Geprogram- "PGM" en
meerde
" "
tracks
herhalen
 Duw op het bovenste gedeelte van de
verwisselbare klep tot deze vastklikt.
Druk op  of   en
druk op DISPLAY•ENTER
 (ENTER  op de
afstandsbediening) voor de
tracks (maximaal 20) die u
wilt programmeren in de
gewenste volgorde. Druk op
CD   (  op de
afstandsbediening).
De geselecteerde weergavemodus annuleren
Druk herhaaldelijk op MENU/MODE  (MODE  op
de afstandsbediening) totdat de geselecteerde modus
verdwijnt van het display.
De geprogrammeerde track en de
afspeelvolgorde controleren in het display
U kunt het apparaat gebruiken als batterijlader. De status
van het opladen wordt weergegeven in het display van de
iPod. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de iPod
voor meer informatie.
Informatie over copyright
Het huidige programma wijzigen
1 Druk op  PUSH OPEN/CLOSE  en plaats een disc
met het label naar boven gericht in de CD-houder.
Druk op  PUSH OPEN/CLOSE  om de CDhouder te sluiten.
2 Druk op CD   (CD  op de
afstandsbediening).
De speler speelt alle tracks één keer af.
Tracknummer Speelduur
Opmerking
Controleer of de nokjes aan beide kanten goed vastzitten.
Actie
Druk op
CD   (  op de
afstandsbediening).
Druk nogmaals op de knop om het
afspelen te hervatten.

Afspelen pauzeren
Afspelen stoppen
Naar de volgende
track gaan
Naar de vorige
track gaan
Een punt zoeken
tijdens het
beluisteren van
geluid
Een punt zoeken
terwijl u het
display bekijkt
De CD verwijderen

Druk één keer op   wanneer de CD is gestopt en
twee keer wanneer de CD wordt afgespeeld. Het huidige
programma wordt gewist. Maak een nieuw programma
met de volgende procedure.
Tip
U kunt hetzelfde programma nogmaals afspelen aangezien het
programma wordt bewaard totdat u de CD-houder opent.
Luisteren naar de radio
2 Houd RADIO•BAND•AUTO PRESET  (BAND  op
de afstandsbediening) 2 seconden ingedrukt totdat
"AUTO" knippert in het display.
3 Druk op DISPLAY•ENTER  (ENTER  op de
afstandsbediening).
De zenders worden automatisch in het geheugen
opgeslagen van de lage frequenties naar hoge
frequenties.
Als een zender niet automatisch vooraf kan
worden ingesteld
U moet zenders met een zwak signaal handmatig
instellen.
1 Druk op RADIO•BAND•AUTO PRESET  (BAND 
op de afstandsbediening) om de band te selecteren.
2 Stem af op de gewenste zender.
3 Houd DISPLAY•ENTER  (ENTER  op de
afstandsbediening) 2 seconden ingedrukt totdat
het voorinstelnummer knippert in het display.
4 Druk op PRESET + of –  totdat het gewenste
voorinstelnummer voor de zender knippert in het
display.
afstandsbediening).
De nieuwe zender vervangt de oude.
Tip
De vooringestelde zenders blijven bewaard in het geheugen zelfs als u
het netsnoer loskoppelt of de batterijen verwijdert.
Vooraf ingestelde radiozenders
beluisteren
1 Druk op RADIO•BAND•AUTO PRESET  (BAND 
op de afstandsbediening) om de band te selecteren.
2 Druk op PRESET + of –  om af te stemmen op de
opgeslagen zender.
Het display gebruiken
iPod-modus
Achtergrondverlichting van de iPod gebruiken
Druk op DISPLAY  op de afstandsbediening.
CD-modus
Het totaalaantal tracks en de afspeelduur
controleren
Druk in de stopmodus op DISPLAY•ENTER 
(DISPLAY  op de afstandsbediening).
De resterende tijd controleren
Druk herhaaldelijk op DISPLAY•ENTER  (DISPLAY
 op de afstandsbediening). Het display wordt als volgt
gewijzigd:

1 Druk herhaaldelijk op RADIO•BAND•AUTO PRESET
 (direct inschakelen) of druk herhaaldelijk op
RADIO  en BAND  op de afstandsbediening.
Elke keer dat u op de knop drukt, wordt de
aanduiding als volgt gewijzigd:
"FM"  "AM"
Houd TUNE + of –  ingedrukt totdat de
frequentieaanduidingen worden gewijzigd in het display.
De speler scant automatisch de radiofrequenties en
stopt wanneer een zender duidelijk wordt ontvangen.
Als u niet kunt afstemmen op een zender, drukt u
herhaaldelijk op de knop om de frequentie stap voor
stap te wijzigen.
Als een FM stereo-uitzending wordt ontvangen, wordt
"ST" weergegeven.
Het huidige tracknummer en de afspeelduur

Het huidige tracknummer en de resterende
tijd van de huidige track*

Het aantal resterende tracks en de resterende
tijd op de CD
* Voor tracks die een volgnummer boven de 20 hebben, wordt de
resterende tijd als "- -:- -" weergegeven.
Radiomodus
De frequentie of een vooringestelde zender
weergeven
Elke keer dat u op DISPLAY•ENTER  (DISPLAY 
op de afstandsbediening) drukt, wordt het display
gewijzigd in de frequentie of een voorinstelnummer (als
er zenders zijn ingesteld).
Tips
•Als de FM-uitzending ruis bevat, drukt u op MENU/MODE 
(MODE  op de afstandsbediening) totdat "Mono" wordt
weergegeven op het display en het geluid wordt mono afgespeeld.
•Als u een iPod aanraakt of bedient die is aangesloten op het apparaat
terwijl u naar AM/FM luistert, kan er ruis ontstaan. In dit geval
moet u de iPod niet aanraken of bedienen.
•Als u naar de radio luistert terwijl een iPhone is aangesloten op het
apparaat, kan de radio-ontvangst worden gestoord. Verwijder in dit
geval de iPhone.
•Als u ruis hoort via de AM/FM-radio terwijl een iPod is aangesloten
(de aanduiding "DC OUT" wordt weergegeven in het display), houdt
u MENU/MODE  (MODE  op de afstandsbediening) een
aantal seconden ingedrukt om de stroomtoevoer voor de iPod te
stoppen (de aanduiding "DC OUT" verdwijnt uit het display).
Het AM-afsteminterval wijzigen
Ga als volgt te werk als u het AM-afsteminterval wilt
wijzigen:

1 Houd RADIO•BAND•AUTO PRESET  en MENU/
 (vooruit) of  (achteruit)
 terwijl er wordt afgespeeld en
2 Houd RADIO•BAND•AUTO PRESET  en MENU/
houd de knop ingedrukt totdat u
het punt vindt.
 (vooruit) of  (achteruit) 
in de pauzestand en houd de knop
ingedrukt totdat u het punt vindt.
 PUSH OPEN/CLOSE 
op de afstandsbediening) om de band te selecteren.
Afspeelvolgorde
Als u de volgorde van tracks wilt controleren voordat u
afspeelt, drukt u op DISPLAY•ENTER  (ENTER 
op de afstandsbediening).
Elke keer dat u op de knop drukt, wordt het tracknummer
weergegeven in de geprogrammeerde volgorde.
Een CD afspelen
1 Druk op RADIO•BAND•AUTO PRESET  (BAND 
5 Druk op DISPLAY•ENTER  (ENTER  op de
2
 Plaats de lipjes van de verwisselbare klep in de
sleuven.
Selecteer
" 1"
Opmerkingen
•iPod is een handelsmerk van Apple Inc., gedeponeerd
in de Verenigde Staten en andere landen.
•iPhone is een handelsmerk van Apple Inc.
•Alle andere handelsmerken en gedeponeerde
handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaars.
In de gebruiksaanwijzing worden ™ en ® niet aangegeven.
 Druk de nokjes aan beide kanten van de klep
tegelijk in.
Functie
Eén track
herhalen
Optionele componenten aansluiten
U kunt geluid van een optionele component, zoals een
draagbare digitale muziekspeler, beluisteren via de
luidsprekers van dit apparaat. Zorg ervoor dat elke
component is uitgeschakeld voordat u de aansluitingen
uitvoert. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de aan te
sluiten component voor meer informatie.
1 Sluit de AUDIO IN-aansluiting  op de achterzijde
van het apparaat aan op de lijnuitgang van de
draagbare digitale muziekspeler of een ander
component via een audiokabel (niet bijgeleverd).
2 Schakel het apparaat en de aangesloten
component in.
3 Druk op AUDIO IN  en start het afspelen van de
aangesloten component.
Het geluid van de aangesloten component wordt
uitgevoerd via de luidsprekers van het apparaat.
MODE  ingedrukt en verwijder het netsnoer uit
het stopcontact.
Als u het apparaat wilt aansluiten op een televisie of
videorecorder, gebruikt u een verlengkabel (niet
bijgeleverd) met een stereo-miniaansluiting aan de
ene kant en twee tulpstekkers aan de andere kant.
MODE  ingedrukt en sluit het netsnoer weer aan
op het stopcontact.
Het afsteminterval is gewijzigd en "AM 9" of "AM 10"
wordt 4 seconden weergegeven in het display.
Nadat u het afsteminterval hebt gewijzigd, moet u de
voorinstelzenders opnieuw instellen.
Operações Básicas
Inserir um iPod
Reproduzir um iPod
Carregue em iPod & iPhone   (iPod  no
controlo remoto) e a alimentação é ligada (ligação
directa).
“DC OUT” aparece no ecrã (apenas para CA) e o iPod
inicia a reprodução automaticamente.
Carregue em PUSH OPEN  .
A porta para o iPod abre-se.
Insira o seu iPod no conector.
VOLUME +  iPod & iPhone   e CD   têm um ponto táctil.
•Se utilizar um iPod nano 1ª geração/iPod nano 2ª geração
(alumínio), pode regular a posição do conector para que o iPod seja
colocado no centro.
•Se utilizar um iPod que não o iPod nano 1ª geração/iPod nano 2ª
geração (alumínio), faça deslizar o conector para a direita.
Notes
•Quando utilizar a unidade com CA, a unidade ligar-se-á
automaticamente.
•Se ligar um iPod durante a reprodução, a unidade continua a
reprodução do iPod mesmo após a ligação.
Para
Carregue em
Interromper a
reprodução
iPod & iPhone   (  no
controlo remoto).
Para retomar a reprodução, volte a
carregar.
Repetir todas “
as faixas

Reprodução “SHUF”
aleatória
Carregue em CD  
(  no controlo remoto).

Repetir faixas “SHUF” e
em ordem
“ ”
aleatória
Carregue em CD  
(  no controlo remoto).

Reprodução “PGM”
programada
Carregue em  ou  
depois carregue em
DISPLAY•ENTER 
(ENTER  no controlo
remoto) para programar as
faixas (até 20) que pretende
na ordem desejada. Depois
carregue em CD  
(  no controlo remoto).
Pode operar o iPod ligado através da unidade ou dos
botões iPod.
Parar a
reprodução
Avançar para a
faixa seguinte
Retroceder à faixa
anterior
Localizar um
ponto enquanto
ouve o som
 (avançar) ou  (retroceder)
 durante a reprodução,
carregando continuamente até
localizar o ponto.
Localizar o ponto  (avançar) ou  (retroceder)
enquanto observa  em pausa, carregando
o visor do iPod
continuamente até localizar o ponto.
Seleccionar um
Carregue em MENU/MODE 
menu
(MENU  no controlo remoto) e
 ou   para seleccionar um
menu, e carregue em ENTER .
Voltar ao menu
Carregue em MENU/MODE 
anterior
(MENU  no controlo remoto).
Notas
Para mudar a tampa
Se utilizar um iPod touch/iPhone, pode substituir a
tampa pela tampa amovível (fornecida).
VOLUME +  tem um ponto táctil.
•Pode utilizar o adaptador universal fornecido com o seu iPod para
um encaixe mais personalizado. O iPod pode ser colocado sem
utilizar um adaptador.
•Se ligar o iPod durante a utilização de outra função, a função alterarse-á imediatamente para iPod.
•O adaptador universal para base de ligação do iPod da Apple (não
fornecido) pode ser utilizado para esta unidade.
•Para utilizar um iPod, consulte o manual do utilizador do seu iPod.
•Antes de desligar o seu iPod, interrompa a reprodução.
Para utilizar a unidade como carregador de
bateria (apenas CA)
Tampa amovível (fornecida)
Retire a tampa
Pode utilizar a unidade como carregador de bateria. O
estado de carregamento aparece no visor do iPod. Para
mais informações, consulte o manual do utilizador do
seu iPod.
Direitos de autor
•iPod é uma marca comercial de Apple Inc., registada
nos EUA e outros países.
•iPhone é uma marca comercial de Apple Inc.
•Todas as outras marcas comerciais e marcas registadas
são da propriedade dos respectivos donos. Neste
manual, as marcas ™ e ® não são especificadas.
 Carregue nas patilhas em ambos os lados da porta,
simultaneamente.
 Retire a tampa .
Feche a porta até ouvir um clique.
Insira a tampa amovível
Carregue em MENU/MODE  (MODE  no controlo
remoto) até “ 1”, “ ”, “SHUF”, “SHUF” e “ ”, “PGM”,
ou “PGM” e “ ” apareçam no visor. Depois proceda da
seguinte maneira:
Para seleccionar Seleccione E faça o seguinte
Repita uma “ 1”
Carregue em  ou em
única faixa
  para seleccionar a
faixa que pretende repetir,
depois carregue em CD  
(  no controlo remoto).
Feche a porta até ouvir um clique.
Sugestões
Seleccionar um modo de reprodução
de CD
Reproduzir um CD
1 Carregue em  PUSH OPEN/CLOSE  e coloque
um disco com a etiqueta virada para cima no
compartimento do CD.
Para fechar o compartimento do CD, carregue em 
PUSH OPEN/CLOSE .
”
 Insira as abas da tampa amovível nas ranhuras.
 Empurre a parte superior da tampa amovível até se
encaixar com um clique.
remoto).
O leitor reproduz todas as faixas uma vez.
Número de faixa Tempo de reprodução
Nota
Certifique-se de que as patilhas estão bem encaixadas em ambos os
lados.
Para
Carregue em
Interromper a
CD   (  no controlo
reprodução
remoto).
Para retomar a reprodução, volte a
carregar.
Parar a reprodução  
Avançar para a

faixa seguinte
Retroceder à faixa  
anterior
Localizar um
ponto enquanto
ouve o som
Localizar um
ponto enquanto
observa o visor
Retirar o CD
 (avançar) ou 
(retroceder)  durante a
reprodução, carregando
continuamente até localizar o
ponto.
 (avançar) ou 
(retroceder)  em pausa,
carregando continuamente até
localizar o ponto.
 PUSH OPEN/CLOSE 
Pode guardar estações de rádio na memória do leitor.
Pode predefinir até 30 estações de rádio, 20 para FM e 10
para AM, em qualquer ordem.
1 Carregue em RADIO•BAND•AUTO PRESET  (BAND
 no controlo remoto) para seleccionar a banda.
2 Carregue, sem soltar, em RADIO•BAND•AUTO
PRESET  (BAND  no controlo remoto) durante 2
segundos até que “AUTO” comece a piscar no visor.
3 Carregue em DISPLAY•ENTER  (ENTER  no
controlo remoto).
As estações são guardadas na memória
automaticamente, desde as frequências mais baixas às
mais altas.
Carregue em CD  
(  no controlo remoto).
Faixa programada
Ordem de reprodução
Se não for possível predefinir uma estação
automaticamente
É necessário predefinir manualmente uma estação com
sinal fraco
1 Carregue em RADIO•BAND•AUTO PRESET  (BAND
 no controlo remoto) para seleccionar a banda.
2 Sintonize a estação que pretende.
3 Carregue, sem soltar, em DISPLAY•ENTER  (ENTER
 no controlo remoto) durante 2 segundos até que
o número predefinido comece a piscar no visor.
4 Carregue em PRESET + ou –  até que o número
predefinido que pretende para a estação comece a
piscar no visor.
5 Carregue em DISPLAY•ENTER  (ENTER  no
controlo remoto).
A nova estação substitui a anterior.
Sugestão
Repetir
“PGM” e
faixas
“ ”
programadas
Carregue em  ou  
depois carregue em
DISPLAY•ENTER 
(ENTER  no controlo
remoto) para programar as
faixas (até 20) que pretende
na ordem desejada. Depois
carregue em CD  
(  no controlo remoto).
As estações de rádio predefinidas mantêm-se na memória mesmo que
desligue o cabo de alimentação CA ou retire as baterias.
Reproduzir estações de rádio
predefinidas
1 Carregue em RADIO•BAND•AUTO PRESET  (BAND
 no controlo remoto) para seleccionar a banda.
Para cancelar o modo de reprodução seleccionado
2 Carregue em PRESET + ou –  para sintonizar a
Para verificar a faixa programada e ordem de
reprodução no visor
Utilizar o visor
Carregue em MENU/MODE  (MODE  no controlo
remoto) repetidamente até que o modo seleccionado
desapareça do visor.
Para verificar a ordem das faixas antes de reprodução,
carregue em DISPLAY•ENTER  (ENTER  no
controlo remoto).
Cada vez que carregar no botão, o número da faixa
aparece na ordem programada.
Para alterar o programa actual
Carregue uma vez em   se o CD está parado e duas
vezes se o CD está em reprodução. O programa actual
será eliminado. Crie um novo programa seguindo os
procedimentos de programação.
Sugestão
Pode reproduzir o mesmo programa novamente, sendo que este é
guardado até que abra o compartimento do CD.
Ouvir rádio
1 Carregue em RADIO•BAND•AUTO PRESET 
repetidamente (ligação directa) ou carregue em RADIO
 e BAND  repetidamente no controlo remoto.
Cada vez que carregar no botão, a indicação altera-se
da seguinte forma:
“FM”  “AM”
2 Carregue, sem soltar, em TUNE + ou –  até que a
2 Carregue em CD   (CD  no controlo
Predefinir estações de rádio
os dígitos referentes à frequência se alterem no visor.
O leitor pesquisa automaticamente as frequências de rádio
e pára quando encontra uma estação com boa recepção.
Se não consegue sintonizar uma estação, carregue no
botão repetidamente para alterar a frequência passo a
passo.
Quando uma transmissão em FM estéreo é recebida,
aparece “ST”.
estação guardada.
Modo iPod
Para utilizar a luz de fundo do iPod
Carregue em DISPLAY  no controlo remoto.
Modo CD
Para verificar o número total de faixas e tempo
de reprodução
No modo de paragem, carregue em DISPLAY•ENTER
 (DISPLAY  no controlo remoto).
Para verificar o tempo restante
Carregue em DISPLAY•ENTER  (DISPLAY  no
controlo remoto) repetidamente. O visor altera-se da
seguinte forma:

O número de faixa actual e tempo de reprodução

O número da faixa actual e o tempo restante de
reprodução da faixa actual*

O número de faixas restantes e tempo de
reprodução restante do CD
* Para faixas com números acima de 20, o tempo restante aparece
como “- -:- -” no visor.
Modo de rádio
Para visualizar a frequência ou um número de
estação predefinido
Cada vez que carregar em DISPLAY•ENTER 
(DISPLAY  no controlo remoto), o visor altera-se,
apresentando a frequência ou um número de estação
predefinido (se predefiniu algum).
Sugestões
•Se a transmissão FM for ruidosa, carregue em MENU/MODE 
(MODE  no controlo remoto) até que “Mono” apareça no visor e
o rádio fará a reprodução em mono.
•Se tocar ou colocar em funcionamento um iPod ligado a esta
unidade enquanto ouve AM/FM, poderá correr algum ruído. Neste
caso, evite tocar ou colocar o iPod em funcionamento.
•Se está a ouvir rádio com um iPhone ligado à unidade, poderão
ocorrer interferências com a recepção de rádio. Neste caso, retire o
iPhone.
•Se ouvir ruído a partir do rádio AM/FM enquanto carrega um iPod
(o indicador “DC OUT” aparece no visor), carregue, sem soltar, em
MENU/MODE  (MODE  no controlo remoto) durante alguns
segundos para interromper o carregamento do iPod (o indicador
“DC OUT” desaparece do ecrã).
Alterar o intervalo de sintonização AM
Se necessitar de alterar o intervalo de sintonização AM,
faça o seguinte:
1 Enquanto carrega, sem soltar, em
RADIO•BAND•AUTO PRESET  e MENU/MODE ,
desligue o cabo de alimentação CA da tomada de
parede.
2 Enquanto carrega, sem soltar, em RADIO•BAND•AUTO
PRESET  e MENU/MODE , ligue novamente o
cabo de alimentação CA à tomada de parede.
O intervalo de sintonização é alterado e “AM 9” ou
“AM 10” aparecem no visor durante 4 segundos.
Após alterar o intervalo de sintonização, é necessário
repor as estações de rádio predefinidas.
Ligar componentes opcionais
Pode ouvir o som a partir de um componente opcional,
como um leitor de música digital portátil, através das
colunas desta unidade. Certifique-se de que desliga a
alimentação de cada componente antes de efectuar
quaisquer ligações. Para mais informações, consulte o
manual de instruções do componente a ligar.
1 Ligue a tomada AUDIO IN  na parte de trás da
unidade à linha da tomada de saída do leitor de
música digital portátil ou outros componentes
utilizando um cabo de ligação áudio (não
fornecido).
2 Ligue a unidade e o componente ligado.
3 Carregue em AUDIO IN  e inicie a reprodução do
som no componente ligado.
O som do componente ligado sai pelas colunas desta
unidade.
Para ligar a unidade a um televisor ou videogravador,
utilize um cabo de extensão (não fornecido) com uma
tomada mini-estéreo numa extremidade e duas fichas
fono na outra.
Download PDF

advertising