Sony | ZS-E5 | Sony ZS-E5 Gebruiksaanwijzing

4-138-358-72(1)
Personal Audio System
Gebruiksaanwijzing NL
ZS-E5
©2009 Sony Corporation
Manual de instruções PT
Printed in China
Stel de batterijen (geïnstalleerde accu of batterijen) niet
langdurig bloot aan extreem hoge temperaturen, zoals
zonlicht, vuur, enzovoort.
WAARSCHUWING
Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht.
Zo kunt u het risico op brand of elektrische
schokken verkleinen.
Dek de ventilatieopeningen van het apparaat niet af met
bijvoorbeeld kranten, tafelkleden en gordijnen. Zo kunt u het
risico op brand verkleinen. Plaats ook geen brandende kaarsen
op het apparaat.
Stel het apparaat niet bloot aan waterdruppels of spatten en
plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals een vaas,
op dit apparaat. Zo kunt u het risico op brand of elektrische
schokken verkleinen.
Aangezien de stekker wordt gebruikt om het apparaat los te
koppelen van de netvoeding, moet u het apparaat aansluiten
op een gemakkelijk toegankelijk stopcontact. Als er een
probleem optreedt met het apparaat, moet u de stekker van het
apparaat onmiddellijk uit het stopcontact halen.
Het naamplaatje en belangrijke informatie over veiligheid
bevinden zich aan de onderkant.
Opmerking voor klanten: de volgende
informatie geldt enkel voor
apparatuur verkocht in landen waar
de EU-richtlijnen van kracht zijn
De fabricant van dit product is Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. De geauthoriseerde
vertegenwoordiging voor EMC en produkt veiligheid is Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Duitsland. Voor service- of garantiezaken verwijzen wij u
graag naar de addressen in de afzonderlijke service/garantie
documenten.
De speler blijft onder (net) spanning staan zolang de stekker in
het stopcontact zit, ook al is de speler zelf uitgeschakeld.
Verwijdering van oude elektrische en
elektronische apparaten (Toepasbaar in de
Europese Unie en andere Europese landen
met gescheiden inzamelingssystemen)
Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat
dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld.
Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar
elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als
u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt
verwerkt, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen
die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt bij tot
het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details in
verband met het recyclen van dit product, neemt u contact op
met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast
met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
Opmerking over DualDiscs
Een DualDisc is een tweezijdige disc, waarop aan de ene kant
DVD-materiaal is opgenomen en aan de andere kant digitaal
audiomateriaal. Echter, aangezien de kant met het
audiomateriaal niet voldoet aan de CD-norm (Compact Disc),
wordt een juiste weergave op dit apparaat niet gegarandeerd.
Muziekdiscs die zijn gecodeerd met
copyrightbeveiligingstechnologieën
Dit product is ontworpen voor het afspelen van discs die
voldoen aan de CD-norm (Compact Disc). Onlangs hebben
platenmaastschappijen muziekdiscs op de markt gebracht die
zijn gecodeerd met copyrightbeveiligingstechnologieën. Houd
er rekening mee dat sommige van deze discs niet voldoen aan
de CD-norm en wellicht niet met dit product kunnen worden
afgespeeld.
Voor u het apparaat in gebruik neemt
Personal Audio System
Het volume aanpassen
Draai VOL .
Het apparaat uitschakelen
Zet de functiekeuzeschakelaar  op OFF.
Specificaties
Manual de instruções PT
Printed in China
ADVERTÊNCIA
Para reduzir o risco de incêndio ou choque
eléctrico, não exponha este aparelho à chuva
nem à humidade.
Para reduzir o risco de incêndio, não tape os orifícios de
ventilação do aparelho com jornais, toalhas de mesa, cortinas,
etc. Também não deve colocar velas acesas em cima do
aparelho.
Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, não
exponha o aparelho a pingos ou salpicos e não coloque
objectos cheios de líquido, tais como jarras, em cima do
aparelho.
Uma vez que a ficha principal é utilizada para desligar a
unidade da corrente eléctrica, ligue a unidade a uma tomada
CA facilmente acessível. Caso observe uma anormalidade na
unidade, desligue imediatamente a ficha principal da tomada
CA.
Mesmo se desligar o leitor, este continua ligado à fonte de
alimentação CA (rede), desde que permaneça ligado à tomada
de parede.
Não instale o aparelho num espaço fechado, como uma estante
ou um armário embutido na parede.
Não exponha as pilhas (bateria ou pilhas instaladas) a calor
excessivo como o da luz solar directa, fogo ou semelhante
durante um longo período de tempo.
A placa de identificação e a informação importante de
segurança estão localizadas na parte externa inferior.
Aviso para os utilizadores: a seguinte
informação só é aplicável a produtos
comercializados em países onde se
apliquem as directivas da UE
O fabricante deste produto é a Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japão. O representante autorizado
para Compatibilidade Electromagnética e segurança do
produto é a Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Alemanha. Para qualquer assunto relacionado
com serviço ou garantia por favor consulte a morada indicada
nos documentos sobre serviço e garantias que se encontram
junto ao produto.
Systeem
Compact disc digitaal audiosysteem
Eigenschappen laserdiode
Emissieduur: continu
Laservermogen: minder dan 44,6 μW
(Dit vermogen wordt berekend op een afstand van 200 mm van de
objectieflens op het onderdeel voor optische pick-up met een opening van
7 mm.)
Aantal kanalen
2
Frequentierespons
20 Hz – 20 000 Hz +0,02/–0,1 dB
Snelheidsfluctuaties
Onder meetbare grens
Voor meer details in verband met het recyclen van dit product
of batterij, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties,
het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van
huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.
Radio
Nota sobre DualDiscs
Um DualDisc é um disco de dois lados que faz corresponder o
material gravado no DVD num lado com o material áudio
digital no outro lado. No entanto, como o lado de material de
áudio não está conforme a norma de discos compactos (CD), a
reprodução neste equipamento não está garantida.
Sony alkaline LR14: ong. 55 u
Gebruik CD-speler
Sony R14P: ong. 3 u
Sony alkaline LR14: ong. 14 u
Afmetingen
Ong. 271 mm × 122 mm × 271 mm (b/h/d)
(incl. uitstekende delen)
Gewicht
Ong. 2,2 kg (incl. batterijen)
Bijgeleverde accessoires
Netsnoer (1)
Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd.
Discos de música codificados com
tecnologias de protecção de direitos
de autor
Este equipamento destina-se a reproduzir discos que respeitem
a norma de discos compactos (CD). Actualmente, algumas
editoras discográficas comercializam vários discos de música
codificados com tecnologias de protecção de direitos de autor.
Alguns destes discos não respeitam a norma de CD e pode não
conseguir reproduzi-los neste equipamento.


1 à AC IN
2 à tomada de parede
Ligue o cabo de alimentação CA  ou introduza seis pilhas R14 (tamanho C) (não fornecidas) no compartimento das
pilhas .
Notas
•Substitua as pilhas quando o indicador OPR/BATT  diminuir de intensidade ou quando o leitor deixar de funcionar.
Substitua as seis pilhas por novas. Antes de substituir as pilhas, certifique-se de que o não há nenhum CD no leitor.
•Para utilizar o leitor com as pilhas, o cabo de alimentação CA do leitor tem de estar desligado.
Para regular o volume
Se por motivos de segurança, desempenho ou protecção de
dados, os produtos necessitarem de uma ligação permanente a
uma pilha integrada, esta só deve ser substituída por
profissionais qualificados.
Acabado o período de vida útil do aparelho, coloque-o no
ponto de recolha de produtos eléctricos/electrónicos de forma
a garantir o tratamento adequado da bateria integrada.
Secção do leitor de CD
Para informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste
produto, por favor contacte o município onde reside, os
serviços de recolha de resíduos da sua área ou a loja onde
adquiriu o produto.
Sony R14P: ong. 35 u
Fontes de alimentação
Este símbolo, colocado na pilha ou na sua embalagem, indica
que estes produtos não devem ser tratados como resíduos
urbanos indiferenciados.
Em determinadas pilhas este símbolo pode ser usado em
combinação com um símbolo químico. Os símbolos químicos
para o mercúrio (Hg) ou chumbo (Pb) são adicionados se a
pilha contiver mais de 0,0005% em mercúrio ou 0,004% em
chumbo.
Devem antes ser colocados num ponto de recolha destinado a
resíduos de pilhas e acumuladores. Assegurando-se que estas
pilhas são correctamente depositadas, irá prevenir potenciais
consequências negativas para o ambiente bem como para a
saúde, que de outra forma poderiam ocorrer pelo mau
manuseamento destas pilhas. A reciclagem dos materiais
contribuirá para a conservação dos recursos naturais.
Para as restantes pilhas, por favor, consulte as instruções do
equipamento sobre a remoção da mesma. Deposite a bateria
num ponto de recolha destinado a resíduos de pilhas e
baterias.
Luidspreker
Volledig bereik: 5 cm dia., 8 Ω, conustype (2)
Ingang
AUDIO IN-aansluiting (stereo-miniaansluiting)
Uitgevoerd vermogen
1 W + 1 W (aan 8 Ω, 10% harmonische vervorming)
Stroomvereisten
Voor de speler:
230 V wisselstroom, 50 Hz
9 V gelijkstroom, 6 R14-batterijen (type C)
Energieverbruik
Wisselstroom 8 W
Levensduur van de batterij
Voor de speler:
FM-ontvangst
CD-speler
Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het gedeelte
over hoe de batterij veilig uit het product te verwijderen.
Overhandig de batterij bij het desbetreffende inzamelingspunt
voor de recyclage van batterijen.
Tratamento de pilhas no final da sua
vida útil (Aplicável na União Europeia e
em países Europeus com sistemas de
recolha selectiva de resíduos)
Antennes
FM: telescopische antenne
AM: geïntegreerde ferrietantenne
Algemeen
In het geval dat de producten om redenen van veiligheid,
prestaties dan wel in verband met data-integriteit een
permanente verbinding met batterij vereisen, dient deze
batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel vervangen
te worden.
Om ervoor te zorgen dat de batterij op een juiste wijze zal
worden behandeld, dient het product aan het eind van zijn
levenscyclus overhandigd te worden aan het desbetreffende
inzamelingspunt voor de recyclage van elektrisch en
elektronisch materiaal.
Este símbolo, colocado no produto ou na sua embalagem,
indica que este não deve ser tratado como resíduo urbano
indiferenciado. Deve sim ser colocado num ponto de recolha
destinado a resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos.
Assegurando-se que este produto é correctamente depositado,
irá prevenir potenciais consequências negativas para o
ambiente bem como para a saúde, que de outra forma
poderiam ocorrer pelo mau manuseamento destes produtos. A
reciclagem dos materiais contribuirá para a conservação dos
recursos naturais. Para obter informação mais detalhada sobre
a reciclagem deste produto, por favor contacte o município
onde reside, os serviços de recolha de resíduos da sua área ou a
loja onde adquiriu o produto.
1 naar AC IN 2 naar het stopcontact
•Vervang de batterijen wanneer de OPR/BATT-indicator  dimt of wanneer het apparaat niet langer werkt.
Vervang alle zes batterijen door nieuwe batterijen. Zorg ervoor dat er geen CD in het apparaat is geplaatst voordat u de
batterijen vervangt.
•Als u het apparaat wilt gebruiken met batterijen, moet u het netsnoer loskoppelen.
Dit symbool op de batterij of verpakking wijst erop dat de
meegeleverde batterij van dit product niet als huishoudelijk
afval behandeld mag worden.
Op sommige batterijen kan dit symbool voorkomen in
combinatie met een chemisch symbool. De chemische
symbolen voor kwik (Hg) of lood (Pb) worden toegevoegd als
de batterij meer dan 0,0005 % kwik of 0,004 % lood bevat.
Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren, voorkomt u
voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden
kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling.
Het recycleren van materialen draagt bij tot het vrijwaren van
natuurlijke bronnen.
Tratamento de Equipamentos Eléctricos e
Electrónicos no final da sua vida útil
(Aplicável na União Europeia e em países
Europeus com sistemas de recolha
selectiva de resíduos)

Opmerkingen
Verwijdering van oude batterijen (in de
Europese Unie en andere Europese
landen met afzonderlijke
inzamelingssystemen)
Frequentiebereik
FM: 87,5 MHz – 108 MHz
AM: 526,5 kHz – 1 606,5 kHz
IF
FM: 10,7 MHz
AM: 455 kHz
4-138-358-72(1)
©2009 Sony Corporation

Sluit het netsnoer  aan of plaats zes R14-batterijen (C-formaat) (niet bijgeleverd) in het batterijvak .
Plaats het apparaat niet in een gesloten ruimte, zoals een
boekenkast of inbouwkast.
ZS-E5
Stroombronnen
Antes de utilizar a unidade
Antenas
FM: Antena telescópica
AM: Antena de barra de ferrite incorporada
Geral
Rode VOL .
Para desligar o leitor
Coloque o selector de funções  em OFF.
Especificações
Altifalante
Intervalo total: 5 cm de dia., 8 Ω, tipo cone (2)
Entrada
Tomada AUDIO IN (mini-ficha estéreo)
Potência de saída
1 W + 1 W (a 8 Ω, 10% de distorção harmónica)
Requisitos de potência
Para o leitor:
230 V CA, 50 Hz
9 V DC, 6 pilhas R14 (tamanho C)
Consumo de energia
CA 8 W
Duração das pilhas
Para o leitor:
Recepção FM
Sistema
Sistema compact disc digital audio
Propriedades do díodo laser
Duração da emissão: Contínua
Saída de laser: Inferior a 44,6 μW
(Esta saída é o valor de medida a uma distância de 200 mm em relação à
superfície da lente do bloco de leitura óptica com 7 mm de abertura.)
Número de canais
2
Resposta de frequência
20 Hz – 20 000 Hz +0,02/–0,1 dB
Velocidade de flutuação
Abaixo do limite mensurável
Secção de rádio
Intervalo de frequência
FM: 87,5 MHz – 108 MHz
AM: 526,5 kHz – 1 606,5 kHz
IF
FM: 10,7 MHz
AM: 455 kHz
Sony R14P: aprox. 35 h
Sony alcalina LR14: aprox. 55 h
Reprodução de CD
Sony R14P: aprox. 3 h
Sony alcalina LR14: aprox. 14 h
Dimensões
Aprox. 271 mm × 122 mm × 271 mm (l/a/p)
(incl. peças salientes)
Peso
Aprox. 2,2 kg (incl. pilhas)
Acessórios fornecidos
Cabo de alimentação CA (1)
Design e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Basisbediening
De CD verwijderen
Verwijder de CD zoals in de onderstaande afbeelding
wordt weergegeven.
Discs die KUNNEN worden afgespeeld
•Audio CD
•CD-R/CD-RW (CD-DA*)
*CD-DA is de afkorting van Compact Disc Digital
Audio. Dit is een opnamestandaard die wordt gebruikt
voor Audio CD's.
Discs die NIET KUNNEN worden afgespeeld
•CD-R/CD-RW's die niet zijn opgenomen in de
muziek-CD-indeling
•CD-R's/CD-RW's met een slechte opnamekwaliteit,
beschadigde of vuile CD-R's/CD-RW's of CD-R's/
CD-RW's die zijn opgenomen met een niet-compatibel
apparaat
•CD-R's/CD-RW's die niet juist zijn gefinaliseerd
Opmerkingen over discs
Luisteren naar de radio
1 Zet de functiekeuzeschakelaar  op RADIO.
De OPR/BATT-indicator  gaat branden.
2 Selecteer de gewenste band met .
3 Stem af op de zender met TUNE .
  heeft een voelstip.
Een CD afspelen
1 Druk op PULL OPEN  om het deksel van het CD-
vak te openen en plaats een disc op de draaipen in
het midden van de lade.
De OPR/BATT-indicator  gaat branden en het
totale aantal tracks wordt op het scherm weergegeven
nadat "– –" heeft geknipperd.
Als FM-stereo-ontvangst te zwak is, schakelt de
ontvangst over naar mono.
4 Druk op  .
"01" wordt op het scherm weergegeven om aan te
geven dat track 1 van de CD wordt afgespeeld. Alle
tracks worden één keer afgespeeld op het apparaat.
Actie
2 Sluit het deksel van het CD-vak.
3 Zet de functiekeuzeschakelaar  op CD.
Afspelen
onderbreken
Afspelen stoppen
Naar de volgende
track gaan
Naar de vorige
track gaan
Een punt zoeken
tijdens het
beluisteren van
geluid
De CD verwijderen
Druk op




 (vooruit) of  (achteruit)
 tijdens het afspelen en houd
ingedrukt tot het gewenste punt.
PULL OPEN 
Optionele componenten aansluiten
U kunt het geluid van een optionele component, zoals
een draagbare digitale muziekspeler, beluisteren via de
luidsprekers van dit apparaat. Zorg dat de stroom van elk
onderdeel is uitgeschakeld voordat u aansluitingen
maakt. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de aan te
sluiten component voor meer informatie.
1 Sluit de AUDIO IN-aansluiting  aan de achterkant
van het systeem aan op de lijnuitgang van een
draagbare digitale muziekspeler of andere
component met een audiokabel (niet bijgeleverd).
2 Schakel het apparaat en de aangesloten
component in.
3 Zet de functiekeuzeschakelaar  op AUDIO IN en
start het afspelen op de aangesloten component.
De OPR/BATT-indicator  gaat branden en het
geluid van de aangesloten component wordt
uitgevoerd via de luidsprekers van dit apparaat.
Als u het apparaat wilt aansluiten op een televisie of
videorecorder, gebruikt u een verlengsnoer (niet
bijgeleverd) met een stereo-mini-aansluiting aan het
ene uiteinde en twee phono-stekkers aan het andere
uiteinde.
Operações Básicas
•Maak een disc voor het afspelen
altijd schoon met een doek. Veeg
de CD van binnen naar buiten
schoon. Als het oppervlak van de
CD krassen, vuil of
vingerafdrukken bevat, wordt er
wellicht niet goed afgespeeld.
•Gebruik geen oplosmiddelen, zoals benzine, thinner en
in de handel verkrijgbare reinigingsmiddelen, of
antistatische sprays voor grammofoonplaten.
•Stel een CD niet bloot aan direct zonlicht of
warmtebronnen, zoals heteluchtkanalen, en laat deze
niet achter in een auto die in de volle zon geparkeerd
staat en waarin de temperatuur sterk kan oplopen.
•Plak geen papier of stickers op de CD en bekras het
oppervlak van de CD niet.
•Berg CD's na het gebruik weer op in de hoesjes.
Ouvir rádio
1 Coloque o selector de funções  em RADIO.
O indicador OPR/BATT  acende-se.
2 Seleccione a banda pretendida utilizando .
3 Sintonize a estação utilizando TUNE .
Se a recepção de FM estéreo for má, muda
automaticamente para mono.
  Tem um ponto em relevo.
4 Carregue em  .
“01” aparece no visor para indicar que a faixa 1 do CD
está a ser reproduzida. A unidade reproduz todas as
faixas uma vez.
Para
Acende-se o indicador OPR/BATT  e o número
total de faixas aparece no visor depois de “– –” piscar.
•Als u de speler direct van een koude naar een warme
omgeving verplaatst of als de speler in een zeer vochtige
omgeving wordt geplaatst, kan er vocht condenseren op
de lenzen van de CD-speler. In dit geval functioneert de
speler wellicht niet correct. Verwijder in dit geval de
CD en wacht ongeveer een uur tot alle vocht is
verdampt.
De behuizing reinigen
•Reinig de behuizing, het display en de knoppen met een
zachte doek die licht is bevochtigd met een mild
schoonmaakmiddel. Gebruik geen schuursponsjes,
schuurpoeder of oplosmiddel zoals alcohol of benzine.
Met alle vragen over of eventuele problemen met de
speler kunt u terecht bij de dichtstbijzijnde
Sony-handelaar.
Interromper a
reprodução
Parar a reprodução
Ir para a faixa
seguinte
Ir para a faixa
anterior
Localizar um
ponto enquanto
ouve o som
Retirar o CD
Carregue em




 (avançar) ou  (recuar)
 durante a reprodução e
mantenha premido até encontrar o
ponto.
PULL OPEN 
Ligar componentes opcionais
Pode desfrutar do som de um componente opcional, tal
como um leitor de música digital portátil, através das
colunas deste leitor. Não se esqueça de desligar cada um
dos componentes antes de fazer qualquer ligação. Para
mais informações, consulte o manual de instruções do
componente a ligar.
1 Ligue a tomada AUDIO IN  na parte de trás da
unidade, à tomada de saída de linha do leitor de
música digital portátil ou outros componentes,
utilizando um cabo de ligação de áudio (não
fornecido).
2 Ligue a unidade e o equipamento ligado.
3 Coloque o selector de funções  em AUDIO IN e
comece a reprodução do componente ligado.
O indicador OPR/BATT  acende-se e o som do
componente ligado é transmitido pelas colunas desta
unidade.
Para ligar a unidade a um televisor ou videogravador,
utilize uma extensão de cabo (não fornecida) com
uma mini-ficha estéreo numa extremidade e duas
fichas phono na outra extremidade.
Algemeen
Radio
Het apparaat kan niet worden ingeschakeld.
Slechte ontvangst.
•Sluit het netsnoer goed aan op het stopcontact.
•Controleer of de batterijen goed zijn geplaatst.
•Vervang alle batterijen door nieuwe als deze bijna leeg
zijn.
•Draai de antenne
voor betere
FM-ontvangst.
Er is ruis hoorbaar.
•Iemand gebruikt een draadloze telefoon of andere
apparatuur die radiogolven uitzendt in de buurt van het
apparaat.
 Houd de draadloze telefoon, enzovoort uit de buurt
van de speler.
CD-speler
De CD wordt niet afgespeeld of "– –" wordt
weergegeven zelfs wanneer er een CD is
geplaatst.
•Plaats de CD met de etiketzijde omhoog.
•Maak de CD schoon.
•Verwijder de CD uit het apparaat en laat de CD-houder
ongeveer een uur openstaan om eventuele condensatie
te laten drogen.
•De CD-R/CD-RW is leeg.
•Er is een kwaliteitsprobleem met de CD-R/CD-RW, het
opnameapparaat of de software.
•Vervang alle batterijen door nieuwe als deze bijna leeg
zijn.
Het geluid valt weg.
•Verminder het volume.
•Reinig de CD of vervang de CD als deze ernstig
beschadigd is.
•Zet het apparaat op een plaats waar geen trillingen
voorkomen.
•Reinig de lens met een in de handel verkrijgbaar
blaaskwastje.
•Het geluid kan wegvallen of u kunt ruis horen wanneer
u CD-R's/CD-RW's gebruikt van een slechte kwaliteit of
wanneer er een probleem is met het opnameapparaat of
de software.
•Draai de speler
voor een betere
AM-ontvangst.
Het geluid is zwak of van slechte kwaliteit.
•Vervang alle batterijen door nieuwe als deze bijna leeg
zijn.
•Plaats de speler verder uit de buurt van de televisie.
Het beeld op de televisie begint te storen.
•Als u in de buurt van een televisie met een antenne naar
een FM-programma luistert, moet u de speler uit de
buurt van de televisie plaatsen.
Als u alle oplossingen hebt geprobeerd en nog steeds
problemen ondervindt, koppelt u het netsnoer los of
verwijdert u alle batterijen. Nadat alle aanduidingen op
het display zijn verdwenen, sluit u het netsnoer weer aan
of plaatst u de batterijen terug. Neem contact op met de
dichtstbijzijnde Sony-handelaar als het probleem niet is
opgelost.
Voedingsbronnen
•Gebruik het bijgeleverde netsnoer; gebruik geen ander
type netsnoer.
•Trek de stekker van het netsnoer van de speler uit het
stopcontact als u de speler lange tijd niet gebruikt.
•Verwijder de batterijen om beschadiging door
batterijlekkage en corrosie te voorkomen als u de
batterijen niet gebruikt.
Discos que esta unidade PODE reproduzir
•CD áudio
•CD-R/CD-RW (CD-DA*)
*CD-DA é a abreviatura para Compact Disc Digital
Audio. Trata-se de uma norma de gravação para CD
áudio.
Notas acerca dos discos
2 Feche a tampa do compartimento do CD.
3 Coloque o selector de funções  em CD.
Werking
•De laserstraal van deze CD-speler is schadelijk voor de
ogen, dus u mag de behuizing niet openen. Laat het
apparaat alleen nakijken door bevoegde servicetechnici.
•Als een voorwerp of vloeistof in de speler terechtkomt,
moet u de speler ontkoppelen en laten nakijken door
bevoegde servicetechnici voordat u het apparaat verder
gebruikt.
•Discs met afwijkende vormen (bijvoorbeeld hart,
vierkant, ster) kunnen niet met deze speler worden
afgespeeld. Als u dit toch probeert, kan de speler
worden beschadigd. Gebruik dergelijke discs niet.
•CD-R/CD-RW que não os gravados em formato de CD
de música
•CD-R/CD-RW com qualidade de gravação pobre,
CD-R/CD-RW arranhados ou sujos, ou CD-R/CD-RW
gravados com um dispositivo de gravação incompatível
•CD-R/CD-RW finalizados incorrectamente
compartimento do CD e coloque um disco sob o
eixo no centro do tabuleiro.
•Installeer de speler niet in de buurt van warmtebronnen
of op een plaats waar deze is blootgesteld aan direct
zonlicht, overmatige hoeveelheden stof, mechanische
schokken of in een auto die wordt blootgesteld aan
direct zonlicht.
•Plaats de speler niet op een schuin of onregelmatig
oppervlak.
•Plaats andere voorwerpen minimaal 10 mm van de
zijkant van de behuizing. De ventilatieopeningen
moeten onafgedekt zijn zodat de speler juist kan werken
en de levensduur van de onderdelen wordt verlengd.
•De luidsprekers bevatten sterke magneten. Houd
creditcards en horloges met springveren uit de buurt
van het apparaat om schade door de magneet te
voorkomen.
Veiligheid
Discos que esta unidade NÃO PODE reproduzir
1 Puxe PULL OPEN  para abrir a tampa do
Plaatsing
Precauções
Para retirar o CD
Retire o CD como se mostra na figura abaixo.
Reproduzir um CD
Problemen oplossen
Voorzorgsmaatregelen
•Antes de reproduzir o CD, limpeo com um pano de limpeza.
Limpe o CD de dentro para fora.
Se existirem riscos, sujidade ou
dedadas no CD, pode ocorrer um
erro de leitura.
•Não utilize solventes como benzina, diluentes,
detergentes à venda no mercado ou spray antielectricidade estática destinado aos discos LP de vinil.
•Não exponha o CD à luz directa do sol ou a fontes de
calor, tais como condutas de ar quente, nem deixe o CD
num automóvel estacionado ao sol, uma vez que pode
ocorrer uma subida significativa de temperatura no
interior do mesmo.
•Não cole papel ou autocolantes no CD, nem risque a
superfície do mesmo.
•Após a reprodução, guarde o CD na respectiva caixa.
Segurança
•Uma vez que o raio laser utilizado no leitor de CD é
prejudicial para os olhos, não tente desmontar a caixa.
Os serviços de assistência só deverão ser prestados por
técnicos qualificados.
•Se algum objecto sólido ou líquido cair para dentro do
leitor, desligue-o e solicite a verificação do mesmo a um
técnico especializado antes de o continuar a utilizar.
•Os discos que apresentem formas diferentes do padrão
(por ex., coração, quadrado, estrela) não podem ser
reproduzidos neste leitor. A tentativa de reprodução
destes discos pode danificar o leitor. Não utilize discos
deste tipo.
Fontes de alimentação
•Para o funcionamento com CA, utilize o cabo de
alimentação CA fornecido, não utilize qualquer outro
tipo.
•Desligue o leitor da tomada de parede se não pretender
utilizar o mesmo durante um longo período de tempo.
•Se não pretender utilizar as pilhas, remova-as para
evitar os danos causados pelo derramamento de líquido
das pilhas ou corrosão.
Resolução de problemas
Instalação
•Não deixe o leitor num local próximo de fontes de calor,
sujeito à luz directa do sol, pó excessivo ou choques
mecânicos, ou num automóvel sujeito à luz directa dos
raios solares.
•Não coloque um leitor num local inclinado ou instável.
•Deixe um espaço livre de 10 mm à volta da caixa. Os
orifícios de ventilação têm de estar desobstruídos para
que o leitor funcione correctamente e que a duração dos
respectivos componentes seja prolongada.
•Uma vez que as colunas utilizam um íman forte,
mantenha os cartões de crédito com códigos
magnéticos ou relógios de corda afastados do leitor, de
forma a evitar possíveis danos causados pelo íman.
Funcionamento
•Se o leitor for transportado directamente de um local
quente para um local frio, ou se for colocado num local
muito húmido, a humidade pode condensar-se na lente
existente no interior do CD. Se isso acontecer, o leitor
não irá funcionar correctamente. Nesse caso, remova o
CD e aguarde cerca de uma hora até a humidade
evaporar.
Limpar a caixa
•Limpe a caixa, painel e controlos com um pano macio
humedecido numa solução de detergente suave. Não
utilize qualquer tipo de esfregão ou pó abrasivo nem
solventes, tais como álcool ou benzina.
Se tiver alguma questão ou problema relacionado com o
leitor, entre em contacto com o agente da Sony mais
próximo.
Geral
Rádio
A unidade não liga.
A recepção é má.
•Ligue correctamente o cabo de alimentação CA à
tomada de parede.
•Certifique-se de que as pilhas foram correctamente
introduzidas.
•Se as pilhas estiverem fracas, substitua todas as pilhas
por pilhas novas.
•Reoriente a antena
para melhorar a
recepção de FM.
Ouve-se ruído.
•Alguém está a utilizar um telemóvel ou outro
equipamento que emite ondas de rádio perto do leitor.
 Afaste o telemóvel, etc., do leitor.
Leitor de CD
O CD não é reproduzido ou “– –” é apresentado
mesmo que tenha sido introduzido um CD.
•Introduza o CD com o lado da etiqueta virado para
cima.
•Limpe o CD.
•Retire o CD e deixe o compartimento de CD aberto
durante cerca de uma hora para deixar secar a
condensação de humidade.
•O CD-R/CD-RW está vazio.
•Existe um problema com a qualidade do CD-R/CDRW, dispositivo de gravação ou software de aplicação.
•Se as pilhas estiverem fracas, substitua todas as pilhas
por pilhas novas.
O som é interrompido.
•Reduza o volume.
•Limpe o CD, ou substitua-o se estiver muito danificado.
•Coloque o leitor num local não sujeito a vibrações.
•Limpe a lente com um soprador disponível no mercado.
•O som pode ser interrompido ou poderá ouvir ruído
quando utilizar CD-R/CD-RW de má qualidade ou se
existir um problema com o dispositivo de gravação ou
software de aplicação.
•Mude o próprio
leitor de posição
para melhorar a
recepção de AM.
O som ouve-se mal ou é de má qualidade.
•Se as pilhas estiverem fracas, substitua todas as pilhas
por pilhas novas.
•Afaste o leitor do televisor.
A imagem do seu televisor fica instável.
•Se está a ouvir um programa em FM perto de um
televisor com antena interior, afaste o leitor do televisor.
Após tentar as soluções descritas, caso ainda persistam
problemas, desligue o cabo de alimentação CA ou
remova todas as pilhas. Após todas as indicações no visor
terem desaparecido, ligue o cabo de alimentação CA ou
insira novamente as pilhas. Se o problema persistir, entre
em contacto com o agente da Sony mais próximo.
Download PDF

advertising